Förnybara nyheter september 2020

På senare år har det blivit allt mer uppenbart. All el som produceras i norr når inte fram till södra Sverige, med kapacitetsbrist och högre elpriser i syd som följd. Flaskhalsen finns framför allt i Mellansverige. Därför har Svenska kraftnät beslutat om att öka överföringskapaciteten rejält.

2020-09-30

Solbergabor satsar på solkraft, nyinstallerade solceller ger el åt 123 lägenheter i Solberga. Nu följer fler i området efter. ”Det är en vinst för miljön”, säger brf-ordföranden, John Hollingworth.

2020-09-30

Projektutvecklare Eolus Vind AB (STO: EOLU-B) ska sälja tre vindkraftparker med en sammanlagd kapacitet på 68 MW i södra Sverige till Tysklands Commerz Real AG. Commerz Real, en del av den tyska bankkoncernen Commerzbank AG (ETR: CBK), kommer att betala en preliminär köpeskilling på 82,5 miljoner euro (96,5 miljoner USD) för vindtillgångarna.

2020-09-30

Torsås kommunhus har det och den nya förskolan i Bergkvara har det. Nu föreslår medlemmarna i Torsås klimatnätverk att kommunen installerar solceller på samtliga fastigheter på kommunens och kommunens bolag där det finns solbelysta tak i söder- öster- och västerläge. Nätverket föreslår en utbyggnad om minst 10 procent per år så att samtliga aktuella tak har solceller senast år 2030.

2020-09-30

Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

nyhetsarkiv

Danmark har startat anbudet för den upp till 1 GW Thor havsbaserade vindparken, som kommer att bli den största i den danska delen av Nordsjön. Projektet planeras ha en kapacitet på mellan 800 MW och 1 000 MW. Danmark har valt tävlingsmodellen Contract for Difference (CfD) som avgör vinnarna baserat på prisförslag.

2020-09-29

7800 kvadratmeter med cirka 3900 solcellspaneler. Så stor är den nya solcellsparken i närheten av Billeberga i Svalövs kommun, som precis tagits i drift. Anläggningen, vars produktion motsvarar förbrukningen från cirka 200 hushåll, levererar förnybar solel direkt till fastighetsbolaget Trianon i Malmö.

2020-09-30

Elen har sjunkit i pris i Spanien tack vare mer grön energi. Grossistpriset på el sjönk med 33 procent i juli, jämfört med förra året. Detta tack vare en ökad produktion av förnyelsebar energi. Elproduktionen från solceller, vind och vatten gick samma period upp med 28 procent.

2020-09-30

Den nivåiserade energikostnaden (LCOE) från kärnkraft ökade från cirka $ 117 / MWh 2015 till $ 155 i slutet av förra året, enligt den senaste utgåvan av World Nuclear Industry Status Report, som publiceras årligen av den franska kärnkonsulten Mycle Schneider. Däremot minskade LCOE från solenergi från $ 65 / MWh till cirka $ 49 och för vind från $ 55 till $ 41.

2020-09-30

Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

  Norr om helikopterplattan på Näl börjar solcellsparken ta form. På soliga högsommardagar ska de 4500 solcellerna i teorin kunna förse hela Näl med el. Västfastigheters arbete med den nya solcellsparken på Näl börjar ta form, och om några månader kommer parken att kunna förse stora delar av sjukhuset med egenproducerad el.

  2020-09-29

  Maskiningenjör Kasper Kyvsgaard har varit teknisk projektledare för installation av solceller på taket på Aarhus universitetssjukhus. Solcellerna täcker ett område på 15-16 handbollsbanor. Foto: Tonny Foghmar

  2020-09-29

  Vattenfall och Glennmont Partners, europeisk investerare i förnybar energi, har tecknat ett långsiktigt avtal om kraftbalansering för Piiparinmäki, en ny vindkraftpark på 211 MW som kommer att bli den största i Finland.

  2020-09-29

  Torsås kommunhus har det och den nya förskolan i Bergkvara har det. Nu föreslår medlemmarna i Torsås klimatnätverk att kommunen installerar solceller på samtliga fastigheter på kommunens och kommunens bolag där det finns solbelysta tak i söder- öster- och västerläge. Nätverket föreslår en utbyggnad om minst 10 procent per år så att samtliga aktuella tak har solceller senast år 2030.

  2020-09-29

  Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

  nyhetsarkiv

  När brittiska Zero Avia i torsdags genomförde en flygning med ett 6-sitsigt flygplan drivet av bolagets vätgaselektriska drivsystem, var ett PowerCell MS-100 bränslecellssystem en central del av drivsystemet. Flygningen var världens första flygning med ett kommersiellt enmotorigt plan där framdrivningen skedde med hjälp av vätgas och bränsleceller.

  2020-09-29

  Vid sidan av Kaliforniens guvernör Gavin Newsoms rubrikmeddelande förra veckan att han skulle förbjuda försäljning av bensindrivna bilar 2035, sa han också att han stödde ett förbud mot nya frackingtillstånd till 2024.

  2020-09-29

  Att anlägga en elväg mellan Hallsberg och Örebro är en god affär – Det visar den rapport som samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro antog i fredags och som nu ska överlämnas till Trafikverket. – I Örebro län finns både ett av landets bästa gods- och logistiklägen och en regional vilja om att utveckla hållbara och framtidssäkra transporter. Så jag skulle säga att det inte går att hitta en bättre plats för att anlägga en elväg än här, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

  2020-09-29

  Vind- och solproduktion ökade till nya all-time-high på Australiens nationella elmarknad och nådde årligen 44 teravattimmar, eller 23,5% av den totala efterfrågan. För bara en månad sedan i augusti var andelen nere på 15%.

  2020-09-29

  Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

   E-bränslen som e-metanol, e-diesel, e-ammoniak, e-LNG och e-petroleum har knappast några utsläpp, vilket också är fallet med grönt väte. De produceras i grunden med el från förnybara källor och cirkulär koldioxid.

   2020-09-28

   Varje år dör omkring fyra miljoner människor i sjukdomar som orsakas av röken de andas in när de lagar mat över öppen eld. Det här är ett problem som Årets alumn Linnea Bergman vill lösa med sitt solcellssystem.

   2020-09-28

   Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

   nyhetsarkiv

   Portugal är på ”rätt väg” för att uppnå renare energi och större digitalisering och bör nu ta det ”unika tillfälle” som det kommer att ha med europeiska medel efter krisen för att konsolidera detta spår, sade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till Lusa intervju och tillade att Europeiska kommissionen hade ”publicerat detaljerade riktlinjer för att hjälpa medlemsstaterna att utarbeta sina nationella återhämtningsplaner” med ett ”tydligt fokus på framtida frågor om klimatskydd, digitalisering och en mer motståndskraftig ekonomi.”

   2020-09-28

   Vattenfall och Glennmont Partners, europeisk investerare i förnybar energi, har tecknat ett långsiktigt avtal om kraftbalansering för Piiparinmäki, en ny vindkraftpark på 211 MW som kommer att bli den största i Finland.

   2020-09-28

   I hjärtat av det polska kolbältet, i Katowice, kom regeringen och facken, efter långa förhandlingar, överens om att till år 2049, helt avveckla landets kolindustri. Merparten av landets energiförsörjning kommer i dag från kolkraft, en industri som sysselsätter uppemot 70 000 kolarbetare i regionen.

   2020-09-28

   Efter 14 år av uppskov, tjuvstarter och bombastiska uttalanden gav den norska regeringen besked om koldioxidlagring den 21 september. Det blir lagring från en enda anläggning, en cementfabrik . Kostnaden blir ändå skyhög.

