JANUARI NYHETER

Tio nyheter om energiomställningen

varje vardag, varje vardag, varje vardag

gron
rod
gul
lila
brun

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag, teckna dig här !

Förnybart måste växa snabbare

Sol ▫ vind ▫ våg ▫ bio

Lagra energi kort och lång tid

Batterier ▫ Vätgas ▫ Pumpkraft

Tekniken är redan här - 🙃

Men ny teknik kommer - 🙂

Nyheter idag !

måndagen den 24 januari

Måndag

De tio främsta länderna med solenergi

En gång den ledande energikällan att välja mellan för överlevnadsister och hippies, förväntas solenergi nu vara den största källan till ny generationskapacitet i USA i år, enligt U.S. Energy Information Administration.

Faktum är att 2022 kan bli det första året som solenergi är den största källan till ny årlig elproduktion (inte namnskyltkapacitet) i världen, enligt BloombergNEF-analytikern Jenny Chase. BNEF förutspår att 233 gigawatt ny solel kommer att installeras globalt i år. Det är en häpnadsväckande siffra med tanke på solenergins senaste och blygsamma ursprung – och Chase tycker till och med att den djärva prognosen är fel på den fega eller låga sidan.

Källa:

24.1. 2022  13:44  CET

Måndag

Centerpartiet föreslår vindkraftpark i Huddinge

Den senaste tidens skenande elpriser har satt fokus på energipolitiken. För att inte göra oss beroende av fossila bränslen och priset på rysk gas föreslår Centerpartiet en vindkraftpark mellan Ådran och återvinningscentralen Sofielund i Huddinge.

– Landsbygden ska inte behöva bära allt ansvar för utbyggnaden av hållbar elproduktion, här måste vi i storstadskommunerna dra vårt strå till stacken. Huddinge kan ta ansvar för att minska utsläppen och bidra till en hållbar energiproduktion, säger Christian Ottosson (C), klimatkommunalråd.

Platsen har varit fokus för tidigare studier och intresse för ändamålet. Sofielund har ett av länets bästa vindförhållanden på land.

– Som klimat- och stadsmiljönämndens ordförande har jag drivit på för energieffektivisering i stadsmiljöerna såväl som inom kommunkoncernen. Centerpartiet menar att vi måste skala upp det arbetet samtidigt som vi förenklar för privatpersoner att göra detsamma, säger Christian Ottosson (C).

Källa:

24.1. 2022  13:05  CET

Måndag

Forskningsprojekt för vätgas till den gotländska färjetrafiken

Energimyndighetens sjöfartsprogram finansierar ett nytt forskningsprojekt. Forskare vid Uppsala universitet, Campus Gotland, ska utveckla systemlösningar för användning av fossilfri vätgas i den gotländska färjetrafiken.

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Rederi AB Gotland/Gotland Tech Development, OX2, Linde Gas, Uniper och Bassoe Technology.

– Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att på detta konkreta sätt kunna bidra i omställningen till den hållbara sjöfarten. Det här kommer att leda till mycket positivt för Gotland, Campus Gotland och sjöfarten i allmänhet. Genom samarbetet med våra industriella partners tillför vi stor branschkompetens och får goda möjligheter att se våra resultat förverkligas i närtid, säger projektledaren Björn Samuelsson i ett pressmeddelande, forskare i kvalitetsteknik vid Uppsala universitet, Campus Gotland.

Källa:

24.1. 2022  12:56  CET

Måndag

Finland beviljar undersökningstillstånd för 3 vindområden till havs

Den finska regeringen gav förra veckan forskningstillstånd till tre havsbaserade vindkraftsprojekt i ett område som ligger inom landets exklusiva ekonomiska zon.

Wpd Finland Oy, en del av den tyska förnyelsebara utvecklaren Wpd AG, har fått tillstånd att genomföra en undersökning väster om Jakobstads kommun, Österbottens region. Den finska grenen av svenska förnybara energiutvecklaren OX2 AB (STO:OX2) kommer också att göra studier inom detta område och även väster om Hailuoto kommun i norra Österbotten.

Alla studier är planerade att genomföras 2022 och 2023, sade regeringen på torsdagen. Utvecklarna för vindkraftsprojekten till havs kommer att väljas ut av regeringen när miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är klar.

Källa:

24.1. 2022  12:49  CET

Måndag

Kina installerade 53GW solkraft 2021 från distribuerade system

Distribuerade solcellsinstallationer i Kina toppade 29GW förra året och bidrog för första gången med mer än hälften av de totala solcellsinstallationerna i landet.

I ett meddelande som publicerades i går sa landets nationella energiförvaltning (NEA) att cirka 53 GW nätansluten solenergikapacitet installerades förra året, en ökning jämfört med de 48,2 GW som installerades 2020.

Installationerna nådde inte branschanalytikernas konsensus på 60 – 75 GW som utfärdades i början av förra året – vilket var avgörande innan långa perioder av volatilitet i försörjningskedjan påverkade prissättningen – men mot toppen av den reviderade prognosen på 45 – 55 GW från Kinas fotovoltaiska industri. Föreningen i december.

Medan solenergiinstallationer i allmännyttiga skala vacklade något under 2021 – skyhöga material- och komponentkostnader tvingade många projekt att skjutas tillbaka till 2022 – ökade användningen av solenergi i bostäder, och fortsatte en trend som identifierades mitt under året

Källa:

24.1. 2022  12:41  CET

Måndag

Spanska Abengoa slutför bygget av tre solcellsparker i Dubai

Abengoa, ett internationellt företag som tillämpar tekniska lösningar för hållbar utveckling inom infrastruktur-, energi- och vattensektorerna, har framgångsrikt slutfört konstruktionen av tre solfält, 200 MW vardera av paraboliska trågkollektorer vid världens största solenergikomplex: Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (MBR), som ligger i Saih al Dahal-området, cirka 50 km söder om Dubai.

Dubaiöknen har sett installationen av den sista av de 6 360 paraboliska trågsamlarna av Abengoa som utgör dessa tre växter. Det har inneburit montering av mer än 160 000 ton strukturer, till och med slagit produktionsrekord, efter att ha installerat upp till 86 samlare per vecka.

Abengoa har ansvarat för att tillhandahålla teknik, design, ingenjörskonst och konstruktion av de tre paraboliska trågfabrikerna, åt Shanghai Electric Group Co. Ltd. Dessa tre anläggningar är en del av Fas IV av MBR Solar Park, där en central mottagare för smält salt anläggning med en termisk lagringskapacitet på 13,5 timmar byggs också.

Källa:

24.1. 2022  12:35  CET

Måndag

Det slovakiska miljöministeriet tar bort hinder för geotermisk energi

Förberedelser pågår för en ny lag om miljökonsekvensbedömning (MKB), säger statssekreterare för miljöministeriet, Michal Kiča. Reglerna för utveckling av geotermisk energi har en stor potential för uppvärmning, men möter för närvarande lagstiftande hinder i Slovakien.

Trots att geotermisk energi är en förnybar energikälla är reglerna för borrning och miljökonsekvensbeskrivningen lika strikta som för olja.

Den nya MKB-lagen kommer att innehålla rekommendationer från Europeiska kommissionen om tillståndsprocesser. Dessa kommer från de offentliga samråd som kommissionen nyligen inledde.

Det mest anmärkningsvärda problemet med geotermisk energi är att varje geotermisk brunn djupare än 500 meter måste genomgå en MKB-process. I Slovakien betyder det alla brunnar eftersom vatten med tillräckligt höga temperaturer ligger på djupet mycket djupare än 500 meter.

Källa:

24.1. 2022  12:30  CET

Måndag

Storbritanniens största privata pensionsfond flyttar 5 miljarder pund från det fossila

Storbritanniens största privata pensionsfond kommer att flytta över 5 miljarder pund av sin investering i aktier till ett index som undviker de värsta förorenarna, i ett steg som omedelbart kommer att minska koldioxidutsläppen i samband med aktieinnehaven med 30 %.

Universities Superannuation Scheme (USS), som hanterar pensionerna för brittiska akademiker, kommer att införa en klimat ”lutning” för pengarna och flytta dem till företag som anstränger sig för att minska utsläppen.

USS äger tillgångar värda £82 miljarder på uppdrag av 470 000 medlemmar från 330 av Storbritanniens högre utbildningsinstitutioner, varav 40% ägs i aktier. Det står inför påtryckningar från medlemmarna att minska koldioxidutsläppen, såväl som en separat tvist om förslag om att skära ned pensionsförmåner som kan leda till strejkåtgärder.

Källa:

24.1. 2022  12:21  CET

Måndag

Veidekke och SENS samarbetar för miljövänlig energilagring i gruvor med pumpkraft

I dagsläget är denna typ av samarbete angeläget eftersom elnätet utsätts för större påfrestningar när Sverige har fått ett mer volatilt elsystem med en ökande andel intermittent produktion, såsom sol- och vindkraft. Med ökad energilagring kan nätet och elpriser stabiliseras.

SENS är en projektutvecklare som specialiserat sig på att utveckla nedlagda gruvor till intressanta investeringsmöjligheter inom pumpkraftverk. Som utvecklare är SENS roll att säkra projekten och utreda de tekniska och kommersiella förutsättningarna för att kunna dimensionera och leverera en optimal anläggning som säljs som en attraktiv investering till marknaden. Veidekke har stor erfarenhet av anläggningsarbete i gruvor och inom vattenkraften i Skandinavien. Genom att i tidig fas kunna vara med och utvärdera projektens förutsättningar från ett anläggningsperspektiv ser båda parter att samarbetet ska leda till att gruvor med rätt förutsättningar väljs ut och en kostnadseffektiv design tillämpas för att öka värdet av projekten.

– Det känns spännnande att vara med och bidra inom ett så högaktuellt område. Klimatfrågan och vår framtida energiförsörjning är avgörande för vårt samhälle. Vi vill ta till vara på alla goda idéer som bidrar till hållbara lösningar, säger Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef för Veidekke Infrastruktur i Sverige.

Källa:

24.1. 2022  12:14  CET

Måndag

Deutsche Bahn satsar på batteridrivna tåg

Franska tillverkaren Alstom och Deutsche Bahn tar nu passagerare ombord på Alstoms första fullt godkända elektriska tåg sedan i helgen i Baden-Württemberg. Ytterligare tester kommer att starta i Bayern den 5 februari och pågå under hela början av maj på alla rutter.

Den verkliga applikationen följer prototyptestkörningar som Alstom och Deutsche Bahn hade lanserat i Sachsen i september förra året, dock oberoende, som rapporterats.

Vid starten i södra Tyskland i helgen sa DB Regios vd Dr Jörg Sandvoss att testet var att få praktisk erfarenhet av dessa framtida teknologier. ”Provdriften ger ny teknisk och operativ kunskap i hanteringen av denna innovativa klimatvänliga drivteknik.”

Källa:

24.1. 2022  11:58  CET

Måndag

Fredag

Fredag

Den Kinesiska solenergiindustri når 500 GW i modulkapacitet

Enligt Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory (AECEA) kanske denna enorma kapacitet inte tillgodoses av den faktiska efterfrågan på den globala marknaden.

Dessutom avslöjar konsultföretaget att priserna på solcellsmoduler bör nå en prisnivå på upp till 1,75 RMB (028 USD)/W under andra halvåret, och att 2021 uppgick nya solcellstillskott till 53 GW med mer än hälften av denna kapacitet. levereras av distribuerad generation.

Den kinesiska solcellsindustrin kan komma att nå en total kapacitet på 550 GW för solceller och 500 GW för PV-moduler i slutet av detta år, enligt nya siffror från analytikern Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory (AECEA).

År 2021, däremot, såg kinesiska tillverkare kapacitetsökning för wafers nå totalt endast 340 GW.

Källa:

21.1. 2022  14:03  CET

Fredag

Tio biljoner dollar spenderas i vätgas- för att komma från det fossila

Vätgasmarknaden kommer att resultera i en av de största satsningarna i energisektorn i historien och kommer att hjälpa till att minska koldioxidutsläppen i landskapet, tack vare investeringar på 10 biljoner dollar som ska göras fram till 2050.

Detta är enligt en ny rapport släppt av Rethink Energy, ”Hydrogen to clean up energy with $10 trillion spend”.

I rapporten förutspår Rethink Energy en minskning av vätgaskostnaden med över 95 % till 2050 jämfört med 2020 års nivåer.

Studien utforskar trender inom 21 länder och 14 industrier och förutser att den årliga efterfrågan på väte kommer att nå 771 miljoner globalt år 2050 när industrin accelererar ansträngningarna för att minska koldioxidutsläppen.

Vätgas kommer att minska koldioxidutsläppen på 25 % av energiförbrukningen över hela världen och kommer att bli det mest kostnadseffektiva sättet för energiförsörjning, enligt studien.

Källa:

21.1. 2022  13:07  CET

Fredag

Volkswagen och Bosch skriver avtal: Ska industrialisera tillverkningsprocesser för battericeller

Volkswagen-koncernen och Bosch-koncernen har undertecknat ett samförståndsavtal för att utforska etableringen av en europeisk leverantör av utrustning för battericellstillverkning.

De två företagen planerar att leverera integrerade batteriproduktionssystem samt support för upprampning och underhåll för battericells- och systemtillverkare. Företagen strävar efter kostnads- och teknikledarskap inom industrialisering av batteriteknik och volymproduktion av hållbara, banbrytande batterier.

Genom produktionsmetoden ”local for local” kommer detta också att vara ett steg på vägen mot målet om koldioxidneutral mobilitet. Bara i Europa planerar Volkswagen-koncernen att bygga sex battericellsfabriker fram till 2030.

Volkswagen-koncernen och Robert Bosch-koncernen startar en projektenhet för att utforska möjligheterna med storskaliga lösningar för batteritillverkning i Europa . Motsvarande samförståndsavtal undertecknades den 17/1 av Thomas Schmall, ledamot i koncernledningen för Volkswagen Group med ansvar för teknik och VD för Volkswagen Group Components, och Rolf Najork, ledamot i koncernledningen för Robert Bosch Group och VD för Bosch Rexroth.

Källa:

21.1. 2022  13:16  CET

Fredag

Därför deltar Vasakronan på effektmarknaden

Den lokala effektmarknaden sthlmflex har lockat fler aktörer denna andra säsong. En av dessa är Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag, som var med även under förra säsongen men som har utvidgat sitt deltagande i år.

– Då hade vi med en värmepump och lite fastighetsventilation, men nu har vi lagt till vår fordonsladdning. Vi har byggt ut den kraftigt under förra året och har nu runt 400 laddpunkter som kan bidra med effekt, säger Ulf Näslund, teknisk utvecklingschef på Vasakronan.

– Vi kommer upp i 180 kW inkluderat värmepumpar som vi kan sälja på flexmarknaden.

För dem som laddar elbilen innebär det inga dramatiska förändringar.
– Vi drar ner från 16 till 8 ampere i ledningarna och då får man 1,7 kW istället för 3,7 kW. Så det tar lite längre tid att ladda.

Källa:

21.1. 2022  13:07  CET

Fredag

Indiska Reliance investerar $80 miljarder i ett 100GW projekt förnybar energi, solcells-tillverkning och grön vätgas

Reliance Industries har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) med regeringen i Gujarat för en total investering på 5,955 lakh crore INR (80 miljarder USD) över 10-15 år för att etablera 100 GW förnybar energi och sätta upp anläggningar för grön teknologi i stat.

Indiens största privathandlade företag kommer att investera stora summor i att sätta upp solcells-PV-modultillverkning (inklusive tillverkning av polykisel, wafer och cell), elektrolysörer som används i produktion av grönt väte, teknologi för batterienergilagringssystem (BESS) och bränsleceller.

Reliance har nyligen gjort ett antal nyckelinvesteringar som kommer att stödja det senaste tillkännagivandet, inklusive förvärvet av modultillverkaren REC Group, investera 29 miljoner USD i det tyska waferteknologiföretaget NexWafe, köp av en 40-procentig andel i EPC och O&M-lösningsleverantören Sterling och Wilson och anger sina avsikter att utveckla en energilagringsfabrik i Indien.

Källa:

21.1. 2022  12:56  CET

Fredag

Japanska giganten MOL investerar i vågenergi

Den japanska sjöfartsjätten Mitsui OSK Lines (MOL) har stärkt sitt stöd för marina förnybara energikällor med en investering i den Wales-baserade havsenergiutvecklaren Bombora Wave Power.

Investeringen på ett ej avslöjat belopp bygger på samarbetsavtalet MOL tillkännagav i januari förra året för att utforska potentiella vågkraftsprojekt i Japan och i hela regionen.

Bombora har utvecklat en patenterad vågenergiomvandlare i membranstil, mWave, som kan användas på olika plattformar för att passa havsmiljöer nära eller till havs. Enheten sägs samtidigt hantera kostnaden för energi och havsvågornas överlevnadsutmaningar, samtidigt som den levererar en lösning i nyttoskala.

MOL sa att Bombora kommer att använda medlen för att främja utvecklingen och driftkapaciteten av sin vågenergiomvandlare, inklusive slutförandet av dess 1,5 MW valideringsprojekt som kommer att installeras utanför Pembrokeshires kust under de kommande månaderna. Den japanska ägaren tillade att man också skulle vilja öka räckvidden för InSPIRE-plattformen i Japan, ett hybridsystem Bombora utvecklat med TechnipFMC, där mWave är integrerat på en flytande vindplattform.

Källa:

21.1. 2022  12:50  CET

Fredag

Handelsbanken Liv ställer sig bakom The Fossil Fuel Treaty

Handelsbanken Liv ställer sig som första livförsäkringsbolag i världen bakom Fossilnedrustningsavtalet, The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, ett globalt initiativ för att fasa ut fossila bränslen och stödja omställningen.

”Det behövs globala åtaganden och konkreta planer för att helt fasa ut fossil energi. Vi vill därför uppmana både politiker och andra banker, fond- och försäkringsbolag att agera. Det är helt avgörande att fler bidrar, och liksom Handelsbanken Liv styr om finansiella flöden från fossila energislag till förnybara alternativ”, säger Martin Björgell, produktchef Handelsbanken Liv.

Källa:

21.1. 2022  12:42  CET

Fredag

Hollänska redaren Spliethoff testar biobränslen på ett antal fartyg

Spliethoff Group har påbörjat försök med biobränsle på sina fartyg i sin strävan att minska sina CO2-utsläpp.
Det första försöket ägde rum mellan juni och november förra året på BigLift Shippings HTV BigLift Baffin.
Fartyget försågs med en blandning av 50 % FAME-baserat biobränsle – ett andra generationens biobränsle, tillverkat av avfallsströmmar – och 50 % konventionell HFO. Syftet med detta försök var att testa om biobränsle var lämpligt för användning i kombination med HFO och att avgöra om biobränslet kunde lagras i en bunkertank under en längre tid innan det används.
Eftersom resultaten av denna studie var positiva på båda punkterna var nästa steg att testa användningen av 100 % biobränsle.
Detta steg började i Amsterdam den 13 december när Spliethoffs MPP-fartyg Flevogracht bunkrades med 100 % FAME-baserat biobränsle.
När dessa tester har genomförts framgångsrikt kommer Spliethoff Group att kunna erbjuda kunderna möjligheten att använda biobränslen för vissa branscher och projekt, vilket i sig ger möjlighet till utsläppsminskningar inom logistiken.

