ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärlden skannas och nyheter tas fram varje dag

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag

NYHETER IDAG

onsdagen den 23 november

Onsdag

2023 är året då havsbaserad vindkraft startar i Spanien

Utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Spanien är en möjlighet till strategisk utveckling för vår ekonomi, skapa nya jobb och synergier med andra industriella aktiviteter i vårt land.
I Spanien har vi värdekedjan och infrastrukturen för att hantera utvecklingen av havsbaserad vindkraft vid våra kuster. Spanien är ett internationellt riktmärke inom flytande vindkraft till havs.
Det är angeläget att ha ett uppdaterat regelverk och specifik planering på medellång och lång sikt, vilket aktiverar utvecklingsarbetet av vindkraftsparkerna till havs under de kommande månaderna, som kommer att vara i drift 2029.

Offshore Wind Congress, anordnad av Wind Energy Business Association (AEE), firar sin första upplaga i Bilbao den 22-23 november. Detta evenemang samlar mer än 450 experter inom havsbaserad vindkraft för att främja de grundläggande milstolparna i dess utveckling i Spanien . AEE har stöd i detta evenemang av Basque Energy Cluster som medarrangör, och Basque Energy Entity (EVE) som en institutionell partner.

Källa:

23 november 2022  14:06  CET

Onsdag

Solparken i Gislaved börjar byggas

Som ett första steg mot målet att bygga 1 gigawatt produktion av solenergi innan 2030 har Sunna nu säkrat alla nödvändiga tillstånd för att starta byggprocessen för företagets första storskaliga solpark. Projekt “Skogsmusen” med placering utanför Gislaved i Jönköpings län kommer att byggas på en yta om cirka 20 hektar med en total effekt på 14 megawatt. 

“Det här är vår första solpark och vi är otroligt glada över att kunna leverera ett projekt i den här storleken som kommer generera förnyelsebar energi i minst 30 år framöver. Det känns extra viktigt i en tid där vi alla måste ta ansvar både för vårt gemensamma energibehov och hur vi påverkar klimatet”, säger Sunnas VD Marcus Qviberg.

En rad insatser kommer att genomföras för att främja den biologiska mångfalden på platsen. Solcellsparker i sig kan gynna många markhäckande fåglar som kan söka skugga och skydd från rovdjur under solpanelerna. Den blivande parken kommer inte att stängslas in utan hållas öppen i syfte att säkerställa att djurliv fortsatt kan röra sig fritt inom och genom området.

Källa:

23 november 2022  14:02   CET

Onsdag

Solenergi är historiskt den billigaste elen

Solenergi är den billigaste elen i historien, enligt IEA, och är betydligt billigare än att generera el från fossila bränslen i de flesta länder.

Flera länder genererar nu mer än 10 % av sin el från solenergi, inklusive Chile (13 %) och Australien (12 %).

Embers Global Electricity Review avslöjade att för att uppfylla klimatmålen måste solelproduktionen öka fyra gånger så snabbt i genomsnitt detta årtionde som den gjorde 2021, men tekniken är på en snabb tillväxttrend. Det har varit den snabbast växande källan för elproduktion för 17:e året i rad.

Källa:

23 november 2022  12:45  CET

Onsdag

Kan förbättrade geotermiska system användas som batterier i nätskala? Var som helst!

USA:s energidepartement siktar på att sänka kostnaderna för Enhanced Geothermal Systems (EGS) med 90 % till 2035. Standard geotermisk kraft kommer från att tappa befintliga hydrotermiska reservoarer.

Men de flesta platser har inte varmvattenreservoarer under jord. EGS pumpar ner vatten för att nå varma stenar och värmer vattnet för att uppnå samma syfte. Överallt har heta stenar under jorden. Här beskriver Stefan Ellerbeck, som skriver för World Economic Forum, forskning som undersöker hur man lagrar – inte bara utvinner – energi med hjälp av EGS.

Detta skulle lyfta det kommersiella värdet av systemet, eftersom det också skulle tjäna pengar som ett batteri i nätskala, inte bara en baslastgenerator. Resultaten visar att el kan lagras i många dagar (tillräckligt för daglig nätbalansering) och lika effektivt som litiumjonbatterier. Det finns över fem terawatt värmeresurser i USA (det är tillräckligt för att tillgodose hela världens energibehov) och US DOE säger att en liten del av detta kan driva 40 miljoner amerikanska hem.

Källa:

23 november 2022  12:33   CET

Onsdag

Vind- och solkraft framtidens hybrid

Oskar Lindberg, Uppsala universitet, visar i sin licentiatavhandling hur samlokalisering av vind- och solkraftparker ger jämnare effektleveranser.

Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas väl under två grader Celsius med sikte på högst en och en halv grad jämfört med förindustriell nivå.

För att klara temperaturmålet behöver världen under de kommande åtta åren halvera de årliga utsläppen av växthusgaser, enligt FN:s miljöprograms senaste rapport från i fjol.

Mycket talar för att så inte kommer att ske, bland annat på grund av den stora mängden fossila bränslen i energiproduktionen. Dock ökar användningen av förnybara energikällor.

– Det är en enorm tillväxt globalt när det gäller vind- och solkraftsanläggningar, beroende på bland annat tekniska framsteg och att kostnaderna har sjunkit, säger Oskar Lindberg.
Resultaten visar att sol- och vindkraft kompletterar varandra på alla tidsskalor som är relevanta för integrering av dessa resurser i elnätet.

Källa:

23 november 2022  12:20  CET

Onsdag

Sverige kommer ha installerat 750 MW ny solel 2022

Sverige kan potentiellt tillföra 750 MW solenergi 2022, enligt data från analysföretaget Becquerel Sweden. År 2021 tillförde landet 499,7 MW solenergi, en ökning med cirka 25 % på årsbasis från 2020.

International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programmes (IEA-PVPS) Task 1 publicerade nyligen en rapport om PV-applikationer i Sverige 2021. Medan PV-system för egen konsumtion dominerar Sveriges solenergimarknad, är osubventionerade solcellsparker i nyttoskala. börjar sprida sig. Becquerel uppskattar att mellan 110 MW och 150 MW kapacitet kommer att läggas till i slutet av detta år.

”När vi samlade in data genomförde vi intervjuer, och det allmänna ordet från utvecklarna är att större projekt sköts upp till 2022, främst på grund av begränsningar i leveranskedjan”, säger Amelia Westerberg, PV-marknadsanalytiker på Becquerel Sverige och medförfattare till rapporten.

Källa:

23 november 2022  11:59   CET

Onsdag

Sweden Rock Festival byter ut dieselaggregaten mot batterier

Hybricon fortsätter sin resa mot en grön omställning för event- och festivalbranschen i Sverige. Under fyra dagar i juni går den 30:e upplagan av Sweden Rock Festival – Sveriges största hårdrocksfestival – av stapeln utanför Sölvesborg. Med en line up på över 90 band på fem scener är energibehovet stort. Hybricon och Sweden Rock tar nu de första stegen mot en fossilfri festival.

Vi lägger stor vikt vid våra gästers helhetsupplevelse och vår målsättning är att varje år skapa en ännu bättre festival än året innan, där hållbarhet är en del av det arbetet. Att nu tillsammans med Hybricon arbeta för att på sikt byta ut dieselaggregaten mot aktiv nätbalansering är ännu ett led i arbetet mot en mer hållbar festival, säger Pelle Åberg, Produktionschef på Sweden Rock Festival AB.

I ett första steg kommer Hybricon att arbeta med Sweden Rock Festival under året 2023. Tillsammans kommer man att utforska möjligheterna för att driva fossilfria arrangemang genom att samla på sig kunskap och på så sätt hitta den optimala lösningen för framtida festivaler.

Källa:

23 november 2022  11:44  CET

Onsdag

WellAgri ger grödorna kväve utan CO2 utsläpp

Det står nu klart att försöken med WellAgris ekologiska forskningsbaserade gödsel kommer att fortsätta 2023. Lantbrukare söker alternativ till befintliga ekologiska gödselprodukter. Dels för att öka effektiviteten, dels för att minska mängden gödsel som jorden tillförs per kilo kväve. Flera lantbrukare har under innevarande år testat WellAgris forskningsbaserade ekologiska gödsel, som är godkänd för EU-ekologisk och KRAV certifierad produktion. Betydelsefulla erfarenheter har gjorts.

–Flera av de som deltagit under olika förhållande i vårt avlånga land önskar delta i testerna också kommande år. Vi känner att vi går framåt och upplever att de har förtroende för oss. Vi välkomnar också nya deltagare, eftersom alla erfarenheter är viktiga när en unik produkt testas och handhavandet utprovas, säger Lars Erik Skjutare, Vd och grundare av WellAgri.

På demofältet vid Slätte Ekodag 2022, placerade sig WellAgri på en delad tredje plats när nio olika ekologiska gödselprodukter testades. WellAgris forskningsbaserade produkter gav en bättre stråstyrka, 85-90 procent jämfört med 50-70 procent för biofer, en gemensam beteckning på pelleterat gödselmedel av animaliska biprodukter, när Hushållningssällskapet i Skåne i ett försök jämförde biofer med WellAgris produkter.

Källa:

23 november 2022  11:40   CET

Onsdag

Göteborgarnas renade avloppsvatten ska kyla nya batterifabriken

Nytt användningsområde för tekniskt vatten. Gryaab ska leverera tekniskt vatten till den kommande batterifabriken i Göteborg. Det är renat avloppsvatten som kommer att användas som kyla i tillverkningsprocessen. “I normala fall släpps det ut i havet, nu har vi hittat ett nytt användningsområde”, säger Erik Andersson, projektledare på Gryaab.

Northvolt och Volvo Cars ska bygga en gemensam batterifabrik i Torslanda. Tillverkningen kräver mycket kyla. Gryaab, Göteborg energi och Kretslopp och vatten arbetar tätt tillsammans för att lösa leveransen av renat avloppsvatten till fabriken.

– Tekniskt vatten är det renaste vattnet som vi har som i normala fall går till värmepumparna på Ryaverket. Där tas överskottsvärmen omhand och går ut i fjärrvärmenätet. Vattnet skickas sedan ut i havet, säger Erik Andersson.

En del av vattnet kommer nu att få ett nytt användningsområde i och med att det skickas till batterifabriken i en ledning. Beskedet att den nya batterifabriken skulle byggas i Göteborg kom i februari vilket inneburit en tajt tidplan för projektet.

Källa:

23 november 2022  11:34  CET

Onsdag

Florida: Solpaneler på trottoaren som reservkraft för trafikljus

Orkanen Irma orsakade förödelse över Tampa, Florida, 2017 och slog ut strömmen i vissa områden. Vid trafikljus innebar det i bästa fall stopp i trafiken och i värsta fall farliga olyckor. Den erfarenheten inspirerade staden att söka en ny källa för reservkraft för trafikkorsningar.

”Det är ett ganska farligt tillstånd att ha en signal, eller särskilt en serie av signaler, mörka under obelysta förhållanden”, säger stadens Smart Mobility Manager Brandon Campbell. ”Det är svårt för människor att se trafiksignaler när både de är mörka och den omgivande infrastrukturen är strömlös.”

Sedan sommaren 2020 har staden testat solpaneler inbäddade på trottoarer, en design som är tänkt att skydda panelerna från stormvindar. De är speciellt gjorda av det kanadensiska företaget Solar Earth för att vara starka nog att tåla att bli överkörda av en gräsklippare och ha en halkbeständig beläggning för vandrare, sa Campbell.

Källa:

23 november 2022  11:26   CET

onsdag 23 november

tisdag 22 november

Tisdag

AI skyddar fåglar mot kollision med vindkraftverk till havs

DHI A/S har utvecklat en ny banbrytande lösning för automatisk igenkänning av hotade fågelarter. MUSE AI bygger på artificiell intelligens och avancerad videoanalys och gör det möjligt att minska hastigheten på vindkraftverk när speciella fågelarter passerar.

Resultatet är ett optimalt kapacitetsutnyttjande i kombination med högt skydd av fåglar mot kollision med havsbaserade vindkraftverk, skriver elek-data.dk.

DHI:s MUSE-system är redan känt över hela världen som en ledande lösning för fågelövervakning i vindkraftsparker till havs, och DHI har implementerat systemet i Europa, Nordamerika och Asien.

MUSE integreras med havsbaserad vindkraftsparks styrsystem och minskar risken för kollisioner för fåglar. Nu utökas lösningen med artigenkänning baserad på artificiell intelligens (AI), som automatiserar processen och gör det möjligt att minska hastigheten på rotorbladen när vissa fågelarter flyger genom parken.

Källa:

22 november 2022  14:45  CET

Tisdag

Sol-jord-bruk ett win-win-system?

Är agrivoltaism ett win-win-system? Att installera solpaneler ovanpå jordbruksgrödor genom det agrovoltaiska systemet ger många fördelar, men det ger också upphov till många kontroverser.

Gemenskapens politik ger en tydlig och verklig samordning av energigrödor och de som är avsedda för livsmedel, så att varje land kan fastställa destinationen för adekvat markanvändning, för att ge en hållbar vinst för båda delarna – mat och energi.

Förnybara energikällor är en prioritet för Europeiska unionen, särskilt i samband med klimatutmaningarna. Energiproduktion har aldrig varit så viktig för Europas strategiska självständighet, anser Thierry Breton, kommissionsledamot för Europeiska unionens inre marknad.

Agrivoltaism gör det möjligt att behålla jordbruksmark och använda landområdena för utveckling av förnybar energi. Solcellspanelernas betydelse i koldioxidneutralitetspolitiken till 2050 bör inte heller försummas, vilket förenar EU:s klimat- och industriambitioner.

Källa:

22 november 2022  13:43   CET

Tisdag

Österrike kommer lägga till 1,2 GW ny solenergi 2022

Österrike kan installera ytterligare 1,2 GW solenergi 2022, enligt den österrikiska PV Technology Platform (TPPV). Om förutsägelsen slår ut kommer landet att bli en gigawattmarknad för första gången.

”Under 2022 förväntar vi oss en ytterligare ökning, betydligt mer än 1 GW, kanske 1,1 GW, 1,2 GW eller mer,” sa TPPV-ordförande Hurbert Fechner till tidningen pv. ”Vi ser en dynamik på solcellsmarknaden som är extraordinär just nu. Detta gäller, liksom förra året, i både bostads- och markmonterade sektorer. Denna utveckling kommer ganska nära de siffror vi skulle behöva för att uppfylla våra nationella mål.”

Fechner förutspår att Österrike kommer att installera mellan 1,2 GW till 1,5 GW 2023 och varje år fram till 2030. Landet kan nå 4 GW kumulativ solenergikapacitet 2022, upp från 2,78 GW 2021. Med den förutspådda tillväxttakten kan Österrike nå sin mål på 13 GW solkapacitet till 2030.

Källa:

22 november 2022  13:22  CET

Tisdag

Forrest säger att fossila bränslen är ett av "historiens skämt", och att nettonollmålen ofta är "hitte på"

Andrew Forrest, miljardären järnmalmsgruvarbetare som nu är landets mest uttalade anhängare av grön energi, har beskrivit fossila bränslen som ett ”historiens skämt”.

I ett tal till Fortescue Metals årsstämma sa Forrest att fortsatt användning av fossila bränslen helt enkelt skulle öka kostnaderna och öka föroreningarna och påskynda klimatförändringarna.

”Fossila bränslen är ett skämt från historien, ju mer du använder det, desto dyrare blir det,” sa Forrest. ”Vilken regering kan inte lösa det?”

Forrests kommentarer fortsätter hans allt hårdare attacker mot fossilbränsleindustrin, och industriföretagen som han säger är för långsamma för att anamma den gröna energiomställningen och är ”direkt lata” eller skyddar egenintressen.

