ENERGIOMSTÄLLNINGEN

nyheter om det positiva som händer därute

gron
rod
gul
lila
brun

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag

Förnybart måste växa snabbare

Sol | Vind | Våg | Bio

Energilager | kort tid | lång tid

Batterier | Vätgas | Pumpkraft

Tekniken är redan här - 🙃 -

Ny teknik kommer - 🙂 -

Allt fossilt måste ersättas

Allt

Nyheter idag !

tisdagen den 26 juli

Tisdag

CheckWatt virtuellt kraftverk Currently agerade när Oskarshamn 3 fallerade

Tisdag förra veckan klockan 15:50 tvingades kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 (O3) stoppa elproduktionen på grund ett fel i turbin-anläggningen. Batterier och andra resurser runt om i Sverige som bland annat CheckWatt styr aktiverade då så kallade stödtjänster som stöttar elnätet vid denna typ av störningar.

Oroande för elsystemet givetvis men intressant för aggregatorn CheckWatt att se hur de resurser i virtuella kraftverket Currently som levererar stödtjänst ’FCR-D upp’ agerade. I grafik ovan syns hur driftläge för ’FCR-D upp’ orsakar minimalt med slitage på ett batteri. Denna större störning påverkar knappt batteriets laddstatus (State-of-Charge, SoC) eftersom aktivering varar kort tid.

Den här resursen i bilden är även kvalificerad för snabb frekvensreglering (FFR), och en viss volym FFR hade avropats av SvK den aktuella timmen. Dock till ett pris som var lägre en den timmens pris på FCR-D. Därför prioriterade Energy Management System (EMS) från CheckWatt att utföra FCR-D, det som just då skapade bäst ekonomisk avkastning för ägaren. Det är essentiellt att vi har lagar och regler så att rätt prissignaler når fram till de resurser som styrs av marknaden för effektiv drift av elsystemet.

Källa:

26 juli 2022  11:45  CET

Tisdag

Stanfords ingenjörer säger att pyramidformade linser fångar mer solenergi

Ingenjörer från Stanford University har utvecklat en pyramidformad linsenhet som de säger effektivt kan samla ljus från alla vinklar, en innovation som kan hjälpa solpaneler att fånga mer ljus, även under molniga dagar, och utan att använda spårare för att följa solen.

Nästan alla nya solgårdar använder spårningsenheter för att följa solens rörelse över himlen och maximera effekten. Men de lägger till kostnader för projektet.

Stanford Universitys ingenjörsforskare Nina Vaidya tror att hon har löst behovet av solspårare genom att designa en enhet som effektivt kan samla och koncentrera ljuset som faller på den, oavsett ljusets vinkel och frekvens.

”Det är ett helt passivt system – det behöver inte energi för att spåra källan eller har några rörliga delar”, säger Nina Vaidya, som nu är biträdande professor vid University of Southampton, Storbritannien.

”Utan optiskt fokus som flyttar positioner eller behov av spårningssystem blir det mycket enklare att koncentrera ljus.”

Källa:

26 juli 2022  11:35  CET

tisdag 26 juli

måndag 25 juli

Måndag

NATO tycker att tempot är för lågt för att nå netto-noll

När Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg öppnade alliansens toppmöte i Madrid, Spanien, i slutet av juni tillkännagav han en ny klimatpolitik som på ytan lät ambitiös – att minska alliansens militära utsläpp med 45 % till 2030 och nå nettonoll år 2050.

”Vi har också ett ansvar att minska utsläppen”, sa han. ”För detta ändamål har vi utvecklat den första metoden för att mäta Natos utsläpp av växthusgaser – civila och militära. Den anger vad som ska räknas och hur det ska räknas, och den kommer att göras tillgänglig för alla allierade för att hjälpa dem att minska sina egna militära utsläpp.”

Stoltenberg var dock otydlig om detaljerna, som vem målet gällde och vad som skulle vara basåret för mätning. Momentum hade byggts upp för alla medlemsländer att komma överens om en gemensam klimatplan med utsläppsminskningsmål, och vissa medier rapporterade att detta var vad som hände i Madrid – men vad som kom överens om vid toppmötet i juni är fortfarande oklart.

Källa:

25 juli 2022  13:58  CET

Måndag

Tyskland: Nya tåget med 918 sittplatser

Tågdop i Mainz • DB satsar tio miljarder euro på utbyggnaden av långfärdsflottan • En ICE 4 levereras var tredje vecka

Den 100:e ICE 4 av Deutsche Bahn (DB) kallas ”Rheinland-Pfalz”. Richard Lutz, VD för DB, Federal Minister for Digital Affairs and Transport, Volker Wissing, Rheinland-Pfalz premiärminister Malu Dreyer, Michael Peterson, DB styrelseledamot för långväga passagerartransporter, och Roland Busch, VD för Siemens AG, deltog i namngivningsceremoni på Mainz centralstation. Tåget, en 13-vagns ”XXL-ICE”, döptes med Rhenvatten från delstatens huvudstad.

Richard Lutz, VD för Deutsche Bahn AG: ”Den 100:e ICE 4 markerar en viktig milstolpe i det största expansionsprogrammet för flottan i DB:s historia. För nya tåg, mer komfort och många extra sittplatser kommer vi att investera tio miljarder euro till 2029. Vad som gör mig personligen särskilt glad: Med ICE Rheinland-Pfalz står min hemstat för järnvägarnas framtid.”

Källa:

25 juli 2022  13:12  CET

Måndag

Den här personbilen fångar upp mer CO₂ än den släpper ut under körning – och den byggdes av studenter

TU Eindhovens studentteam TU/ecomotive har utvecklat en hållbar elektrisk personbil som fångar upp mer koldioxid (CO₂) än den släpper ut under körning. En prototyp som heter Zem renar luften genom ett speciellt filter.
Genom att lagra den fångade CO₂ och sedan göra sig av med den kan Zem bidra till att minska den globala uppvärmningen. Eleverna kommer att fortsätta att förbättra fordonet under de kommande åren, med målet att göra det koldioxidneutralt under hela livscykeln och så småningom komma ut på vägen.

Transportsektorn är en stor förorenare och producerade för några år sedan ungefär en fjärdedel av EU:s totala koldioxidutsläpp. Personbilar står för mer än 60 procent av dessa utsläpp.

För att minska dessa utsläpp har 35 elever designat, utvecklat och byggt en bil som ger färre eller inga utsläpp både under produktionen och på vägen. Dessutom strävar teamet efter optimal återanvändning av material i framtiden.

Källa:

25 juli 2022  12:59  CET

Måndag

Kinesisk solindustri kan installera upp till 100 GW solenergi i år

Värdet på den kinesiska solcellsexporten under första halvåret 2022 mer än fördubblades på årsbasis när modulleveranserna ökade, enligt nya regeringssiffror.

Kina exporterade solcellsprodukter för USD 25,9 miljarder under H1 2022, en ökning med 113 %, medan modulexporten hoppade med 74 % till 78,6 GW, sade landets industri- och informationsteknikministerium denna vecka.

Landets produktion av polykisel under de sex månaderna var cirka 365 000 ton, en ökning på 53 % jämfört med föregående år, medan waferproduktionen ökade med 46 % till cirka 152,8 GW.

Enligt ministeriet ökade Kinas H1 2022 kristallina kiselmoduleffekt med 54 % till 123,6 GW.

Publiceringen av siffrorna följer en rapport som publicerades tidigare denna månad av International Energy Agency (IEA) som varnade för Kinas växande dominans av PV-tillverkning, vilket tyder på att landets andel av den globala produktionen av polykisel, göt och wafer snart kommer att nå nästan 95%.

Källa:

25 juli 2022  12:55  CET

Måndag

Ørsted lägger till 1,7 GW till landplattformen via Ostwind-förvärvet

Den danska vindkraftsutvecklaren Ørsted (CPH:ORSTED) har tecknat en affär om att förvärva Ostwind AG, som utvecklar och bygger vind- och solkraftsparker på land i Tyskland och Frankrike och äger cirka 1,7 GW tillgångar.

Affären, för vilken Ørsted sa att de skulle hålla förhandlingar, ger målet en företagsvärdering på 689 miljoner EUR (705,3 miljoner USD) och inkluderar övertagandet av dess finansiella skulder. Ørsted tillkännagav priset på fredagen och noterade att det kommer att bli föremål för sedvanliga justeringar.

Enligt överenskommelsen kommer Ørsted att ta det fulla ägandet av Ostwind Erneuerbare Energien GmbH, Ostwindpark Rotmainquelle GmbH & Co KG, Ostwind International SAS och Ostwind Engineering SAS.

Ostwind, med huvudkontor i Tyskland och Frankrike, har utvecklat vindprojekt sedan 1992 och har toppat 1 GW av slutförda projekt på sina två hemmamarknader. För närvarande omfattar dess portfölj 152 MW anläggningar i drift och under uppbyggnad, cirka 526 MW projekt i avancerad utveckling, samt en ytterligare utvecklingspipeline på totalt 1 GW, mestadels vindkraft. Företaget har nio kontor i Tyskland och Frankrike och 115 anställda.

Källa:

25 juli 2022  12:50  CET

Måndag

Första vindsnurran är uppe nu i Grönhult

Nu uppförs det första vindkraftverket vid Grönhult vindkraftpark, där totalt tolv 5,6 MW vindkraftverk kommer att installeras från Vestas.
I maj 2021 påbörjades bygget av vindkraftsparken. Arbetet började med byggande av vägar och därefter parkeringsplatser, grunder och det interna elnätet till vindkraftsparken som ligger i Tranemo och Gislaveds kommuner. Parken, som har en total installerad effekt på 67,2 MW, tas i drift i slutet av året.

Vindkraftverken transporteras med specialfordon från Falkenbergs och Karlshamns hamnar. Det är väldigt långa och stora fordon så transporterna sker nattetid för att minimera trafikstörningar.

– Vi är mycket glada över att ha nått denna avgörande milstolpe i byggandet av vindkraftsparken Gronhult. Hela projektteamet har arbetat outtröttligt tillsammans med våra avtalspartners för att nå denna punkt. Vi är övertygade om att med vädret på vår sida kommer vi att kunna fortsätta med installationen av alla 12 turbiner över sommaren i linje med vårt program, Bryan Wright, Portfolio Director på Vattenfall.

Källa:

25 juli 2022  12:46  CET

Måndag

"Affärsmodeller måste förändras": Phoenix Groups Sindhu Krishna om hur finanssektorn kan bana väg till nettonoll

Phoenix Group är Storbritanniens största långsiktiga spar- och pensionsföretag som kontrollerar dotterbolag inklusive Standard Life, ReAssure och Sun life. Koncernen ansvarar för cirka 310 miljarder pund i förvaltat kapital på uppdrag av mer än 13 miljoner kunder.

Förra året tillkännagav företaget en ambition att minska utsläppsintensiteten för hela sin investeringsportfölj på 310 miljarder pund med minst 50 % till 2030. Cirka 160 miljarder pund av Phoenix Groups investeringsportfölj består av pensioner.

2020 åtog sig Phoenix Group att sätta upp verifierade vetenskapsbaserade mål, i linje med Parisavtalets 1.5C-väg, för att underbygga sitt 2050-mål för nettonoll. 2030-ambitionen kommer att ingå i de vetenskapsbaserade målen, som också innebär ett 2025-mål att minska utsläppsintensiteten med minst 25 % och att bli koldioxidneutral i sin egen verksamhet.

Enligt företagets chef för ansvarsfulla investeringar Sindhu Krishna kan finanssektorn hjälpa till att driva framstegen mot netto-noll genom att använda sitt inflytande och sin röst för att inspirera andra att agera.

Källa:

25 juli 2022  12:15  CET

Måndag

Kinas solexport fördubblas under första halvåret 2022 när modulleveranserna stiger

Värdet på den kinesiska solcellsexporten under första halvåret 2022 mer än fördubblades på årsbasis när modulleveranserna ökade, enligt nya regeringssiffror.

Kina exporterade solcellsprodukter för USD 25,9 miljarder under H1 2022, en ökning med 113 %, medan modulexporten hoppade med 74 % till 78,6 GW, sade landets industri- och informationsteknikministerium denna vecka.

Landets produktion av polykisel under de sex månaderna var cirka 365 000 ton, en ökning på 53 % jämfört med föregående år, medan waferproduktionen ökade med 46 % till cirka 152,8 GW.

Enligt ministeriet ökade Kinas H1 2022 kristallina kiselmoduleffekt med 54 % till 123,6 GW.

Publiceringen av siffrorna följer en rapport som publicerades tidigare denna månad av International Energy Agency (IEA) som varnade för Kinas växande dominans av PV-tillverkning, vilket tyder på att landets andel av den globala produktionen av polykisel, göt och wafer snart kommer att nå nästan 95%.

Källa:

25 juli 2022  12:00  CET

Måndag

PR-satsningen som skapade tvivel om klimatförändringar

För trettio år sedan kokades en djärv plan fram för att sprida tvivel och övertyga allmänheten om att klimatförändringarna inte var ett problem. Det föga kända mötet – mellan några av USA:s största industriella aktörer och ett PR-geni – skapade en förödande framgångsrik strategi som varade i åratal och vars konsekvenser finns runt omkring oss.

En tidig höstdag 1992 ställde sig E Bruce Harrison, en man allmänt erkänd som far till miljö-PR, upp i ett rum fullt av företagsledare och levererade en pitch utan dess like.

På spel stod ett kontrakt värt en halv miljon dollar om året – cirka 850 000 pund i dagens pengar. Den presumtiva kunden, Global Climate Coalition (GCC) – som representerade olje-, kol-, bil-, energi-, stål- och järnvägsindustrin – letade efter en kommunikationspartner för att förändra berättelsen om klimatförändringar.

Don Rheem och Terry Yosie, två av Harrisons team närvarande den dagen, delar med sig av sina berättelser för första gången.

”Alla ville skaffa Global Climate Coalition-kontot”, säger Rheem, ”och där stod jag, mitt i det.”

Källa:

25 juli 2022  11:39  CET

Måndag

Australiens tre rikaste män spenderar sina miljarder på grön energiomställning

Det överraskande budet på utvecklaren av förnybar energi och lagring, Genex Power, tillkännagav på måndagsmorgonen av miljardären Scott Farquhar och hans fru Kim Jackson berättar två intressanta historier om Australiens gröna energiomställning.

Den första är att de tre rikaste männen i Australien – Andrew Forrest (27 miljarder USD), Mike Cannon-Brookes (20,2 miljarder USD) och Farquhar (20,1 miljarder) och deras makar – nu bestämt bakom den gröna omställningen och begår sina privata pengar till skiftet.

Den andra är uppfattningen att denna övergång är bättre finansierad av privat kapital än offentliga företag. Det är en skam och en stor besvikelse för de många småinvesterare som är angelägna om att investera vad de har råd med i det gröna skifte som de tror måste och kommer att hända.

Men verkligheten är att publika företag har kämpat för marknadsvärdering och kapitalanskaffning. Farquhar och Jackson och deras partners på private equity-företaget Stonepeak tar helt enkelt tillfället i akt som ett stort och utdraget fall i Genex aktiekurs under de senaste 12 månaderna.

Källa:

25 juli 2022  11:27  CET

måndag 25 juli

fredag 22 juli

Fredag

Norge: Tillverkning av vätgas på ett nytt sätt – och samtidigt som man fångar in CO₂

Ett norskt forskarlag har lyckats producera vätgas på ett betydligt effektivare sätt än vad som görs idag. Tekniken var klar redan 2017. Nu har de även bevisat att processen kan skalas upp till industriell skala.
Framställningen av väte sker med naturgas som råvara och ett mycket speciellt membran. Både produktion och CO2-avskiljning sker i ett steg. Därför är metoden mycket energieffektiv. Tekniken har därför fått prestigefyllda omnämnanden i Science.

– Medan dagens etablerade metod har en verkningsgrad på 70-75 procent, har vår en potentiell verkningsgrad på 90. Slutprodukten är komprimerat väte med hög renhetsgrad. Reaktorn separerar också CO2 mer effektivt, så att växthusgasen lätt kan transporteras och lagras. Det säger Harald Malerød-Fjeld på CoorsTek Membrane Sciences i Oslo.

Företaget är specialiserat på keramiska material för energiomvandling och är tillsammans med Sintef en av forskningspartnerna i projektet.

Källa:

22 juli 2022  13:21  CET

Fredag

Nätdistributionssystem: tillgång till användningsdata avslöjar den optimala designen för framtida elektrifiering

Ju effektivare ett distributionsnät är, desto mindre sannolikt kommer andra potentiella försörjningsflaskhalsar (från litium för batterier till utbildade elektriker) att bromsa övergången till allt större elektrifiering.

Toppmodern modellering av framtida nät pågår redan, men den robusta modelleringen av distributionssystemet saknas påtagligt eftersom bra data är notoriskt svåra att hitta, säger Meredith Fowlie vid UC Berkeleys energiinstitut i Haas.

Lyckligtvis krävs nu investerarägda kraftverk i Kalifornien att samla in och släppa dessa data, vilket möjliggör en bedömning av distributionsinfrastrukturens kapacitet att absorbera elektrifieringsinducerade belastningsökningar.

Den resulterande studien kan nu komma till några värdefulla slutsatser. Det visar att elbilar kommer att driva på uppgraderingen av distributionssystem mer än elektrifiering av byggnader. Dessutom kommer elladdning på kommersiella platser snarare än hemma att vara effektivare.

Uppgifterna möjliggör också en anständig uppskattning av kostnaden för uppgraderingar till 2030 och 2050. Intressant nog har solel på taket en mindre effekt än förväntat, och smart laddning under dagen (d.v.s. inte bara lågtrafik och över natten) har stora fördelar.

Källa:

22 juli 2022  13:13  CET

Fredag

Solkraft i Europa denna sommar

Under den andra veckan i juli ökade solenergiproduktionen med 18 % i Tyskland jämfört med föregående vecka. Dessutom, den 17 juli, mellan 12:00 och 15:00, registrerades de tre timmarnas högsta solenergiproduktion i historien på denna marknad. Det högsta värdet var mellan klockan 13.00 och 14.00, då 38 GWh överskreds. Solenergiproduktionen ökade också på marknaderna i Frankrike och Italien, med 2,1 % respektive 1,8 %.

I Spaniens fastland registrerade produktionen av termoelektrisk solenergi ett timrekord den 12 juli kl. 13:00, på 2221,80 MWh. Den kombinerade solcells- och termoelektriska energiproduktionen minskade dock med 14 % jämfört med föregående vecka. I Portugal var det också en minskning av solenergiproduktionen med 14 %.

Under den tredje veckan i juli indikerar AleaSoft Energy Forecastings prognoser att solenergiproduktionen kommer att öka i Tyskland men att den kommer att minska i Spanien och Italien.

Källa:

22 juli 2022  13:08  CET

Fredag

Statligt kraftbolag ska bygga 800MWh BESS i Polen

Det statligt ägda kraftbolaget PGE Group har erhållit myndighetsgodkännande att bygga ett 200MW/820MWh batterienergilagringssystem (BESS) i Polen.

Projektet, kallat CHEST (Commercial Hybrid Energy Storage), kommer att inriktas på en kapacitet på inte mindre än 200 MW och en effekt på 820 MWh, vilket gör det till ett av de största i Europa, sa PGE Group. Den kommer att använda litiumjonbatterier.

Hittills i år har projektet fått ett beslut om miljöförhållanden, det första löftet om en koncession för ellagring och de första nätanslutningstillstånden, som företaget sa var avgörande milstolpar i utvecklingen. PGE Groups vd Wojciech Dabrowski indikerade att målet är att ha projektet färdigställt till 2030.

Han tillade: ”Energilagren (lagringen) kommer att säkerställa säker systemintegrering av nya förnybara energikällor, kommer att bidra till stabilisering av kraftsystemet och kommer att förbättra landets energisäkerhet.”

Källa:

22 juli 2022  12:56  CET

Fredag

IKEA Foundation ger 25 miljoner USD till Clean Cooling Collaborative

Eftersom Storbritannien står inför rekordstora temperaturer på runt 40C i början av veckan är det tydligt att ren och kostnadseffektiv kylutrustning är en viktig del av klimatanpassningen.

