ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

"transition away from" "transition away from" "transition away from"

Från MEDSOLS.NU får du:

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

onsdagen den 31 januari

Onsdag

Återvinningsbart, växtbaserat lim minskar koldioxidavtrycket från vindkraftverk

Alla vet att vind och sol har betydande koldioxidavtryck på grund av energin och materialen som används vid tillverkningen av deras komponenter. Det är därför forskningen fortsätter om hur man får ner det fotavtrycket.

Emily Mercer på NREL beskriver forskning där som har utvecklat ett lim, som används för att hålla ihop ett vindkraftverksblad, gjort av harts tillverkat av växtavfall med hjälp av en lågenergiprocess, och som lätt kan återvinnas. Till skillnad från dagens lim tillverkade av icke-förnybara resurser (som petroleum), producerar det nya PECAN-hartset 40 % färre utsläpp och kräver 30 % mindre energi att tillverka.

Den strukturella prestandan är densamma eller i vissa fall bättre. Processen för återvinning av PECAN-hartset är enkel och kan göras på vindkraftparkens avvecklingsplats. Nästa steg är att mäta dess prestanda på mycket stora blad.

För ungefär tre år sedan gav forskare från National Renewable Energy Laboratory (NREL) Robynne Murray, Nicholas Rorrer och deras team ut på ett uppdrag för att göra en lätt återvunnen harts för att fungera som det centrala limmet som håller ihop ett vindturbinblad.

Källa:

31 jan 2024  12:47 CET

Onsdag

"Vi är på väg att förlora hela den europeiska PV-tillverkningsindustrin", säger ESMC:s generalsekreterare Johan Lindahl

Lite mer än ett år efter lanseringen av European Solar PV Industry Alliance, som syftade till att nå 30 GW i inhemsk tillverkningskapacitet år 2025 över hela värdekedjan, verkar industrin i Europa vara redo att stå helt stilla och oförmögen att uppnå det målet på mindre än två år.

Dessa mål är ”helt omöjliga” med tanke på marknadsprisernas rådande omständigheter, säger Johan Lindahl, generalsekreterare vid European Solar Manufacturing Council (ESMC). Med priserna som sjunkit till 55 RMB/kg (7,65 USD/kg) för mono-grade tät polykisel då priserna rasade förra året på några månader och nu har stabiliserats på ett ännu lägre genomsnittspris än vad som sågs mellan 2019 och 2020.

Källa:

31 jan 2024 12:36  CET

Onsdag

Solceller för desinfektion av avloppsvatten

Forskare från Spaniens universitet i Jaen har utvecklat en ny teknik för desinfektion av avloppsvatten och produktion av solcellsenergi.

Open SoWat-systemet är designat för tertiär rening – den tredje och sista processen i avloppsreningsverk (WWTP). Det är en uppgradering av SolWat-teknologin, som består av en fotokemisk teknologi som integrerar PV-moduler och vattendesinfektionsreaktorer.

”För att utöka systemet till kommersiell användning måste preliminära experimentella studier utföras med en storskalig prototyp. Optimering av denna teknik kommer att innebära användning av energieffektiva vattenpumpar. Dessutom kommer en studie av deras energiförbrukning och en ekonomisk analys av systemet att genomföras, säger forskaren J. Torres till tidningen pv.

Forskargruppen sa att tekniken utnyttjar olika våglängder av solstrålning för olika ändamål. Den använder ultraviolett (UV) och långt infraröd (FIR) strålning för att desinficera vatten, vilket avsevärt minskar förekomsten av skadliga mikroorganismer. Dessutom används synlig (VIS) och nära-infraröd (NIR) strålning för att generera elektricitet genom solcellsmodulen.

Källa:

31 jan 2024  11:34 CET

Onsdag

Oxford University spinout hävdar genombrott inom solpanelsteknik

En spinout från Oxford University påstår sig ha uppnått ett genombrott för solpaneler som gör det möjligt med en omvandlingseffektivitet på 25% av omgivande solljus till elektricitet.

Oxford PV säger att dess paneler kommer att tillåta hushåll och företag att generera upp till 20st mer ström från paneler på sina tak eller andra solenergiinstallationer. Om tekniken rullas ut bredare, skulle det avsevärt öka mängden energi som produceras per kvadratfot panel och påskynda övergången till nettonoll.

Solenergi har redan dykt upp som en av de snabbast växande formerna av förnybar energi, med installationer som genererar cirka 7 procent av Storbritanniens el mellan juli och september förra året.

Källa:

31 jan 2024 11:22  CET

Onsdag

Indien vill ha sin egen solindustri tar upp kampen med Kina

För att nå målet om att nå nettonollutsläpp år 2070 åtog sig Indien att tredubbla kapaciteten för förnybar energi till 500 GW år 2030 – mer än hälften förväntas komma från solenergi.

Styrt av den kraftiga efterfrågan på solpaneler, oro över koncentrationen av leveranskedjan i Kina och premiärminister Narendra Modis vision för ett ”självförsörjande Indien”, har regeringen vidtagit åtgärder för att stödja inhemsk solenergitillverkning.

”Vi siktar på att Indien ska bli en ledande tillverkare av solcellsmoduler. Indien är redo att bli ett globalt nav för tillverkning av förnybar energi”, berättade sekreterare för förnybar energi Bhupinder Singh Bhalla nyligen vid ett evenemang om ren energi.

Adani är en av Indiens främsta tillverkare av solpaneler. Idag motsvarar den processen en stor monteringslinje där komponenter, till stor del importerade från Kina, monteras in i solceller och moduler.

Källa:

31 jan 2024  11:08 CET

Onsdag

"Smoking gun proof": fossilbränsleindustrin kände till klimatfaran redan 1954, visar dokument

Fossilbränsleindustrin finansierade en del av världens mest grundläggande klimatvetenskap redan 1954, har nyligen grävda dokument visat, inklusive den tidiga forskningen av Charles Keeling, känd för den så kallade ”Keeling-kurvan” som har kartlagt den uppåtgående marschen av Jordens koldioxidnivåer.

En koalition av olje- och biltillverkningsintressen gav 13 814 dollar (cirka 158 000 dollar i dagens pengar) i december 1954 för att finansiera Keelings tidigaste arbete med att mäta CO2-nivåer i västra USA, visar dokumenten.

Keeling skulle fortsätta med att etablera den kontinuerliga mätningen av global CO2 vid Mauna Loa-observatoriet på Hawaii. Denna ”Keeling-kurva” har spårat den stadiga ökningen av det atmosfäriska kolet som driver klimatkrisen och har hyllats som ett av de viktigaste vetenskapliga verken i modern tid.

Källa:

31 jan 2024 11:02  CET

Onsdag

Kinas vind- och solkapacitetsprognos kommer att gå om kol 2024

Kinas installerade vind- och solkapacitet kommer att passera kol för första gången i år, enligt en industriprognos på tisdagen.
China Electricity Council (CEC) sa i en årlig rapport att nätanslutna vind- och solenergi skulle utgöra cirka 40 % av den installerade kraftproduktionskapaciteten i slutet av 2024, jämfört med kols förväntade 37 %.
Som jämförelse var vind och sol tillsammans cirka 36 % av kapaciteten i slutet av 2023, och kol var knappt 40 %.

Kina kommer att ha byggt runt 1 300 gigawatt (GW) vind- och solkapacitet i slutet av 2024, förväntar CEC, vilket innebär att det redan kommer att ha överskridit sitt officiella mål på 1 200 GW år 2030.
CEC sade också att produktionskapacitet från alla icke-fossila bränslekällor – inklusive kärnkraft och vattenkraft – utgjorde mer än hälften av den totala för första gången 2023.
Den gav dock ingen prognostiserad uppdelning för den faktiska kraftproduktionen, som fortfarande domineras av kol som stod för nästan 60 % av den el som förbrukades förra året.

Källa:

31 jan 2024  10:54 CET

Onsdag

Katter, byggnader och bilar dödar mycket fler fåglar än vindkraft

År 2022 producerade USA 434 TWh vindkraft.2 Med siffrorna ovan ger det oss ett intervall på 200 000 till 1,2 miljoner. Den övre siffran verkar mer sannolikt eftersom den försöker korrigera för underdetektering av mindre fåglar. Låt oss kalla det runt en miljon fåglar per år.

Antag att dessa risker är desamma över hela världen och att de globala dödsfallen förmodligen är över 5 miljoner.

Runt en miljon fåglar dödas i USA. Är det ett stort antal?

Inte riktigt, jämfört med andra tryck. Diagrammet nedan visar uppskattningar av antalet fåglar som dödats av olika faror i USA.

Man kan se att vindkraftverk som mest dödar några miljoner. Bilar, byggnader och bekämpningsmedel dödar tio till hundratals miljoner vardera. Katter dödar minst en miljard.

Källa:

31 jan 2024 10:44  CET

Onsdag

De traditionella biltillverkarna är större förorenare än oljebolagen

En fördömande ny rapport har funnit att äldre bilföretag avsevärt underskattar livstidsutsläppen från sina ICE (fordon med förbränningsmotorer), och att investeringar i biltillverkare i genomsnitt är mer koldioxidintensiva än investeringar i oljebolag.

Den gemensamma rapporten, släppt av de globala tankesmedjorna Nomisma och Carbon Tracker, fann också att ESG-betyg som används av finansiella institutioner inte lyckas fånga bilföretagens verkliga inverkan, och att EU:s hållbara finansklassificering erbjuder en mycket mer korrekt representation av företagens påverkan. om klimat och miljö.

Rapporten konstaterar att när scope 3-utsläpp inkluderas genererar vissa bilföretag mer utsläpp än hela G7-ekonomier. CO2-utsläppen från Toyota, Volkswagen och Stellantis tillsammans är högre än de totala utsläppen från Storbritannien, Frankrike och Italien.

Källa:

31 jan 2024  10:30 CET

Onsdag

Globala gröna investeringar ökar med 17 % 2023 1,8 biljoner dollar enligt BloombergNEF-rapport

Källa:

31 jan 2024 10:25  CET

onsdag 31 januari

tisdag 30 januari

Tisdag

Ett sätt att förvandla röd lera till grönt stål

Aluminium är avgörande för att tillverka lätta bilar, dryckesburkar och köksredskap. Men dess produktion skapar en biprodukt som kallas röd lera, en frätande slurry som innehåller järn och andra metaller. Den stora globala aluminiummarknaden har lett till att nästan 4 miljarder ton röd lera sitter i avfallsdammar eller dumpats på soptippar eller miljön.

Nu rapporterar forskare om ett relativt enkelt sätt att utvinna järn från röd lera: genom att spränga det med väteplasma i en ljusbågsugn (Nature 2024, DOI: 10.1038/s41586-023-06901-z) . Förnybar el kan driva processen, säger Isnaldi R. Souza Filho, en materialingenjör vid Max Planck Institute for Iron Research.

Om teamet kan skala upp processen skulle det vara en hållbar väg att producera järn för ståltillverkning. Största delen av stålets koldioxidutsläpp kommer från smältning av järnmalm.

Källa:

30 jan 2024  13:31 CET

Tisdag

Tyskland: Forskningscentrum vill utveckla natriumjonbatterier med biokol

Källa:

30 jan 2024 11:41  CET

Tisdag

Frankrike subventionerar tillverkade elbilar i EU med låga koldioxidavtryck. Europa måste följa efter

Förra året tillkännagav Frankrike nya gröna behörighetsregler för att bevilja subventioner till elbilar. Från och med i år kommer ett incitament på 5 000-7 000 euro endast att tilldelas elbilar med ett koldioxidavtryck under 14,75 ton CO2.

Det är det första inom miljöpolitik som EU borde leverera i hela regionen, säger Lucien Mathieu på T&E. Och inte bara av miljöskäl. Det kommer att främja elbilar tillverkade i Europa där produktionsutsläppen är mycket lägre än i Kina. Utan detta kommer Europas biltillverkare (och batteritillverkare) att krympa på bekostnad av billigare import.

