// JULI NYHETER //

Tio förnybara nyheter varje vardag

med fokus på energi-omställningen

Fredag

Minister positiv till solcellspark på Åland

Det säger utvecklingsminister Alfons Röblom (HI) med anledning av att det franska storföretaget Neoen för tillfället utreder möjligheterna att bygga en solpanelspark på Åland.

Ålands Radio berättade i går att Neoen har anlitat åländska Flexens för att göra en förstudie. Bland annat letar man efter lämpliga markområden i närheten av elnätets 110 kilovolts stamlinje, gärna åtminstone 20 hektar mark, det vill säga en yta motsvarande 28 fotbollsplaner. Att Neoen är intresserade av just Åland som plats för en solpanelspark är för att vi har många soltimmar och begränsade snömängder.

Landskapsregeringen har satt målsättningen att Åland ska bli ett naturligt centrum för förnyelsebar energi i Norden.

– Det här går ju helt i linje med det, säger Alfons Röblom.

Källa:

30.7. 2021  14:53 CET

Fredag

Underskattad solenergi

Allt fler investerar i solceller på sina tak. Det känns inte minst bra för nyblivna elbilsägare att kunna producera eget drivmedel. Ändå hävdas inte sällan att solenergin i Sverige aldrig kan få mer än en marginell betydelse. Men det är att underskatta potentialen i denna ständigt förnybara energikälla.

För tio år sedan gav solen i Tyskland 1 TWh el, nu producerar solcellerna i detta land 39 TWh. Energiprofessorn Tomas Kåberger konstaterar (ETC 26/7) att solenergi till och med var den största elkällan i Tyskland under en solig vecka nyligen. Solen producerade mer el än kärnkraften, mer än brunkolen och mer än vindkraften. Vinden är för övrigt Tysklands största energikälla för el.

Trots att Skåne och södra Sverige har likvärdiga förutsättningar för solenergiproduktion som Tyskland ligger vi efter på detta område. Förra året gav solenergin för första gången mer än 1 TWh el i vårt land. Frågan är då om vi kan få en lika stark expansion som i landet söder om Östersjön. Eftersom solel har blivit mycket billigare sedan Tyskland inledde sin satsning bör det vara fullt möjligt.

Källa:

30.7. 2021  14:45 CET

Fredag

Acrinova ställer om sina fastigheter

Acrinovas andra stora energiambition är att ställa om alla befintliga fastigheter till att bli så lite beroende av energi utifrån som möjligt.
– Att ställa om våra fastigheter tar tid. Vi har hus av många olika typer byggda från 1940-talet och framåt, men målet är att ha klarat av de flesta till 2025. Just nu arbetar vi till exempel med en fastighet på Kamaxelgatan där vi installerar en värmepumpsanläggning och monterar solceller på taket, berättar Ulf.

För den el som ändå behöver köpas in väljer Acrinova grön el från Skånska Energi.
– Så långt vi kan vill vi producera egen energi i våra fastigheter, men att nå nollenergilösning överallt, det är svårt. Vi kommer alltid att behöva köpa in el, även om det ska bli allt mindre. Grön el är en självklarhet för att hjälp oss minska vårt klimatavtryck och Skånska Energi är en lokal leverantör vi trivs mycket bra med.

Källa:

30.7. 2021  14:32 CET

Fredag

TetraSpar demo har installerats i off Norge

TetraSpar flytande havsdemonstrationsturbin har installerats på en testplats utanför Norges kust.

Enheten har utplacerats vid METCentres testplats utanför ön Karmoy nära Stavanger efter transport från hamnen i Grenaa i Danmark.

Kabelinstallation är planerad till sensommaren, säger Stiesdal Offshore Technology.
Demon har utvecklats av ett konsortium av Shell, RWE och Tepco samt Stiesda

Källa:

30.7. 2021  14:26 CET

Fredag

INDIEN: Lagra din el hemma kommer starkt

Rapporten med titeln ”2021 Nivåiserad kostnad för lagring bakom mätaren i Indien” syftar till att presentera en ögonblicksbild av de nuvarande och beräknade kostnaderna för energilagring i Indien för BtM-applikationer. Den nivåiserade lagringskostnaden är en viktig finansiell parameter som indikerar genomförbarheten för energilagringssystem.

Rapporten visar att energilagring kommer att bli ett ekonomiskt lukrativt alternativ för de flesta privat- och kommersiella konsumentkategorier i landet, till följd av förväntade fall i batteripriserna under de kommande åren.

Medan kommersiella konsumenter kan överväga sol-plus-energilagring så tidigt som 2023 för minskning av elräkningen, för högtaxande betalande bostäder, kommer systemet att nå nätparitet efter 2027. Dessa datum leder faktiskt fram det billiga lagringsscenariot med 2-3 år, eftersom livskraftig lagring i stor skala tidigare ansågs möjlig först 2025 eller senare, och på bostadsnivå, ännu senare 2030.

Källa:

30.7. 2021  13:54 CET

Fredag

De planerade att bygga fartyg som drivs av ammoniak med litet CO2 utsläpp

Belgiens Exmar och det kanadensiska gödselföretaget Nutrien har gått samman för att utveckla och bygga ett koldioxidsnålt ammoniakdrivet fartyg redan 2025.

Samarbetet syftar till att minska Nutriens utsläpp från sjötransporter och möjliggöra kommersiell utveckling av ett ammoniakdrivet fartyg.

Nutrien och Exmar kommer att samarbeta för att välja en tillverkare av ammoniakmotorer och försörjningssystem, ett varv som kan bygga ett ammoniakdrivet fartyg och använda Nutriens befintliga koldioxidsnåla ammoniakförsörjning från Geismar, LA som bränsle.

Nutrien har aktivt drivit utvecklingen av koldioxidsnål ammoniak i mer än ett decennium, och det förväntas att användningen av denna ammoniak kommer att uppnå en minskning av växthusgasutsläppen med upp till 40%.

Källa:

30.7. 2021  13:45 CET

Fredag

Krav på flexibilitet - bra exempel från ett elkooperativ i Colorado

Colorado -elkooperativet på 43 000 medlemmar i Colorado har introducerat ett urval av innovativa energisparprogram för kunder.

En av dessa är Peak Time Payback-programmet som belönar medlemmar för att minska elanvändningen under en två-fyra timmars period när prognosbehovet är högre än vanligt.

Deltagarna kan få så mycket som $ 1/kW, beroende på den kritiska nivån, och medlemmar som helhet kan spara upp till $ 15/kW i undvikna efterfrågeavgifter, säger Lisa Reed, energiprogramchef på Holy Cross, i en presentation på SEPA’s Grid Evolution Summit.

En av de största deltagarna i programmet, Eagle River Water & Sanitation District, ändrade helt enkelt sin vattenbehandling och pumpar, sa hon.

Källa:

30.7. 2021  13:31 CET

Fredag

Elektrolysörföretaget fördubblar fabriken och skapar 200 nya jobb

Antalet kvadratmeter fyrdubblas till 16 500 kvadratmeter. Samtidigt räknar Green Hydrogen Systems med att anställa 200 nya anställda vid fabriken till 2025.

Utbyggnaden av fabriken kommer att kosta 250–300 miljoner kronor. I priset ingår också köp av en tomt på 60 000 kvadratmeter. VD Sebastian Koks Andreasen säger att företaget kontinuerligt kommer att ta de nya anläggningarna i bruk fram till 2023.

– När vi säger 300 anställda 2025 är det i runda siffror. En del av dem kan också behöva sitta i laboratoriet i Köpenhamn. Jag undrar om vi också har etablerat oss utomlands vid den tiden. Det är planen. Men i det vi bygger nu finns det plats för 300 anställda, säger Sebastian Koks Andreassen.

Källa:

30.7. 2021  13:23 CET

Fredag

Vattenfall marknadsför Arcadis Ost vindkraftpark på 257 MW

Vattenfall AB har ingått ett samarbetsavtal som ansvarar för direktmarknadsföringen av elen som kommer att genereras av 257 MW Arcadis Ost 1 havsbaserad vindkraftpark i tyska Östersjön.

Det svenska elnätet tillkännagav affären idag och förklarade att det i Tyskland är typiskt för operatörer av förnybara energikällor att välja ett specialföretag för att fungera som en ”direkt marknadsförare” för den el de producerar istället för att hantera denna uppgift på egen hand. Vattenfall avslöjade inte kontraktets värde.

Arcadis Ost 1 är ett 27-turbinprojekt som utvecklas av Belgiens Parkwind NV cirka 19 kilometer nordost om ön Rügen i kustvattnet i Mecklenburg-Vorpommern.

Vindparken, som kommer att använda MHI Vestas -hårdvara, kommer att gå in i byggnadsfasen under andra kvartalet 2022 och mata första kraften till nätet i slutet av det året.

Källa:

30.7. 2021  13:13 CET

Fredag

Volocopter har gjorde den första bemannade testflygningen av en eVTOL i USA

Framtiden för kollektivtrafik är nästan här. Volocopter, en tysk flygstart, flög sin helelektriska Volocopter 2X i fyra minuter på tisdag på Oshkosh air show i Wisconsin och slutförde den första offentliga bemannade testflygningen av en helt elektrisk vertikal start och landning (eVTOL) i USA, enligt ett företagsuttalande.

Volocopter 2X lyfte iväg i en höjd av 50 meter och flög i fyra minuter med en topphastighet på 29 km / h över Wittman Regional Airport som en del av Experimental Aircraft Association’s AirVenture Oshkosh 2021.

Volocopters lufttaxistjänst börjar om ”inom två år”
”Volocopter lyckades genomföra den första amerikanska offentliga bemannade testflygningen av ett eVTOL-företag i USA är en milstolpe för industrin och en påminnelse om att vår kommersiella lansering närmar sig snabbt”, säger Florian Reuter, VD för Volocopter.

Källa:

30.7. 2021  13:05 CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Kanarieöarna lanserar 3 GW flytande vindpark

Stödjande marknadsförhållanden på öarna kommer att hjälpa Spanien att utveckla den reglering och försörjningskedja som behövs för konkurrenskraftiga projekt, berättade branschexperter till Reuters Events.
Tidigare denna månad tillkännagav den spanska regeringen planer på att bygga upp till 3 GW flytande vindkapacitet till 2030.

Spaniens vatten är i allmänhet för djupa för konventionella havsbaserade vindprojekt med fast botten och landet ser nu efter framväxande flytande vindteknik för att minska koldioxidutsläppen och öka industrin.

Enligt ett nytt utkast till vindkarta till havs kommer regeringen att spendera minst 200 miljoner euro (236,2 miljoner dollar) på flytande FoU för vind under de närmaste tre åren och uppskattar att hamninvesteringar upp till 1 miljard euro kommer att behövas före 2030.

Källa:

29.7. 2021  13:51 CET

Torsdag

En stad i Florida ville komma från fossila bränslen, delstaten stoppade detta.

I januari skulle Tampa bli den 12: e staden i Florida som satte ett klimatmål att övergå till 100 procent ren energi. Men det var innan naturgasindustrin och republikanska lagstiftare blev inblandade.

Tampas stadsfullmäktige Joseph Citro hade arbetat i flera månader med miljögrupper och lokala företag på en icke-bindande resolution – mer av en North Star för staden än en obligatorisk politik. Som en del av sitt mål för ren energi stödde resolutionen ett förbud mot ny infrastruktur för fossila bränslen inklusive rörledningar, kompressorstationer och kraftverk.

Ingen politik på statsnivå i Florida kräver att utsläpp av planetvärme minskas, och vissa federala och statliga lagstiftare förnekar vetenskapen om klimatförändringar som orsakats av människor. Så det har varit upp till städer att göra vad de kan, som att köpa elbussar och driva kommunala byggnader med förnybar energi.

