Förnybara nyheter november 2020

Projekten delfinansierades bland annat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och hade som mål att utveckla och validera innovativ teknik för energieffektivisering. Den här filmen är framtagen för att visa på vad som är gjort i Vilhelmina Folkets Hus och sprida information om teknik för energieffektivisering som finns tillgänglig idag.

2020-11-30

Företaget Alight AB, som tidigare gick under namnet Eneo, planerar att satsa mellan 400 och 500 miljoner kronor på en jättestor solcellspark i Hultsfred. Företaget har tecknat ett avtal med Hultsfred Airport AB om att arrendera 110 hektar mark på flygplatsen, en nyhet som Vimmerby Tidning var först med att rapportera om på måndagen. – Vi räknar med att den totala investeringen för att bygga en så stor anläggning som vi planerar är i storleksordningen 400–500 miljoner kronor.

2020-11-30

Energimyndigheten har avsatt 25 miljoner kronor för att stödja samarbetsprojekt mellan svenska och indiska parter inom området smarta elnät. Myndighetens indiska motpart Department of Science and Technology har avsatt motsvarande budget. Det finns stora skillnader mellan Sverige och Indien men länderna delar många målsättningar för en accelererad innovationsutveckling och positiva klimateffekter.

2020-11-30

Google inviger CO2-neutralt datacenter för 4,5 miljarder danska kronor i Fredericia. Och från dag ett är datacentret koldioxidneutralt. Detta beror på att Google, samtidigt som datacentret, har investerat i fem solparker runt om i landet med en total kapacitet på 160MW. Detta kompenserar mer än hela elförbrukningen för motsvarande grön energi från solceller. Och medan Googles datacenter i allmänhet är mer energieffektiva än genomsnittet, kommer datacentret i Fredericia att vara ett av de grönaste i världen mätt med antalet timmar direkt grön kraft, skriver Google i ett pressmeddelande om invigningen.

2020-11-30

Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

Nya Blockchain tillämpningar är under utveckling för Energy Webs decentraliserade operativsystem (EW-DOS) och EW-kedjan. Bland dessa är avvecklingstjänster av företagsgrad, distribuerad resursintegration, tillväxt av geotermisk energi i Tyskland och framsteg av tokenaktiverade ekosystem.

2020-11-30

SunRoof, ett svenskt företag som installerar smarta hustak som producerar solenergi, meddelade idag att de startar ett företag i Tyskland. Företaget, som grundades 2013, har redan levererat mer än 100 av sina soltak över Sverige, Norge, Polen och Schweiz.

2020-11-30

Finland kom först bland 36 länder på grund av det höga koldioxidpriset och planerna för en flexibel energimarknad där konsumenternas och producenternas roller kunde gå samman som ”prosumers”.  När det gäller energiomställningen lanserade Finland i början av november sitt flaggskeppsprojekt Flexibelt Europa, ett smart energiekosystem och ett virtuellt kraftverk. Den tekniska lösningen finansieras med 8,4 miljoner euro av ekonomi- och sysselsättningsministeriet och implementeras av Siemens i Finland och skapar ett gränssnitt mellan energiförsörjning och efterfrågan samt en digital plattform för en mängd olika applikationer.

2020-11-30

Tasmaniens regering har förklarat att den har blivit den första australiska staten, och en av bara en handfull jurisdiktioner världen över, som helt drivs av förnybar el. I ett uttalande som släpptes på fredagen sa den tasmanska energiministern Guy Barnett att staten faktiskt hade blivit helt självförsörjande för leveranser av förnybar el, som levererades av statens vind- och vattenkraftsprojekt.

2020-11-30

Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

  EU har gett klartecken till att den europeiska investeringsbanken EIB ska betala ut motsvarande 10 000 miljarder kronor till olika typer av gröna investeringar de närmaste tio åren. Det rapporterar Reuters. Pengarna ska till exempel gå till projekt som främjar biologisk mångfald och hållbarhet och som är i linje med klimatmålen från Parisavtalet. Inom två år ska banken inte heller längre investera i olje- och gasprojekt eller utbyggnader av flygplatser.

  2020-11-27

  Better Energy utvecklar ett nytt pilotprojekt för att visa hur framtida solparker kan byggas på återställda våtmarker, inte bara minska koldioxidutsläppen genom att producera grön kraft utan också genom att återställa koldioxidrika låglandet till våtmarker.

  2020-11-27

  Rolls-Royce ska använda 100% hållbart flygbränsle för första gången för att testa nästa generations motorteknik som en del av dess strategi för avkolning.
  Testerna syftar till att bekräfta att icke blandad SAF bidrar väsentligt till att förbättra gasturbinmotorernas miljöprestanda.

  2020-11-27

  Mer variabel elproduktion, nya konsumtionsmönster och ökade effektbehov. De nya utmaningarna i energisystemet kräver nya former av energilagring för att matcha effekttopparna och klara systembalansen.

  2020-11-27

  Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

  Equinor och SSE har säkrat finansiering på nästan 5 miljarder euro när det slutliga investeringsbeslutet togs nyligen för det första 2,4 gigawatt-stora i Dogger Bank-projektet.  Projektets ägare, Equinor och SSE Renewables, fattade nyligen det slutliga finansieringsbeslutet om British Marine Parks två första faser på totalt 2,4 gigawatt.

  2020-11-27

  Jätteprojektet Sydvästlänken, som ska öka överföringskapaciteten för el mellan Närke och Skåne, kan inte tas i drift i december som tänkt. Starten skjuts upp på grund av mjukvaruproblem i omriktarstationerna. Nu vill energiminister Anders Ygeman (S) granska mångmiljardsatsningen.

  2020-11-27

  Brandimpregneringsföretaget Woodsafe anlitar solenergiföretaget El av Sol Nordic för att bygga Västmanlands största takmonterade solenergianläggning på Woodsafes fabriker. Anläggningen får en toppeffekt på 500 kilowatt. – Nu kommer vi att nå målen i vår hållbarhetsstrategi, som anger att Woodsafe ska vara koldioxidneutrala och självförsörjande på el från solens strålar. Det är viktigt för oss att bidra till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, säger Thomas Bengtsson, vd för Woodsafe.

  2020-11-27

  BYD ”Build Your Dreams” meddelade att de kommer att samarbeta med Canadian Solar för att tillhandahålla avancerad batteriteknik för 100-MWAC Mustang-solfabriken i Kings County, Kalifornien. 75-MW eller 4-timmars 300 MWh energilagringssystem är ett kompletterande tillskott till solcellsanläggningen i Mustang, som ursprungligen utvecklades av Canadian Solars helägda dotterbolag Recurrent

  2020-11-27

  Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

   En forskare vid Leibniz Institute for New Materials i Saarbrücken i Tyskland undersöker hur litium, ett värdefullt råmaterial för elektromobilitet, kan utvinnas ur gruvan. Gruvan av litium är kontroversiell – främst av miljöskäl. Råmaterial spelar dock en central roll i energiomställningen och är också en nyckelelement i elektrisk rörlighet. Litiumfyndigheter i Europa står dock för endast 1-2% av den globala produktionen.

   2020-11-26

   – Jag tror att det kan bli den största battericellfabriken i världen. Den kommer att ha en årskapacitet på drygt 100 GWh. Kanske kommer den med tiden att passera 200–250 GWh – då är den definitivt störst, säger Teslas vd Elon Musk.

   2020-11-26

   • Öppnande av nya oljelicenser kommer trots att tvisten om sökandet efter mer olja i arktiska vatten bryter mot landets grundlag ännu inte är avgjord i Högsta Domstolen.
   • Den nya licensrundan handlar om 136 så kallade licensblock, varav 125 ligger i arktiska Barents hav och elva i Norska havet.
   • Oljan är en het politisk fråga i Norge där stora ekonomiska värden ställs mot klimatet.

   2020-11-26

   Solör Bioenergi fortsätter att driva frågan om en hållbar och fossilfri energiförsörjning vidare. En av satsningarna som gjorts den senaste tiden är att förse fjärrvärmeanläggningen i Gnesta med solceller, vilket innebär att en del av anläggningens behov av el produceras på plats. Satsningen har varit lyckad och nu ser Solör möjligheten att fler anläggningar förses med solceller.

   2020-11-26

   Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

   Dussintals olje- och gasföretag har undertecknat ett avtal för att spåra och minska sina utsläpp av metan, en växthusgas som är 86 gånger starkare än koldioxid under 20 år. Initiativet, känt som olje- och gasmetanpartnerskapet, lanserades 2014 och uppdaterades i år. Det har nu 62 medlemsolja- och gasföretag, inklusive BP, Shell och Total. (I synnerhet har inga amerikanska företag skrivit på.) Avtalet kräver att undertecknarna arbetar för en minskning av metanutsläppen med 45 procent till 2025 och en minskning med 60 till 75 procent till 2030.

