ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

"transition away from" "transition away from" "transition away from"

Från MEDSOLS.NU får du:

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

torsdagen den 20 juni

Torsdag

Spanska bönder saminvesterar i norska Statkrafts solenergiprojekt

Statkraft A/S kommer att bygga två solcellsanläggningar i Spanien, vilket erbjuder bönder investeringsmöjligheter. Miljövänligt projekt med miljögodkännande, byggstart 2025.

Den norska kraftproducenten Statkraft A/S planerar att bygga två 77-MW solcellsanläggningar i östra Spanien, vilket ger lokala bönder möjlighet att investera i projekten. Den sammanlagda investeringen för tvillingprojekten, Los Predios och Los Hierros, är över 120 miljoner euro. Företaget har tecknat ett avtal med Valencias bondeförening AVA-ASAJA för att tillåta bönder att investera upp till 5 % i projekten.

Trots motstånd från Turis stadshus på grund av miljöhänsyn planerar Statkraft att använda 434 hektar mark för solenergiprojekten, med endast 18 % av ytan täckt med solpaneler. Företaget kommer också att främja ekojordbruk och avsätta mark för bevarandeåtgärder för biologisk mångfald. Miljögodkännande har erhållits och bygget beräknas påbörjas under andra halvåret 2025.

Källa:

20 juni 2024  12:32 CET

Torsdag

De flesta innevånare i oljeländer vill snabbt byta till ren energi, visar FN-undersökning

De flesta människor i världens största fossilbränsleproducerande länder vill att deras länder snabbt ska övergå till ren energi för att bekämpa klimatkrisen, enligt den största klimatopinionsundersökningen någonsin, gjord av FN.

Många av dessa stater har tjänat mycket på att utnyttja fossila bränslen, men undersökningen från 77 länder visar att deras medborgare är djupt oroade över effekterna av global uppvärmning på deras liv. I Kina och Indien vill de största kolproducenterna, 80 % respektive 76 %, ha en snabb grön omställning.

I USA, världens största olje- och gasproducent, vill 54 % av människorna ha en snabb övergång, liksom 75 % av dem i Saudiarabien, den näst största oljeproducenten. Enkäten visade också att 69 % av australierna vill ha en snabb övergång bort från sin stora kol- och gassektor.

FN:s utvecklingsprogram sa att syftet med undersökningen var att visa politiska ledare vad miljontals människor runt om i världen tyckte om klimatkrisen och vilka åtgärder de ville vidta. ”Det är så viktigt att vi låter folket tala för sig själva”, säger Achim Steiner, UNDP:s chef.

Källa:

20 juni 2024  12:20  CET

Torsdag

Tidvattenprojekt i Wales på 4,9 MW

Inyanga Marine Energy Group och Verdant Morlais Ltd arbetar tillsammans på ett nytt tidvattenströmsprojekt på 4,9 MW i Morlais i Wales.
Båda partnerna tilldelades kajplatser i Morlais i den senaste tilldelningsomgången för ”Contracts for Difference” (CfD) 5, som ägde rum i september 2023.

Inyanga tilldelades ett 10MW-projekt, som kommer att baseras på företagets patenterade HydroWing tidvattenströmsteknologi. Verdant Morlais Ltd (VML) tilldelades 4,9 MW i CfD-rundan och har nu samarbetat med Inyanga för att hjälpa till att leverera det projektet.

Verdants enhet är en trebladig horisontell axel tidvattenturbin som sitter på en triangulär ram på havsbotten, tidigare testad i New Yorks East River.

Källa:

20 juni 2024  12:07 CET

Torsdag

Labour skulle "vända om förbudet mot brittisk vindkraft på land" - skuggminister

Det brittiska Labour Party har på onsdagen bekräftat att det kommer att ”riva upp” landets de facto förbud mot vindkraftsparker på land ”inom några veckor” efter maktövertagandet om det skulle vinna det kommande allmänna valet den 4 juli.

Labour – som förväntas vinna valet enligt de senaste opinionsmätningarna – skulle upphäva förbudet, sa Ed Miliband, blivande energiminister, till Global Offshore Wind 2024-konferensen i Manchester och hävdade att moratoriet kostade skattebetalarna 5 miljoner pund per år.

Miliband sa att han skulle vända på den återstående lagstiftningen och effektivisera planerings- och ansökningsprocessen för sådana projekt.

”Om Labour vinner valet kommer vi att mobilisera över hela regeringen för att utföra vårt uppdrag,” tillade han.

Källa:

20 juni 2024  12:02  CET

Torsdag

Kina förbrukar nu mer energi per capita än Europa

Kina förbrukar nu mer energi per capita än Europa, rapporterade Energy Institute i sin Statistical Review of World Energy.

Omläggningen av energianvändningsrankningen drevs av en ökad efterfrågan från ekonomins industrisektor. Samtidigt minskar efterfrågan på energi från industriproducenter i Europa på grund av höga priser.

Medan energiförbrukningen ökade, minskade dess kolintensitet, påpekade Energiinstitutet i sin rapport. Kina är ledande inom byggandet av nya kolkraftverk, konstaterade författarna, men det är också ledande inom vind- och solkapacitetstillskott. Förra året översteg dessa tillskott den totala nya vind- och solkapaciteten som resten av världen lade till, vilket ledde till en nedåtgående trend i kolintensiteten.

Källa:

20 juni 2024  11:45 CET

Torsdag

Pumpkraft ett "superbatterier" för mer vind- och solenergi

Energibolag har planer på att i olika mognadstillstånd bygga upp till 40 pumpade vattenkraftverk med en effekt på 15 000 MW, tredubbla de som redan är i drift i landet.

