NOVEMBER NYHETER

Tio nyheter om energiomställningen

varje vardag, varje vardag, varje vardag

gron
rod
gul
lila
brun

Gratis nyhetsbrev varje vardag, teckna dig här !

Förnybart måste växa mer

Lagring - batterier, vätgas mm

Tekniksprången är redan här

Tisdag

Australien: Arbetet påbörjat med det största planerade nätkopplade batteriet i världen på 250 MW/250 MWh

Batteriet på 250 MW/250 MWh är under uppbyggnad av det australiensiska bolaget AGL och är det största planerade nätkopplade batteriet i världen.

Torrens Island-batteriet på 180 miljoner dollar, som tillkännagavs i augusti, kommer att levereras till energijätten AGL av det finska teknikföretaget Wärtsilä. Det stora batteriet kommer initialt att börja med en varaktighet på en timme (250 MWh) men kommer att kunna utökas till upp till fyra timmars varaktighet i framtiden (1000 MWh).

Även om dess storlek bleknar i jämförelse med de senaste nyheterna om stora batterier, har projektet uppmärksammats för sin utbyggnad av rutnätsformande teknologi och förväntas avslöja mycket om den lovande nya teknikens kapacitet.

Källa:

30.11. 2021  13:36 CET

Tisdag

Test av flytande solpaneler

Storskaliga flytande solenergiparker till havs – ett holländskt statsfinansierat projekt ska utvärdera om det fungerar. Järfällaföretaget Midsummer har tillverkat de ultralätta solpanelerna i tunnfilm som sitter på de flytande flottarna, som nu ska börja testas.

Projektet är koordinerat av den holländska organisationen för tillämpad vetenskaplig forskning, TNO. Inom projektet kallat Solar@Sea II har ett pilotsystem med en toppeffekt på 20 kW installerats på sjön Oostvoornse Meer nära Rotterdam i Holland.

Svenska Midsummer har levererat solpanelerna, som är av typen Magnum. Varje panel är 4 x 1 meter, består av 144 solceller och ger 485 Watt.

– Detta är ett mycket intressant och lovande projekt som kan bana väg för större projekt framgent, säger Sven Lindström, vd på Midsummer i ett pressmeddelande.

Källa:

30.11. 2021  13:26  CET

Tisdag

Ryska Gazprom rapporterar rekordvinster mitt i den globala gaskrisen

Rysslands statliga gasbolag har rapporterat rekordvinster för årets tredje kvartal efter att ha dragit nytta av en global gaskris som har antänt historiska toppar på energimarknaden i Europa.

Gazprom, världens största gasproducent, sa att de förväntade sig ännu högre vinster för årets sista månader då kunderna i Europa rustar sig för en vinterenergikris och rekordhöga kostnader.

Dess bättre än förväntade finansiella resultat inkluderade en nettoinkomst på 581,8 miljarder rubel (5,86 miljarder pund) från juli till september jämfört med en nettoförlust för ett år sedan efter att det genomsnittliga gaspriset som det tjänade från köpare i Europa ökade till 313,40 USD per 1 000 kubik. meter från 117,2 USD 2020.

Källa:

30.11. 2021  12:55 CET

Tisdag

Hur ser framtiden ut för långvarig energilagring?

För att vara en del av ett kostnadseffektivt netto-nollenergisystem måste långvarig energilagring skalas upp med 400 gånger. Intresset och affärerna inom sektorn ökar, men statligt stöd behövs akut.

Med framväxten av vind- och solkraft står nätoperatörerna inför utmaningen att balansera förnybara energikällors inneboende variation. Energilagring, om den används på ett klokt sätt, ger nätoperatörerna möjlighet att lagra energi under långa perioder.

Fler lagringstekniker används – litiumjonbatterier (Li-ion) har sjunkit kraftigt i pris och blivit dagens dominerande form av energilagring. I USA installerades mer än 2 100 megawattimmar (MWh) Li-ion-batterier under fjärde kvartalet 2020, en ökning med 182 % jämfört med tredje kvartalet. Li-ion-batterier kan dock inte ge långvarig energilagring (LDES), eftersom de lagrar energi i mellan två och fyra timmar.

Källa:

30.11. 2021  12:46  CET

Tisdag

Vattenfalls VD: Anna Borg snabbar på takten i klimatarbetet

Mellan 2017 och 2020 har Vattenfall kapat koldioxidutsläppen från 22 miljoner ton till 17 miljoner ton – och nu är målet satt till 6 miljoner ton till 2030.

Konkret innebär det att bolaget måste snabba på utfasningen av alla fossilbaserade anläggningar, de två kvarvarande kolkraftverken i Tyskland (Moabit och Reuter West) byggs om och sedan gäller det att öka på utbyggnaden av förnybar el ytterligare några snäpp.
Det handlar framför allt om att investera ännu mer i vindkraft. Totalt två tredjedelar (21 miljarder kronor) av tillväxtportföljen går till vindkraft. Drygt 3 000 MW är under byggnation medan ytterligare 4 000 MW ligger i pipen, vilket gör bolaget till ett av Europas största inom havsbaserad vind.

Källa:

30.11. 2021  12:39 CET

Tisdag

Första fullskaliga hybrid flytande vind- och vågenergiplattform på väg till Kanarieöarna

Det danska teknikföretaget för förnybar energi, Floating Power Plant, har säkrat en plats för att distribuera sin första fullskaliga hybrid flytande vind- och vågplattform vid testanläggningar utanför Kanarieöarnas kust i Spanien.

Floating Power Plant (FPP) har byggt en flytande plattform som är värd för både ett vindkraftverk och en vågkraftsenhet.

Varje plattform kan rymma ett vindkraftverk som mäter från 4MW hela vägen upp till branschledande 15MW, och stöder även mellan 1MW och 4MW vågkraft, beroende på de lokala vågresurserna.

Förankrad med standardteknik för tornförtöjning som vanligtvis används av olje- och gasindustrin, kan plattformen rotera 360 grader för att möta de inkommande vågorna.

Källa:

30.11. 2021  12:12  CET

Tisdag

Svenska Minesto uppmärksammas för Färöinvesteringar

Ett par snygga, bevingade maskiner ”flyger” – eller simmar åtminstone – under Färöarnas mörka vatten i Nordatlanten.

Kända som ”havsdrakar” eller ”tidvattendrakar”, de ser ut som flygplan, men dessa är i själva verket högteknologiska tidvattenturbiner som genererar elektricitet från havets kraft.

De två drakarna – med ett vingspann på fem meter (16 fot) – rör sig under vattnet i ett mönster av åtta och absorberar energi från strömmen. De är bundna till fjordens havsbotten med 40 meter långa metallkablar.

Deras rörelse genereras av det lyft som utövas av vattenflödet – precis som ett plan flyger av kraften från luft som strömmar över dess vingar.

Andra former av tidvattenkraft använder teknik som liknar markbaserade vindkraftverk men drakarna är något annat.

Den rörliga ”flygbanan” gör att draken kan sopa ett större område med en hastighet som är flera gånger högre än undervattensströmmen. Detta i sin tur gör det möjligt för maskinerna att förstärka mängden energi som genereras av enbart vattnet.

Källa:

30.11. 2021  12:07 CET

Tisdag

USA: Energibolag lägger ner en oljeexportterminalen för 2,5 miljarder dollar i Louisiana

Projektet mötte hårt motstånd från invånarna, som hävdade att det skulle ha förstört en historisk slavgravplats.
Energiinfrastrukturföretaget Tallgrass Energy Partners tillkännagav på fredagen att det avbryter ett oljeexport- och pipelineprojekt på 2,5 miljarder dollar i Plaquemines Parish, Louisiana, med hänvisning till klimat-, ekonomiska och kulturella problem. Förslaget hade mött år av hårt motstånd från invånare och miljögrupper, som hävdade att anläggningen skulle byggas ovanpå en historisk begravningsplats för förslavade människor, ytterligare förvärra klimatförändringarna och påverka närliggande ekologiska restaureringsinsatser, vilket delvis blockerar flödet av viktiga sediment i Mississippi River Delta.

Det Kansas-baserade företaget sa i ett pressmeddelande att det ”drar tillbaka den nuvarande flygtillståndsansökan” för platsen och överväger alternativa kommersiella utvecklingsalternativ.

Källa:

30.11. 2021  12:01  CET

Tisdag

USA: Trenderna i lagstiftningen om ren energi 2021

En betydande trend bland statliga lagstiftande församlingar 2021 var att fastställa mål för energisektorns koldioxidutsläpp för att möta växande klimatoro. Särskilda politiska tillvägagångssätt som tas av stater inkluderar att öka befintliga krav på standard för förnybar portfölj (RPS) eller anta nya standarder för ren el eller utsläppsminskningsmål.
Ett annat populärt ämne bland statliga beslutsfattare i år var att främja utbyggnaden av energilagring genom statliga mål eller skatteincitament. Connecticut och Maine blev de åttonde och nionde delstaterna att anta energilagringsmål, där Connecticut satte ett mål på 1 000 MW till 2030 och Maine siktade på 400 MW till 2030.

