April 2020

viivilla
Vi i villa här gett ut allmänna råd. Solpaneler ger miljövänlig el och du kan få pengar över i plånboken. Kanske är det rätt för dig att investera i de högintressanta panelerna! Vi i villa har listat några vanliga frågor och bett Christopher Frisk på Energimyndigheten svara.

2020-04-30

Teckna Dig för vårt dagliga nyhetsbrev?

danmark
Vindkraftverken håller längre än väntat, så taket nås tidigare. Ett tak från ett tvåårigt politiskt avtal hotar att sätta stopp för utvecklingen av den allra billigaste formen av grön energi, vindkraftverk på land. Avtalet togs fram under press från Danska Folkepartiet, taket sattes till 1850 snurror.

2020-04-30

solrapporten
Vattenfalls Solrapport visar att utöver boendeformen är investeringskostnaden det som stoppar flest svenskar från att skaffa solceller. Andra vanliga anledningar är kunskapsbrist och att svenskarna inte tycker tekniken ännu är tillräckligt bra.

2020-04-30

konin
Finska Valmet, en leverantör av teknik för massa-, pappers- och energibranschen kommer att omvandla en ligniteldad panna till en som bränner biomassa vid ett kraftverk i Konin, Polen. Företaget har säkrat en order till ett värde av cirka 20 miljoner euro (21,7 miljoner USD) från den lokala energikoncernen Zespol Elektrowni Patnow-Adamow-Konin SA

2020-04-30

israel
Planen kommer att kräva en total investering på 25 miljarder ILS (7,1 miljarder dollar), varav 6,5 miljarder ILS kommer att användas för att finansiera utplacering av 2 GW extra PV-kapacitet över hela landet. För att stödja dessa planer kommer regeringen att avsätta 500 miljoner ILS i statliga garantier för att stödja projektutvecklingen. Dessutom sade den israeliska regeringen att de kommer att försöka ta bort hinder för att underlätta en snabb och effektiv utveckling, samtidigt som nätförbindelseprocessen för projekt förbättras.

2020-04-30

solvind
Ytterligare kostnadsminskningar i solceller och vindprojekt på land innebär att dessa två tekniker nu är den billigaste formen av nybyggd energiproduktion. BloombergNEF pekar också på de kostnaderna för batterilagring sjunkit med mer än hälften under de senaste två åren, vilket innebär att batterier nu är den billigaste nybyggnadstekniken för lagring.

2020-04-29

Teckna Dig för vårt dagliga nyhetsbrev?

hydrogen
Kinas Baofeng Energy Group har påbörjat byggandet av världens största solcelldrivna vätgaspilotanläggning. Projektet kommer att använda ett 200-MW solkraftverk beläget i nordvästra regionen Ningxia för att göra väte via elektrolys. Flera rapporter visar att projektet förväntas kosta cirka 1,4 miljarder yuan (198 miljoner dollar) och producera 160 miljoner kubikmeter väte per år.

2020-04-29

solrekord
Tyskland genererade en rekordhög 32,2 gigawatt solkraft tidigare denna vecka och stod för 40% av landets elbehov. Solproduktionen i Storbritannien nådde också en topp på 9,68 GW denna vecka.

2020-04-29

ovako
Linde Gas AB och Ovako har tillsammans genomfört ett fullskaletest att värma stål med vätgas inför valsning. Testet utfördes med goda resultat vilket är en stor händelse för stålindustrin då det kan bidra till en minskning av stålindustrins koldioxidavtryck.

2020-04-29

abudhabi
I Abu Dhabi planeras nu en 2 GW sol-anläggning i Al Dhafra. Det lägsta budet vid budgivningen landade på $ 1,35 cent / kWh, ca 13,4 öre. Tariffen är ungefär 44% lägre än det pris som sattes för tre år sedan för Noor Abu Dhabi-projektet, som är Abu Dhabis första storskaliga sol-PV-projekt.

2020-04-29

bornholm
Bornholm har idag tilldelats 1: a plats i EU-tävlingen "Responsible Island Prize". Samsø fick 2: e plats. Det konstaterades att Bornholm är ön i EU som har den mest ambitiösa och hållbara energiförsörjningen. Detta hände när EU Horizon 2020-programmet tillkännagav vinnarna av tävlingen ”Ansvariga öar”. Med utmärkelsen kommer prissumman på 500 000 euro till Bornholm.

