ENERGIOMSTÄLLNING

nyheter vaskas fram varje vardag

gron
rod
gul
lila
brun

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag

Förnybart måste växa snabbare

Sol | Vind | Våg | Bio

Energilager | kort tid | lång tid

Batterier | Vätgas | Pumpkraft

Tekniken är redan här - 🙃 -

Ny teknik kommer - 🙂 -

Allt fossilt måste ersättas

Allt

Nyheter idag !

torsdagen den 31 mars

Torsdag

”Dags för andra kommuner att ta sitt ansvar för vindkraften”

I Mönsterås finns flera vindparker, bland annat den nya Åby-Alebo med 36 verk. Bakom vindkraftssatsningarna finns en rödgrön enighet. Kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (c) och vice ord­förande Robert Rapakko (s) tycker att fler kommuner borde följa deras exempel.

Nyligen har södra Sveriges största vindkraftspark, Åby-Aleby, snurrat igång söder om Mönsterås. Det handlar om 36 vindkraftverk med en total kapacitet på 160 MW. Hur har processen sett ut för att genomföra detta miljardprojekt – när det lokala motståndet mot vindkraft ökar? Vi frågade kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (c) och vice ordförande Robert Rapakko (s).

Källa:

31 mar. 2022  13:40  CET

Torsdag

USA: Råämnen till batterier blir säkerhetsfråga

Joe Bidens regering kommer att åberopa DPA (Defense Production Act) för att stödja produktion av batteriråämnen i USA. Det rapporterar flera amerikanska nyhetskällor med hänvisning till en anonym källa med insyn.

DPA instiftades 1950 för att stödja Koreakriget. Den ger presidenten befogenheter att styra över industriverksamhet som är kritisk för nationens säkerhet.

Tillgångem av litium, kobolt, graft, nickel och mangan kommer att bli en sådan säkerhetsangelägenhet. Enligt The Hills källa kommer $750 miljoner dollar att avsättas till modernisering och utvecling av nya metoder för öka produktivitet och säkerhet.

Stödet kan omfatta såväl teknik för brytning som för rafffinering och återvinning av batterimineraler. Regeringen kan komma att annonsera stödet redan denna vecka.

Källa:

31 mar. 2022  13:28  CET

Torsdag

Nederländerna: Coca-Cola går över till biobränslet HVO för transport av läsk

Totalt 50 000 resor som görs årligen för transport av Coca-Cola, Fanta, Fuze Tea och Chaudfontaine i Nederländerna kommer att göras med hjälp av HVO från Neste.

Sedan början av året har Neste varit en leverantör av förnybart bränsle för Coca-Cola i Nederländerna genom att använda HVO100 för transport av alla deras drycker i nära samarbete med sina logistikpartners. HVO100 är ett högkvalitativt bränsle framställt till 100 % av förnybara råvaror.

Majoriteten av HVO100 marknadsförs som Neste MY Renewable Diesel™. Marijke Jacobs-Heefer, biträdande direktör för landlogistik på Coca Cola Europacific Partners Nederländerna, sa: ”På många rutter kör vi till exempel med EcoCombi-lastbilar.

”Det här är extra långa lastbilar som kan ta fler produkter på en gång och det sparar många resor per år. Vi har också redan gått över till 30 % biobränsle med några lastbilar.

Källa:

31 mar. 2022  13:18  CET

Torsdag

Ny stor power-to-X-anläggning i danska Aalborg: 120 MW elektrolys och 75 000 ton e-metanol

En avsiktsförklaring mellan European Energy och hamnen i Aalborg kommer att leda till förverkligandet av en stor Power-to-X-anläggning i Østhavnen i Aalborg.

Målet är att anläggningen, som ska producera 75 000 ton e-metanol per år, ska gå i produktion redan 2025.  Det uppger European Energy och Aalborgs hamn i ett gemensamt pressmeddelande.

Den danska utvecklaren av förnybar energi European Energy och landets största inlandshamn Aalborgs hamn har idag undertecknat en avsiktsförklaring som säkerställer European Energy en option på ett 25 hektar stort område vid Østhavnen i Aalborg, som enligt planen ska utgöra ramarna för ett elektrolysanläggning med en kapacitet på 120 MW och en tillhörande e-metanolanläggning.

Källa:

31 mar. 2022  13:11  CET

Torsdag

Grön vätgas är vägen ut ur den globala uppvärmningen menar miljardären Andrew Forrest

”Grönt väte är vägen ut ur den globala uppvärmningen”, tror Andrew Forrest, Fortescue Metals Groups miljardärsgrundare. ”Vi har inte för avsikt att förlora pengar på att göra Fortescue grön”, hävdar järnmalmsmagnaten, som har varit ansvarig för att en av världens största metallgrupper flyttade fokus på förnybar kraft.

”Våra organisationer kommer att gå som galna eftersom det för oss är en utgift på minst 50 miljarder dollar”, sa Fortescue Metals Groups miljardärsgrundare Andrew Forrest i veckan samtidigt som han hänvisade till ett stort avtal, enligt vilket hans australiska järnmalmsgruvföretag kommer att producera 10 miljoner ton vätgas för den tyska energijätten E.ON.

Källa:

31 mar. 2022  12:54  CET

Torsdag

Solcellspark i Kristianstad får utmärkelse av Skåne Solar Award

När energibolaget C4 Energi i Kristianstad började fundera på att anlägga en solelpark vid lägsta punkten så fanns det många tvivel. Kommer det verkligen gå att sätta upp solcellspaneler så långt ifrån solen vi kan komma i detta land? Jo, det visade sig fungera alldeles utmärkt, trots sina 2,32 meter under havsnivån. Faktum är att förutsättningarna på dessa åtta hektar av sankmark tvärtom var som gjorda för ändamålet.

Soltillgången är väldigt hög och marken (sankmark) är inte lämplig för vare sig bostäder eller åkermark. Solparken består nästan av 10 000 solpaneler som står i prydliga rader riktade mot solen. Den gröna elen som genereras används av de företag och privatpersoner i Kristianstad som väljer att vara en del i denna miljöomställning. Genom att teckna avtal med C4 Energi så kan de få 100% förnybar el.

Skåne Solar Award belönar södra Sveriges finaste solanläggning, där priset tilldelas den anläggning som färdigställts under 2020 och som genom koncept, design eller på annat sätt speciellt bidragit till att öka intresset för solkraft. De anläggningar som är innovativa och nyskapande premieras särskilt.

Källa:

31 mar. 2022  12:45  CET

Torsdag

Förarlösa lastbilar skall testas på Autobahn

I ett omfattande projekt planerar ett forskningskonsortium att ha autonoma lastbilar på motorvägen i mitten av decenniet. Det initiala målet är regelbunden nav-till-hub-trafik under onlineövervakning.

För forskningsprojektet ATLAS-L4 går lastbilstillverkaren MAN Truck & Bus, teknikleverantören Bosch och leverantörerna Knorr-Bremse och Leoni samman. Tillsammans med den automatiserade logistikleverantören Fernride och testverktygstillverkaren BTC Embedded Systems vill de ha autonomt körande lastbilar som rullar på motorvägen för första gången i mitten av detta decennium. Som L4 i projektets namn antyder handlar det om autonom körning på SAE-nivå 4 – det vill säga med en säkerhetsförare ombord som dock kan vila på sidan.

Den ekonomiska drivkraften bakom projektet är den påfallande bristen på långväga förare, som blir alltmer akut med tanke på att arbetsstyrkan åldras. ATLAS-L4 är tänkt att visa att användningen av nivå 4 automatiserade och därmed förarlösa fordon på motorvägen är genomförbar och lägger därmed grunden för innovativa transport- och logistikkoncept. Projektet tar alltså direkt upp de nya möjligheter som öppnas av lagen om autonom körning som antogs i Tyskland 2021, med vilken landet intar en pionjärposition globalt.

Källa:

31 mar. 2022  12:29  CET

Torsdag

Vind och sol når 10 procent av den globala elproduktionen för första gången

Andelen vind och sol i världens elproduktion har för första gången överstigit 10 procent, eftersom Kina och Japan anslöt sig till ett 50-tal olika länder för att överskrida den nivån 2021.

Den nya bedömningen, från brittiska Ember, konstaterar att vind- och solenergi är de snabbast växande källorna till elektricitet, och om de bibehålls i nuvarande takt kan de leverera tillräckligt med kapacitet för att hjälpa till att begränsa den genomsnittliga globala uppvärmningen till cirka 1,5 °C.

Problemet är att under det senaste året har produktionen och utsläppen av fossila bränslen också ökat efter en Covid-orsakad uppehåll, och mer kol förbränns eftersom gasen har blivit för dyr.

”Vind och sol har kommit”, säger David Jones, huvudförfattare till Embers tredje årliga Global Electricity Review. ”Processen som kommer att omforma det befintliga energisystemet har börjat.”

Källa:

31 mar. 2022  12:19  CET

Torsdag

Solcellskapaciteten måste nå 5,2TW senast 2030 för att uppnå 1,5°C Paris klimatmål

Den operativa solcellskapaciteten måste nå 5,2TW i slutet av årtiondet för att uppnå Paris klimatmål på 1,5°C, enligt International Renewable Energy Agency (IRENA) senaste World Energy Transition Outlook.

2022 års upplaga av IRENAs flaggskeppsrapport säger att solcellsenergi inte installeras tillräckligt snabbt för att nå en kapacitet som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C år 2050, vilket tyder på att installationerna nästan måste fyrdubblas från de ~126GW som den säger installerades 2020 till 444GW varje år till 2050.

Senast 2050 har IRENA hävdat att den totala installerade solcellskapaciteten måste överstiga 14TW.

Asien, Nordamerika och Europa kommer att leda installationer av förnybar energi till 2030 med mer än 80 % av de totala installationerna globalt. Dessutom förväntar sig rapporten att Asien kommer att lägga till 210 GW per år solenergi detta årtionde, vilket står för hälften av världens installationer, ledda av Kina och Indien. Nordamerika kommer att behöva installera 90GW per år fram till 2030 och Europa 55GW varje år.

Källa:

31 mar. 2022  12:00  CET

Torsdag

Bulgarien vill lägga till 4,9 GW förnybar energi till 2031

Ett utkast till dokument från elsystemoperatören säger att Bulgarien kan lägga till 5,9 GW kraft till 2031, varav 4,9 GW kan komma från förnybara energikällor.

ESO säger att kraftexport på vintrar inte kommer att vara möjlig och chanserna på somrarna kommer att bero på vattenkraftproduktionen.

Enligt ett utkast till plan som skapats av elsystemoperatören (ESO), Bulgariens överföringsmyndighet, förväntas landet se en ökning med 5,9 GW i den totala nationella kraftkapaciteten till 2031. Av detta förväntas 4,9 GW att kommer från förnybara källor.

ESO-dokumentet säger att den totala elförbrukningen i Bulgarien kommer att förbli under 43,3 GWh år 2031. Det informerar också om att den maximala elbelastningen kommer att vara cirka 7,7 GW 2031 och den högsta belastningen per genomsnittlig arbetsdag kommer att vara 7,1 GW.

Källa:

31 mar. 2022  11:49  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

USA: Vertikala solpaneler börjar byggas på Tennessee Solar Farm 70MW

Tennessee Valley Authority, Meta (tidigare Facebook-företaget), Jackson Energy Authority (JEA) och Silicon Ranch bröt mark på en ny 70 MW AC solenergianläggning i Madison County, Tenn. McKellar Solar Farm kommer att hjälpa till att stödja Metas regionala verksamhet med 100 % förnybar energi.

Ursprungligen tillkännagavs i augusti 2020, är ​​McKellar-anläggningen en del av TVA:s Green Invest-program, som hjälper kunder som Meta att uppfylla sina långsiktiga hållbarhetsmål med nya solenergiprojekt i nyttoskala i dalen.

Källa:

30 mar. 2022  13:06  CET

Onsdag

Tunga regioner agerar i frågan om vindersättningar

Ersättningen för vindkraft behöver omgående ses över för att klara den gröna omställningen; det budskapet lyfter region- och kommunpolitiker i Jämtland Härjedalen och Västernorrland fram i en gemensam skrivelse till regeringen.

I skrivelsen lyfts vikten av stabilitet över tid och likvärdighet. Ersättningen bör ligga i paritet med Sveriges grannländer, inte minst utifrån dagens gemensamma elmarknad. Det behövs också en reglering så att inte enskilda bygdeföreningars förhandlingsförmåga blir det som avgör ersättningsnivåerna. Ersättningen måste innebära tillskott totalt sett, och inte enbart genom omfördelning av redan befintliga medel.

Nivån bör också följa den generella prisutvecklingen eller indexeras så att värdet inte sjunker. Det skulle ge möjlighet för mer långsiktiga satsningar. All produktion behandlas likvärdigt, oavsett om den redan är byggd eller planeras. Bygder som redan byggt ut mycket vindkraft ska inte missgynnas för att de tidigt bidragit till en mer hållbar elproduktion.

Källa:

30.mar. 2022  12:51  CET

Onsdag

Ultratunt silikonmembran kan öka ljusabsorptionen till 65% på solpaneler

En holländsk-brittisk forskargrupp utvecklar ett 1μm kristallint kiselmembran med en anmärkningsvärd optisk prestanda och en hyperuniform mönsterdesign. En simulering av enheten kunde teoretiskt uppnå en absorptionsekvivalent fotoström på 26,3mA/cm2.