Källa:

29.7. 2021  13:18 CET

Torsdag

Boeing satsar på biodrivmedlet SAF globalt

Boeing, SkyNRG och SkyNRG Americas har meddelat ett partnerskap som fokuserar på att skala tillgången och användningen av hållbara flygbränslen (SAF) globalt.
Boeing kommer också att investera i SkyNRG Americas SAF-produktionsprojekt, som Alaska Airlines är partner för.
”Hållbara flygbränslen är säkra, bevisade och erbjuder den största potentialen att minska vår industris koldioxidutsläpp på kort, medellång och lång sikt”, säger Boeings hållbarhetschef Chris Raymond. ”Detta partnerskap är en viktig milstolpe på vår resa för att minska koldioxidutsläppen i rymden, samtidigt som man ser till att dess samhälleliga och ekonomiska fördelar är tillgängliga för människor överallt.”

Boeing, SkyNRG och SkyNRG Americas kommer att arbeta tillsammans för att påskynda SAF-utvecklingen globalt, med fokus på att skala produktionskapaciteten, öka medvetenheten och engagera intressenter i hela värdekedjan, inklusive flygbolag, myndigheter och miljöorganisationer.

Källa:

29.7. 2021  13:08 CET

Torsdag

Europeiska kommissionen godkänner Frankrikes incitamentsprogram för 30 miljarder euro

Paris avser att säkra 34 GW sol-, vind- och vattenkraftproduktionskapacitet fram till 2026 genom att erbjuda generatorer premiebetalningar – bestämda av konkurrenskraftigt omvänd bud bland utvecklare – för att fylla på elpriset på marknaden.

Europeiska kommissionen har upplyst Frankrikes femåriga program om 30,5 miljarder euro för att stimulera sol-, vind- och vattenanläggningar på land enligt sina regler för statligt stöd.

Lagstiftande organ meddelade på tisdag att de har viftat igenom planerna för den franska regeringen att erbjuda premiumbetalningar för att fylla på elpriset på marknaden, med den övre siffran som bestäms av konkurrenskraftiga anbud bland rena energiproducenter.

Källa:

29.7. 2021  12:56 CET

Torsdag

Projekt för att fånga koldioxid blir allt fler i världen

Stora energi- och kemiföretag ser alltmer efter att fånga, använda och lagra koldioxid (CCS) för att hantera växthusgaser som genereras av deras verksamhet.

I Skottland förra veckan fick Acorn CCS-projektet ExxonMobil som kund och valde Carbon Clean för att tillhandahålla teknik för att fånga koldioxid. Om det öppnar som planerat i mitten av detta decennium kommer Acorn att lagra 5–10 miljoner ton koldioxid per år från anläggningar vid eller nära St Fergus-gaskomplexet. Det antalet kan växa till 20 miljoner ton i mitten av 2030-talet.

Den brittiska regeringen har satt upp ett nationellt koldioxiduppsamlingsmål på 10 miljoner ton per år 2030, vilket motsvarar 4 miljoner bilar.

Acorn är ett partnerskap mellan Shell, Harbor Energy och Pale Blue Dot Energy, ett dotterbolag till koldioxidiseringsspecialisten Storegga. Det kemiska företaget Ineos och oljeraffineriet Petroineos har också skrivit på projektet.

Källa:

29.7. 2021  12:37 CET

Torsdag

USA: Indiana provar vägar som laddar el-bilar

Ett tyskt företag som heter Magment har samarbetat med Indiana State Government och Purdue University för att testa nya, högteknologiska gator som automatiskt laddar batteriet på alla elfordon utrustade med en speciell mottagare som kör ner dem.

Vägarna är beroende av magnetiska partiklar blandade i betong som, när de är elektrifierade, kan överföra kraft med 95 procent effektivitet, enligt Tech Xplore. Tekniska detaljer är fortfarande knappa, men fler uppgifter bör dyka upp efter ett kommande test på en liten vägsträcka som byggs nära Purdues campus. Om allt går bra kan Indiana Department of Transportation bygga fler av vägarna i hela staten och antyda en framtid där offentlig infrastruktur medvetet byggs för att stödja renare transportsätt.

Källa:

29.7. 2021  11:42 CET

Torsdag

Fossila bränslen är dubbelt dyrare än förnybart i hela Europa, säger rapporten

Att generera elektricitet från förnybara källor i Europa är nu halva priset på fossila bränslen eftersom förorenande kraftproduktion på kontinenten inte återhämtar sig från pandemin och förnybara energikällor växer, enligt en ny rapport från Ember energy thinktank.

Rapporten sa att detta berodde på en ökning av kostnaden för bränslen som kol, med den totala elbehovet från länder när COVID-19-begränsningarna upphävs.

Det framhöll hur produktionskostnaderna från nya vind- och solkraftsanläggningar i stora europeiska ekonomier var mycket lägre än för fossila bränslegeneratorer. I Spanien är kostnaden för att generera kraft från gas- och stenkolanläggningar tredubbla kostnaderna för ny vind och till exempel dubbla kostnaderna för nya solinstallationer.

Källa:

29.7. 2021  11:02 CET

Torsdag

Förnybara energikällor blev den näst vanligaste amerikanska elkällan 2020

År 2020 genererade förnybara energikällor (inklusive vindkraft, vattenkraft, sol, biomassa och geotermisk energi) rekordhöga 834 miljarder kilowattimmar (kWh) el, eller cirka 21% av all el som produceras i USA. Endast naturgas (1617 miljarder kWh) producerade mer elektricitet än förnybara energikällor i USA 2020.

Förnybara energikällor överträffade både kärnkraft (790 miljarder kWh) och kol (774 miljarder kWh) för första gången. Resultatet 2020 berodde främst på betydligt mindre kolanvändning i amerikansk elproduktion och stadigt ökad användning av vind och sol.

År 2020 minskade USA: s elproduktion från kol i alla sektorer med 20% från 2019, medan förnybara energikällor, inklusive solskal, ökade med 9%.

Vind, som för närvarande är den vanligaste källan till förnybar el i USA, ökade med 14% 2020 från och med 2019. Solproduktion (från projekt större än 1 megawatt) ökade med 26% och småskalig sol, till exempel nät- anslutna solpaneler på taket ökade med 19%.

Källa:

29.7. 2021  10:51 CET

Torsdag

Världens mest kraftfulla tidvatten-turbin börjar exportera kraft till elnätet i Skottland

Världens mest kraftfulla tidvattenturbin, byggd av den skotska tidvattenturbintillverkaren Orbital Marine Power, har börjat exportera kraft till det brittiska elnätet och levererar en viktig milstolpe för tidvattenindustrin.

2MW O2 tidvattenturbinen ligger vid European Marine Energy Center (EMEC) vid Skottlands Orkneyöar, förankrad i tidvattenprovplatsen Fall of Warness.

Mätningen 74 meter och dra nytta av några av de starkaste tidvattenströmmarna i världen förväntas O2 tidvattenturbinen gå under de närmaste 15 åren och generera tillräckligt med el för att möta den årliga efterfrågan på cirka 2000 hem.

Källa:

29.7. 2021  10:43 CET

Torsdag

USA: Effektivisering av små vattenverk ger stora vinster

Istället för att bygga stora dammar i USA modifieras ett växande antal befintliga dammar för att producera vattenkraft.

Dessa projekt undviker de skadliga effekterna av nya dammar och kan generera tillräckligt med förnybar el för flera miljoner hem
Men dessa ombyggnader har varit den främsta källan till vattenkraftsutveckling i USA sedan slutet av 20-talets dammbyggnader. 

Och med ambitiösa mål från stater och den federala regeringen som vill minska CO2-utsläppen fram till 2035 för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Miljöförespråkare menar att ombyggnad av dammar ger möjlighet att utnyttja befintlig infrastruktur för förnybar energi samtidigt som man undviker de miljödestruktiva effekterna av nya dammar ger.

Källa:

29.7. 2021  10:22 CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Batteriteknik med järn-luft på väg till kommersialisering

Järn-luft batteriteknik håller löftet att bli den lägsta kostnaden för energilagring – mindre än en tiondel av litiumjon.

Den teknik som avanceras av Massachusetts-baserade startformulär Form Energy innebär i huvudsak rostning och avrustning av järn för att leverera energilagring i flerdagarsområdet upp till cirka 100 timmar.

I utsläppsprocessen rostas järn när det utsätts för syre från luften. Sedan med en elektrisk ström i laddningsprocessen omvandlas rost tillbaka till järn när syret avlägsnas.

Källa:

28.7. 2021  15:16 CET

Onsdag

Utsläppen minskar när Europas el kommer tillbaka renare

Vid halvårsskiftet gör vi en översikt över de framsteg som gjorts i övergången från kol till ren el i Europa, både i EU-27 och i viktiga grannländer (Storbritannien, Turkiet och västra Balkan).

Rapporten presenterar de senaste uppgifterna om Europas elproduktion under de första sex månaderna 2021 jämfört med samma period både under (H1-2020) och före (H1-2019) pandemin.

Fossila bränslen återhämtar sig inte när förnybara energikällor växer. Elbehovet var tillbaka till nivåerna före pandemin, men det är inte fossila bränslen. Utsläppen var 12% lägre.

Kolens strukturella nedgång fortsätter. Kolgenerationen var 16% lägre (-36TWh) under H1-2021 än under H1-2019.

Källa:

28.7. 2021  14:57 CET

Onsdag

Kanada’s Next Hydrogen samarbetar med Hyundai och Kia om grön vätgasproduktion

Fokus i samförståndsavtalet är att utveckla Next Hydrogens vattenelektrolysteknik och dess relaterade stack i syfte att generera grön vätgas ekonomiskt och utforska nya affärsmöjligheter och tekniska tillämpningar.

I synnerhet är fokus på alkalisk vattenelektrolys, som tekniskt anses vara en av de mest noggrant testade och beprövade metoderna för vattenelektrolys. I detta fall elektrolyseras vattnet för produktion av vätgas med användning av en alkalisk elektrolyt såsom kaliumhydroxid eller natriumhydroxid.

Målet är att utveckla stackrelaterade teknologier som utgör kärnan i det alkaliska vattenelektrolyssystemet för att minska kostnaderna för att bygga och driva systemet. Genom att förbättra prestandan bör det vara möjligt att utveckla en ny stack som kan drivas med hög strömtäthet och därmed med högre och lägre kostnad för grön vätgas.

Källa:

28.7. 2021  14:29 CET

Onsdag

Ett australiskt startup-bolag kommer med en giftfri batterielektrolyt som är billigare "med en faktor 100"

I april lanserade han startup Allegro Energy med två av sina tidigare studenter, Fraser Hughson och Rohan Borah. Starten strävar efter att kommersialisera sin mikroemulsionsbatterielektrolyt som, även om den mestadels är vattenmassa, har övervunnit spänningsbegränsningarna som vanligtvis hindrar vattenbaserade lösningar.

Så när professor Nann började träna sin uppmärksamhet på batterilagring kom han emot just dessa frågor som har förbryllat forskare i årtionden. ”Vid någon tidpunkt tänkte jag bara” varför inte göra båda? ”, Berättade professor Nann till tidningen Australia. Det vill säga varför inte göra en elektrolyt med både vatten- och lösningsmedelskomponenter i form av en mikroemulsion. ”Vi blev helt överraskade över hur bra det fungerade.”

Källa:

28.7. 2021  10:40 CET

Onsdag

Spanska Iberdrola och EIB tecknar ett nytt grönt lån på 550 miljoner euro för att öka smarta nät i Spanien

Projektet kommer att bidra till elektrifiering av den spanska ekonomin och förbättrad effektivitet via bättre automatiserings- och styrmekanismer genom digitalisering av elektriska nätverk

Medlen kommer att fördelas till investeringsplanen som täcker denna infrastruktur som i-DE – Iberdrolas spanska distributör – kommer att utveckla för 1,5 miljarder euro mellan 2021 och 2023

Denna investeringsplan hjälper till att skydda uppskattningsvis 10 000 jobb per år under genomförandeperioden
Europeiska investeringsbanken (EIB) och Iberdrola har undertecknat ett avtal för att stödja utveckling, modernisering och digitalisering av företagets eldistributionsnät i flera spanska regioner.