2020-04-29

triumfglass
"Under 2020 kommer Triumf Glass bygga ut cirka 1 200 kvadratmeter fördelat på tre våningar. Total yta blir ca 3000 kvadratmeter där största delen kommer att bli fabriksyta. Utbyggnaden är planerad på ett sätt så att den inte skall störa den dagliga verksamheten. I samband med utbyggnaden kommer vi även installera solceller för en långsiktig och hållbar utveckling". säger Felix Müntzing Marknadschef på Triumf Glass

2020-04-28

polen4
Regeringens representant säger att polska solproducenter kan dra nytta av Covid-19-störningar för att ta marknadsandelar från kinesiska rivaler. Den polska solindustrin planerar enligt uppgift en offensiv för att kräva en större del av den inhemska PV-marknaden.

2020-04-28

Teckna Dig för vårt dagliga nyhetsbrev?

ericsson
Med implementeringen av nya generationer av mobilnät som 2G, 3G och 4G har vi traditionellt sett en ökning av den globala energiförbrukningen. Men för första gången någonsin är det möjligt att bryta den uppåtgående kurvan genom att rulla ut nästa generations mobilnät, 5G. Detta sägs i rapporten "Breaking the Energy Curve" från Ericsson, som räknar med att minska dagens energiförbrukning med upp till 30 procent med 5G.

2020-04-28

tjuvar
Två gånger har tjuvarna varit framme – Jag vill inte berätta vad jag gjort men jag kan väl avslöja att det bland annat är ett larm. Så jag hoppas att jag ska få ha dem ifred nu, säger Åke Eiborn vars hus ligger bara 60 meter från panelerna som är monterade på ställningar på marken.

2020-04-28

avsaltning
En gigantisk avsaltninganläggning byggs av ACCIONA i Al Shuqaiq, Saudiarabien. Den kommer att vara utrustad med omvänd osmosteknik och en daglig kapacitet på mer än 600 000 m³. En solcellspark byggs i anslutning för att få nödvändig energi till anläggningen.

2020-04-28

johan2
Johan Lindahl skriver "Trots COVID-19 allt har några auktioner för solkraft avslutats under Q1 2020. Så har uppdaterat grafen med lägsta inkomna bud. Noterar att i februari-auktionen gick tyskarna under 40 öre/kWh för första gången. Obs, detta är utlovad ersättning. Produktionskostnaden är lite lägre."

2020-04-28

turkiet
Turkiet nådde 5 995 MW solproduktionskapacitet förra året. Statistiken indikerar att 109 MW ny solenergi lades till under det första kvartalet, det mesta på soltak, enligt Hakki Karacaoglan, VD för det tyska företaget KRC Consulting.

2020-04-27

Teckna Dig för vårt dagliga nyhetsbrev?

kristianstad
En fyra megawatt stor solpark vid Sveriges lägsta punkt i Kristianstad. C4 Energi valde Solkompaniet till att bygga.- Kristianstad har mycket bra solinstrålning genom närheten till havet, vilket gör att förutsättningarna för solparken är utmärkta. "Att Kristianstad nu får en av Sveriges största solparker kommer att skapa intresse för solel och se till att utbyggnaden av solel ökar i regionen" säger Solkompaniets styrelseordförande Johan Öhnell.

2020-04-27

trinar
Trina lanserar Vertex-panelen på 515,8Wp, vilket oberoende TÜV Rheinland har verifierat. Företaget menar att man snart kommer nå 600-gränsen, förbättringen har nåtts genom att lägga till en annan kolumn med celler till den befintliga utformningen av fem kolumner

2020-04-27

wallenstam
Det ska vara enkelt att installera solceller och få en hög kvalitet på installationen. Energimyndigheten har därför tagit fram mallar som du kan använda dig av. Våra olika mallar, rekommendationer och dokument kan användas som stöd av både privata husägare och kommersiella fastighetsägare (till exempel bostadsrättsföreningar) när det är dags att hitta och avtala med en leverantör som kan installera solceller på byggnaden.

2020-04-27

fredrik
Svenskt pensionskapital investeras i vindkraft.En första affär görs när Polhem Infra köper in sig i parken Skaftåsen i Härjedalen.Det kapital som finansierar den vindkraft som byggs i Sverige kommer till 90 procent från utlandet och den typiske investeraren är en europeisk pensionsfond. Att svenskt kapital kommer in är bra säger Fredrik Dolff.

