ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

"transition away from" "transition away from" "transition away from"

Från MEDSOLS.NU får du:

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

onsdagen den 27 mars

Onsdag

Pilotprojekt: återplantering av skog med solceller

Skogen erbjuder unga träd skydd genom skugga. I ett pilotprojekt kommer solceller att ta denna funktion på ett återplanteringsområde.

Som en del av forskningsprojektet ”Model Region Agri-Photovoltaic for Baden-Württemberg” byggde Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE ett mobilt solcellssystem över ett återplanteringsområde. Den används på områdena i en kvartssandgrop nära Meßkirch som har demonterats och återfyllts för återodling. Operatör är företaget Emil Steidle. PV-systemet ger 40 procent skugga som plantor skulle hitta i en skog. Så fort de unga träden är starka nog att trivas utan skuggning kan de flyttas till nästa område som du vill återbeskoga.

Företaget Emil Steidle har brutit sand i sin kvartssandgrop nära Meßkirch sedan 1975. Om tillgången i ett visst område är uttömd, återbeskogar den motsvarande område som en del av den nödvändiga återodlingen. Detta är utmanande eftersom oskyddat solljus gör att de redan sandiga jordarna blir väldigt torra. ”PV-systemet som utvecklats som en del av modellregionen simulerar skuggningen av en befintlig skog för de unga plantorna och förser samtidigt elektricitet till kvartssandfabriken”, säger Oliver Hörnle, projektledare på Fraunhofer ISE.

Källa:

27 mars 2024  12:25 CET

Onsdag

Nordcell Group planerar 1,2 GW solcellsmodulfabrik i Sverige

Sveriges Nordcell Group, som grundades 2023, har tillkännagivit planer på att en 1,2 GW modultillverkningsanläggning ska placeras i norra Sverige.

Företaget sa att produktionen kommer att börja under första halvåret 2025, utan att avslöja den exakta platsen för den nya tillverkningsanläggningen.

”Projektet är vettigt både ur ett ekonomiskt perspektiv och inte minst ur ett miljöperspektiv”, säger Nordcells medgrundare Hamid Toosi till tidningen pv. ”Vi ser en tydligt växande efterfrågan på verkligt hållbara produkter som drivs av både konsumenter och regleringstryck från EU.

Grundarna pekar på möjligheten som erbjuds av förordningar som förväntas till följd av Net-Zero Industry Act (NZIA), som ger en kvot på 40 % av teknikerna som ska tillverkas inom Europeiska unionen (EU) år 2030.

Källa:

27 mars 2024  11:57 CET

Onsdag

Tyskland öppnar 4 GW vindkraftsanbud på land

Tysklands Federal Network Agency (BNetzA) har lanserat den andra omgången av vindauktionen på land i år och erbjuder 4 093 MW – betydligt mer än de ursprungligen planerade 2 500 MW.

Tilläggsvolymen kommer från omgångarna föregående år som tilldelade mindre kapacitet än målet.

Deadline för att lämna in förslag är 1 maj men eftersom det är en allmän helgdag kommer anbud att accepteras fram till 2 maj, sa Federal Network Agency.

Det maximala värdet för projekt som tävlar i auktionen är 0,0735 EUR (0,080 USD) per kWh.

Källa:

27 mars 2024  11:51 CET

Onsdag

Australien: Queensland publicerar färdplanen till 22GW vind och sol

Delstatens Labourregeringen i Queensland har avslöjat en färdplan för zonen för förnybar energi som den säger kommer att lägga ut ramarna för att ansluta 22 gigawatt ny kapacitet till nätet, vilket gör det möjligt för den att nå sitt mål på 80 procent förnybar energi till 2035.

”Förnybar energi förändrar vår ekonomi, ger nya investeringar och möjligheter för kommande generationer”, säger energiminister Mick de Brenni i sin inledning.

Färdkartan identifierar 12 platser över hela staten som potentiella platser för REZ, även om den säger att dessa platser kommer att förfinas ytterligare och successivt planeras och utvecklas. Staten är fortfarande den mest kolberoende i landet, med den lägsta andelen förnybar energi (29 procent) under det senaste året.

Källa:

27 mars 2024  11:00 CET

Onsdag

Fristående system allt vanligare

Fristående kraftsystem baserade på förnybar energi och batterilagring kan börja bli normen på delar av Australiens avlägsna elnät, eftersom nätoperatörer vänder sig till dem som ett mer pålitligt och billigare alternativ än traditionella stolpar och kablar.

Två av dessa helt off-grid sol-, batteri- och dieselgeneratorsystem har gått i drift i Bulahdelah, norr om Newcastle, och en annan i Moruya, som ligger på New South Wales (NSW) sydkust.

Generatorerna ägs och drivs av den statliga nätoperatören Essential Energy, i en process som började 2018 då tillsynsmyndigheter brottades med hur man skulle kategorisera den här typen av system när näten inte får äga energigeneratorer.

Till skillnad från ett mikronät, som också kan anslutas till nätet och försörjer en hel gemenskap, är de fristående systemen helt bortkopplade från nätets infrastruktur och betjänar en enskild kund, eller kanske två eller tre klustrade tätt tillsammans.

Källa:

27 mars 2024  10:48 CET

Onsdag

Bulgarien halverade koleldad kraftproduktion 2023, ökade solenergin

Bulgariens koleldade kraftverk halverade sin elproduktion förra året, medan solgårdar ökade produktionen med 141 % jämfört med föregående år, enligt uppgifter som landets energi- och vattenkommission skickade till parlamentet.

Bulgarien planerar att stänga sitt sista koleldade kraftverk 2038, och anläggningarna kommer att behöva bli reservkapacitet under det sista decenniet av sin existens.

Men som protester från gruvarbetarnas fackföreningar klargjorde i september förra året, kommer detta att påverka framtiden för nästan 100 000 bulgarer direkt och indirekt sysselsatta i landets koleldade kraftindustri, enligt den största fackliga konfederationen, Confederation oberoende fackföreningar i Bulgarien (CITUB).

Även om kol är inställt på en fullständig exit om över ett decennium, pekar data från energiregulatorn redan på en minskning av kolbaserad elproduktion.

Källa:

27 mars 2024  10:33 CET

Onsdag

SSAB i USA och bygger vätgasanläggning

Ståltillverkarna Cleveland-Cliffs och SSAB kan få upp till 500 miljoner dollar var för att bygga nya anläggningar som kan tillverka järn för ståltillverkning med väte.
Biden-administrationens senaste initiativ för att städa upp tung industri kan inleda en ny era för en av de smutsigaste sektorerna av alla: järn och stål.

På måndagen tillkännagav det amerikanska energidepartementet upp till 6 miljarder dollar för projekt i kommersiell skala som syftar till att demonstrera teknik för att minska utsläppen av växthusgaser vid en rad amerikanska fabriker.

Två av vinnarna – ståltillverkarna Cleveland-Cliffs och SSAB – valdes var och en ut för att ta emot upp till 500 miljoner dollar för ”grönt stål”-projekt som kan förvandla hur Amerika förvandlar järnmalm till den allestädes närvarande höghållfasta metallen.

Källa:

27 mars 2024  10:28 CET

Onsdag

Vasa Vind startar snart bygget av Fröskog vindpark

Vasa Vind har fattat investeringsbeslutet för etableringen av Fröskog vindkraftspark och byggstart kommer under andra kvartalet 2024. Vindkraftsparken ligger i Åmåls kommun och kommer att ha en total installerad effekt på 36 MW.

Vindkraftparken kommer att bestå av sex vindkraftverk från Vestas av modellen V162-6.0/6.2 och den förväntade årsproduktionen uppgår till cirka 100 000 MWh, vilket motsvarar det inhemska elbehovet för cirka 20 000 hushåll. Anläggnings- och elarbeten kommer att utföras av Stenger & Ibsen Construction och Vattenfall Eldistribution ansvarar för nätanslutningen.

– Vi är mycket stolta över att nu bidra med ny elproduktion även i södra Sverige och ser mycket fram emot att etablera Fröskog vindkraftpark tillsammans med våra leverantörer. Som långsiktig ägare lägger vi också stor vikt vid att skapa värde för lokalsamhället, säger Mattias Sjöberg, VD på Vasa Vind.

Bygget av vägar och grunder kommer att påbörjas i maj 2024 med leverans och installation av vindkraftverken under andra halvåret 2025.

Källa:

27 mars 2024  10:19 CET

Onsdag

Här säkras el för framtiden: ”Motsvarar behovet för 40 000 invånare”

I dag startade bygget av ett nytt energilager – ett stort batteri för att spara el – i ett skogsområde utanför Värnamo. Planen är att anläggningen ska vara i drift till hösten.

I dag togs första spadtaget för bygget av det helt nya energilagret i Värnamo. Livslängden på anläggningen är på mellan 15-20 år, enligt företaget Ingrid Capacity AB. Effekten på batterierna som kopplas ihop kommer ligga på 20 megawatt.

– Det är vad en stad på 40 000 invånare förbrukar när elbehovet är som störst, säger Jacob Bergström som är projektledare.

I dag togs även första spadtaget för en mindre anläggning på 11 MW i Vaggeryd och planen är att båda anläggningarna ska vara i drift till hösten.

Källa:

27 mars 2024  10:13 CET

Onsdag

De ska bygga nordens största batteripark i Boden

Batteriparken blir granne med H2 Green Steel och beräknas stå klar under 2024. Den ses som en viktig pusselbit i hela landets energiomställning. 

Boden Industrial Park har blivit synonymt med H2 Green Steels banbrytande etablering. Men fortfarande är drygt hälften av ytan på Sveriges största detaljplanerade industriområde (550 hektar) ännu inte utvecklad.  

Nu är det klart med ytterligare ett stort projekt som har ambitionen att skynda på den gröna omställningen. Den här gången handlar det om att stärka det lokala elnätet genom att etablera Nordens största batteripark på en yta om en hektar med en kapacitet på 50 megwatt (MW) och 100 megawattimmar (MWh).  

Kapaciteten på 50 MW refererar till den maximala effekten som kan genereras vid en given tidpunkt och skulle i teorin kunna försörja en mindre stad med energi. Den totala energimängden som kan genereras och användas under en specifik tidsperiod är 100MWh. Det motsvarar energiförbrukningen för cirka 1 800 svenska villor per dag. 

Källa:

27 mars 2024  10:09 CET

onsdag 27 mars

tisdag 26 mars

Tisdag

”Underlätta för energigemenskaper”

Lokala energigemensakper kan genom samarbete med elnäten minska kostnaderna för hela det nationella elsystemet, skriver Joachim Lindborg, integrationsarkitekt på Ngenic. Men det krävs förändringar, exempelvis att Skatteverket och Energimarknadsinspektionen etablerar ett regelverk för hur för virtuell energidelning ska fungera, menar han.

I vårt kök har vi skapat en energigemenskap, jag och min sambo. En enkel överenskommelse – jag rostar inte bröd och brygger kaffe samtidigt som hon kokar tevatten. Varför? För att undvika att överbelasta elsystemet så att säkringarna går. Samma problem står hela det nationella elnätet inför.

Att kräva att elnätsbolagen förstärker elnätet till landets alla fastigheter är orimligt dyrt. Om vi istället organiserar oss som energigemenskaper, som tar ansvar för belastningen mot överliggande nät, kommer effektproblematiken minska drastiskt.