Men, som Mathieu förklarar, har de franska reglerna brister som måste åtgärdas. Antaganden och parametrar för att mäta utsläpp är inte klart definierade. Incitamenten bör minskas för att gynna elbilar med de lägsta fotavtrycken (en metod som bör tillämpas på all bilbeskattning!).
Slutligen bör dessa skattebetalarnas pengar bara gynna biltillverkare som stödjer utfasningen av förbränningsmotorer 2035, säger Mathieu.

Källa:

30 jan 2024  13:13 CET

Tisdag

Ny satsning på elektrobränsle i Jämtland och Östersund

Källa:

30 jan 2024 12:59  CET

Tisdag

Nytt lagförslag ska kapa tillståndsprocesserna för elnäten

När den tjocka klimaträttsutredningen landade på regeringens bord i maj 2022 handlade en stor del om elnätens tillståndsprocesser. Att bygga en högspänningsledning kan ta uppemot tio år, så en viktig fråga för alla samhällsaktörer är hur man kan kapa dessa tillståndstider med tanke på den snabba elektrifieringen.

Tre centrala frågor i utredningen rörde teknikval, snabbare lämplighetsbedömning och undantag för biotopskydd. Nu går regeringen vidare med dessa punkter i en lagrådsremiss som berör nätkoncessioner för linje, det vill säga huvudsakligen stamnät och regionnät.

– Förslagen ska bidra till en tydligare och snabbare process för att förnya, förstärka och bygga ut elnät, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i en presskommentar.

Källa:

30 jan 2024  12:18 CET

Tisdag

Asien hittar mer litium

Källa:

30 jan 2024 11:41  CET

Tisdag

Delhis regering tillkännager "gratis el" för de som installerar soltak

Delhis chefsminister Arvind Kejriwal lovade en ”noll elräkning” för energianvändare som väljer solel på taket idag. CM sa att regeringen hade gjort en särskild bestämmelse i den kommande solenergipolitiken för att ge solenergikonsumenter gratis el i Delhi.

Statens kabinett godkände nyligen statens solenergipolitik. Regeringen kommer snart att meddela det. I en presskonferens idag sa Kejriwal att strömkonsumenter som installerar solcellstak kommer att få noll elräkningar, oavsett deras strömförbrukning.

”Under den senaste solenergipolicyn från Delhi skulle solenergikonsumenter i bostäder få noll elräkning, oavsett förbrukning. Dessutom skulle de som installerar soltak på sina tak få runt 700-900 Rs per månad från regeringen. Data från centralregeringen visade nyligen att Inflationstakten är runt 6-7%. Delhi har den lägsta inflationen, på 3 procent. Den nya politiken kommer att ytterligare sänka inflationen i Delhi,” sa Kejriwal.

Källa:

30 jan 2024  11:18 CET

Tisdag

Världens längsta vindkraftsblad avtäckt i Kina

Källa:

30 jan 2024 11:10  CET

Tisdag

Kolgruvor i västra England ska kartläggas för potential för förnybar energi

När Bryn Hawkins arbetade i kolgruvor under 1960-talet och början av 1970-talet säger han att få förstod vilken inverkan förbränning av fossila bränslen skulle ha på planeten.

Nu hoppas offentliga tjänstemän att nedlagda gruvor som gav miljontals ton fossila bränslen skulle kunna användas som en potentiell källa till förnybar energi över hela landet.

Det har redan varit en framgång i Gateshead, där det kommunalägda Gateshead Energy Company använder varmt vatten från det omfattande nätverket av gamla gruvor 150 meter nedanför staden för att leverera värme och varmvatten.

Andra myndigheter fångar potentialen med tunnelbanemästaren i västra England, Dan Norris, som satsar 1,5 miljoner pund på att några av de över 100 gruvorna i Somerset och South Gloucestershire kommer att kunna tillhandahålla en förnybar värmekälla i område.

Källa:

30 jan 2024  10:54 CET

Tisdag

Koldioxidavskiljning planeras i Jordbro

Källa:

30 jan 2024 10:37  CET

tisdag 30 januari

måndag 29 januari

Måndag

Med världen som snubblar förbi 1,5 grader av uppvärmning, varnar forskare att klimatchocker kan utlösa oro och auktoritära motreaktioner

När jordens årliga medeltemperatur pressar sig mot gränsen på 1,5 grader Celsius bortom vilken klimatologer förväntar sig att effekterna av den globala uppvärmningen kommer att intensifieras, varnar samhällsvetare för att mänskligheten kan vara på väg att sömnvandra in i en farlig ny era i mänsklighetens historia. Forskning visar att de ökande klimatchockerna kan utlösa mer social oro och auktoritära, nationalistiska motreaktioner.

Etablerat av Parisavtalet 2015 och bekräftat av en rapport från 2018 från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, har 1,5-gradersmärket varit en klippkant som klimatåtgärder har försökt undvika, men de senaste analyserna av globala temperaturdata visade att 2023 vacklar på det. röd tråd.

En stor datamängd antydde att tröskeln redan passerades 2023, och de flesta prognoser säger att 2024 kommer att bli ännu varmare. Den nuvarande globala klimatpolitiken har världen på väg mot uppvärmning med cirka 2,7 grader Celsius år 2100, vilket skulle hota den moderna mänskliga civilisationen under livslängden för barn som föds idag.

Källa:

29 jan 2024  14:59 CET

Måndag

Avfärdar kärnkraft som lösning på effekttoppar

Källa:

29 jan 2024 14:52  CET

Måndag

Kina uppnår rekordtillväxt i solenergi 2023 och lägger till 216,88 GW solceller

Kina har satt ett nytt riktmärke för expansion av solenergi, och lägger till banbrytande 216,88 gigawatt (GW) ny solenergi 2023.

Ökningen var särskilt tydlig i december, när landet lade till 51,87 GW, enligt de senaste uppgifterna från Kinas nationella energiförvaltning.

I december nådde Kinas totala kraftproduktionskapacitet cirka 2,92 terawatt (TW), vilket är en kraftig ökning med 13,9 % från föregående år.

Solenergikapaciteten steg i höjden till cirka 610 GW, med en imponerande tillväxt på 55,2 %. Vindkraftskapaciteten tog också framsteg och nådde cirka 440 GW, med en ökning med 20,7 %.

Källa:

29 jan 2024  14:40 CET

Måndag

Kinesiska Li Mega laddar 50 mil s körning på 12 min

Källa:

29 jan 2024 14:09  CET

Måndag

Parkeringshuset i Lund pryds med uttjänta vindturbinblad

I ett nytt högteknologiskt kvarter i Lund i södra Sverige kommer turbinblad från en nedlagd Vattenfalls vindkraftspark att bli en mycket synlig del av fasaden på ett parkeringshus.

När Lunds stads parkeringsbolag LKP tog i bruk ett parkeringshus för det nya kvarteret Brunnshög i den nordöstra delen av staden, där European Spallation Source byggs, bestämde sig arkitekt Jonas Lloyd för att bygga in utrangerade blad.

Vindkraftverksblad är gjorda för att leverera elektricitet och klara tufft väder i årtionden.
Material som glasfiber, kolfiber, epoxiharts, balsaträ, metaller och olika fyllmedel pressas tätt ihop i lager, vilket gör bladen extremt hållbara men svåra att återvinna.

Källa:

29 jan 2024  14:16 CET

Måndag

Nederländska och tyska Nordsjön ger 30TWh havsvind

Källa:

29 jan 2024 14:09  CET

Måndag

Kanadensisk startup erbjuder 35 % effektiva inomhus perovskite PV-moduler

Perovskite solteknikföretaget Solaires Entreprises har slagit på en pilotproduktionslinje för att tillverka inomhus perovskite PV-moduler i Langford, British Columbia.

Företaget vill sälja panelerna till tillverkare av fordons-, konsumentelektronik-, sensor- och LED-komponenter. ”Pilotlinjen kommer att producera 200 000 enheter per år, varje enhet mäter 3,82 cm x 7,62 cm”, säger Solaires vd Fabian De La Fuente till tidningen pv.

De typer av applikationer Solaires siktar på inkluderar självladdande elektroniska enheter, trådlösa tangentbord, smarta dörrlås, elektroniska hylletiketter och sensorer. Solaires säger att dess moduler kan vara fristående eller paras ihop med uppladdningsbara batterier. Solaires kommer att producera hela stacken internt.

Källa:

29 jan 2024  14:03 CET

Måndag

Australiens första gemenskapssolträdgård blir verklighet

Källa:

29 jan 2024 13:23  CET

Måndag

Förnybar energi producerar för första gången mer än 100 % av Skottlands elbehov

Data från den skotska regeringen visar att 2022 genererades motsvarande 113 % av Skottlands bruttoelförbrukning från gröna kraftkällor.

Förnybara energikällor har gett mer än tillräckligt med el för att möta Skottlands behov för första gången, visar siffror.

Data från den skotska regeringen visar att 2022 genererades motsvarande 113 % av Skottlands bruttoelektricitetsförbrukning från gröna kraftkällor – som vindkraft och vattenkraft.

Det var en ökning med 26 procentenheter från föregående år.

Det kom då elförbrukningen i Skottland sjönk med 4 % till 22 040 gigawattimmar.

Energiminister Neil Gray välkomnade den ”betydande milstolpen” för Skottlands förnybara energisektor.

Källa:

29 jan 2024  13:15 CET

Måndag

Shell kommer att lägga ner det tyska oljeraffinaderiet

Källa:

29 jan 2024 13:10  CET

måndag 29 januari

fredag 26 januari

Fredag

Det största solenergi-plus-lagringsprojektet i USA kom precis online

Den nya installationen i Kalifornien har nästan 2 miljoner solpaneler, mer än 120 000 batterier och en enorm mängd ren energikapacitet.

Det största kombinerade sol- och energilagringsprojektet i USA är nu online och fungerar i Kaliforniens Mojaveöknen.

Det vidsträckta megaprojektet sträcker sig över 4 600 hektar i Kern County och ligger på privat mark såväl som Edwards Air Force Base. Det är det största offentlig-privata partnerskapet som det amerikanska flygvapnet någonsin varit inblandat i.

Känt som Edwards & Sanborn-projektet, utvecklades det av Terra-Gen och byggdes av Mortenson, en ingenjörs-, inköps- och konstruktionsentreprenör (EPC). Bygget startade under första kvartalet 2021 och färdigställandet meddelades förra veckan.

Detta speciella projekt har en genereringskapacitet på 875 megawatt från solel tillsammans med 3 287 megawattimmars energilagring.

Källa:

26 jan 2024  13:01 CET

Fredag

”Solkraft stärker det svenska elnätet”

Källa:

26 jan 2024 12:55  CET

Fredag

Kina tillhandahåller mer än hälften av världens extra vind- och solcellskapacitet (PV) år 2023

Totalt 510 gigawatt för förnybar energiproduktionskapacitet kommer att installeras över hela världen 2023, med Kina som bidrar med mer än 50 procent, sade National Energy Administration (NEA) på torsdagen.

Kina har blivit en oumbärlig kraft för att driva utvecklingen av ren energi globalt, sade ANE-tjänstemannen Pan Huimin vid en presskonferens.

Genomgången hölls på tröskeln till den första internationella dagen för ren energi, inrättad av FN för att firas årligen den 26 januari.

Investeringar i ren energi utomlands av kinesiska företag har spridit sig till stora länder och regioner, som täcker vindkraft, solcellsenergi och vattenkraft, sa Pan.

Källa:

26 jan 2024  12:09 CET

Fredag

Liebherr konverterade denna massiva gruvgrävmaskin till elektrisk kraft

Källa:

26 jan 2024 11:41  CET

Fredag

Tysklands solbatterikapacitet fördubblas 2023

Utbyggnaden av solenergilagring i Tyskland accelererade snabbt 2023 med både det totala antalet installerade batterier och deras lagringskapacitet fördubblades på bara ett år, enligt solcellsindustriorganisationen BSW.