Källa:

28.7. 2021  10:27 CET

Onsdag

Hur prissättning av metangas från olje- och gasindustrin kan minska utsläppen

Att stoppa den nya infrastrukturen med fossilt bränsle ensam räcker inte för att begränsa stigande globala temperaturer. Politikstillverkare, företag och konsumenter måste vara villiga att ta itu med utsläpp från befintliga källor till förorening av planetvärme, inklusive metan som läckt ut från olje- och gasproduktion.

Med CO2 är utmaningens omfattning enorm, men känd. Hur mycket koldioxid som släpps ut i atmosfären kan räknas ut från antalet liter bensin som bränns i en bil. Men hur mycket metan, den primära komponenten av naturgas, läcker ut från det stora nätverket av brunnar och plattformar, rörledningar och fartyg som producerar och transporterar olja och gas över hela världen är osäkert. Forskning som publicerades i mars 2021 av Harvard University’s School of Engineering and Applied Sciences fann att metanutsläpp från olje- och gasproduktion är mycket högre än US Environmental Protection Agency uppskattar.

Källa:

28.7. 2021  10:18 CET

Onsdag

”Skandalbygget” Sydvästlänken nu i drift – sex år försenat

Energiminister Anders Ygeman kallade det ett skandalbygge i fjol – men nu är han nöjd när Sydvästlänken är i drift.

Högspänningsförbindelsen mellan Hallsberg i Närke och Hörby i Skåne skulle ha tagits i bruk 2015 enligt planen – men försenades. Och försenades igen, och igen.

”Sydvästlänken är ett skandalbygge. Jag har svårt att sätta en annan etikett på projektet efter fem år och tjugo förseningar”, sa energiminister Anders Ygeman (S) till HD och Sydsvenskan i november i fjol.

Men nu är han desto nöjdare. Under tisdagen sattes Sydvästlänken i drift. Bygget har kostat 7,3 miljarder kronor, och väntas enligt Svenska kraftnät öka överföringskapaciteten mellan mellersta och södra Sverige med 25 procent, skriver TT

Källa:

28.7. 2021  10:06 CET

Onsdag

Kan sol- och jordbruk samexistera? Vattenfall driver ett projekt i Holland

Det svenska multinationella kraftföretaget Vattenfall har presenterat planer på att genomföra ett fyraårigt pilotprojekt i Nederländerna, där man tittar på hur en specialdesignad solfarm kan kombineras med holländsk spannmålsjordbruk.

Försöket tillkännagavs av Vattenfall förra veckan, bakom nyheterna att företaget hade fått tillstånd att testa en kombination av solpaneler och organisk odling av grödor på en plats i Almere, öster om Amsterdam, i en skala på cirka 700 kW PV kapacitet.

Vattenfall sa att de arbetade på projektet med ”andra parter” och med stöd från den nederländska regeringen för att visa hur en kombination av smarta sol- och jordbruksmetoder skulle kunna upprätthålla mark för livsmedelsproduktion – till och med förbättra det, ekologiskt – och leverera ytterligare inkomstkälla för jordbrukare.

Företaget sa att resultaten av det så kallade Symbizon-projektet var särskilt viktiga för Nederländerna, där samhället ”hade reservationer” för att förlora värdefull jordbruksmark till solgenerering – en oro som börjar uppkomma oftare även i landrika Australien.

Källa:

28.7. 2021  10:00 CET

Onsdag

Test av Harley Davidson tysta modell elektriska Livewire

Tja, låt oss bara säga att jag överväger på allvar hur man köper en. Jag är slagen.

Lockdown har naturligtvis begränsat min förmåga att göra långa resor, men jag har turen att bo på de norra stränderna i Sydney med några fantastiska motorcykelvägar i närheten.

Under de senaste två månaderna, före och under avstängningen, har jag i genomsnitt gjort en hel del kilometer, inklusive ett par motorvägar, skolavgångar (när de fortfarande deltog), shopping, pendling, några glädjeturer, våta turer, och nattritt. Jag har medvetet tagit hemska vägar och tillbringat upp till två timmar i sadeln.

Med sitt 15,5kWh-batteri och ett 235 km långt stadsområde (150 km motorväg) passar Livewire perfekt till vad jag har kunnat göra. Det är nästan tyst springande betyder att jag inte irriterar någon eller väcker uppmärksamhet i bebyggda områden.

Källa:

28.7. 2021  09:49 CET

Onsdag

Pensionsföretaget Scottish Widows startar om sin miljöfond

Scottish Widows har lanserat en ”omstartad” miljöfond som ger sex miljoner kunder chansen att investera i ”stora gröna” brittiska företag, samtidigt som de screenar mot exponering för fossila bränslen.

Den nya fonden fokuserar på att investera i ”stora gröna” brittiska företag och kommer att screenas för att säkerställa att fossila bränslen inte är stödberättigade genom den. Det kommer att syfta till att investera i företag som påverkar miljön och de som leder sina sektorer positivt genom progressiv politik.

Omstarten baseras på den ursprungliga Scottish Widows Environmental Fund som lanserades 1989. Den innehar för närvarande tillgångar på cirka £ 250 miljoner och är tillgänglig för sex miljoner kunder.

Källa:

28.7. 2021  09:28 CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Gruvjätten Rio Tinto förser sin gruva på Madagaskar med el genererad från en hybrid vind- och solanläggning

Rio Tinto är världens näst största metall- och gruvföretag i fokus för innovation och transformation. Den här gången har gruvgiganten siktat på att förbättra sin förnybara strategi för att upprätthålla pågående och framtida projekt i ett långsiktigt avtal med CrossBoundary Energy för att driva sin verksamhet.

I det överenskomna 20-åriga kraftköpsavtalet (PPA) kommer en 12MW vindkraftspark och 8MW solanläggning att förse Rio Tinto med el till sin QMM ilmenite-gruva i Fort Dauphin, Madagaskar. Projektet förväntas påbörjas i år, med verksamhet planerad att börja i början av 2022 vid solfabriken och i slutet av 2022 på vindkraftsparken.

Rio Tinto kommer också att se 60% av gruvan som omfattas av affären, samt tillägg av ett litiumjonbatteriets energilagringssystem – något som utan tvekan kommer att visa sig vara fördelaktigt inom den närmaste framtiden när den globala efterfrågan på litium fortsätter att stiga .

Källa:

27.7. 2021  12:15 CET

Tisdag

Gas industrin investerar stort i nya naturgassatsningar trots Parisavtalet

Nu avslöjar data från det globala underrättelseföretaget GlobalData, som uteslutande ses av Energy Monitor, hur långt den globala gasindustrin är från att komma in i den förvaltade nedgång som krävs för utsläpp av växthusgaser netto.

Det finns en global pipeline av flera miljarder dollar med nya naturgasprojekt, inklusive 1,1 miljarder dollar för att få hundratals nya gasfält online, 900 miljarder dollar för nya gasledningar och 500 miljarder dollar för avveckling av befintliga och planerade gasfält.
Sammantaget visar uppgifterna att framtida investeringar i naturgasprojekt kommer att vara mer än $ 2 trn – och denna siffra är sannolikt en underskattning på grund av saknad data för många listade projekt.

Källa:

27.7. 2021  12:06 CET

Tisdag

USA s energiomvandling skapar många nya jobb men också några gamla utmaningar

President Bidens strävan efter ”goda fackliga jobb” inom ren energi har ökat hoppet om att organisera sol- och vindarbetare kan stänga löneklyftan mellan dem och fossila bränslearbetare.
För två år sedan märkte Skip Bailey många lastbilar från ett företag som heter Solar Holler som kör runt Huntington, West Virginia. En facklig arrangör med International Brotherhood of Electrical Workers, Bailey såg en möjlighet.

”Vi vill komma in på solbranschen,” sade han och förutsade att industrin kommer att växa i hans hemregion, som inkluderar historiska kolsamhällen i West Virginia, Kentucky och Ohio.

Bailey pratade med Solar Holler om fackförening av sina anställda som installerar solcellspaneler på hem. IBEW visade företaget sin lokala utbildningsanläggning för elektriker och förklarade de sjukförsäkringar och pensionsplaner som det erbjuder.

Källa:

27.7. 2021  11:58 CET

Tisdag

Italian Oil Major Eni förvärvar stor portfölj förnybart i Frankrike och Spanien

Eni har förvärvat 9 RE-projekt på totalt 1,2 GW kapacitet från Azora Capital i Spanien. Företaget har också förvärvat Dhamma Energy Group, vars solprojekt i olika utvecklingsstadier i Frankrike och Spanien har en kumulativ kapacitet på 3 GW.

Det italienska olje- och gasföretaget Eni har förvärvat portföljer för förnybar energi i Spanien och Frankrike genom två separata affärer: förvärvet av 9 VE-projekt på sammanlagt 1,2 GW kapacitet från Azora Capital i Spanien; och förvärvet av Dhamma Energy Group, vars solprojekt i olika utvecklingsstadier i Frankrike och Spanien har en kumulativ kapacitet på 3 GW.

Enis avtal med Azora Capital, genom dotterbolaget Eni Gas e Luce, innebär förvärv av tre vindkraftsparker i drift och en vindkraftspark under uppbyggnad i det centrala / norra området av landet för totalt 230 MW och fem stora solceller projekt i avancerad utveckling för cirka 1 GW.

Källa:

27.7. 2021  11:37 CET

Tisdag

Polska R Power har finansiering på 91 MW solcellsparker

Den polska utvecklaren R Power har säkrat byggfinansiering för en 91MW-portfölj med sju solcellsparker i Polen.

Ett avtal på 242 miljoner PLN (53 miljoner euro) har tecknats med BNP Paribas Bank Polska och Santander Bank Polska.

Projekten vann på auktioner förra året, sa R Power. R Power-grundaren Tomasz Sek sa: ”Under de senaste två åren, som en del av bankfinansieringen, erhöll vi totalt 770 miljoner PLN för byggande av projekt i Polen.

”I år, i juni, etablerade vi ett rekordstort program för obligationer för 1 miljard PLN. ”Vi tror att solceller är en sektor som har utmärkta perspektiv i vårt land.”

Källa:

27.7. 2021  11:19 CET

Tisdag

Musk menar att elbilar är den enda vägen framåt

Teslas VD Elon Musk har förklarat att elbilsmarknaden befinner sig på en global böjpunkt, eftersom den så kallade EV ”upstart” levererar sin första miljard dollar kvartalsvisa vinst och etablerar sig som både den snabbast växande och en av de mest lönsamma bilföretagen i världen.

”Det är nu klart för allmänheten att elfordon är den enda vägen framåt,” sade Musk i vad som kan visa sig vara en av hans senaste framträdanden vid företagets kvartalsinvestering, såvida han inte har något ”viktigt” som han behöver säga .

Q2-resultatet levererade ungefär på analytikernas förväntningar. Den inkluderade nettoresultatet på 1,14 miljarder US-dollar (A1,54 miljarder dollar) på kvartalsintäkter på 1,1 miljarder US-dollar (A16,2 miljarder dollar), med bilintäkter (försäljning av bilar), vilket slog 10 miljarder US-dollar för den första tid.

Källa:

27.7. 2021  11:13 CET

Tisdag

Tjeckien vill bygga ett gigafabrik för batterier

Den tjeckiska regeringen godkände på måndagen en promemoria mellan staten och energibolaget ČEZ om ett framtida gigafactoryprojekt, som skulle producera batterier till elfordon, till en investering på 2 miljarder euro från statsbudgeten.

Enligt nyhetssajten Seznam Zprávy kan projektet involvera Volkswagen eller sydkoreanska lg, men den tjeckiska regeringen har hittills vägrat att kommentera möjliga partners.

Industriminister Karel Havlíček betonade att gigafactoryprojektet skulle kunna skapa minst 2 300 arbetstillfällen.

Sådana investeringar anses vara avgörande för Tjeckien, som till stor del är beroende av bilindustrin.