   2020-09-28

   I början av september såg det ut som att årets snösmältning med tillhörande höga vattenflöden var avklarad, och att priset var på väg mot normala nivåer igen. Men med nästan fulla magasin i Norge krävdes det inte många regnmoln för att vattenflödena åter skulle hamna på höga nivåer.

   2020-09-28

   Med tanke på aktuella klimatproblem är övergången till elektriska tåg oundviklig. Det är inte en fråga om järnvägar går elektriska, utan snarare hur de ska göra det. Både väte och batterier visar betydande löfte, men vilken teknik kommer att bli standarden för framtida lok?

   2020-09-28

   Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

    Walmart meddelade idag att de riktar sig mot nollutsläpp i hela företagets globala verksamhet fram till 2040. Walmart och Walmart Foundation förbinder sig också att hjälpa till att skydda, hantera eller återställa minst 50 miljoner hektar mark och 1 miljon kvadratkilometer hav till 2030 för att bekämpa den kaskad förlust av natur som hotar planeten.

    2020-09-25

    Bladtillverkaren har precis startat projektet Zebra (Zero wastE Blade ReseArch), som syftar till att designa och producera ett 100 procent återvinningsbart vindturbinblad. Vindkraftverkens blad har vanligtvis en livslängd på 30 år, men till skillnad från resten av vindkraftverket har det varit svårt att hitta lämpliga metoder för återanvändning av knivarna.

    2020-09-25

    Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

    nyhetsarkiv

    Den svenska kullagertillverkaren SKF säger att man planerar att byta till 100% förnybar kraft 2030, eller tidigare, som en del av sitt åtagande för förnybar energi 100 (RE100) initiativet. RE100 samlar företag runt om i världen som förbinder sig att använda 100% förnybar kraft.

    2020-09-25

    En ny start för bränslelogistik, Universal Hydrogen har startat ett projekt för att utveckla ett vätgaskraftverk som kan ombyggas till befintliga flygplan. Företaget, som är baserat i LA, kommer att testa sin teknik på en De Havilland Canada DHC8-Q300, en 56-sitsig, även känd som Dash-8. Allt går bra kommer planet att bli världens största vätgasdrivna kommersiella flygplan.

    2020-09-25

    Studien visade att den marina biobränsleoljan, som kan ge en koldioxidutsläppsminskning på upp till 40% jämfört med konventionellt marint bränsle, kan användas i en relevant marin applikation utan modifiering.

    2020-09-25

    Antalet patentansökningar inom batteriteknik når nya rekord. De har ökat med 14 procent årligen från 2005 till 2018. Det visar en ny studie från Europeiska patentverket (EPO) och Internationella energibyrån (IEA).

    2020-09-25

    Polen bör inte avveckla kol före 2060, sade gruvfackföreningar på torsdagen (24 september), eftersom samtalen med regeringen fortsatte om omstruktureringen av industrin, som genererar större delen av landets el.

    2020-09-25

    Google blir storköpare i finska vindkraftsparken Piiparinmäki. Den nya vindkraftparken kommer att bli den största i Finland. Den landbaserade vindkraftparken Piiparinmäki, som förvärvades av Glennmont Partners i september förra året, ligger i centrala Finland nära Kajaani och kommer att ha 41 vindkraftverk

    2020-09-25

    Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

     Det är standarden som definierar lämpliga gränssnitt för att de olika datasystem som används för styrning i distributionsnät ska kunna fungera tillsammans. Eller, annorlunda uttryckt, för att möjliggöra interoperabilitet mellan olika applikationer vid integrering av tillämpningar för elförsörjning.

     2020-09-24

     Batteriet har under våren levererats till Bolidens blyåtervinningsanläggning Bergsöe i Landskrona. Efter utveckling och installationer har batteriet kopplats in och kan nu bistå med smarta flexibilitetstjänster. Det är en del av ett tvåårigt forskningsprojekt mellan Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi med stöd av Energimyndigheten som pågår fram till våren 2022.

     2020-09-24

     Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

     nyhetsarkiv

     På senare tid har alla och deras mamma också lovat att minska sina koldioxidutsläpp till ”netto-noll” – även oljegiganter som BP och Shell. Nu kommer världens största förorenare in i spelet: Kinas president Xi Jinping lovade att hans land kommer att nå nollutsläpp av koldioxid till 2060.

     2020-09-24

     Enligt National Energy Administration (NEA) installerades 11,52 GW solkapacitet i Kina under första halvåret 2020. Storskaliga solinstallationer stod för 7,08 GW och distribuerad sol stod för 4,43 GW i slutet av juni. Installationerna ökade något jämfört med första halvåret 2019 då Kina installerade 11,4 GW.

     2020-09-24

     Microsofts nya åtagande syftar till att ta itu med tillgänglighet, tillgång och kvalitet på de platser där det verkar. Fram till 2030 kommer Microsoft att sträva efter att fylla på mer vatten än det använder i vattenreservoarer.
     Cirka 40 vattenreservoarer liggande nära Microsoft-verksamheter kommer att prioriteras, medan strategier för påfyllning kommer att rullas ut över dess nya datacenterregion i Arizona tillsammans med platser som Silicon Valley, Israel, Hyderabad och Puget Sound.

     2020-09-24

     Antalet patentansökningar inom batteriteknik når nya rekord. De har ökat med 14 procent årligen från 2005 till 2018. Det visar en ny studie från Europeiska patentverket (EPO) och Internationella energibyrån (IEA).

     2020-09-24

     De är 80 meter höga och drar 1,7 MW vardera. Men när de två Super-Post-Panamax-kranarna släpper lasten förvandlas elmotorn istället till en generator. Maxanvändningen i Stockholms nya hamn är 25 MW, alltså som en mindre stad. Häng med när vi utforskar elsystemet i Sveriges andra största hamn — helt nybyggda Stockholm Norvik.

     2020-09-24

     Tyska BayWa vill utöka sin verksamhet och tittar nu på  Sverige. Företaget har säkrat 98 hektar mark i södra delen av Sverige för det som förväntas bli ”första av många” -projekt i Sverige.

     2020-09-24

     Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

      Neste utreder vilka konsekvenserna skulle vara om man lägger ner raffinaderiet i Nådendal, så att enbart hamnen och terminalen fortsätter där. Raffinaderiet i Borgå skulle utvecklas mot förnybar och återvinningcentrerad process av råvaror. – Vårt mål är att bli världsledande när det gäller de här lösningarna, samtidigt som satsningarna på det fossila minskar, sa personalansvariga direktören Hannele Jakosuo-Jansson från Neste på en presskonferens.

      2020-09-23

      Kinas president Xi Jingping tillkännagav i tisdags i sitt tal inför FN: s generalförsamling att Kina skulle uppnå en topp i koldioxidutsläpp före 2030 och koldioxidneutralitet före 2060, vilket signalerar sin avsikt att öka det åtagande som gjorts enligt Parisavtalet.

      2020-09-23

      Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

      nyhetsarkiv

      Bloomberg Green rapporterar att miljontals metanbrunnar runt om i världen fortsätter att sippra metangas i årtionden efter slutet av deras arbetsliv. Metan – den färglösa, luktfria, mycket brandfarliga primära komponenten av naturgas – står för cirka 10 procent av alla mänskliga drivna växthusgasutsläpp i USA, enligt EPA. Men varför skulle företagare välja att spendera pengar på att plugga brunnar när de inte är skyldiga?

      2020-09-23

      Under årsstämman och batteridagen bekräftade Tesla också att man tillverkar egna battericeller som ska förbättra räckvidden för dess bilar med över 50 procent. Musk flaggade dock för att det kan ta tre år att fullt ut att nå de kostnadsreduceringar som man siktar på inom batterier.