Källa:

26 mars 2024  12:55 CET

Tisdag

Danska Thor-projektet tar steg framåt

Den danska energimyndigheten (DEA) har godkänt förstudierapporten för RWE:s Thor havsbaserad vindkraftpark i Danmark.

Förstudierapporten, som godkändes den 20 mars, omfattade ett område på 286 kvadratkilometer, innefattade även miljökonsekvensutredningen (MKB).

Godkännandet ger inte projektutvecklaren, Thor Wind Farm I/S, som ägs av tyska RWE AG, rätt att bygga vindkraftparken till havs, utan en möjlighet att ansöka om etableringstillstånd, sa DEA.

Ansökan, tillsammans med EIS och andra relevanta dokument, kommer att genomgå en åtta veckor lång samrådsperiod som förväntas börja i början av april, enligt byrån.

Byggherren tillkännagavs som vinnare av det danska anbudet för 1 GW Thor havsbaserad vindkraftspark i början av december 2021.

Källa:

26 mars 2024  12:44 CET

Tisdag

Forskare använder koppar för att förvandla CO2 till hållbart bränsle

Att tillsätta koppar till en fotokatalysator fyrdubblade dess effektivitet och resulterade i bildning av metanol istället för metan. Forskare har utarbetat ett tillvägagångssätt där kopparatomer hjälper till att förvandla planetvärmande koldioxidgas (CO2) till ett hållbart bränsle.

Genom att skina ljus på ett aktiverat material lyckades teamet generera metanol, som kan ersätta fossila bränslen.

Ansamlingen av CO2 i atmosfären höjer den globala temperaturen och påskyndar klimatförändringarna.

En biprodukt av förbränning av kolbaserade bränslen, CO2 kan cirkuleras tillbaka till produkter. Dessa produkter kan användas igen, vilket skapar en cirkulär ekonomi runt dem.

Källa:

26 mars 2024  12:29 CET

Tisdag

Förhoppningar i tyska Heide när byggandet av batterifabrik inleds - Northvolt Drei

  • På måndagen inleddes byggandet av batteriföretaget Northvolts första stora fabrik utanför Sverige, detta i nordtyska staden Heide.

  • Om drygt två år ska enligt planen de första batterierna levereras från fabriken.

  • De flesta ortsborna är positiva till den nya fabriken som totalt sett ska ha omkring 3000 anställda men flera Heidebor säger till Ekot att de oroar sig lite för hur bostäder, dagis och skolor ska räcka till.

Källa:

26 mars 2024  10:39 CET

Tisdag

Sverige registrerade 1,4 GW ny solel 2023

Mellan 1,2 GW och 1,4 GW solenergi användes i Sverige 2023, enligt uppskattningar publicerade av Svensk Solenergi, Svenska solenergiföreningen. Cirka 1 GW användes 2022.

År 2023 var cirka 96 000 solcellsinstallationer anslutna till det svenska elnätet, en ökning med cirka 70 % från de 55 000 installerade 2022. Svensk Solenergi sa att aktiviteten toppade under andra kvartalet 2023, varefter installationerna sjönk på grund av höga räntor och inflation. .

Föreningen förutspår 65 000 solcellsinstallationer i år, en minskning med 32% från år till år. Svensk Solenergi sa att den negativa prognosen drivs av en svagare konjunktur och ökad osäkerhet bland kunderna, samt ett mindre antal föranmälningar som skickats till nätbolag.

– Det finns ett stort intresse för att bygga nyttosolel i Sverige. Många olika aktörer vill komma in på marknaden och antalet annonserade och oanmälda projekt är långt, säger Svensk Solenergis tekniska chef Oskar Öhrman.

Källa:

26 mars 2024  11:01 CET

Tisdag

Norge: Utlysning av NordUtsira vindområde 2025

Norge kommer att sikta på att tilldela platser i Utsira Nords havsvindområde i Nordsjön 2025, enligt ett tillkännagivande från energidepartementet på fredagen.

Utsira Nord-området förväntas rymma 1,5 GW flytande vindkraftskapacitet till havs och kommer att allokeras till tre projekt. Budgivningen för zonen sköts upp på obestämd tid i oktober 2023.

Regeringen förklarade på fredagen att den sedan en tid tillbaka har fört en dialog om statligt stöd för att flyta till havs med EFTA:s övervakningsmyndighet (ESA), som övervakar efterlevnaden av reglerna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Utifrån denna dialog har man nu beslutat att ”anmäla en gemensam modell för statligt stöd” innan projektområden tilldelas.

Källa:

26 mars 2024  10:39 CET

Tisdag

Guldgruvbolaget vill bli grönt; kombinerar vind, sol och lagring

Den australiensiska solenergiinnovatören 5B ska bygga en 26MW solcellsfarm som kommer att utgöra en nyckeldel av det massiva förnybara kraftverket som kommer att skapa vad som utses som den första ”gröna guld”-produktionen i världen.

5B säger att de kommer att distribuera 528 av sina Maverick-solarrayer som en del av 89,7 MW off-grid hybridkraftverk vid Bellevue Gold-gruvan i västra Australien, som kommer att kombinera vind, sol, termisk generering och batterilagring.

När det är färdigställt kommer hybridkraftverket utanför nätet – som finansieras, ägs och drivs av den västaustraliska oberoende kraftproducenten Zenith Energy – att tillhandahålla upp till cirka 80 procent av Bellevue Golds kraft, och kommer att drivas under långa perioder med 100 procent. cent förnybar energi.

Källa:

26 mars 2024  10:27 CET

Tisdag

Solvärme är tredje vågen av förnyelsebar energi – svenska Absolicon ligger i framkant

Internationella energimyndigheten har nyligen förutspått att solvärme kommer att bli den tredje vågen inom förnyelsebar energi. Efter ett decennium av snabb tillväxt för vindkraft och solceller för el, ligger Härnösandsbolaget Absolicon i framkant av utveckling av solvärme.

För 20 år sedan började grundaren Joakim Byström utforska hur vi kan lösa värmeförsörjningen med solenergi. I dag står deras koncentrerade solfångare som en lösning för några av världens största livsmedelsföretag.

Joakim Byström: – Vi startade snabbt och sålde våra första produkter redan 2005. Men vår utveckling har inte varit lika explosiv som solcellsbranschen.

Solvärmen har inte utvecklats i samma takt, delvis på grund av att solcellsmarknaden har fått gigantiska subventioner globalt, vilket solvärmen inte har, konstaterar han.

Källa:

26 mars 2024  10:15 CET

Tisdag

Rexel får ny leverantör för energilager, Pixii

Från mars kan Rexel erbjuda våra kunder Pixiis energilager. Pixii är en branschledande leverantör av modulära system för energilagring och har en stark marknadsposition på den svenska marknaden där de har vuxit kraftigt under de senaste åren. Nyligen har de fått pris som Norges snabbast växande teknikbolag. Pixii blir en av Rexels nya starka leverantörer av energilager och kompletterar på ett bra sätt befintligt sortiment.

Tillsammans med våra installatörskunder riktar vi oss mot kommersiella och offentliga fastighetsägare och industrier. För denna marknad finns kabinetten PowerShaper som har en effekt på uppemot 50 kW och lagringskapacitet på 50 kWh. Kabinetterna finns för både inomhus- och utomhusbruk. På villamarknaden finns produkten Pixii Home som kan levereras med både 10 kW och 10 kWh eller 20 kW och 20 kWh.

Källa:

26 mars 2024  10:00 CET

Tisdag

Kinas utbyggnadstakt av solkraft ökar ytterligare

De första siffrorna från 2024 är nu inne och #solboomen i #Kina visar inga tecken på att avta. Kapacitetstillskott spåras 80 % snabbare än i början av förra året.

Efter ett rekordslag 2023 som överträffade alla förväntningar har prognoserna för 2024 varit mer dämpade. Kanske skulle vi se ett liknande belopp som 2023, men inte ytterligare en enorm ökning.

Trots dessa prognoser visar data för januari och februari att solcellsinstallationer körs i nästan dubbelt så hög takt för samma tid förra året.

Anledningen till att januari- och februarisiffrorna kombineras till ett är att jämna ut effekten av Lunar New Year-semestern, som kan infalla i endera månaden.

2023 installerade Kina över 216 GW solenergi. För sammanhanget är det inte långt ifrån hur mycket solenergi HELA VÄRLDEN installerade 2022 (vilket var 240 GW).

Källa:

26 mars 2024  09:54 CET

tisdag 26 mars

måndag 25 mars

Måndag

Spanien lade till 5,6 GW markmonterade solceller 2023

Spanien har installerat 5,6 GW markmonterad kapacitet 2023, en ökning med 28 % från 2022, enligt landets överföringssystemoperatör, Red Electrica.

I slutet av 2023 hade Spanien över 25,5 GW installerad solcellskapacitet, vilket motsvarar 20,3 % av landets totala elproduktion.

Nästan hälften av solcellskapaciteten som lades till förra året kom från den centrala regionen Castilla-La Mancha, som lade till 2,2 GW 2023. Solcellsenergi representerar nu 42,4 % av all elproduktion i den regionen, upp från de 33,3 % som registrerades 2022 .

Den södra regionen Andalusien lade till den näst största kapaciteten, med över 1,1 GW, medan Extremadura stängde pallen för solcellskapacitet som lades till 2023 med över 1 GW. Den västra regionen är dock fortfarande Spaniens ledare när det gäller total installerad solenergikapacitet, med 6,4 GW.

Källa:

25 mars 2024  14:00 CET

Måndag

1GW italiensk batteripakt; Renewable Power Capital och Altea Green

Renewable Power Capital (RPC) har samarbetat med Altea Green Power för att utveckla 1GW batterienergilagringsprojekt i Italien under de kommande 2 till 4 åren.

Partnerskapet syftar till att involvera lokala kommuner och intressenter i utvecklingsprocessen och potentiellt expandera bortom den ursprungliga 1GW-kapaciteten. Denna affär kompletterar RPC:s europeiska lagringspipeline, som nu överstiger 5,5 GW, och är i linje med deras strategi för att påskynda avkarboniseringen i hela Europa.

Juridiska och tekniska rådgivare Ashurst och Fichter representerade RPC, medan DLA och Green Dealflow rådgav Altea Green Power i partnerskapet. RPC:s VD Kevin Devlin lyfte fram tillväxtpotentialen på den italienska lagringsmarknaden och den strategiska betydelsen av partnerskapet med Altea Green Power.

Källa:

25 mars 2024  13:54 CET

Måndag

Brittiska Statera säkrar planeringsgodkännande för 1,7 GWh Devon-baserade batteri

Det brittiska energibolaget Statera Energy har säkrat planeringsgodkännande för ett 290MW/1 740MWh batterienergilagringssystem (BESS) som ska utvecklas nära länets huvudstad Exeter.

Beviljat av East Devon District Council kommer BESS att kunna tillhandahålla energi i sex timmar, med projektet som förväntas anslutas till nätet 2027. Detta datum kommer också att se Statera börja ge bidrag till en lokal fattigdomsfond.

Projektet kommer att placeras i närheten av en befintlig solenergipark, som ses på bilden ovan. East Devon County Council enades om att BESS behövdes för att lagra förnybar energi från nätet när produktionen överstiger efterfrågan – ett nyckelargument för att utveckla BESS.

