ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärlden skannas och nyheter tas fram varje dag

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag

NYHETER IDAG

fredagen den 14 oktober

Fredag

Australien: Ett nytt "Super Battery" i New South Wales
700MW/1 400MWh

Steg framåt har tagits i Waratah Super Battery-projektet i New South Wales, Australien, som förväntas bli det största batterilagringssystemet någonstans på södra halvklotet.

Statens regering instruerade idag högspänningsnätsoperatören och förvaltaren Transgrid att utföra infrastrukturarbeten för att systemet ska kunna anslutas till nätet, via en av operatörens befintliga transformatorstationer.

Det öppnar upp för projektet att gå vidare genom utveckling. Tidigare i år lanserade regeringen ett anbud om kontrakt för olika roller vid leverans av Waratah Super Battery, som anses vara ett prioriterat överföringsinfrastrukturprojekt (PTIP).

Projektet kommer att fungera som en ”stötdämpare” på 700 MW/1 400 MWh för transmissionsnätet, vilket hjälper till att upprätthålla tillförlitligheten och stabiliteten i nätet från strömstörningar som är ett resultat av händelser som blixtnedslag eller buskbränder. Det kommer också att tillåta kraftledningar att arbeta med högre kapacitet.

Källa:

14 oktober 2022  14:55  CET

Fredag

Kan Maersk leda sjöfarten till nettonoll genom att använda metanol som bränsle?

Eftersom 90 % av världens handel transporteras till sjöss är kostnaderna för miljön betydande.

Vätgas har setts som utgångspunkten för hållbart flygbränsle, men kan det driva de maffiga fartygen som transporterar vår gods över hela världen? Maersk, ett av de största globala rederierna, verkar inte tro det. De vill leta någon annanstans.

Jacob Sterling, chef för havsavkolning och innovation på Maersk, går med värden David Banmiller för att diskutera hur företaget seglar mot klimatneutralitet till 2040 med en ny flotta av fartyg som körs på grön metanol, ett koldioxidsnålt bränsle.

Maersk fokuserar också på att hjälpa andra företag att minska sin havssjöfarts koldioxidavtryck med en ECO Delivery-tjänst som använder andra generationens gröna biobränslen, vilket minskar CO2-utsläppen med mer än 80 %.

Vad fick Maersk att välja metanolbränsle? Hur långt är de med utplaceringen av metanoldrivna fartyg? Hur mycket är företag villiga att betala för att stödja den globala ansträngningen för energiomställningen? Och hur realistiska är deras mål? Lyssna på när Jacob tar oss genom framtiden för fraktbränsle.

Källa:

14 oktober 2022  14:40   CET

Fredag

Prospektörer vänder sig till gamla gruvor för nya rikedomar

  • Skyhög efterfrågan på solpaneler och förnybara energikällor har satt sällsynta jordartsmetaller i rampljuset.
  • En biprodukt av kopparbrytning, ett kritiskt mineral för solpanelproduktion, tellur, kasserades en gång i gruvavfall.
  • Prospektörer tittar nu på gamla gruvor för ny mineralrikedom.

Att komma på mineralerna för att producera och använda energi och bränsle kommer att kräva ett brett utbud av kritiska metaller. Ett av dessa sällsynta jordartsmetaller, till exempel tellur, blir allt mer populärt för användning i solceller eller solpaneler. Eftersom den globala efterfrågan på solpaneler fortsätter att öka, ökar också behovet av kritiska metaller som tellur.

Tellur bryts inte som ett ”solomineral”. För närvarande samlas det mesta tellur in som en biprodukt från kopparbrytning. Simon Jowitt, ekonomisk geolog vid University of Nevada Las Vegas sa: ”Den grundläggande frågan är: hur mycket tellur finns där ute?”

Källa:

14 oktober 2022  14:33  CET

Fredag

”Därför satsar vi på en ny bioångpanna”

När vi nu ska fasa ut naturgasen har vi försökt vara kloka när vi väljer bland alternativen. Att använda mer eleffekt till uppvärmningen av Göteborg hade inte varit bra. Sedan lång tid tillbaka har vår främsta strategi varit att ta vara på spill och rester från samhället. Ungefär 70 procent av vår leverans kommer från värme som återvunnits från raffinaderier och avfallsförbränning. Ytterligare 20 procent kommer från rester från svenskt skogsbruk.  Vi har en konkurrenskraftig och uppskattad fjärrvärmeprodukt. I dagens mycket oroliga energimarknad ser vi ingen anledning att byta strategi.

Vår nästa stora satsning är därför en ny bioångpanna. Med den kommer vi att ersätta naturgasen i Rya med träavfall och flis. Rester som ändå måste omhändertas för att inte bli ett avfallsproblem. 

Att använda träavfall är knappast kontroversiellt, men att öka vår användning av flis är inte utan risk. Det finns en kritik att bioenergi inte skulle göra någon klimatnytta. Men i en värld där vi fortsätter att använda skogens produkter för att bygga våra hus, läsa trycksaker och använda pappersförpackningar, kommer vi fortsatt att ha betydande volymer av rester från skogen. Rester som omvandlas till koldioxid när de ligger kvar i skogen och förmultnar. 

Källa:

14 oktober 2022  14:22   CET

Fredag

Estniska Sunly tar in $200 miljoner för att utöka portföljen av förnybar energi i Baltikum och Polen

Oberoende kraftproducent (IPP) Sunly har samlat in 200 miljoner euro (195 miljoner USD) för att bygga och utöka sin portfölj av förnybar energi i Baltikum och Polen.

Tillsammans med kapitalanskaffningen har Estland-baserade IPP välkomnat den franska kapitalförvaltaren Mirova – ett dotterbolag till Natixis Investment Managers – som en ny investerare. Det blev också dess största investerare, där ingen investerare hade en majoritetsandel i IPP.

Kapitalet kommer att användas enligt företagets tvååriga investeringsplan, som förutspår vidare utveckling av dess 17,9 GW pipeline av solcells- och vindkraft i Baltikum och Polen.

För närvarande har företaget 49MW operativa tillgångar för solceller och ytterligare 173MW solenergikapacitet i konstruktion.

För att utöka sin portfölj kommer Sunly också att utöka sin personal under de kommande åren från 135 till 400 personer.

Källa:

14 oktober 2022  14:11  CET

Fredag

Scania och Rio Tinto överens om att utveckla autonoma transportlösningar för att stötta lägre utsläpp inom gruvdrift

Scania och Rio Tinto utvecklar mer agila autonoma draglastbilar vid en gruva i Pilbara regionen i västra Australien, för att få potentiella fördelar inom miljö och produktivitet.

De två företagen har överenskommelse om ett långsiktigt forsknings- och utvecklingssamarbete för det fortsatta avancemanget av den här autonoma tekniken som Rio Tintos Channar-gruva blivit den första platsen att prova Scanias autonoma gruvlösning. Partnerskapet omfattar också alternativ i den framtida övergången till elektriska fordon.

Rio Tinto och Scania berättade om nya tester av Scanias autonoma gruvlastbilar som tar 40 ton i lasten i april 2022, och nådde snabbt en milstolpe inom förarlös verksamhet i en simulerad miljö för lastning och frakt.

Rio Tintos tekniska VD Santi Pal säger:
– Rio Tinto är mycket glada över att som partner till Scania utvecklar en gruvlösning som kommer att skapa valmöjligheter i vår breda portfolio. Samarbete och partnerskap är nyckeln till att utveckla framtida gruvdrift.

Källa:

14 oktober 2022  11:28   CET

Fredag

Tyska Skeleton lanserar superbatteri som laddas på 30 sekunder

Skeleton Technologies har lanserat sitt snabbladdnings ”superbatteri” som bygger på sin superkondensatorteknologi.

2,25V-batteriet kan laddas på 60 sekunder för att tillåta upp till 30 minuters körning med en toppladdningshastighet på 100C. Den kontinuerliga laddningshastigheten är 20C, med en livslängd på 50 000 laddnings-/urladdningscykler, tio gånger högre än för litiumjonbatterier, vilket ger mycket längre livslängd. Battericellen har en effekttäthet på 10kW/kg och energitäthet på 65Wh/kg.

Skeleton i Tyskland är en ledande utvecklare och tillverkare av superkondensatorer genom affärer med Siemens och andra leverantörer.

Designen använder inte kobolt, nickel, grafit eller koppar, utan dess krökta grafen istället. Den använder också mindre än 5 % litium, och lider därför inte av termiska flykt, så det finns inget behov av termiska spridningsåtgärder.

Källa:

14 oktober 2022  11:16  CET

Fredag

Wärtsilächefen menar att inflationsreduktionslagen i USA kommer ge lagring ett snabb skjuts framåt

Enligt American Clean Power Association behöver USA bygga 100 gigawatt (GW) energilagring till 2030 för att uppfylla sina klimatmål, men hittills har endast 3 GW byggts.

Branschen har länge förespråkat ett starkare politiskt stöd för att förverkliga detta mål. Nu är den äntligen här. Inflationsreduktionslagen från 2022 kommer att fungera som en viktig drivkraft för utbyggnad av energilagring i USA och främja landets övergång till en ren energiekonomi.

Inflationsreduktionslagen är den största federala investeringen för klimat i USA:s historia, med ett rekord på 369 miljarder dollar avsatta för energi och klimatförändringar av paketet på 430 miljarder dollar.

Lagstiftningen kommer att påskynda införandet av teknik med låga koldioxidutsläpp och stimulera inhemsk tillverkning samtidigt som USA är på rätt spår för att minska utsläppen av växthusgaser med cirka 40 % under 2005 års nivåer 2030.