      2020-09-23

      Den förnybara energigruppen för det grekiska elnätet Public Power Corporation (PPC) vill öka samarbetet med stora aktörer inom solindustrin för att snabba upp sitt mål att installera 2.3GW PV-parker. PPC Renewables utforskar möjligheter att utveckla den kapaciteten så snabbt som möjligt från projekt i västra Makedonien för att stödja Greklands ambition att skrota kolkraftproduktion 2028, enligt VD Konstantinos Mavros.

      2020-09-23

      Enligt företagets uttalande markerar detta ett historiskt ögonblick som lyfter fram ”mognad och säkerhet” i IAI: s Long Runner-operativsystem, som kan styra UAV: er över 1500 km tack vare satellitkommunikation och exakt landnings- och startteknik.

      2020-09-23

      Butiken är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils certifiering NollCO2. För att nå målet har mycket trä använts, energiåtgången minimerats, spillvärme återanvänts och transporter effektiviserats.

      2020-09-23

      Axfood planerar en solcellsanläggning på 100 000 kvadratmeter på taket till sitt nya jättelager i Bålsta. Men beskedet i budgeten att enbart solcellsanläggningar upp till 500 kilowatt ska skattebefrias, får dagligvarukoncernen att tveka.

      2020-09-23

      Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

       Hawaiian Electric, den primära leverantören av el till Hawaiiöarna, har lämnat in kontrakt för nya sol- och lagringsprojekt som kommer att avsluta användningen av kol på öarna och representerar 300 MW solenergi och nästan 2 GWh energilagring. Hawaiian Electric har varit ett världsledande verktyg i övergången till förnybar energi och har upprepade gånger förvärvat nya kontrakt för förnybar och energilagringskapacitet för att ersätta öarnas kostsamma produktionsanläggningar för fossila bränslen.

       2020-09-22

       Omkring en fjärdedel av den klimatpåverkan som uppstår när ett vindkraftverk tillverkas kommer från tornet, som vanligen tillverkas i stål och ibland i betong. Stål kommer att användas i många delar av vindkraftverken även fortsättningsvis men trätorn kan bli ett viktigt komplement. Genom att bygga tornen i trä kan koldioxidutsläppen från tillverkningen minskas radikalt samtidigt som den koldioxid som tagits upp av träden när de har vuxit lagras i trätornen. Dessutom används certifierad hållbar träråvara, vilket bland annat innebär att nya träd planteras.

       2020-09-22

       Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

       nyhetsarkiv

       Planerna för att bygga världens största havsbaserade vindkraftpark med världens mest kraftfulla vindkraftverk och GE har uppgraderat 13MW Haliade-X-enheterna som skulle användas för 3,6 GW Dogger Bank-projektet i Storbritannien. Dogger Bank är ett 50:50 joint venture mellan Equinor och SSE Renewables som består av tre havsbaserade vindkraftsparker på 1,2 GW som ligger cirka 130 km från Yorkshire Coast, på en stor sandbank i Nordsjön.

       2020-09-22

       Mycket går åt rätt håll därför att det nu är ekonomiskt lönsamt. Men det går för långsamt för att dagens barn ska slippa risken för ohanterligt snabba klimatförändringar och globala flyktingkriser.

       2020-09-22

       Uppsalaregionens elnät klarar inte av stadens planerade utbyggnad. I mars avslutades en första demonstration av EU-projektet Coordinet, där företag får incitament att dra ner sin elförbrukning då kraftledningarna är som mest ansträngda. Kommunstyrelsens ordförande kallar projektet en ”win-win” för klimat, plånböcker och stadsutveckling.

       2020-09-22

       Solpaneler installerades på taket av Margriet Dalton-skolan i Rotterdam. Panelerna kommer att generera kraft för skolan och även för 44 andra hushåll i grannskapet. Solpanelerna ägs av lokalbefolkningen, och de hjälpte också till att installera dem. Ett team av tekniker från grannskapet fick utbildning för att tillhandahålla underhålls- och installationsarbetet.

       2020-09-22

       Vindkraften ökar snabbt. Redan år 2023 kommer mer än 30 procent av den el vi använder i Sverige vara vindkraft och om 20 år förväntas andelen vara 50 procent. Då svarar de förnybara kraftslagen – sol,
       vind och vatten – tillsammans för 100 procent av Sveriges elanvändning.

       2020-09-22

       Staten vill nå 2,2 GW sol inom två år, har fått ett Solar Energy Corporation i Indien förslag på 500 MW flytande projektkapacitet, även om det godkänner ett 40 MW vattenburet system som lagts fram av den nationella solstrategin .

       2020-09-22

       Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

        I tekniska och miljökommittén Skjern kommun, Danmark, har vi gjort några kriterier som måste finnas innan solparker kan upprättas. Detta inkluderar planering av 1000 hektar, och att sökanden måste involvera lokalbefolkningen från början med medborgarmöten, där särskilt lokala intressen och önskemål måste införlivas i utformningen.

        2020-09-21

        Intresset för att sälja effektflexibilitet inför vintern är rekordstort. Det EU-finansierade projektet CoordiNET ökar nu upp möjligheten för fler aktörer att delta. Inför flexibilitetsmarknadens andra vintersäsong har CoordiNET framgångsrikt värvat 32 aktörer som tillsammans bidrar med 350 MW flexibilitet, vilket motsvarar en stad med 300 000 invånare.

        2020-09-21

        Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

        nyhetsarkiv

        Energilagringsanläggning i Dorset i sydvästra England är tillverkad av sex Teslas megapack-batterier. Projektet använder Megapacks för totalt 15 MWh lagring började byggas i juli och på torsdag driftsattes den för att hantera förstagångs-BM-åtkomst.

        2020-09-21

        Solcellsutveckling de senaste 10 åren i bild. Grön pil är det undertecknad har på taket idag, röd pil är dagens moderna paneler som skulle mer än fördubbla den totala effekten.

        2020-09-21

        ”Skattereduktionen kommer att uppgå till 15 procent för solceller, och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon – och får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år”, konstaterar tidningen och förklarar att dagens modell, där du måste söka stöd från staten aktivt, ersätts med i stort sett samma system som gäller för rut- och rotavdrag.

        2020-09-21

        Statligt danskägda bolaget Energinet är medveten om nya, möjliga solcellsprojekt med en total kapacitet på upp till 16 GW och möjliga vindkraftverk på land och nära kusten på ca. 5 GW. Som jämförelse har alla Danmarks vindkraftverk idag en total kapacitet på ca. 6 GW. Om alla nya solprojekt realiseras kommer de att kunna leverera en perfekt solig dag, vilket motsvarar ungefär dubbelt Danmarks totala elförbrukning.

        2020-09-21

        Ikea tänker sätta upp 1 miljon solpaneler på sina butikstak. De har investerat i  535 vindkraftverk,  2 solcellsparker. De planerar att vara klimatpositiva till 2030.

        2020-09-21

        3 195 solpaneler monterades i våras på bostadsrättsföreningen Granens tak i Järfälla. Solcellsanläggningen blev därmed den största i länet när det gäller bostadsfastigheter. HSB räknar med att solcellsanläggningen som täcker 19 huskroppar kommer att utgöra en betydande del av bostadsrättsföreningens elförbrukning med en årlig produktion på drygt 900 000 kWh.

        2020-09-21

        Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

         Höstens antagningar till landets vindkraftteknikerutbildningar har gått bättre än tidigare år.YH-utbildningen i Strömsund sticker ut med ett litet överintag. Totalt har 98 elever påbörjat utbildningen under hösten jämfört med 57 förra året. Branschens behov är nästan det dubbla.

         2020-09-18

         Det är det österrikiska federala järnvägsbolaget ÖBB som beslutat att provköra Coradia iLint för passagerartrafik. Coradia iLint, från Alstom, är det första passagerartåget i världen som drivs av en vätgasbränslecell som genererar elektrisk energi för framdrivning.

