ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

CO2-utsläpp ner till noll/zero/零/cero/शून्य

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

tisdagen den 28 februari

Tisdag

Nu planeras Tysklands nya vätgasinfrastruktur

Tyskland – Gasunie och Thyssengas har presenterat detaljerade förslag för en vätgasledning mellan Wilhelmshaven och Wesseling i Köln.
Från och med 2028 kommer vätgasmängder som produceras i Wilhelmshaven eller importeras från bland annat Norge att överföras direkt till Rhen och Ruhr konsumtionsnav via nord-sydlig förbindelse.

Den effektiva H2-korridoren möjliggörs genom att omforma befintliga projektpartners transportvägar och konstruera nya delar. På grund av infrastrukturprojektets betydelse har både Gasunie och Thyssengas lämnat in PCI-ansökningar till Europeiska kommissionen för de två delarna.

Ruttens främsta fördel är att den kopplar samman befintliga vätekluster och projekt. Den ansluter till Hyperlink-vätgasnätverket som föreslagits av Gasunie i norr och delprojekten till GETH2-vätgasinitiativet som Thyssengas ansvarar för i söder.

Källa:

28 februari 2023  12:01   CET

Tisdag

Goodyear tillkännager 90 % hållbara däck

Förutom att vara mer hållbar, säger företaget att den också är optimerad för elbilar.
Goodyear rullade in på årets CES-mässa med ett nytt bidrag i deras strävan efter hållbarhet: ett däck byggt av 17 olika ingredienser som det hävdar är tillverkat av 90 % hållbara material.

Däcket kommer ett år efter introduktionen av deras 70% hållbara version, som kommer att börja tillverkas i år, rapporterade Autocar.

Även om de är designade för både förbrännings- och elfordon, kan de vara särskilt lämpade för de senare, säger Erin Spring, senior chef för global materialvetenskap på Goodyear, till Electric Autonomy Canada (EAC).

Källa:

28 februari 2023  11:40   CET

Tisdag

Kommissionen välkomnar åtaganden från Finlands och Luxemburgs finansieringsmekanism för förnybar energi

Genomförandet av EU:s finansieringsmekanism för förnybar energi har tagit ett viktigt steg framåt idag med det bindande åtagandet från Finland och Luxemburg att delta i ett gränsöverskridande anbudsförfarande för förnybar energi.

Tillkännagivandet följer på en inbjudan från kommissionen till alla EU-länder förra året att delta i mekanismen och en serie detaljerade diskussioner med berörda parter.

Luxemburg kommer att delta som ett bidragande land och frivilligt bidra med 40 miljoner euro till mekanismen.

Finland kommer att delta som värdland, vilket gör att solcellsprojekt som ligger inom dess territorium med en total kapacitet på upp till 400 MW får delta i anbudet.

Källa:

28 februari 2023  11:30   CET

Tisdag

Grevie kan bli plats för stora batterilager

Flera privata företag vill uppföra batterilager i Båstads kommun för att kunna stabilisera elnätet när allt mer energi kommer från sol- och vindkraft. Företaget Helios Energy AB har fått ett optionsavtal på att arrendera mark i Grevie och kommunen för även diskussioner med företaget Ingrid Capacity som vill etablera sig i samma område.

– Vi har fått förfrågningar från flera olika privata företag men vi har kommit längst i diskussionerna med Helios Energy. De har nu fått förtur på att arrendera mark i Grevie för att kunna uppföra ett batterilager där genom ett optionsavtal. Platsen är kommunal mark som ligger vid en nätstation öster om Lindabs verksamhetsområde, säger kommunens teknik- och servicechef Jan Bernhardsson.

Även företaget Ingrid Capacity har långt gångna diskussioner med kommunen om att etablera sig i samma område för att kunna uppföra ett batterilager. Syftet med att installera batterilager är att stabilisera elnätet, men också att underlätta övergången från fossil till förnybar energi.

Källa:

28 februari 2023  11:15   CET

Tisdag

London Stadium utforskar solenergianläggningar på plats

London Stadium, som tidigare var Olympiastadion och nu är hem för fotbollsklubben West Ham United, siktar på att spela sin roll i att bidra till att förverkliga huvudstadens ambition att bli en nollstad år 2030.

Stadionägarna, London Legacy Development Corporation (LLDC) – ett organ som bildades efter de olympiska spelen 2012 – har avslöjat planer på att genomföra en genomförbarhetsstudie för att installera solpaneler på arenan.

Hackney Gazette har rapporterat att projektet skulle kosta cirka 4 miljoner pund under en tvåårsperiod, med en återbetalning på cirka fem år.

LLDC:s budgetdokument anger att den beräknade produktionen skulle vara cirka tre miljoner kilowatt årligen och att initiativet skulle kunna påbörjas i år med kraft som genereras före utgången av räkenskapsåret 2024.

Källa:

28 februari 2023  10:52   CET

Tisdag

Europas största hetvattenlager i ett bergrum i Västerås

I Västerås bygger Mälarenergi Europas största hetvattenlager i ett bergrum. Lagret kommer rymma 300 000 kubikmeter vatten vilket kan täcka fjärrvärmebehovet i staden upp till två veckor. FVB har fått i uppdrag av Energiforsk att göra en teknisk uppföljning av lagret.

Bergrummet var tidigare beredskapslager för eldningsolja, men stängdes ner 1985. Nu håller det på att förvandlas till ett enormt hetvattenlager. Först måste dock all gammal olja saneras och det är ett jobb som har varit mer besvärligt än man räknat med då det fanns mer olja kvar än man trodde. Arbetet har därför dragit ut på tiden.

– Bergrummet består av tre rum som kan liknas vid tre jättestora ackumulatortankar som går att styra var för sig, förklarar Ulrika Sagebrand på FVB som leder forskningsprojektet.

Källa:

28 februari 2023  10:31   CET

Tisdag

Skellefteå Kraft bygger laddstation med batterier i väntan på nätanslutning

För att OKQ8 ska kunna erbjuda elbilsladdning på den strategiskt viktiga stationen Sillekrog, där väntan på nätanslutning är lång, satsar nu Skellefteå Kraft på en alternativ laddlösning med hjälp av batterier.

För att bidra till en hållbar samhällsomställning bygger Skellefteå Kraft totalt 800 laddpunkter till och med 2026 tillsammans med OKQ8. Idag är antalet laddpunkter 136 och en anledning till att utbyggnaden inte går ännu snabbare är långa leveranstider på nätanslutningar med tillräcklig effekt.

Så var fallet vid OKQ8-stationen i Sillekrog, en av de högst prioriterade platserna för laddning och en av de stationer som fanns med bland de första när Skellefteå Kraft började installera supersnabbladdare på OKQ8’s stationer i slutet av 2021. Leveranstiden för den önskade effekten visade sig vara ca två år vilket gjorde att stationen fick prioriteras ned. Eftersom stationen har ett strategiskt viktigt läge längs E4 mellan Stockholm och Norrköping har Skellefteå Kraft arbetat för att hitta en alternativ lösning som skulle kunna leverera laddning men med lägre krav på nätanslutningens effekt.

Källa:

28 februari 2023  10:24   CET

Tisdag

Lego kommer att täcka sin strömförbrukning från sin egen solcellspark

I södra änden av Billund ska Lego bygga en solcellspark som ska kunna producera tillräckligt med ström för att täcka hela företagets förbrukning. Gruppen har precis ansökt till Billunds kommun om att få täcka ett område på 78 hektar med solceller.

Lego säger att etableringen av den stora solcellsparken är en del av företagets satsning på att öka produktionen av förnybara energikällor.

”Om projektet godkänns planerar vi att införa grön- och rekreationsområden till nytta för stadens invånare. I detta ingår bland annat etablering av stigsystem och hyggen som inbjuder till socialt umgänge och lärande genom lek. Projektet pågår fortfarande. dess tidiga fas, medan vi inväntar den formella handläggningsprocessen av vår ansökan”, står det i en skriftlig kommentar från Lego till Vejle County Gazette.

Källa:

28 februari 2023  10:04   CET

Ny solenergi kommer läggas till nätet, 330GW-2023, 480GW-2024, 700GW-2025 ?

