ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

torsdagen den 30 november

Torsdag

Tyskland: Biologisk mångfald i solparker rikstäckande fältundersökningar startar

Under 2019 lät Federal Association of the New Energy Industry (bne) undersöka den biologiska mångfalden i solparker. Det visade sig att många insekter och smådjur bodde där. Nu vill föreningen fortsätta utredningen.

Bne publicerade resultaten av sin studie 2019 under titeln ”Solar parks – gains for biodiversity”, som Solarserver rapporterade . Enligt studien visade solparkerna på en stor mångfald av fåglar, reptiler, gräshoppor och fjärilar. Under 2016 låg fokus på omställningsområden i de nya förbundsstaterna. Nästa år vill bne undersöka öppna ytor på före detta åkermark över hela landet.

Författarna till 2019 års studie, Rolf Peschel (The Project Sponsor) och Tim Peschel (Ecology & Environment) kommer att genomföra fältundersökningarna igen. Utöver de nämnda arterna letar de även efter fladdermöss, andra insekter och ”ikoniska arter”.

Biologen och medförfattaren Tim Peschel betonar att ämnet biologisk mångfald i solparker har blivit allt mer medvetet om samhällen, föreningar och vetenskapliga institutioner de senaste åren.

Källa:

30 nov 2023  15:29 CET

Torsdag

Grön politik kommer att maximera solcellspotentialen och minimera framtida energikostnader

Studie från UNSW Sydney visar hur en minskning av växthusgaser och aerosoler i atmosfären kommer att göra solpaneler mer effektiva och därför spara den globala ekonomin pengar under de kommande 70 åren.

I en artikel publicerad i tidskriften Renewable Energy drar de slutsatsen att variationer i klimatsystemet, beroende på om svaga eller starka åtgärder vidtas globalt för att minska utsläppen, kommer att leda till förändringar i solcellsenergiproduktionen.

Deras analys av komplexa datorsimuleringar, kända som Global Climate Models, indikerar att den potentiella effektiviteten för PV i Australien – såväl som Nordamerika och större delen av Asien – skulle minska på grund av minskad strålning och ökande temperaturer. Däremot skulle effektiviteten i Europa ökas.

Aerosoler i atmosfären har en effekt genom att potentiellt minska mängden solstrålning som når jordens yta. En ökning av temperaturen skulle öka effekten, eftersom solpaneler faktiskt inte fungerar effektivt i höga temperaturer över cirka 25 grader Celsius.

Källa:

30 nov 2023  15:16  CET

Torsdag

Frankrike planerar anbud på 10 GW havsbaserad vindkraft 2025

(Montel) Frankrike planerar att lansera en eller flera havsbaserade vindkraftsupphandlingar 2025 för en total volym på 10 GW för att nå landets ambitiösa mål för sektorn, sa landets energiminister sent på onsdagen.
”Mitt mål är att kunna lansera anbudsförfaranden från 2025 och framåt för en volym på 10 GW, vilket är ungefär lika stor som 20 vindkraftsparker i Saint-Nazaire som vi skulle sikta på att ansluta till 2035”, sa Agnes Pannier-Runacher en riksdagsutfrågning.

Hon gav inte fler detaljer, även om ministern bekräftade ett tillkännagivande från presidenten, Emmanuel Macron, på tisdagen.

Källa:

30 nov 2023  13:45 CET

Torsdag

Volvo Cars dubblar sitt klimatåtagande – ska minska utsläppen per bil med 75%

Volvo Cars har påbörjat sin resa bort från förbränningsmotorn. I början av 2024 tillverkar Volvo sin sista dieselbil eftersom ”elektriska drivlinor är vår framtid och överlägsna förbränningsmotorer” sa VD Jim Rowan tidigare i år. Volvo har också stoppat alla fortsatta investeringar i nya förbränningsmotorer.

Nu tillkännager Volvo Cars att man ytterligare påskyndar sina klimatåtgärder och fördubblar klimatmålen. Till 2030 ska Volvo Cars minska sina CO2-utsläpp per bil med 75 procent jämfört med 2018. Redan till 2025 ska dessutom utsläppen ha minskat med 40 procent.

En nyckel i detta är att enbart sälja helt elektriska bilar från 2030. Därmed eliminerar man helt avgasutsläppen från modellprogrammet. Volvo meddelar också att man riktar sin köpkraft till framväxande ren teknik som kommer att stödja övergången till aluminium med nära nollutsläpp.

Källa:

30 nov 2023  13:33  CET

Torsdag

Franska Unite ska bygga 129 MW solenergi-voljär

Den franska producenten av förnybar energi, Unite, som nyligen tillkännagav ett 10 MW solcellsvoljärprojekt i oktober i Brinon-sur-Sauldre, Frankrike, rustar sig nu för att bygga ytterligare 10 solcellsvoljärer med en ackumulerad kapacitet på 127 MW solenergi.

Företaget sa att det planerar att slutföra fyra av dem under våren 2024 och de återstående sex i januari 2025. Projekten säkrades i det senaste anbudet av den franska regulatorn CRE för kommersiella och industriella PV.

”Vi samkonstruerar varje projekt med våra partneruppfödare för att anpassa dem till de specifika begränsningarna på platsen och deras uppfödning”, säger Xavier Permingeat, chef för PV på Unite. ”Det här konceptet med samarbete är viktigt för oss, liksom att få stöd från alla intressenter i projektet.”

Källa:

30 nov 2023  12:24 CET

Torsdag

Hamnen i Hamburg nu helt elektrifierad, 3 miljoner liter diesel mindre

De automatiska guidade fordonen (AGV) vid Hamburger Hafen und Logistik AG:s (HHLA) Container Terminal Altenwerder (CTA) är nu helt batteridrivna, sade ett pressmeddelande måndagen (27 november 2023). Som ett resultat kan HHLA spara cirka tre miljoner liter diesel vid CTA varje år eller motsvarande 8 000 ton CO2-utsläpp. Bolaget siktar på klimatneutral verksamhet i hela koncernen till 2040.

Oliver Dux, Director of Technology på HHLA, kommenterade: ”Den nu genomförda bytet till batteridrivna AGV:er på CTA understryker än en gång CTA:s banbrytande roll när det gäller hållbarhet, eftersom vi undviker tusentals ton CO2-utsläpp varje år tack vare minskad dieselförbrukning.” Omställningen av AGV-flottan vid CTA stöds av ministeriet för miljö, klimat, energi och jordbruk med hjälp av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF) som en del av forskningsprojektet ”Energiewende in Unternehmen”.

Källa:

30 nov 2023  12:21  CET

Torsdag

Elisa i Finland använder cellulära basstations backup-batterier som en AI-aktiverad virtuell kraftstation.

Genom att använda Radio Access Network (RAN) för att driva ett virtuellt kraftverk kan teleoperatörerna spara cirka 50 % av deras nuvarande elkostnader genom att optimera deras energiköp samt balansera nätet med förnybar energi vid behov, säger Elisa.

Företaget fick prekvalificering för vad man tror är världens första distribuerade energilagringssystem (DES) för marknaden för Automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) tidigare i år och ersätter blybatterierna med litiumjonceller över en tredjedel av sin basstation i Finland såväl som i Estland.

DES är en nyckelförmåga för att jämna ut tillgången på energi från förnybara energikällor, särskilt vindkraftverk. Elisa förutspår att det kan finnas uppskattningsvis 15 GWh lagring tillgängligt från Europas telekomnät.

Källa:

30 nov 2023  11:50 CET

Torsdag

Ørsted säkrar licens för sydkoreanska vindkraftsprojekt till havs

Den danska utvecklaren av förnybar energi, Ørsted, har beviljats en 1,6 GW elaffärslicens av det sydkoreanska ministeriet för handel, industri och energi för ett vindkraftsprojekt till havs som ligger 70 km utanför Incheon Citys kust.

Licensen ger Ørsted exklusiva utvecklingsrättigheter för sitt gigawattskaliga Incheon-vindprojekt till havs, som kommer att bli det största i Sydkorea när det är färdigställt och kommer att bidra till landets mål att vara koldioxidneutralt till 2050.

Projektet har potential att stödja Incheon Citys netto-nollmål med en kapacitet att tillhandahålla förnybar energi till över en miljon hushåll samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med cirka fyra miljoner ton årligen.

Nästa steg för havsvindprojektet Incheon inkluderar miljökonsekvensbedömningar, platsundersökningar och förberedelser för att delta i Sydkoreas årliga vindauktion till fast pris.

Källa:

30 nov 2023  11:45  CET

Torsdag

Desten visar snabbladdande LFP-batteri

Amerikanska batteriutvecklaren Desten har specialiserat sig på snabbladdande batterier. 2021 presenteras de ett NMC-batteri med ”ultra fast charging” som kunde laddas från 0 till 80 procent på 4 minuter och 40 sekunder.

Det får nu sällskap av ett nytt batteri med billigare LFP-celler som också det visar på imponerande laddhastighet. Tester hos Desten visar att det kan laddas från 20 till 80 procent på sex minuter, eller från 0 till 100 procent på tio minuter.

Förutom att kunna ladda snabbare än alla batterier med LFP-celler idag har Destens batteri även en förhållandevis hög energitäthet på 160 Wh/kg och även kunna dela med sig ström med hög effekt.

– Genom att göra kostnaden för ultrasnabb laddning konkurrenskraftig med hjälp av LFP kommer Desten erbjuda en kritisk lösning, undanröja hinder för elbilister och förse elnät med den kraftkapacitet de behöver för att på ett tillförlitligt sätt ersätta fossila kraftkällor, säger Bader Al-Rezaihan, vd för Desten, i ett uttalande.

Källa:

30 nov 2023  11:26 CET

Torsdag

En ny sorts solcell kommer: är det framtiden för grön energi?

Företag som kommersialiserar perovskit-kisel ”tandem” solceller säger att panelerna kommer att bli mer effektiva och kan leda till billigare el.

Kisel är arbetshästens material inuti 95 % av solpaneler. Istället för att ersätta det, rullar Oxford PV, Qcells och andra på den – lägger perovskit på kisel för att skapa så kallade tandemceller. Eftersom varje material absorberar energi från olika våglängder av solljus, kan tandem potentiellt leverera minst 20 % mer kraft än enbart en kiselcell; vissa forskare projicerar mycket större vinster.

Perovskite-anhängare säger att denna extra elektricitet mer än kan kompensera för de extra kostnaderna för tandemceller, särskilt i trånga stadsområden eller industriområden där utrymmet är en premie. ”Vår största initiala efterfrågan är från allmännyttiga företag, eftersom de helt enkelt inte har tillräckligt med tillgänglig mark”, säger Case.
se även dagens PV-magazine

Källa:

30 nov 2023  11:18  CET

torsdag 30 november

onsdag 29 november

Onsdag

Förbättrad "solvärmekemisk" process fångar upp 40 % av solens värme för att producera grön vätgas

USA:s energidepartement har satt upp ett mål att göra grönt väte inhemskt till 1 dollar per kilo till 2030. De nuvarande kostnaderna sträcker sig från 3 till 8 dollar och inget av det görs i stor skala.

Att få ner kostnaderna för grönt väte är ett allvarligt bekymmer för såväl politiker som industrin. De flesta ansträngningarna sker genom elektrolys, som använde el för att dela upp vattnet som levererar väteproduktionen. Jennifer Chu vid MIT beskriver forskning där om den solar termokemiska väteprocessen (STCH) som använder värmen från koncentrerat solljus. Befintliga STCH-konstruktioner har begränsad effektivitet och är kostsamma: endast cirka 7 % av inkommande solljus används för att tillverka vätgas.

Den nya processen har ett roterande tåg av små reaktormoduler där överhettad ånga oxiderar en metall och frigör vätet. Genombrottet är hur metallen effektivt reduceras (d.v.s. deoxideras), vilket gör att processen kan starta igen. Det nya systemet gör att 40 % av solljuset kan utnyttjas. Det är modulärt och skalbart, men fortfarande på designstadiet. Forskargruppen räknar med att bygga en prototyp inom året.

Källa:

29 nov 2023  12:04 CET

Onsdag

Potentialen hos Afrikas förnybara energi för att driva kontinentens framtid

Afrika har en enorm förnybar energikapacitet på 2 000 gigawatt (GW), enligt en färsk rapport från Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) och PwC Middle East. Denna kapacitet har potential att möta lokalbefolkningens grundläggande energibehov, vilket kommer att ha en betydande inverkan på elektrifieringstakten. Som en av regionerna med minst tillgång till el, med cirka 220 miljoner människor utan el, står Västafrika inför ett trängande behov av hållbara lösningar.

Historiskt sett har elkostnaden i Afrika söder om Sahara varit bland de högsta i världen. För att möta denna utmaning och möta sociala och ekonomiska krav, betonar rapporten med titeln ”Accelerating Renewable Energy Investment in West Africa” det akuta behovet av pro-investeringspolitik som prioriterar projekt för förnybar energi. Dessa initiativ skulle inte bara bidra till att minska koldioxidutsläppen i ekonomin, utan skulle också tjäna som ett sätt att minska den energitillgångsklyfta som mer än 600 miljoner människor i Afrika står inför.

Källa:

29 nov 2023  12:45  CET

Onsdag

Nio och Geely i samarbete kring batteribyte på elbilar

Den kinesiska biltillverkaren Nio har specialiserat sig på snabba batteribyten som komplement till att snabbladda bilen med sladd under långresorna. På en Nio Power Swap Station tar det under fem minuter att byta ut ett urladdat batteri mot ett fullt laddat batteri.

Nu tillkännager Nio ett partnerskap med Geely Group och ett samarbete kring batteristandarder, batteribytesteknik och utbyggnaden av batteribytesnätverken. Geely har också erfarenheter av batteribyten på kommersiella fordon genom energibolaget Yiyi Power i Kina.

– Nio och Geely delar en djup förståelse för batteribyte och har varit dedikerade till investeringen i batteribytestekniken och nätverket för personbilar och kommersiella fordon med stor erfarenhet, kommenterar William Li, grundare av Nio.

Källa:

29 nov 2023  12:39 CET

Onsdag

AI-driven nätbalanseringspilot lanseras i Finland

Finska startupen Exaum har lanserat en 1MW artificiell intelligens-optimerad nätbalanseringspilot.

Piloten har installerats på Karhulan industripark som ligger 130 km öster om Helsingfors.

Det syftar till att hjälpa till att möjliggöra den gröna energiomställningen genom att tillhandahålla nästan omedelbar balansering av elkraften när mer vind, sol och andra gröna men oförutsägbara källor läggs till överföringssystemoperatörens utbudsval.
”Övergången till att använda mer förnybara energikällor i Finland och runt om i världen kommer också att kräva en förändring av hur vi levererar och balanserar kraft i nätet”, säger grundaren och vd för Exaum Henri Yoki (bilden).

Källa:

29 nov 2023  12:11  CET

Onsdag

IKEA köper upp mer havsvind från svenska OX2

OX2 AB (STO:OX2) har kommit överens om sitt tredje partnerskap för havsbaserad vindkraft med investeringsdelen av Ingka Group, den största IKEA-återförsäljaren.