         2020-09-18

         Burkina Fasos regering har just inlett byggandet av två solcelleanläggningar på 30 MWp solceller (PV) som en del av sitt stödprojekt (PSEL) från Världsbanken. Installationerna kommer att finnas i städerna Koudougou och Kaya.

         2020-09-18

         Nu ska Östersund elektrifiera ytterligare en busslinje i kollektivtrafiken. Därmed lägger kommunen sin andra beställning på pantografladdare från ABB. För tre år sedan fick Östersund sina första pantografladdare på 300 kW till den första elbusslinjen, linje 6. Nu drar kommunen igång arbetet med att elektrifiera en andra busslinje, linje 1.

         2020-09-18

         Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

         nyhetsarkiv

         Läget är under kontroll och Skånes elförsörjning har inga akuta brister, meddelar Eon, rapporterar Sydsvenskan. – Det är viktigt att veta att Skåne inte har kapacitetsbrist. Annars finns risk att viktiga beslut fattas på felaktiga premisser, säger Johan Mörnstam, Europa-chef för Eons energidistribution till tidningen.

         2020-09-18

         Det är med stolthet vi kan presentera nyheten att en tredjedel av Kungsmässans tak ska täckas av solpaneler. Den nya anläggning som i dagarna installeras kommer att producera hela 235 000 kilowattimmar el varje år. Det motsvarar laddningen för inte mindre än 40 miljoner Iphones eller 3000 Tesla-bilar.

         2020-09-18

         Bolaget – Midsummer AB – gör nu en riktad emission och en fullt garanterad företrädesemission på totalt cirka 284 miljoner kronor. Solcellsbolaget berättar att nyemissionerna möjliggör fortsatt expansion och etablering på den europeiska marknaden. Där till stärks ägarbasen ”med välrenommerade investerare”.

         2020-09-18

         Ett Melbourne-baserat företag har vunnit ett federalt statligt anslag för att inrätta en först av sitt slag solcelleanläggning för att omvandla potentiellt farligt avfall från solpaneler till mervärde. Målet med den nya enheten, kallad Elecsome, är att bygga ett nationellt nätverk av uppsamlingsställen och anläggningar för att tillhandahålla kostnadseffektiva och miljövänliga solcellstjänster i Australien.

         2020-09-18

         Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

          1. Snabbt och billigt att bygga
          2. Producerar när vi förbrukar
          3. Producerar när kärnkraften har revision
          4. Producerar när det inte blåser
          5. Sparar energi i vattenmagasinen

          2020-09-17

          Det är det österrikiska federala järnvägsbolaget ÖBB som beslutat att provköra Coradia iLint för passagerartrafik. Coradia iLint, från Alstom, är det första passagerartåget i världen som drivs av en vätgasbränslecell som genererar elektrisk energi för framdrivning.

          2020-09-17

          Finland borde bli koldioxidneutralt 2025, meddelade landets grönröda fempartikoalition. Innehållet för löften gavs när regeringen tillkännagav sitt budgetförslag för 2021 på onsdagen (16 september).

          2020-09-17

          30 minusgrader och vindstilla – hur skulle det fungera om elsystemet är 100 procent förnybart? Svensk vindenergi påstår med en ny konsultrapport att en extremvecka, den värsta av 1000 veckor, skulle kunna hanteras till halva priset med en förnybar lösning jämfört med två nya kärnkraftreaktorer.

          2020-09-17

          Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

           nyhetsarkiv

           Google tillkännagav en ny plan på måndag för att driva alla sina kontor och datacenter med endast koldioxidfri el de närmaste tio åren. Teknikjätten förklarade också att den har eliminerat sin ”hela koldioxidarv” genom att kompensera för alla sina utsläpp från lanseringen 1998..

           2020-09-17

           Inspelningen, hämtad från ett möte som anordnades av Independent Petroleum Association of America, visar chefer som oroar sig för sin industris image i demografin. ”Unga väljare, kvinnliga väljare, spansktalande väljare, egentligen alla sektorer utom äldre konservativa manliga väljare, deras nummer 1-fråga när det gäller vår bransch kommer alltid att vara miljövård och oro över vad vi gör med miljön ”, Säger Ryan Flynn från New Mexico Oil and Gas Association.

           2020-09-17

           Brittisk olje- och gasstorlek BP förväntar sig att den genomsnittliga årliga ökningen av vind- och solkapacitet under de närmaste 15 åren kan nå så höga som 350GW eller till och med 550GW, och pressa andelen förnybar energi i den globala energimixen till nästan 60% fram till 2050.

           2020-09-17

           Energibolagen Vestas och OK har ett projekt som redan i november i år kommer att resultera i två blixtladdningsstationer som laddas via ett batteri som är digitalt synkroniserat med OK: s egen Vestas vindkraftverk i Gilbjerg nära Billund.

           2020-09-17

           Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

            Regeringen har föreslagit ett RUT- och ROT-liknande upplägg till privatpersoner för installationer av solceller och laddstolpar. Arbets- och materialkostnader ska beläggas med skattelättnader på 15-50 procent. Satsningen väntas kosta runt 200 miljoner kronor ur statskassan.

            2020-09-16

            Det är det österrikiska federala järnvägsbolaget ÖBB som beslutat att provköra Coradia iLint för passagerartrafik. Coradia iLint, från Alstom, är det första passagerartåget i världen som drivs av en vätgasbränslecell som genererar elektrisk energi för framdrivning.

            2020-09-16

            Polens klimatminister presenterade förra veckan en uppdaterad version av landets energipolitik till 2040 och sade att vind- och kärnenergi till havs kommer att vara två strategiska nya områden och industrier som ska utvecklas.

            2020-09-16

            Belysningen är trasig längs flera gångvägar i Hagaparken.
            Många hör av sig och klagar, nu när höstmörkret djupnar.
            Men det ska bli bättre, med hjälp av solceller.

            2020-09-16

            Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

             nyhetsarkiv

             Anläggningen skulle påverka Luleå/Kallax flygflottilj och Junköns skjutfält som utgör ett riksintresse för totalförsvarets militära del. Det 150-200 meter höga reduktionstornet som hör till anläggningen skulle påverka flygflottiljens verksamhet. Dessutom skulle kraftledningarna som enligt planen ska dras från Boden som bedöms bli 30-40 meter höga beröra lågflygningsområdet negativt.

             2020-09-16

             När Andres Manuel López Obrador valdes till president i Mexiko i juli 2018 lovade han att återföra landets energiföretag till sin tidigare ära. Sedan dess har hans politik avvisat förnybara investeringar och föranlett en intern juridisk kamp.

             2020-09-16

             Brittisk olje- och gasstorlek BP förväntar sig att den genomsnittliga årliga ökningen av vind- och solkapacitet under de närmaste 15 åren kan nå så höga som 350GW eller till och med 550GW, och pressa andelen förnybar energi i den globala energimixen till nästan 60% fram till 2050.

             2020-09-16

             Den amerikanska biltillverkaren General Motors (GM) utforskar enligt uppgift en marknadsinträde på taxitjänstmarknaden, mer allmänt tänkt som ”flygande bilar”, enligt anonyma källor som talar till Reuters.

             2020-09-16

             Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

              Norska energiföretaget Statkraft har köpt fem solprojekt från utvecklaren Lightsource. Detta kommer bara en månad efter att Statkraft tilldelades order på 330 megawatt i Irlands första anbud. Under augustimånadens irländska auktion tilldelades Statkraft 276 megawatt i form av solparker. Nu fördubblar norrmännen det beloppet med köp av ytterligare 275 megawatt.

              2020-09-15

              – Solcellsbranschen är mycket expansiv både vad gäller antal leverantörer och teknikutvecklingen. Med ett DIS-upplägg kan nya leverantörer och teknik göras tillgänglig för beställare löpande under DIS:ets livstid, det betyder att det alltid kommer vara aktuellt, förklarar Pernilla Jönsson, upphandlare på Inköpscentralen.