Källa:

25 mars 2024  13:43 CET

Måndag

Kinas CATL kommer att sänka sina batterikostnader för elbilar med upp till 50 % i år, vilket förebådar ett priskrig

Kinas CATL, världens största tillverkare av elbilsbatterier, säger att de kommer att sänka kostnaden för sina batterier med upp till 50 % i år som en del av ett priskrig med Kinas näst största tillverkare, BYD-dotterbolaget FinDreams.

Den främsta orsaken är överproduktionen av batterier i Kina: överutbudet innebär att priserna måste falla. Muhammad Rizwan Azhar, Waqas Uzair och Yasir Arafat vid Edith Cowan University tittar på orsakerna och konsekvenserna, men tillägger att innovation ensam kommer att fortsätta att få ner priserna på lång sikt. CATL och BYD tillverkar redan elbilsbatterier utan kobolt (vilket är dyrt och kopplat till barnarbete och dålig gruvdrift) när de går över till litiumjärnfosfatbatterier (LFP).

Enklare gjort eftersom tillväxten i litiumtillgången beräknas överstiga efterfrågan med 34 % under de kommande två åren. Samtidigt fokuserar Toyota nu hårt på att göra solid-state-batterier till verklighet. Och andra batterikemier, från natriumjon till järn-luft till flytande metallbatterier, är i branschens pipeline. När det gäller prestanda, medan idag en elbil kan ha ett batteri med en energitäthet på 150–250 wattimmar/kilo, är rekordet i labbet nu över 700 wattimmar/kg.

Källa:

25 mars 2024  13:28 CET

Måndag

P-huset som bidrar till elförsörjningen

I Malmö byggs ett unikt parkeringshus där det förutom parkeringsplatser finns plats för olika mobilitetstjänster – och träningsmöjligheter på taket. Solceller med batterilager försörjer laddplatserna men bidrar även till elförsörjningen i området och kapar effekttoppar.

Nyligen togs det symboliska första spadtaget för Parkering Malmös nästa byggprojekt i Hyllie – Mobilitetshuset Parkside.

Förutom att skapa plats för områdets bilar kommer Mobilitetshuset Parkside att inrymma andra funktioner och därmed bli en viktig knutpunkt för de boende, besökare och de som arbetar i närheten.

Källa:

25 mars 2024  12:24 CET

Måndag

Första vindkraftverket i Bangladesh tas i drift

Med den sista vindturbinen installerad blev Cox’s Bazar Wind Farm, det första centraliserade vindkraftsprojektet i Bangladesh byggt av kinesiska företag, i full drift på söndagen.

Vindenergiprojektet, som ligger i Cox’s Bazar-distriktet i sydöstra Bangladesh, cirka 400 kilometer från huvudstaden Dhaka, investeras av Wuling Power Corp., ett dotterbolag till State Power Investment Corp. (SPIC). i Kina, och byggt av PowerChina Chengdu Engineering Corp.

När det väl är i full drift kommer projektet att förse Bangladesh med cirka 145 miljoner kWh ren el per år, minska kolförbrukningen med 44 600 ton och koldioxidutsläppen med 109 200 ton och möta elbehovet från 100 000 hem.

Källa:

25 mars 2024  12:20 CET

Måndag

Norge: Rapporten "SOCIALEKONOMISK ANALYS AV 8 TWh SOLKRAFT"

Solenergiklustret, Fornybar Norge, NBBL, Nelfo och Norsk Eiendom har lanserat en rapport med socioekonomisk professionell grund, som kan bidra till utformningen av styrmedel och ramvillkor som underlättar utvecklingen av 8 TWh solkraft till 2030.

Rapporten säger att om vi varken får 8 TWh solkraft eller 8 TWh annan produktion år 2030 kan vi förvänta oss att elpriserna blir 5 till 10 procent högre än de annars skulle vara. Vidare konstaterar rapporten att nackdelen med eldelning för andra nätkunder är mindre än fördelen samma kunder kommer att ha av utbyggnaden av solkraft.

Solkraft kan förändra hur vi förhåller oss till elproduktion, och göra det möjligt för ägare av bostäder, kommersiella byggnader, kommuner, industri och lantbruk att bli sina egna kraftproducenter. Lagring, smart hantering och delning kommer tillsammans med solkraft att göra energisystemet mer flexibelt och effektivt. Detta gäller särskilt om vi lyckas utveckla lokala energisamhällen. Norge har ambitiösa mål och om vi ska lyckas måste ägare av byggnader och solkraftsproducenter mobiliseras för att investera i storleksordningen 80-100 miljarder NOK.

Källa:

25 mars 2024  11:57 CET

Måndag

Volvo: Ny el-buss för världsmarknaden

I Göteborg i tisdags visades 8900 Electric, som är en treaxlig, lågentréversion av den nya BZR-plattformen. Den kan även fås i tvåaxlig version, både som lågentrébuss och låggolvsbuss, likaså med låggolv, höggolv, ledbuss, dubbeldäckare och för långlinjetrafik eller som turistbuss.

BZR lånar batterier och andra komponenter från Volvos ellastbilar, som är den större volymprodukten.

Partnern MCV gör karosser på det nya chassit och den möjligheten är även öppen för andra. Leveranser inleds nästa vår.

Volvo 8900 electric är buss på BZR-chassit, som kommer att serieproduceras hos MCV i Egypten. 

Källa:

25 mars 2024  11:40 CET

Måndag

Natrium- och flödesbatterier ska testas för långvarig lagring i avlägsna mikronät

Två långvariga batterisystem som använder innovativ teknik kommer att testas på avlägsna mikronät i västra Australien som en del av en statlig och federal regeringsstödd studie för att hantera höga nivåer av solenergi i samhällen utanför nätet.

Horizon Power ska pilotera ett sextimmars natriumsvavelbatteri i Carnarvon och ett fyratimmars zinkbromflödesbatteri längre norrut i Nullagine i programmet, som stöds av $2,85 miljoner i medel från var och en av Australian Renewable Energy Agency (Arena) och WA-regeringen.

BASF-natriumsvavelbatteriet på 250 kW/1 450 kWh – en typ av smältsaltteknologi som ofta kallas NAS-batteri – kommer att vara det första i sitt slag i Australien att ansluta till ett reglerat nätverk, levererat och installerat av Allset Energy.

Källa:

25 mars 2024  11:09 CET

Måndag

AFRY tilldelas uppdrag för ett storskaligt solkraftsprojekt på Filipinerna

Aboitiz Solar Power, Inc, ett dotterbolag till Aboitiz Power Corporation (AboitizPower), har utsett AFRY till owners engineers för uppförandet av en 172 MWp solcellsanläggning inklusive nätanslutningsarbeten. Projektet, som ligger i Negros Occidental i Filippinerna, kommer att generera förnybar energi ut i elnätet.

AboitizPower är ett av de största kraftbolagen i Filippinerna. Calatrava-projektet är ett av fem i AboitizPowers portfölj av solenergiprojekt, som har nästan 1 000 MW förnybara energiprojekt i pipeline, med planer på att bygga minst 3 700 MW fram till 2030.

Calatrava-projektet sträcker sig över cirka 143 hektar relativt platt terräng med böljande sluttningar och kommer att använda en fast markmonterad solenergianläggning som planeras att anslutas via 230 kV spänning till Calatrava transformatorstation.

Källa:

25 mars 2024  10:41 CET

måndag 25 mars

fredag 22 mars

Fredag

154 megawatt solvärme för chilenska koppargruvor

Byggandet av tre stora industriella solvärmesystem kommer att påbörjas i Chile under de kommande månaderna. Solvärmeverken är avsedda att få elektrolysbaden i två koppargruvor upp i temperatur.

Det chilenska energiföretaget Gasco investerar 71 miljoner dollar i tre fält för platt-plåtkollektor med en total effekt på 154 MW, som kommer att ge solvärme till elektrolysbaden i de två koppargruvorna Minera Escondida och Spence. Båda gruvorna drivs av det australisk-brittiska företaget BHP, som har en kontrollerande andel på 57,5 ​​% i Minera Escondida och 100 % i Spence.

Gruvbolaget har som mål att producera sin koppar CO 2 -fri. Den kommer att köpa solvärme för att tillgodose mer än 80 % av sitt värmebehov för elektrovinst. Resterande värme tillhandahålls av elpannor som drivs med förnybar el.

Källa:

22 mars 2024  14:17 CET

Fredag

Fler ledningar över gränserna i Europa; en titt på incitament och policyer

EU och dess medlemsstater bygger sammanlänkningar för att förbättra försörjningstryggheten och överkomliga priser för el genom fysisk och ekonomisk sammankoppling av nationella energimarknader till en enda, synkroniserad europeisk marknad. Men varje sammanlänkning är dyr, komplex och därför riskabel.

De kan sträcka sig över långa sträckor eller naturliga hinder som berg eller hav. Betydande nätplanering och anpassning krävs för att ta hänsyn till den ytterligare kapaciteten när olika marknader är sammankopplade. Jean-Baptiste Vaujour vid Emlyon Business School granskar landskapet och undersöker de olika sätt som sammanlänkningar finansieras på.

De vanliga intäkterna, mestadels trängselavgifter, är särskilt riskabla: de är utsatta för marknadsutvecklingen på båda sidor om alla gränser och för förändringar i prisvolatilitet när penetrationen av förnybar energi ökar. Vaujour tittar på de incitament och policyer som har använts för att lugna och locka investerare, både offentliga och privata.

Källa:

22 mars 2024  14:08 CET

Fredag

År 2023 tar Spanien i bruk det högsta antalet installerad solcellsenergi i sin historia, 5 594 nya MW

Spanien slår rekord genom att införliva 5 594 nya MW installerad solcellskraft ansluten till nätet, 28 % mer än 2022. Med detta uppsving växte förnybar produktion med 15,1 % 2023 och lyckades representera 50,3 % av elproduktionen på nationell nivå . 2023 har också varit året med lägst CO2-ekvivalentutsläpp (växthusgaser), nästan 28 % mindre än föregående år.

Den installerade effekten av solcellsenergi har ökat med 28 % under år 2023, vilket har lagt till 5 594 nya MW till den spanska generationsparken, den högsta siffran sedan registreringarna började. Således har denna teknik redan 25 549 MW i drift och upptar 20,3 % av den totala strukturen i den spanska generationsparken.

Med denna ökning från år till år är vårt land det andra med högst installerad solenergi (både termisk och solcellsenergi) av ENTSO-E-länderna.

Källa:

22 mars 2024  14:02 CET

Fredag

Vattenfall får grönt ljus för vindparken Norrbäck i Lappland

Det intilliggande vindprojektet Norrbäck och Pauträsk i Sverige, som tillsammans utgör Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftsprojekt, har fått ett slutgiltigt miljötillstånd.

Det innebär att byggherren nu har nödvändiga tillstånd för planerna på en vindkraftspark med upp till 111 vindkraftverk och en maximal effekt på 530MW, vilket motsvarar el för cirka 300 000 hushåll.

Med en förväntad årsproduktion på 2TWh är det egenutvecklade Norrbäck, tillsammans med rättigheterna till Pauträskprojektet som Vattenfall har en option på, ett viktigt tillskott till produktionen av fossilfri energi, sa byggherren.
De två parkerna i Lycksele (Norrbäck) samt Vilhelmina och Storuman (Pauträsk) kommuner stärker Vattenfalls position som en ledande vindkraftsutvecklare i regionen och är ett tydligt bidrag till arbetet för fossilfrihet, tillade företaget.

