ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

fredagen den 13 oktober

Fredag

Småländska Knihults solpark på 55MW och 20MW batterier får godkännande

Ilmatars första svenska solcellspark har blivit helt tillåten och står nu redo att byggas.

Anläggningen på 55 MWp kommer att byggas på två platser som täcker cirka 54 hektar mark i Knihult, Småland, södra Sverige.

Förutom solpaneler planeras ett 20MW batteri för att balansera kraften och möjliggöra optimal användning av förnybar energi installeras på båda platserna.
Ilmatar siktar på att börja bygga projektet under våren 2024 och nätanslutning är planerad till början av 2025.

”Mer förnybar energi behövs för att påskynda grön omställning”, säger Ilmatar Solar AB:s vd Christian Gustafsson.

”Solenergi har en enorm potential i Sverige. Knihults solgård blir vår första, men absolut inte sista.

Källa:

13 okt 2023  13:27 CET

Fredag

Framsteg för forskning runt batteriåtervinning

Forskare vid KTH har effektiviserat processen för återvinning av batterier. Detta med hjälp av vanliga cellulosafibrer som kan separera batterimetaller från övriga material.

Användningen av batterier förväntas öka rejält under de närmaste åren till följd av elektrifieringen av vårt samhälle. Parallellt med detta är det en stor utmaning att förse den ökade batteriproduktionen med de metaller som behövs. Ovanpå detta har politiker på EU-nivå röstat igenom krav på att förbrukade batterier till stor del ska återvinnas.

Det är med detta i åtanke som nyligen disputerade KTH-doktorn Billy Hoogendoorn och hans kollegor arbetat med att effektivisera återvinningen av batterier. Processen att återvinna batterier samt infrastrukturen som möjliggör en storskalig återvinning är fortfarande i sin linda.

Källa:

13 okt 2023  13:19  CET

Fredag

Att städa upp ett av världens mest använda ämnen

I juli, i den dammiga källaren i en byggnad i Seattle, Washington, hälldes cirka 60 ton betong som en del av renoveringen av en historisk byggnad. För en utomstående såg det ut som bara en annan arbetsplats. Även för arbetarna som hällde och formade betongen den dagen var det mer eller mindre business as usual.

Faktum är att det röriga, avgjort oglamorösa tillfället markerade en milstolpe i kapplöpningen om att minska gigaton globala CO2-utsläpp. Det beror på att betongen tillverkades med ett mer hållbart bindningsmaterial utvecklat av startupen C-Crete. För C-Cretes grundare och president Rouzbeh Savary PhD ’11 var det faktum att arbetet fortsatte som vanligt en stor framgång.

Det beror på att det kommer att krävas en sömlös och billig övergång att städa upp en så stor och konservativ industri som konstruktion.

Källa:

13 okt 2023  13:15 CET

Fredag

Genombrott inom batteri- och lagringsteknik

Medan konventionella litiumjonbatterier måste bytas ut efter cirka 1 250 laddningscykler – med laddning och urladdning per timme – har HPB solid state-batteriet för närvarande minst 12 500 laddningscykler, med en jämförbar belastning. Eftersom dessa celler ännu inte har nått slutet av sitt liv kommer detta antal att fortsätta att öka stadigt.

Den nya HPB solid-state elektrolyten är icke brandfarlig och därmed betydligt säkrare än de brandfarliga flytande elektrolyterna i konventionella litiumjonbatterier.

HPB solid state-batteriet visar en 50 procent bättre miljöbalans jämfört med nuvarande litiumjonteknologi. Detta gör det till den ”gröna nyckeln till energi- och mobilitetsrevolutionen”.

För bilindustrin, som utvecklar sina egna högpresterande uppladdningsbara batterier, tillhandahåller HPB sin säkra, robusta och enastående ledande HPB solid state elektrolyt.

Källa:

13 okt 2023  13:03  CET

Fredag

Termisk energilagring: En "kraftbank" för förnybar energi

Föreställ dig en fabrik med en gigantisk ”powerbank” laddad med förnybar energi när tillgängligheten är god och elpriserna låga, ett värmeenergilager. Att släppas ut som värme när sol och vind är knappa och priserna höga. Forskarna Rafael Guédez och Silvia Trevisan vid EGI arbetar i ett rykande hett fält när industrin vill bli av med fossila bränslen och sänka sina energikostnader.

Hälften av den energi vi använder går åt som värme. Industrisektorn spenderar cirka 22 procent av den globala totala energiförbrukningen på värmeenergi. Nästan alla industrier använder värme: textil, massa, livsmedel och drycker, kemisk industri, stål och gruvdrift…; de två senare är enorma värmekonsumenter. Och för dem alla är fossila bränslen den primära energikällan.

”Men energimarknaden förändras, industrier behöver och vill lämna fossila bränslen. Att använda el även för att producera värme är en viktig väg mot att ersätta fossila bränslen, säger Rafael Guédez, forskare vid institutionen för energiteknik.

Källa:

13 okt 2023  12:44 CET

Fredag

EIA: Indien ska leda den globala installerade solenergikapaciteten till 2050

US Energy Information Administration (EIA), den gren av den amerikanska regeringen som ansvarar för forskning om den globala energisektorn, har publicerat sin senaste International Energy Outlook, som förutspår att Indien år 2050 skulle kunna dominera världens solenergianläggningar.

EIA publicerade rapporten, den senaste i en serie av årliga publikationer som syftar till att prognostisera världens energimix till 2050, där den modellerade ett antal scenarier beroende på världens antagande av koldioxidfri teknik och kostnaden förknippad med denna övergång , tidigare i veckan.

Även om EIA noterar att dess prognoser inte tar hänsyn till eventuellt antagande av betydande lagstiftning eller förordningar, såsom Inflation Reduction Act, som har haft en så djupgående inverkan på den amerikanska energisektorn, förblir rapporten ett mycket användbart verktyg för att hjälpa överväga hur solenergisektorn sannolikt kommer att förändras under de kommande åren.

Källa:

13 okt 2023  11:44  CET

Fredag

Domstol beordrar det estniska statliga energiföretaget att stoppa byggandet av skifferoljeanläggningar

Estlands högsta domstol har beordrat det statliga energibolaget Enefit att stoppa byggandet av en skifferoljeanläggning på grund av den skada det kommer att göra på miljön.

Unga aktivister ställde Narva-Jõesuu kommun inför domstol för påståenden att bygglovet bröt mot internationella klimatavtal. Domstolen ansåg att den hade bedömt klimatpåverkan tillräckligt bra men inte miljöpåverkan och återkallade tillståndet.

”Det är anmärkningsvärt att det första klimatmålet i Estland – och i Baltikum – slutade med vinst”, säger Kertu Birgit Anton, aktivist vid den estniska avdelningen av Fridays for Future, som väckte målet. ”Varje ton växthusgaser som vi håller borta från atmosfären är en seger för samhällets och naturens välmående.”

Källa:

13 okt 2023  11:31 CET

Fredag

Olje- och gasbolag går emot Världsbankens reformer som syftar till mer pengar åt fossilfri energi

Ryssland, Saudiarabien och andra Gulfstater har uppmanat Världsbanken att fortsätta finansiera fossila bränslen som ett sätt att garantera tillgång till energi över hela världen, när långivaren driver gröna reformer.

Under ett möte med bankens styrkommitté i Marrakech, Marocko, uttryckte de motstånd mot reformer som förväntas kanalisera mer pengar till projekt för ren energi.

Mohammed Aljadaan, den saudiske finansministern, sa att ”kolväten kommer att fortsätta att spela en viktig roll för att balansera energimixen under överskådlig framtid”, och uppmanar Världsbanken att spegla ”dessa realiteter” i sin finansiering.

Han tillade att långivaren borde prioritera att stödja universell tillgång till elektricitet, vilket kräver att ”utnyttja alla energikällor”.

Källa:

13 okt 2023  11:23  CET

Fredag

Australiens regering godkänner landets största batteri

Australiens miljö- och vattenminister Tanya Plibersek har godkänt Melbourne Renewable Energy Hub (MREH), som kommer att ha det största batteriet i Asien-Stillahavsområdet.

Batteriet på 1 200 MW/2,4 GWh ska enligt uppgift driva 1 miljon hushåll. Projektet inkluderar också en liten solcellskomponent och kan potentiellt utökas till att omfatta anläggningar för återvinning av vätgas och batterier.

Projektet ska placeras på en 90 hektar stor tomt i Plumpton, 25 kilometer nordväst om Melbourne. Det ägs av Equis Development, med stöd från Abu Dhabi Investment Authority och Ontario Teachers Pension Plan Board.

Källa:

13 okt 2023  11:03 CET

Fredag

Globala koldioxidutsläpp från elkraft kan nå en topp i år, säger rapporten

Koldioxidutsläppen från den globala elsektorn kan nå sin topp i år, efter platåer under första halvåret 2023, på grund av en ökning av vind- och solenergi, enligt en tankesmedja för klimatet.

En ny rapport om global elproduktion fann att tillväxten av förnybar energi var så snabb att den var nära den otroligt snabba takt som krävs om världen ska nå tredubblingen av kapaciteten i slutet av det decennium som experter anser är nödvändigt för att stanna kvar. 1,5C-vägen.

Den noterade också att det endast hade skett en liten ökning av utsläppen under årets första sex månader jämfört med samma period året innan.

Resultaten tyder på att världen kan vara nära att nå toppen av den globala kraftsektorns koldioxidutsläpp, och de kan snart till och med börja falla i linje med globala klimatmål.

Källa:

13 okt 2023  11:00  CET

fredag 13 oktober

torsdag 12 oktober

Torsdag

Tyskland: Kommuner uppmanas bygga energilager från begagnade elbilsbatterier

Energilagring från begagnade elbilsbatterier ger goda möjligheter att lagra el över hela Tyskland istället för att begränsa den. Myndigheten för förnybar energi arbetar tillsammans med partners i ett forskningsprojekt för att undersöka hur lagring kan stödja kommuner.

I ett bakgrundsdokument undersöker Myndigheten för förnybar energi (AEE) hur andra batterier kan främja energiomställningen i kommuner. Enligt AEE erbjuder sådana energilagringssystem flexibiliteten att lagra överflödig el från förnybara källor och släppa ut den igen vid behov. Detta säkerställer inte bara försörjningstryggheten, utan gör det också lättare att integrera förnybar energi i elnätet.