Han kritiserade dem också för att gömma sig bakom ”netto noll”-löften

Källa:

22 november 2022  12:32   CET

Tisdag

Planer på solcellspark utanför Älmhult

”Vi tycker att det här är fantastiskt roligt och en möjlighet att kunna återanvända en gammal torvtäkt för att skapa ny energi”, säger Christian Gustafsson, vd för dotterbolaget Ilmatar Solar till Smålandsposten.

Planerna är i ett tidigt skede och inga tillstånd finns ännu. Men bolaget har skrivit arrendeavtal med fyra markägare, enligt tidningen.

Om allt går som tänkt ska anläggningen kunna förse 17 000 villor med el, enligt Sveriges Radio P4 Kronoberg.

Företaget hoppas kunna inviga parken år 2025 och den ska vara i drift i 50 år.

Tidigare i höst meddelade bolaget planer på en solcellspark i Olivehult i Motala kommun med en kapacitet för 550 megawatt och i augusti en i Tönnersjö utanför Halmstad på 450 megawatt.

Källa:

22 november 2022  12:12  CET

Tisdag

Stora oljebolag allierar sig med biobränslegrupper för att mer etanol skall blandas in i amerikanskt bränsle

NEW YORK, 21 nov (Reuters) – En grupp organisationer för olja, förnybart bränsle och jordbrukshandel har gått samman för första gången för att uttrycka stöd för amerikansk lagstiftning som skulle expandera rikstäckande av E15, en högre etanol-bensinblandning, enligt en brev från gruppen.

Organisationer inklusive American Petroleum Institute (API), Renewable Fuels Association och National Farmers Union skrev till kongressens ledare för att uppmana dem att anta lagstiftning som effektivt skulle häva restriktioner för E15-försäljning.

API:s stöd är en vinst för biobränsle- och jordbrukskoncernerna eftersom oljeindustrin ibland har stått emot ansträngningarna att utöka marknaden för etanol. U.S. Environmental Protection Agency (EPA) föreskrifter mot smog begränsar försäljningen av E15 under sommaren, även om forskning har visat att den högre andelen blandning kanske inte ökar smog i förhållande till den 10-procentiga blandningen kallad E10 som nu säljs året runt.

Källa:

22 november 2022  12:01   CET

Tisdag

Uppsalabolaget tar in miljarder – ska ta en stor del av svenska energikakan

Ingen kan anklaga solenergibolaget HP Solartech för att inte vara ambitiösa. Uppsalabolaget som omsätter runt 50 miljoner kronor siktar högt. 

”2028 ska vi stå för 10 till 15 procent av all solenergi som produceras i Sverige”, säger bolagets vd Kenny Fogel i en intervju med Dagens Industri

Bolaget ingick under förra året ett avtal med bland annat en schweizisk infrastrukturfond om att bygga 30 solparker i Sverige. Hittills står tre färdiga med en total kapacitet på 20 megawatt. 

Nu har HP Solartech fått in ännu en europeisk finansiär. Franska investmentbolaget Omnes Capital investerar hela 2 miljarder kronor i en kombination av nyemission och ägarlån och blir därmed majoritetsägare i bolaget.

Källa:

22 november 2022  11:47  CET

Tisdag

Indonesien: Tusentals öar kopplas samman för att den gröna industrin skall växa

Australien-grundade utvecklare av förnybara energikällor Sun Cable kommer att samarbeta med Indonesien för att utveckla en ”inter-öar nätanslutningspolicy och tekniskt program” som kommer att göra det möjligt för regeringen att maximera möjligheterna i ”grön industri” tillväxt i en nation som omfattar mer än 17 500 öar.

Samarbetet formaliserades vid G-20-toppmötet på Bali där Sun Cables vd David Griffin undertecknade ett samförståndsavtal med Indonesiens ministerium för energi och mineralresurser (ESDM). I affären kommer de att utveckla ett tekniskt program för nätuppkoppling i skärgården.

Affären mellan Sun Cable och ESDM kommer att innefatta att arbeta igenom de viktigaste potentiella områdena för generering av förnybar energi, definiera de tillgängliga resurserna, identifiera de viktigaste energiintensiva platserna och industrierna och sedan bygga en plan för att låsa upp dessa möjligheter.

Källa:

22 november 2022  11:42   CET

Tisdag

Mercedes-Benz levererar 200 eldrivna skåpbilar till PostNord

Just nu rullar PostNord ut sin största leverans någonsin av eldrivna skåpbilar. Totalt 200 Mercedes-Benz eVito och eSprinter är på väg ut i landet från hamnen i Malmö.

PostNord är en av Sveriges (och Nordens) största fordonsägare. Med över 1800 elfordon i vagnparken är man med bred marginal det företag i Sverige som har mest praktisk erfarenhet av att köra på el. Idag är 25 % av PostNord Sveriges fordonsflotta eldriven och andelen växer stadigt.

– Vi fick våra första elfordon redan 1999, så vi har ju provat på elektriska drivlinor ett tag, säger Hans Ankergård Karolin som är fordonspecialist på PostNord Sverige.

Den order som nu lagts till Mercedes-Benz är på totalt 200 bilar: 20 e-Vito och 180 skåpbilar av den större modellen e-Sprinter. Det är den största enskilda upphandling av eldrivna skåpbilar som PostNord Sverige någonsin gjort.

Källa:

22 november 2022  11:33  CET

Tisdag

Här är SuperGPS – nya navigationssystemet som slår GPS

Forskare har utvecklat ett alternativt navigationssystem som är mer noggrant och robust än satellitnavigation. I stället för satelliter använder sig systemet av teknik som finns tillgänglig i mobilnätverk. Enligt studien som har publicerats i tidskriften Nature skulle systemet vara perfekt för stadsmiljöer och ha en noggrannhet på decimeternivå.

Bakom projektet som kallas Super-GPS står två nederländska universitet och landets metrologiska institut VSL. Satellitnavigering – som till exempel gps (global positioning system) – har en stor roll i dagens samhälle. Men det finns svagheter med systemen. Radiosignalerna från satelliterna är svaga när de når jorden och exakt positionering är inte möjligt om signalerna reflekteras eller blockeras av byggnader.

– Det här kan göra gps opålitligt i stadsmiljö. Det är ett problem om vi någonsin vill använda autonoma fordon. Vidare så är invånare och myndigheter beroende av GPS för många tillämpningar och navigationsenheter, säger Christiaan Tiberius, docent vid det tekniska universitetet i Delft och koordinator för projektet, i ett pressmeddelande.

Källa:

22 november 2022  11:30   CET

tisdag 22 november

måndag 21 november

Måndag

Solceller viktigast tycker bostadsrättsföreningar

– I takt med ökade priser på el och energi har intresset för att genomföra åtgärder som minskar energianvändningen ökat lavinartat vilket avspeglas i årets Hållbarhetsbarometer. Sänkt energianvändning både sparar pengar och minskar klimatavtrycket, säger Mari-Louise Persson, miljö- och energichef, Riksbyggen.

Riksbyggens Hållbarhetsbarometer tar temperaturen på hållbarhetsfrågorna i landets bostadsrättsföreningar. Nummer två på listan, efter solceller, är energieffektivisering. 40 procent av de tillfrågade svarar att det är den viktigaste åtgärden för att öka hållbarheten.

– Det finns en stor medvetenhet ute i föreningarna att det behöver göras mer. Ska vi ställa om hela bostadsbeståndet i Sverige kan bostadsrättsföreningarna vara en motor i det arbetet, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Källa:

21 november 2022  13:41  CET

Måndag

Batteriteknik: Kina dominerar patent och forskning

Kina söker hälften av alla patent kring batteriteknik och gör nära hälften av alla vetenskapliga publiceringar. Det visar statistik framtagen i en rapport till Energimyndigheten.

Batterimarknadens gigantiska tillväxt återspeglas i antalet patentansökningar och vetenskapliga publikationer. – Vi har sannolikt inte sett kulmen på denna utveckling ännu, säger rapporten.

Kina dominerar marknaden och det är därför kanske inte så förvånande att landet dominerar även inom forskning och patent.
Vad gäller patent gjorde Kina 50 procent av alla ansökningar under 2014–2019. Om du backar tillbaka till 2002–2007 halkar andelen ner till ynka tre (3) procent. Dels har alltså det totala antalet patentansökningar ökat dramatiskt, men ovanpå det har även Kinas andel ökat lika dramatiskt.

Källa:

21 november 2022  13:17   CET

Måndag

Tyskland: Kommuner som främjar solcellsparker får del av försäjningen

Det tyska energiföretaget RWE kommer att erbjuda vinster till kommuner där en av dess vind- eller solkraftsparker finns som en del av en utbyggnad av den tyska lagen om förnybar energi (EEG).

Från och med den 1 januari 2023 kommer övergången att se tyska kommuner kunna ta emot 0,002 euro/kWh energi som produceras av RWE-installationer inom deras gränser. Hittills har bara kommuner där vindkraft installerats sedan januari 2021 kunnat dra nytta av detta, men ändringen utvidgar tillämpningsområdet till att omfatta alla aktiva förnybar energiprojekt.

”En ren och säker elförsörjning kräver utbyggnad av förnybar energi. Förutsättningarna för detta är ytor för vind- och solkraftverk samt acceptans av lokalbefolkningen – även för befintliga projekt”, säger Katja Wünschel, vd för landbaserad vind- och solenergi på RWE Renewables Europe och Australien.

Källa:

21 november 2022  13:11  CET

Måndag

Ingenjörer löser mysteriet till att få mindre, lättare och säkrare batterier

En upptäckt av MIT-forskare kan äntligen låsa upp dörren till designen av en ny typ av laddningsbart litiumbatteri som är mer lätt, kompakt och säkrare än nuvarande versioner, och som har eftersträvats av laboratorier runt om i världen i flera år.

Nyckeln till detta potentiella språng inom batteriteknologi är att ersätta den flytande elektrolyten som sitter mellan de positiva och negativa elektroderna med ett mycket tunnare, lättare lager av fast keramiskt material, och att ersätta en av elektroderna med solid litiummetall. Detta skulle avsevärt minska batteriets totala storlek och vikt och ta bort säkerhetsrisken förknippad med flytande elektrolyter, som är brandfarliga. Men den strävan har varit behäftad med ett stort problem: dendriter.

Dendriter, vars namn kommer från latin för grenar, är utsprång av metall som kan byggas upp på litiumytan och tränga in i den fasta elektrolyten, så småningom passera från en elektrod till den andra och kortsluta battericellen. Forskare har inte kunnat komma överens om vad som ger upphov till dessa metalltrådar, och det har inte heller gjorts stora framsteg för hur man kan förhindra dem och därmed göra lätta solid-state-batterier till ett praktiskt alternativ.

Källa:

21 november 2022  12:59   CET

Måndag

Flygande lyftkranar in i vindkraftsindustrin

Partnerna är snart redo att lansera sin produkt. Universitetspraktikant Jens presenterar sig på engelska.

Språkvalet görs av artighet för de utländska kollegorna, men Mikkel Kærsgaard Sørensen menar att det passar hans företag Airflight. Det ger en internationell ”vibe” och kallar jantelagen till marken.

Med andra ord har meddelandeenheten packats undan på Saltumvej i Brønderslev.

Han och medgrundaren Travis James Mathers är övertygade om att de har träffat en guldgruva med sina drönare. Och de är inte ensamma om detta.

Siemens, Vestas och Ørsted är några av de många kunder som snubblar för att lägga vantarna på Airflights kranar. Det har de gjort sedan grundarna för två år sedan grävde ner planerna på en flygande bil till förmån för tunga drönare.

Det var faktiskt de potentiella kunderna som nästan dikterade den nya riktningen för företagarna. Vindkraftstillverkarna såg stor potential för produkten inom vindkraftsindustrin.

Källa:

21 november 2022  12:40  CET

Måndag

Nederländerna: SolarDuck får stöd för en flytande solanläggning i havet

SolarDuck och dess partners har tilldelats DEI-subventionen för att bygga och testa Offshore Floating Solar-plattformen Merganser. Detta är ett stort stöd för att vidareutveckla denna teknik och inkludera den i framtidens energimix!

Konsortiet har fått ett projektstöd på 7,8 miljoner euro från Netherlands Enterprise Agency (RVO) (Netherlands Enterprise Agency) för att utveckla, testa och validera solenergiplattformen Merganser i svåra väderförhållanden i Nordsjön.

SolarDuck och havsforskningsinstituten Delft University of Technology, TNO, MARIN (Maritime Research Institute Netherlands) och Deltares syftar till att bevisa att den nya installationen kan påskynda och skala upp energiövergången genom marin solenergi, vilket löser problemet med begränsat tillgängligt landutrymme på samtidigt.

SolarDuck är mycket stolta över att vara en del av detta ledande konsortium och ser ut att samarbeta under detta spännande projekt!

Källa:

21 november 2022  12:29   CET

Måndag

Göteborg: Framtidenkoncernen vill ha solceller på alla tak

Framtidenkoncernen har antagit en ny solenergiplan. Målsättningen är att till 2030 ha solceller på alla fastigheter i koncernen där det är möjligt. Fullt utbyggt kommer produktionen motsvara elbehovet i nästan 10 000 lägenheter.

I koncernens strävan att öka takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle har en redan ambitiös solenergiplan setts över och växlats upp, rejält.

– Vi insåg tidigt att det finns stor potential i att sätta solceller på alla de fastigheter vi själva har rådighet över. Den snabba utvecklingen av tekniken och behovet av mer lokalt producerad el gjorde att situationen nu var gynnsam för att utöka vår satsning, berättar Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef – ekologisk hållbarhet inom Framtidenkoncernen.

Källa:

21 november 2022  12:18  CET

Måndag

Nu rullar DFDS:s första ellastbil på viktiga transportkorridoren

DFDS har åtagit sig att vara en netto-nollutsläppare av koldioxid år 2050, vilket ska uppnås genom betydande investeringar i gröna lösningar, inklusive att ha 25 procent av lastbilsflottan batteridriven till 2030.

Företaget har precis fått den första av en leverans av 125 elektriska Volvolastbilar, och lastbilen kommer att sättas in på rutter i västra delen av Nederländerna och Belgien, som DFDS kallar deltaregionen.

– Gröna transportkorridorer över deltaregionen och faktiskt över hela Europa är centrala för att uppnå de europeiska gröna avtalen. För att gröna korridorer ska bli verklighet behöver vi innovativa partnerskap och starka engagemang från såväl industri som regeringar för att investera i nyckelinfrastruktur som elektriska laddstationer och vätgastankstationer, säger Niklas Andersson, EVP Logistics på DFDS i samband med lanseringen av projektet i den belgiska staden Gent.

I samband med förvärvet av den nya flottan av ellastbilar ökar DFDS även produktionen av sol- och vindenergi på sina egna platser för att tillhandahålla den energi som behövs för att ladda fordonen.

Källa:

21 november 2022  11:39   CET

Måndag

Här har de fått tillstånd för vanadingruva

Det hör inte till vanligheterna att en helt ny gruva får miljötillstånd i Sverige men företaget Svenska Vanadin har efter många år lyckats få igenom sin ansökan och kan nu förbereda brytning. Vi har talat med Christer Holmgren vid bolaget.

Det här i Bricka utanför Hudiksvall som bolaget fått miljötillstånd för vanadinbrytning. Foto: Svenska Vanadin
– Vi har jobbat med det här i tio år och vänt på varje sten och det har gett resultat, säger Christer Holmgren i en intervju med oss.