Forskare som arbetar med 3D-solceller vid Amolf-institutet i Nederländerna har modellerat ett ultratunt fotovoltaiskt membran tillverkat av kisel som de hävdar skulle kunna absorbera 65 % av solljuset, en procentandel som de beskriver som nära den ultimata teoretiska absorptionen gräns på cirka 70 %.

Källa:

30 mar. 2022  12:43  CET

Onsdag

Storbritannien: Fördubbla planerna på landbaserad vind

Ministrarna förbereder sig för en motreaktion om regeringen kommer överens om förslag om att fördubbla landbaserad vindkraft till 2030.

Energiminister Kwasi Kwarteng driver på för att mildra planlagar som har lett till ett effektivt moratorium för vindkraftsparker sedan 2015.

Men några ministrar har varnat för att Kwarteng riskerar att sätta regeringen på kollisionskurs med bakåtbänkarna över den ”impopulära” planen.

Förutom att öka turbinerna har ministern också föreslagit att tredubbla antalet solpaneler – men källor i går kväll sa att inga beslut hade fattats.
Experter hävdar att vindkraftsparker på land är det enda sättet att snabbt öka produktionen av förnybar energi – men parlamentsledamöter rustar sig för att göra uppror mot planen, eftersom de fruktar en motreaktion från landsbygdens beståndsdelar.

Källa:

30.mar. 2022  12:22  CET

Onsdag

Wärtsilä rapport: Europa kan halvera gasanvändningen, spara 350 miljarder USD till 2030 genom att fördubbla utbyggnaden av förnybar energi

Europa kan halvera mängden gas i sin energimix och minska energikostnaderna med 323 miljarder euro (356 miljarder USD) om det snabbt accelererar utbyggnaden av förnybar energi, enligt en ny rapport från energiteknikkoncernen Wärtsilä.

Rapporten sa att Europas nuvarande energikris, orsakad av ihållande gasbrist i kombination med Rysslands invasion av Ukraina och förvärrad av efterföljande västerländska sanktioner, har ”gett den tydligaste signalen att länder måste accelerera bort från baslastgas till mainstream förnybar kraft, uppbackad av balanserande teknologier. , i hisnande fart”.

Wärtsilä modellerade två scenarier för att visa energikostnaderna, gasanvändningen och koldioxidutsläppen för att bygga förnybar kapacitet i hela Europa.

Källa:

30 mar. 2022  12:09  CET

Onsdag

Danska Cadeler med havsbaserad vindprojekt tredubblade sin omsättning 2021

Cadelers årsredovisning för 2021 visar en intäktsökning på 212 %, en EBITDA på 28 miljoner DKK. euro och en historiskt stor orderstock värd 409 milj.euro. Cadeler A/S har idag publicerat en årsredovisning för 2021 som visar att företaget har tredubblat sin omsättning det senaste året, och återigen har ett plus på slutresultatet.

Intäkterna 2021 uppgick till 61 miljoner DKK. euro motsvarande en ökning med 212 procent. mot 19,5 miljoner. euro 2020. Tillväxten speglar en imponerande utnyttjandegrad på 77 procent. av fartygen i Cadelers flotta, erhållna till konkurrenskraftiga marknadspriser.

EBITDA uppgick till 28 miljoner DKK. jämfört med ett underskott på 10 miljoner. Förväntad EBITDA för 2021 var 26-30 miljoner. Euro.

År 2022 räknar Cadeler med en betydande ökning av nyckeltalen. Baserat på nuvarande kontraktsomfattning förväntas intäkter i intervallet 96-110 miljoner DKK 2022. och en EBITDA i intervallet 56 till 70 miljoner. Euro.

Källa:

30.mar. 2022  12:05  CET

Onsdag

Kraftchefen till TN: Därför stoppas nya elnät trots elkris

Företag kan lämna Sverige, klimatnyttan bromsar in och totalförsvaret hämmas. Trots det klassas elnäten inte som riksintresse, vilket kan få allvarliga konsekvenser. ”Jag skulle säga att elnäten är den viktigaste infrastruktur vi har i vårt moderna samhälle”, säger Per Eckemark, Svenska kraftnät, till TN.

Elektrifiering är framtiden. Så ljuder melodin i media, politiken och näringslivet. Nyligen meddelade Volvo Cars och Northvolt att man snabbar upp övergången till elektrifiering med en ny batterifabrik. ”Elektrifieringen är avgörande för att nå klimatmålen”, skriver regeringen i den nya Elektrifieringsstrategin.

Men Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, ser också problemen. Under en debatt med energiminister Khashayar Farmanbar på måndagen betonade han att företagen just nu har ett relativt lågt förtroende för energipolitiken, vilket kan påverka investeringsviljan negativt.

Källa:

30 mar. 2022  11:59  CET

Onsdag

Australiska Fortescue Future Industries avtalar om grön vätgas på flera miljarder dollar med Tyskland

  • Fortescue Future Industries has entered a deal with German energy giant E.ON that will see it supply Europe with up to 5 million tonnes of green hydrogen each year
  • That’s enough to replace around one third of the calorific energy Germany imports from Russia, reducing Germany’s reliance on the energy-producing nation
  • Fortescue Metals shares entered a trading halt on the news, which was broken shortly after with clarification on the deal’s cost, initially said to be in excess of US$50 billion

Källa:

30.mar. 2022  11:52  CET

Onsdag

Storskalig högtemperaturvärmepump för fjärrvärme

Vattenfall och Siemens Energy bygger en 8MW värmepump för fjärrvärmeapplikationer i Berlin. Anläggningen kommer att drivas med vind och sol via elnätet och ska ge värme och kyla till det lokala fjärrvärmenätet.

Vattenfall Wärme Berlin AG, en enhet av det svenska bolaget Vattenfall, och tyska Siemens Energy AG bygger för närvarande en 8MW högtemperaturvärmepump på Potsdamer Platz i Berlin för att förse grön fjärrvärme med spillvärme och förnybar el, och mata in den i den tyska stadens fjärrvärmenät.

”Anläggningen utnyttjar effektivt förnybar kraft från det lokala nätet”, säger en talesperson för Siemens Energy till tidningen pv. ”Solar PV är inte den dominerande källan i Berlin och direkt koppling av värmepumpar med sol utan lagring är en utmaning, eftersom värmepumpar är mer ekonomiska ju fler drifttimmar de ackumulerar. Men solenergi i allmänhet är en möjlighet ju mer den tränger in i nätet eftersom den ger allt mer ekonomisk och grön kraft för att mata kraft till värmeanläggningar. ”

Källa:

30 mar. 2022  11:44  CET

Onsdag

Finska Ilmatar planerar havsbaserad vindkraftsutveckling på Åland

Det finska energibolaget Ilmatar Energy Oy tillkännagav på tisdagen ett intresse för att utveckla ett vindkraftsprojekt till havs i vattnet i Ålands skärgård, en självstyrande region i Finland.

Det landbaserade vindfokuserade företaget har startat ett dotterbolag, Ilmatar Offshore Ab, som vill planera, bygga, äga och driva en havsbaserad vindkraftspark som kan generera 20 TWh per år till 2030 för den alländska, finska och svenska marknaden.

Den sa att den är intresserad av det norra marina området som identifierats i Ålands regerings första officiella marina fysiska plan, som utarbetades förra året. En möjlighet för havsbaserad vindkraft som identifierats i de norra och södra marina regionerna har kallats Project Sunnanvind och beräknas ha potential att producera 31 TWh per år.

Källa:

30.mar. 2022  11:33  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Opinion: EU:s ledare måste vara redo att ompröva utformningen av elmarknaden

Efter två mastodonta toppmöten i Bryssel där USA:s president Joe Biden kom för Nato-, G7- och EU-möten, var de europeiska premiärministrarna och presidenterna utmattade i slutet av fredagen – man kunde se det på deras ansikten. Men en fråga fick dem att diskutera till långt in på kvällen: huruvida man skulle frikoppla elpriserna från gas.

Det låter tekniskt, men det kan ha en enorm inverkan på det pris hushållen betalar för energi just nu, som drivs upp på grund av det stigande priset på naturgas. EU använder ett ”merit order”-system för att fastställa elpriserna, där de dyraste kraftverken sätter det totala priset.

Priset på elbörsen varierar beroende på hur mycket kraft som finns tillgänglig från olika slags källor och till vilken kostnad. I tider med hög insats från lågprissatta förnybara energikällor (som soliga eller blåsiga dagar) blir kol och gas så dyra i jämförelse att de pressas ut från marknaden – men dessa dyraste anläggningar sätter fortfarande det totala elpriset. Det tar bort prisincitamentet för att byta till förnybart.

Källa:

29mar. 2022  13:35  CET

Tisdag

EU:s solenergibransch redo att öka för att minska rysk gasimport

En teknik utvecklad av australiensiska forskare som lägger till ett extremt tunt skyddande lager – bara en atom tjockt – på batterikatoder kunde se litiumjonbatterier med extremt hög energitäthet bli livskraftiga för användning i elfordon.

EV-batterier som används idag ger i allmänhet mellan 200-400 km körräckvidd beroende på storleken på batteriet och bilen. Det har visat sig vara tillräckligt för att man ska börja byta till elbilar, men kostnaden för att tillverka dem, i kombination med försämring av körräckvidden över tid, har fortfarande många förare oroade sig.

Forskare från University of Queensland (UQ) säger att de nya rönen kan fördubbla livslängden för batterier med hög energidensitet till den grad att de blir livskraftiga för användning eftersom de inte längre bryts ned inom några hundra cykler.

Källa:

29.mar. 2022  12:55  CET

Tisdag

Ett snabbspår för vätgas föreslås i Tyskland

Gasöverföringssystemoperatören OGE och energibolaget RWE har presenterat ”H2ercules” som ett nationellt koncept för vätgasinfrastruktur.

Förslaget att påskynda utvecklingen av en vätgasindustri och infrastruktur i Tyskland inkluderar planer på upp till 1 GW ny elektrolyserkapacitet och 1 500 km rörledningar som förbinder elektrolysörer och lagrings- och importanläggningar i norra landet med industrikonsumenter i väster och söder .

Ytterligare importvägar från söder och öster som för närvarande är under utveckling ska anslutas till 2030.

Med detta förslag skulle H2ercules bli ryggraden i en vätgasinfrastruktur som förbinder Nordsjökusten med södra Tyskland, enligt ett uttalande från de två företagen, som tillägger att de första stora företagen, som thyssenkrupp, har signalerat sitt intresse av att kopplas samman till ett sådant rutnät.

Källa:

29mar. 2022  12:47  CET

Tisdag

Australiska forskare kan fördubbla livslängden för elbils-batterier med hög densitet

En teknik utvecklad av australiensiska forskare som lägger till ett extremt tunt skyddande lager – bara en atom tjockt – på batterikatoder kunde se litiumjonbatterier med extremt hög energitäthet bli livskraftiga för användning i elfordon.

EV-batterier som används idag ger i allmänhet mellan 200-400 km körräckvidd beroende på storleken på batteriet och bilen. Det har visat sig vara tillräckligt för att man ska börja byta till elbilar, men kostnaden för att tillverka dem, i kombination med försämring av körräckvidden över tid, har fortfarande många förare oroade sig.

Forskare från University of Queensland (UQ) säger att de nya rönen kan fördubbla livslängden för batterier med hög energidensitet till den grad att de blir livskraftiga för användning eftersom de inte längre bryts ned inom några hundra cykler.

Källa:

29.mar. 2022  12:25  CET

Tisdag

Tyskland: System för sol + batterier + vätgas i byggnader

Tyska forskare har försökt avgöra om ett PV-system kopplat till en liten elektrolysator, en bränslecell och litiumjonbatterier helt skulle kunna driva ett nätanslutet hushåll. Deras nya förslag består av en 6,8kW PV-array, en 5kW elektrolysör, ett 1,24kW bränslecellsystem och batterilagring.

Forskare från Paderborns universitet i Tyskland har utvecklat en modell för att distribuera solceller på taket i bostäder i kombination med batterier för korttidslagring och väte för långtidslagring.

”Systemdesignen har utformats efter ett bostadshus men det kan också användas för andra byggnader om belastningskurvorna för el och värme är kända”, säger forskaren Stefan Krauter till tidningen pv. ”Det kan ge autonomi för el under hela året.”

Källa:

29mar. 2022  12:14  CET

Tisdag

Danska Maersk intensifierar jakten på grönt bränsle

Maersk har tecknat ett partnerskapsavtal med de egyptiska myndigheterna om etablering av storskalig produktion av grönt bränsle i Egypten.

AP Møller-Mærsk intensifierar nu ytterligare sina ambitioner att vara CO2-neutral 2040. I går tecknade företaget ett samarbetsavtal med ett antal egyptiska myndigheter för att utforska möjligheter för storskalig produktion av grönt bränsle i Egypten.

Egypten har utmärkta förutsättningar för förnybar energiproduktion och en ambition att bli en global ledare i värdekedjan för grön energi. Vi är väldigt glada över att kunna utforska dessa möjligheter tillsammans, säger Henriette Hallberg Thygesen, VD, Fleet & Strategic Brands, Maersk i samband med undertecknandet av avtalet.

Parterna kommer inledningsvis att undersöka möjligheterna för en egyptisk baserad produktion av väte och grönt marint bränsle som drivs av förnybar energi. Maersk har åtagit sig att köpa detta bränsle.

