FÖRNYBARA NYHETER

Januari 2021 ............................

Norra Sverige ska bli bäst i världen på basindustrins klimatomställning

Norra Sverige har förutsättningar att globalt visa vägen för en framgångsrik omställning av basindustrin. En ny satsning på Luleå tekniska universitet som görs i nära samarbete med svensk industri ska utveckla naturresursbaserad basindustri mot FN:s hållbarhetsmål – med bibehållen och ökad lönsamhet.

– Vi vet att det är just här i norra Sverige, som den tekniska utvecklingen och omställningen av våra nationella basindustrier kan bli en föregångare för hur man når FN:s globala hållbarhetsmål, säger Christina Wanhainen, professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet.

För att nå klimatmålen och klara omställningen av basindustrin behöver vi använda mer av våra naturresurser skog, malm och vatten som i stor utsträckning finns i norra Sverige. Det behövs ny teknik och metodik, nya produkter och nya lösningar för fossilfri elektrifiering, energilagring, effektiv användning av råvaror och nyttjande av restprodukter.

Källa: Nordiska projekt    läs mer ……

Fre 29/1    11:56

IKEA genererar mer el än de förbrukar

Ikeas moderbolag Ingka Group genererade mer förnybar energi som det förbrukade förra året, vilket markerade en milstolpe i sin vision att bli en ”planet-positiv” verksamhet.

Företaget avslöjade prestationen genom sin senaste årliga sammanfattande hållbarhetsrapport, som publicerades idag (28 januari). Rapporten visar framstegen mot alla de mål Ikea satt upp 2018, när den först presenterade sin strategi för ”People and Planet Positive”.

Enligt rapporten genererade Ikea förnybar elektricitet motsvarande mer än sin årliga energiförbrukning under 2020, genom en blandning av arrays på plats och kraftköpsavtal (PPA) med utvecklare av externa matriser.

På den förra är Ikeas globala gods med lager och butiker nu värd för mer än 920 000 solpaneler. På det sistnämnda har företaget säkrat andelar i – eller fullt ägande av – totalt 547 vindkraftverk och två storskaliga solanläggningar utanför anläggningen. Nya tillägg för 2020 inkluderade sju vindkraftsparker i Rumänien och en andel på 80% i de två solkraftsparkerna, som båda är baserade i USA.

Källa: edie    läs mer ….

Fre 29/1   11:48

Ny solcellspark i Danmark, läkemedelskoncernen Lundbeck och energibolaget Better Energy i en kombo

Ett nytt elköpsavtal mellan läkemedelskoncernen Lundbeck och energibolaget Better Energy säkerställer byggandet av en ny solpark vid ett industriområde utanför Væggerløse i Guldborgsund kommun, skriver Better Energy i ett pressmeddelande,

När strömbrytaren slås på på Lundbeck nästa år kommer elförbrukningen att kompenseras av en liknande elproduktion från dansk solenergi. Kraften kommer från den nya solparken, som byggs och finansieras till följd av avtalet, som löper över en sjuårsperiod.

Lundbeck betonar att deras köp av el måste ha en direkt effekt på byggandet av ny grön energi i Danmark

– Hållbara företag gör en stor skillnad genom att se till att deras köp av el levererar samma mängd ny grön el till elnätet som de själva förbrukar. Det är precis vad Lundbeck gör med detta avtal, förklarar Rasmus Lildholdt Kjær, VD för Better Energy.

Källa: Energy Supply    läs mer ……

Fre 29/1    11:34

Solpaneler driver Keck Observatory

Keck-observatoriets första teleskop byggdes 1993. Sedan starten är platsen fortfarande en ofta använd tillgång för banbrytande rymdforskning, där varje teleskop bokas ut månader i förväg av astronomer och studenter från anslutna universitet. I oktober tilldelades till exempel UCLA-professor Andrea Ghez Nobelpriset i fysik 2020 för sin forskning vid Keck Observatory om förekomsten av ett supermassivt svart hål i Vintergatan.

Teknikerteamet vid Keck Observatory håller infraröda teleskop igång och ersätter åldrande infrastruktur med nyare belysning, motorer, lufttorkar och frekvensomriktare. Att lägga sol till en plats som observerar stjärnorna var en del av det underhållet.

”Vi har ett ansvar gentemot vetenskapssamhället att tillhandahålla teleskopet så att de är redo att användas på natten, så vårt uppdrag under dagen är att se till att allt går bra för dem”, sa Devenot.

Soluppsättningen installerad mellan Keck-teleskopen är tekniskt sett ett mindre fotavtryck än dess syskonsystem vid observatoriets huvudkontor, men det producerar mer kraft både på utrustningsnivå och från högre UV-exponering från höjden. REC Solar, som togs tillbaka för det andra projektet, fann att systemet kördes med 115% effektivitet i den miljön. Arrayen levererar 15% av Keck Observatory elbehov. Det placerades tillräckligt långt från båda tornen för att förhindra att is faller från teleskopen från att landa på panelerna, och moduler läggs plana för att minimera motstånd från höga vindhastigheter ovanpå vulkanen.

Källa: Solar power World    läs mer ….

Fre 29/1   11:20

Det indonesiska statliga företaget prövar biodiesel och jetbränsle med palmolja

Indonesiens statliga energiföretag PT Pertamina har inlett försök med diesel tillverkad helt av palmolja.
Arbetet utförs vid dess Cilacap-raffinaderi på ön Java efter att ha genomfört försök med flygbränsle i slutet av förra året.
Det statligt kontrollerade företaget inledde prövningarna av den gröna diesel den 9 januari. Försök för flygbränslet ägde rum i slutet av december.

Indonesien, världens största palmoljeproducent, har för närvarande ett obligatoriskt biodieselprogram med 30% palmoljeinnehåll som kallas B30, men regeringen är angelägen om att utöka användningen av vegetabilisk olja för energi.


Men ett minskat bränslepris har gjort programmet mindre ekonomiskt och planerna på att öka bioinnehållet till 40% har försenats på grund av finansieringsfrågor.
Medan B30-programmet använder fettsyrametylester, känd som FAME, använder Green Diesel raffinerad, blekt och deodoriserad palmolja (RBDPO), som är palmolja som har raffinerats för att avlägsna fria fettsyror.

Källa: Biofuel News    läs mer ……

Fre 29/1    11:12

Två nya vindparker startas av Fortum

Fortum växer sin vindkraftsportfölj i Norden med två nystartade vindkraftsparker, Kalax i Finland och Sørfjord i Norge.
Båda producerar nu ren energi för den nordiska marknaden. Enligt företagets nya gemensamma strategi med Uniper kommer vindkraft att vara ett av de viktigaste tillväxtområdena i framtiden.

Kalax i Närpes, på Finlands västkust, är Fortums första storskaliga vindpark i Finland. Kalax vindparkers totala kapacitet är 90 MW och med sin årliga produktion som överstiger 0,3 TWh har den den högsta årsproduktionen av alla vindparker som beställdes i Finland 2020.
Byggandet avslutades enligt schema och enligt planerna. Vindparken ägs gemensamt av Energy Infrastructure Partners (EIP) och Fortum och Fortum tog över ansvaret för kapitalförvaltningen av vindparken efter driftsättning. 70% av den förnybara vindkraft som den producerar säljs direkt till det finska energibolaget Neste genom ett långsiktigt avtal.

Källa: Fortum    läs mer ….

Fre 29/1   10:25

Solfångare växer i Norge

Solenergifältet kännetecknas av solceller som med allt lägre priser har kommit in på nya marknader. Men soluppvärmning är fortfarande ett kostnadseffektivt sätt att fånga energi från solen, eftersom två av klustrets partner, Inaventa Solar och Catch Solar, är specialiserade.

Vi har pratat med Inoventa Solars Ingvild Skjelland och Karl Eggestad för solenergiklusterns podcast. De investerar kraftigt i solvärme och bygger nu upp produktionskapacitet i Norge baserat på avancerade polymerer som kommer att ge solvärme nya användningsområden och lägre priser.
Företaget skalas upp baserat på teknik och erfarenhet från Aventa. Nya medel tillhandahålls nu genom moderbolaget 3 Norske för att vidareutveckla byggintegrerade solvärmelösningar.

Inoventa Solar kommer gradvis att bygga upp mer kapacitet och fokuserar på att leverera lösningar anpassade till behovet av värme, hemma och utomlands. För närvarande är de en ganska liten organisation, men just nu anställs flera nya, vilket i praktiken kommer att mer än fördubbla antalet anställda.

Källa: Solenergiklyngen    läs mer ……

Tors 28/1    14:12

Är detta slutet på Albertas oljeindustri?

För en vecka sedan gjorde president Joe Biden det som många i Alberta fruktade: han återkallade tillståndet för Keystone XL-rörledningen – inte minst på sin första dag som president. Flytten gjorde många i Alberta ilska. När allt kommer omkring är oljeproducenterna i provinsen redan svälta efter rörledningar och TV Energy hade precis börjat bjuda in bud på kapacitet på den nya rörledningen.

Alberta Premier Kenney kallade återkallelsen för en tarmstöt och en förolämpning och hotade att stämma. Under tiden uttryckte federala premiärministern Justin Trudeau mild besvikelse. Bara några dagar senare rapporterade Alberta Energy Regulator rekordhög oljesandsproduktion i slutet av förra året.

Albertas oljeindustri är på en väldigt konstig plats. Det finns gott om efterfrågan på dess produkt, och många ser att denna efterfrågan ökar, till stor del tack vare en nedgång i mexikansk produktion av tungolja som normalt går till raffinaderier i USA: s Gulf Coast. Och nu finns det gott om produktion – med 3,16 miljoner bpd från och med november 2020 – för att gå runt.

Källa: Oil price    läs mer ….

Tors 28/1   14:01

Nu är den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad klar

En utvecklad planeringsprocess för vindkraft, med regionala utbyggnadsbehov, förslag om förändrad kommunal tillstyrkan samt ett nationellt planeringsunderlag som ska underlätta och vägleda det regionala arbetet.

Det är några av byggstenarna och förslagen i den nationella strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad som Energimyndigheten och Naturvårdsverket i dag lämnar över till regeringen.

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion. Elektrifieringen inom transport- och industrisektorn, tillsammans med det faktum att Sveriges elproduktionsanläggningar blir allt äldre, skapar ett behov av att byta ut eller modernisera vår befintliga kraftproduktion.

Det rör sig om en årlig elproduktion på minst 100 TWh el som behöver ersättas till 2040-talet, motsvarande cirka 70 procent av dagens elanvändning.

Källa: Vindkraftscentrum    läs mer ……

Tors 28/1    13:28

Deutsche Windtechnik tar över service av åtta Siemens SWT 2,3 DDturbiner i Sverige

Den oberoende underhållsleverantören Deutsche Windtechnik utökar nu ytterligare sin serviceportfölj genom tecknade av ett avtal om att tillhandahålla service för åtta Siemens SWT 2,3 DD vindkraftverk vid Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun.

Avtalet träder i kraft i februari 2021 och har en löptid på tio år. Turbinoperatören är fastighetsbolaget Wallenstam, som arbetar aktivt med hållbar utveckling och nybyggnation och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter, främst i Göteborg och Stockholm.

I början av 2013 var Wallenstam det första fastighetsbolaget i Sverige som blev självförsörjande genom förnybar energi, huvudsakligen från vindkraft.

– Lyhördhet, engagemang och teknisk kompetens, tillsammans med rätt prisbild var avgörande faktorer för oss i valet av serviceleverantör för vår vindkraftpark i Gunnarby, säger Kaj Lamton, verksamhetsansvarig vindkraft för Wallenstam, och fortsätter

Källa: Energipress   läs mer ….

Tors 28/1   13:21

EU satsar €2,9 miljarder på utveckling av batterier

Kommissionen har, enligt EU: s regler för statligt stöd, godkänt ett andra viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (”IPCEI”) för att stödja forskning och innovation i batteriets värdekedja.

Projektet, som kallas ”European Battery Innovation”, utarbetades gemensamt och anmäldes av Österrike, Belgien, Kroatien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Polen, Slovakien, Spanien och Sverige.

De tolv medlemsstaterna kommer att tillhandahålla upp till 2,9 miljarder euro i finansiering de närmaste åren. Den offentliga finansieringen förväntas låsa upp ytterligare 9 miljarder euro i privata investeringar, dvs. mer än tre gånger det offentliga stödet.

Projektet kompletterar den första IPCEI i batterikedjekedjan som kommissionen godkände i december 2019.

Källa: European Union    läs mer ……

Tors 28/1    13:11

Solna-hotellet producerar mer el än det gör av med

I Arenastaden färdigställs just nu Skandinaviens första plushushotell, Nationalarenan 3. Byggnaden producerar lika mycket energi som den gör av med, och har nu blivit certifierad enligt ”FEBY Guld Plushus”.

Bakom certifieringen står FEBY, en organisation vars syfte är att öka och utveckla det energieffektiva byggandet.

Nationalarenan 3 är ett unikt projekt med ambition att klara höga hållbarhetsmål och utmana branschen att bygga mer hållbart. Genom 25 stycken borrhål för geoenergi samt totalt nästan 2 500 kvm solceller på fasaden och taket produceras mer energi än vad som kommer förbrukas i fastighetsenergi.

Den södervända fasaden och taket kläs av solceller, som under ett år genererar el som räcker för en elbil att köra mer än 40 varv runt jorden. Det gör hotellet till världens mest solcellstäta och att byggnaden uppnår nollenergi.

Källa: Fabege    läs mer ….

Tors 28/1   13:05

Solel blev vinnaren i senaste auktionen i Spanien

Sol-anbudsgivare säkrade två tredjedelar av den tilldelade kapaciteten i den första av Spaniens nya auktioner om förnybar energi, som hölls (26 januari) och var mer än tre gånger övertecknade.

Auktionen för 3GW kapacitet angav att minst 1GW skulle reserveras för sol och ytterligare 1GW för vind, medan resten var utan tekniska begränsningar. Spaniens ministerium för ekologisk övergång meddelade att 32 vinnande anbudsgivare säkrade totalt 3 034 MW kapacitet, varav 2 036 MW motsvarar PV och 998 MW för vind. Vinnande projekt får 12-åriga kraftköpsavtal.

Det genomsnittliga vinnande priset på solcellsbud var 0,0244 € / kWh (0,0295 US $), medan det lägsta budet var 0,0148 € / kWh och gjordes av Ignis. Trots möjligheten för energilagring att inkluderas i erbjudanden, innehöll inga vinnande bud tekniken.

Källa: PVTECH    läs mer ……

Tors 28/1    12:55

Cementfabriken drivs med solel i Polen

Det lokala dotterbolaget till det tyska företaget Heidelbergcement tar solenergi från Witnica-solparken 65 MWp mellan Poznań och Berlin i tio år enligt kraftköpsavtalet.

Det första köpkraftsavtalet (PPA) i Polen är ett tecken på konkurrenskraften hos förnybar energi även i en nation som fortfarande är starkt beroende av kol, enligt Benedikt Ortmann, av den tyska utvecklaren Baywa re.

”Här är det ultimata beviset för att solcellskraft utan några subventioner kan vara konkurrenskraftiga mot konventionell energi, även i ett europeiskt land längre norr som fortfarande genererar 80% av sin el från kol,” säger global chef för solprojekt Ortmann, i en pressmeddelande utfärdat av den bayerska utvecklaren av ren energi i morse för att tillkännage PPA.

Källa: pv magazine    läs mer ….

Tors 28/1   12:47

Se videon om Hyperloopen

Virgin Hyperloop har släppt en ny video som visar hur upplevelsen av att skjutas inuti en kapsel i ett vakuumrör i höga hastigheter en dag kan se ut och kännas ut.

Det är en ambitiös vision om framtidens transport. Konceptvideon går igenom varje steg i reseprocessen, från incheckning till avstigning.

Upplevelsen verkar påminna om att åka till en flygplats för att fånga ett plan. Bussens interiör känns dock mer inspirerad av tågresor med vidöppna stugor och sittplatser ansikte mot ansikte.

