ENERGIOMSTÄLLNINGEN

nyheter vaskas fram varje vardag

gron
rod
gul
lila
brun

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag

Förnybart måste växa snabbare

Sol | Vind | Våg | Bio

Energilager | kort tid | lång tid

Batterier | Vätgas | Pumpkraft

Tekniken är redan här - 🙃 -

Ny teknik kommer - 🙂 -

Allt fossilt måste ersättas

Allt

Nyheter idag !

fredagen den 13 maj

Fredag

Rapport: Oljebolagen är alltför beroende av "riskfylld, dyr och oprövad" teknik som CCS för att minska klimatpåverkan

En ny analys av klimatplanerna för 15 av världens största börsnoterade olje- och gasföretag har funnit att, även om 14 nu hävdar att de är fast beslutna om nettonoll, fortsätter deras mål att sakna trovärdighet.
Publicerad idag (12 maj) av Carbon Tracker, rapporten ’Absolute Impact’ visar vilken nivå av utsläppsminskning de 15 företagen har förbundit sig till och hur de planerar att uppnå sina mål.

Alla företag utom Chevron har offentligt hävdat att de stöder övergången till netto-noll år 2050, där 13 av 15 har gjort sina måltider mer ambitiösa under de senaste 12 månaderna. Men rapporten avslöjar att många netto-nollplaner inom sektorn inte täcker utsläpp från alla omfattningar och är därför inte riktigt vetenskapligt baserade. ExxonMobil, till exempel, inkluderar inte Scope 3 (indirekta) utsläpp i sina mål, trots att de står för 95 % av dess totala utsläpp. Ytterligare tio av de utvärderade företagen misslyckas inte heller med att täcka alla Scope 3-utsläpp från nedströms produktanvändning inom sitt målområde.

Källa:

13 maj 2022  13:58  CET

Fredag

Norge: Londons stad skall lagra CO2 från sopor i Nordsjön

Northern Lights, som är företaget bakom transport- och lagringsdelen av Langskip-projektet, har ingått en avsiktsförklaring med avfallsföretaget Cory som kommer att lagra 1,5 miljoner ton CO2 årligen från 2030. Detta är det största avtalet Northern Lights har ingått.
CO2-utsläppen kommer från avfallet till Londonborna som ska fångas upp, göras flytande och sedan transporteras med fartyg nerför Themsen och sedan till lagret i Nordsjön.

Norrskenslagret har i den första fasen kapacitet att lagra 1,5 miljoner ton CO2 årligen, och ska stå klart 2024. Vid behov kan kapaciteten utökas till fem miljoner ton CO2 per år, om de beslutar sig för att bygga ut fas 2.

Första steget mot kommersiella avtal
Tills vidare talas det om en avsiktsförklaring och en formalisering av samarbetet mellan Northern Lights och Cory. Det är första steget på vägen mot ett bindande kommersiellt avtal.

Källa:

13 maj 2022  13:26  CET

Fredag

Litiumpriserna som rusar i höjden gör att biltillverkare tittar på alternativa batterier

Branta höjningar av priserna på batteriråvaror sedan början av 2021 har gynnat ett snabbare skifte till LFP-batterier för elfordon framför NMC-batterier. Kobolt och litium har till exempel blivit dyrare med 70% respektive 700%.
Det billigaste paketet har alltid varit litium-järn-fosfat, eller LFP, det föredragna valet av Tesla, Volkswagon och Rivian för deras Kina-tillverkade nybörjarmodeller sedan 2021.

Det näst billigaste alternativet är nickel-kobolt-mangan, eller NCM-batterier, men det innehåller kobolt, vilket är dyrt och dess tillverkningsprocess är kontroversiell. NCM-batterier fortsätter att gynnas på EU-marknaderna – där konsumenterna föredrar bilar som tar dem över hela landet eller över kontinenten med de minsta avgifterna.

Källa:

13 maj 2022  13:03  CET

Fredag

Högt elpris driver rekordstor efterfrågan på solceller

Höga elpriser och en energimarknad med snabba svängningar gör att intresset för solel exploderar. Förra året ville nästan 11 000 hushåll ansluta solcellsanläggningar till E.ONs nät. Det är en ökning med 57 procent från 2020.
– Under 2022 har E.ON redan fått in 8 100 föranmälningar om anslutning av solcellsanläggningar, det är mer än tre gånger så mycket som samma period förra året. Vi ser en rekordstor efterfrågan just nu, säger Thomas Pettersson, produktansvarig på E.ON Energidistribution.

– De höga elpriserna är en bidragande faktor till att många kunder väljer att installera solceller. Vi ser också att kriget i Ukraina och det spända läget i omvärlden skapar ett intresse av att vara mer oberoende. Många vill också vara med och bidra till klimatomställningen, säger Thomas Petterson.

Precis som antalet föranmälningar ökar också antalet anslutna anläggningar, men det finns ett glapp mellan hur många som föranmäls och hur många som ansluts. Enligt Thomas Petterson är en förklaring att utbyggnaden bromsas av brist på komponenter och installatörer.

Källa:

13 maj 2022  12:56  CET

Fredag

Ny innovation från greentech-bolaget SaltX Technology möjliggör tillverkning av “grön kalk”

Innovationen med namnet Electric Arc Calciner (EAC), kan elektrifiera tillverkning av bränd kalk, samtidigt som processen separerar och fångar in koldioxid från kalkstenen. Tekniken har potential att helt ta bort utsläppen från kalkbranschen. De gynnsamma resultaten verifierats av ledande aktörer inom industrin.

Kalk är ett av de vanligaste materialen i världen. Det används i tillverkningen av bland annat stål, byggmaterial, papper och vid vattenrening. Kalkindustrin är bland de tio största utsläpparna i världen. I Sverige står de tillsammans med cementindustrin för 19 procent av koldioxidutsläppen enligt statistik från Naturvårdsverket.

Vid tillverkning av kalk används en teknik som kallas för kalcinering. I den processen sker koldioxidutsläpp vid två tillfällen, dels vid den fossilt drivna upphettningen, dels då kalkstenen uppnår höga temperaturer.

Med SaltX innovation ersätts det fossila bränslet med förnybar el och koldioxidutsläppen vid upphettningen kommer ut som en biprodukt vid tillverkningen och behöver då inte fångas in i en särskild process.

Källa:

13 maj 2022  12:38  CET

Fredag

Vem älskar en gruva?

Klimatomställning kräver elektrifiering. Och elektrifiering kräver mängder av metall – till batterier, solceller och vindkraftverk. Många av dem finns att bryta i svensk berggrund. Frågan är om vi vill?

När Sverige ska elektrifieras för att klara klimatmålen riktas blickarna neråt – mot berggrunden. Där finns många av de metaller som används i elbilsbatterier och för att lagra överskott från vindkraftverk och solceller.

Men motståndet mot nya gruvor är stort, och frågan är om framtidens elbilar kommer att drivas av batterier med metaller från svensk berggrund.

För 1,5 miljarder år sedan steg magma upp från jordens mantel vid det vi idag kallar för Norra kärr, strax öster om Vättern. Det mesta kristalliserades på stort djup, men en liten rest trängde upp genom jordskorpan och stelnade till en bergart som kallas för grännait.

Källa:

13 maj 2022  12:00  CET

Fredag

Gruvbolaget Fortescue förvandlar en amerikanska kolgruvan till ett stort grönt vätgasnav

Fortescue Future Industries har utökat sitt avtal om grön energi till att omfatta Nordamerika och har skrivit på ett avtal som förvandlar en före detta kolgruva och den sista kolgeneratorn i delstaten Washington till en stor anläggning för grön vätgas.

Liksom många av FFI:s tillkännagivande, återspeglar detta ännu inte ett åtagande att investera, utan en överenskommelse om att genomföra en exklusiv genomförbarhetsstudie för att omvandla Centralia-kolgruvan och angränsande kolgenerator till det första gröna vätgasnavet i USA:s nordvästra Stillahavsområdet.

Kolgruvan Centralia, som utvann subbituminöst kol av låg kvalitet, stängdes 2006, men kolgeneratorn – som först öppnades 1971 – genererar fortfarande, om än med reducerad kapacitet, med kol från Powder River Basin i USA. mellanvästern.

Källa:

13 maj 2022  12:10  CET

Fredag

Slovakien utvecklar geotermisk energi för att minska det ryska energiberoendet

Ansträngningar för att minska beroendet av rysk energi påskyndar lokala geotermiska projekt i Slovakien som hade fått fart innan invasionen av Ukraina.

Pilotprojektet för ett geotermiskt kraftverk i centralslovakiska staden Žiar nad Hronom fick nyligen investeringar från SSE Holding, en av de största eldistributörerna i landet som dels ägs av staten och dels av den tjeckiske miljardären Daniel Křetinskýs EPH-grupp.

PW Energy föreslog till en början projektet, men EPH meddelade på torsdagen att man nu är delägare i det mindre företaget. Den nya ägaren beslutade att utöka projektet från 13 megawatt till 20.

Geotermisk energi är den sista av alla förnybara energikällor som inte är representerade i energimixen för inhemsk elproduktion trots att experter pekar på dess stora potential. För närvarande används geotermisk värme endast i en liten del av östra Slovakien för uppvärmning.

Källa:

13 maj 2022  12:00  CET

Fredag

Storbritannien: Drönarleveranser för att minska utsläpp

Royal Mail har avslöjat en ambition att distribuera en flotta på mer än 500 drönare över hela Storbritannien i ett försök att minska koldioxidutsläppen och förbättra tillförlitligheten för delar av sin posttjänst.
Företaget har idag (12 maj) presenterat en plan för att skapa mer än 50 nya postrutter som levereras med drönare under de kommande tre åren.

Royal Mail tror att de obemannade drönarna kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen samtidigt som de ger mer tillförlitliga tjänster till avlägsna samhällen. Drönarna skulle ersätta behovet, i vissa fall, av färjor eller flygplanstransporter som kan försenas av dåligt väder.

Som sådan inriktar sig Royal Mail för närvarande på kust- och örutter, inklusive öarna Scilly, Shetlandsöarna, Orkneyöarna och Hebriderna.

Källa:

13 maj 2022  11:45  CET

Fredag

Tyskland ger grönt ljus över 150 miljoner euro för Northvolts batterifabrik

Tysklands ekonomi- och klimatdepartement har godkänt ett bidrag på 155,4 miljoner euro till den svenska batteritillverkaren Northvolt, som planerar att etablera en stor produktionsanläggning för battericeller i norra Tyskland.
Företaget undertecknade ett samförståndsavtal i mars med delstaten Schleswig-Holstein och regionen Heide för utvecklingen av den planerade 60-gigawatt-timmars (GWh) litiumjonbatterianläggningen.
Staten ska täcka 30 procent av den tilldelade finansieringen, vilket också är en del av EU-kommissionens initiativ Viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI) för battericellsproduktion.

Minister Robert Habk sa att projektet skulle stärka Tysklands ekonomi, i samband med bidragsanmälan till företaget: ”Tyskland är en attraktiv plats för framtida industrier – och förnybar energi är nu en påtaglig ekonomisk faktor. Varhelst vind och sol förvandlas till el finns det också goda förutsättningar för energiintensiva företag. Northvolts investering kommer att ge den elektriska rörligheten i Tyskland ytterligare ett lyft, göra oss mindre beroende av import och skapa omkring 3 000 jobb lokalt”, sa Miljöpartiets politiker.

Källa:

13 maj 2022  11:33  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Europeisk energioberoende från Ryssland "omöjligt utan energilagring"

Europeiska unionen har inget annat val än att utveckla en sammanhängande strategi för energilagring om den ska uppnå sina utsläppsmål och avsluta sitt beroende av rysk import av fossila bränslen.

Det var uppfattningen som Patrick Clerens, generalsekreterare för European Association for Storage of Energy (EASE) uttryckte till Energy-Storage.news, i en intervju i går.

EASE uppmanade nyligen Europeiska kommissionen att ta itu med utelämnandet av energilagring från politik som utformats för att snabbt minska behovet av gas- och kolimport från Ryssland, samt genomföra långsiktiga mål för koldioxidutsläpp.

Föreningen slog sig ihop med andra branschgrupper Solar Power Europe och Wind Europe, samt Breakthrough Energy, energiomställningsorganisationen grundad av teknikgurun Bill Gates, och skickade ett öppet brev till EU-kommissionens ledare.

Kommissionen måste vidta åtgärder som att fastställa mål för energilagring för 2030 och inkludera dem i RePower EU-planen, hävdade brevet. Medan RePower EU inkluderar en stor ökning av förnybar energi, inklusive 420GW extra solcellsenergi till 2030, upprätthåller det en stor grad av beroende av gas, särskilt från toppanläggningar.

Källa:

12 maj 2022  14:17  CET

Torsdag

Danmark: Frederikshavn siktar på världens största vindsnurra -15MW

European Energy och Vestas har avslöjat sin gemensamma ambition att installera Vestas flaggskepp V236-15 MW havsbaserade vindkraftverk utanför staden Frederikshavn i Danmark.

Samriskföretaget kommer att syfta till att utveckla och bygga tre av Vestas nyaste V236-15,0 MW havsbaserade vindkraftverk vid tre av de fem testplatser som för närvarande är under utveckling av European Energy cirka fyra kilometer utanför kusten nära staden Frederikshavn.

Vindkraftverken beräknas byggas och tas i drift 2024.

Avsikten bakom planen är att göra den danska staden Frederikshavn till en global samlingspunkt för testning och demonstration av ny havsbaserad vindteknik.

”Vi ser fram emot vårt samarbete med Vestas för att göra staden Frederikshavn till en samlingspunkt för framtida havsbaserad vindkraftsteknologi. Om vi ​​lyckas bygga dessa vindkraftverk utanför Frederikshavns kust kommer Danmark att positionera sig som det globala centrumet inte bara för vindkraftsutveckling, utan även när det gäller testning av framtida havsbaserad vindkraftsteknologi, säger Knud Erik Andersen, verkställande direktör för European Energy, sa.

Källa:

12 maj 2022  14:03  CET

Torsdag

Ren energi kan motsvara biljoner dollar för energimarknaden

Rena bränslekällor kan skapa 27 biljoner dollar för den globala energimarknaden år 2050, säger en expert från International Energy Agency (IEA).