Mer än en halv miljon nya solbatterier installerades i Tyskland förra året, sa BSW med hänvisning till preliminära uppgifter från Federal Network Agency. Således har marknaden för bostäder och kommersiell lagring vuxit med över 150 % 2023.

Mer än en miljon solenergilagringsenheter är nu i drift över hela Tyskland med en kapacitet på cirka 12 GWh, vilket motsvarar den genomsnittliga privata dagliga elförbrukningen för cirka 1,5 miljoner tvåpersonshushåll.

Källa:

26 jan 2024  11:19 CET

Fredag

Pakistan måste investera i klimattålighet för att överleva, säger premiärministerhoppet Bhutto-Zardari

Källa:

26 jan 2024 11:12  CET

Fredag

En aldrig tidigare skådad tillväxt för förnybar energi håller 2030 tredubbla drömmen vid liv

Världen lade till 50 % mer förnybar kapacitet 2023 än 2022, och de kommande fem åren kommer att se den snabbaste tillväxten hittills. Kina och solceller (PV) var stjärnorna i showen. Energy Monitor intervjuar Heymi Bahar, medförfattare till IEA:s Renewables 2023-rapport.

Förnybar energi runt om i världen expanderar snabbare än någon gång under de senaste tre decennierna, vilket ger verkligt hopp till COP28-målet att tredubbla den globala kapaciteten till 2030, enligt en färsk rapport från International Energy Agency (IEA). Den globala kapaciteten för förnybar energi växte med 50 % 2023 och nådde nästan 510 GW, med solenergi som står för tre fjärdedelar av tillskotten, enligt Renewables 2023, den senaste utgåvan av IEA:s årliga rapport om förnybar energi.

Under befintliga policyer och marknadsförhållanden förväntar IEA att världens kapacitet för förnybar energi kommer att växa till 7,3TW mellan 2023 och 2028. Den fann också att snabbare policyimplementering kan öka tillväxten av förnybar energi med ytterligare 21 %, vilket driver världen mot sitt globala tredubbla löfte. Energy Monitor satte sig ner med Heymi Bahar, senioranalytiker för marknader för förnybar energi och policy för IEA, för att diskutera de senaste resultaten.

Källa:

26 jan 2024  11:01 CET

Fredag

Cop29-värden Azerbajdzjan lanserar grön energienhet - många är skeptiska

Källa:

26 jan 2024 10:54  CET

Fredag

Nu tas nästa steg för havsvindparken Dyning

Regeringen har beslutat att ge länsstyrelsen i Östergötlands län i uppdrag att se över förutsättningarna för den havsbaserade vindkraftsparken Dyning. Dessutom ska Sveriges geologiska undersökning (SGU) utreda möjligheterna för undervattenskablar till anläggningarna.

– Vi välkomnar att regeringen nu har tagit ett stort och viktigt steg för ökad elproduktion på ostkusten, säger Magnus Hallman, VD för Freja Offshore.

Dyning kommer, när den är fullt utbyggd, att kunna leverera upp till 10 TWh el, vilket är mer än den totala elförbrukningen i hela Sörmland och Östergötland. Denna el behövs för att sänka elpriserna och klara elektrifiering inom industrin, både i regionen och i hela landet.

Vindkraftsparken Dyning planeras i Östersjön mellan fastlandet och Gotland, ca 45 kilometer sydost om Oxelösund.

Källa:

26 jan 2024  10:37 CET

Fredag

Kärnkraften uträknad enligt ny strategisk scenariostudie

Källa:

26 jan 2024 10:31  CET

fredag 26 januari

torsdag 25 januari

Torsdag

Brandenburg: Solparker betalar en årsavgift till kommunen

Från och med 2025 måste operatörer av solcellsanläggningar på friland i Brandenburg överföra 2 000 euro per installerad megawatt till ansvarig kommun varje år. Enligt LEE BB försvagar denna SolarEuro läget i Brandenburg.

Enligt Berlin Brandenburg Regional Association for Renewable Energies (LEE BB) har delstatsparlamentet i Brandenburg beslutat om en särskild avgift för solcellssystem i öppna utrymmen och har diskuterat en höjning av Brandenburgs specialavgift för vindkraftverk. Enligt LEE BB försvagar merkostnaderna för att generera förnybar el och värme i Brandenburg läget och förhindrar mångsidigt deltagande

Från och med 2025 måste operatörer av markmonterade solcellssystem överföra 2 000 euro per installerad megawatt och år till ansvarig kommun. – Den här avgiften försvagar energibranschen. Solenergi genererar billig el, vilket är så viktigt för människorna och ekonomin i Brandenburg. Den särskilda avgiften kommer allvarligt att äventyra vissa solenergiprojekt”, säger Jan Hinrich Glahr, ordförande för Berlin Brandenburg State Renewable Energy Association.

Källa:

25 jan 2024  14:11 CET

Torsdag

Vindenergi når 21 GW installerad kapacitet i Brasilien

Källa:

25 jan 2024 14:07  CET

Torsdag

Teslas vinster för energilagring och solenergi nästan fyrdubblades 2023

Enligt företaget fyrdubblades vinsten från dess energigenererings- och lagringsdivision nästan 2023 jämfört med 2022. Energilagringsutbyggnaderna mer än fördubblades under den tidsramen och nådde 14,7 GWh 2023.

”Utbyggnaderna av energilagring minskade sekventiellt under fjärde kvartalet till 3,2 GWh, för en total utbyggnad på 14,7 GWh 2023, en ökning med 125 % jämfört med 2022.

Även om vi förväntar oss att utbyggnaderna kommer att fortsätta att vara volatila på sekventiell basis, påverkad av logistiken och den globala distribution av projekt vid varje given tidpunkt, förväntar vi oss fortsatt tillväxt på släpande tolvmånadersbasis framöver. Vi fortsätter att öka vår 40 GWh Megafactory i Lathrop, Kalifornien mot full kapacitet”, skriver Tesla.

Källa:

25 jan 2024  13:44 CET

Torsdag

Batteriparker växer explosionsartat

Källa:

25 jan 2024 13:35  CET

Torsdag

Holländska Alfen levererar 20MW batteri till svensk vindkraftpark

Alfen har tecknat ett avtal med Vasa Vind som markerar dess första batterienergilagringssystem samlokaliserat vid en svensk vindkraftspark.

Alfen kommer att designa, konstruera, installera och driftsätta 20MW batterienergilagringssystem (BESS) i anslutning till en av Vasa Vinds vindkraftsparker i slutet av 2024.

Företaget kommer också att serva batteriet.
När Alfens energilagringssystem är i drift kommer det att anslutas till samma nätpunkt som företagets vindkraftsparker i Strömsunds kommun.

Det kommer att öka stabiliteten och flexibiliteten i elnätet, både lokalt och nationellt och användas på den svenska marknaden för sidotjänster, inklusive Fast Frequency Reserve (FFR).

Dessutom kommer systemet att kunna ”svartastarta” vindkraftsparken, där vindkraftsparken vid strömavbrott eller nätavbrott kan startas om med energi från Alfens energilagringssystem.

Källa:

25 jan 2024  13:27 CET

Torsdag

Australien: Grönt väteprojekt utökas till 12GW och 4,5 GWh batterilagring

Källa:

25 jan 2024 12:58  CET

Torsdag

Analys: Ren energi var den främsta drivkraften för Kinas ekonomiska tillväxt 2023

Ren energi bidrog med rekordstora 11,4 ton yuan (1,6 miljarder USD) till Kinas ekonomi 2023, vilket stod för all tillväxt i investeringar och en större andel av den ekonomiska tillväxten än någon annan sektor.

Den nya sektor-för-sektor-analysen för Carbon Brief, baserad på officiella siffror, branschdata och analytikerrapporter, illustrerar den enorma ökningen av investeringar i kinesisk ren energi förra året – i synnerhet de så kallade ”nya tre” industrierna inom solenergi. kraft, elfordon (EV) och batterier.

Solenergi, tillsammans med tillverkningskapacitet för solpaneler, elbilar och batterier, var huvudfokus för Kinas investeringar i ren energi 2023, visar analysen.

Källa:

25 jan 2024  12:26 CET

Torsdag

Bra intjäning för Boliden med frekvensreglering

Källa:

25 jan 2024 11:35  CET

Torsdag

H&M Group och Alight tecknar elköpsavtal för tre nya solparker i Sverige

Alight, en ledande europeisk solutvecklare och energiproducent, och den globala modekedjan H&M Group har tecknat långsiktiga elköpsavtal (PPA) för att bygga tre nya solparker i Sverige.

Solparkerna är belägna i Blekinge, Södermanland och Halland, med en kapacitet på 13 MW, 6 MW och 4 MW. Konstruktionen av solparken i Blekinge har redan påbörjats, medan byggnationen av de andra två anläggningarna kommer att påbörjas senare i vår. Enligt den nuvarande tidslinjen kommer de att sättas i drift i början av 2025 och förse H&M Group med grön el. När de är i drift kommer Alight att äga och driva solparkerna.

Tillsammans kommer projekten att generera minst 24 GWh grön el, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för över 4 800 villor.* Detta avtal bygger vidare på partnerskapet mellan H&M Group och Alight, som undertecknade ett PPA i december 2022 för att bygga en 100 MW solpark i Hultsfred, som samägs och utvecklas ihop med Neoen, en ledande fransk producent av förnybar energi.

Källa:

25 jan 2024  11:29 CET

Torsdag

Världens största tillverkare av batterier kommer att halvera kostnaderna i mitten av 2024

Källa:

25 jan 2024 11:18  CET

torsdag 25 januari

onsdag 24 januari

Onsdag

Australien: Ståljätte bygger 1,3 GW solpark

Rio Tinto har skrivit på ett kontrakt om att köpa all el från det som kommer att bli det största solenergiprojektet på Australiens huvudnät – en 1,1 gigawatt (GW) anläggning nära Gladstone i Queensland som kommer att hjälpa till att driva gruvjättens smält- och raffinaderiverksamhet där.

Upper Calliope solenergipark (officiell storlek 1,3 GWp och 1,1 GW ac) håller på att byggas och kommer att drivas av Danmarksbaserade European Energy, en relativt ny aktör på den australiensiska marknaden.

Solenergiprojektet ska ligga över mer än 2 700 hektar cirka 50 km sydväst om staden, men det måste fortfarande erhållas utvecklings- och nätgodkännanden. Bygget beräknas påbörjas 2025 eller 2026 och kommer att ta två år att bygga.

Källa:

24 jan 2024  13:34 CET

Onsdag

Luleå Energi bygger stor batteripark 

Källa:

24 jan 2024 13:21  CET

Onsdag

Rystad Energy prognos: Sol- och vind kommer lägga till mer än 900 TWh 2024

Rystad Energy, ett forskningsföretag, delade nyligen några nyckelaspekter som kan forma energisektorn 2024.

Kapaciteten för förnybar energi växte snabbt och höll jämna steg med den globala energiefterfrågan tillväxt för första gången. Den prognostiserade 2023, ”solar PV behövde växa med 220 gigawatt (GW) 2023 för att spåra 1,6 DG-scenariot för global uppvärmning.”

Rystad förblev optimistisk medan de delade de senaste siffrorna och sa: ”Siffror indikerade att den kan hamna på över 400 GW. Och det finns nu leveranskedja synlighet för en årlig leverans på 1 500 GW.” Den utvecklade, ”Ren energi teknologier är nu mer överkomliga än fossila bränslealternativ i de flesta delar av världen.

Fossila bränslen kan dock förbli en viktig del av energin blanda för de kommande decennierna. Vissa experter delar sin prognos för det förnybara energisektorn för 2024.