Den massiva utbyggnaden av nya anläggningar för förnybar energi i Spanien tvingar oss att möta stora utmaningar för omorganisationen av det elektriska systemet. Intermittenten av produktionen av de två stora gröna energierna – vind och solceller – beroende på om det finns vind och sol tvingar fram utvecklingen av ett kolossalt energilagringssystem för att kunna ersätta andra generationstekniker som kärnkraft med bara förnybara. . eller gasanläggningar.

Energiföretag accelererar för att kunna implementera energilagringssystem som går längre än stora batterier (vars tekniska mognad och begränsade expansion fortfarande hindrar deras massiva användning för att lagra vind- och solel för användning vid behov).

Källa:

20 juni 2024  11:34  CET

Torsdag

Länderna som installerat mest solcellsenergi (PV)

Installationer av solcellskällor slog rekord 2023 och Brasilien var det tredje landet med högst installerad kapacitet som lades till förra året. Det framgår av den senaste studien ”Global Market Outlook For Solar Power 2024 – 2028”, utförd av SolarPower Europe.

Enligt forskningen ökade landet med 15,4 GW installerad effekt och stod för cirka 4 % av den globala tillväxten. Totalt tillförde världen 447 GW.

Studien noterade också att solenergikällan växte med 87 % 2023, jämfört med 2022, och slutade förra året med märket 1,6 TW installerad kapacitet.

Också enligt SolarPower Europe var solenergi 2023 ansvarig för 78 % av nya förnybara energianslutningar, en siffra högre än de föregående två åren, då denna siffra var 56 % respektive 66 %.

Källa:

20 juni 2024  11:30 CET

Torsdag

Kinesiska Longi hävdar 34,6% effektivitet för perovskit-kisel tandem solcell

Longi sa idag på SNEC-mässan i Shanghai, Kina, att den har uppnått en effektkonverteringseffektivitet på 34,6 % för en tandemsolcell av perovskit-kisel.

European Solar Test Installation (ESTI) har certifierat resultaten, som representerar ett världsrekord för denna celltypologi. Det tidigare rekordet hölls av Longi själv, som uppnådde en effektivitet på 33,9 % i november.

”Vi uppnådde detta resultat genom att optimera tunnfilmsavsättningsprocessen i elektrontransportskiktet, utveckla och använda högeffektiva passiveringsmaterial för defekter och designa och utveckla högkvalitativa gränssnittspassiveringsstrukturer”, sade företaget i ett uttalande, utan att ge ytterligare detaljer.

Källa:

20 juni 2024  11:12  CET

Torsdag

Analys: Vind och sol tillförde mer till global energi än någon annan källa 2023

År 2023 tillförde vind och sol tillsammans mer ny energi till den globala mixen än någon annan källa, för första gången i historien, enligt Carbon Brief-analys av nyligen släppt data.

Trots den rekordhöga globala efterfrågan på energi nådde kol- och oljeanvändningen också nya toppar förra året, konstaterar Energy Institute Statistical Review of World Energy 2024.

Detta drev globala koldioxidutsläpp (CO2) till ytterligare ett rekord 2023, världens första hela år utan påverkan från coronavirus-pandemin, visar data.

Källa:

20 juni 2024  10:38 CET

Torsdag

Australien: Stort test med bilbatterier kopplade till nätet (V2G)

Australian Renewable Energy Agency (ARENA) har skänkt 3,2 miljoner dollar i finansiering till den nya återförsäljaren Amber Electric för att testa smart laddning av elfordon (EV) och fordon-till-nät (V2G) tjänster med privatkunder.

Den tvååriga testperioden på 7,7 miljoner dollar kommer att tillåta 1000 kunder i ACT, New South Wales (NSW), Queensland, South Australia och Victoria att förvandla sina elbilar till ”batterier på hjul”. Det kommer att starta i mitten av 2025.

Amber Electric bygger den mjukvara som behövs för att tillåta elbilar att ladda dubbelriktat och planerar att installera 100 smarta laddare och 50 V2G-laddare i vissa deltagares hem, men husägare kommer att behålla full kontroll över sina enheter.

Källa:

20 juni 2024  10:20  CET

torsdag 20 januari

onsdag 19 juni

Onsdag

"Solkraft kommer att finnas överallt": förnybar energi kommer att tillgodose 100 % av elbehovet 2050

UNSW Professor Renate Egan är övertygad om att 2050 kommer elproduktionen i Australien att till 100 procent levereras via förnybara energikällor, och att hälften av det kommer att vara tack vare solceller.

Och hon säger, även om dagens solenergiteknik fungerar och bör användas så fort vi kan, så finns det mer arbete att göra för att få oss till 100 procent förnybart.

Hon förutspår att energi med tiden inte bara kommer från traditionella solpaneler och batterier, utan också från spännande ny solcellsteknik som tar formen av tunna flexibla filmer och fönster som tjänar ett syfte och ger ström.

Eller, för att uttrycka det på ett annat sätt, ”när folk pratar om solfärg – de beskriver solenergi som en teknik som kommer att finnas överallt.”

Källa:

19 juni 2024  13:50 CET

Onsdag

Ny "Solar Thermal Trapping"-process kan generera 1 000°C för stål-, aluminium- och cementproduktion

Många industrier – produktion av stål, aluminium och cement är de mest uppenbara – kräver högvärmeprocesser som idag endast kan åstadkommas kommersiellt med fossila bränslen.

Paige Bennett på EcoWatch, som skriver för WEF, beskriver en ny process som använder solvärme för att nå temperaturer på lite över 1 000°C, tillräckligt varmt för att smälta metall. Forskare använde halvtransparenta material, inklusive syntetisk kvarts, för att fånga solljus som värmer upp en kiselkarbidskiva.