              2020-09-15

              Efter årsskiftet införs ett rot-avdrag för privatpersoner som installerar solceller. Det har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om.Men det befintliga statliga stödet tas bort och följden blir att den samlade stödnivån för solceller blir lägre efter årsskiftet.

              2020-09-15

              Solcellspaneler monteras just nu på taket av en garagebyggnad på Mosserud. Det är den första solanläggningen som Karlskoga Energi & Miljö investerar i och tanken är att det ska bli en utökning på sikt. De 172 panelerna beräknas ge cirka 50 000 kWh per år och elen kommer användas för att driva delar av återvinningsanläggningen.

              2020-09-15

              Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

               nyhetsarkiv

               I sin senaste srapport, som presenterades 14 september, förutspår BP att den globala efterfrågan på olja kommer att sjunka mellan 50% och 80% fram till 2050 om regeringarna ökar sina klimatmål och agerar för att åstadkomma ”gröna” återhämtningar från pandemisk.

               2020-09-15

               Anläggningen på Högslätten ska bli 3 000 kvadratmeter stor, kopplas till fjärrvärmenätet och byggs av Härnösandsföretaget Absolicon. När anläggningen står klar nästa år beräknas den producera en miljon kilowattimmar värme per år.

               2020-09-15

               – I andra EU-länder som har haft storleksgränser så höjs gränsen inte, utan principen införs att all egenanvänd solel blir skattefri. Spanien gjorde denna lagändring förra året och Österrike i år. Sverige kommer med 500 kilowattgränsen fortsatt att ligga i botten inom EU, jämfört med de stora EU-länderna och våra grannländer! Så jag är inte nöjd, Sverige borde också gå hela vägen, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen och ordförande i Solkompaniet.

               2020-09-15

               Amazons första operativa vindkraftpark utanför USA har kommit till Sverige. Bäckhammar-projektet på 91 megawatt i västra Sverige kommer att stödja Amazon Web Services (AWS) datacenter i landet och den växande Amazon-detaljhandeln.

               2020-09-15

               Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlättar samexistens mellan tjädrar och vindkraft banade väg för det sällsynt flexibla miljötillståndet.

                2020-09-14

                Snart kan Landskrona stad börja spara pengar och koldioxidutsläpp på att installera solceller på sina tak. Men hela taken ska inte utnyttjas, enligt den plan för solkraft som klubbats. Landskrona stad har sedan tidigare solceller för elproduktion på två av sina förskolor: Glumslöv och Björkbacken i Häljarp, tillsammans med en effekt på 75 kilowatt.

                2020-09-14

                ”Det som låter som science fiction idag kan snart bli verklighet.” Det sa transportminister Hendrik Wüst från den tyska federala staten Nordrhein-Westfalen förra veckan när han tillkännagav ett partnerskap mellan företaget Lilium och flygplatserna i Düsseldorf och Köln / Bonn.

                2020-09-14

                Det globala teknikföretaget ABB och Hydrogen Optimized har kommit överens om att utforska utvecklingen av storskaliga produktionssystem för grön vätgas som är kopplade till elnätet för att erbjuda kunder en ren, hållbar och överkomligt prissatt energikälla.

                2020-09-14

                Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                fyll i din e-post !

                nyhetsarkiv

                Företag och kommuner får förlängt solcellsstöd 2021. Regeringen presenterade den 14 septembercen rad nya förslag med hållbarhetsfokus i sin höstbudget – Industrins gröna omställning i höstbudgeten. Totalt föreslår regeringen industrisatsningar för 950 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2021.

                2020-09-14

                Egypten har inlett samtal om planer på att sälja el till Europa och Afrika. Egypten har ett överskott av elektricitet och ser ospecificerade grannländer i norr som möjliga kunder, enligt Chief Executive Officer Ayman Soliman. Egypten skulle kunna leverera Europa via en planerad havskabel till Cypern och Grekland.

                2020-09-14

                Amerikanska forskare tror på en koppling av sol och vattenkraft i en fullständig hybridsystemkonfiguration. Den kan i bästa fall resultera i utbyggnaden av 7,593 GW för en beräknad årlig kraftproduktion på 10 616 TWh och en 20% reservoar täckning. Och att kombinera sol med vatten på detta sätt ger ytterligare fördelar, inklusive förbättrad systemdrift vid olika tidsskalor, fler möjligheter till lagring tack vare pumpad vattenkraft, ökat utnyttjande av överföringsledningar, minskad PV-begränsning och lägre sammankopplingskostnader och vattenavdunstning.

                2020-09-14

                Delstatsregeringen tillkännagav på söndag att de kommer att spendera initialt 4,9 miljoner dollar på sin EV-handlingsplan, som formellt kommer att lanseras i år och kommer att utformas för att underlätta privata investeringar i laddningsinfrastruktur, öka nätets tillförlitlighet och lägre transport- och energikostnader.

                2020-09-14

                Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                 Violet Power kommer från stealth-mode, USA-baserad integrerad produktion av PV-paneler och avser att störa PV-industrin med egen produktion av högeffektiva IBC-solceller (Interdigitated Back Contact). Företaget kommer att använda cell-till-modul ’flex circuit’ och termisk plastinkapslingsteknik i en glas / glaskonfiguration som har en solpanelgaranti på 50 år, mer än tre gånger genomsnittet i branschen idag.

                 2020-09-11

                 Bussbatteriernas kommersiella livslängd förlängs avsevärt och naturresurser kan sparas. Det blir resultatet av ett nytt samarbete mellan Volvo Bussar och Stena Recyclings dotterbolag Batteryloop.

                 2020-09-11

                 Teslas fjärde elbilsfabrik byggs nära Berlin, Tyskland, de kommer anställa fyra gånger den personal som för närvarande är anställd i Fremont i USA, med åtta s.k. Giga Presses som stansar delar till Model Y. Den kaliforniska EV-tillverkaren planerar att producera 500 000 elbilar på Grünheide-anläggningen från och med den sommaren 2021, och Model Y kommer att vara en prioriterad.

                 2020-09-11

                 Solparker med en total kapacitet på 2.3GW kommer att utvecklas i Grekland som en del av en färdplan för 5 miljarder euro (5,94 miljarder US $) för att stödja avvecklingen av kolgenerering 2028.

                 2020-09-11

                 Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                 fyll i din e-post !

                 nyhetsarkiv

                 Vätgas i bränsleceller kan också bli lösningen för att ställa om tunga fordon, fartyg och flyg. Tidigare i år presenterade lastbilstillverkaren Volvo en satsning på bränsleceller tillsammans med tyska Daimler.
                 En annan fördel är att vätgas kan användas för energilagring. När sol och vind ger mer el än vad som behövs kan överskottet lagras i form av vätgas.

                 2020-09-11

                 Forskare i Sydkorea har använt processen för att öka prestanda och replikerbarhet för organiska celler med stor yta. Metoden användes under filmbildning för att påskynda lösningsmedelsindunstning.

                 2020-09-11

                 BYD och Fronius har börjat erbjuda BYD Battery-Box Premium-lagringssystem och Fronius Symo GEN24 Plus-omvandlare som ett paket. De sa att den kombinerade lösningen kan användas i PV-matriser och lätta kommersiella system.

                 2020-09-11

                 Europeiska medlemmar av förnybar etanolförening (ePURE) producerade 5,6 miljarder liter etanol och 5,33 miljoner ton samprodukter under 2019, enligt nya uppgifter. De nya siffrorna bekräftar betydelsen av europeiska bioraffinaderier för etanol för att uppnå EU: s Green Deal-mål för att minska utsläppen.