Ett växande antal stater utökar också berättigandet för befrielse från fastighets- eller försäljningsskatt för projekt för förnybar energi till energilagringssystem.

Medan reformer av nettomätningskrediter har varit i blickfånget hos delstaternas lagstiftande församlingar under de senaste åren, var aktivitet relaterade till nettomätning och gemenskapsprogram för solenergi 2021 mer fokuserad på programexpansion, med flera stater som ökade de sammanlagda programtaken eller utökade systemets storleksberättigande.

Källa:

30.11. 2021  11:45 CET

Tisdag

Danska energiföretaget Hofor går vidare med vindparken i Öresund

Hofor bygger vindkraftparken till havs med en total effekt på upp till 300 MW, vilket innebär att den kommer att kunna försörja 300 000 hushåll med el.

Befolkningen i Öresundsregionen kommer att växa kraftigt under de kommande 10 åren – på båda sidor om sundet. Därför ökar också energibehovet.

– Vi ska bygga Aflandshage vindkraftspark utan bidrag från staten enligt ’Öppen dörr-principen’. Det betyder att HOFOR själv har föreslagit och projekterat vindkraftsparken. Turbinerna kan redan om fem år leverera viktig, grön el till elnätet. I detta sammanhang är det en fördel att vindkraftsparken ligger nära huvudstadsregionens väl utbyggda elnät där den relativt enkelt kan integreras i energiförsörjningen.

Källa:

30.11. 2021  11:33  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Vindkraften blir för billig för att klara sig själv

Stora ansträngningar för att få ner kostnaderna för att generera vindenergi bör hållas tillbaka, har chefen för ett vindkraftverk som gör major varnat, med hänvisning till branschens begränsade förmåga att fortsätta investera i ny teknik och företag.

Kostnaden för vindkraft har nyligen sjunkit till nivåer som tillåter en utmaning för sådana fossila bränslen som kol och naturgas, tack vare en enorm investeringsboom inom grön energi.

”Vad vi helt klart har uppnått är att vindkraft nu är billigare än något annat. Men jag tror att vi inte ska göra det för billigt, säger Siemens Gamesas vd Andreas Nauen enligt Reuters.

Källa:

29.11. 2021  13:05 CET

Måndag

Indiska forskare hävdar att de bygger en enhet för väteproduktion på plats

Forskare vid IIT (BHU) Varanasi har utvecklat vad de hävdar är en första i sitt slag i Indien för produktion av ultrarent väte på plats.

Vid en tidpunkt då Indien har förbundit sig att noll nettoutsläpp till 2070 vid COP 26 klimattoppmötet är detta en viktig utveckling i nationernas mål för hållbar utveckling. Ledd av Dr. Rajesh Kumar Upadhyay, docent, Institutionen för kemiteknik och teknik, är enheten till 100 procent inhemsk och varje komponent tillverkad i IIT (BHU) anläggningar.

Den följer också en tidigare utveckling av en membranreformerprototyp av Dr Upadhyay och hans team, tillkännagiven i maj i år. Där låg fokus på lätthet och säkerhet. Projektet stöds av Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Indien.

Källa:

29.11. 2021  12:59  CET

Måndag

Energimyndigheten: Sverige behöver fossilfri vätgas

Om 20 år ska hälften av elen i Sveriges användas till fossilfri vätgasproduktion. Det föreslår Energimyndigheten i en ny svensk vätgasstrategi.

För att minska utsläppen av växthusgaser måste Sverige öka sin vätgasproduktion rejält under de kommande 20 åren menar Energimyndigheten, som tagit fram en ny nationell vätgasstrategi på uppdrag från regeringen.

Vätgasen är enligt myndigheten viktig för att bland annat balansera elsystemet när den ryckiga elproduktionen från förnybara källor förs in i nätet.

– Vätgas är litegrann som en schweizisk armékniv nästan. Du får spillvärme, du får syrgas, du kan ha vätgaslager, vätgas som hjälper till med flexibilitet och balansering av elnät, säger Mattias Eriksson, projektledare på Energimyndigheten, i en intervju med SR Ekot.

Källa:

29.11. 2021  12:53 CET

Måndag

Solcell som kan ändra färg med 7,38 % verkningsgrad

Designad för BIPV-applikationer av forskare i Korea, är solcellen baserad på en 100 μm tjock n-typ kiselskiva och har en böjningsradie på 3-6 mm.

Forskare vid Sydkoreas Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) har visat en mycket transparent, färgstark solcell baserad på kisel som de hävdar visar oöverträffad flexibilitet i kombination med anmärkningsvärd energiomvandlingseffektivitet.

Utformad för tillämpningar inom byggnadsintegrerad solcellsanläggning (BIPV), designades solcellen för att byggas med en 100 μm tjock n-Si-skiva och genom att stansa, via fotolitografi, mikrohål som kan tillåta ljus att överföras genom själva cellen .

Källa:

29.11. 2021  12:45  CET

Måndag

Europeisk solenergi och lagring kommer att växa över 400 % till 2025 säger ny studie

Hushållens solenergi och lagring kommer att växa från 3 GWh kapacitet 2020 till 12,8 GWh 2025, sa SolarPower Europe nyligen.

Europeisk solenergi och lagring för bostäder ökade med 44 % till 140 000 installerade enheter under 2020.

Prognosen för hushållssolenergi fortsätter att se ljus ut för de kommande åren, med europeisk solenergi och lagring som kommer att växa med över 400 %, från 3 GWh installerad lagringskapacitet 2020 till 12,8 GWh 2025, meddelade SolarPower Europe nyligen.

Detta är första gången mer än 100 000 lagringssystem installerades i Europa under en 12-månadersperiod, med årlig installationskapacitet som också når GWh-skala första gången, och sätter en ny milstolpe i den europeiska energiomställningen.

Källa:

29.11. 2021  12:32 CET

Måndag

DN Debatt. ”Försvaret måste säga ja till havsbaserad vindkraft”

Tidigare försvarsministern Mikael Odenberg och Anders Grenstad, före detta marinchef skriver: Regeringen måste ta befälet.

Försvarsmakten kan inte regelmässigt säga nej till havsbaserad vindkraft. Tekniska installationer på anläggningarna kan till och med förbättra möjligheterna till övervakning, visar erfarenheter från Natoländer.

De senaste åren har prognoserna för svensk elanvändning skrivits upp i rask takt. Omställning till fossilfri stålproduktion slukar el, liksom batterifabriker och serverhallar. Många av industriprojekten ligger i norr, vilket på sikt påverkar hur mycket el som kan föras från Norrlandsälvarnas kraftverk till Sydsveriges befolkningscentra, där också flera kärnkraftsreaktorer stängts de senaste åren.

Källa:

29.11. 2021  12:05  CET

Måndag

Australiska forskare säger att upptäckt kan göra ammoniak från fossila bränslen föråldrad

Australiska forskare säger att de har låst upp nya tekniker för att producera ammoniak med förnybar el som kan göra ammoniakproduktion med fossila bränslen ”föråldrad”.

Upptäckten, som uppnåtts av forskare vid Melbournes Monash University, har beskrivits i en artikel publicerad i den prestigefyllda tidskriften Science.

Den nya tekniken för ammoniakproduktion speglar den elektrolysprocess som används för att utvinna väte ur vatten, en process som drivs av elektricitet och skapar potential att producera ammoniak som också kan drivas med hjälp av vind- och solenergi.

Källa:

29.11. 2021  11:53 CET

Måndag

Markägare som äger en tredjedel av England gör ett "klimatvänligt" CO2-löfte

En grupp organisationer ledda av National Trust, som äger och förvaltar en tredjedel av Englands mark, har undertecknat en pakt för att göra sina marker mer klimatvänliga genom att stärka torvmossar, skogar och floder.

Skogar och torvmarker absorberar stora mängder koldioxid medan åtgärder för att återansluta floder och bromsa deras flöde, till exempel genom att göra dem mer böjliga, kan bidra till att förhindra översvämningar och kusterosion.

Andra undertecknare av löftet inkluderar RSPB, National Association for Areas of Outstanding Natural Beauty (NAAONBs), Church Commissioners for England, hertigdömet Cornwall, National Parks England, Soil Association, The Wildlife Trusts och Woodland Trust.

