ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

"transition away from" "transition away from" "transition away from" "transition away from" "transition away from"

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

tisdagen den 16 januari

Tisdag

Solceller på universitetssjukhuset i Umeå

OKQ8 Sunday har genomfört sin första solcellsinstallation i sjukhusmiljö. Det är Norrlands universitetssjukhus i Umeå som fått en anläggning på 323 kilowatt med en beräknad årsförbrukning på 265 000 kWh.

Caverion är totalentreprenör för sjukhusrenoveringen och har anlitat OKQ8 för solcellsinstallationen. Det är OKQ8 SunDays första installation vid ett sjukhus och projektet mötte snabbt på nya typer av utmaningar.

Känsliga patientgrupper var inlagda på våningen under taket där solpanelerna skulle monteras, vilket bidrog till en extra känslig miljö där stor hänsyn behövde visas och låg ljudnivå behövde hållas. Utöver solpanelerna på taket har man även satt upp elbilsladdare för sjukhusets besökare.

Källa:

16 jan 2024  12:51 CET

Tisdag

Giga Storage börjar bygga 2 400 MWh BESS i Belgien 2024

Nederländerna-baserade BESS-utvecklaren Giga Storage har avslöjat ett 600MW/2 400MWh-projekt som det utvecklar i grannlandet Belgien, ett av de största planerade projekten i Europa.

Den kallas ”Green Turtle” och kommer att ligga i Dilsen-Stokkem i anslutning till en ny 380kV högspänningsstation som drivs av transmissionssystemoperatören (TSO) Elia. Platsen ligger längs en högspänningsledning från Van Eyck till Gramme samtidigt som den är ansluten till Nederländernas nät.

I tillkännagivandet sa Joeri Siborgs, general manager GIGA Storage Belgium: ”Detta projekt utvecklas på en industriplats där det fanns ett tidigare initiativ för att utveckla ett batteri. Tillståndsansökan har lämnats in och vi räknar med att börja bygga 2024. GIGA Storage har som mål att uppnå realiseringen av 3GW batterilagring i Belgien till 2030.”

Källa:

16 jan 2024  12:25 CET

Tisdag

Turkiets största vindkraftverk adderar på batterilagring

I syfte att sänka balanseringskostnaderna sa Polat Enerji att de skulle integrera ett energilagringssystem i sin vindkraftpark Soma, den största i Turkiet. Det blir den första batterianläggningen i nätskala i landet.

Men Turkiet arbetar också med att etablera en tillverkningsbas för tekniken, som inom sol- och vindkraftssektorerna. I takt med att den inhemska marknaden utvecklas kommer operatörer av befintliga förnybara elkraftverk att utsättas för press att utöka dem med batterier för att förbli konkurrenskraftiga.

Polat Enerji, ägare till vindkraftverket Soma, det största i Turkiet, beslutade att lägga till ett litet energilagringssystem för att sänka balanseringskostnaderna. Enligt avtalet som man tecknade med Partner EGS kommer batterianläggningen att ha 4 MW i drifteffekt och 4 MWh i kapacitet.

Källa:

16 jan 2024  11:54 CET

Tisdag

Småskalig solenergi är bra för miljön, men agrovoltaik kan vara bättre

En studie utförd vid University of Western Ontario jämförde både stora och små solcellsinstallationer och drog slutsatsen att småskaliga solsystem är bättre för miljön än till och med de största, mest effektiva solenergiprojekten i nyttoskala.

Solar skalar upp i USA och Kanada delvis eftersom solenergi är den billigaste formen av nybyggd el på många marknader, enligt en energi- och resursrapport från Ernst & Young. Den noterar att den globala vägda genomsnittliga utjämnade elkostnaden (LCOE) för solenergi är 29 % lägre än det billigaste fossila bränslealternativet.

För att eliminera koldioxidutsläpp och uppfylla nationella mål för ren energi måste många fler solpaneler installeras. En studie som tittade på den agrovoltaiska potentialen i Kanada förutspådde att det skulle behövas endast 1% av landets jordbruksmark för att kompensera för alla fossila bränslen för elproduktion.

Källa:

16 jan 2024  11:44 CET

Tisdag

Vestas kommer att använda återvunnet stål till Baltic Powers vindkraftverk

Den danska vindkraftstillverkaren Vestas Wind Systems A/S (CPH:VWS) kommer att använda lågkolhaltigt återvunnet stål från ArcelorMittal (AMS:MT) för att bygga turbintornen för det 1 140 MW Baltic Power havsvindprojektet i Polen.

Det polska projektet är det första där övre sektioner av vindturbintornen kommer att byggas av återvunnet och hållbart producerat grovplåtsstål från det stora stålföretaget som en del av ett partnerskap med Vestas.

Stålet tillverkas genom att smälta stålskrot i en elektrisk ljusbågsugn, helt driven av vindenergi, vid ArcelorMittals stålverk i Belgien. Därefter omvandlas stålplattorna till tunga plåtar som används i produktionen av vindkraftstorn vid ArcelorMittals tungplåtsbruk i Gijon, Spanien.

Källa:

16 jan 2024  11:38 CET

Tisdag

Tyskland planerar att använda järnvägsledningar för att lindra ansträngt elnät

Tysklands järnvägsoperatör kommer att testa om kraftledningarna på dess spår kan avlasta det bredare elnätet, som anstränger sig för att klara av den snabba tillväxten av förnybara energikällor, rapporterar Der Spiegel.

Deutsche Bahn gick ihop med transmissionssystemoperatören TenneT för att genomföra de första testerna. Järnvägens eget elnät (exklusive dess distributionsnät) täcker mer än 7 900 kilometer och är i stort sett oberoende av det allmänna elnätet, enligt en artikel i IT-tidningen Golem.

Att använda järnvägens kraftledningar som en alternativ överföringsväg skulle kunna ge extra kapacitet att transportera vindkraft från landets norra kuster till industricentra längre söderut.

Medan byggandet av centrala delar av den centrala nord-sydliga transmissionslinjen SuedLink påbörjades 2023, möter ansträngningarna att utöka det befintliga elnätet redan stora förseningar, vilket hotar att äventyra dess mål för integrationen av förnybara kraftkällor.

Källa:

16 jan 2024  11:27 CET

Tisdag

Världen är på väg mot ett massivt överutbud av LNG

Rysslands invasion av Ukraina för två år sedan ledde till ett massivt EU-politiskt svar (REPowerEU-planen) för att få bort rysk gas. Detta inkluderade byte av bränsle, förbättringar av energieffektiviteten och en ny satsning på att utveckla förnybara energikällor. Där gas fortfarande behövdes ökade importen från andra pipelinepartners som Algeriet och Norge, samtidigt som LNG-importen ökade i höjden. LNG ökade sin andel av EU:s totala gasförbrukning från 19 % till 41 % under året fram till augusti 2022. Men idag hotar överutbudet av LNG, eftersom infrastrukturinvesteringar överträffar efterfrågan.

Minskning av gasefterfrågan i Europa har massivt överträffat förväntningarna: REPowerEU satte ambitionen att minska efterfrågan på gas med 15 % vintern 2022, men efterfrågan sjönk faktiskt med 20 %. Den nedåtgående trenden fortsätter, med den senaste kvartalsrapporten om energiefterfrågan från EU-kommissionen som visar att gasförbrukningen under andra kvartalet 2023 sjönk med 8 % på årsbasis.

Källa:

16 jan 2024  11:11 CET

Tisdag

IKEA och OX2 bygger energihub utanför Blekinges kust

Den Stockholmsbaserade förnybar energiutvecklaren OX2 och IKEA-ägaren Ingka Investments har lämnat in en tillståndsansökan för att bygga offshore-energihubben Neptunus utanför Blekinges kust i södra Sverige.

Energinavet Neptunus kommer att omfatta upp till 207 vindkraftverk med en maxhöjd på 420 meter och kommer att ligga cirka 50 kilometer från kusten. Applikationen omfattar en total installerad effekt på 3,1 GW. Produktionen beräknas till cirka 13-15 TWh årligen, vilket motsvarar den nuvarande totala elförbrukningen i Blekinge och Skåneregionerna.

Förutom havsbaserad vindkraft har OX2 och Ingka Investments även ansökt om vätgasproduktion till havs på maximalt 370 000 ton årligen, samt ett pilotprojekt för att syresätta Östersjön.

Syre är en biprodukt av väteproduktion och kan användas för att syresätta Östersjön och därigenom bidra till att återställa det marina livet i ett område med syrebrist.

Källa:

16 jan 2024  10:50 CET

Tisdag

Konsortium får stöd till litumbatteri-återvinning

Nordiska investeringsbanken (NIB) har beviljat ett 11-årigt lån på 97,3 miljoner US-dollar (88,30 miljoner euro) till Northvolt Ett AB, som en del av ett konsortium, för utveckling, konstruktion, drift och underhåll av en integrerad tillverknings- och återvinningsanläggning för litiumjonbatterier i Skellefteå. InvestEU-programmet stöder 31,6 miljoner av lånet.

Lånet kommer att medfinansiera två nya battericellstillverkningsblock som kommer att utöka kapaciteten på Northvolt Ett-fabriken, samt en batteriåtervinningsanläggning (Revolt Ett) som ger råvaror för celltillverkning på samma plats.

Ökad tillgång till kostnadseffektivt producerade batterier med låga transportkostnader kommer att gynna företagskluster med högt mervärde såsom fordons- och elektriska apparatindustrier, ge mervärde till gruvsektorer som producerar nickel eller sällsynta jordartsmetaller samtidigt som det stimulerar till ytterligare investeringar i produktion av förnybar energi i NIB:s medlemsländer.

Källa:

16 jan 2024  10:31 CET

Tisdag

Ny utredning: Skånes elnätsbolag kan främja elsystemets utveckling

Primrock publicerar idag en undersökning av samtliga lokala elnätsbolag i Skåne och södra Halland, totalt 20 företag. Utredningen visar att nyanslutning av anläggningar som kan avhjälpa effektbrist och otillräcklighet i elsystemet i södra Sverige är förknippat med osäkerhet och sker för långsamt. Dessutom är de ekonomiska incitamenten att bidra med kapacitet till det lokala elnätet för svaga.

– Otydliga och osäkra förutsättningar för att bidra med innovativa lösningar och ny kapacitet till elsystemet i södra Sverige hämmar en positiv utveckling. Om villkoren förbättras står vi redo att snabbt öka våra investeringar i Skåne och Halland, säger Mattias Ganslandt, grundare och VD för Primrock.

Källa:

16 jan 2024  10:24 CET

tisdag 16 januari

måndag 15 januari

Måndag

Solcellssektorn 2023 i EU

2023 markerar ännu ett rekordår för solcellsenergi i EU, med 55,9 GW installerade i de 27 medlemsstaterna, vilket visar en tillväxt på 40 % från 2022 och en fördubbling av marknaden på bara två år.

Det är tredje året i rad som EU-marknaden slår sitt tidigare rekord, liksom tredje året i rad med en årlig tillväxttakt på minst 40 %. Denna ihållande tillväxt kan ses som en fortsättning på marknadsdynamiken som äger rum 2022, när medlemsstaterna erkände solenergi som en miljövänlig, kostnadseffektiv och oöverträffad snabb lösning för att minska sitt beroende av ryska fossila bränslen.

De första månaderna av 2023 var fortfarande under de fulla effekterna av energikrisen, med förhöjda elpriser som fungerade som en chock för medborgare, företag och beslutsfattare.

Källa:

15 jan 2024  13:05 CET

Måndag

Unikt koldioxidinfångningsinitiativ i Skåne

Öresundskraft skrev i slutet av förra året under en avsiktsförklaring med Helsingborgs stad där staden ska sträva efter att införskaffa 12 000 ton negativa utsläpp årligen under ett decennium.

Fokus för satsningen är att etablera en anläggning för koldioxidinfångning och lagring (CCS) vid Filbornas fjärrvärmeverk, planerat att vara i drift år 2027.

CCS-tekniken vid Filbornaverket kommer att möjliggöra för effektiv infångning och permanent geologisk lagring av biogen koldioxid. När biogen koldioxid lagras långt ner i jorden mineraliseras den och omvandlas till sten, vilket effektivt avlägsnar CO2:n från atmosfären. Omvandlingen av CO2 till sten djupt under ytan säkerställer dess permanenta borttagning från luften vi andas.

Källa:

15 jan 2024  13:01 CET

Måndag

Nya kärnkraftsbatteriet håller saker laddade i 50 år – lämpligt för elflyg?

