ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

fredagen den 16 juni

Fredag

Vattenfall inviger vindkraftsparken South Kyle

Vattenfall har nyligen invigt vindkraftparken South Kyle på land i sydvästra Skottland. När vindkraftsparken är helt driftsatt kommer den att ha en installerad effekt på 240 MW, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för 187 000 hushåll.

Vindkraftparken har utvecklats och byggts av Vattenfall och kommer att ägas av Greencoat UK Wind PLC. Den invigdes idag vid en ceremoni där Vattenfalls VD Anna Borg och Laurence Fumagalli från Greencoat UK Wind deltog. Många av de organisationer som var involverade i byggandet av vindkraftsparken deltog också i ceremonin.

En del av kraften från sajten kommer att försörja dryckestillverkaren A.G. Barr, känd för sin ikoniska Irn Bru, efter att ett företagsavtal om köp av kraft undertecknades 2020.

Källa:

16 juni 2023  14:53  CET

Fredag

Världsbanken kräver att subventioner för fossila bränslen skall ta slut

I en ny rapport säger Världsbanken att biljoner dollar slösas bort på subventioner för fossila bränslen, jordbruk och fiske som kan användas för att hantera klimatförändringar.

Världsbanken föreslår 577 miljarder dollar i statliga subventioner för fossila bränslen kan omdirigeras för mer produktiva och hållbara lösningar.

Enligt rapporten spenderar länder ungefär sex gånger vad de lovade att spendera på förnybar energi och utveckling av låga koldioxidutsläpp på subventioner av fossila bränslen.

Källa:

16 juni 2023  14:11   CET

Fredag

Sverige behöver investera 945 miljarder i elnäten till 2045

Elanvändningen kommer mer än att fördubblas till 2045 och för att klara det krävs elnätsinvesteringar på 945 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Sweco, som har gjorts på uppdrag av Ellevio. Merparten av investeringarna behöver göras under de kommande 10-12 åren.

Irapporten har Sweco analyserat det framtida behovet av nätinvesteringar i Sverige gällande transmissions-, region- och lokalnät till 2045. Rapportens högnivåscenario visar att elanvändningen kommer att öka från dagens nivå på 140 TWh till 340 TWh. För det krävs investeringar på 945 miljarder kronor i elnätet.

Ser man till den totala investeringen i elinfrastruktur är bedömningen att det kommer att kosta 2 053 miljarder kronor. I lågnivåscenariot når ökningen 272 TWh. Då blir motsvarande investering 1 843 miljarder kronor, varav 890 miljarder kronor i elnätet.

Källa:

16 juni 2023  13:05  CET

Fredag

Varta ska bygga tysk batterigigafabrik för att betjäna marknaden för förnybar energi

Den tyska batteritillverkaren Varta AG (ETR:VAR1) kommer att satsa mer än 20 miljoner EUR (21,7 miljoner USD) för att bygga en gigafabrik för energilagringssystem i delstaten Baden-Württemberg i Tyskland i ett försök att möta den växande efterfrågan inom sektorn för förnybar energi.

Tillverkningsanläggningen planeras att tas i drift under sommaren och nå sin initiala effekt på 500 MWh i slutet av detta år. Produktionen, motsvarande cirka 50 000 lagringssystem, kommer sedan att rampas upp för att nå 1 GWh senast i början av 2025, sa Varta på onsdagen.

När det är helt färdigställt kommer Neunheim-komplexet i Ellwangen-distriktet att kunna producera 100 000 energilagringssystem med en genomsnittlig kapacitet på 10 kWh årligen. Projektet förväntas öppna cirka 120 jobb.

Källa:

16 juni 2023  13:11   CET

Fredag

Elsammankopplingen mellan Frankrike och Spanien inleds

Den fransk-spanska TSO:n jv Inelfe har tilldelat huvudkontrakten för elsammankopplingen mellan Biscayabukten mellan de två länderna.

Bland utmärkelserna har NKT och Prysmian kontrakterats för att leverera de två högspänningslikströms (HVDC) 400kV kabelsystemen och Hitachi Energy i ett konsortium med det franska byggföretaget Vinci har kontrakterats för att tillhandahålla de fyra HVDC DC-AC-omvandlarstationerna.

Sammankopplingen mellan Biscayabukten, märkt som ett ”projekt av gemensamt intresse” på europeisk nivå, kommer att löpa över 400 km mellan Cubnezais nära Bordeaux i sydvästra Frankrike till Gatika nära Bilbao i norra Spanien.

Den kommer att bestå av två HVDC-länkar, var och en med två kablar, och med omvandlarstationerna i vardera änden av båda systemen, som kommer att leverera 2 000 MW el.

Källa:

16 juni 2023  13:05  CET

Fredag

Global batterilagring kommer överstiga 400 GWh årligen till 2030, säger Rystad Energy

Årliga installationer av batterienergilagringssystem (BESS) kommer att växa med 10x mellan 2022 och 2030, enligt analysföretaget Rystad Energy.

Rystad förväntar sig att årliga BESS-utbyggnader kommer att växa med en genomsnittlig CAGR på 33 % mellan 2022 och 2030, över alla marknadssegment inklusive bostäder, kommersiella och nätskaliga. Från 43 GWh i driftsättningar förra året, räknar företaget med att cirka 421 GWh ny kapacitet kommer att vara online 2030. I MW-termer kommer 110 GW att användas 2030, vilket indikerar att Rystad tror att den genomsnittliga varaktigheten kommer att nå nära fyra timmar.

Tillväxten i år förväntas bli mycket högre, 72% på årsbasis, med 73 GWh i drift jämfört med 43 GWh förra året, sa Rystad. Den tillskrev detta till kostnadsminskningar för BESS, nationell finansiering och incitamentsprogram i USA och Europa, och stark kapacitetsutbyggnad i Kina.

Källa:

16 juni 2023  12:54   CET

Fredag

Restprodukter från kolbrytning innehåller jordartsmetaller

Decennier av industriell gruvdrift har lämnat efter sig bokstavliga berg av avfall över Commonwealth, förklarade Pisupati. Gruvavfall, slamdammar och sura gruvdränering är ett pågående miljöproblem. Men låsta inuti dessa avfallsströmmar finns betydande mängder av sällsynta jordartsmetaller och andra kritiska mineraler, sa han. Allt vi behöver göra är att ta reda på hur vi kan utvinna dem på ett säkert och ekonomiskt sätt.

”Vi måste redan behandla det här innan vi släpper det i miljön,” sa Pisupati. ”Genom att modifiera befintliga behandlingsprocesser kan vi ta itu med flera problem: få det material vi behöver för nationell säkerhet och åtgärda långvariga miljöproblem samtidigt. Om vi gör det rätt kan vi skapa jobb och ett ekonomiskt lyft för de samhällen som kol har lämnat bakom oss.”

Penn State-forskare identifierade sällsynta jordartsmetaller i kol för 70 år sedan
Penn States engagemang i statens kolgruvindustri går tillbaka till 1800-talet. Universitetet etablerade ett gruvingenjörsprogram 1890, som utbildade akademiker i gruvmekanisering och säkerhet. Dess program inom gruvgeologi, mineralbearbetning och utvinningsmetallurgi har länge varit erkända bland de bästa i världen.

Källa:

16 juni 2023  12:44  CET

Fredag

Föreställ dig upprördheten om fabriker dödade lika många människor som vedeldningen gör

Föreställ dig en flotta av åldrande fabriker som verkar i stadsdelar över hela Australien.

På de flesta dagar märks knappt röken från deras högar. Men under kalla dagar när smogen lägger sig i de tätbefolkade dalarna och städerna märker läkarna ovanligt många människor som lider av en rad problem, särskilt astma.

Luftkvalitetsforskare tillkallas för att studera problemet närmare. De bekräftar att stadsdelar med dessa gamla fabriker har högre koncentrationer av fina partiklar, som är giftiga luftföroreningar.

Osynliga för blotta ögat, partiklar andas djupt in i lungorna, kommer in i blodomloppet och orsakar en rad skador i hela kroppen. Denna luftförorening är kopplad till högre frekvens av hjärt- och lungsjukdomar, stroke, demens och vissa cancerformer. Det ökar också risken för negativa graviditetsresultat och sämre inlärningsresultat hos barn.

Forskarna beräknar att föroreningar från fabrikerna varje år orsakar 269 förtida dödsfall i Sydney, 69 i Tasmanien och 14 i Armidale, New South Wales.

Källa:

16 juni 2023  11:41   CET

Fredag

Vad händer med priset på solpaneler

Nu blir svaret tydligt: Globala panelpriser har nått en topp och faller nu. Detta är bra för människor som köper solpaneler och bra för övergången till ren energi, även om – som jag ska förklara – prisfallet ännu inte har nått USA.

”Solindustrin genomgår en priskorrigering, eftersom underutbudet av nyckelkomponenter och material upphör och det blir en köpares marknad för paneler”, säger Jenny Chase, solanalytiker för BloombergNEF, i ett meddelande till kunderna.

Det globala genomsnittspriset var 19,9 cent per watt den 7 juni, en minskning från 23,7 cent per watt i början av detta år, och ned från en topp under denna prishöjning på 27,8 cent per watt i slutet av 2021, enligt BloombergNEF.

Källa:

16 juni 2023  11:53  CET

Fredag

Serbien gör sin första 450MW anbudsrunda i sol och vind

Serbien har lanserat sin första auktion för förnybar energi för vind och sol, på totalt 450 MW, med stöd från Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

Auktionen på 450 MW omfattar 400 MW vind och 50 MW sol.

Auktioner kommer att stödjas genom ett kontrakt för skillnad (CfD) för en period på 15 år med Electric Power Company of Serbia, som har som mål att erbjuda en säker energiförsörjning till sina medborgare.

CfD är ett incitament för elproducenter genom att staten skyddar dem mot volatilitet i marknadspriserna i förhållande till det pris som producenten erbjöd vid auktionstillfället.

Till producenterna betalas skillnaden mellan det pris som erbjuds på auktionen och marknadspriset.

Källa:

16 juni 2023  11:41   CET

fredag 16 juni

torsdag 15 juni

Torsdag

Lagra vätgas med det du har i köket; bikarbonat

Vissa speciella kemiska egenskaper hos bakpulver kan hjälpa till att utveckla säker och långtidslagring av väte, ett bränsle som ses som nödvändigt för att uppnå ”netto noll” utsläpp i framtiden, enligt en ny studie.

Men en ny studie, publicerad nyligen i tidskriften Green Chemistry, finner bakpulver som en potentiell lösning på det stora problemet.

Lösningar av formiatjoner – väte och koldioxid – i vatten bär väte baserat på icke-korrosiv alkalimetallformiat.

Dessa joner genomgår en reaktion med vatten i närvaro av en katalysator, säger forskare, vilket leder till väte och bikarbonater – den ”bakpulver” som forskare som Dr Autrey beundrar för dess egenskaper.

Med några justeringar av denna process säger forskare att en ”på-av-knapp” kan införas i bikarbonat-formiatcykeln, vilket leder till en vattenlösning som omväxlande kan lagra eller frigöra väte.

Forskare säger att idén att använda formiat-bikarbonatsalter fortfarande måste utvecklas till ekonomiskt genomförbara scenarier för att lagra större mängder väte som uppfyller industristandarderna.

Källa:

15 juni 2023  14:03  CET

Torsdag

Danmarks största havsvindpark Thor ska byggas med återanvändbara vindkraftverksblad

RWE tar ytterligare ett hållbart steg i samband med byggandet av Thor havsbaserad vindkraftspark.
40 av 72 vindkraftverk i havsvindparken ska utrustas med återanvändbara vindkraftsblad – Recyclable Blades – från Siemens Gamesa. Dessutom installeras CO2-reducerade ståltorn från Siemens Gamesa på hälften av parkens turbiner.

Ståltornen GreenerTower från Siemens Gamesa ska säkerställa en CO2-reduktion på minst 63 procent i tornets stålplåtar jämfört med konventionellt stål, skriver RWE i ett pressmeddelande.

RWE testar redan återanvändbara vindkraftsblad under verkliga förhållanden vid den tyska havsvindkraftsparken Kaskasi, där tre turbiner är utrustade med bladen, och har tidigare beslutat att installera dem vid den brittiska havsvindkraftsparken Sofia. Nu har turen kommit till dansken Thor.

Källa:

15 juni 2023  13:29   CET

Torsdag

Revolutionerande segling med soldrivna katamaraner

Millikan Boats, ett nystartat företag baserat i Normandie (Frankrike), skiljer sig åt med en revolutionerande soldriven katamaran. Till skillnad från enkla ombyggnader av befintliga farkoster är deras M9-modell designad från början med miljön i åtanke.

Med en längd på 9,50 m och en stråle på 3,40 m är M9 utrustad med 300 kg solcellspaneler, vilket säkerställer en miljövänlig framdrivning. Grundaren Philippe Raynaud påpekar att denna katamaran, som bara väger 2,4T, kommer att vara lättare och ha ett tunnare skrov. Den erbjuder tyst, vibrationsfri segling, liknande den för en segelbåt.

Tack vare sina batterier kan den fungera även i frånvaro av solljus, även på natten. På en typisk dags segling har den en total räckvidd på 8 timmar till 20 timmar, med en marschfart på 6 till 9 knop. Dess maximala hastighet når 12 knop (20 km/h), mer än tillräckligt för de flesta seglare som seglar nära kusten.

Källa:

15 juni 2023  13:13  CET

Torsdag

Nya rekord i effektiviteten på solceller

Longis FoU-team har uppnått en effektkonverteringseffektivitet på 33,5 % för en solcell av perovskit-kisel. Den Kina-baserade modultillverkaren gjorde tillkännagivandet under Intersolar Europe denna vecka i München, Tyskland.

”Att förbättra effektiviteten av cellomvandlingen och minska kostnaderna för el är fortfarande det ständiga temat som driver utvecklingen av solcellsindustrin”, sa Longis president Li Zhenguo under tillkännagivandetalet.

European Solar Test Installation (ESTI) har certifierat resultaten, som representerar en ökning med 1,7 % jämfört med den tidigare effektivitetsgraden på 31,8 %, som tillkännagavs under SNEC-konferensen i slutet av maj i Shanghai, Kina.

Källa:

15 juni 2023  13:05   CET

Torsdag

Nederländerna håller fast vid planen att stänga Groningen gasfält i oktober

Nederländerna är fortfarande övertygade om behovet av att stänga produktionen i Groningen, en gång ett av Europas största gasfält, senast i oktober efter jordbävningsrisker som gjorde det farligt att fortsätta arbeta, rapporterade Financial Times (FT) på söndagen med hänvisning till en regeringstjänsteman.

Mining biträdande minister Hans Vijlbrief sa att han skulle hålla sig till den tidigare aviserade tidtabellen och siktade på att stänga det jordbävningsbenägna gasfältet senast den 1 oktober, med möjlighet att hålla det i drift ytterligare ett år om det skulle bli en brist på gas i Europa efter vinter.

Även om holländarna har kommit under press att ändra kurs på grund av energikrisen som utlöstes av Rysslands invasion av Ukraina, har regeringen upprepade gånger sagt att produktionen endast kan återupptas som en sista utväg om gastillförseln till holländska hushåll tar slut.