Den svenska utvecklaren av förnybar energi säljer till Ingka Investments en andel på 49 % i två svenska havsbaserade vindkraftsprojekt, Pleione beläget öster om Gotland och Neptunus beläget sydost om Blekinge. OX2 sa att projekten uppgick till 2,4 GW i sin utvecklingsportfölj under tredje kvartalet 2023.

Förutom havsbaserad vindkraft kommer partnerna att överväga anläggningar för produktion av vätgas till havs, som skulle kunna möjliggöra konstgjord syresättning av Östersjön och återuppliva det marina livet i områden som påverkas av anoxiska förhållanden.

Källa:

29 nov 2023  12:04 CET

Onsdag

Byggstart på Glasgow Airport solcellspark

Byggverksamhet för att bygga Skottlands största flygplatsbaserade solcellsfarm pågår efter att projektets utvecklingsfas är slutfört.

Glasgow Airport, i samarbete med energiomställningsrådgivaren och utvecklaren Ikigai Group, har slutfört utvecklingsfasen och den efterföljande finansiella stängningen för en 20MW-array med Zestec Renewable Energy.

Cirka 18,5 miljoner pund investeras för att skapa solenergiparken.
Den 40 hektar stora markmonterade planen kommer att ligga på Glasgow Airport-ägd mark bredvid Barnsford Road.

Källa:

29 nov 2023  11:47  CET

Onsdag

För att tredubbla RE-kapaciteten behöver Indien 448 GW solenergi till 2030 enligt rapport

En senaste rapport från den globala tankesmedjan Ember sa att planen på att tredubbla sin förnybara energikapacitet till 2030 i Indien skulle kräva ytterligare finansiering på 293 miljarder dollar.

Analysen visar att Indiens 14:e nationella elplan (NEP14) satte landet på rätt spår för att mer än tredubbla sin förnybara energikapacitet till 2030. Men för att skala upp den ytterligare för att anpassa sig till det netto-noll-scenario som föreslagits av International Energy Agency (IEA) ), behöver Indien en ytterligare finansiering på 101 miljarder dollar.

COP28-presidenten har krävt ett globalt avtal om att tredubbla förnybar kapacitet till 2030. Även om det fortfarande är oklart om det globala målets konsekvenser för enskilda länder, borde en tredubbling av förnybar kapacitet till 2030 vara väl inom räckhåll eftersom Indiens NEP14 planerar för en mycket högre ökning av förnybara energikällor, enligt Ember-rapporten.

Källa:

29 nov 2023  11:41 CET

Onsdag

Tusentals batterier stabiliserade elnätet när Ringhals 4 snabbstoppade

När kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 snabbstoppades under natten till onsdagen den 29 november hjälpte sammanlänkade batterier till med att upprätthålla stabiliteten i elnätet. Reaktorn beräknas vara i drift igen tidigast natten mellan torsdag och fredag.

– Svenska kraftnät ska vid plötsliga bortfall i elproduktionen snabbt kompensera med stödtjänster och där är batterier särskilt väl lämpade för att bidra.

För de företag och privatpersoner som äger batterier är det en bra affär att vara med och stabilisera elnätet, säger Dan-Eric Archer, vd för Checkwatt.

Källa:

29 nov 2023  11:25  CET

Onsdag

Medeltida King's College-kapellet får 400 solpaneler

För traditionalister kan avtäckningen av den första av mer än 400 solpaneler på taket till King’s College kapell i Cambridge ha varit en mörk dag.

Historiska England protesterade starkt mot planeringsansökan för panelerna på blytaket till det engelska gotiska mästerverket, och varnade för irreparabel skada på en ”exceptionellt betydande byggnad”.

Cambridge kommunfullmäktiges planeringsansvarige hävdade att solcellspanelerna – med potential att generera 106 000 kWh el per år – skulle erodera ”äktheten och integriteten” hos denna ”historiskt ikoniska medeltida byggnad”.

Och King’s, nästan 600 år gammal men vanligtvis betraktad som den radikala provokatören bland Cambridge colleges, kritiserades i Spectator för ”dygdssignalering” över panelerna, som kommer att tillgodose kapellets alla strömbehov men tillhandahålla bara 5,5% av colleges totala el. krav.

Källa:

29 nov 2023  11:23 CET

Onsdag

"Megaton Moon:" Dansk utvecklare planerar 60GW sol- och vindenergipark

Den danska utvecklaren GreenGo Energy tillkännagav denna vecka planer för sin ”Megaton Moon”, en extraordinär 60GW/190TWh grön energipark som den planerar att bygga i Mauretanien i Västafrika.

GreenGo Energy lämnade in en utvecklingsansökan till Mauretaniens ministerium för petroleum, energi och gruvor för dess föreslagna Megaton Moon, ett osannolikt om än unikt designat projekt (se bilden ovan). Om projektet accepteras och faktiskt byggs skulle det bli en av världens största gröna energiparker.

Megaton Moon har designats mycket med sitt namn i åtanke, och GreenCo säger att den skulle bestå av 60GW sol- och vindenergigenerering samt väteelektrolyskapacitet på 35GW.

Källa:

29 nov 2023  10:52  CET

onsdag 29 november

tisdag 28 november

Tisdag

Förenade Arabemiraten slutför sitt första vindprojekt inför COP28

Förenade Arabemiraten (Förenade Arabemiraten) har officiellt slutfört sitt första vindprojekt i kommersiell storlek – och kontroverser har dykt upp om dess sidoavtal om fossila bränslen inför COP28.

Projektet ”UAE Wind Program” på 117,5 megawatt (MW), som invigdes i början av oktober, sträcker sig över fyra platser. Det inkluderar 103,5 MW vind och 14 MW sol totalt: Sir Bani Yas Island i Abu Dhabi (45 MW plus 14 MW sol, bilden ovan); Delma Island (27 MW); Al Sila i Abu Dhabi (27 MW); och Al Halah i Fujairah (4,5 MW).

Det statligt ägda företaget för förnybar energi, Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), äger UAE:s vindprogram. Det konstruerades av Kinas statliga Power Construction Corporation of China (PowerChina), som tillkännagav att projektet är klart idag, och den Pekingbaserade globala vindkraftstillverkaren GoldWind.

Källa:

28 nov 2023  13:43 CET

Tisdag

Återvinning utan fragmentering: KIT vill återvinna batteriråmaterial mer effektivt

Hittills innebär batteriåtervinning vanligtvis fragmentering av komponenterna. Karlsruhe Institute of Technology (KIT) vill visa att återhämtningen kan bli mer effektiv.

För att effektivt använda knappa råvaror för energiomställningen arbetar många forskningsinstitut och företag med återvinningsprocesser för batterier. Nuvarande återvinningsprocesser river sönder battericellerna och löser upp de aktiva materialen ner till molekylär nivå för att senare extrahera dem ur vätskan i form av metallsalter, förklarar KIT. På så sätt kunde upp till 90 procent av de kritiska grundämnena – som kobolt, nickel och mangan – återvinnas. Denna återvinning kräver dock mycket energi och kemikalier. Du måste då investera mer energi och råvaror för att förvandla dem till nya batterier. Forskare vid KIT vill förkorta vägen och direkt återvinna de aktiva materialen från gamla batterier och produktionsskrot.

”De aktiva materialen är inte längre helt upplösta. Istället bryts de ner till de enskilda cellkomponenterna och separeras sedan mekaniskt för att återvinna dem så rena som möjligt”, förklarar Marco Gleiß från Institutet för mekanisk processteknik och mekanik.

Källa:

28 nov 2023  13:37  CET

Tisdag

Danska Nordic Solar lanserar 100 MW Litauens solpark 2024

(Montel) Det danska solenergiföretaget Nordic Solar planerar att lansera en 100 MW solcellspark i Litauen under första halvåret nästa år, stod det på tisdagen.
Parken, som för närvarande byggs i Moletai, kommer att bli Nordic Solars första i landet och dess största överlag. Det har redan etablerat en portfölj med nio solparker med en sammanlagd kapacitet på 390 MW över hela Europa, enligt ett uttalande.

”Litauen är en viktig marknad för oss att gå in på eftersom det är ett EU- och euroland, och vi ser positiva synergieffekter mellan efterfrågan på mer förnybar energi, fokus på att stärka den lokala energiförsörjningen och vårt tillvägagångssätt”, säger VD Nikolaj Holtet Hoff .

Källa:

28 nov 2023  12:34 CET

Tisdag

Kina kommer att lägga till 230 GW sol och vind 2023

Kina är på mål att nå rekordstora 230 GW vind- och solinstallationer i år, mer än dubbelt så många installationer i USA och Europa tillsammans, enligt Wood Mackenzie.

I analytikerns senaste rapport, ”Hur Kina blev den globala ledaren för förnybar energi”, förväntas investeringar i vind- och solenergiprojekt för Kina uppgå till 140 miljarder dollar för 2023.

Vicepresident och chef för Asia Pacific Power and Renewables research på Wood Mackenzie Alex Whitworth sa: ”Kina tillkännagav sitt koldioxidneutrala mål för 2060 2020 och har sedan dess i tysthet omorganiserat hela kraftsektorn för att stödja snabb elektrifiering och expansion av förnybar energi.
”När vi kom ur covid-19-låsningarna är det imponerande att se hur långt framme Kina verkligen är.

Källa:

28 nov 2023  11:57  CET

Tisdag

Satsar på solenergilösningar där det inte finns något nät

En solpanel ansluter till en vattenpump, som i sin tur ansluter till ett bevattningssystem. Det kanske inte låter fancy, men denna rendrivna teknik förändrar livet för tiotusentals småbrukare på landsbygden i Afrika utan tillgång till elektricitet.

Genom att vattna dagligen kan bönder öka skördarna mellan två och fem gånger, beroende på vad de odlar, säger Tanguy Boussard, strategichef på Kenya-baserade SunCulture, företaget som säljer produkten.

– Effekten här är enorm. Det är den första delen av värdekedjan, säger Boussard. ”[Bönder] trycker på en knapp och de bevattnar allt på en timme i motsats till flera timmar – så det förändrar deras dag helt.”

Källa:

28 nov 2023  11:09 CET

Tisdag

Virgin Atlantic-jet kommer att lyfta för första transatlantiska flygning med lågt CO2-bränsle

Ett Virgin Atlantic-passagerarjet som flyger från London till New York drivs av 100 % hållbart flygbränsle (SAF) kommer att lyfta på tisdag, då flygvärlden försöker visa upp potentialen hos alternativ med låga koldioxidutsläpp för att säkra sin framtid.

När världen minskar koldioxid, satsar flygbolag på bränsle tillverkat av avfall för att minska sina utsläpp med upp till 70 %, vilket gör det möjligt för dem att fortsätta arbeta innan el- och vätgasdrivna flygresor blir verklighet under de kommande decennierna.

Flygningen som drivs av en Virgin Boeing 787 som drivs av Rolls-Royce (RR.L) Trent 1000-motorer, kommer att vara första gången ett kommersiellt flygbolag flyger långdistansflyg på 100 % SAF.

Källa:

28 nov 2023  11:00  CET

Tisdag

Förvandlas klimattoppmötet COP28 till en oljeindustrimässa?

Vem skulle ha trott det? Oljestaten som är värd för klimattoppmötet COP28 har använt tillfället som ett tillfälle att försöka träffa nya oljeavtal… Vad trodde vi skulle hända?

UAE COP28-teamet förnekade inte rapporterna efter att dokument läckt ut, men sa hjälpsamt till BBC att ”privata möten är privata”. Jo det stämmer såklart. Det som har varit det främsta internationella forumet där man diskuterade sätt att minska koldioxidutsläppen kanske håller på att förvandlas till en mässa för fossila bränslen, men det är helt enkelt inte vår sak.

Cynism kan erbjuda en tillflykt, men inte en varaktig sådan. Vi borde fortfarande förbli allt från besvikna till upprörda över ett sådant flagrant kontraproduktivt missbruk av en process som världens framtid beror på.

Källa:

28 nov 2023  10:51 CET

Tisdag

Kemiföretaget Nouryon Kvarntorp sänker CO2 med 90%

Genom ett samarbete med energibolaget Adven sparar Nouryon energi och ökar samtidigt sin kapacitet.

Bland Advens kunder i Norden och Baltikum minskar varje år CO2-utsläppen med närmare 130 000 ton, en siffra som ökar för varje ny industrilösning som bolaget utvecklar.

Nouryon är en av världens ledande producenter inom specialkemi. Bolaget är verksamt i ett 80-tal länder och finns på sex orter i Sverige.

I Kvarntorp tillverkar drygt 50 medarbetare dels mikronäringsämnen som ökar tillväxten i jordbruk med högt pH-värde, dels så kallade komplexbildare som sänker halterna av tungmetaller i pappersmassa.

Källa:

28 nov 2023  10:38  CET

Tisdag

Grums- och Säffleborna positiva till vindkraftpark Borgvik

Över hälften av invånarna i Grums och Säffle kommun är oroliga för klimatförändringar och ser ett ökat behov av förnybar el i Värmland. En tydlig majoritet av invånarna anser att den egna kommunen bör bidra till Värmlands elförsörjning och sex av tio är positivt inställda till vindkraft. Merparten av invånarna i både Grums och Säffle kommun vill att kommunerna tillstyrker vindkraftsprojekt Borgvik och därmed tillåter att miljöprövningen inleds. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Fortum. 

Energibolaget Fortum planerar en vindkraftpark strax väster om Segmon i Grums och Säffle kommuner. Vindkraftpark Borgvik omfattar upp till 23 vindkraftverk som tillsammans beräknas kunna producera drygt 600 GWh fossilfri el. 

Källa:

28 nov 2023  10:32 CET

Tisdag

Priserna på litiumjonbatterier nådde rekordlåga priser och tippas halveras igen till 2030

Priset på litiumjonbatterier har vänt sina branschövergripande ökningar från 2022, och är nu rekordlågt på 139 USD per kilowattimme (kWh), enligt analysföretaget BloombergNEF.

I sin senaste uppdatering av prissättningar säger BNEF att teknisk innovation och förbättringar i tillverkningen borde hjälpa till att driva batteripriserna ner ytterligare, till 113 USD/kWh år 2025 och ner till 80 USD/kWh 2030.

”Batteripriserna har varit på en berg-och-dalbana de senaste två åren”, säger Yayoi Sekine, chef för energilagring på BNEF.

”Stora marknader som USA och Europa bygger upp sin lokala celltillverkning och vi tittar noga på hur produktionsincitament och skärpta regler för kritiska mineraler kommer att påverka batteripriserna.

”Dessa lokaliseringsinsatser kommer att lägga ett lager av komplexitet till hur batteripriserna formar sig regionalt under de kommande åren.”