Han är styrelsemedlem för företaget Svenska Vanadin, ett privat bolag som helt nyligen efter drygt tio års arbete fått ett miljötillstånd för en helt ny gruva med fokus vanadin i Bricka i Hudiksvalls kommun.

Källa:

21 november 2022  11:31  CET

Måndag

Tyskarna vänder sig till förnybar energi efter rysk invasion

När Tyskland kämpar med energikrisen som utlöstes av den ryska invasionen av Ukraina, letar många samhällen där med ökad brådska efter sätt att försöka avvänja sig från gas och olja. Abensberg i Bayern är bland ett antal städer som har varit banbrytande för alternativa energilösningar de senaste åren. Staden med 15 000 invånare fokuserar på solenergi och har ambitioner att vara självförsörjande på el år 2030.

Lothar Stich pekade entusiastiskt på gatlyktorna längs cykelvägen nära sitt hem. ”De är alla solenergidrivna”, sa han.

Under dagen absorberar paneler på lyktstolparna solens strålar, som lagras i ett batteri nedgrävt i marken vid stolpens fot. Lothar berättade för mig att lamporna, som aktiveras av rörelsesensorer, ”laddas på dagen och används på natten”.

Solenergi är en stor sak i Abensberg. Lothar, en ingenjör som arbetar inom tekniska byggnadstjänster, har solcellspaneler på taket av sitt hus, sitt skjul och sitt garage, där han och hans fru förvarar sina elbilar. Han sa att panelerna under året producerar mer än dubbelt så mycket energi som han behöver.

Källa:

21 november 2022  11:00   CET

måndag 21 november

fredag 18 november

Fredag

USA: Archer kommer att tillverka eVTOL "Midnight" i Georgia

Kaliforniens eVTOL-startup Archer har valt en plats i Georgia för att installera sin första fabrik i Covington, nära ett flygfält. United Airlines-partnern har som mål att göra 650 flygande hytter per år från 2024 och öka kapaciteten avsevärt inom tio år.

Archer bor i Georgia och planerar att till en början bygga ut en fabrik på 350 000 kvadratmeter (cirka 32 516 kvm) som den kan utöka med ytterligare 550 000 kvadratmeter för att stödja produktionen av upp till 2 300 flygplan årligen. Företaget räknar med att slutföra den första etappen 2024.

På längre sikt avser företaget att investera 118 miljoner dollar under de kommande tio åren. Den kommer att få ett incitamentpaket på totalt 33 % av sitt kapitalinvesteringsåtagande från staten Georgien. Georgia, som styrs av rebublikanen Brian Kemp, har lyckats göra flera investeringar i samband med Bidens infrastrukturfinansiering och Inflation Reduction Act, vilket har lagt till lokala incitament.

Källa:

18 november 2022  13:42  CET

Fredag

Amerikanska Impulses lägger till ett batteri i induktionsspisen

Impulses innovation gör att induktionsspisar kan anslutas till vanliga uttag så att köpare kan undvika dyra eluppgraderingar.

Att elektrifiera hem är en viktig strategi för att minska de koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringar. Det innebär att byta ut gaspannor och ugnar för vatten- och rumsuppvärmning med värmepumpar, byta ut bilar med förbränningsmotorer mot elfordon och – kanske mest omtvistat – att bli av med gasspisar till förmån för induktionsspisar.

Men de elektriska systemen i många bostäder kan inte stödja den ökade elektriska belastningen av att köra alla dessa apparater, och att installera dem kan kräva kostsamma och komplicerade uppgraderingar av paneler och kablar.

Impulse, ett San Francisco-baserat företag som lanserades denna vecka, siktar på att ta itu med denna fråga genom att lansera en nydesignad induktionsspis. Startupen ansluter sig till ett växande antal företag som går in i hemelektrifieringsområdet.

Källa:

18 november 2022  13:27   CET

Fredag

Italienska Energy Dome skall bygga ett stort CO2-batteri i USA

Koldioxid har en dålig representant för sin roll i att driva på klimatförändringen, men i en oväntad vändning kan den också spela en nyckelroll för att lagra förnybar energi.

Världens första CO2-batteri, byggt av den italienska startupen Energy Dome, lovar att lagra förnybar energi i industriell skala, vilket kan hjälpa grön energi att konkurrera med fossila bränslen när det gäller kostnader och praktiska egenskaper.

Efter att ha framgångsrikt testat batteriet i en småskalig fabrik på Sardinien tar företaget nu sin teknologi till USA.

”Den amerikanska marknaden är en primär marknad för Energy Dome och vi arbetar för att bli en marknadsledare i USA”, säger en talesperson för Energy Dome till Electrek. ”Den enorma efterfrågan på [långvarig energilagring] och incitamentmekanismer som Inflation Reduction Act kommer att vara viktiga drivkrafter för branschen på kort sikt.”

Källa:

18 november 2022  13:15  CET

Fredag

Kinas elbils-uppstickare Nio bygger en batteriväxlingsstation i Sverige

Elfordonsstarten Nio accelererar sin expansion i Europa. Den premium EV-tillverkaren har precis lanserat sin första kraftväxlingsstation i Varberg, Sverige, sa företaget i ett inlägg på LinkedIn.

När det kommer till laddning skiljer sig Nio från sina konkurrenter genom att erbjuda utbytbara batterier, som går att uppgradera och tar ut en månatlig prenumerationsavgift, utöver den traditionella plug-and-charge-modellen. På hemmamarknaden Kina dyker Nios batteribytessystem upp runt trendiga gallerior och kontorshus, och det har tagit det nya konceptet till en märkbar skala.

Den 6 november hade företaget installerat 1 200 av dessa bytesstationer över hela Kina. Tanken är att möjliggöra laddning av elbilar lika snabbt som att tanka en bensinbil.

Företaget sa på sitt resultatsamtal i november att det planerade att installera 20 kraftbytesstationer över hela Europa i slutet av 2022 och öka antalet till 100 till nästa år.

Källa:

18 november 2022  13:10   CET

Fredag

Nu är den elektrisk helikoptern här

Elektriska flygplan för vertikal start och landning (eVTOL) har varit på modet i några år, men hur är det med gamla goda helikoptrar? Naturligtvis drivs konventionella helikoptrar av fossila bränslen, men de kan också vara elektriska. En ombyggd elektrisk helikopter är ivrig att åka på en episk resa för att visa potentialen där, och för nu har den visat den potentialen i liten skala på en rekordflygning.

Helikoptern var en tredje generationens e-R44 helt elektrisk ombyggnad av den populära Robinson R44-helikoptern. Det var enligt uppgift den första elektriska helikoptern som gick från en stad till en annan eller från en flygplats till en annan. Denna elektriska helikopter flög längs Coachella Valley i Kalifornien från Jacqueline Cochran Airport (KTRM) till Palm Springs International Airport (KPSP). Det är 24 miles (39 kilometer), vilket tog 20 minuter att tillryggalägga.

Piloterna på denna historiska flygning var Ric Webb, VD för OC Helicopters, och Dr. Martine Rothblatt, VD för United Therapeutics. De laddade också helikoptern med 50 pund (23 kg) falsk lagring för att ”simulera ett transplantationsorganvårdssystem i den bakre kabinen”, som Vertical skriver.

Källa:

18 november 2022  13:03  CET

Fredag

Under första halvan av november fortsätter solenergiproduktionen att växa ytterligare ett år på flera europeiska marknader

Solenergiproduktionen under de första femton dagarna i november ökade jämfört med samma dagar 2021 på alla analyserade marknader. Den största ökningen var den italienska marknaden med 61 %, följt av den tyska marknaden med 59 %. När det gäller vindenergiproduktionen registrerades ökningar på den tyska och franska marknaden, med 66% respektive 119%. Å andra sidan nåddes de högsta dagliga vindkraftsproduktionsvärdena sedan april i Spanien och Frankrike.

Under den andra veckan i november minskade solenergiproduktionen jämfört med föregående vecka på nästan alla europeiska marknader som analyserades av AleaSoft Energy Forecasting. Undantaget var den portugisiska marknaden med en ökning på 13 %. Å andra sidan var den största nedgången på den italienska marknaden, med 12 %. På den spanska marknaden var minskningen 3,4 %, medan minskningen på den tyska och franska marknaden var lägre än 0,1 %.

Om genomsnittet av solenergiproduktionen under de två första dagarna i den tredje veckan i november jämförs med genomsnittet för föregående vecka, var det också minskningar på nästan alla marknader. I detta fall var undantaget den tyska marknaden med en ökning på 3,2 %. På resten av marknaderna sjönk solenergiproduktionen mellan 34 % av den italienska marknaden och 58 % av den portugisiska marknaden.

Källa:

18 november 2022  12:41   CET

Fredag

Singaporebaserade infrastrukturutvecklaren Equis bygger ett 1,2 GW/2,4 GWh batteri i Australien

Den Singaporebaserade infrastrukturutvecklaren Equis har meddelat planer på att bygga ett 1 200 MW/2,4 GWh batteri i Australien. Det hävdar att det kommer att vara det största batterienergilagringssystem som ska utvecklas i Australien och Asien.
Equis Development har förbundit sig att investera 1,27 miljarder dollar för att utveckla Melbourne Renewable Energy Hub (MREH) norr om Melbourne i delstaten Victoria efter att ha förvärvat batterienergilagringsprojektet från den australiensiska förnybara energiutvecklaren Syncline Energy.

Projektet, tidigare känt som Melton Renewable Energy Hub, presenterades först i augusti 2021 av Melbourne-baserade Syncline. Den ursprungliga designen innehöll ett 600 MW/2 400 MWh batterienergilagringssystem (BESS) med stöd av en 12,5 MWp solenergipark för att försörja batteriets extra kylbelastningar och säkerställa låg kostnad, ”netto-noll”-drift. Men Equis, som tog full kontroll över projektet tidigare i år, har sedan dess bytt namn och storlek på det stora batteriet.

Källa:

18 november 2022  11:43  CET

Fredag

Fler behövs till vindkraftsektorn i norra Sverige

När vindkraften i Sverige byggs ut och allt fler vindkraftparker behöver underhållas och servas ökar även behovet av ny kompetent arbetskraft. Därför har One Nordic tagit fram kampanjen ONE Nordic Challenge som ska få fler att öppna upp ögonen för energibranschen.

ONE Nordics dotterbolag Lapplands Elnät är en av Sveriges ledande aktörer inom vindkraftssektorn. Både vad det gäller inom drift och underhåll av interna elnät i färdigställda vindkraftparker samt elektrifiera vindkraftparker vid nybyggnation. Lapplands Elnät har byggt flertal stora vindkraftparker, exempelvis vindkraftparken Markbygden som är placerad utanför Piteå.

– Riksdagen har slagit fast ett mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse kommer att öka markant under kommande 20-årsperiod. Vi har en spännande tid framför oss där vi är med och bygger det nya fossilfria energisamhället. Vindkraftaktörernas massiva investeringsprogram märks redan nu och det är många nybyggnations- samt underhållsupphandlingar ute på marknaden där vi är med och konkurrerar, säger Tomas Ölvebring, vd på Lapplands Elnät

Källa:

18 november 2022  11:52   CET

Fredag

Frankrikes plan för solpaneler på alla parkeringsplatser är bara början på en urban förnybar revolution

Frankrike har godkänt lagstiftning som kommer att kräva att alla parkeringar med mer än 80 platser ska täckas över av solpaneler. Detta är en del av ett bredare program som kommer att se solpaneler ockupera övergivna tomter, ledig mark vid sidan av vägar och järnvägar, samt en del jordbruksmark.

Detta förväntas lägga till 11 gigawatt till det franska elnätet motsvarande tio kärnreaktorer.

Stämmer siffrorna? Och borde andra länder göra detsamma?

Flera länder, framför allt Tyskland, har redan gett utvecklare av nya byggnader mandat att införliva förnybar energi i sin design, som takmonterade solpaneler, biomassapannor, värmepumpar och vindturbiner. Den franska politiken skulle gälla nya och befintliga parkeringar.

Den genomsnittliga parkeringsytan är cirka 4,8 m gånger 2,4 m, eller 11,52 m². Om vi ​​antar en effekt på 120 watt per m², vilket ger ungefär 1,4 kilowatt effekt per utrymme. Det skulle finnas ytterligare utrymme över gångvägar och körfält inom parkeringen, men solpanelerna skulle behöva hållas tillräckligt långt isär för att förhindra att de skuggar varandra.

Källa:

18 november 2022  11:43  CET

Fredag

COP27: "Beslutsfattare presenterar borttagning av CO2 som något dyrt och svårt"

Vid sidan av klimattoppmötet COP27 i Sharm El Sheikh, Egypten, arbetar några ideella organisationer för att hitta uppskalningslösningar för lovande avkolningsteknik. Det är fallet för Solar Impulse Foundation, en miljöorganisation som grundades 2003. Betrand Piccard, stiftelsens grundare, sa till Energy Monitor att han känner sig besviken över de tal som politikerna höll vid toppmötet.

”Plenartalen här är mycket frustrerande, eftersom de viktigaste beslutsfattarna talar om det faktum att vi måste göra något, men de förklarar inte hur man gör det, och de presenterar avkarbonisering som något dyrt och svårt,” han säger. ”Jag vill visa att det är precis tvärtom.

”Om det idag är dyrt att skydda miljön så är det bara för att vi slösar resurser som fan. Om vi ​​blir mer effektiva kan vi bevisa att kampen mot klimatförändringar är århundradets största marknadsmöjlighet.”

Solar Impulse Foundation arbetar med städer för att implementera förnybara lösningar på energiproblem.

Källa:

18 november 2022  11:24   CET

fredag 18 november

torsdag 17 november

Torsdag

Drönare får nya batterier i luften

På Aero Team Eindhoven arbetar Eindhovens tekniska universitet (TU/e) studenter med utvecklingen av ett autonomt drönarnätverk. Hittills låter det som en vettig men inte särskilt revolutionerande plan.

Men det är det. Det beror på att studentteamet vill byta ut batterierna på lastdrönare i luften snarare än på land.
”Vårt mål är att visa att byte av batteri är ett bra alternativ som ett sätt att öka räckvidden för lastdrönare”, säger Bram Schut. Han lade sin masterexamen i datavetenskap och artificiell intelligens på is i ett år för att fokusera heltid på sin position som Team Lead.

”Vår huvudsponsor är pakettjänsten GLS. De vill flyga fram och tillbaka mellan distributionscentraler med drönare. Men det finns två anledningar till att detta inte riktigt är genomförbart just nu.

Det första problemet är att drönare inte kan vistas i luften under långa perioder. Det andra problemet är att paket- eller lastdrönare är ganska stora. För att landa behöver de antingen en landningsbana eller så måste du flyga in dem i ett nät. Så just nu är det obekvämt och tidskrävande att byta batterier.”

Källa:

17 november 2022  13:40  CET

Torsdag

Mångdubblad spillvärme skapar möjligheter för energiföretag

Sverige är världsledande på att ta vara på industriell spillvärme, som omfattar åtta procent av landets fjärrvärmebehov idag. När nu en rad branscher ska ställa om kommer det att generera mycket spillvärme. Enbart spillvärmen från de nya industrisatsningarna inom stål – Hybrit och H2 Green Steel – beräknas leda till spillvärme på omkring 30–40 TWh. Det kan jämföras med att de totala fjärrvärmeleveranserna i Sverige under förra året var 52 TWh.

Den största andelen spillvärme förväntas dock komma från biodrivmedelsproduktion till tunga transporter, båtar, lastbilar, entreprenadmaskiner och flyg. Där finns en potential på 60–100 TWh. Om man även räknar in potentialen från cementindustrin och kemiindustrin blir det totalt 112–164 TWh spillvärme när dessa branscher har ställt om.

