// JUNI NYHETER //

Tio förnybara nyheter varje vardag

med fokus på energi-omställningen

Semesterstängt fram till 19 juli. Trevlig sommar!

Fredag

Torsdag

Torsdag

”Lågkostnads-förnybart vätgas kan redan vara inom räckhåll”

Om man ska tro på de tre rekordstarka låga solprispriserna i Mellanöstern under de senaste 18 månaderna, kan förnybar energidrivet vätgas i främsta områden i regionen redan konkurrera med gas-plus-CCS-produktion, enligt IRENA. Har golfen upptäckt den nya bensinen?
En rapport från International Renewable Energy Agency (IRENA) har föreslagit att prisvärt grönt vätgas redan kan uppnås, baserat på de rekordlåga låga priserna på sol som förhandlats fram i Mellanöstern.

Soltaxor på 0,0157 dollar, 0,0135 dollar och 0,0104 dollar dollar per kilowattimme som överenskommits i Qatar, Förenade Arabemiraten respektive Saudiarabien under de senaste 18 månaderna skulle göra det möjligt att producera väte med förnybar energi för så lite som 1,62 dollar per kilo. enligt IRENA: s rapport om förnybara kraftgenereringskostnader 2020.

Källa:

24.6. 2021  12:15 CET

Torsdag

Europeiska kommissionen inledde investeringsprojekt med litiumjonbatterier

Europeiska kommissionen (EC) och Batterier European Partnership Association (BEPA) har inlett ett offentlig-privat partnerskap som syftar till att uppmuntra forskning om smart batteriteknik för Europa.
BATT4EU-projektet signalerar europeiskt engagemang i en av kraftindustrins snabbast växande sektorer. Enligt Bloomberg har den globala efterfrågan på litiumjonbatterier ökat från 0,5GWh 2010 till 526GWh 2020. Marknadsvärdet i sektorn kommer att hoppa från 36,7 miljarder USD 2019 till 129,3 miljarder USD år 2027.

I ett kombinerat tillkännagivande erkände EC och BEPA obalansen i världens produktion av litiumjonbatterier. Europa tillverkar för närvarande mindre än 1% av alla globala batterier, jämfört med mer än 90% i Asien. Att ta itu med detta kommer att vara bland projektets huvudmål.

Källa:

24.6. 2021  12:08 CET

Torsdag

Flytande transformatorstationer en lösning för havsbaserad vindkraftsmarknad

Hitachi ABB Power Grids meddelade idag att de har undertecknat ett samförståndsavtal med BW Ideol, en global ledare och internationellt erkänd pionjär inom flytande havsbaserad vindkraft. Avtalet är kopplat till den globala accelerationen av att leverera lösningar för flytande transformatorstationer, redo för marknaden redan idag.

Flytande havsbaserad vindkraft är nästa stora steg inom vindkraft till havs. Den installerade kapaciteten för flytande vindkraftsanläggningar till havs beräknas växa från blygsamma 66 MW 2019 till minst 6,2 GW 20301, eftersom fler och fler länder i Europa, Asien och Nordamerika försöker utnyttja den rika potentialen av vindkraft i djupare vatten.

Detta kräver flytande havsbaserade vindkraftsparker i kommersiell skala som består av vindkraftverk med hög kapacitet och standardiserade, skalbara flytande transformatorstationer som gör utvecklingen och driften av anläggningarna görbar och lönsam.

Källa:

24.6. 2021  11:53 CET

Torsdag

Kungsleden gör SMHIs huvudkontor fossilfritt genom sol- och geoenergi

Kungsleden omvandlar fastigheten med SMHIs huvudkontor i Norrköping, Taktpinnen 1, till en fossilfri fastighet med solenergi och geoenergi. Arbetet pågår nu och väntas stå klart till hösten. Detta är en del i Kungsledens arbete att reducera energiförbrukning med målet att bli klimatpositiva till år 2035.
– SMHI är en expertmyndighet som arbetar för att öka hela samhällets hållbarhet, och vi har stort fokus även på vårt eget miljöarbete. Den här satsningen på en fossilfri fastighet går i samma linje. På ett klimatvänligt sätt säkrar den både kyla och värme för våra datorhallar och kontor, säger SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén.

Den 18 000 kvm stora fastigheten kommer att förses med värme och komfortkyla via 40 energibrunnar (300 meter djupa borrhål), samt sju värmepumpar. Energin som förser värmepumparna kommer till största del från en stor solcellsanläggning på 350 kW, som är placerad på taken.

Kompletterande el som behöver köpas in består av grön vindkraftsel, vilket innebär att fastigheten förses med helt fossilfri energi.

Källa:

24.6. 2021  11:43 CET

Torsdag

Vattenfall säljer 49,5 procent av havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid till BASF

Vattenfall säljer 49,5 procent av den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid (HKZ) i Nederländerna till BASF. Anläggningen blir världens största havsbaserade vindkraftpark och även den första någonsin som byggts utan statligt stöd för elen som produceras.

Vattenfall kommer att använda HKZ för att förse sina kunder i Nederländerna med fossilfri el. BASF kommer att använda sin andel av elen för att stödja kemisk produktion på anläggningar runtom i Europa.

Vattenfall och BASF har tecknat ett avtal om att BASF köper 49,5 procent av Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark Hollandse Kust Zuid. Priset för BASF:s andel uppgår till 0,3 miljarder euro, baserad på uppnådd status för projektet.

Med bidrag till finansieringen av bygget av vindkraftparken uppgår BASF:s totala insats i projektet till omkring 1,6 miljarder euro. Transaktionen väntas slutföras under fjärde kvartalet 2021, beroende på godkännande från relevanta myndigheter.

Källa:

24.6. 2021  11:39 CET

Torsdag

Mindre cement gör en mer klimatsmart betong

Vattenfall har utvecklat en klimatsmart vattenkraftbetong med mindre cementinnehåll som kan minska koldioxidutsläppen med cirka en fjärdedel. De första stora strukturerna har nyligen byggts på plats vid Lilla Edet kraftverk i Göta älv.

Cementproduktion genererar stora koldioxidutsläpp. Så en minskning av cementinnehållet i byggbetong ger en direkt minskning av belastningen på miljön.
Ett vanligt sätt att minska cementkvantiteten och värmeutvecklingen internationellt är att använda biprodukter som reagerar med cement. Denna metod har kombinerats med lärdomar från Vattenfalls stora expansionsperioder på 1950- och 60-talet för att utveckla ett modernt, klimatsmart betongkoncept.

Källa:

24.6. 2021  11:20 CET

Torsdag

Nu är upphandlingen för solcellsparken vid Lilla Nyby klar

I början av september påbörjas byggnationen av en solcellspark vid Lilla Nyby. Nu är upphandlingen för projektet klar.

– Det blir Svea Solar som bygger parken på uppdrag av Eskilstuna Energi och Miljö. De är en av Sveriges största leverantörer av solceller och har presenterat ett mycket starkt erbjudande, säger Tony Roos, projektledare.

Solcellsparken kommer att byggas på deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ner.

– Den el som produceras kommer att säljas till EEMs privatkunder samt användas vid företagets egna anläggningar. Planen är att parken ska vara färdig i november, säger Tony Roos.