Källa:

29.11. 2021  11:40  CET

Måndag

Tysklands nya klimatminister Habeck måste sätta högsta fart med energiomställningen

Som Tysklands första klimat-”superminister” kommer den gröna politikern Robert Habeck att spela en nyckelroll för att uppfylla den framtida regeringens löfte att få landet på en väg som är kompatibel med gränsen för global uppvärmning på 1,5°C.

Den allmänt populära partiledaren måste övervaka översättningen av regeringens höga utsläppsminskningsambitioner till konkret energi- och klimatpolitik. Som en begåvad kommunikatör och moderator kan 52-åringen dra nytta av sin erfarenhet som energiomställningsminister i en av Tysklands viktigaste vindkraftsstater. Men mäktiga utmaningar väntar.

Källa:

29.11. 2021  11:33 CET

Måndag

Vodafone kommer att testa telefonmaster med inbyggda vindkraftverk

Telekomjätten Vodafone kommer att börja testa självdrivna mobilmaster senare i år, eftersom de arbetar för att uppnå nettonoll för sin brittiska verksamhet till 2027.

De innovativa nya masterna har tagit två år att utveckla, och Vodafone arbetar i samarbete med den walesiska cleantech-startupen Crossflow Energy – en spin-out från Swansea University – på designen.

De innehåller ett vindkraftverk med tväraxel som kan fånga vindenergi vid olika vindhastigheter. Designen har redan patenterats och testats på experimentbasis, och Vodafones engagemang kommer att se den första proof of concept-piloten som börjar i slutet av 2021.

Källa:

29.11. 2021  11:20  CET

Måndag

Fredag

Fredag

Kinas miljöministerium sätter metanutsläpp under lupp

Kina planerar ett nytt tillslag mot metanutsläpp, och ministeriet för ekologi och miljö (MEE) tillkännager på torsdagen att man kommer att undersöka metanutsläpp i nyckelindustrier, inklusive kolbrytning och petroleum, samt att undersöka metoder för att minska utsläppen.

Under en pressträff sa MEE:s biträdande chef för klimatförändringsavdelningen, Lu Xinming: ”Vi kommer att rulla ut grundlig forskning om Kinas situation för kontroll av metanutsläpp och fastställa effektiva utsläppsminskningsåtgärder inriktade på kolbrytning, jordbruk, fast avfall och avloppsvatten. vattenrening, såväl som petroleum- och naturgassektorerna.”

Ministeriet förväntas också släppa en handlingsplan för metankontroll 2022. Även om ytterligare publiceringsdetaljer ännu inte har avslöjats, förväntas de nya rikstäckande kontrollerna inkludera en ny uppsättning policyer och standarder för minskning av metanutsläpp i kol, petroleum och avfallshanteringsfält.

Källa:

26.11. 2021  13:30 CET

Fredag

Exegers andra solcellsfabrik hamnar i Kista

Solcellsbolaget Exeger ska tiofaldiga produktionskapaciteten för sin egen solcellsteknik i en ny anläggning i Kista. Ytterligare 700 miljoner kronor ska samlas in. Börsnotering är på gång.

– Det sista tillståndet är klart. Nu kan vi färdigställa fabriken, säger vd Giovanni Fili till tidningen Dagens Industri.

I somras rapporterade företaget en lyckad finansiering på 300 miljoner kronor för samma projekt.

Dagens tillverkning sker på KTH och har en kapacitet på 250 000 kvadratmeter solcellsyta. Exeger har tidigare sagt att den nya anläggningen ska står klar år 2023 med tio gånger större kapacitet.

Källa:

26.11. 2021  13:08  CET

Fredag

Spansk företag erbjuder ett flexibelt kit för generering av balkongsolenergi med SunPower-moduler

Satsen består av en eller två moduler, en mikroväxelriktare och en fem meter lång kabel. Tack vare sin plug-in-teknik kan den anslutas till vilket eluttag som helst och omedelbart börja generera elektricitet.
Spanska startupen Tornasol Energy har lanserat ett solcellspaket för att möjliggöra flexibel PV-kraftgenerering på balkonger, terrasser, markiser, husvagnar och båtar.

Satsen består av en eller två moduler, en mikroväxelriktare och en fem meter lång kabel. Tack vare sin plug-in-teknik kan den anslutas till vilket eluttag som helst och omedelbart börja generera elektricitet.

Företaget säljer ett 300 W-kit med endast en panel, till ett pris av 450 €; och ett 600 W-kit, inklusive två moduler, till ett pris av 790 €.

Källa:

26.11. 2021  13:14 CET

Fredag

Norska Nel levererar 20-MW elektrolysör till Ovako

Nel Hydrogen Electrolyser AS, en del av det norska vätgasföretaget Nel ASA (OSE:NEL), kommer att leverera en 20-MW alkalisk elektrolysör till den europeiska tekniska stålproducenten Ovako AB.

Nel tillkännagav köpordern på torsdagen och sa att den har ett kontraktsvärde på cirka 11 miljoner euro (12,3 miljoner USD). Utrustningen kommer att användas vid Ovakos befintliga anläggning i Hofors, Sverige, som är först i världen med att använda väte för att värma stål inför valsning och varmformning.

”I juni tillkännagav vi vårt samarbete med Volvokoncernen, Hitachi Energy, H2 Green Steel och Nel Hydrogen med syfte att investera i fossilfritt vätgas i Hofors. En satsning som också fick stöd från Energimyndigheten.

Källa:

26.11. 2021  13:08  CET

Fredag

Siemens och Fluence för att tillhandahålla energilagring för nätresiliens på ön Madeira

Verksamheten Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) har valt Siemens Smart Infrastructure and Fluence för utvecklingen av ett energilagringssystem på den portugisiska ögruppen Madeira.

Fluence och Siemens Smart Infrastructure kommer att installera ett 22,5MVA/15,6MWh batterilagringssystem för att hjälpa ön att förbättra energiresiliensen genom att utöka förnybar energi, samt få energioberoende.

Batteriet kommer att integreras med ett öbaserat mikronät för att öka andelen förnybar energi i Madeiras energimix till 50 %.

Projektet kommer att göra det möjligt för EEM att minska sin bränsleförbrukning under de kommande två till tre åren utan att påverka energikvaliteten eller nätstabiliteten, enligt uttalandet.

Källa:

26.11. 2021  12:51  CET

Fredag

Standarder för vätgaståg

Vätgaståg är ett sätt att göra järnvägen helt koldioxidfri. Standarder ska underlätta för konstruktörer och beställare.

Projektet gäller en serie standarder för system med bränsleceller i rälsfordon, både för järnväg och för spårvägar och stadsbanor av olika slag. Standarderna ska säkerställa att bränslecellsystemet motsvarar de krav som ställs på järnvägsutrustning, bland annat vad gäller säkerhet och miljötålighet. De ska också beskriva hur man kan se att systemet dimensionerats för den tänkta driftprofilen (hastighet, belastning, start/stopp osv).

Projektet, kallat IEC 63341, omfattar bränsleceller med vätgas, hydrogen, som bränsle. Den första delen ska behandla system med bränsleceller för drivning och i hjälpsystem. Del två ska behandla utrustningen för lagring av vätgas ombord, för försörjning av bränsleceller enligt del ett eller i hybridsystem enligt IEC 62864-1 (svensk standard SS-EN 62864-1). Den tredje delen ska ge prestandafordringar och provningsmetoder.

Källa:

26.11. 2021  12:45  CET

Fredag

Ferrari kommer att använda bioetanol i sina F-1-bilar nästa säsong

Det brasilianska energibolaget Raizen och Shell har slutit ett avtal med Ferrari om att leverera biobränsle till sitt Formel 1-team nästa år.
Teamet kommer att börja använda 10 % andra generationens etanolblandning i sitt bränsle från och med nästa säsong.
International Automobile Federation (FIA) vill att alla racerbilar endast ska använda hållbara bränslen till 2025.
Den andra generationens etanol som används av Ferrari är gjord av sockerrörsbagass.
Andra generationens etanol produceras redan i en Raizen-enhet i delstaten Sao Paulo och höjer etanolproduktiviteten med 50 % utan att lägga till planterad yta, enligt Raizen.

Källa:

26.11. 2021  12:23  CET

Fredag

Schweiziska WinGD utvecklar för sjöfarten motorer för ammoniak och vätgas

Den schweiziska motordesignern WinGD planerar att lansera motorer som kan köras på metanol och ammoniak från 2024 respektive 2025, baserat på sina dieseldrivna X-motorer och X-DF-motorer med dubbla bränslen, som redan är kompatibla med flytande biobränsle eller biogas.

Möjligheten att använda koldioxidneutrala eller koldioxidneutrala bränslen som ammoniak och metanol i båda dess kärnmotortyper, enligt företaget, kommer att ge fartygsoperatörer oöverträffad flexibilitet i hur de minskar utsläppen.