Tidigare forskning har bara lyckats påvisa värmefällans effekt upp till 170°C. Den nya enheten är fortfarande på proof-of-concept-stadiet, och mer forskning pågår för att testa olika material innan man går vidare till uppskalningsstadiet.

Källa:

19 juni 2024  13:24  CET

Onsdag

Sveriges största batteri i drift i Ragunda

I jämtländska Ragunda har Neoen nyligen tagit i bruk ett storskaligt batteri som kommer att vara ett viktigt bidrag för att stabilisera det svenska elnätet och underlätta integrationen av vindkraft. Samtidigt invigdes en vindkraftspark med en förbrukning som motsvarar 30 000 bostäder.

Sveriges hittills största batterilager Storen Power Reserve har en kapacitet på 52 MW och innebär ett stort kliv framåt för svensk förnybar energi. Samma företag har redan börjat bygga ett ännu större batteri, Isbillen Power Reserve (93,9 MW/93,9 MWh) sex kilometer från befintligt batterilager. Det beräknas tas i bruk under 2025.

– Batterilagring är avgörande för den gröna omställningen. Genom storskalig batterikapacitet kan vi utnyttja den fulla potentialen av sol- och vindkraft, säger Neoens Sverigechef Laetitia Prot.

Källa:

19 juni 2024  13:11 CET

Onsdag

Cleantech kommer driva 10 % av den globala BNP-tillväxten - RMI

Rocky Mountain Institute (RMI), en USA-baserad forskningsorganisation, har nyligen publicerat en rapport som förutspår betydande tillväxt inom cleantech-sektorn. Enligt rapporten förväntas solenergiinstallationer nå 1 000 GW årligen, tillsammans
med försäljning av 6 000 GWh batterier per år. Dessa framsteg är avgörande för att uppnå sektorns mål att tredubbla förnybar kapacitet där cleantech nu enligt uppgift tillförs 10 % av den globala BNP-tillväxten.

År 2023 bidrog sol- och vindenergi med 500 av 600 TWh i efterfrågetillväxt och är redo att upprätthålla tillväxttakten över genomsnittet. Rapporten tillskriver detta en 20-procentig minskning av cleantech-kostnaderna för varje fördubbling av förnybar utbyggnad, driven av elektrifierings- och effektivitetsinitiativ.

Källa:

19 juni 2024  13:01  CET

Onsdag

Skånemejerier testar eldrivna lastbilar

Skånemejerier inleder nu en pilotstudie med två eldrivna lastbilar för att sköta transporterna av företagets produkter på de skånska vägarna. Målsättningen är att utvärdera tekniken samt möjligheterna som ellastbilar ger. I framtiden hoppas man kunna satsa mer storskaligt för att möta framtidens krav på tysta och utsläppsfria transporter.

Sedan maj rullar nu den första eldrivna lastbilen. Det är en Volvo FM 490 KW 42 Tractor som har en räckvidd på 250 km och levererar produkter i hela Skåne, både städer och på landsbygden. Laddningen sker sedan på Malmö Mejeri med grön el.

– Det finns många fördelar med elektrifiering. Utöver lägre klimatutsläpp, bidrar ellastbilar även till en tystare arbetsmiljö, förbättrad luftkvalitet och minskat buller på vägarna. Men vi ser fortfarande utmaningar som exempelvis utbyggnaden av laddinfrastruktur, distributionsnätverk och standardisering av dragbilar. Därför är det extra viktigt för oss att samverka med andra i frågan, så att vi tillsammans kan hitta lösningar, säger Peter Liljedahl, Transportchef på Skånemejerier.

Källa:

19 juni 2024  12:52 CET

Onsdag

Global solkapacitet når 1,6 TW efter stark tillväxt 2023

Världen har nått en total solkapacitet på 1,6 TW efter att årliga installationer nästan fördubblades 2023 till 447 GW, säger en ny rapport från SolarPower Europe idag.

Solenergin som lades till förra året var 87 % högre än 2022, då 239 GW installerades. Solel stod också för huvuddelen av den totala förnybara energin som installerades 2023.

”Hur långt solenergi kan gå kommer att avgöras av rättvis global tillgång till finansiering, och den politiska viljan att leverera flexibla energisystem som passar för den förnybara verkligheten”, säger SolarPower Europes vd Walburga Hemetsberger.

Den globala solkapaciteten förväntas nå 2 TW i år och 2028 kan världen installera mer än 1 TW årligen.

Källa:

19 juni 2024  12:39  CET

Onsdag

Flytande solpaneler kan ge mycket av Afrikas energi – ny forskning

Ny forskning har visat att flera länder skulle kunna tillgodose alla sina energibehov från solpanelssystem som flyter på sjöar. Klimat-, vatten- och energimiljöforskarna R. Iestyn Woolway och Alona Armstrong analyserade hur mycket energi som kunde produceras av flytande solpaneler på bara 10 % av vattenytan i en miljon vattenförekomster globalt. De fann att Etiopien och Rwanda kunde generera mer energi än deras nuvarande nationella energibehov enbart från de flytande energisystemen.

Flytande solpanelsystem använder pontoner eller flottar för att hålla solpanelerna flytande. Dessa flytande strukturer är förankrade eller förankrade vid kanterna på vattendragen för att säkerställa stabilitet. Systemen kan utformas för att motstå varierande vattennivåer och väderförhållanden, inklusive stormar.

Cirka fem miljoner kvadratkilometer av jordens yta (eller 3,7 % av jordens yta som inte är täckt med is) tas upp av sjöar och reservoarer. Solpanelsystem skulle kunna flyta på många av dessa ytor.

Källa:

19 juni 2024  12:03 CET

Onsdag

Ford reducerar CO2-utsläpp med solenergisatsningar i Sydafrika och Thailand

Ford Motor Company avancerar sitt engagemang för hållbarhet och siktar på att köpa 100 % kolfri elektricitet för global tillverkning till 2035. År 2023 uppnådde biltillverkaren 70,5 % av den kolfria elanvändningen i sin globala tillverkningsverksamhet.