Källa:

15 juni 2023  12:55  CET

Torsdag

Överskott av energi när Örebro universitet får nya solceller

Akademiska Hus utökar satsningen på solceller vid Campus Örebro och installerar en ny anläggning på Universitetsbibliotekets tak. Det innebär att den totala mängden förnybar solel vid Örebro universitet nu uppgår till 1,1 miljoner kWh per år och att de sammanlagt sju anläggningarna under soliga sommarmånader producerar mer energi än vad lärosätet förbrukar.

Som ett led i att minska mängden levererad energi och istället satsa på förnybara energikällor har Akademiska Hus i samarbete med Örebro universitet försett campusområdet med solceller i olika etapper sedan 2008. Först ut var Bilbergska huset följt av Teknikhuset, Långhuset, Gymnastikhuset, Prismahuset och Kårhuset. Nu har turen kommit till Universitetsbiblioteket, där en ny anläggning med en produktionskapacitet på strax över 230 000 kWh/år precis har driftsatts. Sammanlagt rör det sig om en yta om 5 600 m2 som nu täcks av solpaneler och en investering om 14 miljoner kronor.

Källa:

15 juni 2023  12:37   CET

Torsdag

EcoFlow ger solenergi till alla hem, köpta som hyrda lägenheter

Det spelar ingen roll om du äger ett hus eller hyr en lägenhet — EcoFlow har nu en solcellslösning för dig med sina PowerStream- och PowerOcean-system. Båda är designade för att sänka dina energikostnader samtidigt som de ger reservkraft när nätet går sönder – vilket blir allt vanligare eftersom klimatförändringar ger upphov till våldsamt väder.

Den enda haken är att det här är lösningar endast för Europa – för närvarande – eftersom EcoFlow redan har vänt sig till den amerikanska marknaden.

PowerStream faktureras som ”världens första balkongsolsystem med ett bärbart batteri” vilket gällde fram tills Anker tillkännagav sin egen konkurrent i går kväll. Balkongsol har varit lite av en trend i Europa eftersom alla – oavsett om de äger sitt hem eller inte – började installera solpaneler för att motverka skyhöga energikostnader. PowerStream är EcoFlows nybörjare DIY solar independence kit för alla som hyr eller bor i en lägenhet utan tak att täcka i fasta paneler. Jag testar just nu en i mitt eget hem (recension kommer!).

Källa:

15 juni 2023  12:33  CET

Torsdag

Skottland kommer att förbjuda gaspannor från nya byggnader nästa år

Ministrarna fastställde nya byggnadsändringsbestämmelser i Holyrood på måndag eftermiddag (12 juni). Inkluderat i dokumentet är ett åtagande att utveckla bestämmelser som säkerställer att byggherrar som ansöker om byggrätter från 2024 endast använder värmesystem utan direkta utsläpp.

Dokumentet utesluter klassificeringen av vätgasfärdiga pannor som alternativ för uppvärmning med noll direkta utsläpp (ZDEH). Detta beror på att ett beslut ännu inte har fattats av den brittiska regeringen om vätgas roll vid uppvärmning av hem. Dessutom kommer väte sannolikt att användas i blandningar snarare än rent, vilket innebär att det kommer att finnas vissa utsläpp från naturgasförbränning.

Istället kommer byggnader antingen behöva förses med värmepumpar eller kopplas till koldioxidsnåla fjärrvärmenät.

Källa:

15 juni 2023  12:10   CET

Torsdag

Kina erbjuder 66GW solenergiinfrastruktur till Sydafrika

Den kinesiska ambassadören i Sydafrika Chen Xiaodong har erbjudit sig att förse det sydafrikanska nätet med 66 GW solenergiinfrastruktur, för att hjälpa landet att stabilisera sitt energinät.

Chen gjorde tillkännagivandet under Kina-Sydafrikas nya energiinvesterings- och samarbetskonferens som hölls i Sandton, norra Johannesburg. Ambassadören noterade också att Kina skulle tillhandahålla både material och maskiner och kvalificerade arbetare för att hjälpa till med utvecklingen av Sydafrikas energinät, som har kämpat för att möta efterfrågan på el under det statligt drivna energibolaget Eskom, vilket har väckt intresse för former av elproduktion som t.ex. sol.

”Avancerat samarbete inom teknisk utbildning och förbättrad professionell kapacitet”, sa Chen på konferensen. ”Det är ett nöje att se att China Energy Investment Corporation redan har varit i kommunikation med Eskom. Kinas statliga nät kommer också att skicka ett team till experter till Sydafrika mycket snart för att ge teknisk rådgivning.

Källa:

15 juni 2023  11:32  CET

Torsdag

Trelleborg: Unik energilösning tas fram för Västra Sjöstaden

En nyskapande kombination av lågtempererad fjärrvärme, solceller och vätgaslagring är basen i det nya energikoncept som ska levereras av Trelleborgs Energi till Sernekes och Granitors kommande fastigheter i Västra Sjöstaden. Parterna har nu ingått en avsiktsförklaring för att utveckla konceptet.

Västra Sjöstaden är den första etappen i Trelleborgs kommuns största exploateringsprojekt genom tiderna, Kuststad 2025. Planprogrammet för den nya stadsdelen innehåller cirka 1 800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor.

Ett förslag på design för energisystemet i området har tagits fram av Trelleborgs Energi utifrån energibehovet. En avsiktsförklaring har ingåtts mellan Västra Sjöstaden Trelleborg Fastighet 2, ett bolag gemensamt ägt av Serneke och Granitor, och Trelleborgs Energi där parterna enats om att konkretisera förslaget. I fokus ligger säkerhet, resiliens och klimathänsyn.

– Det är en fantastisk möjlighet att i utvecklingen av Västra Sjöstaden kunna bidra med en hållbar lösning som ökar självförsörjningen lokalt och samtidigt har en minimal klimatpåverkan. Detta är ett skolboksexempel på hur vi kan driva på omställningen, säger Magnus Sahlin, VD för Trelleborgs Energi.

Källa:

15 juni 2023  11:28   CET

torsdag 15 juni

onsdag 14 juni

Onsdag

Danska Eurowind Energy utvecklar 70 MW agrovoltaiskt projekt i Rumänien

Det danska företaget för förnybar energi Eurowind Energy utvecklar ett agrovoltaiskt projekt i Rumänien, en 70 MW solcellspark som kommer att kombinera solenergi med jordbruk.
Byggandet av den 50 miljoner euro agrivoltaiska parken, som ligger nära Teiuş i det rumänska länet Alba, är planerat att påbörjas i oktober i år, enligt rapporter. Det beräknas vara klart 2024.

Solparken kommer att generera tillräckligt med el för att försörja 30 000 hem. Solparken kommer att sträcka sig över 80 hektar, med 119 184 moduler, medan dess beräknade årliga elproduktion är cirka 102 GWh, tillräckligt för att försörja cirka 30 000 hushåll.

Samtidigt kommer 130 bönder att kunna använda den 80 hektar stora marken för sina djur att beta, enligt rapporter i media, som hänvisar till ett pressmeddelande från Eurowind Energy.

Källa:

14 juni 2023  15:40  CET

Onsdag

Ammoniak från vattendroppar en billig, lågteknologisk produktion

Forskning i mycket tidigt skede har upptäckt ett nytt sätt att tillverka ammoniak billigt, i liten skala (eller stor, om du vill!), och utan skadliga utsläpp, förklarar Adam Hadhazy som skriver för Stanford University.

Processen använder en cocktail av vatten, kvävgas och en fast katalysator som sprutas genom ett enkelt, lågteknologiskt instrument för att göra ammoniaken. Däremot är den befintliga industristandarden Haber-Bosch-processen energiintensiv, storskalig och släpper ut CO2.

Global produktion av ammoniak – 150 miljoner ton, överväldigande för jordbruksgödselmedel – förbrukar mer än 2 % av den globala energin och står för cirka 1 % av CO2-utsläppen. Hadhazy beskriver den nya processen som utnyttjar den överraskande höga reaktiviteten hos vattenmikrodroppar.

Det är fortfarande bara på laboratoriedemonstrationsstadiet, men det är sådana genombrott som krävs för att göra billig ammoniak – både som energikälla och för konstgödsel – till verklighet.

Källa:

14 juni 2023  15:18   CET

Onsdag

Queensland stödjer tillväxten av förnybar energi med en utgiftsplan på 13 miljarder USD

Queensland kommer att anslå cirka 19 miljarder AUD (12,9 miljarder USD/11,9 miljarder EUR) i finansiering för att stödja utvecklingen av nya vind-, sol-, lagrings- och transmissionsprojekt när den australiska staten arbetar för att uppnå sina klimatmål.

Utnämnt som ”den mest betydande investeringen någonsin” i Queenslands offentligt ägda elsystem, kommer finansieringspaketet att tillhandahållas av delstatsregeringen under fyra år, meddelade den på tisdagen när den släppte sin budget för 2023-2024. Närmare 5,5 miljarder AUD av det totala beloppet är öronmärkt för statligt ägda energiföretag och deras projekt under det kommande året.

Specifikt kommer Stanwell Corp att få 673 miljoner AUD för att utveckla vindkraftparkerna Wambo och Tarong West och installera batterier i nätskala. Nästan 184 miljoner AUD i finansiering har avsatts för Queensland Hydro och dess 2-GW Borumba Pumped Hydro Energy Storage-projekt nära Gympie, samt för en genomförbarhetsstudie av Pioneer-Burdekin pumpade lagringsprojekt väster om Mackay.

Källa:

14 juni 2023  14:58  CET

Onsdag

Höga halter av sällsynta jordartsmetaller i Blötbergsgruvan

Undersökningar av äldre borrkärnor som Nordic Iron Ore gjort visar på höga halter av sällsynta jordartsmetaller (REE, rare earth elements) i och i omedelbar närhet till järnmalmen i Blötbergsgruvan. Den totala halten sällsynta jordartsmetaller, TREE (total rare earth elements) uppgår som mest till 6574 ppm (0,66 procent). Nordic Iron Ore kommer att gå vidare i sina undersökningar för att få en tydligare bild av REE-mineraliseringens omfattning.

-Resultat från våra undersökningar, där vi specifikt tittat på sällsynta jordartsmetaller, ser väldigt lovande ut. Även om vi endast genomfört ett mindre provtagningsprogram så här långt, så ser vi höga REE-halter i prover från borrkärnor och sandmagasinet. Vi planerar därmed att gå vidare med vårt undersökningsprogram för att bättre utvärdera storlek och skala på mineraliseringen och förekomsten av sällsynta jordartsmetaller, säger Ronne Hamerslag, vd för Nordic Iron Ore.

Källa:

14 juni 2023  14:48   CET

Onsdag

Storbritanniens SSEN investerar 10 miljarder pund i elnät

LONDON, 13 juni (Reuters) – Scottish and Southern Energy Networks (SSEN) Transmission kommer att investera 10 miljarder pund (12,5 miljarder dollar) i nätverk i Skottland som kommer att möjliggöra anslutningen av upp till 11 gigawatt av vindkraftsprojekt till havs, sade det på tisdagen.

Företagets ”Pathway to 2030-program” kommer att inkludera investeringar i flera nya överföringslänkar på land och under havet som en del av en bredare uppgradering av elöverföringsnätet över Storbritannien för att möta klimatförändringar och energisäkerhetsmål.

Investeringen kommer att öka nätkapaciteten så att den första fasen av projekt med en total kapacitet på upp till 11 GW i ScotWind havsbaserad vinduthyrningsrunda kan ansluta till Storbritanniens elnät, vilket är tillräckligt med kapacitet för att driva mer än 10 miljoner hem, sade företaget. .

Källa:

14 juni 2023  12:17  CET

Onsdag

Världen måste lägga till 1,5 TW ny vind och sol varje år för att hålla sig till 1,5°C i uppvärmning

Den globala vind- och solkapaciteten måste femdubblas till 2030 och nå en årlig tillväxt på minst 1,5TW om världen ska begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C-gränsen.

En ny rapport publicerad i tisdags av den tyska ideella Climate Analytics försöker hitta den säkraste och mest hållbara vägen till nettonollutsläpp i linje med de senaste rönen från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Studien visar att för att fortsätta på rätt spår för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C – och för att minska framtida beroende av dyra och oprövade metoder för kolavlägsnande – måste världen installera minst 1,5TW ny vind- och solkapacitet varje år till 2030

Källa:

14 juni 2023  12:22   CET

Onsdag

Finland på väg mot full eldrift

Finland går snabbt mot full elektrifiering av transporter eftersom attityden till elfordon som förblir dyra blir gynnsammare och bensinpriserna bidrar till förändringen.

Antalet helt eldrivna fordon förutspås öka, och andelen helt eldrivna fordon kommer att nå 42 % år 2025 och nästan 70 % år 2030, lyder en undersökning från Finlands informationscentral för bilsektorn som publicerades på tisdagen.

”Ju mer personlig erfarenhet av elbilar, desto mer positiv är åsikten mot dem”, säger Tero Kallio, verkställande direktör för Finlands Bilindustriförbund, i en kommentar om undersökningens resultat.

Finland har en befolkning på 5,5 miljoner och 2,7 miljoner bilar, men endast 18 % av de bilar som såldes i Finland förra året var helt elektriska.

Men i ett land där medelavståndet mellan storstäderna kan vara mellan 100 och 500 kilometer verkar attityderna förändras snabbt, och högre bensinpriser har fått förarna att tänka om sin inställning till elfordon.

Källa:

14 juni 2023  12:17  CET

Onsdag

Global Market Outlook för solkraftutbyggnad 2023 - 2027

År 2022 installerade världen 239 GW ny solenergi, vilket slutligen överträffade TW-skalan. Det är 45 % mer solenergikapacitet än året innan. Den positiva marknadsutvecklingen under de första månaderna av 2023 lovar ännu ett år med solenergi, som förväntas resultera i 341 GW nytillförd solel till elnätet i slutet av året – motsvarande en tillväxt på 43 %.

Trots ökande solenergi för första gången förblev solenergi billigare än kraft från fossila bränslen och kärnkraft.

Prognosen är ljus – mellan 341 och 402 GW solenergi kommer att installeras över hela världen 2023. Från en total TW-solkraftsflotta idag skulle världen kunna installera 1 TW solel årligen i slutet av decenniet – upp till 800 GW per år år redan 2027.

Trots de positiva utsikterna kvarstår utmaningar. Begränsad nätkapacitet och brist på flexibilitet eller lagring i nationella elsystem utgör en kritisk risk för den globala solövergången. Av de 26 betydande solenergiländerna rapporterar 20 flaskhalsar i nätet som en viktig barriär för solutveckling.

Källa:

14 juni 2023  12:12   CET

Onsdag

Det tyska solutbyggnaden kommer att växa med "tvåsiffrig procentsats" 2023

Bundesverband Solarwirstchaft (BSW), ett tyskt handelsorgan för solenergi, har tillkännagivit ett antal prognoser för framtiden för tysk solenergi, inklusive en ”tvåsiffrig procentuell” tillväxt i landets efterfrågan på solenergisystem i slutet av året .

BSW:s siffror är uppmuntrande läsning för dem som är involverade i solenergisektorn, och gruppen rapporterar också att efterfrågan på solcellskopplade batterier ”kommer att växa exponentiellt för femte året i sträck”.