I promemorian står det att gigafactory är ett ”strategiskt projekt som kan påskynda omvandlingen av både energi- och fordonsindustrin”.

Källa:

27.7. 2021  10:48 CET

Tisdag

Hur mycket vatten går det åt i vätgastillverkning när den skalas upp fram till 2050

Det är ingen mening att öka vätgas om andra resursbegränsningar kommer att stoppa det. Här sammanfattar Herib Blanco på IRENA deras forskning om hur mycket vatten som kommer att behövas vid produktion av vätgas genom elektrolys (dvs. från vatten) och kostnaderna.

Blanco konstaterar att vattenavtrycket är mycket platsspecifikt och beror på den lokala vattentillgängligheten, förbrukningen, nedbrytningen och föroreningarna. Effekten på ekosystemet måste också beaktas. Men siffrorna antyder att vattenförbrukningen inte bör vara ett stort hinder för att skala upp förnybart vätgas, säger Blanco.

Källa:

27.7. 2021  10:40 CET

Tisdag

Tysklands vindkraftsandel i Nordsjöns ökar under första halvåret 2021

Den totala andelen tysk vindkraft som produceras av Nordsjöverk växte till 16,63 procent hittills 2021 trots en generell minskning jämfört med första halvåret 2020 på grund av lugnt väder, har nätoperatören TenneT rapporterat. Enligt ett pressmeddelande producerade vindkraftverk i Nordsjön betydligt mindre kraft under de första sex månaderna i år på grund av brist på starka vindar.

Eftersom detta ledde till att vindkraftsparkernas avkastning på land minskade ytterligare, ökade den totala andelen nordsjögenererad vindkraft med 6,6 procent från januari-juni 2021. VD för TenneT, Tim Meyerjürgens, hävdade att detta bevisar hur viktigt en expansion av havsbaserad vind. energiproduktion är för energisäkerhet.

”Särskilt under svagare vindår flyttas förhållandet mellan genererad vindkraft mot offshore”, sa han. ”Där genererar vi i genomsnitt ungefär dubbelt så många fullastningstimmar som på land och kan därför delvis kompensera för lugn på land.”

Källa:

27.7. 2021  10:31 CET

Tisdag

Finansbranschen förändras, hållbara investeringar står nu för en tredjedel av den globala marknaden

Hållbara investeringsmetoder som tar hänsyn till miljö-, social- och styrningsfaktorer (ESG) i portföljer har ökat med 15% under de senaste två åren och står nu för mer än en tredjedel av professionellt förvaltade tillgångar på alla större marknader.
Det är enligt Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) vartannat år Global Sustainable Investment Review. Rapporten avslöjar att tillgångar som förvaltas genom ESG-medel och tillvägagångssätt nu uppgår till 35,3 miljarder dollar, motsvarande 36% av alla professionellt förvaltade tillgångar från USA, Kanada, Japan, Australasien och Europa.

Enligt rapporten är investeringar nu en ”bransch som är i övergång” med ESG-metoder blir vanligare inom portföljval och förvaltning.

”Årets rapport lyfter fram en bransch som är i övergång, med snabb utveckling över regioner som återställer förväntningarna på hållbara investeringar, med tonvikt på att föra branschen mot bästa praxis”, skriver European Sustainable Investment Forums verkställande direktör Victor van Hoorn i förordet till rapporten.

Källa:

27.7. 2021  10:16 CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Siemens Gamesa och Irländska SSE ingår en vätgaspakt

SSE Renewables och Siemens Gamesa har undertecknat ett samförståndsavtal för att utforska möjligheten att producera och leverera grön vätgas genom elektrolys med energi från två landparker i Skottland och Irland.

Partnerskapet syftar till att omfatta hela den gröna vätgas värdekedjan, inklusive konstruktion, hantering av leverantörskedjor, kundintag och lagring, slutanvändares krav, tillförlitlighet och drift och underhåll.

De två företagen sa att de också kommer att sträva efter att arbeta med kunder med grönt vätgas inom en rad branscher inklusive transporter, större destillerier och gasnätoperatörer.
Under partnerskapet strävar SSE Renewables och Siemens Gamesa till att samlokalisera vätgasproduktionsanläggningar vid två utvalda vindkraftsparker på land, var och en i Skottland och Irland, som kommer att meddelas med tiden.

Källa:

26.7. 2021  13:31 CET

Måndag

Sverige har gått med i International Solar Alliance

New Delhi: Sverige på fredag sa att man har ratificerat ramavtalet för International Solar Alliance, ett initiativ från Indien som syftar till att främja förnybar energi och hållbar utveckling. Den svenska ambassadören i Indien, Klas Molin, sa att Sverige är glada att gå med i International Solar Alliance (ISA).

Han sa att Sverige hoppas kunna föra sin expertis och sin erfarenhet av förnybar energi och ren energiteknik till diskussioner i ISA för att bidra till att möta de utmaningar som är kopplade till klimatförändringar.

”Sverige är glada att ansluta sig till ISA. Premiärminister Lofven upprepade premiärministern Modi behovet av förstärkt globalt samarbete vid deras senaste möte,” sa Molin.

Källa:

26.7. 2021  13:16 CET

Måndag

Storskalig flytande vind upphandlas i Frankrike

Frankrike har stängt världens första auktion någonsin för en flytande havsbaserad vindkraftspark i kommersiell storlek. Den framtida vindkraftsparken kommer att ligga i Atlanten söder om Bretagne och kommer att ha en kapacitet på 250 MW. Frankrike kommer sedan att auktionera ut två andra flytande projekt av samma storlek under nästa år. Dessa kommer att ligga i Medelhavet som också har goda förutsättningar för flytande vind.

Auktionen är ett stort steg i uppskalning och kommersialisering av flytande vindteknik. Kommersialisering kommer att sänka kostnaderna för flytande vind som det har gjort för annan teknik. Auktionen har ett takpris på € 120 / MWh och vinnarpriset förväntas vara under € 100 / MWh – mycket lägre än tidigare testprojekt för flytande havsvind.

Källa:

26.7. 2021  13:05 CET

Måndag

I Indien pågår en auktion om 2 GW lagring

Detta blir det första fristående lagringsanbudet från SECI när det kommer.
Tillkännagivandet kommer när myndigheterna långsamt har sammanställt hela ramverket för att möjliggöra ett stort batteri-ekosystem på lagstiftningsfronten.
I ett överraskande drag har Solar Energy Corporation i Indien utfärdat ett meddelande som antydar sina planer på ett 2000 MWh lagringsanbud. Meddelandet nämner att det slutliga anbudet skulle vara ute den 31 augusti 2021.

Detta verkar vara det första lagrings enda anbudet från myndigheten och följer NTPC: s intresseanmälan tidigare om totalt 1000 MWh energilagringsalternativ vid dess olika kraftverk över hela Indien.

Källa:

26.7. 2021  12:58 CET

Måndag

Kvantdatorer skall vara med och bygga framtidens elnät

Quantum Upgraded Electric System of Tomorrow (QUEST) -initiativet, som har lanserats vid University of Denver, syftar till att bygga ett universitetsindustrikonsortium för att få kraften i kvantinformation och kvantberäkning till utmaningarna med att bygga nätet för framtida.

Konsortiet kommer att fokusera på att utveckla nya kvantmodeller, metoder och algoritmer för att lösa en rad nätproblem snabbare och mer exakt än vad som hittills varit möjligt.

Potentiella ämnen inkluderar ökad nivå av kunddeltagande i nätet, möjligheter till distribuerad energiresursintegrering och -utnyttjande, effektkvalitet och förbättrad tillförlitlighet samt förvaltning och systemeffektivitet.

Källa:

26.7. 2021  12:45 CET

Måndag

Tesla Powerwalls i Kalifornien skapar virtuella kraftverk

Dessa ”anläggningar” består av distribuerat energilagring och stabiliserar nätet och slutar ofta med behovet av ny fossilproduktion. Tesla-kunder i Kalifornien är de senaste som går med i rörelsen.
Med bara en knapptryckning på din smartphone kan du också assimilera dig till ett regionalt kraftverk från ditt garage.

Över hela landet har ett antal virtuella kraftverk (VPP) gjort nyheter. Dessa anläggningar består helt och hållet av distribuerad energilagring och stabiliserar nätet och eliminerar ofta behovet av nya fossila anläggningar.

Från och med 22 juli, om du har en Tesla Powerwall och en app installerad, kan du ”välja” i California Tesla Virtual Power Plant. Företagssidan noterar att projektet för närvarande erbjuds utan kompensation och används som en offentlig tjänst under de nuvarande utmaningarna i Kalifornien.

Källa:

26.7. 2021  12:34 CET

Måndag

Tyska RWE bygger en av de största batterilagringsanläggningarna i Tyskland

Spritt över två platser och i kombination med vattenkraftverk – RWE bygger ett av de största och mest innovativa batterilagringssystemen i Tyskland.

Ett batterisystem med en total kapacitet på 117 megawatt installeras vid företagets kraftverk i Lingen (Niedersachsen) och Werne (Nordrhein-Westfalen). Det som är speciellt med detta projekt är att batterierna praktiskt taget kommer att kopplas till RWE: s flodkraftverk längs floden Mosel.

Genom att höja eller minska genomströmningen vid dessa kraftverk kan RWE göra ytterligare kapacitet tillgänglig, även som balanseringsenergi. Denna kopplingsprocess höjer batteriets totala kapacitet med ytterligare 15 procent. Så batteriet och vattenkraftstationerna arbetar hand i hand för att hålla frekvensen i elnätet stabil. Cirka 50 miljoner euro investeras i detta projekt. Systemet är planerat att starta sin verksamhet i slutet av 2022.

Källa:

26.7. 2021  12:25 CET

Måndag

Solenergi får en växande roll för gruvor utanför elnätet

En minskning av driftskostnaderna kombinerat med teknikvinster innebär att sol-plus-lagring är ett alltmer attraktivt alternativ för gruvdrift utanför nätet som vill minska utsläppen.

Gruvnäringen står för 6% av världens energibehov och är under ökat tryck för att minska sina koldioxidutsläpp – trycket kommer från investerare, kunder inom teknik- och bilindustrin samt konsumenter – enligt BloombergNEF.

Analys från forskningsorganisationen föreslår att gruvor kan spara upp till 25% av sina elkostnader genom att utnyttja sol-, vind- eller batterier på plats.

Synen på förnybara energikällor vid gruvor var av låg vikt när det gäller företagens sociala ansvar under mitten av 2010-talet, har det skett en stor förändring sedan förra året.

Källa:

26.7. 2021  12:13 CET

Måndag

Australien, Ryssland, Kina och Brasilien stretar emot

Men Australiens traditionella allierade går vidare, och premiärministern Scott Morrison befinner sig nu fast i sällskap med landsledare som Kinas Xi Jinping, Brasiliens Jair Bolsonaro och Rysslands Vladimir Putin när det gäller det aktiva motståndet mot den globala klimatförändringsåtgärden.

Som nyligen har understrukits av Guardian – peer-reviewed research från Paris Equity Check har visat att Australien är bland fyra medlemmar av G20 – med Brasilien, Kina och Ryssland – som länder som undergräver globala ansträngningar för att begränsa den globala uppvärmningen till säkra nivåer.

Initiativet, med stöd av University of Melbourne Australian-German Climate and Energy College, utvärderade de utsläppsminskningsmål som antagits av länderna och bestämde nivån på den troliga globala uppvärmningen som varje mål var förenligt med.

Källa:

26.7. 2021  11:12 CET

Måndag

EU: s planer för grön vätgas hyllades som "mäktig spelvändning" av industrin

Europeiska kommissionen ökade stödet till lagstiftningen för grönt vätgas i den föreslagna översynen av klimatlagstiftningen som publicerades förra veckan, med den förnybara vätekoalitionen som kallade det ”mäktig spelvändning” för den växande EU-industrin.

Som en del av sitt ”Fit for 55” -paket med klimatlagstiftning, uppkallat efter den minskning av utsläppen av växthusgaser med 55% som man vill uppnå fram till 2030, lade Europeiska kommissionen fram flera sätt att öka användningen av förnybar vätgas.