Det kinesiska batteriföretaget Betavolt säger sig ha utvecklat det första kärnkraftsbatteriet i världen med en drifttid på 50 år. Det låter som science fiction men behöver kanske inte vara det i mindre applikationer.

Det lilla batteriet BV100 är inte större än en mynt och består av 63 kärnisotoper i en modul. Företaget kallar det för nästa generationens batteri och ser att batteriet kan vara extremt användbart i applikationer som telefoner, drönare och teknik som kräver lång användningstid.

– Betavolts atomenergibatterier kan tillgodose behoven av långvarig strömförsörjning i flera scenarier såsom flyg, AI-utrustning, medicinsk utrustning, mikroprocessorer, avancerade sensorer, små drönare och mikrorobotar, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Pilotbatteriet som företaget utvecklat kan leverera 100 mikrowatt i effekt med en spänning på 3 volt i ett format som mäter 15x15x5 millimeter. Batteriet genererar el löpande hela tiden motsvarande 8,64 joule per dag och 3153 joule per år.

Betavolt säger också att man inte behöver oroa sig för radioaktiviteten i atombatteriet och beskriver det som extremt säkert. Det kan inte fatta eld eller explodera till följd av skador eller om det utsätts för höga temperaturer. Energitätheten är också tio gånger högre än dagens litiumjonbatterier, med en lagringskapacitet på 3300 megawatttimmar per 1 gram.

Källa:

15 jan 2024  12:46 CET

Måndag

Stellantis satsar på natriumjonbatteriteknik som ska ge billigare elbilar

Natriumbattaterier ska ge oss billigare och miljövänligare batterier till våra elbilar i framtiden. Forskare vid Chalmers har hyllat tekniken och den kinesiska biltillverkaren JAC har lanserat sin första elbil med tekniken.

Nu ställer sig också Stellantis bland jättarna som investerar i batteritekniken. Natriumjontekniken kommer ge den lägsta kostnaden per kilowattimme lyfter Stellantis fram i sitt pressmeddelande. Tekniken är fri från dyrbara mineraler som litium och kobolt. Huvudingrediensen natrium finns däremot i överflöd på jorden.

– Att utforska nya alternativ för mer hållbara och prisvärda batterier som använder allmänt tillgängliga råvaror är en viktig del av våra ambitioner i den strategiska planen Dare Forward 2030 som kommer att se oss nå koldioxidnetto till 2038, säger Ned Curic som är ingenjörschef på Stellantis.

Källa:

15 jan 2024  12:36 CET

Måndag

Natriumbatterier utmanar litiumjon på pris och leveranssäkerhet

Jakten på ett nytt, billigt alternativ till det välbekanta litiumjonbatteriet går i alla möjliga olika riktningar. Ett viktigt område av intresse är natrium, den jordnära ingrediensen som utgör cirka 40 % av enkelt bordssalt. Natrium är dock tungt. Det är salt också för den delen. Ändå är natriumbatterier relativt billiga och fria från besvärliga problem med leveranskedjan, och de börjar ta sig in på den vanliga marknaden.

Natrium är rikligt, okej. Royal Chemistry Society kallar det ”det sjätte vanligaste grundämnet på jorden”, som utgör cirka 2,6% av jordskorpan.

Det är väl och bra, men natrium träffar en stötesten när det gäller batterier för elfordon, där lägre vikt och mindre storlek är på topp.

”Natrium är ett tyngre grundämne än litium, med en atomvikt som är 3,3 gånger större än litium (natrium 23 g/mol mot litium 6,9 g/mol), konstaterar Shazan Siddiqi från forskningsföretaget IDTechEx.

Källa:

15 jan 2024  12:11 CET

Måndag

En "golv och tak"policy föreslås för långvarig lagringsinvestering i Storbritannien

Ett ”cap and floor”-system föreslås för att övervinna nuvarande investeringshinder för storskalig utbyggnad av långvarig energilagring i Storbritannien.

Förslaget ”cap and floor” liknar konceptuellt det som utvecklats av Ofgem och som för närvarande är i drift för att möjliggöra investeringar i elsammankopplingar.

I det här fallet ger regimen en minsta intäktssäkerhet för investerare, det vill säga golvet, för att tillhandahålla skuldsäkerhet och en reglerad gräns, det vill säga ett tak, för intäkter för att undvika överavkastning.

När intäkterna faller under golvnivån fylls de på av konsumenterna genom finansieringsmekanismen. Omvänt, när intäkterna överskrider taket, förs överavkastningen vidare till konsumenten.

Källa:

15 jan 2024  12:05 CET

Måndag

Fransk natriumjonfabrik planeras

Fem gigawattimmar natriumjonbattericeller hoppas franska Tiamat kunna producera i Hauts-de-France år 2029. 700 MWh ska vara på plats redan i slutet av nästa år.

Tiamat är det första företaget att annonsera en gigafabrik för natriumjonceller på europeisk mark.

Svenska Northvolt har visserligen adderat natriumjonceller till sin produktportfölj, och utvecklar dem tillsammans med Altris, men har inte annoserat planer på volymtillverkning.

Provinsen Hauts-de-France, i norra Frankrike, har redan batteriindustri under uppbyggnad. Här planeras återvinning och katodmaterialtillverkning och sist men inte minst byggs här redan fyra fabriker för battericeller i litiumjonkemi i storlekar mellan 30 och 50 GWh.

Källa:

15 jan 2024  11:28 CET

Måndag

Skottska SSE Renewables utökar sin portfolio av solenergi i Polen

SSE Renewables, en del av det brittiska bolaget SSE Plc (LON:SSE), har köpt en portfölj av solenergiprojekt i ett tidigt skede med en sammanlagd kapacitet på 400 MW i Polen från den tyska solcellsentreprenören IBC SOLAR.

Med de nyförvärvade projekten står SSE Renewables solenergipipeline i landet nu på 900 MW, inklusive de 500 MW av solcellsprojekt i tidiga skeden som köptes från Optisol förra året.

SSE Renewables pipeline kommer att utvecklas av företaget under ett utvecklaravtal (DSA) med IBC Solar och Optisol, noterade det skotska företaget i ett uttalande på fredagen.

”Vi ser Polen som en av de snabbast växande solenergimarknaderna i Europa och dessa två affärer gör det möjligt för oss att utveckla vår pipeline med europeiska partners”, säger Richard Cave-Bigley, direktör för solenergi och batteri på SSE Renewables.

Källa:

15 jan 2024  11:51 CET

Måndag

Better Energy och Andel skall bygga 15 solparker i Danmark

Andel och Better Energy har ingått ett gemensamt partnerskap med målet att bygga 15 energiparker i Danmark mellan 2024 och 2028. Varje partner kommer att äga 50 % av den färdiga portföljen, där Better Energy sköter parkernas utveckling, konstruktion och tekniska drift. De två bolagen har också skisserat gemensamma ambitioner för energilagring och natur- och biologisk mångfaldssatsningar inom portföljen.

De fyra första energiparkerna förväntas byggas i de danska kommunerna Sorø, Vordingborg, Guldborgsund och Næstved. Alla fyra parkerna förväntas starta produktion i år eller nästa år. Tillsammans kommer parkerna att ha en kapacitet på cirka 750 MWp, motsvarande den årliga elförbrukningen för cirka 490 000 danskar. Om alla 15 parker byggs förväntas den totala kapaciteten bli cirka 2 GWp, motsvarande den årliga elförbrukningen för cirka 1,3 miljoner danskar.

Källa:

15 jan 2024  11:28 CET

Måndag

Reflektorer i rymden kan få solparker på jorden att fungera längre varje dag

Om du råkade titta på himlen i Europa en kall natt den 5 februari 1993, finns det en chans att du kunde ha sett en svag ljusblixt. Blixten kom från ett ryskt rymdspegelexperiment som heter Znamya-2.

Znamya-2 var en 20 meter lång reflekterande struktur ungefär som aluminiumfolie (Znamya betyder ”banner” på ryska), utrullad från en rymdfarkost som just hade lossat från den ryska rymdstationen Mir. Dess mål var att visa att solenergi kunde reflekteras från rymden till jorden.

Detta var första och enda gången som en spegel någonsin hade skickats ut i rymden för detta ändamål. Men tre decennier senare tror kollegor och jag att det är dags att se över denna teknik igen.

Källa:

15 jan 2024  11:12 CET

måndag 15 januari

fredag 12 januari

Fredag

Perovskite solcellsmodul baserad på ny sammankopplingsteknik uppnår 21,37 % effektivitet

Kina-baserade perovskite solcells- och modultillverkaren Mellow Energy, en spin-off från Institute of New Energy Technology vid Jinan University, har tillverkat en monolitisk perovskite solcellsmodul baserad på en sammankopplingsteknik som enligt uppgift förhindrar utflöde av flyktiga komponenter från perovskiten solcellsabsorbent.

”I monolitiska perovskit-solmoduler är migrationen av joner i sammankopplingsregionen en kritisk faktor som påverkar både effektivitet och stabilitet,” sa Shaohang Wu, forskare vid Jinan University, till tidningen pv. ”För att ta itu med denna fråga har Jinan University och Mellow Energy föreslagit en innovativ metod för in-situ generering av jonbarriärlager, vilket resulterar i en avsevärd förbättring av effektivitet och stabilitet.

Denna gasfasbehandlingsteknik kräver enkel utrustning, är användarvänlig och eliminerar behovet av ytterligare beläggningsprocesser, vilket gör den mycket lämplig för integration i produktionslinjer.”

Källa:

12 jan 2024  12:52 CET

Fredag

106 miljoner till natriumjonbatterier

Genom Industriklivet och Energimyndigheten har Altris fått drygt 106 miljoner för att utveckla den första pilotlinan för natriumjonbatterier. Batterierna ska användas för stabilisering av elnätet och batterilagring.

I dagsläget används till största delen litiumjonbatterier till batterilagring av energi och stabilisering av elnätet. Litiumjonbatterier kräver dyra råvaror som kobolt, nickel och koppar.

I det nya projektet med stöttning av Industriklivet planerar Altris och Northvolt att tillsammans utveckla den första pilotlinan för natriumjonbatterier, baserad på katodmaterialet Fennac, som ett mer hållbart alternativ för stabilisering av elnätet och andra användningsområden för batterilagring. Fennac-baserade batterier ger lika bra prestanda som järnbaserade litiumjonbatterier. Alla råvaror går dessutom att framställa inom Europa.

Källa:

12 jan 2024  12:36 CET

Fredag

Indien: Integrering av olika solenergilösningar ger "Smart Cities"

Integreringen av solenergi åtföljs ofta av smart stadsteknik, vilket förstärker den totala effektiviteten. Smarta nät, till exempel, ger städer möjlighet att hantera och distribuera solenergi mer effektivt, vilket säkerställer en pålitlig strömförsörjning. Avancerade energiledningssystem möjliggör övervakning i realtid, optimerar energiförbrukningen och minskar svinnet.

Flera indiska städer fungerar som exempel på framgångsrik solintegration. Delhis satsning på solcellsdriven gatubelysning och Mumbais engagemang för solenergi i kollektivtrafiken visar hur stadscentra anpassar sig till renare energilösningar. Dessutom visar Bengalurus tonvikt på soltak och Chennais framsteg inom solvärmning av vatten olika metoder för hållbar stadsutveckling.

Källa:

12 jan 2024  12:06 CET

Fredag

500 MW engelskt batteri får grönt ljus

Blaby District Council har beviljat bygglov till den brittiska utvecklaren Exagen för ett 500MW/1GWh energilagringsprojekt i nätskala på land nordost om Earl Shilton, Leicestershire.

Normanton Energy Reserve kommer att vara ett av de största sådana projekten i Europa och kommer att betjäna Storbritanniens National Grid. Plankommitténs beslut följer månader av offentligt samråd om förslag för platsen, som inkluderar nya livsmiljöer, omfattande ny skog och en ökning av den lokala biologiska mångfalden med över 25 %.

När batteriet har byggts kommer det att kunna driva 235 000 hem under två timmar – motsvarande 80 % av hemmen i Leicestershire – vilket gör det till ett av de största BESS-projekten som har fått bygglov i Storbritannien.

Källa:

12 jan 2024  11:56 CET

Fredag

Partnerskap för att lösa obalans i elnätet med laddplattform för elbilar

Den danska laddplattformen Monta och Dublins energioptimerare GridBeyond har ingått partnerskap för att leverera teknik som förvandlar laddpunkter till resurser för nätstabilitet.

Genom partnerskapet, som syftar till att minska stressen på elnätet, kommer Montas hanterade EV-laddare att användas som tillgångar på efterfrågesidan på kapacitetsmarknaden och SFFR-program (Static Firm Frequency Response).

