// JUNI NYHETER //

Tio förnybara nyheter varje vardag

med fokus på energi-omställningen

Tisdag

Förnybara energikällor = 21,6% av USA: s el under första kvartalet, 25,5% i mars

Förnybar energis bidrag till USA: s elförsörjning har ökat i flera år. Under de senaste tre åren har förnybar energis andel av den amerikanska elproduktionen under årets första kvartal ökat med mer än tre procentenheter, från 18,4% under första kvartalet 2019 till 21,6% under första kvartalet 2021.
Vindkraft har varit den största källan för tillväxt, från 7,2% till 9,7%.

Solenergi gav också en betydande ökning, från 2,0% till 3,1% – fortfarande en liten andel av den totala elproduktionen men växte med ett fast klipp.

Mars var särskilt bättre för vind och sol än tidigare månader under kvartalet. Som ett resultat visar samma jämförelser för bara mars månad (diagram ovan) att vindkraften växer från 7,8% 2019 till 12,6% 2021 och solenergi växer från 2,7% till 4,3%.

Källa:

15.6. 2021  13:59 CET

Tisdag

Norge siktar på 5 GW solenergi 2030

Tidigare i år hade Solenergiklyngen ett webinar om parternas ambitioner för solenergi och energieffektivitet tillsammans med Huseierne, Nelfo, NBBL, Naturvernforbundet och Novap. Flera partier har nu mål för solenergi, men de högsta ambitionerna har fastställts av millennieutvecklingsmålen med 5 GW fram till 2030.

År 2020 installerades cirka 40 MW, en minskning från drygt 50 MW under 2019. För att uppnå detta måste vi se en brant tillväxt, men hittills inte högre än den tillväxt som vi såg före koronapandemin.

– 5 GW är faktiskt mer ambitiöst än solens energiklusters färdplan. Och kanske är den tid vi ska nå inte det viktigaste, utan att vi sätter en riktning. Och då är det viktigt att vi fortsätter att stödja solenergiprojekt. Inte nödvändigtvis för att subventionera utan för att öka hastigheten och skapa en stabil marknad, säger Lindal.

Källa:

15.6. 2021  13:34 CET

Tisdag

Norska Lyse Elnett tecknar ett nätmoderniseringsavtal på 200 miljoner euro med Siemens Energy

Ett avtal på 200 miljoner euro (242,4 miljoner dollar) har undertecknats mellan den norska distributionssystemoperatören (DSO) Lyse Elnett och Siemens Energy för modernisering av nätnätet i DSO: s serviceområden i södra Norge.

Siemens Energy har fått i uppdrag att stärka DSO: s nätsystem i Sar-Rogaland-regionen med konstruktion av nya transformatorstationer och modernisering av befintliga.

Siemens Energy kommer att förse DSO med företagets vakuumavbrytare substationsteknik och relaterade drift- och underhållstjänster.

Källa:

15.6. 2021  13:26 CET

Tisdag

Tyska Blue Elephant bygger 300 MWp sol i Tyskland

Blue Elephant Energy AG sa i dag att det har säkrat mark för att bygga över 300 MWp solparker i Tyskland tillsammans med en långvarig partner.

Via samarbetet avser det Hamburg-baserade företaget att genomföra ett dussin solcellsprojekt (PV) på sin hemmamarknad och förväntar sig att de första ska vara i drift i början av 2023. Enligt en kursläge har det tecknat ett samarbetsavtal om potentiella anläggningar på totalt 300 ha för att rymma kapaciteten.

Blue Elephants roll i partnerskapet kommer att fokusera på att strukturera finansiering, förhandla om kraftköpsavtal (PPA) och förverkliga projekten. Företaget kommer att vara portföljens majoritetsägare.

”Med detta partnerskap kan BEE avsevärt utöka sin tyska portfölj på en stabil och för närvarande mycket attraktiv marknad för solceller,” säger Tim Kallas, investeringschef på Blue Elephant.

Källa:

15.6. 2021  13:14 CET

Tisdag

Greenwashing kommer att vara huvudmatchen på den stora gaskonferensen

Nyligen lade Internationella energibyrån ut en rapport som undersökte vad som krävs för att uppnå nollutsläpp i energi fram till 2050.
Inte överraskande inkluderade den att avsluta prospekteringen efter nytt kol, olja och gas: befintlig gruvdrift levererar redan tillräckligt för att möta efterfrågan det minskar snabbt i ett noll-nollscenario.
Det var tidigare känt, men IEA intog denna ståndpunkt var ett viktigt ögonblick.

Idag håller Australiens gaslobby sin årliga konferens. Australian Petroleum Production & Exploration Association (APPEA): s stora do i Perth hålls under fyra dagar.

Källa:

15.6. 2021  12:53 CET

Tisdag

Ny skotsk vågkraftsteknik gör sina första tester

Skotsk vågkraftstart Mocean Energy har lagt sin första prototyp för vågenergiomvandling, kallad Blue X, till sjöss på en testplats vid European Marine Energy Center i Orkney.

Företaget sa på måndagen att den 20 meter långa 38-toniga vågmaskinen hade bogserats från Kirkwall, den största staden i Orkney, till EMEC: s Scapa Flow-testplats där den framgångsrikt förtöjd och beställts för inledande sjöförsök.

Moceans teknik för omvandling av vågsenergi bygger på en ”gångjärnsflotte” -design som kan distribueras i en nätskala – kallad Blue Horizon – eller i mindre skala, kallad Blue Star. Orkney-piloten skulle använda en halvskalig version av Blue Star-modellen.

Källa:

15.6. 2021  12:47 CET

Tisdag

Senator Manchin försvarar kolet, uttrycker oro över Bidens 'aggressiva' klimatmål

Senator Joe Manchin, D-W.Va., Erbjöd ett livligt försvar av landets koleldade kraftverk på torsdagen vid Edison Electric Institutes 2021-konferens.

Manchin, vars hemstat är en stor kolproducent, gav också en nick till den kämpande kärnkraftssektorn och argumenterade för betydelsen av dessa kraftverk i kampen mot klimatförändringarna.

Manchin uttryckte också skepsis över president Joe Bidens ambitiösa mål att föra kraftsektorn till 100% koldioxidfri energi år 2035.

Källa:

15.6. 2021  12:28 CET

Tisdag

Portugisiska Galp satsar på grön vätgas investerar 1€ miljard i raffinaderi

Portugals Galp Energia planerar att installera en 100 megawatt elektrolyser för att driva sitt raffinaderi i Sines med grön vätgas fram till 2025, ett projekt som kan utvidgas till upp till 1000 MW och vara värt 1 miljard euro, sade verkställande direktören Andy Brown på måndagen (14) Juni).

Han sa till Reuters i en intervju att raffinaderiet, som ligger söder om Lissabon, var Portugals största konsument av vätgas från naturgas, men Galp ville gradvis producera koldioxidbränslet genom en elektrolysprocess med förnybar solenergi.

Grön vätgas är nu dyrare att extrahera än den kraftigt förorenande konventionella metoden att använda värme och kemiska reaktioner för att frigöra det från kol eller naturgas, känd som brunt respektive grått väte.

Källa:

15.6. 2021  12:08 CET

Tisdag

Tvisten om Norges oljeutvinning i Arktis går till Europadomstolen

  • Norska miljöorganisationer, Greenpeace och Natur och Ungdom, menar att utvinningen bryter mot norsk grundlag som ska garantera människor rätt till en hälsosam miljö.
  • I december avslog Högsta domstolen i Norge miljöorganisationernas  klagan och gav norska staten rätt. 
  • Det norska fallet är ett av flera över hela världen där enskilda och organisationer tar till rättsliga processer för att stoppa klimatförändringarna.

Källa:

15.6. 2021  11:59 CET

Tisdag

Boende kritiska till vindparker på västkusten

  • Totalt kan runt 300 vindkraftverk, uppemot 350 meter höga, komma att byggas längs Bohuskusten.
  • ”Det handlar om tvåsiffrigt antal miljarder i investering”, säger Martin Pettersen, vd för bolaget Zephyr till Ekot.
  • Men det finns motstånd: ”Vad är det vi ställer till med, tål Bohuskusten 300 Eiffeltorn?”, frågar sig Nils-Gunnar Johansson, ordförande för Klädesholmens samhällsförening.

Källa:

15.6. 2021  10:03 CET

Måndag

Planen för gamla tippen i Kikås: Ska bli en solcellspark

På ett område stort som ungefär åtta fotbollsplaner är tanken att Mölndal energi ska bygga en solcellspark. Om allt går i lås kan den stå klar inom tre år.
– Det här är mark som inte kan användas till något annat, säger marknadschefen Charlotta Jönsson.
Idén om en solcellspark föddes runt 2018, då kommunstyrelsen bad tekniska nämnden att titta på frågan. Ärendet har sedan utretts av tekniska förvaltningen och det kommunala bolaget Mölndal energi.
Nu ser det ut som att det verkligen blir en solcellspark i Kikås. Nyligen var frågan uppe hos politikerna i kommunstyrelsen, som gav tummen upp till att gå vidare med projektet.

Källa:

14.6. 2021  13:46 CET

Måndag

Vindkraft är nyckeln till billig grön vätgas

Enligt ett white paper som Siemens Gamesa publicerat är det vindkraften som kommer att göra det möjligt att producera grön vätgas till samma prisnivåer som fossila energislag till 2030. Siemens Gamesa och Siemens Energy har tillkännagivit ett utvecklingsprojekt som leder till en helt integrerad offshorevind-till-vätgas lösning för att möjliggöra produktion av grön vätgas i stor skala.

För att den gröna vätgasmarknaden ska få genomslag krävs det att grön vätgas hamnar på samma prisnivåer som grå vätgas, vätgas producerad av fossila bränslen. Det går att uppnå till 2030 med landbaserad vindkraft och till 2035 med havsbaserad vindkraft skriver Siemens Gamesa i ett white paper, officiellt dokument, som de nyligen publicerat.

Källa:

14.6. 2021  13:14 CET

Måndag

Gruvnäringen ses som mer hållbar i norr

Synen på gruvnäringen som hållbar är tre gånger starkare i norra Sverige än i övriga landet. Det visar en ny undersökning om svenskars attityd till hållbarhet. Undersökningen är framtagen av Insight Intelligence tillsammans med LKAB, Öresundskraft, PreZero och Sparbanken Syd.

Den bransch som ses som den mest aktiva i hållbarhetsarbetet är energisektorn. 49 procent av de svarande pekar ut energibolagen, medan 5 procent anger gruvbranschen (en ökning från 4 procent i förra årets undersökning). Något som sticker ut är dock att i norra Sverige, där den absoluta majoriteten av Sveriges gruvnäring finns, svarar 15 procent att just gruvbolagen arbetar mest aktivt med hållbarhet.

Källa:

14.6. 2021  13:05 CET

Måndag

Flytande solpaneler på hög höjd levererar mer

Lösningen är ett hett alternativ till att anlägga solparker på tomtmark, inte minst i tätbefolkade länder eller områden med en oförlåtande topografi. Redan 2019 gick US Department of Energy och deras National Renewable Energy Laboratory ut med att 24 000 grävda reservoarer med flytande solpaneler på vattnet skulle kunna täcka 10 procent av USA:s energibehov.

Asien har varit ledande på teknikområdet, men ett av de senaste europeiska projekten ligger i de schweiziska Alperna, 1 800 meter över havet. Den 0,61 kvadratkilometer stora Lac des Toules-reservoaren i Valais utnyttjas redan för vattenkraft, och just dammar till vattenkraftverk utgör starka kandidater för att placera ut flytande solceller.