Källa:

28 nov 2023  10:23  CET

tisdag 28 november

måndag 27 november

Måndag

Ny satsning i Västerås: Mälarenergi planerar för batteripark vid Kraftvärmeverket

Mer tillgänglig effekt i elnätet och optimerad elproduktion – det är målet med Mälarenergis nya satsning i Västerås. Planen är att vidare utreda möjligheten för en stor batteripark på 100 MW vid Kraftvärmeverket, med målet att den ska vara i drift redan vid årsskiftet 2024/2025.

Mälarenergi verkar i en expansiv region där näringslivet behöver mer effekt för att kunna fortsätta växa. Parallellt med detta pågår omställningen till ett hållbart samhälle med ökad elektrifiering.

Elanvändningen i Sverige väntas fördubblas fram till 2045, vilket ställer krav på såväl energieffektivisering som ökad elproduktion och mer kapacitet i elnäten.

Källa:

27 nov 2023  12:08 CET

Måndag

CATL och Stellantis bygger cellfabrik i Europa

Världen största batteritillverkare, kinesiska CATL, har en tredje battericellfabrik på gång i Europa. Denna gång med en partner: Stellantis.

Annonseringar om nya europeiska batterifabriker har kommit allt glesare, men nu är det dags igen, när Stellantis och CATL berättar om ett 50-50-samriskprojekt på en ännu ej bestämd ort i Europa.

CATL bygger redan cellfabriker i Europa. En fabrik i Erfurt, Thüringen, Tyskland, presenterade sina första celler för snart ett år sedan. En fabrik är på gång någonstans i Ungern. Båda ska bli 100 GWh-fabriker, vilket är stort även med gigafabrikmått mätt. Endast Tesla och LG Chem bygger i den skalan i Europa.

Källa:

27 nov 2023  12:03  CET

Måndag

Förnybar energi och jordbruk kan samexistera

Startup Graphite Energy har börjat bygga den första etappen av en förnybar jordbruksanläggning i centrala New South Wales. Faciliteten på 29 miljoner AUD (19,0 miljoner USD) är ett samarbete mellan Graphite Energy och Cygnus AG.

Graphite Energy verkar inte ha varit på scenen särskilt länge, men det säger att det har utvecklat ett eget system för lagring av värmeenergi för avkolning av industri- och tillverkningsverksamhet. Det är ännu inte klart hur denna teknik kommer att fungera inom anläggningen, men förmodligen kommer den att lagra solenergi.

Graphite Energy sa att anläggningen inkluderar 5 MW solenergi som ska kombineras med ”flera former av integrerad energilagring”, såväl som batterier, termisk energilagring för uppvärmning, kylning och torkning, och väte för dieselersättning.

Projektet syftar till att vara en replikerbar pilot för Australien och utomlands för att visa hur förnybar energi och jordbruk kan samexistera, ”med hjälp av industrins framsteg för att möjliggöra förnybara energikällor utan att avstå från jordbruksmark”, säger Graphite Energy.

Källa:

27 nov 2023  11:54 CET

Måndag

Föroreningar från kolkraft bidrar till mycket fler dödsfall än forskarna insåg, visar studie

Luftföroreningspartiklar från koleldade kraftverk är mer skadliga för människors hälsa än vad många experter insåg, och det är mer än dubbelt så stor sannolikhet att bidra till förtida dödsfall som luftföroreningspartiklar från andra källor, visar ny forskning.

I studien, publicerad i tidskriften Science, kartlade kollegor och jag hur utsläppen från amerikanska kolkraftverk vandrade genom atmosfären, och kopplade sedan samman varje kraftverks utsläpp med dödsrekord för amerikaner över 65 år gamla på Medicare.

Våra resultat tyder på att luftföroreningar som släpptes ut från kolkraftverk var förknippade med nästan en halv miljon förtida dödsfall av äldre amerikaner från 1999 till 2020.

Källa:

27 nov 2023  11:43  CET

Måndag

För varje levererad dator, ska en begagnad dator tas tillbaka

Ett första spadtag för Advanias nya logistikcenter togs nyligen i Enköping. Flera framtidsorienterade hållbarhetselement ska rymmas i anläggningen som växer fram, på närmare 10 000 kvadratmeter och med en takhöjd på 11,6 meter. Magnus Pihl, director logistics & services på Advania berättar mer.

Techföretaget Advania har målsättningen att för varje levererad dator, ska en begagnad dator tas tillbaka. Just nu pågår arbetet med att bygga ett nytt logistikcenter för cirkulär hantering av IT-utrustning, dit begagnade datorer ska levereras för att ges en ny livscykel.

Källa:

27 nov 2023  11:23 CET

Måndag

Solenergi och elbilsladdning intar scenen på Kneippbyn Resort

Kneippbyn, en sommarresort på Gotland belägen strax utanför Visby, har under de senaste två åren tagit stora steg i övergången mot förnybar energi. Under fjolåret 2022 installerades 20 laddstolpar för elbil på resorten och i år har verksamheten investerat i solenergi. Arbetet utfördes av OKQ8 SunDay – OKQ8:s hållbarhetssatsning inom förnybar energi. 

”Att ställa om till förnybar energi är en viktig infrastrukturell satsning för att vi ska kunna möta våra kunders behov. Vi vill även ur hållbarhetssynpunkt vara med och bidra. Det är viktigt att börja någonstans”, berättar Bobbo Werkelin, vd på Kneippbyn Resort. 

Initiativet har lett till betydande energibesparingar för resorten som för närvarande förbrukar cirka en miljon kilowatt om året. Med den nya solcellsanläggningen kan 20 procent av energiförbrukningen ersättas av solenergi. 

Källa:

27 nov 2023  11:33  CET

Måndag

EU:s planer ökar för investeringar i elnät

Europeiska kommissionen har utarbetat planer för att skala upp investeringar i Europas elnät, inklusive dussintals projekt öronmärkta för prioriterad tillgång till tillstånd och EU-finansiering, visade ett utkast till dokument som Reuters sett.

Europa kommer att behöva investera 584 miljarder euro (637 miljarder dollar) för att uppgradera sina elnät detta årtionde, enligt EU:s uppskattningar. Många nät är decennier gamla och behöver anpassas från den traditionella modellen med stora kraftverk med fossila bränslen till vind- och solenergi.

För att få igång nätinvesteringar kommer kommissionen att föreslå en plan nästa vecka.

Ett utkast som setts av Reuters sa att Bryssel kommer att ge ”projekt av gemensamt intresse” status till 68 elprojekt, vilket ger dem tillgång till snabbare tillstånd och vissa EU-medel. Ett dussin av projekten är för energilagring.

Källa:

27 nov 2023  11:23 CET

Måndag

Utsläppen från motorer kunde ha minskat med 30% om inte SUV-trenden kommit

Utsläppen från bilsektorn kunde ha minskat med mer än 30 % mellan 2010 och 2022 om fordonen hade hållit sig i samma storlek, har en rapport visat.

Istället ökade storleken på den genomsnittliga bilen när trenden för stadsjeepar tog fart, vilket innebär att den globala årliga minskningen av energiintensiteten – minskningen av bränsleförbrukningen – för lätta fordon (LDV) i genomsnitt uppgick till 4,2 % mellan 2020 och 2022.

En rapport från Global Fuel Economy Initiative (GFEI) visade att stadsjeepar nu representerade en majoritet av nybilsmarknaden (51 %), och den genomsnittliga LDV-vikten hade nått den högsta nivån någonsin på mer än 1,5 ton.

Källa:

27 nov 2023  11:18  CET

Måndag

Singapores första helt elektriska lastfartyg sjösatt

Singapores första helt elektriska lastfartyg har tagit sig till vattnet.

Utvecklad för Yinson GreenTechs varumärke marinEV, Hydromover har utbytbara batterier, har noll utsläpp och kan minska driftskostnaderna med upp till 50 % jämfört med ett konventionellt fartyg.

Den lätta, 18,5 m långa Hydromover kan bära upp till 25 ton last.

Eirik Barclay, Yinson GreenTechs VD, sa: ”Hydromover exemplifierar vad som kan uppnås genom strategiska partnerskap och allianser med likasinnade partners. Vi är glada över att redan ha fått intresseanmälningar från hela regionen inklusive Indonesien, där YGT har inlett samtal med intresserade parter för att sätta in fartyget för bakvattentransport av varor och elektrifiering av lokala fiskefartyg.”

Källa:

27 nov 2023  11:05 CET

Måndag

Energilagring kan göra energisamhällen lönsamma

En energigemenskap ska bestå av olika register och juridiska personer. Därför är en allmännyttig bostadsavdelning som hämtar ström från solceller på sitt eget tak och lagrar strömmen i exempelvis batterier i källaren ingen energigemenskap, då det egentligen bara är en enskild aktör.

Energigemenskaper måste tjäna pengar till medlemmarna

En energigemenskap får inte ha ett kommersiellt syfte. Det innebär att utdelningen inte ska betalas ut till ägarna. Utdelningen kommer i form av sociala, ekonomiska och miljömässiga samhällsnytta, står det i förordningen om energigemenskaper nr 1069 av 2021-05-30.

”Men det betyder inte att en energigemenskap inte kan tjäna pengar, det vill verkligen det. Och det måste tjäna mycket pengar, för då får dess medlemmar billigare kraft eller möjligheter att sätta upp mer förnybar energi, lagringsteknik eller laddstationer lokalt”, säger Stephan C. Krabsen, som är Community Manager på EBO Consult och biträdande chef för Energy Communities Denmark, nyligen i en intervju med DaCES.

Källa:

27 nov 2023  10:56  CET

måndag 27 november

fredag 24 november

Fredag

Swedbank Robur lanserar två nya klimatfonder

Swedbank Robur lanserar ytterligare två fonder med fokus på klimatet, Climate Bond och Climate Bond High Yield. Fonderna, som båda är klassificerade som artikel 9 enligt EU SFDR*, kommer att finansiera projekt och verksamheter som bedöms bidra till FN:s klimatmål.

– Som Sveriges största fondbolag tar vi en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra sparare, investeringar och samhället i stort. Det fortsatt växande intresset för att spara hållbart och med klimatet i fokus är en viktig och positiv drivkraft i vårt arbete med att fortsätta skifta kapitalet i en mer hållbar riktning.

I och med lanseringen av Climate Bond och Climate Bond High Yield tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt genom att bredda vårt erbjudande med särskilt fokus på klimatet till att omfatta fler tillgångsslag, säger Pia Haak, CIO på Swedbank Robur i en skriftlig kommentar.

Källa:

24 nov 2023  12:47 CET

Fredag

Kriget i Ukraina utlöste en unik fas i historien om förnybar energi

Den extraordinära ökningen av efterfrågan på förnybar energi som utlöstes av krigets början i Ukraina, med den efterföljande enorma ökningen av förnybarindustrins globala tillverkningskapacitet kan ha representerat en unik fas i historien om ren energi, såväl som i den politiska diskursen kring energi har betydelse.

Detta är slutsatsen av en nyligen genomförd studie gjord av en grupp forskare från universitetet i Freiburg och universitetet i Münster i Tyskland, där dess författare analyserade krigets återverkningar på den offentliga debatten i deras hemland.

”Detta var ett speciellt historiskt ögonblick, och jag ser inte en anledning till varför denna dynamik skulle fortsätta eller bli en vanlig cykel,” sa forskningens motsvarande författare, Thilo Wiertz, till tidningen pv. ”Vad som verkar klart för mig är att Tyskland inte kommer att återgå till tiden för billig naturgas. Tyskland bygger stor kapacitet för att importera flytande naturgas (LNG) och detta hjälper till att hålla priserna någorlunda stabila.”

Källa:

24 nov 2023  12:32  CET

Fredag

Finland startar anbud för 3 GW vindkraftsprojekt till havs

Det finska statliga företaget Metsahallitus inleder anbudsförfaranden för två havsbaserade vindkraftsprojekt med en sammanlagd planerad kapacitet på 3 GW efter att regeringen i torsdags antagit en resolution om att inleda auktionsförfarandet för fem projekt.

Platserna ligger i allmänna vattenområden som förvaltas av Metsahallitus i regionerna Österbotten och Norra Österbotten och kommer att auktioneras ut enligt den modell som utvecklades 2021, sade regeringen.

Anbud för två områden, Pyhajoki/Raahe och Narpes, kommer att lanseras i år, medan processen för de tre andra områdena, Siikajoki/Hailuoto, Brahestad/Siikajoki och Kristinestad, kommer att bekräftas under 2024. Tillsammans kan de fem platserna ta emot cirka 7,5 GW kapacitet.

Metsahallitus räknar med att slutföra anbudsförfarandet för de projekt som ligger utanför Narpio och utanför Pyhajoki och Brahestad, kallade Edith respektive Ebba, om cirka ett år.

Källa:

24 nov 2023  12:26 CET

Fredag

Kina visar inga tecken på att sakta ner

Oktobersiffrorna är inne och #solboomen i #Kina visar inga tecken på att avta. Kapacitetstillskott spåras fortfarande 2,5 gånger snabbare än förra året.

Med den vanliga uppgången i slutet av året, förväntar sig vissa nu att Kinas totala 2023 överstiger 200 GW. För sammanhanget är det inte långt ifrån hur mycket solenergi HELA VÄRLDEN installerade förra året (240 GW). Det är också ungefär dubbelt så mycket solkapacitet som någonsin installerats i USA.

Kina har nu 540 GW installerad solenergikapacitet och detta förväntas toppa 1 TW om några år.

Kina installerar fler solceller på en månad än de flesta länder gör på ett år, och investeringarna i lågkoldioxidproduktion fortsätter att växa i en svindlande takt. När den väl matchar (och sedan överstiger) tillväxten i efterfrågan på el kommer Kinas elsektors #utsläpp att nå en topp.

Detta verkar nu sannolikt ske i år eller nästa, långt tidigare än väntat.

Källa:

24 nov 2023  12:14  CET

Fredag

Estlands första hybridsolpark i megawatt-skala

Sunly har alltid haft en förkärlek för att ligga i framkant av innovation, och detta projekt är inget undantag. Hjärtat i detta banbrytande BESS-system är ett banbrytande Huawei-batteri på 2 MWh, integrerat med PV-anläggningen, designat för att utnyttja solens kraft på ett helt nytt sätt. 

Det som skiljer detta projekt åt är dess förmåga att få ut det mesta av varje ögonblick på dagen. Medan solen skiner är solpanelerna strategiskt vända mot både öster och väster och fångar upp morgon- och kvällens höga elpriser. Vid middagstid, när typiska solparker i söderläge startar maximal produktion, sjunker energipriset, och det är då Pikkori-batteriet laddas av sig självt, vilket gör att vi kan sälja energin vid topptid när solen går ner. 

Men uppfinningsrikedomen stannar inte där; batteriet drar också nytta av de lägre elpriserna på natten för att ladda upp igen inför morgontoppen. Det är ett system som fungerar dubbelt för att säkerställa effektiv energiproduktion. 

Källa:

24 nov 2023  12:06 CET

Fredag

En glimt av optimism om klimatförändringar

Som ledande experter på klimatförändringar får vi ofta frågan om det finns hopp för planeten – men det kan förvåna människor att vi finner mer anledning till optimism än förtvivlan.  

