// MARS NYHETER //

Tio förnybara nyheter varje vardag

med fokus på energi-omställningen

Castellum tillsammans med 5 aktörer jobbar på att lösa effektbristen i Sverige

Med målet att avlasta landets ansträngda elsystem har Castellum tagit initiativ till en effektstrategi i samarbete med fem energibolag.

Medverkande bolag är Göteborg Energi, Öresundskraft, Växjö Energi, Jönköping Energi samt Tekniska verken i Linköping.

Effektbristen i Sverige är ett faktum och Svenska Kraftnät kan inte ensamt lösa situationen, åtminstone inte under de kommande tio åren.

Samtidigt kan klimatomställningen inte vänta. Därför tar Castellum tillsammans med fem stora offentliga energibolag fram en strategi för hur stora elkonsumenter kan hjälpa det ansträngda svenska elsystemet, och där fastigheter blir en aktiv del i helheten.

Källa:  Aktuell energi   läs mer ……

Ons 31/3    16:25

I väntan på vårflod lägre el-priser

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

På grund av att snömängden i Sverige och Norge är lägre än normaltså kan det komma att påverka tillrinningen och den kommande vårfloden.

– Under mars månad har elpriset pressats ned efter de inledande höga priserna under årets första månader.

Men vi vet att det kan svänga snabbt. Extra viktigt om du inte har ett elavtal med fast pris, är att du tar höjd för svängningarna som vi nu ser allt oftare, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Källa: Energipress   läs mer ….

Ons  31/3   16:18

Frankrike och Storbritannien leder efterfrågeflexibilitet i Europa

EU: s efterfrågesidaflexibilitetsmarknadsövervakning 2020 finner aktiviteter i varierande grad på de 21 bedömda främst västeuropeiska marknaderna.

Andra marknader som visar sig ha högre nivåer av flexibilitetsaktivitet på efterfrågesidan är Irland, Tyskland och Nederländerna.

Den nya monitorn från smartEn-affärsföreningen och forskningskonsultföretaget Delta-EE finner sedan den senaste rapporten att fler hjälptjänster har öppnat för att kräva sidoflexibilitet, med DSO-specifika produkter framträdande.

För närvarande har Frankrike, Storbritannien, Irland och Belgien de mest öppna och tillgängliga värdeströmmarna för flexibilitet på efterfrågesidan.

Källa:  Smart Energy  läs mer ……

Ons 31/3    16:13

Strömsund öppnar vindkraftsfond

Strömsunds kommun ska förvalta en ny vindkraftfond dit Åskälen Vindkraft AB årligen ska avsätta medel. Pengar ur fonden ska gå tillbaka till föreningar och företag i byarna runt vindkraftparken. Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om överenskommelsen.

– Vi vill vara en del av bygden i decennier framåt och vill bidra till att folk kan bo och verka här. Därför är det oerhört viktigt för oss med ett starkt och livskraftigt lokalsamhälle, säger Mattias Sjöberg, vd för Vasa Vind som utvecklar, bygger och förvaltar vindkraftparken.

Kommunstyrelsen beslutade idag att kommunen ska starta en vindkraftfond i överenskommelse med Åskälen Vindkraft AB, som står bakom vindkraftparken i Åskälen. Bolaget ska varje år avsätta medel till fonden, och syftet är att pengarna ska gå tillbaka till bygden genom bidrag till föreningar och företag i närområdet.

Källa: Vindkraftcentrum   läs mer ….

Ons  31/3   16:09

Eldriven pistmaskin testas i Sälenfjällen

En av världens första eldrivna pistmaskiner testas i dagarna av SkiStar på Hundfjället i Sälen. Förutom minskad klimatpåverkan är den betydligt tystare än traditionella pistmaskiner.

Sedan 2015 har SkiStar gått över till förnybart drivmedel på samtliga svenska destinationer och därmed minskat klimatpåverkan i driften med 70 procent. Men mycket mer finns att göra, konstaterar Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar.

– Resan har bara börjat. I dag finns inte alla tekniska lösningar eller infrastruktur på plats. Det krävs samarbete med alla våra intressenter och leverantörer, säger hon.

Källa:  Miljö&Utveckling  läs mer ……

Ons 31/3    16:02

Solceller ska driva STs kansli

Frågan om solceller på taket har diskuterats en tid på STs kansli på Sturegatan i Stockholm, men projektet har försenats av olika anledningar.

Det var bland annat leveransproblem på anläggningen, säger STs fastighetsskötare Karl Hellborg till Publikt.

I mitten av mars blev dock att installationen klar och att anläggningen är från och med nu i full drift. När Publikt pratar med Karl Hellborg produceras elektricitet motsvarande strax över 21 kilowatt, en siffra som varierar i takt med det soliga vädret, påpekar han.

Enligt honom är solcellsanläggningen en av centrala Stockholms största.

Hur mycket är tanken att anläggningen ska producera?

– Det är svårt att säga en exakt siffra. Vi har satt upp så många solceller som vi kan och taket är fullt. Från början skulle vi ha solceller på ena sidan men det blev till slut båda, säger Karl Hellborg.

Källa: Publikt   läs mer ….

Ons  31/3   15:48

SolarWindow sätter nytt rekord genom att fördubbla effektiviteten

SolarWindow Technologies, en utvecklare av transparenta flytande beläggningar och processer för att generera elektricitet på glas och plast, har meddelat att man mer än fördubblat sin tidigare certifierade prestanda och uppnår också den högsta oberoende certifierade effektomvandlingseffektiviteten hos tidigare organiska solcellsenheter tillverkade vid US Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory i Golden, Colorado genom ett samarbetsavtal om forskning och utveckling (CRADA).

Företaget rapporterade en rekordeffekt på 14,72 procent (+/- 0,29 procent) med hjälp av industristandard encellsmönster för prestandatestning. Till följd av dessa positiva resultat arbetar ingenjörer redan för att ytterligare optimera effektomvandlingseffektiviteten för en enda cell, och översätta dessutom denna rekordeffektivitet till storskaliga SolarWindow-applikationer för produkter som elgenererande glasfönster för byggnader, biltak och mer .

Källa:  Saur Energy  läs mer ……

Ons 31/3    15:43

LKAB:s satsar på produktion av sällsynta jordartsmetaller

LKAB planerar att utvinna apatitkoncentrat från en restprodukt som kommer från järnmalmsbrytningen, för att sedan förädla det till fosformineralgödsel och i denna process också utvinna sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips. Fosforhalten i LKAB:s malmer är förhållandevis låg, upp till 0,6 procent.

Men den totala volymen är stor och kan öka Europas självförsörjandegrad av fosfor med 50 %. Samtidigt kan LKAB bli den första europeiska producenten av sällsynta jordartsmetaller och förse upp till 30 procent av Europas behov idag.

– Vi behöver inte anlägga en ny gruva, det visar styrkan i en cirkulär affärsmodell där vi får fosfor och sällsynta jordartsmetaller som en bonus från järnmalmsbrytningen.

Men det kräver innovativ teknik och hög grad av vidareförädling för att bli lönsamt, säger Leif Boström.

Källa: LKAB   läs mer ….

Ons  31/3   15:27

Trefasväxelriktare för solpaneler – nu tillgängliga i Sverige

SolarEdge lanserar nya kommersiella växelriktare för sina solcellsanläggningar i Sverige, med utbytbara överspänningsskydd och larm om överspänningsskyddet löst ut.

De nya växelriktarna uppfyller bland annat krav från försäkringbolag och sänker installationskostnaderna. Växelriktarna kommer i tre olika storlekar och finns nu till försäljning via SolarEdges distributörer och återförsäljare i Sverige.

Solenergiföretaget SolarEdge meddelar att de utökar sin portfölj av kommersiella lösningar i Sverige genom att lansera 30kW- och 33.3kW-trefasväxelriktare för 230V/400V-anslutning, samt en 40kW-växelriktare för 480V. De nya trefasväxelriktarna har nyligen blivit tillgängliga i Sverige.

Källa:  Nordiska projekt   läs mer ……

Ons 31/3    15:02

Den globala vindindustrin slog rekord 100 GW, 2020 och GE, Goldwind tog över ledningen från Vestas

– Under ett rekordår satte vindmarknaden i drift nästan 100 gigawatt nybyggnad år 2020. Utan att hämma coronaviruspandemin växte installationerna 59% jämfört med året innan.
Utvecklare beställde cirka 96,7 gigawatt vindkraftverk globalt 2020, jämfört med 60,7 gigawatt föregående år. De flesta av dessa var på land (93%), eftersom tillägget av nya turbiner till sjöss sjönk till 6,5 gigawatt – en minskning med 13% jämfört med 2019.

Bara fyra tillverkare stod för mer än hälften (51%) av de maskiner som satsades ut: General Electric (GE), Vestas, Goldwind och Envision beställde alla över 10 gigawatt förra året, eftersom klyftan ökade mellan de ledande tillverkarna och mindre aktörer.

Källa: Bloomberg   läs mer ….

Tis  31/3   15:00

Potential underskattad: Solcellsteknik kan göra världen fossilfri snabbare än tänkt

Begränsningar i modellerna som IPCC baserar sina beräkningar på möjliga vägar till klimatneutral energiproduktion innebär att potentialen hos solceller som motor i en grön övergång underskattas kraftigt.

Det är slutsatsen av ny forskning från ett antal forskningsinstitutioner och solcellsexperter runt om i världen, säger AU i ett pressmeddelande.

Solcellsforskare och experter från universitet och kunskapsinstitutioner i USA, Europa, Japan och Australien, under ledning av Aarhus universitet, har just publicerat en artikel i den berömda vetenskapliga tidskriften Joule.

Här säger de att solcellernas roll i framtidens energisystem borde vara betydligt större än förväntat.

Källa:  Energy SUPPLY   läs mer ……

Tis 30/3    18:07

Ørsted ger grönt ljus för ett rekordbrytande landprojekt

Ørsted har fattat det slutliga investeringsbeslutet för sitt hittills största landprojekt, Helena Energy Center i Texas, som är ett hybridprojekt på 518 MW med både vind- och solenergi. Projektet förväntas tas i drift under första halvåret 2022.

Med projektet utökar Ørsted sin portfölj av vind- och solenergiaktiviteter på land till att omfatta Bee County i södra Texas.

Helena Energy Center består av Helena Wind på 268 MW och Sparta Solar på 250 MW (växelström). Projektet har säkrat avtal med flera kunder, inklusive Henkel för en del av produktionen från vind och Target för en del av produktionen från solenergi.

Källa: Energy SUPPLY   läs mer ….

