ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärlden skannas och nyheter tas fram varje dag

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag

NYHETER IDAG

måndagen den 31 oktober

Måndag

Laddar 100 miles (16 mil) på fem minuter: "Storbritanniens snabbaste" laddare

Gridserve hävdar att ny laddare installerad på sin banbrytande elektriska förgård i Braintree är den snabbaste i Storbritannien
Gridserve har tillkännagivit installationen av en laddare för elfordon (EV) vid dess laddningstillstånd i Kent som de hävdar är den snabbaste i Storbritannien.

Laddningsnätverksoperatören sa att 360 kW-laddaren, byggd av ABB, kunde lägga till cirka 100 miles räckvidd av en typisk elbil på mindre än fem minuter.

Laddaren har installerats på Gridserves elektriska förgård i Braintree, som har kapacitet att ladda 36 elbilar samtidigt.

Toddington Harper, VD för Gridserve, sa att laddaren skulle användas av en mängd olika elbilar, inklusive lastbilar och bilar med husvagnar.

Källa:

31 oktober 2022  14:20  CET

Måndag

Spanien kommer att lägga till 5,9 GW grön kapacitet 2022

(Montel) Spanien är redo att lägga till nästan 5,9 GW ny vind- och solkapacitet till nätet i slutet av detta år, upp från 3,7 GW 2021, enligt landets organisationer för förnybar energi.
En extra 4 GW i solenergikapacitet skulle installeras i år, sa Jose Donoso, chef för solenergilobbyn Unef. Detta jämfört med 3 GW förra året.

Spanien var också på väg att lägga till 1,9 GW ny vind i slutet av 2022, säger Heikki Willstedt, chef för energipolitik och klimatförändringar på vindlobbyn AEE. Det var mer än det dubbla 717 MW vindkraft som tillkom förra året.

Utbyggnaden hade accelererat när pausen som genererades av Covid-pandemin lättade, sa Willstedt. ”Piplinen av nya projekt började ta fart i slutet av 2020.”

Källa:

31 oktober 2022  14:06   CET

Måndag

USA satsar 1 miljard dollar till att elektrifiera skolbussar

Mindre än 1 procent av landets cirka 500 000 skolbussar är elektriska eller körs på bränslen med låga utsläpp. Det är på väg att förändras.

Nästan 400 skoldistrikt över hela USA, inklusive i flera ursprungsbefolkade stamländer, såväl som i Puerto Rico och Amerikanska Samoa, kommer att få cirka 1 miljard dollar för att köpa nya, mestadels elektriska skolbussar som en del av Biden Administration-bidragsprogram.

Programmet syftar till att minska barns exponering för skadliga avgaser från dieselbussar som servar deras skolor och samhällen. Det är också en del av en bredare ansträngning från Biden-administrationen för att ta itu med klimatförändringar och miljörättvisa genom att göra det lättare för utsatta samhällen att ha tillgång till nollutsläppsfordon.

Källa:

31 oktober 2022  13:06  CET

Måndag

Grönt ljus för solparken i Svedberga – blir Sveriges största solcellsanläggning

Mark- och miljödomstolen i Växjö har idag gett sitt godkännande till European Energys solpark i Svedberga utanför Helsingborg. Beskedet innebär att Länsstyrelsen Skånes tidigare nej rivs upp och att European Energy nu gör sig redo för byggstart i Sveriges hittills största solparksprojekt. Läs domen…  Förutsatt att domen inte överklagas kan solparken börja producera el redan 2024, vilket kommer att öka utbudet och pressa elpriserna.

– Dagens besked är oerhört glädjande, inte minst för privatpersoner och företag i Skåne som länge har påverkats negativt av elbrist och höga energipriser. Solparken i Svedberga kommer att generera ny grön el motsvarande 35 000 villahushålls årsförbrukning, vilket är det största enskilda tillskottet för regionen på många år, säger Peter Braun, projektchef för European Energy i Sverige Norge och Finland.

I sitt beslut skriver mark- och miljödomstolen att de skyddsåtgärder och anpassningar som European Energy har föreslagit till skydd för naturmiljön är tillräckliga. De hänvisar bland annat till den omfattande miljökonsekvensbeskrivning som företaget har gjort.

Källa:

31 oktober 2022  12:36   CET

Måndag

Världen ligger efter när det gäller klimatförändringarna. Men tappa inte hoppet.

Vid klimatkonferensen i Paris 2015 enades nationer om att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader Celsius i förhållande till förindustriella nivåer – och helst till under 1,5 grader Celsius (2,7 grader Fahrenheit). Enligt en rapport som FN släppte på torsdagen är det mer ambitiösa målet på 1,5 grader nu nästan utom räckhåll.

Alltför många har anammat klimatdefaitismen och ställt sig bakom den fatalistiska uppfattningen att ingenting kan göras. Andra har avskrivit FN-processen helt och hållet och tror att den är ett hinder för transformationsförändringar. Inget av tillvägagångssätten är produktivt. Istället borde parterna få ut det mesta av de kommande samtalen – börja med att följa Glasgows löfte att skala upp de nationella klimatlöftena.

Världen kan ha missat sin chans att hålla sig under 1,5 grader. Men var tionde grad som förhindras representerar avsevärt mindre elände; 2,8 grader skulle vara bättre än vad som skulle ha hänt utan Pariskonferensen, och 2,4 grader skulle vara bättre än 2,8. Kriget för att hålla planeten beboelig är fortfarande värt att föra.

Källa:

31 oktober 2022  12:44  CET

Måndag

"Kritiskt läge:" Fossila bränslen dödar miljoner, hotar framtiden, säger Lancet-rapporten

En annan ny studie har återigen belyst skadorna på hälsan från världens fortsatta beroende av fossila bränslen och dess påverkan på det globala klimatet.

Den sjunde årliga globala rapporten om Countdown on Health and Climate Change, publicerad i The Lancet, belyser ett antal kriser, allt från livsmedelsförsörjning, infektionssjukdomar, värmerelaterade sjukdomar, energifattigdom och dödsfall från exponering för luftföroreningar.

”Vår rapport i år visar att vi befinner oss i en kritisk tidpunkt”, säger Dr Marina Romanello, verkställande direktör för Lancet Countdown vid University College London.

”Vi ser hur klimatförändringarna driver på allvarliga hälsoeffekter över hela världen, medan det ihållande globala beroendet av fossila bränslen förvärrar dessa hälsoskador mitt i flera globala kriser, vilket håller hushållen sårbara för flyktiga fossilbränslemarknader, exponerade för energifattigdom och farliga nivåer av luftförorening.”

Källa:

31 oktober 2022  12:36   CET

Måndag

Energivärlden förändras dramatiskt framför våra ögon

Den senaste utgåvan av vår årliga flaggskeppspublikation, World Energy Outlook (WEO) visar hur den nuvarande globala energikrisen som utlösts av Rysslands invasion av Ukraina kan bli en historisk vändpunkt mot ett renare, mer prisvärt och säkrare energisystem.

Vid sidan av kortsiktiga åtgärder för att försöka skydda konsumenterna från krisens effekter, tar fler och fler regeringar nu långsiktiga åtgärder. Vissa strävar efter att öka eller diversifiera olje- och gastillgången, och många vill påskynda strukturella förändringar. De mest anmärkningsvärda svaren inkluderar USA:s lag om inflationsminskning, EU:s Fit for 55-paket och REPowerEU-plan, Japans program för grön omvandling (GX), Koreas mål att öka andelen kärnkraft och förnybar energi i sin energimix och ambitiösa mål för ren energi i Kina och Indien.

WEO är guldstandarden för global energianalys. Och årets upplaga visade att för första gången någonsin är nuvarande policyinställningar över hela världen tillräckligt starka för att ge en tydlig topp i den globala efterfrågan på fossila bränslen detta årtionde.

Källa:

31 oktober 2022  12:30  CET

Måndag

Barsebäck vill bygga ny kärnkraft men även vind,sol och vätgaslager

Med Clean Energy Park vill Uniper testa ett nytt koncept för framtidens energisystem. Visionen är att samla småskalig och lokal energiproduktion på ett ställe, där fossilfria kraftslag interagerar med varandra för att på ett optimalt sätt producera både el och vätgas.

Än så länge handlar det om en vision. Men om alla förutsättningar kommer på plats skulle Barsebäcksverket kunna bli en plats där konceptet realiseras i framtiden.

Just nu genomförs radiologisk rivning av Barsebäcksverkets två reaktorer. Projektet genomförs parallellt med nedmonteringen av de två äldsta reaktorerna på OKG utanför Oskarshamn.

Det gemensamma projektet beräknas kosta cirka 10 miljarder kronor, finansierat av kärnkraftsbolagen själva genom årliga avsättningar i kärnavfallsfonden.

Källa:

31 oktober 2022  12:27   CET

Måndag

Mer lönsam vindkraft när CheckWatt köper SM Teknik

Energitjänsteföretaget CheckWatt köper SM Teknik, ett företag som sedan 2005 erbjuder driftövervakning av vindkraft. Det innebär att 662 vindkraftverk nu får möjlighet att anslutas till CheckWatts tjänster för aktiv styrning, något som både stöttar elsystemet och ökar lönsamheten för anläggningarna.

– Sverige behöver snabbt öka elproduktionen och när vindkraften bidrar till stabiliteten i elnätet underlättas utbyggnaden av billig, förnybar el. Samtidigt möjliggör aktiv styrning både nya intäkter och lägre kostnader för nya och befintliga vindkraftverk, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

SM Teknik har sedan 2005 erbjudit en teknikplattform för driftövervakning av vindkraft. Genom köpet av företaget utökas CheckWatts portfölj med 662 vindkraftverk, som tillsammans har en installerad effekt på 956 MW.

Källa:

31 oktober 2022  12:20  CET

Måndag

Dubais solenergipark genererar nu 1,8 GW i kapacitet

DEWA har utfärdat ytterligare en uppdatering om utvecklingen av Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, som har beskrivits som världens största solcellsanläggning på en plats.

Verket sa denna vecka att det har lagt till 270 MW solkraft sedan augusti, för att få till 300 MW volymen som lagts till i år som en del av den femte fasen av vad som är planerat att vara en 5 GW-anläggning, i drift 2030.

Den femte fasen på 2,06 miljarder AED (561 miljoner USD) av webbplatsen, nära Dubai, kommer att ägas till 60 % av DEWA. ACWA Power kommer att ta 20 %, medan Gulf Investment Corp. – som ägs av regeringarna i Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten – kommer att hålla balansen.

Med 600 MW solpaneler som genereras på platsen, kommer de återstående 300 MW av den femte fasen av projektet att vara online nästa år, enligt DEWA.

Källa:

31 oktober 2022  12:11   CET

måndag 31 oktober

fredag 28 oktober

Fredag

Solkraft ökade rejält – vindkraft minskade

Den totala elproduktionen inom landet under 2021 uppgick till 168,6 TWh vilket är en ökning med 4,8 procent jämfört mot 2020. Sett över året producerades det mer el inom landet än vad som konsumerades och elkraftutbytet med utlandet gav ett överskott på 25,6 TWh, vilket är marginellt högre än under 2020.

  • Vattenkraften ökade med 2,1 procent till 73,4 TWh
  • Kärnkraften ökade med 7,9 procent till 51,0 TWh
  • Vindkraften minskade med 1,5 procent till 27,1 TWh
  • Konventionell värmekraft ökade med 18,5 procent till 15,6 TWh
  • Solkraften ökade med 45,6 procent till 1,5 TWh

Under 2021 uppgick elanvändningen inom landet (exklusive förluster) till 130,8 TWh, vilket innebär en ökning av elanvändningen på 4,5 procent jämfört med 2020. Sett till de större användningssektorerna var elanvändningen inom industrisektorn oförändrad 2021 jämfört med 2020. Under 2021 använde sektorn 46,3 TWh, vilket motsvarade lite mer än en tredjedel av elanvändningen i Sverige.

Källa:

28 oktober 2022  14:57  CET

Fredag

Fyn: Ny startar miljardsatsningen på solel

I november 2022 kommer det danska solenergiföretaget Nordic Solar att bryta mark på en ny solcellspark i Højby på Fyn. 

Solparken i Højby etableras i samarbete med GreenGo Energy Group, som tillsammans med Nordic Solar siktar på en portfölj på över 250 MWp, motsvarande en investering på över 1 miljard DKK under de kommande 3-5 åren.

– Vi är stolta över att kunna bidra till den gröna omställningen och är glada över partnerskapet med Nordic Solar. Vi förväntar oss mycket av samarbetet och kommer att börja bygga solcellsparken i Højby i november, vilket är första etappen i ett större avtal, säger Karsten Nielsen, vd för GreenGo Energy.

Källa:

28 oktober 2022  14:42   CET

Fredag

Schiphol bygger vägar och parkeringsplatser av plastavfall

Schiphol har nu en vägsträcka och flera parkeringsplatser av återvunnen plast. Platserna är en del av ett pilotprojekt för att se om detta system kommer att vara ett bra alternativ till vanliga asfalt- och betongvägar i framtiden samt förbättra vattendräneringen och buffringen. Om så är fallet kommer denna teknik att bidra till en mer hållbar flygplatsinfrastruktur, skriver Schiphol i ett pressmeddelande.

Schiphol, PlasticRoad, PreZero och VolkerWessels Infra Schiphol samarbetade för att bygga vägen och parkeringsplatserna – belägna nära Kaagbaantunneln – med hjälp av plastavfall från flygplatsen. I slutet av året kommer ytterligare en bit av plastvägbana att läggas intill en av banorna.

Piloten kommer att pågå i ett år. Under denna period kommer hur plastvägbanan klarar intensiv användning på flygplatsen att bedömas. Precis som vi gör med våra vanliga vägar kommer vi att mäta slitage, hur mycket underhåll som behövs och den allmänna kvaliteten på vägytan.

Källa:

28 oktober 2022  13:40  CET

Fredag

World Energy Outlook 2022 visar att den globala energikrisen kan vara en historisk vändpunkt mot en renare och säkrare framtid

Den globala energikrisen som utlösts av Rysslands invasion av Ukraina orsakar djupgående och långvariga förändringar som har potential att påskynda övergången till ett mer hållbart och säkert energisystem, enligt den senaste upplagan av IEA:s World Energy Outlook.

Dagens energikris ger en chock av oöverträffad bredd och komplexitet. De största skakningarna har känts på marknaderna för naturgas, kol och elektricitet – med betydande turbulens även på oljemarknaderna, vilket har krävt två oljelagerutsläpp av oöverträffad omfattning av IEA:s medlemsländer för att undvika ännu allvarligare störningar.