Tae-Yoon Kim, energianalytiker vid IEA, hävdade att sökandet efter renare energikällor kan skapa en marknadsmöjlighet på 27 biljoner dollar för tillverkare över hela världen år 2050.

Kims kommentarer sammanföll med farhågor från African Refiners and Distributors Association (ARDA) över Afrikas växande befolkning i förhållande till efterfrågan på energi och den infrastruktur som behövs för att bearbeta förnybara energikällor.

Men Kim, som talade vid ARDA Virtual Storage and Distribution-workshopen 2022 på temat: ”Afrikas väg till netto nollutsläpp”, sa att Nigeria och andra afrikanska länder söder om Sahara kommer att tillhandahålla en betydande del av världens mineraltillgångar som är avgörande. till ren energiteknik.

This Day rapporterar att Kim sa att bränsleceller, elektrolysörer, batteripaket, vindturbiner och solcellsmoduler, förväntade från fasta mineraler som koppar, kobolt, mangan, grafit, platina, krom, bauxit och andra skulle stimulera renare energiteknik och en ny industri för Afrika.

Källa:

12 maj 2022  13:49  CET

Torsdag

USA och EU bojkottar rysk olja – men det finns de som inte tackar nej till rysk olja med rabatt

USA och Europa bojkottar rysk olja och de globala energipriserna stiger. Indien och Kina utnyttjar å sin sida den Uralolja som Ryssland tvingas sälja till ett betydligt lägre pris.

Efter att Ryssland invaderade Ukraina finns det betydligt färre köpare av den ryska Uralråoljan. Många utländska regeringar och företag undviker att stödja rysk energiexport.

Eftersom oljeköparna inte vill förknippas med Ryssland sjunker priset på den ryska oljan. Ryssland står dock inte rådlöst trots att både USA och Europa bojkottar rysk olja. Det finns andra sätt för Ryssland att bli av med sin olja på världsmarknaden.

Indiens import av rysk rabatterad Uralolja ökade plötsligt kraftigt
Speciellt Indien har under de senaste månaderna ökat sin oljeimport från Ryssland med besked. Och det pris som Indien betalar för den ryska oljan är betydligt lägre än oljan på världsmarknaden.

Källa:

12 maj 2022  13:42  CET

Torsdag

Nu ger Malmö plats för ny batterifabrik

I Norra Hamnen i Malmö har 50 000 kvadratmeter yta nu reserverats för en ny batterifabrik – något som kan skapa 6000 nya jobb. Bakom satsningen ligger Texel Energy Storage.

Texel Energy Storage har fått en markreservation godkänd av Malmö stads tekniska nämnd. Det handlar i den första etappen om en yta på 50 000 kvadratmeter i Malmö Industrial Park i Norra hamnen. Fullt utbyggd skulle en fabrik dock kräva närmare 200 000 kvadratmeter och generera ungefär 6000 arbetstillfällen. Men för att fabriken ska bli verklighet kräver bolaget någon form av etableringsstöd, det säger Texels grundare och vd Lars Jacobsson.

– Vi har dialog med Tyskland om en fabriksetablering och där är de snabba med att erbjuda 25 procent i stöd för vår fabrik, och det handlar ju om flera miljarder kronor. Tittar man på Northvolt så har de ju fått enorma stöd för sina satsningar och om vi i Sverige vill ha batterifabriker också i södra Sverige så krävs någon form av stöd för det, säger Lars Jacobsson till Realtid.

Källa:

12 maj 2022  13:23  CET

Torsdag

Fossila bränslen skadar inte bara planeten. De gör oss sjuka

Petrokemikalier är kopplade till olika hälsoproblem från infertilitet till cancer, och nu byggs de upp hos gravida kvinnor.
I flera år har forskare varnat för att kemiska föroreningar kopplade till fossila bränslen har blivit så genomträngande att de skulle vara omöjliga för någon att undvika.

En studie som släpptes tidigare i veckan kan vara den första indikationen på hur brett vissa kemikalier har spridits. Forskare hittade flera klasser av potentiellt skadliga kemikalier där de aldrig har mätts tidigare: i gravida kvinnors kroppar.

Dessa fynd har hjälpt till att sporra en uppmaning till beslutsfattare att agera nu för att skydda miljön och folkhälsan från hot som utgörs av det nära sambandet mellan klimatförändringar och syntetiska kemikalier, varav de flesta härrör från petroleum.

Källa:

12 maj 2022  12:44  CET

Torsdag

Norge lanserar en plan för havsbaserad vindkraft på 30 GW till 2040

Norge har lanserat en storskalig investeringsplan som syftar till att tilldela havsområden för att utveckla 30 GW vindkraft till havs till 2040.

Ambitionen är att nästan lika mycket ny kraft ska produceras från havsvind som Norge producerar totalt idag.

”Idag lanserar vi en storskalig satsning på havsvind. Vår ambition är att vi år 2040 ska allokera områden för 30 000 MW havsbaserad vindproduktion i Norge, säger Norges statsminister Jonas Gahr Støre.

”Med denna ambition går vi från de två havsbaserade vindkraftverken som är i drift idag till cirka 1500 havsbaserade vindkraftverk. Bygget kommer att ske under de kommande 20 åren, säger Gahr Støre.

Källa:

12 maj 2022  12:38  CET

Torsdag

”Bioenergi kan ersätta ryska fossila bränslen i EU”

Använd bioenergi istället för de ryska fossila bränslena – det kan ersätta olja och gas i alla sektorer. Den uppmaningen riktar 500 europeiska bioenergiföretag till EU-kommissionen, inför dess arbete med en ny energistrategi.

Ibörjan av mars presenterade EU-kommissionen sin plan för att minska beroendet av ryska fossila bränslen: RepowerEU. I paketet ingår ökad import av naturgas från andra länder, mer sol- och vindkraft samt ökad produktion av biogas. Däremot nämns inget om biobränslen – utöver biogas.

Detta har skapat reaktioner från bioenergibranschen. Nu har över 500 bioenergiföretag från Europa skickat en skrivelse till EU-kommissionen där man uppmanar EU att inkludera bioenergi i omställningen bort från ryska fossila bränslen.

Källa:

12 maj 2022  12:30  CET

Torsdag

Grekiska ön Tilos bäst på återvinning och självförsörjande på grön energi

Greklands ön Tilos är den ö med högst återvinningsgrad globalt tack vare ett program som introducerades i december 2021 av ett privat företag.

Programmet planerar att göra Tilos till den första gröna ön globalt med noll hushållsavfall, som det redan har lyckats återvinna till 86 procent.

”Tilos har blivit den ö med störst återvinningsgrad i världen. Det här fyller oss med hopp”, sa miljö- och energiminister Kostas Skrekas på tisdagen vid ett evenemang på den avlägsna SE Egeiska ön.

Huvudmålet med Tilos-projektet var skapandet av Greklands första hybridkraftverk, som producerar energi från sin egen vindkraftpark och solenergigeneratorer som den senare lagrar i batterier.

Med projektet nu avslutat kan Tilos skryta med att bli helt självförsörjande på energi.”Jag är väldigt stolt över vad vi har uppnått”, sa Maria Kamma-Aliferi nyligen till Greek Reporter.

Källa:

12 maj 2022  12:25  CET

Torsdag

Strålande investering ska minska klimatavtryck

Den hittills största solcellsanläggningen bland bostadsrättsföreningar i Stockholms stad är nu i drift. Att producera egen förnybar el innebär inte enbart att HSB brf Tanto minskar sitt klimatavtryck ytterligare, utan också att föreningen sänker sina energikostnader.

– Det är en fantastisk känsla att på egen hand producera ren och hållbar energi. Att driftsättningen dessutom sammanföll med en ovanligt solig vårvinter och höga elpriser var extra lyckosamt. Vi märker tydligt att intresset för frågor som rör miljö och klimat ökar bland boende, säger föreningens ordförande Inger Lindberg Bruce.

Bostadsrättsföreningen Tanto på Södermalm har under de senaste 20 åren minskat sin energianvändning med cirka 30 procent. 

Källa:

12 maj 2022  11:49  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Förnybart kommer slå ytterligare ett globalt rekord 2022 -EIA

Världen lade till rekordhöga 295 gigawatt ny förnybar kraftkapacitet 2021, och övervann utmaningar i leveranskedjan, byggförseningar och höga råvarupriser, enligt IEA:s senaste uppdatering av marknaden för förnybar energi.

Globala kapacitetstillskott förväntas öka i år till 320 gigawatt – motsvarande ett belopp som skulle vara nära att möta hela Tysklands elbehov eller matcha EU:s totala elproduktion från naturgas. Solenergi är på väg att stå för 60 % av den globala tillväxten av förnybar energi 2022, följt av vind- och vattenkraft.

I Europeiska unionen ökade årliga tillskott med nästan 30 % till 36 gigawatt 2021, vilket slutligen överträffade blockets tidigare rekord på 35 gigawatt för ett decennium sedan.

Den ytterligare förnybara kapaciteten som tas i bruk för 2022 och 2023 har potential att avsevärt minska EU:s beroende av rysk gas i kraftsektorn. Det faktiska bidraget kommer dock att bero på framgången med parallella energieffektiviseringsåtgärder för att hålla regionens energibehov i schack.

Källa:

11 maj 2022  12:50  CET

Onsdag

Använder elbilar som hembatterier för att lindra överbelastat elnät

Ljuseffekter, laser och musik. All el som behövs för dessa idag kommer en dag att tillhandahållas av en elbil. Och senare kommer det till och med att finnas tillräckligt för att driva det ännu inte byggda Utrecht-distriktet Cartesius. Detta kommer att göra det till den första så kallade dubbelriktade stadsdelen i Nederländerna.
Men innan det händer rullar bildelningsplattformen We Drive Solar ut ett system tillsammans med Hyundai över Utrecht där bilar också kan mata tillbaka elektricitet till nätet: Vehicle to grid eller V2G. De kör för närvarande med 25 bilar (Hyundai IONIQ 5) och planerar att utöka till 150 bilar senare i år.

I CAB-huset, där NS kollektivtrafik brukade reparera sina bussar, togs den första bilen i trafik idag. Det är en världsnyhet för Utrecht, säger Hyundai Europes vd Michael Cole, staden kommer att vara den första regionen i världen som har möjlighet att anamma denna teknik i stor skala. ”Genom att göra detta kombinerar man olika typer av mobilitet, som att dela plattformar, med innovativa energisystem. Inte bara bilar att köra i, utan du levererar också energi till hushållen.”

Källa:

11 maj 2022  12:41  CET

Onsdag

Första batteridrivna tåget i Danmark

Siemens Mobility ska tillhandahålla sju Mireo Plus B-tåg till den danska järnvägsoperatören Midtjyske Jernbaner för att gå i drift i slutet av 2024.

Tågen, som förväntas bli de första batteridrivna enheterna i Danmark, kommer att ingå i ett pilotprojekt för att ersätta all dieselmateriel i hela landet.

Mireo Plus B-tågsätten med två bilar är planerade att gå på två linjer i centrala Midtjylland-regionen i Danmark.

”Detta är ett avgörande steg i vår egen gröna omställning, men också ett viktigt steg mot målet om CO2-neutral tågtrafik i hela Danmark”, kommenterade Martha Vrist, VD för Midtjyske Jernbaner Drift A/S.

Mireo Plus B-tågsetet är en förlängning av Mireo-plattformen med ett högpresterande batteri för att tillhandahålla ett hybriddrivsystem som kan fungera på sträckor med eller utan luftledningar. Den lämpar sig således väl för sträckor som endast är delvis elektrifierade.

Källa:

11 maj 2022  12:31  CET

Onsdag

Batterier vid Europas industrianläggningar "kan sänka elkostnaderna för alla"

Batterilagringssystem i industriell skala kan avsevärt sänka elkostnaderna för de anläggningar de är installerade vid, men kan också hjälpa till att hantera energikostnaderna för konsumenterna, om det tillåts.

Talare vid konferensen Electrical Energy Storage Europe (ees Europe) i München, Tyskland, sa idag att kommersiella och industriella (C&I) batterienergilagringssystem (BESS) kan vara en viktig källa till flexibilitet för nät över hela kontinenten.

Batterisystem kan minska mängden el som en anläggning behöver dra från nätet. Om det används strategiskt kan en minskning av nätförbrukningen vid tidpunkter när efterfrågan är som störst – en applikation som kallas peak shaving – också minska elkostnaderna dramatiskt.

Källa:

11 maj 2022  12:17  CET

Onsdag

Putin driver förnybar energi till rekordår, men en stark politik är avgörande efter 2022

Internationella energibyrån förväntar sig ännu ett rekordår för global förnybar energi 2022, eftersom Rysslands invasion av Ukraina gör ett starkt argument för lokalt genererad kraft. Men utsikterna till 2023 är inte lika robusta.

IEA:s 2022-23 Renewable Energy Market Update, som publicerades på torsdagen, säger att den globala kapaciteten för förnybar energi förväntas växa med ytterligare 8 % under loppet av 2022, vilket ger totalt nästan 320 GW för året, jämfört med de rekordstora 295 GW som lagts till i 2021.

Rapporten säger att för året hittills har tillväxten av förnybar energi varit mycket snabbare än ursprungligen förväntat, särskilt med Covid-19 som fortfarande gör sin närvaro känd och med början av kriget mellan Ryssland och Ukraina.

Den nu månader långa östeuropeiska konflikten och den inverkan den har haft på tillgången och priserna på fossila bränslen har faktiskt tjänat till att understryka den nyckelroll som förnybar energi kan spela för global energisäkerhet och överkomliga priser.

Källa:

11 maj 2022  12:12  CET

Onsdag

Politiker från den stora tyska kolområden säger att kolet är möjligt att avveckla 2030 trots Rysslands krig

Lokala politiker i den västtyska delstaten Nordrhein-Westfalen (NRW) säger att regionen som är starkt beroende av kolkraft och gruvdrift kan uppnå sitt mål att stoppa användningen av fossila bränslen till cirka 2030 trots energiförsörjningskrisen som förvärrades av Rysslands krig i Ukraina .

