ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

"transition away from" "transition away from" "transition away from"

Från MEDSOLS.NU får du:

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

fredagen den 14 juni

Fredag

Solceller och vindkraftskapacitet förväntas överträffa målet på 1 200 GW nästa år i Kina

GlobalDatas senaste rapport, ”China Power Market Size, Trends, Regulations, Competitive Landscape and Forecast, 2024-2035” avslöjar att solcellsenergi förväntas behålla sin status som den dominerande källan till förnybar energi fram till 2035. Ekonomiska incitament och politiskt stöd är bland de primära drivkrafterna som underlättar uppnåendet av mål före schemat.

Kina kommer att nå sol- och vindmålet före 2030-målet Kina kan vara före schemat eftersom det förväntas nå sol- och vindkraftskapacitet på 1 720 gigawatt (GW) till 2025, vilket överträffar 2030-målet på mer än 500 GW, enligt en GlobalData Rapportera.
GlobalData noterade att Kinas solcellskapacitet (PV) nådde 609,5 GW 2023, medan dess vindkraftskapacitet på land och till havs låg på 408,1 GW respektive 37,7 GW.

”Landet är på väg att överträffa sitt mål för 2030 med en betydande marginal och uppnå denna milstolpe fem år före schemat 2025. Till det året förväntas den kumulativa kapaciteten för solcellsenergi, landbaserad vindkraft och havsvind att nå 1 104,6 GW, 560,8 GW respektive 54,7 GW”, förklarade han.

Källa:

14 juni 2024  12:36 CET

Fredag

Världens första automatiska textilsorteringsmaskin

Det började som ett forskningsprojekt under namnet Siptex (Swedish Innovation Platform for Textile Sorting). 2018 byggdes en prototypmaskin upp i Avesta och 2020 investerade Sysav i Malmö i en fullskalig automatisk textilsorteringsmaskin som sorterar textilier med hjälp av infrarött ljus och visuell spektroskopi.

– Vi har en kapacitet på cirka 20 000 ton om året, vilket i princip motsvarar allt textilavfall i Sverige. Men vi är ännu inte uppe i full drift. Marknaden för textilåtervinning är fortfarande i sin linda. För att få fart krävs det styrmedel och producentansvar. Alla väntar på vad EU beslutar så att ingen bygger in sig i ett system som sedan måste byggas om, säger Anna Vilén, kommunikationschef på Sysav.

I dagsläget finns det i princip ingen återvinning av postkonsument-textil. I bästa fall bränns textilierna, i sämsta fall hamnar textilierna på deponi i Afrika och Asien där de läcker metangas.

Källa:

14 juni 2024  12:54  CET

Fredag

Tyskland går ut med en 2,1-GW solenergiupphandling

Tysklands federala nätverksbyrå har lanserat den andra anbudsomgången för markmonterade solenergiprojekt och uppmanar utvecklare att lämna anbud för en total kapacitet på 2 147 GW senast den 1 juli.

Även om de juridiska ändringarna som kallas Solar Package I, som syftar till att påskynda solenergiutbyggnaden, redan har godkänts av de tyska myndigheterna, väntar implementeringen fortfarande på godkännande från Europeiska kommissionen (EC). Dessa åtgärder har därför inte tillämpats i den pågående anbudsomgången. Förändringarna inkluderar att höja den övre gränsen för enskilda projekt från nuvarande 20 MW till 50 MW, fastställa ett högre pristak för speciella solenergiprojekt såsom agrovoltaik och moor-PV, och att införa minimikriterier för naturskydd.

Det maximala värdet för denna omgång är 0,0737 EUR (0,079 USD). När Solar Package I har godkänts av EG kommer en separat underkategori inom detta anbud att fastställas, som inför en maximal avgift på 0,095 EUR per kWh för agrovoltaik, flytande solenergi och solsystem på carportar och hedar.

Källa:

14 juni 2024  12:50 CET

Fredag

Ett steg närmare ett "flytande batteri"

Ett team från Stanford strävar efter att förbättra alternativen för lagring av förnybar energi genom att arbeta med en framväxande teknologi – vätskor för lagring av vätgas.

”Elnätet använder energi i samma takt som du genererar den, och om du inte använder den vid den tiden, och du inte kan lagra den, måste du slänga den”, säger Robert Waymouth, Robert Eckles Swain Professor i kemi vid Institutionen för humaniora och naturvetenskap.

Waymouth leder ett Stanford-team för att utforska en framväxande teknologi för lagring av förnybar energi: flytande organiska vätebärare (LOHC). Vätgas används redan som bränsle eller ett medel för att generera elektricitet, men att hålla nere och transportera det är knepigt.

”Vi utvecklar en ny strategi för selektiv omvandling och långtidslagring av elektrisk energi i flytande bränslen”, säger Waymouth, seniorförfattare till en studie som beskriver detta arbete i Journal of the American Chemical Society. ”Vi upptäckte också ett nytt, selektivt katalytiskt system för att lagra elektrisk energi i ett flytande bränsle utan att generera gasformigt väte.”

Källa:

14 juni 2024  12:44  CET

Fredag

Elbilar körs mycket längre än fossilbilar – och batteripriserna sjunker fortfarande

En av de riktigt stora myterna om elfordon som cirkulerar på mainstream och sociala medier är att de bara är bra för korta resor, eller stadskörning. Ingen vid sitt fulla sinne skulle ta med dem på långa resor, eller så lyder påståendet.

Tja, inte riktigt. En av de mest auktoritativa rapporterna om elbilsindustrin, från BloombergNEF, innehåller en fascinerande graf som visar hur elbilar i många länder körs mycket mer än sina motsvarigheter med fossila bränslen.¨

Och av goda skäl. Elbilar är effektivare – nästan all energi som skapas vid förbränning av bensin eller diesel går förlorad som spillvärme – och elbilar är billigare att köra, eftersom laddning är billigare och renare än att fylla på med flytande bränsle, och de kräver mindre underhåll.

Källa:

14 juni 2024  12:36 CET

Fredag

Sol-jättarna tillhandahåller mer energi än de stora oljebolagen

Du har hört talas om Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., Shell Plc, BP Plc, TotalEnergies Se, ConocoPhillips och Eni SpA?

Vad sägs om Tongwei Co., GCL Technology Holdings Ltd., Xinte Energy Co., Longi Green Energy Technology Co., Trina Solar Co., JA Solar Technology Co. och Jinko Solar Co.?

Om de förstnämnda namnen är välbekanta jättar och de senare obskyra, kanske du bör tänka om hur du ser på företagen som förser världen med energi. Med en rimlig redovisning av saker och ting är de senare lika betydelsefulla – om inte mer så – än petroleums kraftverk.

Det är en anmärkningsvärd förändring. Runt mitten av 1900-talet fick föregångarna till de stora internationella oljebolagen sådan makt att de fick smeknamnet de sju systrarna, en grupp energiproducenter med så global räckvidd och inflytande att de kunde skapa eller knäcka regeringar. Det krävdes en våg av nationaliseringar och oljekrisen 1973 för att få ett slut på den modellen. En ytterligare störning väntar nu i kulisserna, tack vare den ostoppbara ökningen av Kinas solenergisektor.

Källa:

14 juni 2024  12:22  CET

Fredag

Elon Musk: Teslas energilagring växer nu "mycket snabbare än bilaffärer"

Tesla-chefen Elon Musk sa att tillväxten i dess energilagringsverksamhet kommer att överträffa dess ikoniska bilverksamhet i år efter att installationerna mer än fördubblats, med volymexpansion av elbilar som kommer att avstanna 2024.

Det amerikanska företaget under ledning av miljardärens VD Musk såg energilagring – inklusive dess nyttoskaliga Megapack-batterier – nådde 14,7 GWh i driftsättningar förra året, en ökning med 125 % jämfört med 2022 års siffra.

Musk sa till investerare på ett samtal för att diskutera sina senaste kvartalsresultat: ”Jag tror att vi kommer att fortsätta att se en mycket stark tillväxt i lagring, som förutspåtts.

”Jag sa i många år att lagringsverksamheten skulle växa mycket snabbare än bilaffären, och det gör den.”

Teslas kit har under de senaste fem åren använts vid några av världens största batterienergilagringsprojekt, senast med en stor utbyggnad på Hawaii som påstod sig vara den mest avancerade i sitt slag globalt.

Källa:

14 juni 2024  12:06 CET

Fredag

Australiens största batteri kommer laddas med solel från Brisbanes tak

Planer för vad som skulle bli det största batteriet i Australiens huvudnät – ett enormt 850 megawatt, takbatteri med solenergi med upp till fyra timmars energilagringskapacitet – har lämnats in för godkännande för utveckling nära Ipswich i sydöstra Queensland.

Utvecklaren, en föga känd Brisbane-baserad outfit som heter Libra Energy, meddelade på fredagen att ansökningar har påbörjats för 850 MW/3 400 MWh Bremer Battery Project (BBP), som föreslås för nära befintliga Powerlink transmissionslinjer söder om Rosewood.

Om den byggdes i den skalan skulle Bremer-batteriet slå det 2 240 MWh Collie-batteri som byggs av Neoen i västra Australien som det största i Australien.

”BBP är designad för att sömlöst integreras i energinätet, vilket ökar tillförlitligheten och effektiviteten i South East Queenslands nätverk, genom att hjälpa till att lagra överskottsenergi”, säger företaget i ett uttalande.

Källa:

14 juni 2024  11:59  CET

Fredag

Australien: AGL inför mer pumpkraft

AGL Energy undersöker möjligheten att omvandla några av sina befintliga vattenkrafttillgångar till pumpad vattenkraft, inklusive ett projekt med potential att lägga till energilagringskapacitet på upp till 12 timmar.

AGL COO Markus Brokhof talade vid Australian Energy Week på torsdagen att gentailern är angelägen om att utöka sin portfölj med pumpade vattenkrafter, bortom det 400 MW, åtta timmar långa Muswellbrook-projektet som det samarbetar om i New South Wales Upper Hunter-regionen.

”Den är synkron, så den tillhandahåller alla kringtjänster [den australiensiska energimarknadsoperatören] behöver: systemstyrka, spänningskontroll, tröghet, svartstartförmåga och frekvenskontroll, som inte tillhandahålls av många andra produktionskapaciteter.

”Pumpad hydro ger också djuplagring … [vilket] är allt utöver åtta timmar. Så det är förmodligen också avgörande; om det är vind eller sol… behöver du djup förvaring.”

Källa:

14 juni 2024  11:56 CET

Det mesta av världens energi går till spillo, och det finns gott om utrymme för effektivitetsvinster

Cirka två tredjedelar av primärenergin från fossila bränslen går till spillo. Titta bara på diagrammet nedan: en liten bråkdel av energin längst upp i kedjan går till ”energitjänster”, vilket är den energi som faktiskt förbättrar våra liv.

Dekarbonisering och elektrifiering erbjuder möjligheten att eliminera många av dessa förluster. Vi skulle kunna leverera samma energitjänster (eller mer) med en bråkdel av den primärenergi vi använder idag.

Jag har skrivit tidigare om det faktum att den slutliga energianvändningen – särskilt i rika länder – kan minska under de närmaste decennierna, trots att vi får mer värde av det.