Genom att pausa alla pågående avgifter minskar efterfrågan på el, vilket matchar mönstret som ställs av obalansen, stabiliserar nätet och tjänar intäkter från deltagande av dessa flexibla tillgångar på marknaden. Monta-kunder kan välja att använda tjänsten via Montas ’PowerBank’-produkt.

Källa:

12 jan 2024  11:41 CET

Fredag

Schweiziska utvecklare testar induktiv laddning av elbilar

Partnerna vill undersöka hur induktiv laddning sänker barriärerna för att byta till elektromobilitet. Tillförlitligheten hos induktiva laddningssystem kommer också att analyseras.

Ett schweiziskt projektteam undersöker möjligheterna för induktiv laddning av elfordon under vardagliga förhållanden. För detta ändamål analyserar den laddningssystemet över en längre tidsperiod och undersöker ytterligare möjliga tillämpningar.

Induktiv laddning är trots allt inte längre en ny utveckling. Den används redan i eltandborstar och mobiltelefoner. ”Det fungerar enligt en liknande princip i en elbil utrustad för detta ändamål”, förklarar Samuel Pfaffen, chef för företagsutveckling på energitjänstleverantören Eniwa.

Källa:

12 jan 2024  11:26 CET

Fredag

De europeiska kungligheterna tar sig an klimatkrisen

När prins Frederik tar tronen på söndag kommer den danska kronan att övergå från hans mor, drottning Margrethe II, en monark som har tvivlat på att mänskliga föroreningar värmer upp planeten, till en som känner sig skyldig att uppmana till starkare. åtgärder mot klimatnedbrytning.

”Jag tror att det är viktigt för mig att ha ett budskap till andra människor”, sa han till Financial Times 2010 efter en resa till det smältande Arktis med arvtagarna till de norska och svenska tronerna, ”för att övertyga den bredare befolkningen om att förändringar händer. och att vi gör förändringen.”

Norges kung Harald sa i sitt nyårstal att han delade unga människors ”oro och otålighet” med insatser för att skydda naturen. Sveriges kronprinsessa Victoria deltog i en klimatvetenskapskonferens 2022 och bidrog till en bok om att utforska Sverige till fots 2020. Monacos prins Albert, en yachtentusiast, har under flera år drivit insatserna för att skydda haven genom sin stiftelse. I november talade Spaniens drottning Letizia om ”degrowth” som en strategi för att uppfylla utsläppsmålen vid ett seminarium om att kommunicera klimat.

Källa:

12 jan 2024  10:48 CET

Fredag

Har solenergin använts till den punkt utan återvändo? Vissa forskare tycker det

Enligt den senaste World Energy Outlook från International Energy Agency (IEA) har investeringar i ren energi ökat med 40 % sedan 2020 och mer än 1 miljard dollar per dag spenderas på solenergi. Med detta är den installerade kapaciteten för solceller (PV) redo att överträffa kol 2027 och bli den största installerade energikapaciteten i världen.

Forskare från Storbritannien, Sverige och USA har använt ytterligare mätvärden för att ta dessa prognoser ännu längre, och uppskattar solenergi, tillsammans med vind, kan ”oåterkalleligt bli den dominerande eltekniken inom 1-2 decennier, eftersom deras kostnader och tillväxttakt vida underskrids. alla alternativ.” Mer traditionella modelleringsstudier har misslyckats med att tillräckligt fånga solenergins räckvidd och framsteg eftersom de inte, delvis, fångar förändringar i innovation, enligt studien.

Källa:

12 jan 2024  11:06 CET

Fredag

Installationen av solpaneler på taket i Storbritannien når 12-årshögsta 2023

Antalet hushåll och företag som installerar solpaneler på taket har nått sin högsta nivå på 12 år, medan värmepumpsinstallationer klättrade till rekordnivåer 2023, enligt branschens officiella standardiseringsorgan.

Siffrorna visade att nästan 190 000 solcellsinstallationer på taket utfördes förra året, den högsta nivån sedan regeringen skar ned sitt subventionssystem i slutet av 2011.

Samtidigt steg antalet installerade värmepumpar över hela Storbritannien till en rekordhög nivå på nästan 40 000, en ökning med 25 % jämfört med föregående år, enligt uppgifterna. Detta bringar det totala antalet certifierade värmepumpar installerade över hela landet till mer än 200 000.

Källa:

12 jan 2024  10:48 CET

Fredag

Ny lösning för stödtjänster ger batteriägare dubbel nytta

Nu blir det möjligt att tjäna pengar på sitt hembatteri genom att sälja stödtjänster till elnätet samtidigt som man använder det till fastighetens eget energibehov. Svenska kraftnät har godkänt Ferroamp och Ntricitys unika tekniska lösning för stödtjänsten FCR-D.

Att kunna tjäna pengar på att stötta elnätet samtidigt som man kan navigera mellan effekttoppar och få ut mer av sin solproduktion gör batteriaffären lönsam för fler. Det ger i sin tur ett flexiblare, och därmed ett mer robust elnät, säger Kent Jonsson, vd för Ferroamp.

Tidigare har batteriägare tvingats välja mellan att sälja stödtjänster och att använda batteriet för behoven i fastigheten. Ferroamp och Ntricitys tekniska lösning är den första som godkänts av Svenska kraftnät där stödtjänster kan säljas samtidigt som batteriet används för att till exempel kapa effekttoppar eller öka egenanvändning av solenergi.

Källa:

12 jan 2024  10:35 CET

fredag 12 januari

torsdag 11 januari

Torsdag

USA hittar stora litiumreserver i Saltonhavets geotermiska reservoar

Vetenskapliga forskningsresultat visade att det geotermiska vattnet i Salton Sea-området i Kalifornien innehåller 3,4 miljoner ton litium. Det skulle räcka till över 375 miljoner batterier för elfordon – mer än det totala antalet bilar, skåpbilar och lastbilar som för närvarande är på vägar i USA.

Trenden med ökande efterfrågan på batterier för elfordon och enheter, hushåll och sol- och vindkraftverk kommer att orsaka ett allvarligt underskott i litiumtillförseln under de kommande decennierna. Krisen har lagt sig på sistone, men den globala ekonomin kommer fortfarande att kräva en ökning av produktionen av alkalimetallen med flera gånger.

Att bryta litiummineraler och utvinna dem genom avdunstning från saltlägenheter skadar miljön avsevärt och belastar vattenreserverna. Förutom ny teknik som natriumjonbatterier, är en annan lösning som kan lindra de förväntade bristerna utvinning från geotermiska vatten.

Källa:

11 jan 2024  13:18 CET

Torsdag

Norges 10 största solcellsanläggningar 2023

Varje år kommer Norconsult ut med en topp 10-lista över Norges 10 största solcellsinstallationer på byggnader. Det blir allt svårare att hamna på den här listan. Nya aktörer (oneco) av leverantörerna har kommit in och ”Pareto-effekten” märks tydligt.

2023 var så många som fem av tio på topp 10-listan nykomlingar. I en artikel för Teknisk ukeblad, rådgivare för solenergi och lagring på Norconsult, säger Martin Brunstad Høydal, att det nu finns så många solcellssystem att det snart blir en utmaning att hålla reda på dem.

– Tidigare var vi tvungna att argumentera för solsystem. Nu är det helt standard. Det är mer beställaren som frågar hur stor anläggning det är möjligt att ha, säger Høydal.

Källa:

11 jan 2024  13:04 CET

Torsdag

LFP-prisfall "gör first life-batterier mer attraktiva" än second life-batterier, säger företaget

Den ökande kostnadskonkurrenskraften för LFP-battericeller (Litiumjärnfosfat) har gjort first life-batterier mer attraktiva än andra livsbatterier, sa det finska BESS-lösningsföretaget Cactos till Energy-Storage.news efter en insamling på 26 miljoner euro (28,5 miljoner USD).

OP Finland Infrastructure LP och Finlands klimatfond ledde investeringar på 26 miljoner euro i ett nytt fordon, Cactos Fleet Finland LP, som kommer att köpa och driva enheter för batterienergilagringssystem (BESS) för främst kommersiella och industriella (C&I) kunder under Cactos’ leasingmodell utan pengar.

Källa:

11 jan 2024  12:55 CET

Torsdag

"Global förnybar kapacitet växte med 50 % 2023"

Mängden förnybar energikapacitet som lagts till energisystem runt om i världen ökade med 50 % 2023 och nådde nästan 510 GW, enligt IEA:s Renewables 2023-rapport.

Solceller (PV) stod för tre fjärdedelar av tillskotten över hela världen.

Den största tillväxten ägde rum i Kina, som tog i drift lika mycket solenergi 2023 som hela världen gjorde 2022, medan vindkraftstillskottet i landet ökade med 66% på årsbasis, fann rapporten.
Ökningen av kapaciteten för förnybar energi i Europa, USA och Brasilien når också rekordnivåer.

Rapporten visar att under befintlig policy och marknadsförhållanden förväntas den globala förnybara kraftkapaciteten nu växa till 7300 GW under perioden 2023-28 som omfattas av prognosen.

Solceller och vindkraft står för 95 % av expansionen, med förnybara energikällor som går om kol för att bli den största källan till global elproduktion i början av 2025.

Källa:

11 jan 2024  12:00 CET

Torsdag

Vestas kommer att etablera havsbaserad vindbladsfabrik i Polen

För att möta den växande efterfrågan på havsbaserad vindkraft i Europa tillkännagav den danska vindkraftstillverkaren Vestas Wind Systems A/S (CPH:VWS) på torsdagen planer på en andra fabrik i Polen, som kommer att tillverka blad till företagets V236-15,0 MW-maskin.

Anläggningen förväntas starta sin verksamhet 2026 och skapa mer än 1 000 direkta jobb. Den kommer att ligga i Szczecin, där Vestas tidigare annonserat planer på att etablera en monteringsfabrik för offshore-gondoler. Monteringsfabriken är planerad att starta sin verksamhet 2025 och sysselsätta 700 personer. I kombination med sitt befintliga fotavtryck kan företaget snart ha mer än 2 500 anställda i Polen.

”Polen har en mycket kvalificerad arbetskraft och en växande vindindustri som kan bli ett offshorenav för Östersjöregionen och resten av Europa”, säger Nils de Baar, vd för Vestas Northern and Central Europe.

Källa:

11 jan 2024  11:52 CET

Torsdag

Solfasadinstallation i Melbourne

ClearVue Technologies har tecknat ett avtal med byggentreprenören Kapitol Group för att leverera sina kraftgenererande solfönster för ett nytt kommersiellt byggprojekt i Melbourne för Construction, Forestry, Maritime, and Employees Union (CFMEU).

ClearVue sa att dess andra generationens, building.integrated PV (BIPV) produkt, som är utformad för att bibehålla glastransparens samtidigt som den genererar elektricitet, kommer att införlivas i fasaden på CFMEU:s nya tränings- och hälsocenter som byggs i innerstadsförorten till Carlton.

Martin Deil, global verkställande direktör för det Perth-baserade företaget, sa att affären markerar en viktig milstolpe för ClearVue med projektet den första stora kommersiella solfasadinstallationen av dess integrerade glasenheter (IGUs) i Australien.

Källa:

11 jan 2024  11:48 CET

Torsdag

Australien: Forrest avslöjar sina planer på 14 GW

Squadron Energy har brutit mark på vindkraftsparken Uungula i New South Wales, företagets miljardärsägare Andrew Forrest använde tillfället för att tillkännage en turbinleveransaffär på flera miljarder dollar med GE Vernova och för att bekräfta planerna på att utveckla en 14GW pipeline av projekt runt Australien.

Vindkraftparken Uungala på 450 MW nära Wellington i delstatens centrala väst kommer att vara den största i delstaten, när den är färdig – och tills det massiva, nyligen godkända Yanco Delta-projektet på 1,5 GW är byggt.

Squadron-projektet, som hade planerats att börja byggas förra året, kommer igång efter att ha blivit en av vinnarna i det statliga anbudet på 4,2 miljarder dollar i NSW, vars resultat tillkännagavs förra månaden. Det kommer också med ett befintligt uttagsavtal med Snowy Hydro en godkänd anslutning till nätet.

Källa:

11 jan 2024  11:21 CET

Torsdag

Kablar 6 m under havsbotten

Ett kraftöverföringsnät mellan öarna i Zhoushan, Zhejiang-provinsen, som är det första fallet i Kina som använder landkablar som löper under havsbotten istället för traditionella undervattenskablar för att överföra elektricitet mellan öar, startade nyligen sin verksamhet.