Inför valet den 15 maj i NRW, Tysklands folkrikaste delstat, intervjuade Rheinische Post representanter för de stora partierna i Erkelenz kolgruveregion. Thomas Schnelle från de regerande konservativa kristdemokraterna (CDU) sa att utträdet 2030 skulle förbli ett ”realistiskt mål” men varnade för att fixa till ett datum.

”Det finns en viss förvirring när det gäller utgången 2030 nu när vi står inför risken att behöva klara oss utan rysk gas”, sade han. Ett beslut bör fattas senast 2026 och den nuvarande brådskan kan hjälpa till att påskynda saker och ting, hävdade Schnelle.
Ett slut på kol till 2032 skulle fortfarande vara acceptabelt, sade han.

Källa:

11 maj 2022  11:45  CET

Onsdag

Tesla vidhåller målet för 2030 om 1 500 GWh årlig energilagring

Tesla siktar fortfarande på en årlig utbyggnad av energilagring på 1 500 GWh till 2030, vilket skulle kräva en genomsnittlig CAGR på 90 % under decenniet; något man uppnådde under första kvartalet i år.

Målet skisserades i den tidigare konsekvensrapporten (2020) och upprepades i dess senaste rapport för 2021. Det är 375 gånger högre än förra årets utbyggnadssiffra på 4GWh.

Målet är förvisso ambitiöst eftersom det är nästan tio gånger vad BloombergNEF räknar med att hela den globala energilagringsmarknaden med årliga utbyggnader kommer att vara vid den tidpunkten; 58GW/178GWh.

Tesla skulle behöva behålla sin nuvarande tillväxtbana för att nå sitt mål, vilket innebär en CAGR på 93,4 % från 2021 till 2030. Företagets lagringsinstallationer ökade med 90 % under det första kvartalet i år, trots begränsningar i leveranskedjan.

I slutet av decenniet siktar man också på att sälja 20 miljoner elbilar, vilket är mer än 20 gånger siffran 2021 på 940 000.

Källa:

11 maj 2022  11:35  CET

Onsdag

Förnybar diesel i Göteborgs skärgård

Sjömacken Istappen, belägen på Donsö i Göteborgs södra skärgård, har tagit ett stort kliv i utvecklingen och arbetet mot en grönare och miljövänligare framtid. Nu erbjuds ett förnybart fossilfritt dieselbränsle vid namn HVO100. HVO100, en ren outspädd diesel framställd av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, fungerar på samma sätt som den fossila dieseln. 

  • Då HVO100 bidrar med den största utsläppsminskningen och har axlat rollen som det mest snabbväxande biodrivmedlet på marknaden, är valet självklart för oss. Vi vill vara en del av den miljövänliga bränsleutvecklingen. Förhoppningsvis vill många båtägare vara med och bidra till en mer hållbar framtid tillsammans med oss, säger Fredrik och Andreas Höglund på Istappen.

Källa:

11 maj 2022  11:26  CET

Onsdag

Kalifornien lägger upp en plan för att drastiskt minska användningen av fossila bränslen

SACRAMENTO, Kalifornien (AP) – Nya hem som byggs i Kalifornien med start 2026 måste drivas av helt elektriska ugnar, spisar och andra apparater om Kalifornien ska kunna uppfylla sina ambitiösa klimatförändringsmål under de kommande två decennierna, enligt en stat Planen för att minska föroreningarna släpptes på tisdagen.

Färdkartan från California Air Resources Board sätter staten på en väg för att uppnå ”kolneutralitet” till 2045, vilket innebär att så mycket kol tas bort från luften som släpps ut. Statens tidslinje är bland de mest ambitiösa i landet; Hawaii har ett liknande mål och vissa andra stater har en deadline 2050.

Kalifornien skulle kunna nå sina mål genom en drastisk övergång bort från fossila bränslen som driver bilar, lastbilar, flygplan, fartyg, hem, företag och andra sektorer av ekonomin. Styrelsens personal rekommenderar att staten minskar användningen av olja och gas med 91 % till 2045 och använder teknik för att fånga upp och lagra koldioxidutsläpp från återstående källor.

Källa:

11 maj 2022  11:22  CET

Onsdag

Grönland kommer att erbjuda stora potentiella vattenkraftreserver för att utveckla vätgas

Det sa den grönländska ministern för jordbruk, energi, miljö och självförsörjning, Kalistat Lund, på tisdagen vid en konferens i Nederländerna.

Det skriver det grönländska mediet Sermitsiaq.AG. På konferensen har ministern presenterat planerna för att utnyttja vattenkraftsreserverna i områdena mellan Nuuk och Kangerlussuaq. De två områdena beräknas rymma en potentiell vattenkraftproduktion på upp till 800 megawatt.

Planen är att vattenkraft ska användas för att producera vätgas. Det kan sedan omvandlas till exempelvis ammoniak eller metanol, som kan användas som bränsle och både lagras och transporteras i motsats till andra alternativa energikällor som vind- och solenergi.

Tekniken är ny och enligt grönländska medier ännu inte färdigutvecklad. Men man räknar med att det kan bidra till att ersätta den del av världens energiförbrukning som annars är beroende av fossila bränslen.

Källa:

11 maj 2022  11:17  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Norska Fred.Olsen 1848 introducerar flytande plattform för offshorevind

Den största utmaningen för flytande havsvind att bli industrialiserad och svara på utbyggnad i stor skala är förmågan att tillverka och montera flytande fundament i en volym som behövs för de flytande gigaparkerna. Som svar, och efter flera års utveckling, har Fred. Olsen 1848 lanserar nu den flytande grunden BRUNEL.

BRUNEL är en halvt nedsänkbar struktur med äganderätt, designad för tuffa nordsjöförhållanden, med en modulär design baserad på stålrör, som känt från monopiles och vindtorn. BRUNEL har ett omfattande fokus på seriell och automatiserad massproduktion för att möjliggöra tillverkning och montering i en volym som behövs för de flytande gigaparkerna.

Den modulära designen gör det möjligt för BRUNEL att utnyttja den befintliga globala leveranskedjan och hjälper till att skapa en hållbar industri.

Källa:

10 maj 2022  13:04  CET

Tisdag

EU föreslår kortare handläggningstider för förnybart

EU:s ledare vill påskynda blockets gröna omställning och minska sitt beroende av ryska bränslen genom att låta vissa projekt för förnybar energi få tillstånd inom ett år, enligt ett utkast till dokument.

Bryssel förväntas inom kort avslöja ett paket med åtgärder för att stoppa EU:s beroende av Ryssland, genom att öka förnybar energi, spara energi och öka gasimporten från andra håll.

Som en del av denna strategi kommer EU-kommissionen att föreslå regler som kräver att länder utse ”go-to-områden” på land eller hav som är lämpliga för förnybar energi, där sådana projekt skulle ha en låg miljöpåverkan, visar utkastet till lagstiftningsförslag.

”Processen för beviljande av tillstånd för nya projekt som ligger i områden med förnybar energi ska inte överstiga ett år,” sade dokumentet och tillade att detta kan förlängas med tre månader under ”extraordinära omständigheter”.

Källa:

10 maj 2022  12:57  CET

Tisdag

Danmark: Toppmöte om havsvind i Nordsjön - Norge och Sverige inte med

Danmark tar plats som Europamästare i havsvind. Danmark ska tillsammans med EU-kommissionen, Nederländerna, Tyskland och Belgien enas om en gemensam vision för utvecklingen av havsvind i Nordsjön.

Den 18 maj reser EU-kommissionens chef Ursula von der Leyen och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz till Esbjerg i Danmark för ett toppmöte om havsvind i Nordsjön. Den danske statsministern är värd.

– Jag ser fram emot att visa Nordsjöns gröna potential och diskutera hur vi höjer ambitionsnivån och påskyndar utvecklingen av havsvind och infrastruktur i Nordsjön, heter det i ett pressmeddelande från Danmarks statsminister Mette Frederiksen.

Förutom von der Leyen, Scholz och Frederiksen kommer den holländska premiärministern Mark Rutte och belgaren Alexander De Croo att närvara vid det som danskarna kallar för ”det europeiska toppmötet om havsvind”.

Källa:

10 maj 2022  12:37  CET

Tisdag

Sydeuropa slår rekord i grön produktion i april

(Montel) Spanien, Grekland, Italien och Portugal noterade oöverträffade nivåer av förnybar produktion i april, sade energitankesmedjan Ember på tisdagen.

”Spanien uppnådde ett nytt rekord i april 2022 och genererade för första gången 40 % av sin elektricitet från vind- och solkraft, medan Italien passerade en fjärdedel för första gången och Grekland nådde en halv”, sa det Londonbaserade företaget i ett pressmeddelande. Rapportera.

Förra året stod vind- och solenergi för en tredjedel av Spaniens energiproduktion och för 16 % av Italiens elproduktion, tillade den.

Portugal såg också ett månatligt rekord för solelproduktion, som stod för 7 % av elektriciteten, tillade den.

Trenden speglar den globala accelerationen mot vind- och solenergi, som har fördubblats sedan 2015, sa Ember.

Källa:

10 maj 2022  12:25  CET

Tisdag

Svenskarna vill helst inte ha energiproduktion nära hemmet

Nästan åtta av tio svenskar är oroliga över Sveriges framtida elförsörjning. Men man vill helst inte ha storskalig energiproduktion i närheten av sin bostad, enligt en ny undersökning från konsultbyrån WSP. Studien visar även att kraftvärme är det minst populära kraftslaget.

Under de närmaste 25 åren kommer Sveriges elanvändning att fördubblas, enligt många prognoser. Elektrifiering kommer att vara en nyckelfaktor för att klara klimatomställningen – och därför krävs det mycket ny elproduktion.

Kanske har detta budskap nått svensken i gemen. Hur som helst är många svenskar – 77 procent – oroade över den framtida elförsörjningen. Och bara 31 procent tror att politiker och ansvariga beslutsfattare kommer fatta rätt beslut när det gäller elförsörjningen, enligt WSP:s undersökning, som besvarades av 2 500 personer under januari–mars 2022.

Mest positiv syn har svenskarna till solel, 78 procent, och vattenkraft, 74 procent, medan 62 procent är positiva till vindkraft. I botten ligger kraftvärme med 42 procent. Samtidigt är det en stor andel – 51 procent – som har en neutral syn på kraftvärme, ”varken eller”.

Källa:

10 maj 2022  12:15  CET

Tisdag

Varför ammoniak och metanol är klara vinnare

Carl Martin Faannessen, VD för den Manilabaserade besättningsspecialisten Noatun Maritime, har en fast idé om vilka två bränslen som har vunnit kapplöpningen om nästa generations fartyg.

Den 20 april i år förändrades framtiden för marina bränslen och väldigt få märkte det.

Under Singapore Maritime Week hade jag nöjet att dela bord med Guy Platten från International Chamber of Shipping. Under vårt samtal kom det fram att flera ägare alla har samma oro: Noll koldioxid kan göras, men de behöver försäkran om att deras bränsle att välja mellan kommer att vara tillgängligt och certifierbart noll-koldioxid. De känner alla att denna säkerhet saknas. Som ett resultat av detta fattar ägare beslut som antingen är tillfälliga (LNG) eller så köper de dual-fuel med vetskapen om att denna säkring kommer att hålla dem i affärer under de kommande decennierna eller två.

Dessa beslut är inte att ”böja kurvan”, för att låna en fras från professor Lynn Loo vid Global Center for Maritime Decarbonization i Singapore. I bästa fall vidmakthåller de status quo, i en värld som snabbt driver mot noll koldioxid. Återigen upplever vi inom sjöfartsnäringen som förorenande eftersläpningar, trots våra ansträngningar att inte göra det.

Källa:

10 maj 2022  12:05  CET

Tisdag

Luleå Energi bygger för framtiden

Nu är arbetet med den nya mottagningsstationen som ska ta emot och distribuera el till Luleå Industripark på Hertsöfältet och Svartön igång. Mottagningsstationen är starten i att skapa förutsättningar för fler framtida etableringar på området och en viktig del i Luleås fortsatta hållbara omställning.

Luleå Industripark är det nya område där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Området är 125 hektar stort och beräknas vara helt utbyggt år 2030. Sedan tidigare är det klart att Talga Resources som tillverkar batterikomponenter till elbilar ska etablera sin verksamhet på området.

– Luleå vill växa och ett led i det är satsningen på Luleå Industripark. Lyckas vi locka fler företag till Luleå innebär det arbetstillfällen som i slutändan resulterar i att fler vill leva och bo i vår kommun.

En förutsättning för att lyckas få hit nya företag och etableringar är just tillgången på grön el, säger Carina Sammeli, kommunalråd Luleå.

Källa:

10 maj 2022  11:45  CET

Tisdag

EU-kommissionen godkänner spansk-portugisisk plan för att sätta ett tak för gaspriserna

EU-kommissionen har gett grönt ljus till ett portugisisk-spanskt förslag, även känt som det ”iberiska undantaget”, för att begränsa gaspriserna på måndagen, meddelade Portugals premiärminister António Costa, och tillade att båda länderna arbetar för att anta nationell lagstiftning på tisdag .

Spanien och Portugal tillkännagav i slutet av april att de hade nått en politisk överenskommelse med kommissionen om att begränsa priset på gas, som används av kombikraftverk för att producera el på grossistmarknaden för el i båda länderna för att minska konsumenternas räkningar.

”Vi samordnar för närvarande med den spanska regeringen hur vi godkänner respektive lagstiftning, och vi kommer att göra allt för att kunna göra det redan i morgon (10 maj),” tillade Costa, citerat av portugisiska medier, rapporterade EURACTIVs partner EFE.

Källa:

10 maj 2022  11:41  CET

Tisdag

Schweiziska Energy Vault börjar bygga det första gravitationsbaserade lagringsprojektet

Den gravitationsbaserade energilagringsutvecklaren Energy Vault har börjat bygga sitt första kommersiella projekt. Energilagringssystemet på 100 MWh byggs nära en vindkraftspark i Rudong, Jiangsu-provinsen utanför Shanghai, Kina.

Projektet syftar till att stödja Kinas mål att nå en koldioxidtopp år 2030 och kolneutralitet till 2060. Energy Vault noterade att projektet i Rudong var snabbspårat med ett preliminärt godkännande utfärdat av flera kinesiska byråer den 12 mars.

Energy Vault tecknade ett licensavtal på 50 miljoner dollar med Houston-baserade Atlas Renewable för användning av dess teknologi- och energihanteringsprogramvara i Kina.