Källa:

14.6. 2021  13:00 CET

Måndag

Uppblåsbara segel minskar bränsleförbrukningen

Michelin-gruppen tillkännagav en strävan efter hållbar rörlighet den här veckan och kretsar inte kring uppblåsbara däck utan snarare uppblåsbara segel. Om du kisar precis när de tappar ut, kanske du tror att du ser Michelin-mannen i horisonten.

Wing Sail Mobility-projektet (WISAMO), som syftar till att mildra en del av lastfartygets koldioxidutsläpp, sätter upp uppblåsbara vingliknande segel när vindförhållandena är optimala för att öka effektiviteten på lastfartyg, förklarade ett pressmeddelande från gruppen.

Tillkännagavs tillsammans med ett nytt däck tillverkat med 46 procent hållbart innehåll, utvecklades det nya WISAMO-projektet som en del av ett samarbete mellan Michelin R&D och två schweiziska uppfinnare.

Källa:

14.6. 2021  12:42 CET

Måndag

Så kan hus med kulturvärden bli mer energieffektiva

Hur kan äldre hus renoveras för att bli mer energieffektiva – samtidigt som viktiga kulturvärden bevaras? I en avhandling presenteras en ny metod som underlättar en bedömning av vilka åtgärder som är möjliga.

Renovera, energieffektivisera – och samtidigt bevara. Det är inte lätt att balansera en varsam förvaltning av historiska byggnader med behovet att göra dem mer energismarta. En avhandling vid Göteborgs universitet har tagit sig an utmaningen, och visar vägen mot energieffektiviseringar som inte skadar byggnadernas kulturvärden. Målet är att göra det lättare att ta fram strategier för energieffektiviseringar i större byggnadsbestånd.

Källa:

14.6. 2021  12:21 CET

Måndag

Mikronät kommer att förändra hur el tillverkas, levereras och används

Microgrids – som hanteras av sofistikerad programvara – är en del av ett skifte mot kraftproduktion på plats, driven av företag och organisationer som vill kontrollera sitt eget energidestination, enligt en grupp paneldeltagare vid Microgrid 2021-konferensen i USA.

Tillväxten i mikronät kommer när kunderna i allt högre grad letar efter lösningar på olika frågor, som att ha en pålitlig, prisvärd strömförsörjning som uppfyller hållbarhetsmålen, säger Steve Pullins, teknologichef för AlphaStruxure och panelmoderatorn.
Det kommer också när avgifter för elöverföring och distribution har ökat med cirka 50% under det senaste decenniet, federala och delstatsregeringar antar incitament för förnybar energi och stormrelaterade kostnader för företag har ökat till cirka 600 miljarder dollar under de senaste fyra åren, enligt Pullins.

Källa:

14.6. 2021  12:01 CET

Måndag

Norges vindfångningssystem avslöjar 300 m hög multiturbinfloater

Är den grundläggande designen som används i vindproduktion till havs den rätta idag? Är en teknik baserad på den från gamla holländska majsbruk verkligen den mest effektiva metoden för offshore vindkraftproduktion? Är den nuvarande tekniken, även om den fungerar bra på land- och bottenfasta offshore-utvecklingar, det bästa systemet på en flottör?

Det här är några av de frågor som grundarna av Wind Catching Systems (WCS), ett norskt grönt teknologiföretag, brottade med när de försökte radikalt reformera havsbaserad vindteknik. Vilken lösning uppfann de? En enorm 1000 meter lång flytande vindkraftsanläggning som sägs kunna generera fem gånger den årliga energi som produceras av världens största enskilda turbiner, tillräckligt för att driva 80 000 europeiska hushåll. Och det gör allt detta till kostnader som är konkurrenskraftiga med nätpriserna.

Källa:

14.6. 2021  11:54 CET

Måndag

G7 mötets besked: Nationerna lovar utfasning av kol och klimatfinansiering på 100 miljarder dollar

Toppmötet ägde rum i Carbis Bay, Cornwall, med världsledare som avslutade formella diskussioner och gemensamt publicerade en formell kommunikation på söndag eftermiddag (13 juni). Bortsett från åtagandena att leverera en stark ekonomisk återhämtning från Covid-19-pandemin och inbyggd motståndskraft mot framtida pandemier, har klimat varit ett centralt fokus för diskussionerna.

Som förväntat upprepar kommuniken ett åtagande att halvera utsläppen till 2030, mot en baslinje 2010, på väg mot netto-noll senast 2050. Företag uppmuntras att bidra genom att sätta vetenskapliga mål för att minska utsläppen och genom att gå med i FN: s Race to Zero-initiativ.

Källa:

14.6. 2021  11:17 CET

Måndag

Flytande vindkraft kommer växa väldigt snabbt

Sydkorea kan ha nära 5GW flytande vindkraft till havs år 2028, vilket gör det till världsledande med Storbritannien och USA nära.

Flytande havsvind är i ett tidigt skede av teknisk mognad med endast 73,5 MW kapacitet installerad över hela världen, jämfört med över 35 GW havsenergi totalt sett. Det finns dock mycket kapacitet i rörledningen, vilket Energy Monitors veckodata visar.

Flytande havsbaserad vindturbin ”floatgen” utanför La Turballe, västra Frankrike. (Foto av Sebastien Salom Gomis / AFP via Getty Images)
Sydkorea har ännu inte installerat några flytande vindprojekt, men landet har 4800 MW under uppbyggnad eller planerat till 2028. Denna snabba utbyggnad kommer att hjälpa landets mål om 12GW vindkraft till havs fram till 2030. Idag har det bara en liten 125 MW installerad.

Källa:

14.6. 2021  10:37 CET

Fredag

Solid state-batterier kommer att driva din bärbara dator eller elbil

Forskare utvecklar solid-state litiumbatterier som är säkrare, kraftfullare och mer hållbara än dagens batterier, med applikationer för elfordon Holy Grail, berättar Kelsey Hatzell, Princeton University, till Energy Monitor.

Litiumjonbatterier är integrerade i våra liv och övergången till ren energi. Mobiltelefoner och bärbara datorer, elfordon och energilagringssystem för hemmet drivs alla på dessa allestädes närvarande batterier.

Forskare och tillverkare har sänkt priset på litiumjonbatterier med 90% under det senaste decenniet och tror att de fortfarande kan göra dem billigare. De tror också att de kan göra ett ännu bättre litiumbatteri.

Källa:

11.6. 2021  13:26 CET

Fredag

Oljebolaget KRISENERGY går i konkurs

Petroleumverksamheten i Apsara-oljefältet i Block A offshore-Kambodja kommer att möta vissa utmaningar när KrisEnergy (Cambodia) Co Ltd tappar finansiering, efter att det Singapore-baserade moderbolaget KrisEnergy Ltd lämnade in likvidation och ordnade försäljning av tillgångar för att betala sina skulder , enligt en högre tjänsteman vid ministeriet för gruvor och energi.

Den 4 juni meddelade KrisEnergy att man inte kunde återbetala sina skulder, som överstiger värdet på tillgångarna, och noterade att kassaflöden från Apsara Mini-fas 1A-oljefältets utveckling kommer att omstruktureras.

Källa:

11.6. 2021  13:20 CET

Fredag

IKEA hjälper sina leverantörer i Indien/Polen/Kina att gå över till förnybar energi

IKEA den svenska möbeljätten, har tillkännagett ett program för sina leverantörer i Indien, Polen och Kina där det kommer att hjälpa dem att komma till 100 procent förnybar el.

Nästan 1600 direktleverantörer kommer att omfattas av detta drag, säger IKEA i ett uttalande. I Indien, I Indien, har IKEA för närvarande 48 leverantörer med cirka 45 000 direktanställda och cirka 400 000 personer i den utökade leveranskedjan. Det köper cirka 330 miljoner euro i varor från Indien varje år.

En del av Ingka-gruppen i Sverige, Ikea har drivit på att bli 100% förnybar energi driven över hela världen och klimatpositivt till 2030. IKEA Indien öppnade sin första butik i Hyderabad i augusti 2018 och andra butik i Navi Mumbai, Maharashtra i december 2020.

Källa:

11.6. 2021  13:01 CET

Fredag

”Luftfarten kan dra nytta av en snabb övergång till hållbara bränslen”

Obligatorisk användning av hållbara flygbränslen och ett högt CO2-pris kommer att skapa tydlighet om efterfrågan på sådana bränslen.

Detta är den huvudsakliga slutsatsen i studien Internalisering av klimatkostnaderna för europeisk luftfart utförd av det oberoende nederländska forsknings- och konsultföretaget CE Delft. Denna studie beräknar den totala kostnaden för denna övergång fram till 2050, den mest troliga bränslemixen och det koldioxidpris som krävs för att starta övergången.

Ett högre koldioxidpris kommer att leda till snabba investeringar och en uppskalning av produktionen, vilket kommer att sänka priset på hållbara flygbränslen.

Källa:

11.6. 2021  12:51 CET

Fredag

Lagring av tyngdkraftsenergi får en boost

Aramco genom sin riskkapitalarm Saudi Aramco Energy Ventures investerar i Schweiz-baserade utvecklare av gravitationslager Energy Vault.

Investeringen speglar oljebolagens pågående drag för att diversifiera sina intressen när världen skiftar mot förnybar energi. Energy Vault har för avsikt att använda medlen för att påskynda global användning av sin teknik, som är utformad för att möjliggöra lagring av intermittent förnybar energiproduktion i GW-timmars skala för att leverera sändningsbar kraft på begäran.

Energy Vault’s teknik, liksom de andra utvecklarna, såsom Gravitricity, som ligger på en nästan liknande utvecklingsnivå, involverar i huvudsak ”lagring” av energi i upphöjda block och dess frigöring när de släpps.

Källa:

11.6. 2021  11:17 CET

Fredag

Rejäla don för megawattladdare

1500 volt och 3000 ampere – det ska kontaktdonet för en kommande internationell standard för likströmsladdning tåla. Det handlar om megawatteffekter för snabbladdning av bland annat lastbilar.

Det meddelar SEK Svensk Elstandard, svensk deltagare i standardiseringsprojektet. Om du är intresserad är det fortfarande möjligt att ansluta sig. Standarden bygger vidare på erfarenheterna med de kontaktdon som redan finns. Det kommer exempelvis inte att gå att ansluta eller frånkoppla när spänningen är på.

Donen blir både större och tyngre, så någon typ av upphängning för avlastning kan komma att bli aktuell. För att man ska våga att kräma på till max kommer både kontaktdonet och fordonsbatteri att behöva temperaturövervakas.

Källa:

11.6. 2021  11:10 CET

Fredag

ABB levererar omriktare till världens största havsbaserade vindkraftpark

I den hittills största ordern på mellanspänningsomriktare till vindturbiner ska ABB leverera 95 enheter till GE Renewable Energy. Omriktarna ska installeras i världens kraftfullaste havsbaserade vindturbiner i vindkraftparken i Doggers bankar och kommer att spela en stor roll i att hjälpa Storbritannien att klara sin nettonollambition.

Omriktarna är ABB:s första större order enligt LTSA-avtalet (Long-Term Supply Agreement) med GE Renewable Energy. Totalt 95 mellanspänningsomriktare PCS6000 ska installeras i GE:s 13 MW vindturbiner Haliade-X. Turbinerna är i dagsläget de kraftfullaste havsbaserade vindturbinerna i världen och är avsedda att producera 1,2 GW kraft i första fasen av Storbritanniens vindkraftpark i Doggers bankar.