Vi ser en energiomställning på gång som inte får tillräckligt med uppmärksamhet, och ökande investeringar i anpassning som kan göra oss mer motståndskraftiga mot extremt väder. Även om det internationella samfundet fortfarande är långt ifrån att nå sina klimatmål visar de senaste framstegen att omfattande förändringar är möjliga och banar väg för bredare åtgärder. 

Medan rubrikerna om klimatförstärkta katastrofer har ökat, minskade USA:s utsläpp av växthusgaser med 17 procent från 2005 till 2021 när storleken på ekonomin fördubblades. Sol- och vindkostnaderna har rasat med 70 procent och 90 procent under det senaste decenniet och står för 80 procent av den nya elproduktionskapaciteten i år. Den inhemska försäljningen av elfordon ökar också, med över 1 miljon sålda fordon hittills 2023 – en ökning med 50 procent från 2022 och representerar en av 10 nya sålda fordon. 

Källa:

24 nov 2023  11:59  CET

Fredag

Kinas Goldwind installerade ett 16 MW havsvindkraftverk på bara 24 timmar

Den kinesiska vindkraftstillverkaren Goldwind har installerat sin massiva 16 megawatt (MW) havsvindturbin på ett ”rekord” 24 timmar.

Goldwind har redan tagit en annan av sina GWH252-16MW vindturbiner online; i september satte den turbinen ett nytt världsrekord för elproduktion – i en tyfon – av ett enskilt vindkraftverk under en 24-timmarsperiod. (Den producerade 384,1 megawattimmar på 24 timmar – tillräckligt för att driva nästan 170 000 hem.)

Goldwind blir nu mycket snabbare på att resa sin enorma turbin. Företaget hävdade på LinkedIn idag att det ”har satt ett nytt rekord för den snabbaste installationen av #offshore-enheter med ultrastor kapacitet.” Det är inte helt klart vad företaget menade när det skrev att det uppnådde 24-timmarsinstallationen genom att ”använda strategier som förebyggande optimerade processer genom stimulering”, men jag antar att det betydde ”simuleringar.”

Källa:

24 nov 2023  11:51 CET

Fredag

Denna batterigenerator på 330 kW använder en gigantisk drake för att ladda sig själv

Kitepower Hawk – som nu finns att beställa – kombinerar några nyckelelement. Den första är ett 400 kWh batteripaket inuti en fraktcontainer, som omfattar lagrings- och distributionsdelen av systemet.

Den batteriuppsättningen kan pumpa ut upp till 330 kW effekt vid topp och är designad att köras i cirka 10 timmar under typiska driftsförhållanden. Det andra och tredje huvudelementet är ett rullsystem (tänk på det som en vinsch), som släpper och drar tillbaka en tjuder och den tidigare nämnda draken.

Draken fästs vid änden av tjudet, och när vinden drar draken upp i luften (i ett utarbetat flygmönster utformat för att maximera varaktigheten av ”dragcykeln”), lindar den dragkraften upp rullen. Den resulterande mekaniska kraften, mycket som snurrandet av ett vindturbin, skördas sedan som elektricitet. Slutligen använder systemet sedan elektricitet för att dra tillbaka draken, men i en rät linje som använder mycket mindre kraft än vad dragkraften genererar.

Källa:

24 nov 2023  11:43  CET

Fredag

Tyskland och Italien planerar att bygga en pipeline i alperna

Tyskland och Italien vill fördjupa sitt samarbete inom energiområdet och planerar att bygga en pipeline över Alperna. 

För att säkra den långsiktiga försörjningen av båda länderna är det viktigt att ”utvidga den södra korridoren för gas och väte”, sa kansler Olaf Scholz (SPD) på onsdagen vid undertecknandet av en tysk-italiensk handlingsplan i Berlin. Ett bilateralt avtal om gasförsörjning bör också undertecknas.

 

Handlingsplanen undertecknades som en del av tysk-italienska regeringssamråd, för vilka Italiens premiärminister Giorgia Meloni reste till den tyska huvudstaden med sitt kabinett.

Källa:

24 nov 2023  11:23 CET

Fredag

Olje- och gasindustrin måste släppa taget om koldioxidavskiljning som lösning på klimatförändringarna, säger IEA

Olje- och gasindustrin måste släppa taget om ”illusionen” att teknik för avskiljning av koldioxid är en lösning på klimatförändringarna och investera mer i ren energi, sade chefen för Internationella energibyrån på torsdagen.

”Industrien måste åta sig att verkligen hjälpa världen att uppfylla sina energibehov och klimatmål – vilket innebär att släppa illusionen om att osannolikt stora mängder kolavskiljning är lösningen”, sa IEA:s verkställande direktör Fatih Birol i ett uttalande inför konferensen. FN:s klimatkonferens i Dubai nästa vecka.

Tekniken fångar upp koldioxid från industriell verksamhet innan utsläppen kommer ut i atmosfären och lagrar den under jord.

Källa:

24 nov 2023  11:13  CET

fredag 24 november

torsdag 23 november

Torsdag

EU-parlamentet kräver utfasning av fossila bränslen inför COP28

Som världens största olje- och gasproducent kan USA vara en spoiler i globala ansträngningar för att avveckla användningen av olja, gas och kol. Resolutionen beskriver ståndpunkten för valda EU-lagstiftare som går in i COP28 och kan hjälpa till att se till att förhandlarna fokuserar på en utfasning vid förhandlingarna som börjar den 30 november i Dubai, där klimatfinansiering och en global sammanställning av klimatåtgärder sedan Parisavtalet. även viktiga agendapunkter.

EU-parlamentets resolution säger att utfasning av fossila bränslen är det enda sättet att fortfarande uppfylla Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer.

Det kräver också att ”stoppa alla nya investeringar i utvinning av fossila bränslen” och att parterna vid COP28 ska arbeta med att utveckla ett icke-spridningsavtal för fossila bränslen för att förstärka FN:s icke-bindande klimatkonvention.

Källa:

23 nov 2023  13:45 CET

Torsdag

Framtidens byggande med mer hållbar cement

LC3, förkortning för Limestone Calcined Clay Cement. Inte bara ett alternativ, LC3 erbjuder potentialen för ökad hållbarhet, kostnadseffektivitet och en betydande minskning av utsläppen. Att hitta en lösning för att minska betongens klimatpåverkan och samtidigt tillgodose behoven i växande ekonomier är avgörande.

LC3 adresserar båda källorna till koldioxidutsläpp från tillverkning av klinker. För det första ersätter den hälften av klinkern med bränd lera och mald kalksten, som ingen av dem släpper ut kol vid upphettning som kalksten gör. För det andra värms leran upp till en mycket lägre temperatur, vilket minskar mängden bränsle som krävs och de resulterande utsläppen.

Med lägre temperaturer är det också mer genomförbart att byta till renare energikällor som elektricitet än att göra klinker. LC3 kan minska CO2-utsläppen med cirka 40 % jämfört med konventionell cement genom att ersätta hälften av klinkern.

Källa:

23 nov 2023  13:19  CET

Torsdag

Axpo planerar ett 10 MW alpint solcellssystem på 1 500 meters höjd

Det schweiziska energibolaget Axpo vill bygga ytterligare ett solcellssystem i Glarus Süd kommun för att generera ”vinterelektricitet”. Axpo planerar att bygga ett alpint 10 MW öppet utrymmessystem i kommunen Glarus Süd. Solsystemet är planerat på en yta på cirka 120 000 kvadratmeter i alpin miljö i Friiteren-regionen och förväntas producera cirka 13 GWh el årligen, vilket motsvarar elförbrukningen för mer än 3 000 hushåll.

Detta är Axpos sjätte alpina solprojekt. I augusti 2022 tog Axpo i drift Schweizs hittills största alpina solcellssystem med en toppeffekt på 2,2 MW i kommunen Glarus Süd i samma region. Solservern rapporterade om projektets start.

Tack vare läget på 1 500 meters höjd får modulerna relativt mycket sol även på vintern, när det är snö reflekteras ljuset fortfarande. Läget på en sluttning fångar det lutande solljuset särskilt bra på vintern.

Källa:

23 nov 2023  12:59

Torsdag

Återvinning av litiumjonbatterier blir stort

När företag kämpar för att öka återvinningskapaciteten navigerar de en knepig väg genom skiftande batterikemi och en rad nya regler.

Men den växande återvinningsindustrin står inför utmaningar på flera fronter. Många återvinningsanläggningar använder energikrävande processer och producerar rikliga koldioxidutsläpp, eller så kräver de oceaner av starka syror och oxidationsmedel, vilket försämrar elbilarnas miljömässiga meriter. Och även om dessa processer kan extrahera de mest värdefulla metallerna från EOL-batterier, återvinns sällan andra komponenter – inklusive grafit, plast, lösningsmedel och elektrolytsalter. Istället bränns de ofta för att generera värme eller kraft, vilket förstör det mesta av deras ekonomiska värde.

Ytterligare en utmaning är att kemin hos elbilsbatterier ständigt utvecklas. Återvinningsprocesser kommer att behöva anpassa sig till dessa förändringar under de kommande åren – inte bara för att återvinna material effektivt utan också för att säkerställa att återvinningsverksamheten förblir lönsam.

Källa:

23 nov 2023  12:24  CET

Torsdag

Så påverkas elnätsbolagen av den ökade solelen

Solelen växer kraftigt i Sverige och allt fler kunder har installerat egna solceller samtidigt som antalet solelsparker ökat kraftigt. Hur påverkar det elnätsföretagen? Vi frågade fyra företag, från norr till söder.

– Det har stor påverkan. Solcellsärendena har ökat från 500 per år till 5 000 och handlar om allt från enstaka solceller till stora solparker. Vid större solparksanläggningar behövs dialog med regionnätsägaren.

– För Kraftringens del betyder detta att vi har behövt bli fler personer för att hantera inflödet och att vi behöver göra stora investeringar för att stärka upp nätet så att vi kan möta kundernas behov.

Källa:

23 nov 2023  11:57

Torsdag

I natriumjonutvecklingen ligger Asien före Europa

Matchen hade redan börjat när Northvolt igår visade upp en prototyp till ett natriumjonbatteri. Produktionskapaciteten exploderar nästa år.

Innan årets slut finns en global tillverkningskapacitet på 10,4 GWh natriumjonbattericeller. Ett år senare kommer kapaciteten att vara 73 GWh.

Prognoserna levererades av BMI (Benchmark Mineral Intelligence) i september och grundas på annonserade planer.

Den planerade kapaciteten till år 2027 ligger kring 160 GWh. Det är fortfarande lite i jämförelse med förra årets litiumjoncellsproduktion på 1600 GWh (alltså produktion, vilket betyder att kapaciteten var ännu högre, eftersom den växer snabbt).

Källa:

23 nov 2023  11:43  CET

Torsdag

Australien siktar på 32 GW förnybar energi med investeringsplan

Den australiensiska federala regeringen har tillkännagivit en större omarbetning av Capacity Investment Scheme (CIS) eftersom det strävar efter att påskynda utvecklingen av förnybar elproduktion och lagringskapacitet som behövs för att höja andelen förnybar energi i den nationella energimixen till 82 % till 2030.

Det ursprungliga syftet med OSS, undertecknat av samväldet och alla delstats- och territoriumsregeringar i december 2022, var att driva investeringar i 6 GW av ”sändbara” renkraftsprojekt. Den ambitionen kommer nu att lyftas till 9 GW lagringskapacitet och 23 GW variabel förnybar produktion, totalt 32 GW nationellt.

”Denna investering kommer att överladda tillgänglig kraft i energinätet, och leverera det långsiktiga tillförlitliga, prisvärda och låga utsläppsenergisystemet som australiensare förtjänar när vårt elnät ändras”, sa Bowen i ett uttalande.

Källa:

23 nov 2023  11:34

Torsdag

Finland: Vattenfall utökar Korsnäs havsvindprojektet till 2 GW

Metsahallitus, som förvaltar statligt ägda mark- och vattenområden i Finland, sa på onsdagen att de har kommit överens med Vattenfall om att bygga ut Korsnäs vindkraftparksprojekt till havs från en planerad kapacitet på 1 300 MW till 2 000 MW.

I slutet av 2022 vann Vattenfall ett anbud om att bli Metsahallitus partner för att bygga vindkraftparken Korsnäs. Parterna har nu kommit överens om att använda ytterligare ett område som fanns tillgängligt som tillval för att utöka tomten. Metsahallitus och Vattenfall ska utveckla det ursprungliga området och tilläggsområdet som helhet, enligt beskedet. En uppdaterad planeringssatsning kommer att lämnas in till Korsnäs kommun så snart som möjligt, samtidigt som miljökonsekvensbeskrivningen och markanvändningsplaneringen fortskrider tillsammans.

Metsahallitus sade vidare att upphandlingsprocessen för två nya områden är planerad att starta före slutet av 2023.

Källa:

23 nov 2023  11:28  CET

Torsdag

Segel och satellitnavigering kan minska sjöfartsindustrins utsläpp med upp till en tredjedel

I den vidsträckta världshaven pågår en förvandling. Ett antal avancerade segeldesigner vinner uppmärksamhet hos rederiföretag. Två utmanare inkluderar Flettner-rotorer, cylindrar som snurrar för att generera framdrivning och ”vingsegel”, som liknar flygplansvingar och härrör från design som används i yachtracing.

Vindframdrivning gör att fartyg kan använda mindre bränsle och därmed släppa ut mindre växthusgaser. Men i vår nya uppsats fann vi att den verkliga möjligheten att minska utsläppen från sjöfart detta årtionde ligger i att kombinera segel med optimala rutter plottade av satellitnavigeringssystem.

Optimerad routing är ett bekant koncept för de flesta av oss. Du har använt den genom att skriva en destination i Google Maps och låta dess algoritmer beräkna det snabbaste sättet för dig att komma fram till din destination.

Processen är liknande för fartyg. Men istället för att hitta den snabbaste resan, modellerar programvaran fartygets prestanda i vatten för att beräkna rutter och hastigheter som minimerar bränsleförbrukningen.

Källa:

23 nov 2023  11:08

Torsdag

”Nu tar utvecklingen fart" – batterier räddar elnätet

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är tänkt att placeras i nära anslutning till kraftvärmeverket i Sveg.

Batterisystemet, som bygger på europeisk teknologi, ska vara installerat och driftklart under våren 2024.

Batterisystemet kommer att anslutas till Svenska Kraftnäts stödtjänster för att upprätthålla balans i det svenska elsystemet. Det kommer således att generera intäkter lokalt samtidigt som det möter en ökad efterfrågan på el. Fler batterilösningar inom vårt energisystem bidrar till att jämna ut obalanser samt kapar effekttoppar, och därigenom bidrar batterierna till en stabilare elmarknad.