2020-04-27

vatgas
Stora solcellsparker kan producera vätgas till ungefär hälften av kostnaden ($ 3,19 per kilo vätgas) jämfört med en nätansluten elektrolysator ($ 6,08 per kilo väte). Kostnaderna skulle kunna drivas ännu längre ned med projekt byggda i större skala. läs rapport

2020-04-27

storbankerna
Morgan Stanley är den femte stora amerikanska banken som hårdnar sin energipolitik nyligen. Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Wells Fargo och Citigroup uteslutte alla finansiering för Arctic Refuge-projekt under de senaste månaderna - Citigroup just denna vecka. Det lämnar Bank of America som den enda stora amerikanska banken som inte har åtagit sig att sluta finansiera arktisk borrning.

2020-04-27

tasmanien
Hydro Tasmania vill ha två kablar till fastlandet, känd som Marinus-projektet, ska byggas av TasNetworks som kommer att leverera 1 500 MW extra kapacitet till Victoria, levererat av en rad nya vindkraftsparker i Tasmanien, och eventuellt vind och sol resurser i Victoria, och lagras i en ny pumpkraftsanläggning i Tasmanien på cirka 600-800MW.

2020-04-24

france
Den franska regeringen nationella energiplan offentliggjordes. 20,1 GW förnybar energi år 2023 och 44 GW år 2028. För att bidra till uppnåendet av de mål som anges är tidsplanen för lansering av anbudsförfaranden för förnybar elektrisk energi fram till" 2024 "följande:" anges i dekretet. För solparker planeras två anbudsinfordringar per år upp till 1 GW per period, med början under andra hälften av 2019, medan för tak-sol kommer tre anbud att lanseras per år för upp till 300 MW per anbud.

2020-04-24

255
Energiskatt på solceller över 255 kW är ett gammalt norskt krav som nu kan försvinna. Om elcertifikatavtalet med Norge bryts kan solenergi i större fastigheter därför bli lönsam. Politikens utmaning är att se solel för egen användning som energieffektivisering och ny elnätskapacitet.

2020-04-24

Teckna Dig för vårt nyhetsbrev?

equigy
Hushåll med en elbil eller solpaneler och en smart elmätare kan snart tjäna lite extra pengar genom att sälja sin överskottssel. Nederländska TenneT utvecklade en blockchainplattform, Equigy, genom vilken miljoner privatpersoner i hela Europa kan bli aktiva på elmarknaden

2020-04-24

libanon
Libanon lider Tusentals dieselgeneratorer kämpar för att möta bristen men har inte lyckats hålla jämna steg med efterfrågan. Modulära solmikro-nät med batterier för lagring. Specialdesignade energiomvandlings- och batterihanteringssystem blir "hjärnan" för systemet och säkerställer oavbruten elektrisk matning, inklusive för industriellt bruk.

2020-04-24

clinic
Winch Energy erbjuder en mobil hälso-anläggning, Winch Clinic, som drivs med förnybar energi. Den nya kliniken kan snabbt sättas till överkomliga priser och tillförlitlighet. Här får utsatta befolkningsgrupper i utvecklingsländerna tillgång till vård.

2020-04-24

ghana
Ghanas regering är på väg att genomföra ett projekt för att driva landets flygplatser med solenergi. Den får stöd från Indien för detta solelsprojekt. Cochin International Airport är världens största och första flygplats som enbart drivs med solenergi med en solpark på 40 MWp.

2020-04-24

skaftasen
Härjedalen får en möjlighet att utvecklas inom en ny näring och nya teknikområden, kommenterar kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun Anders Häggkvist (C).

2020-04-23

Teckna Dig för vårt nyhetsbrev?

tejp
En vanlig solcell har en maximal verkningsgrad på runt 33 procent, men genom att kombinera olika material i samma cell har forskare vid National Renewable Energy Laboratory i USA byggt en solcell som kommer upp i 47,1 procent.

2020-04-23

norrland
Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, hävdar i ett inlägg i TÅ att satsningar på solceller är ”klimatsmarta” samt ger ”förnybar” och ”hållbar” energi. Användningen av odefinierade begrepp av den typen är bara ägnade att vilseleda läsaren. I förhållande till kärnkraft ger el från solceller ökade koldioxidutsläpp och tiopotenser mer användning av icke förnybara resurser.

2020-04-23

Cixi
En solenergianläggning på 120 MW som ligger i ett fiskeläger nära Cixi, i den kinesiska provinsen Zhejiang, färdigställdes nyligen. Anläggningen ägs av den kinesiska utvecklaren Hangzhou Fengling.