Organet pekade på en undersökning som den hade genomfört i maj, där 77 % av de tillfrågade fastighetsägarna sa att de kunde tänka sig att köpa ett solsystem för att generera el eller värme, som ytterligare bevis på Tysklands växande intresse för solenergisektorn.

”Nästan alla tecken fortsätter att peka på tillväxt”, säger Carsten Körnig, vd för BSW. ”Solkraftssystem är billiga, antalet skickliga tekniker ökar, utbudssituationen förbättras och marknadsbarriärer avlägsnas alltmer.”

Källa:

14 juni 2023  12:02  CET

Onsdag

Solutbyggnadens fart gör att förändringar når en så kallad "tipping point"

En ny rapport från den australiensiska tankesmedjan Climate Energy Finance säger att växande solenergiinvesteringar leder till en potentiell tipppunkt som ”dramatiskt kan påskynda nedgången för den sittande fossilbränsleindustrin och avkarboniseringen av världsekonomin.”

Med solenergiinvesteringar på högvarv, en trend som CEF ser som accelererande 2023, är solel redan den billigaste källan till ny elproduktion på ett antal marknader runt om i världen.

Men enligt CEF:s Buckley betyder den stora utvecklingen i hela sektorn att ”solenergins ekonomi nu är övertygande och kommer bara att bli starkare detta årtionde.”

Dessa inkluderar det kombinerade momentumet av snabb pågående deflation av solpriset (priserna på polykisel har sjunkit med två tredjedelar hittills 2023), dramatiska ökningar av solenergiproduktionskapaciteten globalt (ledd av en tredubbling av skalan i Kina) och successiva rekordstora solenergiutbyggnader.

Källa:

14 juni 2023  11:50   CET

onsdag 14 juni

tisdag 13 juni

Tisdag

”Vindkraften vill absolut bidra till balanseringen”

Det finns ett stort intresse i vindkraftsbranschen att bidra till balanseringen av och driftsäkerheten i elsystemet, försäkrar Svensk Vindenergis Erik Almqvist och OX2:s Lars Bryngelsson: ”Man får på Svenska kraftnät vara tydlig med vad elsystemet behöver.

Så får de olika kraftslagen leva upp till det som de har potential till och kan leverera.” Båda ser beskrivningen av kärnkraften och vindkraften som ett motsatspar som en förlegad föreställning.

Många höjde på ögonbrynen då branschorganisationen Svensk Vindenergis vd Daniel Badman våren 2022 gick ut med budskapet att vindkraft och kärnkraft inte bör ställas mot varandra.

Sedan dess har budskapet omfamnats på många håll, konstaterar Badmans kollega Erik Almqvist, sakkunnig inom elnät och elmarknad, i samtal med Second Opinion.

Källa:

13 juni 2023  14:58  CET

Tisdag

Världens största pumpvattenkraftverk pågår i Queensland, Australien

Nyckelkontrakt har tilldelats i Queensland, Australien, för att arbeta på vad som skulle bli världens största anläggning för lagring av pumpad vattenkraft (PHES).

Eftersom staten arbetar för att avsluta sitt historiska beroende av kol, ligger delstatsregeringen bakom planen att bygga 5GW Pioneer-Burdekin Pumped Hydro Project, som skulle erbjuda långvarig energilagring (LDES) under en 24-timmars urladdningstid.

När det tillkännagavs förra året hyllades projektet som en ”ambitiös plan” av International Hydropower Association när det tillkännagavs förra året, vilket kan vara ”ett exempel för beslutsfattare runt om i världen som vi inte behöver söka efter ny teknik för att få med sig. klimatkrisen under kontroll, och vi behöver inte heller falla tillbaka på fossila bränslen”, enligt föreningens vd Eddie Rich.

Källa:

13 juni 2023  14:49   CET

Tisdag

Upplands Väsby: Slopad avgift ska få fler att satsa på solenergi

Upplands Väsby kommun slopar avgifter för Väsbybor som behöver bygglov för att installera solcellspaneler på bostaden. Beslutet ska locka fler att satsa på solenergi.

Kommunfullmäktige beslutade på måndagskvällen att införa kostnadsfri bygglovsprövning för ärenden som rör solceller och solfångare på byggnader. Beslutet berör både privatbostäder och andra byggnader såsom affärshus, skolor, industrilokaler och stall. Kommunen ska i fortsättningen endast ta ut en adminstrativ avgift på 2 956 kronor.

– Vi vill med beslutet uppmuntra fler hushåll att ta egna initiativ till en klimatomställning där solpaneler kan vara ett bra alternativ. Vi behöver alla hjälpas åt i smått och stort för att lyckas med Väsbys och Sveriges klimatmål, säger bygg- och miljönämndens ordförande Margareta Hamark (L).

För en villaägare innebär beslutet en kostnadsbesparing på 4 436 kronor. För flerbostadshus och byggnader för verksamheter handlar det om besparingar på 7 393-13 729 kronor, beroende på åtgärd och byggnadens storlek.

Källa:

13 juni 2023  14:38  CET

Tisdag

Volkswagen hävdar att den nya torrbatteriprocessen kommer att spara hundratals dollar per bil

Volkswagen säger att de har fulländat en ny torrbatteriprocess som kommer att sänka kostnaderna medan ORNL har en ny isostatisk tryckprocess.
Vi har sagt det många gånger, många sätt. Batteriteknik är inte en statisk sak. Hundratals företag och laboratorier runt om i världen – inklusive Oak Ridge National Laboratory – söker högt och lågt efter nästa batteriteknik som kommer att leda till billigare elbilar med längre räckvidd och snabbare laddning. På den fronten säger Volkswagen att de har kommit med en ny torr beläggningsprocess som gör det möjligt för den att sänka priset på sina elbilar med flera hundra dollar.

Enligt Der Spiegel (betalvägg) har Volkswagen för avsikt att ta en ny torrbeläggningsprocess för elbilsbatterier i storskalig produktion. Torr beläggning minskar energiförbrukningen vid tillverkning av battericeller med 30 %, vilket kan sänka kostnaden för elbilar med flera hundra euro per fordon.
Sebastian Wolf, styrelseledamot i Volkswagens batteridotterbolag PowerCo, sa nyligen att den torra elektrodbeläggningsmetoden har visat sig fungerande i interna tester, vilket har fått PowerCo att investera ytterligare i processen och installera en pilotlinje i ett laboratorium nära Salzgitter, Tyskland .

Källa:

13 juni 2023  14:32   CET

Tisdag

Storbritannien: Nu finns 98 GW,vindsnurror i havet näst efter Kina säger rapport

Storbritanniens totala pipeline var tvåa globalt med 98 GW, näst efter Kina med 157 GW, följt av USA på tredje plats med 82 GW, Sverige är fjärde med 75 MW och Brasilien femma med 63 GW.

”De här senaste Energy Pulse-siffrorna visar att både den brittiska och den globala havsbaserade vindkraftsledningen fortsätter att växa i takt, med nya projekt som kommer framåt i massiv skala”, säger Dan McGrail, RenewableUKs VD.

I slutet av 2020 var Storbritannien världsledande inom operativ havsbaserad vindkapacitet, med 10,4 GW jämfört med Kinas 7,7 GW. 2021 överträffade Kina inte bara Storbritannien utan nådde mer än dubbelt sin kapacitet, med 16,9 GW i drift under ett enda år, enligt pressmeddelandet.

Efter att ha installerat 5 GW sedan slutet av 2021, står Kina för närvarande för 48 procent av den globala operativa kapaciteten, visar rapporten.

Källa:

13 juni 2023  13:03  CET

Tisdag

Utbyggnad av soltaken globalt ökar med 50 % till 118 GW 2022

Världen installerade 239 GW ny solenergi kapacitet 2022, enligt SolarPower Europe. PV-segmentet på taket stod för 49,5 % av tilläggen – den högsta andelen under de senaste tre åren. Taksektorerna i Brasilien, Italien och Spanien växte med 193 %, 127 % respektive 105 %.

SolarPower Europe publicerade den senaste utgåvan av sin Global Market Outlook 2023-2027 under Intersolar Europe denna vecka i München, Tyskland.

Det sägs att världen installerade 239 GW ny solkraft 2022, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 45 % – den högsta sedan 2016. Det var ännu ett rekordår för solenergi, återigen drivit av Kina, med nästan 100 GW tillsatt i ett enda år och en tillväxt på 72 %. USA höll kvar på andraplatsen, trots en minskning med 6,9 % av installationerna till 21,9 GW, följt av Indien med 17,4 GW och Brasilien med 10,9 GW.

Spanien håller också på att bli Europas största solcellsmarknad med 8,4 GW, enligt SolarPower Europe. Siffrorna skiljer sig något från andra analysföretag. BloombergNEF sa till exempel att globala kapacitetstillskott nådde 268 GW 2022.

Källa:

13 juni 2023  12:43   CET

Tisdag

Filippinerna: Solpark på 3,5 GW börjar snart byggas

Solar Philippines Neva Ecija Corporation (SPNEC) har planerat att börja bygga en 3,5GW solenergipark i Filippinerna senare i år.

Under sitt årliga aktieägarmöte den 8 juni sa företaget att det siktar på att bryta mark senare i år på sitt solexpansionsprojekt Nueva Ecija med en total planerad kapacitet på 4GW som kommer att kontrolleras av företaget. Detta skulle göra den till världens största solcellsfarm, enligt SPNEC.

Projektexpansionen kommer att ligga i samma region som dess 500MW solcellsanläggning som redan är under uppbyggnad i den norra regionen Luzon. Hela projektet – inklusive den 500 MW delen som redan är under uppbyggnad – omfattar över 3 500 hektar mark som förvärvats eller förvärvas. Solfarmen kommer att starta kommersiell drift 2026.

Källa:

13 juni 2023  12:23  CET

Tisdag

Dags att gå elektriskt: Toyota möter aktieägaruppror och kräver omstyrning

Toyota står inför en revolt från aktieägarna på sin årliga bolagsstämma denna vecka från investerare som kräver att den ska bli elektrisk och att företaget gör styrelseförändringar och avslöjar sin lobbying mot progressiv klimatpolitik.

Bland dem i skottlinjen finns tidigare vd:n Akio Toyoda, som aktieägare försöker rösta bort från styrelsen på grund av hans misslyckande med att övergå till världens största biltillverkare till elfordon.

Världens största biltillverkare har varit en global eftersläpning på elbilar. Förra året var bara 0,2 procent av Toyotas totala produktion helt eldrivna fordon och företaget har anklagats för att lobbya regeringar runt om i världen för att urvattna politiken för elbilar.

Toyotas halvhjärtade BZ4X var i huvudsak en eftermonterad ICE-fordonskaross med batteri och elmotor var en komplett flopp. I april uppdaterade Toyota sin strategi och planerar att introducera 10 nya EV-modeller

Källa:

13 juni 2023  11:54   CET

Tisdag

Läckande vätgas 12 gånger värre än CO2

En ny studie har fastställt att den globala uppvärmningspotentialen för läckt väte är nästan 12 gånger starkare än CO2, vilket visar på behovet av starkare skyddsåtgärder för att förhindra läckage under produktion, transport och användning.

Studien, publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment, genomfördes av forskare från Norges Climate for International Climate Research, eller CICERO.

”Klimateffekterna av väte har varit ett underforskat ämne”, säger Dr Maria Sand, senior forskare vid CICERO, som tillade att deras ”beräknade globala uppvärmningspotential (GWP100) på 11,6.”

”En global uppvärmningspotential på 11,6 är betydande, och vår studie visar tydligt vikten av att minska väteläckage. Vi saknar tekniken för att övervaka och upptäcka vätgasläckor i den skala som behövs, men ny teknik utvecklas i takt med att industrin anpassar sig, säger Sand.

Källa:

13 juni 2023  11:48  CET

Tisdag

Ett banbrytande danskt projekt kan vända upp och ner på hur vi löser problemen med CO2

Forskare och företag världen över letar överallt efter magiska metoder för att lösa planetens enorma klimatproblem med CO2. Inklusive massor av lagring av CO2 i en mycket lång framtid.

Men ett danskt forskarlag har nu på ett sensationellt sätt utvecklat en ny, lovande och hållbar lösning – precis under våra fötter vid Limfjorden.

För att undergrunden runt Skiveegnen har helt unika asklager, som permanent kan omvandla och inte bara lagra alla Danmarks CO2-utsläpp i fast form. Inte bara nu, utan under de kommande 60 åren via helt naturliga processer. Upp till 2,6 gigaton CO2.

– Om vi ​​pumpar ner CO2 i marken där reagerar den av sig själv med de lokala asklagren och blir bara till kalksten, säger professor Christian Tegner från Institutionen för geovetenskap, Aarhus Universitet.

Källa:

13 juni 2023  11:38   CET

tisdag 13 juni

måndag 12 juni

Måndag

Tyska BayWa r.e. driver fruktbar solpark

Europas största projekt för förnybar energi som använder PV-moduler ovanför frukt har börjat byggas i Nederländerna.

BayWa r.e. och dess holländska dotterbolag GroenLeven, ligger bakom 8,7 MW fruktvoltaikutvecklingen i provinsen North Brabant.

Maarten van Hoofs gård kommer att vara värd för 24 206 solpaneler monterade ovanför hans grödor. Overhead PV-moduler kommer att låta hans hallon fortsätta växa, samtidigt som de genererar tillräckligt med ström för 2 810 hem.
En pilot 2020 på samma plats satte bakgrunden till detta projekt. Efter lyckade resultat valde van Hoof att förse hela sin hallonodling med solpaneler. Projektet beräknas vara klart under första kvartalet 2024.

BayWa r.e.s chef för produktledning Agri-PV, Stephan Schindele, sa: ”Som svar på energi-, mat- och klimatkrisen måste vi tillåta multifunktionell användning av mark och utveckla synergier. Utbyggnaden av solenergi bör ske i samklang med jordbruk och natur. Det finns många imponerande element som visas här på detta flaggskeppsprojekt.

Källa:

12 juni 2023  13:14  CET

Måndag

Att tillverka cement och betong på naturens sätt

Nämn orden cement och betong, och de flesta kommer att trolla fram bilder av tunga lastbilar, oländiga vägar och mäktiga broar

Olika mikroorganismer driver också biomineralisering. De utsöndrar cementliknande material som kan bilda biobaserade betongtyper. Men till skillnad från vanliga industriella processer för tillverkning av cement och betong, som kräver mycket höga temperaturer och släpper ut enorma mängder växthusgaser, körs de processer som utförs av mikrober vid omgivningstemperatur och är emissionsfria.

Biocementälskare i ett antal nystartade företag, såväl som inom den akademiska världen och militären, arbetar för att dra nytta av dessa naturliga och miljövänliga processer. Vissa förbereder sig för att producera gröna versioner av askeblock, tegel och andra vanliga betongbyggprodukter.

Andra arbetar med processer som använder biobaserad betong på platser som är utom räckhåll för de tunga lastbilar och maskiner som behövs för att leverera de konventionella prylarna.

Källa:

12 juni 2023  13:02   CET

Måndag

Fossilbränsleföretagens nettonollplaner "i stort sett meningslösa", säger rapporten

LONDON, 11 juni (Reuters) – Antalet fossila bränsleföretag som sätter mål för nettonollutsläpp har ökat kraftigt under det senaste året, men de flesta misslyckas med att ta itu med viktiga problem, vilket gör dem ”i stort sett meningslösa”, visade en rapport på måndagen.