Källa:

23 nov 2023  10:31  CET

torsdag 23 november

onsdag 22 november

Onsdag

Dominion lägger till Enervenues metall-väte-teknik till pilotlistan för långvarig energilagring

Dominion Energy kommer att testa utbyggnaden av ett nytt metall-väte-batteri, vilket gör det till den senaste nya icke-litium-teknologin som USA-företaget testar.

Företaget kommer att distribuera tekniken, från startup Enervenue, vid en lokal evenemangslokal på campus vid Virginia State University (VSU), sa dess lokala dotterbolag Dominion Energy Virginia i torsdags (16 november).

Det gör det ungefär mellan tre och fem gånger mer hållbart än litiumjonbatteriteknik, och Enervenue hävdar också att dess nickel-vätebatteri är mycket mer brandsäkert också. Företaget, som leds av VD Jorg Heinemann, en tidigare chef på solenergiföretaget SunPower och flödesbatteritillverkaren Primus Power, bygger ett fabrikskomplex i Kentucky och har hävdat att det har flera gigawattimmar av redan bokade kundorder för leveranser med början 2025 .

Källa:

22 nov 2023  13:46

Onsdag

Graphyte har avslöjat sin nya teknik för avskiljning av koldioxid.

En Bill Gates-stödd startup har kommit ur smyg med en ny kolborttagningsteknik som den säger är billig, skalbar och hållbar – och om allt det är sant kan det vara nyckeln till att förhindra de värsta klimatförändringsscenarierna.

Graphyte har utvecklat en teknik, kallad Carbon Casting, som den säger är skalbar och kapabel att ta bort kol till en kostnad av 100 $ per ton – det pris som experter säger att kolborttagningstekniken blir ekonomiskt genomförbar.

”Vi behöver en lösning som kan skalas omedelbart utan att använda mycket energi … Kolgjutning kan ta bort miljarder ton CO2 från atmosfären till ett överkomligt pris från och med nu, vilket ger en välbehövlig lösning för att bekämpa klimatförändringarna”, säger VD Barclay Rogers.

Källa:

22 nov 2023  13:19  CET

Onsdag

Danmarks CIP presenterar ett batteri på 480 MWh som en del av den stora lagringskampanjen i Australien

Den danska energijätten Copenhagen Infrastructure Partners har formellt avslöjat sina planer för vad som skulle bli det största batterilagringsprojektet i södra Australien, och det första av en större satsning på energilagringsprojekt över hela landet.

CIP är mest känt i Australien för sitt delägande av 2,2 GW Star of the South-projektet i Victoria, allmänt ansedd som det mest avancerade havsbaserade vindkraftsprojektet i landet, men det riktar nu också sin uppmärksamhet mot batterilagring.

På onsdagen meddelade CIP att de hade valt Canadian Solars e-lagringsavdelning och dess Solbank-teknologi för att bygga sitt första batteriprojekt, ett 240 MW, två timmars (480 MWh) batteri vid Summerfield i södra Australien. Ett slutgiltigt investeringsbeslut kommer nästa år, med byggstart 2025.

Källa:

22 nov 2023  12:00

Onsdag

Kinas waferproduktion ökar trots överkapacitet

En granskning av TrendForce har avslöjat 44 waferfabs som är verksamma i Kina med 22 fabs under uppbyggnad, med de flesta av dessa borta från framkanten.
En kader av nyligen börsintroducerade gjuterier har anslutit sig till Kinas främsta gjuteri SMIC och leder en satsning på ännu mer tillverkning, trots att utbudet överstiger efterfrågan, sa marknadsforskaren. De 44 driftfabrikerna inkluderar Samsung, SK Hynix, Texas Instruments, TSMC och UMC.

I framtiden har SMIC, startup-gjuteriet Nexchip, DRAM-företaget CXMT och microLED-startupen Silan planer på att bygga ytterligare tio fabriker. Därför siktar Kina på att etablera 32 stora fabriker i slutet av 2024, och alla är på väg att fokusera på relativt mogna processer.

Källa:

22 nov 2023  11:52  CET

Onsdag

Slovakien ber EU om ett extra år för att få bort det ryska oljeberoendet

Slovakien vill ha en förlängning på ett år av sitt undantag från EU:s förbud mot rysk oljeimport, enligt två EU-diplomater som hävdar att ett snabbare förbud kan stänga landets största raffinaderi.

EU:s huvudstäder diskuterar blockets 12:e sanktionspaket mot Ryssland på grund av dess invasion av Ukraina. Europeiska kommissionen cirkulerade ett nytt förslag till länder förra veckan som inkluderade åtgärder för att skärpa oljepristaket som ursprungligen infördes förra året av G7.

Blocket förbjöd förra året import av sjöburen rysk råolja, med tillfälliga undantag för Tjeckien, Slovakien och Ungern på grund av deras beroende av import av Moskvas olja via pipeline. Slovakiens förlängning går ut i december, men landets nya regering vill nu att den förlängs med ytterligare ett år.

Källa:

22 nov 2023  11:37

Onsdag

Jättebatterier gör så att gaskraftverk tappar ekonomin

Jättebatterier som säkerställer en stabil strömförsörjning genom att kompensera för intermittenta förnybara försörjningar blir billiga nog att få utvecklare att överge mängder av projekt för gaseldad produktion över hela världen.

Den långsiktiga ekonomin för gaseldade anläggningar, som används i Europa och vissa delar av USA främst för att kompensera för vind- och solkraftens intermittenta natur, förändras snabbt, enligt Reuters intervjuer med mer än ett dussin kraftverk utvecklare, projektfinansieringsbanker, analytiker och konsulter.

De sa att vissa batterioperatörer redan levererar reservkraft till elnät till ett pris som är konkurrenskraftigt med gaskraftverk, vilket innebär att gas kommer att användas mindre.

Under första halvåret ställdes 68 gaskraftverksprojekt på is eller avbröts globalt, enligt uppgifter som exklusivt lämnats till Reuters av den USA-baserade ideella Global Energy Monitor.

Källa:

22 nov 2023  11:33  CET

Onsdag

Ökning av Google-sökningar kring "klimatångest"

Onlinesökningar relaterade till ”klimatångest” har ökat, enligt data som samlats in av Google och delas exklusivt med BBC 100 Women.

Studier tyder också på att kvinnor är mer drabbade av klimatångest än män.

Ökningen av skogsbränder, översvämningar och torka runt om i världen är bara några av de mycket synliga tecknen på klimatförändringar.

Det som rapporteras mindre är klimatförändringarnas inverkan på mänskliga sinnen.

Klimatångest – definierad som känslor av ångest över klimatförändringarnas effekter – har rapporterats globalt, särskilt bland barn och ungdomar.

Data från Google Trends visar att sökfrågor relaterade till ”klimatångest” har ökat dramatiskt.

Källa:

22 nov 2023  11:25

Onsdag

Över 70 % av experterna tror att Kina kan uppnå sitt koldioxidtoppmål

Den senaste undersökningsrapporten visar att mer än 70% av experterna tror att Kina kan uppnå målet att ”toppta koldioxidutsläppen före 2030”, men mer än hälften av experterna förutspår att Kinas högsta koldioxidutsläppsnivå kommer att vara mer än 15% högre än 2020. .

Den 21 november släppte två internationella institutioner, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) och International Society for Energy Transition (ISETS), tillsammans rapporten ”China’s Climate Transformation Outlook 2023: Experts” baserad på enkätundersökningar och intervjuer med 89 experter. Undersökningar och intervjuer”.

Undersökningsämnena omfattade 64 inhemska experter och 25 utländska experter, där de huvudsakliga yrkesområdena är energimiljö och hållbar utveckling. 

Källa:

22 nov 2023  11:19  CET

Onsdag

Amerikanska vindkraftstorn får SSAB Zero-stål

SSAB utökar sitt samarbete med GE Vernova Onshore Wind, Cambridge MA och kommer att leverera SSAB Zero-stål från anläggningen i Iowa i USA till de landbaserade vindkraftstornen. På grund av SSAB-stålet kan GE Vernova Onshore Wind tillverka landbaserade vindkraftstorn med det lägsta koldioxidavtrycket inom den landbaserade vindkraftsindustrin.

– SSAB Zero möjliggör en betydande minskning av scope 1 och scope 2-utsläpp för stålet i våra vindkraftstorn, som är en av de största bidragande faktorerna till vårt låga koldioxidavtryck, säger Guy Lynch, Executive Director of Global Sourcing på Onshore Wind för GE Vernova.

Källa:

22 nov 2023  11:09

Onsdag

BYD kommer att bygga den första natriumbaserade batteritillverkningsanläggningen för elbilar

Den kinesiska elbils- och batteriteknologijätten BYD har flaggat för planer på att bygga en ny batterifabrik för flera miljarder dollar för att tillverka natriumbaserade batterier för sina elbilar.

BYD har tecknat ett avtal med det lokala företaget, Huaihai Holding Group, om att tillverka upp till 30 GWh årlig batteriproduktion, enligt cnevpost.

Det säger att BYD:s batteridivision kommer att bygga natriumbatterifabriken i Xuzhou, belägen i den östra delen av Kina med en årlig kostnad på 10 miljarder RMB eller 2,15 miljarder USD. Detta kommer att bli det största projektet i sitt slag, även om det fanns lite information om de natriumbaserade batteriernas karaktär och prestanda.

Källa:

22 nov 2023  10:58  CET

onsdag 22 november

tisdag 21 november

Tisdag

Norska Otovo introducerar prenumerationsbaserade hembatterier

Otovo, den norska solcellsinstallationsspecialisten, introducerar en prenumerationstjänst för hembatterier i Nederländerna, vilket minskar hushållens beroende av elnätet, säger företaget i ett pressmeddelande. Tjänsten riktar sig till de 2 miljoner holländska husen med solpaneler.

Det är omöjligt att föreställa sig de holländska gatorna utan solpaneler. Allt fler tak förses med dessa förnybara energikällor. Med ankomsten av abonnemangsbaserade hembatterier från Otovo har solpanelsägare nu möjlighet att ytterligare öka sin hållbarhet.

Dessa hembatterier gör det möjligt för hushåll att lagra och använda egengenererad energi när de vill, vilket minskar beroendet av nätet. Detta koncept ser ut som ytterligare ett steg i energiomställningen och gör det lättare för konsumenter att optimera sin energihushållning.

Källa:

21 nov 2023  13:17

Tisdag

Hållbart flygbränsle 2028

Neste sätter upp stora mål för sin SAF-produktion de kommande åren och uppger nu att bolaget till och med kommer ha ett överskott till 2028.

Samtidigt som Neste kommer öka produktionen av hållbara bränslen så vill bolaget samtidigt ha vissa EU-garantier för att investeringarna fortsätter så att pengarna inte sinar längs vägen.

“För att göra ytterligare investeringar måste vi ha en säkerhet att efterfrågan finns kvar”, säger Nestes hållbarhetschef Jonathan Wood.

“Vi måste hitta andra mekanismer för att stimulera efterfrågan ytterligare, och först då kommer det vara möjligt att motivera de interna investeringarna.”

Wood tror att det är möjligt att ha större produktionskapacitet än efterfråga om fem år. I rena siffror betyder det att bolaget kommer tillverka 6 miljoner ton av hållbara bränslen om 3 år, upp från 4,5 miljoner ton i år, där runt en tredjedel kommer utgöra SAF-flygbränsle.

Källa:

21 nov 2023  12:28  CET

Tisdag

Länder i Nordsjön lanserar en anbudsplan för havsbaserad vindkraft på 100 GW

Medlemmar av North Seas Energy Cooperation (NSEC) har kommit överens om en plan för att erbjuda cirka 15 GW havsbaserad vindkapacitet årligen fram till 2030.

Nio länder i Nordsjön – Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Sverige – enades om en gemensam ”handlingsagenda” som syftar till att gå mot ett integrerat energisystem till 2050 och en hållbar och motståndskraftig försörjningskedja i Europa. Storbritannien deltog som gäst.

NSEC lanserade nämligen en kollektiv anbudsplaneringsprocess. Anbudsplaneringen innebär att man auktionerar ut cirka 15 GW varje år, och tilldelar nästan 100 GW mellan i år och 2030. Baserat på denna agenda kommer Nordsjön att vara den största källan till hållbar energi i Europa.

Källa:

21 nov 2023  11:50

Tisdag

Klimatfinansiering överstiger 1 miljard dollar per år

Sex år efter Parisavtalet översteg de årliga klimatfinansieringsflödena över hela världen 1 miljard dollar 2021, enligt ny forskning från den amerikanska ideella organisationen Climate Policy Initiative (CPI). Men den nivån måste fortfarande femdubblas till 2030 för att världen ska undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna, varnar gruppen.

De genomsnittliga årliga flödena 2021 och 2022 nådde 1,3 miljarder dollar, dubbelt så mycket som 2019 och 2020, enligt CPI:s rapport, Global Landscape of Climate Finance 2023, som släpptes denna månad. 28 % av ökningen var dock ett resultat av den ökade tillgången på data.

”Även om det onekligen är goda nyheter att passera tröskeln på 1 miljard dollar, är det viktigt att betona att detta bara representerar 1% av den globala BNP”, sa Barbara Buchner, global VD på CPI, vid en pressträff för rapportens lansering. ”Alla aktörer måste påskynda investeringar nu för att avsevärt minska framtida ekonomiska och sociala kostnader, men det handlar inte bara om kostnader – det finns enorma möjligheter för företag att följa vägar med låga koldioxidutsläpp och klimattåliga.”

Källa:

21 nov 2023  11:44  CET

Tisdag

Northvolt natriumjonbatteri 160 Wh/kg utan litium och kobolt

Cellen har validerats för en klassens bästa energitäthet på över 160 wattimmar per kilogram på företagets FoU- och industrialiseringscampus, Northvolt Labs, i Västerås, Sverige.

Northvolts validerade cell är säkrare, kostnadseffektivare och hållbarare än konventionella nickel-, mangan- och kobolt- (NMC) eller järnfosfat (LFP) kemi och produceras med mineraler som järn och natrium som finns i överflöd på globala marknader.

Den är baserad på en hård kolanod och en preussisk vit-baserad katod och är fri från litium, nickel, kobolt och grafit. Genom att utnyttja ett genombrott inom batteridesign och tillverkning planerar Northvolt att bli först med att industrialisera preussiska vitbaserade batterier och föra dem till kommersiella marknader.

Källa:

21 nov 2023  11:30

Tisdag

Bostadsbyggandet i Zimbabwe inkluderar solpaneler från början

Förra veckan läste jag en artikel som sa att solpaneler nu kostar runt 15 till 17 cent per Watt eller till och med mindre än så. Jag kom ihåg när jag började arbeta i C&I solenergi, solpaneler svävade runt 60-70 cent per Watt. Det var runt 2015. Det är en bra nedgång på bara 8 år. Många andra saker har också förändrats eftersom teknikens framsteg ger paneler med högre effektivitet också.

Jag minns 2015 var de mest allmänt tillgängliga solpanelerna i denna del av världen 250W paneler eller ännu lägre klassade paneler. Nu 2023 använder alla 550W paneler eller högre. Så för ett 5kWp-system behöver du nu bara 10 paneler jämfört med 20 paneler 2015.