Källa:

24.6. 2021  11:13 CET

Torsdag

Energifosk menar i ny rapport att en pipeline för vätgas behövs rakt igenom Sverige

Rapporten visar att behovet av förnybar och koldioxidsnål gas med tillhörande infrastruktur är stort om klimatneutralitet ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, säger Mattias Wondollek, områdesansvarig för energisystem och marknad på Energiforsk.

Elanvändningen fram till år 2045 förväntas öka till nästan en fördubbling från dagens nivå. För detta behöver både elproduktionskapaciteten och elnäten stärkas kraftigt, även om den nya gasinfrastrukturen kan avlasta elnäten.

Resultaten pekar på att det kommer att krävas en storskalig utbyggnad av en helt ny infrastruktur för vätgas och att det bildas industrikluster med lokala gasnät. Vätgasanvändningen kan öka kraftigt och även nya vätgaskluster byggs upp, inte minst kring stålindustrin i norra Sverige, men även kring kemiindustrin på västkusten.

Inom järn- och stålproduktionen antas vätgas spela en viktig roll, lätta transporter kommer till stor del att elektrifieras och fjärrvärme spelar en fortsatt stor roll i omställningen av energisektorn.

Källa:

24.6. 2021  11:04 CET

Torsdag

Storbritannien ansluter sitt första ”stora batteri” på nätet i Oxford

Storbritanniens första batterilagringssystem anslutet direkt till landets överföringsnät aktiverades på onsdagen, ett 50MW litiumjonbatteri som ingår i Energy Superhub Oxford-projektet på 41 miljoner GBP.

50MW-lagringssystemet för litiumjonbatterier utvecklades mellan Pivot Power, ett brittiskt batteriteknologiföretag och dotterbolag till det spanska förnybara energiföretaget EDF Renewables, tillsammans med det finska energiteknikföretaget Wärtsilä och batterilagringsoptimeringsspecialisten Habitat Energy.

Källa:

24.6. 2021  10:37 CET

Torsdag

Att bygga nya solparker nu billigare än att hålla befintliga kolanläggningar öppna: BNEF

Det är nu billigare att bygga och driva nya solceller med solceller i stora delar av världen än det är att behålla befintliga koleldade kraftverk – men inte i kolrika, koldioxidfria Australien, visar ny forskning från BloombergNEF .

Det är redan väletablerat att den sjunkande kostnaden för solceller och vind innebär att när en kolanläggning når slutet av sin livslängd, är det ingen ekonomisk mening att bygga en ny – även innan du överväger klimatförändringar och koldioxidpriser.

Men BNEF-rapporten antyder att denna dynamik har flyttat till en nytt plan och potentiellt kan leda till att kolanläggningar i Indien, Kina och mycket av Europa stängs av tidigt.

Källa:

24.6. 2021  10:20 CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag 23 juni redaktionen ledig

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Ökad utbyggnadstakt av solceller skapar nya utmaningar för gestaltning

I dag installeras det solel som aldrig förut och utbyggnaden ger allt större avtryck i människors livsmiljöer. Framtidens energisystem kan förhoppningsvis bli lika mycket en arkitektur- och landskapsarkitekturfråga som en teknikfråga.

Elproduktion med hjälp av solen växer snabbt och blir allt billigare. I dag täcker sol-el bara någon procent av det globala elbehovet, men tillväxten är exponentiell och både potentialen och behovet är enormt. Den allra största delen av de solpaneler som installeras i Sverige sätts upp på byggnader men även antalet solparker ökar.

Byggnadsintegrerad solel, BIPV, utgör i dag en liten men växande del av solelsmarknaden. BIPV definieras enligt europeisk standard som att den har en byggnadsteknisk funktion förutom att den producerar el. Det kan till exempel handla om att materialet fungerar som väderskydd eller bullerskydd. Ett sätt att integrera solel i en byggnad är att använda solceller i stället för takpannor.

Källa:

22.6. 2021  12:54 CET

Tisdag

Albanien utlyser sin första auktion för vindkraft

Albanien började bjuda på sitt första vindvindprogram på måndag i syfte att diversifiera vattenbaserad energiproduktion.

Albanien producerar mer än 99% av sin energi från vattenkraft, med sitt huvudkraftverk beläget i norra delen av floden Dorini. Som ett resultat är landet sårbart för säsongsförändringar i hydrologi och förlitar sig på dyr och högemissionsimport.

Infrastruktur- och energiminister Belinda Bulk sa att Balkan försöker minimera deras sårbarhet för torra år. Hon rekommenderade privata företag att erbjuda projekt med en kapacitet på 10 till 75 MW. Den vinnande budgivaren kommer att meddelas inom två år.

Källa:

22.6. 2021  12:50 CET

Tisdag

Sågspån blir till förnybar bioolja i Pyrocells banbrytande fabrik

Tester för att tillverka förnybar bensin av bioolja från sågspån har genomförts på Preems raffinaderi i Lysekil. Nu ska nästa spännande steg påbörjas där 25 000 ton bioolja per år från Pyrocell ska processas till förnybar bensin på Preems anläggning. Pyrocells produktion baseras på sågspån från Setra Kastets sågverk i Gävle.

Efter tester på raffinaderiet påbörjas nu en längre provdrift där 25 000 ton pyrolysolja per år från Pyrocell ska göras till förnybar bensin. Råvaran kommer att levereras från Pyrocells nya anläggning vid Setra Kastets sågverk i Gävle och vidareförädlas på Preems raffinaderi i Lysekil.

– Pyrocells spännande resa med att producera en helt ny produkt från stubben i skogen till tanken i bilen fortsätter. Det är oerhört inspirerande att vår satsning kan bidra till att uppfylla målet om fossilfria transporter i Sverige till 2030, säger Pontus Friberg, ordförande i Pyrocell.

Källa:

22.6. 2021  12:43 CET

Tisdag

Betong svänghjul lagringssystem för bostäder med solpaneler

En fransk start-up har utvecklat ett svänghjul av betong för att lagra solenergi på ett innovativt sätt. För närvarande testas i Frankrike kommer lagringslösningen initialt att erbjudas i Frankrikes utomeuropeiska territorier och Afrika.
Med en yta på cirka 10 kvadratmeter kan svänghjulet på 10 kWh användas för att lagra el från ett solcellssystem.

Frankrike-baserade start-up Energiestro har utvecklat en lagringsteknik för solceller baserade på ett svänghjulssystem baserat på betong.

Källa:

22.6. 2021  12:27 CET

Tisdag

Ny teknik tar bort behovet av cement i betong

En ny teknik från Kanada ersätter den cement som används för att tillverka betong, enligt det brittiska arkitekturmagasinet Dezeen. Det väcker frågor om regeringens satsning på Gotland.

Dagens PS har i ett antal artiklar berättat om satsningen på CCS-teknik (carbon capture and storage) för att fånga in koldioxid vid tillverkning av cement. Cementa som äger fabriken i Slite på Gotland som står för 3 till 4 procent av landets samlade årliga koldioxidutsläpp beskriver satsningen som världsledande. Presskonferensen där satsningen presenterades hölls tillsammans med Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan (S).

Det tyska jättebolaget HeidelbergCement, som Cementa är en del av, har inlett en förstudie som sponsras av Energimyndigheten med 12,7 miljoner kronor. Den nya anläggningen är tänkt att stå klar 2030.