Kommuner kan integrera dessa lagringslösningar i sitt lokala nätverk för olika applikationer. Detta inkluderar att bygga ut laddinfrastrukturen för elektromobilitet, säkerställa strömförsörjningen av kritisk infrastruktur som sjukhus eller brandstationer, strömförsörjning av bostadsområden och användning av el till avloppsreningsverk.

Källa:

12 okt 2023  12:55 CET

Torsdag

Infrastrukturreform är nyckeln till att påskynda Afrikas energiomställning

Med 80 % av världens befolkning utan tillgång till elektricitet som bor i Afrika söder om Sahara, är det tydligt att det nuvarande fossilbränslebaserade energisystemet inte klarar Afrikas energibehov. Något måste göras snabbt.

Förnybar energi erbjuder en övertygande lösning. De är inte bara den snabbaste implementeringsbara och mångsidiga tekniken som finns. De är också de mest prisvärda.

En nyligen genomförd analys av International Renewable Energy Agency (IRENA) visar att antagandet av förnybar energi i Afrika sedan år 2000 har lett till kostnadsbesparingar på 19 miljarder USD inom elsektorn för fossila bränslen.

Källa:

12 okt 2023  12:38  CET

Torsdag

Leviterande tåg revolutionerar tågresandet: Nevomos MagRail utmanar Hyperloops löfte

Nevomo – en polsk startup – har gjort ett spelförändrande genombrott inom järnvägsteknik. Dess MagRail-system, en innovativ uppgradering av befintliga järnvägslinjer som använder magnetisk levitation, har klarat tester med glans, vilket bevisar att tåg kan sväva på konventionella räls.

Tekniken kan dramatiskt öka järnvägskapaciteten, halvera restiderna och minska utsläppen av växthusgaser. Till skillnad från andra magnetskenasystem kan MagRail integreras med konventionella skenor, en funktion som gör den skalbar och framtidssäker.

Dessutom eliminerar det behovet av ny infrastruktur, ett hinder som Hyperloop – ett höghastighetstransportkoncept i ett vakuumrör – står inför.

Källa:

12 okt 2023  12:31 CET

Torsdag

Bensinpumparna får ge plats åt snabbladdarna på Circle K:s nya station

På fredag slår Circle K i Danmark upp portarna till en ny fullservicemack i Odense. Den nya stationen ska ses som en del av framtidens infrastruktur. Stationen är designad med elbilar i fokus, och de traditionella bensin- och dieselpumparna har flyttat åt sidan.

Mitt framför entrén under taket står 12 stycken snabbladdare med en effekt på upp till 300 kW. De får således en betydligt mer central placering än vad snabbladdare annars vanligtvis får. En tydlig signal på var framtiden är på väg.

– Det första kunderna ser när de kommer till den nya macken i Odense är laddstationerna. Det är ett medvetet val att främja en mer hållbar framtid inom transportområdet. Den nya macken ska förutom att bidra positivt till den gröna infrastrukturen ses som en symbol för det paradigmskifte inom transportsektorn som vi på Circle K vill driva. 

Källa:

12 okt 2023  12:28  CET

Torsdag

Kinas olje- och gasjätte Sinopec säger att "Peak Oil" redan har hänt i Kina

Vad är Sinopec? Bara världens största oljeraffinaderi-, gas- och petrokemiska konglomerat, helägt av den kinesiska staten, och leverantör av en ganska absurd andel av Kinas fossila bränslen. Det närmar sig att vara den kinesiska olje- och gasindustrin, så i allmänhet vet den vad den talar om.

Med tanke på att 45 % av varje fat olja förvandlas till bensin, betyder det att Kina har nått en topp efterfrågan på petroleum. Kina har ett oljebehov som närmar sig 13 miljoner fat per dag, jämfört med USA:s 20 miljoner och Europas 19 miljoner. Mellan dessa ekonomier representerar de en hel hälften av den globala oljeefterfrågan. Bloomberg har påpekat att den högsta efterfrågan på bensin och diesel redan har kommit till USA och Europa.

Diesel och bensin står för 74 % av varje fat olja och hälften av världens efterfrågan har redan nått sin topp. Elbilar, lastbilar och bussar växer i försäljning och användning snabbt. Varje flotta växlar snabbt. Utanför USA elektrifieras järnvägen snabbt. Mindre kommersiella fartyg driver genom vågorna av floder, sjöar och korta sjöresor med batterier.

Källa:

12 okt 2023  12:22 CET

Torsdag

Ny studie syftar till att testa fördelarna med dubbelriktad elbilsladdning

Forskare vid University of Colorado Denver genomför en studie som kommer att testa hur dubbelriktad laddning av elbilar kan ge mer flexibilitet till ett stressat nät.

Medan endast ett fåtal elbilar har dubbelriktad laddning, tror forskarna att denna funktion kommer att bli mer standard när efterfrågan ökar.

I likhet med hur invånare i solcellsdrivna hem kan generera extra el och sälja tillbaka den till elbolag, skulle ett stort dubbelriktat laddningsnätverk kunna upprättas för elbilsägare att överföra ström tillbaka till nätet, särskilt under tider med hög efterfrågan eller nätstress.

Den relativa bristen på tillförlitliga laddningsalternativ över hela landet är dock fortfarande det största hindret för att använda elbilar.

Källa:

12 okt 2023  12:11  CET

Torsdag

Kvarnen i Halmstad mal ner elbilsbatterierna

Metaller som kobolt, ­nickel och litium från ­förbrukade elbilsbatterier ska återanvändas i nya batterier. Det kräver EU i det nya batteri­direktivet som antogs i augusti. Stena Recycling har nu öppnat en åter­vinningsanläggning i Halmstad där gamla elbils­batterier mals ner för att materialet sedan ska kunna återanvändas.

Stena Recyclings återvinningsanläggning ligger i en rätt anonym industri­lokal vid den södra infarten till Halmstad. Anläggningen är Europacentrum i företagets stora satsning på återvinning av litiumjonbatterier. Den ­håller just nu på att köras in och produktionen ökas stegvis.

Den första etappen av satsningen är värd drygt 400 miljoner, varav satsningen på Halmstadsanläggningen i runda tal har kostat en kvarts miljard.

Källa:

12 okt 2023  12:07 CET

Torsdag

Vill göra gruvan koldioxidneutral

Nu kommer Outokumpu att ta ett stort steg framåt gällande sina utsläppsminkningsmål genom att ersätta fossila bränslen med förnybara lösningar från Neste, tillverkare av förnybar diesel.

Genom att byta ut bränslet kommer de årliga utsläppen av växthusgaser vid Kemigruvan att minska med nästan 11,3 miljoner kilo. Det är lika mycket som att ta bort 4 000 personbilar från de finska vägarna under ett år.

– Som enda tillverkaren av rostfritt stål har Outokumpu åtagit sig ambitiösa klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet. Vi siktar på att minska direkta och indirekta utsläpp samt utsläppen från vår leveranskedja med 42 procent för varje ton rostfritt stål vi producerar fram till år 2030 jämfört med 2016 som baslinje.

Kemigruvans koldioxidneutralitet är en investering där vi satsar miljontals euro och efter genomförandet kommer detta att innebära en minskning på nästan 40 miljoner kilo av Outokumpus utsläpp av växthusgaser.

Källa:

12 okt 2023  11:54  CET

Torsdag

Danmark: Regeringen röjer väg för vind- och solinvesteringar på land

Regeringen är redo med en plan som ska göra det enklare att bygga energiparker på land och därmed påskynda målet att fyrdubbla den totala elproduktionen från sol och landvind till 2030. 

Det ska ske med mindre byråkrati, i dialog med kommunerna och med solid lokal förankring och större ersättning till grannar och lokalsamhällen. 

– Just nu går förnybar energi på land för långsamt. Uppgiften är stor, och vi måste lyckas tillsammans. Därför måste många fler – grannar, lokalsamhällen och kommuner – ta del av fördelarna med solceller och vindkraftverk och det måste bli lättare att få igång installationerna. Det här blir ett första viktigt steg framåt för mer grön energi på land och för klimatet, säger klimat-, energi- och försörjningsminister Lars Aagaard i ett pressmeddelande.

Källa:

12 okt 2023  11:47 CET

Torsdag

USA: Tesla är nu billigare än den genomsnittliga nya bensindrivna bilen

Elbilar har nått en vändpunkt för adoption i USA – och nu är två modeller från marknadsledaren billigare än många fossildrivna alternativ.

Tesla senaste prissänkning i år, har sänkt kostnaden för en grundläggande Model Y till 43 990 USD före federala och statliga rabatter, skatter och avgifter. Model 3 kostar 38 990 $, före rabatter och avgifter, enligt Teslas onlinebeställningsportal.

Om man drar av den federala rabatten på 7 500 USD betyder det att priserna är runt 36 490 USD för Model Y och 31 490 USD för Model 3, varav den senare Andrew Krulewitz, grundare av EV-finansieringsstartup Zevvy, kallade ”fånbilligt”. Han sa att det genomsnittliga priset på en ny bil i USA är cirka 45 000 dollar just nu, och en begagnad bil ligger i genomsnitt på rejäla 30 000 dollar, ”vilket placerar Model Y mellan genomsnittet för nya och begagnade [förbränningsmotorer].” även före rabatter.

Källa:

12 okt 2023  11:39  CET

torsdag 12 oktober

onsdag 11 oktober

Onsdag

Ny katalysator i bilen kan ge framtidens flytande vätgasbränsle

Ett bilbränsle bestående av en vätska som en fast katalysator omvandlar till vätgas är något forskare vid Lunds universitet undersöker. Den använda vätskan töms sedan ur tanken, laddas med väte och kan därefter användas på nytt i ett cirkulärt system, som är fritt från växthusgasutsläpp. 

I två vetenskapliga artiklar har Lundaforskarna visat att metoden fungerar, och även om det fortfarande är grundforskning skulle det kunna bli ett effektivt energilagringssystem i framtiden.