Experter sa att projektet markerar ytterligare en milstolpe i landets framsteg inom marin kraftöverföringsteknik och ytterligare bidrar till Kinas offshore-energiutveckling.

Projektet använder en 10-kilovolts kabel som går från en förinställd kanal som ligger 6 meter under havsbotten i de norra vattnen i Zhoushan, Zhejiang-provinsen, och är 1 kilometer lång. Kabeln går från Zhoushan Island till Shangyuanshan Island.

State Grid Zhoushan Power Supply Co, projektets utvecklare, sa att användning av kablar nedgrävda under havsbotten, istället för att bara placeras under vattnet, kan hjälpa till att lösa problem som potentiella kabelskador från fartygs ankring och längre tid för projektgodkännande.

Källa:

11 jan 2024  11:09 CET

Torsdag

Beställningar på metanolmotorer överträffar LNG för första gången

Sjöfartens snabba övergång till alternativa bränslen tog en betydande vändning förra året med beställningar av metanoldrivna motorer som blev det populäraste alternativet.

Den senaste statistiken från DNV:s Alternative Fuels Insight-plattform har visat att beställningar på metanoldrivna fartyg ökade kraftigt i beställningar 2023 med 138, vilket placerar den på topplaceringen och slog LNG för första gången. Det kylda bränslet tog andraplatsen med 130 beställningar.

Ökningen av metanol 2023 var mer än betydande eftersom de 138 beställda fartygen – exklusive metanolfartyg – var en kraftig ökning jämfört med de 35 som beställdes för att köra på detta bränsle året innan. Det dominerande segmentet för detta bränsle var containerfartyg med 106 beställningar, följt av bulkfartyg med 13 och bilfartyg med 10 beställningar.

LNG, det andra alternativa bränslet att välja på 2023, hade ett helt annat år vilket resulterade i en djupdykning med bara 130 beställda fartyg, en minskning från 222 2022.

Källa:

11 jan 2024  10:54 CET

Torsdag

Ett enormt batteri har ersatt Hawaiis sista kolanläggning

Hur upprätthåller du ett tillförlitligt nät samtidigt som du byter från välbekanta fossila växter till en portfölj av små och stora förnybara energikällor som rinner av vädrets nycker?

Nu har Hawaii ett svar: Det är ett gigantiskt batteri, till skillnad från de gigantiska batterier som har byggts tidigare.

Nu laddas och laddas Kapoleis 158 Tesla Megapacks baserat på signaler från Hawaiian Electric. Anläggningens 185 megawatts momentana urladdningskapacitet matchar vad den gamla kolanläggningen kunde injicera i nätet, även om batterierna reagerar mycket snabbare, med en svarstid på 250 millisekunder. Istället för att generera ström absorberar de den från nätet, helst när den är jämn med förnybar elproduktion, och levererar den billiga, rena strömmen tillbaka på kvällstimmarna när den desperat behövs.

Källa:

11 jan 2024  10:47 CET

torsdag 11 januari

onsdag 10 januari

Onsdag

USA:s batterilagringskapacitet beräknas nära fördubblas 2024

Batterilagringskapaciteten i USA kan öka med 89 % i år jämfört med 2023 om utvecklare håller deadlines för alla energilagringssystem de planerar att sätta online i år, sade U.S. Energy Information Administration (EIA) på tisdagen.

Från och med november 2023 hade USA mer än 15 gigawatt (GW) planerad och operativ kapacitet, och utvecklare planerar att utöka den batterikapaciteten till mer än 30 GW i slutet av 2024, enligt EIA:s Preliminary Monthly Electric Generator Inventory. Den mer än 30-GW kapaciteten skulle överstiga kapaciteten för petroleumvätskor, geotermisk, trä- och träavfall eller deponigas, noterade administrationen.
Kalifornien och Texas leder de amerikanska batterilagringsanläggningarna eftersom deras flottor som genererar vind och sol snabbt växer.

Källa:

10 jan 2024  14:17 CET

Onsdag

Vind kombinerat med sol i Ydre

Länsstyrelsen i Östergötlands län godkänner European Energys planer på en solpark i anslutning till vindparken i Grevekulla i Ydre kommun. Beslutet innebär ytterligare ett steg mot att bygga en av Sveriges största hybridanlägningar med vind och sol inom samma geografiska område.

Solparken i Grevekulla planeras på samma fastighet som vindparken, Grevekulla 1:7, och över en yta på 54 hektar. European Energy har bland annat genomfört ett samråd med samtliga berörda fastighetsägare och bostäder inom 500 meter, och tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning.

Området har låga naturvärden och består till större delen av produktionsskog. I sin motivering till beslutet skriver länsstyrelsen att ”…det väsentliga samhällsintresset, produktion av förnyelsebar el väger tyngre än de identifierade naturvärden som förekommer inom det ansökta området”.

Källa:

10 jan 2024  13:58 CET

Onsdag

OX2 och Stora Enso samarbetar för ny 1 GW vindkraft

Den svenska utvecklaren av förnybar energi OX2 AB (STO:OX2) har knutit ihop sig med den finska massa- och papperstillverkaren Stora Enso Oyj (HEL:STERV) för att gemensamt utveckla en 1-GW-portfölj av vindkraftsprojekt på land i Sverige före slutet av decenniet.

Samarbetsavtalet omfattar projekt som huvudsakligen ska installeras på mark som ägs av Stora Enso och som ligger inom Sveriges elpriszon SE3, sa OX2 på onsdagen. Enligt arrangemanget kommer den senare att ta det stora ansvaret under utvecklings- och genomförandefasen av projekten, som för närvarande befinner sig i de tidiga faserna.

Även om de till en början endast kommer att inrikta sig på vindkraft på land, har partnerna kommit överens om att fortsätta utveckla projekt för lagring av solenergi och batterienergi. De kommer att försöka realisera alla genomförda projekt före 2030.

Källa:

10 jan 2024  13:49 CET

Onsdag

150 nya jobb till Trollhättan

I dag kom beskedet att det kommer behövas fler operatörer, tekniker och ingenjörer till Trollhättans industriflora. Men det är inte till Nevs – utan till flyg- och rymdfartsbolaget GKN Aerospace.

Men, i dag kom beskedet att GKN Aerospace introducerar en ny tillverkningsmetod för hållbar produktion i Trollhättan. För detta satsar man själva 600 miljoner kronor, samtidigt som man mottar 152 miljoner kronor från Energimyndigheten genom Industriklivet.

GKN Aerospace skriver att flygmotorkomponenter tillverkas i dag av stora gjutgods och smiden och med nuvarande teknik bearbetas upp till 80 procent av materialet bort innan komponenten får sin slutliga form. Med additiv tillverkning kommer produkterna istället att byggas upp lager för lager av metalltråd eller pulver som smälts samman med hjälp av laser. Metoden ska bidra till minskad användning av råmaterial med upp till 80 procent.

Källa:

10 jan 2024  13:41 CET

Onsdag

Världens längsta gatubelysning driven med solenergi

Ayodhya genomgår en förvandling till en solcellsstad, märkt av det nära förestående färdigställandet av världens största ”soldrivna gatubelysningslinje.” Installationen av 470 gatubelysningar pågår, som täcker en vidsträckt 10,2 km lång sträcka från Lakshman Ghat till Guptar Ghat, som sträcker sig upp till Nirmali Kund.

Detta initiativ för gatubelysning för solenergi kommer att säkra Ayodhyas inträde i Guinness Book av världsrekord än en gång, efter sitt tidigare rekord under Deepotsav för tända det högsta antalet jordlampor.

Källa:

10 jan 2024  12:36 CET

Onsdag

Renault ska anpassa V2G-teknik till nya R5 – men med en twist!

Att lägga el i en elbil är enkelt. Sätt i en strömkabel hemma och bilens inbyggda laddare omvandlar din växelström till den likström som behövs för att ladda batteriet. Anslut till det ständigt växande nätverket av DC-snabbladdare och DC kommer att levereras direkt till batteriet – i allmänhet i mycket snabbare takt.

Att få ut ström från en elbil är inte heller nytt, men det har varit mer sällsynt. En standard för att få tillbaka ström från den ursprungliga DC-kontakten (det japanska CHAdeMO-systemet) publicerades redan 2014.

Så nu kan jag återkomma till ett nyligen tillkännagivande av Renault om deras kommande Renault 5 EV. Det verkar som om de inte läste den ”enda DC-utgången för V2G”-spelboken. Den kommande Renault 5 kommer inte bara att inkludera V2G, den kommer att göra det med hjälp av bilens inbyggda dubbelriktade laddare och ge AC (inte DC) till den väggmonterade lådan som ansluter till byggnadens växel!

Källa:

10 jan 2024  12:48 CET

Onsdag

Stella Futura skriver ramavtal med Hub Park på leverans av 70 MW batterisystem i SE4

Stella Futura och Hub Park utökar sitt samarbete med fler och större projekt. Stella Futura och Hub Park projekterar nu ett tiotal projekt i SE4, motsvarande 30 MW batterisystem, kopplade till Hub Parks mobilitetsprojekt. I pipen framåt ligger ytterligare 40 MW som ska integreras under 2025-2027.

Stella Futura har i snart 2 års tid arbetat tätt samman med Hub Park med att förädla Hub Parks mobilitetskoncept genom att addera marknadsledande batterisystem. Batterisystemen är designade och dimensionerade för att förse Hub Parks mobilitetshubar med flera olika behov såsom peak shaving vid snabbladdning av fordon, ökad självkonsumtion från installerad solel och energioptimering, samtidigt som batterisystemen också genererar intäkter via Svenska Kraftnäts balansmarknad.

Att på detta sätt erbjuda sina kunder batterisystemets alla olika nyttor, på ett optimalt sätt, på samma site är vad Stella Futura kallar service stacking.

Källa:

10 jan 2024  12:36 CET

Onsdag

Vårgårda Herrljunga Biogas investerar i batterilager som kan stötta elnätet

Vårgårda Herrljunga Biogas har investerat i ett batterilager från Capture Energy som kommer placeras i företagets biogasanläggning i Vårgårda. Batteriet har en effekt på 1 MW och förses med smart styrning från energitjänsteföretaget CheckWatt för att kunna bidra till att stabilisera elnätet i Västsverige.

– Investeringen i ett batteri gör både att vi kan göra nytta för det lokala elnätet och samtidigt få en ny intäktskälla genom olika stödtjänster. Vi vill gärna bidra till elektrifieringen av samhället, utöver vår fossilfria energiproduktion, säger Per-Olof Rosén, projektutvecklare för Vårgårda-Herrljunga Biogas.

Källa:

10 jan 2024  12:35 CET

Onsdag

Kina: Energilagringskapaciteten tredubblats från år till år och nådde en ny topp 2023

Det förväntas att den inhemska energilagringsmarknaden kommer att fortsätta växa snabbt 2024, med nyinstallerad kapacitet som överstiger 35 GW under hela året.

Zhongguancun Energy Storage Industry Technology Alliance delar in energilagring i tre typer: pumpad vattenlagring, termisk lagring av smält salt och ny energilagring.

Bland dem sjönk den kumulativa andelen installerad kapacitet för pumpad vattenkraftslager med nästan 10 procentenheter igen till mindre än 60 % för första gången efter att ha fallit under 70 % 2022; andelen ny energilagring ökade från 21 % 2022 till cirka 40% förra året.

I slutet av december förra året översteg antalet nya energilagringsprojekt i Kina (inklusive planerings-, konstruktions- och driftsprojekt) 2 500, en ökning med 46 % jämfört med föregående år; den nystartade skalan var 21,5 GW /46,6 GWh, vilket var 7,3 % högre än 2022. GW/15,9 GWh ungefär tredubblades. GW representerar den maximala laddnings- och urladdningseffekten och GWh representerar energilagringskapaciteten.

Källa:

10 jan 2024  12:29 CET

Onsdag

En studie från Oxford University visar hur grön ammoniak kan rullas ut till frakt över hela världen

Forskare från University of Oxford har publicerat en studie i Environmental Research: Infrastructure and Sustainability som hävdar att grön ammoniak skulle kunna användas för att uppfylla bränslebehovet från över 60 % av den globala sjöfarten genom att bara rikta in sig på de 10 främsta regionala bränslehamnarna.

Forskarna tittade på produktionskostnaderna för ammoniak som de sa liknar bränslen med mycket låg svavelhalt och drog slutsatsen att bränslet kan vara ett genomförbart alternativ för att hjälpa till att minska koldioxidutsläppen i internationell sjöfart till 2050.

