ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

CO2-utsläpp ner till noll/zero/零/cero/शून्य

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

onsdagen den 15 mars

Onsdag

GM börjar testa Origin robotaxis i Austin under de kommande veckorna

Cruise, den självkörande enheten under GM, rullar ut sin specialbyggda Origin-robotaxi på Austins allmänna gator under de kommande veckorna, sa VD Kyle Vogt när han stod på scenen på SXSW.

Origin-fordonen kommer inte att vara tillgängliga för allmänheten – åtminstone för ett tag. För nu kommer Cruise att testa Origins på allmänna vägar i Austin. Men Cruise sa att fordonen kommer att vara öppna för kunder inom en ”fråga om månader.”

De första Origin-fordonen rullar redan av produktionslinjen vid GM:s Factory Zero i Detroit och Hamtramck, Michigan.

I september förra året tillkännagav Cruise planer på att lansera kommersiella robotaxitjänster i Austin, Texas och Phoenix – två heta platser för utveckling av autonoma fordon – före slutet av 2022. Dessa tjänster, med hjälp av Chevy Bolt-fordon, började med anställda och ”vänner och familj” vid slutet av året.

Källa:

15 mars 2023  11:35   CET

Onsdag

Fredrik Ek bygger anläggning där träflis ska brännas nästan helt utan utsläpp

På Västankvarn gård i Ingå byggs en prototyp som väntas kunna testköras i vår. Den ska kunna producera gas som genererar el och värme. Utsläppen ska vara minimala.

På gårdsplanen mellan ladugårdarna och maskinhallarna på Västankvarn gård i Ingå byggs något som kunde vara framtidens förbränningsanläggning.

Anläggningen ska alltså kunna producera biokol, värme och en ren syntesgas av träflis. Gasen kan användas som bränsle i en motor som genererar el och värme eller vidareförädlas till metan.

― Fredrik Ek: I stället för att bränna träfliset omvandlas det till gas som filtreras innan den bränns i en motor eller gasbrännare. När fast bränsle omvandlas till en gas som filtreras före förbränningen kan man radikalt minska partikelutsläppen och dessutom producera annat än enbart värme.

Källa:

15 mars 2023  11:25   CET

Onsdag

Volvo Lastvagnar kommer med elektriska lastbilar till Sydafrika!

År 2022 växte antalet tunga elbilar på vägarna i Europa och USA snabbare än någonsin tidigare. En av de ledande inom industrin för tunga elektriska lastbilar är Volvo Lastvagnar. Volvo Lastvagnar har nu sålt mer än 4 300 elektriska lastbilar globalt i mer än 38 länder sedan 2019, då produktionen av dessa enheter startade.

I några superhäftiga nyheter meddelade Volvo Lastvagnar nyligen att de kommer att börja leverera tunga ellastbilar till sina kunder i Sydafrika från och med maj 2023. I Sydafrika faller dessa tunga elbilar inom segmentet för extra tunga kommersiella fordon. Denna klassificering omfattar lastbilar med en totalvikt (GVM) som överstiger 16,5 ton.

”Även om vi är i ett tidigt skede av vår ellastbilsresa här i Sydafrika, är vår personal och återförsäljare fullt utbildade och förberedda för denna nya teknik, för att vi ska kunna stödja våra kunder fullt ut när fler och fler flottor går över till hållbara transportlösningar , säger Waldemar Christensen, VD för Volvo Lastvagnar Sydafrika.

Källa:

15 mars 2023  11:13   CET

Onsdag

Sol kommer vara den billigaste nordiska energikällan 2035 – StormGeo

(Montel) Solkraft kommer att konkurrera ut landbaserad vindkraft för att bli den billigaste källan för ny kraftproduktion i Norden år 2035, medan ny kärnkraft inte skulle vara lönsam, sa konsultföretaget StormGeo på tisdagen.
”Både solkraft och landbaserad vind kommer att vara mycket lönsamma [under] de kommande decennierna. Solel i nyttoskala kommer att vara den billigaste källan i Norden år 2035 med en långsiktig marginalkostnad (LRMC) på 31,50 EUR/MWh, säger chefsanalytiker Sigbjörn Seland till Montel.

LRMC angav hur höga kraftpriserna måste vara för att säkerställa att investeringar i ny kapacitet var lönsamma.

Offshorevind skulle ha ett LRMC på 45-49 EUR/MWh i mitten av nästa decennium, enligt StormGeos senaste analys.

Källa:

15 mars 2023  10:56   CET

Onsdag

Så ska EU ska storsatsa på tillverkning av solceller

Efter storsatsningen på volymproduktion av battericeller vill EU göra detsamma med hela ekosystemet för solceller. Elektroniktidningen har talat med EIT Innoenergy som organiserar båda satsningarna – vad är likt och vad skiljer sig?

Solcellsmarknaden domineras helt av Kina. Men den nionde december blåste startsignalen för ett projekt att etablera masstillverkning av solceller även i Europa. Kina har idag en global marknadsandel på 85 procent. EU har bara 0,6 procent.

– Vi är i det läge som batteriindustrin var i 2016. Utöver viss produktion av solcellsmoduler finns i stort sett ingen tillverkning i Europa, säger Bo Normark.

Han är industristrateg på EIT Innoenergy, som ska koordinera satsningen. EIT Innoenergy organiserar redan batterisatsningen — läs i artikeln nedan om hur det går — och får ett förnyat förtroende med solsatsningen. Det är ett kvitto på att kommissionen är nöjd.

Källa:

15 mars 2023  10:48   CET

Onsdag

Nya rekordbrytande vätgasbränslecells-tester

ZeroAvia har uppnått ”rekordprestanda” i testning av sina HTPEM-system (High Temperature Proton Exchange Membrane).

”Tidig testning av den trycksatta 20kW HTPEM-stackeffektmodulen i ZeroAvias FoU-lokal i Storbritannien har visat en rekordeffekt på 2,5 kW/kg specifik effekt på cellnivå, vilket banar väg för 3+ kW/kg systemnivådensiteter under de kommande 24 månaderna,” sa den brittisk-amerikanska utvecklaren av väteelektriska flygplan.

Företaget arbetar med ökad temperatur och tryck inom bränslecellsstaplar. ”Ökad temperatur och tryck möjliggör luftkylning, minskar kylmotståndet, förenklar systemet och möjliggör i slutändan mycket mer krävande applikationer.”

Enligt ZeroAvia kan denna nästa generation av bränsleceller också vara tillräcklig för att möjliggöra elektriska framdrivningssystem för flygplan som Boeing 737 och Airbus A320.

Källa:

15 mars 2023  10:38   CET

Onsdag

Propellerframsteg öppnar för tyst och energieffektivt elflyg

Elektrifiering är en viktig pusselbit för framtidens fossilfria flyg. Men elflyget tampas med ett ofrånkomligt dilemma: ju mer energieffektiv en elplanspropeller är, desto mer buller orsakar den. Nu har forskare vid Chalmers tekniska högskola lyckats utveckla en optimeringsmetod för propellerdesign som jämnar ut detta avvägningsproblem och därmed banar väg för ett både tyst och energieffektivt elflyg.

De senaste åren har elektrifiering kommit att beskrivas som en viktig del för att minska utsläppen från framtidens flyg. På grund av begränsningar i räckvidd är det framför allt eldrivna propellerplan för kortare sträckor som är av särskilt intresse, eftersom propellrar kopplade till elmotorer anses vara det mest effektiva framdrivningssystemet för regional- och inrikesflyg.

Men samtidigt genererar planets propellrar en annan typ av utsläpp, nämligen buller. Och oljudet från propellerbladen skulle inte bara orsaka störningar för flygresenärer. Framtidens eldrivna flygplan behöver flyga på relativt låg höjd och ljudstörningar skulle även nå bostadsområden och djurliv.

Källa:

15 mars 2023  10:26   CET

Onsdag

Förnybara energikällor ser smartare ut än någonsin nu när extremväder ställer till det för det fossila

”Nästan 500 rapporter om nedbrutna luftledningar, tjänster till 163 000 elkunder som drabbats och fel på högspänningsöverföringsinfrastruktur som orsakar en isolering av södra Australien från den nationella energimarknaden.”

Värmeböljor är ett nyckelhot mot energiinfrastrukturen, där de huvudsakliga störningarna är ofrivilliga belastningsbortfall på grund av mer efterfrågan än vad som finns tillgänglig, och transmissionsledningar som löser ut eftersom överdriven värme innebär att de måste stängas av, säger Energy Networks.

Solel på taket är användbar i detta avseende, eftersom den tar bort efterfrågan från det bredare nätet och har redan visat sig under varmt väder 2021. För hushåll och småföretag kan solel kombineras med batterilagring för att ge ström när nätet är nere.

Andrew Blakers, emeritusprofessor i ingenjörsvetenskap vid Australian National University, säger att extrema väderhändelser är ytterligare ett skäl till att påskynda övergången från den traditionella elmodellen med hubbar och förgreningar för att skydda hela nätet.

Källa:

15 mars 2023  09:23   CET

Onsdag

Polens president undertecknar ny vindkraftslag; 2 km blir 700 m

President Andrzej Duda har undertecknat en ändrad vindkraftslag som skulle kunna hjälpa Polen att få tillgång till för närvarande frysta EU-återvinningsmedel trots att industrin och miljöorganisationer anser att det är otillräckligt.

Enligt den nuvarande lagen var det förbjudet att bygga vindkraftsparker inom ett avstånd av 10 gånger höjden av en turbin från bostadshus enligt en lag som antogs 2016.

Med ändringen redan undertecknad av presidenten är minimiavståndet mellan vindkraftverk och bostadshus nu 700 meter, bekräftade presidentassistenten Malgorzata Paprocka för den polska pressbyrån (PAP).

700-metersregeln är en kompromisslösning mellan ”10 gånger-regeln” och 500-metersgränsen som tidigare drevs av regeringen och krävdes av vindenergilobbyn, lagförfattaren Marek Suski från den styrande lag och rättvisa (PiS, ECR) partiet har sagt.

Källa:

15 mars 2023  09:17   CET

Onsdag

Irak planerar ett solenergiprojekt på 1 000 MW

Irak förbereder sig för att underteckna ett kontrakt för ett solenergiprojekt med en kapacitet på 1 000 MW, sade oljeminister Hayan Abdul Ghani på söndagen.

När ministern talade vid sidan av den två dagar långa Iraks klimatkonferens i Basra, sa ministern till Iraqi News Agency (INA) att projektet är stort och exemplariskt för användningen av solenergi.

För mer än ett år sedan, i oktober 2021, sa det irakiska oljeministeriet att det var nära att underteckna ett avtal med Saudiarabiens ACWA Power (TADAWUL:2082) för generering av 1 000 MW solenergi i Najaf-guvernementet.

Landet, som är en stor oljeproducent, har redan tre storskaliga projekt med en sammanlagd kapacitet på 2,75 GW som, baserat på tidigare information, förväntas gå online 2025.

Källa:

15 mars 2023  09:09   CET

onsdag 15 mars

tisdag 14 mars

Tisdag

GE utvecklar en 18 MW vindturbin till havs

GE kan snart ansluta sig till listan över vindkraftstillverkare som har passerat den nuvarande ”tröskeln” på 15 MW genom att producera och/eller tillkännage mer kraftfulla modeller.

Enligt information som nyligen delats med investerare kommer företaget med huvudkontor i USA sannolikt att klättra uppför vindkraftsstegen till havs, som för närvarande leds av kinesiska OEM-tillverkare, med en Haliade-X-turbin på upp till 18 MW.

Under en GE Investor Conference som hölls den 9 mars, diskuterade Scott L. Strazik, VD och koncernchef för GE Power & Renewable Energy och VD för GE Vernova, företagets eftersläpning och vinstförbättringar och sa – när man ser framåt – att havsbaserad vindkraftsmarknad var mottaglig för dess Haliade-X havsbaserad vindplattform på 17 MW till 18 MW effekt.

Källa:

14 mars 2023  13:33   CET

Tisdag

Kritiska mineraler: kommer det att finnas tillräckligt för att uppfylla 2050 års nettonollutsläppsmål?

Om produktionen och bearbetningen av kritiska mineraler inte kan hålla jämna steg med den accelererande användningen av batterier, elbilar, vindkraftverk och solcellsteknik, kommer takten och framgången för den globala energisystemomvandlingen att äventyras.

I den här förklaringen tar Lilly Yejin Lee och James Glynn vid Center on Global Energy Policy, Columbia University upp de stora frågorna och bygger på de data som ligger till grund för IEA:s rapport ”The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions”, Net Zero Emissions ( NZE) Scenario i rapporten ”Net Zero by 2050” och ”Energy Technology Perspectives 2023″[1]. Vilka tekniker driver efterfrågan? Vilka mineraler behövs mest och i vilka mängder?

Var finns reserverna och resurserna, och hur mycket av varje mineral finns för närvarande tillgängligt? Vilka länder kontrollerar för närvarande produktionen och bearbetningen, och vilka är konsekvenserna? Författarnas bedömning pekar på var det kan finnas ett gap i produktionskapacitet – särskilt för koppar, litium och kobolt – till 2025. Därför kräver gruvans produktionskapacitet nu investeringar och expansion för att möta den kritiska efterfrågan på mineraltillväxt som krävs för att nå 2050 NZE mål.

Källa:

14 mars 2023  13:12   CET

Tisdag

Energilagring har fått "den starkaste lagstiftningsmässiga behandlingen hittills" i läckt utformning av Europeiska kommissionens elmarknadsdesign

EU-kommissionen vill främja användningen av energilagring för att hantera utbud och efterfrågan på el, enligt ett läckt dokument som setts av Energy-Storage.news.

Processen för utformning av elmarknaden (EMD), som för närvarande pågår och som syftar till att reformera hur kraft anskaffas och levereras i Europeiska unionen (EU), har identifierats som en möjlighet att modernisera nätverket för en tidsålder av ökad användning av förnybar energi.

Medan det fortfarande pågår har källor inom energilagringsindustrin, såsom teknik- och tjänsteleverantören Fluence, och utifrån, såsom ENTSO-E, en stor organisation som representerar dussintals Europas överföringssystemoperatörer (TSO), förespråkat för energilagring kommer att spela en större roll i omkonfigurerad marknadsdesign.

Källa:

14 mars 2023  13:04   CET

Tisdag

Flytande solpaneler kan ge över en tredjedel av den globala elektriciteten

Paneler på reservoarer kan hålla tillräckligt med vatten för 300 miljoner människor från att avdunsta.

Kostnaden för solenergi har sjunkit dramatiskt under det senaste decenniet, vilket gör den till den billigaste elkällan i stora delar av världen. Det är klart att det kan innebära billigare kraft. Men det innebär också att vi potentiellt kan installera paneler på platser som annars skulle bli för dyra och ändå producera ström med lönsamhet.

Ett av de mer spännande alternativen är att placera panelerna ovanför konstgjorda vattendrag, antingen flytande eller upphängda i kablar. Även om det är dyrare än landbaserade installationer, skapar detta en win-win: panelerna begränsar avdunstning av vatten, och vattnet kyler panelerna, vilket gör att de kan arbeta mer effektivt i varma klimat.

Källa:

14 mars 2023  12:55   CET

Tisdag

Danmark planerar nya vindkraftsparker: Kattegat II och Kriegers Flak II, nord och syd

Danska myndigheter har underrättat Sverige om en påbörjad strategisk miljöbedömning för tre nya vindkraftsparker belägna i Kattegat och Östersjön. Svar från Naturvårdsverket önskas senast den 29 mars 2023.

En undersökning om möjliga områden för vindkraft i Danmarks ekonomiska zon genomfördes 2022. Efter det har Danmarks ministerium för klimat, energi och offentliga arbeten gett Energinet i uppdrag att genomföra en strategisk miljöbedömning för vindkraftsparkerna Kattegat II och Kriegers Flak II.

Båda dessa vindkraftsområden planeras med en effekt vardera på 1000 MW och med en möjlig ”överplanering” upp till 2 460 MW för Kattegat II och 3 450 MW för Kriegers Flak II.

Kattegat II anges lokaliseras 64 kilometer från den svenska kusten i höjd med Båstads och Laholms kommuner. Kriegers Flak II nord anges lokaliseras som närmast 15 kilometer från svenska kusten (Falsterbonäset i Vellinge kommun) och söder därom anges Kriegers Flak II syd lokaliseras 49 kilometer från svenska kusten.

Källa:

14 mars 2023  12:23   CET

Tisdag

Saltvattenflödesbatteri för vattenavsaltningsapplikationer

USA-baserade Infinity Turbine meddelade att de utvecklat ett nytt vattenavsaltningssystem som använder ett saltvatten redoxflödesbatteri från sitt dotterbolag Salgenx.

”Avsaltningssystemet fungerar genom att använda en saltvattenflödesbattericykel, som involverar förflyttning av joner mellan två elektroder för att lagra eller ladda ur elektricitet utan ett membran, vilket är typiskt med vanadin- eller bromflödesbatterier,” sa Salgenx VD Greg Giese till tidningen pv. ”I det här fallet används processen för att ta bort salt från saltlake eller havsvatten. Systemet kan använda en förnybar energikälla, som solenergi eller ett stort vindkraftverk, för att ladda batteriet, vilket gör det både miljövänligt och kostnadseffektivt.”

Det nya avsaltningssystemet utvecklas för närvarande i en labbmiljö och kommer att testas i en verklig miljö för både stationära och marina fartygstillämpningar, enligt Giese.

Tekniken kan påstås användas av kryssnings- och lastfartyg, såväl som avancerade militära basoperationer, där avsaltning är ett bättre svar än att transportera i sötvatten, eller använda dyra system för omvänd osmos, enligt Giese.

Källa:

14 mars 2023  12:03   CET

Tisdag

Grönt ljus för Wales första flytande vindkraftspark till havs

Den walesiska regeringen har beviljat planeringsgodkännande för landets första flytande vindkraftspark, som bör börja fungera 2026.
Förste minister Mark Drakeford har idag (13 mars) bekräftat grönt ljus för 100MW Erebus vindkraftsfjärran, som utvecklas i samarbete av TotalEnergies och Simply Blue Group under ett joint venture som kallas Blue Gem Group.

Blue Gem Group siktar på att få den sju-turbineriga vindkraftsparken igång 40 km utanför Pembrokeshires kust 2026. Man ser då på en potentiell expansion i framtiden.

Crown Estate som ansvarar för att hyra ut havsbottnar till vindkraftsutvecklare har uppgett att det finns utrymme för upp till 24GW flytande havsbaserad vindkapacitet i Keltiska havet. Man har redan åtagit sig att hyra upp till 4GW flytande vind till havs till 2035.

Källa:

14 mars 2023  11:52   CET

Tisdag

Tyskland: Takinstallationer med solel ökade med 52 % 2022

Solcellslagringssystem för hemmet blir allt mer populära i Tyskland med antalet nya installationer som stiger med 52 % år 2022, enligt data publicerade av landets solenergiförening BSW Solar.

Omkring 214 000 solcellslagringssystem för bostäder och cirka 3 900 kommersiella lagringssystem lades till 2022, upp från 141 000 respektive 2 750 2021, enligt BSW.

I slutet av förra året hade alltså cirka 630 000 privata hushåll och cirka 10 000 företag över hela Tyskland ett installerat solcellslagringssystem. Föreningen hänvisade till beräkningar baserade på data från Federal Network Agency.

Källa:

14 mars 2023  11:16   CET

Tisdag

OX2 planerar för solenergianläggning i Ljungbyhed i Skåne

OX2 har tecknat avtal med markägare kring en storskalig markbaserad solenergianläggning utanför Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län. Projektet omfattar cirka 150 hektar mark och beräknas färdigställt årligen producera 75 GWh förnybar el, motsvarande årsförbrukningen för 15 000 hushåll.

Projektet i Ljungbyhed beräknas vara driftklart 2026 förutsatt att tillstånd erhållits. OX2 avser ansöka om frivilligt miljötillstånd enligt 9 kap miljöbalken för solenergianläggningen.

– Vi genomför just nu förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena kring projektområdet. Vi initierade tillståndsprocessen i januari i år genom samråd med länsstyrelsen och kommunen.

Källa:

14 mars 2023  11:05   CET

Tisdag

Stockholm Exergi och Polar Capacity satsar på batteriparker i Stockholm

Elförsörjningen i Stockholm har stora utmaningar och redan i dag är det ett mycket ansträngt läge med tilltagande effektbrist. För att möta storstadsregionens utmaningar satsar nu energiföretaget Stockholm Exergi och effektoperatören Polar Capacity tillsammans för att bygga storskaliga batteriparker med en sammanlagd effekt på minst 100 MW.

De båda företagen bildar ett samägt dotterbolag som ska bygga batteriparker för att leverera effekt och stödtjänster som ger stabilitet till energisystemen i Stockholmsområdet.

Det första steget för det nybildade bolaget blir att etablera en 20 MW stor batteripark i Stockholms län som kommer att stå färdig under 2023. Planen är att därefter etablera flera storskaliga batteriparker i länet på sammanlagt minst 100 MW, vilket motsvarar effektbehovet i en stad av Borlänges storlek.

Källa:

14 mars 2023  10:56   CET

tisdag 14 mars

måndag 13 mars

Måndag

Japanska Itochu har ett virtuellt hembatterinätverk i Japan

TOKYO, Japan — Småskaliga förnybara energikällor och batterier kan samarbeta för att ersätta stora fossildrivna anläggningar — det krävs bara en massa små enheter för att matcha vad stora, gamla kraftverk kan göra.

Än så länge är verkligt massiva flottor av decentraliserade renenergienheter, även kända som virtuella kraftverk, en sällsynthet. Branschen för ren energi måste leverera fler bevis på att decentraliserad energi kan tillhandahålla pålitlig, ren energi i stor skala.

Ett företag är på väg att uppnå detta — inte ett elbolag eller en startup i Silicon Valley, utan det decennier gamla japanska handelshuset Itochu. Företaget tillverkar en hembatteriprodukt genom dotterbolaget NF och säljer den sedan med Gridshare-mjukvaran utvecklad av den brittiska startupen Moixa (som förvärvades av Lunar Energy förra året – se Canary Medias senaste djupdykning om vad som gör den mjukvaran speciell). Sedan 2017 har Itochu i lugn och ro byggt upp en flotta över Japan med 36 000 hembatterier under dess kontroll, och det är bara början.

Källa:

13 mars 2023  13:50   CET

Måndag

Röda solpaneler lösningen för rött tegeltak

Svenska Bostäders fastigheter längs med Grimstagatan i västra Stockholm är kulturminnesmärkta enligt grön klassning, vilket gjorde det omöjligt att få bygglov för traditionella svarta solpaneler. Lösningen blev röda solpaneler som smälter in i det röda tegeltaket.

Eftersom en stor del av Svenska Bostäders fastigheter är kulturminnesklassade, var installationen i Grimsta ett sätt att testa om det gick att få bygglov för solcellsinstallationer även på dessa fastigheters tak.

– Röda solpaneler är mycket ovanliga och är därför även dyrare än traditionella, svarta solpaneler. De ger dessutom ett sämre effektutbyte, förklarar Pia Hedenskog, energispecialist på Svenska Bostäder. Eftersom röda solpaneler är så pass ovanliga känns extra spännande att se hur de ter sig mot det röda takteglet.

Källa:

13 mars 2023  13:30   CET

Måndag

Utbyggnaden av vindkraft och solenergi i större skala tar fart i Brasilien, Chile och Colombia, medan Mexiko hamnar på efterkälken

Latinamerika har potential att öka sin sol- och vindkraftskapacitet i nyttoskala med mer än 460 % till 2030 om alla 319 gigawatt (GW) av potentiella nya projekt i regionen kommer online, enligt en ny rapport från Global Energy Monitor.

Tillsammans med befintlig distribuerad och mindreskalig solenergikapacitet kommer Latinamerika att vara på väg att uppfylla, och potentiellt överträffa, International Energy Agencys (IEA) regionala nettonollmål för förnybar energi 2030 om det genomför alla sina blivande större projekt.

Regionens fem bästa länder när det gäller potentiella tillskott av sol- och vindkapacitet i nyttoskala är:
Brasilien (217 GW) Chile (38 GW) Colombia (37 GW) Peru (10 GW) Mexiko (7 GW)

Källa:

13 mars 2023  12:43   CET

Måndag

Många säger: "Elbilar är inte mer klimatvänliga än vanliga bilar!"

En elbil som använder el från rena, förnybara källor ger inga utsläpp av växthusgaser. Ett bensindrivet fordon släpper ut i genomsnitt två ton CO2 varje år, men vissa hävdar fortfarande att elbilar inte är mer klimatvänliga än ”fossila bilar”. Är det rätt?

Debatten om hur klimatvänliga elbilar ”egentligen” är kommer upp då och då i tidningar och sociala medier. Temperaturen i debatten kan bli väldigt hög. Vissa människor vill förbjuda elfordon, eller åtminstone ta bort alla fördelar de åtnjuter i Norge – som befrielse från vägtullar, gratis parkering och rätten att köra i bussfiler.

Huvudargumentet är att incitamenten inte motsvarar klimatnyttan, och att produktionen av elfordon kräver så mycket energi att man lika gärna kan köra en fossilbil.

Källa:

13 mars 2023  12:26   CET

Måndag

EnergiEngagemang rustar för nästa fas i tillväxtresan

Solelbolaget EnergiEngagemang är en av Sveriges största aktörer när det kommer till storskalig solenergi och energilager inom B2B. Tillväxten har varit hög sedan starten 2012 och under 2022 låg försäljningen på knappt 400 MSEK. Nu rustar man för ytterligare tillväxt och i samband med detta lämnar Johan Skördare över VD-posten till Jonas Helander.


När EnergiEngagemang startades för drygt tio år sedan var drivkraften att få fler att upptäcka de många fördelar som solenergi för med sig. Bolaget tillhör idag ett av de ledande branschföretagen och jobbar med storskaliga solcellsanläggningar på tak och solcellsparker. Under 2022 har även energilager tillkommit som ett nytt affärsområde. Bolaget går nu in i nästa fas av “scale-up” för att möta den stora efterfrågan som branschen står inför. I samband med detta lämnar grundaren Johan Skördare sin post som VD till Jonas Helander.  

Källa:

13 mars 2023  12:06   CET

Måndag

Mest sålda elbilar i världen – januari 2023

Tesla Model Y är #1 igen på elfordonsmarknaden. Registreringarna ökade med 10 % år över år (YoY) i januari, till över 662 000 enheter. Kinas marknad var den främsta drivkraften för tillväxt.

Aktiemässigt började 2023 med att plugin-fordon fick 11% andel av den globala bilmarknaden (7,6% BEV). Även om detta är under förra årets slutmärke på 14 % (10 % BEV), bör vi komma ihåg att denna januari är en baksmällamånad på ett antal marknader, framför allt i Kina, där elbilssubventionerna upphörde i slutet av december, men också i Tyskland, en annan stor marknad, där BEV-subventionerna minskade och PHEV-subventionerna togs bort helt.

Den globala marknaden fortsatte att växa, tack vare marknader som USA (+118% på årsbasis), Belgien (+75%), Japan (+104%!), Indien (+256%!!) och Australien (+352% !!!) är på uppgång. *Med tanke på att pickupbilar anses vara ”personbilar” i ett antal länder, och elektriska pickuper når betydande volymer, har jag beslutat att inkludera dem för den globala artikelöversikten.

Källa:

13 mars 2023  12:01   CET

Måndag

VECTORS-projekt för att testa V2X-balansering för brittiskt nät

Det brittiska smartteknologiska företaget SMPnet leder ett nytt samarbetsprojekt som utforskar användningen av Vehicle to Everything (V2X)-teknik för att driva förarens hem samtidigt som elnätet balanseras för att möta Storbritanniens energibehov.

Projektet Vehicle to Energy Communities (VECTORS) finansieras av Innovate UK och låter Loughborough University utforska hur energi från elbilsbatterier kan tryckas tillbaka till elnätet genom dubbelriktad laddning. Den kommer att testa hur den här typen av laddning kan lagra överskottsenergi som produceras av solpaneler i konsumenternas hem inom sina elbilsbatterier.

Detta kan leda till att ytterligare energi förs tillbaka till nätet och ge konsumenterna individuella och samhällsbaserade incitament för att spara pengar.

Källa:

13 mars 2023  11:51   CET

Måndag

150 till 500 kW: Trådlös laddning lika bra som sladd

Kiselkarbidtransistorer och koppartråd tunn som hårstrån. Det är nyckelkomponenter i Chalmersforskarnas trådlösa laddare som har en verkningsgrad på hela 98 procent.

– Det uppstår förluster vare sig man använder vanlig, konduktiv laddning via kabel eller laddar med hjälp av induktion. Den verkningsgrad vi nu har uppnått innebär att förlusterna vid induktiv laddning kan vara näst intill lika låga som vid konduktiv laddning. Skillnaden är så liten att den i praktiken blir försumbar, det handlar om en eller två procent, säger Yujing Liu i ett pressmeddelande.

Han är professor i elkraft vid institutionen för elektroteknik på Chalmers och pekar på att det är den snabba utvecklingen av en handfull komponenter och material under de allra senaste åren som öppnat nya möjligheter.

Källa:

13 mars 2023  11:47   CET

Måndag

Solarkraft kommer att leda Malaysias energiomställning, upp till 153GW kapacitet år 2050

Solceller kommer att leda energiomställningen i Malaysia och kan nå upp till 153 GW installerad kapacitet år 2050.

Detta enligt en rapport från International Renewable Energy Agency (IRENA) och det malaysiska ministeriet för naturresurser, miljö och klimatförändringar om Malaysias energiomställning, ett land med ”enorma outnyttjade” potentiella förnybara energikällor med nästan 337GW enbart för solceller. .

I slutet av decenniet kommer en investering på 10,8 miljarder USD att krävas för att installera upp till 17GW solcellskapacitet, en tiofaldig ökning från den totala solcellskapaciteten på 1,7GW som installerats fram till 2021. Nätet kommer också att behöva uppgraderas med en investering på 8 miljarder USD till 2030 för att säkerställa bättre systemflexibilitet.

Källa:

13 mars 2023  11:40   CET

Måndag

Grekland installerade 1,36 GW ny solel 2022

Enligt preliminära siffror som gjorts tillgängliga för pv magazine av Hellenic Association of Photovoltaic Companies (Helapco), anslöt Grekland 1,36 GW ny solcellskapacitet till nätet 2022. Av detta var 341,5 MW ansluten till Greklands transmissionsnät och cirka 1020 MW var anslutet till Greklands distributionsnät.

Dessa siffror är preliminära eftersom Grekland ännu inte officiellt tillkännager antalet nya solcellsinstallationer för 2022. Nationens operatör för förnybara energikällor, Dapeep, har endast publicerat data som täcker perioden fram till slutet av september 2022. Dapeeps data visar att Grekland installerade 932 MW ny solcellskapacitet under de tre första kvartalen förra året, men inkluderar inte installationer under nettomätning, som meddelas separat av landets distributionsnätsoperatör Hedno.

Helapcos mer kompletta statistiska överblick över solcellsmarknaden visar att system med nätmätning endast utgör en liten del av de 1,36 GW nyinstallerad solel.

Källa:

13 mars 2023  11:34   CET

måndag 13 mars

fredag 10 mars

Fredag

Axpo bygger batterilagringsprojekt i Landskrona

I den senaste utbyggnaden av sin batterilagringskapacitet kommer Axpo att bygga en 20MW-anläggning i Sverige för att leverera tjänster till nätet 2024.

Schweiziska outfiten Axpo förvärvade projektet från utvecklarna RES, ett globalt företag för förnybar energi, och Scandinavian Capacity Reserve (SCR). Den 20MW litiumjonbaserade anläggningen kommer att byggas i Landskrona i södra landet och kopplas till nätet av det lokala energibolaget Landskrona Energi.

Det nya batterienergilagringssystemet kommer att användas för att tillhandahålla kringtjänster för att hjälpa till att balansera nätet och efter försäljningen kommer RES att erbjuda stöd med tillhandahållande av byggledning, tillgångsförvaltning samt drift- och underhållstjänster.
”Vi ser fram emot att förverkliga detta projekt i Sverige med RES och att arbeta med Landskrona Energi”, säger Axpo Group Head of Batteries & Hybrid Systems, Frank Amend.

Källa:

10 mars 2023  12:40   CET

Fredag

Förpackningstillverkare satsar på solceller

– Elproduktion från solceller kräver inget bränsle och ger inga utsläpp, så för oss är det ett självklart val att installera solceller på de kontor och lager där vi har möjlighet. Detta är en viktig del i att nå våra klimatmål och vi börjar med 4 000 kvadratmeter solceller på vårt lager i Helsingborg, säger Boxons hållbarhetschef Ann-Sofie Gunnarsson.

Solcellerna installeras i samarbete med Öresundskraft. Samarbetet inleddes för ett år sedan och under mars i år beräknas anläggningen vara redo att driftsättas. Solcellerna är tillverkade i Europa och beräknas att kunna producera cirka 450 000 kWh om året, vilket reducerar företagets CO2-påverkan med mellan åtta och tolv procent.

Tidigare har Boxon med Öresundskraft som parter också installerat laddstolpar som nu kopplas samman med solcellsanläggningen. Öresundskraft kommer även ansvara för drift och underhåll av hela solcellsanläggningen.

Källa:

10 mars 2023  12:31   CET

Fredag

Ukrainas DTEK kommer att färdigställa 114-MW vindkraftspark under de kommande veckorna

Den ukrainska energikoncernen DTEK räknar med att börja driva en ny vindkraftspark med 19 turbiner i vår som en del av ett större projekt med en full designkapacitet på 500 MW för det fortsatta genomförandet av vilket man kommer att föra samtal med internationella givare och partners.

DTEK sa på fredagen att man slutför bygget av den första fasen på 114 MW av Tyligulska vindprojektet i Mykolaiv-regionen. Denna fas förväntas uppnå sin fulla kapacitet under de kommande veckorna, enligt Rinat Akhmetov, grundare och aktieägare i System Capital Management (SCM) Group, som äger DTEK.

Driftsättningen av denna vindkraftspark kommer vid en tidpunkt då Ryssland fortsätter att inrikta sig på Ukrainas kritiska infrastruktur med missilangrepp. I torsdags sa generaldirektören för Internationella atomenergiorganet (IAEA) Rafael Grossi till BBC att på grund av en rad attacker var kärnkraftverket i Zaporizhzhia helt avskuret från kraftledningarna utanför anläggningen, vilket förlorade alla källor till sina kylsystem. Så småningom rapporterades det att anslutningen återställdes.

Källa:

10 mars 2023  12:17   CET

Fredag

Studie belyser Brasiliens flytande solpotential

Brasilianska forskare har beräknat potentialen för flytande solenergi i Brasilien. Resultaten visar en installerad potential på 43 GW för hela Brasilien, med delstaten Minas Gerais ledande med 6 GW, följt av Bahia med 4,59 GW och Sao Paulo med 3,87 GW.

Studien tar bara hänsyn till potentiell produktion på konstgjorda vattenförekomster, såsom vattenkraftverk och dammar, och på endast 1 % av deras tillgängliga yta. Teamet använde National Water Agency-databasen och QGIS-mjukvaran för att filtrera de konstgjorda vattendragen, som totalt uppgår till 174 526, exklusive de på inhemska marker.

Modellens indatavariabler är inte bara solinstrålning, utan också temperatur, inklusive årlig genomsnittlig luftyttemperatur och årlig medelvindhastighet. ”Denna uppsats skiljer sig från andra studier som vanligtvis bara tar hänsyn till solresurser, utan hänsyn till att effektiviteten hos solcellsmoduler är mycket känslig för temperatur,” sa forskarna.

Källa:

10 mars 2023  12:10   CET

Fredag

Att vara ute på skolgården även i den gassande solen

Soltak för skolgårdar förbättrar asfalterade ytor och gör att de kan användas på regniga dagar. Detta skapar ett ljust och attraktivt utrymme för lek och lärande. Erich Merkle från GridParity förklarar hur investeringen refinansieras av solenergi.

Skolgårdarna till en heldagsskola i en liten stad i södra Tyskland användes knappt under varma dagar förra sommaren. Detta berodde på att de inte erbjöd något skydd mot direkt solljus. En normal takläggning skulle ha resulterat i en mörk, oattraktiv grotta som också skulle ha behövt lysas upp under dagen. Det fanns inga medel för en sådan ombyggnad av lekplatsen.

Konceptet som utvecklats av GridParitys ingenjörer bygger på halvtransparenta dubbelglasmoduler. De släpper in mycket ljus och spelet mellan ljus och skugga under soltaket skapar också ett attraktivt utrymme.

Källa:

10 mars 2023  12:00   CET

Fredag

Tyskland ska bygga 25 GW vätgasgasanläggningar för att backa upp vind och sol

Tyskland kommer att använda auktioner för att säkerställa att nya gaskraftverk byggs, vilket regeringen ser som nödvändigt för att säkra tillgången vid tillfällen då förnybar energi inte levererar tillräckligt med el, sade ekonomiminister Robert Habeck.

”Vi kommer att bygga de kraftverk vi behöver för de tider då vind och sol inte tillhandahåller tillräckligt med el för att anbuda”, sa ministern vid presentationen av en rapport om framstegen i landets övergång till klimatneutralitet.

Under de senaste åren har Tyskland använt auktioner för att stimulera och kontrollera utbyggnaden av vind- och solenergi. Företag tävlar i dessa anbud om att få ekonomiskt stöd för förnybar el.

”Det finns redan instrument som vi kan använda – och vi kommer att skapa fler – så att vi år 2030 kommer att ha skapat cirka 25 gigawatt ytterligare alternativ kapacitet till koleldade kraftverk.”

Källa:

10 mars 2023  11:55   CET

Fredag

Forskare har upptäckt en enzym som kan förvandla luft till elektricitet

I en spännande vändning inom området hållbar energiforskning har australiensiska forskare hittat ett sätt att göra energi ur tomma luften. Bokstavligen.

Som beskrivs i en ny studie som publicerades denna vecka i tidskriften Nature, upptäckte forskare från Monash University i Melbourne, Australien ett nytt bakteriellt enzym som omvandlar spåren av väte i vår atmosfär till elektricitet, teknik som en dag skulle kunna användas i bränsleceller som driva allt från en smartklocka till till och med en bil.

”Vi har känt till ett tag att bakterier kan använda spåret av väte i luften som en energikälla för att hjälpa dem att växa och överleva, inklusive i antarktiska jordar, vulkankratrar och djuphavet”, säger professor Chris Greening, en bidragsgivare till studien, i ett uttalande.

”Men vi visste inte hur de gjorde detta”, tillade han, ”förrän nu.”

Källa:

10 mars 2023  11:50   CET

Fredag

Forskare utvecklar en ny termoelektrisk generator inspirerad av zebrahud

Termoelektriska generatorer (TEG) är enheter som kan omvandla temperaturgradienter till elektricitet. Sådana enheter är extremt användbara för att generera elektricitet för fjärrsensorer som inte kan anslutas till huvudnätet. En konventionell TEG är sammansatt av en sida (topp eller botten) som utstrålar värme för att kyla ner och den andra sidan som absorberar värme från solen eller omgivningen.

Lyckligtvis kan forskare från Korea nu ha hittat ett sätt att övervinna dessa utmaningar. I en ny studie rapporterade forskarna, ledda av professor Young Min Song från Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), en ny flexibel, lätt och biologiskt nedbrytbar TEG som hämtar sin inspiration från en osannolik plats – zebrahud. I huvudsak använder designen ett mönster som liknar svart-vita zebraränder för att skapa en hög temperaturgradient i planet för att generera elektricitet. Genombrottet publicerades i Science Advances.

Källa:

10 mars 2023  11:45   CET

Fredag

Nytt supraledande material skapat i Rochesters labb

Forskare har inte bara höjt temperaturen, utan också sänkt trycket som krävs för att uppnå supraledning.
I en historisk bedrift har forskare från University of Rochester skapat ett supraledande material vid både temperatur och tryck som är tillräckligt låga för praktiska tillämpningar.

”Med det här materialet har gryningen av omgivande supraledning och tillämpad teknik kommit”, enligt ett team ledd av Ranga Dias, en biträdande professor i maskinteknik och fysik. I en artikel i Nature beskriver forskarna en kvävedopad lutetiumhydrid (NDLH) som uppvisar supraledning vid 69 grader Fahrenheit och 10 kilobar (145 000 pund per kvadrattum, eller psi) tryck.

Även om 145 000 psi fortfarande kan verka extraordinärt högt (trycket vid havsnivån är cirka 15 psi), innehåller töjningstekniker som rutinmässigt används vid chiptillverkning material som hålls samman av inre kemiska tryck som är ännu högre.

Källa:

10 mars 2023  11:42   CET

Fredag

Svenskt skoföretag hjälper fabriker i Vietnam med solel – vill få med fler på tåget

Höga kostnader och krångliga tillståndsprocesser gör att omställningen till grön el går långsamt för många sko – och klädproducenter i Sydostasien. Sedan två år tillbaka hjälper skoföretaget Icebug därför fabrikerna i Vietnam att installera solceller på taken. Nu uppmanar företagets vd, David Eklund, fler bolag att ”hoppa på tåget”.
 
Arbetet sker genom ett pilotprojekt som Icebug genomför tillsammans med det tyska solcellsföretaget Bayware, med syftet att minska fossilberoendet i hela produktionsledet.

Och efter två år har projektet visat sig vara framgångsrikt. De tre fabriker där tillverkningen sker kan enligt Icebug minska utsläppen med motsvarande 5 000 ton koldioxidekvivalenter per år tack vare de installerade solcellerna.

Källa:

10 mars 2023  11:35   CET

fredag 10 mars

torsdag 9 mars

Torsdag

Lagring av termisk energi

Ett projekt för lagring av termisk energi som hävdas vara det första i sitt slag i USA, som använder världens hittills högsta temperaturvärmelagringsteknik, har gått online i Kalifornien.

Teknikleverantören Rondo Energy gjorde sitt Rondo Heat Battery kommersiellt tillgängligt i slutet av förra året, i syfte att minska koldioxidutsläppen i industriella processer. El som matas in i enheterna lagras som värme i ett tegelliknande material och släpps sedan ut som värme, el eller en kombination av båda.

Företaget hävdar att ”batteriet” är mer än 90 % effektivt och stiger till så mycket som 98 % för större system, medan det kan fungera vid temperaturer över 1000°C och upp till 1500°C. Det är inriktat på att ersätta ugnar och pannor som används i sektorer som stål, cement och kemikalier, där utsläppen av växthusgaser (GHG) anses vara ”svåra att minska”.

Källa:

9 mars 2023  14:14   CET

Torsdag

Belgien: Flytande solenergi till havs

Tre belgiska företag, marina entreprenörer DEME och Jan De Nul, samt ingenjörsfirman Tractebel, presenterade på onsdagen en flytande solcellsteknik (PV) till havs som heter Seavolt.

Partnerna planerar att testa den nya tekniken utanför den belgiska kusten under sommaren.

De sa att Seavolt kan verka under tuffa marina förhållanden och leda till snabb utbyggnad av stora volymer av ytterligare lokal förnybar energi genom att kombinera flytande solenergi till havs med befintliga och framtida vindkraftsparker till havs.

”På samma sätt som vi har sett vindteknik flytta från land till hav, ser vi en utvidgning av hela energisystemet mot offshore-platser”, säger Tractebels vd Philippe Van Troeye.

Källa:

9 mars 2023  12:08   CET

Torsdag

Ny studie avslöjar hur mikroorganismer extraherar vätgas ur atmosfären

En helt ny biologisk metod för att extrahera vätgas från luft har identifierats av forskare vid bland annat Uppsala universitet. Forskningen har utförts av ett internationellt och tvärvetenskapligt forskarlag och publiceras i tidskriften Nature. Upptäckten kan på sikt bidra till ett minskat beroende av fossila bränslen.

Att minska vårt beroende av kol och olja genom att utveckla nya bränslen har varit ett hett forskningsområde i många år. Framför allt har forskare och industrin alltmer inriktat sig på vätgas som en framtida energibärare för att komplettera batterier. Idag är vi beroende av den dyrbara metallen platina för att extrahera energin ur vätgas, vilket inte ger någon storskalighet.

Källa:

9 mars 2023  12:02   CET

Torsdag

Batteriernas inre liv avslöjas i realtid med ny 3D-röntgen

Det krävs nyskapande batteridoktorer för att kunna 3D-röntga ett lovande men lynnigt litiummetallbatteri under drift. Nu har ett forskarlag från Chalmers i realtid lyckats följa hur litiumet i en battericell beter sig vid upp- och urladdning. Den nya metoden kan bidra till både säkrare och mer energieffektiva batterier i våra framtida bilar och prylar.

– Vi har öppnat ett nytt fönster för att kunna förstå – och på sikt optimera – framtidens litiummetallbatterier.

När vi kan studera exakt vad som händer med litiumet i en battericell i drift får vi viktig kunskap om vad som påverkar det inre livet, säger Aleksandar Matic, professor vid institutionen för fysik på Chalmers och ledare för den vetenskapliga studie som nyligen publicerades i Nature Communications.

Källa:

9 mars 2023  11:45   CET

Torsdag

Australien: Nedläggningen av kol driver en våg av batterilagringsprojekt

Australiens snabba övergång från koleldad kraft till renare alternativ undertecknar en boom i batteriprojekt som kan lagra sol- och vindenergi.

Landet har minst 250 planerade batteriutvecklingar med en potentiell kapacitet på nästan 130 000 megawattimmar, en pipeline som är näst efter Kina, visar data sammanställda av BloombergNEF. Medan Australien fortfarande är beroende av kol för mer än hälften av sin elproduktion, kommer många stora anläggningar att stänga under det kommande decenniet.

”Att driva ett tillförlitligt kraftsystem med låga koldioxidutsläpp betyder att energilagring är absolut nödvändigt”, och investeringar blir ”mer brådskande” när förslagen om att stänga koltillgångar accelererar, säger Tim Jordan, kommissionär för Australian Energy Market Commission, regeringens rådgivare för energi politik.

Källa:

9 mars 2023  11:40   CET

Torsdag

Nytt sätt att suga upp CO2 från luften

Ett nytt sätt att suga koldioxid från luften och lagra den i havet har skisserats av forskare.

Författarna säger att denna nya metod fångar upp CO2 från atmosfären upp till tre gånger mer effektivt än nuvarande metoder.

Den värmande gasen kan omvandlas till bikarbonat av soda och lagras säkert och billigt i havsvatten.

Den nya metoden kan påskynda utbyggnaden av kolavlägsningsteknik, säger experter.

Medan världen har kämpat för att begränsa och minska utsläppen av koldioxid de senaste decennierna har flera företag istället fokuserat på att utveckla teknik för att ta bort CO2 från atmosfären.

Källa:

9 mars 2023  11:30   CET

Torsdag

British Gas börjar med solpaneler och batterier för hemmen

Storbritanniens största energileverantör kommer att börja hjälpa sina kunder att få nya solpaneler på sina hem och erbjuda konsultationer om hur människor kan minska sina räkningar och koldioxidavtryck.
British Gas sa att de skulle erbjuda kunder gratis hemkonsultationer för solpaneler och även ge dem råd om hur de installerar batterier i deras fastigheter för att fånga överskottssolenergi när de inte använder den.

Undersökningen kommer att ge kunderna en uppskattad kostnad och berätta för dem hur mycket pengar de kan spara och vilka alternativ de har för installationer. Verksamheten kommer också att göra installationer inom två till fyra dagar.

Leverantören kommer också att erbjuda en chans att få en ”hälsokontroll” på ett hem. Den 90 minuter långa processen kommer att visa hushållen hur de kan minska sina koldioxidavtryck och energiräkningar.

Källa:

9 mars 2023  11:22   CET

Torsdag

Danmark inviger världens första gränsöverskridande lagringsplats för koldioxid

Öppningen markerar ett viktigt ögonblick för EU:s gröna omställning och industriella konkurrenskraft, enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som talade vid invigningen på onsdagen (8 mars).

Project Greensand är den första satsningen som uppnår gränsöverskridande avskiljning och lagring av koldioxid (CCS), genom att frakta CO2 från Belgien och injicera det i ett utarmat oljefält under danska Nordsjön.

Med den första injektionen som äger rum på onsdag, syftar projektet till att säkert och permanent lagra upp till åtta miljoner ton CO2 varje år till 2030, motsvarande 40 % av Danmarks utsläppsminskningsmål och över 10 % av landets årliga utsläpp.

Källa:

9 mars 2023  11:18   CET

Torsdag

Tyskland ska spendera miljarder på att hjälpa industrin med energiomställningen

BERLIN, 9 mars (Reuters) – Tyskland planerar att förse sin industri med ett tvåsiffrigt miljardbelopp för att stödja övergången till renare produktion inom industrin, sade ekonomiministeriet på torsdagen.

Enligt mekanismen, kallad ”carbon contracts for difference”, som syftar till att flytta energikällan som används i energiintensiv industri från fossila källor till förnybara energikällor och väte, kan företag kvalificera sig för subventioner om de minskar koldioxidutsläppen i sin produktion.

Stora, energiintensiva företag, medelstora företag och småföretag ska dra nytta av subventionerna, sade ekonomiministeriet. En modell för att göra lågkostnads-el producerad från förnybara energikällor tillgänglig för industrin var på gång, heter det i uttalandet.

Källa:

9 mars 2023  11:10   CET

Torsdag

Solceller och batterier ska förhindra avbrott och hålla priserna nere

Det har fått ABB att gå ihop med Hybrid Greentech och Solar Polaris om en ny modell för energiförsörjning, som även kan hjälpa företag mot CO2-neutralitet, skriver ABB i ett pressmeddelande.

– I vår nya modell etablerar vi virtuella kraftverk baserade på solceller på företaget och med hjälp av batteriteknik blir det möjligt att lagra relativt stora mängder el lokalt. Detta gör att företaget kan dra på den lagrade energin under de timmar på dygnet då priset på elmarknaden är högst, samtidigt som det säkerställer en högre leveranssäkerhet. Både vid elbrist, men också vid de små spänningsavbrott som kan inträffa veckovis ett helt normalt år, förklarar Allan Andreasen.

– Möjligheten att lagra just energin är en game changer, för fram tills nu har det varit en utmaning att elproduktion med solceller bara är effektiv dagtid och dagar då ljusinstrålningen är hög. Det gör att du fortfarande är beroende av el från nätet under resten av dagen – med potentiellt högre elkostnader och ökad osäkerhet på utbudssidan.

Källa:

9 mars 2023  11:06   CET

torsdag 9 mars

onsdag 8 mars

Onsdag

Första franska flytande vindprojekten börjar ta form

Den franska transmissionssystemoperatören RTE Réseau de Transport d’Electricité har påbörjat arbetet med att ansluta landets första flytande vindkraftspark till havs till det nationella nätet.

Utläggningen av exportkabeln har börjat för att ansluta vindkraftparken Eoliennes Flottantes du Golfe du Lion (EFGL) i Medelhavet till det franska nationella nätet.

”Initierat av våra team, syftar detta arbete till att skapa en anslutning som är både under vattnet och under jorden vid 63 000 volt över nästan 20 kilometer”, sa RTE i ett inlägg på sociala medier.

30 MW EFGL-pilotprojektet involverar konstruktion och drift av tre 10 MW flytande vindturbiner som stöds av Principle Powers WindFloat halvt nedsänkbara flytande fundament.

Källa:

8 mars 2023  14:19   CET

Onsdag

Den kontroversielle COP28-chefen uppmanar Big Oil att gå med i kampen mot klimatförändringarna

En oljechef från Förenade Arabemiraten har uppmanat energiindustrin att gå med i kampen mot klimatförändringarna, genom att låna en berömd linje från en amerikansk astronaut ombord på en skadad rymdfarkost under Apollo 13-uppdraget 1970.

”Houston, vi har ett problem”, sa Sultan al-Jaber, verkställande direktör för Abu Dhabi National Oil Company och nominerad president för klimattoppmötet COP28, till högljudda applåder från de nästan 1 000 deltagarna på energikonferensen CERAWeek.

”Energiledare i det här rummet har kunskapen, erfarenheten, expertis och resurserna som behövs för att möta den dubbla utmaningen att driva hållbara framsteg samtidigt som de håller tillbaka utsläppen”, sa Jaber i sitt tal inför en publik som inkluderade OPEC:s generalsekreterare Haitham Al Ghais och U.S.A. klimatsändebudet John Kerry.

Källa:

8 mars 2023  14:14   CET

Onsdag

Fånga CO2 från havsvatten: ny forskning sänker kostnaderna, redo för pilot 2025

Direkt avskiljning av CO2 från luften är redan etablerad i pilotfasen på platser runt om i världen, men kostnaderna är mycket höga. Så det är förbryllande att fånga CO2 direkt från havet ännu inte testats ordentligt.

Koncentrationen av CO2 i havsvatten är trots allt mer än 100 gånger högre än i luften, vilket pekar på en process som borde vara mycket effektivare. David Chandler vid MIT tittar på forskning där som har avslöjat billigare och effektivare sätt att återvinna CO2 från havsvatten, vilket potentiellt gör denna metod mogen för kommersialisering.

Den befintliga havsvattenprocessen använder en hög med dyra membran och sedan kemikalier för att driva elektrodreaktionerna, vilket ökar kostnaden och komplexiteten ytterligare. Den nya processen använder membranfria elektrokemiska celler. Betydande framsteg görs även i andra steg i processen för att sänka kostnaderna ytterligare. En praktisk demonstration av projektet kommer om två år, rapporterar Chandler.

Källa:

8 mars 2023  14:02   CET

Onsdag

Kvinnor och solenergi

Världen står inför många utmaningar som påverkar de flesta människors vardag: energikris, ekonomisk kris, klimatkris, hälsokriser…
Över hela världen känner kvinnor oproportionerligt de värsta effekterna av dessa utmaningar. Kvinnor lider av bristande tillgång till energi vilket stör ekonomisk utveckling och utbildning, vilket fördjupar klyftorna i jämställdhet mellan könen. Kvinnor är också mer benägna att drabbas av energifattigdom, något som bör beaktas och återspeglas i EU:s energipolitik, inklusive uppdaterade NECP som kommer senare i år.

För närvarande sysselsätter solenergi proportionellt fler kvinnor än någon annan energiteknik. Förnybar energi är redan en mer mångsidig sektor än traditionella energi- och fossila bränslesektorer. solenergi toppar listorna med 40 % heltidstjänster upptagna av kvinnor över hela världen, enligt IRENAs rapport ”Renewable Energy: A Gender Perspective”.

”När kvinnor blir engagerade i att leverera energilösningar tar de på sig mer aktiva roller i sina samhällen och underlättar följaktligen en gradvis förändring av de sociala och kulturella normer som tidigare fungerade som hinder för deras byrå.” – IRENA

Källa:

8 mars 2023  13:53   CET

Onsdag

Att förvandla koldioxid till en värdefull resurs

Att dra en del av den CO2 från atmosfären och reducera den kemiskt till något värdefullt skulle vara en stor fördel i förhållande till att binda gasen under jord, säger Laura Gagliardi, en beräkningskemist vid University of Chicago.

Att tillverka en CO2-härledd polymer, till exempel, skulle förbruka CO2 som redan finns i atmosfären och bespara miljön den extra CO2 som skulle släppas ut om polymeren tillverkades på standard sätt från petroleum – en win-win-situation.

Omvandlingskemin kan drivas av el eller värme. Båda CO2-reduktionsprocesserna skulle göras i närvaro av en katalysator för att minimera den erforderliga energitillförseln. Elektrokatalys kan vara grönare än termisk katalys, säger Gagliardi. Men precis som tanken på att binda upp mot att använda CO2, ”för att gynna samhället och sänka växthusgasnivåerna, måste vi eftersträva båda alternativen”, säger hon.

Källa:

8 mars 2023  13:29   CET

Onsdag

Kan solid-statebatterier ersätta litiumjonteknik?

Amerikanska forskare meddelade nyligen att de hade utvecklat ett litium-luftbatteri med en fast elektrolyt. Forskarna hävdade att de potentiellt skulle kunna öka batteriets energitäthet fyra gånger jämfört med dagens litiumjonbatterier. Dessutom, under tester, uppnådde prototypen imponerande 1 000 laddnings- och urladdningscykler.

Ledande för projektet var Illinois Institute of Technology och det amerikanska energidepartementets Argonne National Laboratory. Enligt en release om projektets resultat använder det nya batteriet en solid elektrolyt gjord av ett keramiskt polymermaterial, som bär ”relativt billiga element i nanopartikelform.”

Under tiden fullbordar en litiumanod och en katod med en luftgenomsläpplig struktur cellstrukturen. Forskarna hävdar att batteriet är lämpligt för användning i elbilar, lastbilar och flygplan. Utvecklingen bör väcka jubel åt Biden-administrationen, som har en policy för att stärka inhemska leveranser av kritiska element, inklusive litium.

Källa:

8 mars 2023  12:52   CET

Onsdag

Solenergi står i centrum när förnybara energikällor och batterier dominerar ny kraftkapacitet i USA

Vind-, sol- och batterilagring förväntas stå för nästan all den nya genereringskapaciteten i nyttoskala som kommer att släppas online i USA i år.

Enligt de senaste siffrorna från den amerikanska regeringens energiinformationsadministration (EIA) kommer 2023 att bli ett storsäljande år för de tre stora förnybara energiteknikerna – vind-, sol- och batterilagring.

Den säger att dessa tre teknologier kommer att stå för 82 procent av den totala nya kapaciteten. För bara 20 år sedan stod fossila bränslen för allt utom en liten bråkdel av ny kapacitet, även om balansen har förändrats de senaste åren.

Källa:

8 mars 2023  10:45   CET

Onsdag

Brunnar kan användas som ett gigantiskt underjordiskt batteri

Men Houston-baserade Fervo Energy testar en ny snurr på standardmetoden – och den dagen var dess ingenjörer och chefer helt enkelt intresserade av att generera data.

Avläsningarna från mätare som planterats i företagets dubbla brunnar visade att trycket snabbt började byggas, eftersom vatten som inte hade någon annanstans att ta vägen faktiskt böjde själva berget. När de äntligen släppte ventilen ökade utflödet av vatten och det fortsatte att pumpa ut på högre nivåer än normalt i timmar.

Resultaten från de inledande experimenten – som MIT Technology Review exklusivt rapporterar – tyder på att Fervo kan skapa flexibla geotermiska kraftverk som kan öka eller minska elproduktionen efter behov. Potentiellt viktigare är att systemet kan lagra energi i timmar eller till och med dagar och leverera tillbaka den under liknande perioder, vilket effektivt fungerar som ett gigantiskt och mycket långvarigt batteri. Det betyder att anläggningarna kan stänga av produktionen när sol- och vindkraftsparker drar igång, och ge en rik ström av ren el när dessa källor flaggar.

Källa:

8 mars 2023  10:42   CET

Onsdag

Sveriges batterilagringsmarknad kommer att växa 2-4x 2023

Cirka 100-200MW batterilagring i nätskalan kan komma online i Sverige i år, säger den lokala utvecklaren Ingrid Capacity till Energy-Storage.news.

I en intervju som genomfördes vid Energy Storage Summit för fjorton veckor sedan, sa Chief Strategy Officer (CSO) Nicklas Backer för den lokala utvecklaren Ingrid Capacity att det fanns omkring 70 MW online i slutet av förra året, vilket betyder att marknaden kunde så mycket som fyrdubblas i storlek. år.

Landets balanseringsbehov har historiskt sett tillhandahållits av dess vattenkraftskapacitet.

”Men på grund av ett antal faktorer inklusive elektrifiering av samhället har du nu stora problem, särskilt i södra Sverige”, sa Backer.

Källa:

8 mars 2023  10:29   CET

Onsdag

Vättervatten blir el – ovanlig metod planeras i Gränna

  • Jönköping energi vill testa en ovanlig metod för att producera mer el vid vattenkraftverket i Gränna.

  • Genom att pumpa upp vatten från Vättern, till sjöarna Ören och Bunn, kan man öka produktionen rejält.

  • Ansvarig chef, Dan Bruhn berättar hur det kan bli en bra affär att utnyttja skillnaden på dyr och billigare el.

Källa:

8 mars 2023  10:24   CET

onsdag 8 mars

tisdag 7 mars

Tisdag

Hawaii: Varmvattenberedare blir till ett virtuellt batteri i nätet

Shifted Energy använder vattenvärmare i samhällen med lägre inkomster för att skapa virtuella kraftverk som hjälper till att balansera nätet, med början på Hawaii.
Forest Frizzell, VD för Shifted Energy, vill försäkra sig om att belöningarna från att hjälpa hans hemstat Hawaii att flytta till 100 procent kolfri el inte bara tillhör de lyckliga få som har råd med solsystem på taket och hembatterier.

Det är därför hans startup har byggt ett av landets mest avancerade virtuella kraftverk på en allestädes närvarande del av hawaiiansk hushållsteknik – elektriska varmvattenberedare.

Från och med förra året hade Shifted Energy utrustat mer än 3 000 hushåll i flerfamiljslägenheter och flerfamiljshus på öarna Oahu och Maui med sina mobilanslutna kontrollmoduler för smarta varmvattenberedare. Dessa familjer tjänar cirka 3 USD i månaden i elräkningskrediter för att låta Shifted Energy slå på och stänga av dessa varmvattenberedare för att hjälpa till att balansera nätet under plötsliga förändringar i vind- och solenergiförsörjningen.

Detta virtuella kraftverk (VPP) erbjuder kraftverket en samlad kapacitet på upp till 2,5 megawatt snabbreagerande nätstöd.

Källa:

7 mars 2023  14:26   CET

Tisdag

Minestos tidvattenkraftverk sätter rekord

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, fortsätter arbetet med tidvattenkraftverken vid sin nätanslutna anläggning i Vestmanna, Färöarna, enligt plan. Tidvattenkraftverket på 100 kW, Dragon 4, har i början av året levererat den högsta totala produktionsvolymen under en kontinuerlig driftsmånad. En uppgraderad tether (förankringslina) som ökar prestandan ytterligare kommer nu att monteras.

Det nätanslutna 100 kW tidvattenkraftverket Dragon Class i Vestmanna har 2023 levererat den högsta totala produktionsvolymen under en kontinuerlig driftsmånad, samt ökad maxeffekt. Elproduktionen följer de fyra tidvattencyklerna per dag med en produktion på upp till 200 kWh per cykel.

Källa:

7 mars 2023  14:11   CET

Tisdag

Saudiföretaget ACWA Power utvecklar 2,6 GW solenergi och lagring i Uzbekistan

Den saudiska energileverantören ACWA Power har tecknat avtal om att utveckla 1,4 GW solcellsenergi och 1,2 GW energilagringsprojekt i Uzbekistan som ska finansieras av landets ministerium för investeringar, industri och handel.

Avtalen gäller två solenergiprojekt – en 1GW-anläggning i Samarkand-regionen och en 400MW-anläggning i Tasjkent-regionen – och tre 400MW-lagringsprojekt. Investeringar kommer från den uzbekistanska regeringen och ACWA undertecknade kraftköpsavtal (PPA) för projekten med JSC Uzbek National Electricity Grids, landets nätoperatör.

Investeringsavtalen är en del av en plan för 10 miljarder USD som undertecknades förra året mellan ACWA Power och energiministeriet och ministeriet för investeringar, industri och handel för att finansiera projekt fram till 2027. Dessa nya projekt kommer att utgöra cirka 2,5 miljarder USD.

Källa:

7 mars 2023  14:09   CET

Tisdag

Forskare tror sig revolutionera området för batterier

Forskarna kontrollerade katjonledningsförmågan i polymeren genom systematisk konstruktion av segmentell rörlighet. Detta hjälpte dem att kartlägga de omfattande designreglerna för en ny klass av starkt ledande fasta elektrolyter, och framgångsrikt övervinna de ihållande problemen med nuvarande fasta elektrolyter, såsom låg cyklbarhet och hög överpotential.

”Vi tror att de enjonledande polymerelektrolyterna skulle öppna upp möjligheten till nya batterikemi som kommer att revolutionera området för uppladdningsbara batterier, och erbjuda en hög säkerhetsnivå, hög effekttäthet och lång livscykel,” sa Jingyi Gao, den första författaren till forskningsartikeln.

Enligt Dr Dong-Myeong Shin från HKU kan de jonselektiva elektrolyterna också resultera i snabb laddning på grund av låg överpotential. ”Det kan tillåta att elfordon blir fulladdade på precis den tid som behövs för att dricka en kopp kaffe. Denna anmärkningsvärda fördel kommer att låsa upp en ny era av en ren energivärld”, tillägger han.

Källa:

7 mars 2023  14:05   CET

Tisdag

Norge: Kombinera sol- och vindkraft det kommer ge en betydande mer lönsam kraftproduktion

Parallellen är klar för Energikommissionen som den 11 februari presenterade sin rapport om hur vi ska säkerställa både ”mjölk och honung” i Norge under de kommande decennierna: ”Mer av allt – snabbare”! Vi kommer alla att känna konsekvenserna om vi inte lyckas. Ett kraftunderskott ger högre kraftpriser och ökad osäkerhet för både hushåll och industri och det finns en risk att kommuner tappar både inkomster och jobb om industrin skulle försvinna. Genom att etablera hybridkraftprojekt, som är sol- och vindkraft kombinerat, är detta en av de mest realistiska lösningarna för att snabbt få in mer förnybar kraft i det norska kraftsystemet.

Industrin i Grenland skapar viktiga exportintäkter som säkerställer skolgång och hälsovård. Lika viktigt har de insett att det inte räcker med att producera detta till världens billigaste; produktionen ska också vara grön. Och inte ens det räcker, för redan idag är Eramet, Yara, Norcem och Ineos de allra bästa klimatmässigt i sin bransch. Och även detta är inte tillräckligt bra. De kommer att skapa världens första klimatpositiva industriregion, eftersom världen och våra barnbarn inte kan tolerera lägre mål. Alla vägar till det målet behöver mer förnybar energi.

Källa:

7 mars 2023  12:55   CET

Tisdag

Kinesiska Longis ordförande säger att kinesisk taksolel kan nå 1000 gigawatt

Kinas byggnader och tak har potential att ta emot mer än 1 000 gigawatt solenergikapacitet – nästan samma storlek som hela den befintliga globala industrin, enligt sektorns största tillverkare.

Det finns teoretiskt tillräckligt med utrymme på bostäder, kommersiella och offentliga fastigheter för att vara värd för den omfattningen av produktionskapacitet när kostnaderna sjunker och tekniken går framåt, säger Zhong Baoshen, ordförande för Longi Green Energy Technology Co. Det skulle räcka för att driva minst 750 miljoner hem under toppbelastning generation.

Solcellsproduktionskapaciteten ökade med cirka 27 % till 1 223,5 gigawatt globalt 2022 och Kina står för mer än en tredjedel av totalen, enligt BloombergNEF.

Källa:

7 mars 2023  12:47   CET

Tisdag

Holländskt företag vill bygga flera cirkulär solpanelsfabriker

Med en ambitiös plan vill ett stort konsortium av holländska solenergiföretag, SolarNL, ge solenergiindustrin en ledande position i Europa. Målet är att bygga flera fabriker på bara några år, säger SolarNL i ett pressmeddelande. Detta bör producera högeffektiva cirkulära solpaneler som tar hänsyn till de specifika kraven på de europeiska och holländska marknaderna.

De ska vara mycket lättare att återvinna, mer estetiskt tilltalande och även applicerbara på fordon eller på tak som inte är lämpliga för standardpaneler. För att göra programmet möjligt har parterna ansökt om bidrag från Rikstillväxtfonden. Förutom solenergiföretag deltar bland annat TNO och Hogeschool van Amsterdam.

Möjligheter för Europa
Det finns en enorm möjlighet att bygga en lokal industri även på europeisk mark. För närvarande kommer 97 procent av solpanelerna från Kina. Efterfrågan på material, produktionsmaskiner och annan avgörande teknologi från Kina, USA och andra länder som Indien är enorm. Så är sugkraften på investeringsprojekt, teknisk expertis och arbetskraft.

Källa:

7 mars 2023  11:59   CET

Tisdag

Spanska EDP Renewables lovar bygga 4GW ny förnybar energi per år

Den spanska vindenergijätten EDP Renewables har meddelat att de kommer att investera 20 miljarder euro under de kommande fyra åren i ett försök att lägga till mer än 4GW per år av ny energi- och vindkraftsskala.

EDP Renewables har för närvarande 14,7 GW installerad förnybar energikapacitet (i slutet av 2022) och ytterligare 4 GW under uppbyggnad. Men företaget, med huvudkontor i Madrid, planerar att öka kapaciteten med prognoser på mer än 4GW per år och totalt 17GW bruttotillskott fram till 2026.

EDP Renewables fokuserar på sol- och vindkraftsskala och förväntar sig att fördubbla sin installerade vind- och solkapacitet till 2026. 40 % av dess planerade 20 miljarder euro kommer att spenderas på landbaserad vindkraft och ytterligare 40 % på solenergi i nyttoskala.

Källa:

7 mars 2023  11:20   CET

Tisdag

Danmark: SDU samlar in 10 miljoner till ett nytt elitcentrum för solenergi

– Stora samhällsutmaningar som klimatförändringar kräver tvärvetenskapliga lösningar. Även om jag nu har forskat i solceller i mer än tio år, är det första gången som det har gått att få med alla discipliner och det ser jag verkligen fram emot. Det handlar om att göra klimatforskningen användbar i samhället.

Morten Madsen är koordinator för ett nytt elitcenter under SDU Climate Cluster, som har fått 10 miljoner DKK under de kommande fyra åren. Centret har fått namnet SCC Elite Center on Solar Energy Conversion and Storage (SOLEN), och som namnet indikerar fokuserar forskningen på att utveckla teknologier för att skörda, lagra och använda solenergi.

Forskningscentret har ett helhetsgrepp på solenergi och ska därför inte bara designa, bygga och utveckla papperstunna, flexibla solpaneler som kan monteras på alla möjliga saker, utan även titta på hur de implementeras i samhället och hur konsumenterna bättre acceptera de nya lösningarna.

Källa:

7 mars 2023  10:48   CET

Tisdag

Ørsted har beviljats tillstånd för 1,5GW Skåne offshoreprojekt

Orsted har fått tillstånd för den 1500MW skånska vindkraftsparken i Sverige. Länsstyrelsen i Skåne har gett den danska byggherren tillstånd för uppförande och drift av projektet i anslutning till ett Natura 2000-område söder om Skåne.

Vindkraftsparken till havs planeras för 22 km söder om Ystad och Trelleborg i Skåne, i Sveriges ekonomiska zon.
Den förväntade årliga produktionen på cirka 7TWh. Det motsvarar hälften av Skånes elanvändning idag, sa Orsted.

Länsstyrelsen har tidigare rekommenderat regeringen att ge tillstånd till vindkraftsparken.

Källa:

7 mars 2023  10:35   CET

tisdag 7 mars

måndag 6 mars

Måndag

OX2 får klartecken för Rajamäenkylä vindpark

Förvaltningsdomstolen i Vasa har meddelat att delöversiktsplanen och bygglovet för OX2:s planerande vindpark Rajamäenkylä i kommunerna Isojoki och Karijoki i Finland har vunnit laga kraft.

Vindparken Rajamäenkylä omfattar upp till 54 turbiner med en maxhöjd om 300 meter och kommer färdigställd att vara en Finlands största vindparker.

– Vi är mycket glada åt att förverkliga Rajamäenkyläs vindpark som initierades av områdets markägare för 10 år sedan. Den positiva inställningen från de kringboende har spelat en stor roll för att projektet ska bli verklighet. Det känns fantastiskt roligt att få arbeta med förberedelserna och vi kommer att behöva mycket lokal arbetskraft för byggarbetet”, säger Teemu Loikkanen, landschef OX2 Finland.

Källa:

6 mars 2023  12:16   CET

Måndag

Agrivoltaisk kan ge mat, energi för den växande världsbefolkningen

Agrivoltaics löser minst två kritiska behov. Solar tillhandahåller den förnybara energi som behövs för att mildra effekterna av klimatförändringarna samtidigt som den globala efterfrågan på den globala energin.

Och grödor som odlas tillsammans med solen hjälper till att mata den växande globala befolkningen, som förväntas växa till nästan 10 miljarder människor år 2050, enligt FN.

Cornell University-forskare har undersökt Agrivoltaics för att ta reda på om det finns meriter till uppfattningen att samlokaliserade platser kommer att se stora avvägningar mellan livsmedels- och energiproduktion.

Deras studie har visat hur sol- och grödproduktion inte bara kan existera sida vid sida, utan hur samlokalisering förbättrar mikroklimaten av gårdar och yttemperaturen för solmoduler.

Källa:

6 mars 2023  12:12   CET

Måndag

”Största affären i svensk gruvhistoria”

Dannemora Iron kommer att bryta järn för motsvarande 15 miljarder kronor. Det meddelar gruvans ägare på måndagen. Det är den största affären någonsin i svensk gruvhistoria, och världens första gröna gruva, säger Christer Lindkvist som är vd på bolaget.

Gruvbrytningen kommer att påbörjas 2025 och finansieringen är säkrad fram tills dess genom ett avtal mellan gruvans ägare Grängesberg Exploration och det internationella gruvbolaget Anglo American, som har sitt säte i London.

Gruvan i Dannemora, Östhammars kommun öster om Uppsala, ska bli den första koldioxidneutrala gruvan i Europa, enligt ambitionerna som görs gällande i den ansökan om tillåtelse att återöppna gruvan som lämnades in i somras.

Malmen i gruvan uppfyller kvalitetskraven som ställs för att producera järnsvamp – en central ingrediens i tillverkningen av miljövänligt stål. ”Därutöver väntas koncentratet från Dannmoragruvan ha det lägsta koldioxidavtrycket i världen, inte en enda molekyl”, säger Grängesbergs Explorations vd Christer Lindqvist till Dagens PS:

Källa:

6 mars 2023  11:48   CET

Måndag

Vattenfall vill utveckla mer vindkraft i Norrbotten

Vattenfall bjuder i dagarna in lokala intressenter i Norrbotten till samråd om den planerade vindkraftsparken Storlandet i Norrbotten. Förslaget innebär en mer koncentrerad park, vilket ger ett större bidrag till det ökande elbehovet när industrin ställer om, utan att ett större område tas i anspråk.

Industrin i Norrbotten planerar att ersätta fossila råvaror med el för att stärka sin konkurrenskraft och bidra till klimatmålen. Efterfrågan på ny, fossilfri el förväntas vara mycket stor. Vattenfall ser en möjlighet att bidra till att möta den ökande efterfrågan genom att utöka den landbaserade vindkraftparken Storlandet med fler vindkraftverk på samma yta som tidigare. Parkens utformning kommer att ske i dialog med lokala intressenter och Vattenfall bjuder därför in till samråd i den viktiga frågan om ny elproduktion i Norrbotten.   

”Vi ser fram emot att dra igång den bredare dialogen kring Storlandet. Här finns en möjlighet att med vindkraft, snabbt och effektivt, få fram ny energi redan detta decennium.

Källa:

6 mars 2023  11:43   CET

Måndag

Volvo Penta satsar på energilagring

Volvo Penta utvidgar sin kraftproduktionsverksamhet till BES med OEM -tillverkare. Dess modulära, skalbara lösning är byggd på elektromobilitetsplattformen för dess förälder, Volvo Group, som har sett verklig framgång i applikationer som lastbilar, bussar och byggutrustning.

Dess BESS -delsystem är avsett för integration i BESS -applikationerna för OEM -tillverkare. Det kan skalas upp till hundratals megawattimmar.

”Eftersom vår lösning är Application Agnostic ser vi en enorm potential för dess antagande,” säger Hannes Norrgren, ordförande för Volvo Penta Industrial. ”Tillsammans med OEM: er ger vår lösning möjligheter att lagra energi från och lägga till elasticitet till förnybar sol- eller vindkraftskällor, vilket öppnar nya affärsmodeller som tilltalar kunderna på deras väg till nollutsläpp.”

Källa:

6 mars 2023  11:37   CET

Måndag

Gasindustrin visste om luftföroreningsproblem från gasspisar redan i början av 1970 -talet

Den peer-granskade forskningen av miljöorganisationen RMI (tidigare Rocky Mountain Institute), University of Sydney och Albert Einstein College of Medicine uppskattade att ”nästan 13 procent av astmafallen i barndomen i USA kan kopplas till att ha en Gasspis i hemmet. ”

Återfallet var snabb och hård. American Gas Association (AGA) handelsgruppen kallade resultaten ”inte underbyggnad av ljudvetenskap” och tillade att ”varje diskussion” om en möjlig koppling mellan astma och användningen av gas för matlagning var ”hänsynslös.”

Det är mindre känt att gasindustrin länge har sponsrat sin egen forskning om problemet med inomhusluftföroreningar från gasspisar. Nu avslöjar nyupptäckta dokument att American Gas Association studerade riskerna för hälsa och inomhus från gasspisar så långt tillbaka som i början av 1970 -talet – att de visste mycket mer, vid ett långt tidigare datum än tidigare har dokumenterats.

Källa:

6 mars 2023  11:28   CET

Måndag

Hur en vindkraftspark och ett stort batteri kommer att leverera dygnet runt till en av världens största gruvor

Det kanske mest intressanta kontraktet som tillkännagavs på senare tid är för den dygnet runt ”baseload förnybara” energiförsörjningsavtalet mellan den franska utvecklaren Neoen och BHP: s jätte olympiska damm, en av de största kopparavlagringarna i världen och en av de största underjordiska gruvorna .

Kontraktet är för ett oavbruten utbud på 70 MW dygnet runt – ungefär hälften av gruvarnas genomsnittliga efterfrågan – och det kommer till synes att uppfyllas av två nya projekt.

En av dem är 412 MW första vindkraftssteget i Neoens jätte Goyder South Complex i South Australia, varav cirka hälften kommer att vara ”hängiven” till BHP -kontraktet. Och den andra är 200 mw två timmars (400 mwh) Blyth -batteri i samma tillstånd som kommer att fylla i luckorna.

Men Neoen klargjorde att medan batteriet – i huvudsak – batteriet kunde fylla i luckorna i Goyder South Wind Output, så är det inte så det kommer att distribueras.

Källa:

6 mars 2023  11:14   CET

Måndag

Rekord för solel under 2022

2022 blev ett fantastiskt år för solel i Sverige. Enligt Svenska Kraftnäts elstatistik matades 1,10 TWh solel in till nätet, vilken är ett nytt särklassigt rekord. Det är en ökning med 72%(!) jämfört med 2021 då 0,64 TWh solel matades in till nätet.

Statistiken för installerad effekt och antal anläggningar kommer senare i vår, där kommer det med säkerhet också att bli nya rekord. Den installerade effekten vid utgången av 2021 var 1,587 GW och antal anläggningar 92 359 enligt statistik för nätanslutna solcellsanläggningar hos Energimyndigheten.

Det går inte att extrapolera ökningen av inmatad el till installerad effekt och antal anläggningar eftersom vi inte vet hur stor andel av solelen som var egenanvänd i fjol. Man kan misstänka att antalet stora anläggningar där all el eller en stor andel av elen matas in till nätet fortsatte att öka under 2022, vilket bör ge en totalt sett minskad egenanvändning i Sverige.

Källa:

6 mars 2023  10:48   CET

Måndag

Mikrosolnätslösningar är det mest kostnadseffektiva i Afrika till år 2030

Klimatåtgärder kan knacka på Solar Mini-rutnät som erbjuder ett lägre utsläppsalternativ för växthusgaser jämfört med dieseldrivna system och fotogenbaserade apparater.

Solar mini-nät kan tillhandahålla högkvalitativ oavbruten förnybar el till undervärda byar och samhällen över Afrika söder om Sahara och vara den minst kostnadslösningen för att stänga energitillgångsgapet på kontinenten fram till 2030.

Klimatåtgärder kan knacka på Solar Mini-rutnät som erbjuder ett lägre utsläppsalternativ för växthusgaser jämfört med dieseldrivna system och fotogenbaserade apparater.

Källa:

6 mars 2023  10:55   CET

Måndag

Storbritanniens utsläpp faller 3,4% 2022 när kolanvändningen sjunker till lägsta nivå sedan 1757

Storbritanniens utsläpp av växthusgaser minskade med 3,4% 2022, enligt ny koldioxidanalys, vilket slutade en post-covid rebound.

Utsläpp från kol och gas sjönk 2022 på grund av stark tillväxt i ren energi, temperaturer över genomsnittet och rekordhöga fossila bränslepriser som undertrycker efterfrågan.

Den 15% minskningen av kolanvändningen innebär att brittiska efterfrågan på bränslet nu är det lägsta det har varit i 266 år. Förra gången kolbehovet var denna låg var 1757, då George II var kung.

Utsläpp från olja ökade, när vägtrafiken återvände till pre-covid nivåer och flygtrafiken fördubblades från ett år tidigare. Detta övervägs emellertid av minskningarna från kol och gas.

Källa:

6 mars 2023  10:48   CET

måndag 6 mars

fredag 3 mars

Fredag

Ett vätgasdrivet flygplan gjorde precis en rekord-testflygning

En testflygning över centrala delstaten Washington markerade den andra betydande, om än tidig, milstolpen för vätgasdrivet flyg hittills i år.

Universal Hydrogen sa att det framgångsrikt flög ett 40-passagerarflygplan som använde främst väte under en del av den 15 minuter långa flygningen tidigt på torsdagsmorgonen. Den Los Angeles-baserade startupen ersatte en av planets två turbinmotorer med en bränslecellsdrivlina. Den andra konventionella motorn förblev på plats, även om piloten sa att han kunde minska användningen.

Flygningen kom bara några veckor efter att en annan startup för vätgasflyg, ZeroAvia, testade sin egen prototypplan över den engelska landsbygden. Den 19-sitsiga flög i 10 minuter, vilket gör den till det största flygplanet som delvis drivs av vätgas som flyger. Den manteln tillhör nu tydligen Universal Hydrogen.

Källa:

3 mars 2023  13:46   CET

Fredag

Tysklands TSO Tennet tror på balansering med el-bilar

I ett initiativ för att optimera lasten med elfordon, utökar Sonnen sitt virtuella kraftverk (sonnenVPP) till att inkludera elbilar för första gången. Denna nya enhet kommer att ge holländsk-tyska TSO TenneT tillgång till tidigare oanvänd lagringskapacitet för elbilar från anslutna hushåll för att hjälpa till att stabilisera nätet.

Efter en lyckad testfas har tekniken nu för första gången överförts till vardagliga hushåll.

De första fordonen i TenneTs kontrollområde har redan integrerats i sonnenVPP och kan tillhandahålla ”Frequency Containment Reserve” (FCR). Lagringskapaciteten för EV-batterierna kommer att styras flexibelt inom 30 sekunder för att hjälpa till att kompensera för belastningsförändringar och frekvensfluktuationer i elnätet.

Enligt sonnen – som utvecklar sådana energilagrings- och nätverkstekniker – genom att använda en intelligent laddningsprocess kommer VPP inte att påverka livslängden för fordonets batterier eftersom de inte kommer att laddas ur.

Källa:

3 mars 2023  13:12   CET

Fredag

Om det är ont om yta bygg ett soltorn

Ett soltorn som kan motstå orkanvindar i kategori 1 (120 km/h till 153 km/h) har visat sig vara kommersiellt gångbart. Three Sixty Solar, en kanadensisk solenergiutvecklare i kommersiell skala, publicerade en vitbok denna vecka som ger bakgrund om soltornets första 16 månader i drift.

Det British Columbia-baserade företaget har indikerat att vart och ett av dess tidiga torn kan producera upp till 250 kW ren energi, medan framtida torn kan installeras med flera megawatts kraftkapacitet i nätapplikationer. Företaget installerade demonstrationsprojektet Solar Tower i oktober 2021 och rapporterade att installationen skedde på fem arbetsdagar med hjälp av en skoplyftskran för att hantera monteringssystem.

Källa:

3 mars 2023  12:52   CET

Fredag

Tyskland: Nu tas initiativ för första medborgarägda solcellsfabriken

Ett medborgarinitiativ vill bygga Tysklands första medborgarägda solcellsfabrik. Det rapporterar Hans-Josef Fell, ordförande för Energy Watch Group.

Det har sagts mycket på europeisk nivå om nya fabriker inom den gröna tekniksektorn och solenergiproduktion, men det är ungefär det hittills. Samtidigt utlöste diskussionen om den amerikanska lagen om inflationsreduktion under president Biden nästan panikreaktioner i Berlin och Bryssel, sa Fell.

Men starkt politiskt stöd från den tyska regeringen och EU-kommissionen i ett ambitiöst program har ännu inte realiserats, tillade han. Den enda solcellsfabriken med Meyer-Burger byggdes nästan utan offentligt stöd, sa han. Nu tar medborgarna frågan om solelproduktion i egna händer.

Källa:

3 mars 2023  12:27   CET

Fredag

Agrivoltaisk, ett nytt område för den förnybara energisektorn

I en by i sydvästra Frankrike har solpaneler installerats på åkrar, vinodlingar och ladugårdstak. Målet är att bidra till energiomställningen och skapa mervärde för jordbrukarna. Experimentet utförs tillsammans med VINCI Energies varumärke Omexom.
Tillhör motsättningarna mellan jordbrukare och utvecklare av förnybar energi det förflutna? Idag installerar i alla fall allt fler jordbrukare, vinodlare och uppfödare solpaneler på sin mark. Enligt Frankrikes miljö- och energiförvaltningsbyrå ADEME kommer minst 13 procent av den solenergi som produceras i landet från landsbygden.

I Frankrike består i dag hälften av solcellskapaciteten av solcellspaneler på tak, och den andra hälften består av markbaserade anläggningar som främst är installerade på så kallad ”oanvändbar” mark, som gamla stenbrott och förfallna industriområden – men tillgången på sådana platser är inte oändlig.

Källa:

3 mars 2023  12:22   CET

Fredag

Latinamerika på god väg att utnyttja sin solenergipotential

Länder i Latinamerika och Karibien har den största pipeline för solenergiutveckling utanför östra Asien och Nordamerika, vilket gör blocket till en viktig förnybar hotspot att spåra under det kommande decenniet.

Regionen bygger över fyra gånger den mängd solenergi som byggs över Europa, och nästan sju gånger mer än i Indien, visar världens tredje största solenergiproducent, data från januari 2023 från Global Energy Monitor (GEM).

Solenergi genererar för närvarande bara 3%-4% av den el som produceras i Latinamerika och Karibien (LAC), enligt data från tankesmedjan Ember.

Men med nästan 250 projekt som bygger 19 429 megawatt (MW) solenergikapacitet, är regionens potential för solenergiförsörjning beredd att hoppa med minst 70 % från nuvarande nivåer när projekten är slutförda, visar GEM-data.

Källa:

3 mars 2023  11:56   CET

Fredag

Österrike ändrar lagar för att vindkraften skall växa snabbare

Antagandet av en ändring av Österrikes lag om miljökonsekvensbedömning kommer att bidra till att påskynda planeringen av vindkraftsparker i landet.

Det nationella rådet i Österrike, med rösterna från ÖVP, De gröna, SPÖ och NEOS, antog en efterlängtad ändring av lagen om miljökonsekvensbedömning som kommer att ta itu med ”ett stort antal hinder som vindkraftsplanerare möter i verkligheten”. sa Ursula Nährer, juridisk expert på IG Windkraft.

Den nya MKB-lagen kommer att förenkla och påskynda godkännandeförfarandena utan att kompromissa med kvaliteten på granskningarna.
MKB-lagen gäller för vindkraftsprojekt med en kapacitet över 30MW.

I alpina regioner är denna gräns reducerad till 15MW.

I de fall överlokal planering av vindkraft finns kommer det inte att krävas något engagemang från kommunerna i framtiden.

Källa:

3 mars 2023  11:40   CET

Fredag

Mer vind och pumpad vattenkrafts begränsningar driver batterilagringsmarknaden i Finland

”Den stora drivkraften för energilagring här är vindkraft. Vi har cirka 4GW online, som täcker cirka 30 % av den nuvarande belastningen, och det kommer att fördubblas varje år under de kommande åren till cirka 50/60GW”, säger Mikko Marttala chef för projektutveckling och finansiering.

Batterilagringsprojekt i Finland är huvudsakligen inriktade på en marknad för kringtjänster på cirka 400 MW, med cirka 100 MW operativa batterier på marknaden idag. Pumpad vattenkraft har tidigare dominerat denna marknad, men som i Sverige börjar detta förändras.

Marttala: ”Historiskt har marknaden för tilläggstjänster dominerats av pumpad vattenkraft men med mer vind behöver du snabbare respons och vatten kan inte göra det – det skapar ett nytt behov av batterier.”

Dessutom är pumpade vattenoperatörer faktiskt ute efter att ta in batterier till sin verksamhet just av denna anledning, som försäljningschefen för Central- och Sydeuropa Jaakko Poutamo förklarade.

Källa:

3 mars 2023  11:33   CET

Fredag

Arla kommer betala mjölkbönder mer om de visar miljöledarskap

Arla har bekräftat att från augusti 2023 kommer mjölkpriset som bönderna kommer att få vara högre om de vidtar åtgärder för att förbättra sin miljöpåverkan.
Mejerikooperativet tillkännagav först att det arbetade på en sådan incitamentsmodell i slutet av förra året och uppgav att det var villigt att avsätta upp till 500 miljoner euro av sin vinst varje år för att driva systemet. Den har nu gett mer information om tidsplanen för införandet, vilket förstärker augusti för de första incitamentsbetalningarna till jordbrukare.

Enligt hållbarhetsincitamentsmodellen kommer bönder att få mer betalt per kilo mjölk om de visar sig vidta åtgärder för att minska utsläppen i hela värdekedjan. Arla använder ett poängbaserat system som ger bönder poäng på åtgärder inom ämnen som upphandling av förnybar energi; effektiv gödselhantering och användning av gödselmedel; produktion av biogas; naturpåverkan; hållbara foderförsörjningskedjor och effektiv foderhantering.

Källa:

3 mars 2023  11:27   CET

Fredag

Här är världens första konstgjorda energiö

Princess Elisabeth Island, ett banbrytande elnät till havs, ansluter havsbaserade vindkraftsparker till fastlandet, och det skapar också förbindelser med grannländerna.

Princess Elisabeth Zone är en framtida 3,5 gigawatt (GW) vindkraftspark till havs som kommer att ligga i Nordsjön, nästan 45 km (28 miles) utanför Belgiens kust. Den belgiska elöverföringssystemoperatören Elia utvecklar vad som kommer att bli världens första konstgjorda energiö till havs.

Ön kommer att fungera som ett nav för elöverföring, ta emot kraft från Princess Elisabeth Zone, som är den andra belgiska havsbaserade vindzonen, samt från sammanlänkningar med andra europeiska länder som Storbritannien och Danmark.

Energin som genereras av vindkraftverken kommer att överföras till ön via undervattenskablar, där den sedan omvandlas till högspänningsel och distribueras till det belgiska fastlandet och andra europeiska länder.

Källa:

3 mars 2023  11:18   CET

fredag 3 mars

torsdag 2 mars

Torsdag

Grönt lim: Ikea avslöjar biobaserat lim som lovar att minska koldioxidavtrycket

Switch kan minska utsläppen från limanvändning med 40 procent till 2030, hävdar detaljhandelsjätten
Ikea har meddelat att de planerar att byta till ”biobaserat lim” för sin kartongmaterialtillverkning, och hävdar att bytet kan minska klimatavtrycket för dess värdekedja med upp till fem procent.

Möbeljätten avslöjade limbyteprogrammet i morse, och hyllade övergången från konventionellt lim tillverkat med fossila bränslen, vilket var en annan nyckelhävstång i dess ansträngning att minska koldioxidutsläppen i dess leveranskedja.

Företaget sa att fem procent av dess klimatavtryck är kopplat till användningen av lim i kartongmaterial, den lågkostnadskonstruerade träprodukten som går i mycket av dess platta, massproducerade möbler.

Det svenska företaget sa att det nu gradvis kommer att rulla ut det nya biobaserade limmet över hela värdekedjan, med målet att de flesta kartongfabrikerna i den brittiska leveranskedjan ska använda lim med mycket minskad koldioxidpåverkan till 2030.

Källa:

2 mars 2023  12:55   CET

Torsdag

Varmare klimat ger mer vattenkraft

I projektet – som genomförts av forskare och experter från Chalmers, KTH, SMHI, Profu och Energiforsk – har man undersökt klimatförändringarnas påverkan på tio svenska älvar, vilka står för 90 procent av den installerade vattenkraftseffekten och 90 procent av den producerade vattenkraftselen.

Forskarna har använt olika typer av modelleringsverktyg för att analysera hur en ökad uppvärmning motsvarande 1,5 grader, 2 grader och 3 grader påverkar vattenkraften i dessa älvar. De har utgått från FN:s klimatpanel IPCC, som grovt räknar på att temperaturen kommer att öka med 1,5 grader till 2030–2040 och med knappt 2 grader till 2050.

Fokus i detta projekt har främst handlat om hur vattenkraften påverkas av en förändrad tillrinning, vilket innebär allt vatten som tillkommer mellan magasinen/dammarna i form av bland annat nederbörd, bäckar, markvatten och snölager.

Källa:

2 mars 2023  12:36   CET

Torsdag

Effektiv återvinning av kobolt

Forskare på Linnéuniversitetet har utvecklat ett miljövänligt lösningsmedel som gör det möjligt att effektivt återvinna 97 procent av kobolten i litiumjonbatterier. Forskarna ser goda möjligheter till storskalig tillämpning.

I laboratoriemiljö har forskarna lyckats utvinna över 97 procent av koboltinnehållet i ett stycke litiumkoboltoxid som tillbringat två dygn i upphettad lösningsvätska.

Av råvaran tillverkades nya batterier. De bibehöll sin effekt. Metoden adresserar två problem: höga energikostnader och hälsofarliga biprodukter.

– I vårt fall är reaktionen som mest effektiv redan vid 180 grader Celsius, vilket gör metoden mycket mer energieffektiv än dagens kommersiella lösningar, till exempel pyrometallurgi, som behöver extrema temperaturer, ofta högre än 1400 grader, berättar professor Ian Nicholls.

Källa:

2 mars 2023  12:31   CET

Torsdag

Projekten som kan rädda stålsatsningarna i norr

Det behövs mycket el i norr framöver för att producera fossilfritt stål. Stora vindkraftverk i Bottenviken kan ge tillräckligt med el och de kanske inte behöver kopplas in på stamnäten.

Hybrit och H2Green Steel är två projekt som kommer att kräva mycket el framöver i norra Sverige, frågan är bara varifrån elen ska komma. Lösningen kan finnas i fyra större vindkraftsparker till havs ute i Bottenviken.

Än så länge är vindkraftsparkerna bara på planeringsstadiet men skulle tillsammans kunna ge 34 TWh visar en sammanställning som DI gjort. 34 TWh motsvarar hela den svenska vindkraftsproduktionen 2022.

De stora satsningarna på fossilfritt stål är troligen grunden för att vindkraftsprojekten ska bli lönsamma.

Källa:

2 mars 2023  12:12   CET

Torsdag

Tesla flaggar för ett paradigmskifte inom fordonstillverkningen eftersom det ser ut att halvera kostnaden för elbilar

Tesla har flaggat för ett paradigmskifte i sättet bilar är byggda och säger att tillverkningsförbättringar kan leda till en 50-procentig minskning av produktionskostnaderna och bana väg för en ”ny generation” av elfordon, inklusive den länge antydda ”låga kostnaden” ”Tesla.

I en fyra timmars presentation som började med en titt på hur den globala ekonomin kan byta till el från förbränningsmotorer och spara pengar och resurser, beskrev Tesla hur man planerar att massivt skala sin produktion av elfordon och stationära batterilagring för att påskynda världens övergång .

Källa:

2 mars 2023  12:06   CET

Torsdag

Franska Neoen spenderar mer på batterier med längre lagringstid

Neoen, den franska utvecklaren av förnybar energi som har byggt de två största batterierna i Australien, säger att det är ute efter att nästan fördubbla den genomsnittliga lagringstiden för sina stora batteriinstallationer eftersom de lägger till fler tjänster till sina projekt och allt eftersom fler kunder söker efter en 24/ 7 leverans av förnybar kraft.

Neoen tillkännagav på onsdagen en ökning av rörelsevinsten (Ebitda) med 37 procent till 410 miljoner euro (645 miljoner USD) för kalenderåret 2022, där en av de framstående var en dramatisk ökning av intäkterna från sina australiensiska stora batterier, som mer än fördubblade sina samlade intäkter till 61,9 miljoner euro (97,4 miljoner USD).

Det förbättrade batteriresultatet drevs av starka prestationer från Victoria Big Battery, nu landets största på 300MW och 450MWh, som togs i drift för drygt ett år sedan.

Källa:

2 mars 2023  12:02   CET

Torsdag

Musk säger att en elektrisk värld som slår ut fossila bränslen kommer att kosta mindre än förbränningsekonomin

Tesla-chefen Elon Musk har beskrivit sin vision för en effektiv, helt elektrisk global ekonomi som sparkar ut fossila bränslen och sätter ett slut på förbränningsekonomin – inom vår livstid och till lägre kostnad än vad vi betalar nu.

På EV- och lagringsföretagets senaste Investor Day säger Musk att det finns en tydlig väg till en helt hållbar jord ”med överflöd”, och som kan vara värd för mycket mer än åtta miljarder människor.

”Jag är chockad och förvånad över hur få människor som inser detta”, sa Musk, innan han fortsatte med att dumpa några vanliga myter som förevigats av fossilbränsleindustrin.

Musk säger att att ha 30 terawatt vind och sol för att driva den globala ekonomin skulle kräva lite utrymme, bara 0,2 procent av jordens yta, och skulle resultera i mindre mineralutvinning, inte mer. Han sa att det inte finns några problem med litiumtillförsel eller andra viktiga mineraler.

Källa:

2 mars 2023  11:58   CET

Torsdag

Stort investerarintresse i vindkraft - idag

Ny statistik visar att svensk vindkraft byggs ut som aldrig förr och att beställningarna av ny vindkraft ökade under 2022 års sista kvartal. Men utbyggnadstakten avtar redan efter 2024. Sverige har just nu alla förutsättningar att möta det dubblerade elbehovet till 2035, men då måste Sverige behålla det goda investeringsklimatet. En orolig omvärld med högre inflation och politiska interventioner på marknaden står just nu för de största osäkerheterna, samtidigt som Sverige måste få på plats ny elproduktion snabbt.

Klimat- och energiomställningen i industri- och transportsektorerna går snabbt och myndigheterna spår en fördubblad elanvändning redan år 2035. Industrin förespråkar vindkraft eftersom den har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut snabbt och i stor skala. Svensk Vindenergis statistik visar att vindkraften byggs ut kraftigt och i hög takt fram till 2024, men därefter minskar takten.

Intresset att bygga vindkraft är mycket stort. Vindkraften skulle kunna ge ny elproduktion motsvarande tre gånger Sveriges totala elanvändning, fördelat under åren 2025-2035, förutsatt om alla de land- och havsbaserade vindkraftverken som idag är inne i miljöprövning får tillstånd i minst samma utsträckning som tidigare.

Källa:

2 mars 2023  11:50   CET

Torsdag

Australien: Solenergi från taken passerar nu energi från kol

Nästan en tredjedel av hemmen har paneler, den högsta i världen, säger SunWiz, och kommer snart att överträffa kapaciteten från kol. Australiens hustak har nu 20 gigawatt solpaneler och kommer snart att ha kapacitet att producera mer el än hela landets kolindustri, enligt industrikonsultföretaget SunWiz.

Nästan var tredje australiensiska hushåll har solceller – eller solpaneler – den högsta penetrationen i världen. Queensland hade den högsta andelen solpaneler installerade på bostäder som bedömdes vara lämpliga för tekniken med en penetration på 82 %, före södra Australiens 78 %, New South Wales 51 % och Victorias 43 %.

Upptagningen av solceller har snabbat upp. Det tog cirka 11 år för Australien att nå sina första 10GW i kapacitet, medan de andra 10GW tog bara fyra år, enligt SunWiz.

Källa:

2 mars 2023  11:42   CET

Torsdag

Forskningsteamet har utvecklat en strategi för effektivare solid state-batterier

Ett team från Florida State University och Lawrence Berkeley National Laboratory har utvecklat en ny strategi för att bygga solid state-batterier som är mindre beroende av specifika kemiska element, särskilt dyra metaller med problem med leveranskedjan.

Deras arbete publicerades i tidskriften Science.

Bin Ouyang, docent vid Institutionen för kemi och biokemi, utvecklade först idén till detta arbete när han avslutade sin postdoktorala forskning vid University of California, Berkeley, tillsammans med sin första författare Yan Zeng och deras postdoktorala rådgivare Gerbrand Ceder . I sin studie visade de att en blandning av olika fasta tillståndsmolekyler kunde resultera i ett mer ledande batteri som var mindre beroende av en stor mängd av ett enskilt grundämne.

”Det finns inget hjälteelement här,” sa Ouyang. ”Det är ett kollektiv av olika element som får saker att fungera. Vad vi hittade är att vi kan få detta mycket ledande material så länge olika element kan samlas på ett sätt så att atomer kan röra sig snabbt. Och det finns många situationer som kan leda till dessa så kallade atomdiffusionsmotorvägar, oavsett vilka element den kan innehålla.”

Källa:

2 mars 2023  11:35   CET

torsdag 2 mars

onsdag 1 mars

Onsdag

Nederländerna: Kombinerar vindkraft med flytande solparker och vätgasproduktion

Ett konsortium av holländska företag har lanserat ett regeringsstödt projekt för att utforska synergierna mellan havsbaserad vindkraft, havsbaserad solenergi och väteproduktion till havs för förbättrad hållbarhet för projekt för förnybar energi i Nordsjön.

Det fyraåriga projektet, kallat Solar Enhanced North Sea Energy Hub (SENSE-HUB), förväntas påskynda utbyggnaden av offshore solenergi till offshore förnybara energisystem.

Upplåtet av TNO, förkortning för Netherlands Organization for Applied Scientific Research, kommer projektet att ta itu med integrationen av olika energisystemmoduler för den holländska Nordsjön genom att förstå och ta bort implementeringshinder för framtida SENSE-HUB från en teknisk, ekonomisk, ekologisk, juridisk och samhällsperspektiv.

Källa:

1 mars 2023  13:39   CET

Onsdag

Dynamisk energihantering med batterier och solceller

En utmaning för den utbredda användningen av förnybar energi är den fluktuerande produktionen av solcellssystem – för energiintensiva företag innebär detta att deras distributionsnät snabbt blir otillräckliga.

Fraunhofer-forskare har utvecklat en lösning som kombinerar kraft från förnybara källor med el från det allmänna nätet och använder batterier för att kompensera för fluktuationer. Detta tillvägagångssätt kommer särskilt att gynna företag som siktar på att investera i hållbarhet med solceller – och minska sina energikostnader i processen.

Ett levande laboratorium, som efterliknar praktiska förhållanden, ska ge industrikunder möjlighet att testa komponenter och systemlösningar. Lösningen möjliggör också en effektivare hantering av e-bilsladdningsstationer.

Källa:

1 mars 2023  12:23   CET

Onsdag

Volkswagen-JAC Venture presenterar EV som körs på natriumjonbatteri

Sihao, ett elfordonsmärke (EV) från ett samriskföretag mellan Volkswagen AG och den kinesiska biltillverkaren Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. (JAC), har avtäckt sin första bil som drivs av natriumjonbatterier, som den sa kommer att tillverkas kl. en lägre kostnad än dess litiumbaserade motsvarigheter som används i de flesta elbilar.

Experimentfordonet, som avslöjades vid ett industriseminarium förra veckan, är utrustat med ett 25 kilowatt-timmars natriumjonbatteri som klarar en räckvidd på 252 kilometer på en enda laddning, säger Hu Yongsheng, ordförande för bilens batterileverantör. HiNa Battery Technology Co. Ltd. En typisk elbil kan färdas cirka 500 kilometer på full laddning.

Källa:

1 mars 2023  12:07   CET

Onsdag

Danska Vestas utvald leverantör till tyskt vindkraftsprojekt på 1,6 GW

Danska vindkraftsbolaget Vestas har blivit utvald till föredragen leverantör att leverera 104 stycken V236-15.0 MW turbiner till vindkraftsprojektet Nordseecluster, som kommer att ha en effekt på cirka 1,6 GW. Det framgår av ett pressmeddelande.

Klustret består av fyra havsbaserade vindkraftsprojekt i tyska Nordsjön.

När vindkraftverken väl är installerade kommer Vestas att sköta Nordseecluster enligt ett flerårigt drifts- och underhållskontrakt. För Nordseecluster del A (660 MW) väntas turbininstallationer starta 2026 och kommersiell drift påbörjas i början av 2027. Byggnadsarbete för Nordseecluster B (900 MW) planeras att påbörjas 2028 och den kommersiella driften ska inledas i början av 2029.

Källa:

1 mars 2023  11:59   CET

Onsdag

Volvo CE presenterar den första eldrivna maskinen i segmentet väganläggning

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) presenterar sitt senaste tillägg till sin växande portfölj av elektriska maskiner – och dess första för segmentet väganläggning – med asfaltvälten DD25 Electric.

DD25 Electric kommer att presenteras på CONEXPO 2023 den 14-18 mars i Las Vegas – och förväntas nå utvalda marknader under det första kvartalet 2024.

DD25 Electric är en kompakt tandemvält, en maskin med noll avgasutsläpp för småskaliga kompakteringsprojekt inklusive gatureparationer och lappning, parkeringsplatser, uppfarter, kommuner och hyreshus.

Introduktionen är en viktig milstolpe i Volvo CE:s resa mot ökad elektromobilitet och ambitionen att bygga en mer hållbar framtid i anläggningsbranschen.

Källa:

1 mars 2023  11:48   CET

Onsdag

Fossila bränslen dödar fler människor än Covid. Varför är vi så blinda för skadorna av olja och gas?

Om vi på nytt kunde uppfatta omfattningen av fossila bränsleeffekter kan vi bli förskräckta, men eftersom detta är ett gammalt problem ser alltför många det inte som ett problem.

Om användningen och påverkan av fossila bränslen plötsligt hade dykt upp över en natt, skulle deras katastrofala giftighet och destruktivitet vara uppenbar. Men de har så stegvis blivit en del av vardagen nästan överallt på jorden att dessa effekter till stor del accepteras eller ignoreras (att de också har korroderat vår politik hjälper denna brist på larm).

Detta får verkliga konsekvenser för klimatkrisen. Om vi kunde uppfatta omfattningen av fossila bränslen på nytt så skulle vi kunna bli förskräckta. Men eftersom detta är ett gammalt problem ser alltför många det inte som ett problem.

Källa:

1 mars 2023  11:42   CET

Onsdag

Beställningar av metanolboxar växer snabbare än alla andra bränsletyper

Enligt Alphaliner har beställningarna av metanollådskepp ökat snabbare än LNG under de senaste sex månaderna, medan transportörer nästan har avbrutit beställningar på konventionellt brännoljetonnage med bara 8 % av beställningarna i kapacitet hittills i år går till gammaldags bunkerbränsle (se diagram nedan).

LNG och metanol dual-fuel tonnage representerar nu 40% av containerorderboken. Det är hastigheten med vilken metanol har anammats som har fångat blickarna.

Den metanoldrivna boxship orderboken uppgår nu till 68 fartyg på 0,93m teu. Segmentet representerar nu 12% av orderstocken efter kapacitet, jämfört med mindre än 1% för ett år sedan.

”Siffrorna visar att den gröna revolutionen inom containersjöfart nu är i full gång med transportörer som använder enorma kontantinsättningar för att göra om sina flottor för energiomställningen,” sa Alphaliner i sin senaste veckorapport.

Källa:

1 mars 2023  10:12   CET

Onsdag

Installationstakten är för långsam för att nå målen

Europas största lobbygrupp för vindenergi varnade den 28 februari för att kontinentens årliga installationstakt är för långsam för att nå målen för förnybar energi 2030, och den uppmanade regeringarna att påskynda och förenkla projekttillstånd.

WindEurope sa att regionen är på väg att installera 129 GW ny vindkapacitet mellan 2023 och 2027, vilket skulle lämna den 16 GW mindre än den ökningstakt som krävs för att uppfylla målen som satts upp av REPowerEU – Europeiska unionens plan för att sluta beroende av Ryssland — och mål satta av nationella regeringar utanför blocket.

Enligt befintlig politik förväntas EU-länderna installera 98 GW vindkapacitet mellan 2023 och 2027 med en genomsnittlig hastighet på 19,6 GW per år. Det är betydligt mindre än de 31 GW per år som behövs under REPowerEU, sa WindEurope.

”Regeringar över hela Europa ser värdet av vind i att minska koldioxidutsläppen i sina ekonomier, och avgörande för att öka energisäkerheten. Löftena finns där. Men under de kommande fem åren förväntar vi oss att installationer i Europa kommer att missa”, säger Pierre Tardieu, chefspolitiker vid WindEurope.

Källa:

1 mars 2023  09:59   CET

Onsdag

Litium-luftbatteri med fast elektrolyt - det säkra batteriet

Forskare vid Illinois Institute of Technology och det amerikanska energidepartementets Argonne National Laboratory har utvecklat ett litium-luftbatteri med en polymerbaserad fast elektrolyt. De hävdar att det erbjuder överlägsen säkerhet och prestanda.

Den fasta elektrolyten är sammansatt av ett keramiskt polymermaterial tillverkat av relativt billiga grundämnen i nanopartikelform. Specifikt är den nya kompositelektrolyten baserad på Li10GeP2S12 nanopartiklar inbäddade i en modifierad polyetylenoxidpolymermatris, som möjliggör kemiska reaktioner som producerar litiumoxid (Li2O) vid urladdning.

I tidigare litium-luft-konstruktioner rör sig litiumet i en litiummetallanod genom en flytande elektrolyt för att kombineras med syre under urladdningen, vilket ger litiumperoxid (Li2O2) eller superoxid (LiO2) vid katoden. Litiumperoxiden eller superoxiden bryts sedan ner till dess litium- och syrekomponenter under laddningen. Denna kemiska sekvens lagrar och frigör energi vid behov.

Källa:

1 mars 2023  09:26   CET

Onsdag

Ytterst få fåglar krockar med rotorbladen

Den ledande vindkraftsutvecklaren Vattenfall publicerade idag de senaste resultaten från ett forskningsprojekt på 3 miljoner euro med European Offshore Wind Deployment Center (EOWC), som använde banbrytande radar- och artificiell intelligens för att spåra fåglars flygning vid sin vindkraftpark i Aberdeen.

Radarn spårade fåglar som flög mot vindkraftsparken som sedan aktiverade kameror och genererade 3D-flygspår och videofilmer. Filmerna gjorde det möjligt för forskare att identifiera fågelarterna när de rörde sig genom vindkraftsparken, övervaka om de ändrade sin flygbana runt turbinerna och bekräfta om det förekom några kollisioner.

Den fann att inga kollisioner eller ens trånga rymningar registrerades i över 10 000 fågelvideor. Nästan alla arter av spårade sjöfåglar, inklusive kittiwaks, sillmåsar, svartryggar och havsulor, undvek turbinbladens zon genom att anpassa sina flygvägar för att flyga in mellan turbinerna.

Av de fåglar som kom inom 10 meter från zonen som sveptes av bladen, justerade mer än 96 procent sina flygvägar för att undvika kollision, ofta genom att flyga parallellt med rotorns plan.

Källa:

1 mars 2023  08:56   CET

onsdag 1 mars

tisdag 28 februari

Tisdag

Nu planeras Tysklands nya vätgasinfrastruktur

Tyskland – Gasunie och Thyssengas har presenterat detaljerade förslag för en vätgasledning mellan Wilhelmshaven och Wesseling i Köln.
Från och med 2028 kommer vätgasmängder som produceras i Wilhelmshaven eller importeras från bland annat Norge att överföras direkt till Rhen och Ruhr konsumtionsnav via nord-sydlig förbindelse.

Den effektiva H2-korridoren möjliggörs genom att omforma befintliga projektpartners transportvägar och konstruera nya delar. På grund av infrastrukturprojektets betydelse har både Gasunie och Thyssengas lämnat in PCI-ansökningar till Europeiska kommissionen för de två delarna.

Ruttens främsta fördel är att den kopplar samman befintliga vätekluster och projekt. Den ansluter till Hyperlink-vätgasnätverket som föreslagits av Gasunie i norr och delprojekten till GETH2-vätgasinitiativet som Thyssengas ansvarar för i söder.

Källa:

28 februari 2023  12:01   CET

Tisdag

Goodyear tillkännager 90 % hållbara däck

Förutom att vara mer hållbar, säger företaget att den också är optimerad för elbilar.
Goodyear rullade in på årets CES-mässa med ett nytt bidrag i deras strävan efter hållbarhet: ett däck byggt av 17 olika ingredienser som det hävdar är tillverkat av 90 % hållbara material.

Däcket kommer ett år efter introduktionen av deras 70% hållbara version, som kommer att börja tillverkas i år, rapporterade Autocar.

Även om de är designade för både förbrännings- och elfordon, kan de vara särskilt lämpade för de senare, säger Erin Spring, senior chef för global materialvetenskap på Goodyear, till Electric Autonomy Canada (EAC).

Källa:

28 februari 2023  11:40   CET

Tisdag

Kommissionen välkomnar åtaganden från Finlands och Luxemburgs finansieringsmekanism för förnybar energi

Genomförandet av EU:s finansieringsmekanism för förnybar energi har tagit ett viktigt steg framåt idag med det bindande åtagandet från Finland och Luxemburg att delta i ett gränsöverskridande anbudsförfarande för förnybar energi.

Tillkännagivandet följer på en inbjudan från kommissionen till alla EU-länder förra året att delta i mekanismen och en serie detaljerade diskussioner med berörda parter.

Luxemburg kommer att delta som ett bidragande land och frivilligt bidra med 40 miljoner euro till mekanismen.

Finland kommer att delta som värdland, vilket gör att solcellsprojekt som ligger inom dess territorium med en total kapacitet på upp till 400 MW får delta i anbudet.

Källa:

28 februari 2023  11:30   CET

Tisdag

Grevie kan bli plats för stora batterilager

Flera privata företag vill uppföra batterilager i Båstads kommun för att kunna stabilisera elnätet när allt mer energi kommer från sol- och vindkraft. Företaget Helios Energy AB har fått ett optionsavtal på att arrendera mark i Grevie och kommunen för även diskussioner med företaget Ingrid Capacity som vill etablera sig i samma område.

– Vi har fått förfrågningar från flera olika privata företag men vi har kommit längst i diskussionerna med Helios Energy. De har nu fått förtur på att arrendera mark i Grevie för att kunna uppföra ett batterilager där genom ett optionsavtal. Platsen är kommunal mark som ligger vid en nätstation öster om Lindabs verksamhetsområde, säger kommunens teknik- och servicechef Jan Bernhardsson.

Även företaget Ingrid Capacity har långt gångna diskussioner med kommunen om att etablera sig i samma område för att kunna uppföra ett batterilager. Syftet med att installera batterilager är att stabilisera elnätet, men också att underlätta övergången från fossil till förnybar energi.

Källa:

28 februari 2023  11:15   CET