I vårt rapport för globala solenergikapacitetssiffror för tredje kvartalet 2022, som släpptes för flera månader sedan, uppskattade vi att cirka 330 GW solcellsmoduler hade tillverkats över hela världen under hela året 2022, vilket antydde att cirka 330 GW skulle byggas 2023. gång vi försökte dra oss undan från den oundvikliga slutsatsen, med argumentet att kanske olika svårigheter, som de i leveranskedjan, plus överföringsbegränsningar, skulle begränsa saker till endast 280 GW eller så i år.

Sedan dess har vi kommit till det uppenbara, att (i grova drag) de 330 GW som tillverkades förra året kommer att byggas i år. Från och med förra veckan backas vi upp av Trendforce, som har publicerat analyser som hävdar att 351 GW kommer att installeras över hela världen 2023, med en tillväxt på 53,4 %.

Men hur är det med 2024 och 2025? Är detta det sista året med så snabb tillväxt? Det nuvarande höga polykiselpriset skulle tyda på något annat.

Källa:

28 februari 2023  09:19   CET

Tisdag

Nytt termiskt batteri erbjuder snabb, effektiv prestanda till låg kostnad

Termiska energilagringssystem använder temperaturväxlingar för att lagra energi för senare användning eller för användning på andra platser. De vanligaste sätten att fånga energi är baserade på latenta och känsliga värmeöverföringar.

Den tidigare värmemetoden använder den mängd termisk energi som behövs för en fasförändring – vilket är en förändring i fysiskt tillstånd, såsom från fast till flytande eller flytande till gas – utan att ändra temperaturen på ett material. Denna teknik är förknippad med stora energidensiteter. Det senare är den termiska energi som krävs för att höja temperaturen på ett material utan att orsaka några fasövergångar. En stor fördel med denna värmeöverföringsmetod är dess låga kostnad.

Nu har ingenjörer vid Lehigh University i Pennsylvania, med stöd från US Department of Energy, utvecklat ett nytt termiskt energisystem som kombinerar det bästa av båda teknikerna. Lehigh Thermal Battery består av konstruerade cementbaserade material och termosifoner i en kombination som möjliggör snabb, effektiv termisk prestanda till låg kostnad. Tekniken kan arbeta med värme eller el som laddningsenergi.

Källa:

28 februari 2023  08:47   CET

tisdag 28 februari

måndag 27 februari

Måndag

Tyskland kommer att koppla samman 10 GW havsvind i Nordsjön

Transmissionssystemoperatörer, 50Hertz, Amprion och TenneT, har, tillsammans med Tysklands förbundsministerium för ekonomi och klimatskydd, presenterat initiala planer för sammankoppling av vindkraftsparker till havs i Nordsjön.

I framtiden kommer anslutningsledningar från vindkraftsparker till havs med en total effekt på 10 GW att kopplas samman, sade ministeriet.

Förutom att ansluta vindkraftsparkerna till det tyska elnätet kommer sammanlänkningarna också att möjliggöra utbyte av el med Tysklands grannländer som Danmark och Nederländerna.

Källa:

27 februari 2023  14:14   CET

Måndag

Den storskaliga batterilagringen i världen förväntas tiodubblas mellan 2023 och 2030, säger GlobalData

I åratal har det varit en nyckelfråga för energipolitiker: hur ska man balansera elnätet när det är majoritetsdrivet av variabla förnybara energikällor som sol och vind? Pumpad vattenkraft, grönt väte, peak plants parat med kolavskiljning och lagring och kärnkraft fortsätter att diskuteras som lösningar på detta problem.

Eftersom Storbritannien, USA och EU nu alla planerar att helt koldioxidutlösa sina elnät inom lite mer än ett decennium är denna fråga inte längre teoretisk utan en brådskande fråga. För första gången 2022 hade vind- och solenergi en större kombinerad andel av EU:s energiproduktion än naturgas, och länder som Tyskland, Spanien, Irland och Danmark genererade mer än 30 % av sin energi från sol och vind det året.

Pumpad vattenkraft fortsätter att leverera 90 % av den globala lagringen i nätskala, säger International Energy Agency (IEA). Men det område som nu har det största politiska intresset är batterier i nätskala, en teknik som IEA förväntar sig kommer att ge den största tillväxten i batterilagringskapacitet i världen under de kommande åren.

Källa:

27 februari 2023  14:10   CET

Måndag

Plötsligt finns den viktiga metallen kobolt ”överallt”

För ett år sedan såg det ut som att bristen på den viktiga metallen skulle välta hela energiomställningen på egen hand. Men inte längre. Priset på metallen har halverats på ett år, för nu finns det Kobolt i drivor.

Kobolt är en viktig metall för många tekniska tillämpningar, inklusive tillverkning av legeringar för jetmotorer, tändstift och hårddiskar. Det är också viktigt med kobolt för att göra batterier till mobiltelefoner, bärbara datorer och elbilar.

Den viktiga metallen är dock ovanlig på jorden. Och dess utvinning kan vara kontroversiell på grund av de sociala och miljömässiga utmaningar som är förknippade med gruvdrift och utvinning.

Samtidigt öppnar allt fler gruvor som utvinner kobolt. Experter misstänker att Kongo kommer utvidga sin produktion med 38 procent till 180 000 ton per år. Indonesiens utvinning spås också utvidgas till 18 000 ton, vilket gör det till en makalös ökning från ingen alls för bara några år sedan.

Källa:

27 februari 2023  13:45   CET

Måndag

Franska Akuo Energy vill bygga 1 GW agrivoltaisk i Grekland

Det franska företaget Akuo Energy tog det första steget mot sitt mål att installera agrisolaranläggningar i Thessalien i Grekland med 1 GW i total kapacitet.
Akuo Energy har invigt sin första solcellspark i landet efter projektet på 1 MW Chalki Island redan i oktober 2021. Anläggningen består av fyra solcellsenheter på 1 MW vardera. Den beräknade årliga produktionen motsvarar elbehovet för 350 lokala hushåll, enligt företaget.

Elen som produceras i solcellsparken kommer att säljas direkt på energimarknaden. Akuo har satt som mål att under de kommande månaderna påbörja byggandet av solcellsanläggningar med en total kapacitet på 500 MW. Det sa att projekten i portföljen är i ett framskridet stadium.

Källa:

27 februari 2023  13:42   CET

Måndag

OX2 får klartecken för vindpark Ånglarna i Falu kommun

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Dalarna har meddelat att tillståndet för OX2:s planerade vindpark Ånglarna i Falu kommun har vunnit laga kraft.

Vindparken Ånglarna kommer att ligga cirka 40 kilometer nordost om Falun och drygt 10 kilometer från Svärdsjö. Anläggningen kommer att bestå av maximalt 18 turbiner med en totalhöjd om maximalt 220 meter och en total årlig produktion på upp till cirka 355 GWh, beroende på vilken turbin som kommer att installeras.

– Vi är mycket glada åt att få förverkliga vindparken Ånglarna och bidra till sänkta elpriser, klimatomställning och att säkerställa förutsättningarna för den industriella utvecklingen i region Dalarna. Vi ser framemot att arbeta vidare med det lokala näringslivet för att skapa arbetstillfällen och bidra till att utveckla regionen, säger Hillevi Priscar, ansvarig för projektutveckling i Sverige, OX2.

Källa:

27 februari 2023  12:53   CET

Måndag

Illinois sätter stopp för lokala myndigheters möjlighet att stoppa sol- och vindprojekt. Kommer andra stater i Mellanvästern att följa efter?

För två år sedan, hade Illinois antagit en landmärke ren energi lag som krävde att bygga stora mängder förnybar energi. Samtidigt hade 15 län med en del av den mest tillgängliga marken för vind och sol passerat, eller var på väg att passera, restriktioner för nyutveckling som gjorde statens mål svårare att nå.

Det där kom förra månaden, när guvernör J.B. Pritzker undertecknade ett lagförslag som tog bort möjligheten för lokala myndigheter att begränsa eller förbjuda vind- och solenergi, en åtgärd som följer liknande åtgärder i Kalifornien och New York.

Nu är tjänstemän från platser som hade begränsat utvecklingen av förnybara projekt – som Ford County, beläget på landsbygden mellan Chicago och Champaign-Urbana – upprörda över vad de ser som ett maktgrepp av majoritetsdemokrater.