Den största skillnaden är dock att det inte finns några fönster – förutom vad som verkar vara ett generöst takfönster ovan. Det beror på att den magnetiskt svävande kappan tävlar genom ett vakuumrör med hastigheter upp till 760 km / h.

Källa: Futurism    läs mer ……

Tors 28/1    12:36

Hur mycket kommer elkonsumtionen öka?

Sverige använder idag 140 TWh el och exporterar nästan 30 TWh. Men hur mycket elanvändning är det rimligt att anta för Sverige på 30 års sikt?
I en nyligen publicerad debattartikel i DN skriver Svensk Vindenergi, Vätgas Sverige, Svensk Solenergi och Power Circle att dagens prognoser är för blygsamma. Vi pekar på att 500 TWh år 2050 är ett möjligt utfall och att det ger Sverige komparativa fördelar i omställningen att sikta högt.

Debattartikeln bör ses som ett första initiativ för att öppna för en visionär diskussion om hur elanvändningen kan komma att öka framöver.
När korrelationer av elanvändning görs historiskt mot ekonomisk utveckling och befolkningsmängd är det lätt att hamna i slutsatsen att Sverige inte kommer att ha någon nämnvärd ökning av elanvändningen framöver. Men då fattas några av vår tids största trender och teknikgenombrott i analysen. Dessutom saknas en vision för hur elektrifiering kan bidra till att Sverige görs oberoende av fossila bränslen.

Källa: Svensk Vindenergi    läs mer ….

Tors 28/1   12:08

Havreskal blir fiberrik mat

– I vårt projekt har vi utgått från de biprodukter som blir när man processar havre och potatis. Det är skalen, det allra yttersta, som vi använt oss av i fallet med havren, säger Patrick Adlercreutz, professor i bioteknik vid Lunds universitet och projektledare av Agrinnovate.

Grunden för arbetet med havreskal lades tillsammans med lantbrukskooperationen Lantmännen som odlar och processar mycket havre. Lantmännen påpekade att det fanns möjlighet att göra något mer än bara bränsle av havreskalen och istället ta fram fiberrika produkter som kan användas i livsmedel, förklarar Patrick Adlercreutz.

– Vi har jobbat med likartade saker förut, andra biprodukter från cerealier, som klifraktioner och andra rester som blir över. Om man ser till havreskal innehåller det mycket hemicellulosa och om man klipper upp hemicellulosan i lagom stora bitar så blir det intressant mat . Vår hälsa påverkas mycket av de bakterier vi har i tarmarna, de allra flesta mår bra om vi ökar intaget av kostfibrer. Att stimulera de önskade tarmbakterierna är en mycket viktig mekanism.

Källa: BIOinnovation    läs mer ……

Ons 27/1    12:44

Dieselens död gör att biltillverkarna springer fortare till elektrifieringen

Världens största dieselmotorfabrik i Tremery, östra Frankrike, genomgår en radikal översyn – den byter till att göra elektriska motorer.

Från mindre än 10 procent av produktionen 2020 kommer elmotorproduktionen i Tremery att fördubblas till cirka 180 000 år 2021 och planeras nå 900 000 per år – eller mer än hälften av anläggningens högsta pre-pandemiska produktion – fram till 2025.

Skiftet är ett bevis på att en bilindustri är i flöde. Efterfrågan på dieselbilar har minskat sedan en föroreningsskandal 2015, medan tuffa nya EU-förordningar, som böter biltillverkare för att ha överskridit utsläppsgränserna, driver dem att göra fler elektriska modeller.

Källa: EnergyWorld  läs mer ….

Ons 27/1   12:37

Ny elanslutning minskar koldioxidutsläppen i Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn AB har länge arbetat med att få anlöpande fartyg att ansluta till landström när de ligger vid kaj, istället för att ha motorerna igång.

Idag färdigtestas elanslutningen till ytterligare en kaj i hamnen, vilket innebär att fartyg kan koppla upp sig mot el redan inom några veckor. Det ger en potentiell koldioxid om 650 ton per år.

Genom att elansluta fartyg vid kaj minskar koldioxidutsläppen kraftigt och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid reduceras till ett minimum. Dessutom ger lösningen en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö ombord på fartygen.

Källa: Energipress    läs mer ……

Ons 27/1    12:31

Shell engagerar sig i 300-MW flytande vindprojekt

Simply Blue Energy säljer 51% av aktierna i projektföretaget till Shell New Energies för sitt Emerald flytande vindprojekt i Keltiska havet.

Europeiska advokatbyrån Fieldfisher Ireland, Simply Blue: s rådgivare för avtalet, meddelade detta idag utan att avslöja värdet av affären. Kinsale joint venture kommer att drivas av Simply Blue med stöd från Shell flytande vindexperter.

Emerald havsbaserade vindkraftpark, med en planerad initial kapacitet på 300 MW, kommer att byggas nära Kinsale gasplattform. Beroende på vilken turbinmodell som ska väljas kommer den första fasen av projektet att ha mellan 15 och 25 maskiner, uppförda 35 km till 60 km utanför Irlands sydkust.

Källa: Renewables Now   läs mer ….

Ons 27/1   12:13

”Häpnadsväckande” ras – men många tolkar det fel

”Häpnadsväckande” minskning av utsläpp under 2020 – men både klimataktivister och skeptiker tolkar den fel, säger koldioxidexperten Corinne Le Quéré.

• Världens skogar krymper inte, utan växer – men de blir allt sämre på att sluka människans utsläpp. • När pandemin orsakade historiska utsläppsras visade det bara hur svåra klimatmålen är att nå. • Koldioxidexperten Corinne Le Quéré förklarar vilka klimatåtgärder som faktiskt fungerar – och mindre flyg är inte särskilt högt på listan.

När pandemin slog tilli början av 2020 upplevde Corinne Le Quéré något hon inte var van vid. Hon, en av världens tyngsta klimatforskare, blev svarslös.– Redan i februari, när Kina stängde ner, började jag få frågor från journalister. Folk ville veta, vad händer med föroreningarna? Vad händer med koldioxidutsläppen? Jag blev bombarderad med frågor. Och jag skämdes över att jag inte hade några svar.

Källa: Head Topics    läs mer ……

Ons 27/1    12:05

Rekord på 24GW i förnybara energikällor 2020

Trots det absurda och berget av motgångar som var 2020 köpte företag över hela världen rekord 23,7GW ren energi, ledd av USA med företag som köpte 11,9GW.

Ledande energianalytiker Bloomberg New Energy Finance (BNEF) publicerade tisdag sin 1H 2021 företags energimarknadsutsikter, som spårar energiköpsavtal för ren energi runt om i världen.

Rapporten avslöjade att avtal om ren energi undertecknades av mer än 130 företag runt om i världen, från sektorer som sträcker sig från olja och gas till big tech, driven av ökat intressentintresse för företagens hållbarhet och utökad tillgång till ren energi, enligt BNEF.

”Företagen mötte en våg av motgångar 2020 – interna företagsfunktioner stördes i början av pandemin, och många företag såg intäkterna sjunka när de globala ekonomierna knäcktes”, säger Kyle Harrison, BNEF-chef och huvudförfattare till rapporten.

Källa: Renew Economy   läs mer ….

Ons 27/1   11:49

Slut med fossila investeringar

Universitetet har inga direkta investeringar i börsnoterade olje- och gasföretag och formaliserar denna policy om icke-investeringar under överskådlig framtid.

Med tanke på det allvarliga hotet mot planeten som klimatförändringen utgör och vikten av öppenhet i användningen av dess ekonomiska resurser, har Columbia University justerat sin investeringspolicy för att inkludera en viktig uppdatering relaterad till investeringar i olje- och gasföretag.

En reviderad uppsättning principer för Columbia University Investment Management Company är den senaste produkten av en pågående, flerårig process för granskning och dialog över många delar av institutionen.

Källa: Columbia News    läs mer ……

Ons 27/1    11:41

Biltillverkarnas Solid-State batterisatsningar ökar räckvidden för elbilar

Löftet om energitäta och säkra solid state-batterier har lockat investeringar i tekniken från en rad biltillverkare, men utvecklingsmetoderna skiljer sig åt.

Volkswagen AG har investerat i QuantumScape, en solid state-batteristart. Toyota Motor och Nissan Motor valde egen utveckling. Den kinesiska biltillverkaren BAIC Motor har introducerat en prototyp av elektrisk fordonsmodell utrustad med halvledarbatterier genom samarbete med QingTao Energy Development Co.

Energitätheten hos en solid state-cell kan vara 45% högre än en cell med samma kemi som använder flytande elektrolyt. Användningen av icke-brandfarliga fasta elektrolyter innebär att dessa celler också blir säkrare än konventionella litiumjonbatterier.

Källa: Bloomberg   läs mer ….

Ons 27/1   11:19

Tyskland tillhandahåller ytterligare 220 miljoner euro för klimatanpassning i de fattigaste länderna

Tyskland kommer att tillhandahålla ytterligare 120 miljoner euro i ekonomiskt stöd för att stödja utvecklingsländerna att anpassa sig till konsekvenserna av klimatförändringen, meddelade kansler Angela Merkel på måndagen under klimatanpassningstoppmötet 2021.
Tyskland kommer också att tillhandahålla ytterligare 100 miljoner euro till fonden för de minst utvecklade länderna, sa Merkel i ett videomeddelande under toppmötet. ”För att motverka klimatförändringarna och dess konsekvenser måste vi dra samman världen över”, sa Merkel.
Tyskland “slår in”, tillade hon. I december förra året åtog sig Tyskland redan att tillhandahålla 50 miljoner euro till anpassningsfonden för att förbättra utvecklingsländernas tillgång till klimatrelaterad finansiering.

Källa: Clean Energy Wire    läs mer ……

Ons 27/1    10:28

Europa måste fördubbla utvecklingen av förnybara energikällor

En ny rapport visar att europeiska förnybara energikällor gick över gas och kol för kraftproduktion 2020, men det finns mer arbete att göra.
EU-länderna producerade mer elektricitet från förnybara energikällor än från kol och gas för första gången någonsin 2020, enligt en rapport som släpptes måndag.

Men trots framstegen återstår mycket arbete att göra för att uppnå nya höga klimatmål.

Kolkraften sjönk med 20 procent jämfört med föregående år medan solenergi och vindkraft ökade med 15 procent respektive 9 procent. Kolgenerering bland EU-27-länderna har halverats sedan 2015, enligt studien utförd av tankesmedjor Agora Energiewende och Ember.

Medan förnybara energikällors resultat i 2020 var imponerande, särskilt under en global pandemi, varnar rapporten att den genomsnittliga utbredningshastigheten genom 2020-talet kommer att behöva mer än fördubblas den under det föregående decenniet om EU ska nå sitt mål om 55 procent minskade utsläpp till 2030

Källa: gtm   läs mer ….

Ons 27/1   10:20

De ska lagra solenergi i aluminium

De två svenska företagen Azelio och Svea Solar ska gemensamt utveckla energilager kopplat till solceller. Samarbetet sträcker sig över åtminstone tre år och kommer att involvera minst 18 projekt.

Göteborgsföretaget Azelio har utvecklat ett energilager som lagrar förnybar energi i återvunnet aluminium. Vid behov omvandlar systemet energin till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent.

Sollentunaföretaget Svea Solar är Sveriges största installatör av solceller. Nu vill Svea Solar utöka sitt erbjudande inom energilagring i framförallt Sverige, men även Europa. Till sin hjälp tar det Azelio – de två har ska gemensamt utveckla energilagring med bas i Azelio teknik.

Källa: Elektronik tidningen    läs mer ……

Tis 26/1    12:35

Ny elfärja i Göteborg

Västtrafik fortsätter sin satsning på elektrifiering och har beslutat att köpa in ytterligare en elhybridfärja till Göteborg. Den nya färjan som nu beställts kommer att börja köra över Göta älv under 2022 och gör att Västtrafik tar ytterligare kliv för att ställa om till en mer hållbar trafik.

Sedan tidigare trafikerar redan tre båtar av samma modell över Göta älv, där den som heter Elvy även har elhybriddrift. Nu väljer Västtrafik att utnyttja en option i ett befintligt avtal för att köpa ytterligare en färja.

Källa: Energipress   läs mer ….

Tis 26/1   12:25

Kalifornien ersätter diesel-reserv-aggregat med vätgas

Kaliforniens tillsynsmyndigheter letar efter renare alternativ för att ersätta den omfattande användningen av reservdieselproduktion – särskilt bland datacenter i Silicon Valley och andra delar av staten – och vissa branschaktörer tror att vätgas kan vara svaret.

Vätgas förmåga att tillhandahålla långa lagringsfunktioner – avgörande för ett tillstånd som har upplevt tillförlitlighetsproblem och en industri som är beroende av el för att hålla sina servrar igång – skulle kunna göra det till ett effektivt alternativ för att förskjuta den nuvarande praxis att ställa in stora dieselgeneratorer sa intressenter förra veckan vid en workshop som hölls av California Energy Commission.

Källa:Utility Drive    läs mer ……

Tis 26/1    12:15

Siemens med i vätgasboomen

Siemens Gamesa och Siemens Energy utvecklar en kommersiell havsbaserad vindturbin som producerar väte via elektrolys, säger företagen och markerar ett genombrott för massproduktion av förnybart vätgas.
Företagen investerar 120 miljoner euro (146 miljoner dollar) i systemet, vilket inte tidigare rapporterats om. Det är den förnybara industrins mest konkreta plan hittills att dra nytta av en förväntad boom i vätgasefterfrågan.

I Europeiska unionen ses förnybart vätgas, som kan ersätta fossila bränslen i sektorer som kämpar för att avkolväta, vara ett sätt att nå målen för att minska utsläppen.

I hopp om att komma före de främsta konkurrenterna Vestas och General Electric, riktar Siemens Energy och Siemens Gamesa sig mot stora industriella aktörer, inklusive ståltillverkare, raffinaderier och kemiföretag, som kunder från mitten av 2020-talet.

Källa: Reuters  läs mer ….

Tis 26/1   12:07

Ladda el-bilen på 5 min

Batterier som kan laddas helt på fem minuter har producerats i en fabrik för första gången, vilket markerar ett viktigt steg mot att elbilar laddas lika snabbt som att fylla på bensin- eller dieselfordon.

Elbilar är en viktig del av åtgärden för att ta itu med klimatkrisen, men det är oroande för förarna att ta slut på laddningen under en resa. De nya litiumjonbatterierna utvecklades av det israeliska företaget StoreDot och tillverkades av Eve Energy i Kina på standardproduktionslinjer.

StoreDot har redan demonstrerat sitt ”extremt snabbladdande” batteri i telefoner, drönare och skotrar och de 1 000 batterier som det nu har producerat ska visa upp sin teknik för biltillverkare och andra företag. Daimler, BP, Samsung och TDK har alla investerat i StoreDot, som hittills har samlat in 130 miljoner dollar och utsågs till Bloomberg New Energy Finance Pioneer 2020.

Källa: Grist    läs mer ……

Tis 26/1    11:58

Återvinning av vindkraftverk i startgroparna i Danmark

Tio danska projektpartners har fått stöd från Innovationsfondens Grand Solutions-program för att samfinansiera forsknings- och utvecklingsprojektet DecomBlades: ett treårigt projekt som ska försöka ligga till grund för kommersialisering av återvinning av vindkraftblad med hållbara lösningar.

Konsortiet bakom DecomBlades inkluderar Ørsted, LM Wind Power – en GE Renewable Energy-verksamhet, Vestas, Siemens Gamesa, FLSmidth, Makeen Power, HJHansen återvinningsindustri, Energy Cluster Denmark, University of Southern Denmark och Technical University of Denmark.

Tillsammans representerar partnerna hela värdekedjan som krävs för att etablera en återvinningsindustri för kompositmaterial – hela vägen från leverans till bearbetning till implementering.

Källa: Energy Supply  läs mer ….

Tis 26/1   11:48

Politiskt tryck för nationell reglering av solceller i Danmark

På fem år har elproduktionen från solceller i Danmark nästan fördubblats. Detta får flera parter att kräva en nationell reglering av solparker i det danska landskapet.