Det finns med andra stora möjligheter för svenska energibolag att öka andelen spillvärme i sina fjärrvärmesystem, men det finns också utmaningar, menar Henrik Thunman, professor i termisk omvandling vid Chalmers.

Han menar att affärsmodellerna är en av de största utmaningarna och att det är viktigt att olika aktörer ser konkurrensfördelar med att samarbeta.

­– Det är viktigt att energibolagen är med i ett tidigt skede när nya industrier etableras eller bygger om, så att de kan vara med och påverka hur industriprocesserna designas.

 

Källa:

17 november 2022  13:35   CET

Torsdag

Stora Enso i samarbete om vindturbinblad i trä

Stora Enso och Voodin Blades Technology GmbH har undertecknat ett samarbetsavtal för att utveckla miljömässigt hållbara vindturbinblad i trä. Företagen håller just nu på att producera och installera ett 20 meter långt rotorblad, och planer finns på ett på 80 meter.
– Med tanke på den pågående energikrisen och de högt ställda miljömålen har efterfrågan på vindkraft aldrig varit större.

Genom samarbetet med Voodin Blades kan vi ännu snabbare utveckla en hållbar och konkurrenskraftig leveranskedja för att tillgodose den växande marknaden för vindturbinblad, säger Lars Völkel, Executive Vice President,

Källa:

17 november 2022  12:57  CET

Torsdag

Solpanelsproduktionen når 310GW 2022; vad sägs om 2023?

Solcellsindustrin förväntas producera 310 GW moduler 2022, vilket motsvarar en otrolig ökning på 45 % på årsbasis jämfört med 2021, enligt den senaste forskningen gjord av PV Tech marknadsundersökningsteamet och beskrivs i den nya PV Manufacturing & Teknik kvartalsrapport.

Marknaden 2022 var produktionsstyrd och dimensionerades slutligen efter mängden polykisel som producerades under året. Efterfrågan var ibland 50-100 % högre än vad som kunde produceras.

Det kommer att produceras tillräckligt med polykisel 2022 för att stödja tillverkningen av cirka 320 GW c-Si-moduler. Produktionsnivåerna för wafer och c-Si-celler kommer sannolikt att hamna runt 315 GW.

Modulproduktionen (c-Si och tunnfilm) bör vara nära 310 GW, med slutmarknadsförsändelser på 297 GW. Jag sätter en ±2% felgräns på dessa värden just nu, med sex veckors produktion kvar för året.

Källa:

17 november 2022  12:54   CET

Torsdag

Ovako i Hofors har fått tillstånd för första vätgasanläggningen

Ovako i Hofors har getts tillstånd att bygga Sveriges största elektrolysör för produktion av fossilfri vätgas.

Det är Mark och Miljödomstolen i Östersund som har godkänt ansökan, vilket framgår från ett pressmeddelande. Beskedet är ett viktigt steg mot att kraftigt minska koldioxidutsläppen från värmning av stål. Vätgasanläggningen beräknas kunna vara i drift före sommaren, 2023.

Vätgasanläggningen i Hofors kommer göra Ovako först i världen men att värma stål med vätgas inför valsning. Tekniklösningen gör det också möjligt att i storskala och kostnadseffektivt producera vätgas för fossilfria transporter med bränslecellslastbilar.

– Det är mycket arbete som ligger bakom detta och vi tillsammans med samarbetspartners är oerhört glada att anläggningen snart är i drift. Det är ett viktigt steg för klimatet och för Ovakos resa mot noll-utsläpp, säger Rickard Qvarfort som är affärsområdeschef Hofors-Hellefors i pressmeddelandet.

Den gröna satsningen görs i samarbete med Volvokoncernen, Hitachi Energy, H2 Green Steel samt Nel Hydrogen.

Källa:

17 november 2022  12:46  CET

Torsdag

Termisk energi kommer starkt

Hyme Energy kommer att distribuera ett 20-timmars hydroxidbaserat smält saltbaserat värmeenergilagringssystem i Rønne, Danmark, för 2024 medan Azelio just har avslutat installationen av en enhet i Dubai, UAE.

Hyme har samarbetat med Bornholms Energi & Forsyning (BEOF) för att installera demonstratorenheten vid ett kraftvärmeverk i staden på Bornholm, beskrivet som en ”energiö”.

1MW/20MWh-systemet är baserat på proprietär korrosionskontrollteknik och kommer att vara först i världen med att distribuera smälta hydroxidsalter. Det kommer att tillhandahålla värme, kraft och även kringtjänster för det lokala nätet.

Utplaceringen är en del av ett bredare projekt som visar kombinationen av lagringstekniker som används i en eftermontering av ett traditionellt kraftverk, även om Hymes pressmeddelande inte avslöjade de andra.

”2nd Life in Power Plants” försöker visa att teknikerna kostnadseffektivt kan ersätta fossila bränslen för att säkerställa en tillförlitlig försörjning som en back-up till intermittent förnybar energi. Sådan lagring kommer att behövas särskilt på öar som Bornholm, sa Hyme.

Källa:

17 november 2022  12:40   CET

Torsdag

EGYPTEN: Engie ska bygga en vindkraftspark på 3 000 MW i Suezbukten

Vid sidan av FN:s 27:e klimatkonferens (COP27), som äger rum i Sharm el-Sheikh, Egypten, har den franska oberoende kraftproducenten (IPP) Engie tecknat ett kontrakt med de egyptiska myndigheterna om att utveckla en vindkraft på 3 000 MW. odla. Projektet kommer att genomföras i ett konsortium som bildades för några år sedan.
Den största vindkraftparken i Afrika kommer snart att byggas i Suezbukten i Egypten. Avtalet för dess utveckling undertecknades nyligen mellan den franska oberoende kraftproducenten (IPP) Engie, Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) och New & Renewable Energy Authority (NREA). Detta var vid sidan av FN:s 27:e klimatkonferens (COP27), i närvaro av Egyptens premiärminister Mostafa Madbouly och minister för elektricitet och förnybar energi Mohamed Shaker.

Under ett offentlig-privat partnerskap (PPP) kommer konsortiet av Engie, Orascom Construction, Toyota Tsusho Corporation och Eurus Energy att bygga en vindkraftspark på 3 000 MW vid Suezbuktens stränder, 40 km nordväst om Ras Ghareb.

Källa:

17 november 2022  11:56  CET

Torsdag

McKinsey: Termiska energisystem kan öka den globala långtidslagringskapaciteten till 8 TW år 2040

Värmeenergilagring kan öka potentiell långvarig lagring, eller LDES, kapacitet globalt till mellan 2 TW och 8 TW, från ett intervall på 1 TW till 3 TW år 2040, enligt en färsk rapport.

Det skulle översättas till en kumulativ investering på mellan 1,6 biljoner och 2,5 biljoner dollar och öka marknadsstorleken till ett intervall på 1,7 biljoner till 3,6 biljoner dollar år 2040, enligt Long-Duration Energy Storage Council och McKinsey & Co.

Att använda LDES ger en längre varaktighet för uppstramningskapacitet och energiminskning eller återsändning. Detta kan spara energisystem mellan 145 miljarder USD med 2 GW TES installerat och 540 miljarder USD med 8 GW TES installerat årligen 2040.

Källa:

17 november 2022  11:50   CET

Torsdag

Skottlands "first minister" hyllar potentialen hos förnybara energikällor när de högsta vindkraftverken kopplades in till elnätet

Det kommer att finnas åtta 200 meter långa turbiner vid Kype Muir, nära Strathaven i South Lanarkshire. Skottlands första minister har markerat en ”stor milstolpe” för förnybar energi i Storbritannien eftersom landets högsta vindkraftverk var anslutna till det nationella nätet.

Nicola Sturgeon var på Banks Renewables vindkraftpark Kype Muir Extension nära Strathaven, i södra Lanarkshire, på onsdagen där 200 meter långa turbiner har installerats.

Företagsutvecklingschefen Andrew Liddell sa att platsen har de ”högsta och mest effektiva turbinerna på brittisk mark”.

Det kommer att finnas åtta av de 200 meter långa turbinerna i utvecklingen, som är en förlängning av den ursprungliga Kype Muir-anläggningen, tillsammans med fyra 156-meters turbiner och tre som mäter 176 meter.

Källa:

17 november 2022  11:47  CET

Torsdag

Solenergi kommer att gå om vind på land i Latinamerika från 2023

Solenergi leder som lägsta kostnadsteknologi till 2050 och ersätter all annan kraftgenereringsteknik i regionen.

Solar PV kommer att bli den mest kostnadseffektiva teknologin i Latinamerika från 2023, enligt Wood Mackenzies senaste forskningsrapport, ”Latin America levelized cost of electricity (LCOE)”, som undersöker krafttekniken och produktionslandskapet i regionen fram till 2050.
Solenergi kommer också att ersätta vindkraft på land, för närvarande den mest attraktiva förnybara energikällan i Brasilien, år 2025.

Wood Mackenzie, ett Verisk-företag (Nasdaq: VRSK), förutspår att solenergi kommer att förbli den lägsta energikostnaden av alla teknologier i Latinamerika fram till 2050, med 14 USD per megawattimme (MWh).

Källa:

17 november 2022  11:28   CET

torsdag 17 november

onsdag 16 november

Onsdag

American Offshore Energy designar flytande vindkraftverk i ny stil

American Offshore Energy (AOE) har konstruerat det första vindturbinen – ”American Turbine” – utan mittaxel. Den vertikala turbinen har en lätt struktur, som en korsning mellan segelbåtsmaster och cykelhjul, med en flytande bas gjord av glasfiber. De tyngsta komponenterna – lagren och generatorn – sitter nära havsytan på omkretsen, där det finns höga ythastigheter även vid låga varvtal, vilket eliminerar behovet av rullningslager, växellådor och olja.

AOE-designen har inte heller något behov av smide, gjutgods, konventionella generatorer eller AC/DC-konverteringar till sjöss, och den kräver mycket mindre stål än en konventionell vindturbin.

Eftersom dessa turbiner är så mycket lättare kan de tillverkas och sjösättas från platser som inte är lämpliga för uppsättning av konventionella flytande turbiner. De kunde bogseras och servas av befintliga Jones Act-kompatibla fartyg. Tillverkade av tillverkat stål och glasfiber kunde turbinerna tillverkas av helt amerikanska material, vilket gör att amerikanska tillverkare kan undvika att vänta på material från utlandet. Drew Devitt, CTO för AOE, noterade i ett pressmeddelande att detta kommer att hjälpa tillverkare att installera turbinerna snabbare och till en lägre kostnad.

Källa:

16 november 2022  12:47  CET

Onsdag

Grisbajs förädlas till biogödsel på världsunik anläggning i Alvik Luleå

I en unik anläggning i Alvik utanför Luleå förädlas nu bajs från gårdens grisar till biogödsel i pelletsform.
– Vi är först i världen med en sådan här anläggning, säger grisbonden Mikael Hugoson.

Den stora grisuppfödningen har gjort sig självförsörjande på el och värme och nu slipper man även en massa transporter som sparar både pengar och miljö.

– Idén föddes för åtta år sedan när jag såg gödselbilarna åka fram och tillbaka från gården med gödsel. Det var enorma kostnader och otroligt irriterande, någonting måste man väl kunna använda det till tänkte jag, säger Mikael Hugoson.

Satsning på en ny anläggning för att förädla biogödsel har kostat 80 miljoner kronor och har tagit ett år att bygga.
– En del frågar mig om jag är riktigt klok, men det vet jag inte, säger Mikael Hugoson och skrattar.

Hur har anläggningen finansierats? – Vi har fått 20 miljoner i stöd från länsstyrelsen, så 60 miljoner netto blir det. Men med det priserna på produkten så skulle jag säga en payoff-tid på cirka tre år, säger Mikael Hugoson.

Källa:

16 november 2022  12:41   CET

Onsdag

Positivt i projekt om koldioxidlagring

Fyra år, 19 forskare och 10 länder. Det är tänkt att vara receptet bakom ett försök att minska koldioxidutsläppen med 95 procent vid stålproduktion. Nu har halva tiden för projektet gått.
Projektledaren Magnus Lundqvist vid Swerim menar att det än så länge gått över förväntan.


– Ämnena som vi värmt är inte färdiganalyserade, men själva försöken har gått väldigt bra. Det gick till och med snabbare att komma upp i temperatur än vi förväntat oss, säger Magnus Lundqvist i ett pressmeddelande efter försöksperioden som avslutades i september. – Vi har avskilt koldioxiden från masugnsgas och den resterande blandningen av kväve och väte har vi sedan använt till värmning. Vi har även mätt gaskvalitén och kunnat konstatera att koldioxiden är lagringsbar.

Inom EU-projektet, C4U, testat två olika koncept och tekniker för att bruka gas från masugnar för värmningsugnar vid stålproduktion och fånga och förvara koldioxid.

Dels ska koldioxiden avskiljas från gasen innan förbränningsprocessen, dels nyttja gasenergin för att producera vätgas genom att separera koldioxiden efter själva förbränningsprocessen.

Källa:

16 november 2022  12:26  CET

Onsdag

Franska företag skapar ny solpanelstillverkning "gigafactory" fokuserad på tandem perovskite-kiselmoduler

Alsace-baserade Voltec Solar och Institut Photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF) samarbetar för att skapa en gigafabrik för solpaneler i Frankrike i ansträngningar att öka fransk inhemsk PV-tillverkning.

Fabriken kommer att ingå i de två företagens projekt ”France PV Industrie”, som syftar till att göra solceller till en av landets största nationella industrisektorer, sa de i ett uttalande förra veckan. Projektet kommer också att introducera en ”genombrottsteknologi”, 4T perovskite/kisel tandem.

”Detta är en teknisk revolution som inte bara gör det möjligt för oss att uppnå en effektivitet på 30 % på solcellsmodulnivå, jämfört med den bästa effektiviteten som för närvarande uppnås av traditionell teknik, utan också minskar förbrukningen av energi och material som är nödvändiga för tillverkning och använder sig av material från återvinning, säger Roch Drozdowski-Strehl, verkställande direktör för IPVF.

IPVF sa att de planerar att marknadsföra tekniken till 2025 och skala upp till 5GW i produktion till 2030. Båda företagen sa att de förutser att denna teknik kommer att vara avgörande för omställningen av förnybar energi i Frankrike och resten av världen.

Källa:

16 november 2022  12:20   CET

Onsdag

Ingrid Capacity etablerar batterilager på 20 megawatt i Vimmberby

Tidigare i höstas kunde Ingrid Capacity berätta att de etablerar Sveriges största batterilager i Karlshamn på 70 megawatt mot E.ONs regionnät. Nu kan företaget presentera nästa etablering som innebär ett batterilager på 20 megawatt i Vimmerby. En effekt som kan jämföras med vad en stad på 40 000 invånareförbrukar när den har sitt största effektbehov. Ingrid Capacity har i dagsläget 500MW under utveckling i olika stadier på ett 20-tal siter runtom i Sverige.

Energilagring med batterier hjälper till att balansera elnätets frekvens, reducera pristoppar, skapar förutsättningar för ett resilient och motståndskraftigt system och möjliggöra etablering av framtidens elintensiva industrier. För att kunna dubbla energianvändning i Norden, och göra det med fossilfri produktion, är energilager nödvändigt. De förnybara energikällornas produktionskapacitet varierar över tid, beroende på väder och vind.

”Vi har i dagsläget 500MW under utveckling i olika stadier på ett 20-tal siter runtom i Sverige. Genom energilagring möjliggörs samhällets omställning till förnybar energi.