Med obevekliga geopolitiska och ekonomiska bekymmer förblir energimarknaderna extremt sårbara, och krisen är en påminnelse om det nuvarande globala energisystemets bräcklighet och ohållbarhet, varnar World Energy Outlook 2022 (WEO).

Källa:

28 oktober 2022  13:34   CET

Fredag

Batterierna i elbilar blir till reservkraft

En gammal biltillverkare ska pilotera ett projekt för att använda elfordon som reservkraftskällor för hem. Medan Tesla ännu inte har fördjupat sig i detta specifika område, har biltillverkarens andra energiverksamhet varit populära nya energilösningar, men det är ett annat företag som hoppas kunna skapa mycket fler små kraftverk av elbilar.

GM tillkännagav en ny affärsgren som heter GM Energy denna månad, som kommer att erbjuda laddningsenheter för elbilar som också kan skicka tillbaka ström till hem och elnätet, som Business Insider rapporterar. Funktionen, känd som dubbelriktad laddning, har aldrig varit seriöst underhållen av Tesla. GM kommer under tiden att samarbeta med PG&E i ett pilotprojekt för dubbelriktad laddning i Kalifornien nästa år.

”Vi befinner oss i en omvälvande tid i kopplingen mellan energi- och fordonsindustrin”, säger PG&E talesman Paul Doherty. ”Det finns en värdestapel i elbilsbatterier: stöder nätet, fungerar som reservkraft för ditt hem och minskar också utsläppen av växthusgaser.”

Källa:

28 oktober 2022  13:26  CET

Fredag

Ny solkapacitet 10 gånger billigare än gas, säger Rystad

Att bygga ny solenergikapacitet i Europa kan vara tio gånger billigare än att fortsätta driva gaseldade kraftverk på lång sikt, enligt en ny studie från det norska forskningsföretaget Rystad Energy.

Europa har sett skenande gaspriser sedan nedgången i rysk gasexport, med spotpriserna på den nederländska baserade titelöverföringsfaciliteten (TTF) stigande till i genomsnitt €134 ($135,15)/MWh hittills i år. Rystad förutspår att priserna kommer att stabiliseras på cirka 31 euro per MWh till 2030, vilket gör att LCOE för befintliga gaseldade anläggningar kommer närmare 150 euro per MWh.

”Detta är fortfarande tre gånger mer än LCOE för nya solcellsanläggningar. För att gaseldade anläggningar ska fortsätta vara konkurrenskraftiga skulle gaspriserna behöva falla närmare 17 euro per MWh och koldioxidpriserna skulle behöva sjunka till 10 euro per ton, vilket för närvarande är otänkbart, säger företaget i ett uttalande.

Källa:

28 oktober 2022  13:09   CET

Fredag

Rumänien är på väg att accelerera sin solcellsutbyggnad under de kommande åren

Rumänien är på väg att accelerera sin solcellsutbyggnad under de kommande åren, och med ett liknande system som Grekland ger det en bra överblick över vad som kan förväntas från det östeuropeiska landet.

Det säger Panos Kefalas, senior associate för sydösteuropeiska marknader på konsultföretaget Aurora Energy Research, som sa att det fanns likheter med Grekland, som ligger några år före när det gäller utvecklingen av dess solenergisektor.

”Vi ser att det finns denna förväntan, den här marknaden är riktigt het, alla försöker få sin del”, säger Kefalas och tillägger att Rumänien kan bli i paritet med Grekland när det kommer till solenergianställning under de kommande åren.

Marknaden i Rumänien har för närvarande ett ”högt intresse”, på grund av att avkastningen i Rumänien är högre än vissa andra utvecklade marknader i Västeuropa, konstaterar Kefalas.

Källa:

28 oktober 2022  12:56  CET

Fredag

IEA tror att ammoniak vinner sjöfartens framtida bränslerace

Ammoniak kommer att vara sjöfartens dominerande bränsle till 2050, har Internationella energiorganet (IEA) förutspått.

I World Energy Outlook 2022, som publicerades av IEA i går, ser den Parisbaserade byrån att ammoniak ska möta cirka 45 % av efterfrågan på fraktbränsle till 2050. Bioenergi och väte möter vardera ytterligare 20 % av efterfrågan som IEA räknar med, med användningen av väte i synnerhet inriktad på kort- till medeldistansverksamhet.

Elektricitet kommer att spela en mindre roll fokuserad på att möta efterfrågan från små fartyg och kryssningsfärjor som används för kortdistansoperationer, föreslog IEA.

Olja kommer fortfarande att utgöra nästan 15 % av sjöfartens bränslebehov år 2050

Den globala transportsektorn förbrukar en fjärdedel av den totala slutliga energiförbrukningen idag och står för nästan 40 % av utsläppen från slutanvändningssektorer, enligt IEA.

Källa:

28 oktober 2022  12:47   CET

Fredag

Storbritannien: Hundra brittiska universitet lovar ta avstånd från investeringar i fossilt och ta emot donationer.

Hundra universitet i Storbritannien har lovat att avyttra sig från fossila bränslen, kan The Guardian avslöja.

Detta motsvarar att 65 % av landets högre utbildningssektor vägrar att göra åtminstone några investeringar i fossilbränsleföretag, och donationer värda mer än £17,6 miljarder nu utom räckhåll för företagen.

Denna enorma summa beror till största delen på de betydande investeringsportföljerna vid University of Edinburgh, såväl som universiteten i Oxford och Cambridge och deras ingående högskolor, som alla åtminstone delvis har avyttrats.

Coventry University har blivit det 100:e, och på torsdag tillkännager sin avyttring av en investeringsportfölj på 43,6 miljoner pund från alla fossilbränsleföretag efter en nio månader lång studentkampanj.

Källa:

28 oktober 2022  12:42  CET

Fredag

När Xi bekräftar klimatmålen möter Kina ekonomisk och geopolitisk motvind

President Xi Jinping står bakom Kinas klimatmål men spänningar med USA och energisäkerhetsproblem gör dem svårare att uppfylla.

Kina bekräftade sitt engagemang för sina klimatmål vid förra veckans partikongress och kommer sannolikt att överträffa sina förnybara mål under Xi Jinpings tredje mandatperiod vid makten, sa experter till Climate Home News.

Men en obestämd tillväxtmodell, betoning på energisäkerhet och ökande geopolitiska spänningar förväntas utgöra utmaningar för dess avkarboniseringsprocess, sa de.

Medan vissa experter hoppades att Kina skulle nå sina koldioxidutsläpp (CO2) under de kommande fem åren, ansåg andra landets totala utsläppsbana ”mer osäker” på grund av oförutsägbarheten i dess tillväxtmodell.

Under de senaste två åren har klimatåtgärder spelat en viktig roll i Xis ledarskap.

I september 2020 lovade han att Kina skulle nå sina koldioxidutsläpp ”före 2030” och uppnå koldioxidneutralitet ”före 2060”. Han tros personligen ha främjat dessa två mål, som är kända som ”dual carbon”-målen.

Källa:

28 oktober 2022  12:35   CET

fredag 28 oktober

torsdag 27 oktober

Torsdag

Fler solceller ökar Öresundsbrons hållbarhet

Öresundsbron har som målsättning att bli världens mest hållbara bro. Till våren ska ytterligare 3 840 solcellspaneler sättas upp. När det är klart väntas förbindelsen producera 2,5 MWh solenergi.

– Världens mest hållbara bro. Det är visionen som vi börjar agera ännu mer på nu, till exempel genom att minska klimatavtrycket ytterligare, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Øresundsbron.

Vid betalstationen står redan 3 000 kvadratmeter solcellspaneler och producerar egen ström när ytterligare 10 000 kvadratmeter solpaneler placeras mellan motorvägen och järnvägen på Peberholms södra sida.

Källa:

27 oktober 2022  12:59  CET

Torsdag

Volkswagen fokuserar på utveckling av självkörande bilar

Volkswagen fokuserar sina utvecklingsaktiviteter för autonom och högautomatiserad körning. Inom området autonom körning som tjänst (MaaS/TaaS) konsoliderar koncernen sina utvecklingssamarbeten. Volkswagen kommer inte längre att investera i Argo AI. Inom individuell mobilitet fortsätter Cariad att driva utvecklingen av högautomatiserad och autonom körning tillsammans med Bosch och i framtiden även i Kina med Horizon Robotics.

Oliver Blume, VD för Volkswagen AG: ”Fokus och snabbhet är det som räknas, särskilt när det gäller att utveckla framtidens teknik. Vårt mål är att erbjuda våra kunder så kraftfulla funktioner som möjligt så tidigt som möjligt och att driva vår utveckling så kostnadseffektivt som möjligt.”

Utvecklingen av självkörande bilar är en central komponent i Volkswagens strategi NEW AUTO. Inom koncernen ansvarar Volkswagen Transportbilar för implementeringen av denna utveckling specifikt för områdena Mobility and Transportation as a Service (MaaS/TaaS), medan teknikföretaget Cariad ansvarar för att utveckla delvis och starkt automatiserade körfunktioner (upp till SAE-nivå 4) för koncernens personbilsmärken.

Källa:

27 oktober 2022  12:54   CET

Torsdag

Stort genombrott för biobaserad frigolit

Först lät den rätt osannolik – idén att tillverka en frigolit som bryts ner i naturen, återvinns som papper och kan tillverkas i befintliga maskiner. Men ett projekt inom Bioinnovation testade idéns bärkraft. Nu är ett kommersiellt genombrott nära och bolaget CellOfibers har bildats.

Frigolit är en stor bov till alla de mikroplaster som finns i naturen. Att utveckla en biobaserad frigolit som istället för olja tillverkas av skogsråvara innebär miljövinster på flera plan. Om den biobaserade frigoliten hamnar i naturen bryts den ner men kanske ännu mer anmärkningsvärt är att den kan återvinnas som papper.

Nu har ett konsortium visat att den här sortens biobaserad frigolit kan bli verklighet. Sammanslutningen består idag av frigolitproducenten LindePac, forskare på MoRe Research och kemiföretaget Nouryon.

Källa:

27 oktober 2022  12:21  CET

Torsdag

Colorado: Cementen som kan odlas i bassänger

Istället för att bryta kalk som sedan måste hettas upp för att tillverka cement kan morgondagens byggmaterial skapas av alger. Något som enligt utvecklarna skulle kunna minska co2-utsläppen med två miljarder ton.

För några år sedan lade en svensk betongtillverkare ut ett första april-skämt på sin youtube-sida. Med glimten i ögat visade de hur de tagit fram en ny betong som kan odlas. Från små fröpåsar strödde de ut lite cementpulver i en odlingslåda och vips ploppade det upp betongblock och stora påsar med cement.

Men framtiden med odlad cement, eller snarare kalk, är inte så långt borta som man kan tro. University of Colorado Boulder i USA fick i somras ett anslag på 3,2 miljoner dollar, lite mer än 35 miljoner kronor, av det amerikanska energidepartementet för deras arbete med att producera kalk genom mikroalger. En kalk som sedan används i cement.

– Vi tror att vi har en av de bästa lösningarna, om inte den bästa, för cement- och betongindustrin för att komma till rätta med koldioxidproblemet, säger Wil Srubar, chefsutredare för projektet, på universitetets hemsida.

Källa:

27 oktober 2022  12:18   CET

Torsdag

Australien avslöjar en federal budget som innehåller 16 miljarder USD i investeringar i ren energi

Australiens nyligen valda Labour-regering har avslöjat landets federala budget för de kommande fyra åren, som inkluderar cirka 25 miljarder AU$ (16,02 miljarder US$) i investeringar i ren energi och har utformats för att minska trycket på levnadskostnaderna genom att öka användningen av ren energi.

Det var domen från Clean Energy Councils nationella branschorganisation som svar på budgeten som tillkännagavs i går av Labour Party-regeringen för premiärminister Anthony Albanese, vars val redan i maj utropades som en ”game-changer” för landets förnybara energiindustri.

Den nya budgeten innehåller 20 miljarder AU$ 20 miljarder överföringsuppgraderingsinitiativet Rewiring the Nation, som redan har tillkännagivits och täckts tidigare av PV Tech, tillsammans med pengar riktade till regioner för att distribuera förnybar infrastruktur med låga koldioxidutsläpp.

Källa:

27 oktober 2022  12:14  CET

Torsdag

Danmark: European Energy får grönt ljus för kustnära vindkraftsparker

Den danska energimyndigheten har den 26 oktober 2022 utfärdat ett etableringstillstånd för Frederikshavn Offshore Wind Farm. 

I och med tillståndet har Frederikshavn OWF ApS fått rätten att bygga elproduktionsanläggningen Frederikshavn Offshore Wind Farm. European Energy står bakom Frederikshavn OWF. 

Andreas Karhula Lauridsen, chef för Offshore Wind på European Energy, är nöjd med att ha fått etableringstillståndet. 

– Vi har jobbat intensivt med våra planer i Frederikshavn. Därför är vi nöjda med tillståndet från de nationella och lokala myndigheterna. Det är en viktig milstolpe för oss och vi börjar nu mogna projektet och säkra den nödvändiga ekonomiska grunden, säger Andreas Karhula Lauridsen. 

Källa:

27 oktober 2022  12:11   CET

Torsdag

Fyra av nio materialåtervinningsmål för förpackningar nåddes 2021

Under 2021 använde Sverige nära 1,5 miljoner ton förpackningar till varor och transporter. Det visar ny statistik över landets förpackningsavfall. Siffrorna visar också att 62 procent av allt förpackningsavfall materialåtervanns.

– Statistiken bygger på uppgifter från företag som har tillfört förpackningar på den svenska marknaden. Mängden, alltså nära 1,5 miljoner ton, är drygt 150 000 ton mer än år 2020 förklarar Lars Viklund, handläggare på Naturvårdsverket.

Omräknat innebär knappt 1,5 miljoner ton förpackningar cirka 150 kilo per person. Papp, kartong och wellpapp var de förpackningsmaterial som användes i störst mängd, 55 kilo per person.

– På lite längre sikt har förpackningsmängderna ökat även om det varierar mellan olika typer av förpackningar. Exempelvis har mängden plastförpackningar och pantburkar ökat med mer än 20 procent sedan 2015. Mängden metallförpackningar, exklusive pantburkar, har däremot minskat under samma period, säger Lars Viklund.

Källa:

27 oktober 2022  12:06  CET

Torsdag

Bakpulver stiger som nytt grönt botemedel för sjöfrakt

Natriumbikarbonat, ett ämne som är mest känt för sina bakningsegenskaper, har dykt upp som en ny skrubberlösning.