Men kyla står för närvarande för cirka 7 % av de globala utsläppen och kan fördubblas till 2040 om inte lösningarna koldioxidfria och effektiviseras.

Clean Cooling Collaborative förenar företag och organisationer i en global ansträngning för att minska utsläppen från kyla. The Collaborative har meddelat att IKEA Foundation har anslutit sig och kommer att ge 25 miljoner USD i anslag under de kommande fyra åren.

Finansiering kommer att användas för att skapa mer effektiva, klimatvänliga kyltekniker genom omdesign och innovation.

”Klimatförändringar underblåser rekordhöga värmeböljor runt om i världen, som sätter liv och försörjning för över 1,2 miljarder människor i fara på grund av bristande tillgång till kyla”, säger IKEA Foundations programchef för klimatåtgärder Edgar van de Brug. .

Källa:

22 juli 2022  12:49  CET

Fredag

Rysslands krig sporrar förnybar energi, inte kol på lång sikt, säger Storbritanniens klimatsändebud

Kriget i Ukraina kommer på längre sikt att påskynda Europas övergång till förnybar energi från fossila bränslen, sade Storbritanniens klimatsändebud på torsdagen, även när det uppmanar nationer att bränna mer kol under de kommande månaderna för att kompensera för minskade ryska gastillgångar.

Storbritanniens klimatsändebud John Murton talade till journalister i Sydafrika, tillsammans med delegater från USA och EU-länderna Frankrike och Tyskland.
De besöker Sydafrika för att diskutera detaljerna i ett paket på 8,5 miljarder dollar för att hjälpa landet att finansiera en övergång från kol.

Sydafrika får 80 % av kraften från kol och har åtagit sig att byta ut den mot renare energi, men för det behöver den miljarder dollar.

Ingen ny överenskommelse eller detaljer framkom från besöket, även om chefen för Sydafrikas presidentens klimatfinansieringsgrupp, Daniel Mminele, sa att landet planerade att ha en investeringsplan på plats i oktober.

Källa:

22 juli 2022  12:26  CET

Fredag

Oljesektorn har gjort "häpnadsväckande" vinster på 3 miljarder dollar per dag under de senaste 50 åren

Olje- och gasindustrin har levererat 2,8 miljarder dollar (2,3 miljarder pund) per dag i ren vinst under de senaste 50 åren, har en ny analys avslöjat.

Den enorma summan som fångats av petrostater och fossilbränsleföretag sedan 1970 är 52 miljarder dollar, vilket ger makten att ”köpa varje politiker, varje system” och fördröja åtgärder mot klimatkrisen, säger professor Aviel Verbruggen, författaren till analysen. De enorma vinsterna blåstes upp av karteller från länder som på konstgjord väg begränsade utbudet.

Analysen, baserad på Världsbankens data, bedömer ”hyran” som säkerställs av global olje- och gasförsäljning, vilket är den ekonomiska termen för den oförtjänta vinsten som produceras efter att den totala produktionskostnaden har dragits av.

Studien har ännu inte publicerats i en akademisk tidskrift men tre experter vid University College London, London School of Economics och tankesmedjan Carbon Tracker bekräftade att analysen var korrekt, där en kallade totalen för ett ”häpnadsväckande antal”. Det verkar vara den första långsiktiga bedömningen av sektorns totala vinster, där oljehyror står för 86 % av den totala.

Källa:

22 juli 2022  12:19  CET

Fredag

Första fasen av 800MWh världens största flödesbatteri idriftsatt i Kina

Det största projektet i sitt slag i världen idag, VRFB-projektets planering, design och konstruktion har tagit sex år. Den var ansluten till Dalian-nätet i slutet av maj, enligt en rapport denna vecka från industrigruppen China Energy Storage Alliance (CNESA).

Systemet finns i Dalian Citys Shahekou-distrikt, som ligger i Liaoning-provinsen i nordöstra Kina. Det kommer att bidra till att sänka toppbelastningen på nätet i Dalian City och kan till och med spela en roll på provinsnivå, förbättra strömförsörjningen och förmågan att ansluta nya generationers källor som förnybar energi till nätet.

VRFB-utvecklaren och tillverkaren Rongke Power levererade batteritekniken. Företaget är en spin-off från Dalian Institute of Chemical Physics vid den kinesiska vetenskapsakademin och institutet har övervakat projektet genom doktorandhandledare och chef för dess energilagringsavdelning Li Xianfeng.

Rongke Power hade citerats för att arbeta med det amerikanska flödesbatteriteknikföretaget UniEnergy Technologies i projektet tidigare, men det företagets Chapter 11-konkurs rapporterades allmänt i slutet av förra året och till och med dess hemsida verkar nu vara offline.

Källa:

22 juli 2022  11:58  CET

Fredag

Kapplöpningen om förnybara batterier: Vad är framtiden för sol- och vindlagring?

”Det enda som håller tillbaka dessa resurser från att bli 100 procent av vår totala elproduktion är förmågan att lagra den energin och skicka den efter behov”, säger Matt Harper, medgrundare och CCO för Invinity Energy Systems, till Euronews Green från USA.

Det, och de fossila bränsleindustrins klor förstås. Men Harpers företag leder rörelsen att flaska sol- och vindresurser, för att överbrygga gapet mellan utbud och efterfrågan när natten faller och turbinerna står stilla.

Inte bara har det skett otroliga genombrott inom sol-, vind- och vattenkraft, kostnaden för att generera ren energi har rasat. Det är nu mycket billigare än fossila bränslen.

Exempel: Storbritannien har precis säkrat rekordstora kontrakt för förnybar energi som kommer att generera el fyra gånger billigare än den nuvarande kostnaden för gas.

Förnybara energikällor, nät och lagring står nu för mer än 80 procent av de totala investeringarna i energisektorn globalt, enligt en nyligen genomförd analys av International Energy Agency (IEA).

Källa:

22 juli 2022  11:47  CET

Fredag

Australien: Det regionala flygbolaget Rex planerar att konvertera befintliga plan till elflyg

Det regionala australiensiska flygbolaget Rex kan börja erbjuda helt elektriska flygningar strax efter att ha träffat en överenskommelse om att bygga om en del av sin befintliga flygplansflotta med elektrisk framdrivning.

Rex tillkännagav denna vecka ett partnerskap med australiensiska Dovetail Electric Aviation för att ”bana väg för” omvandlingen av turbinflygplan till elektrisk och nollutsläppsframdrivning.

Inom ramen för partnerskapet kommer en del av Rex gamla flygplansflotta att eftermonteras med elmotorer tillverkade av MagniX, och kommer att inkludera installation av elektriska framdrivningar, batterisystem och vätebränsleceller på flygplan.

Enligt Dovetail skulle de eftermonterade planen gynnas av en minskning av driftskostnaderna med 40 procent, samt en minskning av bullret med 30 till 40 procent.

Rex sa att det skulle tillhandahålla flygplanet som ska användas som pilotomvandling till elektriskt – vilket förstås hämtas från dess flotta av Saab 340-flygplan – tillsammans med supporttjänster som bygger på dess befintliga ingenjörs- och tekniska expertis.

Källa:

22 juli 2022  11:36  CET

fredag 22 juli

torsdag 22 juli

Torsdag

Center of Automotive Management studie visar att Tyskland och Kina fortsätter på elektrifieringskursen

I en nyligen genomförd studie utvärderade Center of Automotive Management nya elbilsregistreringar under första halvåret 2022. Enligt studien växte elbilsmarknaderna i Europa och Kina mot den generellt globalt fallande marknadstrenden. Det var mycket rörelse, särskilt bland de kinesiska tillverkarna.

Enligt rapporten ”Market and Sales Trends of E-Mobility in the Largest Automotive Markets in the First Half of 2022” var 11,6 procent av alla nyregistreringar i Europa under första halvåret rena elfordon – i samma perioden 2021 var siffran 7,6 procent. Totalt såldes 647 479 BEV-bilar i Europa – enligt CAM-definitionen EU, EFTA och Storbritannien.

Medan de rena elbilarna i Europa kunde öka trots alla leveranssvårigheter, minskade nyregistreringarna av de andra drivtyperna. PHEV stod för 472 722 nyregistreringar (-12 procent), medan nyregistreringarna för bensin och diesel minskade med 22,1 respektive 32,1 procent.

Källa:

21 juli 2022  13:33  CET

Torsdag

Kinesisk domstol slår fast att bitcoin-brytning skadar klimatet

En kinesisk domstol har upphävt ett kontrakt för gruvdrift av kryptovalutor med motiveringen att de utsläpp som det genererar påskyndar klimatförändringarna.

Domen förra veckan visar att domare i Kina börjar göra en koppling mellan nationella koldioxidmål och energiintensiva aktiviteter.

Fallet hänför sig till en tvist mellan ett företag som kontrakterade ett annat för att köpa och driva gruvmaskiner för kryptovaluta men som inte fick alla bitcoin som man trodde sig ha betalat för. Det första företaget stämde. Dess påstående avslogs av en domstol som bedömde själva gruvavtalet ogiltigt eftersom det skadade allmänintresset.

Den 11 juli fastställde Beijing Third Intermediate People’s Court domen och slog fast att gruvdrift av kryptovalutor hotar nationell ekonomisk säkerhet och social ordning. Detta är förenligt med ett beslut av People’s Bank of China i september förra året att förbjuda alla kryptovalutatransaktioner, med hänvisning till deras roll i att underlätta ekonomisk brottslighet och växande risker för landets ekonomi.

Källa:

21 juli 2022  13:26  CET

Torsdag

Storbritannien: De får £50 för att utveckla batteriet som laddas på någon minut

Satsningen och framtida samarbetet mellan Nyobolt och H.C. Starck i leverans av material, uppskalning av tillverkning och återvinning syftar till att tillhandahålla en hållbar lösning som stödjer övergången till nettonoll i flera sektorer.

Den ultrasnabba batterilösningen som utvecklats av världskända experter på Nyobolt minskar laddningstiden drastiskt från timmar till minuter, vilket maximerar drifttiden och produktiviteten. Nyobolts teknologi kommer att leda världen mot koldioxidutsläpp från transporter, genom att radera den största barriären som hindrar förare från att köra el – laddningsångest. Tekniken är tillämpbar för enheter som sträcker sig från hushållsapparater till elfordon och industriell robotik, vilket förbättrar prestanda och revolutionerar energilagringsmarknaderna.

Förutom att säkerställa leveranssäkerheten för viktiga material, kommer detta strategiska partnerskap att göra det möjligt för Nyobolt att dra nytta av H.C.s etablerade återvinningsmöjligheter. Starck, som tillåter effektiv användning av resurser för att minimera miljöpåverkan från Nyobolts ultrasnabbladdningsbatterier. Samarbetet kommer att leda till en hållbar försörjningskedja för Nyobolts teknologi, vilket gör den tekniskt krävande processen med batteriåtervinning enklare och mer effektiv.

Nyobolts teknologi bygger på ett decennium av batteriforskning ledd av batteriforskaren professor Clare Grey vid University of Cambridge, som nyligen har utsetts till Dame Commander of the Order of the British Empire i Queen’s Platinum Jubilee Honours-lista för sina tjänster till vetenskapen, vilket markerar henne omfattande bidrag till batteriindustrin och dess centrala roll för en mer hållbar värld.

Källa:

21 juli 2022  12:56  CET

Torsdag

Europas produktionskapacitet för battericeller förväntas tiodubblas fram till 2030

Kapaciteten för battericellsproduktion i Europa kommer sannolikt att tiodubblas till upp till 1,5 TWh i slutet av detta decennium, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av den planerade globala kapaciteten, visar en studie från Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research.

Minst 15 europeiska länder kommer att bli hem för battericellsanläggningar med Tyskland som spelar en nyckelroll med den största andelen på nästan 400 GWh, sa institutet.

Europas produktionskapacitet för batterier som används för elfordon och energilagring i industriella tillämpningar ses nå 124 GWh under loppet av 2022 och fyrdubblas till mer än 500 GWh till 2025, enligt forskningsinstitutets uppskattningar.

Den robusta tillväxten drivs av europeiska aktörer som Northvolt, Volkswagen och ACC. Enbart dessa tre företag planerar att bygga upp ungefär en tredjedel av Europas battericellproduktion, säger Fraunhofer ISI:s forskare Lukas Weymann.

Källa:

21 juli 2022  12:47  CET

Torsdag

Amerikanska företaget Travertine Technologies planerar att använda gruvavfall för att fånga upp koldioxid

”Vi vill verkligen underlätta gruvdriften av de kritiska element som behövs för elektrifiering, och göra [gruvdriften] mer miljövänlig”, säger Laura Lammers, grundare och VD för Travertine, till Canary Media.

Travertine Technologies är bland de senaste aktörerna inom det snabbväxande området ”koldioxidborttagning.” Hundratals tidiga satsningar och forskningsinitiativ försöker allt från att bygga enorma luftfilter och plantera kelpskogar till att förbättra markens hälsa och, i Travertines fall, accelerera geologiska processer – allt i ett försök att dra ner planetvärmande CO2.

Det som gör Travertine unikt är att det också fokuserar på att städa upp gruvsektorn. När gruvbolag gräver efter metaller och mineraler lämnar de efter sig enorma högar och dammar av kvarvarande stenar, kemikalier och förorenat vatten. Avlagringar av gruvavfall förväntas bara växa under de kommande åren när efterfrågan på metaller skjuter i höjden, drivet av det ökande behovet av elbilsbatterier och annan ren energiteknik.

Travertin syftar till att stävja detta avfall på två sätt: genom att återvinna kemikalier som används vid mineralutvinning och genom att omvandla överbliven sten till koldioxidsvampar.

Källa:

21 juli 2022  12:20  CET

Torsdag

Biden-administrationen går vidare med Mexikanska golfens vindprogram

Det amerikanska inrikesdepartementet meddelade att Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) har identifierat nära 735 000 hektar för potentiell havsbaserad vindenergiutveckling i Mexikanska golfen som svar på president Bidens uppmaning att påskynda övergången till en ren energiekonomi.

Det första vindkraftsområdet ligger cirka 24 nautiska mil utanför Galvestons kust, Texas. Området för granskning uppgår till 546 645 hektar och har potential att driva 2,3 miljoner hus med vindenergi. Det andra området ligger cirka 56 nautiska mil utanför Lake Charles, Louisianas kust. Området som granskas uppgår till 188 023 hektar och har potential att driva 799 000 hem.

De två utkastsområdena är öppna för offentliga kommentarer på BOEM och representerar en delmängd av det ursprungliga 30 m tunnland Mexikanska golfens anropsområde som inrikesdepartementet tillkännagav för offentlig kommentar i oktober 2021.

Källa:

21 juli 2022  12:05  CET

Torsdag

Investerare tittar på Kaliforniens resa till netzero

Med en BNP på 3,35 biljoner dollar är det den femte största ekonomin i världen. Det betyder att det är större än Indien, Frankrike och till och med Storbritannien. Detta är inte trivialt.

Nu är en av anledningarna till att Kaliforniens ekonomi är så stor att den är så väldiversifierad och omfattar allt från media, underhållning och turism till teknik, jordbruk och utbildning.

Och även om det har funnits några högprofilerade entreprenörer som nyligen lämnat Kalifornien för vad de kallar mer ”affärsvänliga” miljöer i Texas och Florida, är inflytandet från Kaliforniens massiva ekonomi fortfarande starkt.

Detta gäller särskilt när det gäller införandet av ren energi och strategier för begränsning av klimatförändringar, där Kalifornien länge har varit ledande.

Under paraplyet av statens California Air Resources Board (CARB), som är en sorts ”ren luftbyrå” som etablerades under Ronald Reagan medan han var guvernör, har Kalifornien infört en mängd olika program och lagstiftning som sätter staten i ”pole position” för ekonomier med biljoner dollar som övergår till en renare energiekonomi.

Källa:

21 juli 2022  11:51  CET

Torsdag

Australien: Dramatisk ökning av försäljningen av solbatterier när hushållen söker energiförsäkring

Ända sedan Australiens grossistmarknad för energi började gå åt helvete har alla blickar riktats mot solenergi- och hemmabatterimarknaden på taket och letat efter en uppgång i installationer när konsumenter försöker minska sin förbrukning från ett allt dyrare och oförutsägbart nät.

Juni verkar nu ha levererat just en sådan uppgång – men med en intressant twist.

Enligt data och diagrammet nedan – presenterat av SunWiz verkställande direktör Warwick Johnston vid denna veckas Australian Clean Energy Summit i Sydney – kommer batterier att vara nyckelingrediensen till återhämtningen av solenergimarknaden i år; så att det finns en.

Australien står inför sin första årliga nedgång i tillväxten av den småskaliga solenergimarknaden eller takmarknaden (0-100kW) 2022 på grund av en kraftig nedgång i installationerna under första halvåret.

Men Johnston säger att det har skett en stor vändning i antalet kunders intresse för att installera både sol- och batterilagring samtidigt.

Källa:

21 juli 2022  11:42  CET

Torsdag

Tesla installerade 106MW solcellsenergi under andra kvartalet 2022

Tesla installerade 106MW solcellsenergi under andra kvartalet 2022, dess största kvartalssumma på mer än fyra år när företagets energidivision återhämtade sig.

Den prestandan bidrog också till att Teslas energiproduktions- och lagringsavdelning fick sitt mest lönsamma kvartal hittills, med bruttovinsten från divisionen som toppade 97 miljoner USD under de tre månaderna som slutade den 30 juni 2022.

Med 106 MW solel installerad under kvartalet ökade installationerna med 25 % på årsbasis och var mer än dubbelt så stor som 48 MW som installerades under årets första kvartal.

Tesla har inte installerat lika mycket solceller under ett enda kvartal sedan tredje kvartalet 2017, då företaget installerade 109MW.

Källa:

21 juli 2022  11:37  CET

Torsdag

Tyskland: Nu tas den femte flytande gas-terminal (LNG) fram

Tyskland kommer att använda en femte flytande terminal för flytande naturgas (LNG) i sin strävan att avvänja sig från rysk gasimport i en takt som ”aldrig tidigare skådats” i landet. Ett privat konsortium kommer att etablera terminalen i Lubmin i slutet av detta år, där den upphängda Nord Stream 2-rörledningen som förbinder Tyskland med Ryssland via Östersjön når land, sade ekonomiministeriet. Förutom terminaler i Wilhelmshaven och Brunsbüttel vid Nordsjökusten kommer ytterligare två terminaler att etableras: en i Stade, nära staden Hamburg, och en andra i Lubmin, som ligger nära gränsen till Polen.

De två sistnämnda terminalerna kommer tidigast att starta i slutet av 2023, medan Wilhelmshaven och Brunsbüttel kommer att starta i början av nästa år. ”Vi måste bygga upp en ny infrastruktur inom mycket kort tid för att kunna ersätta rysk gas så snabbt som möjligt”, sa ekonomi- och klimatminister Robert Habeck. ”Vi måste sätta en takt som aldrig tidigare skådats i Tyskland.”

Utöver de fem flytande LNG-terminalerna som ska etableras på den tyska kusten kommer leverans via LNG-terminalerna i den holländska hamnen i Rotterdam, Zeebrugge i Belgien och Dunkerque i Frankrike att fortsätta att läggas till om efterfrågan är hög, vilket möjliggör ytterligare kapacitet till tyska marknaden, sade ministeriet. Landet har ett väl utbyggt naturgasledningsnät och är anslutet till terminaler i grannländerna, men har för närvarande ingen egen hamn för att ta emot LNG direkt.

Källa:

21 juli 2022  11:24  CET

torsdag 21 juli

onsdag 20 juli

Onsdag

Första vindkraftsparken i Afrika som uppgraderas, 50MW blir 100MW

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) kommer att finansiera förnyelsen av Marockos äldsta vindkraftspark, Koudia Al Baida.

Genom denna investering kommer Koudia Al Baida att förnya den befintliga vindkraftsparken på 50 MW som ligger i Tlat Taghramt-regionen nära Tanger och öka dess kapacitet till 100 MW.