Källa:

29.mar. 2022  11:53  CET

Tisdag

Nu öppnas Nederländernas första soldrivna gröna vätgasanläggning

En grön vätgasanläggning som drivs av en 50MWp solcellsfarm har tagits i drift i Nederländerna, eftersom partnerna bakom installationen vill utforska hur tekniken kan lindra nätstockningar.

Ett samarbete mellan BayWa r.e. dotterbolaget GroenLeven och el- och gasdistributionsnätverksföretaget Alliander, är pilotprojektet Nederländernas första vätgasanläggning som drivs av solenergi, enligt företagen.

Med fler förnybara energikällor som kommer online i Nederländerna, blir landets nät alltmer överbelastat, sade GroenLeven och Alliander, vilket ledde till beslutet att undersöka hur väte kan spela en roll i områden där nätkapaciteten inte är tillräcklig för att ta emot storskalig solenergi.

När projektet tillkännagavs 2020 sa partnerna att de kommer att testa i vilken utsträckning en väteelektrolysör kan följa solcellsanläggningens genereringsprofil.

Källa:

29mar. 2022  11:51  CET

Tisdag

USA: Nystartat bolag som kartlägger skogen med drönare tar in 4,8 miljoner dollar

En amerikansk startup har samlat in 4,8 miljoner dollar för ett AI-baserat skogsövervakningssystem som använder drönare. Treeswift använder drönare för att flyga under trädkronorna och maskininlärningsalgoritmer för att bearbeta data för övervakning av miljön för uppskattning av virkesvärde, övervakning av avskogning, avancerad tillväxtprognoser, uppskattning av kolavskiljning och uppskattning av bränsle för skogsbränder.

”Treeswifts lösning kan mäta den naturliga världen på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt”, enligt Ryan Gembala, grundare och managing partner för Pathbreaker Ventures.

”Konsekvenserna för kommersiellt skogsbruk, kolavskiljning och mer är djupgående. Jag förväntar mig att data från deras implementeringar kommer att bli en grund för de största möjligheterna inom naturbaserade lösningar och förvaltning under de kommande decennierna.”

Källa:

29.mar. 2022  11:43  CET

Tisdag

Energiomställningen är nyckeln till att hantera global energi- och klimatkris

World Energy Transitions Outlook skisserar prioriterade åtgärder fram till 2030 för att hålla 1,5 ° C vid liv; Parlamentet uppmanar regeringar att påskynda energiomställningen för mer energisäkerhet, motståndskraft och överkomlig energi för alla.

Kortsiktiga insatser för att ta itu med den nuvarande energikrisen måste åtföljas av ett stadigt fokus på medel- och långsiktiga mål för energiomställningen.

Höga priser på fossila bränslen, oro för energisäkerhet och hur brådskande klimatförändringarna är, understryker det trängande behovet av att gå snabbare mot ett rent energisystem, säger World Energy Transitions Outlook 2022.

Källa:

29mar. 2022  11:34  CET

Tisdag

Svevia förbereder för 42 vindkraftverk i Sundsvall

Vid Stor-Skälsjön nära kommungränsen mellan Sundsvall och Timrå, ska en ny vindkraftpark anläggas. Svevia utför allt mark- och anläggningsarbete inför resningen av de 42 vindkraftverken.

– Arbetet med att anlägga själva parken har redan påbörjats och beräknas för vår del vara klart till våren 2023, berättar Tobias Olsson på Svevia.

Parken beräknas vara fullt driftsatt under hösten 2023. När den nya vindkraftparken är klar kommer den att kunna leverera fossilfri el motsvarande hushållsel för cirka 160 000 genomsnittshushåll.

Källa:

29.mar. 2022  11:24  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Solparker är inget hot mot livsmedelsproduktionen

DEBATT: Solparker kan bli ett bra komplement till andra verksamheter på gården. Men tillståndsprocesserna bör bli enklare och besluten mer enhetliga, skriver Johan Skördare.

Vi måste börja prata om lönsamheten inom lantbruk och potentialen att kunna skörda elektricitet på våra marker. Som lantbrukare står och faller vi med jordens förmåga till kan fortsätta att driva ett lantbruk om det inte är lönsamt?

Just nu är det många som är intresserade av avkastningen på att sätta solceller på en del av sin mark, antingen för att arrendera ut mark till en solpark eller för att bygga ett eget solkraftverk.

Men att få sätta solpaneler på mark är lättare sagt än gjort. Vi ser hur projekten ständigt fastnar på sakfrågor i olika tillstånds- och samrådsprocesser hos tjänstemännen på kommuner och länsstyrelser. Här måste det finnas tydligare direktiv. Nu tas besluten alldeles för godtyckligt.

Källa:

28mar. 2022  13:02  CET

Måndag

Om hälften av dagbrottsgruvorna i Turkiet skulle omvandlas till solparker finns el för att driva 6,9 miljoner hem

Hälften av Turkiets dagbrottskolgruvor är lämpliga för omställning till solenergigårdar, visar Europe Beyond Coals nya rapport. Om platser utnyttjas kan landets solkapacitet ökas med 170 % och täcka energibehovet motsvarande 6,9 ​​miljoner hem per år.

Turkiet har nyligen ratificerat Parisavtalet och satt upp ett mål om nettonollutsläpp. Gruvor kan spela en nyckelroll för att minska koldioxidutsläppen i energisystem och tackla klimatkriser. En del av lösningen gömmer sig i klarsynt, avslöjade rapporten.

Solkraft med en total installerad effekt på 13 189 MW kan byggas i områden som är lämpliga för en övergång. Totalt skulle 19 079 GWh per år produceras el från dessa solcellsanläggningar.

Källa:

28.mar. 2022  12:54  CET

Måndag

Toyota utvecklar ny modul för att lagra, transportera vätgas

Den japanska biltillverkaren Toyota Motor har utvecklat en vätgaslagringsmodul som använder sin hartsteknik för högtrycksvätgastank för bränslecellsfordon.

Företaget sa att lagringsmodulen kommer att möjliggöra användningen av tanken för att lagra väte i andra applikationer än bilar.

”Den 70 megapascal (MPa) högtrycksvätgastanken av harts som utvecklats för bilar är nu föremål för många förfrågningar från de som skulle vilja använda den inom järnvägar, sjöfart och godshantering i hamnar, såväl som bränslecellsgeneratorer.” sa. ”Toyota utvecklade denna vätelagringsmodul som ett sätt att svara på dessa krav och utöka användningen av väte.”

Den tillade också att hartsets högtrycksväte redan testades i dess Mirai bränslecellsfordon och säkerhetsanordningar som vätedetektorer och automatiska avstängningsbrytare. Beroende på storlek har dessa tankar en lagringskapacitet på 2,7 kg till 18,7 kg och en tankmassa som sträcker sig från 43,0 kg till 243,8 kg

Källa:

28mar. 2022  12:38  CET

Måndag

Rapport: Förnybar gas kan ersätta fossilt fartygsbränsle

Inom ett antal år kan det vara möjligt för sjöfarten att byta ut fossilt fartygsbränsle mot förnybara drivmedel från svenska biogasanläggningar. Det framgår av en rapport.

Tillsammans med forskare vid Chalmers tekniska högskola har IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört analyser av nuvarande och planerad produktionskapacitet för förnybar flytande biometan, LBM. Slutsatsen är att det är möjligt att producera de mängder LBM som täcker sjöfartens behov, men det kräver en ”kraftfull utbyggnad av antalet biogasanläggningar i Sverige”, enligt IVL.

Baserat på uppskattningar måste den årliga produktionen av LBM öka med mer än 1 TWh, vilket motsvarar upp till tio nya större svenska biogasanläggningar per år, visar rapporten som forskare vid IVL och Chalmers tagit fram.

Källa:

28.mar. 2022  12:25  CET

Måndag

Varje nytt vindkraftverk som byggs i Sverige gör livet svårare för Vladimir Putin och hans oligarker

Centerpartiet: Varje nytt vindkraftverk som byggs i Sverige gör livet svårare för Vladimir Putin och hans oligarker. Varje kilo kritiska mineraler som utvinns eller återvinns här hemma minskar vårt beroende av Ryssland och andra stater som inte vill oss väl. Varje ny svensk fabrik som exporterar grön teknik till våra grannar stärker Europas energisäkerhet.

Europa måste bryta sig loss från sitt beroende av rysk olja och gas. Det gäller även andra varor som importeras från Ryssland, som olika typer av mineraler. Sverige och EU måste vidta en rad åtgärder för att lyckas med det. Utöver att sluta importera de varor som bekostar den ryska krigsmakten måste vi också hushålla bättre med de resurser vi redan har.

För Sverige är det också avgörande att kapa kostnader och regelhinder som står i vägen för investeringar på hemmaplan. Ett av de största hindren rör den så kallade miljöprövningen – de tillstånd som företag behöver för att bedriva verksamhet som riskerar att ha en negativ inverkan på miljön. Tillstånd krävs för allt från vindkraftverk och lantbruk till gruvnäring och industri.

Källa:

28mar. 2022  12:19  CET

Måndag

Tyskland kan klara sig utan rysk gas redan 2024, tack vare förnybara energikällor, vätgas, energieffektivisering

Tyskland kan bli oberoende av ryskt kol till hösten, praktiskt taget oberoende av landets olja i slutet av 2022, och i stort sett klara sig utan sin naturgas till sommaren 2024, enligt ekonomi- och klimatminister Robert Habeck.

Men när de presenterade en uppdatering om Tysklands energiförsörjningstrygghet och statusen för beroendet av ryska leveranser, upprepade de gröna partiets politiker regeringens ståndpunkt att det är för tidigt för ett omedelbart energiembargo.

”Företag låter kontrakt med ryska leverantörer löpa ut, förnyar dem inte och byter till andra leverantörer”, sa Habeck till journalister i Berlin. ”Och i en otrolig takt.”

Habeck lovordade den ”stora enigheten” mellan europeiska stater och transatlantiska partners i deras ansträngningar att bli oberoende av rysk energi. Det är denna enhet som skulle hjälpa till att ”sätta stopp för Putins spel.”

Källa:

28.mar. 2022  12:07  CET

Måndag

Amazon lanserar fem helelektriska lastbilar i Storbritannien

Amazon har lanserat fem rena elektriska tunga lastbilar (HGV) i Storbritannien, i ett drag som kommer att minska 170 ton växthusgasutsläpp varje år.
De nya 27-tonsfordonen kommer att fungera från Amazons uppfyllnadscenter i Tilbury och Milton Keynes. De är online-återförsäljarens första helelektriska lastbilar i Europa.

Amazon har valt DAF:s CF Electric-modell, som har ett batteri på 350 kWh och en maximal räckvidd på 155 miles. Modellen är även utrustad med regenerativa bromsar; när föraren bromsar fungerar en elmotor som en generator som producerar energi för lagring i batteripaketet. Detta ökar räckvidden och gör bromsarna mer slitstarka.

Källa:

28mar. 2022  11:36  CET

Måndag

Northvolt stöttar ny batteriteknik – svenska Altris tar in 100 miljoner

Uppsalabolaget Altris har tagit in 100 miljoner kronor i kapital till bolaget. En av storinvesterarna är batterijätten Northvolt. Målet är laddbara batterier utan litium eller kobolt.

Idén till Altris föddes på Uppsala universitet, när forskare kom på en billigare metod för att tillverka katodmaterial till natriumjonbatterier. 

Bolaget bildades 2017 och materialet kallas Fennac, eftersom det består av järn, kväve, natrium och kol (FeNNaC). Det bedöms vara ett miljövänligare alternativ till det som används i dagens litiumjonbatterier, alltså litium, kobolt och nickel.

Altris har nu tagit in 100 miljoner kronor i en serie A-runda, från bland annat Northvolt och Innoenergy. Pengarna ska användas till att skala upp produktionen av katodmaterialet till 2 000 ton, vilket räcker till batterier med en samlad energilagringskapacitet om 1 GWh.

Källa:

28.mar. 2022  11:32  CET

Måndag

Österrike kan öka produktionen av grönvätgas till 10 GWh till 2030

(Renewables Now) – Österrike bör sätta upp ett mål att nå 10 TWh årlig biogasproduktion till 2030 och införa en gröngaskvot för att säkerställa försörjningstryggheten i landet, sa den lokala sektorsföreningen Kompost & Biogas Verband tidigare i veckan.

Alplandet har potential att mata in cirka 1 TWh förnybar gas under det kommande och ett halvt år till naturgasnätet genom omvandling av befintliga anläggningar. Denna volym skulle kunna nå 10 TWh i slutet av decenniet och ersätta cirka 10 % av naturgasförbrukningen i landet, enligt föreningen.

På medellång sikt kan organiskt avfall och rester från jordbruket och träindustrin producera förnybara gaser, inklusive biogas och vedgas, tillräckligt för att täcka 40 % av landets nuvarande gasförbrukning, sa Kompost & Biogas Verband vidare.

Uttalandet kom som ett svar på den föreslagna ändringen av Gas Management Act (GWG) som presenterades förra veckan. Föreningen kritiserade den österrikiska regeringen för planen att skapa strategiska gasreserver och sa att detta enbart är en symbolisk politik och inte skulle räcka för att garantera försörjningstryggheten.

Källa:

28mar. 2022  11:24  CET

Måndag

Vindkraft stoppas – kommuner säger nej

  • Fler och fler vindkraftsprojekt stoppas, visar ny statistik som Energimyndigheten har beställt, och en vanlig orsak är lokala protester och kommuner som säger nej.

  • Energimyndigheten har tittat på hur det har gått med tillstånd för vindkraft sedan 2014 och fram till nu, och de sista åren har andelen vindprojekt som fått klartecken varit liten.