Källa:

14 juni 2024  11:45  CET

fredag 14 juni

torsdag 13 juni

Torsdag

Australien: Bonden som satsar på elenergi och jordbruk

The Forest Lodge körsbärsträdgård fakturerar sig själv som ”troligen den första noll fossila bränslet, 100% elektrisk kommersiell gård i världen”.

Gården i centrala Otago, Nya Zeeland, använder ett enormt utbud av elektrisk utrustning, inklusive frostbekämpningsfläktar, bevattningspumpar, fordon, allt drivs av en 23 kW solcellsinstallation och 105 kWh batteri, såväl som Nya Zeelands förnybara tunga nät.

”Istället för att vara någon som talar om för bönder vad de ska göra, visar vi dem att vi gjorde det och vad siffrorna är”, säger bonden Mike Casey, som grundade gården tillsammans med sin fru Rebecca, och som kommer att vara en av huvudtalarna kl. årets National Renewables in Agriculture Conference i Queensland.

Konferensen i Toowoomba kommer också att höra från den lokala nötköttsproducenten Caitlin McConnel, om hennes erfarenhet av att beta nötkreatur under solpaneler, och varför det är avgörande att jordbruk och förnybar energi samverkar.

Källa:

13 juni 2024  13:02 CET

Torsdag

IEA-rapport: Elbilar kommer minska den globala efterfrågan på olja

En senaste rapport från International Energy Agency (IEA) sa att den globala efterfrågan på olja sannolikt kommer att dämpas av omställningen av ren energi. Rapporten sade också att ökningen av försäljningen av elektriska fordon (EV) och fortsatta effektivitetsförbättringar av fordon och användning av mer förnybara energikällor i elproduktion kan motverka ökningen av den globala efterfrågan på olja.

Rapporten sa att baserat på dagens marknadsförhållanden och politik kommer den globala oljeefterfrågan att plana ut till cirka 106 mb/d mot slutet av decenniet mitt i den accelererande övergången till ren energiteknik.

”Ökande försäljning av elbilar och fortsatta effektivitetsförbättringar av fordon, och ersättning av olja med förnybara energikällor eller gas inom kraftsektorn, kommer att avsevärt minska oljeanvändningen inom vägtransporter och elproduktion”, heter det.

Källa:

13 juni 2024  12:30  CET

Torsdag

Svenskarna vill satsa mer på vindkraft - solenergi i topp

Vindkraft går uppåt, medan kärnkraften backar lite. Även solenergin sjunker något men ligger ändå stadigt i topp. Det är svenska folkets syn på vilka energikällor som man vill satsa mer på, enligt SOM-institutets årliga rapport som också visar en tydlig polarisering kring vissa kraftslag.

Sedan 1999 har SOM-institutet vid Göteborgs universitet undersökt svenskarnas åsikter om olika energislag. I den senaste undersökningen, som nyligen publicerats, svarade drygt 3 750 personer på enkäten som skickades ut under hösten 2023. Den centrala frågan i rapporten är hur mycket Sverige ska satsa på olika energikällor under de närmaste 5–10 åren.

I undersökningen ligger de flesta energikällor still och eller backar jämfört med året innan. Men vindkraften går åt motsatt håll, svagt uppåt – trots de stora investeringar som genomförts under senare år. Andelen som vill ”satsa mer än vi gör idag” på vindkraft har ökat för andra året i följd, från 59 procent till 61 procent, medan en dryg femtedel, 21 procent, vill satsa ungefär som idag.

Källa:

13 juni 2024  12:24 CET

Torsdag

Vestas säkrar 1GW-plus havsturbinaffär

Vestas har tecknat ett villkorat avtal för ett vindkraftsprojekt till havs med en kapacitet över 1GW i norra Europa.

Villkorat avtal gäller ett ej avslöjat projekt i norra Europa i två faser. Det villkorade avtalet gäller leverans av turbiner för ett icke namngivet projekt, av en ej avslöjad byggherre.

Den täcker leveransen av turbiner för ett havsbaserad vindkraftsprojekt i två faser i norra Europa med en kapacitet över Vestas nuvarande tröskelvärde på 1 GW.
Om och när avtalet omvandlas till fasta och ovillkorliga order, kommer Vestas att avslöja dessa i enlighet med sin policy för offentliggörande.

Källa:

13 juni 2024  12:20  CET

Torsdag

Nu skall transporter i skogen elektrifieras

Skogssektorn står för nästan 20 procent av Sveriges godstransporter på väg. Varje år utförs cirka två miljoner vägtransporter med dieselfordon, vilket ger betydande koldioxidutsläpp. Nu ska skogsbrukets vägtransporter elektrifieras. Detta är en stor systemförändring för en hel bransch, som drivs av Skogforsk tillsammans med KTH, Scania och 18 andra projektpartners.

Många bitar måste falla på plats för att nå målet, inklusive frågor om el och laddning, och påverkan på förare och trafikplanering. Idag är det mest effektivt att hålla dieseldrivna fordon i rörelse så mycket som möjligt. Men i och med övergången till elektrifiering uppstår nya utmaningar såsom behov av laddningsuppehåll, tillgång till el och förändrat förarbeteende.

– Laddning av skogsbilarna och transportplanering är två viktiga pusselbitar i det här stora projektet, säger Gunilla Ölundh Sandström, docent på KTH, som fokuserar på affärsmodeller inom TREE:

Källa:

13 juni 2024  12:12 CET

Torsdag

Nederländsk auktion med nollsubvention om 4 GW vindkraft till havs

Nederländerna har beviljat tillstånd för fyra gigawatt (GW) ny havsbaserad vindkraftskapacitet i sitt senaste anbud med nollsubvention, med projekten som inkluderar flytande solkraftsparker, konstgjorda rev och en grön väteanläggning.

De två vinnande platserna ligger i IJmuiden Ver Wind Farm Zone, cirka 62 km utanför den holländska kusten i Nordsjön. Var och en kommer att ha en kapacitet på minst 2GW för en sammanlagd kapacitet på 4GW – vilket kommer att ge cirka 14 procent av Nederländernas nuvarande elförbrukning.

Det nederländska ministeriet för ekonomi och klimatpolitik och den nederländska företagsmyndigheten (RVO) sa att kontrakten gick till två konsorter som måste uppfylla ett antal kriterier genom sina ansökningar utformade för att stärka de ekologiska och miljömässiga fördelarna med vindkraftparkerna.

Källa:

13 juni 2024  12:01  CET

Torsdag

ProLogium solid-state-batteri är klart för produktion

ProLogium har levererat nästan 8 000 prover av sina litiumkeramiska solid state-battericeller och kommer att leverera till biltillverkare senare i år.
ProLogium har för första gången beskrivit solid state-batteriteknologin. Den har ersatt den konventionella polymerseparatorfilmen i en litiumjonbattericell med en keramisk separator, vilket skapar en struktur som kan inkorporera avancerade material som tidigare var inkompatibla med traditionella batterier.

Den här nya strukturen stöder högaktiva anodmaterial med hög kapacitet som helkisel och olika elektrolytmaterial i fast tillstånd som oxider, sulfider, fasta polymerer och halogenider.

Med ultratunn litiummetall eller en anodfri design kan de volymetriska energitätheterna nå 900-1 100 Wh/L. Genom att koppla ihop ultratunn litiummetall med elektrolyter i fast tillstånd och litiumfria mjuka katodaktiva material kan den gravimetriska energitätheten överstiga 500 Wh/kg.

Källa:

13 juni 2024  11:54 CET

Torsdag

Konservativa och sittande makthavare har förutspått slutet för vind och sol i årtionden. De har fortfarande fel

Det är tyvärr föga förvånande att den federala koalitionen fortfarande varnar för att lamporna kommer att slockna, företag kommer att stänga och ekonomin kommer att kollapsa om Australien fortsätter på vägen mot ett förnybart energinät.

Verkligheten är att de – och de etablerade fossilbränslena som sitter bakom dem och högermedia som tillhandahåller deras ekokammare – har förutspått detta i årtionden. Och de har fortfarande fel, och ännu mer fel nu än de någonsin har varit.

En fantastisk ny rapport från USA-baserade RMI, en gång känd som Rocky Mountain Institute, visar varför. Rapporten, med titeln The Cleantech Revolution: Den är exponentiell, störande och är nu fantastisk på grund av den fantastiska enkelheten i deras grafer.

Dessa understryker allt som de konservativa och nej-sägarna inte vill erkänna om övergången till grön energi – att förnybar energi är billigare, snabbare, renare och effektivare, och att den överväldigande kraften av ny teknik kommer att överväldiga hindren för de dominerande bolagen. försöker desperat lägga i deras väg

Källa:

13 juni 2024  11:50  CET

Torsdag

Tysk bilindustri, regering reagerar mot EU:s elbilstullar eftersom europeiska märken drabbas

Den tyska bilbranschorganisationen VDA och högre regeringsministrar kritiserade EU:s preliminära tullar på Kinatillverkade elbilar som tillkännagavs idag (12 juni), som även kommer att drabba europeiska företag som tillverkar i Kina, som BMW och Dacia.

Europeiska kommissionen tillkännagav preliminära tullar på importerade kinesiska elbilar, så kallade ”utjämningstullar”, som kommer att ligga i intervallet 17 % till 38 %. Detta var ett svar på kinesiska subventioner till elfordonsförsörjningskedjan, som snedvrider priserna på kinesiskt tillverkade elfordon, enligt kommissionen.

VDA, som representerar biltillverkare som Volkswagen, BMW och Daimler, kritiserade beslutet starkt och dess president, Hildegard Müller, varnade att det var ”ett ytterligare steg bort från globalt samarbete”.

”Denna åtgärd ökar ytterligare risken för en global handelskonflikt”, tillade hon.

Även europeiska biltillverkare som tillverkar elfordon i Kina kommer att drabbas, varav den största gruppen är Dacia och BMW, som kommer att få en importtull på 21 %.

Källa:

13 juni 2024  11:46 CET

Torsdag

Minnesota tar sällsynta steg för att tillåta kraftledningar längs motorvägar

En koalition som strävar efter att få stater att godkänna högspänningsledningar längs motorvägar har vunnit en första strid i Minnesota – och vill expandera till andra stater.

Här är två viktiga fakta om transmissionsledningar: USA behöver mycket mer av dem för att övergå från fossila bränslen; de är också otroligt svåra att bygga.

En stor del av utmaningen är att förhandla om tillstånd för kraftledningarna – som vanligtvis korsar hundratals miles av land – från de många jurisdiktionerna och hundratals privata markägare längs den planerade sträckan. Detta är en mycket långsam process – för långsam i sin nuvarande takt för att USA ska kunna bygga tillräckligt med kraftledningar för att uppfylla sina klimatmål.

Under det senaste halvt decenniet har tvåpartigrupper drivit federala och statliga lagstiftare och transportbyråer att bana väg för en potentiell genväg: placera kraftledningar längs motorvägar.

Källa:

13 juni 2024  11:43  CET

torsdag 13 juni

onsdag 12 juni

Onsdag

Solfångarsystem levererar 1 000°C för industriella processer + mer

Zach Winn vid MIT beskriver en ny metod för att bygga koncentrerade solenergisystem med hög temperatur. Solfångarmottagaren värmer luft till cirka 1 000°C vid atmosfärstryck. Systemet cirkulerar den varma luften utan förbränning eller utsläpp för att driva en turbin.