   2020-11-26

   Tysklands senaste blandade auktion för sol- och landvind fick solbud med en sammanlagd kapacitet på 518,1 MW och inga vindförslag, sade Federal Network Agency på tisdag. Anbudet med en tidsfrist för budgivning den 1 november riktade sig till 200 MW och tilldelades 201,9 MW i 43 projekt. Solparkerna kommer att byggas i 12 federala stater, inklusive 91,1 MW kapacitet i Bayern.

   2020-11-26

   Plug Power har samlat in cirka en miljard dollar i en köpt aktietransaktion för att finansiera sin plan för att bygga det som kan vara det första USA-omfattande nätverket av anläggningar för produktion av grönt vätgas som levererar bränslecelledrivna fordon, inklusive egna, med kolfritt bränsle .

   2020-11-26

   Shell och EDPR har fått sitt kontrakt godkänt för Mayflower Wind. Department of Public Utilities (DPU) har utfärdat direktivet, som godkänner inköpsavtalet för 804 megawatt havsbaserad vindkraftspark, som valdes ut i Massachusetts andra havsbaserade vindkraftserbjudande i februari med ett pris på 7,8 cent / kWh. Priset jämnas ut över parkens 30-åriga livslängd.

   2020-11-26

   Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

    Därutöver föreslås att den befintliga skattenedsättningen i form av avdrag i deklarationen för egenproducerad förnybar el, inklusive solel, utvidgas till fullständig skattebefrielse. Effektgränserna för skattenedsättningen i form av avdrag höjs på motsvarande sätt som effektgränserna för undantaget från skatteplikt. Förslagen ligger i linje med regeringens ambition att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk.

    2020-11-25

    – Fjärrvärme är och har varit en succé. Den bidrog till att minska hälsoskadliga utsläpp när små ineffektiva pannor byttes mot stora och effektiva. Sedan konverterade man från fossila till förnybara bränslen, och byggde kraftvärme så att man också kan leverera el, säger Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola.

    2020-11-25

    Den elektriska motorvägen för luftledningsbilar i södra Hessen utvidgas. Rutten på A5 mellan Langen och Weiterstadt kommer att förlängas med nästan sju till totalt cirka 17 kilometer, meddelade den projektledande trafikmyndigheten Hessen Mobil i Wiesbaden på fredag. Det federala miljöministeriet finansierar utbyggnaden av rutten med cirka tolv miljoner euro. Den ska vara klar i slutet av 2022.

    2020-11-25

    Ikea är mest känd för sina platta möbler men är också en av de största matleverantörerna i världen. År 2019 köpte mer än 680 miljoner människor mat på en av företagets restauranger. I ett uttalande sa Ikea att de nya alternativen skulle vara lika överkomliga som befintliga måltider och snacks. Uttalandet bekräftar att Ikeas motivation för att utveckla de nya målen var hälso- och miljöfördelarna med att äta mindre rött kött och mer växtbaserade livsmedel.

    2020-11-25

    Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

    Utbyggnaden av energilagring ökar på stora marknader, med USA som leder vägen och Kina kommer in på en nära sekund. Men trots att Europa har mer förnybar energi, och ännu viktigare, mer vind och sol än någon annan region globalt, förlorar den energilagringsloppet, menar Wood Mackenzie.

    2020-11-25

    Vodafone kommer att sträva efter att nå netto-nollutsläpp till 2040 genom koldioxidminskningsmål som har godkänts av Science Based Targets-initiativet i linje med de minskningar som krävs för att hålla uppvärmningen till 1,5 ° C, det mest ambitiösa målet i Parisavtalet. De vetenskapliga målen kommer att se Vodafone sträva efter att eliminera koldioxidutsläpp från Scope 1 och 2 – egen verksamhet och energiupphandling – och halvera Scope 3-utsläpp, inklusive joint ventures, inköp av leveranskedjan, användning av sålda produkter och affärsresor.

    2020-11-25

    Gore Street Energy Storage Fund plc går in i ett projekt på 50 MW Drumkee i Nordirland. Det är den största energilagringsanläggningen i Nordirland. Fondens andra 50-MW-projekt i landet, kallat Mullavilly, är planerat att aktiveras i december. De två anläggningarna ska tas i drift och tas i drift första kvartalet 2021

    2020-11-25

    Elektrolyten är batteriets ”blodsystem” som transporterar energibärande joner. Dagens högenergibatterier är litiumbaserade, med andra ord litiumjoner är det aktiva mediet. Att separera jonisk och elektrisk ström är själva principen som möjliggör lagring av elektrokemisk energi. – Batteriforskning är alltför ofta komponentfokuserad och forskare ser inte alltid systemet i sin helhet. Till exempel är elektrolyten viktig för batterikapaciteten, men fel elektrolyt kan orsaka att elektrodmaterialet i batteriet inte fungerar eller blir instabilt.

    2020-11-25

    Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

     I en uppsamling av nya regeringsutnämningar på måndagen meddelade Biden-övergångsteamet att John Kerry – en före detta statssekreterare och nyckelaktör i utformningen av Paris klimatavtal – kommer att ta över den avgörande rollen som presidentens särskilda sändebud för klimatförändringar.

     2020-11-24

     Järfällaföretaget Midsummer – känt för att tillverka och sälja maskiner som gör små, lätta och flexibla solceller – meddelar i sin dagsfärska delårsrapport att det byter affärsfokus. I framtiden satsar det framförallt på att tillverka och sälja byggnadsintegrerade solpaneler.

     2020-11-24

     Den senaste auktionen av SECI har sett solanbuden sjunka till ett nytt rekordlåga 23 öre per kWh i det indiska solsegmentet.
     Den senaste auktionen av Solar Energy Corporation of India (SECI) har sett soltullarna sjunka till en ny rekordlåg i det indiska solsegmentet. SECI: s auktion för sitt 1070 MW solanbud för projekt som startas i Rajasthan (Tranche-III) har fått två bud (L1) till det lägsta lägsta av 23 öre per kWh.

     2020-11-24

     För att minska risken för digitala intrång i vattenkraftstationer och annan elproduktion kommer Jämtkraft att testa en cybersäkerhetslösning med dedikerad accesskontroll och kryptering från det svenska bolaget Xertified. – Vår verksamhet är samhällskritisk, vilket betyder att vi måste se till att vi alltid kan förse sjukhus, banker, industri och samhället i övrigt med elektricitet. I takt med att all vår produktion blir uppkopplad så behöver vi försäkra oss om att ingen kan göra intrång eller på annat sätt påverka vår produktion eller distribution av el, säger Sandra de Brito, CIO på Jämtkraft.

     2020-11-24

     Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

     Efter en svag Q2, företagsfinansiering globalt (inklusive riskkapital, private equity, offentlig marknad och skuldfinansiering) i sol sektorn under Q3 2020 kom till $ 3,2 miljarder jämfört med $ 2,3 i Q2, en 43% ökning QoQ (kvartal över kvartal). Finansieringen var också högre med 8% jämfört med samma år (YoY) jämfört med samma kvartal förra året.

     2020-11-24

     Vodafone kommer att sträva efter att nå netto-nollutsläpp till 2040 genom koldioxidminskningsmål som har godkänts av Science Based Targets-initiativet i linje med de minskningar som krävs för att hålla uppvärmningen till 1,5 ° C, det mest ambitiösa målet i Parisavtalet. De vetenskapliga målen kommer att se Vodafone sträva efter att eliminera koldioxidutsläpp från Scope 1 och 2 – egen verksamhet och energiupphandling – och halvera Scope 3-utsläpp, inklusive joint ventures, inköp av leveranskedjan, användning av sålda produkter och affärsresor.

     2020-11-24

     Bostadsavdelningen Skødstrupbakken utanför Århus är ett av framtidens hem. Inom byggandet är hållbar energi och energiförbrukning tänkt i form av ett hybridsystem med solceller och ett batteri. 

     2020-11-24

     Anläggningen utvecklas av Desolenator och ska komma online 2021. När den är klar kommer den att ge 20 000 liter rent dricksvatten till invånarna i Sundarbans i västra Bengal. Bryggeriets Kolkata-bryggeri ligger 120 km från den nya anläggningen. Västbengalen upplever vattenstress på grund av stigande temperaturer, vilket i sin tur har bidragit till havsnivåhöjning och extrema väderhändelser. Det påverkades av Cyclone Amphan tidigare i år och befintliga akviferer upplever föroreningar och skador i efterdyningarna av katastrofen.