Källa:

14 oktober 2022  11:02   CET

Fredag

Pappersbruket i Grycksbo bygger egen elförsörjning

Ett ökat elbehov, högre energipriser och grön omställning har gjort att pappersbruket Arctic Paper i Grycksbo tagit beslutet att bli egna kraftproducenter. Dels för att täcka sin egen energiförbrukning, dels för att själva kunna erbjuda marknaden grön, hållbar energi. Genom en ny solcellsanläggning från EnergiEngagemang har de tagit viktiga steg mot sitt mål att år 2030 årligen producera 40 megawatt solel.

Totalt 700 000 ton grafiskt papper rullar ut från Arctic Papers tre bruk i Sverige och Polen varje år. För att producera det krävs energi, mycket energi, något som har fått koncernen att de senaste åren ge sig in i energibranschen.

– Vi har sedan tidigare affärsområdena papper, massa och förpackningar, men nu har vi även affärsområdet Power, säger Daniel Bergkvist Group Power Manager på Arctic Paper.

Man har sedan tidigare egen energiproduktion via ångturbiner och vattenkraft. Tanken framöver är att satsa mer på både sol- och vindkraft, på det polska bruket finns sedan tidigare en solkraftsanläggning som motsvarar en energiproduktion på 1 000 000 kWh. Men mer ska det bli.

Källa:

14 oktober 2022  10:53  CET

Fredag

Danmark: Produktionen av grön el sätter rekord

Under årets första nio månader har vindkraftverk och solceller producerat mer el än någonsin tidigare. Och det finns utsikter att vi når en grön milstolpe 2022 med en produktion av grön el på 20 terawattimmar (TWh), visar en beräkning från Green Power Denmark

I slutet av september producerade solceller och vindkraftverk 15,3 TWh mot 12,4 TWh förra året. Det motsvarar 3,8 miljoner hushålls årliga elförbrukning.

– Vi är på god väg att frigöra oss från fossila bränslen för produktion av el. Det här rekordet kommer inte att vara länge. Med de planer som redan är antagna kommer vi att få långt mer energi från vind och sol de kommande åren, säger Kristine Grunnet, avdelningschef på Green Power Denmark, i ett pressmeddelande.

Det är framför allt solenergin som växer på grund av ett antal nya stora installationer på åkrar. På nio månader har solcellerna producerat 1,9 TWh och har redan klart överträffat fjolårets rekord på 1,4 TWh.

Källa:

14 oktober 2022  10:47   CET

fredag 14 oktober

torsdag 14 oktober

Torsdag

Vindenergi utan vingar tar fart

En bladlös vindenergilösning utformad för att integreras med byggnaders elektriska system och befintliga solenergisystem hjälper kommersiella fastighetsägare att möta kraven på förnybar energi på plats. Aeromine Technologies innovativa, orörliga system installeras enkelt på kanten av en byggnad som genererar upp till 50 % mer energi till samma kostnad som solel på taket.

Till skillnad från bullriga och visuellt påträngande vindturbiner som är beroende av roterande rotorblad, är benägna att få underhållsproblem och kan skada eller döda fåglar, är Aeromine orörlig. Tekniken utnyttjar aerodynamik som liknar bärytor på en racerbil för att fånga och förstärka varje byggnads luftflöde.

Den stationära, tysta och hållbara Aeromine-enheten kräver bara 10 procent av det takutrymme som behövs för solpaneler och genererar energi dygnet runt i alla väder. Aeromine-system består av 20-40 enheter installerade på kanten av en byggnad mot den dominerande vindriktningen.

Källa:

13 oktober 2022  13:12  CET

Torsdag

Svenska Hexicon bygger havsvind i Italien

Hexicon är pionjärerer inom det innovativa området flytande vindkraft och har i dagsläget en global och bred projektportfölj. I Italien just nu är marknaden väldigt framåtlutad när det kommer till förnybara energikällor.
 
Där verkar Hexicon genom sitt 50/50 joint venture-bolag AvenHexicon. Fem områden för potentiell utveckling med flytande vind har lokaliserats och är placerade utanför Sardiniens, Siciliens och Puglias kuster. Tidigare i år lämnades in ansökningar om nätanslutning samt om maritim koncession (”State Maritime Concession”) för dessa fem områden.

AvenHexicon har nu tilldelats prioritet för två områden att utveckla flytande vindkraftsparker. Ett område på 346 km2 ligger söder om Sicilien och ett på 364 km2 ligger nordväst om Sardinien. Kapaciteten är på 1,200 MW och 1,350 MW som tillsammans har potential att förse över 2,5 miljoner italienska hushåll med förnybar energi.

Enligt den italienska lagstiftningen om främjande av förnybar energi och i överensstämmelse med tillståndsförfaranden för havsbaserad vindkraft, har AvenHexicon ansökt om maritim koncession för havsbaserade vindkraftsparker sedan tidigare. Ansökningar har gått igenom samråd i enlighet med relevanta lagförordningar.

Källa:

13 oktober 2022  13:03   CET

Torsdag

Nederländerna: Batterier från elbussar återanvänds för energilagring

Busstillverkaren VDL och energijätten RWE kommer att koppla ihop batterier från elbussar vid kraftverket Moerdijk och skapa ett 7,5 megawatt (MW) ellagringsbatteri. Detta bör bidra till en bättre stabilisering av elnätet.

För detta innovativa projekt använder de två företagen Anubis 43-jon litiumbatterier som tidigare använts i elbussar från tillverkaren VDL. På så sätt ger ”second life”-batterierna ett viktigt bidrag till elnätets stabilitet och hjälper till att avlasta nätet genom att balansera utbud och efterfrågan.

Roger Miesen, RWE Generation säger: ”RWE leder vägen för att utveckla innovativa energilagringslösningar. Batterier är väl lämpade för att hålla tillgång och efterfrågan på el i balans och därmed hjälpa till att stabilisera nätet.

Med Anubis kommer vi att använda andra livsbatterier ytterligare som ett hållbart alternativ till nya batterier. Detta är en möjlighet att tillhandahålla högpresterande lagringslösningar snabbt, ekonomiskt och hållbart. Med det här projektet får vi erfarenhet som hjälper oss att genomföra framtida batteriprojekt av det här slaget.”

Källa:

13 oktober 2022  12:52  CET

Torsdag

Storbritannien: Truss plan för att blockera solparker är djupt impopulär – så varför är hon så angelägen?

Liz Truss och hennes miljösekreterare, Ranil Jayawardena, har uppnått det nästan otänkbara den här veckan, genom att enligt uppgift flytta för att förbjuda solenergiparker från stora delar av England.

Genom att göra det har de till och med lyckats förena tankesmedjan för den fria marknaden, anti-net-noll Institute of Economic Affairs med gröna grupper, energiindustrin och Labour i att motsätta sig planerna.

Att förbjuda solenergigårdar från större delen av Englands jordbruksmark skulle ställa Truss helt i opposition till de politiska prioriteringar hon ställde upp i sitt eget tal till det konservativa partiets konferens.

Under bannern ”get Britain moving” sa premiärministern att hon ville ha snabbare ekonomisk tillväxt, lägre energiräkningar, förstärkt energisäkerhet, mer förnybar energi och åtgärder för att tackla klimatkrisen. Ändå skulle solförbudet hålla tillbaka investeringar, leda till högre energiräkningar, låsa in fortsatt gasimport, stoppa förnybar tillväxt och stoppa ansträngningarna att nå nettonollutsläpp.

Källa:

13 oktober 2022  12:28   CET

Torsdag

Klimatkompensation fungerar dåligt

Brist på vägledning, standarder och bestämmelser som stöder koldioxidkompensation riskerar att bromsa nettonollövergången, har klimatkommittén idag varnat
Företagskompensation och frivilliga koldioxidmarknader ”fungerar inte” på grund av brist på tydliga riktlinjer, standarder och regleringar som gör att företag kan undvika att ta ansvar för att minska sina utsläpp och riskerar att hindra framsteg mot deras nettonollmål, säger Storbritanniens klimatrådgivare. har varnat.

En genomgång av bevis om effekterna av frivilliga koldioxidmarknader publicerad i dag av Climate Change Committee (CCC) ger en nykter överblick över tillståndet för koldioxidkompensationssektorn, till vilken ett växande antal företag och organisationer har vänt sig för att hjälpa till att leverera på sitt klimat åtaganden.

Hundratals företag har satt upp mål för nettonollutsläpp de senaste åren, med sådana mål som täcker mer än 90 procent av den globala ekonomin.

För att hjälpa till att nå nettonollmålen har många företag investerat i koldioxidkompensation för att kompensera för några eller alla utsläpp som de inte omedelbart kan mildra, med marknaden som har vuxit trefaldigt de senaste åren till 2 miljarder dollar.

Källa:

13 oktober 2022  12:22  CET

Torsdag

Vindkraftsindustrin behöver mer plats i hamnen: – Utvecklingen är helt enorm

Odenses hamn har mer än 8,5 miljoner kvadratmeter affärsyta, inkl. sommarens stora utbyggnad med 650 000 kvadratmeter på Lindø och 1 milj kvadratmeter i Årslev. Trots det behöver det mer utrymme för vindkraftsindustrin och snabba agerande från politikerna.

Tillverkning av havsbaserade vindkraftverk är det största affärsområdet i hamnen. Det kommer bara att ta upp mer i framtiden när vindkraftverken och parkerna till havs växer i storlek.

Vid inloppet till handelshamnen Odense Havn, som främst ligger i Munkebo, kör en strid ström av lastbilar in och ut. I bakgrunden syns de enormt höga produktionshallarna, där Blandt Industries är blått och grönt, medan Vestas är svart/grå. När du rör dig i och runt hamnen kan du höra ljudet från maskiner och järn och metall som skramlar.