Gröna fält och öppna slätter förvandlas på många ställen runt om i landet till solparker med tre till fyra meter höga svarta glaspaneler. Utvecklingen går så fort just nu att solceller har utsikter att kunna producera mer el på några år än vad alla danska vindkraftverk på land gör idag.

Radio4 har fått nya siffror från Energinet, som äger och utvecklar Danmarks elnät. Siffrorna visar att det på fem år har skett en nästan fördubbling av solproduktionen i Danmark. Andelen solceller i den totala produktionen har ökat från 1,8 procent 2015 till 3,4 procent 2020.
Men det finns flera problem förknippade med solcellsbommen.

Källa: Energy Supply    läs mer ……

Tis 26/1    11:43

Soptipp blir nu det största urbana solprojektet i USA

Utvecklare kommer att bygga solprojektet Sunnyside på 50 MW på en tidigare deponier strax utanför centrala Houston.
En långt övergiven deponiområde, som ligger 8 miles söder om centrala Houston, kommer snart att bli den största urbana solfarm i USA.

Tomten på 240 hektar, som ligger i stadsdelen Sunnyside i Houston, har godkänts för uthyrning till ett Wolfe Energy-dotterbolag av borgmästaren Sylvester Turner och kommunfullmäktige. Varje tunnland hyrs ut för $ 1,00 / år.

Sunnyside Solar-projektet kommer att innehålla 50 MW kapacitet när det är i drift, vilket för närvarande förväntas i slutet av 2022. Turners kontor har angett att en del av projektet kommer att avsättas för att fungera som en samhällssolinstallation, även om det är inte klart hur mycket kapacitet som kommer att ägnas åt samhällssol.

Källa: pv magazine  läs mer ….

Tis 26/1   11:37

Mer än 800 MW flytande solcellsparker under utveckling i Grekland

Det grekiska konglomeratet Gek Terna har presenterat planer på att distribuera tre storskaliga flytande solcelleanläggningar vid tre olika vattenreservoarer.

De totala investeringarna i projekten förväntas uppgå till 170 miljoner euro. Dessutom planerar det nationella elnätet PPC att använda ytterligare 50 MW och InterPhoton Group överväger att bygga en 500 MW-anläggning.

Det grekiska byggföretaget och energileverantören GEK Terna Holding Real Estate Construction har meddelat en plan för att bygga tre flytande solcellskraftverk med en sammanlagd kapacitet på 265 MW vid tre olika vattenreservoarer i västra Grekland.

Källa: pv magazine    läs mer ……

Tis 26/1    11:29

Allt du behöver veta om soldrivna bilar

Med det ökade intresset för förnybara och hållbara energisystem har soldrivna bilar kommit fram. Många bilföretag arbetar för att skapa solbilar, och tekniken kan mycket väl förändra bilindustrins framtid.

Solbilar är elbilar som använder solceller för att omvandla energi från solljus till el. Dessa bilar kan lagra lite solenergi i batterier så att de går smidigt på natten eller i frånvaro av direkt solljus. Om de används i stor skala hjälper soldrivna bilar inte bara med miljöföroreningar utan även buller.

Många prototyper av soldrivna bilar utvecklas för närvarande. Både stora och små biltillverkare är involverade i utvecklingen av hybrid solbilar. Enligt vissa uppskattningar kan marknaden för solfordon nå 689 miljarder dollar år 2027. Bilföretag arbetar redan på sätt att dra nytta av idén med interimsteknik, som soltakpaneler för laddning av batterier och interna system.

Källa: Interesting Engineering  läs mer ….

Tis 26/1   11:19

Oljegiganter satsar stort i geotermisk energi

Den gröna energirevolutionen är väl på gång. Förnybara energikällor har visat sig vara mycket motståndskraftiga och framstår som den enda energisektorn som registrerar någon form av tillväxt i en tid då den traditionella energisektorn genomgår sin värsta existentiella kris.

Faktum är att den senaste rapporten från vakthunden om ren energi Bloomberg New Energy Finance (BNEF) avslöjar att ett brett mått på globala energiövergångsinvesteringar 2020 klockade in på ett rekordhögt $ 501,3 miljarder dollar, vilket är bra för 9% Y / Y-tillväxt.
Företagets analys visar att både offentliga och privata investeringar i förnybar energikapacitet uppgick till 303,5 miljarder dollar, en ökning med 2% jämfört med året, främst tack vare den största utbyggnaden av solprojekt någonsin samt en höjning på 50 miljarder dollar för havsvind.
Ändå har en förnybar energikälla varit iögonfallande av dess frånvaro: geotermisk energi.

Källa: Oilprice.com    läs mer ……

Mån 25/1    12:38

Norskt batteri får dansk katod utan kobolt

Norska blivande batteritillverkaren Morrow ska tillverka en koboltfri katod på ett recept från danska kemiföretaget Haldor Topsøe.

Tjugo procent billigare kan battericeller bli om de utrustas med Haldor Topsøes katoder, enligt företaget, som har utvecklat aktiva material för katoder i ett decennium. Närmare bestämt för koboltfria katoder till LNMO-battericeller (litium, nickel, mangan, oxid).

Företagets erfarenhet inkluderar industriell tillverkning i volymer som mäts i ton, som Haldor Topsøe formulerar det. Haldor Topsøes berättar mer om sitt material i en bloggpostning (länk).

Morrow är ett av hittills tre projekt att volymproducera battericeller i Norge.

Källa: Elektronik tidningen  läs mer ….

Mån 25/1   12:26

Colombiansk oljegigant tillkännager solprojekt

Ecopetrol har aviserat planer på att utveckla sex nya solprojekt, vilket kommer att öka sin totala installerade solcellskapacitet till 155 MW i slutet av detta år.
Den statligt ägda oljeproducenten Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) har sagt att den kommer att bygga sex solparker i Colombia, Meta, Huila, Antioquia och Bolívar.

VD Felipe Bayón sa att de nya projekten kommer att slutföras i slutet av detta år. Den har redan två operativa solanläggningar i landets Meta-avdelning, och de nya installationerna kommer att uppnå sin totala installerade solcellskapacitet på 155 MW.

Källa: pv magazine    läs mer ……

Mån 25/1    12:19

Norska Statkraft söker tillstånd för en skotsk vindkraftpark på 49,9 MW

Det norska energiföretaget Statkraft AS söker tillstånd för att bygga en vindpark på upp till 49,9 MW i Skottlands Sutherland-län.

Företaget har lämnat in en planeringsansökan till Highland Council, sa det tidigare i veckan. Projektet är en reviderad version av ett tidigare förslag som nu har färre turbiner.

Enligt den nya planen avser Statkraft att installera 12 turbiner med en bladhöjd på upp till 149,9 meter (491,8 fot) på en plats nära byn Melvich. Den så kallade Ackron-vindparken kommer att kunna producera cirka 179 GWh el per år, eller tillräckligt för att täcka det genomsnittliga effektbehovet på nästan 45 800 skotska hem, beräknar utvecklaren.

Källa: Renewables Now  läs mer ….

Mån 25/1   12:03

Preem ökar kapacitet i GHT-anläggning för ännu mer grön diesel

Preem har gjort stora investeringar under de senaste åren för att ställa om sitt raffinaderi i Göteborg till att kunna bearbeta förnybar råvara. Nu tas nästa steg och ytterligare modifieringar och anpassningar görs på raffinaderiet för att kunna producera mer förnybara drivmedel.

Till sin hjälp har Preem anlitat COWI som har ett helhetsåtagande för projektet.Preem ligger i framkant vad gäller att kunna erbjuda gröna bränslen. På Preems raffinaderi i Göteborg omvandlas förnybar råtalldiesel, vegetabiliska oljor och animaliska fetter till färdig förnybar diesel (HVO) med samma kemiska egenskaper som fossil diesel.

HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och är en förnybar diesel som framställs genom hydrering (vätebehandling) av förnybar råvara. Eftersom dieseln tillverkas av förnybar råvara minskar bidraget till växthuseffekten om den ersätter fossil diesel i bilar. På Preems raffinaderi produceras förnybar diesel med upp till 50 procent förnybart innehåll.

Källa: Bioenergi    läs mer ……

Mån 25/1    11:51

Ny solcellsfabrik i centrala Stockholm

Svenska teknikbolaget Exeger lägger i ny växel efter pandemin och lanserar en rad produkter. Viktigast är en ny fabrik i centrala Stockholm som ska tillverka solceller.

Precis som för många andra bolag saktade pandemin ner produktionsplanerna för Exeger. Men nu har företaget beslutat sig för att investera i en fabrik för storskalig tillverkning av solcellsmaterial, i partnerskap med delägaren ABB.

”Det är en stor milstolpe för oss, och fabriken som ska ligga i centrala Stockholm blir avgörande för att vi ska kunna nå våra mål om ett stort globalt genombrott”, säger Giovanni Fili, Exegers vd och grundare, till Di.

Källa: Di   läs mer ….

Mån 25/1   11:40

Den svenska vindparken Markbygden höga som Eiffeltornet

Svevind AB arbetar med ett aldrig tidigare skådat tillstånd för att öka den godkända höjden på vindkraftverk med en tredjedel till 300 meter (984 fot), eller nästan lika hög som Eiffeltornet. Ansökan om en del av Markbygdens vindpark kommer sannolikt att lämnas in senare i kvartalet och processen kan ta två till tre år, säger Kristina Falk, företagets miljö- och tillståndschef.

Ambitionen lyfter fram den hastighet med vilken även den mest mogna tekniken för förnybar energi fortfarande utvecklas efter årtionden av allt större vindkraftverk. Att expandera vind på land är centralt för nationer och verktyg runt om i världen för att uppfylla strängare klimatmål under de kommande decennierna.

”Om du går högre upp kan du ha en större rotor och det betyder mer energi från turbinerna,” sa Falk. ”På den höjden är det en betydande ökning av vindenergin jämfört med vad vi har tillstånd för nu.”

Källa: Bloomberg    läs mer ……

Mån 25/1    11:27

Lönsam solenergi på stark frammarsch - så ser stödet ut

Solceller sparar pengar, ökar värdet på huset och minskar klimatutsläppen. Det byggs anläggningar som aldrig förr – ändå är svenskarna på efterkälken. Tyskland producerar cirka tio gånger mer solel per invånare jämfört med Sverige.

– Solelen står för mindre än en procent av landets elanvändning. Det är lågt jämfört med andra länder, säger Bengt Stridh, universitetslektor på Mälardalens högskola.

Källa: DN   läs mer ….

Mån 25/1   11:19

Läs om den norska satsningen på vätgas

Batterier blir allt mer prisvärda och är mogen teknik. Flera av våra partners har batterilösningar som en del av sin portfölj på både nationella och internationella projekt. Solenergikluster är nu en partner i ett batteriprojekt i regi av IFE. Batterier kommer att vara ett viktigt fokus framöver både för klustret och för våra partners.

Väte får mer och mer fokus och är ett alternativ till att lagra överskottsel från solenergi. Bland flera kluster är nu solenergikluster involverade i ett projekt i regi av Innovation Norge, som handlar om att positionera den norska vätgasindustrin internationellt. Dessutom arbetar vi med att rigga ett förprojekt om väte och sol i hamnar.

Källa: Solenergiklyngen    läs mer ……

Mån 25/1    08:02

Världens första vätgas-batteri för hemmet

Det australiska energiföretaget Lavo utmanar Teslas Powerwall med ett hembatterilagringssystem som inte alls använder konventionella batterier, rapporterar New Atlas – väljer istället väte som bränsle.

För båda systemen är tanken att suga upp överflödig energi som genereras genom sol- eller vindenergisystem, samt tillhandahålla en resurs av el vid behov.

Lavos massiva batteri, som det kallar Green Energy Storage System, är tekniskt sett en elektrolysenhet som kan generera väte från vatten, lagra det och sedan förvandla det till el med en bränslecell, ungefär som ett vätgasfordon.

Källa: Midroc   läs mer ….

Mån 25/1   07:50

Första vätgasdrivna fartyget

Enligt dess uppfinnare är det det enda och första fartyget i sitt slag i världen. Den bär namnet Zeus. Det står för ”Zero Emission Ultimate Ship”, men naturligtvis står det också för den högsta grekiska guden. Det är alltid bättre att ha denna akronym än att bära namnet Hades (underjordens gud).

Zeus är det första marinfartyget utrustat med en hybridmotor (två dieselgeneratorer och två elmotorer). Fartyget har en serie bränslecellenheter som kan leverera 130 kW. De cirka 50 kilo vätgas kommer från åtta metallhydridtankar, i linje med en teknik som redan används på ubåtar.

Batterisystemet ger en utsläppsfri marschtid på åtta timmar med en hastighet på cirka 7,5 knop. Båten är cirka 25 meter lång och väger cirka 170 ton.

Källa: innovation origins   läs mer ……

Fre 22/1    13:23

Nytt bioraffinaderi i Göteborg, ST1 och Midroc

Det nordiska energibolaget St1 bygger ett nytt bioraffinaderi i Göteborg och samverkar med Midroc Rodoverken, en internationell leverantör av lagringslösningar för hållbar energi och processmedier.
St1 har ett av världens mest energieffektiva raffinaderier, lokaliserat på Hisingen, Göteborg. Det nya bioraffinaderiet ska tas i drift 2022 och ha en årlig produktion på 200 000 ton förnybara bränslen

För cisternanläggningen har St1 valt Midroc Rodoverken som partner och huvudleverantör. Affären handlar om att bygga åtta cisterner för förnybar energi. De största cisternerna mäter 26 meter i diameter och är 21 meter höga samt tillverkas i olika material för ändamålet. Midroc Rodoverken ansvarar för design, fabricering, montage, ytbehandling och isolering.

Källa: Midroc   läs mer ….

Fre 22/1   13:10

Det polska oljebolaget planerar 100 MW solpark vid brunkolsgruvan

Solparken förväntas anslutas till nätinfrastrukturen för ett kolkraftverk i närheten. Den polska oljekoncernen riktar sig mot 2 GW förnybara energitillgångar fram till 2030

Den polska oljeraffinaderin och bensinhandlaren Orlen planerar att bygga en 100 MW solpark på vid brunkolsbrytningen i Adamów i kommunen Przykona.

Solcelleanläggningen PV Mitra kommer att ingå i ett komplex av förnybar energi som företaget har planerat för området och är också en del av ORLEN2030-strategin som syftar till att nå sin totala förnybara energikapacitet till 2 GW i slutet av decenniet.

Källa: pv-magazine   läs mer ……

Fre 22/1    12:54

Danmarks största havsbaserade vindkraftspark är redo att leverera grön el

Efter flera år är det snart möjligt att skicka el till danska hem från havsbaserade vindkraftpark Kriegers Flak i Östersjön.

Detta är ett resultat av energiföretaget Vattenfall, som ansvarar för upprättandet och driften av Kriegers Flak, har etablerat en del av parken och har nu också fått nödvändiga tillstånd från den danska energimyndigheten.

Således är parken redo att leverera grön el till danska hem. Detta konstateras av den danska energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Minister för klimat, energi och försörjning Dan Jørgensen (SocDem) kallar nyheterna en milstolpe för dansk vindkraft. Detta beror på att parken kommer att vara den största havsbaserade vindkraftsparken hittills.

Källa: Energy Supply   läs mer ….

Fre 22/1   12:45

Vätgas är en av de viktigaste pelarna i Storbritanniens tiopunktsplan för att driva en grön industriell revolution

Storbritannien kommer att sträva efter att generera 5GW ”vätgasproduktionskapacitet med låg koldioxid” fram till 2030. Upp till £ 500 miljoner kommer att investeras i ett försök att skapa ett vätgasområde 2023, en vätgasby 2025 och att skapa den första staden som kör helt på väte.

Storbritanniens gasnätföretag har i dag (21 januari) skisserat en routekarta för att nå dessa mål. Den nya vätgasplanen publicerades som en del av Energy Networks Association (ENA) Gas Goes Green-programmet och omfattar de fem stora gasnätföretagen Cadent, National Grid, Northern Gas Network, SGN & Wales & West Utilities.

Ansvarig för att äga och driva infrastrukturen som levererar gas till 85% av bostäderna i Storbritannien, har företagen åtagit sig att blanda 20% väte i lokala gasnät till 2023. Detta kommer att hjälpa Storbritannien att uppfylla tiopunktsplanen för att skapa en vätgasproduktion kapacitet på 1GW till 2025 och 5GW till 2030.

Källa: edie    läs mer ……

Fre 22/1    12:35

Klimatåtgärder är återigen en prioritet för USAs regering

Efter fyra år av förnekelse av klimatförändringar och fossilbränslebesatthet från Trump-administrationen kommer förespråkare för sol och klimat att ha en allierad i Vita huset.

President och vice president Joe Biden och Kamala Harris gjorde klimatförändringar och gröna jobb hörnstenarna i deras kampanj från början. Bidens klimatplan är den mest ambitiösa av någon president hittills – han vill sätta landet på en väg mot koldioxidfri elproduktion 2035 och netto

”Presidentens och vice presidentens utvalda förespråkade konsekvent för solenergi på kampanjspåret. De uppskattar nyckelrollen som solenergi och lagring kommer att spela för att ta itu med klimatförändringarna, leverera lågkostnadsenergi till människor över hela landet och skapa stabila, välbetalda jobb.

Källa: Solar Power World  läs mer ….

Fre 22/1   12:25

Kemister skapar ammoniak med ny grön metod

Cirka 80 procent av producerad ammoniak används i jordbruket som gödselmedel. Det har haft en enorm inverkan på oss sedan början av 1900-talet, men det lämnar ett massivt koldioxidavtryck.

För att försöka bekämpa denna fråga har kemitekniker från University of New South Wales (UNSW) och University of Sydney i Australien hittat ett sätt att göra ammoniak 100% förnybar.

Deras forskning har hittills bara testats och testats i en laboratoriemiljö, men den har potential att flytta industrin mot en grönare, vätgasekonomi.

Studien publicerades i Energy & Environmental Science.

Användningen av ammoniak i gödselmedel har fyrdubblat produktionen av livsmedelsgrödor globalt, vilket har hjälpt jordbruket att hålla jämna steg med vår ständigt växande befolknings behov.

Källa: Interesting Engienering    läs mer ……

Fre 22/1    12:18

Kina kämpar för att hålla jämna steg med ökande elbehov

Det belyste också ett problem med Kinas elförbrukning: det växte för mycket, för snabbt. Reuters John Kemp noterade i en ny kolumn om Kinas elförbrukning att den i november ökade med 9 procent på årsbasis, enligt officiella uppgifter.

Det trots den globala pandemin som höll de flesta andra ekonomier hobblade i november. Kina var undantaget, med affärsverksamhet blomstrande, som i stor utsträckning stod för den kraftiga kraftförbrukningen – en av de högsta under de senaste tio åren.

Denna ökade affärsaktivitet sammanföll också med en ökad hushålls elanvändning, trots att vädret i november var mildare än vanligt.

Detta ledde till elbrist i flera regioner. Myndigheterna noterade, och i december sa State Grid Corporation i Kina att man skulle ta itu med problemet genom att öka kraftöverföringskapaciteten och leverera kol och naturgas.

Källa: Oilprice  läs mer ….

Fre 22/1   12:11

Mercedes första elektriska SUV

Daimler AG: s Mercedes-Benz rullade ut sin batteridrivna EQA SUV som en del av en plan för att ta emot Tesla och Volkswagen.

Mercedes-Benz första helelektriska SUV kommer att finnas tillgänglig de närmaste månaderna. EQA: s detaljhandelspris kommer att fastställas till cirka 47 541 euro (57 734 dollar) och har en räckvidd på cirka 486 kilometer (302 miles).

Bloomberg noterar till skillnad från Tesla Inc.: s modell 3 eller Volkswagen AG: s ID.3, Mercedes-Benz utrustade ett befintligt förbränningsmotorfordon med elmotorer istället för att utveckla ett från grunden.

Källa: Oilprice   läs mer ……

Fre 22/1    12:01

Fossilfritt Sverige lade fram en vätgasstrategi

Vätgas kommer få en viktig roll i utvecklingen av ett fossilfritt Sverige när det gäller att balansera elnätet, inom transportsektorn och på olika sätt inom industrin. 

Potentialen är omfattande. Vätgasen kan användas för att lagra förnybar energi som till exempel kan användas för att balansera elnätet, inom transportsektorn och på olika sätt inom industrin där det bland annat har en nyckelroll i utvecklingen av fossilfritt stål.

Vätgasstrategin är framtagen i samarbete med forskningsinstitutet RISE och industrin och innehåller förslag på hur politik, myndigheter och näringsliv kan samverka för att ta tillvara vätgasens potential.

Källa: Fossilfritt Sverige  läs mer ….

Fre 22/1   11:54

Partierna bråkar om framtidens elförsörjning

En het strid rasar om energipolitiken som kan bli en av de stora frågorna i nästa val.

Allt sedan energiöverenskommelsen sprack för ett år sedan pucklar partierna på varandra rörande kraftkällor som sol, vind och vatten och framför allt kärnkraft.

Sverige har det största överskottet på el någonsin, säger regeringen – medan M och KD talar om elbrist.

– Alla har rätt, det finns både överskott och brist. Problemet är elöverföringen från bland annat norr till söder, säger Lars Nordström, professor i elkraftteknik.

Källa: Expressen  läs mer ……

Tors 21/1    14:06

Fyra asiatiska länder lägger ner 80 procent av sina planerade kolkraftverk

Indonesien, Vietnam, Bangladesh och Filippinerna har lagt ner kolkraftprojekt som tillsammans skulle ha genererat nästan 45 gigawatt. Det är ungefär en fjärdedel av all kolkraftskapacitet som finns i Tyskland idag.

Alla fyra länderna är i stort behov av energi och att de nu ändå överger kol för billigare och mer hållbara energikällor visar att kol får det allt svårare att vara konkurrenskraftigt.

En anledning till att så många projekt lagts ner är att många banker nu ser kolkraft som en riskabel investering. Banker i Sydkorea och Japan som tidigare investerat mycket i kolkraft har nu dragit i nödbromsen. Det gjorde att till exempel 29 kolkraftverksprojekt i Bangladesh inte längre var ekonomiskt försvarbara och därför skrotades.

Källa: Warp News  läs mer ….

Tors 21/1   13:45

Centerpartiet vill se vätgassatsningar

Centerpartiet vill se vätgassatsningar, bland annat genom offentlig upphandling av till exempel vägfärjor. Partiet föreslår också en strategi för ett förnybart energisystem. Rickard Nordin, Centerpartiets energi- och klimatpolitiska talesperson, menar att Sverige riskerar att hamna i bakvattnet om inget görs.


– Vätgas är en brygga på många sätt. Du har lagringsmöjligheter och kan använda det i alla sektorer. Det kan inte lösa allt, men det är en viktig bricka och pusselbit i det framtida energisystemet, en pusselbit som är helt nödvändig, säger Rickard Nordin

Källa: Miljö&Utveckling  läs mer ……

Tors 21/1    13:46

Hur länge kommer kol att förbli kung i Indien?

Trots marknadsturbulens som orsakats av koronaviruspandemin visade sig 2020 vara ett formativt år för Indiens övergång till ren energi. Solpriserna slog rekordlåga, vilket definitivt tappade kol som den billigaste källan till el.

Regeringen höll kreativa auktioner utformade för att underlätta att lägga till större mängder intermittent förnybar energi på nätet. Och premiärminister Narendra Modi bekräftade Indiens åtagande att nå sina djärva förnybara energimål och hävdade att landet i slutändan kommer att överträffa sina klimatmål i Paris.

Men det växande antagandet av sol-, vind- och annan ren energiteknik berättar inte hela historien om Indiens energiförändring. Det är omöjligt att ignorera kolens roll. erprise Coal India är det största kolbrytningsföretaget i världen.

Kolsektorn är en viktig inkomstkälla för stater och staten. Även om kapaciteten för förnybar energi ökar dramatiskt, tillhandahåller kol fortfarande cirka 70 procent av landets el.

Källa: gtm  läs mer ….

Tors 21/1   12:52

Solenergi nu den billigaste källan: WoodMac

En ny rapport visar att solenergi kommer att bli den billigaste källan till ny kraft i alla amerikanska stater 2030 plus Kanada, Kina och 14 andra länder år 2030

Kostnaden för solenergi har sjunkit 90 procent under de senaste två decennierna och kommer sannolikt att sjunka ytterligare 15 procent till 25 procent under det kommande decenniet. Och enligt en ny rapport från Wood Mackenzie, 2030, kommer solenergi att bli den billigaste källan till ny kraft i alla amerikanska stater, plus Kanada, Kina och 14 andra nationer.

Rapporten ”Total Eclipse: How Falling Costs will Secure Solar’s Dominance in Power” kräver att solenergiindustrin är ”mycket investerbar” på grund av dess växande förmåga att uppfylla både ekonomiska och politiska mål.

Källa: Saur Energy  läs mer ……

Tors 21/1    12:40

Fritt fram för Northvolt

Batteritillverkaren Northvolt har nu fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen i Umeå för bland annat utökad tillverkning av litiumjonbatterier.

Tillståndet från Mark- och miljödomstolen i Umeå ger Northvolt rätt att utöka tillverkningen av litiumjonbatterier, metalloxider och grafitelektroder, tillverkning av syrgas och kvävgas och återvinning av batterier. De har dessutom fått tillstånd för bortledning av ytvatten från Skellefte älv i Skellefteå kommun.

Det betyder att bolaget nu har fått miljötillstånd att bygga ut verksamheten till totalt fem stycken produktionslinjer.

Källa: Metal Supply  läs mer ….

Tors 21/1   12:33

Kina överraskar byggt mer vind och sol

Uppgifterna om den enorma utbyggnaden gör många skeptiska. Många projekt kan ha skyndats igenom i slutet av 2020 för att kvalificera sig för ett subventioneringsprogram som slutade 2020, vilket tyder på att denna tillväxtnivå kanske inte kommer att upprätthållas fram till 2021.

Siffrorna för 2020 är ovanligt höga och kommer sannolikt att behöva verifieras ytterligare . ”I slutet av tredje kvartalet 2020 rapporterade Kina 13,8GW ny vind för året. Detta är ett så galet nummer att jag skulle vilja se detta verifierat med uppföljningsrapportering ”, skrev China Energy Portal Twitter-konto.

De påpekar också att mycket av dessa installationer var under årets sista månad, vilket tyder på en brådska för att formalisera projekt. En annan faktor kan ha varit lösgörandet av begränsningar i vissa regioner som Inre Mongoliet,

Källa: Renew Economy  läs mer ……

Tors 21/1    12:13

Rekord för sol och vind i december 2020: Australien

Nu när 2020 har avslutats kan vi börja undersöka några viktiga fakta och statistik från året. Den snabbast uppdaterade är informationen från Australiens National Electricity Market, eller NEM. Här är tre viktiga takeaways från en preliminär titt på Australiens största nät. All data kommer från OpenNEM.

Av de 10 bästa månaderna på rekord för VRE-produktion hade 2020 sju av dem. 2020 var bara ett väldigt betydelsefullt år för förnybar energi i Australiens NEM, med tillväxten i total produktion av förnybar energi mellan 2019 och 2020 den näst högsta på rekordnivå.

Källa: Renew Economy  läs mer ….

Tors 21/1   12:07

Dansk-tyskt genombrott för energi på Bornholm

Tyska 50Hertz och danska Energinet har ingått ett avtal om att genomföra de studier som före årets slut ska kartlägga om det är möjligt och fördelaktigt att upprätta en elektrisk kabelanslutning mellan de två länderna via Bornholm som en framtida energikälla.

Avtalet mellan tyska 50Hertz och Energinet är det första genombrottet för att ansluta de två danska energiöarna till andra länder. Förbindelserna med grannländerna är helt avgörande för att energiöarna ska vara en bra idé, både ekonomiskt och för den gröna övergången.

Med avtalet är Bornholm som energiö nu inte bara baserad på danska och internationella politiska överenskommelser utan har också blivit ett konkret och gränsöverskridande samarbete på energiön mellan två lands TSO.

Källa: Energy Supply  läs mer ……

Tors 21/1    09:34

Biden tar tillbaka det Trump rivit ner

Biden skrev på totalt 17 ordrar, däribland att det nu blir tvång med ansiktsmask i federala fastigheter, byggandet av muren mot Mexiko stoppas, inreseförbud mot människor från i huvudsak muslimska länder hävs och dessutom drar han in tillståndet för den kontroversiella oljeledningen Keystone XL som skulle gå från Kanada till USA.

USA:s 46:e president undertecknade även att USA ska vara med och bidra till världshälsoorganisationen WHO igen. Trump anklagade under förra året WHO för att inte vara oberoende gentemot Kina och stoppade stödet till WHO.

Källa: SvT Nyheter  läs mer ….

Tors 21/1   09:07

Grön vätgas inne i en exponentiell tillväxt, menar Frost & Sullivan

Världens gröna vätgasproduktion kommer att växa i en exponentiell takt under det kommande decenniet och når 5,7 miljoner ton 2030, en ökning från 40 000 ton år 2019, enligt Frost & Sullivans.

Detta kommer att representera en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 57%.

Expansionen av den gröna vätgasmarknaden kommer att drivas av växande oro över koldioxidutsläpp och behovet av minskning av CO2 av industri, handel, transport och kraft, säger konsultföretaget.

Vissa sektorer kan inte minska sitt CO2 enbart genom elektrifiering och grön vätgas som produceras från förnybara energikällor genom elektrolys kan vara nyckeln till denna utmaning, säger industrin analytiker Swagath Navin Manohar.

Den förväntade starka tillväxten i efterfrågan på grönt vätgas under de närmaste 20 åren skapar behovet av betydande infrastruktur för produktion och leverans, säger analytikern också.

Källa: Renewables Now  läs mer ……

Ons 20/1    13:47

En butik för laddstationer i Täby

Världens första butik för laddstationer invigs utanför Stockholm i övermorgon. Det hävdar laddoperatören Eways som med sitt butikskoncept vill visa alla intresserade hur enkelt det är att köra och ladda en elbil.

– Många av våra kunder har stor kunskap och äger kanske redan en elbil. Nu vill vi nå alla de nyfikna människor som ännu inte tagit steget, säger Niclas Sahlgren, vd på Eways, i ett pressmeddelande, och adderar:

– Vi vill visa att det är enkelt att köra och ladda elbilen – även för alla som till exempel bor i bostadsrätt eller samfällighet. Samtidigt vill vi lära oss mer om våra kunders behov, så att vi kan bli ännu bättre på att hjälpa till med laddning av elbilar.

Öppnar den 22 januari i Täby Centrum, norr om Stockholm, och påstås vara världens första satsning i sitt slag

Källa: Elektronik tidningen  läs mer ….

Ons 20/1   13:21

40 mil och laddas på 10min; minskar räckviddsångesten

Räckvidd, rädslan för att ta slut på strömmen innan man kan ladda ett elfordon, kan vara ett minne blott, enligt ett team av Penn State-ingenjörer som tittar på litiumjärnfosfatbatterier som har en räckvidd på 40 mil med möjlighet att ladda på 10 minuter.

”Vi utvecklade ett ganska smart batteri för massmarknadsförda elfordon med kostnadsparitet med förbränningsmotorfordon”, säger Chao-Yang Wang, William E. Diefenderfer ordförande i maskinteknik, professor i kemiteknik och professor i materialvetenskap och teknik, och chef för Electrochemical Engine Center i Penn State.

”Det finns inte mer räckvidd och detta batteri är överkomligt.” Forskarna säger också att batteriet borde vara bra i 2 miljoner mil under sin livstid. De rapporterar idag (18 januari) i Nature Energy att nyckeln till lång livslängd och snabb laddning är batteriets förmåga att snabbt värma upp till 140 grader Fahrenheit, för laddning och urladdning och sedan svalna när batteriet inte fungerar.

Källa: Penn State News  läs mer ……

Ons 20/1    12:42

Ett bil-batteri som laddas på 5 min

En fabrik i Kina har tillverkat ett bilbatteri som kan laddas helt på bara fem minuter, rapporterar The Guardian.