Källa:

22.6. 2021  12:17 CET

Tisdag

Svenska rederiet Furetank firar att de når IMO: s 2050-mål tre decennier tidigare

Det svenska rederiet Furetank firade idag uppnå Internationella sjöfartsorganisationens klimatmål 2050 28 och ett halvt år före tidsfristen, vilket både tjänade som en enorm prestation och som ett tecken på att miljölagstiftningen måste göras mer ambitiös.

Det helt nya bensindrivna 17,999 dwt Fure Viten produkttankfartyget lämnade China Merchants Jinling Shipyard i Yangzhou idag med ett mycket lågt energieffektivitetsdesignindex (EEDI) på 4,65 poäng, mer än 50% bättre än den poäng som krävs för denna storlek på fartyget .
Fure Viten är den sista i en serie på åtta fartyg som den svenska ägaren har tagit emot de senaste månaderna – varav fyra äger och ytterligare fyra som den kommersiellt driver.

Källa:

22.6. 2021  12:11 CET

Tisdag

Alla nya fastigheter i Berlin måste installera solceller från 2023

Ny stadslag kräver att nya byggnader ska installera solcellssystem på taket fram till 2023.

Systemen måste täcka minst 30% av takytan. Överträdare kan betala böter på upp till 50 000 euro. Berlins representanthus har antagit Berlins sollag som kräver att solcellssystem installeras på alla nya byggnader i den tyska huvudstaden från 2023.

Den nya bestämmelsen gäller för alla nya byggnader och större renoveringar av tak i befintliga byggnader med användbara områden större 50 kvadratmeter.

Enligt bestämmelsen måste solcellssystemet täcka inte mindre än 30 procent av takytan. Lagen definierar också olika minimikrav för olika bostadshus: 2 kW-system ska installeras för högst två lägenheter, 3 kW-system för bostadshus med tre till fem lägenheter och 6 kW-system för sex till tio lägenheter.

Källa:

22.6. 2021  11:44 CET

Tisdag

Facebook uppnådde netto-noll 2020 med 100% förnybar el

Facebook har avslöjat att det nådde operativa utsläpp netto noll år 2020, efter att ha eliminerat majoriteten av sitt växthusgasavtryck och investerat i projekt för koldioxidavlägsnande.
Socialmediumjätten publicerade milstolpen i den senaste utgåvan av sin hållbarhetsrapport. Enligt rapporten var utsläppen från verksamhetens verksamhet 94% lägre 2020 än 2017.

Denna minskning av utsläppen berodde till stor del på en övergång till 100% förnybar energi för global verksamhet. Facebook satte först ett åtagande om 100% förnybar energi 2011. Globalt, enligt hållbarhetsrapporten, har Facebook tagit upp 2.8GW vind- och solenergi online genom en kombination av arrays på plats och kraftköpsavtal (PPA). Projekten finns i USA, Asien och Europa.

Källa:

22.6. 2021  09:52 CET

Tisdag

Electric Flying Racer Car gör en historisk första flygning

Airspeeder kommer att starta sin fjärrracing-serie i år innan den börjar pilotracing 2022.
Airspeeder, företaget som syftar till att få en flygande bil (läs eVTOL) racingserie från marken, meddelade torsdagen den 17 juni att den hade gjort sin historiska första flygning, förklarar en rapport från CNET.

Företagets Alauda Aeronautics Mk3, en opilotiserad eVTOL-multikopter, fjärrstyrdes då den flög för första gången i södra australiensiska öknen, med landets civila luftfartssäkerhetsmyndighet där för observation.

Alauda Mk4-flygbilens första flygning banar väg för Airspeeders första tävlingar senare i år, eftersom företaget syftar till att starta sin fjärrstyrda elektriska flygracing-serie, kallad EXA.

Källa:

22.6. 2021  09:37 CET

Tisdag

EGYPT: Kairo planerar att investera 4 miljarder dollar i produktion av grön vätgas

Den egyptiska regeringen har meddelat sin avsikt att investera 4 miljarder dollar i produktionen av grönt väte. Projektet, som fortfarande är i studiestadiet, genomförs i samarbete med den tyska jätten Siemens.


Egypten går vidare med genomförandet av pilotprojektet för produktion av grönt vätgas. Mohamed Shaker, Egyptens minister för el och förnybar energi, har satt budgeten för produktion och lagring av denna rena energi till 4 miljarder dollar.

För närvarande är pilotprojektet fortfarande i studiefasen som leds av Siemens. Den tyska energigiganten genomför studien i samarbete med Egyptens Sovereign Wealth Fund och flera ministeravdelningar.

Källa:

22.6. 2021  09:31 CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Porsche startar batterifabriken Cellforce

Porsche har meddelat att man planerar att starta en batterifabrik i tyska Tübingen vilken kommer att få namnet Cellforce.

Cellforce kommer primärt att tillverka batterier för racerbilar och andra högprestanda-bilar. Det handlar med andra ord inte om den typen av massproduktion som till exempel Tesla så kallade ”gigafactories” pysslar med. Porsches forsknings- och utvecklingschef.

Porsche kommer att driva Cellforce tillsammans med den tyska batteritillverkaren Customcells, ett företag som startade 2012 och som utvecklar litiumjon-batterie-paket. Någon gång runt 2024 hoppas Porsche kunna börja installera Cellforce batterier i eldrivna racerbilar.

Källa:

21.6. 2021  12:56 CET

Måndag

Fossila bränslen är mycket dödligare än förnybara energikällor :Århus universitet

Brunt kol dödar 32,8 personer per terrawattimme (TWh) genererad kraft, mot 0,02 dödsfall per TWh solkraft.

Kraft genererad från fossila bränslen är betydligt mer dödlig än förnybar energi. Det är slutsatsen som dras när två olika studier som analyserar dödsfall från energiproduktion jämförs.

I ett analyserade forskare från Århus universitet, Danmark, alla kända olyckor som inträffade i förnybara energikällor mellan 1990 och 2013.

Den andra uppsatsen, från forskare vid University of Bath och London School of Hygiene and Tropical Medicine, Storbritannien, ger en ögonblicksbild av dödsfall till följd av olyckor och luftföroreningar i fossila bränslen.

Källa:

21.6. 2021  12:40 CET

Måndag

Nya regler för kommersiella byggnader om solel i Norge

Regeringen tillåter både kommersiella byggnader och bostadsföreningar att undvika att betala elskatt för solcellssystem som delas mellan olika byggnader, skriver E24.

E24 har intervjuat finansminister Jan Tore Sanner efter solenergiklusterns förslag i media om krav på likabehandling av bostadsföreningar och kommersiella byggnader när det gäller att dela el.Förslaget kommer nu att gå ut för samråd.

– Det ser lovande ut, men vi måste följa förhandlingen. Det är viktigt för branschens aktörer att ha förutsägbara ramvillkor som gör det lönsamt att bygga ut solkraftverk, oavsett om det gäller bostadsföreningar, kommuner, skolor eller kommersiella byggnader. Om reglerna ändras kommer vi att kunna bygga större solkraftverk på byggnader som är lämpliga för solcellssystem istället för bara ett litet hörn av taket. Det är angeläget att få det på plats så att Norge inte hamnar efter i arbetet med att stimulera lokal energiproduktion, säger Trine Kopstad Berentsen, chef för solenergikluster.