Källa:

16 november 2022  12:17  CET

Onsdag

Skottland lanserar giga-stor batteriutbyggnad för att öka nätets tillförlitlighet

Den brittiska elbilsflottan och batterilagringsspecialisten Zenobē har tillkännagett påbörjandet av byggandet av tre batterilagringsprojekt över hela Skottland som, när de är färdiga, tillsammans kommer att ståta med en kapacitet på 1GW/2GWh.

Med en investering på 750 miljoner pund, inkluderar de tre projekten 300MW/600MWh Blackhillock-projektet, med den första fasen på 200MW/400MWh som kommer att gå live under första halvåret 2024.

Kilmarnock South-projektet på 300MW/600MWh har en första fas på 200MW/400MWh som kommer att gå live under andra halvan av 2024, medan ett Eccles-projekt på 400MW/800MWh ska gå live under första halvan av 2026.

Bygget på Blackhillock-anläggningen påbörjades denna månad, efter Zenobēs batteriprojekt på 50 MW/100 MWh i Wishaw, som förväntas gå i drift under första halvåret 2023. Batterilagringsprojektet i Wishaw är det första att vinna ett kontrakt för hantering av begränsningar och det första i Skottland för att ansluta direkt till transmissionsnätet.

Källa:

16 november 2022  11:45   CET

Onsdag

Australien: 2200 skolor skapar ett virtuellt sol och batteri-kraftverk

Planer på att etablera Australiens största skolbaserade virtuella sol- och batterikraftverk i New South Wales pågår, med lanseringen av en intresseanmälansprocess av delstatsregeringen.

Pilotprojektet NSW Smart Energy Schools, som startade i maj i år, strävar efter att utnyttja potentialen för solenergi på upp till åtta miljoner kvadratmeter takyta i 2 200 offentliga skolor.

Från och med denna vecka bjuder School Infrastructure NSW in specialistföretag att registrera sig för pilotprogrammet i vad som tros vara en av de största upphandlingsövningarna i sitt slag i Australien.

Hittills har sol- och batterilagringssystem – som kan lagra 950 kWh el – installerats tillsammans med luftkonditioneringssystem med smarta kontroller på 24 skolor som deltar i det första steget av Smart Energy Schools-piloten.

Källa:

16 november 2022  11:39  CET

Onsdag

Tyskland planerar ytterligare 550 miljoner euro för grönt vätgassamarbete

Den tyska regeringen inrättar två nya fonder med totalt 550 miljoner euro för att stödja utvecklingen av den globala väteekonomin genom samarbete, särskilt med tillväxt- och utvecklingsländer.

Utvecklingsministeriet kommer att ställa 250 miljoner euro till förfogande för PtX Development Fund, som kommer att främja vätgasinvesteringar i dessa länder. Dessutom inrättar ekonomiministeriet PtX Growth Fund med 300 miljoner euro. Detta kommer att stödja företag i Tyskland och är avsett att påskynda den globala marknadsupptrappningen och infrastrukturen för grönt väte som helhet.

Fonderna ska främja projekt längs hela värdekedjan som ska administreras av den statliga utvecklingsbanken KfW.

Grönt väte kan bli en ”fyr av hopp” för en framtida klimatvänlig ekonomi inte bara i utvecklade länder, sa utvecklingsminister Svenja Schulze.

Källa:

16 november 2022  10:53   CET

Onsdag

Storbankerna fortsätter elda på klimatkrisen

DEBATT. Trots klimatlöften fortsätter de svenska storbankerna att elda på klimatkrisen genom sin utlåning till fossilbolag som expanderar sin utvinning.

Det är hög tid att regeringen agerar mot detta. Just nu pågår årets klimatförhandlingar i Sharm El-Sheikh, Egypten. I sitt inledningstal varnade FN:s generalsekreterare, Antonio Guterres, för att världen är på väg mot ett ”helvetesklimat”.

Trots att nästan alla världens länder ställt sig bakom Parisavtalet går vi just nu mot en global uppvärmning på runt 2,5 grader – långt över avtalets mål på 1,5 grader.

Om de inte använde dina, mina och alla andra bankkunders pengar till att stötta fossilbolag skulle det bli betydligt svårare för bolagen att fortsätta med sin klimatförstörande verksamhet.

Men en ny rapport från Fair finance guide, Naturskyddsföreningen och Greenpeace visar att de svenska storbankerna SEB, Nordea, Danske bank och Swedbank fortsätter att stödja fossila bolag.

Totalt rör det sig om över 116 miljarder kronor i lån under de senaste två åren till några av världens allra värsta fossila bolag.

Källa:

16 november 2022  10:45  CET

Onsdag

”Satsning på solparker skulle öka elproduktionen snabbt”

Vi står inför en av vår tids största utmaningar när samhället ställer om och genomgår en omfattande elektrifiering. Samtidigt som hushåll, företag och samhällsfunktioner drabbas av stigande elpriser, måste vi göra allt för att hantera klimatkrisen som kräver att vi snabbt fasar ut fossila bränslen och råvaror och minskar våra utsläpp.

Tidöavtalet innehåller fortsatta satsningar på solel på våra villatak, men saknar åtgärder för att solparker ska kunna bli en viktig del i att öka elproduktionen snabbt under de närmaste åren. Om Sverige fortsatt ska vara ett föredöme på såväl den europeiska som den globala scenen måste vi bygga mycket ny fossilfri elproduktion som kan tas i drift fram till 2030.
Vi vill lyfta fram tre viktiga pusselbitar för en lyckosam solsatsning:

1. Ta skyndsamt fram en nationell solstrategi
2. Nyttja potentialen i kombinationen elproduktion och åkermark
3. Öka forskningsanslagen till ”solbruk”

Källa:

16 november 2022  10:42   CET

onsdag 16 november

tisdag 15 november

Tisdag

Australiska ULUU vill lösa plastkrisen med tång

ULUU tror att lösningen på plastkrisen ligger i världshaven. Den australiska startupen använder sjögräs för att skapa ett plastalternativ och planerar att lansera sina första produkter inom de närmaste 12 till 24 månaderna.

Idag meddelade ULUU att de har samlat in $8 miljoner AUD (cirka $5,3 miljoner USD) ledd av Main Sequence (den djupteknologiska fonden som lanserats av Australiens nationella vetenskapsbyrå) med deltagande från Albert Impact Ventures, Mistletoe och Possible Ventures. Andra investerare genom Main Sequences social impact community Voice Capital inkluderade Melvin Benn, VD för Festival Republi, Nathan McLay, det australiensiska oberoende musikbolaget Future Classic, restaurangen Neil Perry AM, modellen och filantropen Karlie Kloss och Tame Impala frontman Kevin Parker.

ULUU:s komposterbara polymer, kallad polhydroxialkanoater (PHA), tillverkas genom en jäsningsprocess som liknar att brygga öl och gör det möjligt för företaget att hålla sin produktionsprocess ren. Den är gjord av tångsocker, havsvatten och saltvattenmikrober och har en hållbarhet som liknar plast, men är biologiskt nedbrytbar och komposterbar.

Källa:

15 november 2022  15:40  CET

Tisdag

Otovo erbjuder kunderna att hyra sina solceller istället för att köpa dem

Långa väntetider, beställningsstopp och bedragare som söker investeringar i solcellsparker. Utmaningarna i solcellsbranschen är många, men det Axel Johnson-äga solcellsbolaget Otovos nya Sverige-vd Vida Wachtmeister möter svårigheterna med en positiv inställning.

Över 300 000 villaägare planerar att investera i solpaneler under 2023, vad får det stora intresset för konsekvenser för er?

– I takt med att behovet av solceller har vuxit något enormt på väldigt kort tid har industrin drabbats av långa väntetider och brist på produkter. Några bolag har till och med behövt införa beställningsstopp.

För Otovo har det höga trycket inneburit något längre väntetider än normalt men vi ser också att tillverkningen av utrustning successivt anpassar sig till den ökade efterfrågan, så att det åter blir balans på marknaden, säger Vida Wachtmeister.

Källa:

15 november 2022  15:26   CET

Tisdag

Stenar som lagrar värme, värme som genererar ånga, ånga som expanderar i en maskin som i sin tur genererar elektricitet

Stenar som lagrar värme, värme som genererar ånga, ånga som expanderar i en maskin som i sin tur genererar elektricitet: detta är ett energilagringssystem som är så enkelt att det är revolutionerande – för istället för att använda ”sällsynta jordartsmetaller” mineraler eller råvaror som är finns bara i vissa delar av planeten: den använder helt enkelt vanliga stenar.

Den heter TES (Thermal Energy Storage) och den invigdes den 4 november vid kombikraftverket i Santa Barbara i Cavriglia i Toscana. Detta område har en lång historia av gruvdrift och användning av kol, men idag håller det på att formas till att bli ett verkligt centrum för energiinnovation.

Faktum är att vår anläggning är den första i världen att använda denna teknik i stor skala, och den kan också användas som ett lagringssystem för förnybara energikällor. Toscana – länge känt som ”hemmet” för geotermisk energi – är redan en av Italiens mest ”dygdiga” regioner, med mer än 50 % av sin energi egenproducerad från förnybara källor, ett faktum som regionpresident Eugenio Giani påpekade under invigningsceremoni.

Källa:

15 november 2022  15:08  CET

Tisdag

Kanada inför stora skatteavdrag för investeringar i grön energi

Till följd av USAs Inflation Reduction Act som gör brådskande investeringar för att sänka kostnaderna för förnybar energi kommer även Kanada att införa stora skatteavdrag för investeringar i grön energi. Från och med 2023 kommer en återbetalning ges motsvarande 30% av kapitalkostnaderna.

Kanadas regering inför skattelättnader till 2023 för ren energiteknik, inklusive solceller, batterilagring och vätgas. Vätgasprojekt som uppfyller kraven kommer att få ett högre investeringsskatteavdrag på 40%.

”Med stora investeringsskatteavdrag för ren teknik och ren vätgas kommer vi att göra det mer attraktivt för företag att investera i Kanada för att producera den energi som kommer att driva en global ekonomi med noll”, säger Kanadas premiärminister Chrystia Freeland.

Källa:

15 november 2022  14:29   CET

Tisdag

BoKlok först ut med solceller och laddstolpar för hela kvarteret

BoKlok är först ut med ett nytt kvarter med 27 radhus i stadsdelen. Totalt planerar kommunen för 300 bostäder i området.

– Vi bygger alla våra hem i trä vilket ger väldigt låg klimatpåverkan. Dessutom bygger vi med moderna metoder i fabrik, med minimalt spill. Det gör att ett hem från oss är klimatsmart på mer än ett sätt och samtidigt kan vi hålla priserna nere, säger Simon Wedeborg, Projektchef på BoKlok.

Samtliga radhus får solceller på taken och kan därmed producera egen förnybar el. Husen får även laddstolpar för laddning av elbil.

– Mig veterligen är vi den första bostadsutvecklaren som installerar solceller och laddstolpar i alla bostäder i ett nybygnadsprojekt här i Karlskrona. Det känns bra att hjälpa kunderna på vägen till att bo och leva mer hållbart och samtidigt kunna minska sina elkostnader, säger Simon Wedeborg.

Källa:

15 november 2022  14:17  CET

Tisdag

Vindparken i Kingebol nu i drift – och planer på en solpark i samma område presenteras

– I en tid av elbrist och höga elpriser känns det oerhört tillfredsställande att kunna bidra med ett rejält tillskott av ny, grön energi. Det pressar priserna och påskyndar den gröna omställningen, säger Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland på European Energy.

Projektet har löpt enligt tidplan utan störningar eller förseningar. Verken i Kingebol är av typen SG6,2-170 HH 115 och tillverkade av Siemens Gamesa. De är totalt 200 meter höga och med en navhöjd på 115 meter. Bladen är 83,5 meter långa och väger 24 ton styck.

– Byggprocessen har fungerat mycket smidigt tack vare ett mycket gott samarbete med Siemens Gamesa och deras underleverantörer, säger Jörgen Glemme, byggprojektledare på European Energy.

I samband med en pressvisning av verken på tisdagen, presenterade European Energy planer på att bygga en solpark i anslutning till vindparken. Solparken kommer att ligga på andra sidan E45 och är på 37 MW.

Solparken skulle kunna producera omkring 45 GWh per år, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för 9 000 bostäder Anmälan om så kallat 12:6-samråd planeras ske inom kort, och om länsstyrelsen säger ja till projektet kan solparken stå klar inom 12–16 månader.

Källa:

15 november 2022  14:05   CET

Tisdag

"Allt har förändrats, ingenting har förändrats": vad som stoppar grön energi

”Allt har förändrats, och ingenting har förändrats”, säger Keith Anderson, VD för ScottishPower, som talar på leverantörens och utvecklarens kontor i London. ”Vi har en levnadskostnadskris, energin beväpnas och diskursen handlar nu om energioberoende. Och hur löser man energioberoende? Du investerar i förnybar energi, som kan kontrolleras och byggas i snabb takt.” Han tillägger: ”Att gå hårdare och snabbare på förnybar energi kommer att ge säkerhet, sänka priserna och ta itu med klimatförändringarna.”

Casimir Lorenz på konsultföretaget Aurora Energy Research säger: ”De flesta är nu medvetna om att om vi hade investerat mycket mer och mycket snabbare i förnybara energikällor skulle vi inte ha varit lika exponerade för rysk gas.”

Han tillägger: ”Förnybara utvecklare har mött ett förnyat tryck att avsluta projekt och få dem online samtidigt som priserna på marknaden är mycket mycket höga.”

Denna uppgift har dock inte varit okomplicerad. Utbredd global inflation och frakthuvudvärk efter pandemin har sträcka leveranskedjor. För solcellsutvecklare har en boom i efterfrågan under det senaste året också gjort att företag kräver skarpa armbågar – och företag försöker diversifiera sig från några kinesiska leverantörer mitt i anklagelser om att de har använt tvångsarbete.

Källa:

15 november 2022  13:42  CET

Tisdag

Tyska RWE bygger 220 megawatts batterilagringsanläggning i Tyskland

RWE investerar 140 miljoner euro i byggandet av en storskalig lagringsanläggning med 220 megawatt. De totalt 690 blocken av litiumbatterier kommer att installeras vid koncernens kraftverksplatser i Neurath och Hamm i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Driftsättning av nätlagringssystemet är planerat till 2024.

Det planerade systemet reagerar inom några sekunder och kan ge den designade effekten i över en timme. På så sätt bidrar systemet till en effektiv stabilisering av nätet och en tillförlitlig strömförsörjning. RWE planerar att genomföra lagringsprojektet vid befintliga kraftverksplatser och på så sätt utnyttja synergifördelarna.

”Vår nya batterilagringsanläggning kommer att optimera användningen av vår tyska kraftverksflotta och tillhandahålla balanserande kraft tillsammans med den”, säger Roger Miesen, VD på RWE Generation. Det storskaliga lagret är ett koncerngemensamt gemensamt projekt.

Källa:

15 november 2022  13:30   CET

Tisdag

Norsk-svenskt samarbete om sällsynta jordartsmetaller: Markerar början på något nytt i Europa

Det svenska statliga gruvbolaget går in som huvudinvesterare i det norska företaget REEtec AS. Det meddelade LKAB:s vd, Jan Moström, under en presskonferens på tisdagen.

De två företagen kommer att samarbeta för att bearbeta sällsynta jordartsmetaller. Tillsammans kan LKAB och REEtec skapa en bas för en stark och hållbar nordisk värdekedja för sällsynta jordartsmetaller.

LKAB driver gruvor i Norrbotten i norra Sverige och producerar cirka 80 % av Europas järnmalm. Under de senaste decennierna har företaget även engagerat sig i mineralindustrin och producerar och förädlar mer än 30 mineraler.