Ungefär 75 av världens största 112 fossilbränsleföretag har nu förbundit sig att nå netto-noll – punkten då utsläppen av växthusgaser upphävs av djupa nedskärningar i produktionen på andra håll och metoder för att absorbera atmosfärisk koldioxid.

Det är en ökning från bara 51 för ett år sedan, enligt bedömningen av allmänt tillgänglig data från Net Zero Tracker, som delvis drivs av den Storbritannien-baserade energi- och klimatenheten och University of Oxford.

Men de flesta mål täcker inte helt eller saknar insyn i Scope 3-utsläppen – som inkluderar användningen av ett företags produkter, den största källan till utsläpp för fossilbränsleföretag – eller inkluderar inte kortsiktiga minskningsplaner, tilläggs rapporten.

Källa:

12 juni 2023  12:29  CET

Måndag

Japan på efterkälken på grund av sin brist på klimatförändringsåtgärder

TOKYO – Klimatförändringar var ett av de viktigaste ämnena vid toppmötet för gruppen av sju (G7) som hölls förra månaden i Hiroshima, men bristen på stöd för Japans politik fick det att verka som att landet verkade ”lämnat efter” trots sitt ordförandeskap i händelsen. Under de senaste åren har det funnits märkbara tecken på att Japan inte har haft någon närvaro i internationella förhandlingar om klimatförändringar.

Som ett exempel hände något oväntat med japanska regeringsförhandlare i november 2022 vid den 27:e partskonferensen (COP27) till FN:s ramkonvention om klimatförändringar i Sharm el-Sheikh, Egypten.

Som ”representant för utvecklingsländerna” hade värdlandet, Egypten, satt ”förlust och skada” orsakad av effekterna av den globala uppvärmningen som en viktig fråga. En mekanism för att stödja förlust och skada har länge eftersträvats av utvecklingsländer, särskilt de som är sårbara för effekterna av den globala uppvärmningen som önationer, men det har inte skett några konkreta framsteg på cirka 30 år på grund av stark oenighet mellan utvecklade länder och utvecklingsländer.

Källa:

12 juni 2023  12:25   CET

Måndag

Kiruna: Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller nu 25 procent större

LKAB lämnar idag in ansökan om bearbetningskoncession för fyndigheten Per Geijer i Kiruna. Sedan fyndigheten redovisades som Europas största kända fyndighet för sällsynta jordartsmetaller tidigare i år har fortsatta undersökningar genomförts.

– Det innebär bland annat att vi nu kan skriva upp mineraltillgångarna för sällsynta jordartsmetallsoxider med 25 procent till över 1,3 miljoner ton, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Per Geijer är i grunden en järnmalmsfyndighet med höga halter av både fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Halterna av sällsynta jordartsmetaller är tio gånger högre än i Kirunamalmen där vi bryter idag.

– Bara sedan årsskiftet har vi lyckats öka mineraltillgångarna väsentligt för såväl järn som fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Och vi har inte sett slutet på fyndigheten, säger Jan Moström.

Om bearbetningskoncessionen godkänns får vi fortsätta utveckla fyndigheten och förbereda en miljötillståndsansökan.

Källa:

12 juni 2023  12:19  CET

Måndag

SNEC 2023: Huawei säger att den globala PV-marknaden kan uppgå till 500 GW 2023

Huawei Digital Powers smarta PV-affärslinjechef Chen Guoguang pratar med David Evans, direktör för PV Tech.

I en omfattande intervju från SNEC 2023, världens största solcellsmässa, diskuterar vi Huawei Digital Powers syn på teknologier inom solenergi och lagring, från modulteknologier och smarta växelriktare till tjänster på plats och mer. En viktig egenskap hos produkterna Huawei Digital Power visade upp i år är framväxten av rutnätsbildande teknologier som är till för att ”stödja nätet, snarare än att påverka nätet”, säger Chen Guoguang.

Vi hör också om företagets strategier för att ligga i framkant på en allt mer konkurrensutsatt marknad, genom att utnyttja investeringar i FoU för att leverera produkter över kort, medellång och lång sikt.

Källa:

12 juni 2023  12:16   CET

Måndag

Världsbanken måste driva privata investeringar i klimatomställningen, säger den nya chefen

WASHINGTON, 11 juni (Reuters) – Världsbanken måste använda ”informerat risktagande” för att uppmuntra privata investerare att bli mer engagerade i att hjälpa utvecklingsländer att hantera klimatförändringar och hoppa över fossila energikällor, sa dess nya president Ajay Banga. söndag.

Banga berättade för CNN:s ”Fareed Zakaria GPS”-program att ansträngningar som nu pågår för att utöka Världsbankens utlåningskapacitet och förnya dess affärsmodell potentiellt kan frigöra ”tiotals miljarder” dollar, men inte de uppskattade biljoner dollar som behövs för att säkerställa en rättvis energi övergång.

Kapital från den privata sektorn var kritiskt eftersom medel från regeringar, filantropi, Världsbanken och andra multilaterala utvecklingsbanker (MDB) aldrig skulle räcka till för att hjälpa fattiga länder att anpassa sig till och mildra klimatförändringarna, säger Banga, en tidigare vd för Mastercard som tillträdde den 2 juni. .

Källa:

12 juni 2023  11:41  CET

Måndag

Jula Logistics stöttar elnätet med solkraft, batterier och smart styrning

Nu ska Norra Europas största lager – Jula Logistics centrallager i Skara – hjälpa till att stötta elnätet genom att leverera stödtjänster till Svenska kraftnät. Befintliga solceller kombineras nu med batterilager och smart styrning från energitjänsteföretaget CheckWatt.

– Med vår utbyggnad av egen solkraft är vi redan självförsörjande med förnybar el, men i samhället som stort behövs ännu mer. På det här sättet kan vi öka vår lönsamhet och samtidigt bidra till ett mer stabilt elsystem som kan hantera en allt större andel förnybar energi, säger Lennart Karlsson, vd för Jula Logistics.

Källa:

12 juni 2023  11:32   CET

Måndag

Nära varannan bil eldriven år 2030

År 2030 kommer nära varannan bil vara helt eldriven. Det visar bilförmedlaren Kvdbils årliga undersökning för bilköp.

I dag utgör elbilarna mindre än 5 procent av den svenska bilflottan. Men övergången till el kommer gå snabbt – i alla fall om man ska tro bilägarna själva. År 2030 uppger nära varannan bilägare (45 %) att de kommer att köra eldrivet, enligt undersökningen som är gjord i samarbete med Kantar Sifo.

– Det skulle vara en viktig milstolpe för att minska utsläppen och klara klimatmålen. Men det finns så klart osäkerheter i prognosen. Bilmarknaden styrs i hög grad av den ekonomiska utvecklingen och beslut som politikerna fattar. Saker kan snabbt förändras, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Källa:

12 juni 2023  11:25  CET

Måndag

SKF satsar 275 miljoner USD på aktiviteter för att minska koldioxidutsläppen

Den svenska lagertillverkaren SKF AB (STO:SKF-B) sa idag att de har avsatt 3 miljarder SEK (274,5 miljoner USD/257 miljoner EUR) för att finansiera avkolningsaktiviteter under perioden 2023-2028, inklusive investeringar i förnybar energi.

Gruppen har beslutat att förbjuda alla investeringar i fossila bränslen för sin egen verksamhet och att ersätta den direkta förbrukningen av fossil gas med förnybar energi eller godkända icke-fossila bränslealternativ till 2029.

”Dessa investeringar, som kommer med en tydlig ram, kommer att hjälpa oss att nå vårt mål att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet till 2030. Att uppnå detta är en absolut nyckelfaktor i vår strategi”, kommenterade Rickard Gustafson, VD och koncernchef för SKF.

Källa:

12 juni 2023  11:22   CET

måndag 12 juni

fredag 9 juni

Fredag

Climate Tech Investment ser global avmattning

Tyvärr, med tanke på hur brådskande klimatåtgärder är, har vi sett en betydande minskning av investeringar i klimatteknik till följd av försämrade globala makroekonomiska förhållanden.

Vår forskning på DAI Magister visar att investeringarna i klimatteknik minskade med 56 % under första kvartalet 2023. Antalet finansieringsrundor sjönk också från 384 till 132 i Europa under samma period förra året.

Denna nedgång är inte unik för Europa; det är en global trend. Nedgången i värderingar och investeringsaktivitet har fått investerare att dra sig tillbaka, även från lovande klimatteknikföretag. Omgångarna håller fortfarande på att göras men kräver mer tid och ansträngning att stänga, även för de mest lovande tillväxtföretagen.

Trots denna nedgång råder det fortfarande lovande medvind för klimattekniksektorn. Regeringsinitiativ finns redan på plats och ännu inte helt återspeglas i den övergripande aktiviteten, men de är inställda på att sänka klimatteknikföretagens effektiva kapitalkostnad och skapa betydande nya intäktskällor.

Källa:

9 juni 2023  15:13  CET

Fredag

FN:s klimatchef kräver ett slut på fossila bränslen när samtalen går till Dubai

Internationella klimatförhandlingar inleddes i Bonn, Tyskland, den 5 juni.
En viktig del av diskussionen kommer att vara den globala inventeringen, som bedömer framstegen mot de utsläppsminskningar som utlovats av nationer som en del av klimatavtalet från Paris 2015.

Diskussionerna kommer att arbeta för att tillhandahålla de tekniska detaljerna för inventeringen, men konsensus är att världen inte är på väg att minska utsläppen med 50 % till 2030, vilket forskare säger är nyckeln till att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C (2,7 °C) F) över förindustriella nivåer.
Samtalen är en föregångare till COP28, FN:s årliga klimatkonferens, planerad att inledas den 30 november i Dubai, Förenade Arabemiraten, som är en stor olje- och gasproducerande nation.

Världen kommer inte att kunna begränsa den globala temperaturökningen som krävdes i Parisavtalet 2015 utan att så småningom eliminera användningen av fossila bränslen, enligt Simon Stiell, verkställande sekreterare för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).

Källa:

9 juni 2023  15:20   CET

Fredag

Chiles regering söker multi-gigawatt storskalig lagring för 2026-2028

Chiles regering kommer att lansera ett lagförslag i år för att anskaffa storskaliga energilagringssystem för driftsättning 2026 på totalt 2 miljarder USD i investeringar, utöver 5 GWh som redan söks för 2027-28.

I ett tal till landets parlament förra veckan sa president Gabriel Boric att det nya lagförslaget skulle leda till utbyggnaden av de energilagringsresurser som behövs för att integrera landets växande pipeline för förnybar energi.

Källa:

9 juni 2023  15:13  CET

Fredag

Detta osannolika bränsle kan driva renare lastbilar och fartyg

I fredags hissade jag mig upp på en stege och ploppade ner i sätet på en knallgrön John Deere-traktor. Det fanns inte en majsstjälk eller en sojabönskott i sikte – min utsikt genom vindrutan var en ganska typisk parkeringsplats i Brooklyn.

Jag hade bett att få klättra ombord på traktorn för att få en titt inuti ett av de enda fordonen i världen som kan köras med ett överraskande bränsle: ammoniak. Kemikalien används vanligtvis för gödning, men en New York-baserad startup, som heter Amogy, utvecklar teknik som kan hjälpa den att driva elektriska traktorer, lastbilar och till och med fartyg. Jag besökte Amogys huvudkontor för att ta reda på varför så många företag inom transport letar efter nya bränslen och var ammoniak kan passa in.

Transporter är en stor del av klimatpusslet och står för över 15 % av de globala globala utsläppen av växthusgaser. Och medan vi gör stadiga framsteg tack vare elfordon, tåg och liknande, finns det delar av pusslet som är svårare att lösa, som fordon som behöver våga sig långa sträckor eller springa under långa perioder utan att stanna för att ladda.

Källa:

9 juni 2023  14:54   CET

Fredag

Nukleär fusion ligger årtionden bort trots stora genombrott

Efter decennier av framsteg så stegvisa och kostsamma att det kan ha verkat meningslöst, fick kärnfusionstekniken äntligen ett genombrott värt att skriva hem om.

Förra året kunde ett team av forskare i Kalifornien uppnå antändning, vilket skapade mer energi från ett laserdrivet fusionsexperiment än vad som strålades in i det. Genombrottet har signalerat en ny era för kärnfusion, där den begynnande tekniken skiftade från en dröm som slets bort från science fiction-sidorna till en modell för ren energiproduktion med faktisk potential för praktisk tillämpning och skalbarhet.

Men kritiker ifrågasätter fortfarande om det någonsin kommer att vara överkomligt och energieffektivt att skapa en konstgjord sol här på jorden för att få en verklig inverkan på den globala energiindustrin.

Källa:

9 juni 2023  14:47  CET

Fredag

Hurtigruten Norge planerar elektriskt kryssningsfartyg med segel och solpaneler

Norges Hurtigruten driver en liten flotta av kryssningsfartyg som trafikerar det nordiska landets kust, vilket ger människor en chans att bevittna underverken i Norges fjordar på ett sätt som helt enkelt inte är möjligt från en buss eller ett personligt fordon.

Nu står det att det kommer att bygga ett batterielektriskt kryssningsfartyg som har faktiska segel som kommer att täckas av solpaneler. Seglen kommer att hjälpa till att flytta fartyget framåt och solpanelerna kommer att hjälpa till att ladda batterierna ombord.

De flesta kryssningsfartyg idag är enorma giganter som tar upp till 5000 passagerare och drivs av dieselmotorer. Diesel flyttar fartyget, diesel driver luftkonditioneringen, diesel värmer poolerna och diesel lagar maten.

Hurtigruten har redan börjat gå över till mer hållbar cruising med tre hybridbatterielektriska fartyg som minskar koldioxidutsläppen med 25 % och NOx-utsläppen med 80 %. En stor del av verksamheten involverar kustturer i fjordarna som är huvuddraget i Norges kantlinjeformade kustlinje.

Källa:

9 juni 2023  14:10   CET

Fredag

Källor: Tesla planerar en till bilfabrik i Europa

Enligt källor till en spansk affärstidning rör det sig om en investering på 4,5 miljarder euro (49 miljarder kronor) till en bilfabrik i Spanien och enligt Reuters har Tesla haft möten i Valencia.

Den amerikanska elbilstillverkaren har enligt Reuters haft samtal med Valencias regionala regering.

Nyhetsbyrån hänvisar till en källa.

En talesperson för Valencias regionala regering har bekräftat möten hållits med ett företag utan att nämna vilket och att det handlar om en ”stor bilinvestering”.

Ytterligare en källa uppger att företaget är amerikanska elbilsjätten Tesla, och samtidigt citerar den spanska affärstidningen Cinco Dias källor som hävdar att det är en bilfabrik och att dess totala storlek skulle kunna nå 4,5 miljarder euro.

Källa:

9 juni 2023  13:50  CET

Fredag

Hur kommer Kina att reagera på EU:s "40% made at home" ambition för ren energiteknik

EU:s Net Zero Industry Act vill driva hemodlad produktion av åtta ”strategiska” net-noll-teknologier, inklusive sol, vind, batterier och CCS. Målet är att 40 % görs hemma, även om policyn ännu inte har utarbetats.