Omkring 2 miljarder dollar kommer att behövas för att övergå till en försörjningskedja för grönt ammoniakbränsle till 2050, främst för att finansiera försörjningsinfrastruktur, enligt rapporten. Studien visar att det största investeringsbehovet finns i Australien, för att försörja de asiatiska marknaderna, med stora produktionskluster som även förutspås i Chile, Kalifornien, Nordvästra Afrika och den södra Arabiska halvön.

Källa:

10 jan 2024  12:21 CET

onsdag 10 januari

tisdag 9 januari

Tisdag

Fyra netto-nollmöjligheter för 2024: vind, sol, labbodlat kött, positiva vändpunkter

Will de Freitas på The Conversation uppmärksammar fyra anledningar till att fira 2023.

Vindkraftverk står nu mer än en kvarts kilometer höga, och kommer att bli högre. Med den storleken kommer ett varv av bladet att driva ett genomsnittligt hem i den utvecklade världen i två dagar.

Solenergi blir hela tiden billigare. Och oro över att de material som behövs för att tillverka kiselceller tar slut med ny teknik som använder perovskit, som är mycket billigare att tillverka.

Mindre känt är framstegen med labbodlat kött. Omkring 99 % mindre mark krävs för att producera 1 kg labbodlat kött än traditionell boskapsuppfödning, en stor bidragande orsak till utsläppen. Slutligen handlar tipppunkter inte bara om kollapsande inlandsisar och regnskogsekosystem.

Politiker måste titta noga på dessa ”superhävstångspunkter” och vara redo att ingripa med informationskampanjer, mandat och incitament för att driva dem framåt snabbare, säger de Freitas.

Källa:

9 jan 2024  13:08 CET

Tisdag

Kenya vill bli ett nav för direkt CO2-fångst

Octavia Carbon, en Kenya-baserad start-up, har ett djärvt mål. Man vill bli det första företaget som använder DAC-teknik (direct-air-capture) – en metod för att ta bort koldioxid från atmosfären – utanför USA och Europa.

Hindren är höga. Tekniken är ny och används kommersiellt på endast två platser i världen. Och Octavia behöver mer FoU innan det kan avancera sin process från pilot- till kommersiell skala. Dessutom är den tekniska infrastrukturen i Kenya mindre robust än den i höginkomstländer, för att inte tala om den finansiella infrastruktur som behövs för att betjäna en DAC-satsning.

Men Martin Freimüller, Octavias VD och grundare, säger att han är övertygad om att företaget kommer att övervinna infrastrukturbegränsningarna. Han räknar med att Kenya kommer att leverera tre unika egenskaper: rikligt med förnybar energi, en lokal geologi som är väl lämpad för projektet och en talangfull personalpool som gör landet till en konkurrenskraftig plats för att utveckla DAC.

Källa:

9 jan 2024  12:49 CET

Tisdag

Biogas från matavfall gör Vattenfalls gasmix mer hållbar

Idag tecknar Vattenfall och Engelska Renewi ett nytt partnerskap. Vattenfall kommer att köpa över 7,5 miljoner m3 grön gas årligen från Renewi. Den gröna gasen som tillverkas av matavfall kommer att läggas till det vanliga gasnätet, där den blandas med naturgas, vilket gör gasmixen hållbar. Renewi beräknas börja leverera grön gas våren 2024, säger Vattenfall i ett pressmeddelande.

I omställningen till mer hållbar energi spelar även grön gas en viktig roll. Produktionen och utbyggnaden av grön gas hjälper till att uppnå klimatmålen om CO2-minskning och hjälper Nederländerna att bli mindre beroende av naturgasimport. Ett av klimatmålen är att producera 2 miljarder m3 grön gas årligen i Nederländerna till 2030. För närvarande producerar Nederländerna cirka 250 miljoner m3 grön gas.

Källa:

9 jan 2024  12:38 CET

Tisdag

Självparkerande elbilar måste kunna självladda – Bosch och Cariad utvecklar tekniken

I takt med att våra bilar blir smartare och allt mer automatiserade så låter det ju som rena stenåldersfasonerna att själva behöva åka runt och leta upp en parkeringsplats. Särskilt tröttsamt och tidsödande blir det om parkeringshusen är stora, i flera våningsplan och på gränsen till fullsmockade.

Sedan kommer nästa smocka. Vem ska starta laddningen om nu bilen faktiskt skulle kunna parkera av sig själv? Ska man ändå behöva tvingas följa med bilen för att ansluta laddningskabeln? Det hindret vill Volkswagens dotterbolag Cariad och Bosch lösa.

Tillsammans testar de två nu en automatisk laddningsstation som är en del av ett större integrerat parkeringssystem. Systemet guidar elbilen till en ledig parkeringsplats försedd med en laddningsplats där en väntande laddningsrobot ansluter till bilen automatiskt.

Källa:

9 jan 2024  12:32 CET

Tisdag

Vattenfall ansluter Vesterhav Syd till elnätet

Vattenfalls 168MW Vesterhav Syd vindkraftspark är nu helt ansluten till det danska elnätet.

Vesterhav Syds 20 vindkraftverk uppfördes från juli till september förra året.

Den 10 november 2023 levererade Vattenfall gårdens första kraft.
Sedan dess har turbinerna kopplats till nätet en efter en och vindkraftsparken är nu 100% färdigställd.

”På Vattenfall är vi alltid glada när vi gör klart en havsbaserad vindkraftspark och därmed bidrar till fossil frihet.

”Den här gången tillåter vi oss själva att vara ännu mer glada, eftersom det är en kall vinter i Danmark och norra Europa där fossilfri och pålitlig el är avgörande”, säger Mathilde Damsgaard, projektdirektör för Vesterhav Syd och Nord på Vattenfall .

Källa:

9 jan 2024  12:16 CET

Tisdag

Stora solparker bidrar till fåglarnas mångfald

En europeisk grupp forskare har genomfört en studie om solparkers påverkan på fåglar i ett centraleuropeiskt jordbrukslandskap. De undersökte 32 solparker och 32 intilliggande kontrollområden i Slovakien under en enda häckningssäsong.

”Vi valde markmonterade fotovoltaiska kraftverk med en yta på minst 2 hektar”, förklarade forskarna. ”Alla de studerade solcellsparkerna hade solcellsställ med fast tilt, varav en också hade paneler monterade på biaxiala spårare, och utvecklades minst åtta år tidigare. Sjutton solparker utvecklades på åkermark och 15 parker utvecklades på gräsmarker.”

Enligt forskargruppen var fågelartsrikedomen, mångfalden och artrikedomen och förekomsten av ryggradslösa djur-ätare högre i solparkerna än i kontrollområdena. Bland de skäl som forskargruppen tillhandahåller är tillgången på föda för insektsätande fåglar, eftersom PV-panelerna lockar till sig olika arter av vattensökande vatteninsekter.

Källa:

9 jan 2024  12:11 CET

Tisdag

Startup Form Energys "100-timmars" järn-luft-batteriteknik drar till sig ett annat amerikanskt företags uppmärksamhet

Ett annat allmännyttigt avtal har undertecknats av Form Energy, den amerikanska startupen som hävdar att dess järn-luft-batteri kan ge tillräckligt med lagrad energi för att åka genom flera dagar med låg sol- eller vindproduktion.

Puget Sound Energy, ett el- och gasföretag som betjänar 1,2 miljoner elkunder i Washington State-regionen med samma namn, sa på fredagen (5 december) att de har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) kring Form Energys teknologi.

Källa:

9 jan 2024  11:01 CET

Tisdag

Taksystem driver Tysklands rekordstora solenergianläggningar

Tyskland installerade rekordstora 14 GW solenergikapacitet 2023 genom mer än en miljon nya solenergisystem, varav många var takinstallationer i bostäder. Detta representerar en kapacitetsökning på 85 % på årsbasis, enligt branschintresseorganisationen German Solar Association (BSW).

Ökningen av Tysklands kapacitet drevs av efterfrågan på bostäder, eftersom solenergisystem på taket såg en boom. BSW rapporterade att 159 000 solcellssystem togs i drift bara under första kvartalet 2023, mer än dubbelt så många under samma period 2022.

Trenden ser ut att fortsätta, med en undersökning från YouGovs undersökningsinstitut i december som visar att 1,5 miljoner privata husägare planerar att installera ett solenergisystem.

Källa:

9 jan 2024  11:13 CET

Tisdag

Kina: Megaprojekt 6 GW sol/vind och 3,4 GWh lagring

Ett kinesiskt energiföretag har brutit mark på ett enormt projekt på 55 miljarder yuan (7,7 miljarder USD) i Shanxi-provinsen som kombinerar vindkraftverk, solpaneler och batterilagring i ett gammalt kolgruveområde.

Statsägda Jinneng Holding Group Co. Ltd. började bygga projektet i fredags, enligt en rapport från Shanxi Daily. Anläggningen i ett nedlagt kolområde i gruvnavet i Datong kommer att ha 6 gigawatt vind- och solkapacitet och 3,4 gigawattimmars energilagring.

Den kommer att vara ansluten till nätet i slutet av 2025, och mata kraft till Peking och dess omgivningar via Datong-Tianjin ultrahögspänningsledning, enligt rapporten.

Källa:

9 jan 2024  11:01 CET

Tisdag

EU tillkännager 4 miljarder euro statligt stöd för att stödja batteri- och grönteknikfabriker

EU har aviserat 4 miljarder euro (3,4 miljarder pund) i statliga stödinvesteringar i nya fabriker som producerar elektriska batterier för bilar, värmepumpar och solpaneler när man försöker påskynda produktionen och upptagandet av grön teknik och bekämpa billig kinesisk import.

Den svenska batteritillverkaren Northvolt kommer att få 902 miljoner euro i statligt stöd för att bygga en ny fabrik i Heide i Tyskland, medan ett brett utbud av clean tech-fabriker i Frankrike kommer att få en 2,5 miljarder euro i statligt stöd.

Investeringarna är en del av EU:s uppdrag att vara klimatneutral med nettonollgasutsläpp till 2050 men är också utformade för att hjälpa till att isolera blocket från den ökande konkurrensen från kinesiska bil-, solpanels- och andra grönteknologiska fabriker.

Källa:

9 jan 2024  10:57 CET

tisdag 9 januari

måndag 8 januari

Måndag

SAX Power: Solenergi-lagring med flexibla installationsmöjligheter

Allt -i-ett solcellslagringssystem från SAX Power från Ulm täcker det typiska intervallet för privata solcellssystem med 5,76 till 17,28 kWh lagringskapacitet. På batterisidan kräver SAX Powers PV-lagring ingen växelriktare – varken för nyinstallationer eller eftermontering. Det koboltfria LiFePO 4 -batteriet kan anslutas direkt till ett säkert uttag (Wieland-uttag) eller anslutas till husets elnät via en kabel.

En balanseringsmetod utjämnar laddningstillstånden för cellerna i litiumjärnfosfatbatterier. Detta bör möjliggöra en betydligt längre livslängd, vilket ger 10 års garanti på batteriet. Dessutom bör SAX Powers PV-lagringssystem automatiskt säkerställa att ingen solenergi matas in i det allmänna nätet förrän det är helt fullt. Det är också tänkt att förhindra att energi från det allmänna nätet kommer in i lagringssystemet och inte heller el från det att komma in i nätet. Kretsen, som har testats i fälttester, tillsammans med den integrerade växelriktaren, säkerställer en hög konverteringseffektivitet på 99 % samt intelligent styrning av battericellerna.

Källa:

8 jan 2024  13:29 CET

Måndag

Danke Schön – EU ger grönt ljus för tyskt stöd till Northvolt

Svenska batteritillverkaren Northvolt har säkrat EU-godkännande för ett tyskt stöd på 902 miljoner euro för att bygga en fabrik, enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

Det statliga stödet avser att bygga en fabrik som tillverkar batterier för elfordon i Heide, i norra Tyskland. Fabriken väntas stå klar och inleda produktion 2026 för att sedan nå full kapacitet 2029.

Det tyska stödet består av 700 miljoner euro i direkta bidrag och en garanti på 202 miljoner.

Källa:

8 jan 2024  12:57 CET

Måndag

Kolstaten dödar kol med solenergi, en megawatt åt gången

Anhängare av amerikansk politik kommer inte att bli förvånade över att veta att kolstaten West Virginia har varit mycket långsam med att ansluta sig till solkraftsrevolutionen. Det rankas för närvarande på en låg 49:e plats i en stat-för-stat-rankning av installerad solkapacitet. Trots det går tre sol- och energilagringsprojekt framåt, vilket tyder på att en förändring är i vinden.