     2020-11-24

     Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

      29-åriga Linnea Bergman kämpar för att människor på den afrikanska landsbygden ska få tillgång till elektricitet. Hon är vd på Solar Bora. Företaget har kommit på ett solpanelssystem som är lätt att använda och passar den varma och ibland smutsiga miljön. – Solpaneler är det många som kan göra. Men vi bygger ihop panelerna med rätt elektronik i en svart stängd låda som användaren inte behöver krångla med, säger Linnea. Till den svarta lådan går att koppla in till exempel kyl, frys, mobilladdare, verktyg och induktionsplatta.

      2020-11-23

      Den tyska industrijätten Siemens satsar på vätetåg, i ett nytt samarbete med järnvägsbolaget Deutsche Bahn. Det nya tåget ska testas 2024 med målet att ersätta dieseltågen i Tyskland. I dag är omkring 40 procent av det tyska järnvägsnätet inte elektrifierat, vilket gör att man förlitar sig på fossildrivna tåg på sträckorna.

      2020-11-23

      Initiativet presenterades  samma dag som den norska regeringen presenterar sin nya vätgasstrategi. Statkraft, CELSA och Mo industripark AS kommer att arbeta tillsammans för att etablera ”Hydrogen Hub Mo”, en anläggning för elektrolysbaserad vätgasproduktion i Mo Industripark. Projektet handlar om att producera vätgas för flera företag och processer i samband med Mo Industrial Park och använda biprodukter som värme och syre.

      2020-11-23

      Den danska batteritillverkaren Xolta kan nu vara nöjd med att Dansk Energi har lagt sin nya enfamiljsbatterimodell på listan över batterier som är godkända för elnätet. Xolta har hittills sålt till bostadsföreningar, industri, skolor och idrottshallar och förra sommaren fått godkännande för ett något större batteri som kan lagra och förse ett helt flerbostadshus med kraft och spänning som reglerar elnätet.

      2020-11-23

      Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

      Forskare i Sydkorea demonstrerade en perovskitcell med en certifierad effektivitet på 24,4%. Enheten påstås bibehålla över 80% av sin initiala effektivitet efter 1300 timmar i mörkret vid 85 grader Celsius.

      2020-11-23

      Premiärminister Narendra Modi deltog i det 15: e G20-toppmötet som sammankallades av Saudiarabien i ett virtuellt format den 21-22 november 2020. I sin anförande hävdade Modi att Indien kommer att uppfylla sitt mål om 175 GW kapacitet för förnybar energi långt före målet 2022 och att Indien nu är mer fokuserat på att nå sitt nästa mål om 450 GW kapacitet 2030.

      2020-11-23

      För att hjälpa till att uppfylla EU: s mål om klimatneutralitet fram till 2050 lade Europeiska kommissionen nyligen fram EU: s strategi för förnybar energi till havs. Strategin föreslår att havsvindkapaciteten i Europa ska öka från sin nuvarande nivå på 12 GW till minst 60 GW till 2030 och till 300 GW till 2050. Kommissionen uppgav att jag också kommer att sträva efter att komplettera detta med 40 GW havsenergi och andra framväxande tekniker som flytande vind och sol 2050.

      2020-11-23

      SVT har kartlagt hur mycket solceller som satts upp hittills på taken till kommunala anläggningar i våra fem största kommuner och regioner: Norrköping, Linköping, Motala, och Region Gotland och Östergötland. Stöd har funnits till kommuner i olika former sedan år 2005. Men om ett år kan de inte längre få statligt stöd för investeringar i solcellspaneler.

      2020-11-23

      Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

       I januari 2018 slog president Donald Trump avgifter på importerade solpaneler trots protester från en stor del av branschen och skickade jobb i en av landets snabbast växande sysselsättningsmotorer som tumlade under de följande två åren. Nu ber solindustrin den valda presidenten Joe Biden att korta ner det som allmänt betraktades som Trumps största slag mot solenergi under sin enda period.

       2020-11-20

       Anders Hagfeldt har forskat om kemin bakom solceller en stor del av sitt liv, de senaste sex åren i Schweiz tillsammans med forskare från hela världen. Snart återvänder han till Uppsala universitet, där han börjar som ny rektor i januari 2021.

       2020-11-20

       Lägg ett halvgenomskinligt lager av perovskit under täckglaset på solpanelen så ökar verkningsgraden med 25 procent. Nystartade Evolar i Uppsala har tagit in norskt kapital för att kommersialisera tekniken.

       2020-11-20

       Det tyskbaserade företaget, som förvärvades av oljestor Shell 2019, designade sitt sonnenCore-system för att leverera dagligt cykling för nättjänster samt reservkraft. Den levereras med en kapacitet på 5 kilowatt / 10 kilowattimmar och en prispunkt på $ 9.500. Det sätter det i konkurrens med de lika stora och prissatta LG Chem Resu- och Enphase-laddningsbatterierna; den är något mindre än Teslas Powerwall, som rymmer 13,5 kWh.

       2020-11-20

       Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

       Nästan alla kanadensiska solars rivaliserande SMSL: er (JinkoSolar, Trina Solar, JA Solar, First Solar, LONGi Group och Risen Energy) har redan meddelat en rad stora kapacitetsutvidgningar 2020 och beräknat utvidgningar fram till 2021 och utöver detta riktar sig bara till att montera kapacitet för moduler väl. över 30GW, vardera.

       2020-11-20

       Tyska  E.ON omvandlar sin distribution av naturgas i Tyskland för att transportera grön vätgas. Initiativet är en del av forsknings- och utvecklingsprojektet H2HoWi där E.ON samarbetar med gasdistributionsnätoperatören Westnetz GmbH. De två företagen investerar 1 miljon euro (1,1 miljoner dollar) för att göra en allmän försörjning till Holzwickede-samhället mer hållbar.

       2020-11-20

       Sol- park byggd på grova träkonstruktioner i Frankrike
       Det franska kooperativet Céléwatt och ingenjörsföretaget Mécojit bygger en ny 250 kW solpark i sydvästra Frankrike. Solpanelerna är installerade på en rå träkonstruktion, som kommer från de omgivande skogarna, för att främja lokal sysselsättning och en regional naturresurs.

       2020-11-20

       Batterigiganten Panasonic, energiföretaget Equinor och industrikoncernen Hydro har tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) för att bilda ett strategiskt partnerskap för att utforska möjligheter att etablera en hållbar och konkurrenskraftig europeisk batterivirksomhet – i Norge.

       2020-11-20

       Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

        För att minska andelen inköpt el och därmed vår klimatpåverkan har Bostadsbolaget monterat upp 654 kvadratmeter nya solceller på hustaken på Hammarkulletorget 31-51. Elen som solcellerna producerar kommer användas direkt i respektive hus för att bland annat driva hissar, tvättstugor och belysning i allmänna utrymmen. En liten del kommer även skickas tillbaka ut på elnätet beroende på årstid och belastning. Den totala effekten av solcellerna i Hammarkullen beräknas till 111 kWp. – De nya solcellerna kommer kraftigt reducera andelen inköpt el för de här fastigheterna, säger Oskar Scheiene, energichef på Bostadsbolaget.

        2020-11-19

        I striden om vindutbyggnaden på Ripfjället menar en del att vindkraften är ett onödigt kraftslag. Tvärtom menar Patrik Engström (s) – I en tid när klimatkrisen är vår största utmaning och vi har inlett en omfattande elektrifiering av industri och transporter spelar vindkraften en central roll

        2020-11-19

        Indien lade till 883MW solceller på taket under de första nio månaderna 2020 trots COVID-19 och implementeringar av låsning i olika delar av landet. Dessa tillskott är mycket skyldiga till att flytta i Gujarat för att driva solenergi, även som andra stater, den mest angränsande Maharashtra har inte bara följt, utan följt direkt restriktiva metoder och policyer för att kväva eventuell soltillväxt på taket. Det är samma historia i stat efter stat, med rapporter från Delhi som indikerar en tidsperiod på mellan 4 månader och 6 månader och mer för aktivering av bostadsförbindelser på taket.