Källa:

21.1. 2022  12:36  CET

Fredag

IKEA menar att de kan växa med 15% men ändå successivt uppnå klimatpositivitet.

Ikea har publicerat en 15%-ig ökning av sina absoluta utsläpp från år till år, men hävdar att det faktum att det minskar utsläppsintensiteten innebär att det fortfarande kan uppnå sin ambition om klimatpositivitet för 2030.
Möbelhandlarens utsläppsdata för 2021 avslöjades offentligt för första gången denna vecka, i dess senaste hållbarhetsrapport. Rapporten kartlägger framstegen mot alla nyckellöften som Ikea gjorde under 2018 genom sin hållbarhetsstrategi ”People and Planet Positive”.

Enligt den strategin har Ikea förbundit sig att minska och binda fler utsläpp än den nivå som genereras av dess verksamhet och värdekedja. För att minska utsläppen siktar återförsäljaren på en minskning med minst 50 %, i absoluta tal, mellan 2016 och 2030.
Rapporten visar att Ikeas absoluta utsläpp ökade med 15 % 2021 på 2020 års nivåer. Detta har tillskrivits att Covid-19-restriktionerna har lättat och att verksamheten växer.

Det skedde minskningar från år till år mellan 2018 och 2019, och sedan en kraftigare minskning igen mellan 2019 och 2020, eftersom Covid-19-restriktioner tvingade butiker och leverantörer att stänga på många marknader.

Källa:

21.1. 2022  11:46  CET

Fredag

Dags för ett nytt system -fossil energi skall inte bestämma elpriset

Inte för första gången är de globala energimarknaderna i kaos. De internationellt handlade gaspriserna mer än fyrdubblades 2021. I deras spår har många energileverantörer gått i konkurs och hushållens räkningar över hela Europa kommer att skjuta i höjden.

Energipriser driver upp levnadskostnaderna och inflationen, men detta är också ett ögonblick för att inse det gamla talesättet: ”slösa aldrig en bra kris.”

Hur skulle elmarknader som är lämpliga för förnybar energi se ut? I forskning som jag ledde med kollegor om elpriser föreslog vi en pool för grön kraft som skulle samla långsiktiga kontrakt med förnybara energiproducenter och sälja kraften vidare till konsumenterna. Priset skulle huvudsakligen fastställas av producenternas faktiska investeringskostnader snarare än gasdrivna grossistmarknader.

När det inte finns tillräckligt med förnybar kraft som genereras eller lagras – som på kalla och lugna vinterdagar – skulle grönkraftspoolen köpa el från grossistmarknaden under begränsade perioder och kvantiteter. För att minimera dessa kostnader (och utsläpp) kan kontrakt ge rabatter till kunder som kan använda elektricitet utanför rusningstid, eller de med tvåvägsanslutningar till elfordon som kan sälja tillbaka ström till nätet.

Källa:

21.1. 2022  11:31  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Norge: 1300 vindkraftverk är i drift med effekt 4,6GW

Produktionen sker nu vid 63 norska vindkraftverk. I genomsnitt har var och en av dem 20 turbiner och totalt kommer norsk vindkraft nu att leverera 15 TWh årligen. Se listan över alla faciliteter.

Idag kom uppdaterade siffror om vindkraft i Norge från Norges vattenressurs- og energidirektorat (NVE).

– De flesta norska vindkraftverk som fått tillstånd de senaste åren hade till den 31 december 2021 på sig att slutföra bygget av anläggningarna. Samtliga vindkraftverk klarade denna tidsfrist och i slutet av året togs 63 vindkraftverk i drift, skriver NVE i ett uttalande.

Ytterligare fyra parker är under uppbyggnad, men dessa har fram till 2022 för att vara färdiga.

Handläggningen av vindkraftstillstånd upphörde som bekant 2019 och har fortfarande inte kommit igång igen. Handläggningen ligger nere i avvaktan på att regeringen sätter de slutgiltiga villkoren för en ny tillståndsprocess.

Eftersom inga nya tillstånd har getts förväntas det bli ny vindkraft i Norge först runt 2030, med undantag för de fyra parker som redan är under uppbyggnad.

Källa:

20.1. 2022  13:16  CET

Torsdag

OKG går in som producent och leverantör på vätgasmarknaden

Det första kontraktet med en extern köpare är underskrivet. Enligt avtalet ska den första leveransen av vätgas producerad med fossilfri kärnkraftsel genomföras i början på 2022.

Bakgrunden är att OKG sedan länge drivit en vätgasanläggning i anslutning till anläggningsområdet. Vätgasen som produceras används för att kyla generatorn på Oskarshamn 3. Numera är det endast Oskarshamn 3 som är i drift sedan de två äldsta reaktorerna är permanent stängda. Det innebär att det finns en överkapacitet på vätgas, som nu kommer till användning för andra ändamål.

– Inledningsvis handlar det om relativt små volymer. Men vi har såväl kompetens som anläggning och infrastruktur, och jag ser en mycket god potential att utvidga den här affären. Behovet av vätgas kommer att öka successivt, och vi har fått ett starkt stöd från våra ägare Uniper och Fortum att utveckla den här affärsmöjligheten, säger Johan Lundberg, VD OKG.

Källa:

20.1. 2022  13:07  CET

Torsdag

USA: Företag använder solenergi för att göra hållbart kvävegödselmedel

Kalifornien-baserade Nitricity har skapat en experimentell reaktor som producerar ekonomiska och ekologiska kvävegödselmedel med hjälp av solenergi. Deras gödseltillverkning på plats eliminerar utsläppen från gödseltransporter och ger ett hållbart alternativ till Haber-Bosch-processen, som använder fossila bränslen för att fixera kväve.
I oktober 2021 startade företaget kommersiell verksamhet med en installation av 144 solpaneler. På sin officiella hemsida gav Nitricity sedan resultaten av en experimentell studie om sitt pilotprojekt i Fresno, Kalifornien. Startsolsystemet var ett komplex av 16 markpaneler som producerade 75-85V och en maximal effekt på 2,4kW.

Anläggningen kopplades direkt till ett underjordiskt bevattningssystem, som användes för att gödsla en tomatskörd. Studien visar experimentets framgång, med tomater i kvantitet och kvalitet som är jämförbar med dem som erhålls av kontrollsystemet (dvs ett normalt gödselmedel med kväve producerat i serie).

Källa:

20.1. 2022  12:35  CET

Torsdag

Quantum batteri prototyp för superextensiv laddning

Forskare i Italien designade prototypen som ett mikrohålrum som omsluter ett molekylärt färgämne känt som Lumogen-F orange (LFO). Enhetens laddningskraft beskrivs som superextensiv, vilket innebär att den ökar snabbare med batteristorleken.
En australiensisk-italiensk forskargrupp har designat en prototyp av ett kvantbatteri som skulle kunna användas för tillämpningar baserade på superextensiv laddning.

Kvantbatterier är lagringsenheter som fungerar enligt Quantum Mechanics principer och enligt uppgift har en snabbare laddningstid på grund av kvantintrasslingen mellan enheterna.
Dessa enheter kan skörda och lagra ljusenergi samtidigt och är avsedda för applikationer på nanoskala. ”Kvantbatterier har en kontraintuitiv egenskap där laddningstiden är omvänt relaterad till batterikapaciteten, det vill säga mängden lagrad elektrisk laddning”, säger Cnr-Ifn-forskaren, Tersilia Virgili. ”Detta leder till den spännande idén att laddningskraften hos kvantbatterier är superomfattande, vilket betyder att den ökar snabbare med batteristorleken.”

Källa:

20.1. 2022  12:24  CET

Torsdag

Studie visar: Järnmalm för 2,8 miljarder i Dannemora

En återstart av järnmalmsgruvan i Dannemora, med för branschen mycket låga investeringar på 131 miljoner dollar (1,2 miljarder kronor) i grön teknologi, kan bli mycket lönsam visar Grängesberg Exploration Holding ABs (GRANGEX) detaljerade förstudie, pre-feasibility study.

Investeringen i världens första elektrifierade och kanske helt koldioxidfria gruva betalar sig på tre år med ett antaget järnmalmspris på 125 dollar per ton.

Den första förstudien som presenterades i maj i fjol visade att det fanns ekonomisk potential för att återstarta den 700-åriga gruvan och då beslöt bolaget att göra en fördjupad undersökning som nu är klar.

”Genom den engagerade och framgångsrika processutvecklingen kan Dannemora förvandlas från en låg till en högkvalitativ järnmalmsproducent. Undersökningen visar att Dannemora gruva har goda möjligheter att komma in på marknaden 2025 och vara en robust högkvalitativ järnmalmsproducent med mycket lågt koldioxidavtryck, möjligen med en potentiell framtida grön premie.

Källa:

20.1. 2022  12:15  CET

Torsdag

Danmark: Företag går samman och utifrån sina elbehov bygger man en solcellspark

I samarbete med Energi Danmark har 12 företag ingått avtal om att köpa grön el från energibolaget Better Energy.

Elköpsavtalet innebär att Better Energy bygger en helt ny solcellspark. – Företag kan göra en värld av skillnad för den gröna omställningen genom att kräva ny och ostödd grön kraft. Genom att slå samman sina elbehov går dessa 12 olika företag verkligen före med gott exempel. Deras ackumulerade efterfrågan kommer att resultera i nybyggd förnybar energi, vilket är vad vi behöver för att nå våra klimatmål, säger vice vd för Power Solutions på Better Energy, Peter Munck Søe-Jensen i ett pressmeddelande.

Den exakta platsen för den nya solcellsparken väntar på slutgiltigt godkännande. Parken beräknas stå färdig 2023 och skulle kunna producera ca. 70 000 MWh årligen, motsvarande elförbrukningen för ca. 44 000 danskar i snitt.

Källa:

20.1. 2022  12:11  CET

Torsdag

Glöm elfordon – CO2lagring är nu den hetaste tekniktrenden att investera i

”Oavsett om det är naturbaserade idéer som DroneSeed eller teknik som faktiskt drar kol från atmosfären, som Tysklands Climeworks gör på Island, det råder ingen brist på udda idéer, eller investerare som stöder dem”

Den kaliforniska riskkapitalisten Nancy Pfund känner sig äcklad när hon tänker på vilken skada alla skogsbränder i väst de senaste fem åren har gjort på atmosfären och bidragit till den globala uppvärmningen.

En stor brand kan släppa ut tillräckligt med kol i atmosfären för att rulla tillbaka år av arbete för att bevara skogarna och deras naturliga förmåga att suga kol från luften. Till skillnad från de flesta gör Pfund och hennes DBL Partners-grupp något åt saken.

Hon har investerat i ett Seattle-företag som heter DroneSeed, som använder drönare för att samla in skogsplantor från friska områden och sprida dem över eldhärdat mark, vilket hjälper rehabiliteringsprocessen inom några veckor efter förstörelse av skogsbränder.

Källa:

20.1. 2022  12:04  CET

Torsdag

EU slår 2020 målet för förnybar energi, Frankrike ligger efter - Eurostat

Europeiska unionen utnyttjade förnybar energi för 22 % av sin energiförbrukning 2020, vilket slog sitt mål på 20 %, sade EU:s statistikkontor på onsdagen.

Blockets 27 länder vänder sig alltmer till vind, sol och andra förnybara energikällor som en del av ansträngningarna att uppfylla EU-omfattande ambitionen om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050. läs mer

Sverige har tävlat före andra EU-länder, med över 60 % av sin energiförbrukning från förnybara källor, överträffat Finland med 44 % och Lettland med 42 %.
Eurostat fann att Malta, Luxemburg och Belgien hade den lägsta andelen förnybar energiförbrukning 2020, mellan 11 % och 13 %.

Sverige överträffade sitt eget nationella mål för förnybar energi på 49 % med 11 procentenheter tillsammans med Kroatien, som hade siktat på en andel på 20 %, medan Bulgarien översteg sitt eget mål på 16 % med 7 procentenheter.

Källa:

20.1. 2022  11:57  CET

Torsdag

Skottland: Planerade vindkraftsparker till havs har potential att leverera tio gånger så mycket energi som det tidigare Longannet-kraftverket – Claire Mack

Den första uthyrningen av skotskt vatten för havsbaserad vindenergi på ett decennium är något som vår industri har arbetat mot i flera år och det kommer att göra det möjligt att utveckla nästa generations vindkraftsparker.

Hittills har havsbaserad vindkraft i Skottland släpat efter resten av Storbritannien med 1,9 GW för närvarande i drift och ytterligare 8,4 GW i konstruktion eller avancerad utveckling.

Det är svårt att illustrera omfattningen av möjligheten genom att enbart diskutera gigawatt, men siffrorna är anmärkningsvärda. Strax före jul revs Longannet-kraftverkets skorsten i Fife, och den första ministern och Scottish Power lyfte fram symboliken i att ”göra kolhistoria”. Under nästan 50 år genererade Longannet omkring en fjärdedel av Skottlands el med en kapacitet på 2,4 GW.

Däremot har denna offshore-leasingrunda potentialen att leverera mer än 24GW ren förnybar el, tio gånger så mycket som Longannet och mer än dubbelt så mycket som för närvarande installerat runt hela Storbritanniens kust.

Källa:

20.1. 2022  11:49  CET

Torsdag

Norge förstår inte dimensionen av det som andra länder investerar i

Aldrig tidigare har vi tjänat mer pengar på fossil energi än nu. Är det då ett problem att andra länder är mer på offensiven för ny förnybar energi?

I måndags kom det väntade beskedet att Norge aldrig tidigare tjänat så mycket pengar på export av fossil energi som förra året. Den exceptionella pristillväxten under de senaste månaderna förra året säkerställer att det norska handelsöverskottet var högre än någonsin. Även om elpriserna dränerar många människors plånböcker, fylls de offentliga kassarna till bredden. Bilden kommer att stärkas senare i vinter, när kraftbranschen kommer med sina årsresultat.

I måndags rapporterade Europowers engelskspråkiga systertidning Recharge (prenumeration) även om de skotska projekten som ska ge en massiv utbyggnad av vindkraft på andra sidan Nordsjön. Det här är bara en försmak av de energiprojekt som ligger på gång i europeisk regi under de kommande åren.

Bland vinnarna av kontrakten hittar vi två norska företag; Fred. Olsen Seawind (i samarbete med Vattenfall) och nystartade företaget Magnora Offshore Wind som vann det minsta uppdraget. Equinor och Aker-koncernen kom inte ikapp.

Källa:

20.1. 2022  11:38  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Exxon lovar att minska utsläppen - men inte från sin olja

På tisdagen meddelade oljejätten Exxon Mobil att man siktar på att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050. Mer specifikt har man ”ambitionen” att nå nettonollutsläpp från sin verksamhet inom de närmaste 28 åren.

”Vi har en siktlinje”, sa Exxons vd, Darren Woods, i en intervju med New York Times. ”Vid slutet av detta år kommer 90 procent av våra tillgångar att ha vägkartor för att minska utsläppen och förverkliga denna framtida nettonoll.”

Planen bygger på ett tillkännagivande som Exxon gjorde förra månaden som sa att företaget siktar på nettonollutsläpp från sin verksamhet i Permbassängen till 2030.

Exxon följer i fotspåren av Shell, BP och Total – europeiska oljebolag som tillkännagav klimatplaner för nettonoll 2020 – och USA-baserade Chevron, som presenterade en nettonollplan förra året.

Källa:

19.1. 2022  15:12  CET

Onsdag

Tyskland kommer använda blå vätgas (fossilgas) från Norge under en övergångsperiod

Tyskland siktar på att säkerställa en full tillgång på grön vätgas i sin strävan att bli klimatneutral, men kan komma att använda blå vätgas tillverkat med naturgas och koldioxidavskiljning och lagring (CCS) i Norge under en övergångsperiod, har energi- och klimatstatssekreterare Patrick Graichen. sa.

Graichen betonade att bara grön vätgas är förenligt med de långsiktiga klimatmålen, eftersom blått väte orsakar kvarvarande utsläpp. ”Vi kommer att satsa på grön vätgas på lång sikt, och närhelst vi lägger pengar på bordet kommer det att vara för grön vätgas”, sa Graichen under en paneldiskussion om energisamarbete med Norge.

Men han tillade att regeringen inte kommer att stå i vägen om privata investerare beslutar sig för att importera blå vätgas från Norge med hjälp av infrastruktur som kan vara klimatneutral i det långa loppet. ”Blå vätgas för en övergångsperiod i rörledningar som är  planerade för grön vätgas är bra,” sa Graichen.

Källa:

19.1. 2022  15:01  CET

Onsdag

Solceller täcker hela byggnaden

Sun Rock-byggnaden ägs av Taiwans kraftverk Taipower. Den var täckt med 4 000 kvadratmeter solcellspaneler utplacerade av den holländska arkitektfirman MVRDV.
Den holländska arkitektbyrån MVRDV har designat och installerat ett byggnadsintegrerat solcellssystem (BIPV) i en byggnad som ägs av Taiwans statliga kraftverk Taipower.

”Vi klädde hela fasaden med solceller, maximerade energivinsterna för att göra den inte bara självförsörjande, för egen användning, utan också tillåta byggnaden att bli ett verktyg för energiproduktion, som exporterar el till resten av nätet.” sa MVRDVs grundare Winy Maas.

Sun Rock-byggnaden ligger i Changhua Coastal Industrial Park, nära Taichung, och dess primära syfte är lagring och underhåll av utrustning för hållbar energi.

Källa:

19.1. 2022  13:17  CET

Onsdag

Deras teknik omvandlar omedelbart CO2 till fast kol

Australiska forskare har utvecklat ett smart och supereffektivt nytt sätt att fånga upp koldioxid och omvandla den till fast kol, för att hjälpa till att främja avkarboniseringen av tung industri.

Tekniken för användning av koldioxid från RMIT-forskare är utformad för att smidigt integreras i befintliga industriella processer.

Dekarbonisering är en enorm teknisk utmaning för tunga industrier som cement och stål, som inte bara är energikrävande utan också direkt släpper ut CO2 som en del av produktionsprocessen.

Den nya tekniken erbjuder en väg för att omedelbart omvandla koldioxid när den produceras och låsa den permanent i ett fast tillstånd, vilket håller CO2 borta från atmosfären.

Forskningen är publicerad i tidskriften Energy & Environmental Science.

Källa:

19.1. 2022  12:37  CET

Onsdag

Dansk vind och energi ligger i toppen av listan över världens mest hållbara företag

Ørsted, Vestas och Chr. Hansen Holding har en sak gemensamt.

Det är att de är på topp 10 på det kanadensiska forskningsinstitutet och affärstidningen Corporate Knights lista över de 100 mest hållbara företagen i världen.

Vestas kan sola på första plats, följt av Chr. Hansen Holding på andra plats. Ørsted tar en sjunde plats.