2020-04-23

repsol
Repsol satsar på en126 MW soltrio i provinsen Ciudad Real, i Castilla-La Mancha-regionen söder om huvudstaden Madrid. Det så kallade Kappa-företaget i Manzanares är Repsols jungfruprojekt och kommer att kräva en total finansiering på cirka 100 miljoner euro (108 miljoner US $). Komplexet, som kommer att tas i drift i början av 2021, kommer att delas upp i enskilda anläggningar med en kapacitet på 45 MW, 45MW och 36MW.

2020-04-23

italien2
Flera av installationerna är osubventionerade och de flesta av nytillskotten kom i november och december. Regionerna med största volymer är Apulien och Sardinien.

2020-04-23

trottoar
Det ungerska teknikföretaget Platio har utvecklat solbeläggning för utomhusapplikationer i stadsmiljöer, hem, kontorsbyggnader, köpcentra och projekt för offentlig infrastruktur. Trottoaren består av solpaneler som kan kosta mellan 50 och 80 euro, beroende på projektets storlek och egenskaper.

2020-04-23

Vindkraftcentrum.se samlar alla nyheter och forkningsprojekt

2020-04-22

Teckna Dig för vårt nyhetsbrev?

menar SvenskSolenergi vd Anna Werner

2020-04-22

då måste den tiofaldigas, se en förskola i Granby

2020-04-22

288 MW EnBW Baltic 2, tyskt havsvindpark

2020-04-22

i världen enligt IEA, Kina backar något, rapporterar Johan Lindahl

2020-04-22

EUR 53 milijoner, 50 MW

2020-04-22

ha 25 GW av förnybart i sin portfölj

2020-04-22

Fyrfasen Energi sponsrar en solanläggning

2020-04-21

Forskare i Storbritannien har utvecklat ett system som får paneler att vibrera för att rengöras

2020-04-21

Verbund’s Mellach fabriken och Österrike blir trea i Europa, Sverige igår blev tvåa

2020-04-21

Teckna Dig för vårt nyhetsbrev?

Eaton ett mega-batteri med upptill 2 megawatt kapacitet

2020-04-21

i Oakland till 36.25 MW/145 MWh

2020-04-21

visar att priserna faller ytterligare

2020-04-21

till förnybart, tror energiekonomen MICHAEL LIEBREICH

2020-04-21

du får en avkastning på 5-7%

2020-04-21

alla kommuner och regioner kan avropa solpaneler

2020-04-20

Corona ger problem i alla nivåer

2020-04-20

de satsar nu vidare på förnybar energi

2020-04-20

Vattenfall har gjort en undersökning, läs Solrapporten

2020-04-20

praktiskt råd för den som funderar på att installera solceller

2020-04-20

Teckna Dig för vårt nyhetsbrev?

rullas ut region Nordjylland

2020-04-20

Vattenfall förnyar vatten-kraftverk

2020-04-20

IDTechEx gör denna bedömning

2020-04-20

som argument till att miljölagstiftning måste mildras

2020-04-20

satsar på solel

2020-04-17

Teckna Dig för vårt nyhetsbrev?

Taiwanesiska Heliartec Solutions kommer med många storelekar och material

2020-04-17

Tranås energi har 140 andelsägare

2020-04-17

en kapacitet på 80 MWp från förnybart byter ägare

2020-04-17

mer än 1 200 solpaneler installeras nu i den 600m långa Albigna dammen

2020-04-17

läs Forskning och Framstegs artikel

2020-04-17

över 5000 har bara på någon vecka nappat på "home battery scheme"

2020-04-17

som komplement blir det fjärrvärme med sjövatten

2020-04-16

Vill du ha Medsols.NU nyhetsbrev?

I Coronatider finns branscher som verkar klara sig bättre än andra

2020-04-16

husägare tar kommun till domstol

2020-04-16

samarbete mellan fordonsindustri, startupbolag och akademi skall öka

2020-04-16

läs om det som händer

2020-04-16

forskare från Monash University i Australien

2020-04-16

Central Electronics i Indien ställer om pga Corona

2020-04-16

vecka 15 stod solen för 23 procent av el-mixen

2020-04-16

i solenergi (i jmf ca 8 kärnreaktorer)

2020-04-16

Franska Total Quadran och tyska Next2Sun utvecklar

2020-04-15

Bjuvs kommun bygger ny förskola i Ekeby

2020-04-15

HMB Construction bygger fastigheterna på uppdrag av Tornet Bostadsproduktion, inom ramen för forskningsprojektet Tallbohov Electric Village som stöds av Boverket

2020-04-15

Vill du ha Medsols.NU nyhetsbrev?