Koudia Al Baida är den äldsta vindkraftsparken i allmännyttan i Afrika och Marockos första förnybara oberoende kraftproducent. Det kommer också att vara det första vindkraftsprojektet i Afrika och för banken.

Koudia Al Baida kommer inte bara att expandera till 100 MW, utan två högspänningsledningar över en sträcka av 10 km kommer också att byggas. Den nya vindkraftsparken kommer att utvecklas huvudsakligen på mark som redan upptas av den befintliga vindkraftsparken på 50 MW, som kommer att monteras ned.

EBRD:s projektbeskrivning påpekar att projektet är kategoriserat som kategori A eftersom det är beläget i ett område som är en stor flyttväg (Gibraltarsundet) med risk för kollisioner och elektriska stötar av fåglar. Denna risk förvärras av närheten till befintliga vindkraftsparker.

Källa:

20 juli 2022  13:51  CET

Onsdag

Storbritanniens regering tilldelar 9,5 miljoner pund till ett brittiskt konsortium som bygger det första avancerade ekosystemet för elektriska flygningar

Ett innovativt nytt konsortium av brittiska flygbolag har precis fått 9,5 miljoner pund i statlig finansiering för att visa den kommersiella och operativa lönsamheten hos Advanced Air Mobility (AAR).

De försök som konsortiet planerar att genomföra kommer att inkludera uppvisning av provflygningar över stora brittiska flygplatser och en ny ”vertiport”. Tillsammans kommer organisationen att utveckla nyckelteknologi och infrastruktur i ett projekt som ska göra AAR mer verklighet.

AAR är ett nytt transportsystem som syftar till att använda nya typer av flygplan för att föra människor och last till platser som kanske inte tidigare har betjänats. AAM erbjuder en ny form av resor, som möjliggör kostnadseffektiv anslutning till överbelastade stadsområden och underbetjänade regioner.

Källa:

20 juli 2022  13:38  CET

Onsdag

Kinas LNG-import kommer drastiskt att minskas 2022

Gastillväxtmål i nyckelprovinser bekräftar bränslets roll för att stödja klimatmålen

Kinas LNG-import kommer att falla med över 14 % på årsbasis till 69 miljoner ton (Mt) 2022, den största minskningen sedan landet började importera LNG, säger Wood Mackenzie a Verisk-företag (Nasdaq:VRSK).

Efter en solid tillväxt 2021 förväntas Kinas efterfrågan på gas och LNG avta under 2022. Kinas efterfrågan på gas (summan av produktion och nettoimport) under andra kvartalet minskade med 5 % jämfört med föregående år.

Den försvagade efterfrågan på gas berodde på ett sammanflöde av faktorer, inklusive ekonomisk avmattning, stigande gasimportpriser, politiskt stöd för rent kol och en varmare vinter än vanligt.

Källa:

20 juli 2022  13:11  CET

Onsdag

Finland ska bygga två stora vindkraftsparker till havs

Den finska regeringen har beviljat tillstånd att hyra sin havsbotten för utveckling av två storskaliga vindkraftsparker till havs. Statens skogs- och havsbottenförvaltare Forststyrelsen fick tillstånd att arrendera dessa områden.

Finland vill vara helt koldioxidneutralt till 2035 och har byggt mycket landvind under de senaste tio åren. Vindkraft är nu 10 procent av Finlands el, upp från mindre än 1 procent för ett decennium sedan. År 2025 ska vindkraften täcka minst 27 procent av Finlands elbehov. Landet kommer att nå 5 GW kapacitet vid årets slut, det mesta på land.

Det finns bara en småskalig 42 MW strandnära vindkraftpark i finska vatten, vindkraftparken Tahkoluoto togs i bruk 2017. Den finska regeringen vill nu utöka denna vindkraftpark med upp till 45 turbiner med en kapacitet på 11-20 MW vardera. Totalt kan detta ta Tahkoluotos kapacitet upp till 900 MW.

Källa:

20 juli 2022  12:43  CET

Onsdag

Hitachi Energy investerar i Sveriges H2 Green Steel

Schweizbaserade Hitachi Energy kommer att göra en aktieinvestering av ej avslöjad storlek i det svenska nystartade företaget H2 Green Steel (H2GS) och förse det med teknik som kan användas i dess gröna stålproduktion och gröna vätgasprojekt.

Partnerskapet kommer att byggas på tre huvudpelare som de två företagen har beskrivit i ett samförståndsavtal (MoU), sade Hitachi Energy i en regulatorisk ansökan på onsdagen.

Förutom att tillföra kapital till H2GS kommer Hitachi Energy att förse sin svenska partner med produkter och tjänster som behövs för att bygga och driva elektrisk infrastruktur för att driva sin stålproduktion och giga-skala elektrolysanläggningar, med början i sitt projekt i Boden, Sverige. Den specifika platsen i nordöstra Sverige valdes av det Stockholmsbaserade företaget som värd för sitt första gröna stålverk som kommer att använda grönt väte från en 800 MW elektrolysör.

När H2GS startar produktionen kommer Hitachi Energy att hämta grönt stål från Boden-anläggningen och använda det i sina egna produkter.

Källa:

20 juli 2022  12:32  CET

Onsdag

Solid state-batterier kan minska elbilarnas koldioxidavtryck med 39%

Ny forskning har visat att solid state-batterier kan minska koldioxidavtrycket för elfordonsbatterier (EV) med nästan två femtedelar – vilket ytterligare ökar elbilarnas fördelar jämfört med fossilbränslefordon.

Resultatet kommer med tillstånd av Transport & Environment (T&E) från Minviro, ett företag specialiserat på livscykelanalys av råvaror, som jämförde framväxande solid state-teknologi med nuvarande batterikemi.

Ett solid state-batteri, som lagrar mer energi med mindre material, kan minska det redan minskande koldioxidavtrycket för ett elbilsbatteri med ytterligare 24 %, visar studien. När batterierna är tillverkade av de mest hållbara materialen ökar denna siffra till 39 %.

Källa:

20 juli 2022  12:26  CET

Onsdag

Tyska RWE utnyttjar flytande solenergi till havs

Det tyska energiföretaget RWE har skrivit ett samarbetsavtal med det holländsk-norska företaget SolarDuck för att utveckla användningen av flytande solparker till havs.

Affären kommer att innebära att RWE investerar i ett pilotprojekt utanför Oostendes kust i den belgiska Nordsjön med en namnskyltskapacitet på 0,5 MWp 2023. Detta första projekt ska lägga grunden för ett större demonstrationsprojekt vid den holländska vindkraftsparken Hollandse Kust West till havs. .

RWE lägger bud på Hollandse Kust West och har inkluderat SolarDuck i sitt erbjudande som skulle kunna realisera integrationen av en flytande solcellsanläggning till havs i förkommersiell skala med 5 MWp kombinerat med energilagringslösningar i vindkraftparken till havs.

SolarDucks triangulära plattform, som har fått världens första certifiering för flytande solenergi till havs av Bureau Veritas, är designad för att flyta flera meter över vattnet och följa vågorna som en matta.

Källa:

20 juli 2022  11:38  CET

Onsdag

Sjöfarten visar vägen till en batteridriven framtid

En ny studie i Nature Energy Journal som undersöker de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med direkt elektrifiering av containerfartyg visar att dramatiska förbättringar av batterier har frigjort potentialen att elektrifiera stora containerfartyg idag på resor på upp till 5 000 km.

De viktigaste resultaten från rapporten, skriven av tre forskare från Berkeley i Kalifornien, tyder på att elektrifieringen av containerfartyg är mer ekonomisk på resor på upp till 5 000 km och tre till fem gånger effektivare än e-bränslen som grönt väte och ammoniak .

Över 40 % av den globala containertrafiken skulle kunna elektrifieras kostnadseffektivt med nuvarande teknologi, hävdar studien, som också noterar att batteri-elektrisk containertransport kan minska CO2-utsläppen med 14 % för USA-baserade fartyg.

Källa:

20 juli 2022  11:34  CET

Onsdag

Australiska forskare utvecklar säkrare elektrolyt för natriumbatterier

Forskare från Deakin University i Victoria och University of Queensland säger att de har utvecklat ett nytt och icke brännbart elektrolytmaterial för användning i natriumbatterier som kan göra tekniken säkrare och billigare än litiumjonbatterier.

Den banbrytande utvecklingen, som rapporterades denna månad i tidskriften Nature Materials, är skapandet av ett fast polymerelektrolytmaterial som ersätter de brandfarliga flytande lösningsmedel som traditionellt används i natriumbatterier.

”De flesta industrier som utvecklar natriumbatterier använder i allmänhet kolbaserade elektroder och flytande elektrolyt, som har låg kapacitet och även kan elda om batteriet överhettas”, säger Dr Xiaoen Wang, som ledde forskningen tillsammans med professor Maria Forsyth, också från Deakin Universitetets institut för gränsmaterial.

Källa:

20 juli 2022  11:26  CET

Onsdag

Egypten ska förse Tyskland med gas, samtycker till vätgaspartnerskap

Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi lovade att hjälpa Tysklands steg mot självständighet från Ryssland genom att leverera naturgas och kom överens om ett grönt vätepartnerskap under ett möte med Tysklands förbundskansler Olaf Scholz vid Petersbergs klimatdialog i Berlin, rapporterade tidningen General Anzeiger.
Scholz betonade vikten av att gå bort från fossila bränslen och upprepade att Tyskland siktar på att vara en av de första klimatneutrala industriländerna. Samtidigt sa Egyptens al-Sisi att han vill göra FN:s klimatkonferens COP27 i november i Sharm el-Sheikh till en framgång, och tillade att han ville göra Egypten till ett ”nav för förnybar energi.”

Avtalet mellan Egypten och Tyskland följer på NGO:s uppmaningar till Scholz att öka den federala budgeten för klimatfinansiering, och visar att Tyskland accelererar sin övergång till förnybar energi som svar på den pågående gaskrisen och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
Tysklands förbundskansler Scholz har besökt länder runt om i Afrika under de senaste månaderna i ett försök att hämta fossila bränslen, särskilt gas, från andra håll bland osäkerheter angående ryska leveranser.

Källa:

20 juli 2022  11:23  CET

onsdag 20 juli

tisdag 19 juli

Tisdag

Finland strävar efter att bli världsledande inom vätgas

En kris som coronapandemin kräver beslutsamma åtgärder. EU har frigjort 723,8 miljarder euro i ett försök att använda Recovery and Resilience Facility (RRF) för att dra den europeiska ekonomin ur recessionen orsakad av corona. För att kvalificera sig för en del av denna stora påse med pengar måste medlemsländerna lämna in en plan till EU-kommissionen.
I serien Decarbonizing Europe lägger vi de planerna under ett förstoringsglas.

Klimatförändringar är en högsta prioritet i Finlands återhämtning och motståndsplan (RRP). Pengarna, 2,1 miljarder, som landet fick från EU för att dra den europeiska ekonomin ur coronacessionen, kommer precis i rätt tid.

I början av detta århundrade var Finland fortfarande bland de fem bästa länderna med de högsta nivåerna av växthusgasutsläpp. Och dessutom, tack vare den snabbt accelererande avverkningen av Finlands skogar, börjar koldioxidupptaget att minska. RRP syftar till att förbereda landet för framtiden genom att bland annat bli världsledande inom vätgas.

Källa:

19 juli 2022  12:39  CET

Tisdag

Berlin: Lägenhetsinnehavare installerar solceller på balkongen

WeDoSolar GmbH, en Berlin-baserad startup som grundades av den ukrainskfödda serieentreprenören Karolina Attspodina, har introducerat en vertikal solenergigenererande lösning som kan monteras på balkongstaket av icke-tekniskt kunniga användare.

Attspodina lanserade verksamheten tillsammans med hårdvaruingenjören och kollegan Qian Qin i februari 2022 och på bara en månad fick WeDoSolar mer än 1 500 beställningar. Medgrundarna säger att deras verksamhet stöds av ängelfonder och är öppen för framtida investeringar.

WeDoSolars lösning kommer i form av ett lätt set med åtta paneler som enkelt kan monteras med väderbeständiga remmar till balkongstaketet och kopplas in i ett vanligt eluttag, med elproduktion som börjar omedelbart. Systemet erbjuds till EU-marknader och kan, enligt medgrundarna, hjälpa husägare att sänka sina elräkningar med upp till 25 % per år.

Källa:

19 juli 2022  12:46  CET

Tisdag

MIT: Varför perovskites kan ta solceller till nya höjder

Perovskites lovar att skapa solpaneler som enkelt kan deponeras på de flesta ytor, inklusive flexibla och strukturerade. Dessa material skulle också vara lätta, billiga att tillverka och lika effektiva som dagens ledande solcellsmaterial, som huvudsakligen är kisel.

De är föremål för ökande forskning och investeringar, men företag som vill utnyttja sin potential måste ta itu med några återstående hinder innan perovskitbaserade solceller kan vara kommersiellt konkurrenskraftiga.

Termen perovskit hänvisar inte till ett specifikt material, som kisel eller kadmiumtellurid, andra ledande utmanare inom solcellsområdet, utan till en hel familj av föreningar.

Perovskitfamiljen av solmaterial är uppkallad efter sin strukturella likhet med ett mineral som kallas perovskit, som upptäcktes 1839 och uppkallat efter den ryske mineralogen L.A. Perovski.

Källa:

19 juli 2022  12:39  CET

Tisdag

Forskar visar att vindkraftverkens höjd spelar en viktig roll i förändrat ytväder

En ny studie från University of Delaware publicerad i Environmental Research Letters tittade på de potentiella effekterna av vindkraftsparker till havs på människor som bor på den amerikanska östkusten. Författarna Maryam Golbazi, Cristina Archer och Stefano Alessandrini var särskilt intresserade av att upptäcka möjliga effekter på temperatur och vindhastighet för dem som bor längs kusten.

En artikel på universitetets webbplats diskuterar resultaten. Det indikerar att ”under sommarmånaderna var effekterna på temperaturen försumbara – till och med uppvisade en lätt kylning vid ytan. Medan vindhastigheten minskar på ytan inom vindkraftsområdena till havs, når minskningen av vindhastigheten inte kustområdet och kommer inte att påverka kustsamhället eftersom den rådande vinden blåser mot havet på sommaren.”

Utan några stora amerikanska havsbaserade vindkraftsparker att studera använde forskarna modellen Weather Research and Forecasting (WRF) för att simulera yteffekter. Dessutom, eftersom, som Golbazi noterade, ”vindkraftverken blir större i storlek för varje år”, modellerade de turbiner med diameter och navhöjd som överstiger 220 respektive 120 meter, och en märkeffekt som överstiger 10 megawatt (MW).

Källa:

19 juli 2022  12:27  CET

Tisdag

Brittiskt företag lanserar ett grönt "system-of-systems" som ger 92 % minskning av växthusgasutsläppen

Det brittiska ingenjörsföretaget Expleo basunerar ut en sluten krets, e-metanolbränslecell, som den hävdar ger en minskning av växthusgasutsläppen med 92 %, driftsbesparingar på 1,4 miljoner pund (1,67 miljoner dollar) per år och en beräknad fyraårsperiod. återbetalning på retrofit capex.

Expleo modellerade sin så kallade system-of-system-lösning på den multi-tasking Bibby Wavemaster 1, ett fartyg som används för att serva vindkraftsparker till havs.

Lösningen använder solid oxide fuel cell (SOFC), teknologi som, även om den är mycket effektiv och väl lämpad att använda i marina miljöer, släpper ut en hög koncentration av CO2. För att uppnå den önskade minskningen av växthusgaser samarbetade Expleo med SOFC med ett nytt system för avskiljning och lagring av kol, vilket gör det möjligt för ett fartyg att använda sin infångade CO2 och gröna väte för att syntetisera e-metanol.

Det gröna vätet i lösningen kan produceras vid vindkraftsparker till havs, från överskott av elenergi eller levereras i hamn – vilket säkerställer att det slutna kretsloppet förblir så hållbart som möjligt.

Källa:

19 juli 2022  12:19  CET

Tisdag

California Energy Commission ska besluta om 4GWh avancerad lagringsplats för tryckluft

Avancerat tryckluftsenergilagringsföretag (A-CAES) Hydrostor väntar på att få höra om ett av dess föreslagna storskaliga projekt i Kalifornien kommer att godkännas för att leverera el.

California Energy Commission (CEC) sa förra veckan att Hydrostors ansökan om certifiering (AFC) för dess Gem Energy Storage Center, en 500MW/4 000 MWh-anläggning som skulle byggas i Kern County, är klar.

En AFC krävs som en del av standardlicensprocessen för alla kraftverk på över 50 MW inom kommissionens jurisdiktion. Projektförslag måste uppfylla kriterierna för att tillhandahålla adekvat information för att möjliggöra beslutsfattande.

Ansökan om Gem-projektet på USD 975 miljoner hade lämnats in av Hydrostor i slutet av förra året, vilket rapporterades av Energy-Storage.news i december 2021. Företaget hävdade att Gem kunde vara online 2026, vilket skulle skapa upp till 700 jobb under konstruktionen och cirka 40 heltidsjobb när de är i drift.

Källa:

19 juli 2022  12:15  CET

Tisdag

Tesla säger att världen desperat behöver fler batterier - och inte en återgång till kol

Teslas ordförande Robyn Denholm säger att världen måste skala batterilagringsindustrin ”i sprinthastighet” om den vill ha något hopp om att hålla klimatförändringarna i schack, och har uppmanat Australien att spela sin roll i loppet – snarare än att ”säkra sig” dess satsningar” på kol.

När han talade vid Australian Clean Energy Summit i Sydney på tisdagsmorgonen sa Denholm att den globala efterfrågan på lagring av batterienergi är enorm, där Tesla ensamt förutspår ett behov av att producera mer än 3 terawattimmar batterier för elbilar och stationär energilagring till 2030.

”Jag kan inte komma på en teknik som är viktigare än litiumjonbatterier just nu”, sa Denholm till konferensen som hölls av Clean Energy Council.

”Världen världen kan helt enkelt inte bygga battericeller tillräckligt snabbt. Det kan vara den stora begränsande faktorn för att tackla klimatförändringarna.”

Källa:

19 juli 2022  12:08  CET

Tisdag

Portugal lanserar "gigabattery" förnybart projekt

Portugals premiärminister António Costa sa att det inte finns ”ingen tid att förlora” i kampen mot klimatförändringar och att investera i förnybar energi som Tâmega gigabatteri, som inkluderar tre dammar och invigdes i måndags.

Med en kapacitet på 1 158 megawatt (MW) kan Tâmega Electrical Production System (SET) lagra 40 miljoner kilowatt (KWh), vilket motsvarar den energi som förbrukas av 11 miljoner människor per dag i sina hem, vilket gör det till ett av de största energilagringssystem i Europa.

Komplexet samlar tre vattenkraftverk och tre dammar. I Daivões och Gouvães är projektet avslutat, medan det i Alto Tâmega bör vara klart om två år.

Costa besökte vattenkraftsanläggningen för att bevittna lanseringen. Innan sitt tal ville han lämna ett ”ord av solidaritet” till de närvarande borgmästarna och till dem som utsätts för skogsbränder.

Källa:

19 juli 2022  12:05  CET

Tisdag

Försäljning av elbilar i USA "kan förhindra en tiondel av den globala odlingsmarkens expansion"

En snabbare övergång till elfordon (EV) i USA skulle undvika cirka 10 % av den globala odlingsmarkexpansionen som förväntas under de kommande 30 åren, enligt en ny studie.

Istället för att odla majs (majs) för att göra biobränsle för amerikanska bilar, föreslår modellering i tidningen Ecological Economics att stora delar av marken kan lämnas för att absorbera koldioxid (CO2).

Denna marksparande skulle ge ”avsevärda” utsläppsbesparingar, förutom de direkta fördelarna med att elektrifiera amerikanska vägtransporter, säger forskarna.

Upptäckten kommer som aktivister och vissa regeringar har drivit på för att stoppa användningen av grödor för biobränslen i ansiktet av skyhöga matpriser och rädsla för global hunger.