”Vätgas måste vara ett alternativ till fossila bränslen, så i dag föreslår vi en definition för förnybart vätgas, vilket gör det möjligt att ha ett hållbart certifieringssystem”, sade energikommissionär Kadri Simson vid en presskonferens onsdagen (14 juli).

Källa:

26.7. 2021  10:58 CET

Måndag

Fredag

Fredag

Redan i år går det fossilfria om kolkraften i Kina

Kinas kraftproduktionskapacitet för icke-fossila bränslen förväntas överstiga koleldad kraftkapacitet för första gången 2021, sa China Electricity Council (CEC) i en rapport på fredag.

CEC uppskattar Kinas totala kraftproduktionskapacitet att nå 2370 gigawatt (GW) i slutet av 2021. Varav koleldad kapacitet kommer att ligga på 1100 GW, medan kapaciteten för icke-fossila bränslekällor, inklusive sol, vind, vatten, kärnkraft och biomassa, kommer att vara cirka 1120 GW.

Kinas soltillverkningsförening hade prognostiserat att upp till 65 GW solkraft kommer att läggas till i landet i år.

Kina hade cirka 980 GW kapacitet för icke-fossila bränslen år 2020 och svarade för 44,8 procent av landets totala kraftkapacitet.

Källa:

23.7. 2021  14:17 CET

Fredag

BP köper upp Open Energi för att snabbt kunna växa i en flexibel nätmarknad

Olje- och gasjätten säger att flexibla nättjänster har en avgörande roll för att stödja global utbyggnad av förnybara energikällor
BP har fortsatt sin push-förvärv av rena teknologier och beskjuter en obeskriven summa för att förvärva UK-baserad efterfrågestyrning och flexibel nätutrustning Open Energi.

Olje- och gasjätten tillkännagav idag att Open Energi kommer att gå med i BP Launchpad-portföljen av nystartade och uppskalade teknikföretag som kan stödja sina övergripande nollutsläppsmål.

Open Energi är en av de ledande aktörerna på Storbritanniens snabbväxande flexibla nätmarknad, där operatörer använder en kombination av artificiell intelligens, digital teknik, energilagringskapacitet och efterfrågesvarssystem för att dynamiskt hantera kraftförsörjning och efterfrågan.

Källa:

23.7. 2021  13:45 CET

Fredag

Österrike strävar efter att ha 100% förnybar el till 2030

Det österrikiska parlamentet har röstat för landets nya lag om förnybar expansion (EAG). Lagen sätter ett 100% förnybart elförbrukningsmål 2030 för Österrike – en ökning från 75% just nu.

För att detta ska bli verklighet behöver Österrike ytterligare 27 TWh i elproduktion. Och 10 TWh av detta måste komma från ny vindkraftkapacitet. Detta motsvarar mer än 500 MW ny kapacitet varje år fram till 2030.

EAG introducerar också ett nytt marknadspremiesystem. Premien kommer att betalas utöver ett månadsgenomsnitt av marknadsvärdet för vindkraft. Anbud leder för närvarande inte till optimala resultat i Österrike på grund av den mindre storleken på marknaden.

Källa:

23.7. 2021  13:24 CET

Fredag

Irland satsar på ytterligare 400 MW sol

Power Capital Renewable Power har förvärvat en bestämmande andel i en omfattande solportfölj under utveckling av Terra Solar.

De första anläggningarna på 400 MW solprojektkapacitet planerade i de irländska länen Cork och Wexford förväntas börja generera runt mitten av 2023.

Den tidslinjen erbjöds av den franskägda, Dublinbaserade förnyelsebarutvecklaren Power Capital Renewable Energy idag då den meddelade att den hade förvärvat en majoritetsandel i 400 MW projekt som utvecklades av det irländska företaget Terra Solar.
Ett pressmeddelande från Power Capital – som köptes av det parisiska riskkapitalföretaget Omnes Capital i november – avslöjade inte vilken majoritetsandel Dublin-utvecklaren skulle inneha i solportföljen och inte heller hur mycket den hade betalat för det bestämmande inflytandet.

Källa:

23.7. 2021  13:08 CET

Fredag

Mer av produktionen av vindkraftverk måste läggas ut säger chef på Vestas

Om världens största vindturbintillverkare vill tjäna pengar i framtiden måste en större del av produktionen vara hos underleverantörer så att de stora investeringarna kan delas.

Det här är meddelandet från Vestas verksamhetschef Tommy Rahbek Nielsen, som sätter en av vindindustrins stora utmaningar för Jyllands Postens Finans .

I en analys har International Energy Agency (IEA) bedömt att installationen av vindkraftverk och solceller måste ökas med en faktor fyra om de globala koldioxidutsläppen ska brytas. Det måste göras från en redan rekordhög nivå, och om industrin ska kunna hålla jämna steg kommer det att krävas massiva investeringar från de största aktörerna om man insisterar på att produktionen ska ske på egna fabriker.

Källa:

23.7. 2021  13:10 CET

Fredag

Stena köper flexibla båtar

De två fartygen kommer tillsammans med ytterligare tre tidigare beställda fartyg i E-Flexer-serien att förnya och modernisera  Brittany Ferries nuvarande flotta av frakt- och passagerarfartyg.  Den första färjan Galicia levererades hösten 2020, för den andra blir det leverans november 2021 och för den tredje under år 2023. De två nya färjorna har en kapacitet på 2 377 respektive 2 517 längdmeter och tar båda upp till 1 400 personer ombord.

De fyra senast beställda färjorna är utrustade med LNG-drift, vilket innebär framtida möjligheter att operera på både LNG, Bio-gas eller andra nya bränslen som exempelvis ammoniak. De fartygen som nu beställs kommer i tillägg även att förses med ett stort så kallat ”battery-hybrid”-paket för en energianvändning på 10 MWh för framdrivning och manövrering i hamn. De förses även med en landanslutning med en effekt på 8 MW för laddning av batterierna, vilket möjliggör en miljövänlig vistelse i hamn.  Med den installerade batterikapaciteten kan fartygen operera i farter upp till 17,5 knop enbart på batterier.

Källa:

23.7. 2021  13:08 CET

Fredag

Mercedes accelererar elbilsutvecklingen lovar räckvidd på 100 mil

Det är hård konkurrens om Skottlands havsbotten, där energiutvecklare, kapitalförvaltare och oljegiganter för närvarande kämpar för att säkra en inträdesbiljett till de kommande årens havsäventyr.

Både Ørsted och Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, har via sitt respektive konsortium gått in i kampen för hyresrätt till den eftertraktade havsbotten, och de senaste dagarna har bland annat Equinor, BP, Shell, Total och Vattenfall meddelat att de deltar i anbudet. runda, som stängdes på fredag.

I denna första omgång erbjuds havsbottenområden med utrymme för att utveckla upp till 10 GW främst flytande havsbaserad vind. ScotWind-erbjudandet, det första i sitt slag på ett decennium, är ett steg i den skotska regeringens plan att leverera upp till 11 GW vindkapacitet till havs till 2030.

Källa:

23.7. 2021  12:54 CET

Fredag

Australiens Vaulta säger att dess batterilösning är revolutionerande för el-bilarna

Australisk teknik som lovar att förlänga livslängden för elektriska fordonsbatterier – samt göra dem användbara och i slutändan återvinningsbara – har tilldelats knappt 300 000 dollar av den federala regeringen för att påskynda dess kommersialiseringsprocess.

Batterihöljetekniken, utvecklad av Brisbane-baserade företaget Vaulta, använder en blandning av grafen, polymer och andra kompositer för att ge betydande förbättringar i vikt, styrka och termisk och elektrisk ledningsförmåga hos litiumjonbatterier.

”Polymerhöljet tar bort värme från cellerna … det är elektriskt isolerat och fyra till fem gånger mer ledande än vanlig plast – och vi tror att vi kan få det till cirka tio gånger”, sa Spooner till The Driven.

Källa:

23.7. 2021  12:49 CET

Fredag

Många företag slåss om Skottlands havssatsningar

Det är hård konkurrens om Skottlands havsbotten, där energiutvecklare, kapitalförvaltare och oljegiganter för närvarande kämpar för att säkra en inträdesbiljett till de kommande årens havsäventyr.

Både Ørsted och Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, har via sitt respektive konsortium gått in i kampen för hyresrätt till den eftertraktade havsbotten, och de senaste dagarna har bland annat Equinor, BP, Shell, Total och Vattenfall meddelat att de deltar i anbudet. runda, som stängdes på fredag.

I denna första omgång erbjuds havsbottenområden med utrymme för att utveckla upp till 10 GW främst flytande havsbaserad vind. ScotWind-erbjudandet, det första i sitt slag på ett decennium, är ett steg i den skotska regeringens plan att leverera upp till 11 GW vindkapacitet till havs till 2030.

Källa:

23.7. 2021  12:37 CET

Fredag

Olje- och gasföretag kommer förbruka 80% av den globala koldioxidbudgeten

Olje- och gassektorn kommer att bränna igenom cirka 80% av den totala globala koldioxidbudgeten som världen kommer att behöva hålla fast vid om Parisavtalets 1.5C-bana ska realiseras, avslöjade en större ny rapport.
Den publicerades 21 juli som ett samarbete mellan World Benchmarking Alliance (WBA), CDP och ADEME, utvärderar benchmarkrapporten utsläpp och klimatplaner för börsnoterade och statligt ägda energibolag mot Assessing Low-Carbon Transmission (ACT) ) metodik. Därefter jämförs dessa resultat med anpassning till en temperaturväg på 1,5 ° C.

Rapporten analyserar utsläppen från 100 av världens största energibolag och avslöjar att om de inte ändrar sina affärsmodeller kommer de att konsumera sektorns koldioxidbudget för 2020-2050 fram till 2037. Alla statliga företag och större analyserade företag har ökat antingen olje- eller gasproduktion, eller båda, sedan 2014.

Källa:

23.7. 2021  12:31 CET

Torsdag

Onsdag

Torsdag

G20-länder har satsat 3,3 miljarder dollar i subventioner för fossila bränslen sedan 2015, avslöjar BNEF

G20-medlemsländer tilldelade kollektivt subventioner som översteg 3,3 miljarder dollar till olje-, kol-, gas- och fossildriven elproduktionssektor mellan 2015 och 2019 – en nivå som är oförenlig med Parisavtalet.
Det är enligt en större ny rapport från Bloomberg NEF och Bloomberg Philanthropies, med titeln ”Klimatpolitikens faktabok”. Bedömda policyer täcker tre områden: utfasning av ekonomiskt stöd till fossila bränslen, prisutsläpp och uppmuntrande av klimatriskinformation. Av G20-länderna ansågs endast Frankrike och Italien göra goda politiska framsteg i alla tre avseenden.

Särskilt larm hörs över bristen på framsteg när det gäller att avveckla ekonomiskt stöd till fossila bränslen. Rapporten belyser det faktum att direkt stöd för fossila bränslen från G20-regeringarna 2019 toppade 636 miljarder dollar – en minskning med bara 10% sedan ratificeringen av Parisavtalet 2015.

Källa:

22.7. 2021  15:17 CET

Torsdag

Hur många kemiska element krävs för att bygga en bil?

 
En gnutta arsenik, ett streck av krypton, en soppa av tantal och en hel koppar koppar – detta är bara några av de 76 kemiska elementen som går till att göra moderna bilar, enligt en uttömmande analys av materialen som finns i en rad bilar (Miljö Sci. Technol. 2021, DOI: 10.1021 / acs.est.1c00970).

Arbetet är inte bara bokföringsövning. Det avslöjar hur trenden mot elfordon förändrar receptet för bilar och utsätter biltillverkare för potentiella sårbarheter i försörjningskedjorna för dessa ingredienser.
Eftersom försörjningsstörningar kan översättas till högre priser som hindrar antagandet av elfordon, måste biltillverkare och beslutsfattare veta var dessa nypa punkter är och undvika dem, säger Randolph E. Kirchain, en materialforskare vid Massachusetts Institute of Technology, som ledde forskningen.
 