Källa:

10 maj 2022  11:31  CET

Tisdag

Mota ryssen med solenergi

Fem länder föreslår att EU ska täcka 70 miljoner europeiska tak med en terawatt solceller till år 2030. Syftet är att minska beroendet av rysk gas.

De vill dessutom att 75 procent av solpanelerna ska vara tillverkade i EU.

Länderna bakom förslaget är Litauen, Belgien, Österrike, Spanien, och Luxemburg. De har skickat förslaget i ett brev till Frans Timmermans och Kadri Simson, EU-kommissionens vice ordförande respektive energikommissionär.

– Taksolceller borde vara norm för nybyggda hus och för hus som gör omfattande renoveringar, säger brevet, som är signerat av ländernas energiministrar.

– Varje solcellspanel minskar omedelbart och på ett direkt sätt vårt beroende av rysk energi.

Källa:

10 maj 2022  11:22  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Europas största "flytande solpark" kommer att öppna i år i Portugal

Europas största flytande solpark tar form i juli i år, i Portugals Alqueva-reservoar.

Två bogserbåtar flyttar för närvarande ett stort utbud av 12 000 solpaneler, storleken på fyra fotbollsplaner, till deras förtöjning på reservoaren.

Byggd av EDP, landets största energibolag, på Västeuropas största konstgjorda sjö, är den glänsande flytande ön en del av Portugals plan att minska beroendet av importerade fossila bränslen vars priser har stigit sedan Rysslands invasion av Ukraina.
Välsignad av långa soltimmar och atlantvindar har Portugal accelererat sin övergång till förnybara energikällor. Men även om landet nästan inte använder ryska kolväten, känner dess gaseldade kraftverk fortfarande pressen av stigande bränslepriser.

Miguel Patena, EDP-gruppdirektör med ansvar för solenergiprojektet, sa på torsdagen att el producerad från den flytande parken, med installerad kapacitet på 5 megawatt (MW), skulle kosta en tredjedel av den som produceras från en gaseldad anläggning.

Källa:

9 maj 2022  13:02  CET

Måndag

Laboratoriet i Trondheim optimerat för solelsproduktion

På campus Gløshaugen vid NTNU i Trondheim står det som kanske är världens mest klimatvänliga byggnad. Det är den första byggnaden i världen som har ett komplett, dokumenterat CO2-konto för allt från byggmaterial till maskinanvändning och där utsläppen ska kompenseras av byggnadens egen energiproduktion.

Flera olika typer av solpaneler har använts på byggnaden, både högeffektiva standardmoduler och specialtillverkade BIPV-paneler.

ZEB-laboratoriet, som byggnaden heter, ägs av SINTEF och NTNU och är som kontorsbyggnad ett levande laboratorium där innovativa lösningar och material för byggnader ska utvecklas och testas. ZEB står för Zero Emission Buildings och byggnaden måste uppfylla kraven i ZEB-COM. Det innebär att byggnadens produktion av förnybar energi ska kompensera för alla utsläpp från tillverkningen av byggmaterialen, uppförande och drift av byggnaden.

En av dem som arbetar i huset är Odne Oksavik, SINTEF-konsult inom arkitektur, byggmaterial och konstruktion.

– Byggnaden är en väldigt bekväm arbetsplats, säger han efter ett års drift. Oksavik hör till dem som nu följer hur lösningarna i byggnaden fungerar, och underlättar data från byggnaden som forskarna kan använda vidare.

Källa:

9 maj 2022  12:56  CET

Måndag

Supertillväxt för global energilagring

Efterfrågan på energilagring kommer att växa nästan niofaldigt under det kommande decenniet, med stöd av ökningen av förnybar energi.
Den globala energilagringsmarknaden fortsätter att växa i en svindlande takt. Den ökande acceptansen av energilagring som en vanlig kraftteknik och det växande fokuset på nettonollmål har drivit fram den spirande industrins fantastiska tillväxt.

Trots risker från pandemin och motvind från högre råvarukostnader, förväntas den globala efterfrågan 2022 fördubblas från år till år. Den starka tillväxtbanan kommer att fortsätta under det kommande decenniet, då marknaden kommer att expandera med så mycket som nio gånger den nuvarande efterfrågevolymen.

Nedgången i batteripaketskostnader och den ökande användningen av förnybara energikällor kommer att fortsätta att stödja behovet av flexibla lagringsresurser.

Källa:

9 maj 2022  12:36  CET

Måndag

Dubai vill bli komma till 100% förnybart 2030

Dubais satsning på att säkerställa att 100 procent av dess totala kraftkapacitet kommer från rena energikällor år 2050, som en del av dess Net Zero Carbon Emissions Strategy 2050, ligger på rätt spår, med stöd av Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (MBR Solar Park).
Ett av de mest omfattande projekt för förnybar energi som tagits upp av Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park är den största solcellsparken på en plats i världen.

Verkställande direktören och VD:n för DEWA, Saeed Mohammed Al Tayer, sa: ”Den nuvarande kapaciteten i solparken är 1 527 MW med hjälp av solcellspaneler. DEWA genomför fler projekt med en total kapacitet på 1 333 MW med hjälp av solcellsenergi och koncentrerad solenergi (CSP) utöver framtida faser för att nå 5 000 MW år 2030.

Källa:

9 maj 2022  12:28  CET

Måndag

Vätgasledning från Örnsköldsvik till finska Vasa

Nordion Energi och Gasgrid vill bygga en 100 mil lång vätgasledning. Projektet heter Nordic Hydrogen Route och planeras att gå från Örnsköldsvik till finska Vasa med en avstickare till Kiruna

Det sker stora industrisatsningar i norra Sverige framför allt inom järn- och stålindustrin där stora mängder vätgas kommer att behövas för reduktion av malm till järnsvamp.

Kostnaden för vätgasledningen beräknas till 36 miljarder kronor och överföringskostnaden hamnar då på 1–2 kronor per kilo vätgas. Nordion och Gasgrid menar att det kommer att vara billigare än om energin skulle överföras med el i elledning.

– Det är en låg kostnad sett till helheten och motsvarar 3–6 öre per kWh, säger Hans Kreisel, vd på Nordion Energi, till Ny Teknik.

Längs med den planerad vätgasledningen har de identifierat ett vätgasbehov om 65 TWh till 2050. Målet är att 2030 ha sektioner av ledningen i drift. Ledningen kommer att läggas under mark och vatten med anslutning till land- och havsbaserade vindkraftparker.

Källa:

9 maj 2022  12:13  CET

Måndag

Norge: Vertikalt solpanel-system för gröna tak

Norska startupen Over Easy Solar AS lanserar ett vertikalt PV-system för takapplikationer vid årets Smarter E i München, Tyskland.
”Vårt system är speciellt designat för gröna tak i områden där det finns strikta höjdbegränsningar för byggnaderna eller där det finns begränsningar för det visuella utseendet på takkonstruktionen”, säger vd Trygve Mongstad till tidningen pv.

Systemet är baserat på heterojunction solcellsteknologi med en verkningsgrad på 22 % och en bifacialitet på upp till 90 %. Dess temperaturkoefficient är -0,26 C.

”Minimodulerna kommer från våra leverantörer, vi kan inte avslöja detaljer för tillfället, men vi arbetar med leverantörer både i Europa och Asien”, säger Mongstad. ”För närvarande utför vi montering på platser i Norge och Spanien, och enheterna för våra pilotinstallationer är hittills till 100 % tillverkade i Europa, inklusive solpanelerna.”

Källa:

9 maj 2022  12:08  CET

Måndag

Volvo och OKQ8 vill bygga laddstationer

Volvo Lastvagnar och drivmedelsbolaget OKQ8 har som ambition att etablera ett av landets största publika laddstationer för tung trafik.

OKQ8 och lastbilstillverkarna Volvo har tecknat en avsiktsförklaring för att bygga ett av Sveriges största och sammanhållna nätverk av publika laddstationer för tung trafik. Det framgår ur ett pressmeddelande.

De två bolagens målsättning är, att med förslaget på 44 laddstationer, påskynda elektrifieringen av tunga transporter, samt öka flexibiliteten för åkerier som satsar på eldrivna fordon.

– Vi är stolta över att vi har tecknat en avsiktsförklaring med Volvo Lastvagnar med avsikt att bygga ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av laddplatser för den tunga trafiken. Vi är övertygade om att ökade möjligheter till laddning är den viktigaste nyckeln till omställning mot en hållbar framtid, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8, i en kommentar.

Källa:

9 maj 2022  11:50  CET

Måndag

Sjöfartens gröna omställning i full kraft: 63 % av beställningarna i år har gällt enheter med alternativa bränslen

Sjöfarten går över till nya bränslekonfigurationer i rekordmånga, även om den faktiska ekonomin med att använda dem inte går ihop i år. För första gången har majoriteten av beställningarna under 2022 hittills – 63 % i GT-termer – gällt enheter som kan alternativa bränslen, en ökning från cirka 30 % under de föregående två åren, enligt data som sammanställts av Clarkson Research Services.

LNG är fortfarande det ledande alternativa bränslet idag, med 59 % av beställningarna 2022 hittills, medan det bara ingick i 28 % av beställningarna förra året.

Beställningar på andra alternativa tankar har hittills i år inkluderat fyra metanolkapabla lådor och ett antal gasol/etandrivna gasoltankar. Batteri-/hybridfartyg utgör också en betydande andel av antalet fartyg, med 26 beställningar 2022 hittills.

Källa:

9 maj 2022  11:46  CET

Måndag

Vind och sol slog kärnkraft och kol i USA för första gången i april

April var en milstolpemånad för vind- och solproduktion i allmännyttiga skala i USA. För första gången genererade de två förnybara resurserna mer el än kol eller kärnkraft.

Enligt uppgifter från Energiinformationsförvaltningen producerade vind- och solenergi i nyttoskala 57,73 miljoner megawattimmar (MWh) under månaden, medan kol och kärnkraft båda genererade mindre än 56 miljoner MWh.

Gas förblev den första elkällan under månaden och producerade 95,61 miljoner MWh.

Aprilsiffrorna för vind och sol markerar ett viktigt steg i övergången till ett renare nät i hela USA, och belyser den snabba tillväxten i de två resurserna under de senaste två åren.

Källa:

9 maj 2022  11:39  CET

Måndag

Framtidens plast tillverkas av skog

Framtidens plast tillverkas av skog, åtminstone om Eric Zhang får som han vill. Han har startat företaget som omvandlar material från skogen till en råvara för formsprutare. Vi har fått en intervju med grundaren till Biofiber Tech som nu skalar upp verksamheten för att inom ett par år nå storskalig produktion.
Det började i början av 2000-talet då Eric Zhang arbetade åt SCA i Shanghai och fick en insikt i hur mycket plast med fossila råvaror som används och sedan bara slängs.

– Jag blev chockad när jag såg plast som bara slängdes rakt ut i floden. Med min bakgrund inom skogsindustrin och arbetet med nedbrytbara fiber från skogen tänkte jag att jag borde…

Källa:

9 maj 2022  11:28  CET

Måndag

Fredag

Fredag

Hur en tech-miljardär tvingar Australiens kol-vänner att möta framtiden

Den australiensiska mjukvarumiljardären Mike Cannon-Brookes gjorde en dramatisk marknadsräd på 660 miljoner dollar mot Australiens största kolgenerator och förorenare AGL denna vecka, och lovade att motsätta sig den föreslagna uppdelningen och påskynda dess utträde från kol.

Grok Ventures, Cannon-Brookes och hans fru Annies privata investeringsföretag, anlitade mäklare för att stå på marknaden sent på måndagen för att ta upp en röstandel på 11,28 %, vilket kan räcka för att motverka uppdelningen vid det kommande aktieägarmötet i juni.

Av alla de saker som har och kommer att sägas om Cannon-Brookes och hans milstolpe belägring av AGL, är det som verkar hamna mest under huden på påståendet att han är ansvarig för den tidiga stängningen av Australiens kolgeneratorer.

Det är en attacklinje som lätt sätts in av lobbyister för fossila bränslen och koalitionskonservativa, om du ursäktar tautologin, för det finns inget så enkelt som att kasta pilar på någon när du försöker gömma en hel grej.

Källa:

6 maj 2022  13:02  CET

Fredag

HPSolartech inleder 50 MW solparksprojekt Emmaboda och Vingåker

HPSolartech har erhållit rättigheterna till ett storskaligt solkraftsprojekt i södra Sverige. Projektet är på totalt 50 MW solpaneler och omfattar ca 70 hektar.

Projektet är ett led i HPSolartechs satsning på att bli ledande utvecklare av solparker på den svenska och framgent den nordiska marknaden. Projektet placeras på arrenderad mark utanför Emmaboda i Kalmar län och Vingåker i Södermanlands län.

Projektet är ett av flera projekt som HPSolartech nu har under utveckling. Totalt uppgår utvecklingsportföljen till mer än 700 MW och man har 90 MW under byggnation med planerad driftstart under 2022.

– Vi ser fram emot att gå in i slutskedet med detta projekt då vi fått merparten av alla tillståndshandlingar klara. Vi för en dialog med berörda personer i området som är väldigt positiva till satsningen på förnybar solenergiproduktion i området. Fortsätter vi enligt plan kommer projektet vara redo för byggnation under 2022 och ge ett betydande tillskott av förnybar energi, säger Anders Nilsson, ansvarig för projektutveckling på HPSolartech.

Källa:

6 maj 2022  12:39  CET

Fredag

Ny lag i Frankrike: Gröna tak på alla nya kommersiella byggnader

Det franska parlamentet godkände nyligen en ny lag som kräver att alla nya kommersiella byggnader delvis ska ha sina tak täckta med växter eller solpaneler. Det nya kravet kommer att gälla för alla nya byggnader i kommersiella zoner. Till en början var förslaget från franska miljöaktivister att taken helt skulle täckas av grönska.

Den nya lagen lägger till kostnader för både byggherrar och byggherrar, så regeringen beslutade att lätta på kostnaden lite genom att tillåta att taken delvis täcks istället för helt.

Här i USA listade Environmental Protection Agency några viktiga fördelar med att ha växter på taket. EPA påpekade att gröna tak har visat sig minska ”värmeöar” genom att ge skugga, ta bort värme från luften och till och med minska temperaturerna på takytan.