– Vår katalysator är bland de mest effektiva som finns, i alla fall om man tittar i den öppna litteraturen, säger Ola Wendt, professor vid Centrum för analys och syntes vid kemiska institutionen vid LTH och en av artikelförfattarna.

Källa:

11 okt 2023  14:19 CET

Onsdag

Gridformande växelriktare kan möjliggöra nät med förnybara energikällor

Gridformande växelriktare ”kommer att behövas när vi väl når mycket höga nivåer av växelriktarbaserade resurser”, sa Ben Kroposki, organisatorisk chef för UNIFI-konsortiet och chef för National Renewable Energy Laboratorys Power Systems Engineering Center, vid ett RE+ konferenspaneldiskussion i september.

I 120 år, förklarade Kroposki, har elnätet varit baserat på synkrona generatorer, som kan skapa den 60 hertz-frekvens som används på det amerikanska nätet för att ”svarta start” nätet efter en fullständig strömavbrott. Synkrongeneratorer synkroniserar också till den befintliga frekvensen och tillhandahåller andra nyckelfunktioner.

De flesta växelriktarbaserade resurser som hittills har installerats använder växelriktare som följer nät. I händelse av att en stor mängd generation går offline, vilket gör att frekvensen faller under 60 hertz, försöker generatorer som använder nätföljande växelriktare ”att hålla online och injicera ström och hålla frekvensen stabil”, sa Kroposki.

Källa:

11 okt 2023  14:06  CET

Onsdag

Finska energiteknikföretaget Capalo AI samlar in Pre-Seed-finansiering värd 500 000 €

Finska energiteknikföretaget Capalo Al har samlat in 500 000 € i pre-seed-finansiering. Finansieringsrundan leddes av Innovestor Tech Fund, där även Inventure deltog. Capalo Al kommer att använda finansieringen för att vidareutveckla sitt virtuella
kraftverk (VPP) och multi-market optimering Al, samt skala upp sitt team med duktiga matematiker och molntjänstproffs.

Med populariteten och driftsättningen av förnybara energikällor ökar globalt, kommer energilagringens och flexibel efterfrågans roll att vara avgörande i den gröna omställningen. Förbrukning och produktion av el måste hela tiden vara balanserad för
ett fungerande nät.

Väderförhållandena gör produktionen av förnybar energi flyktig, eftersom det aldrig går att helt exakt förutse hur mycket el som kan produceras. Med hjälp av avancerad Al kan Capalo Al optimera användningen av flexibla energitillgångar, såsom energilagringssystem och laddstationer för elfordon.

Källa:

11 okt 2023  12:39 CET

Onsdag

Dala Energi investerar i en solcellspark i Gagnef

Styrelsen för Dala Energi har fattat investeringsbeslut för att i dotterbolaget Dala Energi Kraftproduktion AB bygga en Solcellspark i Lindan, Gagnefs kommun.

Efter att ha säkerställt samtliga nödvändiga tillstånd och förutsättningar är vi nu redo att ta nästa steg i projektet. Vi kommer att välkomna fler aktörer att bli delägare i denna spännande satsning, däribland DalaVind och Dala Vindkraft Ekonomisk Förening.

Eftersom det finns begränsningar för tillkommande produktion i Ellevios regionnät i Dalarna och överföring till stamnätet, kommer vår solcellspark anslutas till lokalnätet hos Dala Energi Elnät. Detta kommer att ske genom ett villkorat och flexibelt avtal som gäller fram tills en ny stamnätstation är färdigställd i Tandö år 2027.

Källa:

11 okt 2023  13:15  CET

Onsdag

Bio-sol-tak: Solpaneler tillsammans med växter ger elkraft och biologisk mångfald

Ett biosolartak är ett som har installerat både vegetation och solpaneler på toppen av en byggnad. Hindrar närvaron av den ena den andra, eller förstärker de faktiskt varandra? Svaret är det senare, förklarar Peter Irga, Fraser Torpy, Eamonn Wooster, Charles Sturt, Robert Fleck vid University of Technology Sydney och Jack Rojahn vid University of Canberra som sammanfattar sin studie.

Vegetationen kyler panelerna närmare deras optimala driftstemperatur, vilket ökar solpanelernas maximala effekt med 21-107 %, beroende på månad. Samtidigt hjälper den skugga som panelerna ger faktiskt vissa arter att frodas: inte bara vegetation utan också insekter, mikroorganismer med mera.

Biosolartaken lockade till och med ett bredare utbud av besökande fåglar. Så biosolartak kan ge stora bidrag till netto-nollstäder, vilket ökar både den biologiska mångfalden och taksolproduktionen, avslutar författarna.

Källa:

11 okt 2023  12:39 CET

Onsdag

Litauen samråder om den andra havsvindauktionen

Litauens energiministerium har hållit ett offentligt samråd för att diskutera förberedelserna för dess andra havsvindauktion, villkoren för auktionen och det planerade datumet för upphandlingen.

Efter samråd planeras auktionen att lanseras i januari nästa år, med exakt datum som beslutas av regeringen inom en snar framtid.

Biträdande energiminister Daiva Garbaliauskaitė sa: ”Vindparker till havs, tillsammans med projekt för förnybar energi på land, är avgörande för att stärka Litauens energioberoende.
”På grund av förändringar i ekonomiska omständigheter förändras situationen inom sektorn för förnybar energi över hela världen dynamiskt och detta påverkar investerarnas planer.

Källa:

11 okt 2023  11:55  CET

Onsdag

Visby: Sol, batterilagring i flygplatselektrifiering

I en ny artikel har forskare från RISE Research Institutes of Sweden, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet kvantifierat den ökande efterfrågan på flygplatsenergi från elflyg och fordon med fokus på flygplatsen i Visby, Sverige. De analyserade de potentiella tekniska ekonomiska vinsterna med att installera sol- och batterilagring på plats.

Deras resultat visar att om man ersätter kortdistansflygningarna med elflyg ökar det årliga lastbehovet med 89,4 % och det årliga toppeffektbehovet med 1 MW.

Med enbart PV minskar nätbehovet med 871 MWh genom egenkonsumtion (80%), fann forskarna. De observerade dock också att toppreduktionen är blygsam och en följd av sammanträffandet av solcellseffekt från 2,3 MW arrayer installerade på plats och toppeffektbehov.

Källa:

11 okt 2023  11:19 CET

Onsdag

Unikt manganbaserat material kan bana väg för billigare, kraftfullare Li-ion-batterier

Litiumjonbatterier (Li-ion) driver allt från elfordon (EV) till personliga enheter som mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer, men nickel och kobolt – mineraler som behövs för att tillverka dem – kan inte utvinnas tillräckligt snabbt för att anpassa sig till konsumenternas efterfrågan. Nu har forskare upptäckt ett sätt att använda ett annat, mer rikligt mineral för att skapa billiga, högpresterande Li-ion-batterier.

Som rapporterats idag i tidskriften Nature Energy, demonstrerade ett team av forskare en ny metod för att använda mangan för att skapa katodmaterial för Li-ion-batterier. Den unika nanostrukturen hos dessa syntetiserade manganbaserade material ger den höga stabilitet och höga energidensitet som Li-ion-batterier kräver samtidigt som de erbjuder industrin ett hållbart alternativ till nickel och kobolt.

”Att designa manganbaserade katodmaterial med hög kapacitet är avgörande för att ta itu med resursutmaningarna som är förknippade med Li-ion-batterier”, säger huvudforskaren Gerbrand Ceder, professor i materialvetenskap vid UC Berkeley och seniorforskare vid Lawrence Berkeley National Laboratory.

Källa:

11 okt 2023  11:24  CET

Onsdag

Ny BlackRock-fond riktar sig till företag som övergår till nettonollutsläpp

BlackRocks nya fond kommer att fokusera på medelstora amerikanska och europeiska företag som antingen har mål att minska sina koldioxidutsläpp eller tillhandahålla klimatlösningar, säger Sonia Rocher, ansvarig för hållbarhetsinvesteringar för Global Private Debt-plattformen, i ett pressmeddelande.

”Den nya fonden är utformad för att svara på kundernas efterfrågan på övergångsorienterade privata skuldstrategier”, säger Rocher, som kommer att förvalta den nya portföljen. ”Det stöder [de finansierade företagen] i deras koldioxidrapportering och uppnåendet av deras färdplan för att minska utsläppen.”

BlackRock sa att fonden kommer efter att en av dess undersökningar visade att 98 % av investerarna har satt upp investeringsmål för övergången och 75 % har netto-nollmål för sina investeringsportföljer.

Källa:

11 okt 2023  11:19 CET

Onsdag

Ny klimatlag tvingar företag att avslöja alla sina utsläpp – det är en stor sak

Många av världens största offentliga och privata företag kommer snart att behöva spåra och rapportera nästan alla sina utsläpp av växthusgaser om de gör affärer i Kalifornien – inklusive utsläpp från deras leveranskedjor, affärsresor, anställdas pendlingar och hur kunderna använder sina Produkter.

Det betyder att olje- och gasföretag som Chevron sannolikt kommer att behöva ta hänsyn till utsläpp från fordon som använder deras bensin, och Apple kommer att behöva ta hänsyn till material som ingår i iPhones.

Det är ett stort steg från nuvarande federala och statliga rapporteringskrav, som kräver rapportering av endast vissa utsläpp från företags direkta verksamhet. Och det kommer att få globala konsekvenser.

Källa:

11 okt 2023  11:08  CET

onsdag 11 oktober

tisdag 10 oktober

Tisdag

Tyskland: Soptippen blev till solpark

Naturstroms dotterbolag NaturEnergy GmbH & Co. KGaA har beställt den tredje och sista byggfasen av sin solcellspark på en före detta soptipp i Henschleben, Thüringen. Med expansionen med en topp på 6,7 megawatt kommer det öppna fältsystemet, som byggdes på tidigare deponier, att växa till totalt 22,7 MWp. Den 21,5 hektar stora parken kan nu producera cirka 23 miljoner kilowattimmar ren el per år.

En del av parken är också en batterilagringsanläggning med en kapacitet på 1 000 kilowattimmar. Sedan våren 2022 har företaget skaffat sig initial erfarenhet av att tillhandahålla solenergi efter behov under solfria tider. Det är Thüringens första solcellspark med batterilagring .