Först ut är en ny 18,9 megawatt solpanel på Fort Martin, som precis gick online i början av januari. Det är den första i en svit med fem solpaneler planerade av FirstEnergy-dotterbolaget Mon Power och dess andra verktyg Potomac Edison.

Sammanlagt kommer de fem platserna att ha en kapacitet på totalt 50 megawatt. Det låter inte som mycket på en dag då tresiffrig solutveckling är vanligt. Det är dock en enorm affär när det gäller tillväxten av West Virginias solenergiprofil.

Källa:

8 jan 2024  12:38 CET

Måndag

Ny solcellsträddesign erbjuder förbättrad modulkylning, lägre skuggförluster

En grupp forskare från det ungerska universitetet för jordbruk och biovetenskap designade en prototyp av ett solcellsträd som påstås erbjuda en optimal balans mellan energiproduktion och värmehantering.

Systemets nyckelfunktion är ett större avstånd mellan solcellsmodulerna jämfört med konventionella solcellsträddesigner. Detta tillvägagångssätt är avsett att minska skuggförlusterna mellan panelerna samtidigt som kylning och värmeavledning förbättras.

Prototypen har en total diameter på 660 mm och förlitar sig på solcellsmoduler baserade på celler från Shenzhen Xiangxinrui Solar Energy Co., Ltd. Kina. Varje panel har en storlek på 180 mm x 60 mm x 3 mm och en verkningsgrad på 22 %. Solträdet förlitar sig också på en stam som mäter 1800 mm i höjd och en platt träskiva uppdelad i femton grenar.

Källa:

8 jan 2024  12:32 CET

Måndag

Rekordstor 12,3 GW havsvindsutbyggnad 2023

En rekordstor 12,3 GW av havsbaserad vindkraftsprojekt nådde slutgiltigt investeringsbeslut (FID) 2023, en betydande förbättring från 2022, då endast 0,8 GW av havsbaserad vindsäkrade investeringar, enligt TGS-4C Offshores Global Market Overview, tillkännagav denna vecka.

Det nya året kan se ytterligare ett rekord, med upp till 13 GW möjligt, säger TGS-4C Offshore.

År 2023 uppnådde åtta europeiska projekt på totalt 9,3 GW FID, inklusive 2,9-GW Hornsea 3 i Storbritannien i slutet av året. I USA nådde Revolution Wind-projektet på 704 MW investeringsstadiet och ytterligare 2,3 GW stängdes i Taiwan och Sydkorea.

Källa:

8 jan 2024  12:25 CET

Måndag

Zinkbatteri genombrott när forskare fixar problem med taggiga kristaller

Tekniken för vattenuppladdningsbart zinkbatteri (AZB) närmar sig att lämna labbet, efter att forskare i Australien hittat ett sätt att lösa ett stort korrosionsproblem.

En glykolelektrolyttillsats kan förbättra batteriets livslängd med fem till 20 gånger, vilket motsvarar att förlänga livslängden från några månader till mer än tre år, fann ett team av forskare från UNSW.

AZB är en annan batteriteknik som är lovande för specifika applikationer, såsom lagring i nätskala, på grund av dess höga energitäthet, låga kostnad och miljövänlighet – de två sistnämnda är problem som den befintliga litiumjontekniken inte har en bra meritlista på.

Källa:

8 jan 2024  12:00 CET

Måndag

Indiska staden Varanasi kommer installera 25 000 soltak på två månader

Regeringen i Uttar Pradesh kommer att lansera en ambitiös kampanj för att installera soltak på 25 000 hushåll i staden Varanasi. Detta gigantiska initiativ för den heliga och världens äldsta stad, planerat att slutföras inom två månader, syftar till att främja gröna och hållbara energimetoder i Varanasi, Lok Sabha premiärminister Narendra Modis valkrets.

Solenergisystemet på taket, ett statligt subventionerat projekt, innebär att man installerar solpaneler på hustaken för att utnyttja solljus och omvandla det till elektricitet och anslutas till det huvudsakliga elnätet.

Källa:

8 jan 2024  11:43 CET

Måndag

VW validerar litiummetall solid state batteriprestanda

Solid state-cellen anses vara framtidens teknik och nästa stora steg i batteriutvecklingen. Tekniken utlovar längre räckvidd, kortare laddningstider och maximal säkerhet.
 
Det amerikanska företaget QuantumScape har nyligen nått en viktig milstolpe som nu bekräftats av PowerCo: Solid state-cellen har överträffat kraven i A-provtestet avsevärt och har genomfört över 1 000 laddningscykler. För en elbil med en WLTP-räckvidd på 500-600 kilometer motsvarar detta en total körsträcka på över en halv miljon kilometer.
 
Samtidigt åldrades cellen knappt och hade fortfarande 95 procent av sin kapacitet (eller energilagring vid urladdning) i slutet av testet. Testerna, som pågick i flera månader, utfördes i PowerCo:s batterilaboratorier i Salzgitter.
 

Källa:

8 jan 2024  11:33 CET

Måndag

Trump i Vita huset kommer inte att stoppa den gröna investeringsvågen

Inte ens Trump kommer att kunna vända den våg av gröna investeringar som släppts lös av Bidens Inflation Reduction Act, skriver Ted Christie-Miller

Förra helgen träffade jag en ung demokrat som kandiderar för en säker plats i kongressen. Han sa till mig att en demokrats presidentseger 2024 är det enda sättet vi kommer att nå IPCC-målet på 1,5 grader. Jag tror att han har fel. Inte ens Trump – den mest troliga republikanska kandidaten nästa år – kan hålla tillbaka denna våg av gröna investeringar.

Biden-administrationen har gjort mer för klimatindustrin än någon annan som kom före honom. Inflationsreduktionslagen på 1,3 biljoner dollar (IRA), infrastrukturpropositionen på 400 miljarder dollar och en mängd andra subventionsåtgärder har gett den största finanspolitiska stimulansen sedan New Deal. Det har överladdat privata investeringar i tekniker som vätgas, elfordon och kolavskiljning.

Källa:

8 jan 2024  11:25 CET

Måndag

Österrike har Europas näst grönaste kraftsektor 2023

Österrike genererade 87 % av sin energi från förnybara källor 2023 efter rekordår av solpanelsexpansion, vilket placerade det efter Luxemburg i EU-rankingen.

Mycket av Österrikes el har traditionellt kommit från vattenkraft, tack vare dussintals stora anläggningar längs landets floder. På senare år har dock ytterligare kraft från ”nya” förnybara energikällor som vind och sol hjälpt till att expandera konventionella strukturer.

År 2023 genererades 87 % av österrikisk energi från förnybar energi, sade Österrikes miljöministerium på fredagen, en ökning från 78 % 2022. Endast Luxemburg presterade bättre med 89 %, medan Litauen var trea med 81 %.

Regeringen tillskrev den stora förändringen till ett betydande uppsving från solenergi, som mer än fördubblades för att ge 4,4 % av landets el. Vindkraftverk genererar nu också mer än 15 % av elen.

Källa:

8 jan 2024  11:05 CET

måndag 8 januari

fredag 5 januari

Fredag

Spanien når "historiskt" rekord med 50 % av kraften från förnybar energi

2023 nådde Spanien ett historiskt rekord i att generera el från förnybara källor, med 50,4 procent av den totala nationella energimixen från förnybara energikällor.

Vind var den ledande energikällan för andra året i rad och genererade 63 000 GWh, eller 23,3 procent av den totala elproduktionen. Solenergianläggningar genererade 37 000 GWh el, eller 14 procent av den totala totalen. Samtidigt förblev kärnkraftsgenererad el stabil och stod för 20,3 procent, och gasgenererad el sjönk sju punkter till 17,2 procent.

Denna prestation är tack vare stora investeringar i enorma projekt som involverar solenergianläggningar och vindkraftsparker. Spanien är nu en av de ledande i Europa när det gäller förnybar kraftkapacitet, och premiärminister Pedro Sanchez’ regering har lovat att öka den till 74 procent till 2030.

Källa:

5 jan 2024  13:23 CET

Fredag

Eco Wave Powers vågkraftverk tas i drift i Israel

Vågkraftverket ”EWP-EDF One Station” kopplades officiellt till elnätet i augusti, skriver Eco Wave Power i sitt pressmeddelande. Företaget är specialiserat på vågkraftverk nära kusten (på land). Det israeliska energiministeriet stödde utvecklingen. EDF Renewable har också en andel på 50 procent i projektet. Enligt Eco Wave Power är det det första vågkraftverket som matar in el till det israeliska nätet. Den består av 10 enheter.

För närvarande håller Eco Wave Powers ingenjörsteam på att kalibrera kraftverkets automationssystem och testa utrustningens hållbarhet och funktion. En storm med vågor på upp till 3,5 meter erbjöd en bra möjlighet till detta. Alla enheter klarade stormen bra, rapporterar Eco Wave Power. Toppeffekten som uppnåddes under den första testserien var 32,4 kW, den genomsnittliga inmatningseffekten var stabila 10 kW. Det är fortfarande långt från 100 kW, men Eco Wave Power är optimistisk.

Källa:

5 jan 2024  13:17 CET

Fredag

1 GW Estonian Offshore Wind Project går framåt

Avtalet innebär att Enefit Green förvärvar 100 procent av Liivi Offshore OÜ, utvecklaren av projektet, från Eesti Energia för nästan 6,2 miljoner euro.

Enefit Greens revisionskommitté har granskat denna transaktion och har bekräftat att den överensstämmer med marknadsförhållandena, sade företaget.

Preliminära arbeten pågår för närvarande för att utföra de studier som är nödvändiga för bedömningen av projektets miljöpåverkan, sade Enefit Green.

Källa:

5 jan 2024  13:03 CET

Fredag

Ayodhya ska prydas med solträd när tempel-invigning närmar sig

Vad skulle kunna förbättra belysningen av Ayodhya med solenergi eftersom invigningen av ’Suryavanshi’ Lord Ram är bara några veckor härifrån?

För att främja initiativet att i stor utsträckning införliva förnybara energikällor i den heliga staden Ayodhya, kommer 42 parker att belysas med solenergi. Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency (UPNEDA) kommer att distribuera så många som 42 solcellsträd i parkerna i staden Ayodhya.

Av totalt kommer åtta parker i Ayodhya att drivas av 2,5 kilowatts solträd, medan de återstående 34 parkerna kommer att belysas av 1-KW solenergiträd.

Källa:

5 jan 2024  12:09 CET

Fredag

Tyskland lägger till 17 GW förnybar energi 2023

Tysklands installerade kapacitet för förnybar energi ökade med 17 GW till en total kapacitet på nästan 170 GW 2023.

Enligt statistik från Federal Network Agency representerar detta en ökning med 12 % jämfört med 2022.

Solkapacitetstillskott 2023 nådde 14,1 GW, dubbelt så mycket som tillkom 2022, till stor del driven av privata investeringar. Den största solkapaciteten installerades i Bayern 2023 med 3,5 GW.
I slutet av 2023 var den totala installerade effekten i Tyskland 81,7 GW. Det betyder att 19GW kommer att behöva läggas till årligen i framtiden för att nå expansionsmålet på 215GW för solenergi år 2030.

Källa:

5 jan 2024  11:52 CET

Fredag

Agrivoltaics ger dubbel nytta

Agrivoltaics marknadsförs som det perfekta sättet att kombinera solenergiproduktion och jordbruksanvändning. Även om det knappast kan ersätta traditionella solcellsparker erbjuder det intressanta möjligheter för nischapplikationer, säger Carsten Bovenschen, vd för Juwi, i en intervju.

Herr Bovenschen, vad exakt menar du med agrivoltaics?

”Agri-photovoltaics” syftar på kombinationen av energiproduktion och jordbruk på ett gemensamt område. Jordbruk kan involvera både grödor och boskapsuppfödning. Solcellsmodulerna monteras sedan antingen mycket högre över marken så att jordbruket kan bedrivas under. Eller så utökas radavståndet och jordbruksverksamheten sker i första hand mellan modulraderna Alternativt kan modulerna även installeras vertikalt och odling kan även ske mellan modulraderna.Denna variant subventioneras dock inte för närvarande.

Källa:

5 jan 2024  11:34 CET

Fredag

Norge: Första stora solcellsparken kopplad till nätet

Den första delen av Furuseth Solkraftverk i Stor-Elvdal, Norges första storskaliga solkraftverk, kopplades nyligen till nätet och producerar nu el på en yta på cirka 200 hektar.

Utvecklare är Solgrid AS, ett joint venture mellan energibolagen Østfold Energi, Akershus Energi och investeringsbolaget Obligo.