Ett annat stort steg framåt är att vi nu har en uppsjö av mycket bra och mer prisvärda hybridväxelriktare, mestadels från Kina, till skillnad från 2015 där du behövde solväxelriktare såväl som batteriväxelriktare. Om du till exempel använde SMA skulle du behöva Sunny Island-växelriktare såväl som Sunny Boy Solar-växelriktare eller en liknande konfiguration.

Källa:

21 nov 2023  11:17  CET

Tisdag

Vill du bekämpa klimatförändringarna? Tredubbla globala mål för förnybar energi till 11TW år 2030

Den utvecklade världen klarar sig bra när det gäller installationer av förnybar energi, men måste sätta upp mer ambitiösa mål och tredubbla förnybar kapacitet till 11 terawatt till 2030 för att nå klimatmålen, enligt energitanken Ember.

Forskargruppen tittar på 57 länder och EU och säger att det finns så mycket mer utveckling i nationella pipelines att nationella mål bör lyftas.

”Dagens mål är redan föråldrade och bör uppdateras”, säger Embers globala analytiker Dr Katye Altieri.

”Regeringar har ännu inte förstått revolutionen som pågår med förnybara energikällor. När vi närmar oss COP28 bör ledare vara säkra på att stödja ett globalt mål att tredubbla förnybar energi; det ser mer möjligt ut än någonsin att uppnå.

Källa:

21 nov 2023  11:09

Tisdag

Replik: Fossilfritt stål är framtiden, Sundén

Med all respekt för Skandinaviska policyinstitutets totalt två medarbetare så är det inte troligt att de kan göra en mer gedigen ekonomisk genomlysning än den samlade finansiella expertis som investerat i det fossilfria stålet. Det skriver Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet, i en replik.

Varje omställning har sina kritiker som menar att vi bör hålla fast vid det gamla i stället för att skifta till det nya. Rätt utnyttjat är detta en väldig tillgång – men risken är nu stor att den nödvändiga omställningen sinkas och faktiskt hotas.

David Sundén, nationalekonom från nybildade Skandinaviska policyinstitutet, är en av de som ifrågasätter satsningen på fossilfritt stål. Det är ett exempel som är angeläget att bemöta läs vidare

Källa:

21 nov 2023  11:06  CET

Tisdag

Nästa kraftverk finns på taket och i källaren

Castonguay Vermonts enskilt största kraftverk, som inte alls är ett kraftverk precis – eller åtminstone inte som vi normalt tänker på ett. Det är ett onlinenätverk, organiserat av kraftverket, med fyrtiofemhundra elektriska lagringsbatterier (för närvarande är de flesta av dem Tesla Powerwalls), utspridda över mer än tre tusen hem i Vermont. 

Nätverket inkluderar också ett brett utbud av solpaneler på taket, som producerar energin som lagras i dessa batterier, och smarta varmvattenberedare och EV-laddare. Människorna som har dessa tillgångar är inte utanför nätet; de är Green Mountain Power-kunder som, för att få rabatt på sina räkningar, går med på att koppla in sina batterier (varav de flesta är uthyrda för att äga) och apparater till elverkets nätverk och låta företaget styra enheterna så att de använder mindre ström kl. kritiska ögonblick. (Om kunder behöver åsidosätta företagets kommandon kan de göra det.)

Det betyder att Castonguay (eller egentligen hans algoritmer) kan programmera lagringsbatterier så att de laddas till hundra procent innan en storm slår till. Eller, om det kommer att bli en varm dag, kan han förvärma varmvattenberedare i många hem på morgonen, så att på eftermiddagen, när temperaturen stiger, kommer mer kraft att finnas tillgänglig för att driva luftkonditioneringsapparater. 

Källa:

21 nov 2023  10:52

Tisdag

Priserna på elbilsbatterier faller snabbare än väntat

Goldman Sachs Research räknar nu med att batteripriserna kommer att falla till 99 USD per kilowattimme (kWh) lagringskapacitet till 2025 – en minskning med 40 % från 2022 (den tidigare prognosen var en minskning med 33 %).

Våra analytiker uppskattar att nästan hälften av nedgången kommer från fallande priser på elbilsråvaror som litium, nickel och kobolt. Priserna på batteripaket förväntas nu falla med i genomsnitt 11 % per år från 2023 till 2030, skriver Nikhil Bhandari, medchef för Goldman Sachs Researchs Asia-Pacific Natural Resources and Clean Energy Research, i teamets rapport.

När batteripriserna faller, uppskattar Goldman Sachs Research att elbilsmarknaden kan uppnå kostnadsparitet, utan subventioner, med fordon med förbränningsmotorer (ICE) runt mitten av detta decennium på basis av total ägandekostnad.

Källa:

21 nov 2023  10:28  CET

tisdag 21 november

måndag 20 november

Måndag

Kinas näst största förnybara projekt: 11GW+

China Energy Investment Corp. och China Longyuan Power Group Corp. investerar 416 miljoner dollar för att bygga världens näst största projekt för förnybar energi. Detta kraftverk på 11 gigawatt i Gansu-provinsen kommer att minska utsläppen och ge reservenergilagring. Bygget kommer att påbörjas strax efter regeringens godkännande.

China Energy Investment Corp. och dess börsnoterade enhet China Longyuan Power Group Corp. investerar sammanlagt 3 miljarder yuan (416 miljoner USD) i ett joint venture för att bygga Badain Jaran Renewable Energy Project i Gansu-provinsen, Kina. Projektet kommer att ha 11 gigawatt ren energikapacitet, tillsammans med reservenergilagring och fossila kraftverk. Detta projekt skulle bli ett av de största förnybara energiprojekten i världen, näst efter den planerade 20-gigawatt Jiuquan vindbasen i Gansu-provinsen. Företagen väntar på regeringens godkännande innan de börjar bygga.

Källa:

20 nov 2023  12:06

Måndag

Suga CO2 direkt från luften? Amerikansk anläggning lanserar en ny klimatlösning

Direkt luftfångst är en realitet i Kalifornien med en anläggning som lovar att inte ta investeringar från olja och gas

Inne i ett stort nytt lager i staden Tracy i Kalifornien står höga torn av brickor som innehåller ett grått pulver staplade i prydliga rader.

Det är allt en del av Heirloom, ett företag som lovar att använda kalksten för att direkt ta bort koldioxid från luften och lagra den djupt i betong, för att hålla den borta från atmosfären. Anläggningen – den första kommersiella anläggningen för direkt luftinfångning (DAC) i USA – öppnade förra veckan.

Att fånga och stuva undan kol från luften ansågs en gång i tiden vara en långsökt idé. Idag ser forskare och politiska ledare det som ett oundvikligt verktyg för att mildra klimatkrisen. Pengar från både privata och offentliga källor strömmar in, och Biden-administrationen har förbundit sig att spendera minst 3,7 miljarder dollar för att kickstarta DAC och andra kolborttagningsprojekt över hela USA.

Källa:

20 nov 2023  13:54  CET

Måndag

Höginkomsttagare släpper ut tio gånger mer koldioxid än de med lägst inkomst

Ny forskning från Oxfam Sverige och Stockholm Environment Institute visar att utsläppen skiljer stort mellan olika inkomstgrupper.

Rapporten Sveriges väg till en jämlik och rättvis klimatomställning som Oxfam Sverige publicerar idag, med siffror från Stockholm Environment Institute, visar att den rikaste 1 procenten av svenskarna släpper ut nästan tio gånger mer koldioxid än genomsnittet för de svenskar som tillhör de 50 procent med lägst inkomst.

– De svenska utsläppen måste minska drastiskt. Men de stora skillnaderna i utsläpp innebär att det krävs en betydligt större minskning från höginkomsttagare om Sverige ska ha en chans att ligga i linje med Parisavtalets mål. De rikaste 1 procenten av svenskarnas utsläpp från konsumtion utgör nästan lika mycket utsläpp som alla lastbilar i Sverige. Den gruppen måste minska sina utsläpp med 93 procent inom sju år, säger Astrid Nilsson Lewis, rapportförfattare och klimatresearcher på Oxfam Sverige i en skriftlig kommentar.

Källa:

20 nov 2023  13:49

Måndag

Xi säger att hållbar utveckling är "gyllene nyckel" för att lösa nuvarande globala problem

Kinas president Xi Jinping sa på torsdagen att hållbar utveckling är ”den gyllene nyckeln” för att lösa nuvarande globala problem.

Vid en informell dialog och arbetslunch under Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders’ Meeting sa Xi de senaste åren att APEC har levererat Putrajaya Vision 2040 och kraftfullt implementerat Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) ) Ekonomi som ger positiva bidrag till global grön och hållbar tillväxt.

”Under de rådande omständigheterna måste vi bygga vidare konsensus och fokusera på åtgärder för att ingjuta större impulser till orsaken till global hållbar utveckling”, sade han.

Källa:

20 nov 2023  13:35  CET

Måndag

Vindkrafttorn visar hur träkonstruktioner kan limmas på plats

Med sina modulära vindkrafttorn i trä vill Modvion leverera en slagkraftig produkt till energibranschen. Parallellt med sin industrialiseringsresa leder de ett BioInnovation-projekt som tar itu med viktiga detaljer för att i större omfattning kunna limma ihop trätornen ute i fält. Resultaten banar väg för limning av fler avancerade träkonstruktioner.

Sedan urminnes tider har människan använt vinden som energikälla, tänk bara på gamla tiders landskap där väderkvarnarna var självklara inslag. Så när Modvion – tillverkare av vindkrafttorn i trä – ska svara på frågan om deras idé är unik finns inte ett entydigt svar.

Principen att bygga träkonstruktioner som drar nytta av vinden är förvisso gammal men när det kommer till att göra det på det här uppdaterade sättet är de rätt ensamma. Istället för typiska stål- eller betongkonstruktioner är det som lämnar Modvions fabrik tillverkat av förnybart laminerat granträ från Finland. Deras torn levereras i moduler och byggs ihop på plats.

Källa:

20 nov 2023  12:06

Måndag

Portugal försågs endast med vindkraft, vattenkraft eller solenergi under sex dagar i rad

Från elektriska hushållsapparater till fabriker som används inom industrin, allt gick på vindkraft, vattenkraft eller solkraft sex dagar i rad.

Mellan 04:00 den 31 oktober och 09:00 Den 6 november förlitade sig nationen med tio miljoner människor enbart på förnybar energi, eftersom 1 102 GWh genererades.
Detta översteg den nationella förbrukningen under samma period med 262 GWh, medan det tidigare rekordet 2019 är 131 timmar.

Medan många länder fortfarande förlitar sig på fossila bränslen som en form av energi, kunde Portugal producera mer än tillräckligt med förnybar energi för att drivas i sex dagar i rad.

Källa:

20 nov 2023  12:00  CET

Måndag

Genombrott inom soldriven vätgasgenerering

I en spännande utveckling för hållbar energi har spanska forskare avslöjat en banbrytande metod för att producera väte genom att utnyttja solljus, med anmärkningsvärd effektivitet och stabilitet. Studien, som genomfördes av Universitat Politècnica de Catalunya och Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology, representerar ett steg framåt för att generera grönt väte, en kritisk komponent i energiomställningen.

Teamet fann att när de använder en speciell metod som involverar små titandioxidpartiklar och små platinakluster, skapar de en bättre fotokatalysator. Denna kombination genererar inte bara större mängder väte utan säkerställer också förbättrad stabilitet, vilket överträffar tidigare modeller. Resultaten banar väg för att designa nya katalysatorer och tillämpa denna teknik på faktisk väteproduktion.

Denna katalytiska process är kritisk eftersom den kringgår behovet av extern elektrisk energi, ofta härledd från icke-förnybara källor, vilket gör vätet som produceras verkligt grönt.

Källa:

20 nov 2023  11:55

Måndag

Ingenjörer utvecklar en effektiv process för att göra bränsle från koldioxid

Nu har forskare vid MIT och Harvard University utvecklat en effektiv process som kan omvandla koldioxid till formiat, ett flytande eller fast material som kan användas som väte eller metanol för att driva en bränslecell och generera elektricitet. Kalium- eller natriumformiat, som redan producerats i industriell skala och vanligen används som avisningsmedel för vägar och trottoarer, är giftfritt, ej brandfarligt, lätt att lagra och transportera och kan förbli stabilt i vanliga ståltankar för att användas månader eller till och med åratal. , efter dess tillverkning.

Den nya processen, utvecklad av MIT doktorander Zhen Zhang, Zhichu Ren och Alexander H. Quinn; Harvard University doktorand Dawei Xi; och MIT Professor Ju Li, beskrivs den här veckan i en öppen artikel i Cell Reports Physical Science. Hela processen – inklusive infångning och elektrokemisk omvandling av gasen till ett fast formiatpulver, som sedan används i en bränslecell för att producera elektricitet – demonstrerades i liten laboratorieskala. Forskarna förväntar sig dock att den är skalbar så att den kan ge utsläppsfri värme och kraft till enskilda hem och till och med användas i industriella eller nätskaliga tillämpningar.

Källa:

20 nov 2023  10:19  CET

Måndag

Debatt: ”Ansvarslöst säga nej till vindkraft och äventyra viktiga investeringar”

”Politikerna i Västsverige står inför avgörande beslut, där ja till vindkraft i en kommun påverkar och möjliggör omställning, industrisatsningar och nya jobb i hela regionen. Vi behöver samverka och samarbeta. Ett lokalt nej kan samtidigt äventyra stora och betydelsefulla investeringar i regionen.”

Det skriver Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren och Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

”Industrins elanvändning förväntas fördubblas till 2030 och det finns en rad vindkraftsprojekt i Västsverige som kan bidra till att möta industrins ökade behov av el. Några av de aktuella industriprojekten finns i Göteborg, Stenungsund, Mariestad och Lysekil.”

Källa:

20 nov 2023  10:08

Måndag

Hur mycket avfall producerar solpaneler och vindkraftverk?

Författarna uppskattar att solavfallet år 2050 kommer att vara mycket litet jämfört med andra avfallsflöden.

Mellan 2016 och 2050 skulle genereringen av solavfall uppgå till 54 till 160 miljoner ton: minst tio gånger mindre än andra e-avfallsströmmar; cirka 300 gånger mindre än kolaska; och cirka 500 gånger mindre än kommunalt avfall.

Detta är ett viktigt sammanhang med tanke på växande farhågor om enorma mängder dumpade paneler.

Detta arbete var fokuserat på solenergi, men andra studier har tittat på prognoser för vindkraft. En studie av Pu Liu och Clare Barlow uppskattade att det globala kumulativa turbinavfallet år 2050 skulle vara cirka 42 miljoner ton – i samma intervall som solenergi.²

Källa:

20 nov 2023  09:32  CET

måndag 20 november

fredag 17 november

Fredag

Maskininlärning snabbar på solcellsdesign

Forskare i Australien har utnyttjat AI för att producera solceller från mineralet perovskit på bara några veckor, förbi år av mänskligt arbete och mänskliga misstag för att optimera cellerna.