”Lagringen ger oss inte bara möjlighet att mata in en del av den dagliga elproduktionen vid tidpunkter på dygnet då solenergin behövs mer och därför bättre kompenseras”, förklarar NaturEnergys vd Dr. Thomas E Banning.

Källa:

10 okt 2023  13:29 CET

Tisdag

Tillväxt av sol, vind minskar utsläppen i den globala elsektorn

Utsläppen från elsektorn förblev stabila under första halvåret 2023 och ökade med bara 0,2 % (motsvarande mer än 12 miljoner ton CO2) från samma period föregående år, enligt det brittiska konsultföretaget Ember.

De mest betydande minskningarna av utsläppen observerades i EU, följt av Japan, USA och Sydkorea. Minskningarna berodde främst på minskad kolproduktion, särskilt i USA, EU, Japan och Sydkorea.

Ember sa att att uppnå ”topp” fossila utsläpp i elsektorn är en kritisk milstolpe i övergången till en ren, elektrifierad ekonomi. Rapporten noterade att en snabbare utbyggnad av vind- och solenergi kommer att vara avgörande för att uppnå en snabb minskning av utsläppen detta årtionde.

Källa:

10 okt 2023  13:25  CET

Tisdag

Utvecklar Sveriges första flytande solcellspark

Sunsurf Solar har utvecklat flytande solcellsmoduler som genererar 15-20 procent mer energi än traditionella solcellsparker. Tack vare två miljoner i riskkapital från privata investerare kan nu tekniken lanseras på marknaden.

Ju varmare solceller blir, desto mindre effekt genererar de. Genom att placera solceller på vatten skapas en avkylande verkan som ökar energieffekten även under årets varmaste dagar. Det gör också att dyrbart vatten kan sparas, då flytmodulen hindrar solens strålar från att nå vattenytan och avdunstningen minskar.

– Vi är först i Sverige med flytande solcellsparker och företeelsen är ännu inte etablerad i Norden. Våra moduler byggs ihop i ett system och kan anpassas utifrån vattendragens förutsättningar

Källa:

10 okt 2023  13:21 CET

Tisdag

E.ON når historisk milstolpe: Över 60 000 solcellsanslutningar och rekordtillväxt i hållbar energi

E.ON har nått en milstolpe med över 60 000 solcellsanslutningar i bolagets elnät. Årets första åtta månader har inneburit 20 000 nya solcellsanslutningar. –Det betyder att över en tredjedel av alla solcellsanläggningar i E.ON:s nät har anslutits från januari fram till den sista augusti, säger Peter Hjalmar, regionchef syd på E.ON.

E.ON har således redan överträffat hela förra årets totala antal solcellsanslutningar på drygt 15 000, vilket i sig var en ökning med 110 procent jämfört med 2021.

–Intresset för hållbara energilösningar har slagit igenom på bred front bland våra kunder, och det är tydligt att fler och fler väljer att investera i solenergi såväl för dess ekonomiska som för dess miljömässiga fördelar, säger Peter Hjalmar.

Källa:

10 okt 2023  13:01  CET

Tisdag

Lokal energimarknad ger upp till 90 % besparingar för företag i Storbritannien

En lokal energimarknad med peer-to-peer-handel i ett industriområde i östra England har gett mellan 20 % och 90 % besparingar på energiräkningen för de deltagande små och medelstora företagen.

Den lokala energimarknaden, levererad av Manchester med huvudkontor UrbanChain och West Suffolk Council på Mildenhall Industrial Estate nära staden Bury St Edmunds, inrättades 2021 för att främja användningen av grön energi.

West Suffolk Council har 272kW solenergi installerad på tio kommersiella byggnader baserade inom Mildenhall Industrial Estate och äger dessutom en närliggande 12MW solcellsfarm.

”Det fungerar och det har utvecklats”, säger Andy Oswald, som leder West Suffolk Councils energiproduktion.

Källa:

10 okt 2023  11:46 CET

Tisdag

Elbolaget som ger kunderna batterier

Ett kratftbolag i Vermont, USA, vill vända sin infrastruktur upp och ner – istället för att bygga ut ledningsnätet får kunderna batterier placerade hemma hos sig.

Det är en strategi för att bekämpa strömavbrott. Enligt Green Mountain Power är det billigare än att uppgradera ledningsnätet och bygga nya kraftverk.

Ledningar kostar pengar inte bara att uppgradera utan också att underhålla – hålla ledningsgatorna fria – och reparera efter storm. De första batterierna kommer att installeras hos de mest sårbara abonnenterna.

Bolaget ansöker om tillstånd från myndigheter att få inleda omdesignen av sitt nät till vad Green Mountain kallar för en ”decentraliserad” arkitektur.

Källa:

10 okt 2023  11:41  CET

Tisdag

Frankrike utökar gränserna för "energigemenskaper"

Den franska regeringen har officiellt godkänt det förväntade dekretet att öka det maximala avståndet mellan medlemmar i energigemenskaper för egen konsumtion från 2 km till 20 km.

Enligt de nya reglerna kan initiativ för kollektiv egenkonsumtion expandera upp till 10 km i stadsnära regioner och upp till 20 km på landsbygden. Denna omkrets anger avståndet mellan de två längst borta deltagarna inom en energigemenskap. För att uppfylla dessa uppdaterade kriterier måste den organiserande juridiska personen fortfarande ansöka om undantag från det tidigare avståndskravet.

”De kommuner som kan anses ha landsbygdskaraktär är de som tillhör kategorierna landsbygdsstäder, landsbygdsmiljöer med spridd livsmiljö och landsbygdsmiljö med mycket spridd livsmiljö”, sa de franska myndigheterna.

Källa:

10 okt 2023  11:34 CET

Tisdag

Världens största vindkraftsprojekt till havs börjar leverera till det brittiska nätet

Den första turbinen som färdigställs i ett projekt för att bygga världens största vindkraftspark till havs, i Nordsjön, har börjat driva brittiska hem och företag.

Utvecklare bekräftade på måndagen att Dogger Bank, som ligger 70 nautiska mil utanför Yorkshires kust, började producera kraft under helgen då den första av 277 turbiner var ansluten till elnätet.

Projektet, som utvecklats gemensamt av Storbritanniens SSE och norska Equinor och Vårgrønn, kommer att producera 3,6 gigawatt kraft, tillräckligt för 6 miljoner bostäder per år, när det är färdigställt 2026.

Rishi Sunak sa att projektet var ”kritiskt för att generera förnybar, effektiv energi som kan driva brittiska hem från brittiska hav”.

Källa:

10 okt 2023  11:02  CET

Tisdag

Tillståndstider för vindkraft ökar trots flera enkla lösningar

Industrins elektrifiering är möjlig om vindkraften fortsatt byggs ut i samma takt som idag. Men utbyggnadstakten ser ut att minska efter 2025. Svensk Vindenergis statistik över ledtiderna för miljötillstånd för vindkraft visar att det tar allt längre – och för lång – tid att komma igenom tillståndsprocessen. Vindkraftsbranschen har förslag för hur tillståndstiderna kan kortas.

Sveriges goda tillgång till el med konkurrenskraftigt pris har lockat hit enorma industriinvesteringar för tillverkning av battericeller, fossilfritt stål och elektrobränslen. Detta är satsningar som ger många och långsiktiga svenska industrijobb.

Svensk Vindenergis nya statistik över tillståndstiderna för landbaserad vindkraft i Sverige 2014– (juni) 2023 visar att tillståndsprocessen är mer än dubbelt så lång som EU:s förnybarhetsdirektiv kräver, vilket är 24 månader. Processen är nästan 3,5 gånger så lång om ärendet överklagas till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Källa:

10 okt 2023  10:53 CET

Tisdag

Danska Vestas vinner 1 140 MW offshoreorder på V236-15,0 MW vindkraftverk i Polen

Vestas kommer att leverera, installera och driftsätta 76 V236-15,0 MW vindturbiner för Baltic Power-projektet. Efter färdigställandet kommer Vestas att serva turbinerna under ett 15-årigt Active Output Management 5000 (AOM 5000) serviceavtal utformat för att säkerställa optimerad prestanda för tillgångarna.

Projektplatsen ligger 23 kilometer utanför kusten av den polska Östersjöns kust, nära Łeba. Leveransen av vindkraftverken beräknas påbörjas under första kvartalet 2025, med idrifttagning 2026.

Källa:

10 okt 2023  10:48  CET

tisdag 10 oktober

måndag 9 oktober

Måndag

Påven utmanar världsledare att sätta bindande klimatmål innan det är för sent

Påve Franciskus förmanade och utmanade världsledare på onsdagen att förbinda sig till bindande mål för att bromsa klimatförändringarna innan det är för sent, och varnade för att Guds allt mer värmande skapelse snabbt når en ”point of no return”.

I en uppdatering av sin milstolpe 2015 encyklika om miljön, ökade Francis larmet om den ”oåterkalleliga” skadan på människor och planeter som redan pågår och beklagade att återigen, världens fattiga och mest utsatta betalar det högsta priset.

”Vi kan nu inte stoppa den enorma skadan vi har orsakat. Vi har knappt tid att förhindra ännu mer tragisk skada”, varnade Francis.

Källa:

9 okt 2023  15:12 CET

Måndag

Norge nya vindskatt kommer att skrämma bort investerare

(Montel) Norges planerade införande av en tomträttsskatt på 35 % för landbaserad vindkraft från början av nästa år kommer att skrämma bort investerare till andra europeiska länder, sa Aneo, som utvecklar förnybara energikällor, på fredagen.
– Resultatet av denna skatt är att det blir svårare att locka investerare till landbaserade vindkraftsprojekt i Norge. Investeringarna kommer att flytta någon annanstans, säger Tord Lien, en tidigare energiminister som nu är kommunikationschef på Aneo, till Montel.

Regeringen sa tidigare idag att den kommer att införa en tomträttsskatt på 35 % för nya och befintliga vindkraftsparker på land från den 1 januari.

Lien sa att det var positivt att regeringen hade sänkt skattesatsen med 5 procentenheter från förra höstens ursprungliga förslag på 40 % och att vissa andra åtgärder hade införts för att dämpa påverkan på befintliga anläggningar.