Nyckeln till dessa framsteg är Fords solenergiprojekt vid Ranger- och Everest-produktionsanläggningarna i Sydafrika och Thailand. Dessa projekt inkluderar de största solskyddsparkeringarna i Afrika, belägna vid Silverton Assembly Plant i Pretoria, och i Thailand, vid Ford Thailand Manufacturing (FTM).

Silverton Assembly Plants 13,5 megawatts solcellscarport, färdigställd 2022, tillhandahåller parkering för över 3 500 fordon och levererar 18 % av den el som krävs för att producera varje Ranger, vilket möjliggör produktion av mer än 20 800 Rangers årligen med solenergi.

Källa:

19 juni 2024  11:57  CET

Onsdag

Mjölk utan kor? Forskare konstruerar proteinet kasein

Mjölk har blivit mycket mindre nyttig med utbrottet av fågelinfluensa i amerikanska mejeriföretag. Rå eller opastöriserad mjölk kan ha en nedsättande effekt på djur som dricker den. Vissa mejeriarbetare har också smittats.

Kommersiell mjölk är dock säker, enligt FDA (Food and Drug Administration) eftersom den är pastöriserad och därigenom dödar alla bakterier.

Vissa företag och ingenjörer har utarbetat sätt att tillverka mjölk, men inte från kor. De strävar efter att uppnå detta genom att konstruera jäst och växter med nötkreatursgener. Detta gör att de kan tillverka nyckelproteinerna som ger mjölkens färg och behåller den ursprungliga smaken och näringsvärdet.

De utnyttjar kasein som är en floppy polymer som är det mest förekommande proteinet i mjölk och som gör att pizzaost sträcker sig. Tillsammans med detta använder de vassle, en näringsrik kombination av essentiella aminosyror som ofta används i energipulver.

Källa:

19 juni 2024  10:38 CET

Onsdag

Världens första licensierade autonoma flygtaxi nu i Saudiarabien

Saudiarabien inledde försöket med sin första autonoma flygtaxiflygtjänst för att transportera Hajj-pilgrimer.

Testerna, utförda med ett kinesiskt företag EHangs EH216-S pilotlösa elektriska vertikala start- och landningsflygplan (eVTOL), påstås vara ”världens första flygtaxi som är licensierad av en civil luftfartsmyndighet”.

Den 12 juni, med särskilt godkännande från General Authority of Civil Aviation (GACA), visade EHang upp sitt tvåsitsiga autonoma flygplan i Mecka. Evenemanget arrangerades i samarbete med företagets nya lokala partner, Front End, som hjälper EHang att få godkännande för sin första eVTOL-modell på den saudiska marknaden.

Källa:

19 juni 2024  10:22  CET

onsdag 19 januari

tisdag 18 juni

Tisdag

Bernreuter Research förväntar sig en global solenergi-boom under andra halvan av 2024

Bernreuters siffror avser effekten från solcellsanläggningarna. En vändpunkt är prisutvecklingen på solcellsmoduler. ”Så fort marknadsaktörerna kommer till slutsatsen att kollapsen i priserna på solcellsmoduler har nått sin botten kommer efterfrågan att ta fart”, säger Johannes Bernreuter, chef för Bernreuter Research och författare till Polysilicon Market Outlook 2027. En översikt över aktuell PV-modul priser och trender är tillgängliga i serviceområdet för solarservern.

Bernreuter baserar sin prognos för solcellsboomen 2024 på försäljningsmålen från världens sex största solcellsmodulleverantörer för 2024. Jinko, Longi, Trina, JA Solar, Tongwei och Canadian Solar siktar på en genomsnittlig tillväxttakt på 40 %. Medan International Renewable Energy Association Irena räknar med en utbyggnad på 346 GW för 2023, antar Bernreuter nya installationer på 444 GW DC . Med den antagna tillväxttakten för 2024 blir den nyinstallerade kapaciteten 622 GW.

Källa:

18 juni 2024  14:00 CET

Tisdag

Vid 2 miljarder dollar kommer investeringen i ren energi 2024 att vara dubbelt så stor som för fossila bränslen

En ny rapport från IEA avslöjar att de globala utgifterna för ren energiteknik och infrastruktur är på väg att nå 2 miljarder dollar 2024, till stor del driven av attraktiva kostnadsminskningar, förbättrade försörjningskedjor, energisäkerhet och regeringspolitik. Detta trots högre finansieringskostnader för nya projekt.

Den kombinerade investeringen i förnybar kraft och elnät överträffade först nyligen det belopp som spenderades på fossila bränslen, 2023. 2024 kommer det att vara dubbelt så mycket som 1 tn dollar som går till kol, gas och olja i år. Det är ett stort hopp. Och de årliga investeringarna i nät och lagring ökar äntligen, för att klara av den flaskhals de innebär för växande ren energiproduktion.

IEA varnar återigen för att tillväxt- och utvecklingsekonomier (förutom Kina) ligger långt efter: ett stort problem eftersom det är där som energiefterfrågan ökar snabbast och sannolikt kommer att tillgodoses av fossila bränslen om inte något förändras. Här är IEA:s korta sammanfattning som tittar på olika regioner och tekniker. Hela rapporten finns tillgänglig online.

Källa:

18 juni 2024  13:22  CET

Tisdag

Storbritannien, Tyskland leder Europas havsbaserade vindkraft

Storbritannien leder Europa när det gäller operativ kapacitet för havsbaserad vindkraft genom att nå 14,7 GW under det senaste året, med Tyskland på andra plats med 8,3 GW, en studie av grön lobby RenewableUK fann i måndags.