Källa:

6 maj 2022  12:34  CET

Fredag

Omställningens möjligheter till industri och jobb

Tomas Kåberger har besökt Krokom och Östersund i Jämtland och föreläst i Power Regions regi.

– Här finns stora möjligheter, resurser i form av energi och skog som grund för att ta del av den nya industrialiseringen, sa han. Bland mycket annat.

Power Region är ett samarbete mellan Krokom och Östersund och en väsentlig partner är det kommunala bolaget Jämtkraft där även Åre är medägare. Syftet med verksamheten är att etablera elintensiv industri, även i grannkommuner.

Seminariet i Rentzhogsalen på Jamtli i Östersund var välbesökt och med många frågor sträckte det sig ett par timmar. Vi fick vi höra om de lång- och kortsiktiga trender som råder i världen vad gäller energiproduktion, kostnader och vad det säkerhetspolitiska läget innebär.

Tomas Kåberger har varit generaldirektör vid Energimyndigheten, är professor vid Chalmers och utfört uppdrag i Japan efter Fukushima. Han sitter också i Persson Invests styrelse. Bland mycket annat.

Källa:

6 maj 2022  12:28  CET

Fredag

Bosch investerar 500 miljoner euro för att utveckla vätgaselektrolyörer

Tyska Bosch vill fokusera på grön vätgasproduktion i Europa som ett nytt dedikerat affärsområde. Det sa att det kommer att dra nytta av sin bränslecellsexpertis för att bygga nya produktionsanläggningar.
Det tyska konglomeratet Bosch sa i veckan att det kommer att utveckla komponenter för elektrolysörer i framtiden.

Den Stuttgart-baserade gruppen vill investera upp till 500 miljoner euro (527,6 miljoner dollar) i det nya affärsområdet till 2030. Särskilt fokus kommer att ligga på utvecklingen av stackarna för elektrolysörer.

”Klimatskyddet kan inte vänta. Vi vill stödja den snabba utvecklingen av väteproduktion i Europa med hjälp av Bosch-teknik”, säger Stefan Hartung, VD för Robert Bosch GmbH.

Markus Heyn, styrelseledamot i Bosch och ordförande för dess division för mobilitetslösningar, sa att gruppen kommer att dra nytta av sitt kunnande om bränsleceller. Och gruppen ser enorma tillväxtmöjligheter. Den förväntar sig att marknaden för elektrolysörkomponenter kommer att nå en volym på cirka 14 miljarder euro år 2030, med de högsta tillväxttakten i Europa.

Källa:

6 maj 2022  12:23  CET

Fredag

Hållbart flygbränsle ska produceras nära Arlanda

Cowi och Swedish Biofuels ska bygga fabriker för tillverkning av hållbart flygbränsle, den första anläggningen byggs nära Arlanda.

Tillsammans ska Cowi och Swedish Biofuels förse den svenska marknaden med 400 000 ton hållbart flygbränsle, så kallat SAF, Sustainable Avation Fuel.

Swedish Biofuels teknik för tillverkning av flygbränslet baseras på tekniken ATJ, Alcohol to Jet, och bränslet kan helt och hållet ersätta fossilt flygbränsle. Den första fabriken ska byggas i Brista, nära Arlanda, och leveranserna av det nya bränslet beräknas kunna starta år 2025. Projektet stöttas av EU-kommissionen.

Det kommer bli den första kommersiella produktionen av hållbart flygbränsle utan inblandning. Inom ramen för uppdraget ska Cowi bistå med planering, konstruktion och projektledning vid bygget av fabrikerna.

”Detta är ett unikt projekt som har potential att förändra flygindustrin och beroendet av fossila bränslen. I stor skala kommer hållbart flygbränsle innebära att flyget kan bli ett hållbart transportsätt.

Källa:

6 maj 2022  12:11  CET

Fredag

Förnybar energi levererar 50 % av tysk elförbrukning under första kvartalet

Förnybara energikällor stod för 50 procent av elförbrukningen i Tyskland första kvartalet 2022 – cirka nio procentenheter mer än samma period förra året.

Totalt genererades cirka 73,1 miljarder kilowattimmar (kWh) el från vindenergi, solenergi, vattenkraft och andra förnybara energikällor mellan januari och mars, enligt en rapport från Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Wuerttemberg och den tyska sammanslutningen för energi- och vattenindustrier.

De förnybara energikällorna var ovanligt starka under årets första två månader. Stormigt väder i februari ledde till en andel förnybar energi på 62 procent. I januari var det 47 procent. I mars var det mindre vind men fler soltimmar, vilket resulterade i en andel på 41 procent.

”Ökningen av andelen förnybar energi i elkonsumtionen är uppmuntrande, men den bör inte dölja det faktum att utbyggnaden av vind- och solenergi för närvarande är alldeles för trög”, säger BDEW-chef Kerstin Andreae.

Källa:

6 maj 2022  12:05  CET

Fredag

Tyska DB Schenker avslöjar planer för autonom kustcontainermatare i Norge

Speditören DB Schenker, en division av den tyska järnvägsoperatören Deutsche Bahn, planerar att driva en helelektrisk autonom kustcontainermatare mellan Ikornnes kaj och hamnen i Ålesund i Norge.

DB Schenker och dess samarbetspartners, möbeljätten Ekornes och fartygsdesignerna Naval Dynamics, siktar förutom Kongsberg och Massterly på att ersätta de traditionella matarfartygen som används längs denna sträcka av den norska kustlinjen. Det 50 m långa fartyget utnyttjar Naval Dynamics NDS AutoBarge 250-koncept och är avsett för en tretimmars, 43 km resa med en hastighet av 7,7 knop. Det skulle fungera obemannat men under överinseende av Massterlys fjärroperationscenter.

Geir Håøy, VD för Kongsberg, som också är involverad i flera helelektriska och autonoma fartygsoperationer, inklusive Yara Birkeland, sa att företaget börjar se en allmän förändring bort från vägtransporter av gods, med dess betydande koldioxidavtryck, och mot rena, energieffektiva godstransporter när det gäller närsjöfart.

Källa:

6 maj 2022  11:49  CET

Fredag

Två stora solparker byggs i Västerås och Tierp

I Tierp och Västerås ska Helios Nordic Energy bygga två stora solparker som tillsammans kommer utgöra 69 megawatt i installerad effekt. Parken i Västerås är först ut och Solkompaniet har fått förtroendet att bygga och underhålla den. Detta innebär mer förnybar el i energimixen som svenska elkonsumenter kan ta del av. Parkerna planeras vara i drift i slutet av 2022 respektive i början av 2023. Den förnybara elen från anläggningarna motsvarar årsbehovet av el till cirka 29 000 elbilar.

Helios Nordic Energy:s vd, Andreas Tunbjer, berättar.

– Vi är övertygade om att den här affären kommer bana väg för och skynda på bygget av storskalig solel i Sverige, eftersom vi redan nått nätparitet på dessa breddgrader blir solel därmed ett fantastiskt tillskott till den svenska elmixen.

Källa:

6 maj 2022  11:37  CET

Fredag

Ny studie visar: 9 500 GWh biogas kan produceras i Skåne, Halland och Västra Götaland

Redan nu finns tillräckligt med restströmmar för att producera 5 900 GWh biogas i de tre regionerna, vilket motsvarar 80 % av den totala naturgasanvändningen. Idag produceras strax under 800 GWh i samma geografi. Inkluderas dessutom nya substrat ökar potentialen med ytterligare 3 600 GWh.

Detta visar en ny studie av biogassubstrat som forskare från RISE tagit fram och som släpps för allmänheten idag. Målsättningen med studien är att ge en samlad bild över potentialen och var substraten finns för att ge utbyggnad av biogasproduktionen i de tre regionerna en skjuts i rätt riktning.

Substrat är de organiska material som används för rötning vid biogasproduktion. Studien visar att vi kan producera cirka 5 900 GWh per år från den typen av substrat som används idag men som är grovt underutnyttjad, som exempelvis matavfall, jordbruksrestströmmar, gödsel och slam från avloppsreningsverk.

Detta innebär att motsvarande 80 % av naturgasanvändningen i de tre regionerna kan ersättas med inhemsk producerad förnybar biogas, genom att nyttja mer av de restströmmar som redan ingår i biogaskretsloppet.

Källa:

6 maj 2022  11:30  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Solenergi + lagring är redo för explosiv tillväxt i USA

I början av 2021 hade USA 73 sol- och 16 vindhybridprojekt, vilket uppgick till 2,5 GW generation och 0,45 GW lagring.
I slutet av 2021 var över en tredjedel av 675GW solenergi i nätanslutningskön hybrider och 19GW var vindhybrider. Endast en av fyra blir vanligtvis godkända, byggda och anslutna. Men det pekar fortfarande vid en tjugofem gånger ökad hybridgenerering.

Det är därför Joachim Seel, Ben Paulos och Will Gorman vid Lawrence Berkeley National Laboratory förutspår en hybridexplosion som kommer att dominera detta decennium som ren sol och vind dominerade det sista. I stater som Kalifornien där solen redan överstiger 25% av den årliga kraftproduktionen, kommer 95% av köprojekten i kö med batterier.

Författarna belyser de viktigaste drivrutinerna: litiumbatterier blir billigare, och problemet med sol- och vindintermittens kan lösas med lagring. De sammanfattar också de politiska frågor som tas upp med denna revolution.

Källa:

5 maj 2022  13:55  CET

Torsdag

Gruvjätten Fortescue gröna ambitioner kräver 450 GW vind och sol år 2030

Andrew Forrests Fortescue Future Industries har avslöjat några av de extraordinära siffrorna bakom sitt oerhört ambitiösa mål att leverera 15 miljoner ton grön väteproduktion per år år 2030.

Det kommer enligt FFI: s huvud i NSW Joshua Moran – cirka 150 GW vätelektrolysatorer och en fenomenal 450GW förnybar kapacitet, nämligen vind och sol.

Det, för att sätta i sammanhang, är cirka nio gånger den nuvarande kapaciteten för storskalig produktion på Australiens nationella elmarknad. Global Electrolyser -produktion är för närvarande cirka 1GW, även om FFI planerar att fördubbla det med en ny fabrik bygger den på Gladstone.

”Det ger dig en uppfattning om vad som krävs för att uppnå denna ambition,” sa Moran till Smart Energy Expo på torsdag.

FFI: s mål har avskedats som ”paj i himlen” av många kommentatorer, och FFI själv har medgett att det var ett ”mycket” stretchmål när den först avslöjades.

Källa:

5 maj 2022  13:19  CET

Torsdag

Lagra energi med höghushissar

Ett internationellt forskarteam har utvecklat en gravitationsenergilagringsteknologi för veckovisa cykler i höghus i stadsmiljöer.

LIFT Energy Storage Technology är en föreslagen långvarig lagringslösning. Det förlitar sig på användningen av hissar i byggnader för att lyfta fasta massor i laddningsläge. Det sänker samma massa för att producera elektricitet i urladdningsläge.

”Energi lagras som potentiell energi genom att höja lagringsbehållare med en befintlig hiss i byggnaden från den nedre lagringsplatsen till den övre lagringsplatsen,” sade forskarna. ”Elektricitet genereras sedan genom att sänka lagringsbehållarna från den övre till den nedre lagringsplatsen.”

Det föreslagna systemet kan upptäcka behållarens position och optimera tillgänglig lagringskapacitet på de övre och nedre lagringsplatserna genom dedikerad programvara. Byggnadsägare kunde bara välja att driva systemet under perioder med efterfrågan på låg hiss för att minimera dess inverkan på byggande. Hissarna kan köras med olika hastigheter, beroende på lagringskrav.

Källa:

5 maj 2022  13:15  CET

Torsdag

Norska Telenor köper kraft från svensk vindkraftspark

Telenor Infra AS, en telekominfrastrukturleverantör i Norge, kommer att få 330 GWh kraft årligen från en 260 MW vindkraftspark i Sverige under ett kontrakt med förnybara användaroperatör Hydro Energi AS.

Telenor kommer att köpa el från Stor-Skälsjön Wind Park, som för närvarande är under uppbyggnad i Sundsvall och Timrå kommuner, för att täcka dess norska efterfrågan. Leverans enligt det 10-åriga företagets kraftköpsavtal (PPA) kommer att starta när vindparken med 42 turbiner är i drift. Idrifttagning planeras för närvarande till hösten 2023.

I april tillkännagav Hydro Energis förnybara enheter Hydro Rein och den svenska vindprojektutvecklaren Eolus Vind AB (Sto: Eolu-B) en affär för att sälja en kombinerad 75% -andel i Stor-Skälsjön till Meag. Detta kommer att lämna Hydro Rein med 25%, medan Eolus lämnar projektet.

Källa:

5 maj 2022  13:10  CET

Torsdag

Världens "största" solcarport öppnas i Nederländerna

Den 35-hektar solenergi-carporten realiserades på låglandets festivalparkering av Solarfields, en producent av hållbar energi och inser solenergisystem.
Företaget utvecklar solprojekt på olika platser, såsom mark, tak, tidigare deponiplatser och parkeringsplatser – avser att göra Nederländerna mer hållbara och leverera ren energi till 1 miljon hushåll år 2030.
Solar carport Biddinghuizen-”världens största solcarport”-har nyligen öppnats i Nederländerna mitt i närvaron av inflytelserika beslutsfattare inom landets hållbarhetssektor. Den 35-hektar solenergi-carporten realiserades på låglandets festivalparkering av Solarfields, en producent av hållbar energi och inser solenergisystem.

Företaget utvecklar solprojekt på olika platser, såsom mark, tak, tidigare deponiplatser och parkeringsplatser – avser att göra Nederländerna mer hållbara och leverera ren energi till 1 miljon hushåll år 2030.

Källa:

5 maj 2022  12:46  CET

Torsdag

Hur får vi ökat samhällsstödet för solenergi?

Många av oro kring solprojekt fokuserar på debatter om markanvändning och miljöförstöring, med agrivoltaiska projekt en möjlig lösning.
En av de frågor som utvecklarna möter när de etablerar solväxter är gemenskapens motstånd mot projektet. Medan en Pew -forskningsundersökning förra året fann att nästan alla amerikanska vuxna (84%) stödde utökande solens närvaro i landet, är detta inte alltid fallet när ett projekt föreslås i närheten av ett samhälle och nimbyistiska attityder dyker upp.