Källa:

9 okt 2023  14:35  CET

Måndag

Framtiden för godstransport: Drönare med 100 kg kapacitet

FlyingBasket, en ledande aktör inom Europas drönarindustri, presenterar FB3, en drönare för tung last tillgänglig för kommersiellt bruk. Med en imponerande 100-kilos lastkapacitet, säger företaget i ett pressmeddelande.

Drönare har revolutionerat vårt perspektiv och användning av flygteknik. Ursprungligen skapade för övervakning och fritidssysselsättningar, har de nu breddat sin räckvidd till att omfatta områden som jordbruk, underhållning och framför allt godstransport. Dessa anmärkningsvärda flygande enheter revolutionerar logistikvärlden och förbättrar effektiviteten och tillgängligheten för leveranser, även på avlägsna platser.

FlyingBasket har haft ett nära samarbete med både nationella och europeiska tillsynsorgan, påverkat och efterlevt de mest rigorösa säkerhetsstandarderna inom gällande europeiska regler.

Källa:

9 okt 2023  14:19 CET

Måndag

Italien kommer lägga till minst 4GW solenergi 2023

Efter nästan ett decennium av solcellstillägg lägre än 1GW började Italien äntligen komma tillbaka till sina högre siffror från början av 2010-talet, och installerade 2,4GW 2022. Detta år kommer inte att vara något undantag från det.

Under första halvåret i år har landet redan installerat nästan lika mycket kapacitet som hela 2022, 2,3GW, och förväntas avsluta året med minst 4GW, säger Paolo Viscontini, ordförande för branschorganisationen Italia Solare. ”Kanske till och med mot fem, men det beror på de stora installationerna som pågår.”

Källa:

9 okt 2023  14:07  CET

Måndag

Nederländerna avsätter 440 miljoner dollar för batterier i stor skala

Den holländska regeringen kommer att fördela medlen från klimatpaketet som utfärdades förra våren, med subventionerna för att underlätta utbyggnaden av 160 MW till 330 MW batterilagring.

Samtidigt har nätoperatören TenneT infört ett nytt kontrakt för att ge lägre nätöverföringsavgifter till batterioperatörer och andra flexibla kapaciteter, vilket ger potentiella rabatter på upp till 65 %. Den nederländska myndigheten för konsumenter och marknader (ACM) kommer att fastställa de uppdaterade avgifterna under den kommande våren.

”Detta gör det lättare att ansluta batterier till det holländska elnätet”, sa regeringen. ”Batterioperatörer som använder den här kontraktsformen ska på begäran hjälpa nätoperatören att begränsa nätstockningen. Till exempel genom att ladda eller leverera mindre vid tillfällen då mycket el transporteras.”

Källa:

9 okt 2023  14:00 CET

Måndag

Sveriges största batteripark på plats i Haninge

I fredags lyftes den sista containern på plats i vad som blir Sveriges största batteripark. Batteriparken som ligger i Haninge i Stockholm har en kapacitet på 20 megawatt. Den är första delen i ett gemensamt projekt mellan Polar Structure och Stockholm Exergi som när det är klart kommer att leverera en effekt på 100 megawatt.

– För Stockholm Exergi är batteriparken ett viktigt steg för att vi ska kunna fortsätta utveckla våra tjänster mot elmarknaden. Vi har redan värme, kyla och el. Nu kan vi även erbjuda korta stödtjänster till elmarknaden när mängden förnyelsebar el ökar, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi.

Mer förnybar elkraft från sol och vind gör att elproduktionen svänger upp och ner då den är beroende av att solen lyser och att det blåser. Batterilagret kan ladda el när produktionen är hög och tillföra el till nätet när den är låg.

Källa:

9 okt 2023  12:13  CET

Måndag

81 miljoner kronor till testanläggning för klimatneutral vätgas

För att stålindustrin ska kunna sänka sina koldioxidutsläpp krävs storskalig vätgastillverkning. Nu finansierar EU och Tillväxtverket en anläggning som ska forska på lösningar.

Storskalig vätgastillverkning är en förutsättning för stålindustrins omställning till fossilfri stålproduktion. En omställning till koldioxidneutral stålindustri beräknas kunna minska Sveriges koldioxidutsläpp med cirka tio procent. Men det behövs mer forskning och tester i storskalig miljö. Därför finansierar EU och Tillväxtverket projektet H2-Labs, som leds av Luleå tekniska universitet.

– Med medel från Fonden för en rättvis omställning och statlig medfinansiering möjliggör vi nu mer viktig forskning för stålindustrins klimatomställning, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket.

Källa:

9 okt 2023  12:09 CET

Måndag

De vill skapa världens mest hållbara koppargruva

Teknikkonsultbolaget Rejlers har tecknat ett treårigt ramavtal med Copperstone Resources som vill återöppna Viscaria koppargruva i Kiruna. Där kommer Rejlers att bidra med expertis till Copperstones vision att bli en av världens mest hållbara koppargruvor.

Avtalet omfattar ett brett utbud av tjänster som täcker alla tekniska områden, inklusive geoteknik, infrastruktur, miljö, hållbarhet, nätanslutning, projektering av anläggningar samt digitalisering och cybersäkerhet. Det skriver Rejlers i ett pressmeddelande.

Koppar spelar stor roll i elektrifieringen. Nu siktar Copperstone Resources på att bli en ledande kopparproducent och återöppna Viscariagruvan i Kiruna, en gruva känd för sin höga kopparhalt.

Källa:

9 okt 2023  12:04  CET

Måndag

Att mata kor med tång kan minska utsläppen av metan, säger svensk rapport

Sverige är ett steg närmare att använda metanreducerande kofodertillsatser som tångregeringens politik efter att experter rekommenderat ytterligare utredning av området.

En rapport från Naturvårdsverket om minskade metanutsläpp säger att utvecklingen inom området har gått ”snabbt de senaste åren” och är bland ”ett antal nya intressanta tillsatser med högre potential”.

Bland de kofodertillsatser som nämns i rapporten var tångrödalgerna och kemikalien 3-nitrooxipropanol (3-NOP).

Enligt tillverkarna kan den dagliga utfodringen av röda alger (där den aktiva substansen är bromoform) minska metanutsläppen från köttdjur med upp till 90 %. Men, sa myndigheten, mer kunskap om odling och användning behövdes.

Källa:

9 okt 2023  11:59 CET

Måndag

Kinas oljeefterfrågan försvagades 2024

Kinas oljeefterfrågan nästa år – så avgörande för den globala tankhandelns förmögenhet – har ifrågasatts.

Folkrepubliken är världens i särklass största importör av råolja, dess törst efter råvaran återupplivas rejält under 2023 efter covid. International Energy Agency (IEA) förutspår att den kinesiska oljeefterfrågan för 2023 kommer att nå 16,29 miljoner fat per dag, 1,6 miljoner fat per dag högre än 2022 och 1,2 miljoner fat per dag högre än 2021.

”Den kinesiska oljeefterfrågan för 2024 är mer osäker, även om ekonomiska frågor inte verkar ha påverkat oljeefterfrågan nämnvärt hittills under 2023”, heter det i den senaste veckorapporten från tankmäklare Poten & Partners.

IEA tar ett försiktigt tillvägagångssätt med en ökning av oljeefterfrågan på endast 0,6 miljoner fat per dag för 2024.

Källa:

9 okt 2023  11:44  CET

måndag 9 oktober

Redaktionen Medsols.NU
tog ledigt to-fr 5-6/oktober

onsdag 4 oktober

Onsdag

Skaftåsens vindkraftpark invigd – ska ge miljoner till att utveckla Lillhärdal

Under onsdagen invigdes Skaftåsens vindkraftspark i Härjedalen. 35 vindsnurror ska producera 537 miljoner kilowattimmar el per år. Och invånarna i området räknar med pengar till att utveckla bygden.

Skaftåsen är den nyaste vindkraftparken i Jämtlands län. Den är belägen precis på gränsen till Dalarna, öster om Lillhärdal. Här finns totalt 35 verk som ska producera el motsvarande hushållsel till ca 110 000 hushåll.

Nära 350 personer från flera olika länder deltog på invigningen och i stort sett alla boenden i området var fullbokade.

En av dem som var på plats är Victor Johansson ordförande i föreningen Medvind för bygden. Föreningen har tecknat ett avtal med vindkraftparkens ägare. Ett avtal som kan ge miljontals kronor till att utveckla närområdet.

Källa:

4 okt 2023  14:56 CET

Onsdag

Finland: Otåliga företag vill snabbt bygga ut vindkraften till havs – men regeringen ruvar på besluten

De bolag som vill bygga havsbaserad vindkraft i Finlands ekonomiska zon väntar otåligt på beslut. Samtidigt som de konkreta besluten låter vänta på sig så gör bolagen ändå samarbetsavtal med våra hamnar. Klimatminister Kai Mykkänen vill inte kommentera.

Nere i hamnen i Jakobstad ligger ett par rotorblad till vindkraftverk och väntar på vidare leverans.

– De ska till markbaserade vindkraftverk, berättar Juha Hakala, verkställande direktör för Jakobstads Hamn Ab.

Men det är framför allt havsbaserad vindkraft som upptar hamndirektörens tankar. För några veckor sedan meddelade energibolaget OX2 att de hade ingått ett samarbetsavtal med hamnen i Jakobstad.

Utgångspunkten för det är Laine vindkraftspark som planeras ca 30 km från fastlandet utanför Jakobstad. Där vill OX2 på en 450 kvadratkilometer stor yta bygga upp till 150 vindmöllor med en bladhöjd på 270-370 meter över havet.

Källa:

4 okt 2023  14:44  CET

Onsdag

Vindenergi övervinner barriären på 30 GW installerad i Spanien

Vindenergi överträffar barriären på 30 GW installerad, en milstolpe möjlig tack vare en konkurrenskraftig och innovativ värdekedja baserad i Spanien.
Mer än 25 år av innovation: Vindkraft i Spanien leder elproduktionen. Den här dagen analyseras de senaste tekniska framstegen och framtida utmaningar.