                 2020-09-11

                 Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                 Michiel menar att vi är mitt inne i en ”solelsboom”. Energimyndigheten har det senaste året beviljat 15 000 bidragsansökningar från både privatpersoner, den offentliga sektorn och kommersiella aktörer. Bidragen för investeringar i solenergi varierar både utifrån politiska beslut och andra omvärldsfaktorer.

                 2020-09-10

                 Bygger ny fasad med solceller i samma röda färg. Efter upprustningen kommer skolbyggnaden att producera 40 MWh per år.
                 Solcellerna på ändväggen måste vara lika röda som fasaderna annars. På Sofienberg School i Oslo kommer Undervisningsbygg, som äger, förvaltar och driver skolorna i staden, att ta hållbarhet till en ny nivå. Först kommer den nedgångna byggnaden från 1970 att renoveras och inte rivas, och delar av den gamla byggnaden kommer att återanvändas i samma eller andra byggnader.

                 2020-09-10

                 Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                 fyll i din e-post !

                 nyhetsarkiv

                 Ett svenskt konsortium inklusive fartygsdesignföretaget Wallenius Marine har presenterat ett modernt segelfartyg som kommer att kunna transportera 6-7 000 fordon och kunna minska utsläppen för den transatlantiska korsningen med 90%. WPCC – wind Powered Car Carrier – är ett svenskt samarbetsprojekt som leds och övervakas av Wallenius Marine och inkluderar KTH Royal Institute of Technology i Stockholm och maritima konsultföretag SSPA.

                 2020-09-10

                 Grön ”off-grid” har blivit ett viktigt medel för elektrifiering i Afrika. Det holländska företaget AMMP Technologies har utvecklat lösningar för fjärrövervakning av dessa decentraliserade system. För att förbättra spridningen av sin lösning till leverantörer utanför nätet slutförde företaget nyligen en finansiell mobilisering som gav 1,15 miljoner dollar i kapitalfinansiering.

                 2020-09-10

                 Tyskland och Nigeria har kommit överens om att etablera ett partnerskap för vätgasforskning som kommer att gynna Västafrika. Den federala forskningsministern Anja Karlickzek och hennes nigerianska motsvarighet Yahouza Sadissoun kom överens om förra månaden ett paket med åtgärder för att utöka det strategiska vätgaspartnerskapet till Västafrika.

                 2020-09-10

                 I Skåne ökar effektillgången med 400 MW i november 2020 men det kommer inte räcka. Ytterligare förstärkingar är planerade till år 2023/2024. Skåne har också stort behov av Sydvästlänken, en högspänningslikströmsförbindelse som haft stora tekniska problem och försenats 20 gånger,

                 2020-09-10

                 Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                 Vid världstoppmötet om solteknik  avslöjade den nye energiministern RK Singh när han läste upp premiärminister Modis meddelande vid det virtuella toppmötet som anordnades av International Solar Alliance (ISA) att premiärminister Modi var övertygad om att Indien kommer att öka och överträffa sitt mål för förnybar energi för 2022 och överskrider 175 GW för att nå 220 GW kapacitet 2022.

                 2020-09-09

                 Svenska Midsummer lanserade i fjol Wave, en vågformad solcellsmodul som kan placeras ovanpå nya eller befintliga takpannor. Elinstallatören hängde med när en anläggning monterades på ett villatak i Huddinge, söder om Stockholm, i slutet av april. – De är lätta att bära, enkla att installera och du kan gå på dem, säger montören Andrejs Zimins.

                 2020-09-09

                 I stället för de fossila ingredienserna som används för närvarande, kommer Unilever att byta till förnybara och återvunna kolkällor, som växter, alger, plastavfall och koldioxid som fångas från industriella utsläpp. På så sätt förutspår företaget att det kommer att sänka koldioxidavtrycket för sina rengöringsprodukter med upp till 20 procent.

                 2020-09-09

                 Elpriset måste ligga på en hållbar nivå. Ägare av vindkraftverk och solcellsparker måste få ett ekonomiskt incitament att leverera el och då måste försäljningspriset var högre än produktionskostnaderna. På lång sikt är mycket låga elpriser en utmaning, eftersom det innebär att det kan vara svårt att inse den politiska ambitionen att den gröna övergången med vind och sol måste vara kostnadsneutral för staten och därmed inte kosta konsumenterna pengar.

                 2020-09-09

                 Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                 fyll i din e-post !

                 nyhetsarkiv

                 Klimatomställningen av industrin i norra Sverige kräver mycket mer el i framtiden. Fossilfri gruvdrift och stålproduktion gör att Norrland inte längre kan vara en energikälla varifrån man obehindrat kan skicka väldigt stora mängder el till södra Sverige, skriver företrädare för kommuner, region och länsstyrelse i Norrbotten i Dagens Industri idag…

                 2020-09-09

                 Kapaciteten i elnäten i Stockholms län har varit ansträngd de senaste åren. För att minska sårbarheten i framtiden krävs bland annat att den lokala förnybara elproduktionen ökar. Läs vad Länstyrelsen kommer fram till…..

                 2020-09-09

                 Vi har akkurat fått på plass solceller på taket av Rådhuset i Oslo. Sender utfordringen til alle andre kommuner, muligens unntatt dere i Bergen, som bør installere vannkraftverk i takrennene i stedet.

                 2020-09-09

                 Enefit Green, den förnybara delen av Estlands Eesti Energia AS, har förvärvat rättigheterna till ett vindkraftsprojekt på upp till 100 MW i Finland.Det blir Enefit Greens första vindkraftsutveckling i Finland.

                 2020-09-09

                 Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                 Syftet med samarbetsavtalet är att Soltech och PowerCell ska utveckla och delta i projekt där bolagens teknik och kompetens inom stationära applikationer utnyttjas. Soltech får integrera PowerCell-produkter som en del av Soltechs energilagringsprodukter och har vidare rätt att marknadsföra och sälja sådana Soltech-produkter inom de nordiska länderna.

                 2020-09-08

                 Det ser ut som att finansminister Magdalena Andersson öppnar upp för att ta bort den skatteregel som hittills kraftigt bromsat utbyggnaden av egenproduktion av solel. Det var i en mejlväxling med Dagens Industri som finansminister Magdalena Andersson (S) började vackla den skatteregel som finansdepartementet envist hållit fast vid. – Vi är beredda på att se över regeln, meddelar Magdalena Andersson i ett mejlsvar.

                 2020-09-08

                 Nu är säsong för nya rekord, och anmärkningsvärt nådde vind och sol 50,4 procent klockan 10.55 på måndagen. Det är första gången att den kombinerade produktionen av vind och sol var mer än för svart och brunt kol.

                 2020-09-08

                 Speciellt tillverkade tonade solpaneler kan användas för att tillåta mark att producera el ungefär samtidigt som odling av grödor, har forskare i Storbritannien och Italien hävdat. Orange-färgade solpaneler absorberar specifika våglängder för ljusgenerering, samtidigt som de tillåter våglängder som behövs för att växttillväxt ska passera igenom. Teamet hävdar att deras system gör det möjligt för jordbrukare att göra mer av en ekonomisk vinst av sina länder och till och med odla mat med överlägset näringsvärde.

                 2020-09-08

                 Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                 fyll i din e-post !

                 nyhetsarkiv

                 Den framtida solcellanläggningen i Svedberga är planerad att bli Skandinaviens största på hela 130MW, som kan likställas med en av Sveriges större vindkraftsparker. Energin från solcellsanläggningen kommer att kunna värma upp 7000 villor eller driva 56.000 elbilar i ett helt år.

                 2020-09-08

                 Navalny-förgiftningen och dess följder gör att Finland tvivlar på att Nord Stream 2-gasledningen är färdig och framtida, särskilt eftersom Tyskland nu överväger att dra tillbaka sitt stöd. Under de nya omständigheterna kan Finland behöva ompröva projektets politiska dimensioner.