Vestas har tagit ett stort kliv framåt på listan från plats nummer 21 2021 till 1:a plats 2022. Detsamma har Chr. Hansen från 1:a till 24:e plats till 2:a plats


Ørsted har dock tagit sig längre ner på listan från en 2:a plats förra året till en 7:e plats i år. Trots det är företaget fortfarande det mest hållbara energiföretaget i världen.

– Jag är glad över att Ørsted återigen är erkänt som det mest hållbara energiföretaget i världen – till och med som ett av de mest hållbara företagen någonsin. Vi har totalförvandlat vårt företag för att komma dit vi är idag och jag är övertygad om att hållbarhet kommer att vara en grundläggande förutsättning för alla företag om bara några år.

Källa:

19.1. 2022  12:29  CET

Onsdag

Tyska 50Hertz, TenneT går samman för att transportera vindkraftsel från Nordsjön

De tyska överföringssystemoperatörerna TenneT och 50Hertz har kommit överens om att arbeta tillsammans för att bygga en landbaserad multiterminalhub i norra Tyskland och tillhörande infrastruktur som kommer att användas för transport av vindkraft från Nordsjön.

Samarbetet inkluderar byggandet av en multiterminal nav i området Heide, i delstaten Schleswig-Holstein, och en extrahögspänningslikströmslänk (HVDC) till delstaten Mecklenburg-Vorpommern, sa de två företagen i ett gemensamt uttalande på måndagen.

Navet kommer att möjliggöra anslutning av två offshore likströmsanslutningssystem – NOR-12-2 och NOR-X-3, vardera med en kapacitet på 2 GW, med en onshore likströmslänk. En omvandlare kommer att byggas i Klein Rogahn nära Schwerin som kommer att användas för offshore-väteelektrolysörer i regionen. Navet och omvandlaren kommer att anslutas med en likströms jordkabel på cirka 200 kilometer (124,3 miles) som kommer att överföra elektricitet på 525 kV-nivån.

Källa:

19.1. 2022  12:19  CET

Onsdag

EU-kommissionen positiv till skattebefrielse på rena biodrivmedel

Stora prishöjningar på klimatbra drivmedel kan väntas 2023 om EU inte låter rena biodrivmedel undantas från skattekrav. Nya statsstödsregler ändrar förutsättningarna. Därför är det av största vikt att regeringen nu ansöker om skattebefrielse hos EU senast 1 mars.

Sverige har under mer än 20 års tid använt skattereduktion på energiskatt för höginblandade och rena biodrivmedel. Något som EU-kommissionen menat strider mot statsstödsreglerna och därför beslutat om med ett år i taget. Detta har nu fått regeringen att lägga fram en plan B – att rena biodrivmedel som E85 (etanol) och biodiesel (HVO100) istället ska ingå i den så kallade reduktionsplikten och att skattebefrielsen försvinner.

Källa:

19.1. 2022  12:07  CET

Onsdag

Svenska Eco Energy World inriktar sig på en "aggressiv" tillväxtstrategi på den amerikanska marknaden

Solprojektutvecklaren Eco Energy World (EEW) siktar på att ”aggressivt” växa sin amerikanska PV-pipeline efter att formellt gå in på marknaden förra veckan och har för avsikt att replikera de billigare konstruktions-, inköps- och konstruktionskostnader (EPC) som den ser i Europa i landet.

Efter att ha utvecklat cirka 1,3 GW solenergi på marknader som Europa, Australien, Mellanöstern och Afrika, sa EEW att det nu skulle sikta på att dra nytta av USA:s president Joe Bidens klimatagenda.

Svante Kumlin, VD på EEW, pratade med PV Tech Premium, och avslöjade att utvecklaren riktade in sig på möjligheter i en handfull amerikanska delstater, från de tre stora Kalifornien, Texas och Florida till kommande marknader som New York, Virginia och Arizona.

Källa:

19.1. 2022  11:59  CET

Onsdag

Den skyhöga försäljningen av elbilar i Kina signalerar ingen återvändo för den globala energiomställningen

Den globala kapplöpningen mellan elbilar visavi vätgas-, bensin- och dieselbilar är över. Elbilar har vunnit i Kina, världens största bilmarknad.

Försäljningen av elbilar i Kina ökade med 154 % på årsbasis till 3,3 miljoner år 2021.
Kina vill nu att nya energifordon (NEV), inklusive plug-in-hybrider och vätgasbränslecellsbilar, ska utgöra 20 % av försäljningen till 2025, och siktar på att förbjuda försäljning av förbränningsmotorer (ICE) till 2035.

Biljonföretaget Tesla har den största västerländska fabriken i Kina, och tillsammans med högtillväxta inhemska tillverkare BYD och CATL (båda upp 500% under de senaste två åren), dominerar elbilssegmentet.

Källa:

19.1. 2022  11:36  CET

Onsdag

DEBATT: ”Nu avgörs om solkraft har en plats i svensk energipolitik.”

Trots att Länsstyrelsen Skåne anser att grön el utgör motorn i omställningen till ett hållbart samhälle, tycks länsöverdirektör Melin inte riktigt se att omställningen behövs här och nu. Den uppenbara bristen på el och de rekordhöga elpriserna torde inte ha gått någon annan förbi.

Med rådande lagstiftning ska länsstyrelsen hantera solcellsanläggningar genom en begränsad prövning enligt miljöbalken (12 kap 6 §). Mark- och miljödomstolen i Växjö har slagit fast att etablering av en solcellspark på jordbruksmark inte är i strid med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken och endast innebär en tillfällig användning av marken. Domstolen anser att produktion av fossilfri el i Skåne och minskade koldioxidutsläpp är ett angeläget samhällsintresse.

Ola Melin och Länsstyrelsen Skåne tycker inte att man ska dra några långtgående slutsatser av domen trots att den bygger på noggranna överväganden och tolkningar från lagexperter. Istället för att handlägga ärenden om solcellsparker på det sätt som lagen föreskriver, med svar inom åtta veckor, låter Länsstyrelsen Skåne handläggningen pågå år efter år, vilket skapar ett rättsosäkert läge som riskerar att skrämma bort investerare.

Källa:

19.1. 2022  11:26  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Abu Dhabi-baserad start-up siktar på att lansera världens första plasthandelsbörs - köp och sälj återvunnen plast

Ett nystartat företag baserat i Abu Dhabi planerar att bygga en global plattform för handel med använd plast, eftersom mer än 70 ledande företag och finansinstitutioner kräver fler internationella regeringsinsatser för att ta itu med plastföroreningar.

International Holding Company (IHC), det mest värdefulla börsnoterade företaget i Förenade Arabemiraten, tillkännagav bildandet av ett nytt dotterbolag som heter Rebound Ltd på tisdagen. Det syftar till att skapa en handelsplattform för råmaterial av plast som kallas Rebound Plastic Exchange.

Planen är att öppna för handel under sommaren och syftar till att ge företag inom alla sektorer i plastens värdekedja, från kläder till bilar, tillgång till återvunnen plast.

Källa:

18.1. 2022  13:24  CET

Tisdag

Vd: Ny vindkraft – vapnet mot chockhöga elpriser

Enligt vd:n för SR Energy är ny vindkraft bästa sättet att råda bot på elbristen och komma bort från skyhöga elpriser.

”Den energi- och klimatomställning vi står inför kommer att kräva enorma mängder ny elproduktion. Det måste gå snabbt och då är det viktigt att vindkraft på land tillåts eftersom det är det kraftslag som just nu har lägst kostnader och går snabbast att bygga över hela Sverige”, säger Peter Zachrisson, vd för SR Energy, som tidigare hette Stena Renewable, till Dagens Industri.

Bolaget har enligt egen utsago investerat 6 miljarder kronor på 15 år och nu skruvar man upp tempot ytterligare, enligt Peter Zachrisson.

Han är så klart part i målet, det ska inte glömmas bort, men han ser ingen vits med att investera i kärnkraft när vindkraft är mer attraktivt ekonomiskt.

Di uppger att SR Energy äger vindparker med över hundra verk och att planen är att investera 1,5-2 miljarder kronor om året i vindkraft. I första hand i södra Sverige.

Källa:

18.1. 2022  13:03  CET

Tisdag

Kina måste sätta ännu fler elbilar på vägarna i snabbare takt för att uppfylla landets koldioxidneutrala mål för 2060, säger Greenpeace

Tillverkare och beslutsfattare i Kina måste samarbeta för att sätta ännu fler nollutsläppsfordon på vägarna på världens största fordonsmarknad för att uppfylla landets koldioxidneutralitetsmål till 2060, sa Greenpeace.
Nollutsläppsfordon (ZEV) kommer att behöva utgöra 63 procent av den totala bilförsäljningen till 2030, öka upp till 87 procent till 2035, för att Kina ska komma på vägen för att nå målet om 20 procents utsläppsminskning 2035 , enligt forskning som publicerades av miljöadvocacygruppen på tisdag.
”Att minska utsläppen är kumulativt; ju längre du väntar, desto mer omöjligt blir det”, säger Bao Hang, projektledare på Greenpeace East Asias kontor i Peking.

Källa:

18.1. 2022  12:30  CET

Tisdag

Den totala företagsfinansieringen inom solenergisektorn steg med 91% med $ 27.8 miljarder 2021, en-10-årshögsta

Den totala företagsfinansieringen över hela världen inom solenergisektorn, inklusive riskkapital och private equity (VC), skuldfinansiering och finansiering på den offentliga marknaden, uppgick till 27,8 miljarder dollar, en ökning med 91 procent jämfört med de 14,5 miljarder dollar som samlades in 2020. Företagsfinansieringen 2021 var den högsta på tio år.

”2021 var det bästa året för solcellsfinansiering samt fusioner och förvärv sedan 2010. Finansieringsaktiviteten studsade tillbaka kraftigt efter ett covid-19-drabbat 2020. Det fanns mer pengar än någonsin som jagade affärer och mer efterfrågan än tillgång på attraktiva företag och tillgångar när organisationer och fonder ser ut att uppfylla sina ESG- och mandat för ren energi,” säger Raj Prabhu, VD för Mercom Capital Group.

Den globala riskkapital- och private equity-finansieringen i solenergisektorn 2021 uppgick till 4,5 miljarder dollar, en ökning med 281 procent jämfört med 1,2 miljarder dollar 2020. Det är den högsta riskkapitalfinansieringen för solenergisektorn sedan 2010. Det fanns 11 VC-finansieringsavtal på över 100 miljoner dollar styck 2021.

Källa:

18.1. 2022  12:16  CET

Tisdag

Tyskland: Krock mellan utbyggnadsplaner för vindkraft och militära behov kan lösas – industrin

Militära hinder och flygledningssystem står ofta i vägen för den välbehövliga utbyggnaden av landbaserad vindkraft i Tyskland, men problemet skulle kunna lösas snabbt, sa vindenergiföreningen BWE baserat på en undersökning bland sina medlemmar.

På kort sikt kan 4-5 gigawatt (GW) kapacitet läggas till i områden som redan är avsedda för vindkraftsutbyggnad. ”Det här är ’lågt hängande frukt’ som kan användas för att snabbt få energiomställningen på rätt spår”, säger BWE:s ordförande Hermann Albers.

Undersökningen visade att 7 GW planerade vindkraftstillskott för närvarande är ”blockerade” av konflikter. Runt 4,8 GW av detta beror på militära hinder, såsom låghöjdsrutter för helikoptrar, skriver BWE.

Den nya tyska regeringen har aviserat ökad utbyggnad av vindkraft på land som en nyckelfaktor för att nå sina klimatmål. Tysklands nya minister för ekonomi och klimat, Robert Habeck, har tillkännagett lanseringen av klimatnödprogram med fokus på tillväxt av förnybar energi. En förändring av avståndsreglerna från radiofyrar och militära områden kan på kort sikt frigöra mark för cirka 9 GW vindkraftverk, sa Habeck vid en presskonferens nyligen.

Källa:

18.1. 2022  11:40  CET

Tisdag

Oman undertecknar multi-gigawatt satsning med förnybar energi och grön vätgas med BP

Oman har tecknat ett avtal med energimajor bp som kommer att stödja den potentiella utvecklingen av flera gigawatt förnybar energi och grön vätgas i landet i Mellanöstern till 2030.

Avtalet som undertecknades mellan Omans ministerium för energi och mineraler och bp kommer att innebära att företaget samlar in och utvärderar sol- och vinddata från 8 000 km2 mark – ett område som är mer än fem gånger så stort som Stor-London – för att stödja Omans regering att godkänna potentiell utveckling av knutpunkter för förnybar energi inom området.

De förnybara energiresurserna skulle också kunna leverera kraft för utveckling av grönt väte för både inhemska och exportmarknader.

Källa:

18.1. 2022  11:32  CET

Tisdag

Tyska Wintershall Dea lämnar oljeutvinning i Brasilien

Det europeiska gas- och oljebolaget Wintershall Dea har beslutat att avsluta sin verksamhet i Brasilien, inklusive att stänga sitt kontor i Rio de Janeiro efter att ha genomfört alla nödvändiga åtgärder. Uppsägning av verksamheten kommer att göras i enlighet med alla avtalsförpliktelser och juridiska regler.

”Det här beslutet är resultatet av en mycket grundlig analys av vår globala portfölj och utvärdering av enskilda projekt och hur de passar in i vår långsiktiga strategi”, säger Thilo Wieland, medlem av Wintershall Deas styrelse med ansvar för Latinamerika.

Företaget har ägarandelar i nio prospekteringslicenser i Brasilien, i Potiguar-, Ceará-, Campos- och Santosbassängerna. Den har inga återstående minimiarbetsåtaganden i licenserna eller andra väsentliga ekonomiska åtaganden.

Källa:

18.1. 2022  11:25  CET

Tisdag

Förnybar energi kommer tillgodose över 70 procent av Kinas ytterligare energibehov under de kommande tre åren, säger IEA

Förnybar energi kommer att möta över 70 procent av Kinas ytterligare el-efterfrågan under de kommande tre åren eftersom kolets roll för att driva världens näst största ekonomi fortsätter att minska, enligt Internationella energibyråns senaste prognoser.

Ytterligare efterfrågan avser eventuell ökning från dagens nivå.
Även när statliga subventioner fasas ut, förväntas den snabba tillväxten av vind- och solparksinstallationer på land fortsätta, med deras sammanlagda produktionskapacitet att stiga med 75 procent till 930 gigawatt år 2024 från 530 GW 2020, beräknade man.

Expansionen av förnybar energi är stöttepelaren i Kinas strategi att gradvis minska sin koldominerade elförsörjning, eftersom den siktar på en maximal kolförbrukning till 2025 och maximala koldioxidutsläpp till 2030 för att hjälpa till att bekämpa global uppvärmning och klimatförändringar.

Källa:

18.1. 2022  11:15  CET

Tisdag

Svenska kraftnät vill investera över åtta miljarder vid Norrlandskusten

Svenska kraftnät har ansökt hos regeringen om godkännande av ett investeringspaket på 8,4 miljarder. Pengarna ska gå till att tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå utmed övre Norrlandskusten.

Nyindustrialiseringen i Norrland med fokus på fossilfri produktion av bland annat stål ökar elanvändningen påtagligt. Parallellt förväntas den förnybara elproduktionen byggas ut kraftigt. I Svenska kraftnäts prognos kring området vid norra Norrlandskusten uppgår de önskade anslutningarna till 5000 MW för nya uttag och 4000 MW för anslutningar av förnyelsebar elproduktion.

– Dessa önskade inmatnings- och uttagsökningar skapar ett stort behov av nätförstärkningar, säger Peter Wigert, finansdirektör, Svenska kraftnät.

Det åtgärdspaket – benämnt Norrlandskusten – som Svenska kraftnät söker godkännande för från regeringen har utformats som ett pilotprojekt. Syftet är att korta ledtider i investeringsprocesserna för att därmed snabbare tillgodose de stora effektbehov som beräknas uppstå utmed övre Norrlandskusten. Normalt är ledtiden från att man har identifiera ett behov till att ta en ny kraftledning i drift cirka 12-15 år. För att möta efterfrågan på nätkapacitet har Svenska kraftnät ambitionen att halvera ledtiden.

Källa:

18.1. 2022  09:20  CET

Tisdag

ScotWind: I auktionsrundan valdes vindkraftsparker till havs på totalt 24,8 GW

Crown Estate Scotland har tillkännagett de framgångsrika budgivarna under sin ScotWind Auction 2022, som var första gången på ett decennium som tomter på skotsk havsbotten har auktionerats ut till utvecklare av förnybar energi.

Tillsammans har de utvalda projekten en total kapacitet på 24,8GW. Detta är mer än dubbelt så mycket som 10 GW som Crown Estate Scotland förutspådde som ett minimum för denna auktionsrunda – vilket är den första sedan förvaltningen av havsbaserad vindkraft delegerades till Skottland. Av de 24,8 GW har mer än 16 GW allokerats till flytande vindkraftsparker, som kan byggas på djupare vatten än deras fasta motsvarigheter.

Skottland är för närvarande värd för cirka 2 GW vindkraftskapacitet till havs, det största operativa projektet är Moray East-projektet på 950 MW. Den titeln bör 2023 överföras till Seagreen, som kommer att vara 1GW när den är färdig.

Källa:

18.1. 2022  08:55  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Anders surfar sig genom elkrisen med solceller: Bättre än jag trodde

  • I takt med höjda elpriser har intresset för solceller ökat rejält i Kronoberg. Det vittnar flera av de företag som installerar solceller i länet om.

  • Anders Olsson i Kroksjömåla utanför Tingsryd satte upp solceller för tre år sedan och han tycker det har fungerat bra:

  • ”Jag är väldigt nöjd, panelerna producerar som det var beräknat eller till och med lite bättre. Elpriserna har gått upp så investeringen blir bättre för varje år”.

Källa:

17.1. 2022  13:33  CET

Måndag

Guyana: De pumpar upp olja men säger sig vara klimatneutrala

”Där världen försöker komma till 2050, är ​​vi redan där”, sa vicepresident Bharrat Jagdeo till en lokal tidning i oktober 2021. Han tillskrev detta till Guyanas stora skogar, som fungerar som en kolsänka.

Huruvida Guyana är en netto-nollutsläppare av koldioxid kan diskuteras, eftersom det blev världens nyaste petroleumproducerande nation när det började pumpa råolja i slutet av 2019. Men denna hållning återspeglas nu i regeringens uppdaterade Low Carbon Development Strategy (LCDS). ) 2030, lanserad i slutet av oktober, som noterar: ”Guyana har för avsikt att uppnå ambitiösa inhemska mål för att behålla sin position som en ekonomi med nettonoll.”

Regeringen har sagt att den stöder globala ansträngningar för att gå mot en koldioxidfri framtid och har förbundit sig att minska sina utsläpp med 70 % före 2030.

”Även om vi nyligen blev en oljeproducent, stöder vi avlägsnandet av subventioner från produktion av fossila bränslen och förespråkar ett starkt globalt koldioxidpris,” sa president Irfaan Ali till andra världsledare vid COP26.