Du Xiaoying som skriver för China Dialogue pratar med experter i Kina och EU för deras förutsägelser. De flesta säger att kinesiska företag inte är särskilt oroliga.
För det första kan de – och gör redan steg för att – starta produktion i EU.
För det andra kommer EU att ha mycket svårt att uppnå målet på 40 %: även om det är möjligt för de högvärdeskapande mellan- och nedströmsdelarna av produktionen, kommer uppströmskomponenter att kräva skapandet av nya värdekedjor som kanske inte är värda Det.

För det tredje, om det bromsar utbyggnaden av ren produktion kan det hota EU:s allt mer ambitiösa mål för utsläpp av koldioxid, vilket resulterar i en sänkning av målet på 40 %.
Det verkar som att huvudsyftet med lagen är att stoppa produktionen som går till USA, som nu är en stor subventionsgivare av produktionen genom dess Inflation Reduction Act. Men det kommer att finnas en stor vinnare som kommer att gynna oss alla: den nya konkurrensen mellan USA, EU och Kina kommer att se priserna sjunka och innovationen öka och spridas i sektorn.

Källa:

9 juni 2023  13:43   CET

Fredag

Solkraft och jordbruk i Frankrike

I mars 2023 antog Frankrike en lag för att påskynda produktionen av förnybar energi. I den här intervjun diskuterar Bertrand Drouot L’Hermine, biträdande chef för affärsutveckling hos TSE, den viktiga roll agrovoltaik kommer att spela inte bara för att avvänja landet från fossila bränslen, utan också för att ge fördelar till Frankrikes bönder.

– Vi är i slutet av en första cykel av markmonterad solenergiutveckling i Frankrike. Under de senaste 15 åren har regeringen gynnat storskaliga solkraftverk på förstörd mark.

Nu blir dessa platser allt mer sällsynta med fler och fler utmaningar, särskilt när det gäller miljöfrågor. För att påskynda utvecklingen av solenergi måste flera intressen samexistera i samma projekt, vare sig det gäller ekologiska eller jordbruksfrågor.

Agrivoltaics är ett mycket viktigt element för utvecklingen av solceller i Frankrike, så länge den är väl genomtänkt, vilket innebär att solcellsanläggningen är dygdig för den verksamhet som den samexisterar med, utöver en enkel ersättning.

Källa:

9 juni 2023  13:27  CET

Fredag

Vind och sol går om det fossila i EU

Ny data från energitankesmedjan Ember visar att vind och sol producerade mer EU-el än fossila bränslen i maj, för den första hela månaden på rekord. Nästan en tredjedel av EU:s el i maj genererades från vind och sol (31 %, 59 TWh), medan fossila bränslen genererade rekordlåga 27 % (53 TWh).

”Europas elektricitetsövergång har drabbat hyperdrive”, säger Embers Europa-ledare Sarah Brown. ”Ren kraft slår rekord efter rekord.”

Den nya milstolpen drevs av soltillväxt, stark vindkraft och låg efterfrågan på el. Solel genererade rekordhöga 14 % av EU:s elektricitet i maj, och nådde en rekordnivå på 27 TWh, vilket överträffar de månatliga solrekord som sattes i juli förra året. För första gången gick EU:s solenergi om kolproduktionen, med kol som bara genererade 10 % av EU:s el i maj.

Vindkraften växte från år till år och genererade 17 % av EU:s el i maj (32 TWh). Detta var dock lägre än rekordet i januari i år då vindkraft producerade 23 % (54 TWh) av EU:s el.

Källa:

9 juni 2023  13:22   CET

fredag 9 juni

torsdag 8 juni

Torsdag

Ny studie kan hjälpa till att låsa upp "spelskiftande" batterier för elfordon och flyg

Betydligt förbättrade elfordonsbatterier (EV) kan vara ett steg närmare tack vare en ny studie ledd av forskare vid University of Oxford, publicerad idag i Nature. Med hjälp av avancerade bildtekniker avslöjade detta mekanismer som gör att litiummetall-solid-state-batterier (Li-SSB) misslyckas.
Om dessa kan övervinnas, kan solid-state-batterier som använder litiummetallanoder ge en stegvis förbättring av EV-batteriernas räckvidd, säkerhet och prestanda, och hjälpa till att främja elektriskt driven flyg.

En av huvudförfattarna till studien Dominic Melvin, en doktorand vid University of Oxfords Department of Materials, sa: ”Att utveckla solid state-batterier med litiummetallanoder är en av de viktigaste utmaningarna för utvecklingen av batteriteknologier. .

Medan dagens litiumjonbatterier kommer att fortsätta att förbättras, har forskning om solid-state-batterier potential att bli hög belöning och en gamechanger-teknik.

Källa:

8 juni 2023  14:42  CET

Torsdag

Megawatt elektrisk motor designad av MIT-ingenjörer kan hjälpa till att elektrifiera flyget

Flygets enorma koldioxidavtryck kan krympa avsevärt med elektrifiering. Hittills har dock bara små helelektriska plan kommit från marken. Deras elmotorer genererar hundratals kilowatt kraft. För att elektrifiera större, tyngre jetplan, såsom kommersiella flygplan, krävs motorer i megawattskala. Dessa skulle drivas av hybrid- eller turboelektriska framdrivningssystem där en elektrisk maskin är kopplad till en gasturbinflygmotor.

För att möta detta behov skapar ett team av MIT-ingenjörer nu en 1-megawattsmotor som kan vara en viktig språngbräda mot att elektrifiera större flygplan. Teamet har designat och testat motorns huvudkomponenter och visat genom detaljerade beräkningar att de kopplade komponenterna kan fungera som en helhet för att generera en megawatt effekt, med en vikt och storlek som är konkurrenskraftig med nuvarande små flygmotorer.

För helt elektriska applikationer föreställer sig teamet att motorn kan kopplas ihop med en elkälla som ett batteri eller en bränslecell. Motorn kan sedan omvandla den elektriska energin till mekaniskt arbete för att driva ett plans propellrar. Den elektriska maskinen kan också kopplas ihop med en traditionell turbofanjetmotor för att köras som ett hybridframdrivningssystem, vilket ger elektrisk framdrivning under vissa faser av en flygning.

Källa:

8 juni 2023  14:37   CET

Torsdag

Vattenfall inviger Vindkraftsparken Grönhult

Nu är det dags för Vattenfall att inviga Grönhult – deras senaste landbaserade vindkraftspark som med sina 12 vindkraftverk kommer att leverera fossilfri el till södra Sverige.

Grönhult, som är beläget i Gislaved och Tranemo kommuner, började byggas 2021 och är nu i full drift. Parken förvaltas av Vattenfall men ägs sedan 2021 av det brittiska bolaget The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG). Grönhult har en total effekt på ca 70 MW och kan leverera fossilfri el till cirka 40 000 hushåll.

-Vi är jätteglada och stolta över att kunna inviga Grönhults vindkraftspark idag. Parken kommer att ge ett fint tillskott av förnybar el i södra Sverige och vi ser fram emot att förvalta den, säger Marie Kimming, Sverigechef för Vattenfalls projektutveckling för landbaserad vindkraft.

Källa:

8 juni 2023  14:33  CET

Torsdag

Projekt har minskat koldioxidutsläpp från svensk kalkbränning

Utsläppen av koldioxid från kalkbränning i Sverige har minskats med mer än 36 000 ton per år. Det har skett genom ett samarbete mellan Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeå universitet, Nordkalk AB och Energimyndigheten.

– Projektet fokuserar på att implementera biobränslen som alternativ till fossila bränslen i kalkugnar, vilket lyckats väldigt väl, säger Matias Eriksson, föreståndare för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk och adjungerad universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

Projektet ”Förnybara energibärare vid produktion av bränd kalk” syftar till att undersöka och visa på hur biobränslen kan införas som alternativ till fossila bränslen i kalkugnar. Målet är att minska de fossila koldioxidutsläppen vid produktion av bränd kalk genom att främja användning av förnybara energibärare, till exempel restprodukter från skogs- eller jordbruk, eller förädlade biobränslen.

Källa:

8 juni 2023  14:29   CET

Torsdag

Solcellssatsning i Vietnam växer: ”Här finns ingen konkurrens”

Sedan drygt två år tillbaka hjälper skoföretaget Icebug fabrikerna i Vietnam att installera solceller på sina tak. Genom satsningen har företaget lyckats spara mer koldioxid än vad de själva släpper ut – och nu ansluter sig fler företag.

Höga kostnader och krångliga tillståndsprocesser gör att omställningen till grön el går långsamt för många sko – och klädproducenter i Sydostasien. För att komma till rätta med problemet, och minska fossilberoendet i hela produktionsledet, har Icebug tillsammans med det tyska solcellsföretaget Bayware hjälpt tre fabriker i Vietnam att installera solceller på sina tak.

Tack vare satsningen lyckades Icebug minska utsläppen med motsvarande 5000 ton koldioxidekvavilenter per år i de tre fabrikerna. Det är mer än de 4000 ton koldioxidekvavilenter som deras egen produktion i Vietnam orsakar.

Källa:

8 juni 2023  14:25  CET

Torsdag

"Spelet förändras": strömmen av amerikanska rättsprocesser mot oljebolagen för klimatkrisen ökar

Nästa vecka kommer den första konstitutionella klimaträttegången till rättegång mitt i tecken på att fossila bränsleföretag står inför ansvarstester

Experter tror att klimattvister i USA kan gå in i en ny fas som förändrar spelet, med en rad rättegångar runt om i landet som kommer att avancera efter ett nyligen beslut av högsta domstol, och med juridiska team som förbereder sig för en banbrytande rättegång i en ungdom. ledde rättegången med början nästa vecka.

Antalet fall med fokus på klimatkrisen runt om i världen har fördubblats sedan 2015, vilket tar upp det totala antalet till över 2 000, enligt en rapport förra året ledd av europeiska forskare.

Källa:

8 juni 2023  14:23   CET

Torsdag

Här är det elbilen som laddar huset och inte tvärtom

Det går ingen elkabel från elnätet till det här huset. De som bor här är helt självförsörjande med sin elektricitet. Men det som är extra ovanligt är att de använder elbilen som en strömkälla för huset.

Paret Erkki Pöytäniemi och Marja Nuora köpte en tomt i Karislojo för nästan 10 år sedan. Då fanns det inga byggnader där. Nu har de bott i sitt nya hus i fem år. Drivkraften för dem var att bygga naturligt och leva ekologiskt.

– Vi är emot kärnkraft så vi ville inte ansluta oss till ett nätverk där du får el som är tillverkad med kärnkraft.

Att säga nej till elnätet kräver ändå en del uppoffringar. Solpaneler och vindsnurran tryggar elbehovet under sommarhalvåret men vintern är tuff. Då göms elslukare som vattenkokare och spisplatta undan och vedspisen får träda till.

Källa:

8 juni 2023  14:19  CET

Torsdag

Genombrott för batteriteknik – enligt kinesisk start-up

Den kinesiska start-upen Greater Bay Technology hävdar att de utvecklat ett elbilsbatteri som ska prestera lika bra i kallt som varmt väder. Det kan betyda ett genombrott för batteritekniken.

Som en ny aktör i batteritillverkningsindustrin grundades Greater Bay Technology under 2020. Ett företag sprunget ur den statligt ägda biltillverkaren Guangzhou Automobile Group, GAC. Företaget har redan hunnit bli värderat till över en miljard dollar, och tidigare har man främst fokuserat på extremt snabbladdande batterier.

Nu meddelar Greater Bay Technology att deras nya Phoenix-batteri kan råda bot på de problem elbilsbatterier drabbas av i kyla.
Enligt dem ska batteriet kunna värmas från -20 grader celsius till +20 på endast fem minuter. Det gör att litiumjonbatteriet ska kunna användas som normalt, och laddas normalt, inom sex minuter under alla väderförhållanden. Något som ska möjliggöras tack vare att de nya Phoenix-battericellerna är gjorda av supraledande material med termisk hanteringsteknik.

Källa:

8 juni 2023  14:16   CET

Torsdag

Ett steg närmare billig vätgas

Forskare vid Umeå universitet har gjort ett genombrott som leda till att vätgas blir billigare. Teamet har utvecklat en ny metod som förbättrar omvandlingen av vatten och elektricitet till vätgas – ett rent, koldioxidfritt bränsle. Det är en process som är avgörande i den gröna omställningen.

Framstegen kommer från en studie ledd av Eduardo Gracia, forskare vid Institutionen för fysik vid Umeå universitet. Resultaten publicerades nyligen i den prestigefyllda tidskriften Communications Engineering.

Vätgas är en utmärkt energikälla som kan användas för att ersätta fossila bränslen. Den produceras genom en process som kallas vattenelektrolys, där vatten delas upp i vätgas och syrgas. Processen kräver en elektrokatalysator för att underlätta reaktionen, och idag är den mest effektiva teknologin för denna process Proton Exchange Membrane (PEM) vattenelektrolys.

Källa:

8 juni 2023  14:15  CET

Torsdag

Spanien kommer att generera över 50 % av energin från förnybara energikällor 2023

Spanien kommer att generera mer än hälften av sin el från förnybara källor i år, enligt Rystad Energy.

I en nyligen genomförd studie sa Rystad Energy att Spanien är på väg att bli det första av de fem bästa europeiska länderna, inklusive Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien, med kraftbehov för att generera mer än hälften av sin energi från förnybara källor.

Den kumulativa installerade kapaciteten för solcellsenergi förväntas nå 27,4 GW 2023, och hoppa från 20,5 GW 2022. Därför kommer den installerade kapaciteten för sol och vind i Spanien att vara 58 GW i år, vilket ökar med 8,2 GW från år till år.

PV Tech rapporterade att EU kommer att lägga till 69GW förnybar kapacitet 2023 nyligen. Siffror från EU visade att Spanien installerade cirka 5,9 GW förnybar kapacitet förra året, vilket gav den totala kapaciteten till 67,9 GW 2022. Av den förnybara kapaciteten som installerades det året var 4,5 GW solenergi, vilket ökade från 3,6 GW 2021.

Källa:

8 juni 2023  14:11   CET

torsdag 8 juni

onsdag 7 juni

Onsdag

Trädinspirerad vindkraftsfundament kan minska CO2-utsläppen med 80 %

Den innovativa nya designen innebär att skapa en serie långa, böjda balkar av återvunnet stål; och förankra dem i marken i en design som efterliknar hur ett träds rötter gräver ner sig i jorden.

Svenska STILFOLD bedömer att metoden avsevärt skulle kunna minska miljöpåverkan från att bygga vindkraftverk, genom att utesluta användningen av betong och optimera hur vindkraftsfundamenten transporteras och konstrueras på plats för att minimera deras miljöavtryck.

STILFOLDs banbrytande vindturbindesign innebär att man skär flera långa triangulära stålstycken från en stor platt plåt; och vik ner varje del i mitten för att skapa en serie höga, tältformade tredimensionella balkar.

Källa:

7 juni 2023  13:59  CET

Onsdag

Egypten: Nu lanseras den största vindsatsningen på 10 GW

Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) har nyligen undertecknat ett avtal med Egyptens New and Renewable Energy Authority för att säkra mark för byggandet av en landbaserad vindkraftpark med en kapacitet på 10 GW.