        2020-11-19

        – Just nu är marknaden en svårgenomtränglig djungel och vi vill skapa större begriplighet för slutkunden vad gäller själva beslutet kring att investera i solceller, säger produktägare Jonas Lindberg

        2020-11-19

        Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

        Det milda och blåsiga vädret med mycket nederbörd gör att Norden har ett stort överskott på el just nu. Effekten blir att elpriset i de norra delarna av landet (elområde SE1 och SE2) har mycket låga elpriser på omkring 2,5 öre per kWh, medan de södra delarna av landet har mellan 15 och 20 gånger så höga elpriser, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

        2020-11-19

        Ute i Utah är ett koleldat kraftverk som levererar el till Los Angeles utrustat med naturgaseldade turbiner som så småningom kommer att kunna drivas med vätgas, skapade via elektrolys med vind- och solenergi och lagras i massiva underjordiska grottor för använd när den rena energin inte är tillgänglig för elnätet. Detta projekt på miljarder dollar kan så småningom utvidgas till mer förnybara eldrivna elektrolysatorer, lagring och generatorer för att leverera leveransbar kraft till det större västra USA-nätet.

        2020-11-19

        Projektet handlar om att identifiera nya och moderna industriella metoder för att utvinna sällsynta jordartsmetaller (REE). Svartskiffrar från Eurobattery Minerals projekt i Fetsjön som innehåller stora mängder REE kommer att vara en del av projektet. Eurobattery Minerals kommer att stödja Uppsala universitets Vinnova-ansökan som delfinansiär. Ansökan ska godkännas av Vinnova i början av våren 2021.

        2020-11-19

        De amerikanska väljarna har gjutit nytt liv i det globala klimatarbetet. Att USA återinträder i Parisavtalet löser inte klimatkrisen. Men Joe Bidens seger kommer visa sig vara epokgörande. Det kommer att gå relativt snabbt att reparera vad Trump rev ner på hemmaplan. Han var inte alls så framgångsrik i att upphäva USA:s miljölagar som han gett sken av. Men det var på håret.

        2020-11-19

        Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

         När östgötarna tillfrågas vilket elslag de helst vill köpa el från inom de kommande åren svarar 46 procent solkraft, nästan varanna alltså. Men när de blir tillfrågade vilket fossilfritt energislag de tror kommer producera mest el i Sverige år 2040 tror de flesta på vattenkraft.

         2020-11-18

         En ny solcellspark ska byggas vid Skavsta flygplats i Nyköping, det har flygplatsen beslutat om, för att göra verksamheten mer grön. Även kommunen har varit med och hjälpt till, en kommun som styrs av (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet). Tillsammans mot ett grönare Sverige!

         2020-11-18

         Vätgas och metanol för exempelvis bränsleceller eller som råmaterial i kemisk industri skulle kunna produceras mer hållbart med hjälp av solljus visar en ny studie från Uppsala universitet. Där har forskare utvecklat ett nytt beläggningsmaterial för halvledare vilket kan öppna upp för nya möjligheter att framställa bränslen i processer som kombinerar direkt solljus med el. Studien är publicerad i tidskriften Nature Communications.  – Vi har kommit ett steg närmare vårt mål att producera framtidens bränsle från solljus, säger Sascha Ott, professor vid institutionen för kemi vid Uppsala universitet.

         2020-11-18

         Genom den digitala handelsplatsen SWITCH kan företag som har ett tillfälligt ökat behov av elkapacitet köpa effekt av företag som har ett minskat behov. E.ON står bakom lösningen och är först i Sverige med att erbjuda en tjänst där företag kan köpa och sälja plats i elnätet direkt av varandra.

         2020-11-18

         Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

         Det holländska företaget SALD förväntar sig att kunna tillhandahålla batterier med ett ultratunt lager som gör batterierna tre gånger kraftigare tidigast 2022 eller 2023. Det Eindhoven-baserade företaget SALD gör stora framsteg med sitt revolutionerande ”Spatial Atom Layer Deposition” -batteri för elbilar. Detta säger deras VD Frank Verhage i ett pressmeddelande. Enligt Verhage kommer SALD-batterierna inom några år att göra det möjligt för E-bilar att köra 1000 kilometer eller till och med 2000 kilometer utan att behöva ladda.

         2020-11-18

         Det blev fort närmare 300 intresseanmälningar om att köpa ägarandelar i en solcellspark på Näsudden, när samfällighetsföreningen Gotlandsvind öppnade förhandsteckningen. Hittills har 60 av de 800 ägarandelar som finns tillgängliga sålts. ”En möjlighet för folk som inte själva kan ha solpaneler på taket”, säger Ingvar Britse, ordförande för Gotlandsvind, om parken som ska stå klar våren 2021.

         2020-11-18

         Entreprenör Tom Vroemen tror att vi kan göra mer för att få utsläppsfri luftfart att starta. I den här artikeln skriver han varför han tycker detta och hur vi ska gå vidare. Ända sedan jag utvecklade elektriska motorbåtar vid Ripple Yachts har jag alltid varit fascinerad av renheten, kraften och effektiviteten i elektrisk dragkraft.

         2020-11-18

         Grön vätgas, koldioxidavskiljning och -lagring (CCS), koldioxidtransport och havsvind är alla viktiga pelare i Boris Johnsons tiopunktsplan för att driva Storbritannien mot netto-nollutsläpp, vilket kommer att stödjas av 12 miljarder pund i regeringens investeringar och mål för att skapa 250 000 nya gröna jobb.

         2020-11-18

         Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

          På tisdagen anslöt sig kemikaliejätten Ineos till den gröna vätgasstriden och meddelade att dess Inovyn-dotterbolag kommer att lansera en affärsenhet som syftar till att nå de lägsta produktionskostnaderna som hittills har registrerats för bränslet.

          2020-11-17

          (Montel) Bolaget Alight (tidigare Eneo) planerar att bygga ytterligare en solkraftsanläggning i Skåne (SE4), bekräftar bolaget för Montel.”Ja, det stämmer. Vi har tecknat ett avtal med Wanås gods om att bygga vad som kommer att bli Sveriges största solcellspark på en del av deras mark i Knisslinge, Skåne”, skriver bolagets ordförande och grundare, Harald Överholm i ett mejl till Montel. Parken är planerad till år 2023 och ska bestå av 90.000 solpaneler med en kapacitet på 30-36 MW

          2020-11-17

          På Magnus Fabbe Nilssons fastighet i Edsleskog, mellan Åmål och Bengtsfors, finns flera små byggnader. När han och hans fru skulle installera solceller föll valet på byggnaden med störst takyta i bäst läge – stallet. Men det var ett val som skulle kosta dem närmare 20 000 kronor. Eftersom de är privatpersoner och stallet en ekonomibyggnad så omfattades inte arbetet där av rotavdraget.

          2020-11-17

          Med den snabba utvecklingen av Scanias elektrifierade lastbilar, bussar och motorer kommer företaget över flera år att investera mer än 1 miljard kronor i en fabrik för batterimontering i Södertälje. Det första steget är en ny 18 000 kvadratmeter stor anläggning med bygg-start i början av nästa år och som beräknas vara i full drift till 2023.

          2020-11-17

          Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

          Ökenenergin är tillbaka. När Europeiska unionen siktar på en grön vätgasuppgång som en del av sina planer på att möta utfästelser om koldioxidutsläpp och återuppbygga ekonomier som härjats av COVID-19-pandemin, har Nordafrika framstått som en möjlig källa för en betydande del av Europas framtida vätgasförsörjning.

          2020-11-17

          Det blev fort närmare 300 intresseanmälningar om att köpa ägarandelar i en solcellspark på Näsudden, när samfällighetsföreningen Gotlandsvind öppnade förhandsteckningen. Hittills har 60 av de 800 ägarandelar som finns tillgängliga sålts. ”En möjlighet för folk som inte själva kan ha solpaneler på taket”, säger Ingvar Britse, ordförande för Gotlandsvind, om parken som ska stå klar våren 2021.

          2020-11-17

          AGL, landets största kolproducenter och största förorenaren, meddelade att de tänker bygga ett massivt 250MW stort batteri i södra Australien med fyra timmars lagring, vilket gör det till det största batteriet i Australien.

          2020-11-17

          De stora transporterna av fossila bränslen beror på att oljan och kolet inte finns där människor bor. Att undvika risken för ohanterliga klimatförändringar beskriver de flesta som dyrt och svårt. Men nu börjar det bli ont om tid att älta problem. Dessutom är det mycket roligare att hitta möjligheter, fördelar och sådant som är lönsamt att göra. Det finns fina samband.

          2020-11-17

          Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

           De nya fonderna kommer att eliminera väntelistan för gamla inmatningsavtal. Cirka 22 400 nya system för förnybar energi har säkerställt offentligt stöd i Schweiz i år.