Källa:

27 februari 2023  12:48   CET

Måndag

Priset sjunker på litium – oro bland batterifabriker

Sjunkande pris och ökat utbud påverkar priserna på litium. Dessutom saktar försäljningen av elbilar in i Kina, den viktigaste globala marknaden.

Sjunkande pris, närmast en priskollaps nyligen, för litium samtidigt som nya gruvor öppnas och kommer att öppnas.
Det är faktorer som väckt en tuff debatt om lågkonjunktur och utveckling inom industrisektorn elbilsbatterier.

Litiumkarbonat i Kina, ett viktigt prisriktmärke, har sjunkit nästan 30 procent sedan rekordnivån i november 2022, rapporterar Bloomberg.

ARK Investment Managements vd Cathie Wood sade i förra veckan att den extraordinära uppgången i priserna på litium tidigare, tagits som ett ”klartecken” för mer produktion.

China Nonferrous Metals Industry Association, en ledande industrigrupp, har varnat för att stigande utbud kan tynga litiumpriserna i år, medan BYD Co säger att de väntar sig att metallen kommer att stabiliseras 2023.

Källa:

27 februari 2023  12:33   CET

Måndag

Weird Alibaba: Denna enmans elektriska helikopter är skrämmande fantastisk

OK, jag förstår – det är inte en helikopter. Det är en multirotor. En quadcopter kanske? En drönare? VTOL? Vad det än är så är det en piloterad flygmaskin, och du kan faktiskt köpa en från Kina. Det är läskigt. Det är vilt. Och det är veckans bidrag i Veckans Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle.

Detta elektriska flygplan är inte billigt – även om det förmodligen är mycket billigare än de ensitsiga drönarna som för närvarande utvecklas i väst.

Till ett pris av $78 000 är detta ett dyrt sätt att riskera ditt liv. Men frakten är åtminstone billig och kostar bara 618 USD! De måste veta att jag älskar en affär.

När du väl har fått saken (förutsatt att den dyker upp) ser det ut som att du kommer att hitta en ganska kapabel maskin.

Den väger bara 110 kg (242 pund) och har en lastkapacitet på upp till 100 kg (220 pund). Det räcker för mig och min hund att sväva genom himlen, även om det finns en chans som skulle räknas som djurplågeri. Det är förmodligen bäst att behålla detta som en enpassagerare.

Källa:

27 februari 2023  11:31   CET

Måndag

Jämtkraft: Nu är den lokalt ägda vindparken klar

Det tog två år. Men nu står den största lokalt ägda vindkraftparken färdig. 23 vindsnurror producerar nu el till 88 000 hushåll.

Jämtkraft har byggt en ny vindkraftpark i de jämtländska fjällen. Det är den största lokalt ägda vindkraftparken som byggts i Sverige.

Det berättar Gabriel Duveskog som är vd för Hocksjön Vind AB, för Energinyheter.se.

Vindkraftparken består av 23 vindsnurror som tillsammans producerar kraft motsvarande elkonsumtionen i 88 000 hushåll.

”Satsningen är strategisk på många sätt och ligger helt rätt i tiden. För det första finns ett stort behov av fler förnybara energikällor för att vi ska klara klimatomställningen. För det andra kan vi med lokala ägare säkerställa att utvecklingen av vindkraft kommer vår egen region till godo”, säger Gabriel Duveskog till Energinyheter.

Bolaget är bildat av Jämtkraft och Persson Invest. Varje kraftverks årsproduktion motsvarar årskonsumtionen för 10 000 elbilar.

Källa:

27 februari 2023  11:45   CET

Måndag

Halmstad: 600 MW solpark är ute på samråd

Solcellspark om 450 ha i Tönnersjö, på Halmstad Tönnersjöheden 23:4 i Halmstads kommun. För ändamålet har sökande tecknat arrendeavtal med fastighetsägarna.
 
Området utgörs huvudsakligen av produktionsskog i skede att avverkas och beräknas ha begränsade naturvärden.
 
Bolaget planerar att anlägga markbaserad solcellspark i Tönnersjö, Halmstads
kommun och har med anledning av detta för avsikt att ansöka om frivilligt
miljötillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB).
 
Parken omfattar 450 hektar (ha) och planeras att uppföras i 8 olika delområden
på avverkad granskogmark. Med en effekt på över 600 megawatt (MW)
kommer anläggningen att utgöra en betydande kraftkälla för södra Sverige.

Källa:

27 februari 2023  11:31   CET

måndag 27 februari

fredag 24 februari

Fredag

"Allt blir mer effektivt": nya flytande solpanels-konstruktionsmetoder tar fäste

När den flytande solenergisektorn blir mer mogen, utplaceras större projekt i en rad vattendrag, vilket innebär en mängd konstruktionsutmaningar. Jonathan Tourino Jacobo pratar med projektutvecklare om hur den senaste tekniken driver tillväxt.

Fram till relativt nyligen var flytande PV (FPV) en teknik som knappt fanns över hela världen, den har bara börjat växa under de senaste fem åren, främst i Asien. Men Europa har ökat installationerna, med hänsyn till regionens nödvändighet att påskynda utbyggnaden av förnybar energi. FPV kan fortfarande betraktas som en ny teknik som ännu inte har nått sin fulla potential, inklusive utveckling av stora projekt (av GW-skala) och offshore FPV som huvudsakligen befinner sig i en forsknings- och utvecklingsfas (FoU).

På mindre än ett decennium har tekniken utvecklats och förbättrats genom försök och misstag, med förankrings- och förtöjningssystemen i centrum.

Källa:

24 februari 2023  13:32   CET

Fredag

Har batteriåtervinningen kommit för tidigt? Hur är det med Second Life Energilagring?

Är det inte intressant hur vissa människor skriker om hur använda elbilsbatterier kommer att hopa sig på soptippar och förorena våra akviferer medan andra med samma grymhet förkunnar att batteriåtervinning sker för tidigt? Har någon av dem rätt? Kanske är svaret att ingen av dem har ett exakt grepp om framtiden för batteriåtervinning.

En sak är korrekt med Washington Post-berättelsen – EV-traktionsbatterier som inte längre är lämpliga för att driva en elbil kan fortfarande ha gott om energilagringskapacitet, som kan användas bra som lagring i nätskala för att hjälpa till att absorbera en del förnybar energi när det finns gott om och skicka tillbaka elen till nätet vid behov. Ars Technica har en rapport ut den här veckan om B2U Storage Solutions som just har aktiverat en 25 MWh batterilagringsanläggning i Kalifornien som enbart använder second life EV-batterier.

Källa:

24 februari 2023  13:05   CET

Fredag

Europa måste stärka konkurrenskraften för sin vindförsörjningskedja

EU:s nya energisäkerhetsstrategi REPowerEU vill att vindenergin ska mer än fördubbla de 200 GW som installerats idag till 2030.

Detta kräver massiva investeringar i ny och befintlig industriell produktionskapacitet, och över hela försörjningskedjan – från installationsfartyg till kranar, hamnar, forskning och innovation, elnät och kvalificerad arbetare.

Men vindförsörjningskedjan saknar pengar för att investera i den skala som krävs. Europas fem vindkraftstillverkare fortsätter att gå med förlust.

Källa:

24 februari 2023  12:27   CET

Fredag

Svensk solcell snart på hyllkanten

De svenska bolagen Pricer och Epishine ska samarbeta kring solcellsdrivna hyllkantsetiketter. Målet är att slippa batteriet.

Pricer är en av de större leverantörerna av uppkopplade hyllkantsetiketter som visar priset på en vara. Kommunikationen sker med IR-ljus. Företaget vill nu ta bort batteriet genom att addera uppstartsbolaget Epishines solcell som genererar ström från inomhusbelysningen.

– Vi säljer mer än 30 miljoner elektroniska hyllkantsetiketter varje år och inser vilken positiv inverkan som alternativa energikällor kan få för detaljhandelns hållbarhetsmål, säger Pricers Chris Chalkitis i ett pressmeddelande.

Källa:

24 februari 2023  12:04   CET

Fredag

Europeiskt avtal för solid state-batterier för elektriska flygplan

Den belgiska solid-state litiumbatteriteknikutvecklaren SOLiTHOR har tecknat ett partnerskapsavtal med Sonaca för att driva elektriska flygplan.