Källa:

21.6. 2021  12:31 CET

Måndag

Sysav utreder infångande av koldioxid

Sysav inleder en övergripande förstudie om infångande av koldioxid, CCS(Carbon Capture and Storage) vid avfallskraftvärmeverket i Malmö. CCS är en metod för att skilja ut och lagra koldioxid – en åtgärd som både kan sänka de fossila utsläppen och ge betydande negativa klimatutsläpp

CCS-tekniken skulle kunna åtgärda de största direkta klimatutsläppen av Sysavs verksamhet, och innebär att koldioxid fångas in ur rökgaser där koncentrationen av den är hög. Därefter kan den infångade koldioxiden lagras säkert under mark eller havsbotten och på så sätt hindras från att nå atmosfären.

– Med CCS har vi möjlighet att göra en kraftfull klimatåtgärd på ganska kort tid och det kan vara en nyckelåtgärd för att hålla klimatförändringen på rimlig nivå under tiden vi ställer om till ett hållbart samhälle. I dagsläget är dock den stora investering som krävs en utmaning för oss, säger Magnus Pettersson, miljö- och hållbarhetschef på Sysav.

Källa:

21.6. 2021  12:27 CET

Måndag

Många länder vill göra grönt stål - men vem satsar mest?

Här beskrivs utvecklingen av det gröna stålet. Och på toppen av utvecklingen står – Sverige.

Stålproduktionen som nästan uppgår till två miljarder ton stål varje år står för åtta procent av de totala globala koldioxidutsläppen, skriver författarna. Då måste utsläppen minska – om man ska nå netto-nollutsläpp till 2050 inom industrin.

Idag produceras mest råstål genom att reducera järn eller använda kol. Branschens masugnar är mycket energiintensiva och är beroende av fossilt kol som bränsle- och reduktionsmedel, står det i studien.

För att minska utsläppen kan man exempelvis återvinna stål. Av det globalt producerade stålet tillverkades 22 procent genom omsmältning av skrot med ljusbågsugnar, EAF år 2019, slår studien fast.

Källa:

21.6. 2021  12:21 CET

Måndag

Dannemoragruvan på väg att återstartas

Det finns mycket goda förutsättningar för att återskapa den legendariska Dannemoragruvan, som är en av Sveriges klassiska producenter av järnmalm. Det visar en så kallad scoping-studie, som visar förutsättningar för lönsam produktion då det går att bryta malm som kan anrikas till ett 67,9 procent järnmalmkoncentrat.

Hos ägaren av gruvan – Nordic SME-listande Grängesberg Exploration Holding AB (GRANGEX) är optimismen på topp vad gäller möjligheterna att skapa en mycket lönsam gruvdrift.

Studien är gjort av den oberoende internationella konsultfirman Golder Associates. En så hög järnmalmshalt är mycket efterfrågad på marknaden – inte minst när det gäller övergången mot att kunna producera koldioxidfritt stål. Något som flera av världens ledande stålproducenter siktar på.

Källa:

21.6. 2021  12:12 CET

Måndag

Audi lanserar den sista nya modellen med förbränningsmotor 2026

Biltillverkaren Audi kommer att sluta lansera ny förbränningsmotor eller hybridmodeller 2026 för att uteslutande fokusera på rena batterielektriska bilar, rapporterar Max Hägler i Süddeutsche Zeitung. Volkswagen premium-dotterbolaget kommer att presentera sin sista bil utrustad med en förbränningsmotormodell det året, enligt planer av VD Markus Duesmann, berättade företagskällor till tidningen.

”Endast batterimodeller kommer att säljas senast från början av 2030-talet, även i Kina, där Audi planerar att fortsätta använda förbränningsmotorer i flera år längre än i Europa”, skriver Hägler. Audi planerar att investera en halv miljard euro för att dämpa förlusten av förbränningsmotorjobb inom företaget, enligt rapporten.

Steget gör Audi till den första framstående tyska biltillverkaren med en tydlig plan för avveckling av förbränningsmotorn.

Källa:

21.6. 2021  11:55 CET

Måndag

Bosch bakom bränslecellsdriv

Elektriska luftkompressorer med integrerad kraftelektronik har Bosch fått i uppgift att leverera till Cellcentric – ett samriskbolag mellan Volvokoncernen och Daimler Truck med lika ägande. Enheten är en central del i framtida bränslecellssystem för tunga lastbilar och andra fordon.

I en bränslecell reagerar vätgas med syre och bildar då elektrisk energi, vatten och värme. Den elektriska luftkompressorn ser till att rätt mängd luft adderas till processen, vilket gör den till en mycket viktig komponent i ett bränslecellssystem.

Nu har Bosch skrivit ett långsiktigt avtal med Cellcentric, med sikte på serietillverkning av den nya bränslecellskomponenten runt 2025.

Källa:

21.6. 2021  11:48 CET

Måndag

Byggstart för Skanskas nya bostadsrättskvarter i Täby: 1 400 kvm solceller på väg mot klimatneutralitet

Skanska har nu påbörjat byggnationen av ytterligare ett bostadsrättskvarter med spets inom hållbarhet – kvarteret Scilla ett netto-nollenergihus. Scilla blir en del av den nya stadsdelen Täby Park, norr om Stockholm. Fastigheten ska inrymma totalt 187 lägenheter och de första bostadsägarna väntas flytta in under hösten 2022.

Nu har Skanska inlett produktionen av ett av sina mest ambitiösa bostadsrättskvarter till dags dato. Utöver Svanenmärkning blir kvarteret Scilla ett netto-nollenergihus. Netto-nollenergi betyder att fastigheten har betydligt lägre energibehov än BBR-standard och tillför lika mycket förnybar energi som fastigheten behöver under ett år.

För att klara detta byggs bland annat en solcellsanläggning som omfattar 1 400 kvadratmeter solceller på fastighetens tak. Det motsvarar 72 procent av den totala takytan och är lika stort som tio padeltennisbanor. Solcellerna på taket motsvarar drygt 60 procent av den el som fastigheten behöver årligen. För att nå netto-nollenergi görs även en investering i utbyggnaden av en solcellsanläggning i Karlskrona.

Källa:

21.6. 2021  11:40 CET

Måndag

IKEA och Rockefeller bildar en ny fond

IKEA Foundation och The Rockefeller Foundation tillkännagav idag att de kommer att etablera en global distribuerad förnybar energiplattform för USD 1 miljard (841 miljoner euro) senare i år.

Rockefeller Foundation planerar att inkubera den specifika plattformen i RF Catalytic Capital Inc, som den lanserades förra året. Målet för den nya enheten kommer att vara att minska en miljard ton växthusgasutsläpp genom att stödja förnybar energiproduktion från mininät och nät.

De två stiftelserna kommer att göra matchande finansieringsåtaganden till plattformen, som kommer att drivas som en allmän välgörenhetsorganisation.

IKEA Foundation finansieras av INGKA Foundation, ensam ägare till Ingka Group. I sin tur äger och driver den mer än 370 IKEA-butiker i 30 länder.

Källa:

21.6. 2021  11:18 CET

Måndag

Fredag

Fredag

EU-lagstiftningen kan försena utbyggnaden av havsvind i Nordsjön

EU: s regler kan undergräva, snarare än att stärka, ansträngningarna att nå mer ambitiösa klimatmål och havs- och vätgasmål till havs, varnar Manon van Beek, VD för den holländska nationella nätoperatören Tennet.