Källa:

11.6. 2021  11:03 CET

Fredag

Befintlig biokraft kan lösa effektproblematiken

Oanvänd kapacitet motsvarar de tre senast nedlagda kärnkraftreaktorerna. Befintliga kraftvärmeverk i det svenska elsystemet skulle kunna göra väsentligt mer nytta. Under en av de kallaste veckorna i februari, då elbehovet var som störst, användes bara 56 procent av den tillgängliga kapaciteten biokraft. Det visar Svebios rapport ”Biokraft och effektsituationen i kraftsystemet 2021”.

Orsaken till den låga utnyttjandegraden är att fjärrvärmeföretagen prioriterar att leverera värme till sina kunder. När det blir kallt måste kunderna ha mer värme och därför blir det mindre värme över till elproduktion. I princip gäller samma förhållande de skogsindustriföretag som producerar el. De prioriterar att producera ånga för att tillverka pappersmassa och papper. I båda dessa typer av industri skulle företagen enkelt kunna komplettera med ökad förmåga att producera värme. På så vis skulle de möjliggöra att elproduktionen kan köras till full effekt även när elbehovet är som störst.

Källa:

11.6. 2021  10:52 CET

Fredag

Weber ersätter naturballast med återvunnen ballast

Weber har en ambitiös färdplan för att minska sitt klimatavtryck. 2035 ska all natursand i produkterna ha ersatts med återvunnen ballast eller annan alternativ ballast.

Webers produkter består till största delen av naturballast, dvs. natursand och naturgrus. Sand och grus är idag relativt lättillgängliga som naturmaterial, men de är samtidigt ändliga resurser.

Weber arbetar på många fronter för att minska sitt klimatavtryck och har en ambitiös färdplan för hur det ska gå till. Därför har Weber under många år arbetat med att hitta alternativ där man kan ersätta natursand och naturgrus med återvunnen ballast eller annan alternativ ballast och därmed minska miljöpåverkan och skapa ett mer cirkulärt flöde.

Det främsta målet är att använda helt återvunna alternativ till natursand och naturgrus, men man arbetar även med alternativ som exempelvis krossad ballast.

Källa:

11.6. 2021  10:44 CET

Fredag

Vissa bilmärken kan snart vara värda ingenting, eller värre

Biltillverkare som ägnar sig åt tillverkning av förbränningsmotordrivna fordon kan snart vara värda ingenting eller till och med vara en negativ tillgång tack vare ökningen av elfordon.

Analytiker vid Morgan Stanley säger att den nuvarande högkonjunkturen i bilförsäljningen – som har skickat aktiekurserna för större biltillverkare som GM och Ford till fleråriga toppar under de senaste månaderna – gör att vissa investerare och företag bländar mot den medelfristiga trenden mot elektrifiering.

Detta problem sträcker sig utöver biltillverkare och inkluderar återförsäljare och leverantörer av ICE-fordon och delar. Analytikerna hävdar att investerare har blivit ”för optimistiska” om framtiden för dessa företag.

Källa:

11.6. 2021  10:27 CET

Torsdag

Så ska Heathrow bli den första större flygplatsen i Storbritannien med hållbara flygbränslen

För första gången kan passagerare från Heathrow minska sina flygutsläpp med upp till 80 procent (beräknat enligt standardiserade livscykelanalysmetoder, bland annat EU RED och CORSIA).
Vitol Aviation, en bränsleleverantör på Heathrow, gör Neste MY Förnybart Flygbränsle (SAF) tillgängligt till G7-toppmötet som ska hållas från 11 till 13 juni 2021.

Vitol Aviation har för avsikt att leverera ytterligare mer hållbart flygbränsle innan COP26 för att även ge möjligheten för åtdeltagarna att åka till Glasgow med mindre utsläpp.

Vitol Aviations expertis när det gäller specialisthantering av jetbränsle, kombineras med Nestes marknadsledande SAF-produktionsmöjligheter.
Neste MY SAF tillverkas till 100 % av förnybara och hållbara råmaterial från avfall och restprodukter, till exempel använd matoljaoch animaliskt fett.

Källa:

10.6. 2021  12:12 CET

Torsdag

Färgglad solcellsfasad tar plats i Mölnlycke Fabriker

Nu har Wallenstams garage med 1 500 solcellsmoduler i fasaden börjat växa fram i Mölnlycke Fabriker. Solcellsmodulerna kommer att producera energi för garagets belysning, laddstolpar för elbilar och utöver det också generera förnybar energi ut på elnätet.

Det är bolag inom Soltechkoncernen som ligger bakom konstruktionen av den nästan 900 kvadratmeter stora färgglada solcellsfasaden, som för tankarna till textilkonstnären Viola Gråstens designstil.

För blivande hyresgäster till de drygt 700 lägenheterna i området kommer garaget att bli den centrala parkeringsplatsen.

Fasaden blir nära 900 kvadratmeter stor och kommer att skifta i blått, terrakottarött, grönt och orange när den snart står färdig.

Källa:

10.6. 2021  11:59 CET

Torsdag

Stor solcellspark i Folkesta kan bli verklighet

Eskilstuna Energi och Miljös styrelse ger klartecken för en utredning av möjligheten att bygga en stor solcellspark i Folkesta.

– Eskilstuna ska vara klimatpositivt 2045. Utbyggnad av fossilfri energiproduktion tar oss ett steg närmare målet, säger Ann-Sofie Wågström, styrelseordförande för Eskilstuna Energi och Miljö.

Marken i Folkesta är plan och lätt att bygga på. Den tänkta anläggningen kan komma att producera runt 14 GWh årligen. Det är lika mycket el som runt 1 000 eluppvärmda villor förbrukar.

– Vi har i tidigare marknadsundersökningar sett ett stort intresse för lokalt producerad solel, både hos våra privatkunder och företagskunder.

Källa:

10.6. 2021  11:49 CET

Torsdag

Elbilar kopplade till elnätet kan leverera tre gånger högsta elbehovet i Tyskland 2040: BNEF

Elbilar kunde leverera tre gånger Tysklands högsta effektbehov fram till 2040 om alla var utrustade med fordon-till-nät-teknik, vilket ger pålitlig säkerhetskopiering till ett förnyelsebar-dominerat elnät, enligt en ny rapport från BloombergNEF.

Rapporten säger att nästan total elektrifiering av transporter vid mitten av seklet skulle öka efterfrågan på el med 25 procent. Det skulle betyda år 2050 skulle världens elbilar använda nästan lika mycket el per år som alla OECD-länder tillsammans använder idag.

Det kommer att sätta stora nya betoningar på nätet och kräver mer än 1,5 miljarder US-dollar investeringar i laddningsinfrastruktur fram till 2050.

Källa:

10.6. 2021  11:32 CET

Torsdag

Blomsterodlare I Holland har världens största solvärmeverk

Blomsterodlare och bröder Jeroen och Marco Mol har sparat cirka 875 000 m3 gas per år sedan de startade ett nytt 10,5 MWth samlarfält i april 2020 i Nibbixwoud i Nederländerna. För att genomföra projektet samarbetade de med G2 Energy, ett holländskt företag som försåg dem med en nyckelfärdig dräneringslösning för att värma upp sina växthus. Systemet fortsatte att bli 2020: s största industriella solvärmeinstallation världen över enligt en Solar Payback-undersökning. Dess platta plåtsamlare tillverkades vid G2 Energy-fabriken i Uddel.

Energikostnaderna är familjeföretagets näst största utgifter, eftersom de har 4 hektar växthus som behöver värmas upp året runt. Energi som samlas in av solfältet lagras i en vattentank på 1 500 m3 vid en temperatur på cirka 40 ° C till 90 ° C under dagen innan den överförs till radiatorer inne i växthusen på natten. Varje överskott på sommaren går till ett underjordiskt lagringssystem för akviferer med 160 m3.

Källa:

10.6. 2021  11:12 CET

Torsdag

Oljeledningen Keystone XL- blockerat av Biden

En oljeledning på 9 miljarder dollar som blev en symbol för den ökande politiska påverkan på förespråkare för klimatförändringar och en flampunkt i USA och Kanada avbröts officiellt på onsdagen.

Keystone XL, som föreslogs 2008 att föra olja från Kanadas västra tjärsand till amerikanska raffinaderier, stoppades av ägaren TC Energy Corp (TRP.TO) efter att USA: s president Joe Biden i år återkallade ett nyckeltillstånd som behövdes för en amerikansk sträcka av 1200 mil projekt.

Motståndarna till linjen kämpade för dess konstruktion i flera år och sa att det var onödigt och skulle hindra USA: s övergång till renare bränslen. Dess nedgång kommer när andra nordamerikanska oljeledningar, inklusive Dakota Access och Enbridge Line 3, står inför fortsatt motstånd från miljöorganisationer.

Källa:

10.6. 2021  10:56 CET

Torsdag

Tyskland måste börja avveckla fossil gas för att undvika kostnader

Tyskland bör omedelbart höja sitt nationella koldioxidpris och bättre stödja förnybara energikällor för att initiera avveckling av fossil gas i uppvärmning av byggnader, sade tankesmedjan Green Budget Germany (FÖS).

Detta skulle bidra till att undvika miljarder euro i skador till följd av klimatförändringar, orsakade av växthusgasutsläpp från värdekedjan för naturgas.

FÖS föreslog en färdplan för att lämna fossil gas inom byggnadssektorn, inklusive högre koldioxidpriser, priser på metanutsläpp från naturgas, mer ambitiösa regler för energieffektivitet för byggnader, ett förbud mot nya gasuppvärmningssystem och avslutande av utvidgningen av naturgasinfrastrukturen.

Källa:

10.6. 2021  10:31 CET

Torsdag

Varför grön vätgas har nått en "tippingpoint"

En alltmer dynamisk vätgasmarknad med låga koldioxidutsläpp har sett en översvämning av statligt stöd, företagsåtaganden, tillkännagivna projekt och till och med andra intriger under de senaste 18 månaderna.

Vi tror att denna aktivitet uppgår till ett paradigmskifte som kommer att se grön vätgas som skapas genom elektrolys av vatten med förnybar energi – framträda som ett nyckelelement i energiövergången.

1. Ett växande fokus på netto nollmål gynnar grönt väte
2. Politik och strategi fokuseras på väte
3. Kommersiella och ekonomiska intressen följer efter
4. Det finns en växande förmåga att producera grönt väte i stor skala
5. Väte är en mångsidig, lagringsbar energikälla

Källa:

10.6. 2021  10:02 CET

Torsdag

McKinsey: Stålbranschen blir grön

McKinsey undersöker de karboniseringsplaner som införs, vilket kan leda till en betydande minskning av utsläppen i ståltillverkningsprocessen
Övergången mot ren energi och avkolning av bränsleblandningen är ett av de mest brännande ämnena inom tung industri.

Stålindustrin är en av de tre främsta bidragsgivarna till koldioxidutsläpp, och mer än 70% av växthusgasutsläppen i stålindustrin är direkt kopplade till kolanvändning som både bränsle och reduktionsmedel.

Ståltillverkare tar flera steg för att minska koldioxidutsläppen och riktar sig mot denna regim för snabba resultat (bilaga 1).

Det första steget mot detta mål är fokuserat på utsläppsminskning och återanvändning av stål genom att byta till alternativa material vid ståltillverkning och effektiv produktion av långvariga stålprodukter. För det andra kan verksamheter avkolonniseras genom att öka skrotanvändningen och koldioxidfri el.

Källa:

10.6. 2021  09:34 CET

Torsdag

Vindbaserad elektrifiering kommer att driva Europa till Net Zero

Elektrifiering är det mest kostnadseffektiva sättet att koldioxidutsläpa Europas ekonomi enligt en rapport från ETIPWind och WindEurope idag.