Enligt Moström planerar LKAB att utvinna jordelement som en biprodukt av järnmalmsproduktion. En del av strategin innebär miljövänliga lösningar för att utvinna och bearbeta strategiskt viktiga sällsynta jordartsmetaller.

Källa:

15 november 2022  13:22  CET

Tisdag

Irländska telefonkiosker omvandlas till snabbladdning

Brisbane-baserade DC-snabbladdningstillverkaren Tritium har fått ännu en order för att leverera sina snabba DC EV-laddare, denna gång för att ersätta telefonkiosker för att öka laddningsmöjligheterna på landsbygden i Irland.

Affären har träffats med EasyGo, Irlands första och största privata dedikerade laddningsföretag för elbilar, som driver ett nätverk av 2 400 laddningsställen över hela landet, som betjänar mer än 30 000 förare.

EasyGo investerar i nya DC EV-laddare som ska användas i städer och byar runt om på Irland som en del av ett nytt partnerskap med Eir, Irlands ledande telekommunikationsföretag. Programmet kommer att ersätta Eir telefonkiosker med de nya Tritium 50kW DC snabbladdare.

Källa:

15 november 2022  13:17   CET

tisdag 15 november

måndag 14 november

Måndag

Solkompaniet och Polhem Infra i gemensam satsning på utveckling av solkraftsparker

Solkompaniet och Polhem Infra har tecknat ett ramavtal i syfte att projektera, utveckla och bygga storskaliga solkraftsparker i Sverige. Avtalet möjliggör utveckling och byggnation av solkraftsparker med en uppskattad sammanlagd kapacitet upp till 600MW.

I avtalet ingår från start två projekt under utveckling av Solkompaniet med en uppskattad kapacitet om 100MW. I tillägg till Solkompaniets befintliga projektportfölj kommer Polhem Infra i sina kontaktnät aktivt arbeta för att ta fram solkraftsprojekt tillsammans med kommuner.

Sverige har goda förutsättningar för utveckling av solkraftsparker genom en kombination av ett väl utbyggt elnät i södra och mellersta Sverige och mycket god tillgång på mark. De största solkraftsparkerna i Sverige idag är 20 MW, men de kommer snabbt bli större.

Branschorganisationen Svensk Solenergis prognos är att Sverige redan 2030 kommer ha en produktion på 18 TWh enbart från solkraftsparker. Polhem Infra är ett investeringsbolag som ägs av tre AP-fonder (fotnot AP1, AP3 och AP4) med uppdraget att investera i och långsiktigt förvalta infrastruktur som bidrar till samhällsomställningen.

Källa:

14 november 2022  14:19  CET

Måndag

Frankrike: Alla stora parkeringsplatser skall täckas av solpaneler

Alla stora parkeringar i Frankrike kommer att täckas av solpaneler enligt ny lagstiftning som godkänts som en del av president Emmanuel Macrons satsning på förnybar energi.

Lagstiftning som godkändes av den franska senaten denna vecka kräver att befintliga och nya parkeringar med plats för minst 80 fordon ska täckas av solpaneler.

Ägarna av parkeringar med mellan 80 och 400 platser har fem år på sig att följa åtgärderna, medan operatörer av de med fler än 400 får bara tre år på sig. Minst hälften av ytan på de större platserna måste täckas av solpaneler.

Den franska regeringen tror att åtgärden kan generera upp till 11 gigawatt effekt. Denna åtgärd skulle kunna generera tillräckligt med energi för att driva över 8 miljoner hem.

Källa:

14 november 2022  14:14   CET

Måndag

Danmark: Esbjerg saknar 43 stora turbiner eller 1 600 hektar sol

Esbjerg kommun ska nu revidera kommunplanens riktlinjer för förnybara energianläggningar som vindkraftverk och solceller.

Första steget blir en hearing, där goda idéer och krav på anläggningarna efterlyses. Det är bland annat de lokala klimatambitionerna att vara en CO2-neutral kommun 2030 som nu kräver lite mer handling.

Kommunens klimatplan DK2020 visar att Esbjerg kommun saknar motsvarande 43 stora vindkraftverk eller upp till 1600 ha solceller för att bli CO2-neutral. Behovet uppskattas utifrån kommunens nuvarande förbrukning och schablonvärden för solceller och vindkraftverks produktion.

– Vi har en ambition att Esbjerg kommun ska ligga i framkant av den gröna omställningen. Även om vi från kommunal sida jobbar aktivt med att etablera solceller på tak måste vi inse att bara en liten del av behovet kan lösas på det sättet. Plats måste helt enkelt hittas för nya förnybara energianläggningar, förklarar Jørgen Ahlquist, ordförande i klimat- och miljönämnden.

Källa:

14 november 2022  12:54  CET

Måndag

Norska Viridis Bulk Carriers lägger sin första ammoniakdrivna fartygsbeställning

Viridis Bulk Carriers – ett ammoniakdrivet joint venture mellan Navigare Logistics, Amon Maritime och Mosvolds Rederi – har fått ytterligare en kund som vill gå med i deras banbrytande gröna projekt.

Stema Shipping blir den åtta befraktaren som ansluter sig till kraftkonsortiet Flexbulk – NH3, som ansluter sig till sådana som Elkem och Yara och skapar tillräckligt med närsjöfartsefterfrågan från nordvästra Europa för att fortsätta med beställningen av de första fartygen.

Viridis Bulk Carriers räknar nu med att lägga beställningar på ammoniakdrivna fartyg under 2023, med leveranser som börjar 2025.

Viridis Bulk Carriers är också en konsortiummedlem i Ammonia Fuel Bunkering Network, som kommer att bygga ett bunkringsnätverk i Skandinavien i samarbete med Yara. Den första terminalen kommer att levereras 2024. Yara har planerat ytterligare 15 bunkringsterminaler för den skandinaviska marknaden för att säkerställa att Viridis nya fartyg kan handla över regionen när de levererar.

Källa:

14 november 2022  12:31   CET

Måndag

Volvo först i världen att leverera elektriska lastbilar med fossilfritt stål

Som världens första lastbilstillverkare har Volvo börjat använda fossilfritt stål i sina lastbilar. De första eldrivna lastbilarna med fossilfritt stål levereras nu till företagets kunder.

I september i år startade Volvo Lastvagnar, som den första globala lastbilstillverkaren, serieproduktion av tunga elektriska lastbilar som klarar en totalvikt på 44 ton*. Några av de eldrivna lastbilarna kommer också att vara de första lastbilarna i världen som byggs med fossilfritt stål.

– Vår resa mot nettonollutsläpp innefattar både att göra våra lastbilar fossilfria i drift, och att på sikt helt ersätta materialet i dem med fossilfria och återvunna alternativ, säger Jessica Sandström, global produktchef på Volvo Lastvagnar.

Det fossilfria stålet från SSAB tillverkas med hjälp av en helt ny teknik med fossilfri el och vätgas. Resultatet är en betydligt lägre klimatpåverkan och ett viktigt steg mot en värdekedja med nollutsläpp. Bland kunderna som kommer att ha fossilfritt stål i några av sina elektriska lastbilar finns AmazonDFDS och Unilever, det sistnämnda bolaget genom transportföretaget Simon Loos.

Källa:

14 november 2022  12:00  CET

Måndag

Vehicle to grid – ska elbilarna rädda vinterns elpriser?

Genom laddning åt två håll skulle elbilarna rädda strömförsörjningen under vinterhalvåret, när energibristen ställs på sin spets. Men det hela fungerar endast om branschen skyndar på tekniken.

Allt fler elbilar på marknaden, statliga subventioner genom miljöbonusar, modern batteriteknik och en växande infrastruktur av snabbladdare – omställningen till e-mobilitet går på högvarv.

Om tekniken i slutändan kan konkurrera ut konventionella eller alternativa drivlinor låter vi här och nu vara osagt, men för tillfället ser det onekligen ut så. Den diskussionen överlämnar vi dock gladeligen till killgissande förståsigpåare.

Apropå: Känner du igen det när någon berättar något som uppenbarligen är felaktigt men som i slutändan visar sig vara sant? Exempelvis att just elbilar driver energiomställningen framåt och har samtidigt förmågan att stabilisera elnätet när behovet är som störst?

Källa:

14 november 2022  11:54   CET

Måndag

Havsturbin på 330 ton ger hopp om oändlig grön energi

Användandet av havsturbiner i några av världens starkaste havsströmmar vid Japans kuster har visat sig vara en riktigt bra idé.

Faktiskt så bra att det japanska företaget IHI Corp efter tio års testningar nu är redo att sätta ut en havsturbin på 330 ton i de stormiga vattnen – och teoretiskt sett utvinna upp emot 205 gigawatt miljövänlig energi.

Det motsvarar effekten av mer än 13 000 kraftfulla vindkraftverk på land, som kan förse upp emot 200 miljoner moderna hushåll med energi.

Detta är dock teoretiska siffror eftersom havsströmmar historiskt har visat sig vara svåra att tämja, så att de kan överföra elektricitet till våra datorer, tv-apparater och golvlampor.

Icke desto mindre kan IHI Corps 330 ton tunga prototyp vid namn Kairyu, det japanska ordet för ”undervattensströmmar”, vara det första steget mot att bygga ett nätverk av submarina kraftverk.

Kairyu skickas ut till havs där turbinen fästs vid havsbottnen och flyter cirka 50 meter under havsytan.

Källa:

14 november 2022  11:44  CET

Måndag

Vertikala solceller – hur smart är det?

Bättre effektivitet, möjliggör kombination med ”gröna tak” och minskar problem med snö och is.
Som projektledare och konsult inom solcellsbranschen upptäckte Trygve Mongstad möjligheten att utveckla produkter som kunde lösa flera av de utmaningar som är förknippade med installation av solpaneler på tak.

Utifrån sin erfarenhet från branschen, och inte minst sin bakgrund som forskare inom samma område på IFE (Institutt for Energy Engineering), etablerade han företaget Over Easy Solar AS för att förverkliga idén.

Det gick ut på att tillverka prefabricerade enheter med flera dubbelsidiga solpaneler i ett racksystem. – Det här kommer att lösa en rad problem relaterade till planering, installation och underhåll av solpaneler, och kan monteras på nästan alla typer av underlag, inklusive ”gröna tak”, förklarar Mongstad. –

Dubbelsidiga paneler har utvecklats under de senaste 4-5 åren, men används relativt dåligt med traditionell horisontell/sned montering, framhåller Mongstad, som menar att det har skett lite innovation inom detta område.

Källa:

14 november 2022  11:41   CET

Måndag

Möt pengarna bakom Climate Denial Movement

Nästan en miljard dollar per år flödar till den organiserade motrörelsen mot klimatförändringar.
Den överväldigande majoriteten av klimatforskare, internationella statliga organ, relevanta forskningsinstitut och vetenskapliga sällskap är unisont i att säga att klimatförändringarna är verkliga, att det är ett problem och att vi förmodligen borde göra något åt ​​det nu, inte senare.

Och ändå, av någon anledning, kvarstår idén i vissa människors medvetande att klimatförändringar är uppe för debatt, eller att klimatförändringar inte är någon stor sak.

Egentligen är det inte ”av någon anledning” som folk är förvirrade. Det finns en mycket uppenbar anledning. Det finns en mycket välfinansierad, välorkestrerad klimatförnekelserörelse, en finansierad av mäktiga människor med mycket djupa fickor. I en ny och otroligt noggrann studie gjorde Drexel Universitys sociolog Robert Brulle en djupdykning i klimatförnekarnas finansiella struktur, för att se vem som håller i handväskan.

Källa:

14 november 2022  11:32  CET

Måndag

Det nya vågkraftverket överträffar förväntningarna

Skottlands AWS Energy har rapporterat resultat som är cirka 20 % bättre än förutspått för dess Archimedes Waveswing, en prototyp av vågenergigenerator som har genomgått havsbaserade tester vid European Marine Energy Center (EMEC) i Orkneyöarna under de senaste sex månaderna.

Waveswing är en cylindrisk metallboj som är bunden till en enda punkt på havsbotten. I drift stannar den under ytan och reagerar på vattentrycksförändringar. När en våg passerar ovanför trycker tryckökningen ned på enhetens övre ”floater”-sektion och glider den nedåt i förhållande till den nedre ”silosektionen”, med en rullande tätning som säkerställer att inget vatten kommer in.

Denna linjära rörelse i denna ”teleskopiska burk” komprimerar luften i Waveswing-anordningen, vilket skapar en luftfjäder för att skjuta flytsektionen uppåt när vågen rullar vidare. När flottören rör sig upp och ner driver den en hydraulmotor, som omvandlar den linjära rörelsen till rotation, och en vanlig elektrisk generator drar kraft från både de uppåtgående och nedåtgående slagen.

Källa:

14 november 2022  11:26   CET

måndag 14 november

fredag 4 november

Fredag

Europeiska länder försenar finansieringsförbudet för fossila bränslen och skyller på energikrisen

Nederländerna bryter ett löfte om att avsluta den internationella finansieringen av fossila bränsleprojekt i slutet av året. Den kommer att fortsätta att stödja sådana projekt under 2023.

Italien har urvattnat ett ministeruttalande som undertecknats av 10 europeiska länder för att uppfylla löftet. Tyskland försenade publiceringen av sin policy att genomföra åtagandet på grund av interna splittringar.

Alla tre länderna undertecknade ett uttalande vid Cop26 förra året om att upphöra med nytt direkt offentligt stöd ”för den internationella oförminskade energisektorn för fossila bränslen” i slutet av 2022. Men sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari har en kamp för att säkra gasförsörjningen från alternativa källor skapade en massiv motvind.

”Kriget i Ukraina har gjort implementeringen ännu mer utmanande, särskilt i Tyskland”, säger Gerlind Heckmann, biträdande direktör vid det tyska ministeriet för ekonomiska frågor och klimatåtgärder.

Källa:

4 november 2022  14:09  CET

Fredag

What goes up must come down: potentialen hos gravitationsbatterier

Alla känner pressen att ta fram kostnadseffektiva kraftgenererande lösningar som kan rullas ut snabbt och i stor skala. Denna uppmaning till innovationer har lett till utvecklingen av en mängd nya och gripande teknologier parallellt.

En som sticker ut särskilt är gravitationsbatteriet, som försöker bygga och förbättra ett befintligt koncept för lagrad energi och kan visa sig vara en pålitlig kraftkälla på lång sikt.

Ett antal företag har investerat avsevärt i gravitationsbatterier och stoltserar med imponerande siffror när det gäller energieffektivitet och energilagring.

Skotska nystartade Gravtricity säger sig kunna driva 63 000 hem genom en timmes drift av sin 20MW-anläggning, medan GravitySoilBatteries siktar på att tillhandahålla upp till 30 000 kWh lagring med en systemeffektivitet på 85 %. Det återstår dock att se om projekt som dessa kan skalas upp för att bli en mer integrerad del av världens rena energimix.

Källa:

4 november 2022  13:55   CET

Fredag

Storbritanniens vindkraft slog rekord förra veckan

Storbritanniens vindkraftsproduktion toppar 20 GW för första gången, eftersom National Grid bekräftar planerna på att betala hushållen för att minska efterfrågan på högtrafik
Mindre än en vecka efter att ha satt ett nytt rekord har Storbritanniens flotta av vindkraftverk passerat ytterligare en milstolpe och genererar över 20 GW kraft för första gången.

Nätoperatören National Grid ESO bekräftade att vindproduktionen under en halvtimmesperiod från kl. 12.00 till 12.30 på onsdagen nådde 20 896 MW, vilket gav 53 procent av Storbritanniens el.

Ökningen av vindkraft innebar att lågkoldioxidkällor under hela onsdagen levererade 70 procent av Storbritanniens kraft.