Wind Energy Association (AEE) firar en ny upplaga av det årliga tekniska referensevenemanget för vindsektorn, konferensen Operational Analysis of Wind Farms. Mer än 180 experter träffas för att analysera och diskutera förbättringar i drift och underhåll av spanska vindkraftsparker.

Källa:

4 okt 2023  14:27 CET

Onsdag

Storlek på marknaden för återvinning av solpaneler värd 477,74 miljoner dollar år 2032: Polaris

Rapporten förutspår det potentiella värdet av rena energiråvaror
från paneler till cirka 450 miljoner USD globalt. Detta, säger rapporten, är lika med priset på råvaror som krävs för att producera cirka 60 miljoner nya paneler idag.
 
Polaris har släppt sin marknadsrapport om statusen för den globala återvinningsmarknaden för solpaneler. Rapporten har rubriken  Den ger en inblick i den nuvarande marknaden och ger analys av den framtida marknadstillväxten.
 
Rapporten belyser den nuvarande globala storleken på marknaden för återvinning av solpaneler och förutspår att den kommer att nå 477,74 miljoner USD år 2032. Enligt den nya studien av Polaris Market Research återvinner avfallet från solpaneler som har nått slutet av sin livslängd. kan bidra till att återvinna värdefulla  resurser och skapa jobb.

Källa:

4 okt 2023  14:21  CET

Onsdag

Revolutionerande energi: Reliances utbytbara multifunktionsbatteri

  • Reliance avslöjar multifunktionella elbilsbatterier som driver apparater och främjar förnybar energi i Indien.
  • Bytbar funktion minskar laddningstiden, medan förvärv ökar batteriteknikens kapacitet.
  • Ambitiöst grönt initiativ på 10 miljarder dollar syftar till ett koldioxidavtryck utan nettonoll, vilket revolutionerar Indiens energisektor.

Det indiska konglomeratet Reliance Industries har avslöjat en spelförändrande utbytbar, multifunktionell batteriteknik för elfordon.

Dessa batterier, som kan driva hushållsapparater genom en växelriktare, är en del av Reliances större gröna initiativ som involverar en investering på 10 miljarder dollar i projekt för ren energi. Batterierna kan bytas på dedikerade stationer eller laddas med hushållssolpaneler, vilket ger en ny nivå av flexibilitet och bekvämlighet för användarna.

Källa:

4 okt 2023  13:52 CET

Onsdag

EU:s gränsöverskridande solenergiauktion övertecknades till stor del

EU-kommissionens generaldirektorat för energi publicerade ett uttalande online på fredagen där de basunerade ut nyheten om att organisationens första gränsöverskridande solcellsauktion med inriktning på 5 MW till 100 MW solenergiprojekt baserade i Finland ”övertecknades” med ”bud som avsevärt översteg målvolymerna.”

”Anbudet omfattade flera projekt för att bygga solcellsanläggningar för förnybar energi”, står det i uttalandet. ”Den totala kapaciteten för de projekt som ansökte var 516 MW, vilket innebär en överteckning av anbudet och är ett tydligt tecken på stark konkurrens om den tillgängliga budgeten. Kommissionen välkomnar de positiva resultaten.”

Upphandlingen inleddes i april och avslutades i september. Den har utformats för att bidra till den snabba initiala utvecklingen av storskaliga solcellsprojekt i Finland samtidigt som den ger Luxemburg tillgång till förnybar energipotential utanför dess territorium. Luxemburg tillhandahåller en frivillig betalning på 40 miljoner euro (41,8 miljoner dollar) och Finland är värd för de projekt som konkurrerar om subventionerna.

Källa:

4 okt 2023  13:34  CET

Onsdag

Brittiska Octopus förvärvar 500 MW/1 GWh batteriprojekt i Australien

Octopus Investments Australia har köpt det stora batteriprojektet Blackstone på 500 MW/1 GWh av sin första utvecklare, Firm Power.

Installationen har föreslagits för en plats i Swanbank, cirka 40 kilometer från Brisbane, Queensland. Det är fortfarande mycket i utvecklingsstadiet och förväntas nå ett slutgiltigt investeringsbeslut först under andra halvan av 2025. Octopus Investments Australia behöver fortfarande organisera anslutningsavtal med Powerlink, förutom att säkra avtag, enligt Australian Financial Review .

Octopus Investments Australia förvärvade batteriprojektet med kapital från sin OASIS-fond, en plattform som skapades 2022 för institutionella investerare.

OASIS-investeringsplattformen har samlat in 550 miljoner AUD (346 miljoner USD) under det senaste året, och lockat stöd från pensionsjätten Hostplus och Rest Super, samt Clean Energy Finance Corp. (CEFC).

Källa:

4 okt 2023  12:31 CET

Onsdag

Fortescue tecknar gigawatts leveransavtal med tillverkaren av världens största elektrolysersystem

Andrew Forrests Fortescue har tecknat ett leveransavtal på en gigawatt med tillverkaren av världens ”kraftigaste” gröna väteelektrolysersystem efter att ha investerat mer än 100 miljoner dollar i den senaste insamlingen av det USA-baserade nystartade företaget Electric Hydrogen (EH2).

Fortescue fick sällskap av en lång rad globala industriella tungviktare, inklusive bp, Microsoft, Amazon, Equinor, Mitsubishi, Rio Tinto, Temasek och Oman Investment Authority i en ny insamling på 380 miljoner USD (600 miljoner USD) för EH2, företagets tredje insamling på lite mer än ett år.

EH2 leds av en grupp tidigare ledande befattningshavare från Tesla, First Solar och Breakthrough Ventures, och den har utvecklat ett 100MW elektrolysersystem, med hjälp av PEM-teknik, som den säger inte bara är det mest kraftfulla i världen – de flesta moduler har storleken på 5W till 10MW – men också den lägsta kostnaden.

Källa:

4 okt 2023  12:26  CET

Onsdag

Solarstone öppnar 60-MW byggnadsintegrerad solcellsfabrik i Estland

Den Estlandsbaserade tillverkaren av byggnadsintegrerade solceller (BIPV) Solarstone har öppnat en fabrik på 60 MW i sitt hemland som den säger är den största BIPV-tillverkningsanläggningen i Europa.

Den nya produktionsanläggningen i Viljandi kommer att montera 13 000 integrerade solpaneler per månad, vilket gör att 6 000 hem kan utrustas med 10 kW taksolsystem varje år, sade det estniska företaget nyligen. Den tillade att den nya fabriken är utrustad med avancerad precisionsbearbetning och har en anpassad A+-klassad PV-teststation på plats.

”Det här är inte bara öppnandet av en fabrik, det är ett stort steg mot att göra energiproducerande hem och prosumertiden till verklighet”, säger Silver Aednik, VD för Solarstone.

Källa:

4 okt 2023  12:20 CET

Onsdag

Belize lanserar ett projekt för att tillverka biobränsle från tång som täpper till karibiska kuster

Belize håller på att utveckla ett pilotprojekt för att omvandla massorna av illaluktande sargassumtång som svämmar över dess orörda stränder till biobränsle, sade dess premiärminister i ett uttalande som publicerades av det regionala karibiska blocket CARICOM på tisdagen.

Många karibiska länder är ekonomiskt beroende av att dra resenärer från hela världen till sina vita sandstränder, men sedan 2010 har högar av ruttnande tång samlats på stränderna av skäl som forskarna ännu inte helt förstår men misstänker är relaterade till klimatförändringarna.

Flytande sargassum ger skydd och mat åt marina djur, men när det sköljs i land kan det kväva ekologiska livsmiljöer och börjar ruttna och blir skadligt för människor.

Källa:

4 okt 2023  11:44  CET

onsdag 4 oktober

tisdag 3 oktober

Tisdag

Skala upp lagring i global nätskala till 80 GW/år (det var 16 GW 2022)

Globalt måste årliga tillskott av batterilagring i nätskala öka till 80 GW mellan nu och 2030, förklarar Amit Jain, Gabriela Elizondo Azuela och Aakarshan Vaid vid Världsbanken, som skriver för WEF. 2022 var det bara 16GW.

Den största klyftan, kanske förståeligt nog, finns i utvecklingsländerna. Det är i dessa regioner där auktioner av förnybara energikällor för utbyggnad – främst sol- och vindkraft – måste börja inkludera hybridlagring som en del av paketet. Författarna beskriver de Världsbanksledda ramverken för energiköpsavtal som kan stimulera hybrider, göra dem kommersiellt gångbara och få in privata investeringar.

Nätlagring kommer att stabilisera produktionen av variabel vind och sol, vilket påskyndar utfasningen av fossilgenerering. Initiativet ingår i Världsbankens Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), som också tittar på andra affärsmodeller som på rätt sätt kan tjäna pengar på hybridprojekt och öka utbyggnaden av batterilagringssystem i nätskala.

Källa:

3 okt 2023  13:38 CET

Tisdag

IWR förväntar sig mer än en miljon nya solcellssystem i Tyskland 2023

Från januari till augusti 2023 har över 700 000 nya solsystem med en effekt på cirka 9 200 MW redan tagits i drift. International Economic Forum for Renewable Energies (IWR) antar att miljongränsen kommer att brytas i slutet av året.

Den pågående solcellsboomen i Tyskland leder till rekordtillväxt och överskrider redan den federala regeringens expansionsmål för hela 2023. Från januari till augusti 2023 har över 700 000 nya solsystem med en effekt på cirka 9 200 MW redan tagits i drift. Detta framgår av en första utvärdering av data från marknadsbasdataregistret (MaStR) som underhålls av Federal Network Agency (BNetzA) av International Economic Forum for Renewable Energies (IWR) i Münster.

Med solexpansionen hittills under 2023 kommer den tidigare årliga rekordnivån i Tyskland från 2012 att överträffas efter bara åtta månader. Då var den nästan 8 200 MW. Den federala regeringens delmål i solcellsexpansionsvägen till 2035 på 9 000 MW solenergi för 2023 har redan uppnåtts.

Källa:

3 okt 2023  13:14  CET

Tisdag

Svenskt företag funderar på att utvinna energi vid gruvan i Korsnäs

Ett par företag vill utreda möjligheterna att väcka liv i det gamla gruvområdet i Korsnäs. Finländsk-australiska Bambra vill leta malm och svenska Mine Storage International vill utreda om det går att använda gruvan till energiproduktion.