Källa:

17.1. 2022  13:25  CET

Måndag

Vinnare av Shell-processen varnar 29 multinationella företag

Klimataktionsgruppen som framgångsrikt stämde Royal Dutch Shell för snabbare koldioxidutsläpp har skrivit varningar för sina nästa mål.

Milieudefensie, den holländska flygeln av miljöaktionsgrupper Friends of the Earth, skickade brev till 29 multinationella företag på torsdagen. Det tvåsidiga brevet beskriver hur gruppen tolkar sin seger mot Shell i maj förra året, och hur man tror att domen påverkar företagen som tar emot brevet.

Bolagen i fråga är bland annat oljejättarna ExxonMobil och BP, konsumentvaruföretaget Unilever och tyska energiföretaget RWE samt flera banker och investerare som ABN Amro och ING. Företagen som mottog brevet har alla bolag i Nederländerna och, enligt brevet, ”kontrollerar och påverkar en betydande mängd CO₂-utsläpp”.

Källa:

17.1. 2022  13:09  CET

Måndag

Förnybara sektorn kommer få motvind 2022

Företagssektorn för kraft och förnybar energi har mycket att fira. Möjligheter – och tillgängligt kapital – finns i överflöd, underblåst av ökande politiskt tryck och investerartryck för att anpassa sig till ett 1,5 graders scenario. Den långsiktiga tillväxtpotentialen är enorm och spännande.

Men vägen framåt är inte nödvändigtvis lätt att navigera. Kraft- och förnybara energibolag måste ta itu med ökande risker på kort sikt, från kostnadsinflation och politisk osäkerhet till sammankopplingsutmaningar.

Energiomställningsstrategin kommer att granskas intensivt 2022
Ambitionerna är otvivelaktigt höga under 2022. Det politiska trycket och investerartrycket som driver energiomställningsprojekt kommer bara att växa. Elektrifiering av energisystem, accelererad tillväxt av förnybar energi, batteriinstallationer och expansion inom power-to-X kommer att vara återkommande strategiska teman för företag. Dekarbonisering och utfasning av äldre värmeproduktionstillgångar kommer också att vara stora.

Källa:

17.1. 2022  13:04  CET

Måndag

Dubbelt så mycket kraft från vindkraftverk i Tyskland före slutet av 2030

Tysklands klimatminister tar upp den gigantiska eftersläpningen av grön el. Andelen ska öka från 42 procent till 80 procent inom åtta år.

Anslutningen av en av världens största vindkraftsparker till elnätet kommer att ske detta kvartal med installationen av Triton Knoll. Offshoreprojektet utanför Englands kust omfattar 90 vindkraftverk med en kapacitet på 857 megawatt. Den tyska storägaren RWE – med en andel på 59 procent – ​​meddelade i fredags att detta kommer att räcka till 800 000 hushåll.

Projektet signalerar att det händer ganska mycket i Tyskland när det gäller grön energi – men långt ifrån tillräckligt, säger den nye ekonomi- och klimatministern Robert Habeck.

På en presskonferens förra veckan tjatade Habeck mot den förra regeringen under Angela Merkel, som han sa hade gjort alldeles för lite för att öka andelen grön el. Detta ligger nu på 42 procent och är tänkt att nå 80 procent till 2030. Det är bara en åttaårsperiod för nästan en fördubbling av beloppet. Det är ett gigantiskt åtagande.

Källa:

17.1. 2022  12:50  CET

Måndag

Volvo Lastvagnar lanserar ellastbil med längre räckvidd 44 mil

Volvo Lastvagnar lanserar en ny, förbättrad version av den helelektriska Volvo VNR Electric, anpassad för den nordamerikanska marknaden. Med längre räckvidd och snabbare laddning fortsätter Volvo att stärka sin redan ledande ställning i övergången till eldrift.

Volvo VNR Electric är en av Volvo Lastvagnars sex helelektriska tunga lastbilsmodeller och är speciellt designad för den nordamerikanska marknaden. Försäljningsstart var i december 2020.

Den första generationen Volvo VNR Electric hade en räckvidd på upp till 240 km. Nu lanseras en förbättrad version av ellastbilen i klass 8 (bruttovikt 15 ton eller mer) med en räckvidd på upp till 440 km och en ökad energilagring på upp till 565 kWh. Den förbättrade prestandan beror bland annat på smartare batteridesign och ett nytt batteripack med sex batterier.

Nya Volvo VNR Electric har en betydligt kortare laddningstid. Med en laddningskapacitet på 250 kW laddas en lastbil med sex batterier till 80% på 90 minuter, en lastbil med fyra batterier når samma laddningsnivå på endast 60 minuter.

Källa:

17.1. 2022  12:45  CET

Måndag

Netto-noll färdplan kan sänka elkostnaderna med en tredjedel i Tyskland – säger rapport från finska Wärtsilä

Tyskland kan uppnå betydande minskningar av utsläppen och kostnaderna för el genom att fasa ut kol 2030, men måste ha en tydlig plan för att öka förnybar energi och gå över till hållbara bränslen för att uppnå nettonoll, enligt en ny vitbok från Wärtsilä.

Modelleringen, publicerad i Wärtsiläs nya vitbok ”Att uppnå netto-nollkraftssystem i Tyskland till 2040”, jämför den nuvarande planen att fasa ut kol till 2030 och gas till 2045 med en accelererad plan, där gas fasas ut till 2040. Genom att påskynda vägen till netto-noll kan Tyskland låsa upp en 34 % minskning av den utjämnade energikostnaden, samt en 23 % minskning av de totala utsläppen, eller 562 miljoner ton koldioxid i reala termer.

Modelleringen erbjuder en tydlig färdplan i tre steg för att uppnå nettonoll: snabbt öka förnybar energi, energilagring och börja framtidssäkra gasmotorer under detta decennium; fasa ut kol till 2030; och fasa ut gas till 2040, konvertera återstående motorer till att drivas på hållbara bränslen.

Källa:

17.1. 2022  12:39  CET

Måndag

Grön vätgas kommer skaka om energins geopolitik

Övergången av det globala energisystemet bort från fossila bränslen och mot förnybart väte kan leda till en betydande omvärdering av geopolitiska relationer – vilket potentiellt stöder framväxten av nya globala makter, enligt en ny rapport publicerad av International Renewable Energy Agency (IRENA).

Enligt IRENA-rapporten är Australien väl lämpat att behålla sin status som en ledande global energiexportör, förutsatt att man tar till sig sin potential för förnybar väteproduktion, även när den globala efterfrågan på fossila bränslen minskar.

Precis som fossila bränsleresurser länge har varit inflytelserika på den geopolitiska utvecklingen, tyder den senaste IRENA-bedömningen på att en framväxande vätgasindustri skulle kunna omforma globala politiska och ekonomiska relationer, potentiellt föra in nya deltagare till den globala energimarknaden och omforma rollerna för nuvarande energimarknadsmakt.

Källa:

17.1. 2022  12:05  CET

Måndag

Investerare värda 50 miljarder euro uppmanar EU att inte göra naturgasen till en hållbar investering

Fossilgas borde uteslutas från Europas lista över hållbara investeringar, enligt en grupp investerare med tillgångar till ett värde av 50 miljarder euro. Gruppen tillade att de fortfarande överväger om de ska acceptera klassificeringen av kärnkraft som en hållbar investering.

I ett öppet brev har Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), en mäktig koalition av pensionsfonder och kapitalförvaltare, varnat för att märkning av fossil gas som en hållbar investering riskerar att kanalisera kapital till aktiviteter som är oförenliga med Europas klimatambition.

Taxonomin är utformad för att ge investerare en guide till hållbar teknik i ett försök att undvika greenwashing, där företag påstår sig spendera pengar på gröna aktiviteter som faktiskt är ineffektiva eller skadliga för miljön.

Den senaste listan över hållbara investeringar, sett av EURACTIV, har dock fått stor kritik för att inkludera kärnkrafts- och gasprojekt, som vissa miljöpartister ser som undergräver klimatambitionen i lagstiftningen.

Källa:

17.1. 2022  11:58  CET

Måndag

Indien planerar stora förnybara energisatsningar parat med grön vätgas

Indien installerade 13 gigawatt (GW) förnybar energi 2021 och har ökat sin kapacitet med över 53 GW under de senaste fem åren, vilket positionerar det som en av världens snabbast växande användare av förnybar energi. Med en enorm potential för förnybar energi har Indien ett mål att bli en stor producent av grönt väte för att stödja avkolningen av sin industriella ekonomi. Enligt IRENA kommer vätgas att stå för cirka 12 procent av den totala energiförsörjningen i en värld med 1,5°C år 2050.

”Indiens engagemang för förnybara energikällor är mycket välkänt och vårt rekord talar för sig självt”, säger sekreterare Mr. Indu Shekhar Chaturvedi. Han tillade, ”Vi hoppas kunna dra full nytta av det strategiska partnerskapsavtalet och dra fullt utnyttjande av IRENAs expertis inom området förnybar energi.”

Källa:

17.1. 2022  11:48  CET

Måndag

Fredag

Fredag

Vindkraftsindustrin vill ha snabbare utbyggnad av vindkraft till havs

Den tyska vindkraftsindustrin välkomnar utbyggnaden av vindkraftverk till havs som den nya regeringskoalitionen siktar på; Målet på 30 GW till 2030 är korrekt.

Fem organisationer i branschen kräver att dessa nu omedelbart ska införlivas i vindkraftslagen för att undvika ytterligare tidsförlust. Slutligen, på grund av ”felaktigt fastställda politiska ramvillkor, skedde ingen ytterligare byggnation av vindkraftverk i tyska Nordsjön och Östersjön under hela 2021”.

För närvarande finns det 1501 anläggningar med en effekt på 7770 MW på nätet. Tidigare anbud på områden är nu nödvändiga för att fördela utbyggnaden jämnare än tidigare planerat, skriver BWE, BWO, VDMA Power Systems, WAB och Offshore Wind Energy Foundation.

De planerade anbudsvolymerna skulle behöva ökas avsevärt så snabbt som möjligt för att bibehålla och utöka den befintliga innovationspotentialen samt sysselsättningen och värdekedjan i Tyskland. Områdespotentialen i tyska vatten skulle också behöva utnyttjas fullt ut.

Källa:

14.1. 2022  12:58  CET

Fredag

HBr Flow-batterier: långtidslagring för nät, kompatibla med vätgas

Hur kan en stabil elförsörjning garanteras utan basbelastning av fossila bränslen? En stråle av hopp om batterilagring erbjuder energi, vilket kan balansera nätet samtidigt som utsläppen och kostnaderna hålls nere.

Elestor är ett holländskt företag som utvecklar ett Hydrogen-Bromine (HBr) flödesbatteri och har stora planer för batterilagring. [2]

Batterilagringskapaciteten ökade med 50 % bara under 2020 och denna snabba bana kommer sannolikt att fortsätta.[3] Förutsägelserna för framtiden för lagring varierar dock dramatiskt. IEA uppskattar att den globala installationen av batterilagring i stor skala kommer att öka 25 gånger mellan 2020 och 2040 och nå 10 TWh år 2040, vilket motsvarar 50 gånger storleken på den nuvarande marknaden.[4] McKinsey förutspår en ännu brantare tillväxt, som når 85 till 140 TWh år 2040.[5]

Elestors uppskattning, som är baserad på en global 100 % kolfri elförsörjning år 2050, är ​​mycket högre, på 500 TWh.[6] Oavsett variationer är det tydligt att energilagringsindustrin kommer att blomstra, med särskilt fokus på långvarig energilagring. Detta är redan uppenbart i mått som ökningen med 14 % av patentansökningar mellan 2005 och 2018.[7]

Källa:

14.1. 2022  12:42  CET

Fredag

Den bayerska industrin kräver ett slut på statens strikta regler för vindkraftsavstånd

Industriföretag kräver ett slut på den sydtyska delstaten Bayerns särskilt strikta regler för vindkraft på minimiavstånd.

Den bayerska industriorganisationen vbw vill att den konservativa delstatsregeringen i CSU överger den nuvarande 10H-regeln, som föreskriver att nya turbiner måste byggas på ett avstånd från bostadsområden som motsvarar minst tio gånger deras egen höjd, med argumentet att det hindrar betydande framsteg av den ekonomiska kraftverksstatens energiomställning.

”Vi måste deklarera att 10H-regeln har varit ett misstag, vilket innebär att vi inte behöver den längre”, sa vbw Bertram Brossardt vid presentationen av vbw:s årliga energiomställningsövervakningsrapport, rapporterade nyhetsbyrån dpa i en artikel av Die Welt.

Brossardt tillade att det inte kommer att vara möjligt att öka förnybar kraftkapacitet ”utan pålägg och ingrepp i vårt naturliga landskap.” Regeln, som infördes för att förbättra lokal acceptans av turbiner, har lett till att vindkraftsutbyggnaden i delstaten nästan stannat.

Källa:

14.1. 2022  12:34  CET

Fredag

USA: Build Back Better är inte dött och satsningen kommer förändra solenergipolitiken

Den mest omfattande federala lagstiftningen för att hjälpa solenergiindustrin att växa arbetar sig igenom senaten.

Build Back Better Act (BBB) ​​skulle gynna nästan varje sektor av solenergi. Små bostadssystem skulle bli mer överkomliga för fler människor via utökade skattelättnader och återbetalningsalternativ, utvecklare skulle ha nya incitamentalternativ för större projekt och hela branschen skulle snart kunna köpa fler icke-taxerade solenergikomponenter från USA tack vare ny inhemsk solenergi tillverkningsskatteavdrag.

BBB kräver stöd från varje demokrat i senaten för att godkänna. Även om senator Joe Manchin (D-WV) sa den 19 december att han inte kan rösta för att gå vidare med den nuvarande versionen av lagen, sa SEIA:s president och vd Abigail Ross Hopper i en medlemsuppdatering att organisationen fortfarande tror starkt på att medlemmar kongressen kommer att fortsätta att gå framåt.

Källa:

14.1. 2022  12:26  CET

Fredag

Rekordhöga litiumpriser hotar elbils-boomen

Den stigande efterfrågan på viktiga energiomställningsmineraler och problem med leveranskedjan har drivit litiumpriserna till rekordhöga nivåer, vilket hotar att reda ut ett decennium av stadiga minskningar av batterikostnaderna. Litiumpriserna slog rekord i början av 2022, och analytiker säger att rallyt fortfarande har ben att fortsätta ännu högre.

Det stigande priset på en av batteripaketets nyckelmetaller utövar redan en enorm kostnadspress på batteriproduktionen, samtidigt som efterfrågan fortsätter att skjuta i höjden eftersom nästan alla stora biltillverkare utvecklar elfordon (EV) och siktar på att avsevärt öka bilförsäljningen med nollutsläpp detta årtionde .

Ändå ökar det högsta priset på litium någonsin – utan tecken på en kortsiktig nedgång – kostnaden för batteripaket efter ett decennium av kontinuerliga kostnadsminskningar. I år kan batteripriserna stiga för första gången sedan 2010, vilket potentiellt undergräver globala ansträngningar för att påskynda införandet av elbilar och ren energiteknik, säger analytiker.

Källa:

14.1. 2022  12:21  CET

Fredag

Brasilien vill lägga till ytterligare 12 GW solel 2022

Av denna nya kapacitet kan 8,9 GW komma från distribuerad produktion och 3,2 GW från solenergi. I slutet av december 2022 bör landets installerade solenergi nå 25 GW, enligt nya siffror från det brasilianska handelsorganet ABSolar.

Prognoser från den brasilianska solenergiföreningen ABSolar indikerar att 2022 kan nyinstallerad PV-kapacitet nå 12 GW, inklusive 8,9 GW från distribuerad produktion, vilket inkluderar alla PV-system som inte överstiger 5 MW i storlek, och 3,2 GW från solenergi i bruksskala.

Om denna tillväxt förverkligas kommer Brasiliens kumulativa solcellskapacitet att öka från 13 GW i slutet av 2021 till cirka 25 GW i slutet av detta år. Inom segmentet distribuerad produktion skulle den kumulativa installerade effekten öka från 8,3 till 17,2 GW och i storskalig sektor från 4,6 till 7,8 GW.

Källa:

14.1. 2022  12:04  CET

Fredag

Storbritannien: Nu vill man öka inblandningen av vätgas gasinfrastrukturen

Storbritanniens gasnät kommer att vara redo för distributörer att börja använda vätgas- och naturgasblandningar från 2023, har branschorganet Energy Networks Association (ENA) uttalat och uppmanat ministrarna att öka politiskt stöd för flytten.

Föreningen, som representerar Storbritanniens innehavare av gas- och elöverföring och distributionslicenser, har idag (13 januari) publicerat en leveransplan för att skala vätgasblandning över hela Storbritannien. Enligt planen kommer alla fem av Storbritanniens gasnätbolag att kunna slutföra de nödvändiga röruppgraderingarna för att leverera en 20 % väteblandning från vintern 2023-2024. Minimala uppgraderingar kommer att krävas, avslutas rapporten.

Brittiska regler begränsar blandningen till högst 0,1 % väte i offentliga gasnät och 23 % väte i slutna nät, och hittills har 20 % blandningar endast testats. Till exempel, Northern Gas Networks ’HyDeploy’-projekt, levererat i samarbete med Keele University, Cadent och Progressive Energy, såg en 20 % väteblandning injiceras i ett befintligt gasnät. Det visade sig att detta inte hade någon inverkan på gasanvändarna, vilket banade väg för ett försök med offentligt nätverk med 670 hem och en skola i Winlaton, Gateshead.

Källa:

14.1. 2022  12:00  CET

Fredag

Nigeriansk off-grid solenergimarknad bland de snabbaste växande i Afrika

Den nigerianska off-grid solenergimarknaden är bland de snabbast växande i Afrika och har ökat med en genomsnittlig årlig takt på 22 procent under de senaste fem åren, enligt en studie utförd av Boston Consulting Group och All On, en Shell-finansierad effektinvestering företag.

Rapporten menade dock att landet hade underpresterat sina kollegor i Afrika när det gäller penetration av solenergi utanför nätet och att det hade en lång väg kvar att gå innan dess solenergimarknad kunde anses vara robust.

Det sade, ”Nigerias installerade solcellspanel per capita uppgår till endast cirka 1 watt jämfört med ett genomsnitt på 8 watt på liknande framväxande marknad, vilket indikerar en stor möjlighet för ytterligare tillväxt i landet.

”Med tanke på dynamiken som gynnar solenergiutbyggnaden i landet, kan Nigerias PV per capita nå 5-8GW år 2030.”

Källa:

14.1. 2022  11:52  CET

Fredag

Yara och Lantmännen avtalar om det fossilfria gödselmedel

Yara och Lantmännen är de första företagen att teckna ett kommersiellt avtal för att få ut fossilfria gödselmedel på marknaden. Dessa gröna gödselmedel är producerade med förnybar energi och är avgörande för att koldioxidutlösa livsmedelskedjan och erbjuda konsumenterna mer hållbara livsmedelsval.

Istället för att använda fossila bränslen som naturgas för att producera ammoniak – mineralgödselns byggsten – kommer gröngödseln att produceras med ammoniak baserad på förnybar energi producerad i Europa, som norsk vattenkraft. Resultatet blir gödselmedel med 80 till 90 procent lägre koldioxidavtryck.