Guvernör Ralph Northam godkände "Virginia Clean Economy Act"

2020-04-15

regeringen skjuter till i vårändringsbudgeten

2020-04-15

Sverige ligger lägst i vindenergiprojekt, €30.50 MW

2020-04-15

AZ Alkmaar’s fotbollsarena

2020-04-15

ett samarbete med Hydrogène de France

2020-04-14

88-MW Hywind Tampen projektet

2020-04-14

ovandlar fler delar av ljusspektrumet, sexkorsad solcell, (NREL) i USA

2020-04-14

500MW i Núñez de Balboa

2020-04-14

nu vill oljeborrarna ha nya uppdrag

2020-04-14

Vill du ha Medsols.NU nyhetsbrev?

vätgasanläggning i Falkenhagen, i Tyskland

2020-04-14

till en guldgruva i Saudiarabien, 44 MW

2020-04-14

ett recept från Australien att bli fossilfria

2020-04-14

visar siffror från årets första kvartal

2020-04-14

Västerhaninge HSB BRF Solceller

2020-04-08

hur många bra råd som helst

2020-04-08

auktionen landade på 0,0162 US-dollar är lika med 16 öre /kWh

2020-04-08

pumpkraftverk under jord i en nedlagd järnmalmsgruva

2020-04-08

danska pensionsjättar PKA och PenSam, i Texas och Kalifornien

2020-04-08

Vill du ha Medsols.NU nyhetsbrev?

tar in €3,26 miljarder

2020-04-08

satsningar görs i Coronas spår

2020-04-08

glasbatteriet ger betydande ökning av lagringskapaciteten

2020-04-08

Bhadla solcellspark i Rajasthan, installationskapacitet 2.245GW.

2020-04-08

“Victoria big battery” 600 MW

2020-04-07

förvärvar Mölndalsföretaget Solkraft EMK AB

2020-04-07

med 40 procent under 2019

2020-04-07

Vill du ha Medsols.NU nyhetsbrev?

lägg ihop alla producenters målbilder så nås denna siffra

2020-04-07

i övriga Sverige 70%

2020-04-07

med total kapacitet på 1,5 GW

2020-04-07

under mars månad stod solen för nära 30% av elmixen

2020-04-07

sol-tunnfilmsbolaget har medvind

2020-04-06

på totalt 4500 kvadratmeter i Drammen

2020-04-06

På lång sikt blir det bra för plånboken

2020-04-06

Vill du ha Medsols.NU nyhetsbrev?

amerikanska startupbolaget Air Company från New York

2020-04-06

solceller gör "grön" vätgas på obrukbar mark, 1200 m3 vätgas per timme

2020-04-06

12 MW, $4 miljoner, crowdfounding

2020-04-06

19 000 installerades under 2019

2020-04-06

smedjan får en max-effekt på 18 kW

2020-04-03

få har insett den stora fördelen men de flesta vill ha solel

2020-04-03

ett hus från 1963 i Bern har fått nya balkonger

2020-04-03

Vill du ha Medsols.NU nyhetsbrev?

Soltec (bilden) hoppas stå för 10% av installationen

2020-04-03

totalt har dom 72 megawatt, Corona verkar inte dämpa

2020-04-03

byggs nu en solpark på 94 MW

2020-04-03

88 000 bilar levererades trots Coronatider

2020-04-03

i förhållande till el-bilar

2020-04-02

Vill du ha Medsols.NU nyhetsbrev?

vindsnurror motsvarande 2 GW

2020-04-02

kommer producera över 1 GWh årligen

2020-04-02

man räknar med 8-12% högre effektivitet

2020-04-02

bygget startar juli 2020, 5,8 MW kapacitet

2020-04-02

Stand-alone batteries kommer spela en kritisk roll, menar man i Australien

2020-04-01

de skall satsa på den sydamerikanska marknaden med långa kuster

2020-04-01

Utan att förlora nämnvärt i kapacitet kan det laddas upp och laddas ur mer än 500 gånger.

2020-04-01

Nortwolt får miljoner från Klimatklivet

2020-04-01

nu får de tillgång till IKEA kunder i fler länder

2020-04-01

Vill du ha Medsols.NU nyhetsbrev?

order för en solpark i Japan, Miyagi

2020-04-01

Energy Agency (IEA) skriver detta i sin senaste rapport

2020-04-01