Källa:

24 jan 2024  13:17 CET

Onsdag

USA behöver 9 miljoner hektar för solenergiövergången – så här mycket är det

Källa:

24 jan 2024 13:01  CET

Onsdag

Enorma mängder stendamm sprids över gårdar för att fånga upp CO2

Företag runt om i världen sprider krossad sten på gårdar för att ta bort koldioxid från atmosfären i en process som kallas förstärkt vittring, men den svåra delen är att mäta hur mycket som lagras

Följande är ett utdrag ur vårt klimatnyhetsbrev Fix the Planet. Registrera dig för att få det gratis i din inkorg varje månad.

Allt du behöver för att få bort mycket koldioxid från atmosfären är ett öppet fält och högar av krossat sten. Det är löftet om vad som kan bli ett av de primära sätten att varaktigt ta bort miljarder ton CO₂ från atmosfären, hjälpa världen att nå nettonoll i tid och undvika det mest…

Källa:

24 jan 2024  12:46 CET

Onsdag

Paris mål inom räckhåll genom att anpassa, bredda och stärka netto-nolllöften

Källa:

24 jan 2024 12:37  CET

Onsdag

Åtta brittiska solparker överfördes till gemenskapsägande

Överföring av 36 MWp ren energitillgångar ökar mängden solenergi i händerna på lokala samhällen i England och Wales med 20 procent
Fem samhällen i England och Wales har tagit ägandet av åtta solenergigårdar i en affär som har hyllats som den största någonsin överföringen av gemenskapsenergitillgångar i Storbritannien.

Affären, som tillkännagavs i morse, förväntas ge mer än £20 miljoner i finansiering från överskottsinkomster till de fem inblandade samhällsgrupperna.

Verksamma under en paraplygrupp som heter Community Energy Together, Wight Community Energy, Gower Power, Kent Community Energy, Shropshire och Telford Community Energy och Yealm Community Energy har säkrat ägandet av portföljen av solfarmar.

Grupperna sa att överföringen av 36MWp ren energi hade ökat mängden solenergi i händerna på lokala samhällen i England och Wales med 20 procent. Solcellsanläggningarna som har bytt ägare kan driva nästan 13 000 hem med ren energi.

Källa:

24 jan 2024  12:28 CET

Onsdag

Hushållen kan öka solenergin 20% med tvåsidiga paneler

Källa:

24 jan 2024 12:22  CET

Onsdag

Tyskland öppnar 2,23-GW solcellsupphandling

Tysklands federala nätverksbyrå har startat årets första anbud för markmonterade solenergiprojekt, med inriktning på förslag med en total kapacitet på 2,23 GW.

Deadline för att skicka in projekt är 1 mars 2024, uppger byrån på sin hemsida. Bud för markmonterade solparker och solcellsanläggningar på strukturella system som varken är byggnader eller bullerskärmar bör inte överstiga 0,0737 EUR (0,080 USD) per kWh. Pristaket i denna kategori förblev oförändrat från 2023.

Upphandlingen är uppbyggd under betala-som-bud-modellen.

År 2024 planerar Tyskland att tilldela 8,1 GW kapacitet i tre omgångar för markmonterade solparker. De kommande auktionsrundorna är planerade med deadlines den 1 juli och 1 december, var och en inriktad på en planerad volym på 2,7 GW.

Förra året tilldelades projekt på sammanlagt 3,62 GW i den första och andra omgången av auktionerna under starkt intresse medan resultaten från den tredje omgången, som söker bud på 1,61 GW, ännu inte har offentliggjorts.

Källa:

24 jan 2024  11:07 CET

Onsdag

Svenska kraftnät skruvar upp elförbrukningen i nya analyser

Utvecklingen och planeringen mot ökad elektrifiering inom industrin och samhället i stort går mycket snabbt. Svenska kraftnät har tagit fram och analyserat fyra olika scenarier för kraftsystemet fram till år 2050.

”Det är inga prognoser. Scenarierna representerar olika utvecklingsvägar och de resulterar i olika utmaningar för kraftsystemet”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Hur det faktiskt blir beror på en rad omständigheter som teknikutveckling, energipriser, energieffektivisering, politiska beslut, digitalisering, etcetera, och som Daniel Gustafsson påpekar, det är storheter som inte troligen följer en linjär utveckling.

Svenska kraftnät har i rapporten Långsiktig marknadsanalys 2024 undersökt fyra olika scenarier för kraftsystemet fram till år 2050 (se nedan beskrivning av de fyra scenarierna).

− Med de fyra scenarierna vill vi belysa utmaningar för kraftsystemet vid olika utvecklingsvägar och indikerar behov som vi behöver hantera. Några av scenarierna pekar till exempel på ett kraftigt högre elpris i norra Sverige jämfört med dagens. Men det betyder inte att det blir så. Istället belyser det bland annat behovet av att öka överföringskapaciteten dit jämfört med nuvarande utbyggnadsplaner, säger Daniel Gustafsson.

Källa:

24 jan 2024 11:03  CET

onsdag 24 januari

tisdag 23 januari

Tisdag

Startup i USA som erbjuder UL-certifierade vertikala PV-system

Sunstall har meddelat att UL har certifierat Sunzaun, dess nya vertikala PV-monteringssystem. Sunzaun har uppfyllt UL2703-standarderna, vilket gör det till det första vertikala solcellsmonteringssystemet att uppnå en sådan certifiering för säkerhet och tillförlitlighet i USA.

Den vertikala konfigurationen av Sunzaun-systemet sparar utrymme, vilket möjliggör energiproduktion i begränsade utrymmen. Sunstall sa att systemet är väl lämpat för jordbruksmark, stadsmiljöer och områden med begränsad marktillgänglighet.

Panelernas vertikala orientering leder till en produktionskurva som betjänar rutnät, vilket undviker produktionstoppen på dagen för traditionella matriser i nyttoskala. Det har andra fördelar med dubbla användningsområden, som att ge skugga åt grödor och spara bevattningsvatten.

Källa:

23 jan 2024  13:23 CET

Tisdag

Hybridverket som kan kombinera vågkraft, vindkraft och solel

Ett vågkraftverk som kan kombineras med vindkraft och solceller. I höstas vann det svenska bolaget Novige tävlingen Startup4Climate med sitt innovativa kraftverk. Nu hoppas företagets grundare Jan Skjoldhammer att företaget kan skala upp lösningen i samarbete med havsvindparker.

Vågkraftverket Noviocean ser ut som en rektangulär flotte och är 38 meter lång och fyra meter hög i full storlek. Till havs ska den ligga långsides med vågorna. Under kraftverket finns en vattenfylld cylinder med en kolvstång och vajer som är i förbindelse med havsbotten. Dessutom finns det fyra förankringar ut med sidorna av flotten, för att hålla kraftverket i rätt position vid ytan.

På ovansidan av flotten finns sex vertikalt axlade vindturbiner, som tillsammans har en effekt på 300 kW samt solpaneler på 50–80 kW. Det ger en total effekt på cirka 1 MW och en snitteffekt, så kallad kapacitetsfaktor, på cirka 40 procent av detta.

Källa:

23 jan 2024 13:07  CET

Tisdag

H2 Green Steel säkrar miljardlån – finansierar grön stålindustrisatsning

Ståltillverkaren H2 Green Steel har gjort upp om finansiering på 48 miljarder kronor med en grupp investerare, uppger vd Henrik Henriksson på en presskonferens. Bland långivarna finns bland annat Svensk Exportkredit och EU:s investeringsbank EIB, men också storbanker som BNP Paribas och nederländska ING.

Efter miljardbeskedet: ”Har aldrig gjorts i en industri som är så svår att ställa om”
Bolaget har samtidigt fått på plats avtal om kapitaltillskott på 3,4 miljarder kronor från bland annat en Microsoft-fond och tyska Siemens. Detta tillskott gör att aktiekapitalet ökar till 24 miljarder kronor.

Utöver det har H2 Green Steel tilldelats runt 3 miljarder kronor från EU:s Innovationsfond, som finansieras med intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter. De nya tillskotten gör att bolaget säkrat totalt 75 miljarder kronor i finansiering till anläggningen som håller på att byggas i Boden, berättar vd Henrik Henriksson. Det är tillräckligt för att starta produktionen i slutet av 2025.

Källa:

23 jan 2024  12:55 CET

Tisdag

Lamborghini licensierar MIT:s nya högkapacitets, snabbladdande organiska batteriteknik

Litiumjonbatterier laddas snabbare än någonsin tidigare, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Materialen de är gjorda av, särskilt kobolt och nickel, är dyra och problematiska. Forskare har försökt hitta alternativa material, från mangan till natrium. Nu kanske de har en annan: TAQ.

Det nya materialet löses inte upp i två mycket använda elektrolyter, och det har en energitäthet som är 50 % bättre än en av de vanligaste litiumjonbatterikemierna som används idag, nickel-mangan-kobolt (NMC).

TAQ, förkortning för bis-tetraaminobensokinon, är sammansatt av kol, kväve, syre och väte ordnade i en rad med tre intilliggande hexagoner. Strukturen liknar den hos grafit, som idag används nästan universellt som ett anodmaterial (den positiva terminalen). Varje TAQ-molekyl attraheras av upp till sex andra genom vätebindningar, som inte är lika starka som andra bindningar men är tillräckliga för att skapa ett nästan platt ark av materialet som kan läggas ovanpå varandra med hålen som lagrar litiumjoner.

Källa:

23 jan 2024 12:51  CET

Tisdag

Nu finns en flotta av rena eldrivna boxskepp som flyttar runt containrar i Shanghai

Staden Shanghai har beställt upp till 20 rena elektriska koldioxidfria containerfartyg som kommer att trafikera Huangpuflodens gröna logistikrutt.

Medlemsenheter i China State Shipbuilding Corporation, State Power Investment Corporation, COSCO Shipping Group, SIPG, SAIC Motor och Tsingshan Group kommer gemensamt att delta i projektet. När allt är levererat förväntas den totala investeringen i fartyg och batterier överstiga 1 miljard RMB (140 miljoner USD).

China State Shipbuilding Corporations dotterbolag Wuchang Shipbuilding och Wuhu Shipyard kommer att ansvara för byggnadsarbetet medan SAIC Times Power Battery Systems och Shanghai Yikong Power Systems kommer att tillhandahålla forskning, utveckling och tillverkning av marinkraftsbatterier för projektet.

Källa:

23 jan 2024  12:33 CET

Tisdag

Vind- och solenergiproduktionen slog rekord i Italien 2023

Vind- och solenergiproduktion slog rekord förra året i Italien, eftersom landet mer än fördubblade sin nyinstallerade kapacitet för gröna källor, öppnar elnätsoperatören Terna (TRN.MI), en ny flik sa på måndagen.
Solpanelsproduktionen steg till 30,6 terawattimmar (TWh) medan vindkraftsparker producerade 23,4 TWh, sa Terna.
Den tillade att alla förnybara källor, inklusive vattenkraftverk, täckte nästan 37 % av efterfrågan på el, upp från 31 % 2022, vilket visar att 2030 års energiomställningsmål för landet kan vara genomförbara.

Italien siktar på att generera nästan två tredjedelar av sin el från förnybara energikällor till 2030, sade energiministeriet i juni förra året i sitt utkast till plan för energi och klimat (PNIEC).
Utvecklingen av sol- och vindkraftsparker i Italien står dock inför flera utmaningar, inklusive en lång process för att få tillstånd och i vissa fall motstånd från lokala myndigheter och allmänheten som fruktar skador på både landskapet och jordbruket.

Källa:

23 jan 2024 12:35  CET

Tisdag

Stora klimatfördelar med elflygplan

Forskare vid Chalmers tekniska högskola har genomfört världens första livscykelanalys av ett befintligt, tvåsitsigt elflygplan och gjort en direkt jämförelse med samma flygplanstyp med förbränningsmotor. Enligt studien blir elflygplanets klimatpåverkan lägre redan efter en fjärdedel av den förväntade livslängden, givet att det drivs med grön el. Baksidan är användningen av sällsynta ämnen i elflygplanets batterier.