Specifikationerna om invändning av samhället kommer att variera beroende på tid och plats, men det finns återkommande teman till denna opposition: risk för miljön, estetiken i projekten, störningar i lokalsamhället, tryck på det lokala överföringssystemet etc.

”Att få stöd för samhället kan vara ett stort företag och vi har funnit att det största hindret att övervinna är en brist på utbildning,” säger Alan Robertson, verkställande direktör för US PV -utvecklaren Bluewave. ”Ofta förvandlas den bristen på utbildning till rädsla och till och med motreaktion som resulterar i stora bakslag, till och med avvisningen av ett första projektförslag.”

Källa:

5 maj 2022  12:39  CET

Torsdag

Australien: Världens första “Super-Hybrid” vind-, vatten- och vätgasprojekt planeras

Troligen världens första super-hybridgröna vätgasprojekt värderat till upp till 5,5 miljarder dollar och kombinerar massiv vind och pumpade vattenfaciliteter och vätgas-teknik har avslöjats för centrala Queensland.

Det flaviska superhybridprojektet föreslås av Sunshine Hydro and Energy Estate och skulle potentiellt inkludera 1,8 GW av ny vindproduktion och 600 MW pumpad vattenkraft med 18 timmars lagring.

Tillsammans skulle dessa tekniker kunna tillhandahålla en minsta effekt dygnet runt på 220 MW, och också ge överskottskraft till nätet och kraften de olika vätgas -teknologierna som föreslås som en del av projektet.

Detta skulle inkludera 300 MW väteelektrolysatorer, 50 MW kondensering och en 50 MW vätebränslecell och förmågan att producera 65 ton grön vätgas om dagen. Transport och industrin skulle vara några av slutanvändarna.

Det flaviska projektet skulle vara beläget inom den föreslagna Central Queensland Renewable Energy Zone (REZ) i Gladstone-Bundaberg-området och skulle kunna börja generera ren energi och producera grönt väte år 2028 om det går vidare.

Källa:

5 maj 2022  12:25  CET

Torsdag

Varför satsar Kanadas banker fortfarande på det fossila

I slutet av april lägger Royal Bank of Canada ut en rapport som hävdade att olje- och gasproduktionen i Kanada kunde öka med 500 000 fat per dag utan att kompromissa med landets klimatmål. Detta skulle vara möjligt, förklarade finansinstitutet, genom att fånga utsläppen från oljesandprojekt och begrava dem under jorden.

Tillkännagivanden, evenemang och mer från Tyee och Select Partners
Två Tyee -författare är finalister för ett klimattäckning Prizetwo Tyee -författare är finalister för ett klimattäckningspris
Michelle Gamage och Sean Holman är nominerade till Canadian Association of Journalists Environmental and Climate Change Award.

Den största och mest inflytelserika banken i Kanada anser att detta är ett ”nytt klimatförhandling”, och under dess villkor måste federala och provinsiella beslutsfattare säga upp miljöföreskrifter som begränsar olje- och gasindustrins tillväxt.

RBC varnade politiker för att ”undvika utsläppspolitik som begränsar eller minskar produktionen på kort sikt.”

Tekniken för att fånga utsläpp är mycket dyr och inte i bruk. Vilket har vissa undrar varför RBC är så fast att dess version av framtiden är avgörande.

Källa:

5 maj 2022  12:10  CET

Torsdag

Aviation H2 väljer flytande ammoniak som framtidens flygbränsle

Efter en tre månaders genomförbarhetsstudie har luftfarten H2-ett australiskt ägt företag som försöker uppnå nettoutsläpp i flyg- och rymdsektorn genom grönt väte-har valt användningen av flytande ammoniak till turbofan förbränning som den bästa vägen till kolfri flygning och kommer snart att börja modifiera turbofanmotorer för att testa och bevisa konceptet.

Företaget, som lanserar en kapitalhöjning på 500 000 dollar via online -plattformen VCEX för att finansiera byggandet av sin första modifieringsprototyp, säger att resultaten från deras studier var mycket positiva. Deras forskning visar att konvertering av en Falcon 50 till flytande ammoniak-turbofanförbränning är den mest effektiva och kommersiellt livskraftiga avenyn för att bygga ett vätedrivet plan.

Företagets team av ingenjörer säger att de nu har en tydlig väg till att ha Australiens första vätebränsle flygplan i himlen i mitten av 2023.

Källa:

5 maj 2022  12:03  CET

Torsdag

Netto-noll räcker inte, företag måste ha som mål att bli netto-positiva

Exklusivt: Den inflytelserika Oxford-ekonomen Kate Raworth har varnat för att den senaste tidens ökning i netto-nollmål skulle kunna skapa en koppling mellan företag och den levande världen, och fokus bör istället vara på att sätta netto-positiva strategier för att bygga en återställande, regenerativ ekonomi.
Raworth-som myntade den populära Donut Economic-teorin för hållbar utveckling-sade att det finns en verklig fara för att bli ”bara en del av jargong” som talade med Edie på Forum for Global Challenges-evenemanget i Birmingham. Att driva baserat på linjära, utvinning av affärsmodeller.

”Naturen gör inte” noll ”, sa Raworth. ”Naturen är generös, det sekvesterar kol, det skapar cykler. Idén att sträva efter ”noll” kopplar oss inte tillbaka till världens levande cykler.

”Det faktum att många av debatterna har fastnat i begreppet netto-noll presenterar en verklig myopi när det gäller att förstå hur vi ansluter till den levande världen. Jag ser net-noll som en förbipasserande punkt … vi måste gå förbi noll till en era av sekvestrering där vi drar ner mycket mer kol än världen släpper ut. ”

Källa:

5 maj 2022  11:53  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Bryssel föreslår att stoppa den ryska oljeimporten i slutet av året

Ursula von der Leyen, Europeiska kommissionens president, har idag avslöjat ett förslag att införa ett EU-omfattande förbud mot rysk oljeimport, en av Moskvas huvudsakliga inkomstkällor.

Embargot kommer att vara strukturerad och gradvis, vilket ger medlemsstaterna upp till sex månader för att avveckla inköp av rysk råolja och fram till slutet av året för att sluta köpa alla slags raffinerade oljeprodukter.

Förbudet kommer att gälla för alla ryska olja som handlas både via hamnar och rörledningar.

”Låt oss vara tydliga: det kommer inte att vara lätt. Vissa medlemsstater är starkt beroende av rysk olja. Men vi måste helt enkelt arbeta med det,” sade von der Leyen när vi talade inför Europaparlamentet på onsdag morgon.

”Vi maximerar trycket på Ryssland, samtidigt som vi minimerar säkerhetsskador för oss och våra partners runt om i världen. För att hjälpa Ukraina måste vår egen ekonomi förbli stark.”

Källa:

4 maj 2022  13:14  CET

Onsdag

Batteriboomen kommer att rita om geopolitiska kartor

Sårbarheten för de globala energimarknaderna är återigen tillbaka i fokus på grund av Rysslands invasion av Ukraina.
Loppet om en förnybar framtid kommer med sina egna geopolitiska frågor och kan leda till nya konflikter när nya leveranskedjor dyker upp.
I mars introducerade president Biden en plan för att säkra de strategiska och kritiska material som är nödvändiga för den rena energiövergången – till exempel litium, nickel, kobolt, grafit och mangan.
Rysslands invasion av Ukraina har återigen avslöjat de globala energimarknaderna och ekonomin kring de globala energimarknaderna och oljestater som tar till vapen för sina  politiska ändamål.

I den största chocken för oljeflöden sedan araboljeembargot 1973 kastade kriget i Ukraina och Europas tveksamhet att omedelbart straffa Putin i skarp lättnad den geopolitiska makten som länder med enorma olje- och gasresurser för närvarande har.

Europeiska unionens svar på Rysslands invasion av Ukraina är att avvänja den ryska energin så snart som möjligt och minska den totala fossila bränsleförbrukningen på längre sikt för att sluta se till malignaktörer för energikällor.

Källa:

4 maj 2022  12:56  CET

Onsdag

Världens första fabrik för trätorn till vindkraft

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Axel Josefson (M) klippte bandet vid Modvions invigning den 2 maj och han ser satsningen som viktig, inte bara lokalt utan även globalt:

– Världen står inför en stor utmaning där vi behöver minska klimatutsläppen och där den privata sektorn leder utvecklingen i omställningen. I Göteborg ser vi nu flera stora investeringar med bland annat elektrifiering av fordonsflottan och en ny batterifabrik. Där är tillgången på grön el en väldigt viktig del i deras verksamhet.

I den nyinvigda fabriken kommer man främst att arbeta med teknikutveckling och proof of concept, det vill säga att bevisa konceptets genomförbarhet. Enligt Modvions vd planerar man nu för kommande fabrik där man ska ha serietillverkning av trätorn. Var den kommer att hamna är i ännu inte klart, men det handlar om en snabb utveckling där bolaget räknar med en omsättning på en miljard kronor redan 2025. En tydlig drivkraft är efterfrågan på förnybar elproduktion.

Källa:

4 maj 2022  13:01  CET

Onsdag

Rekordhög efterfrågan på solcellsanslutningar hos Västerbergslagens Elnät AB

Västerbergslagens Elnät AB (VB Elnät) hanterar dubbelt så många ansökningar gällande solcellsanslutningar jämfört med samma period 2021. Den kraftiga ökningen har lett till något längre handläggningstider än normalt.

Vårens intågande i kombination med vinterns höga elpriser har föranlett att allt fler villaägare i Västerbergslagen vill skaffa sig en solcellsanläggning.

– På VB Elnät ser vi en rejäl ökning då vi idag har dubbelt så många solcellsärenden jämfört med samma period förra året, berättar Magdalena Gustafsson, Chef Nätmarknad.

Att installera solceller är en process som innebär kontakt mellan olika parter – köpare, leverantör av solcellsanläggningen, elinstallatör och elnätsbolaget. Där handlar det om att alla i kedjan gör sin del innan en anslutning är helt klar och solcellsanläggningen är i drift. För att anslutningsprocessen skall gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att elnätsbolaget kontaktas i ett tidigt skede.

Källa:

4 maj 2022  12:56  CET

Onsdag

Indien-Tysk överenskommelse om grön vätgassatsning

Arbetsgruppen kommer att stärka ömsesidigt samarbete inom produktion, användning, lagring och distribution av grönt vätgas genom att bygga ut ramar för projekt, förordningar och standarder, handel och gemensamma FoU -projekt.

Det officiella uttalandet informerar om att handeln med grönt vätgas och dess derivat som grön ammoniak och grön metanol skulle bilda hörnstenen i samarbetet.

Som föregångare till premiärminister Narendra Modis officiella besök i Tyskland har Indien och Tyskland undertecknat en pakt på grönt väte. Indiens unionens minister för makt och ny och förnybar energi, RK Singh och tyska minister för ekonomiska frågor och klimatförändringar, Robert Habeck undertecknade den gemensamma förklaringen praktiskt taget varigenom de två länderna hade för avsikt att bilda en indo-tysk grön väteuppgift.
Modis Europa -resa som kommer att täcka Danmark, Frankrike och Tyskland har ett stort fokus på områden med överenskommelse och samarbete som involverar klimatförändringar gemensamt.

Källa:

4 maj 2022  12:49  CET

Onsdag

Ørsted vill odla koraller på offshore vindkraftverken

Den danska offshore-vindjätten Ørsted planerar vad den säger är ett världs-första försök att stödja korallrev av växande koraller på offshore vindkraftverk. Tillsammans med taiwanesiska partners kommer företaget att testa konceptet i det tropiska vattnet i Taiwan i sommar.

Genom sitt recoralprojekt sa Ørsted att det undersöker nya sätt att skydda och förbättra den biologiska mångfalden. Projektet syftar till att genomföra en icke-invasiv strategi för att samla in inhemska koraller i överskottet när det tvättar i land och för att växa friska korallkolonier på grunden av närliggande offshore vindkraftverk.

Den innovativa idén bakom Recoral är att de relativt stabila vattentemperaturerna vid offshore vindkraftsparker kommer att begränsa risken för korallblekning och låta friska koraller växa på vindkraftverk. Korallerna kommer att odlas nära vattenytan för att säkerställa tillräckligt solljus, förklarade utvecklaren

Källa:

4 maj 2022  12:40  CET

Onsdag

Analys: Vad betyder Kinas gigantiska vind- och solbaser för sina klimatmål?

Kina kommer att lägga till minst 570 gigawatt (GW) vind- och solenergi under den 14: e femårsplanen (FYP) (2021–25), mer än fördubblar sin installerade kapacitet på bara fem år, om mål tillkännages av den Centrala och provinsiella regeringar realiseras.

Vår sammanställning och analys av mål och projekt som tillkännagavs av de centrala och provinsiella regeringarna visar att vind- och solkapacitet skulle nå mer än 1 100 GW år 2025, och tredubbla totalt 360GW installerade 2015 och fördubblade 536GW i slutet av 2020.

Vind- och solplanerna som kommer från den senaste tidens beslut är långt före takten som antyds av Kinas rubrikklimatåtaganden. Som en del av landets mål att toppa sina koldioxidutsläpp (CO2) före 2030 och uppnå kolneutralitet före 2060, meddelade president Xi Jinping att Kina skulle öka sin totala installerade kapacitet för vind och solkraft till ”över” 1 200 GW år 2030 .

Källa:

4 maj 2022  11:49  CET

Onsdag

Danmark vill bygga två vindkraftsöar för att leverera mer förnybar energi till Europa

I ett uttalande sade Danmarks minister för klimat-, energi- och verktyg Dan Jørgensen att Danmark och Europa ”måste vara fria från ryska fossila bränslen så snabbt som möjligt.” För att uppnå detta kommer landet att gå vidare med sin energiövergång genom att ”massivt öka” utplaceringen av förnybar energi på land och till sjöss, sade Jørgensen.

Danmarks kraftblandning formas till stor del av vindkraft. År 2021 stod vindkraften för nästan 50% av den totala elproduktionen i landet, följt av bioenergi och fossila bränslen – delvis importerade från Ryssland. Men regeringen har redan sagt tidigare i år att den hoppas kunna stoppa ryska import av fossila bränslen ”så snart som möjligt”.