De två kommer gemensamt att utveckla säkra, högdensitetsuppladdningsbara solid-state litiumbatterisystem för regionala flygplan och Urban Air Mobility. Detta partnerskap kommer också att expandera till satellitsystem såväl som försvarssystem.

Denna allians kommer att dela upp nyckelaktiviteter inom forskning, utveckling, produktion och integration av celler och batterisystem utformade för att driva flygplan.

Källa:

24 februari 2023  11:56   CET

Fredag

Forskare vid Yale University säger att carportar kan möta ungefär en tredjedel av USA:s totala elbehov.

DSD Renewables och Black Bear Energy har tillkännagett slutförandet av ett 1,5 MW solprojekt i Menifee, Kalifornien, vid Wilderness Lakes camping. De monterade solpanelerna på parkeringstak.

Anläggningen förväntas generera 2,4 miljoner kWh energi per år, för att klara cirka 50 % av den totala energianvändningen på campingen. Webbplatsen har mer än 500 campingplatser för husbilar och andra faciliteter.

USA har ungefär 2 miljarder parkeringsplatser. Om 25 % av dessa parkeringsplatser var utrustade med 2,88 kW (DC) per plats skulle kapaciteten nå 1,44 TW totalt. Om man antar en produktionskapacitetsfaktor som är lägre än genomsnittet på 15 %, på grund av panelernas suboptimala vinkling, skulle dessa solariserade parkeringsplatser generera 1,89 petawatt-timmar (PWh) el. Den totala elförbrukningen i USA är för närvarande cirka 4 PWh per år.

Källa:

24 februari 2023  11:51   CET

Fredag

Kvinnorna som river maktstrukturer med solenergi

Kvinnorna är analfabeter och lever i traditionella, patriarkala samhällen, men får möjlighet att bli experter på solenergi och leda elektrifieringen av sina hembyar. Forskare från Chalmers granskar nu den banbrytande satsningen på Zanzibar, som sätter fokus på energiomställningens sociala och ojämlika villkor – och hur maktstrukturer kan kastas om.

– Vem drabbas främst av klimatförändringarnas katastrofer? Om du har resurser och har förlorat ditt hus kan du alltid skaffa ett nytt. Men om du är fattig och hela ditt levebröd har spolats bort i översvämningar, då förlorar du allt!

Konstaterandet kommer från Kavya Michael, forskare på avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Hennes forskningsområde är sociala studier av miljö, och hon brinner för frågor om klimaträttvisa och hur kön, klass och sociala strukturer kopplar till hållbara energiomställningar. För på samma sätt som klimatförändringarna slår olika hårt mot olika grupper, ser Kavya Michael många orättvisor i energiomställningen och dagens lösningar på klimatkrisen.

Källa:

24 februari 2023  11:42   CET

Fredag

Värmepumpar "upp till tre gånger billigare" än grön vätgas i Europa, visar studien

”Grönt” väte, tillverkat genom att klyva vatten med lågkoldioxidelektricitet, kommer sannolikt inte att dyka upp som en billig ersättning för gaspannor i hem över hela Europa, enligt en ny studie.

Forskningen, publicerad i tidskriften Energy Conversion and Management, drar slutsatsen att ett grönt vätgasuppvärmningssystem skulle vara ungefär ”två till tre gånger dyrare” än ett som förlitar sig på elektriska värmepumpar i EU och Storbritannien.

Att minska koldioxidutsläppen är ett nyckelmål för regeringar som vill nå sina klimatmål och sluta beroende av dyr gas, mitt i en global energikris.

Källa:

24 februari 2023  11:26   CET

Fredag

Det amerikanska inrikesdepartementet föreslår den första utlysningen av vindkraft till havs i Mexikanska golfen

USA:s inrikesdepartement föreslår den första utlysningen av vindkraft till havs någonsin i Mexikanska golfen.

Det föreslagna försäljningsmeddelandet (PSN) inkluderar ett 102 480 tunnland område utanför Lake Charles, Louisiana, och två områden utanför Galveston, Texas, det ena omfattar 102 480 tunnland och det andra omfattar 96 786 tunnland. BOEM söker offentliga kommentarer om vilka, om några, av de två hyresområdena utanför Galveston som bör erbjudas i det slutliga försäljningsmeddelandet.

BOEM efterlyser också feedback på flera hyresavtal som skulle inkludera att ge anbudskrediter till anbudsgivare som åtar sig att stödja utbildningsprogram för arbetskraft för havsbaserad vindindustri, utveckla en inhemsk leveranskedja för havsbaserad vindindustri, eller en kombination av båda; inrätta och bidra till en fond för kompensation för fisket eller att bidra till en befintlig fond för att mildra potentiella negativa effekter på kommersiellt och rekreationsfiske för uthyrning som orsakas av vindkraft till havs i Mexikanska golfen; och att kräva att hyrestagare tillhandahåller en regelbunden lägesrapport som sammanfattar engagemang med stammar och havsanvändare som potentiellt påverkas av föreslagna vindkraftsaktiviteter till havs.

Källa:

24 februari 2023  10:34   CET

Fredag

Norrbottens hittills största solcellspark planeras söder om Luleå

Alviksgården har tecknat avtal med Sunna Group om att etablera Norrbottens hittills största solcellspark på ängarna mellan Alvik och Skäret, ca 25 km söder om Luleå. Parken kommer att omfatta cirka 30 hektar ängsmark, vilket storleksmässigt kan jämföras med 40 fotbollsplaner.

Nu startar projekteringsarbetet och tillståndsprövningen för vad som kan bli Norrbottens hittills största solcellspark med en beräknad installerad effekt på 15 megawatt, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel till mer än 3 000 villor. Beräknad årlig produktion är cirka 15 miljoner kWh.

För markägare kan solcellsparker vara en alternativ inkomstkälla då man använder mark som inte brukas eller fyller något syfte, har lågt natur- och produktionsvärde.

Källa:

24 februari 2023  10:24   CET

fredag 24 februari

torsdag 23 februari

Torsdag

Tyskland håller på att utveckla en strategi för avskiljning och lagring av koldioxid för att nå sitt mål för 2045 nettonoll

Tyskland kan inte bli koldioxidneutralt till 2045 utan koldioxidavskiljning, förklarar Simon Göss på carboneer. Det är därför den tyska regeringen utvecklar en kolhanteringsstrategi för lagring och användning av koldioxid. Prognoser visar att cirka 30 miljoner ton CO2 kommer att behöva fångas upp, transporteras, återanvändas eller bortskaffas senast 2045.

Fokus kommer att ligga på industriella processer och avfall. Göss redogör för bakgrunden till Tysklands strategi, inklusive möjliga placeringar av avskiljningsanläggningar, avskiljnings- och utnyttjandehubbar och transportledningar för CO2. Han sammanfattar de viktigaste resultaten från de senaste klimatneutralitetsstudierna för Tyskland, inklusive mål, regulatoriska krav och vikten av att vinna acceptans av allmänheten.

Den tyska regeringen håller för närvarande på att utveckla en kolhanteringsstrategi för lagring och användning av koldioxid. För, en sak är obestridlig: Utan fångst, användning och lagring av CO2 från industriella processer (CCU/S) och atmosfären kan Tyskland knappast bli klimatneutralt 2045.

Källa:

23 februari 2023  14:57   CET

Torsdag

Siemens Gamesas mest kraftfulla vindkraftverk till havs i Danmark

Siemens Gamesa slutförde installationen av sin prototyp SG 14-236 DD havsvindturbin den 22 februari.
Vindkraftverket, som kan nå en kapacitet på upp till 15 MW med företagets Power Boost-funktion, kommer nu att testas på det danska nationella testcentret för stora vindkraftverk i Østerild.

Vindkraftverkens OEM började installera prototypen i oktober 2022 med tornet upp först, följt av gondolen.

Tidigare denna månad monterade Siemens Gamesa det första av de tre 115-metersbladen på rotornavet.

Källa:

23 februari 2023  14:51   CET

Torsdag

Ford bygger Turkiets första batterifabrik

Spaden i marken nästa år, en slutkapacitet 25 GWh och möjlig senare expansion till 45 GWh – det är den battericellsfabrik som LG planerar bygga för Fords räkning i Başkent nära Ankara, i samarbete med turkiska industrikonglomeratet Koç Holding.