Flygandet har ökat kraftigt de senaste decennierna och står för ungefär två procent av världens koldioxidutsläpp och omkring fyra procent av all klimatpåverkan årligen. Elektrifiering kan vara en väg för att minska denna klimatpåverkan och andra miljöproblem från flyget.

De första elektriska flygplanen finns redan i drift i form av små plan som används för pilotutbildning och korta flygningar i närområdet. Det är ett sådant flygplan som undersökts i forskarnas livscykelanalys.

Källa:

23 jan 2024  12:33 CET

Tisdag

TotalEnergies och European Energy utökar samarbetet kring havsbaserad vindkraft

Paris/Köpenhamn, 23 januari 2024 – Som en del av TotalEnergies utveckling inom förnybar energi har bolaget tecknat ett nytt avtal med European Energy för att utveckla havsbaserade vindkraftsprojekt i tre nordiska länder: Danmark, Finland och Sverige.

– Avtalet innebär att TotalEnergies förvärvar 85% av aktierna i European Energys havsbaserade vindkraftsprojekt Jammerland Bugt (240 MW) och 72,2% av aktierna i Lillebælt Syd (165 MW), ett kustnära havsbaserat vindkraftsprojekt som ägs av European Energy och det lokala energibolaget SONFOR.

– Båda projekten ingår i de nio open-door-projekt som bekräftades av den danska energimyndigheten i december 2023 och som har fått initiala utvecklings- och nätanslutningstillstånd från myndigheterna. Slutliga tillstånd förväntas i mitten av 2024 med start 2030.

Källa:

23 jan 2024 12:27  CET

Tisdag

Vestas rullar ut vindturbintorn av lågemissionsstål

Den ledande vindturbintillverkaren Vestas har meddelat att de nu kommer att erbjuda ett vindturbintorn tillverkat av lågemissionsstål, vilket ”avsevärt” minskar utsläppen av koldioxid under produktionen.

Vestas säger sig ha tecknat ett partnerskap med ståltillverkningsföretaget ArcelorMittal för leverans av lågemissionsstål.

Stålet med låga utsläpp tillverkas med 100 % stålskrot vid ArcelorMittals stålverk, Industeel Charleroi, i Belgien, som i sin tur använder 100 % vindenergi för att driva sin ljusbågsugn.

De resulterande stålplattorna omvandlas sedan till tunga plåtar som används för tillverkning av vindturbintorn vid ArcelorMittals tungplåtsbruk i Gijón, Spanien.

Källa:

23 jan 2024  12:23 CET

Tisdag

Solparker med gräs skapar pollinatörparadis och ökar den biologiska mångfalden

Att placera solgårdar på jordbruksmark kan inte bara skapa nav för insekters biologiska mångfald utan också bidra till att mildra den ökande konflikten med förändringar i markanvändningen, säger ny forskning.

Den femåriga, USA-baserade studien fann att plantering av inhemska gräs och blommor under solpaneler hjälper insektspopulationer att förbättras enormt – med upp till 20 gånger när det gäller inhemska bipopulationer.

Forskare från det amerikanska energidepartementets Argonne National Laboratory och National Renewable Energy Laboratory planterade inhemska gräs och blommor på Enel Green Power North Americas Atwater och Eastwood solgårdar i södra Minnesota.

Från 2018 till 2022 genomförde forskare 358 observationsundersökningar på de två platserna för att kartlägga blommande vegetation och insektssamhällen.

Källa:

23 jan 2024 12:19  CET

tisdag 23 januari

måndag 22 januari

Måndag

Algodling i Kriegers Flak vindkraftspark till havs

I Win@sea-projektet testar forskare algodling och utsättning av musslor i vindkraftsparker till havs. De undersöker också vilka effekter vindkraftsparken till havs kan ha på torskbeståndet.

Moderna vindkraftsparker till havs täcker ytor på drygt 100 kvadratkilometer. De har potential att öka den maritima biologiska mångfalden genom riktad bosättning av växter och marina djur. I Win@sea-projektet i Skandinaviens största vindkraftspark till havs, Kriegers Flak , som ligger i danska Östersjön och driver Vattenfall , testar forskare algodling. Utöver algodling ligger fokus i projektet även på utsättning av musslor och en fördjupning av vilka effekter vindkraftsparken till havs kan ha på torskbeståndet.

– Det kommer att bli ett spännande år för oss. En av de stora milstolparna kommer att vara den första skörden av alger för livsmedelsproduktion från vindkraftsparken till havs under senvåren”, säger projektledare Annette Bruhn från fakulteten för ekologiska vetenskaper vid Aarhus Universitet. ”Vi arbetar med att generera fossilfri energi och producera hållbar mat från havet på samma plats, samtidigt som vi samlar in data för miljöövervakning på platsen.”

Källa:

22 jan 2024  12:58 CET

Måndag

Harald Mix batteribolag breddar: ”Alla hushåll kommer att ha ett batteripack i källaren”

Med ägare som Harald Mix, AMF, Vargas och Alecta breddar nu batteribolaget Polarium sin kundkrets. Tidigare inriktning mot telekombranschen kompletteras nu av försäljning till matvarubutiker – och på sikt kanske även privatpersoner.

– Vi började med telekomindustrin där våra batterilösningar fungerar som reservkraft. Telekom kommer fortsatt också att vara vår kärna, men vi tittar nu också vad vi kan göra för elsystemet i övrigt och där kan våra lösningar spela en viktig roll, säger Stefan Jansson till Realtid.

Källa:

22 jan 2024 12:44  CET

Måndag

Vasa: Ny modell visar att batteriklustret kan ge tusentals arbetsplatser

Batteriklustret väntas ge 5 200 eller 10 400 nya arbetsplatser, omkring hälften av dem i Vasaregionen. Enligt modellen kan kommunerna i regionen också förvänta sig betydande skatteintäkter.

Enligt en färsk modell kommer de planerade investeringarna i batteriklustret på Gigavasa-området att generera tusentals nya arbetsplatser både i Vasaregionen och runt om i övriga Finland.

I modellen har man utgått från två olika scenarier. Beroende på vilket scenario man utgår från uppstår 5 200 eller 10 400 arbetsplatser. Av dem kommer 2 400 eller 4 900 att finnas i Vasaregionen.

I byggnadsskedet uppstår det i första hand arbetsplatser inom byggnadssektorn, men när produktionen startas kommer det i första hand att uppstå arbetsplatser inom industrisektorn.

Källa:

22 jan 2024  12:29 CET

Måndag

Battericellskostnader kommer gå ner mot 32–54 USD per kWh år 2030: RMI-rapport

En senaste rapport från RMI hävdade att kostnaden för battericeller sannolikt kommer att sjunka drastiskt under de kommande dagarna. Rapporten från den globala tankesmedjan för energi sa det kostnaden för battericellskostnader kommer sannolikt att sjunka till 32-54 USD per kWh. Det stod också det toppbatterierna skulle ha en energitäthet på 600-800 Wh/kg.

RMI-rapporten sa att målet skulle uppnås på grund av ökningen av batteriets energitäthet, sjunkande batterikostnadspris och exponentiell tillväxt av batteriefterfrågan. Enligt rapporten hade inlärningsgraden för batterikostnader sedan den första introduktionen av litiumjonbatteriet 1991 varit 19 %.

Källa:

22 jan 2024 12:28  CET

Måndag

Solenergi från rymden kanske inte är en så dum idé

Space solar verkade som en korkad idé redan i början av 2000-talet, men vem vet. Ett forskarlag vid California Institute of Technology har precis avslutat ett månader långt test i omloppsbana av tre nyckelteknologier för rymdsolenergi, inklusive en sats av 32 olika typer av solceller. Perovskite solceller klarade det här första testet, men det är komplicerat…

Space solar hänvisar till idén att samla in solenergi från solarrayer i omloppsbana och stråla ner den till jorden. Det är vettigt på ett sätt, med tanke på att solenergi har varit en del av aktiviteter i yttre rymden sedan 1950-talet.

En solarray i rymden skulle helt enkelt kunna skicka den energin ner till jorden, för användning på hemmaplaneten var som helst i världen, 24/7/365, oavsett väder.

Källa:

22 jan 2024  11:37 CET

Måndag

Tyskland installerade 14,28 GW solenergi 2023

Tyskland distribuerade 14,28 GW nya solcellssystem 2023, enligt den senaste statistiken som släppts av landets federala nätverksbyrå (Bundesnetzagentur).

Tysklands nya PV-tillskott nådde 7,19 GW 2022, 5,26 GW 2021, 3,94 GW 2019, 2,96 GW 2018 och 1,75 GW 2017. I slutet av december 2023 var det cirka 3,67 miljoner PV-system i drift i Tyskland. kapacitet på 81,3 GW.

Bundesnetzagentur sa att nya solcellstillskott för december uppgick till cirka 880 MW, vilket representerar den sämsta prestandan som registrerats för hela 2023. Detta är en betydande månatlig minskning från oktober och november, då ny kapacitet nådde 1,37 GW respektive 1,25 GW.

Källa:

22 jan 2024 11:28  CET

Måndag

USA:s största solenergilagringsprojekt går online

Terra-Gen och Mortenson har meddelat aktiveringen av Edwards & Sanborn Solar + Energy Storage-projektet, det största sol-plus-lagringsprojektet i USA. Mortenson fungerade som ingenjörs-, inköps- och byggentreprenör för projektet.

Projektet är en äkta förnybar energikonst, som sträcker sig över 4 600 hektar och består av 1,9 miljoner USA-tillverkade First Solar paneler. Den har en kapacitet på 875 MWdc solenergi och nästan 3,3 GWh energilagring. Den har en sammankopplingskapacitet på 1,3 GW.

Kaliforniens elnät förväntas få tillräckligt med el för att driva motsvarande cirka 238 000 hem från projektet. Detta leder till att uppskattningsvis 320 000 ton koldioxidutsläpp minskar årligen.

Energilagringen består av LG Chem, Samsung och BYD-batterier. Denna tekniska bedrift krävde 98 miles av MV Wire, över 361 miles av DC-kablar och 120 720 batterier.

Källa:

22 jan 2024  11:22 CET

Måndag

Koboltfria batterier kan driva framtidens bilar

MIT-kemister utvecklade en batterikatod baserad på organiska material, vilket kan minska elbilsindustrins beroende av knappa metaller.

Många elfordon drivs av batterier som innehåller kobolt – en metall som bär höga ekonomiska, miljömässiga och sociala kostnader.

MIT-forskare har nu designat ett batterimaterial som kan erbjuda ett mer hållbart sätt att driva elbilar. Det nya litiumjonbatteriet innehåller en katod baserad på organiska material, istället för kobolt eller nickel (en annan metall som ofta används i litiumjonbatterier).

I en ny studie visade forskarna att detta material, som kan produceras till mycket lägre kostnad än batterier som innehåller kobolt, kan leda elektricitet i liknande hastigheter som koboltbatterier. Det nya batteriet har också jämförbar lagringskapacitet och kan laddas upp snabbare än koboltbatterier, rapporterar forskarna.

Källa:

22 jan 2024 11:14  CET

Måndag

Elplan med 90 passagerare som flyger 80 mil

Elysian Aircraft BV, en start-up i samarbete med Delft University of Technology, publicerade den här månaden en design för en 90-sitsare som skulle bero på enbart batterier för normal flygning.

”Plan som de tillverkas nu är mycket effektivt designade för fotogen”, sa Reynard de Vries, Elysians chef för design och ingenjörskonst, i en intervju. ”Feltaget som vissa av oss kan ha gjort är att anta att det optimala batteriflygplanet ser likadant ut.”

Detaljerna i argumentet skulle vara absurda för de flesta, med bedömningar av sådana tekniska parametrar som lyft-till-drag-förhållande och tomma massfraktioner. Men deras konceptflygplan är mer begripligt: en smal flygkropp med fyra säten i varje rad; stora vingar utrustade med fyra turbopropmotorer vardera, breda nog att deras spetsar måste fällas upp på marken; plus ett reservkraftsystem som använder lågemissionsbränsle som kan slås på för nödsituationer.