           2020-11-16

           Fler bostäder, industrier och minskade klimatutsläpp kräver en ökad elektrifiering i Storstockholm. Därför sker rekordinvesteringar i nya och uppdaterade ledningar och kablar. Men innan allt är färdigbyggt kan kapaciteten i elnätet slå i taket under kalla dagar. Det kan flexibla elanvändare som deltar i SthlmFlex råda bot på.

           2020-11-16

           Boliden Rönnskär i Skelleftehamn är ett av världens effektivaste kopparsmältverk och även världsledande på återvinning av elektronik, med ambitionen att ständigt utvecklas. Smältverket är världsledande på återvinning av elektronik som exempelvis kretskort, som man utvinner främst koppar, guld och silver från.

           2020-11-16

           Kina kommer att lägga till 34-38 GW solproduktionskapacitet i år och 42-48 GW nästa år, enligt analytikern Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory (AECEA), när tjänstemän förbereder sig för att öka målen för förnybar energi med president Xi Jinpings 2060 kolneutral pant i åtanke.

           2020-11-16

           Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

           Stora Enso och Tetra Pak inleder nu en förstudie för att bygga en ny återvinningslinje vid Stora Ensos bruk i polska Ostrołęka. Anläggningen skulle öka kapaciteten för återvinning av dryckeskartonger i Europa som för närvarande ligger på 51 %. Årskapaciteten på den nya linjen skulle vara 50 000 ton dryckeskartongmaterial

           2020-11-16

           De gröna är inte kategoriskt emot att bygga små kärnreaktorer som ett medel för att bekämpa klimatförändringarna, sade de gröna partiets ordförande och inrikesminister Maria Ohisalo på lördagens morgonshow som sändes av det finska sändningsföretaget.

           2020-11-16

           San Franciscans tar ett stort steg bort från naturgas nästa år. Från och med juni 2021 tillåter staden inga nya byggnader att använda det fossila bränslet för uppvärmning, varmvatten och matlagningsapparater – de måste istället använda elektriska apparater.

           2020-11-16

           Havskapaciteten i EU ”bör multipliceras med 25 gånger till 2050” eftersom Europeiska kommissionen letar efter alla möjliga sätt att öka andelen förnybar energi i energiförbrukningen, enligt ett utkast till policydokument från EURACTIV. Den förväntade ökningen av havsvind framhävs i ett läckt utkast till Europeiska kommissionens strategi för förnybar energi till havs, som ska läggas fram på torsdagen (19 november).

           2020-11-16

           Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

            Just nu installeras 140 solcellspaneler på taket på två av byggnaderna i hyresfastigheten Kvarteret Målet i Lund. Arbetet inleddes under vecka 45 och beräknas pågå under drygt två veckor. Solcellerna kommer att kunna producera 45.000 kWh per år och därmed förse delar av fastigheten med miljövänlig el.

            2020-11-13

            Begränsad yta på husets tak var inget hinder för familjen Vikström Aloandersson när de installerade solceller. Nu firar de fem år med egen solel och siktar på att bli helt självförsörjande. Jämtkrafts tjänst Dela vattnet och delägarskap i solcellspark är en del i planen.

            2020-11-13

            Centricas flexibilitetsförsök med Cornwall Local Energy Market (LEM) har slutförts och involverar över 200 hem och företag som handlar lagrad förnybar el. Den treåriga försöket på 16,7 miljoner pund (22,1 miljoner dollar) i Storbritanniens västra land sålde 310 MWh kraft framgångsrikt med växthusgasbesparingar på nästan 10 000 ton per år som ett resultat.

            2020-11-13

            ”Miljöpartiet vill att mer av värdet från investeringarna i vindkraft stannar i kommunerna. Vi driver till exempel frågan att fastighetsskatten från vindkraften ska gå till kommunerna. För Västerbottens del skulle det betyda – givet den mängd vindkraft som fanns installerad 2019 – 40 miljoner kronor tillbaka.”

            2020-11-13

            Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

            Även under en pandemiinducerad ekonomisk nedgång ökar förnybar energi. En rapport från International Energy Agency (IEA) som publicerades på tisdag visar att cirka 90 procent av den nya elproduktionen 2020 kommer att förnyas – och endast 10 procent kommer att drivas av kol och gas. Det är ett nytt rekord för globala förnybara installationer. I och med att trenden fortsätter förutspår IEA att förnybara energikällor kommer att bli den största kraftkällan globalt på bara fem år.

            2020-11-13

            ”EEW är mycket nöjd med att gå in på den svenska subventionfria marknaden och som en del av denna strategi strävar vi efter att sänka de framtida utvecklings- och byggkostnaderna för ren solenergi”, kommenterade ordförande Svante Kumlin.

            2020-11-13

            Mobilitetshuset Aurora består av fem våningsplan med butiksdel och biltvätt i bottenplan. På taket planeras en solcellsanläggning som ska kunna producera drygt 280 kilowatt solenergi per år.  33 av de 330 parkeringsplatserna i Aurora kommer att erbjuda laddbox för eldrivna fordon. Solcellsanläggningen på taket ska försörja laddboxarna med el.

            2020-11-13

            Tävlingen för att skapa världens snabbaste tågsystem har startat ordentligt med en smäll! Korean Railroad Research Institute (KORAIL) meddelade på onsdagen att dess hyperrörståg nådde hastigheter över 621 mph (1000 km / h) under ett test. Detta är en viktig milstolpe i steget mot snabbare tåg. Hyper-tuben är Sydkoreas version av den mer kända hyperloop. Det asiatiska landet startade sitt hyper-tube-projekt redan 2017, och de senaste nyheterna har välkomnats med öppna armar.

            2020-11-13

            Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

             Bostadsrättsföreningen Lindholmsvarvet är ett projekt precis vid Göta Älv på Norra Älvstranden. Bostadshusen reser sig i ett väldigt vattennära läge eftersom de har byggts i det gamla varvsområdet där Götaverken tidigare låg, i Lindholmshamnen. Husen är försedda med sedumtak som renar och fördröjer regnvatten, har solceller som gör att föreningen kan få lägre driftskostnader och har byggts enligt riktlinjerna för Svanen.

             2020-11-12

             -Jag har väntat på det här, men nu kom äntligen den första rapporten om att sol, vind och batteri kan vara 100 procent av världens energisystem på bara tio år. I Sverige bör vi lägga till vattenkraften i mixen, men rapporten berättar att nästan allt annat kommer försvinna, krossad av den ekonomiska tyngdlagen själv, säger Johan Ehrenberg ETC

             2020-11-12

             Det europeiska organet för elöverföring ENTSO-E har avslöjat detaljer om ett projekt för att installera 11 GWh elektrolyserad vätelagringskapacitet på tio platser runt den franska huvudstaden i slutet av decenniet.

             2020-11-12

             Landet tillförde cirka 90 MW / 100 MWh ny, liten lagringskapacitet under de senaste 18 månaderna. De flesta batterierna finns i Lombardiet, vars administration erbjuder stöd från det offentliga.

             2020-11-12

             Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

              InPipe fångar upp överflödig energi som flödar genom kommunala dricksvattenrör, medan BladeRunner ersätter miljörisken med vattenkraftsdammar med små, bundna turbiner för att få energin från rinnande vatten.

             2020-11-12

             Eftersom Finland kommer att ta över Nordiska rådets ordförandeskap 2021 före gruppens 50-årsjubileum kommer landet att prioritera frågor som rör miljö och digitalisering, sade Finlands jämställdhets- och nordiska samarbetsminister Thomas Blomqvist (Svenska Folkpartiet).

             2020-11-12

             Jätteanläggningen består av solpaneler som ska ge en total effekt på tio gigawatt. Elen är till för Northern Territories i Australien samt närbelägna Singapore. Fast närbeläget är kanske att ta i. För att ta sig till Singapore kommer elen att gå 4 500 kilometer via kabel. 3 700 av dessa kilometer går genom världens längsta undervattenskabel.

             2020-11-12

             ”Efter vetenskaplig och personlig analys av förnybara energiresurser på vår lilla planet kan jag försäkra er att det finns mer än tillräckligt med förnybar energi för att på ett hållbart och ekonomiskt sätt försörja alla människor på denna planet från och med nu”, berättade han för aktieägarna på ett 53,6 miljarder dollar. företag. Dr Forrest avslöjade att Fortescue strävar efter att bygga 235 gigawatt installerad energikapacitet

             2020-11-12

             Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

              För Sparbanken Eken, med kontor på sex orter i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, är det en självklarhet att stötta lokalsamhället och jobba hållbart. Det har visat sig vara en framgångsrik strategi då banken har bland de mest nöjda kunderna i landet. Nu tar man ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete tillsammans med elbolaget Bixia. Motsvarigheten av bankens totala elbehov köps från tre lokala vattenkraftverk.