Tis  30/3   18:03

En Airbus A350 som körs med 100% biobränsle

Undersökningen av hållbart flygbränsle (SAF) har haft få och långt mellanverkningar på flygplanens hela omfattning. Ett Airbus-ledat projekt vill ändra det genom att genomföra en serie flyg- och marktester som syftar till att belysa utsläppsprestandan hos 100% SAF.

På en kylig men trevlig marsdag flyttade en A350 på plats, tog tillbaka sina jetmotorer och tog fart från landningsbanan vid flygplatsen Blagnac i Toulouse, Frankrike. Men detta var ingen vanlig flygning: testflygplanet drivs med 100% SAF.

Idag är alla Airbus-flygplan certifierade att flyga med upp till 50% blandning av SAF blandat med fotogen. Men SAF: s utsläppsprestanda när det inte blandas med någon typ av fossila bränslen har varit ett frågetecken i hela branschen – fram till nu.

Källa:  Airbus   läs mer ……

Tis 30/3    17:55

Coop Varberg köper del av solcellsfarm

Coop Varberg har ingått i en affär med det kommunala bolaget Varberg Energi om försäljning av en femtedel av solcellsparken Solsidan.

Solsidan var när den byggdes 2016 Sveriges största solcelllspark och investeringen låg då på 22 miljoner kronor. Sedan dess har Varberg Energi fått lov att skriva ned värdet på anläggningen. Coop Varberg vill inte avslöja hur mycket de nu betalat för sin andel.

Coop Varberg är nöjda med affären som de menar inte bara säkra försörjningen av förnyelsebar el även ska ge avkastning i form av lägre elkostnader för samtliga av föreningens fyra butiker.

– Det här är en långsiktig affär för oss. Parken har en livslängd på 25-30 år och vi räknar med att den här affären kommer ge god avkastning, säger Göran Borg, vd på Coop Varberg till tidningen Hallands Nyheter.

Källa: fri Köpenskap   läs mer ….

Tis  30/3   17:16

Rekordinvestering i Save by Solar

Infrastrukturbolaget Polar Structure och flera ledande fastighetsprofiler, bland annat grundarna bakom Redito, har investerat i solcellsföretaget Save by Solar.
Med totalt 215 MSEK i ny finansiering breddar nu Save by Solar sitt erbjudande med PPA-lösningar, energilagring och internationalisering av SaaS-tjänsten PowerAdmin.

– Nu siktar vi mot nya marknader och breddar vårt erbjudande, säger Linus Baihofer Werner, VD och grundare Save by Solar.

Förutom Polar Structure investerar även Patrik Hegbart och Jan Björk, båda grundare av Redito, Anders Palmgren, partner på fastighetsfonden Genesta, samt investeraren Paul Källenius och den befintliga ägaren Blue Seed.

Källa:  Nordiska projekt   läs mer ……

Tis 30/3    17:07

Flygbolaget visar intresse för svenskt elflygplan

Finnair visar intresse för ett eldrivet passagerarplan som utvecklas av Heart Aerospace i Göteborg. Lanseringen av ES-19 är planerad till 2026.

Som namnet antyder ska 19 passagerare kunna rymmas i elflygplanet, som ska kunna flyga en sträcka på omkring 40 mil, skriver Elbilen.

Kortdistansflygningar är värst för klimatet eftersom de släpper ut mest koldioxid per kilometer och utgör 85 procent av alla flygavgångar.

Enligt Anders Forslund, vd för Heart Aerospace, kommer ES-19 bli betydligt billigare än dagens fossildrivna modeller. Så elflygplanet är viktigt både för att minska utsläppen och bränslekostnaderna.

Nu har Finnair skrivit på en intresseförklaring som gör att flygbolaget vill använda ES-19 på kortare inrikessträckor. Till att börja med innebär det ett inköp av 20 elflygplan.

Källa: Dagens PS   läs mer ….

Tis  30/3   16:20

Biden-administrationen sätter mål för 30 GW havsbaserad vind fram till 2030

Biden-administrationen tillkännagav en samlad ansträngning mellan inrikesdepartementet, Environmental Protection Agency, Department of Energy, Department of Commerce och Department of Transportation, för att distribuera 30 GW havsbaserad vind i USA 2030 och 110 GW 2050 .

Biden-administrationen tillkännagav på måndag en samordnad insats mellan Environmental Protection Agency och avdelningarna för inrikes, energi, handel och transport för att distribuera 30 GW havsbaserad vind i USA 2030 och 110 GW 2050.

Källa:  Utility Dive   läs mer ……

Tis 30/3    16:56

Denna maskin i Texas kan suga upp företagens koldioxidutsläpp - om de betalar

För att hålla sig gröna har företag länge betalat för att plantera träd eller skydda skogar i hopp om att naturen kommer att absorbera sina växthusgasutsläpp.

Shopify, det kanadensiska företaget som driver e-handelssajter, vill ta ett mer praktiskt tillvägagångssätt – genom att betala en Texas-satsning för att dra koldioxid från himlen och lagra den under jorden.

Shopify slöt en affär den här månaden med Carbon Engineering, som håller på att börja bygga en vidsträckt ”direkt luftfångningsanläggning” i västra Texas med sin partner 1PointFive.

Deras anläggning, som förväntas vara den största i sitt slag, kommer att använda stora fläktar för att dra in luft och slita ut ren CO2. Shopify har gått med på att ”köpa” 10 000 ton av den gas som kommer att bindas permanent i djupa bergformationer.

Källa: Grist   läs mer ….

Tis  30/3   16:20

Kostnaden för solel skall sänkas

USA: s energidepartement har tillkännagett nästan 128 miljoner dollar i finansiering för att sänka kostnaden för sol, som en del av planerna för att minska den genomsnittliga kostnaden för icke-subventionerad sol till 2 US cent per kilowattimme till 2030.

Finansieringen på nästan 128 miljoner US-dollar är utformad för att sänka kostnaden, förbättra prestanda och öka hastigheten vid användning av solenergiteknik – till 3 cent per kilowattimme (cent / kWh) till 2025 och 2 cent / kWh med 2030 – från den nuvarande genomsnittliga kostnaden på 4,6 cent / kWh.

”I många delar av landet är solenergi redan billigare än kol och andra fossila bränslen, och med mer innovation kan vi sänka kostnaden igen med mer än hälften inom decenniet”, säger Jennifer M. Granholm, som bekräftades som den nya USA: s energiminister i slutet av februari.

Källa:  Renew Economy   läs mer ……

Tis 30/3    13:56

Chalmers strukturella batteri

Chalmers universitet gjorde rubriker förra veckan med ett genombrott med sin utveckling av ”strukturbatteriet.”

Detta förkunnar en potentiell framtid för lätt elektronik, men tillåter också att till exempel bilar och flygplan görs betydligt lättare (universitetet säger med hälften ). ”Allt som använder ett batteri kan dra nytta av detta”, säger Leif Asp, professor vid fakulteten för material- och beräkningsvetenskap och chef för forskningsprojektet.

”Det är ett batteri där energin lagras i själva konstruktionsstrukturen, som i flygplanets vingar eller i höljet på din bärbara dator. Batteriet i en telefon eller bil är normalt extra ballast. Ett strukturellt batteri som det vi nu har utvecklat gör att du kan spara på vikt och volym. ”

Källa: Innovation Origin   läs mer ….

Tis  30/3   12:08

Spanska batterifabriken får egen gruva

Det blir staden Badajoz i regionen Extremadura nära gränsen till Portugal som får Spaniens första battericellfabrik. Projektet inkluderar en anläggning för katodtillverkning, två gruvor och ett litiumraffinaderi.

600 miljoner euro i finansiering är hittills säkrat för projekt av en miljard. Totalt räknar projektet med 1300 direkta arbetstillfällen.

Spaden ska kunna sättas i marken redan i år och en produktion på 2 GW ska kunna starta 20 månader efter byggstart, i mitten av 2023. Cellfabriken byggs etappvis i moduler om 2 GWh vardera. År 2024 kan produktionen vara 6 GWh.

Slutkapaciteten ska bli 10 GWh. Antalet anställda ska då uppgå till 500 personer. Om det därefter finns mer efterfrågan kan anläggningen vara utbyggd till 20 GWh år 2027.

Källa:  Elektronik Tidningen   läs mer ……

Mån 29/3    12:09

Dansk vind-utvecklare väljer Siemens Gamesa för svenska projekt

Siemens Gamesa har fått två order på totalt 86 MW från det danska utvecklingsföretaget European Energy. Här måste vindturbintillverkaren leverera 14 SG 5,8-170 vindkraftverk.

De åtta turbinerna kommer att installeras i Grevekulla vindkraftspark vid Eksjö, medan de återstående sex kommer att installeras i Skåramåla vindkraftpark vid Växjö – båda i södra Sverige.

Således har Siemens Gamesa landat tre beställningar i Sverige från European Energy under de senaste sex månaderna. Vindkraftverken för de två svenska projekten kommer att installeras 2022.

Källa: Energy Supply   läs mer ….

Mån  29/3   11:56

Bioenergi kan bli ”långsiktigt hållbar lösning” i nytt taxonomiförslag

Svebios vd Gustav Melin och Isadora Wronski, sverigechef på Greenpeace, har kraftigt skilda åsikter om det nya taxonomiförslag som finns i ett nytt utkast.

Efter invändningar från ett antal Europeiska länder, bland andra Sverige, väntas EU-kommissionen nu lägga fram ett antal förändringar i den omdiskuterade taxonomin. En av förändringarna handlar om att bioenergi ska klassas som en långsiktigt hållbar lösning.

Bioenergi har i EU-kommissionens föreslagna taxonomi hittills klassats som en övergångslösning och inte som en långsiktigt hållbar lösning. Ett läckt dokument från EU-kommissionen visar dock att kommissionen har förslag på ändringar.

Källa:  Aktuell Hållbarhet   läs mer ……

Mån 29/3    11:43

Så här mycket ström använder Norges elbilar

En ny studie visar att elbilar förbrukade en halv procent av all ström som producerades i Norge förra året. Påståendet sågar argumentet om att strömmen inte kommer räcka till om alla byter till elbil.

Det är Norska Elbilsföreningen som har undersökt hur stor andel av strömmen som elbilar egentligen använder. Det är en norsk studie, men den kan samtidigt visa svenska förhållanden.

Elbilarna som rullar på de norska vägarna förbrukade, enligt Norska Elbilsföreningen, enbart drygt en halv procent av all ström som producerades i Norge 2020, skriver tidningen Elbilen.

Källa: Dagens PS   läs mer ….

Mån  29/3   11:35

Gruvbolaget Boliden köper vind-el för att sänka koldioxidavtrycket

Det norska elföretaget Agder Energi köper huvuddelen av el som genereras från en över 900 MW portfölj av vindkraftsparker som utvecklas av den tyska kapitalförvaltaren Luxcara GmbH i Finland och Sverige.