Vi är inte uppe på fart ännu, varken i branschen, i EU-institutionerna eller i nationell politik.

Vi behöver mer än mål och ambition. Vi behöver en tydlig färdplan för elsystemet. Min skyldighet som VD är att följa våra ellagar och flagga för vad som är möjligt och vad som inte är det för att nå målen 2030.

Källa:

18.6. 2021  12:39 CET

Fredag

Ny dom från MÖD - enskilda kan inte initiera omprövning av vindkraftsverksamhet

I ett nytt avgörande från Mark- och miljööverdomstolen om vindkraftsverksamhet fastställer domstolen att enskildas möjlighet att initiera och överklaga beslut om omprövning av tillståndsgivna verksamheter är begränsad.

I målet fäster domstolen stor vikt vid verksamhetsutövarens intresse av att kunna bedriva den tillståndsgivna verksamheten under förutsebara former. Målet gäller lågfrekvent buller.

Tillståndet som var föremål för prövning i Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) dom av den 28 maj 2021 i mål nr M 318–20 var ett tidigare medgivet tillstånd för fem vindkraftverk i Karsholm, Kristianstads kommun. Tillståndet till vindkraftsparken meddelades den 26 juni 2008 av miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen i Skåne län.

Källa:

18.6. 2021  12:28 CET

Fredag

Kommer framtidens livsmedelsförpackningar från finska skogar?

Att ersätta plast är en global nödvändighet och alternativa lösningar är mycket eftertraktade, särskilt i den engångsorienterade livsmedelsindustrin. Resultatet är en ständigt växande efterfrågan på biobaserade förpackningslösningar. Finland, ett land med tusentals skogar och ett av de mest innovativa länderna i världen, erbjuder unika träbaserade innovationer som ersätter traditionell plastförpackning.

Nästan 300 miljoner ton plastavfall produceras globalt varje år. Under 2018 genererades 174 kg förpackningsavfall per invånare bara inom EU. Europeiska kommissionen har satt återvinning av förpackningar som en av sina högsta prioriteringar och de första kraven i SUP-direktivet (engångsplast), godkänt redan 2019, och bör träda i kraft redan i juli 2021.

Källa:

18.6. 2021  12:13 CET

Fredag

Hamnarna kommer att utveckla nya energilösningar

Norska och svenska hamnar går samman för att utveckla nya energilösningar, säkerställa tillgång till grön elkraft och minska utsläppen av växthusgaser.

Hamnarna står för en betydande del av kommunernas utsläpp av växthusgaser. Det finns nu ett ökat fokus på hur deras växthusgasutsläpp kan minskas och hur hamnarna kan bidra till ökad användning av förnybar energi i sin egen verksamhet och i bränsle för både sjötransport och landtransport.

RISE (Research Institutes of Sweden), Uddevalla kommun med Uddevalla hamnterminal, Solenergiklyngen och Kunnskapsbyen Lillestrøm startar för närvarande ett brobyggnadsprojekt i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerak (ØKS).

Tillsammans med Grenlands hamn och Skagerak Energi kommer de att kartlägga möjligheterna att använda teknik över energisystem med olika former av solenergiproduktion, lagring och styrsystem.

Källa:

18.6. 2021  11:52 CET

Fredag

Fossilfritt för en hållbar framtid menar Varberg energi

Att nå en hundra procent fossilfri verksamhet till 2021 har varit ett av Varberg Energis stora övergripande mål de senaste åren.
Ett mål som redan uppnåddes under förra året efter att personalen ihärdigt arbetade för att identifiera och ersätta de fossila inslagen som fanns kvar i verksamheten.

Varberg Energi har länge varit en pionjär inom fossilfria alternativ. År 1991 byggde företaget Sveriges första vindkraftpark och 2016 upprättade de solenergiparken Solsidan som fram till december 2018 var Sveriges största i sitt slag.

Med den historiken i bagaget är det kanske inte så underligt att Varberg Energi länge har haft siktet inställt på att bli helt fossilfria. Därför är det naturligtvis glädjande att man nu har uppnått sitt mål om att bli hundra procent fossilfria i den egna verksamheten.

Källa:

18.6. 2021  11:47 CET

Fredag

”Prognoser underskattar utbyggnaden av solkraft i Sverige”

Flera färska långtidsprognoser underskatter kraftigt hur mycket solceller som kommer att byggas i Sverige fram till år 2030, uppger branschaktörer för Montel.
En huvudförklaring är att kapitalkostnaden för storskaliga anläggningar som används i prognoserna inte stämmer med verkligheten. 
 
– Prognoserna räknar ofta schablonmässigt med en reell kalkylränta på 5–7 procent vilket innebär att produktionskostnaden uppgår till runt 60–70 öre/kWh och då framstår såklart storskalig solkraft som olönsam och inget byggs.
 
Men i de projekt som byggts de senaste åren har kostnaden för kapital legat betydligt lägre vilket ger en kostnad på 30–40 öre/kWh och då är det helt plötsligt lönsamt att by…
 

Källa:

18.6. 2021  11:32 CET

Fredag

Shell planerar att ge ett anbud i Norges offshore vindkraftsatsning

Shell samarbetade med de norska energiföretagen BKK och Lyse för att bjuda in det nordiska landets första offshore vindkraftsanbud som förväntas nästa år, sa företagen på torsdag.

Shell har varit aktiv i olje- och gasutvinning på den norska kontinentalsockeln i flera decennier, och som många av sina kamrater ser havsbaserad vind som en cross-over-teknik i ett försök att bli koldioxidneutral i sin verksamhet.

”Vi ser Norge som intressant både i perspektivet att leverera tillräckligt med förnybar energi till Europa och att utveckla flytande havsenergilösningar som kan bli kommersiellt livskraftiga”, säger Hessel de Jong, chef för Shells europeiska havsbaserade vindkraftsverksamhet.

Källa:

18.6. 2021  10:18 CET

Fredag

De gröna partierna runt Östersjön fördömer Nord Stream 2

I efterdyningarna av mötet mellan USA: s president Joe Biden och hans ryska motsvarighet Vladimir Putin, uttryckte gröna parlamentsledamöter och politiska partier från länder runt Östersjön sin ”fasta ogillande” och ”motstånd” mot Nord Stream 2-projektet.

I ett gemensamt uttalande som publicerades på torsdagen (17 juni) sa undertecknarna, inklusive gröna ledamöter och partier från Finland, Sverige, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark, att de betraktade det kontroversiella gasledningsprojektet som ett politiskt och miljömässigt misslyckande.

Enligt uttalandet kommer Nord Stream 2, som kommer att transportera rysk gas till Tyskland, att ha en negativ inverkan på Ukrainas ansträngningar att skydda dess suveränitet och dess ”rätt att välja den europeiska vägen”.

Källa:

18.6. 2021  10:02 CET

Fredag

Kanslerkandidater är överens om att Tyskland måste minska byråkratin för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi

När den tyska valkampan sparkar in i nästa redskap träffades kandidaternas kandidat för landets stora partier ansikte mot ansikte på onsdagen för att diskutera klimat- och energifrågor vid ett evenemang som anordnades av energibranschorganisationen BDEW.

Tre månader före omröstningen den 26 september visade debatten bred enighet om behovet av att påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor med snabbare godkännandeförfaranden och behovet av gas som en överbryggande teknik.

Men kandidaterna erbjöd olika synpunkter på om gasledningen Nord Stream 2 skulle vara klar.