Kommunstyrelsen i Korsnäs godkände på måndag kväll avtal med företagen som ger dem tillgång till gruvområdet.

Bambra, med bas i Uleåborg, har under sommaren diskuterat möjligheterna att inleda malmletning och prospektering på området och har lämnat in handlingar för att beviljas tillstånd av Tukes. Korsnäs kommun valde att ge det samtycke som behövs för att Tukes ska kunna godkänna malmletningstillståndet.

Bambra ägs till över 50 procent av ett börsbolag från Australien; Prospech Limited.

Källa:

3 okt 2023  12:31 CET

Tisdag

Bristande säkerhet i växelriktaren till solpaneler

Bristande säkerhet i solpaneler gör att de lätt kan hackas, vilket skulle kunna slå ut elnätet. Det varnar nederländska myndigheter, rapporterar Ekot.

Solenergi utgör 14 procent av Nederländernas energimix, högst andel i hela Europa.

Sedan myndigheten RDI som arbetar med digital infrastruktur fått in rapporter om störningar gjorde myndigheten en granskning av solpanelers växelriktare – den enhet som omvandlar likström som kommer från solceller till växelström.

Myndigheten testade nio olika typer av växelriktare som är vanliga i Nederländerna. Inte en enda höll måttet när det gäller cybersäkerhet

Källa:

3 okt 2023  12:24  CET

Tisdag

IEA Slår Hål På 10 Myter Om Energiövergången

Förnybar energi växer exponentiellt, har RMI visat. Skiftet är omvälvande, men också underskattat. Internationella energiorganets senaste rön – om förnybara energikällors ökning och oljeefterfrågan som toppar – gör denna övergång brådskande.

Det finns lika mycket att säga emot om övergången till ren energi som det finns sätt att påskynda den. Ursäkterna som sprids av belackare, pessimister och företag som försöker skydda sina förorenande företag finns i överflöd: ”Vind och sol tar upp för mycket mark. Vi har inte tillräckligt med kritiska mineraler. Övergången till ren energi kommer att bli för dyr.” Listan fortsätter och fortsätter.

Källa:

3 okt 2023  12:12 CET

Tisdag

Kristianstad köper el-bussar från Polen

Den svenska staden Kristianstad kommer att ta emot 23 elbussar. Beställningen gjordes av transportföretaget VR Kristianstad och går till den polska tillverkaren Solaris. Ordern omfattar totalt 20 Urbino 15 Electric och tre Urbino 12 Electric bussar.

Leverans av fordonen är planerad till juli 2024. Detta blir också de första Solaris elbussar som kommer att användas i den sydsvenska staden.

Urbino 15 LE electric är en elbuss designad för att köra både stads- och intercityrutter. Fordonet kommer att ha batterier med en kapacitet på över 550 kWh som ger maximal autonomi och effektivitet. Elbussen Urbino 12 är i sin tur den mest populära stadselektriska modellen med låga golv i nollutsläppsområdet för Solaris. 12-metersbussen kommer att förses med batterier med en kapacitet på över 400 kWh. Energilagringsenheterna för båda modellerna kommer att laddas med en effekt på 130 kW via en plug-in-kontakt.

Källa:

3 okt 2023  12:08  CET

Tisdag

Statkraft vinner tillstånd för Shetlands vindkraftpark på 126 MW

Statkraft har fått planeringsgodkännande att bygga sin vindkraftpark på 126 MW Energy Isles på Shetland.

Upp till 18 turbiner är klara för installation på platsen på ön Yell.

Byggherren sa att det siktar på att börja byggas 2025.
Statkraft utvecklar två andra vindkraftsparker över Shetland efter förvärvet tidigare i år av 72MW Beaw Field och 48MW Mossy Hill-projekt från Peel NRE.

Huvudprojektledare för Energy Isles Rebecca Todd sa: ”Detta är ett av Statkrafts viktigaste projekt och kommer att generera en betydande mängd förnybar el, samtidigt som energisäkerheten förbättras.

Källa:

3 okt 2023  12:00 CET

Tisdag

Agrivoltaiskt systemdesign för olivodling

En forskargrupp från universitetet i Jaén i Spanien har designat en ny agrovoltaisk systemkonfiguration för tillämpningar i befintliga olivlundar i Medelhavsområdet.

Systemet består av en overheadinstallation utrustad med PV-moduler i glas som består av flera PV-celler inblandade i dem, vilket forskarna sa garanterar en hög grad av transparens. Modulerna har en lutningsvinkel på 30 grader, är sydorienterade och är installerade på en förhöjd kapell belägen 4 m över olivträd med en medelhöjd på 2 m.

Olivlunden har en hög planteringstäthet med ett avstånd på 3,5 m mellan trädraderna och 1,5 m mellan enskilda träd. Panelerna monteras med ett radavstånd på 1,7 m för att förhindra skuggning. ”Denna speciella design tillåter skördemaskinen, som kan ha en maximal höjd på 3,5 m höjd, att passera över olivträden”, förklarade akademikerna.

Källa:

3 okt 2023  11:54  CET

Tisdag

Norska Hystar ser 4-GW elektrolysfabrik i Norge, planerar tillväxt i USA

Det norska vätgasteknikföretaget Hystar AS sa i måndags att de har för avsikt att utöka sin befintliga elektrolysörfabrik i sitt hemland till 4 GW och avslöjade planerna för en produktionsbas i gigawattskala i Nordamerika.

Företaget, en avknoppning av den europeiska oberoende forskningsorganisationen SINTEF, kommer att installera ytterligare kapacitet till sin anläggning i Høvik, i Oslos storstadsområde, som nu producerar 50 MW elektrolysörer årligen. Byggnationen av den nya anläggningen ska påbörjas i början av nästa år, med målet att den ska vara färdig 2025 och starta full drift nästa år.

Källa:

3 okt 2023  11:44 CET

Tisdag

Varför rapporter om kannibalisering av priser på förnybar energi kan vara mycket överdrivna

Priskannibalisering är ett framväxande hot mot övergången till elnät utan koldioxidutsläpp, eftersom sol och vind tränger allt längre in i kraftmixen. Det är fenomenet där rörliga förnybara energikällor sänker grossistpriserna på kraft vid tider med hög produktion – vilket i själva verket kannibalisera deras egen framgång på kraftmarknaden.

Analysen kräver också att hindren för ökad flexibilitet undanröjs och att investeringar i både internationell sammankoppling och tvärsektoriell integration på en mer lokal nivå – såsom elektrifiering av mobilitet och el till värme – ska maximeras.

Om alla dessa åtgärder – subventioner, ett effektivt genomfört koldioxidpris och ökad flexibilitet – används, behöver det inte finnas någon betydande oro kring priskannibalisering som sätter en absolut gräns för tillväxten av förnybar energi, avslutar RAP.

Källa:

3 okt 2023  11:08  CET

tisdag 3 oktober

måndag 2 oktober

Måndag

Indien satsar på 7,2 GW havsvindkraft i Tamil Nadu 2024 och 2025

Indiens ministerium för ny och förnybar energi (MNRE) har utfärdat ett offentligt meddelande om anbud för tilldelning av havsbaserad vindkraftsområde utanför Tamil Nadu-regionens kust, med 7 215 MW kapacitet i mixen.

Landet utfärdade uppmaningen till sju platser utanför Tamil Nadu-regionen i södra landet, och de föreslagna zonerna täcker en yta på 1 443 kvadratkilometer, som klarar mer än 7 GW kapacitet.

Tillkännagivandet beskriver fyra områden, nämligen 2, 3, 4 och 7, som kommer att öppnas för bud i början av nästa år, med en total kapacitet på 4 140 MW som ska erbjudas utvecklare. Det är planerat att erbjuda ytterligare 3 075 MW kapacitet fördelat på tre platser 2025.

Källa:

2 okt 2023  14:01 CET

Måndag

AI-Tech leder till NASAs energigenombrott

NASA och energistartföretaget ADC Energy USA, Inc. har tillsammans publicerat en banbrytande validering av en ”ny form av energi” som gör upp med konventionell AC/DC-strömkonvertering. De två parterna har forskat på ”alternating direct current” (ADC) i 5 år, en AI-aktiverad energiteknik som möjliggör förlustfri kraftöverföring.

”ADC är den största innovationen jag har sett under min 50-åriga karriär,” sa Terry Boston, rådgivare till Vita huset och USA:s kongress, och tidigare VD för PJM, när han talade vid ett huvudtal på Energy and Mobility Konferens & Expo.
”Resultaten av denna omfattande fleråriga strävan är minst sagt djupgående. Slutsatserna bekräftar att ADC är ett historiskt paradigmskifte, och viktigast av allt, ADC är redo att distribuera för att tillhandahålla innovativa lösningar på vår globala klimat- och energikris.” sa Henry Lee, VD för ADC Energy.

”Det här är en revolution på nivå med Thomas Edison och Nikola Tesla. ADC har lösningar redo just nu. Och det finns betydande möjligheter på kort sikt för genombrott som lågspänning, snabb laddning av elbilar, utökad generering av solpaneler och inomhusjordbruk utanför nätet, tillade Lee.

Källa:

2 okt 2023  13:43 CET

Måndag

Strålande tillväxt för solcellsparker

Antalet storskaliga solcellsanläggningar (över 1 MW) har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Mellan 2018 och 2022 ökade den installerade effekten från 18 MW till 134 MW. Under 2022 godkände länsstyrelserna 170 solcells­parker med en möjlig produktion på 1,2 TWh. Och vid utgången av 2022 väntade 158 solcellsparker, med en möjlig elproduktion på 4,1 TWh, på besked.

Ett av företagen som har agerat länge på solelsmarknaden är Alight. 2020 byggde de sin första solcellspark i Linköping, som då var störst i Sverige med 12 MW. Alight har byggt över 50 anläggningar i Sverige, inte bara solcellsparker utan även takinstallationer på större fastigheter. Företaget utvecklar, äger och driver solparker och solinstallationer på fastigheter över hela Europa och säljer elen till företag till en fast kostnad som stöds av ett elköpsavtal (PPA).