Masdar, ett ledande globalt företag för ren energi, samarbetar med sina partners, inklusive Infinity Power, Masdars joint venture med Egyptens Infinity och Afrikas största renodlade förnybara kraftbolag, och Hassan Allam Utilities, en hållbar infrastrukturfokuserad investeringsplattform. Detta banbrytande projekt, som kommer att bli ett av världens största, har ett projektvärde som överstiger 10 miljarder dollar.

Abu Dhabis Masdar har tillkännagivit undertecknandet av ett avtal med Egyptens myndighet för ny och förnybar energi för att säkra mark för byggandet av en landbaserad vindkraftpark på 10 GW i landet.

Källa:

7 juni 2023  12:47   CET

Onsdag

Tyskland satsar hundratals miljarder på grön industri

Tyskland satsar drygt 582 miljarder kronor i subventioner på att göra sin tunga industri grön, subventionsprogrammet måste dock godkännas av EU.

Enligt Tysklands minister för ekonomi och klimat, Robert Habeck, riktar sig landets nya subventionsprogram för minskning av industrins koldioxidutsläpp till de mest utsläppande bolagen.

Tyskland planerar att hjälpa sin energiintensiva tillverkningsindustri byta till klimatneutral teknik genom subventioner på cirka 50 miljarder euro, motsvarande drygt 582 miljarder kronor, det rapporterar Bloomberg.

Subventionsprogrammet ska löpa över 15 år och vara öppet för bolag som årligen släpper ut minst 10 kiloton koldioxid, det behöver dock godkännas av EU. Programmet ska täcka kostnader för ren produktion och Tysklands cement- kemikalie-, och stålindustrin skulle kunna dra nytta av stödet. Tysklands minister för ekonomi och klimat, Robert Habeck, sade vid en presskonferens att programmet riktar sig till de bolag som släpper ut mest koldioxid.

Källa:

7 juni 2023  12:41  CET

Onsdag

ICA Åkersberga får kyla och värme i samma lösning

Nyinvigda Ica Maxi Stormarknad i Åkersberga norr om Stockholm har en unik lösning levererad av Instalcobolaget Timab. I butiken är kylmaskinen för livsmedel den enda uppvärmningen för hela fastigheten. Det betyder att butiken är helt självförsörjande när det gäller uppvärmning.

Timab, som är specialiserade på totalentreprenader för livsmedelsbutiker, ansvarade för installationen av kylmaskinen på nyöppnade Ica Maxi i Åkersberga. Det primära arbetet var kylsystemet, som levererar kyla till kyl-/frysdiskar och kyl-/frysrum. Men det finns ytterligare en stor vinst med lösningen.

– Kylmaskinen ger värme som restprodukt, som används för att värma upp butiken. Det ger minimal uppvärmningskostnad, berättar Kenneth Borg, vd för Timab AB.

I lösningen dumpas kyla ner i berget för att få kylmaskinen att öka produktionen av värme.

Källa:

7 juni 2023  12:19   CET

Onsdag

Solenergi lagras i gamla elbilsbatterier: “Om energilagring är grönt är detta dubbelgrönt”

Ett pilotprojekt med energilagring i använda elbilsbatterier kör nu i gång i Pedersöre. Från första juli kan solenergin i Esse sparas tills elektriciteten behövs som bäst. Den första juli kopplas strömbrytaren på och solparken i Esse börjar producera el till Pedersöreborna. Esse Elektro-kraft gör som många andra och satsar allt mer på förnyelsebara energiformer – och solparken är betydande för en liten energiaktör.

– Parken är på en megawatt, vilket motsvarar ett mindre vattenkraftverk, exemplifierar Ingvar Kulla, som är vd på Esse Elektro-kraft.

För ett litet elbolag är varje tillskott till energipaletten välkommet. Då vattenkraften är färdigt utbyggt och kärnkraft är både stort och dyrt, är sol och vind möjliga tillskott för Essebolaget.En erkänd utmaning med sol och vind är att den producerar ojämnt och kanske inte då elen bäst behövs. Därför utvecklas allt fler alternativ för energilagring eller energikonvertering.

I Esse vill man lösa konsumtions- och produktionsskillnaderna med en mellanlagring av energi: använda elbilsbatterier. Där kommer den lokala bilskroten in, som idag blivit ett internationellt fordonsåtervinningsföretag. – Vi monterar ur batterier ur inlösta elbilar runt om i Europa och använder dom för energilagring. Målet är ställt på att i år bygga lagring på tre megawattimmar, säger Kenneth Långbacka som är operativ chef på Autocirc.

Källa:

7 juni 2023  11:58  CET

Onsdag

Kaliforniens solpark på 550 MW kompletteras med en 550 MW batterianläggning

US Bureau of Land Management (BLM) har gett grönt ljus för att bygga ett andra storskaligt batterilagringssystem vid Desert Sunlight, en solcellsanläggning på mark som den förvaltar i Kalifornien.

Som rapporterades av Energy-Storage.news i maj när BLM gav sitt godkännande till Sunlight Storage II, kommer projektet att omfatta ett batterienergilagringssystem (BESS) på upp till 300MW effekt. Även om siffror för megawattimmar inte har tillhandahållits, verkar det troligt att det kommer att vara en resurs på fyra timmar (1 200 MWh), vilket i allt högre grad är standarden för storskalig BESS ansluten till nätet i Kalifornien.

Den markmonterade solcellsanläggningen, som själv lanserades 2015, fick stöd av 1,5 miljarder USD i partiella lånegarantier från Department of Energy (DOE). Anläggningen, som använder tunnfilmssolcellsmoduler från den amerikanska tillverkaren First Solar, har en produktionskapacitet på 550 MW, vilket gör den då, och fortfarande nu, till ett av landets största projekt i sitt slag hittills.

Källa:

7 juni 2023  11:54   CET

Onsdag

Spanska BlueFloat presenterar 7,5 GW flytande vindprojekt i Filippinerna

Dessa är Wind Energy Service Contracts (WESCs), eller Offshore Wind (OSW) Service Contracts (SCs), som tilldelas av Filippinernas Department of Energy, som rapporterade i april att man hade tilldelat så många som 63 OSW SCs med en total potentiell kapacitet på 49,9 GW vid den tiden.

BlueFloat Energy förvärvade kontrakt för platser som är belägna utanför Central Luzon, South Luzon, Northern Luzon och Southern Mindoro.

Enligt filippinska media har BlueFloats projekt en total kapacitet på 7,5 GW, med individuella vindkraftsparker till havs på mellan 1,5 och 3,5 GW.

I ett pressmeddelande den 2 juni sa den spanska utvecklaren att den hade arbetat i mer än 18 månader med att låsa upp havsvindpotentialen i landet och att planen var att utnyttja sin flytande vindexpertis och globala erfarenhet för att utveckla projekt längs de filippinska kusterna.

Källa:

7 juni 2023  11:45  CET

Onsdag

Världens första e-bunkerfartyg är här - Göteborgsbolaget revolutionerar den globala sjöfartsnäringen

Som svar på sjöfartens utmaningar med att nå sina klimatmål har det Göteborgsbaserade bolaget SeaFjord Energy utvecklat världens första e-bunkerfartyg. En banbrytande ny fartygstyp som möjliggör för den globala sjöfartsnäringen att bli helt klimatneutral.

– För stora fartyg finns idag endast begränsad möjlighet till landanslutning i hamn och en utbyggnad av infrastrukturen är både dyrt och i många fall inte möjlig, berättar Elias Magnusson, COO SeaFjord Energy.

– Vårt nya e-bunkerfartyg är utrustat med ett stort batterilager och kan leverera grön energi i form av elektroner dit kunden behöver. Det ökar drastiskt möjligheterna för stora fartyg att bli elektrifierade och operera emissionsfritt till havs samt inom hamnar och fjordar i större utsträckning.

Fartyget ger även möjlighet att handla med energi som att ladda vid en tidpunkt och på en plats där det finns överskott på energi och senare leverera någon annanstans eller vid annan tidpunkt. Ett annat användningsområde är att kunna bistå i beredskapssammanhang eller i krissituationer.

Källa:

7 juni 2023  11:26   CET

Onsdag

Grafen och kisel ger effektivare batterier

Via en skalbar ugnsteknik skapas kiselnanopartiklar på grafen i litiumjonbatterier. Där kan ett genombrott för framtidens nya superbatterier ha skett, visar ny svensk forskning.

Ett batteriprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen har gjort betydande framsteg sedan starten 2017.

Här har Mittuniversitetet i Sundsvall, tillsammans med Uppsala universitet och grafentillverkaren 2D fab och kiseltillverkaren Vesta SI jobbat med idén om att skapa batterier som är långt mycket mer effektiva än konventionell teknik.

– Vi ser ett genombrott för en ny metod att tillverka ett grafenkiselbaserat anodmaterial för litiumjonbatterier. Jag tror vi kan ha en demonstrerad produkt framme inom tre år, säger Manisha Phadatare, forskare på Mittuniversitetet.

Källa:

7 juni 2023  11:34  CET

Onsdag

Danska Ørsted kommer återanvända och återvinna uttjänta solpaneler

Ørsted har ingått ett nytt samarbete med Solarcycle, ett teknikbaserat företag inom återvinning av solceller, för att bearbeta och återvinna Ørsteds uttjänta solpaneler från företagets projekt i USA, som är en av Ørsteds största marknader för solenergi.

Idag återvinns och återvinns solpaneler endast i begränsad omfattning, och deponering är fortfarande vanligt förekommande. Det gör att material av stort värde för den gröna omställningen helt enkelt hamnar som avfall.

Det uppger Ørsted i ett pressmeddelande.

– Vi vill skapa en värld som enbart drivs på grön energi, och det vill vi göra på ett hållbart sätt. Det är därför avgörande att vi gör något åt ​​branschens mest kritiska avfallsproblem, samtidigt som vi minskar de sociala och miljömässiga effekterna i leverantörskedjan. Det är första gången som ett energibolag åtar sig att återanvända eller återvinna solpaneler, och initiativet kompletterar vår befintliga ambition att återanvända eller återvinna alla våra vindkraftverksblad, säger Ingrid Reumert, Senior Vice President och Director of Communications and Sustainability på Ørsted.

Källa:

7 juni 2023  11:26   CET

onsdag 7 juni

måndag 5 juni

Måndag

Svenska forskare kan lösa fattiga länders energibrist

Det har gjorts stora ansträngningar för att förbättra tillgången till energi över hela världen, men trots framsteg är energifattigdom fortfarande ett stort problem i många delar av världen, särskilt på landsbygden.

– Det snabbaste och billigaste sättet att ge alla tillgång till energi är genom småskaliga energilösningar på plats, där användningen av energin är nära energikällan, säger Rodrigo Lozano, Högskolan i Gävle.

Under de senaste decennierna har tekniken för att generera elproduktion från restbiomassa från flera jordbruksgrödor utvecklats mycket. Men det har gjorts lite forskning om var man kan placera dessa småskaliga förgasare på landsbygden.

Källa:

5 juni 2023  13:44  CET

Måndag

De vill skippa långa elkablar i havet – med 140 meter lång ”batteritanker”

Sedan slutet 1800-talet har tankfartyg varit lösningen för att skeppa olja världen över.

Man skulle kunna tro att i takt med att vi rör oss bort från olja så blir tankfartygens roll mindre viktig. Men så tänker inte japanska Power X som har en affärsidé om att bygga en ”eltanker”. Alltså ett tankfartyg som i stället för olje- eller gastankar har batterier ombord.

Vän av ordning ställer sig säkert frågan varför man inte i de flesta fall löser transporten med en undervattenskabel – svaret från Power X är att Japan är omgärdat av djupa hav och att jordbävningar är ett problem.

”Det skeppsbaserade systemet löser problemet med långa ledtider som havskablar kan ha på grund av fel och reparationer”. Därtill menar företaget att man kan slippa vissa av de höga kostnaderna som kommer med högspänningsledningar och stationer.

Själva tankerfartyget mäter 140 meter i längd, 18,6 meter i bredd och ska ha 96 containerstora moduler med litiumjärnfosfatbatterier ombord. Det senare ska ge en lagringskapacitet på 241 MWh.

Källa:

5 juni 2023  13:20   CET

Måndag

Fåren sköter om gräsklippningen och båda parter vinner

Precis som Oberlin College-studenter lämnade campus den senaste veckan för att njuta av sitt sommaruppehåll, kom en ny grupp in på campus med en lantbil. Den 24 maj dök en klass på 70 tackor från Old Slate Farm i Knox County, Ohio, upp på campus för att börja hacka bort ogräs, gräs och annan ätbar vegetation på högskolans 2,3 MW solfält.

Ett 70-tal får av Katahdinrasen släpptes av på campus den här veckan på Oberlins 10 hektar stora inhägnade North Field. Där kommer de att beta fram till mitten av juni, stampa gräs och rensa ogräs i solfältet i ett drag som syftar till att lindra behovet av kostsamma operationer och underhåll som är involverade med en kommersiell gräsklippare, enligt en rapport från skolans konservatorieinstitut.

Ytterligare fårdroppar i sommar kommer att bringa det totala antalet betare vid Oberlins solenergianläggning på plats till mellan 150 och 200 får.

Källa:

5 juni 2023  12:59  CET

Måndag

De alstrar el ur tomma luften – nu tar forskarna nästa steg

Den tunna filmen samlar in vattenmolekyler ur luften, vars laddning alstrar el. Nu har forskarna vässat tekniken, och med nog många skikt tror de att man kan nå megawatt.
Bakterier som hittades på den amerikanska östkusten visade sig kunna skapa proteintrådar i nanoskala som leder ström. Tidigare har forskare vid University of Massachusetts Amherst använt proteintrådarna från bakterien Geobacter sulfurreducens för att skapa en tunn film, och den alstrar ström från vattenångan som finns i luften.

Den första testriggen av Air-gen gav ihållande 0,5 volt i filmen, men nu hävdar forskarna att de teoretiskt kan omvandla i princip vilken yta som helst till en generator – och de har publicerat en ny studie om tekniken i den vetenskapliga tidskriften Advanced Materials.

Källa:

5 juni 2023  12:52   CET

Måndag

Denna järnreaktor kan spela en avgörande roll vid lagring och transport av väte

I Eindhoven presenterade studentteamet SOLID en installation som kan lagra och transportera väte med hjälp av järn.

Vi kan snabbt kalla det den viktigaste utmaningen i energiomställningen: lagring och transport av grön energi. Nederländerna är fullt engagerade i vind- och solkraft, men elnätet måste fixas. Med många projekt, europeiska konsortier och cirka åttahundra miljoner i subventioner, siktar centralregeringen på grönt väte. Men frågan gäller även där: hur ska vi ordna lagring och distribution?

Därför har teamet utvecklat en decentraliserad lösning oberoende av denna infrastruktur. Den lösningen kommer i skepnad av SIR One (Steam Iron Reactor), som SOLID har byggt med hjälp av projektpartnerna RIFT, TU/e, DNV och Metalot och subventionsleverantören Metropool Regio Eindhoven. Reaktorn tillverkades baserat på en vätelagringsteknik med järn, och SIR One kan lagra ett kilo väte och kräver tjugo kilo järn för att göra det.

