ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

tisdagen den 14 november

Tisdag

Grönt ljus för "Europas största" batteriprojekt i Tyskland

Kyon Energy fick godkännande för ett 137,5MW/275MWh batteriprojekt som kommer att placeras nära en transformatorstation, laddas och laddas ur enligt förnybar tillgänglighet för att hjälpa till att raka toppefterfrågan från Tysklands elnät.

Batterilagringsprojektet kommer att placeras i Alfeld (Leine), Niedersachsen, Tyskland.

Enligt projektutvecklingsföretaget för storskaliga batterienergilagringssystem kommer anläggningen att bli det största godkända lagringsprojektet på kontinenten hittills och överträffa den nuvarande rekordhållaren i Europa med 50 %.

Lagringsanläggningen kommer att byggas nära en transformatorstation, vars höga lagringskapacitet gör det möjligt att lagra överskottsenergi från förnybara källor och mata tillbaka den till nätet vid behov.

Källa:

14 nov 2023  13:55 CET

Tisdag

Vestas vinner 67MW svensk order

Vestas har fått en fast order från Vattenfall att leverera turbiner till vindprojektet Velinga på 67 MW i Sverige.

Ordern består av 12 V150-6,0MW maskiner i 5,6MW driftläge och inkluderar leverans, leverans och driftsättning av enheterna.

Projektplatsen ligger i Tidaholms kommun i Västra Götalands län.
Turbinleveransen förväntas påbörjas under andra kvartalet 2025 med idrifttagning planerad att slutföras under andra halvan av 2025.

Efter färdigställandet kommer Vestas att serva maskinerna åt Vattenfall.

Källa:

14 nov 2023  13:45  CET

Tisdag

Frankrike inför leasing på elbil för 100 euro per månad

Frankrikes president Emmanuel Macron vill värna om den europeiska bilindustrin. Nu svarar han upp till sitt kampanjlöfte från presidentvalet förra året. Det ska bli möjligt att leasa en bil för 100 euro (1 160 kr) i månaden, resten av notan betalar den franska staten.

– Vi har en historisk utmaning att anta. Den tekniska revolutionen kommer att ta oss från förbränningsårhundradet till det elektriska århundradet. Jag styrker vårt mål att producera två miljoner elbilar till 2030 och att stoppa försäljningen av bilar med förbränningsmotorer till 2035, sa Bruno Le Marie, Frankrikes ekonomi- och finansminster under ett tal på ett konvent för fordonsbranschen.

Källa:

14 nov 2023  14:06 CET

Tisdag

Vattenrening med ny metod kan skapa grön energi

Spanska forskare har konstruerat mikromotorer som på egen hand åker runt och renar avloppsvatten. I processen skapas ammoniak som kan vara en källa till grön energi. Med hjälp av en AI-metod från Göteborgs universitet ska motorerna trimmas för att få bästa möjliga utväxling.

Mikromotorer har dykt upp som ett lovande verktyg för miljösanering, tack vare deras förmåga att autonomt navigera och utföra specifika uppgifter i mikroskala. Mikromotorn består av ett rör som byggs upp av kisel och mangandioxid där man genom kemiska reaktioner får röret att utsöndra bubblor i ena änden. Bubblorna blir en motor som sätter röret i rörelse.

Forskare från Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) har konstruerat en mikromotor som täckts med den kemiska föreningen lackas, vilket gör att urea i förorenat vatten omvandlas till ammoniak när det kommer i kontakt med motorn.

Källa:

14 nov 2023  13:59  CET

Tisdag

Kollektivt ägda solcellssystem förbättrar energigemenskapens prestanda

Ett nytt europeiskt forskningsinitiativ har undersökt vilken inverkan regleringar har på solenergisamhällen. Forskarna har bedömt två typer av samhällen – ett där prosumer delar på överskottsenergin som skapas på deras egna hustak, och en annan där konsumenter delar på energin som genereras av kollektivägda PV.

”Med tanke på det ökande intresset för energisamhällen i hela Europa bedömde vi hur de reglerade elavgifterna, energipriserna, solpotentialen och energidelningsarrangemanget påverkar fördelarna och kostnadsbesparingarna till följd av energidelning,”

Professor Vladimir Gjorgievski berättade för tidningen pv. ”Medan mycket av litteraturen om energidelning har fokuserat på interna regler, har det ägnats mindre uppmärksamhet åt externa faktorers roll. Denna studie syftar till att ta itu med denna klyfta.”

Källa:

14 nov 2023  13:36 CET

Tisdag

TREE – Projektet som ska elektrifiera skogstransporterna

Skogsbrukets vägtransporter, timmerbilarna, ska elektrifieras i ett samarbete mellan Skogforsk, Scania, fem skogsbolag, flera transport- och teknikföretag samt forskningsaktörer. Ihop med Vinnova satsar de 155 miljoner kronor i projektet TREE, ”Transition to efficient, electrified forestry transport”.

Forsknings- och innovationsprojektet, som koordineras av Skogforsk (Skogsbrukets forskningsinstitut), inleds i november 2023 och avslutas hösten 2026. Statliga innovationsmyndigheten Vinnova skjuter genom FoU-programmet FFI, Fordonsstrategisk forskning och Innovation, till 67 miljoner kronor. För resterande belopp står projektdeltagarna i form av investeringar i bland annat fordon och utrustning samt arbetstid.

Källa:

14 nov 2023  13:25  CET

Tisdag

Scania och SSAB i samarbete om grönt skifte för stålleveranser till lastbilar

Scania och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om att fullt ut ersätta dagens leveranser av traditionellt stål till Scanias lastbilar med produkten Fossil-free™ steel år 2030. Skiftet påbörjas med mindre mängder år 2026 och blir en viktig del i omställningen till ett hållbart transportsystem.

SSAB är Scanias huvudleverantör av stål. Den nya överenskommelsen, ett nytt steg i företagens partnerskap, innebär kraftigt minskade klimatutsläpp. Den 100-procentiga målsättningen för gröna leveranser är en av de mest ambitiösa som SSAB och en kund enats om.

Den representerar också en långtgående plan inom First Movers Coalition (FMC), där Scania och SSAB är medlemmar för att minska klimatavtrycket inom sektorer som anses särskilt svåra att ställa om. Genom FMC har Scania och SSAB åtagit sig att använda sin köpkraft för att skapa tidiga marknader för innovativa och gröna teknologier.

Källa:

14 nov 2023  13:20 CET

Tisdag

Byggstart av elförbindelsen mellan Frankrike och Irland

Byggandet av en undervattenskabel med hög spänning som kan bära tillräckligt med ström för 450 000 hem, i syfte att öka energisäkerheten och hjälpa till att minska räkningarna, började på måndagen mellan Frankrike och Irland.

”Celtic Interconnector”, som ska vara färdigställd 2026 och ska vara ansluten till nätet 2027, ”betyder ett viktigt steg framåt för energiframtiden för båda länderna” enligt ett gemensamt pressmeddelande från de två regeringarna.

”Ökad elsammankoppling kommer att vara en nyckelfaktor i vår växande användning av förnybar energi, kommer också att hjälpa till att sänka energipriserna och spela en central roll i Irlands resa mot ett nettonollkraftsystem”, säger den irländska miljö- och klimatministern Eamon Ryan.

Källa:

14 nov 2023  13:16  CET

Tisdag

Eltel återvinner hundra procent av utbytta elmätare

Eltel har bytt ut gamla elmätare och installerat mer än 700 000 nya smarta mätare i svenska hushåll och hos företag sedan 2019 och fram till idag. Hundra procent av de gamla elmätarna återvinns och blir till ny plast, metall och andra material.

Återvinningen av gamla elmätare ökar i takt med att allt fler byts ut, idag återvinns alla gamla elmätare och de står nu för en väsentlig del av allt som återvinns totalt inom hela Eltel Sverige.

Under 2021 återvanns runt 82 000 mätare i Eltel Sverige, året därefter ökade mängden till cirka 286 000 stycken och nu under 2023 har redan nära 436 000 elmätare återvunnits, vilket är cirka 42 procent av den totala avfallsvolymen på Eltel Sverige.

Källa:

14 nov 2023  13:11 CET

Tisdag

Malmö föreslås som nod för koldioxidlagring

En viktig pusselbit av den sydsvenska satsningen på att fånga in och lagra koldioxid har nu fallit på plats. Projektet CNetSS*, som leds av Växjö Energi, har valt huvudalternativ för mellanlagring av koldioxid innan transport till slutlagring. Valet föll på Malmö och Copenhagen Malmö Ports terminaler i Norra Hamnen, där en nod för mellanlagring och omlastning föreslås av projektet.

– Malmö är det mest effektiva och flexibla alternativet, både för att ta emot stora mängder koldioxid från olika platser i Sydsverige och för att lasta och transportera den vidare till den geologiska slutlagringen. Det säger Ghazale Nilsson, projektledare för CNetSS på Växjö Energi. 

Källa:

14 nov 2023  13:07  CET

tisdag 14 november

måndag 13 november

Måndag

Kommunpolitiker tycker energiutbyggnaden går för sakta

Sju av tio kommunpolitiker tycker att Sveriges energisystem byggs ut i alltför långsam takt enligt en undersökning från NCC. De tillfrågade politikerna menar att den långsamma utbyggnadstakten påverkar kommunens utveckling i mycket hög eller ganska hög grad.

– Jag är inte förvånad över att så pass många politiker anser att utbyggnadstakten är för långsam. Samtidigt är det oroväckande att de befarar att det kommer hämma utvecklingen i deras kommun. Näringsliv, politiker, myndigheter och olika intresseorganisationer behöver samverka snabbare och bättre om vi ska klara av att bygga den kapacitet som Sverige behöver, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.

Källa:

13 nov 2023  13:05 CET

Måndag

Amazons portfölj av förnybar energi är nu tillräckligt stor för att driva 6,7 miljoner amerikanska hem

Amazon tillkännager sitt första brownfield-solprojekt, som kommer att byggas över en återvunnen kolgruva i Maryland, och sitt första projekt i Sydkorea.
Amazon har investerat i 78 nya sol- och vindenergiprojekt hittills i år, inklusive företagets första brownfield-projekt – som kommer att återanvända en tidigare förorenad kolgruva i Maryland till en solfarm – såväl som Amazons första förnybara energiprojekt i Sydkorea, och 10 nya projekt för förnybar energi i Texas.

Samhällen där Amazons vind- och solkraftsparker är belägna fick mer än 12 miljarder dollar i ytterligare investeringar från 2014 till 2022.

Källa:

13 nov 2023  12:59  CET

Måndag

Vattenfall levererar första kraften från Vesterhav

Vattenfall har levererat den första kraften från sin vindkraftpark på 170 MW Vesterhav Syd som ligger utanför Danmarks kust nära dess 180 MW Vesterhav Nord-system.

”Det är en enorm lättnad att äntligen leverera el från Vesterhav Syd. När man ser på de utmaningar som har funnits under hela processen, sedan vi vann anbudet 2016 och under byggarbetet, så är vi extra stolta idag”, säger projektdirektör för Vesterhav Syd och Nord på Vattenfall Mathilde Damsgaard.

Projektets 20 turbiner uppfördes från juli till september i år och Vattenfalls ursprungliga plan var att helt enkelt ansluta maskinerna till elnätet direkt efter installationen.
Den planen fick dock ändras efter problem med installationen av kablar som länkar platsen till elnätet på land.

Vattenfalls entreprenör kunde inte gräva ner trådarna tillräckligt djupt i havsbotten, men efter att ha bytt metod och verktyg bär nu processen frukt.

Källa:

13 nov 2023  11:27 CET

Måndag

Flytande fabriker av konstgjorda löv skulle kunna göra grönt bränsle för jetplan och fartyg

Automatiserade flytande fabriker som tillverkar gröna versioner av bensin eller diesel kan snart vara i drift tack vare banbrytande arbete vid University of Cambridge. Det revolutionerande systemet skulle producera ett netto-noll bränsle som skulle brinna utan att skapa fossila utsläpp av koldioxid, säger forskare.

Cambridgeprojektet bygger på ett flytande konstgjordt löv som tagits fram vid universitetet och som kan förvandla solljus, vatten och koldioxid till syntetiskt bränsle. Gruppen tror att dessa tunna, flexibla enheter en dag skulle kunna utnyttjas i industriell skala.