”Vårt åtagande att leverera motorteknologier för att möjliggöra användningen av rena bränslen till 2025 innebär att fartygsägare och operatörer redan kan investera i fartyg som är redo att använda ammoniak och metanol idag, trygga i vetskapen om att WinGD kommer att ha den tillgängliga tekniken för att driva deras fartyg tillförlitligt, effektivt och rent”, hävdade Dominik Schneiter, vice vd för forskning och utveckling på WinGD.

Källa:

26.11. 2021  12:03  CET

Fredag

CO2-odling: Europas nya trend?

Kolodlingens övergripande mål är att minska koldioxiden (CO2) i atmosfären.

I praktiken, genom att använda olika jordbruksmetoder som sträcker sig från växelbruk, täckgrödor och reducerad jordbearbetning till precisionsanvändning av kväve, strävar bönderna efter att bidra till att hantera klimatförändringarna.

En EU-tjänsteman berättade för EURACTIV att kommissionen avser att kickstarta och uppskala åtgärder för kolodling av markförvaltare för att uppmuntra metoder för naturliga ekosystem som ökar kolbindningen.

”Dessa åtgärder kommer att göra det möjligt för marksektorn att bidra till unionens begränsningsansträngningar, vilket banar väg för en politik med negativa utsläpp i framtiden kombinerat med starka bivinster för biologisk mångfald och tillhandahållandet av ekosystemtjänster,” sade tjänstemannen och tillade att en Lagstiftningsförslag för certifiering av kolavlägsnande kommer att läggas fram för sista kvartalet 2022.

Källa:

26.11. 2021  11:50  CET

Fredag

Ashurst: Investerare föredrar batterier och solenergi framför vätgas

Investerare är ivriga att omvandla sina medel till batterilagring och solenergiprojekt, eftersom energiomställningen påskyndar flödet av pengar från fossila bränslen och till ren energi. Men trots hypen verkar entusiasmen för vätgas ha dämpats, menar en ny rapport.

De förändrade trenderna för investerares aptit har beskrivits i en rapport som utarbetats av advokatfirman Ashurst, som undersökte nästan tusen högre chefer som är involverade i investeringsbeslut i företag över hela G20, inklusive Australien, med en genomsnittlig årlig omsättning på 8,8 miljarder USD (12,2 USD). miljard).

Svaren visar en ökning av investerarnas intresse för batterilagringsteknik och solenergiprojekt under de senaste 12 månaderna, och de flesta möjligheter finns i Nord- och Sydamerika, medan både Storbritannien och de australiska regionerna halkar efter.

Källa:

26.11. 2021  11:31  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Nya tyska regeringen vill distribuera ytterligare 143,5 GW solenergi detta årtionde

Den nya planen skulle kräva utbyggnad av cirka 15 GW ny solcellskapacitet varje år fram till 2030. Avtalet inkluderar också en gradvis utfasning av alla kolkraftverk i slutet av decenniet.
Ledarna för Tysklands nya regeringskoalition, bildad av Miljöpartiet, det liberala partiet (FDP) och det socialdemokratiska partiet (SPD) har i går presenterat sitt 177-sidiga program för de kommande fyra åren.

I dokumentets kapitel för förnybar energi siktar regeringskoalitionen på att andelen förnybar energi i bruttoefterfrågan på el ska stiga till 80 % till 2030, förutsatt en ökad efterfrågan på mellan 680 och 750 TWh per år.

Källa:

25.11. 2021  12:59  CET

Torsdag

Positivt besked om havsbaserad vindkraft i Gävle kommun

Gävle kommunfullmäktige har beslutat att tillstyrka användningen av området Utposten 2 till vindkraft. Ansökan kan nu prövas hos Mark- och miljödomstolen.

Svea Vind Offshore planerar att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön. Ett projekt som nu Gävle kommunfullmäktige har beslutat att tillstyrka. Vindpark Utposten 2 ligger ca 15 km från fastlandet och är ca 36 kvadratkilometer stort. 

Den förväntade årliga elproduktionen är 1,8 TWh, 30-50 stycken vindturbiner med en totalhöjd på 250-350 meter. Tillgången på förnybar el är viktigt för regionens stålindustri, som står inför en grön omställning och ett ökat behov av förnybar energi. 

Källa:

25.11. 2021  12:51  CET

Torsdag

NORDENS STÖRSTA SOLTAK I DRIFT - FEM MEGAWATT

En yta bestående av cirka 35 000 kvadratmeter av solceller är nu driftsatt på hyresgästen Speed Groups logistikanläggning i Borås. Ytan motsvarar cirka 6,1 fotbollsplaner med närmare 15 000 solpaneler.
Det är den största solelanläggning någonsin på tak i Norden, med en installerad effekt om fem megawatt. Bakom investeringen står fastighetsbolaget NREP:s logistikgren, Logicenters. Solelanläggningen leasas och används av Speed Group, som ett led i sitt mål om att vara CO2-neutrala 2025. Solkompaniet fick i uppdrag att uppföra anläggningen.

Karin Sjövall, hållbarhetschef på Logicenters, – Logicenters är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden och har totalt 2 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. Vi har höga hållbarhetsmål och vi fortsätter att investera i hållbara lösningar så som i solceller.

Källa:

25.11. 2021  12:41  CET

Torsdag

IONITY: Biljättar och BlackRock planerar en investering på 700 miljoner euro för att utöka nätverket för snabbladdning av elbilar

Biltillverkarna bakom IONITY-satsningen – som planerar att skapa ett ”super” nätverk av snabbladdare för elfordon (EV) över hela Europa – har tillkännagivit ett investeringspaket som syftar till att fyrdubbla projektets laddningslager till 2025.

Paketet på 700 miljoner euro, som tillkännagavs idag (24 november), inkluderar finansiering från alla deltagande biltillverkare – nämligen BMW Group, Ford, Mercedes-Benz, Hyundai (genom Kia) och Volkswagen Group (genom Audi och Porsche).

Det finns också finansiering från BlackRocks Global Renewable Power-plattform, som denna månad blev det första icke-OEM-företaget att gå med i satsningen. Plattformen är specialiserad på direktinvesteringar i projekt som minskar koldioxidutsläppen inom kraft- och transportsektorerna, inklusive vind-, sol- och elinfrastrukturprojekt. Dess tredje fond nådde en sista stängning i april med 4,8 miljarder dollar.

Källa:

25.11. 2021  12:35  CET

Torsdag

Danmark: Ännu en solpark på väg i Odense

Stads- och kulturnämnden i Odense kommun godkände på tisdagen att arbetet kan påbörjas med att ta fram ett planunderlag och en miljöprövningsprocess för ett nytt projekt med solceller söder om Fraugde.

Det är Better Energy som vill bygga den 74 hektar stora solcellsanläggningen. Anläggningen förväntas kunna leverera 70 000 megawattimmar per år, vilket motsvarar strömförbrukningen för 17 500 hushåll.

Platsen söder om Fraugde har valts då det inte finns någon bebyggelse i området utan bara spridd bebyggelse runt omkring. Området används idag som jordbruksmark. I Odense kommuns klimatplan – Klimatneutral Odense 2030 – har mål satts upp för fler solceller i Odense, vilket projektet kommer att ge ett betydande bidrag till.

Källa:

25.11. 2021  12:05  CET

Torsdag

Tyskland släcker kärnkraften

I december stänger Tyskland tre kärnkraftsreaktorer. Nästa år stänger landet sista kärnkraftsreaktorer helt.  De ersätts av förnybar energi och effektiviseringar.

Innan sista december i år stängs de tre kärnkraftreaktorerna Brokdorf, Grohnde och Grundremmingen C, i Tyskland. Brokdorf har ofta varit i fokus för antikärnkraftsrörelsen och samlade vid två tillfällen cirka 100 000 demonstranter och hårt kritiserade polisinsatser.

Före 2011 producerade tysk kärnkraft bortåt 130-150 TWh per år. År 2023 kommer det inte finnas 1 watt kärnkraft kvar i landet.

Sedan 2010 har förnybar el i Tyskland ökat med 134 TWh. Effektivare elanvändning har lett till att elförbrukningen minskat med 54 TWh, ungefär 10 procent. Det beror på användning av bland annat LED-lampor, värmepumpar och bättre fläktar, pumpar och kylskåp.

Källa:

25.11. 2021  12:00  CET

Torsdag

Efter COP26 lovar Tyskland 1,2 miljarder euro för klimatkampen till Indien

Efter besvikelsen som var COP26-konferensen där utvecklade länder gjorde sitt bästa för att undvika att vidta seriösa åtgärder och pressa utvecklingsländer att göra mer, har Tyskland börjat med en egen mildring.