Yara har en portfölj av gröna ammoniakprojekt, som kommer att vara nyckeln till att producera gröna gödselmedel, i Norge, Nederländerna och Australien, och arbetar aktivt för att utöka sin verksamhet för ren ammoniak.

Källa:

14.1. 2022  11:40  CET

Fredag

Beta och Delta två planerade vindkraftparker i Östersjön till år 2030

Njordr Offshore Wind är ett norsk-svenskt joint venture (Njordr AS och Vindkraft Värmland AB) som just nu planerar att bygga två vindkraftparker i Östersjön.

Projekten heter Beta och Delta och tillsammans planeras de kunna ge 5,4 miljoner villors hushållsel under ett år.
Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark i södra Östersjön. Vindparken kommer ligga ca 85 km öster om Simrishamn, ca 85 km sydost om Karlshamn och ca 48 km söder om Blekinges sydostligaste hörn (Torhamns Udde), och ca 63 km från Bornholm.

Njordr Offshore Wind planerar ännu en havsbaserad vindkraftspark fast i norra Östersjön. Vindparken är belägen ca 100 kilometer öster om Stockholm och ca 55 kilometer öster om Sandhamn.

Källa:

14.1. 2022  11:30  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Europas DSO:er och TSO:er (elnätsoperatörer) är överens om att samarbeta

De två organisationerna som representerar regionens respektive systemansvariga för distributions- och överföringssystem har kommit överens om att arbeta tillsammans inom flera områden, inklusive utveckling, implementering och övervakning av nätkoder och riktlinjer och främjande av bästa praxis vid drift och planering av överförings- och distributionskraftsystem .

”Ambitionerna att uppnå ett klimatneutralt europeiskt samhälle inom 2050 kräver ett starkt samarbete mellan alla huvudintressenter i energiekosystemet, såsom TSO:er och DSO:er”, kommenterade EU DSO Entity President, Vincenzo Ranieri.

”MoU representerar ett nyckelsteg på vägen för dialog som våra föreningar anammat, för att bidra till ett flexibelt, motståndskraftigt och öppet europeiskt kraftsystem genom att definiera standarder och riktlinjer och vårda vår gemensamma kunskap.”

Källa:

13.1. 2022  12:40  CET

Torsdag

RISE och LTU i nytt projekt för att undersöka vätgassystem runt Bottenviken

RISE och Luleå tekniska universitet har nu startat ett projekt som är finansierat av Vinnova där de ska göra en systemanalys av ett gemensamt kraft- och vätgassystem runt Bottenviken.

Det sker stora industrisatsningar i norra Sverige. SSAB, LKAB och H2 Green Steel utvecklar världens första fossilfria järn- och stålprocesser. Tillsammans kommer de att behöva mer än 1 miljon ton grön vätgas per år och mer än 60 TWh förnybar el per år. Det sker också stora satsningar i Finland som kommer att kräva stora mängder vätgas och förnybar el.

För att producera all den förnybara elen kommer det att krävas ca 5 stycken vindkraftparker i samma storlek som Markbygdens vindpark. Det är Europas största landbaserade vindkraftpark uppemot 1100 turbiner och en årlig elproduktion på 12 TWh. I dagsläget exporterar norra Sverige el, men utbyggnaden av förnybar elproduktion behöver skyndas på för att kunna möta behovet, annars kommer de att behöva importera el.

Källa:

13.1. 2022  12:32  CET

Torsdag

Kinesiska Seraphim släpper PV-modulserier med 595/670W effekt, upp till 21,57 % effektivitet

Seraphims nya solcellsmoduler finns i monofaciala och bifaciala varianter. De förlitar sig på multi-busbar-teknik och är byggda med 210 mm silikonskivor.

Seraphim Energy Group, en kinesisk PV-modultillverkare, har avslöjat en ny serie solcellsmoduler med uteffekter på upp till 670W, med moduleffektivitet så hög som 21,57 %.

”S5-seriens moduler, som integrerar 210 mm stora kiselskivor med multi-samlingsskenor, halvcells-, dubbla glasteknologier, kan uppnå starkare prestanda och tillförlitlighet.

Källa:

13.1. 2022  12:26  CET

Torsdag

USA kommer att lägga till 21,5 GW solkapacitet 2022; Texas gör anspråk på över 6GW: EIA

US Energy Information Administration (EIA) förutspår att under 2022 kommer 46,1 GW ny elproduktionskapacitet i allmännyttiga skala att läggas till landets elnät 2022, varav nästan hälften är planerad att komma från solenergi, följt av naturgas kl. 21 % och vind på 17 %.

Utvecklare och kraftverksägare rapporterar planerade tillägg till MKB i sina årliga och månatliga elgeneratorundersökningar. I den årliga undersökningen ber EIA respondenterna att tillhandahålla planerade onlinedatum för generatorer som kommer online under de kommande fem åren. Den månatliga undersökningen spårar status för generatorer som kommer online baserat på rapporterade idrifttagningsdatum.

Källa:

13.1. 2022  12:17  CET

Torsdag

Nu sätts soldriven fjärrvärme på den politisk agendan

Representanter från 20 länder i Internationella Energimyndighetens program för värme och kyla från solen har beslutat att starta ett nytt forskningssamarbete kring storskalig solvärme för fjärrvärmenät, Task 68. Absolicon får som ledare för ”Subtask D” en viktig roll med att samla in och sprida information om solvärmetekniken i arbetsgruppen.

Internationella Energimyndigheten, IEA, har genom sin exekutiva kommitté inom programmet Solar Heating and Cooling (SHC) bestående av representanter från 20 nationella energimyndigheter och forskningsinstitutioner beslutat starta en ny arbetsgrupp för storskalig solvärme i fjärrvärmen med energilagring från sommar till vinter.

Arbetsgruppens uppdrag baseras på de stora möjligheter som finns för fjärrvärmenät att sluta elda fossila bränslen och istället drivas med värme från solen.

– Det är en glädjande utveckling, det har varit en lång process med IEA-SHC. Vi har tillsammans med den österrikiska forskningsinstitutionen BEST varit drivande bakom detta nya initiativ som verkligen skall sätta soldriven fjärrvärme på den politisk agendan, säger Joakim Byström, vd Absolicon.

Källa:

13.1. 2022  12:06  CET

Torsdag

Franska EDF Renewables och Irländska DP Energy bildar 1 GW Celtic Sea flytande vindsatsning

EDF Renewables UK har bildat ett joint venture-partnerskap med den internationella projektutvecklaren DP Energy för att generera upp till 1 GW flytande havsvind i Keltiska havet.

Flytningsprojektet kallat ”Gwynt Glas” skulle ge ström till cirka 927 400 hem och bidra till Crown Estates ambitioner om 4 GW kapacitet i Keltiska havet som tillkännagavs i oktober 2021.

Arbete inklusive identifiering av ett förfinat sökområde och detaljerade begränsningsstudier för den föreslagna platsen för projektet pågår redan. Ett område av intresse som omfattar cirka 1 500 kvadratkilometer har identifierats, cirka 70 kilometer till havs.

Källa:

13.1. 2022  11:53  CET

Torsdag

Kan en redan riskfylld bransch som olja och gas blir ännu mer riskfull

Olje- och gasindustrin anses allmänt vara en av de mest riskfyllda industrierna och utan tvekan en som står inför flera utmaningar. Under åren har det förekommit anmärkningsvärda fall av oljeutsläpp och raffinaderiexplosioner kopplade till förödande miljöeffekter. Andra bekymmer inkluderar byggandet av olje- och gasinfrastruktur, vilket orsakar miljöföroreningar och störningar av vilda marker och vilda djurlivsmiljöer. Allt detta är allvarliga problem som hela branschen och statliga institutioner försöker lösa.

Under de senaste åren har olje- och gasjättar utvecklat riskbedömning och begränsningsåtgärder för att hjälpa dem att förbli konkurrenskraftiga på den mycket volatila marknaden. Dessa strategier syftar till att identifiera risker, kartlägga potentiella effekter och föreslå möjliga lösningar. På grund av branschens natur anses miljörisker vara den mest akuta oro som kan påverka både branschens rykte och ekonomi.

Källa:

13.1. 2022  11:47  CET

Torsdag

Skottlands djärva vindsatsning skyndar på en global vätgasutveckling

Jätteprojekt för havsbaserad vindkraft, initiativ för att koppla samman slutanvändare och sjunkande kostnader för elektrolysörer kan se Skottland få ett tidigt fotfäste inom försörjningen av grön vätgas.
Skottland har satt upp ett mål på 5 GW vätgaskapacitet med ”lågt koldioxidutsläpp” till 2030, vilket motsvarar den brittiska regeringens mål för hela Storbritannien.

Detta skulle inkludera grön vätgas, framställt genom att använda förnybar energi och elektrolys för att dela upp vatten i väte och syre, och blått väte som produceras av naturgas i kombination med kolavskiljning och lagring (CCS).

Uppskalningen av gröna vätgasprojekt är avgörande för att sänka kostnaderna och göra tekniken kommersiellt gångbar. Utvecklare måste också säkra slutanvändarkontrakt och navigera i transportutmaningar.

Skottlands gigantiska 10 GW ScotWind uthyrning av vindkraft till havs och nya Scot2Ger vätgasexportinitiativ kan hjälpa till att avlägsna dessa hinder.

Källa:

13.1. 2022  11:37  CET

Torsdag

Varför går inte avvecklingen av kolkraftverk fortare

Alla vet att vi behöver elda mindre kol. Världens 8 500 aktiva kolanläggningar är fortfarande den enskilt största elkällan och den enskilt största bidragsgivaren till globala utsläpp. Efter att ha drivit världen sedan början av den industriella tidsåldern står kol för mer än 30 % av den genomsnittliga globala temperaturökningen över förindustriella nivåer, uppskattar Internationella energibyrån (IEA).

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar föreslår att kolanvändningen vid elproduktion måste falla 80 % under 2010 års nivåer till 2030, med OECD-länder som helt upphör med kolanvändningen senast 2030 och resten av världen gör det till 2040. Ändå IEA:s Coal 2021-rapport, släpptes i december 2021, visade att saker rörde sig i motsatt riktning. Med efterfrågan på el som överstiger utbudet av låga koldioxidutsläpp och skyhöga naturgaspriser på toppen, beräknas kolproduktionen ha nått den högsta nivån någonsin 2021.

Källa:

13.1. 2022  11:26  CET

Torsdag

Tillverkningen av elektrolysörer ökar i takt med framväxandet av vätgasmarknaden

Trots en nuvarande brist på tillverkningskapacitet för elektrolysörer är den globala gröna vätgassektorn redo att dra nytta av en snabb ökning av elektrolysörproduktionen under de kommande åren, enligt Fitch Solutions.

Eftersom de flesta produktionsanläggningar för elektrolysörer skalas upp för att ha flera gigawatt operativ produktion per år, uppmanar konsultföretaget regeringar att subventionera väteproduktion med låga koldioxidutsläpp för att övervinna kostnadsbarriärer och införa standarder för att ytterligare stimulera tillväxt.

Även om det fortfarande krävs betydande investeringar för att mogna vätgassektorn med låga koldioxidutsläpp och uppnå kostnadsparitet med grå väte, sa Fitch i en ny rapport att regeringar också har en viktig roll att spela när det gäller att anpassa offentliga upphandlingsförfaranden för att skapa ”market pull” som samt att avgränsa den framtida rollen för väte med låga koldioxidutsläpp inom olika sektorer.

Källa:

13.1. 2022  11:20  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Liquid Wind ingår samarbete med Ørsted inom grönt elektrobränsle i storskaligt e-metanolprojekt i Sverige

Ørsted har ingått ett avtal med Liquid Wind AB om att förvärva en 45-procentig ägarandel i Liquid Wind AB:s e-metanolprojekt FlagshipONE. FlagshipONE är ett utvecklingsprojekt i sent skede och skulle kunna bli världens första storskaliga e-metanolprojekt. Liquid Wind AB planerar att etablera en rad anläggningar runt om i Sverige för att fasa ut fossila bränslen inom sjöfartssektorn, varav FlagshipONE blir den första.

Ørsteds inträde i FlagshipONE-projektet bekräftar företagets strategiska ambition om att bygga en globalt ledande position inom hållbara bränslen och förnybar vätgas. Förutom FlagshipONE är Ørsted engagerat i en växande skara projekt inom förnybar vätgas och Power-to-X – varav flera som har utfasningen av fossila bränslen inom sjöfarten som målsättning.

FlagshipONE kommer att ha en elektrolysator med en kapacitet på omkring 70 MW och förväntas producera 50 000 ton e-metanol per år av förnybar vätgas och biogent CO₂. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeanläggning Hörneborgsverket i Örnsköldsvik där även FlagshipONE kommer att ligga.

Ørsted och Liquid Wind AB förväntas driftsätta FlagshipONE under 2024, med förbehåll för slutligt investeringsbeslut som kan komma redan år 2022.

Källa:

12.1. 2022  12:44  CET

Onsdag

Batteribytet gav Teslan nära dubbla räckvidden 121 mil

Our Next Energy bytte ut batteripacket i en Model S mot startupens egna battericeller. I deras test hade Teslan en räckvidd på 121 mil.
Batteristartupen Our Next Energu (One) i Michigan har bland andra lockat till sig BMW som investerare, rapporterar Inside EV:s.

One säger sig ha som målsättning att skapa mer miljövänliga och säkra batterier – men de har genomfört en demonstration som visar att deras battericeller kan mer än så.

Bolaget ersatte batteriet i en 2021 års Tesla Model S med de egna battericellerna, som har en energitäthet på 416 Wh/L. Under räckviddstestet som genomfördes i december rullade Teslan 121 mil på en laddning, rapporterar bolaget i ett pressmeddelande. Det är nära 90 procent längre än Model S Long Range Plus angivna räckvidd.

Teslans batteripack på 103,9 kWh ersattes med Ones prototyp-batteripack på 203,7 kWh.
Testturen, som kördes i vinterväder, varade i nära 14 timmar, med en snitthastighet på drygt 88 km/h. Testresultatet validerades i samma hastighet på en dynamometer (ett slags testbänk), och då landade räckvidden i stället på 142 mil.

Källa:

12.1. 2022  12:30  CET

Onsdag

Vätgasproduktionen blir snart mycket billigare

Den unga danska doktoranden Anne Lyck Smitshuysen har nu gjort en viktig upptäckt i Danmark. Hon förstorade elektrolytcellerna från 150 till 1 000 kvadratcentimeter utan att gå sönder dem under produktionen. Denna uppfinning reducerar kostnaderna för ett elektrolyssystem med ca 50 % och väteproduktionskostnaderna med 15 %. Lägre kostnader leder å ena sidan till en snabbare utbyggnad av vätgasanläggningarna och å andra sidan till en sänkning av vätgaskostnaderna.

Även utan uppfinningen siktar elektrolysörtillverkare som Nel på produktionskostnader för grönt väte på bara 1,5 US-dollar per kg till 2025. Med uppfinningen kan produktionspriset sjunka ytterligare.

Anne Lyck Smitshuysen fick Ramböllstiftelsens Flemming Bligaard-pris för sin upptäckt. ”Anne Lyck Smitshuysens arbete är ett tekniskt genombrott inom Power-to-X-forskningen som kommer att ha stor inverkan på framtidens gröna väteproduktion”, säger Ramböllstiftelsens ordförande Robert Arpe.

Källa:

12.1. 2022  12:25  CET

Onsdag

Norska Equinor skriver ner värdet med 1,8 miljarder dollar på oljefältet i Storbritannien i Nordsjön

Norska Equinor har reviderat sin uppskattning av de totala utvinningsbara reserverna i Marinerfältet i Storbritanniens Nordsjön från en tidigare bedömning på cirka 275 miljoner fat till cirka 180 miljoner fat olja, vilket resulterade i en nedskrivning på cirka 1,8 miljarder dollar.

Marinerfältet började produceras 2019 och består av Heimdal- och Maureen-reservoarer. Enligt Equinor har Mariners reserver ett brett spektrum av osäkerhet med tanke på den höga underjordiska komplexiteten och den tidiga produktionsfasen av fältet.

Reservrevideringen är kopplad till en uppdaterad seismisk tolkning och erfarenhet från produktionen av Maureenreservoaren, vilket ledde till en reviderad reservoarmodell. Denna reviderade reservoarmodell stöds ytterligare av resultat från den första brunnen in i Heimdal-reservoaren, som borrades under fjärde kvartalet 2021, förklarade Equinor.

”Vi är fast beslutna att arbeta med våra Mariner joint venture-partners för att identifiera möjligheter att förbättra återvinningen och produktionen. Vi planerar att fortsätta borra på fältet för att förlänga kassaflödet in i framtiden, säger Al Cook, vice vd för internationell prospektering och produktion.

Källa:

12.1. 2022  12:16  CET

Onsdag

Tyskland kommer göra "gigantiska" ansträngningar för att minska utsläppen och öka förnybar energi

Tysklands klimatminister Robert Habeck tillkännagav på tisdagen planer på att fixa ett ”drastiskt underskott” i landets ansträngningar att minska utsläppen, och erkände att det ”avsevärt missade” sina 2021-mål och nu står inför en ”gigantisk” uppgift.

Hans ministerium kommer att lägga fram två lagstiftningspaket – det ena i april, det andra till sommaren – som kommer att träda i kraft 2023, sa Habeck vid en presskonferens. Målet är att se till att Tyskland kommer tillbaka på rätt spår för att nå sina 2030-mål.

”Uppgiften är stor. Den är gigantisk”, sa Habeck. ”Vi lyckades minska utsläppen med 15 miljoner ton från 2010-2020, och från 2022 till 2030 måste vi minska dem med 40 miljoner ton per år i genomsnitt.”
Ministern medgav i december att Tyskland sannolikt kommer att missa sina egna klimatmål 2022 och 2023, eftersom landet började ”med en drastisk eftersläpning”.

De nya åtgärderna fokuserar på att utöka kapaciteten för förnybar energi, med målet att fördubbla deras andel av energimixen till 80 procent till 2030.

Källa:

12.1. 2022  12:11  CET

Onsdag

Studien förutspår Kinas investering på 75 biljoner dollar i koldioxidneutralitet

NEW YORK – Kina förväntas investera motsvarande 75 biljoner USD (487 biljoner yuan) i koldioxidneutralitetsfinansiering under de kommande 30 åren, vilket motsvarar fem gånger dess nationella produktion 2020, enligt en studie från december 2021 av ett konsortium av regeringar, akademiker och experter från den privata sektorn.

Den 200 sidor långa rapporten, som omfattar hela utbudet av koldioxidneutral teknologi från vätgasfordon till kärnkraft, utfärdades av forskningsgruppen för Green Finance Committee of China Society for Finance and Banking under ledning av Ma Jun , ordförande för Beijing Institute of Finance and Sustainability, en akademisk enhet under Beijing Municipal Bureau of Financial Work.

Green Finance Committee of China Society for Finance and Banking inrättades av PBoC och tillsynsmyndigheter i april 2015.