Efter tre års försök installerades SodaFlexx torravgasreningssystem på 96 772 dwt Yeoman Bridge, ett bulkfartyg som ägs av Bontrup, och verksamheten visade sig vara så framgångsrik att ägaren nu har kontrakterat ett andra system som ska installeras på ett annat fartyg , Bontrup Amsterdam.

Ansökan håller för närvarande på att erhålla ett amerikanskt patent, och SodaFlexx testar nu ny teknologi som anpassar deras beprövade pulverleveranssystem för att behandla och hantera CO2 från marinmotorer. Skaltester har visat lovande resultat och en installation ombord planeras för Q1 2023.

Källa:

27 oktober 2022  11:53   CET

Torsdag

Att sätta motorn direkt på hjulet är det framtiden?

År 1900 avtäckte Ferdinand Porsche och Ludwig Lohner en elbil med batteridrivna motorer fästa på framhjulen. Det sågs som en sensation, men tekniken tog aldrig fart när bensinbilar accelererade till världsherravälde.

Mer än ett sekel senare gör in-wheel-motorer comeback. Monterade i fälgen på ett elfordons hjul ökar motorerna effektiviteten genom att leverera kraft direkt där den behövs som mest.

”In-wheel-motorer are a game changer”, säger Luka Ambrozic, kommersiell chef för det slovenska företaget Elaphe Propulsion Technologies, en av de ledande utvecklarna av tekniken. De erbjuder ”den ultimata designfriheten”, säger han, vilket ger fordonstillverkarna möjligheten ”att bygga bättre och smartare bilar.”

Källa:

27 oktober 2022  10:35  CET

Torsdag

Toshiba kommer med ny produktionsteknik av grön vätgas

Det japanska konglomeratet Toshiba har utvecklat en storskalig produktionsteknik för elektroder som avsevärt förbättrar effektiviteten hos power-to-gas (P2G) för ”grön” eller förnybar väteproduktion, samtidigt som användningen av iridium, en av världens mest sällsynta ädelmetaller, minskar. , med 90 %.

P2G använder elektrolys av vatten för att omvandla förnybar elektricitet till förnybart väte, vilket av många anses vara en väsentlig del av att uppnå koldioxidneutralitet eftersom det kan hjälpa till att lagra och transportera grön kraft, och ta den in i sektorer som inte är mottagliga för direkt elektrifiering.

Polymer elektrolytmembran (PEM) elektrolys anses vara en av de mest lovande omvandlingsmetoderna. Men PEM använder iridium som katalysator i sina P2G-elektroder. En av de sällsynta av alla omsatta ädelmetaller, iridiums årliga globala produktion är bara sju till tio ton och den kostar fyra till fem gånger mer än platina.

Källa:

27 oktober 2022  10:23   CET

torsdag 27 oktober

onsdag 26 oktober

Onsdag

NASA-instrument upptäcker dussintals metan-superutsläppare från rymden

Avbildning av en minst 4,8 km lång metanplym som stiger upp från en större soptipp, där metan är en biprodukt av nedbrytning, söder om Teheran, Iran, fångad av NASA:s orbitalbildspektrometer, överlagras på ett satellitfoto i denna handout bilden släpptes 25 oktober 2022.

Ett orbitalt NASA-instrument designat främst för att främja studier av luftburet damm och dess effekter på klimatförändringar har visat sig vara skickligt på en annan viktig geovetenskaplig funktion – att upptäcka stora, globala utsläpp av metan, en potent växthusgas.

Källa:

26 oktober 2022  12:57  CET

Onsdag

Tyska RWE lägger bud med 1,8 GW unikt koncept för havsbottentillstånd i Polen

Polen har startat konkurrensprocesser för fem tillstånd för vindkraft på havsbotten i polska Östersjön. RWE har lämnat anbud för alla fem områden med en total kapacitet på 7,8 GW – inklusive en plats 44.E.1, belägen i direkt närhet av dess F.E.W. Baltic II-projektet. Baserat på mer än 20 års erfarenhet av havsvindkraft har RWE utvecklat ett heltäckande koncept för just denna vindkraftspark till havs vid namn Sharco Duo. Anläggningen på 1,8 GW ligger nordväst om Slupskbanken i centrala polska Östersjön.

RWE förväntar sig omfattande synergier med sin F.E.W. Baltic II-projekt och operativ bas i Ustka under utveckling, konstruktion och drift av Sharco Duo. Så företaget kommer att kunna förse Polen med grön och billig el.

”Vårt koncept för Sharco Duo består av toppmodern havsbaserad vindteknik kombinerat med innovativa lösningar för att bygga och driva vindkraftsparken i harmoni med Östersjöns ekosystem och för att perfekt matcha kraven från det polska energisystemet och nå full nätstabilitet”, förklarade Grzegorz Chodkowski, Vice President Offshore Development Poland på RWE Renewables.

Källa:

26 oktober 2022  12:41   CET

Onsdag

Längre handläggningstider för solceller när rekordmånga ansöker

Med ett uppskattat elpris på 3 kronor per kilowattimme minskar återbetalningstiden för en solpanel avsevärt, från cirka 7,5 år till 5,5 år, vilket föranlett en rusning på marknaden. I Kronobergs län har 787 anslutits till och med september 2022, vilket ger totalt 2 640 solcellsanläggningar i E.ON:s nät.

Den lavinartade ökningen av föranmälningar gör att det i dag tar upp till tio veckor innan ett ärende kan börja handläggas. Den snabba utbyggnaden av solceller betyder ibland att elnätet behöver förstärkas. Det beror på att elproduktion från många solcellsanläggningar i samma område innebär hög belastning på elnätet som är byggt för konsumtion.

– Till skillnad från vanlig elkonsumtion som har mer spridda toppar, belastar elproduktion från solceller elnätet samtidigt och under långa perioder. Alla hushåll i ett område kör till exempel inte tvättmaskin eller diskmaskin och lagar mat exakt samtidigt. Men har många solceller i ett område så är ju samtliga i drift under dygnets ljusa timmar, säger Jacob Mejvik.

Källa:

26 oktober 2022  12:04  CET

Onsdag

KTH: Träbaserad plast kan möjliggöra cirkulär heminredning och byggmaterial

Plast som används i heminredning och konstruktionsmaterial skulle kunna ersättas med en ny sorts träbaserad nedbrytbar plast med semi-strukturell styrka. Till skillnad från termoplast kan materialet brytas ner utan att skada miljön, har forskare vid KTH rapporterat.

Ett av målen med utvecklingen av förnybar träkomposit är att göra material starka nog att ersätta fossilbaserade material som används i hembyggen och inredning, såsom badrumsskåp, dörrar, väggskivor och bänkskivor. Och det måste vara hållbart, eller cirkulärt.

– Nedbrytbarhet möjliggör cirkularitet, säger Peter Olsén, forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. ”Genom att bryta ned plasten kan fibrerna återvinnas och de kemiska komponenterna från plasten återanvändas.”

Högt fiberinnehåll är nyckeln till styrkan hos material som glasfiber, men det är svårt att leverera en nedbrytbar träkomposit utan intensiva värmeskador från processer som smältblandning.

Källa:

26 oktober 2022  11:39   CET

Onsdag

MIT: Förenklar produktionen av litiumjonbatterier

MIT spinout 24M Technologies designade ett batteri som minskar kostnaderna för att tillverka litiumjonceller. När det kommer till batteriinnovationer ägnas mycket uppmärksamhet åt potentiella nya kemier och material. Ofta förbises vikten av produktionsprocesser för att få ner kostnaderna.

Nu har MIT spinout 24M Technologies förenklat produktionen av litiumjonbatterier med en ny design som kräver färre material och färre steg för att tillverka varje cell. Företaget säger att designen, som den kallar ”SemiSolid” för sin användning av sliskiga elektroder, minskar produktionskostnaderna med upp till 40 procent. Tillvägagångssättet förbättrar också batteriernas energitäthet, säkerhet och återvinningsbarhet.

Att döma av intresset från branschen är 24M inne på något. Sedan 24M kom ur stealth-läget 2015 har 24M licensierat sin teknologi till multinationella företag inklusive Volkswagen, Fujifilm, Lucas TVS, Axxiva och Freyr. De tre sista företagen planerar att bygga gigafabriker (fabriker med årlig produktionskapacitet i gigawatt) baserade på 24M:s teknologi i Indien, Kina, Norge och USA.

”SemiSolid-plattformen har bevisats i en skala av hundratals megawatt som produceras för energilagringssystem i bostäder. Nu vill vi bevisa det i gigawatt-skala, säger 24M:s vd Naoki Ota, vars team inkluderar 24Ms medgrundare, chefsforskare och MIT-professorn Yet-Ming Chiang.

Källa:

26 oktober 2022  11:34  CET

Onsdag

Världen installerade 174 GW solenergi 2021 och är på väg att distribuera 260 GW i slutet av 2022 – IEA

Världen installerade cirka 174 GW solcellsenergi 2021, en ökning med 20 % jämfört med föregående år, och förväntas distribuera 260 GW i år, med undantag för några större störningar i internationell handel.

Dessa, bland många andra, var resultaten av International Energy Agencys (IEA) Trends in PV Applications 2022-rapport, som också undersökte solcellsinstallationer i olika länder och regioner samt de viktigaste drivkrafterna för tillväxt.

Rapporten visade hur 2021 såg det totala affärsvärdet för den globala solcellssektorn 2021 nå 190 miljarder USD, med 174 GW installerat det året. Detta tar den globala kapaciteten till bara 1TW – 946GW i slutet av 2021. Världens PV-installationer överträffade 1TW i mars i år, enligt vissa mätningar.

Källa:

26 oktober 2022  10:31   CET

Onsdag

Kina bygger världens största vindkraftspark och kan driva 13 miljoner hushåll

Kina planerar världens största vindkraftspark, en anläggning så enorm att den kan driva hela Norge.

Chaozhou – en stad i Kinas Guangdong-provins – har avslöjat ambitiösa planer för en anläggning på 43,3 gigawatt i Taiwansundet.

Den 10 km långa gården, som är i drift mellan 75 och 185 kilometer offshore, kommer att innehålla tusentals kraftfulla turbiner. På grund av det blåsiga läget kommer dessa turbiner att kunna köras mellan 43 procent och 49 procent av tiden.

Arbetet med projektet kommer att starta före 2025, säger provinsen. När den är färdig kommer den att förmörka världens nuvarande största vindkraftspark. Titeln innehas för närvarande av Jiuquan Wind Power-basen i Kina, en enorm plats med en kapacitet på 20 gigawatt.

Källa:

26 oktober 2022  10:22  CET

Onsdag

Australien: "Vi behöver allt, överallt, allt på en gång:" Industrin kräver ett energilagringssystem

Industriledare för klimat och ren energi förnyar sitt krav på ett nationellt system för att stödja den ”massiva” investeringen i storskalig energilagring som kommer att vara avgörande för framgången för landets övergång till förnybara energikällor.

Kravet på ett statligt och federalt regeringsstödt system för acceleration av lagring av förnybar energi lanserades på tisdagen av Smart Energy Council, Clean Energy Investor Group och Climate Action Network Australia.

Trion vill ha ett system på plats i slutet av året, för att driva investeringar i hela spektrumet av energilagringstekniker, allt från batterier på hjul (EV) till långvarig lagring som stora batterier och pumpad vattenkraft.

Källa:

26 oktober 2022  10:07   CET

Onsdag

Export av förnybar energi är en nyckelpelare för Ukrainas återuppbyggnad – förbundskansler Scholz

Energiexporten till Västeuropa är en av pelarna som en framtida ukrainsk ekonomi kan vila på, sa Tysklands förbundskansler Olaf Scholz och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy vid en konferens i Berlin om det krigshärjade landets ekonomiska stöd behöver för att återuppbygga sin ekonomi.

Förnybara energikällor skulle kunna användas för att ersätta en del av Rysslands minskade export till Europa, men Ukraina kommer att behöva fortsatt ekonomiskt stöd och internationella investeringar för att avvärja den ryska invasionen och lägga grunden för en moderniserad efterkrigsindustri, sa Zelenskyy.

Scholz och EU-kommissionens ledare Ursula von der Leyen upprepade båda att de ser Ukraina som en framtida EU-medlem, och uppmanade investerare att hjälpa till att sätta landet på väg mot en fullständig EU-anslutning.

Vid en bilateral tysk-ukrainsk affärskonferens som hölls dagen innan sa tyska företag att de är redo att utöka sin verksamhet i Ukraina.

Källa:

26 oktober 2022  10:02  CET

Onsdag

Nu värmer algodling över 2500 lägenheter i Gustavsberg

Nu har överskottsvärme från AstaReals algodling börjat användas för fjärrvärme till över 2 050 lägenheter i Gustavsberg. Den unika installationen från Vattenfall innebär att spillvärme från AstaReals produktion tas tillvara, värme som annars skulle gå förlorad.

– AstaReals tillverkningsprocess är energikrävande och kräver såväl el som kyla. Överskottsvärmen används nu för uppvärmning av bostäder och lokaler och Gustavsbergsborna får nu mer än 20 procent av sitt värmebehov uppfyllt med hjälp av den nya tekniken, säger säger Kurosh Beradari, Vattenfalls marknads- och försäljningschef för värme i Sverige.

Hösten 2021 ingicks ett energiavtal där en specialanpassad anläggning för värmeåtervinning skulle installeras vid AstaReals produktionsanläggning i Gustavsberg.

– Den tekniska lösningen är nu på plats och vi har ansvar för drift och förvaltning. Vi är stolta över samarbetet med AstaReal som blir föregångare inom den tekniska lösningen för värmeåtervinning. Det är en banbrytande lösning som gynnar deras verksamhet och närområde, säger Lars Blomberg, chef för industrisamarbeten på Vattenfall Network Solutions.

Källa:

26 oktober 2022  09:50   CET

onsdag 26 oktober

tisdag 25 oktober

Tisdag

Vind och sol går om kol i Chile

För första gången genererade vind och sol mer av Chiles el än kol under en hel 12-månadersperiod, från augusti 2021 till september 2022.
Under de 12 månaderna från oktober 2021 till september 2022 var vind och sol den största elkällan i Chile (27,5 %), följt av kol (26,5 %), sedan vattenkraft (21,8 %) och gas (18,9 %).

Ökningen av vind- och solelproduktion innebar att fossila bränslen genererade mindre än hälften av Chiles el under de senaste 12 månaderna; vilket är första gången det händer sedan 2007. Dessförinnan dominerades Chiles elsystem av vattenkraft och gas, innan kol blev det dominerande bränslet som användes för att täcka nytt elbehov.

På bara tre år fördubblades Chiles årliga sol- och vindelproduktion från 9 TWh (12 %) 2018 till 18 TWh (22 %) 2021.