En forskare som inte är involverad i studien säger till Carbon Brief att den belyser en ”understuderad” fördel med fordonselektrifiering, som ”kan ha viktiga indirekta effekter på jordbruksproduktion och utsläpp av växthusgaser globalt”.

Källa:

19 juli 2022  11:59  CET

Tisdag

Tyskland: Cementfabriken i Rüdersdorf börjar fånga in sina CO2 utsläpp

”KBR är oerhört glada över att stödja CEMEX på vägen mot att minska koldioxidutsläppen i sin cementproduktion. Den djupa ingenjörsexpertis KBR har kommer att bidra till att ge Carbon Cleans innovativa teknik liv. För att nå nettonollmål krävs expertis från olika branscher för att samarbeta och vi utgör ett kraftfullt team. Förhoppningsvis blir det det första av många sådana projekt.”

Aniruddha Sharma, ordförande och VD för Carbon Clean, sa: ”Vi ser fram emot att arbeta med KBR i nästa steg i vårt genombrottsprojekt för CEMEX. Vår helt modulära och skalbara teknik för koldioxidavskiljning kommer att spela en viktig roll för att hjälpa cementföretag att uppnå sina ambitioner om att minska koldioxidutsläppen. Skalan är den största utmaningen som alla nya företag inom ren teknik står inför och detta projekt är avgörande för att öka industriell introduktion.”

CEMEX planerar att öka CO2-avskiljningen med ytterligare 300 TPD till 2026 och att slutligen fånga upp till 2 000 TPD som en del av sin strategi för att uppnå kolneutralitet vid anläggningen i Rüdersdorf till 2030.

Källa:

19 juli 2022  11:52  CET

tisdag 19 juli

måndag 18 juli

Måndag

Tyskland slår solrekord när värmeböljan härjar som värst

Tyskland producerade en rekordmängd el från solenergi på söndagen och kommer att överträffa det igen på tisdag när en värmebölja griper Europa.

Cirka 38 174 megawatt genererades från solpaneler på söndagen och höga nivåer förväntas fram till onsdagen. Ett nytt rekord är möjligt på tisdag, med en maximal prognos på 38 190 megawatt.
En brutal värmebölja är på väg in i Västeuropa och bakar många områden. Temperaturerna är inställda på topp på tisdag och onsdag i Tyskland när värmen börjar lätta på andra håll, enligt statens prognosmakare DWD. De extrema temperaturerna utlöser skogsbränder i Spanien, Frankrike och Grekland.

Källa:

18 juli 2022  13:43  CET

Måndag

Biljättarna tävlar för att dominera elbilsmarknaderna

Många biltillverkare över hela världen går all-in i sina investeringar i elfordon (EV) eftersom de ser framtiden för vägtransporter som elektriska. Biltillverkare över hela Asien, Europa och USA kämpar för att bli den dominerande kraften inom elbilstillverkning och -försäljning när efterfrågan ökar, var och en hoppas kunna dominera marknaden i slutet av decenniet.

Den här månaden sa Volkswagens vd Herbert Diess ”Utsikterna är mycket goda, vi har [en] mycket bra orderingång i Asien”, och pratade om elbilsmarknaden. Detta var ett svar på farhågor kring pågående förseningar i leveranskedjan, vilket innebär längre väntan för konsumenter som köper elbilar. Störningar orsakade av Covid-pandemin och andra faktorer har gjort att biltillverkare har haft svårt att få tag i vissa bilkomponenter som halvledare, även om Diess tror att situationen kommer att förbättras under de kommande månaderna.

Volkswagen har ökat produktionen de senaste månaderna som svar på en eftersläpning i sina elbilsleveranser, med fem nya monteringsfabriker som öppnat sina dörrar. Diess lyfte fram en ökning av efterfrågan på elbilar i Asien, Europa och USA, vilket tyder på att leveranstiderna skulle förbättras senare under året när produktionen ökar, och förväntar sig att halvledare också kommer att bli mer lättillgängliga.

Källa:

18 juli 2022  13:34  CET

Måndag

Det ligger stora pengar på att återvinna material från solpaneler

Frågan om vad man ska göra med solpaneler i slutet av sin livslängd är på väg att bli aktuell då Rystad Energianalys visar det otroliga värdet av material som kan utvinnas i återvinningsprocessen. Rystad uppskattar att återvinningsbart material från solcellspaneler vid slutet av sin livslängd kommer att vara värt mer än 2,7 miljarder dollar 2030, upp från endast 170 miljoner dollar i år, och värdet kommer att närma sig 80 miljarder dollar år 2050.

PV-återvinning är fortfarande i ett tidigt skede, men det har framgångsrikt implementerats i Europa där direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) kräver 85 % insamling och 80 % återvinning av materialen som används i solpaneler. I USA samlade Solarcycle, baserade i Kalifornien, nyligen in 6,6 miljoner USD i tillväxtfinansiering för att främja sin plattform för återvinning av solenergi. Investerare inkluderar några solveteraner som SolarCity-grundarna Peter och Lyndon Rive, och tidigare VD/CTO för Sunpower, Tom Dinwoodie.

Rystad räknar med att solcellsavfall kommer att växa till 27 miljoner ton per år år 2040, och de uppskattar att återvunnet material från pensionerade paneler kan utgöra 6% av solenergiinvesteringarna år 2040, jämfört med endast 0,08% idag.

Källa:

18 juli 2022  12:41  CET

Måndag

Biden-administrationen investerar 56 miljoner USD för att stödja solenergitillverkning

USA:s president Joe Biden har lanserat en rad initiativ för att stimulera inhemsk solcellstillverkning och återvinning med 56 miljoner USD i ny finansiering.

Genom Department of Energy (DOE) kommer programmen att syfta till att utöka produktionen av tunnfilmsmoduler och även stödja utvecklingen av perovskitsolceller, i ett försök att minska dess beroende av import från Sydostasien samtidigt som de ökar sin inhemska tillverkningsindustri.

US$29 miljoner i finansiering – inklusive US$10 miljoner från Bipartisan Infrastructure Law – kommer att stödja FY22 Photovoltaics Research and Development-programmet, som kommer att finansiera projekt som ökar återanvändningen och återvinningen av solenergi och de som utvecklar PV-moduldesigner som minskar tillverkningskostnaderna , inklusive perovskitmaterial.

Ytterligare 27 miljoner USD under FY22 Solar Manufacturing Incubator kommer att stödja projekt som kommersialiserar ny teknik och tillverkningsprocesser som kan öka den inhemska solenergitillverkningen i USA. Detta system kontrollerar specifikt kadmiumtellurid, nyckelmaterialet för tunnfilmstillverkning av solenergi som förespråkas av den amerikanska tillverkaren First Solar.

Källa:

18 juli 2022  12:04  CET

Måndag

Batteripriserna stiger för första gången sedan 2010, vilket saktar in ökningstakten av elbilar

Globala batteripriser för elfordon och lagring förväntas stiga något i år, till i genomsnitt 135 USD/kWh, på grund av problem med leveranskedjan och de stigande kostnaderna för metaller som litium, kobolt och nickel, enligt en rapport den 5 juli från BloombergNEF .

De högre priserna kan bromsa införandet av elbilar globalt, säger Kwasi Ampofo, BNEFs chef för metaller och gruvdrift och medförfattare till rapporten. ”Vår EV-modell är starkt beroende av att elfordon blir billigare än förbränningsmotorer,” sa Ampofo.

Företaget förväntar sig nu att prispariteten mellan de två typerna av fordon ska nås 2026, snarare än 2023.
Inflationen påverkar också produktionen, enligt BNEF-data. Kostnaden för att bygga nya landbaserade vindkraftsanläggningar har ökat med 7 % jämfört med föregående år och priserna på fasta axlar har ökat med 14 %, enligt separat forskning publicerad den 30 juni.

Källa:

18 juli 2022  11:48  CET

Måndag

Storbritannien: Klimatchefen Alok Sharma varnar: Jag kan sluta om den nya premiärminister dumpar nettonolllöfte

Regeringsministern som ledde förra årets landmärke Cop26 FN:s klimattoppmöte har gjort ett dramatiskt ingripande i Tory ledarskapsloppet, vilket tyder på att han skulle kunna avgå om den tillträdande premiärministern misslyckas med att åta sig en stark agenda om klimatkrisen.

I en intervju med Observer sa Alok Sharma att ett totalt engagemang för nettonollagendan från den som ska leda landet skulle vara avgörande för att undvika ”otrolig skada” på Storbritanniens globala ställning, såväl som oåterkallelig skada på Storbritannien och internationella ekonomier .

”Detta är absolut en ledarskapsfråga”, sa Sharma och anklagade några av kandidaterna för att vara ”ljumma” på nettonoll i tävlingen hittills.

”Alla som strävar efter att leda vårt land måste visa att de tar den här frågan på ett otroligt stort allvar, att de är villiga att fortsätta att leda och ta upp den mantel som Boris Johnson startade. Jag vill se kandidater mycket proaktivt lägga fram sitt stöd för vår nettonollagenda för grön tillväxt.”

Hans kommentarer kom när Storbritannien rustade sig för rekordstora temperaturer på 40C (104F) under de kommande dagarna, medan bränder rasade över stora delar av kontinenten.

Källa:

18 juli 2022  11:34  CET

Måndag

Slovenien planerar en betydande ökning av solkapaciteten

Den slovenska regeringen rustar upp för att öka produktionen av solenergi, och premiärminister Robert Golob tillkännager en plan för att sätta upp gigantiska solkraftverk för att försörja hushållen under de kommande tre åren.

Infrastrukturdepartementet har fått i uppdrag att ta fram en plan för att öka solcellskapaciteten med 1 000 megawatt till 2025 i samarbete med den nationella nätoperatören ELES och distributionssystemoperatören SODO.

I en intervju nyligen beskrev Golob detta som en åtgärd på medellång sikt som markerar en nystart i byggandet av solkraftverk i Slovenien.

”Vi har utarbetat en plan … som kommer att göra det möjligt för en tredjedel av de slovenska hushållen att få tillgång till kommunala solkraftverk,” sade han.

Dessa samhällsanläggningar kommer att vara ”gigantiska solkraftverk” från vilka hushållen kommer att få ström via en samhällsplattform.

Slovenien har för närvarande en handfull solcellsanläggningar i megawattskala, majoriteten av solcellsanläggningarna är små takmonterade arrayer.

Källa:

18 juli 2022  11:26  CET

Måndag

Tyskland: Efter sommarens 9€ biljetter föreslås en månads-klimat-biljett på 69€

Association of German Transport Companies (VDV) har föreslagit en permanent biljett på 69 euro för medborgare att använda lokal och regional kollektivtrafik över hela landet som ett sätt att stimulera till att använda mer klimatvänliga medel.

Den så kallade ”klimatbiljetten” skulle erbjudas från september 2022, efter den nuvarande biljetten på 9 euro, som infördes under en period av tre månader som en del av ett större hjälppaket för medborgare som drabbats av stigande energipriser. Den nya biljetten, på samma sätt som biljetten på 9 euro, skulle erbjuda rikstäckande resor med alla vanliga 2:a klass lokal och regional kollektivtrafik för en enda månadsavgift på 69 euro.

VDV:s VD Oliver Wolff sa ”utvecklingen och farten som 9-Euro-Ticket har tagit, med dess rikstäckande biljettgiltighet och det faktum att 48 procent av medborgarna har en sådan biljett i fickan, har skapat en situation som vi inte längre kan gå tillbaka, särskilt eftersom motiven – att lätta bördan på medborgarna till förmån för klimatvänlig mobilitet – finns mer än någonsin.”

Källa:

18 juli 2022  10:56  CET

Måndag

Australien: Installationer av sol och batterier bara ökar och ökar

”Det finns inget som kan slå det”, säger medgrundare och managing partner David Scaysbrook till RenewEconomy är det senaste avsnittet av den populära podcasten Energy Insiders.
”Det är bara logiskt, eftersom det producerar den billigaste förnybara kraften under dagen när industrin behöver det, och tidigt på kvällen.

”Vår uppfattning är att … kostnaden för kraft på kvällstoppen kommer att vara den dyraste kraften vi kommer att se i framtiden. Och tidsförskjutningen av solenergi är en av de bästa lösningarna för det.

”Så vi måste bli verkligt experter på den här kombinationen. Och när vi får bättre alternativ för energilagring med längre varaktighet, i kombination med solenergi, kommer det att bli bättre och bättre.

”Och så det är strategiskt … där vi ville lägga våra ägg, om du vill, i den korgen. Det betyder inte att vi inte gör andra utvecklingar. Vi har andra synkrona kondensorer. Vi har biomassa, vi har vind. Men vi ville bara verkligen lägga ner en marknad för solenergi och lagring.”

Källa:

18 juli 2022  10:38  CET

Måndag

Tyskland: Utbyggnaden av vindkraften saktar ner i tempo

Utbyggnaden av landbaserad vindenergi i Tyskland stagnerade under första halvåret då 238 turbiner med en sammanlagd kapacitet på 977 MW installerades över hela landet.

Således minskade nya vindkraftstillskott på land med 0,2% under årets första sex månader jämfört med ett år tidigare, sade den tyska mekaniska verkstadsindustrins branschorganisation VDMA på torsdagen.

Även godkännandet av nya projekt stagnerade under rapportperioden då tillstånd beviljades för endast 306 vindkraftverk med en total kapacitet på 1 536 MW.

Källa:

18 juli 2022  10:26  CET

måndag 18 juli

fredag 15 juli

Fredag

Finland godkänner havsbottnen för två havsbaserade vindkraftsprojekt

Den finska regeringen har grönlyst uthyrningen av statligt ägda havsområden för två stora vindkraftsprojekt till havs, enligt ett officiellt uttalande.

Havsbottnens arrende kommer att möjliggöra byggandet av havsbaserade vindkraftsparker utanför kusten i Korsnäs, Österbottens region och Björneborg, i regionen Satakunta.

Det första området, som ligger cirka 15 km-30 km från kusten, kommer att bli hem för ett 1,3-GW-komplex bestående av 70-100 turbiner på 12 MW-20 MW vardera som en del av ett projekt utvecklat av Metsahallitus, Finlands skogsförvaltning. Det statligt ägda företaget har tidigare sagt att det kommer att söka en partner för att förverkliga programmet, och förväntar sig att vindkraftsparken ska vara i drift redan 2028.

Projektet, som kommer att skapa Finlands första vindkraftspark till havs i ett öppet havsområde, kommer att innebära en investering på mellan 1,5 miljarder euro (1,4 miljarder USD) och 2,5 miljarder euro, uppger jord- och skogsbruksministeriet.

Källa:

15 juli 2022  12:40  CET

Fredag

Stora fördelar med att odla broccoli skuggad av solpaneler

Solpaneler tar mycket plats och bönder vill vanligtvis odla grödor på ytan där solpaneler skulle fungera bäst. Nu har forskare funnit att en viss grönsak trivs i skuggan från panelerna. Denna grönsak är broccoli.

En studie gjord av Chonnam National University i Sydkorea har gjort en djupdykning i forskningsområdet agrivoltaics – studier kring hur solenergi och jordbruk kan samexistera och även dra nytta av varandra. Det är speciellt en gröda som trivs väldigt bra i skuggan från panelerna: broccoli.

Studien visade att skuggan som solpanelerna skapar hjälper broccolin att få en mörkare nyans av grönt, vilket gör dem mer attraktiva för både livsmedelsbutiker och kunder. Genom att broccolin är mer attraktiva för köpare så kan bönder tjäna mer pengar. Grödans storlek eller näringsvärde påverkades inte av att växa i skuggan.

Källa:

15 juli 2022  12:27  CET

Fredag

EU-banken EIB satsar 8,6 miljarder euro på transporter innovation och förnybar energi

Ny utlåningspolicy för att stärka hållbara transporter – 3,2 miljarder euro för risklån och 1,5 miljarder euro för företagsfinansiering – 1,8 miljarder euro för vattenavsaltnings- och transportprojekt i Jordanien och andra vatten-, förnybar energi-, transport- och jordbruksprojekt – 2 miljarder euro för utbildning, hälsa, bostäder och återuppbyggnad av jordbävningen Styrelsen för EU:s bank, Europeiska investeringsbanken (EIB) antog igår kväll (onsdag) en reviderad lånepolicy för att stärka stödet för hållbara transporter.

Styrelsen godkände också 8,6 miljarder euro i ny finansiering för att påskynda innovationer, vatten, energi, utbildning, hälsa och bostadsinvesteringar, i Europa och runt om i världen.

– Projekt som EIB stöder idag kommer att säkra tillgång till finansiering, vatten och ren energi för miljontals människor, inklusive i samhällen som är mest påverkade av ett förändrat klimat. EIB gick med på att ytterligare stärka effekterna av transportinvesteringar, ta itu med effekterna av kriget i Ukraina på utsatta regioner utanför Europa, och stödde betydande ny innovation, vattenrelaterade projekt och energi- och bostadsinvesteringar.

Källa:

15 juli 2022  12:07  CET

Fredag

Sex nya områden för havsbaserad vindkraft släpptes utanför New York

Bureau of Ocean Energy Management tillkännagav på onsdagen planer på att genomföra en regional miljööversyn av sex områden som hyrs ut för havsbaserad vindkraftsutveckling i New York Bight i februari. Hyreskontrakten utfärdades i vad som varit myndighetens hittills största havsvindauktion.

Hyresområdena utanför New York och New Jersey har uppskattningsvis 5 600 till 7 000 MW av den totala utvecklingspotentialen. Inför projektspecifika analyser ska myndigheten, en del av Inrikesdepartementet, göra en programmatisk miljökonsekvensbeskrivning.

Efter att PEIS har slutförts kommer BOEM att genomföra platsspecifika analyser för projektöverensstämmelse med den nationella miljöpolitiska lagen baserat på hyresvärdarnas bygg- och driftplaner.

Källa:

15 juli 2022  12:03  CET

Fredag

115 000 solcellsanläggningar satte rekord i produktion av grön el

Solen har sken generöst över Danmark under våren och försommaren och den har skickat nästan 115 000 solcellsanläggningar på övertid. I juni producerade de 307 gigawatt el – motsvarande 11 procent av den totala danska elförbrukningen.

Det är hittills den största mängden solelgenererad el på en månad och även i april och maj producerades ovanligt mycket solcellsel.

Det uppger avdelningschef Johannes Bruun från statliga Energinet som ansvarar för drift och utveckling av el- och gasnätet. – Det är två faktorer som bidrar till det goda solresultatet. En är att det har varit en solig vår med många soltimmar.

– Den andra faktorn som påverkar är att det regelbundet installeras fler solceller i Danmark, både av privata hustak, men också större projekt med större kapacitet, säger han.

Den 1 april fanns det enligt den danska energimyndigheten 114 848 nätanslutna solcellssystem. Den största mängden solcellskraft kommer från stora investerardrivna anläggningar.

Källa:

15 juli 2022  11:53  CET

Fredag

Northvolts ESS-anläggning i Polen bland 17 vinnare av EU-bidrag på 1,8 miljarder euro

Litiumjon-gigafabriksföretaget Northvolts monteringsfabrik för energilagringssystem (ESS) i Polen har vunnit en andel på 1,8 miljarder euro (1,8 miljarder USD) i EU-bidrag, tillsammans med en batteriåtervinningsanläggning i norra Frankrike.

Northvolts ”NorthSTOR PLUS” ESS monteringsanläggning i Gdańsk kommer att montera ESS-lösningar med hjälp av företagets batterier, som de hävdar kommer att vara de grönaste i världen. Den kommer att ha en initial produktion på 5 GWh per år och företaget investerar redan 200 miljoner USD av sina egna pengar i anläggningen.

EU-pengarna kommer från den tredje omgången av dess innovationsfond och bidragen kommer att gå till energiintensiva industrier som cement, kemikalier och raffinaderier, väte, förnybar energi, infrastruktur för avskiljning och lagring av koldioxid samt tillverkning av nyckelkomponenter för energilagring och förnybar energi.