”Solpaneler är utmärkta på att generera elektricitet och ger ett stort bidrag till att världen når sina nettonollsträvanden”, säger Erwin Reisner, professor i energi och hållbarhet vid Cambridge University. ”Men att använda solljus för att göra icke-fossila bränslen som kan förbrännas av bilar eller fartyg tar saken ett steg längre.”

Reisner och hans kollegor tänker sig att utnyttja tekniken för att bygga mattor av konstgjorda löv som skulle flyta på sjöar och flodmynningar, och använda solljus för att omvandla vatten och koldioxid till komponenterna i bensin och andra bränslen.

Källa:

13 nov 2023  11:45  CET

Måndag

USA, Kina är överens om att samarbeta om klimatförändringar, global skuldlättnad

Kina och USA har kommit överens om att förbättra samarbetet kring klimatförändringar och global skuldlättnad, resultatet av två dagars samtal i San Francisco mellan USA:s finansminister Janet Yellen och Kinas vice premiärminister He Lifeng.
Deras möten kom före ett efterlängtat toppmöte på onsdagen mellan Kinas ledare Xi Jinping och USA:s president Joe Biden. För att hållas vid sidan av de årliga mötena för ekonomiskt samarbete mellan Asien och Stillahavsområdet i San Francisco, skulle de två ledarnas första samtal ansikte mot ansikte sedan november förra året syfta till att lägga ett golv under försämrade relationer mellan de rivaliserande makterna.
”Vi var överens om att djupgående och uppriktiga diskussioner är viktiga, särskilt när vi inte är överens”, sa Yellen efter att hennes samtal med Li avslutades på fredagen.

”Och jag betonade att det nuvarande osäkra globala landskapet gör det särskilt viktigt att vi upprätthåller motståndskraftiga kommunikationslinjer framöver.”

Källa:

13 nov 2023  11:27 CET

Måndag

Analys: Kinas utsläpp kommer att minska 2024 efter rekordtillväxt av ren energi

Kinas koldioxidutsläpp (CO2) kommer att minska 2024 och kan stå inför en strukturell nedgång, på grund av rekordtillväxt i installationen av nya energikällor med låga koldioxidutsläpp.

Den nya analysen för Carbon Brief, baserad på officiella siffror och kommersiella data, visar att Kinas CO2-utsläpp fortsätter att återhämta sig från landets ”noll-Covid”-period, och stiger med uppskattningsvis 4,7 % på årsbasis under tredje kvartalet 2023.

Den starkaste tillväxten var i efterfrågan på olja och andra sektorer som hade påverkats av pandemipolitiken, fram till upphävandet av noll-Covid-kontrollerna i slutet av 2022.

Källa:

13 nov 2023  11:21  CET

Måndag

Ny form revolutionerar flygindustrin

Samma dag som flygskammen såg dagens ljus, hamnade hela flygindustrin under lupp. Sedan dess har tillverkarna desperat sökt nya vägar för att minska såväl bränsleförbrukning som koldioxidutsläpp. Nu kan en lösning på problemet vara här.
Att “tänka utanför boxen”, brukar vara ett uppskattat begrepp på konferenser och säljmöten. Det kan också vara precis vad som krävs när det gäller ett förändringsarbete där världen står på spel.

För flygindustrin har pressen varit konstant i termer av att hitta nya, miljövänliga lösningar för en maskin som sett likdan ut under de senaste sex decennierna.

Sinnebilden av ett flygplan är kort och gått en lång spolformad kropp, vingar med motorer fastskruvade undertill, och en stabiliserande svans i bak.

Och så har det sett ut. Fram tills nu.Nu talas det nämligen om en ny form på flyghimlen som ska kunna halvera bränsleförbrukningen – och den är triangelformad.

Källa:

13 nov 2023  10:52 CET

Måndag

Världen har tillräckligt med mineraler för el med låga koldioxidutsläpp

Totala reserver är inte problemet – gruvkonstruktion och geopolitiska risker kommer sannolikt att vara större hinder för framsteg.
Ett energisystem med låga koldioxidutsläpp kommer att behöva mycket mindre fossila bränslen, men mycket mer av andra mineraler och metaller.

En oro är att vi kommer att få slut på dessa material. Är det något vi bör bry oss om?

I en artikel tidigare i år publicerade Seaver Wang och kollegor en artikel i tidskriften Joule som tittade på efterfrågan på material i elsystem med låga koldioxidutsläpp.1 De tittade på 75 olika vägar till 2050 – med hjälp av olika kombinationer av teknologier – som var kompatibla med att hålla den globala temperaturökningen under 1,5°C och 2°C. Med andra ord scenarier med varierande kombinationer av sol, vind, kärnkraft, vattenkraft, biomassa mm.

Källa:

13 nov 2023  10:24  CET

Måndag

Elektrifiering och energiflexibilitet "kan spara Europa 10,5 miljarder euro per år till 2030"

En ”ambitiös men realistisk” utrullning av energiflexibilitetsåtgärder på efterfrågesidan i hela Europa skulle göra övergången till förnybar energi och elektrifieringen av sektorer som värme och transport mycket mer överkomliga, vilket ger 7 % rabatt på den genomsnittliga energiräkningen till 2030.

Det visar en ny studie gjord av ingenjörs- och industridelsföretaget Danfoss

Studien utvärderade de potentiella koldioxid- och kostnadsbesparingarna med att elektrifiera så många fossila bränsleprocesser som möjligt detta decennium och möta den ökade efterfrågan på el med en ständigt ökande andel förnybar energi.

Källa:

13 nov 2023  10:12 CET

Måndag

CheckWatt kopplar upp sex batterilager som kan stötta elnätet

Energitjänsteföretaget CheckWatt ansluter sex batterier som logistikfastighetsbolaget Catena låter installera i Norrköping, Malmö, Stockholm och Umeå. Batterierna har tillsammans en effekt på 2,8 MW och förses med smart styrning för att kunna bidra till att stabilisera elnätet Sverige.

– Ambitiösa utsläppsminskningar inom bygg- och fastighetssektorn är nödvändiga och därför har vi som mål att kraftigt minska våra växthusgasutsläpp och uppnå 100 procent miljöcertifierade logistikfastigheter i vårt bestånd. Vi är glada över att ha smarta batterier på listan över åtgärder som gör våra logistikanläggningar mer hållbara, säger Johan Franzén, Affärs- och fastighetschef Catena.

Källa:

13 nov 2023  10:01  CET

måndag 13 november

fredag 10 november

Fredag

Klimatteknikföretaget Heirloom öppnar en kommersiell anläggning för avskiljning av koldioxid i USA

Det kaliforniska klimatteknikföretaget Heirloom avslöjade på torsdagen vad de säger är den första amerikanska kommersiella direkta luftinfångningsanläggningen (DAC) som suger upp planetvärmande koldioxid från luften, en milstolpe i ansträngningen att skala upp ny teknik för att avlägsna koldioxid och slå globalt klimat. mål.

Forskare förväntar sig att världen kommer att behöva ta bort miljarder ton koldioxid från luften årligen. Direkt luftavskiljning som den som Heirloom använder kan säkra koldioxiden, men det är ännu inte klart om det kan göra det till ett pris som gör tekniken praktisk.

Den nya anläggningen, som använder krossad kalksten för att fånga 1 000 ton per år, är en del av en uppgång som Heirloom säger kommer att minska kostnaderna. Aktuella industripriser för kolavskiljning genom direkt luftavskiljning är runt 600-1 000 dollar per ton, sa en person som är bekant med situationen.

En del av Heirlooms första försäljning för fångst och lagring, 2021, var mer än 2 000 USD per ton. Den amerikanska regeringen siktar på ungefär ett decennium för 100 dollar per ton.

Källa:

10 nov 2023  13:01 CET

Fredag

Över 60 länder har avtalat att tredubbla förnybar energi detta årtionde

WASHINGTON/BRUSSEL, 9 nov (Reuters) – Mer än 60 länder har sagt att de stöder en överenskommelse med EU, USA och Förenade Arabemiraten i spetsen för att tredubbla förnybar energi detta årtionde och gå bort från kol, två tjänstemän som är insatta i frågan sa till Reuters på torsdagen.

EU, USA och Förenade Arabemiraten har samlat stöd för löftet inför FN:s årliga COP28-klimatförhandlingar som hålls 30 november till 12 december i Dubai, och kommer att kräva att det inkluderas i det slutliga resultatet av en sammankomst av världsledare den 2 december, sa tjänstemännen.

Vissa stora framväxande ekonomier som Nigeria, Sydafrika och Vietnam, utvecklade länder som Australien, Japan och Kanada, och andra inklusive Peru, Chile, Zambia och Barbados har sagt att de kommer att ansluta sig till löftet, sa tjänstemännen till Reuters.

Källa:

10 nov 2023  12:41  CET

Fredag

STIHL Norden satsar på nya energiinvesteringar

STIHL, det globala familjeföretaget som tillverkar maskiner och produkter för trädgård, skog och grönytor, har gjort nya energiinvesteringar vid sitt nordiska huvudkontor i Stenkullen, utanför Göteborg. Ytterligare solpaneler har installerats, vilket förväntas spara 22 ton koldioxid årligen. Investeringen tar STIHL Norden ett steg närmare sitt långsiktiga mål att bli det första företaget inom STIHL-gruppen att bli helt koldioxidneutralt.

Huvudkontoret i Stenkullen har markant ökat sin produktion av solpanelenergi genom installationen av fler paneler. Investeringen är en del av STIHL Nordens pågående hållbarhetsarbete och ett steg närmare det långsiktiga målet om att bli det första företaget inom STIHL-gruppen som är helt koldioxidneutralt.

Källa:

10 nov 2023  12:37 CET

Fredag

Så kan elbilar stärka elnätet – Göteborg Energi i flera samarbeten kring fordon-till-nät (V2G)

Elektrifieringen av samhället pågår för fullt och fram till 2035 väntas elbehovet i Göteborg växa med 600 MW, vilket motsvarar ett helt Malmö. För att skapa flexibilitet i det lokala elnätet och hålla nere effektbehovet kan elbilars batterier bli en viktig resurs. Göteborg Energi driver därför flera olika projekt kring fordon-till-nät (V2G) tillsammans med bland annat Volvo Cars och Polestar.

– Göteborg är Skandinaviens “motorcity” och ett fantastiskt kompetenskluster i energiomställningen. Därför känns det både naturligt och inspirerande att samarbeta med ledande elbilstillverkare och andra aktörer kring framtidens flexibilitetslösningar. Uppskattningsvis kan i framtiden upp till 20 procent av behovet av flexibilitet täckas av fordon-till-nät, så potentialen är väldigt stor, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Elnät.

Källa:

10 nov 2023  12:33  CET

Fredag

Solkraft står för 70% av Queenslands el-efterfrågan

Det statliga nätet i Queensland har nått en ny topp i solenergiproduktionen – i form av andel av lokal efterfrågan – med ett nytt riktmärke på 71,2 procent satt till 11.35 på torsdagen.

Det nya rekordet för andelen solenergi slog den tidigare toppen på 69,9 procent som sattes i september i år och kombinerade solenergi på taket (cirka 3,6 GW vid den tiden) och solenergi i nyttoskala (2,5 GW), enligt dataexperterna GPE NEMLog2.

Det blåste inte mycket vid den tiden, så den totala andelen förnybar energi var då 72,8 procent av statens efterfrågan, även om det också visade sig vara rekord.

Källa:

10 nov 2023  11:58 CET

Fredag

Investeringar i vindkraften fortsätter

För fjärde kvartalet i rad ser vi nya investeringsbeslut i vindkraft i Sverige – det visar Svensk Vindenergis kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2023. Under kvartalet beställdes vindkraftsturbiner på totalt 272 megawatt (MW). Sammantaget är förutsättningarna goda för att möta industrins elbehov till år 2030 eftersom Sverige fortsatt är intressant för investeringar i vindkraft. Men investeringsförutsättningarna behöver förbättras.

År 2023 har hittills varit ett relativt svagt produktionsår i Sverige och vi ser att tidigare förväntade nivåer av vindkraftsproduktion inte kommer förverkligas fullt ut. Effekterna av förseningar i projekt som en konsekvens av generell turbulens på marknaden, vilket också skapat en ansträngd leveranskedja, visar sig i kvartalsrapportens siffror. Samtidigt investeras det i ny vindkraft i Sverige och förutsättningar finns att möta industrins elbehov till 2030. För att klara detta behöver dock det svenska investeringsklimatet stärkas ytterligare.