Systemet kan leverera ström under dagtid och lagring av termisk energi över natten för att ge ström dygnet runt. Mer intressant är att det kan ge värme av industriell kvalitet. Det kommersialiseras av MIT spin-off start-up 247Solar. Företaget säger att dess termiska batteri (som kan användas separat) är ungefär en sjundedel av kostnaden för litiumjonbatterier per producerad kilowattimme.

Det modulära systemet gör att den kan användas i både liten och stor skala. Företagets första distribution kommer att ske med ett stort satsning i Indien.

Källa:

12 juni 2024  12:36 CET

Onsdag

Microsoft köper ren el till sina data-server-center

En del av den el som används i Microsofts omtalade serversatsning i Sverige kommer att produceras i vind- och solparker i Danmark och Sverige.

Det som skett är att Microsoft ingått ett så kallat elköpsavtal (PPA, Power Purchase Agreement) med det danska energiföretaget European Energy. Det innbär att Microsoft lovar att köpa 3,6 TWh från vind- och solparker till ett pris fastställt i kontraktet.

– Utbyggnaden av förnybar energi kräver betydande kapitalinvesteringar och är beroende av att stora intressenter engagerar sig i att köpa den förnybara el som produceras i anläggningarna, säger Jens-Peter Zink, vice vd på European Energy.

Microsoft har som mål att tillgodose hela sitt energibehov med energi från förnybara källor senast 2025, och vara koldioxidnegativt senast 2030.

Källa:

12 juni 2024  12:07  CET

Onsdag

Finland: Solel + lagring på telekomnätet

Ålcom kommer inom kort att implementera Elisas Distributed Energy Storage Solution (DES) för att utnyttja Energi från solpaneler i mobilnätsdrift. Detta efter ett framgångsrikt försök tidigare i år mellan Elisa, Ålcom och solpanelleverantören Solel Åland. Denna lösning gör det möjligt för Ålcom att lagra och använda solenergi i mobilnätverksbackupbatterier för att både minska kostnaderna och minska koldioxidutsläppen.

Att använda Elisas AI/ML-drivna DES-system eukar driftsäkerheten i Ålcoms mobilnät. Lösningen combinar solarpaneler och Batterier i ett batterienergilagringssystem som fänger upp och lagrar solarenergi när är goda. Den lagrade Energin driver mobilbasstationen och komplettas vid behoh med Energi från elnätet. Elisas DES optimerar laddningstiden från elnätet genom att schemalägga laddnings- och urladdningsperioder för batterier så att laddning sker när spotpriset är lågt.

Källa:

12 juni 2024  11:37 CET

Onsdag

Vattenfall i samarbete om två Nederländska offshore parker

Ett konsortium som leds av SSE Renewables och ett joint venture Vattenfall-Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tilldelats tillstånd för att bygga och driva två nya vindkraftsparker till havs utanför Nederländerna.

Noordzeker, ett konsortium bestående av SSE Renewables, den holländska pensionsfonden ABP och dess kapitalförvaltare AGP, fick tillståndet för IJmuiden Ver Wind Farm Site Alpha medan Zeevonk II joint venture fick licensen för IJmuiden Ver Wind Farm Site Beta.

Det holländska ministeriet för ekonomi och klimatpolitik och den nederländska företagsmyndigheten (RVO) sa att den totala kapaciteten på minst 4 GW för de två platserna var landets hittills största havsbaserade vindkraftsupphandling. Vindkraftsparkerna kommer att stå för cirka 14 % av den nuvarande elförbrukningen i Nederländerna.

Noordzekers kommer att inkludera vindkraftsparkdesigner som bidrar till skyddet av fåglar samt att ha mer än 75 % av vindkraftverken i vindkraftparken som konstgjorda rev. Dessa rev kommer att ge en skyddad livsmiljö för olika typer av fiskar.

Källa:

12 juni 2024  11:28  CET

Onsdag

Ørsted jättebatteri i Norfolk 300 MW/600 MWh

Jätten för förnybar energi Ørsted har tagit ett slutgiltigt investeringsbeslut på ett batterienergilagringssystem, som kommer att vara baserat i Norfolk och ge stabilitet till den brittiska energiförsörjningen och minska prisvolatiliteten. När det är färdigt kommer batterienergilagringssystemet att vara ett av de största i Europa.

Teslas batterienergilagringssystem kommer att installeras på samma plats som omvandlarstationen på land för Ørsteds Hornsea 3 havsvindkraftpark i Swardeston, nära Norwich.

Ørsted sa att batteriets läge på samma mark som omvandlarstationen på land minimerar störningar för de som bor och arbetar i närheten.

Lagringssystemet har en kapacitet på 600 MWh (och en effekt på 300 MW), vilket motsvarar den dagliga energianvändningen för 80 000 brittiska hem.

Källa:

12 juni 2024  11:15 CET

Onsdag

Glädjande besked för vindkraftsparken Mareld

Länsstyrelsen i Västra Götalands län föreslår att regeringen säger ja till Freja Offshores ansökan om att bygga den havsbaserade vindkraftsparken Mareld. Freja Offshore välkomnar beskedet, som är ett avgörande steg för att lösa Västsveriges växande elbehov.

Freja Offshore har ansökt om att bygga den havsbaserade vindkraftsparken Mareld, ca 40 kilometer väster om Lysekil. Fullt utbyggd bedöms Mareld kunna leverera 12 TWh årligen. Denna tillkommande elproduktion är efterlängtad i hela Västsverige, vars elbehov väntas dubbleras till 2030 till följd av industrins kommande omställning till eldrift.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att bereda ansökan om att bygga Mareld, och i dag har Länsstyrelsen återkommit med rekommendationen att parken bör ges godkänt.

Källa:

12 juni 2024  11:02  CET

Onsdag

Finland: Planer på 500 MW sol/vind

Arise AB (publ) (”Arise”) har idag, via det finska dotterbolaget Pohjan Voima, ingått samarbetsavtal med Finsilva, en av Finlands största markägare. Samarbetet möjliggör utveckling av nya vind- och solprojekt vilka också kan komma att innehålla batterilagring.

Tre av Pohjan Voimas nuvarande vindprojekt är belägna på mark delvis ägd av Finsilva, i Karstula, Keuruu samt Parkano. Genom fördjupat samarbete har Pohjan Voima och Finsilva identifierat fem nya projektområden med möjligheter att utveckla cirka 500 MW vind- och solkraft. Projekten kommer att inkluderas i Arise portfölj som projekt i tidig fas.

”Vi är väldigt glada att kunna offentliggöra det här samarbetsavtalet mellan Pohjan Voima och Finsilva vilket är ännu en milstolpe i vår tillväxtstrategi. Det adderar 500 MW nya greenfield-projekt till portföljens tidiga fas vilket bevisar att vi är på väg att leverera på våra portföljmål för 2025.

Vi är övertygade om att Pohjan Voima med sin expertkompetens utvecklar dessa till byggfärdiga projekt vilket ytterligare stärker vår plattform i Finland samt bidrar till energiomställningen” säger Per-Erik Eriksson, VD, Arise AB.

Källa:

12 juni 2024  10:38 CET

Onsdag

Grunden läggs för finsk litiumproduktion

Sibanye-Stillwater Keliber blir först i Europa med att förädla eget litium. Nyligen murades den första grundstenen till företagets anrikningsanläggning i Kausby i Finland. I anläggningen ska litium raffineras från den enprocentiga halt som finns i berggrunden till en koncentration på fem procent. 

Det halvförädlade materialet förs sedan vidare till en nybyggd anläggning i Karleby där det vidareförädlas till en femtioprocentig koncentration. Litium är en av de viktigaste beståndsdelarna i nya batterier till elbilar, bland annat. Produktionen i anrikningsanläggningen ska vara igång inom två år. 

– Vi har varit med i projektet länge och även investerat mycket pengar, så nu när vi kommer igång med verksamheten känns det stort, säger Jan Lång, nytillträdd styrelseordförande för det statligt ägda Finlands Malmförädling, som har en ett tjugoprocentigt ägande i Sibanye-Stillwater Keliber till YLE.

Källa:

12 juni 2024  10:44  CET

Onsdag

Elektriska gräsklippare och solpaneler kan vara "portar" till hemelektrifiering

Det bästa sättet att få människor att elektrifiera allt kan vara att få dem att elektrifiera något – vad som helst.

Det beror på att de som redan har doppat tårna i hemelektrifiering är mer benägna att dyka in i ytterligare projekt, enligt en ny undersökning som kan hjälpa till att forma elektrifieringsprogram runt om i landet.

Undersökningen, som släpptes på onsdagen av American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), samlade in svar från 1 801 husägare och hyresgäster om de bränslen de använder för att värma och laga mat hemma, och varför de kan byta från att driva dessa aktiviteter med gas eller olja till el istället.

Urvalet representerade den amerikanska befolkningen i termer av ålder, inkomst, kön, bostadsägande, geografisk fördelning, energianvändning i hemmet och politisk tillhörighet, enligt ACEEE.

ACEEE-teamet upptäckte en mängd insikter: Människor som hade barndomserfarenhet av elektriska system var mer benägna att vilja gå över till elektriska apparater, och de som tror att klimatförändringar sker var nästan dubbelt så benägna att vilja byta.

Källa:

12 juni 2024  10:38 CET

Onsdag

Tester visar att 30 år gamla solpaneler fortfarande fungerar på 79,5 procent av den ursprungliga kapaciteten

Ett taksolsystem installerat för mer än 30 år sedan i Frankrike – som rapporteras vara landets äldsta installerade system – fungerar fortfarande med knappt 80 procent av sin ursprungliga produktion, har en ny rapport visat.

1kW-systemet, som först invigdes i juni 1992 i Ain i östra Frankrike, testades av Hespul, en byrå som bildades 1991 för att stödja utvecklingen av förnybar energiteknik i Frankrike – och som tog i drift 1992 års solpanel.

Hespul säger att de demonterade det 31 år gamla solcellssystemet och testade panelerna i ett laboratorium enligt gällande internationella standarder.

Källa:

12 juni 2024  10:29  CET

onsdag 12 juni

tisdag 11 juni

Tisdag

Arvid Nordquist fortsätter välja biogas för sin kafferostning

Som en del av Arvid Nordquists fortsatta expansion flyttar hela verksamheten från Solna till en helt ny anläggning i Järfälla. Efter att ha rostat sina kaffebönor med biogas sedan 2016 var de nu tvungna att ta beslut för framtiden då den nya anläggningen inte längre låg vid ett gasnät. Som en lösning på situationen presenterade Driva ett förslag där vi äger och driver biogasanläggningen på plats i Järfälla, ett förslag familjeföretaget Arvid Nordquist tyckte var mycket attraktivt.

Arvid Nordquist är ett familjeföretag med lång historia. I 140 år har de varit verksamma i livsmedelsbranschen och drivs idag av tredje generationens Nordquist. Trots att kaffe är det som de flesta associerar med varumärket och företaget så började inte Arvid Nordquist producera eget kaffe förrän år 1960, när företaget redan var över 70 år gammalt.

Historien Arvid Nordquist inleddes 1884 då Arvid själv slog upp portarna till sin första egna butik på Östermalm i Stockholm. Därifrån har det växt till dagens Arvid Nordquist som har verksamhet inom fyra olika produktområden, där kaffe står för ungefär en tredjedel av omsättningen.