För bara sex år sedan, 2016, genererades bara 6,6 % av elen av vind- och solenergi, medan kol stod för överväldigande 43,6 % av Chiles elektricitet.

Källa:

25 oktober 2022  14:34  CET

Tisdag

Solenergi är det snabbaste sättet att minska Europas beroende av rysk gas

Utbyggnaden av solkraft i Europa växer snabbt på grund av ökade ambitioner för förnybar energi och behovet av att minska beroendet av rysk gas. Statkrafts scenario för låga utsläpp visar nu att Europa kommer att ha betydligt mer solenergi till 2030 än vad som förväntades före kriget i Ukraina.

För sjunde året i rad har Statkrafts analytiker gjort en omfattande analys av den globala energimarknaden mot 2050. Tillsammans med vindkraft hävdas solenergi som den avgörande förnybara tekniken för att minska EU:s beroende av rysk gas och minska utsläppen.

Statkrafts nya analys uppskattar en genomsnittlig årlig ökning av solkapaciteten i EU på mellan 45 och 52 GW fram till 2030. Detta är betydligt högre än de 33 GW per år som analytiker förväntade sig före invasionen av Ukraina. Det kan jämföras med rekordstora 26 GW år 2021. Jämfört med andra förnybara energitekniker är solenergi kostnadseffektiv och byggandet kan ta mindre än två år.

Källa:

25 oktober 2022  14:25   CET

Tisdag

Mer förnybar energi ger mindre inflation i EU

Fossila bränslen har varit ansvariga för de största inflationschockerna i Europa sedan andra världskriget och slog oljekrisen på 1970-talet. I september 2022 var energipriset 40,8 % högre än året innan, vilket bidrog till 36 % av de totala höga inflationssiffrorna i EU.

Vind och sol producerade en rekordfjärdedel av EU:s el från mars till september 2022. Rekordökningen av förnybar energi jämfört med förra året undvek behovet av åtta miljarder kubikmeter ytterligare fossil gas till en kostnad av 11 miljarder euro. Förnybar energi undvek högre energipriser i EU och efterföljande högre inflation.

EU:s energiministrar har nu möjlighet att driva in fördelarna med ren energi. Utöver klimatfördelarna kommer att påskynda utbyggnaden av billig förnybar energi att minska Europas exponering för dyra fossila bränslen.

REPowerEU-förslaget sätter nya, högre mål för förnybar energi och energieffektivitet. Att stödja dessa mål kommer att driva på ökade investeringar inför kommande vintrar. Det är det förnuftiga alternativet för Europas energisäkerhet, ansträngda statliga budgetar och konsumenternas energiräkningar.

Källa:

25 oktober 2022  11:46  CET

Tisdag

Mer bergvärme/geotermisk energi i Köpenhamn

Värmebolagen i huvudstadsområdet VEKS, CTR och Hofor har precis ingått avtal med företaget Innargi om ramarna för ett eventuellt genombrott för bergvärme i huvudstaden. Potentialen motsvarar konsumtionen hos någonstans mellan 35 000 och 75 000 hushåll.

Om en slutgiltig överenskommelse nås, och det går som de inblandade hoppas, förväntas det första av en rad geotermiska anläggningar stå redo att leverera fjärrvärme till huvudstadsområdet 2026 till ett konkurrenskraftigt pris, skriver parterna i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas att vi är på väg mot ett genombrott för geotermisk energi i huvudstadsområdet. I den mån behövs det. Hela konceptet bakom geotermi är uppenbarligen rätt. Vi har arbetat länge för att den här gröna energikällan ska ta fart och det har funnits gupp på vägen. Med partnerskapet med Innargi tillkommer andra kompetenser, så det är ett bra steg i den riktningen. Om det lyckas är vi på allvar på väg mot 100 procent. grön fjärrvärme i huvudstadsområdet.

Källa:

25 oktober 2022  11:38   CET

Tisdag

Italiens Meloni vill göra klimatförändringen till en högerfråga

Giorgia Meloni har ett budskap till klimatförkämparna — högern kommer för ditt favoritnummer.

”Ekologi har varit militärt ockuperat från vänster”, sa hon vid ett webbstreamat evenemang i september.

Förra året var hon ännu tydligare och sa: ”Det finns inget mer ’högerorienterat’ än ekologi. Högern älskar miljön för att den älskar landet, identiteten, hemlandet.”

Nu när hon har tagit makten i Rom i spetsen för en turbulent koalition av högerextrema och nationalistiska partier ledda av hennes Brothers of Italy-grupp, är hennes budskap att koldioxidutsläppen kan sänkas utan att behöva offra ekonomisk tillväxt och sysselsättning – två perenna svårigheter för Italien.

Men det kommer med en kick riktad mot aktivister som har drivit ansträngningar för att ta itu med den globala uppvärmningen genom att gå elektriskt samtidigt som de kräver en omprövning av ekonomisk tillväxt och konsumtion.

Källa:

25 oktober 2022  11:14  CET

Tisdag

Kombinera solcellsrör med gröna tak

Kombinationen av gröna tak med rörformade solcellsmoduler belönades med Gala Bau Innovation Medal 2022. Denna innovativa kombination möjliggör lätta konstruktioner från omfattande gröna tak till takträdgårdar.

Även befintliga gröna tak som inte kan utrustas med de traditionella solcellspanelerna av strukturella skäl kan eftermonteras med denna lösning.

Den innovativa tubteknologin ger utmärkta tillväxtförhållanden för växterna tack vare dagsljus och vattens permeabilitet. Å andra sidan drar solcellsanläggningen nytta av den svalare omgivningstemperaturen som orsakas av vegetationen.

Zinco och dess partner Tube Solar ser ytterligare fördelar med en kontinuerlig generering av solenergi under hela dagen.

I princip är målet att generera solenergi konsekvent under hela dagen önskvärt. Det kräver mindre lagringskapacitet och bidrar till nätavlastning. Solpanelsmoduler monteras också alltmer i öst-västlig riktning – antingen i en liten vinkel eller på senare tid vertikalt med tvåfasiga PV-moduler. Detta resulterar i två toppar under dagen, på morgonen och på kvällen. PV-rören kan bättre än så: de producerar ständigt solenergi eftersom solstrålarna under alla tider på dygnet träffar den relevanta rörsektionen i rät vinkel.

Källa:

25 oktober 2022  11:04   CET

Tisdag

EU borde påskynda energiomställningen trots att kolet återvänder, säger den spanska ministern

EU bör påskynda sin energiomställning trots att bristen på rysk gas har lett till att blocket tillfälligt eldar mer kol, betonade Spaniens ekologiska omställningsminister Teresa Ribera på måndagen.

Ribera deltog i ett möte med EU:s miljöministrar i Luxemburg, där EU-27 försökte komma överens om EU-blockets förhandlingsmandat för klimattoppmötet COP27 som hålls den 6-18 november i Egypten.

”Det är viktigt för Europa att visa att även om vi behöver lite flexibilitet på kort sikt och det finns några länder som återigen ökar kol- och gasförbrukningen, så är detta (att bränna mer kol) helt tillfälligt av energisäkerhetsskäl ( …), men sanningen är att Europa påskyndar sin omvandling”, sa Ribera till pressen, rapporterade EURACTIVs partner EFE.

Vid förra årets klimattoppmöte drev EU på för ett åtagande från det internationella samfundet att gå bort från kol så snart som möjligt, men sedan dess har gasbrist och energibristen från kriget i Ukraina gjort att mer kol nu används i Europa än för ett år sedan.

Källa:

25 oktober 2022  10:59  CET

Tisdag

USA: Här är mannen som ansvarar för att dela ut 25 miljarder dollar för ny cleantech

SEATTLE — Som chef för det amerikanska energidepartementets kontor för demonstrationer av ren energi har David Crane ett tufft jobb: att omsätta cirka 25 miljarder dollar för ännu inte kommersiellt gångbar teknik till infrastruktur som kan driva en amerikansk revolution för ren energi.

Förvisso innebär ordet ”demonstration” viss osäkerhet om resultatet av denna oöverträffade federala investering i rent väte, kolavskiljning, avancerade kärnreaktorer, långvarig energilagring och andra viktiga verktyg för avkolning. Men det betyder inte att det finansierar vetenskapliga experiment.

”Jag skulle säga att det enskilt största misslyckandet jag skulle ha på det här jobbet är om vi inom 20 år tittade på de vätgashubbar som vi hjälpte till med våra anslag, och de såg alla ut som platser för sommar-OS…de är alla spökstäder.” Crane, tidigare VD för det amerikanska energiföretaget NRG Energy, berättade för Canary Media under veckans toppmöte om Breakthrough Energy i Seattle. ”Nyckeln till framgång är att dessa saker kommer att blomstra om 10 till 20 år från nu.”

Källa:

25 oktober 2022  10:40   CET

Tisdag

Deutsche Bank lovar att minska lån till olja och gas

Deutsche Bank tillkännagav idag nettonolljusterade mål för 2030 och 2050 i fyra koldioxidintensiva sektorer. Bankens mål är att minska mängden finansierade utsläpp (Scope 3) avsevärt till 2030. Målen representerar en central del av Deutsche Banks hållbarhetsstrategi och speglar bankens åtaganden som en av grundarna av Net Zero Banking Alliance (NZBA).

Deutsche Banks metodik, som är utformad för att vara i linje med framväxande bästa praxis, syftar till att stödja en progressiv och ordnad utfasning av fossilbränsleanvändning samtidigt som det stimulerar finansieringen av tekniker med lägre koldioxidintensitet och kunder med trovärdiga övergångsplaner.

Deutsche Banks mål omfattar sektorer som står för en betydande del av de finansierade utsläppen av dess företagslånebok på 250 miljarder euro1 samt nyckelkällor till globala Scope 3-utsläpp från kunder. Målen för varje sektor är följande:

Olja och gas (uppströms): 23 % minskning av Scope 3 uppströmsfinansierade utsläpp till 2030 och 90 % minskning till 2050, i miljoner ton CO2.

Källa:

25 oktober 2022  10:26  CET

Tisdag

Första betongblocken som binder koldioxid är snart här

Vid tillverkningen fångar betongen CO2 och omvandlar den till kalciumkarbonat. Snart finns byggblocken på marknaden. Det pågår en rad projekt kring koldioxidfri betong, och nu skriver Interesting Engineering att kanadensiska Carbicrete kommer att ha en kommersiell produkt på marknaden inom loppet av veckor.

Företagets byggblock sägs vara upp till 30 procent starkare än block gjutna med vanlig cement, men det mest ovanliga är att tillverkningen förbrukar koldioxid.

Cement anses annars vara en av de stora klimatbovarna och beröknas stå för runt åtta procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Vid traditionell produktion blandas cement, aggregat och vatten, men Carbicrete har ersatt cementen med stålslagg. Den blandas med aggregat och vatten utan att det krävs någon specialutrustning. Det skriver företaget på sin hemsida.

Källa:

25 oktober 2022  10:18   CET

tisdag 25 oktober

måndag 24 oktober

Måndag

Lloyds Bank uppdaterar klimatpolicyn för att slopa finansieringen av nya olje- och gasfält

Lloyds har den här veckan publicerat en uppdatering av sin klimatpolicy och har i huvudsak blockerat ekonomiskt stöd och omvänd utlåning till olje- och gasprojekt. Policyn innebär dock att banken fortfarande kan ge lånestöd till olje- och gasbolag.

Den uppdaterade policyn noterar att Lloyds stödjer vissa kunder som deltar i olje- och gasprospektering i Nordsjön. Banken har dock uppgett att inga nya olje- och gasutbyggnader kommer att stödjas.

”Som en del av vårt åtagande att stödja övergången till en hållbar ekonomi med låga koldioxidutsläpp, kommer vi att arbeta med våra befintliga kunder för att stödja dem för att upprätta trovärdiga och effektfulla övergångsplaner,” skrev banken i ett uttalande.

”Vi utvecklar en utvärderingsmetodik och en engagemangsstrategi för dessa planer och kommer att kräva att befintliga kunder ska ha sina planer på plats i slutet av 2023. Vi kommer inte att tillhandahålla finansiering till nya kunder inom olje- och gassektorn om det inte är lönsamt. projekt inom förnybar energi och övergångsteknik och kunder har trovärdiga övergångsplaner vid introduktionen.”

Källa:

24 oktober 2022  13:16  CET

Måndag

Klimatförbättrad betong

Möjligheten att använda klimatförbättrad betong i större utsträckning än vad som görs i dag finns, ändå väljer vissa bort det. Saken diskuterades vid ett event som Thomas Concrete Group arrangerade i Göteborg på tisdagen.
– Vi är redo att börja leverera mer klimatförbättrad betong redan i morgon, sade Carina Edblad, vd på Thomas Betong i Sverige.

Ingången och syftet med eventet var att lyfta frågan varför inte mer klimatförbättrad betong används på marknaden i dag. Betong, där cementen till vissa delar är ersatt med olika typer av bindemedel, finns på marknaden, ändå tenderar många att välja traditionell betong.

Bland de medverkande fanns ledande lokala politiker, forskare, arkitekter samt vd och hållbarhetschef på Thomas Concrete Group. Men också branschen i form av NCC och Wallenstam. Marina Fritsche, regionchef på Wallenstam berättade att man i dag har cirka 1 000 lägenheter i produktion, enbart i Göteborg.

Källa:

24 oktober 2022  13:12   CET

Måndag

Grekland föreslår 9-GW förnybar kraftkorridor till Österrike och Tyskland

24 oktober (Renewables Now) – Grekland har avslöjat ett förslag om byggande av en kabellänk för att transportera el producerad från upp till 9 GW grekisk förnybar kraftkapacitet till Österrike och södra Tyskland.

Planen presenterades på torsdagen av energiminister Kostas Skrekas under en konferens i Aten, rapporterar Reuters.

Kraftförbindelsen, om den byggs, kommer att passera genom Albanien och andra Balkanländer och kommer initialt att generera från cirka 3 GW förnybara kraftverk. Så småningom kunde den utökas till 9 GW i storlek.

Förslaget har redan presenterats för samarbetsländerna, har Skrekas sagt. Enligt en icke namngiven källa från energidepartementet som citeras av Reuters pågår redan samtal med Österrike och Tyskland.

Källa:

24 oktober 2022  13:06  CET

Måndag

Nytt saltenergilager byggs i Esbjerg

110 000 ton CO2, så mycket kan ett nytt energilager från Hyme Energy, DIN Forsyning och flera andra partners rädda klimatet per år. Lagret är baserat på flytande hydroxidsalt.

