ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

fredagen den 15 september

Fredag

Caltechs forskare strålar framgångsrikt tillbaka solenergi från rymden

Ingenjörer vid California Institute of Technology (Caltech) har fått ett stort genombrott i den pågående utvecklingen av rymdbaserad solenergi. Universitetet rapporterade nyligen att dess experimentella Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1) framgångsrikt strålade solenergi från rymden tillbaka till jorden i en historisk förstagång som kan väcka stort intresse för vad många tror är nästa gräns för produktion av ren energi.

Det har blivit allt tydligare att ett av de största hindren för att skala sol- och vindkraft är att dessa energiformer är varierande, vilket innebär att deras produktionshastigheter ökar och avtar beroende på tid på dygnet, tid på året och vädermönster. Och vanligtvis är hastigheterna för toppenergiproduktion motsatsen till toppenergibehov; till exempel, precis när solen går ner på solpaneler, vilket gör att deras produktivitet slutar för dagen, tänder de flesta hushåll lamporna.

Källa:

15 sep 2023  13:53 CET

Fredag

Odling året runt – i en gruva: ”Storskalig satsning”

 • I en gammal gruva utanför Kumla så har en odling av grönsaker uppstått.

 • Bolaget som driver det har rötter på Island och odlar nu i gruvan utan varken jord eller riktigt solljus.

 • Oscar Uhrström är vd och berättar om hur odling går till och varför han tror det här sättet att odla kommer öka i framtiden.

Källa:

15 sep 2023 13:53 CET

Fredag

Tyskland planerar för kolavskiljning i industrin: utsläpp, potentialer, kostnader

Tysklands nya satsning på koldioxidavskiljning, och sammanfattade de industrisektorer som kommer att vara dess fokus. Här analyserar författarna utsläppsprofilerna för tysk industri (särskilt: stål, cement, kalk, kemikalier, avfallsförbränning) och de tillhörande CCS-potentialerna och kostnaderna.

Det första att notera är att det är processutsläppen (från de kolhaltiga materialen i produktionen) som måste fångas upp, cirka 25 % av det totala. Resterande 75 % kommer från energianvändning och ska minskas med förnybar energi.

Författarna beskriver också den infrastruktur som behövs för att transportera, lagra eller återanvända kolet. Den första storskaliga CO2-transportinfrastrukturen i Tyskland måste vara klar till 2030. De noterar att för decentraliserade platser som kalk- och cementfabriker har det mest effektiva sättet att hantera uppfångad CO2 ännu inte identifierats.

Källa:

15 sep 2023  13:21 CET

Fredag

CIP och Andel lägger gemensamt bud på dansk havsvind

Andel och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) kommer att bilda ett konsortium för att samarbeta i två anbudsförfaranden för vindkraftsparker till havs i Danmark, nämligen Hesselø Offshore Wind Farm i Kattegatt norr om Själland och Kriegers Flak II i Östersjön.

Det danska ministeriet för klimat, energi och försörjning avslöjade planer på att auktionera ut 9 GW ny havsbaserad vindkraftskapacitet i slutet av detta år i februari. Denna målkapacitet härrör bland annat från Klimatavtalet om grön el och värme från juni 2022 och slöts av en bred majoritet i det danska parlamentet före riksdagsvalet.

Källa:

15 sep 2023 13:16 CET

Fredag

Nytt sätt att återvinna litium batterier

Kinesiska forskare har introducerat en ny metod för återvinning och återvinning av litium från använda litiumjonbatterier (LIB). Teamet utforskade tekniken genom att publicera i tidskriften Angewandte Chemie.

Litiumjonbatterier förser våra bärbara enheter som surfplattor och mobiler/mobiler – och i allt högre grad även fordon – med ström. När andelen flyktig förnybar energi som behöver ellagring ökar, behövs fler och fler LIB, litiumpriserna stiger, resurserna minskar och mängden urladdade batterier som innehåller giftiga ämnen ökar.

Återvinning av LIB är ett svårt företag. Återvinningen av litium av en kvalitet som är tillräckligt hög för att kunna användas igen är komplicerat och dyrt. De flesta återvinningsprocesser är inriktade på att utvinna litium från katoder (där det mesta av litium i urladdade batterier finns). Men det fälls sedan ut tillsammans med andra metaller som finns i katoden och måste noggrant separeras.

Källa:

15 sep 2023  12:59 CET

Fredag

Denna startups teknik förvandlar CO2 till snäckskalsdamm

UCLA spinout Equatic har utvecklat en kolborttagningsteknik som den tror kan hjälpa världen att nå sina klimatförändringsmål – genom att omvandla CO2 i havet till snäckskalsdamm.

För att förhindra de värst förutsedda effekterna av klimatförändringarna säger experter att vi inte bara behöver minska våra koldioxidutsläpp, utan också ta bort och permanent lagra en del av den CO2 som redan har släppts ut.

Havet gör detta naturligt: det absorberar redan cirka 31 % av de mänskliga koldioxidutsläppen, men det finns en gräns för mängden CO2 som havsvatten kan absorbera innan det börjar släppa ut kolet tillbaka till atmosfären. Att absorbera CO2 från luften orsakar också försurning av havet, vilket leder till ytterligare miljöskador.

Källa:

15 sep 2023 11:55 CET

Fredag

Indiska regeringen säger att kapacitet att tillverka solcellsmoduler kommer nå 100 GW år 2026

”Vi strävar efter att positionera Indien som en ledande global leverantör av utrustning för förnybar energi”, sa MNRE:s sekreterare Bhupinder Singh Bhalla i veckan i New Delhi.

Bhalla sa att regeringen har gjort betydande ansträngningar för att bygga ett ekosystem för soltillverkning genom det produktionsrelaterade incitamentet (PLI) Scheme och andra politiska åtgärder.

Mer än 48 GW ny PV-tillverkningskapacitet kommer att stödjas genom PLI-systemet. Dessa kapaciteter kommer upp i olika segment av integration: poly-till-modul, göt-wafers-to-modul och celler+moduler. För närvarande har Indien en tillverkningskapacitet för solcellsmoduler på 28 GW och en cellkapacitet på 6 GW per år.

Källa:

15 sep 2023  11:42 CET

Fredag

Gröna grupper kritiserar Världsbanken för att de stöder indonesiska kolverk

Miljögrupper har lämnat in ett formellt klagomål till Världsbanken för att ha gett ekonomiskt stöd till två koleldade kraftverk i Indonesien, vilket bryter mot ett löfte om att sluta stödja fossila bränslen.

Världsbankens dotterbolag inom den privata sektorn, International Financial Corporation (IFC), är en indirekt stödjande av det koleldade kraftkomplexet Suralaya via dess aktieinvestering i Hana Bank Indonesia, en av projektets finansiärer, sade en koalition av gröna grupper på torsdagen. .

Anläggningen i Suralaya – redan den största i Sydostasien – har åtta enheter i drift. Planer på att bygga ytterligare två skulle släppa ut 250 miljoner ton klimatvärmande koldioxid i atmosfären, sade grupperna i ett brev till Världsbankens efterlevnadsombudsman Janine Ferretti.

Källa:

15 sep 2023 11:21 CET

Fredag

Svenska Alight expanderar till Finland och bygger solcellspark på 100+ MW

Solenergileverantören Alight expanderar till den finska marknaden och bygger nu en solpark på drygt 100 MW i kommunen Euraåminne i södra Finland.

Solcellsparken kommer att ligga på 123 hektar (motsvarande 179 fotbollsplaner) i kommunen Euraåminne i landskapet Satakunta i Finland. Med en installerad kapacitet på drygt 100 MW, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för cirka 20 000 hushåll, kommer den under byggnationen att vara en av Finlands största solparker.

Enligt planen kommer solparken att börja byggas under det sista kvartalet 2024 och tas i drift under det första kvartalet 2026.

Källa:

15 sep 2023  11:14 CET

Fredag

Vattenfall utvecklar ännu ett stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Som en del av anbudsprocessen för byggandet av en stor vindkraftspark utanför ön Borkum på den tyska Nordsjökusten, har Vattenfall informerat tyska myndigheter att man utnyttjar sin företrädesrätt till projektet och därmed erhåller rätten att utveckla och uppföra vindkraftsparken.  

Projektet, som också kallas ”Nordlicht II”, kommer fullt utvecklad att ha en effekt om 630 MW. I september 2022 utnyttjade Vattenfall sin företrädesrätt för ett annat projekt i samma område, N-7.2 eller ”Nordlicht I”. Med en gemensam installerad effekt om 1,6 GW kan de båda vindkraftsparkerna årligen producera tillräckligt mycket el för att täcka förbrukningen för över 1,7 miljoner tyska hushåll.

Efter ett slutgiltigt investeringsbeslut från Vattenfall väntas anslutningen av ”Nordlicht I” och ”Nordlicht II” kunna ske någon gång under 2027 respektive 2028.

Källa:

15 sep 2023 11:02 CET

fredag 15 september

torsdag 14 september

Torsdag

Biltillverkare vill ta kontrollen över V2G

Ford, Honda och BMW – tre biljättar från varsin världsdel – grundade i tisdags Chargescape för att sprida plattformen Ovgip som standard för dubbelriktad laddning i USA och Kanada.

Ovgip (Open Vehicle-Grid Integration Platform) föddes 2013 och drivs av amerikanska forskningsinstitutet Epri (Electric Power Research Institute). Ovgip kopplar samman elbilar till virtuella kraftverk via protokollet Open ADR.

Chargescape grundas av elbilstillverkare. De tänker att de har en bra en kanal till elbilsägarna. Bättre än elnätsoperatörerna. Dels vet de var bilarna finns och dels kan de tekniskt kommunicera med och styra laddningen via bilarnas telematik för dem som inte har wifi till sina laddboxar.

Källa:

14 sep 2023  12:37 CET

Torsdag

Ruukki Construction redo att leverera världens första byggprodukter tillverkade med fossilfritt stål

Ruukki Construction, en del av SSAB-koncernen, har producerat världens första byggprodukter med fossilfritt SSAB-stål. Pilotprodukterna tillverkades vid Ruukkis fabrik i Alajärvi i Finland.

Ruukki kommer att leverera sandwichpaneler, fasadbeklädnader och takprodukter, de första någonsin med fossilfritt stål, till kunder som delar Ruukkis starka hållbarhetsagenda. Utsläppen från tillverkningsfasen minimeras dessutom genom användning av grön energi samt att material- och logistikalternativ med lägsta möjliga miljöpåverkan väljs.

”Vi är stolta över att bidra till den gröna omställningen i vår bransch. Byggprodukter tillverkade med SSAB:s fossilfria stål är en viktig faktor för hållbar byggnation och hjälper våra kunder att minska sina byggnaders livscykelpåverkan avsevärt. De största utsläppen uppstår emellertid under byggnadens användningsfas. Det är därför vi i flera decennier har investerat i att utveckla och producera energieffektiva byggprodukter”, säger Sami Eronen, vd för Ruukki Construction.

Källa:

14 sep 2023 12:25 CET

Torsdag

BYD och Tesla dominerar den globala försäljningen av elbilar

Några av världens ledande biltillverkare är bland utställarna på IAA Mobility 2023 i München denna vecka, där den elektriska framtiden för mobilitet återigen kommer att stå i centrum.