  • Samtidigt behöver Sveriges elproduktion minst fördubblas de kommande 20 åren. Både bilar och industri väntas gå över till el-drift, och flera olika energislag behöver byggas ut kraftigt.

Källa:

28.mar. 2022  11:13  CET

Måndag

Fredag

Fredag

Tyskland: Kriget i Ukraina utlöser en ökning av efterfrågan på förnybara värmesystem

Kriget i Ukraina har kraftigt ökat efterfrågan på förnybara värmesystem, som värmepumpar, enligt tillverkarna. ”Vi känner en enorm ökning av efterfrågan på förnybara lösningar”, sa Frank Voßloh, som är ansvarig för värmeutrustningstillverkaren Viessmanns tyska verksamhet, vid en konferens i Berlin.

Jan Brockmann, som leder Europas största tillverkare av värmesystem Bosch Thermotechnik, berättade också för Clean Energy Wire att hans företag hade registrerat en betydande ökning. ”Efterfrågan på förnybar uppvärmning var stark redan före kriget, men intresset har ökat ytterligare.”

Voßloh sa att hans företag hade reducerat forskning och utveckling för uppvärmningssystem för fossila bränslen till ett absolut minimum i förväntan om ett nära förestående och brett start av förnybar uppvärmning. ”Värmepumpar, solcellssystem, batterier – allt detta tar fart nu”, sa Voßloh. ”Jag är inte säker på vad Putin vill uppnå med sitt krig, men han har verkligen påskyndat energiomställningen i värmesektorn.”

Källa:

25mar. 2022  12:40  CET

Fredag

Grön vätgas är vägen framåt för Europas största ståltillverkningsanläggning

Thyssenkrupp Steel och STEAG har kommit överens om leverans av vätgas från STEAGs Duisburg-Walsum-anläggning till thyssenkrupp Steel i Duisburg, Tyskland. Projektet förväntas ta bort koldioxid från ståltillverkningsanläggningen, som anses vara den största i Europa.

Avtalet följde på en förstudie för en vattenelektrolysanläggning med en kapacitet på upp till 520MW. Gemensamt förberett av projektpartnerna var studien gynnsam och den planerade vattenelektrolysanläggningen kommer nu att påbörjas.

Avtalet innebär att det storskaliga projektet går in i nästa fas. ”Det positiva resultatet av förstudien och planen för thyssenkrupp Steel att köpa en stor del av vätgasen som genereras i Walsum i framtiden innebär att vi kan börja trumma ihop finansiering och privat investeringskapital”, säger Karl Resch, som förhandlat fram samförståndsavtalet med thyssenkrupp på uppdrag av STEAG.

Källa:

25.mar. 2022  12:23  CET

Fredag

Storbritannien: Lägre energiräkningar för människor som bor nära vindkraftverk övervägs

Regeringen överväger planer på att sänka människors energiräkningar baserat på hur nära de är vindkraftverk på land, har BBC fått veta.

Det är en idé som energibolaget Octopus erbjuder några kunder i Yorkshire och Caerphilly. Men regeringen överväger att utöka detta över hela landet.

Det finns för närvarande strikta planeringsregler om var vindkraftsparker på land kan byggas i England, vilket hämmar utvecklingen av vindkraftsparker.

Näringslivssekreterare Kwasi Kwarteng är positiv till att regelverket luckras upp för att det ska bli lättare att godkänna planer på mer landvind.

En plan som övervägs är att se över planlagarna i England, som skärptes 2015, för att göra det lättare att godkänna fler landbaserade vindkraftsparker.

Källa:

25mar. 2022  12:12  CET

Fredag

Sandvik och Boliden testar att 3D-printa reservdelar i gruvan

Sandvik och Boliden har ingått partnerskap för att genomföra ett 3D-utskriftsförsök som kommer att se maskindelar skrivas ut digitalt och installeras på underjordiska borriggar.

Företagen sa att försöket involverar en uppsättning speciellt omdesignade komponenter som trycks digitalt på en Sandvik-styrd anläggning i Italien. Deras prestanda övervakas på maskiner i Bolidens underjordiska gruvanläggningar i Sverige och Irland.

De första komponenterna har precis tagits i drift i Garpenbergsgruvan och prestandan återstår att utvärdera.

Ronne Hamerslag, chef för försörjningsledning på Boliden, sa att 3D, eller additiv utskrift, har stor potential för att minska koldioxidutsläppen i försörjningskedjan och behovet av transport av transporter och lagring av delar.

Källa:

25.mar. 2022  12:05  CET

Fredag

Stöd till produktion av biogas

Regeringen har beslutat om en förordning som innebär att den som producerar biogas kan få stöd, om biogasen uppgraderas till samma kvalitet som naturgas. Det kan på sikt minska beroendet av import av fossil naturgas eftersom biogasen då till exempel kan ersätta naturgas i industrier eller användas som bränsle i gasbilar, tunga lastbilar och sjötransporter.

– Den nuvarande situationen visar på behovet av en påskyndad energiomställning och utfasning av fossila bränslen, dels för att minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland, dels för klimatets skull. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att nå detta.

I budgetpropositionen för 2022 avsattes 500 miljoner kronor i syfte att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft. Under 2023 och 2024 föreslås att 700 miljoner kronor per år tillföras för samma ändamål. Satsningen föreslås fortsätta till 2040, med en kontrollstation 2024.

Regeringen har nu beslutat om en förordning för hur stödet till biogas ska se ut. Produktion av biogas som uppgraderas till samma kvalitet som naturgas ska ges ett stöd på högst 30 öre per kilowattimme.

Källa:

25mar. 2022  11:58  CET

Fredag

Jetdräkter prövas för ambulanspersonal i vindkraftsteam till havs

Den danska renenergijätten Ørsted tar havsbaserad vindsäkerhet till något av en futuristisk nivå när den utforskar användningen av Jet Suit-sjukvårdare för att stödja personal som arbetar på världens största vindkraftsparker till havs.

Ørsted utvecklar några av världens största vindkraftsparker till havs – inklusive den massiva 7GW+ Hornsea-zonen i Storbritannien, som ligger mer än 90 km till havs och har turbiner på 190 m höga och mer.

Det har samarbetat med Great North Air Ambulance Service (GNAAS) och Gravity Industries i Storbritannien för att testa på land om Jet Suit-ambulanspersonalen är livskraftig för vindindustrin.

Källa:

25.mar. 2022  11:53  CET

Fredag

Ryanairs väg till nettonoll inkluderar bio-drivmedel

Ryanair har tillkännagett sin nya strategi för utsläpp av koldioxid – Pathway to Net Zero. Detta inkluderar 34 % koldioxidutsläpp genom ökad användning av hållbart flygbränsle (SAF).
Med mer än en tredjedel av sin koldioxidutsläpp kommer från den ökade användningen av SAF, samarbetar Ryanair med EU och bränsleleverantörer för att påskynda leveransen av detta grönare bränsle. Som en del av detta etablerade Ryanair Ryanair Sustainable Aviation Research Centre i samarbete med Trinity College Dublin.

Detta partnerskap kommer att leverera forskning inom SAF, koldioxidfria framdrivningssystem för flygplan och bullerkartläggning. Ryanair kommer att fortsätta att investera i ny teknik, flygplan, som stöds av dess åtagande på 22 miljarder dollar att köpa 210 Boeing 737-8200 ”Gamechanger”-flygplan. Hittills har flygbolaget tagit emot 55 nya flygplan, som tar 4 % fler passagerare, minskar bränsleförbrukningen och CO2 med 16 % och sänker bullerutsläppen med 40 %.

Källa:

25mar. 2022  11:47  CET

Fredag

Historisk satsning i Piteå

En historiskt stor satsning på fossilfri industri växer just nu fram i norra Norrland. Ofattbara 1000 miljarder kronor ska investeras i regionen och Piteå ligger mitt i centrum av den stora samhällsomvandlingen. I kommunen har flera miljösatsningar gjorts och det är inte utan anledning som Piteå är Norrlands gröna nav.

I Piteå har hållbarhetsarbetet länge varit en självklarhet. Med de satsningar som görs och gjorts inom energi och miljöteknik är Piteå en motor i den gröna omställningen. Satsningarna inom bland annat vindkraft har placerat Piteå på världskartan när det handlar om förnybar energi.

Nordens största landbaserade vindkraftsprojekt ligger i Markbygden i Piteå kommun. Uppbyggnaden är i full gång och idag finns cirka 300 vindkraftverk på plats. År 2026 räknar man med att ha byggt klart och då kommer det att vara cirka 750 vindkraftsnurror i Markbygden.

Källa:

25.mar. 2022  11:43  CET

Fredag

Svenska OX2 köper 500 MW vind- och solprojekt i Grekland

OX2 AB har meddelat att de har förvärvat två viktiga portföljer av vind- och solenergiutvecklingsprojekt i Grekland. Den svenska utvecklaren av förnybar energi sa att den sammanlagda kapaciteten för de två är över 500 megawatt (MW).

OX2 informerade om att vind- och solprojekten finns i olika regioner i Grekland. De befinner sig också i olika utvecklingsstadier i våra dagar.

Företaget har ännu inte avslöjat namnet på säljaren och ekonomiska detaljer om köpet. Den har inte heller avslöjat detaljer om projektens kapacitet och deras riktade driftsättning.

Källa:

25mar. 2022  11:35  CET

Fredag

Svenska Azelio tror på att allt fler vill lagra solenergi

Nasdaq First North-listade Azelio löser utmaningen med att producera solel och samtidigt klara av lagringen av energi när solen inte skiner och på ett smart storskaligt sätt. Bolaget räknar med att 2022 blir året då försäljningen tar fart och produktionen når riktiga industriella volymer.

Energilagring är helt avgörande för övergången från fossil energi till förnybar energi, eftersom man har friheten att använda energi när den behövs.

”Vid användning av vår lösning för att leverera energi dygnet runt så är vi betydligt billigare än om du gör det med andra teknologier. Extremt mycket billigare än att göra det med vätgas, betydligt billigare än batterier och vi är också ungefär hälften så billiga jämfört med en dieselgenerator”, säger Jonas Eklind, vd på Azelio, när han presenterar på Dagens PS investerarträff PS Invest, och fortsätter

Källa:

25.mar. 2022  11:24  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Finsk-norsk forskargrupp visar var vertikala öst-västliga tvåsidiga solpanelsinstallationer fungerar bäst

En finsk-norsk forskargrupp har utvärderat den globala potentialen för vertikala öst-västliga bifacial PV-projekt (VBPV) och funnit att dessa installationer kan ge en låg LCOE på nordiska breddgrader, i Centraleuropa och subtropiska ökenområden. Forskarna fann också att bostads- och kommersiella VBPV-system är en nätvänlig lösning för lågspänningsnät jämfört med ensidiga paneler.

En global karta som visar var vertikal bifacial PV producerar mer elektricitet än monofacial PV (svarta områden).
En grupp forskare från Åbo universitet i Finland och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) har uppskattat potentialen för vertikala öst-västliga bifaciala PV-projekt (VBPV) på höga breddgrader.

Den fann att dessa installationer kan vara konkurrenskraftiga med konventionella monofaciala projekt (MPV) på flera platser när det gäller utjämnade energikostnader (LCOE).

Källa:

24.mar. 2022  12:40  CET

Torsdag

Sydkoreanska Hanwha planerar investeringar på flera miljarder dollar i den amerikanska solenergiindustrin

(Renewables Now) – Efter att precis ha blivit den största aktieägaren i polykiseltillverkaren REC Silicon ASA, presenterade Sydkoreas Hanwha Solutions Corp (KRX:009830) en flerfasig investeringsplan för flera miljarder dollar över hela solenergivärdekedjan i USA .

Den koreanska ägaren till solpanelstillverkaren Q Cells bekräftade att de har ökat sin andel i Norge-baserade REC Silicon till 21,34 % genom att förvärva ytterligare 4,67 % från Aker Horizons ASA (OSE:AKH). Tidigare samma dag meddelade Aker Horizons att de hade gått med på att sälja det som återstod av sitt aktieinnehav i REC Silicon till Hanwha Solutions och moderbolaget Hanwha Corp (KRX:000880).

Enligt Hanwha Solutions betalar man 44 miljoner USD (39,8 miljoner euro) för det senaste aktieförvärvet efter att ha spenderat 160 miljoner USD på den initiala räntan på 16,67 %.

Källa:

24.mar. 2022  12:24  CET

Torsdag

Österrike kommer att frigöra 250 miljoner euro för vind- och solprojekt

Det ekonomiska stödet till vind- och solprojekt är en del av ett större paket på 2 miljarder euro för att motverka stigande inflation i Österrike.
”Solen och vinden skickar oss inga räkningar”, säger energiministern när Österrike ser ut att få ett slut på beroendet av Ryssland för gas.
Stigande energikostnader på grund av konflikten mellan Ryssland och Ukraina har drivit upp den totala inflationen i Österrike och detta har fått den österrikiska regeringen att komma med en plan för att utöka den förnybara energisektorn i landet.
Regeringen har avslöjat att den kommer att ge ekonomiskt stöd på 250 miljoner euro för utveckling av sol- och landbaserade vindkraftsprojekt i Österrike. Detta förväntas minska bränsleimporten och hjälpa landet att bli mer självständigt när det gäller att uppfylla sina kraftbehov.