Källa:

13 oktober 2022  12:13   CET

Torsdag

USA, Tyskland stöder "grundläggande reform" av Världsbanken för att skala klimatfinansiering

En grupp av 10 stora ekonomier bygger momentum för att skala upp klimatfinansiering för utvecklingsländer genom att reformera hur utvecklingsbanker spenderar pengar, till att börja med den största: Världsbanken.

På tisdagen överlämnade Tyskland och USA ett gemensamt förslag om ”en grundläggande reform av Världsbanken” till dess ledning, under veckans årliga möten i Washington DC.

Förslagen syftar till att göra banken i stånd att möta globala utmaningar, inklusive klimatåtgärder och bevarande av biologisk mångfald.

En talesperson för den tyska regeringen sa till Climate Home News att de föreslagna reformerna stöddes av 10 länder, inklusive hela G7-gruppen.

Utvecklingsminister Svenja Schulze, som fungerar som Tysklands representant i Världsbankens styrelse, sa: ”Världsbankens nuvarande modell… är inte längre lämpligt i denna tid av globala kriser. Utmaningar och investeringsbehov är så stora att modellen behöver anpassas.”

Källa:

13 oktober 2022  12:02  CET

Torsdag

Satsningen i Australien siktar på 30-30-30 målet

Den federala regeringens gröna bank har lagt sin vikt bakom den australiensiska solinnovatören SunDrive, och anslutit sig till investerare inklusive teknikmiljardären Mike Cannon-Brookes i en finansieringsrunda på 21 miljoner dollar.

SunDrive, ett företag från University of New South Wales, ligger bakom en ny sort av solceller som använder koppar som ledande material istället för silver, för att förbättra panelens effektivitet och minska kostnaderna.

I september 2021 tog SunDrives teknologi ett världsrekord på 25,54 procent för verkningsgrad av kiselsolceller i kommersiell storlek, vilket överträffade det tidigare rekordet som hölls av den kinesiska soljätten Longi. I mars noterade företaget andra solcellseffektivitetsrekord på 26,07 procent.

Ungefär samtidigt producerade SunDrive sin första solpanel i full storlek och började arbeta med planer för att rikta in sig på solenergimarknaden för bostäder, först, innan han gick in i kommersiellt och allmännyttigt utbud.

Det kortsiktiga målet är att förbättra solcellseffektiviteten till 30 procent och minska kostnaden för installation av solcellsmoduler till 30 cent per watt till 2030.

Källa:

13 oktober 2022  11:57   CET

Torsdag

Mitt i elkrisen – miljardsatsar på solparker

Intresset för storskalig solenergi stiger brant och nu planerar den börsnoterade energiutvecklaren OX2 en mångmiljardsatsning på solcellsparker.

Offensiven gäller även i södra Sverige där målet är att bygga och sälja solcellsparker för flera miljarder de närmaste åren.

Källa:

13 oktober 2022  11:44  CET

Torsdag

Houstonforskarnas solceller har potential att generera solenergi 24/7

 
”Med vår arkitektur kan solenergins utvinningseffektivitet förbättras till den termodynamiska gränsen”, rapporterar Bo Zhao, Kalsi biträdande professor i maskinteknik och hans doktorand Sina Jafari Ghalekohneh i tidskriften Physical Review Applied. Den termodynamiska gränsen är det absoluta maxvärdet. teoretiskt möjlig omvandlingseffektivitet av solljus till elektricitet.
 
Att hitta mer effektiva sätt att utnyttja solenergi är avgörande för övergången till ett kolfritt elnät. Enligt en nyligen genomförd studie från U.S.
 
Department of Energy Solar Energy Technologies Office och National Renewable Energy Laboratory kan solenergi stå för så mycket som 40 % av landets elförsörjning år 2035 och 45 % år 2050, i väntan på aggressiva kostnadsminskningar, stödjande politik och storskalig elektrifiering.

Källa:

13 oktober 2022  11:23   CET

torsdag 13 oktober

onsdag 12 oktober

Onsdag

Likströmskabel från Egypten till Grekland planeras

Grekiska Copelouzos Group planerar att lägga en undervattenskabel för att koppla 9,5 GW vind- och solkraft i Egypten till Greklands Attika-region. Projektet ingick nyligen i Entso-E 10-åriga utvecklingsplan.

Företaget sa att dess representanter nyligen träffade Egyptens president Abdel Fattah El-Sisi, premiärminister Moustafa Madbouly och elektricitetsminister Mohamed Shaker för att granska statusen för Gregy Elica Interconnection Project.

I oktober 2021 inkluderade European Network of Transmission System Operators (Entso-E) projektet i sin 10-åriga utvecklingsplan för de europeiska energinäten (TYNDP 2022).

”Dess inkludering i TYNDP 2022 kommer att vara det första nödvändiga steget som kommer att lansera processen att inkludera detta ambitiösa projekt i den sjätte listan över projekt av gemensamt intresse (PCI) i Europeiska unionen i samband med sammankopplingen av de europeiska energinätverken ”, sa Copelouzos Group då.

Källa:

12 oktober 2022  12:56  CET

Onsdag

Vätgas från Sverige till Tyskland

Källa:

12 oktober 2022  12:51   CET

Onsdag

Ny forskning: ”Vätgasreducerat järn har överlägsna egenskaper”

Ny forskning inom HYBRIT-projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, visar på överlägsna egenskaper och kvalitet hos järnsvamp som direktreducerats med vätgas (H-DRI), tillverkad med HYBRIT-teknik.

Testresultaten visar att direktreduktion med vätgas ger en klart bättre produkt som är lätt att hantera, transportera och lagra, förutom att processen praktiskt taget eliminerar CO2-utsläpp i reduktionssteget.

HYBRIT-initiativet startades av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning med syfte att etablera en fossilfri värdekedja från gruva till färdig stålprodukt.

I juni 2021 lyckades HYBRIT-initiativet producera världens första järnsvamp direktreducerad med vätgas i pilotanläggningen som byggts med stöd från Energimyndigheten.

Nya testresultat från HYBRIT-pilotanläggningen och laboratoriet för forskning och utveckling visar att järn som direktreducerats med vätgas (DRI) resulterar i en produkt med avsevärt bättre egenskaper och kvalitet.

Källa:

12 oktober 2022  12:41  CET

Onsdag

US Air Force åtar sig att minska fossila bränslen för att bekämpa klimatkrisen

Källa:

12 oktober 2022  12:38   CET

Onsdag

Världens försörjning av ren energi måste fördubblas till 2030 innan klimatförändringarna börjar äventyra vår energiförsörjning, varnar World Meteorological Association

Världens tillgång på ren energi måste fördubblas under de kommande åtta åren innan klimatförändringarna börjar äventyra vår energiförsörjning, har en ny rapport varnat.

Forskare vid World Meteorological Association (WMO) säger att sol, vind, vattenkraft och energieffektivitet är nyckeln till en renare energiframtid.

Men klimatförändringarnas inverkan på vädret innebär att tidiga varningssystem krävs för att förhindra att allvarliga väderhändelser påverkar energiförsörjningen, inklusive från förnybara energikällor.

Rapporten fokuserar på hur vi kan utveckla ren energi för att uppnå nettonollutsläpp till 2050.

Den slår fast att energianpassning måste vara en högsta prioritet för att tackla klimatförändringarna och länder måste investera mer i sektorn.

Källa:

12 oktober 2022  11:27  CET

Onsdag

Kan elbåtar vara en lösning för sjöfarten?

Källa:

12 oktober 2022  11:18   CET

Onsdag

Projekten för havsbaserad vind globalt har fördubblas på ett år

Ny rapport från RenewableUK avslöjar att den totala globala pipelinen av flytande vindkraftsprojekt till havs har nått 185 GW.

Den nystartade flytande vindkraftsindustrin till havs fortsätter att gå från klarhet till klarhet, enligt en ny analys från handelsorganet RenewableUK som avslöjar hur den globala pipelinen för sektorn har mer än fördubblats under de senaste 12 månaderna från 91GW till 185GW.

Rapporten, som spårar alla flytande vindkraftsprojekt till havs i alla utvecklingsstadier från tidig planering till fullt driftsatta, avslöjar att det totala antalet projekt också har ökat drastiskt från 130 till 230.

Storbritannien fortsätter att leda marknaden med över 33 GW projekt i pipelinen, inklusive en handfull demonstrationsprojekt som redan är i drift. Landets pipeline har också utökats avsevärt tack vare en ny våg av projekt som föreslagits för skotska vatten och Keltiska havet.

Källa:

12 oktober 2022  11:07  CET

Onsdag

Energikrisen kan minska Europas bilproduktion med nästan 40 % - S&P Global Mobility

Källa:

12 oktober 2022  10:59   CET

Onsdag

Ny modell för cirkulära datacenter skapar hållbar och storskalig livsmedelsproduktion

Överskottsvärmen från nya serverhallar ska framöver användas för att möjliggöra livsmedelsproduktion i Sverige. Det är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan svenska EcoDataCenter och cirkulära industriaktören WA3RM. Siktet är inställt på storskalig odling, som bland annat förväntas bidra stort till Sveriges självförsörjning av livsmedel.

– För att vi ska kunna digitalisera samhället på ett hållbart sätt måste vi tänka nytt kring hur vi bygger serverhallar, så att överskottsvärmen som produceras kan användas effektivt i cirkulära system. I WA3RM har vi hittat en partner som delar vår syn på hållbarhet och entreprenörskap och som dessutom kan möta våra tillväxtambitioner, säger Dan Andersson, VD på EcoDataCenter.

Målet för samarbetet mellan WA3RM och EcoDataCenter är att skapa en ny standard för nästa generations datacenter. Där finns cirkulära lösningar, som exempelvis samlokalisering med grönsaks- och fiskodling i industriell skala, med redan på ritbordet.