På onsdagen tillkännagav Europas största ekonomi och kraftverk nya utvecklingsåtaganden på över 1,3 miljarder euro (cirka 10 025 crore Rs) till Indien. Medlen kommer att användas för att hjälpa Indien i dess åtgärder för att stöta tillbaka mot klimatförändringar och relaterade områden som att lägga till mer förnybar energi.

När den tyska ambassadören i Indien, Walter Lindner, tillkännagav åtgärderna, sa att stöd för utvecklingen och kampen mot klimatförändringar är några av de viktigaste fokusområdena för relationerna mellan Indien och hans land.

Källa:

25.11. 2021  11:56  CET

Torsdag

Analys: Kinas CO2-utsläpp faller för första kvartalet sedan ökningen efter lockdown

Kinas koldioxidutsläpp (CO2) minskade med cirka 0,5 % under tredje kvartalet 2021 jämfört med ett år tidigare, visar ny analys för Carbon Brief.

År-till-år-minskningen av utsläpp från fossila bränslen och cement är en markant vändning från ökningen på cirka 9 % under första halvåret, när den kinesiska ekonomin växte tillbaka från coronavirus-pandemin på en våg av stimulansutgifter.

Den nedåtgående trenden under tredje kvartalet brantade in i september – den första månaden då de månatliga utsläppen återgick till 2019 års nivåer – och ser ut att fördjupas ytterligare i oktober, baserat på preliminära data.

Källa:

25.11. 2021  11:45  CET

Torsdag

USA godkänner sitt andra kommersiella vindkraftsprojekt till havs

Biden-administrationen har godkänt konstruktionen och driften av South Fork vindkraftspark till havs som föreslagits av samriskföretagen Ørsted och Eversource utanför Rhode Islands kust, och blir det andra vindprojektet i kommersiell skala som erhåller federalt godkännande, efter medgivandet av vingården Vindutveckling utanför Martha’s Vineyard tidigare i år.

Projektet på 132 MW kommer att ligga cirka 30 km sydost om Block Island, Rhode Island, och 56 km öster om Montauk Point, New York. Det kommer att skapa cirka 340 arbetstillfällen och ge tillräckligt med ström för cirka 70 000 hem när det börjar sin verksamhet i slutet av 2023.

”Vi har ingen tid att slösa på att odla och investera i en ren energiekonomi som kan upprätthålla oss i generationer. För bara ett år sedan fanns det inga storskaliga havsbaserade vindkraftsprojekt godkända i USA:s federala vatten. I dag finns det två, med flera till vid horisonten, säger inrikesministern Deb Haaland.

Källa:

25.11. 2021  11:41  CET

Torsdag

Att producera grön vätgas direkt från vind är nu verklighet

Siemens Gamesa har utvecklat världens första projekt som kan producera grön vätgas direkt från vind, i ”öläge”. Den kan också fungera ansluten till nätet.

Pilotprojektet Brande Hydrogen i Danmark producerade sitt första gröna vätgas som en del av test- och driftsättningsfasen. Projektpartnern Everfuel distribuerar nu vätgas som produceras till vätgasstationer i Danmark, vilket gör det möjligt för ett växande antal nollutsläppsfordon, som bränslecellstaxibilar, att köra med 100 % grönt bränsle.

Grön vätgas representerar en enorm möjlighet för energiomställningen genom att driva omvandlingen av energisystemet.

Källa:

25.11. 2021  11:25  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Det hållbara campuset med betande får, 11 000 solpaneler och kaffesump går till kompost

Dutch High Tech Campus i Eindhoven vill vara det mest hållbara och innovativa campus i Europa år 2025. Ingelou Stol och Vinal Hindocha gjorde en dokumentär i tre delar om det.

Får som selektiva gräsklippare, betar bara vad de behöver. Det bidrar till den biologiska mångfalden på High Tech Campus Eindhoven, Nederländerna, som har ambitionen att vara det mest hållbara och innovativa campus i Europa 2025.

Fåren är ett exempel på hur campus uppfyller sin ambition. Totalt 11 000 solpaneler, ett kyl-värmelagringssystem som värmer byggnaderna och i framtiden kanske vindkraftverk och en snabbladdnings- och vätgasstation för bilar.

Källa:

24.11. 2021  13:06  CET

Onsdag

Låt solceller och jordbruk samsas på samma yta

Svenska forskare efterlyser en nationell strategi för solcellsparker och solenergi i Sverige. I ett forskningsprojekt har de visat att det går bra att kombinera elproduktion och jordbruksverksamhet på samma markyta.

På Kärrbo Prästgård utanför Västerås pågår ett agrivoltaiskt forskningsprojekt för att undersöka effekterna av att använda solcellssystem för att kombinera elproduktion och jordbruksverksamhet på samma markyta.

Efter att tre skördar analyserats visar det sig bland annat att skörden i provrutorna med solceller blev större än i referensytan vid torrt väder.

Idag är dock en utbyggnad av solcellsparker på jordbruksmark oftast inte möjligt. Miljöbalken och dess värdering av olika samhällsintressen är ett hinder.

– Livsmedelsproduktion ställs mot solelproduktion och då vinner nästan alltid livsmedelsproduktionen, förklarar Bengt Stridh, universitetslektor och forskare på Mälardalens högskola (MDH) i ett pressmeddelande.

Källa:

24.11. 2021  12:36  CET

Onsdag

Jordanien tecknar unikt avtal med Israel för att byta solenergi mot vatten

Jordanien kommer att bygga 600 megawatt solenergikapacitet för att exportera till Israel. Israel kommer att förse Jordan med vattenbrist med 200 miljoner kubikmeter avsaltat vatten.
Israel och Jordanien har undertecknat en avsiktsförklaring för ett vatten-för-energiavtal, sade Israels energiministerium på måndagen, i det första avtalet mellan de två länderna.

Projektet skulle se Jordanien bygga 600 megawatt solenergikapacitet som skulle exporteras till Israel, beroende på att Israel förser det vattenbrista Jordanien med 200 miljoner kubikmeter avsaltat vatten.

Källa:

24.11. 2021  12:14  CET

Onsdag

Storbritanniens största vindkraftspark installerar landets största vätgaselektrolysör

Den brittiska regeringen har stött utplaceringen av en 20MW grön väteelektrolysör vid landets största vindkraftspark på land i en ”first-of-a-kind” integration.

Partnerskapet Green Hydrogen for Scotland – som består av Iberdrolas dotterbolag ScottishPower, det brittiska gasbolaget BOC och det brittiska energilagringsföretaget ITM Power – kommer att bygga en 20MW väteproduktions- och lagringsanläggning vid ScottishPowers 539MW Whitelee vindkraftpark.

Whitelee vindkraftspark kommer också att lägga till en 40MW solenergipark och ett 50MW/50MWh batterilagringsprojekt.

Källa:

24.11. 2021  12:05  CET

Onsdag

Debatt: Sverige måste bli bättre på solenergi

Den globala klimatkrisen väntar inte på någon, och Sverige behöver ta på sig ledartröjan när det kommer till förnyelsebar energiproduktion. Som land har vi ovanligt bra förutsättningar att producera förnyelsebar energi, men nu krävs det politiskt initiativ för att Sverige ska kunna elektrifieras på riktigt, skriver Erik Martinson, vd och medgrundare av supergasellen Svea Solar.

Solenergi är på uppgång, Energimyndigheten och SCB har till exempel rapporterat att det under 2019 installerades 19 000 nya solcellsanläggningar i Sverige, vilket bidrog till en ökning med 70 procent av den totala installerade effekten.

Framöver uppges det även att solenergi beräknas stå för 25 procent av den totala energimixen i Sverige. Det är positivt, men om vi ska klara den energikris vi just nu befinner oss i behöver vägen mot den ökningen snabbas på, och då krävs det satsningar både från politiskt håll och från näringslivet.

Källa:

24.11. 2021  11:57  CET

Onsdag

Viktiga elförbindelser till energiöarna i Nordsjön och nära Bornholm har kommit ett steg närmare

För att de danska energiöarna i Nordsjön och Östersjön ska ge största möjliga värde och säkerställa att el från vindkraftverk kan trycka ut så mycket fossil energi som möjligt ur det europeiska elsystemet måste elanslutningar göras som sträcker sig utanför Danmarks gränser.

Energinet har idag tecknat nya samarbetsavtal med belgiska Elia och tyska 50 Hertz, vilket innebär att elförbindelser till och från de danska energiöarna i Nordsjön och Östersjön tar ett stort steg närmare.

Avtalen ingicks i tisdags av de tre företagens vd:ar på WindEuropes konferens Electric City i Bella Center i Köpenhamn, skriver Energinet på sin hemsida.