              2020-11-11

              För att det skulle täcka hela byggnadens elbehov installerade man solpaneler på taket, liksom på majoriteten av de östra, västra och söderläge väggarna i byggnaden. Totalt genererar solsystemet 176 kW. Philadelphiaföretaget Onion Flats stod för designen.

              2020-11-11

              Med elbilarnas snabba intåg i samhället har eleffekt och energi blivit en fråga som intresserar många bostadsrättsföreningar. Kommer elen att räcka till? Ökar eller minskar kostnaderna? BRF Fruängsporten installerade ett EnergyHub-system från Ferroamp och vände problemet till en vinst för alla, föreningens medlemmar, miljön och vårt gemensamma elnät.

              2020-11-11

              LKAB vill bredda sig från järnmalmsproduktion och ge sig in på det heta området batterimineraler. Exakt hur affärsupplägget ska se ut är inte bestämt. Men LKAB vill gärna ha ett finger med både i brytningen av grafit och tillverkningen av anoder. Det pågår förhandlingar om delägarskap. 

              2020-11-11

              Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

              Nästa år kan den globala efterfrågan på solpaneler öka med cirka 143,7 GW och detta kommer främst att utlösas av slutförandet av projekt som skjutits upp av pandemin i år.

              2020-11-11

              – Min pappa Hans upptäckte en ny metod för återvinning av metalloxider, utvecklade processen och testade den i tre år i ett laboratorium. En fullskalig ugn byggdes sedan vid ett stålverk i Sverige på mitten av 1970-talet. Ugnen användes i ungefär ett halvt år, berättar sonen Edward Murray.

              2020-11-11

              Renewable power is growing robustly around the world this year, contrasting with the sharp declines triggered by the COVID-19 crisis in many other parts of the energy sector such as oil, gas and coal, according to the latest report from the International Energy Agency (IEA).

              2020-11-11

              Två av Danmarks största pensionsfonder, PKA och PenSam, går samman med norska Storebrand, en av Nordens största institutionella investerare, och inrättar en ny klimat- och infrastrukturfond på upp till 30 miljarder DKK under AIP Management.

              2020-11-11

              Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

               Företag säger att de går netto-noll. Kan vi lita på dem?
               Här är fyra sätt att avgöra om ett företagen menar allvar.

               2020-11-10

               Just energiförlusten i tillverkningen gör att vätgasen hamnat i skuggan under flera år. Batteri- och hybridteknik ansågs bättre för fordonsflottan. Anledningen till att vätgasen åter hamnat i blickfånget är den tilltagande andelen sol- och vindenergi i elsystemet. Energilagring i vätgas kan fungera som en reglerkraft när elen från sol- och vind inte räcker till, eller inte lönar sig att sälja.

               2020-11-10

               En ny kvartalsuppdatering från en forskningsbyrå pekar på förväntat solkapacitetstillägg under kalenderåret 2020 (jan-dec) vid 2,8 GW, medan vindenergi förväntas lägga till bara 1,2 GW. Dock bör saker och ting börja se upp från de närmaste två kvartalen i sig, det vill säga Q4 2020 och Q1 2021, då cirka 4 GW ny solkapacitet, 1,8 GW ny vindkapacitet och 790 MW hybridprojekt bör tas i drift. Det är det starka, men ändå hoppfulla meddelandet från JMK Research and Analytics kvartalsrapport.

               2020-11-10

               Vattenfall AB har genomgått en affär för att få en skuldfinansiering i flera valutor på 2 miljarder EUR (2,37 miljarder USD) kopplad till sina hållbarhetsmål. Den roterande kreditfaciliteten förfaller på tre år och har två förlängningsalternativ för ett år, sa verktyget på torsdag. Dess marginal är kopplad till företagets framsteg mot dess mål för koldioxidutsläpp (CO2) 2030. Mer specifikt kommer marginalen att minskas om den specifika intensiteten är under en viss nivå, medan en premie kommer att tillämpas över en viss nivå.

               2020-11-10

               Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

               Europa, som har täckt mycket mark när det gäller andelen förnybar energi i elnätet, riskerar att förlora de fördelar som borde följa av dessa investeringar, säger en rapport från forskningsföretaget Woodmac. (Wood Mackenzie). Lagring är en nyckelfråga som vi också har flaggat för tidigare.

               2020-11-10

               Den norska regeringen har aviserat planer på att förbjuda tung eldningsolja (HFO), ett smutsigt marint bränsle som driver de flesta fartyg runt sin Svalbard skärgård i Arktiska havet. Ansträngningen kommer eftersom FN: s ansträngningar har ansetts för långsamma. Norge föreslog fredagen (6 november) att helt förbjuda användningen av tung eldningsolja (HFO) genom sjöfart runt Svalbards arktiska skärgård.

               2020-11-10

               Primrock AB är ett företag som erbjuder balanstjänster och lokal kapacitet från decentraliserade energilager. Det ska bidra till att snabba på övergången till ett långsiktigt hållbart elsystem i Sverige och övriga Norden. Behovet av balansresurser och eleffekt till lokala förbrukare ökar till följd av en snabbt ökande andel vindkraft och en elektrifiering av nya sektorer som exempelvis elfordon och datahallar.

               2020-11-10

               Hela produktsortimentet ska vara eldrivet 2040. Volvo Lastvagnar kommer från och med 2021 att erbjuda ett komplett program med elektriska drivlinor på den europeiska marknaden. Det innebär att åkerier i Europa nästa år kan beställa helelektriska versioner av Volvos tunga lastbilar. Volvo lastvagnar genomför nu tester av eldrivna, tunga lastbilar av modellerna Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX.

               2020-11-10

               Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                Den akuta kapacitetsbristen i stamnätet slår nu även mot vindkraftsutbyggnaden. Under tredje kvartalet föll nyinvesteringarna brant och nu slår vindkraftsbranschen larm. Regeringen måste vidta åtgärder annars hotas elförsörjningen och på sikt även konkurrenskraften och klimatmålen.

                2020-11-09

                I mitten av oktober gick en sexbent inspektions- och reparationsrobot som heter BladeBUG upprepade gånger på knivarna vid Storbritanniens ORE Catapults 7MW Levenmouth demonstrationsturbin utanför Fifes kust. Händelsen markerade första gången någonsin att en robot skalade en vindturbins blad. Varför är det viktigt? Eftersom sådan teknik kan minska kostnaden för bladinspektionstekniker med över 30%. Den nya roboten är resultatet av ett samarbetsprojekt på 1.315.750 dollar (1 miljon pund) mellan BladeBUG och ORE Catapult, delfinansierat av Innovate UK.

                2020-11-09

                Nordost om Lovisagruvan finns bland annat de historiskt välkända koppar-koboltgruvorna vid Håkansboda, och söder därom finns ett område med svagt förhöjda halter av kopparkis som provbrutits i flera små gruvhål. Projektområdet benämns internt Schakttorpet och är beläget inom Lovisagruvans undersökningstillstånd Östanbo Nr 1 som är giltigt till den 3 augusti 2022. Området ligger cirka 1600 meter ostnordost från Lovisagruvan.

                2020-11-09

                HOFOR och Stiftelsen Sorø Akademi har den här veckan ingått ett avtal om att utveckla en av landets största solparker med totalt 180 MW installerad kraft, vilket motsvarar ca. 50 000 hushålls elförbrukning. Solparken kommer att utvecklas och ägas av HOFOR och byggas på 250 hektar mark som Sorø Academy Foundation äger norr om Fjenneslev och Vestmotorvejen vid Sorø.

                2020-11-09

                Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                Enligt de senaste marknadsutsikterna från GWEC Market Intelligence förväntas 71,3 GW vindkraftkapacitet installeras 2020 trots effekterna av COVID-19, vilket bara är en minskning med 6 procent från prognoser före COVID. Detta är en signifikant ökning från ursprungliga förutsägelser om att vindkraftsanläggningar förväntas minska med upp till 20 procent på grund av pandemin, vilket visar vindkraftsindustrins motståndskraft över hela världen.

                2020-11-09

                I fredags invigdes, Mälarenergi och Northvolt den första publika batterilagret på Rocklunda i Västerås. Det kommer sänka effekttopparna från laddstationen med 80 %.