Källa:

11 juni 2024  13:08 CET

Tisdag

University of Chicago är pionjärer för hållbar litiumextraktionsmetod

Forskare vid University of Chicago Pritzker School of Molecular Engineering (PME) har skapat en ny metod för hållbar litiumextraktion.
Medan traditionella metoder fokuserar på litium från stenmalm eller saltlake, fokuserar den nya litiumextraktionsprocessen på mer utspädda och vanliga källor.

Den nya metoden utnyttjar vissa partiklar av järnfosfat för att effektivt dra ut litium ur utspädda vätskor.

Detta inkluderar havsvatten, grundvatten och återflödesvatten från fracking och oljeborrning till havs.

Den nya hållbara metoden för utvinning av litium kan visa sig vara avgörande för att diversifiera och maximera litiumkällor när efterfrågan på elfordon (EV) ökar.

Källa:

11 juni 2024  12:49  CET

Tisdag

Kinas planer för storskalig Offshore Solar

Om havsbaserad vind, varför inte havsbaserad solenergi? Det har pratats om ett tag och implementerats i liten skala på platser som Norge. You Xiaoying, som skriver för Dialogue Earth (tidigare China Dialogue), tittar på Kinas ansträngningar att etablera den som en ny och – när den väl har uppskalats – viktig bidragsgivare till energiomställningen.

De främsta fördelarna jämfört med landbaserad solenergi är tydliga: stora landområden måste hittas, de är vanligtvis inte nära befolknings- eller industrinav, så kraften måste överföras långa avstånd. Medan sådana nav ofta ligger nära kuster eller sjöar. Det är därför China General Nuclear Power Group redan har börjat bygga en 400 MW havsbaserad solcellsfarm i Laizhou Bay utanför östra Kinas Shandong-provins.

Men ny policy och ramverk för tillstånd rör sig inte snabbt eftersom försiktighet visas för att undvika att upprepa misstagen från tidigare ren energiboom, byster och u-svängar. Och tekniska utmaningar inkluderar saltvatten som korroderar elektronik och strukturer som kan överleva ett slag från vågor och vind.

Källa:

11 juni 2024  12:12 CET

Tisdag

Volkswagen och Otovo i samarbete

Den tyska bilmajoren Volkswagen Group fortsätter att vända sig mot en framtid för elfordon. Elli, dess hemmaodlade varumärke för laddning och energi, och Otovo, den ledande europeiska solcellsplattformen har tillkännagett sitt strategiska partnerskap.
 
Deras gemensamma mål är att erbjuda en helhetslösning som kombinerar ren solenergi med elektrisk mobilitet. Tillsammans hoppas Elli och Otovo skapa ett sömlöst ekosystem för hållbar mobilitet och energi för konsumenter.

En elbil är bara så grön som elen den använder, och solenergi är en av de mest kostnadseffektiva energikällorna som husägare för närvarande kan använda för att uppnå mobilitet och energiomställning i hemmet.

Genom att kombinera solenergi och elektromobilitet kan båda företagen utveckla skräddarsydda lösningar för den växande elfordonsmarknaden. En central aspekt av detta samarbete är implementeringen av effektiv PV-överskottsladdning, där överskottssolenergi direkt används för att ladda elfordon.

Källa:

11 juni 2024  11:19  CET

Tisdag

SENSEWind demonstrerar ett 6MW självresande torn med turbin

SENSEWind planerar att bygga en 6MW turbin i Skottland med sitt modulära självinstallerande torn och självuppförande rotorgondolmonteringssystem.

Bygget är planerat till 2027 vid Muirhall Energys vindkraftpark Tormywheel för att demonstrera självinstallationen av företagets nya, modulära stativtorn.

6MW lägger till företagets pipeline av brittiska demonstrationsprojekt.
6MW-prototypen kommer också att tillhandahålla en uppskalad version av SENSEWinds 2MW-turbininstallationsdemonstrator, planerad för första halvåret 2025, också på Tormywheel.

SENSEWind sa att den nya demon är avsedd att tillhandahålla en plattform för att gå från utveckling till ett kommersiellt SENSE installations- och servicesystem, som använder en fjärrstyrd maskin ”vagn” som arbetar i kombination med kranar under konstruktion, för landbaserad vindsektor 2027 och offshore till 2030.

Källa:

11 juni 2024  10:59 CET

Tisdag

Polen: En ny satsning på 2GW solenergi

Sun Investment Group (SIG), en vertikalt integrerad europeisk koncern för förnybar energi, har säkrat en lånefacilitet för att stödja sin 2GW solelpipeline i Polen.

Rörledningen omfattar solenergiprojekt i mitten till sent skede i landet med en total kapacitet på 1970 MW.

Faciliteten tecknades i sin helhet av en internationell skuldfond.
Capcora, en Tysklandbaserad finansiell rådgivare, spelade en roll i att anskaffa långivare och strukturera affären.

SIG:s dedikerade pipeline inkluderar 323 individuella projekt som sträcker sig i storlek från 1MW till 120MW, inklusive cirka 100MW i byggfärdigt skede, tillsammans med 1120MW i mittfasen och 750MW i tidiga projekt.

Den mångsidiga portföljen, tillsammans med ytterligare 190 MW färdiga att bygga projekt i andra portföljer på denna marknad, ”stärker SIGs roll som en nyckelspelare” i Polens sektor för förnybar energi bland andra länder i Europa.

Källa:

11 juni 2024  10:56  CET

Tisdag

Ingen brist på offentliga pengar för att betala för en rättvis energiomställning

Rika länder har en räkning att betala. En studie i tidskriften Nature säger att de kommer att vara skyldiga låg- och medelinkomstländer uppskattningsvis 100 biljoner-200 biljoner dollar år 2050 eftersom de har orsakat klimatkrisen med sina överdimensionerade utsläpp, medan utvecklingsländerna bär bördan av konsekvenserna.

När förhandlare samlas i Bonn den här veckan för att förbereda klimattoppmötet COP29 i november, måste rika regeringar möta musiken och betala sin beskärda del av klimatfinansieringen.

Med låginkomstländer som kämpar med stigande hav och orättvisa skulder i spiral, har insatserna aldrig varit högre. De goda nyheterna? Rika länder kan leverera de medel som behövs för klimatåtgärder. Det som saknas är som vanligt den politiska viljan. Men vi kan ändra på detta.

Källa:

11 juni 2024  10:37 CET

Tisdag

Kan cement och stål med låg CO2 vara billigare än vi tror?

Världen kommer bara att gå över till produkter med låga koldioxidutsläpp om de kan konkurrera på pris.

Sol, vind, batterier, elfordon finns antingen redan där eller närmar sig. Men det finns vissa sektorer – som flyg, köttersättning, cement och stålproduktion – där prisgapet fortfarande är stort.

Med ”stor” menar jag minst 25% dyrare, ofta mycket mer. Detta kan få våra utsikter att minska koldioxidutsläppen att verka dystra.

Men effekten av denna extra kostnad på konsumentpriserna varierar beroende på sektor. Det beror på hur viktig den kolhaltiga ingrediensen är för kostnaden för slutprodukten. Stål utgör en relativt liten andel av kostnaden för en bil. Det betyder att kostnaden för en bil kanske inte påverkas särskilt mycket av en ökning av stålpriset. Detsamma gäller cement och kostnaden för ett hus.

Källa:

11 juni 2024  10:29  CET

Tisdag

Grön renovering minskade utsläpp med närmare 40 procent

Återbruk, mer klimatvänligt byggmaterial, mindre stål, effektiva samarbeten och ett noggrant detektivarbete är några av faktorerna som minskade Familjebostäders koldioxidutsläpp med 38 procent.

– Vi har verkligen koncentrerat oss på att hitta alla möjliga sätt för att minska CO2-utsläppen. Det har gått mycket bättre än vad vi kunde tänka oss, säger Maria Wennerberg, projektchef på Familjebostäder.

Det är i Familjebostäders stora renovering av fem hus i Änggården som vi nått de fina resultaten. Granne med naturreservatet och Göteborgs botaniska trädgård ligger lamellhusen nära både stad och natur. Husen byggdes 1945 och omfattas av Göteborgs stads bevarandeprogram. De anses vara ett gott exempel på sin tids arkitektur och får därför inte förändras särskilt mycket. Dock var de i stort behov av renovering både invändigt och utvändigt.

Källa:

11 juni 2024  10:12 CET

Tisdag

Världens första 18MW vindturbin installerad i Kina

Den fortsatta kampen om att bygga, installera och driva världens största vindkraftverk har sett ytterligare ett rekordfall efter installationen av en 18 MW stor gigant vid ett kustnära testcenter i sydöstra Kina.

Det statligt ägda kraftutrustnings- och serviceföretaget Dongfang Electric Corporation tillkännagav sent förra veckan att det hade installerat en 18 MW semi-direktdriven högeffekts havsbaserad vindkraftsanläggning vid en testbas för vindkraft vid kusten i Shantou City, Guangdong-provinsen.

Med en diameter på 260 meter och ett bladsvept område på hela 53 000 kvadratmeter förväntas en enda 18 MW turbin att kunna generera 72 GWh el varje år – motsvarande det årliga energibehovet för 36 000 hushåll.

Källa:

11 juni 2024  10:09  CET

tisdag 11 juni

måndag 10 juni

Måndag

Global solenergi kommer att nå 7 TW år 2035

Asien-Stillahavsområdet installerade 253,98 GW solceller (PV) 2023, mer än dubbelt så mycket som installerats av alla andra regioner tillsammans.
I en färsk rapport med titeln Solar Photovoltaic (PV) Market Update 2024, avslöjade Power Technologys moderbolag GlobalData att den globala solcellsmarknaden är på väg att överträffa 7TW installerad kapacitet till 2035.

Marknaden växte från en kumulativ installerad kapacitet på 227,4GW 2015 till 1,48TW 2023 med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 21,9%, med ett tillägg på 371,7GW enbart 2023.

År 2035 förväntas den kumulativa installerade kapaciteten nå 7,51 TW med en CAGR på 16,2 % mellan 2023 och 2035.

Asien-Stillahavsregionen dök upp som den största marknaden för solceller 2023, med en ackumulerad installerad kapacitet på 893,67 GW.

Källa:

10 juni 2024  12:25 CET

Måndag

USA: Mycket talar för 1000 GW sol till 2035

Tillsammans kan USA:s 5 miljoner solenergianläggningar generera mer än 179 gigawatt (GW) el. Baserat på nuvarande trender hävdar SEIA att USA:s totala solenergikapacitet kommer att stiga till 673 GW år 2034, vilket ger tillräckligt med el för att driva 100 miljoner hem.

USA kommer sannolikt att behöva göra bättre än så för att uppfylla Biden-administrationens mål om 100 % ren el till 2035. För att dekarbonatisera nätet vid det laget, förväntar sig Department of Energy (DoE) att vi kommer att behöva så mycket som 1 terawatt (1 000 GWs) solenergikapacitet, tillräckligt för att solenergi ska möta 30-50% av USA:s elbehov på egen hand.

Även om det skulle vara trevligt att tro att den senaste ökningen av solenergianläggningar helt och hållet drivs av amerikanernas önskan att stoppa klimatförändringarna, är verkligheten att det förmodligen har mer att göra med ekonomi än miljöpolitik: solenergi är helt enkelt det billigaste energialternativet nu.