Elanslutningarna till flera länder är viktiga och avgörande för att el från de stora vindkraftsparker till havs som ska byggas runt de danska energiöarna ska ge största möjliga värde och bidra till CO2-minskningar i Europa.

Källa:

24.11. 2021  11:53  CET

Onsdag

Solar Inventions erhåller USA-patent för silverkostnadsbesparande cellprocess

Solar Inventions sa att dess C3-produkt kan skapa silverbesparingar på upp till 12%. Ny arkitektur för solceller som kan öka elproduktionen och minska silverkostnaderna är närmare kommersialisering efter att företaget bakom tekniken säkrat ett patent i USA.

USA-baserade nystartade Solar Inventions sa att dess Configurable Current Cells, eller C3, innovation har tilldelats ett patent från US Patent and Trademark Office, vilket potentiellt öppnar dörren för licensiering från PV-tillverkare.

Tekniken härrör från arbetet av företagets tekniska chef och tidigare Suniva-ingenjör Ben Damiani, som upptäckte att han kunde skapa flera ”banor” eller underceller på en enda skiva genom att elektriskt dela varje cell under metalliseringsprocessen.

Källa:

24.11. 2021  11:45 CET

Onsdag

Gruvavfallet får ny potential

LKAB och Boliden har tecknat avtal och inleder nu ett samarbete för att utreda möjligheten att utvinna pyritkoncentrat från gruvavfall vid Aitikgruvan, som LKAB därefter ska förädla till fossilfri svavelsyra. Svavelsyran används sedan i processerna som ska utvinna bland annat sällsynta jordartsmetaller och fosfor från LKABs gruvavfall.

– Tillsammans med Boliden ser vi nu en spännande möjlighet att utveckla våra planer med ännu ett cirkulärt flöde som dessutom kan ta bort beroendet av fossila produkter på vår väg mot koldioxidfrihet. Svavelsyraproduktionen kommer också generera överskottsvärme som kan användas i vår industripark samt ganska stora volymer järnoxid som en biprodukt. Detta samarbete är smart, klimateffektivt och positivt för LKABs projekt att utvinna kritiska mineraler, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB i ett meddelande.

När bland annat fosfor och sällsynta jordartsmetaller ska utvinnas ur LKABs befintliga avfallsströmmar krävs betydande mängder svavelsyra. Istället för att denna ska framställas fossilt har avfallsströmmen från Aitikgruvan identifierats som möjlig råvara.

Källa:

24.11. 2021  11:42  CET

Onsdag

Norska Bonheur startar en ny offshoreverksamhet för förnybar energi

Familjen Olsen investeringsbolag, Bonheur, har etablerat ett nytt företag, Fred. Olsen 1848, tillägnad utveckling och kommersialisering av ny havsbaserad förnybar energiteknik, inklusive flytande vindkraft och flytande solenergi.

Fred. Olsen 1848 kommer att fokusera på befintliga men också nya interna idéer och innovationer. I synnerhet har företaget utvecklat Mobile Port Solution, som är ett installationsgränssnitt till havs som använder jackup-installationsfartyg i skyddade vatten för att integrera turbinen i den flytande fundamentstrukturen.

Företaget utvecklar också ett koncept för flytande vindturbinfundament designade för nästa generations vindkraftverk med ett modulärt tillvägagångssätt, som sägs vara lämpliga för seriell och automatiserad produktion i den befintliga globala leveranskedjan, vilket möjliggör omedelbar uppskalning. En lösning för effektivt underhåll av flytande vindkraftverk undersöks också.

Källa:

24.11. 2021  11:38 CET

Onsdag

Olje- och gasindustrin står inför en mardröm för strandade tillgångar på 3,3 biljoner dollar

Ökad granskning och press på företag från investerare och samhället kan leda till biljoner i strandade tillgångar. Företag väntar på detaljer om kolmarknader och regler för koldioxidutsläpp och eventuellt koldioxidskatter innan de omvärderar sina tillgångar
IRENA: värdet av tillgångar som strandar i uppströmssektorn för fossila bränslen skulle uppgå till 3,3 biljoner dollar år 2050.  De största internationella olje- och gasföretagen skrev ner tillgångar värda 150 miljarder dollar förra året när priserna kraschade med efterfrågans nedgång i pandemin.

Trots att årets oljepriser nu är nästan det dubbla jämfört med 2020 års genomsnitt, står energiindustrin inför ytterligare nedskrivningar under de kommande åren och decennierna, denna gång på grund av investerartrycket att minska utsläppen och börja ta hänsyn till förändringar i energiefterfrågan i övergången till koldioxidsnåla källor.

Källa:

24.11. 2021  11:32  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Rolls-Royce gör anspråk på hastighetsrekord med elektriskt plan

Rolls-Royce har sagt att de tror att deras ”Spirit of Innovation”-flygplan är världens snabbaste elektriska flygplan, efter att ha slagit tre flyghastighetsrekord.

Enligt företaget nådde det obekvämt namngivna flygplanet en topphastighet på 623 km/h (387,4 mph) under provkörningar på en experimentell flygplanstestplats vid försvarsministeriets Boscombe Downs experimentella flygplanstestplats i Wiltshire.

”Att flyga andan av innovation i dessa otroliga hastigheter och tro att vi har slagit världsrekordet för helt elektriska flygningar är ett betydelsefullt tillfälle”, sa O’Dell. ”Detta är höjdpunkten i min karriär och är en otrolig prestation för hela laget. Möjligheten att ligga i framkant av ännu ett banbrytande kapitel i Rolls-Royces berättelse när vi vill leverera framtidens flyg är vad drömmar är gjorda av.”

Källa:

23.11. 2021  13:11 CET

Tisdag

IKEA fasar ut plast – senast 2028 ska förpackningarna vara fria från plast

I linje med sitt åtagande att ha en positiv inverkan på människor och planet fasar IKEA nu ut plasten från sina förpackningar. Utfasningen sker i flera steg och omfattar till en början alla nya produkter för att senast 2028 omfatta hela sortimentet. Målet är att minska plastavfall och föroreningar samtidigt som IKEA är med och driver på omställningen till förpackningar tillverkade av förnybara och återvunna material.

Förpackningslösningar är en viktig del av IKEAs affärsmodell och en möjliggörare för säker hantering och produktion av hållbara produkter, som alla har råd med. För att bidra till att minska mängden avfall och nedskräpning har IKEA redan gjort mycket för att minska användningen av plast i sina förpackningslösningar. Idag utgör just plast mindre än 10% av den totala volymen av det material som används till förpackningar. Nu tar IKEA ännu ett steg mot sitt amibitösa mål att endast använda förnybara eller återvunna material samtidigt som man banar väg att ställa om från en linjär till en cirkulär affärsmodell.

Källa:

23.11. 2021  12:46  CET

Tisdag

Mot cirkulära vindkraftverk: LM Wind Power ska producera nollavfallsblad till 2030

Företaget kommer att återanvända, återanvända, återvinna eller återvinna allt överskottsmaterial från tillverkning av blad, och avstå från deponering och förbränning som avfallshanteringslösningar.
Man kommer också att samarbeta med sina leverantörer för att förhindra slöseri i bladtillverkningen, som idag står för nästan en tredjedel av LM Wind Powers operativa koldioxidavtryck.
Blad utan avfall representerar ett betydande steg framåt mot branschens cirkularitetsambitioner.

LM Wind Power, ett GE Renewable Energy-företag, tillkännager idag att det kommer att producera noll-avfallsblad till 2030, en betydande milstolpe för industrin när man försöker minska koldioxidavtrycket för sina produkter. Engagemanget representerar ett steg framåt i företagets hållbarhetsresa efter att ha blivit den första koldioxidneutrala verksamheten i vindindustrin redan 2018.

Källa:

23.11. 2021  12:30 CET

Tisdag

Litauiska Solitek presenterar 12,6 % effektiv solpanel för växthus

Den ramlösa solpanelen har en ljusgenomsläpplighet på 40 % och en nominell effekt på 235 W. Tillverkaren erbjuder 30 års prestandagaranti.
Den litauiska solcellsmodultillverkaren Solitek, en enhet av oftalmologisk linstillverkare Global BOD, har avslöjat en monokristallin glaspanel med en effekt på 235 W för applikationer i växthus.

Modulen tillverkas i Litauen på en nyinstallerad tillverkningsanläggning med en årlig kapacitet på 180 MW, säger SoliTeks chef Julius Sakalauskas till tidningen pv. ”M40-panelen har en effekt på 235 W och ljusgenomsläpplighet på 40%, vilket betyder att så mycket som 40% av dess yta är transparent och sänder mer naturligt ljus än i våra tidigare moduler.”