Källa:

10 nov 2023  11:46  CET

Fredag

Fransk stad som var pionjär med vätgasbussar kommer att välja batterielektriska i framtiden på grund av pågående problem och höga kostnader

Den franska kommunen Pau har drivit åtta vätgasdrivna bussar sedan 2019 på sin Fébus-linje, den första i världen att använda 18-meters bränslecellsfordon, med ytterligare fyra på beställning.

Men efter fyra år av frekventa haverier och en nästan fördubbling av H2-bränsleräkningen kommer staden sannolikt att välja att köpa elbussar för att gröna resten av sin flotta under det kommande decenniet, säger Paus driftschef för transport Jérémie Neiillo till franska tidningen La Gazette des Communes.

”Vi kommer att köpa åtta bussar per år under de kommande tio åren. Vätgas skulle vara för svårt att hantera”, sa han.

Även om tjänsten är igång 99% av tiden, ”är det ett dagligt äventyr” att hålla bussarna på vägen, noterade Neillo.

Källa:

10 nov 2023  11:39 CET

Försäljningen av elbilsbatterier i USA

Försäljningen av batteri #elfordon i USA växer snabbare än något annat segment och förutspås nu stå för 8-9 % av USA:s bilförsäljning 2023.

Det tog 10 år för USA att sälja sin första miljon helt eldrivna fordon (vi räknar inte hybrider här), två år att nå den andra miljonen och drygt ett år att nå den tredje.

Den årliga försäljningen är på väg att överträffa tröskeln på 1 miljon för första gången i år.

Försäljningen har också skjutit förbi vad som anses vara en kritisk vändpunkt för massadoption. När elbilar når 5 % av försäljningen av nya bilar, signalerar detta början på den snabba delen av S-kurvan, när tekniska preferenser snabbt vänder.

Källa:

10 nov 2023  11:34  CET

Fredag

Unilever delar med sig av patent för utsläppsminskande frysinnovationer

Unilever har idag (9 november) meddelat att de kommer att ge en gratis icke-exklusiv licens till glassindustrin för en mängd olika patent som har levererat koldioxidreduktioner från sista mils frysskåp för glass.

De 12 patenten är tillgängliga för industrin och användes för att hålla glassprodukter vid en varmare frystemperatur på -12C, snarare än den nuvarande industristandarden på -18C.

Förra året började Unilever testa sätt att förvara glass vid varmare temperaturer i ett försök att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen från glassfrysar på sista milen. Den första piloten ägde rum i Tyskland i Mat, med en andra fas lansering i Indonesien i år. Piloten ser temperaturerna i frysskåpen öka från -18C till -12C för att förbättra energieffektiviteten.

Källa:

10 nov 2023  11:12 CET

Danska kabelbolaget NKT har order på 80 miljarder

Med en ny tysk order i böckerna på 26 miljarder DKK, NKT har nu order för totalt 80 miljarder DKK. DKK

Rekorden står därför i kö för företaget, som enligt media nu har plockat åt sig hälften av alla beställningar på den europeiska marknaden. 

Normalt skulle NKT sitta på 25-30 procent av marknaden, säger Claes Westerlind, vd. i NKT.

– När vi tittar på våra över 80 miljarder DKK stor orderstock, jag kan konstatera att mer än 75 procent av orderstocken kommer från mycket stora europeiska nätägare, som väldigt ofta är statliga och har en robust finansiell styrka, säger Westerlind.

Källa:

10 nov 2023  11:01  CET

fredag 10 november

torsdag 9 november

Torsdag

Tyskland: Agri-solceller kan ge 1 GW

Agri-PV skulle kunna generera en gigawatt produktion i Tyskland 2025. Den tyska energimyndigheten listar i ett impulspapper hur detta kan uppnås.

Den tyska energimyndigheten (Dena) ser stora möjligheter inom solceller inom jordbruket . Detta är den delade användningen av ett område för jordbruk och solenergi. Som Dena meddelade har Agri-PV potentialen att spela en viktig roll i att förändra energiförsörjningen och modernisera jordbruket. Den federala regeringens Solar Package I, som just nu röstas om i parlamentet, kan leda till en ökad användning av solteknik på jordbruksmark. Dena har publicerat ett impulspapper som belyser grunderna och handlingsområdena för en framgångsrik marknadsupptrappning.

Agri-PV-system har potential att bli en kärnteknik för framgången med energiomställningen. Eftersom de skulle kunna lösa befintliga mål- och användningskonflikter mellan energiomställningen och jordbruksproduktion genom multipel användning av mark.

Källa:

9 nov 2023  14:52 CET

Torsdag

YIMBY Ja i min bakgård: vinner mångas hjärtan kring förnybar energi i Europa

Expansionen av förnybar energi kan fungera som en kraft för social sammanhållning och en katalysator för lokala ekonomiska fördelar, och förvandla ”Inte i min bakgård” NIMBY till ”Ja, i min bakgård” YIMBY, hävdar två NGO-experter.

Vind- och solkraft tränger snabbt undan fossilbränsleteknik och dominerar i allt högre grad elproduktionen. Denna ökning av förnybar produktion mildrade slaget av stigande energikostnader för många européer i vintras. Ändå understryker de rekordstora värmeböljorna, torkan och skogsbränderna som orsakade förödelse i Europa i somras att mer måste göras på förnybar energi – och det snarast.

Dessa nya EU-regler kan fungera. Deras framgång på plats ligger nu i händerna på EU:s medlemsländer. Det är upp till dem att implementera reglerna på ett klokt sätt, säkerställa allmänhetens deltagande och samhällsengagemang, samt synergier med naturskydd.

Källa:

9 nov 2023  14:42  CET

Torsdag

Stockholmshems största solcellsanläggning – och en av de största i landet

Stockholmshem fortsätter sin satsning på förnybara energikällor och nu sin största solcellsanläggning hittills – 5 500 kvadratmeter solceller på 28 tak i Bagarmossen – en av de största installationerna på flerbostadshus i landet.

– Det blir det den största solcellsinstallationen i Stockholm och en av de största anläggningarna på flerbostadshus i landet. Sedan 2019 har Stockholmshem gått från fem till drygt 40 solcellsanläggningar och ökat sin solelproduktion med 330 procent. Det visar tydligt bolagets arbete i framkant i klimatarbetet, säger Ingela Edlund (S), ordförande i Stockholmshem.

Den takbaserade solcellsparken kommer öka bolagets totala solelproduktion med 65 procent. Arbetet på de 28 taken görs i fyra etapper, varav den sista beräknas vara klar under 2025.

Källa:

9 nov 2023  14:20 CET

Torsdag

"Elbils-batterier kan vara avgörande för integrationen av förnybara energikällor", säger Indiens centrala elmyndighet

Indiens centrala elmyndighet (CEA) har utfärdat en ny rapport som identifierar potentialen för dubbelriktad laddning av elfordon (EV) för att göra det möjligt för bilbatterier att fungera som en nätresurs.

Nationellt rådgivande organ CEA publicerade ”Elektriska fordonsutnyttjande för fordon-till-nät (V2G)-tjänster” denna vecka, ett 84-sidigt PDF-dokument som tittar på hur smart laddningsinfrastruktur som möjliggör flöden av elektroner till och från elbilar kan ”skapa enorm elektricitet lagringskapacitet”.

Källa:

9 nov 2023  14:17  CET

Torsdag

LKAB avfärdar kritisk rapport om grönt stål: ”Missar helheten”

Rapporten tar upp svårigheterna för LKAB att gå djupare in i gruvorna – men Anders Lindberg menar att just det är en av anledningarna till att bolaget vill öka omsättningen och lönsamheten på sina produkter. LKAB måste helt enkelt tjäna mer per brutet ton för att kunna fortsätta sin verksamhet.

”Kritikerna menar att LKAB lägger alla ägg i samma korg. Vi fokuserar på Hybrit-tekniken eftersom den passar bäst för våra förutsättningar, med en ren och rik järnmalm och god tillgång på fossilfri el, men vi följer andra teknikutvecklingar och kan justera vår omställning. Rapporten säger motsägelsefullt att vi på LKAB tar oss an för många utmaningar, men lyfter samtidigt fram att våra konkurrenter minsann utreder flera olika teknikval på samma gång, medan vi bara fokuserar på vätgas. Det låter som att man vill säga att vi gör fel hur vi än gör. En annan motsättning: Hybrit-tekniken beskrivs som riskfylld, men anklagas samtidigt för att inte vara tillräckligt banbrytande”, skriver Anders Lindberg.

Källa:

9 nov 2023  14:08 CET

Torsdag

Offshore-vindpatent ökar, visar ny studie av IRENA och EPO

Innovationen inom vindkraftssektorn till havs drivs till stor del av aktörer i Europa och Asien, där USA växer fram som en framtida marknad. I rankningen av de tio bästa länderna i angivna internationella patentfamiljer (IPF) är sju länder europeiska, med Tyskland och Danmark i täten. I icke-IPF-familjer är Kina det absolut ledande landet som visar sin starka lokala offshoremarknad.


Längs med havsbaserad vindkraftsförsörjningskedja har den största uppfinningsaktiviteten ägt rum i flytande fundament, logistisk kapacitet och potentialen att stödja produktion av grönt väte.

De flesta uppfinningar för havsbaserad vindkraft fokuserar på tre områden: flytande fundament, transportutrustning och installation och uppförande av turbiner.

Källa:

9 nov 2023  13:51  CET

Torsdag

Svenskt företag vinner internationellt pris för innovativ fiberteknik i textilbranschen

Svenska TreeToTextile har utsetts till en av vinnarna av det välrenommerade priset ITMF Start-up Awards 2023 för deras innovativa arbete med att skapa en biobaserad textilfiber med låg klimatpåverkan. Priset delades ut under den globala branschorganisationen ITMFs årliga konferens i Kegiao, Kina den 6 november.

Priset delas ut av International Textile Manufacturers Federation (ITMF) för andra året i rad, och ges till företag med en innovativ idé. Kriterierna omfattar också aspekter som rör affärsmodell, hållbarhet, återvinningsförmåga, digitalisering eller kvalitativ effektivitet. Vinnarna utses av en internationell jury av experter.

– Det var verkligen otroligt inspirerande att delta på konferensen i Kina och få ta emot det här priset inför kollegor i branschen från hela världen, säger Andreas Nilsson, Head of Commercial på TreeToTextile.

Källa:

9 nov 2023  13:34 CET

Torsdag

Polens nätanslutna solkraft-projektpipeline når 18 GW

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), ett polskt forskningsorgan, har avslöjat att 6 929 solcellsprojekt med en sammanlagd kapacitet på cirka 18 GW hade säkrat preliminära nätanslutningsgodkännanden i slutet av september. Jämfört med slutet av mars ökade projekt och planerad kapacitet med 41 % respektive 46 %.

Sedan december har de polska myndigheterna beviljat nätanslutningstillstånd för 6,6 GW solcellsprojekt, där 1,2 GW av totalen också erhåller bygglov.

”Totalt, under perioden från december 2022 till november 2023, utfärdades bygglov för solcellsprojekt med en total kapacitet på över 2,5 GW”, sa IEO.

Källa:

9 nov 2023  13:19  CET

Torsdag

Framtiden för energi är samhällsenergi; föreställ dig nu 2030

Du går nerför din gata. Ditt lokala nyhetsbrev meddelade just att ditt samhälle nu körs på 100 % förnybar energi. Du tänker på det när du går – även om energi till stor del är osynlig i våra liv, kan du ana förändringarna.

Din gata ser annorlunda ut. För sju år sedan 2023 hade bara ett fåtal av dina grannar solpaneler. Du tittar upp nu och du kan se solpaneler på ditt tak, på grannhuset, på huset tvärs över vägen – faktiskt på nästan varenda tak.

Din gata låter också annorlunda. Det är Fred i sin nya elmatta, är det inte tyst? Tre av dina grannar i snabb följd susar förbi på elcyklar och du vinkar till var och en av dem. Tonåringen från nästa dörr passerar dig på sin elektriska skoter och du uppmuntrar henne att sakta ner.

Din gata luktar också annorlunda. Den där doften av avgaser du brukade få när en bil passerade dig? – det är ett minne blott. Bussar och lastbilar? De luktar inte heller längre.