Ett sådant plan, hävdar de, skulle kunna flyga upp till 800 kilometer (497 miles) på batteri. Det skulle göra det möjligt för den att konkurrera på många av världens mest trafikerade flygrutter, som Seoul-Jeju, Hong Kong-Taipei, Sydney-Melbourne och Atlanta-Orlando. Det är en marknad som står för ungefär en femtedel av flygets CO2-utsläpp.

Källa:

22 jan 2024  11:03 CET

Måndag

Varför batterigodståg kan öka motståndskraften för Australiens stormdrabbade ekonomier

De största effekterna av de senaste stormarna var på transmissionsledningar, som inte klarar av dessa nya högintensiva stormar och som kan ta veckor att fixa när de faller.

Två nya studier från Lawrence Berkeley National Laboratory i Kalifornien har visat att det finns ett alternativ: batterigodståg.

Forskarteamen undersökte den ekonomiska genomförbarheten av denna nya teknik och sedan hur den kunde användas för att förbättra motståndskraften i nödsituationer och som ett sätt att ersätta transmissionsledningar.

Studierna av team ledda av Popovich 2021 och Moraski 2023 publicerades i Nature Energy och fann att batterigodståg kan utnyttja den nya mycket kostnadseffektiva sol- och vindkraftstekniken (ungefär halva priset på diesel) och ersätta diesellokomotiv med batteri motordrivna lok som möjliggör regenerativ bromsning.

Källa:

22 jan 2024 10:33  CET

måndag 22 januari

fredag 19 januari

Fredag

Avaada Group kommer att utveckla 6 GW hybrid vindenergi och solcellsprojekt i Gujarat (Indien)

Avaada Group, Indiens framstående integrerade energiplattform, har undertecknat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) med Gujarats regering. Denna strategiska allians syftar till att sätta upp hybrida vind-solprojekt med en sammanlagd kapacitet på 6 000 MW (6 GW) i staten med en investering på cirka 40 000 crore Rs, vilket markerar ett avgörande ögonblick i resan mot en grönare framtid.

Avaada Groups engagemang för gröna initiativ i delstaten Gujarat understryks av betydande investeringar i utvecklingen av ett robust ekosystem för förnybar energi. I linje med dess åtagande undertecknades milstolpsavtalet i augusti närvaro av Gujarats chefsminister Shri Bhupendrabhai Patel, tillsammans med andra dignitärer vid sidan av det livliga Gujarat-toppmötet 2024 i Gandhinagar.

Källa:

19 jan 2024  14:21 CET

Fredag

Copenhagen Infrastructure Partners startar nytt bolag som skall utveckla energiö-konceptet

Den danska fondförvaltaren Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) lanserar ett nytt bolag som kommer att fokusera på att utveckla energiöar med stöd från nordiska, europeiska och nordamerikanska investerare.

Det nya företaget, som heter Copenhagen Energy Islands (CEI), kommer att stödja sig på CIP:s erfarenhet av havsbaserad vindkraft och utvecklar för närvarande en portfölj med cirka 10 energiöprojekt runt Nordsjön, Östersjön och Sydostasien.

”Energiöar är storskaliga havsbaserade energinav, vilket kommer att möjliggöra den massiva skalning som krävs för nästa generations havsbaserad vindkraftsutbyggnad globalt”, förklarade CIP.

Några av fördelarna med energiöar inkluderar en avsevärd minskning av kraftöverföringskostnaderna, storskalig offshoreproduktion av grönt väte och synergier mellan kraft- och väteproduktion.

Källa:

19 jan 2024 12:37  CET

Fredag

Europeisk vindkraft till havs satte rekord med 4,2 GW 2023

Offshore vindkraft i Europa såg rekordhöga 4,2 GW ny kapacitet komma online 2023 med 30 miljarder euro (32,6 miljarder USD) i nya investeringar bekräftade.

Av den nya kapaciteten på 4,2 GW var 3 GW av den i EU, en ökning med 2,1 GW från år till år. Som jämförelse kom 2022 2,5 GW online. Nederländerna, Frankrike och Storbritannien installerade mest ny kapacitet. Detta inkluderar Hollandse Kust Zuid-projektet på 1,5 GW i Nederländerna – nu världens största operativa vindkraftspark.

Senaste data från lobbygruppen WindEurope visade att investeringar i vindkraft till havs i Europa också nådde ett nytt rekord med totalt 30 miljarder euro insamlade över åtta vindkraftsparker som kommer att finansiera 9 GW ny havskapacitet.

Detta rekord kommer efter att rättslig osäkerhet och ohjälpsamma marknadsinterventioner ledde till en minskning av investeringarna i vindkraft till havs, och föll till det lägsta någonsin på 0,4 miljarder euro 2022.

Källa:

19 jan 2024  12:28 CET

Fredag

En uppmaning till privata pengar att flöda till gröna investeringar i Davos

När globala ledare samlas på Davos för World Economic Forum (WEF) 2024, måste de närvarande driva på för mobilisering av biljoner dollar från privata pengar till hållbara investeringar för att bekämpa klimatförändringarna.

Detta enligt ett uttalande från Nigel Green, VD för global finansiell rådgivning, kapitalförvaltning och fintech-företaget, deVere.

Green kommenterade i uttalandet: ”Hotet om klimatförändringar är stort och påverkar ekosystem, ekonomier och samhällen över hela världen.

”För att möta denna mångfacetterade kris effektivt krävs betydande resurser. Även om offentliga medel spelar en avgörande roll, kräver deras begränsningar mobilisering av privat finansiering i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Källa:

19 jan 2024 12:19  CET

Fredag

Innovativt väderskydd för cykel i Zutphen

E-Ports har byggt ett innovativt cykelskydd för solenergi på ett college i Zutphen/Nederländerna. Installationen, med ett årligt energiutbyte på 100 000 kWh illustrerar hur konventionella utrymmen kan omvandlas till användbara, gröna energikällor.

E-Ports använde 316 dubbelsidiga solpaneler av glas för att tillhandahålla en grön och effektiv energilösning, ett nytt solskydd för cykel med integrerade solpaneler vid Kompaan College i Zutphens kommun (Gelderland).

Majoriteten av de tvåfasiga solpanelerna i glas som används i detta projekt är öst-västorienterade, så nästan all grön genererad energi kan användas omedelbart vilket förhindrar nätstockning. Den gröna genererade energin från solskyddet för cykelcykeln är nu mer synkron med energi konsumtion vid Kompaan College.

Källa:

19 jan 2024  12:12 CET

Fredag

Squadron Energy börjar bygga en vindkraftpark på 14 GW som förväntas driva 2 miljoner hem i Australien

Byggandet av den största vindkraftsparken i Australiens New South Wales pågår just nu. När projektet är färdigt förväntas projektet generera 14 GW grön el som kommer att räcka för att driva sex miljoner hem. Vindkraftparken byggs av Squadron Energy, ett företag för förnybar energi i Australien, helägt av Tattarang.

Vindkraftparken Uungula byggs i Wiradjuri-landet, 14 km öster om Wellington i New South Wales. När vindkraftparken med 69 turbiner är färdig kommer den att förhindra att mer än 560 000 ton koldioxidutsläpp släpps ut i atmosfären årligen, hävdar företaget Squadron Energy.

”Vi kommer inte längre att behöva förlita oss på dyra, flyktiga, planetförstörande bränslen. Vi kommer att ha säker och billig energi från en enorm ny industri för Australien”, säger Tattarangs ordförande Dr. Andrew Forrest. Uungula Wind Farm-projektet
utses som en ”landmärke för förnybar energi” i Australien. Det förväntas skapa mer än 260 jobb och tillföra cirka 40 miljoner dollar i den lokala ekonomin, säger Jason Willoughby, VD för Squadron Energy.

Källa:

19 jan 2024 12:03  CET

Fredag

Militära utsläpp är för stora för att fortsätta att ignoreras

Parisavtalet 2015 upphävde det gamla undantaget men krävde fortfarande inte rapportering av militära utsläpp. Data förblir oerhört fläckig.

Först i slutet av förra året, inför FN:s klimatmöte COP28 i Dubai, togs kopplingen mellan militären och klimatförändringen upp i korta omnämnanden i en nyckelrapport.

Kanske berodde detta på att i vissa fall militärer själva har börjat tillkännage program för att ”gröna” deras verksamhet. Eller för att nationerna vid COP28 samlades mot bakgrund av två aktiva krig. Eller för att klimatsituationen har blivit så pass svår att världen inte längre har råd att ignorera någon större utsläppskälla.

Att upprätthålla en militär är i sig en mycket energikrävande strävan, och krig, utöver sin omedelbara mänskliga avgift, kan snabbt ge ännu större toppar i växthusgaserna

Källa:

19 jan 2024  11:46 CET

Fredag

Saudi Aramco fördubblar nystartsinvesteringar, säger VD, med sikte på lägre utsläpp

DAVOS, Schweiz — Saudi Aramco, världens största heltäckande energi- och kemiföretag, mer än fördubblar storleken på investeringsfonder för nystartade företag och ny teknik, och försöker diversifiera sin affärsportfölj med sikte på en framtid med låga koldioxidutsläpp.

VD Amin Nasser berättade för Nikkei Asia vid sidan av World Economic Forums årsmöte på onsdagen att bolagets styrelse nyligen godkände planerna på att allokera ytterligare 4 miljarder dollar till Aramco Ventures-fonden, vilket ger den totala storleken till 7,5 miljarder dollar.

Källa:

19 jan 2024 11:35  CET

Fredag

Klimatkris ignoreras av republikanerna när Trump lovar att ‘drill, baby, drill’

I kölvattnet av ett primärval i Iowa som kyldes av en rekordstor explosion av kallt väder – vilket forskare säger kan, kontraintuitivt, ha förvärrats av den globala uppvärmningen – omfamnar republikanska presidentkandidater den fossila bränsleindustrin hårdare än någonsin, med lite att säga om klimatkrisen tar på amerikanerna.

De återstående utmanarna till den amerikanska presidentnomineringen – frontfiguren Donald Trump, tillsammans med Nikki Haley och Ron DeSantis – använde alla Iowa-mötet för att lova stigande nivåer av olje- och gasborrningar om de blev vald, tillsammans med att Joe Bidens politik för klimatförändringar avskaffas i stort.

Trump, som bekvämt vann omröstningen i Iowa, sa ”vi ska borra, älskling, borra” när han väl blivit vald, i ett Fox News stadshus på tröskeln till primärvalet. ”Vi har mer flytande guld under fötterna; energi, olja och gas än något annat land i världen”, sade den flera åtalade tidigare presidenten. ”Vi har mycket potentiella inkomster.”

Källa:

19 jan 2024  11:24 CET

Fredag

Atmosfäriska CO2-utsläpp och havsförsurning från bottentrålning

Att tråla havsbotten kan störa kol som tog årtusenden att ackumulera, men ödet för det kolet och dess påverkan på klimat och ekosystem är fortfarande okänt. Med hjälp av satellitbaserade fiskehändelser och kolcykelmodeller finner vi att 55-60 % av trålinducerad vattenhaltig CO2 släpps ut i atmosfären under 7-9 år.

Genom att använda nya uppskattningar av bottentrålningens inverkan på sedimentärt kol, fann vi att mellan 1996-2020 kunde trålning, på global skala, ha släppt ut upp till 0,34-0,37 Pg CO2 yr-1 till atmosfären, och lokalt förändrat vattnets pH i vissa semi -slutna och tunga trålade hav. Våra resultat tyder på att hanteringen av bottentrålningsinsatser kan vara en viktig klimatlösning.