Vindenergi kommer att leda processen: EU ser att den är hälften av Europas el fram till 2050. Med rätt investeringar i nät och teknik kommer den kombinerade andelen direkt och indirekt elektrifiering att vara 75% av Europas energibehov. Och med ytterligare kostnadsminskningar i vindkraft kommer ett energinät netto-noll att kosta inte mer än vårt energisystem kostar idag.

ETIPWind (European Technology and Innovation Platform on Wind) och WindEurope har publicerat en ny rapport som visar att djup avkolning av ekonomin är möjlig och prisvärd.

Källa:

10.6. 2021  09:05 CET

Onsdag

Nytt material attraktivt för solcellstillverkning

Forskare har utvecklat en teknik för att kartlägga det nya materialet perovskits unika egenskaper. Delvis har de coronapandemin att tacka för det.

Perovskit är ett nytt material som lämpar sig ypperligt för produktion av solceller och lysdioder tack vare sina attraktiva egenskaper. De senaste tio åren har forskarvärlden försökt tränga djupare in i det mystiska materialets innersta väsen.

I en studie har ett svensk-tysk-ryskt forskarlag för första gången fått en djupare inblick i perovskitens laddningsbärande och fotofysikaliska egenskaper. Med hjälp av en ny spektroskopiteknik har forskarna lyckats skapa diagram som ger en bred representation av materialets särdrag.

– Att kartlägga perovskit med den här metoden ger oss otroligt mycket ny information. Det är som att få ett fingeravtryck av en halvledare, säger Ivan Scheblykin, kemiforskare vid Lunds universitet.

Källa:

9.6. 2021  12:28 CET

Onsdag

Madrids taxibilar kommer drivas av vätgas från solenergi

Den spanska solcellsutvecklaren Fotowatio Renewable Ventures (FRV), en enhet i Förenade Arabemiraten-baserade Abdul Latif Jameel Energy, har meddelat planer på att delta i ett nytt grönt väteprojekt.

Den professionella taxifederationen i Madrid har tagit initiativet till projektet, som successivt kommer att ersätta minst 1000 traditionella taxibilar med vätgasdrivna fordon fram till 2026. Initiativet, som gradvis syftar till att minska koldioxidutsläppen i stadsmiljön, innebär en investering på mer än 100 miljoner euro.

De första vätgasfordonen kommer att tas i drift 2022. De kommer att förlita sig på en ”taxi-as-a-service” (TaaS) affärsmodell, enligt vilken förare får använda väteelektriska fordon till konkurrenskraftiga kostnader, utan behov av initiala utlägg.

Källa:

9.6. 2021  12:08 CET

Onsdag

Storbritanniens regering lanserar ny arbetsgrupp för att hantera "greenwashing" inom finanssektorn

2,75 miljarder US $ placerad tillsammans med svenska pensionsfonder AP1, AP2, AP3, AP4 och OMERS Capital Markets tillsammans med befintliga investerare Goldman Sachs Asset Management och Volkswagen Group.

Nuvarande Northvolt-aktieägare AMF, ATP, Baillie Gifford, Baron Capital Group, Bridford Investments Limited, Compagnia di San Paolo, Cristina Stenbeck, Daniel Ek, IMAS Foundation, EIT InnoEnergy, Norrsken VC, PCS Holding, Scania och Stena Metall Finans deltar i aktiehöjning.

Northvolt utökar den svenska gigafabriken, Northvolt Ett, från 40 till 60 GWh årlig kapacitet för att möta ökad kundefterfrågan.

Källa:

9.6. 2021  11:56 CET

Onsdag

ABB och Axpo samarbetar för att göra grön vätgas mer tillgänglig och prisvärd

ABB har gått samman med det schweiziska energibolaget Axpo för att utveckla modulära produktionsanläggningar av grön vätgas i Italien. Projektet syftar till att skapa en optimal operativ modell för produktion av prisvärd, grön vätgas.

De båda företagen utnyttjar sina respektive kompetenser till att uppnå det gemensamma målet med en mer prisvärd grön vätgas, där ABB bidrar med automation, elektrifiering och digitalt ledarskap inom industriell drift och Axpo bidrar med sin erfarenhet som etablerad energileverantör.

Produktionskostnaderna är i nuläget ett stort hinder för anammandet av grön vätgas. Grön vätgas, som produceras enbart med förnybara energikällor, är cirka sex gånger dyrare än grå vätgas att producera och mellan två och tre gånger dyrare än hybriden ”blå” vätgas, som båda produceras med fossila bränslen som energikälla*.

Källa:

9.6. 2021  11:48 CET

Onsdag

Northvolt tar in 2,75 miljarder dollar utökar gigafabriken till 60 GWh

2,75 miljarder US $ placerad tillsammans med svenska pensionsfonder AP1, AP2, AP3, AP4 och OMERS Capital Markets tillsammans med befintliga investerare Goldman Sachs Asset Management och Volkswagen Group.

Nuvarande Northvolt-aktieägare AMF, ATP, Baillie Gifford, Baron Capital Group, Bridford Investments Limited, Compagnia di San Paolo, Cristina Stenbeck, Daniel Ek, IMAS Foundation, EIT InnoEnergy, Norrsken VC, PCS Holding, Scania och Stena Metall Finans deltar i aktiehöjning.

Northvolt utökar den svenska gigafabriken, Northvolt Ett, från 40 till 60 GWh årlig kapacitet för att möta ökad kundefterfrågan.

Källa:

9.6. 2021  11:34 CET

Onsdag

USA kan skapa 600 000 nya jobb i den förnybara sektorn

USA kan skapa mellan 500 000 och 600 000 arbetstillfällen inom sol-, vind- och batterilagringssektorn om de når 50-70% produktion av förnybara energikällor fram till 2030, föreslår forskning från det nya handelsorganet American Clean Power Association.

Inom solindustrin kommer PV i stor skala att stå för den största delen av arbetstillväxten, driven av nya anställningar inom områden som byggande, projektutveckling och drift och tillverkning, enligt rapporten utarbetad av BW Research Partnership. Mest förväntad sysselsättningstillväxt för distribuerad sol finns i projektutvecklings- och verksamhetssegmentet.

När det gäller batterilagring kommer 42% av de arbetstillfällen som skapas inom sektorn att finnas i projektutvecklings- och driftsindustrin, följt av tillverkning och konstruktion.

Källa:

9.6. 2021  10:34 CET

Onsdag

Batterier i hem utan solpaneler testas i Södra Australien

Batterier ska installeras i 20 södra australiensiska hem för att testa deras potential som ett virtuellt kraftverk (VPP).

Rättegången, som tros vara en världsfyrsta, syftar till att göra det möjligt för hushåll som saknar soltak på taket att delta och få ekonomiska fördelar på energimarknaden.

Det ingår i fas tre av Södra Australiens VPP-program, där 3000 fastigheter är utrustade med sol- och hembatterier på taket för att sammanföra 4 100 av dessa hem i staten.

Batterierna laddas upp under dagen när solcellerna på taket är rikliga för att förbereda kvällstoppen när solen går ner.

Källa:

9.6. 2021  10:21 CET

Onsdag

Kan cement släppa ut mindre CO2

Betongvärlden som omger oss har sin form och hållbarhet på grund av kemiska reaktioner som börjar när vanlig Portlandcement blandas med vatten.

Nu har MIT-forskare visat ett sätt att se dessa reaktioner under verkliga förhållanden, ett framsteg som kan hjälpa forskare att hitta sätt att göra betong mer hållbar.

Cement i betong bidrar med cirka 8 procent av världens totala koldioxidutsläpp, vilket motsvarar utsläppen från de flesta enskilda länder.

Med en bättre förståelse för cementkemi kan forskare potentiellt ”förändra produktionen eller ändra ingredienser så att betong har mindre påverkan på utsläppen eller lägga till ingredienser som aktivt kan absorbera koldioxid”, säger Admir Masic, docent i civil- och miljöteknik.

Källa:

9.6. 2021  10:13 CET

Onsdag

Elektriska verktyg kommer att vara nästa stora sak för handeln

Retoriken om att elfordon kommer att ”förstöra helgen”, eller att utvecklare av ren transportteknik inte ”tänker på handeln” är långt ifrån sanningen säger transportexpert David Brown.

Han och andra experter säger att elverktyg kan vara det perfekta alternativet för både branscher och jordbrukare, båda angelägna om att använda strömförsörjningen ombord och minska de höga kostnaderna och föroreningarna som kommer från dieselmaskiner.

Verktyg är stora pengar för biltillverkare i Australien. Medan elfordon inte tittade in i den senaste federala budgeten flyger verktyg från återförsäljarens golv, förstärkta av hela avskrivningen på 150 000 USD för företag med en årlig omsättning på mindre än 500 miljoner dollar.

Källa:

9.6. 2021  09:41 CET

Onsdag

Tysk kolkraftverk stänger sex år tidigt på grund av högt CO2-pris

Priset för att släppa ut ett ton koldioxid har ökat till över 50 euro under det europeiska utsläppshandelssystemet (EU ETS), vilket innebär att det blir dyrare att driva kraftverk med hög koldioxidintensitet.

Ett brunkol (kraftkol) kraftverk i den östra tyska staden Chemnitz kommer att stängas av 2023, istället för att den sista enheten ska gå fram till 2029, säger ledningen för anläggningsoperatören eins energie in sachsen.

På ett evenemang av Carlowitz-Gesellschaft förra veckan sa eins energie i sachsen-ordförande Roland Warner att företaget inte hade något annat alternativ än att ta block C offline tidigare än planerat på grund av en ”prisexplosion” i den europeiska koldioxidutsläppshandeln. , lokala nyhetswebbplatsen TAG24 rapporterar.

Källa:

9.6. 2021  09:34 CET

Tisdag

Små partiklar driver kemiska reaktioner

Ett nytt material tillverkat av kolnanorör kan generera elektricitet genom att rensa energi från omgivningen.
MIT-ingenjörer har upptäckt ett nytt sätt att generera elektricitet med små kolpartiklar som kan skapa en ström genom att interagera med vätska som omger dem.

Vätskan, ett organiskt lösningsmedel, drar elektroner ur partiklarna och genererar en ström som kan användas för att driva kemiska reaktioner eller för att driva mikro- eller nanoskalrobotar, säger forskarna.

”Den här mekanismen är ny, och detta sätt att generera energi är helt nytt”, säger Michael Strano, Carbon P. Dubbs professor i kemiteknik vid MIT. ”Denna teknik är spännande eftersom allt du behöver göra är att strömma ett lösningsmedel genom en bädd av dessa partiklar. Detta gör att du kan göra elektrokemi, men utan kablar. ”

Källa:

8.6. 2021  13:55 CET

Tisdag

Saudiarabien och Ryssland obstruerar kommer öka sin oljeexport

Debatten om utsläppsminskning och vägen framåt för oljebolag flyttade till en helt ny nivå sedan International Energy Agency (IEA) tappade förra månaden bombrapporten som tyder på att inga nya investeringar i olja och gas skulle behövas om världen ska nå netto nollutsläpp 2050.

Miljöaktivister och aktivistaktieägare intensifierade trycket på stora offentliga oljebolag att anpassa sina affärer till ett noll-nollscenario, medan några av de internationella huvudmännen erkände att de har en roll att spela i energiövergången.