                 2020-09-08

                 När politiker och folkhälsoexperter gräver djupare i de mänskliga kostnaderna för luftföroreningar, inklusive ökad risk från COVID-19 bland utsatta samhällen, ökar en snabbt växande forskningsenhet medvetenheten om hotet från giftiga bränsletillsatser, inklusive bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX).

                 2020-09-08

                 Haldor Topsoe har gått med i ett ambitiöst hållbart bränsleprojekt i Danmark som syftar till att utveckla en vätgas- och hållbar bränsleanläggning baserad på elektrolys. Det innovativa projektet, baserat i Greater Copenhagen Area, förväntas slutföras 2030 i tre steg och nå 10 MW kapacitet 2023, 250 MW 2027 och 1,3 GW 2030.

                 2020-09-08

                 Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                 Vattenfall vill stänga sitt yngsta och mest effektiva kolkraftverk i Tyskland eftersom det är olönsamt. Efter att ha deltagit i det första anbudet för utfasning av stenkol sa VD Magnus Hall att om Vattenfalls bud är attraktivt, kommer Moorburg-anläggningen på 1,6 gigawatt i Hamburg att antingen helt eller delvis upphöra med verksamheten vid mitten av nästa år.

                 2020-09-07

                 Nu har ICA Nära-butiken förvandlats till en modern, miljövänlig och energisnål livsmedelsbutik. Det som återstår är att koppla upp kylsystemets effektiva värmeåtervinning. Utöver ICA Nära-butiken kommer värmeåtervinningen också gå till att värma upp fastighetens övriga butiker samt åtta lägenheter. Ägaren av fastigheten står för kylsystemets värmeåtervinning.

                 2020-09-07

                 I slutet av augusti 2020 går Berendsens anläggning i Örebro över till fjärrånga istället för olja. Bytet är ett viktigt steg mot företagets mål om klimatneutrala tvätterier senast 2030, och innebär att koldioxidutsläppen reduceras med mer än 500 ton årligen bara i Örebro.

                 2020-09-07

                 Inför vintern 2020/2021 har E.ON och Svenska Kraftnät nu tagit fram åtgärder som ska kunna höja uttaget av effekt från stamnätet från 750 MW till 1150 MW ner till södra Skåne och Malmöregionen. Som en del av åtgärdsplanen, som presenterades hösten 2019, investerar E.ON nu 35 miljoner kronor i förstärkningar i stamnätsstationerna Söderåsen och Barsebäck för att underlätta för Svenska Kraftnät att därefter genomföra sina ombyggnadsplaner fram till 2024.

                 2020-09-07

                 Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                 fyll i din e-post !

                 nyhetsarkiv

                 Den kinesiska leverantören av internetinformationstjänster Baofeng Group utökar kapaciteten för en 640 MW solpark i Binhe New District på de östra stränderna av Yellow River i Ningxia-provinsen till 1 GW. I detta jätteprojekt kombinerar företaget solkraftproduktion med produktion av gojibär, som är en ingrediens i traditionell kinesisk, koreansk, vietnamesisk och japansk medicin.

                 2020-09-07

                 Det portugisiska kraftverket EDA- Electricidade dos Acores SA har tilldelat kontraktet för installation av ett batteribaserat energilagringssystem till den tyska industrigiganten Siemens  och Fluence, dess dotterbolag AES Corp

                 2020-09-07

                 Scandinavian Enviro Systems AB har under det senaste året märkt ett ökat intresse för den olja, så kallad pyrolysolja, som bolaget med hjälp av sin egenutvecklade teknologi kan utvinna ur uttjänta däck. På grund av naturgummit i däck har oljan ett högt bio-innehåll och är därför enligt bolaget mycket intressant för en lång rad aktörer på marknaden eftersom den kan ersätta fossila alternativ.

                 2020-09-07

                 Det första asiatiska nationella oljebolaget som satte upp ett sådant mål. De planerar att spendera upp till 1,5 miljarder dollar årligen fram till 2025 – en mer än femfaldig ökning från nuvarande nivåer och ungefär 4% av de totala utgifterna för 2020 – på en blandning av gasproduktion, geotermiska, vind-, sol- och vätgasprojekt.

                 2020-09-07

                 Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                 En solpark nära Thisted och två nybyggda jätte vindkraftverk från MHI Vestas nära Esbjerg kommer att leverera grön kraft till IT-jätten Apples nyöppnade datacenter nära Viborg. De två projekten genomförs och drivs av den danska utvecklaren European Energy, informerar Apple Ritzau. Med en total kapacitet på 58,8 MW kommer de att leverera betydligt mer koldioxidneutral kraft än Apple själv kommer att behöva inom överskådlig framtid, så att överskott säljs på marknadsvillkor.

                 2020-09-04

                 – Solcellsparken i Strängnäs är ett påtagligt kliv in i framtiden. Den satsning som HSB Södermanland gjort innebär att många boende kan erbjudas riktigt bra el som minskar elproduktionens klimatpåverkan. Många vill bidra till att förverkliga Sveriges klimatpolitiska mål, men Strängnäs solcellspark ser ut att bli störst i Sverige med 41 600 solpaneler i den första etappen. Och det är en konkret investering som gör skillnad, säger Beatrice Ask.

                 2020-09-04

                 Under september kommer Karlstads energi att lansera en satsning för att få fler kunder att våga ta steget och installera solpaneler på sina tak.
                 – Vi hoppas att Karlstad ska kunna bli ledande i Sverige när det gäller solenergiproduktion, säger Karlstads energis vd Erik Kornfeld.

                 2020-09-04

                 Få koll! Så funkar solceller – på 60 sekunder
                 Hör Henrik Karlsson, handläggare på länsstyrelsen i Östergötland, förklara.

                 2020-09-04

                 Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                 fyll i din e-post !

                 nyhetsarkiv

                 Med totalt 360 hektar blir projektet Danmarks största arealmässigt, säger GreenGo-chef Karsten Nielsen. Solprojektet kommer att kunna producera över 250 GWh energi årligen. Detta motsvarar förbrukningen av minst 62000 hushåll, eller cirka 0,8% av Danmarks årliga elförbrukning. 

                 2020-09-04

                 Solhagen i Torphyttan, Örebro läns största markförlagda solpark, togs i drift i början av sommaren. När Linde energi summerar juli och augusti kan det kommunägda bolaget konstatera att Solhagen redan levererat 150 000 kilowattimmar hållbar solel.

                 2020-09-04

                 Staden Hoboken, New Jersey, har väckt talan mot Exxon, Chevron, Shell och andra oljegiganter – och lovar att hålla dem ansvariga för de kostnader som staden kommer att möta när den anpassar sig till klimatförändringen. Hobokens borgmästare Ravi Bhalla noterade vid en presskonferens att staden redan har mött stora klimatkatastrofer som orkanen Irene 2011 och Superstorm Sandy 2012.

                 2020-09-04

                 Camcopteren själv kan bära en total nyttolast på 243 pund (110 kg) och kan färdas med en maximal hastighet på 140 km / h (220 km / h), med ett driftstak på 5 500 meter (18 000 fot) och en maximal flygtid på åtta timmar .

                 2020-09-04

                 Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                 Ingka Group kommer att öka sina investeringar med syfte att nå IKEA:s övergripande mål att bli klimatpositivt till år 2030. Under kommande 12 månader har koncernen åtagit sig att investera cirka 6 miljarder kronor i företag, lösningar och i den egna verksamheten, vilket innebär att den totala summan för investeringar i hållbarhet uppgår till 3,8 miljarder euro – närmare 40 miljarder kronor.