Men sa jag 2030? Det är bara sju år kvar. Skulle vi verkligen kunna nå 100 % förnybar energi då?

Källa:

9 nov 2023  12:11 CET

Torsdag

Ny vindteknik backas upp av Bill Gates

Amerikanska startupen Airloom Energy har avslöjat en radikal ny teknik för att generera vindenergi som har fångat uppmärksamheten hos Bill Gates Breakthrough Energy Ventures.

Airloom Energy säger att det har utvecklat ett ”ultra lost cost” vindenergisystem som inte liknar något annat och som försöker utnyttja vindens kraft med hjälp av vingar som drivs längs en förhöjd lättviktsbana

De 10 meter höga vingarna rusar över banan som kan sträcka sig allt från meter till miles, medan 25 meter höga torn hålls på plats av ett patenterat bridlingsystem.

Airloom har gjort några djärva påståenden om kostnaden för tekniken och sagt att dess kapitalkostnader kommer att vara en fjärdedel av kostnaderna för att bygga en traditionell vindkraftspark, och den utjämnade energikostnaden kommer att vara en tredjedel av den för traditionell vindenergi – lika låg som 0,013 USD/kWh.

Källa:

9 nov 2023  11:24  CET

torsdag 9 november

onsdag 8 november

Onsdag

Använder generativ AI för att påskynda och förbättra designprocessen för vindkraftsblad

Justin Daugherty på NREL beskriver forskning där om att använda generativ AI för att accelerera och förbättra designprocessen för vindturbinblad. För att hålla jämna steg med förändringstakten på marknaden (inte bara kundernas krav, utan policyförordningar och tekniska innovationer), använder den nuvarande metoden förenklad low-fidelity-modellering eftersom det går snabbare att vända.

Men det är också mindre exakt. Forskare utforskar modeller för djupinlärning som använder neurala nätverk för att leverera högfientlighetsmodellering inom samma snäva tidsramar. Designers specificerar målprestandaegenskaper och utforskar sedan snabbt utbudet av former som motsvarar dessa designmål.

NREL har gjort verktygen öppen källkod och allmänt tillgängliga. Framtida forskning kommer att titta på förbättrade 2D/3D-formrepresentationer, design för blad som upplever erosion eller isbildning, och gå långt bortom bladen och in i designen av flytande offshoreplattformar.

Källa:

8 nov 2023  13:18 CET

Onsdag

Han har löst problemet med isbildning på vindkraftverk

Johan Casselgren, Luleå tekniska universitet, har hittat en lösning på problemet med vindkraftverkens stora problem med isbildning. Det gör att vindkraftsproduktionen kan öka även under vintermånaderna i kalla klimat.

Genom att kombinera kamera, AI och väderdata har Johan Casselgren inte bara effektivt detekterat isbildning på vindkraftbladen, utan också väsentligt förbättrat prediktionen. Han banar väg för grön energi i kalla klimat, effektiviteten kan öka med upp till tio procent under vintermånaderna och metoden är enkel och tillämpningsbar.

Nu har Johan Casselgren utsetts till Årets innovatör på Luleå tekniska universitet, i kategorin antställd.

Källa:

8 nov 2023  13:04  CET

Onsdag

Kina kommer att inneha över 80 % av den globala produktionskapaciteten för solenergi från 2023-26

Trots lokal tillverkningspolicy på utomeuropeiska marknader kommer Kinas expansion att dominera globala solenergiförsörjningskedjan och bredda teknologi- och kostnadsgapet.

Efter att ha investerat över 130 miljarder USD i solenergiindustrin 2023 kommer Kina att inneha mer än 80 % av världens polykisel-, wafer-, cell- och modultillverkningskapacitet från 2023 till 2026, enligt en färsk rapport från Wood Mackenzie med titeln ”Hur kommer Kinas expansion påverkar globala leveranskedjor för solmoduler?”.

Källa:

8 nov 2023  12:57 CET

Onsdag

Nya steg framåt för EU:s direktiv om förnybar energi

I det nuvarande direktivet om förnybar energi finns ett gemensamt unionsmål enligt vilket minst 32 procent av EU:s totala energianvändning ska utgöras av förnybar energi senast 2030. Detta mål höjs nu genom det nya direktivet till 42,5 procent. Ett vägledande tillägg till målet på 2,5 procent föreskrivs också vilket innebär att medlemsstaterna ska sträva efter att nå 45 procent förnybar energi senast 2030, vilket är i enlighet med initiativet RepowerEU.

Detta är ett gemensamt mål för hela EU, som varje medlemsland ska bidra till. Dessutom sätter det nya direktivet upp sektorspecifika delmål inom transport- och industrisektorn samt för byggnader, fjärrvärme och fjärrkyla. Alla medlemsstater ska bidra till dessa delmål, som syftar till att påskynda integreringen av förnybar energi i sektorer där integreringen tidigare har gått långsamt.

Källa:

8 nov 2023  12:39  CET

Onsdag

Oljemarknaden darrar när IEA föreslår "efterfrågeförstöring"

En betydande nedgång i oljepriserna bevittnas för närvarande, där oljepriserna faller med mer än 4 % på grund av svag kinesisk exportdata och oro för ”efterfrågan förstörs”. Oljeterminer har förblivit volatila, med dagliga prisrörelser på mer än 2 % i båda riktningarna blir allt vanligare.

Marknaden verkar mer fokuserad på förstörelse av efterfrågan än eskalerande krigsspänningar. Trots frivilliga begränsningar från Ryssland och Saudiarabien visar färska uppgifter en fyra månaders hög export från Ryssland, vilket tyder på vissa avvikelser i de rapporterade siffrorna.

Begreppet ”peak oil” – punkten då den globala oljeproduktionen når sin maximala takt innan den går in i terminal nedgång – har varit ett ämne för intensiv debatt i årtionden. Med den senaste tidens nedgång i oljepriserna och en rapporterad nedgång i efterfrågan uppstår frågan: har toppen redan nåtts, eller är marknaden vittne till en tillfällig svacka?

Källa:

8 nov 2023  11:56 CET

Onsdag

Belgien tror på att 1 GW solkraft kommer att installeras 2023

Den belgiska solcellsmarknaden utvecklas dynamiskt, särskilt inom bostadssektorn kring lösningar för egen konsumtion. Kvalitetsmedvetenheten är hög.

Detta demonstrerades på Solar Solutions-mässan, som hölls för första gången i Kortrijk (Flandern).

Med en installerad solcellskapacitet på 677 watt per 1 000 invånare rankades Belgien på 6:e plats i världen förra året, före Spanien eller Schweiz. Och solenergimarknaden fortsätter att växa dynamiskt, särskilt inom taksektorn.

För i år förväntar sig Solarpower Europe att mer än 1 gigawatt ny PV-kapacitet kommer att installeras i kungariket för första gången.

Källa:

8 nov 2023  11:16  CET

Onsdag

Dokument avslöjar gasindustrins användning av tobakstaktik över gasspisutsläpp

En ny utredning belyser gasindustrins 50-åriga PR-kampanj som beväpnar vetenskapen för att främja tvivel om hälsoeffekterna av gasspisar och hindra reglering.

Förklaringen till denna 50-åriga försening finns i de hundratals sidor med dokument som refereras till i en ny rapport från Climate Investigations Center (CIC), som omfattas av NPR. Rapporten illustrerar gasindustrins flerdecenniums PR-kampanj som går tillbaka till 1970-talet för att skapa kontroverser om hälsoeffekterna av gasspisutsläpp och undvika reglering. Denna PR-kampanj förlitade sig på taktik som användes av Big Tobacco för att främja tvivel och osäkerhet om sambandet mellan cigaretter och cancer.

Dokumenten som avslöjats av CIC avslöjar att gasindustrin finansierade sina egna vetenskapliga studier med samma laboratorier, konsulter och statistiker som Big Tobacco; och att det rådgavs av samma PR-företag som stod bakom tobaksstrategin – Hill & Knowlton – specifikt av Hill & Knowltons chefer som ansvarar för tobakskontot.

Källa:

8 nov 2023  11:01 CET

Onsdag

Kenya gör den 13 november till en allmän helgdag för att plantera träd

Den kenyanska regeringen har tillkännagett en överraskande helgdag den 13 november för en landsomfattande trädplanteringsdag, en del av dess ambitiösa plan att plantera 15 miljarder träd till 2032

Inrikesministern, Kithure Kindiki, gjorde tillkännagivandet via ett officiellt meddelande på sociala medier.

”Regeringen har utlyst en speciell helgdag måndagen den 13 november 2023, under vilken allmänheten över hela landet ska förväntas plantera träd som ett patriotiskt bidrag till de nationella ansträngningarna för att rädda vårt land från de förödande effekterna av klimatförändringarna”, säger Kindiki .

Kenyas skogstäcke ligger på cirka 7 % men regeringen har avsatt mer än 80 miljoner dollar (65 miljoner pund) detta räkenskapsår som en del av sin ansträngning att öka den till mer än 10 %.

Källa:

8 nov 2023  10:56  CET

Onsdag

Kina presenterar en handlingsplan för att minska utsläppen av metan

  • Kina släpper efterlängtade plan för att ta itu med metan
  • Pekings metanstrategi föreställer inga utsläppsminskningar
  • Planen fokuserar på att fånga och använda metan som bränsle

Kina publicerade sin efterlängtade plan för att ta itu med klimatuppvärmande metan på tisdagen, men inkluderade inga fasta mål för att minska dessa utsläpp – bara mål för att återanvända dem som bränsle.

Politikanalytiker kallade planen vag och nedslående. Kina står för mer än 14 % av de globala metanutsläppen och är den överlägset största metanutsläppen.

Peking släppte sin plan nära slutet av ett fyra dagar långt klimatmöte mellan Kina och USA, och lovade att ”effektivt förbättra” sina övervaknings- och övervakningssystem för metan under sin femårsplanperiod fram till 2025, och att ”avsevärt förbättra” dessa system 2026-2030.

Källa:

8 nov 2023  10:44 CET

Onsdag

Kinas solcellsjätte sätter nytt världsrekord för effektivitet i tandemsolceller

Soljätten Longi har tagit ett nytt världsrekord på 33,9 % för effektiviteten hos kristallina kisel-perovskit tandemsolceller, och slog det tidigare rekordet för tekniken med 0,2 %.

Longi-rekordet rapporterades i den senaste certifieringsrapporten från US National Renewable Energy Laboratory (NREL), och överträffar de 33,7 % som registrerades av King Abdullah University of Science & Technology i maj.

Longi noterar också att världsrekordet på 33,9 % markerar första gången som ett kinesiskt företag har satt en ny effektivitet hög för kristallina kisel-perovskit tandemsolceller sedan 2015.

Källa:

8 nov 2023  10:27  CET

onsdag 8 november

tisdag 7 november

Tisdag

Strawberry går in i partnerskap för att lansera eldrivna drönare för personflyg i Skandinavien

Widerø Zero har tidigare i år undertecknat en avsiktsförklaring om att köpa 50 eldrivna drönare för persontransport. Nu är det klart att infrastrukturbolaget Seabrokers Innovation och Strawberry går med som partners. Tillsammans ska de utforska hur dessa flygplan kan skapa den optimala transportslösningen för de många mindre tillgängliga platserna i Skandinavien.

Hotellkoncernen Strawberry ser stort potential inom turismupplevelser samt enklare tillgång till de mer otillgängliga destinationerna.

– För Strawberry, som vill vara i framkant med innovativa lösningar, är det mycket intressant att se hur dessa drönare kan skapa en effektiv, miljövänlig och unik upplevelse för våra gäster. Vi har flera spännande destinationer i Norden som kan vara intressanta att utforska tillsammans med Widerøe Zero och Seabrokers, säger Christian Lundén, chef för strategisk utveckling på Strawberry.

Källa:

7 nov 2023  15:36 CET

Tisdag

Storbritanniens National Grid accelererar 20GW rena energianslutningar

National Grid påskyndar anslutningen av upp till 20 GW av ren energiprojekt till sina elöverförings- och distributionsnät i England och Wales som en del av det pågående samarbetet mellan industrin i Storbritannien.

På dess transmissionsnät kommer 19 batterienergilagringsprojekt värda cirka 10 GW att erbjudas datum att plugga in, i genomsnitt fyra år tidigare än deras nuvarande avtal, baserat på ett nytt tillvägagångssätt som tar bort behovet av icke-nödvändiga ingenjörsarbeten innan lagring ansluts.