Men ledarna för OPEC + -gruppen, Saudiarabien och Ryssland, kommer att fortsätta investera i olja och gas, för de säger att världen fortfarande kommer att behöva dessa resurser i årtionden, trots det växande trycket mot fossila bränslen och investeringar i nya utbud.

Källa:

8.6. 2021  13:49 CET

Tisdag

Øresundsbrons solcellspark dubbleras – ger grönare drift av bron

Solcellsanläggningen vid Øresundsbrons betalstation blir dubbelt så stor. Varje år väntas den utbyggda solcellsanläggningen leverera uppemot 10 procent av förbindelsens totala elförbrukning.
– Lagom till sommarens soliga dagar sätter vi gång den nya anläggningen och gör driften av bron ännu grönare, säger Christian Tolstrup, projektledare på Øresundsbron.

Vid tågspåren mellan vägbanorna, i båda riktningarna av betalstationen, monteras nu ytterligare 1500 m2 solcellspaneler. Därmed utökas den befintliga solcellsanläggningen från sommaren 2018 till 3000 m2. Utbyggnaden görs på en vall i direkt anslutning till nuvarande solcellspaneler.

Sedan den 2 maj 2018 har 894 MWh solenergi producerats, vilket motsvarar uppvärmning av 100 villor med värmepump. Med dubbelt så många solcellspaneler väntas anläggningen nu leverera cirka 500.000 kWh per år, vilket alltså motsvarar cirka 10 procent av den el som behövs för att driva förbindelsen.

Källa:

8.6. 2021  13:54 CET

Tisdag

Jag valde solel, det är nyttigast för miljön

Energiomställningen ger enorma möjligheter till näringsutveckling och ny industrialisering. Som kraftkälla har vindkraften en nyckelroll i omstöpningen av samhället.

Samtidigt stöter den fortsatta utbyggnaden på ett tilltagande motstånd, sakligt och osakligt. Denna politik saknar tillräcklig lokal acceptans.

I de bygder och obygder där vindkraft etableras upplevs ett intrång i livsmiljöer och många efterlyser ersättningar för detta, en fungerande återbäring som träffar rätt.

En lösning kan vara att rikspolitiken söker dialog med vindkraftbranschen för att få fram en frivillig överenskommelse om en höjning av Stödet till lokal utveckling/bygdepeng. En höjning till grannländernas betydligt generösare ersättningsnivåer som lokalt skulle innebära 10-20 gånger högre summor.

Källa:

8.6. 2021  13:22 CET

Tisdag

Förnybar energi: ”Europa riskerar att hamna efter”

Europa riskerar att hamna efter USA och Kina när det gäller förnybar energi om inte EU inför ny lagstiftning, menar ledande företrädare för kemikaliebranschen och vindkraftsbranschen.

Martin Brudermüller, ordförande för världens största kemikaliebolag BASF, och Andreas Nauen, chef för världens näst största vindkraftstillverkare, Siemens Gamesa, säger att Europa riskerar att hamna efter i kampen om att ställa om samhället till förnybar energi.

Detta då saker sker fort i USA och Kina, men i Europa fastnar nya satsningar i snåriga regleringar, menar Brudermüller som påpekar att Kina ändrade lagstiftning på bara några veckor då BASF ville göra ett lokalt partnerskap för att få förnybar energi till en fabrik i landet, skriver Financial Times.

Källa:

8.6. 2021  12:04 CET

Tisdag

Bidens plan för elfordon inkluderar push för återvinning av batterier

Energiomställningen ger enorma möjligheter till näringsutveckling och ny industrialisering. Som kraftkälla har vindkraften en nyckelroll i omstöpningen av samhället.

Samtidigt stöter den fortsatta utbyggnaden på ett tilltagande motstånd, sakligt och osakligt. Denna politik saknar tillräcklig lokal acceptans.

I de bygder och obygder där vindkraft etableras upplevs ett intrång i livsmiljöer och många efterlyser ersättningar för detta, en fungerande återbäring som träffar rätt.

En lösning kan vara att rikspolitiken söker dialog med vindkraftbranschen för att få fram en frivillig överenskommelse om en höjning av Stödet till lokal utveckling/bygdepeng. En höjning till grannländernas betydligt generösare ersättningsnivåer som lokalt skulle innebära 10-20 gånger högre summor.

Källa:

8.6. 2021  11:52 CET

Tisdag

Under ökande tryck från förnybara energikällor säger Rysslands främsta oljeman att nya Arktiska giga-projekt kommer att producera "gröna oljefat"

Igor Sechin vänder sig till en publik av internationella oljebolagsledare och varnar för en snabb övergång till förnybar energi och gör klart att världen behöver sin Vostok Oil.

Det ryska statliga företaget Rosneft håller på att påbörja utvecklingen av ett av Rysslands största oljeprojekt någonsin, och företagsledaren Igor Sechin vill ivrigt motivera sina investeringar på flera miljarder dollar i den avlägsna tundran i Taymyr.

Vostok-oljan ska producera så mycket som 30 miljoner ton olja redan 2024, och den årliga produktionen kommer att nå 100 miljoner ton fram till 2030. Stora områden i sårbara arktiska länder kommer att påverkas när oljemännen bygger hundratals kilometer rörledningar, vägar och annan infrastruktur längs floden Yenisey till en projicerad terminal vid Karahavets kust.

Källa:

8.6. 2021  11:49 CET

Tisdag

Förslag på helt nya ersättningsnivåer för vindkraft

Energiomställningen ger enorma möjligheter till näringsutveckling och ny industrialisering. Som kraftkälla har vindkraften en nyckelroll i omstöpningen av samhället.

Samtidigt stöter den fortsatta utbyggnaden på ett tilltagande motstånd, sakligt och osakligt. Denna politik saknar tillräcklig lokal acceptans.

I de bygder och obygder där vindkraft etableras upplevs ett intrång i livsmiljöer och många efterlyser ersättningar för detta, en fungerande återbäring som träffar rätt.

En lösning kan vara att rikspolitiken söker dialog med vindkraftbranschen för att få fram en frivillig överenskommelse om en höjning av Stödet till lokal utveckling/bygdepeng. En höjning till grannländernas betydligt generösare ersättningsnivåer som lokalt skulle innebära 10-20 gånger högre summor.

Källa:

8.6. 2021  11:39 CET

Tisdag

Mångmiljonsatsning med fossilfri ånga till Örtofta sockerbruk utanför Eslöv ger betydande klimatfördelar

Med en investering på omkring 80 miljoner kronor satsar Kraftringen och Nordic Sugar nu i ett unikt energisamarbete. Satsningen innebär att Örtofta fossilbränslefria värmeverks outnyttjade produktionskapacitet av ånga kan överföras till Örtofta sockerbruk där den ersätter fossilt bränsle i produktionsprocessen.

– Det här är ett tydligt exempel på hur vi tillsammans kan bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Med vår fossilfria produktion kan vi medverka till att Nordic Sugar kan minska sina utsläpp och samtidigt nyttja vårt kraftvärmeverk på ett än mer optimalt sätt, säger Patrik Schneider, produktionschef, Kraftringen.

Källa:

8.6. 2021  11:30 CET

Tisdag

Better Energy sätter upp en solpark som skall bidra till grundvattenskyddet

När energibolaget Better Energy etablerar sin nya solpark öster om Svendborg kommer parken inte bara att producera grön el. Solparken är placerad ovanpå dricksvattenintressen och måste på detta sätt också bidra till grundvattenskyddet.

– Om vi ​​ska ha en rimlig chans att uppnå våra klimatmål 2025 kräver det att vi fortsätter utbyggnaden av solparker. Om vi ​​också kan placera solparkerna ovanpå grundvattenintressen, finns det tydliga synergieffekter, säger Rasmus Lildholdt Kjær, VD för Better Energy.

Skyddad med registrering
I lokalplanen påpekar Svendborg kommun att övergången från intensivt odlad jordbruksmark till solcellspark kommer att vara en fördel för grundvattnet.

Källa:

8.6. 2021  10:39 CET

Måndag

Lundaforskare rider ut på okända solcellsterritorier med hjälp av ny teknik

Ett forskarlag har för första gången lyckats kartlägga det ovanliga materialet perovskit och dess laddningsbärande egenskaper. Genom en ny spektroskopiteknik har forskarna lyckats få fram hästliknande 2D-diagram som i framtiden kan bidra till effektivare solceller.

Perovskit är ett nytt material som lämpar sig ypperligt för produktion av solceller och lysdioder tack vare sina attraktiva optoelektroniska egenskaper. De senaste tio åren har forskarvärlden försökt tränga djupare in i det mystiska materialets innersta väsen. Men perovskiten har visat sig vara en svårtämjd och svåranalyserad springare. I en ny studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications, har ett svensk-tysk-ryskt forskarlag för första gången fått en djupare inblick i perovskitens laddningsbärande och fotofysikaliska egenskaper. Med hjälp av en ny spektroskopiteknik har forskarna lyckats skapa hästliknande 2D-diagram som ger en bred representation av materialets särdrag.

– Att kartlägga perovskit med den här metoden ger oss otroligt mycket ny information. Det är som att få ett fingeravtryck av en halvledare, säger Ivan Scheblykin, kemiforskare vid Lunds

Källa:

7.6. 2021  14:10 CET

Måndag

Från gas till sol, vilket innebär meningsfull förändring i Nigerias energisystem

Kemitekniker Senior Awele Uwagwu arbetar för att påskynda antagandet av solenergi i Nigeria.

I uppväxten påverkades Awele Uwagwus syn på energi djupt av olje- och gasindustrin. Han är född och uppvuxen i Port Harcourt, en stad på södra kusten i Nigeria, och hans hemstad formade hans ursprungliga intresse för att förstå energins roll i våra liv.

”Jag växte upp i princip i en stad färgad av olja och gas”, säger Uwagwu. ”Många av jobben inom området ligger inom oljesektorn och jag såg många stora företag komma in och skapa nya byggnader och infrastruktur.

Det skräddarsydde väldigt mycket mitt intresse för energisektorn. Jag tänkte hela tiden: Vad är det här som händer, och vad är alla dessa stora maskiner jag ser varje dag? Den mer olyckliga sidan av det var: Varför är vattnet dåligt? Varför är luften dålig? Och vad kan jag göra åt det? ”

Källa:

7.6. 2021  13:59 CET

Måndag

Patentlösning från SENS effektiviserar storskalig energilagring

När Pumped Hydro Storage går samman med SENS skapas synergieffekter gynnsamma för utvecklingen av storskalig el- och värmelagring. Med hjälp av SENS patenterade lösning för borrhålslager och Pumped Hydro Storages lösning för underjordisk energilagring kan energimarknadens förutsättningar att nå klimatmålen stärkas.

– Vi ser en mycket stor potential för borrhålslager och dess möjliggörande av framtida robusta energisystem, säger Martin Sjöberg, konsultchef på SENS.

En av förespråkarna för SENS patenterade lösning för borrhålslager är Göran Hellström, som är professor i förnyelsebar energi och har samarbetat med SENS – Sustainable Energy Solutions Sweden, sedan 2006. Han menar att utvecklingen av storskalig energilagring är en förutsättning för uppfyllandet av klimat- och hållbarhetsmålen, och att SENS borrhålslager utgör en viktig del i det arbetet.

Källa:

7.6. 2021  13:51 CET

Måndag

Norges väg till ett elbilsland betalas med export av olja och gas

Norge är en EV-ledare tack vare en generös pott med skatteincitament. Idag utgör batterielektriska bilar mer än hälften av all försäljning av nybilar i Norge. Schalk Cloete tar en detaljerad titt på vad dessa incitament kostar och hur många ton koldioxid de undviker.
Kort sagt, Norge – en stor olje- och gasexportör – måste sälja över 100 fat olja (som släpper ut 40 ton koldioxid) för att betala för de skattelättnader som det ger elbilar för att undvika ett ton koldioxid.