Studiens huvudförfattare Dr Nastaran Meftahi, från RMIT University’s School of Science, sa att team av forskare över hela världen tävlade om att göra perovskitceller, som var billigare än kisel och – tack vare de senaste framstegen – nu tillräckligt stabila för långvarig kommersiell användning.

”Fram till nu har processen att skapa perovskitceller varit mer lik alkemi än vetenskap – rekordeffektivitet har uppnåtts, men positiva resultat är notoriskt svåra att reproducera,” sa hon.

”Det vi har uppnått är utvecklingen av en metod för att snabbt och reproducerbart tillverka och testa nya solceller, där varje generation lär sig av och förbättrar den tidigare.

Källa:

17 nov 2023  14:36

Fredag

EU godkänner Italiens statliga stödsystem för jordbruket på 1,7 miljarder euro

Europeiska kommissionen har godkänt Italiens statliga stödmekanism på 1,7 miljarder euro för att stödja agrovoltaiska installationer. Åtgärden, under Recovery and Resilience Facility, är en del av landets strategi för att minska utsläppen av växthusgaser och öka andelen förnybar energi.

Agrivoltaiska eller agrisolära system kombinerar solpanelsinstallationer och jordbruksaktiviteter på ett optimalt sätt. Italiens nationella plan för återhämtning och motståndskraft har godkänts av kommissionen och antagits av Europeiska unionens råd.

Det italienska systemet kommer att gälla till slutet av 2024, för projekt som sätts i drift före mitten av 2026. Åtgärderna kommer att stödja konstruktion och installation av 1,04 GW i agrovoltaisk kapacitet för att generera minst 1,3 TWh per år.

Källa:

17 nov 2023  14:23  CET

Fredag

VW-chefen: Elbil för 20 000 euro kan komma i andra halvan av detta årtiondet

Efter att biltillverkare i flera år har satsat på elbilar i större och dyrare segment närmar sig nu en tid där biltillverkarna vill komma åt småbilssegmentet med små billigare elbilar. En av dessa är Volkswagen ID. 2all som presenterades i mars.

Då presenterade Volkswagen en kompakt elbil med en räckvidd på 450 kilometer och ett pris under 25 000 euro. Den färdiga produktionsversionen ska Volkswagen visa upp 2025. Men konkurrensen ser ut att hårdna med löften om billigare elbilar från en rad biltillverkare som ska kosta under 20 000.

Källa:

17 nov 2023  14:15

Fredag

Brittiska Octopus Energy och Tokyo Gas, kommer investera 3 miljarder pund (3,5 miljarder euro) i havsvindkraft globalt till 2030.

Octopus Energy Offshore Wind-fonden kommer att investera i utvecklings-, konstruktions- och driftsskede havsbaserade vindkraftsparker, samt företag som skapar ny havsvind. Den kommer att titta på både traditionella havsbaserade vindkraftverk som är fixerade till havsbotten och flytande havsbaserade vindkraftverk som utnyttjar starka vindar djupare till havs.

Detta är nästa steg i Octopus planer på att släppa lös 15 miljarder pund (17 miljarder euro) till denna sektor och låsa upp denna gröna energi för miljontals hem globalt till 2030.

Octopus investerade först i vindkraftsparker till havs förra året med sina andelar i Hornsea One och Lincs i Storbritannien. Sedan dess har det snabbt utökat sin verksamhet och har också stöttat en av Europas största gårdar, Borssele III & IV i Nederländerna. Man har också investerat i utvecklare av nya vindkraftsparker till havs med projekt i bland annat Sydkorea, Norge, Sverige, Irland, Spanien och mer.

Källa:

17 nov 2023  14:09  CET

Fredag

Ny studie: solen kommer stå för 50 % av den globala kraften till 2050, även utan mer ambitiös klimatpolitik

Nadia Ameli vid UCL och Femke Nijsse och Jean-Francois Mercure vid University of Exeter presenterar sin studie som visar att solenergi är på väg att utgöra mer än hälften av den globala elproduktionen till 2050, även utan mer ambitiös klimatpolitik.

Detta överstiger vida alla tidigare uppskattningar: förra årets IEA World Energy Outlook förutspådde att solenergin endast skulle stå för 25 % år 2050. Författarnas makroekonomiska modell tar de senaste tekniska och ekonomiska data från 70 regioner över hela världen.

Deras prognoser tyder på att den genomsnittliga kostnaden för solenergi fortsätter att minska avsevärt, med 60 % från 2020 till 2050. Det är på baksidan av en minskning med cirka 90 % under det senaste decenniet, där batterikostnaderna har minskat med liknande belopp mellan 2008 och 2022 . Dessutom kommer solenergi att vara det billigaste alternativet i nästan alla regioner i världen år 2030.

Källa:

17 nov 2023  13:53

Fredag

Staten New York öppnar havsvindauktin denna månad

New Yorks guvernör Kathy Hochul (bilden) har meddelat att påskyndade havsvindansökningar för staten kommer att äga rum i början av nästa år.

De kommande förfrågningarna om förslag kommer att släppas den 30 november 2023, med slutgiltiga förslag som ska vara inlämnade den 25 januari 2024.

Tillkännagivanden av priset förväntas senast i slutet av februari 2024.
Dessa förfrågningar stöder statens framsteg mot att uppnå New Yorks mål för klimatledarskap och gemenskapsskyddslag om att anskaffa 70 % av New Yorks el från förnybara källor till 2030 och att utveckla 9 GW havsvind till 2035.

Guvernör Hochul sa: ”För att New York ska fortsätta att vara en klimatledare måste vi vara proaktiva när det gäller att ta itu med de kortsiktiga utmaningarna som påverkar industrin för ren energi.

Källa:

17 nov 2023  13:29  CET

Fredag

Abu Dhabiföretaget Masdar inviger "världens största" 2GW

Förenade Arabemiratens statsägda utvecklare av förnybar energi Masdar har invigt 2GW Al Dhafra Solar solcellsprojekt i Abu Dhabi.

Projektet omfattar cirka fyra miljoner tvåfasiga solcellsmoduler och kommer att leverera ström till upphandlaren av projektet, Emirates Water and Electricity Company (EWEC), eftersom båda företagen undertecknade ett kraftköpsavtal (PPA) 2020.

Masdar hävdade att detta projekt är världens största solcellsanläggning på en plats. Efter att ha lagt till detta projekt i Förenade Arabemiratens solportfölj kommer landets produktionskapacitet för solenergi att öka till 3,2 GW.

Projektet ligger 35 kilometer från staden Abu Dhabi och utvecklades tillsammans med Abu Dhabi National Energy Company, det franska kraftbolaget EDF Renewables och den kinesiska solenergiutvecklaren JinkoPower. Masdar tillade att solcellsmodulerna installerades med en genomsnittlig hastighet på 10MW per dag under konstruktionen.

Källa:

17 nov 2023  13:21

Fredag

Northvolts får 145 miljoner USD till stöd för den kanadensiska expansion

Den kanadensiska institutionella investeraren Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ) kommer att tillföra 200 miljoner CAD (145,4 miljoner USD/133,9 miljoner EUR) till svenska batteriutvecklaren Northvolt AB och därmed stödja byggandet av dess planerade batterifabrik i Quebec.

Investeringen kommer att komma i form av konvertibla skulder i moderbolaget, sa CDPQ på torsdagen. Dess finansiering kommer att stödja byggandet av Northvolt Six-projektet nära Montreal, som Northvolt presenterade i september.

För att installeras i Saint-Basile-le-Grand och McMasterville kommer den helt integrerade produktionsanläggningen att kunna tillverka upp till 60 GWh batterier per år med återvunnet material. Bygget av anläggningen beräknas påbörjas i slutet av året.

Källa:

17 nov 2023  13:13  CET

Fredag

Världens första nybyggda vätgasdrivna inlandssjöfart är nu i drift

Antoine, beställd på Concordia Damen av den holländska ägaren Lenten Scheepvaart, har tagits i drift efter framgångsrika sjöförsök. Fartyget väntar nu på installationen av en distributionspanel som ska fungera tillsammans med den redan installerade vätgasbränslecellen.

Torrlastfartyget kommer att transportera salt åt Nobian, ett europeiskt företag inom tillverkning av viktiga kemikalier för olika industrier. I flera år har Lenten Scheepvaart fraktat salt från Delfzijl till Nobian-fabriken i Botlek.

Företaget omvandlar detta salt till bland annat klor-alkali med väte som restprodukt. Vätgasen som produceras i klor-alkali-produktionsprocessen kommer snart att utgöra det rena bränslet för Antonie. En vätgasbunkerstation har nu byggts i Delfzijl med bidrag.

Källa:

17 nov 2023  13:32

Fredag

Solenergi kan driva alla hälsoinrättningar i fattigare länder och rädda liv, säger experter

Alla sjukvårdsinrättningar i fattigare länder skulle kunna elektrifieras med solenergi inom fem år för mindre än 5 miljarder dollar, vilket sätter stopp för risken för liv från strömavbrott, kommer experter att hävda på Cop28 denna månad.

”Jag skulle vilja att det internationella samfundet förbinder sig till en deadline och finansiering för att elektrifiera alla sjukvårdsinrättningar”, säger Salvatore Vinci, rådgivare för hållbar energi vid Världshälsoorganisationen och medlem av dess Cop28-delegation. ”Vi har lösningar nu som inte var tillgängliga för 10 år sedan – det finns ingen anledning till varför bebisar skulle dö idag eftersom det inte finns elektricitet för att driva deras inkubatorer.

Källa:

17 nov 2023  11:53  CET

fredag 17 november

torsdag 16 november

Torsdag

Regeringen planerar massiv utbyggnad av kärnkraft

  • Tidöpartierna är överens om en färdplan för ny kärnkraft.

  • Planen slår fast att ny kärnkraft motsvarande två storskaliga reaktorer ska vara på plats senast år 2035.

  • Därtill ska en massiv utbyggnad av kärnkraft ske till 2045.

Källa:

16 nov 2023  13:32

Torsdag

Sju grupper ansöker om Norges havsvindanbud

Sju grupper av energibolag har sökt förkvalificering för Norges första kommersiella havsbaserade vindkraftspark, sade regeringen på onsdagen, medan flera andra hoppade av tävlingen eftersom skyhöga kostnader dämpade intresset.

Upphandlingen ger möjlighet att bygga bottenfixerade vindkraftverk i Nordsjön med en kapacitet på 1,5 gigawatt, i vad Norge hoppas ska vara startpunkten för massiva kraftutbyggnader till havs under åren fram till 2040.

”Trots stora kostnadsökningar för den globala havsbaserade vindkraftsindustrin den senaste tiden finns det flera starka aktörer som ansöker om att få delta i auktionsrundan”, sa Norges olje- och energiminister Terje Aasland i ett uttalande.

Källa:

16 nov 2023  13:24  CET

Torsdag

EnergyX siktar på nytt solid-state EV-batteri som skall hålla i 80 000 mil och 100 mil per laddning

EnergyXs nya solid-state EV-batterielektrolyt är fortfarande i utvecklingsfasen, men företaget rapporterar en livslängd på mer än 600 cykler för teknologin under det egna namnet EnergyX SoLiS, med ett mål på mer än 1 000 cykler i sikte.

”Medan de fortfarande är i utvecklingscykeln har batterier konstruerade med dessa material överskridit 600 cykler. Dessa fasta elektrolyter har extraordinära egenskaper inklusive hög ledningsförmåga”, rapporterade EnergyX.

”Inte bara det, materialen är extremt kostnadseffektiva och enkla att bearbeta”, tillägger de. ”Företaget är övertygat om att ett solid-state, litiummetallbatteri som kommer från EnergyX:s upptäckt kan driva ett elfordon i cirka 80 000 mil och 100 mil per laddning. Batterier med dessa funktioner kommer att göra elbilar mer överkomliga och påskynda övergången till grön energi.”

Källa:

16 nov 2023  13:19

Torsdag

Största flygplanet sedan Hindenburg nu klar för testflyg

En massiv prototyp för luftskepp som utvecklats av Googles grundare Sergey Brins startup är redo att slå i luften i Kalifornien – och potentiellt hjälpa till att städa upp flygindustrin i processen.

Luftskepp är i huvudsak stela, styrbara ballonger som flyger eftersom de är fyllda med en gas som är lättare än luft. Hindenburg är förmodligen det mest kända exemplet på ett luftskepp – och också det mest kända exemplet på varför det är farligt att fylla dem med brandfarligt väte.

Brins plan är att fylla sina luftskepp med obrännbart helium och sedan använda dem för att transportera massor av last hundratals mil effektivt och rent. Han hoppas också kunna använda dem för humanitära uppdrag, leverera förnödenheter och personal till platser som är svåra att komma åt på väg.

Källa:

16 nov 2023  13:02  CET

Torsdag

Volvolastbilar ökar räckvidden och halverar laddtiden

En räckvidd på upp till 450 km och 50 procent kortare laddtid – det får nu Volvos lastbilsmodeller FL och FE. Plus nya aktiva säkerhetsfunktioner.

”Mer relevanta än någonsin tidigare” – så beskriver Volvo Trucks sina elektriska lastbilsmodeller och pekar på alla de städer som introducerar elzoner och alla de företag som ökar sina hållbarhetsambitioner.

FL och FE är designade för utsläppsfria stadstransporter, för exempelvis uppdrag inom distribution, sophantering och konstruktion.

De har funnits på marknaden sedan 2019 och säljs i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Australien. De uppgraderade modellerna kan beställas nu med start för kundleveranser under första halvåret 2024.

Källa:

16 nov 2023  12:52

Torsdag

IEA rapporterar boom i globala jobb inom grön energi

Ny forskning har avslöjat att antalet jobb inom den globala energiindustrin steg i höjden 2022 eftersom ökade investeringar i ren energiteknik drev efterfrågan på en större global arbetsstyrka.

Rapporten visar att den globala energianställningen steg till 67 miljoner människor 2022, en ökning med 3,5 miljoner från nivåerna före pandemi.

Enligt rapporten var mer än hälften av denna sysselsättningstillväxt inom bara fem sektorer, inklusive solcellsenergi (PV), vindkraft, elfordon (EV) och batterier, värmepumpar och gruvdrift av kritiska mineraler.

Källa:

16 nov 2023  12:28  CET

Torsdag

Tesla avslöjar planer på att bli australiensisk energiåterförsäljare och "störa traditionella etablerade företag"

Tesla – som redan har stört den globala bil- och bensinhandelsindustrin för biljoner dollar – har nu bekräftat sina planer på att ta sig an elhandlare i Australien och säger att de kommer att försöka kombinera solenergi på taket, batterier och elbilar och störa affärsmodellerna för ”traditionella etablerade företag”. ”

Flytten av monoliten för elbilar och batterilagring, som först flaggades exklusivt av RenewEconomy i september, har nu gjorts officiellt efter att Australian Energy Regulator på torsdagen sa att den hade accepterat sin ansökan och öppnat den för inlämningar.