Källa:

4 november 2022  12:28  CET

Fredag

USA: Det blir ingen flodvåg med uttjänta solpaneler de håller 40-50 år

”Få inte panik”, sa Heather Mirletz vid Colorado School of Mines, huvudförfattare till en ny artikel som utmanar flera antaganden om vad som kan hända när dagens generation av solpaneler närmar sig pensionsåldern.

Hon har några uppmuntrande nyheter för alla som är djupt oroade, eller till och med lätt upprörda, över hur världen kommer att hantera solpanelsavfall.

Tidningen, publicerad i tidskriften PLOS ONE, hävdar att panelerna kommer att hålla längre än tidigare uppskattningar, och att operatörer av solenergianläggningar bör prioritera att behålla panelerna i fält så länge som möjligt.

Om solpaneler kan hålla i 40 till 50 år, vilket är ungefär det dubbla vad som brukade vara tumregeln för livslängd, ändrar detta ekvationen för tidpunkten för deras utbyte och mängden avfall som produceras av energiomställningen. Och den typen av livslängd är inte mycket av en sträcka, med tanke på att nya paneler ofta kommer med garantier inom 25-årsintervallet, vilket indikerar att de borde hålla långt utöver den tidsramen.

Källa:

4 november 2022  12:21   CET

Fredag

Vindkraftverk till havs i Ystad: Ørsted ska leverera grön kraft till Skåne

Ørsted har planer på att bygga en vindkraftspark till havs cirka 40 kilometer i rak linje från Rønne mot Ystad.

Planen är att vindkraftsparken till havs ska anslutas till elnätet i Skåne. Det skriver svenska media SVT .

Om den svenska regeringen godkänner planerna 2023 kan vindkraftsparken till havs leverera el till Skåne sex år senare.

– Vindkraftparken till havs kan producera hälften av Skånes elförbrukning på ett år, säger Ulrik Stridbæk, chef för energiekonomi på Ørsted, till SVT. Han tillägger att Ørsted hoppas kunna få en bra lösning kring projektet med den nya svenska regeringen.

 

Källa:

4 november 2022  12:08  CET

Fredag

Medborgarna på Bornholm tar ytterligare ett steg för att få havsbaserade vindkraftverk

Medborgarnas energigemenskap Bornholms Windmill Guild håller en stiftande bolagsstämma i Nexø den 19 november.

Ett halvdussin bornholmare står bakom gruppen som i flera år arbetat med att hitta rätt plats för en havsbaserad vindkraftspark på cirka 100 megawatt.

En framtida vindkraftspark till havs har ännu inte ett område för vindkraftsparken till havs och ett av de första stegen blir att ansöka om att få starta förstudier via öppen dörr-ordningen.

Vid ett offentligt möte under våren presenterade initiativtagarna fyra möjliga platser för parken. Den föredragna ligger nära de områden som är reserverade för energiöns vindkraftverk till havs, men på grund av en statlig reservation är platsen inte tillgänglig.

De senaste nyheterna är att Bornholms Havvind istället mest tittar på platser utanför Nexø/Balka eller Nordskoven mellan Rønne och Hasle – båda platserna cirka sex kilometer från kusten.

Källa:

4 november 2022  11:39   CET

Fredag

Solenergi kan bli ryggraden i Indonesiens energisystem

IRENA förväntar sig att Indonesiens kraftsektor kommer att uppleva en ”radikal omvandling” till 2050, enligt dess nyligen publicerade rapport ”Indonesia Energy Transition Outlook”. Andelen förnybara energikällor i landets elproduktionsmix kan nå 85 % år 2050, från cirka 12 % 2011, sade IRENA.

Solenergi förväntas bli ryggraden i denna omvandling och stå för 798 GW av de totala 1 000 GW under det ”minst ambitiösa” scenariot. PV står för upp till 840 GW under det ”mest ambitiösa” scenariot. För det kommer Indonesien att behöva lägga till 66 GW ny solenergikapacitet till sin produktionsmix till 2030.

För att uppnå detta mål skulle nationen behöva investera 44 miljarder dollar i solenergi. Investeringar i andra förnybara tekniker skulle uppgå till 39 miljarder dollar, med en ytterligare investering på 75 miljarder dollar i nätinfrastruktur som också krävs. Batterilagring skulle behöva en investering på 5,5 miljarder dollar och laddningsinfrastruktur för elbilar skulle behöva 22 miljarder dollar.

Källa:

4 november 2022  11:44  CET

Fredag

Norska Scatec kommer att investera 950 miljoner USD i förnybar energi fram till 2027, vilket ökar kapaciteten på 1,5 GW per år

Den oberoende kraftproducenten (IPP) Scatec planerar att investera 10 miljarder NOK (946 miljoner USD) i nya förnybara kraftverk fram till 2027.

Investeringen skulle motsvara i genomsnitt 1,5 GW ny förnybar kapacitet varje år.

Norska IPP kommer att utöka sin närvaro på utvalda tillväxtmarknader som Sydafrika, Filippinerna, Brasilien, Polen och Egypten.

Samtidigt har företaget ökat sina intäkter under tredje kvartalet 2022 med 1 818 miljoner NOK (171,4 miljoner USD), en ökning med 52 % från tredje kvartalet 2021 då det noterade intäkter på 1 196 miljoner NOK.

Det ökade ekonomiska resultatet berodde på att dess vattenkraftstillgångar i Filippinerna fortsatte att överträffa och för vilka de slutade producera 37 % mer kraft än 5-årsgenomsnittet. Tillgångarna förväntas fortsätta denna trend, med kraftproduktion som förutspås öka med 30 % jämfört med historiska medelvärden under hela fjärde kvartalet.

Källa:

4 november 2022  11:39   CET

Fredag

Saudiarabien ska börja tillverka elbilar för att hjälpa till att bryta sig loss från oljans ekonomiska dominans

Saudiarabien lanserar en rad elfordon 2025 i samarbete med BMW och Taiwans Foxconn, och säger att de hoppas kunna ”antända en ny inhemsk industri och ekosystem” som lockar lokala och internationella investerare när de försöker minska det ekonomiska beroendet av fossila bränslen.

Det är det andra steget av Saudiarabien till elbilar efter att ha investerat 1 miljard USD i USA-baserade lyxbilstillverkaren Lucid Motors 2018 genom Saudi Arabian Sovereign Wealth Fund (PIF), som också investerar i den nya linjen av inhemska elbilar, kallad ”Ceer”.

Tidigare i år meddelade Lucid att de lägger grunden för en komplett produktionsfabrik någon gång i Saudiarabien, där företaget ser tillväxtpotential för avancerade elbilar som säljs i regionen.

Källa:

4 november 2022  11:26  CET

Fredag

Globala livsmedelsföretag varnar: jordbruket måste förändras mycket snabbare

Livsmedelsföretag och regeringar måste gå samman omedelbart för att förändra världens jordbruksmetoder eller riskera att ”förstöra planeten”, enligt sponsorerna av en rapport från några av de största livsmedels- och jordbruksföretagen som släpptes på torsdagen.

Rapporten, från en arbetsgrupp inom Sustainable Markets Initiative (SMI), ett nätverk av globala vd:ar fokuserade på klimatfrågor som upprättats av kung Charles III, släpps dagar innan starten av FN:s klimattoppmöte Cop27 i Egypten.

Många av världens största livsmedels- och jordbruksföretag har kämpat för hållbara jordbruksmetoder de senaste åren. Regenerativa jordbruksmetoder, som prioriterar minskade utsläpp av växthusgaser, markhälsa och vattenvård, täcker nu 15 % av odlingsmarkerna.

Men förändringstakten har varit ”alldeles för långsam”, konstaterar rapporten, och måste tredubblas till 2030 för att världen ska ha någon chans att hålla temperaturökningarna under 1,5 C, en nivå som om den brytes, hävdar forskare, kommer att släppa lös ännu mer förödande klimatförändringar på planeten.

Källa:

4 november 2022  11:11   CET

fredag 4 november

torsdag 3 november

Torsdag

Solelbilen Sono kommer under 2023

Först fanns det elektriska fordon (EV), och sedan fanns det vätebränslecellsfordon (HFCV), kan nästa innovation vara soldrivna fordon? Enligt ett tyskt företag är solbilar precis runt hörnet med ett lanseringsdatum satt till 2023. Även om det länge har pratats om att driva en bil med solen, verkar Sono Motors vara närmast att förverkliga denna dröm, och till ett överkomligt pris.

Det tyska fordonsföretaget Sono Motors räknar med att släppa sin första kommersiellt tillgängliga soldrivna elbil, Sion, i Europa i mitten av 2023. Bilen är också inställd på att turnera i USA för att etablera en potentiell marknad för fordonet i Nordamerika. Sion kommer att kosta $25 000, vilket gör den betydligt billigare än många elbilar. Den kräver 465 integrerade solhalvceller på utsidan för att ge sin kraft och den förväntas köra 70 miles i veckan enbart på solenergi.

Den nya solbilen är utrustad med ett litiumjärnfosfatbatteri för längre resor, vilket ger den en räckvidd på 190 mil, med möjlighet att ladda den till 80 procent på 35 minuter med hjälp av en snabbladdningsstation.

Källa:

3 november 2022  12:45  CET

Torsdag

Norska Equinor förvärvar danska solenergiutvecklaren BeGreen

Det norska energibolaget Equinor har förvärvat den danska solenergiutvecklaren BeGreen, vilket stärker Equinors solcellsportfölj och kapacitet.

Efter transaktionen kommer BeGreen att vara ett helägt dotterbolag till Equinor, som tidigare ägdes av Bregentved Group och medlemmar i styrelsen.

BeGreen är närvarande i Danmark, Sverige och Polen och har fullt utvecklat, sålt och levererat mer än 700 MW solcellskapacitet och har en projektpipeline på över 6 GW i tidiga till medelstora mognadsstadier.

Med tanke på sin betydande pipeline av solcellsprojekt i Europa, räknar företaget med att utveckla, bygga och driva 4GW solenergi i slutet av 2025.

Anders Dolmer, VD på BeGreen, sa: ”Vi vill expandera solenergi som en billig, stabil och säker hållbar energikälla som bidrar till att göra Europa oberoende av energiförsörjning.”

Källa:

3 november 2022  12:21   CET

Torsdag

Franska Neoen kommer "första i sitt slag" med förnybar baslast till gruvbolaget BHP

Den franska utvecklaren av förnybar energi Neoen säger att de har tecknat ett första i sitt slag ”baslast”-kontrakt med gruvjätten BHP för att leverera ström till dess enorma koppargruva Olympic Dam i södra Australien med en kombination av vind- och batterilagring.

Kontraktet gäller 70MW och kommer att leverera energi 24/7. Vindkraften kommer från den första 412MW etappen av vindkraftparken Goyder South, som nu är under uppbyggnad. Den kommer att stödjas av ett nytt 300MW stort batteri på Blyth, också i södra Australien, som kan ha upp till 800MWh lagring.

Kontraktet förväntas möta hälften av Olympic Dams prognostiserade elbehov från 2025, och kommer att stå för ungefär hälften av produktionen av vindkraftparken Goyder South, som också är kontrakterad med ACT-regeringen och återförsäljaren Flow Power.

Källa:

3 november 2022  12:18  CET

Torsdag

Volvo ska börja producera batterimoduler i Belgien

Beslutet om att installera batterimodultillverkningskapacitet i Gent ett steg i koncernens formande av sin framtida värdekedja för batterisystem.

– Vi har påbörjat investeringsprocessen för att etablera batterimodultillverkning i Gent. Byggnaden förväntas bli 12 000 m2 och placeras vid Volvokoncernens tillverkningsanläggning. Den nya högteknologiska modulfabriken kommer att bestå av en nästan helautomatiserad process med robotar. Detta innebär att medarbetare med nödvändig kompetens kommer att rekryteras, både externt och genom att bygga vidare på våra interna kompetenser, säger Jens Holtinger, Executive Vice President Group Trucks Operations.

Under nästa år kommer fabriken i Gent att tillverka batterielektriska tunga lastbilar. I lastbilsfabriken kommer Volvo att kunna battericeller både från partners och från den planerade battericellsfabriken i Sverige.

Källa:

3 november 2022  12:11   CET

Torsdag

Derome bygger med solceller som standard

För att möta efterfrågan och skapa ytterligare trygghet för bostadsköparen väljer Derome att från och med årsskiftet införa solceller som standard.

– Vi ser att allt fler väljer en bostad av hållbarhetsskäl där energifrågan har seglat upp som en av de viktigaste. Våra bostäder är i grunden energieffektiva, men genom att addera solceller som standard kan vi hjälpa kunderna att minska förbrukningen ännu mer säger Amanda Larsson, hållbarhetsansvarig inom Derome.

Med solceller på taket går det att minska husets energiförbrukning rejält, särskilt när förbrukningen ställs mot en äldre fastighet enligt Amanda Larsson.

– I ett av våra kommande projekt i Varberg ser vi att den beräknade energiförbrukningen kommer minska med omkring 70 procent jämfört med ett äldre hus utan solceller. Det gynnar kunderna både utifrån ett ekonomiskt och hållbart perspektiv.

Källa:

3 november 2022  12:01  CET

Torsdag

Deutsche Bahn påbörjar byggandet av laddningssöar i Schleswig-Holstein

Källa:

3 november 2022  11:57   CET

Torsdag

Energilager ska lagra solen

Alight aviserade nyligen sitt första batterilagringsprojekt och Sveriges första samlokaliserade sol- och batterilagringsanläggning i sin solpark i Linköping (12 MW). Varberg Energi agerade rådgivare till Alight i projektet och nu utökar de två bolagen samarbetet genom att ingå ett avtal med målet att bygga energilager på 25 MW fram till år 2025 i elområde tre och fyra.

Batterierna ska bidra med att balansera det nationella elnätet genom att tillföra flexibilitetstjänster och dra nytta av andra systemmässiga fördelar.

Alight kommer att utveckla och äga batterierna, medan Varberg Energi ansvarar för handeln och erbjuder flextjänster.
Därutöver omfattar avtalet även kunskapsdelning inom energilagring, kringtjänster, flexibilitetsmarknader, tekniska krav och certifieringsprocesser.

Källa:

3 november 2022  11:44  CET

Torsdag

Militärens CO2-utsläpp – ingen utsläppsrapportering

Källa:

3 november 2022  11:37   CET

Torsdag

Den globala CCS-kapaciteten växer med 44 % på ett år

Världens kapacitet för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) ökade med 44 % under det senaste året, enligt nya siffror som släpptes i oktober 2022 av tankesmedjan Global CCS Institute. Med 61 nya anläggningar som lagts till i projektets pipeline 2022, har CO2-avskiljningskapaciteten för alla CCS-anläggningar under utveckling ökat till 244 miljoner ton per år (mtpa).

Rekordhöga 196 kommersiella CCS-anläggningar är på gång, inklusive 30 projekt i drift, 11 under uppbyggnad och 153 under utveckling, enligt Global Status of CCS 2022-rapporten.

USA:s Inflation Reduction Act (IRA) som antogs tidigare i år gav förbättringar av det federala skatteavdraget för 45Q för CCS, vilket Global CCS Institute tror skulle kunna öka utbyggnaden av tekniken med 13 gånger, eller mer än 110mtpa, till 2030 jämfört med befintlig politik.

I Europa har den danska regeringen åtagit sig 5 miljarder euro (4,94 miljarder dollar) till CCS under tio år, och den holländska regeringen har mer än fördubblat programmet SDE++, en subvention för förnybar energi och CO2-minskning, sedan det lanserades till 13 miljarder euro.

Källa:

3 november 2022  11:22  CET

Torsdag

Rumänien kan snart hysa Europas största solcellspark

Källa:

3 november 2022  11:10   CET

Torsdag

Österrikes regering vill förbjuda fossil uppvärmning från 2023

Regeringen vill förbjuda nya olje-, kol- och gasvärmare från 2023, och sträcker sig till ersättning av befintliga värmare, men den behöver två tredjedelars majoritet i parlamentet.

Österrikes byggsektor presterar långt över EU-genomsnittet. Medan byggnader förbrukar 25 % av gasen är deras utsläpp bara 13 % av landets totala. Eftersom landet till stor del är beroende av rysk gas, hade experter uppmanat till åtgärder för att påskynda övergången från gas.

”Verklig självständighet, verklig säkerhet, kommer först när vi befriar oss från beroendet av rysk gas”, förklarade energiminister Leonore Gewessler. ”Detta kan uppnås, men vi måste byta till alternativ så snabbt som möjligt,” tillade hon.

För byggnader skulle byte av värmare innebära att man förlitar sig på ”känd teknik”. Värmepumpar, solvärme och fjärrvärme antas generellt vara optimala värmekällor. I Österrike är biomassabaserade pelletsvärmare också populära bland människor och beslutsfattare.

Källa:

3 november 2022  11:03  CET

Torsdag

"Anmärkningsvärt:" Volvo övergår till att bara sälja elbilar i Australien 2026

Källa:

3 november 2022  10:59   CET

torsdag 3 november

onsdag 2 november

Onsdag

Norge: Flera solparker på gång

Greenstat och Skagerak Kraft meddelar att de lämnat in en licensansökan för att bygga en solkraftspark i Lågendalen i Larvik, Vestfold.

Enligt ett pressmeddelande från Skagerak Energi är solcellsparken ett första steg mot vad som kan bli en storsatsning på solkraft för de båda företagen.

Genom ett företag de kallar ”Engene solar” ska de bygga den första pilotanläggningen i Hvarnes i Larviks kommun. Solselskapet är parternas första samarbete.

Anläggningen vid Hvarnes planeras med en maximal kapacitet på 6,1 megawatt topp (MWp), som kan ha en årsproduktion på upp till 6,5 gigawattimmar.

Källa:

2 november 2022  13:07  CET

Onsdag

Vattenfall i premiärprojekt med snabbladdare för danska stadsbussar

Källa:

2 november 2022  12:55   CET

Onsdag

USA: CATF publicerar omfattande studie om superhet bergenergi

Clean Air Task Force (CATF) har publicerat en rapport som lyfter fram potentialen hos superhet bergenergi som en form av avancerad geotermisk energi som är kostnadskonkurrenskraftig, hållbar och tillgänglig praktiskt taget var som helst på jorden. Hela rapporten, med titeln ”Superhot Rock Energy: A Vision for Firm, Global Zero-Carbon Energy” finns tillgänglig via denna länk.

Superhet bergenergi hänvisar till geotermisk energi som utnyttjas från djupare, hetare torra bergsystem med temperaturer på över 400 grader Celsius. Dessa system kan leverera cirka fem till tio gånger mer energi per brunn jämfört med konventionella hydrotermiska system. Att kunna borra i superheta bergsystem kan dessutom göra geotermisk energi tillgänglig nästan var som helst i världen.

För att utnyttja energin från superheta bergsystem kommer vatten att injiceras genom djupa injektionsbrunnar som sedan kommer att cirkulera genom hårt kristallint källarberg. Vattnet kommer att värmas upp i de underjordiska spricksystemen innan det cirkulerar tillbaka till ytan via produktionsbrunnar.

Källa:

2 november 2022  12:44  CET

Onsdag

Vätgasanläggningen i Kristinestad på god väg: ”Vi har redan en köpare för slutprodukten”

Källa:

2 november 2022  12:29   CET

Onsdag

Lönsamt för hushåll som satsar på egen solel

Den här dagen har vi producerat 52,5 kWh, förklarar Anna Thore när hon läser av sin mobilapp en solig och molnfri eftermiddag i slutet av augusti. Tillsammans med  sambon Patrik Rosendahl bor hon sedan 2012 i en enplansvilla vid Boholmarna strax söder om Kalmar. Villan, som är byggd 1980, är utrustad med bergvärme, vattenmantlad eldstad och treglasfönster. 

I hela sitt liv har Anna Thore haft ett starkt miljöintresse som har resulterat i politiskt engagemang i miljöpartiet och socialdemokraterna och ett yrke som hållbarhetsstrateg.

Med tiden väcktes tanken om att installera solceller på villataket, då baksidan på huset vetter mot söder.

– Solceller sparar både kronor och koldioxid. Sedan tidigare ägde vi solcellsandelar i Solpark Nöbble, norr om Kalmar, men för att ha en möjlighet att på sikt nolla våra koldioxidutsläpp behövde vi installera egna solceller på taket. 

Källa:

2 november 2022  12:25  CET

Onsdag

Nytt redoxflödesbatteri banar väg för lågkostnadslagring

Källa:

2 november 2022  12:17   CET

Onsdag

Förorenare kan inte gömma sig: Satelliter spårar kraftverksutsläpp i realtid

Det finns ingenstans kvar för stora förorenare att gömma sig, eftersom en annan studie visar satelliters förmåga att i realtid fastställa hur mycket utsläpp som släpps ut från världens smutsigaste anläggningar.

I det här fallet bevisade forskare att NASA:s två Orbiting Carbon Observatory (OCO) 2- och 3-uppdrag kan identifiera hur mycket koldioxid som Polens ”superutsläppare” Bełchatόw Power Station släpper ut när som helst.

Mellan 2017 och 2022 har forskare, ledda av Dr Ray Nassar, en atmosfärsforskare vid Environment and Climate Change Canada, i Toronto matchat avläsningar från rymden med utsläppsuppskattningar baserade på anläggningens kända dagliga effekt.

”Här visar vi för första gången att det redan är möjligt att mäta förändringar i CO2-utsläpp från ett stort kraftverk, med observationer från befintliga CO2-spårningssatelliter,” sa Nassar.

”Förmågan att få den mest exakta informationen om CO2-utsläpp från ”superutsläppare”, såsom kraftverket Bełchatów, över hela världen kommer att öka transparensen i koldioxidredovisning och förhoppningsvis kommer det i slutändan att bidra till att minska dessa utsläpp.

Källa:

2 november 2022  12:04  CET

Onsdag

Aramco överträffar förväntningarna med en rekordvinst på 42 miljarder dollar per kvartal

Källa:

2 november 2022  11:17   CET

Onsdag

Då ska Sveriges 20 största utsläppare bli klimatneutrala

Enligt en färsk rapport från Hagainitiativet lovar de största utsläpparna minska sina utsläpp i Sverige med minst 50 procent till 2045. De sju snabbaste företagen av alla att ställa om är Stockholm Exergi, Göteborg Energi, Renova, Sysav, Preem, E.ON och Höganäs medan drivmedelsbolaget Preem är det bolag som kommer minska sina utsläpp mest i volym.

Hagainitiativet, ett klimatnätverk för näringslivet, har undersökt målsättningarna i klimatarbetet hos Sveriges 20 största utsläppare av växthusgaser, som tillsammans står för 31 procent av Sveriges totala utsläpp (2021).

– Rapporten visar vilka ambitioner de stora utsläpparna har för att minska sina direkta utsläpp genom att ställa om sina verksamheter. Effekten av dessa utsläppsminskande ambitioner kan bli flera gånger större då omställningen i flera av bolagen påverkar hela värdekedjor med minskade utsläpp som följd, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.

Källa:

2 november 2022  10:58  CET

Onsdag

Den smarta laddboxen hjälper till i elkrisen

Källa:

2 november 2022  10:49   CET

onsdag 2 november

tisdag 1 november

Tisdag

Mikronät med V2G/EV-laddning går online i Washington och Maryland

Snohomish County PUD, ett verktyg som betjänar kunder i Snohomish County och Camano Island, klippte bandet på Arlington Microgrid and Clean Energy Center förra veckan (25 oktober), nära Arlington Airport.

Projektet kombinerar en 500kW solcellspanel och ett 1MW/1,4MWh litiumjonbatterienergilagringssystem (BESS) och ett par fordon-till-nät (V2G) laddningsstationer. BESS är en PowerStore-enhet som tillhandahålls av Hitachi Energy, ett helägt dotterbolag till det japanska konglomeratet Hitachi, tidigare kallat Hitachi ABB Power Grids. Mitsubishi Electric tillhandahöll V2G-laddningsinfrastrukturen.

Projektet fokuserar på att kombinera resurserna för katastrofåterställning, näthållfasthet och elfordonsintegration. Specifikt kommer den att gå in i öläge och ge ström till PUD:s Arlington Community Office under ett nätavbrott (som ett som orsakats av en vindstorm eller jordbävning), en anläggning med en toppbelastning på 150 kW.

Källa:

1 november 2022  13:53  CET

Tisdag

Geofysisk undersökning genomförd för svensk vindkraftspark till havs

Källa:

1 november 2022  13:48   CET

Tisdag

XPeng börjar testa för autonom körning på allmänna vägar i Guangzhou

XPeng fick i måndags tillstånd att börja testa sin elektriska SUV G9 som ett autonomt fordon på allmänna vägar i Guangzhou. Företaget kommer att börja testa en liten flotta så snart som möjligt med en mänsklig säkerhetsoperatör i förarsätet. Detta är en milstolpe för XPeng eftersom det siktar på att använda sina fordon för robotaxi-operationer i framtiden.

G9 är det första masstillverkade fordonet som kvalificerar sig för sådana tester i Kina, hävdar Xpeng. Företaget följer ett tillvägagångssätt att använda elbilar från hyllan för dubbla ändamål – autonoma applikationer och individuell försäljning – för att sänka produktionskostnaderna och göra sina fordon mer kommersiellt gångbara. Detta är särskilt framträdande i kölvattnet av Argo AI:s nedläggning, där Ford och Volkswagen drar tillbaka sina investeringar i företaget för att prioritera kortare satsningar som egenbyggda avancerade förarassistanssystem (ADAS).

Källa:

1 november 2022  13:36  CET

Tisdag

Plattformen som ser till att företag håller fast vid sina klimatlöften

Källa:

1 november 2022  13:27   CET

Tisdag

Tyskland installerade 750 MW solel i september

Bundesnetzagentur säger att landet tillförde cirka 750 MW ny solenergikapacitet i september. Cirka 691,3 MW subventionerades under landets EEG-program för förnybara energikällor, med 10 osubventionerade projekt som tillförde totalt 58,7 MW. Byrån säger att vissa poster kan ha ”duplicerats”, så totala tillägg i september ligger på cirka 750 MW.

Under årets första nio månader tillförde Tyskland lite mer än 4,9 GW EEG-subventionerade solcellssystem och cirka 700 MW osubventionerade projekt. Totalt lade landet till cirka 5,6 GW ny solcellskapacitet fram till september.

I september tilldelade myndigheterna stora mängder ny solenergi. Totalt uppgick dessa tak- och markmonterade system till 270 MW. Detta lämnar 420 MW ny kapacitet tilldelad utanför anbuden – nästan exakt på samma nivå som augusti.

Källa:

1 november 2022  12:30  CET

Tisdag

Danskt företag i ett konsortium som ska utveckla framtidens solceller

Källa:

1 november 2022  12:23   CET

Tisdag

Danska Vestas kommer med den längsta turbinbladet någonsin

Den danska vindenergijätten Vestas har det första 115,5 meter långa vindbladet, det första av tre som byggs för prototypen av dess 15 MW havsvindkraftverk.

Båda är de överlägset största i sin typ som någonsin tillverkats av Vestas, och jämför med det 10 meter långa bladet som tillverkats för företagets första V10-30 kW-turbin som presenterades i Danmark för mer än 40 år sedan 1979.

Turbinen på 15 MW flaggades första gången i början av 2021 och kommer att ståta med en sopyta på över 43 000 m2 och kommer att kunna generera 80 GWh per år, med en kapacitetsfaktor på 60 procent – beroende på lokala vindförhållanden.

För att sätta det i sitt sammanhang skulle varje enskild turbin räcka för att driva 20 000 europeiska hushåll och undvika över 38 000 ton CO2 varje år.

Källa:

1 november 2022  12:12  CET

Tisdag

Australien: Sol och vindavbrott stör mindre än man tror

Källa:

1 november 2022  12:02   CET

Tisdag

Rapport: Den globala tekniska kapaciteten för avskiljning av koldioxid (CCS) måste 120-faldigas till 2050

Den globala kapaciteten för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (CCUS) kommer att behöva vara minst 60 gånger större än nuvarande nivåer, och upp till 120 gånger större, år 2050, för att leverera en värld med nettonoll.

Det är huvudslutsatsen i en ny rapport publicerad idag (31 oktober) av McKinsey. Rapporten bedömer den nuvarande globala kapaciteten för CCUS. För närvarande täcker CCUS mindre än en halv procent av de årliga globala utsläppen. Den tittar sedan på det sannolika behovet av att skala CCUS för att uppfylla de netto-noll-åtaganden som gjorts av nationer, regioner och stater.

Rapporten varnar för att CCUS-sektorn har ”kämpat för att hitta sin fot” under de senaste tre decennierna och varnar för att dess framgång och skalning på intet sätt är garanterad. Den betonar att det politiska landskapet för CCUS-teknik för närvarande inte är tillräckligt på de flesta marknader, med ett behov av mer direkta och indirekta incitament samt mer riktade regleringsmöjligheter som tillstånd för utvecklare och implementering av produktstandarder.

Källa:

1 november 2022  11:55  CET

Tisdag

Danmark: Lokalbefolkningen ska ha ekonomiska fördelar av vindkraftverk och solparker i närområdet

Källa:

1 november 2022  11:47   CET

tisdag 1 november

måndag 31 oktober

Måndag

Laddar 100 miles (16 mil) på fem minuter: "Storbritanniens snabbaste" laddare

Gridserve hävdar att ny laddare installerad på sin banbrytande elektriska förgård i Braintree är den snabbaste i Storbritannien
Gridserve har tillkännagivit installationen av en laddare för elfordon (EV) vid dess laddningstillstånd i Kent som de hävdar är den snabbaste i Storbritannien.

Laddningsnätverksoperatören sa att 360 kW-laddaren, byggd av ABB, kunde lägga till cirka 100 miles räckvidd av en typisk elbil på mindre än fem minuter.

Laddaren har installerats på Gridserves elektriska förgård i Braintree, som har kapacitet att ladda 36 elbilar samtidigt.

Toddington Harper, VD för Gridserve, sa att laddaren skulle användas av en mängd olika elbilar, inklusive lastbilar och bilar med husvagnar.

Källa:

31 oktober 2022  14:20  CET

Måndag

Spanien kommer att lägga till 5,9 GW grön kapacitet 2022

(Montel) Spanien är redo att lägga till nästan 5,9 GW ny vind- och solkapacitet till nätet i slutet av detta år, upp från 3,7 GW 2021, enligt landets organisationer för förnybar energi.
En extra 4 GW i solenergikapacitet skulle installeras i år, sa Jose Donoso, chef för solenergilobbyn Unef. Detta jämfört med 3 GW förra året.

Spanien var också på väg att lägga till 1,9 GW ny vind i slutet av 2022, säger Heikki Willstedt, chef för energipolitik och klimatförändringar på vindlobbyn AEE. Det var mer än det dubbla 717 MW vindkraft som tillkom förra året.

Utbyggnaden hade accelererat när pausen som genererades av Covid-pandemin lättade, sa Willstedt. ”Piplinen av nya projekt började ta fart i slutet av 2020.”

Källa:

31 oktober 2022  14:06   CET