Källa:

24.mar. 2022  12:17  CET

Torsdag

Svea solar vill lämna tredjeplatsen i Europa och bli störst - Altor går in med kapital

Stigande energipriser, en orolig omvärld och utfasning av fossila bränslen bidrar till att solenergi nu är mer eftertraktat än någonsin. Svea Solar välkomnar nu riskkapitalbolaget Altor som ny betydande investerare för att fortsätta tillväxten inom sin kärnverksamhet, takinstallationer och energioptimering.

Investeringen från Altor syftar till att Svea Solar ska gå från tredje störst till att bli det största bolaget för solenergilösningar i Europa.

Svea Solar har sett en snabb tillväxt sedan starten 2014. Förra året nådde företaget sitt mål på 1 miljard SEK i omsättning och planen är att fördubbla det beloppet redan under 2022.

För närvarande har Svea Solar fler än 700 anställda på fem marknader och planerar att anställa ytterligare 5 000 personer till 2025. För att säkerställa snabb tillväxt och expansion i Europa välkomnar företaget nu riskkapitalbolaget Altor som ny investerare.

Källa:

24.mar. 2022  12:03  CET

Torsdag

Med kvantteknik kommer batterier kunna laddas på 3-4 min

Långa laddningstider är en av de största huvudvärkarna för ägare av elfordon idag, allt från 10 timmar med en hemladdare till ungefär 30 minuter med en kraftfull offentlig.

En ny artikel från Institute for Basic Science (IBS) tyder dock på att kvantteknologi skulle kunna göra det möjligt för framtida elbilsägare att kunna ladda sina bilar på bara tre minuter, enligt ett pressmeddelande från organisationen. Det skulle sätta det i ungefär samma hastighet som att fylla en bil med en tank bensin – ett extraordinärt hopp mot massadoption och bort från räckviddsångest.

Uppsatsen, publicerad i tidskriften Physical Review Letters, teoretiserar att kvantbatterier kan utvecklas för att ”lagra och frigöra energi på ett snabbt och effektivt sätt” genom att förlita sig på kvantprocesser som intrassling.

Källa:

24.mar. 2022  11:40  CET

Torsdag

Putins krig har "turboladdat" grön vätgas och ett långsiktigt skifte från fossilt

Mycket har skrivits om det oavsiktliga uppsvinget som Rysslands invasion av Ukraina kan ge till den globala övergången till förnybar energi, men två nya rapporter från ledande marknadsanalytiker har pekat ut grönt väte som en sektor som står att vara ”turboladdad” som ett resultat av konflikten .

Rapporterna, från Bloomberg New Energy Finance och Rystad Energy, förklarar att de skyhöga gaspriserna, drivna upp av kriget mellan Ryssland och Ukraina, har – som BNEF uttrycker det – ”öppnat en sällsynt möjlighet” för förnybar el att göra väte och vätgas. produkter billigare än gas.

BNEF sa i en rapport som publicerades i början av månaden att sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har europeiska gaspriser hoppat till mer än sex gånger högre än värdet under samma tidsperiod 2021.

Källa:

24.mar. 2022  11:47  CET

Torsdag

Uppsalaforskare gör litium-svavelbatterier bättre

Litium-svavelbatterier har möjlighet att utmana Li-jonbatteriet genom att mer energi lagras, men hålls tillbaka på grund av batteriernas dåliga livslängd. Nu har forskare vid Uppsala universitet lyckats identifiera några av de huvudsakliga flaskhalsarna. Studien publiceras i tidskriften Chem.

Litium-svavelbatteriet har mycket som står på önskelistan för framtida batterier: billiga och miljövänliga material, större energiinnehåll än litium-jonbatterier, och de fungerar bra även vid mycket låga temperaturer. Men de har problem med energiförluster och kort livslängd. I en ny vetenskaplig artikel har ett team Uppsalaforskare kartlagt vilken sorts reaktioner det är som begränsar prestandan i batteriernas svavelelektrod, vilka i sin tur beror på vilken strömstyrka som tas ur batteriet. Olika sorts reaktionsprodukter bildas, vilket leder till olika former av tillkortakommanden. Ofta uppstår en lokal brist på litium i delar av batteriet, vilket utgör en tydlig flaskhals.

Källa:

24.mar. 2022  11:40  CET

Torsdag

Storbritanniens havsbaserade vindkraft överstiger nu 86GW

Planer är på väg att öka Storbritanniens nuvarande vindkraftskapacitet till havs mer än åtta gånger om, har nya uppgifter från handelsorganet RenewableUK avslöjat.
Publicerad på tisdag (22 mars), RenewableUKs senaste EnergyPulse-rapport spårar den totala havsbaserade vindkraftsledningen på global basis, och för Storbritannien.

De brittiska siffrorna avslöjar att det nu finns projekt med en total kapacitet på mer än 75,5 GW i pipelinen – en siffra som överskrider kapaciteten på 10,46 GW som redan är helt igångsatt och de ytterligare 3,2 GW i partiell drift. Den totala pipelinen är nu mer än 86GW – cirka 33GW högre än för 12 månader sedan.

Detta gör Storbritannien till en stor föregångare i den globala vindkraftstävlingen till havs. RenewableUK har spårat en pipeline på 517GW globalt, till vilken Storbritannien är den största bidragsgivaren. På andra plats kommer Kina, med en pipeline på 75GE, och på tredje plats kommer USA, med 48GW.

Källa:

24.mar. 2022  11:33  CET

Torsdag

Egen tankstation på gården med biogas

Efter en intensiv period av installation och verifiering tar nu Biofrigas tillsammans med Långhult Biogas de första stegen mot visionen om en egen tankstation på gården.

– Att producera energi i olika former är oerhört intressant, och utvecklingspotentialen för vår omsättning blir ju kolossalt mycket högre när vi kan producera drivmedel direkt till marknaden, säger Dan Waldemarsson på Långhult Biogas.

– Dan har hela tiden haft en vision om att etablera en egen tankstation för flytande biogas på sin gård, säger Biofrigas VD Jonas Stålhandske. Därmed kan han erbjuda flytande biogas till de transportörer som regelbundet passerar gården samt på sikt kunna tanka sina egna fordon och göra sig oberoende av fossila drivmedel.

Bolagen kommer gemensamt under året att utveckla lösningen i samråd och samarbete med teknikleverantörer av tankstationer och lokala myndigheter.

– Vår långsiktiga målsättning är att kunna erbjuda våra kunder en lokal tankstationslösning som komplement till CryoSep som uppgraderar och förvätskar rötgas till flytande biogas, säger Biofrigas VD Jonas Stålhandske.

Källa:

24.mar. 2022  11:29  CET

Torsdag

Kaliforniskt företag presenterar metanol-till-vätgas lösning för befintliga fartyg för att möta CO2 kraven

Ett kaliforniskt företag har debuterat teknik som inte kräver någon större ombyggnad för att få dagens bunkerbränsleslukande generation av fartyg att byta till vätgas.

RIX Industries presenterar sin metanol-till-väte-lösning som ett sätt att framtidssäkra befintliga fartyg från inkommande grön lagstiftning.

Med RIX-teknologin lagras inte väte utan skapas snarare efter behov genom en reformeringsprocess, vilket gör att metanol-till-väte-framdrivningsstrategin kan fördelas över ett fartygs infrastruktur.

För befintliga fartyg är ingen större ombyggnad av fartygsinfrastruktur nödvändig för att distribuera väte-on-demand, hävdar företaget. Med korrekt rengöring kan tankar som för närvarande används för diesellagring istället lagra flytande metanol vid omgivningstemperatur. Kryogenik och högtryckslagring krävs inte.

Källa:

24.mar. 2022  11:23  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

När vänder bank och finansvärlden ryggen till oljebranschen

Det är en öppen hemlighet inom energikretsar att den slutliga döden av olja och termiskt kol inte kommer från miljöaktivister eller ens direkt från förnybar energi, utan snarare när stora banker beslutar sig för att sluta finansiera det, vilket gör det ”obankable”. Och U.S.A. olje- och gassektorn kom farligt nära att möta det ödet efter att Wall Street-bankerna började avfärda olje- och gaslån på höjden av ESG-vurm (miljö, social och styrning).

2019 blev Goldman Sachs den första stora U.S. Bank för att utesluta finansiering av ny oljeprospektering, borrning i Arktis, samt nya termiska kolgruvor var som helst i världen. Bankens miljöpolicy förklarade klimatförändringar som en av ”det 21:a århundradets viktigaste miljöutmaningar” och lovade att hjälpa sina kunder att hantera klimatpåverkan mer effektivt, inklusive genom försäljning av väderrelaterade katastrofobligationer. Jättebanken åtog sig också att investera 750 miljarder dollar under det kommande decenniet i områden som fokuserar på klimatomställning.

Wall Street-banker tenderar att röra sig i grupp, och Wells Fargo, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup och Morgan Stanley följde snabbt efter genom att markera sina enorma olje- och gaslåneföretag för utdöende. Enligt BankTrack har 14 internationella banker nu avslutat den direkta finansieringen av nya kolanläggningar världen över.

Källa:

23.mar. 2022  13:11  CET

Onsdag

Enkel matematik gynnar grön vätgas efter krig i Ukraina - Rystad Energi

Eftersom kostnaderna för blå och grå vätgas ökade med över 70 % inom några dagar efter Rysslands invasion av Ukraina, har matematiken för grön vätgas blivit mer attraktivt i jämförelse, säger forskargruppen och leverantören av business intelligence Rystad Energy.

Enligt Rystad Energys siffror ökade kostnaderna för blå och grå vätgas som härrör från fossila bränslen till 12 USD (10,91 EUR) per kilogram från 8 USD/kg på bara dagar efter krigets början i Ukraina. I vissa delar av Europa kostar blått 14 USD/kg, medan grått kostar 12 USD/kg.

Grönt väte, å andra sidan, kan produceras för så lite som 4 USD/kg på den iberiska halvön, enligt Rystad Energy, som beräknat siffran utifrån priser baserade på auktioner för förnybar energi 2020/2021 i Spanien och Portugal.

Med priser som dessa växer möjligheten för grönt väte som en billig och säker källa till förnybar energi i Europa, säger Rystad Energi.

Källa:

23.mar. 2022  12:53  CET

Onsdag

Brittiska myntverket börjar återvinna guld från elektroniskt avfall

Royal Mint använder patenterad ny kemi, skapad av kanadensiska baserade Excir, för att återvinna guld inom kretskorten på bärbara datorer och mobiltelefoner
Royal Mint har tillkännagett planer på att bygga en fabrik i södra Wales som kommer att återvinna guld från brittiskt elektroniskt avfall.

The Royal Mint använder patenterad ny kemi, skapad av det kanadensiska baserade Excir, för att återvinna guld inom kretskorten på bärbara datorer och mobiltelefoner, och hävdar att anläggningen kommer att bli en ”världsnyhet”.

Initiativet är en del av The Royal Mints ”återuppfinning” som en leverantör som engagerar sig i hållbarhet och hållbart framställda ädelmetaller. Kemin kan återvinna över 99% av de ädla metallerna som finns i elektroniskt avfall – selektivt inrikta sig på metallen på några sekunder, enligt ett uttalande.

Källa:

23.mar. 2022  12:32  CET

Onsdag

Nordamerikas enskilt största vindkraftspark startar sin verksamhet

American Electric Powers 998-MW Traverse Wind Energy Center, den enskilt största vindkraftparken som byggdes på en gång i Nordamerika, tillhandahåller nu ren energi till kunder i Arkansas, Louisiana och Oklahoma.

Traverse, som utvecklats av Invenergy, förväntas generera 3,8 miljoner MWh årligen för AEP:s Public Service Company of Oklahoma (PSO) och Southwestern Electric Power Company (SWEPCO) kunder i Oklahoma, Arkansas och Louisiana. Anläggningen med 356 turbiner sträcker sig över Blaine och Custer län i norra centrala Oklahoma.

Traverse är det tredje och sista vindprojektet som bygger upp North Central Energy Facilities, som tillhandahåller 1 484 MW ren energi och kommer att spara kunderna uppskattningsvis 3 miljarder dollar i elkostnader under de kommande 30 åren.

Källa:

23.mar. 2022  12:29  CET

Onsdag

Kalifornien: Bussbolaget bytte alla bussar till el

Antelope Valley Transit Authoritys 87 elbussar minskar utsläppen och tjänar pengar.
Föreställ dig en depå packad med nästan 100 bussar, men inget motorljud, inga ångor, inga dieseldroppar som färgar betongvidden.

Föreställningen att ett bussnav i bokstavlig mening kan vara fläckfritt var otänkbart tills nyligen. Men en sådan anläggning har vuxit till i de nordliga delarna av Los Angeles County, där Antelope Valley Transit Authority har slutfört landets första storskaliga elektrifiering av transitflottan.

President Joe Biden vill att hälften av alla nya fordon som säljs 2030 ska vara utsläppsfria. Klimatledaren Kalifornien siktar på kolfria transitflottor år 2040, vilket kräver att nya inköp av dieselbussar stoppas år 2029. Men Antelope Valley – den vindpinade västra kanten av Mojaveöknen, hem till städerna Lancaster och Palmdale – gjorde övergången i 2022

Källa:

23.mar. 2022  12:18 CET

Onsdag

Elbilstillverkaren lovar elbilar med solida polymerbatterier med 100 mils räckvidd

Elbilstillverkaren Mullen meddelar framsteg i utvecklingen av solida polymerbaserade batteripaket. 1000 km borde vara inom räckhåll, bokstavligen.

Data som erhållits från tester av solid state-celler bör visa imponerande resultat, enligt elbilstillverkaren Mullen Automotive. Det innebär bland annat nästan 1000 km räckvidd och kanske mer på full laddning, och upp till 500 km räckvidd levererad på 18 minuter med DC-snabbladdning.

Fasta polymerbatterier planeras att implementeras i den andra generationen av Mullen FIVE elektriska crossover.
Det Kalifornien-baserade företaget är en av nykomlingarna på elbilsmarknaden, men ligger långt framme när det kommer till ny batteriteknik. Uppdateringen de nu tar med sig för sin nästa generation av polymerbatterier innebär ett rejält steg framåt från dagens litiumjonbatterier.

Källa:

23.mar. 2022  12:10  CET

Tisdag

Det mesta av energin blir elektrifierad - Rethink Energy

Linjerna för globala energiflöden kommer att avvecklas från 2024 och framåt, enligt den senaste rapporten från Rethink Energy.

I sin årliga prognos för efterfrågan och tillgång på kraft fram till 2050, med titeln Annual Primary Electricity (APE 2.0), beskriver företaget hur det granulära, sektorsvisa tillvägagångssättet för avkarbonisering över hela världen kommer att omdefiniera inte bara hur energi handlas, utan som kommer att dra nytta av införandet av ren teknik när energibehovet tredubblas under de kommande decennierna.

De kommande tre decennierna kommer alla att bevittna en massiv förändring mot elektrifiering av all energi. Rethink förutser att år 2050 kommer 92 % av strömmen att komma från nettonollkällor, upp från 41 % idag.

Källa:

23.mar. 2022  12:02 CET

Onsdag

Villaägare dominerar marknaden för energilagring i Tyskland visar ny studie

Studien visar att Home Storage Systems (HSS) utgör 93 % av Tysklands lagringsmarknad och resten 7 % är fördelat på industriella och storskaliga segment.
Ett överväldigande antal nya lagringsinstallationer 2021 var av litiumjon.
Batterilagringsmarknaden i Tyskland domineras av segmentet för bostäder eller ”hushåll” och är mycket större än de kommersiella och industriella eller storskaliga segmenten. Detta är resultatet av en nyligen genomförd rapport med namnet ”Utvecklingen av batterilagringssystem i Tyskland – En marknadsöversyn (status 2022).”

Rapporten leds av Institute for Power Electronics and Electrical Drives (ISEA) och andra organisationer relaterade till RWTH Aachen University, Tyskland. Forskarna finner att 1 357 MWh ny lagringskapacitet installerades 2021 och Home Storage Systems (HSS) utgör 93 % av den. Resterande 7% utgör industri- och storskaliga lagersegment. Resultaten är verkligen en anomali, när man betänker hur lagringsmarknaden utvecklas nu, med stora batterier som alltmer ses som en lösning för att balansera en hög andel förnybar energi i nätet.

Källa:

23.mar. 2022  11:45  CET

Onsdag

Kinas energikarta till 2025 planerar en massiv ökning av kraftkapaciteten

Kina siktar på en enorm ökning av kraftkapaciteten under de kommande fem åren när landet försöker säkerställa energisäkerhet samtidigt som de håller kursen för att nå långsiktiga klimatmål.

Landet siktar på att ha 3 000 gigawatt genererande kapacitet installerad 2025, upp från 2 200 i slutet av 2020, enligt dess 14:e femårsplan för energiutveckling som släpptes på måndagen. Tillväxtmålet på 800 gigawatt är ungefär dubbelt så stort som Indiens hela kraftflotta, enligt BloombergNEF-data.

Landet planerar också att öka gasproduktionen och hålla oljeproduktionen på höga nivåer eftersom det försöker förbättra energisäkerheten mitt i stigande globala råvarukostnader, samtidigt som det lägger grunden för renare energikällor för att så småningom hjälpa landet att nå sina klimatmål.

Källa:

23.mar. 2022  11:30 CET

Onsdag

En kombination av vindkraft, solkraft och batterier Vattenfall öppnar energiparken Haringvliet

Energiparken Haringvliet i Nederländerna har invigits. Det är Vattenfalls första anläggning som kombinerar vindkraft, solkraft och batterier. Tack vare kombinationen av dessa tekniker kommer energiparken att kunna producera energi till en lägre kostnad och utnyttja tillgänglig nätkapacitet på ett mer effektivt sätt med mindre miljöpåverkan. Den kommer därför att kunna användas som ett pilotprojekt för framtiden.  

Haringvliet ligger två mil söder om Rotterdam och består av sex vindkraftverk, 115 000 solpaneler och ett stort batteri med 12 containrar fulla av batterier. Alla tre teknikerna delar samma nätanslutning. Energiparken förväntas producera cirka 140 GWh el per år, vilket motsvarar förbrukningen för 40 000 nederländska hushåll. 

Källa:

23.mar. 2022  11:25  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Taiga påbörjar leveranser av sin elektriska snöskoter

Taiga Nomad var världens första elektriska snöskoter som nådde produktion, och – i takt med att företaget fortsätter att öka produktionen – har de första exemplen på den elektriska skidan börjat nå kunder.

Taiga utnyttjade en ”clean sheet-design” som mekaniskt förenklade den traditionella skoterplattformen och ökade dess funktionalitet för arbetshästuppgifter, familjeutflykter eller terrängcykling.

I kombination med inget underhåll av drivlinan, anpassningsbara drivparametrar och ett hyperprecis, proprietärt gaskontrollsystem, tror företaget att de har maximerat Nomads användarvänlighet och tillgänglighet för både nybörjare och traditionella 2-takts/ICE-skidkunder.

Källa:

22.mar. 2022  13:47 CET

Tisdag

Den globala litiumjonbatterikapaciteten ska femdubblas till 2030

Den globala kumulativa litiumjonbatterikapaciteten kan öka mer än fem gånger till 5 500 gigawatt-timmar (GWh) mellan 2021 och 2030, säger Wood Mackenzie, ett företag från Verisk (Nasdaq:VRSK).

Asien och Stillahavsområdet, med Kina i spetsen, stod för 90 % av världens batteritillverkning 2021. I slutet av decenniet förväntas regionen minska sin andel till 69 %. Även om Nordamerikas cellkapacitet skulle kunna expandera 10 gånger till 2030, ligger den fortfarande efter Europa som är på väg att gå om Nordamerika 2022 och kommer att stå för över 20 % av den globala kapaciteten till 2030 genom snabbare expansion.

Wood Mackenzie-konsulten Jiayue Zheng sa: ”Marknaden för elfordon (EV) står för nästan 80 % av efterfrågan på litiumjonbatterier. Höga oljepriser stödjer fler marknader att införa nollutsläppstransportpolitik, vilket får efterfrågan på litiumjonbatterier att skjuta i höjden och överstiga 3 000 GWh till 2030.

Källa:

22.mar. 2022  13:19  CET

Tisdag

Spanien kommer påskynda utbyggnaden av förnybar energi – menar experter

(Montel) Spanien skulle kunna påskynda sina förnybara energikällor mitt i europeiska planer på att minska energiberoendet av Ryssland, och det skulle kunna installera 7-8 GW varje år om tillståndet effektiviseras, sa experter.
”Kan vi installera 7-8 GW per år? Ja, eftersom projekt existerar. Om [tillåtande] processer strömlinjeformas kan det påskyndas lite mer”, säger en analytiker på kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings.

Siffran är högre än de 5-6 GW ny grön kapacitet per år som förutses i den spanska energi- och klimatplanen, som ser minst 3-4 GW om året i förnybara auktioner fram till 2025.

Analytikern noterade att kriget i Ukraina kan vara en möjlighet att påskynda projekt och förhindra att stora kraftbolag fokuserar sin förnybara verksamhet på andra länder.

Källa:

22.mar. 2022  13:14 CET

Tisdag

Honda demonstrerar vätgas som reservkraftkälla

Honda ska installera ett stationärt bränslecellskraftverk på sitt amerikanska företagscampus i Torrance, Kalifornien.

Bränslecellskraftverket, ett proof of concept, förväntas av Honda vara ett första steg mot kommersialiseringen av en kraftgenereringsenhet för användning som ett nollutsläppsalternativ till diesel för reservkraftanläggningar som datacenter.

Stationen kommer att använda bränslecellskomponenter från Hondas Clarity-bränslecellsfordon i ett fyra-fyra parallellt stationärt kraftgenereringssystem som kan generera upp till 1 152 kW DC/1MW AC från en växelriktare.

Källa:

22.mar. 2022  13:03  CET

Tisdag

Innovativ pumpkraft kan hålla nere skenande kostnader för frekvensreglering

För att upprätthålla ett leveranssäkert elsystem behöver konsumtion och produktion alltid matcha. Detta görs genom så kallad frekvensreglering, där producenter och konsumenter får betalt för att öka eller minska sin inmatning och uttag av el efter nätets behov.

Enligt siffror som nyligen publicerats av Svenska kraftnät, steg kostnaderna för att hålla frekvensen i elnätet stabil förra året med mer än 110 procent. Detta innebär en ökning med 1,7 miljarder kronor jämfört med året dessförinnan.

I samband med att andelen förnybar, icke planerbar energiproduktion växer, förväntas kostnaderna för att upprätthålla en normal frekvens i nätet att stiga. Men förra årets dramatiska ökning överraskade även experter inom branschen.

Även Svenska kraftnät själva 2020 publicerade i sin kortsiktiga marknadsanalys att denna ökning förväntades vara drygt 300 miljoner, med andra ord blev ökningen nästan 500 procent högre än förväntat.

Källa:

22.mar. 2022  12:41 CET

Tisdag

Northvolt investerar i svenska Altris

Batteriföretaget Altris tar in 9,6 miljoner euro i en ny satsning på batterier baserad på natriumjonteknik. En kombination av investerare går in med pengar. Bland investerarna nämns Northvolt, EIT InnoEnergy och Molindo Energy.

Altris kommer genom investeringen att kunna skala upp produktionen av katodmaterialet Fennac till 2 000 ton, och därmed möjliggöra att produktionen av natriumjonbatterier kan gå upp till 1 GWh. Pengarna ska också gå till ytterligare forskning, skriver Altris i pressmeddelandet.

Förra året etablerade bolaget verksamhet i Kina, där batterijätten CATL sedan tidigare har aviserat att de kommer att satsa på tekniken. Även Northvolt har tidigt visat intresse för tekniken.

”Med vår nya finansiella backning är vi redo att förse våra kunder med den kunskap och de material som de behöver för att uppfylla sina ambitioner vad gäller natriumjonbatterier, säger Adam Dahlquist, vd på Altris i pressmeddelandet.

Källa:

22.mar. 2022  12:32  CET

Tisdag

Kinesiska forskare överför kraft trådlöst till Maglevtågen

En testkörning i östra Kina fann att den förhöjda prototypen kunde dra kraftfull elektricitet från sändningsspolar på skenan med upp till 92,4 procents effektivitet

Även om ett maglevtåg drivs framåt av magnetisk kraft, kräver mycket av utrustningen ombord elektricitet, och befintliga metoder har sina nackdelar.
Energieffektiviteten för en typisk trådlös smartphoneladdare är cirka 50 procent. När man laddar en rörlig elbil med vägsändare går ännu mer av energin – nästan 80 procent – ​​till spillo, enligt nya experiment.

Men ett maglevtåg i Qingdao, i Kinas östra Shandong-provins, konstruerat för att färdas med en topphastighet på 600 km/h (372 mph) samtidigt som det höjs av magnetisk kraft, skulle kunna dra kraftfull elektricitet från sändande spolar på skenan med upp till 92,4 procent effektivitet.

Källa:

22.mar. 2022  12:24 CET

Tisdag

Skavsta flygplats byter ägare och en solcellspark planeras

Stockholm Skavsta Flygplats som är Sveriges fjärde största flygplats sett till antal resenärer har stor betydelse för regionens näringsliv och besöksnäring. Flygplatsdriften kommer att fortsätta utvecklas och ett stort fokus ligger på att återupprätta lönsamheten.

– Flygplatsen är en viktig motor i regionen och därför är det glädjande att just Arlandastad går in som ny huvudägare av Stockholm Skavsta Flygplats. Vi ser att Skavsta i och med detta kan ta en tydligare roll i det nationella flygplatssystemet samtidigt som flygplatsen får en ägare som är expert på fastighetsutveckling och som har mycket bra möjligheter att skapa en lönsam flygplats. Som kommun ser vi verkligen framemot att fortsätta utveckla flygplatsområdet tillsammans, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköping. 

För att bidra till hållbar utveckling genom förnybar energi har Arlandastad och VINCI Airports tecknat ett avtal som gör det möjligt för SunMind, ett dotterbolag till VINCI Concessions, att utveckla, finansiera, bygga och driva en solcellspark på flygplatsområdet. Med en yta på 100 hektar och med en kapacitet på nästan 100 MWh blir solcellsparken en av de största parkerna i Sverige. Solcellsparken kommer bidra till energiförsörjningen för Nyköpings kommun

Källa:

22.mar. 2022  12:08  CET

Tisdag

Tesla planerar att den nya modellen skall kosta 15000$

Marknadsvärdet för elfordons- och lagringsföretaget Tesla är nu 950 miljarder USD, eller 1,3 biljoner USD. Det är stort, men om man tror på Teslas grundare och största aktieägare Elon Musk, så är det fortfarande bara en bråkdel av vad som är möjligt.

Musk twittrade förra veckan om sina planer på att avslöja Teslas ”Master Plan Part 3”, och den här veckan gav han fler tips om vad detta kan betyda.

”De viktigaste Tesla-ämnena kommer att skalas till extrem storlek, vilket behövs för att flytta mänskligheten bort från fossila bränslen och AI,” twittrade Musk. Lägger till att det inte bara kommer att omfatta Tesla utan även SpaceX och The Boring Company.

Vilket naturligtvis har väckt alla möjliga spekulationer om Musks och Teslas avsikter, och hur det kan innebära ett möte mellan sinnen, eller åtminstone balansräkningarna och de olika teknologierna som ingår i Spacex, Starlink, Tesla och Boring Company.

Det finns ingen indikation på när del 3 kommer att släppas, och Musks nästa offentliga uppdrag kommer att vara att senare idag leverera de första Tesla-fordonen som produceras vid Giga-Berlin, den första Tesla-fabriken i Europa.

Källa:

22.mar. 2022  11:54 CET

Tisdag

Nu bygger Kalmar Energi sista etappen av Törneby Solpark

Hållbarhetsfrågan är en central del av Kalmar kommuns utveckling och den berör alla. 2017 gjorde två av Kalmars kommunala bolag, Kalmar Energi och Kalmar Öland Airport, en gemensam satsning på en mer hållbar framtid. På flygplatsområdet i Kalmar byggdes Sveriges dåvarande största medlemsägda solcellspark, Törneby Solpark. Nu påbörjas försäljning och så småningom installationen av den fjärde och sista etappen. Installationen väntas vara klar i juni 2022.

– I takt med de skenande elpriserna har vi märkt av ett ökat intresset för solenergi och solandelar, säger Per-Martin Carlsson, försäljningschef på Kalmar Energi. Solparken är mer eller mindre slutsåld och det är både lokala företag och privatpersoner som återigen väljer att investera i Törneby Solpark, vilket vi tycker är jätteroligt, fortsätter Per-Martin. 

När etapp 4 är färdiginstallerad kommer Törneby Solpark, med en solcellsyta på 20 000 m2, producera ca 3 000 000 kWh årligen.

Källa:

22.mar. 2022  11:48  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Nyinstallerad vind och solenergi ökar stort i Kina

Kinas installerade kapacitet för att generera vind- och solenergi ökade dramatiskt under årets första två månader, eftersom landet ökar ansträngningarna för att uppnå koldioxidneutralitet, visade officiella uppgifter.

Under perioden januari-februari ökade vindkraftens installerade kapacitet med 17,5 procent från år till år för att nå 330 miljoner kilowatt, sade den nationella energimyndigheten.

Solenergi installerad kapacitet nådde 320 miljoner kilowatt under perioden, en ökning med 22,7 procent från för ett år sedan, visade uppgifterna.

I slutet av förra månaden uppgick Kinas totala installerade kraftproduktionskapacitet till 2,39 miljarder kilowatt, en ökning med 7,8 procent från år till år.

Världens näst största ekonomi har meddelat att den kommer att sträva efter att nå koldioxidutsläppen till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet till 2060.

Källa:

21.mar. 2022  13:07 CET

Måndag

Sveriges första bergrum för lagring av grön vätgas tar form

Vattenfall, SSAB och LKAB har nått halvvägs i byggandet av en bergrumsförråd i en kuststad i norra Sverige. Den 100 kubikmeter stora anläggningen byggs 30 meter under marken och kommer att börja lagra grön vätgas nästa år.
Vattenfall, det svenska stålföretaget SSAB, och den svenska statliga gruvarbetaren LKAB meddelade att de har nått halvvägs i byggandet av en bergrumslagringsanläggning för grön vätgas nära Luleå i norra Sverige.

”De olika delarna av anläggningen är nu för det mesta på plats,” sa konsortiet i ett uttalande. – Bergrum och anslutande tunnlar har byggts i berget och ett ventilationsschakt har borrats från bergets topp ner till bergrummets övre del.

De tre företagen investerar totalt cirka 200 miljoner kronor (21,1 miljoner dollar) i tre lika delar i den nya anläggningen och Energimyndigheten bidrar med 50 miljoner kronor. ”Intensivt arbete pågår just nu för att färdigställa och inspektera alla installationer, medan anläggningens stålfoder svetsas samman i grottan”, står det i uttalandet.

Källa:

21.mar. 2022  12:50  CET

Måndag

Endast energilagring kan göra Europa "verkligen energioberoende"

Invasionen av Ukraina som inleddes av Ryssland i februari fick kommissionen att lägga fram förslag om att bli oberoende av rysk gas, som står för 40 % av importen till EU. Cirka 45 % av dess kol och 25 % av dess olja kommer också från Ryssland.

Den föreslagna planen skulle driva framåt utvecklingen av förnybar energi och energieffektivitet – systerplatsen PV Tech noterade att 420 GW extra solcellskapacitet skulle distribueras i EU till 2030 – med snabbare tillstånd, uppmuntra elektrifiering av industrin och skapa kraftköpsavtal ( PPA) finansieringsstrukturer bland åtgärder som ska vidtas.

RePowerEU ser ändå att gas spelar en stor roll, och föreslår ett mål på 90 % för att fylla upp underjordiskt gaslager före nästa vinter och diversifiera leverantörer av gas till att inkludera högre andelar flytande naturgas (LNG) och import av rörledningar från icke-ryska källor.

Europa upplevde redan stigande elpriser innan kriget började och EG undersöker hur man kan begränsa effekterna av gasprisstegringar på elmarknaderna och kan arbeta med tillsynsmyndigheter för att ta reda på förändringar i elmarknadens design.

Källa:

21.mar. 2022  12:43 CET

Måndag

AGL startar testversionen med 200 smarta elbilsladdare för hemmet

AGL Energy har startat ett försök med orkestrering av elfordonsnät på 8 miljoner dollar, med installation av 200 EV smarta laddare i hem över hela New South Wales, Queensland, Victoria och South Australia.

Verket sa på måndagen att det hade slutfört installationen av de 200 smarta laddarna i elbilsägares hem i tre delstater, där de skulle fjärrövervakas och kontrolleras för att flytta laddningen till lågtrafik då billig förnybar energi var tillgänglig.

Försöket kommer att testa ett antal laddningsscenarier med hjälp av internetbaserad fjärrkontroll av de installerade smarta laddarna och direkt kontroll av elbilen. Under året kommer den att övervaka resultaten och feedback från kunder om vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Källa:

21.mar. 2022  12:24  CET

Måndag

Ukrainska elnätet nödkopplades i expressfart

Efter ett lyckat test i februari beslutade europeiska nätreglerare och ukrainska motsvarigheter att genomföra nödsynkronisering av elnäten i veckan. Ytterligare utbyggd export från Sverige är nu viktigt av än fler anledningar, enligt Lina Bertling Tjernberg, elkraftnätsprofessor vid KTH.

De uttalade politiska målsättningarna har gått enligt plan. På onsdagen kunde nätregleringsmyndigheterna i Centraleuropa, inom samarbetet Entso-E, ge grönt ljus till en test-synkronisering mellan det ukrainskmoldaviska elnätet och den europeiska motsvarigheten.

– Jag vill tacka de europeiska nätreglerna för att ha lyckats med detta genom att ha gjort ett års arbete på två veckor, säger EU:s energikommissionär Kadri Simson i ett uttalande. 

Beslutet innebär ett visst risktagande, bland annat genom att vissa ytterligare planerade test inte hann genomföras.

Men vinsterna är omfattande, påpekar flera kommentatorer. Lina Bertling Tjernberg, elkraftnätsprofessor vid KTH och föreståndare för Energiplattformen, ser bland annat en övergripande fördel.

Källa:

21.mar. 2022  12:19 CET

Måndag

Siemens levererar första vätgaståget i Bayern

Siemens Mobility levererar nästa generations vätgasdrivna tåg till Bayern, regionens första. Pilottester kommer att starta från mitten av 2023 på Bayerische Regiobahn-rutter. Siemens Mobility och Bayerische Regiobahn (BRB) undertecknade ett leasingavtal för prototypen av vätgtåget i en uppföljning av den avsiktsförklaring som undertecknades i juli.

Siemens Mobility levererar nästa generations vätgasdrivna tåg till Bayern, regionens första. Pilottester kommer att starta från mitten av 2023 på Bayerische Regiobahn-rutter.

Siemens Mobility och Bayerische Regiobahn (BRB) undertecknade ett leasingkontrakt för prototypen av vätgtåget som en uppföljning av den avsiktsförklaring som undertecknades i juli 2021.

Källa:

21.mar. 2022  12:12  CET

Måndag

Tyskland avtalar med Qatar för att minska beroendet av rysk gas

Ekonomiminister Robert Habeck var i Doha för samtal om att stärka Tysklands energisäkerhet efter Rysslands invasion av Ukraina. De två sidorna har kommit överens om ett långsiktigt partnerskap för gasförsörjning.
Tyskland och Qatar har kommit överens om ett långsiktigt energipartnerskap för att hjälpa till att minska beroendet av rysk gas under invasionen av Ukraina, sade Tysklands ekonomiminister Robert Habeck i söndags.

Habeck, som är på ett tvånationsbesök i Persiska viken, träffade Qatar-emiren Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani i Doha.

”Dagen har utvecklat en stark dynamik”, sa Habeck och tillade att emiren hade lovat mer stöd än vad Tyskland hade förväntat sig.

Källa:

21.mar. 2022  12:03 CET

Måndag

Rekordstort intresse för solceller

  • Höga elpriser och ett växande intresse för självförsörjning har lett till ett rekordstort intresse för solcellsanläggningar.

  • Både branschorganisationer och aktörer vittnar om hög efterfrågan.

  • En av dom som skaffat solscellsanläggning är Timo Airikka i Gråbo.

Källa:

21.mar. 2022  11:51  CET

Måndag

Så här vill Boris Johnson att Storbritannien ska skapa sitt energioberoende

Med skräcken för den ryska invasionen av Ukraina och dess turbohöjning av redan skjutande energipriser har de strategiska målen för Storbritanniens och Europas energipolitik utkristalliserats: minska beroendet av fossila bränslen från Ryssland, särskilt gas, så snabbt som det är praktiskt möjligt, och minskar koldioxidutsläppen på ett sätt som är attraktivt för andra länder att efterlikna (dvs. så låg kostnad och snabbt som möjligt, samtidigt som försörjningstryggheten bibehålls).

Frågan är nu vilka åtgärder på kort och medellång sikt behövs för att du ska komma dit – och vilka åtgärder stödjer båda målen (och vilka är i konflikt)? Med Boris Johnson som snart förbinder sig att ingripa ”energioberoende”, vad ska han tillkännage?

Källa:

21.mar. 2022  11:40 CET

Måndag

SENS utvecklar energilager i gruvor

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS”) har tecknat ett Letter of Intent med Veidekke Entreprenad AB och Filipstads kommun. Parterna ska samverka i en förstudie i syfte att utröna möjligheterna att använda nedlagda gruvor i Filipstads kommun för energilagring och söka skapa och utveckla ett grönt kluster/testbädd för energilagring i kommunen. 

Parterna har påbörjat en inventering av gruvor som kan vara lämpliga att utnyttja som pumpkraftverk. Genom denna teknik kan erbjudas såväl lagring av el som balansering av väderberoende elproduktion. 
 
SENS kommer verka för att, utöver kommunen, involvera det lokala näringslivet, markägare och den djupa kunskap om regionens gruvor som finns lokalt i Filipstad.  
 
”Händelserna i vår omvärld har nu ytterligare accelererat utbyggnaden av energiproduktion i Europa. De energislag som kan byggas på kort sikt är vind- och solenergi, då krävs hållbara projekt för att kunna lagra energin för att behålla ett robust elnät och ett stabilt elpris. Vi ser nu fram emot att samarbeta med lokala aktörer i Filipstad för att inventera och utveckla ett energilagringskluster i regionen”, säger Lise Toll, VD för SENS 

Källa:

21.mar. 2022  11:23  CET

Måndag

Fredag

Fredag

Världen står inför en rekordstor oljeförsörjningschock

IEA: marknaden kan förlora cirka 3 miljoner fat per dag i utbudet från Ryssland från och med april. Sanktioner kommer vid en tidpunkt då OECD:s råoljelager redan låg långt under deras 5-åriga genomsnitt. OPEC-tillverkarna har inte varit villiga att fylla utbudsluckan. Amerikansk skiffer förväntas inte ge omedelbar lättnad på oljemarknaderna.

Den globala oljemarknaden kan förlora 3 miljoner fat per dag (bpd) av leverans från Ryssland från och med april, eftersom sanktioner mot banker och köpares ovilja att köpa rysk olja kan resultera i den största oljeförsörjningskrisen på decennier, International Energy Agency ( IEA) sa i sin oljemarknadsrapport för denna månad.

Källa:

18.mar. 2022  13:15 CET

Fredag

Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport till 2024

Energianvändningen var låg under 2020 till följd av pandemin, men vänder nu uppåt fram till 2024. Prognosen visar att såväl elproduktionen från vind och sol som elexporten fortsätter att öka. Elanvändningen börjar också ta fart inom industrin och för vägtransporter. Det visar Kortsiktsprognosen från Energimyndigheten.

Energimyndighetens Kortsiktsprognos beskriver energianvändning och energitillförsel för perioden 2020–2024. Den totala energianvändningen väntas öka från 498 TWh 2020 till 523 TWh 2024.

Årets Kortsiktsprognos präglas av större osäkerheter än vanligt på grund av omvärldsläget. De möjliga effekterna på energimarknaderna med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är inte inkluderade i prognosen och innebär därför en osäkerhet. Även utvecklingen kring energipriserna, som av olika orsaker varit högre än vanligt sedan hösten 2021, och hur dessa kommer påverka energianvändningen bidrar med en osäkerhet i prognosen. Prognosomgången präglas även i viss mån fortsatt av coronapandemin som råder i världen sedan våren 2020.

Källa:

18.mar. 2022  13:09  CET

Fredag

SAS gör det lättare för resenärer att kräva fossilfritt bränsle

Nu erbjuder SAS Travel Pass Biofuel, ett klippkort för företagskunder som regelbundet flyger till samma destination och vill att fossilfritt bränsle ska vara inkluderat för sina flygningar.

Med Travel Pass Biofuel får kunderna ett rabatterat, förbetalt klippkort som alltid inkluderar 100 procent biobränsle för att minska miljöpåverkan från deras resor.

– SAS har ambitiösa hållbarhetsmål och satsar på att öka användningen av hållbara flygbränslen, som biobränsle, i verksamheten för att minska flygets klimatpåverkan. Nu välkomnar vi våra kunder ombord på resan mot ett mer hållbart flyg genom att göra det möjligt att köpa Travel Pass Biofuel. Ett perfekt alternativ för kunder som vill göra sina flygresor mer hållbara, säger Markus Ek, VP Global Sales, SAS.

SAS strävar efter att vara ledande inom hållbart flygande och arbetar hårt för att minska CO2-utsläppen. SAS gör detta med, exempelvis, moderna och bränsleeffektiva flygplan och genom att använda hållbara flygbränslen.

Källa:

18.mar. 2022  12:59 CET

Fredag

Snö, isavvisande beläggning för solpaneler

Forskare i Sverige testar för närvarande tre typer av beläggningar — hydrofoba, superhydrofoba och hala vätskeinfunderade porösa ytor. Målet med den nya tekniken är att halvera isvidhäftningen jämfört med standard modulglas och säkerställa 96 % ljusgenomsläpplighet.

Forskare från Sveriges Forskningsinstitut AB (RISE) utvecklar en speciell beläggning för täckglaset till solcellsmoduler som påstås ge låg vidhäftning av snö och is, hög väder- och repbeständighet, samt anmärkningsvärd ljusgenomsläpplighet.

– Vårt forskningsprojekt är fortfarande i en tidig fas och en del tester har ännu inte påbörjats, till exempel fälttester utomhus, testning av mekaniska egenskaper och testning av isvidhäftning, säger projektledaren Arvid Olofsson till tidningen pv. ”Men vi planerar att fortsätta med de delarna under 2022 och även utforska flera olika beläggningsteknologier, både i labbet och genom experiment utomhus.”

Källa:

18.mar. 2022  12:56  CET

Fredag

Domstol blockerar Exxon Mobils försök att skydda sig från utredningar

En federal appellationsdomstol slog ner Exxon Mobils ansträngningar att återuppliva en federal rättegång mot New York och Massachusetts på tisdagen, vilket hindrade företaget från att undanhålla interna dokument om dess kunskap om klimatförändringar från utredarna.

Exxons ursprungliga stämningsansökan, som lämnades in 2016, hävdade att Massachusetts och New Yorks demokratiska åklagare hade politiska motiv när de inledde utredningar av företaget för att de påstås ha ljugit för aktieägare om riskerna med klimatförändringar. Stämningen avslogs 2018 men överklagades av Exxon, som motsatte sig stämningar för klimatrelaterade dokument utfärdade av båda riksåklagare.

I sitt beslut sade den 2:a amerikanska appellationsdomstolen på Manhattan att Exxons anspråk mot New Yorks justitieminister Letitia James var omtvistade efter avskrivningen av hennes anklagelser mot Exxon 2019. Företagets federala stämningsansökan mot Massachusetts justitieminister Maura Healey kunde inte heller fortsätt, sade domstolen, eftersom Exxon redan drivit samma mål i en statlig domstol.

Källa:

18.mar. 2022  12:46 CET

Fredag

EU-länderna kommer överens om världens första koldioxidgränstull

EU:s 27 finansministrar har kommit överens om att införa en koldioxidavgift på import av mycket förorenande varor som stål, cement och gödningsmedel, men blev ej eniga när det gäller kontroversiella aspekter som användningen av intäkter från systemet.
Ministrarna nådde en överenskommelse sent på tisdagen (15 mars) och lovade att sätta mekanismen i kraft från 2026.

Koldioxidgränsjusteringsmekanismen (CBAM) föreslogs av EU-kommissionen förra året som ett sätt att skydda EU:s industri från import av produkter som kommer från länder där det är billigare att förorena. Detta kommer att vara särskilt viktigt eftersom blocket arbetar mot sina klimatmål för 2030 och 2050.

Att göra framsteg med idén är en prioritet för Frankrike som för närvarande innehar det roterande ordförandeskapet i EU. Enligt Frankrikes ekonomiminister Bruno Le Maire, som ledde mötet, är avtalet mellan EU-länderna om CBAM ”en seger för den europeiska klimatpolitiken”.

Källa:

18.mar. 2022  12:37  CET

Fredag

Australiens Sundrive hävdar nytt rekord för solcellseffektivitet

Den australiensiska nystartade SunDrive, med stöd av teknikmiljardären Mike Cannon-Brookes, har gjort anspråk på ytterligare ett rekord för solcellseffektivitet och för första gången nådde milstolpen 26 procent för en solcell i kommersiell storlek.

Det nya rekordet på 26,07 procent avslöjades i ett LinkedIn-inlägg sent på torsdagen, och det kommer bara några månader efter att SunDrives teknologi tog ett världsrekord på 25,54 procent för verkningsgrad av kiselsolceller i kommersiell storlek, vilket överträffade det tidigare rekordet som hölls av Kinas soljätten Longi.

”SunDrive är stolta över att meddela att vi framgångsrikt har nått ännu en stor milstolpe genom att överträffa 26% effektivitetsstrecket för en solcell i kommersiell storlek i full yta”, sa företaget i sitt inlägg på LinkedIn.

”Ett stort ögonblick för laget när vi fortsätter att tänja på gränserna för vad som är möjligt.”

Källa:

18.mar. 2022  12:21 CET

Fredag

Storbritannien: Kan superstora värmepumpar få gaspannor att försvinna?

Kriget i Ukraina har tvingat fram en omtanke om var vi får vår energi ifrån när Europa försöker avvänja sig från rysk gas. Men kan superstora värmepumpar hjälpa till att värma upp tusentals hem och företag? Två enorma system är på väg att slås på i Gateshead och London – och förhoppningen är att de skulle kunna ge en grönare och billigare värmekälla.

”Kolbrytningen var massiv i nordöstra delen av landet”, säger Jim Gillon, när han går över en byggarbetsplats i Gateshead.

”Och där vi står finns sex olika gruvor under våra fötter.”

Jim är Energy Services Manager för Gateshead Council – och han ger denna tidigare fossilbränsleanläggning en grön makeover för ett ambitiöst nytt uppvärmningssystem.

Han pekar på ett borrhål som går ner 150m under den leriga jorden. Liksom många gamla kolgruvor är den nu översvämmad med vatten. Men vattnet är naturligt varmt vid 15C – och denna värme är nyckeln.

Källa:

18.mar. 2022  12:11  CET

Fredag

Elektrobränsle en ”räddare i nöden” för flyget

Vattenfall vill bygga en anläggning i Forsmark för att tillverka elektrobränsle, något många experter hoppas på som ett framtida klimatvänligt drivmedel. Den ska stå klar om fyra år. – En räddare i nöden, säger Naturvårdsverkets flygexpert Mats Björsell.
Runt om i världen pågår utvecklingen av elektrobränsle. USA:s flygvapen har redan genomfört försök där man använder koldioxid från luften i tillverkningen. Före jul gick SAS och Vattenfall ihop med Shell och teknikföretaget Lanza Tech för att göra en förstudie till att bygga en anläggning intill kärnkraftsanläggningen i Forsmark i Östhammars kommun.
Den största anledningen är att man tar tillvara och använder sig av koldioxid. Även om det inte finns några exakta siffror ännu, så kommer man att använda betydligt mer än man släpper ut.

– Med mycket el och vätgas kan man syntetisera bränsle ur luften. US Airforce har helt enkelt gjort flygbränsle med den koldioxid som finns i luften. Det behövs väldigt mycket el, men man hoppar över behovet av biomassa, berättar Tomas Mårtensson, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Källa:

18.mar. 2022  12:01 CET

Fredag

Tyskland föreslår en vätgasledning från Norge för att minska beroendet av rysk gasimport

Tyskland och Norge kommer att överväga att bygga en vätgasledning mellan de två länderna i ett försök att minska Europas beroende av rysk fossilgas.
Norge vill aktivt bidra till den snabba utvecklingen av vätgasmarknaden i Tyskland och EU, säger länderna i ett gemensamt uttalande efter ett möte mellan tysk ekonomi och klimatminister Robert Habeck och Norges premiärminister Jonas Gahr Støre.

”I detta syfte har man kommit överens om att en gemensam översyn ska genomföras i syfte att möjliggöra storskalig transport, inklusive via pipeline, av vätgas från Norge till Tyskland.
Vi planerar att snabbt beställa en gemensam förstudie om detta.” Innan Norge kan producera grönt väte tillverkat med förnybar kraft i tillräckliga mängder planerar länderna att använda blått väte tillverkat av naturgas med användning av kolavskiljning och lagring (CCS) ”för en övergångsperiod period”.

Källa:

18.mar. 2022  11:53  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Finland: Det blir bråttom att få i gång vindmöllorna om vi ska lösgöra oss från den ryska energin

Även om rysk olja och gas kommer att minska i väst kan man med befintlig vind- och solkraft ersätta bara en liten del av den energimängden som vi nu importerar från öst.

Det finns olika uträkningar, men Internationella Energirådet (IEA) talar om att bara några procent av den ryska energin idag kan ersättas med västliga, förnybara energikällor.

Om förnybara energikällor på ett betydande sätt ska bidra till att minska beroendet av rysk energi blir det alltså bråttom. Att få upp nya vindmöllor går inte över en natt.

– Utbyggnaden av förnybar energi är en mångfacetterad process där man börjar med att göra vindmätningar eller mätningar av mängden solstrålning, säger Peter Ramsay, verkställande direktör på Taaleri.

Källa:

17.mar. 2022  13:35 CET

Torsdag

Utmaningen att bygga södra Sveriges största vindpark

– Nästan 2,5 års arbete i Åby-Alebo med mark­arbeten och montering går mot sitt slut. Merparten av vindkraftverken är nu i drift och det är först nu som det här projektet genererar intäkter, förklarar Per Eriksson.

Under de senaste 15 åren har vindkraften expan­derat kraftigt i Sverige och bidrog med 17 procent av elproduktionen 2021. Men när den kända Stena
koncernen startade energibolaget Stena Renewable (nuvarande SR Energy) 2006 var svensk vindkraft fortfarande i sin linda. Parallellt med utvecklingen i Sverige har företaget expanderat, och även om Stena Renewable har bytt både namn och ägarstruktur är affärsidén fortfarande densamma.

– Det finns vindkraftsexploatörer som köper färdiga tillstånd, men vi är med från projekt­initiering till drift. Vi identifierar platser för potentiell vindkraftsproduktion, skriver avtal med markägare, ansöker om miljötillstånd, genomför byggnationen och sköter driften. Just detta projekt är dock ett undantag då vi tog över tillståndet av Statkraft när de avbröt sina satsningar i södra Sverige, säger Per Eriksson.

Källa:

17.mar. 2022  13:27  CET

Torsdag

Studenter utvecklar en drönare som kan flyga för evigt

Det som verkar som magi kan bara bli verklighet. Studenter arbetar på en drönare som kan förbli i luften för alltid. Det är ett gigantiskt tekniskt genombrott om det fungerar.

Utvecklingen av drönare har blomstrat de senaste åren. Nuförtiden är det omöjligt att föreställa sig vårt samhälle utan dessa små flygande robotar. Och det är bara toppen av isberget.
Det verkar finnas oändliga applikationer som sparar tid, pengar och energi. Men det finns en stor nackdel: varaktigheten av en flygning med en drönare. Efter några timmar i luften måste drönaren landa för att ladda om.

Under den tiden kan enheten inte utföra sina uppgifter, vilket är ineffektivt. Studentteamet Daedalus vid Eindhoven University of Technology (TU/e, Nederländerna) har en lösning på det: en drönare som teoretiskt sett kan spendera evigt i luften med hjälp av solenergi och batterilagring.

Källa:

17.mar. 2022  13:23 CET

Torsdag

Ukraina och Moldavien ansluter sig till kontinentaleuropeiskt elnät

Ukrainas och Moldaviens elnät har synkroniserats med det kontinentaleuropeiska nätet i strävan att hålla länderna självförsörjande under krigstider.

Kadri Simson, EU-kommissionär för energi, har släppt ett uttalande i frågan, där han tackar alla inblandade för deras gemensamma ansträngningar att hjälpa Ukraina med deras energisäkerhet.

”Detta projekt har visat ett utomordentligt samarbete och beslutsamhet från alla inblandade”, sa Simson

Den strategiska betydelsen av Ukrainas energiinfrastruktur
Ukrainas energibörs fortsätter att handla trots att den ”träffats av en kryssningsmissil”

Källa:

17.mar. 2022  13:14  CET