Innovationsfonden har 38 miljarder euro att spendera fram till 2030 och syftar till att investera i nästa generations teknik med låga koldioxidutsläpp och ge EU-företag en fördel som först kommer. Det exakta beloppet som har gått till varje projekt i den här omgången har inte avslöjats medan en rak uppdelning skulle motsvara 105 miljoner euro vardera.

Källa:

15 juli 2022  11:50  CET

Fredag

"Eureka-ögonblick" när australiensiska forskare gör ett genombrott för lagring av väte

Australiska forskare har hittat ett nytt sätt att separera, lagra och transportera enorma mängder gas på ett säkert sätt som kan sluta vara den saknade pusselbiten för förnybart väte.

Förnybart väte står enormt med i Australiens nettonollutsläppsplaner – särskilt i industrisektorer och tunga transporter som är svåra att minska koldioxidutsläppen. Men att lagra och transportera stora mängder gaser för praktisk tillämpning är fortfarande en stor utmaning.

Ett team från Deakin Universitys Institute for Frontier Materials (IFM) i Melbourne säger att de har hittat ett nytt mekanokemiskt sätt att separera och lagra gaser, som är säkert, använder en liten del av energin jämfört med traditionella metoder och skapar noll avfall.

Teamet säger att genombrottet, som beskrivs i tidskriften Materials Today, är en sådan avvikelse från accepterad visdom om gasseparering och lagring att det måste upprepas 20 till 30 gånger innan det kunde tros.

”Vi blev så förvånade över att se detta hända, men varje gång vi fick exakt samma resultat var det ett eureka-ögonblick”, säger forskaren Dr Srikanth Mateti.

Källa:

15 juli 2022  11:33  CET

Fredag

Microsoft tecknar ett tioårigt avtal om CO2-redusering med Climeworks

Microsoft har ingått ett 10-årigt avtal med Climeworks, som utvecklar anläggningar för direkt luftavskiljning (DAC) för kolborttagning, eftersom det arbetar mot ett 2030-mål om kolnegativitet.

Teknikjätten tillkännagav först en avsikt att köpa kolborttagningslösningar från Climeworks i januari 2021, ett år efter att ha lovat att uppnå koldioxidnegativa verksamheter och försörjningskedjor till 2030. För att uppnå detta 2030-mål har Microsoft – som redan är koldioxidneutralt i sin verksamhet – avser att halvera utsläppen detta decennium och investera för att kompensera och ta bort mer kol än det släpper ut årligen.

I veckan bekräftade Climeworks att man har ingått ett tioårigt köpeavtal med Microsoft. Investeringen i affären har inte avslöjats i detta skede, men Climeworks hävdar att den är ”en av de största” i DAC-utrymmet och kommer att stödja avlägsnandet av ”tiotusentals ton koldioxid från atmosfären”.

Källa:

15 juli 2022  11:29  CET

Fredag

Nu kan arkitekter tänka solenergi från början

Arkitekter har nu lättare att tänka på användningen av solenergi i framtida byggnader.

Autodesks programvara för artificiell intelligens, Spacemaker, kommer nu med en ny analys som gör det möjligt att beräkna en uppskattad produktion av solenergi med hjälp av solceller på taket av en byggnad.

Det avgörande nya, enligt företaget, är att arkitekterna kan beräkna solenergi, bokstavligen samtidigt som de designar, och det kommer att ha stor inverkan på arkitekternas arbete, enligt bedömningen från Spacemaker.

– En viktig konkurrensparameter för arkitekter är att hela tiden ha överblick över hur förändringar i design påverkar resten av byggnaden. Vi har redan utvecklat detta i förhållande till till exempel sol, skugga, vind och ljud. Nu får arkitekterna möjlighet att se hur designförändringar påverkar möjligheten att producera solenergi på taket, säger Even Brænne Olstad, arkitekt och lösningskonsult på Spacemaker.

Källa:

15 juli 2022  11:21  CET

Fredag

USA: Illinois konverterar kolanläggningar till solenergiprojekt

I Illinois förvandlar en plan för upphandling av förnybar energi 11 pensionerade koleldade kraftverk till rena elkraftverk.

Illinois lagstiftare avslöjade nyligen installationsplatser för mer än 200 megawatt nya solenergi- och batterilagringsprojekt som var mandat av en delstatslag kallad Climate and Equitable Jobs Act, som antogs i höstas.

Som en del av planen kommer det Texas-baserade energibolaget Vistra att installera upp till 68 megawatt solenergi, tillräckligt för att driva cirka 10 000 hem, vid vart och ett av sex pensionerade kolverk, tillsammans med upp till 9 megawatt batterilagring.

Fem andra kolanläggningar, som ägs av Vistra och ett annat kraftbolag som heter NRG Energy, kommer att omvandlas till batteriprojekt. (Batterierna hjälper till att fånga upp extra solenergi så att den kan användas när solen inte skiner.)

Källa:

15 juli 2022  11:17  CET

fredag 15 juli

torsdag 14 juli

Torsdag

Defekta torn försenar världens största flytande vindkraftspark till havs

Hywind Tampen med 11 turbiner, världens största flytande vindkraftspark till havs under uppbyggnad, kommer att stå färdig 2023 och inte i slutet av 2022 som ursprungligen planerat, sa Equinor.

De första sju Siemens Gamesa vindkraftverken på 8,6 MW kommer i drift i år som planerat. De fyra sista kommer att installeras nästa vår, enligt Equinor, utvecklare av projektet.

Siemens Gamesa är leverantör av torn, gondoler och blad, alla föremål för strikta kvalitetskontrollåtgärder, sa Equinor.

Avvikelser i stålkvaliteten i fyra tornsektioner hittades och korrigerande åtgärder vidtogs omedelbart. Den svåra marknadssituationen för stål har dock försenat leveransen, sa Equinor.

Siemens Gamesa sägs ha ett nära samarbete med sina leverantörer och Equinor för att påskynda alla leveranser. De sju turbinerna som redan monterats har testats noggrant och uppfyller alla kvalitetskrav.

Källa:

14 juli 2022  13:28  CET

Torsdag

Hur fungerar vätgas

Vätgas framställs genom en process som kallas elektrolys. En elektrisk ström passerar genom vatten och delar upp H2O till väte (H2) och syre (O2). Vätgas fångas upp och syret släpps ut i atmosfären.

Även om det är koldioxidfritt, kan det fortfarande ha en miljöpåverkan eftersom det kräver färskvatten. IEA:s väteforskare Jose Miguel Bermudez-Menendez varnar för att regionerna med störst potential att generera överskott av förnybar energi generellt sett har minst färskvatten.

Det behövs regleringar så att grönt väteproducenter inte använder sötvatten utan istället avsaltar sitt eget vatten, säger han. Det ökar inte nämnvärt producenternas kostnader, så ”borde inte vara en utmaning” så länge reglerna finns.

För närvarande är smutsigare former av väte billigare att tillverka. Enligt IEA:s vätgasöversikt 2021 kostar grönt väte 3-8 dollar per kilogram. Att tillverka vätgas av gas och fånga upp och lagra en del av CO2-utsläppen kostar 1-2 dollar per kg. Att göra vätgas från gas och inte fånga upp CO2-utsläppen kostar 0,5-1,7 dollar.

Källa:

14 juli 2022  13:17  CET

Torsdag

"Smart fönster" visar energibesparings-potential

Den holländska innovationsorganisationen TNO har rapporterat att dess solcellssmarta fönster fungerar framgångsrikt under verkliga förhållanden.

Det smarta fönstret, utvecklat av TNO och partners i Interreg-projektet Sunovate, är designat för att automatiskt växla mellan att blockera värme från solen och att låta den passera, med syftet att minska energiförbrukningen i måttliga klimat med kalla vintrar och varma somrar som t.ex. Nederländerna.

Specifikt övergår det smarta fönstret från ett infrarött transparent till blockerande tillstånd så snart direkt solljus träffar fönstret och omgivningstemperaturerna är över 20°C. När glasytan svalnar, vanligtvis över natten, sker övergången tillbaka till det infraröda transparenta tillståndet.

Källa:

14 juli 2022  12:35  CET

Torsdag

Svenskt konsortium färdigställer bergrum för lagring av grön vätgas

Vattenfall och dess partners har byggt klart en 100 kubikmeter underjordisk anläggning för att lagra grön vätgas.

Vattenfall, den svenska ståltillverkaren SSAB och den svenska statliga gruvarbetaren LKAB har byggt klart en bergrumslagringsanläggning för grön vätgas nära Luleå i norra Sverige.

”Invigningsceremonin markerar starten på den tvååriga testperioden, som kommer att pågå till 2024”, säger företagen i ett gemensamt uttalande. ”Vätgas och dess lagring är centrala för vår omställning.”

Hybrit-pilotanläggningen på 200 miljoner SEK (18,8 miljoner USD) ägs i tre lika delar av de tre företagen. Det förväntas börja lagra grönt väte senare i år.

Den 100 kubikmeter lined rock cavern (LRC) byggdes cirka 30 meter under marken via den så kallade lined rock cavern (LRC) tillvägagångssättet. Under LRC-metoder är väggarna i grottor täckta med ett tätningsskikt.

Källa:

14 juli 2022  12:31  CET

Torsdag

Norska oljebolaget Equinor köper amrikanska batteribolaget East Point Energy

Det norska statligt ägda energibolaget Equinor kommer att förvärva East Point Energy, en USA-baserad utvecklare av nätskaliga batterienergilagringsprojekt.

Med den norska staten som majoritetsägare på 67 % är Equinor – tidigare känd som Statoil – mest känt för sin olje- och gasverksamhet men har på senare tid blivit en stor ägare och operatör av förnybara energitillgångar, särskilt vindkraft till havs.

Dess förvärvsmål ger samtidigt en plattform i ett tidigt skede för energimajoren att komma in på den blomstrande amerikanska batterilagringsmarknaden och dra nytta av sin förnybara verksamhet.

Till exempel har Equinor samarbetat med andra fossila bränslen stora bp för att distribuera 3,3 GW vindkraftsproduktion utanför New Yorks kust och i processen förvandla South Brooklyn Marine Terminal till ett nav för att få havsbaserad vindkraft till land.

Källa:

14 juli 2022  12:19  CET

Torsdag

Svensknorska Aibel vinner stort havsvindkontrakt i Hornsea 3-projektet

Aibel har tilldelats ett kontrakt av Ørsted, som är det världsledande bolaget inom havsvind, för två plattformar i Hornsea 3-projektet i den brittiska delen av Nordsjön. Varje plattform representerar ett stort (värde över 2,5 miljarder NOK) kontrakt för Aibel.

Kontraktet är ett EPCI-kontrakt där Aibel ansvarar för projektering, upphandling, konstruktion och installation vid leverans av två HVDC-omvandlarplattformar. Hornsea 3 är Ørsteds tredje projekt i Hornsea-zonen, där Hornsea 1 är i drift och Hornsea 2 närmar sig drift.

De två plattformarna, Hornsea 3 Link 1 och 2, kommer att följa Aibel och Hitachi Energys beprövade koncept som har gjort båda företagen till ledande leverantörer av HVDC-omvandlarplattformar för den europeiska vindkraftsindustrin till havs. De två plattformarna kommer att ha en kombinerad kapacitet på upp till 2 852 GW. Detta gör projektet till det enskilt största vindkraftsprojektet till havs i världen. Plattformarna förväntas producera tillräckligt med energi för att tillgodose det genomsnittliga dagliga behovet hos över 3 miljoner brittiska hem.

Källa:

14 juli 2022  12:13  CET

Torsdag

Afrika: Bboxx och Orange ska elektrifiera 150 000 människor via solcellsmininät

Leverantören av energiaccesslösningar Bboxx inleder ett samarbete med det franska telekomföretaget Orange. De två företagen lanserar ett initiativ för att elektrifiera 150 000 människor i Demokratiska republiken Kongo (DRC).

I Demokratiska republiken Kongo (DRC) börjar partnerskapet mellan Bboxx och Orange med byggandet av ett minihybrid solkraftverk i Bagira, ett råd som ligger cirka tio kilometer från Bukavu, huvudstaden i provinsen södra Kivu.

Utrustat med ett mininät byggdes solkraftverket av GoShop, ett familjeföretag baserat i Goma. Mininätet ger el för att driva ett orange telekomtorn.

Enligt Bboxx kommer de nya anläggningarna också att ansluta 600 hushåll i Bukavu-området i slutet av 2022. Enligt Bboxx kommer ”85 % av strömmen att genereras av solpaneler, vilket förbinder lokalsamhället runt telekomtornet till ren energi lösningar och tjänster”. Det brittiska företaget har för avsikt att samarbeta med National Electrification Agency (ANSER), som det redan arbetar med för att distribuera solcellshemsystem i DRC.

Källa:

14 juli 2022  12:04  CET

Torsdag

New Yorks största anläggning för fossila bränslen blir nav för förnybar energi och energilagring

Energitillgångsutvecklaren Rise Light & Power kommer att bygga om sin 2 480 MW Ravenswood Generating Station – New York Citys största kraftverk – som ett nytt förnybar energinav inklusive energilagring på plats.

Den 27 hektar stora platsen i Queens kommer att förvandlas till ett nav som integrerar olika rena energikällor, även om pressmeddelandet inte är klart om när de fossila bränsleenheterna kommer att pensioneras eller exakt vilken förnybar kapacitet som kommer att byggas på plats.

Det gör klart att storskalig batterienergilagring kommer att distribueras direkt på anläggningsplatsen, som för närvarande driver 20 % av New York Citys behov.

Ombyggnaden kommer att återanvända befintlig infrastruktur för att ansluta tusentals megawatt havsbaserad vindkraft och vindkraft på land, solenergi och andra rena energiresurser från Upstate New York till stadens nät, heter det i ett pressmeddelande. Ravenswoods vattenintagssystem för floden kommer också att användas på nytt för att ge nollutsläpp termisk energi till närliggande samhällen.

Källa:

14 juli 2022  11:47  CET

Torsdag

Australien: Återvunna solpaneler testas i en pilotstudie

Ett avfalls- och återvinningscenter i New South Wales regionala centrum i Dubbo har blivit testplatsen för ett banbrytande solenergiprojekt – installationen av ett 8kW PV-system med begagnade paneler.

Dubbo Regional Council (DRC) tillkännagav sitt deltagande i rättegången på tisdagen, i samarbete med Blue Tribe, CSIRO, Solar Professionals och New South Wales delstatsregering.

Rådets roll är att vara värd för det begagnade solsystemet på dess mottagningscenter för små fordon vid Whylandra Waste and Recycling Centre. Om allt går enligt planerna hoppas man att Dubbo-bor kan återanvända solpaneler i sina egna hem eller företag.

Projektet föddes när School Infrastructure NSW, som stod inför utmaningen att avveckla cirka 30 000 solcellsmoduler under de kommande åren, engagerade Blue Tribe för att hjälpa till att ta reda på hur man hanterar solavfallsströmmen på ett ansvarsfullt sätt.

Källa:

14 juli 2022  11:36  CET

Torsdag

Ny vind- och solenergi sparade 82 miljarder dollar i kostnader för fossila bränslen 2021

Global vind- och solteknik fortsatte att uppnå massiva kostnadsminskningar förra året, men observatörer varnar för att de fulla effekterna av den nuvarande leveranskedjan och råvarukrisen ännu inte har märkts fullt ut på energimarknaderna.

I en ny rapport uppskattar International Renewable Energy Agency (IRENA) att vind- och solteknik uppnådde tvåsiffriga kostnadsminskningar 2021, men varnade för att trycket i leveranskedjan och en ökning av råvarupriserna skulle kunna hämma detta framsteg 2022.

Förra året sjönk den globala kostnaden för landbaserad vindenergi med 15 procent, havsbaserade vindkraftsprojekt sjönk med 13 procent och kostnaden för solenergi sjönk med 13 procent, säger IRENA-rapporten.

IRENA säger att cirka två tredjedelar av förnybar energitillskott förra året hade lägre kostnader än de globalt billigaste koleldade kraftverken, vilket ger ytterligare bevis på att vind och sol fortsätter att slå fossila bränslen på kostnaden.

Källa:

14 juli 2022  11:31  CET

torsdag 14 juli

onsdag 13 juli

Onsdag

Djupgående geotermisk energi med åtkomst till 500°C för ångturbiner. Kan det göra kol, gas, kärnkraft överflödig?

Konceptet med ”djup geotermisk” är mycket enkelt. Gräv tillräckligt djupt, typ 20 km, för att komma åt en permanent reservoar med 500°C värme. Där genererar du ångan för att driva dina turbiner. Att gräva ett stabilt hål och få ångan till turbinen är den stora tekniska utmaningen.

Men om du hittar ett sätt som låter dig göra det var som helst i världen (dvs. inte begränsar dig till befintliga geologiska formationer), kommer ingen någonsin att behöva andra värmealstrande källor som kol, gas, kärnkraft eller något annat.

Zach Winn vid MIT beskriver tidig forskning som syftar till att göra just det, med ett pilotkraftverk som ska köras 2026. Idealiska platser är befintliga kraftverk (kom ihåg att detta kan göras var som helst) där all överföringsinfrastruktur redan finns på plats.

Tricket för att borra så djupt är att använda en mikrovågsutsändande enhet som kallas en gyrotron som förångar sten. Gyrotroner har använts i forskning och tillverkning i årtionden, men aldrig tidigare i denna skala.

Källa:

13 juli 2022  13:10  CET

Onsdag

Theresa May uppmanar kandidaterna att fördubbla sina klimatåtgärder för att hantera levnadskostnadskrisen

Tidigare premiärminister hävdar att många av de åtgärder som krävs för att leverera nettonoll kommer att hjälpa till att dämpa energiräkningarna, eftersom COP26-president Alok Sharma varnar för att avskaffa klimatåtgärder skulle sätta Storbritannien på en ”väg till ingenstans”
Den tidigare premiärministern Theresa May har blivit den senaste högkonservativa som uppmanar kandidater i ledarskapsloppet att fördubbla klimatåtgärder eller riskera att förvärra levnadskostnadskrisen, med argumentet att oavsett vem som blir nästa premiärminister klimatförändringar och försämring av naturen kommer att förbli angelägna frågor för regeringen.

När hon talade vid sommarmottagningen för Aldersgate Group of Business, som hon nu är ordförande för, erkände May att med ett ledarbyte och en förvärrad levnadskostnadskris kanske några av hennes kollegor ”kan tänka att nettonoll inte är rätt väg att gå ”.

Men hon betonade att det ”absolut tydliga budskapet” var att ”om du vill hantera levnadskostnadskrisen, kommer många av de saker du behöver göra för nettonoll faktiskt hjälpa till med levnadskostnadskrisen”.

Källa:

13 juli 2022  12:49  CET

Onsdag

Österrike, Tyskland planerar att fylla Gazproms lagringsanläggning

(Montel) Österrike och Tyskland kommer att arbeta tillsammans för att fylla på den Gazprom-kontrollerade gaslagringsanläggningen i Haidach, sade energiministrarna i de två länderna på tisdagen.
Ryska Gazprom tömde sin 21,3 TWh lagringskapacitet i Haidach, Österrike, i vintras från redan låga nivåer och hade misslyckats med att injicera gas sedan mitt i stigande spänningar mellan väst och Ryssland på grund av den senares invasion av Ukraina.

Österrikes regeringskoalition hade infört en regel om ”använd det eller förlora det” sedan den 1 juli för att återkalla Gazproms kapacitetsrättigheter.

”Lagringskapacitet i övre Österrike är viktiga försörjningstrygghetsbuffertar och är också viktiga för att försörja delar av Tyskland”, sa Österrikes energiminister Leonore Gewessler i Wien innan han undertecknade ett avtal med sin tyska motsvarighet Robert Habeck.

Källa:

13 juli 2022  12:44  CET

Onsdag

Kinas totala installerade kapacitet för förnybar energiproduktion har ökat med cirka 90 gånger under de senaste 10 åren

Kinas totala installerade kapacitet för generering av förnybar energi har ökat med cirka 90 gånger under de senaste 10 åren, vilket cementerar dess roll som en global ledare inom kapacitetstillväxt för förnybar energi.