Källa:

22 mars 2024  13:54 CET

Fredag

Hamburg är banbrytande för hantering av drönartrafik i städerna

BLU-Space-konsortiet, finansierat av det federala ministeriet för digitalt och transport, syftar till att skapa det första europeiska testluftrummet för ett komplett drönartrafikledningssystem.

Urban Air Mobility är en lovande lösning på flera sociala utmaningar. Tänk på transport av medicinsk utrustning, första insatsstöd eller inspektion av infrastruktur. Ändå är det inte så enkelt som det verkar att introducera drönare i vårt dagliga liv. I en serie artiklar undersöker Innovation Origins dessa utmaningar. Idag visar vi vad staden Hamburg försöker uppnå när det gäller trafikledning.

BLU-Space-projektet utvecklar ett system för att hantera obemannad drönartrafik i Tyskland. Det syftar till att integrera flygtrafikdata med data från olika källor och plattformar för första gången under verkliga förhållanden ”för att utveckla holistiska ritningar”. Organisationen förväntar sig att detta steg avsevärt kommer att bidra till säker och ekonomisk flygmobilitet. Förbundsministeriet för digital och transport finansierar projektet BLU-Space med totalt 2,36 miljoner euro som en del av innovationsinitiativet mFUND.

Källa:

22 mars 2024  12:52 CET

Fredag

Nya vindkraftskontrolltekniker öppna för kommersialisering

Ny teknik för snabb frekvensstöd och forcerad oscillationskontroll i vindkraftverk har utvecklats vid University of Birmingham, Storbritannien.

Teknikerna, som kan integreras i befintliga styrsystem för vindkraftverk, syftar till att ta itu med de två stora problem som identifierats med den snabba tillväxten av vindkraftsparker globalt – nämligen kraftsystems frekvenskontroll och påtvingade svängningar, som kan orsaka omfattande störningar över hela kraftnäten .

Även om detaljerna om teknologierna är begränsade, har patentansökningar lämnats in och universitetet söker kommersiella partners för licensiering, samarbete eller samutveckling.

Källa:

22 mars 2024  12:26 CET

Fredag

Mjölkgård installerar enorma sol- och batterisystem för att sänka sina kostnader

En mjölkgård i regionala Victoria har precis lanserat ett 100 kW solsystem och sex 13,8 kW/h batterier för att mjölka kor billigare tidiga morgnar och kvällar.

Ägarna till M&J O’Connor Farming hoppas att detta kommer att sänka kostnaden för deras energi, särskilt när elpriserna fortsätter att stiga.

”Våra elräkningar fortsatte bara att gå upp och upp och upp,” sa en av ägarna, Janet O’Connor, till RenewEconomy. ”Vi håller på att göra ett nytt mejeri, så vi tänkte att det är rätt tid att göra det nu.”

Batterierna är AC-kopplade 13,8 kw/h batterier från amerikanska Franklin. Så småningom kommer det att finnas 12 installerade, med sex redan installerade och sex till nästa år.

”De mjölkar sina kor precis innan solen går upp och de mjölkar korna precis efter att solen gått ner”, säger Matt Harold, chef för Enviro Projects, som installerade systemet.

Källa:

22 mars 2024  11:55 CET

Fredag

Solmodulpriserna fortsätter att snurra neråt

Solpaneler blir billigare och billigare. Detta gäller både standardmoduler och effektiva moduler. Den förväntade stabiliseringen har uteblivit eller är åtminstone en lång tid på väg.

Liksom de senaste månaderna fortsätter priserna på solcellsmoduler på marknaden att falla. Standardmoduler handlas nu för i genomsnitt 13 cent per watt. Det är en cent mindre än i januari i år. Jämfört med samma period förra året är det en minskning med sju procent.

Det låter kanske inte så mycket, men för ett 100 kilowatts solprojekt blir det 7 000 euro. För en solcellspark med en effekt på en megawatt, där sådana moduler vanligtvis används, innebär det en kostnadsbesparing på 70 000 euro.

Källa:

22 mars 2024  11:52 CET

Fredag

Vinnova satsar 160 miljoner på flygteknisk forskning

Vinnova satsar på att stärka flygteknisk forskning för att klara av de utmaningar som flygområdet står inför. Inom Nationella flygforskningsprogrammet (NFFP) görs en riktad satsning på samarbetsprojekt inom flygteknik mellan industri och lärosäten eller forskningsinstitut.
Flygteknik är en högteknologisk sektor som kräver ständig innovation för att möta kraven på säkerhet, effektivitet och hållbarhet. Vinnova menar att genom att bygga en stark, nationell flygteknisk kompetens ökar både exportmöjligheter och arbetstillfällen inom högkvalificerade områden.

Sverige har haft en stark position inom flygteknik, men de närmaste decennierna står området inför en rad utmaningar. Inte minst omställningen till klimatneutralitet ställer nya, radikala krav på teknisk utveckling. Även osäkerheten i omvärlden och krig i närområdet har en stor påverkan på det flygtekniska området och nästa generations militära flygsystem.

Källa:

22 mars 2024  11:42 CET

Fredag

Kina släpar efter i ansträngningarna att uppnå målen för grönt stål för 2025, säger analytiker

Kina kommer till korta när det gäller att minska koldioxidutsläppen från sin enorma stålindustri, med en långsammare efterfrågan, låg återvinningsgrad och kvardröjande överkapacitetsproblem som hindrar övergången till produktion med lägre utsläpp, sa forskare på tisdagen.
Den globala stålindustrin står för cirka 8 % av världens koldioxidutsläpp (CO2) och mer än hälften av all produktion sker i Kina.

Men medan Kina har lovat att vidta åtgärder för att ta itu med utsläppen från sektorn, släpar man efter målen att ersätta koleldade masugnar med renare elektrisk ljusbågsugnsteknik (EAF), som använder återvunnet skrot snarare än järnmalm som råmaterial.
Peking satte ett mål att producera 15 % av sitt råstål med hjälp av EAF-rutten till 2025, och att höja andelen till 20 % i slutet av decenniet.
Men andelen EAF-producerat stål låg på bara 10% förra året, en ökning från 9,7% ett år tidigare, enligt David Cachot, forskningschef på konsultföretaget Wood Mackenzie.

Källa:

22 mars 2024  11:39 CET

fredag 22 mars

torsdag 21 mars

Torsdag

USA:s energilagringssektor boomar, säger Wood Mackenzie

Wood Mackenzie sa i sin senaste rapport att användningen av batterienergilagring över hela USA fortsätter att öka, med data under första kvartalet 2024.

I alla segment använde den amerikanska energilagringsindustrin 8,7 GW, en rekordstor tillväxt på 90 % från år till år. Nationen distribuerade 4,2 GW under fjärde kvartalet 2023, och installationer i Kalifornien och Texas stod för 77 % av tillskotten under fjärde kvartalet, säger Wood Mackenzie.

Den amerikanska nätlagringsmarknaden slog sönder tidigare kvartalsinstallationsrekord under fjärde kvartalet 2023, med 3 983 MW/11 769 MWh, vilket ledde till en genomsnittlig varaktighet på 2,95 timmar. En kombination av kortvarig energilagring som betjänar akuta topptider för elefterfrågan och fyratimmarsbatterier i nätskala är vanliga konfigurationer på dagens marknad.

Källa:

21 mars 2024  13:08 CET

Torsdag

IKEA Investment Arm säkrar norskt vindkraftsprojekt till havs

Ventyr, ett konsortium bestående av Parkwind och Ingka Investments, investeringsgrenen till Ingka Group, den största IKEA-återförsäljaren, har tillkännagivit sin framgång i den norska auktionen för utvecklingen av Sørlige Nordsjø II fas 1-projektområdet till havs i södra norska Nordsjön .

Enligt ett mediauttalande från Parkwind, en del av investeringsdelen av IKEA, representerar Sørlige Nordsjø II-projektet ett kritiskt steg mot Norges mål att tilldela 30 GW vindkraft till havs till 2040. Med de första turbinerna som  förväntas vara i drift 2030, är ​​detta 1,5 GW vindkraftspark kommer att spela en avgörande roll för att främja
landets omställning av förnybar energi.
”Vi är glada över att ha säkrat det vinnande budet på Sørlige Nordsjø II-projektet,” sa Jorne Bluekens, projektledare på Ventyr. Han tillade också, ”Denna prestation understryker vårt engagemang för att driva positiv förändring genom förnybar energi-innovation.
 
Vi ser fram emot ett nära samarbete med våra partners och intressenter förverkliga detta projekt och leverera påtagliga fördelar för det lokala samhället.”
 

Källa:

21 mars 2024  12:57 CET

Torsdag

Sandvikens kommun röstar ja till vindparken Galmsjömyran

Igår röstade kommunen för att ge klartecken för OX2:s vindpark Galmsjömyran utanför Sandviken. Vindparken kommer att producera nästan lika mycket som 40 procent av dagens elbehov i Sandvikens kommun och vara ett viktigt tillskott i en växande region.

Vindparken Galmsjömyran ligger 20 kilometer väster om Sandviken, på gränsen till Falu kommun. Den består av 17 turbiner om totalt runt 130 MW och beräknas producera runt 360 GWh. Vindparken kommer att bidra med fossilfri el stärker den lokala industrin som i sin tur skapar arbetstillfällen, ökar skatteintäkter och bidrar till regionens klimatmål. Projekt­et kommer även att ge intäktsdelning till närboende, vindupptagningsersättning, bygdepeng och insatser för att stärka den biologiska mångfalden.

– Vi är glada över att ha fått kommunens förtroende att fortsätta utveckla Galmsjömyran. Nu vill vi säkra att projekt­et kan byggas med så liten påverkan som möjligt och att vi genom lokala samarbeten kan se till att anläggningen bidrar till att stärka den biologiska mångfalden. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med kommunen och andra lokala krafter genom hela projekt­et, säger Carl Hylander, regionchef på OX2.

Källa:

21 mars 2024  12:47 CET

Torsdag

Avloppsvattnet värmer motsvarande 2 000 hus i Vasa – spillvärmeverket vid Påttska i gång

Motsvarande spillvärmeverk finns endast i huvudstadsregionen och i Åbo. Anläggningen producerar upp till 60 gigawattimmar per år, vilket motsvarar värmebehovet för 2 000 egnahemshus.

Vid Påttska reningsverket i Vasa har en ny byggnad rest sig vid vattenbrynet. Vasa elektriska inledde byggprojektet år 2020, och nu står spillvärmeverket planenligt färdig.

Idén om att ta till vara spillvärme har funnits sedan 2010, men enligt projektchef Juha-Matti Karvala var teknologin då inte ännu tillräckligt utvecklad. Nu står anläggningen klar och sedan december har anläggningen producerat fjärrvärme regelbundet.

Karvala är entusiastisk över att enheten är i gång, och förväntningarna är höga. – Förväntningarna är till och med högre än i början av projektet. Det ser ut som att anläggningen i framtiden kommer att producera mer värme än vi ursprungligen tänkte.