Källa:

18.6. 2021  09:43 CET

Fredag

Norrmän lanserar vild vindkonstruktion

Det norska Greentech-företaget Wind Catching Systems (WCS) har just presenterat sin 324 meter höga flytande vindturbinkonstruktion, kallad Wind Catcher.

Konstruktionen består av 100 små vindkraftverk och kan producera tillräckligt med el för att täcka förbrukningen av 80 000 bostäder, skriver Interesting Engineering.

Enligt WCS kan den nya vindkraftsinstallationen producera fem gånger så mycket energi som världens största vindkraftverk.

Wind Catcher består av många små vindkraftverk monterade på en stor metallram. Hela ramen är placerad på en stor flytande plattform som är förtöjd mot havsbotten på samma sätt som används i samband med olje- och gasindustrins offshore-plattformar.

Källa:

18.6. 2021  09:29 CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Ursula von der Leyen besöker Ørsteds kommande CCS-plats

Avedøreværket har valts som källa till koldioxid som Ørsted kommer att använda i sin framtida PtX-anläggning. Europeiska kommissionens ordförande besöker nu fabriken i sällskap med premiärminister Mette Frederiksen.

När premiärminister Mette Frederiksen idag tar emot Europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, går resan senare i dag bland annat till Avedøreværket.

Anledningen är att Ørsted beslutade tidigare i veckan att Avedøreværkets halmeldade enhet ska bilda CCS-gruvan, där koldioxid för gröna bränslen i det stora PtX-projektet, Green Fuels for Denmark, kommer att utvinnas.

Källa:

17.6. 2021  14:35 CET

Torsdag

Smarta huset som lagrar solenergi i ett batteri

På Glomset utanför Ålesund har familjen Honningdal byggt ett innovativt smart hem med solceller, intelligenta batterier och smart home-teknik.

– Jag älskar teknik och ville ha något mer än A4-lösningar, börjar Thomas Honningdal.

06_Thomas Honningdal kontrollerade batteriets status med PC Thomas Honningdal kontrollerade batteriets status med PC.
År 2019 ärvde han ett gammalt hus på Glomset utanför Ålesund och började planera familjens drömhem. Det gamla huset revs och ungefär ett år senare var familjens nya hem redo för inflyttning.

– Det är ett högteknologiskt hus med trådlös smart home-teknik och 20 solpaneler som kan producera cirka 5300 kilowattimmar per år. Men det mest innovativa är förmodligen det intelligenta batteriet som vi just har tagit i drift, säger Honningdal.

Huset är 370 kvadratmeter stort och har tre våningar. Batteriet finns i ett tekniskt rum och har en kapacitet på 10 kilowattimmar.

Källa:

17.6. 2021  14:21 CET

Torsdag

Energimyndigheten stöttar utökade satsningar för hållbara batterier

Energimyndigheten har beslutat om stöd till Northvolt med upp till 238 miljoner kronor för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås.

Elektrifiering är en möjliggörare inom flera samhällsområden och en förutsättning för att nå uppsatta miljö- och klimatmål. I takt med elektrifieringen av vårt samhälle växer efterfrågan på batterier i en enastående takt.

För att stödja forskning och innovation för en hållbar batterivärdekedja har Europeiska kommissionen inrättat ett så kallat IPCEI-projekt (viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse) benämnt ”European Battery Innovation (EuBatIn)”. Målet är att skapa en komplett sammanhållen hållbar värdekedja för batterier inom Europa. Målet är att göra Europa självförsörjande på batterier med minsta möjliga ekologiska fotavtryck.

Källa:

17.6. 2021  13:37 CET

Torsdag

Internationellt samarbete får grönt ljus för fortsatt arbete med bioflygbränsle av skogsrester

Energimyndigheten beviljar nu stöd till KLM Royal Dutch Airlines, Södra, Växjö Energi, SkyNRG, RISE Research Institutes of Sweden och 2030-sekretariatet för att ta nästa steg mot bioflygbränsleproduktion i Småland.

Stödet – värt drygt fem miljoner SEK – kommer stötta parternas arbete med att utveckla förutsättningarna för en integrerad produktionsanläggning för bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket.

Den planerade anläggningen – med Fischer-Tropsch-tekniken – är den första i sitt slag och har potential att bidra till ett mer hållbart flyg genom att tillverka högkvalitativt bioflygbränsle och minskade utsläpp.

Anläggningen skulle kunna tas i drift 2026 med en årlig produktionskapacitet om 16 000 ton bioflygbränsle, vilket även kan fungera som en prototyp för framtida större anläggningar i Sverige och utomlands.

Källa:

17.6. 2021  13:31 CET

Torsdag

Tysklands BMWi stöder vätgasmarknadsförstärkningen med 900 miljoner euro i fonder

Tysklands ekonomiministerium på måndagen tillkännagav en ny auktionsbaserad mekanism för att stödja marknadsförstärkningen av grönt vätgas och sa att det skulle ge 900 miljoner euro (1,1 miljarder USD) till denna uppgift.

H2Global-stiftelsen, grundad av 16 företag från energi-, teknik-, logistik- och finanssektorn, började officiellt arbeta den här veckan. Genom det kommer grönt väte eller andra kraft-till-X-produkter att hämtas från utlandet under långvariga kontrakt och säljas i Tyskland via årliga auktioner. De 900 miljoner euro från förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) kommer att tjäna till att överbrygga klyftan mellan inköpspriset och det inhemska försäljningspriset.

För att uppfylla sina mål för avkolning måste Tyskland importera betydande mängder väte. Med H2Global försöker den att skaffa den från länder som kan producera grönt väte konkurrenskraftigt och hållbart.

Källa:

17.6. 2021  13:12 CET

Torsdag

Spanien avsätter 3,9 miljarder euro av EU-stödpengarna till ”innovativa förnybara energikällor”

Investeringen har planerats som en del av landets återhämtnings- och motståndskraftsplan för att få tillgång till EU-medel för dess ekonomiska stimulanspaket efter kovid. Portugal och Greklands utgiftsplaner har också godkänts av Europeiska kommissionen under de senaste 48 timmarna.

EU har tillkännagett det maximala beloppet för icke-återbetalningsbara bidrag som är tillgängliga för var och en av dess medlemsstater.

EU-kommissionen godkände den spanska regeringens plan för återhämtning och motståndskraft (69,5 miljarder euro), som den spanska regeringen lade fram denna vecka, och sade att landet planerar att spendera 3,9 miljarder euro på att utveckla innovativ förnybar energiteknik.

Kommissionen meddelade igår att den hade godkänt de planer för återhämtning efter Kovid som Spanien lagt fram, vilket innebär att statscheferna som utgör Europeiska ministerrådet kan gummistämpla det finanspaketet inom en månad eller så.

Källa:

17.6. 2021  12:53 CET

Torsdag

ALTRIS tror på sitt billiga och säkra batteri

Altris AB har framgångsrikt utvecklat en natriumjonbattericell som inte bara är konkurrenskraftig med litiumjonbatterier utan också förbättrar den kraftigt i alla viktiga hållbarhetskriterier.

Cellen matchar prestanda, livscykel och energitäthet hos ett litiumjonbatteri baserat på en LFP-katod – men innehåller mycket mer hållbara material, har en mer hållbar produktionsmetod och är mycket lättare att återvinna.