Medan tyska äldre bilmärken som Volkswagen, Mercedes och BMW kommer att försöka göra avtryck på sin hemmaplan, har de halkat efter i övergången till elbilar på sistone, eftersom de förståeligt nog fortsätter att arbeta med internationella förbränningsmotorer också, samtidigt som de är mindre , mer specialiserade företag som Tesla och den kinesiska marknadsledaren BYD har kört vidare.

Under första halvåret 2023 sålde enbart BYD nästan 1,2 miljoner plug-in elfordon (inklusive plug-in hybrider), ungefär dubbelt så mycket som BMW, Volkswagen och Mercedes sammanlagt.

Källa:

14 sep 2023  12:12 CET

Torsdag

De testar vattenkraft i bevattningskanaler – med ”elvispturbiner”

Med hjälp av små turbiner, som ser ut ungefär som elvispar, kan bevattningskanaler börja producera el. Tekniken ska demonstreras i nordvästra USA. Det amerikanska energidepartementet vill att mer av den befintliga infrastrukturen ska kunna ge el. Därför tilldelades nyligen 1,6 miljoner dollar, nära 18 miljoner kronor, till företaget Emrgy.

Företaget utvecklar en vattenkraftsenhet där turbinen har en installerad effekt om mellan 10 och 40 kW.

Tekniken lämpar sig för installation vid vattenmagasin där fallhöjden är mindre än 30 fot, alltså 9,1 meter, eller i kanaler med lågt vattenflöde, till exempel existerande bevattningskanaler.

Källa:

14 sep 2023 12:07 CET

Torsdag

Antora Energy lanserar första operationer i kommersiell storlek

FRESNO (Kalifornien): En startup av termiskt batteri med stöd av Bill Gates Breakthrough Energy Ventures har lanserat sitt första system i kommersiell skala, ett stort steg mot sitt mål att avvänja tung industri från fossila bränslen.

Med sitt pilotprojekt igång vid en anläggning i Fresno, Kalifornien, planerar Antora Energy att leverera tekniken till sina första köpare 2025.

Till skillnad från ett litiumjonbatteri, som lagrar elektricitet som kemisk energi, håller Antoras termiska batterisystem det som värme inuti kolblock vid temperaturer över 1 800 grader Celsius.

Den kan ladda ut den energin direkt som värme eller som elektricitet, vilket den kan göra genom att omvandla värmen tillbaka till el via termofotovoltaiska celler, liknande de som finns i solpaneler.

Källa:

14 sep 2023  11:56 CET

Torsdag

Brasilianska Petrobras planerar 23 GW havsvindsystem

Det brasilianska statskontrollerade oljebolaget Petrobras har avslöjat planer på att utveckla vindkraftsparker till havs med en potentiell kapacitet på upp till 23 GW.

Företaget har ansökt om miljölicens hos Institute of Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) för tio områden utanför den brasilianska kusten.

Av detta totalt ligger sju områden i nordost – tre i Rio Grande do Norte, tre i Ceará och ett i Maranhão; två i sydost – en i Rio de Janeiro och en i Espírito Santo och en i södra delen av landet i Rio Grande do Sul.

Området som valts i delstaten Rio de Janeiro sticker ut från alla andra som redan har anmälts till IBAMA eftersom det handlar om flytande fundament. Genomförbarheten av detta projekt skulle öppna möjligheter för att integrera och leverera energi till företagets produktionsplattformar.

Källa:

14 sep 2023 11:50 CET

Torsdag

Amazon, IKEA och andra stora märken inbjuder rederier till att buda på nollutsläppsfrakter

En allians av fraktköpare som inkluderar e-handelsjätten Amazon och världens största möbelåterförsäljare IKEA har bjudit in rederier att lägga bud på att flytta 600 000 containrar under en treårsperiod på fartyg som erbjuder 90 % minskning av växthusgasutsläppen jämfört med till traditionella fossila bränslen på livscykelbasis.

Zero Emission Maritime Buyers Alliance (ZEMBA), ett initiativ från Cargo Owners for Zero Emission Vessels (coZEV) som underlättas av Aspen Institute, sa att det första stora köpledda steget för att påskynda övergången till nollutsläppsfraktbränslen kommer att hjälpa företaget medlemmar minskar nästan 1 miljon ton koldioxidutsläpp, vilket motsvarar att ta 215 000 bilar av vägen.

Leverans av frakttjänster som drivs av nya, renare bränslen förväntas ske 2025. Som en del av anbudsprocessen begär ZEMBA fartygs- och bränsleförsäkringar från anbudsgivare och tredjepartsverifiering av utsläppsminskningen som dess medlemmar kan kräva.

Källa:

14 sep 2023  11:41 CET

Torsdag

Volvo Lastvagnar börjar tillverka eldrivna lastbilar i Gent

Volvo Lastvagnar ökar volymerna för ellastbilar och startar serietillverkning av tunga elektriska lastbilar vid fabriken i Gent i Belgien. Det innebär att eldrivna Volvolastbilar nu byggs i fyra fabriker – tre i Europa och en i USA.

– Det här känns jättebra. Fabriken i Gent är den största i vårt nätverk, så detta är en mycket viktig milstolpe. Nu kan ännu fler transportföretag köra eldrivet med Volvo, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.

Tre olika elmodeller kommer att byggas i Gent – Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX Electric. Lastbilarna kan köras med en totalvikt på 44 ton* och anpassas för en mängd olika transportuppdrag.

Källa:

14 sep 2023 11:21 CET

Torsdag

Boliden vill återstarta en gruva

GÄLLIVARE. Efterfrågan på koppar är större än vad gruvindustrin kan leverera. Nu vill Boliden starta en ny koppargruva utanför Gällivare.

– Vi kommer inte att kunna återvinna oss ur det behov som behövs för att möta en omställning av samhället, säger Stefan Romedahl, Bolidens gruvchef.

Gruvområdet Nautanen, ungefär 5 kilometer nordost om Koskullskulle i Gällivare kommun, har legat i dvala de senaste 100 åren. Mellan åren 1902–1908 bedrevs en koppargruva i området. Fyndigheten visade sig vara mindre än vad man trodde och gruvan stängdes efter bara sex år.

Sedan dess har koppargruvan varit av intresse för bland annat Boliden som gjort flera provborrningar i området. Nu har bolaget lämnat in en ansökan om att få öppna en underjordsgruva i Nautanen och frågan ligger hos länsstyrelsen i Norrbotten.

Källa:

14 sep 2023  11:26 CET

Torsdag

Vindparken Storgrundet i Gävleborgs län har fått grönt ljus

Skyborn Renewables (Skyborn) har fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen i Sverige att etablera vindkraftpark Storgrundet Offshore utanför kusten i Gävleborgs län. Tillståndet möjliggör byggnation av upp till 51 vindkraftverk inom det aktuella projektområdet. När vindkraftsparken är i full drift kommer den att ha en kapacitet på 1 GW och årligen producera 3–3,5 TWh el, vilket motsvarar cirka 70 procent av det nuvarande elbehovet i Gävleborgs län.

Projektområdet, som är beläget cirka 15 kilometer från fastlandet i Gävle och Söderhamns kommuner, är erkänt som en plats av nationell betydelse för energiproduktion och är bland annat utpekat som energiutvinningsområde i Sveriges havsplaner.

Källa:

14 sep 2023 11:21 CET

torsdag 14 september

onsdag 13 september

Onsdag

Volvokoncernen ska återanvända elektriska lastbils- och bussbatterier

Volvo kommer att ge batterier från tunga elektriska maskiner ett andra liv i energilagringssystem i samarbete med Connected Energy. Det brittiska företaget är specialiserat på att använda uttjänta fordonsbatterier, och Volvokoncernen såg på det förra året.

Volvo Group var bland investerarna i juni 2022 när Connected Energy tog in 15 miljoner pund, varav fyra miljoner kom från Volvo. Volvokoncernen ska inte förväxlas med Geely-ägda Volvo Cars och är fortfarande i svenska händer och tillverkar tunga fordon. Koncernen anslöt sig förra året till nya Connected-investerare som Caterpillar eller energiföretaget Mercuria.

Dagens nya affär mellan Connected och Volvo Energy börjar i år då Volvo vill lansera batterienergilagringssystemen (BESS) i Europa i början av 2025.

Partnerna kommer att återvinna batterier från Volvos elbussar, lastbilar och maskiner och skapa ett andra liv i Connected Energys installationer.

Källa:

13 sep 2023  14:43 CET

Onsdag

Vindkraftsbolag lockar närboende med miljoner i Barsebäck

Elföretaget Eolus vill bygga en vindkraftspark i Öresund, trots att Kävlinge kommun i nuläget är motståndare. Nu hoppas man locka kommunen till en helomvändning – genom tre miljoner kronor till lokala föreningar per år.

– Det är praxis i branschen att man erbjuder något till lokalsamhället, säger Anna Lundsgård, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Eolus.

Förslaget om en vindkraftspark skulle innebära att max 23 vindkraftverk placeras mellan Lomma och Barsebäckshamn. 23 vindkraftverk skulle innebära en elproduktion på mellan 1,1-1,3 TWh förnybar el om året, vilket motsvarar ungefär tio procent av Skånes totala elkonsumtion årligen.

Eftersom Sjollen vindkraftspark ligger nära Kävlinge och Malmö kommun är det dessa två kommuner som tillfrågas.

Källa:

13 sep 2023 14:34 CET

Onsdag

Frankrike: Solcellsvägar för cykel

CRN leder ett konsortium i utvecklingen av ”Ombrières PHotovoltaïquE grand LIneAire”, ett solskyddsprojekt längs cykelvägen ViaRhôna i södra Frankrikes Caderousse-avdelning, längs floden Rhône.

Pilotprojektet syftar till att utvärdera integrationen av en solcellsanläggning i landskapet och bedöma dess energiprestanda. Projektpartnerna inkluderar den franska kabelleverantören Nexans, Schneider Electric, järnvägsoperatören SNFC och SuperGrid Institute.

Solcellssystemet kommer att sträcka sig över 900 meter i längd och ha en installerad effekt på 900 kW. Den kommer att bestå av 30 skuggade strukturer med väst-öst orienterade solpaneler.

Källa:

13 sep 2023  14:26 CET

Onsdag

Danska Ørsted går in i ett solenergiprojekt på 740 MW i Storbritannien

Ørsted A/S (CPH:ORSTED) tar steget in på den brittiska solenergimarknaden med ett inträde i ett 740-MW solenergiprojekt kombinerat med batterilagring.

Den danska gruppen för förnybar energi sa på onsdagen att de tar ett stegvis ägande i projektet när viktiga milstolpar nås.

Projektet, kallat One Earth Solar Farm, utvecklas tillsammans med PS Renewables. Det kommer huvudsakligen att ligga i Nottinghamshire nära gränsen till Lincolnshire i England.

Utvecklarna planerar att ansöka om en order om utvecklingstillstånd (DCO) 2025 efter ett lokalt samråd och samråd med intressenter, som ska börja denna månad. Kommersiell drift är inriktad på före 2030. Ørsted ser flera potentiella vägar till marknaden för projektets produktion, inklusive contracts for difference (CfDs) och corporate power purchase agreements (PPA).

Källa:

13 sep 2023 13:53 CET

Onsdag

Litiumbatterier kommer nu att tillverkas av återvunna komponenter

Den globala kemikalieproducenten BASF har slagit sig ihop med företag i USA för att tillverka litiumjonceller med återvunnet material, heter det i ett pressmeddelande.

Tillvägagångssättet förväntas minska batteriernas koldioxidavtryck med så mycket som 25 procent.

Litiumjonbatterier är en avgörande komponent i den energiomställning som sker runt om i världen när länder vill gå bort från fossila bränslen till förnybara energikällor. Omställningen görs i syfte att minska utsläppen från förbränning av fossila bränslen.

Men när vi ser på att förbättra vår energiinfrastruktur för att övervinna intermittenten av förnybar energi, kommer effekten av litiumjonbatterier också i förgrunden.

Källa:

13 sep 2023  13:39 CET

Onsdag

Kinas solenergikapacitet förväntas nå 1 000 GW år 2026 - Rystad Energy

(Reuters) – Kinas installerade solenergikapacitet kommer att fördubblas till 1 000 gigawatt (GW) i slutet av 2026 när världens näst största ekonomi fortsätter att öka investeringarna i förnybara energikällor, skrev energiforskningsföretaget Rystad Energy i en anteckning som publicerades på måndagen .

Peking hade satt upp ett mål att öka landets installerade kapacitet för vind- och solenergi till mer än 1 200 GW år 2030.

Kina hade installerat 365 GW vindkraftskapacitet och 392 GW solkraft vid slutet av förra året – ungefär en tredjedel av världens totala kapacitet. Landets installerade kapacitet förväntas överstiga 500 GW i slutet av 2023, tilläggs anteckningen.

Källa:

13 sep 2023 12:21 CET

Onsdag

EU:s lagstiftare godkänner lagförslag om mål för förnybar energi

Europaparlamentet gav sitt slutgiltiga godkännande på tisdagen (12 september) till rättsligt bindande mål för att expandera förnybar energi snabbare detta decennium, en central del av Europas planer på att bromsa klimatförändringarna och gå bort från fossila bränslen.

Lagen höjer EU:s mål för förnybar energi avsevärt, och kräver att 42,5 % av EU:s energi ska vara förnybar till 2030.

Andelen förnybara energikällor i EU:s energimix ligger för närvarande på 22,1 %, enligt EU:s statistik, vilket betyder ungefär en fördubbling av andelen till 2030 – främst med ytterligare vind- och solkraftskapacitet.

Det reviderade direktivet lägger också till mål för förnybar energi för byggnader och eftersträvar snabbare tillståndsprocesser för vind- och solprojekt med införandet av dedikerade ”accelerationsområden” för förnybar energi.

Enligt det nya direktivet kommer nationella myndigheter att ha 12 månader på sig att godkänna eller förkasta nya sol- och vindkraftsparker, om de är belägna i ett förnybart ”accelerationsområde”. Utanför dessa bör processen inte överstiga 24 månader.

Källa:

13 sep 2023  12:00 CET

Onsdag

USA står bakom mer än en tredjedel av globala olje- och gasexpansionsplaner, konstaterar rapporten

USA står för mer än en tredjedel av expansionen av den globala olje- och gasproduktionen som planeras i mitten av seklet, trots sina påståenden om klimatledarskap, har forskning funnit.

Kanada och Ryssland har de näst största expansionsplanerna, beräknade utifrån hur mycket koldioxid som sannolikt kommer att produceras från ny utveckling, följt av Iran, Kina och Brasilien. Förenade Arabemiraten, som ska stå värd för FN:s årliga klimattoppmöte i år, Cop28 i Dubai i november, är sjua på listan.

Uppgifterna, i en rapport från kampanjgruppen Oil Change International, visade också att fem ”globala nordländer” – USA, Kanada, Australien, Norge och Storbritannien – kommer att stå för drygt hälften av all planerad expansion från nya olje- och gasfält till 2050.

Källa:

13 sep 2023 12:06 CET

Onsdag

Greenfood i Helsingborg bygger soltak på 3,8 MW

Greenfood gör nu ytterligare en i raden av stora och viktiga hållbarhetsinvesteringar för att minska sitt klimatavtryck. På koncernens nya 44 000 kvadratmeter stora livsmedelsanläggning i Helsingborg etableras nu en av Sveriges största solcellsanläggningar. Tillsammans med Öresundskraft och Soltech installeras 3,8 MW solceller som ger en årlig produktion på ungefär 3,5 miljoner kWh el.

Greenfood är en av norra Europas ledande aktörer inom hälsosam mat. Koncernen har expanderat snabbt de senaste åren, drivet av en ökad efterfrågan på hållbar och hälsosam mat. För att stärka sin position och erbjuda ännu bättre service till kunderna, har Greenfood etablerat Greenhouse – en toppmodern livsmedelsanläggning i Helsingborg.

 – Målet med Greenhouse har varit att skapa framtidens livsmedels- och logistikcenter med fokus på modern teknik och hållbarhet. Fastigheten ligger i framkant inom energi- och miljöeffektivitet. Nu tar vi nästa steg och gör Greenhouse ännu grönare genom att installera en av Sveriges största solcellsanläggningar, säger Lisa Isakson, hållbarhetschef på Greenfood.

Källa:

13 sep 2023  12:00 CET

Onsdag

Ukraina planerar en vindkraftpark på upp till 1 GW i kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl

Ukraina planerar en vindkraftpark på upp till 1 GW i kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl

Fem år efter att en liten solfarm byggdes på platsen har Ukraina avslöjat planer på att utveckla ett potentiellt enormt vindkraftverk i Tjernobyls undantagszon – platsen för den värsta kärnkraftkatastrofen i världshistorien.

Der Spiegel rapporterar att en avsiktsförklaring undertecknades denna vecka mellan den tyskbaserade utvecklaren Notus Energy, den ukrainska regeringen och elöverföringssystemoperatören Ukrenergo, om att bygga en vindkraftpark på upp till 1 000 MW, som kan leverera ström till cirka 800 000 hem – inklusive i huvudstaden Kiev.

Notus har enligt uppgift redan gjort en preliminär bedömning av området och utvecklat vindkraftparkens översiktsplan.

Källa:

13 sep 2023 11:52 CET

Onsdag

Priserna på battericeller sjunker i augusti, nära vändpunkten och nära slutet för förbränningsbilar

Priset på battericeller har sjunkit under den senaste månaden, för första gången på två år och ligger under ett viktigt riktmärke och nära ”tipping point” där priset på batteridrivna elbilar kan matcha priset på bilar med förbränningsmotor. .

Enligt ledande analytiker Benchmark Lithium sjönk det globala vägda genomsnittliga priset på litiumjonbattericeller med 8,7 procent i augusti, vilket för första gången sedan augusti 2021 tog det under gränsen på 100 USD/kWh.

Det är nu prissatt till 98,2 USD/kWh, en minskning med 33 procent från den senaste toppnoteringen i mars förra året på 146,4 USD/kWh, och är resultatet av ett fall i viktiga råvarupriser, inklusive litium, nickel och kobolt.

Källa:

13 sep 2023  11:46 CET

Onsdag

Elbilsladdning förbrukade mindre energi än vattenuppvärmning i ett typiskt hushåll i USA 2020

I amerikanska hem med elfordon (EV) var hushållens årliga elförbrukning för elbilsladdning i genomsnitt 2 363 kilowattimmar (kWh) 2020, vilket är mindre än flera andra hushållsapparater.

Enligt nyligen släppta uppskattningar från 2020 års energiförbrukningsundersökning för bostäder förbrukade vattenuppvärmning 2 706 kWh el i genomsnitt 2020 — liknande förbrukningen för uppvärmning av rum och luftkonditionering.

Obs: ”Rumsuppvärmning” Inkluderar huvud- (primär) och sekundär rumsuppvärmning samt lufthanterare för uppvärmning. ”Luftkonditionering” inkluderar lufthanterare för kylning.

Källa:

13 sep 2023 11:27 CET

onsdag 13 september

tisdag 12 september

Tisdag

Centerpolitiker: Med våra förslag kan 15 procent av Sveriges elförsörjning komma från solel

Centerpartiet har fyra konkreta förslag för enklare nationella regelverk och tydligare riktlinjer som snabbt kan öka solenergin:

 1. Ta bort samtliga skatter på solel producerad för eget bruk och gemensamma solpooler. I dag avskräcks företag såväl som privatpersoner från att investera på grund av osäkra skatteregler.
 2. Solceller på fasad kräver normalt sett inte bygglov, låt det gälla även för kulturskyddade småhus. Människors hem ska inte behöva bevaras som ett museum när klimatvinster finns att hämta. Se även över reglerna för kulturskyddade flerfamiljshus och andra byggnader för att kombinera kulturskydd och klimatsmart energiproduktion.
 3. Ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram tydliga riktlinjer för sambruk av solel, odling och djurhållning på jordbruksmark. Lantbruket är en viktig men utsatt bransch. Möjligheten att sambruka solel kan trygga svenska lantbrukares intäkter, bidra till att säkra svensk livsmedelsförsörjning och främja biologisk mångfald.
 4. Ge länsstyrelserna i uppdrag att skyndsamt fatta beslut om solparkerna som nu samlar damm på deras bord i stället för att samla solel. I slutet av 2022 väntade solparker med sammanlagd kapacitet på 4,1 TWh på besked. Det motsvarar hushållsel för mer än 800 000 hem under ett år.

Källa:

12 sep 2023  13:28 CET

Tisdag

1,5 miljard kronor till batteriforskning som koordineras från Uppsala universitet

Den europeiska forskningssatsningen Battery 2030+ fortsätter, nu inom ramen för Horizon Europe. Uppsala universitet har fått förnyat förtroende att samordna projekten i det som kallas CSA, Communication and Support Action under ledning av professor Kristina Edström, och med en ny budget på 1,5 miljard kronor (150 miljoner euro).

– Nu drar sex nya forskningsprojekt igång. Det är tre stycken som jobbar med sensorer och självläkande egenskaper hos batteriet. Tre forskningsprojekt fokuserar på de inre gränsskikten i batteriet där en fördjupad förståelse kan bana väg för effektivare batterier. De kommer att följas av ytterligare tio projekt under 2024 och nio under 2025. En del av dessa projekt kommer vara mer tillämpade och rikta in sig på tillverkning och återanvändning, en del mer datorvetenskapligt orienterade, säger Kristina Edström, professor vid Uppsala universitet och ledare för Battery 2030+.

Källa:

12 sep 2023 13:22 CET

Tisdag

Fridays for Future: Gretas skolstrejker fick en tredjedel av schweiziska medborgare att ändra sina vanor

”Kollektiva åtgärder kan ha en direkt effekt på samhället”, visar en studie om klimatstrejker.

Nästan en tredjedel av schweizarna ändrade sina dagliga vanor som ett resultat av Greta Thunbergs klimatstrejker fredagar för framtiden, har ny forskning visat.

Förra månaden firade den globala ungdomsrörelsen – som ser skolbarn strejka för att kräva åtgärder mot klimatförändringarna – sitt femårsjubileum.

Nu har en studie från det schweiziska federala tekniska institutet Lausanne (EPFL) undersökt den bredare inverkan av dessa strejker på människors miljöval.

Cirka 30 procent av de tillfrågade schweiziska invånarna sa att de hade gjort ändringar i sina transport-, köp- och återvinningsvanor i spåren av protesterna.

Källa:

12 sep 2023  13:02 CET

Tisdag

Värmepumpar dubbelt så effektiva som fossila bränslesystem i kallt väder, visar studien

Även vid temperaturer som närmar sig -30C överträffar värmepumpar olje- och gasuppvärmningssystem, enligt forskning från Oxford University och tankesmedjan Regulatory Assistance Project.

Upptaget av värmepumpar ökar i många länder eftersom energipriserna på fossila bränslen har skjutit i höjden efter invasionen av Ukraina och när regeringar försöker nå nettoutsläpp av växthusgaser.

Men Storbritannien har legat långt efter. Frankrike, till exempel, installerar 10 gånger så många värmepumpar som Storbritannien, där många människor är obekanta med dem och tvivel om deras effektivitet har fått stor publicitet. Rapporter har spridit sig om att de inte fungerar bra i låga temperaturer trots att de används i Skandinavien och i andra kalla klimat.

Källa:

12 sep 2023 12:57 CET

Tisdag

Elbilar utgjorde hälften av Volvos totala försäljning av nya fordon i Australien i augusti

Volvo gör snabba framsteg i sin satsning på elfordon, med 504 EV-försäljningar i augusti månad – från bara två elmodeller – som utgör 49 % av Volvos totala 1 037 försäljning för månaden.

Enligt FCAI:s vFacts-data för augusti ligger Volvos försäljning hittills under 2023 på 8 005, upp från 7 130 vid samma tidpunkt 2022, med 37 procent av dem (2 948) antingen Volvo XC40 Recharge eller C40 Recharge.

Varumärket siktar på att nå sina fulla elförsäljningsmål till 2026, och dess framsteg hittills är långt över andra traditionella lyxbilstillverkare, och för året är det fem gånger branschgenomsnittet.

Källa:

12 sep 2023  12:54 CET

Tisdag

G20-länderna är överens om att tredubbla kapaciteten för förnybar energi, men ger urvattnade löften om fossila bränslen

På helgens toppmöte gick nationer äntligen överens om att ”sträva efter och uppmuntra ansträngningar att tredubbla kapaciteten för förnybar energi globalt” till 2030. Detta är en vision som har rekommenderats av Internationella energibyrån (IEA).

Att mobilisera minst 4 miljarder dollar per år till 2030 kommer att vara nödvändigt för att nå detta mål, står det i det slutliga avtalet. Det betonar vikten av att öka andelen av dessa investeringar som går till utvecklings- och tillväxtekonomier. Till exempel drar Afrika bara till sig 2-3 % av de globala investeringarna i ren energi varje år.

Klimattanketanken Ember sa att skalning av förnybar energi så snabbt ”är den största enskilda åtgärden som skulle hålla 1,5C inom räckhåll”.

Källa:

12 sep 2023 12:51 CET

Tisdag

Off-grid solenergi stiger i Afrika i takt med att tillförlitlig elektricitet avtar

NAIROBI, Kenya — En promenad genom det livliga affärsdistriktet Mombasa Road i Nairobi, eller till och med ett landsbygdssamhälle i Kisii County, Kenya, belyser något som fick uppmärksamhet vid det afrikanska klimattoppmötet i Nairobi förra veckan — solenergi som inte är ansluten till nätet.

Med eller utan uppmuntran av regeringens politik väljer familjer och företag solenergi utanför nätet inför ett opålitligt nät. Enligt Världsbanken har antalet så kallade minigrider, vilket betyder solsystem som stöder ett kluster av hem eller företag, vuxit från 500 i Afrika år 2000 till 3 000 idag.

I Kenya har elpriset stigit på grund av högre bränslekostnader, vilket driver en del att bilda sina egna lokala nät.

Det är inte bara enskilda hem i Kenya: Solenergins tillförlitlighet och lägre kostnad, trots initialt högt installationskapital, har lockat ståltillverkare och matoljefabriker, som utgör några av de största kunderna för ett Nairobi-baserat företag.

Källa:

12 sep 2023  12:44 CET

Tisdag

Golvbrunnen som återvinner upp till 75 procent av värmen i duschvattnet

HSB Living Lab är en byggnad, ett boende och samtidigt ett laboratorium – och en arena för forskning och samverkan. Det är en unik testbädd för att hitta lösningar för framtidens hållbara boende. Här kan forskning och utveckling ske i en verklig miljö med fantastiska möjligheter att mäta och ta ut data från de omkring 2 000 sensorer som finns i huset.
I HSB Living Lab bor forskare och studenter permanent, samtidigt som forskning pågår dygnet runt.
– Vi står inför stora utmaningar inom en lång rad områden. Globalt måste vi tillsammans hantera klimatmålen för att vår planet ska fortsätta vara en plats att leva på. Här hemma måste vi se över utsläppen från bilarna, från flyget – och från bostadssektorn, säger Kalle Sjöstrand, förvaltare hyresfastigheter på HSB Living Lab.

I HSB Living Lab har Enduces duschgolvbrunnar testats under ett drygt halvår. Golvbrunnen återvinner upp till 75 procent av värmen i duschvattnet – värdefull energi som annars rinner ut i avloppet. Tekniken minskar resursförbrukningen rejält och jämnar även ut bostäders effektbehov, något som ger sänkta kostnader för såväl fastighetsägare som energiproducenter.

Källa:

12 sep 2023 12:40 CET

Tisdag

Forskare i Singapore har utvecklat en effektiv metod för att återvinna högrent kisel från utgångna solpaneler för att producera litiumjonbatterier.

Teamet vid Nanyang Technological University (NTU) använde fosforsyra, ett ämne som vanligtvis används i livsmedels- och dryckesindustrin, som ett enda reagens istället för att använda flera olika kemikalier för återvinning av solpaneler. Detta har också en högre återvinningsgrad och renhet än dagens kiselåtervinningsteknologier.

Högrent kisel utgör majoriteten av solceller, men de kasseras vanligtvis i slutet av sin livslängd efter 25 till 30 år. Det är utmanande att separera kislet från andra solcellskomponenter som aluminium, koppar, silver, bly och plast. Dessutom har återvunnet kisel föroreningar och defekter, vilket gör det olämpligt för andra kiselbaserade teknologier.

Befintliga metoder för att återvinna högrent kisel är energikrävande och involverar mycket giftiga kemikalier, vilket gör dem dyra och begränsar deras utbredda användning bland återvinningsföretag.

Källa:

12 sep 2023  11:35 CET

Tisdag

Solcellstak över schweiziska servicestationer vid motorvägen

I de västra kantonerna i Schweiz sträcker sig DHP:s solpanelstak över alla motorvägsstationer. Det innebär att en soleffekt på 45 megawatt kan byggas upp. Elen används främst för elektrisk mobilitet.

Tillsammans med andra partners kommer leverantören av solcellsfällbara tak DHP Technology att utrusta totalt 45 motorvägsstationer i Schweiz med sin teknik.

Tillsammans med Aventron, BG Ingenieure och Cargo Sous Terrain Suisse har DHP tilldelats kontraktet för projektet i fransktalande Schweiz (Romandie – kantonerna Genève, Jura, Vaud, Neuchâtel och Fribourg) samt i kantonerna Valais och Bern.
Potentialen för de totalt 45 möjliga installationerna är 35 megawatt solkraft.

Källa:

12 sep 2023 11:32 CET

tisdag 12 september

torsdag 7 september

Fredag 8/9 och måndag 11/9 var vi lediga.

Torsdag

Nästa EU-kommission ska driva på för global koldioxidprissättning

(Montel) Att utvidga koldioxidprissättningen till resten av världen kommer att vara en nyckelprioritering för EU-kommissionärerna som kommer att tillträda sina poster 2024, enligt EU-kommissionens högsta klimatbyråkrat.
”Svaret på den globala klimatkrisen är koldioxidprissättning”, sa Kurt Vandenberghe till Bruegels årsmöte på onsdagen.

EU:s eget system för handel med utsläppsrätter (ETS) hade minskat koldioxidutsläppen i de täckta sektorerna – nämligen kraft och tung industri – med mer än 37 % sedan 2005, sade han.

Bara under det senaste året hade auktioner av utsläppsrätter för utsläppsrätter samlat in 38 miljarder euro, vilket ökade de nationella regeringarnas budgetar och förmåga att investera i klimat- och energiåtgärder.

Källa:

7 sep 2023  13:41 CET

Torsdag

Norska Equinor och Sydkoreanska Posco går ihop för att bygga världens största flytande vindkraftspark till havs

Norska energimajoren Equinor har samarbetat med Posco International för att utveckla världens största flytande vindkraftskomplex till havs.

Fireflys flytande vindkraftspark kommer att ha en total kapacitet på 750 MW genom att installera 50 enheter om 15 MW flytande havsbaserade vindkraftverk utanför Ulsan.

Flytande vindkraft till havs stör inte fiskeverksamheten mer än fasta vindkraftsparker till havs och eftersom de installeras längre till havs än fasta finns det ingen vindblockering som möjliggör en stabil kraftproduktion.

Förutom Firefly-projektet kom de två företagen också överens om att utveckla väte- och ammoniakprojekt, etablera ett stålförsörjningsnätverk för havsbaserad vindkraft och utveckla hela värdekedjan för LNG för hållbara energilösningar.

Källa:

7 sep 2023 13:17 CET

Torsdag

Lågproducerande mark förvandlas till solcellsparker

Sommarens växlande väder har påverkat skörden för många bönder. När torka, skyfall och oförutsägbara väderlekar blir allt vanligare ser sig många om efter extra inkomstkällor.

En stor del av Sveriges jordbruksmark är lågproducerande varav många hektar skulle kunna användas till att producera förnyelsebar energi.

Många markägare vet dock inte om att deras mark skulle kunna användas för att producera solenergi.

Solenergibolaget Turn Energy bygger, äger och förvaltar solparksanläggningar. Nu vill Turn Energy bygga solcellsparker runt om i landet.

Källa:

7 sep 2023  11:57 CET

Torsdag

Tyska bensinstationer måste ha snabbladdare

De flesta bensinstationer i Tyskland kommer att behöva erbjuda snabbladdning på minst 150 kW.. Lagstiftningen kommer under de närmaste veckorna.

Det meddelade förbundskanslern Olaf Scholz under bilmässan IAA Mobility som just nu pågår i München.

– Vi kommer att vara det första landet i Europa att införa en lagstiftning, säger han, rapporterar tidningen Allt om Elbil.

Tyskland har idag 90 000 publika laddpunkter till 1,2 miljoner elbilar. Planen är att Tyskland år 2030 ska ha 15 miljoner elbilar och en miljon offentliga laddpunkter.

EU har nyligen godkänt att Tyskland sponsrar snabbladdning längs motorvägar med 350 miljoner euro. Tyskland har nära femtio miljoner bilar.

Källa:

7 sep 2023 11:53 CET

Torsdag

H2 Green Steel lockar 1,5 miljarder euro för banbrytande grönt stålverk

H2 Green Steel har tagit in cirka 1,5 miljarder EUR (1,6 miljarder USD) i eget kapital för att främja byggandet av världens första storskaliga gröna stålverk i Boden, Sverige, som kommer att inkludera Europas första gigaskaliga elektrolysör.

Markarbeten på Bodenanläggningen har pågått sedan sommaren 2022 och insamlingen utgör ett stort steg mot anläggningens start i slutet av 2025, säger företaget idag.

Vet du att vi har ett dagligt nyhetsbrev om väte? Prenumerera här gratis!

Aktierundan, som sägs vara Europas största privata emission i år, leddes av den nya investeraren Hy24, ett joint venture mellan det privata investeringshuset Ardian och FiveT Hydrogen. Detta är den största investeringen för Hy24:s vätgasinfrastrukturfond hittills.

Källa:

7 sep 2023  11:42 CET

Torsdag

Danska rederiet Maersk ska transportera Amazon-varor med biobränsle och metanol

Den danska sjöfartsmajoren Maersk och e-handelsjätten Amazon har slutfört ett avtal för 2023-2024 för transport av 20 000 feu med grönt biobränsle och metanol.

Transport av containrarna kommer att ske via Maersks ECO Delivery-produkterbjudande. Det danska företaget uppskattar att detta kommer att bidra till en minskning av 44 600 ton CO2e jämfört med standardbunkerbränsle.

Detta är fjärde året i rad som Amazon och Maersk har arrangerat containerfrakt med bränslealternativ med låga växthusgaser.

Alternativet ECO Delivery biobränsle erbjuder utsläppsminskningar som möjliggör omedelbara och externt verifierade besparingar av växthusgaser för kunder, utan kompenserande åtgärder som kompensation. I år kommer Amazon att dra nytta av användningen av inte bara biodiesel utan grön metanol som ett andra grönt bränsle i fartygsflottan.

Källa:

7 sep 2023 11:17 CET

Torsdag

Nya solcellsinstallationer globalt når nästan 400 GW i år när modulpriserna når nya bottennivåer

Nya solcellsinstallationer runt om i världen förväntas nå nästan 400 gigawatt (GW) 2023, drivet av skyhöga elpriser och rekordlåga priser på solcellsmoduler.

Energianalytiker BloombergNEFs senaste analys inkluderar ytterligare en ökning av dess förutsägelse för årlig installationskapacitet, driven av prisfall och enorm aktivitet på världens största marknad i Kina, och den snabba uppbyggnaden på andra etablerade marknader.

BNEF förutspår nu att ny solcellscell 2023 kommer att nå 392GW vid årets slut, vilket skulle vara en 56% ökning av den totala nya kapaciteten jämfört med 2022.

Källa:

7 sep 2023  11:10 CET

Torsdag

Indonesiens statliga energibolag planerar att bygga 32 GW förnybar energikapacitet

Indonesiens statliga energibolag Perusahaan Listrik Negara (PLN) planerar att lägga till 32 gigawatt (GW) förnybar energikapacitet och investera i nät som skulle kunna ansluta till fler förnybara kraftkällor, sade dess vd på onsdagen.

Planen är en del av företagets ansträngningar att påskynda användningen av förnybar energi och minska beroendet av kol, som används för att generera ungefär hälften av Indonesiens energiproduktion.

PLN reviderar sin masterplan för strömförsörjning för att införliva mer förnybar energi, sa VD Darmawan Prasodjo.

Enligt den nuvarande planen för 2021-2030 siktade företaget på att utöka kraftkapaciteten från förnybar energi med 20,9 gigawatt, eller 51 % av sin totala nya ytterligare kraftproduktionskapacitet för perioden.

Källa:

7 sep 2023 10:53 CET

Torsdag

Australien: Snabbladdare har nu skyltar i bensinstationstil med priser – inklusive stor solrabatt

En laddningsstation som nyligen installerats i Barossa Valley har en ny funktion – en stor, bensinstationsliknande skylt som visar dess laddningspriser.

Bilden togs av Cathi Butterfield – en av projektledarna för laddstationen och delades på LinkedIn. Laddstationen i Rocland, Nuriootpa, i Barossa Valley i södra Australien, är en del av ett försök för att se hur pristaxor baserade på förnybar energi fungerar i området.

Tillsammans med den stora skylten som annonserar kilowattimmepriserna – snarare än priset per liter – hoppas försöket visa hur tarifferna kan variera för att uppmuntra mer användning av laddaren under perioder med hög generering av förnybar energi.

Källa:

7 sep 2023  10:40 CET

Torsdag

Solmodulkapaciteten mer än fördubblas 2023, kommer nå 1TW 2024

Modul- och cellkapaciteten förväntas överstiga 1TWs årlig produktion i slutet av 2024.

Den globala modulkapaciteten är på väg att nå 866 GW i slutet av 2023, mer än en fördubbling av den befintliga kapaciteten i slutet av 2022.

I slutet av andra kvartalet var 540 GW modulkapacitet redan online, med utbyggnader koncentrerade till Kina. USA förväntas dock mer än tredubbla sin modulkapacitet från 6GW 2022 till 23GW i slutet av 2023, medan ytterligare amerikanska meddelanden väntas.

Källa:

7 sep 2023 10:29 CET

torsdag 7 september

onsdag 6 september

Onsdag

Sverige: utvecklare SENS säkrar mark för 40MW BESS-projekt

Utvecklaren SENS har säkrat ett 30-årigt markarrendeavtal för ett 40MW batterienergilagringsprojekt i Södermanland, Sverige.

Affären har träffats med en markägare utanför Bettna i Flens kommun, Södermanlands län, uppger Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS).

SENS kommer nu att sikta på att fortsätta utvecklingsprocessen för projektet upp till färdig-att-bygga (RTB) status, då det kommer att sälja kontrollen över projektet till en annan utvecklare eller långsiktig ägare.

Det kommer att följa den modell man valde i maj i år när man sålde ett samlokaliserat, 20MW solcells-PV, 25MW batterilagringsprojekt i Värmland till det schweiziska företaget Axpo för förnybar energi, som skulle börja byggas under andra halvan av 2023.

Källa:

6 sep 2023  13:16 CET

Onsdag

Aluminiummaterial visar lovande prestanda för säkrare, billigare och kraftfullare batterier

Batterier med hög energidensitet kan potentiellt överträffa litiumjonbatterier. Ett team av forskare vid Georgia Institute of Technology, ledd av ingenjör Matthew McDowell, använder aluminiumfolie för att skapa batterier med högre energitäthet och större stabilitet.

Teamets nya batterisystem, som beskrivs i Nature Communications, skulle kunna göra det möjligt för elfordon att köra längre på en enda laddning och skulle vara billigare att tillverka, samtidigt som det har en positiv inverkan på miljön.

Detta arbete utfördes delvis vid Georgia Tech Institute for Electronics and Nanotechnology, en medlem av National Nanotechnology Coordinated Infrastructure, som stöds av U.S. National Science Foundation.

Källa:

6 sep 2023 12:57 CET

Onsdag

Brittiska Fluence utvecklar transmissionsstabiliserande batterienergilagringssystem

Norska Statkraft har valt Fluence Energy UK, ett dotterbolag till Fluence Energy, Inc., för att leverera sitt första batteribaserade energilagringsprojekt kopplat direkt till transmissionsnätet, vilket kommer att ge tröghet och kortslutningskraft till nätet för att hålla det stabilt.

Projektet på 50 MW, som kommer att installeras i Neilston Greener Grid Park i Renfrewshire, Skottland, är avsett att stödja National Grid Energy System Operator (NGESO) i att säkerställa systemstabilitet när fler förnybara energikällor kommer online.

Till skillnad från andra operativa energilagringssystem i Storbritannien kommer Statkrafts projekt att kunna tillhandahålla tröghet och kortslutningskraft till nätet för att hålla det stabilt.

Dessa tjänster, säger partnerna, är avgörande för att säkerställa energisäkerhet och överkomliga priser när energiomställningen fortskrider.

Källa:

6 sep 2023  12:41 CET

Onsdag

Kanada godkänner markarrenden för större vind-till-grön-väteplan

Kanada-baserade World Energy GH2 Inc har säkrat crown land godkännanden för att installera vad det säger kommer att vara Nordamerikas första kommersiella skala gröna väte och ammoniak produktionsanläggning.

Godkännandena för att hyra kronmark för Project Nujio’qonik utfärdades nyligen av provinsen Newfoundland och Labrador, sa utvecklaren. För att få hyreskontrakten var det tvunget att slutföra den provinsiella miljöbedömningsprocessen.

World Energy GH2, ett dotterbolag till tillverkaren av gröna bränslen World Energy LLC, planerar att bygga komplexet på västkusten i den kanadensiska provinsen, där det redan äger hamnen i Stephenville och kommer att använda en del av marken för anläggningen. Systemet förutser installation av 1,5 GW elektrolysörer som kommer att matas med el från 4 GW vindkraftsparker.

Källa:

6 sep 2023 12:25 CET

Onsdag

Italien lägger till 2,3 GW solcellsenergi under H1 2023, en ökning med 129 % på årsbasis

Italien har installerat mer än 2,3GW solenergi under första halvåret, enligt de senaste siffrorna från branschorganisationen Italia Solare.

Med fortfarande sex månader kvar har Italien redan installerat nästan lika mycket som hela förra året och 2010. Senast landet installerade mer än 3GW var för mer än ett decennium sedan när det nådde 3,6GW 2012.

Källa:

6 sep 2023  11:26 CET

Onsdag

Australien: Anslutningsavtal undertecknat för det första 300MWh-batteriet i massivt sol- och lagringsnav

Amp Energy säger att de har förseglat ett anslutningsavtal för ett nytt 300MWh stort batteri i södra Australien som kommer att vara grundstenen för en massiv sol- och lagringsnav i delstaten.

Affären mellan Amp, en global energikoncern med stöd av det privata investeringsföretaget Carlyle, sa att avtalet för 150MW, två timmars (300MWh) Bungama-batteriet har undertecknats med ElectraNet, som driver högspänningsnätet i delstaten.

Bungama-batteriet är den första delen av en planerad investering på 2 miljarder dollar i en serie solenergi- och lagringsprojekt över Bungama, nära Port Pirie, Roberstown och Whyalla, känt som Hub för förnybar energi i södra Australien.

Källa:

6 sep 2023 11:21 CET

Onsdag

OX2 planerar utveckling av 2,8 GW vindkraftspark utanför Gotland

Stockholmsbaserade utvecklare av förnybar energi OX2 har avslöjat planer på att utveckla en ny havsbaserad vindkraftspark, vid namn Ran, 12 kilometer utanför Gotlands östkust inom territorialvatten.

Vindkraftparken Ran kommer att utvecklas tillsammans med energiparken Pleione, som ligger cirka 35 kilometer utanför Gotlands östkust i Sveriges ekonomiska zon (SEZ).

Parkerna förväntas ha en sammanlagd installerad effekt på cirka 2,8 GW och kommer att kunna generera cirka 13 TWh fossilfri energi per år, vilket motsvarar cirka 9 % av Sveriges nuvarande elanvändning.

OX2 sa att man skulle ansöka om tillstånd från Mark- och miljödomstolen att bygga och driva vindkraftsparken Ran. För att tillståndet ska kunna ges krävs även ett godkännande från kommunen.

Källa:

6 sep 2023  11:14 CET

Onsdag

Alight och Solkompaniet bygger ny solpark i Karlskrona

Alight har valt Solkompaniet till entreprenör för sitt solparkprojekt i Nättraby, Karlskrona. Nu startar bygget av solcellsanläggningen som ska producera cirka 13 GWh grön el per år.

Nembus solpark kommer att ha en installerad effekt på 13 MW och är det andra solenergiprojektet parterna genomför tillsammans. Driftsättning är planerad till sommaren 2024.

”Vi är glada över att ha fått förnyat förtroende av Alight och ser fram emot att vi tillsammans tar ytterligare ett steg mot branschens mål att solkraft står för 30 TWh till 2030,” säger Marina Sundman, affärsområdeschef på Solkompaniet.

Källa:

6 sep 2023 10:53 CET

Onsdag

Tata Steel och ABB ska gemensamt utforska teknik för att minska koldioxidavtrycket från stålproduktion

 • Projektet fokuserar på förbättringar av energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp och cirkularitet i fabriker och produktionsanläggningar
 • Som ett av sina viktigaste hållbarhetsmål strävar Tata Steel efter koldioxidneutralitet senast 2045

Tata Steel Ltd och den globala teknikledaren ABB har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) och kommer att arbeta tillsammans för att skapa innovativa modeller och tekniker för att minska koldioxidavtrycket från stålproduktion. ABB kommer att bidra med global erfarenhet inom automation, elektrifiering och digitalisering för gruv- och metallindustrin.

Tata Steel är ett av de ledande globala stålföretagen med en årlig råstålskapacitet på 35 miljoner ton och har åtagit sig stora hållbarhetsmål, inklusive att uppnå koldioxidneutralitet senast 2045. I linje med sina ambitioner har ståltillverkaren ett mål på medellång sikt att minska koldioxidutsläppen till mindre än två ton koldioxid per ton råstål i sin indiska verksamhet till 2025.

Källa:

6 sep 2023  10:48 CET

Onsdag

Singapore utökar projektet för att avlägsna CO2 från havet men forskare kräver mer forskning

När forskare efterlyser mer forskning om avlägsnande av koldioxid i havet (OCDR), har PUB, Singapores nationella vattenmyndighet, byggt en anläggning som använder el för att utvinna CO2 från havsvatten, vilket gör att det kan absorbera mer växthusgas från atmosfären när det pumpas tillbaka ut i havet.

Vid anläggningen leds havsvatten genom en elektrolysör, som omvandlar löst CO2 till kalciumkarbonat och producerar väte.

PUB siktar på att säkra medel i slutet av året för att bygga en demonstrationsanläggning med en daglig kapacitet på 10 ton, och kommer att titta på att expandera ytterligare, säger Gurdev Singh, en PUB-chef som leder projektet.

Vissa experter varnar för att den potentiella ekologiska effekten av dessa tekniker fortfarande är okänd. På tisdagen sa mer än 200 forskare i ett öppet brev att OCDR-forskning bör prioriteras inte bara för att maximera dess potential, utan också avvärja potentiella risker

Källa:

6 sep 2023 10:44 CET

onsdag 6 september

tisdag 5 september

Tisdag

Kinesiska Goldwind installerar turbin på 30 timmar

Goldwind har installerat ett vindkraftverk till havs på bara 30 timmar.

Den kinesiska tillverkaren sa att optimering av flera tidskrävande processer gjorde det möjligt för den att sätta upp GWH252-14,3MW-enheten i ”rasande hastighet” på den okända offshore-platsen.

”Genom strategier som förmontering av rotorn, modulära konstruktioner, förbättrade förhållanden för att upphäva verktygsbortkoppling etc, kan Goldwind påskynda hissningen med 26 timmar, vilket förbättrar den totala effektiviteten med 40%”, sa företaget.

Källa:

5 sep 2023  14:52 CET

Tisdag

Infångning av CO2: All Tysklands fångade CO2 kan användas av den kemiska industrin

Den tyska regeringen lovar att publicera en strategi för koldioxidavskiljning, vilket öppnar en dörr som tidigare varit stängd för att utveckla denna teknik.

I den första av en serie artiklar tittar Simon Göss på carboneer på varför nationen ändrar sig, innan han förklarar varför koldioxidavskiljning kommer att vara avgörande för att Tyskland ska kunna nå sina utsläppsmål. Till skillnad från elnätet finns det inget enkelt sätt att minska koldioxidutsläppen i industrin, därav behovet av att fånga upp kolet.

Göss tar reda på hur den tekniska potentialen för CCS-tillämpningar för målindustrier (stål, cement, kalk, kemikalier, avfallsförbränning) uppgår till 40-50 Mt CO2. Den siffran motsvarar den förväntade efterfrågan på kol i Tysklands kemiska industri till 2045, beräknad till cirka 50 Mt CO2. Genom att använda all CO2 försvinner de permanenta lagringsproblemen under jord eller under vatten.

Om lagarna, policyerna och incitamenten äntligen förverkligas kommer Tysklands utmaning att vara att synkronisera uppbyggnaden av fångst-, transport-, lagrings- och användningskapacitet på ett praktiskt och prisvärt sätt.

Källa:

5 sep 2023 14:26 CET

Tisdag

Amsterdam har mer än 1 miljon installerade solpaneler

Amsterdam har nu installerat mer än 1 miljon solpaneler, och den holländska huvudstaden har för närvarande 250 MW solcellskapacitet på taket i 120 000 hushåll. Kommunen siktar på att utrusta cirka 500 000 hem med solcellssystem fram till 2040.

”Vi vill använda alla lämpliga byggnader för solutbyggnad senast 2040”, heter det i ett uttalande. – Vilket innebär att runt 500 000 hushåll kan drivas med solenergi. Vi anordnar regelbundet gemensamma inköpskampanjer för husägare för att göra installationen av paneler enklare och billigare.”

Källa:

5 sep 2023  14:09 CET

Tisdag

Sydostasien har teknisk potential till över 1 TW flytande vindkraft

Forskare från National Renewable Energy Laboratory (NREL) i USA har analyserat den tekniska potentialen för flytande PV (FPV) i de 10 länder som ingår i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Bedömningen, som är den första i sitt slag för Sydostasien, inkluderade 88 reservoarer, inklusive vattenkraft och icke-vattenkraftanläggningar, och 7 213 naturliga vattendrag i den slutliga datamängden.

Gruppen fann att den tekniska potentialen för FPV för regionen varierar från 134–278 GW på reservoarer och 343–768 GW på naturliga vattendrag. När vattenkroppstyper beaktas är den tekniska potentialen för FPV högre på reservoarer i Laos och Malaysia, medan naturliga vattendrag har den större potentialen i Brunei, Kambodja, Indonesien, Myanmar, Filippinerna, Singapore och Thailand. Potentialen är likvärdig för alla typer av vattenkroppar i Vietnam.

Källa:

5 sep 2023 14:06 CET

Tisdag

Kyoto Heatcube har metoden för lagring av värme/energi från sol och vind, smält salt

Norbis Park är en industripark (tidigare känd som Nordjyllandsværket kraftverk) och dedikerad till att utveckla innovativa gröna energilösningar. Det ägs av Aalborg Forsyning, ett regionalt företag.

”Vi har haft ett riktigt bra och lärorikt samarbete med Kyoto Group, och det här är ett bra exempel på vad vi vill göra med vårt nya testcenter – att utveckla och demonstrera nya, banbrytande och gröna teknologier i samarbete med företag, forskare och myndigheter , säger Søren Gais Kjeldsen, vd för Aalborg Forsyning.

Heatcube installerad på Norbis Park har en lagringskapacitet på 18 MWh och en utmatningskapacitet på 4 MW. Det fungerar som ett värmelagringssystem som absorberar kraft från elnätet, lagrar termisk energi i smält salt och levererar värme till fjärrvärmesystemet, vilket gör sol och vind till ett hållbart alternativ till fossila bränslen för fjärrvärme.

Källa:

5 sep 2023  12:05 CET

Tisdag

Landinfra planerar för 8 GW havsvind i Sverige

Den nordiska förnybara utvecklaren Landinfra Energy undersöker förutsättningarna för etablering av havsvind i svensk ekonomisk zon och svenskt territorialvatten.

Bolaget har valt ut nio områden längs den svenska kusten som beräknas ha potential för en installerad effekt på mellan 5 och 8 GW. Samtliga platser ligger inom de områden som Energimyndigheten tillsammans med nio andra myndigheter föreslagit som lämpliga för vindkraft.

”De utvalda områdena ligger helt i linje med företagets strategi och kommer att vara ett bra komplement till vår portfölj av förnybar energiproduktionsprojekt runt om i Sverige”, säger Marcus Landelin, VD och medgrundare av Landinfra.

Områdena är Falkenberg/Halmstad, Baltic Edge, Öland/Hoburg (tre delområden), Slite, Oxelösund, Hudiksvall och Sundsvall.

Källa:

5 sep 2023 11:39 CET

Tisdag

Varberg Energi lanserar en nollvision på obalanser och blir balansansvarigt bolag (BRP) gentemot Svenska kraftnät

 Vår målmedvetna satsning på flexibilitet de senaste åren har gett oss en unik möjlighet att nyttja vår flexibla portfölj till att skapa branschens lägsta obalanser, säger Jens Nordberg, Energihandelschef på Varberg Energi.

– Vi vill vara nytänkande och en aktiv part i energiomställningen. Att utnyttja flexibla energiresurser för att hjälpa till att balansera elsystemet är en oerhört viktig parameter för att vi skall lyckas ställa om till ett hållbart energisystem utan fossila bränslen, säger Björn Sjöström, VD på Varberg Energi.

En förutsättning för att kunna minska obalanserna med hjälp av en portfölj av flexibla energiresurser är att agera mer aktivt i den fysiska handeln genom optimering. Detta gör att Varberg Energi nu tar steget till att bli medlemmar på elbörsen samt tecknar ett balansansvarsavtal med Svenska kraftnät.

Källa:

5 sep 2023  11:08 CET

Tisdag

Ingrid Capacity först med storskalig utbyggnad av energilager i Sverige

Ingrid Capacity – som bygger energilager på kritiska platser i elnätet – inleder nu slutskedet för sex anläggningar på olika platser i Sverige, med en total effekt om 89 MW. Inom de närmaste nio månaderna kommer företaget dessutom att påbörja byggandet av anläggningar med en ytterligare effekt om 300 MW. Tillsammans är detta en historisk utbyggnad av energilager i stora delar av Sverige.

I energilagren lagras el när belastningen är låg, för att sedan matas in i systemet när belastningen är hög. För att elektrifieringen ska ske på ett kostnadseffektivt sätt krävs ett fokus på optimerade lösningar. Energilagring ökar nyttjandegraden av det befintliga systemet och minskar kostnader för ny infrastruktur.

Medan elsystemet kommer att bli mer utsatt ju längre elektrifieringen fortskrider, bidrar energilagring därför till att skapa ett elsystem som är stabilare, säkrare och billigare. Med ledtider på 1–2 år från projektstart till färdigställande, är energilagring ett snabbt sätt att stärka systemet.

Källa:

5 sep 2023 11:27 CET

Tisdag

"Världens största" vindkraftsturbin sätter nytt rekord, 384MWh på 24 tim

Kampen om att framgångsrikt installera och driva världens första turbin på 16 MW verkar ha vunnits av China Three Gorges Corporation, som enligt uppgift slutförde 24 timmars drift i slutet av förra veckan för att generera ett nytt globalt dagligt vindkraftsrekord på 384 100 kWh.

China Daily rapporterade under helgen att landets statligt ägda kraftbolag, China Three Gorges Corporation, framgångsrikt hade genomfört 24-timmars drift med full effekt på sitt 16MW havsbaserade vindkraftverk.

Beläget vid den 400 MW Zhangpu Liuao vindkraftsparken i Pingtan, Fujian-provinsen, genererade den enda 16 MW vindturbinen rekordstora 384 100 kWh under sin första 24-timmarsperiod med full drift.

Källa:

5 sep 2023  11:08 CET

Tisdag

Genombrott för tillverkning av solglas kan minska kostnaderna, säger ClearVue

ASX-listade ClearVue Technologies har meddelat ett tillverkningsgenombrott som kan producera sin nya generation av solglas 92 procent snabbare än tidigare metoder och ge ”avsevärda” kostnadsbesparingar.