Källa:

21 mars 2024  12:43  CET

Torsdag

Köpenhamns flygplats installerar stort batteri för grön energilagring

Som en av de första flygplatserna i Europa har Köpenhamns flygplats fått ett batteri installerat för lagring av grön kraft. Det är en milstolpe som uppnåtts då partners i EU-projektet ALIGHT har lyckats hantera riskerna med att installera ett batteri i en flygplatss kritiska infrastruktur.

På framtidens flygplatser blir det avgörande att kunna lagra kraft från sol- och vindenergi för att minska utsläppen och nå målet om netto-nolldrift. Energilagring i batterier är en del av lösningen.

Även om det är en utmaning att få godkännande för att driva ett batterisystem i en flygplatss kritiska infrastruktur, kommer ett stort batteri snart att vara i drift på Köpenhamns flygplats – ett av de första batterierna på en europeisk flygplats.

Källa:

21 mars 2024  12:39 CET

Torsdag

Ica i vätgassatsning med Maserfrakt

Ica sätter en vätgasdriven lastbil i trafik som ska frakta varor mellan lager och butiker i flera län.

Under mars börjar Ica transportera varor med en vätgasdriven lastbil mellan Icas lager och butiker i Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Samarbetet sker tillsammans med Maserfrakt, som Ica tidigare samarbetat med för transporter. Det framgår av ett pressmeddelande.

− Genom att främja teknisk innovation vill vi på Ica visa vägen mot en mer hållbar och miljövänlig transportsektor. Vi vill utvärdera vätgasens möjligheter att göra våra transporter fossilfria och kombinationen av både låg miljö- och verksamhetspåverkan är väldigt intressant, säger Emma Lindström, logistikdirektör på Ica Sverige, i en kommentar.

Källa:

21 mars 2024  12:34  CET

Torsdag

Budweiser får bygglov för brittiskt grön vätgasprojekt

Budweiser Brewing Group UK & Ireland har säkrat planeringsgodkännande för att utveckla en storskalig produktionsanläggning för förnybar vätgas samlokaliserad med dess bryggeri i Samlesbury, Lancashire.

Verksamheten tillkännagav först detaljerade planer för projektet den här gången förra året. Dess avsikt är att möta platsens hela efterfrågan på termisk energi och vätebränslecellstransport, tankning med väte från en anläggning strax utanför A59 mellan Preston och Blackburn.

Denna anläggning skulle endast producera ”grönt” väte – en term som används för att beskriva väte som tillverkas genom att elektrolysera vatten för att dela upp dess väte- och syrekomponenter, i processer som drivs av 100 % förnybar el.

Vätgas som produceras på platsen kommer att matas direkt in i bryggeriets pannor. Den kommer även att användas för att tanka fordon på plats.

Källa:

21 mars 2024  12:29 CET

Torsdag

Örnsköldsvik: Här planeras över 30 vindkraftverk

Holmen undersöker möjligheterna att söka tillstånd för att bygga och driva en vindkraftspark, Granliden, cirka 25 kilometer nordväst om Långviksmon i Örnsköldsviks kommun. I kartan här intill kan du se lokaliseringen av den planerade vindkraftsparken. Det planeras för upp till 33 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 250 meter inom projektområdet.

Det valda området sammanfaller till stor del med ett område som Örnsköldsviks kommun pekat ut som lämpligt för vindkraftsutbyggnad i sin översiktsplan. Projektområdets nordvästra del omfattas även av riksintresse för vindbruk.

Källa:

21 mars 2024  12:25  CET

Torsdag

Ny modell gör det lättare att bygga miljövänligt med textilarmerad betong

Genom att armera betong med textil i stället för stål är det möjligt att använda mindre material och skapa slanka, lätta konstruktioner med betydligt lägre miljöpåverkan. Tekniken med kolfibertextil finns redan, men det har bland annat varit krävande att ta fram underlag för tillförlitliga beräkningar för komplexa och välvda konstruktioner. Nu presenterar forskare från Chalmers en metod som gör det enklare att skala upp tekniken och därmed underlätta för byggandet av mer miljövänliga broar, tunnlar och byggnader.

− Väldigt mycket av den betong vi använder idag har funktionen av ett skyddande lager för att förhindra att stålarmeringen rostar. Om vi i stället kan använda textilarmering kan vi minska cementåtgången och dessutom använda mindre betongmängder − och därmed minska klimatpåverkan, säger Karin Lundgren, som är professor i betongbyggnad vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers.

Källa:

21 mars 2024  12:19 CET

Torsdag

SSAB lanserar världens första utsläppsfria stålpulver

SSAB lanserar idag världens första utsläppsfria stålpulver för kommersiella leveranser, tillverkat av återvunnet stål. Produkten skapar möjligheter för kunder att 3D-printa sin unika design i stål producerat utan fossila koldioxidutsläpp. Pulvret kombinerar egenskaperna hos SSABs höghållfasta stål med de lätta strukturer som är möjliga med 3D-printing.
 
– Nu bryter vi ny mark inom 3D-printat stål. SSAB har redan visat att det är möjligt att producera stål utan fossila koldioxidutsläpp. Nu kombinerar vi utsläppsfritt stål med pulverteknologi och banar väg för tillverkning av hållbara 3D-printade föremål där endast uppfinningsförmågan sätter gränser, säger Johnny Sjöström, divisionschef för SSAB Special Steels.
 

Källa:

21 mars 2024  12:16  CET

torsdag 21 mars

onsdag 20 mars

Onsdag

Zen Energy börjar bygga 111 MW/270 MWh batteri i Australien

Zen Energy har bekräftat att konstruktionen av 111 MW/270 MWh Templers batterienergilagringssystem nu kommer att påbörjas, eftersom det sydaustraliska företaget framgångsrikt har undertecknat definitiv dokumentation för att säkra finansiering från investeringsjätten Stonepeak med huvudkontor i USA.

Stonepeak har genom sitt portföljbolag Peak Energy tillkännagivit ett skuldpaket på 70 miljoner AUD (46 miljoner USD) som kommer att underlätta byggandet av det uppskattade Templers batteriprojekt på 200 miljoner AUD, som utvecklas nära Gawler, cirka 60 kilometer norr om Adelaide.

Zen Energy, som kommer att bygga, äga och driva projektet på 291 MWh, förväntar sig att batteriet ska vara i drift i början av 2025. Företaget sa att med finansieringen nu slutförd, och detaljerad design och långvarig blyupphandling kommer att påbörjas i andra kvartalet 2024.

Källa:

20 mars 2024  12:57 CET

Onsdag

Biomassa: Lignin kan användas till användbara bränslen, kemikalier

En ny process kan förvandla lignindelen av biomassa till prisvärda bränslen. Lignin ger styvhet till en växtcellvägg, men den styvheten gör den endast lämplig för förbränning för att generera värme.

Wayne Hicks på NREL beskriver hur den nya ”CELF”-förbehandlingsprocessen dekonstruerar och fraktionerar ligninet och andra delar av biomassan för att ge en mängd olika produkter: alkoholer, estrar, karboxylsyror och kolväten.

Det skulle kunna möjliggöra produktion av hållbart flygbränsle till ett pris så lågt som $3,15 per gallon bensinekvivalent, enligt forskningen. CELF bioraffinaderier kan också avsevärt minska utsläppen av växthusgaser jämfört med konventionella processer som tillverkar samma produkter.

Källa:

20 mars 2024  12:31  CET

Onsdag

USA: Gemenskapssolabonnemang till låginkomsthushåll

WASHINGTON, D.C. – Idag lanserade Biden-Harris Administration, genom ett partnerskap mellan U.S. Department of Energy (DOE) och U.S. Department of Health and Human Services (HHS), piloten av Clean Energy Connector, ett verktyg som kopplar samman familjer till solenergi genom HHS:s Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP).

Den första mjukvaran i sitt slag kan nu användas av lokala LIHEAP-programadministratörer i Illinois, Washington, D.C. och New Mexico för att koppla gemenskapssolabonnemang till så många som 40 000 hushåll med låga inkomster.

Att koppla samman LIHEAP-berättigade hushåll med kommunala solcellsabonnemang kommer att sänka energiräkningarna för familjer, öka tillgången till ren energi bland underbetjänade samhällen och öka rättvis användning av solenergi, till stöd för president Bidens ambitiösa mål för ren energi och Justice40.

Källa:

20 mars 2024  10:43 CET

Onsdag

Startup bygger ett gigantiskt sandbatteri i Finland

Det kommer helt att stoppa stadens användning av olja för uppvärmning. AFinnish startup har tillkännagett planer på att bygga ett massivt sandbatteri – vilket visar mediets potential för att hjälpa världen att helt övergå till ren energi.

Sandbatteri: Istället för att lagra förnybar energi i traditionella batterier har den slutförda startupen Polar Night Energy utvecklat ett system för att lagra det som värme i sand, som kan hantera temperaturer över 1832 F (1000 C).

Polar använder isolerade behållare för att hålla sanden och hålla den varm i månader. Värmen kan vid behov avtappas för fjärrvärmesystem, som levererar varm luft eller vatten direkt in i människors hem. Värmen kan också användas för att koka vatten för att snurra elgenererande turbiner, men omvandlingsprocessen resulterar i en stor förlust av energi, vilket betyder att den är mindre effektiv.

Källa:

20 mars 2024  10:55  CET

Onsdag

Anbud på 3 GW solenergi i Indien hamnade på ett genomsnittspris 0,031 USD/kWh

NTPC har avslutat sin auktion för 1,5 GW solenergiprojekt, anslutna till Indiens Interstate Transmission System (ISTS), till ett genomsnittligt pris av 0,031 USD/kWh.

Furies Solar (Mahindra Susten) vann 300 MW genom att citera den lägsta tariffen på 2,59 INR (0,03 USD)/kWh. JSW Neo Energy säkrade 700 MW och Avaada vann 500 MW för 2,60 INR/kWh vardera. Upphandlingen inleddes i december

I en separat utveckling tilldelade SECI också 1,5 GW ISTS-anslutna solenergiprojekt (utbjuds under Tranche XIV) till ett genomsnittligt pris av 0,031 USD/kWh.

Källa:

20 mars 2024  10:43 CET

Onsdag

Gamla textilier kan bli ny viskos

I framtiden kanske din klänning är gjord av ett gammalt lakan. Forskare har nämligen utvecklat en ny metod för att göra ny viskos av uttjänta textilier.

Många kläder och tyger hamnar i soporna och bränns upp. Men mycket utveckling pågår för att i stället återvinna mer textilier och därmed belasta miljön mindre. Idag går mycket energi, vatten och mark åt till odling av bomull och andra växter som sedan blir tyger till nya kläder.

Viskos, som ibland kallas konstsilke, används ofta i klänningar, kjolar och blusar. Dessa tyger görs idag av biomassa från skogen och helt återvunnen viskos finns inte.

Källa:

20 mars 2024  10:35  CET

Onsdag

Fastighetsföretaget SLP har nu15 MW solpaneler fördelade på 35 olika fastigheter

SLP har uppnått sitt mål om att ha 15 MW installerad effekt i solceller. Målet antogs vid ingången av 2023 med ambitionen att uppnås vid utgången av 2025. De 15 MW är fördelade på 35 olika fastigheter av totalt 99 fastigheter.

– Det är mycket glädjande att vi redan nu uppnår målet för installerad solcellseffekt. Vi fortsätter vår expansion och arbetar kontinuerligt med att optimera våra fastigheter med fokus på minskade driftskostnader och ökad hållbarhet. På detta sätt har vi framgångsrikt energioptimerat delar av vår fastighetsportfölj men det finns mycket kvar att göra, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

SLP förädlar och förvaltar logistikfastigheter som har stora och platta tak vilket ger goda förutsättningar för att installera solcellsanläggningar. Investeringar i solceller leder inte bara till förbättrat driftsnetto utan minskar också risken för prisvolatilitet och kapacitetsbrist på el.

Källa:

20 mars 2024  10:28 CET

Onsdag

Ny rapport: Så kan elbilar skapa större flexibilitet i elnätet

Rapporten V2X Enablers and Barriers undersöker möjligheter, hinder och konsekvenser av att inkludera mer konsumentflexibilitet i elnätet i elva europeiska länder. Enkelt uttryckt handlar konsumentflexibilitet om hur elkonsumenter bättre kan interagera med elnätet, exempelvis genom att styra, lagra, förbruka eller leverera energi i linje med elnätets behov.

Rapporten lyfter bland annat upp att dubbelriktad elbilsladdning (V2X), det vill säga möjligheten att kunna skicka ström till och från bilen, kan spela en betydande roll i den gröna omställningen. Om smart laddning och Vehicle-to-grid (V2G), dvs att bilen kan leverera el tillbaka till elnätet, tillgängliggörs i 30 procent av laddstationerna i EU kan man tillhandahålla 26 GW fram till 2030 med ett ekonomiskt värde av 9,9 miljarder euro.

Källa:

20 mars 2024  10:14  CET

Onsdag

Världen behöver en terawatt förnybar energi om året, men bara solenergin håller sig på rätt spår

Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) beskriver behovet av ett ”systemiskt skifte bort från fossila bränslen” för utbyggnad i terawattskala detta decennium för att helt enkelt kunna uppfylla det globala mål som sattes upp vid COP28-konferensen i Dubai i december.

Mer än 100 länder lovade vid FN:s klimatkonferens 2023 (COP28) i Dubai i slutet av förra året att tredubbla den globala installerade förnybara energiproduktionskapaciteten till minst 11TW år 2030.

En ny IRENA-rapport som publicerades vid sidan av Berlin Energy Transition Dialogue denna vecka fastställer dock att även om en tredubbling av förnybar energikapacitet är ”tekniskt genomförbar och ekonomiskt genomförbar”, beror det på att man övervinner systemiska och strukturella hinder för energiomställningen som hindrar utvecklingen.

Källa:

20 mars 2024  10:07 CET

Onsdag

Elektriska lastbilar och bussar visar en svindlande försäljningstillväxt i Europa

Marknadsandelen för helt eldrivna lastbilar och bussar växer i en svindlande takt i Europa, enligt en ny rapport från International Council on Clean Transport (ICCT).

ICCT säger att 11 000 tunga fordon med nollutsläpp såldes i Europa 2023, mer än dubbelt sålda 5 000 2022 och 18 % av alla bussar och turistbussar som såldes i EU 2023 var elektriska. Det står att 5 % av lätta och medelstora lastbilar och 1 % av tunga lastbilar också var elektriska.

Medan den totala marknadsandelen för elektriska lastbilar fortfarande är relativt låg, visar ICCT-rapporten att tillväxten är snabb med elektriska tunga lastbilar som tredubblar marknadsandelen från 0,3 % till 0,9 % på bara 12 månader.

Källa:

20 mars 2024  09:52  CET

onsdag 20 mars

tisdag 19 mars

Tisdag

Vindturbinsordrar steg till nya höjder 2023 och nådde 155 GW

Den globala orderingången för vindkraftverk har skjutit i höjden till oöverträffade nivåer 2023, och registrerade 155 gigawatt (GW) inköpt för året.

Detta markerar en anmärkningsvärd ökning med 16 GW i termer av vindkraftsorder jämfört med föregående år, enligt resultat från Wood Mackenzies rapport ”Global wind turbine order analysis: Q1 2024”. Ökningen i orderingången åtföljdes av en avsevärd ökning av de årliga investeringarna, som uppskattades till cirka 83 miljarder USD.

Bara under det fjärde kvartalet 2023 ökade den globala orderingången för vindkraftverk med 2,5 procent, vilket bidrog till en tillväxt på 12 procent jämfört med föregående år för hela året.

Källa:

19 mars 2024  13:10 CET

Tisdag

Storbritanniens TSO avslöjar en plan på 58 miljarder GBP för att öka havsvind på 21 GW

(Montel) Storbritanniens TSO National Grid presenterade på tisdagen en plan på 58 miljarder GBP för att ansluta ytterligare 21 GW havsbaserad vindkapacitet från Scotwind-auktionen till nätet senast 2035.

Den så kallade Beyond 2030-planen skulle kunna öka Storbritanniens havsvindkapacitet till 86 GW, vilket överträffar landets nuvarande mål att uppnå 50 GW havsvind till 2030, tillade National Grid i en rapport.

Ett centralt fokus i planen kommer att vara på hur man flyttar kraft från offshore Skottland till destinationer över hela Storbritannien. Totalt skulle det finnas mer än 30 GW havsvind i skotskt vatten jämfört med 6 GW toppefterfrågan på el i Skottland 2035, sa National Grid.

Källa:

19 mars 2024  13:03  CET

Tisdag

Fyra stora batteri-lager planeras i norra Tyskland

Företaget Purpel Energy bygger fyra storskaliga lagringssystem och vill lagra el när det är billigt på spotmarknaden och sedan sälja det när man får mycket pengar för el. Dessutom bör lagringssystemen ge kontrollenergi. Energilagringsleverantören Intilion från Paderborn och Hamburgföretaget Purpel Energy genomför tillsammans fyra storskaliga lagringsprojekt med en total lagringskapacitet på 48 megawattimmar på platser i norra Tyskland.

Utomhussystemen har vardera en lagringskapacitet på tolv megawattimmar och är tänkta att fungera som nätbetjäningssystem för att förbättra integrationen av förnybar energi och stabilisera det allmänna elnätet.

Energistartupen Purpel Energy vill placera energin från Scalecube-systemen på balansenergi- och spotmarknaderna. Enligt företaget leder utbyggnaden av förnybar energi till en allt mer volatil elproduktion som inte motsvarar energiförbrukningen.

Källa:

19 mars 2024  12:59 CET

Tisdag

76 % av Afrikas energi skulle kunna komma från solceller och vindenergi år 2040

Över hälften av Afrikas befolkning – omkring 600 miljoner – saknar tillgång till ens det absoluta minimum av el. Den svåra frågan att besvara är hur tillgången kan utökas utan att öka den globala uppvärmningen genom att förlita sig på fossila bränslen.

Vi – ett team från Rwanda och Tyskland som arbetar inom området för vetenskaplig modellering för förnybar energi – gav oss i kast med att hitta svaret genom att bygga databasen för förnybara kraftverk i Afrika, den första på kontinenten. Det är en databas med tillgänglig öppen åtkomstdata om vatten-, vind- och solenergikällor som vi har analyserat.

Databasen visar att vissa länder, som Nigeria och Zimbabwe, har tillräckligt många projekt i pipelinen för att potentiellt gå bort från fossila bränslen till 2050. Och att 76 % av all el som krävs på kontinenten kan komma från förnybara resurser år 2040. Detta skulle ske om kapaciteten hos befintliga vatten-, sol- och vindkraftverk utnyttjades fullt ut och om alla anläggningar som för närvarande finns på ritbordet byggdes.

Källa:

19 mars 2024  12:38  CET

Tisdag

Elbils-batterierna sjunker i pris mycket i år och nästa år

Det finns något som ofta går förlorat i diskussioner om trender för teknikanvändning, och i synnerhet när det kommer till något vi täcker mycket, försäljningstrender för elfordon: det är inte en rak, konsekvent linje uppåt. Det finns upp- och nedgångar. När adoptionen ökar snabbt blir de av oss som är hausse på övergången extra upphetsade och hausse. När adoptionstrenden avtar, får människor som föredrar en mer konservativ ”ingenting kommer verkligen att förändras” säga: ”Se, revolutionen händer inte!”

Dessa upp- och nedgångar i adoptionstrenderna drivs ofta, åtminstone delvis, av verkligheten i hur en marknad faktiskt utvecklas. När konsumenternas efterfrågan ökar måste produktionskapaciteten öka. När efterfrågan har ökat ganska mycket och tillväxten i produktionskapaciteten inte har hållit igång, finns det en tillgångskrisa som leder till högre priser. När produktionskapaciteten ökar mycket, å andra sidan, kan perioder följa där det finns mer produktionskapacitet än efterfrågan, eller åtminstone när utbudet kommer ikapp efterfrågan, vilket leder till prisfall.

Källa:

19 mars 2024  12:28 CET

Tisdag

Ny metod för att hitta rätt lutningsvinkel för solpaneler placerade i höga latituder, kalla regioner

Forskare från Sverige har utvecklat en ny modell för optimala PV-installationsvinklar i kalla höglatitudområden. Modellen använder stordata från väderleken och tar även hänsyn till effekten av transmittansförändringar orsakade av snö, som beräknas genom att ta hänsyn till snödjupet, såväl som dess smälthastighet.

”Snö-inducerad förlust kan vara en liten andel för låg / medel latitud,” sa forskarna. ”Men för områdena på hög latitud där vintersäsongerna i allmänhet är långa spelar snöeffekterna en viktig roll så att uteslutning av snöeffekter avsevärt skulle påverka resultatens tillförlitlighet.”

Den nya metoden kopplar en optimal PV-installationsvinkelmodell för att maximera PV-kraftgenereringen med en förenklad snö-PV-utbytesmodell (SPYM). PV-vinkelmodellen exekveras med vinklar som sträcker sig från 0 grader till 90 grader med 0,1-graders intervall, för att hitta den optimala positionen baserat på total global solinstrålning på PV-systemet, vilket ges av summan av direkt, diffus och reflekterande bestrålning .

Källa:

19 mars 2024  12:16  CET

Tisdag

Vindkraftverk har liten effekt på amerikanska fastighetsvärden

Värdena på hus i USA inom en vindkrafts vy sjunker endast något och tillfälligt på grund av den störda utsikten, visar en ny studie som publiceras idag i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Effekten blir mindre ju längre bort de nyligen installerade turbinerna är och bleknar med tiden.

Forskarens resultat belyser dynamiken mellan förnybar energiinfrastruktur och lokala fastighetsvärden, vilket ger värdefulla insikter för hållbar och samhällsvänlig energiutveckling.

”Vindkraftverkens inverkan på huspriserna är mycket mindre än vad man allmänt befarat: I USA handlar det om en procent för ett hus som har minst ett vindkraftverk inom en radie på 10 km”, förklarar Maximilian Auffhammer, professor vid institutionen of Agricultural and Resource Economics (ARE) vid University of California, Berkeley och medförfattare till studien. ”Och det som verkligen förvånade mig är att husvärdet studsar tillbaka till det ursprungliga priset under åren.”

Källa:

19 mars 2024  11:56 CET

Tisdag

Ny bifacial solteknik genererar mer kraft till mycket reducerad kostnad

En internationell grupp forskare har utvecklat en ny bifacial solteknik som de hävdar inte bara kan generera energi med högre effektivitet än traditionell solel, utan till betydligt lägre kostnad än befintliga solpaneler.

Forskare från University of Surrey i England, som arbetar med kollegor vid University of Cambridge, Chinese Academy of Sciences, Xidian University och Zhengzhou University, har utvecklat en flexibel perovskit-solpanel som använder elektroder gjorda av små kolnanorör.

Dessa kan generera mer kraft med högre effektivitet och till en avsevärt reducerad kostnad. Genom att använda enkelväggiga kolnanorör som både främre och bakre elektroder – som erbjuder hög transparens, konduktivitet och stabilitet – har de bifaciala perovskitesolcellerna en bifacialitet (förhållandet mellan bakre verkningsgrad i förhållande till fronteffektivitet) på över 98 % och en kraftgenerering densitet på över 36 %.

Källa:

19 mars 2024  11:43  CET

Tisdag

Polen ska spendera 16 miljarder dollar på elnätet 2034

Polens elnätsoperatör PSE planerar att spendera 64 miljarder zloty (16 miljarder USD) år 2034 för att bygga nya högspänningsledningar och ansluta planerad förnybar kapacitet och kärnkraft, som en del av landets strävan att avvänja sig från kol.

Statsägda PSE sa på fredagen att dess utkast till investeringsplan syftar till att bygga 4 850 kilometer (3 014 miles) 400 kilovolt (kV) transmissionsledningar för att hjälpa landet att byta till renare energi och uppfylla sitt mål om klimatneutralitet till 2050.

Polen genererar för närvarande majoriteten av sin el från kol. Dess nya regering, som valdes i oktober, har sagt att den vill kickstarta övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp.

Nätuppgraderingar behövs för att hjälpa till att leverera planer för 18 gigawatt (GW) vindkraftsparker till havs, 45 GW solkraftskapacitet och 19 GW vindkraftsparker på land, samt ett kärnkraftverk vid Östersjökusten och små kärnreaktorer, PSE sa.

Källa:

19 mars 2024  11:32 CET

Tisdag

Göteborg: Vätgas och batterilösning ger nya möjligheter

Projektpartners Göteborgs Hamn, Skanska, PowerCell Group, Hitachi Energy, Linde Gas, Volvo Group och Skagerak Energy har genomfört ett gemensamt fälttest för att demonstrera den senaste innovationen inom väteelektrisk kraftinfrastruktur: den containeriserade Hyflex-lösningen.

Produkten är en flexibel containerlösning som kan användas i en lång rad applikationer för utsläppsfri kraftproduktion. Hyflex använder en 100kW vätebränslecell från PowerCell i kombination med batterier för att generera kraft oberoende av elnätet utan att släppa ut växthusgaser vid användning av grönt väte. Mellan den 4 och 17 mars i Göteborgs Hamn visade projektpartnerna att lösningen är redo att ersätta fossila bränslelösningar idag i verklig verksamhet.

Försöket var fokuserat på elproduktion utanför nätet för byggarbetsplatser och fordon, men tekniken har också potentiella hamntillämpningar, speciellt med marina landströmanslutningar – kall strykning – i åtanke.

Källa:

19 mars 2024  11:20  CET

tisdag 19 mars

måndag 18 mars

Måndag

Nytt batterilabb ska göra elbilar säkrare

  • Elbilar och batterier ska bli säkrare med hjälp av ett nytt batterilabb som har öppnat i Borås.

  • ”Företagen ska kunna testa de produkter de håller på att ta fram och det behövs för att de ska kunna leverera säkra produkter”, säger Claes Winzell, affärsutvecklare på statliga forskningsinstitutet Rise, till Ekot.

  • Testerna som kan göras är bland annat att ladda batterierna för mycket så att de börjar brinna och att skaka batterierna ordentligt för att se hur väl de håller.

Källa:

18 mars 2024  13:09 CET

Måndag

Allmännyttan ska driva på energigemenskaper

Sveriges Allmännytta har ingått ett samarbete med ViaEuropa för att påskynda den gröna omställningen. Gemensamt mål är att främja energigemenskaper som en kraftfull drivkraft för förändring.

ViaEuropa, en neutral operatör av samhällskritisk infrastruktur, har lång erfarenhet att utmana befintliga strukturer och tekniska lösningar, bland annat genom Bredbandsbolaget, där man tidigt såg att befintlig teknik för dataöverföring (telefonnätet) behövdes ersättas med ny infrastruktur.

Nu vill Sveriges Allmännytta tillsammans med ViaEuropa på samma sätt utmana sig själva och Sverige i att accelerera den gröna omställningen.

– Förnybar energi finns i överflöd, men existerande kraftnät är inte byggda för att hantera storskalig lokala produktionen. Genom att tillföra ny teknik via energigemenskaper så kan vi skapa ett nytt energisamhälle där det är självklart med ett överflöde av grön el till låga fasta priser. Visste ni att potentialen bara på Sveriges tak är 50 TWh per år, säger Jonas Birgersson, ordförande ViaEuropa.

Källa:

18 mars 2024  12:59  CET

Måndag

Grödor och solenergi kan samexistera, solbruk blir vanligare i Nederländerna

Jordbruksanläggningar kombinerar mat- och elproduktion. Det finns gott om potential i ett land med brist på tillgänglig mark, som Nederländerna.

När priserna på solpaneler sjunker, installerar fler hushåll dem – och åtnjuter betydande skatteförmåner. Ändå är hustak bara ett av användningsfallen för solenergi, med solcellsmoduler som också kan samexistera med jordbruk.

Agrivoltaics (AV) kombinerar solenergiproduktion med jordbruk. Solpaneler blandas med växtodling, betande får eller fruktplantager. De olika tekniska möjligheterna tillåter olika typer av installation av solpaneler, från vertikal till horisontell, från fasta solcellsmoduler till rörliga, vilket underlättar samexistensen av växter, djur och elproduktion.

Källa:

18 mars 2024  12:54 CET

Måndag

Jo, EU är med i natriumjonmatchen

Natriumjonbatterier (NIB) har hamnat på dagordningen. Kina har ledningen med ett halvdussin företag som förbereder tillverkning. Världens största batteritillverkare CATL ska redan ha en årskapacitet på 1,8 GWh på plats.
En dramatisk tillväxt väntas. Kinesiska Zoolnasm ska ha en årskapacitet på 10 GWh i augusti. Fabriker med kapaciteter på 20 och 30 GWh planeras.

Men Kinas försprång är mindre än det brukat vara och branschen jublar – EU är med från början. Franska Tiamat – partner i projektet Naima – ser ut att bli först med cellproduktion i Europa med en kapacitet på 700 MWh år 2027 i norra Frankrike och ett slutmål på 5 GWh. ­Tiamat planerar även produktion i Kina.

Sverige finns med. Northvolt annonserade i november att det utvecklar natriumjonbatterier. Svenska Altris har finansiering för volymproduktion av sitt katodmaterial fennac och för en pilotlina för cellproduktion. Fennac är kompatibelt med ett recept som CATL standardiserat på.

Källa:

18 mars 2024  12:30  CET

Måndag

Solitek lanserar bifacial solpaneler för carportar

Litauens Solitek, en modul- och batteritillverkare, tillkännagav tillgången på en ny 370 W dubbelsidig glasramspanel för carportar.

”Anledningen till att vi lade till en modul med en inramad struktur och glastjocklek på 3 mm till vår Solid-linje, som normalt är ramlös, härrör från marknadens efterfrågan, särskilt från installatörer”, säger Solitek VD, Julius Sakalauskas, till tidningen pv.

”En inramad struktur erbjuder enklare installation, samtidigt som den säkerställer den extrema hållbarheten hos våra moduler, tack vare robustheten som tillhandahålls av det tjockare glaset, som tål tunga snöbelastningar och hagelmotstånd.”

Källa:

18 mars 2024  11:43 CET

Måndag

Österrikisk startup lanserar bärbart containeriserat solcellssystem

Solarcont, en österrikisk startup, har presenterat Solarcontainer, en bärbar PV-generator som kan fungera som en mobil solcellsanläggning oberoende av elnätet. I avlägsna områden kan den garantera stabil strömförsörjning och till och med nästan ersätta allmänna nät med kraftiga effektfluktuationer, såväl som dieselgeneratorer.

Företaget sa att systemet också kan användas som elförsörjning i händelse av extrema väderförhållanden. Den modulära plattformen kombinerar flera containrar med batteri- och energilagringssystem, vilket säkerställer enkel transport med standardiserade ISO 668 containerdimensioner och ett permanent ”CSC-märke” för säkerhet.

Containern mäter 6 meter x 2,4 meter x 2,9 meter och väger 20 ton. Den består av 240 solcellsmoduler placerade på ett hopfällbart system som kan tas bort och förvaras.

Källa:

18 mars 2024  11:53  CET

Måndag

Myndigheter planerar 32-GW havsvindområde i Gulf of Maine

US Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) sa i fredags att de har utsett ett Final Wind Energy Area (Final WEA) i Mainebukten som har potentialen att ta emot 32 GW kapacitet.

Området, som ligger utanför Maine, Massachusetts och New Hampshire, är cirka två miljoner hektar stort och ligger cirka 23 miles till 92 miles utanför kusten. Vattendjupen varierar mellan 120 meter och 277 meter, vilket innebär att den skulle vara lämplig för flytande vindgenerering.

Slutförandet av området följer på BOEM:s tillkännagivande i oktober 2023 om en offentlig kommentarsperiod på utkastet till WEA. Byrån kommer nu att publicera ett meddelande om sin avsikt att förbereda en miljöbedömning av potentiella effekter från uthyrning av vindkraft till havs i WEA, som kommer att starta en 30-dagars offentlig kommentarperiod.

Källa:

18 mars 2024  11:43 CET

Måndag

Hot rock-batterier kommer till Europa — snart

Deras försäljningsargument är att de kan värma upp tegelstenar och sådant med de billigaste sex timmarna el under en viss dag. Dessa kan suga upp middagsöverflöd i sydeuropeisk solkraft, eller en midnattsöverskott av nordeuropeisk vind. Sedan laddar dessa batterier ut värme under de kommande 18 timmarna.

I dag skulle det minska kostnaderna för el från grossistpriserna med kanske 30 till 40 procent. När fler förnybara energikällor kommer in i mixen kan middagspriserna falla till noll eller till och med negativa.

Utöver det är tegelstenar och stenar billiga – de kostar kanske 15-20 €/MWh jämfört med elektrokemiska batterier på 150 €/MWh – och förlorar mycket lite energi i processen. De är redan konkurrenskraftiga i Spanien. Det portugisiska verktyget EDP gick förra veckan ihop med den San Francisco-baserade tegeltillverkaren Rondo för att presentera detta för kunder över hela Europa.

Det finns fortfarande hinder att röja. Dagens värmebatterier når bara 400 grader, enligt en rapport från Systemiq, även om vissa tillverkare säger att de kan gå till 650 graders uppvärmning med ånga. Den nedre gränsen skulle ta bort ungefär hälften av den adresserbara marknaden.

Källa:

18 mars 2024  11:18  CET

Måndag

Hembatterikapacitet är lika med pumpad vattenkraft i Tyskland

Med en omsättning på över 15,7 miljarder euro och en tillväxtökning på 46 procent jämfört med 2022, fortsätter energilagringssektorns expansion i Tyskland i snabb takt, enligt branschdata som släppts av German Association of Energy Storage Systems (BVES) .

En trend mot större självförsörjning, högre energipriser och ett behov av flexibilitet och leveranssäkerhet driver på branschens tillväxt, sa BVES.

Med över 40 procent hade hushållen den högsta tillväxttakten och cirka två miljoner enfamiljshushåll i landet förväntas använda ett energilagringssystem i slutet av 2024.

Källa:

18 mars 2024  10:34 CET

Måndag

Kalifornien: Sol och vind producerar mer än behovet

South Australia är världsledande när det gäller upptaget av vind och sol – med i genomsnitt mer än 71 procent under det senaste året och levererar regelbundet mer än 100 procent av sin lokala efterfrågan.

Det är en relativt liten stat med en blygsam ekonomi. Men nu sätter Kalifornien, världens största subnationella ekonomi, och den femte största i världen om det vore ett land, också nya riktmärken för förnybar energi, med sina vind-, sol- och vattenresurser som mer än matchar efterfrågan under den senaste veckan.

Enligt Mark Jacobsen, akademiker vid Stanford University, som har skisserat planer för vind, vatten och sol för att försörja huvuddelen, om inte allt, elbehovet i länder över hela världen, har Kaliforniens vind-, vatten- och solresurser överträffat 100 procent av lokala efterfrågan under varierande perioder under nio av de senaste 10 dagarna.

Källa:

18 mars 2024  10:33  CET

måndag 18 mars

fredag 15 mars

Fredag

Amerikanska Emeren skall utveckla 155 MW lagringssystem i Italien

Emeren Group Ltd och Glennmont Partners har kommit överens om att gemensamt utveckla 155 MW batterienergilagringssystem (BESS) i södra Italien. Projekten, totalt upp till 1,24 GWh, kommer att ligga i regionerna Kampanien och Puglia. Bygget kommer att påbörjas i slutet av 2025, med kommersiell verksamhet som förväntas starta i början av 2027.

Samarbetet syftar till att ge stark avkastning för investerare och öka motståndskraften hos sektorn för förnybar energi i Italien. Francesco Cacciabue, Partner och CFO på Glennmont Partners, tror att dessa projekt har potential att avsevärt påverka investeringsmålen för förnybar energi i regionen och utanför.

Källa:

15 mars 2024  13:17 CET

Fredag

IEA förväntar sig att tillväxten i efterfrågan på olja avtar i år

Den globala efterfrågan på olja fortsatte att sakta ner i år på grund av ekonomisk motvind, förbättringar av energieffektiviteten och ”ökande” försäljning av elfordon, sade International Energy Agency på torsdagen.

Den Paris-baserade byrån förutspår tillväxten av oljeefterfrågan att falla från 2,3 miljoner fat per dag 2023 till 1,3 miljoner fat per dag i år, även om den totala efterfrågan fortfarande skulle nå ett nytt rekord, över 103 miljoner fat per dag.

”Tillväxten kommer att fortsätta att vara kraftigt snedvriden mot länder utanför OECD, även när Kinas dominans gradvis avtar”, sa IEA och syftade på världens största importör av råolja.

Den förväntade sig att Kinas oljeefterfrågan skulle minska från 1,7 miljoner fat per dag 2023 till 0,62 miljoner fat per dag i år, eller från ungefär tre fjärdedelar till hälften av den globala totalen. Den tillskrev avmattningen till Kinas ”utmanande ekonomiska miljö och långsammare expansion inom dess petrokemiska sektor”.

Källa:

15 mars 2024  13:09  CET

Fredag

Svenska Minesto går in i Australien och Nya Zeeland

Minesto har tecknat ett samarbetsavtal med Hydrokite Project Development för att komma in på marknaderna i Australien och Nya Zeeland.

Den nya partnern är etablerad för ändamålet för att exklusivt föra Minestos teknologi till dessa nya marknader.

Utöver den potentiella projektportföljen är den australiensiska östaten Tasmanien det initiala fokuset, med ytterligare potentiella utvecklingsplatser i Northern Territory, Western Australia och Nya Zeeland som också övervägs.
Dr Martin Edlund, vd för Minesto, sa: ”Detta är en logisk uppföljning av vår strategi att etablera marknader genom partnerskap och erkänna behovet av lokala kontakter och kunnande.

Källa:

15 mars 2024  12:37 CET

Fredag

Energiengagemang: ”Framtida öppna landskap inkluderar både jordbruk och energiproduktion”

Vill vi ha en levande landsbygd måste vi se potentialen i hur lågavkastande marker kan skapa livsnödvändiga intäkter för lantbrukaren genom att arrenderas ut för kraftproduktion.

Sedan 1990 har antalet lantbruksföretag minskat med 40% och många bönder känner stor oro inför framtiden efter att högre priser på drivmedel, volatila elpriser och högre räntor pressat branschen och de ofta redan små marginalerna. Genom att möjliggöra etablering av solparker på lågavkastande ytor skapar vi förutsättningar för lantbruken att framtidssäkra sin verksamhet genom att skapa fasta intäkter under lång tid, intäkter som kan vara avgörande för att bygga ett välmående och långsiktigt lantbruk.

Aldrig förr har det varit lika viktigt att skapa ett väl fungerande jordbruk, och aldrig förr har det varit lika viktigt att bygga ut elproduktionen. Här har vi en möjlighet att göra båda dessa. Men politiska incitament behövs.

Källa:

15 mars 2024  12:29  CET

Fredag

Havsvindparkerna som ligger på regeringens bord

Intresset för att bygga havsvindkraft är fortsatt stort. På vår vindkraftskarta har vi prickat in de 18 vindkraftsparker som idag ligger på regeringens bord i väntan på tillstånd – samt de tre som fått grönt ljus. Här kan du läsa mer om effekt, antal verk och status för varje park.

Arton vindkraftsparker med en total effekt på runt 43 000 MW och en potentiell årlig produktion på runt 185 TWh. Det är många stora projekt som nu ligger på regeringens bord. Nio av dessa ansökningar har kommit in under de senaste nio månaderna, så intresset är fortsatt stort.

Men dessa parker är bara en del av alla vindkraftsparker som nu är under utveckling.
Om man räknar in alla projekt i olika skeden – i såväl ekonomisk zon som territorialvatten (närmas kusten) – så tillkommer ytterligare cirka 255 TWh i potentiell vindkraft.

Källa:

15 mars 2024  12:23 CET

Fredag

Priser på batterilagring faller

2023 står i böckerna, och tidiga indikationer tyder på att marknaden för globala energilagringssystem (ESS) mycket väl kan ha fördubblats igen när det gäller gigawattimmar (GWh) installerade. Detta är en anmärkningsvärd bedrift, särskilt inför geopolitiskt tumult, förhöjda räntor och omöjligt trånga sammankopplingsköer.

Marknaden har visat tillit och är verkligen redo för ytterligare tillväxt, med en fyrfaldig ökning av årliga installationer möjlig till 2030. Anledningen är enkel: prissättning.

Som en början har CEA funnit att priset för en ESS-likströmscontainer (DC) – bestående av litiumjärnfosfatceller (LFP), 20 fot, ~3,7 MWh kapacitet, levererad med tullar som betalats till USA från Kina – sjönk från toppar på 270 USD/kWh i mitten av 2022 till 180 USD/kWh i slutet av 2023.

Källa:

15 mars 2024  12:20  CET

Fredag

Ny värld av 2D-material öppnas: bland annat för energilagring

Material som är extremt tunna, endast några få atomer i tvärsnitt, får ovanliga egenskaper som gör dem lämpliga för bland annat energilagring, katalys och vattenrening. Nu har forskare vid Linköpings universitet utvecklat en metod där hundratals nya 2D-material kan skapas.

Sedan upptäckten av grafen har forskningsfältet inom extremt tunna material, så kallade 2D-material, ökat lavinartat. Anledningen är att 2D-material har en stor yta i förhållande till sin volym eller vikt. Detta kan ge upphov till en rad fysikaliska fenomen och även särskilda egenskaper som god ledningsförmåga, hög hållfasthet eller värmetålighet, vilket gör 2D-material intressanta både inom grundläggande forskning och tillämpad teknik.

– I en film som endast är någon millimeter tunn kan det finnas flera miljoner lager av materialet. Mellan lagren kan det ske en massa kemiska reaktioner och tack vare det kan 2D-material användas för energilagring eller för att generera bränsle till exempel, säger Johanna Rosén, professor i materialfysik vid Linköpings universitet.

Källa:

15 mars 2024  12:12 CET

Fredag

Batterilagring gör vind och sol planeringsbara

När det australiensiska elsystemet övergår från produktion av fossila bränslen behövs en ”stärkande” teknik för att göra variabla energikällor, såsom vind och sol, ”sändbara”.

Gaslobbyn skulle få dig att tro att det måste vara ”gastoppar”. Ja, de kan ha en roll. Som kommer pumpad hydro. Men batterier kan göra detta. Nu.

Ellagring i form av batterier är en etablerad teknik, den är redan kostnadskonkurrenskraftig jämfört med gas, är snabbt utplacerbar (försök att bygga en gasanläggning om tolv månader!), och den är ren.
Batterier kan göra detta, men industrin behöver hjälp från regeringar och myndigheter.

Källa:

15 mars 2024  12:09  CET

Fredag

Superbilliga transmissionsuppgraderingar kan fördubbla kapaciteten och öppna slussar för förnybar energi

Australiens idéer för elöverföring är fast i argument kring stora nya linjer och samhällsengagemang, men det finns en växande spänning i USA kring nya sätt att få ut mer av samma linje – och till en bråkdel av kostnaden.

Leverantörer av överföringsnätverk i södra Australien, Victoria och New South Wales (NSW) testar också nätförbättrande teknologier, eller GETs, över sina nätverk för att se om de kan replikera de stora besparingar som rapporteras utomlands.

Studier i USA visar till exempel att dessa tekniker kan fördubbla kapaciteten i ett nätverk, andra kan leverera uppgraderingar till en bråkdel av kostnaden för traditionella metoder. Är de tillämpliga i Australien? Nätföretag är angelägna om att ta reda på det.

Källa:

15 mars 2024  12:01 CET

Fredag

Sol, vind och batterier i Sollefteå - vilka bygdemedel blir det

Bolaget Ilmatar utvecklar vindkraft och solenergi både i Sverige och Finland och jobbar med de modeller för bygdemedel som finns i respektive land, även om det i Sverige inte finns någon etablerad ”solpeng”.

– Vi har inte kommit fram till några procentsatser, så jag kan inte uttala mig om det. Däremot vill vi vara med och stötta lokala föreningar, stärka samhället på det sätt som efterfrågas, säger Robert Wedmo, ansvarig för tillståndsfrågor på Ilmatar Solar.

Det är inte vanligt med stora solcellsparker så långt norrut som i Sollefteå kommun. Ilmatar har större projekt i elområde 3 och nästan lika stora i elområde 4. Tillståndsprocessen för vindkraft respektive solcellsanläggningar ser olika ut.  Fristående solenergianläggningar kan behöva bygglov från kommunen, men något ”kommunalt veto” motsvarande det för vindkraft, finns inte. 

Källa:

15 mars 2024  11:55  CET

fredag 15 mars

torsdag 14 mars