Källa:

19 jan 2024 11:15  CET

fredag 19 januari

torsdag 18 januari

Torsdag

Filippinerna installerar den största solcellsanläggningen med 4,5 gigawatt

Inom två år, första kvartalet 2026, kommer fem miljoner solcellspaneler att anslutas till ett nationellt elnät som helt avlastas. Projektet heter Terra Solar och kommer att generera cirka 4,5 gigawatt, cirka 12 % av den totala filippinska efterfrågan.
Det framtida bygget, som skulle kosta cirka 3 miljarder dollar, kommer i storlek att överträffa de två jättar som för närvarande dominerar solenergimarknaden med mer än 2 gigawatt (GW) kraft: Bhadlaparken i Indien och Golmudparken i Kina.

Initiativet kommer hand i hand med en anmärkningsvärd minskning av inköp av solpaneler (vanligtvis tillverkade i Kina) och visar den otroliga potential som finns i energin som genereras av solens strålar.
Konsulterad av Carbono.news förklarade experten på förnybar energi Carlos Puga: ”Det är verkligen mycket goda nyheter. Storleken och kraften på denna filippinska anläggning är verkligen fantastisk och visar än en gång att solenergi är pålitlig och lönsam. Eftersom den är modulär kan den utökas till gränser som endast hanteras av fantasi, vilja att förändra och nödvändiga investeringar.

Källa:

18 jan 2024  13:46 CET

Torsdag

Amerikansk militär ser värdet av långvarig energilagring

Långvarig energilagringsleverantör ESS Technology ska demonstrera sitt system vid US Army Corps of Engineers’ Contingency Base Integration Training Evaluation Center i Missouri.

ESS Technologys ”Energy Warehouse” långvariga energilagring är en nyckelfärdig containerlösning för kommersiella och industriella användare med ett järnflödesbatteri som kan leverera upp till 12 timmars flexibel energikapacitet.

Systemet har tagits i drift vid FoU-basen, som ligger vid Engineer Research and Development Center i Fort Leonard Wood, och har införlivats i centrets taktiska mikronät.

Där har det ersatt ett prototyplagringssystem som ursprungligen hade distribuerats 2016.

Källa:

18 jan 2024 13:39  CET

Torsdag

Nytt solid state-batteri laddas på minuter, räcker i tusentals cykler

Litiummetallbatterier kan erbjuda mycket bättre energitäthet och mycket lägre vikt än litiumjonteknik tack vare ersättningen av tyngre grafit med litiummetall som anod. En av de största utmaningarna i konstruktionen av dessa batterier är dock bildandet av dendriter på anodens yta, vilket gör att batteriet snabbt bryts ned, kortsluts och till och med fattas eld.

Forskare vid Harvard John A. Paulson SEAS har utvecklat ett nytt litiummetallbatteri som klarar minst 6 000 laddningscykler och kan laddas på några minuter.

Deras forskning beskriver inte bara ett nytt sätt att tillverka solid state-batterier med en litiummetallanod utan erbjuder också ny förståelse för gränssnittsreaktionen mellan litium och material vid anoden i denna typ av batterier.

Källa:

18 jan 2024  13:14 CET

Torsdag

Självförsörjande sensor skördar automatiskt magnetisk energi

MIT-forskare har utvecklat en batterifri, självdriven sensor som kan hämta energi från sin miljö.

Eftersom det inte kräver något batteri som måste laddas om eller bytas ut, och eftersom det inte kräver några speciella ledningar, kan en sådan sensor bäddas in på en svåråtkomlig plats, som i det inre av en fartygsmotor. Där kunde den automatiskt samla in data om maskinens strömförbrukning och drift under långa tidsperioder.

Forskarna byggde en temperaturavkännande enhet som hämtar energi från magnetfältet som genereras i det fria runt en tråd. Man kan helt enkelt fästa sensorn runt en kabel som bär elektricitet – kanske den kabel som driver en motor – och den kommer automatiskt att skörda och lagra energi som den använder för att övervaka motorns temperatur.

Källa:

18 jan 2024 13:02  CET

Torsdag

Metallfri katod konkurrerar med kommersiella batteriprestanda

Att bryta metaller för litiumjonbatterier bär på miljömässiga och etiska problem. För att göra batterier mer hållbara och minska kostnaderna, prövar biltillverkarna nya strategier, inklusive att minska mängden kobolt i katoder och använda kemi som litiumjärnfosfat (LFP). Metallfria organiska katoder skulle vara ett idealiskt alternativ, men deras prestanda har varit svag. Nu rapporterar forskare om ett organiskt katodmaterial med prestanda som matchar toppmoderna litiumjonkatoder. Materialet, rapporterat på preprint-servern ChemRxiv (2023, DOI: 10.26434/chemrxiv-2023-j91zf), kan hålla lika mycket energi som kommersiella Co- och Ni-baserade katoder, kan laddas på minuter och har en livslängd på över 2 000 laddningscykler; dagens EV-batterier håller vanligtvis 1 000 till 1 500 cykler.

Det nya materialet, bis-tetraaminobensokinon, är också ”superlätt att göra [med hjälp av] organiska prekursorer som är råvarukemikalier som tillverkas i en miljonkilosskala”, säger Mircea Dincă, kemist vid MIT som ledde arbetet, vilket är på grund av publikation i ACS Central Science. Råvarorna för katoden bör kosta 1-2 dollar per kilogram, mycket billigare än LFP.

Källa:

18 jan 2024  12:49 CET

Torsdag

Fazers chokladkaka med Solein protein tillverkat av luft och elektricitet

En av Fazers strategiska prioriteringar är att introducera innovativa och hållbara livsmedelslösningar, och i linje med detta lanserar Fazer ett unikt tillskott i sitt sortiment. Fazer erbjuder konsumenterna i Singapore den unika möjligheten att smaka på en produkt som innehåller Solein®, ett protein som tillverkas av luft av Solar Foods, som är ett finskt foodtech-företag med missionen att revolutionera den globala livsmedelsproduktionen.

Under 2022 godkändes Solein® för bruk i livsmedel i Singapore, vilket innebär att Singapore är det första landet i världen där konsumenter kan avnjuta produkter med Solein®. Solar Foods driver för närvarande processen för att proteinet ska erhålla godkännande för bruk i livsmedel även i Europa och förväntar sig att få det före utgången av 2025.   

Proteinet Solein® är funktionellt, näringsrikt, och mångsidigt. Proteinet kan smaka och se ut som vad än det används till, oavsett livsmedel. Det innehåller järn, fibrer och B-vitaminer.

Källa:

18 jan 2024 12:26  CET

Torsdag

Hur fossila bränslen gick från sidlinjen till rubriker i klimatsamtalen

Under ett kvartssekel saknades fossila bränslen i Cops klimatavtal – så hur hade de blivit så allestädes närvarande på Cop28?

När Romain Ioualalen började ett nytt kampanjjobb på Oil Change International fick han i uppdrag att sätta fossila bränslen på dagordningen för internationella klimatförhandlingar.

Det var i april 2020, precis efter att pandemin började. Han berättade nyligen för Climate Home att ”det verkade som en ganska avlägsen dröm” vid den tiden.

Faktum är att han brukade skämta om att han hade ”hittat det enda internationella klimatpolitiska jobbet som inte krävde att gå till Cop eftersom fossila bränslen aldrig skulle vara något där”.

Men blivit en grej de har. När Cop18 hölls i Gulfs olje- och gasproducent Qatar 2012, nämnde IISD tankesmedjans sammanfattning på 28 000 ord bara fossila bränslen en gång.

Källa:

18 jan 2024  12:21 CET

Torsdag

IMF-chefen uppmanar länder att flytta subventioner för fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna

Internationella valutafondens verkställande direktör Kristalina Georgieva sa på onsdagen att länder måste flytta över cirka 7 biljoner dollar i direkta och indirekta årliga subventioner för fossila bränslen för att hjälpa till att finansiera kampen mot klimatförändringarna.

Georgieva berättade för World Economic Forum i Davos, Schweiz att de totala subventionerna för fossila bränslen inkluderar 1,3 biljoner dollar i direkta statliga subventioner såväl som indirekta subventioner som inkluderar underlåtenhet att prissätta koldioxidutsläpp, och tillade att detta pris måste sättas till 85 dollar per ton år 2030 .

Att prissätta kol till 25 % av den takten skulle generera 800 miljarder dollar i medel som kan användas för att minska klimatförändringarna, medan en sats på 50 % skulle generera 1,5 biljoner dollar, sa hon under en klimatpanel som också innehöll Världsbankens president Ajay Banga.

Källa:

18 jan 2024 12:19  CET

Torsdag

Australien: Ark går vidare med planen för solcellsfarm bredvid världens största åttatimmarsbatteri

Planer för en 500MW solcellsfarm, föreslagen för konstruktion tillsammans med ett enormt åtta timmar stort batteri i New South Wales Northern Rivers-regionen, utvärderas gemensamt av de federala och delstatliga regeringarna efter att ha hänvisats för godkännande enligt EPBC Act.

Utvecklaren Ark Energy sa att den här veckan arbetar med att uppdatera miljökonsekvensbeskrivningen (EIS) för den föreslagna Richmond Valley Solar Farm, för att uppfylla de ytterligare federala miljökraven.

Ark, ett dotterbolag till Korea Zinc, planerar att bygga solenergiprojektet på 500 MW bredvid Richmond Valley BESS, ett av två åtta timmar långa batterienergilagringsprojekt som valts ut för utveckling i det nyligen genomförda NSW-anbudet.

Källa:

18 jan 2024  12:11 CET

Torsdag

Ny forskning ökar potential hos perovskitsolceller

Genom en specialdesignad molekyl kan hållbarheten förbättras hos perovskit-solceller enligt forskare på Uppsala universitet. Det är den mest stabila perovskit-filmen som hittills rapporterats, vilket ökar potentialen att konkurrera med kiselsolceller som idag dominerar på marknaden.

– Efter behandlingen med vår nydesignade sulfoniumbaserade molekyl, uppvisar perovskit-fotoabsorberaren en enastående stabilitet vid ljusblötning och förblir anmärkningsvärt nog i en fotoaktiv fas efter mer än två års åldrande under verkliga förhållanden.

Så vitt vi vet representerar detta den mest stabila perovskit-filmen som hittills rapporterats, säger Jiajia Suo, forskare vid institutionen för kemi-Ångström, Uppsala universitet.

Källa:

18 jan 2024 12:09  CET

torsdag 18 januari

onsdag 17 januari

Onsdag

Forskare: Denna klimatteknik kan fånga 10 gånger mer koldioxid än själva naturen

I en värld, som håller på att gå under av mängden koldioxid (CO2) söker forskare outtröttligt efter effektiva metoder att extrahera koldioxid ur atmosfären.

Jordens växter hjälper förvisso till nät de omvandlar koldioxid till kemisk energi för att främja deras tillväxt.

Men med den globala uppvärmningens hastighet behöver denna process accelereras. Och nu har klimatforskare lyckats utveckla en metod som tydligen kan fånga in mer koldioxid från luften än naturens egna system.

Metoden går ut på att med hjälp av enzymer omvandla koldioxid till en molekyl kallad acetyl-CoA, som bland annat används i biobränslen, material och läkemedel.

Forskarna från Max Planck Institute for Terrestrial Microbiology har använt två koldioxidfixerande enzymer kallade crotonyl-CoA karboxylas och Fosfoenolpyruvat karboxylas.

De kan båda fånga upp koldioxid mer än tio gånger snabbare än det primära enzym som växterna använder.

Källa:

17 jan 2024  15:34 CET

Onsdag

Rumänien: Aktörer vill ersätta kol med 455 MW solkraft i Rumänien

Anbud på entreprenörer för 455 MW solkraftskapacitet som skulle ersätta CE Oltenias kolanläggningar lockade investerare från Kina, Turkiet, USA, Tyskland och Ukraina. Bolagets joint venture-partner är OMV Petrom.

Åtta företag och konsortier deltar i anbuden för design, konstruktion och drift av fyra solparker på mark som tillhör Rumäniens statligt ägda kolgruvarbetare och kraftverksoperatör Complexul Energetic Oltenia. Regeringen har räddat det oroliga företaget med hjälp av europeiska medel. Strategin är att ersätta sina tillgångar med solkrafts- och gaskraftverk.