Det kan låta som musik från framtiden, men använder man flytande hydroxidsalt – kaustiksoda eller i vardagsspråk avloppsrengörare – som lagringsmedium går det faktiskt att göra. Det här berättar Ask E. Løvschall-Jensen, VD för Hyme Energy. Företaget är en del av MOSS-projektet, som med stöd från EUDP ska demonstrera potentialen för avloppsrening i ett pilotenergilager på DIN Forsyning i Esbjerg. Första spadtaget för anläggningen tas sommaren 2023.

– Effektiv lagring av förnybar energi handlar om att vi ska ha tillgång till gröna elektroner när behovet finns. Det kan vi göra genom att lagra förnybar energi i flytande salt. När vi flyttar vindkraftverk kan vi leverera kraft och värme billigt på en begränsad yta med vårt saltlager och vi kan flytta den förnybara energin till de tider då den efterfrågas, säger Ask E. Løvschall-Jensen.

Källa:

24 oktober 2022  12:56   CET

Måndag

Fördelarna med gröna bränslen

På Maritime CEO Forums hör vi mycket snack om koldioxidutsläpp. Jag är registrerad här på Splash och säger att framtidens bränslen kommer att vara grön ammoniak och e-metanol. Det har inte förändrats – om något står jag fast vid detta med ännu mer övertygelse än förra gången.

En sak som håller på att förändras är samtalet kring dessa. Där oron tidigare var diffusa, är oron nu skarpare. De två stöttepelarna är: ”De nya bränslena kommer att ha mer volatil prissättning” och ”Sjöfarten kommer att trängas ut av andra sektorer och kan inte konkurrera om dessa nya bränslen.”

Båda dessa är djupa missförstånd som måste åtgärdas. Läs mer ………

Källa:

24 oktober 2022  11:59  CET

Måndag

G20 stödde fossilbränsleindustrin med mer pengar än någonsin 2021

Investeringar i fossila bränslen av regeringar i 20 av världens rikaste och snabbast växande ekonomier nådde nya höjder förra året, även innan energikrisen började och trots de allt värre effekterna av klimatkrisen, har en ny rapport avslöjat.

Gruppen med 20 eller G20, som inkluderar 19 nationer och EU, investerade 64 miljarder dollar i subventionering av produktionen av fossila bränslen 2021, enligt den åttonde årliga klimattransparensrapporten.

Rapporten, som släpptes på torsdagen, är sammanställd av ett internationellt partnerskap av organisationer för att göra en inventering av G20-gruppens klimatåtgärder inför FN:s kommande klimattoppmöte Cop27.

Vidare G20 statliga fossilbränslesubventioner hade sjunkit till 147 miljarder dollar 2020, men steg igen med 29 procent till 190 miljarder dollar 2021, enligt uppgifter från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Se video

Källa:

24 oktober 2022  11:44   CET

Måndag

Nya fossila bränslen "inkompatibla" med 1,5C-målet, visar en omfattande analys

Det finns en ”stor konsensus” över alla publicerade studier om att utveckling av nya olje- och gasfält är ”inkompatibel” med 1,5C-målet, säger en ny rapport.

Resultaten, från International Institute for Sustainable Development (IISD), är baserade på en omfattande genomgång av alla ”möjliga” vägar för att hålla sig under 1,5C.

De upprepar – och stärker därför – slutsatserna från Internationella energiorganet (IEA), som har sagt att det inte finns några nya olje- och gasfält som är godkända för utveckling i vår [1,5C]-väg”.

Den nya rapporten kommer mitt i en kamp för energisäkerhet efter Rysslands invasion av Ukraina. Länder, inklusive Storbritannien, har letat efter fossila bränslen för att stärka sin energiförsörjning.

Källa:

24 oktober 2022  11:33  CET

Måndag

"Vi behöver inga genombrott inom solenergi, vi behöver bara anslutningar"

En av världens mest respekterade solcellsindustrianalytiker har avfärdat de pågående påståendena om att vi behöver ett teknikgenombrott för att nå nät med låga koldioxidutsläpp.

I sin årliga utvärdering av solenergiindustrin, som hon delade – som hon gör varje år – på Twitter, säger BloombergNEF:s schweiziska Jenny Chase att solenergi fortfarande är den billigaste källan för bulkelektricitet i många länder och en av de snabbaste att distribuera.

Och mitt i den globala energikrisen 2022, främst orsakad av Rysslands invasion av Ukraina och driven av stigande priser på kol och fossil gas, har den fortsatta utbyggnaden av solcellsenergi varit ovärderlig.

”Gränserna för PV-byggande i år har varit utbud, installationsarbete, nättillträde och tillåtande,” konstaterar Chase.

”Vi behöver inget tekniskt genombrott. Idag behöver solenergiutvecklare bara en nätanslutning och tillstånd för att sälja el och de kommer att bygga solcellsanläggningar oavsett om det är en bra idé eller inte.”

Källa:

24 oktober 2022  11:24   CET

Måndag

Biden-administrationen borde hjälpa USA:s aluminiumindustri att bli ren

När övergången till elbilar ökar kommer biltillverkarnas utsläppsprofil att vända – istället för att huvuddelen av industrins utsläpp härrör från förbränning av olja när vi kör våra bilar, kommer de flesta utsläppen att komma från leveranskedjorna som matar biltillverkning. Hur vi bygger våra elbilar spelar lika stor roll som om vi bygger dem i första hand. Ingen Tesla-kund är intresserad av att köpa inbäddat kol.

Rent amerikanskt aluminium, rena elbilar, konkurrensfördelar
Men aluminiumet vi använder för att bygga våra glänsande nya elfordon behöver inte drivas av kol och olja, och det behöver inte heller komma från krigförande främmande länder.

Ledande aluminiumproducenter, inklusive Alcoa i USA, stödde förra månaden en vision om att minska koldioxidutsläppen i industrin. Det innebär övergång till lågkoldioxidkraft, maximering av återvinning och effektivitet, och implementering av ny teknik som kan minska direkta utsläpp från smältningsprocessen. Om Alcoa och andra amerikanska aluminiumföretag snabbt började omsätta den visionen i handling, skulle de kunna börja ersätta ryskt (och kinesiskt) aluminium med rent, amerikanskt tillverkat utbud.

Källa:

24 oktober 2022  11:19  CET

Måndag

Kommer Europa att ta till sig mer förnybar energi för att slå tillbaka inflationen?

Fossila bränslen har varit ansvariga för de största inflationschockerna i Europa sedan andra världskriget: oljekrisen på 1970-talet och energikrisen som nu har utlösts av Rysslands brutala invasion av Ukraina.

Europas sårbarhet för den nuvarande energikrisen har varit resultatet av ett mer långvarigt mönster av att hålla tillbaka ambitionen för ren energi och en falsk känsla av säkerhet att gas skulle ge ett brobränsle.

Ett bra exempel på detta är Tyskland, som precis har kommit ur ett förlorat decennium av trög tillväxt av förnybara energikällor och stöd för ny gasimportinfrastruktur som Nord Stream 2. En ny rapport från analytiker på CREA fann att en avstannad vindkraftsutveckling har skadat landets energisäkerhet, ekonomi och klimatinsatser.

Hade vindkraften vuxit med resten av EU sedan 2015 skulle de ha sparat 23 miljarder euro 2022.

Källa:

24 oktober 2022  11:13   CET

måndag 24 oktober

fredag 21 oktober

Fredag

Många tyskar satsar nu på solenergi – boomen bromsas ändå upp av brist på yrkeskunnigt folk

I Tyskland har de stigande energipriserna lett till att många söker alternativa lösningar för att komma billigare undan. Det här betyder en boom för solenergin, men problemet är att man kan få vänta länge innan den egna anläggningen blir verklighet.

Fjorton framtida montörer sitter på skolbänken. Vid solenergiakademin i Nürnberg råder bråda dagar då man vidareutbildar folk för branschens behov.

De personer som nu sitter i klassrummet ska förhoppningsvis en dag kunna vara med om att fylla den enorma lucka som har uppstått när det gäller att installera solenergi.

Det finns för tillfället helt enkelt inte tillräckligt med folk som kan och hinner göra jobbet. Söker man på nätet märker man snabbt att många firmor inte ens tar emot nya uppdrag. Bara för rådgivning och planering tvingas man vänta i månader.

Källa:

20 oktober 2022  13:12  CET

Fredag

Siemens Gamesa förser Finland med 105 MW vindkraft

Siemens Gamesa utvalt av Energiequelle för första vindkraftspark tillsammans i Finland. Vindkraftsparken Mikonkeidas på 105 MW kommer att utrustas med 16 SG 6.6-170 vindkraftverk, bland de mest konkurrenskraftiga i vindlandskapet på land. Projektet ska tas i drift 2024 och inkluderar ett 35-årigt serviceavtal.

Siemens Gamesa har av den ledande internationella projektutvecklaren Energiequelle för första gången valts att leverera vindkraftverk till Mikonkeidas vindkraftpark i Finland.

Beläget i Kristiinankaupunki kommun kommer de 16 SG 6.6-170 vindkraftverken som kommer att utgöra 105-MW-projektet att sitta på 145-meterstorn för att på bästa sätt utnyttja vindförhållandena i regionen. Installationen av vindkraftparken beräknas genomföras under första halvåret 2024. Bolagen har även tecknat ett långt 35-årigt serviceavtal som omfattar underhåll av vindkraftverken under denna period.

Källa:

21 oktober 2022  13:05   CET

Fredag

Kanada: Nu kommer robotar som plogar bort snön

Swap Robotics, ett företag som tillverkar elektriska gräsklippnings- och snöröjningsrobotar, presenterade idag på TechCrunch Disrupt Startup Battlefield för att detaljera hur man tillverkar hållbar utomhusarbetsutrustning.
Under de närmaste åren kommer 95 % av startupens fokus att vara på att underlätta robotar som klipper gräs och växtlighet på över 1 000 hektar stora solenergigårdar. Företagets sekundära fokus är trottoarsnöplogning.

Startupen grundades i oktober 2019 av VD Tim Lichti, CTO Mohamed H. Ahmed, Machine Design Lead Spencer Kschesinski och Electrical Design Lead Adonis Mansour. Lichti, Kschesinski och Mansour gick alla på University of Waterloo tillsammans och lärde sedan känna Ahmed under sitt första år.

Teamet planerade ursprungligen att utveckla en robotklippningslösning för idrottsplatser, men hörde hela tiden från landskapsarkitekter att det var ett utmanande jobb att klippa över 1 000 hektar stora solenergianläggningar som kunde använda en modern lösning.

Källa:

20 oktober 2022  12:23  CET

Fredag

Norge: Test av drönarleveranser

Postens och Brings första testprojekt med drönare går från Snåsa till Namsos med vattenprover. Leverans med drönare minskar både tid och CO2-utsläpp.
– Vi testar drönarleveranser för att få erfarenhet. Tillsammans med bra samarbetspartners ser vi att det kan bli aktuellt, speciellt när det är krävande geografiska förutsättningar och snäva tidslinjer.

Vi ser också att det kan ha en stor uppsida för miljön. I det här testet minskade vi restiden med 34 procent och CO2-avtrycket med 95 procent, säger Kenneth Tjønndal Pettersen, presschef på Posten.

Leverans av vattenprover från Snåsavann AS lokaler till Nemko Norlab är initialt ett försöksprojekt. Sträckan från Snåsavann till Namsos är 51 kilometer – och vattenproverna har tidigare körts med bil och lastbil. Vattenproverna som levereras är beroende av att de kommer till laboratoriet inom kort tid. Med hjälp av drönare kan nöduppdrag även genomföras vid avvikelser från testerna.

Källa:

21 oktober 2022  12:15   CET

Fredag

USA: Minerva Lithium använder absorberande material för att förändra hur vi utvinner litium

Den elektriska allt revolutionen är här, och med den en aldrig tidigare skådad efterfrågan på kritiska batterimaterial. Den mest värdefulla av alla? Litium, den avgörande ingrediensen i litiumjonbatterierna som driver allt från din Tesla till din iPhone.

Problemet är att utvinning av litium är dyrt, tidskrävande, arbetsintensivt och tar allvarligt på miljön. Det går antingen ut på att gräva ut litiumrika stenar ur gruvor, krossa dem, rosta dem, tvätta dem med syra och rosta dem igen, lämna stora dagbrott efter sig, eller genom avdunstning av saltlake, ta mineralrikt vatten som finns djupt under jorden, känt som saltlake, och pumpa den i stora dammar som avdunstar 24 till 36 månader under solen. Alla andra metaller som deponeras vid basen av dammarna – natrium, kalium, magnesium – tas bort genom exponering för skadliga kemikalier för att bara komma åt litium.

Minerva, som deltar i TechCrunch Disrupt 2022 Startup Battlefield, säger att det kan extrahera ett metriskt ton litium med bara 30 000 liter vatten, och det kan göra det på tre dagar. Bearbetning av evaporativ saltlake behöver förånga 500 000 liter vatten för att få till samma mängd litium, enligt Dawood.

Källa:

20 oktober 2022  12:08  CET

Fredag

Frankrike, Spanien och Portugal är överens om att bygga gasledningen Barcelona-Marseille

MADRID (AP) – Ledarna för Frankrike, Portugal och Spanien sa på torsdagen att de har kommit överens om att ersätta en föreslagen gasledningsförbindelse mellan Iberia och Frankrike med en undervattens ”grön energikorridor” som så småningom skulle transportera väte.

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez sa att planen var att ansluta Iberia till Frankrike och den europeiska energimarknaden med hjälp av en pipeline från Barcelona i Spanien över Medelhavet till Marseille i Frankrike. Han sa att den skulle kunna användas för att transportera naturgas tillfälligt, innan den börjar transportera väte.

Sánchez gjorde tillkännagivandet efter att ledarna för de tre länderna träffats i Bryssel där de deltar i ett EU-toppmöte.

Ingen tidslinje eller kostnadsberäkning tillkännagavs.

När han anlände till Europeiska rådets högkvarter sa Frankrikes president Emmanuel Macron att programmet syftade till att öppna upp den iberiska halvön genom att utveckla en ”grön energikorridor mellan Portugal-Spanien och Frankrike, och genom Frankrike resten av Europa.”

Källa:

21 oktober 2022  11:59   CET

Fredag

Polen installerade 3,3 GW solenergi under perioden januari-augusti

Agencja Rynku Energii (ARE), Polens energibyrå, har rapporterat att landet nådde 11,03 GW kumulativ installerad solcellskapacitet i slutet av augusti.