Källa:

10 juni 2024  12:10  CET

Måndag

Omställningen kan halvera energipriserna

Det lönar sig att implementera en nollvision för klimatutsläpp, och ju fortare det sker, desto mer. Det hävdar IEA i en ny rapport.
Efter att ha räknat på saken drar rapporten slutsatsen att en snabb utrullning av ren teknik gör energi billigare, inte dyrare.

IEA har en plan som kräver mer initiala investeringar än vad politikerna planerar idag. Belöningen blir att driftkostnaderna för det globala energisystemet minskar med mer än hälften under det kommande decenniet jämfört med en bana baserad på dagens riktlinjer.

Ren energiteknik som sol och vind är idag ofta mer kostnadseffektiv över sin livslängd än energiteknik som är beroende av konventionella bränslen som kol, naturgas och olja.

Källa:

10 juni 2024  12:01 CET

Måndag

Schweiziska väljare vill ha mer sol/vind/vatten/biomassa

Schweiziska väljare har ställt sig bakom lagstiftning som syftar till att påskynda utbyggnaden av förnybar energi i landet.

Den federala lagen om en säker elförsörjning med förnybar energi (ändring av energilagen och elförsörjningslagen) stöddes av 69 % av väljarna i den frivilliga folkomröstningen.

Den schweiziska regeringen hade sagt: ”Det har blivit svårare att förse Schweiz med tillräcklig energi hela tiden.
”Internationella konflikter och omstruktureringen av elförsörjningen i Europa gör att vi kan uppleva brister under vinterhalvåret om för lite el kan importeras.

Den föreslagna lagstiftningen bereder grunden för att Schweiz snabbt ska kunna producera mer el från förnybara energikällor som vatten, sol, vind och biomassa.

Källa:

10 juni 2024  11:57  CET

Måndag

Österrike erbjuder subventioner för solcellssystem över 35 kW med europeiska moduler

Den österrikiska regeringen har beslutat att införa en ”Made in Europe”-bonus för solcellsprojekt över 35 kW i storlek med solcellsmoduler som tillverkas i Europa.

”Regeringsbeslutet stärker skapandet av jobb och stödjer energiomställningen”, säger vicekansler Werner Kogler, klimatskyddsminister Leonore Gewessler och ekonomiminister Martin Kocher i ett uttalande.

”Detta drag är en viktig signal till både den österrikiska industrin och befolkningen om att hög kvalitet från inhemsk produktion främjas och den starka prispressen ska dämpas”, säger Vera Immitzer, VD för PV Austria.

Källa:

10 juni 2024  11:29 CET

Måndag

Fyra CO2-snåla cementfabriker byggs i Saudiarabien

Franska Hoffman Green Cement Technologies tillkännagav på fredagen lanseringen av konstruktionen av H-KSA 1, den första Hoffmann-enheten i Rabigh, Saudiarabien.

Det exklusiva, 22-åriga avtalet kommer att innebära byggandet av fyra Hoffmann Green-enheter i Saudiarabien. Shurfah Group kommer att finansiera, bygga och driva Hoffmann Greens produktionsenheter och kommersialisera dess cement på exklusiv basis.

Hoffmann Green grundades 2014 och producerar och distribuerar extremt mycket lågkolhaltiga och klinkerfria cement med fem gånger lägre koldioxidavtryck än traditionell cement. Det driver för närvarande två produktionsenheter som drivs av en solspårningspark i e Bournezeau, Frankrike.

Källa:

10 juni 2024  11:18  CET

Måndag

Flexibla avtal tillåter kraftigt ökade effektuttag

Nu visar beräkningar som Svenska kraftnät har gjort att olika former av flexibla avtal skulle kunna öka effektuttag markant i avvaktan på att stamnätet byggs ut.

”Om vi får alla pusselbitar på plats skulle vi kunna teckna de första flexibla avtalen redan om några år”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem.

I rapporten Flexin, som är en potentialstudie, redovisar Svenska kraftnät beräkningar som visar att det går att ta ut en högre effekt från stamnätet – såvida det inte sker under årets alla timmar. Potentialen är således mycket stor. I ett avgränsat område i norra Sverige som har analyserats skulle införandet av flexibla avtalsformer kunna öka effektuttaget med uppemot 1 000 – 2 000 MW. Det innebär en ökning som motsvarar elförbrukning i 5-10 mellanstora städer av Uppsalas storlek..

Källa:

10 juni 2024  11:04 CET

Måndag

Nyhets- och teknikmedier för det mesta tysta efter att FN:s chef uppmanar till förbud mot annonser för olja och gas

Stora nyhets- och tekniska medier som har visat annonser för fossila bränslen var i stort sett tysta efter att FN:s generalsekreterare uppmanade regeringar och företag att förbjuda reklam för kol, olja och gas.

”Sluta ta reklam för fossila bränslen,” bad António Guterres i ett stort tal på onsdagen efter att ha kritiserat energibolag för att ”förvränga sanningen, lura allmänheten och så tvivel” om klimatkrisen.

Delvis skymd av mörkgrå rök är silhuetter av ett tiotal brandmän som står på en tvåfilig väg och riktar en slang mot en orange eld i träden bredvid den.

The Guardian kontaktade 11 stora nyhetsorganisationer och teknikföretag som kör annonser för fossila bränslen i någon form, för att få kommentarer på Guterres uppmaning till media att sluta visa annonserna. De flesta svarade inte på förfrågningar, bara två valde att kommentera.

Källa:

10 juni 2024  10:59  CET

Måndag

Kinas dumpning av solglas utlöser priskrig i Indien?

De utvalda indiska solglastillverkningsföretagen i Indien hade upprepat kravet på att införa importtullar (tullbarriärer) mot dumpning av billiga kinesiska och vietnamesiska solpaneler. Det är dock fortfarande under övervägande av den indiska regeringen.

Beslutet att införa en sådan tull har flyttats till september 2024 som ursprungligen skulle tas upp från april i år. Regeringen tog beslutet att avskaffa antidumpningsreglerna i augusti 2022.

Till skillnad från solcellsmodulerna och solcellerna som åtnjuter en tullbarriär vid import till Indien, saknar de inhemska solcellstillverkarna något sådant tullbarriärstöd från regeringen. Utan något alternativ försöker dessa solglasföretag sitt bästa för att kämpa mot det billigare kinesiska solglaset och dess oförminskade dumpning i Indien

Källa:

10 juni 2024  10:46 CET

Måndag

Batterier sänker elnätsavgifterna redan i vinter menar Checkwatt

De batterier som styrs av CheckWatt kommer bidra till att sänka elnätsavgifterna för elkunderna med 100 miljoner kronor redan denna vinter. Genom att jämna ut belastningen och kapa effekttoppar kan batterier sänka kostnader för lokalnätägarna, minska behovet av nyinvesteringar och ge intäkter till batteriägare.

– Det som CheckWatt gör nu med uppkopplade batterier är att sänka kostnaderna för elnäten genom att kapa topparna i uttag från regionnäten. Störst potential för att sänka elnätsavgifterna finns troligen i att batterier minskar behovet av nyinvesteringar i ledningar, men det krävs bättre digitalisering av näten för att vi ska få mer koll på vad som finns och hur det används, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

Ett stort antal elnätägare i Sverige har under året höjt avgifterna som hushåll och företag betalar för sin anslutning. I elnätsavgiften ingår bland annat de kostnader som lokalnätsägaren betalar till det överliggande regionnätet för att få lov att ta ut elen.

Källa:

10 juni 2024  10:38  CET

måndag 10 juni

onsdag 5 juni

Onsdag

Ett Tyskt startup-företag erbjuder plug-and-play 2,46 kW solcells-system

Tyska startupen Wattando har utvecklat ett 2,46 kW solcellssystem på taket som kan anslutas direkt till ett hushålls nätverk via en befintlig kabel utan att störa befintliga elsystem.

”Det är ett slags XL-plugin-solsystem”, säger Stefan Ulfert, medgrundare av Wattando, till tidningen pv. ”Detta möjliggörs av vårt Wattster-ledningssystem, som säkerställer säker och trådlös radiokommunikation till nätanslutningspunkten och hemnätverket.”

Boris Klebensberger, verkställande direktör och medgrundare, sa att ledningssystemet justerar inmatningen enligt de standarder som är integrerade i kabelns överbelastningsskydd.

Företaget riktar sig exklusivt till professionella installationsföretag med sin lösning för icke-invasiva AC-anslutningar. Dessa företag kommer främst att dra nytta av borttagandet av tidigare erforderligt kabelarbete och komplex elektrisk integration i hemnätverk. Detta löser en betydande utmaning för många, särskilt hyresgäster eller ägare av radhus.

Källa:

5 juni 2024  12:54 CET

Onsdag

Världens största solcellsfarm går online, tillräckligt stor för att driva ett land

Världens största solcellsanläggning har kommit online i Kina, som kan driva ett litet land med sin årliga kapacitet på mer än 6 miljarder kilowattimmar.

Anläggningen i en ökenregion i den nordvästra provinsen Xinjiang täcker 200 000 hektar – ungefär samma område som New York City.

5GW-komplexet, som var anslutet till Kinas elnät på måndagen, är kraftfullt nog att möta elbehovet i ett land på storleken av Luxemburg eller Papua Nya Guinea.

Kina har lett världen när det gäller adoption av solenergi och ökade sin kapacitet 2023 med mer än 50 procent. Den nya solenergiparken går om Ningxia Teneggeli och Golmud Wutumeiren solenergiprojekt, som båda också finns i Kina, för att bli världens största.

En färsk rapport från International Energy Agency (IEA) beskrev Kinas strävan mot förnybar energi som ”extraordinär”, med landet som tog i drift lika mycket solenergi förra året som hela världen gjorde 2022.

Källa:

5 juni 2024  12:00  CET

Onsdag

CO2-borttagning måste fyrdubblas för att nå klimatmålen, säger forskare

SINGAPORE, 5 juni (Reuters) – Regeringar måste plantera fler träd och använda teknik som kommer att fyrdubbla mängden koldioxid som tas bort varje år från atmosfären för att nå de globala klimatmålen, sa ett team av forskare i en rapport som publicerades på onsdagen .
”Carbon dioxide removal” (CDR) syftar på en rad ingrepp som binder CO2 som redan finns i luften. Det inkluderar konventionella metoder som återplantering av skog samt potentiellt storskaliga lösningar som biobränslen, odling av alger i haven och användning av filter som direkt fångar upp atmosfärisk CO2.

För närvarande tar CDR bort cirka 2 miljarder ton CO2 från atmosfären varje år, men den behöver stiga till cirka 7-9 miljarder ton om temperaturökningarna ska hållas under nyckeltröskeln på 1,5 grader Celsius, enligt en forskningsrapport av mer än 50 internationella experter.
”De globala nettoutsläppen av växthusgaser var cirka 55 miljarder ton per år 2022, och utsläppen ackumuleras i atmosfären, så varje år räknas varje åtgärd”, säger Gregory Nemet, professor vid University of Wisconsin-Madison och en av medarbetarna. författare till den årliga rapporten om State of Carbon Dioxide Removal.

Källa:

5 juni 2024  11:50 CET

Onsdag

Australien vill bli en supermakt för förnybar energi

Gömd bland tjocka buskmarker i de yttre förorterna till södra Sydney ligger en expansiv anläggning med ett tekniskt genombrott.