Det Perth-baserade företaget säger att genombrottet gjordes av en kinesisk tillverkare, som gjorde 80 av det ”integrerade glasenheter” som kombinerar klart glas med elektriska kretsar för att generera elektricitet.

Källa:

5 sep 2023 11:01 CET

tisdag 5 september

måndag 4 september

Måndag

Storbritannien: Förbudet för vindkraftsparker på land kommer att upphävas

Den brittiska regeringen är enligt uppgift inställd på att ändra de lagar som förbjuder byggandet av nya vindkraftsparker på land som ett resultat av påtryckningar från interna partier.

Regeländringarna följer förslaget till en ändring av energipropositionen – som ska röstas om av regeringen tisdagen den 5 september – som skulle göra det lättare för kommunerna att godkänna planeringsansökningar för nya turbiner på platser där det finns offentligt stöd.

Ändringen lades fram av den tidigare Cop26-presidenten Alok Sharma och fick stöd av 20 parlamentsledamöter från alla grenar av partiet, inklusive tidigare premiärministern Liz Truss.

Flytten har också fått stöd från Labourpartiet, vilket innebär att endast sex ytterligare Tory-backbenchers skulle behöva rösta för att störta regeringens majoritet.

Källa:

4 sep 2023  14:38 CET

Måndag

Tyskland: Lagligt betala pengar till kommuner för sol- och vindkraftsparker

Det finns en fin gräns som skiljer en borgmästare från fängelse när han övertygar investerare att betala för en god sak i hans samhälle. Men med sol- och vindkraftsparker är det lagligt att betala pengar till en kommun om man följer vissa lagregler.

En donation till dagis eller idrottsförening: För många företag som är förankrade i sitt samhälle är detta normal praxis och ofta oproblematiskt. Det blir avgörande om gåvorna är tidsmässigt kopplade eller föremål för godkännanden från lokala myndigheter eller beslut till förmån för ett företag.

Detta kan då inte bara bryta mot kommunernas frivilliga efterlevnadsregler, utan kan snabbt bli aktuellt straffrättsligt. Men med vind- och solparker är det möjligt att betala pengar till kommunerna.

Källa:

4 sep 2023 14:13 CET

Måndag

Viking Link-kablar installerade mellan Danmark och Storbritannien

Prysmian Group har framgångsrikt slutfört installationen och HV-testningen av sina 1400 km långa ubåts- och landkablar för Viking Link Interconnector som förbinder Storbritannien och Danmark.

Viking Link är ett joint venture mellan National Grid och Energinet och ska vara i drift i slutet av 2023.

När den väl är online kommer den att möjliggöra utbyte av ren energi mellan de två länderna och är världens längsta HVDC-koppling till land och till havs.
Prysmians kontrakt på cirka 700 miljoner euro tilldelades i augusti 2019 av National Grid och Energinet. Affären inkluderade nyckelfärdig design, tillverkning och installation av 1250 km kablar för ubåtsrutten och cirka 135 km landledningar på den brittiska sidan.

Källa:

4 sep 2023  13:00 CET

Måndag

Australiska Genex ser tredubbla intäkter när negativa priser råder

Genex Power säger att dess nya Bouldercombe-batteri redan ”soppar” en del av den negativt prissatta energin från billig solenergi som översvämmar Queensland-nätet, trots att det fortfarande är i driftsättningsfasen.

Vid sin årliga resultatbriefing sa det börsnoterade Genex att 50MW/100MWh Bouldercombe-batteriprojektet nära Rockhampton är strömsatt och går igenom sluttest innan den kommer igång med kommersiell verksamhet i oktober, i tid för att få ut det mesta av de kommande sommarmånaderna.

För Bouldercome, Genex tredje operativa projekt och dess första lagringsprojekt, har företaget ett speciellt avtal med Tesla som effektivt garanterar minimiintäkter och en andel i högre vinster och använder Teslas Autobidder-mjukvara, som också kommer att hjälpa till att maximera intäkterna från batteriet.

Källa:

4 sep 2023 12:38 CET

Måndag

Whiskey företag har gröna investeringsplaner på 60 miljoner pund

Chivas Brothers kommer att investera mer än £60 miljoner under de kommande tre åren för att påskynda sina ansträngningar för att minska energiförbrukningen och uppnå sitt kolneutrala destillationsmål i slutet av 2026.

Investeringen kommer att användas för integrering av värmeåtervinningsteknik och installation av elpannor i alla möjliga destillerianläggningar.

Dessutom kommer det att underlätta strategisk lagerhantering för att skapa ett framåtblickande ramverk som på ett hållbart sätt kan möta den globala efterfrågan på varumärkets skotska whisky.

Den skotska whiskyjätten tillkännagav också sin helårsprestation för FY23 (juli 2022 – juni 2023), och rapporterade en avsevärd ökning på 17 % i nettoförsäljningen och nådde sina högsta försäljningssiffror på ett decennium.

Källa:

4 sep 2023  12:13 CET

Måndag

Imponerande testbädd för elektromobilitet öppnar i Göteborg

Med invigningen av SEEL – landets nya toppanläggning för provning och forskning inom batteriteknik för elfordon – når Sverige en milstolpe i omställningen till en hållbar transportsektor. Testbädden kommer att underlätta säker elektrifiering inom alla transportslag, och förstärka fordonsindustrins och svensk konkurrenskraft.

På brittsommarvarma Hisingen samlades flera hundra personer fredagen den 1 september 2023 för att fira invigningen av Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL. Fordonsindustrin var välrepresenterad och regeringen på plats.

– Tack alla ni som har varit med att förverkliga SEEL. Det har varit en lång resa hit, men SEEL har goda förutsättningar att bli ett världsledande testcenter för elektromobilitet, och därmed ett viktigt redskap för att leda den globala utvecklingen mot ökad hållbarhet, sa Ebba Busch, energi- och näringsminister.

Källa:

4 sep 2023 11:57 CET

Måndag

Projekt ska undersöka kombinationen solelproduktion och jordbruk

Region Skåne har beviljats EU-medel för att genomföra ett utvecklingsprojekt om solbruk – kombinationen av solelproduktion och jordbruk. Projektet ”Solbruk i Skåne” ska drivas i bred samverkan med representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Utgångspunkten för projektet är att undersöka hur både el och livsmedel kan produceras på samma mark på ett effektivt sätt. Tester från andra länder visar positiva resultat, men kunskap behövs om hur solbruk (internationellt benämnt agrivoltaics) kan fungera i Skåne.

Planen är att vara med och designa en fysisk testanläggning i Skåne, för att i praktiken undersöka och demonstrera hur jordbruk och solelproduktion effektivt kan kombineras i skånska förhållanden. Var den fysiska testanläggningen ska byggas är ännu inte beslutat.

– Det är avgörande för Skåne att vi kan ta tillvara och utveckla både vår livsmedelsförsörjning och energiförsörjning för att uppnå visionsmålet om 50 procent självförsörjnings av elproduktion i Skåne.

Källa:

4 sep 2023  12:00 CET

Måndag

Förnybar energi är på väg att bli billigare och billigare

Förnybar energi slår redan fossila bränslen på kostnaderna globalt – och enligt analytiker kommer klyftan bara att växa.

Till 2030 kan tekniska förbättringar sänka dagens priser med en fjärdedel för vindkraft och med hälften för solenergi, enligt författarna till en färsk rapport från tankesmedjan RMI för ren energi. (Canary Media är ett oberoende dotterbolag till RMI.)

Dessa anmärkningsvärda och pågående kostnadsminskningar har gjort ren energi så attraktiv att den nu konkurrerar ut fossila bränslen för nya investeringar: 62 procent av de globala energiinvesteringarna förväntas gå till ren energiteknik i år.

De pengarna hjälper till att driva förnybar energi till nya höjder. Enligt uppskattningar från International Energy Agency förväntas den globala kapaciteten för ren energi att hoppa med häpnadsväckande 107 gigawatt till mer än 440 gigawatt i år – dess största ökning någonsin.

Källa:

4 sep 2023 11:57 CET

Måndag

Hur många fåglar dödas egentligen av vindkraftverk?

Med vindkraftsparker som snabbt skalas upp över hela världen är det svårt att hitta ett mått på antalet fåglar som dödas varje år som fortfarande kommer att vara korrekt, men Joel Merriman, en vindspecialist vid välgörenhetsorganisationen American Bird Conservancy, modellerade dödsfrekvensen i början av 2021. Han redogjorde för det faktum att många av fågeldödsstudierna publicerades tidigare under decenniet och att antalet kommer att ha ökat sedan dess. Han räknade också med att många dödsfall av mindre fåglar kommer att undgå undersökningar. Merriman drar slutsatsen att 1,17 miljoner fåglar dödas av vindkraftverk i USA varje år.

Detta är många fåglar, men det är bara 0,016% av de uppskattade 7,2 miljarder fåglar som lever i USA. Det är också betydligt mindre än de 5–6,8 miljoner som dödas varje år av kommunikationstorn, de 60–80 miljoner som dödas av bilar, de 67–90 miljoner som dödas av bekämpningsmedel, eller de 365 miljoner till en miljard som dödas av katter varje år i USA, enligt en studie publicerad i Nature.

Källa:

4 sep 2023  11:53 CET

Måndag

Massachusetts går ut med anbudet om 3GW havsvind

Massachusetts Department of Energy Resources och statens eldistributionsföretag utfärdade i går gemensamt en slutgiltig version av sin begäran om förslag för statens fjärde havsbaserad vindkraftsförfrågan, som söker upp till 3 600 MW projekt.

Den slutliga anbudsförfrågan syftar till att ”tillåta ytterligare flexibilitet” i inlämnade förslag för att ta hänsyn till den ekonomiska motvinden som vindkraftsindustrin till havs står inför, och låter anbudsgivare lämna in ett ”alternativt indexerat prisförslag avsett att minska risken för skattebetalare och budgivare.”

Anbudsförfrågan kräver också att anbudsgivare detaljerat hur deras bud skulle använda federala skattelättnader för att sänka kostnaderna, och ger flexibilitet i schemaläggningen om IRS-vägledning för lagen om inflationsreduktion tillkännages sent i anbudsförberedelsens tidslinje.

Källa:

4 sep 2023 11:47 CET

måndag 4 september

fredag 1 september

Fredag

Kaffe erbjuder prestandahöjning för betong

Ingenjörer i Australien har hittat ett sätt att göra starkare betong med rostade begagnade kaffesump, för att ge dryckstillsatsen en ”dubbel chans” på livet och minska avfallet som går till deponier.

Huvudförfattaren Dr Rajeev Roychand från RMIT University sa att teamet utvecklade en teknik för att göra betong 30 % starkare genom att förvandla kaffesump till biokol, med en lågenergiprocess utan syre vid 350 grader Celsius.

”Deponering av organiskt avfall utgör en miljöutmaning eftersom det släpper ut stora mängder växthusgaser inklusive metan och koldioxid, som bidrar till klimatförändringarna”, säger Roychand, från School of Engineering.

Australien genererar 75 miljoner kilo malt kaffeavfall varje år – det mesta går till deponier. Globalt genereras 10 miljarder kilo använt kaffe årligen.

Källa:

1 sep 2023  14:44 CET

Fredag

Solpanelstillverkaren Heliene vinner en order på 1,5 GW i USA

Den kanadensiska solpanelstillverkaren Heliene Inc har fått en order på att leverera 1,5 GW moduler till den amerikanska sol- och lagringsutvecklaren Nexamp Inc under de kommande fem åren.