Och Norges el är nästan helt ren tack vare vattenkraft, så kostnaderna för att undvika koldioxid kommer att bli högre i andra länder. Med andra ord kan de flesta länder inte gå denna väg för att uppnå EV-dominans. Det är väldigt dyrt och att betala för det – säkert i Norges fall – släpper ut stora mängder kol.

Källa:

7.6. 2021  13:32 CET

Måndag

Taaleri-fonden investerar i 252 MW finsk vind

Taaleri SolarWind II-fonden från den finska kapitalförvaltarens energienhets Taaleri Plc (HEL: TAALA) har investerat i vindkraftsprojekten Isoneva och Murtotuuli i Finland på totalt 252 MW.

Taaleri sa idag att fonden tillsammans med medinvesterare har förvärvat 100% ägande av vindkraftsparkerna, varav byggandet startade i april.

Vindkraftsparken Isoneva, som ligger i Siikajoki kommun, nordvästra Finland, utvecklades av Taaleri Energia och Intercon Energy, medan vindkraftparken Murtotuuli i Posio kommun, norra Finland, utvecklades internt av Taaleri-gruppen.

Vindkraftsparkerna planeras att vara helt i drift under fjärde kvartalet 2022 och kommer att innehålla totalt 42 Vestas V162-6.0 MW-turbiner och förväntas leverera en sammanlagd årlig produktion på cirka 675 GWh. En betydande del av denna produktion kommer att säljas till det finska energibolaget Suomen Voima enligt 15-åriga kraftköpsavtal (PPA).

Källa:

7.6. 2021  13:23 CET

Måndag

Vestas vinner en 32 MW vindorder i Japan

Vestas har säkrat en 32 MW order med Toda Corporation för Azumakogen vindkraftspark i Fukushima prefektur, Japan. Ägs av Japan Renewable Energy Corporation (JRE), Fukushima Mirai Kenkyukai, General Foundation och Shinobuyama Fukushima Power Co., Ltd., vindprojektet kommer att byggas av Toda Corporation och kommer att innehålla nio vindkraftverk V105-3.45 MW i driftläge 3,6 MW med 84m torn.

Leveransen av vindkraftverken kommer att börja under andra kvartalet 2022 och idrifttagningen är planerad till fjärde kvartalet 2022.
Vestas är energibranschens globala partner inom hållbara energilösningar. Vi designar, tillverkar, installerar och servicerar land- och havsbaserade vindkraftverk runt om i världen, och med mer än 136 GW vindkraftverk i 84 länder har vi installerat mer vindkraft än någon annan.

Källa:

7.6. 2021  13:15 CET

Måndag

Varför Bitcoin och Xinjiang kommer att kämpa för att avsluta varandra

Vi pratar inte om vad som hände förra veckan, när ett möte i en styrande statsrådskommitté under ledning av vice premiärminister Liu Han lovade att slå ner på Bitcoin-gruvdrift och handel, vilket ledde till en nedgång på 16% i den digitala token på 16%.

Det faktum att Kina fortfarande står för cirka 70% av den bearbetning som behövs för att upprätthålla Bitcoin-nätverket tre år efter dessa uttalanden borde vara en varning om att de senaste rapporterna om kinesisk kryptos död kan visa sig vara mycket överdrivna.

Liksom med landets produktion och export av fentanyl, som fortsätter att växa trots upprepade löften om att avsluta den opioida handeln, är de styrkor som håller den igång starkare än de som skulle utplåna den.

Källa:

7.6. 2021  13:00 CET

Måndag

IEA: Förnybara energikällor kommer att attrahera 70% av de globala energiinvesteringarna 2021

Globala energiinvesteringar kommer sannolikt att återhämta sig till pre-pandeminivåer i år, där de flesta finanserna går till förnybar energi – men i slutändan kommer den nya generationens kapacitet som finansieras inte att vara förenlig med långsiktiga klimatmål.

Det är enligt 2021-upplagan av International Energy Agency (IEA) World Energy Investment Report. Publicerad den 2 juni förutspår rapporten en ökning med 10% jämfört med föregående år i globala energiinvesteringar, vilket gör att nivåerna blir nästan före pandemiska proportioner.

Av de energirelaterade sektorerna kommer kraftproduktion att dra till sig den största summan, som står för hälften av investeringstillväxten, efter att investeringsnivåerna var planerade mellan 2019 och 2020.

Källa:

7.6. 2021  12:41 CET

Måndag

Northvolts köpte batteribolaget Cuberg, lyssna på podcasten

Batteribolaget Cuberg från Kalifornien  fick rubriker i mars 2021 när det meddelades att det har förvärvats av Northvolt, den stora batteritillverkaren från Sverige.

Huvudsakligen Li-Metal batteriteknik som Cuberg utvecklar, som förväntas leverera en prestandaförbättring på 70% jämfört med den nuvarande generationen Li-Ion-batterier. Detta gör batterierna som Cuberg för närvarande utvecklar särskilt intressanta för den framväxande elektriska flygindustrin.

Lyssna på podcasten där vi pratar om allt detta, liksom om det nuvarande läget för batteriteknik för luftmobilitet, med Richard Wang, grundaren och VD för Cuberg.

Källa:

7.6. 2021  12:33 CET

Måndag

'' Världens största '' V2G-test visar att elbilsförares elkostnader minskar avsevärt

Ovo Energy och Cenex har avslutat en treårig test av fordon till nät (V2G) -laddare i brittiska hem och avslöjade att tekniken kan hjälpa bilister att minska elräkningen med upp till £ 725 per år.

Företagen inledde först testet, som täckte 320 bostäder, 2018. V2G-tekniker av olika slag, programmerade för att tillhandahålla nätbalanseringstjänster via Ovo Energys Kaluza smarta energiplattform, erbjöds bilister med elfordon (EV) -modeller inklusive Nissan Leaf och e-NV200.

I genomsnitt konstaterades att personer med envägs smarta laddare sparade £ 120 på sin årliga elräkning, med denna siffra steg till £ 340 för grundläggande V2G-laddning. När Kaluzas smarta plattform var programmerad för att erbjuda olika svarmönster ökade besparingsfördelen till upp till 725 £.

Källa:

7.6. 2021  12:19 CET

Torsdag

Norska Scatec vinner ett anbud i Sydafrika 540 MW sol, 1140 MWh batterilager

Den norska baserade utvecklaren av förnybar energi Scatec har vunnit föredragen budgivarstatus för 540 MW solprojekt tillsammans med 225 MW / 1.140 MWh batterilagring i Sydafrika. För Scatec överensstämmer budet med sitt mål om 15 GW förnybar energi med en stark blandning av lagring till 2025.

Anbudet genomfördes av det sydafrikanska departementet för mineraltillgångar och energis tekniska agnostiska program för riskreducering (RMPPP).

Sydafrika har försökt öka sin nätkapacitet desperat de senaste åren tack vare en allvarlig kraftbrist och problem med nätunderhåll. Landet har genomgått blackouts de senaste månaderna för att hantera situationen.

Källa:

3.6. 2021  09:36 CET

Torsdag

Skandinaviens första nollenergihotell är nu i drift

Tisdagen den 1 juni checkade de första hotellgästerna in på Comfort Hotel Solna. Hotellet är först i Skandinavien, kanske världen, med att alstra mer energi än vad det förbrukar tack vare låg energianvändning i kombination med fasad och tak klädda med solcellspaneler.

– Ingenting med detta hus är lämnat åt slumpen. Allt är noga genomtänkt som storleken och placeringen av fönstren, att hela taket och den mest solutsatta delen av fasaden består av solceller, att hissarna när de åker nedåt laddas så att uppåtfärden inte kostar el eller att byggnaden försörjs med kyla och värme från värmepumpar som hämtar energi från borrhålslager.

Det här hotellet använder 80 procent mindre energi jämfört med ett normalt hotell. Det gör att hotellets gäster kan somna med vetskapen om att de både valt ett miljövänligt boende med bra läge som inte kostat skjortan och att de dessutom bidragit till energiförsörjningen, säger hotellets ägare Petter Stordalen.

Källa:

3.6. 2021  09:26 CET

Torsdag

Utbyggnad av solcellspark i Skåne – blir störst i landet igen

Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo byggs ut till tredubbla storleken och blir därmed återigen landets största solcellspark. Bakom satsningen står Svea Solar, Sparbanken Skåne och privata entreprenörer och investerare.

Genom utbyggnaden från cirka 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh kommer parken varje år att generera el motsvarande hushållsförbrukningen för cirka 3 000 villor. Anläggningen ligger mitt i nedre delen av elområde 4, en region som sedan en tid tillbaka är hårt ansträngd vad gäller elförsörjning. Detta till stor del en följd av kapacitetsbrist i stamnätet för elöverföring från övriga landet.

– Utbyggnaden av solcellsparken ökar inte bara tillgången till förnyelsebar energi i elnätet, utan innebär även ett tillskott av närproducerad el i Skåne. Satsningar som denna kommer att kunna göra skillnad i regionen, säger Erik Martinson, VD på Svea Solar som är bolaget som installerar anläggningen.

Källa:

3.6. 2021  09:05 CET

Torsdag

Ørsted investerar 350 miljarder i havs- och landvind

I samband med bolagets kapitalmarknadsdag har styrelsen idag godkänt Ørsteds nya strategiska ambition och ekonomiska förväntningar.

Under det senaste decenniet har Ørsted installerat en total kapacitet på 12 GW förnybar energi.

Framöver förväntas den globala expansionen av förnybar energi öka betydligt och det förväntas att den globalt installerade kapaciteten för förnybar energi nästan kommer att tredubblas till 2030. Havsbaserad vind förväntas växa med en faktor 7 och förnybar energi på land med en faktor 2,5- 3.
Denna massiva expansion av förnybar energi ger tillväxtmöjligheter för Ørsted.

Källa:

3.6. 2021  08:44 CET

Torsdag

Sex vingar sägs ge radikalt minskad bränsleförbrukning

Deras flygplan har tre par vingar, utan motorer eller bränsletankar. Enligt tillverkaren ska designen kunna sänka bränsleförbrukningen med 70 procent och koldioxidutsläppen med 80 procent.

Det är inte ofta som någon omprövar hela grundprincipen för hur kommersiella flygplan formges. Men amerikanska SE Aeronautics hävdar att deras 200-serie kommer att slå alla andra passagerarflygplan i den mellanstora klassen. Trots att modellen med sex vingar känns som en galen designstudie, ger hemsidan intrycket av att SE200 är tänkt som en prototyp snarare än ett koncept.

Deras udda widebody-flygplan ska kunna ta minst 264 passagerare en sträcka på cirka 1 700 mil – i hastigheten 1 110 km/h, motsvarande Mach 0,9. Bakom siffrorna står de tre vingparen som sägs ge en 70 procent lägre bränsleförbrukning och minska koldioxidutsläppen med 80 procent.

Källa:

3.6. 2021  08:36 CET

Torsdag

Pecém Complex och Eco Wave Power samarbetar för implementering av EWPs vågkraftverk

Samförståndsavtalet innefattar konstruktion, installation och drift av vågkraft med EWPs teknik vid anläggningarna i Port of Pecém. Parterna avser att utforska projektet enligt följande:

a. Installera en rad nätanslutna Wave Energy Converters (WEC) på vågbrytaren i hamnen i Pecém med en kapacitet på upp till 9 MW.
b. Anpassa WEC för tropiska vatten i syfte att maximera kapacitetsfaktorn.
c. Samla in data och erfarenheter om WEC – investeringar, konstruktion och drift på land.
d. Erhålla djupare förståelse och erfarenhet av processer kring tillstånd, överensstämmelse med relevanta lagar och standarder för EWPs vågkraftsprojekt.