Det är här det australiensiska företaget SunDrive Solar gör sin ”speciella sås”: en ny – topphemlig – formel som den säger har löst ”ett mycket högt värdeproblem”.
Dess stora innovation? Att hitta ett sätt att ersätta det silver som används i solceller med koppar, vilket tidigare ansågs omöjligt.

”Silver är dyrt, sällsynt och miljöförstörande, och det begränsar hur mycket solenergi som kan rullas ut runt om i världen”, förklarar kommersiell chef Maia Schweizer.
”Koppar är också mycket efterfrågat, men det är 1 000 gånger mer rikligt och 100 gånger lägre kostnad.”

Källa:

5 juni 2024  11:46  CET

Onsdag

När det stormar hårt slår turbinen av

Man skulle kunna tro att under orkansäsongen betyder mer vind mer energi, eller hur? Det fungerar bara så till en viss punkt. Vindkraftverk måste skydda sig själva precis som samhällen gör under tropiska stormar, orkaner och tornados. För att förstå vad som händer, låt oss först diskutera ett vindkraftverks effektkurva.

Diagrammet nedan visar effektuttaget från en turbin mot jämna vindhastigheter. Inkopplingshastigheten (vanligtvis mellan 6 och 9 mph) är när bladen börjar rotera och generera kraft. När vindhastigheterna ökar genereras mer el tills den når en gräns, känd som den nominella hastigheten.

Detta är punkten som turbinen producerar sin maximala, eller märkeffekt. När vindhastigheten fortsätter att öka, förblir kraften som genereras av turbinen konstant tills den slutligen når en frånslagshastighet (varierar med turbin) och stängs av för att förhindra onödig belastning på rotorn.

Källa:

5 juni 2024  11:00 CET

Onsdag

Tyskland vill ha mer Northvolt

Tysklands finansminister tycker att Northvolt ska bygga ytterligare en cellfabrik i norra Tyskland. Förslaget från finansminister Robert Habeck kom i måndags vid en affärskonferens i Bad Saarow. Han föreslog delstaten Mecklenburg-Vorpommern.

Det händer mycket i batterikedjan i regionen, tycker han: BASF bygger i Schwarzheide, Volkswagen i Zwickau och Tesla i Brandenburg.
Han tror även på nätverkseffekter med halvledarindustrin på grund av Intel, TSMC, Infinion, Global Foundries och deras planer i öst.

Northvolt bygger just nu efter mycket om och men en 60 GWh-cellfabrik i Heide i nordväst med stöd från Tyskland. Finansministerns utspel kommer samtidigt som tre europeiska batterifabriksprojekt gör halt – Stellantis, Svolt och Porsche.

Källa:

5 juni 2024  10:46  CET

Onsdag

Schweiz: Under kvartal ett installerades 602 MW solenergi

Schweiz installerade mer än 602 MW solcellssystem under de första månaderna 2024. Detta motsvarar en marknadstillväxt på mer än 81 %, enligt preliminära siffror från den statliga myndigheten Pronovo.

Landet lade till cirka 1,5 GW ny PV 2023, 1 GW 2022 och cirka 683 MW 2021.

Pronovo sa också att nya tillägg för i år inkluderar cirka 367 MW installationer med en storlek på 100 kW, med en topp på 197 MW rapporterad i maj.

Byrån rapporterade omkring 200 MW nyansluten kapacitet för solcellsanläggningar på taket över 100 kW och en tilldelad kapacitet på omkring 35 MW över 260 projekt för ”RUE-anbuden”. RUE-systemet ger rabatter som täcker upp till 60 % av kostnaderna för solcellsanläggningar från 2 kW till 150 kW.

Källa:

5 juni 2024  10:35 CET

Onsdag

Azerbajdzjan: Investering i sol och vind 1 GW

UAE-baserade utvecklare av förnybar energi Masdar och State Oil Company of Azerbajdzjan Republic (SOCAR) har hållit en banbrytande ceremoni för tre förnybar energiprojekt i Azerbajdzjan på totalt 1 GW.

Detta hände vid öppningsceremonin av Baku Energy Week, vid sidan av vilken de två företagen också undertecknade aktieägaravtal i samband med de tre projekten – två solcellsparker (PV) och en vindkraftpark.

Mer specifikt kommer Masdar och SOCAR att samarbeta för solenergiprojekten på 445 MW Bilasuvar och 315 MW Neftchala, såväl som vindkraftparken Absheron-Garadagh på 240 MW. Masdar hade redan slutit investerings- och kraftköpsavtal (PPA), såväl som överföringsanslutningar och affärer om markarrenden.

Källa:

5 juni 2024  10:26  CET

Onsdag

Kommer batterier att följa Moores lag? Kina investerar 1,3 miljarder USD i forskning om solid state-batterier

Enligt tidningen China Daily kommer den kinesiska regeringen att investera 6 miljarder yuan (cirka 1,27 miljarder USD) för att utveckla solid-state batteriteknologi för elfordon.

Enligt rapporten är totalt sex företag inklusive CATL, BYD och Geely berättigade till statligt stöd som uteslutande kommer att fokusera på all-solid-state-batterier (ASSB).

ASSB:er har en högre energitäthet än litiumjonbatterier men är svåra att producera i stora volymer, vilket är det främsta hindret för deras upptag.

I en sammanfattning som postades denna vecka ställer Morgan Stanley frågan: ”Kommer Moores lag att gälla batterier?” hänvisar till den berömda observationen att antalet transistorer i en integrerad krets fördubblas ungefär vartannat år.

Observationen, som ursprungligen gjordes av Gordon Moore 1965, var att fördubblingen sker varje år. 1975 reviderade Moore sin förutsägelse till en fördubbling vartannat år, vilket anmärkningsvärt har förblivit sant sedan dess, nästan 60 år sedan den ursprungliga observationen gjordes.

Källa:

5 juni 2024  10:16 CET

Onsdag

Gjuteriföretagen ger sig in på balansmarknaden

Elbolaget Bixia ansluter sig till branschorganisationen Svenska Gjuteriföreningen för att hjälpa gjuteriföretag att bli balansaktörer på elmarknaden. Genom att vid behov tillfälligt dra ned sin energiförbrukning får gjuteriföretagen nya intäktsströmmar och kan tillsammans med Bixia bidra till balans i energisystemet och den gröna omställningen. Bixia erbjuder även branschanpassade elavtal.

Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer. Medlemmarna står för över 95 procent av gjutgodsproduktionen i Sverige. Idag finns cirka 140 medlemsföretag, bland annat Volvo, Scania, Husqvarna och SKF.

Gjuteriföreningen har stort fokus på hållbarhet och initierar forskning och utbildning som bidrar till tillväxt och hållbar utveckling i den svenska gjuteriindustrin. Deras arbete bedrivs i nära samarbete med bland annat Jönköping University och forsknings- och utbildningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden. Många svenska gjuterier är dessutom underleverantörer till fordonsbranschen, där trycket på ökad hållbarhet är högt.

Källa:

5 juni 2024  09:59  CET

onsdag 5 juni

tisdag 4 juni

Tisdag

Klimatforskaren Sheinbaum vinner valet i Mexiko, lovar mer förnybar energi och gas

Mexikos nya president är en klimatforskare som fick ett rykte om sig noggrann uppmärksamhet på detaljer när hon avancerade solenergi-, transit- och cykelinfrastruktur på taket som borgmästare i Mexico City.

Nu föreslår Claudia Sheinbaums uttalanden om presidentkampanjens spår en ”Frankenstein” energistrategi som främjar gaskraftverk vid sidan av solenergi och upprätthåller inflytandet från det statliga oljebolaget Petróleos Mexicanos (Pemex), samtidigt som de ökar privata investeringar i förnybar energi.

Premiärminister Justin Trudeau pratade med Sheinbaum timmar efter att hon besegrat förespråkaren för förnybar energi sen. Xóchitl Gálvez med uppskattningsvis 58 till 60 % av rösterna. Trudeau åtog sig Kanada att arbeta med henne om klimatförändringar, internationell säkerhet och handel, jämställdhet och försoning med ursprungsbefolkningar, rapporterar The Canadian Press

Källa:

4 juni 2024  12:27 CET

Tisdag

Stålbolaget Thyssenkrupp kommer i framtiden koppla vindkraftsparken direkt till sitt interna elnät

Stålföretaget Thyssenkrupp kommer framöver att använda vindkraft direkt i sitt fabriksnät. Som företaget meddelat handlar det om dotterbolaget Thyssenkrupp Hohenlimburg. Det är den första tyska industrianläggningen som försörjs med lokalt genererad vindkraft via en direkt anslutning. Med den gröna energin från de fyra vindkraftverken nyinstallerade av projektpartnern SL NaturEnergie kan bolaget nu täcka ett årligt genomsnitt på 40 procent av den mängd el som det kräver samtidigt.

De fyra vindkraftverken, var och en med en höjd på upp till 160 meter och en rotordiameter på 138 meter, är anslutna till thyssenkrupp Hohenlimburgs anläggningsnätverk via en 3 kilometer lång direktledning. Majoriteten av de över 55 miljoner kilowattimmar som vindkraftsparken genererar per år förbrukas direkt.

Och allt utan att använda det offentliga nätverket. Endast överskottsmängder vid hård vind eller lägre efterfrågan på anläggningen levereras till andra koncernplatser via det allmänna nätet.

Källa:

4 juni 2024  12:22  CET

Tisdag

Autoliv gör krockkuddar till flygande bilar

Det är Autolivs kinesiska dotterbolag som slutit ett avtal med Xpeng Aeroht om att utveckla säkerhetslösningar för framtidens mobilitet.

– Autoliv utforskar ständigt nya innovativa säkerhetslösningar för framtida behov och utvecklingen av flygande bilar är ett intressant område för oss. Xpeng Aeroht ligger i framkant inom detta område och vi ser fram emot att utforska nya möjligheter att göra denna nya typ av fordon säkra.

Genom att kombinera deras avancerade teknik med vår expertis inom säkerhetslösningar tror jag att vi tillsammans kan spela en viktig roll i att göra flygande bilar till verklighet, säger Sng Yih på Autolivs kinesiska dotterbolag, i ett pressmeddelande.

Källa:

4 juni 2024  11:51 CET

Tisdag

Sjöfartens energiomställning är en utmaning i leveranskedjan

Att avgöra vilka bränslen som kommer att driva fartyg i en koldioxidsnål framtid är bara en aspekt av att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) inom sjöfarten. För att lyckas måste vi optimera hela logistikkedjan inom sjöfarten, inklusive den avgörande delen av att säkerställa att gröna bränslen finns tillgängliga i stor skala.

Att bryta silos mellan maritima och landbaserade industrier kommer att vara avgörande för framgången för nettonollövergången. För att ta itu med fragmentering i försörjningskedjor och lagstiftning måste sjöfarten engagera sig i bredare dialoger med nya intressenter, inklusive producenter av grönt bränsle, landbaserade leveranskedjor, såväl som kolavskiljning och värdekedjor för kärnenergi.

Endast genom att bygga nya broar med dessa sektorer kan vi utveckla de standarder, infrastruktur och kontrakt som behövs för att göra verklighet av sjöfart med nollutsläpp.

Källa:

4 juni 2024  11:47  CET

Tisdag

Flexibel GaAs-film för billigare solceller

Forskare vid University at Buffalo, Texas State University och TapeSolar har utvecklat den stora flexibla GaAs-filmen med hjälp av epitaxiell avsättning på ett galliumsubstrat.