Hela anläggningen beräknas stå klar våren 2024. Solkraftverket Furuseth kommer att ha en årlig produktion på 6,4 GWh, vilket motsvarar förbrukningen av cirka 320 småhus.

Källa:

5 jan 2024  11:24 CET

Fredag

Kina tillkännager planer på att hantera elfordons effektbehov V2G

Regeringen kommer att överväga incitament att ladda elfordon under lågtrafik och att låta fordon sälja sin el till nätet

Kinas statliga planerare har utfärdat nya regler för att stärka integrationen av nya energifordon med elnätet, eftersom världens största marknad för elfordon (EV) strävar efter att hantera sin energiefterfrågan mitt i en övergång till förnybar energi.

Meddelandet, som publicerades på torsdagen av Kinas nationella utvecklings- och reformkommission, kräver skapandet av inledande tekniska standarder för integration av nya energifordon i nätet senast 2025.

Nya energifordon kommer att bli en viktig del av landets energilagringssystem år 2030, heter det.

Källa:

5 jan 2024  10:48 CET

Fredag

Priset på elbilsbatterier sjönk med 50 % i slutet av 2023, säger TrendForce

TrendForce-statistik visar att priserna på kinesiska elfordonsceller sjönk med 50 % i december 2023 jämfört med januari 2023, med de genomsnittliga försäljningspriserna för batterier som sjönk med 10 % bara under årets sista månad.

Square LFP-battericeller drabbades av det största slaget med en prissänkning på 10,1 % i december, följt av Pouch NCM523 med 7 % och Square NCM523 med 6,7 %.

”En kombination av lägre än väntat marknadsefterfrågan och snabb kapacitetsexpansion ledde till överutbud och betydande lageruppbyggnad, uppenbart sedan tredje kvartalet 2023”, säger TrendForce i ett pressmeddelande. ”Hård konkurrens i anbudsprocessen pressade centraliserade inköpspriser (bulkorder förhandlade på pris) under 0,40 CNY (0,06 USD)/Wh, vilket underskred produktionskostnaderna för vissa tillverkare.”

Källa:

5 jan 2024  10:34 CET

Fredag

Världens första tunnel till en magmakammare kan släppa lös obegränsad energi

På Island planerar forskare att borra två borrhål till en reservoar av flytande berg. Den ena kommer att ge oss våra första direkta mätningar av magma – den andra kan överladda geotermisk kraft.

Vissa magmakammare – underjordiska reservoarer av smält sten – ligger bara några kilometer under jordens yta, vilket gör dem inom räckhåll för moderna borrar. De läcker ibland magma till ytan, där det spyr ut som lava. Det var precis vad som började hända, med spektakulär och förödande effekt, runt staden Grindavík på södra Island, när den här historien gick i tryck. Problemet är att vi normalt inte vet var magmakamrarna ligger. ”Ingen geofysisk teknik har visat sig på ett tillfredsställande sätt lokalisera magma-reservoarer”, säger John Eichelberger vid University of Alaska Fairbanks.

Nu har dock Ingólfsson och hans kollegor haft tur. De har snubblat över en magmakammare och har avancerade planer på att göra det otänkbara och medvetet borra i den.

Källa:

5 jan 2024  10:25  CET

fredag 5 januari

onsdag 3 januari

Onsdag

Miljardsstöd till bioraffinaderiet i Östrand Timrå

Nyligen klubbades ett stöd på omkring 1,7 miljarder kronor från EU-organet Cinea till SCA:s bioraffinaderi i Östrand. Anläggningen ska tillverka fossilfritt flygbränsle och beskrivs av EU som ett av de viktigaste klimatprojekten i Europa – och en satsning som kommer skapa hundratals jobbtillfällen.

EU-organet Cinea (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), definierar projektet som spetsteknologi inom biobränsleområdet och beräknar att runt 650 indirekta jobb kan skapas i närområdet när produktionen är igång. Själva driften av anläggningen kommer kräva mellan 50 och 100 anställda, enligt SCA:s beräkning.

Källa:

3 jan 2024  12:12 CET

Onsdag

Holländska kommunen satsar på batterier 250MW/1 000MWh BESS

Den nederländska kommunen Noordoostpolder har lämnat in ett utkast till zonplan för ett av de första projekten för batterienergilagringssystem (BESS) i gigawatt-timmar i Nederländerna.

Kommunstyrelsens drag visar kommunens stöd för 250MW/1 000MWh BESS-projektet, säger utvecklings- och ingenjörskonsultföretaget Ventolines till Energy-Storage.news.

Ventolines övervakar de tekniska aspekterna av utveckling relaterade till projektet medan Begro Energy Projects är projektets primära utvecklare.

Områdesplanen gjordes tillgänglig den 20 december 2023 och är tillgänglig för inspektion av lokalbefolkningen fram till den 31 januari 2024. Att bygga projektet, kallat Westermeerdijk Energy Storage, skulle kräva en ändring av den befintliga zonplanen. På grund av dess omfattning fanns det inga tillämpliga regler eller policyer för att fortsätta med det, sa kommunen.

Källa:

3 jan 2024  12:02  CET

Onsdag

Kina: Vindpark nu klar på 4500 m höjd

Ett storskaligt vindkraftsprojekt, som står på en genomsnittlig höjd av 4 650 meter och med en total installerad kapacitet på 100 megawatt, inleddes på måndagen i sydvästra Kinas autonoma region Xizang. Under de senaste åren har Xizang aktivt främjat utvecklingen av nya energikällor som solceller och vindkraft. Regionens totala installerade kapacitet inkluderar vattenkraft och framväxande energikällor som vind- och solenergi.

Enligt CHN Energy Investment Group (CHN Energy) förväntas gruppen med 25 vindkraftverk i Nagqu leverera cirka 200 miljoner kWh el årligen, vilket sparar cirka 60 000 ton standardkol och minskar koldioxidutsläppen med cirka 160 000 ton.

Källa:

3 jan 2024  11:45 CET

Onsdag

Norge: Tror på 95% elbilar i 2024 – efter beslut om höjd skatt på fossilbilar

Sverige kan ta ett smått bakåtsträvande kliv på sin elektrifieringsresa under 2024. Det tror i alla fall branschorganisationen Mobility Sweden. Andelen elbilar i nybilsförsäljningen väntas sjunka till 35 procent i år, det jämfört med 39 procent förra året.

Ett land som däremot ligger i framkant är Norge. Under 2023 var 82,4 procent av alla nya bilar i landet en elbil. En ökning från 79 procent året innan. Prognosen framåt ser bara ljusare ut, trots att Norge infört moms på dyrare elbilar.
Nya bilar med utsläpp kommer att få en höjd fordonsskatt under 2024. Det samtidigt som regelverket för elbilar ser oförändrat ut.

En tydlig markering är att flera bilmärken från årsskiftet slutat att sälja bilar med förbränningsmotorer i landet. Det inkluderar bland annat Hyundai, Volkswagen och Lexus. De placerar sig då tillsammans med renodlade elbilsmärken som MG, Tesla och Polestar. Norge har som mål att nå 100 procent elbilar i nybilsförsäljningen i 2025.

Källa:

3 jan 2024  11:33  CET

Onsdag

Nordex får en order på 553 MW vindkraftverk i Sverige från RPC

Nordex SE (ETR:NDX1) har säkrat en order från Renewable Power Capital (RPC) för att leverera 553 MW vindkraftverk till det London-baserade förnybara företagets kluster av fyra landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige.

Den tyska vindkraftstillverkaren kommer att tillhandahålla totalt 80 turbiner, inklusive 74 N163/6.X och sex N149/5.X-maskiner, för vindkraftsklustret High Coast, som förväntas uppnå kommersiell drift mellan sista kvartalet 2025 och första kvartalet 2026.

Klustret är RPC:s största projekt hittills, säger företaget i sitt tillkännagivande på onsdagen, vilket visar sitt engagemang för Sverige som en av dess prioriterade marknader.

Ordern är också första gången Nordex och RPC arbetar tillsammans. Det tyska företaget kommer att ansvara för leverans, installation och driftsättning av vindturbinerna, med leveransstart våren 2025.

Källa:

3 jan 2024  11:24 CET

Onsdag

Guwahati blir Indiens första stad med komplett grön kollektivtrafik

Den första av det nya året 2024 har Assams chefsminister Himanta Biswa Sarma tillkännagett sin ambitiösa vision att förvandla Guwahati till Indiens första stad som helt drivs av ett grönt kollektivtrafiksystem senast 2025. I ett viktigt steg mot att förverkliga detta mål flaggade han av. 200 elbussar samma dag, som kommer att trafikera Guwahati och dess omgivningar.

Himanta Biswa Sarma sa: ”I ett stort steg mot att skapa en miljöfri miljö i Assam, invigde jag idag 200 AC e-bussar, som ska betjäna Guwahati och dess angränsande områden. Vårt mål är att etablera Guwahati som den första staden i land att driva ett 100 % grönt kollektivtrafiksystem till 2025. Den här nya flottan kompletterar de 100 CNG-bussar som invigdes förra nyåret.”

Källa:

3 jan 2024  11:06  CET

Onsdag

"Elektricitet är grundläggande för livskvalitet": mannen som förser Afrika från elnätet med pay-as-you-go

Mansoor Hamayun, medgrundare och verkställande direktör för Bboxx, började med ett universitetsprojekt för att föra solenergi till några byar i Rwanda. Nu är han inställd på att expandera tiofaldigt över Afrika söder om Sahara

Under de kommande fyra åren räknar den brittiske entreprenören Mansoor Hamayun med att ansluta 36 miljoner människor till en elkälla, många för första gången. Det är en ambition som skulle se hans företag för ren energi, Bboxx, utöka sin räckvidd tiofaldigt över Afrika söder om Sahara.

Företaget med huvudkontor i London har vuxit från en idealistisk startup med hopp om att förvandla livet för afrikanska hushåll till ett företag som erbjuder solenergi, batterier, smartphones och elmotorcyklar, till cirka 3,6 miljoner människor över hela Afrika på lite mer. än ett decennium. Nu är en investering på 100 miljoner dollar (78 miljoner pund) från EnerTech, en Kuwait-baserad investerare, på väg att stimulera sin snabbaste tillväxt hittills.

Källa:

3 jan 2024  10:55 CET

Onsdag

Flytande solceller ökar med 6 GW kapacitet i Europa till år 2031

Solar Power Europe lanserade nyligen sin rapport om flytande PV, och delar med sig av bästa praxis, teknisk vägledning om utveckling av flytande solenergiprojekt.

Rapporten nämner att FPV representerar en begynnande teknik i Europeiska unionen, men den visar positiva tecken på snabb tillväxt. Den sa att ”FPV-solenergisystem på reservoarer och stenbrottssjöar vinner dragkraft i Europa och erbjuder en enorm potential.” Den utarbetar att det för närvarande finns omkring 451 MW flytande solenergi ansluten till nätet.

Den nämner att ”Flytande PV börjar dyka upp över hela världen. I Asien och Europa har de första projekten redan varit online i flera år.’

Källa:

3 jan 2024  10:44  CET

Onsdag

Outokumpu ökar sin ägarandel i Rajakiiri vindkraftpark i Torneå

Outokumpu är världsledande inom hållbart rostfritt stål och letar ständigt efter sätt att ytterligare minska sin klimatpåverkan i hela värdekedjan. Investeringar i förnybar och koldioxidfri energiproduktion är nödvändiga för att gradvis minska Outokumpus indirekta utsläpp och optimera strömförsörjningen för företagets behov.

Som en del av Outokumpus strategi för att stärka företagets ledarskap inom hållbarhet och öka självförsörjningen inom energiproduktion, har Outokumpu beslutat att investera i en ytterligare andel av vindkraftbolaget Rajakiiri i Torneå i Finland. Vindkraftsparken har varit i produktion sedan 2015 och prognosticeras ha cirka 16 produktionsår framför sig.

Efter avtalet ökar Outokumpus ägande av de totalt 45 MW som vindkraftparken i Torneå producerar till en nivå på cirka 9 MW och ägarandel av 19.9%.

Källa:

3 jan 2024  10:31 CET

Onsdag

BYD kör om Tesla, säljer nu flest elbilar

Tesla är inte längre världens största elbilstillverkare i volym. BYD, som Elon Musk brukade bokstavligen skratta åt, gick om Tesla i den totala volymen för batterielektriska fordon under fjärde kvartalet 2023.

Du kanske har sett en variant av den rubriken för över ett år sedan, men den var inte så betydelsefull som den är idag.

Tesla har alltid varit en ren elektrisk, batterielektrisk fordonstillverkare, medan de flesta andra biltillverkare, inklusive BYD, har sysslat med hybrider, plug-in eller inte.