Samförståndsavtalet kommer att inledas med en förberedande fas och därefter att följas av en process med ett dedikerat projektteam med företrädare från bägge parter.

Källa:

3.6. 2021  08:31 CET

Torsdag

Grekland inleder experiment med Europas ”Green Island”

Den grekiska premiärministern Kyriakos Mitsotakis förväntas tillkännage på onsdagen (2 juni) detaljerna i ett projekt som syftar till att förvandla ön Astypalaia i sydöstra Egeiska havet till Europas ”Green Island”.

Målet är att alla Astypalaias dagliga aktiviteter ska drivas på förnybar energi, från el till transport.

Av de 1 500 bilar som för närvarande finns på ön kommer 1 000 att ersättas omedelbart med elbilar, med de första sex dubbla laddstationerna för elbilar som redan har installerats. Regeringen kommer att ge bidrag till lokalbefolkningen för att byta till elbilar och cyklar.

År 2026 vill regeringen också att alla bussar på ön ska vara förarlösa. För att detta ska kunna ske måste dock öns infrastruktur ändras och stödjas fullt ut av 5G-teknik.

Källa:

3.6. 2021  08:25 CET

Torsdag

CO2 infångning: Ett viktigt verktyg för klimatomställningen

Efter årtionden av dataanalys och siffror kring hur vi kan hålla vår planet livlig, säger Sanjeev Khagram, dekan för Thunderbird School of Global Management i Arizona, att han har kommit till en oundviklig slutsats: ”Det finns inget matematiskt sätt för oss att uppnå vårt klimat mildrande mål utan koldioxidavlägsnande, säger han.

Det är därför Khagram står i spetsen för Global Carbon Removal Partnership, ett internationellt konsortium av hållbarhetsförespråkare som arbetar för att skapa ekonomiska och politiska incitament för att uppnå klimatåterställning.

Att minska utsläppen, även om det är nödvändigt, räcker inte för att göra vårt klimat beboeligt för mänskligheten. Erica Dodds, verksamhetschef för stiftelsen för klimatåterställning, påpekar att 95 procent av den koldioxid som förändrar vår planet redan finns i vår atmosfär.

Källa:

3.6. 2021  08:20 CET

Torsdag

Svenska Träskyddsföreningen storsatsar för en mer hållbar bransch

– Vi har arbetat kontinuerligt med hållbarhetsfrågor i mer är 30 år. Nu tar vi nästa steg genom en gemensam hållbarhetsstrategi där vi siktar ännu högre för att kunna nå FN:s miljömål 2030 inom våra verksamhetsområden, säger Fredrik Westin, verkställande direktör på Svenska Träskyddsföreningen.

Nu har man antagit en hållbarhetsstrategi med fyra fokusområden där föreningen kan hjälpa medlemsföretagen att ytterligare göra skillnad och påverka utvecklingen.

Fokusområdena är kopplade till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 vilket innebär att hållbarhetsstrategin bygger på konkreta och mätbara mål.

Källa:

3.6. 2021  08:12 CET

Torsdag

BP vill förvärva 9GW solprojekt i USA

Den brittiska olje- och gasstorleken BP säger att det har träffat ett avtal om att köpa 9GW av solutvecklingsprojekt i USA från den oberoende amerikanska solutvecklaren 7X Energy – beskriven som den största gröna energiavtalet hittills.

BP kommer att betala US $ 220 miljoner för projektledningen, som kommer att växa BP: s pipeline av förnybara energiprojekt från 14GW till 23GW, och kommer att utvecklas genom BP: s 50-50 sol joint venture Lightsource BP.

”Med detta köp fortsätter vi att genomföra vår strategi när vi växer vår förnybara verksamhet på ett medvetet och disciplinerat sätt”, säger Dev Sanyal, BP vice vd för gas och koldioxidsnål energi.

Källa:

3.6. 2021  08:08 CET

Onsdag

Bulgarien inleder inspektion av den ryska oljegiganten Lukoil

Gränspoliser, skatteinspektörer och tulltjänstemän kommer att påbörja en inspektion av den ryska oljegiganten Lukoils oljehamn som ligger nära den bulgariska Black Sea-staden Burgas på onsdagen.

Inspektionen borde samla ”fullständig information” om driften av oljeterminalen, sade vaktmästarens ekonomiminister Asen Vassilev till sändaren Free Europe i en intervju. Lukoil fick en 35-årig koncession 2011, beviljad av tidigare premiärminister Boyko Borissovs första regering.

Myndigheterna kommer att kontrollera om den ryska oljegiganten har deklarerat sin bolagsskatt korrekt, och särskilt om den ryska oljan först överförs till ett annat land och sedan till Bulgarien till högre priser. Detta skulle göra det möjligt för företaget att dölja sina vinster från det land där oljan faktiskt används.

Källa:

2.6. 2021  13:04 CET

Onsdag

USA, Danmark och Norge förbinder sig att se till att hundratals fartyg i drift är utan utsläpp till 2030

Internationellt samarbete för att minska koldioxidutsläppen fortsätter med ett nytt Zero-Emission Shipping Mission som en del av Mission Innovation, ett globalt initiativ från 22 länder och Europeiska kommissionen som vill driva globala investeringar i ren energi.

Uppdraget, ledt av Danmark, Norge och USA, i samarbete med Global Maritime Forum och Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, syftar till att påskynda internationellt offentlig-privat samarbete för att skala och distribuera nya gröna maritima lösningar, sätta internationell sjöfart på en ambitiös nollutsläppskurs.

Uppdraget kommer också att stödjas av regeringarna i Indien, Marocko, Storbritannien, Singapore, Frankrike, Ghana och Sydkorea.

Källa:

2.6. 2021  12:55 CET

Onsdag

Efterfrågan på Litium bara ökar och ökar säger rapport

Fitch Solutions rapport visar att utsikterna för litiumsektorn under de kommande tio åren är lika ”ljusa som någonsin” bland snabb produktion och efterfrågetillväxt
Prognosen för litium under det kommande decenniet är lika ”ljus som någonsin” enligt en ny rapport från Fitch Solutions och Country Risk som lyfter fram snabb produktion och efterfrågetillväxt.

Den globala accelerationen mot avkolning, elektrifiering av fordon och energilagring fortsätter. Det ger bakgrund för snabba förändringar på en marknad som traditionellt domineras av endast en handfull deltagare och öppnar upp för många nya produktionsmöjligheter någon annanstans i världen.

Källa:

2.6. 2021  12:45 CET

Onsdag

HeidelbergCement planerar världens första koldioxidneutrala cementfabrik på Gotland i Sverige

HeidelbergCement (HEIG.DE), världens näst största cementtillverkare, sa på onsdag att man planerar att förvandla sin svenska fabrik i Slite till världens första koldioxidneutrala cementfabrik 2030 via koldioxidavskiljningsteknik.

”Vi vill vara pionjären på vägen mot koldioxidneutralitet i vår bransch”, säger VD Dominik von Achten till Reuters. ”Det är viktigt att vi inte bara sätter mål för avkolning utan genomför konkreta projekt och får fart.”

Efter den planerade eftermonteringen, som kostar minst 100 miljoner euro, kommer anläggningen att kunna fånga upp till 1,8 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar anläggningens totala utsläpp.

Källa:

2.6. 2021  12:36 CET

Onsdag

Alaska: Biden stänger av Trump Arctic borrhyresavtal

Sedan 2017 har Polarium möjliggjort för American Tower Corporation (ATC) i Afrika att minimera koldioxidutsläpp och klimatavtryck, genom att gå från dieselgeneratorer som huvudsakligt bränsle till sina mobilsiter, till energilagring byggd på litium-jonbatterier.
Nu tar bolagen sitt partnerskap och sin delade hållbarhetsvision till nästa nivå med ett mångmiljonavtal. Polarium etablerar också en ny fabrik i Sydafrika för att producera energilagringslösningar till ATC:s afrikanska marknader.

Energilagring för telekom- och tornbolag har historiskt varit ett dyrt problem. Majoriteten av alla mobilsiter i subsahariska Afrika saknar tillgång till tillförlitliga elnät och har därför behövt använda kostsamma och förorenande dieselgeneratorer som huvudsakligt bränsle.

Källa:

2.6. 2021  12:29 CET

Onsdag

Ologisk skatt hinder för utfasning av fossil olja

DEBATT I SECOND OPINION 210531. Utan skattebefrielse på biooljor för användning i fjärr- och kraftvärmeverk dras mattan undan för utfasningen av den fossila oljan i svensk el- och värmeproduktion.

Med regeringens chockhöjda skatter på biooljor blev de i ett slag dubbelt så dyra som fossil olja och tvingade fjärr-och kraftvärmebolagen in i ett hörn.

Där kan de välja mellan att gå över till fossila oljor eller att helt enkelt minska den elproduktion i kraftvärmeverk som är beroende av olja som topplastbränsle, vilket sätter hinder för effektbalansen, inte minst under kalla vinterdagar.

Källa:

2.6. 2021  12:22 CET

Onsdag

Polarium tecknar mångmiljonavtal med ATC Afrika och etablerar ny fabrik

Sedan 2017 har Polarium möjliggjort för American Tower Corporation (ATC) i Afrika att minimera koldioxidutsläpp och klimatavtryck, genom att gå från dieselgeneratorer som huvudsakligt bränsle till sina mobilsiter, till energilagring byggd på litium-jonbatterier.
Nu tar bolagen sitt partnerskap och sin delade hållbarhetsvision till nästa nivå med ett mångmiljonavtal. Polarium etablerar också en ny fabrik i Sydafrika för att producera energilagringslösningar till ATC:s afrikanska marknader.

Energilagring för telekom- och tornbolag har historiskt varit ett dyrt problem. Majoriteten av alla mobilsiter i subsahariska Afrika saknar tillgång till tillförlitliga elnät och har därför behövt använda kostsamma och förorenande dieselgeneratorer som huvudsakligt bränsle.

Källa:

2.6. 2021  12:15 CET

Onsdag

Vattenfall bygger Europas största ’vattenkokare’ i Amsterdam

Vattenfall har beviljats tillstånd och subvention för att bygga en 150 MW elpanna vid företagets kraftvärmeverk Diemen i Amsterdam. Det slutliga investeringsbeslutet är planerat till mitten av 2022, efter att det nyligen inledda anbudsförfarandet har slutförts.
Elpannan antas vara den största i Europa och kommer enbart att värmas med förnybar el när den planeras tas i bruk 2024.

– Vi är mycket glada över att ha tilldelats både tillståndet och SDE ++ -subventionen för att bygga en stor 150 MW elpanna vid Diemen. Vattenfall vill leverera 100% hållbar värme i Amsterdamregionen fram till 2040.
Förutom elpannor med förnybar el arbetar Vattenfall därför också med ett antal andra hållbara värmekällor, såsom biomassa, geotermisk värme, uppvärmning av datacenter och värme lagrad i vattentäkter, säger Ulrika Jardfelt, chef för affärsområdet Heat på Vattenfall.