Rumänien har lovat att sluta använda kol till 2032. CE Oltenia valde OMV Petrom i december 2021 som sin jämlika partner i joint ventures för solcellsanläggningar på 455 MW i total toppkapacitet. Olje- och gasbolaget har också ambitiösa planer för avkolning.

Källa:

17 jan 2024 13:38  CET

Onsdag

Indien får fler och fler solpanelstillverkare

Den indiska solenergitillverkaren Grew Energy har slutit en pakt med regeringen i Gujarat som kommer att påskynda tillstånd för byggandet av en 2,8-GW cell- och waferfabrik i den västra indiska delstaten.

Memorandum of Understanding (MoU) undertecknades vid sidan av den tionde upplagan av Vibrant Gujarat Global Summit som hölls förra veckan. Enligt ett uttalande från den indiska solcellstillverkaren (PV) räknar affären med en investering på 38 miljarder INR (457,2 miljoner USD/420,6 miljoner EUR) i projektet.

Grew Energy, ett flaggskeppsföretag inom Chiripal Group som grundades 2022, har för avsikt att bygga produktionsanläggningen i staden Dholera, och förväntar sig att starta kommersiell verksamhet 2025. Företaget sa att det kommer att förlita sig på delstatsregeringen för att underlätta godkännanden för projekt och på så sätt påskynda dess genomförande.

Källa:

17 jan 2024  13:25 CET

Onsdag

Vindkraftverk kommer snart underhållas med hjälp av drönare på både land och vatten.

Drönarna kommer, och det är särskilt goda nyheter för de företag som ska underhålla Danmarks och Europas vindkraftsparker.

De kommer att få lättare att underhålla sina vindkraftverk i framtiden tack vare ett projekt från Aalborg Universitet, som dokumenterar att drönare kan transportera utrustning och reservdelar till toppen av vindkraftverken.

”Med vårt proof-of-concept har vi visat att vi säkert kan placera en ”nyttolast” utan att det äventyrar någon. Det kan vara reservdelar, olja, verktyg. Detta har fördelen att man inte behöver hissa reservdelar upp och ner i turbinerna. Det minskar risken för personskador – och det är effektivt att använda drönare”, säger Anders la Cour-Harbo, docent vid institutionen för elektroniska system och spjutspets i projektet.

Källa:

17 jan 2024 13:20  CET

Onsdag

Tyskland: Batterisystem kommer att ha fördubblats 2023

Efterfrågan på solbatterier i Tyskland blomstrar. År 2023 kommer marknaden att ha fördubblats. Enligt BSW är den totala lagringskapaciteten cirka 12 gigawattimmar.

Antalet nyinstallerade solenergilagringssystem fördubblades 2023 jämfört med föregående år, liksom deras lagringskapacitet. Detta framgår av en preliminär årsbalansräkning från Federal Solar Industry Association (BSW) baserad på data från Federal Network Agency. Den användbara lagringskapaciteten för de över en miljon solcellsbatterier som redan är installerade är nu cirka 12 gigawattimmar.

Över en halv miljon nya solcellsbatterier installerades i Tyskland 2023. Matematiskt räcker detta för att lagra den genomsnittliga privata dagliga elförbrukningen för cirka 1,5 miljoner tvåpersonshushåll i Tyskland.

Källa:

17 jan 2024  12:58 CET

Onsdag

Iberdrola och Norges Bank Investment Management fördubblar sin allians

  • Företagen införlivar ytterligare 1 300 MW på den iberiska halvön för att nå 2 600 MW
  • Det gemensamma globala investeringsåtagandet kommer att uppgå till mer än 2 miljarder euro under de kommande tre åren
  • Iberdrolas verkställande ordförande, Ignacio Galán, tillkännagav avtalet vid World Economic Forum i Davos

Iberdrola och den norska statliga förmögenhetsfonden, som förvaltas av Norges Bank Investment Management, ska fördubbla sin investeringsallians för ren energi och lägga till ytterligare 1 300 MW förnybar energikapacitet för att låsa upp mer än 2 miljarder euro gemensamma investeringar under de kommande tre åren.

Från och med idag har 674 MW vind- och solenergi lagts till alliansen, resten ska inkluderas under de kommande månaderna för att nå en total kapacitet på 2 600 MW.

Källa:

17 jan 2024 12:44  CET

Onsdag

Nottinghamshire planerar för 800MW solpark

Elements Green har lanserat en första etapp av samhällssamråd om planer för Great North Road Solar Park i Nottinghamshire, England med en potentiell produktionskapacitet på 800MW.

Mark Noone, projektledare för Great North Road Solar Park, sa: ”Våra planer för GNR Solar Park kommer att överensstämma med de som fastställts av den brittiska energisäkerhetsstrategin, som syftar till att femdubbla Storbritanniens solkapacitet till 2035.

”Med en installerad kapacitet på över 1GW DC skulle GNR Solar Park bidra med 1,5 % till detta mål.

”Vi vill prata med samhällen för att förstå deras åsikter och lyssna på deras idéer.

”Feedback som erhållits under etapp 1-samrådet kommer att hjälpa oss att utveckla våra förslag mer grundligt, och vi vill höra från så många medlemmar i samhället som möjligt.

Källa:

17 jan 2024  12:07 CET

Onsdag

Schneider Electrics chef varnar Davos ledare: "Ingen tid att vänta på morgondagens klimatlösningar"

När globala ledare samlas vid World Economic Forum i Davos, har Schneider Electrics verkställande direktör utfärdat ett brådskande uppmaning till ökad användning av befintlig teknik för att förhindra att klimatförändringarna spiralerar utom kontroll.

”Med energi som står för 80 % av koldioxidutsläppen är energiomställningen central för avkarboniseringen”, säger Peter Herweck.

”AI-potentialen fångar för närvarande allas uppmärksamhet. Men låt oss inte glömma att befintlig teknik – både förnybar energiproduktion och digitala och elektrifieringsverktyg som sänker energiefterfrågan genom att göra platser och verksamheter mycket mer energieffektiva – kan kraftigt minska utsläppen nu. Det finns ingen tid att vänta på morgondagens lösningar när mycket mer kan uppnås med det vi har idag.”

Källa:

17 jan 2024 11:35  CET

Onsdag

Forskare från MIT hittar nya metoder att designa effektivare bränsleceller, batterier eller annan energiteknik.

En viktig kemisk reaktion – där rörelsen av protoner mellan ytan på en elektrod och en elektrolyt driver en elektrisk ström – är ett kritiskt steg i många energitekniker, inklusive bränsleceller och elektrolysatorer som används för att producera vätgas.

För första gången har MIT-kemister kartlagt i detalj hur dessa protonkopplade elektronöverföringar sker vid en elektrodyta. Deras resultat kan hjälpa forskare att designa effektivare bränsleceller, batterier eller annan energiteknik.

”Vårt framsteg i den här artikeln var att studera och förstå naturen av hur dessa elektroner och protoner kopplas ihop på en ytplats, vilket är relevant för katalytiska reaktioner som är viktiga i samband med energiomvandlingsanordningar eller katalytiska reaktioner”, säger Yogesh Surendranath, en professor i kemi och kemiteknik vid MIT och seniorförfattaren till studien.

Källa:

17 jan 2024  11:18 CET

Onsdag

Vind- och solkapaciteten i Sydostasien stiger med 20 % på bara ett år, visar rapporten

Sol- och vindkapaciteten i regionen Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ökade med 20 % under 2023, vilket gjorde att den totala kapaciteten blev mer än 28 gigawatt (GW).

Teknikerna utgör nu 9 % av elproduktionskapaciteten i ASEAN-länderna – Brunei, Kambodja, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinerna, Singapore, Thailand och Vietnam – enligt en ny rapport från Global Energy Monitor (GEM).

I kombination med en stor bas av vattenkraft tar tillväxten inom vind- och solenergi blocket nära dess mål för förnybar energikapacitet på 35 % till 2025, säger GEM.

Källa:

17 jan 2024 10:50  CET

onsdag 17 januari

tisdag 16 januari

Tisdag

Solceller på universitetssjukhuset i Umeå

OKQ8 Sunday har genomfört sin första solcellsinstallation i sjukhusmiljö. Det är Norrlands universitetssjukhus i Umeå som fått en anläggning på 323 kilowatt med en beräknad årsförbrukning på 265 000 kWh.

Caverion är totalentreprenör för sjukhusrenoveringen och har anlitat OKQ8 för solcellsinstallationen. Det är OKQ8 SunDays första installation vid ett sjukhus och projektet mötte snabbt på nya typer av utmaningar.

Känsliga patientgrupper var inlagda på våningen under taket där solpanelerna skulle monteras, vilket bidrog till en extra känslig miljö där stor hänsyn behövde visas och låg ljudnivå behövde hållas. Utöver solpanelerna på taket har man även satt upp elbilsladdare för sjukhusets besökare.

Källa:

16 jan 2024  12:51 CET

Tisdag

Giga Storage börjar bygga 2 400 MWh BESS i Belgien 2024

Nederländerna-baserade BESS-utvecklaren Giga Storage har avslöjat ett 600MW/2 400MWh-projekt som det utvecklar i grannlandet Belgien, ett av de största planerade projekten i Europa.

Den kallas ”Green Turtle” och kommer att ligga i Dilsen-Stokkem i anslutning till en ny 380kV högspänningsstation som drivs av transmissionssystemoperatören (TSO) Elia. Platsen ligger längs en högspänningsledning från Van Eyck till Gramme samtidigt som den är ansluten till Nederländernas nät.

I tillkännagivandet sa Joeri Siborgs, general manager GIGA Storage Belgium: ”Detta projekt utvecklas på en industriplats där det fanns ett tidigare initiativ för att utveckla ett batteri. Tillståndsansökan har lämnats in och vi räknar med att börja bygga 2024. GIGA Storage har som mål att uppnå realiseringen av 3GW batterilagring i Belgien till 2030.”

Källa:

16 jan 2024  12:25 CET

Tisdag

Turkiets största vindkraftverk adderar på batterilagring

I syfte att sänka balanseringskostnaderna sa Polat Enerji att de skulle integrera ett energilagringssystem i sin vindkraftpark Soma, den största i Turkiet. Det blir den första batterianläggningen i nätskala i landet.

Men Turkiet arbetar också med att etablera en tillverkningsbas för tekniken, som inom sol- och vindkraftssektorerna. I takt med att den inhemska marknaden utvecklas kommer operatörer av befintliga förnybara elkraftverk att utsättas för press att utöka dem med batterier för att förbli konkurrenskraftiga.

Polat Enerji, ägare till vindkraftverket Soma, det största i Turkiet, beslutade att lägga till ett litet energilagringssystem för att sänka balanseringskostnaderna. Enligt avtalet som man tecknade med Partner EGS kommer batterianläggningen att ha 4 MW i drifteffekt och 4 MWh i kapacitet.

Källa:

16 jan 2024  11:54 CET

Tisdag

Småskalig solenergi är bra för miljön, men agrovoltaik kan vara bättre

En studie utförd vid University of Western Ontario jämförde både stora och små solcellsinstallationer och drog slutsatsen att småskaliga solsystem är bättre för miljön än till och med de största, mest effektiva solenergiprojekten i nyttoskala.

Solar skalar upp i USA och Kanada delvis eftersom solenergi är den billigaste formen av nybyggd el på många marknader, enligt en energi- och resursrapport från Ernst & Young. Den noterar att den globala vägda genomsnittliga utjämnade elkostnaden (LCOE) för solenergi är 29 % lägre än det billigaste fossila bränslealternativet.

För att eliminera koldioxidutsläpp och uppfylla nationella mål för ren energi måste många fler solpaneler installeras. En studie som tittade på den agrovoltaiska potentialen i Kanada förutspådde att det skulle behövas endast 1% av landets jordbruksmark för att kompensera för alla fossila bränslen för elproduktion.

Källa:

16 jan 2024  11:44 CET