Nederländerna kom på tredje plats i Europa med 3,7 GW och Danmark kom på fjärde plats med 2,7 GW.

På global nivå kom Kina i topp, efter att ha nått 36,7 GW under perioden som rapporten spårade från juni 2023 till denna månad.

Den globala operativa kapaciteten för havsbaserad vindkraft ökade med 21 % under det senaste året – från 61,5 GW till 75 GW.

Rapporten förutspådde att den globala vindkraftskapaciteten till havs skulle kunna nå 277 GW i slutet av 2030, nästan fyrdubblad den nuvarande nivån.

Källa:

18 juni 2024  13:14 CET

Tisdag

Frankrike installerade 1 013 MW solcellsenergi under första kvartalet

Frankrikes ministerium för ekologisk övergång har rapporterat att cirka 1 013 MW nya solcellssystem var anslutna till det franska nätet under perioden januari-mars. Som jämförelse tillförde landet 984 MW under fjärde kvartalet 2023 och 639 MW under första kvartalet förra året.

Landet nådde en kumulativ installerad solcellskapacitet på 21,1 GW i slutet av mars 2024. Utvecklare distribuerade cirka 20,3 GW av det totala antalet på det franska fastlandet, och den återstående andelen på ön Korsika och landets utomeuropeiska territorier.

Den sammanlagda kapaciteten för köade solenergiprojekt med anslutningsförfrågningar uppgår nu till 27,3 GW, med cirka 6,3 GW redan under preliminära anslutningsavtal.

Källa:

18 juni 2024  13:03  CET

Tisdag

Klassiskt jordbruk med solenergiproduktion

Europas största inomhusodling Ljusgårda, har ingått ett energiköpsavtal, PPA-avtal, med balansansvarig aktör Energi Försäljning Sverige AB och Sveriges ledande solenergibolag Svea Solar. Solparken som Svea Solar byggt tillsammans med Ekoväx är Sveriges största agrivoltaiska park på 13 hektar och kombinerar klassiskt jordbruk med solenergiproduktion.

Nu står det klart att Ljusgårda köper elen från solparken, en produktion som väntas bli uppemot 8 GWh per år, vilket mer än väl täcker Ljusgårdas energibehov för att producera en årlig volym av 520 ton sallad. Samtidigt fortsätter marken under panelerna att brukas av Ekoväx för att bland annat producera raps, vall och vete.

– Det här är ett bra exempel på ett nytt tillvägagångssätt för att skapa synergier mellan konventionella odlingsmetoder och nya tekniker som vertikal odling, vilket möjliggör produktion av både basgrödor och bladgrönsaker samtidigt. Den här typen av solparker erbjuder nya innovativa tillvägagångssätt för att säkerställa energiförsörjning för Ljusgårda. Varje hektar kommer att bidra till omställningen för ett mer hållbart livsmedelssystem, säger Michael Martin, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som är expert på urbana odlingsmetoder.

Källa:

18 juni 2024  12:33 CET

Tisdag

Svenska Alight i ett finskt solenergiprojekt på 100 MW

Den europeiska solkraftsutvecklaren och oberoende kraftproducenten Alight har tecknat ett nätanslutningsavtal med nätoperatören Caruna i samband med solenergiprojektet på 100 MW i Euraåminne kommun, Finland.

Byggherren har även fått bygglov för transformatorstationen som ingår i projektet, meddelade det på måndagen.

”Vi är på god väg att nå vårt mål om 1,5 GW solenergiprojekt under utveckling i slutet av 2024, och som nästa steg kommer vi att underteckna ett kraftköpsavtal med ett företag som har åtagit sig att köpa den rena elen, vilket gör att solar park ekonomiskt lönsam”, kommenterade Warren Campbell, vice VD på Alight.

Källa:

18 juni 2024  11:03  CET

Tisdag

CheckWatt ökar med 100 miljoner kronor/800 procent

Under 2023 växte energitjänsteföretaget CheckWatts intäkter från 12 till 112 miljoner kronor. Det är en ökning med 100 miljoner kronor eller på över 800 procent, visar företagets senaste årsredovisning. Tillväxten fortsätter och intäkterna för årets fyra månader överstiger med god marginal redan hela 2023.

– Att vi växer betyder att vi kan erbjuda ännu mer flexibilitet till elsystemet, vilket är goda nyheter både för samhället och ägarna till de energiresurser vi styr. Mer flex möjliggör effektivare drift av elnät och mindre obalanser i elhandeln, vilket minskar kostnaden för elsystemet som helhet, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

Energitjänsteföretaget CheckWatt är Sveriges största så kallade aggregator av flexibla energiresurser. Företag och hushåll som äger batterilager, solceller, vindkraft eller andra energiresurser kan ansluta sig till CheckWatt

Källa:

18 juni 2024  10:35 CET

Tisdag

TDK tar solid state-batterier över 1000Wh/l

Oxiden som används för det senaste CeraCharge solid state-batteriet ger en energitäthet på 1 000 Wh/L, ett nyckelmål för batteritillverkare och cirka 100 gånger högre än energitätheten för det nuvarande TDK solid state-batteriet.

Solid state-batteriet är inriktat på bärbara enheter som trådlösa hörlurar, hörapparater och till och med smartklockor, med målet att ersätta befintliga knappcellsbatterier.

Den använder litiumlegeringsanoder med den oxidbaserade fasta elektrolyten för att säkerställa att cellen är säker att använda, vilket kan vara en utmaning för litiummetallbatterier, och är avsedda enheter som kommer i direkt kontakt med människokroppen samt driver miljön sensorer som den senaste referensdesignen med Nanopower Semiconductor.