Ford har haft fordonstillverkning i Ankara i 60 år, numera även elfordon. Ford vill helst tillverka batterier och elfordon på samma ort. 

Projektet annonserades i mars i fjol, med då var det sydkoreanska SK On som var partner. Den planen ställdes in i januari i år och redan då ryktades det att sydkoreanska LG Energy Solution skulle ta över.

Källa:

23 februari 2023  14:38   CET

Torsdag

Forskare kan förbättra perovskites solcellseffektivitet med upp till 250 %

En forskargrupp från University of Rochester har föreslagit ett nytt, fysikbaserat tillvägagångssätt, som använder ett substrat av antingen ett lager av metall eller alternerande lager av metall och dielektriskt material för perovskitbaserade solceller. Forskare syntetiserar vanligtvis perovskiter i ett vått labb och applicerar sedan materialet som en film på ett glassubstrat och utforskar olika tillämpningar.

Forskningen ledd av Chunlei Guo, professor i optik vid University of Rochester, tyder på att perovskiter kan bli mycket mer effektiva.

Istället föreslog Guo ett nytt, fysikbaserat tillvägagångssätt. Genom att använda ett substrat av antingen ett lager av metall eller alternerande lager av metall och dielektriskt material – snarare än glas – fann han och hans medförfattare att de kunde öka perovskitens ljusomvandlingseffektivitet med 250 procent.

Perovskites – en familj av material med smeknamnet för sin kristallina struktur – har visat sig vara enastående lovande under de senaste åren som en mycket billigare, lika effektiv ersättning för kisel i solceller och detektorer.

Källa:

23 februari 2023  12:15   CET

Torsdag

Ny design för litium-luftbatterier kan erbjuda mycket längre räckvidd

Många ägare av elbilar har önskat sig ett batteripaket som kan driva deras fordon mer än tusen mil på en enda laddning. Forskare vid Illinois Institute of Technology (IIT) och US Department of Energy’s (DOE) Argonne National Laboratory har utvecklat ett litium-luftbatteri som kan göra den drömmen till verklighet. Teamets nya batteridesign kan också en dag driva inrikesflygplan och långdistanslastbilar.

Den viktigaste nya komponenten i detta litium-luftbatteri är en fast elektrolyt istället för den vanliga flytande varianten. Batterier med fasta elektrolyter omfattas inte av säkerhetsproblemet med de flytande elektrolyterna som används i litiumjonbatterier och andra batterityper, som kan överhettas och fatta eld.

”Litium-luftbatteriet har den högsta projicerade energitätheten av alla batteriteknologier som övervägs för nästa generations batterier utöver litiumjon.” — Larry Curtiss, Argonne Distinguished Fellow

Ännu viktigare är att lagets batterikemi med den fasta elektrolyten potentiellt kan öka energitätheten med så mycket som fyra gånger över litiumjonbatterier, vilket leder till längre körräckvidd.

Källa:

23 februari 2023  12:25   CET

Torsdag

Japansk flygplats bygger180 MW solel

Tokyo Gas har avslöjat att man planerar att bygga en 180 MW solcellsanläggning på Tokyos Narita International Airport i Japans Chiba-prefektur.

Den japanska gasleverantören kommer att ta 50 % av aktierna i Green Energy Frontier, det specialfordon som har skapats för projektet. Narita International Airport Corp. (NAA) kommer att inneha den återstående andelen. Anläggningen kommer att sälja kraft till NAA under ett långsiktigt leveransavtal.

Tokyo Gas sa att de redan har identifierat 200 hektar mark för solcellsanläggningen. Den sa att de första 75 MW skulle vara online i slutet av 2030, med de återstående 105 MW planerade att tas i drift i slutet av 2045.

Källa:

23 februari 2023  12:15   CET

Torsdag

Jordbruk/solpaneler: ett win-win-system?

Är agrivoltaisk ett win-win-system? Att installera solpaneler ovanpå jordbruksgrödor genom det agrovoltaiska systemet ger många fördelar, men det ger också upphov till många kontroverser.

Gemenskapens politik ger en tydlig och verklig samordning av energigrödor och de som är avsedda för livsmedel, så att varje land kan fastställa destinationen för adekvat markanvändning, för att ge en hållbar vinst för båda delarna – mat och energi.

Förnybara energikällor är en prioritet för Europeiska unionen, särskilt i samband med klimatutmaningarna. Energiproduktion har aldrig varit så viktig för Europas strategiska självständighet, anser Thierry Breton, kommissionsledamot för Europeiska unionens inre marknad.

Agrivoltaisk gör det möjligt att behålla jordbruksmark och använda landområdena för utveckling av förnybar energi. Solcellspanelernas betydelse i koldioxidneutralitetspolitiken till 2050 bör inte heller försummas, vilket förenar EU:s klimat- och industriambitioner.

Källa:

23 februari 2023  12:11   CET

Torsdag

Vad händer i det tunna lagret?

I mer än tre decennier har solcellsforskare vetat att tillsatsen av en enda kemikalie – kadmiumklorid – skapar bättre presterande kadmiumtellurid (CdTe) solceller. Men de har inte förstått exakt varför – förrän nu. Svaret har konsekvenser för materialvetenskap som sträcker sig långt bortom solceller.

”Det som förvånade oss var att CdCl2 som bildades vid gränssnittet tog en annan struktur än den skulle som bulkmaterial”, säger Stephan Lany, en NREL-beräkningsmaterialforskare och författare på tidningen. ”Det bildar en 2D-struktur som matchar båda sidor av gränssnittet, med gränsvillkor som skiljer sig från de när det bildas på egen hand. Det betyder att material och strukturer som vi inte känner till eller förväntar oss kan finnas för andra gränssnitt också.”

Resultaten, publicerade i Applied Physics Reviews, förklarar hur CdCl2-behandlingen ger CdTe-solceller med högre prestanda. Genom att smidigt ansluta till kristallstrukturen på vardera sidan av gränssnittet, minskar CdCl2 defekterna i kristallstrukturen som fångar laddningar och minskar solcellseffekten. En sådan förståelse bör underlätta ytterligare förbättringar av CdTe-solceller.

Källa:

23 februari 2023  11:56   CET

Torsdag

Newcastle Airport anmäler sig till 100 % förnybar, sju år tidigare

Newcastle Airport kommer att se ut att nå sitt 100 % förnybara energimål i år – sju år före schemat – enligt ett nytt energiköpsavtal med den stora återförsäljaren av förnybar energi Flow Power.

Energiplanen trädde i kraft i januari i år och kommer att stödja flygplatsens verksamhet under de kommande åtta åren.

”Newcastle Airport expanderar för att leverera tillväxt till Hunter-regionen, och hållbarhet är nyckeln till allt vi gör”, säger Newcastle Airports vd Dr Peter Cock.

”Vi är glada över att samarbeta med Flow Power. Genom att kompensera nätförbrukningen med gröna generationscertifikat kommer de att hjälpa oss att avsevärt minska våra utsläpp av växthusgaser och hjälpa oss att uppnå vår strategi för 100 % förnybar energi långt före vårt 2030-mål.”

Källa:

23 februari 2023  11:28   CET

Torsdag

Litauen går ut med ett anbudsförfarande om havsvindutbyggnad

Den litauiska regeringen planerar att tillkännage öppnandet av anbudet för byggandet av landets första vindkraftspark till havs i slutet av mars.

Nu pågår förberedelser för att offentliggöra anbudet för utvecklingen av en 700 MW, subventionsfri vindkraftspark till havs i den litauiska delen av Östersjön.

Landets energiministerium lämnade för offentligt samråd utkasten till regeringens resolutioner om platsen där vindkraftsparken skulle byggas, samt kraven på anbudsgivarna.

Källa:

23 februari 2023  11:24   CET

torsdag 23 februari

onsdag 22 februari

Onsdag

Mer än hälften av USA:s nya elproduktionskapacitet 2023 kommer att vara solenergi

Utvecklare planerar att lägga till 54,5 gigawatt (GW) av ny elproduktionskapacitet i allmännytta till det amerikanska elnätet 2023, enligt vår preliminära månatliga elgeneratorinventering. Mer än hälften av denna kapacitet kommer att vara solenergi (54 %), följt av batterilagring (17 %).