Källa:

12 oktober 2022  10:37  CET

Onsdag

Större andel förnybar el möjlig med flexibelt energisystem

Källa:

12 oktober 2022  10:31   CET

onsdag 12 oktober

tisdag 11 oktober

Tisdag

Schweiz-norskt partnerskap satsar på flytande vindkraftsplattformar

Det schweiziska byggföretaget Implenia och norska WindWorks Jelsa (WWJ) har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för att tillsammans erbjuda produktion av betongkonstruktioner och allmänna tjänster till den flytande vindkraftsindustrin till havs i Jelsa, på den norska västkusten.

Implenia och WindWorks Jelsa sa att partnerna planerar att etablera en effektiv storskalig bas för produktion av betongfundament och montering av flytande vindkraftsparker till havs i Europa.

Företagen har kommit överens om att utveckla och driva serieproduktion av betongfundament för vindkraftsparker till havs genom kostnadseffektiva produktionsprocesser, automatisering och möjlig användning av innovativa tekniska lösningar.

Implenia kommer att bidra med sin tekniska kunskap för att tillsammans med WindWorks Jelsa delta i serie- och/eller batchproduktion av ett stort antal betongunderkonstruktioner såsom SPAR eller andra betongfundament och lösningar för havsbaserade vindkraftsparker.

Källa:

11 oktober 2022  14:29  CET

Tisdag

Över 300 000 villaägare planerar att investera i solpaneler – ökning med 70 procent

Källa:

11 oktober 2022  14:14   CET

Tisdag

Norges nya vindkraftsskatt raserar investerarnas förtroende

(Montel) Norges föreslagna införande av en tomträttsskatt på vindkraftsparker nästa år kommer att förstöra landets rykte som en attraktiv plats för investeringar i förnybar energi, sa den gröna utvecklaren Cloudberry till Montel på tisdagen.
”Förslaget kommer att få fruktansvärda konsekvenser”, säger företagets COO Andreas Thon Aasheim.

Hans kommentarer kom efter att regeringen föreslagit att införa en 40 % tomträttsskatt för vindkraftsparker på land nästa år, som kommer utöver en tillfällig vinstskatt på 22 % på vind- och vattenkraftsproduktion varje timme priserna överstiger 700 NOK/MWh (67 EUR/ MWh).

Den nya tomträttsskatten representerade en ”de facto nationalisering” av 40 % av vindkraftverken som investerare hade byggt på förväntan om ett stabilt regelverk, sade Aasheim och lade till företag som byggde vindkraftsparker med en investeringshorisont på 30 år.

Källa:

11 oktober 2022  13:56  CET

Tisdag

Debatt: Koldioxidinlagring genom användning i flera steg med skogens biomassa

Källa:

11 oktober 2022  13:45   CET

Tisdag

Tysk flygplats: Vertikala solpaneler är bättre för den biologiska mångfalden

Fraport AG, företaget som driver Frankfurts flygplats, har installerat ytterligare ett solcellssystem för att öka sin andel av grön el.

Demonstrationssystemet har 20 solcellsmoduler med en sammanlagd kapacitet på 8,4 kW. I motsats till de befintliga solcellssystemen på flygplatsen är detta ett ”stängselsystem”, med dubbelglaspanelerna installerade vertikalt.

Enligt Fraport är den främsta anledningen till det vertikala arrangemanget för att skydda den biologiska mångfalden. På grund av den minimala skuggningen av marken och den obehindrade nederbördsfördelningen är påverkan på vegetationen minimal.

Samtidigt säkerställer systemet ett högt elutbyte, trots det lilla utrymme det tar upp, eftersom solljus kan träffa panelerna optimalt hela dagen. Dessutom innebär det vertikala arrangemanget att bländning är fysiskt omöjligt, sa Fraport. Företaget Outarky installerade systemet, ramsystemet är från Next2Sun.

Källa:

11 oktober 2022  13:03  CET

Tisdag

USA: Gräsrötter gör revolution vill ha grön energi

Källa:

11 oktober 2022  12:56   CET

Tisdag

Kina fryser priserna på polykisel, vilket resulterar i sjunkande transportkostnader

Förra veckan rapporterades att ABN AMRO Transition Commodity Price Index hade fallit med 22 procent under de 21 veckorna fram till det. Det verkar inte stämma överens med berättelserna om de ständigt stigande priserna på kinesiskt polykisel, men det har också stabiliserats. Även om det är konstlat, förklarar vår gästförfattare Gerard Scheper, VD för European Solar: ”De satte bara priset.”

Priset på polykisel nådde 312 kinesiska RMB, nästan 45 euro, per kilo i slutet av augusti, den högsta prisnivån som någonsin uppmätts. Sedan dess har priset knappt stigit längre, trots att efterfrågan inte direkt minskat eller att utbudet ökat.

”Den kinesiska regeringen har bett de regionala myndigheterna att vidta åtgärder för att stoppa prisökningarna inom polykiselindustrin”, sa Scheper. ”Vi kommer inte att märka så mycket av det, förutom att prisökningarna inte kommer att fortsätta.”

Källa:

11 oktober 2022  12:47  CET

Tisdag

Forskare vid University of Bristol har använt nanomaterial gjorda av tång för att skapa en stark separator för ett natriumjonbatteri.

Källa:

11 oktober 2022  12:43   CET

Tisdag

Mångmiljard investering ökar elöverföring mellan elområde 2 och 3

14-miljardinvesteringen, som benämns Kustpaketet, är en del av det stora Nordsyd-paketet som ökar dagens överföringskapacitet från norr till södra Sverige från cirka 7 300 MW till över 10 000 MW. Kustpaketets bidrag till denna ökning är cirka 500 MW.

¬ Med denna investering når vi flera mål. Den är avgörande för att tillgodose ökad elförbrukning i regionerna kring Sundsvall, Stockholm, Uppsala och Mälardalen, samt för att överföra reglerkraft (se förklaring nedan) från norr till söder, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Ytterligare motiv bakom investeringspaketet är dels att de ledningar och stationer som ska bytas ut och uppgraderas uppnår sin tekniska livslängd lagom till att investeringarna är klara, dels för att öka inmatningsförmågan av vindkraft längs södra Norrlandskusten.

Idag har Svenska kraftnät anslutningsansökningar på upp emot 9 000 MW havsbaserad vindkraft i elområdena SE1 och SE2 samt även ansökningar för landbaserad vindkraft i området.
– Med Kustpaketets genomförande ökar vi möjligheten till elektrifiering och en grön omställning samt anslutning av framtida kraftproduktion i området, säger Daniel Gustafsson.

Källa:

11 oktober 2022  12:25  CET

Tisdag

Förnybara energikällor täcker energibehovet för första gången i Grekland

Källa:

11 oktober 2022  12:13   CET

tisdag 11 oktober

måndag 10 oktober

Måndag

Kina har nu 30 koncentrerade solenergiprojekt med termisk energilagring på gång

Utvecklingen av koncentrerad solenergi går in i ett snabbt spår 2022 här i Kina. Inom Multi-Energy RE-komplexen som kombineras med PV och/eller vind, spelar CSP en roll som stabilisator och regulator, vilket underlättar effektfluktuationerna och minskningen av PV och vind, genom sin värmeenergilagring.

Till 2024 bygger Kina 30 koncentrerade solenergiprojekt som en del av gigawatt-skala förnybar energikomplex i varje provins, vilket på lämpligt sätt återspeglar den brådskande och omfattning som krävs för klimatåtgärder

CSP är ett måste i standardkonfigurationer i de nyligen tillkännagivna cirka 30 ”Vind/PV + CSP”-komplexen i Qinghai, Gansu, Jilin, Xinjiang och Tibet etc. De flesta av dessa projekt hade startats och anbud utfärdats och lanserats på marknaden nyligen . Enligt schemat för varje komplext projekt ska CSP-delen vara färdig i slutet av 2023 eller senast mitten av 2024.

Källa:

10 oktober 2022  12:38  CET

Måndag

Flexibla laddstationer optimerar användningen av elnätet

Källa:

10 oktober 2022  12:34   CET

Måndag

Irland tar bort bygglovsplikt på soltak

Irlands nya solenergiåtgärder, som först tillkännagavs i juni, förväntas underlätta utbyggnaden i bostads- och kommersiella solcellssegmenten.
Det irländska departementet för bostäder, lokala myndigheter och kulturarv har tillkännagivit revidering av planbestämmelser för att tillåta husägare att installera solpaneler på sina hustak utan bygglov.

”Med dessa nya undantag tar vi bort barriärer och säkerställer att individer, samhällen, företag och gårdar kan generera sin egen el, minska sina egna räkningar och spela sin roll i att skapa en koldioxidfri framtid som drivs av förnybar energi”, säger minister Darragh O. ’Brien.

Åtgärderna kommer att föra Irland i linje med EU Solar Rooftops Initiative genom att göra solcellstakinstallationer kortare och enklare. Enligt de nya reglerna kommer husägare att få använda 100 % av sina takytor för solcellsanläggningar, från bara 50 %.

Källa:

10 oktober 2022  12:27  CET

Måndag

Solcellsboom i Skåne – jagar billigare elräkning

Källa:

10 oktober 2022  12:17   CET

Måndag

Litauens Klaipeda ser ut att bli hubben för havsbaserad vind

Den litauiska hamnstaden Klaipeda strävar efter att maximera sitt strategiska läge för att bli ett centralt regionalt nav för den begynnande vindkraftsindustrin till havs i Östersjön mitt i den nuvarande energikrisen.