Källa:

7 nov 2023  15:25  CET

Tisdag

Solbolag startar virtuellt kraftverk

Såväl hushåll som solcellsparker kommer att kunna ansluta sig till det virtuella kraftnätet Sun Rewards som nu startas av svenska solenergileverantören Svea Solar.

Sun Rewards ska aggreggera solenergi från solparker och batterier till Svea Solar, som i sin tur ska sälja så kallade flexibilitetstjänster – öka eller minska mängden el i elnätet för att garantera rätt mängd vid varje given tidpunkt.

Sun Rewards har redan testats i inledande piloter. Nu erbjuds det till en bredare kundbas.

Tillsammans med ett antal solparker räknar Svea Solar med att kunna bidra med drygt 400 MW till balansen i elnätet under 2024.

Källa:

7 nov 2023  15:20 CET

Tisdag

OX2, Njordr bygger 150 MW svensk vindkraftpark

Den svenska utvecklaren av förnybar energi OX2 AB (STO:OX2) har slagit sig ihop med den norska sektorsaktören Njordr för att tillsammans driva en vindkraftpark på 150 MW, som ska byggas utanför Sandviken och lanseras 2028.

Vindkraftsprojektet Galmsjomyran kommer att drivas av ett samägt bolag, där OX2 kommer att äga 51 procent, sade det svenska bolaget på måndagen. Enligt ett samarbetsavtal med Njordr kommer den norska utvecklaren att äga de återstående 49% i enheten.

Galmsjomyran-projektet har sitt ursprung i Njordr och befinner sig för närvarande i tillståndsfaserna. Även om det från början var ett projekt med 21 turbiner, reviderades det och kräver nu installation av 17 maskiner i Gävleborgs läns Sandvikens kommun. Parkens årliga produktion beräknas uppgå till minst 360 GWh, vilket motsvarar nästan 40 % av Sandvikens kommuns hela elbehov.

Källa:

7 nov 2023  15:12  CET

Tisdag

Vindkraft, solkraft och fiskodling i ett

Det är Shanghai Electric och Longyuan Power Group som har byggt hybriden, som har installerats på en plats där vattendjupet är cirka 35 meter.

Fundamentet är av så kallad semi submersible-typ och består av tre pelare. Förutom vindkraftverk har fundamentet även försetts med böjbara solceller. Utrymmet innanför pelarna kan enligt bolagen användas för fiskodling.

När anläggningen tas i drift ska den kunna producera som mest 96 000 kWh el varje dag. Det räcker till 42 500 människor, enligt Shanghai Electrics beräkning.

Hybriden har byggts i Fujianprovinsen i Kina, i demonstrationsparken National Marine Ranching Demonstration Zone.

I ett pressmeddelande anger Shanghai Electric att anläggningen har testats utförligt, bland annat har en kopia i skala 1:40 använts för att utvärdera fiskdammen.

Källa:

7 nov 2023  15:02 CET

Tisdag

Tyskland finansierar Afrikas första gröna järnbruk i Namibia

Den tyska regeringen stöder etableringen av Afrikas första gröna järnbruk med ett bidrag på 13 miljoner euro. Ett konsortium bestående av tre tyska företag, CO2Grab, TS Elino och LSF, övervakar HyIron/Oshivela-projektet i Windhoek, Namibia.

Anläggningen ska producera grönt väte som ska reducera järnmalm till järn på ett klimatneutralt sätt. Det direktreducerade järnet, eller järnsvampen, som produceras kan sedan fraktas till stålverk i Tyskland.

”Namibia har idealiska förutsättningar för att producera grönt väte med hjälp av vind- och solenergi”, säger ekonomi- och klimatminister Robert Habeck. ”

Eftersom Namibia har stora järnmalmsfyndigheter kan grönt väte användas för att producera grönt järn kostnadseffektivt i omedelbar närhet av gruvplatserna – en viktig preliminär produkt även för avkolningen av stålproduktionen i Tyskland.”

Källa:

7 nov 2023  14:48  CET

Tisdag

Sri Lanka genomför sin första solparks-auktion på 200 MW

Sri Lanka söker bud på utvecklingen av två 100 MW flytande solcellsanläggningar. De nämnda flytande projekten kommer att etableras vid den vattenkraftiga Samanalawewa-reservoaren. Reservoaren ligger 160 km söder om Colombo, Sri Lankas huvudstad. Detta är den första solenergiauktionen för Sri Lanka.
Sista dag att lämna in förslag är den 13 december 2023.

Anbudet har utfärdats av Ceylon Electricity Board (CEB) som ägs av regeringen och bjuder in anbud på byggandet av två 100 MW flytande solcellsanläggningar på ytan av reservoaren.

Ceylon Electricity Board, som är det största elföretaget i ölandet, äger fem kraftverkstillgångar. En av dessa är Samanalawewa Power Station. .

Källa:

7 nov 2023  13:53 CET

Tisdag

Portugal sätter nytt rekord då energiproduktionen överstiger efterfrågan

Produktionen av förnybar energi i Portugal nådde en ny topp och översteg förbrukningsbehovet i 149 timmar i rad, sade energichefen REN på måndagen.

Det tidigare rekordet var 131 timmar, inspelat 2019.

Men den här gången, ”mellan 04:00 den 31 oktober och 09:00 idag, 6 november, dvs. under mer än sex dagar i följd, producerades 1102 GWh [Gigawatt-timmar], vilket översteg den nationella förbrukningssiffran för samma period med 262 GWh (840 GWh), säger REN i ett uttalande.

Under den 149-timmarsperioden slogs ytterligare två rekord.

Den första var mellan kl. 22.00 den 31 oktober och kl. 09.00 på måndagen, då produktionen av förnybar energi översteg den mängd som behövdes för att försörja hela det nationella nätet (inklusive pumpbehovet för vattenkraftsreservoarer) utan att använda konventionella termiska källor, nämligen kombinerad naturgas cykla kraftverk.

Totalt uppgick detta till 131 timmar i följd, nästan tredubblat 56-timmarsrekordet som sattes 2021.

Källa:

7 nov 2023  13:39  CET

Tisdag

Tyskland skyndar på infrastrukturprojekt med automatiska godkännanden

Tysklands federala och delstatsregeringar har kommit överens om ett paket för att påskynda utbyggnaden av nya infrastrukturprojekt som järnvägar och elnät, delvis genom att automatiskt godkänna ansökningar om det inte finns ett snabbt svar från ansvariga myndigheter.

Efter att Ryssland invaderade Ukraina 2022 byggde Tyskland nya terminaler för import av flytande naturgas (LNG) på bara några månader istället för de vanliga långa planerings- och godkännandeprocesserna.

”Förra året, strax före jul, öppnade vi den första LNG-terminalen i Wilhelmshaven”, sa Niedersachsens premiärminister Stephan Weil (SPD/S&D) sent på måndagen.

”Vi kunde slutföra ett projekt på åtta månader, vilket annars skulle ha tagit år”, tillade han.

Denna hastighet bör nu bli en modell för många andra infrastrukturprojekt, sa Weil

Källa:

7 nov 2023  13:35 CET

Tisdag

Mer elproduktion från biokraft är möjlig – men rätt förutsättningar krävs

De nya anläggningarna är små biokraftvärmeverk på lantbruk som drivs med biogas, eller små orc-turbiner kopplade till mindre biovärmecentraler. Inga stora nya biokraftvärmeanläggningar har tagits i drift det senaste året. Det visar tidningen Bioenergis nya årliga undersökning.

På Bioenergitidningens nya karta finns 130 kraftvärmeanläggningar. Utöver det finns cirka 40 industrianläggningar som genererar el med biobränslen. Det finns dessutom nästan 100 mindre anläggningar som producerar biokraftvärme med biogas som bränsle. Ett 40-tal nya investeringar planeras, de flesta i små enheter. Just nu byggs bara två större kraftverk, en stor anläggning byggs av Göteborg Energi och en av Jämtkraft i Östersund.

Källa:

7 nov 2023  10:39  CET

tisdag 7 november

måndag 6 november

Måndag

Innovativt flytande vindturbin ska börja testas utanför norska kusten

En ny design av flytande vindkraftverk kan snart flyta utanför Norges kust. Den Oslo-baserade startupen World Wide Wind (WWW) har precis fått grönt ljus att testa sin nya vindkraftverksdesign på en plats i Vats, sydvästra Norge.

”Vi är mycket stolta över att testa vår första prototyp i samarbete med AF Gruppen och ser fram emot lanseringen och efterföljande testprogram, samt att utforska ytterligare möjligheter till samarbete”, säger Bjørn Simonsen, VD för WWW, i ett uttalande.

”Flytande vind till havs är redo att bli en viktig bidragsgivare till den globala förnybara energimixen, men för att verkligen frigöra dess potential behöver vi utveckla hållbara och kostnadseffektiva flytande vindkraftslösningar, inte bara flytta landbaserade turbiner till havet. ”Våra turbiner är speciellt konstruerade för flytande operationer”, tillade Simonsen.

Källa:

6 nov 2023  13:13 CET

Måndag

Solyco satsar på vertikala solcellssystem på gröna tak i Tyskland

Solyco har installerat sitt första vertikala solcellssystem på taket på två olika platser i Tyskland.

Det tyska företaget beskrev sitt Solon-system som en idealisk lösning för marknaden för bostäder och kommersiella platta tak, särskilt för så kallade gröna tak, som är tak täckta med trädgårdar och växter som kräver lite underhåll.

Ett av de två systemen finns i Hamburg. Projektet på 10 kW har 68 vertikalt monterade moduler. Den andra matrisen, i Hannover, omfattar 79 paneler, med en total installerad kapacitet på 12,64 kW.

Båda installationerna har glas-glas bifacial moduler gjorda med tunneloxid passiverade kontakt (TOPCon) celler, installerade på ett vertikalt sätt för att minimera skuggor på vegetationen nedan. Ett ballaststödt inredningssystem ger stöd och undviker att borra i taket.

Källa:

6 nov 2023  12:55  CET

Måndag

Priset på elbilsbatterier faller når strategiskt viktig punkt på $99/kWh

Priset på batterier för elfordon kommer att falla under den strategiskt viktiga punkten på 99 USD/kWh år 2025, enligt en rapport från analytiker Goldman Sachs
Detta har ersatt oro över högre materialkostnader och globala problem med leveranskedjan för elbilsbatterier.

Goldman Sachs Research räknar nu med att batteripriserna kommer att falla till 99 USD per kilowattimme (kWh) lagringskapacitet till 2025 – en minskning med 40 % från 2022.

Under hösten kommer elbilsmarknaden att uppnå kostnadsparitet, utan subventioner, med fordon med förbränningsmotorer (ICE) runt mitten av detta decennium på basis av total ägandekostnad.

Analysen uppskattar att nästan hälften av nedgången kommer från fallande priser på råvaror som litium, nickel och kobolt.

Källa:

6 nov 2023  12:22 CET

Måndag

Solenergi hjälpte fjärrsjukhus att fungera optimalt: WRI-rapport

En senaste rapport från WRI-India, en tankesmedja för klimat och energi, hävdade att ren kraft från solenergi som drivs med distribuerade förnybara energisystem (DRE) ökade kapaciteten hos avlägsna vårdcentraler över hela landet.
Rapporten fick titeln ”A Spoonful of Solar to Help the Medicine Go Down”.

WRI-India släppte nyligen rapporten i New Delhi nyligen. Rapporten kom från en studie av sjukvårdssystem i sex indiska delstater med 22 DRE-interventioner. Det inkluderade stater som Assam, Chhattisgarh, Jharkhand, Karnataka, Meghalaya
och Odisha. Studien försökte analysera effekten av solenergi på sjukvårdssystemen i dessa stater.

Källa:

6 nov 2023  12:08  CET

Måndag

Klimatförändringarnas effekter på Afrika är "brutala"

Även om jordbruket är stöttepelaren i Afrikas försörjning och nationella ekonomier, och stödjer 55 % till 62 % av arbetskraften bara i Afrika söder om Sahara, har produktivitetstillväxten inom jordbruket minskat med 34 % sedan 1961 på grund av klimatförändringarna. Denna nedgång är den högsta jämfört med andra regioner i världen, sa hon.