Solenergi: År 2023 kommer den överlägset mest nya solenergikapaciteten att finnas i Texas (7,7 GW) och Kalifornien (4,2 GW), vilket tillsammans står för 41% av den planerade nya solenergikapaciteten.

Batterilagring: Batterier kan lagra överflödig el från vind- och solgeneratorer för senare användning. År 2023 förväntar vi oss att 71 % av den nya batterilagringskapaciteten kommer att finnas i Kalifornien och Texas, delstater med betydande sol- och vindkapacitet.

Källa:

22 februari 2023  14:39   CET

Onsdag

Vattenfall och Strömma satsar på elbåtar

Vattenfall och Stromma Group satsar på tysta, utsläppsfria elektriska sightseeingbåtar. Börjar med Amsterdams kanalbåtar, som kommer att vara helt elektrifierade 2025.

Strommakoncernen, med verksamhet i sex länder och 19 destinationer som Amsterdam, Berlin, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Stockholm, har ingått ett samarbete med Vattenfall för att elektrifiera Strommas båtflotta för att tillhandahålla fossilfria transporter.

Den första fasen av samarbetet kommer att fokusera på att elektrifiera kanalbåtar i Amsterdam. Vattenfall kommer att leverera batterisystemet för utsläppsfri drift av stadens kanalbåtar, vilket kommer att vara obligatoriskt från 2025.

Källa:

22 februari 2023  14:27   CET

Onsdag

Så stor är flexpotentialen i det svenska elsystemet

Flexibiliteten i det svenska elsystemet kan vara större än tidigare studier indikerat. Men det behövs incitament för att frigöra och nyttiggöra denna flexibilitet. Och kunskapen måste öka hos både företag och kunder, visar en undersökning från Power Circle.

På Svenska kraftnät har anmälningarna till den nya marknaden för förförbrukningsflex börjat komma in. Ett antal företag har anmält intresse att delta på flexmarknaden, där syftet är att minska elförbrukningen under höglasttimmar.

Och potentialen för efterfrågeflexibilitet i det svenska elysystemet är stor. I Power Circles kartläggning ”Flexibilitet för ett mer stabilt och driftsäkert elsystem” som kom i december, har man gått igenom befintliga svenska studier och examensjobb om flexibilitet. Kartläggningen visar att tidigare studier har missat eller underskattat potentialen för flexibilitet på flera områden. Till exempel har industrin inte ansetts lämplig att delta med de snabbare frekvensregleringsprodukterna, något som redan görs idag. Andra exempel är att flexibilitet från solkraft sällan tagits med.

Källa:

22 februari 2023  12:44   CET

Onsdag

Bells enmotoriga helikopter blir först med att flyga med 100 % SAF

Flyg- och rymdtillverkaren Bell Textron Inc, en enhet av multiindustriföretaget Textron Inc (NYSE:TXT), meddelade på tisdagen att dess Bell 505-flygplan blev den första enmotoriga helikoptern någonsin att flyga med 100 % hållbart flygbränsle (SAF).

Milstolpen uppnåddes i samarbete med Safran Helicopter Engines och GKN Aerospace, respektive leverantörer av Arrius 2R-motorn och bränslesystemkomponenten som används i Bell 505.

Samtidigt arbetade Finlands Neste Oyj (HEL:NESTE) och Virent Inc tillsammans för att blanda, testa och leverera SAF för detta projekt som ett 100 % drop-in-bränsle. Mer specifikt har Virent tillhandahållit en aromatisk komponent gjord av förnybara växtsocker som ett tillägg till Nestes snygga SAF. Denna kombination har eliminerat behovet av att blanda SAF med petroleumbränsle.

Källa:

22 februari 2023  12:39   CET

Onsdag

Vindpark stöttar nätet med frekvensstabilitet

Sidensjö vindpark har blivit godkänd på sin ansökan att leverera till FCR-D ned och har deltagit i marknaden flera gånger sedan dess för att stötta kraftsystemet. Vid behov har vindparken möjlighet att reglera ner sin produktion inom loppet av några sekunder för att stabilisera frekvensen vid en störning i kraftsystemet. 2021 utbetalade Svenska kraftnät cirka 2 miljarder kronor till aktörer som levererade till stödtjänster och de förväntar sig att det kommer växa ännu mer.

En grundförutsättning för att elsystemet ska fungera som det ska och leverera el är att det råder en balans mellan produktion och förbrukning – varje sekund. Om inte störs frekvensen som inte värsta fall kan leda till att teknisk utrustning skadas eller förstörs. Stödtjänster som syftar till att hantera frekvensavvikelser och säkerställa att det råder en balans ökar kraftigt.

Källa:

22 februari 2023  12:13   CET

Onsdag

Kina: Sol- och vindprojekten kommer att accelerera

Kina kommer ytterligare att påskynda byggandet av sol- och vindkraftsanläggningar i Gobiöknen och andra torra regioner, eftersom tillväxten av förnybar energi i landet har tagit fart under de senaste åren, sade National Energy Administration.

Trots snabb expansion står landets storskaliga utveckling av förnybar energi fortfarande inför vissa utmaningar, inklusive begränsad förbrukningskapacitet och avsaknaden av ett kraftöverföringsnät i vissa regioner, sade administrationen under ett nationellt möte för utveckling av förnybar energi och byggnadssituationsanalys som hölls detta månad.

Eftersom landet nu befinner sig i den nya fasen av snabb utveckling av förnybar energi är det nödvändigt att regeringen skapar en bra miljö för industrins utveckling, heter det.

Källa:

22 februari 2023  12:01   CET

Onsdag

Svenska AFRY ingår nytt avtal för vindkraftspark i Vietnamn

LIG-Huong Hoa 1 Joint Stock Company ägs av B.Grimm Renewable Power 1 Limited – ett helägt dotterbolag till B.Grimm Power Public Company Limited från Thailand, en av Sydostasiens största privata elproducenter, och Truong Thanh Energy and Real Estate JSC från Vietnam.

Huong Hoa 1 är ett landbaserat vindkraftsprojekt i Quang Tri-provinsen i Vietnam med kapacitet på 48 MW. Vindkraftparken kommer att bestå av åtta vindkraftverk med en kapacitet på 6 MW vardera, en ny 220 kV-station samt en 5 km lång luftledning för anslutning av vindkraftparken till det nationella elnätet.

AFRYs uppdrag omfattar projektledningsstöd, granskning av konstruktionen, övervakning under byggfas samt driftsättning av projektet.

Källa:

22 februari 2023  11:48   CET

Onsdag

Varberg Energi och Ferroamp utvecklar elhandelsaffären

Genom att sälja tjänster för frekvensreglering kan hushåll och bostadsrättsföreningar som äger ett batteri för energilagring tjäna pengar på att stötta elnätet. Ferroamp och Varberg Energi har skrivit en gemensam avsiktsförklaring för att ta fram ett kunderbjudande om att delta på flexmarknaderna.

-Det här samarbetet känns otroligt spännande då både Varberg Energi och Ferroamp har liknande synsätt kring hur vi använder vårt elsystem på bästa tänkbara sätt. Att nu kunna komplettera våra kunderbjudanden med Ferroamps energilager skapar stora värden för våra kunder som vill delta på flexmarknaderna, säger Mats Balkö, affärsområdeschef för utveckling och hållbarhet på Varberg Energi.

Tidigare har enbart större elförbrukare kunnat delta i handeln med frekvenstjänster men genom att en aktör samlar flera mindre resurser bildas ett virtuellt kraftverk av aggregerade flexibla resurser. Därmed kan både villaägare och bostadsrättsföreningar som äger en flexibel resurs, som exempelvis batterier, elbilsladdare eller solceller delta på marknaden och tjäna pengar på den.

Källa:

22 februari 2023  11:36   CET

Onsdag

Wärtsilästudie visar att reformer på energimarknaden är avgörande för att EU ska uppnå nettonollmålen

Enligt en ny studie från teknologikoncernen Wärtsilä måste Europeiska kommissionen reformera sin elmarknad och sätta värde på flexibla energiteknologier för att EU ska kunna uppnå sina nettonollmål och stärka energiförsörjningen. 