Batterierna utvecklades av det israeliska företaget StoreDot och byggdes av den kinesiska tillverkaren Eve Energy.

Det finns dock en stor nackdel: Även om batterierna tekniskt kan laddas helt på bara fem minuter, skulle elbilsladdare som för närvarande används inte vara tillräckligt kraftfulla för att hinna ladda dem på den tiden.

Nästa generations laddare kan kanske lösa detta problem.

Källa: Futurism  läs mer ….

Ons 20/1   12:24

Elbilar påskyndar gröna investeringar

I sin senaste årliga investeringsrapport om ren energi uppskattar BloombergNEF att 501,3 miljarder dollar investerades i tekniker som ägde sig åt avkolning förra året och slog 2019 med 9 procent, eftersom elfordon och vind- och solenergi var och en bifogade rekordnivåer.

Av detta belopp sa BloombergNEF att mer än 300 miljoner US-dollar investerades i ny kapacitet för förnybar energi, 2 procent mer än föregående år, medan investeringarna i elfordon och tillhörande infrastruktur ökade med massiva 28 procent, vilket satte ett nytt årligt rekord med 139 miljarder dollar i investering.

”Våra siffror visar att världen har nått en halv biljon dollar om året i sina investeringar för att avkolonnera energisystemet”, säger analyschef på BNEF, Albert Cheung.

Källa: RenewEconomi  läs mer ……

Ons 20/1    12:20

Start-up bolagen sänker kostnader för vätgas

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Startup Exchange presenterade fem nystartade företag, som alla utvecklade framväxande teknik för vätgasproduktion, vid en workshop och panel på fredag.

Medan två startups syftar till att sänka kostnaden för elektrolys, vill tre andra testa nya metoder för att producera blått och grönt väte.

Matthew Blieske, global vätgasproduktchef för Shell, berättade för nystartade företag att väte behöver nya billiga lösningar för att påskynda tillväxt.  Men Blieske uppmuntrade nystartade företag att söka företagspartnerskap.

Källa: UtilityDive  läs mer ….

Ons 20/1   12:08

Stora batterilösningar blir allt vanligare

Inuti en kavernös turbinbyggnad bereds för närvarande ett 300-megawatt litiumjonbatteri för drift, med ytterligare 100 megawatt-batterier som kommer online 2021.

Tillsammans kommer de att kunna ladda ut tillräckligt med el för att driva ungefär 300 000 hus i Kalifornien för fyra timmar under kvällar, värmeböljor och andra tider när energibehovet överstiger utbudet, enligt projektutvecklare Vistra Energy.

Det här är inte de enda superstora batterierna som snart kommer att fungera vid Moss Landing-anläggningen.

Ytterligare 182,5 megawatt producerade av 256 Tesla megapack-batterier är planerade att börja matas in i Kaliforniens elnät i mitten av 2021, med planer på att så småningom lägga till tillräcklig kapacitet på platsen för att driva varje hem i närliggande San Francisco i sex timmar, enligt Bay Area utility, Pacific Gas & Electric, som kommer att äga och driva systemet.

Källa: YaleEnvirotment  läs mer ……

Ons 20/1    12:00

Preem och Vattenfall bygger vätgasfabrik

Vattenfalls och Preems samarbete om att producera fossilfri vätgas för biodrivmedelsproduktion tar nu nästa steg.

Nu inleds en studie med syfte att undersöka möjligheterna att bygga en storskalig produktionsanläggning vid raffinaderiet i Lysekil.

Preems mål att producera 5 miljoner kubikmeter biodrivmedel till 2030 kan reducera transportutsläppen med upp till 12,5 miljoner ton koldioxid, motsvarande ca 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Denna produktionsomställning kräver storskalig försörjning av vätgas.

Källa: Nordiska Projekt  läs mer ….

Ons 20/1   11:46

Tysklands recept för att minska CO2 utsläpp: använd alla tekniker som finns, involvera alla

Tyskland får, med rätta, ett mycket viktigt fokus när det gäller klimatövergångar runt om i världen. Landet är enormt, centralt i Europeiska unionen och inleder en ambitiös strategi för att minska koldioxidutsläppen i dess ekonomi. Det är en känslig tid i landet, med den långvariga förbundskanslern Angela Merkels överhängande avgång och ett ”klimatval” som ska hållas i år.

I en serie tweets som publicerades på måndag publicerade Agora Energiewende projektledare för den ” internationella kolövergången ”, Phillip Litz, en serie ny grafik som visar hur Tysklands framsteg hittills har drivits av en mängd olika ägarstrukturer över flera tekniker för förnybar energi.

I Tyskland är privatpersoner den största gruppen ägare av vind, vilket har varit en del av varför den tekniken till stor del har välkomnats av samhällen i Tyskland. Faktum är att en nyligen publicerad rapport från Europeiska miljöbyrån visar att Tyskland har bland de högsta andelen förnybar energi i Europeiska unionen.

Källa: Renew Economy  läs mer ……

Ons 20/1    11:38

I Hawaiis elnät finns 6000 hembatterier

Swell Energys största kontrakt hittills kommer efter att ha 450 miljoner dollar beviljats för att installera solbatterisystem för bostäder för att hjälpa nätet.
Hawaiis största verktyg tog ett nytt verktyg i sin strävan efter ett koldioxidfritt elsystem: tusentals batterier installerade i människors hem.

Hawaiian Electric fick regleringsgodkännande för en plan på 25 miljoner dollar för att utnyttja sol och batterier vid 6000 hem över öarna Hawaii, Maui och Oahu. Venice Beach, Kalifornien-baserade startup Swell Energy kommer att övervaka kundernas uppsökande, installation och drift av nätverket, som kommer att fungera som ett virtuellt kraftverk.

Källa: Greentech Media  läs mer ….

Ons 20/1   11:25

Alla vet nu att vi behöver energilagring, så det är hög tid för en nationell distributionsplan

Energilagring är varm, så mycket är klart. ”Alla är nu medvetna om att energiövergången aldrig kommer att lyckas utan möjlighet till lagring”, säger Dalessi. ”

Nu är det hög tid för regeringen att förbereda marknaden för denna utveckling.”
Från alla olika aktiva material som teoretiskt skulle kunna användas för att designa ett flödesbatteri valde Elestor väte och brom.

Detta leder till ett antal fördelar, säger Dalessi: ”Valet av väte och brom motiveras rent av Elestors uppdrag att bygga ett lagringssystem med lägsta möjliga lagringskostnad per kWh. Väte och brom finns i överflöd över hela världen.

Leverans kan därför inte domineras av en liten grupp leverantörer – till skillnad från litium, kobolt och vanadin. ”

Källa: Innovations Origins  läs mer ……

Tis 19/1    12:56

Elestor hittade ny metod för effektiv användning av vätgas

”Det ekonomiska genombrottet ligger i att använda billig energi som du får från ett batteri ibland när energi från det normala nätet är dyrt.”

Om något skiljer människor aktiva i energilagringsvärlden är det väte. ”Ideal” och ”nödvändigt” hörs lika ofta som ”för dyrt” och ”ineffektivt”.

Hur som helst, för närvarande kan väte knappast konkurrera med batterier. Samtidigt kan alla se att detta delvis beror på marknadens omogenhet och brist på applikationsmöjligheter. Guido Dalessi, VD för det Arnhem-baserade företaget Elestor, säger att han kan ta bort ett viktigt hinder för utvecklingen av väte som energibärare.

Med tekniken för vätebrombatteriet som utvecklats av hans företag vill han visa att elektrolysatorer (behövs för produktion av väte) kan användas kontinuerligt, under långa perioder och med billig förnybar el.

Källa: Innovation origins  läs mer ….

Tis 19/1   12:49

Elscootrar och samåkning blir en del av fransk kollektivtrafik

Keolis fick nyligen förnyat förtroende att sköta både drift och underhåll av kollektivtrafiknätet i regionen, som kommer att döpas om till Ales’Y från 1 april.
Under kontraktstiden som löper på cirka 10 år kommer operatören att bland annat att starta Frankrikes första offentligt drivna samåkningstjänst, en rad nya mobilitetstjänster samt introducera bussar drivna på vätgas. 

Samåkningstjänsten, som planeras att finnas på plats redan i vår, kommer att struktureras kring tio huvudtrafikvägar i regionen. De kommuner som ligger längs med dessa rutter kommer att ha hållplatser för bilpoolerna där förare kan plocka upp och släppa av passagerare. Förare kommer att kompenseras för varje resa med minst en passagerare. Målet är att att minska antalet privata bilresor.

För att lösa resenärernas ”last mile”-transport kommer nätverket att kompletteras med elscootrar och cyklar som kommer att vara uppställda vid hållplatserna. Samtliga mobilitetstjänster kommer att finnas under Ales’Y varumärke och kommer att inkludera Ales’Y by bus, Ales’y Carpool, Ales’y by Bike och Ales’y by Scooter, skriver Keolis i ett pressmeddelande.

 

Källa: Dagens Industri   läs mer ……

Tis 19/1    12:27

Med mer havsbaserad vindkraft behövs inte kärnkraften

Henrik Baltscheffsky, vd för vindkraftsföretaget Hexicon skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten:
”Elbristen i Sverige har till slut kommit upp på agendan. Istället för att nu peka finger om vem som är skyldig gäller det att hitta lösningar.
De flesta är överens om är att framtidens energilösningar är både fossilfria och förnybara. En internationell produktionsmetod som är på uppsegling är havsbaserad vindkraft, som både är mer effektiv och skonar djur- och naturliv bättre än landbaserad vindkraft.”
Sol, vind och vatten är de energislag som bygger på det naturliga kretsloppet och som värnar om klimatet. Vattenkraften i våra älvar är utbyggd så mycket det går. Solenergin är inte tillräcklig på våra breddgrader för att det ska vara en källa att räkna med. Inte minst denna vinter som knappt haft en enda soltimme i södra delen av landet visar hur osäker den är.
Det som tidigare var vår paradgren för att locka näringslivsinvesteringar – en stabil elförsörjning – har nu kommit att bli ett problem.”

Källa: Nordiska Projekt  läs mer ….

Tis 19/1   12:18

Ny teknik från Sandtec: Ny torkteknik dubblar värdet på bark

Med en smart och effektiv barktork kan industrier och värmeverk höja energivärdet i sitt bränsle och spara pengar. Med Örnsköldsviksföretaget Sandtecs nyutvecklade teknik kan barken dessutom torkas helt med hjälp av spillvärme – en hållbar lösning med fördelar i alla ändar.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle gör biobränslen högintressanta och bark från skogsindustrin är ett av de bränslen som används både i industrier och värmeverk. Innovationen kan göra barken mer intressant som alternativ till olja, kol och torv som många nu strävar mot att fasa ut.

Fördelarna med att elda torrare bark är flera: Energivärdet är högre, mer bark kan lastas i transporterna, och det blir mindre rökgaser vid förbränningen.

Källa: Nordiska Projekt   läs mer ……

Tis 19/1    12:10

Taaleri SolarWind II-fonden investerar i två vindkraftsparker i Polen med effekt 51,4 MW

Taaleri SolarWind II-fonden har tillsammans med Masdar, ett av världens ledande förnybara energiföretag, förvärvat 100% ägande av vindkraftsparkerna Mlawa och Grajewo.

Vindkraftsparkerna ligger i norra Polen i länen Mazowieckie och Podlaskie.
Byggarbeten på båda vindkraftsparkerna startade i juni 2020. Med 24 Vestas V110-vindkraftverk kommer vindkraftsparkerna att ha en sammanlagd installerad kapacitet på 51,4 MW och den sammanlagda årliga elproduktionen kommer att vara cirka 192 GWh.

Vindkraftparkerna kommer att producera tillräckligt med el för att försörja cirka 90000 hushåll och kommer att kompensera motsvarande 146 000 ton koldioxid under varje driftsår.

Källa: Saur Energy  läs mer ….

Tis 19/1   11:59

Tjeckiens hälsovårdsminister avveckla kolbrytning "så snart som möjligt"

Tjeckiens hälsovårdsminister Jan Blatný är medveten om de negativa effekterna av kolbrytning på miljön och människors hälsa. ”Personligen är jag för en avveckling av kolbrytning så snart som möjligt”, sa han till EURACTIV.cz.

Den tjeckiska regeringen kommer att diskutera planerna för att fasa ut kol nästa vecka. En särskild kolkommission rekommenderade redan i december att stänga kolgruvor och kraftverk år 2038, men det slutliga beslutet är upp till regeringen.

Emellertid är det tjeckiska regeringsskapet som bildats av det regerande ANO-partiet av premiärminister Andrej Babiš och juniorpartnern Socialdemokrater (ČSSD) delat i denna fråga.

Källa: EURACTIV   läs mer ……

Tis 19/1    11:24

Norska Drammen lagrar energi från sommaren till vintern

I samband med den nya Fjellskolan har Drammens kommun designat ett termiskt batteri för säsongsförvaring av värmeenergi.

Lagringen sker i berget 50 meter under marken och lösningen heter GeoTermos. Solceller driver en värmepump som i kombination med solpaneler levererar värmeenergi till GeoTermosens 100 energibrunnar under sommaren. På vintern plockas energin upp av GeoTermosen och levererar värme till ett byggnadsområde på totalt 10 000 m2.

Det är som namnet säger en termos som lagrar sommarenergi som används på vintern.

Källa: MuoviTech    läs mer ….

Tis 19/1   11:37

Här är Danmarks energiö Vindø

Konsortiet bakom Vindø har tidigare denna månad släppt en animerad video av deras gemensamma projekt Vindø. Videon visar hur ön, som ligger 100 kilometer utanför den danska kusten i Norsøen, kommer att se ut när den är klar 2030. 

Inledningsvis kommer ön att anslutas till en 3 GW havsbaserad vindkraftspark – som senare kommer att utökas till så mycket som 10 GW, skriver nyhetstjänsten Recharge.

Vindø kommer att rymma olika anläggningar och tekniker, såsom energilagring, kraft-till-x-anläggningar och HVDC-omvandlare. Dessutom kommer ön att ha bostadsfastigheter, utvecklings- och forskningsanläggningar, ett datacenter, en helikopterlandningsplats och en hamn. 

Källa: Energy Supply   läs mer ……

Tis 19/1    11:24

Japan och EU tävlar för att utveckla grön vätgas

Fukushima Hydrogen Energy Research Field, en av världens största vätgasanläggningar, den finns i Namie, Fukushima Prefecture, Japan.

Vätgassatsningen i europa tar nu form utanför Nederländska kusten, där ett av Europas största gröna vätgaprojekt pågår. NortH2-projektet är avsett att producera upp till 4 miljoner kW havsbaserad vindkraft fram till 2030.
Energin är att sedan driva havsvatten-till-vätelektrolys, med vätgasen som ska levereras till industrier i hela Nederländerna och Västeuropa.

Användningen förväntas minska koldioxidutsläppen med 8 miljoner ton årligen till 10 miljoner ton år 2040.

Källa: Nikkei ASIA    läs mer ….

Tis 19/1   10:23

En avhandling om matematiska modeller för solceller är den mest nedladdade forskningspublikationen

En avhandling om matematiska modeller för solceller, hushållsenergi och laddning av elbilar är den mest nedladdade forskningspublikationen från Diva (Digitala vetenskapliga arkivet) under 2020. Under året gjordes totalt drygt nio och en halv miljon sökningar och drygt tre miljoner nedladdningar av publikationer i fulltext från Uppsala universitets del av Diva.

Diva (Digitala vetenskapliga arkivet) är Uppsala universitets vetenskapliga arkiv och plattform för digital publicering och registrering av publikationer och forskningsdata. Diva används av 49 lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige.

Källa: Uppsala universitet läs mer ……

Mån 18/1    13:30

Danmark ligger före, fler elbussar än övriga EU

Danmark har de flesta utsläppsfria stadsbussarna på vägarna i Europa, med elbussar som utgör 78% av sina nya fordon, enligt de senaste uppgifterna från Transport and Environment (T&E), en grön icke-statlig organisation.