                 2020-09-03

                 USA: s grossistleverantör av el, NextEra Energy Resources, har sagt att 700 MW kontraktade batterilagringsresurser som kommer att distribueras till Kalifornien inom två år kan följas av ytterligare 2 000 MW.

                 2020-09-03

                 »Tricket är att kunna packa färgämnena närmare varandra i kristaller utan att de påverkar varandra, så att de går ut istället. Detta har varit det klassiska problemet för oss alla som arbetar med fluorescerande ämnen, säger Bo Wegge Laursen, professor vid institutionen för kemi vid Köpenhamns universitet.

                 2020-09-03

                 Ökad kapacitet kommer främst från solparker på grund av fallande priser.  Solcellskapaciteten i det danska energisystemet förväntas explodera under de närmaste fem åren och främst i form av stora produktionsanläggningar. Detta anges i den danska energimyndighetens senaste rapport.

                 2020-09-03

                 Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                 fyll i din e-post !

                 nyhetsarkiv

                  Dessutom tror en majoritet att ett varmare klimat skulle resultera i att det blir allt vanligare att det byggs bostäder med solceller och luftkonditionering. Det visar Skanskas senaste rapport Bopanelen 2030

                 2020-09-03

                 I samband med att lägenhetshusen restes och solcellerna sattes upp, ordnade produktionschef Mikael Fischer så att tillkopplingen till de nya solcellerna skedde direkt och elproduktionen kom igång redan under byggtiden. Projekteringen av idén startade i mars och med hjälp av elentreprenören för projektet, Strands Eltjänst AB, kunde idén förverkligas och solcellerna sattes i bruk i slutet av augusti.

                 2020-09-03

                 RISE har släppt en handbok där man tagit fram riktlinjer och bästa praxis för solel i nordliga förhållanden. Fokus ligger på offentliga byggnader och bostadssektorn. Genom handboken hoppas man öka kunskapen om de utmaningar och möjligheter som är kopplade till solel i nordliga förhållanden.

                 2020-09-03

                 Anläggningen kommer att bestå av två värmelager med 500 000 kubikmeter vatten vardera och kommer att lagra överskottsenergi från bl.a. vindkraftverk, industriproduktion och avfallsförbränning, som annars skulle ha gått förlorade, och skicka tillbaka det till konsumenter och företag i form av varmvatten när de behöver det. 

                 2020-09-03

                 Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                 Fallande teknikkostnader och ökad kapacitet för förnybar energi förbättrar affärsutfallet för solenergi i kombination med lagring i Storbritannien. Intäktsflödena bör multipliceras under de kommande åren, berättade branschexperter till Reuters Events. Solföretag kan använda batterier för att säkra högre intäkter under kvällens högsta efterfrågan.

                 2020-09-02

                 Som exempel nämns 15 procent avdrag för solceller samt 50 procent för lagring av egenproducerad energi. Även laddningsstolpe för elfordon ska ingå. Taket är satt till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Genom att införa ett grönt avdrag kan privatpersoner få skattelättnad, och därmed en form av ekonomiskt stöd, redan vid inköp. Istället för att behöva söka pengar i efterhand.

                 2020-09-02

                 Allt högre verk och allt större andel av den svenska energimixen, det är utvecklingen för svensk vindkraft de senaste åren. Vi tog ett samtal med Per Holm, vindkraftsansvarig hos branschorganisationen Energiföretagen, för att höra hur framtiden kommer att se ut.
                 — Allt beror på hur stor elanvändningen blir, men när samhället ska bli fossilfritt…

                 2020-09-02

                 Teknik som Climeon har  för att producera el av spillvattnet. En lösning som kombinerar de två teknologierna kan användas vid storskaliga geotermiska kraftverk, som de Landsvirkjun driver på Island.

                 2020-09-02

                 Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                 fyll i din e-post !

                 nyhetsarkiv

                 En ny studie från den holländska elfordonsexperten Auke Hoekstra – som hjälpsamt avskräckt Murdoch-trampade myter om EV-utsläpp i mars – visar att elbilar är ännu bättre på att minska koldioxidutsläppen än tidigare trott, till stor del för att äldre studier använde föråldrade data om batteritillverkning.

                 2020-09-02

                 Vasa Vind kommer tillsammans med APG och Asper Investment Management att börja bygga ett vindkraftsanläggning på 60 MW i Jämtlands län under innevarande kvartal.

                 2020-09-02

                 Trettiosex amerikanska energibolag har gått i konkurs hittills i år. Rystad Energy förväntar sig att ytterligare 150 kommer att lämnas in i slutet av 2022.

                 2020-09-02

                 Med rekordkapacitet på 118 GW i drift var solceller solceller (PV) den viktigaste nya energiproduktionsteknikkällan 2019 och svarade för 45% av världens nyinstallerade kapacitet, säger BloombergNEF (BNEF). Förra året var solceller solglasögon världsledande när det gäller nybyggd kapacitet och den mest populära teknologin som användes av 33% av länderna, medan andelen fossila bränslen sjönk till 25%.

                 2020-09-02

                 Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                 Göteborg Energi fortsätter satsningen på solcellsparker i Göteborg. Denna gång i Utby. Arbetet på plats har nyligen startats och vi räknar med att driftsätta parken före årsskiftet. Solcellsparken beräknas producera 5 400 MWh förnybar el om året vilket motsvarar hushållselen för runt 1000 villor.

                 2020-09-01

                 Konsortiet kommer i en liten skala göra produktion av vätgas från vatten. På grund av den lilla storleken på elektrolysatorn kan den installeras i alla hem eller kvarter, vilket möjliggör decentraliserad lagring av energi från vind- eller solpaneler. Dessutom kommer den nya elektrolysatorn att vara mycket billigare än befintliga tekniker, eftersom den är modulär och använder nya tillverkningstekniker.

                 2020-09-01

                 Österrikiska tekniska institutet, Fraunhofer ISE och Forster Industrietechnik utvecklar ett nytt taksystem för solcellssystem för motorvägar. De syftar till att utnyttja potentialen för underexploaterade vägnät för att generera el.

                 2020-09-01

                 Anläggningen kommer att producera 100 procent förnybar el, med en maxeffekt av 170 MW. Anläggningen blir ett viktigt tillskott till energiförsörjningen i västra Skåne och en del av lösningen på de problem som finns vad gäller bristande överföringskapacitet från det nationella stamnätet. Då det finns ledig kapacitet i det regionala elnätet kommer energin från solcellsanläggningen omedelbart komma skåningar till del.

                 2020-09-01

                 Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                 fyll i din e-post !

                 nyhetsarkiv

                 Svenska solenergiföretaget Midsummer utökar affärsområdet solpanelstillverkning med storskalig tillverkning av solpaneler i Italien. Det betyder både nya investeringar och nyrekryteringar samt ändringar av den befintliga organisationen.

                 2020-09-01

                 Solcellerna kommer uppta en yta på ungefär 2 800 kvadratmeter på det platta taket och när de om några veckor har kopplats in i elnätet kommer de att utgöra den största takanläggningen av sitt slag i kommunen.

                 2020-09-01

                 Det började faktiskt som en dröm för många år sedan. En dröm om att kunna producera vår egen el och bli självförsörjande i ytterligare en bemärkelse. Och tidigt förra vintern påbörjade Jakob byggandet av vårt energihus – med grundläggning och plintar. Och så en solig sommardag fick vi äntligen solcellerna på plats. På grund av pandemin fick vi vänta lite längre med installationen – men oj vad snabbt det gick när det väl blev av.

                 2020-09-01

                 Starka vindar hjälpte Storbritanniens vindkraftsflotta att slå ett nytt generationsrekord förra veckan, eftersom vindkraft svarade för 59,9% av Storbritanniens el kl. 26:30 den 26 augusti, enligt Storbritanniens elsystemoperatör.

                 2020-09-01

                 Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter