Förnybara nyheter december 2020

Nu när 2020 närmar sig sitt slut har forskare ett svar – av ett slag. Enligt de senaste uppgifterna från Global Carbon Project minskade världsomspännande koldioxidutsläpp med cirka 7 procent i år, eller 2,4 miljarder ton. Det motsvarar ungefär alla Indiens koldioxidutsläpp under ett normalt år och är den största absoluta nedgången i utsläpp någonsin.

2020-12-30

Vi hade sett fram emot en invigning av Ebbeparks första nya byggnad med dunder och brak. Men den får vi spara tills det är möjligt att göra den rättvisa. Men vi vill ändå visa er Repfabriken från insidan. Välkomna att hänga med vår community manager Linn Lichtermann in i byggnaden. Där träffar du också Pia Carlsson, verksamhetschef på Campushallen som är först in i byggnaden. 

2020-12-30

Vi ser en ökande volatilitet på elmarknad i Sverige, priset på el går upp och ner. Mycket/lite vind och sol plus vattentillgång är de väderpåverkande faktorerna som ger utslag. Elva ledningarna till grannländerna (fler är på g.) gör oss en del av en stor elmarknad i norra Europa vilket givetvis har en stor påverkan.

2020-12-30

Solar-hemleverantören Oolu har just samlat in 8,5 miljoner dollar för distribution av sin elaccessutrustning i Västafrika. Fonderna erhölls från RP Global, All On, Persistent Energy Capital, Gaia Impact Fund och DPI Energy Venture.

2020-12-30

Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

När Tesla fortsätter sin strävan efter fordonsdominans blir deras fordon allt vanligare inte bara inom lyxmarknader utan också som poliskryssare. Den första Model Y har officiellt debuterat som en polisbil i New York. Specifikt beställdes bilen av Hastings on Hudson Police Department i Westchester County, New York. Det här är inte första gången som en Tesla har varit en polisbil, Model 3 har använts av flera avdelningar under en längre tid, men det är första gången som Model Y tas i bruk.

2020-12-30

Batterielektriska lastbilar är inställda på att ta över tunga godstransporter på väg eftersom de är mycket billigare att köra än andra tekniker med låga utsläpp, säger miljöexpert Auke Hoekstra, forskare vid Eindhoven University of Technology. Lastbilar utrustade med bränsleceller eller använder e-bränsle kommer aldrig att kunna konkurrera med elbilens affärsfall, förutspår Hoekstra i denna intervju.

2020-12-30

Ørsted har idag tecknat avtal med ett konsortium bestående av den globala institutionella investeraren Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) och den taiwanesiska private equity-fonden Cathay PE, som totalt kommer att förvärva 50% ägarandel av Ørsteds 605 MW Greater Changhua 1 Offshore Vindkraftpark. CDPQ blir majoritetsägare bland de två nya partnerna.

2020-12-30

Bastø Electric seglar för egen maskin från Turkiet till Moss. Skall trafikera Moss-Horten från våren 2021. 4 MWh batterikapacitet och fyra dieselgeneratorer som reserv. Kapacitet: 203 bilar, 24 lastbilar, 600 passagerare. Solterrassen kan avnjutas på bra väderdagar de 30 minuter som Moss-Horten-korsningen tar. Färjan kan ladda med effekter på 4-7 MW det tar 11-14 minuter fatt ladda.

2020-12-30

Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

  I denna pilotfas visar tidig forskning att utvecklare och fastighetsägare också kan maximera markanvändningen genom ”agrivoltaisk” grödoproduktion. Agrivoltaisk aktivitet berikar jordens kvalitet genom att behålla vatten, binda kol och förbättra landets hälsa och produktivitet. Dessutom tyder tidig forskning på att solpaneler hjälper till att reglera temperaturen på grödor och vegetation under dem, vilket bidrar till att öka avkastningen på vissa grödor. Dessa metoder kan också hjälpa till att kompensera för effekterna av extrema väderförhållanden genom att minska vattenanvändningen.

  2020-12-29

  Redan 2008 installerades de första solpanelerna. Idag kommer en stor andel av elen från solceller och man planerar att bygga ännu en solcellspark. När den är klar kommer församlingen att inte bara vara självförsörjande på el utan även ha ett överskott. Den har beviljats medel från färdplanen att bli en referensanläggning som framöver ska sprida kunskap i hela kyrkan.

  2020-12-29

  Forskare från ExxonMobil, University of California, Berkeley och Lawrence Berkeley National Laboratory har upptäckt ett nytt material som kan fånga mer än 90% av koldioxidutsläppen från industriella källor. Tekniken kommer att hjälpa energiföretaget att fånga koldioxidutsläpp från naturgaseldade kraftverk med ånga med låg temperatur, vilket kräver mindre energi för den totala kolfångningsprocessen.

  2020-12-29

  Laddningsroboten startas via en app eller Car-to-X-kommunikation och fungerar helt automatiskt. Den tar sig på egen hand fram till den bil som ska laddas och börjar kommunicera med den. Roboten sköter hela laddningsprocessen: öppnar locket till ladduttaget, ansluter laddkabeln och kopplar ur den igen efter slutfört uppdrag – helt utan mänskliga ingrepp.

  2020-12-29

  Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

  Över hela USA är det mer än tre dussin solprojekt med en märkningskapacitet på minst 100 MW som kommer att tas i bruk år 2021. Oljeplåstret i Texas är på väg att vara värd för de största av dem. 420 MW Permian Energy Center är under uppbyggnad och kommer att levereras i mitten av 2021, enligt uppgifter från Federal Energy Regulatory Commission (FERC) och Energy Department’s Energy Information Administration. Siffrorna inkluderar projekt som är minst 1 MW stora.

  2020-12-29

  Överturingen vindkraftspark i Västernorrland har 56 vindkraftverk med en förväntad årlig produktion på cirka 805,5 GWh. Merparten av den producerade elen kommer att säljas enligt ett 29-årigt kraftköpsavtal (PPA) med det norska aluminiumföretaget Norsk Hydro. Den återstående produktionen kommer att köpas av NEAS Energy enligt ett tioårigt off-take-avtal.

  2020-12-29

  Det finns faktiskt en utvecklingstrend där billiga nätbaserade batterier börjar ersätta fossila bränslekraftverk som det mer ekonomiska alternativet för att leverera extra kraft under tider med toppanvändning tack vare fallande kostnader. Trenden vinner allvarlig fart när övergången till förnybar energi växlar till högre växel. US Energy Information Administration (EIA) har rapporterat att det fanns 125 batterilagringssystem utplacerade i USA, som stod för 869 MW installerad effektkapacitet under 2019, en kraftig ökning från 7 system med 59 megawatt effektkapacitet bara ett decennium sedan.

  2020-12-29

  Ett team från Oxford University kan ha hittat en experimentell process som omvandlar koldioxid till flygbränsle. Om experimentet lyckas kan projektet resultera i ”noll-utsläpp”. Fram till nu har experimentet bara genomförts i laboratorium och behöver replikeras i större skala. De kemiska ingenjörerna som designade processen för att framställa kolvätebränslet hoppas emellertid att detta kommer att bli en game-changer inom klimatproblematiken.

  2020-12-29

  Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

   En Apple-elbil, oavsett detaljer som pris och teknik, kommer att ge mer fart på elbils-marknaden. Med en global nyhetsbyrå (Reuters i det här fallet) som nästan bekräftar Apples planer för en elbil, måste man inse vad detta betyder. För det första finns det det vanliga löftet att bilen ska få ett genombrott i lägre priser och batteriteknik.

   2020-12-28

   Solceller täcker stora delar av kraftbehovet i Stockholms hamn. Stockholms hamn kommer att ha ett av de största solcellssystemen i Norden.  Den 21 december var den första delen av den gigantiska solcellseanläggningen klar. Solcellerna ställs upp på taket på ett lager på 3500 kvadratmeter. När anläggningen är helt klar 2022 kommer den att kunna leverera så mycket som 570 MWh solenergi per år. Detta motsvarar 570 000 KWh.

   2020-12-28

   Stora pengar överger de företag som inte satsar på det förnybara. Det vi ser nu är en av de största kapitalöverföringar som världen någonsin har sett. Faktum är att inom ett år kommer 77% av institutionella investerare att sluta köpa till företag som inte på något sätt är hållbara.
   BlackRock, med över 7 biljoner USD förvaltade tillgångar, säger att dess kunder kommer att fördubbla sina ESG-investeringar på bara fem år …

   2020-12-28

   – Vi vill göra resorna på Øresundsbron grönare. Vi arbetar aktivt med vårt eget klimatavtryck, med målet att bli klimatneutrala till 2030. Att tågen nu blir helt gröna är ett steg till, där även vår trafik inkluderas. Det är ett viktigt startskott för vår utvecklade hållbarhetsplan som presenteras under 2021, säger Linus Eriksson, vd för Øresundsbron. Tågföretagen har tidigare kört på en så kallad elmix utan krav på hållbarhet, men med detta beslut är det nu bara möjligt att köra med grön el på Øresundsbrons järnväg.

   2020-12-28

   Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

   Delhi-polisen satte upp sin första solenergi-aktiverade övervakningskamera som också är vatten-, brand- och vandalismbeständig, vid den ikoniska India Gate. Dessa kameror invigdes av specialkommissionär för polis, lag och ordning, södra zonen, Satish Golchha.

   2020-12-28

   Canadian Solar bekräftade på tisdag försäljningen av sina återstående 30% i två italienska solprojekt på totalt 290 MWp och sa att det kommer att fokusera på att växa och diversifiera sin pipeline i Italien. Solmodulstillverkaren har för närvarande en pipeline på mer än 1,3 GWp i landet och förväntar sig att cirka 140 MWp kommer att meddelas att fortsätta nästa år

   2020-12-28

   Bentley Motors ska driva sin egen logistik på 100% förnybara bränslen.
   Detta följer efter installationen av anläggningar för hydrobehandlad vegetabilisk olja (HVO) på sin anläggning i Crewe. All Bentleys interna logistik drivs nu med gröna bränslen eller el.

   2020-12-28

   Ett sätt att lagra solenergi är att använda solenergi för att dela upp vattenmolekyler i syre och väte. Vätet som produceras genom processen lagras sedan som bränsle i en form som kan överföras från en plats till en annan, och kan därmed användas för att producera kraft vid behov. För att dela upp vattenmolekyler är en katalysator nödvändig, men de katalytiska material som vanligtvis används i processen är inte tillräckligt effektiva för att göra processen hållbar.

   2020-12-28

   Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

    En Apple-elbil, oavsett detaljer som pris och teknik, kommer att ge mer fart på elbils-marknaden. Med en global nyhetsbyrå (Reuters i det här fallet) som nästan bekräftar Apples planer för en elbil, måste man inse vad detta betyder. För det första finns det det vanliga löftet att bilen ska få ett genombrott i lägre priser och batteriteknik.

    2020-12-23

    – Detta visar att vi menar allvar med vår satsning på förnybara energikällor, säger Mariette Hilmersson, styrelseordförande i Gårdstensbostäder och koncernchef i Framtiden. Det är ett långsiktigt arbete som betalar sig både ekonomiskt och ekologiskt. Ända sedan arbetet med de första Solhusen har Gårdstensbostäder samarbetat med Göteborg Energi och Chalmers för utveckling av tekniken. På toppen av Gårdstensbergen har Göteborg Energi även byggt ett vindkraftverk, som nu svarar för hälften av det sammanlagda elbehovet till till Gårdstensbostäders lägenheter.

    2020-12-23

    Det norska stortinget har nu enats om att verkställa det projekt som kallas Langskip – en klimatsatsning på totalt 25 miljarder norska kronor. 3,3 av dessa miljarder är öronmärkta för cementindustrin. Av stor betydelse för detta är uppförandet av en fullskalig anläggning för koldioxidavskiljning (CCS) vid Cementas systerfabrik i norska Brevik. Målet är att kunna trycka på startknappen 2024 och därmed uppnå en halvering av koldioxidutsläppen för den cement som levereras från fabriken.

    2020-12-23

    Sveriges största batterilager tas i drift i Uppsala. Det är ett forskningsprojekt med syfte att bidra till att avlasta elnätet vid kapacitetsbrist. Lagringen finns i ett antal stora containrar. Det fungerar som en powerbank. Vid kapacitetsbrist i elnätet förser batterilagret elnätet med el och när det finns ett överskott på el laddas istället batteriet upp. − Det unika med det här forskningsprojektet är att vi vill visa hur man kan möta ett ökat effektbehov i samhället med en batterianläggning i väntan på nätförstärkningar, …

    2020-12-23

    Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

    Två nya banbrytande batterilagringsprojekt har tillkännagivits i New York, inklusive ett Queens-baserat 100MW / 400MWh energilagringssystem som räknas som statens största och en parkeringssol soltak med tillhörande batterilagring vid JFK Airport. Det största av de två nyligen tillkännagivna projekten utvecklas av New Yorks energibolag Con Edison och det Kalifornienbaserade solenergiföretaget 174 Power Global.

    2020-12-23

    Regeringar har efter Corona ingripit i en omfattning som saknar motstycke. Med offentliga utgifter på så ansenliga nivåer har medborgare all rätt i världen att ställa krav. Efter krisen borde ekonomin utformas i enlighet med medborgarnas intressen, och inte på ett sätt som ”marknaden” eller några kortsiktiga kapitalister kräver. Idealet är att den ”nya” ekonomin blir mycket grönare än den föregående.

    2020-12-23

    Blåsigt vinterväder har drivit Storbritannien till ett nytt elproduktionsrekord, med landets flotta av vindkraftverk som genererade rekord 17,3GW el när det var högst i fredags eftermiddag. Enligt Storbritanniens elsystemoperatör National Grid (National Grid ESO) producerade vindkraft mellan kl. 13 och 13:30 på fredag i genomsnitt 17,278GW el och svarade för 43,2% av kraftmixen vid den tiden.

    2020-12-23

    Den snabba ökningen av vindkraft skapar möjligheter för stålindustrin. I Hybritprojektet planerar vi att lagra vätgas, producerad av vindkraftsel, i stora bergrum som kan innehålla samma energimängd som en miljon Teslabilar, skriver Vattenfalls Mikael Nordlander i sin gästkrönika.

    2020-12-23

    Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

     Ett samarbete mellan US National Renewable Energy Laboratory och Australiens University of New South Wales har gett en ny effektivitetsrekord på 32,9% för en tandemcellenhet som använder III-V-material. Nyckeln till prestationen var en ny teknik som gjorde det möjligt för forskarna att dra nytta av ”kvantbrunnar” i materialet som tjänar till att fånga laddningar och möjliggör avstämning av cellbandgapet för att absorbera mer av ljusspektret.

     2020-12-22

     100 dollar per kWh är en magisk gräns. Då menar flera bedömare att elbilen är billigare än förbränningsmotor-bilen. En osäkerhetsfaktor är råmaterialpriserna. Om de återvänder till 2018 års höga nivåer kan 100-dollarsmilstolpen fördröjas med två år. Men batteritillverkarna har blivit finurliga – de börjar tillverka sina egna katoder och startar till och med egen gruvbrytning för att skaffa sig priskontroll.

     2020-12-22

     Polen har fått tillräckligt med energi i sin senaste auktion för förnybara energikällor för året för att stödja byggandet av mer än 700 MW småskaliga solceller. Landets energiregleringskontor, eller URE, tillkännagav resultaten på fredag och sa att 99,9% av den tilldelade energin såldes i auktionen, eller 11,75 TWh för att vara exakt.

     2020-12-22

     Studien undersökte cirka 21 länder och hur de har investerat i klimatvänliga energiresurser inklusive vind, sol, vattenkraft och bioenergi.

     Position Land % av förbrukad förnybar energi
     1 Tyskland 12.74
     2 Storbritannien 11.95
     3 Sverige 10.96
     4 Spanien 10.17
     5 Italien 8.8
     6 Brasilien 7.35
     7 Japan 5.3
     8 Turkiet 5.25
     9 Australien 4.75
     10 USA 4.32

      

     2020-12-22

     Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

     Hur mycket kan Tesla egentligen bli värt? Elon Musks bolag är nu lika högt värderat som 32 andra bilmärken tillsammans. I eftermiddag går aktien in på storindexet S&P500. Tesla har svarat för en historisk kursrusning i år som har få motsvarigheter. Hittills i år har aktien gått upp med 757 procent. Senare i dag ansluter sig företaget till världens största aktieindex S&P 500.

     2020-12-22

     Utveckling av batterier med lång livslängd med hög kapacitet är särskilt viktigt för el- och transportsektorn. En viktig möjliggörare för deras framgång är sannolikt litiumjonbatteriet – oftast används för småskaliga applikationer som telefonladdare men utvecklas alltmer för större applikationer. Sju europeiska länder har redan åtagit sig 3,2 miljarder euro för att stödja forskning om litiumjonbatterier, och både Tesla och General Motors investerar miljarder dollar i tillverkningsanläggningar för tekniken.

     2020-12-22

     Nästan 70 procent av Sveriges energirelaterade stödpaket under coronakrisen går nu till förnybart. Förra veckan beslutades budgeten för 2021 officiellt. Stockholm Environment Institute har granskat de siffror som rör nya investeringar kring energisatsningar – och en stor del av kakan går till förnybart. – Det är en klar förbättring och vi tycker att man kan säga att det ger bättre förutsättningar för Sverige att nå våra klimatmål. Det är för tidigt att säga vad effekten kommer bli, men det är positivt att Sverige tar täten och visar hur den här återhämtningen kan bli grön, säger Åsa persson, forskningschef på Stockholm Envrionment Institute.

     2020-12-22

      Huvuddelen av beloppet består av lån till bolagen från SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank på totalt 85 miljarder kronor de senaste tre åren. – Att bankerna fortsätter finansiera oljebolag som utvinner i Arktis är anmärkningsvärt. Om vi ska kunna leva upp till klimatmålen och undvika katastrofala klimatförändringar måste oljan stanna i marken. Arktis miljö är dessutom extremt känslig och ett oljeutsläpp vore förödande, säger Jakob König, projektledare på Fair Finance Guide..

     2020-12-22

     Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

      Åtagandet gjordes i företagets första omfattande ESG-strategi, som publicerades tidigare i veckan. Strategin gör  att Lloyds kommer att avsluta nya investeringar i de mest aggressiva formerna av utvinning av fossila bränslen senast den 1 januari 2022 och avveckla befintliga investeringar fram till slutet av 2025. För att ett företag ska kunna säga att man fasar ut det fossila kan inte mer än 30% av intäkter komma från koleldade kraftverk, termiska kolgruvor, tjärsand, oljesand eller arktisk energiutforskning.

      2020-12-21

      • En vätgasanläggning planeras i anslutning till det nuvarande kraftvärmeverket i Östersund
      • Anläggningen, på ungefär 20 hektar, ska kunna producera bland annat flygplansbränsle och vätgas.
      • ”Kan användas av jämtarna som ett förädlat närproducerat bränsle”, säger Andreas Gyllenhammar, Jämtkraft.

      2020-12-21

      Företagen lovar sänkta utsläppsnivåer – men ofta 20-30 år fram i tiden. Nu kritiserar Bolidens Mikael Staffas vd-kollegornas beslut och ifrågasätter hur bolagen kan planera så långt fram i tiden. Helt oförklarligt, menar Mikael Staffas. ”Vi vill inte ha ett mål till 2045 eller 2050 när det enda som är säkert är att jag har gått i pension och kanske dött”, säger han.

      2020-12-21

      Vindkraftsprojekt i stora delar av Sverige stoppas av Försvarsmaktens restriktioner, rapporterar Sveriges Radio ekot. Nu har Centerpartiet fått igenom att Försvarsmakten ska se över om det går att sätta villkor istället för att neka utbyggnad av vindkraft. – Danmark lyckas bättre förena försvarets intressen med vindkraft, säger centerns energi och klimattalesperson Rickard Nordin i en kommentar.

      2020-12-21

      Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

      Hur mycket kan Tesla egentligen bli värt? Elon Musks bolag är nu lika högt värderat som 32 andra bilmärken tillsammans. I eftermiddag går aktien in på storindexet S&P500. Tesla har svarat för en historisk kursrusning i år som har få motsvarigheter. Hittills i år har aktien gått upp med 757 procent. Senare i dag ansluter sig företaget till världens största aktieindex S&P 500.

      2020-12-21

      Kina tvingar Australien att inse det som många andra redan förstått. Kol-eran är på väg att ta slut. Kina har nu officiellt blockerat kolimport från Australien efter månader av vaga restriktioner som dramatiskt bromsade handeln och strandade stora fartyg till havs. För Australien, världens största kolexportör, är beslutet en tarmstans som eliminerar dess näst största marknad i en tid då många länder redan omprövar sitt beroende av ett smutsigt fossilt bränsle som påskyndar klimatförändringarnas förstörelse.

      2020-12-21

      Forskare från Tokyo University of Science har tagit ytterligare ett steg i den pågående strävan att ta nästa generations natriumjonbatterier på marknaden. De har uppnått en högre energitäthet i natriumjonbatterier än i litiumjonbatterier. Hittills har litiumjonbatterier plats 1 bland uppladdningsbara batterier. Litiumjonbatterier prioriterar energidensitet, vilket hjälper bilar att resa längre, över livslängd eller stabilitet. De är också konkurrenskraftiga och har en snabb laddningstid. Men litium och andra mindre och kostsamma metaller som kobolt och koppar är inte bland jordens vanligaste material, och deras ständigt ökande efterfrågan kan leda till leveransproblem.

      2020-12-21

      Under två år kan Longyearbyen gå på batterier. Den 15 december beslutade Longyearbyen kommunfullmäktige att investera 40 miljoner norska kronor i ett gigantiskt batteripaket som säkerställer energiförsörjningen till ösamhället.
      – Det är så vi säkrar strömförsörjningen samtidigt som vi minskar kostnader och klimatutsläpp. Vi underlättar också ökad användning av lokalt producerad förnybar energi, säger styrelseordförande Arild Olsen (Labour) till Teknisk Ukeblad (TU).

      2020-12-21

      Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

       Batteriet på 3 megawatt, 2 timmar, kommer att installeras i ett Googles datacenter i Belgien, en plats som valts eftersom dess marknad har policyer som gör att batterier kan tillhandahålla frekvensreglering till nätet. Google experimenterar redan med lastförskjutning på pilotskala. Batteriinstallationen är utformad för att hjälpa Google att sträva efter att möta elbehovet dygnet runt med koldioxidfria källor fram till 2030.

       2020-12-18

       Under de demokratiska primärerna och inför presidentvalet var en av Joe Bidens mest konsekventa klimatplatser hans plan att äga marknaden för elfordon och bygga 500 000 laddstationer över hela landet. Nu, med den utvalda presidenten Bidens förväntade val av före detta Michigan-guvernör Jennifer Granholm som ledare för energidepartementet, betalar han ut ett utbetalning på det målet.

       2020-12-18

       Martin & Servera har tecknat ett PPA-avtal, Power Purchase Agreement, med solenergiföretaget Alight. Alight kommer att bygga, äga och förvalta anläggningen och Martin & Servera kommer köpa den el som produceras. – Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Martin & Servera. Det finns en enorm potential med solenergi som är en viktig del av att bygga ett fossilfritt samhälle, säger Harald Överholm, VD på Alight.

       2020-12-18

       Toyota förstärker sin satsning på ett samhälle med nollutsläpp av koldioxid från transporter. Det senaste steget är att Toyota Motor Europe ingår en strategisk allians om bränslecellsdrivna bussar. Toyota Caetano Portugal (TCAP) har köpt aktierna i två portugisiska bolag. Det enda är CaetanoBus, som tillverkar och säljer bussar. Det andra är Finlog, som tillhandahåller finanstjänster inom personbilsbranschen. Syftet är att öka takten och genomslaget för vätgasbaserad mobilitet.

       2020-12-18

       Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

       En av de största elförbrukarna i Indien, Indian Railways (IR), har som mål att bli en ”netto-noll” koldioxidutsläppsorganisation till 2030. I denna strävan har den tagit flera initiativ för att diversifiera sin energiportfölj mot grönare källor till energi. Som en del av dessa initiativ planerar den att växa sin portfölj för förnybar energi genom att expandera till hybrid-plus-lagringshybridsystem.

       2020-12-18

       Aten och Washington enades på torsdag om att stärka det bilaterala strategiska samarbetet om energi eftersom USA har visat sig vara en betydande allierad i Atens försök att bli ett starkt energihub i hela regionen. Den grekiska premiärministern Kyriakos Mitsotakis och USA: s energiminister Dan Brouillette diskuterade huvudsakligen frågan om att ytterligare förstärka USA: s energiinvesteringar i regionen.

       2020-12-18

       Energi Danmark och Energinet, som står bakom projektet, tar därmed ett stort steg i en grönare balansering av elnätet i Danmark. Även om vindkraftverk producerar det som vinden blåser, kan man idag förutsäga produktionen så exakt att vindkraftverk kan bli en leverantör av de reserver som Energinet måste kunna dra på sig fortlöpande. Således kan vindkraftverk ingå på lika villkor som de kraftverk som hittills har varit de enda som har varit redo att svänga upp eller ner om ett fel inträffar i elnätet, en vindfront kommer lite mindre blåsig än först antagits, eller om förbrukningen är större än förväntat.

       2020-12-18

       Kostnaden för att tillverka litiumjonbatteripaket för elfordon har för första gången sjunkit under det ”magiska talet” som behövs för att få priset på elbilar i nivå med det för förbränningsmotorbilar (ICE) och kommer snart att bli en branschgenomsnitt 2023. Nya siffror som publicerades av Bloomberg New Energy Finance (BloombergNEF) på torsdag (Australien-tid) visar att för första gången rapporterades ett batteripaketpris på 100 US $ per kilowattimme (A131 $ / kWh) 2020.

       2020-12-18

       Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

        Syftet med samarbetet ─ som benäms Baltic Offshore Grid Initiative ─ är att ta fram gemensamma planeringsprinciper för ett havsbaserat transmissiosnät, möjliggöra att det blir en del av ENTSO-E:s tioårs nätutvecklingsplan samt genomföra studier som stödjer den gemensamma visionen om ett havsbaserat transmissionsnät i Östersjön. Initiativet väntas bidra till minskade utsläpp av koldioxid och till utvecklingen av ett framtida mer miljövänligt energisystem.

        2020-12-17

        Under de demokratiska primärerna och inför presidentvalet var en av Joe Bidens mest konsekventa klimatplatser hans plan att äga marknaden för elfordon och bygga 500 000 laddstationer över hela landet. Nu, med den utvalda presidenten Bidens förväntade val av före detta Michigan-guvernör Jennifer Granholm som ledare för energidepartementet, betalar han ut ett utbetalning på det målet.

        2020-12-17

        Intresse för vätgas är ”mer än häpnadsväckande” och kommer snart synas företagens  resursplaner, enligt GE Gas Power Emergent Technologies Director Jeffrey Goldmeer. ”Du kanske inte ser det ännu, men vi har pratat med kunder och de menar att vätgaslagring kommer att vara en del av deras verksamhet sa han i en intervju. Särskilt stora företag med vill helt eliminera koldioxidutsläpp eller bli neutrala i mitten av århundradet och då blir vätgas mer och mer attraktivt, sa han. GE har anklagats av marknadsanalytiker för att missbedöma övergången till ren energi i sitt fokus på gasturbiner över förnybara energiresurser.

        2020-12-17

        McCarthy, som för närvarande är president och VD för Natural Resources Defense Council, kommer att ansvara för att samordna klimatåtgärder över flera federala byråer och kongresser. Hon kommer att vara den inhemska motsvarigheten till före detta senator och utrikesminister John Kerry, som kommer att ansvara för att ta itu med amerikanska klimatproblem utomlands som Biden-administrationens ”speciella sändebud om klimatförändringar.”

        2020-12-17

        Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

        – Vi visar en billig, effektiv och flexibel energilagring vid Norfors avfallsdrivna kraftvärmeverk. Vår nya teknik kan lagra värme i stenar vid höga temperaturer genom avdunstning och kondensering av het olja under vakuum. Lagret kan ersätta fossil energi med fluktuerande och säsongsbetonade energikällor som koncentrerad solvärme, el från vind eller överskottsvärme från avfallsförbränning – och energilagret kan producera både el och värme säger Michael Rask, projektutvecklingschef på Heliac.

        2020-12-17

        Efter att ha upplevt sin största nedgång på decennier förväntas den globala elefterfrågan återhämta sig blygsamt 2021, ledd av tillväxt i Kina, Indien och andra tillväxtekonomier, enligt en ny rapport från International Energy Agency (IEA).

        2020-12-17

        Den amerikanska start-up Soluna Technologies, som förser blockets globala nätverk med förnybar energi, mobiliserar medel för att starta byggnadsarbeten för en vindkraftpark på 900 MW i Dahkla i Västsahara, ett nordafrikanskt territorium under marockansk dominans. Arbeten, som startar 2021, genomförs i samarbete med AM Wind.

        2020-12-17

        – Den här fabriken vi bygger är mindre än vi ursprungligen hade planerat, men den är fortfarande en av världens största produktionsfabriker för metanolbränsleceller. Vi ser väldigt mycket fram emot att starta installationen av produktionsutrustningen och att börja nästa fas i uppskalning av produktionen, säger Anders Korsgaard, VD för Blue World Technologies i ett pressmeddelande.

        2020-12-17

        Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

         Den skiljer sig från vanliga autonoma fordon genom att den inte ser ut som en vanlig bil. Den har ingen ratt och kan köra antingen framåt eller bakåt beroende på destination med en maximal hastighet på 75 miles per timme (120 km per timme), säger företaget. Inuti har den fyra säten som alla vetter mot varandra för att uppmuntra passagerare att hålla samtal och specialkrockkuddar för varje säte, med hänvisning till säkerhet som ett centralt fokus för företaget.

         2020-12-16

         Om världens befintliga vattenkraftverk uppgraderas med solceller, så kan hälften av den globala elförbrukningen täckas av hållbar energi. Det är slutsatsen i en studie från amerikanska energidepartementets laboratorium för hållbar energi (NREL). Vattenkraft utgör redan ungefär hälften av den hållbara energiförsörjningen i Europa, men enligt NREL finns det trots det kvar en stor oanvänd potential.

         2020-12-16

         Det här länge tisslats och tasslats om ett “grönt rot” som ska ersätta det statliga investeringsstödet för solceller på 20% av investeringskostnaden som togs bort för privatpersoner i början av juli. Sedan Riksdagen häromveckan röstade om 2021 års budget är det äntligen klart: från och med årsskiftet kommer man kunna göra avdrag på 15% av arbets- och materialkostnaden för en solcellsanläggning och 50% på arbets- och materialkostnaden för installation av batterier eller laddbox.

         2020-12-16

         Kön till statens solcellsstöd är lång. Tittar man bara på företag och organisationer så rör det sig om 4000 ansökningar. Samtidigt vill regeringen ta bort stödet till företag om ett år och därmed riskerar många att missa bidraget. Något solelsbranschen är mycket kritisk till i coronatider.

         2020-12-16

         Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

         UAE-baserade AlNowais Investments Company har tillåtits att öka storleken på sitt solprojekt i Kom Ombo från 200 till 500 MW. Anläggningen kommer att sälja kraft till Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) under en långsiktig, bilateral PPA.

         2020-12-16

         I en rapport ”Reimaging the Grid” argumenterar SCE för att dess tillvägagångssätt måste flyttas från fokus på systemomfattande tillförlitlighetsstandarder till en som uppfyller flera mål baserade på specifika, lokaliserade behov eftersom det lägger ökat värde på avkolning och motståndskraft under åren fram till 2045 och 100% kolneutralitet. De fokuserar på elnätet som bärare av de koldioxidfria, förnybara resurser som krävs för att uppnå detta mål. Tekniska framsteg inom mjukvara och hårdvara har främjat fortsatta framsteg när det gäller att stärka och modernisera nätet, men dess underliggande design och arkitektur har inte utvecklats i samma takt, säger företaget.

         2020-12-16

         Projektet på 2 miljoner pund (2,6 miljoner dollar) är den största enskilda solenergiinvestering som hittills tillkännagivits av det offentligt ägda vattenföretagets kommersiella dotterbolag, Scottish Water Horizons. Den förnybara energin som genereras förväntas ge cirka en fjärdedel av den el som behövs för att behandla vatten som har använts av kunder över hela staden, så att det kan återföras säkert till miljön. Cirka 2 520 solpaneler kommer att installeras på land som angränsar till reningsarbeten, med en kombinerad produktionskapacitet på drygt 1 MW.

         2020-12-16

         Ett team av europeiska forskare har gjort anspråk på ett nytt världsrekord för effektivitet för omvandling av solenergi med en ny ’tandem’ solcellsdesign som kombinerar olika tekniker för att omvandla nästan 30 procent av solljuset till el. Forskarna, baserade på Helmholtz-Zentrum Berlin forskningscenter och ledd av professor Steve Albrecht, publicerade resultaten av sitt arbete i tidskriften Science och sa att de nu är övertygade om att omvandlingseffektivitet använder de innovativa ’tandem’ solcellsdesignerna över 30 procent är nu inom räckhåll.

         2020-12-16

         Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

          Eftersom de två staterna med de mest ambitiösa EV-målen kommer Kalifornien och New York att vara de första som står inför pressen för att hantera denna växande belastning. Kalifornien har satt ett mål om 5 miljoner nollutsläppsfordon fram till 2030 och 250 000 laddningsportar i trafik 2025, medan New Yorks mål inkluderar 2 miljoner elbilar 2030 och mer än 50 000 laddstationer vid mitten av decenniet.

          2020-12-15

          Save by Solar ska nu installera 508 solcellsmoduler på byggnadens tak. Egenproducerad vindkraftsel tillsammans med 1 000 kvadratmeter solcellsmoduler bidrar till en klimatsmart vardag för kontorshyresgästerna som flyttar in i slutet av nästa år. Solcellsproduktionen kommer också att generera närproducerad el till laddningsplatserna i fastighetens garage.

          2020-12-15

          Bosch har ytterligare intensifierat sin allians med teknikspecialisten Ceres Power och har sagt att den avser att starta fullskalig produktion av distribuerade kraftverk baserade på SOFC-teknik (solid oxide fuel cell) 2024. För SOFC-system strävar Bosch efter en årlig produktionskapacitet på cirka 200 megawatt, tillräckligt för att förse cirka 400 000 personer med el i sina hem. Den tyska leverantören av bilkomponenter planerar att producera de stationära bränslecellsystemen vid sina tillverkningsanläggningar i Bamberg, Wernau och Homburg, liksom dess utvecklingsanläggningar i Stuttgart-Feuerbach och Renningen.

          2020-12-15

          Den amerikanska solindustrin har inte helt återgått till sitt välbefinnande före pandemin, men solenergi har fortfarande vuxit nog för att göra anspråk på den största andelen nya elproduktionsanläggningar 2020. Solar har svarat för 43 procent av kapacitetsökningarna för elproduktion i USA hittills i år, även om industrin kämpade för att arbeta kring beställningar för avstängning av koronavirus och pandemikorrigerade tidslinjer, enligt Solar Market Insight-rapporten som publicerades på tisdag av Wood Mackenzie och Solar Energy Industries Association.

          2020-12-15

          Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

          Den danska energimyndigheten har fattat beslut i ärenden om återupptagande av etableringstillstånden för den 22 december 2016 för Nordsjö södra och Nordsjö norra havsbaserade vindkraftsparker. Besluten ger Vattenfall tillstånd att starta upprättandet av projekten när överklagandefristen har löpt ut. Besluten har fattats på grundval av de miljökonsekvensrapporter som Vattenfall har lämnat till danska energimyndigheten och som var i offentligt samråd från 5 maj till 30 juni 2020.

          2020-12-15

          Andra AP-fonden exkluderar cirka 250 bolag efter en ny hållbarhetsstrategi för att klara Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det framgår av ett pressmeddelande. Det sker mot bakgrund av en granskning från Kaliber nyligen som visade att AP-fonder sitter på större innehav i fossila bolag. Den nya strategin innebär bland annat att man avhåller sig från bolag som har intäkter från försäljningen av fossila bränslen. I princip exkluderas hela energisektorn, givet deras intäktskällor.

          2020-12-15

          Solcellsparken är ett av sju olika solpanelsprojekt, två större nära huvudstaden Luanda och fem mindre ute på landsbygden. Den totala kapaciteten är 370 megawatt och det gör en enorm skillnad för elförsörjningen i landet samtidigt som det bryter beroendet av fossila energikällor. I och med att det är SEK som står som garant gentemot angolanska staten så var ett av villkoren att flera svenska leverantörer skulle användas. För SSABs del innebar det en total leverans på ca 6000 ton stål. Stålet skall bearbetas till profiler som pålas ner i marken och sedermera bär solcellerna

          2020-12-15

          En solcellspark ska byggas på deponin vid Lilla Nyby i Eskilstuna, på den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ner. Solcellsparken som ska stå klar 2021 väntas leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar el till 120 elvärmda villor eller 800 lägenheter. ”En solcellspark passar bra in i vår modell att leverera grön el till till Eskilstunaborna”, Ann-Sofie Wågström (S) som är styrelseordförande för Eskilstuna Energi och Miljö.

          2020-12-15

          Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

           Solenergibranschen kan skapa tillräckligt med el för alla hem i Norge till 2030. – Men då måste vi tillåtas, säger Trine Kopstad Berentsen i solenergikluster. Ökad elektrifiering kräver ökad förnybar kraftproduktion i Norge. Enligt solkraftsindustrins egen färdplan, som presenteras idag, har solcellssystem i byggnader enbart en enorm potential och är en mycket bra lösning för elektrifiering. – Det är möjligt att uppnå minst 30 TWh kraftproduktion på fasader och tak som redan har byggts i Norge, säger centrumchef Erik Marstein på FME SUSOLTECH, som ligger bakom färdplanen tillsammans med solenergikluster.

           2020-12-14

           Rockefeller Foundation har meddelat bildandet av en global koalition som syftar till att tillhandahålla hållbar energi för en miljard människor inom detta decennium. Organisationer som ansluter sig till denna uppmaning inkluderar Afrikanska utvecklingsbanken, CDC Storbritanniens utvecklingsfinansieringsinstitut, Europeiska investeringsbanken, International Energy Agency, International Renewable Energy Agency (IRENA), FN: s utvecklingsprogram (UNDP), US International Development Finance Corporation och USA Agency for International Development (USAID).

           2020-12-14

           China National Machinery Import and Export Corporation (CMC), en ingenjörsentreprenör som ägs av det kinesiska statliga konglomeratet China General Technology Group, har slutfört byggandet av sin 100 MW solpark i Kaposvàr, sydvästra Ungern. Arbetet med anläggningen, som förväntas starta kommersiell verksamhet i februari, startade i juni 2019.

           2020-12-14

           Den 13 december gjorde elbussar entré i Eslöv och bidrar till en grönare och skönare stadsbild. Eslöv blir den fjärde staden i Skåne som har 100 procent elbussar i stadsmiljön. Det är en viktig milstolpe både för Skånetrafikens arbete för ett mer hållbart Skåne och för Eslövs ambition om att bli en fossilbränslefri kommun.

           2020-12-14

           Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

           Indiens kapacitet för förnybar energi (RE) har överträffat 90 GW-märket, med 763,47 MW ny kapacitet tillagd under näst sista månaden 2020. Ministeriet för ny och förnybar energi (MNRE) har utfärdat en månadsöversikt för kabinettet för november 2020, där alla händelser och utveckling som ägde rum under månaden. I månaden övergick Indiens totala kapacitet för förnybar energi (RE) 90 gigawatt (90,39 GW), med 763,47 MW ny kapacitet tillagd under årets näst sista månad.

           2020-12-14

           Andra AP-fonden exkluderar cirka 250 bolag efter en ny hållbarhetsstrategi för att klara Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det framgår av ett pressmeddelande. Det sker mot bakgrund av en granskning från Kaliber nyligen som visade att AP-fonder sitter på större innehav i fossila bolag. Den nya strategin innebär bland annat att man avhåller sig från bolag som har intäkter från försäljningen av fossila bränslen. I princip exkluderas hela energisektorn, givet deras intäktskällor.

           2020-12-14

           Med marknadens billigaste byggnadsintegrerade solcellstak ska SunRoof bidra till att skapa en värld fri från kolenergi. Efter en explosionsartad tillväxt under 2020 är det svenska företaget nu redo för nästa steg på sin tillväxtresa. Utöver att etablera sig som branschledande i flera europeiska länder utvecklar SunRoof något som ska revolutionera marknaden – ett virtuellt kraftverk.

           2020-12-14

           Solid-state-batterier ger ett stort löfte för framtiden. Många av nackdelarna som nu är förknippade med litiumjonbatterier som använder flytande eller gelösningar kommer att övervinnas. Brandrisken minskas och energitätheten (den energi ett batteri kan leverera i förhållande till dess vikt) multipliceras. Det tar cirka 10 minuter att helt ladda ett elfordon med ett halvledarbatteri, vilket förkortar laddningstiden med två tredjedelar. Batteriet kan utöka räckvidden för ett kompakt elfordon utan att minska det inre utrymmet. Allt detta med minimala säkerhetsproblem.

           2020-12-14

           Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

            Telge Energi har under 2020 köpt hela 30 procent av handelsvolymen av svenskproducerad solel som matas ut på elnätet. En stor del av solelen kommer direkt från Telge Energis egna villakunder. Fram till oktober 2020 har Energimyndigheten utfärdat Ursprungsgarantier för 252 GWh solel, av vilken Telge Energi har köpt 75 GWh. Det innebär att företaget köpt 30 procent av alla ursprungsgarantier som utfärdats i hela Sverige hittills under 2020. En stor del av elen kommer från Telge Energis egna villakunder som själva valt att bidra till energiomställningen genom att installera solceller på taket.

            2020-12-11

            Det har gått fort uppåt för det svenska solcellsbolaget Svea Solar. Från studentrummet till Europa, på bara några år. Men tillväxtresan verkar bara ha börjat. – Vi har gjort 1 procent av det vi ska åstadkomma som bolag, säger grundaren Erik Martinson. 2020 var året då Svea Solar flyttade fram positionerna ytterligare. Efter att solcellsbolaget vunnit 2019 års Supergasell som Sveriges snabbast växande företag var steget ut på den europeiska marknaden naturligt och helt enligt plan. Först ut var Spanien och senare på våren följde Tyskland, Nederländerna och Belgien. Delar i en stegvis etablering på kontinenten.

            2020-12-11

            Den tyska energi- och telekommunikationsgruppen EWE AG planerar att investera cirka 7 miljarder euro (8,5 miljarder dollar) de närmaste åren, varav mer än hälften av detta i förnybar energi och nätutvidgningar, i en strävan att bli klimatneutral 2035. Det första steget skulle vara att lämna all koleldad kraftproduktion och ägna mer uppmärksamhet åt förnybar energi som landvind och grönt väte

            2020-12-11

            Vind och sol kommer att fortsätta vara de billigaste källorna till ny elproduktion i Australien under överskådlig framtid, även när man tar hänsyn till kostnaderna för lagring och ny nätinfrastruktur, har den senaste CSIRO GenCost-rapporten hittat. CSIRO har publicerat ett samrådsutkast för sin senaste GenCost-bedömning, som uppskattar och jämför de nivåiserade kostnaderna för olika elproduktionstekniker och finner att ny teknik för förnybar energi fortsätter att ge den lägsta kostnaden för energi.

            2020-12-11

            Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

            Indiens kapacitet för förnybar energi (RE) har överträffat 90 GW-märket, med 763,47 MW ny kapacitet tillagd under näst sista månaden 2020. Ministeriet för ny och förnybar energi (MNRE) har utfärdat en månadsöversikt för kabinettet för november 2020, där alla händelser och utveckling som ägde rum under månaden. I månaden övergick Indiens totala kapacitet för förnybar energi (RE) 90 gigawatt (90,39 GW), med 763,47 MW ny kapacitet tillagd under årets näst sista månad.

            2020-12-11

            Region Skåne presenterar en rapport med scenario för Skånes elproduktion fram till 2040. Rapporten jämför framtida elproduktion och elanvändning och diskuterar möjliga lösningar för hur elsystemet kan förbättras. Skåne har högre elpriser än andra delar av Sverige. Under 2018 kom dessutom larm om kapacitetsbrist i elnäten. Dessa begränsningar i elsystemet har lett till en ökad oro för att skånska företag och kommuner riskerar att inte få den effekt de behöver i framtiden.

            2020-12-11

            Amazon fortsätter göra tunga investeringar i förnybar energi. Idag presenterades 26 projekt – och ett av de största kapacitetsmässigt – är vindparken Hästkullen i norra Sverige. Det blir den tredje investeringen i svensk vindkraft från Amazon, som ska användas för att leverera förnybar energi till Amazons och Amazon Web Services (AWS) verksamheter. – Amazon och AWS investerar i Sverige för att vi ser en stor potential i landet, och hållbarhet är en viktig del av våra investeringar, säger Guido Bartels, managing director för Norden och Baltikum på Amazon Web Services.

            2020-12-11

            Solid-state-batterier har fängslat forskare i årtionden. De flesta elföretag använder ”våta” litiumjonbatterier, som använder flytande elektrolyter för att flytta energi. Men dessa batterier kan vara långa att ladda, kan frysa i temperaturer under noll och innehålla lättantändligt material som kan vara farligt vid en krasch. QuantumScape påstår sig ha utvecklat ett produktionsklart halvledarbatteri med celler som är gjorda av fast och ”torrt” ledande material. Och medan de flesta nystartade företag som bedriver solid state-batterier förblir fasta i labbet, säger QuantumScape att det kommer att vara redo att gå i produktion 2024.

            2020-12-11

            Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

             ABB och batterianod- och grafittillsatsföretaget Talga Group har tecknat ett samförståndsavtal (MoU) för att gemensamt utveckla Talgas anodprojekt i Vittangi i norra Sverige. Genom att kombinera en skalbar batterianodsproduktionsanläggning med integrerad grafitbrytning kommer projektet att drivas av 100 procent förnybar elektricitet för att leverera anoder med extremt låga utsläpp för gröna litiumjonbatterier. Anläggningen kommer att ligga cirka 15 kilometer från staden Vittangi och förväntas starta anodproduktion med 19 000 ton per år från 2023.

             2020-12-10

             I Viksjöområdet i Härnösands, Timrå och Kramfors kommuner byggs just nu två stora vindkraftsparker; Hästkullen och Björnlandhöjden. I två år har ledningsarbetet pågått och sysselsatt mellan 50-80 montörer. Nu är sex och en halv mil helt ny elledning är färdigbyggd och klar att distribuera den förnybara elektriciteten från vindkraftparken Hästkullen i Härnösands och Timrå kommuner. Vindkraftparken är på 300 MW, vilket motsvarar hälften av staden Sundsvalls effektbehov, inklusive dess industrier.

             2020-12-10

             Forskningsprojektet har vuxit ur sin blå container och skalas nu upp för att finslipa tekniken att avskilja koldioxiden ur Värtaverkets rökgaser. Forskningsprojektet har vuxit ur sin blå container och skalas nu upp för att finslipa tekniken att avskilja koldioxiden ur Värtaverkets rökgaser. Forskningsprojektet har vuxit ur sin blå container och skalas nu upp för att finslipa tekniken att avskilja koldioxiden ur Värtaverkets rökgaser. Stockholm Exergi skalar nu upp projektet att fånga koldioxid. Värtaverkets BECCS-anläggning är redan skissad och klar för start om fem år enligt bolaget.

             2020-12-10

             Australiens ledande sjöflygoperatör Sydney Seaplanes planerar att gå över till elflyg. De tecknar avtal med magniX och Dante Aeronautical om att konvertera en Cessna Caravan för att betjäna den populära rutten mellan Sydney Harbour och närliggande Palm Beach. ”Vi är oerhört glada över att vara det första australiensiska flygbolaget som söker godkännande från myndigheterna för att påbörja helelektriska kommersiella flygningar utan nollutsläpp,” sade Sydney Seaplanes VD Aaron Shaw.

             2020-12-10

             Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

             Även utan starka åtgärder från kongressen kommer den valda presidenten Joe Biden att ha ett brett utbud av verktyg – från att utvidga förnybara energikällor i federala länder till att driva den finansiella industrin på klimatförändringarna – som kan sätta USA på en bana för att minska koldioxidutsläppen i energisektor till 2035 .

             2020-12-10

             I anslutning till anläggningen kommer en underjordisk havsvattenkammare att upprättas, varifrån vattnet pumpas upp till värmepumpen.  Värmeeffekten blir 20 MW och anläggningen kommer så småningom att kunna svalna upp till 10 MW.  – Värmepumpen måste först och främst leverera fjärrvärme och fjärrkylning till Nordhavn, men också fjärrvärme till Hofors andra distributionsnät, säger sektionschef Thomas Engberg Pedersen från Hofor.

             2020-12-10

             Ett av Tysklands största kolkraftverk läggs ned efter bara fem år i drift. Ägaren, svenska Vattenfall, förlorar många miljarder kronor. Hur riskabelt är det att investera i fossil energi?
             – Med den kunskap som finns idag hade man inte fattat samma typ av beslut, säger nuvarande VD för Vattenfall Anna Borg. Omställningen går snabbt mot mindre klimatskadlig energi nu. Kolkraftverket i Hamburg är ett exempel på hur en investering i fossil energi snabbt kan bli värdelös.

             2020-12-10

             Olje- och gassektorn har kommit långt med den gröna övergången och med innovation och nya tekniska lösningar har visat hur vi måste gå mot 2050 och därefter. Detta skapade uppståndelse och debatt när den åttonde anbudsrundan för produktion av olja och gas i den danska delen av Nordsjön lagrades förra veckan. Beslutet, som stöds av bred majoritet i Folketinget, sätter faktiskt ett utgångsdatum för prospektering av nya olje- och gasfält på den danska territoriella sockeln, och av vissa upplevdes det som ett plötsligt fenomen, som drabbade en hel olje- och gasindustri som en tjuv om natten.

             2020-12-10

             Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

              Installation av solenergisystem ökar i hela norden. Ökning gäller både tak- och markbyggda installationer. Talesättet – här är det så mörkt och kallt, verkar allt mer bytas mot ett genuint intresse. I undersökningar om vilket kraftslag man helst vill se mer av i sitt land svarar alla skandinaver otvetydigt solel, i Norge ligger dock vattenkraft lika högt.

              2020-12-09

              I Viksjöområdet i Härnösands, Timrå och Kramfors kommuner byggs just nu två stora vindkraftsparker; Hästkullen och Björnlandhöjden. I två år har ledningsarbetet pågått och sysselsatt mellan 50-80 montörer. Nu är sex och en halv mil helt ny elledning är färdigbyggd och klar att distribuera den förnybara elektriciteten från vindkraftparken Hästkullen i Härnösands och Timrå kommuner. Vindkraftparken är på 300 MW, vilket motsvarar hälften av staden Sundsvalls effektbehov, inklusive dess industrier.

              2020-12-09

              Azelio har erhållit en första kommersiell order på sitt energilager från det Dubaibaserade projektutvecklingsbolaget ALEC Energy. Därmed når Azelio en viktig milstolpe i industrialiseringen av sin unika energilagringsteknik. Energilagret ska ingå i ett mindre system i fas IV av en av världens största solparker, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Complex i Dubai.

              2020-12-09

              I onsdags gjorde kraftiga obalanser i elsystemet att det var effektbrist i södra Sverige. Precis som i somras var elnätet extremt hårt belastat. I norra delen av landet fanns det mycket el men överföringskapaciteten från norr till söder är begränsad. I onsdags gick det, precis som i somras, så långt att det oljeeldade Karlshamnsverket tillfälligt fick sättas igång. I somras tvingades också Svenska Kraftnät till bilaterala avtal med andra kraftproducenter, däribland kärnkraft från Ringhals 1.

              2020-12-09

              Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

              Branschaktörer i Kalifornien planerar att skapa ett 550 MW distribuerat rent kraftverk baserat på ett nätverk med hundratusentals hem i Kalifornien och miljontals smarta enheter inom. Kraftverket kommer att fungera både som en modell för framtidens rena energinät, liksom ett sätt att minska risken för strömavbrott nästa sommar, enligt OhmConnect-vd Cisco DeVries.

              2020-12-09

              Volvos motorfabrik i Skövde ska börja producera elmotorer – det bekräftar nu Volvo Cars och investerar 700 miljoner kronor i anläggningen.
              Satsningen är en del av företagets omställning mot elbilar och kan på sikt säkra tusentals jobb i Skövde. GP har tidigare skrivit om att Volvo Cars har startat ett separat bolag för utveckling och tillverkning av förbränningsmotorer: Powertrain Engineering Sweden, som i ett senare skede ska bilda bolag tillsammans med Geely. Avknoppningen är en del i att kunna fokusera Volvo Cars resurser ytterligare på utvecklingen av elbilar.

              2020-12-09

              Grundläggande tekniska lösningar för 6G i hela värdekedjan kommer att utvecklas i ett EU-flaggskeppsprojekt. Nokia leder projektet och Ericsson kommer att ansvara för tekniken. Vi har precis börjat rulla ut 5G, men 2030 är målet att 6G ska lanseras. Projektet heter Hexa-X. Den kommer att definiera ny arkitektur och utveckla grundläggande teknik, inklusive forskning och pre-standardisering. Projektet är ett så kallat flaggskeppsprojekt under EU: s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020.

               

              2020-12-09

              Företaget Vestas säger sig nu veta vad som hände när vindkraftverket utanför Jörn rasade den 22 november. – Ett av bladen lossnade, vilket gjorde verket så instabilt att det kollapsade, säger Anders Riis som är kommunikationschef. Utredningen av olyckan är inte helt klar än, även om Vestas som byggde vindkraftverket har preliminära resultat och säger sig veta vad som hänt.

              2020-12-09

              Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

               Det blir solceller på taket. Ungdomar erbjuds lägenheter med lägre hyra. En lokal på bottenvåningen ska fungera som hemmakontor till alla i huset. På tisdagen var det första spadtaget för fastigheten Solkvarteret i Hyllie. Solkvarteret ska byggas vid pilallén och söder om den nya vattenparken. Det blir två gröna sexvåningshus med rundade hörn och solceller.
               – Vi kommer att anlägga en egen solcellsanläggning med solpaneler på sidofasaden och uppe på taken. De producerar mer än 50 000 kWh per år, vilket motsvarar 35 procent av fastigheternas behov, säger Cecilia Wallin, utvecklingschef på Nordfeldts som bygger huset.

               2020-12-08

               Två av söderfasaderna vid kvarteret Saturnus i Skillingaryd får solceller. Det tredje hyreshuset, i samma kvarter i öster, får vänta lite då fasaden nyligen har renoverats. – Effekten beräknas bli 8 kilowatt per fasad, så totalt 16 kilowatt räknar vi med. Vi har solceller på taket på Västra Parkgatan i Vaggeryd och båda byggnaderna vid Tor, berättar Satu Jonsson, vd för kommunala bostadsbolaget.

               2020-12-08

               Trygg Solenergi ligger i framkant inom säkerhet och kvalitetssäkring i solelbranschen och kan nu erbjuda termografering till sina kunder, ett mycket effektivt verktyg för att lokalisera eventuella energiläckage i solelsanläggningar. Användandet av värmekameror för att lokalisera energiläckage är vanligt inom byggbranschen men är nytt inom solelbranschen. Detta vill Trygg Solenergi nu ändra på då värmekameror upptäcker problem i ett solelssystem på ett snabbt och effektivt sätt.

               2020-12-08

               Tillsammans med Försvarsmakten har Elsäkerhetsverket genomfört en omfattande undersökning av hur exempelvis solcellsanläggningar, transformatorstationer och ljusskyltar kan orsaka elektromagnetiska störningar på verksamheter som är viktiga för totalförsvaret.

               2020-12-08

               Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

               Forskare i Kanada har skapat ett växthus som uteslutande värms upp av solpaneler. Taket PV-system är inte ansluten till elnätet, men är kopplad till fyra batterier med en total kapacitet på 5,56 kWh.

               2020-12-08

               AP-fonderna har 14 miljarder kronor investerade i fossila bolag, trots att hållbarhetsreglerna skärptes för nästan två år sedan för Första AP-fonden till Fjärde AP-fonden. Det rapporterar Sveriges Radio med hänvisning till en granskning från Kaliber. Mest pengar är placerade i oljebolagen Chevron, BP, Shell, ConocoPhillips och Petrobras. Sjunde AP-fonden har störst innehav. Samtidigt lyfter man fram att AP-fonderna har sålt en del innehav.