Källa:

2.6. 2021  12:11 CET

Onsdag

Azelio är utvalt av Energimyndigheten och Business Sweden till Accelerator-program i Indien och Indonesien

Indien är en av marknaderna med störst potential för svenska företag inom förnybar energi. Azelios energilagring har redan fått positiv uppmärksamhet i Indien för sin väl anpassade teknik för marknadens specifika utmaningar och behov. Sedan 2020 har Azelio en avsiktsförklaring i Indien med Atria Power för energilagring med leverans av el och värme.

Indonesien har ambitiösa mål om 23% förnybar energi till år 2025 med en total minskning av koldioxidutsläpp på 19%. Med ett rådande stort beroende av fossilt bränsle och ett stort antal samhällen utanför elnätet har marknaden en stor potential för förnybara energilösningar och dess decentraliserade förhållanden ger upphov till en specifik potential för energilagring.

”Indien och Indonesien är marknader med stor potential och där Azelios energilagring kan göra en positiv skillnad. Vi är glada över att ha accepterats i dessa Accelerator-program och ser fram emot att öka vår marknadsnärvaro tillsammans med Energimyndigheten och Business Sweden”, säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

Källa:

2.6. 2021  12:01 CET

Onsdag

Jemmett bland de första att bygga i ny, grön stadsdel

Jemmett AB är ett av de första bostadsföretagen som får markanvisning på Vårvik – Trollhättans nya stadsdel med fokus på hållbarhet för både miljö och människor.

– Det ligger helt i linje med Vårviks profil, säger Malin Nyberg, stadsdelsutvecklare för Vårvik på det kommunala bolaget Trollhättan Exploatering.

Vårvik är en helt ny, central och grön stadsdel som växer fram väster om Göta Älv. De kulturhistoriska byggnaderna på det gamla industriområdet ska bevaras och samsas med nya, klimatsmarta hus i en dynamisk blandning.

På sikt ska Vårvik omfatta mellan 1 600 och 1 800 bostäder och 17 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. En ny bro ska byggas över älven och binda ihop området med centrala Trollhättan.

Källa:

2.6. 2021  11:54 CET

Tisdag

Nordex med vindturbiner utvidgar i Frankrike

Kraven på Nordex-koncernen som tillverkare av vindkraftverk ökar med avseende på dess miljöprestanda – vare sig i form av utsläppsgränser eller kraven för miljödeklarationer (EPD).

Fler och fler länder sätter upp ambitiösa klimatmål och vidtar åtgärder för att minska sina växthusgasutsläpp.
Frankrike har de näst största vindkällorna i Europa. Den installerade kapaciteten i landet förra året uppgick till mer än 17 600 MW, med en energiproduktion på 39,7 TWh, 8,8% av den franska elförbrukningen 2020 (Källa: FEE).

De främsta franska målen inom förnybar energi är å ena sidan att öka andelen förnybar energi i elmixen till 40% fram till 2030 och å andra sidan att öka andelen vindkraft till 23%. Frankrike tar också en banbrytande roll när det gäller koldioxidrelaterade anbudskrav.

Källa: reve    läs mer ……

Tisdag   1/6    12:58

Tisdag

Omställningen måste gå fortare, troligt med kaos i vissa branscher

”Våra uppgifter understryker att det är uppenbart att det inte längre finns någon realistisk chans till en ordnad övergång”, säger Rory Clisby, en av medförfattarna till rapporten. ”Företag och investerare i alla tillgångsklasser måste i bästa fall förbereda sig för en oordning och i värsta fall en whiplash från en följd av snabba politiska förändringar över en mängd sårbara sektorer.”

Sammantaget drar rapporten slutsatsen att en orolig energiomgång är ”allt utom oundviklig” för alla länder i G20. Som sådan rekommenderar den att investerare från alla tillgångsslag utvecklar säkringsstrategier för att navigera i det som är inställd på en turbulent period för marknaderna och att statsskuldsinvesterare samarbetar med politiska beslutsfattare för att påskynda nollövergången netto och minimera kortsiktiga störningar.

Källa: Business Green   läs mer ….

Tisdag  1/6   12:30

Tisdag

Nystartade svenska Evolar tar in investerare

Den norska baserade investeraren Magnora har ökat sin andel i startutrustningsleverantören Evolar, som siktar på att föra en produktionslinje för solceller från perovskite på marknaden. Magnora kommer nu att inneha en andel på 40,7% i företaget som en del av en långsiktig affär mellan de två, med alternativ för att ytterligare öka den aktuella insatsen ytterligare.
Magnora, en Oslo-börsnoterad investerare med olika intressen för förnybar energi, har ökat sin andel i det svenska företaget Evolar från 28,44% till 40,7% och utnyttjar den första av tre alternativ som investeraren har för att öka sin andel som en del av en längre samarbete mellan de två som tillkännagavs först i november 2020.

Evolar, baserat i Uppsala, Sverige arbetar med en lösning för perovskite tandemcellsproduktion och säger att de snart kommer att erbjuda en nyckelfärdig produktionslösning som kommer att få kunder att producera perovskite solceller med 18 månaders undertecknande av ett kontrakt.

Källa: pv-magazine    läs mer ……

Tisdag   1/6    12:12

Tisdag

Storbritannien utbyggnad av solel vill ha årliga auktioner för att nå 40 GW detta årtionde

Handelsorganisationen Solar Energy UK har uppmanat regeringen att ge mandat till detta solmål i ett samordnat rallyrop utfärdat med två kamrater. En av dem, Nuclear Industry Association, är ett medlemsorgan som säkert kommer att höja hacklar i vissa delar av energiomgångsrörelsen.
Verkställande direktören för solindustrins organ ’erkänner att kärnkraft förväntas ha en roll i brittisk kraftproduktion i övergången till en netto noll ekonomi.’

Medan nyheterna som en solbranschorganisation har efterlyst nationella mål för produktionskapacitet kan verka överraskande, kan det faktum att solenergi Storbritannien beslutade att utfärda sitt samlingsskrik axel mot skuldra med kärnkraftsindustrins förening i samma land kan visa sig vara splittrande bland förespråkarna för energin övergång.

Källa: pv-magazine   läs mer ….

Tisdag  1/6   12:01

Tisdag

Liquid Wind säkrar 40 miljoner kronor i finansiering för att producera elektrobränsle

Liquid Wind har säkrat 40 miljoner kronor i aktieinvesteringar. Investerare i bolaget är bland annat Alfa Laval, Carbon Clean, Falkor, Haldor Topsoe, Siemens Energy och Uniper. Finansieringen kommer att användas för att utveckla bolagets första anläggning för produktion av eMetanol, men också för att påbörja utvecklingen av kommande anläggningar.

Liquid Wind är ett ”Power-to-Fuel” företag som utvecklar anläggningar för att producera koldioxidneutralt flytande bränsle, s.k. eMetanol som initialt kommer att säljas som ett koldioxidneutralt fartygsbränsle. Den marina sektorn förbrukar hela 350 miljoner ton fossilt bränsle per år och eMetanol innebär en möjlighet att ställa om till en mer hållbar sjöfart.

Om marinindustrin byter ut det fossila bränsle som används idag mot eMetanol så beräknas de fossila koldioxidutsläppen minska med 94%.

Källa: Liquid Wind    läs mer ……

Tisdag   1/6    11:46

Tisdag

Senast 2040: Bensin och diesel ska fasas ut i Sverige

Det är utredaren Sven Hunhammar, som står bakom utredningen, och som skriver på DN Debatt.

”Utredningen föreslår att fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige senast 2040. En utfasning 2040 gör det lättare att nå målet om nettonollutsläpp i alla sektorer senast 2045 och gör Sverige till ett föregångsland”, skriver han rapporterar Di.

Sven Hunhammar, som är måldirektör på Trafikverket och doktor i naturresurshushållning, har fått i uppdrag att genom den statliga Utfasningsutredningen komma fram till ett årtal då fossila drivmedel är utfasade i Sverige.

Det är drivmedel som används till inrikes transporter och arbetsmaskiner – och som utgör hela 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Källa: Dagens PS   läs mer ….

Tisdag  1/6   11:33

Tisdag

Byggstart för NordGen på Campus Alnarp

Både Akademiska Hus och NordGen har högt ställda hållbarhetsmål och för att byggnaden ska få ett så litet klimatavtryck som möjligt kommer den att byggas i trä.
Taket ska dessutom utrustas med både grön sedum och solceller som kommer att generera omkring 60 000 kWh miljövänlig el varje år och motsvara 100 procent av byggnadens fastighetsel samt 35 procent av verksamhetens elenenergianvändning.

– Den nya byggnaden kommer att stötta NordGens viktiga arbete på ett ännu bättre sätt än tidigare och platsen har närhet till både odlingar, växthus och Sveriges lantbruksuniversitets verksamhet.
Att NordGen väljer att stanna på Campus Alnarp bidrar också till att befästa området som ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Källa: Nya Projekt   läs mer ……

Tisdag   1/6    09:52

Tisdag

Var femte husägare vill installera solpaneler under 2021

Med avstamp i de senaste årens statistik från Energimyndigheten är det tydligt att svenskarna blir mer och mer intresserade av att installera solpaneler. De senaste siffrorna från Energimyndigheten den 31 mars 2021 visar på nästan 66 000 installerade solcellsanläggningar. Det är en ökning med nästan 50 procent jämfört med för ett år sedan.

Intresset är fortsatt mycket högt och var femte husägare, 19 procent, uppger i en ny Sifo-undersökning på uppdrag av Ecster att de planerar att skaffa solceller under 2021.

Priset är den avgörande faktorn för de som går i planer att skaffa solceller – 11 procent uppger att de planerar att skaffa solpaneler om priset är det rätta. 4 procent uppger miljöskäl som anledning. Lika många uppger att anledningen är lägre elkostnader framöver.

Källa: Ecster   läs mer ….

Tisdag  1/6   10:27

Tisdag

Medborgarnas tillskott av el minskar i Tyskland när stora investerare tar över

Tysklands strävan att ersätta konventionell kraft med förnybara energikällor som sol- och solceller har inte bara förändrat sitt energisystem och skakat upp etablerade energitjänster, det har också gjort miljontals tyskar till elproducenter.
Medborgarnas engagemang och överklagandet av oberoende och ”energidemokrati” är en anledning till att tyskar starkt har stött energiövergången trots högre kraftpriser.
Men efter 20 år upphör inmatningsbetalningarna som de första incitamenten för förnybara kraftanläggningar, vilket hotar att göra dessa tidiga adopterare åskådare igen.
Samtidigt har det varit svårt för medborgarnas energigrupper att konkurrera mot större anbudsgivare i regeringens nya auktionssystem som fastställer ersättning för vind- och solparker, varnar experter.

Källa: Clean Energy Wire   läs mer ……

Tisdag   1/6    09:52

Tisdag

Bankjättar samarbetar för att påskynda netto-nollövergången för stålindustrin

Sex ledande långivare till stålindustrin – ING, Citi, Goldman Sachs, Societe Generale, Standard Chartered och UniCredit – har skapat en ny arbetsgrupp med fokus på avkolning.
Panelen kallas Steel Climate-Aligned Finance Working Group och kommer att bestå av höga representanter från varje banks metall- och gruvteam samt personal inom hållbarhet och klimat. De kommer att arbeta tillsammans för att utveckla ett finansieringsavtal, som ska undertecknas av alla medlemsföretag och andra banker och investerare, som är anpassat till Parisavtalet.

I ett uttalande sa gruppen att den globala stålsektorn för närvarande ”saknar kommersiellt lönsamma alternativ” till målet. Tanken med finansieringsavtalet är att öka investeringarna i potentiella alternativ som ännu inte är kommersiellt mogna.

Källa: Edie   läs mer ….

Tisdag  1/6   09:35