Källa:

22.7. 2021  14:46 CET

Torsdag

Porsche och BASF utvecklar högpresterande Li-ion-batterier för elbilar

Högre än förväntat utbyggnadssiffror förra året har gjort den globala solsektorn bekvämt inom räckhåll för terawatt-skalan 2022, säger SolarPower Europe (SPE) i sin rapport om Global Market Outlook.

Branschorganisationen förutspådde tidigare installationsnivåer skulle minska med 4% 2020 på grund av effekterna av COVID-19. Men delvis tack vare teknikens kostnadskonkurrenskraft utplacerades ett rekord på 138,2 GW sol, vilket motsvarade en ökning med 18% jämfört med 2019, vilket innebär att mer än en tredjedel av alla kraftverk som byggdes runt om i världen förra året var sol.

Installationssiffran är lägre än BloombergNEF: s 2020-utbyggnadsnummer på 141GW men högre än den 135GW som International Energy Agency föreslog.

Källa:

22.7. 2021  14:36 CET

Torsdag

Boliden miljardinvesterar i klimatsmart zink – fördubblar produktionen

Boliden miljardinvesterar i det norska smältverket Odda. Därmed ska gruvbolaget fördubbla produktionen av klimatsmart zink.

Enligt Bolidens vd Mikael Staffas producerar Odda ”världens klimatsmartaste zink” vilket är en viktig anledning till investeringen på över sju miljarder kronor.

”Vi utvidgar nu kapaciteten och gör det på ett bra ekonomiskt sätt, med bra avkastning genom att vi gör en rejäl tek­nisk utveckling samtidigt som vi utnyttjar befintlig anläggning”, säger han till Di och tillägger att Boliden även kommer ”kunna utvinna bimetaller, som bly, guld och silver”.

Alla tillstånd är klara och det nya projektet ska färdigställas i slutet av 2024. Mikael Staffas är nöjd med det norska samarbetet.

Källa:

22.7. 2021  14:31 CET

Torsdag

Solkraften 'ostoppbara tillväxt' sätter sektorn på rätt spår för terawatt-skala 2022

Högre än förväntat utbyggnadssiffror förra året har gjort den globala solsektorn bekvämt inom räckhåll för terawatt-skalan 2022, säger SolarPower Europe (SPE) i sin rapport om Global Market Outlook.

Branschorganisationen förutspådde tidigare installationsnivåer skulle minska med 4% 2020 på grund av effekterna av COVID-19. Men delvis tack vare teknikens kostnadskonkurrenskraft utplacerades ett rekord på 138,2 GW sol, vilket motsvarade en ökning med 18% jämfört med 2019, vilket innebär att mer än en tredjedel av alla kraftverk som byggdes runt om i världen förra året var sol.

Installationssiffran är lägre än BloombergNEF: s 2020-utbyggnadsnummer på 141GW men högre än den 135GW som International Energy Agency föreslog.

Källa:

22.7. 2021  14:26 CET

Torsdag

Är vätgas framtidens drivmedel för sjöfarten

Kan en container med vätgas hysa sjöfartens framtid? Tysklands Wenger Engineering bedriver ett nytt grönt vätgasprojekt på land vid Bremerhaven med satsen för bränslet packat i en teu och en feu.

Det kompletta testfältet som leds av Wenger Engineering kommer att bestå av en alkalisk elektrolysutrustning under tryck från Green Hydrogen Systems, en PEM-elektrolysator, kompressionsenhet, lagringssystem och bränsleceller. Testfältens syfte är att systematiskt jämföra effektiviteten hos dessa två olika tekniker. Elektrolysörerna kommer också att anslutas till ett virtuellt elnät för att avgöra vilka stabiliserande effekter anslutningen av flera decentraliserade produktionsenheter har på nätet.

En annan del av projektet kommer att testa applikationer inom logistik- och transportsektorn samt livsmedelsindustrin.

Källa:

22.7. 2021  14:19 CET

Torsdag

Oljebolag i Indien bygger en ny grön vätgasfabrik

Indiens största oljebolag, Indian Oil Corporation Limited (IOC), har meddelat planer på att bygga den första kommersiella gröna vätgasanläggningen någonsin vid sitt Mathura-raffinaderi i Uttar Pradesh.
IOC har tagit detta steg med tanke på att behålla fokus på sina kärnförädlings- och bränslemarknadsföringsverksamheter samtidigt som de gör större inbrott i petrokemikalier, vätgas och elektrisk rörlighet under de kommande tio åren, säger IOC-ordförande, Shrikant Madhav Vaidya.

Enligt källorna kommer företaget inte att sätta in fångkraftverk i alla sina framtida raffinaderi- och petrokemiska expansionsprojekt och istället använda de 250 MW el som det producerar från förnybara källor som solenergi.

Källa:

22.7. 2021  14:08 CET

Torsdag

Tyskland hittar en lösning med Nord Stream 2-avtalet

Konflikten mellan Berlin och Washington om byggandet av den kontroversiella Nord Stream 2-rörledningen som förde rysk gas till Tyskland har lagts till vila med en gemensam förklaring ”till stöd för Ukraina, den europeiska energisäkerheten och våra klimatmål.”

Nord Stream 2-rörledningen hade av många ansetts vara ett geopolitiskt drag av Ryssland som syftade till att försvaga Ukraina genom att minska sina inkomster från gastransit. USA hade också fruktat att det skulle öka EU: s energiberoende av Ryssland, som redan är den absolut största energiexportören till blocket.

Avtalet lindrar omedelbar rädsla genom att ge mandat att ”om Ryssland skulle försöka använda energi som vapen eller begå ytterligare aggressiva handlingar mot Ukraina”, är Tyskland att agera på nationell nivå och pressa för effektiva åtgärder på EU-nivå. Dessa åtgärder kommer att innefatta sanktioner och bör vara inriktade på energisektorn eller andra ekonomiskt relevanta sektorer.

Källa:

22.7. 2021  14:03 CET

Torsdag

Tyskland kan uppfylla hela energibehovet med förnybar energi på 10-15 år säger ny rapport

Tysklands hela energibehov kan mötas genom enbart förnybar energi inom de närmaste tio till femton åren, enligt en ny rapport från tyska institutet för ekonomisk forskning (DIW Berlin).

Förutsättningen för detta är att de tyska expansionsmålen för både vind- och solenergi höjs kraftigt, skriver författarna.

Vindkraft på land kommer att spela en särskilt viktig roll, enligt DIW, som också kräver en utvidgning av vindkraftparker – särskilt i södra delen av landet.

”100 procent förnybara energier är tekniskt möjliga och ekonomiskt effektiva – och framför allt brådskande för att kunna uppnå de europeiska klimatskyddsmålen”, säger Claudia Kemfert, chef för avdelningen för energi, transport, miljö vid DIW Berlin.

Källa:

22.7. 2021  13:53 CET

Torsdag

Den här nya elbilen "mining" kryptovalutor medan den laddas

Självkörande bilar måste behålla betydande medvetenhet om sin omgivning för att navigera världen, vilket har bidragit till att beräkna framsteg ombord på nästa generations fordon, och detta har öppnat en ny väg för biltillverkare. Det är därför VD Aldo Baiocchi från den kanadensiska biltillverkaren Daymak utvecklar en ny autonom bil som kan bryta kryptovalutor medan den är parkerad, enligt en första rapport från Wired.

Och när den går ut på marknaden 2023 kan bilen markera början på en grundläggande förändring inom hela bilindustrin.

Stigande datorkraft i elbilar öppnar nya möjligheter, Daymak steg över 350 miljoner dollar i förbeställningar, enligt ett pressmeddelande förra månaden, och (förutsägbart) accepterar det blockchain-vänliga betalningar, inklusive Cardano, Ethereum och Doge.

Källa:

22.7. 2021  13:42 CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Nytt lågpris-material för batterier

Ny forskning om den lättillgängliga organiska föreningen fluorenon indikerar dess potential för billigare batterilagring.

Fluorenon, ett fluorescerande gult färgat pulver som i stor utsträckning används som ett luktmedel i ljus och i läkemedel såsom läkemedel mot malaria, kan vara på gränsen till förmodligen den mest betydelsefulla tillämpningen.

Ny forskning vid Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) har visat att den med sin omvandling till en redox reversibel, vattenlöslig förening ger utmärkt potential för energilagring.

Strömflöden är huvudsakligen baserade på vanadin eller annan metall, vilket är kostsamt, och utsikterna att använda organiska (dvs. kolbaserade) material är relativt nya och begränsade till endast några få strukturer hittills. Utmaningen ligger i förberedelserna och PNNL-forskarna använde ”molekylär teknik” för att transformera fluorenon för att möjliggöra den reversibla elektrokemiska processen.

Källa:

21.7. 2021  13:48 CET

Onsdag

Världens största flytande solkrafts-anläggningen kommer byggas i Indonesien 2,2 GW

Muhammad Rudi, ordförande för BP Batam, vänster, och Frank Phuan, medgrundare och verkställande direktör för Sunseap, meddelade affären i ett online-evenemang.

Om det byggs skulle projektet vara världens största flytande solcellskraftverk och nå samma kapacitet som den största markmonterade anläggningen som för närvarande är i drift.

Singapores solutvecklare Sunseap har tecknat ett samförståndsavtal med Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam) – som är den offentliga myndigheten som ansvarar för förvaltning, utveckling och konstruktion på ön Batam i Indonesien – för byggandet av en 2,2 GW PV-flytande projekt vid Duriangkang-reservoaren i södra delen av regionen.

Källa:

21.7. 2021  13:38 CET

Onsdag

Här ser du listan över solcellsparkerna i Sverige

Branschorganisationen Svensk Solenergi har här sammanställt de 150 största solcellsanläggningarna i Sverige.
Anläggningarna redovisas i fallande storleksordning.
Listan uppdateras kontinuerligt. Den senaste versionen finns tillgänglig på www.svensksolenergi.se.

Över 1 MW
1. Strängnäs Strängnäs, 14 MW (2020)
(under utbyggnad till 20 MW)
Aktörer: HSB Södermanland, EnergiEngagemang, Jämtkraft
2. Eken Linköping, 12 MW (2020)
Aktörer: Alight, Infranode, Tekniska Verken, Better Energy
3. Sparbanken Skånes Solcellspark Sjöbo, 5,8 MW (2019)
(under utbyggnad till 18 MW)
Aktörer: Leif Johansson, Carl-Axel Dahlgren, Svea Solar, Sparbanken Skåne, Lime
4. Nya Solevi Göteborg (Säve), 5,5 MW (2018)
Aktörer: Göteborg Energi AB, Serneke, ABB, Svea Solar
5. Utby solcellspark Göteborg, 5,5 MW (2021)
Aktörer: Göteborg Energi AB, Göteborgs Stad, Svea Solar

Källa:

21.7. 2021  12:36 CET

Onsdag

Tyskland vill använda befintlig gas-infrastruktur för vätgas för att minska systemkostnaderna och påskynda övergången

Tyskland bör renovera sina befintliga gasledningar för att göra dem användbara för vätetransport, säger National Hydrogen Council (NWR) i en ny uppsats om alternativ och villkor för vätetransport. Med hänvisning till andra analyser säger rådet att ”användningen av befintlig infrastruktur minskar systemkostnaderna, påskyndar realiseringen, undviker miljöinterventioner […] och ökar därmed social acceptans.” Rådet, som har rådgivit regeringen sedan 2020 och består av 26 experter från industri, vetenskap och det civila samhället, säger att ”gemensamma framtidsscenarier för el, gas och väte utgör grunden för systemoptimeringspotentialer.” Experterna säger att ”nätverksutvecklingsplaneringsprocessen för naturgas ger en bra grund och utvecklas nu vidare för vätgas.”