Eftersom Europeiska kommissionen har engagerat ett offentligt samråd om hur elmarknaden ska utformas, har Wärtsilä i dag publicerat en studie där man beskriver hur energimarknaden bör omformas för att uppnå ett koldioxidfritt Europa (Energy Market Redesign: For a Decarbonised Europe). Den nya studien beskriver de viktiga åtgärder som måste vidtas för att flexibel balanskraftskapacitet ska bli attraktivt för investeringar. Det här är elkraft som behövs för att uppnå en prisvärd och tillförlitlig omställning till fossilfria elsystem. 

Europa kommer att behöva minst 1 100 GW förnybar energi fram till 2030 för att kunna fortsätta sin resa mot en koldioxidfri elproduktion och stärka energiförsörjningen. För att ett system som bygger på förnybar energi av den här omfattningen ska fungera tillförlitligt måste det dock stödjas av 19 GW ny flexibel gaskraft och energilagring på 50 GW för att man ska kunna leverera energi även under perioder med låg produktion.

Källa:

22 februari 2023  11:33   CET

Onsdag

Europa har visat övriga världen att det går

För ett år sedan, på gränsen till Rysslands invasion av Ukraina, verkade det otänkbart att förnybar energi i Europa skulle kunna ta över el från olja och gas.

Men inte ens ett år senare gjorde det det. I slutet av 2022 passerade vindkraft och solkraft naturgas i elproduktion. De senaste uppgifterna om Europas förnybara omställning berättar en anmärkningsvärt optimistisk historia om de svåra saker som länder kan åstadkomma med klimatförändringar med tillräcklig politisk vilja.

Före kriget mellan Ryssland och Ukraina kom 40 procent av naturgasen och 27 procent av oljeimporten till Europa från Ryssland, och Europa saknade rörledningar och terminaler på platser som kunde distribuera gas från andra delar av världen som USA. Efter sanktioner mot rysk olja och gas ledde instabilitet till höga prischocker, bränslebrist och en kort uppgång i kolanvändningen i vinter.

Men de värsta farhågorna uteblev heller. Risken var att EU skulle fylla luckan efter ryska sanktioner med kol, det mest förorenande fossila bränslet. Och medan kol gjorde en comeback för en kort stund – produktionen av fossila bränslen steg förra året med 3 procent – var det en tillfällig ökning.

Källa:

22 februari 2023  11:28   CET

ondag 22 februari

tisdag 21 februari

Tisdag

Unikt träd för energiproduktion

Med stam och grenar breder det nio meter höga och tio meter breda sol- och vindträdet ut sig i vid Eriksbo torg i norra Göteborg. Men i stället för löv och blad roterar trettio gröna vindturbiner samtidigt som tjugo mindre solpaneler fångar solens strålar.

Om trädet ger hälften av sin maximala effekt, 5 kW, under cirka 8 000 timmar om året, både dag och natt, blir det 40 000 kWh om året. Det motsvarar ungefär tio lägenheters energiförbrukning på ett år.

– Detta är en tidig uppskattning och något som vi kommer följa upp och utvärdera. Utfallet kan säkert variera mellan 20 000 och 40 000 kWh, säger Ellen Johnsson.

Källa:

21 februari 2023  15:42   CET

Tisdag

Chile: Föreslås en hybridanläggning med över 3 000 MWh batterienergilagring

Det lokala dotterbolaget till det globala energiföretaget AES har lämnat in en MKB för en hybridanläggning för förnybar energi i Chile med över 3 000 MWh lagringskapacitet för batterienergi.

AES Chile lämnade in sin miljökonsekvensbedömning (EIA) för Pampas Hybrid Park i går (20 februari), föreslagen för kommunen Taltal i Antofagasta-regionen. Det har satt investeringsbeloppet till 800 miljoner USD.

Projektet kommer att involvera byggandet av en 140MW vindkraftspark, två solcellsparker med en kombinerad effekt på 252MWp och ett litiumjonbatterienergilagringssystem (BESS).

BESS kommer att ha en effekt på 623,5 MW med en varaktighet på ”upp till fem timmar”, enligt företagets inlaga, med en total energikapacitet på cirka 3 100 MWh.

Detta kommer att delas upp i ett 200MW/1 000 MWh-system som kommer att lagra energi från vindkraftsparken och ett 423,5 MW/2 100 MWh-system kopplat till solcellsanläggningen.

Källa:

21 februari 2023  15:30   CET

Tisdag

Wärtsilä har fått kontrakt för 200MW energilagringssystem i Storbritannien

Det finska energibolaget Wärtsilä har säkrat ett kontrakt från Zenobē för att leverera ett 200MW/400MWh energilagringssystem (ESS) i Storbritannien.

Zenobē är en specialist på elfordonsflotta och batterilagring baserad i Blackhillock, Skottland.

Enligt kontraktet för leverans av teknisk utrustning kommer Wärtsilä att leverera sin ESS, som påstås vara den första i sitt slag och en av de största i Storbritannien.

ESS-projektet ligger i nordöstra Skottland och platsen kommer att integrera närliggande vindkraftsprojekt till havs i Nordsjön med Storbritanniens energinät.

Det kommer att tillhandahålla stabilitetstjänster med hjälp av ett överföringsanslutet batteri, vilket stöder Storbritanniens övergång till ett koldioxidfritt energinätverk genom att förbereda nätet för att ta emot mer förnybar energi.

Källa:

21 februari 2023  14:14   CET

Tisdag

EUs koldioxidskatt överskrider 100 EUR/t når ny toppnivå

(Montel) Europas benchmarkkontrakt för koldioxid klättrade till en ny topp över 100 EUR/ton på tisdagsmorgonen, en dag efter att ha slagit sitt tidigare rekord.
Benchmarkkontraktet för EUA den 23 december nådde en topp på 100,70 EUR/t innan det halkade tillbaka och sågs senast handlas till 100,70 EUR/t, en ökning med 2,35 EUR jämfört med dess tidigare uppgörelse.

På måndagen överträffade benchmarkkontraktet sin tidigare högsta på 99,22 EUR/ton som sattes den 19 augusti förra året för att nå en topp på 99,99 EUR/t.

Starka auktioner på primärmarknaden, hausseartade tekniska indikatorer och utsikterna för svalare väder framöver har stött marknaden mitt i fallande energipriser de senaste dagarna, enligt observatörer.

Källa:

21 februari 2023  14:11   CET

Tisdag

Danmark kommer att auktionera ut totalt 9 GW vindkraft till havs 2023

Danmark planerar att lägga ut 9 GW ny vindkraftskapacitet till havs för att femdubbla sin vindkraftskapacitet till havs till 2030.

Regeringen och myndigheterna arbetar för att säkerställa att det snabbt blir klarlagt om vindkraftsprojekt till havs och andra projekt för förnybar energi under öppna dörrar bryter mot EU-lagstiftningen, sade ministeriet.
Men parallellt med dialogen med EU-kommissionen har den danske klimat-, energi- och försörjningsministern Lars Aagaard meddelat att han kommer att börja anbudsföra 9 GW vindkraft till havs i år genom statliga upphandlingar.

– Min ambition är att anbudsprocessen kan starta 2023, vilket givetvis förutsätter att processen med förlikningskretsen möjliggör den ambitiösa tidsplanen, säger minister Aagaard.  Ny kapacitet ska vara i drift 2030

Källa:

21 februari 2023  12:50   CET

Tisdag

Finland investerar €3,9 i 150MWh Virtual Power Plant VPP

Den finska telekommunikations- och digitala tjänsteleverantören Elisa har beviljats 3,9 miljoner euro (4,1 miljoner dollar) från den finska regeringen för att rulla ut sin DES-lösning (Distributed Energy Storage) med en utökad kapacitet på 150 MWh, som påstås vara det största virtuella kraftverket ( VPP) i Europa.

Elisas lösning syftar till att optimera energianskaffningen av företagets basstationer och samtidigt erbjuda elnätsbalanseringstjänster till den lokala Transmission Service Operator.

VPP fungerar via smart hantering av reservkraft från batterier för att ge flexibilitet i elförsörjningen över tusentals basstationer i radioaccessnätverket under hela dagen.

Källa:

21 februari 2023  12:46   CET

Tisdag

Pilotprojekt för sjövattenvärmepump på kroatiska varvet

Viktor Lenac Shipyard (VLS), ett av de största varven i Kroatien, utvecklar ett pilotprojekt för att installera en havsvattenvärmepump. Systemet kommer att täcka det mesta av uppvärmnings- och kylbehoven i dess byggnadskomplex i staden Martinscica.