”Under de senaste åren har kontinenten drabbats av extrema väder- och klimathändelser, inklusive tropiska cykloner … Torkan 2015 i södra Afrika resulterade i en minskning av BNP med 2% i vissa länder, med vattenkraftproduktion som saknar vatten för att fungera.” Torkasituationen är ”samma eller ännu värre” på Afrikas horn.

Kraftiga regn och cykloner har orsakat översvämningar, vilket resulterat i förlust av miljarder i medel; skada på egendom och annan infrastruktur; vattenburna sjukdomar och dödsfall, sa hon. Dessa extremer och deras associerade konsekvenser ”förväntas kvarstå eller öka” inom en snar framtid.

Källa:

6 nov 2023  11:58 CET

Måndag

De flytande avsaltningsmaskinerna som drivs av vågorna

”Havet är en oförlåtlig plats”, säger Susan Hunt. ”Men vår teknik är designad för att fungera där – den går upp och ner i vågorna, hela dagen och hela natten.”

Hunt är chief innovation officer för en kanadensisk start-up som heter Oneka Technologies. Man har utvecklat flytande avsaltningssystem som förvandlar havsvatten till sötvatten.

Medan stora, landbaserade avsaltningsanläggningar vanligtvis kräver enorma mängder energi för att avlägsna saltet, drivs Onekas små enheter enbart av vågornas rörelse.

”Avsaltningsanläggningar drivs konventionellt av fossila bränslen”, säger Hunt. ”Men världen har verkligen nått en pivotpunkt. Vi vill gå bort från fossilbränsledriven avsaltning.”

Källa:

6 nov 2023  11:52  CET

Måndag

Hur 120 av världens storstäder kunde minska koldioxidutsläppen från transporter med 22 %

Vi fann att städerna kunde minska utsläppen av koldioxid (CO2) med sammanlagt 22 %, utan att minska invånarnas livskvalitet mätt med ett aggregerat, monetariserat mått.

I enskilda städer fann vi att en kombination av politik, såsom bränsleskatter, förbättring av kollektivtrafiken och stadsplanering, kunde minska transporternas koldioxidutsläpp med upp till 31 %.

Städer bär ett stort ansvar för klimatförändringarna, eftersom de står för 70 % av de globala utsläppen.

De kan också spela en nyckelroll i genomförandet av klimatåtgärder på lokal nivå. Många städer har satt upp ambitiösa klimatmål, med medlemmar i Global Covenant of Mayors stadsnätverk, till exempel, som syftar till att minska sina utsläpp med 66 % till 2050.

Källa:

6 nov 2023  11:35 CET

Måndag

Första beställningen till SaltX för att skapa fossilfri kalkindustri

SaltX erhåller delbeställning om cirka 70 miljoner kronor för leveranser till världens första elektrifierade kalktillverkningsanläggning.

Beställningen avser nyckelkomponenter för den första av tre EAC-ugnslinjer till ZEQL-anläggningen för SMA Minerals räkning. Närmare bestämt om upphettningsteknik i form av elektrisk plasmavärmare och därtill hörande elektriskt styrsystem där SaltX samarbetar med partnerbolagen ScanArc och ABB.

Detta är den första i raden av beställningar från SMA avseende elektrifierings- och koldioxidavskiljningsteknik.

Källa:

6 nov 2023  11:30  CET

Måndag

Hälften av Europas hushåll skulle kunna vara självförsörjande med solenergi och lagring

Drygt hälften av Europas enfamiljshus skulle tekniskt sett kunna vara helt självförsörjande med energi med en kombination av solenergi och lagringssystem, enligt en rapport från Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Redan i dag skulle 53 procent av cirka 41 miljoner byggnader som ingår i analysen teoretiskt kunna gå utanför nätet och ha en helt självförsörjande el- och värmeförsörjning med enbart lokal taksolstrålning, drog rapportförfattarna slutsatsen baserat på beräkningar som kombinerar geografisk information om det europeiska byggnadsbeståndet med lokala klimatiska och ekonomiska förhållanden.

Potentialen för självförsörjning var störst på platser som Spanien, där klimatförhållandena är gynnsamma, och till exempel i Tyskland, där avgifterna är jämförelsevis höga, skrev författarna.

Källa:

6 nov 2023  11:16 CET

Måndag

Solcellspark i Markaryd

Nu står det klart att ett nordiskt energibolag ska bygga en storskalig solcellspark väster om E4 och Traryd i Markaryds kommun. Parken ska generera el som räcker till 32 000 hushåll.

Nio markägare i Markaryds kommun har nu skrivit på ett arrendeavtal med det nordiska energibolaget Ilmatar som vill bygga en storskalig solcellspark på huvudsakligen skogs- och torvmarker väster om E4 och Traryd.

Mona-Lisa Karlsson från Ljungby är en av markägarna som gått med i avtalet. Hennes skog drabbades svårt av stormen Gudrun år 2005.

– Gudrun drog ned rätt mycket träd. Jag fick veta av Sydved att min mark inte är så produktiv. Det kommer ta lång tid för marken att producera någonting. Solcellerna kan ge avkastning och energi snabbare, säger hon.

Källa:

6 nov 2023  10:49  CET

måndag 6 november

fredag 3 november

Fredag

Danmark: Solcellspark i Fjerritslev 29 MW

Det danska företaget GreenGo Energy har byggt en solcellspark med 29 megawatt (MW) effekt i norra Danmark för det kommunala energibolaget  Hofor. Konkret är projektet beläget i Fjerritslev på Norra Jylland. 

Kunden Hofor är ett regionalt energibolag som ägs av åtta kommuner i storköpenhamnsområdet. Företaget är Danmarks största lokala elbolag och tillhandahåller vatten, värme, stadsgas, fjärrkyla och avloppsvatten till mer än 1 miljon människor i huvudstadsregionen. 

”Solenergi spelar en allt viktigare roll i vår energiproduktion. ”Det är därför vi investerar i solcellsparker i samarbete med utvecklare som GreenGo Energy, som kan realisera projekt från idé till slutlig driftsättning, med hänsyn till både lokala invånares behov och behov av natur, miljö och biologisk mångfald”, säger Projektledare Bo Fisker Pedersen från Hofor. 

Källa:

3 nov 2023  12:06 CET

Fredag

Enkel supraledande diod kan dramatiskt minska energianvändningen i transistorer, datacenter

Vissa uppskattningar säger att datacenter kan förbruka upp till 20 % av all energi globalt om tio år. Det beror till stor del på att miljarder transistorer måste kylas.

Elizabeth Thomson vid MIT beskriver banbrytande forskning som har gjort en supraledande diod som är dubbelt så effektiv som standarden och därför genererar och slösar mycket mindre värme.

Vad som är förvånande är att man använde en del rak materialfysik, i motsats till mer exotiska metoder inom mode. En supraledande diod är i själva verket ett vanligt och utbrett fenomen som finns i material.

Även om forskningen är i ett tidigt skede, pekar den på ännu större effektivitetsvinster. Som ordspråket säger, den renaste energin är den energi du inte använder.

Källa:

3 nov 2023  11:53  CET

Fredag

Solskensskörd är Amerikas nya "cash"gröda

I generationer har amerikanska bönder använt solen för att försörja sina samhällen och stödja landets tillväxt. Idag, med hjälp av sol- och lagringsteknik, levererar jordbrukssamhällen både maten som driver våra kroppar och den rena energin som driver vår ekonomi.

Kombinationen av jordbruk och solenergi är känd som agrivoltaics och är en av de snabbast växande tillämpningarna av solenergi idag. National Renewable Energy Laboratory uppskattar att det för närvarande finns 2,8 GW av agrovoltaiska anläggningar i USA, med fler projekt som kommer online varje vecka.

Medan vissa fortfarande tror att solenergiutveckling konkurrerar med jordbruket, visar många samhällen hur ömsesidigt fördelaktig solenergi kan vara för USA:s jordbruksmarker och lokala ekonomier.

Källa:

3 nov 2023  11:37 CET

Fredag

Sungrow, Fluence och Teslas ledande BESS-integratörer säger Wood Mackenzie

Enligt en ny analys från Wood Mackenzie dominerade Sungrow (Kina) den globala marknaden för batterienergilagringssystem (BESS) 2022 som den ledande leverantören, tätt följt av Fluence (USA) och Tesla (USA).

Enligt Wood Mackenzie hade BESS-integratörsmarknaden blivit allt mer konkurrenskraftig 2022, med de fem bästa globala systemintegratörerna som stod för 62 % av de totala BESS-transporterna (MWh).

Sungrow dominerade marknaden med 16 % av den globala marknadsandelsrankningen per leverans (MWh), tillsammans följt av Fluence (14 %) och Tesla (14 %), Huawei (9 %) och BYD (9 %).

Källa:

3 nov 2023  11:28  CET

Fredag

Volvo stoppar fingrarna i eluttaget

Framtidens bilar är inkopplade i elnätet när de är parkerade. Där skapas en marknad som Volvo tänker vara med i, i ett nytt affärsområde kallat Energy Solutions. En pilotstudie för V2G-teknik ska inledas.

Volvo betyder ”jag rullar” men framtidens Volvo kommer att göra nytta även när den står still, som ett batteri på hjul.

Att den kommande Volvo EX90 ska stödja dubbelriktad laddning meddelade företaget för ett år sedan. Volvos hårdvarulösning är klar och mjukvaran är under utveckling. Nu meddelar Volvo att det skissar på affärsmodeller under paraplyet ”Energy Solutions”.

Dubbelriktad laddning betyder att bilen inte bara kan laddas från elnätet, utan även fungera som ett batteri som matar elnätet, för att exempelvis balansera det under rusningstid, eller ladda en annan bil.

Källa:

3 nov 2023  11:22 CET

Fredag

MIT startup har stora planer på att fånga kol/CO2 ur luften

Startupen Noya, som grundades av Josh Santos ’14, arbetar för att påskynda kolavskiljningen i luften med ett lågeffekts, modulärt system som kan masstillverkas och distribueras över hela världen. Företaget planerar att driva sitt system med förnybar energi och bygga sina anläggningar nära injektionsbrunnar för att lagra kol under jord.

Genom att använda tredjepartsrevisorer för att verifiera mängden koldioxid som fångas upp och lagras, säljer Noya koldioxidkrediter för att hjälpa organisationer att nå mål för nettonollutsläpp.

”Tänk på våra system för direkt luftinfångning som solpaneler för koldioxidnegativitet”, säger Santos, som tidigare spelade en roll i Teslas mycket omtalade tillverkningsuppskalning för sin Model 3 elektriska sedan. ”Vi kan stapla dessa lådor på ett LEGO-liknande sätt för att uppnå skala i fält.”

Källa:

3 nov 2023  11:13  CET

Fredag

Nederländerna börjar bygga vätgasledning för 1,5 miljarder euro för att minska beroendet av naturgas – TNW

Nederländerna börjar bygga vätgasledning för 1,5 miljarder euro för att minska beroendet av naturgas – TNW.

Nederländerna började officiellt bygga en 1 200 km lång vätgasledning – mitt i en kontinentomfattande strävan att avvänja Europa från naturgas.

Den första delen av rörledningen kommer att gå från Maasvlakte – en massiv konstgjord förlängning av Europoort i Rotterdam (Europas största hamn) – cirka 30 kilometer inåt landet till ett gasraffinaderi i Pernis, som drivs av petrokemijätten Shell. Denna fas är planerad att öppna 2025 till en kostnad av 100 miljoner euro.

I bandklippningsceremonin deltog landets kung Willem-Alexander, klimat- och energiminister Rob Jetten och Han Fennema, vd för det statliga energibolaget Gasunie.

Källa:

3 nov 2023  10:28 CET

Fredag

Tesla lanserar virtuellt kraftverk i Puerto Rico, kan bli världens största

Tesla har officiellt lanserat sitt virtuella kraftverk i Puerto Rico och det kan snabbt bli världens största tack vare den stora Powerwall-användarbasen i regionen.

Virtuella kraftverk (VPP) består av aggregering av distribuerade energitillgångar, främst solenergi på taket och energilagring i hemmet, för att erbjuda nättjänster som peak shaving.

Ett företag som Tesla drar kraft från dessa kundtillgångar för att hjälpa nätet när det behövs och kompensera kunderna i gengäld. Tillsammans blir de ett virtuellt kraftverk.