Molecular beam epitaxi (MBE) används för kontrollerad tillväxt av högkvalitativa GaAs-lager på gittermatchade Ge-kapslade, flexibla metallsubstrat som kan användas med en roll-to-roll-tillverkningsprocess för stora volymer.

”Dessa enkristallliknande galliumarsenidfilmer kan potentiellt vara användbara i många applikationer där stora ytor, flexibilitet, låg vikt och hög prestanda är av intresse”, säger Amit Goyal, SUNY Distinguished Professor och SUNY Empire Innovation Professor vid universitetet Buffalo School of Engineering and Applied Sciences och grundare av TapeSolar.

Källa:

4 juni 2024  11:01 CET

Tisdag

"Planer för förnybar energi måste matcha COP28-målet"

Många enskilda länders ambitioner och genomförandeplaner är ännu inte i linje med det kollektiva mål som fastställdes vid COP28 att tredubbla kapaciteten för förnybar energi i slutet av decenniet.

Internationella energibyråns (IEA) nya rapport, ”COP28 Tripling Renewable Capacity Pledge: Tracking countries’ ambitions and identifiing policies to bridge the gap”, finner att väldigt få länder har satt upp 2030-mål för installerad kapacitet i sina befintliga Nationally Determined Contributions ( NDCs), enligt Parisavtalet.

Officiella åtaganden i NDC uppgår till 1300 GW, bara 12 % av vad som krävs för att uppfylla det globala tredubblingsmålet som satts upp i Dubai.

Källa:

4 juni 2024  10:57  CET

Tisdag

Byar i Surinam blir elektrifierade av mikrosolnät

Power Construction Corporation of China (Powerchina) överlämnade officiellt den första platsen för den andra fasen av ett solcellsprojekt med mikronät i Surinam nyligen. Chandrikapersad Santokhi, Republiken Surinams president och Kinas ambassadör i Surinam, Han Jing, bland andra dignitärer, deltog i överlämnandeceremonin.

Det landmärke projektet kommer att ge fler människor i avlägsna byar en oavbruten 24-timmars strömförsörjning. Den andra fasen av Surinam Village Microgrid Photovoltaic Project är ett off-grid mikronätprojekt som kombinerar solceller, energilagring och
dieselgenerering av hybridenergi.

Totalt fem projektgrupper som täcker 34 skogsbyar byggdes av Powerchina och när den är helt färdig kommer den årliga kraftproduktionskapaciteten att vara cirka 5 314 MWh. Denna första överlåtelseplats täcker 12 skogsbyar, vilket gynnar cirka 1 550 lokala bybor.

Källa:

4 juni 2024  10:52 CET

Tisdag

Startup i USA använder jordbruksavfall för att producera billiga, säkra batterier

USA-baserade SorbiForce säger att de har designat sina batterienergilagringssystem för att vara helt återvinningsbara, vilket minskar miljöpåverkan och främjar en cirkulär ekonomi.

Dess teknologi är inte beroende av fossilbaserade resurser utan använder istället jordbruksbiprodukter, som halm och saltlake från avsaltningsanläggningar, vilket gör dem till ett hållbart alternativ till litiumjonbatterier.

Företaget använder sitt eget ultraporösa kol, vatten och salt för att utveckla sina batterilagringssystem. Den använder lokalt anskaffade råvaror som finns i överflöd på de flesta platser i USA, vilket minskar riskerna i leveranskedjan förknippade med traditionella batterikomponenter.

Enligt SorbiForce är dess batteri motståndskraftigt mot mekaniska skador, ej brandfarligt, icke-explosivt, har inga problem med överladdning, kräver ingen kylning och har ingen termisk flykt. ”Bromsaltet ZnBr2 i vårt batteri används vid brandbekämpning”, säger företaget.

Kostnaden för 1 kWh är 1,8 gånger lägre än priset på 1 kWh på marknaden för litiumjonbatterier, hävdar företaget.

Källa:

4 juni 2024  10:29  CET

Tisdag

Långvarig lagring – alternativa tekniker ökar för att fylla "missing middle"

Termisk lagring, redoxbatterier, tryckluft, solvärme och till och med gravitationslagring – två nya rapporter har understrukit det växande antalet långtidslagringsteknologier som växer fram för att utmana dominansen av pumpade vattenkrafter och dess antagna efterföljare litiumjonbatterier.

Rapporterna – en global studie av BloombergNEF och en australisk fokuserad studie från Clean Energy Council, säger att det nu finns många teknikval för beslutsfattare och marknadsoperatörer, men – särskilt i Australien – finns det ingen tid att förlora för att skapa marknaden signaler för att få projekten byggda.

”Behovet av dessa lösningar ligger på oss just nu”, säger CEC:s vd Kane Thornton. ”När varje kolgenerator går ur måste vi hitta nya sätt att tillhandahålla energi för att möta kundernas efterfrågan. Energilagring, i kombination med förnybara energikällor i bulk, är det snabbaste och billigaste sättet att leverera detta eftersom kolproduktionen går snabbare.”

Källa:

4 juni 2024  10:12 CET

Tisdag

Mer än två tredjedelar av dagens globala primära energitillförsel går förlorad

Världens nuvarande energisystem är otroligt INeffektivt. Mer än två tredjedelar av dagens globala primära energitillförsel går förlorad efter konvertering.

Det mesta är spillvärme från fossildrivna kraftverk och transporter. Brinnande grejer. Lustigt nog är det också detta som ger CO2-utsläpp.

Kritiker av energiomställningen pekar gärna på diagram över den globala efterfrågan på primärenergi och skrattar åt det nuvarande bidraget från förnybar energi och säger att det visar att övergången kommer att bli omöjlig.

Men detta är ”den primära energifelet” och det är missvisande. Utmaningen om koldioxidutsläpp är mycket mindre än vad primärenergi antyder.

Det framtida energisystemet kommer att vara väldigt olika och kommer att leverera samma energitjänster, och fler, med mycket mindre primärenergi. Detta kommer att baseras på:

✅ Elektrifiering och energieffektivitet
✅ Flexibilitet på efterfrågan
✅ Återanvändning av oundviklig spillvärme

Och naturligtvis en övergång till förnybara energikällor som vind och sol som genererar el utan att behöva bränna grejer.

Tänk på detta nästa gång någon försöker berätta för dig att övergången inte kommer att ske.

Källa:

4 juni 2024  09:59  CET

tisdag 4 juni

måndag 3 juni

Måndag

Dubbla skördar: Agrivoltaics ökar mat- och energiproduktionen i Asien

Varje höstmorgon på en vattenbruksplats nära mynningen av Gula floden i staden Dongying i Kina, Shandongprovinsen, börjar bönder paketera räkor åt sina kunder. Deras skörd blir allt rikare tack vare ett innovativt sätt att odla som integrerar förnybar energi i jordbruket.

Här installerades solcellspaneler (PV) flera meter över vattnet, vilket hjälpte till att generera 260 gigawattimmar energi per år – tillräckligt för att driva 113 000 hushåll i Kina. Sedan färdigställandet och nätanslutningen 2021 har bönderna också fått många fördelar.

Förutom att ge ren energi till fisket, håller solpanelerna vattentemperaturerna konsekvent 2 till 3 grader C (3,6 till 5,4 grader F) svalare än utomhusdammar utan paneler, vilket ökar avkastningen på räkor och sjögurka med 50 %. Solkraftsföretaget som installerade panelerna arrenderar utrymmet, vilket hjälper till att minska jordbrukskostnaderna samtidigt som de betalar för förbättringar och modernisering av vattenbruksanläggningar, såsom bättre dammvallar och bevattningssystem.

Källa:

3 juni 2024  13:47 CET

Måndag

"EU vind, solenergi växer med 65 % på fyra år"

Sedan den nuvarande EU-kommissionen tillträdde 2019 har EU:s vind- och solkapacitet ökat med 65 % (+188 GW), vilket förskjuter produktionen av fossila bränslen och minskar utsläppen, enligt ny analys från Ember.

Vindkapaciteten ökade med 31 % (+52 GW) för att nå 219 GW 2023.

Solkapaciteten har ökat ännu snabbare, mer än fördubblats (+113%) från 120GW till 257GW, fann Ember.
Denna nya vind- och solkraftskapacitet resulterade i en kombinerad ökning av produktionen med 46 % (+226 TWh) från 2019 till 2023 och drev vind- och solenergis andel av EU:s elmix från 17 % 2019 till över en fjärdedel 2023 (27 %) .

Detta var den främsta drivkraften bakom ökningen av andelen förnybar energi från 34 % 2019 till 44 % 2023, enligt analysen.

Fossilproduktionen minskade med 22 % (-247 TWh) under samma tidsperiod, med kraftiga fall i både kol- och gasproduktionen.

Källa:

3 juni 2024  13:41  CET

Måndag

Tyskland och Belgien undersöker samarbetet om havsvind

Tyskland och Belgien undersöker en närmare integration av sina planer på att bygga ut vindkraft till havs på nätnivå. Motsvarande order har skickats till respektive nätoperatör. De två Nordsjögrannarna Belgien och Tyskland kan tänka sig ett närmare samarbete på politisk nivå inom området havsvind. Det framgår av en rapport från förbundsministeriet för ekonomi och klimatskydd (BMWK). Det hänvisar till ett möte mellan Belgiens energiminister Tinne Van der Straeten och Tysklands energistatssekreterare Philipp Nimmermann.

De har kommit överens om att undersöka utvecklingen av en hybrid havsförbindelse för att utnyttja den stora regionala potentialen för havsbaserad vindenergi och koppla dem över gränserna.

Detta bör utnyttja potentialen för förnybar energi i Nordsjön så effektivt som möjligt. Det framtida samarbetet bör också bidra till utbyggnaden av ett masknät till havs i Nordsjön. Ministerierna uppmanade de ansvariga nätoperatörerna att undersöka alternativen för ett sådant regionalt nätprojekt.

Källa:

3 juni 2024  13:36 CET

Måndag

Uppgradera nätet, eller undvika genom att uppmuntra flexibilitet? Kartläggning av elbehov kan tala om för dig vad du ska göra

Kraftnät över hela världen behöver uppgraderas för att klara den snabbt ökande mängden el som genereras. Utan det är det en allvarlig flaskhals för övergången till rena bränslen. Sheridan Few vid University of Leeds sammanfattar hans medförfattare till studie som skapar en karta över var uppgraderingar behövs mest i Storbritannien.

Kartans syfte är dubbelt. För det första förutsäger den var strömförbrukningen kommer att öka mest och uppgraderingarna är oundvikliga. För det andra, och kanske mer intressant, avslöjar den var konsumentbeteende (d.v.s. flexibilitet i tid för användning, nya effektivitetsvinster, hembatterier, etc.) kan utnyttjas i den utsträckning som uppgraderingar kan undvikas, vilket minskar kostnaderna för uppgradering av nätet.

Politiker på nationell och lokal nivå kan använda en sådan detaljerad kartläggning för att bestämma hur de ska fokusera sina ansträngningar, säger Few.

För att minska sina utsläpp i linje med nationella och globala mål måste Storbritannien se över hur man producerar, använder och distribuerar el.

Källa:

3 juni 2024  13:31  CET

Måndag

Portugal leder EU-vågen för att skära ner gröna mål – experter

(Montel) Portugal kan bli det första av många europeiska länder att skära ner sina klimatmål för 2030 eftersom EU behövde trimma sina ambitioner mitt i förseningar och ekonomiska problem, sa branschexperter till Montel.