Källa:

18 juni 2024  10:28  CET

Tisdag

Elbilar kopplade till nätet kommer eliminera virtuella kraftverk

Australiens energimarknadsregulator och den bredare energimarknaden satsar på att konsumenter ska bli en del av elsystemet genom virtuella kraftverk (VPP).

VPPs ses som ett sätt att koordinera och hantera många småskaliga, decentraliserade energiresurser som solpaneler, elbilar och hembatterier.

Australian Energy Market Operator (AEMO) förutspår att i framtiden kommer 30 till 40 % av Australiens elproduktion och flexibla efterfrågetjänster att komma från VPP som samordnar konsumenternas energitillgångar.

Men Tim Washington, medgrundare och VD för en av Australiens största laddningstjänster för elfordon, Jetcharge, sa till Podcasten SwitchedOn att de flesta australiensare inte kommer att ta det extra steget för att delta i en VPP.

Det beror på att de inte behöver göra det när de har ett elfordon (EV) med dubbelriktad laddning som de kan ladda från sin solcell.

Dubbelriktad laddning är förmågan hos en elbils batteri att både ta emot energi från nätet och skicka energi tillbaka till nätet eller till våra hem.

Källa:

18 juni 2024  10:16 CET

Tisdag

Siemens planerar ett 21MW havsvindturbin

Tyska förnybara energijätten Siemens Energy planerar enligt uppgift att producera ett 21MW vindturbin i ett försök att konkurrera med sina kinesiska konkurrenter.

Bloomberg News rapporterade förra veckan att Siemens Energy hade berättat för sina kunder att ett större vindkraftverk planerades för slutet av decenniet.

Kampen om att erbjuda världens största landbaserade och havsbaserade vindkraftverk har rasat i flera decennier nu, med majoriteten av uppmärksamheten fokuserad på de maffiga havsbaserade vindkraftverken, som har mycket större produktionskapacitet än deras mindre syskon på land.

Källa:

18 juni 2024  10:11  CET

tisdag 18 januari

måndag 17 juni

Måndag

Tullar på Kinas biltillverkare? Kinesiska joint ventures och on-shoring skulle vara bättre

Både USA och EU riktar sig mot Kinas biltillverkare med tullar. Kina anklagas för att ge statligt stöd som gör att exporterade fordon kan säljas till billigare priser än globala konkurrenter. Tullarna kommer att göra det möjligt för biltillverkare i USA och EU att bygga upp sina egna inhemska leveranskedjor och komma ikapp i konkurrenskraften.

Men billiga elbilar hjälper till att påskynda den rena övergången, så tarifferna kommer bara att sakta ner den, absolut på kort sikt. Och kinesiska företag förtjänar beröm för innovationer och låga kostnader. James Sallee vid Energy Institute i Haas tittar på vad USA gör. USA:s tullar har verkligen resulterat i en positiv ökning av investeringar i amerikansk tillverkning.

Faran är att amerikanska politiker, angelägna om att hålla sina inhemska biltillverkare och arbetare nöjda, kommer att gå för långt och prioritera protektionism framför att genuint komma ikapp. Det är dåligt för konsumenterna såväl som för koldioxidutsläpp. Sallee säger att mycket mer uppmärksamhet bör ägnas åt joint ventures och on-shoreing av kinesiska företag som kan hålla låga elbilspriser, tillåta västerländska företag att lära sig från de bästa kinesiska företagen, komma ikapp och hålla dörrar öppna för global handel.

Källa:

17 juni 2024  11:48 CET

Måndag

Ørsted planerar Tesla-batteriet vid sidan av omvandlarstationen på land

Ørsted kommer att installera ett Tesla-batterienergilagringssystem på samma plats som omvandlarstationen på land för Hornsea 3 Offshore Wind Farm i Swardeston, Storbritannien.

Batteriet kommer att användas för att balansera nätet när mer flyktiga förnybara energikällor kommer online, särskilt havsvind som är utbredd i regionen. Systemet kommer också att minska prisvolatiliteten för konsumenterna eftersom det kommer att göra mer kraft tillgänglig under högtrafik, då energi tenderar att bli dyrare.

Lagringssystemet har en kapacitet på 600 MWh, vilket motsvarar den dagliga energianvändningen för 80 000 brittiska hem och förväntas vara i drift i slutet av 2026.

Källa:

17 juni 2024  11:36  CET

Måndag

Offshorevinden skjuter i höjden med 10,8 GW under 2023

Offshorevind noterade det näst bästa året för årlig installerad kapacitet 2023, eftersom viktiga policyutvecklingar lägger grunden för en accelererad expansion under det kommande decenniet, enligt en ny GWEC-rapport.

Förra året, trots de makroekonomiska utmaningar som sektorn står inför på vissa nyckelmarknader, installerade vindindustrin 10,8 GW ny havsbaserad vindkapacitet, vilket tog den globala totalen till 75,2 GW.

Ny kapacitet ökade med 24 % jämfört med föregående år, en tillväxttakt som GWEC förväntar sig att fortsätta fram till 2030, om den nuvarande ökningen av politiska momentum fortsätter.
Under de kommande tio åren förutspår GWEC att 410 GW ny havsbaserad vindkraftskapacitet kommer att installeras, vilket kommer att bringa havsbaserad vindkraft i linje med globala mål att installera 380 GW till 2030.

Källa:

17 juni 2024  11:29 CET

Måndag

Finns det konsumenter som är villiga att köpa "agrivoltaiska" äpplen?

Forskare från universitetet i Göttingen i Tyskland och Copenhagen Business School i Danmark har genomfört ett diskret valexperiment (DCE) för att undersöka om konsumenter har en betalningsvilja (WTP) för äpplen som produceras i agrovoltaiska anläggningar.