Luxemburg och Nederländerna låg nära efter med cirka två tredjedelar av de nya bussarna som släppte ut noll.

”Stadsbussflottor kör miljontals kilometer varje år. Om vi vill minska koldioxidutsläppen i våra städer måste dessa fordon bli utsläppsfria så snart som möjligt, säger James Nix, godschef på T&E.

”Nordiska stater, Luxemburg och Nederländerna visar hur man sätter e-bussar på vägen. Andra länder, särskilt de som köper många bussar, som Italien, Spanien och Frankrike, och de som befinner sig i början av övergången, som Österrike, måste förstärka det, ”tillade han.

Källa: EURACTIV   läs mer ….

Mån 18/1   13:25

Europeiska företag drar sig ur Nord Stream 2-gasledningen

Nord Stream 2-gasledningen – som har fått grönt ljus från tyska myndigheter för att starta om byggnadsarbetet – ser att några företag drar sig ur projektet, inklusive tre bara denna månad.

Till exempel har Zurich Insurance Group AG tillkännagivit sitt tillbakadragande från projektet och kommer att upphöra med att tillhandahålla försäkringstjänster för ubåtens gasledning som förbinder Ryssland och Tyskland, rapporterade Bloomberg News Agency på lördag.

Tidigare har det danska ingenjörsföretaget Ramboll och den norska certifieraren Det Norske Veritas Holding AS dragit liknande slutsatser.

De företag som fortsätter att vara inblandade i projektet är rädda för att nekas tillgång till amerikanska marknader på grund av de USA-införda sanktionerna mot de inblandade.

Även om Tyskland förnekar sådana argument, säger Washington att rörledningen skulle göra EU för beroende av rysk energi och därmed äventyra unionens säkerhet.

Källa: EURACTIV  läs mer ……

Mån 18/1    13:12

Gegadyne Energy Labs har ett batteri som laddas på 15 min

Den Indiska elbilsleverantören Gegadyne Energy Labs Pvt Ltd tillkännagav att de fick en investering på 5 miljoner USD från tillverkaren av elektriska apparater, V-Guard.


Som företaget säger kommer framtidens elbilar inte bara att definieras av storleken på batteripaketet utan också av den batteriteknik som det använder.

Gegadyne hävdar att den har byggt en teknik som gör att batterier kan laddas från noll till 100 procent på cirka 15 minuter.

Källa: Saur Energy läs mer ….

Mån 18/1   12:55

Total och Engie samarbetar om att bygga Frankrikes största anläggning för produktion av grön vätgas

Energibolagen Total och Engie har tecknat ett samarbetsavtal för att få Frankrikes största produktionsanläggning för vätgas online på södra kusten.

Avtalet omfattar design, utveckling, installation och drift av projektet som kommer att producera fem ton grönt väte varje dag när det kommer online.

Projektets 40 MW elektrolysator kommer att lokaliseras i Totals biomedelsraffinaderi La Mede i regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur South. Raffinaderiet är värd för solcellspaneler på plats med en kombinerad kapacitet på mer än 100 MW, som kommer att användas för att driva elektrolysern.

Källa: edie  läs mer ……

Mån 18/1    12:43

Norska Cloudberry säljer del av Vänern-offshore- projekt till Downing LLP

Cloudberry Clean Energy AS sa i dag att det har tecknat ett aktieköpsavtal enligt vilket medel som förvaltas av Downing LLP kommer att ta kontroll över ett 100 MW havsbaserat vindprojekt i Sverige och lämna det nordiska företaget med en 20-procentig andel.

Downing kommer att betala cirka 300 miljoner norska kronor (35,3 miljoner dollar / 29 miljoner euro) för 80% av det 16-turbina vindvattenprojektet i Vänern. Det överenskomna priset är föremål för ett slutligt investeringsbeslut för systemet. Ekonomisk avslutning förväntas i år.

Källa: Renewables Now läs mer ….

Mån 18/1   12:29

Rekorddyrt att släppa ut koldioxid i EU

 • Rekordhöga 35 euro per ton – det är vad det kostar att släppa ut koldioxid i EU sedan årsskiftet.
 • Beslut om skärpta klimatmål i unionen tros vara en förklaring till det stigande priset.
 • Kostnaden bedöms kunna snabba på utfasningen av kol i Europa och på sikt även göra naturgas olönsam.

Källa: Sveriges Radio  läs mer ……

Mån 18/1    12:13

Kan geotermisk energi spela en viktig roll i energiomställningen?

Med hjälp av framsteg inom djupborrningsteknik för frackning utvecklar ingenjörer nya metoder för att utnyttja jordens oändliga underjordiska tillförsel av värme och ånga.

Men kostnaderna för tillgång till djup geotermisk energi är höga och det första statliga stödet kommer att vara avgörande. Ariver av varmvatten rinner cirka 3000 fot under Boise, Idaho.

Och sedan 1983 har staden använt det vattnet för att direkt värma hem, företag och institutioner, inklusive de fyra våningarna i stadshuset – allt sagt, ungefär en tredjedel av stadens centrum. Det är det största geotermiska värmesystemet i landet.

Källa: YaleEnvironment läs mer ….

Mån 18/1   12:09

Zurich Insurance sägs dra sig ur Nord Stream 2-projektet

Zurich Insurance Group AG har beslutat att sluta tillhandahålla försäkringstjänster kopplade till Nord Stream 2-gasledningen, på grund av hotet om ytterligare amerikanska sanktioner mot projektet, enligt personer I företaget.

Zürichs försäkringsplaner omfattar byggandet av den kontroversiella gasledningen Ryssland-Tyskland. Företaget kan potentiellt vara ett mål för en ny sanktionsrunda och kan komma att straffas av USA

Källa: Bloomberg  läs mer ……

Mån 18/1    12:02

MIT: s nya hybridelektriska plan kan minska luftföroreningarna med 95 procent

MIT-ingenjörer har utvecklat ett nytt koncept för framdrivning av flygplan som kan ta bort 95% av NOx-utsläppen orsakade av luftföroreningar – vilket minskar antalet tidiga dödsfall i samband med gasen med en häpnadsväckande hastighet på 92%, enligt ett nytt blogginlägg på MIT: s hemsida.

MIT tänker nytt hybridelektriskt plan, kan minska luftfartens föroreningar Tidigare forskning har visat hur kemikalier som genereras från global luftfart är kopplade till 16 000 för tidiga dödsfall varje år, men en ny MIT-design av ett hybridelektriskt plan kan slå ut vinden från denna siffra.

Källa: Interesting engineering läs mer ….

Mån 18/1   11:51

Tyska RWE utökar sin närvaro i Frankrike och Polen med fyra vindkraftparker på land

RWE: s europeiska förnyelsebarverksamhet har fått ytterligare drivkraft med beslut om att investera i fyra nya vindkraftsparker på land med en total installerad kapacitet på 76 megawatt (MW).

Tre av projekten finns i Frankrike och ett i Polen. Det första franska projektet är redan under uppbyggnad och de tre andra projekten kommer att börja under första kvartalet 2021. Den totala investeringen för de fyra projekten uppgår till cirka 95 miljoner euro.

Källa: rewe läs mer ……

Fre 15/1    13:59

Norska Equinor och Italienska Saipem testar solceller i norska havet

De två företagen vill testa en flytande solcellsanläggning under tuffa väderförhållanden i grovt vatten i minst ett år. Systemet kommer att baseras på en flytande solteknik som utvecklats av Maritime Moss, en enhet av Saipem.

Den norska oljegiganten Equinor samarbetar med den Vollsveien-baserade ingenjörsspecialisten Moss Maritime, en enhet av den italienska gasentreprenören Saipem, för att testa ett flytande solcellssystem till havs utanför ön Froya, nära Trondheim, i Norska havet.

Källa: PV magazine läs mer ….

Fre 15/1   12:41

Equinor och BP bygger 2,4GW i offshore vind, New York

Equinor, tillsammans med BP har valts ut för att förse staten New York med vindkraft till havs i en av de hittills största upphandlingen av förnybar energi i USA.

Under priset kommer företaget att tillhandahålla en produktionskapacitet på 1260 megawatt (MW) förnybar havsbaserad vindkraft från Empire Wind 2 och ytterligare 1230 MW kraft från Beacon Wind 1 – vilket ökar det befintliga åtagandet att förse New York med 816 MW förnybar kraft från Empire Wind 1 – totalt 3,3 gigawatt (GW) kraft till staten.

Källa: Saur energy läs mer ……

Fre 15/1    11:59

Gävleborg och Dalarna vill bli vätgascentrum

Förhoppningen med satsningen i Gävleborg och Dalarna är bland annat att kunna erbjuda vätgas till transportindustrin.
Mid Sweden Hydrogen Valley heter satsningen där industrin, transportsektorn, högskolorna och offentlig sektor i regionerna Dalarna och Gävleborg nu ska samarbeta.

Ett av företagen är Ovako, där planeras storskalig vätgastillverkning, dels till den egna industrin dels till transportindustrin.
”Vi skulle kunna börja köra vätgas i våra processer nästa år och ha en tankstation på plats 2024”, säger Anders Lugnet teknisk ugnschef på Ovako.

Källa: Sveriges Radio läs mer ….

Fre 15/1   11:41

Den tyska energisektorn kommer nå 100% förnybar energi 2040 - säger finansminister

På sin planerade väg mot klimatneutralitet i mitten av seklet kan Tyskland uppnå fullständig netto-noll i energisektorn redan 2040 – och EU: s klimatmål kan till och med tvinga landet att kraftigt påskynda utbyggnaden av vind- och solenergi, sa finansminister har vid ett evenemang för digital energiindustri.

Men medan landet sätter sig tydliga mål för andelen förnybar energi i energiförbrukningen, har det ännu inte kommit överens om vilken projektion av total energianvändning 2030 det kommer att följa.

Källa: Clean energy wire läs mer ……

Fre 15/1    09:01

Detta kan bli Sveriges största elväg

En 24 kilometer lång del av Nynäsvägen kan bli en teststräcka för hur bra det fungerar att köra på elväg i större skala. Genom att använda fossilfria transporter ska utsläppen av växthusgaser minska.

Transportsektorn står för hälften av utsläppen av växthusgaser i Stockholms län. Bara på motorvägen mellan Nynäshamn och Stockholm kör varje dygn runt 14 000 fordon, varav 1 500 är lastbilar.

Antalet tunga fordon väntas öka till 2 500 de kommande åren, i takt med att alltmer gods transporteras från den nya containerhamnen Stockholm Norvik utanför Nynäshamn.

Källa: Svt Nyheter läs mer ….

Fre 15/1   08:45

Second-hand marknaden för solpaneler tar form

Effektiviteten i nya paneler är så mycket högre att många byter ut de äldre i förtid.

”Till oförstörda paneler finns alltid någon som är villig att köpa dem och ta dem i bruk igen någonstans i världen”, förklarade Jay Granat, ägare av Jay’s Energy Equipment, ett grossistförmedlingsföretag för grossister. ”Om det är en fungerande solpanel finns det alltid en köpare.”

Under sina tio års erfarenhet av att arbeta på den sekundära solmarknaden har han aldrig sett så stor efterfrågan på begagnade paneler än 2020, och han förväntar sig att efterfrågan kommer att öka under decenniet.

Källa: Solar Power world läs mer ……

Fre 15/1    08:34

Volkswagens transportfartyg går på biobränsle

Volkswagen Group Logistics ska använda certifierat bränsle från vegetabiliska rester för vissa nya biltransporter via marina rutter.

Levereras av holländskt GoodFuels, bränslet produceras av material som använd olja från restauranger och livsmedelsindustrin. Den första av två chartrade bilbärare, Patara, som ägs av Depth RoRo, tankades för första gången med 100% GoodFuels biobränsle i mitten av november 2020 och ett andra fartyg kommer att följa i år.

Med 85% lägre koldioxidutsläpp än med konventionella fossila bränslen är bidraget till klimatskyddet enormt, säger Thomas Zernechel, chef för Volkswagen Group Logistics.

Källa: biofuel international läs mer ….

Fre 15/1   08:25

oregon

Ny nanostrukturerad legering för anod är ett stort steg mot att revolutionera energilagring

Forskare vid Oregon State University College of Engineering har utvecklat en batterianod baserad på en ny nanostrukturerad legering som kan revolutionera hur energilagringsenheter designas och tillverkas.

Den zink- och manganbaserade legeringen öppnar vidare dörren för att ersätta lösningsmedel som vanligtvis används i batterielektrolyter med något mycket säkrare och billigare, liksom rikligt: havsvatten.

Källa: Oregon state university läs mer…

Fre 15/1  07:43

chilli

Chili piffar upp solceller

En nypa chili kan piffa upp morgondagens solceller. Det hävdar en svensk-kinesisk forskargrupp, som har visat att både effektivitet och hållbarhet kan förbättras med rätt kryddning.

Idag talas det mycket om perovskitmaterial i solcellskretsar, tunna filmer som liknar det naturliga mineralet perovskit i sin kemiska uppbyggnad.

Perovskit började användas i forskningen kring solceller för drygt tio år sedan. På den tiden var verkningsgraden blygsam, bara knappt fyra procent av solens energi omvandlades till elektrisk ström

Källa: Svt Nyheter  läs mer…

Fre 15/1     07:31

krafthem

Krafthem har kick-startat smarta elavtal

Nu är det drygt en månad sedan Krafthem lanserade sina ”smarta elavtal” för att kunna bidra till en hållbar, effektiv och billigare energiomställning.
Sedan den 1 december har Krafthem levererat el till sina första kunder, vilka får ta del av både smart laddning för att hjälpa elsystemet, och klimatneutral el för att stötta miljön.

Under sommaren och hösten 2020 pågick Krafthems intensiva arbete för att utveckla och färdigställa sin unika teknik med styralgoritmer som gör det möjligt för företaget att utnyttja elmarknadens ineffektiviteter och prisvolatilitet.
Efter avslutat pilotprojekt var bolaget för drygt en månad sedan redo att lansera sina smarta elavtal för smarta elbilsägare och klimatkämpar.

Källa: Energipress läs mer…

Tors 14/1  12:59

fortescue

Australisk järnmalmsproducent och sydkoreanska ståltillverkare börjar med grön vätgas

Fortescue Metals Group (FMG) och den sydkoreanska ståltillverkaren Posco har kommit överens om ett partnerskap som innebär att FMG kommer att leverera järnmalm och grön vätgas till Posco.

FMG har redan satt ett koldioxidneutralitetsmål 2040. Ambitionen är att bygga en av de största förnybara energikällorna portföljer i världen och levererar mer än 235 GW förnybar kapacitet.

Det är fem gånger den nuvarande kapaciteten för Australiens nationella energimarknad.

Källa: PV-magazine  läs mer…

Tors 14/1     12:45

thor

Sex parter är uttagna för att bygga Thor Offshore Wind Farm

Den danska energimyndigheten har förkvalificerat totalt sex konsortier och företag att delta i anbudet på Danmarks största havsbaserade vindkraftspark hittills, Thor Offshore Wind Farm. Detta konstaterar den danska energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Den danska energimyndigheten har fått ansökningar från ett brett spektrum av konsortier och företag som vill bjuda på uppgiften att bygga Thor Offshore Wind Farm. 

Alla sex konsortier och företag uppfyller de fastställda kriterierna för ekonomisk och teknisk kapacitet och byrån har förkvalificerat dem alla.

Källa: Energy supply läs mer…

Tors 14/1  12:38

biden

Engie och Neoen samarbetar om 1 GW projektet i Frankrike

De franska energimajorerna Engie och Neoen samarbetar för att bygga ett 1 GW sol- och lagringsprojekt i sydvästra Frankrike. Engie har erfarenhet från 300 MW Tesla-batteri (Victoria Big Battery) i Australien. Det driver också Hornsdale-batteriet i Australien.

Projektet med Engie, kallat Horizeo-projektet, planeras över 1000 hektar nära staden Saucats, i Nouvelle-Aquitaine, Frankrike.

Intressant är att projektet hoppas kunna kombinera solparken, batterilagring och tillåta jordbruk också, förutom ett datacenter och en vätgaselektrolyser som drivs av den kraft som genereras.