Källa:

5 juni 2023  12:47  CET

Måndag

Bordssalt- och vattenbatteriet: revolutionen av energilagring?

AQUABATTERYs batteriteknik kan säkert lagra energi med vatten och bordssalt. Vi besökte öppningen av deras nya produktionsanläggning.

En stor tank, en generös mängd vatten och rikligt med bordssalt. Det är inte början på ingredienserna och verktygen som behövs för att laga en måltid för hela grannskapet, utan vad som krävs för att skapa ett säkert och effektivt batteri för att lagra energi från dina solpaneler. Ge dig dock inte in på DIY; detta holländska företag vet bättre.

AQUABATTERY grundades 2014 och utvecklade ett batteri som kan lagra förnybar energi i saltvatten. På så sätt blir power stashing säker – litiumjoner kan brinna om de överhettas – med hjälp av billiga, hållbara och allmänt tillgängliga material som bordssalt och vatten. Dessa fördelar garanterar långsiktig och storskalig energilagring, vilket gör denna teknik lämplig för lagring av förnybar energi.

Källa:

5 juni 2023  11:41   CET

Måndag

Finland förbereder anbud på 3 GW vindkraftsprojekt till havs

Metsahallitus, som förvaltar statligt ägda mark- och vattenområden i Finland, sa i dag att de påbörjar förberedelserna för upphandlingen av två havsbaserade vindkraftsprojekt med en sammanlagd potentiell kapacitet på 3 GW.

Ett av projekten kommer att placeras i Pyhajoki och Brahestad kommuner och det andra utanför Narpio stad. De berörda kommunerna har godkänt områdesindelningsinitiativ för projekten, som kommer att utvecklas i statligt ägda områden av det finska territorialvattnet.

Anbuden för de två projekten öppnar hösten 2023.

Projekten Pyhajoki-Raahe och Narpio är det första av fem som Metsahallitus har sagt att de planerar att starta.

Källa:

5 juni 2023  11:36  CET

Måndag

”Vi kan bli först med att ha en svenskbyggd elektrifierad skol-kärra i luften”

Projektet Green Wing, vars mål var att ta fram en ny energieffektiv vinge för elflygplan, blev en succé. Testflygningarna visar att vingen är mer effektiv än vad forskarna hoppats på.

Nu går man in i fas två, och hoppas kunna bygga ett helt eget flygplan.

– Det här är ju jätteroligt så klart. Framför allt är det här en utveckling som vi måste omfamna. Vi gick in i det här med tanken att vi har kapacitet att bidra till en grön omställning och nu har vi visat att vi har gjort det, säger Mikael Bäckström, professor i maskinteknik vid Mittuniversitetets Sports Techs Research Centre.

Green Wing startade som ett samverkansprojekt mellan bland andra Mittuniversitetet, Östersunds kommun, Blackwing och det större projektet Green Flyway för två år sedan och avslutades i slutet av april. Under Mikael Bäckströms ledning på Sports Tech Research Centre och genom företaget Blackwing togs en vinge i kolfiber fram som monterades på ett litet sportflygplan. Vingen förseddes med 31 sensorer som under testflygningarna har mätt allt från vibrationer till luftmotstånd och tryck. Testflygplanet drivs av en förbränningsmotor. Redan nu, innan all data har analyserats, visar det sig att flygplanet är mer energieffektivt än vad man räknat med.

Källa:

5 juni 2023  11:30   CET

Måndag

Indien ska få sitt första V2G-system

Som en första för Indien utvecklar energimjukvaruföretaget Sheru ett V2G dubbelriktat batteribytessystem för att balansera efterfrågan när landets elnät fortsätter att ansträngas.

Enligt personer som är bekanta med tillkännagivandet, markerar projektet det första V2G-systemet som distribueras i landet, som har sett ökande investeringar på elbilsmarknaden.

För bara två veckor sedan blev Siemens ett av de senaste företagen att ta sig in på den indiska e-mobilitetsmarknaden med ett förvärv på 4,3 miljoner euro (4,6 miljoner dollar).

”Det finns ett desperat behov av energilagringslösningar för att tillgodose plötsliga toppar i efterfrågan, särskilt under sommaren när behovet av kyllösningar [ökar]”, säger Sheru marknadschef Kavin Aadithiyan, som är involverad i projektet.

Källa:

5 juni 2023  11:26  CET

Måndag

SSAB och Fortum utreder förutsättningar för tillverkning av vätgasreducerad järnsvamp i Brahestad

FEED-studien ska utreda möjligheterna att tillverka fossilfri järnsvamp i industriell skala i Brahestad samt en anläggning för vätgasproduktion. Studien planeras vara genomförd under första kvartalet 2024.

Initiativet är en naturlig fortsättning på det redan pågående, gemensamma forskningsprojektet FFS – Towards Fossil-free Steel, som startade i februari 2021 och stöds av Business Finland.

SSABs styrelse fattade i januari 2022 ett inriktningsbeslut om att ställa om det nordiska produktionssystemet till att vara i stort sett koldioxidfritt omkring 2030. Under 2022 har SSAB producerat och levererat 500 ton fossilfritt stål.

I mars 2023 togs ytterligare ett viktigt steg, när SSAB introducerade SSAB Zero, ett koldioxidfritt stål baserat på återvunnet skrot och tillverkat med fossilfri energi. När SSAB i Oxelösund byggs om kommer man att kunna producera stål utan koldioxidutsläpp, med en flexibel mix av fossilfri järnsvamp och skrot som råvara, med start under fjärde kvartalet 2026.

Källa:

5 juni 2023  11:18   CET

måndag 5 juni

fredag 2 juni

Fredag

Ny "tandem" solcell slår världsrekord

Forskare i Saudiarabien har precis slagit ett rekord som de själva satte för bara två månader sedan: en tandemsolcell med en oöverträffad effektivitet på 33,7 %.

Idén: För att förbättra effektiviteten hos solceller parar vissa forskare kislet i dem med ett annat material. I december 2022, till exempel, avtäckte ett team från Tyskland en solcell bestående av standardkisel med ett lager av mineralet perovskit ovanpå.

Medan kiselskiktet absorberade och omvandlade mestadels infrarött ljus till elektricitet, gjorde perovskitskiktet samma sak för synligt ljus. Som ett resultat kunde ”tandem”-solcellen uppnå en då rekordhög verkningsgrad på 32,5 %.

Källa:

2 juni 2023  10:57  CET

Fredag

Vattenfall vill göra vätgas av vind- och kärnkraft

Vattenfall ska utforska produktion av vätgas från ny vindkraft i Kattegatt och nya små reaktorer vid Ringhals. Vattenfall kallar det för en ”helhetslösning för kärnkraft och vindkraft tillsammans”.

Vattenfall planerar just nu både för ny kärnkraft – från så kallade små modulära reaktorer (SMR) – och för havsvindkraft.

Samtidigt utvecklar affärsområdena Generation och Wind inom Vattenfall nya elektrolysörer för produktion av vätgas.

– Det finns goda förutsättningar för att bygga elektrolysörer vid Ringhals och skapa en mycket flexibel produktionsanläggning för både fossilfri el och vätgas, säger Andreas Regnell, strategichef vid Vattenfall.

Källa:

2 juni 2023  10:15   CET

Fredag

Greenely lanserar Greenely Charge: Anslut din laddbox och bli del av ett Virtuellt Kraftverk

Greenely, en ledande leverantör av energitjänster och förnybar teknologi, är glada att tillkännage lanseringen av Greenely Charge, ett pilotprojekt som omvandlar elbilsladdning till en inkomstkälla. Endast genom att ansluta sin laddbox till Greenelys app blir medlemmarna en del av det innovativa Virtuella Kraftverket, som erbjuder en rad fördelar både för individuella användare och det övergripande elnätet i Sverige.

Greenely utmärker sig som en av de första på marknaden att bjuda in användare till detta revolutionerande pilotprojekt. Det enda som krävs är en Zaptec eller Easee laddbox samt Greenelys app, varefter användarna belönas med en flexibel ersättning som baseras på mängden laddning. Inledningsvis kommer medlemskapet att vara tillgängligt för de första 300 användarna, men målet är att Greenely kommer att expandera antalet användare successivt framöver. Greenely Charge representerar en pilotlansering som kommer att fortsätta att utvecklas, med ambitionen att bli Sveriges största Virtuella Kraftverk.

Källa:

2 juni 2023  10:07  CET

Fredag

Belgisk energiförbrukning helt täckt av vind och sol för första gången någonsin

En rekordmängd el genererades av vind och sol vid middagstid på pingstmåndagen, tillräckligt för att täcka nästan hela Belgiens elförbrukning för första gången någonsin.

En kort stund på måndagens soliga helgdag genererade sol- och vindenergin enbart tillräckligt med kraft för att täcka hela landets efterfrågan, enligt preliminära siffror från högspänningsoperatören Elia. Detta är första gången detta fenomen inträffar i Belgien.

Närmare bestämt genererades 8 303 megawatt el av förnybar energi mellan 13:00 och 13:30 på måndagen, medan på söndagen producerades 7 695 megawatt under toppen.

Belgiens effektbehov uppgick till cirka 8 gigawatt, vilket i genomsnitt är lägre än vanligt. Elia noterade att det tidigare rekordet för energi från sol och vind, som var 7 112 megawatt, satt 2022, slogs båda dagarna.

Källa:

2 juni 2023  09:48   CET

Fredag

EU förväntas lägga till 60 GW sol, vind 2023

Cirka 60 GW sol- och vindkraftskapacitet kommer att läggas online i EU i år, vilket bidrar till att uppnå cirka 100 miljarder EUR (106,9 miljarder USD) i besparingar sedan energikrisen började 2021.

De nya utbyggnaderna kommer att ytterligare minska blockets beroende av Ryssland och öka förskjutningen av fossila bränslen till nästan 20 %, sade Internationella energibyrån (IEA) i sin senaste rapport på torsdagen.

Den nya kapaciteten kommer att lägga till cirka 90 GW av vind- och solcellsparker (PV) som togs i drift 2021-2022 och hjälpte till att tränga undan nästan 10 % av stenkols- och naturgasproduktionen. Under perioden 2021-2023 kommer sol- och vindenergi att förskjuta uppskattningsvis 230 TWh dyrbar produktion av fossila bränslen.

Källa:

2 juni 2023  09:52  CET

Fredag

Solpaneler hanterar värme bättre när de kombineras med grödor

Ny studie visar att ett optimalt arrangemang av solpaneler på gårdar kan kyla ner panelerna med 10 grader – avgörande för deras effektivitet.

Det är ett ironiskt faktum att solpaneler som skördar sol fungerar bättre när de inte är för varma. Men lyckligtvis har forskare nu upptäckt exakt hur man kyler ner dem. Att bygga solpaneler på en specifik höjd över grödor kan minska yttemperaturen med upp till 10 °C, jämfört med traditionella paneler konstruerade över barmark, har de upptäckt.

Resultaten, publicerade i tidskriften Applied Energy, är det senaste bidraget till en växande mängd forskning om agrovoltaik: en odlingsmetod som syftar till att maximera markanvändningen genom att para ihop solpaneler med odlingsmark och på så sätt minimera konkurrensen mellan energiproduktion och livsmedel.
Vi vet redan att agrovoltaik kan öka markanvändningens effektivitet, producera mycket el på minimal mark och kan också förbättra skörden genom att skydda växter från värme och vind.

Källa:

2 juni 2023  09:48   CET

Fredag

Australien: Ett litium-svavel batteri med högeffektivitet

Jämfört med allestädes närvarande litiumjonteknik har litium-svavelbatterier potential att erbjuda billigare, lättare energilagring, såväl som kostnads- och säkerhetsfördelar. Ändå möter den utbredda användningen av dessa batterier hinder som främst härrör från begränsningarna i livslängden för litium-svavelceller.

I ett försök att föra denna teknik närmare kommersialisering har det australiensiska börsnoterade företaget Li-S Energy tillkännagett utvecklingen av sina första 20-lagers battericeller som använder tredje generationens (GEN3) halvfasta litiumsvavelbatteriteknologi.

Li-S Energy har arbetat med bland annat Victoria’s Deakin University och PPK Group för att utveckla de nya battericellerna, som eliminerar tungmetaller som nickel, kobolt och mangan som används i litiumjonbatterier.

Källa:

2 juni 2023  09:41  CET

Fredag

SSAB investerar för en grön omställning av produktionen i Oxelösund

SSAB:s styrelse har fattat ett investeringsbeslut för omställningen av Oxelösund. Beslutet möjliggör en minskning av Sveriges totala CO2-utsläpp med 3 procent och planen är att starta produktion av stål utan koldioxidutsläpp, baserat på återvunnet skrot och järnsvamp, under kvartal 4 2026.

Investeringsbeslutet är en historisk milstolpe för den gröna omställningen mot fossilfri ståltillverkning. Oxelösund är det första steget i SSABs plan att konvertera hela det nordiska produktionssystemet fram till omkring 2030.

– Det här investeringsbeslutet är ett väldigt viktigt steg i vår omställningsresa till fossilfri stålproduktion och till ett fossilfritt företag. Det kommer att ha en positiv inverkan såväl globalt som lokalt och hjälpa våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp. Samtidigt behåller vi lokala jobb och förbättrar den omgivande miljön, säger Martin Lindqvist vd och koncernchef SSAB.

Källa:

2 juni 2023  09:28   CET

Fredag

Norge: Utsläppen sjunker snabbt med en bilflotta som är 91% elektrifierad

Nya uppgifter från Norge visar att plugin-elfordon har nått en svindlande andel på 91 % av försäljningen av nya bilar för maj månad 2023.

Av de 13 342 nya fordon som såldes i Norge i maj var 10 773 (80,7 %) helt elektriska BEV-passagerarfordon, 703 (5,3 %) var laddhybrider och ytterligare 725 (5,4 %) var nya nollutsläppsbilar.

Ytterligare 399 (3 %) var icke-plug-in-hybrider och bara 435 (3,3 %) bilar som endast drivs med bensin och diesel såldes.

Norge planerar att helt förbjuda försäljningen av alla nya bensin- och dieselbilar från 2025, inklusive hybrider. Den nya försäljningsdatan visar att norska konsumenter kan uppnå 100 % marknadsandel för elbilar långt innan förbudet träder i kraft.

Källa:

2 juni 2023  09:22  CET

Fredag

Australiens första 2GWh-batteri syftar till att eliminera en mycket stor sol-ankkurva

Förra månaden startade det sin verksamhet vid det första stora batteriet som ska byggas på stamnätet, en 100MW/200MWh-anläggning i Kwinana, och denna vecka vann man planeringsgodkännande för ett andrastegsbatteri på samma plats – 200MW och 800MWh, eller fyra timmar till lagra.

Statens energibolag Synergy, som kommer att äga båda batterierna, marknadsför också sin ännu större batterisatsning – en 500MW/2000MWh-anläggning i kolstaden Collie, som kommer att bli det första batteriet av denna storlek i landet, och troligtvis världen ( beroende på tidpunkten).

Vid ett möte nyligen i Collie presenterade Synergy-tjänstemän grafen ovan och lyfte fram problemet som staten försöker lösa. Tillväxten av solenergi på taket är så snabb att den visuellt eliminerade efterfrågan på dagtid under soliga förhållanden.