DCE är en kvantitativ metod som argumenterar för att individer gör avvägningar när de väljer ett alternativ till en produkt eller tjänst. Det används vanligtvis för att förklara eller förutsäga ett val från en uppsättning av två eller flera diskreta alternativ.

Gruppen undersökte 1 055 svarande, med nöjdhetsindexet inklusive attribut som ekologiskt jordbruk, grön el, plastanvändning, användning av bekämpningsmedel, vattenanvändning, ursprung och pris.

Källa:

17 juni 2024  11:25  CET

Måndag

Elektrifierad kol "svamp" kan suga upp CO2 direkt från luften

Forskare från University of Cambridge använde en metod som liknar att ladda ett batteri för att istället ladda aktivt kol, som ofta används i hushållsvattenfilter.

Genom att ladda kolens ”svamp” med joner som bildar reversibla bindningar med CO2, fann forskarna att det laddade materialet framgångsrikt kunde fånga CO2 direkt från luften.

Den laddade kolsvampen är också potentiellt mer energieffektiv än nuvarande kolavskiljningsmetoder, eftersom det kräver mycket lägre temperaturer för att ta bort den infångade CO2 så att den kan lagras. Resultaten rapporteras i tidskriften Nature.

Källa:

17 juni 2024  11:15 CET

Måndag

Australien deklarerar fjärde havsbaserad vindzon

Australiens federala regering har godkänt den fjärde havsbaserade vindzonen, denna gång utanför Illawarra-kusten

Tidigare deklarerade Australien vindzoner i Hunter-regionen i NSW, Gippsland och Southern Ocean i Victoria.

Illawarra havsvindzon förklarades dock med en reducerad storlek, efter samhällsproblem. Zonen sträcker sig från Stanwell Park till Kiama, med en yta reducerad från 1 461 km till 1 022 km. Den ändrade zonen kommer nu att se turbinerna placerade 20 km från kusten.

Området utesluter nu betydande miljöområden inklusive det biologiskt viktiga området för Little Penguin, Shelf Rocky Reef och Southern Right Whale Migration and Reproduction Area.

Källa:

17 juni 2024  11:11  CET

Måndag

Kanadensiska Electrovaya visar upp sin solid-state-batteriteknik

Electrovaya utvecklar en skalbar och kostnadseffektiv litiumjonledande keramik för solid state-batteriet som har visat bra prestanda: jonledningsförmåga i intervallet ~8,10-4 S/cm. Arbetet fortsätter för att ytterligare förbättra konduktiviteten och skala upp produktionen.

Påscellsbatteriet under utveckling använder också en egenutvecklad separator baserad på Electrovayas interna jonledande keramiska material. Separatorn innehåller en skalbar tillverkningsprocess och företaget säger att det har gjort framsteg i att öka separatorstorleken för att möta behoven hos kommersiellt livskraftiga celler.

”Sedan början av 2023 har vårt team på Electrovaya Labs gjort betydande framsteg i utvecklingen av vår solid-state batteriseparator och jonledande keramiska material. Dessa material utgör ryggraden i vår solid state-batteridesign och baserat på framstegen hittills är vi optimistiska på en kommersiellt gångbar solid state-batteriprodukt, säger Dr. Raj DasGupta, VD på Electrovaya.

Källa:

17 juni 2024  10:48 CET

Måndag

Svensk startup utvecklar integrerade kolfiberbatteri för vindblad, elbilar och flygplan

Ett spinoutföretag från Chalmers säger att det är på väg att kommersialisera en energilagrande kolfiberteknologi som kan leda till vad som skulle vara en världsförsta satsning på ett strukturellt batteri.

Sinonus utsåg förra veckan en ny VD i Markus Zetterström, en chef från världens största lagertillverkare SKF Group, för att leda kommersialiseringen av sin teknologi.

Företaget lanserades 2022, ett år efter att forskare från universitetet hittat ett sätt att applicera sitt kolfiberbatteri i den verkliga världen.
Tekniken, som använder de kristallina strukturerna i kolfiber för att lagra energi, har föreslagits för flygplan, elfordon och nu i de massiva bladen av vindturbiner för att lagra överskottskraft.

”Sinonus har utvecklat en fantastisk kolfiberkomposit som fungerar som ett batteri”, sa Zetterström på LinkedIn.

”Genom att ersätta en del av strukturmaterialet i system/applikationer med vår multifunktionella komposit, är det möjligt att lägga till elektrisk lagringskapacitet vid bibehållen vikt och volym, eller att minska systemvikt och volym vid bibehållen batterikapacitet (och naturligtvis någon kombination därav). ”.

Källa:

17 juni 2024  10:37  CET

Vind- och solkraft hälften av kostnaden för kol och gas, en tredjedel av kostnaden för kärnkraft, säger Lazard

Ny data från USA har bekräftat att storskalig vind- och solenergi är betydligt billigare källor för elproduktion än kol och gas – och till och med underpriset fossila bränslen med tillägg av energilagring, i vissa fall.

I den 17:e upplagan av sin högt ansedda Levelised Cost of Energy+ (LCOE+) Analysis jämför den amerikanska investeringsbanken Lazard kostnaden för att generera el från förnybar teknik till konventionell teknik, över olika scenarier och känsligheter.

Lazard-resultaten liknar i stort sett de i GenCost-rapporten som utarbetats av CSIRO och den australiensiska energimarknadsoperatören, som har blivit utsatta för attacker från den federala oppositionen och kärnkraftsboosters.

Källa:

17 juni 2024  10:28 CET

Måndag

Så ser vägen till ett förnybart och mer demokratiskt energisystem ut

EU kräver att medlemsländerna ska underlätta för lokal produktion av förnybar energi genom så kallade energigemenskaper. Men i Sverige är systemet uppbyggt så att det motarbetar sådana lösningar, konstaterar forskare från Linköpings universitet. I ett snart avslutat forskningsprojekt lägger de fram förslag på åtgärder.