Panelen med 40 celler har en effektomvandlingseffektivitet på 12,6 % och kan arbeta med en maximal systemspänning på 1 500 V. Dess öppen spänning är 26,60 V och dess kortslutningsström är 11,01 A.

Källa:

23.11. 2021  12:20  CET

Tisdag

Värma upp bostäder med vätgas?

När energipriserna i Europa fortsätter att glatt skjuta i höjden, börjar husägare över hela kontinenten stå inför ytterligare en utgift: den åldrande infrastrukturen för deras egna åldrande gaspannor, de flesta av dem som infördes under förra seklets gashajp.

I länder som Grekland (alltid på modet sent till festen) var det ungefär tjugo år sedan när husägare massivt bytte ut sina oljetankar mot gaspannor. Jag borde veta, mina föräldrar var bland dem som konverterade till den nya ”religionen”.

Men, är det kanske dags att byta dem till väte som den nya hypen skulle diktera? Inte så snabbt, hävdar författarna till ’12 insights on Hydrogen’ och medlemmar av den tyska tankesmedjan Agora Energiewende, Gniewomir Flis (Project Manager Hydrogen) och Dr Matthias Deutsch (Programme Lead Hydrogen).

Källa:

23.11. 2021  12:15 CET

Tisdag

Världen behöver upp till 140TWh långvarig energilagring för att nå målen med nettonoll

Mellan 85 och 140 terrawattimmar av långvarig energilagringsteknik som pumpad vattenkraft, flödesbatterier och koncentrerad solvärme kommer att behöva distribueras globalt för att uppnå elnät med nollutsläpp till 2040, har en ny rapport funnit.

Medan tekniker för lagring av litiumjonbatterier, allt från applikationer bakom mätaren till stora batterier som säljs på nätet, blir ett vanligt inslag på elnät runt om i världen, är behovet av att lagra förnybar energi i åtta timmar eller mer (LDES) i stort sett fortfarande ouppfyllt.

The Long Duration Energy Storage Council, en organisation som lanserades vid COP26 av medlemsföretag från Siemens, Rio Tinto och BP ner till Australiens eget Redflow, försöker överbrygga detta gap med sin inledande rapport, som publicerades på tisdagen i samarbete med McKinsey & Co.

Källa:

23.11. 2021  12:01  CET

Tisdag

Cranfield University kommer att installera energilagringsenheter med hjälp av uttjänta elbilsbatterier

Cranfield University kommer att introducera tre batterilagringsenheter på sitt Bedfordshire campus i början av nästa år, i ett drag som kommer att göra det möjligt för universitetet att lagra och använda förnybar energi från en samlokaliserad solfarm.
Cranfield University kommer att installera tre 300kW batterilagringsenheter, levererade av Connected Energy, vid dess Bedfordshire campus i mars 2022.

Batterienhetscontainrarna kommer att bestå av 24 andra liv Renault Kangoo bilbatterier för att fungera över hela Cranfield campus. Batterienergilagringssystemet (BESS) kommer att användas för att balansera elnätet samtidigt som det drar förnybara energikällor från Cranfields solfarm. Gården installerades 2018 med målet att generera 5% av campus årliga användning.

Källa:

23.11. 2021  11:55 CET

Tisdag

Hyundai lanserar one stop shop för elbilsladdare, solenergi och batteri

Husägare i USA kommer snart att kunna köpa ett helt energipaket för hemmet inklusive EV-laddare från Hyundai när den sydkoreanska biltillverkaren lanserar sin nya ”Hyundai Home”-webbplats 2022.

Genom att visa upp möjligheterna i en liten hemskärm kommer Hyundai Home att sälja solpaneler, batterier och elfordonsladdare via en ”one-stop shop” som kommer att inkludera en personlig concierge-utcheckningsupplevelse för köpare.

Och även om det inte kommer att introduceras lokalt än, sa en talesman för Hyundai till The Driven att de tror att det ”skulle fungera bra på den här marknaden.”

Källa:

23.11. 2021  11:39  CET

Tisdag

Nu vet man kostnaderna för att installera CO2-avskiljningssystem ombord

En förstudie genomförd av Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) och den svenska tankfartygsägaren Stena Bulk visar kostnaderna för att installera kolavskiljningsanordningar på fartyg. Studien klargör att sådan teknik är genomförbar – något som redan demonstrerats till sjöss i Japan av Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) tidigare i år – men det kommer till ett ganska bra pris, både när det gäller installations- och driftskostnader.

Kostnaderna för installation uppgår till cirka 30 miljoner USD för ett system som kan fånga upp 90 % av all CO2 som släpps ut till havs (se diagrammet nedan), medan de årliga driftskostnaderna för ett sådant system beräknas överstiga 2 miljoner USD per år, i huvudsak lägga till ytterligare 25 % till ett fartygs årliga driftskostnader.

Källa:

23.11. 2021  11:32 CET

Tisdag

Norge: Världens första autonoma elektriska containerfartyg genomförde sin första resa

Yara Birkeland, världens första helelektriska och utsläppsfria containerfartyg har genomfört sin jungfruresa i Norge. Birkeland har rest cirka 8,7 miles (14 km) från Porsgrunn till hamnen i Brevik, enligt ett pressmeddelande från dess tillverkare, Yara.

Även om avståndet kan tyckas kort, gör Yara som en stor gödselproducent upp till 40 000 lastbilsresor per år för att frakta sina produkter till exporthamnen i Brevik. Containerfartyget kommer att ersätta lastbilsresorna från och med nästa år i ett drag som förväntas minska 1 000 ton koldioxidutsläpp per år.

Arbetet på det 262 fot (80 m) långa, helt elektriska containerfartyget började redan 2017. Birkeland är designat för att bära 103 containrar på en enda resa och drivs av ett 7MWh batteri och kan resa med en toppfart på 15 knop.

Källa:

23.11. 2021  11:19 CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Orsakerna bakom litiumjonbatteriers snabba kostnadsminskning

En ny studie visar att investeringar i FoU på material och kemi var nyckeln, medan stordriftsfördelar bidrog mindre.
Litiumjonbatterier, de underverk av lättviktskraft som har möjliggjort dagens tidsålder för handhållen elektronik och elfordon, har sjunkit i kostnader sedan de introducerades för tre decennier sedan i en takt som liknar prisfallet på solpaneler, som dokumenterats av en studie publicerades i mars förra året. Men vad orsakade en sådan häpnadsväckande kostnadsminskning, på cirka 97 procent?

Några av forskarna bakom den tidigare studien har nu analyserat vad som stod för de extraordinära besparingarna. De fann att den överlägset största faktorn var arbete med forskning och utveckling, särskilt inom kemi och materialvetenskap. Detta uppvägde de vinster som uppnåddes genom stordriftsfördelar, även om det visade sig vara den näst största kategorin av minskningar.

Källa:

22.11. 2021  13:50 CET

Måndag

Kinas installerade effektkapacitet för förnybar energi når en miljard kilowatt =1TW

I slutet av oktober nådde Kinas ackumulerade installerade kapacitet för förnybar energi en miljard kilowatt, en fördubbling av den i slutet av 2015, enligt National Energy Administration.

Andelen förnybar energi står nu för 43,5 procent av den totala installerade kraftproduktionskapaciteten i Kina, en ökning med 10,2 procentenheter jämfört med slutet av 2015.

Bland förnybara kraftkällor har den installerade kapaciteten för vattenkraft, vindkraft, solkraft och biomassakraftproduktion nått 385 miljoner kilowatt, 299 miljoner kilowatt, 282 miljoner kilowatt respektive 35,34 miljoner kilowatt, på första plats i världen.

Kina skulle kunna erbjuda utvecklingsländer vägar för övergång från fossila bränslen till ren energi, har en senior miljöpolitiker sagt.

Källa:

22.11. 2021  13:44 CET

Måndag

Vattenfall lanserar ny värmepump som kan ersätta gaspannor på kontinenten

Vattenfall har utvecklat en högtemperaturvärmepump som ska göra det enkelt för husägare i Nederländerna och andra länder på kontinenten att byta ut sina gamla värmepannor. I Nederländerna är gas den dominerande energikällan för uppvärmning av småhus.

Högtemperaturvärmepumpsystemet är speciellt utvecklat för småhus som idag är måttligt isolerade och värms upp av en gaseldad värmepanna och har radiatorer med vattenburen värme. Detta är en av de nya lösningar som Vattenfall kommer att erbjuda sina kunder i Nederländerna för att hjälpa dem att ta steget bort från naturgas som är den dominerande uppvärmningsmetoden i landet.

– Ett enfamiljshus kan göras naturgasfritt på två dagar med denna nya, innovativa värmepump. För att värma dessa bostäder med traditionella värmepumpar som levererar låg- eller medeltemperaturvärme krävs dyra förberedande åtgärder.