I Marienborg-deklarationen som undertecknades i augusti förband sig regeringschefer och energiministrar från Litauen, Estland, Lettland, Finland, Danmark, Sverige, Polen och Tyskland till närmare samarbete för att utveckla nya vindkraftsvolymer till havs i Östersjön, som har en uppskattad vindpotential till totalt 85 till 95 GW.

Den litauiska regeringen tillkännagav tidigare platsen för en vindpark på 700 MW utanför kusten som potentiellt skulle kunna täcka 25 % av landets hela energibehov. Anbudsförfarandet kommer att ske i början av 2023 med sikte på att bygget ska vara klart 2030.

Olika projekt på andra håll i Östersjön utvärderas för närvarande tillsammans med det nu under utveckling Baltic Power-projektet offshore Polen, som med en total kapacitet på 1,2 GW förväntas driva över 1,5 miljoner hem från 2026.

Källa:

10 oktober 2022  12:09  CET

Måndag

Flygorganisationen ICAO godkänner en "ambitiös" nettonollplan

Källa:

10 oktober 2022  11:56   CET

Måndag

Norra Europas största lager får sin första solcellspark

Taket på den 178 000 kvadratmeter stora byggnaden till Julas Centrallager har fått sina första solpaneler på plats. Det första steget handlar om inte mindre än 6150 paneler som tillsammans har en effekt på 3, 1 MW.

Solcellsprojektet startade för två år sen och en förstudie har gjorts tillsammans med utvalda partners för att hitta en optimal lösning för Julas behov.

Ytan som panelerna upptar är ca 20 000 kvm av det totalt 178 000 kvadratmeter stora taket och till detta har totalt 59 500 meter kabel behövts för att koppla in anläggningen. Dessutom har 26 inverterare installerats som omvandlar solenergin från likström till växelström.

– Efter en gedigen analys har vi landat i att vi vill bygga ett system som passar oss på Jula, vi är ju vana att fixa saker själva. Med den här nya solcellsparken kommer vi vara självförsörjande, och här kommer vi kunna ladda våra nya 32 meter långa el-lastbilar, säger Lennart Karlsson, VD Jula Logistics och projektägare till solcellsinitiativet.

Källa:

10 oktober 2022  11:43  CET

Måndag

Australien: Vågkraftsgeneratorer kan hjälpa till att "stärka" sol och vind, säger rapporten

Källa:

10 oktober 2022  11:39   CET

Måndag

Sverige kan få mer el snabbt - bara anläggningarna får tillstånd

Industrins klimatomställning och elektrifiering förutsätter en god tillgång på el till konkurrenskraftigt pris. Efterfrågan på el förväntas öka med över 50 procent från dagens 140 terawattimmar (TWh) till 220 TWh redan till år 2030. En ny rapport från Svensk Vindenergi visar att mycket landbaserad vindkraft skulle kunna byggas ut i närtid – om anläggningarna får tillstånd.

Svensk Vindenergis tillståndstatistik för landbaserad vindkraft första halvåret 2022 visar att antalet vindkraftverk som fått tillstånd och kan byggas minskar snabbt. Under första halvåret 2022 beviljades endast landbaserade 137 verk. För att bibehålla de senaste årens utbyggnadstakt om ca 7-8 TWh skulle 300 landbaserade verk behöva beviljas varje år.

– Om vi ska lyckas med omställningen måste den förda politiken stå i proportion till omfattningen och hastigheten i förändringarna som behöver göras. Vår nya regering kommer att ställas inför frågan hur – inte om – klimatomställningen ska accelerera, säger Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi.

Källa:

10 oktober 2022  11:27  CET

Måndag

Hur företag kan minska koldioxidutsläppen i sina leveranskedjor

Källa:

10 oktober 2022  11:24   CET

måndag 10 oktober

fredag 7 oktober

Fredag

Holland Shipyards bygger fyra autonoma, helt elektriska färjor för Sverige

Som informerat är den första färjan planerad att levereras under andra halvan av 2024 och de andra färjorna kommer att anlända med jämna mellanrum efter den första.

Det undertecknade avtalet omfattar leverans av två färjor med fyra autoförtöjningsanläggningar och två laddstationer, en simulatoranläggning och en fjärrkontrollcentral. Anbudet omfattar hela upphandlingen — fyra färjor, åtta bilförtöjningsanläggningar, fyra laddstationer med mera, enligt Holland Shipyards.

Färjorna, som mäter 86,00 meter gånger 14,24 meter med en lastkapacitet på 60 bilar, kommer att segla enligt autonominivå 2 och kommer att styras från fjärrkontrollcentralen i Stockholm.

Enligt definitionen av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), betyder grad 2 av fartygsautonomi att ett fartyg övervakas på distans, men att det har besättning ombord som kan ta kontroll när det behövs. Att korsa färjeleden kan göras med bara en knapptryckning. Under förtöjning laddas fartygen av en landladdningsanläggning inom cirka fyra minuter.

Källa:

7 oktober 2022  12:36  CET

Fredag

Österrike söker anbud på 700 MW sol, 190 MW vind

Källa:

7 oktober 2022  12:16   CET

Fredag

MIT: Ny process möjliggör effektivare plaståtervinning

Ansamlingen av plastavfall i haven, marken och till och med i våra kroppar är en av de stora föroreningsfrågorna i modern tid, med över 5 miljarder ton bortskaffade hittills. Trots stora ansträngningar för att återvinna plastprodukter har det förblivit en utmanande fråga att faktiskt använda den brokiga blandningen av material.

Ett nyckelproblem är att plast finns i så många olika varianter, och kemiska processer för att bryta ner dem till en form som kan återanvändas på något sätt tenderar att vara mycket specifika för varje typ av plast. Att sortera mängden avfallsmaterial, från läskflaskor till tvättmedelskannor till plastleksaker, är opraktiskt i stor skala. Idag hamnar mycket av det plastmaterial som samlas in genom återvinningsprogram ändå på deponier. Det finns säkert ett bättre sätt.

Enligt ny forskning från MIT och på andra håll verkar det verkligen finnas ett mycket bättre sätt. En kemisk process som använder en katalysator baserad på kobolt har visat sig vara mycket effektiv för att bryta ner en mängd olika plaster, såsom polyeten (PET) och polypropen (PP), de två mest producerade formerna av plast, till en enda produkt, propan. Propan kan sedan användas som bränsle för spisar, värmare och fordon, eller som råmaterial för produktion av en mängd olika produkter – inklusive nya plaster, vilket potentiellt ger åtminstone ett partiellt återvinningssystem i slutet kretslopp.

Källa:

7 oktober 2022  11:58  CET

Fredag

1KOMMA5° fortsätter expandera – förvärvar Solens Energi med siktet på en miljard i omsättning 2023

Källa:

7 oktober 2022  11:54   CET

Fredag

Volvo säljer 20 nya tunga elektriska lastbilar till Amazon Tyskland

Volvo kommer att sälja 20 av sina nya tunga lastbilar FH Electric till Amazon i Tyskland, och online-jätten kommer att ta emot leverans i slutet av detta år.

Den nya lastbilen har en räckvidd på 300 km men kan med en påfyllningsladdning under dagen klara upp till 500 km. Den har en batterikapacitet på 540 kWh och en kontinuerlig uteffekt på 490 kW.

Lastbilstillverkaren började serietillverka de elektriska lastbilarna Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX i september, som alla kan ta en totalvikt på 44 ton.

Introduktionen av stora intercity- och regionala transportfordon är en viktig milstolpe för att minska koldioxidutsläppen på vägtransporter, eftersom dessa fordon står för cirka 36 procent av Tysklands transportutsläpp, säger Volvo Lastvagnars chef Jessica Sandström.

Källa:

7 oktober 2022  11:47  CET

Fredag

Den global vindkapacitet kommer öka över 2TW under det kommande decenniet

Källa:

7 oktober 2022  11:42   CET

Fredag

USA: Ny koboltgruva invigs i Idaho

TheNewswire – Jervois Global Limited (”Jervois” eller ”Företaget”) (ASX:JRV) (TSXV:JRV) (OTC:JRVMF) kommer officiellt att öppna sin Idaho Cobalt Operations (”ICO”) gruvplats nära Salmon, Idaho i USA (”U.S.”) fredagen den 7 oktober 2022.

När den väl är i drift kommer ICO att vara den enda primära koboltgruvan i USA och kommer att producera ett koboltkoncentrat, som kommer att förädlas till den kritiska metall som behövs för elfordon, energiproduktion och -distribution, försvar och andra industrier.

Kobolt kommer att spela en nyckelroll i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. På grund av dess många strategiska tillämpningar och betydande risker i försörjningskedjan finns kobolt på den officiella amerikanska regeringens lista över kritiska mineraler och har varit i centrum i alla amerikanska regeringsstrategier på detta område under de senaste åren, inklusive Biden-administrationens 100-dagarsgranskning av kritiska amerikanska leveranskedjor (juni 2021).

Källa:

7 oktober 2022  11:36  CET

Fredag

Kinesiska CALB siktar på "aggressiv" expansion i sitt mål att vara bland världens tre bästa EV-batteritillverkare

Källa:

7 oktober 2022  11:17   CET

Fredag

Storbritannien trotsar klimatvarningar med nya olje- och gaslicenser

Storbritannien har öppnat en ny licensrunda för företag att leta efter olja och gas i Nordsjön.

Nästan 900 platser erbjuds för prospektering, med så många som 100 licenser som kommer att tilldelas.

Beslutet strider mot internationella klimatforskare som säger att fossilbränsleprojekt bör läggas ner, inte utökas.

De säger att det inte kan bli några nya projekt om det ska finnas en chans att hålla den globala temperaturökningen under 1,5C.

Både Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), det globala organet för klimatvetenskap och Internationella energiorganet (IEA) har uttryckt en sådan uppfattning.

Källa:

7 oktober 2022  11:22  CET

Fredag

Solpaneler skapar mikroklimat för att rädda vingårdar i Spanien

Källa:

7 oktober 2022  11:17   CET

fredag 7 oktober

torsdag 6 oktober

Torsdag

Sydafrika: Off-grid solel för hållbar elförsörjning

Den globala plattformen för leasing av solenergi, Sun Exchange, har fått ett riktigt positivt svar på sin satsning på solenergimarknaden utanför nätet.

Sydafrikanska företaget Cars.co.za har just gjort en stor investering i Sun Exchanges första off-grid-projekt. Leasingplattformen har investerat i 18 % av Karoo Fresh off-grid-projektets totalt 88 560 sålda solceller.

Sun Exchanges vd Abe Cambridge förklarade för ESI att Karoo Fresh-projektet såldes i två faser, där Cars.co.za köpte 16 000 solceller till ett värde av drygt 2,5 miljarder RUB. ”1 238 köpare köpte celler i solenergiprojektet.

Off-grid-projektet tillhandahåller solenergi plus batterilagring till Karoo Fresh, en kommersiell gård i Sydafrikas Karoo-distrikt. Lagringsprojektet på 332,1 kW plus 640 kWh, som nu genererar el, är leasingplattformens första helt off-grid-projekt.

Det ger kontinuerlig pålitlig solenergi för gårdens bevattningssystem. Karoo Fresh har nu utökat sin produktion av brassica och saffran, samtidigt som den blivit mer hållbar. Det har också minskat sitt beroende av dyr, förorenande diesel.

Källa:

6 oktober 2022  13:27  CET

Torsdag

USA installerar rekordsolkapacitet när priserna fortsätter att falla

Källa:

6 oktober 2022  13:08   CET

Torsdag

Schweiz satsar på vatten- och solkraft

Schweiz, 6 oktober (Reuters) – Efter att ha undvikit det mesta av den bränsledrivna ökningen av inflationen som plågar sina grannar, går Schweiz vidare med planer på att öka sin energisäkerhet och låsa in tama kraftpriser – men bara motvilligt.

Schweiz fokus på vattenkraft, som energiminister Simonetta Sommaruga kallar ”ryggraden” i sin elproduktion, har hjälpt till att skydda landet jämfört med andra från skyhöga olje- och gaskostnader, men det är långt ifrån immunt.

Sommaruga tror att schweizarna har väckts till ett behov av att avvänja sig från fossila bränslen av den europeiska maktkrisen sedan Rysslands invasion av Ukraina, och av risken för energiransonering i ett värsta scenario i vinter.

Hon vill uppnå större energisäkerhet genom att utnyttja Alpförbundets unika geografi för att utveckla solenergi och utöka vattenkraften – och hon försöker dra med sig lokala intressen som är oroliga för landskapet och den ekologiska påverkan.

Källa:

6 oktober 2022  12:53  CET

Torsdag

Alfa Laval hjälper Stena Bulk med CO2-avskiljningsteknik på tankfartyg

Källa:

6 oktober 2022  12:45   CET

Torsdag

Nordex får order på 100 MW vindkraft i Finland från Exilion Tuuli

Finlands största vindkraftsoperatör, den finska investeraren Exilion Tuuli Ky, beordrade Nordex-koncernen i slutet av september att leverera och installera 17 N163/5.X-vindkraftverk för vindparkerna ”Isokangas” och ”Palokangas”. Båda beställningarna inkluderar även en Premium Service för turbinerna som täcker en period på 30 år.

Vindkraftsparkerna ”Isokangas” och ”Palokangas” byggs i ii kommun, i norra Finland. Vindkraftverken kommer att levereras och installeras under våren 2024. De levererade turbinerna kommer att vara i kallväderversion.

Patxi Landa, CSO för Nordex Group: ”Vi är mycket glada över att Exilion, den största producenten av vindenergi i Finland, har valt oss att leverera vår teknik på land.

Källa:

6 oktober 2022  12:33  CET

Torsdag

Hon vill skapa vätgas med ny process

Källa:

6 oktober 2022  11:51   CET

Torsdag

Betydligt större mineralreserver än väntat i Dannemoragruvan

Mineralreserven i NGM-listade GRANGEX som äger Dannemoragruvan är större än vad som tidigare bedömts. Den slutliga studien – feasability-studien – vad gäller tillgångarna i gruvan visar på större mineralreserver än vad tidigare bedömningar gjort gällande, och även med inslag av återvinning.

Upprevideringen innebär att reserverna är 16 procent större än tidigare studier visat, vilket innebär att produktion kan förlängas med ytterligare minst ett år och därmed uppgå till över tio år. Därutöver bedömer bolaget att det finns potential för ytterligare tio års förlängning av produktionen.

Dannemoragruvan är på väg att bli världens första helt elektrifierade gruva. Där produktionen sker på ett klimatanpassat sätt och resulterar i att en järnmalmsprodukt med 68 procent järnhalt utvinns, vilket är den kvalité som krävs för att producera fossilfritt stål.

Källa:

6 oktober 2022  11:48  CET

Torsdag

Nytt EU-direktiv påverkar byggandet av solcellsparker?

Källa:

6 oktober 2022  11:43   CET

Torsdag

USA: Klimatekonomin är på väg att explodera

I slutet av förra månaden publicerade analytiker på investeringsbanken Credit Suisse en forskningsanteckning om USA:s nya klimatlag som gick nästan obemärkt förbi.
Inflationsreduktionslagen, hävdade banken, är till och med viktigare än vad som hittills har erkänts: IRA kommer ”att ha en djupgående effekt över branscher under det kommande decenniet och därefter” och kan i slutändan forma riktningen för den amerikanska ekonomin, sa banken.

Rapporten visar hur vi, även efter bonanzan av klimaträkningstäckning tidigare i år, fortfarande bara börjar förstå hur lagen fungerar och vad den kan betyda för ekonomin.

Rapporten gjorde särskilt några breda punkter som är värda att uppmärksamma: För det första kan IRA spendera dubbelt så mycket som kongressen tror. Många av IRA:s viktigaste bestämmelser, såsom dess incitament för elfordon och elektricitet utan koldioxidutsläpp, är ”oavgränsade” skattelättnader.

Källa:

6 oktober 2022  11:31  CET

Torsdag

Solföretaget Svea Solar ökar i snabb takt

Källa:

6 oktober 2022  11:27   CET

torsdag 6 oktober

onsdag 5 oktober

Onsdag

Storbritannien: Det skall skapas en plattform för 1GW energilagring

Fotowatio Renewable Ventures (FRV) och Tyler Hill Partners har skapat en plattform för att utveckla, bygga och driva upp till 1GW/2GWh av batterienergilagringssystemprojekt i Storbritannien.

Plattformen, RV TH Powertek Limited, förväntas investera upp till 1 miljard pund (1,14 miljarder USD) i projekten under de kommande fem åren. Portföljen kommer att uppgå till totalt 1GW effekt och 2GWh energikapacitet, vilket indikerar att de flesta av systemen kommer att ha en varaktighet på två timmar.

Utvecklare av batterilagring i Storbritannien flyttar alltmer till två timmar eftersom projekt i allt högre grad får intäkter från grossisthandel med energi snarare än enbart kringtjänster för nätet, en trend som Energy-Storage.news tidigare har rapporterat om. FRV är ett exempel, som nyligen påbörjade byggnadsarbetet på ett 99MW/198MWh-projekt i Essex, sydöstra England.

Madrid-baserade FRV är en utvecklingsgren för förnybar energi inom Abdul Latif Jameel Energy, en del av det familjeägda konglomeratet som grundades i Saudiarabien 1945 av den avlidne Sheikh Abdul Latif Jameel, medan Tyler Hill är en brittisk utvecklare av förnybar energi.

Källa:

5 oktober 2022  13:04  CET

Onsdag

Amerikanskt företag vill lagra CO2 under dansk mark

Källa:

5 oktober 2022  12:58   CET

Onsdag

Skånsk elväg vintertestas i Norrland

För att bättre förstå hur elvägar påverkas av varierande väderlekar och klimatzoner ska nu elvägen i projektet Evolution Road vintertestas i norrländska Kramfors. Viktig kunskap om bland annat mekanisk hållbarhet, snöröjning och friktion förväntas bli lärdomar från vintertesterna.

– Att testa hur elvägens egenskaper påverkas av snö och is i ett kallare klimat är viktig kunskap i vårt projekt. Det här är tester som inte kunnat ske i Skånes milda klimat, säger Anna Wilkens, innovationsledare från Innovation Skåne.

– Vi ser fram emot att få reda på hur tekniken klarar de mer utmanande väder- och markförhållandena ute på allmän väg i norr, säger Sofia Magnusson, projektledare på Trafikverket.

Fyrtio meter elväg installeras i början av oktober på väg 333 utanför Kramfors i Norrland. Här kommer man bland annat testa hur tjäle och is påverkar livslängd och sättningar på både elvägsskenorna och vägen, undersöka robusthet vad gäller mekanisk påverkan från snöröjning och isskrapning och testa friktionen över tid.

Källa:

5 oktober 2022  12:42  CET

Onsdag

Batteri för flerdagarslagring

Källa:

5 oktober 2022  12:33   CET

Onsdag

Delataterna uppmanar den tyska regeringen att snabbt sätta igång gasprisbromsen

De tyska delstaterna efterlyser större ekonomiskt stöd från den federala regeringen i energikrisen, och uppmanar till ett snabbt införande av en nationell gasprisbroms för att hjälpa kämpande företag och hushåll. Bayerns premiärminister, Markus Söder, sa att den planerade gasprisbromsen borde komma igång i oktober.