Det svenska gruv- och smältföretaget Boliden AB (STO: BOL) kommer att dra nytta av det fysiska långsiktiga kraftköpsavtalet (PPA) mellan de två partnerna, sa Luxcara på torsdag. Även om den kontraktade volymen inte specificerades tillkännagavs att off-take-kontraktet täcker ”en betydande andel” av vindkraftsportföljens förväntade generation.

Affären underlättar ett samarbete mellan Agder Energi och Luxcara för att tillhandahålla vind- och vattenkraftförsörjning för Bolidens gruv- och smältverksamhet i Sverige och Finland. Den svenska gruvarbetaren har satt upp ett mål att införa elektrifiering och fasa ut fossila bränslen i sin industriella produktion och transportaktiviteter. Det syftar också till att sänka koldioxidintensiteten (CO2) i sin verksamhet med 40% till 2030.

Källa:  Renewables Now  läs mer ……

Mån 29/3    11:25

Vattenfall och Siemens testar storskalig värmepump i Berlin

Siemens och Vattenfall kommer att genomföra en gemensam prövning av en storskalig högtemperaturvärmepump som genererar grön fjärrvärme i Berlin.

Tekniken kommer att generera värme från spillvärme och förnybar el och kommer att mata den in i Berlins fjärrvärmenätverk. Företagen undertecknade ett avtal för rättegången på torsdag.

Siemens Energy sa att det kommer att tillhandahålla en högtemperaturvärmepump med en termisk kapacitet på upp till 8 MW som kommer att integreras i en Vattenfall-anläggning som ger kylning i Potsdamer Platz-området och genererar oanvänd spillvärme.

Värmepumpen kommer att utnyttja detta och höja effektiviteten i kylkraftproduktionen samtidigt som den förser stadsdelen Berlin med grön värme.

Källa: Renewables Now   läs mer ….

Mån  29/3   11:20

Tyskland vill bli ledande i vätgasutvecklingen

Tyskland börjar tidigt på den föreslagna vätgasekonomin som producent, konsument och med avsikt att vara den ledande internationella leverantören av vätgasteknik.

Simon Göss på Energy Brainpool går igenom de viktigaste drivkrafterna för väte innan han sammanfattar den tyska strategin.

Det tyska målet 2030 är att ha en elektrolyserkapacitet på 5GW installerad för att producera 14TWh grön vätgas, vilket ger 15% av vätgasen som konsumeras i Tyskland vid det datumet. CO2-neutralt blåväte kommer främst att användas inom industri och transport.

Statligt stöd kommer att överstiga 10 miljarder euro. Man talar om att undanta all el som används för produktion av grönt vätgas från avgiften för förnybar energi. Import av väte är också en del av planen så leveranskedjor och avtal med exportörer – särskilt i Afrika – är nu en prioritet. Göss kommer att följa upp denna artikel med en annan om Energy Brainpools egna studier och rapporter om väte i energisystemet.

Källa:  energypost.eu  läs mer ……

Mån 29/3    10:35

Livsmedelskedjan Tesco presenterar klimatmanifest för att nå netto-nollmålet

Tesco har presenterat ett nytt ”klimatmanifest”, som lovar att hjälpa kunderna att äta mer hållbara dieter, minska matavfallet från gård till gaffel och öka sina ansträngningar att bli en netto-noll-verksamhet 2035.
Det nya ”manifestet” lanserades den här veckan, där Tesco redogjorde för sina åtaganden att minska koldioxid från energianvändning, övergå till elektriska fordon (EV), stödja hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion och hantera mat och förpackningsavfall.

”Vi spelar vår roll genom att skapa en bättre korg för våra kunder och planeten. Vi gör det genom att driva förbättringar och innovation vid varje punkt i vår värdekedja, först i vår egen verksamhet, sedan i vår leveranskedja och för våra kunder, säger Tescos vd Ken Murphy vid lanseringen av manifestet.

Källa: edie   läs mer ….

Mån  29/3   10:30

EU vill bryta solkraftens importberoende

Solkraft står i dag för omkring fem procent av EU:s elproduktion. Men utvecklingen går snabbt framåt och redan om fem år kan den vara dubbelt så stor, enligt prognoser från internationella energiorganet IEA. Därför vill EU-kommissionen och solkraftsbranschen i Europa nu väcka liv i en industri, som i stort sett konkurrerats ut av kinesiska företag de senaste tio-femton åren.

Just nu planeras stora fabriker i till exempel Frankrike, Tyskland, Polen och Italien, alla med en kapacitet att leverera en gigawatt solcellsmoduler per år, vilket är ungefär lika mycket som storleken på en svensk kärnkraftsreaktor.

Enligt Johan Lindahl har pandemin gjort det tydligt att energiomställningen kan vara i fara om Europa fortsätter att vara lika importberoende som i dag. Precis som det under förra året varit svårt att få tag på sjukvårdsmaterial och vaccin, kan framtida kriser göra det svårt att importera material till solpaneler, säger han.

Källa:  Sveriges Radio  läs mer ……

Mån 29/3    10:20

Förnybara energikällor täckte 40 procent av elförbrukningen under första kvartalet i Tyskland

Under det första kvartalet i år var det knappast någon vind och väldigt lite sol. 

Trots dessa ogynnsamma väderförhållanden täcktes 40 procent av elförbrukningen av el från förnybar energi. 

Detta visas av preliminära beräkningar av Center for solenergi och vätgasforskning i Baden-Württemberg (ZSW) och Federal Association of Energy and Water Management (BDEW). Som jämförelse: 2020 som helhet stod 46 procent av elförbrukningen för förnybar energi. 

I början av 2020, som var extremt blåsigt, kom cirka 52 procent av elförbrukningen från förnybar energi. År 2021 var det dock ovanligt lugnt i stora delar av Tyskland, särskilt i januari och februari.

Källa: ZSW   läs mer ….

Mån  29/3   10:16

Snart laddas hyresgästernas elbilar från solcellstaken

När solen lyser som mest över solcellstaken blir det ett överskott på solel. Hittills har överskottet från Familjebostäders hus sålts till det vanliga elnätet, men det optimala är att att solenergin kan lagras lokalt och användas direkt i fastigheterna.

Nu testar Familjebostäder batterilager för att använda mer av den solenergi som solcellstaken producerar.

I två nybyggda fastigheter i Årsta och Svedmyra finns särskilda batterier som lagrar solel, som ett testprojekt.

Förutom att lagra solenergi kan batterilager användas till att kapa effekttoppar i elnätet. Batteriet fördelar elförbrukningen jämnt under dygnet. Det innebär att en större del av den lagrade solenergin kan användas istället för att köpa el från elnätet.

– För att det ska vara en effektiv och lönsam lösning för oss behöver batterierna bli mer driftsäkra och investeringen halveras, säger Helena Ulfsparre som är miljöchef på Familjebostäder.

Källa:  Hem&Hyra  läs mer ……

Fre 26/3    12:25

Fixa kyla till byggnader utan att värma planeten

Eftersom inkomsterna i utvecklingsländerna fortsätter att öka förväntas efterfrågan på luftkonditioneringsapparater tredubblas 2050. Ökningen kommer att multiplicera det som redan är en viktig källa till växthusgasutsläpp: Luftkonditioneringen ansvarar för närvarande för nästan 20 procent av elanvändningen i byggnader världen.

Kärnan i Transaeras design är en klass av mycket porösa material som kallas organiska metallramar, eller MOF, som passivt drar fukt från luften när maskinen arbetar. Medgrundare Mircea Dincă, W.M. Keck professor i energi vid MIT: s avdelning för kemi har gjort banbrytande forskning om MOF, och företagets teammedlemmar ser materialens kommersiella framsteg som en viktig del av deras uppdrag.

”Jag uppmuntras bara av denna idé att skapa något revolutionerande”, säger Grama. ”Vi har designat dessa nya enheter, men vi tar också med oss ​​denna materiella kunskap, med Mircea och våra medarbetare, och blandar de två för att skapa något riktigt nytt och annorlunda.”

Källa: MIT News   läs mer ….

Fre  26/3   12:14

Kina framträder som ledande för energiboomen med förnybart

Handelskriget med Kina är inte över ännu. Trots att Trump-administrationen nu hör till det förflutna fortsätter spänningarna mellan USA och Kina att vara starka.
Erica Poon Werkun, chef för värdepappersforskningen i Asien och Stillahavsområdet vid den globala finansjätten Credit Suisse Group AG, noterade möjligheten till ett utbrott eller ”vedergällning” på kort sikt när USA och Kinesiska relationer börjar tina, men förblir spända.

Tala vid sidan av Credit Suisse Asian Investment Conference med Sophie Kamaruddin om ”Bloomberg Daybreak: Asia”, sade Werkun att även om det är naturligt att hoppas på en uppvärmning av relationerna mellan Peking och Washington efter fyra års spänning och handelskrig, borde det inte kom som en överraskning för någon om presidenter Joe Biden och Xi Jinping inte kommer att bli upptagen med att mysa med varandra.

Källa:  Oliprice.com  läs mer ……

Fre 26/3    12:03

Bilindustrin kan inte längre ignorera solbilar

Solbilar är på väg mot ett genombrott. Sådan är slutsatsen i en forskningsrapport om solenergi inom bilindustrin.
Vändpunkten för solbilar har uppnåtts. Detta anges i Solar Vehicles 2021-2041, en rapport som IDTechEx har tagit fram. Detta är ett marknadsundersökningsföretag som studerar ny teknik. Det brittiska forskningsföretaget varnar för att tillverkare som inte har planer på solbilar kommer att falla vid vägkanten.

De framsteg som solbilar har gjort beror främst på den expanderande kapaciteten hos monokristallina kiselsolceller (förkortat scSI). Dessa levererar nu 50 procent mer el per enhet än tidigare. De är också så flexibla att de kan appliceras på till exempel fordonssidorna. Utvecklingen inom solcellsteknik går så snabbt att IDTechEx-rapporten publicerades förra månaden i en reviderad version. Den första versionen är från början av 2020

Källa: Innovation Origins   läs mer ….

Fre  26/3   11:54

Vem är intresserad av ett begagnat bilbatteri?

Mälardalens högskola undersöker tillsammans med ett antal företag vilka möjligheter som finns hos just dem att återanvända uttjänta elfordonsbatterier.

Projektet heter Recreate och leds av docent Koteshwar Chirumalla på Akademin för innovation, design och teknik.

År 2025 kommer ungefär 250 000 ton batterier från elfordon att vara förbrukade – det vill säga att de bedömts vara otillräckliga för sin funktion. Men den användningen representerar bara en femtedel av batteriernas egentliga potential.

Projektet Recreate inventerar vilka möjligheter som finns inom olika typer av företag att fortsätta använda dem.