El-kraften förväntas också användas vid laddningspunkter för EV.

Källa: Saur Energy  läs mer…

Tors 14/1     12:18

danmark

Tyskt handslag på Danmarks största solcellsprojekt

Det danska utvecklingsbolaget BeGreen och den stora tyska kapitalförvaltaren Luxcara har ingått ett investeringsavtal som kommer att resultera i fyra solcellsparker spridda över hela Danmark med en total kapacitet på upp till 415 MWp.

Avtalet omfattar fyra solparker. Faxe byggs i två parker, en i Vordingborg kommun och en i Herning kommun. BeGreen kommer att ansvara för konstruktion, drift och underhåll av solparkerna

Källa: Energy supply läs mer…

Tors 14/1  11:46

islay

Whisky-destilleri värmer med vätgas

B Corp Bruichladdich Distillery, som ligger på den Hebridiska ön Islay, kommer att arbeta med vätgasenergiföretaget Protium Green Solutions för en genomförbarhetsstudie som syftar till att integrera väte för att ge koldioxidsnål värmeeffekt.

För närvarande använder destilleriet eldningsolja för att tillgodose sitt uppvärmningsbehov, med den avlägsna platsen som hindrar tillgång till ren teknik.

Men med destilleriet som syftar till att minska koldioxidutsläppen av produktionsbaserade utsläpp till 2025 har en ny genomförbarhetsstudie inletts om den roll som väte kan spela.

Källa: edie  läs mer…

Tors 14/1     11:40

usa

Rekordintresse för gröna investeringar i USA

Hållbara fonder är den nya trenden i USA. Samtidigt vill allt fler svensk-amerikanska bolag satsa grönt.

Det är inte bara i Sverige som hållbarhet ligger högt i kurs. Pandemin har fått många amerikanare att vakna upp till klimatkrisen.


2020 ser ut att bli ett starkt år för gröna investeringar i USA. Trots pandemin strömmade 261 miljarder kronor in i hållbara ESG-fonder under årets tre första kvartal.

Källa: Dagens PS  läs mer…

Torsd 14/1     09:34

frankrike

Frankrike sätter mål för sin biologiska mångfald

Frankrikes ekologiska övergångsministerium presenterade på tisdagen sin nya nationella strategi för skyddade områden, som syftar till att skydda 30% av dess områden fram till 2022.

Att uppfylla ett sådant mål borde inte vara för svårt, eftersom 29,5% av Frankrikes landområde redan är skyddat, medan 23,5% av dess marina områden skyddas. Den verkliga utmaningen för regeringen kommer emellertid att vara att nå målet på 10% för områden som får ”starkt skydd”.

Källa: EURACTIV läs mer…

Tors 14/1     09:32

laddstation

Laddstation för privatpersoner i eget hus

Bidrag till privatpersoner som vill ha en egen laddstation vid hemmet. Från den 1 januari 2021 införs en skattereduktion som ersätter det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av laddstation till elfordon.

Installationer som slutförts innan årsskiftet kan du fortfarande ansöka om bidrag för.

Tors 14/1    08:55

Källa: Voltium  läs mer

caddilac

Cadillacs vilda flygande bilkoncept

Som varumärket antyder är det autonoma fordonet dekorerat med ett snyggt, plysch sittplatser så att du kan chatta bekvämt när bilen tar hand om körningen.

Bilen kan justera allt från temperatur, fuktighet och ner till doften som pumpas in i bilen, allt baserat på data från biometriska sensorer som läser passagerarnas vitala tecken, som CNET rapporterar.

Röst- och handbaserade gestkontroller eliminerar till stor del behovet av knappar eller rattar även i fordonets interiör.

Tors 14/1     09:06

Källa: Futurism läs mer

sono

Bilen du har råd med - Sono Motors

Sion-solbil 218 000 kr

Det tyska bolaget Sono Motors har presenterat sin Sion-solbil via teknikutställningen CES2021.

Sion kommer att prissättas från 21 429 euro (ex moms) enligt Sono Motors chefsoperatör Thomas Hausch som introducerade Sion via en livestream-händelse på onsdagen.

Detta motsvarar 218 000 kronor – tävlar med alla lågprismodeller på marknaden.

Ons 13/1  13:47

Källa: The Driven  läs mer

tyskland2

Tysk solcellspark vägvisare för Sverige

Tysklands största solcellspark har nyligen levererat sin första kilowattimme. Parken är byggd mitt under coronapandemin, dessutom utan några subventioner. Enligt bolaget finns flera lärdomar som Sverige kan dra lärdom av.

Den nya solcellsparken ligger i Weesow-Willmersdorf i närheten av Berlin. Där har EnBW satt upp 465.000 solcellsmoduler.

Ons 13/1  14:05

Källa: Process Nordic läs mer

kontaminera

Klimatförändringen förorenar globala vatten- och elsystem

Vårt behov av rent vatten och energi fortsätter att växa i takt med att klimatförändringarna intensifieras. Både vatten och energi är kopplade, så när vi försöker arbeta med en utmaning, till exempel vattenåtervinning, förvärrar vi ibland den andra när vi använder energiintensiva metoder för att göra det.

När forskare anpassar sig till de frågor som klimatförändringarna innebär måste de se till att deras metoder kompletterar varandra.

Ett team av forskare från Department of Energy’s Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) i Kalifornien har utvecklat en analytisk ram för att undersöka länken mellan vatten och energi och hur man kan skapa anpassningar som fungerar hand i hand med klimatförändringsfrågor.

Ons 13/1  13:25

Källa: Interesting Engineering  läs mer

v2g2

Framtiden för laddning av elfordon är dubbelriktad

I takt med att fler elbilar kommer ställs fler frågor om hur man skall hantera laddningen.

Rocky Mountain Institute (RMI) har uppskattat att elektrifiering av alla de cirka 251 miljoner lätta fordon på amerikanska vägar idag skulle öka det årliga elbehovet med cirka 25% – och det inkluderar inte medel- och tunga applikationer som gods och kollektivtrafik tillsammans med en mängd andra applikationer.

Även om övergången till en helelektrisk flotta kan ta decennier att uppnå är konsekvenserna för nätförvaltningen på kort sikt betydande när fler och fler elbilar kommer på vägen.

Ons 13/1  12:47

Källa: UtilityDive läs mer

640mwh

Världens största batterirace i Australien

Ett annat stort batteriprojekt har tillkännagivits i Australien, eftersom utvecklare vill dra nytta av landets rikliga sol- och vindresurserna.

Origin Energy Ltd. kommer  leverera och installera en anläggning på 700 megawatt nära kolfabriken Eraring i New South Wales, med den första fasen som planeras starta i slutet av nästa år, säger det i Sydney baserade företaget. på tisdag.

Idag finns en tävlan om att installera batterier i lagerstorlek för att backa upp vind- och solsatsningar.

Ons 13/1  12:23

Källa: Bloomberg Green  läs mer

banker

Bankernas miljardrullning till olja och kol

Det är fem år sen Parisavtalet slöts, men fortfarande ökar utvinningen av kol och olja, och enorma lån från banker världen över gör det möjligt.

Tolv av de största nya projekten inom fossil energi kan tillsammans göra det omöjligt att nå 1,5 graders-målet, om de genomförs. Ett av de tolv projekten handlar om att leta olja i norska Arktis, något som svenska storbanker lånat ut pengar till.

Men behöver bankerna ta ansvar för klimatet?

Ons 13/1  12:17

Källa: Sveriges Radio  läs mer

ingeteam

Ingeteam vinner kontrakt för att bygga lagring för Storbritanniens National Grid

Den spanska lagringsspecialisten Ingeteam SA meddelade på tisdag att man nyligen har tilldelats ett kontrakt för att bygga ett 5-MW energilagringssystem baserat på superkondensatorer i Storbritannien.

Ingeteams lösning kommer att göra det möjligt för den brittiska överföringssystemoperatören, National Grid, att få lokal information om tröghet i realtid och fatta beslut om storlek och placering av eventuella hjälpsystem som krävs för att bibehålla energisystemets stabilitet, säger företaget.

Ons 13  11:41

Källa: Renewables Now  läs mer

myanmar

Solenergi i Myanmar

En av Myanmars ministerium strategier är att öka användningen av förnybara energiresurser i landet. Rapporten uppgav också att Myanmar kommer att inleda en utvecklingsbana med låg koldioxidutsläpp och grön ekonomi som prioriterar effektiv användning av naturresurser.

Vattenkraft är den främsta energikällan för elproduktion i Myanmar. utgör två tredjedelar av den totala elproduktionen i landet. Resten kommer från fossila bränslen, med gas som huvudbränsle följt av kol och olja.

Nu kommer ett ambitiöst mål för förnybar energi, vilket är att öka andelen förnybar energi i elproduktionen till 12 procent till 2025.

Ons 13  11:01

Källa: The Asean post  läs mer

Litiumpriserna i Kina, som bedömts av Benchmark Mineral Intelligence, börjar stiga för första gången på tre år markerat av stigande kinesiska inhemska kemipriser under Q4 2020. Likaså har priserna på Benchmarks Lithium Hydroxide EXW China Battery Grade ökat under det samma . . .

2021-01-12

Det är därför en grupp aktivister, politikexperter och akademiker börjar driva på ett fördrag för icke-spridning av fossila bränslen, modellerat av sin föregångare på kärnvapen. Båda fördragen är förankrade i tanken att ”det finns vissa tekniker och vissa ämnen som utgör en sådan global risk för mänskligheten att vi har en skyldighet att ta itu med den risken tillsammans”, förklarade Carroll Muffett, ordförande för Center for International Environmental Law. Muffett är med i styrkommittén för initiativet för fossila bränslen utan spridning, som officiellt lanserades i september förra året.

2021-01-12

Kinas åtagande att vara netto noll på utsläpp 2060 och 50 procent energi från förnybar energi 2050 har gett sina gröna sektorer en massiv inhemsk och global möjlighet att rikta in sig. Förvänta dig att det kommer att dominera även dessa nyckelsektorer, som de 5 tecknen nedan påpekar.
1< Solpanelstillverkning 2< Tillverkning El-bilar 3< Batterilagring  4< Vätgas  5< Tillverkning Vindkraftverk

2021-01-12

Vår teknik är lika effektiv som alla solvärmelösningar. Med 1,5 MW installerat och fungerar för E.On i Danmark inleder Heliac en ny era av värmeproduktion genom paradigmförändring av prestanda och ekonomi.

2021-01-12

Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

I ett slag mot Trump-administrationens ansträngningar för att öppna Arctic National Wildlife Refuge för utveckling av fossila bränslen, fick endast hälften av de olje- och gasleasingavtal som erbjöds till salu onsdag bud, och alla utom två kom från staten Alaska själv.
Endast två företag, ingen av dem stora oljeproducenterna, bjöd in för att förvärva 10-åriga rättigheter att utforska och borra efter olja i två delar på totalt 75 000 tunnland. Ett statligt ägt ekonomiskt utvecklingsföretag, som erbjuder minst 25 dollar per tunnland, var den enda budgivaren på de andra områdena, totalt cirka en halv miljon tunnland. Rättigheterna till ytterligare 400 000 tunnland förblev osålda.

2021-01-12

Här är elbilsföretaget som säger sig ligga före Tesla i teknikkapplöpningen. NIO visade i lördags upp nya lyxiga elbilen ET7 med en räckvidd på upp till 100 mil. I slutet av nästa år kommer bilen med ett solid-state-batteri på 150 kWh. Passande nog hade kinesiska elbilstillverkaren NIO en stor premiärdag den 9 januari. Där presenterades nya flaggskeppet NIO ET7 med batteriteknik som kan revolutionera elbilsvärlden.

2021-01-12

Ett konsortium under ledning av TechnipFMC arbetar med ett pilotprojekt som kommer att se ett grönt väteoffshore-energisystem byggas och testas i Norge. Omfattningen inkluderar utveckling och testning av ett avancerat styr- och rådgivningssystem och en dynamisk processimulator. Pilotprojektet, till ett värde av 9 miljoner euro, möjliggör utveckling av ett avancerat energisystem för produktion av grönt vätgas med havsbaserad vind och gör det möjligt för konsortiepartnerna att förbereda systemet för storskalig kommersiell användning till havs.

2021-01-12

Kauai Island Utility Cooperative planerar att renovera tre befintliga reservoarer i bergen i västra Kauai. En solcellspark i låglandet kommer att ge kraft att pumpa vatten från lägre höjd till högre höjd och därigenom fylla reservoaren. Vattnet släpps sedan ut för att strömma genom två turbiner, ett med 4 megawatt och det andra med 20 megawatt produktionskapacitet, vilket omvandlar den lagrade energin tillbaka till el. Ett litet batteri bredvid solanläggningen håller pumparna igång när molnen blockerar solen. Det kompletta systemet ska kunna leverera 12 timmars lagring.

2021-01-12

Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

  Användningen av bränsleceller som reservkraftproduktion i sol+mikronät kan minska kostnaderna och förbättra effektiviteten, enligt en internationell forskargrupp. De har föreslagit ett nytt energihanteringssystem som kan vara perfekt för hybrid sol-vätgassystem på avlägsna platser.

  2021-01-11

  Under åren 2014 till 2016 byggde dåvarande SSVAB de stora vindkraftparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden i Lungsjöbygden i nordvästra hörnet av Sollefteå kommun utanför Ramsele. Några år dessförinnan byggdes Stamåsens vindkraftpark på Strömsundssidan av kommungränsen och de tre vindkraftparkerna var då Skandinaviens största landbaserade vindkraftpark med 146 turbiner i gränslandet mellan Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner.

  2021-01-11

  Solpaneler för hundratals miljoner kronor har det senaste året installerats i Österrikes huvudstad, och det är bara början. Michael Strebl, chef för kraftbolaget Wien Energie, säger att till 2030 ska kapaciteten tiofaldigas. – Med våra gröna kraftverk har vi redan i dag solel för motsvarande 25 000 hushåll, mer än hela centrala staden och Josefstadt tillsammans, säger Strebl till nyhetsbyrån APA. Mycket av utbyggnaden sker på hustak, och en enda anläggning på Schafflerhofstraße i östra Wien fångar solkraft på en yta motsvarande 15 fotbollsplaner.

  2021-01-11

  Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år! Under följande sidor kan du lära dig mer om hur solljuset kan nyttjas. Idag kan energin i solens strålar tas tillvara på genom huvudsakligen två olika sätt. Antingen kan solens strålar omvandlas till värme med hjälp av solfångare eller till el med hjälp av solceller. Med hjälp av solen kan du värma ditt hem och tillverka din egen el samtidigt som du gör en insats för en hållbar värld.

  2021-01-11

  Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

  Spanska Advanced Air Mobility (AAM) har utvecklat en modell av ett flygplan som varken är en helikopter eller en drönare, men som ändå kan ta fart och lyfta på 15 meter. Detta lilla flygplan kan bära en passagerare, kör på extremt energieffektiva batterier och har ett räckvidd på några timmar. Perfekt för (affärs) transport med flyg. Det är inte ens mycket dyrt. ”Vi kommer att ha samma prestanda som en helikopter, men tio till femtio gånger billigare.”

  2021-01-11

  Den 16 december levererades tre 40 fot långa vindkraftverk via lastbil från en vindkraftspark i Belfast till Cork Institute of Technology i södra Irland. Under de närmaste månaderna kommer civilingenjörer att utsätta knivarna för ett testbatteri när de designar och bygger en gångbro som använder delar av dem för att ersätta traditionella stålbalkar. I april kommer bron att vara klar och Cork County Council kommer att plocka upp den och installera den på en cykelväg som förbinder städerna Youghal och Middletown.

  2021-01-11

   Talga Group och LKAB på att utveckla en skalbar batterianodsproduktionsanläggning med integrerad grafitbrytning, ett projekt som ska drivas av 100 procent förnybar elektricitet och leverera anoder för gröna litiumjonbatterier. Nu kommer nya uppgifter kring anläggningen som ska producera 19 000 ton per år på Hertsöfältet i Luleå, från och med 2023. De nya uppgifterna handlar om ett nytt samförståndsavtal där Talga undertecknat ett avtal tillsammans med ABB om att de båda bolagen ska arbeta tillsammans med utvecklingsarbetet.