               2020-12-08

               2020 är förvisso snart slut. Men nu har vi inom IEA PVPS task 1 sammanställt den officiella datan för den globala solcellsmarknaden 2019 i denna rapport: iea-pvps.org/trends_reports Bjuder på en grafiska sammanställning.

               2020-12-08

               Industriens Pension och Better Energy har tecknat ett avtal som förväntas öka utbyggnaden av solparker i Danmark och Polen utan statligt stöd. Den totala investeringen uppgår till närmare 4 miljarder DKK (0,53 miljarder EUR), vilket gör den till den största danska solinvesteringen hittills. Finansieringen inkluderar 1,5 miljarder DKK (0,2 miljarder EUR) i eget kapital från parterna, kompletterat med långsiktig projektfinansiering, vanligtvis i form av hypotekslån.

               2020-12-08

               Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                SolarEdge grundades i Israel 2006. Verksamheten finns idag representerad i tjugoåtta länder och man har genomfört installationer i över 133 länder runtom i världen. Ett av bolagets främsta kännetecken är den intelligenta växelriktarlösning som förändrade hur el utvinns och hanteras i solcellssystem. En DC-optimerad växelriktarlösning innebär att solpaneler kan maximera elproduktionen även när det är molnigt eller skuggigt. Den här typen av lösning fungerar även väldigt bra i ett kallt klimat. Effektoptimerare minimerar det energitapp som kan orsakas av underpresterande solceller på grund av moln eller skugga.

                2020-12-07

                När Amanda Bergknut tillsammans med sin familj flyttade in i sitt nya hus i Malmö var saken redan bestämd. Huset skulle ha solceller på taket. I februari var installationen klar och familjen kunde börja ta till vara på energin från solen. Även om inte den ekonomiska aspekten är viktigast för Amanda Bergknut ser hon fram emot våren och sommaren när solcellerna genererar mer el och kan spara pengar för familjen.

                2020-12-07

                Portugal har nu mer än 1,03 GW operativ sol-kapacitet, vilket gör solenergi till den tredje största förnybara energikällan bakom vattenkraft (7,1 GW) och vindkraft (5,4 GW). Dock förblir PV den resurs med den största tillväxtpotentialen i landet.

                2020-12-07

                Norska Akershus Energi ansluter sig till Østfold Energi som ägare av solföretaget Solgrid för att utveckla markmonterade solkraftverk i industriell skala. Energiföretaget är redan brett involverat i solenergiindustrin och har ägande i flera solföretag. – Med Solgrid ansluter vi oss till en skicklig partner på ett storskaligt solkraftverk som också kommer att vara en del av vår lokala kompetensmiljö på Lillestrøm, påpekar han. Akershus Energi och Østfold Energi äger 22,5 procent i Solgrid AS. Resten ägs av Mypower, Svensk energi, Valinor och nyckelpersoner i Solgrid.

                2020-12-07

                Det kan inte förnekas att vindkraftverk är kraftfulla och rena energikällor, men det finns alltid nej-sägare som kommer att försöka övertyga dig om att de inte kan producera tillräckligt med energi för att effektivt driva våra samhällen. Allt detta kan snart förändras med utvecklingen av Vineyard Wind-projektet utanför Massachusetts. Projektets utvecklare meddelade nyligen att de kommer att använda en GE (General Electric) vindkraftverk känd som GE Haliade-X, möjligen den största vindkraftverk i världen som har en kapacitet på 13 MW, en imponerande hög mängd.

                2020-12-07

                Den tjeckiska kolkommissionen rekommenderade att avveckla kol 2038. Miljögrupper, som kämpade för 2033, röstades ut och gick ut ur kommissionen i protest. Under ett möte på fredagen röstade en majoritet av kommissionsmedlemmarna för att fasa ut kol till 2038, samma datum som Tyskland. Kommissionens rekommendation är inte rättsligt bindande och kommer nu att diskuteras av den tjeckiska regeringen. Karel Havlíček, den tjeckiska ministern för industri, handel och transport, presenterade resultatet av kommissionens möte som en kompromiss.

                2020-12-07

                Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                European Green Hydrogen Acceleration Centre  första projektet landar i Sverige. Där kommer en grupp företag att producera stål med energi från grönt väte. Grönt väte är väte som framställs via vattenelektrolys med hjälp av hållbar energi, såsom energi från sol och vind. Den gröna ståltillverkaren har tecknat ett avtal med en biltillverkare som planerar att köpa stålet. ”Tillverkaren kommer att tillkännages i slutet av året”, säger Ruiter. Han kan för närvarande inte göra några uttalanden om detta.

                2020-12-07

                Denna rapport från BloombergNEF visar hur kombinationen av solel och batterilagring kan vara ett rent, ekonomiskt alternativ till en allt större andel av amerikansk gasproduktion. Dess analys ger värdefull inblick i en teknikekonomisk trend som ligger i hjärtat av den amerikanska kraftsektorn och dess avkolning. Det kommer vid en tidpunkt då den valda presidenten Joe Biden förbereder förslag som syftar till att sätta USA på väg mot ett nät-noll-kraftsystem 2035.

                2020-12-07

                Den danska turbintillverkaren Vestas Wind Systems A / S (CPH: VWS) har bokat en order för det 42 MW stora vindkraftsprojektet i Finland. Projektet tillhör Finlandsbaserade utvecklare och oberoende kraftproducent Vind AX AB, som planerar att bygga vindkraftparken Langnabba på Alandöarna i Östersjön.

                2020-12-07

                I slutet av förra månaden tillkännagav EHang att man skulle påskynda sin rörlighet i städerna på grund av att Kina tillkännagav de första obemannade experimentella zonerna för civil luftfart (UCAEZ) för att tillåta EHang och andra företag att testa sina drönare. De första obemannade experimentella zonerna omfattar 13 städer och inkluderar följande: Peking, Shanghai, Hezhou, Hangzhou, Zigong, Anyang, Nanjing, Tianjin, Yulin, Shenyang, Dongying, Anqing och Ganzhou.

                2020-12-07

                Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                 Europas havsambitioner har nu kvantifierats. Storbritannien och de 27 EU-länderna siktar på sammanlagt 100 gigawatt driftkapacitet fram till 2030. Att komma dit är möjligt, men för att verkligen få ut mesta möjliga av havsvindens potential måste en mängd andra pusselbitar falla på plats. Offshore vindsektorn i sig har bara kontroll över några av dessa. Den bredare kraftsektorn, tillsynsmyndigheter och politiker har alla en grundläggande roll att spela.

                 2020-12-04

                 Premiärminister Narendra Modi inviger världens största förnybara sol- och vindenergipark i Gujarats Kutch och en annan avsaltningsanläggning den 15 december 2020. Gujarats chefsminister Vijay Rupani meddelade att premiärminister Modi kommer att vara i Gujarat den 15 december 2020 för att inviga vad som kommer att bli världens största sol- och vindenergipark.

                 2020-12-04

                 Här presenteras Smart City iden som nu tar form i många städer i Sverige. Du ser bra exempel från många platser .

                 2020-12-04

                 San Jose och Oakland är de senaste städerna i Kalifornien som förbjuder naturgas i nybyggda hus och byggnader. I San Jose röstade kommunfullmäktige efter timmar av offentlig kommentar och debatt på tisdag 8 till 3 för förbudet. Kort efter godkände Oakland City Council enhälligt en liknande åtgärd. San Jose borgmästare Sam Liccardo sa att hans stadens nya förordningar handlar om ”staden vi vill bygga i framtiden.”

                 2020-12-04

                 Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                 Den finländska kraftkoncernen Fortum planerar att öka kapaciteten på vind- och solkraft med 2 gigawatt till 2025. Planen ingår i en ny strategi för koldioxidneutral produktion som inkluderar det tyska dotterbolaget Uniper. Statskontrollerade Fortum, som efter åratal av motstånd har tagit över 75 procent av aktierna Uniper, presenterar för första gången även synergieffekter som väntas från affären.

                 2020-12-04

                 Solartes plast lagrar solenergi under dagen och släpper ut värme efter solnedgången. Man kan jämföra det med byggmaterial med hög termisk massa, som sten eller betong. Precis som en katedrals stenmurar flyttar Solartes-materialet morgonsolens energi till den svalare kvällen, vilket minskar temperaturvariationerna i byggnaden.

                 2020-12-04

                 Sommaren 1972 öppnade prins Henrik kranarna för den första danska oljan och uttryckte hopp om att Danmark nu kunde ”hävda sig bland andra oljeländer”. Ett slut har nu satts för det danska olje- och gasäventyret. En bred majoritet i Folketinget har beslutat sent på torsdagskvällen att inga fler nya tillstånd kommer att ges för att söka efter ny olja och gas i Nordsjön , och att de fossila aktiviteterna från 2050 kommer att vara helt färdiga.

                 2020-12-04

                 Detta är visionen i Skive kommuns energi- och hållbarhetsstrategi 2029. Nya beräkningar visar dock att kommunen kan nå målet redan 2024. Det kräver dock en betydande utbyggnad av anläggningarna för förnybar energi. – Vi har redan varit ambitiösa med vårt mål för 2029. Det faktum att det nu ser ut som att vi kan nå vårt mål några år innan gör oss bara mer ambitiösa med våra projekt. Vi visar att vi kan göra vad vi tänker göra, säger Plan & Support Manager Lars Peter Salhøj.

                 2020-12-04

                 Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                  Den amerikanska energilagringsindustrin krossade sitt kvartalsinstallationsrekord med en tillströmning av större projekt under tredje kvartalet. Branschen hade just slog rekord under andra kvartalet, men den slog periodens prestanda med 240 procent och installerade 476 megawatt, enligt Energy Storage Monitor på onsdagen från Wood Mackenzie och Energy Storage Association.
                  Ett växande antal stater beslutade att utöka förmågan att lagra elektricitet.