Det är här Energyöarna kommer in. Idag får Danmark energi från havsvindar via isolerade vindkraftsparker till havs som levererar elektricitet direkt till nätet. Med Energyöarna kan vindkraftverken vara belägna längre bort från kusten och distribuera kraften de genererar mellan flera länder mer effektivt.

Källa:

4 maj 2022  11:42  CET

Onsdag

Hyundai Heavy kommer med ett säkert vanadium-jonbatteri till nästa generations fartyg

Hyundai Heavy Industries (HHI) främjar användningen av ett nästa generations marint batteri utan risken för explosion eller eld som en av de många FoU-strängarna som den har bedrivit på vägen till fraktavgränsning.

Varvet har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU) med standardenergi, som har utvecklat världens första vanadinjonbatteri (VIB), i ett försök att skapa ett energilagringssystem (ESS) för fartyg.

En vib, som innehåller en elektrolyt tillverkad av en blandning av vatten och mark vanadin, är i grunden fri från risken för explosion eller eld. Den har också minimal värmeproduktion även i händelse av överladdning eller chocker.

Vidare är dess utgångseffekt och livslängd nästan två gånger och mer än fyra gånger så höga som för ett litiumjonbatteri. Det är nästan fritt från åldrande inducerad nedbrytning över upprepade laddnings- och urladdningscykler, vilket visar hög stabilitet och utmärkt hållbarhet.

Källa:

4 maj 2022  11:37  CET

Onsdag

Byggtillstånd för finsk litiumfabrik

Härmed har finska Keliber fått tillstånd av staden Karleby att bygga en fabrik som raffinerar litiumrikt mineral till en form som kan användas i litiumjonbatterier.

Byggandet kommer att inledas i sommar och produktion ska starta år 2024. Karleby ligger inom det område som kallas det nordiska batteribältet. Fabriken byggs i en industripark vid hamnen.

Den får därmed Northvolts batterifabrik i Skellefteå femton mil nordväst sjövägen, och förmodligen även ytterligare en batterifabrik tolv mil åt sydväst landvägen, i Vasa.

Källa:

4 maj 2022  11:29  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Insändare: Ge bidrag till solceller i stället för att kompensera höga elpriser

Läste i Upsala Nya Tidning att en solcellspark i Arvidsbo, Uppland, stoppas och igår kom fakturan från nätägaren Vattenfall på 4 000 kronor. När läget är som det är så får man ta vara på de glädjeämnen man har, som att solen sken nästan hela mars.

2012 gav mars mer el än juni på grund av klart väder, kyla som ökar effektiviteten och reflektion från snön på marken. I skolramsan lärde jag mig att november är grå. November 2021 producerade våra solceller bara en tredjedel av elen vi köpte. Men vi fick lika mycket betalt för den elen som den tre gånger större mängden vi köpte. Vi hade nämligen fastprisavtal på elen vi köpte och rörligt på den vi sålde. Jag sände ett mejl till vår elleverantör och tackade för deras generositet, varvid de omedelbart sade upp avtalet.

Vilken var orsaken? Vi får inte producera mer el än elen vi köper under året. Regeln ska tas bort. Hoppas att det verkställs i år eftersom vi ska fördubbla våra solceller.

Källa:

3 maj 2022  12:57  CET

Tisdag

USA: Stater som vill nå zero-noll 2030 ökar

Vi borde inte bli förvånade över att se ett växande antal färdplaner för 100 % förnybar energi, med måldatum på 2030-talet, från nationer i takt med att övergången ökar.

Denna studie, ”On the Road to 100 Percent Renewables” ledd av The Union of Concerned Scientists (UCS), beskriver hur de 24 stater som utgör medlemmarna av U.S. Climate Alliance (USCA) kan tillgodose alla sina elbehov med förnybar energi energi till 2035.
Paula Garcia vid UCS sammanfattar resultaten. I ”100% RES”-scenariot försvinner kolproduktionen i princip i USCA-stater år 2040, medan solelproduktionen nästan niodubblas och vindproduktionen mer än sjufaldig. Studien fokuserar också på renare luft, bättre hälsa och fler jobb. Studien prioriterar också ett rättvist utfall för energistressade fattigare hushåll. Ett sådant snabbt övergångsscenario är teknologiskt och överkomligt.

Det behövs bara den politiska viljan bakom, säger Garcia. Bevis på de framsteg som redan gjorts blir allt tydligare: i mars nåddes en milstolpe när vindenergi för första gången producerade mer el i USA än kol och kärnkraft tillsammans under loppet av en dag. Studien inkluderar en detaljerad analys av tre USCA-medlemsstater – Massachusetts, Michigan och Minnesota.

Källa:

3 maj 2022  12:45  CET

Tisdag

Etablerar gröna korridorer i Norden för utsläppsfria fartyg

De nordiska miljöministrarna har kommit överens om att inrätta gröna korridorer för sjöfarten i Norden till 2030.
Klimat- och miljöminister Espen Barth Eide var en av arkitekterna bakom Clydebanks deklaration om gröna sjöfartskorridorer under FN:s klimattoppmöte i Glasgow i höstas. Norge och de andra nordiska miljöministrarna följer nu upp och påbörjar arbetet med att etablera Gröna Korridorer i Norden.

Under Nordiska ministerrådets möte i Oslo tisdagen den 3 maj enades man om att starta ett pilotprojekt med etableringen av den första gröna korridoren.

Tanken är att pilotprojektet ska vara ett nordiskt bidrag till och uppföljning av Clydebanker-deklarationen. I slutet av 2022 kommer pilotprojektet att ringa in de sträckor som kan vara nollutsläpp och de aktörer som är villiga att genomföra detta. Från och med 2023 är avsikten att projektet ska gå in i en genomförandefas.

Källa:

3 maj 2022  12:34  CET

Tisdag

Gratis solpaneler blir en stor fråga i Mexikos politik

Installation av gratis solpaneler på bostäder har blivit föremål för konfrontation och debatt mellan Mexikos styrande parti av president Andres Manuel Lopez Obrador och Marko Cortes, ledare för center-högerns National Action Party (PAN) sedan söndagen när den senare argumenterade i positiv till att förslaget anger dess meriter för förnybar energi. Oppositionen har blivit aggressiv sedan förra månaden när de luktade blod genom att rösta ner en konstitutionell översyn av kraftmarknaden vilket orsakade president Obrador en omvändning i kongressen.

Obrador har dominerat mexikansk politik sedan han tillträdde i december 2018. Hans plan var att skärpa CFE:s kontroll över marknaden på privata företags bekostnad. Det lämnade investerarna i sol- och vindkraftsproduktion höga och torra förutom tillverkarna med åtaganden att använda mer ren energi.

Enligt rapporterna sa Marko Cortes att förslaget krävde det statliga elverket Commission Federal de Electricidad (CFE) och att regeringen satte paneler gratis på alla hem, ”med början med de fattigaste.” Han har citerats av några rapporter som säger: ”Folk skulle inte betala någonting, eller skulle betala mycket mindre för sin elräkning”.

Källa:

3 maj 2022  12:21  CET

Tisdag

LG och Shell stödjer utvecklingen av högpresterande litiumjonbatterier

Kaliforniska South 8 Technologies har samlat in 12 miljoner dollar i serie A-finansiering för att kommersialisera nästa generations elektrolyter för litiumjonbatterier.

Finansieringsrundan leddes av den industriella venture-investeraren Anzu Ventures tillsammans med LG Technology Ventures och Shell Ventures samt Foothill Ventures och Taiyo Nippon Sanso Corporation.

Kalifornien-baserade South 8 avser att använda finansieringen för att påskynda kommersialiseringen av sin patenterade teknik för flytande gaselektrolyt, vilket bör förbättra prestandan hos litiumjonbatterier för applikationer som elfordon, nätlagring, flyg och försvar.

South 8 tror att dess LiGas-elektrolytteknologi erbjuder ett unikt tillvägagångssätt för nästa generations litiumbatterier, och åtgärdar bristerna hos både befintliga flytande elektrolyter och solid state-batterier under utveckling.

Källa:

3 maj 2022  12:09  CET

Tisdag

LKAB bygger mineralfabrik i Luleå

En satsning på tio miljarder kronor ska ge 500 jobb göra och LKAB till producent av fosfor, fluor och sällsynta jordartsmetaller.

– Vi vill bredda vår verksamhet genom att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller som biprodukter till järnmalmsproduktionen och öka Europas självförsörjande av dessa kritiska råvaror, säger Jan Moström, vd och koncernchef vid LKAB.

Etableringar kan vara i drift år 2027. Det som händer nu är att LKAB inleder samråd.

Företaget kommer att utvinna apatitkoncentrat i Kiruna och Gällivare/Malmberget och lösa upp det till fosfor, jordartsmetaller och fluor i den kommande anläggningen Luleå. Gips blir en biprodukt.

Elbils- och vindkraftsindustrin använder sällsynta jordartsmetaller som Praseodym, Neodym och Dysprosium.

Källa:

3 maj 2022  12:05  CET

Tisdag

Efterfrågan på el i Kalifornien matchar förnybar energi för första gången

Solkraft och andra förnybara energikällor stod för 100 % av Kaliforniens energibehov i cirka 15 minuter den 30 april.
Enligt California Independent System Operator (CAISO) nådde den amerikanska staten en stor milstolpe i sin energiomställning den 29 april genom att uppnå 100 % förnybar energi under en kort period. Under cirka 15 minuter motsvarades statens energibehov av en tillgång på 101 % av förnybar energi – det mesta från solenergi.

Detta är en inblick i statens utsläppsfria framtid som den föreställer sig, och en enorm prestation när man betraktar Kalifornien som en suverän nation skulle representera den femte största ekonomin i världen, större än Tyskland.

Källa:

3 maj 2022  11:32  CET

Tisdag

Kinas installerade kapacitet för förnybar energiproduktion når 1TW

Den 29 april fick reportern veta av National Energy Administration att under det första kvartalet 2022 startade Kinas utveckling av förnybar energi bra, med en ytterligare installerad kapacitet på 25,41 miljoner kilowatt, vilket motsvarar 80 % av landets nyinstallerade kraftproduktionskapacitet.

Enligt Wang Dapeng, biträdande chef för avdelningen för ny energi och förnybar energi vid National Energy Administration, ökade Kinas installerade kapacitet för förnybar energi under det första kvartalet stadigt. Bland dem ökade vattenkraften 3,43 miljoner kilowatt, vindkraften ökade med 7,9 miljoner kilowatt, solcellsproduktionen ökade med 13,21 miljoner kilowatt, och kraftproduktionen från biomassa ökade med 870 000 kilowatt, vilket motsvarar 10,8 %, 24,9 %, 41,6 % av den nya installerade kapaciteten och 2. i landet respektive %.
I slutet av mars 2022 nådde Kina installerade kraftgenereringskapacitet för förnybar energi 1,088 miljarder kilowatt.

Källa:

3 maj 2022  11:49  CET

Tisdag

Danska Copenhagen Infrastructure Partners avslöjar detaljer om giga-satsningen med vätgas i Australien

Detaljer har framkommit om Murchison Hydrogen Renewables-projektet som föreslagits för nära Kalbarri i västra Australien, inklusive mer än 5 gigawatt vind och sol, ett stort batteri, en 3GW elektrolysör och produktion av cirka 2 miljoner ton grön ammoniak per år.

Det enorma projektet, som ursprungligen föreslogs av Hydrogen Renewables Australia 2019, leds nu av Copenhagen Infrastructure Partners, för att producera förnybart väte och ammoniak för inhemska och exportändamål.

Fram till denna vecka hade få detaljer om projektet avslöjats, förutom den föreslagna platsen, vid Murchison House Station på WA:s mittvästkust – ett område som identifierats av ingenjörsföretaget AECOM som en utmärkt position för samlokalisering av vind. och solenergiprojekt i Australien.

Men en inlämning till WA Environmental Protection Authority på måndagen har detaljerat omfattningen och blandningen av tekniker som föreslås, och vad som krävs för att få igång det ambitiösa projektet.

Källa:

3 maj 2022  11:32  CET

Tisdag

Effektiviteten hos tandemsolceller förbättras

EPFL-forskare i Schweiziska Neuchâtel har utvecklat en tandemsolcell som kan leverera en certifierad effektivitet på 29,2 %. Denna prestation möjliggjordes genom att kombinera en perovskitsolcell med en texturerad silikonsolcell.

Solceller gjorda av kisel används i stor utsträckning men har begränsade effektomvandlingsutbyten. Dessa avkastningar kommer sannolikt att toppa med cirka 27 % inom överskådlig framtid, på grund av grundläggande termodynamiska begränsningar. Moduler som innehåller dessa solceller kommer att ha en maximal avkastning på cirka 23–25 %.

Dessa begränsningar kan dock övervinnas genom att kombinera kisel med en komplementär solcell som absorberar den blågröna delen av solspektrumet och använder det mer effektivt och bildar vad som kallas en ”tandem”. Bland de olika materialen som kan användas för tandem, har halogenidperovskiter nyligen visat sig vara bäst lämpade för att öka effektiviteten hos kisel utan att lägga till betydande tillverkningskostnader.

Källa:

3 maj 2022  11:22  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

"Enough is enough": Kalifornien stämmer ExxonMobil för plastföroreningar

Kaliforniens åklagare Rob Bonta har stämt ExxonMobil som en del av en utredning om vilken roll fossila bränslen och petrokemisk industri har spelat i den växande plastkrisen.
California Department of Justice undersöker om ExxonMobil medvetet vilseledde allmänheten om plastens skadliga effekter och svårigheterna med att återvinna den.
Som svar har ExxonMobil sagt att företaget delar samhällets oro över plastkrisen och att det arbetar för att ta itu med problemet med avancerad återvinningsteknik.
Miljöexperter har välkomnat utredningen och sagt att det är dags för fossilbränsle- och petrokemisk industri att hållas ansvariga för den roll de har spelat i denna miljöfråga.
Kaliforniens åklagare Rob Bonta har meddelat att hans avdelning kommer att genomföra en första utredning i sitt slag för att fastställa vilken roll de fossila bränslena och petrokemiska industrin har spelat i den eskalerande globala plastkrisen. Kaliforniens justitiedepartementet begränsar sig till ett företag i synnerhet: ExxonMobil, ett företag som tidigare har pekats ut som den största förorenaren av engångsplaster i världen.