Källa:

22.11. 2021  13:38 CET

Måndag

Kommersiell tillämpning av vägar utrustade med solceller inom räckhåll

Forskningsinstitutet TNO utökar, tillsammans med SolaRoad-konsortiet och flera internationella partners, antalet av sina solvägsprojekt. För närvarande ligger fokus främst på cykelleder.

Solpaneler inbäddade i vägytan har potential att ge ett stort bidrag till att miljöanpassa elförbrukningen, enligt det holländska forskningsinstitutet TNO. Om de 140 000 kilometerna av dess vägar används så optimalt som möjligt skulle detta stå för cirka 10 % av Nederländernas elförbrukning.

Efter ett antal pilotprojekt med cykelvägar i Nederländerna och Frankrike är SolaRoad-konsortiet på väg att ta steget mot Tyskland och Belgien. Testerna går så bra att solcellsvägbanan också börjar bli kommersiellt intressant, säger Ando Kuypers på TNO.

Källa:

22.11. 2021  13:31 CET

Måndag

Brittisk bolag menar att de har de mest hållbara batteriet

Den engelska tillverkaren Aceleron hävdar att varje komponent i dess enheter kan nås för utbyte, reparation eller återvinning, och företagets medgrundare säger att målet är att säkerställa att ”100 % av materialen i våra batterier kommer att fortsätta att användas så länge som möjligt – helst för alltid.”
Enheten kan användas i serie för att driva allt från el till husbilar till datacenter, enligt tillverkaren.

Aceleron säger att dess ”kompressionsteknikmetod” har gjort det möjligt för den att producera produkter där varje komponent kan nås för reparation, utbyte eller uppgradering. Företaget hävdar att dess ”Essential” produkt är helt återvinningsbar, vilket effektivt ger enheten en ”oändlig livslängd”, enligt medgrundare och teknisk chef Carlton Cummins.

Källa:

22.11. 2021  13:17 CET

Måndag

Israeliska Nofar med partner bygger 1,25 GW vind och sol i Polen

Den israeliska utvecklaren av förnybara energikällor Nofar Energy Ltd (TLV:NOFR) har kommit överens om att bilda ett joint venture (JV) med den polska ingenjörsspecialisten och kraftproducenten Electrum Sp zoo för att utveckla upp till 1,25 GW vind- och solprojekt i Polen.

Avtalet markerar Nofar Energys inträde på den polska marknaden för förnybar energi och är i linje med dess globala expansionsplaner, sade det israeliska företaget på måndagen. Under de senaste månaderna har företaget även startat verksamhet i Spanien, Italien, Rumänien och USA.

Nofar Europe kommer att inneha en andel på 80 % i den nya enheten, vilket lämnar 20 % till sin partner. Det polska JV-företaget kommer att försöka identifiera möjligheter för förnybar energi i Polen, utveckla egna projekt och skaffa greenfield eller färdiga att bygga system. Projektunderhåll är också inom enhetens fokusaktiviteter.

Källa:

22.11. 2021  13:11 CET

Måndag

Australiska forskare ska studera hur Teslas bilbatterier kan driva nätet

Till den första fasen av studien kan Tesla-ägare i Australien, USA, Kanada, Norge, Sverige, Tyskland och Storbritannien ansöka.
Programmet skulle kunna utökas senare till att omfatta andra elfordonsföretag.
Australiens University of Queensland (UQ) har sagt att de skulle rekrytera Tesla Inc (TSLA.O) bilägare runt om i världen för att analysera om fordonets reservbatterikapacitet skulle kunna stödja energinätet och till och med driva hem i framtiden.

Universitetet har samarbetat med analysplattformen Teslascope för forskningsprojektet, som det sa skulle vara ett världsförsta försök som skulle kontrollera hur ägare av elfordon (EV) för närvarande kör och laddar sina fordon.

Källa:

22.11. 2021  13:00 CET

Måndag

Flytrex samlar in 40 miljoner dollar för att bygga sin drönarbaserade leveranstjänst över förorter i USA

Flytrex, den israeliska startupen som arbetar med Walmart, Chili’s och andra i North Carolina i pilotprojekt för en drönarbaserad leveranstjänst som riktar sig till konsumenter i förorter, har fått 40 miljoner dollar i finansiering för att fortsätta utveckla sin hårdvara och mjukvara, samt fler affärspartnerskap , eftersom den inväntar regulatoriska nickar för att utöka sin tjänst till fler marknader i USA

Medan andra som Amazon tittar på att bygga sina egna drönartjänster (Amazons tjänst heter Prime Air), hävdar Flytrex att dess drönarpilot i North Carolina är den största i sitt slag för tillfället. Men det är bara början på en större leveranstjänst och flotta som Flytrex hoppas kunna bygga, och tar tillvägagångssättet att få sina drönare certifierade av Federal Aviation Administration (FAA) som kommersiella flygplan för att ge det mest flexibilitet i hur det kan designa och driva sin verksamhet på lång sikt.

Källa:

22.11. 2021  12:44 CET

Måndag

Kinas dagliga kolproduktion stabiliseras på 12 miljoner ton, säger statlig planerare

BEIJING, 21 nov (Reuters) – Kinas dagliga kolproduktion har stabiliserats på 12 miljoner ton, mitt i en rad åtgärder för att öka kraftproduktionen, sade landets statliga planerare på söndagen.

Peking har försökt kyla ner en glödhet marknad för kol, Kinas främsta bränsle för elproduktion, efter att brist ledde till elransonering för industrin i många regioner, vilket ökade fabriksinflationen i världens näst största ekonomi.

Kollagren i hamnar och kraftverk har ökat snabbt, med lagren i kraftverk som når 129 miljoner ton den 14 november och förväntas nå 140 miljoner ton i slutet av november, säger statliga media CCTV.

Källa:

22.11. 2021  12:19 CET

Måndag

Aalborg Forsyning investerar i termisk saltlagring

– Förnybara energikällor är oförutsägbara. De producerar bara energi när solen skiner och det blåser, vilket skapar stora prisfluktuationer. Men med den nya demonstrationsanläggningen på Nordjyllandsværket, när det blåser mycket och vindenergin är billig, kan vi lagra den och lagra den som värme. Därför blir anläggningen ytterligare ett viktigt steg i den gröna omställningen och utfasningen av fossila energikällor som kol, säger Lasse Olsen, ordförande i Nordjyllandsværket A/S.

Kort sagt, demonstrationsanläggningen använder vindenergi för att värma salt till 525 grader. Det smälta saltet används för att bilda ånga, som utbyter värme med fjärrvärmesystemet, varvid värmen leds in i fjärrvärmenätet. Tekniken är känd i Sydeuropa där den används för att lagra solenergi, men det är första gången som tekniken för smältsalt används i Danmark för att lagra överskottsel från vindkraftverk som värme för senare användning i ett fjärrvärmenät.

Källa:

22.11. 2021  12:14 CET

Måndag

Fredag

Fredag

Att försvarsmakten oftast säger nej till vindkraftverk är felaktigt

FÖRSVARSMAKTEN: Aktörer som vill debattera frågan har ett ansvar att hålla sig till fakta, så att var och en kan bilda sig en egen uppfattning som bygger på rättvisande underlag.

Försvarsmakten besvarar mellan 200-400 vindkraftsremisser per år och accepterar majoriteten av alla vindkraftverken, exempelvis hade Försvarsmakten inga synpunkter på cirka 75 procent av alla vindkraftverk som mottogs på remiss under 2020 och för omkring 80 procent under 2019. De fakta som finns i frågan visar att vi oftast säger ja till vindkraft.

Drygt hälften av vindkraftparkerna får avslag genom kommunalt veto och var fjärde på grund av artskyddet. Statistiken från Naturvårdsverket och Energimyndigheten talar sitt tydliga språk: Det är inte försvarsintressena som huvudsakligen stoppar utbyggnaden av vindkraft.

Källa:

19.11. 2021  13:47 CET

Fredag

Shell investerar i mer vind 18 MW utanför Irland

Shell har tecknat ett avtal med den irländska blåekonomiutvecklaren Simply Blue Group om att förvärva 51 procent av deras Western Star-satsning som syftar till att utveckla en flytande vindkraftpark utanför Clare-kusten på Irland.

Detta följer på ett liknande avtal mellan Shell och Simply Blue Group tidigare i år för att gemensamt utveckla det flytande vindprojektet Emerald utanför Irlands sydkust.

Western Star joint venture kommer att utvecklas av Simply Blue Groups personal och Shells flytande vindexperter, med projektkontoret baserat på Simply Blue Groups huvudkontor i Cork.

Källa:

19.11. 2021  13:21 CET