  2021-01-11

  1) Oljepriser ökar
  2) Olje- och gassektorn kommer att tillbringa ytterligare ett år i trassel, även när priserna stiger
  3) Olje- och gasföretagens diversifiering till koldioxidsnål energi kommer att påskynda …
  4) … och fler företag kommer att sätta mål för att minska utsläppen
  5) Det kommer att bli stor-affärer mellan amerikanska bolag
  6) Priserna på solenergi kommer att slå nya rekord under 13 $ / MWh.
  7) Försäljningen av elbilar i världen kommer att vara nära 4 miljoner, en ökning med 74% från 2020
  8) Fler regeringar kommer att börja ta in riskkapital i sina energisatsningar
  9) Kinas förbud mot kolimport från Australien fortsätter
  10) Bidens administration kommer att gå igenom klimatpolitiken noggrant

  2021-01-11

  Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

   porsoga

   Ingemar Alvbom

   Innovativa fordon-till-nät (V2G) -projekt, där elfordon fungerar som en form av distribuerad energilagring, kan ge kostnadsbesparingar på upp till £ 880 miljoner per år samtidigt som utsläppen från kraftnät minskar, enligt ny forskning. Forskning som publicerats genom ett samarbete med biltillverkaren Nissan, energigiganten E.ON och Imperial College London har skisserat de ekonomiska och miljömässiga fördelarna som kan uppnås genom en utbyggnad av V2G-teknik.

   2021-01-08

   Radhusen beskrivs som de första klimatneutrala i Sverige och får klimatförbättrad betong, solceller och trästomme. Klimatpåverkan blir 65 procent lägre jämfört med ett som byggts i betongstomme. Projektet lanseras som de första klimatneutrala radhusen i landet. Om allt går som planerat börjar de byggas under våren i det nya området Gottorps hage i Bunkeflostrand.

   2021-01-08

   Parken kommer att ha en effekt på 86 MW vilket motsvara energiförbrukning för 40 000 svenska hem. Den förnybara energin som produceras kompenserar utsläpp motsvarande 230 000 ton koldioxid om året. Veidekke är upphandlad som markentreprenör och håller nu på att anlägga vägar, kranuppställningsplatser och fundament för vindkraftverken. Siemens Gamesa kommer att leverera vindkraftverken och ABEKA bygger transformatorstation. Vattenfall svarar för distributionsnätet mellan Alingsås och Vindkraftparken.

   2021-01-08

   Konsortiet bakom Oyster-projektet, som består av ITM Power, Ørsted, Siemens Gamesa Renewable Energy och Element Energy, har tilldelats 5 miljoner euro för att undersöka möjligheterna och potentialen för att ansluta en havsbaserad vindkraftverk direkt till en elektrolysanläggning och transportera förnybart vätgas till land.

   2021-01-08

   Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

   Att använda tvåsidiga solpaneler på platta tak är vettigt i nästan alla lägen. Tvåsidiga moduler, som producerar el från båda sidor av glaset, genererar 5-10% mer energi än ensidiga paneler. Lägg till en mycket reflekterande takyta och rätt lutningsvinkel och ditt kommersiella takprojekt garanteras en högre avkastning.

   2021-01-08

   Alliansen syftar till att påskynda vätgas som en alternativ energikälla på asiatiska marknader, där de, särskilt i Korea, planerar att tillhandahålla vätgasbränslecellsystem, vätebränslestationer och elektrolysatorer. ”Det nuvarande förhållandet med SK Group erbjuder omedelbara strategiska fördelar för Plug Power för att påskynda sin expansion till asiatiska marknader – och är tänkt att resultera i ett formellt joint venture (JV) till 2022

   2021-01-08

   Europeiska energibolag planerar rekordinvesteringar i förnybar energi under de kommande åren, skriver affärsdagen Handelsblatt. År 2030 kommer utgifterna för vind- och solenergi att vara minst 650 miljarder euro och kan uppgå till en biljon, enligt en analys som gjorts av tidningens ledningskonsult Kearney. Tyska energiföretag RWE och EnBW är bland dem som planerar stora investeringar i vind- och solparker.

   2021-01-08

   Shell Aviation har meddelat ett avtal om att förse DHL Express med hållbart flygbränsle (SAF) på Schiphol Airport. Avtalet innebär att DHL Express blir den första kunden som levereras enligt Shell och Neste SAF-leveransavtal, som tillkännagavs i september 2020. Avtalet gör det möjligt för DHL Express att ta regelbundna flygningar med SAF, ett viktigt steg framåt i sin ambition att minska alla logistikrelaterade utsläpp till noll till 2050.

   2021-01-08

   Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

    porsoga

    Ingemar Alvbom

    Att investera kommer aldrig att bli detsamma igen. Hållbarhetstrenden på 120 biljoner dollar har inte lämnat någon sektor orörd och den driver en av de största kapitalöverföringarna i världen någonsin har sett. Blackrock, världens största kapitalförvaltare med 7 biljoner dollar under förvaltning, har redan sagt att dess kunder vill fördubbla sin ESG-investering under de kommande fem åren. Och det är bara början. Inom ett år har 77% av de institutionella investerarna sagt att de kommer att sluta investera i företag som inte anses hållbara.

    2021-01-07

    Borgå vatten i i södra Finland satsar på förnybar energi vid Hermansö reningsverk. Ett mindre solkraftverk har tagits i bruk. På taket till reningsverkets kontrollrum glänser rad efter rad med nya solpaneler. De producerar idag miljövänlig el. Borgå vatten är ett av staden helägt affärsverk, som leverer hushållsvatten till sina kunder samt avleder och renar avloppsvattnen. Verksamheten startade år 1913 och i dag finns det cirka 44 000 anslutna kunder. All el ska användas till att rena det avloppsvatten som Borgåborna producerar.

    2021-01-07

    Niels Peter Louis-Hansen är arvtagare till Coloplast, som han äger en femtedel av. Coloplast tillverkar medicinsk utrustning för hela världen. Nordic Solar Global fokuserar på att köpa rättigheter och etablera solparker i Europa, medan dess systerföretag, Nordic Solar Energy, köper parker som redan är i drift. – Solenergi är ett område som växer vansinnigt snabbt. Globalt är den dubbelt så stor som vindenergi. Det är inte alltid vi är medvetna om det i Danmark, säger Nikolaj Holtet Hoff, grundare och VD för Nordic Solar, till Finans.

    2021-01-07

    Everfuel och NEL har just ingått avtal om leverans av en elektrolysanläggning för Everfuel nya vätgasfabrik nära Fredericia – närmare bestämt för HySynergy-projektet. På lång sikt kommer anläggningen att vara 1 GW, men initialt bara 20 MW.  Ordern på NEL har ett värde på 7,25 miljoner euro och leveransen av anläggningen börjar i slutet av 2021. 

    2021-01-07

    Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

    Cirka 52 miljarder ansiktsmasker gjordes 2020 inför COVID-19-pandemin – med en uppskattning på 1,56 miljarder som hamnar i våra hav, enligt en rapport från en Hongkongbaserad miljögrupp. OceansAsias rapport dök ner i den skrämmande omfattningen av plastföroreningar som pandemin orsakade, något som vår planet kommer att hantera i ungefär 450 år – den tid det tar för plast att bryta ner. Rapporten säger att dess beräkningar är ”konservativa”, men att vi sannolikt kommer att se 3% av dessa 52 miljarder ansiktsmasker komma in i våra vatten.

    2021-01-07

    Nu är Department of Energy redo att spela en viktig roll igen eftersom Biden-administrationen vill utnyttja investeringar i ren energi mot sina dubbla mål att dra ekonomin ur en djup nedgång och leverera de utvalda presidentens ambitiösa klimatlöften.

    2021-01-07

    ”Lyckligtvis för många företag inom sol- och lagringsindustrin var våra produkter och tjänster mycket efterfrågade; ur ett intäktsperspektiv var 2020 inte så dåligt som det kunde ha varit. Eftersom företag och anställda överväger de långsiktiga fördelarna med fortsatt hemarbete, kommer efterfrågan på billig och tillförlitlig energiförsörjning bakom mätaren sannolikt att bli ännu högre 2021. Och en gynnsam politisk miljö kommer att hjälpa. Så här är mina förutsägelser för sol och förvaring för 2021.

    2021-01-07

    Forskare i Sydkorea har tillverkat en helt transparent solcell som de hävdar har en transmittans för synligt ljus på mer än 57%. Den integrerade enheten genererar tillräckligt med kraft för att flytta en liten motor. En grupp forskare från Sydkoreas Incheon National University har utvecklat en låg kostnad transparent solcell som, enligt det påstås, kan fungera som en självdriven fotodetektor och en kraftgenerator.

    2021-01-07

    Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

     porsoga

     Ingemar Alvbom

     Italiensk utvecklare har ansökt om tillstånd att bygga och driva en exportkabel som leder till en flytande havsbaserad vindkraftpark bestående av 42 havsbaserade vindkraftverk vardera på 12 megawatt. Tillväxten inom Italiens vindmarknad till havs är begränsad än så länge. CIP arbetar därför med utvecklaren 7Seas för att skapa ett flytande vindprojekt på 250 megawatt, och nu har den utvecklaren Ichnusa Wind Power också ansökt till myndigheterna om tillstånd. Företaget planerar därför att bygga en flytande havsbaserad vindkraftspark på 504 megawatt vid Sardiniens västkust. Ett projekt som kommer att bestå av 42  stycken 12 megawatt starka turbiner var.

     2021-01-05

     En Tesla Model 3 utrustad med elfordonets relativt nya Full Self-Driving Beta reste från San Francisco till Los Angeles med nästan ingen mänsklig inblandning, rapporterar Teslarati. Tesla-ägaren och entusiasten Whole Mars Catalog publicerade en timelapse-video av resan på YouTube, under vilken Tesla Model 3 övergick från FSD Beta i stadsområden för att navigera på Autopilot när den färdades längs motorvägar. Enheten var inte helt orörd av mänskliga händer. Som hela Mars-katalogen påpekade i sin videobeskrivning, efter att ha passerat gränsen till Los Angeles, ”var det ett litet ingripande där en stort skräp på vägen poppade upp”

     2021-01-05

     Läs vad prof. Indra Øverland ser i framtiden.
     Även om det inte är första gången det finns entusiasm om väte, är entusiasmen mer intensiv, utbredd och konkret den här gången. Sammanhanget är också mycket mer gynnsamt den här gången, med Parisavtalet på plats, beslutsfattare runt om i världen tar klimatförändringarna mer och mer på allvar och en upplevelse av cleantech-företag som gör det mycket bra på börser.

     2021-01-05

     Ändå förblir Wall Street mycket hausse på sektorn och ser att rallyn sträcker sig i månader och till och med år tack vare otroliga tillväxtbanor när solindustrin ökar infrastrukturen. Amerikanska solkraftintäkter förväntas mer än fördubblas under de kommande fem åren. Och en sekulär trend är att helt omdefiniera solsektorn: gemenskapens sol. Medan solefterfrågan på bostäder har exploderat de senaste åren när fler amerikaner försöker spela en roll för att förbättra klimatförändringen, är den hårda verkligheten att inte alla kan ha sol på sitt eget tak. Gemenskapens sol är på väg att göra solenergi tillgänglig för nästan alla USA: s 128 miljoner hushåll.

     2021-01-05

     Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

     I Helsingborg finns stora gröna ytor. Forskarna Michael Johansson och Torleif Bramryd vid Campus Helsingborg, Lunds universitet, har studerat hur gräset som växer där, ska kunna bli urban biomassa. De har kommit fram till att om det blir biogas, kan det driva 250 bilar ungefär 1 500 mil per år.

     2021-01-05

     Rabbalshede Kraft har tecknat avtal om sammanlagt tre vindkraftsparker med byggstart första kvartalet 2021. De tre vindparkerna har en sammanlagd effekt på 100 MW som tillsammans förväntas producera 286 GWh. Detta motsvarar hushållsel för ca 57 200 hushåll. Vindparkerna är lokaliserade i södra halvan av Sverige, vilket ger ett viktigt tillskott av elproduktion i det som benämns elprisområde 3, som idag har ett underskott på elproduktion

     2021-01-05

     Här är en sammanställning av alla solcellsparker som byggts fram till årsskiftet samt några kommunicerade planer,  säger Johan Lindahl som driver Becquerel Sweden

     2021-01-05

     Vindenergi producerade mer elektricitet än Tysklands brunkol- och stenkolverk 2020, men expansionen är fortfarande trög. Vind, solceller och andra förnybara källor passerade fossila bränslen i den tyska kraftproduktionen förra året, enligt preliminära uppgifter från den federala nätverket (BNetzA) och tankesmedjan Agora Energiewende.

     2021-01-05

     Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

      Lagringstanken för termisk energi vid Australiens University of the Sunshine Coast har levererat starka resultat under det första året. Ett prisbelönt australiskt soldrivet ”vattenbatteri” har hyllats som en oupphörlig framgång med siffror från University of the Sunshine Coast (USC) som avslöjade att systemet genererade mer än 3 GWh el under de första 12 månaderna av drift.

      2021-01-04

      Mellanösternens olje- och gasreserver är oöverträffade. Det har varit regionens viktigaste inkomst- och förmögenhetskälla under de senaste decennierna. Även om det är allmänt accepterat att den fossila bränsletiden kommer att sluta så småningom, förväntade sig vissa bedömare inte en så allvarlig förändring på kort sikt. Den senaste utvecklingen sår emellertid tvivel om huruvida olje- och gasberoende länder klarar de kommande förändringarna. Covid-19-pandemin har dessutom påskyndat vissa förutsägelser.

      2021-01-04

      Den israeliska regeringen tilldelade 608,9 MW solcellskapacitet genom anbudet och valde sju utvecklare för 33 projekt. En lagringskapacitet på cirka 2400 MWh kommer att kopplas till de utvalda solenergiprojekten.

      2021-01-04

      Från solcellspaneler till sollagring och solfångare växte takinstallationerna 25% i Tyskland i år på grund av ökad konsumenters efterfrågan på större energioberoende, lägre soltekniska priser, förbättrade subventioner och den ökande populariteten hos elbilar. En ytterligare ökning av expansionsmålen för solteknik förväntas uppfylla klimatmålen och undvika brist på el, enligt tyska solföreningen.

      2021-01-04

      Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

      Under det gångna året har laddhybriderna ökat kraftigt och en rad nya modeller med både bensin- och elmotor har lanserats. I Sverige har laddhybrider ökat med 158 procent, medan elbilar gått upp med 51 procent. Men redan nu i december är elbilen Volkswagen ID.3 på väg att bli etta på registreringstoppen.

      2021-01-04

      Italiens överföringssystemoperatör Terna har tilldelat fem år kontrakt för batterilagringssystem (BESS) för att tillhandahålla Fast Reserve-nättjänster i en övertecknad pilotauktion. Efter att Terna lanserat sina planer för piloten mot början av detta år godkände den italienska tillsynsmyndigheten auktionen och den första hölls förra veckan.

      2021-01-04

      GE Renewable Energy är leverantör för Dogger Bank C, den tredje fasen av det som förväntas bli den största havsbaserade vindkraftsparken efter att ha avslutats 2026. GE kommer också att leverera turbiner för fas A och B i vindkraftsparken. Men turbintekniken har presterat så bra att versionen på väg till Dogger Bank C kommer att kunna generera upp till 14 MW.

      2021-01-04

      Den ikoniska Middelgrunden vindkraftparken utanför Köpenhamn ska renoveras. När de 20 vindkraftverken var färdiga att användas 2001 var kraftverket en av världens allra första havsbaserade vindkraftverk. Nu måste turbinerna renoveras. Operatören hoppas på 20 nya år av kraftproduktion. Om vi ​​lyckas utveckla en bra modell för hur havsbaserade vindkraftverk kan förlängas, kanske till och med fördubblas, kommer det att vara ett viktigt bidrag till det gröna skiftet, säger Jan Kauffmann, CFO för Köpenhamns energiföretag HOFOR

      2021-01-04

      Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter