ENERGIOMSTÄLLNINGEN

nyheter vaskas fram varje vardag

gron
rod
gul
lila
brun

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag

Förnybart måste växa snabbare

Sol | Vind | Våg | Bio

Energilager | kort tid | lång tid

Batterier | Vätgas | Pumpkraft

Tekniken är redan här - 🙃 -

Ny teknik kommer - 🙂 -

Allt fossilt måste ersättas

Allt

Nyheter idag !

onsdagen den 14 september

Onsdag

Australien: Underjordiska grottor blir nyckeln till vätgasindustri

Australien har lagt till ytterligare en viktig ingrediens i sin plan för att bli en global supermakt för grön vätgas, där forskare från Geoscience Australia har upptäckt underjordiska saltansamlingar som är lämpliga för vätgaslagring i stora volymer, för både hushållsbruk och export.

Vätgas har utpekats som en kritisk komponent i Australiens förnybara framtid, men mycket av samtalet har fokuserat på produktionen och användningen av bränslet. Geoscience Australia sa att ett utbrett antagande av väte som energibärare också kommer att kräva storskaliga lagringsalternativ för att buffra fluktuationerna i utbud och efterfrågan.

Medan väte oftast lagras i tankar, antingen i gas eller flytande tillstånd, sa Geoscience Australia att underjordiska salthålor erbjuder ett säkert och billigt storskaligt alternativ. Och tekniken, som involverar konstgjorda grottor i naturligt förekommande geologiska saltfyndigheter, har redan fått fotfäste internationellt.

Källa:

14 september 2022  14:37  CET

Onsdag

Kan drönare hjälpa till att hantera leveranskrisen?

Kommersiella UAV:er leder vägen för innovativ forskning. Förutom leveranstjänster används drönare för djurskydd och forskning, historiskt bevarande och förbättring av förnybara energiresurser.

Men innan massdistributionen av leveransdrönare måste företag och kunder bestämma sig för om de är tillförlitliga. Tanken på obemannade fordon kan verka oroande till en början, men tekniska innovationer säkerställer att detta är en säker och pålitlig process.

Leveransdrönare lovar många fördelar när det gäller utsläpp och effektivitet
Alex Stapleton, försäljningsdirektör på Alexander Technologies, en ledande leverantör av skräddarsydda litiumjonbatterier och laddare, belyser användningen av UAV:er: ”Frågan om hur man driver en UAV eller drönare påverkas avsevärt av applikationens natur.

I vissa fall, särskilt för den största utrustningen, är förbränningsmotorer fortfarande designade på denna marknad, men fler och fler modeller designas för att köras på litiumjonbatterier.”

Källa:

14 september 2022  13:11  CET

Onsdag

Volvo först att serietillverka tung ellastbil

Nu har tillverkningslinan rullat igång på i Tuve-fabriken i Göteborg. Volvo lastvagnar säger sig vara först i världen att inleda volymproduktion av eldrivna tunga lastbilar.

Beställningar började tas upp i somras. Fler än tusen har sålts till Europa.

– Det är fortfarande små siffror men vi räknar med att volymerna kommer att öka betydligt under de närmsta åren, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.

Lastbilarna tillverkas på samma lina som sina konventionella syskon. Nästa år startar serietillverkning även i Gent, Belgien. Därifrån levereras idag batterierna till Tuve

En av de första beställarna är Ikea i Polen. I en pilotstudie ska tunga elektriska Volvolastbilar hantera transportflöden vid två av företagets fabriker i Zbąszynek.

Källa:

14 september 2022  13:05  CET

Onsdag

Att ta bort det fossila i energisystemet till 2050 kan spara biljoner - Oxford-studie

Ny studie visar att en snabb övergång till ren energi är billigare än långsam eller ingen övergång
Idén att det blir dyrt att gå grönt är ”bara fel”
Kostnaderna för grön teknik har sjunkit avsevärt under det senaste decenniet och kommer sannolikt att fortsätta sjunka
Att uppnå ett koldioxidfritt energisystem runt 2050 är möjligt och lönsamt
En övergång till ett koldioxidfritt energisystem runt 2050 förväntas spara världen minst 12 biljoner dollar, jämfört med att fortsätta vår nuvarande nivå av fossilbränsleanvändning, enligt en referentgranskad studie av forskare från Oxford University, publicerad i tidskriften Joule.

Forskningen visar ett win-win-win-scenario, där en snabb övergång till ren energi resulterar i lägre energisystemkostnader än ett fossilbränslesystem, samtidigt som det ger mer energi till den globala ekonomin och utökar energitillgången till fler människor internationellt.

Källa:

14 september 2022  13:00  CET

Onsdag

Varberg energi bygger sol och vind för kunder

Varberg Energimarknad AB och Wästbygg Gruppen har tecknat en avsiktsförklaring om ett joint venture. Avtalet rör återupprättandet av två vindkraftverk som tidigare har stått i Bäckagård, Tvååker samt byggnation av en ny solcellspark strax söder om Varberg, vilket skulle ge ca 12 GWh ny elproduktion årligen.

Läs även: Soltech uppför batteripark åt Varberg Energi

Detta kommer att täcka upp den elkonsumtion Wästbygg Gruppen förbrukar i samtliga projekt under ett år, vilket i genomsnitt ligger på runt 7 GWh.

För att genomföra byggnationen och säkerställa framtida drift, har parterna för avsikt att bilda ett gemensamägt driftbolag där Wästbygg Gruppen blir majoritetsägare med 75% av aktierna.

Styrelsen för Varberg Energimarknad AB har idag 13 september godkänt bildandet av ett gemensamt driftbolag och parterna jobbar nu vidare med att färdigställa avtalet och bolagsbildningen. Målsättningen är att produktionsanläggningarna ska stå klara under det tredje kvartalet 2023.

Källa:

14 september 2022  12:40  CET

Onsdag

Vad vill Saudiarabien med "The Line" ?

Planer på att bygga en kolfri utopi för nio miljoner invånare samtidigt som oljeproduktionen ökar ökar osäkerheten om Saudiarabiens motivation för sitt NEOM-projekt ”The Line”.

Bara 40 km från Sharm El Sheikh, den egyptiska semesterorten där COP27 kommer att äga rum i november, ligger NEOM, Saudiarabiens projekt på 500 miljarder dollar som kommer att se en 26 500 km2 självstyrande, kolfri stad inbyggd i Saudiarabien, Egypten och jordanska öknen. Det senaste tillskottet till dessa planer är ”The Line”: en 200 meter bred serie av stadsdelar i ”modul”-form, inklämd mellan två 500 meter höga, 170 km långa speglade ytterväggar som löper från Röda havet genom den saudiarabiska öknen.

NEOM strävar efter att vara en koldioxidfri region som drivs på 100 % ren energi. Projektets webbplats säger: ”Via oöverträffade vind- och solresurser, och genom världens största väteanläggning, kommer vi att inkubera och accelerera förnybara lösningar.”

The Line lämnar motorfordon helt ur sina planer; istället kommer det att finnas en helt förnybar höghastighetståg som NEOM hävdar kommer att ta medborgarna från ena änden av den 170 km långa strukturen till den andra på under 20 minuter.

Källa:

14 september 2022  12:29  CET

Onsdag

Första turbinen på plats i Hån

I Hån, Värmland har den första turbinen i den nya vindkraftsparken nu lyfts på plats. Totalt ska fem vindkraftverk på sammanlagt 21 MW installeras.

Byggnationen av Hån vindpark som ligger i Årjängs kommun startade i augusti 2021. Efter att vägar, uppställningsplatser, fundament och det interna elnätet för vindkraftsparken etablerats är det nu dags att montera själva vindkraftverken.  

  • Det känns mycket bra att vi har nått denna milstolpe. Hela projektteamet har arbetat hårt tillsammans med våra avtalspartners för att nå hit. Om allt går som det ska och att vi har vädret med oss så kommer alla turbiner stå på plats i början av oktober, säger Sebastian Prause, projektledare för Hån vindpark.  

När alla fem turbiner installerats påbörjas testfasen, i mitten på december går vindkraftsparken över i full drift.  

Hån vindpark är ett av få projekt i Sverige som beviljats nätkoncession för en linje som korsar landsgränsen mot Norge. Med det menas att vindkraftsverken uppförs i Sverige men ansluts via en markförlagd kabel till det norska elnätet. Varför elproduktionen från Hån Vindpark går ut i det norska elnätet beror på kapacitetsbrist i det värmländska elnätet.   

Källa:

14 september 2022  12:08  CET

Onsdag

Danmark: Solel-leverantörer nerringda, kunderna har blivit solgalna

Solcellsföretaget, Solplus A/S, i Middelfart har fullt upp – riktigt fullt. Företaget, som grundades 2018 och levererar solceller till privatpersoner och företag, upplever en rejäl boom i den rådande energikrisen hos kunder som vill få de eftertraktade solpanelerna installerade. Detta skriver Fyens Stiftstidende .

– Och inom de senaste tre månaderna har det blivit helt galet. För att använda ett blygsamt uttryck. På grund av energikrisen upplever många företag att deras elpriser har tredubblats. Det var också bra för dem att investera i solceller tidigare, men nu har de verkligen fått incitament att göra det, säger delägare i Solplus Kasper Bruhn till Fyens Stiftstidende.

Företaget har fått begränsa öppettiderna på sina telefoner, för dagar med telefontid klockan 8-16 kom det upp till 500 förfrågningar om dagen från personer som vill ha solceller.

Källa:

14 september 2022  11:57  CET

Onsdag

Ryssland första klimat-stämning

Ryska klimataktivister har lämnat in landets första stämningsansökan någonsin med krav på starkare regeringsåtgärder mot klimatkrisen, rapporterade The Guardian på tisdagen.

Ryssland, världens fjärde största utsläppare av växthusgaser, värms upp dubbelt så snabbt som planeten som helhet – en trend som redan underblåser stora miljökatastrofer som skogsbränder, översvämningar och permafrostsmältning.

Stämningen, som lämnats in till Högsta domstolen, hävdar att Rysslands regering ”bryter mot den ryska konstitutionen och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter” och utsätter hundratusentals liv på spel genom att misslyckas med att genomföra starkare åtgärder för att minska utsläppen.

Den uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att minska landets utsläpp av växthusgaser i linje med Paris klimatavtal från 2015, som syftar till att hålla uppvärmningen inom 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer.

Källa:

14 september 2022  11:50  CET

Onsdag

Länder i Nordsjön förbinder sig till 260 GW havsvind till 2050

De nio medlemsländerna i North Seas Energy Cooperation (NSEC) åtog sig på måndagen till minst 260 GW vindkraft till havs till 2050.

NSEC har som mål att främja förnybar energi till havs i Nordsjön, inklusive Irländska och Keltiska havet, och grupperna Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Sverige och Europeiska kommissionen.

Ambitionen, som enades av energiministrarna från NSEC-medlemmarna vid ett möte i Dublin, representerar mer än 85 % av EU:s mål att nå en total havsbaserad vindkraftskapacitet på 300 GW år 2050.

Ministrarna satte upp delmål på minst 76 GW till 2030 och 193 GW till 2040.

Samarbete ses som nyckeln till att uppnå NSEC-ländernas ökade offshore-ambitioner, inklusive när det gäller att utveckla offshore-nät och underlätta hybridprojekt som kombinerar offshoreproduktion med sammankoppling.

Källa:

14 september 2022  11:29  CET

onsdag 14 september

tisdag 13 september

Tisdag

Nordsjöländerna har som mål 76 GW havsvind till 2030

Medlemmar av North Seas Energy Cooperation (NSEC) vill utöka havsbaserad vindkraft till 76 GW till 2030, sade det tyska energiministeriet på måndagen.
De nio samarbetspartnerna hoppas kunna öka detta ytterligare till 193 GW år 2040 och 260 GW år 2050.

Deras planer gick ut på att leverera 85 % av den havsbaserade vindkraft som EU siktar på för sitt klimatneutralitetsmål från mitten av århundradet, sade ministeriet i ett uttalande.

”Offshore-samarbetsprojekt förväntas spela en central roll för att möta den ökande efterfrågan på förnybar elimport till Tyskland i framtiden”, tillade den.

I gruppen ingår Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Sverige.

Källa:

13 september 2022  14:39  CET

Tisdag

USA satsar på geotermisk energi

År 2035 ska geotermisk energi kosta en tiondel av idag – 45 dollar per MWh. Det hoppas USA:s president Joe Biden i sin fjärde nollutsläppssatsning under rubriken Energy Earthshots.

Geotermisk energi är klimatren, ger ett konstant flöde energi, är billig i drift, ger både värme och el och skapar lokala jobb. Och den finns potentiellt i överflöd. Men den är dyr att komma åt, med undantag som Island.

President Joe Biden vill göra den åtkomlig i princip var som helst där det finns varm berggrund. Den erfarenhet som byggts upp genom fracking är en av de punkter han räknar upp som gör att man törs hoppas att ett genombrott som pressar ner priset kan vara inom räckhåll just nu.

Källa:

13 september 2022  14:29  CET

Tisdag

"Världens största" elektrolysör anländer till Norge för att skala upp vätgasprojekt

Norska HydrogenPro, en leverantör av lösningar för att producera, lagra och distribuera väte från förnybara energikällor, har fått vad som sägs vara världens största elektrolysör vid sin testanläggning på Herøya.
Elektrolysören, som tillverkades vid HydrogenPros fabrik i Tianjin, Kina, anlände till Herøyas testanläggning den 10 september, vilket markerar en milstolpe i företagets historia.

”Detta projekt är en kritisk milstolpe för stora, gröna väteprojekt. Det kräver rejäl planering, riggning och rätt utrustning. Det här projektet är viktigt för att underlätta större, gröna väteprojekt, för att minska koldioxidavtryck och kostnader”, säger HydrogenPros CPO Karoline Aafos.

Enligt Erik Christian Bolstad, företagets CCO, kommer anläggningsresultaten att hjälpa till att optimera HydrogenPros leverans till en av världens största fabriker för grönt väte.

Källa:

13 september 2022  14:20  CET

Tisdag

Pumpkraft tar form i Filippinerna

Prime Infrastructures dotterbolag, Ahunan Power, har förvärvat en majoritetsandel i utvecklaren av förnybar energi Olympia Violago Water and Power (OVWPI), som äger rättigheterna att utveckla ett 500 MW pumpat vattenlagringsprojekt.

”Avtalet ökar energilagringskapaciteten för Prime Infras förnybara energiportfölj med 6 000 MWh/dag vilket definieras av en maximal kontinuerlig produktion på 500 MW under 12 timmar”, säger Prima Infras vd Guillaume Lucci.

Anläggningen kommer att kräva en investering på cirka 1 miljard dollar och kommer att ligga vid Wawa/Montalban-dammen i Rizal-provinsen. Byggstart är planerad till nästa år. Företaget utvecklar också en 1,4 GW-anläggning i landet.

Källa:

13 september 2022  14:16  CET

Tisdag

Tidigare tysk gruvstad vill värma upp byggnader med gruvvatten

Den här veckan fick den lilla tyska staden Barsinghausen i Hannoverregionen ett finansieringsavtal med Hannovers regionala myndigheter för ett innovativt värmeprojekt. Projektet föreslår att man använder varmt vatten från den närliggande nu nedlagda kolgruvan Klosterstollen som ett alternativ till fossil uppvärmning.

Finansieringen ska gå till en förstudie om hur många byggnader som faktiskt kan försörjas med resursen. Distriktet Großgoltern kommer att vara det första ämnet i studien med Federal-Mogul Valvetrains industrikomplex som har direkt tillgång till en gruvvattenkälla på deras fastighet.

Projektet kommer att finansieras genom Hannovers Regionkommitté för miljö och klimatskydd till ett belopp av 16 000 euro. Tanken är att avgöra om konceptet har någon förtjänst och om det kan granskas i framtiden.

Källa:

13 september 2022  14:06  CET

Tisdag

Tyska Uniper och Holländska Vesta skapar den första gröna ammoniakhubben i nordvästra Europa

Det tyska energibolaget Uniper och holländska Vesta Terminals har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för att samarbeta för att etablera den första gröna ammoniakhubben i nordvästra Europa.

Enligt samförståndsavtalet kommer företagen att utvärdera genomförbarheten av att renovera och utöka en befintlig lagringsanläggning i Vlissingen, Nederländerna, med målet att skapa det gröna ammoniaknavet ”Greenpoint Valley”.

Vesta Terminals i Vlissingen har för närvarande 60 000 m3 kyllagringskapacitet byggd för ammoniak och kommer som ett framtida nav att kunna hantera en initial genomströmningskapacitet på 0,96 mtpa.

Terminalen är väl belägen för tillförsel av grön ammoniak genom att havsgående fartyg lastar om i pråmar och järnvägstankvagnar, säger företagen i ett gemensamt uttalande.

Källa:

13 september 2022  14:03  CET

Tisdag

MIT påskyndar ansträngningarna på vägen mot koldioxidminskningsmål

Under sin klimathandlingsplan ”Fast Forward”, som tillkännagavs i maj 2021, har MIT satt upp ett mål att eliminera direkta utsläpp från sitt campus till 2050. En viktig milstolpe på kort sikt kommer att vara att uppnå nettonollutsläpp till 2026. Många andra högskolor och universitet har satt upp liknande mål. Vad krävs för att uppnå en så dramatisk minskning?

Sedan 2014, när MIT lanserade en femårsplan för åtgärder mot klimatförändringar, har nettoutsläppen från campus minskat med 20 procent. För att uppfylla 2026-målet, och i slutändan uppnå noll direkta utsläpp till 2050, gör institutet sina campusbyggnader dramatiskt mer energieffektiva, övergår till elfordon (EV) och möjliggör bland annat storskaliga projekt för förnybar energi.

”Det här är ett ”allt-in”-ögonblick för MIT, och vi tar omfattande steg för att ta itu med vårt koldioxidavtryck, säger Glen Shor, vice vd och kassör. ”Att minska våra utsläpp till noll kommer att vara utmanande, men det är rätt strävan.”

Källa:

13 september 2022  12:38  CET

Tisdag

Den tyska järnvägen föreslår storskalig transport av grön vätgas

Tysklands nationella järnvägsoperatör Deutsche Bahn planerar att transportera stora mängder grönt väte på tåg, vilket erbjuder ett alternativ till transport genom icke-existerande rörledningar.

”Fraktdotterbolaget DB Cargo vill transportera akut behövligt vätgas med godståg i framtiden”, sa det statligt ägda företaget. ”Detta koncept representerar ett effektivt alternativ till vätgasledningar,” som ännu inte har installerats, sa företaget. ”Det finns för närvarande många nya initiativ för att föra grönt väte till Tyskland till sjöss”, tillade Sigrid Nikutta, chef för DB Cargo.

”Vi har utvecklat en lösning som enkelt och effektivt för vätgas från hamnarna till konsumenter i inlandet, särskilt till våra industrikunder. På så sätt skapar vi en säker och effektiv försörjningskedja för den tyska ekonomin.”

Väte är vanligtvis bundet i vätskor som ammoniak när det transporteras till Tyskland för att förenkla transporten via fartyg, sa Deutsche Bahn. ”I samarbete med energileverantörer har DB Cargo utvecklat ett koncept för transport till mottagare långt från hamnar”, säger företaget.

Källa:

13 september 2022  12:06  CET

Tisdag

Norge: Rabatt på gas nu – högre vinster senare

Norge har blivit rika på kriget i Ukraina, konstaterar The Economist. På senare tid har Norge antytt att man vill hjälpa Europa med dess energikris genom långa kontrakt i utbyte mot sänkt pris.

The Economist skriver att det finns en norsk tradition av att ge sitt stöd när resten av europa befinner sig i kris. Det som har hänt sedan krisen i Ukraina började utvecklas är emellertid framför allt att nationen har tjänat pengar på kriget. Sedan Ryssland stängde av exporten av gas till Europa har den norska oljeindustrin fått gå på högvarv för att ersätta de fossila bränslena österifrån.

Ett normalt år säljer Norge energi i form av olja, gas och el för omkring 50 miljarder dollar, omkring 500 miljarder kronor. Nu, i och med kriget i Ukraina, har Norges energiexportintäkter skjutit upp till motsvarande 200 miljarder dollar per år, vilket motsvarar ungefär en och en halv svensk statsbudget.

Norge har ökat gasproduktionen, och man har för att åstadkomma det också tryckt tillbaka fackliga protester. Detta för att möta vädjanden från andra EU-länder. Förutom det har man också skrivit under på EU:s sanktioner mot Ryssland utan att tillhöra EU.

Källa:

13 september 2022  10:49  CET

Tisdag

Nu är det dags att få saker att hända

Vi välkomnar alla former av energislag, men, Sverige är av stort behov av energi snabbt. Tills den dagen ny kärnkraft är på plats (en rimlig gissning är att det iaf ligger 10-15 år fram i tiden) behövs andra alternativ. Solparker på mark kan snabbt byggas där bristen på el är som störst och är det kraftslag som är både billigast och har minst påverkan på både kraftnät och miljö. Det enda som behövs är snabbare tillståndsprocesser.

Vi vet nu att svenska kraftnät får in ofantliga summor i så kallade flashalsavgifter, pengar som egentligen ska gå till att bygga ut kraftnätet. Bara i år räknar man med att det ska finnas ett överskott på 90 miljarder som i stället kan betalas tillbaka till hushåll och företag.

Högkostnadsskydd, subventioner eller avdrag. Både hushåll och företag behöver såklart bästa förutsättningar att ta sig igenom denna elkris, men regeringens huvudfokus borde självklart vara att få in mer kraftproduktion i SE 3 och SE 4 samt bygga ut kraftnätet för att få bort flaskhalsar. Solenergi är det kraftslag som går överlägset snabbast att bygga. Redan nästa år skulle man kunna ha nya anläggningar i drift i södra och mellersta Sverige. Det skulle bidra till att pressa elpriserna under dagtid, när priserna är som högst och solparkerna producerar som bäst.

Källa:

13 september 2022  10:35  CET

tisdag 13 september

måndag 12 september

Måndag

USA: Vissa stater vill inte ha klimatmål – men de vill ha gröna jobb

Denna gröna tillverkningsboom kommer även när Georgien släpar efter klimatpolitiken som kan stimulera antagandet av elbilar, solpaneler och annan grön teknik.

Staten har inga mål för att minska utsläppen och debiterar elbilsägare en årlig avgift på mer än $200. Statens offentliga tjänstekommission, som reglerar Georgiens största kraftverk och därmed större delen av statens elproduktion, har beordrat mer storskalig solenergi under det senaste decenniet men sätter inget övergripande utsläppsmål för elproduktion.

Kommissionen godkände nyligen mer gaseldad kraft och skjuter upp beslut om att stänga kolenheter och bygga ut solenergi på taket.

Georgien är inte ensam om denna koppling. En rapport från december 2021 från Centers for Strategic and International Studies, eller CSIS, fann att många stater utan vad det kallade ”klimatambitioner”, som Texas, Louisiana, Wyoming och South Dakota, fortfarande strävar efter de ekonomiska möjligheterna med ren energi.

I Georgien ser tjänstemän en chans att locka till sig nya företag som lovar jobb och investeringar, samtidigt som företag känner lockelsen av massiva skattelättnader och bekväma hamnar att flytta sina varor. Det är en affär som är ekonomiskt vettig, oavsett klimatpolitik.

Källa:

12 september 2022  14:07  CET

Måndag

Nu monteras solceller på stiftskansliet

På måndagsmorgonen kunde förvånade grannar på Sandviksgatan i Luleå se en enorm kranbil lyfta upp byggmaterial på taket av nummer 43. Det är den fastighet som prästlönetillgångarna i Luleå stift förvaltar och där stiftskansliet, med igång från Stationsgatan 20, också ingår.

– Det känns nervöst och mycket bra, särskilt eftersom vi beställde dem i tid innan rusningen började på grund av de höga elpriserna, säger Malin Skogqvist, handläggare för miljö och hållbar utveckling i Luleå stift.

Förarbetet med solcellerna börjades 2021, beslutet togs sedan av stiftsstyrelsen i december samma år. Det finns flera vinningar med att både stiftskansliet och den andra byggnaden som prästlönetillgångarna förvaltar nu får solceller:

– Det blir ett stöd i fastighetens elförsörjning och så bygger vi mer erfarenheter om processen, så att vi kan bli ett bra stöd för församlingar som funderar på solceller, säger Malin Skogqvist.

Källa:

12 september 2022  13:46  CET

Måndag

Solel från taken når 72 procent av efterfrågan i världens största isolerade nät

Det ökande inflytandet från solel på taket på nätet i västra Australien – världens största isolerade nät – har återigen demonstrerats under helgen då tekniken nådde 71 procent av nätets efterfrågan på lördagen och sedan förbättrade det med 72 procent på söndagen.

Våren är säsongen för rekord för förnybar energi, särskilt solenergi, eftersom solskenet är relativt bra och efterfrågan är relativt låg eftersom temperaturen inte har hoppat tillräckligt högt för att uppmuntra luftkonditioneringsenheter att slås på. Och efterfrågan på helgerna är vanligtvis lägre än på vardagen.

De nya rekorden verkar ha slagit det tidigare riktmärket som sattes exakt ett år tidigare den 10 september 2021, när AEMO:s data visar att toppen på 69 procents penetration nåddes.

AEMO sa i en senare tweet att solenergiproduktionen på taket skickade statens minimibehov till ett nytt rekord båda dagarna, först på lördagen (759 MW) och sedan på söndagen (742 MW), även om dess siffra skilde sig från instrumentpanelens data, och sa att 70 procent av statens elbehov tillhandahölls av solenergi på taket.

Källa:

12 september 2022  13:22  CET

Måndag

Finska Ilmatar planerar 550MW solpark utanför Motala

Ilmatar Energy är ”väl igång” med planer på att bygga en 550MW solcellspark i Sverige i vad som kommer att bli ett av Europas största solcellsprojekt.

Förslagen på tomten belägen i Motala kommun i Östergötland går just nu igenom tillståndsprocessen.

Dotterbolaget Ilmatar Solar arbetar tillsammans med konsultföretaget Vinnergi för att avancera projektet mot byggnation.
Vinnergi affärsutvecklingschef Martin Ansell-Schultz säger: ”Vi har redan fått en positiv första uppskattning från Svenska kraftnät, Sveriges TSO, och tillståndsprocessen och elnätsfrågorna är i full gång.

”Ilmatar är en intressant partner som på lång sikt kommer att ansvara för parkens hela livscykel – från byggnation till elförsäljning i många år framöver.

”De har redan erfarenhet av vindkraftssektorn och därför kan de investera i storskalig produktion av el direkt.”

Källa:

12 september 2022  13:06  CET

Måndag

Finland kommer att vara självförsörjande på energi inom två år

Finland kommer att vara självförsörjande på energi inom två år eller mindre, sa ekonomiminister Mika Lintilä till YLE:s aktualitetsprogram på lördagen.

Lintilä kommenterade landets diversifierade energimix och ökande inhemska produktion, särskilt inom kärnkraft och vindkraft.

År 2021 importerade Finland 20,5 % av sin förbrukade el och 10 % kom från Ryssland.

Men den utropade självförsörjningen beror mycket på Olkiluoto 3, en kärnreaktor som fortfarande är i testfasen efter att ha stått inför en rad förseningar och tekniska problem.

Anläggningens effekt översteg 1 000 megawatt och förväntas ha total kapacitet i december, sade Teollissuden Voila, anläggningens operatör, den 8 september. Väl uppe i total kapacitet förväntas anläggningen täcka cirka 14 % av landets elbehov.

Samtidigt tittar Finland också på vind som en energiresurs.

Källa:

12 september 2022  12:37  CET

Måndag

Gruvföretaget Fortescue planerar att bygga ett 9,2 GW vind- och solprojekt för grön vätgas i Egypten

Andrew Forrests Fortescue Future Industries säger att de planerar att bygga en 9,2GW vind- och solenergianläggning som kommer att driva produktion av grönt väte i Egypten, och som även kan inkludera lokala tillverkningsanläggningar för vind- och solenergi.

Forrest och hans team från FFI, miljardärens nybildade gröna energisatsning, är på ännu en global turné och spanar efter möjligheter att uppfylla hans ambition att producera 15 miljoner ton grönt väte per år till 2030.

Det nyligen avslöjade 9,2GW-projektet – och andra gröna energimöjligheter – diskuterades under helgen av Forrest och hans team med Egyptens president Abdel Fattah El-Sisi, inför de senaste FN-klimatsamtalen som kommer att hållas i Egypten senare i dag. år.

”Egypten är på väg att bli ett globalt kraftpaket i värdekedjan för grön energi och kommer att vara redo att visa världen det vid COP27”, sa Forrest i ett uttalande, med hänvisning till partskonferensen, eftersom FN-samtalen är beskrivs.

Källa:

12 september 2022  12:25  CET

Måndag

USA är redo att nå 336 GW solenergi 2027

Solar Energy Industries Association (SEIA) och Wood Mackenzie sa i en ny rapport att den installerade och operativa solenergikapaciteten kan öka från 129 GW för närvarande till 335 GW år 2027.

Trots denna snabba tillväxt har prognoserna för detta år trimmats till 15,7 GW på grund av de kvardröjande effekterna av det amerikanska handelsdepartementets utredning av antidumpningsbrott från stora internationella solpanelsleverantörer. Pågående internationella handels- och arbetsproblem, inklusive Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), kan fortsätta att utmana utbudet och begränsa utbyggnaden 2023. De fulla fördelarna med IRA kanske inte återspeglas i utbyggnaden förrän tidigast 2024, sade rapporten.

Solenergi stod för 39 % av alla nya kapacitetstillskott under första halvåret 2022. Den amerikanska solenergimarknaden representerar nu cirka 4,5 % av landets elmix. Den kanske viktigaste utvecklingen i lagen om inflationsreduktion för solenergiindustrin var den långsiktiga förlängningen av investeringsskatteavdraget (ITC) till 30 %.

Källa:

12 september 2022  12:21  CET

Måndag

EU genererade rekord 12 % av elen från solenergi sommaren 2022

Europeiska unionen (EU) genererade rekordstora 12 % av sin el från solenergi mellan maj och augusti 2022, har en rapport från tankesmedjan Ember avslöjat.

Med solandelsrekord slagna i 18 EU-medlemsstater genererade blocket som helhet 99,4TWh solkraft i somras, upp från 77,7TWh (9% av den totala elproduktionen) under samma period förra året.

Solenergin nya nivå betyder att EU undvek 29 miljarder euro (29,1 miljarder USD) av fossil gasimport, enligt Ember-analytiker.

När Europa skakas av gaskrisen, ger solenergin en välbehövlig lättnad, säger Paweł Czyżak, senioranalytiker på Ember. ”Investeringar i solenergi har gett resultat. Varje terawattimme solel bidrog till att minska vår gasförbrukning och sparade miljarder för europeiska medborgare.”

Läs även: Så mycket sparade EU

När det gäller länder med den största andelen solelproduktion var Nederländerna topp för andra året i rad, med en solenergiandel på 23 % i kraftmixen – betydligt över dess 18 % värde 2021 och långt före Tyskland (19 %) och Spanien (17 %).

Källa:

12 september 2022  12:16  CET

Måndag

Storskalig solpark som kombinerar elproduktion med jordbruk

I förra veckan smygstartade bygget av Solvallen i Vässlingby – Sveriges första, och troligen Nordens största, storskaliga solpark i sitt slag. Nu bjuds media in att besöka bygget, som pågår för fullt.

På en åker i Vässlingby, utanför Fellingsbro, bygger kommunägda Linde energi bolagets andra solpark. Denna gång med agrivoltaisk teknik där vertikala, dubbelsidiga solpaneler möjliggör fortsatt brukande av marken för odling av vall.

– Det här projektet bidrar till att lösa nationella målkonflikter, nämligen mellan markanvändning för elproduktion och jordbruk. Här kombineras i stället dessa intressen på ett effektivt sätt, menar Peter Ström, chef Elproduktion på Linde energi.

Vid pressträffen deltar, förutom representanter från Linde energi, även Bengt Stridh från Mälardalens universitet, som fått stöd av KK-stiftelsen för att bedriva ett flerårigt forskningsprojekt i Solvallen samt entreprenören Solkompaniet.

Källa:

12 september 2022  12:07  CET

Måndag

Tekniksnacket: ”Inget grönt stål utan grön kalk”

Kalk används överallt – från uppförandet av nya byggnader till böndernas matproduktion. Trots detta kan samhällets kalkberoende vara en av vår tids bäst bevarade hemligheter. Nu satsar en av Sveriges största kalkproducenter, SMA Minerals, på ny teknik från Nasdaq First North-listade teknikföretaget SaltX som bidrar till mycket efterfrågad produktion av grön kalk.

I det senaste avsnittet av Tekniksnacket lyssnar vi på Carl-Johan Linér, vd på SaltX Technology och Svante Fielding, vd på SMA Mineral.

De pratar bland annat om kalkets enorma betydelse för samhället och möjligheterna som kommer med den förestående omställningen till grön kalkproduktion.

”När jag började som koncernchef för ett år sen hade jag ingen aning om hur mycket kalk vi använder och hur viktigt det är. Vi använder det när vi tillverkar stål, papper, plast, glas och keramik och vi använder det på åkrarna för våra grödor och i djurfoder”, säger Svante Fielding

Källa:

12 september 2022  12:02  CET

måndag 12 september

fredag 9 september

Fredag

Kina: BYD lanserar energilagringssystem som använder bladbatterier

Den stora kinesiska elbils- och batteritillverkaren BYD planerar att utöka tillämpningen av bladbatterier till produkter för energilagringssystem, efter att ha använt den nya typen av kraftpaket i stor utsträckning i fordon, enligt The Paper.

Shenzhen-baserade BYD förväntas lansera det nya energilagringssystemet hemma och utomlands nästa år, enligt rapporten idag. Den genomgår nu tester, citerade rapporten Yang Qiyou, vicepresident för BYD:s energilagring och nya batteriavdelning i östra Kina.

Baserat på den utmärkta prestandan hos bladbatterier i nya energifordon kommer systemets prestanda och säkerhet att förbättras avsevärt, tillade han.

BYDs nuvarande energilagringssystem, Cube, använder ett vanligt litiumjärnfosfatbatteri. Med bladbatterier kommer kapaciteten för en energilagringsenhet på 40 fot motsvarande enheter att hoppa till 6 000 kilowattimmar från 2 800 KWh, enligt Yang.

Källa:

9 september 2022  14:55  CET

Fredag

USA: Talon Metals hittar nya nickelfyndigheter

Som vi har diskuterat flera gånger här på CleanTechnica, driver Inflation Reduction Act från 2022 hårt för att elfordon ska använda batterier som använder mineraler som kommer från ”vänliga” länder, inte länder som är oroande som Kina eller Ryssland (vi har det inte bra villkor just nu).

Problemet är att de flesta av mineralerna i en elbil kommer från Kina – om de inte bryts där, bearbetas de där. Mycket nickel kommer också från Ryssland. Vad ska man göra?

Talon Metals har en lösning för nickel: ”vad sägs om att vi gräver upp det?” (Inte ett direkt citat.) Angående det ämnet meddelade företaget just idag att det har upptäckt mer nickel här i USA i A — i sitt Tamarack Nickel Project i Minnesota.

”Idag rapporterar Talon analyser från fjorton (14) nya borrhål i CGO West-området, beläget utanför Tamarack Nickel Projects huvudsakliga resursområde”, skriver Talon Metals. Några nyckelresultat från dessa analyser inkluderar:

Källa:

9 september 2022  14:46  CET

Fredag

Forskare varnar för att förlita sig på kolavlägsnande för att uppnå nettonoll

Övertilltro till biomassabaserad kolborttagningsteknik för att begränsa effekterna av klimatförändringar kan öka klimat- och livsmedelssäkerhetsriskerna, enligt en internationell forskargrupp.

Ett internationellt team av forskare har lyft fram risken med att förlita sig för mycket på kolborttagningstekniker för att begränsa klimatförändringarna i en ny studie publicerad i Nature.

Kolborttagningstekniker ses ofta som en bra lösning på utmaningen att begränsa den globala uppvärmningen till inom 2°C över förindustriella nivåer.

Men de skadliga effekterna av klimatförändringar på skörden kan minska kapaciteten hos storskalig bioenergi med koldioxidavskiljning och -lagring (BECCS) och hota livsmedelssäkerheten, vilket skapar en okänd positiv återkopplingsslinga på global uppvärmning, säger studien.

Källa:

9 september 2022  14:40  CET

Fredag

Brittisk industri undersöker lagring av färdigmonterade flytande vindkraftverk till havs

Ett nytt gemensamt industriprojekt (JIP) i Storbritannien kommer att undersöka lagringsområden till havs för färdigmonterade flytande vindkraftverk som väntar på att installeras på deras dedikerade projektplatser i Keltiska havet.

Leds av Offshore Solutions Group och levereras i samarbete med HR Wallingford, samlar TS-Flow© JIP utvecklare, hamnmyndigheter, installatörer och andra parter som arbetar i Keltiska havet kring samma mål – att hålla leverantörskedjorna i rörelse genom att frigöra utrymme på kajer och inre hamnar för montering av turbiner.

Initiativet följer det senaste tillkännagivandet från Crown Estate, som identifierade fem områden för utveckling av flytande havsvind i Keltiska havet som en del av arbetet med att hålla en uthyrningsrunda för havsbotten för 4 GW flytande vind nästa år.

Källa:

9 september 2022  14:34  CET

Fredag

USA: Koluppgången 2021 var temporär nu tappar kolet igen

Förnybar energi steg för att utgöra nästan en fjärdedel av den el som genererades i USA under andra kvartalet i år, medan kolproduktionen minskade.

”Vi är på väg i rätt riktning”, säger Joshua Rhodes, forskare på energisystem vid University of Texas i Austin.

Han har uppmärksammat hur snabbt kolet faller efter dess ökning 2021. Svaret hittills: Reträtten är snabb men inte riktigt en sprint.

Kol hade varit på en långsiktig nedgång, men visade sedan tecken på en återhämtning 2021 med en liten ökning. Året innan hade förnybar energi passerat kol för första gången, men sedan studsade kol tillbaka förra året för att återta ledningen.

Rhodes sa att kolets stora nedgång 2020 under avstängningarna av coronaviruset skapade en ovanligt låg baslinje för återhämtningen 2021, vilket kan skeva vår syn på siffrorna.

2022 återtog kol sin nedgång och föll igen efter förnybara energikällor, tack vare höga kolpriser och den fortsatta vågen av stängningar av kolkraftverk. Koleldade kraftverk genererade 190 547 gigawattimmar under andra kvartalet, en minskning med 7,1 procent från andra kvartalet 2021. (En gigawattimme är tillräckligt med el för att täcka det månatliga behovet av cirka 1 200 hus.)

Källa:

9 september 2022  13:54  CET

Fredag

Oljebolag säger att de håller på att bli gröna, men deras investeringar berättar en annan historia

De största oljebolagen är fortfarande fast i verksamheten att sälja fossila bränslen, men deras marknadsföring handlar om att bli grön.

Långt över hälften av Big Oils annonser främjar budskapet att de har anammat ren energi och utsläppsminskningar, och andra sådana ”gröna påståenden”, enligt en ny rapport från InfluenceMap, en tankesmedja baserad i London. Forskare fann att BP, Chevron, ExxonMobil, Shell och TotalEnergies spenderade uppskattningsvis 750 miljoner dollar förra året för att främja en klimatvänlig image – och rapporten kallar det ”en konservativ uppskattning.”

Men samtidigt fann rapporten att alla fem företagen var på väg att öka oljeproduktionen till 2026. Tillsammans spenderar dessa företag bara omkring en tiondel av sina investeringar på aktiviteter som de anser vara ”koldioxidsnåla”. Shell hade den största klyftan mellan sina ord och handlingar: Medan företaget hyllade sina ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen 70 procent av tiden, lade det bara 10 procent av kapitalutgifterna på investeringar med låga koldioxidutsläpp.

Källa:

9 september 2022  13:59  CET

Fredag

Goda råd till sjöfarten från männen bakom kryssningssektorns första nollutsläppsfartyg

Batteri- och vätebränslecellsteknik finns idag för att ta handelssjöfarten till nollutsläpp, den behöver bara regeringens, befraktares och några banbrytande redares hand för att få det att hända. Det är meddelandet från två män ansvariga för ett av de stora tillkännagivandena från den gigantiska SMM shipping-mässan i Hamburg denna vecka.

Splash rapporterade i går om det norska kryssningsföretaget Northern Xplorer som undertecknade en avsiktsförklaring med den portugisiska skeppsbyggaren West Sea för att bygga vad företaget säger kommer att bli världens första nollutsläppskryssningsfartyg.

Enligt avtalet skulle West Sea bygga fartyget för 250 passagerare vid sin anläggning i Viana do Costello norr om Porto, med förväntad leverans i början av kryssningssäsongen 2025/2026.

Fartygets design av Multi Maritime har ABB:s helt elektriska framdrivningssystem, inklusive batteri- och vätebränslecellsteknik som gör det möjligt för det att segla utsläppsfritt i de norska fjordarna och längre bort när det gröna skiftet slår rot.

Källa:

9 september 2022  13:54  CET

Fredag

Asiens största ekonomier ser "exponentiell tillväxt" i solkapacitet fram till 2030, genomsnittlig årlig tillväxt på 22%

Fem av Asiens största ekonomier kommer exponentiellt att öka sin solkapacitet under de kommande åren, enligt ny analys från tankesmedjan Ember.

Filippinerna, Indonesien, Indien, Kina och Japan kommer att se en genomsnittlig tillväxt på 22 % varje år detta decennium, med de snabbaste tillväxttakten i Indonesien och Filippinerna.

Trots att Indonesien har den lägsta solenergikapaciteten bland de fem asiatiska länderna med 180 MW, förväntas Indonesien öka sina installationer 25 gånger med ett mål på 4,6 GW för solcellsenergi till 2030. Energi som genereras från solcellsenergi i Indonesien är den lägsta bland G20-länderna, enligt Ember.

Målet är dock inte tillräckligt ambitiöst för landet och det kan uppnå mycket högre utbyggnadsnivåer, enligt Isabella Suarez, sydostasiatisk energianalytiker vid Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Källa:

9 september 2022  10:44  CET

Fredag

USA täpper till 10 000 gamla oljehål

En nackdel med oljeborrning är att den orsakar utsläpp även efter att oljan har slutat tas upp. Ur övergivna oljekällor kan stora mängder metan läcka ut i atmosfären. Men nu vill USA sätta stopp för det.

Amerikanska myndigheter satsar 560 miljarder på att stoppa metanutsläpp från gamla oljekällor, skriver Warp News.

Oljekällorna som täpps till har övergivits av olika anledningar. Bolaget som brukade använda dem kan ha gått i konkurs, eller valt att inte åtgärda dem.

Förutom att den metan som kan läcka ut är en mycket mer potent växthusgas än koldioxid, så kan den också börja brinna, vilket gör det angeläget att stoppa läckorna.Med miljontals satsade dollar ska USA:s regering se till att 10 000 oljekällor i 24 delstater blir åtgärdade.

Källa:

9 september 2022  10:40  CET

Fredag

Norges största pensionsfond går in i Australiens största batteriprojekt

Den Oslobaserade fondförvaltaren KLP har investerat 2 miljarder norska kronor (300 miljoner USD) i en Quinbrook investeringsfond för förnybara energikällor som vill bygga den största batterilagringsinstallationen i Australien.

KLP, Norges största pensionsfond, har 105 miljarder USD i tillgångar och planerar att investera 1 miljard USD om året i ”klimatrelaterade investeringar”, som nu står för åtta procent av den totala summan.

KPL-pengarna kommer att gå in i Quinbrook Net Zero Power Fund, som investerar i några av de största solcellsanläggningarna i USA och Storbritannien, samt Supernode-projektet nära Brisbane, som kommer att tjäna datacenter och kan bli det största batterilagringsanläggning – 2000MWh – i landet

Källa:

9 september 2022  10:33  CET

fredag 9 september

torsdag 8 september

Torsdag

Solenergi öppnar nya möjligheter för bönder

Solpaneler på åkermark blir allt populärare i Europa och Nordamerika och kan ge bönder en ny inkomstkälla.
Det är en skörd i Christian Nachtweys ekologiska trädgård söder om Köln i Tyskland. Fruktplockarna fyller lådorna med Elstar-äpplen, redo att transporteras till europeiska stormarknader.

Men Nachtweys gård skördar också från en annan källa. Många av äppelträden växer under solpaneler som producerat mycket energi i årets ovanligt soliga sommar. Samtidigt får fruktträden under de stora panelerna den nödvändiga skuggan.
– Tanken är ganska enkel. Det viktigaste är att skydda fruktträdgården och hålla produktionen uppe, utan att skära ner på åkermarkens omfattning. Dessutom fångar vi upp solenergi som genereras på samma landområde, säger Nachtwey.

Solparker med stora arealer åkermark blir allt mer populära i Europa och Nordamerika, eftersom bönder försöker få jorden att slänga så mycket som möjligt. Solenergi är en välkommen ny inkomstkälla.

Källa:

8 september 2022  15:09  CET

Torsdag

Kalifornien låser äntligen upp samhällets solenergi för massorna

Ett nyligen antaget lagförslag kommer att öppna upp gemenskapssolabonnemang för människor som inte kan sätta paneler på sina tak – och leverera ren kraft när nätet behöver det som mest.
Kalifornien leder landet med solenergiinstallationer på taket. Men det har aldrig lyckats skapa en livskraftig gemenskapssolmarknad för människor som inte kan sätta paneler på sina egna tak. Det har varit en iögonfallande förbiseende i en stat där medianpriserna för hus i större städer har skjutit i höjden över 1 miljon dollar, vilket gör att husägandet är utom räckhåll för miljontals invånare.

Men ett lagstiftande genombrott på sensommaren kan släppa lös gemenskapssolenergi över hela landet under de närmaste åren. AB 2316 antog den lagstiftande församlingen med bred majoritet förra veckan med brett stöd från intressegrupper – inte bara solcellsutvecklare, utan miljörättsorganisationer, konsumentförespråkare, husbyggnadsindustrin och allmännyttiga arbetare.

Källa:

8 september 2022  14:57  CET

Torsdag

Kommunerna som säger ja till vindkraft

När de flesta av landets kommuner säger nej till vindkraft finns det ett fåtal som vågar trotsa folkopinionen och tillåter nya etableringar. I Piteå skickar kommunstyrelsens ordförande en passning söderöver.
– Kärnkraften är inget realistiskt alternativ, ni måste tillåta mer vindkraft.

För att möta ökad efterfrågan på energi planeras det för 4 185 nya vindkraftverk de kommande 20 åren. Redan i dag svarar vindkraften för nästan en femtedel av vårt elbehov, vattenkraften för nästan hälften, kärnkraften för en tredjedel och därefter biobränsle, kol, olja och solenergi.

Vindkraftverken anses vara en av de viktigaste energikällorna i kampen för att minska koldioxidutsläppen, men det finns också ett ökande motstånd mot vindkraft. Motståndarna säger sig främst oroa sig för påverkan från ljud och ljus men också för att landskapet förändras och förstörs.

Källa:

8 september 2022  14:52  CET

Torsdag

Olje- och gasprospektering sjunker till rekordnivåer i världen

Olje- och gasprospektering förväntas minska i år med licensierade block och total areal nära rekordlåga nivåer när sektorn kämpar för att återhämta sig från effekterna av covid-pandemin och den resulterande oljemarknadskraschen, en ny analys från energiunderrättelseföretaget Rystad föreslår.

Till och med augusti i år hade endast 21 leasingrundor genomförts globalt, vilket motsvarar hälften av de 42 uthyrningsrundorna som hölls under de första åtta månaderna 2021. I år förväntas de globala leasingrundorna uppgå till totalt 44, 14 färre än 2021 och lägsta nivån sedan 2000.

Rystad noterade att de globala utgifterna för prospektering har minskat under de senaste åren eftersom olje- och gasbolag försöker begränsa riskerna genom att fokusera på kärnproducerande tillgångar och regioner med garanterad produktion, i syfte att effektivisera verksamheten och bygga en mer motståndskraftig verksamhet inför osäkerheten på marknaden. hot om en lågkonjunktur.

Källa:

8 september 2022  14:49  CET

Torsdag

Gemenskapens energi för att bekämpa energifattigdom

Gemenskapens energi avser leverans av samhällsledda system för förnybar energi som antingen ägs helt av samhällen eller drivs i partnerskap med kommersiella eller offentliga partner.

Även om sådana initiativ kan göra vinster, är det inte deras huvudsakliga mål. Istället för vinstsökande och konkurrens styrs ett samhällsenergiinitiativ av principer för samarbete, demokratiskt ägande och styrning och strävar efter att ge miljömässiga, ekonomiska eller sociala fördelar till sina medlemmar, aktieägare eller lokala områden. ”Det handlar inte bara om väderkvarnar och solpaneler utan om att stärka människor och skapa starkare och mer motståndskraftiga samhällen”, säger Heleen Schockaert, projektledare för energifattigdom på REScoop.eu, den europeiska federationen för medborgarenergikooperativ.

Energigemenskaper finns i många former och storlekar. De kan ta upp en rad olika aktiviteter, från att generera el från vind, sol, biomassa och små vattenkrafter, till att tillhandahålla värme, distribution, flexibilitet, egenkonsumtion, lagring, transport och mobilitetstjänster, samt att underlätta energibesparingar och kamp. energifattigdom.

Källa:

8 september 2022  14:38  CET

Torsdag

Norwegian Crystals skalar upp sin kiseltillverkning efter att investeringar säkrats

Kiseltillverkaren Norwegian Crystals planerar en femfaldig ökning av produktionen efter att ha säkrat en investering från EIT InnoEnergy.

Med tillstånd på plats för att tillverka kiselprodukter i norra Norge har Norwegian Crystals redan avtal om uttag och leverans.

Investeringen kommer veckor efter att företaget säkrade ett leveransavtal med kiselskivor med heterojunction cell- och modultillverkaren Meyer Burger.

Norwegian Crystals har ett koldioxidavtryck som är en tredjedel av de som tillverkas i Asien, på grund av närheten till förnybara energikällor för produktion och minskade utsläpp relaterade till logistik, enligt EIT InnoEnergy.

Källa:

8 september 2022  14:22  CET

Torsdag

Batteritillverkare och framdrivningsspecialist går samman för att elektrifiera sjöfarten

Den kanadensiska batteritillverkaren Shift Clean Energy (Shift) har gått samman med den norska framdrivningssystemutvecklaren STADT i ett försök att elektrifiera global sjöfart.

Brent Perry, VD på Shift kommenterade, ”Sådana partnerskap är viktiga för att minska koldioxidutsläppen i sjötransportindustrin.”

Hallvard Slettevoll, VD på STADT, tillade: ”Vi är extatiska över att ha bildat detta partnerskap med Shift, som pionjärer inom våra egna områden kommer våra kompletterande teknologier att driva på elektrifieringen av sjöfartsindustrin.”

Shift är en leverantör av rena energilösningar till den marina marknaden och utanför och ansvarar för några av de första elektrifierade fartygen på marknaden, inklusive den första elektriska färjan i södra Europa i Aveiro, Portugal, och ett pilotprogram för att elektrifiera hamnfartyg i Singapore.

Källa:

8 september 2022  13:37  CET

Torsdag

Med hjälp av solceller tas fukt direkt från luften med en luftelektrolysmodul och vätgas tillverkas

Forskare i Australien har utvecklat ett nytt sätt att producera väte med hjälp av vatten från atmosfären. De hävdar att deras nya modul kan säkerställa stabil prestanda och tillhandahålla grönt väte för avlägsna områden.
Ett schematiskt diagram av DAE-modulen med en vattenuppsamlingsenhet gjord av poröst medium indränkt med den hygroskopiska jonlösningen.

Forskare från University of Melbourne och University of Manchester har designat en direkt luftelektrolysmodul (DAE) för att producera väte för applikationer i avlägsna områden.

Enheten använder fukt i luften för att direkt generera väte via elektrolys, utan tillförsel av flytande vatten. Modulen består av en vattenuppsamlingsenhet i mitten och elektroder på båda sidor parade med gasuppsamlare.

Källa:

8 september 2022  11:12  CET

Torsdag

Australien: NSW blir den första delstaten att behandla koldioxid som förorenande för att säkerställa att industrier minskar utsläppen

New South Wales blir den första staten i Australien som börjar behandla koldioxid och andra växthusgaser som föroreningar, vilket så småningom kommer att kräva att förorenare utvecklar planer för att minska utsläppen.

NSW Environment Protection Authority (EPA) lanserade på torsdagen en åtta veckor lång samrådsperiod för sitt utkast till klimatförändringspolicy och tillhörande handlingsplan. Det är det första steget att kräva att förorenare är på väg mot nettonollutsläpp till 2050.

”Den stora frågan här är att en australisk regering går för att heltäckande täcka [koldioxid] och motsvarande utsläpp som en förorening,” sade den nya EPA-chefen, Tony Chappel.

Mount Pleasant termiska kol öppna gruvan, nära staden Muswellbrook, Upper Hunter Valley, NSW, Australien.
Utbyggnad av kolgruva godkänd för Hunter-regionen skulle orsaka nästan 1 miljard ton utsläpp

Källa:

8 september 2022  11:21  CET

Torsdag

USA: Det var inte bara oljebolag som spred klimatförnekelse

Studien, som publicerades den här månaden i Environmental Research Letters, avslöjar den halvsekelbåge som tog elbolag från att uppmuntra landets främsta klimatforskare på 1960-talet till att fördöma vikten av deras forskning på 1990-talet till att motvilligt göra ansträngningar för att koldioxidutlösa sina egna nät. på 2010-talet.

I efterdyningarna av inflationsreduktionslagen, landets första heltäckande klimatlag, kan mycket av detta verka som akademisk historia. Men kraftbolagens arv av förnekelse, tvivel och tjafs fortsätter att hålla tillbaka landets energiomställning, berättade Leah Stokes, en författare till studien och en statsvetare vid UC Santa Barbara. Många företag driver fortfarande skadliga, skuldtyngda kolanläggningar idag på grund av de beslut som de tog för decennier sedan.

Ändå är verktyg fortfarande avgörande för att bekämpa klimatförändringarna. I många scenarier där USA har en koldioxidfri ekonomi spelar kraftverk en större roll, de genererar, distribuerar och överför mycket mer el än vad de gör idag.

Källa:

8 september 2022  11:12  CET

torsdag 8 september

onsdag 7 september

Onsdag

Finland: Kimitoöns kommun ska få en solpark – 3 600 solpaneler byggs på åkerområde

Eldistributionsbolaget Caruna och Ruda Solpark Ab har kommit överens om att ansluta solparken till Carunas elnät i Kimitoöns kommun. Det här framkommer i ett pressmeddelande av Caruna.

Solpanelerna, sammanlagt 3 600 stycken, byggs på ett åkerområde där det också finns betande får. Solparken placeras så att djuren inte kommer åt att fälla solpanelerna eller på annat sätt skada sig på dem.

I framtiden är det meningen att solkraftverket ska producera 1,98 megawatt el på toppeffekt, och att elen kan säljas till samarbetspartnern Carunas nät.

Solparken är enligt Carunas pressmeddelande ett konkret bevis på att elproduktionssätten håller på att förändras. Enligt företagarna bakom solparken förhåller sig också Kimitoöns kommun positivt till projektet.

Solparken ska anslutas till Carunas elnät våren 2023, och från och med då är det också meningen att solkraftverket ska tas i bruk.

För tillfället finns det 282 solkraftverk på Kimitoön. Deras sammanlagda effekt är 2 megawatt.

Källa:

7 september 2022  15:50  CET

Onsdag

Tyska RWEs bud som var ett noll-subvention-bud vann Tyska statens upphandling - Vattenfall förväntas medverka

RWE Renewables Offshore HoldCo Four GmbH har vunnit anbudet att utveckla en 980 MW havsbaserad vindkraftspark i N-7.2-zonen i tyska Nordsjön.

RWE föreslog att bygga en vindkraftspark till havs i N-7.2-området utan statliga subventioner.

”Nollcentbudet bekräftar ytterligare attraktionskraften hos investeringar i vindkraft till havs i Tyskland. Det visar att företag antar att de kan marknadsföra vindkraft lönsamt, säger Klaus Müller, ordförande för Tysklands federala nätverksbyrå.

Det svenska energibolaget Vattenfall, som deltog i denna upphandling, innehar inträdesrättigheterna för zonen N-7.2. Inträdesrättigheterna tilldelades företag vars projekt inte hade klarat av de andra övergångsupphandlingarna i tidigare auktioner.

Källa:

7 september 2022  16:02  CET

Onsdag

Polen kan bli den största aktören inom Offshore Wind i Östersjön

PGE Polska Grupa Energetycznas mål är att ha minst 6,5 GW vindkraftskapacitet till havs i Östersjön till 2040. De första projekten kommer online inom de närmaste åren.
Offshoreprojekten är ett av PGE:s nyckelsteg mot klimatneutralitet, och PGE hoppas bli ledande inom havsvind i Polen. Här svarar Wojciech Dąbrowski, PGE:s styrelseordförande, på frågor för att förklara deras strategi och hur den passar in i Polens och Europas ambitiösa planer.
EG uppskattar att potentialen för havsvind över Östersjön är cirka 90 GW, varav en tredjedel ligger vid den polska kusten. Så Polen kan vara en stor aktör i Europa, och PGE förväntar sig att dess projekt kommer att hjälpa till att utveckla Polens egen vindkraftssektor.

Fråga: I sin ”Energipolitik till 2040” planerar Polen att senast 2030 utveckla vindkraftsparker med en total kapacitet på 5,9 GW. Hur passar PGE:s strategi och koncernens investeringspolicy in i dessa mål?

Svar: För närvarande fokuserar vi på våra tre havsbaserade vindkraftsprojekt i Östersjön. Till 2030 kommer Baltica 2- och Baltica 3-parkerna att byggas – båda projekten är en del av Balticas vindkraftspark till havs, med cirka 2,5 GW total kapacitet. Detta är ett gemensamt projekt mellan PGE och vår danska partner, Ørsted.

Källa:

7 september 2022  15:50  CET

Onsdag

Stanford: Att byta till förnybar energi i världen kommer att kosta 62 biljoner dollar, och återbetalningen skulle ta bara sex år

Mark Jacobson och hans kollegor vid Stanford University har publicerat en ny studie i tidskriften Energy & Environmental Science som hävdar att 145 av världens nationer kan byta till 100% förnybar energi om några år med hjälp av förnybar energiteknik som finns tillgänglig idag. De rekommenderar världen att ställa om till 2035, men under inga omständigheter senare än 2050. Deras mål är att 80 procent ska driva förnybar energi år 2030.

Forskarna tittade på land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, solvärme, geotermisk el och värme, vattenkraft och små mängder tidvatten- och vågel. Batterier var den vanligaste ellagringslösningen, och teamet fann att inga batterier med mer än fyra timmars lagring var nödvändiga.

– Vi behöver inte mirakelteknik för att lösa de här problemen. Genom att elektrifiera alla energisektorer; Producera el från rena, förnybara källor. skapa värme, kyla och väte från sådan el; lagring av el, värme, kyla och väte; expanderande överföring; och förskjuta tiden för viss elanvändning kan vi skapa säker, billig och pålitlig energi överallt, säger Jacobson. Han är en stark anhängare av Green New Deal.

Källa:

7 september 2022  15:29  CET

Onsdag

Elbilarnas kylvätska har potential att göra bilar grönare

Jämfört med ICE uppskattar McKinsey & Co att elfordon (EV) använder upp till 300 % mindre vätskor under sin livslängd. Detta beror på att EV-drivlinor saknar de komplexa rörliga delarna av ICE. Därför, även om den fortfarande behöver kylvätska och drivlinsvätskor, kräver den förra inte mängden eller mångfalden av den senare. Den ökande populariteten för elbilar kan omedelbart kompensera fordonsvätskors påverkan genom att minska volymen.

När det gäller EV-vätskor är kylvätskan för fordonets batteri utan tvekan den viktigaste.

Marvin Strüfing, försäljningsdirektör på UPM Biochemicals (UPM), säger till Automotive World att hans företag har utvecklat en glykolprodukt – BioPura – från hållbart certifierat bokträ. UPM, som är en global ledare inom träbaserade förnybara kemikalier, har varit på uppdrag att påskynda förändringar inom industrisektorn i över ett sekel:

”Vi är nu en Tier 2-leverantör till fordonsindustrin, och BioPura är redan känd för leveransen. kedja av flera ledande europeiska biltillverkare.” Bio-MEG som UPM har utvecklat står för cirka 95 % av det råmaterial som behövs för tillverkning av EV-kylmedelskoncentrat, vilket Strüfing kallar ”starten på en helt ny kategori av hållbara kemikalier.”

Källa:

7 september 2022  15:16  CET

Onsdag

Finansieringen av fossila bränslen överträffar utgifterna för ren luft runt om i världen

Afrikanska regeringar har spenderat mer pengar på fossilbränsleprojekt under de senaste sex åren än på initiativ för ren luft, säger Clean Air Fund.

I sin senaste rapport om State of Global Air Quality Funding 2022 påpekar det filantropiska initiativet Clean Air Fund (CAF) att mellan 2015 och 2021 gav regeringar mindre än 1 % av sin biståndsbudget till projekt som tar itu med luftföroreningar utomhus runt om i världen. Samtidigt pumpade de in fyra gånger så mycket pengar till projekt som förlänger användningen av fossila bränslen.

Förbränning av fossila bränslen, den främsta drivkraften bakom klimatförändringarna, står för två tredjedelar av människans exponering för luftföroreningar utomhus, vilket dödar cirka 4,5 miljoner människor årligen. IPCC-rapporten 2022 om klimatbegränsning visar att det ekonomiska värdet av hälsofördelar från att förbättra luftkvaliteten vida skulle överstiga kostnaderna för att uppfylla Parisavtalets mål.

Källa:

7 september 2022  15:05  CET

Onsdag

Holländska Healix tillverkar nya råvaror av plast som kommer från den maritima sektorn

Varje år hamnar tusentals kilo fisknät i havet. Marcel Alberts, grundaren av Healix, baserad i den holländska staden Maastricht, är fast besluten att befria haven från fiskenät. Tillsammans med andra företag vill han bevara det maritima livet genom att ta upp fiskenät ur vattnet och förvandla dem till polymerråvara.
På grund av sin bakgrund på DSM kunde han snabbt bygga upp sin kundbas. I denna del av dagens start-up pratar han med oss ​​om hur Healix kommer att uppnå detta.

Kan du kort berätta hur du gick från DSM till Healix?
”Jag gjorde min examenspraktik i Technical Management Sciences på DSM. Efter min praktik slutade jag att stanna kvar på DSM och göra marknadsföringsförsäljning i många år.

Jag skötte försäljningssidan av Dyneema, en av de starkaste fibrerna i världen, som även används för att göra skottsäkra västar. Efter att ha arbetat med stort nöje på DSM startade jag ett eget företag där vi applicerade fibrer med beläggning. Vi hade utvecklat en speciell teknik för detta, som gav fibrerna en annan färg och dessutom förbättrade fibrernas egenskaper.

Källa:

7 september 2022  13:39  CET

Onsdag

Linköping får hög effekt i stabila perovskitceller

En ny metod att dopa laddningstransportlagret kan göra det möjligt att tillverka perovskitceller som är både stabila och ger hög effekt. Det hoppas en grupp forskare på Linköpings universitet. De har fått en artikel kring tekniken publicerad i tidskriften Science.

Solcellsforskningen på Linköpings har tagit ett ”stort steg närmre stabila högeffektiva perovskit-solceller”, enligt ett pressmeddelande.

Den utmaning som forskarna tacklat är att skapa perovskitsolceller som är både effektiva och stabila. Idag får du välja det ena eller det andra, eftersom de snabbt sönderfaller om de ger hög effekt.

– Vi har lyckats eliminera den trade-off som hindrat utvecklingen genom att använda oss av en ny metod att dopa Spiro-OMeTAD. Det gör det möjligt för oss att uppnå både hög effekt och god stabilitet, säger Tiankai Zhang, medlem i forskargruppen.

Källa:

7 september 2022  11:01  CET

Onsdag

Dubais solenergipark lägger till ytterligare 900 MW kapacitet

Verksamheten i Dubai som utvecklar världens största solpark på en plats har avslöjat att nästa fas av fältet på 5 GW kommer att ha en produktionskapacitet på 900 MW.

Det lokala energiföretaget DEWA sa denna vecka att det hade fått anbud från fyra internationella företag som sökte konsultkontraktet för den sjätte fasen av Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park. Projektet är tänkt att ha 5 GW solenergi och koncentrerad solenergi (CSP) kapacitet vid färdigställande 2030.

Tillkännagivandet från DEWA, som gjordes på företagets webbplats, sa inte om nästa fas av projektet skulle bestå av solpaneler, CSP eller en blandning av de två. Inga ytterligare detaljer för fas sex specificerades.

Källa:

7 september 2022  10:46  CET

Onsdag

Att förvandla koldioxid till värdefulla produkter

Koldioxid (CO2) är en stor bidragande orsak till klimatförändringen och en betydande produkt av många mänskliga aktiviteter, särskilt industriell tillverkning.

Ett stort mål inom energiområdet har varit att kemiskt omvandla utsläppt CO2 till värdefulla kemikalier eller bränslen. Men även om CO2 är tillgängligt i överflöd, har det ännu inte använts i stor utsträckning för att generera förädlade produkter.

Varför inte? Anledningen är att CO2-molekyler är mycket stabila och därför inte benägna att kemiskt omvandlas till en annan form.

Forskare har sökt material och enhetsdesigner som kan hjälpa till att stimulera den konverteringen, men ingenting har fungerat tillräckligt bra för att ge ett effektivt och kostnadseffektivt system.

För två år sedan beslutade Ariel Furst, Raymond (1921) och Helen St. Laurent karriärutvecklingsprofessor i kemiteknik vid MIT, att försöka använda något annat – ett material som får mer uppmärksamhet i diskussioner om biologi än om kemiteknik. Redan nu tyder resultat från arbete i hennes labb på att hennes ovanliga tillvägagångssätt lönar sig.

Källa:

7 september 2022  10:37  CET

onsdag 7 september

tisdag 6 september

Tisdag

Människor går samman för att skapa sin egen el från förnybara källor

Europas snabba övergång till en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp kommer inte att ske utan engagemang och engagemang från medborgare som producerar och konsumerar energi lokalt, säger experter – och över hela kontinenten finns det tecken på att det händer.

En sommar av skogsbränder, torka och rekordvärmeböljor på grund av klimatnedbrytning har kombinerat med skyhöga gas- och elpriser, efter Rysslands invasion av Ukraina, för att injicera en ny brådska i bytet till alternativa, förnybara källor.

Från solpaneler i Nederländerna till biomassabrännare i Spanien, samhällen över hela Europa tillverkar, konsumerar och säljer sin egen energi i allt högre grad, en trend som EU ser som avgörande om blocket ska nå sina klimatmål.

Enligt de senaste uppgifterna är 2 miljoner européer nu involverade i 7 000 lokala energisamhällen över hela kontinenten, och antalet har ökat snabbt sedan EU-direktiv som främjar ren energi och energigemenskaper infördes 2018 och 2019.

De kommer att vara nyckeln till Europas gröna omställning eftersom, eftersom värmepumpar ersätter gaspannor och elfordon ersätter förbränningsmotorer, kommer starkt centraliserade elproduktions- och distributionssystem – kraftverk och nät – helt enkelt inte att kunna hantera den enorma ökningen av efterfrågan. .

Källa:

6 september 2022  12:11  CET

Tisdag

Sand kommer värma innevånarna i Kankaanpää i vinter

Invånarna i Kankaanpää, västra Finland, behöver inte bry sig lika mycket om hur de ska värma upp sina hus den kommande vintern som många andra i Europa. Ett hundratal finländska hem, några kontor och den kommunala simbassängen i stan har nu säkrat en värmekälla året runt tack vare en genial uppfinning: ett sandbatteri.

Uppvärmning är viktigt i Kankaanpää, med cirka 11.200 invånare, eftersom medeltemperaturen från december till mars månad är under 0 och det kan bli så kallt som -23 grader.

”Idén är att med producera värme som man fått via ren energi från sol och vind. Värmen lagras i sand. Sand är billigt och tillgången är stor”, säger Markku Ylönen från företaget Polar Night Energy som ligger bakom idén.

Källa:

6 september 2022  12:03  CET

Tisdag

Danska cementföretaget Aalborg Portland börjar med CO2 avskiljning

Den danska cementproducenten Aalborg Portland etablerar nu sin första anläggning för avskiljning av CO2 (CCS) i produktionen i Aalborg. Pilotanläggningen är första steget på vägen mot att etablera en fullskalig anläggning.

Aalborg Portland arbetar mot 2030 för att minska sina CO2-utsläpp med 1,6 miljoner ton.
Cementkoncernen har satt ett tak för CO2-utsläpp på 600 000 ton år 2030, oavsett aktivitetsnivå, och det motsvarar en minskning med 73 procent av dagens utsläpp.

– Vår värld, som vi känner den idag, är till stor del byggd av cement. Det är en oumbärlig del av byggnader, infrastruktur etc, och det finns inget som tyder på att det kommer att förändras nämnvärt under 2000-talet.

Det finns därför ett behov av att utveckla nya och mer miljövänliga cement och att använda alternativa energiformer. Vi började den här resan för flera år sedan, och vi har redan kommit långt, förklarar vd Søren Holm Christensen från Aalborg Portland A/S i ett pressmeddelande och fortsätter:

Källa:

6 september 2022  11:40  CET

Tisdag

Ryssland har tjänat 158 miljarder dollar på energiexport sedan det invaderade Ukraina

Av de 158 miljarder euro (157,6 miljarder dollar) i energiexport som Ryssland har tjänat under de senaste sex månaderna har över hälften av den finansierats av EU, enligt en rapport som släpptes på tisdagen av en finskbaserad tankesmedja.

Tankesmedjans uppgifter visar att EU var den största importören av ryska fossila bränslen sedan invasionen, och stod för över 85 miljarder euro under den perioden. Organisationen uppskattar Kinas bidrag till knappt 35 miljarder euro och Turkiets till nästan 11 miljarder euro.

”Exporten av fossila bränslen har bidragit med cirka 43 miljarder euro till Rysslands federala budget sedan invasionens början, och hjälpt till att finansiera krigsförbrytelser i Ukraina”, sa Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

CREA, som håller en löpande ticker på pengar som EU betalar för rysk energi, kräver effektivare sanktioner och noterar att Moskvas ”nuvarande intäkter ligger långt över tidigare års nivå, trots minskningarna i årets exportvolymer”.

Källa:

6 september 2022  11:29  CET

Tisdag

E.ON lanserar en energieffektiviseringskampanj

E.ON lanserar energirenovering som en tjänst till sina privatkunder, i samarbete med hemenergispecialisterna Hemma och Klimatfastigheter.

Tjänsten är avsedd för enfamiljshus, varav cirka 80 % av de 2 miljoner som finns är äldre än 35 år och i behov av energieffektiviseringar.

E.ON, den största distributionsnätsoperatören efter antal kunder, uppskattar att energirenovering i Sverige har potential att spara upp till 11TWh el, där majoriteten av husägarna kan minska sin energianvändning med upp till en tredjedel med energi effektivitetsförbättringar.

David Sätterman, chef för E.ON:s solcellsverksamhet i Sverige, säger att fokus ligger på åtgärder som minskar kundens kostnader samtidigt som huset blir mer hållbart.

Källa:

6 september 2022  11:20  CET

Tisdag

Fransk laddare talar Ikeas protokoll

En ny elbilsladdare i Schneiders familj EV Link går att styra via protokollet Matter, det smarta hemprotokoll som tagits fram med svenska möbeljätten Ikeas välsignelse.

Det är lite av en smygpremiär för protokollet Matter, som ska släppas någon gång innan årets slut. Schneider har visat upp laddaren under konsumentelektronikmässan IFA, som avslutas i Berlin idag.

Schneider är en av initiativtagarna bakom protokollet, tillsammans med bland annat Zigbee Alliance, Apple, Samsung, Huawei och Google. Detta smartahemsprotkoll, tidigare känt som Chip, har även svenska möbeljätten Ikea som central medlem.

Schneiders laddare kan rapportera strömförbrukning i realtid och programmeras att göra laddning ”nu”, ”grönt”, ”billigt” eller ”enligt schema”.

Källa:

6 september 2022  11:16  CET

Tisdag

Snabbare tillstånd skulle kunna ge ytterligare 1TW sol och vind på tre år

Nästan 1TW av underutvecklad sol- och vindproduktion globalt skulle kunna byggas under de kommande tre åren om tillståndet påskyndas genom öppna ansökningsförfaranden och en rad snabba åtgärder.

Det är enligt Global Solar Council (GSC) och Global Wind Energy Council (GWEC), som har efterlyst robusta investeringssignaler och snabbare tillstånd för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi för att tackla energi- och klimatkriserna.

Branschorganisationerna sa i ett gemensamt uttalande att de flesta av de nästan 1TW projekt som snabbt kan byggas under de kommande tre åren under snabba åtgärder finns i G20-ekonomier, med 100 – 200 GW i vart och ett av USA, Kina, Indien och Australien.

Länder med utvecklingspipelines på mer än 10 GW inkluderar Brasilien, Storbritannien, Kanada, Mexiko, Spanien, Sydkorea, Filippinerna, Japan, Frankrike, Sverige, Polen, Vietnam och Tyskland.

Källa:

6 september 2022  11:13  CET

Tisdag

MIT-rapport: icke-tekniska hinder för energilagring och hur industrin tar sig runt dem

Höga kostnader och materialtillgänglighet är de främsta icke-tekniska hindren för utbyggnad av energilagring i den skala som behövs, enligt en ny rapport från MIT.

Rapporten, ”Batteriinstallation i USA möter icke-tekniska hinder”, undersökte varför detta är och vilka åtgärder som kan och tas av industrin för att mildra dem och säkerställa att tillräckligt med energilagringstillgångar används.

Till skillnad från andra batterimarknader som konsumentelektronik eller elbilar kräver applikationer i nätskala mycket lägre kostnadslösningar för att konkurrera med befintliga tillgångar som genererar fossila bränslen, skrev författaren Kara E. Rodby.

Även om litiumjonbattericeller har sjunkit tillräckligt mycket i kostnad under de senaste tre decennierna för att vara lönsamma för sådana applikationer, måste nya batteriteknologier som vanadin redoxflödesbatterier (VFRB) eller metallluftbatterier (MAB) användas i större antal för att uppnå långsiktiga utbyggnadsmål.

Källa:

6 september 2022  11:01  CET

Tisdag

Det tredje tyska energipaketet introducerar kraftprisbroms, oväntade skatter och fryser CO2-priset

Med sitt tredje energikostnadspaket sedan starten av Rysslands krig mot Ukraina hoppas den tyska regeringen kunna lindra oron över skyhöga priser på värme och el under den kommande vintern.

Det stora paketet värt cirka 65 miljarder euro inkluderar engångsbetalningar till hushållen, en prisbroms för el, att skjuta upp den planerade höjningen av det nationella CO2-priset och förslag på en rikstäckande biljett till kollektivtrafiken med reducerat pris. Medan regeringsmedlemmar säger att det är viktigt att stödja fattigare medlemmar av samhället i krisen, men företag klagar på att paketet inte innehåller tillräckligt med åtgärder för att säkra ekonomisk stabilitet och jobb som är i fara på grund av höga energikostnader.

Energibranschen varnade för att en skatt på oväntade vinster som genererades under krisen kan hämma välbehövliga investeringar i infrastruktur för ren energi.

Efter veckor av förhandlingar har den tyska regeringskoalitionen kommit överens om ett tredje ekonomiskt lättnadspaket för hushåll och företag som kämpar med snabb inflation driven av Europas energiförsörjningskris.

Källa:

6 september 2022  10:22  CET

Tisdag

Australien: I New South Wales satsar man på pumpkraft som lagringsmetod

Delstatsregeringen i New South Wales, Australien, har aviserat finansiering för fem pumpade vattenkraftsystem spridda över staten, eftersom den ser ut att leverera storskalig energilagring och stärkande kapacitet.

Regeringen i New South Wales (NSW) har aviserat ett finansieringspaket på 44,8 miljoner AUD (29,9 miljoner USD) för fem pumpade vattenkraftprojekt med en sammanlagd kapacitet på nästan 1,75 GW och 60 timmars lagring. Det syftar till att påskynda utvecklingen av långvarig lagring för att hjälpa till att hantera den förväntade nedläggningen av koleldade kraftverk under de kommande åren.

Delstatsregeringen sa att finansieringsavtal redan finns på plats med utvecklare av vattenkraftsprojekt i regionerna New England, Hunter Valley, Central Tablelands, Southern Highlands och South Coast med medel för att täcka privata investeringshinder och förskottskostnader. NSWs kassör och energiminister Matt Kean sa att finansieringen kommer att gå till förinvesteringsaktiviteter, inklusive förstudier och utveckling av affärscase för projekten.

Källa:

6 september 2022  10:13  CET

tisdag 6 september

måndag 5 september

Måndag

Rekordtillväxt väntar alternativa energikällor

I spåren av årets värmebölja i Europa och Rysslands energikrig väntar en kraftig tillväxt i alternativa energikällor då klimatfrågorna fått allt större utrymme i media. Och det är inte så konstigt.

Värmerekorden har duggat tätt och hittills har en yta dubbelt så stor som Luxemburg eldhärjats. Det är den näst största arealen någonsin. Och då har Europa bara kommit halvvägs in i brandsäsongen.

I resten av världen har väderproblemen varit likartade. Samtidigt har Kina, som ett resultat av konflikten med USA om Taiwan, avbrutit samarbetet på miljöområdet.

Det är olyckligt. Kina är som bekant den största utsläpparen av koldioxid i världen. Den här utvecklingen har satt press på regeringarna världen över att agera. Den största satsningen, i absoluta tal, skedde i USA som nyligen klubbade igenom ett miljöpaket på nästan 5 000 miljarder kronor som skall satsas i nya energikällor..

Flera andra länder har gjort liknande utfästelser, om än inte lika stora. Tyskland avsatte till exempel 35 miljarder kronor till förnyelsebara energikällor.

Källa:

5 september 2022  14:01  CET

Måndag

Sverige och Norge vill intensifiera elsamarbetet i Norden

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Norges olje- och energiminister Terje Aasland träffades idag för att diskutera de stora utmaningarna på elmarknaden med höga och kraftigt varierande priser. De bägge statsråden diskuterade också ett intensifierat elsamarbete i form av en ”task force” för att tillsammans få ned elpriserna i Norden.

– Regeringen initierar tillsammans med den norska regeringen en ”task force” för de nordiska länderna kring utveckling av marknadsmodellen. Sverige och Norge går samman för att säkra säker tillgång av el och låga priser i Norden. Vi vill hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Under rådande omständigheter där hela Europa är drabbat av extremt höga priser på energi är det viktigare än någonsin att hitta lösningar och modeller som säkerställer en fungerande elmarknad som kan ge lägre elpriser för hushåll och företag och därmed ekonomisk tillväxt.

Källa:

5 september 2022  13:50  CET

Måndag

G20-länderna kan inte enas om klimatmål - flera vill backa sina åtaganden

Energi- och klimatministrar från några av världens största ekonomier har misslyckats med att enas om gemensamma texter vid G20-möten på Bali, Indonesien. Med två månader till Cop27-toppmötet, har värd Egypten varnat för att ”backtracka” på klimatåtaganden.

Utkast till texter som har setts av Climate Home News visar att G20-ministrar krockade om språket om Rysslands krig mot Ukraina, klimatfinansiering och om en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 eller 2 C bör vara världens klimatmål.

Efter att samtalen bröts varnade Cop26-presidenten Alok Sharma och den tillträdande Cop27-presidenten Sameh Shoukry båda för att länder backar mot klimatlöften.

Egyptens utrikesminister Shoukry sa: ”G20-medlemmar bör spela en ledande roll för att säkerställa att de utmaningar som skapas av den nuvarande globala situationen inte fungerar som en förevändning eller motivering för den fortsatta förseningen i uppfyllandet av klimatlöften eller att gå tillbaka till surt förvärvade vinster i den globala kampen mot klimatförändringar.”

Källa:

5 september 2022  12:57  CET

Måndag

Sunnova siktar på att utveckla "första i sitt slag" sol- och lagrings "mikro-utility" i Kalifornien

Den amerikanska solcellsinstallatören Sunnova har ansökt till California Public Utilities Commission (CPUC) för att utveckla en ”först i sitt slag” solenergi- och lagringsfokuserad ”mikro-utility” i delstaten.

SCMC kommer att utveckla ”självförsörjande mikroverktyg” genom att utrusta samhällen med solenergi och lagring som kommer att ge kunderna moderna energitjänster och infrastruktur, vilket gör det möjligt för dem att få tillgång till fördelarna med ren energi samtidigt som de minskar beroendet av fossila bränslen och regionens nätsystem.

Dotterbolaget kommer att fokusera på nybyggda bostäder, vilket gör att det kan arbeta med utvecklare för att designa och implementera distribuerade solcellsdrivna mikronät. De nya samhällsklustren kommer att kallas ”Sunnova Adaptive Communities”.

Dessa ”anpassade samhällen” kommer att ge konsumenterna möjligheten att producera, dela och leverera kraft som genereras från lokala förnybara resurser samtidigt som trycket på statens överförings- och distributionssystem minskar.

Källa:

5 september 2022  12:46  CET

Måndag

Copenhagen Energy planerar ytterligare en 3GW vindkraftspark till havs i västra Australien

Copenhagen Energy funderar på att bygga ytterligare en vindkraftpark i gigawatt-skala utanför västra Australiens kust, med potentiell byggstart 2029, beroende på godkännandeprocessen.

Den danska utvecklaren har lämnat in projektdetaljer till departementet för klimatförändringar, energi, miljö och vatten för en första bedömning.

Projektet, som heter Samphire havsvindkraftspark, är Copenhagen Energys tredje förslag i Australien. Vindkraftsparken skulle installeras norr om Perth och bestå av upp till 200 turbiner och sex transformatorstationsplattformar.

Utvecklaren sa att turbiner skulle byggas inom ett område på upp till 700 kvadratkilometer, mellan 10 km och 44 km utanför Lancelin och Two Rocks. I likhet med sina två tidigare projektförslag, kallade Midwest och Leeuwin, skulle den nya vindkraftsparken till havs leverera 3 GW förnybar el, tillräckligt för att driva cirka 3 miljoner hem och företag.

Källa:

5 september 2022  12:42  CET

Måndag

Europeiska ledare lovar ekonomisk lättnad i elkaoset

Europeiska regeringar tävlar för att mildra slaget av skyhöga kostnader och en allt djupare energikris som utlösts av kriget i Ukraina. E.U. energiministrar har planerat ett krismöte denna vecka, och tre olika länder tillkännagav hjälpåtgärder i går. Europa arbetar för att drastiskt minska sina inköp av rysk olja och gas.

Två dagar efter att Gazprom, den ryska energijätten, stoppade gasflödet genom Nord Stream 1-rörledningen utlovade den tyska regeringen 65 miljarder dollar i hjälpåtgärder. Sverige kommer att erbjuda 23 miljarder dollar för att hjälpa energiföretag fram till mars. Och Frankrike har påbörjat sin största bevarandeinsats sedan 1970-talets oljekris.

När de ekonomiska kostnaderna för stödet till Ukraina ökar fruktar ledarna politisk instabilitet. Protester planeras redan i Tyskland av extremhögern och landets ledande vänsterparti Die Linke. På lördagen gick tiotusentals demonstranter ut på Prags gator för att uttrycka upprördhet över energikostnaderna.

Källa:

5 september 2022  12:37  CET

Måndag

Topp tio globala solenergiutvecklare har 125 GW solcellsprojekt, Latinamerika står för nästan 40 % av kapaciteten

De tio bästa utvecklarna för solenergi i nyttoskala stod för 125 GW i drift, under uppbyggnad och kontrakterade projekt mellan juli 2020 och juni 2021, enligt en rapport från analysföretaget Mercom Capital Group.

Nästan 100 GW av den totala kapaciteten är för projekt som antingen är under uppbyggnad eller kontrakterades med ett kraftköpsavtal (PPA), där Canadian Solar sitter i toppen av globala utvecklare med 22,2 GW, följt av Lightsource bp med 20,9 GW och Brookfield Renewable Partners med 17,3 GW.

Rankingen förändras avsevärt när man bara tittar på operativa projekt, som totalt 26,89 GW mellan de tio företagen. Här kom Enel Green Power först med 4,95GW, följt av den indiska utvecklaren Adani Green Energy med 4,91GW och Engie trea med 3,47GW.

Källa:

5 september 2022  12:29  CET

Måndag

Sydsvenskt projekt för koldioxidinfångning får statligt stöd

Nu har ett nytt samverkansprojekt för infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid, CNetSS (Carbon Network South Sweden), startat. Kraftringen deltar i projektet, som leds av Växjö Energi och ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige. Energimyndigheten har beviljat stöd med cirka 2,5 miljoner kronor.

– Det känns spännande, vi är glada över att vara med och bidra. Det vi gör tillsammans idag kommer att öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och negativa utsläpp på sikt, säger Sofie Rothén, projektledare på Växjö Energi.

Förutom Kraftringen och Växjö Energi ingår åtta andra aktörer i projektet: Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs, Kemira, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav och Öresundskraft. Flera av företagen har redan tidsatta planer på att fånga in koldioxid. Tillsammans finns potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid årligen.

Källa:

5 september 2022  12:25  CET

Måndag

Propan kan vara nyckeln till hållbar luftkonditionering

Att använda propan som köldmedium i rymdkylare skulle kunna undvika en 0,09°C ökning av den globala temperaturen i slutet av århundradet, finner ny forskning från IIASA, UNEP och University of Leeds.

Världen skulle kunna undvika en 0,09°C ökning av globala temperaturer före slutet av seklet genom att gå över till att använda propan som köldmedium i luftkonditioneringsanläggningar, enligt en ny studie från International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), FN:s miljö Program (UNEP) och University of Leeds.

Om de nuvarande trenderna i globala temperaturökningar fortsätter kommer energibehovet för rymdkylare att mer än tredubblas till 2050. Förutom den ökade energiförbrukningen hotar rymdkylare även miljön genom att använda halogenerade köldmedier med hög global uppvärmningspotential.

Källa:

5 september 2022  12:20  CET

Måndag

Debatt: Bygg vindkraftspark i Huddinge

För att reformförslagen ska få någon effekt behövs dock också den politiska viljan. Inte minst i Stockholmsregionen, där elförsörjningen redan idag är ansträngd. Elektrifiering och stark tillväxt kommer fortsätta att sätta press på effektnivån, samtidigt som lokalt producerad el är sällsynt. Av Stockholmsregionens totala elanvändning på drygt 21,1 TWh är idag endast ca 2,2 TWh producerad inom regionen, det vill säga ungefär tio procent.

Det krävs en bättre samordning regionalt och en tydligare plan för hur denna låga andel ska öka. Dels för att klimatkrisen kräver det, dels för att de ekonomiska konsekvenserna i form av förlorade arbetstillfällen och uteblivet bostadsbyggande blir för allvarliga.

Centerpartiet vill ta ansvar för att säkra tillgången till el som är utsläppsfri och säker. Det är en klimatfråga, men också en säkerhetspolitisk realitet för de delar av vårt land som finns närmast Ryssland. Vi behöver ett mer flexibelt elsystem som klarar av att lägga grunden för ett Stockholm som ska fortsätta vara den mest hållbara och innovativa huvudstadsregionen i Europa.

Källa:

5 september 2022  12:18  CET

måndag 5 september

fredag 2 september

Fredag

Hur lidar driver vindenergi i offshore-miljöer

Statliga organisationer runt om i världen implementerar allt oftare policyer och program som syftar till att öka antalet vindkraftverk och mängden energi som genereras från vindenergi.

För att möta denna efterfrågan finns det fortsatta innovationer inom design, utveckling, prestandatester, drift och pågående optimering av vindkraftsparker för att generera el från vindenergi. Följaktligen håller vindenergi snabbt på att bli ett av planetens snabbast växande förnybara energisegment – ​​och en viktig del av att bygga en hälsosammare, grönare och mer innovativ framtid.


När fler länder utökar sin vindkraftskapacitet – både på land och till havs – är det viktigt att beslutsfattare inom vindkraft förstår hur man exakt definierar, mäter och förutsäger världens vindresurser så att projekt kan dra fördel av den ökande storleken och kapaciteten av vindkraftverk — särskilt i havsmiljöer.

Genom att erkänna den avgörande betydelsen av vindresursbedömning (WRA) och utvärdera hur flera nya offshoreprojekt utnyttjade de senaste innovationerna inom vindenergiindustrin och utvecklande bästa praxis, kan hela sektorn hjälpa till att driva förnybar energi till nya höjder.

Källa:

2 september 2022  12:46  CET

Fredag

Karlstad kan bli en vätgashubb

Karlstad Energi och det danska bolaget Everfuel har ingått ett intentionsavtal. För att undersöka möjligheterna att bygga en vätgasanläggning i anslutning till Hedeverket.

Karlstad Energi har i två år jobbat med frågan om fjärvärmeintegrerad vätgasproduktion och tar nu nästa steg tillsammans med Everfuel.

– Everfuel bygger en liknande produktionsanläggning i Danmark och etablerar nu ett omfattande nätverk av tankstationer för vätgas i norra Europa varav en i Karlstad och en i Torsby. Tillsammans kan vi ligga i framkant och skapa en komplett värdekedja för vätgas i regionen med Karlstad som hubb, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi, i ett pressmeddelande.

De ska i första hand undersöka möjligheterna att bygga en 20 MW-anläggning i anslutning till Hedenverket men på sikt vill de att anläggningen ska ha en kapacitet på 120 MW. Fördelen med att ha vätgasproduktionen i anslutning till fjärrvärmeproduktion är att de går att ta tillvara på överskottsvärmen från vätgasproduktionen och använda den i fjärrvärmenätet. De har som mål att ha vätgasanläggningen på plats 2025.

Källa:

2 september 2022  12:29  CET

Fredag

Andersson (S): Elpriset måste frikopplas från gaspriset

Statsminister Magdalena Andersson lägger tillfälligt valarbetet åt sidan för att skapa en bred europeisk koalition för lägre elpriser. Det berättade hon vid en presskonferens på fredagförmiddagen.

Sveriges regering kommer att kräva att elpriserna på den europeiska energimarknaden frikopplas från priset på gas, som enligt regeringen blivit orimligt högt på grund av Rysslands ”energikrig” mot Europa.

– Det är inte rimligt att svenska hushåll och företag köper svensk el, som produceras billigt, men får betala skyhöga priser därför att våra grannländer är beroende av den ryska gasen, säger statsminister Magdalena Andersson.

Enligt regeringen har uteblivna gasleveranser gjort elpriset i Tyskland dubbelt så högt som det svenska, och i Frankrike tre gånger så högt. Den europeiska energimarknaden beskrivs som dysfunktonell.

– Ryssland bedriver ett energikrig mot Europa och vi måste ta tillbaka kontrollen. Att frånkoppla elpriserna från gaspriserna skapar en helt ny försvarslinje, säger Andersson utan att närmare förklara mekanismerna bakom detta försvar.

Källa:

2 september 2022  12:13  CET

Fredag

Pakistans översvämningar måste vara en väckarklocka för klimatåtgärder

Att bevittna en människa som svepts med av grymma vågor av översvämningsvatten samtidigt som man räddar fem strandsatta barn är inte något alla kan stå ut med. Detta var min upplevelse i början av juli efter en skyfallshändelse i Islamabad och angränsande områden, bara en kort promenad från mitt hus; bara ett par månader efter en förödande värmebölja.

Om ”massiv” är ordet för de värmeböljsförluster vi upplevde här i Pakistan, kämpar jag för att hitta en lämplig för förlusterna från de pågående monsunöversvämningarna. ”Kolossal”, ”mammut” och ”gigantisk” gör inte rättvisa åt det vi bevittnar.

Innan nu markerade 2010 året med de värsta översvämningarna i Pakistans historia, som direkt drabbade uppskattningsvis 14-20 miljoner människor och dödade över 1700. Nästan 1,1 miljoner hem skadades eller förstördes, vilket orsakade 9,7 miljarder dollar i skador i 46 av landets 135 distrikt.

Årets monsunsäsong är inte över ännu och omfattningen av förstörelsen från översvämningarna förväntas redan vara mycket högre än 2010. En tredjedel av landet lider av översvämningar: 30 miljoner människor.

Källa:

2 september 2022  12:10  CET

Fredag

Kommer klimatfinansiering att nå afrikanska länder i tid?

Den här veckan samlades afrikanska ledare i Gabon för att ta reda på sitt budskap för COP27 kring klimatfinansiering.

Det kommer bara att vara femte gången som partikonferensen äger rum på den afrikanska kontinenten, som utan tvekan känner av effekterna av klimatförändringarna trots att de bidrar med mycket färre koldioxidutsläpp jämfört med enskilda utvecklade länder.

Åtaganden som gjorts vid tidigare FN:s klimatförändringskonferenser lovar miljarder dollar till utvecklingsländer för att hantera klimatförändringarna, men än så länge är löften fortfarande kvar.

Att fastställa klimatfinansieringsbehov i utvecklingsekonomier är avgörande för att identifiera finansiella luckor och möjligheter och vägleda intressenter att effektivt få tillgång till, allokera och mobilisera finansiering när det så småningom kommer.

Källa:

2 september 2022  12:03  CET

Fredag

Biden backar havsvind. Men delstaterna driver marknaden

Den federala regeringen förtjänar lite beröm för havsbaserad vindindustris tillväxt i USA

President Joe Biden ledde satsningen genom att sätta upp ett mål om att generera 30 GW ren energi från vindkraftsparker till havs till 2030. Och genom Bureau of Ocean Energy Management har Biden-administrationen börjat utveckla havsbaserad vindkraft genom att öppna upp federalt vatten för utveckling.

Men det är politik på delstatlig nivå som driver den amerikanska vindkraftsmarknaden till havs, enligt en ny rapport om branschens tillstånd från National Renewable Energy Laboratory.

Källa:

2 september 2022  11:55  CET

Fredag

Hur gör en vindkraftspark vätgas?

Det handlar om att separera H:erna i H2O. Men nyckeln är att använda grön energi för att göra det.

Ingen ser ett vindkraftverk och tänker, ”Titta bara på den där vätgasfarmen!” Men det massiva vindenergiprojektet som planeras i Stephenville är precis det, eller ännu mer exakt, en ammoniakfarm.

Projektet innehåller 164 vindkraftverk som skulle sprida landskapet på Newfoundlands Port au Port-halvön, men att generera el från vind är inte målet med projektet. Målet är att producera väte och därifrån ammoniak.

Och inte vilket väte som helst, utan ”grönt väte”, som är väte som produceras från en förnybar källa. Men varför bry sig om att omvandla vindenergin till vätgas överhuvudtaget? Och var kommer ammoniak in i bilden?

Källa:

2 september 2022  11:43  CET

Fredag

Studentteamet Better/e arbetar med alternativ till litiumjonbatterier

Elevteam Better/e arbetar med ett batteri där järn är huvudkomponenten. De ser detta som framtiden för storskalig energilagring.
Med energiomställningen är vi i början av en era där litium har en stor roll att spela. Det är den lättaste av alla metaller och huvudkomponenten i många batterier. Men om vi misslyckas med att agera kommer vi redan att ha brist på det till 2050, varnar forskare. Enligt dem ligger lösningen i att förbättra återvinningen av batterier och utvecklingen av nya typer av batterier baserade på andra råvaror.

Det sista alternativet är precis vad Better/e-studentteamet från Eindhoven University of Technology (TU/e) arbetar med. ”Det finns inte tillräckligt med litium på jorden. Vi vill utveckla en teknik där basråvarorna finns tillgängliga i stora mängder, som dessutom är billiga och kan användas i stor skala, inleder Goof Roelands. Han är kemiingenjörsstudent på TU/e ​​och ansvarig för den kemiska sidan av historien på Better/e.

Källa:

2 september 2022  11:38  CET

Fredag

Wiens flygplats siktar på att bli klimatneutral från 2023

Från 2023 kommer flygplatsverksamheten i Wien att vara klimatneutral. Det är åtminstone det mål operatören har satt upp. En central komponent är en enorm solpark.

Hittills har flygtrafiken ansetts vara en ekologisk synd. Men åtminstone på marken behöver det inte vara så, vilket Wiens flygplats nu vill bevisa. Från 2023 kommer flygplatsen att vara helt CO2-neutral i sin verksamhet. För detta ändamål har flygplatsoperatören tagit fram en klimatskyddsstrategi som består av flera byggstenar.

En central del av den klimatneutrala verksamheten kommer att vara solceller. Flygplatsen har redan tagit i bruk en 14 hektar stor solcellspark våren 2022. Den markmonterade generatorn består av 55 000 solcellsmoduler med en total effekt på 24 megawatt.

Källa:

2 september 2022  11:22  CET

Fredag

Hawaii stänger sitt enda kolkraftverk i ett steg mot förnybar energi

Hawaii kommer att stänga sitt enda koleldade kraftverk på torsdag, ett aggressivt steg framåt i statens ansträngning att helt övergå till förnybar energi till 2045.

AES-kraftverket har varit i bruk sedan 1992 på Oahu – delstatens tredje största ö och hem till dess huvudstad Honolulu – och står för så mycket som 20 % av öns el.

Men den släpper också ut 1,5 miljoner ton koldioxid varje år, vilket gör den till en av Hawaiis främsta utsläppare av växthusgaser, enligt Shannon Tangonan, talesman för Hawaiian Electric.

Vinturbiner nära Oakland, Maryland. Klimatförkämpar har välkomnat lagstiftningen som ett sedan länge väntat genombrott.

Stängningen av anläggningen kom efter att Hawaiis lagstiftare godkände lagstiftning 2020 som effektivt förbjuder kol för elproduktion i slutet av detta år. AES-företagets 30-åriga kontrakt med Hawaiian Electric skulle löpa ut i år.

Källa:

2 september 2022  11:18  CET

fredag 2 september

torsdag 1 september

Torsdag

Koldioxidavskiljning förblir en riskabel investering för att uppnå koldioxidutsläpp

Underpresterande projekt för avskiljning av koldioxid är betydligt fler än framgångsrika projekt globalt och med stora marginaler.

Först kommersialiserats på 1970-talet, har kolavskiljningsteknik främst använts av gasbolag för att separera CO2 från den rågas som hämtas från brunnar. Detta skapar produkten vi känner – ”naturgas”.

Idag används över 70 procent av projekten för avskiljning av koldioxid för ökad oljeutvinning. Olje- och gasbolag som drivs av behovet av vinst använder den infångade koldioxiden för att pumpa ut mer olja och/eller gas ur utarmade brunnar, vilket resulterar i ännu fler växthusgasutsläpp.

Så, är den globala strävan efter nya projekt för avskiljning av koldioxid en lösning för att minska utsläppen, eller är det greenwash och en subventionsskördövning för att förlänga livslängden för fossila bränsletillgångar?

Källa:

1 september 2022  13:51  CET

Torsdag

Biden–Harris administrationen lanserar investering på 10,5 miljarder dollar för att stärka USA:s elnät

USA:s energidepartement (DOE) utfärdade i går en begäran om information (RFI) för att söka input om 10,5 miljarder dollar Grid Resilience and Innovation Partnership Program för att förbättra motståndskraften och tillförlitligheten hos USA:s elnät.

RFI söker information från stater, stammar, samhällen, verktyg, projektutvecklare och andra nyckelintressenter för att hjälpa till att förfina tillkännagivandet om finansieringsmöjligheter som kommer att göras senare i år och för att vägleda genomförandet av finansieringen under fem år för att förbättra elnätet till stöd för president Bidens lag om infrastruktur för två partier.

Dessa program kommer att påskynda implementeringen av transformativa projekt som kommer att bidra till att säkerställa tillförlitligheten hos kraftsektorns infrastruktur, så att alla amerikanska samhällen har tillgång till prisvärd, pålitlig, ren el när som helst och var som helst samtidigt som de hjälper till att uppfylla presidentens mål om 100 % ren el till 2035.

Källa:

1 september 2022  13:40  CET

Torsdag

Watertaxi Rotterdam lanserar sin första vätgasbåt

Den holländska operatören Watertaxi Rotterdam har lanserat sin första vätgasbåt. H2 vattentaxi som kallas MSTX 22 integrerar komponenter från olika leverantörer, inklusive EKPO och det så kallade SWIM-konsortiet av Enviu, Flying Fish och zepp.solutions.

MSTX 22 har plats för upp till tolv passagerare, och Watertaxi Rotterdam kommer att använda den i reguljär färjetrafik. Det vätgasdrivna fartyget mäter 8,8 meter och med 14 kg vätgas ombord kan vattenhytten köras i nio timmar och når en toppfart på 13 knop (25 km/h).