Tesla har redan tillhandahållit tekniken för många stora batterier i Australien, inklusive den ursprungliga Hornsdale Power Reserve och Victoria Big Battery, tillsammans med hushållsbatterier med sin PowerWall-produkt, och skapandet av ”virtuella kraftverk” som de marknadsför genom Energy Locals.

Källa:

16 nov 2023  12:07

Torsdag

Cypern introducerar bidragssystem som kallas solceller för alla

Cypern har tillkännagett ett initiativ kallat ”Photovoltaics for All” Grant Scheme för att göra solenergi tillgänglig för alla.

Programmet kommer att starta i början av nästa år under RES- och EXE-fonden. Initiativet ser en betydande investering på 30 miljoner euro. På presskonferensen där initiativet tillkännagavs deltog framstående personer, Despina Panagiotou Theodosiou, ordförande för styrelsen för Cyperns elmyndighet (ECA), och Adonis Jasemidis, myndighetens generaldirektör.

Papanastasiou uppgav att ”Fotovoltaik för alla” är en betydande utveckling av det befintliga bidragssystemet. Det uppmuntrar installationen av solcellssystem och värmeisolering av tak i hus. Genomförandet av planen bör se en förlängning och ett nytt tillkännagivande kan förväntas i början av 2024.

Källa:

16 nov 2023  11:57  CET

Torsdag

EU:s utsläpp av växthusgaser minskade med 5 % under andra kvartalet

Utsläppen av växthusgaser i EU minskade med mer än 5 % under andra kvartalet 2023, med den största minskningen som registrerats i el- och gasförsörjning, uppgav statistikbyrån Eurostat på onsdagen.

EU:s utsläpp mellan april och juni uppgick till 821 miljoner ton CO2-ekvivalenter, en minskning med 5,3 % från ett år tidigare, medan blockets ekonomi förblev nästan stabil och registrerade en variation på 0,05 % på årsbasis under perioden.

Källa:

16 nov 2023  11:38

Torsdag

Storbritannien kommer att erbjuda högre subventioner för vindkraftsparker till havs efter krissamtal

Regeringen kommer att erbjuda betydligt högre subventioner för nya vindkraftsparker till havs efter krissamtal med utvecklare som kämpar mot kostnadsinflation i globala energiförsörjningskedjor.

Ministrarna har kommit överens om att höja startpriset för regeringens nästa auktion för subventioner för havsbaserad vindkraft med cirka två tredjedelar till 73 pund per megawattimme för att hjälpa fler havsbaserade vindkraftsprojekt att gå vidare trots högre kostnader.

Regeringen har också höjt utgångspriset för flytande vindkraftsprojekt till havs med mer än 50 % från 116 pund per MWh till 176 pund per MWh inför nästa subventionsauktion 2024.

Källa:

16 nov 2023  11:35  CET

torsdag 16 november

onsdag 15 november

Onsdag

Rumänien förvandlar 17 kolgruvor till gravitations-energilager

Rumänien kom överens med Australien-baserade Green Gravity om att undersöka möjligheten att installera gravitationsenergilagringsteknik i 17 gruvschakt i landets kolnav i Jiu-dalen.

Rumänien har som mål att sluta med kol senast 2032 och ersätta värmekraftverk som använder fossila bränslen med förnybara energikällor, gas och kärnkraft.

Men elproduktionen i vind- och solparker beror på väderförhållandena, så det finns ett behov av massiv energilagringskapacitet. Regeringen beslutade att prova en logisk lösning: tillverka gravitationsenergilagringssystem i vertikala kolgruvor.

Källa:

15 nov 2023  13:51

Onsdag

Ökad försäljning av elbilar ger hopp för klimatet

  • Försäljningen av elbilar har ökat kraftigt i världen de senaste åren, och det är en ljuspunkt när det gäller möjligheten att minska klimatutsläppen och begränsa uppvärmningen till 1,5 eller högst 2 grader, enligt den nya rapporten State of Climate Action.

  • Mycket annat i världen går i fel riktning för klimatet, enligt rapporten, det gäller 41 av 42 undersökta parametrar som påverkar klimatet, man har till exempel tittat på stålindustri, matsvinn, och avskogning.

  • Ökningen av elbilar är störst i Kina, men drivs även på av nya lagar inom EU, och länder som Indien och Japan.

Källa:

15 nov 2023  13:33  CET

Onsdag

Långvarig energilagring "livskraftig och lättapplicerbar" för avkarbonisering av industrin

Långvarig energilagringsteknik (LDES) i kombination med förnybar energi kan minska utsläppen från industriell energianvändning med nästan två tredjedelar, har en ny rapport sagt.

Cirka 65 % av cirka 12,5 miljarder ton växthusgaser (GHG) som släpps ut genom industriella processer globalt 2021 kunde ha minskat, enligt ”Driving to netto noll industry through long duration storage”, den nya studien producerad av managementkonsultföretaget Roland Berger för Long Duration Energy Storage Council (LDES Council).

Källa:

15 nov 2023  13:14

Onsdag

Den "ansvarslösa" olje- och gasindustrin struntar i 1,5°-målet

Nästan alla världens uppströms olje- och gasutvecklare är på väg att utöka produktionen trots att dessa planer inte är förenliga med globala klimatmål, enligt en ny rapport från miljökampanjer.
Den andra upplagan av Global Oil and Gas Exit List (GOGEL), som publicerades på onsdagen, fann att 96 % av olje- och gasutvecklarna undersökte eller utvecklade nya olje- och gasfält.

Detta kommer trots en färdplan för Internationella energiorganets färdplan för nettonollutsläpp i mitten av seklet som fann att inga nya olje- och gasfält kan godkännas från 2021 för att begränsa den globala uppvärmningen till en ökning med 1,5 C detta århundrade.

”Omfattningen av branschens expansionsplaner är verkligen skrämmande”, säger Nils Bartsch, chef för olje- och gasforskning vid den tyska miljögruppen Urgewald, som publicerar listan i samarbete med 50 partnerorganisationer runt om i världen.

Källa:

15 nov 2023  12:35  CET

Onsdag

Indonesien och Powerchina samarbetar för att utnyttja 155 GW vindenergipotential

Indonesiens statliga elbolag PT PLN har tillkännagett ett strategiskt partnerskap med Powerchina International Group Limited för att utveckla landets enorma vindenergiresurser, beräknade till 155 gigawatt (GW). Detta samarbete, som presenteras idag, syftar till att driva Indonesien mot dess ambitiösa nettonollutsläppsmål till 2060.

Memorandum of Understanding (MoU) som undertecknades förra veckan mellan PLN Nusantara Power (NP) och Powerchina fokuserar på att utnyttja vindkraft över den indonesiska skärgården, inklusive etablering av vindkraftsparker till havs i Indiska och Stilla havet. Initiativet omfattar även att utforska andra förnybara energikällor som vattenkraft, biomassa, solenergi och vågkraft.

Källa:

15 nov 2023  11:54

Onsdag

Indiens solkapacitet når 72 GW, Rajasthan ligger i ledningen

Indiens totala installerade kapacitet för solenergi har nått 72 GW. Den uppdaterade energidatan från ministeriet för ny och förnybar energi (MNRE) delades på dess webbplats. MNRE-data visar att den största kapaciteten kom från markmonterad
solenergi. De senaste uppgifterna sa att den markmonterade solkapaciteten var som högst 55 GW.

Den största mottagarstaten i Indien för solenergiprojekt verkade vara Rajasthan. Den västra staten rapporterade en total kapacitet på cirka 18 GW. Det betyder att 25 procent av Indiens solkapacitet kommer enbart från Rajasthan. Gujarat följde det med 10 GW solenergikapacitet.

Källa:

15 nov 2023  11:49  CET

Onsdag

IEA: 150 miljarder USD krävs för att nå nettonollmålen i Latinamerika och Karibien till 2030

Latinamerika och Karibien behöver fördubbla finansieringen av projekt för ren energi till 150 miljarder USD till 2030 för att uppfylla det annonserade löftesscenariot (APS), enligt International Energy Agencys Latin America Energy Outlook.

Enligt IEA illustrerar APS, som infördes 2021, i vilken utsträckning tillkännagivna ambitioner och mål kan leverera de utsläppsminskningar som behövs för att uppnå nettonollutsläpp till 2050. Den inkluderar alla nya större nationella tillkännagivanden från och med slutet av augusti 2023, både 2030-mål och långsiktiga nettonoll- eller koldioxidneutralitetslöften.

IEA sa i rapporten att Latinamerika och Karibiens rikedom av resurser, såsom förnybara energikällor, olja, gas och kritiska mineraler, och erfarenheten av att utveckla dem kan ge stora bidrag till global energisäkerhet och omställningar av ren energi.

Källa:

15 nov 2023  11:35 CET

Onsdag

Mikrober kan bidra till att minska behovet av kemiska gödningsmedel

Ny beläggning skyddar kvävefixerande bakterier från värme och fukt, vilket kan göra att de kan användas för storskalig jordbruksbruk.
Produktionen av kemiska gödselmedel står för cirka 1,5 procent av världens utsläpp av växthusgaser. MIT-kemister hoppas kunna hjälpa till att minska det koldioxidavtrycket genom att ersätta en del kemiska gödselmedel med en mer hållbar källa – bakterier.

Bakterier som kan omvandla kvävgas till ammoniak kan inte bara ge näringsämnen som växter behöver, utan också hjälpa till att regenerera jord och skydda växter från skadedjur. Dessa bakterier är dock känsliga för värme och fukt, så det är svårt att skala upp sin tillverkning och skicka dem till gårdar.

Källa:

15 nov 2023  11:31  CET

Onsdag

Svenska Ingrid Capacity involverad i energilagring för Ukrainas elsystem

Ingrid Capacity – som utvecklar, äger och förvaltar storskaliga batterienergilager i elnätet – och Ukrenergo – Ukrainas systemoperatör för kraftöverföring – har idag undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU) kring samarbete för att utveckla storskaliga batterienergilager som säkrar Ukrainas kraftsystem.

I avtalet – som undertecknades vid konferensen ReBuild Ukraine i Warszawa – uttrycker Ingrid Capacity och Ukrenergo sin ömsesidiga önskan att etablera ett samarbete för att stärka energisäkerheten genom användning av energilagringsteknik.

Som en följd av partnerskapet uttrycker Ingrid Capacity sin strävan att investera upp till 300 miljoner EUR under de närmaste åren för att utveckla och driva energilager i Ukraina.

Källa:

15 nov 2023  10:57 CET

Onsdag

Elbilar och elflygplan tävlar om räckvidden

Samtidigt som elbilarna på sistone har tagit världen med storm så pågår samtidigt forskningen inom samma utveckling uppe i luften – som hittills släpar efter rejält. Det är framförallt batteritekniken som måste förbättras först, menar John Langford som är vd för Electra.aero, ett amerikanskt bolag som utvecklar ett hybridelektriskt flygplan.

“Det tog fordonsindustrin 15 år att gå från livskraftiga hybridelektriska fordon till endast batterifordon, och det är rimligt att säga att flygindustrin kommer att ta ännu längre tid”, säger han.

Än så länge är det därmed elbilarna som vinner räckviddsracet över elflygflygplanen. Det bevisades under en tävling mellan mark och luft – som gick under namnet E-Flight Challenge 2023 och som hölls i Tyskland. Tävlingen var mellan ett Elektra Trainer-elflygplan och en Lucid Motors Air-elsportbil, och gick över 30 mil i slutet av augusti. Tävlingen kom till för att lyfta upp intresset för den växande tekniken ytterligare.

Källa:

15 nov 2023  10:32  CET

onsdag 15 november

tisdag 14 november

Tisdag

Frankrike inför leasing på elbil för 100 euro per månad

Frankrikes president Emmanuel Macron vill värna om den europeiska bilindustrin. Nu svarar han upp till sitt kampanjlöfte från presidentvalet förra året. Det ska bli möjligt att leasa en bil för 100 euro (1 160 kr) i månaden, resten av notan betalar den franska staten.

– Vi har en historisk utmaning att anta. Den tekniska revolutionen kommer att ta oss från förbränningsårhundradet till det elektriska århundradet. Jag styrker vårt mål att producera två miljoner elbilar till 2030 och att stoppa försäljningen av bilar med förbränningsmotorer till 2035, sa Bruno Le Marie, Frankrikes ekonomi- och finansminster under ett tal på ett konvent för fordonsbranschen.

Källa:

14 nov 2023  14:06 CET

Tisdag

Vattenrening med ny metod kan skapa grön energi

Spanska forskare har konstruerat mikromotorer som på egen hand åker runt och renar avloppsvatten. I processen skapas ammoniak som kan vara en källa till grön energi. Med hjälp av en AI-metod från Göteborgs universitet ska motorerna trimmas för att få bästa möjliga utväxling.

Mikromotorer har dykt upp som ett lovande verktyg för miljösanering, tack vare deras förmåga att autonomt navigera och utföra specifika uppgifter i mikroskala. Mikromotorn består av ett rör som byggs upp av kisel och mangandioxid där man genom kemiska reaktioner får röret att utsöndra bubblor i ena änden. Bubblorna blir en motor som sätter röret i rörelse.

Forskare från Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) har konstruerat en mikromotor som täckts med den kemiska föreningen lackas, vilket gör att urea i förorenat vatten omvandlas till ammoniak när det kommer i kontakt med motorn.

Källa:

14 nov 2023  13:59  CET

Tisdag

Grönt ljus för "Europas största" batteriprojekt i Tyskland

Kyon Energy fick godkännande för ett 137,5MW/275MWh batteriprojekt som kommer att placeras nära en transformatorstation, laddas och laddas ur enligt förnybar tillgänglighet för att hjälpa till att raka toppefterfrågan från Tysklands elnät.

Batterilagringsprojektet kommer att placeras i Alfeld (Leine), Niedersachsen, Tyskland.

Enligt projektutvecklingsföretaget för storskaliga batterienergilagringssystem kommer anläggningen att bli det största godkända lagringsprojektet på kontinenten hittills och överträffa den nuvarande rekordhållaren i Europa med 50 %.

Lagringsanläggningen kommer att byggas nära en transformatorstation, vars höga lagringskapacitet gör det möjligt att lagra överskottsenergi från förnybara källor och mata tillbaka den till nätet vid behov.

Källa:

14 nov 2023  13:55 CET

Tisdag

Vestas vinner 67MW svensk order

Vestas har fått en fast order från Vattenfall att leverera turbiner till vindprojektet Velinga på 67 MW i Sverige.

Ordern består av 12 V150-6,0MW maskiner i 5,6MW driftläge och inkluderar leverans, leverans och driftsättning av enheterna.

Projektplatsen ligger i Tidaholms kommun i Västra Götalands län.
Turbinleveransen förväntas påbörjas under andra kvartalet 2025 med idrifttagning planerad att slutföras under andra halvan av 2025.

Efter färdigställandet kommer Vestas att serva maskinerna åt Vattenfall.

Källa:

14 nov 2023  13:45  CET