Landets totala installerade kapacitet för generering av förnybar energi ökade till 1,1 miljarder kilowatt under de senaste 10 åren, med produktionskapaciteten för vattenkraft, vind, sol och biomassa som toppar i världen, enligt National Energy Administration.

Den kombinerade installerade kapaciteten för vind- och solkraft har nått 670 miljoner kW, nästan 90 gånger så stor som 2012, sade den.

Under den 14:e femårsplanen (2021-2025) förväntas Kinas produktionskapacitet för förnybar energi stå för mer än 50 procent av den totala och produktionskapaciteten för vind- och solenergi ska fördubblas, heter det.

Källa:

13 juli 2022  12:40  CET

Onsdag

Vattenfall fyller på det största värmelagret i Tyskland

45 meter hög, 43 meter i diameter, 56 miljoner liter i kapacitet – det är måtten på Tysklands största värmelagringsanläggning. Den är planerad att tas i drift i början av nästa år på Vattenfalls anläggning vid Reuter West i Berlin.

Det beräknas ta upp till två månader att fylla den imponerande varmvattentanken med en volym på runt 350 000 badkar, uppger Vattenfall i ett pressmeddelande.

I april 2023 kommer Tysklands största värmelager med en kapacitet på 56 miljoner liter att starta kommersiell drift. Det kommer att lagra fjärrvärmevatten vid en temperatur på 98 grader Celsius och därmed spela en nyckelroll för att främja värme- och energiomställningen och öka energisäkerheten i Tyskland.

Tillsammans med kraftvärmeanläggningen i anslutning till kraftverksplatsen, som är den största i Europa, kommer lagringsanläggningen att möjliggöra användning av överskott av förnybar energi från nätet.

Källa:

13 juli 2022  12:34  CET

Onsdag

Luleå: Spillvärme från vätgasproduktion går till fjärrvärmen

Forskare från Mälardalens högskola har tittat på hur spillvärme från väteproduktion kan användas för fjärrvärmenätet i Luleå i norra Sverige.

För väteproduktion övervägde de en elektrolysator för protonbytesmembran (PEM) och en alkalisk elektrolysator, med installerad kapacitet på 100 MW vardera. En storskalig värmepump och en värmeväxlare lades till systemet för att integrera spillvärmen i DH-nätet. Systemet ger samtidigt kylning till elektrolysatorstapeln, vilket minskar elektrolysatorns driftskostnader.

”Resultaten visade att 203 060 MWh kan utvinnas från PEM-elektrolysören med en spillvärmetemperatur på 79 C, medan 171 770 MWh kan integreras i DH-nätverket årligen”, förklarade forskarna.

Källa:

13 juli 2022  12:23  CET

Onsdag

Den tyska regeringen tar nästa steg för att återaktivera stenkolsanläggningar för försörjningstrygghet i en gaskris

Tysklands regering förväntas anta en förordning den 13 juli som skulle tillåta operatörer av vissa stenkolsanläggningar att tillfälligt återaktivera sina enheter för att hjälpa till att minska naturgasförbrukningen i kraftsektorn, rapporterar Tagesspiegel Background.

Kolverk, som framgångsrikt hade ansökt i utfasningsupphandlingar under landets kolutträdessystem för att sluta producera el 2022 eller 2023, kunde således återvända till marknaden så snart förordningen träder i kraft, säger källor från ekonomiministeriet till Tagesspiegel.

Dessutom ska stenkolskraftverk och mineraloljeeldade kraftverk som redan finns i nätreserven också återgå till nätet. Enligt förslaget till förordning ska verksamhetsutövare se till att anläggningar tekniskt återställs till ett skick som gör att de kan verka permanent på elmarknaden. Kostnaderna för detta skulle ersättas.

Hela upplägget är tillfälligt, och kommer att upphöra den 30 april 2023. Operatörerna är fria att bestämma om de vill återaktivera anläggningarna, men med tanke på höga kraftpriser förväntar sig experter att de gör det, skriver Tagesspiegel.

Källa:

13 juli 2022  11:57  CET

Onsdag

Tesla vänder sig till Kalifornien för att bygga "världens största virtuella kraftverk"

Kalifornien kan utmana södra Australiens anspråk på världens största distribuerade batterinätverk, eller virtuella kraftverk, med lanseringen av en Tesla-stödd VPP-pilot i delstaten för att hjälpa till att driva upptaget och stödja elnätets tillförlitlighet.

Det kaliforniska elföretaget Pacific Gas and Electric Company och Tesla bjöd in ungefär 25 000 PG&E-kunder med Powerwall-hembatterier att gå med i en pilot för virtuell kraftverk (VPP) i delstaten, och erbjöd kompensation för den energi de släpper ut till nätet.
Företagen sa denna vecka att mer än 3 000 kunder hade svarat på det första erbjudandet, medan mer än 1 500 kunder officiellt gick in i programmet under de första två veckorna.

Samarbetet i Kalifornien kommer att se Tesla delta i PG&E:s pilotprogram för nödbelastningsminskning (ELRP) genom att registrera och kombinera Powerwall-hembatterisystem i ett virtuellt kraftverk för att ladda tillbaka strömmen till nätet i Kalifornien under tider med hög efterfrågan på el.

Källa:

13 juli 2022  11:49  CET

Onsdag

Livscykelstudier av perovskiter finner lägre miljöpåverkan än kiselmoduler

Perovskite-on-silikon PV-moduler är mer miljömässigt fördelaktiga än konventionella silicon heterojunction-moduler (HJT) under en 25-årig livslängd, enligt en studie från forskare i Tyskland.

Genom att utvärdera perovskite-på-kisel-moduler över kategorier som global uppvärmningspotential, vattenförbrukning, toxicitet och metallanvändning, studerade teamet material och energitillförsel för en moduls ”vagga till grind”-livscykel, som täckte insats för waferproduktion, tillverkning av produktion av perovskitceller och -moduler.

De vägde upp miljöpåverkan från perovskite-tandemmodulen mot den el som genererades under dess livstid. Även om de fann att den totala miljöpåverkan av tandemmodulen perovskit-på-kisel var högre än HJT-modulen på grund av ytterligare processsteg, kompenseras detta av högre effektivitet.

”Vi fann att perovskit-på-kisel-modulen har 6% till 18% mindre miljöpåverkan än en kiselmodul när vi tar hänsyn till den extra energi som genereras under tandemmodulens 25-åriga livslängd”, säger Martin Roffeis, medförfattare från The Berlins tekniska universitet.

Källa:

13 juli 2022  11:42  CET

Onsdag

Övergången till grönt stål kräver "största översyn sedan industriella revolutionen"

Att skapa ”grönt stål” kommer att kräva branschens största översyn sedan den industriella revolutionen, visar en rapport.

I en 55-sidig rapport, Net Zero: A Vision for the Future of UK Steel Production, publicerad idag, varnar handelsorganet UK Steel: ”Om världen ska ha något hopp om att stoppa klimatförändringarna måste vi hitta sätt att producera stål utan utsläpp.
”Detta representerar den viktigaste omvandlingen av sektorn sedan den industriella revolutionen med många tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar att övervinna mycket snabbt.

”Storbritannien har konsekvent legat i spetsen för klimatåtgärder, en första aktör och galjonsfigur för åtgärder och vi har återigen goda förutsättningar att visa ledarskap och bilda ett långsiktigt industri- och regeringspartnerskap för att leverera världens första stålsektor med nettonoll. .”

Den brittiska stålsektorn får skulden för 14 % av Storbritanniens industriutsläpp och 2,7 % av alla Storbritanniens växthusgaser.

Källa:

13 juli 2022  11:37  CET

onsdag 13 juli

tisdag 12 juli

Tisdag

Offshore vindkraftsinstallationer ökade tredubbelt förra året, Kina långt före

Vindkraft till havs ökar över hela världen när länder antar en ambitiös politik för ren energi och eftersom kostnaderna för vindutrustning minskar. Den tillväxten förväntas explodera under det kommande decenniet, även när branschen står inför problem med leveranskedjan och annan motvind.

Dessa är de viktigaste aspekterna från två nya rapporter som kartlägger de senaste framstegen och den framtida utvecklingen av global havsbaserad vindkraft.

År 2021 kopplade länder 21,1 gigawatt ny havsvindkapacitet till nätet, eller tredubblade mängden installerad 2020, sade Global Wind Energy Council (GWEC) i en rapport som släpptes på onsdagen. Det bringar världens kumulativa kapacitet för havsbaserad vindkraft till 56 gigawatt – varav endast cirka 0,1 procent snurrar i amerikanska vatten.

”Det har varit ett häpnadsväckande år för vindkraftssektorn till havs”, sa Ben Backwell, rådets VD, i ett uttalande från FN:s havskonferens i Lissabon, Portugal. ”Nu måste vi arbeta snabbt för att implementera mål och ambitioner.”

Källa:

12 juli 2022  13:56  CET

Tisdag

KENYA: EDFI och Oikocredit investerar 8 miljoner dollar i Solar Pandas solpaket

Det kanadensiska företaget Solar Panda säkrar 8 miljoner USD för sin expansion i Kenya. Medlen samlades in i en serie A-runda som involverade EU-finansierade Electrification Finance Initiative (EDFI ElectriFI) och Oikocredit, en effektinvesterare baserad i Utrecht, Nederländerna.
Electrification Finance Initiative (EDFI ElectriFI) stöder elektrifiering på landsbygden i Kenya. I en serie A-finansieringsrunda har det EU-finansierade programmet samarbetat med den holländska impactinvesteraren Oikocredit för att investera 8 miljoner USD i Solar Panda. Det kanadensiska företaget använder pay-as-you-go-modellen för att sprida sina elaccesslösningar i Kenya.

Företaget installerar solcellshussystem som nu ger ett betydande bidrag till hushållens elektrifiering på landsbygden i Afrika söder om Sahara. ”Vi är oerhört glada över att bli aktieägare i Solar Panda. Företaget har visat en imponerande tillväxt under de senaste åren och har visat stark motståndskraft i Covid-miljön, säger Lionel Dieu, ElectriFI:s investeringschef på EDFI Management Company.

Källa:

12 juli 2022  13:47  CET

Tisdag

Tyskland: 10 GW ny vindkraft per år, parlamentet antar ny vindkraftslag på land

Det tyska parlamentet har antagit en ny lag om vindkraft på land (WindLandG) som syftar till att expandera vindkraft på land med enorma 10 GW per år från 2025. Det är en del av ett ”påskpaket” med åtgärder som också befäster principen att utbyggnaden av förnybar energi är en fråga om ”överordnat allmänintresse”.

Förra veckan antog den tyska regeringen det så kallade ”påskpaketet”, inklusive en ny lag om vindkraft på land (WindLandG). Det syftar till att öka utbyggnaden av förnybar energi.

Den ger Tyskland mandat att uppnå en andel av förnybar energi på 80 % av el till 2030 och ett helt klimatneutralt energisystem till 2045.
Parlamentarikerna tog bort ett föreslaget 100 % förnybart mål i el till 2035 från den slutliga texten. I linje med EU:s REPowerEU-handlingsplan betraktar Tyskland nu förnybar energi som en fråga om ”överordnat allmänintresse”.

Källa:

12 juli 2022  12:56  CET

Tisdag

BP och Thyssenkrupp samarbetar för att ta fram ett grönt stål i Europa

BP och Thyssenkrupp Steel har meddelat att de har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) fokuserat på utvecklingen av långsiktig leverans av väte med lågt koldioxidutsläpp och förnybar kraft i stålproduktion, vilket hjälper till att påskynda stålindustrins bredare energiomställning.

thyssenkrupp Steel står för 2,5 procent av CO2-utsläppen i Tyskland, främst på anläggningen i Duisburg där de huvudsakliga utsläppen, masugnarna, är i drift.

Genom att ersätta de koleldade masugnarna med direktreduktionsanläggningar där järnmalm reduceras med väte med låg kolhalt avser thyssenkrupp Steel att långsiktigt göra stålproduktionen klimatneutral. Företagen kommer att undersöka leveransmöjligheter för både blått och grönt väte, samt kraft från vind- och solenergi genom användning av kraftköpsavtal.

William Lin, bps vice vd regioner, städer och lösningar sa: ”Stål- och energiindustrin har naturligtvis länge varit nära sammanlänkade. Vi tillhandahåller bränsle och råmaterial för stålproduktion medan våra plattformar, rörledningar och turbintorn är gjorda av stål.”

Källa:

12 juli 2022  12:50  CET

Tisdag

USA satsar på grön vätgas för långvarig energilagring

Southern California Gas Company (SoCalGas) syftar till att identifiera potentiella kommersiella användningsfall för energilagring av grönt väte.

SoCalGas samarbetar med producenten av grönt väte i Bonn, Tyskland, GKN Hydrogen, och USA:s nationella laboratorium för förnybar energi (NREL) i vad som kommer att bli ett banbrytande projekt för att demonstrera grönt väte som en lagringsresurs för ren energi i megawattskala.

Med finansiering på 1,7 miljoner USD från det amerikanska energidepartementet och ytterligare stöd inklusive 400 000 USD från SoCalGas, kommer projektet att ansluta två av GKN Hydrogens HY2MEGA vätelagringsundersystem med 500 kg vätelagringskapacitet till en elektrolysör och bränslecell på NRELs Flatirons Campus nära Boulder, Colorado.

Källa:

12 juli 2022  12:43  CET

Tisdag

USA:s energiminister säger att byte till vind- och solenergi "kan vara den största fredsplanen av alla"

En global övergång till renare energikällor kan vara världens bästa möjlighet att minimera risken för globala konflikter, har USA:s energiminister sagt till ett stort energiforum i Sydney.

I ett tal till Sydney Energy Forum på tisdagen sa USA:s energisekreterare Jennifer Granholm att bytet till renare energikällor innebar att inget land kunde hållas som gisslan över sin tillgång till sol- och vindresurser.

”Inget land har någonsin hållits som gisslan för att få tillgång till solen. Inget land har någonsin hållits som gisslan för att få tillgång till vinden. De har aldrig blivit beväpnade, och kommer inte heller att bli det, säger Granholm till forumet.

”Så därför kan vår övergång till ren energi globalt vara den största fredsplanen av alla.”

Källa:

12 juli 2022  12:23  CET

Tisdag

Albanien: Flytande solpark färdigställd efter tidigare problem

Norska Statkraft har lanserat den sista etappen av sin flytande solcellsanläggning i Albanien, efter initiala barnsjukdomar som att en ring av paneler sjunker bara några dagar efter lanseringen.

Företaget lanserade fyra flytande enheter på Banja-reservoaren i sydöstra Albanien, precis intill företagets vattenkraftverk på 72 megawatt (MW). Enheternas sammanlagda kapacitet är 2MW med cirka 6 400 paneler.

Den första uppsättningen av paneler lanserades förra året men sänktes omedelbart. Den flöts dock på nytt och de andra tre planerade ringarna sjösattes. Projektet kostade totalt 2 miljoner euro, exklusive ytterligare medel orsakade av det initiala missödet.

Men från och med denna vecka är projektet färdigt, igång och genererar el.

Källa:

12 juli 2022  12:13  CET

Tisdag

En ny solpark på gång i Blekinge

Solparken kommer att producera omkring 19 miljoner kWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 3 800 villor. Bakom satsningen står sågverkskoncernen Vida tillsammans med Bixia och solenergiföretaget Svea Solar, genom en så kallad PPA (Power Purchase Agreement). Det innebär att Svea Solar kommer att bygga, äga och förvalta solparken och att Vida genom Bixia köper den el som parken producerar. Vida har sedan 2014 samarbetat med Bixia gällande elhandel, och solparken kommer inkluderas inom bolagets långsiktiga elhandelsstrategi.

– Vi är mycket glada över att utöka vårt samarbete med Vida som är en spännande koncern med höga klimatambitioner som ligger i linje med Bixias. Att ett sågverksbolag som Vida gör den här storskaliga satsningen på solel är viktigt, och att parken byggs i södra Sverige, där det finns ett stort produktionsunderskott av el gör den ännu viktigare, säger Eric Constantien, försäljningsansvarig på Bixia.

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från svensk skog. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke. Koncernen har ett aktivt klimatarbete och verksamheten bidrar redan idag till att minska mängden koldioxid i atmosfären då växande skog fångar upp koldioxid och av biprodukterna från sågverken tillverkas utsläppsneutral energi.

Källa:

12 juli 2022  12:03  CET

Tisdag

USA-företaget Regent vill ta fram en flygbåt

När den helt elektriska revolutionen tar fäste i flygindustrin är Seagliders nästa transportform med sikte på en framtida värld utan koldioxidutsläpp, rapporterar axis.com.

USA-baserade Regent funderar på att konstruera flygbåtar därifrån, men med en twist som inkluderar en grönvänlig drivlina och ett nytt namn, Seagliders, som erbjuder allmänheten snabba flygningar på låg höjd i kustsamhällen som Hawaiiöarna. Billy Thalheimer, medgrundare och VD för Seaglider startup, Regent Craft, entusiasmerade: ”Det är en rymdkapplöpning om igen.”

Thalheimer var med och grundade Regent, tillsammans med Mike Klinker, efter flera år som programledare för flyg-, affärsutveckling och ingenjör som inkluderade att arbeta på Aurora Flight Sciences. Han har erfarenhet av att leda alla aspekter av flygplansutveckling från servettskisser till detaljerad prestandaanalys och produktion, som kulminerar i flygtest och operationer.

Källa:

12 juli 2022  11:48  CET

Tisdag

Finska Wärtsilä levererar en av världens största projektportföljer för solceller och energilagring

Teknologikoncernen Wärtsilä levererar en portfölj med energilagringssystem på 500 megawatt (MWac) / 2 gigawattimmar (GWh) till Clearway Energy Group, en anläggningsägare som utvecklar ren energi.

Kontrakten omfattar fem anläggningar på Hawaii och i Kalifornien, inklusive en av världens hittills största projektportföljer för sol och lagring. Kombinationen av energilagring och solceller (PV) kommer att väsentligt förbättra elnätets tillförlitlighet genom att balansera en ökad mix av förnybar elproduktion.

USA har höga ambitioner att vara en förebild i världen för utveckling av ren energi, med målet att minska den ekonomiska nettoföroreningen av växthusgaser med mer än 50 procent fram till år 2030.

Genom att producera billig och ren energi i stor skala visar Wärtsilä- och Clearway-projekten den viktiga roll som solceller och energilagring kommer att ha för att man ska kunna påskynda energiomställningen och uppnå dessa mål. 

Källa:

12 juli 2022  11:39  CET

tisdag 12 juli

måndag 11 juli

Måndag

Brasilien: I halvtorra regioner är solel en bra kombo för jordbruket

En studie från Brasilien 2020 visar att agrovoltaiska solsystem kan vara en lösning med stor potential. Dessa system kombinerar livsmedelsproduktion och solenergiproduktion i samma fysiska utrymme för att maximera resultaten och minska användningen av naturresurser.

Brasiliens första agrovoltaiska system kallas Ecolume. Den utvecklades av ett nätverk av mer än 40 brasilianska forskare och finansierades av CNPq, National Council for Scientific and Technological Development. Ett pilotprojekt installerades vid SERTA agroecology school i kommunen Ibimirim, i delstaten Pernambuco, under 2019 under samordning av Pernambuco Agronomy Institute (IPA).

IPA-klimatologen och Ecolume-koordinatorn Francis Lacerda säger att projektet utvecklades på grund av oro över hur man producerar tillräckligt med mat i Brasiliens halvtorra regioner. Dessa regioner har historiskt sett upplevt vattenbrist på grund av torka och stigande temperaturer, och att säkerställa matproduktion året runt har blivit ett problem.

Källa:

11 juli 2022  13:13  CET

Måndag

Här testas världens högsta vindkraftverk

Från mark till när vingspetsen står rakt upp är det dryga 271 meter. På Österild testcenter på nordöstra Jylland finns plats för nio havsbaserade vindkraftverk.

– Det är världens största som står här bakom, säger Peter Musgaard Sauer som är koordinator på besökscentret. Nyligen beslutade danska folketinget om en mångdubbling av sol- och vindkraft – även med utblick mot Europa.

På ett nordsjötoppmöte i maj i danska Esbjerg skrev Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien under en deklaration om att tiodubbla kapaciteten av vindkraft i Nordsjön till 2050. Enligt danska miljö och energiministeriet kan det förse upp till 230 miljoner hushåll med el.

– Alla vi delar en vision om att göra Nordsjön till ett grönt kraftfält, sa den danska statsministern Mette Frederiksen(S). Esbjergsdeklarationen är en del av EU:s satsning att minska beroendet av olja och gas och satsa på förnybar energi.verk, och parkens areal utvidgas med cirka 14 400 hektar.

Källa:

11 juli 2022  13:02  CET

Måndag

Spanien: 1 130 MW vindenergi och solenergi installerar Enel Green Power

Endesa bygger genom sitt förnybara dotterbolag Enel Green Power España (EGPE) 27 förnybara projekt i Spanien som kommer att ha en kapacitet på mer än 1 130 MW ny grön energi i vårt land. För att bygga dessa projekt, hittills i år, arbetar mer än 4 200 yrkesverksamma i dessa förnybara anläggningar i företaget.

”Sol- och vindkraftsprojekten byggs främst i regionerna Aragón, Castilla la Mancha, Extremadura och Andalusien, och deras mål är att uppfylla det mål som vi har satt upp för att säkerställa att all Endesas produktion är 100 % förnybar år 2040”, sa Luca Capuozzo, företagets ansvarig för förnybara byggnader.

Endesa har förstärkt sitt engagemang för ren energi för att främja koldioxidutsläpp och har som mål att nå 12 300 MW sol-, vind- och hydraulkraft i slutet av 2024.

Källa:

11 juli 2022  12:36  CET

Måndag

Vertikala öst-västorienterade solcellssystem ger en stabiliserande effekt i nätet

Forskare från Leipzig University of Applied Sciences har tittat på den potentiella effekten av att distribuera vertikala väst-östorienterade solcellssystem i stor skala på den tyska energimarknaden. De har funnit att sådana installationer kan ha en gynnsam effekt för att stabilisera landets nät, samtidigt som de tillåter större integration med jordbruksaktiviteter än med konventionella markmonterade solcellsanläggningar.

Forskarna använde EnergyPLAN-modellen som utvecklats av Aalborg Universitet i Danmark. Det används vanligtvis för att simulera driften av nationella energisystem på timbasis, inklusive el-, värme-, kylnings-, industri- och transportsektorerna. Det hjälper till att förutsäga hur det tyska energisystemet kan se ut med mer vertikal PV till 2030.

”Endast två parametrar varieras systematiskt: för det första, andelen installerad effekt för de olika PV-varianterna,” sa akademikerna och noterade att de inte övervägde solspårare. ”För det andra övervägs två scenarier, där antingen ett storskaligt ellager är integrerat eller inte.”

Källa:

11 juli 2022  12:26  CET

Måndag

Vindparken i Vänern -Stenkalles grund

(Renewables Now) – Cloudberry Clean Energy ASA (OSE:CLOUD) kommer att samarbeta med norska kraftkoncernen Hafslund AS i 100-MW Stenkalles Grund-vindprojektet för grunt vatten, som är under utveckling i sjön Vänern i Sverige.

Det nordiska företaget Cloudberry för förnybar energi sa förra veckan att de har skrivit på ett bindande term sheet för att bilda ett joint venture med Hafslund som kommer att göra det möjligt för dem att genomföra projektet. Enligt överenskommelsen kommer Hafslund att köpa en 50-procentig andel i Cloudberry Offshore Wind AS, som indirekt äger Stenkalles Grund.

Affären förväntas slutföras i september, när alla nödvändiga dokument är klara och bekräftande due diligence har genomförts av Hafslund.

”Samarbetet med Hafslund samlar två lokala parter som delar ambitionen att förverkliga det första icke-subventionerade havsbaserade vindkraftsprojektet i Sverige”, säger Anders Lenborg, vd för Cloudberry.

Källa:

11 juli 2022  12:18  CET

Måndag

Integrerad vind och sol är fortfarande billigast, och kostnaderna för grön vätgas faller snabbt: CSIRO

Australiens huvudsakliga vetenskapliga organ och landets energimarknadsoperatör har återigen understrukit det faktum att ”integrerad” vind och sol – inklusive kostnaden för lagring och överföring – fortfarande är den överlägset billigaste källan till ny elproduktion i Australien.

2022-versionen av CSIRO:s årliga GenCost-rapport pekar också på ett snabbt fall i kostnaden för väteelektrolysörer, vilket kommer att öka förhoppningarna om att australiensiska kan använda sin rikliga och billiga vind- och solenergi för att bli en global väte- och förnybar supermakt.

Den senaste GenCost-rapporten är viktig eftersom den betonar poängen att vind och sol, inklusive kostnaden för lagring och överföring, fortfarande är den i särklass billigaste formen av produktion, till och med upp till 90 procent av den totala produktionen.

Det understryker också några viktiga principer för ett nät för förnybar energi. Sol och vind kräver inte ytterligare investeringar i lagring och överföring förrän deras andel av produktionen nådde runt 50 procent.

Källa:

11 juli 2022  12:06  CET

Måndag

"Dubbelt världsrekord" för tandemsolceller i perovskite

Forskare vid EPFL:s Photovoltaics and Thin Film Electronics Laboratory och CSEM:s Sustainable Energy Center har tagit två världsrekord genom att uppnå en verkningsgrad på över 30 % för perovskite-på-kisel-tandem solceller.

Resultaten har certifierats av det amerikanska DOE:s National Renewable Energy Laboratory (NREL), säger organisationerna.

”Dessa resultat är ett uppsving för högeffektiv solcell och banar väg för ännu mer konkurrenskraftig solelproduktion.”

De sa att nuvarande solceller är ”i grunden begränsade av materialen de är gjorda av” eftersom de är kiselbaserade med maximal effektivitet som förutspås vara 29%, medan nuvarande verkningsgrad ligger på cirka 27%, vilket ger lite utrymme för förbättringar.

Källa:

11 juli 2022  12:00  CET

Måndag

Neoen inleder byggnation av sin första anläggning i Sverige, vindparken Storbrännkullen (57,4 MW)

  • Neoen har börjat bygga sin vindpark Storbrännkullen i Jämtlands och Västernorrlands län.
  • Med en kapacitet på 57,4 MW ska parken tas i drift i slutet av 2023.
  • Den årliga elproduktionen kommer motsvara förbrukningen av 30 000 bostäder.
  • Storbrännkullen är Neoens första projekt för vilket byggnation påbörjas i Sverige, där bolaget har utvecklat en stor projektportfölj under de senaste två åren.

Neoen, (FR0011675362, Ticker: NEOEN) som är en ledande producent av uteslutande förnybar energi, meddelar att byggnationsarbetet har påbörjats för Storbrännkullen, företagets första vindpark i Sverige.

Storbrännkullens vindpark kommer byggas i Jämtlands och Västernorrlands län inom kommunerna Ragunda, Strömsund och Sollefteå, ungefär 100 kilometer från Östersund. 

Källa:

11 juli 2022  11:55  CET

Måndag

100 % grön frakt skulle lägga mindre än 10 cent till kostnaden för Nike-skor från Kina

Kommande EU-politik som syftar till att minska sjöfartens utsläpp skulle bara lägga till några få cent till kostnaden för varor hela vägen från Kina, säger en analys av T&E.
Att utvidga koldioxidprissättningen till sjöfart och kräva att små mängder grönt e-bränsle används till 2030 kommer att innebära att ett par träningsskor skulle kosta bara 0,003 euro mer, en tv 0,03 euro och ett kylskåp upp till 0,27 euro mer. Det beror på att slutkostnaderna inte är särskilt känsliga för bränslekostnader.

Det mer uppseendeväckande resultatet av T&E:s analys är att ambitiöst köra fartyg till 100 % på gröna vätgasbaserade bränslen skulle lägga mindre än 0,10 euro till priset på träningsskor och upp till 8 euro för ett kylskåp. T&E:s studie är avsedd att avslöja påståenden inom branschen om att en sådan övergång inte är överkomlig och kommer att avvisas av konsumenter.

Att köra fartyg helt på gröna vätgasbaserade bränslen (e-bränslen) skulle lägga mindre än 0,10 euro till priset för ett par träningsskor och upp till 8 euro för ett kylskåp[1], en ny studie om kostnaderna för att minska koldioxidutsläppen i europeisk sjöfart visar.

Källa:

11 juli 2022  11:50  CET

Måndag

Nytt hybridskepp får batteri på 11 MWh

Att driva stora skepp på enbart el ligger en bit bort, men hybridskepp är på gång in. StenaRoRo har beställt tre stycken skepp med hybriddrift och motorer, växellådor, propellrar och batterier kommer från Wärtsilä. Två av dessa skepp kommer att användas av Brittany Ferries och det första har nu fått sitt namn, Saint-Malo. Det kommer att segla mellan St Malo och Portsmouth.

Batterierna är på 11 MWh, alltså en hel del. Ett intelligent system som använder rätt drivning och drivmedel vid rätt tidpunkt ska få ner utsläppen med 15 procent. Man kommer alltså inte bara kunna segla på el under en hel resa, men man kommer att kunna köra på el i hamnarna och motorerna kommer att kunna gå med full kraft på bara el.

Källa:

11 juli 2022  11:45  CET

måndag 11 juli

fredag 8 juli

Fredag

Volkswagen börjar bygga den första av sex batterigigafabriker

Volkswagen Group meddelade på torsdagen att de konsoliderar sin batteriutveckling och produktion i ett nytt projekt kallat Mission SalzGiga.

Namnet syftar på Salzgitter i Tyskland, där VW har byggt mer än 63 miljoner förbränningsmotorer – den har nu brutit mark på en massiv ny batterifabrik på platsen, den första av sex planerade för Europa.

Varje anläggning ska kunna rymma en årlig produktionskapacitet på 40 GWh, tillräckligt för att driva 500 000 elfordon.

För detta ändamål har företaget inrättat en ny Salzgitter-baserad affärsenhet kallad PowerCo som kommer att täcka alla biltillverkarens globala batteriaktiviteter.

VW säger att det kommer att kräva mer än 20,4 miljarder dollar (20 miljarder euro) i investeringar mellan nu och 2030 men med en lika stor potential i intäkter, plus tillskottet av 20 000 nya jobb.

Källa:

8 juli 2022  13:21  CET

Fredag

Finland: Korsnäs får havsbaserad vindkraftspark – blir första som byggs på öppet hav

På fredagen beviljade statsrådet Forststyrelsen tillstånd att hyra ut statens vattenområde för att bygga en havsbaserad vindkraftspark utanför Korsnäs.

Nu får Forststyrelsen grönt ljus av statsrådet för att hyra ut statens vattenområde för byggande av vindkraftspark utanför Korsnäs.

Den havsbaserade vindkraftsparken i Korsnäs kommer att bli den första parken på öppet hav i finskt territorialvatten. Projektet i Korsnäs är ett betydande finländskt projekt för förnybar energi.

– Det här är en historiskt viktig dag. De tillstånd som beviljades idag är en viktig milstolpe när det gäller att utveckla den havsbaserade vindkraften i Finland och i fortsättningen öka den inhemska produktionen av förnybar energi, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen (C).

Statsrådet beviljade också tillstånd att investera 10 miljoner euro i projektbolaget Korsvind Ab Oy.

Dessutom godkändes en utbyggnad av vindkraftsparken i Vetenskär i Björneborg av statsrådet. Där ökar kapaciteten från tio vindkraftverk till 43 vindkraftverk, och parkens areal utvidgas med cirka 14 400 hektar.

Källa:

8 juli 2022  13:14  CET

Fredag

Tyska Nordex får en order på 59 MW vindkraft i Finland

I slutet av juni 2022 fick Nordex två order från det finska dotterbolaget till Falck Renewables på 10 vindkraftverk på totalt 59 MW i Finland. Fem N163/5.X-turbiner kommer att levereras till projekten ”Mustalamminmäki” respektive ”Koiramäki”. De två beställningarna inkluderar även ett Servicekontrakt för underhåll av turbinerna för en period av tio år.

Båda vindkraftparkerna byggs i Karstula kommun i mellersta Finland. Nordexkoncernen kommer att installera turbinerna på stålrörstorn med en navhöjd på 148 meter från sommaren 2023. På grund av de tuffa klimatförhållandena kommer turbinerna att levereras i kallklimatversionen och med Nordex avancerade anti-isningssystem. Nordex. för rotorbladen.

Källa:

8 juli 2022  12:50  CET

Fredag

Australien: Quinbrook avslöjar planer för 2 GWh stort batteri

Quinbrook Infrastructure har tillkännagett planer på att distribuera ett 2 000 MWh batterienergilagringssystem (BESS) med stöd av storskalig vind- och solenergi, som en del av planerna på att bygga en av de största lagringsanläggningarna för ”grön data” på södra halvklotet.

Supernode-projektet kommer att utvecklas i etapper på en 30 hektar stor tomt i norra Brisbanes förorter. Platsen kommer också att ha direktanslutningar till ett internationellt undervattensdatakommunikationsnät. Quinbrook Managing Partner David Scaysbrook sa att webbplatsen erbjuder en ”oöverträffad” plats för strömförsörjningsförmåga, och erbjuder upp till 800 MW kapacitet med tre separata högspänningsanslutningar.

”Det erbjuder också gott om möjligheter att driva våra storskaliga batterier med lokalt producerade förnybara energikällor från sol, vind och vatten, som också kommer att driva datacentrets campus när det växer”, sa han.

Källa:

8 juli 2022  12:37  CET

Fredag

Storbritannien presenterar tillvägagångssättet för att ansluta 23 GW havsvind till nätet

8 juli (Renewables Now) – Den brittiska elsystemoperatören National Grid ESO publicerade i torsdags dokumenten för ”Pathway to 2030” Holistic Network Design (HND), som anger ett samordnat tillvägagångssätt för anslutning av 23 GW havsvind på vägen till 50 GW till 2030.

För närvarande har Storbritannien 11,3 GW nätansluten vindkraftskapacitet till havs, men punkt-till-punkt-länkarna som använts i tidigare projekt anses nu vara ineffektiva för att ansluta fler anläggningar i ännu större skala.

”Med förväntningarna på framtida vindkraftskapacitet till havs nu betydligt högre, är den ursprungliga modellen inte längre lämplig för ändamålet utan att potentiellt riskera undvikande effekter på konsumenter, miljön och samhällen”, står det i HND:s sammanfattningsrapport.

HND inkluderar ett samordnat och integrerat tillvägagångssätt för anslutning och transport av betydande volymer havsbaserad vindkraft. Det är en del av Pathway to 2030, den andra av tre arbetsflöden som etablerats i regeringens Offshore Transmission Network Review (OTNR) för att täcka havsbaserade vindkraftsprojekt i olika utvecklingsstadier. Dessa ligger runt Skottland, Wales, Englands östkust norr om Wash och sydvästra England.

Källa:

8 juli 2022  12:27  CET

Fredag

IEA: Världen behöver fler olika försörjningskedjor för solpaneler för att säkerställa en säker övergång till nettonollutsläpp

Att säkerställa en säker övergång till nettonollutsläpp kommer att kräva ökade ansträngningar för att expandera och diversifiera den globala produktionen av solpaneler vars globala leveranskedjor för närvarande är starkt koncentrerade till Kina, säger IEA i en ny specialrapport som släpptes idag.

Kinesisk industri- och innovationspolitik fokuserad på att utöka produktionen av solpaneler och marknader har hjälpt solceller att bli den mest prisvärda elproduktionstekniken i många delar av världen. Detta har dock också lett till obalanser i solcellsförsörjningskedjorna, enligt IEA Special Report on Solar PV Global Supply Chains, den första studien i sitt slag av byrån.

Källa:

8 juli 2022  12:21  CET

Fredag

Musk spånar om en autonom minibuss

Teslas vd Elon Musk har kastat ut en annan intressant produktidé och frågat Twitter om Tesla ska göra en ”mycket konfigurerbar Robovan.”

Idén skulle förmodligen vara ett steg upp från den ”elektriska skåpbilen” som föreslogs 2018 av en följare, till vilken Musk försiktigt flaggade med ett ”OK” och tanken att det skulle vara möjligt om vissa använder skåpbilsreglage (i princip karosser) utan drivlinor) i samarbete med en partner som Daimler.

Musks tweet på fredagsmorgonen (australisk tid) sa: ”Kanske borde Tesla göra en mycket konfigurerbar Robovan för människor och last?”

Källa:

8 juli 2022  12:01  CET

Fredag

Vattenfall har lagt ett anbud på att bygga världens första vätgaskluster till havs i Nederländerna

Nya vindkraftsparker kommer att byggas utanför den holländska kusten under de kommande åren. Näst på tur är Hollandse Kust West och till hösten meddelas vem som får lov för bygget.

Vattenfall har tagit fram anbudet för en del av vindkraftsparken, nämligen delområde VII. Om Vattenfall vinner anbudet inom ”sitt” delområde kommer företaget att bygga världens första vätgaskluster som en del av en vindkraftspark till havs.

Tre vindkraftverk kommer att utrustas med elektrolysörer. Vätgasen de producerar kommer att ledas till hamnen i Rotterdam, där det kommer att anslutas till vätgasnätverket.

Genom ett nätverk av rörledningar kommer sedan vätgasen att transporteras ut till konsumenterna, precis som naturgas kommer att vara idag.

Källa:

8 juli 2022  11:47  CET

Fredag

Kommer Kinas nya plan för förnybar energi att leda till ett tidigare utsläppstopp?

Detta är den första delsektorplanen som utfärdats sedan 14FYP för ett modernt energisystem, publicerad tidigare i år. Bland alla dokument som Kina har utfärdat under det så kallade ”1+N”-politiska ramverket för att upprätthålla sina klimatlöften, kan energiplanen och dess undersektorplan för förnybar energi vara de mest grundläggande för Kinas koldioxidutsläpp.

Kinas klimatlöfte (dess ”nationellt bestämda bidrag”, eller NDC) syftade till 1 200 gigawatt (GW) vind- och solkraftskapacitet till 2030, och att 25 % av energiförbrukningen skulle täckas av icke-fossila bränslen till 2030. Att uppnå dessa Målen förväntas säkerställa att Kinas koldioxidutsläpp (CO2) når en topp före 2030, men att de inte är på väg mot koldioxidneutralitet.

Därför, i den mån det nya 14FYP för förnybar energi kan uppfylla eller överprestera sina mål, skulle det också bidra till Kinas ansträngningar att nå koldioxidutsläppen tidigt och hjälpa till att överbrygga det globala utsläppsminskningsgapet mot en 1,5C-väg.

Källa:

8 juli 2022  11:38  CET

Fredag

Oxford: Världens största litium-vanadinbatteri startar

Öppnandet av dess EV-laddningspark idag (5 juli) markerar det sista steget i att leverera projektet, som behandlades på djupet i Vol.30 av PV Tech Power, Solar Medias kvartalsvisa tekniska tidskrift med fokus på nedströms solenergiindustrin. (Du kan läsa ett utdrag ur den särskilda rapporten här.)

Kärnkomponenten i projektet är en kombinerad BESS som består av ett 50 MW/50MWh litiumjonsystem, levererat av Wärtsilä, och ett 2MW/5MWh vanadinflödesbatteri från Invinity Energy Systems. Optimiser Habitat Energy tar tillgångarna ut på marknaden med sin AI-aktiverade handelsplattform.

Planen har alltid varit att de två så småningom ska fungera som en hybridtillgång, men ett uttalande från Pivot Power till Energy-Storage.news indikerar att detta inte är fallet ännu.