Inom SWIM levererade zepp.solutions signerade ansvarig för integrationen sin nyckelfärdiga lösning Y50 med integrerad bränslecellsstack från EKPO. NM5-EVO PEMFC stackmodulen är för närvarande tillgänglig med upp till 335 celler. Vid ett arbetstryck på 2,5 bara uppnår den en effekt på upp till 76 kW och används även i biltillämpningar.

Källa:

1 september 2022  13:35  CET

Torsdag

Finland: Jan Käcko bytte rävarna till solpaneler – pälsfarmen blev Purmo elpark på grund av kriget i Ukraina

I stället för 480 avelshonor har Jan Käcko i Pedersöre numera 132 solpaneler på sin farm. Hittills är det ett tak som är fyllt med solceller, men det ska bli ett till – ifall det hela håller ihop över vintern, skämtar han.

Jan Käcko verkar vara en man med många idéer och rastlös läggning. Att rävfarmen i stället blev Purmo Elpark är den ryska presidenten Vladimir Putins fel, enligt Käcko. För då Putin anföll Ukraina insåg Käcko att det kommer dröja innan det blir riktigt bra för farmarna igen. I mars slutade han med rävfarmen.

– Jag fick mycket överloppsenergi och abstinens då jag inte hade något att fundera på. Så jag funderade vad som skulle vara enkelt och ge lite pengar.

Och så ville han göra något med anläggningen som förstås stod kvar. – Då finns det något kvar som kanske höjer värdet på företaget. Det finns ganska många anläggningar som står tomma i Österbotten. Lägger man något i dem får de lite värde och det kan utvecklas till vad som helst.

Källa:

1 september 2022  13:15  CET

Torsdag

Hornsea 2, världens största vindkraftspark, går i full drift

Ørsted är stolta över att kunna meddela att världens största installerade vindkraftspark, Hornsea 2, nu är i full drift. Den 1,3 GW havsbaserade vindkraftsparken omfattar 165 vindkraftverk, belägna 89 km utanför Yorkshires kust, som kommer att hjälpa till att driva över 1,4 miljoner brittiska hem med låg kostnad, ren och säker förnybar energi.

Vindkraftparken ligger bredvid syskonen Hornsea 1, som tillsammans kan driva 2,5 miljoner hushåll och ge ett betydande bidrag till den brittiska regeringens ambition att ha 50 GW havsvind i drift till 2030.

Hornsea-zonen, ett område i Nordsjön som täcker mer än 2 000 km2, kommer också att omfatta Hornsea 3. Projektet på 2,8 GW är planerat att följa Hornsea 2 efter att ha tilldelats ett kontrakt för skillnad från den brittiska regeringen tidigare i år.

Källa:

1 september 2022  13:00  CET

Torsdag

Sydsveriges största vindkraftsatsning ansluts till elnätet

E.ON inviger ett kraftledningsprojekt i småländska Uppvidinge, som ska ansluta södra Sveriges största vindkraftsatsning till elnätet. Jätteinvesteringen, på initialt en halv miljard kronor, ska på sikt ansluta 700 megawatt förnybar vindkraft till elnätet.

— Projektet är mycket viktigt. Det gäller att få in mer elproduktion till elområde 4, där den behövs som allra bäst, för att möjliggöra energiomställningen, hållbar utveckling och hålla uppe konkurrenskraften för den regionala industrin, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Det så kallade Uppvidingeklustret är södra Sveriges största vindkraftssatsning. E.ONs anslutning är en åtta kilometer lång kraftledning om 130 kilovolt mellan Bredhälla och Horshagafly, samt en 30 kilovoltledning som ansluter till Horshagafly. De beslutade investeringarna i denna etapp är 486 miljoner kronor. Ledningen ska ansluta vindkraft från vindparker som ägs av SR Energy AB och OX2.

Källa:

1 september 2022  12:54  CET

Torsdag

Frankrike ska snabba upp 2,7 GW solcellsenergi som svar på energikrisen

Frankrike siktar på att möjliggöra snabb driftsättning av 2,7 GW solcellsenergi som tilldelats i de senaste anbuden som en del av ansträngningarna att påskynda utbyggnaden av förnybar energi mitt i energikrisen.

Landets energiregleringskommission (CRE) har justerat reglerna för CRE 4 och PPE 2-anbuden för att göra det möjligt för projektägare att absorbera en del av ökningarna i kostnader och priser genom att sälja kraftproduktion på marknaden innan deras stöd börjar.

Det finns också en bestämmelse som gör det möjligt att förlänga tidsfristerna för slutförande av projekt och för vinnande anbudsgivare att öka strömförsörjningen med upp till 140 % av den som säkrats i anbuden.

Åtgärderna kommer att möjliggöra snabb driftsättning av mer än 6,1 GW förnybara projekt som var framgångsrika i anbuden och ”för närvarande är i svårigheter”, sa CRE.

Källa:

1 september 2022  12:42  CET

Torsdag

Danmark: Sex ansökningar om kustnära havsvind skickas till myndigheterna för samråd

Den danska energimyndigheten märker ett stort intresse för etableringen av nya kustnära vindkraftsparker till havs genom systemet med öppen dörr. Sedan den 4 april 2022 har 47 ansökningar kommit in. 16 av dessa har dock avvisats på grund av överlappning med statliga markreservationer.

I juni skickade den danska energimyndigheten nio ansökningar för officiell handläggning. Nu följer ytterligare sex ansökningar efter.

Det är applikationer för havsbaserade vindkraftsparker i områdena 1-3, 7, 11 och 12. Ansökningarna avser mycket stora projekt med en kapacitet på över 1 GW vardera – varav flera ligger långt från kusten.

På grund av projektens karaktär vad gäller storlek och i flera fall avstånd till kusten har Danmarks Energimyndighet undersökt om ansökningarna omfattas av reglerna för öppen dörr-ordningen.

Energimyndigheten har nu bedömt att så är fallet. Nämnden kommer därför att gå vidare med sakbehandlingen av ansökningarna, vilket bland annat innefattar myndighetsförhör.

Källa:

1 september 2022  12:29  CET

Torsdag

USA:s lag om inflationsreduktion innebär en stor global ökning av ren energi

Den amerikanska inflationsräkningens 369 miljarder dollar för ren energi är den största investeringen i klimat någonsin. Den massiva investeringen borde låsa upp åtgärder i andra länder, men USA måste luta sig in i de gröna delarna av lagförslaget.
USA:s nya inflationssänkande lagförslag, med 369 miljarder dollar för ren energi, är den största amerikanska investeringen i klimat någonsin. Det är också, enligt vår forskning, den största nationella klimatsatsningen i historien någonstans. Låt det sjunka in ett ögonblick.

Denna finansiering kommer säkerligen att påskynda utbyggnaden av förnybar energi och skapa gröna jobb i USA. Lagförslagets investeringar är dock så stora att de sannolikt kommer att påverka de globala priserna också och påverka energiomställningen i andra länder på ett verkligt, påtagligt sätt.

Investeringen på 128 miljarder dollar i skatteincitament för ren el är 13 % av storleken på hela den globala marknaden för förnybar energi. En kortsiktig ökning av efterfrågan kan öka knappheten och kostnaderna för insatsvaror. På lång sikt kommer dock ökad efterfrågan att påskynda det tekniska lärandet. Forskare har visat att ju mer förnybar energi vi installerar, desto billigare blir det.

Källa:

1 september 2022  11:41  CET

Torsdag

Ryssland fördjupar Europas energipress med nytt gasstopp

(Reuters) – Ryssland stoppade gastillförseln via Europas viktigaste försörjningsväg på onsdagen, vilket intensifierade en ekonomisk strid mellan Moskva och Bryssel och höjde utsikterna för lågkonjunktur och energiransonering i några av regionens rikaste länder.

Europeiska regeringar fruktar att Moskva kan förlänga avbrottet som vedergällning för västerländska sanktioner som infördes efter att landet invaderat Ukraina och har anklagat Ryssland för att använda energiförsörjning som ett ”krigsvapen”. Moskva förnekar att ha gjort detta och har angett tekniska skäl för leveransnedskärningar.

Den ryska statliga energijätten Gazprom (GAZP.MM) sa att Nord Stream 1, den största rörledningen som transporterar gas till sin toppkund Tyskland, kommer att vara ute för underhåll från 0100 GMT den 31 augusti till 0100 GMT den 3 september.

Presidenten för den tyska nättillsynsmyndigheten sa att Tyskland skulle kunna klara av avbrottet på tre dagar så länge som flödena återupptogs på lördagen.

Källa:

1 september 2022  11:34  CET

torsdag 1 september

onsdag 31 augusti

Onsdag

Sverige: H2 Green Steel samlar in 190 miljoner euro

Det svenska nystartade företaget H2 Green Steel, som har som mål att bygga ett grönt vätgasdrivet stålverk i Boden, norra Sverige, har samlat in 190 miljoner euro (190,6 miljoner USD) i den första avslutningen av en serie B-finansieringsrunda, sade man på måndagen. .

Omgången leddes av svenska pensionsfonden AMF, Singapores Government Investment Corporation (GIC) och tyska fordons- och industrileverantören Schaeffler AG (ETR:SHA), som är nya investerare, och befintlig investerare Altor Fund V. Andra deltagare inkluderar nya investerare Swedbank Robur Alternative Equity och befintliga aktieägare Vargas, Kingspan, FAM, Marcegaglia, IMAS Foundation, Cristina Stenbeck och Daniel Ek.

H2 Green Steel, som redan har säkrat ett tillåtelsestillstånd för sin anläggning i Boden och påbörjat markarbeten och byggnation, sa att finansieringen visade på förtroende för företaget trots osäkerheten på de globala marknaderna.

Källa:

31 augusti 2022  14:17  CET

Onsdag

Alfen kommer att leverera Sveriges hittills största elnätsbatterisystem

Alfen har fått i uppdrag att leverera ett batterienergilagringssystem (BESS) i Sverige till elnätsföretaget Ellevio, som kommer att bli den skandinaviska nationens största projekt i sitt slag hittills.

Leverantören av smart energiutrustning, Alfen, med huvudkontor i Nederländerna, sa i går att de kommer att tillhandahålla en 10MW BESS som kommer att utföra nätbalanserande applikationer. En talesperson för företaget sa till Energy-Storage.news att dess kapacitet kommer att vara 11,9 MWh.

Ellevio förser cirka en miljon människor med el. Med Sverige som målsättning att ha nettonollutsläpp till 2045 – ett av de mest aggressiva nationella målen i världen – planerar landet att tillgodose det mesta av sitt kraftbehov från rikliga vindenergikällor.

Utbyggnaden av variabel vindproduktion på nätet för dock med sig utmaningar att lösa. Främst bland dessa är behovet av att stabilisera fluktuationer i energiförsörjningen som kan orsaka störningar i nätet, men andra potentiella utmaningar inkluderar det faktum att vindenergi kan behöva begränsas från att skickas till nätet vid tider av överproduktion.

Källa:

31 augusti 2022  13:55  CET

Onsdag

Finland: Karleby Energi säljer el till stadens invånare under marknadspris

Karleby Energi säljer el till stadens invånare under marknadspris – trots det kommer bolaget att sälja med vinst, berättar vd:n

Det skenande elpriset har lett till snabba svängar i Österbotten.

Först chockhöjde Karleby Energi och nu på fredag kommer bolaget ut med en preciserad prislista som ska ligga klart under marknadspriset.

Mikko Rintamäki som är vd på Karleby Energi och konstaterar att energibolaget nu prioriterar Karlebyborna.

Källa:

31 augusti 2022  13:46  CET

Onsdag

Gazprom gör rekordvinst i första halvåret – lämnar utdelning

Ryska energijätten Gazprom redovisar ett rekordhögt resultat under det första halvåret och bolaget kommer att lämna en halvårsutdelning. Det rapporterar flera medier.

Utdelningen kommer efter att Gazprom för första gången sedan 1998 ställt in sin årliga utdelning.

Vinsten var 2,5 biljoner dollar, motsvarande 440 miljarder kronor. Företaget kommer också att dela ut totalt 1,208 biljoner rubel, motsvarande 210 miljarder kronor.

Ryssland är hårt drabbat av sanktioner, men stigande energipriser gynnar aktörer inom energisektorn såsom bland annat Gazprom. Utdelningen innebär också tillskott i kassan för den ryska staten.

Källa:

31 augusti 2022  13:39  CET

Onsdag

Nya Zeeland: En helt elektrisk bogserbåt

Världens första elektriska bogserbåt i full storlek är nu i drift i Auckland, Nya Zeeland. Den heter Sparky, som var förstahandsvalet i en namntävling online. Ports Of Auckland har som mål att vara koldioxidneutrala år 2040. Det är en utmaning eftersom hamnverksamheten nästan uteslutande är beroende av dieselmotorer. De finns i kranarna som lastar och lossar lastcontainrar, traktorerna som flyttar dessa containrar runt inne i hamnanläggningen och bogserbåtarna som hjälper till att manövrera fartyg i hamnen.

Officiellt är Sparky en Damen RSD-E Tug 2513. Den är 24,73 (80 fot) lång och ett djupgående på 6 meter (19,5 fot). Den har två azimutpropellrar med propellrar med en diameter på 3 meter (10 fot). Sparky har en 70-tons bollard pull – samma som hamnens starkaste diesel bogserbåt. Nedan finns 80 batteriställ med totalt 2 784 kWh effekt. Sparky kan utföra upp till fyra fraktdrag på en enda laddning av batterier. Laddningstiden är cirka två timmar.

Källa:

31 augusti 2022  13:11  CET

Onsdag

Företag donerar solenergi-kit till Ukraina

Mer än tusen fristående solcellsgeneratorer kommer att skickas till Ukraina av en tysk ideell grupp för att kickstarta en vädjan om utrustning utanför nätet för det krigshärjade landet.

Bonn-baserade ideella förnybara energikällorna Global100RE och World Wind Energy Association (WWEA), baserade i samma tyska stad, har vädjat om att mer utrustning för generering utanför nätet ska doneras till Ukraina, inklusive solpaneler, batterier och kraftbanker.

Global100RE-initiativet – som förvaltas av Londonbaserade enheter, den ideella renkraftsorganisationen The Climate Group och välgörenhetsorganisationen Carbon Disclosure Project som rapporterar ren energi för företag – sa att mer än 1 000 mobila solceller har samlats in av det Berlin-baserade Access to Energy Institute och kommer att distribueras i Ukraina under de kommande dagarna.

Källa:

31 augusti 2022  12:59  CET