– Det är en viktig samhällsutmaning som är kopplad till flera globala hållbara mål, säger Koteshwar Chirumalla.

Källa:  Elektroniktidningen  läs mer ……

Fre 26/3    11:44

Solskatt upprör i Australien

Solhushåll är upprörda. Det finns inget annat sätt att beskriva det. Själva idén om en skatt på solenergi som skickas av taksystem till nätet är ohållbar för de flesta, särskilt mitt i en övergång till ren energi där det solida taket på soltaket är en av få framgångshistorier.

Frågan finns på förstasidan i många tidningar och het på luftvågorna. Jag pratade på ABC Radio Canberra på fredag morgon och solhushåll var inte nöjda.

”Jag känner mig sliten. Regeringen har haft 15 år på sig att planera för solbidrag och byråerna gjorde ingenting, sade en.

”Jag känner mig besviken … alla dessa år av incitament och nu en ny skatt,” sa en annan.

”Det är helt enkelt ett pengar. Vi betalar redan för stolpar och ledningar i vår elräkning, ”tillade en tredje.

Och slutligen: ”Varför skulle vi kväva vårt viktigaste svar på den globala uppvärmningen?” frågade en annan.

Källa: Renew Economy   läs mer ….

Fre  26/3   11:31

En milstolpe i Indiens solinstallationer når nu 40 GW

Indiens kumulativa solinstallationer har nått milstolpen på 40 GW, enligt Mercom India Research. Från och med februari 2021 omfattade landets totala installationer 34,9 GW solcelleanläggningar på nyttanivå och 5,1 GW solcelleanläggningar på taket.
Även om detta fortfarande är långt ifrån landets ambitiösa mål om 100 GW solinstallationer år 2022 under National Solar Mission.

Indien korsade milstolpen 20 GW i januari 2018. National Solar Mission ursprungliga mål var 20 GW 2022 men reviderades till 100 GW 2022. I maj 2019 markerade Indien milstolpen 30 GW.

Källa:  Mercom India  läs mer ……

Fre 26/3    11:12

BMW har halkat efter i elbilracet

BMW är mest känd för sina rasande högpresterande bilar, men det bayerska företaget var också en pionjär inom e-mobilitet och hållbarhet. Men på vägen mot elektrifiering har BMW hamnat bakom inhemska rivaler VW och Daimler, liksom att ha blivit tappad av Tesla.
Det spelar nu ikapp med en ambitiös ny e-bilplan. Detta faktablad ger en översikt över företaget och dess planer för hållbar mobilitet.
BMW grundades 1916 och har sitt huvudkontor i Bayerns huvudstad München. Gruppen fokuserar på premiumbilsmarknaden med varumärkena BMW, Mini och Rolls-Royce.

Liksom sina tyska kamrater VW och Daimler är BMW ett börsnoterat företag, men det kontrolleras av Quandts, en av Tysklands rikaste industrifamiljer (inklusive Susanne Klatten), som äger nästan 47 procent av sina aktier. BMW leds av VD Oliver Zipse sedan 2019.

Källa: Clean Energy Wire   läs mer ….

Fre  26/3   10:26

Ryanair ökar sin inblandning av biobränsle

Den irländska lågkostnadsjätten Ryanair har lovat att stödja utvecklingen av hållbara flygbränslen (SAF) för att främja en koldioxidneutral framtid.
Flygbolaget gick med i Fueling Flight Initiative som en del av sitt löfte att göra det blå flygbolaget grönt.
Förra månaden sa British Airways att de investerade mer i SAF i ett försök att främja dess ökande användning.
Ryanairs hållbarhetschef, Tom Fowler, sade: ”Ett öppet och framtidssäkert regelverk för SAF kan stödja och utrusta flygbolagen i deras kamp mot klimatförändringar, och vi är stolta över att vara en del av detta initiativ.
”Med det här nya initiativet tar vi ytterligare ett steg för att uppnå våra mål för avkolning och de bredare FN-målen för hållbar utveckling.”
British Airways, till exempel, riktar sig till SAF: er som är gjorda av hushållsavfall utöver etanol från resterna av bearbetning av vetehalm.

Källa:  biofuels international  läs mer ……

Fre 26/3    10:17

Växthusets glas blir till solceller

Växthus kan göra odling av grönsaker mycket effektivare, men de drar också en hel del energi. En lösning på det problemet kan i framtiden vara att använda glas som också fungerar som solceller.

Det handlar om så kallade Semitransparent organic solar cells som tar upp energin från en del av solljuset och släpper igenom andra våglängder. Frågan är bara om växter som sallad kan växa även om en del av solljuset inte når fram.

En studie från North Carolina State University, NC State, visar att det fungerar alldeles utmärkt. Grundidén är att växter inte använder hela spektrumet av solljus för sin fotosyntes utan bara vissa våglängder. Om växterna kan klara sig med de våglängder som solpaneler inte behöver för att alstra energi skulle det gå att använda glas som även är solpaneler i växthusen.

Källa: WarpNews   läs mer ….

Fre  26/3   10:09

Många solcellspaneler stals i Kristianstad

Ännu en gång har solcellsparken i utkanten av Kristianstad utsatts för stöld. Under natten mot lördagen stals 130 solcellspaneler.

C4 Energis solcellspark vid Lägsta punkten i Kristianstad invigdes för mindre än ett år sedan – men har redan utsatts för två stora stölder. I september stals 80 solcellspaneler, i helgen 130.

– De kom bara några minuter efter att vaktfirman som gjorde sin ordinarie rondering åkt härifrån. 40 minuter senare lämnade man med panelerna. Det gick fort, säger C4 Energis vd Göran Thessén.

Källa:  SVT  läs mer ……

Tors 25/3    13:20

Danska Vestas största order i Tyskland på vindkraft

Vestas har säkrat sin största EnVentus-order hittills i Tyskland vid vindkraftparken 39 MW Wohlsdorf i Rotenburg, Niedersachsen. Vestas kommer att leverera sju V150-5,6 MW vindkraftverk till projektet, som ligger mellan Bremen och Hamburg.

Wohlsdorf-vindprojektet utvecklas av Windpark Wohlsdorf GmbH & Co. KG, ett specialföretag som ägs av Reon och CapCerta. Projektet delades ut som en del av de senaste rundorna med vindauktioner på land av det tyska federala nätverksbyrån (BNetzA).

V150 EnVentus vindkraftverk i Wohlsdorf når en topphöjd på 244 meter och kommer att servas och underhållas av Vestas genom ett 20-årigt serviceavtal för Active Output Management 5000 (AOM 5000).

Källa: REVE   läs mer ….

Tors  25/3   13:13

Framtidens flyg - Klimatneutral produktion av vätgasflygplan

I Hamburg arbetar forskare med ett övergripande koncept för framtidens flyg för att tillhandahålla en kostnadseffektiv och effektiv tillförsel av vätgas till Airbus-anläggningen.

Tyskland strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser med 80 till 95 procent fram till 2050 jämfört med 1990 års nivåer. Men för att uppnå detta måste fossila energikällor ge plats för förnybar energi – särskilt inom transportsektorn på väg, på vatten och i luften.

Vätgas ses som den stora bäraren av hopp här och förväntas förändra saker, särskilt i Hamburg. För detta ändamål arbetar forskare vid Helmholtz Center Geesthacht – Center for Materials and Coastal Research (HZG) och Hamburgs tekniska universitet tillsammans med Airbus om ett övergripande koncept för framtidens luftfart.

Målet med ”Green Operation for Future Aviation” är att förse en produktionsanläggning med väte kostnadseffektivt och effektivt med Airbus-anläggningen i Hamburg-Finkenwerder som ett exempel.

Källa:  Innovation Origins  läs mer ……

Tors 25/3    13:03

Tidvattenkraftverket levererar på Färöarna

Som del av fortsatta aktiviteter för drift av bolagets tidvattenkraftverk på Färöarna har Minesto gjort betydande framsteg relaterat till elproduktion till elnätet. Minestos marina kraftverk

DG100 har nått en toppeffekt på över 110 kW och genomsnittlig kraftproduktion under en tidvattencykel är i linje med simulerade resultat.

Under mars har ett andra DG100-kraftverk levererats till Färöarna och framgångsrikt körts i elproduktionsläge.

Enheten, som heter ”Drekin” efter det lokala ordet för drake, har försetts med uppgraderingar för utökad prestanda och tillförlitlighet baserat på erfarenheter med det första DG100-kraftverket.

Källa: Energinyheter   läs mer ….

Tors  25/3   12:58

Kinesiskt batteriföretag etablerar sig i Eskilstuna

Som SVT Nyheter Sörmland rapporterade under onsdagen kommer det kinesiska företaget Shenzhen Senior Technology Material etablera sig i Eskilstuna. En satsning som kan ge kommunen mellan 500 och 600 nya jobb, det bekräftade Eskilstuna kommun under en presskonferens på torsdagsförmiddagen.

Shenzhen Senior Technology Material, som ofta förkortas som bara Senior, tillverkar bland annat komponenter till litiumbatterier. Planen är att anläggningen ska verka som underleverantör till det svenska företaget Northvolt, som har anläggningar i Skellefteå och Västerås.

I en första fas kommer företaget hyra en lokal i Svista utanför Eskilstuna. I samma område som H&M:s lager. Enligt företagets ansvariga i Europa kommer man fram till årsskiftet anställa 80 till 100 personer. I ett senare läge är tanken att anläggningen ska växa genom en stor utbyggnad. Enligt planen ska företaget 2025 ha mellan 500 och 600 anställda i Eskilstuna.

Källa:  SVT  läs mer ……

Tors 25/3    12:39

Grönt stål: LKAB vann maktkamp mot SSAB

Det blir gruvjätten LKAB som tar över förädlingsprocessen när direktreduktionen av järnsvamp, som är grunden för produktion av grönt stål, förläggs i Malmberget. Detta efter hårda diskussioner mellan LKAB och SSAB.

”Vi investerar gemensamt i anläggningen i demonstrations- och anpassningsfasen. När den är uppe och levererar på designkapacitet så övergår den till oss och då får vi givetvis ersätta våra partners för deras kostnader”, säger LKAB:s vd Jan Moström, till Di.

Samriskbolaget Hybrit
LKAB, SSAB och Vattenfall har gemensamt tagit fram tekniken för fossilfri stålproduktion genom samriskbolaget Hybrit, och det är inte klart hur värdet ska fördelas mellan bolagen när processen industrialiseras.

Källa: Dagens PS   läs mer ….

Tors  25/3   12:28

Gruvbolaget Rio Tinto använder solvärmeteknologi för att driva gruvan

Den anglo-australiensiska gruvkolossen Rio Tinto kommer att testa en ny solvärmeteknologi som stöds av Microsofts grundare Bill Gates vid en av sina gruvor i Kalifornien, eftersom den driver på att minska sina utsläpp 15 procent under det kommande decenniet.

Tekniken, utvecklad av den kaliforniska nystartade Heliogen, använder speglar och en tornmottagare för att värma smält salt, som sedan används för att skapa ånga för att driva en turbin.

Till skillnad från solceller, kan solvärme – även kallad koncentrerad solenergi (CSP) – lagra energin från solen i det smälta saltet för användning på natten eller på molniga dagar.

Heliogen säger att dess teknik är bättre än andra CSP-metoder eftersom den har lyckats koncentrera solenergi för att överstiga temperaturer på mer än 1 000 grader celsius, vilket den kallar en ”unik vetenskaplig prestation”.

Källa:  Renew Economy   läs mer ……

Tors 25/3    12:19

26 miljoner till hållbar utvinning av mineral och metaller

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att tillsammans med Naturvårdsverket arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från sekundära resurser.

Arbetet ska bidra till omställningen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi, i enlighet med regeringens strategier för smart industri och cirkulär ekonomi. Uppdraget ska vidare fokusera på kritiska mineral och metaller, men även kunna omfatta andra mineral och metaller.

Tillgången till metaller och mineral rör flera aspekter, inte minst möjligheterna för att Sverige och övriga EU ska kunna nå mål kring hållbarhet och ekonomi. Sverige har god tillgång till många metaller och mineral samt fyller en viktig del av övriga Europas behov.

Sverige har också potential att möta de behov av metaller och mineral som EU-kommissionen i sin råvarustrategi konstaterat finns.

Källa: Nordiska projekt   läs mer ….

Tors  25/3   11:58

Brasilianska köttjätten JBS förbinder sig till netto-nollutsläpp och sluta ta ner skog

Den brasilianska köttproducenten JBS har avskaffat 1 miljard dollar för att nå nollutsläpp i hela sin värdekedja år 2040, samtidigt som den syftar till att eliminera olaglig avskogning.
JBS, en av de största köttprocessorerna i världen, har avslöjat det nya åtagandet att nå netto-nollutsläpp 2040. Målet är att JBS ska minska sitt globala utsläppsintensitet 1 och 2 med minst 30% fram till 2030 jämfört med 2019 nivåer. Målet kommer att omfatta företagets globala verksamhet och en leveranskedja som spänner över Sydamerika, Nordamerika, Europa, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland.

Noll-nollmålet kommer att stödjas av en investering på 1 miljarder dollar i ökade investeringar under de närmaste tio åren, främst inriktade på utsläppsminskningsprojekt. En investering på 100 miljoner dollar i forskningsprojekt som möjliggör regenerativ jordbruksmetod, inklusive koldioxidbindning och utsläppsreducerande tekniker på gården, har också bekräftats.

Källa:  edie   läs mer ……

Tors 25/3    09:47

Albanien satsar på sol och vind

En ny rapport som publicerades i dag av International Renewable Energy Agency (IRENA) visar att Albanien kan förbättra sin energitrygghet avsevärt och minska sårbarheten för energisystemet för klimatpåverkan genom att använda sina stora sol- och vindresurser . En fullständig utforskning av den nationella potentialen för förnybar energi kommer också att ge viktiga socioekonomiska fördelar, inklusive skapande av arbetstillfällen, nya inkomstflöden, lokal industriell utveckling och minskad luftförorening, enligt rapporten.

Albanien har några av Europas högsta soltimmar per år som kan användas för att generera elektricitet från solceller och värme vatten genom fortsatt installation av solvärmepaneler. Dessutom uppskattas kostnadseffektiv sol- och vindpotential till mer än 7 gigawatt, mer än tre gånger landets totala installerade elkapacitet, konstaterar rapporten. Cirka 616 MW av denna vindkraft är utbyggbar 2030.

Källa: IRENA   läs mer ….

Tors  25/3   09:39

Lundbergs Fastigheter fortsätter investera i solceller

Lundbergs Fastigheter har tillsammans med leverantören Save by Solar nyligen genomfört en solcellsinstallation på kvarteret Lyckan i Norrköping. Den nya solcellsanläggningen som ska tas i drift inom kort innebär att ännu en centrumfastighet förses med solceller.

– Solceller är en av framtidens energikällor och något vi satsar stort på, säger Johan Sandborgh, hållbarhetschef Lundbergs Fastigheter. Energifrågan är komplex och spänner över flera länder och marknader, men vi behöver alla bidra för att fortsätta omställningen mot hållbar energi.

Den nya solcellsanläggningen har en toppeffekt på 103 kW och kommer producera omkring 85 000 kWh om året. Det motsvarar årsförbrukningen av el för nästan 20 normalstora villor. Sett över anläggningens livstid innebär investeringen en miljöbesparing på hela 730 000 kg CO2.

Källa:  Mynewsdesk   läs mer ……

Ons 24/3    13:34

Rapport: Förnybart måste växa åtta gånger snabbare för att vi ska kunna uppnå målet i Parisavtalet

Förhandsgranskningen av World Energy Transitions Outlook visar en väg för världen att nå Parisavtalets mål och stoppa takten i klimatförändringen genom att omvandla det globala energilandskapet. Denna förhandsgranskning presenterar alternativ för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 ° C och föra koldioxidutsläppen närmare netto noll vid mitten av århundradet, vilket ger insikter på hög nivå om teknikval, investeringsbehov och de socioekonomiska sammanhang för att uppnå en hållbar, motståndskraftig och inkluderande energi framtid.

För att uppnå koldioxidminskningsmål 2050 krävs en kombination av: teknik och innovation för att främja energiövergången och förbättra koldioxidhanteringen stödjande och proaktiv politik; tillhörande arbetstillfällen och socioekonomiska förbättringar. och internationellt samarbete för att garantera tillgänglighet och tillgång till energi.

Källa: IRENA   läs mer ….

Ons  24/3   13:19

Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin lanserat

NordSyd – Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin är i full gång. Under förra året startade ett tiotal projekt i och runt Uppsala, Sollefteå och Västerås.
I år ska ytterligare 15 projekt startas av de totalt ca 80 projekt som paketet innehåller. Hela NordSyd är planerat att vara genomfört till 2040 men redan om tre år kommer de första åtgärderna bidra till ökad kapacitet.

Hela investeringspaket NordSyd består av en rad åtgärder som på sikt kommer att göra det möjligt att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige.
Cirka 2 000 km ny ledning och drygt 30 stationer ska byggas vilka kommer att bidra till en kapacitetshöjning från 7 300 MW till 10 000 MW över snitt 2.

Källa:  Aktuell energi   läs mer ……

Ons 24/3    13:13

Kaliforniens sista kärnkraftverk är redo att stängas av

När Kaliforniens sista kärnkraftsanläggning – 2,2 GW Diablo Canyon-kraftverket – närmar sig sitt schemalagda pensioneringsdatum, oroar sig vissa energiexperter för att staten inte har förberett sig helt för vad som kommer nästa.

Anläggningen i Diablo Canyon ligger på Kaliforniens centrala kust och producerar cirka 18 000 GWh el årligen – nästan 10% av statens energiportfölj. Sedan stängningen av San Onofre kärnkraftverk för åtta år sedan har den varit den enda operativa kärnkraftsanläggningen i Kalifornien. År 2018 tillät tillsynsmyndigheter Pacific Gas & Electric (PG&E) att stänga anläggningens två reaktorer när deras licenser upphör 2024 och 2025.

Men när dessa datum närmar sig ifrågasätter experter vad det kommer att betyda för Kaliforniens tillförlitlighet och växthusgas (växthusgas) ) utsläppsmål.

Källa: Utility Dive   läs mer ….

Ons  24/3   13:08

Liquid Wind vill bli världsledande på grön sjöfart

Göteborgsbaserade Liquid Wind ska skapa grön sjöfart genom att bygga två fabriker i månaden för att producera klimatneutral metanol.

Det pågår ett bränslerace för att göra sjöfarten klimatneutral. I en intervju med Göteborgs-Posten går den göteborgsbaserade startupen Liquid Wind ut stenhårt och tror sig kunna bli marknadsledande i den kampen.

Deras lösning på hur sjöfarten ska bli renare är grön metanol. Det tror också världens största containerrederi Maersk, och kraftjätten Uniper som nyligen investerat i Liquid Wind.

”Vad vi, och bland annat Maersk, tror är att metanol är rätt väg att gå. Vill man att sjöfarten ska bli helt koldioxidneutral finns det inte många andra alternativ att gå på just nu, säger Claes Fredriksson, vd och grundare av Liquid Wind till Göteborgs-Posten.

Källa:  Dagens PS   läs mer ……

Ons 24/3    12:59

CorPower utökar kapitalfinansiering till 20,3 MEUR för demonstration i kommersiell skala

CorPower Ocean är på väg att visa den första kommersiella WEC i flaggskeppet HiWave-5-projektet – och dess långsiktiga utveckling av leverans- och servicekapacitet för kommersiella vågfarmar.


Efter att ha säkrat en nyemission på 9 MEUR har CorPower utökat sin aktiefinansiering till 20,3 MEUR, för kommersiell skala demonstration av sin vågenergiteknik. Investeringsrundan leddes av Midroc New Technology och omfattade SEB Greentech VC, familjekontor och privata investerare. Pareto Securities agerade som Sole Manager och Bookrunner i transaktionen.

Denna ytterligare investering på 9 MEUR i kombination med tidigare finansieringsrundor på 9 MEUR (juli 2020) och 2,3 MEUR (dec 2018) – där EIT InnoEnergy deltog – ger den totala kapitalfinansieringen 20,3 MEUR. Detta kommer att stödja demonstrationen av CorPowers första kommersiella skala WEC i flaggskeppet HiWave-5-projektet – och dess långsiktiga utveckling av leverans- och servicekapacitet för kommersiella vågfarmar.

Källa: InnoEnergy   läs mer ….

Ons  24/3   12:57

Mångmiljonprojektet Hybrit hamnar i Gällivare

Efter en lång dragkamp mellan Luleå och Gällivare står det nu klart. Mångmiljonprojektet Hybrit hamnar i Gällivare och kan skapa närmare 200 nya arbetstillfällen.

Under onsdagen hålls en digital presskonferens angående projektet Hybrit, som drivs av LKAB, Vattenfall och SSAB, där målet är att producera järnsvamp utan fossila bränslen och därmed bli först i världen med att tillverka fossilfritt stål.

I nuläget finns en pilotanläggning i Luleå, men den stora frågan har hela tiden handlat om var den fullskaliga produktionsanläggningen ska ligga. I dag kom beskedet – Hybrit hamnar i Vitåfors utanför Malmberget i Gällivare kommun.

– Vi räknar med att starta bygget årsskiftet 2022/2023. Sedan bygger vi nästa anläggning 2030 och när den är klar påbörjar vi en omställning av hela LKAB:s produktion, säger Jan Moström, vd på LKAB.

Källa:  SVT   läs mer ……

Ons 24/3    12:45

Långsamma tillståndsprocesser sinkar grönt stål

Sverige ska bli först i världen med försäljning av fossilfritt stål. Men brist på arbetskraft och nödvändig elförsörjning riskerar att sätta käppar i hjulen för de ambitiösa planerna, rapporterar SVT Nyheter.

Bakom projektet att tillverka fossilfritt stål står står SSAB, LKAB och Vattenfall. Enligt Svenska kraftnät kommer utbyggnaden av svenska elledningar och kraftnät ta tolv år.

Nu menar flera aktörer att myndigheterna måste snabba på tillståndsprocesserna, för att projektet inte ska sinkas.
Frågan om arbetskraft är också betydande, och den nya stålproduktionen förväntas skapa tusentals nya arbetstillfällen i Norrbotten. Det kommer kräva arbetskraft från hela Norrland.

Källa: Nordiska projekt   läs mer ….

Ons  24/3   12:36

Taurus Energy och IndianOil Corporation Ltd. inleder samarbete kring biobränsle

IOCL är Indiens största offentliga nationella oljebolag med affärsintressen längs hela värdekedjan för kolväten. IOCL har nyligen beslutat att investera i andra generationens biobränslen och har inlett byggandet av tre bioraffinaderier i Indien där lignocellulosa-biomassa skall användas för att producera bioetanol.

Investeringen sker med anledning av den indiska regeringens politiska beslut från 2018 om att uppnå 20 % inblandning av biobränsle i den nationella bränslereserven till år 2030

Taurus Energy har valts ut till teknologipartner i projektet genom workshops ledda av Business Sweden och har ingått ett avtal under vilket XyloFerms tekniska kapacitet skall utvärderas.

Källa:  Taurus energy   läs mer ……

Ons 24/3    12:12

SmartTip förbättrar vindkraften

En grupp forskare från Stanford University hävdade nyligen att hela världen kunde drivas av förnybar energi år 2050. Även om denna prestation är uppnådd kommer det också att krävas ingenjörsinnovation för att fortsätta i snabb takt.

Som ett pressmeddelande från Danmarks tekniska universitet (DTU) förklarar, har ett nytt koncept för vindkraftsblad ”potential att avsevärt minska de årliga kostnaderna för vindenergi” och därigenom stärka globala ansträngningar att flytta mot förnybar energi.

Den innovativa designen, som kallas SmartTip, kan förskjuta ”miljoner ton koldioxid varje år”, heter det i uttalandet.

SmartTip-konceptprojektet startade 2017 och slutfördes förra året. Forskare på projektet fann att genom att öka en befintlig rotorstorlek kunde betydligt mer energi produceras per år, samtidigt som ”lindra belastningar på ett smart sätt.”

Källa: Interesting Engineering   läs mer ….

Ons  24/3   11:53

MIT studie: Litiumjonbatterier faller i pris

Nu har MIT-forskare genomfört en omfattande analys av studierna som har tittat på prisnedgången på dessa batterier, som är den dominerande uppladdningsbara tekniken i dagens värld.

Den nya studien ser tillbaka över tre decennier, inklusive analys av de ursprungliga underliggande datamängderna och dokumenten när det är möjligt, för att komma fram till en tydlig bild av teknikens bana.

Forskarna fann att kostnaden för dessa batterier har sjunkit med 97 procent sedan de introducerades för första gången 1991. Denna förbättringshastighet är mycket snabbare än många analytiker hade hävdat och är jämförbar med solcellernas solpaneler, som vissa hade ansett att vara ett exceptionellt fall.

De nya resultaten rapporteras idag i tidskriften Energy and Environmental Science, i en uppsats av MIT postdoc Micah Ziegler och docent Jessika Trancik.

Källa:  MIT   läs mer ……

Tis 23/3    12:40

Stort genombrott för ”viktlös” energilagring

Forskare på Chalmers har i experimentella studier tillverkat ett strukturellt batteri som är tio gånger bättre än alla tidigare. Det innehåller kolfiber som parallellt fungerar som elektrod, strömledare och bärande material. Batteriet öppnar dörren för så kallad ”viktlös” energilagring i till exempel fordon och farkoster.

Batterierna i dagens elbilar utgör en stor del av fordonens vikt, och de fyller inte heller någon bärande funktion. Ett strukturellt batteri kan däremot fungera både som batteri och vara en del av strukturen i till exempel en bilkaross.

Det kallas för viktlös energilagring eftersom batteriets massa ”försvinner” när batteriet blir en del av den bärande konstruktionen. Beräkningar visar att man med den här typen av multifunktionella batterier kraftigt skulle kunna reducera vikten på en bil.

Källa: Aktuell energi   läs mer ….

Tis  23/3   12:33

Brasilien får världens största gröna vätgasfabrik

Det israeliska baserade förnybara företaget Energix Energy har meddelat sina planer på att investera 5,4 miljarder dollar för att utveckla det som företaget hävdar kommer att bli världens största anläggning för produktion av grönt vätgas.

Base One-anläggningen kommer att placeras i Ceara i Brasilien och kommer att kunna producera 600 miljoner KG grönt väte per år.

Elektrolysanläggningen kommer att drivas helt av förnybar energi, initialt 3,4GW sol- och landvind.

Cearás potential för produktion av förnybar energi, tillsammans med tillgång till en strategisk djuphavshamn för att underlätta export av vätgas, var nyckeln till valet av den omfattande 500 hektar stora anläggningen för investeringarna på 5,4 miljarder dollar.

Källa:  Smart Energy   läs mer ……

Tis 23/3    12:28

Solceller i kanaler är redan konkurrenskraftiga med markmonterad solceller

Amerikanska forskare har bedömt den tekniska och ekonomiska genomförbarheten för solkanaler i Kalifornien och har funnit att deras LCOE redan är nära det för markmonterade solfabriker.

Tre olika projektkonfigurationer analyserades för åtta olika platser i Kaliforniens kanalnätverk.

Att täcka leveranskanaler med solpaneler kan vara ett ekonomiskt genomförbart sätt att främja både förnybar energi och vattenbesparing.

Solkraftverk på kanaler har redan byggts framgångsrikt i Indien, där denna teknik har visat att solenergi också kan genereras utan att ockupera mark och samtidigt minska vattenindunstningen.

Källa: pv-magazine   läs mer ….

Tis  23/3   12:20

I en solauktion i Indien landade det vinnande budet på 26 öre/kWh

Den allra första solauktionen efter Basic Customs Duty-meddelandet om celler och moduler har fått ett vinnande bud på Rs 2,20 / kWh i Gujarat.
Den allra första solauktionen som genomfördes efter tillkännagivandet från ministeriet för ny och förnybar energi (MNRE) om grundläggande tullavgift för solceller och moduler från 1 april 2022 har fått ett vinnande bud, dvs. lägsta tariff på 2,2 Rs per enhet (eller 2,20 R / kWh). Auktionen som genomfördes av Gujarat Urja Vikas Nigam (GUVNL) för tilldelning av 500 MW solprojekt innebar att hela kapaciteten tilldelades fem anbudsgivare.

Enligt branschkällor vann NTPC Renewable Energy 150 MW kapacitet, Actis-stödd Sprng Ujjvala Energy vann 120 MW, Coal India fick 100 MW kapacitet och Tata Power arm TP Saurya tilldelades 60 MW. Alla fyra anbudsgivare tilldelades projektkapacitet efter att ha lämnat in eller matchat L1-taxan på Rs 2,2 / kWh.

Källa:  Saur Energy   läs mer ……

Tis 23/3    11:52

Holländskt företag återvinner batterier

Lumos Global BV har tecknat avtal med Hinckley Group om att återvinna tusentals litiumbatterier då det nederländska företaget som specialiserat sig på off-grid power i Västafrika ser en stark försäljningstillväxt mitt i utbrottet av coronapandemin.

Det Amsterdam-baserade företaget levererade redan 10 000 litiumbatterier till Hinckley för att återvinna vid sin anläggning, en första i sitt slag i regionen, säger vd Alistair Gordon i en intervju. Lumos säljer solenergiaggregat i hemmet som innehåller ett fem kilos litiumbatteri. Företaget har lagrat begagnade batterier i lager samtidigt som man försökt komma fram till en återvinningsplan under de senaste åren, säger Gordon.

Källa: Bloomberg Green   läs mer ….

Tis  23/3   11:30

Tesla rabatterar sitt Powerbatteri i Australien

Amerikanska elfordon och batterilagringsjätten Tesla har lanserat en ny batteribaserad energiplan för detaljhandeln i södra Australien, i ett försök att öka företagets befintliga virtuella kraftverk i det tillståndet, liksom dess förmåga att hjälpa till att balansera ökningen av solenergi på taket.

Den nya Tesla Energy Plan, som erbjuds genom Teslas detaljhandelspartner i södra Australien, Energy Locals, hoppas kunna locka nya deltagare genom att erbjuda 2 000 $ rabatt på detaljhandelspriset för ett Powerwall 2-batteri samt tillgång till tids- prissättning för användning och 220 USD per år i nätstödkrediter.

Rabatten på $ 2000 – som endast gäller nya kunder som registrerar sig för Planen under en period av minst 24 månader och är separat för upp till $ 2700 statliga rabatter – erbjuder ett snabbt incitament för ett batteri vars pris har stigit, inte en gång men två gånger under de senaste sex månaderna.

Källa:  One step off the grid   läs mer ……

Tis 23/3    10:28

Australienska AGL bygger ett 200 MW stort batteri vid Loy Yang kraftverk nära Melbourne

Batteriet är ett av fyra stora batterier som AGL bygger på anläggningar som angränsar till dess huvudsakliga kol-, gas- och solgenereringstillgångar i södra Australien, Victoria och NSW, medan det också har fått fler stora batterier i Wandoan i Queensland och genom Maoneng i NSW.

AGL har tidigare hyllat ”batteriets tidsålder” och tecknat ett MOU med batterilagringsleverantörerna Fluence och Wartsila och har redan skisserat planer på att bygga 850 MW nätbaserade batterier under de kommande tre åren.

De stora batterierna kommer att ge flexibilitet i sin befintliga termiska flotta, men hjälper också till att lägga grunden för den lagrings- och leveransgenerering som behövs när fler kol- och gasgeneratorer lämnar nätet.

Källa: Renew Economy   läs mer ….

Tis  23/3   10:24

”Så gör vi Sverige fossilfritt på 15 år”

Klimatkrisen är vår tids existentiella utmaning. Världen är snabbt på väg mot den smärtgräns mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning som man enats om att till varje pris undvika. För att hejda uppvärmningen behöver utsläppen i världen halveras till 2030 och närma sig noll 2050. För Sveriges del behöver utsläppen närma sig noll redan under 2030-talet. Hittills har de minskat med några få procent per år.

Utmaningen kan tyckas hopplös. Det är den inte. Orsaken till klimatkrisen är decennier av svag klimatpolitik. Men i de fall politiken agerat så har förändringar skett. Det tydligaste exemplet är förnybar energi. Ett fåtal länders satsningar har gjort att sol- och vindkraft nu är billigare än fossil el. Vågskålen har börjat tippa över. Grön teknik håller på att slå ut det fossila. Ödesfrågan är hur lång tid det tar.

Källa:  SvD   läs mer ……

Tis 23/3    10:13

Få av fonderna klarar nya krav – ”Oroväckande att så få fonder är mörkgröna”

Få svenska fonder som profilerar sig mot hållbarhet har visat sig hålla måttet. Knappt 3 procent av utbudet når upp till högsta hållbarhetsnivån. ”Det är lite oroväckande att så få fonder är mörkgröna”, säger ESG-experten Tony Christensen.

Di har kartlagt de svenska storbankernas fonder som visar att endast 15 av storbankernas totalt 514 fonder, eller knappt 3 procent, når upp till EU:s högsta hållbarhetsklassificering. De är fonderna som kallas ”mörkgröna”

De har hamnat under luppen i EU:s disclosureförordning som infördes den 10 mars, och som innebär att finansaktörer mer utförligt än tidigare måste informera om hållbarhetsrisker.

Källa: Dagens PS   läs mer ….

Tis  23/3   10:05

Kommer ren energi att starta ett nytt resurskrig?

Innan en USA-ägd oljebrunn borrade in i det som ingen ännu visste var den största enskilda oljekällan på planeten den 3 mars 1938, var Saudiarabien ett glest befolkat land av öken nomader.
Nationens största inkomstkälla var från islamiska pilgrimer. För den genomsnittliga personen utanför den muslimska världen var Saudiarabien en lätt förbisedd sandfläck som förknippades med lite mer än Arabian Nights.

Bara 12 år efter den första upptäckten, inför det kalla kriget, hade Saudiarabiens internationella status så radikalt förvandlats att USA: s president Harry Truman trodde Saudiarabiens kung. ”Inget hot mot ditt kungarike”, skrev presidenten till kung Ibn Saud, ”skulle kunna inträffa vilket inte skulle vara en fråga som omedelbart berör USA.”

Vi lever i en värld formad, kartlagd och drivs av olja. Hur många av världens allianser, konflikter, invasioner och epoker av välstånd och fattigdom kan spåras tillbaka till olja eller brist på dem? ”Under den moderna eran har ingen annan vara spelat en så viktig roll för att driva politisk och ekonomisk oro, och det finns all anledning att förvänta sig att detta fortsätter”, läser en studie från Brookings Institution.

Källa:  Oilprice   läs mer ……

Mån 22/3    12:39

”Solel kan stimulera den östafrikanska återhämtningen”

Patrik Huber, medgrundare och vd för Östafrika på leasingföretaget Solarise Africa, förnybara energikällor, har pratat med tidningen pv om företagets syn på hur regionen kan bli en grön återhämtning. Huber förklarade att Solarises bidrag till återhämtningen inkluderar den senaste expansionen till tre nya länder.

När det gäller hur dessa projekt kommer att hjälpa till med ekonomisk återupplivning vet vi att ekonomisk utveckling börjar med modern energitillgång. Bevis visar att länder som investerade mest i grön stimulans 2008 och 2009 framgångsrikt skapade arbetstillfällen och ökade sina ekonomier.

Att sträva efter koldioxidsnål och klimatbeständig tillväxt är det bästa sättet att låsa upp varaktiga ekonomiska och sociala fördelar. Det har också bevisats att företag som förbinder sig till 100% förnybar kraft har bättre vinstmarginaler och vinst än de utan detta åtagande.

Källa: pv-magazine   läs mer ….

Mån  22/3   12:21

Indien får rådet att ta fram en plan för att nå 100 GW solenergi under 2022

Energikommittén (SCOE) presenterade nyligen sin 17: e rapport om ”Handlingsplan för att uppnå 175 Gigawatt (GW) mål för förnybar energi”, som avser ministeriet för ny och förnybar energi (MNRE), till parlamentet.

I sin rapport har kommittén, samtidigt som den uttryckt sin missnöje med den takt som ministeriet har utvecklats inom detta betydande område, dvs. solenergi för förnybar energi, rekommenderat att ministeriet snabbt bör utarbeta en strategisk plan för att uppnå mål om 100 GW solenergi inom tidsfristen 2022 som närmar sig mycket snabbt.

Källa:  Saur Energy   läs mer ……

Mån 22/3    12:04

Saltbaserad lagring med svenska SaltX vinner EU: s energiutmaning

Ett svenskt saltbaserat energilagringssystem som testar det australiska företaget Calixs elektriska ugnsteknik har utsetts till vinnare i Helsinki Energy Challenge, en global tävling med ett pris på en miljon euro.

Tävlingen skapades för att hitta de bästa moderna lösningarna för uppvärmning av Finlands huvudstad i framtiden, samtidigt som den hjälpte den att sluta kol 2029 och bli koldioxidneutral 2035. Den lockade mer än 200 deltagare.

Sverigesbaserade SaltX, i samarbete med Rebase Energy, utnämndes den här veckan till en av fyra finalister, för sitt bidrag ”Smart Salt City”, baserat på företagets patenterade EnerStore-lösning som lagrar energi som värme i specialtillagat salt.

Källa: Renew Economy   läs mer ….

Mån  22/3   11:50

Forskare i USA har undersökt potentialen för havsvindkraft

Forskare som studerar den amerikanska havsbaserade vindindustrin har utfärdat en ny rapport som säger att sektorn potentiellt skulle kunna möta 90% av landets elbehov till 2050.

Nyckeln är att havsbaserad vind ska vara fullt utvecklad längs Atlanten, Stilla havet och Gulfkusten, liksom i de stora sjöarna, alla områden som rapportens författare säger är mogna för utveckling.

”Offshore Wind for America”, som publicerades 18 mars av Environment America Research & Policy Center och Frontier Group, ser på potentialen för amerikansk havsbaserad vind och den roll den kan spela för att flytta USA till 100% förnybar energi. Grupperna skriver också om status för befintliga havsbaserade vindprojekt, tillsammans med tekniska framsteg som kommer att driva sektorn.

Källa:  Power   läs mer ……

Mån 22/3    11:41

Sverige rikt på eftertraktad kobolt

I Sverige bryts ingen kobolt i dagsläget, men det metalliska grundämnet har hittats på flera platser.

Drygt 50 procent av all kobolt som utvinns i världen hamnar i batterier och efterfrågan väntas öka ännu mer i och med den gröna klimatomställningen.

Kobolt finns i Sverige i bland annat Kleva gruva, Bergslagen, Kiruna och Skelleftefältet.

De senaste åren har Sveriges geologiska undersökning (SGU) sett ett ökat intresse för att prospektera efter kobolt i Sverige, men det finns ännu inte någon ansökan om att bryta kobolt inskickad.

Källa: Ny teknik   läs mer ….

Mån  22/3   11:12

Miljoninvestering ska ta Brights plattform till övriga Europa

Brights plattform 
Bright har byggt en öppen och datadriven digital plattform som energibolag kan erbjuda sina kunder. Hushållen stimuleras bland annat att undvika elanvändning under de timmar på dygnet då många använder el samtidigt, så kallade effekttoppar.

Det bidrar till att maximera klimatnyttan från sol- och vindkraft, samtidigt som tekniken hjälper till att hantera det växande problemet med kapacitetsbrist i elnäten, eftersom den bidrar till att jämna ut belastningen på elnätet över dygnets alla timmar. Plattformen utgår från kundens egna användningsmönster och data, vilket ger dem verktyg att förstå, kontrollera och automatisera sin elanvändning till en lägre kostnad och minskad klimatpåverkan.

Utvecklingsklustret Energi AB
Ägs av Tekniska verken i Linköping, Jämtkraft, Öresundskraft, Jönköping Energi och Umeå Energi, och har sitt huvudkontor i Linköping. Bolaget är ett innovationsbolag med syfte att ta fram lösningar för framtidens energisystem och fokuserar på digitala plattformar för energianvändning och energioptimeringstjänster.

Källa:  Tekniska verken   läs mer ……

Mån 22/3    10:31

Storbritannien tar ner sitt sista kolkraftverk

Storbritannien kommer att ha endast ett kraftverk som fortfarande bränner kol i slutet av nästa år enligt planer från EDF att stänga sin anläggning i West Burton A.

Den franska energigiganten förväntas bekräfta den här veckan att den kommer att stänga kraftverket i Nottinghamshire senast i september 2022 efter mer än ett halvt sekels verksamhet.

Fackföreningar har informerats innan ett formellt tillkännagivande till anläggningens 170 personal vars jobb nu kommer att vara i fara.

Beslutet kommer att lämna Unipers fabrik i Ratcliffe-on-Soar, även i Nottinghamshire, som det enda kraftverket som fortfarande bränner det förorenande bränslet innan en regeringsfrist för att avveckla oförminskad kolanvändning till oktober 2024

Källa: The Times    läs mer ….

Mån  22/3   10:25

Norge ger 30 företag rätt till ny prospektering av olja och gas

OSLO (Reuters) – Norge tilldelade 61 prospekteringsblock till 30 oljebolag i de senaste fördefinierade områdena (APA), eftersom det försöker hitta fler resurser nära befintliga fält, sade energiminister Tina Bru på tisdag.

Norge, som började utvinna olja och gas från sin kontinentalsockel till havs för 50 år sedan, tror att det fortfarande bara har pumpat ungefär hälften av sina tillgängliga resurser.

Företag som vann andelar i licenserna inkluderade Equinor, Shell, Aker BP, ConocoPhillips, Total, Lundin Energy och Eni’s Vaar Energi.

Källa:  Reuters   läs mer ……

Mån 22/3    10:20

De fick till slut grönt ljus för svart solpanel på rött tak

Yngve Zebühr och Karen Sörensen stoppades från att sätta svarta solpaneler på sitt röda tegeltak i Enskede. Först efter flera vändor fick de till slut bygglov. Förra året beviljades bara 66 bygglov för solceller i Stockholms stad.

– Problemet är att man som husägare inte fattar vad som gäller, säger Yngve Zebühr.

För tre år sedan kom nya regler som skulle göra det enklare att sätta upp solpaneler utan bygglov. Men i Stockholm där det finns många kulturskyddade bostadsområden som ändå kräver bygglov har husägare fortfarande svårt att få tillstånd.

Källa: DN    läs mer ….

Mån  22/3   10:16

Kina dominerar den globala vindkraftsindustrin 2020

Kina säkrade toppositionen för den globala vindkraftsindustrin efter rekordinstallation 2020, sa den brittiska tidningen Financial Times (FT) torsdag.

Enligt en rapport som släpptes av Global Wind Energy Council (GWEC), en internationell handelsförening i Belgien, slog Kina världsrekordet för mest vindkraftkapacitet installerat på ett enda år 2020 med 52 gigawatt (GW) ny kapacitet – en fördubbling av landets årliga installationer jämfört med föregående år.

Källa:  reve   läs mer ……

Fre 19/3    14:28

Solenergibolaget Svea Solar planerar att bygga en solcellspark på 36 hektar strax öster om Ängelholm

Det handlar om ett stycke mark på runt 36 hektar söder om väg 13 och mellan E6 och Munka Ljungby som nu är aktuellt för en eventuell solcellspark. 36 hektar motsvarar cirka 50 fotbollsplaner.

Bolaget Svea Solar som projekterar, installerar och äger storskaliga solcellsparker, har efter en inventering kommit fram till att området på flera sätt är väl lämpat för en markbaserad solcellsanläggning.

”Ängelholm har bra solinstrålning och ligger dessutom bra till då vi tittar på områden med hög elkonsumtion. På landsbygden krävs det längre eltransporter och där är det oftare ett svagare nät”, säger Carl Victor Passburg på Svea Solar.

Projektet beräknas kunna ge en effekt på omkring 30 megawatt, något som skulle kunna förse 17.500 mindre hushåll eller 1.750 standardvillor med el.

Källa: Dagens industri    läs mer ….

Fre  19/3   14:06

Rekordvecka på kraftmarknaden

Entellios: ”Det sätts hela tiden nya rekord på kraftmarknaden. Vi har knappt hunnit hämta oss efter prisrekorden på el i februari förrän det var dags för både vindkraftrekord och koldioxidprisrekord denna vecka.

Lågtrycket som gav snö i södra Norge förra veckan bidrog också till vindkraftsrekord i Tyskland. Det blåste riktigt bra och det tillkommer ständigt fler vindkraftverk som är produktionsklara.

Kraftpriset i södra Norge håller sig relativt nära de tyska priserna som förutom under dagar med väldigt hög vindkraftsproduktion generellt är högre än de nordiska priserna i genomsnitt.

Källa:  Nordiska projekt   läs mer ……

Fre 19/3    13:55

Lokal elproduktion räddade Stockholmsvintern

Den ihållande kylan i januari och februari satte Stockholms elförsörjning på prov. Efterfrågan på el stack iväg och var under ett antal tillfällen högre än vad stamnätet kan leverera, men tack vare den lokala elproduktionen klarade sig Stockholm från att bli utan el.

Den lokala elproduktionen från stadens kraftvärme räddade situationen och efterfrågan på el kunde tillgodoses. Ellevio har ingått ett avtal med fjärrvärmeföretaget Stockholm Exergi som handlar om att Ellevio har 320 MW el att tillgå för att klara av effektsituationen när den blir som mest ansträngd, som den här vintern.

Årets övriga timmar räcker stamnätets kapacitet till. Samtidigt ser vi en tilltagande elektrifiering och Stockholm växer.

Källa: Energipress    läs mer ….

Fre  19/3   13:50

Bladlösa, vinglande vindkraftverk för att börja testa i Europa

Spansk vindkraftsteknik som liknar ett miniaturturbintorn minus knivarna och som genererar energi genom att ”vackla” i vinden istället för att snurra, förbereder sig för att genomgå betatestning i Europa.

De oscillerande vindtornen utvecklades av det Madrid-baserade företaget Vortex Bladeless som en del av ett EU-finansierat projekt för att ta fram lågkostnads-, lågt underhålls- och ljudsvaga alternativ till vindkraftverk.

Tekniken fungerar genom att vackla när luften passerar runt den och virvlarna byggs upp bakom den – en process som kallas virvelavstängning, förklarar företaget.

Källa:  Renew Economy   läs mer ……

Fre 19/3    13:18

Större batterisystem installeras för att stötta el-nätet

Inuti en kavernös turbinbyggnad bereds för närvarande ett 300-megawatt litiumjonbatteri för drift, med ytterligare 100 megawatt-batterier som kommer online 2021.

Tillsammans kommer de att kunna ladda ut tillräckligt med el för att driva ungefär 300 000 hus i Kalifornien för fyra timmar under kvällar, värmeböljor och andra tider när energibehovet överstiger utbudet, enligt projektutvecklare Vistra Energy.

Det här är inte de enda superstora batterierna som snart kommer att fungera vid Moss Landing-anläggningen.

Ytterligare 182,5 megawatt producerat av 256 Tesla megapack-batterier är planerade att börja matas in i Kaliforniens elnät i mitten av 2021, med planer på att så småningom lägga till tillräckligt med kapacitet på platsen för att driva varje hem i närliggande San Francisco i sex timmar, enligt Bay Area utility, Pacific Gas & Electric, som kommer att äga och driva systemet.

Källa: Yale 360    läs mer ….

Fre  19/3   13:10

Amerikanska Gevo säljer mer biobränsle till SAS

Gevo och Scandinavian Airlines System har undertecknat en ändring för att öka sitt minimiköp av hållbart flygbränsle (SAF) till 5 000 000 liter per år.
Gevo och SAS undertecknade det ursprungliga bränsleförsäljningsavtalet i oktober 2019.
Gevo räknar med att leverera SAS med SAF i början av 2024 från Gevo’s Net-Zero 2-projekt.
Avtalets värde beräknas till mer än 100 miljoner dollar (82 miljoner euro) under hela avtalstiden.
”Med detta ändringsförslag har SAS ökat mängden SAF avsevärt som de är villiga att köpa från Gevo. Detta ändringsförslag är ett bevis på den starka och växande efterfrågan på Gevos förnybara kolväteprodukter. Vi förväntar oss att bläckavtal kommer att göras senare i år, säger Patrick Gruber, VD för Gevo.

Källa:  biofuels international   läs mer ……

Fre 19/3    12:40

Polen kan nå 15 GW installerad solel till 2025

Polen kommer att lägga till cirka 2 GW ny solcellskapacitet (PV) 2021 och nå upp till 15 GW installerad kapacitet från denna kraftkälla fram till 2025, förutspår Institutet för förnybar energi IEO.

Enligt IEO kommer Polen att ha nära 6 GW solinstallationer i drift vid slutet av 2021 och 8 GW 2023. År 2025 kan kapaciteten nå 15 GW.

Dynamiken på den inhemska solmarknaden 2021, säger organisationen, kommer att drivas av prosumers, som kommer att dra nytta av ett fortsatt regeringsprogram som stöder utbyggnaden, och solföretag som deltar i auktioner. IEO räknar med att marknaden kommer att upphöra att domineras av kunder och nå en hållbarhetsnivå mellan dem och professionella solparkoperatörer.

Källa: Renewable Now    läs mer ….

Fre  19/3   12:28

Vattenfall sluter avtal med Air Liquide för havsvindkraft

Den franska leverantören av industrigaser Air Liquide (EPA: AI) kommer att driva några av sina anläggningar i Nederländerna med el från 25 MW av Vattenfallsägda havsbaserade vindkraftverk.

Enligt ett 15-årigt kraftköpsavtal (PPA) får det franska företaget el som kommer att motsvara 15% av den totala strömförbrukningen för sin verksamhet i Nederländerna.

Flera av dess lokala produktionsanläggningar för industriell och medicinsk gas, varav en ny syreproduktionsanläggning i hamnen i Moerdijk, kommer att dra nytta av off-take-avtalet, sa Air Liquide på torsdag.

Källa:  Renewables Now   läs mer ……

Fre 19/3    12:24

Femstjärnigt hotell som snurrar och genererar sin egen kraft

Det hållbara hotellet snurrar runt sin centrala axel medan det flyter utanför Qatars kust.
Både den operativa och den arkitektoniska formen för Eco-Floating Hotel inspirerades av havet, på vilket hotellet flyter. Det cirkulära hotellet kretsar långsamt över en 24-timmarsperiod i en komplett cirkel med kontinuerlig ström, och styrs av ett dynamiskt positioneringssystem för att göra det säkert.

Det 35 000 kvm stora hotellet är kopplat till stranden tack vare en brygga, och gästerna kan också komma åt det med båt eller helikopter, landa på helikopterplattan eller docka vid sidan av hotellet.

Källa: Interesting Engineering    läs mer ….

Fre  19/3   12:01

Vägen dit inte given men målet är klart: Flyget ska bli fossilfritt

Det finns definitivt hopp även för flyget att bli fossilfritt. Utvecklingen går snabbt framåt och en framtid med flera olika tekniska lösningar ska göra det möjligt. En av lösningarna kan finnas här i Östersund där ett biobränsle ska bli en del av flygets framtid.

– Den vanligaste missuppfattningen är att det inte går att flyga på något annat än fossilt jetbränsle, utan man tror att flyget är på väg in i en återvändsgränd. Men så ser det inte ut. Dagens flygplan går faktiskt att flyga på biobränsle så man kan blanda in upp till 50 procent.

Det säger Henrik Littorin, som är konsult och jobbar med flygets hållbarhet. De tekniska möjligheterna finns och utvecklas snabbt säger han och menar i stället att ett påtagligt hinder är marknaden: vem är villig att köpa det nya dyrare bränslet?

Källa:  TT   läs mer ……

Tors 18/3    12:34

Tretton bostadsrättsföreningar satsar på solceller i Hammarby sjöstad

Intresset för solceller är stort bland bostadsrättsföreningarna i Hammarby Sjöstad. När ElectriCITY Innovation igår höll möte om gruppupphandlingar av solceller deltog 13 föreningar. Att sätta upp solceller är en lönsam investering som sänker energikostnaden, samtidigt som det bidrar till en bättre miljö.

– Elen är 100 procent “grön” och investeringen bidrar till att värdet på fastigheterna ökar, både tack vare lägre energikostnader samt en mer hållbar profil, säger Josefin Danielsson på ElectriCITY Innovation.

Den fasta elnätsavgiften i Stockholm har gått upp med över 7 procent det senaste året och allt pekar på att elpriset kommer att gå upp ytterligare. Med hjälp av egenproducerad el från solceller kan dessa löpande kostnader i form av elnätsavgifter, skatt och moms minskas.

Källa: Mynewsdesk    läs mer ….

Tors  18/3   12:05