Grön vätgas tillverkat med förnybar energi anses vara nyckeln till att lösa några av energiomvandlingens utmaningar, såsom avkolningsprocesser inom industrin eller långdistansgodstransport. Den nuvarande naturgasinfrastrukturen är dock inte lämplig för att hantera rent väte. Delar av den kunde omvandlas till att fungera som vätgasinfrastruktur.

Källa:

21.7. 2021  12:53 CET

Onsdag

Ny litiumgruva planeras i Cornwall England

Efter bara fem år efter den första lanseringen sätter Cornish Lithium sikte på att bli ett brittiskt kraftverk inom gruvlitium och strävar efter att starta kommersiell produktion på under fyra år. Jeremy Wrathall, en tidigare investeringsbank och nuvarande verkställande direktör för Cornish Lithium, hade framtiden i åtanke när han grundade företaget.

”År 2016 började jag tänka på elfordonets revolution och vad det skulle betyda för efterfrågan på metall, och jag började tänka på litium,” sa han i en intervju med AFP. ”En av mina vänner nämnde att litium identifierades i Cornwall, och jag undrade bara om det var en sorts okänd sak i Storbritannien.”

Litium upptäcktes första gången i Cornwall omkring 1864 och har inte bryts ut igen sedan 1914 då det producerades som en ingrediens i fyrverkerier. Nu är dock Cornish Lithium enligt uppgift i testfasen för att se om metallen kan tillverkas kommersiellt för att möta den växande efterfrågan som krävs för elbilsektorn.

Källa:

21.7. 2021  12:36 CET

Onsdag

Investerare satsar i förnybart när energikostnaderna sjunker och klimatmålen blir viktigare

Investerare vänder sig från fossila bränslen och övergår till förnybara energikällor på grund av fallande kostnader och klimatmål, med amerikanska banker som släpar efter sina europeiska och asiatiska motsvarigheter.

Detta var meddelandet från Institute for Energy Economics and Financial Analys (IEEFA) rapport Global Investors Move into Renewable Infrastructure, som baserades på data från BloombergNEF.

Det satte de ökande investeringarna ner till ”de inneboende fördelarna med att investera i ren energi”, såsom högre riskjusterad avkastning och stabila kassaflöden, tillsammans med COVID-19-återhämtningspaket från vissa regeringar som uppmuntrar gröna investeringar.

Källa:

21.7. 2021  12:22 CET

Onsdag

Det behövs solcellstillverkning utanför Kina för att minska försörjningsstörningarna, säger Indiens energi-minister

Det är ”ohälsosamt” för Kina att dominera soltillverkning och produktionsbaser utanför landet är nödvändiga för att minska risken för störningar i försörjningskedjan, säger en indisk regeringstjänsteman.

På ett online-evenemang som hölls av Confederation of Indian Industry förra veckan sa Indiens minister för makt och ny och förnybar energi (MNRE), Raj Kumar Singh, att landet ville påskynda tillväxten av förnybar energi genom en kombination av incitament att tillverka hemma , skapandet av lokala arbeten med ren energi och tullar på import.

Singh sa att Indien hade ambitioner att bli världsledande inom soltillverkning och beklagade dominansen hos kinesiska företag i branschen. ”Vi vill att den kapaciteten ska läggas till baserat på tillverkning i Indien, vi vill inte exportera jobb till Kina eller något annat land”, sa han.

Källa:

21.7. 2021  12:09 CET

Onsdag

Italienskt team testar vätgas i glassmältning

En helt italiensk arbetsgrupp under ledning av Snam, RINA och Bormioli kommer att testa användningen av vätgas blandat med naturgas i glassmältugnar för att sänka koldioxidutsläppen.

Glastillverkning är en energiintensiv och svår elektrifierande industri. Glassmältningssteget står för mer än hälften av det totala energibehovet för glasproduktionsprocessen. Huvudmålet för Divina-projektet (avkolning av glasindustrin: väte och ny utrustning) är att minska utsläppen av glassmältning.

”Att testa betydande mängder vätgas i driftugnar kommer att vara en möjlighet att utvärdera vätgasförbränningens kompatibilitet med glasmaterial i verkliga industriella produktionssammanhang efter lämpliga tester i laboratorier,” sa arbetsgruppen.

Källa:

21.7. 2021  12:01 CET

Onsdag

Flygplats i USA går "off-grid" med solhybrid-mikronät

Pittsburghs internationella flygplats har blivit den första flygplatsen i världen som drivs helt av en naturgas och solmikronät på plats, vilket bidrar till att öka flygplatsens motståndskraft och tillförlitlighet genom att isolera den från potentiella strömavbrott.

Det första av sitt slag mikronät kombinerar mer än 20 MW elektricitet genererat av nästan 10 000 solpaneler och fem naturgasdrivna generatorer som använder Marcellus Shale-gasbrunnarna på plats – motsvarande el som behövs för att driva 13 000 bostäder.

Källa:

21.7. 2021  09:08 CET

Onsdag

Musk bekräftar att Tesla Supercharger-nätverk snart kommer att vara öppet för andra elbilar

Tesla-chefen Elon Musk har bekräftat att EV-tillverkaren öppnar sitt Supercharging-nätverk för ägare av andra elfordon senare 2021, ett steg som gör det möjligt för ägare av andra EVs att dra nytta av samma laddningstillgänglighet som Tesla-ägare.

Kommentaren, som gjordes på Twitter onsdag morgon (Australien-tid), bekräftar rapporter i juni om att Tesla hade ansökt till norska myndigheter om att göra upp till fem stationer i landet Vestland tillgängliga för andra EV-märken. Nya Tesla offentligt tillgängliga Superchargers i Sverige kan också installeras.

Som svar på ett Twitter-inlägg om kritik för Teslas eget nätverk, sade Musk: ”Vi skapade en egen kontakt, eftersom det inte fanns någon standard då och Tesla bara tillverkade långväga elbilar.”

Källa:

21.7. 2021  09:01 CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Shell kommer att överklaga nederländska domstolens klimatbeslut

Royal Dutch Shell på tisdag bekräftade att det kommer att överklaga ett nederländskt domstolsbeslut som förordar energiföretaget att påskynda sitt koldioxidutsläppsmål.

Det engelska-holländska företaget sa också att det kommer att försöka öka sin energiomgångsstrategi i kölvattnet av beslutet.

”Vi är överens om att det krävs akuta åtgärder och vi kommer att påskynda vår övergång till netto noll”, säger Shells vd Ben van Beurden i ett uttalande på tisdag.

”Men vi kommer att överklaga eftersom en domstolsavgörande mot ett enda företag inte är effektiv. Vad som behövs är tydliga, ambitiösa politikområden som kommer att driva grundläggande förändringar i hela energisystemet.”

Källa:

20.7. 2021  13:35 CET

Tisdag

Kommer Biden satsa mycket på infångning (CCS) av koldioxid?

Satsningen förväntas innehålla miljarder stöd för CCS-tekniken. Progressiva grupper är inte nöjda med det.
Demokraternas bräckliga paket med omfattande klimat- och infrastrukturlagstiftning kan sluta hållas samman av en teknik som kallas koldioxidavskiljning och -lagring. Det vill säga om den inte drar isär.

Senaten förväntas rösta på onsdag om ett tvåpartsinfrastrukturförslag som innehåller miljarder i statligt stöd för koldioxidavskiljning, som drar ut koldioxid från rökutsläpp eller direkt från luften och pumpar den under jorden. Men på måndagen skickade en koalition av hundratals progressiva miljögrupper ett öppet brev till president Joe Biden och demokratiska kongressledare som uppmanade dem att avvisa tekniken.

Källa:

20.7. 2021  13:27 CET

Tisdag

Joint venture för att bygga världens första ammoniakanläggning i Norge

Azane Fuel Solutions, ett joint venture mellan Amon Maritime och Econnect Energy, planerar att bygga bunkringsanläggningar för ammoniak i Norge, informerar ett pressmeddelande.

Det nya partnerskapet kommer att ”fylla ett befintligt gap i värdekedjan för ammoniakbränsle genom att utveckla infrastrukturteknik, produkter och tjänster för ammoniakfartyg”, säger företaget.

Målet är att utveckla flexibla bunkringsterminaler för att göra det lättare att implementera ammoniakbränsle i sjöfarten. För att göra detta kommer Azane att utveckla två olika infrastrukturalternativ. En landbaserad lösning och ett flytande alternativ.

Källa:

20.7. 2021  13:08 CET

Tisdag

10 000 elektriska skolbussar för VPP i hela USA

AutoGrid och Kalifornien-baserade leverantör av studenttransportlösningar Zūm planerar att utveckla ett virtuellt kraftverk med 1GW med skolbussar.

Initiativet kommer att ha en dubbel roll som stöd för elektrifiering av den stora skolbussektorn, som för närvarande domineras av dieseldrivna fordon, och utnyttjar deras inneboende flexibilitetspotential.

”Skolbussar har förutsägbara dagliga scheman och används vanligtvis bara några timmar varje dag, vilket gör dem till en idealisk resurs som en del av ett virtuellt kraftverk”, påpekar Rahul Kar, chef för New Energy på AutoGrid.

”Virtuella kraftverk spelar en avgörande roll när det gäller att tillhandahålla stabilitet i ett nät som förnyas och de extra intäkterna från dessa nättjänster gör det möjligt för skolområden och EV-flottans ägare att minska de totala ägandekostnaderna när de strävar efter att uppnå sina hållbarhetsmål.”

Källa:

20.7. 2021  12:50 CET

Tisdag

Siemens och den tyska nätoperatören går in i EU-racet för jättebatterier

Trots den enorma störningen som orsakades av den globala COVID-19-pandemin under 2020 fortsatte de bästa globala skuld- och aktieinvesterarna ändå att hälla kapital i sektorn för förnybar energi, vilket påskyndade deras ras bort från de klimatrelaterade riskerna som är förknippade med tillgångar på fossila bränslen.

Totalt investerades 501 miljarder dollar (683 miljarder dollar) i sektorn för ren energi under det senaste räkenskapsåret, en ökning med 9% jämfört med föregående år och en ny rekordnivå för ren energiinvesteringar.

Det är inte förvånande att segmentet för förnybar energi i sektorn för ren energi ledde vägen med $ 303 miljarder dollar (A413 miljarder dollar), vilket svarade för 60% av de totala investeringarna för den globala koldioxidsnåla energiomställningen.

Källa:

20.7. 2021  12:43 CET

Tisdag

Sydkoreas anbudsauktion på 2 GW solparker klar och det slutliga genomsnittliga priset sjunker till $ 0,118 / kWh

Valda projekt kommer att tilldelas en fast ränta enligt ett 20-årigt kontrakt enligt landets system för förnybar energi (REC) och kommer att sälja el till lokala kraftdistributörer.
Den sydkoreanska energibyrån har meddelat resultaten av solanbudet som det lanserades i början av maj.
Byrån avslöjade att den tilldelade alla 2050 MW den planerade att tilldela genom upphandlingen, och att det slutliga genomsnittspriset var KRW136,128 per kWh (0,118 USD), vilket var lägre med KRW7,5, jämfört med det förra anbudet på av samma slag.

Källa:

20.7. 2021  12:39 CET

Tisdag

Globala investerare pumpar hundratals miljarder i förnybara energikällor i övergång från fossila bränslen

Trots den enorma störningen som orsakades av den globala COVID-19-pandemin under 2020 fortsatte de bästa globala skuld- och aktieinvesterarna ändå att hälla kapital i sektorn för förnybar energi, vilket påskyndade deras ras bort från de klimatrelaterade riskerna som är förknippade med tillgångar på fossila bränslen.

Totalt investerades 501 miljarder dollar (683 miljarder dollar) i sektorn för ren energi under det senaste räkenskapsåret, en ökning med 9% jämfört med föregående år och en ny rekordnivå för ren energiinvesteringar.

Det är inte förvånande att segmentet för förnybar energi i sektorn för ren energi ledde vägen med $ 303 miljarder dollar (A413 miljarder dollar), vilket svarade för 60% av de totala investeringarna för den globala koldioxidsnåla energiomställningen.