                2020-11-09

                BP säljer sitt huvudkontor i London – under höjden på en global pandemi. Detta är ett tydligt tecken på att deras dagar är räknade. Resultatet minskade med 96% jämfört med förra året. De har lånat 40 miljarder dollar. Det är dags att avyttra, avsluta dem och börja en rättvis övergång.

                2020-11-09

                Neste och All Nippon Airways (ANA), Japans största flygbolag, ingår ett leveransavtal för hållbart flygbränsle (SAF).
                Detta partnerskap kommer att se ANA bli det första flygbolaget som använder SAF på flyg som avgår från Japan och representerar också Neste’s första SAF-leverans till ett asiatiskt flygbolag.
                ANA planerar SAF-drivna flyg från både Haneda International Airport och Narita International Airport.

                2020-11-09

                Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                 Den danska utvecklaren av förnybar energi European Energy har beviljat grönt ljus för att bygga norra Europas största solfarm, ett 300 MW-projekt för kommunen Åbenrå, i Danmark. Kommunfullmäktige i Aabenraa kommun, södra Jylland, Danmark, röstade med ”en massiv majoritet” för att godkänna European Energys planer på att bygga 300 MW solfarm nära Kassø, sydväst om Rødekro.

                 2020-11-06

                 Heinekens varumärke Sol bryggs med 100% förnybar energi efter installationen av mer än 9000 solpaneler vid en anläggning i Nederländerna. Solöl bryggt vid Zoeterwoude-anläggningen i Nederländerna har kommit från 100% förnybar energi sedan april i år. Installationen av 9 212 solpaneler har sett anläggningen skapa överskott av förnybar energi som styrs in i det lokala kraftnätet för att stödja grannskapet.

                 2020-11-06

                 ”Jag är höjdrädd, så egentligen är jag väl verksam i helt fel bransch. Det är tur att jag inte är involverad i själva installationsbiten”, säger han med ett sammanbitet leende. På 1990-talet hjälpte Ecokrafts grundare och vd sin morbror att sälja solceller till husvagnar, husbilar och båtar. I dag driver Oscar Gustavsson eget med samma inriktning men nu med nätanslutna solcellssystem – en näringsgren som formligen har exploderat de senaste åren.

                 2020-11-06

                 Men nästan alla andra i Australien – bortom premiärministerns kontor och det regeringsägda Snowy Hydro – tar batterilagring mycket seriöst, och det inkluderar nästan alla statliga och territoriella regeringar, den australiska energimarknadsoperatören, nätverksföretagen, viktiga institutioner som ARENA och CEFC, vind- och solutvecklare, energihandlare, husägare och företag, och naturligtvis batterilagringsleverantörerna själva.

                 2020-11-06

                 Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                 Hamnen planerar också för nytt hamnkontor, en överfart över järnvägen och en ny hamninfart med anslutning från öster. En solcellspark på 3 000 kvadratmeter färdigställdes i somras och i planerna finns också ett antal vindkraftverk eller ytterligare solceller. En målsättning är att det ska produceras minst 50 procent av elbehovet i den nya hamnen.

                 2020-11-06

                 Vindkraftverkstillverkaren Siemens Gamesa Renewable Energy SA (BME: SGRE) redovisade en nettoförlust på 918 miljoner euro (1,08 miljarder dollar) under räkenskapsåret till slutet av september 2020 jämfört med ett resultat på 140 miljoner euro 2018/2019.

                 2020-11-06

                 De nya HS / HSL-superkondensatorerna kan skryta med en effekttäthet som är upp till tre gånger högre än i litiumjonbatterier. I en 3,8 V hybridcell har de en energitäthet som är upp till åtta gånger högre än i konventionell EDLC (Electric Double Layer Capacitor).

                 2020-11-06

                 – Örnsköldsvik har goda förutsättningar för att vara med och bidra till framtidens energilösningar, säger Kristina Säfsten, VD på Övik Energi. Liquid Wind utvecklar och bygger storskaliga anläggningar för framställning av elektrometanol, eMethanol, som framställs via vindkraftsbaserad el och koldioxid från biobränsleeldning och blir därmed ett koldioxidneutralt bränsle. Nu är planen att förlägga den första produktionsanläggningen i Örnsköldsvik.

                 2020-11-06

                 Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                  Under tredje kvartalet omsatte Vestas 4,770 miljarder euro (35,5 miljarder kronor) – en ökning med 31 procent. jämfört med samma period förra året. Detta beror främst på högre försäljning av vindkraftverk på den amerikanska marknaden, skriver Vestas i sina kvartalsredovisningar.

                  2020-11-05

                  Region Västernorrland har fått ned användningen av energi mest av alla regioner sedan år 2000. Det framgår i Sveriges kommuner och regioners rapport ”Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2020”.
                  – Vi har arbetat målmedvetet för att nå långsiktiga resultat och det syns att vi är på rätt väg, säger Sofia Mackin, hållbarhetschef Region Västernorrland.

                  2020-11-05

                  EIT Innoenergy startar ett center som ska främja ett europeiskt ekosystem för väte. Finansieringen kommer från fonden Breakthrough Energy som leds av IT-miljonären Bill Gates. Centret heter Eghac (European Green Hydrogen Acceleration Center). EIT Innoenergy är en organisation som EU använder för att stödja utvecklingen av hållbar energi.

                  2020-11-05

                  Elektrifiering av lastbilstransporter krävs för att minska klimat- och hälsopåverkan från tung vägtrafik. Nu går en rad aktörer samman för att testa ett elektrifierat godstransportsystem i Mälardalen och Västra Götaland, med siktet inställt på storskaligt nationellt införande.

                  2020-11-05

                  Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                  En ny studie har utvärderat den geologiska genomförbarheten av storskalig säsongsbunden underjordisk vätgaslagring i Kanada och har visat att västra Kanada sedimentära bassängen och södra Ontario är de mest lämpliga områdena för tekniken.

                  2020-11-05

                  BT har bekräftat att alla sina kontor och butiker globalt drivs av 100% förnybar el, eftersom teknikjätten bygger mot sitt netto-nollmål. Omställningen till förnybar el kommer att leda till att BT: s koldioxidutsläpp till mars 2021 minskar med uppskattningsvis 54 000 ton jämfört med förra räkenskapsåret

                  2020-11-05

                  UAMPS har noterat att prishöjningar kring NuScales planer för reaktorn som har stigit till 6,1 miljarder dollar under anläggningens hela livstid, innebär att energikostnaderna (LCOE) för ökat så att de skulle vara billigare med naturgas.

                  2020-11-05

                  Utvecklingsklustret Energi AB blir genom en riktad nyemission delägare i företaget Primrock AB som erbjuder balanstjänster och lokal kapacitet från decentraliserade energilager. Detta kommer att främja en snabb övergång till ett långsiktigt hållbart elsystem med bibehållen eller förbättrad tillförlitlighet, balans och flexibilitet i Sverige och övriga Norden. Behovet av balansresurser och eleffekt till lokala förbrukare växer på grund av en snabbt ökande andel vindkraft och en elektrifiering av nya sektorer som exempelvis elfordon och datahallar.

                  2020-11-05

                  Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                   Under tredje kvartalet omsatte Vestas 4,770 miljarder euro (35,5 miljarder kronor) – en ökning med 31 procent. jämfört med samma period förra året. Detta beror främst på högre försäljning av vindkraftverk på den amerikanska marknaden, skriver Vestas i sina kvartalsredovisningar.

                   2020-11-04

                   Valet föll på solceller, då deras tak visar sig passa alldeles utmärkt till solceller. Solcellerna installerades på taket på deras villa och de började fundera över hur de skulle utveckla detta. Då blev batterilagring ett naturligt steg. När Gävle Energi startade testpilotprojektet för batterilagring ville de gärna vara med.

                   2020-11-04

                   Array kommer att hjälpa National Grid Electricity System Operator (ESO) att balansera nätet när fler förnybara energikällor kommer online och efterfrågan förändras. Det gick live i ESO: s Balancing Mechanism Reserve från Storage Trial tidigare i veckan och, efter framgång här, gick live i Balancing Mechanism idag (3 november). Projektet kommer också att handla på grossistmarknader för energi och anbud för frekvenssvarstjänster.

                   2020-11-04

                   Under nästa år siktar Ica på att börja använda batterielektriska distributionslastbilar från Volvo för transporter inom städer. Ica Sverige och Volvo Lastvagnar inleder ett samarbete för att tillsammans identifiera vilka transportflöden som kan elektrifieras. På sikt kommer samarbetet att utvidgas till fler områden som kan bidra till minskad miljöpåverkan från transporter, skriver företagen i ett pressmeddelande.