Landets klimatmål var under översyn, sa den nyutnämnde energiministern Maria da Graca Carvalho förra veckan.

Lissabon kommer sannolikt att minska kapaciteten i nästa vindauktion till havs, liksom det gröna vätemålet för slutet av decenniet, med syftet att hålla kostnaderna för konsumenterna i schack, tillade hon.

”Uttalandena kom som en överraskning… men jag tycker att de är vettiga”, säger Ignacio Cobo, konsult för Portugal på rådgivande Afry.

Portugal har för närvarande 5,4 GW vindkraft på land, 3 GW solenergi och 8,4 GW vattenkraft installerad. Man planerar att ha 2 GW flytande havsvind på plats och att kunna auktionera ut upp till 8 GW mer till 2030, samtidigt som man höjde sitt mål för elektrolysörer till 5,5 GW vid det datumet.

Källa:

3 juni 2024  12:25 CET

Måndag

Solceller för att möta den skyhöga energiefterfrågan i Mellanöstern, minska beroendet av fossila bränslen

Kapaciteten för förnybar energi i Mellanöstern kommer att skjuta i höjden under de kommande åren, med gröna energikällor som överträffar användningen av fossila bränslen i kraftsektorn till 2040, enligt Rystad Energys senaste forskning. Solceller (PV) förväntas dyka upp som den dominerande källan och står för mer än hälften av regionens elförsörjning i mitten av århundradet, upp från 2% förra året.

År 2050 förväntas förnybara energikällor, inklusive vattenkraft utöver sol och vind, utgöra häpnadsväckande 70 % av Mellanösterns kraftproduktionsmix. Detta markerar ett monumentalt språng från de bara 5 % som registrerades i slutet av 2023, vilket signalerar en transformativ förändring i regionens energilandskap. Trots den kommande ökningen av installationer av ren energi kommer regionen att fortsätta att vara starkt beroende av naturgas på kort sikt, och användningen kommer att fortsätta att växa tills den når sin topp runt 2030.

Mellanösterns energisektor befinner sig i en vändpunkt. Även om det traditionellt är ett olje- och gaskraftverk, flyttar regionen fokus till förnybara energikällor som ett svar på snabb industriell tillväxt, ökande befolkning och en global strävan att minska koldioxidutsläppen.

Källa:

3 juni 2024  13:11  CET

Måndag

Skyborn lämnar in tillstånd för 3GW svenskt projekt

Skyborn Sverige har lämnat in en tillståndsansökan till den svenska regeringen och mark- och miljödomstolen för byggandet av den 3000 MW Polargrund havsvindkraftsparken.

Beläget 35 kilometer utanför kusten, söder om Kalix och Haparanda, förväntas Polargund Offshore (bilden) generera upp till 10TWh fossilfri el vid färdigställande.

Denna rena energi kommer att räcka för att driva över 7 % av Sveriges nuvarande elförbrukning.
Det kommer att vara avgörande för att möta den stigande efterfrågan från Norrbottens snabbt växande industrier som går över till renare verksamhet.

Vissa prognoser förutspår en oöverträffad 800 % ökning av regionens energibehov.

Niclas Broman, vd för Skyborn Sweden, sa: ”Polargrund Offshore är ett nyckelprojekt för att förverkliga näringslivets expansiva utvecklingsplaner i Norrbotten och möjliggöra Sveriges utveckling mot nettonollutsläpp.

Källa:

3 juni 2024  12:55 CET

Måndag

Svenskt vindkraftsprojekt till havs på 5,5 GW tar steg närmare ett beslut

Länsstyrelsen på Gotland har rekommenderat att regeringen ska bevilja tillstånd för havsbaserad vindkraftpark Aurora på 5,5 GW, utvecklad av OX2 (STO:OX2) och Ingka Investments, enligt lagen om Sveriges exklusiva ekonomiska zon, sa OX2 på fredagen.

Om statligt godkännande beviljas kan en första fas som kan leverera 6 TWh per år till Sydsverige vara i drift 2030. Hela vindkraftsparken, som representerar en årlig produktion på upp till 24 TWh, förväntas vara färdig 2035. Projektet ligger i Östersjön, cirka 22 kilometer söder om ön Gotland.

Emelie Zakrisson, chef för havsbaserad vindkraftsutveckling i Sverige på OX2, sa att Aurora skulle kunna påskynda den gröna omställningen i södra Sverige, bland annat genom att möjliggöra storskalig produktion av vätgas och e-bränsle. ”Vi arbetar parallellt med att säkra anslutningarna till elnätet samt teckna leverantörsavtal för att kunna påbörja bygget så fort alla tillstånd är på plats”, tillade Zakrisson.

Källa:

3 juni 2024  12:45  CET

Måndag

En åtgärd som väl hantera klimatförändringarna kämpar för få stöd

Ett av Skottlands mest kraftfulla vapen för att tackla klimatförändringarna har inte erkänts ordentligt, har experter hävdat.
Att återställa torvmarker av dålig kvalitet kan minska Skottlands utsläpp med nästan lika mycket som att ta bort hela vårt bostadsbestånd.

Men det hävdas att det mest inflytelserika organet för klimatförändringar som ger råd till stora företag inte erkänner återställande av torvmarker som ett legitimt sätt att kompensera för utsläpp av växthusgaser.

En grupp företag och välgörenhetsorganisationer har skrivit till Science Based Targets Initiative (SBTi) för att säga att beslutet håller tillbaka flödet av privat finansiering.
SBTi har insisterat på att det uppmuntrar företag att investera i återställande av torvmarker utöver att minska sina utsläpp.

Källa:

3 juni 2024  12:11 CET

Måndag

Analys: Den europeiska kraftsektorns utsläpp minskar med 20 % sedan förra EU-valet

Kraftsektorns utsläpp har minskat med 20 % i hela EU sedan det senaste parlamentsvalet 2019, enligt Carbon Brief-analys.

Mellan den 6-9 juni kommer omkring 360 miljoner människor i hela EU att rösta på att representanter från nationella partier ska sitta i Europaparlamentet.

Gruppen eller koalitionen med flest platser kommer att bidra till att forma ledningen för nästa EU-kommission. Den övergripande sammansättningen av parlamentet kommer också att påverka blockets prioriteringar mellan 2024-2029.

Klimatförändringar och energi har återigen en framträdande plats i de stora partiernas manifest, med ökande press för att säkra energiförsörjningen i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina som drar särskilt fokus.

Källa:

3 juni 2024  12:04  CET

måndag 3 juni

fredag 31 maj

Fredag

Hamnen i Oskarshamn blir nav för RWEs havsvindutbyggnad

RWE och Smålandshamnar, som driver Svenska Hamnen i Oskarshamn (bilden), har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU).

Syftet med detta samarbete är att undersöka om hamnen skulle kunna vara en lämplig hamn för logistik-, installations-, lastnings-, drift- och underhållsaktiviteter i samband med RWE:s planerade vindkraftsprojekt till havs i Östersjön.

I ett första steg kommer partnerna att kartlägga kraven och nödvändiga utbyggnader och investeringar för att underlätta uppskalning av hamnens kapacitet.
En tidig implementering av hamnkapacitet kommer att säkerställa att Sverige har goda förutsättningar att maximera potentialen för vindkraftsindustrin till havs, sa RWE.

Detta samarbete visar ett tydligt engagemang för att dela kunskap och expertis och på så sätt stödja en bredare industriell tillväxt i Sverige.

Dessutom samarbetar RWE också med Karlshamns Hamn, efter att ha undertecknat ett liknande MoU i början av maj.

Källa:

31 maj 2024  13:50 CET

Fredag

LDES konkurrerar bättre med litiumjonbatterier - BNEF-studie

Långvarig energilagring (LDES) närmar sig utkonkurrerande litiumjonbatterier på vissa marknader, enligt BloombergNEF, som säger att medan de flesta LDES-tekniker förblir i ett tidigt skede och kostsamma, har vissa eller är inställda på att uppnå lägre kostnader för längre tider.

Enligt BNEF:s Long-Duration Energy Storage Cost Survey erbjuder vissa tekniker redan billigare lagring än litiumjonbatterier för varaktigheter över åtta timmar. Värmeenergilagring och lagring av tryckluft hade till exempel en genomsnittlig kapitalutgift (capex) på 232 USD (215 EUR) respektive 293 USD per kWh, under litiumjonsystemens genomsnittliga capex 2023 på 304 USD per kWh för fyra -timmes varaktighetssystem.

LDES capex påverkas mycket av lagringstid, projektstorlek och plats. Lagringssystem för gravitation har den högsta genomsnittliga capex på 643 USD per kWh, enligt studien.

Hastigheten för kostnadsminskningen för LDES-tekniker kommer att bero på utbyggnaden av utbyggnaden och utvecklingen av rutter till marknaden i större regioner, säger BNEF. Det är dock osannolikt att LDES-kostnaderna kommer att minska lika snabbt som för litiumjonbatterier detta decennium eftersom efterfrågan på litiumjonbatterier, till följd av deras breda användning inom transport- och kraftsektorerna, kommer att sänka kostnaderna.

Källa:

31 maj 2024  13:44  CET

Fredag

AI kan styra prissättningen för laddstationer

Nyligen genomförda studier av forskare vid Chalmers tekniska högskola visar att AI-drivna laddstationer kan erbjuda personliga priser till elfordonsanvändare, som användare kan acceptera eller tacka nej till. Genom att använda algoritmer kan dessa stationer justera prissättningen baserat på individuella faktorer som batterinivå och aktuell plats för elfordonsanvändaren. I ett sådant sammanhang maximerar en smart snabbladdningsstation sin vinst.

– Elfordonsanvändare kan dela information med tjänsteleverantörer, till exempel via en app, och får i sin tur ett personligt pris, säger Balázs Kulcsár, professor vid institutionen för elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola.

– Enligt studien, när en elbilsanvändare accepterar ett pris, minimerar användaren sin kostnad och väntetid. Detta rationella beslut görs utan att känna till andra elfordonsanvändares personliga priser eller beslut, säger Balázs Kulcsár.

Ur tjänsteleverantörens perspektiv syftar den vinstmaximerande AI-algoritmen till att lära sig ett individuellt pris som fortfarande är acceptabelt av användaren. De personliga priserna som användarna får kan skilja sig väsentligt från varandra.

Källa:

31 maj 2024  12:51 CET

Fredag

DN Debatt. ”Så kan kommunerna få betalt för elen de producerar”

Om samhällsomställningen ska lyckas behöver elsystemet fördubblas på bara 20 år. De som tar ansvar måste därför få större del av de värden som skapas.

Vi föreslår att staten årligen tillför 9,5 miljarder till elproducerande lokalsamhällen och närboende – vi ska själva gå före och öka ersättningen till desamma, skriver Fortums vd Peter Strannegård.

De nationella mål som satts upp till 2045 innebär en fördubbling av elsystemet och en rejäl utbyggnad av alla kraftslag de kommande åren och decennierna. Samtidigt ser vi att många kommuner är tveksamma till att godkänna ny kraftproduktion.

Det behövs tillräckliga incitament för att skapa förutsättningar för att kunna förena samhällets höga ambitioner och kommuners stöd för ny elproduktion i närområdet.

Källa:

31 maj 2024  12:41  CET