Källa:

20.7. 2021  12:19 CET

Tisdag

Holländska Lightyear One börjar tillverka elbil i Finland

Den snygga Lightyear One-solbilen kommer att byggas av ett företag med säte i Finland, ironiskt nog ett land med lägre solenergipotential än de flesta, meddelade den holländska solenergianläggningen Lightyear på måndag (europatid).

Tillkännagivandet kommer bara några veckor efter att Lightyear rapporterade att dess banbrytande solbil fullbordade en 710 km-körning på ett fulladdat 60 kWh batterikörning vid 85 km / tim, en milstolpe som företaget hävdar är en första på ett batteri av den storleken.

Dess rapporterade energiförbrukning på 137Wh / km förstärktes av fordonets integrerade solpaneler som kan ge upp till 70 km räckvidd per dag, beroende på naturligtvis var bilen körs och molnförhållandena vid den tiden.

Källa:

20.7. 2021  12:13 CET

Tisdag

Containersjöfart pressas av de nya europeiska utsläppsreglerna

Sjöfarten måste ta itu med splittringen av miljöregler efter förra veckans förslag från Europeiska kommissionen om ett tak- och handelssystem för utsläpp från sjöfarten. Analyser som genomförts av Splash idag visar att containrarna kommer att få den största påverkan från Brysseldirektivet av de tre största sjöfartssektorerna.

Det europeiska förslaget kräver att 50% av koldioxidutsläppen vid en resa till eller från en hamn i EU, som stiger till 100% för resor inom EU, kompenseras genom att köpa koldioxidkrediter på europeiska system för handel med utsläppsrätter (ETS). Sjöfartens införande i ETS kommer att börja 2023 och fasas in över tre år enligt förslaget, vilket kommer att behöva godkännas av Europaparlamentet och EU-rådet innan det blir en EU-lag.

Källa:

20.7. 2021  12:04 CET

Tisdag

Ingenjörer skapar betongbeläggning som laddar elbilar trådlöst

Det låter som science fiction. Tänk dig att köra på vägen och din elbil laddas automatiskt. Du behöver inte sluta. Du behöver inte gå ut ur bilen. Ingenting.

Indiana Department of Transportation (INDOT), Purdue University och tyska startup Magment GmbH har alla gått samman för att skapa ett system som trådlöst laddar elektriska fordon när de kör. I slutändan är idén att utveckla världens första trottoar för trådlös laddning av betong.

De två första faserna kommer att involvera olika former av trottoarprovning och analys och optimeringsforskning. Detta arbete kommer slutligen att genomföras av Joint Transportation Research Program (JTRP) vid Purdues West Lafayette campus. När dessa steg är färdiga kommer INDOT att bygga en testplats som är minst en kvart mil lång. Här kommer teamet att testa betongens förmåga att ladda tunga lastbilar som kör med hög effekt (200 kilowatt och högre).

Källa:

20.7. 2021  11:51 CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Lösningen med solceller nekas på Nidingen – SFV har inte råd med ny strömkabel

Ön Nidingen utanför Kungsbacka, som är populär både för turister och ornitologer, riskerar att bli strömlös. Kabeln från fastlandet är i dåligt skick och kan snart ha nått sin maximala livslängd. Planen var att ersätta strömkällan med solceller – men ansökan nekas av länsstyrelsen.
Statens fastighetsverk, som äger fastigheterna på ön Nidingen, har inte ekonomin för att anlägga en ny strömkabel och därmed riskerar ön att bli strömlös. Därför ansökte de om att få försörja fastigheterna med el från solceller, vilket nu Länsstyrelsen nekar. Anledningen: Solcellerna kan innebära en negativ påverkan på Nidingens natur.

Klicka på klippet för att höra Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk, berätta hur de nu går vidare.

Källa:

19.7. 2021  12:30 CET

Måndag

Världen är mitt i en kraftlagringsboom

Världen är mitt i en kraftlagringsboom. Den globala batterirörledningen – mängden ellagringsprojekt som planeras eller är under uppbyggnad – är sex gånger större än befintlig kapacitet, visar data från det globala underrättelsesföretaget GlobalData.

Länder med massiva energilagringsledningar inkluderar USA, Kina, Australien och Gulfstaterna. Fyra energilagringsprojekt med 1GW eller mer av nominell effektkapacitet är på väg, varav tre i Australien. Australiens Clean Energy Council rapporterade att det fanns en ökning med 300% jämfört med föregående år i batterilagring i landet under första kvartalet 2021.

Källa:

19.7. 2021  11:15 CET

Måndag

Nya tidens kraftnät

I takt med att kärnkraften och fossila energikällor fasas ut, och allt mer energi från förnybara källor fasas in, ändras kraven på det svenska kraftnätet. Dels kommer en allt större andel av elen vid oförutsägbara tidpunkter, dels kommer den från nya geografiska platser.

Det är främst vindkraft som står för tillskottet av förnybar energi. Vindparker byggs över hela landet, men den stora majoriteten kommer att finnas i den norra halvan av Sverige. Det innebär att transmissionsnätet, stommen i kraftnätet, som redan transporterar el från de norrländska vattenkraftverken i princip kommer att behöva fördubbla sin kapacitet.

– Även distributionsnäten – nästa steg i kraftnätskedjan på vägen mot konsument – kommer att behöva moderniseras och anpassas till ny teknik och ändrade förutsättningar, berättar Johan Jalvemo, sektionschef på Transmission & Distribution på Norconsult. Det kommer till exempel att införas betydligt fler lösningar för energilagring, i form av bland annat batterilager eller pumpkraftverk, fortsätter han.

Källa:

19.7. 2021  12:08 CET

Måndag

Blir ammoniak nyckeln för sjöfarten

Lastfartyg kommer snart att kunna köra helt på grön energi genom att använda ammoniak istället för tung eldningsolja. Allt som krävs är några justeringar av motorn. Forskaren Andrea Gruber från det norska forskningscentret SINTEF har använt superdatorn Betzy för att visa att ammoniak kan hjälpa sjöfarten att bli klimatvänlig.

Gruber kunde bara köra de komplexa beräkningar som krävdes för simuleringsmodellen för att etablera ammoniak som bränsle tack vare ”Betzy” superdator. Med en vanlig bärbar dator skulle beräkningarna ha tagit 1168 år. ’Betzy’ avslutade jobbet på tio dagar.

För närvarande drivs 90 procent av alla containerfartyg av tung eldningsolja (HFO). På en lång resa kan ett stort fartyg släppa ut cirka 5700 ton koldioxid. Förbränningen av tung eldningsolja avger också stora mängder föroreningar, såsom kväveoxider (NOx) och svavel (SOx), samt sotpartiklar och andra kemikalier som är skadliga för människor, djur och miljön.

Källa:

19.7. 2021  11:56 CET

Måndag

AEMO-chefen vill att Australiens nät förbereds för 100% förnybara energikällor till 2025

Den nya chefen för den australiska energimarknadsoperatören (AEMO) har sagt att han vill att landets nät ska kunna hantera 100% förnybara energikällor till 2025.

Daniel Westerman, som gick med i den nationella kraftmarknadsoperatören som VD i maj, sa i ett tal den här veckan att målet är att utnyttja talanger, kapacitet och kunskap inom branschen för att konstruera nät som kan köras med 100% omedelbar penetration av förnybar energi.

”Detta är okaprerat territorium för ett stort, oberoende nät var som helst i världen. Och detta måste vara vårt mål inte på grund av personlig ambition, politik eller ideologi, utan för att vi vet att det är dit vi är på väg ”, säger Westerman, som tidigare fungerat som president för förnybar energi vid Storbritanniens elsystemoperatör National Grid.

Källa:

19.7. 2021  11:45 CET

Måndag

Mexiko tillkännager Latinamerikas största solparks-projekt

De mexikanska myndigheterna övervakar utvecklingen av ett PV-projekt på 2 miljarder dollar som en del av en moderniseringsplan som involverar landets statliga verktyg, CFE.
Den mexikanska regeringen planerar att utveckla vad den hävdar kommer att vara Latinamerikas största solcelleanläggning. Matrisen kommer att byggas i Puerto Penasco, i delstaten Sonora – en av världens bästa regioner för solenergiproduktion.

Projektet tillkännagavs ursprungligen av VD för landets kraftverk, CFE, Manuel Bartlett Díaz och Mexikos president Manuel Lopez Obrador. De har hävdat att solanläggningen kommer att vara Latinamerikas största solpark och den åttonde största i världen. För närvarande är Mexikos största operativa PV-projekt 750 MW Villanueva-anläggningen, byggd av det italienska energiföretaget Enel 2016.

Källa:

19.7. 2021  11:32 CET

Måndag

Schweiziska forskare erbjuder saltlösning för perovskite solcellers problem

Perovskiter – billiga syntetiska material som är relativt enkla att producera – har ett enormt löfte i solcellsforskningens värld för sin inneboende flexibilitet och superhög effektivitet av energiomvandling.

På baksidan innehåller de vanligaste perovskiterna som används i solceller bly eller metylammoniumblyhalid, vars vattenlöslighet kan bli en allvarlig miljö- och människors hälsorisk om panelen misslyckas och blyet läcker ut i jorden.

Ett team vid Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (eller Schweiziska federala tekniska institutet) har tagit fram en möjlig lösning på detta genom att använda ett transparent fosfatsalt som inte äventyrar solcellernas prestanda men hindrar ledningen från att komma in i miljön .

Källa:

19.7. 2021  11:26 CET

Måndag

Japansk grupp hävdar att återvunnet metan kvalificerar sig som fartygsbränsle utan utsläpp

The Ship Carbon Recycling Working Group at Japan’s Carbon Capture & Reuse (CCR) Study Group har hävdat att kolåtervunnet metan producerat av metaneringsteknik kan erkännas som fartygsbränsle utan utsläpp. En teknisk uppsats som beskriver detaljerna i beräkningsförfarandet och utvärderingen av gruppen har publicerats i den senaste utgåvan av tidskriften för Japan Institute of Marine Engineering.

Metanering är en teknik för att syntetisera metan, huvudkomponenten i naturgas, genom att orsaka en kemisk reaktion mellan väte och CO2 i ett reaktorkärl fyllt med en katalysator. Den använder utsläppt CO2 som separeras och fångas upp från industrianläggningar.

Källa:

19.7. 2021  11:18 CET

Måndag

Tjeckiens minister stöder EU-kommissionens förslag till koldioxidskatt

Den koldioxidgränsjusteringsmekanism som föreslagits av Europeiska kommissionen är en ”bra idé”, sa den tjeckiska miljöministern Richard Brabec (ANO, Renew) till den tjeckiska nyhetsbyrån.

”Det får inte hända att Europa kommer att vidta några mycket kostsamma åtgärder som påverkar miljontals människors liv, medan detta inte kommer att ge någon större global effekt eftersom detta kommer att produceras någon annanstans med högre utsläpp,” sa Brabec.

”Som ett resultat är det viktigt för EU: s konkurrenskraft att införa koldioxidgränsskatten”, tillade han. Koldioxidgränsskatten ska betalas för import av kolintensiva produkter.

Källa:

19.7. 2021  10:21 CET

Måndag

El Salvadors första vindkraftpark startades

El Salvadors första stora vindprojekt arbeta i kommersiell skala för första gången på onsdagen (14 juli). Vestus-projektet 54MW i Metapan stöddes av energiutvecklarna Tracia Network Corporation och konsulter och tekniska tjänsteleverantörer Arcvera Renewables. Dessa företag har uppskattat att projektet kommer att minska landets energiutsläpp med 200 000 ton CO2e varje år.

Enligt Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) har El Salvador inte lagt till någon ny produktion av fossila bränslen sedan 2013 och har skalat sin solgenerering och vattenkraftsektor avsevärt de senaste åren. Men byrån har också varnat för att den för närvarande utnyttjar geotermisk energi och vind.

Källa:

19.7. 2021  10:04 CET