                  2020-12-03

                  GKN Aerospace Sweden i Trollhättan har på uppdrag av Försvarets Materielverk genomfört prov med ett biobränsle avsett för flygning i motor RM12, drivkällan i flygplan JAS 39 Gripen C/D. Provet är en del av ett bilateralt samarbete mellan FMV och USAF/NAVAIR angående biobränsle, vilket startade i oktober 2013 och kommer att slutrapporteras av FMV under 2021.

                  2020-12-03

                  Tillverkare av tvåsidiga paneler menar de är effektivare än ensidiga. I maj 2019 startade National Renewable Energy Laboratory (NREL) en treårig studie för att utvärdera tvåsidiga moduler. Studiens tidiga resultat visade upp till 9% ökad energiproduktion med tvåsidiga paneler jämfört med ensidiga paneler. Egenskapen hos marken, platsen och en rad andra variabler kan alla påverka baksidans produktion.

                  2020-12-03

                  Om ett uppmaning från energiministeriet att anskaffa 155 MW sol nästa år antas skulle en första 50 MW-auktion hållas i juni. Regeringen kommer att ha det sista ordet om den föreslagna auktionsschemat. Det ukrainska energiministeriet har föreslagit att auktioner för 155 MW ny solkapacitet nästa år hålls, med 170 MW att följa 2022, 180 MW 2023, 190 MW 2024 och 200 MW 2025.

                  2020-12-03

                  Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                  Från och med 1 januari 2021 går Emballator bolagen över till att köpa 100% förnybar el i Sverige. Det innebär bland annat att Emballator med produktion på flera platser i landet minskar sitt klimatavtryck genom lägre koldioxidutsläpp. – Sverige riksdag har beslutat att år 2040 skall all elproduktion vara 100 procent förnybar, självklart vill Herenco vara med och bidra till att detta mål uppfylls, säger Lovisa Hamrin ägare till Herenco-koncernen där Emballator ingår i en kommentar.

                  2020-12-03

                  Gävleborg har beställt två vätgasbussar med helt ny teknik från busstillverkaren Solaris. Vätgasbussarna blir Sveriges första och de kommer att börja rulla i Sandviken i slutet av 2021. Bussarna kommer att ingå i ordinarie linjetrafik. Vätgasbussen lämpar sig mycket väl att köras i tät trafik, då den är tyst och helt utsläppsfri. Elen till bussens elmotor produceras med hjälp av vätgas i en bränslecellsstack.

                  2020-12-03

                  Projektet HyBalance, är en av Europas första anläggningar för produktion av vätgas i industriell skala. Vätgasen produceras genom elektrolys, då vatten spjälkas till vätgas och syre med hjälp av el, och använder sig av PEM (Proton Exchange Membrane) teknik. Sedan starten 2018 har anläggningen i Danmark levererat 120 ton förnybar vätgas. Projektet visar att det är både lönsamt och tekniskt möjligt att producera vätgas för att lagra energi storskaligt på ett hållbart sätt.

                  2020-12-03

                  Håkan Samuelsson, Volvo Cars vd, anser att ett förbud mot bensin- och dieselbilar är bättre än att subventionera elbilsköp. ”Ingen kan bygga en framgångsrik och lönsam affärsverksamhet genom incitament. Medan tillfälliga incitament kan uppmuntra industrin att gå i rätt riktning kan det vara mera effektivt för regeringar att sätta en tydlig agenda mot en elektrisk framtid”, säger Håkan Samuelsson

                  2020-12-03

                  Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                   Utvecklingsgivaren har följt upp ett lån på 600 miljoner dollar för distributionsinfrastruktur i östra Indonesien med en kreditgräns på 430 miljoner dollar för installationer i Indien. Kreditfaciliteterna kommer att driva ny och renoverad infrastruktur för kraftdistribution i två hörn av Asien.

                   2020-12-02

                   2023 ska en brittisk anläggning för lagring av överskottsel från sol och vind stå klar. Elen används till att producera och lagra flytande luft. När vinden är stilla och solen inte skiner, släpps luften ut via turbiner som åter producerar el.

                   2020-12-02

                   Premiärminister Netanyahu: ”Vi vill ha en framtid med mindre koldioxid och mindre föroreningar, en framtid baserad på grön energi och det är därför jag välkomnar detta viktiga initiativ från premiärminister Modi och jag vill försäkra er att Israel är din partner i denna strävan.

                   2020-12-02

                   Enligt en ny studie från Prince Mohammad Bin Fahd University kan staden använda en blandning av solvärme, solceller, vind och batterilagring: Och alla dessa källor bör buntas ihop med artificiell intelligens (AI).

                   2020-12-02

                   Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                   Den brittiska regeringens Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) har beviljat planeringssamtycke till Edinburgh-huvudkontoret energiföretag InterGen att börja bygga det största batterilagringsprojektet i Storbritannien och Europa, och ett av de största i världen. InterGen säger att £ 200 miljoner batteri kommer att finnas vid DP World London Gateway på Themsens mynning och kommer att leverera minst 320MW / 640MWh, och potentialen att öka det till så mycket som 1,3GWh.

                   2020-12-02

                   Jens Rasmussen, VD för Eurowind Energy, som nu satsar kraftigt på så kallad power-to-x, där el omvandlas till väte. Eurowind kommer tillsammans med två partners att bygga en stor elektrolysanläggning i Jylland med tillräcklig underjordisk lagring. Eurowind planerar tillsammans med två partners att bygga en elektrolysanläggning på Jylland på 350 megawatt och ansluta den till ett tillhörande underjordiskt lager som kommer att kunna lagra så mycket energi som kan lagras för 2 miljoner DKK elbilar.

                   2020-12-02

                   Enligt en rapport skulle prislappen för att avveckla och sanera Storbritanniens äldsta kärnkraft landa på 1 496 miljarder kronor. Och arbetet kan vara avslutat först om 120 år.

                   2020-12-02

                   Kan kolfritt väte öka eller till och med ersätta den fossila naturgasen som går genom rörledningar till bränsleugnar, pannor, kaminer och andra byggnadsapplikationer idag? Eller kommer ansträngningen att fastna i utmaningar relaterade till rörledningens säkerhet och uppgraderingskostnader, förlust av energitäthet, de långsiktiga kostnadsavvikelserna jämfört med elektrifiering av naturgaseldad värme och apparater i byggnader eller trycket att rikta grönt vätgas till svåra att koldioxidutsläppa sektorer?

                   2020-12-02

                   Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter

                    ”I en marknadsanalys för december 2020 slår Danske Bank fast att det är dags att öka tempot och satsa på teknik som tar vara på mer av skogen. Det visar att vår satsning på en storskalig produktionsanläggning som gör biodrivmedel från skogen ligger helt rätt i tiden, säger Monica Normark Sekab

                    2020-12-01

                    Tisdagen den 1 december inviger energiminister Anders Ygeman den nya plattformen sthlmflex, som är en ny handelsplats för eleffekt i Stockholmsregionen.- Sthlmflex blir ett viktigt komplement till det initiativ regeringen tog förra året, som säkrade effekttillgången i Stockholmsregionen. Jag hoppas vi kan få se fler liknande lösningar i hela landet, säger energiminister Anders Ygeman.

                    2020-12-01

                    – Projektet i Korsnäs är vårt första egna projekt kring en havsvindkraftspark. Det finns tills vidare lite produktion av havsvindkraft i Finland och vi vill vara med och möjliggöra dess utveckling och skapa en affärsverksamhet som är hållbar och samhälleligt effektiv, säger Otto Swanljung, vindkraftschef vid Forststyrelsen i ett pressmeddelande.

                    2020-12-01

                    Den första auktionsprocessen för att minska kolkraftsproduktionen i Tyskland inleddes tidigare i år och som en del i detta ingick Vattenfalls bud om stöd för att i förtid lägga ned Moorburg. Företag som driver koleldade kraftverk i norra Tyskland ombads att lämna in bud för utfasning av totalt fyra gigawatt produktionskapacitet.

                    2020-12-01

                    Vill du ha vårt dagliga nyhetsbrev?

                    Förskolan får åtta avdelningar för 144 barn, men det är inte storleken på anläggningen som är anmärkningsvärd, utan energisystemet. Med hjälp av sol-el, vätgasproduktion och bergvärme blir byggnaden självförsörjande på värme och el och ska kunna köras Off Grid året om.

                    2020-12-01

                    Havsvind från en fullt utvecklad energiö i Nordsjön kan med hjälp av Power-to X-tekniken producera tillräckligt med grönt bränsle (vätgas)  för att leverera till alla fartyg och flygplan som tankar i Danmark. Det visar en ny analys från ministeriet för klimat, energi och försörjning.

                    2020-12-01

                    Turistprojektet The Red Sea Project beskrivs som världens mest ambitiösa byggprojekt för turism. Arbetet är igång och hittills har kontrakt delats ut till ett värde av 2 miljarder dollar. Totalt är 50 hotell planerade. 2022 ska fyra av dem välkomna sina första gäster, följt av ytterligare tolv året efter.

                    2020-12-01

                    < Ett finskt företag återvinner textil
                    < Clarkson University, New York, som har visat att spillmjölk kan fånga kol
                    < Avkänningsbaserad övervakningslösning av CCS lager
                    < Elbilsladdningen styrs på distans när det är låga priser
                    < Drönare som planterar träd

                    2020-12-01

                    Skriv Dina synpunkter på dagens nyheter