”Om hjälpen kommer för sent kommer många företag inte längre att kunna överleva och medborgarna hamnar i en ekonomisk nödsituation”, sa den konservativa CSU-politikern till tidningen Süddeutsche Zeitung. ”Gasprisbromsen måste träda i kraft snabbt, heltäckande och obyråkratiskt,” sa han.

Delstaterna skulle behöva mer ekonomiskt stöd från den federala budgeten för att finansiera åtgärder som billigare kollektivtrafik och stöd till kritisk infrastruktur som sjukhus, tillade den bayerska statsministern. Borgmästaren i stadsstaten Bremen, socialdemokraten (SPD) Andreas Bovenschulte, sa att gasprisbromsen skulle erbjuda en ”solid grund” för att ta sig igenom krisen men kommer att kosta den federala regeringen många miljarder att genomföra.

Källa:

5 oktober 2022  12:20  CET

Onsdag

Svenska Nilar har startat produktionen av världens första batteri som kan fyllas på med ny livslängd

Källa:

5 oktober 2022  12:14   CET

Onsdag

Dieseltåg modifieras till att gå på grön ammoniak och vätgas

Tåg som går på grön ammoniak och väte är den senaste affärssatsningen för järnmalmsmiljardären Andrew Forrests mycket upptagna gröna energibolag, Fortescue Future Industries.

FFI och Deutsche Bahn har undertecknat en avsiktsförklaring om att arbeta tillsammans på modifierade dieseltågmotorer som använder båda de nya drivmedlen, på grund av ammoniakens högre energitäthet än flytande väte, vilket gör det lättare att transportera och lagra.

Avtalet lägger också grunden för bränsleleverans och skapandet av en ”grön leveranskedja”.

Deutsche Bahn säger att man tittar på hur man kan använda vätgas i sina divisioner och säger att om någon av dessa blir lönsam kan det bli en stor kund för bränslet. Det säger att båda företagen investerar en ”medelsexsiffrig summa” i satsningen.

Källa:

5 oktober 2022  12:02  CET

Onsdag

EU:s finansministrar stöder EUs plan att avskaffa beroendet från ryska bränslen

Källa:

5 oktober 2022  11:50   CET

Onsdag

Outokumpu lanserar Circle Green-serien i rostfritt stål med biomaterial

Outokumpu har lanserat en ny hållbar linje i rostfritt stål, Circle Green, med ett koldioxidavtryck som är 92 % lägre än det globala industrigenomsnittet och 64 % lägre än Outokumpus vanliga produktion av rostfritt stål, uppgav företaget i ett pressmeddelande.

Den nya produktlinjen uppnår betydande koldioxidminskning genom att förlita sig på biobaserade material – biogas, biodiesel och biokoks – för att producera rostfritt stål och genom att köpa el från källor med låga koldioxidutsläpp.

”Vår utsläppsminimerade produkt svarar mot det globala behovet av mer hållbara och hållbara produkter som hjälper till att bygga en mer hållbar framtid. Materialet producerades i industriell skala med våra befintliga produktionstillgångar. Det här är ett nyckelsteg och en viktig prestation för att nå Outokumpus hållbarhetsmål, säger Niklas Wass, Outokumpus verkställande direktör för verksamheten.

Källa:

5 oktober 2022  11:44  CET

Onsdag

"Dags o vakna" - Bureau Veritas ger sjöfarten råd om framtidens bränslen

Källa:

5 oktober 2022  11:35   CET

onsdag 5 oktober

tisdag 4 oktober

Tisdag

Finskt vågenergiföretag får DNV-certifiering

DNV:s utmärkelse till full certifiering av ISO 9001:2015 Quality Management System kommer efter en nyligen genomförd två dagars intensiv granskning på plats av AW-Energys procedurer, processer och ”djupdykning” i projekt.

Marja Moisio, projekt- och kvalitetschef på AW-Energy, sa: ”Genom att få ISO 9001-certifiering har AW-Energy visat att den uppfyller eller överträffar höga nivåer av drift- och ledningskvalitet. Vi är glada över att ha lyckats igen med denna senaste utmärkelse som är ett bevis på vår effektivitet, smarta processer och ständiga förbättringar.”

Omcertifieringen till ISO 9001:2015 Quality Management System-standarden är godkänd för ytterligare tre år, fram till 2025.

ISO 9001 är en internationell standard som specificerar en uppsättning krav för att driva ett kvalitetsledningssystem som möter behoven hos kunder och andra intressenter. Genom att ha ISO-certifiering kan AW-Energy kontinuerligt övervaka och hantera prestanda i hela sin verksamhet för att identifiera eventuella förbättringsområden och säkerställa att verksamheten fungerar så effektivt som möjligt, sa företaget.

Källa:

4 oktober 2022  14:24  CET

Tisdag

Kommer Köpenhamn att missa sitt netto-nollmål för 2025?

Källa:

4 oktober 2022  14:19   CET

Tisdag

Norska Equinor bekräftar byggandet av sin första kommersiella batterilagringstillgång

Equinor godkänner det slutliga investeringsbeslutet för batterilagringsprojektet Blandford Road i södra Storbritannien.

Detta kommer att vara den första kommersiella batterilagringstillgången för Equinor, och det första projektet som realiseras från det strategiska partnerskapet mellan Equinor och Noriker Power.

”Equinor strävar efter att skapa en lönsam verksamhet för förnybar energi genom att integrera batterilagringstillgångar i vår portfölj på utvalda kraftmarknader. Under de senaste 10 månaderna har vi investerat i två ledande utvecklingsföretag för batterilagring, Noriker Power i Storbritannien och East Point Energy i USA.

Idag tog vi nästa steg och sanktionerade vårt första kommersiella batterilagringsprojekt”, säger Olav Kolbeinstveit, senior vice president för kraft och marknader inom Renewables på Equinor.

Källa:

4 oktober 2022  13:18  CET

Tisdag

Pumpar och batterier: två lösningar för att säkerställa kontinuitet för förnybara energikällor

Källa:

4 oktober 2022  13:11   CET

Tisdag

Hybridbatteri-svänghjulslagringsanläggning i Nederländerna

S4 Energy, en Holland-baserad svänghjulsteknologi, och det schweiziska konglomeratet ABB startade nyligen ett lagringsprojekt som kombinerar batteri och svänghjul för att hjälpa det holländska nätet att upprätthålla en stabil frekvens på 50 Hz.

Anläggningen är belägen i Heerhugowaard, i provinsen North Holland. Den har ett 10 MW batterisystem och ett 3 MW svänghjulssystem, som båda är anslutna till en närliggande vindkraftpark.

”Hybridlagringsanläggningen, batterier och svänghjul kan också stödja PV-produktionsanläggningar,” sa en talesperson från ABB till tidningen pv. ”De kan användas för att minska och jämna ut PV-effektprofilen på kort sikt, inom 15 minuter.”

Lagringssystemet har en lagringskapacitet på cirka 9 MWh och är beroende av ABB:s regenerativa drivenheter och processprestandamotorer, som driver Kinext energilagringssvänghjul som utvecklats av S4 Energy.

Källa:

4 oktober 2022  12:51  CET

Tisdag

Det gaseldade kraftverket i Lincolnshire förvandlas till en batterilagringsanläggning

Källa:

4 oktober 2022  12:30   CET

Tisdag

Kalifornien: Jättebatteri med födesteknik

Ett massivt 200MW/2GWh långvarigt energilagringssystem för järnflöde kommer att installeras i den amerikanska staden Sacramento i vad som förväntas bli landets – och världens – största köp av flödesbatterier någonsin.

Sacramento Municipal Utility District (SMUD) säger att de kommer att köpa en blandning av produkter från den ledande amerikanska tillverkaren av långvariga järnflödesbatterier, ESS.

ESS-järnflödestekniken kan bevisa upp till 12 timmars flexibel energikapacitet för både kommersiella och energilagringsapplikationer i allmännyttan.

Med noll nedbrytning under 20 000 cykler och en naturligt säker design är ESS-järnflödestekniken också exceptionellt hållbar.

ESS-batterier förlitar sig på järn, salt och vatten av livsmedelskvalitet och rikligt med jord för elektrolyten. Detta gör inte bara batterierna grönare, utan också mer prisvärda.

Källa:

4 oktober 2022  12:16  CET

Tisdag

Vattenfall samarbetar med Aker Solutions och Siemens Energy om Norfolk vindkraftspark

Källa:

4 oktober 2022  11:58   CET

Tisdag

Efter Ukraina – The Great Clean Energy Acceleration

För tjugo år sedan var hållbarhet den enda verkliga drivkraften bakom övergången till ren energi. För cirka tio år sedan skedde en kraftig acceleration när det stod klart att vind, sol och batterier skulle bli riktigt billiga; ekonomin började också driva på omställningen av ren energi. Jag tror att detta helvetiska år kommer att leda till ytterligare en liknande acceleration, eftersom det blir tydligt att ren energi, och inte fossila bränslen, har nyckeln till energisäkerhet.

Vi har förstås vetat i århundraden att kol, olja och gas har drivit fram enorma förbättringar av levnadsstandarden, men de har också orsakat kris efter kris, krig efter krig och skandal efter skandal. Vi har också vetat, i decennier nu, att vi behövde gå över till ren energi ur ett klimatperspektiv, men det har bara kommit oss så långt. Det som är annorlunda med den här krisen är att i stället för att ha något annat val än att fördubbla leveranserna av fossila bränslen kan vi för första gången fördubbla beprövade, säkra och skalbara rena lösningar. Det som en gång nedsättande kallades ”alternativ energi” presenterar nu verkligen ett alternativ.