Källa:

2 maj 2022  13:03  CET

Måndag

Kanadensare kommer få betala biljoner för klimatpåverkan

Kanadas ekonomi kommer att förlora 2,8 biljoner CAD i klimatkostnader till 2100 om den globala temperaturen stiger med 2°C, en siffra som fördubblas till 5,5 biljoner dollar om uppvärmningen skulle öka med 5°C-prognosen i ”business as usual”-scenarier, säger en ny rapport.

”Att genomföra de nödvändiga investeringarna för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) mer än betalar sig för sig själv i form av enbart undvikade fysiska skador”, skrev en forskargrupp från Queen’s University’s Institute for Sustainable Finance (ISF), efter att ha beräknat skadorna från framtida biologisk mångfald förlust, havsnivåhöjning och infrastruktur kollaps från extrema väderhändelser som översvämningar och skogsbränder.

Dessa kostnader är upp till 45,4 miljarder dollar större än investeringen som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser, och det är utan att inkludera de potentiella ekonomiska fördelarna med övergången till en koldioxidsnål ekonomi, rapporterar CTV News.

Källa:

2 maj 2022  12:51  CET

Måndag

Enorm solcellspark planeras på Vikbolandet

En jättestor solcellspark planeras på Vikbolandet utanför Östra Husby, det var Folkbladet först med att berätta. Tanken är att det ska bli lika stort som 175 fotbollsplaner.
– Det är ingen tvekan om att den är stor i svenska mått, säger Marcus Qviberg, VD för Sunna Group.

Sunna Group AB är företaget som ligger bakom satsningen och de har under senaste året planerat fem stora parker i Mellansverige där projektet på Vikbolandet är det största. Anledningen att de valde just den ytan är att markägarna sedan tidigare haft problem med översvämningar vilket gör marken sur och energifattig för jordbruk.

Nu ansöker företaget om tillstånd hos länsstyrelsen, vilket gör att storleken kan förändras beroende på vad som finns på den tänkta marken.
När parken är fullt utbyggd är tanken att den ska generera 95 miljoner kilowattimmar per år, det är tillräckligt för att försörja tusentals villor med el.

Källa:

2 maj 2022  12:33  CET

Måndag

Från sågverk till kraftverk med energidistribution på högsta nivå

När sågverket Sävar Såg installerade en biobränslepanna som genererade överskottsvärme beslutade man att börja producera fjärrvärme. Men för att ro projektet i hamn krävdes ett ställverk, valet föll på unimes H, det modulära energidistributionssystemet.

Sågverket som ligger en bit norr om Umeå har under de senaste åren gradvis ökat produktionen. Man har förfinat maskinparken och byggt ut anläggningen. I och med expansionen installerades en tredje biobränslepanna för att torka virket. Eftersom bränslepannan genererade överskottsvärme beslutade man att ta vara på överskottet och producera fjärrvärme.

Samtidigt växte värmebehovet på orten eftersom Umeå kommun planerade en utbyggnad av Sävar samhälle. 3 000 invånare skulle bli 9 000 och då behövde även fjärrvärmenätet byggas ut.

Källa:

2 maj 2022  12:25  CET

Måndag

Flytande havsvind "vätgasfabrik" planerad av norsk tekniktrio

Norge – Hydepoint, en kombinerad offshore-transformatorstation och vätgasfabrik, utvecklas av Moreld, Arendals Fossekompani och Kongsberg.
Hydepoint kommer att hjälpa till att lösa ett antal frågor relaterade till havsbaserad vindkraftsutveckling och uppskalning.

“Hydepoint är en komplett lösning för att ta emot, konvertera och överföra hela energipotentialen från vindkraftsparker till havs, med minskat beroende av elnätet på land. Placerad i havet, nära vindkraftsparker, kan Hydepoint omvandla hela eller delar av energin till väte”, förklarar Morten Henriksen, vice VD på Arendals Fossekompani.

Efterfrågan på väte från förnybara energikällor ökar snabbt. Utnyttjandet av vindkraft till havs ökar också snabbt, och havsvind är redan en betydande källa till ny förnybar energi globalt. Utbyggnad av vindkraft till havs, inklusive den kommande licensomgången i Norge, kommer att kräva betydande nätförstärkningar.

Källa:

2 maj 2022  12:19  CET

Måndag

Ny blockchain crowdfunding-plattform lanseras för solenergi i Afrika

Energy Web och ENGIE Energy Access lanserar ”Crowdfund for Solar” för att finansiera projekt för ren energi i Afrika söder om Sahara.

Plattformen byggd på Energy Webs teknikstack med öppen källkod syftar till att tillhandahålla lågkostnadsfinansiering för utbyggnaden av solcellshemsystem till samhällen över hela Afrika och kommer att tillåta deltagarna att satsa Energy Web Tokens (EWT) i utbyte mot en fast avkastning.

ENGIE Energy Access är en ledande leverantör av solenergi- och mininätslösningar i Afrika, med leverans av förnybar energi till 7 miljoner människor i nio länder hittills.

Fortfarande saknar cirka 621 miljoner människor tillgång till elektricitet, särskilt i avlägsna och landsbygdsområden på hela kontinenten, som har rikliga solresurser.

Källa:

2 maj 2022  12:09  CET

Måndag

Scania kör själv i korsande trafik

Helt utan avlösning får Scanias experimentella självkörande lastbilar numera avverka hela E4-sträckan Södertälje–Jönköping. Detta efter att Transportstyrelsen utökat sitt tillstånd.

Tidigare måste övervakaren greppa ratten i ett antal korsningar och rondeller i bland annat Nyköping.Lastbilarna har rullat på E4:an mellan Södertälje och Jönköping sedan i fjol.

I förarstolen sitter en chaufför och övervakar, beredd att gripa in. Intill sitter en provningsingenjör med uppgift att övervaka och verifiera den information som överförs till bilen från dess sensorer.

Scania utvecklar självkörning mellan omlastningscentraler – hubb-till-hubb – på motorväg. Det är en lägre hängande frukt än självkörning på vägar med dubbelriktad trafik och i tätort.

Källa:

2 maj 2022  12:04  CET

Måndag

Liberalerna: ”Ett nej till Sveriges största solcellspark – är ett svek mot skånska elkunder”

Sveriges största solcellspark var på gång att byggas norr om Helsingborg. Men Länsstyrelsen har nu stoppat bygget. Därmed går Skåne miste om ett viktigt tillskott till sin energiproduktion.

En ansökan om att bygga Sveriges största solcellspark i Svedberga, norr om Helsingborg, har nu fått avslag av Länsstyrelsen. Därmed går Skåne miste om ett tillskott av energi på motsvarande 250 000 solceller – i realiteten ett område stort som 324 fotbollsplaner.

– Vi har en stor brist på energiproduktion i södra Sverige. Elpriserna i Skåne skenar dessutom – och kommer troligen att vara höga under lång tid framöver. Därför är det beklagligt med Länsstyrelsens beslut. Hade anläggningen fått ett godkännande hade det inneburit ett oerhört viktigt tillskott till energiproduktionen i Skåne, säger Louise Eklund, regionråd för Liberalerna i Region Skåne.

Källa:

2 maj 2022  11:50  CET

Måndag

CheckWatt i satsning på smart vindkraft

Teknikutveckling och nya förutsättningar på energimarknaderna driver innovation i hur vindkraftparker utformas. Strax norr om Ulricehamn har CheckWatt fått uppdraget att i första steget implementera direkt frekvensreglering med vindkraft och sedan integration med batterilager och kapacitet att tillverka vätgas. Det är SVEF (Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening) som står för satsningen.

I ett första steg handlar det om att låta de tre vindkraftverken från Enercon stötta elnätsfrekvensen genom den nya stödtjänsten FCR-D ned som Svenska Kraftnät introducerade 1a januari i år.

Det innebär att verken kommer ha beredskap att minska sin produktion inom några få sekunder om frekvensen i det nordiska synkronområdet överstiger 50,1 Hz.

För ägare av vindkraft kan det generera betydande intäkter och för elsystemet innebär det en stabilare drift.

Källa:

2 maj 2022  11:32  CET

Måndag

Nu är spaden i marken – HPSolartech bygger solparker

Utanför Ronneby, Olofström och Töreboda har HPSolartech just dragit igång etableringen av tre solparker med en total effekt på 14 MW. Markarbetena började för tre veckor sedan. Just nu byggs staket runt solparken och nästa vecka börjar det pålas i marken för själva solpanelsställningarna.

HPSolartech ansvarar för etableringen av de nya solparkerna i Blekinge och Västra Götaland, från outnyttjad mark till driftsatta solparker, och kommer att leverera anläggningarna nyckelfärdiga till kunden. HPSolartech har också fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster under driftsfasen.

– Detta är en del av en större satsning och projektet kommer ge ett betydande tillskott av förnybar energi där solparkerna byggs, säger Kenny Fogel, VD på HPSolartech.

Platserna är noga utvalda för etableringen av solparkerna. Ytorna är lagom stora och det finns närliggande elnätsinfrastruktur. Det är också mark som är svår att använda för till exempel jord- eller skogsbruk vilket gör den extra lämplig för solparker.

Källa:

2 maj 2022  11:27  CET

Måndag

Fredag

Fredag

Energy Vault, NTPC undertecknar avtal för gravitationsbaserad energilagring

Schweiz Energy Vault kommer att stödja den indiska statliga kraftproducenten NTPC genom att distribuera sin gravitationsbaserade energilagringsteknik och mjukvarulösningar.
Det indiska bolaget NTPC Ltd. vill distribuera Schweiz-baserade Energy Vaults EVx gravitationsbaserade energilagringsteknologi och mjukvarulösningar för att stödja sina initiativ för ren energi.

De två parterna undertecknade nyligen ett samförståndsavtal (MoU) för att skapa ett långsiktigt strategiskt partnerskap. NTPC kommer att distribuera Energy Vaults EVx gravitationsbaserad energilagringsteknik och mjukvarulösningar baserade på resultatet av en gemensam förstudie.

Energy Vaults EVx-lagringssystem är jämförbart med pumpat vattenkraft, och använder förnybar energi i nätskala när tillgången är riklig för att driva motorer och höja 30-tons block på ett sexarmat krantorn, snarare än vatten, upp till en höjd. När ström behöver laddas ut tillbaka till nätet, sänks blocken, vilket skördar den kinetiska energin.

Källa:

29 apr. 2022  13:07  CET

Fredag

Finska Wärtsilä bygger stor anläggning för produktion av REEFUEL, klimatneutral bio-LNG

Teknikkoncernen Wärtsilä kommer att leverera utrustning till världens näst största anläggning som kan göra flytande biometan och syntetisk metan från förnybara energikällor för att producera koldioxidneutralt transportbränsle. När den är i drift kommer den att ha en kapacitet på cirka 63 000 ton Bio-LNG per år. Kontraktet lades i mars 2022 av det tyska energiföretaget REEFUELERY GmbH – ett joint venture mellan Erdgas Südwest GmbH och avanca, ett företag fokuserat på hållbar energi och logistiklösningar.

Fabriken kommer att ligga i Burghaun nära Fulda, Tyskland. Burghaun valdes som den föredragna platsen för detta projekt på grund av dess direkta tillgång till MIDAL, en av de mest kraftfulla gasledningarna i Tyskland. Det centrala läget möjliggör optimal försörjning till Alternoils bensinstationer – som ägs av avancagruppen.

Anläggningen kommer att använda biometan från kommunalt och jordbruksavfall som råvara. Biometanet kondenseras därefter och levereras till Alternoils bensinstationsnät som det klimatneutrala bränslet REFUEL (Bio-LNG).

Källa:

29 apr. 2022  13:02  CET

Fredag

Ember-rapport: Indiens race till 175 GW

Tjugosju stater behöver ett steg upp för att Indien ska nå sitt mål för förnybar energi från december 2022.
Denna minirapport analyserar kapacitetsdata för statligt installerad förnybar energi (RE) från ministeriet för ny och förnybar energi (MNRE) i förhållande till statliga specifika RE-mål. Dessa data publiceras endast för den senaste månaden, men för denna forskning användes internetarkivmaskiner för att gräva fram och sätta ihop RE-installationsdata månad för månad för att spåra framsteg. Den analyserar de senaste uppgifterna fram till mars 2022, inom ramen för det 175 GW RE-mål som satts upp för december 2022. Uppgifterna finns också att ladda ner separat.

Syftet med denna rapport är att tillhandahålla en databas med svåra att hitta data om statliga RE-framsteg, hämtade från internetarkivmaskiner. Vid sidan av denna databas tillhandahåller rapporten överordnade meddelanden som kan härledas från data. Dessa data kan användas för att spåra framsteg i olika stater och/eller fungera som utgångspunkt för annan relevant forskning.

Källa:

29 apr. 2022  12:43  CET

Fredag

Fazer är den enda som tillverkar xylitol av havreskal

Fazers xylitolfabrik, där xylitol tillverkas av havreskal, har inlett sin kommersiella verksamhet i Lahtis, Finland. Xylitolfabriken är ett utmärkt exempel på en modern cirkulärekonomisk innovation som använder unik, patenterad teknologi. Efterfrågan på Fazer Xylitol förväntas växa internationellt och nå nya användningsområden inom bland annat livsmedels-, kosmetika- och läkemedelsindustrin.

Fazer är en ledande aktör inom havre in Norden. Företagets unika kunnande och moderna produktionsanläggningar gör det möjligt att tillverka mångsidiga havreprodukter av lokalt producerade råvaror. Fazers omfattande investeringar i xylitolfabriken i Lahtis stärker dess position som pionjär inom havreprodukter.

Det som särskiljer Fazer Xylitol från andra tillverkare av xylitol är främst dess hållbara produktionsmetod. Fazer är först i världen med att tillverka xylitol av havreskal. Havreskalen kommer från sidoflödet vid bolagets egen havrekvarn. Med sidoströmmar avses ett överskott som tidigare slutat som svinn, men som nu kan återvinnas eller återbrukas som råvara eller för att skapa en ny produkt.

Källa:

29 apr. 2022  12:32  CET