– I teorin finns inga hinder för mig att ta en mountainbike, dra till Mount Everest, bestiga berget utan syrgas och sedan cykla hem. Men i praktiken är det ju ganska svårt. Ungefär så ser det ut för energigemenskaper, säger universitetslektor Fredrik Envall på Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet.

2019 antog EU-länderna det energipolitiska paketet Ren energi för alla européer. Där beskrivs energigemenskaper som ett sätt att skapa ett mer effektivt och hållbart energisystem. Det finns samtidigt en förhoppning om att det ska göra européerna mer positiva till satsningar på förnybar el.

Källa:

17 juni 2024  10:18  CET

måndag 17 januari

fredag 14 juni

Fredag

Solceller och vindkraftskapacitet förväntas överträffa målet på 1 200 GW nästa år i Kina

GlobalDatas senaste rapport, ”China Power Market Size, Trends, Regulations, Competitive Landscape and Forecast, 2024-2035” avslöjar att solcellsenergi förväntas behålla sin status som den dominerande källan till förnybar energi fram till 2035. Ekonomiska incitament och politiskt stöd är bland de primära drivkrafterna som underlättar uppnåendet av mål före schemat.

Kina kommer att nå sol- och vindmålet före 2030-målet Kina kan vara före schemat eftersom det förväntas nå sol- och vindkraftskapacitet på 1 720 gigawatt (GW) till 2025, vilket överträffar 2030-målet på mer än 500 GW, enligt en GlobalData Rapportera.
GlobalData noterade att Kinas solcellskapacitet (PV) nådde 609,5 GW 2023, medan dess vindkraftskapacitet på land och till havs låg på 408,1 GW respektive 37,7 GW.

”Landet är på väg att överträffa sitt mål för 2030 med en betydande marginal och uppnå denna milstolpe fem år före schemat 2025. Till det året förväntas den kumulativa kapaciteten för solcellsenergi, landbaserad vindkraft och havsvind att nå 1 104,6 GW, 560,8 GW respektive 54,7 GW”, förklarade han.

Källa:

14 juni 2024  12:36 CET

Fredag

Världens första automatiska textilsorteringsmaskin

Det började som ett forskningsprojekt under namnet Siptex (Swedish Innovation Platform for Textile Sorting). 2018 byggdes en prototypmaskin upp i Avesta och 2020 investerade Sysav i Malmö i en fullskalig automatisk textilsorteringsmaskin som sorterar textilier med hjälp av infrarött ljus och visuell spektroskopi.

– Vi har en kapacitet på cirka 20 000 ton om året, vilket i princip motsvarar allt textilavfall i Sverige. Men vi är ännu inte uppe i full drift. Marknaden för textilåtervinning är fortfarande i sin linda. För att få fart krävs det styrmedel och producentansvar. Alla väntar på vad EU beslutar så att ingen bygger in sig i ett system som sedan måste byggas om, säger Anna Vilén, kommunikationschef på Sysav.

I dagsläget finns det i princip ingen återvinning av postkonsument-textil. I bästa fall bränns textilierna, i sämsta fall hamnar textilierna på deponi i Afrika och Asien där de läcker metangas.

Källa:

14 juni 2024  12:54  CET

Fredag

Tyskland går ut med en 2,1-GW solenergiupphandling

Tysklands federala nätverksbyrå har lanserat den andra anbudsomgången för markmonterade solenergiprojekt och uppmanar utvecklare att lämna anbud för en total kapacitet på 2 147 GW senast den 1 juli.

Även om de juridiska ändringarna som kallas Solar Package I, som syftar till att påskynda solenergiutbyggnaden, redan har godkänts av de tyska myndigheterna, väntar implementeringen fortfarande på godkännande från Europeiska kommissionen (EC). Dessa åtgärder har därför inte tillämpats i den pågående anbudsomgången. Förändringarna inkluderar att höja den övre gränsen för enskilda projekt från nuvarande 20 MW till 50 MW, fastställa ett högre pristak för speciella solenergiprojekt såsom agrovoltaik och moor-PV, och att införa minimikriterier för naturskydd.

Det maximala värdet för denna omgång är 0,0737 EUR (0,079 USD). När Solar Package I har godkänts av EG kommer en separat underkategori inom detta anbud att fastställas, som inför en maximal avgift på 0,095 EUR per kWh för agrovoltaik, flytande solenergi och solsystem på carportar och hedar.

Källa:

14 juni 2024  12:50 CET

Fredag

Ett steg närmare ett "flytande batteri"

Ett team från Stanford strävar efter att förbättra alternativen för lagring av förnybar energi genom att arbeta med en framväxande teknologi – vätskor för lagring av vätgas.

”Elnätet använder energi i samma takt som du genererar den, och om du inte använder den vid den tiden, och du inte kan lagra den, måste du slänga den”, säger Robert Waymouth, Robert Eckles Swain Professor i kemi vid Institutionen för humaniora och naturvetenskap.

Waymouth leder ett Stanford-team för att utforska en framväxande teknologi för lagring av förnybar energi: flytande organiska vätebärare (LOHC). Vätgas används redan som bränsle eller ett medel för att generera elektricitet, men att hålla nere och transportera det är knepigt.

”Vi utvecklar en ny strategi för selektiv omvandling och långtidslagring av elektrisk energi i flytande bränslen”, säger Waymouth, seniorförfattare till en studie som beskriver detta arbete i Journal of the American Chemical Society. ”Vi upptäckte också ett nytt, selektivt katalytiskt system för att lagra elektrisk energi i ett flytande bränsle utan att generera gasformigt väte.”

Källa:

14 juni 2024  12:44  CET