Det är ett sätt att hjälpa nätet och göra distribuerade energitillgångar mer lönsamma. Som vi tidigare sa, håller VPPs på att bli en av Teslas mest underskattade produkter.

Företagets virtuella kraftverk i Kalifornien har redan visat sig framgångsrikt under sitt första år. Tesla lanserade nyligen en ny i Texas som ser ut att vara ganska lönsam för Powerwall-ägare.

Källa:

3 nov 2023  10:24  CET

Fredag

Baywa r.e. planerar sex nya agri-solkraft-projekt i fem länder

Baywa r.e. planerar att utveckla sex agri-PV-projekt i fem länder som kombinerar jordbruk och solenergiproduktion till 2027. Gruppen har fått EU-finansiering på 6,5 miljoner euro för detta ändamål.

Att anpassa sig till klimatförändringen och mildra dess effekter är en ny och viktig utmaning för jordbruket. De sex nya projekten utvecklas i nära samarbete med EU-representanter, markägare och lokala myndigheter.

Denna klimatanpassningsstrategi för frukt- och grönsaksodling i Europa är dubbelt fördelaktig: den kombinerar växtskydd och solenergi. Baywa r.e. syftar till att förbättra den ekonomiska bärkraften för agri-PV-system med de sex nya projekten.

Källa:

3 nov 2023  10:13 CET

Fredag

Drönare används för första gången för att ta "röntgen"-bedömningar av hälsan på solpaneler

Kvalitetssäkringsföretaget PV Lab Australia och teknikföretaget QE Labs har nyligen genomfört den första drönarbaserade elektroluminescensinspektionen (EL) på en solfarm i Australien.

Medan traditionella EL-inspektioner – en sorts röntgen men för solpaneler – endast skulle göras på ett prov av en gårds solcellsanläggningar, kan den drönarbaserade tekniken analysera varje enskild panel och utrota felaktiga eller skadade moduler som ser bra ut på yta.

”Där du kanske har gjort ett slumpmässigt prov tidigare, nu kan du få en kristallklar bild av kvaliteten på hela din solcellsanläggning och alla problem som du kan se,” Lawrence McIntosh, en partner från PV Lab, berättade för RenewEconomy.

Källa:

3 nov 2023  10:08  CET

fredag 3 november

torsdag 2 november

Torsdag

Spanska Iberdrola går samman med Abu Dhabi Masdar inom vindkraft till havs med investeringen på 1,6 miljarder euro i Östersjön

Efter att ha erhållit de nödvändiga myndighetsgodkännandena har företagen stängt det avtal som tillkännagavs i juli förra året om att saminvestera i vindkraftsparken Baltic Eagle, som har en kapacitet på 476 MW

Iberdrola har slutit ett strategiskt avtal med Masdar, en förnybar grupp från Emiratet Abu Dhabi, om att saminvestera i den tyska havsvindkraftsparken Baltic Eagle med en effekt på 476 MW, belägen i Östersjön. Efter att ha erhållit alla nödvändiga regulatoriska godkännanden kommer Iberdrola att ha en majoritetsandel på 51 % i tillgångarna och därmed accelerera energioberoendet i Europa.

Enligt villkoren för verksamheten uppgår värderingen av 100 % av denna vindkraftspark till cirka 1,6 miljarder euro. Iberdrola kommer att kontrollera och förvalta tillgångarna, tillhandahålla drift- och underhållstjänster och andra företagstjänster.

Källa:

2 nov 2023  13:39 CET

Torsdag

"Världens första" ammoniakdrivna containerfartyg kommer att debutera 2026, säger norska Yara

Yara Eyde, som har beskrivits som världens första containerfartyg som drivs av ren ammoniak som bränsle, är planerad att komma in på marknaden 2026, enligt dess utvecklare.

Fartyget utvecklas av ammoniakproducenten och redaren Yara Clean Ammonia och den norska containeroperatören NorthSea Container Line.

Duon planerar nämligen att starta ett joint venture, som heter NCL Oslofjord AS, för att driva det ammoniakdrivna fartyget.

Vid etableringen siktar joint venture-företaget på att bli världens första linjeoperatör som uteslutande fokuserar på ammoniakdrivna containerfartyg.

Yara Eyde har tilldelats cirka 40 miljoner NOK (3,6 miljoner USD) av det norska statliga företaget Enova för genomförandet av projektet.

Källa:

2 nov 2023  13:22  CET

Torsdag

Elbilar tar 60,6 % andel i Sverige

I oktober tog plugin-EV-bilar en andel på 60,6 % i Sverige, en ökning från 59,4 % jämfört med föregående år. Volymerna för elbilar ökade med cirka 14 %, knappt före den totala marknadstillväxten. Den totala bilvolymen var 25 016 enheter, en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Volkswagen ID.4 var den bästsäljande elbilen i oktober.

I oktober fick kombinerade elbilar en andel på 60,6 %, fullbatterielektricitet (BEV) bidrog med 37,6 %, med plugin-hybrider (PHEV) med 23,0 %. Dessa siffror kan jämföras med 59,4 %, med 35,5 % BEV och 23,9 % PHEV, år efter år.

Även om platån för PHEV-aktien är normal, kan BEV:s långsammare tillväxt i aktie på årsbasis återspegla incitamentssänkningarna i slutet av 2022 på nya order. Leveranspipelinen för de fordonsbeställningar som gjordes precis innan nedskärningarna har sannolikt nu fungerat av sig själv, och den nuvarande ljumma ökningen av registreringar nu kan återspegla ”baksmällan” av beställningar som lagts efter den incitamentsminskningen.

Källa:

2 nov 2023  13:11 CET

Torsdag

Åland: Nu formas organisationen bakom vind och vätgasnavet

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Flexens och Lhyfe har bildat ett partnerskap för att leverera en havsbaserad vind- och vätgasnav på Åland, Finland.

CIP, genom Copenhagen Energy Islands, Lhyfe och Flexens, har gemensamt lanserat projektet Aland Energy Island som kommer att integrera storskalig vindkraft till havs och väteproduktion.

Ambitionen är att utveckla storskalig väteproduktion på Åland integrerad med gigawattskalig havsvind i Ålands vatten för användning både på öarna och i den bredare europeiska regionen.
Den exakta konfigurationen av Aland Energy Island-projektet kommer att utvecklas i nära samordning med den lokala regeringen och andra lokala intressenter för att maximera fördelarna för skärgården.

Källa:

2 nov 2023  13:04  CET

Torsdag

USA, Kina dominerar solenergiinvesteringar

Globala investeringar i solenergisektorn nådde 308 miljarder dollar 2022, och registrerade en massiv ökning med 36 % jämfört med 2021 års nivåer. Ändå stod solenergi endast för 11,5 % av den totala energiinvesteringen 2022 (2,6 biljoner dollar), enligt en ny rapport från International Solar Alliance, som släpptes vid sin senaste sjätte sammankomst i New Delhi

Rapporten konstaterade att solenergiinvesteringar till övervägande del är koncentrerade till ett fåtal utvecklade länder i Asien och Stillahavsområdet, följt av Europa och Nordamerika. År 2022 stod Asien och Stillahavsområdet samt Europa och Nordamerika för 55 % respektive 33 % av de globala investeringarna i utveckling av solenergiprojekt. Inom dessa regioner har investeringar dominerats av ekonomier som har en mogen PV-marknad, såsom Kina, USA, Japan, Spanien, Australien, Nederländerna, Sydkorea, Brasilien, Vietnam, Tyskland och Indien.

Kina och USA har genomgående attraherat de mest årliga solenergiinvesteringarna, med deras sammanlagda andel på cirka 50% av alla solenergiinvesteringar sedan 2015.

Källa:

2 nov 2023  12:57 CET

Torsdag

Elements Green presenterar plan för 800 MW brittisk solcellspark med lagring

Den brittiska förnyelsebara utvecklaren Elements Green har lagt upp planer för byggandet av en 800-MW/1 000 MW DC-solpark med batterienergilagring i East Midlands i England, med avsikt att inleda samråd om förslaget i början av nästa år.

Great North Road Solar Park kommer att installeras nordväst om Newark-on-Trent, i Nottinghamshire, och kommer att anslutas till en befintlig National Grid-transformatorstation, sa utvecklaren i ett LinkedIn-inlägg. Enligt planen avser man att hålla möten i samhället för att presentera och diskutera sitt förslag, som nu befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede.

Solar-plus-lagringskomplexet förväntas förse med grön el cirka 400 000 lokala hem per år, en gång i drift.

Källa:

2 nov 2023  12:52  CET

Torsdag

Nya batterilösningar möjliggör för framtidens utmaningar i elnätet

Batterisystem bidrar till att öka tillförlitligheten i elförsörjningen och ger samtidigt möjlighet för kunderna att sänka sina kostnader och öka sin självförsörjningsgrad. Genom att styra användningen av systemen, så kallad Service Stacking, så optimerar vi värdet av batteriinstallationen för kunden.

Det sydsvenska energisystemet står inför stora utmaningar när det gäller att balansera efterfrågan och tillgång av el i en tid av kraftigt ökande elektrifiering kombinerat med en ökad produktion och användning av förnybar energi. Skåne är i dag Europas mest obalanserade område med en självförsörjningsgrad på enbart 15 %.

För att kunna utveckla näringsliv och samhälle behöver motståndskraften och självförsörjningen i det skånska energisystemet öka.

Källa:

2 nov 2023  12:21 CET

Torsdag

USA, EU och Japan leder när det gäller användning av kolavskiljning och lagring

Europeiska unionen (EU) släppte en rapport som delar en pågående trend i användningen av CCUS (Carbon Capture Utilization and Lagring). Rapporten ger en bedömning av 2022 års globala industri.
Rapporten konstaterar att CCUS-branschen bevittnade en ökning av lagringskapacitet med 44 % under året. Däremot rapporten räknar med att kostnaden för CCUS idag fortfarande är svår att bedöma. Rapporten ackrediterar detta till de olika teknikerna och anläggningen designfaktorer.
 
Rapporten bedömer fångstkostnaderna kan ligga någonstans mellan 13 och 103 euro per ton koldioxid (CO2), beroende på industri och CO2-koncentration.
 

Källa:

2 nov 2023  12:06  CET

Torsdag

Grekland går fram med planer för de första vindkraftsparkerna till havs

Turbinerna kan driva 1,5 miljoner grekiska hem till 2030, enligt planer för Egeiska, Joniska och Medelhavet.

Grekland går vidare med planer på att bygga sina första vindkraftsparker till havs, meddelade myndigheterna i Aten i går.

Medelhavslandet – som brändes hårt i klimatdrivna skogsbränder i somras – försöker ta sig bort från fossila bränslen.

Förnybar energi stod för över 50 procent av Greklands el för första gången under första halvåret 2023. Och landet skapade rubriker i oktober förra året när det kördes enbart på förnybar energi, om än i bara fem timmar.

Källa:

2 nov 2023  11:55 CET

Torsdag

Finland: Nu planeras ett bioraffinaderi för tångprodukter

Konceptstudiefaserna syftar till att definiera produktionskoncept och de steg som krävs för att bygga ett bioraffinaderi. Origin by Oceans första bioraffinaderi för alger i Finland beräknas nå full produktionskapacitet 2027.

Origin by Ocean, ett finskt nystartat bioteknikföretag, utvecklar just nu en processteknik för att förädla sjögräs eller alger till biobaserade ingredienser som ska gå att använda i ett flertal industriella tillverkningsprocesser. Den unika processen löser två kritiska problem: produktion av hållbara ingredienser till olika industrier samt minskning av skadliga alger i kustområden, vilket i sin tur minskar marin övergödning.

Processen omvandlar alger till kemiska ingredienser som kan ersätta råolja som råmaterial, vilket avsevärt minskar slutprodukternas koldioxidavtryck. De raffinerade ämnena kan bland annat användas som förtjockningsmedel och bindemedel i kosmetika och livsmedelsprodukter.

Källa:

2 nov 2023  11:50  CET

torsdag 2 november

onsdag 1 november

Onsdag

Ny Wärtsilä-motor ska ytterligare minska på utsläppen inom sjöfarten

Wärtsilä har lanserat en ny motor med ultralåga utsläpp, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Motorn har redan varit i testbruk på Aurora Botnia.

Den nya motorn, som är en ny version av Wärtsiläs 31DF-motor, kan vid drift med LNG (flytande fossilgas) minska utsläppen av metan med upp till 56 procent, hävdar bolaget.