Enligt siffrorna som släppts av byrån använde landet cirka 3,36 GW under de första åtta månaderna i år. Som jämförelse installerade den cirka 3,71 GW i sin helhet 2021. ”Den polska solcellsmarknaden domineras av prosumersegmentet, som inkluderar alla system som inte överstiger 50 kW i storlek”, säger Piotr Pająk, reporter för förnybara energikällor på webbplatsen Gramwzielone, till tidningen pv. . ”Den totala kapaciteten för prosumerinstallationer var 8,25 GW i slutet av augusti, vilket innebär att det är 75% av den totala solcellskapaciteten installerad i Polen.”

Enligt Pająk har de senaste förändringarna i landets regler för segmentet distribuerad generation inte avbrutit dess starka tillväxtbana. ”För nya prosumenter introducerades nettofakturering och alla experter förväntade sig att det nya systemet skulle vara mindre lönsamt än den gamla mekanismen – och dessa röster orsakade till stor del en minskning av nya prosumerinvesteringar”, betonade han. ”Men den nuvarande enorma ökningen av energipriserna på grossistmarknaden genererar mycket attraktiva inkomster för prosumenter inom nätfakturering.”

Källa:

20 oktober 2022  11:46  CET

Fredag

Jakten på en av världens dyraste metaller utökas i Storsjö kapell

Jakten efter den mycket dyrbara metallen palladium utökas nu nära Storsjö kapell i Bergs kommun. I september fick prospekteringsföretaget Pallas Metals AB ett nytt undersökningstillstånd nära byn och har nu totalt åtta tillstånd som omfattar en yta på omkring 14 000 hektar.

– Det ser intressant ut och vi utvidgar området för potentialen för ytterligare fynd ser väldigt bra ut, säger han.

– Fyndigheten är den största i Sverige. Förutom i Sverige finns fyndigheter i Ryssland – och hur det är där vet vi ju – och i Sydafrika, säger ordförande Jan Ola Larsson till SVT Jämtland.

Bolaget prospekterar också efter guld och koppar.

Bolaget har under året genomfört borrning på 28 ställen i trakten och nu utökar man alltså prospekteringsrättigheterna då fynden i området ser mycket lovande ut, enligt ordförande för Pallas Metals Jan Ola Larsson.

Källa:

21 oktober 2022  11:38   CET

Fredag

Hur snabbt går världen över till förnybar energi?

87 länder har passerat vändpunkten på 5 % till utbredd adoption.  Framgångsrik teknik följer en S-formad adoptionskurva. Försäljningen går i takt i den tidiga adoptionsfasen, och sedan förvånansvärt snabbt när saker och ting blir mainstream. Den övre delen av kurvan representerar de sista personerna som gjorde övergången. Till och med 2022 har en tiondel av mänskligheten fortfarande inte elektricitet.

Fem procent är inte en universell tipppunkt. Vissa tekniker vänder förr, andra senare, men grundtanken är densamma: När de tuffa investeringarna i tillverkningen har gjorts och konsumenternas preferenser börjar förändras, sätter den första vågen av adoption förutsättningarna för att bli mycket större. Genom att undersöka länderna som når varje tipppunkt först, börjar vi få en känsla av vad vi kan förvänta oss av de som följer.

Intermittent förnybar energi tenderar att fungera bättre i kombination – så när solen går ner i Spanien kan vind från Danmark utgöra en del av gapet. Men även på egen hand visar specifika typer av förnybar energi distinkta adoptionskurvor. Att installera enorma vindturbiner kan vara svårt, så adoptionen är mer gradvis. Solceller, å andra sidan, kan dyka upp nästan var som helst när de är överkomliga, så tillväxt efter vändpunkten kan vara mer explosiv.

Källa:

20 oktober 2022  11:33  CET

Fredag

Ett säkert, böjbart batteri från amerikanska Anthro Energy

Eran av oflexibel bärbar kraft kan dock närma sig sitt slut, om Anthro Energy kan ta ut sina bendy batterier på marknaden. Det får lite hjälp med det tack vare en övertecknad $7,2 miljoner seed-runda, som företaget tillkännager idag, fick TechCrunch exklusivt veta.

Anthro grundades av kemiingenjörerna David Mackanic och Joe Papp, som såg en öppning för en flexibel polymer som inte bara kunde ge batterier nya egenskaper utan också erbjuda en snabbare väg till marknaden än den ofta citerade bilvägen.

”Batterier står inför den här typen av riktigt allvarliga innovatörens dilemma, där man kan komma in i något som en bil, det tar massor av validering, massor av teknikutveckling och massor av tid,” sa Mackanic. ”Och så jag insåg att om jag vill göra skillnad i batteriutrymmet måste jag tänka annorlunda om problemen jag löser, jag måste tänka annorlunda om hur vi tar ut det här på marknaden.”

Källa:

21 oktober 2022  11:20   CET

fredag 21 oktober

torsdag 20 oktober

Torsdag

Nettonoll-målet kräver 9,7 miljoner ton koppartillförsel under nästa decennium

Hur mycket koppar behövs för att lyckas nå de klimatmål som Parisavtalet ställer upp? Wood Mackenzie kvantifierar scenariot i sin senaste forskningsrapport, ”Röd metall, grön efterfrågan: koppars avgörande roll för att uppnå nettonoll”, och finner att den globala energiomställningen utgör en nästan ouppnåelig utmaning för gruvförsörjningen, med betydande investeringar och prisincitament som krävs.

Enligt dess 1,5 °C accelererade energiomvandlingsscenario, Wood Mackenzie, ett Verisk-företag (Nasdaq:VRSK), visar analys att 9,7 miljoner ton (Mt) ny kopparförsörjning behövs under 10 år från projekt som ännu inte har sanktionerats, vilket motsvarar nästan en tredjedel av dagens raffinerade konsumtion, om industrin ska klara målen i Paris klimatavtal.

Källa:

20 oktober 2022  13:15  CET

Torsdag

Franska bönder täcker grödor med solpaneler för att producera mat och energi samtidigt

Agrivoltaics – bruket att använda mark för både solenergi och jordbruk – är på frammarsch över hela Frankrike.

I regionen Haute-Saône, i den nordöstra delen av landet, genomförs ett experiment av solenergiföretaget TSE. Man hoppas kunna ta reda på om solenergi kan genereras utan att hindra storskaliga spannmålsgrödor.

Tidigare försök att experimentera med agrovoltaik har skett genom projekt i mindre skala. Men, angelägen om att se om den kan frodas på industriell nivå, sprids 5 500 solpaneler över denna gård i kommunen Amance av TSE.

Om den lyckas kan crossovern bli revolutionerande för både jordbruks- och solpanelsindustrin.

”Syftet var att kunna möta Frankrikes behov när det gäller utveckling av förnybar energi, utan att föregripa jordbruksmark”, säger Xavier Guillot, chef för agronomisk forskning och utveckling på TSE.

Källa:

20 oktober 2022  12:07   CET

Torsdag

Washington avvisar Putins uppmaning att göra Turkiet till Europas gasnav

USA har reagerat negativt på ett förslag från Rysslands president Vladimir Putin om att göra Turkiet till ett gasnav för EU.

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan stödde nyligen Kremls idé om att skapa ett internationellt gasnav i Turkiet och uppmanade sin regering den 14 oktober att snabbt presentera genomförandeplaner.

”Vi har fortsatt att uppmana våra allierade att vidta åtgärder för att diversifiera sina energikällor, för att minska energiberoendet av Ryssland. Och när det gäller Turkiet arbetar vi nära med dem för att hjälpa till i deras egna ansträngningar för att förbättra energisäkerheten på lång sikt, sade USA:s utrikesdepartements talesperson Vedant Patel på onsdagen.

Putin presenterade idén vid ett möte med den turkiske presidenten i Kazakstan och sa att Turkiet är ”den mest pålitliga vägen för rysk gas till Europa”.

Källa:

20 oktober 2022  12:01  CET

Torsdag

Flygande bil intar Dubai

Elbilstillverkaren XPeng har testat sin flygande bil XPeng X2 i Dubai. Bolaget har dock högflygande planer att inom bara några lansera sina flygande bilar i många städer.

Framtiden är redan här där vi kommer se bilar lämna vanliga gator och stället flyga över städerna. Förra veckan testflög kinesiska XPeng sin tvåsitsiga X2 på en teknikmässa i Dubai, berättar CNN.

X2 lyfter vertikalt från marken med hjälp av åtta propellrar och behöver därmed ingen startsträcka, vilket passar perfekt för stadsmiljöer som Dubai. XPeng är dock inte det enda bolaget med flygande bilar, konkurrensen är redan igång på allvar med bolag som vill vara med i utvecklingen att flytta bilarna från marken till luften.

Källa:

20 oktober 2022  11:58   CET

Torsdag

Siemens Gamesa får ny jätteorder

Den spansk-tyska vindkraftstillverkaren har fått en order på 1 044 GW för den taiwanesiska vindkraftsparken Hai Long till havs. Det är Siemens Gamesas största projekt i Taiwan hittills.

Hai Long består av tre separata vindkraftsparker till havs: Hai Long 2A på 300 MW, Hai Long 2B på 232 MW och Hai Long 3 på 512 MW. Det är dock fortfarande bara en villkorad order, men den förväntas bli slutgiltig under 2023.

Siemens Gamesa ska leverera 73 stycken SG 14-222 DD vindkraftverk och utöver dem innehåller beställningen bland annat ett 15-årigt serviceavtal med option på förlängning till 20 år.

Hai Long-projektet ska byggas 50 kilometer utanför Changhua Countys kust i västra Taiwan.

Källa:

20 oktober 2022  11:52  CET

Torsdag

Brådskande uppmaning till EU: Solenergi ska installeras på alla nya och renoverade byggnader

En koalition av 18 organisationer har uppmanat EU:s medlemsländer att kräva att solenergi installeras på alla nya och renoverade byggnader, såväl som befintliga byggnader för icke-bostäder.

I ett brev som skickades i dag till EU:s energiministrar och Europaparlamentet, skrev undertecknarna att en påskyndad utbyggnad av solenergi på byggnader är avgörande för att stödja energisäkerheten för de kommande vintrarna och öka motståndskraften i Europas energisystem.

Tidigare i år föreslog EU-kommissionen ett EU Solar Rooftop Initiative, som en del av REPowerEUs planer på att minska kontinentens fossila gasberoende.

För att maximera potentialen för initiativet inom EU:s direktiv om energiprestanda för byggnader, uppmanar brevet att införa ett krav på att installera solenergi på alla nya byggnader såväl som de som renoveras.

”Detta är en lågt hängande frukt, ingen ångerlösning, som redan antagits i flera medlemsländer”, stod det i brevet, som undertecknades av branschorganet SolarPower Europe och kan läsas här.

Källa:

20 oktober 2022  11:45   CET

Torsdag

Musk menar att batterilagring kommer att överträffa tillväxten av elfordon

En stor ökning av leveranserna av Megapack och Powerwall har hjälpt elfordons- och energijätten Tesla att rapportera rekordintäkter från batterilagring under tredje kvartalet, där vd Elon Musk sa att stationär lagring kommer att överträffa tillväxten inom elfordon.

Musk sa på torsdagsmorgonen (australisk tid) att övergången till vind och sol skulle kräva betydande mängder batterilagring för att hjälpa till att leverera ström dygnet runt.

”Vi ser faktiskt energilagringsverksamheten växa mer som – 150 till 200 procent om året – snabbare än bilar, snabbare mycket”, sa Musk vid en online-briefing efter publiceringen av företagets resultat för tredje kvartalet.

Företaget har tidigare avslöjat sin verksamhet för batterilagring – med produkten Megapack och Powerwall 2-produkten i hushållsskala – växte med 62 procent under tredje kvartalet (från samma period ett år tidigare) till rekordhöga 2,1 gigawattimmar.

Källa:

20 oktober 2022  11:39  CET

Torsdag

Igrene vill producera vätgas av naturgas i Morafältet

Bolagets ansökningar om tillstånd att gå i produktion av naturgas inom det så kallade Morafältet inom Siljansringen har avslagits. Därefter har produktion av naturgas i Sverige förbjudits genom ändringar i Minerallagen och Miljöbalken. Detta trots att EU-parlamentet beslutat betrakta naturgas som hållbart energislag, grön energi, för att kunna fasa ut kol och olja och uppnå unionens klimatmål.

Igrene har tidigare informerat om att bolaget har tillgång till en patenterad metod för konvertering av naturgas till vätgas nere i borrhålen och därmed låta koldioxiden stanna kvar nere i marken. Denna metod för produktion av vätgas är energieffektiv och vida överlägsen den metod (hydrolys) som järn- och stålindustrin planerar för.

För att producera enbart den vätgas järn- och stålindustrin behöver åtgår mer än 80 TWh elektricitet för den hydrolytiska metod man vill använda. Att producera samma mängd vätgas med Igrenes metod (pyrolys) kräver cirka 10 TWh.

Källa:

20 oktober 2022  11:33   CET

Torsdag

Svenska Baseload Capital tar in kapital för att satsa ännu mer på geotermisk energi

Svenska klimatinvesteringsfonden, Baseload Capital, har tagit in 24 miljoner USD i ny finansiering, motsvarande 250 miljoner svenska kronor. Bakom det konvertibla lånet står både befintliga och nya investerare, bland dem Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Ventures.
”Jordens värme kan leverera förnybar energi 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Så det är inte konstigt att fler och fler stora investerare ser potentialen i det vi gör. Vi är glada att våra partners stöttar oss när vi fortsätter vår snabba tillväxt”, säger Baseload Capitals vd Alexander Helling.

Denna finansieringsrunda, som uppgår till 24 miljoner USD, är en av de mer omfattande inom impactsektorn i Sverige. Tillsammans med en kreditfacilitet på 25 miljoner USD säkrad under våren har Baseload Capital tagit in drygt en halv miljard svenska kronor i år. Enligt en lista i Sveriges mest inflytelserika affärstidning, Dagens Industri, är detta jämförbart med fjolårets femte största finansieringsrunda inom impactsektorn.

Källa:

20 oktober 2022  11:27  CET

Torsdag

Landets största laddpark med plats för tunga fordon har invigts

Falkenklev Logistik i Skåne satsar stort på elektrifiering. Man har köpt sex eldrivna tunga lastbilar, bygger en solelsanläggning på 1,5 MW och nu inviger man landets största laddpark med plats för tunga fordon i Malmö. Totalt 22 laddpunkter finns idag och man kan snabbt bygga ut med 18 till.

– Allt började med att vi hade en bit mark utanför Perstorp där vi nu bygger upp en solcellspark som kommer att ge upp till 1,5 miljoner kWh om året, säger Victor Falkenklev som är vd för det nystartade dotterbolaget Rifil där laddverksamheten bedrivs.