Källa:

2 okt 2023  13:33 CET

Måndag

Brittiska Kungahusets Crown Estate utökar vindsatsningen i Keltiska havet till 4,5 GW

Crown Estate har ökat storleken på sin kommande leasingrunda för vindkraft till havs till 4500 MW.

Organet har definierat områden för flytande vindkraftverk till havs utanför Wales och sydvästra Englands kust som en del av reviderade planer för rundan efter samarbete med utvecklare och bredare intressenter.

Enligt den reviderade planen kommer Crown Estate att erbjuda tre projektutvecklingsområden (PDA) på upp till 1 500 MW vardera, en minskning från fyra ungefär 1 000 MW platser som tidigare föreslagits.
Dessutom kommer ingen budgivare att kunna säkra ett avtal om att hyra mer än ett projektområde.

Källa:

2 okt 2023  13:04 CET

Måndag

Den tidigare polska kolgruvan förvandlas till 200 MW solcellsanläggning

Portogisiska EDP Renewables har slutfört bygget av en 200 MW solenergipark i Polen.

Duerte Bello, VD för Europa och Latinamerikas verksamhet på EDP Renewables, berättade för tidningen pv att PV-anläggningen i mitten-västra Polen är ett projekt som står som ett exempel på energiomställning.

”Det som är särskilt intressant är att Przykona har byggts på område som en gång var en del av en brunkolsgruva med dagbrott”, sa han. ”Vi tror att projekt för förnybar energi kan vara ett utmärkt recept för en rättvis omvandling av postindustriella områden och områden efter gruvdrift. De bekräftar att det kan finnas ett energiskt andra liv i traditionellt kolbaserade regioner, av vilka många finns i både Polen och Tyskland.”

Källa:

2 okt 2023  12:53 CET

Måndag

Kenyas KenGen planerar att bygga 1-GW vindkraftspark

Kenyanska kraftverket Kenya Electricity Generating Company Plc (KenGen) planerar att bygga vad som kommer att bli Afrikas största vindkraftspark, en anläggning med en kapacitet på 1 GW och belägen i den nordvästra delen av Kenya, rapporterade Bloomberg på fredagen.

Det föreslagna komplexet kommer att installeras i länet Marsabit, i närheten av vindkraftparken Lake Turkana på 310 MW som slogs på 2019 och som för närvarande levererar cirka 20 % av Kenyas el. Den nya kapaciteten ska byggas i etapper och ska tas i drift 2028.

Källa:

2 okt 2023  12:42 CET

Måndag

De "klimatsäkra rummen" håller australiensare med låg inkomst svala under värmeböljor

”Under varma dagar kan jag inte göra mycket”, säger den 68-årige pensionären, som lider av kronisk lungsjukdom. ”Jag bara sitter där och läser lite eller tittar lite på teve, saker som inte kräver någon ansträngning.

Det ändrades när någon från rådet knackade på hennes dörr i den viktorianska kuststaden Saint Leonards för två år sedan.

De kom från en lokal samhällsgrupp som heter Geelong Sustainability och erbjöd en lösning: ett ”klimatsäkert rum”.
Det handlade om att bygga om ett rum i hennes hem, tillsammans med 15 andra låginkomsthushåll som hade hälsosårbarheter, för att skydda dem från extremt väder.

Gruppen installerade dragskydd, isolering, en effektiv luftkonditionering med omvänd cykel och solpaneler för att minska energikostnaden så att det inte tog energi från en källa som gjorde klimatkrisen värre.

”Ärligt talat, jag vet inte var jag skulle vara utan det”, säger McDonald. ”Jag kallar mig Guldlock för att allt måste vara precis rätt, och när det inte är det påverkar det verkligen min andning.”

Källa:

2 okt 2023  11:46 CET

Måndag

Storbritannien stöder undervattenskabel för att utnyttja marockansk förnybar energi

Storbritannien har utsett en plan för att bygga en undervattenskabel som transporterar förnybar energi från Marocko som ett projekt av ”nationell betydelse”, vilket kan hjälpa till att jämna ut planeringshinder.

Xlinks, ett företag som leds av Tescos (TSCO.L) tidigare vd Dave Lewis, vill bygga 3 800 kilometer (2361,21 miles) undervattenskablar för att leverera sol- och vindkraft från Sahara till 7 miljoner brittiska hem till 2030.

Den beräknade kostnaden är mellan 20 miljarder pund (24,47 miljarder dollar) och 22 miljarder pund, säger Lewis till Financial Times

Källa:

2 okt 2023  11:59 CET

Måndag

Tyskland toppar 6 miljarder euros klimatfinansieringsmål för fattigare länder tre år tidigare

Offentlig klimatfinansiering från Tyskland för fattigare länder nådde en ny rekordnivå förra året och överträffade redan målet på 6 miljarder euro som satts upp för 2025, har regeringen sagt. Totalt 6,39 miljarder euro gavs för att hjälpa länder med färre ekonomiska resurser att anpassa sig och reagera på klimatförändringarna. Regeringen redovisade denna summa till EU-kommissionen som samlar in siffrorna för hela EU.
”Tyskland gör därför sin beskärda del av industriländernas löfte att mobilisera 100 miljarder US-dollar per år för att bekämpa klimatförändringarna i utvecklings- och tillväxtländer”, enligt ett gemensamt pressmeddelande publicerat av ekonomi- och klimatministeriet (BMWK) och utvecklingsministeriet (BMZ). ”I slutändan handlar det om att göra det möjligt för länderna i det globala södern att uppfylla sina egna klimatskyddsåtaganden”, förklarade ekonomi- och klimatminister Robert Habeck.

Källa:

2 okt 2023  11:46 CET

Måndag

Solkraft och jordbruk i smart kombination höjer skördarna

I Kanada och USA tar ”agrivoltaics” fart. Det är när solpaneler läggs ut strategiskt på jordbruksmark.
Efter farhågor om att det kommer att hindra jordbruksmaskiner och sänka skördarna har studier visat att paneler – i stor skala – kan placeras så att de inte gör det. Faktum är att vissa skördar kan höjas när panelerna används för att skydda dem från direkt solljus, förklarar Joshua Pearce vid Western University, Kanada.

Han tittar på Alberta, Kanada där bönder är inställda på att installera solpaneler, tjäna mer pengar, sänka energikostnaderna och minska utsläppen.

Ändringar av Albertas jordbruksregler skulle behöva vara minimala. Imponerande nog, att avsätta mindre än 1 % av Albertas jordbruksmark till agrivoltaics kan ge hela statens elkraft, utan utsläpp. Samtidigt investerar energidepartementet i USA miljontals dollar i jakten på dominans inom agrovoltaiklösningar.

Källa:

2 okt 2023  11:26 CET

måndag 2 oktober

fredag 29 september

Fredag

StoreDot i strategiskt samarbete med Volvo Cars for battericeller

StoreDot, som fördjupar sig i extrem snabbladdning (XFC) batteriteknik för elfordon, har tecknat ett ]flerårigt avtal med Volvo Cars för att utveckla ett optimerat batteri för nästa generations Volvobilar.

Samarbetet, med experter från Volvo Cars och StoreDot som arbetar tillsammans, kommer att leda till utvecklingen av XFC-celler som kommer att optimeras och skräddarsys för Volvos framtida elfordonsarkitekturer. Det förväntas att de första proverna kommer att levereras för test nästa år.

Dr Doron Myersdorf, StoreDots VD, sa: ”Detta är ett mycket betydelsefullt avtal för både StoreDot och Volvo Cars. Våra team arbetar nu tillsammans i takt och utvecklar B-provceller för Volvo Cars nästa generations helt elektriska arkitekturer. Vi vill göra det möjligt för Volvo Cars kunder att dra nytta av vårt spelförändrande XFC-batteri som möjliggör 100 miles räckvidd på bara fem minuter. ”

Källa:

29 sep 2023  14:24 CET

Fredag

Världens högsta vindkraftverk i trä tar form

I Blombacka utanför Skara pågår slutmonteringen av Wind of Change. De 15 meter höga modulerna – byggda av tjocka lager av laminerad gran – lyfts upp och binds ihop med stålelement och lim. Totalt blir det 28 moduler i sju sektioner som når 105 meter. När generator och rotorblad är på plats når verket en totalhöjd på 150 meter. Det här blir det första kommersiella tornet för Modvion. Tidigare har företaget byggt ett 30 meter högt pilotprojekt på Björkö i Göteborgs skärgård.  
– Nu återstår bara turbinmontage och montering av den sista sektionen. Det har gått enligt plan även om det händer grejor när man gör saker i verkligheten, säger Modvions vd Otto Lundman.

Källa:

29 sep 2023 12:52 CET

Fredag

Tygbilar ska lappa ihop elnätet

En elektrisk fordonsflotta på textilserviceföretaget Elis ska ställa sig till elnätets förfogande genom att anpassa sin laddning till nätets behov. Det är laddoperatören Mer som använder ett upplägg från företaget Vialumina.

Det här är ett pilotprojekt. Förhoppningen är att kunna vidareutveckla lösningen till ett kommersiellt erbjudande i närtid.

Elis fordon ska kopplas upp mot elnätets så kallade flexmarknad där förbrukare kan få betalt för att hålla tillbaka sin efterfrågan när nätet är hårt belastat.

Detta kostnadsoptimerar laddningen som dessutom blir effektivare, till glädje för klimatet. Och så förvandlar Elis sina elfordon till en inkomstkälla.

Källa:

29 sep 2023  12:40 CET

Fredag

Nordamerika har 12 biljoner dollar på bordet för generering av förnybar energi och nät – DNV

Nordamerika kommer att spendera totalt 12 biljoner USD på generering av förnybar energi och dess överföring till 2050, enligt konsultföretaget DNV med norska huvudkontor.

Inflation Reduction Act (IRA) och Kanadas federala budget har tvingat investerare och energiprognosmakare att tänka om den amerikanska energisektorn, sade DNV i sin Energy Transition North America 2023-rapport och började lägga grunden för långsiktiga investeringar. (CAPEX) inom förnybara energikällor och elnät.

Rapporten sa att 7 biljoner USD skulle behöva gå till generering av ren energi och 5 biljoner USD till nät och driftsutgifter.

Källa:

29 sep 2023 12:37 CET