Cellen, som producerades i samarbete med Uppsala cellutvecklare LiFeSiZE och ekonomiskt stöds av Energimyndigheten, är utan tvekan den mest hållbara högpresterande battericellen som någonsin producerats.

Källa:

17.6. 2021  11:35 CET

Torsdag

Solcellspark kan byggas på Lidköpings Flygplats

Kommunalt ägda bolaget Lidköping Hovby Flygplats AB undersöker just nu möjligheterna att skapa en solenergianläggning på Hovby flygfält.

För att bygga solcellsparker krävs två saker; tillgång på lämplig mark och bra uppkoppling mot elnätet. I Lidköping finns utmärkta möjligheter för båda förutsättningarna vid kommunens flygplats, där man nyligen alldeles i närheten har anlagt en ny transformatorstation som ombesörjer kommunens försörjning av elenergi.

F.d. kommunalrådet och numera ordförande i Flygplatsbolaget Kjell Hedvall har fått kommunens uppdrag att driva projektet.

Källa:

17.6. 2021  11:26 CET

Torsdag

Svartöberget i Luleå – testlagrar inför världens största vätgasanläggning i Gällivare

180 meter in och 30 meter under markytan ska vätgas trycksättas och lagras i Svartöberget i Luleå. Påfrestningen på berget kan bli stor när lagret fylls och töms, men det är meningen. SVT:s reporter följer med till hålet där det jobbas för högtryck med att säkerställa tekniken – i Gällivare kan lagret bli tusen gånger större.

Hålet i Svartöberget är inte särskilt stort, jämfört med hur stort det kan bli i Gällivare. Det började byggas i maj och ännu dröjer det innan lagringen kan testas.

Vätgaslagringen ska testas i liten skala för att kontrollera att det fungerar som man tänkt innan man eventuellt bygger ett mycket större lager.

– Vi tror att den säkraste metoden är att lagra gasen innesluten i ett berg, men det blir en stor påfrestning på berget, säger Mikael Nordlander, utvecklingschef för Vattenfalls industrisamarbeten.

Källa:

17.6. 2021  09:25 CET

Torsdag

Fjärrvärmenätet bli det stora X i vätgassektorn

Danska Ewii ser fjärrvärmen som ett batteri.
– Fluktuationerna i energiproduktion och konsumtion måste hanteras, och detta kräver att vi får tag på lagring och Power to X, säger Lars Bonderup Bjørn:

– För närvarande är det väldigt starkt fokus på väte och i Ewii ser vi också väte som en av nycklarna till framtidens energisystem. Men väte är inte det enda X, bedömer Lars Bonderup Bjørn.

Du kan till exempel utvinna gas från avloppsvattnet och använda den för elproduktion, och du kan tänka om fjärrvärmesystemet, nämner han:

– Fjärrvärmesystemet har en kolossal potential som lagring. Om landets 2500 fjärrvärmeföretag hade en gemensam termostat och temperaturen kunde styras centralt, skulle vi kunna lösa en stor del av lagringsutmaningen i den gröna övergången, säger Lars Bonderup Bjørn.

Källa:

17.6. 2021  09:20 CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

I Skottland nyttjar man tidvattenenergin

Det skotska energiföretaget Nova Innovation har skapat den första laddningsplatsen för elfordon någonsin med hjälp av en tidvattenkälla på ön Yell i Shetland.
Novas tidvattenturbiner har drivit hem och företag i den skotska skärgården i mer än fem år; vi undersöker deras utveckling och företagets förhoppningar att replikera modellen på andra platser runt om i världen.

Tidvattenenergi är en riklig förnybar källa på en planet täckt av 70% vatten men förblir i stort sett outnyttjad.

För närvarande genereras cirka 522 MW per år av tidvattenenergi.

Källa:

16.6. 2021  12:35 CET

Onsdag

Partnerskap förstärker hastigheten på offshore-vindinnovation

USA: s energidepartement (DOE) och Vita huset har gjort havsvind till ett centralt plan för att stärka landets energiinfrastruktur och tillkännager ett mål att distribuera 30 gigawatt havsvind fram till 2030 – ett stort steg från 42 megawatt (MW) för närvarande i drift. Detta kunde inte bara ge tillräckligt med el för att driva 10 miljoner amerikanska hem och minska koldioxidutsläppen med 78 miljoner ton, det kan också stödja så många som 77 000 nya jobb.

Framgången med detta initiativ kommer till stor del att förlita sig på partnerskap för att påskynda forskning och utveckling (FoU) och etablera nya offshore-system inom en så ambitiös tidsram. DOE: s National Renewable Energy Laboratory (NREL) kommer säkert att stå i centrum för många av dessa ansträngningar och bidra med expertis inom forskning relaterad till havsbaserad vindkraft samt att bygga koalitioner.

Källa:

16.6. 2021  12:18 CET

Onsdag

Mer information om Teslas innovativa motor med kolfiber

Tesla kommer alltid med innovativa lösningar för att lösa stora eller små problem, och ett sådant exempel avslöjades vid leveransevenemanget Model S Plaid förra veckan. Elon Musk berättade kort om denna prestation under presentationen.

”Något vi är riktigt stolta över är de nya kolfiberhylsorna för motorn”, sa han. ”Det här är första gången det, så vitt vi vet, har varit en produktionselektrisk motor som har en kolomslagsrotor,” tillade han.

Elon påpekade också att detta var ganska svårt att göra eftersom kol och koppar har olika värmeutvidgningshastigheter – det måste lindas med extremt hög spänning för att uppnå en kolomslagsrotor.

Källa:

16.6. 2021  12:04 CET

Onsdag

Jaguar Land Rover börjar de första testerna med vätgasbilar

Jaguar Land Rover (JLR) har presenterat planer på att testa en prototyp av vätgasbränslecellfordon (FCEV) i år, som en del av visionen att leverera noll utsläpp från rörröret till 2036.
Prototypmodellen, som ännu inte har något namn, baserad på New Land Rover Defender. Utvecklad med finansiering från den brittiska regeringens Advances Propulsion Centre och JLRs egen FoU-budget, kommer fordonet att testas vid JLRs tekniska nav i Storbritannien under senare hälften av 2021.

Tester kommer att användas för att informera om potentiella förbättringar av räckvidd och tankning – några aktuella hinder för användning av FCEV, bortsett från fordons kostnader i förväg. Terrängförmåga kommer också att mätas under testfasen.

Källa:

16.6. 2021  11:55 CET

Onsdag

Ny överenskommelse möjliggör en snabbare klimatomställning

Installatörsföretagen och fackförbundet Elektrikerna är överens. En ny överenskommelse breddar rekryteringsbasen inom solcellsbranschen och motverkar den brist på medarbetare som hämmat samhällets arbete med energi- och klimatomställningen.

– Vår nya överenskommelse är en naturlig följd av hur branschens behov utvecklas. Det finns ett behov av att inom vissa teknikområden, som solenergiteknik, kunna anställa personer med annan utbildningsbakgrund än de krav som vårt gemensamma kollektivavtal Installationsavtalet ställer.

Men utan att göra avkall på goda villkor eller urgröpa viktiga yrkesutbildningars ställning på området. Det har vi lyckats med idag, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Källa:

16.6. 2021  11:45 CET

Onsdag

Storbritannien jagar fler gigafabriker

Ford, Nissan, LG, Samsung, Britishvolt och Inobat – alla befinner de sig i diskussioner om att bygga fabriker för elbilsbatterier på brittisk mark. Det rapporterar tidningen Financial Times.