– Den egna elen därifrån räcker till ca 125.000 körda mil med tung lastbil och därför blev det ett enkelt beslut att investera i sex tunga eldrivna lastbilar från Scania och Mercedes-Benz som vi får nu i slutet av året. Vi har ett antal eldrivna transportbilar sedan innan så vi är ju ganska bekanta med eldrift.

Källa:

20 oktober 2022  11:15   CET

torsdag 20 oktober

onsdag 19 oktober

Onsdag

Stark efterfrågan på europeiska energiköpsavtal för solenergi trots prisökningar

Efterfrågan på köpavtal för sol- och vindkraft (PPA) i Europa är fortsatt stark trots ihållande prishöjningar, har forskning från LevelTen Energy avslöjat.

Enligt företagets P25-prisindex nådde de europeiska solenergi-PPA-priserna under tredje kvartalet 2022 68,57 €/MWh (67,45 USD/MWh), en ökning med 53,3 % jämfört med föregående år.

En PPA-marknadsplatsoperatör, LevelTens P25-prisindex representerar ett genomsnitt av 25:e percentilen PPA-priset från varje marknad.

Med Europa som drabbats av ”iögonfallande” elpriser i grossistledet – norr om 500 €/MWh på vissa marknader – sa LevelTen att det har skett en uppsving i efterfrågan på PPA eftersom stora energikonsumenter försöker isolera sig från höga energipriser på lång sikt , fastpriskontrakt.

”Företag kan använda energiköpsavtal för att stabilisera sina energikostnader, uppfylla sina utsläppsminskningsmål och visa sitt engagemang för hållbarhet och energioberoende”, säger Flemming Sørensen, VP, Europa, LevelTen Energy. ”Det är därför vi, trots högre PPA-priser, fortfarande ser en stark efterfrågan på PPA.

Källa:

19 oktober 2022  12:20  CET

Onsdag

Ny handbok för solcellsparker som gynnar biologisk mångfald och jordbruk

Nu finns en vägledning för hur solcellsparker i Sverige och Norden kan etableras med positiv effekt på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Det är projektet Eko-Sol som drivs av RISE och Ecogain som tagit fram handboken.

– Det är möjligt att kombinera solcellsparker med både jordbruk och åtgärder för biologisk mångfald. Med rätt lokalisering, utformning och skötsel av solcellsparker har de möjlighet att bidra med nettopositiv påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, säger Michiel van Noord från RISE som är projektledare för Eko-Sol.

Markbaserade solcellsparker i Sverige blir allt fler och större och tar mark i anspråk på ett sätt som solceller på byggnader inte gör. Samtidigt är förändrad markanvändning den största orsaken till förlust av biologisk mångfald, en av de största hållbarhetsutmaningarna globalt och i Sverige. Även Sveriges åkermark minskar, med 30 000 hektar under perioden 2016 – 2020 varav 3000 hektar till följd av exploatering.

Källa:

19 oktober 2022  12:15   CET

Onsdag

Massiva 20MW turbiner föreslagna för världens första subventionsfria flytande vindkraftpark

Den tyska utvecklaren av förnybar energi BayWa har avslöjat planer på att använda massiva 20MW-turbiner i vad den säger kommer att bli världens första subventionsfria flytande havsbaserad vindkraftsprojekt utanför Portugals kust.

BayWa säger att de vill bygga en flytande vindkraftpark på 600 MW utanför kusten i Viana do Castelo, i nordvästra Norte-regionen i Portugal, och planerar att betjäna detta med bara 30 turbiner, eller i genomsnitt 20 MW vardera.

Projektet har avslöjats inför en serie havsbaserade vindkraftsupphandlingar som planeras i Portugal som en del av landets planer på att höja sin andel av förnybar energi till 80 procent av elproduktionen till 2026.

BayWa hoppas att detta projekt också kommer att fungera som en plan för framtida projekt i området. Företaget har också för avsikt att stödja skapandet av en global flytande havsbaserad vindkraftsförsörjningskedja i Portugal, som förlitar sig på befintlig lokal infrastruktur som framtida projekt kommer att kunna förlita sig på.

Källa:

19 oktober 2022  12:08  CET

Onsdag

MVS och Varberg Energi ingår samarbete för att erbjuda kunder uppkopplade batterilager

MVS och det kommunala energibolaget Varberg Energi har ingått samarbetsavtal med syfte att erbjuda elmarknaden uppkopplade energilager. I första hand handlar samarbetet om att MVS ska leverera batterisystem med stor kapacitet för kommersiellt bruk.

Batterisystem är en lösning för att förbättra elnätets flexibilitet och ge elkunder möjligheten att optimera sina effektuttag. Systemen är inte bara idealiska för att flytta energi från tidpunkter med hög produktion till timmar med lägre produktion. De kan även bidra med stödtjänster som exempelvis frekvensreglering för att på så sätt låta elkunderna tjäna pengar på att erbjuda systemet stabilitet.

Batterisystemens kapacitet kommer att skräddarsys utefter de behov som uppstår.

– När det handlar om nätbatterier så är vi framme vid en tidpunkt då vi behöver sluta se dem som enbart lagringsenheter, utan även se dem som frekvensreglerare i en aggregerad uppställning i vårt elsystem.

Källa:

19 oktober 2022  12:05   CET

Onsdag

Portugal satsar allt på förnybar energi efter att ha övergett kolenergi

När FN intensifierar uppmaningarna om att byta till förnybar energi för att bekämpa den globala klimatkrisen, är Portugal bland de första EU-länderna att överge kol.

Den kommer att dela med sig av de lärdomar som den har dragit hittills vid FN:s klimattoppmöte COP27 i Egypten i november. Det har gått nästan ett år sedan rök släpade upp från kyltornen på kolverket i Pego, 120 kilometer nordost om huvudstaden Lissabon.

Lamporna är släckta på stationen och damm som samlats på stålkonstruktionen vittnar om att det sista kolverket i Portugal lades ner i november förra året efter 30 år i drift.

Myndigheterna i Lissabon stängde ner detta fossila bränsle åtta år tidigare än planerat – och bara månader efter att Sines kolkraftverk, cirka 90 kilometer söder om Lissabon, stängdes i början av 2021.

Portugal är en handfull EU-medlemsstater – tillsammans med Belgien och Sverige – som har avstått från kol som energikälla.

Källa:

19 oktober 2022  11:59  CET

Onsdag

Hur löser vi infrastrukturen i havet

Att dra några stora kablar från sammankopplade vindkraftsparker till strategiska platser på land, snarare än att stänka kustlinjen med ”en spagetti av kablar”, skulle minska behovet av uppgraderingar av överföring på land, säger Johannes Pfeifenberger, överföringsexpert på Brattle Group.

Ostkuststater skulle teoretiskt kunna bygga fler transformatorstationer och hundratals mil av nya högspänningsledningar på land för att föra havsbaserad vindkraft från kusten till stora befolkningscentra längre in i landet, men det skulle kosta mycket pengar och troligen vara lagligt. mardröm.

Det beror på att det är otroligt utmanande att bygga ny transmissionsinfrastruktur i New England. Det finns inte mycket öppet utrymme och folk gillar inte att se nya ledningar. Oförmågan att bygga transmissionsledningar har redan försenat eller dödat flera projekt för förnybar energi i regionen – leta inte längre än den avstannade planen att föra vattenkraft från Quebec till Massachusetts.

Källa:

19 oktober 2022  11:49   CET

Onsdag

Kan elbussar fungera som reservbatterier på hjul?

Kan elbussar bli batterier på hjul, redo att backa upp offentliga byggnader under skogsbränder, värmeböljor och andra nödsituationer i nätet? Ett nytt projekt i Oakland, Kalifornien har för avsikt att ta reda på det.

Det kallas V2B Oakland-projektet, och det stöds av $3,2 miljoner i finansiering från California Energy Commission, ytterligare $400 000 i matchande medel från ideella West Oakland Environmental Indicators Project och den regionala transitoperatören AC Transit, och bidrag från en lång rad teknikpartners.

Tusentals elbussar som kommer in på amerikanska vägar under de kommande åren för att användas i stället för dieselgeneratorer för reservkraft när nätet går sönder, säger Jason Hanlin, chef för teknikutveckling vid Atlanta-baserade Center for Transportation and the Environment, som är ta en ledande roll i projektet.

V2B står för ”vehicle-to-building”, och det är en av många varianter av teknik som använder elbilsbatterier för att driva hem, byggnader eller det bredare elnätet. För detta projekt är byggnaden West Oakland Branch of Oakland Public Library, som är en plats där lokala invånare kan ta skydd under tider av ohälsosam hetta eller brandrök.

Källa:

19 oktober 2022  11:38  CET

Onsdag

Den elektriska snöcykeln MoonBike kommer till svenska fjällen i vinter

Nu kommer den franska elektriska snöcykeln MoonBike till Sverige och de svenska fjällen. Målet är att etablera sig i en majoritet av Sveriges skidorter i vinter med möjligheten att provköra snöcykeln.

MoonBike har en toppfart på 42 km/h och är utrustad med ett batteri på 2,5 kWh vilket ger en körtid på 1,5 timmar, men kan fördubblas genom ett valbart extrabatteri. En uppvärmd batteribox gör den väl rustad för den svenska kalla vintern. MoonBike laddas i ett vanligt vägguttag och att ladda batteriet fullt tar strax under fem timmar.

MoonBikes har hittills signerat fem samarbetsavtal i Sverige. Där ingår bland annat Kläppen Ski Resort som den första skidanläggningen i Norden använda snöcykeln.

Snart öppnar också två köp- och testcenter i Dalarna och Västerbotten, dit alla kan komma och uppleva snöcykeln. För att befästa sin närvaro ytterligare i Sverige har MoonBikes bildat ett svenskt bolag med säte i Östersund med Mattias Nilsson som affärsutvecklare:

– MoonBikes är ett miljövänligt, tyst alternativ till den traditionella snöskotern, och ett bra sätt att förena nytta med nöje. Jag är själv uppvuxen i den svenska fjällen, och ser en stor potential. 

Källa:

19 oktober 2022  11:35   CET

Onsdag

Nano Textile Solutions ändrar hela spelplanen för textilindustrin

Nano Textile Solutions AB (NTS) har tillsammans med forskare inom Advanced Materials and Nanotechnology på Linköpings universitet utvecklat och patenterat dynamiskt adaptiv textilteknologi.

Med NTS teknologi kan skor och kläder storlekjusteras till perfekt passform direkt vid provning, vilket innebär att färre antal storlekar behöver produceras och en bättre köpupplevelse för konsumenten. NTS teknologi är unik och det finns ingen motsvarande lösning på marknaden.

Genom sin disruptiva textilteknologi minimeras överproduktion och produktens livscykel förlängs. NTS är en del av lösningen för att ställa om industrin till cirkulär och hållbar ekonomi och hållbara konsumtionsmönster.

Lösningen är utvecklad i en perfekt balanserad mix mellan:
• Forskningsutveckling inom nanoteknologi och avancerade material för att lösa branschproblem med lösningar inom Deep Tech.
• Marknadsinsikter, behov och utmaningar på hållbarhetsproblem.
• Produktion av plagg sker via licenser ute hos kund i deras befintliga fabriker.

Källa:

19 oktober 2022  11:32  CET

Onsdag

Danmark: Det blir "win win" om "power-to-X" anläggningarna använder överskottsvärmen till fjärrvärme

Källa:

19 oktober 2022  11:25   CET

onsdag 19 oktober

tisdag 18 oktober

Tisdag

Ukrainas återuppbyggnad efter kriget måste prioritera förnybar energi, för energisäkerhet och europeisk integration

Med Ryssland som använder energi som ett krigsvapen, måste Ukraina prioritera inhemsk förnybar produktion för att hjälpa till att säkerställa dess framtida energisäkerhet, förklarar Joseph Majkut och Allegra Dawes vid Center for Strategic and International Studies.

Ukrainas återuppbyggnad, som kommer att kosta hundratals miljarder, måste därför inkludera den i sin strategi. Om det görs på rätt sätt kommer det också att möjliggöra större marknadsintegration med Europeiska unionen. Ukrainas energiomställning är redan igång. Sedan 2009 har andelen av den totala kraftproduktionen från vind, sol, vattenkraft och biomassa ökat från under 2 % till cirka 11 % 2020.

Tyvärr finns de flesta områden med hög potential för vind och sol i ockuperade eller hotade regioner i Ukraina. Detta kommer helt klart att göra det ännu svårare att locka till sig privata investeringar. Författarna lägger upp landskapet, utmaningarna, lösningarna och siffrorna när de beskriver hur, utöver invasionen, Ukraina kommer att möta samma problem som andra länder gör kring prisvärda incitament, nätuppgraderingar och allt annat.

Källa:

18 oktober 2022  13:55  CET

Tisdag

Solenergi kunde möta nästan all efterfrågan på nätet i södra Australien under dagen

Källa:

18 oktober 2022  13:39   CET

Tisdag

Vad betyder en accelererad energiomställning för metaller och gruvdrift?

Från skyhöga Li-ion-efterfrågan till ett kobolttrilemma och vinnare och förlorare av sällsynta jordartsmetaller

Metall- och gruvsektorn är en avgörande faktor för energiomställningen. Från litium i elbilsbatterier till de sällsynta jordartsmetallerna i vindkraftsgeneratorer, utvunna råvaror är integrerade byggstenar i teknik med låga koldioxidutsläpp.

Men med den stigande efterfrågan kommer risken för utbudsflaskhalsar som kan begränsa förändringstakten.

I en ny serie rapporter undersökte våra metall- och gruvexperter utsikterna för några av dessa nyckelråvaror under vårt accelererade energiövergång 1,5-graders (AET-1,5) scenario.

Källa:

18 oktober 2022  12:52  CET

Tisdag

Tyska Baywa projekterar den första flytande vindkraftsparken till havs i Portugal utan stöd

Källa:

18 oktober 2022  11:39   CET

Tisdag

Forskare utvecklar 10-minutersladdningsmetod för elbilar

Forskare från Pennsylvania State University upptäckte ett sätt att minska laddningstiderna för elfordon med mer än hälften, enligt en studie som publicerades i onsdags i Nature, då elbilsindustrin och dess förespråkare desperat försöker ta itu med farhågor om fordonens bekvämlighet som bromsar deras bredare användning.
Kalifornien siktar på att förbjuda bensindrivna bilar år 2035

Tidningens författare skrev att de hittade en ”rekordkombination av laddningstid, specifik energi som förvärvats och cykellivslängd” genom att lägga till ett tunt lager av nickelfolie på insidan av batteriet för att hjälpa till att reglera temperaturen.

Snabbladdningsmetoden fungerade över 2 000 250 mils laddningscykler, vilket nära speglar EV-marknadsledaren Teslas basmodells räckvidd och livscykel.