Källa:

12.1. 2022  12:03  CET

Onsdag

Biodrivmedel borde inte beskattas som fossila

Den 1 januari höjdes reduktionsplikten. Vad få vet är att det som för 20 år sedan var fossil bensin och diesel i dag är produkter med upp till 40 procent hållbara biodrivmedel i.

Det finns hinder som måste röjas så att den gröna omställningen kan fortsätta, skriver Ebba Tamm och Sofie Quant från Drivkraft Sverige.

Reduktionspliktens utformning innebär årliga stegvisa höjningar till 2030, då reduktionsplikten för bensin ska vara 28 procent och för diesel 66 procent.

Men det finns hinder som behöver röjas för att fortsatt kunna utveckla, tillverka och distribuera hållbara förnybara drivmedel:

– Som det ser ut i dag måste förnybara hållbara biodrivmedel som blandas in beskattas som det fossila drivmedel som det ersätter, i bensin och diesel. Enligt Energiskattedirektivet, ETD ska hållbara biodrivmedel betala skatt som den produkt som den ersätter. Vi tycker att hållbara biodrivmedel som innebär klimatnytta också ska få fördel framför fossila och det är något som vi försöker påverka genom förändringar i Energiskattedirektivet ETD.

Källa:

12.1. 2022  11:56  CET

Onsdag

Södra Australien satte nytt rekord för förnybar energi under de sista dagarna av 2021

Södra Australien satte ett imponerande nytt rekord för förnybar energi under de sista dagarna av 2021, med delstatens sol- och vindparker och taksolsystem som i genomsnitt levererar drygt 100 % av den lokala efterfrågan varje dag under en period på nästan en vecka.

Den oöverträffade oavbrutna sträckan med 100 % plus förnybar energiproduktion i södra Australien dokumenterades av dataanalytikern Geoff Eldridge på NEMlog. Eldridge bekräftar att statens andel av förnybar energi i genomsnitt uppgick till något över 100 % av efterfrågan (101 %) under en period på 156 timmar, eller 6,5 dagar, som slutade onsdagen den 29 december.
Enligt diagrammen från NEMlog (se ovan) var andelen vind under dessa sex och en halv dag i genomsnitt 64,4 %, medan solenergi på taket var i genomsnitt 29,5 % och andelen solenergi i allmännyttiga skala var i genomsnitt 6,2 %.

Den genomsnittliga andelen förnybara energikällor skulle ha varit högre, men för en minskning av semi-schemalagd produktion, som Eldridge noterar var i genomsnitt 8,2% under perioden (4,8% vind + 3,4% allmänt solenergi) se nedan begränsningsdiagram.

Källa:

12.1. 2022  11:47  CET

Onsdag

Brittiska Low Carbon planerar en 500 MW solpark med lagring i Storbritannien

Den brittiska investeraren i förnybar energi Low Carbon inledde idag samråd om planer på att bygga en sol- och energilagringspark med en potentiell produktionskapacitet på 500 MW i Lincolnshire, England.

Platsen ligger nära Gate Burton och projektet förväntas ansluta till kraftöverföringssystemet vid National Grids Cottam-transformatorstation i Nottinghamshire.

”Vi har nått en punkt i vår utvecklingsprocess där vi kan dela med oss av detaljer om våra förslag i ett tidigt skede för Gate Burton Energy Park och starta ett samtal med lokala samhällen för att förstå deras tankar om schemat”, säger Low Carbon-utvecklingschef Mike Rutgers.

Företaget genomför en första samrådsövning från 11 januari till 18 februari.

Med en kapacitet på 500 MW skulle det föreslagna projektet kunna generera tillräckligt med ström för över 160 000 hem, uppskattar man.

Källa:

12.1. 2022  11:41  CET

Onsdag

2020 ett rekordår för solkraften 145 GW ny solcellskapacitet

Nu finns den 26:e upplagan av IEA PVPS stora trendrapport för den globala solcellsmarknaden för nerladdning: 2020 innebar återigen ett rekordår för solkraften då det installerades 145 GW solcellskapacitet, trots pandemin, skriver Johan Lindahl Generalsekreterare för European Solar Manufacturing Council.

2020 installerades det 145 GW solcellskapacitet. Detta kan jämföras med 111 GW under 2019. Det innebär att den totala installerade kapaciteten i världen nu är cirka 767 GW.

Källa:

12.1. 2022  11:35  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Klimatförändringen rankas som det största hotet som den globala ekonomin står inför värre än krig och pandemier

Extremt väder, förlust av biologisk mångfald och ett globalt misslyckande med att tackla klimatförändringarna är de största hoten som den globala ekonomin står inför.

Tillsammans rankas de före internationella konflikter, kollapsen av finansmarknaderna och pandemier som de största riskerna för ekonomisk stabilitet, enligt den senaste upplagan av World Economic Forums (WEF) årliga globala riskrapport som släpptes idag.

Under de kommande 24 månaderna är extremt väder den största risken för ekonomisk stabilitet, vilket utgör ett större hot än de stigande levnadskostnaderna, dålig mental hälsa och cybersäkerhetsfel, sa WEF.
På medellång och lång sikt rankas misslyckande med klimatåtgärder, förlust av biologisk mångfald och en kris i tillgången på naturresurser som de viktigaste hoten som världen står inför, mer hotfulla än internationella konflikter och påtvingade migrationer.

Källa:

11.1. 2022  14:00  CET

Tisdag

HSB Göteborg investerar i solcellspark

HSB Göteborg har högt uppsatta klimatmål och har antagit en nollvision om klimatpåverkande utsläpp i den egna verksamheten. Investeringen i solcellsparken är ett viktigt steg i arbetet att minska utsläppen till 2030.

– Det finns i dagsläget inget viktigare än klimatomställningen, och där har HSB Södermanland gjort en fantastisk insats genom att satsa på en solcellspark, där i första hand övriga HSB-föreningar kan köpa andelar och lättare kunna medverka till Sveriges energiomställning, säger Lizz Wiklund, hållbarhetschef på HSB Göteborg.

Investeringen i Strängnäs Solcellspark AB innebär att man blir näst största ägare av parkens totala andelar. Solcellsparken i Strängnäs är med sina 35 hektar den näst största i landet och invigdes i september 2020.

HSB Göteborg kommer ha ett 5-årigt avtal till att börja med, där priset för elen (märkt med Bra miljöval) ligger på 40 öre per kilowattimme, en bra bit lägre än dagens priser. Lizz Wiklund påpekar att omställningen inleddes för ett år sedan, långt innan dagens elkris.

Källa:

11.1. 2022  13:52  CET

Tisdag

"Crazy, wasteful greenwash": Japan spenderar 242 miljoner dollar på att blanda vätgashärledd ammoniak med kol vid kraftverk

Den japanska kraftgeneratorn JERA kommer att bidra med ytterligare 150 miljoner USD till de två demonstrationsprojekten, som har märkts som ”korkat” av en vätgasexpert.

Den japanska regeringen ska spendera 27,9 miljarder yen (242 miljoner dollar) på subventioner för två demonstrationsprojekt som syftar till att bränna minst 50 % ammoniak (framställt av väte) med kol vid kraftverk till 2029.

Japans största kraftgenerator JERA kommer att investera ytterligare 17,3 miljarder ¥ (150 miljoner dollar) i de utsläppsminskande projekten på 45,2 miljarder ¥ (392 miljoner dollar).
Förra året började JERA – ett joint venture mellan elleverantörerna Tokyo Electric Power och Chubu Electric Power – att tillsätta små mängder ammoniak till en 1GW-enhet vid sitt 4,1GW Hekinan koleldade kraftverk i centrala Japan som en del av en plan för att uppnå en 20 % ammoniaksameldning till 2025. Enligt den nya finansieringen planerar JERA och partnern IHI Corp att höja denna takt till 50 % i mars 2029.

Källa:

11.1. 2022  13:40  CET

Tisdag

Tomas Kåberger: Svensk industri hotas av partierna som vill stoppa förnybart

Det finns en fin vision om fossilfri välfärd i Sverige som har stöd bland klimataktivister, företag och bland investerare: Sverige har skickligt byggt ut vindkraft billigt. Vi har bra vindresurser och duktiga företag som bygger vindkraftverk. Med möjligheter till 50-100 TWh/år av ny vindkraft till en kostnad av 20-30 öre/kWh framstår Sverige som det land där el för industriella processer kan tävla med södra Europas billiga solel.
Hundratals miljarder kronor investeras nu i batterifabriker, produktion av elfordon, stålproduktion utan kol, vätgas som råvara i kemisk industri eller för att ersätta fossila bränslen som drivmedel där batterier inte fungerar.

Samtidigt kan elsystemet bli stabilare därför att batterier billigt kan hålla frekvensen när kärnreaktorer snabbstoppar, och tillsammans med den prisstyrda vätgasproduktionen balansera produktion och efterfrågan.

Men förnybar energi har en viktig nackdel: Kolkraft och kärnkraft har den egenskapen att de negativa effekterna i huvudsak drabbar andra länders befolkningar och kommande generationer.

Den generation som använder sol -och vindel tvingas också se verken. Vill vi använda vindkraftel i Sverige så kommer verken att synas i Sverige och längs kusterna.

Källa:

11.1. 2022  13:14  CET

Tisdag

Sven Lindström vd Midsummer ger oss sin trendspaning om energiomställningen 2022

Turbulensen på världens elmarknader kommer att fortsätta långt in på det nya året. Det har vissa geopolitiska skäl, men sanningen är att det också är ett tecken på en föränderlig energimiljö. Och det är en bra förändring!

Vi har drivit de senaste århundradenas ekonomiska utveckling till stor del med fossila bränslen. Att bygga om denna infrastruktur till förnybar energi – det kommer att kosta.

Kostnadsökningen signalerar att energi och framför allt elektrisk energi är en knapp resurs, och att den borde ha ett högt pris. Detta kommer att driva utvecklingen än snabbare, vilket är nödvändigt och vi bör känna att det brådskar. Istället för att ta hälften av kostnaden för konsumenternas stigande elräkningar (som den norska regeringen meddelat att den ämnar göra), vore det bättre att betala hälften av medborgarnas investeringar i förnybar energi, åtgärder för att spara energi etc.

Äntligen, inflationen är tillbaka! Men den blir förmodligen kortlivad. Centralbanker har tryckt pengar som aldrig förr. Den har lyckats motverka lågkonjunkturer, men inte varit lika framgångsrika i fördelningen av pengarna. Inkomstklyftorna har ökat och människor med tillgångar som fastigheter och aktier har blivit rikare. Inte särskilt mycket har sipprat ner till de breda massorna och till investeringar i förnybar energi.

Källa:

11.1. 2022  12:53  CET

Tisdag

Japanskt konsortium bygger litium-syrebatteri med energitäthet på 500 Wh/kg

En japansk grupp har utvecklat ett lagringssystem med potentiella tillämpningar inom bostadslagring, elfordon, drönare och Internet-of-Things-enheter.
Litium-syre, eller litium-luft-batterier (LAB), är en av många vägar för att förbättra dagens energilagringsteknik. Litium- och andra metall-luft-batterier är gynnade i forskningen för deras potential för höga energitätheter, men låg effektivitet och dålig cykellivslängd har visat sig vara svåra hinder att övervinna i utvecklingen av sådan teknik.

Med detta i åtanke har forskare från Japans nationella institut för materialvetenskap och Softbank utvecklat ett laddningsbart litium-luftbatteri. De hävdar att den har en energitäthet som avsevärt överstiger den för konventionella litiumjonbatterier.

Liksom andra laboratorier som byggts på forskningsnivå, är det japanska konsortiets batteri beroende av litium för den negativa elektroden och syre för den positiva porösa kolelektroden. Den staplade enheten med 10 celler har en storlek på 4 cm x 5 cm och enskiktiga celler med en 2 cm x 2 cm elektrod.

Källa:

11.1. 2022  12:43  CET

Tisdag

Snabb förbindelse med hyperloop mellan Amsterdam - Rotterdam

Ett hyperloopnätverk mellan norra och södra Holland kan bland annat leda till en minskning av koldioxidutsläppen med 1 Mt.

I en förstudie för Cargo-Hyperloop Holland visade sig en hyperloop för gods och passagerare mellan Amsterdam, Haag och Rotterdam ha potentialen att minska antalet lastbilar på huvudvägarna som förbinder dessa städer med cirka 1 100 per dag.

Andra fördelar inkluderar kortare transittider och förbättrad tillförlitlighet, längs vad som är en av landets mest trafikerade och mest överbelastade vägar.

Hyperloops är en framväxande teknologi där ett flygplansliknande kapsel färdas genom ett nätverk av lågtrycksrör som använder magnetiska krafter för levitation, guidning och framdrivning.

Källa:

11.1. 2022  12:35  CET

Tisdag

Batterilagringssystem under vatten skall testas på US Navy Wave Energy Test Site

Ett energilagringssystem för litiumjonbatterier (BESS) konstruerat för att installeras under vattnet kommer att paras ihop med småskaliga vågenergiomvandlare i ett försök som stöds av US Department of Energy (DoE).

Företaget EC-OG som har sitt huvudkontor i Skottland gör undervattensbasen BESS, kallad Halo, som kommer att sätta fart på US Navy Wave Energy Test Site utanför kusten av Oahu, Hawaii. Testanläggningen har varit öppen sedan 2004 och drivs i samarbete av DoE, Navy och Hawaiis Natural Energy Institute och dess National Marine Renewable Energy Center.

Från och med detta kvartal kommer Halo att integreras i ett försök med autonomt offshorekraftsystem (AOPS), som kommer att använda vågenergiutrustning tillverkad av Columbia Power Technologies (C-Power).

C-Powers VD Reenst Lesemann sa att kombinationen av hans företags SeaRAY-vågomvandlare med EC-OG:s BESS kommer att förändra havet från ”en kraftöken till en kraft- och datarik miljö för kunder som är redo att släppa lös en våg av innovation i havsekonomin”.

Källa:

11.1. 2022  12:26  CET

Tisdag

Goldman Sachs stöder Kanadensiska Hydrostor i kapplöpningen mot långvarig energilagring

Den strategiska betydelsen av långvarig energilagring i den globala övergången till förnybara energikällor har understrukits igen denna vecka, med den globala investeringsbanken Goldman Sachs som lägger sin ekonomiska vikt bakom tryckluftstekniken från det kanadensiska företaget Hydrostor.

Hydrostor sa i måndags att man hade säkrat ett åtagande om prioriterad aktiefinansiering på 250 miljoner USD från Private Equity och Sustainable Investing-verksamheterna inom Goldman Sachs Asset Management (”Goldman Sachs”).

Investeringen, sa företaget, skulle gå till Hydrostors 1,1 GW, 8,7 GWh av avancerade komprimerade luftenergilagringsprojekt (A-CAES) i Australien och Kalifornien, som var ”väl på gång”, samt utbyggnaden av dess globala utvecklingspipeline .

I Australien har Hydrostor arbetat i samarbete med den lokala utrustningen Energy Estate på en föreslagen 200MW A-CAES-anläggning nära Broken Hill, i New South Wales, som skulle vara den största i sitt slag i världen.

Källa:

11.1. 2022  11:30  CET

Tisdag

NIGERIA: Sydkorea ger 12 miljoner dollar till solel, micronät på landsbygden

Med sin ”30:30:30 Vision” hoppas Nigeria ha 30 GW installerad kraftkapacitet år 2030, varav 30 % kommer från förnybara källor. För att uppnå full eltäckning av sitt territorium vänder sig detta västafrikanska land till flera utvecklingspartners som Sydkorea som 2022 kommer att tilldela en finansiering på drygt 12,4 miljoner dollar för installation av solcellsmininät på landsbygden.

Initiativet leds av Korea Institute for Technological Advancement (KIAT) och stöds av det koreanska energiministeriet, Korea Polytechnic University och energileverantörerna S&D Powernics och ILJIN Electrics.

Solar mini-grid-projektet förstärker Nigerias plan att påskynda sin elektrifiering och kommer att ge fördelarna med elektricitet till de obetjänade, inklusive förbättrad säkerhet och nattaktivitet.

Källa:

11.1. 2022  11:25  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Elbolaget Eon vill bygga solcellspark i Sjuhärad

Elbolaget Eon satsar på solcellsparker i södra Sverige. Parkerna planeras bli storskaliga – minst 15 hektar. Sjuhärad finns med bland de aktuella områdena.

Eon letar just nu markavtal i elområde 3 och 4, det vill säga hela södra och största delen av mellersta Sverige. Planen är att bygga ett flertal solcellsparker.

– Elektrifieringen är nyckeln till att fixa klimatkrisen och ska vi kunna ställa om behövs avsevärt mycket mer förnybar el i systemet. Där tror vi solcellsparker är en del i lösningen, säger David Sätterman, affärsansvarig för solceller på Eon Sverige, till BT.

Sjuhärad, som ingår i elområde 3, är en av flera platser där företaget letar mark. Eon kan inte avslöja vilka områden det handlar om i dagsläget, men dialoger pågår.

Källa:

10.1. 2022  12:40  CET

Måndag

Här satsar man på traktorer med metangas: ”Måste vidga våra vyer”

En traktor som drivs med 500 kilo ren metangas och med en körtid på fem timmar. Traktor Nord satsar på att hitta fler lantbruksmaskiner som kan köras med hållbara bränslen.

– Vi ser som alla andra att vi måste jobba vidare in i framtiden med alternativa bränslen, berättar Anders Gruving, säljare.

Uppsalaföretaget Traktor Nord etablerade en filial i Falun för ett och ett halvt år sedan. Med sex anställda och ett område för Dalarna och Gästrikland så säljer de traktorer, lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner.

Källa:

10.1. 2022  12:30  CET

Måndag

Thyssenkrupp bygger 200MW grön H2-elektrolysör åt Shell i Rotterdam

Thyssenkrupps Uhde Chlorine Engineers-enhet har undertecknat ett kontrakt för att förse oljesupermajor Shell med en 200MW elektrolysanläggning i Rotterdams hamn för att producera grönt väte från kraft som kommer från den framtida vindkraftsparken Hollandse Kust North.

Anläggningen kommer att baseras på det tyska industrikonglomeratets 20MW alkaliska vattenelektrolysmoduler, med det första konstruktionsarbetet för elektrolysörerna att påbörjas under våren i år.

Shell förväntas ta ett slutgiltigt investeringsbeslut för att bygga projektet ”Holland Hydrogen I” senare i år. Anläggningen på 200 MW är i strid om att vara världens största när den tas i drift, vilket förväntas vara 2024.

”Vi ser fram emot att stödja byggandet av ett stort vätgasnav i centrala Europa och att bidra till Europas övergång till grön energi”, säger Christoph Noeres, chef för grönt väte på Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers.

Källa:

10.1. 2022  12:15  CET

Måndag

Kanada ser fortfarande framtiden som oljeexportör trots klimatambitioner

Kanada har ett av de mest ambitiösa klimatåtagandena i världen. Det är också världens fjärde största oljeproducent, med oljeintäkter som står för 5 procent av BNP. Det är ingen lätt situation att hamna i, men uppenbarligen är det inte en omöjlig situation. Kanada har förbundit sig att minska sina utsläpp med mellan 40 och 45 procent från 2005 års nivåer till 2030. Man har ännu inte upprättat en detaljerad plan om hur man kommer dit, men Trudeaus regering har gjort sitt åtagande.