Den nya versionen har redan använts ombord på Wasalines Aurora Botnia-färja som en av de fyra huvudmotorerna. Rederiet har lyckats minska metanutsläppen med ytterligare tio procent på färjan.

I och med de positiva resultaten har Wärtsilä nu lanserat den nya versionen av 31DF-motorn för den kommersiella marknaden.

Källa:

1 nov 2023  14:00 CET

Onsdag

Volvo-vd:n satsar på havsbaserad vindkraft: ”Första pilotanläggningen inom ett år”

Det var på våren 2022 som Volvo Cars styrelse utsåg Jim Rowan till Håkan Samuelssons efterträdare. Men även efter att han lämnade Volvo har Håkan Samuelsson haft fullt upp – bland annat som ordförande för Polestar, men även som rådgivare och investerare i Windeed där ABB-veteranen och Kinakännaren Bertil Moritz är vd.

Windeed har utvecklat en lättviktsflotte för flytande vindkraft och har nu framgångsrikt provat den vid Ålborgs universitet genom ett bassängtest med modell i skala 1:64. Enligt bolaget visar testerna att flotten är mycket motståndskraftig mot hydrodynamiska krafter.

– Windeed använder prefabricerade moduler och montaget är oberoende av varv eller torrdockor. Detta innebär radikalt lägre materialåtgång och kostnader. Exempelvis är elkostnaden lika eller lägre än de bästa landbaserade anläggningarna, säger Håkan Samuelsson till Realtid.

Källa:

1 nov 2023  13:54  CET

Onsdag

Brittisk utvecklare kommer att bygga 320 MW batterienhet

(Montel) SSE Renewables kommer att börja bygga en 320 MW batterienergilagringsenhet i Yorkshire, England under de kommande månaderna efter att ha tagit ett slutgiltigt investeringsbeslut om projektet.
Monk Fryston-enheten kommer att vara en av Storbritanniens största och kommer att ansluta direkt till landets befintliga transmissionsnät, utan behov av ytterligare nätinfrastruktur, sade SSE på onsdagen.

Batterilagringssystem förväntas spela en nyckelroll i koldioxidfria ekonomier över hela Europa, och hjälpa till att balansera elförsörjningen med efterfrågan när mer intermittent förnybar energi läggs till nätet.

SSE Renewables har säkrat en pipeline på 1,2 GW av sol- och batteriprojekt i Storbritannien, med ytterligare 1,3 GW under utveckling.

Källa:

1 nov 2023  13:45 CET

Onsdag

Vestas vinner första order på V172-7,2 MW vindkraftverk för 43 MW vindprojekt i Tyskland

Vestas har fått sin första fasta order på vindkraftverket V172-7,2 MW, det senaste tillskottet till Vestas EnVentus-plattform. Beställningen gjordes av utvecklaren Uhl Windkraft och består av sex vindkraftverk för vindprojektet Hoßkirch, ett projekt i samarbete med Koenigsegg-Aulendorf Comital House.

Ordern omfattar leverans, leverans och driftsättning av turbinerna. Efter färdigställandet kommer Vestas att serva turbinerna under ett 25-årigt Active Output Management 5000 (AOM 5000) serviceavtal utformat för att säkerställa optimerad prestanda för tillgångarna.

Källa:

1 nov 2023  13:38  CET

Onsdag

Portugal startar 3,5 GW havsvindanbud

Portugal söker intresseanmälan från utvecklare för att delta i en havsbaserad vindupphandling.

I denna första auktionsrunda har Lissabon tillkännagivit avsikter att gå vidare med att utveckla havsbaserad vindkraft i regionerna Viana do Castelo, Leixões och Figueira da Foz, för att nå upp till 3,5 GW av total kapacitet.

Landet har ökat elektriciteten som produceras från förnybara källor med sina ambitioner som anges i den första versionen av översynen av den nationella energi- och klimatplanen 2030 (PNEC).
I linje med detta fastställer PNEC ett mål på 2GW för havsbaserad vindteknik, där regeringen antar ambitionen att tilldela en kapacitet på 10GW till 2030 genom konkurrensförfaranden.

Källa:

1 nov 2023  13:07 CET

Onsdag

Global solkraft måste växa till 5 400 GW år 2030 för att begränsa den globala uppvärmningen

Den globala installerade kraftgenereringskapaciteten för förnybar energi måste tredubblas till 11 174 GW i slutet av decenniet för att klara 1,5 C Parisavtalets klimatuppvärmningstak, sade International Renewable Energy Agency (IRENA) i en nyligen publicerad rapport.

Solcellskapaciteten måste i synnerhet nå minst 5 400 GW till 2030 – en ökning med 4 345 GW från 2022, säger IRENA i rapporten.

Parisavtalet, kallat av FN som ett ”rättsligt bindande internationellt fördrag om klimatförändringar”, antogs av 196 länder och verkställdes 2016. Målet är att hålla den globala medeltemperaturökningen till under 2 C över förindustriella nivåer och fortsätta ansträngningarna för att begränsa temperaturökningen till 1,5 C över förindustriella nivåer.

Källa:

1 nov 2023  13:02  CET

Onsdag

EU stöder nytt projekt som kombinerar solenergi med jordbruk

Ett nytt ”agrivoltaics”-initiativ som vill bevisa den kommersiella lönsamheten av att integrera solkraftverk med jordbruk har vunnit Bryssels gunst. EU stöder det tyska företaget för förnybar energi BayWa, i ett första i sitt slag som kan vara en win-win för bönder och klimatet.

För att utveckla projektet har BayWa säkrat 6,5 miljoner euro från EU:s LIFE-program (som har totalt 5,43 miljarder euro tillgängligt för perioden 2021 till 2027). Beväpnad med ny finansiering ser företaget fram till 2027 att bygga sex så kallade agrivoltaics-projekt i fem europeiska länder.

Agrivoltaics involverar att kombinera solenergiproduktion och jordbruk på samma stycke mark och har hyllats för sina otaliga fördelar, inklusive att spara vatten, öka markens hälsa och öka antalet pollinatörer. Solpanelerna kan också fungera som en extra inkomstkälla för bönderna.

Källa:

1 nov 2023  11:53 CET

Onsdag

Världens första elektriska tunga lokomotiv

Järnmalmsgruvföretaget Roy Hill testar FLXdrive kommersiellt i västra Australiens Pilbara-region. Den har en max batterikapacitet på 7 megawattimmar (MWh). (För att sätta den enorma mängden energi i perspektiv, bara 1 MWh tillåter en EV att köra 3 600 miles eller driva ett amerikanskt hem i 1,2 månader.)

Roy Hills lok är målat rosa eftersom företaget stödjer bröstcancerforskning. Wabtec håller på att färdigställa lokets konstruktion nu, och sedan kommer det att testas ytterligare under första halvåret 2024. Det kommer att skeppas till Australien under andra halvan av nästa år.

Källa:

1 nov 2023  11:47  CET

Onsdag

South Australia att når snart 100 % vind och sol i nätet

South Australia – staten med en världsledande genomsnittlig andel förnybar energi på mer än 71,5 procent i sitt elnät – förväntas nå ”netto” 100 procent förnybar energi inom fyra år, enligt statens transmissionsbolag.

Den fantastiska förutsägelsen från ElectraNet, första gången den har erkänts formellt av en sådan myndighet, är desto mer anmärkningsvärd eftersom förnybar energi i södra Australien betyder vind och sol, eftersom det inte finns någon vattenkraft, geotermisk eller ens biomassakraft att tala om.

South Australia skulle vara det första nätet i sin storlek som når en sådan milstolpe. Dess andel av vind och sol är också oöverträffad i ett nät av dess storlek i en modern ekonomi.

Källa:

1 nov 2023  11:31 CET

Onsdag

Japanska MOL satsar på elfartyg

Den japanska fartygsägaren Mitsui OSK Lines (MOL) och Pyxis Maritime, en nystartad sjöfartselektrifieringsteknik i Singapore, kommer att arbeta tillsammans.

Paret har undertecknat ett samförståndsavtal för att utveckla elfartygsmarknaderna i Singapore och Japan.

”Vi tror att denna promemoria kommer att vara ett viktigt steg för båda företagen att göra en betydande förändring i sjöfartsbranschen. Att främja introduktionen av EV-fartyg för att lösa miljöfrågor kommer att vara ett sätt, säger Nobuo Shiotsu, ledande verkställande direktör på MOL.

Pyxis i skapades förra året. Det stöds av kustfartygsägare och statliga myndigheter i Singapore, en stat som har åtagit sig att tidigt introducera elektriska fartyg.

Källa:

1 nov 2023  10:57  CET

onsdag 1 november

tisdag 31 oktober

Tisdag

Baden-Württemberg godkänner finansiering av solceller på parkeringsplatser

Baden-Württemberg har godkänt 2,5 miljoner euro för 18 projekt som en del av finansieringsprogrammet ”Parkeringstak med solceller”. Drygt 2,3 miljoner euro är fortfarande tillgängliga för en andra våg av finansieringsåtaganden.

Ministeriet för miljö, klimat och energi i Baden-Württemberg stöder användningen av redan slutna parkeringsplatser för elproduktion med finansieringsprogrammet ”Parkeringstak med solceller”.

I en första omgång har staten nu godkänt 18 projekt för att täcka befintliga parkeringsplatser med solcellssystem. ”Jag är glad över den stora responsen på finansieringsprogrammet. Många ansökningar har kommit in. Detta visar den stora potential som redan slutna områden erbjuder för utbyggnaden av förnybar energi”, säger miljö- och energiminister Thekla Walker.

Ytterligare parkerings-PV-projekt förväntas godkännas i år. Ytterligare 2,3 miljoner euro är tillgängliga för den andra vågen av finansieringsåtaganden.

Källa:

31 okt 2023  14:01 CET

Tisdag

CATL nya batterianläggning producerar en cell per sekund, 1 miljon elbilsbatterier på 3 månader

CATL, världens största batteritillverkare, blir nu också den snabbaste, tack vare toppmoderna produktionslinjer vid sin nya batteribas i Kina. Utvecklaren säger att dess nya monteringslinjer kan producera en battericell per sekund och ett helt EV-batteripaket på under tre minuter.

CATL är fortfarande den obestridda ledaren inom utveckling av elbilsbatterier, inte bara i Kina, där företaget har sitt huvudkontor, utan runt om i världen. Trots en liten nedgång i nettovinsten under tredje kvartalet i år ser CATL ut att behålla sin krona 2024 som den största aktieägaren på batterimarknaden – en titel som de redan har haft i sex år i rad.

Källa:

31 okt 2023  13:28  CET

Tisdag

Finland fyndar klimatmineraler

Finland har hittat sällsynta jordartsmetaller i borrkärnor i Sokli i norra Finland.

Mineralerna som innehåller sällsynta jordartsmetaller heter kukharenkoit och kordylit. De hittades i Sokli, i norra Finland i höjd med Kiruna, en dryg mil från gränsen till Ryssland, rapporterar FMG (Finnish Minerals Group).

Sokli skulle enligt en förstudie kunna producera minst en tiondel av den mängd REE som årligen behövs i Europa för att tillverka permanentmagneter.

FMG hittade mineralerna tillsammans med GTK (Geologiska forskningscentralen). De två var på jakt efter just REE:er.

Det är första gången som dessa mineral har upptäckts i Finland, enligt FMG.

Källa:

31 okt 2023  12:27 CET

Tisdag

Litauen schemalägger 700 MW havsvindanbud den 15 januari

Litauen planerar att inleda en anbudsprocess för en 700-MW vindkraftspark till havs som skulle bli landets andra den 15 januari 2024.

Environmental Protection Agency har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen (EIA) för projektet, och drar slutsatsen att den visuella effekten av utvecklingen skulle vara obetydlig, sade energiministeriet. Anbudsplanen, som tidigare skjutits upp på grund av ekonomiska problem, måste fortfarande godkännas av den nationella regeringen.

Den föreslagna vindkraftsparken till havs planeras att installeras inom ett 136,4 kvadratkilometer stort område i Östersjön som ligger 30 km utanför den litauiska kusten och inom 2 km från gränsen till ett Natura 2000-skyddat område. Turbinerna får en maximal höjd på 350 meter.

Källa:

31 okt 2023  12:07  CET