Tesla Superchargers, företagets rikstäckande nätverk av 35 000 kraftfulla laddare, tar cirka 20 minuter att uppnå en räckvidd på 250 mil, medan laddning hemma med företagets 500 dollar väggkontakt eller i ett traditionellt uttag skulle ta cirka sex respektive 100 timmar för att nå den nivån, enligt företaget.

Källa:

18 oktober 2022  12:07  CET

Tisdag

Den globala energilagringsmarknaden kommer växa femtonfaldigt fram till 2030

Källa:

18 oktober 2022  11:39   CET

Tisdag

Alight och Tekniska verken bygger Sveriges största samlokaliserade batterilagring i en solpark

Alight och Tekniska verken adderar batterilager till solparken på 12 MW i Linköping. Batteriets effekt är på 2 MW/2 MWh, vilket gör parken till den Sveriges största samlokaliserade batterilagring i en solpark.

Alights solpark på 12 MW är en av de största solparkerna i Sverige och driftsattes 2020. Genom att addera batterilagring till anläggningen blir det den största anläggningen för samlokaliserade sol-plus-batterilagring i Sverige. Batterilagret kommer att tas i drift i december 2022.

Alight har utvecklat, äger och förvaltar solparken. Tekniska verken är delägare i solparken och batteriet, samt nät- och markägare. Infranode är huvudfinansiär för både solparken och batteriet. Varberg Energi har varit rådgivare till Alight i projektet och Soltech installerar batterilösningen på plats.

I takt med att förnybara energikällor blir en allt större del av Sveriges energimix och elektrifieringen av alla sektorer ökar snabbt blir det svårare att hålla det svenska elnätet i balans, särskilt med intermittent elproduktion.

Källa:

18 oktober 2022  11:22  CET

Tisdag

Hushållen kapar elförbrukningen kraftigt i september

Källa:

18 oktober 2022  11:16   CET

Tisdag

Australien: Det nystartade bolaget Akaysha får kontrakt för att bygga "världens mest kraftfulla" batteri

Batterilagringsstartföretaget Akaysha Energy – nyköpt av den amerikanska investeringsjätten BlackRock och med stora planer men inga avslutade projekt – har gjort en stor kupp genom att få kontraktet att bygga NSW Waratahs ”superbatteri”.

Batteriet kommer att vara ett av de största i Australien och det största ”nätverksbatteriet” på södra halvklotet och kommer att spela en nyckelroll i NSW:s planer på att ersätta landets största kolgenerator, Eraring, när det stänger i slutet av 2025.

Energy Corporation of NSW beskriver Waratah-projektet som det ”kraftigaste batteriet i världen”, en titel som bygger på att ha flest megawatt – totalt 850 MW.

Akaysha dök upp som en stor aktör inom ren energi för flera månader sedan med nyheter om köpet av en fond som förvaltas av BlackRock Alternatives Climate Infrastructure-team. Den affären inkluderade ett åtagande att spendera mer än 1 miljard dollar i kapital för att hjälpa Akaysha att utveckla upp till nio avancerade batterilagringstillgångar i Australien.

Källa:

18 oktober 2022  10:34  CET

Tisdag

Utsikter för amerikansk solel på 0 dollar/kWh

Källa:

18 oktober 2022  10:19   CET

tisdag 18 oktober

måndag 17 oktober

Måndag

126 vindturbiner i en ram skördar energi från havsvind mycket effektivt

Under 2023 kommer det norska företaget Wind Catching System att sätta upp en testturbin någonstans i Västnorge. Om testerna blir framgångsrika kommer turbinen att bli en del av företagets stora multiturbinkonstruktion som kan producera långt mer energi per kvadratkilometer än vad dagens vindkraftverk kan.

Måndagen den 17 oktober tilldelades företaget 22 miljoner norska kronor i offentligt stöd för att bygga och testa turbinen.

– Enova stöttar de som ligger i framkant av teknikutvecklingen. Om företaget lyckas testa turbinen kommer det att kunna ge mer kostnadseffektiva och hållbara lösningar för flytande havsvind, säger Nils Kristian Nakstad, vd för Enova, i ett pressmeddelande.

Wind Catching Systems utvecklar vad de kallar ett ”disruptivt koncept” för havsvind. Målet är att montera över 100 små turbiner i en stor ram, så att de har en total effekt på 126 megawatt (MW). Det är många gånger mer än dagens havsbaserade vindkraftverk som har en maximal effekt på 14 MW.

Källa:

17 oktober 2022  14:31  CET

Måndag

Tidig och lyhörd lokal förankring är svaret på energiomställningen

Källa:

17 oktober 2022  14:09   CET

Måndag

Den nya vindsnurran ger 50 % mer energi än solenergi till samma kostnad

En ny bladlös vindenergienhet, patenterad av Aeromine Technologies, tar sig an utmaningen att konkurrera med solenergi på taket som en lokal källa till ren energi som kan integreras med den byggda miljön.

Den skalbara, ”rörlösa” vindenergienheten kan producera 50 % mer energi än solel på taket till samma kostnad, sa företaget.

Tekniken utnyttjar aerodynamik som liknar bärytor i en racerbil för att fånga och förstärka varje byggnads luftflöde. Enheten kräver cirka 10 % av det utrymme som solpaneler kräver och genererar energi dygnet runt.

Aeromine sa att till skillnad från konventionella vindkraftverk som är bullriga, visuellt påträngande och farliga för flyttfåglar, är det patenterade systemet orörligt och praktiskt taget tyst.

Källa:

17 oktober 2022  12:49  CET

Måndag

Ståljätten ArcelorMittal vill transformera ståltillverkningen

Källa:

17 oktober 2022  13:54   CET

Måndag

Tyskland fortsätter sina auktioner för att fasa ut kolet trots energikrisen

Det sjätte anbudet för tidiga nedläggningar av stenkolsanläggningar i Tyskland undertecknades och endast en anläggning var framgångsrik, har Federal Network Agency (BNetzA) sagt. Som en del av sin plan att avsluta koleldad kraftproduktion senast 2038, hade Tyskland infört auktioner för operatörer att få ersättning för att stänga sina anläggningar i förtid.

Trots ansträngningar att utöka driften av kolkraftverk på kort sikt för att hjälpa Tyskland att säkra sin elförsörjning inför energikrisen, fortsätter landet att hålla auktionerna. ”Trots den nuvarande svåra situationen på energimarknaderna kvarstår det långsiktiga målet att gradvis minska och avsluta koleldad kraftproduktion i Tyskland”, säger BNetzA-chefen Klaus Müller.

Anläggningarna i den här pågående anbudsomgången behövde bara stängas av om två och ett halvt år, så de ”kommer fortfarande fullt ut att bidra till en stabil elförsörjning under de kommande två vinterperioderna”, sa Müller. Eftersom anbudet var undertecknat var BNetzA tvungen att tvinga fram en annan enhet – biltillverkaren VW:s Heizkraftwerk West. Beslutet baserades på anläggningens ålder, som VW i alla fall avser att lägga ner tidigare.

Källa:

17 oktober 2022  12:49  CET

Måndag

Öresundskraft testar koldioxidavskiljning med ny teknik

Källa:

17 oktober 2022  12:34   CET

Måndag

Kan en gigantisk tångodling hjälpa till att ta bort miljoner ton CO2

Föreställ dig en enorm tångodling lika stor som Kroatien som flyter i södra Atlanten mellan Afrika och Sydamerika.

Den snurrar i en naturlig havsvirvel och suger ut en miljard ton kol ur atmosfären varje år och sänker ner det till havsbotten utan att det skadas.

Långsökt? Kanske. Men en brittisk affärsman planerar att ha detta igång 2026. Forskare säger att det förmodligen inte kommer att räcka att minska världens utsläpp och att kolavskiljning kommer att vara avgörande för att begränsa den globala uppvärmningen. Men system för avskiljning av kol har hittills varit relativt lågskaliga och haft begränsad framgång.

Om de ska arbeta måste de vara djärva, stora och attraktiva för investerare. Affärsmannen John Auckland tror att han har just en sådan idé. Han vill utnyttja vad han kallar ”de underbara egenskaperna” hos den flytande tångsargassen. Han är övertygad om att hans flytande gård i Seafields kommer att dra tillräckligt med CO2 från luften för att dämpa effekterna av klimatförändringarna, samtidigt som de tjänar sina bidragsgivares koldioxidkrediter.

Källa:

17 oktober 2022  12:26  CET

Måndag

Xi lovar att prioritera miljön, skydda naturen och främja grön livsstil

Källa:

17 oktober 2022  12:18   CET

Måndag

Hörlurar som laddas av solceller

Tanken på att kunna ladda mobiltelefonen och andra bärbara enheter utan varken sladd eller el kan kännas fjärran, men faktum är att tekniken redan nu erbjuder hörlurar som laddas upp av solceller. Först ut på området är Adidas och Urbanista.

Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. Att det numera finns trådlösa lurar som drivs av solceller är av det skälet en glädjande innovation som gör gott för både användaren och miljön.

Först ut att erbjuda sin kunder hörlurar med inbygga solpaneler är den tyska sportjätten Adidas och det svenska teknikföretaget Urbanista, vars modeller båda tagits fram i samarbete med det svenska företaget Exeger, skriver BBC.

En omfattande process med fokus på komfort och miljö som tagit Exeger de senaste tio åren. Något som får anses vara en dealbreaker i en tid då allt vi kan göra för att spara in på vår elförbrukning räknas

Källa:

17 oktober 2022  11:50  CET

Måndag

Återbetalningstiden för vind- och solinvesteringar sjunker till mindre än ett år tack vare krisen med fossila bränslen

Källa:

17 oktober 2022  11:39   CET

måndag 17 oktober

fredag 14 oktober

Fredag

Australien: Ett nytt "Super Battery" i New South Wales
700MW/1 400MWh

Steg framåt har tagits i Waratah Super Battery-projektet i New South Wales, Australien, som förväntas bli det största batterilagringssystemet någonstans på södra halvklotet.

Statens regering instruerade idag högspänningsnätsoperatören och förvaltaren Transgrid att utföra infrastrukturarbeten för att systemet ska kunna anslutas till nätet, via en av operatörens befintliga transformatorstationer.

Det öppnar upp för projektet att gå vidare genom utveckling. Tidigare i år lanserade regeringen ett anbud om kontrakt för olika roller vid leverans av Waratah Super Battery, som anses vara ett prioriterat överföringsinfrastrukturprojekt (PTIP).

Projektet kommer att fungera som en ”stötdämpare” på 700 MW/1 400 MWh för transmissionsnätet, vilket hjälper till att upprätthålla tillförlitligheten och stabiliteten i nätet från strömstörningar som är ett resultat av händelser som blixtnedslag eller buskbränder. Det kommer också att tillåta kraftledningar att arbeta med högre kapacitet.

Källa:

14 oktober 2022  14:55  CET

Fredag

Kan Maersk leda sjöfarten till nettonoll genom att använda metanol som bränsle?

Eftersom 90 % av världens handel transporteras till sjöss är kostnaderna för miljön betydande.

Vätgas har setts som utgångspunkten för hållbart flygbränsle, men kan det driva de maffiga fartygen som transporterar vår gods över hela världen? Maersk, ett av de största globala rederierna, verkar inte tro det. De vill leta någon annanstans.

Jacob Sterling, chef för havsavkolning och innovation på Maersk, går med värden David Banmiller för att diskutera hur företaget seglar mot klimatneutralitet till 2040 med en ny flotta av fartyg som körs på grön metanol, ett koldioxidsnålt bränsle.

Maersk fokuserar också på att hjälpa andra företag att minska sin havssjöfarts koldioxidavtryck med en ECO Delivery-tjänst som använder andra generationens gröna biobränslen, vilket minskar CO2-utsläppen med mer än 80 %.

Vad fick Maersk att välja metanolbränsle? Hur långt är de med utplaceringen av metanoldrivna fartyg? Hur mycket är företag villiga att betala för att stödja den globala ansträngningen för energiomställningen? Och hur realistiska är deras mål? Lyssna på när Jacob tar oss genom framtiden för fraktbränsle.

Källa:

14 oktober 2022  14:40   CET

Fredag

Prospektörer vänder sig till gamla gruvor för nya rikedomar

  • Skyhög efterfrågan på solpaneler och förnybara energikällor har satt sällsynta jordartsmetaller i rampljuset.
  • En biprodukt av kopparbrytning, ett kritiskt mineral för solpanelproduktion, tellur, kasserades en gång i gruvavfall.
  • Prospektörer tittar nu på gamla gruvor för ny mineralrikedom.

Att komma på mineralerna för att producera och använda energi och bränsle kommer att kräva ett brett utbud av kritiska metaller. Ett av dessa sällsynta jordartsmetaller, till exempel tellur, blir allt mer populärt för användning i solceller eller solpaneler. Eftersom den globala efterfrågan på solpaneler fortsätter att öka, ökar också behovet av kritiska metaller som tellur.

Tellur bryts inte som ett ”solomineral”. För närvarande samlas det mesta tellur in som en biprodukt från kopparbrytning. Simon Jowitt, ekonomisk geolog vid University of Nevada Las Vegas sa: ”Den grundläggande frågan är: hur mycket tellur finns där ute?”

Källa:

14 oktober 2022  14:33  CET

Fredag

”Därför satsar vi på en ny bioångpanna”

När vi nu ska fasa ut naturgasen har vi försökt vara kloka när vi väljer bland alternativen. Att använda mer eleffekt till uppvärmningen av Göteborg hade inte varit bra. Sedan lång tid tillbaka har vår främsta strategi varit att ta vara på spill och rester från samhället. Ungefär 70 procent av vår leverans kommer från värme som återvunnits från raffinaderier och avfallsförbränning. Ytterligare 20 procent kommer från rester från svenskt skogsbruk.  Vi har en konkurrenskraftig och uppskattad fjärrvärmeprodukt. I dagens mycket oroliga energimarknad ser vi ingen anledning att byta strategi.

Vår nästa stora satsning är därför en ny bioångpanna. Med den kommer vi att ersätta naturgasen i Rya med träavfall och flis. Rester som ändå måste omhändertas för att inte bli ett avfallsproblem. 

Att använda träavfall är knappast kontroversiellt, men att öka vår användning av flis är inte utan risk. Det finns en kritik att bioenergi inte skulle göra någon klimatnytta. Men i en värld där vi fortsätter att använda skogens produkter för att bygga våra hus, läsa trycksaker och använda pappersförpackningar, kommer vi fortsatt att ha betydande volymer av rester från skogen. Rester som omvandlas till koldioxid när de ligger kvar i skogen och förmultnar. 

Källa:

14 oktober 2022  14:22   CET