Samtidigt ses oljeproduktionen öka med så mycket som 18 procent det året, rapporterade Financial Times nyligen, med hänvisning till Kanadas energitillsynsmyndighet. Det skulle komma in på totalt nära 4 miljoner fat råolja dagligen. Ändå verkar det som om, enligt landets naturresursminister, de två inte är helt oförenliga.

”För den [olje] efterfrågan som fortsätter att existera, måste Kanada utvinna värde från sina resurser, precis som USA, Storbritannien i Nordsjön och Norge,” sa Jonathan Wilkinson till Financial Times i veckan.

Källa:

10.1. 2022  11:51  CET

Måndag

Pensionsfonden Blackstone satsar 3 miljarder dollar i Invenergy Renewables

Investeringen, som ska göras genom fonder som förvaltas av Blackstone Infrastructure Partners, kommer att hjälpa Invenergy Renewables att påskynda utvecklingen av sin plattform för ren energi, sade företagen i ett gemensamt uttalande på fredagen.

Enligt det definitiva avtalet kommer den kanadensiska pensionsfonden Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ) och Invenergy management att behålla sin majoritetsandel i företaget för förnybar energi. Invenergy kommer även fortsättningsvis att vara en förvaltande medlem.

Hittills har Invenergy Renewables utvecklat nära 25 GW förnybara energiprojekt globalt, som antingen är i drift, byggs eller kontrakteras. Portföljen inkluderar vind- och solenergigenerering, såväl som överförings- och energilagringsprojekt. Företagets kunder är allmännyttiga företag, finansiella institutioner och kommersiella och industriella enheter.

I USA arbetar Invenergy för närvarande med nästan 3 GW vind- och solparker som kommer att tas i drift 2023.

Källa:

10.1. 2022  10:40  CET

Måndag

Danmark: Utredning visar att vindkraftverken inte hotar kungsörnen

Miljö- och Livsmedelsnämnden har gett Jammerbugt kommun ja till bygget av 15 stora vindkraftverk vid Rendbæk, sydost om Saltum på Nordjylland, inte kommer att påverka vare sig kungsörnen eller Store Vildmose.

Jammerbugts kommun hade först kommit fram till samma slutsats och har nu fått bifall.

– Det är ett bra beslut som har kommit. De argument som fanns i relation till vår lokalplan och vår MKB-beskrivning har de hållit genomgående och det är glädjande, säger kommunchef Mogens Christen Gade, Jammerbugts kommun (V) till TV2 Nord.

Ärendet, som nyss avgjorts, har väckts av Danmarks Naturfredningsforening, som vill stoppa byggandet av turbinerna, eftersom placeringen av turbinerna visar sig vara problematisk i förhållande till kungsörnen, som har ett bo i Store Vildmose.

Källa:

10.1. 2022  11:08  CET

Måndag

Sydkoreanska Korea Zink använder teknik för lagring av gravitationsenergi i övergång till "grön zink"

Korea Zincs satsning på att göra sin australiensiska verksamhet till en av de grönaste och mest hållbara i världen fortsätter att ta fart under 2022, efter ett avtal med det schweiziska energilagringsföretaget Energy Vault.

Affären, som tillkännagavs under den första veckan av det nya året, kommer att innebära att Korea Zincs Australien-baserade dotterbolag, Sun Metals, implementerar Energy Vaults innovativa energilagringsteknik med lång varaktighet vid sitt zinkraffinaderi i norra Queensland.

Företagen sa att Energy Vaults ”gigawatt-skala”-teknik – en kinetisk energibaserad lösning inspirerad av pumpad vattenkraft, men med block av fast material istället för vatten – skulle användas för att stödja förnybar energiförsörjning och optimering vid Sun Metals raffineringsverksamhet.

Källa:

10.1. 2022  10:22  CET

Måndag

USA tappar intresset för Greklands gasledning EastMed

USA stöder inte längre byggandet av gasledningsprojektet EastMed eftersom Washingtons intresse nu går över till förnybara energikällor, enligt ett uttalande från utrikesdepartementet. Enligt grekiska medier gynnar flytten Turkiet.

”Vi är fortfarande engagerade i att fysiskt sammankoppla East Med-energin till Europa. Vi flyttar vårt fokus till elsammankopplingar som kan stödja både gas och förnybara energikällor, säger det amerikanska utrikesdepartementet.

Uttalandet tillade att vid en tidpunkt då Europas energitrygghet mer än någonsin är en fråga om nationell säkerhet, ”har vi åtagit oss att fördjupa våra regionala relationer och främja ren energiteknik”.

Källa:

10.1. 2022  09:37  CET

Måndag

Estland utvecklar sina första vindkraftsparker till havs

Estland, som genom åren har förtjänat ett rykte om sig att vara en av Europas smutsigaste elproducenter, går nu igenom en energiomställning som inkluderar att sätta upp vindkraftsparker till havs för att förbättra sin meritlista.

Regeringen ska besluta om den maritima fysiska planen som publicerades i november i januari. Som rapporterats av den estniska TV- och nyhetsbyrån ERR ligger områdena som kommer att utvecklas i Rigabukten och i närheten av den västra ön Ösel. Totalt skulle anläggningarna täcka cirka 1 700 kvadratmeter med en produktionskapacitet på cirka sju gigawatt.

Att sätta ihop planen som publicerats av finansdepartementet har dock varit en utmanande övning. Mer än 20 faktorer som måste beaktas inkluderar tekniska frågor, nationella försvarszoner, sjöfartsrutter och ett brett utbud av miljörestriktioner.

Källa:

10.1. 2022  09:05  CET

Måndag

Kan syntetisk palmolja hjälpa till att rädda världens tropiska skogar?

Idag förbrukar världen nästan 70 miljoner ton palmolja varje år, som används i allt från tandkräm och havremjölk till biodiesel och tvättmedel. Efterfrågan förväntas mer än fördubblas till 2050.
Men med framsteg inom bioteknik och ökande oro för hållbarhet har ett antal företag som Xylome utvecklat mikrobiella oljor som de säger skulle kunna erbjuda ett alternativ till palmolja samtidigt som de undviker dess mest destruktiva effekter.

De går med i många andra syntetiska biologiföretag – från satsningar som köper nya biobränslen och gödningsmedel till laboratorieodlat kött – som strävar efter att lösa miljöproblem men delar liknande utmaningar med att skala upp produktionen och visa att deras tillvägagångssätt faktiskt är mer hållbart än problemet de försöker att lösa.

Källa:

10.1. 2022  08:56  CET

Måndag

Onsdag

Onsdag

Lagring av vätgas med "nano-choklad"

Tyska forskare har utvecklat en ny metod för lagring av vätgas som bygger på nanostrukturer – små nanopartiklar gjorda av ädelmetallen palladium – istället för högt tryck och lägre temperaturer.
Vätgaskan snart lagras i ”nano-choklad” istället för 700-bars trycktankar, enligt ny forskning av forskare från Tysklands Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) institut. Forskarna hävdar att de har lyckats binda vätgas med hjälp av palladium och iridium, innan de släppt ut det igen.

Palladium, en ädelmetall, anses lämplig för långtidslagring av vätgas. Grundämnet absorberar vätgas som en svamp, enligt DESY.

”Men hittills har det varit ett problem att få ut vätgas ur materialet igen”, förklarar Andres Stierle, ledaren för forskargruppen. ”Det är därför vi använder palladiumpartiklar som bara är cirka 1 nanometer i diameter.”

Källa:

5.1. 2022  11:58  CET

Onsdag

Tysklands "green-on-green" vindkraftsstrid

Steffi Lemke, den nya tyska miljöministern, säger att hon har för avsikt att balansera naturskydd och klimatpolitik.
Tysklands nya regering planerar att göra något som säkert kommer att reta upp några av dess angelägna miljöpartister – att dramatiskt utöka vindkraften.

Regeringen siktar på att bygga mellan 1 000 och 1 500 nya vindtorn per år – att bryta en byråkrati som hade blockerat många projekt till följd av lokalt motstånd som ofta förekom när det gäller att skydda miljön, fåglar eller vackra vyer. Det innebär att upp till 2 procent av landet kommer att täckas av nya vindprojekt.

Uppdraget att balansera behovet av att snabbt bygga upp förnybar energi samtidigt som naturen bevaras faller på Steffi Lemke, den nya miljöministern.

Källa:

5.1. 2022  11:50  CET

Onsdag

Cornwall kan bli Storbritanniens elbilsbatterinav efter världens första gruvgenombrott

Ett gruvföretag baserat i Cornwall säger sig vara först i världen som har utvunnit litiumkarbonat av batterikvalitet från skärvor av glimmerkristaller.

British Lithium sade på tisdagen att dess pilotanläggning i Roche, North Cornwall, framgångsrikt har utvunnit litiumkarbonat från glimmer i länets granitberggrund.

Det banar väg för Cornwall att bli ett nav för gruvdrift och raffinering av litium, huvudingrediensen för elbilsbatterier.
Regeringen planerar att avsluta försäljningen av bensin- och dieselbilar i Storbritannien till 2030, med elfordon som allmänt förväntas utgöra den stora majoriteten av försäljningen av nya bilar från och med då.

Att producera litium i Storbritannien skulle hjälpa till att bygga en inhemsk leveranskedja för elbilsbatterier, hävdar anhängare.

Källa:

5.1. 2022  11:37  CET

Fossila företag bland de största investerarna på Google-annonser vilka ser ut som sökresultat

En av fem annonser visades i sökresultat för 78 klimatrelaterade termer placerade av företag med intressen i fossila bränslen, visar forskning.
Fossila bränsleföretag och företag som arbetar nära dem är bland de största spenderandena på annonser som utformats för att se ut som Googles sökresultat, i vad kampanjförare säger är ett exempel på ”endemisk gröntvätt”.

The Guardian analyserade annonser som visades på Googles sökresultat för 78 klimatrelaterade termer, i samarbete med InfluenceMap, en tankesmedja som spårar lobbyarbetet från förorenande industrier.

Resultaten visar att över en av fem annonser som sågs i studien – mer än 1 600 totalt – placerades av företag med betydande intressen i fossila bränslen.

Annonsörer betalar för att deras annonser ska visas på sökmotorn när en användare frågar efter vissa termer. Annonserna tilltalar företag eftersom de är väldigt lika sökresultaten till utseendet: mer än hälften av användarna i en undersökning från 2020 rapporterade att de inte kunde se skillnaden mellan en betald annons och ett normalt Google-resultat.

Källa:

5.1. 2022  11:32  CET

Onsdag

Tyska Bluetti lanserar "världens första sodium-jon solgenerator"

Tillverkaren av solenergiutrustning Bluetti tillkännagav ”världens första natriumjon-solgenerator” – NA300 och dess kompatibla batterimodul B480 – på sitt sociala mediehandtag förra månaden. Natriumjonbatterier har blivit en cynosure som ett alternativ till sina litiumjonmotsvarigheter i många industrier på grund av deras höga överflöd och låga kostnader, konstaterar företaget.

Företaget har lanserat tre bostadskraftverk under de senaste två åren – AC200P, EP500 och AC300 – och vågar sig nu på att integrera natriumjonbatteriteknologi i sina kommande solprodukter.
Medan NA300 levererar 3 000 Wh kapacitet, mindre än EP500 Pro i samma storlek på grund av tekniska begränsningar, stöder den upp till två B480-batterimoduler (4 800 Wh vardera) för 12 600 Wh kapacitet, och enheten, laddad av solpaneler, kan tjäna en familjens elbehov i flera dagar eller till och med en vecka under nätfel eller naturkatastrofer, konstaterar Bluetti.

Källa:

5.1. 2022  10:40  CET

Onsdag

MIT-ingenjörer tillverkar världens längsta flexibla fiberbatteri

Forskare har utvecklat ett laddningsbart litiumjonbatteri i form av en ultralång fiber som skulle kunna vävas in i tyger. Batteriet kan möjliggöra en mängd olika bärbara elektroniska enheter, och kan till och med användas för att göra 3D-utskrivna batterier i praktiskt taget vilken form som helst.

Forskarna föreställer sig nya möjligheter för självförsörjande kommunikations-, avkännings- och beräkningsenheter som kan bäras som vanliga kläder, såväl som enheter vars batterier också kan fungera som strukturella delar.

I ett proof of concept har teamet bakom den nya batteriteknologin tagit fram världens längsta flexibla fiberbatteri, 140 meter långt, för att visa att materialet kan tillverkas till godtyckligt långa längder.

Källa:

5.1. 2022  10:30  CET

Onsdag

USA: Kentucky förvandlar en nedlagd kolgruva till en solcellspark på 200 MW

En kolgruva i östra delen av Kentucky som lades ner på 1990-talet kommer nu att omvandlas till den största solenergifarmen i delstaten och börja leverera ström redan 2024, rapporterade New York Times.

När länder övergår till grönare åtgärder i sina försök att tygla koldioxidutsläpp, är förnybara källor som solenergi ett av de mest föredragna alternativen. Solenergiinfrastruktur är inte bara snabb att installera, den kan också smälta in i vanliga strukturer som tak. Det kan också användas för att återanvända gamla anläggningar som gruvor och deponier som vanligtvis inte är förstahandsvalet för mänskliga invånare.

Kolgruvan i Kentucky var en av de cirka 130 000 sådana platser som Environmental Protection Agency (EPA) hade öronmärkt för projekt för förnybar energi, rapporterade Digital Journal. Den 1200 hektar stora platsen som en gång producerade kol som utsläpper kol kommer nu att renoveras med solpaneler som kommer att generera upp till 200 MW el.

Källa:

5.1. 2022  10:18  CET

Onsdag

Tyska Nordex ska leverera turbiner till 380 MW vindprojekt i Finland

Den tyska vindkraftstillverkaren Nordex SE (ETR:NDX1) har fått en order från den finska energikoncernen Fortum Oyj (HEL:FORTUM) att utrusta vindkraftsklustret Pjelax-Boele-Kristinestad Norr på 380 MW i sydvästra Finland med 56 turbiner.

Installationen av 6,8-MW-turbinerna av N163/6.X-modellen kommer att starta våren 2023, sa Nordex på tisdagen.

Det tyska företaget kommer att ansvara för driftsättningen av turbinerna och kommer att tillhandahålla långsiktiga tjänster som en del av affären med Fortum.

Systemet på 380 MW inkluderar vindkraftparkerna Pjelax-Bole och Kristinestad Norr i kommunerna Narpes och Kristinestad, i sydvästra Finland, och implementeras av Fortum, dess tyska dotterbolag Uniper SE (ETR:UN01) och finska energibolaget Helen Ltd. Vindparkerna beräknas tas i drift senast andra kvartalet 2024 och producera cirka 1,1 TWh el per år.

Källa:

5.1. 2022  10:14  CET

Onsdag

USA: GAF Energy krigar med Tesla om integrerade solcellstak

SAN JOSE, Kalifornien — GAF Energy har installerat flera tusen integrerade solcellstak. Det är mer än vad Tesla Energy har installerat trots de ambitiösa löftena från dess vd Elon Musk. Faktum är att GAF Energys president Martin DeBono tror att hans företags nylanserade fotovoltaiska takshingel-design positionerar det för att solarisera miljontals bostadstak.

”Vad vi har byggt är en spikbar solshingel som går lika snabbt eller snabbare än en vanlig singel, ser bra ut och genererar elektricitet”, säger DeBono, som pratade med Canary Media under den här reporterns senaste besök i företagets nya 50 megawatt -kapacitet, 112 000 kvadratmeter stor tillverkningsanläggning i San Jose, Kalifornien.

GAF Energy är ett Standard Industries-företag och systerföretag till GAF, ett av världens största takföretag. GAF tillverkar asfaltshingel samt takmaterial som termoplastisk polyolefin (TPO), polyvinylklorid (PVC) och underlag.

Källa:

5.1. 2022  10:08  CET

Onsdag

Danmark: Esbjergs hamn får världens första vätgasdrivna landkraftverk

I slutet av 2022 kommer Esbjergs hamn att få anläggningen installerad där överskottsenergi från vindkraftverk kommer att producera grönt väte som sedan omvandlas till el som fartygen i hamnen kan ta emot.

Landkraftverket byggs med bland annat bränsleceller som levereras av det kanadensiskt ägda företaget Ballard. En bränslecell är en maskin som i en elektrokemisk process omvandlar ett bränsle, i detta fall väte, till elektrisk energi, som fartygen som anlöper Esbjergs hamn kan använda.

Konkret består det framtida landkraftverket av två eller tre containrar, som placeras i hamnen. De fartyg som lägger till i hamnen kan då ansluta till anläggningen och på så sätt få kraft, som genereras av grönt väte och därmed 100 procent. CO 2 neutral.

– Vi fokuserar på att utveckla effektiva och hållbara lösningar, och framför allt inom den maritima industrin, där takten ska sättas i relation till den gröna omställningen, är vi redo med många bra och CO 2 -reducerande lösningar, säger Søren Mathiasen, VD på CS.

Källa:

5.1. 2022  09:59  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Kan tyngdkraften lösa förnybara energins nackdelar

I EN SCHWEIZISK dalgång lyfter en ovanlig flerarmad kran två 35 ton tunga betongblock högt upp i luften. Blocken tar sig försiktigt upp för kranens blå stålram, där de hänger upphängda på vardera sidan av en 66 meter bred horisontell arm.

Det finns tre armar totalt, var och en innehåller kablar, vinschar och gripkrokar som behövs för att hissa upp ytterligare ett par block till himlen, vilket ger apparaten utseendet av en gigantisk metallisk insekt som lyfter och staplar tegelstenar med stålväv. Även om tornet är 75 meter högt, översköljs det lätt av de skogsklädda flankerna av södra Schweiz’ lepontinska alper, som reser sig från dalbottnen i alla riktningar.

Trettio meter. Trettiofem. Fyrtio. Betongblocken hissas långsamt uppåt av motorer som drivs med el från det schweiziska elnätet. 

När varje block går ner börjar motorerna som lyfter blocken snurra baklänges, vilket genererar elektricitet som går genom de tjocka kablarna som löper ner på sidan av kranen och ut på elnätet. Under de 30 sekunder som blocken sjunker, genererar vart och ett ungefär en megawatt el: tillräckligt för att driva ungefär 1 000 hem.

Källa:

4.1. 2022  13:30  CET

Tisdag

Danska Vestas vinner order på 116 MW i Nederländerna

Vestas har fått en order på 116 MW från Eneco för vindkraftsparken Windpark Maasvlakte 2 i Nederländerna. Ordern inkluderar leverans och installation av 13 V162-6,0 MW vindkraftverk och nio V117-4,2 MW vindkraftverk i 4,3 MW driftläge, som kommer att ingå i vindkraftsparken Eneco bygger i ytterkanten av Maasvlakte 2 i hamnen i Rotterdam, på order av Rijkswaterstaat, generaldirektoratet för offentliga arbeten och vattenförvaltning i Nederländerna.