Från och med nu driver alla tre delar av energitrilemmat – säkerhet, överkomliga priser och hållbarhet – i samma riktning. Vi står inför några mycket svåra år, det är ingen tvekan. Men när vi tar oss igenom dem kommer saker och ting att börja gå extremt snabbt. The Great Energy Price Spike kommer att ge vika för den Great Clean Energy Acceleration.

Källa:

4 oktober 2022  11:50  CET

Tisdag

Vi står vid ett vägskäl i historien: Afrika kan och måste vara ledande inom ren energi

Källa:

4 oktober 2022  11:46   CET

tisdag 4 oktober

måndag 3 oktober

Måndag

Fyra energiföretag i samarbete om geotermisk värme

Intresset för geotermisk värme har ökat på senare år. I Västra Götaland har fyra mindre energiföretag gått samman för att undersöka förutsättningarna för den underjordiska värmen. Potentialen är stor, men det är en dyr och komplicerad process.

Intresset för geotermisk värme har ökat på senare år. Bland annat har Eon och Göteborg Energi inlett förundersökningar i Malmö respektive Göteborg. Tekniken bygger på att pumpa upp grundvatten från djupa borrhål på ett par kilometers djup. Värmen avges i en värmeväxlare och det avkylda grundvattnet återförs till det djup i berggrunden varifrån det hämtades.

Geotermi är ett intressant alternativ till framtidens fjärrvärme, men än så länge är det en tekniskt komplicerad och kostsam process. Ett av problemen är att få aktörer har tillräcklig kompetens och erfarenheter av djupborrning.  

Det är inte bara de större energibolagen som undersöker förutsättningarna för den underjordiska värmen. I Västra Götaland har de fyra energiföretagen Götene Vatten & Värme, Skara, Skövde och Vara Energi gått samman för att tillsammans undersöka möjligheterna för att få till en mer klimatsmart fjärrvärme genom geotermi.

Källa:

3 oktober 2022  13:24  CET

Måndag

Vattenfalls tidigare ägda brunkolsbolag i Tyskland lägger om kurs till förnybart

Källa:

3 oktober 2022  14:49   CET

Måndag

Los Angeles: Producera vätgas från dina solceller

Southern California Gas (SoCalGas) har rapporterat att de producerar sitt första förnybara väte i ett mikronät.

Microgrid-projektet, som heter [H2] Innovation Experience, ligger i Downey i sydöstra Los Angeles och har ett 185 m2 stort hem som kan använda väte 24/7/365.

Solpaneler kommer att ge ström, med överskottet omvandlat till grönt väte, som sedan kan lagras och omvandlas tillbaka till elektricitet, efter behov, via en på plats vätebränslecell.

Vätgas kommer också att blandas med naturgas och användas i hemmets tanklösa varmvattenberedare, torktumlare, gasspis, öppen spis och grill.

Medan hemmet fortfarande ska färdigställas har projektets elektrolysör nu producerat sitt första hela kilogram grönt väte, vilket också är SoCalGas första produktion någonsin.

Källa:

3 oktober 2022  13:24  CET

Måndag

Återvunnen plast ska tredubblas – på tre år

Källa:

3 oktober 2022  13:09   CET

Måndag

Tyska Lilium siktar på att bygga 400 flygtaxibilar per år

Den tyska flygtaxiutvecklaren Lilium Air Mobility planerar att sätta upp industriell kapacitet för att göra cirka 400 av sina eldrivna Lilium Jet flygande skyttlar per år, samtidigt som de utnyttjar system som ger offentligt forskningsstöd, sade dess nya vd.

Lilium tävlar på en fullsatt marknad för elektriska fordon för vertikal start och landning (eVTOL), i hopp om att ersätta vägresor eller korta hopp med flygplan eller helikoptrar.

Men utmaningarna med att säkra certifiering och finansiera innovationer som ny batteriteknik har tyngt den nya sektorn. Liliumaktien har fallit 73% hittills i år.

”Jag driver hårt (för) ett produktionssystem för 400 flygplan. Och om vi med lycka en dag behöver 800 så kommer vi bara att duplicera det, inte här (i Tyskland)…men där de stora marknaderna finns”, fd. Airbus (AIR.PA) chef Klaus Roewe sa till Reuters.

Källa:

3 oktober 2022  12:42  CET

Måndag

”Solcellsträd” – framtidens laddningsstationer är här

Källa:

3 oktober 2022  12:35   CET

Måndag

NYK-chefen beskriver en tillväxtstrategi för noll-utsläpp av koldioxid

Chefen för Nippon Yusen Kaisha (NYK), ett av världens största rederier, har avslöjat storleken på sin organisations koldioxidavtryck, och de möjligheter han ser från att vara en first mover till att minska utsläppen.

I samband med 137-årsdagen av NYK:s grundande avslöjade president Hitoshi Nagasawa att gruppen, som också har ett fraktflygbolag bland sina innehav, släpper ut totalt cirka 17 miljoner ton växthusgaser (GHG) per år.

”Vi är tungt ansvariga för dessa utsläpp och kommer så småningom att behöva stå för kostnaderna, såsom koldioxidskatter,” sa Nagasawa och tillade: ”I framtiden tror jag att samhället och kunderna kommer att välja företag som på allvar arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser. Därför kan sådana ansträngningar vara en tillväxtstrategi.”

När det gäller framtida utveckling av flottan sa Nagasawa att NYK var angelägen om att växa sin verksamhet för produktion av vindkraft till havs, såväl som att utveckla transportörer för flytande CO2 och fartyg som drivs av ammoniak.

Källa:

3 oktober 2022  11:49  CET

Måndag

Biogasproduktionen ökar i Sverige

Källa:

3 oktober 2022  12:20   CET

Måndag

Svenska banker satsar 43 miljarder på oljebolag i Arktis

Utåt försäkrar SEB att man vill rädda klimatet. I verkligheten pumpar man in pengar i bolag som vill utvinna olja längre norrut än någonsin tidigare. De senaste två åren har de svenska storbankerna tillsammans satsat 43 miljarder kronor på oljebolag i Arktis.

– Det är skandal att svenska banker fortsätter att stoppa in pengar i den här otroligt klimatskadliga verksamheten, när vi befinner oss mitt i en akut klimatkris, säger Jakob König på Fair Finance Guide.

Ingenstans på jorden går klimatförändringarna snabbare än i Arktis. I skuggan av de smältande isarna pågår samtidigt en intensiv jakt – efter ännu mer olja och gas.

Som Aftonbladet berättat i ett reportage kan Norge i närtid ge klart klartecken till ett helt nytt oljefält i Barents hav – Wisting.

Fältet ligger halvvägs mellan Nordkap och Svalbard intill den känsliga polarisen och den fågelrika Bjørnøya och blir, om det byggs, det nordligaste i världen.

Källa:

3 oktober 2022  11:49  CET

Måndag

Företag använder koldioxidkompensation för att "dölja sina egna spår", säger järnmalmsmiljardär

Källa:

3 oktober 2022  11:43   CET

måndag 3 oktober

fredag 30 september

Fredag

”Sveriges jord- och skogsbruk kan ge 50 TWh ny energi”

– Det finns en stor potential att producera mer grön energi i Sverige. Det skulle dessutom öka vårt oberoende av importerad energi, säger Pernilla Winnhed, chef för näringspolitik och företagande på LRF.

Enligt LRF:s nya energipaket kan jord- och skogsbrukare öka energiproduktionen inom framför allt skogsbaserad biomassa, biogas och solel. Redan idag kommer cirka 20 TWh av energin till värme och el från skogen (exklusive industrins interna processer) och här menar LRF att det går att få ut ytterligare 27–37 TWh.

Biogasen kan mångdubblas
Biogasproduktionen, som idag är nästan helt inhemsk, skulle kunna mångdubblas från dagens nivå på 2,3 TWh till 10 TWh. Flytande biodrivmedel är däremot mestadels importerad och endast 4 procent av rapsoljan som används i både HVO och Fame kommer från svensk råvara. Här finns möjligheter att öka råvarorna från det svenska jordbruket.

Därutöver ser LRF att el från solceller på tak kan öka till 2 TWh.
– Idag står lantbruket för cirka 10 procent av den svenska elproduktionen från sol och det finns ett fortsatt stort intresse att satsa på solceller. En enkät till jordbruksföretag visar att 40 procent vill investera i solel inom kort, säger Kristian Petersson, sakkunnig energi och hållbarhetsfrågor på LRF.

Källa:

30 september 2022  13:02  CET

Fredag

Ut med silvret, in med kopparn: Ett nytt lyft för solcellsproduktionen

Källa:

30 september 2022  12:03   CET

Fredag

Ny produktionsmetod för wafer kan fördubbla tillverkningstakten och göra europeisk tillverkning mer konkurrenskraftig

Ett forskningskonsortium har tagit fram ett proof of concept för en produktionslinje med en genomströmning på 15 000 till 20 000 wafers per timme, vilket är dubbelt så mycket som det vanliga.

Gruppen av anläggningstillverkare, metrologiföretag och forskningsinstitutioner leds av Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE och etablerades för att minska produktionskostnaderna och lindra leveransflaskhalsar som ett sätt att distribuera en ökande mängd solenergi.

Detta skulle inte bara förbättra effektiviteten och kostnaderna, sa forskarna, utan också göra europeisk tillverkning mer konkurrenskraftig med Kina eftersom regionen ser till att etablera sin egen infrastruktur för PV-produktion.

Fördubblingen av genomströmningen berodde på ”förbättringar av flera individuella processsteg”, sa forskarna, som kommer att presentera detaljer om sina resultat vid denna veckas åttonde världskonferens om fotovoltaisk energiomvandling i Milano, Italien.

Källa:

30 september 2022  10:59  CET

Fredag

Australien: Victoria får den största flytande solcellsanläggning vid vattendamm

Källa:

30 september 2022  10:54   CET