Storbritannien tror att dess bilindustri står och faller med att det byggs batterifabriker på hemmaplan inför en väntad elbilsboom. Särskilt med tanke på EU-utanförskapet. 

Inte mindre än 38 gigafabriker planeras i Europa just nu, enligt en räkning som gjordes av lobbygruppen Transport & Environment. Men bara en av dem är hittills på brittisk mark: den som byggs av Britishvolt på östkusten på initiativ av svensken Lars Carlström.

En gigafabrik är en battericellsfabrik med en årskapacitet som mäts i GWh.

Källa:

16.6. 2021  11:40 CET

Onsdag

NanoGraf presenterar nya batterikemimaterial

NanoGras kiseloxidanodmaterial kan öka batterikapaciteten i formfaktorn 18650 med initialt 12% till kommersiellt konkurrenskraftiga priser.

Efter mer än ett års forskning och utveckling sa NanoGraf, en avancerad batterimaterialutvecklare, att det har slagit på ett kemiskt recept som möjliggör tidigare ouppnåbara nivåer av energitäthet i en 18650 cylindrisk litiumjoncell.

18650-cellen är en standardiserad batteriformfaktor, som används i olika sektorer av sådana som Tesla och den amerikanska armén. Energidensitetsuppnåelsen möjliggjordes genom att utveckla ett proprietärt kiseloxidanodmaterial som kan införas i samma batteriformfaktor vid densiteter utöver vad som har uppnåtts tidigare, enligt Kurt “Chip” Breitenkamp, ​​vice vd för affärsutveckling på NanoGraf.

Källa:

16.6. 2021  11:32 CET

Onsdag

Första helelektriska och serietillverkade tunga lastbilen i trafik

Genom ett samarbete mellan Scania och Dagab, som är Axfoods inköps- och logistikbolag, rullar nu Scanias första serietillverkade helelektriska tunga lastbil på vägarna i Stockholm.

Fordonsflottan hos Dagab består av 150 tunga lastbilar och drygt hundra små lastbilar. Under flera år har bränslena successivt ersatts av förnybara alternativ. Trettio bilar går på biogas och tre på etanol. Ungefär 40 procent av de tidigare dieseldrivna körs nu på RME. Det innebär att redan nu drivs omkring 2/3 av fordonsflottan med förnybara drivmedel.

I och med ett samarbete med Scania tar nu Dagab steget in i elektrifieringen. Scania har levererat en helelektrisk lastbil P 230 B6x2*4NB och en helt ny laddhybrid P 360 B6x2*4NB. För laddningen har Dagab installerat 130 kW snabbladdare vid lastporten samt 25 kW laddare för laddning under nätterna.

Källa:

16.6. 2021  11:20 CET

Onsdag

USA: s solenergi når 100 mils-stolpen men det finns utbudsproblem

USA installerade mer än 5GWdc solkapacitet under Q1 2021 och tog sin kumulativa kapacitet förbi 100GW-barriären, men begränsningar i försörjningskedjan kan utgöra ett stort hinder för ytterligare tillväxt.

Detta är nyckelfyndet från Q2 Solar Market Insight Report, som publicerades idag (15 juni) av branschorganisationen Solar Energy Industries Association (SEIA) och forskningsföretaget Wood Mackenzie, som också avslöjar hur Texas installerade nästan tre gånger så mycket sol än någon annan amerikansk stat under de första tre månaderna i år.

En ökning med 46% jämfört med första kvartalet 2020 och den största Q1-ökningen på rekordnivå innebär att solenergi svarade för 58% av all ny kraftproduktionskapacitet i USA under första kvartalet 2021, avslöjade rapporten. Utvecklingsskala sol installerade rekord 3,6 GWdc under första kvartalet och rapporten förutspår en tvåsiffrig tillväxt jämfört med året innan i denna sektor till 2023.

Källa:

16.6. 2021  10:18 CET

Onsdag

Polestar och Google vill halvera utsläppen och går med i "Race to Zero"-kampanjen

Den svenska elfordonstillverkaren Polestar och teknikjätten Google är de senaste företagen som har kommit överens om att halvera utsläppen till 2030 som en del av ett bredare försök att leverera nollvärde-kedjor genom att gå med i FN: s Race to Zero-kampanj och den exponentiella färdplanen Initiativ.
Google och Polestar har idag (15 juni) bekräftat att de har gått med i Exponential Roadmap Initiative och Race to Zero-kampanjen. Dessa åtaganden kommer att leda till att företagen försöker halvera utsläppen till 2030 och sedan arbeta mot en värdekedja netto-noll.

När de gick med i Race to Zero, förbinder sig företagen att sätta mer ambitiösa mål i linje med klimatvetenskapen och att använda sin räckvidd för att uppmuntra klimatåtgärder i sina nätverk. Detta inkluderar leverantörer, kunder och deras respektive sektorer. FTSE100-undertecknarna representerar en rad sektorer, från detaljhandel (Sainsbury’s, Tesco, JD Sports), sjukvård (AstraZeneca), telekommunikation (BT, Vodafone), den byggda miljön (British Land) och konsumentvaror (Unilever).

Källa:

16.6. 2021  10:03 CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Förnybara energikällor = 21,6% av USA: s el under första kvartalet, 25,5% i mars

Förnybar energis bidrag till USA: s elförsörjning har ökat i flera år. Under de senaste tre åren har förnybar energis andel av den amerikanska elproduktionen under årets första kvartal ökat med mer än tre procentenheter, från 18,4% under första kvartalet 2019 till 21,6% under första kvartalet 2021.
Vindkraft har varit den största källan för tillväxt, från 7,2% till 9,7%.

Solenergi gav också en betydande ökning, från 2,0% till 3,1% – fortfarande en liten andel av den totala elproduktionen men växte med ett fast klipp.

Mars var särskilt bättre för vind och sol än tidigare månader under kvartalet. Som ett resultat visar samma jämförelser för bara mars månad (diagram ovan) att vindkraften växer från 7,8% 2019 till 12,6% 2021 och solenergi växer från 2,7% till 4,3%.

Källa:

15.6. 2021  13:59 CET

Tisdag

Norge siktar på 5 GW solenergi 2030

Tidigare i år hade Solenergiklyngen ett webinar om parternas ambitioner för solenergi och energieffektivitet tillsammans med Huseierne, Nelfo, NBBL, Naturvernforbundet och Novap. Flera partier har nu mål för solenergi, men de högsta ambitionerna har fastställts av millennieutvecklingsmålen med 5 GW fram till 2030.

År 2020 installerades cirka 40 MW, en minskning från drygt 50 MW under 2019. För att uppnå detta måste vi se en brant tillväxt, men hittills inte högre än den tillväxt som vi såg före koronapandemin.

– 5 GW är faktiskt mer ambitiöst än solens energiklusters färdplan. Och kanske är den tid vi ska nå inte det viktigaste, utan att vi sätter en riktning. Och då är det viktigt att vi fortsätter att stödja solenergiprojekt. Inte nödvändigtvis för att subventionera utan för att öka hastigheten och skapa en stabil marknad, säger Lindal.

Källa:

15.6. 2021  13:34 CET