Källa:

8 juli 2022  11:30  CET

fredag 8 juli

torsdag 7 juli

Torsdag

Finland: Sandbaserat system för säsongslagring av värme startar

Det finska bolaget Vatajankoski och den finska startupen Polar Night Energy har kopplat på ett sandbaserat värmelagringssystem för hög temperatur som kommer att tillhandahålla fjärrvärme till den västfinska staden Kankaanpää.

Lagringsanläggningen ligger i området för ett ospecificerat kraftverk som drivs av Vatajankoski och har 100 kW värmeeffekt och 8 MWh energikapacitet. Den är inbäddad i en 4 m x 7 m hög stålbehållare och kan lagra el i form av värme i flera månader vid temperaturer mellan 500 och 600 C.

”Konstruktionen av lagret gick bra, speciellt med tanke på att lösningen är helt ny”, säger Polar Night Energy CTO Markku Ylönen. ”Vi lyckades få ordning på allt trots vissa utmaningar och en kort fördröjning. Nu är sanden redan varm.”

Källa:

7 juli 2022  13:10  CET

Torsdag

Tyskland måste påskynda energiomställningen på grund av kriget i Ukraina -Scholz

BERLIN, 6 juli (Reuters) – Tyskland måste genomföra övergången till grön energi snabbare på grund av Rysslands invasion av Ukraina, sade förbundskansler Olaf Scholz på onsdagen och tillade att Ryssland använder energi som ett politiskt vapen.

”Energipolitik är inte bara en fråga om pris. Energipolitik är också säkerhetspolitik”, sa Scholz vid ett evenemang som arrangerades av Renewable Energy Association. ”Det är därför vi nu måste turboladda expansionen av förnybar energi”, sa han.

Källa:

7 juli 2022  13:03  CET

Torsdag

Enzymer bryter ner plast

En postdoktor vid National Renewable Energy Laboratory (NREL), Erickson och hennes kollegor har vänt sig till mikroskopiska enzymer för att bokstavligen äta bort det växande problemet med plastavfall.
De identifierade och karakteriserade enzymer som kan bryta ner polyetylentereftalat (PET), den lätta plasten du kanske känner igen som flaskor och livsmedelsförpackningar. Det är bara det första steget, tillsammans med två väntande patentansökningar.

Erickson sa att målet är att skräddarsy enzymer som kan riktas mot andra typer av produkter gjorda av samma plastmaterial, såsom kläder och mattor. ”Ingen av dessa saker har just nu ett återvinningsalternativ,” sa hon. ”Så det är det långsiktiga målet för dessa enzymer.”

Källa:

7 juli 2022  12:54  CET

Torsdag

Österrike ska utmana taxonomin i EU-domstolen

Österrike meddelade redan i november att man skulle vidta rättsliga åtgärder om klassificeringen inkluderade kärnenergi och förnyade detta löfte efter att Europaparlamentet inte lyckats samla en majoritet för att motsätta sig den delegerade akten.

Luxemburg har redan meddelat att de kommer att stödja den österrikiska pressen. ”Vi kommer att överväga ytterligare juridiska steg tillsammans med Österrike”, twittrade den luxemburgske energiministern Claude Turmes.

Spanien och Danmark meddelade inför omröstningen att de också skulle överväga att gå med i rättegången. Tyskland, som till en början sa att de skulle ”undersöka” möjligheten till en rättegång, bestämde sig till slut för att inte följa efter.

Källa:

7 juli 2022  12:45  CET

Torsdag

Tyskland planerar 32GW ny vind och sol om året för att nå målet för förnybar energi 2030

Att utöka kapaciteten för förnybar elproduktion i Tyskland kommer att bli ett överordnat allmänintresse, mer utrymme kommer att ges till solcells- och vindkraftsinstallationer, och licensiering och konstruktion accelereras efter att trepartikoalitionsregeringen nått en kompromiss om det största energiomställningspaketet på flera år. .

Koalitionen av Socialdemokrater (SPD), Miljöpartiet och de affärsvänliga Fria demokraterna (FDP) kämpade hårt om detaljer tills en överenskommelse i sista minuten om de över 20 lagarna och förordningarna nåddes den 5 juli, bara dagar innan riksdagen. sommaruppehållet börjar.

Utkastet till energireformpaketet som Clean Energy Wire har sett är utformat för att sätta Tyskland på rätt spår mot klimatneutralitet till 2045 och avvänja det från ryska fossila bränslen och kommer att röstas om i parlamentet den 7 juli.

”Vi släpper lös solenergi och säkerställer tillräckligt med ytor för fler vindkraftverk”, säger Miljöpartiets riksdagsgrupps vice ordförande Julia Verlinden. År 2030 ska andelen grön el i nätet höjas till 80 procent, betonade hon.

Källa:

7 juli 2022  12:42  CET

Torsdag

Australiska Redflow lanserar generation tre zinkbromid-flödesbatterier

Den australiensiska tillverkaren av zinkbromidflödesbatterier Redflow har startat produktionen av sin efterlängtade tredje generationens ”icke-litium” batterilagringserbjudande, med initiala beställningar på väg för leverans så tidigt som nästa månad, sade företaget på torsdagen.

”Gen 3” av Redflows 10kWh ZMB-batteri har varit på gång i några år nu, och lovat en ny stackdesign, uppdaterad elektronik och tankdesign, ökad funktionalitet och – avgörande – lägre produktionskostnader.

”Vi har arbetat för att släppa Redflows 3:e generationens batteri i flera år med betydande teknisk design och tester som har investerats i dess utveckling sedan 2018”, säger Redflow COO Richard Aird i ett uttalande.

”Gen3-designen ger betydande tillverkningskostnadsreduktioner samtidigt som den förbättrar prestandan genom innovationer inom stackdesign.

Källa:

7 juli 2022  12:37  CET

Torsdag

Ny stor solpark i södra Sverige driftsatt

I Skåne utanför Åhus sätts en av landets största solcellsparker nu i drift. Den är lika stor som 8 fotbollsplaner och producerar cirka 8 GWh el per år, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för 1 600 villor. Bakom satsningen står solenergiföretaget Alight, elbolaget Bixia och industrikoncernen Nolato.

Byggnationen av solparken påbörjades i höstas och har möjliggjorts genom ett så kallat PPA (Power Purchase Agreement) mellan Nolato, Bixia och Alight. Avtalet innebär att Alight utvecklar, äger och driver anläggningen medan Nolato, via elhandelspartnern Bixia, åtar sig att köpa all den el som parken producerar under minst tio år. Bixia har sedan många år förvaltat Nolatos kraftportfölj som är helt förnybar.

– Vi är väldigt stolta över vårt samarbete med Nolato och Bixia som möjliggjort utbyggnaden av ny grön energi i Sverige. Genom denna satsning visar man industrin vägen till en mer hållbar energiproduktion, och att det är fullt möjligt att på ett år gå från beslut till färdig storskalig solpark som långsiktigt säkrar ens elbehov, säger Harald Överholm, vd på Alight.

Källa:

7 juli 2022  12:33  CET

Torsdag

Ørsted får kontrakt på världens största vindkraftspark till havs

Det brittiska närings- och energiministeriet har tilldelat ett differenskontrakt till Ørsteds vindkraftspark till havs Hornsea 3. Kontraktet tilldelades till ett inflationsindexerat avräkningspris på 37,35 GBP per ton. MWh i 2012 års priser.

Hornsea 3 kommer att ha en kapacitet på 2 852 MW och kommer att kunna producera tillräckligt med energi för att förse 3,2 miljoner hushåll i Storbritannien med el.

Vindkraftparken till havs kommer därmed att ge ett betydande bidrag till den brittiska regeringens ambition att ha 50 GW havsvind i drift till 2030 som en del av sin energisäkerhetsstrategi.

– Offshorevind har återigen visat sig vara en källa till lokalt producerad storskalig grön energi som kommer att hjälpa Storbritannien att nå sina klimatmål och öka sitt energiberoende, samtidigt som man skapar lokala jobb och industriell utveckling, säger Martin Neubert, kommersiell direktör på Ørsted .

Källa:

7 juli 2022  11:51  CET

Torsdag

Shell ska bygga ett grön vätgasprojekt i Nederländerna

Oljebolaget Shell kommer att börja bygga en förnybar vätgasanläggning i Nederländerna som den sa kommer att bli det största projektet i sitt slag i Europa när det är i drift 2025.

Elektrolysören på 200 MW kommer att drivas av en vindkraftpark till havs som delvis ägs av Shell, och kommer att byggas i hamnen i Rotterdam och producera upp till 60 000 kg förnybart väte per dag.

Vätgasen kommer att försörja ett Shell-raffinaderi, där det kommer att ersätta viss användning av gråväte och delvis minska koldioxidproduktionen av bensin, diesel och flygbränsle, enligt företaget.

Källa:

7 juli 2022  11:45  CET

Torsdag

Vattenfall vinner brittiskt kontrakt för havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall har idag tilldelats rättigheten att bygga den brittiska havsbaserade vindkraftsparken Norfolk Boreas, den första fasen av Vattenfalls ”Norfolk Zone” som planeras bli en av världens största havsbaserade vindkraftsområden.

Vindkraftsparken Norfolk Boreas kommer att byggas med ett 15-årigt statsstöd genom det brittiska subventionssystemet ”Contracts for Difference” (CfD).

Helene Biström, chef för affärsområde Vind på Vattenfall, säger: – Den mycket glädjande tilldelningen av CfD-stöd är avgörande för att den första etappen av Vattenfalls ”Norfolk Zone”, en av de största havsbaserade vindkraftsområdena i världen, ska kunna genomföras. Projektet är helt i linje med Vattenfalls mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

CfD-systemet är Storbritanniens viktigaste policymekanism för att stödja elproduktion med låga koldioxidutsläpp och ger dem som tilldelas CfD-stöd ett kontrakt med fasta intäkter under 15 år.

Källa:

7 juli 2022  11:41  CET

torsdag 7 juli

onsdag 6 juli

Onsdag

EU måste förbereda sig för ett fullständig rysk gasstopp – von der Leyen

(Montel) EU måste förbereda sig för fler störningar i rysk gasförsörjning, inklusive en fullständig avstängning, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på onsdagen.
EG siktar på att presentera en vinterenergiberedskapsplan för nödsituationer den 20 juli, enligt dess preliminära agenda för EU-kommissionärernas möten.

”Vi behöver europeisk samordning och gemensam handling,” sa von der Leyen till Europaparlamentet. ”Vi måste se till att gasen vid full störning strömmar dit den behövs som mest.”

Hittills har 12 EU-länder direkt påverkats av partiella eller totala minskningar av gastillförseln eftersom relationerna mellan blocket och Ryssland försämras efter kriget i Ukraina.

Källa:

6 juli 2022  13:25  CET

Onsdag

Jämtkraft levererar ultrasnabb frekvensreserv till SvK batterier+vattenturbiner

Som ett av sju bolag i hela Sverige har Jämtkraft upphandlats som leverantör av stödtjänsten snabb frekvensreserv (FFR) till Svenska Kraftnät (SvK). Det är en ny möjlighet tack vare investeringen i batterilagring i Granboforsens vattenkraftverk.

Det är stort att vi som relativt litet bolag ligger i framkant och är en av få som tillhandahåller FFR. Det är ett nytt koncept för oss och ligger helt i linje med vår strategi att utveckla lagringskapaciteten och kunna erbjuda nya tjänster, säger Ulf Larsson, enhetschef för Krafthandel på Jämtkraft.

Granboforsens vattenkraftverk är ett av landets första vattenkraftverk med batterilagring, ett hybridkraftverk. Vid störningar, avvikelser i kraftsystemet reagerar frekvensmätarna på 10-delar av en sekund och drar i gång batteriet som kortvarigt skjuter på extra effekt.

Det är inte en uthållig åtgärd utan fungerar till dess att andra långsammare stödtjänster för frekvensreglering tar vid (se bifogad bild). Fördelarna med den snabba frekvensregleringen via batteri är inte enbart att se till att frekvensen på det svenska elnätet hålls på cirka 50 Hz utan också att maskinerna, vattenturbinerna skonas.

Källa:

6 juli 2022  13:14  CET

Onsdag

Norska regeringen stoppar offshore-strejken

Den norska regeringen har gått in för att avsluta en strejk från offshore-olje- och gasarbetare som tvingade Equinor att tillfälligt lägga ner produktionen vid tre fält och hotade att påverka mer än hälften av gasexporten på den norska kontinentalsockeln mitt i en kris i energiförsörjningen.

Medlemmar av den norska chefs- och chefsorganisationen (Lederne) strejkade på tisdagen och krävde löneökningar för att kompensera för stigande inflation. Samtalen om ett löneavtal bröt samman förra veckan, vilket resulterade i stridsåtgärder som på lördagen skulle ha minskat den dagliga gasexporten med ungefär 1,1 miljoner fat oljeekvivalenter, eller 56 % av den dagliga gasexporten, enligt den norska olje- och gasforeningen.

Den norska regeringen har befogenhet att ingripa i strejker under vissa omständigheter. Norge täcker en fjärdedel av Europas energiförbrukning och med tanke på risken för ytterligare avstängningar som enligt gasöverföringssystemoperatören Gassco skulle ha stängt av Norges leveranser till Storbritannien i helgen, vidtog det norska arbetsministeriet åtgärder på tisdagskvällen och införde en tvångsuppgörelse.

Källa:

6 juli 2022  12:53  CET

Onsdag

Zelenskyy uppmanar grekiska redare att sluta transportera rysk olja

Grekiska redare har återigen kommit under beskyllning från Volodymyr Zelenskyy, Ukrainas president, för deras fortsatta transporter av rysk olja.

När Zelenskyy talade via en videolänk från Kiev till den 26:e årliga rundabordskonferensen för Economist Government som hölls i Aten igår, sa Zelenskyy: ”Vi ser grekiska företag som tillhandahåller nästan den största tankfartygsflottan för transport av rysk olja.” Den ukrainske presidenten fortsatte med att tillägga: ”Jag är säker på att detta inte uppfyller Europas, Greklands eller Ukrainas intressen. Detta är bara ett exempel på behovet av ännu större enhet, så att Ryssland tvingas söka fredliga lösningar.”

Splash har upprepade gånger rapporterat om hur grekiska ägare har varit den främsta aktören för rysk råolja under de 19 veckorna sedan Ryssland invaderade Ukraina.

Källa:

6 juli 2022  12:44  CET

Onsdag

Förnybar energi försörjer nästan hälften av tysk energiefterfrågan under första halvåret 2022

Förnybar energi har försörjt ungefär hälften av Tysklands elbehov för första halvåret 2022, har nya data visat, vilket ökar mängden förnybar energi i mixen med sex procentenheter jämfört med samma period 2021.

Tysklands Center for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW) och Federal Association of Energy and Water Management (BDEW) sa på måndagen att förnybara energikällor hade täckt cirka 49 % av den inhemska bruttonalförbrukningen under perioden.

I ett gemensamt pressmeddelande sa organisationerna att den främsta bidragsgivaren till den ökade produktionen av förnybar energi var en ”betydande ökning” av landbaserad vind- och solkapacitet – var och en genererade cirka en femtedel mer el än under samma period 2021.

Källa:

6 juli 2022  12:37  CET

Onsdag

England: Cancermediciner levereras med drönare till Isle of Wight

Storbritanniens National Health Service (NHS) planerar att försöka använda drönare för att flyga cytostatika till cancerpatienter i England, i ett försök att minska leveranstiderna från fyra timmar till 30 minuter.

Drönare kommer att transportera doser från apoteket vid Portsmouth Hospital University NHS Trust till St Mary’s Hospital på Isle of Wight, där personalen kommer att samla in och distribuera dem.

När NHS-chefen Amanda Pritchard tillkännagav den stora prövningen på sjukvårdens 74-årsdag, sa att cancerpatienter i England skulle bli de första i världen att dra nytta av de nya leveranserna, i samarbete med teknikföretaget Apian.

Källa:

6 juli 2022  12:33  CET

Onsdag

Havsbaserad vindkraft – möjligheter för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland

Ansökningarna för att etablera havsbaserad vindkraft runt Gotland ökar. Om dessa projekt blir verklighet kan Gotland bli självförsörjande på elektricitet istället för att vara beroende av el från fastlandet. Tillgången till grön el ger också möjligheter att via elektrolys producera stora mängder vätgas. För varje kilo vätgas produceras åtta kg syrgas samt spillvärme. Vad innebär det för möjligheter för Östersjön?

På ett seminarium i Almedalen den 6 juli diskuterar vi vad detta kan användas till och vad det skulle kunna innebära för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland.

Bland annat diskuteras möjligheterna att använda den syrgas som bildas för att syresätta Östersjöns döda bottnar. Trots omfattande åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen till Östersjön är syresituationen i Östersjöns djupområden alltjämt mycket ansträngd. På praktiskt tagit alla vattendjup som överstiger 70 meter är syreförrådet i vattnet utarmat och bottensedimenten reducerade varvid giftigt svavelväte bildas.

Källa:

6 juli 2022  12:16  CET

Onsdag

Fyra solcellsparker i södra delen av Sverige 220 MWp

Projekten är lokaliserade i södra Sverige, varav tre i elprisområde SE3 och ett projekt i elprisområde SE4. Totalt kommer de fyra projekten ha en installerad effekt på ca 220 MWp.

Efter att solcellsparkerna har driftsatts under 2023, -24 och -25 kommer de tillsammans att stå för utsläppsminskningar om ca 132 000 ton CO2 och generera el motsvarande årsförbrukningen för ca 44 000 hushåll. Solcellsparkerna byggs utan några subventioner och på helt marknadsmässig grund.

”Solcellsparker är ett utmärkt sätt att på ett snabbt och klimatvänligt sätt öka eltillförseln. Vi på Helios är på väg att etablera oss som ledande inom detta segment av solcellsbranschen- och det är verkligen glädjande att vi lyckas vinna förtroendet från internationella investerare att både leverera och förvalta deras projekt, säger Magnus Rahm, Projektchef på Helios Nordic Energy AB”

Källa:

6 juli 2022  12:03  CET

Onsdag

Solcellsanläggning gör aPak självförsörjande i Mölndal

I juni i år tog aPak beslut om att investera i en solcellsanläggning på 2700 kvadratmeter på huvudlagrets tak i Mölndal. Bygget började omedelbart och anläggningen planeras vara i drift redan till hösten. Därmed blir aPaks huvudlager och huvudkontor i Mölndal helt självförsörjande på solel.

Ett hållbarhetsmål för förpackningsföretaget aPak är att vara självförsörjande på energi senast 2030. Sedan tidigare finns 850 kvadratmeter solpaneler installerade på taket i Mölndal. Nu har aPak skyndat på utvecklingen genom att investera i ytterligare 2 700 kvadratmeter. Investeringen innebär att aPak tredubblar storleken på solcellsanläggningen och möjliggör en produktion på cirka 459 000 kWh per år.

– Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på en hållbar framtid i närtid. Tack vare vår investering i att tredubbla storleken blir aPak helt självförsörjande på solel i Mölndal. Satsningen på solceller i Mölndal är ett av flera bevis på att vi tar våra hållbarhetsmål på allvar, säger Evelina Lindgren, vd på aPak

Källa:

6 juli 2022  11:53  CET

Onsdag

Spanien: 2021 installerades 3,5 GW solel en ökning med 29,9 % mot 2020

Solenergi står redan för 8,1 % av energimixen i Spanien. Det är den förnybara tekniken som har vuxit mest, vilket omvandlas till rekordproduktionsdata och når 20 954 GWh, en ökning med 36,9 % jämfört med 2020.

Rapporten om förnybar energi, från Red Electrica de España (REE), avslöjar att förra året var ledarskapet för dessa generationskällor, som täckte ett historiskt maximum på nästan 47 % av mixen.

”Solen och vinden producerade mer än 86 TWh i Spanien förra året, en tredjedel av all produktion på nationell nivå”, heter det från REE. ”Båda källorna slog två rekord – de lägger till – vindkraft var ledande i mixen, med mer än 23 % och en ökning av produktionen med 10 %; solceller växte för sin del med 37 % och nådde 8 % av produktionsstrukturen”.

Källa:

6 juli 2022  11:45  CET

onsdag 6 juli