Tillsammans kommer de 22 vindkraftverken att generera 416 GWh grön el årligen, vilket räcker för att försörja cirka 152 000 hem med ström. I praktiken kommer den producerade energin att bidra till att göra ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning energineutralt. Detta är ett nytt tillägg till de mer än 3 GW av Vestas-turbiner som redan är installerade i Nederländerna.

Källa:

4.1. 2022  13:18  CET

Tisdag

Batterilagring har blivit en av de hetaste nischerna för förnybar energi

UBS uppskattar att USA:s energilagringsmarknad kan växa till så mycket som 426 miljarder dollar under det kommande decenniet. Både nystartade företag och större batteriföretag drar in miljarder dollar för att finansiera ambitiösa expansionsplaner.

Ett av världens största batteriföretag för elbilar börsnoteras. Efter år av besvikelse har den amerikanska börsintroduktionsmarknaden haft en stark comeback.
Traditionella börsintroduktioner samlade in mer pengar än någonsin tidigare 2021, eftersom tidiga investerare försökte tjäna pengar på skyhöga värderingar.
I år noterade nästan 400 traditionella börsintroduktioner rekord och ytterligare 600 special-purpose acquisition company (SPACs) noterade på marknaderna. Det totala dealvärdet för traditionella börsintroduktioner klockades in på 153,5 miljarder dollar medan SPAC fick 162,3 miljarder dollar, båda rekordhöga.

Det verkar som att Wall Street fortfarande tär på den amerikanska olje- och gastillväxten, om det första börsintroduktionen av en amerikansk skifferborrare på fyra år är någon indikation.

Källa:

4.1. 2022  13:13  CET

Tisdag

Danska pensionsbolaget Pensam svartlistar oljebolagen nu totalt 324 bolag

Oljebolagens affärsmodell håller inte länge, om man ska ha den gröna omställningen i åtanke, säger pensionsbolaget Pensam till ShippingWatch. Detta har lett till uteslutning av ett stort antal oljebolag inklusive Aker, Equinor och Chevron.

Först var det Chevron och Exxon bland oljebolagen, sedan Aker och Equinor och nu senast har listan över svartlistade bolag hos pensionsbolaget Pensam växt till totalt 324 bolag.

För investerare ställs det hårda krav på den gröna agendan för investeringsportföljen och det gör det svårare för olje- och energibolagen att övertyga sig själva om att de inom överskådlig framtid kan se bort från den nuvarande verksamheten: olja.

Källa:

4.1. 2022  12:49  CET

Tisdag

Mercedes presenterar en prototyp av elbil som kan köra 100 mil på en laddning

Den tyska biltillverkaren hävdar att ett ”radikalt” nytt högeffektivt system kan sätta stopp för ”räckviddsångest” och hjälpa till att öka användningen av elbilar
Mercedes-Benz har avslöjat en prototyp av ett elfordon som den hävdar kan färdas mer än 1 000 km på en enda batteriladdning, efter att ha utvecklat ett ”radikalt” nytt högeffektivt system som man tror kan sätta stopp för ”räckviddsångest” bland förare.

Även om det bara är en prototyp, hävdar den tyska biltillverkaren att ”Vision EQXX” är ”den mest effektiva Mercedes-Benz som någonsin byggts”, tillverkad av lätta, hållbara material och ett skrytbatteri som förbrukar mindre än 10 kWh el för varje 100 km körd på vägen .

Bilen är ”packad med effektivitetsförbättringar” och under digitala simuleringstester av verkliga trafiksimuleringar lyckades den överskrida 1 000 km körning på en enda laddning av batteriet, flera gånger längre än den sträcka som de flesta för närvarande tillgängliga EV-modeller för närvarande klarar av. av körning.

Källa:

4.1. 2022  12:42  CET

Tisdag

Kina tar nu världens största pumpkraftverk i drift

Beläget i Kinas Hebei-provins, består 3,6GW-anläggningen av 12 reversibla pumpgeneratorer med en kapacitet på 300MW vardera och har en lagringskapacitet på 6,612 miljarder kWh.

The State Grid Corporation of China, som är Kinas största statligt ägda nätoperatör och kraftverk, tog förra veckan i drift 3,6GW Fengning Pumped Storage Power Station, ett pumpkraftverk i Hebei-provinsen.

Byggandet av projektet på 1,87 miljarder dollar, som genomfördes i två faser på 1,8 GW, startades av ingenjörsföretaget China Gezhouba Group Company Limited 2014.

Källa:

4.1. 2022  12:27  CET

Tisdag

De vill ha luftskepp med vätgas

Flera projekt arbetar på olika håll med att ta fram luftskepp, både för gods och för passagerare, H2 Clipper vill fylla sitt luftskepp med vätgas.

Startupbolaget H2 Clipper, baserat i Kalifornien, USA, jobbar med ett luftskepp som ska fyllas med brandfarlig vätgas i stället för med det säkrare alternativet helium. Muhammad Shakeel Ahmad forskar på vätgasteknik vid University of Malaya och han anser att vätgas kan behövas om vi ska kunna skapa utsläppsfria transporter. Det skriver Ny Teknik.

År 1937 exploderade det tyska luftskeppet Hindenburg i New Jersey, 200 000 kubikmeter vätgas gav luftskeppet en lyftkraft på 230 ton. Utgår man från att grundkonstruktionen väger mellan 10 och 15 ton, skulle ett liknande luftskepp endast behöva 5 till 10 procent vätgas för att få bärkraft.

Källa:

4.1. 2022  12:15  CET

Tisdag

Svenskägda Eolus säljer sitt första fristående batterilagringsprojekt i USA till Aypa

Eolus har ingått ett avtal med Aypa Power (ett Blackstone-portföljbolag) om att sälja det fristående batterienergilagringsprojektet Cald (upp till 120 MW) beläget i Los Angeles, Kalifornien, USA.

Eolus och Aypa har den 31 december 2021 ingått ett avtal om försäljning av Cald, ett batterienergilagringssystem på upp till 120 MW i utvecklingsstadiet. Alla medlemsenheter i projektbolaget har överförts från Eolus till Aypa.

Dessutom kommer Eolus att fortsätta att tillhandahålla tjänster till förmån för projektet och Aypa genom ett utvecklingsavtal.

Kommersiell drift beräknas under 2024.

-Det finns ett stort behov av energilagring i Kalifornien och vi är glada över den här affären. Cald BESS är en viktig milstolpe för Eolus, eftersom det är den första fristående utvecklingstillgången för energilagring som säljs av oss. Vi är stolta över att etablera denna nya relation med Aypa och hoppas kunna utöka detta i framtiden, säger Eolus North America Country Manager Hans-Christian Schulze.

Källa:

4.1. 2022  11:58  CET

Tisdag

Den tyska regeringen är splittrad om EU:s planer att märka naturgas som hållbar

Tyska ministrar har kritiserat EU:s planer på att märka kärnenergi som en hållbar investering, men regeringskoalitionen är splittrad när det gäller att även ta med fossil gas i klassificeringen.

Finansminister Christian Lindner från de affärsvänliga Free Democrats (FDP) välkomnade EU-kommissionens förslag att inkludera gas som ett övergångsbränsle mot klimatneutralitet, medan Miljöpartiets ministrar kritiserade beslutet som ”gröntvätt”.

Regeringen kommer nu att granska förslaget, och nyhetsbyrån Reuters rapporterade att koalitionspartnerna gick med på att avstå i en omröstning när EU:s ledare kommer att ha sitt sista ord vid ett toppmöte senare i år för att undvika konflikter på EU-nivå. Den tyska energibranschorganisationen BDEW välkomnade beslutet och sa att investeringar i vätgasfärdiga gaskraftverk var ”nödvändiga” för övergången till en helt klimatneutral energiförsörjning i EU.

Debatten mellan EU:s regeringar om taxonomin visar också att det råder stor oenighet om den rätta vägen till klimatneutralitet.

Källa:

4.1. 2022  11:42  CET

Tisdag

Danmark lovar "gröna" inrikesflyg till 2030

Inrikesflygen kommer att vara ”helt gröna” till 2030, sa premiärminister Mette Frederiksen i sitt nyårstal och tillade att flyget kommer att bli dyrare i framtiden.

Den gröna omställningen är nödvändig ”vi måste göra flygande grönt”, sa Frederiksen. ”Därför kommer regeringen att sätta upp ett ambitiöst mål. Senast 2025 ska danskarna kunna flyga grönt på inrikesflyg och senast 2030 ska vi kunna flyga helt grönt när vi flyger inrikes i Danmark, tillade hon.

”Blir det svårt? Ja. Kan det göras? Ja, det tror jag, fortsatte hon. Att flyga kommer dock att bli dyrare i framtiden, tillade hon.

Källa:

4.1. 2022  11:34  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Skogsbacke kan bli solcellspark

Det var en långdragen process att få till vindkraftverk vid Iglasjön. Men det har inte avskräckt från en ny satsning. Nu håller en av markägarna på att fylla ut ett stort område som i framtiden ska kunna bli en solcellspark.

Vindkraftpionjärerna i Kungsbacka hade det inte lätt. Rymdobservatoriet i Råö stoppade alla projekt eftersom de menade att vingarnas reflexer störde strålningsmottagningen. Kommunen var också långsam med att peka ut lämpliga områden.
Men till slut slog domstol fast att Råös makt inte var oinskränkt. Så 2016 kunde företaget Eolus efter flera turer bygga åtta kraftverk vid Iglasjön, söder om Torpa rastplats.
Nu har de alltså snurrat i fem år, och nyligen har en konsultrapport slagit fast att man inte kan se någon dramatisk effekt på fågellivet under åren som gått, vilket ornitologer hade fruktat.
Eolus har under tiden sålt parken till ett finansbolag med säte i München, men sköter fortfarande driften. Tyskland har stora behov av el sedan man bestämt sig för att stänga kärnkraftverken. Men investmentbolag kan inget om vindkraftsdrift, så det har alltså Eolus avtal om.

Källa:

3.1. 2022  13:45  CET

Måndag

USA: Militären lånar ut muskler till ny 2D Perovskite solcell som är 18 % effektivare

USA:s försvarsdepartement har svängt in i en klimatåtgärd, och det inkluderar stöd för ny ren teknik. I den senaste utvecklingen har både armén och marinen lånat ut sin ekonomiska eldkraft till ett nytt 2-D perovskite solcellsforskningsprojekt. Om allt går enligt planerna blir resultatet en lätt, billig, högeffektiv solcell som kan leverera rena kilowatt under en 20-25 års livslängd.

För dig som är ny på ämnet är perovskit ett naturligt förekommande mineral med unika optiska egenskaper som gör det idealiskt för solcells-applikationer.

Forskningen om perovskitsolceller började på allvar först för cirka 10 år sedan, med det amerikanska energidepartementet bland dem som var på jakt efter. Resultaten har varit imponerande. Solomvandlingseffektiviteten för en perovskitsolcell steg från låga 3 % till mer än 25 % under den 10-årsperioden. Däremot tog de solcellshalvledare som används för närvarande cirka 60 år att nå riktmärket på 25 %.

Källa:

3.1. 2022  13:38  CET

Måndag

European Energy vill göra hamnen klimatneutral

Projektutvecklaren ska förse fiskeflottan i Hanstholm med grönt bränsle och göra hamnen till den första klimatneutrala i sitt slag på kontinenten. Detta ska först och främst ske genom att etablera en PTX-anläggning för vätgas och en anläggning för tillverkning av e-metanol.

I och runt Hanstholms hamn, som inrymmer Danmarks största fiskauktion, finns sjöfartshistorien överallt. Men framöver kommer hamnen också att vara känd för annat än de tusentals ton ätbar fisk som varje år dras upp från Nordsjön.

Hanstholm ska vara den första CO2-neutrala fiskehamnen i Europa, lyder visionen. Och det är därför nordvästborna har allierat sig med energiprojektutvecklaren European Energy.

Källa:

3.1. 2022  13:30  CET

Måndag

Tyskland installerade 410 MW solcellssystem i november

Den nyinstallerade solcellskapaciteten för de första 11 månaderna av 2021 nådde 4 844 MW.
Tyskland distribuerade cirka 409,8 MW ny solcellskapacitet i november, enligt de senaste siffrorna från den federala nätverksbyrån Bundesnetzagentur.

Detta kan jämföras med 411,9 MW i oktober och 480 MW i november 2020.

Under de första 11 månaderna av 2021 kopplade utvecklare upp över 4,84 GW solenergi till nätet, jämfört med 4,4 GW under samma period ett år tidigare. Landets kumulativa solenergikapacitet toppade 57,3 GW i slutet av november.

Källa:

3.1. 2022  13:04  CET

Måndag

OX2 ansöker om Natura 2000-tillstånd för 1,8 GW svensk vindkraftspark till havs

Svenska förnybara energiutvecklaren OX2 AB (STO:OX2) meddelade idag att de har lämnat in en ansökan om Natura 2000-tillstånd för en havsbaserad vindkraftspark på cirka 1,8 GW utanför Skånes kust i södra Sverige.

Projektet, kallat Triton, planerar installation av upp till 129 turbiner cirka 30 km (18,6 miles) söder om Ystad.

Ansökan kommer att bedömas av Länsstyrelsen i Skåne. Det kommer efter att exploatören i oktober ansökte om Natura 2000-tillstånd för vindkraftsparken Galatea-Galene med en potentiell kapacitet på 1,7 GW utanför Hallands kust, följt av en tillståndsansökan i december för att bygga detta projekt enligt lagen om Sveriges ensamrätt. ekonomisk zon.

– Vindkraftparken Triton skulle tillföra förnybar el till södra Sverige och säkerställa en fortsatt säker energiförsörjning till regionen och även bidra till att nå Sveriges miljömål, säger OX2 Swedens landschef Hillevi Priscar.

Källa:

3.1. 2022  12:45  CET

Måndag

Varning för kris för viktig råvara till batterier

Brist på en viktig råvara till batterier kan sätta käppar i hjulet för elbilsrevolutionen då Kina kontrollerar all produktion av grafit.

Elbilsföretagen kommer att behöva hantera ytterligare en kris i leveranskedjorna nästa år – då den centrala råvaran grafit kommer att bli en bristvara från och med 2022 och framåt, förutspår Benchmark Mineral Intelligence.

Kina kontrollerar hela marknaden för grafit (kristalliserad kol) som är en viktig råvara för produktion av litium-jon-batterier då den används i batteriernas anoder. Materialet bryts på många ställen på jorden, men måste bearbetas innan det kan användas – och den bearbetningen har Kina monopol på.

Källa:

3.1. 2022  12:35  CET

Måndag

Hyundai Motors kommer enligt uppgift inte längre att utveckla förbränningsmotorer

I ett drag som tydligt markerar slutet på vägen för förbränningsmotorer (ICE) har den sydkoreanska biltillverkaren Hyundai lagt ner sin motorutvecklingsavdelning, rapporterade Korea Economic Daily (KED), med hänvisning till industrikällor.

Även när vi täcker uppdateringar som flyttar oss mot ett elektriskt transportsätt, finns det också den andra sidan som inte tror att batteridrivna elfordon är våra enda alternativ. Även när länder och biltillverkare gick samman vid sidan av COP26 för att förbjuda ICE-fordon till 2040.

Under de få månaderna sedan har det definitivt skett en förändring av hjärtat och strategin i Hyundai Motors enligt det senaste tillkännagivandet.

Enligt KED-rapporten är nedläggningen av motorutvecklingsdivisionen ett stort steg för det sydkoreanska företaget som började utveckla sina egna motorer 1983. Det tog företaget åtta år att rulla ut sin Alpha-motor medan dess efterföljare har möjliggjort att bli ett av de fem mest föredragna varumärkena på global nivå.

Källa:

3.1. 2022  12:24  CET

Måndag

Kinas "konstgjorda sol" gör framsteg

Kina har gjort ett nytt genombrott i sin strävan efter ren fusionsenergi, eftersom en av dess ”konstgjorda solar” satte ett nytt rekord i ihållande höga temperaturer, enligt statliga medier.


Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), en forskningsanläggning för kärnfusionsreaktorer, gick i 70 miljoner grader Celsius så länge som 1 056 sekunder (17 minuter, 36 sekunder), rapporterade Xinhua.


Detta kommer efter att EAST nådde ytterligare en milstolpe i maj, och körde vid en plasma- eller hetgastemperatur på 120 miljoner grader Celsius i 101 sekunder.

Källa:

3.1. 2022  12:08  CET

Måndag

Bahrain etablerar en fabrik för produktion av grön vätgas, den första i Persiska viken

Bahrains Sustainable Energy Authority (SEA) president Dr Abdulhussein bin Ali Mirza diskuterade med en högnivådelegation från Al Judy Company, ledd av ordförande Ibrahim Ali, ett projekt för att etablera den första fabriken för att producera grönt väte i kungariket.

Mötet med hölls på SEA-kontoret vid Bahrain Financial Harbour och deltog även av bolagets styrelseledamot Kurt Christensen.

Dr Mirza beskrev SEA-initiativen och projekten för 2022, inklusive en plan för att dra nytta av grön vätgas, bekräftade en rapport från Bahrain News Agency.

Delegationen gav en översikt över sin anläggning för att etablera en 4MW anläggning för produktion av grön vätgas – i en första i Persiska viken.

Fabriken kommer att etableras enligt den högsta nivån av internationella standarder i bygg- och driftsskede.

Källa:

3.1. 2022  11:59  CET

Måndag

"Think small" för att bekämpa klimatförändringar

Små och medelstora företag representerar 90 % av företagen och tillhandahåller mer än 50 % av jobben över hela världen enligt Världsbanken, så de har en nyckelroll att spela för att skapa möjligheter i ekonomier som kämpar för att återhämta sig från covid-19-pandemin. Exempel som SELCO India, ett banbrytande off-grid solcellsföretag, och Husk Power, en innovativ leverantör av förnybar energi som är verksam i Asien och Afrika, visar att med rätt mängd och typ av finansiering och tekniskt stöd, små företag kan förbättra livet genom tillgång till energi – ett viktigt internationellt mål. Förnybara energikällor utanför nätet bidrar också till hållbar mobilitet både på landsbygden och i städerna.

Små företag har också en viktig roll att spela för att göra jordbruket grönare. Markanvändning för grödor och boskapsproduktion står för 24 % av de globala utsläppen av växthusgaser, och gårdar är sårbara för torka, översvämningar och stigande temperaturer. Att finansiera klimatsmarta jordbruksföretagare är avgörande för att göra våra livsmedelssystem mer motståndskraftiga. Även här har off-grid förnybar energi blivit oumbärlig, ger kraft för bevattning, bearbetning av spannmål och drift av kylrum och kylare som behövs för att lagra mejeriprodukter, färsk fisk och skaldjur samt frukt och grönsaker. I Indien hjälper Technoserve små gårdar att stå emot och anpassa sig till klimatkrisen och höja sin produktivitet utan att öka utsläppen.

Källa:

3.1. 2022  11:52  CET

Måndag

Fredag