BYD:s eget fordonsutbud har förändrats mycket under åren och fokuserade mer på plug-in hybrider för ett decennium sedan.

Källa:

3 jan 2024  10:28  CET

onsdag 3 januari

tisdag 2 januari

Tisdag

Kina: Statsägda China Three Gorges tog i bruk 3,48 GW ny solenergikapacitet i december

Three Gorges Energy, en enhet i China Three Gorges Corp., slog på 3,48 GW solenergi den sista veckan i december. En av solcellsanläggningarna – belägen nära Golmud, Qinghai-provinsen – har en kapacitet på 900 MW.

Det är en del av ett solenergiprojekt på 2,1 GW som inkluderar 200 MW koncentrerad solenergi (CSP), som är en del av ett 100 GW vind-PV-projekt som Kinas president Xi Jinping tillkännagav vid FN:s konferens om biologisk mångfald (COP15) i december 2022.

China Three Gorges kopplade också samman 1 GW solenergi i Kubuqiöknen, nära Ordos, i norra Kinas region Inre Mongoliet. Anläggningen är ansluten till 150 MW/300 MWh batterilagring. Anläggningen är den första omgången av ett 16 GW hybrid vind-solkraftprojekt som inkluderar 8 GW PV och 6 GW vindkapacitet.

Källa:

2 jan 2024  13:10 CET

Tisdag

Påverkar vindkraftsparker fastighetsvärdet negativt

I åratal har motståndare till vindkraftsutveckling hävdat att projekten leder till en minskning av fastighetsvärden, trots att företagen som föreslagit projekten sa att det nästan inte fanns några bevis för att stödja sådana påståenden.

En ny artikel publicerad i tidskriften Energy Policy kommer sannolikt att skaka upp denna debatt med sin upptäckt att fastigheter inom en mil från en föreslagen vindkraftspark upplever en genomsnittlig värdeminskning på 11 procent efter tillkännagivandet av projektet, jämfört med fastigheter belägna tre till fem mil bort.

Nedgången i fastighetsvärdet börjar efter att vindkraftsparken annonserats och fortsätter under byggnationen. Men skillnaden försvinner några år efter att projektet är i drift till den grad att fastigheter inom en mil från ett projekt har värden som inte går att skilja från dessa tre till fem mil från ett projekt

Källa:

2 jan 2024  13:03  CET

Tisdag

Den spanska ministern hyllar ett avtal för att rädda Andalusiens våtmarker som en modell för grön omställning

Den spanska ministern hyllar ett avtal för att rädda Andalusiens våtmarker som en modell för grön omställning
Avtalet på 1,4 miljarder euro för att skydda nationalparken Doñana kommer att diversifiera den lokala ekonomin och stoppa bönder som använder akviferer för att bevattna fruktgrödor

Ett landmärkeavtal för att skydda en av Europas viktigaste våtmarker understryker vikten av att utnyttja den allmänna opinionen för att driva på den gröna omställningen och hjälpa till att mildra effekterna av klimatkrisen, har landets miljöminister sagt.

Källa:

2 jan 2024  12:59 CET

Tisdag

Uruguays gröna kraftrevolution: snabb övergång till vind visar världen hur det går till

Den 3,4 miljoner man starka befolkningen började bli rastlös. I brist på alternativ tvingades president Tabaré Vázquez köpa energi från grannstater till högre priser, trots att Argentina, Uruguay och Paraguay hade ett avtal om ömsesidigt bistånd vid nödsituationer.

För att undkomma fällan behövde Vázquez snabba lösningar. Han vände sig till en osannolik källa: Ramón Méndez Galain, en fysiker som skulle förvandla landets energinät till ett av de renaste i världen.

Idag har landet nästan fasat ut fossila bränslen i elproduktionen. Beroende på vädret kommer allt mellan 90 % och 95 % av dess energi från förnybara energikällor. Vissa år har den siffran krupit så högt som 98%.

Källa:

2 jan 2024  12:05  CET

Tisdag

Världens högsta vindkraftverk i trä börjar snurra

Om det påminner om flatpackade möbler och köttbullar, har du fel. Om du svarade ”ett vindkraftverk i trä” skulle du kunna vara en visionär.

Enligt Modvion är den svenska start-up som precis byggt världens högsta träturbintorn, att använda trä för vindkraft framtiden.

”Det har stor potential”, säger Otto Lundman, företagets vd, medan vi blickar uppåt på företagets helt nya turbin, en kort bilresa utanför Göteborg.

Det är 150 m (492 fot) till toppen av det högsta bladet och vi är de första journalisterna som bjuds in att ta en titt inuti. Generatorn på 2 megawatt på toppen har precis börjat leverera el till det svenska nätet, vilket ger ström till cirka 400 hem.

Drömmen för Lundman och Modvion är att ta veden och vinden mycket högre.

Källa:

2 jan 2024  11:58 CET

Tisdag

Svenskt rekord i elbilar

Det har varit ett år med höga räntor, strejk hos Tesla och slopad klimatbonus. Trots det är det en elbil som för första gången är den mest registrerade bilmodellen.

Under hela 2023 registrerades nästan 120 000 nya elbilar i Sverige, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med fjolåret. Det är även en rejäl ökning jämfört med den totala bilmarknaden som enbart steg med drygt två procent.

Fjolårets tillökning av elbilsflottan ledde till att Sverige nu har nästan 329 000 elbilar. Om man jämför med tillökningen som skedde några år tidigare fanns det endast 3 380 nya elbilar 2016 – mot 119 781 under 2023.

Källa:

2 jan 2024  11:50  CET

Tisdag

175 miljoner EUR till svenska Better Energy

P Capital Partners (PCP), en svensk privat kreditinvesterare, och Better Energy fortsätter sitt samarbete genom att gå in i en andra finansieringsrunda. Medlen, som uppgår till 175 miljoner euro, kommer att tillhandahållas genom ett 6-årigt kreditavtal.

Med över 13 GW i sin projektpipeline stärker finansieringen Better Energys förmåga att utveckla, bygga och driva energiparker över hela Europa. Avtalet ska i första hand finansiera kostnaderna för att driva projekt från utveckling till drift i företagets värdekedja.

För att maximera sin påverkan prioriterar Better Energy storskaliga energiparker som ägnar utrymme åt naturen och skapar värde för regionen. Expansionsfinansieringen från PCP är ytterligare ett förtroendevotum för Better Energys strategi för att främja långsiktiga och förtroendefulla partnerskap.

Källa:

2 jan 2024  11:43 CET

Tisdag

700 W+ PV Open Innovation Ecological Alliance lanseras

Trina Solar har lanserat 700W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance i samarbete med fem andra tillverkare: Astronergy, Canadian Solar, Risen Energy, TCL Zhonghuan och Tongwei.

Alliansen är en uppgradering till 600W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance, som lanserades av Trina Solar 2020. Den syftar till att standardisera designen och tillverkningen av 700W+ solcellsmoduler.

Denna process kommer att vara avgörande för att förbättra leveranskedjans effektivitet, öka produktionen och sänka kostnaderna för denna modultyp.

Källa:

2 jan 2024  11:38  CET

Tisdag

Tyska Schaeffler planerar att visa solid state-battericeller på CES-mässan i USA nästa vecka.

Provceller av Schaefflers solid-state-batteri kommer att visas på CES i januari, men inte ett fullt batteripaket, säger Rashid Farahati, ingenjörschef för Schaeffler Americas.

Cellerna använder en metallisk anod med kisel som har utvecklats internt för att fungera med nästa generations fasta elektrolyt som ger högre termisk stabilitet under extrema förhållanden. Företaget har utvecklat nya bearbetningsverktyg och fixturdesign för cellerna.

Schaeffler ser ut att föra Vitesco och Continental samman igen
Schaeffler ska pilotera Siemens AI-copilot för bilar
”Vi har tillverkningsskicklighet och vi har (delar)beläggningsförmåga”, sa Farahati. ”Solid state, elektrolyt, är bäst för Schaeffler.” Han säger att företaget har en biltillverkare som kund, och att det kommer att finnas ett demonstrationsfordon på CES.

Källa:

2 jan 2024  11:25 CET

Tisdag

Solceller av trä mål för Linköpingsforskare

Fördelar med organiska solceller är bland annat låg tillverkningskostnad, lätt vikt och flexibilitet vilket öppnar för många användningsområden. Bland annat kan de användas inomhus eller på kläder för att driva personelektronik.

Ett problem är dock att organiska solceller är gjorda av plast, eller polymerer som kommer från olja. Så trots att de är organiska är de inte så miljövänliga som de skulle kunna vara.

Nu har forskare vid Linköpings universitet och KTH utvecklat en organisk solcell där en del av elektrontransportlagret kopplat till katoden i solcellen är gjort av så kallat kraftlignin hämtat direkt från trämassa.

Även om endast en liten del av solcellen är tillverkad av lignin i nuläget är det långsiktiga målet att bygga en solcell nästan helt gjord av trämaterial.

Källa:

2 jan 2024  11:16  CET

tisdag 2 januari

fredag 22 december

Fredag

Tyskland: Vattenfall bygger två nya solcellsparker

Vattenfall vill bygga en solcellspark på 46 MW i Nauen nära Berlin. Ytterligare ett storskaligt solcellsprojekt med 23 MW ska byggas i Silberstedt i Schleswig-Holstein. 

Vattenfall vill marknadsföra den solkraft som produceras där genom långsiktiga kraftförsörjningsavtal (PPA). Det finns ingen statlig finansiering för de två solcellsparkerna, enligt Vattenfalls pressmeddelande.

Enligt nuvarande planeringsläge ska solcellsparken i Silberstedt, som ligger cirka 130 kilometer norr om Hamburg, stå färdig under tredje kvartalet 2024. 

Solcellsanläggningen i Nauen, 40 kilometer väster om Berlin, är planerad att stå färdig i början av 2025. Vid kontinuerlig drift bör båda solparkerna tillsammans generera en mängd el som matematiskt motsvarar behoven hos cirka 20 000 genomsnittliga tyska hushåll.

Källa:

22 dec 2023  11:56 CET

Fredag

Batterier: Räckvidden ökar med nickelkatoder

En till synes enkel förändring av tillverkningen av litiumjonbatterier kan ge stora utdelningar, förbättra elfordons (EV) förmåga att lagra mer energi per laddning och att klara fler laddningscykler, enligt ny forskning ledd av Department of Energy’s Pacific Northwest National Laboratory .

En elbils körsträcka beror på den energi som kan levereras från var och en av de ingående cellerna i dess batteripaket. För litiumjonceller – som dominerar elbilsbatterimarknaden – flaskhalsar både energikapaciteten på cellnivå och cellkostnaden av den positiva elektroden eller katoden.

Nu kan den flaskhalsen öppnas, tack vare ett innovativt, kostnadseffektivt tillvägagångssätt för syntetisering av enkristallkatoder med hög energi, nickelrika, som nyligen publicerades i Energy Storage Materials.

Källa:

22 dec 2023  12:57  CET

Fredag

Sex solcellstillverkningsföretag etablerar allians för att standardisera 700W+ moduler

Trina Solar, ett företag för solcellslösningar och energilagringslösningar, har meddelat att de har etablerat en ”Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance” med fem andra tillverkare. De hävdar att detta gemensamma initiativ skulle medföra standardisering i tillämpningen av designen av 700W+ PV-moduler.

Andra företag som ingår i alliansen är Astronergy, Canadian Solar, Risen Energy, TCL Zhonghuan och Tongwei. De satte upp 700W+ en ”Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance” den 15 december. Det betyder som en milstolpe för hela
industrin.

Källa:

22 dec 2023  12:27 CET

Fredag

USA: Efter ett brutalt 2023 ser havsvind ut att övervinna växtvärk

Offshore-vind är en viktig del av den amerikanska energiomställningen, men den framväxande industrin har drabbats av ekonomiska utmaningar. Nu försöker det gå framåt.

Den danska energijätten Ørsted och det Boston-baserade företaget Eversource har chartrat höghastighetsfärjan denna kyliga vinterdag för att kolla in deras gemensamma projekt, South Fork Wind, som ligger 30 km från Block Island.

När de är färdigställda i början av nästa år kommer ett dussin turbiner med en kapacitet på totalt 132 MW att producera tillräckligt med el för att driva 70 000 hem i Long Island, New York.

Det kommer att göra det till landets största vindkraftspark till havs, åtminstone tills ett annat, större projekt som byggs nära Massachusetts kommer online.

Källa:

22 dec 2023  12:15  CET