                   2020-11-04

                   Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                   Lazards årliga LCOE rapport kom ut i okt. Har nu sammanställt årets uppskattade LCOE för USA med tidigare år. Obs, både väder och investeringsklimat skiljer sig mot i Sverige, så en direkt översättning av priser är olämplig. Det är trenderna som är det intressanta enligt mig.

                   2020-11-04

                   Genom att investera i en solcellspark kan företag framtidssäkra sin el-leverans till ett stabilt pris, bidra till samhällets energiomställning och signalera till kunder att man aktivt arbetar för ökad hållbarhet. – Företag har länge varit frikostiga med att sätta sitt namn på arenor och idrottslag. Här öppnar sig en ny möjlighet att kunna visa sitt miljöengagemang och hållbarhetstänk. Det har ett enormt marknadsföringsvärde som kan gynna företagets affärer, säger Jonas Helander, tf VD på solcellsföretaget EnergiEngagemang.

                   2020-11-04

                   Ett företag vill bygga Sveriges största solcellspark vid Svedberga utanför Helsingborg. Det skall bli Sveriges största solcellspark – motsvarande 350 fotbollsplaner

                   2020-11-04

                   Powerfoyle är en solcellsteknik som är så tunn att den kan printas och integreras på en rad olika ytor. Produkterna som hittills är tilltänkta är en smart cykelhjälm från svenska Poc och på en hörlur från JBL. Men coronavågen kom i vägen för lanseringen. ”Våra produkter skulle produceras under sommaren för att finnas på hyllorna i oktober”, berättar Exegers vd Giovanni Fili

                   2020-11-04

                   Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                    Nu installeras en 6 000 kvadratmeter stor solcellsansläggning på Lidls nya centrallager i Örebro, som öppnade i december 2019. Anläggningen beräknas producera 838,1 MWh per år, vilket motsvarar en genomsnittlig årsförbrukning för 34 medelstora villor.

                    2020-11-03

                    I Stockholm Exergis forskningsanläggning vid Värtaverket testas och utvärderas teknik för att avskilja koldioxid från biomassaförbränning. Den befintliga anläggningen för bio-CCS kommer att byggas ut för att öka energieffektiviteten samt för att kunna forska på fler driftalternativ. Nu har projektet beviljats stöd av Energimyndigheten.

                    2020-11-03

                    Nästan all Norges el kommer från vattenkraft och dess inhemska utsläpp är relativt låga, vilket innebär att landet ofta uppfattas som rent och hållbart. Ändå står detta i kontrast till de biljoner det har samlat sig från fyra decennier av att producera olja för export, vilket ökar växthusgasutsläppen någon annanstans. Norge är den sjunde största exportören av utsläpp i världen, och dess utsläpp från exporterad olja och gas är tio gånger större än landets direkta utsläpp.

                    2020-11-03

                    En framgångsrik klimatpolitik innebär mindre olja och gas. I årets analys av kraftmarknaden i Europa varnar statsägda NVE att användningen av gaskraft kommer att minskas i Europa till 2030 på grund av klimatpolitiken. Gas från Norge och Ryssland står för en betydande del av EU: s klimatutsläpp – som måste minskas kraftigt om de ska kunna uppnå målen.

                    2020-11-03

                    Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                    Det norska energibolaget Equinor (EQNR.OL) strävar efter att bli en nollutsläppsnivå för växthusgaser år 2050, inklusive utsläpp från produktion och slutförbrukning av olja och gas, sa dess nya verkställande direktör när han tillträdde på måndagen.

                    2020-11-03

                    LKAB vill vara med och bryta grafit utanför Vittangi. Gruvbolaget har tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring med bolaget Talga, som äger projektet, och det japanska handels- och investeringsföretaget Mitsui. Deras ambition är att tillsammans göra grafitbrytning och produktion av batterianoder möjlig. Talga har tidigare i år ansökt om tillstånd för brytning. Planen är också att skapa en batterifabrik i Luleå.

                    2020-11-03

                    Statkraft, Europas största producent av förnybar energi, har tecknat ett avtal om att förvärva solpionjären Solarcentury. Tillsammans är företagen väl positionerade för påskyndad soltillväxt och att bli ett av världens ledande företag inom förnybar energi.
                    Statkraft kommer att få tillgång till en 6 GW-rörledning (brutto) i Europa och Sydamerika som i kombination med Statkrafts nuvarande projektportfölj omedelbart positionerar företaget som en ledande utvecklare på den europeiska solmarknaden.

                    2020-11-03

                    IHA delar MSIs visionom att öka medvetenheten om energilagring i form pumpkraft hos regeringar och beslutsfattare. För att tillgodose det globala och akuta behovet av ren och tillförlitlig energilagring har IHA i samarbete med USAs energidepartement startat International Forum on Pumped Storage Hydropower som ären regeringsledd plattform för att tydliggöra och förmedla vilken roll pumplagringskraft kan spela i framtidens energisystem.

                    2020-11-03

                    Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                     Tyskland registrerade nya solcellsanläggningar på totalt 387,6 MW i september, enligt de senaste siffrorna från landets Federal Network Agency (Bundesnetzagentur). Detta jämförs med 408 MW i augusti och 287 MW i september 2019. Nyinstallerad solcellskapacitet under de första nio månaderna i år var 3.509 MW medan samma tillskott ett år tidigare uppgick till cirka 2,9 GW.

                     2020-11-02

                     Nu är solceller färdiginstallerade på taken till hus 121, 123, 125, 127 och 129! Installationsarbetet har flutit på fint. Nu inväntar vi bara installationen av mätinstrument och appen som kan visa på produktion och förbrukning. När detta är klart kommer mer information och då är meningen att alla medlemmar får tillgång till appen för att se produktion och förbrukning av el på föreningens solceller!

                     2020-11-02

                     Tillgången på miljövänlig vätgas väntas öka tack vare att den kan framställas med hjälp av överskottsel från vindkraftverk och solpaneler och därmed också lösa ett stort energilagringsproblem. Efterfrågan väntas öka, för att ersätta fossila bränslen där batterier inte är ett realistiskt alternativ, till exempel i tunga transporter, flyg och sjöfart. Det gäller även för industriella processer, där det är svårt eller omöjligt att byta från fossila bränslen till el, till exempel vid framställning av stål, cement och kemikalier.

                     2020-11-02

                     Svenskarnas intresse för solenergi har ökat med 13 procentenheter jämfört med ifjol. Var femte uppger att det är till följd av virusutbrottet. Samtidigt visar årets upplaga av Vattenfalls Solindex att Sverige hade kunnat generera 10,7 miljarder kWh per år om alla villabor hade solpaneler på taket. En ny undersökning som Kantar Sifo utfört på uppdrag av Vattenfall visar att sju av tio svarande kan tänka sig att installera solceller på taket inom det närmaste året, vilket är en ökning med 13 procentenheter jämfört med föregående år.

                     2020-11-02

                     Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                     PAL-V Liberty flygbil har officiellt ansetts vara vägsäker att köra på vägarna i Europa. Den flygande bilen kommer att vara ett nyttofordon och har testats grundligt sedan den uppstod 2012. Den klarade nyligen sitt europeiska vägtillträdestest och företaget delade nyheterna genom ett pressmeddelande på onsdagen.

                     2020-11-02

                     Den sydafrikanska energidepartementet har precis tillåtit regnbågsnationens stora städer att köpa sin el direkt från Independent Power Producers (IPP) från förnybara energikällor. Detta är ett viktigt beslut som inte bara kommer att revolutionera användningen av förnybar energi i Sydafrika utan också kommer att göra det möjligt för storstäderna att minska sitt beroende av det statliga företaget Eskom.

                     2020-11-02

                     Stadsdelsprojektet Future Living® Berlin är ett smart pilotprojekt som fokuserar på en hållbar livsstil, och har som mål att vara miljövänligt, digitalt och trådlöst. Future Living® Berlin har flera smarta energilösningar, däribland Panasonics effektiva luft-till-vatten-värmepumpar, solcellspaneler och batterier – allt integrerat i ett smart system för lagring och användning av energi.

                     2020-11-02

                     L’Oreal har skapat en prototypschampoflaska från ”återvunnet” fångat kol, vilket minskar behovet av jungfru fossilbaserad plast.
                     Flaskan har utvecklats som en del av hygienföretaget partnerskap med bränsle- och petrokemikalierna, den stora utvecklaren av teknik och koldioxidavskiljning LanzaTech.

                     2020-11-02

                     Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter