ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

CO2-utsläpp ner till noll/zero/零/cero/शून्य

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

onsdagen den 31 maj

Onsdag

Brist på metaller riskerar bromsa elektrifieringen

I takt med att allt fler elbilar rullar på Europas vägar ökar också användningen av de kritiska metaller som krävs för till exempel elmotorer och elektronik. Med dagens råvaruproduktion kommer metallerna inte räcka till framöver – inte ens om återvinningen ökar.

Det visar en stor Chalmersledd kartläggning, som har gjorts på uppdrag av EU-kommissionen.

Elektrifieringen och digitaliseringen gör att behovet av kritiska metaller* i EU:s fordonsflotta ökar stadigt. Dessutom är det bara en liten andel av metallerna som idag återvinns från uttjänta fordon.

De eftertraktade bristmetallerna, som exempelvis dysprosium, neodym, mangan och niob, har stor ekonomisk betydelse för EU, samtidigt som tillgången på dem är begränsad och det tar tid att skala upp råvaruproduktionen.

Att beroendet av metallerna ökar är därför en utmaning på flera sätt.

Källa:

31 maj 2023  13:20  CET

Onsdag

Sten ’mjöl’ från Grönland kan fånga upp betydande CO2, visar studie

Stenmjöl som produceras av malningen under Grönlands glaciärer kan fånga upp klimatvärmande koldioxid när det sprids på jordbruksmarker, har forskning visat för första gången.

Naturliga kemiska reaktioner bryter ner bergpulvret och leder till att CO2 från luften fixeras i nya karbonatmineraler. Forskare tror att åtgärder för att påskynda processen, som kallas förstärkt stenvittring (ERW), har global potential och kan ta bort miljarder ton CO2 från atmosfären, vilket hjälper till att förhindra extrem global uppvärmning.

Markens bördighet är naturligtvis beroende av stenvittring för att ge viktiga näringsämnen, så att förbättra processen ger en extra fördel. Att sprida det grönländska stenmjölet på åkrar i Danmark, inklusive de som odlar korn för Carlsbergs bryggeri, ökade avkastningen avsevärt.

Källa:

31 maj 2023  12:54   CET

Onsdag

Bygget startar för 100-timmars järn-luft-batterier vid Form Energy

Banbrytande har ägt rum i West Virginia, USA, för fabriken där startup Form Energy kommer att massproducera batterier för långvarig energilagring (LDES).

En ceremoni hölls i fredags (26 maj) på platsen för ett före detta stålverk i Weirton, West Virginia, som kommer att vara värd för Form Factory 1, där företaget siktar på att tillverka sin egenutvecklade järn-luftbatteriteknik och energilagringssystem baserat på batterierna.

Källa:

31 maj 2023  12:44  CET

Onsdag

Litauen offshore-anbud klart

Litauens statliga energiregleringsråd har avslöjat att två anbud har lämnats i dess första havsbaserade vindkraftsupphandling (utan statligt stöd).

Processen pågick från 31 mars till 29 maj 2023 och gäller en plats som kommer att ha en installerad kapacitet på mellan 580MW och 700MW.

Om båda anbudsgivarna uppfyller kraven för omgången kommer anbudsfasen för utvecklingsavgiften för vindkraftsprojekten till havs att genomföras.
Efter detta kommer vinnaren att tillkännages strax efter i september 2023.

Litauen förbereder sig för att bygga två vindkraftsparker i Östersjön, var och en med en kapacitet på 700 MW och det andra anbudet är planerat att lanseras under hösten i år.

Båda platserna skulle ge ungefär hälften av landets nuvarande elefterfrågan och minska dess beroende av elimport.

Källa:

31 maj 2023  12:22   CET

Onsdag

Toyota, TEPCO förbereder andra liv BESS i megawattskala för vindkraftspark i Japan

Ett batterilagringssystem tillverkat med andra liv EV-batterier har utvecklats av biltillverkaren Toyota och det japanska elföretaget Tokyo Electric Power (TEPCO).

Batterienergilagringssystemet (BESS) har utvecklats inför förväntade ökningar av den globala efterfrågan på tekniken och kommer att installeras vid en vindkraftspark i Japan där dess drift och prestanda under verkliga förhållanden kommer att utvärderas.

Källa:

31 maj 2023  12:14  CET

Onsdag

Plug Power Inc planerar 2.2 GW electrolysöranläggning i Finland

Plug Power Inc (NASDAQ:PLUG) tillkännagav på tisdagen massiva planer på att utveckla tre produktionsanläggningar för grönt väte i Finland, med totalt 2,2 GW elektrolyserkapacitet, fram till 2030.

Den amerikanska leverantören av vätgaslösningar samarbetar med finansiella och industriella partners för att flytta projekten till ett slutgiltigt investeringsbeslut (FID) senast 2025/2026. Anläggningarna kommer att använda Plugs PEM-elektrolysör och flytande teknik.

Vid en signeringsceremoni idag i Helsingfors har företaget säkrat marktillträde i tre finska kommuner.

Ett projekt i Karleby kräver 1 GW elektrolysörer för att producera 85 ton flytande grönt väte per dag och upp till 700 kt grön ammoniak per år, främst för export till Västeuropa via den lokala hamnen.

Källa:

31 maj 2023  12:10   CET

Onsdag

Tyska kommuner kan dra nytta av solparker via ny kontraktsmodell

Med Tyskland som arbetar på sitt mål att producera 80 % av elförbrukningen täckt av förnybar energi år 2030, enligt EEG 2023, har man tillkännagett planer på att tillhandahålla en ny kontraktsmodell för att värva lokala samhällen i energiomställningen.

Kommuner kan nu delta i driften av nya och befintliga solcellsparker genom att få upp till 0,2 euro per kWh som anläggningarna genererar.

Enligt Association of Energy Market Innovators (BNE), med ett 50MW markmonterat solcellssystem, kan kommuner få ett årligt bidrag på 100 000 € (107 300 USD) till samhällsbudgeten.

BNE erbjuder två kostnadsfria exempelkontrakt – inklusive ett för nya och förnyade system och ett förenklat kontrakt för befintliga system – och ett blad med förklaringar av kontraktets innehåll och ytterligare information om det rättssäkra ingåendet av kontraktet.

Källa:

31 maj 2023  12:07  CET

Onsdag

Tesla och BYD ligger flera mil före andra och Japan ordentligt efter

En stor ny studie från en av världens främsta tankesmedjor för transporter visar att Tesla och den snabbt framväxande kinesiska rivalen BYD leder världen på en bit över övergången till elbilar, och bekräftar att även om några stora äldre biltillverkare försöker komma ikapp , den japanska kontingenten ligger långt efter.

Den nya rapporten, The Global Automaker Rating 2022, har släppts av det USA-baserade International Council on Clean Transportation (ICCT) och rankar världens 20 främsta lätta fordonstillverkare på deras övergång till elfordon, inklusive marknadsandelar, teknologi och strategisk vision.

Den övergripande rankingen domineras av Tesla och BYD, särskilt på marknadsandelar och strategisk vision. Tesla är fortfarande topp på teknik, men vissa äldre biltillverkare som BMW, VW, Ford och Hyundai vinner nu mark. Tesla leder även på andra kriterier som räckvidd och laddningshastigheter och effektivitet.

Källa:

31 maj 2023  12:01   CET

Onsdag

Solpanelers växelriktare är sårbar för hackare

Solpanelsomvandlare är sårbara för hackning, varnade den holländska regeringens Inspectorate for Digital Infrastructure (RDI) i en studie som publicerades på tisdagen och konstaterade att många av dem inte uppfyllde kraven på cybersäkerhet.

RDI har till uppgift att underhålla och skydda den holländska digitala infrastrukturen. År 2022 stod solenergi för ungefär 14 % av landets energiförsörjning – den högsta andelen solenergi i elmixen i något EU-land.

”Många omvandlare orsakar störningar och är cyberosäkra. Detta gör att till exempel trådlösa enheter i närheten går sönder eller inte fungerar och solpanelsinstallationer kan hackas”, står det i studien.

Solpanelsomvandlare ser till att solljuset som fångas upp av solpaneler kan omvandlas till elektricitet. Nio solpanelsomvandlare analyserades inom ramen för studien, varav fem omvandlare visade tecken på att de var i riskzonen

Källa:

31 maj 2023  11:53  CET

Onsdag

Danmark: Ny överenskommelse om vindkraftverk till havs som kommer ge ström till miljontals hushåll

I avtalet har parterna kommit överens om ramarna för upphandling av vindkraftsparker till havs med totalt 9 gigawatt effekt.

Ambitionerna att skapa vindkraftsparker till havs med en kapacitet på 9 gigawatt är redan överenskomna tidigare, medan det nya avtalet avgör hur anbuden ska se ut.

Lars Aagaard, som är klimat-, energi- och försörjningsminister, kallar avtalet för en ”extremt viktig tillgång i Danmarks gröna omställning”.

Danmarks vindkraftverk till havs har idag en total kapacitet på 2,3 gigawatt. Med det nya avtalet är det planerat att utökas till 9 gigawatt till 2030.

De 6 av dem ska komma från nya anbud i områdena Hesselø, Nordsjön , Kattegatt och Kriegers Flak.Dessutom ska 3 gigawatt komma från ett anbud på redan överenskomna Energiø Bornholm .

Källa:

31 maj 2023  11:40   CET

onsdag 31 maj

tisdag 30 maj

Tisdag

Istället för elkabel: skeppa laddade batterier

Ett japansk projekt, Power-X, vill testa en idé som nästan låter som ett aprilskämt – att överföra el genom att frakta laddade batterier till platsen där elen behövs.

Idén är alltså inte batteridrivna skepp. Utan att flytta energi från A till B genom att ladda batterier vid A och transportera dem till B.

Ett antal fraktskepp skulle kunna gå i skytteltrafik och upprätta motsvarigheten till en permanent kraftledning på platser där en fysisk kabel skulle vara orealistisk.

Sjutton amerikanska cent per kWh skulle kostnaden bli för att överföra energi 100 km på detta vis, i en exempelkalkyl. Fyra stycken ”batteri-tankers” skulle överföra 4,2 TWh/år, räknat på de batteripriser som antas gälla år 2030.

Om Elektroniktidningen räknar rätt motsvarar detta en överföringskapacitet på 478 MW.

Källa:

30 maj 2023  15:15  CET

Tisdag

Solceller ökar jordbrukets avkastning under torra förhållanden

En studie från University of Hohenheim har visat att jordbruket tjänar på att skugga marken med solsystem, särskilt i torra områden. Detta beror på att mindre vatten avdunstar, vilket växterna behöver.

Solcellsanläggningar kan förbättra vattenbalansen i perioder av torka genom att skugga jorden under modulerna. Som ett resultat ökar skuggningen från solsystemet också jordbruksproduktionens avkastning, även i perioder med lite nederbörd. Det som hittills varit ett antagande och inledande undersökningar har nu vetenskapligt bekräftats av en studie vid universitetet i Hohenheim i Stuttgart.

Således blir kombinationen av solceller och jordbruk alltmer en del av en lösning som gårdar och bönder står inför i många regioner i världen – inklusive Tyskland och Europa: de minskande mängderna vatten.

Källa:

30 maj 2023  12:34   CET

Tisdag

Bygger flexibla solceller i stor skala

Forskare i Kina har utvecklat en strategi för att tillverka storskaliga, vikbara kiselwafers för flexibla solceller.
En strukturerad kristallin kiselskiva börjar alltid spricka vid de skarpa kanalerna mellan ytpyramiderna i marginalområdet av skivan. Detta gjorde det möjligt för dem att förbättra flexibiliteten hos kiselskivor genom att göra den pyramidformade strukturen i de marginella områdena trubbiga.

Att minska tjockleken på en 160 μm skiva till 60 μm ger flexibilitet liknande den för ett pappersark, men detta var inte lämpligt för solcellstillverkning eftersom mer än 30 % av det infallande solljuset reflekterades av dess glansiga yta. Kemiskt texturerande mikroskaliga pyramider på c-Si-ytor har använts i stor utsträckning som en effektiv strategi för att minska reflektionsförmågan till mindre än 10 %

Källa:

30 maj 2023  12:28  CET

Tisdag

Svenska kraftnät bygger ut transmissionsnätet till Gotland

Svenska kraftnät bygger ut transmissionsnätet med två 220 kV sjökablar för växelström till Gotland. ”Bakgrunden är bland annat det osäkrare säkerhetsläget vilket har ökat behovet av en trygg och robust elförsörjning på Gotland”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Styrelsen för Svenska kraftnät har beslutet om en ny elförbindelse till Gotland. Den kommer att utgöras av två 220 kV undervattenskablar för växelström och beräknas att vara i drift 2031. Preliminär budget uppgår till 5,8 miljarder kronor.

– Gotland är idag anslutet till fastlandet via Vattenfall Eldistributions regionnäts två likströmslänkar om vardera 160 MW, som togs i drift i mitten på 1980-talet. De nya, dubbla, kabelförbindelserna kommer att ha en överföringskapacitet på 220 MW vardera, säger Daniel Gustafsson.

Källa:

30 maj 2023  12:17   CET

Tisdag

Energilagring i näten är en marknad på 200 miljarder USD

Det globala behovet av energilagring i elnät kommer att öka snabbt under de kommande åren i takt med att övergången från fossila bränslen accelererar. Energilagring kan hjälpa till att möta behovet av tillförlitlighet och motståndskraft på nätet, men litiumjon är inte det enda alternativet, skriver Oliver Warren från den klimat- och ESG-fokuserade investeringsbanken och rådgivningsgruppen DAI Magister.

2020-talet, kallat ”decennium av leverans” av World Economic Forum (WEF) och ”Decade of Action” av International Renewable Energy Agency, är ett avgörande årtionde för energiomställningen. Men för att realisera den fulla potentialen av förnybar energi och uppfylla ambitiösa mål för energiomställning måste vi ha kapacitet att lagra energi mer effektivt.

Många intressenter sätter sina förhoppningar om långsiktig lagring på lagringslösningar för litiumjon (Li-ion) batterier, med denna marknad som förväntas växa med nästan 20 % per år mellan 2022 och 2023, enligt Precedence Research.

Källa:

30 maj 2023  12:10  CET

Tisdag

Piteå positiva till högre vindkraftverk i Hästliden

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde ställde sig mötet bakom tillståndsansökan för en vindkraftsanläggning i Hästliden, Markbygden. Anläggningen omfattar 85 vindkraftverk med en maximal höjd på 300 meter. Vid mötet antogs även den länsgemensamma strategin för nära vård och omsorg.

Det är bolaget Hästliden Vind AB som står bakom den planerade vindkraftsanläggningen i Höstliden. Bolaget har sedan tidigare tillstånd i aktuellt område för 105 verk med en maximal höjd på 200 meter. De har nu reviderat sina planer och vill uppföra färre men högre vindkraftverk.

– Vi ser positivt på utveckling av förnybar energi och vindkraft, där Piteå kommun redan skaffat sig en framstående position i och med Markbygden. Färre och högre verk ger mer effekt och mindre påverkan på naturen, det krävs inte heller lika mycket infrastruktur. Det gör att vi välkomnar den här satsningen i Hästliden, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

Källa:

30 maj 2023  12:04   CET

Tisdag

Den "exploderande" efterfrågan på gigantiska värmepumpar

Det finns 2,5 miljoner liter vatten i en simbassäng av olympisk storlek.

Om du av någon anledning ville ta det från en behaglig 20C till kokpunkten, har tyska företaget MAN Energy Solutions (MAN ES) en värmepump som kan göra det. Och det skulle ta kortare tid än Kenneth Branaghs filmversion av Hamlet.

”Vi kan göra det här på mindre än fyra timmar”, förklarar Raymond Decorvet, som arbetar med affärsutveckling på MAN ES. ”Eller så kan vi frysa det hela på ungefär 11 timmar.”

Deras är bland de största värmepumpsenheterna i världen. Värmepumpar fungerar genom att komprimera försiktigt uppvärmda köldmedier för att höja temperaturen på dessa vätskor. Den värmen kan sedan föras vidare till bostäder eller industrimaskiner.

Källa:

30 maj 2023  11:59  CET

Tisdag

Oftare negativa elpriser i Europa

Under den senaste veckan har elpriserna på grossistmarknaden för energi i flera europeiska länder fallit till negativa värden under dagsljus. Nedgången i priserna drevs främst av överflöd av tillgänglig energi som genereras av förnybara källor, i kombination med den relativt låga efterfrågan på energi för uppvärmning eller kylning, orsakad av normala vårtemperaturer.

Negativa priser uppstår ofta när det finns ett överskott av el på marknaden. Detta kan hända när förnybara energikällor som vind, sol eller vatten producerar en stor mängd el som överstiger efterfrågan och inte kan lagras för senare användning. I sådana fall kan producenter erbjuda negativa priser för att uppmuntra grossistkonsumenter att ta bort överskottselen från nätet och undvika att överbelasta systemet. Denna situation uppstod på grund av att ett område med högt tryck dominerade över stora delar av centrala och nordvästra Europa, vilket gav massor av solenergi i hela området. Samtidigt upplevde Finland ett överutbud av vattenkraft till följd av för mycket vårsmältvatten, vilket i sin tur ledde till negativa priser även här.

Källa:

30 maj 2023  11:53   CET

Tisdag

Projekt för förnybar energi ökar i antal världen över

Enligt uppskattningar från International Energy Agency kommer mer än 1,6 biljoner euro att finansiera förnybar energi (sol och vind) och elfordonsprojekt i år, en ökning med 24 % jämfört med 2021.

Återhämtning från svackan orsakad av covid-19-pandemin, följt av den globala energikrisen, har inte stoppat investeringar i energi med låg koldioxidutsläpp. Tvärtom. För 2023 uppskattas det att mer än 1 700 miljarder dollar (cirka 1 600 miljarder euro) har investerats.

Detta representerar ett hopp på 24 % jämfört med 2021, enligt International Energy Agencys (IEA) årsrapport om investeringar, ”World Energy Investment”, publicerad torsdagen den 25 maj.

Källa:

30 maj 2023  11:40  CET

Tisdag

Sveriges största solpark invigd – ska driva Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland

Sveriges största solpark i Fjällskär utanför Nyköping är nu invigd. Solenergin som produceras i parken kommer att driva Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland under sommarsäsongerna. Genom att använda solenergi som sin primära kraftkälla tar nöjesparkerna nu ett betydande steg mot en mer hållbar och grön framtid.

Solparken är ett samarbete mellan Svea Solar, Bixia och Parks and Resorts och kommer att generera drygt 20 GWh per år, vilket motsvarar en årsförbrukning av el hos cirka 4 000 villor i Sverige. Satsningen gör att nöjesparkerna Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland helt kommer att drivas av solenergi under sommarsäsongerna och överskottet av el kommer tillföras det allmänna elnätet.

– Vi är väldigt glada att parken nu är invigd och i gång. Den är ett viktigt bidrag i den svenska energiomställningen till grön el och historisk på flera sätt. Förutom att det är den största parken i Sverige visar det också hur näringslivet kan samarbeta för att ta ansvar för framtidens elförbrukning.

Källa:

30 maj 2023  11:31   CET

tisdag 30 maj

måndag 29 maj

Måndag

Skärgårdstrafik med vätgas från Ljusterö

Invid det ena av två vindkraftverk på Ljusterö i Stockholms skärgård ska vätgas produceras för drift av skärgårdstrafik.

– Det är en investering i riktigt grön vätgas och ett sätt för mig att lagra och sälja energi, säger Peter Strömberg som äger vindkraftverket.

En halvmil efter färjeläget syns vindturbinen på höger sida av vägen. Verket ligger vid den lilla Måssjön och reser sig upp till 150 meters höjd när bladens längd räknas med.

Nu pågår markarbeten vid verket för att kunna gjuta en betongplatta för de två containrar och kringutrustning som utgör själva produktionsanläggningen för vätgas.

– Vindkraftverket stod klart 2015 och årsproduktionen ligger på sex gigawattimmar per år. Den installerade effekten är på två megawatt, säger Peter Strömberg som annars driver fler bolag, bland annat inom logistik och fastighetsförvaltning.

Källa:

29 maj 2023  13:18  CET

Måndag

Bussdepån i Västerås satsar på energilager

På bussdepån i Västerås installeras nu ett unikt energilager. Förhoppning är att satsningen i slutändan ska leda till självförsörjning av el, en bättre krisberedskap och minskad klimatpåverkan.

Allt fler elbussar rullar på Sveriges gatorna. Och Västerås är inget undantag. Men samtidigt är elnätet ansträngt. Därför testas ett nytt projekt på Svealandstrafikens bussdepå.

En container ska fyllas med 80 batterier som bussföretaget sedan laddar upp och använder igen. På så sätt kan den lokala laddkapaciteten öka. Samtidigt kan batterierna användas för att bidra till ett stabilare elnät – då batterierna kan fungera som en reserv vid behov.

– När det behövs kan vi ladda ur batterierna för att balansera frekvensen i elnätet. Då kan vi göra någon slags samhällstjänst men vi får också betalt från Svenska kraftnät för att hjälpa till. Så det blir win-win, säger Geert Schaap, chef för teknik och innovation på Svelandstrafiken.

Källa:

29 maj 2023  13:09   CET

Måndag

Mer pengar kommer att flöda in i solenergi än olja för första gången

Enligt Fatih Birol, IEA:s verkställande direktör, förväntas solenergiinvesteringar attrahera över 1 miljard dollar om dagen 2023.


Sedan energikrisen slog till för två år sedan har många av världens regeringar dubblat ned på förnybar energi eftersom de ser sektorn som ett idealiskt sätt att inte bara minska koldioxidutsläppen utan också uppnå energisäkerhet.


Flera oljeproducerande nav, inklusive Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, investerar kraftigt i förnybar energi när de försöker diversifiera sina ekonomier.

Källa:

29 maj 2023  13:01  CET

Måndag

Solenergiteknik för lastbilar och släpvagnar får ett uppsving

Eftersom transportbranschen i allt högre grad prioriterar hållbarhet, blir solpaneler på lastbilar en mer intressant lösning för lastbilsflottor över hela Europa. IM Efficiency, en innovativ teknisk uppskalning på Automotive Campus i den holländska staden Helmond, lyckades nyligen samla in finansiering i en omgång ledd av Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Rockstart och andra investerare.

Investeringen, vars belopp inte avslöjades, kommer att användas för att påskynda den kommersiella lanseringen av ”SolarOnTop”.

Solenergitekniken ombord är designad speciellt för lastbilar och släpvagnar för att minska bränsleförbrukningen och koldioxidavtrycket.

Med ett 50-tal SolarOnTop-installationer på väg i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Ungern används investeringen för att möta den växande efterfrågan på marknaden. Dessutom använder IM Efficiency finansieringen för att slutföra utvecklingen av ny solcellsteknik ombord för olika applikationer.

Källa:

29 maj 2023  12:54   CET

Måndag

Allt fler kommuner använder restvärme i sina fjärrvärmenät

Allt fler kommuner använder restvärme i sina fjärrvärmenät. Ett färskt exempel är Smålandsstenar som nu får sin fjärrvärme från det lokala plastföretaget Trioworld. Initiativet kom från infrastrukturföretaget Nevel, som driver kommunens fjärrvärmenät.

Det finska företaget Nevel erbjuder infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter samt lösningar för cirkulär ekonomi i Sverige, Finland och Estland. I dagsläget driver företaget 19 fjärrvärmenät i Sverige.

Företagets fokus och affärsidé är cirkulär ekonomi, vilket bland annat sker genom att ta till vara på spillvärme från större industrier på olika platser i landet. Det är dock svårare att genomföra än vad man kan önska sig, enligt André Svensson, projektledare på Nevel.

– Det ska finnas ett fjärrvärmenät och det ska finnas en stor industri, som inte får vara så långt från nätet. Och den industrin ska ha en massa spillvärme, som helst ska finnas alla dagar per år, dygnet runt. Så det är en tröskel, säger André Svensson.

Källa:

29 maj 2023  12:48  CET

Måndag

Nordic Solar accelererar byggandet av solparker

Att bygga och driva solparker i Europa planerar Nordic Solar att påbörja byggandet av 240 MWp under 2023, varav en stor del påbörjades i början av året. I linje med bolagets förväntningar om inverkan av lägre elpriser på bokslutet uppgick intäkterna för årets första kvartal till 10,2 miljoner euro. Med sina nuvarande 358 MWp i drift, 212 MWp under uppbyggnad och en utvecklingsportfölj på nästan 1,7 GWp har Nordic Solar anställt Tina Mose som ny CPO för att säkerställa att organisationen är inriktad på den höga aktivitetsnivån och ambitionen.

Nordic Solar, som utvecklar, bygger och driver solparker i Europa, startade 2023 med att bygget av flera av sina solparksportföljprojekt fortskrider i full fart. Sedan nyår har Nordic Solar påbörjat bygget av två solcellsparker i Litauen med en total förväntad kapacitet på 180 MWp. Före utgången av 2023 påbörjas bygget av ytterligare 60 MWp. Som jämförelse initierade Nordic Solar byggandet av solparksprojekt på totalt 65 MWp 2022 och med planer på att påbörja bygget av totalt 240 MWp i år, ökar företaget på allvar sin byggverksamhet.

Källa:

29 maj 2023  12:43   CET

Måndag

8 500 gruvfordon elkonverteras

Irländska Cool Planet Group ska konvertera 8 500 dieseldrivna gruvfordon till eldrift. Ordern kommer från ett ”världsledande gruvföretag och är värd en dryg halv miljard kronor.

Konverteringen kommer att ta tre år och genomförs i anläggningar på Irland och i Portugal, enligt Irish Times.

Fem eller sex av världens största gruvföretag har diskussioner med Cool Planet. Kontakterna knöts under pandemin och tekniken har demonstrerats på en pickup.
– Det kommer att komma fler beställningar utöver denna, säger Norman Crowley, vd och grundare.

Enligt Norman Crowley borde en miljon dieseldrivna fordon konverteras fram till år 2030. Företaget arbetar även med att utveckla smarta eldrivna gruvfordon. Tidigare har man konverterat klassiska lyxbilar till elfordon. Det sker i Powerscourt, Irland, där de första gruvfordonen ska konverteras.

Källa:

29 maj 2023  12:37  CET

Måndag

Avslöjande: Hur Australiens fossila bilindustri gick ihop för att stoppa elfordon

En rapport som publiceras idag från InfluenceMap kastar nytt ljus över ansträngningarna från Australiens fossilbillobby – under överinseende av Federal Chamber of Automotive Industries (FCAI) har arbetat för att försvaga Australiens föreslagna fordonsutsläppsnormer och bromsa upptaget av elfordon.

Den nya rapporten, med titeln The FCAI and Australian Climate Policy, bygger på mer än 500 sidor med tidigare osynliga dokument från förfrågningar om informationsfrihet, och avslöjar hur FCAI hade konfidentiella genomgångar till regeringstjänstemän och byråkrater i deras ansträngningar att stoppa eller försvaga klimatpolitiken.

Det avslöjar också hur det arbetade med andra lobbygrupper för fossila bränslen som en del av sin plan för att späda på klimatpolitiken.

”Denna insats bakom kulisserna visar att bilindustrin antar en liknande handbok som oljeindustrin för att försvaga klimatreglerna som syftar till att främja batteridrivna elfordon”, säger InfluenceMap programchef Ben Youriev.

Källa:

29 maj 2023  12:05   CET

Måndag

Estland: Solparksplaner på över 500 MW

Enefit Green har bekräftat det slutliga beslutet om Sopi solcellsprojekt på 74 MW i Estland, i vilket man kommer att investera cirka 44 miljoner euro (47 miljoner USD).

Investeringen är en del av en större, nästan 350 miljoner euro (376 miljoner USD) investering i Sopi-regionen vid sidan av vindkraftparken Sopi-Tootsi på 255 MW.

Ett inhemskt estniskt företag för förnybar energi, Enefit Green, har förbundit sig att installera 1,9 GW produktionskapacitet till 2026. Den sa att den totala förväntade produktionen i Sopi-regionen – cirka 754 GWh – kommer att täcka cirka 9 % av Estlands totala elförbrukning.

Dessutom har den finska investeringsfondförvaltaren Dasos Capital också tecknat ett ramavtal med utvecklaren av förnybara energikällor OX2 för en portfölj med 10 solcellsprojekt i Estland. De första fem projekten förväntas överstiga 500 MW kapacitet.

Källa:

29 maj 2023  11:59  CET

Måndag

Disneyland Paris driftsätter solcellsparkeringstaken

I framtiden kommer Disneyland Paris att kunna täcka 17 % av sitt elbehov med solceller. Den första delen av solcellsparkeringens tak har nu tagits i drift. Schweiziska Axpo bygger solcellsparkeringens tak i Disneyland Paris via sitt dotterbolag Urbasolar som medinvesterare. Som företaget meddelade är den första delen av systemet nu i drift. Den kommer att leverera 10 gigawattimmar (GWh) el per år. När systemet tas i drift 2023 kommer solcellsanläggningen att vara ett av de största solcellssystemen i Europa med en årlig avkastning på 36 GWh.

Bygget av Axpos solcellsparkeringstak i Disneyland Paris började hösten 2020. Det fortsatta bygget av anläggningen kommer att ske i flera etapper fram till 2024. Hittills har över 46 000 solpaneler installerats som täcker mer än 7 000 av totalt 11 200 parkeringsplatser. Det totala antalet paneler i Disneyland Paris är 82 000. De är också spridda över en total yta på 20 hektar.

Källa:

29 maj 2023  11:33   CET

måndag 29 maj

fredag 26 maj

Fredag

Off-Grid solsystem ger hopp till avlägsna byar

På platser som Indonesien har ett försök gjorts för att leverera el till miljontals människor de senaste åren. Mellan 2005 och 2020 gick Indonesien från 85 % till nästan 97 % täckning.

Men det finns fortfarande mer än 500 000 individer i Indonesien som lever bortom nätet. En ny berättelse i AP News illustrerar hur off-grid solenergi förändrar liv i avlägsna byar där.

För att hjälpa byborna som inte har tillgång till nätet, beslutade Sumba Sustainable Solutions, en gräsrotsorganisation som har varit baserad i östra Sumba sedan 2019, att off-grid solenergiprogram kan erbjudas till avlägsna bybor.

De importerade hemsolsystemen, som kan driva glödlampor och ladda mobiltelefoner, kan erhållas för månatliga betalningar motsvarande 3,50 USD under tre år, och organisationen har arbetat med internationella givare för att minska kostnaderna.

Källa:

26 maj 2023  15:04  CET

Fredag

Rena, användbara flytande bränslen gjorda av solenergi

Forskare har utvecklat en soldriven teknik som omvandlar koldioxid och vatten till flytande bränslen som kan tillsättas direkt till en bils motor som drop-in bränsle.

Forskarna, från University of Cambridge, utnyttjade kraften i fotosyntesen för att omvandla CO2, vatten och solljus till flerkolbränslen – etanol och propanol – i ett enda steg. Dessa bränslen har en hög energitäthet och kan enkelt lagras eller transporteras.

Till skillnad från fossila bränslen producerar dessa solbränslen netto-noll koldioxidutsläpp och är helt förnybara, och till skillnad från de flesta bioetanol leder de inte bort någon jordbruksmark från livsmedelsproduktion.

Medan tekniken fortfarande är i laboratorieskala säger forskarna att deras ”konstgjorda löv” är ett viktigt steg i övergången från en fossilbränslebaserad ekonomi. Resultaten rapporteras i tidskriften Nature Energy.

Källa:

26 maj 2023  13:03   CET

Fredag

Norconsult projekterar anläggning för koldioxidinfångning

Skellefteå Kraft undersöker möjligheterna att komplettera gasreningen på kraftvärmeverket i Skellefteå med en anläggning för koldioxidinfångning. Norconsult ansvarar för förprojekteringen av den nya anläggningen som kan bli en av få i sitt slag i världen.

Skellefteå Kraft undersöker möjligheterna med att utöka verksamheten med avskiljning och återvinning eller lagring av biogen koldioxid från ett kraftvärmeverk via BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage). Tekniken innebär att biogen koldioxid avskiljs efter förbränning, komprimeras till flytande form och lagras i tankar. Istället för att släppa ut den biogena koldioxiden i atmosfären, så leder BECCS till att negativa utsläpp skapas.

Källa:

26 maj 2023  12:42  CET

Fredag

Neste: Därför är förnybar diesel framtiden för tunga maskiner och fordon

Förnybar diesel är ett annat mer hållbart alternativ till fossil diesel för tunga maskiner och fordon. Överst på listan över fördelar är att utsläppen av växthusgaser från förnybara bränslen, som Neste MY Förnybar Diesel™ , som tillverkas av 100 procent förnybara råvaror, är avsevärt lägre. När det gäller Nestes förnybara diesel så är det upp till 90 procent* lägre utsläpp under bränslets livscykel, jämfört med fossil diesel.

För att omställningen ska bli framgångsrik och få anhängare så får övergången till förnybart inte innebära lägre kvalitet. Nestes förnybara diesel är helt jämförbar med fossil diesel av premiumkvalitet, och eftersom det är ett ”drop-in”-bränsle kan den användas istället för fossil diesel utan att man behöver göra några ändringar av fordon, motorer eller infrastruktur för bränsledistribution.

Källa:

26 maj 2023  12:41   CET

Fredag

Kinas totala installerade kapacitet för vind- och solenergi överstiger 800 GW

I slutet av april i år var den installerade kapaciteten för vindkraft i mitt land 380 miljoner kilowatt och den installerade kapaciteten för solcellsproduktion var 440 miljoner kilowatt. Utgjorde 16,6 %.

Från januari till april i år var den nyinstallerade vindkrafts- och solcellskapaciteten i landet 62,51 miljoner kilowatt, vilket motsvarar 74 % av landets nyinstallerade kapacitet, en ökning med 11,5 procentenheter från året innan. Bland dem tillkom 14,2 miljoner kilowatt vindkraft och 48,31 miljoner kilowatt solceller, vilket motsvarar 16,8 % respektive 57,2 % av landets nyinstallerade kapacitet. 

Från januari till april i år nådde den nationella solcellsproduktionen för vindkraft 482,8 miljarder kwh, en ökning med 26,8 % på årsbasis, vilket motsvarar 17,2 % av hela samhällets elförbrukning, en ökning med 3 procentenheter jämfört med samma period förra året.

Källa:

26 maj 2023  12:26  CET

Fredag

Nog med fossila bränslen, säger Påven i senaste klimatuppropet

VATIKANSTADEN, 25 maj (Reuters) – Världen måste snabbt avskaffa fossila bränslen och avsluta ”det meningslösa kriget mot skapelsen”, sade påven Franciskus på torsdagen, i en ny vädjan om klimatförändringar som uppmanade människor att ångra sig för sina ”ekologiska synder”. ”.

Francis har gjort skyddet av miljön till en hörnsten i sitt pontifikat och noterar i sin encyklika ”Laudato Si” (Praised Be) från 2015 att planeten ”började se mer och mer ut som en enorm hög med smuts”.

I ett meddelande till Världsbönedagen för vården av skapelsen sa han att ett FN:s klimattoppmöte i Dubai den 30 november-12 december ”måste lyssna på vetenskapen och inrätta en snabb och rättvis övergång för att avsluta fossiltidens era bränsle”.

Källa:

26 maj 2023  12:00   CET

Fredag

Autonoma försök går framåt i Norge

Kongsberg Maritime har demonstrerat en rad avlägsna och autonoma teknologier på ett lastfartyg som opererar utanför Norges kust.

Testkryssningen har utsetts till en av de mest komplexa autonoma resorna till sjöss hittills.

Eidsvaag Pioner är ett av de två fartyg som är utrustade för fjärrstyrda och autonoma transportdemonstrationer för AUTOSHIP-projektet, som är en del av Horizon 2020, ett EU-forskningsprogram.

Eidsvaag Pioner ägs av rederiet Eidsvaag och verkar längs den norska kusten och i fjordområden där den transporterar fiskfoder till havsfiskodlingar.

Demonstrationen genomfördes under 13 timmar och involverade fartyget som genomförde en resa utanför Kristiansunds kust på Norges nordvästra kust. Fartyget lossnade från hamnen i Averøy, seglade till världens första havsfiskodling och tillbaka till hamnen igen, en resa på totalt cirka 160 nautiska mil.

Källa:

26 maj 2023  11:51  CET

Fredag

Vätgasdrivna fartyg börjar köra Nike-produkter inåt landet från Rotterdam

Det holländska rederiet Future Proof Shipping (FPS) lanserade officiellt sitt första vätgasdrivna inlandscontainerfartyg, H2 Barge 1, i Rotterdam i går och hävdade att det är ett fartyg med nollutsläpp. Fartyget var utrustat med pengar från statskassan.

Tidigare i veckan introducerade Nike H2 Barge 1 på sitt European Logistics Campus i Laakdal, Belgien. Som en del av sin resa mot en framtid med noll koldioxid och noll avfall, samarbetar Nike med FPS och BCTN Network of Inland Terminals, för att påskynda sjöfart utan utsläpp.

Future Proof Shippings nollutsläpp 110 m gånger 11,45 m containerfartyg, H2 Barge 1 är chartrad av BCTN på uppdrag av Nike. Fartyget, som förväntas minska utsläppen av växthusgaser med 2 000 ton CO2e per år, kommer att segla mellan Rotterdam och BCTN:s inlandsterminal i Meerhout flera gånger i veckan.

Källa:

26 maj 2023  11:45   CET

Fredag

Så kan vätgas stärka fjärrvärmen

Lönsamheten för vätgasproduktion ökar om man tar tillvara på restvärmen och tillför den till ett fjärrvärmesystem, enligt en ny studie från Rise. Det behövs dock en förändring av dagens styrmedel för att underlätta denna användning.

Flera tidigare studier har visat att det inte lönar sig att tillverka vätgas av el för att senare göra el igen. Det beror framför allt på att det är så stora energiförluster – omkring 75 procent – i hela omvandlingsprocessen. – Men förlusterna blir värme och genom att ta vara på den i ett fjärrvärmesystem skapas nytta. I processen får man också ut syrgas, vilken kan ha ett värde för fjärrvärmebolag i deras förbränningspannor, säger Anders Wickström, senior projektledare på Rise och den som lett studien som finansierats av Energimyndigheten och Göteborg Energis forskningsstiftelse.

Värmen som skapas vid vätgasproduktion kan vara cirka 70 grader, beroende på typ av elektrolysör. Det är för lågt för vanliga fjärrvärmenät, men kan på olika sätt höjas, exempelvis genom spetsvärme från en förbränningspanna. Man kan också sätta in en värmepump för att höja temperaturen. 

Källa:

26 maj 2023  11:30  CET

Fredag

Tyska Gridparity utökar sitt sortiment med lösningar för vinodlingar

Gridparity har utvecklat ett solsystem speciellt för vinodling. Företaget utökar därmed sitt produktsortiment för energiomställningen inom lantbruket.

Gridparity, en leverantör av olika agriphotovoltaics system, planerar att bygga flera anläggningar i Italien. Huvudfokus ligger här på system som ersätter tidigare filmkapell med solcellsmoduler och på så sätt skyddar bär, kärnfrukter och andra känsliga frukter som kiwi, granatäpplen, passionsfrukt, bergamott, päron och aprikoser från svåra väderförhållanden.

En central del av denna anläggning är vattenhantering. Detta är särskilt viktigt i de norra delarna av landet, som just nu svänger mellan torka och översvämningar. Men det är inte bara frukt- och grönsaksodlingen som riskerar. Sen frost, heta perioder, extrem torka äventyrar de känsliga vinrankorna i vinregionerna – inte bara i Italien. Därför har Gridparity utvecklat ett system speciellt för vinodling.

Källa:

26 maj 2023  11:25   CET

fredag 26 maj

torsdag 25 maj

Torsdag

Tunga eldrivna lastbilar billigare än dieseldrivna

Det rullar cirka 450 000 elbilar i Sverige idag, men hur ser det ut med tunga eldrivna lastbilar? Forskare på Chalmers har nu visat att tunga lastbilar på el kan vara en billigare att köra än på diesel – något som många för några år sedan trott skulle vara omöjligt.

Johannes Karlsson har forskat på en metod där man med hjälp av körmönster kan välja rätt storlek på batteri. Mer specifikt har deras studie inspirerats av ett verkligt åkeri som kör fasta rutter mellan Helsingborg och Stockholm.

– I studien används lastbilarna för att hämta och lämna last på dagen och långväga transporter på natten. Vi har jämfört två batteristorlekar med två scenarion för priset på snabbladdning. Den typen av tunga lastbilar ser ut att kunna elektrifieras på ett kostnadseffektivt sätt.

Resultaten visar att det mindre batteriet är mest kostnadseffektivt förutsatt att priset på publik snabbladdning är lågt, vilket bör vara rimligt enligt studien. Fördelen med det mindre batteriet är att man kan ha tyngre last, medan fördelen med det större batteriet är att man slipper använda snabbladdning och i stället laddar billigare i företagets egna depåer.

Källa:

25 maj 2023  13:25  CET

Torsdag

Italien/tyska Enapter presenterar världens första megawatt-klass AEM-elektrolysör

Världens första megawatt-klass AEM-elektrolysör för produktion av grönt väte. Megawattelektrolysören avtäcktes officiellt i närvaro av Mona Neubaur, minister för ekonomi, industri, klimatåtgärder och energi och vice ministerpresident för Nordrhein-Westfalen.

Med AEM Multicore inleder Enapter en ny era med miljövänliga lösningar för att minska koldioxidutsläppen från industrin och ekonomin – och når en viktig milstolpe i företagets historia.

AEM Multicore är ett kostnadseffektivt alternativ till konventionella elektrolysörer av megawattklass. Den har 420 kärnmoduler – så kallade ”AEM-stackar”. Dessa kombineras till ett totalt system som kan producera cirka 450 kilo grönt väte per dag med en renhet på 99,999 procent. Genom att skala upp många små enheter till ett stort system kan Enapter avsevärt minska kostnaden för grönt väte.

Källa:

25 maj 2023  13:17   CET

Torsdag

Norska JJ Uglands flytande vindarmskoncept kapar kostnader

Norska Ocean Ventus har avslöjat ett nytt koncept som de säger kommer att leverera kostnadseffektiv kraft från flytande vind.

Bolaget, majoritetsägt av JJ Uglands tillverkare Nymo, marknadsför en flottare som är billigare från början till slut, inklusive produktion, transport, montering och underhåll.

Ocean Ventus sa att dess design, som har fått principiellt godkännande från klasssamhällets DNV, sparar upp till 40 % på stålkostnader och CO2-utsläpp. Floatern kan masstillverkas med liknande metoder som används för monopile-produktion, medan modulär konstruktion möjliggör förenklad transport på lågkostnadsfartyg, sa Ocean Ventus.

Montering sägs använda två specialbyggda pråmar som kan färdigställa 50 flytande enheter per plats årligen, vilket minimerar användningen av kajutrymme. Företaget utvecklar också ett servicefartyg för att möjliggöra turbinunderhåll offshore och eliminera behovet av bogsering till land.

Källa:

25 maj 2023  13:00  CET

Torsdag

Forskarna tror på en ny typ av litium-luftbattericell

Forskare i Tyskland arbetar med en ny typ av litium-luftbattericell för energilagringssystem. Den teoretiska energilagringskapaciteten är tio gånger högre än för konventionella litiumjonbatterier med samma vikt, men de är ännu inte tillräckligt kemiskt stabila för att ge en tillförlitlig lösning.

AMaLiS 2.0-projektet på 1,1 miljoner euro (Alternativa material och komponenter för aprotiska litium-syrebatterier: kemi och stabilitet hos inaktiva komponenter) leds av Iolitec Ionic Liquids Technologies i Heilbronn med University of Oldenburg, MEET (Münster Electrochemical Energy Technology) Battery Forskningscentrum vid universitetet i Münster och Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM i Bremen.

En av utmaningarna för ett litiumluftbatteri är bristen på elektrolyter som är kemiskt stabila vid både den positiva och den negativa elektroden. Istället för elektroderna är tillverkade av metalliskt litium medan den andra – gasdiffusionselektroden – består av ett poröst nätverk och ledande material där syre från luften reduceras i en oxidations-reduktionsreaktion.

Källa:

25 maj 2023  12:56   CET

Torsdag

Invasionen av Ukraina "har underblåst finansieringsboomen för ren energi"

Rysslands invasion av Ukraina har hjälpt till att antända en boom i investeringar i ren energi som avsevärt kommer att överstiga utgifterna för fossila bränslen, enligt Internationella energibyrån.

En rapport från IEA har funnit att investeringar i ren energi är på väg att nå 1,7 miljarder dollar (1,4 miljarder pund) i år när investerare vänder sig till förnybara energikällor, elfordon, kärnkraft, elnät, lagring och andra koldioxidsnåla tekniker.

Samtidigt kommer investeringarna i kol, gas och olja att stiga till drygt 1 miljard dollar, sa IEA.

Den Paris-baserade byrån fann att investeringar i ren energi har förstärkts av många faktorer, inklusive perioder av stark ekonomisk tillväxt och flyktiga priser på fossila bränslen samt ökad oro för energisäkerhet efter Rysslands invasion av Ukraina.

Källa:

25 maj 2023  12:51  CET

Torsdag

Tyskland: Den federala regeringen vill göra det mycket lättare att ansluta mini solsystem

Att installera plug-in solcellsdrivna ”balkongkraftverk” i tyska hushåll bör förenklas genom att minska regleringshinder, har landets ekonomiministerium (BMWK) föreslagit i ett utkast till lagförslag, rapporterar nyhetsbyrån AFP i en artikel publicerad av Tagesspiegel.

Att ansluta små insticksanslutna solceller (PV) till balkonger eller husfasader bör göras enklare genom att minska lagkraven, ge hyresgästerna rätt att använda systemen i hyreslägenheter och säkerställa att solenergienheterna kan anslutas med konventionella uttag , enligt förslaget till lagförslag.

Dessutom vill ekonomiministeriet tillåta att en effekt på upp till 800 watt kan anslutas till hemmets elnät, jämfört med den nuvarande gränsen på 600 watt. För närvarande möter konsumenter som vill installera plugin-solenheter hinder som nödvändiga mätarbyten, hyresvärdens samtycke och behovet av att fylla i två separata registreringsformulär.

Källa:

25 maj 2023  12:49   CET

Torsdag

Ikea lanserar "största" urbana kommersiella sol- och batterimikronät

Australiens största urbana, kommersiella, soldrivna mikronät på taket lanserades på onsdagen i Adelaides Ikea-butik, bestående av över 3 000 solpaneler och ett 3MW/3,45MWh batteri.

Den nya 6,6 miljoner dollar Ikea eleXsys Microgrid togs officiellt i drift på onsdagen och driver nu 70 % av Ikeas Adelaide-butik. Det största nätanslutna urbana mikronätet i Australien, det nya projektet består av 3 024 solpaneler som genererar 1,2MW och ett 3MW/3,45MWh batteri storleken på tre 40 fots fraktcontainrar.

Designad och byggd av Planet Ark Power, kommer sol- och lagringsmikronätet nu att ägas och drivas av Epic Energy.

”IKEA har åtagit sig att bli en cirkulär och klimatpositiv verksamhet, men vi kan inte göra det ensamma”, säger Peter Richmond, Ikea Australias hållbarhetschef.

”Det här mikronätsprojektet är det perfekta exemplet på samarbete mellan näringslivet, industrin och regeringen för att hjälpa till att flytta urtavlan för produktion av ren energi i Australien.”

Källa:

25 maj 2023  12:44  CET

Torsdag

Volvo tecknar ett stort vindkraftsavtal när det fasar ut fossilbränsleanvändning

Den svenska lastbilsjätten Volvo Group har tecknat ett nytt stort avtal om vindförsörjning som en del av sina planer på att fasa ut användningen av fossila bränslen och att byta lastbils- och bussutbud till att vara helt elektriska eller åtminstone nollutsläpp.

Volvo har tecknat ett 10-årigt kraftköpsavtal med ett annat svenskt företag Vattenfall för att ta hälften av den el som genereras av den planerade 140MW Bruzaholm vindkraftspark, som kommer att byggas och vara i drift 2025.

Volvo säger att vindaffären är ett viktigt steg i dess planer på att ersätta kvarvarande fossila energikällor med förnybara energikällor med låga växthusgaser som vind-, sol- och vattenkraft, och att stödja den samhälleliga omställningen till förnybar el.

Källa:

25 maj 2023  12:41   CET

Torsdag

Norska Statkraft planerar 2GW sol och vind i Tyskland

Statkraft planerar att skapa 2000MW vind- och solenergi i Tyskland 2030 och bli en av de ledande leverantörerna av grönt väte i landet.

Mot bakgrund av den pågående energikrisen i Europa och framskridande klimatförändringar sa Statkraft att det är strategiskt väl positionerat för att spela en nyckelroll i att forma den nödvändiga omvandlingen av det tyska energisystemet.

Statkrafts landschef i Tyskland Stefan-Jörg Göbel sa: ”Tyskland står inför den stora utmaningen att massivt accelerera utbyggnaden av förnybar energi – för att nå klimatmålen och skapa en snabbare utfasning av fossila bränslen. Vi kan möta denna utmaning med mycket konkreta lösningar.

Källa:

25 maj 2023  12:13  CET

Torsdag

Solgiganten JinkoSolar planerar investeringar på nästan 8 miljarder USD i nya kinesiska fabriker

Den kinesiska solcellsmodultillverkaren JinkoSolar Holding Co Ltd (NYSE:JKS) gjorde ett par tillkännagivanden på onsdagen i förhållande till sitt majoritetsägda huvudoperativa dotterbolag, inklusive en massiv investeringsplan på 56 miljarder CNY (7,94 miljarder USD/7,38 miljarder EUR).

Företaget sa i ett uttalande att Jinko Solar Co Ltd (SHA:688223), även känd som Jiangxi Jinko, har ingått ett investeringsramavtal med förvaltningskommittén för Transformation Comprehensive Reform Demonstration Zone i Shanxi-provinsen där man har för avsikt att bygga en 56-GW komplex för produktion av monokristallint kiseldragstång, kiselwafer, högeffektiva solceller och moduler.

Detta integrerade projekt kommer att genomföras i fyra faser, var och en tillför 14 GW i tillverkningskapacitet. De två första bör starta produktionen under första respektive andra kvartalet 2024. Slutförandet av den tredje och fjärde etappen är planerad till 2025, enligt tillkännagivandet.

Källa:

25 maj 2023  12:05   CET

torsdag 25 maj

onsdag 24 maj

Onsdag

Alingsås får batteripark på 17MW/17MWh

Företagen kommer att leverera 17MW/17MWh batterienergilagringssystem (BESS) till den lokala distributionsnätsoperatören (DNO) och kraftverket Alingsås Energi, som driver elsystemet i Alingsås kommun och ägs av kommunen.

Projektet beräknas nå kommersiellt driftdatum (COD) i mitten av 2024.

Det är RES (Renewable Energy Solutions) och SCR:s (Scandinavian Capacity Reserve) andra BESS-projekt i Sverige, efter ett 20MW som nyligen lanserades för en annan DNO, Landskrona Energi, som också ska komma online nästa år.

Projektet i Alingsås kommer att ligga nära en av DNO:s transformatorstationer och kommer att hjälpa operatören att hantera tillgång och efterfrågan på el på nätet.

Källa:

24 maj 2023  13:55  CET

Onsdag

Varför parkeringar är det hetaste utrymmet inom solenergi

Det finns mer än bara bilar och tomma utrymmen på denna parkering. Enorma samlingar av vinklade solpaneler sitter ovanpå kolsvarta stålstöd, njuter av solen och skuggar fordonen under.

Utanför kontoren hos en stor biltillverkare i södra England finns nu mer än 2 000 paneler totalt med en toppkapacitet på strax under 1 megawatt (MW).

Det räcker för att driva hundratals hem.

”De ser fantastiska ut”, förklarar Guy Chilvers, affärsutvecklingschef på SIG, företaget som levererade solskydden.

Dessa strukturer gör parkeringsplatser mer visuellt tilltalande, insisterar han, samtidigt som han erkänner, ”jag skulle säga det”.

Solarparkeringar eller bilportar möjliggör elproduktion i öppna utrymmen som tenderar att vara placerade bekvämt nära energislukande anläggningar som sjukhus, köpcentrum eller kontor. Baldakinerna har ytterligare fördelar genom att de skyddar bilar från regn och snö, eller varm sol på sommaren.

Källa:

24 maj 2023  13:50   CET

Onsdag

Spanien skärper sina mål för minskning av utsläppen till 2030

MADRID, 23 maj (Reuters) – Den spanska regeringen kommer vid slutet av decenniet att lova att minska utsläppen med cirka 7 % mer än tidigare fastställt men inte så mycket som efterfrågat av miljöaktivister, sa en källa med direkt kännedom om förhandlingarna till Reuters .

Regeringen kommer att höja sitt mål för minskning av växthusgaser 2030 med flera punkter till cirka 30 % mindre än vad som släpptes ut 1990, sade källan, från ett nuvarande mål på 23 % mindre.

Det hårdare målet kommer att inkluderas i en uppdatering av Spaniens klimat- och energifärdplan som ska skickas till Bryssel i slutet av juni, där målen för vätgas och förnybar energiproduktion också förväntas vara mer ambitiösa, sade källan.

Källa:

24 maj 2023  13:42  CET

Onsdag

Solceller kommer snart att bli den mest ekonomiska formen av el

International Solar Photovoltaic and Smart Energy (Shanghai) konferens som öppnade i morse, levererade Cao Renxian, ordförande för China Photovoltaic Industry Association och ordförande för Sungrow, ett tal Shi sa att med utarmningen av traditionella energikällor och stigande priser kommer solceller snart att bli den mest ekonomiska formen av el.

”Genom hela branschens ansträngningar under de senaste tio åren har vår branschskala fortsatt att expandera, teknologin har uppdaterats iterativt, kostnaderna för elproduktion har sjunkit med 90 % och det historiska uppdraget med nätparitet har initialt slutförts.” Cao Renxian sa att mitt lands solcellsindustri nu har blivit en världens mest kompletta industrikedja och har en global ledning i alla aspekter.

Mitt lands solcellsindustri har blivit en framväxande industri med global konkurrenskraft och förväntas bli en modell för utveckling av högsta kvalitet.

Källa:

24 maj 2023  13:34   CET

Onsdag

Avesta kommun storsatsar på förnybar solenergi

Solcellsparken blir en av de största i Sverige och kommer att omfatta cirka 150 hektar. Vid full effekt så kommer parken att ge cirka 100 megawatt vilket blir ett mycket värdefullt tillskott av energi.

Avesta kommun kommer att arrendera ut mark till Recap Energy och de kommer också att projektleda uppförandet av parken.

– Det är oerhört viktigt för Avesta kommun att bidra till att tillskapa fler energikällor och det är särskilt roligt att kunna bidra till etableringen av fossilfria energikällor. Avesta kommun har ett starkt och välmående näringsliv och fler energikällor skapar goda förutsättningar för Avestaborna, för det befintliga näringslivet att växa och för nya etableringar, menar Blerta Krenzi, kommunstyrelsens ordförande i Avesta kommun.

Tobias Åsell, kommundirektör i Avesta kommun, menar att en mycket viktig del i kommunens hållbarhetsarbete är att på de sätt det är möjligt främja omställningen till fossilfria energislag och att en solcellspark är ett värdefullt steg i den riktningen.

Källa:

24 maj 2023  12:23  CET

Onsdag

Cementföretaget Holcim beställer 1 000 el-lastbilar från Volvo

Världens största cementtillverkare, Holcim, har gått med på en affär om den största kommersiella ordern hittills för ellastbilar från Volvo, med mer än 1 000 som ska säljas till företaget år 2030.

Volvo Lastvagnar har undertecknat en avsiktsförklaring om att leverera 1 000 elektriska lastbilar som ska användas av Holcim fram till 2030. Företaget hävdar att upp till 50 000 ton koldioxidutsläpp skulle kunna sparas årligen till följd av detta.

Affären är den största kommersiella beställningen av Volvos ellastbilar hittills och de första 130 fordonen kommer att levereras i år och nästa år i Frankrike, Tyskland, Schweiz och Storbritannien.

Källa:

24 maj 2023  12:19   CET

Onsdag

Mindre än 200 företag är ansvariga för majoriteten av de globala industriutsläppen

Den nya rapporten, från Världsbanken och CDP, fann att bara 157 globala företag står för 60 % av industriutsläppen när man även beaktar deras enorma leveranskedjor.

De multinationella företagen (MNE) som analyseras av CDP i rapporten är nyckelfaktorer bakom klimatkrisen, men många har inte strategier på plats för att på ett adekvat sätt redogöra för och försöka eliminera deras effekter.

Rapporten fann att endast 40 % av dessa företag har förbundit sig till nollutsläpp till 2050. Faktum är att endast 20 % har ”långsiktiga” klimatstrategier på plats, vilket minskar till 5 % för kortsiktiga mål för att minska utsläppen.

Källa:

24 maj 2023  12:16  CET

Onsdag

Batterinyhet: Klarar 100 mil på en laddning och håller miljoner km

Den kinesiska tillverkaren Gotion High-Tech har meddelat att ett nytt batteripaket kommer att gå i massproduktion 2024 som det säger kommer att leverera en räckvidd på upp till 1 000 km för en enda laddning och kan hålla två miljoner km.

Företaget säger att den mangandopade L600 LMFP Astroinno kommer att kunna göra 4 000 hela cykler vid rumstemperatur, och vid hög temperatur kommer den att få 1 800 cykler och över 1 500 cykler med 18 minuters snabbladdning.

Dessa otroligt höga cykelsiffror innebär att batteriet i princip kan hålla 2 miljoner km innan det börjar försämras. För att sätta det i sitt sammanhang, den genomsnittliga australiensiska bilen färdas runt 15 000 km per år, så det skulle ta 130 års genomsnittlig körning för att nå 2 miljoner km.

Källa:

24 maj 2023  12:06   CET

Onsdag

Kina installerar 48,31 GW ny solenergi under jan-apr 2023

NEA släpper kraftgenereringsrapport; Huasun Xuancheng HJT-anläggningar gör stadiga framsteg; DAS Solar PV lab matchar avancerade internationella standarder; CTG tillkännager kraftgenereringsdata.

Kina installerar 48,31 GW ny solenergi under 4M/2023, säger NEA: National Energy Administration (NEA) i Kina släppte den nationella kraftindustrins statistik på sin webbplats för perioden januari till april 2023 och gav ut följande detaljer:

Kina har installerat 48,31 GW ny solel under de första fyra månaderna av 2023. Detta tar Kinas kumulativa installerade solenergiproduktionskapacitet till 440 GW, en ökning på 36,6 % jämfört med föregående år. I slutet av april var Kinas kumulativa installerade kraftproduktionskapacitet cirka 2,65 miljarder kilowatt, en ökning med 9,7 % jämfört med föregående år.

Källa:

24 maj 2023  12:04  CET

Onsdag

OKQ8 SunDay bygger Finlands största anläggning för solenergi

OKQ8:s affärsområde SunDay fortsätter sin satsning på hållbar energi genom att vara huvudleverantör i byggandet av tre stora solparker i Finland. Samtliga anläggningar är högeffektiva och byggda med den senaste tekniken. Den största av de tre solparkerna ligger i Kalajoki, norra Finland.

– Vi är mycket stolta och glada över att ha fått detta uppdrag. Kalajoki är den största anläggningen vi hittills byggt med sina 13MWp. Vårt samarbete med Solarigo är långsiktigt och vi planerar redan nya projekt tillsammans. Solparker är stora projekt som tar tid från första kundkontakt till färdigställande och där tålamod likt väl som hårt arbete och kvalitémedvetenhet i alla steg behövs, säger Linda Barkman, affärsområdeschef på SunDay.

Solenergi är fortfarande relativt outnyttjat i Finland och svarar för mindre än en procent av all producerad energi. Solparken i Kalajoki ägs av finska Solarigo, som är ett av de största solenergiföretagen i Finland.

Källa:

24 maj 2023  11:59   CET

onsdag 24 maj

ledighet mellan torsdag 18 - tisdag 23 maj

onsdag 17 maj

Onsdag

År 2023 blir ett bra år för vindkraften

– Det här året kommer att bli ett bra år för vindkraften, men från 2024 bedömer vi att utbyggnadstakten saktar ned. Samtidigt ser vi att våra grannländer och resten av EU snabbar på sin utbyggnad. För att inte halka efter och tappa den konkurrenskraft som vi har idag måste Sverige snabba på och få fram betydligt fler tillstånd för vindkraft, säger Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad på Svensk Vindenergi.

– Om vi ska möta det kraftigt ökade elbehovet som kommer redan år 2030 måste vi öka andelen vindkraftverk som får tillstånd redan nu. Vindkraften är det enda realistiska alternativet som kan byggas i den hastighet och på den skala som krävs. Gårdagens besked från regeringen om att ge miljötillstånd till två havsbaserade vindkraftsprojekt är en glädjande utveckling i rätt riktning, säger Erik Almqvist, ansvarig för elmarknad och elnät på Svensk Vindenergi.

Under första kvartal år 2023 hade Sverige 2 nya beställningar av vindkraftsturbiner på totalt 103 megawatt (MW). Svensk Vindenergis kortsiktiga prognos visar att vindkraften når en installerad kapacitet på totalt 17 500 MW i slutet av år 2025 och en årsproduktion på 52,6 terawattimmar (TWh).

Källa:

17 maj 2023  12:02  CET

Onsdag

Rapport om läget på V2X-fronten

Elbilar är rullande gigantiska batterilager och många är sugna på att kunna utnyttja dem till mer än att bara driva bilen i sig. Konceptet kallas V2X och en färsk rapport från Power Circle ger en överblick över teknik och forskning.

Rapporten heter Forskning och utveckling av V2X i Sverige och är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten.

V2X (Vehicle to Everything) syftar på bidirektionell laddning – att låta elbilen inte bara ta emot utan även leverera el till omgivande system.

V2X öppnar för optimering, flexibilitet och hantering av flaskhalsar för bilägare, balansansvariga och lokalnätsägare. Elsystemet skulle kunna använda dem för frekvensreglering och andra tjänster.

Pilotprojekt och tester pågår runt om i världen, men knäckfrågor återstår att lösa.

Källa:

17 maj 2023  11:39   CET

Onsdag

Solenergi till ett barnsjukhus i norra Ukraina

I nära samarbete med Energy Act For Ukraine Foundation har Menlo Electric framgångsrikt installerat den första hybridsolcellsinstallationen på Chernihiv Regional Children’s Hospital i Ukraina.

Den ukrainska välgörenhetsorganisationen Energy Act For Ukraine Foundation höll den officiella invigningen av hybridsolsystemet på Chernihiv Regional Children’s Hospital. Menlo Electric donerade solpaneler för projektet och varumärket Garnier fungerade som en välgörenhetspartner.

Som en del av ett långsiktigt partnerskap kommer Energy Act for Ukraine Foundation och Menlo Electric att tillsammans utveckla sol- och lagringsinstallationer för skolor och sjukhus i Ukraina. I den första fasen av samarbetet kommer de att utrusta 10 ukrainska sjukhus och skolor med solkraftverk med en total effekt på 300 kilowatt. Projektet syftar till att säkerställa en tillförlitlig elförsörjning för de kritiska behoven hos sjukhus och skolor genom hybridsystem för solenergi och energilagring.

Källa:

17 maj 2023  12:02  CET

Onsdag

DAF och Einride samarbetar kring elektrifiering av godstransport på väg

Einride och DAF har undertecknat en avsiktsförklaring gällande leverans av 50 helt elektriska nya generationens DAF-lastbilar. Dessa toppmoderna fordon kommer att ingå i Einrides vagnpark med tunga elektriska fordon som är en av de största i sitt slag i Europa. De första av de 50 fordonen har beställts och kommer att levereras under året.

Einride-beställningen omfattar ellastbilar i serien DAF XD med flera olika specifikationer som företaget kommer att driftsätta hos olika kunder. Fordonen kommer att vara utrustade med tre till fem batterier och ha en räckvidd på upp till 500 utsläppsfria kilometer.

Alla fordon levereras med DAF:s reparations- och underhållspaket. Underhåll utförs via DAF:s återförsäljarnätverk med fler än 1 100 anläggningar över hela Europa.

Källa:

17 maj 2023  11:39   CET

Onsdag

Australien: Gemenskapsbatteriernas plus och minus

Att driva Australien utan fossila bränslen kommer att innebära att man använder batterier för att lagra energi från sol och vind. Vi tror ofta att det betyder hembatterier – eller stora installationer i elnät.

Det finns en annan storlek också: batterier i lokal skala eller grannskap, som växer snabbt i Australien på grund av stöd från delstatsregeringar som Victoria och Western Australia och, på senare tid, från den federala regeringen. De verkar lösa många problem som vi vet att folk är oroade över – som att möjliggöra mer solenergi på taket och hjälpa till att påskynda en övergång till förnybar energi.

Men populariteten för dessa batterier borde inte vara den enda faktorn i beslut om var de rullas ut. Ibland – och i vissa delar av nätet – är de vettiga. Vid andra tillfällen är de kanske inte den bästa lösningen.

Källa:

17 maj 2023  11:44  CET

Onsdag

Danmark: Regeringen kommer att göra staten till delägare i nya havsbaserade vindkraftverk

Danska staten bör vara delägare i framtida vindkraftsparker till havs, precis som det är fallet med bland annat oljeutvinning i Nordsjön.

Det skriver klimatminister Lars Aagaard (M) i ett skriftligt svar till Børsen, efter att tidningen från flera källor fått veta att regeringen försöker etablera statligt delägarskap till framtida vindproduktion.

– Vår utgångspunkt är att börja med en modell med statligt delägarskap i kombination med en koncessionsbetalning, skriver Lars Aagaard.

– Statligt delägarskap, som vi har goda erfarenheter av från till exempel Nordsjön, bidrar till att staten får mer insyn i viktig infrastruktur – och samtidigt tillförsäkras samhället en del av vinsten genom att utnyttja danska havsområde, som är en gemensam resurs.

I sitt skriftliga svar går inte Lars Aagaard in i detalj om exakt hur stort det statliga delägarskapet ska vara.

Källa:

17 maj 2023  11:39   CET

Onsdag

LKAB-ansöker om utökad gruvverksamhet

LKAB lämnar idag in en ansökan om miljötillstånd som är nödvändig för att påbörja bolagets ”gröna” omställning i Gällivare. Utöver fortsatt gruv- och förädlingsverksamhet omfattar ansökan bland annat etablering av Hybrits första demonstrationsanläggning och ett nytt apatitverk för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från dagens avfallsströmmar.

Tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen innebär även en ökad potential att omhänderta avfall för höjd resurseffektivitet och möjliggöra ökade produktionsvolymer upp till de nivåer som finns i befintligt tillstånd. LKAB söker även en byggnadsdom för att möjliggöra att byggarbeten av vissa anläggningar kan starta tidigare.

– Vår ansökan är av avgörande betydelse för oss som bolag, för Gällivare, för regionen, för Sverige och för Europas framtid.  säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB. Källa: LKAB.

Källa:

17 maj 2023  11:34  CET

Onsdag

Laserspektroskopi ger effektivare förbränning av biomassa

Emil Thorin från Umeå universitet har utvecklat en ny optisk metod för att snabbt kunna mäta gasformiga oorganiska ämnen vid förbränning och förgasning av biomassa. Den nya tekniken kommer att bidra till en effektivare omvandling av biomassa till förnybar energi.

Termiska omvandlingsprocesser, som förbränning och förgasning, används världen över för att generera värme, elektricitet och kemikalier. I strävan efter ett förnybart, cirkulärt energisystem med minskat koldioxidavtryck är restprodukter från jord- och skogsbruk ett lovande alternativ till fossila bränslen. Men en utmaning med biomassa har varit den höga halten av oorganiska föreningar, till exempel kalium, som kan störa anläggningarnas drift och orsaka kostsamma nedstängningar.

För att övervinna denna utmaning har Emil Thorin, doktorand vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, utvecklat en flexibel teknik för att upptäcka de viktigaste kaliumföreningarna direkt i högtemperaturprocessen, vid olika experimentella förhållanden.

Källa:

17 maj 2023  11:29   CET

Onsdag

Dimman lättar för Stenkalles grund – miljardsatsningen kan bli Värmlands största vindpark

  • Efter stoppet för två år sen har Stenkalles grund fått grönt ljus och bygger nu en kraftledning för hundra miljoner för att klara eltransporten.

  • ”Vi planerar att bygga upp till 20 vindkraftverk och vindparken kommer vara unik i sitt slag”, säger projektdirektören Per Johansson.

  • Han menar att ägarna är starka och kunniga och inte kommer få problem med teknik och ekonomi – såsom systerprojektet intill, Vindpark Vänern, fick.

Källa:

17 maj 2023  11:26  CET

Onsdag

Global överenskommelse kan minska plastföroreningarna med 80 %

Ett år efter att internationella delegater enades om att träffa en överenskommelse om plastföroreningar och slutföra den senast 2024, har FN:s miljöprogram lanserat en rapport som lägger ut en väg för att dramatiskt minska mängden plast som hamnar i miljön.

Baserat på ett ramverk av beprövade tekniker för att hantera plastföroreningar, lägger tisdagens rapport grunden och visar vad som är möjligt. Resultaten pekar på systemiska förändringar som kan minska plastföroreningarna mer än tre fjärdedelar till 2040, samtidigt som de skapar hundratusentals jobb och sparar biljoner dollar.

”Rapporten visar att endast en integrerad, systemisk förändring från en linjär till en cirkulär ekonomi kan hålla plast borta från våra ekosystem och kroppar och i ekonomin.” UNEP:s chef, Inger Andersen skrev.

Källa:

17 maj 2023  11:21   CET

onsdag 17 maj

tisdag 16 maj

Tisdag

Studie: En tredjedel av västs brända skogar kan spåras till fossilbränsleföretag

Den amerikanska västern har alltid haft skogsbränder – bara inte så här. Länderna sprider sig längre och brinner längre, förbränner städer och utsätter miljontals människor för skadlig rök.

Medan ett sekel av brandbekämpning och andra markförvaltningsval bidrar till svårigheten, är klimatförändringarna en nyckelfaktor som underblåser dessa bränder, vilket ungefär fördubblar den areal som bränts under de senaste 40 åren. En ny studie tar denna koppling ett steg längre, vilket gör fallet att en betydande del av brända skogar – nästan 20 miljoner hektar – kan spåras tillbaka till stora fossilbränsleföretag.

Studien, som publicerades i den peer-reviewade tidskriften Environmental Research Letters på tisdagen, är den första som kvantifierar hur företagens utsläpp har förvärrat skogsbränderna. Experter säger att den nya forskningen kan bidra till att främja växande ansträngningar för att ställa förorenare inför domstol.

Källa:

16 maj 2023  13:45  CET

Tisdag

Schweiziska Axpo köper sol- och lagringsprojekt i Sverige

Det schweiziska företaget Axpo för förnybar energi har förvärvat sin andra utveckling av energilagring i Sverige, ett samlokaliserat projekt med 25 MW energilagring.

Den statligt ägda kraftproducenten har gått med på att förvärva och finansiera sol- och lagringsprojektet i Filipstad, Värmlands län, från Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS).

Den kommer att para ihop upp till 20MW solcellsenergi och ett 25MW batterienergilagringssystem (BESS) även om företagen inte har avslöjat energilagringskapaciteten (MWh).

Betalningen från Axpo till SENS kommer att fördelas över olika milstolpar fram till dess att projektet når byggfärdig status, med den första som ägde rum i går (15 maj).

Företagen sa inte när de förväntade sig att projektet skulle komma online men SENS sa i januari i år att de förväntade sig att bygget skulle starta under andra halvan av 2023.

Källa:

16 maj 2023  13:40   CET

Tisdag

Oljebolagen gör skyhöga vinster därför de inte gör tillräckliga investeringar i grön energi

Fossila bränsleföretag rapporterar enorma intäkter eftersom utgifter som behövs för att bromsa klimatförändringarna släpar efter.
Många av världens största olje- och gasföretag har tillkännagett enorma vinster under första kvartalet, när klimatkampanjer världen över protesterar över de långsamma framstegen i övergången från fossila bränslen.

De totala vinsterna från nio av de största energibolagen närmade sig 100 miljarder USD för de första tre månaderna 2023, och årliga vinster för 2022 från samma företag uppgick till 457 miljarder USD.

De årliga vinsterna för just dessa företag är omkring en sjättedel av de årliga investeringar som krävs för att uppfylla de löften som regeringar har gjort för att bekämpa klimatförändringarna, enligt uppgifter från Internationella energibyrån (IEA).

Källa:

16 maj 2023  13:19  CET

Tisdag

Ett batterigenombrott som skulle kunna lösa många problem

Texas A&M University kemiingenjörer har upptäckt en skillnad på 1 000 % i lagringskapaciteten för metallfria, vattenbaserade batterielektroder.

Kemiteknikprofessor Dr Jodie Lutkenhaus och kemiassistent Dr Daniel Tabor har publicerat sina resultat om litiumfria batterier i Nature Materials.
Vattenbaserade batterier skiljer sig från litiumjonbatterier som innehåller kobolt. Gruppens mål att undersöka metallfria batterier härrör från att ha bättre kontroll över den inhemska försörjningskedjan eftersom kobolt och litium endast outsourcas internationellt. Denna säkrare kemi skulle också förhindra batteribränder.

Lutkenhaus förklarade, ”Det skulle inte finnas några batteribränder längre eftersom det är vattenbaserat. I framtiden, om materialbrist förväntas, kommer priset på litiumjonbatterier att stiga rejält. Om vi har det här alternativa batteriet kan vi vända oss till den här kemin, där utbudet är mycket stabilare eftersom vi kan tillverka dem här i USA och material för att göra dem finns här.”

Källa:

16 maj 2023  13:00   CET

Tisdag

EU-parlamentet röstar för att slå ner på koldioxidneutrala påståenden med stöd av kvittning

Företag som vill märka sina produkter som ”koldioxidneutrala” inom EU kommer att möta nya regulatoriska hinder, efter att Europaparlamentet röstat för nya anti-greenwashing-regler.

Europaparlamentet röstade i slutet av förra veckan för att stödja nya regler för att förbättra produktens hållbarhet och bekämpa greenwashing.

Förslaget till ett nytt direktiv om att ge konsumenterna makt för den gröna omställningen röstades fram i plenum med en överväldigande majoritet av 544 röster för, 18 emot och 17 nedlagda röster, vilket öppnade vägen för samtal med EU:s medlemsländer för att slutföra lagen.

Direktivet lades fram i mars förra året och syftar till att hjälpa konsumenter att göra miljövänliga val och uppmuntra företag att erbjuda dem mer hållbara produkter.

”Det här förslaget syftar till att stärka kampen mot greenwashing genom att förbjuda metoder som vilseledar konsumenter om produkternas faktiska hållbarhet”, sa EU:s justitiekommissionär Didier Reynders till ledamöterna under parlamentets plenarsession i Strasbourg.

Källa:

16 maj 2023  11:37  CET

Tisdag

Två nya vindkraftsparker ska byggas till havs

Två nya vindkraftsparker ska byggas till havs utanför Halland. Det meddelar statsminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) under tisdagsmorgonen.

Det handlar om OX2 som får tillstånd att bygga den havsbaserad parken Galene på 21 vindkraftverk utanför Varberg samt Vattenfall som får bygga Kattegatt Syd bestående av 80 vindkraftverk utanför Falkenberg.

– Vi gav grönt ljus för sammantaget ett hundratal vindkraftverk i två parker till havs, som kommer att bidra med fossilfri el i en region som har mycket stort behov av detta, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Enligt regeringen kommer det ta mellan sju och tio år att färdigställa parkerna. Tillsammans ger de ett eltillskott som motsvarar ett normalstort kärnkraftverk. Inititativ finns också för att förkorta tillståndsprocesser för att skynda på byggandet av vindkraft.

Källa:

16 maj 2023  11:33   CET

Tisdag

Fransk startup Holosolis ska bygga 5GW PV-modul monteringsanläggning

Franska startupen Holosolis, grundad av innovationsgruppen EIT InnoEnergy, har tillkännagett planer på att bygga en 5GW monteringsanläggning för solcellsmoduler i Frankrike.

Andra partners i projektet är fastighetsbolaget IDEC Group – som är specialiserat på takmarknaden – och den franska solcellsutvecklaren TSE, som är specialiserad på agrovoltaik.

Kommersiell produktion förväntas starta 2025 med full kapacitet att nå 2027, då den kommer att ha en årlig kapacitet på 5GW. Fabriken kommer att ligga i nordöstra Frankrike i Sarreguemine, nära den tyska gränsen, och har som mål att sysselsätta 1 700 personer.

Modulerna som produceras vid anläggningen kommer att fokuseras på tre marknader: hustak, kommersiella och industriella tak och agriPV, men vilken teknik som används avslöjades inte. PV Tech kontaktade EIT InnoEnergy för att veta vilken teknik som kommer att användas i den nya anläggningen.

Källa:

16 maj 2023  11:25  CET

Tisdag

"Radikal förändring:" Hur EV-övergång och nya kritiska mineraler kommer att omforma världen

När världen övergår från bensin- och dieselbilar till elfordon kommer den komplexa försörjningskedjan som matar 70 miljoner enheter per år fordonsmarknaden att förändras dramatiskt.

Den mest uppenbara förändringen kommer att vara minskningen av oljan som matar världens miljarder plus fossila fordonsflotta, även om detta kommer att ta tid eftersom det genomsnittliga fordonet stannar på vägen i över 10 år.

Den mer omedelbara förändringen kommer att vara i utbudet av material som matar den globala nya bilmarknaden, särskilt kritiska mineraler som litium och nickel och deras leveranskedjor.

En ny rapport från Morgan Stanley-analytiker lyfter fram några av vinnarna och förlorarna i denna övergång, och belyser hur övergången skapar oro kring nationell säkerhet och hållbarhet.

Källa:

16 maj 2023  11:14   CET

Tisdag

Australien: Planer på "världens första" solenergi metanolanläggning

Planerna på att södra Australien ska vara värd för en ”världsförsta” produktionsanläggning för metanol för solenergi – som tillhandahåller gröna bränslen till sjöfarts- och flygindustrin – har fått ett uppsving, med utvecklaren Vast Solar som har fått tag i en potentiell investerare och utställare för projektet.

Vast sa på tisdagen att de hade undertecknat en avsiktsförklaring med tyska Mabanaft för potentiella uttag och aktieinvesteringar i Solar Methanol 1 (SM1), som ska byggas i Port Augusta och drivs av vad man hoppas ska bli Australiens första storskaliga solvärmeprojekt.

Concentrating solar termal (CSP) använder speglar för att koncentrera och fånga värme från solen i solvärmemottagare, med högtemperaturvärme som överförs via natrium och lagras i smält salt.

Källa:

16 maj 2023  11:09  CET

Tisdag

Hallsberg-Örebro får världens första permanenta elväg som laddar under färd

Sverige bygger världens första permanenta elväg som kommer att ladda elbilar medan de är på resande fot.

Landet har redan lotsat fyra tillfälliga elektrifierade vägar, bland annat i staden Lund, i södra Sverige (bilden ovan). Men denna vägsträcka på 21 km kommer att bli permanent.

Den elektrifierade vägen byggs av Trafikverket, som just nu arbetar med att upphandla en entreprenör till projektet. Trafikverket har ännu inte valt sin laddteknik för det banbrytande projektet, men projektering och byggnation beräknas vara klar 2025 och den kommer online strax därefter.

Källa:

16 maj 2023  10:55   CET

tisdag 16 maj

måndag 15 maj

Måndag

Brittiska vindkraftsparker överträffar gaseldad elproduktion för första gången

Vindkraftsparker i Storbritannien genererade mer el än gaseldade kraftverk för första gången under första kvartalet 2023. Vindkraftverk till havs och på land levererade 32,4 procent av elen medan gaseldade kraftverk levererade 31,7 procent under de första tre månaderna i år.

Detta är enligt resultat som släppts inför nästa del av den kvartalsvisa Drax Electric Insights-rapporten, en oberoende rapport av akademiker från Imperial College London beställd av Imperial Consultants.

I januari rapporterade National Grid Electricity System Operator (ESO) att vind stod för 26,8 procent av Storbritanniens elproduktionsmix 2022 och gas för 38,5 procent, med vindkraft som för första gången gav över 20 GW el den 2 november 2022 , vilket representerar över 70 procent av den el som producerades den dagen.

Källa:

15 maj 2023  14:13  CET

Måndag

Stor batteriåtervinningsplats planerad för Europa

Efter Glencores investering på 200 miljoner dollar förra året i batteriåtervinnaren Li-Cycle, överväger de två företagen ett samriskföretag som skulle förvandla Glencores bly-zinksmältanläggning på Sardinien, Italien, till Europas största batteriåtervinningsanläggning.

Företagen hoppas kunna samla in använda litiumjonbatterier i ett nätverk av anläggningar som Li-Cycle bygger runt om i Europa. Dessa förbearbetningsanläggningar kommer att strimla batterierna till svart massa, en blandning av katod- och anodmaterial. Li-Cycle säger att den sänker batterier i vatten så att den säkert kan riva fulladdade batterier utan att demontera dem, vilket förbättrar processens effektivitet.

Den nästan sekelgamla anläggningen i Italien skulle urlaka den svarta massan med svavelsyra för att extrahera litium-, nickel- och koboltkemikalier. Det extraherade litiumet skulle sedan uppgraderas till litiumkarbonat för att producera nya batterier. Företagen hoppas att anläggningen kommer att kunna bearbeta 50 000 till 70 000 ton (t) svart massa per år. De siktar på att öppna den 2026, i väntan på resultaten av en förstudie.

Källa:

15 maj 2023  13:07   CET

Måndag

"Hur man uppnår cirkularitet": framtiden för vindkraftsåtervinning

Specialmaterialtillverkaren Arkema lanserade projektet ZEBRA (Zero waste Blade ReseArch) i september 2020, med målet att skapa ett helt återvinningsbart vindturbinblad med alternativ termoplastisk harts. I mars förra året tillkännagav företaget färdigställandet av sin första helt återvinningsbara prototyp av vindkraftverksblad.

Bladet är 62 meter långt och är tillverkat av Arkemas egna termoplastiska harts som lovar att leverera liknande prestanda i styrka och skadebeständighet som epoxiharts, med den extra fördelen av återvinningsbarhet.

Forskare vid Michigan State University i USA har utvecklat ett annat kompositharts som har potential att återvinnas till en mängd material och föremål i slutet av en turbins bladlivslängd. Den är gjord genom att kombinera glasfibrer med en växtbaserad polymer såväl som en syntetisk. Forskare fann att prototyphartspaneler gjorda av det nya kompositmaterialet var både starka och hållbara nog att användas i turbiner eller fordon och var helt lösliga i en ny monomer.

Källa:

15 maj 2023  13:01  CET

Måndag

Nu blir EasyGreen och Modstrøm Danmarks största leverantörer av grön omställning

Modstrøm köper Greentech-företaget EasyGreen, som är en energioptimeringsplattform som stödjer den gröna omställningen. I och med köpet blir EasyGreen och Modstrøm tillsammans en av Danmarks största leverantörer av grön omställning till privata konsumenter.

– EasyGreen har på mycket kort tid utvecklats från att vara en idé och en ambition att göra skillnad till att vara en betydande aktör i digitaliseringen av den gröna omställningen för privata konsumenter. Som en del av Modstrøm kan vi nu accelerera utvecklingen ännu mer och bidra till ännu bättre lösningar för danska energikonsumenter, säger Philip Flindt, vd för EasyGreen.


Anders Millgaard, som är VD för Modstrøm, är glad över att kunna välkomna det nya företaget till koncernen.

– Intresset för solcellslösningar bland våra energikunder ökar stadigt och vi letar ständigt efter nya och bättre erbjudanden. EasyGreen har utvecklat en fantastisk plattform där energikonsumenter kan designa den optimala lösningen för just deras behov. Samtidigt får vi tillsammans en storlek som gör att vi kan köpa kvalitetslösningar till marknadens bästa priser, säger Anders Millgaard.

Källa:

15 maj 2023  12:53   CET

Måndag

Italien, Tyskland och Österrike lovar stöd för vätgasledning från N-Afrika

Italien, Österrike och Tyskland kommer att ge politiskt stöd för utvecklingen av en 3 300 km (2 051 miles) vätekorridor som kommer att transportera lågkostnadsförnybart väte från Nordafrika till nyckelkluster av efterfrågan i Europa.

De tre ländernas energiministerier har undertecknat ett stödbrev för initiativet, sade den italienska gasinfrastrukturoperatören Snam denna vecka.

Vet du att vi har ett dagligt nyhetsbrev om väte? Prenumerera här gratis!

Den vätgasfärdiga pipelinen, kallad SouthH2 Corridor, kommer att möjliggöra import av mer än 4 miljoner ton grönt väte per år från Nordafrika till Europa så tidigt som 2030. Detta kommer att räcka för att uppfylla 40 % av REPowerEU:s importmål.

Källa:

15 maj 2023  12:42  CET

Måndag

Företag ansöker om att få bygga 167 vindkraftverk vid Sörmlandskusten

Nu skickas ansökan in om att bygga 167 vindkraftverk utanför Sörmlands och Östergötlands kust. Antalet verk har minskats i jämförelse med grundförslaget.

Företaget Sveavind Offshore vill anlägga en vindkraftpark utanför kusten. Och nu skickar man därför in en ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Från början ville företaget bygga 182 vindkraftverk, bland annat utanför Trosa, Nyköping och Oxelösund. Men efter att synpunkter kommit in och studier genomförts av hur fågellivet skulle kunna påverkas, har företaget bestämt att ansöka om totalt 167 vindkraftverk. Ärendet kommer avgöras i domstolen.

Källa:

15 maj 2023  12:38   CET

Måndag

Fotosyntesforskning öppnar nya vägar för förnybar energi

Forskare har använt artificiell fotosyntes som grund för att utveckla nya hållbara processer.
Artificiell fotosyntes kan producera syngas för den storskaliga kemiska industrin.
En framtida tillämpning av artificiell fotosyntes kan vara batterier som laddas av solljus.

Forskare från Tekniska universitetet i München (TUM) använder artificiell fotosyntes som kan producera syngas (syntetisk gas) för den storskaliga kemiska industrin och kunna ladda batterier.

Växter använder fotosyntes för att skörda energi från solljus. Nu har forskare tillämpat denna princip som artificiell fotosyntes som grund för att utveckla nya hållbara processer.
Uppsatsen som beskriver forskningen har publicerats i tidskriften Advanced Materials.

Källa:

15 maj 2023  12:22  CET

Måndag

Förra veckan har tre nya gigafabriker för batteri annonserats över hela Europa med över 7 miljarder euro i investeringar

ProLogium från Taiwan ska sätta upp en solid state batteri gigafabrik i Dunkerque, Frankrike, där Verkor också bygger en batterifabrik. Svenska startupen NorthVolt kommer att sätta upp en fabrik i Tyskland, medan den kinesiska leverantören EVE Battery har annonserat en fabrik i östra Ungern.

ProLogiums fabrik i Frankrike är den första utanför Taiwan och markerar en globaliseringsfas för företaget. Detta kommer att innebära en total investering på 5,2 miljarder euro för att etablera en 48 GWh Gigafactory med stöd från den franska regeringen och ”partners från batterivärdekedjan i Europa”. ProLogium har ett teknikavtal med Mercedes-Benz.

”Detta stora investeringsprojekt syftar till att underlätta lokalisering av försörjningskedjan, FoU-aktiviteter och tillverkning av nästa generations batterier i Europa för ProLogium”, säger företaget.

Projektet förväntas skapa 3 000 direkta jobb och 12 000 indirekta jobb för det lokala Dunkirk-samhället år 2030.

Källa:

15 maj 2023  12:08   CET

Måndag

Skogsrester används för tillverkning av fossilfritt stål

Företaget FerroSilva har utvecklat en helt ny process för framställning av fossilfri järnsvamp, i samarbete med bland andra KTH, Chalmers, Sveaskog och Ovako. Ambitionen är att en första fabrik, med kapacitet att producera 50 000 ton fossilfri järnsvamp per år, ska stå klar år 2026.

”Vår process kräver mindre än en tiondel av elen per ton producerad järnsvamp jämfört med de elektrolysbaserade initiativen”, skriver företrädare för FerroSilva på Di Debatt i dag.

– De omtalade vätgasbaserade metoderna för framställning av fossilfri järnsvamp är mycket elkrävande. Vår process kräver mindre än en tiondel av elen per ton producerad järnsvamp, då huvuddelen av den insatta energin i vår process finns lagrad i skogsrester som vi förgasar, säger Göran Nyström på FerroSilva.

Källa:

15 maj 2023  11:58  CET

Måndag

Kalifornien: Solel går till spillo mitt på dagen (ankkurvan) - mer lagring behövs

”Duck Curve” erkändes som ett oroande fenomen när California Independent System Operator (CAISO) först publicerade en rapport 2013 som förutspådde effekten av (för det mesta) solgenerering på nettobelastningen.

Diagrammet (nedan) visade variationerna i efterfrågan netto av variabla förnybara energikällor, såsom solenergi, under en typisk solig dag.

För de som är bekanta med sändningsgenerering och balansering av utbud och efterfrågan, lyfte Duck Curve fram utmaningarna som är förknippade med en växande solresurs som resulterar i att nettoefterfrågan minskar under dagen, ankans mage och kraftigt ökar vid solnedgången, ankans hals.

Källa:

15 maj 2023  11:26   CET

måndag 15 maj

fredag 12 maj

Fredag

Uppgifter: Northvolt bygger två nya batterifabriker samtidigt

Den svenska batteritillverkaren tittar fortfarande på Tyskland, USA och Kanada för de två etableringarna, enligt Bloombergs källa.

Northvolt varnade tidigare för att det skulle kunna skjuta upp den tyska fabriken till förmån för investeringar i Nordamerika på grund av de ekonomiska incitament som erbjuds. Att bygga två fabriker samtidigt är en ”distinkt möjlighet”, enligt en talesperson.

Företaget tillkännagav först miljardbygget euro i Tysklands Heide för över ett år sedan med målet att starta produktionen i slutet av 2025 med en slutlig årlig kapacitet på 60 gigawattimmar, tillräckligt för att driva ungefär en miljon elfordon. Den tidslinjen riskerade att pressas ut på grund av av USA:s president Joe Bidens gröna tekniska incitament som en del av Inflation Reduction Act.

Källa:

12 maj 2023  15:11  CET

Fredag

Western Australias statsbudget avser finansiering för 2,8 GWh batterilagringsprojekt

Western Australia (WA) har sagt att det kommer att tillhandahålla finansiering för två batterienergilagringssystem (BESS) projekt som kommer att vara bland de största i Australien hittills.

Regeringen tillkännagav sin statsbudget 2023-2024 på torsdagen, två dagar efter att dess federala motsvarighet tillkännagav den nationella Commonwealth-budgeten för perioden.

Av ett totalt finansieringspaket på 2,8 miljarder AU$ (1,87 miljarder US$) för uppgraderingar av förnybar energi, lagring och transmissionsledningar, kommer den stora majoriteten – 2,3 miljarder AU$ – att gå till de två storskaliga BESS-tillgångarna.

Noterbart kommer båda att vara upp till 4-timmars varaktighetssystem, vilket markerar ett stort steg för den australiensiska marknaden som till stor del har dominerats av system med upp till 1-timmes varaktighet och först på senare tid fått sällskap av en handfull 1,5-timmars och sedan 2 timmars projekt.

Källa:

12 maj 2023  15:49   CET

Fredag

Peter Carlssons attack på kinesiska batteritillverkare

Koldioxidavtryck på upp till 150 kg/kWh och regnskog som skövlas för att bryta nickel – i en debattartikel beskriver vd:n för den svenska batteriuppstickaren sina kinesiska konkurrenter som klimat- och miljöbovar.

Peter Carlsson har fått en debattartikel publicerad i den brittiska ekonomitidningen The Economist. Han hyllar stora kinesiska batteritillverkare som CATL, Eve och BYD för att de lyckats med att skala upp tillverkningen av produkter som världen behöver

Samtidigt anklagar han dem för att nonchalera miljö och klimat.

Han hävdar att kinesiska företag utvinner nickel i Indonesien på ett miljövidrigt sätt genom att hugga ner regnskog, driva sina maskiner med diesel och släppa ut gifter i floder och hav.

Han hävdar att koldioxidavtrycket för kinesiska batterier ligger någonstans mellan 100 och 130 kg per kWh vilket han beskriver som ”avskyvärt högt”.

Källa:

12 maj 2023  15:42  CET

Fredag

"Flatrate" priset på den sk "Tysklandsbiljett" för kollektivtrafik visar sig vara framgångsrik, tredjedel av medborgarna är intresserade

Den fasta biljetten för rikstäckande kollektivtrafik i Tyskland visar sig vara en populär åtgärd som har väckt intresset hos nästan en tredjedel av alla medborgare i landet, har en undersökning gjord av kundskyddsbyrån vzbv visat. ”Tysklandsbiljetten” introducerades den 1 maj.

Månadsabonnemanget tillåter köpare att använda sammankopplade regionala kollektivtrafiksystem över hela landet för 49 euro. Bland 14 till 29-åringar sa nästan 50 procent att de planerar att köpa en Tysklandsbiljett. Men nästan en tredjedel av de tillfrågade sa att biljetten är för dyr och 77 procent sa att biljettpriset borde sänkas för familjer och personer med låg inkomst. ”The Germany Ticket har en bra start”, sa vzbvs Ramona Pop.

”Många är i princip övertygade. Men för att fler ska kunna använda den måste den lokala kollektivtrafiken stärkas och göras mer tillförlitlig, säger hon. ”Att ta tåget måste bli ett riktigt attraktivt alternativ.” Omkring sju miljoner människor i landet har redan köpt biljetten. Av dem hade två miljoner tidigare inte varit kollektivtrafikabonnenter, uppger trafikbolagsföreningen VDV.

Källa:

12 maj 2023  15:24   CET