Affären, som beskrivs som den största beställningen av gemenskapssolmoduler i USA:s historia, kommer att stödja utvecklingen och konstruktionen av cirka 400 nya gemenskapssolenergiprojekt över hela landet, enligt ett pressmeddelande på torsdagen.

Solpanelerna kommer att tillverkas vid Helienes anläggning i Mountain Iron, Minnesota, vars kapacitet stärktes i november förra året och är föremål för ytterligare expansion i år.

Källa:

1 sep 2023 14:29 CET

Fredag

Solenergi avjoniserar vatten

Forskare vid École de technologie supérieure (ÉTS) i Kanada har utvecklat PV-driven vattenreningsteknik baserad på kapacitiv avjonisering (CDI), vilket är en teknik som används alltmer för att avlägsna joniska såväl som polariserbara arter från vatten och som ofta används för avsaltning av vatten med låg eller måttlig saltkoncentration.

Tekniken påstås också ha låga driftskostnader, förbättrad energieffektivitet och mindre vattenavvisning jämfört med konventionella reningstekniker.

”Vår nya teknik kräver inget lagringsmedium mellan PV-panelen och CDI-avsaltningscellen,” sa forskningens motsvarande författare, Alaa Ghamrawi, till tidningen pv. ”Den förlitar sig på en dedikerad algoritm för applicering av fotovoltaisk energi till avsaltningsprocessen, såväl som en ny MPPT-teknik baserad på flödesjustering och inte elektrisk effektomvandling.”

Källa:

1 sep 2023  14:23 CET

Fredag

Europas batterimarknadstillväxt förväntas nå 9,42 % CAGR

Den europeiska batterimarknaden förväntas uppleva betydande tillväxt med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 9,42 % under prognosperioden 2023-2028.

Flera faktorer driver denna tillväxt, inklusive betoningen på att minska beroendet av externa marknader, stark ekonomisk tillväxt, ökande hållbarhetsansträngningar och den ökande efterfrågan på bärbar elektronik.

Solid-state-batterier erbjuder högre energitäthet och förbättrad säkerhet genom användning av fasta elektrolyter. Dessa batterier möjliggör rörlighet för enheter och fordon utan behov av ständiga trådbundna anslutningar och underlättar effektiv lagring av förnybar energi.

Källa:

1 sep 2023 14:17 CET

Fredag

Negativa kraftpriser här för att stanna för Norden

(Montel) Norden bör förbereda sig på mer negativa priser i framtiden, med högre inhemsk utbyggnad av förnybar energi och starkare marknadskoppling med europeiska grannar, säger Jean-Paul Harreman, chef för Montels EnAppSys.

”En gigantisk förnybar utveckling” i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland skulle orsaka ännu mer negativa priser där under perioder av stark vind- och solproduktion, sa Harreman till Montel i en intervju.

Detta skulle leda till ökad export till Norden på grund av marknadsregler för kraft som flyter från områden med lägre priser till områden med högre priser och även pressa ner priserna där, tillade han.

Källa:

1 sep 2023  11:22 CET

Fredag

Oljebolagens tomma gröna löften

 • En analys visar att bara 0,3 % av produktionen från tolv av Europas ledande producenter av fossila bränslen kom från förnybara energikällor 2022, och endast 7,3 % av deras investeringar gick till förnybar energi.
 • Vissa oljebolag, däribland BP och Equinor, minskade till och med sina investeringar i förnybar energi 2022 jämfört med föregående år, trots ambitiösa klimatlöften.
 • Internationella valutafonden rapporterade att globala subventioner för olja och gas nådde rekordnivån på 7 biljoner dollar 2022, vilket indikerar en fortsatt preferens för fossila bränslen framför förnybara alternativ.

Källa:

1 sep 2023 13:01 CET

Fredag

Beställningar på vindkraftverk stiger till rekord 69,5 GW under första halvåret, säger WoodMac

Den globala orderingången för vindkraftverk steg med 12 % jämfört med föregående år under första halvåret 2023 och nådde ett nytt rekord på 69,5 GW, med uppmuntrande stark efterfrågan utanför Kina, sa Wood Mackenzie på torsdagen.

Beställningar utanför Kina ökade med 47 % till mer än 25 GW. I Nordamerika mer än fyrdubblades orderingången till 7,7 GW, med två offshoreorder som svarade för 49 % av detta.

”Utmaningar i försörjningskedjan kvarstår, men förhållandena har förbättrats tillräckligt för att utlösa upphandlingsbeslut. Momentum från Inflation Reduction Act i USA har hjälpt till att motivera orderaktivitet, även om ökad tydlighet och marknadssäkerhet kommer att driva en ännu större volym”, säger Luke Lewandowski, vicepresident, global forskning om förnybar energi på Wood Mackenzie.

Medan Kina fortfarande är den överlägset största marknaden med 44 GW order under första halvåret, var aktiviteten oförändrad jämfört med för ett år sedan.

Källa:

1 sep 2023  11:22 CET

Fredag

Solitek har erhållit officiellt godkännande för att deras soltak är ett godkänt yttertak

Solitek har erhållit officiellt godkännande för takglas från det tyska institutet för strukturteknik (DIBt). Solpaneler som saknar dessa certifieringar kan inte installeras som en del av overheadlösningar.

DIBt, en nyckelenhet i den tyska byggsektorn, spelar en avgörande roll för att upprätthålla byggsäkerheten samtidigt som den främjar utvecklingen av nya byggmetoder och produkter. Genom sina rigorösa bedömningar och godkännanden säkerställer DIBt att byggprojekt upprätthåller de högsta nivåerna av säkerhet och innovation.

Solitek ansluter sig till andra tillverkare av solcellsmoduler över hela världen som har denna certifiering. Efter att ha varit en aktiv aktör på den tyska marknaden i flera år har Solitek tillhandahållit en rad europeiskt tillverkade solcellsmoduler i glas för olika kraftverksinstallationer.

Källa:

1 sep 2023 10:54 CET

Fredag

Kalifornien: Självklart skall man sätta solpaneler bredvid motorvägar

Kalifornien skulle kunna generera tillräckligt med el för att driva 270 000 hem genom att placera solpaneler i det tomma utrymmet bredvid motorvägarna i bara 3 län i södra Kalifornien, enligt en ny rapport som släpptes idag av Environment California och The Ray.

Det finns mycket ”dött” utrymme mellan motorvägar, som för närvarande inte används till mycket av någonting. Det är inte heller ett användbart utrymme för vilda djur på grund av närheten till så många bilar.

Men vad det får är mycket sol, särskilt i södra Kalifornien, där det finns många motorvägar och mycket sol.

Rapporten belyser fördelarna med att använda denna tomma mark bredvid motorvägar för elproduktion och summerar den potentiella energin som är tillgänglig från alla lämpliga områden i länen Los Angeles, San Diego och Ventura.

Källa:

1 sep 2023  10:37 CET

Fredag

Taiwan tecknar offshorekontrakt på 3GW

Taiwans ekonomiministerium (MOEA) har tecknat kontrakt med fem utvecklare, efter dess auktion 2022 av 3GW vindkraftskapacitet till havs.

Under Fas 3 Zonal Development havsvindauktion är tilldelade vindplatser belägna i Miaoli, Taichung och utanför Changhuas kust.

Två av projekten har kommersiella verksamhetsdatum 2026 – 600MW Haiding 2, som utvecklas av Corio, och Skyborn och Lealea Groups 300MW Haixia vindkraftspark.
Ekonomiministeriet tackade alla branschaktörer för att de ”visat sin beslutsamhet att investera i lokalisering av havsbaserad vindkraft, industri och lokal utveckling”.

Källa:

1 sep 2023 10:27 CET

fredag 1 september

torsdag 31 augusti

Torsdag

Hur mycket vågenergi finns i våra hav?

Havet, som ett barn som får barn, är aldrig stilla. Och båda varelserna innehåller chockerande mängder energi. Men exakt hur mycket energi som strömmar genom våra havsvågor är en fråga om debatt. Den osäkerheten gör det utmanande för länder att väva in vågenergi i sina framtida klimatmål: Hur kan man lita på något man inte kan mäta exakt?

Nu, i en nyligen publicerad studie publicerad i Renewable Energy, presenterar forskare från National Renewable Energy Laboratory (NREL) och Pacific Northwest National Laboratory en mer omfattande och noggrann metodik för att mäta den vågenergi som finns tillgänglig i havsområden runt om i världen.

Men de identifierade också en annan utmaning: befintliga datauppsättningar för vågenergi, de som teamet använde för att bygga sin nya metodik, kanske inte är så tillförlitliga som man tidigare trott.

Källa:

31 aug 2023  15:19 CET

Torsdag

Solelseffekten hos Eon når 1 000 megawatt i höst

Det finns nu fler än 50 000 solelsanläggningar anslutna till Eons elnät. Anslutningstakten av solel är dubbelt så hög som för ett år sedan och fyra gånger så hög som för två år sedan.

– Antalet nya anläggningar på en månad slog rekord i maj med nästan 3 000 stycken, vilket innebär att det nu finns över 50 000 solelsanläggningar i Eon:s elnät, säger Martin Höhler, vd Eon Energidistribution.

Enligt Martin Höhler kommer den anslutna solelseffekten att uppnå 1 000 megawatt under senhösten i år. – Det är en historisk milstolpe då det ungefär motsvarar en kärnkraftsreaktor. Solel kan förstås inte ensamt ersätta planerbar elproduktion, men ju mer solen ger på sommaren, desto mer vattenkraft kan sparas i magasinen till vintern, säger Martin Höhler.

Källa:

31 aug 2023 15:09 CET

Torsdag

Kanadensiska ingenjörer gör "revolutionärt" vätgasgenombrott

Det kanadensiska företaget GH Power och dess team av ingenjörer i världsklass under ledning av VD Dave White tar världen över grönt väte, högkvalitativ värme och grön aluminiumoxid som kan matas in i nätet med hjälp av proprietär reaktorteknologi som förlitar sig på endast två ingångar, vilket skapar noll avfall och noll koldioxidutsläpp.

Reaktorn sägs vara den allra första i sitt slag som arbetar kontinuerligt och utvinner basenergi och väte från den snabba oxidationen av metall i vatten.

Vätgassystemet är designat för att vara modulärt och skalbart och för att göra det möjligt för lokala mikronät att leverera baslast, pålitliga gröna energilösningar var som helst, när som helst – även i de mest avlägsna områdena i världen.

Reaktionen är exoterm och självförsörjande, säker, tyst och kan användas inom energianvändarens sista mil.

Källa:

31 aug 2023  13:26 CET

Torsdag

Svenska Furetank och finska Wärtsilä tacklar metanutsläpp

Den svenska fartygsägaren Furetank har samarbetat med den finska teknologigruppen Wärtsilä för att gemensamt utveckla och testa teknologier som visar potentialen att halvera metanslipningen i LNG-drivna fartyg.

Att köra fartyg på LNG och flytande biogas (LBG) jämfört med konventionell eldningsolja ger utsläppsminskningar av CO2, NOx, SOx och skadliga partiklar, men metan, som är en mer potent växthusgas än CO2, är fortfarande en av de mest kritiska tekniska utmaningarna för att övervinnas i gasdrivna fartyg.

För att tackla detta har duon testat två lösningar i Furetanks LNG/LBG dubbelbränsletankfartyg i Vinga-serien.

Källa:

31 aug 2023 12:47 CET