Källa:

2 juni 2023  09:17   CET

fredag 2 juni

torsdag 1 juni

Torsdag

Perovskite-solceller kan produceras i överföd är billiga och utskrivbara

Laboratorier runt om i världen tävlar om att göra utskrivbara perovskitsolceller, producerade i överflöd och så tunna att de kan lindas runt nästan vad som helst. Det är en stor fördel jämfört med den typiska kiselcellen som är relativt stor och ömtålig.

Och perovskit är mycket billigare att producera. David Beynon vid Swansea University beskriver forskning där som har visat hur en rulle plastfilm kan laddas i en tryckpress för att producera fungerande perovskitsolceller redo att generera energi. Det är en teknisk utmaning eftersom perovskitskiktet måste vara mellan 50 och 500 nanometer tunt. Teamet använde en ”slot-die coating process”, en etablerad industriell teknik som ursprungligen användes för produktion av fotografisk film.

Effektomvandlingen på 10 % är bra, men den måste öka till 17 % för att matcha kommersiellt kisel. Sätt att förbättra det antalet är redan väl förstått, säger Beynon, baserat på högre presterande perovskitkemi. Livstidsstabiliteten för perovskitsolceller behöver också förlängas, genom en kombination av kemi, enhetsdesign, skyddande beläggningar och laminerade barriärfilmer.

Men utmaningen med tryckprocessen verkar vara löst, vilket banar väg för uppskalning. Seriös forskning om perovskitsolceller började först nyligen, 2012, så det är ytterligare ett exempel på innovationstakten i denna viktiga sektor.

Källa:

1 juni 2023  14:56  CET

Torsdag

Tibber och Polarium lanserar ett smart batteri för hemmet

Höga elpriser, ökad produktion av solenergi och ett elnät som inte tål den elektrifiering vi står inför driver behovet av nya lösningar. Tibber och Polariums mål är att revolutionera hur vi använder el i norska hem. Med revolution menar de att batterimodulen är utrustad med ett öppet API och kan ta ström från ”alla” källor, förutom att leverera ström tillbaka till nätet. Ja, den är ansluten via 4G och WiFi.

Homevolt, det nya batteriet från Tibber och svenska Polarium, gör det möjligt att lagra energi hemma, öka självförsörjningen och sänka elkostnaderna, samtidigt som det bidrar till att skapa flexibilitet i ett hårt pressat elnät. Dessutom kommer batteriet att öka vinsten för hushåll med solcellsanläggning, som nu kan sälja lagrad överskottsel när priset är högt.

– Det är kombinationen av hårdvara och mjukvara som gör Homevolt unik. Energilagring blir nu mer tillgänglig för alla, och det kan bli en nyckel för att ta itu med samhällets elektrifiering. När fler hushåll kan använda batterier kommer det att bidra till att stabilisera elförbrukningen och det är bra för både elpriset och nätet, säger Edgeir Aksnes, vd och medgrundare av Tibber.

Källa:

1 juni 2023  14:08   CET

Torsdag

Norges oljefond ställer sig på aktivisters sida mot Exxon, Chevron

Klimataktivister har tagit ytterligare en seger mot Big Oil efter att Norges gigantiska suveräna förmögenhetsfond meddelade att den kommer att stödja förslag från aktieägare i ExxonMobil Corp. (NYSE:XOM) och Chevron Corp. (NYSE:CVX) vid deras årliga bolagsstämmor (stämmor) på onsdagen att införa utsläppsmål.

Med 1,4 biljoner dollar i tillgångar är Norges förmögenhetsfond den största i världen, och dess röst i frågor som dessa väger mycket. Fonden är den sjätte största investeraren i Exxon med en andel på nästan 1,2 %. Flytten kommer en knapp vecka efter att klimatdemonstranter släppte lös kaos vid TotalEnergies (NYSE:TTE) årsstämma i Paris, där aktieägarna stödde en motion som uppmanade den franska energijätten att påskynda nedskärningarna av sina utsläpp av växthusgaser.

På liknande sätt, i vad som nu formas som ytterligare en våg av klimatglöd, stormade demonstranter Shell Plc:s (NYSE:SHEL) årsstämma förra veckan och anklagade det holländska nationella oljebolaget för att ”döda” planeten och krävde att den skulle ”stängas ner” .

Källa:

1 juni 2023  13:36  CET

Torsdag

Fem gånger effektivare är värmepumpar jämfört med "gasboilers"

När Europa siktar på att gå bort från fossila bränslen skjuter efterfrågan på stora, energieffektiva värmepumpar i höjden. Tyska företaget MAN Energy Solutions har utvecklat en av världens största värmepumpsenheter med en total uppvärmningskapacitet på 48 MW, som kan producera temperaturer upp till 150C och värma tusentals hem.

Två av dessa maskiner installerades nyligen i Esbjerg, Danmark, och ger vatten upp till 90C till ett fjärrvärmesystem som betjänar 27 000 hushåll.

Världens största värmepumpsanläggning finns i Stockholm, Sverige, med ett 215MW fjärrvärmesystem bestående av sju värmepumpar. I Helsingfors, Finland, finns planer på att bygga ett massivt värmepumpsystem med en total kapacitet på 500MW.

I takt med att effektiviteten blir allt viktigare, blir värmepumpar ett populärt val för industriella applikationer och fjärrvärmesystem.

Källa:

1 juni 2023  13:27   CET

Torsdag

Spanska Iberdrola och Norska oljefonden investerar i 1,3 GW förnybar kapacitet i Spanien

Det spanska kraftbolaget Iberdrola och Norges statliga förmögenhetsfond kommer att investera i 1,3 GW förnybar kapacitet i Spanien, med solcellsprojekt som står för 80 % av kapaciteten.

Medan 137 MW av denna kapacitet för närvarande är i drift, i förnybara anläggningar i Castilla-La Mancha och Aragon, kommer resten av kapaciteten att komma från nya renkraftsprojekt.

Iberdrola har inte tillkännagett någon tidsram för byggandet av dessa projekt, men företaget har satt värdet på dessa investeringar till cirka 1,2 miljarder euro (1,3 miljarder USD), och noterade att projekten skulle kunna möta elbehovet från mer än 700 000 spanska hem.

Iberdrola berättade för Spaniens nationella värdepappersmarknadskommission, det organ som ansvarar för bedömningen av spanska värdepappersmarknader, att grupperna har ”skaffat alla lagkrav för att genomföra licensen” för projekten.

Källa:

1 juni 2023  12:59  CET

Torsdag

Norska Aker Horizons säkrar 11 miljoner euro för grönt vätgasprojekt i Norge

Aker Horizons ASA (OSE:AKH), den förnybara plattformen som kontrolleras av norska Aker ASA (OSE:AKER), har säkrat upp till 135 miljoner NOK (12 miljoner USD/11,2 miljoner EUR) i statliga bidrag och lån för sitt gröna väteprojekt på Rjukan , östra Norge.

Finansieringen tilldelades Aker Horizons Asset Development och inkluderar upp till 85 miljoner norska kronor i bidrag och ett lån på upp till 50 miljoner kronor för grön tillväxt från den statliga utvecklingsbanken Innovation Norway, enligt ett uttalande på torsdagen.

Anläggningen i Rjukan förväntas producera cirka nio ton grönt väte per dag med 20 MW elektrolysörer som drivs på vattenkraft. Det kommer att leverera komprimerat vätgas till industri-, sjöfarts- och mobilitetsleverantörer i östra Norge, där företaget redan har undertecknat en avsiktsförklaring (LoI) för en betydande volym.

Källa:

1 juni 2023  13:16   CET

Torsdag

Snart blir Amsterdams sightseeingbåtar eldrivna

År 2025 kommer Strommas samtliga sightseeingbåtar i Amsterdam att gå tyst och utan utsläpp. I samarbete med Vattenfall elektrifieras nu företagets kanalbåtar i staden.

Amsterdam har infört krav på fossilfrihet till år 2025. Till dess kommer därför Strommas sightseeingbåtar som trafikerar den nederländska huvudstadens kanaler att byggas om för eldrift.

Vattenfall bidrar till omställningen genom att tillhandahålla batterisystemet, berättar Bilal Malla, affärsutvecklare Maritime Solutions, Vattenfall. Vattenfall levererar även fossilfri el till Stromma i projektet.

– Med eldrift blir båtfärden tyst och behaglig. Drift- och underhållskostnaderna är betydligt lägre och miljömässigt är denna omställning en både oundviklig och efterfrågad lösning, säger Bilal Malla.

Källa:

1 juni 2023  12:59  CET

Torsdag

EU söker kritiska mineralavtal med fler afrikanska länder

HARARE, 31 maj (Reuters) – Europeiska unionen förhandlar med Demokratiska republiken Kongo, en ledande källa till batterimineraler, och siktar på samtal med andra afrikanska länder för att stötta upp sina försörjningar av kritiska råvaror, sade en EU-tjänsteman på onsdag.

Som en del av ansträngningarna att minska beroendet av Kina, som dominerar tillgången på mineraler som behövs för en övergång till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp, fastställde EU:s lag om kritiska råvaror, som ännu inte har trätt i kraft, mål för att utveckla alternativa källor.

Hittills har EU undertecknat partnerskap med länder som Kanada, Kazakstan, Namibia och Ukraina och sagt att avtal med Argentina och Chile är nära förestående.

Elisabetta Sartorel, EU:s policyansvarige för kritiska råvaror, sa i en virtuell presentation till Zimbabwe Chamber of Mines årliga bolagsstämma att en delegation från blocket skulle vara i Demokratiska republiken Kongo för diskussioner i juni.

Källa:

1 juni 2023  12:50   CET

Torsdag

H2 Green Steel beviljas miljötillstånd

Mark- & miljödomstolen har godkänt H2 Green Steels ansökan om miljötillstånd för en produktionsanläggning av grönt stål på Boden Industrial Park.

Beslutet innebär att företagets satsning på en fullt integrerad, digitaliserad och hållbar produktionsanläggning av grönt stål och grön vätgas går in i en ny fas där målet fortfarande är produktionsstart i andra halvan av 2025. Företaget knyter fortlöpande samverkansparter till projektet som till exempel tidigare i veckan offentliggjorde ett avtal med Luleå hamn. Slutsumman för etableringen på Boden Industrial Park beräknas till cirka 50 miljarder kronor.

– Ytterligare ett grönt ljus för H2 Green Steels megasatsning som givetvis känns oerhört glädjande och som inte bara kommer att gynna företaget, utan även Boden, hela regionen och Sverige. Det som nu händer på Boden Industrial Park med H2 Green Steel symboliserar på många sätt nyindustrialiseringen här i Norra Sverige – det är här det händer. En smått historisk dag för den gröna stålstaden Boden, säger Claes Nordmark, kommunalråd.

Källa:

1 juni 2023  12:31  CET

Torsdag

Planer för ny kärnkraft underskattar avfallsfrågans komplexitet

För att kärnavfall inte ska vara skadligt för omgivningen behöver det förvaras på ett säkert sätt i hundratusentals år. Idag finns ingen slutgiltigt implementerad lösning för en sådan förvaring, även om flera länder kommit en bit på vägen. När politiker och makthavare förespråkar kärnkraft som en lösning på energikrisen tenderar detta och andra problem med avfallshanteringen att osynliggöras, visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Under 1970- och 80-talet stod frågan om kärnavfall högt på agendan i Sverige. Det fanns en debatt som rörde upp känslor och satte i gång protester. Idag är frågan om kärnkraft högaktuell igen, men diskussioner om avfallshantering lyser med sin frånvaro. Problemen med slutförvaring framställs som lösta, tonas ned eller helt enkelt ignoreras, enligt avhandlingen.

Källa:

1 juni 2023  11:55   CET

torsdag 1 juni

onsdag 31 maj

Onsdag

Brist på metaller riskerar bromsa elektrifieringen

I takt med att allt fler elbilar rullar på Europas vägar ökar också användningen av de kritiska metaller som krävs för till exempel elmotorer och elektronik. Med dagens råvaruproduktion kommer metallerna inte räcka till framöver – inte ens om återvinningen ökar.

Det visar en stor Chalmersledd kartläggning, som har gjorts på uppdrag av EU-kommissionen.

Elektrifieringen och digitaliseringen gör att behovet av kritiska metaller* i EU:s fordonsflotta ökar stadigt. Dessutom är det bara en liten andel av metallerna som idag återvinns från uttjänta fordon.

De eftertraktade bristmetallerna, som exempelvis dysprosium, neodym, mangan och niob, har stor ekonomisk betydelse för EU, samtidigt som tillgången på dem är begränsad och det tar tid att skala upp råvaruproduktionen.

Att beroendet av metallerna ökar är därför en utmaning på flera sätt.

Källa:

31 maj 2023  13:20  CET

Onsdag

Sten ’mjöl’ från Grönland kan fånga upp betydande CO2, visar studie

Stenmjöl som produceras av malningen under Grönlands glaciärer kan fånga upp klimatvärmande koldioxid när det sprids på jordbruksmarker, har forskning visat för första gången.

Naturliga kemiska reaktioner bryter ner bergpulvret och leder till att CO2 från luften fixeras i nya karbonatmineraler. Forskare tror att åtgärder för att påskynda processen, som kallas förstärkt stenvittring (ERW), har global potential och kan ta bort miljarder ton CO2 från atmosfären, vilket hjälper till att förhindra extrem global uppvärmning.

Markens bördighet är naturligtvis beroende av stenvittring för att ge viktiga näringsämnen, så att förbättra processen ger en extra fördel. Att sprida det grönländska stenmjölet på åkrar i Danmark, inklusive de som odlar korn för Carlsbergs bryggeri, ökade avkastningen avsevärt.

Källa:

31 maj 2023  12:54   CET

Onsdag

Bygget startar för 100-timmars järn-luft-batterier vid Form Energy

Banbrytande har ägt rum i West Virginia, USA, för fabriken där startup Form Energy kommer att massproducera batterier för långvarig energilagring (LDES).

En ceremoni hölls i fredags (26 maj) på platsen för ett före detta stålverk i Weirton, West Virginia, som kommer att vara värd för Form Factory 1, där företaget siktar på att tillverka sin egenutvecklade järn-luftbatteriteknik och energilagringssystem baserat på batterierna.

Källa:

31 maj 2023  12:44  CET

Onsdag

Litauen offshore-anbud klart

Litauens statliga energiregleringsråd har avslöjat att två anbud har lämnats i dess första havsbaserade vindkraftsupphandling (utan statligt stöd).

Processen pågick från 31 mars till 29 maj 2023 och gäller en plats som kommer att ha en installerad kapacitet på mellan 580MW och 700MW.

Om båda anbudsgivarna uppfyller kraven för omgången kommer anbudsfasen för utvecklingsavgiften för vindkraftsprojekten till havs att genomföras.
Efter detta kommer vinnaren att tillkännages strax efter i september 2023.

Litauen förbereder sig för att bygga två vindkraftsparker i Östersjön, var och en med en kapacitet på 700 MW och det andra anbudet är planerat att lanseras under hösten i år.

Båda platserna skulle ge ungefär hälften av landets nuvarande elefterfrågan och minska dess beroende av elimport.

Källa:

31 maj 2023  12:22   CET