Det EU-finansierade Seawater Heat Pump Project syftar till att ersätta en befintlig vatten-till-vatten värmepump och elpannor med en ny värmepump, som kommer att använda havsvatten som sin värmekälla. Det befintliga systemet har en effektbehov på 280 kW, med 100 kW från vattenvärmepumpen.

”Den befintliga värmepumpen hämtar termisk energi från processvattnet som vidare används i flödessystemet för att hålla en lägsta temperatur på 3 C, dock på grund av de höga kostnaderna för koncessionsavgiften för processvattnet, driften av värmen pumpen är varken ekonomiskt lönsam eller tillräckligt energieffektiv, vilket representerar det problem som projektet syftar till att lösa”, förklarade VLS på projektets hemsida.

Källa:

21 februari 2023  12:34   CET

Tisdag

Landinfra, Taleri ska samutveckla 1,9 GW svensk förnybar energi

Den nordiska förnyelsebara utvecklaren Landinfra Energy AB har tecknat ett avtal med Taaleri Energia om att tillsammans arbeta på en svensk pipeline på upp till 1 900 MW, bestående av hybridprojekt som kombinerar sol-, vind- och energilagring.

Enligt villkoren i det nytecknade avtalet köper Taaleri Energia en andel på 50 % i projektportföljen från Landinfra, som behåller den återstående hälften. I portföljen i fråga ingår 1 100 MW sol plus lagring och 800 MW vind i kombination med batterier, som alla är i utvecklingsstadiet. För att förverkliga dem fullt ut, uppskattar partnerna att de kommer att behöva investera över 1,5 miljarder EUR (1,61 miljarder USD).

Merparten av projekten är belägna i SE4 i Sverige och resterande är belägna i SE3. Under förutsättning att de nödvändiga godkännandena erhålls, förväntas de första projekten tas i drift 2025.

”Dessa projekt kommer att ingå i SolarWind III-fondens fröportfölj med mellan 30 och 40 utvecklingsprojekt för vind, sol och lagring från hela fondens målmarknader. Den första stängningen av SolarWind III-fonden förväntas äga rum april-maj 2023”, kommenterade Kai Rintala, VD för Taaleri Energia, som i sin tur är en del av den finska investerings- och kapitalförvaltaren Taaleri Oyj.

Källa:

21 februari 2023  12:30   CET

Tisdag

Nätägare måste se elbilarnas batteriresurs för att stödja en enorm tillströmmning av vind, sol och lagring

Den australiensiska energimarknadsoperatörens (AEMO) uppdatering av sin 2022 Electricity Statement of Opportunities (ESOO) bekräftar betydande framsteg med att minska koldioxidutsläppen från vårt nät under de senaste sex månaderna, tillsammans med det akuta behovet av att påskynda investeringar i produktion, långvarig lagring och överföring till säkerställa tillförlitlig försörjning under det kommande decenniet.

AEMO flaggar för en häpnadsväckande pipeline på 209 GW av nya fastställda projektförslag för förnybar energi – batteri, sol och vind – värda totalt över 250 miljarder USD, och belyser hur avkarboniseringen låser upp enorma regionala sysselsättnings- och investeringsmöjligheter en gång på sekel för Australien.

Med den länge fördröjda utbyggnaden av elfordon (EV) och laddningsnätverk som nu accelererar, är det också dags för AEMO att börja modellera laddningsmöjligheter för elbilar till elnät, och att betona den värdefulla rollen som hanteringen av efterfrågan från industrin och konsumenterna spelar.

Källa:

21 februari 2023  12:14   CET

Tisdag

Tyska Zeck hjälper Transgrid med återvinning av åldrade transmissionsledningar

Transgrid rullar ut en innovativ ny teknik som gör det möjligt att återvinna förbrukade överföringsledningar på plats, minska livstidsutsläppen från dess infrastruktur och spara pengar.

Transmissionsnätföretaget har samarbetat med det tyska tillverkningsföretaget ZECK, som skapade tekniken, för att återvinna ledare i västra Sydney.

Systemet fungerar genom att de förbrukade ledarna matas in i en maskin, ZECK Al/Steel Separator (ZAS), under spänning, som skalar av det yttre aluminiumskiktet och skär det i 30-70 mm bitar redo att smältas. Stålkärnan lindas sedan på en kabeltrumma, redo för återvinning.

Källa:

21 februari 2023  12:02   CET

tisdag 21 februari

måndag 20 februari

Måndag

Massiva litiumreserver hittades i Himalaya-regionen i Kashmir

Geological Survey of India (GSI) har rapporterat att de har hittat 5,9 miljoner ton litiumreserver i den omtvistade Kashmir-regionen. Gruvorna befinner sig för närvarande i det primära prospekteringsstadiet.

Litium är en primär komponent i laddningsbara batterier som har antagit betydelse för deras förmåga att driva allt från smartphones till elbilar och till och med transportfartyg. Priserna på litium har ökat kraftigt på den internationella marknaden de senaste åren och länder ser på att gå bort från fossila bränslen till elektrifierade transporter.

Källa:

20 februari 2023  13:42   CET

Måndag

Europas nätoperatörer stödjer energilagring i samråd med EU:s elmarknadsreform

Nätoperatörer från hela Europa anser att energilagring är en viktig flexibilitetsresurs som bör stimuleras.

ENTSO-E, sammanslutningen av europeiska överföringssystemoperatörer (TSO) vägde in med sina synpunkter på Europeiska kommissionens reform av elmarknaderna förra veckan. ENTSO-E representerar 39 medlemsorganisationer från 35 länder.

Europeiska kommissionen inledde en offentlig samrådsperiod om sina reformer av elmarknadsdesign för Europeiska unionen (EU) den 23 januari, vilket rapporterades av Energy-Storage.news då. Remisstiden avslutades den 13 februari.

Transmissionsoperatörsgruppen publicerade sitt inlägg till samrådet en dag senare. Den sade att även om EU bör sträva efter energisäkerhet som ett primärt mål för reformerna, bör det också ”påskynda övergången till ett motståndskraftigt och prisvärt koldioxidneutralt kraftsystem”.

Källa:

20 februari 2023  13:30   CET

Måndag

Lagringslösning med värme i block av aluminium, grafit

Shell har åtagit sig cirka 580 000 AUD (400 000 USD) till MGA Thermal för att hjälpa till att finansiera byggandet av ett pilotprojekt för lagring av värmeenergi på 5 MWh. Det syftar till att visa upp potentialen hos det australiensiska företagets teknik för att lagra stora mängder energi som värme under långa perioder.

Företaget kommersialiserar en ”blandbarhetsgaplegering”-metod för lagring av värmeenergi. Den lagrar värme i block gjorda av aluminium och grafit och skickar den för att generera elektricitet.

MGA:s patenterade lagringsblock för värmeenergi, ungefär lika stora som ett stort hustegel, består av små legeringspartiklar inbäddade i grafitbaserade block inneslutna i ett helt isolerat system. När de väl är uppvärmda kan legeringspartiklarna lagra värme i dagar med minimal energiförlust. Värmeväxlare används en överföringsgas för att absorbera värme från blocken, med den uppvärmda gasen eller vätskan lämplig för industriella värmeapplikationer eller för att driva en ångturbin för att generera elektricitet.

Källa:

20 februari 2023  12:33   CET

Måndag

Hur man drar ut koldioxid ur havsvattnet

En ny metod för att ta bort växthusgasen från havet kan vara mycket effektivare än befintliga system för att ta bort den från luften.
När koldioxid fortsätter att byggas upp i jordens atmosfär har forskarlag runt om i världen ägnat år åt att leta efter sätt att effektivt avlägsna gasen från luften.

Samtidigt är världens främsta ”sänka” för koldioxid från atmosfären havet, som suger upp cirka 30 till 40 procent av all gas som produceras av mänskliga aktiviteter.

Nyligen har möjligheten att ta bort koldioxid direkt från havsvatten dykt upp som en annan lovande möjlighet för att minska CO2-utsläppen, en som potentiellt en dag till och med kan leda till övergripande negativa nettoutsläpp. Men precis som luftfångningssystem har idén ännu inte lett till någon utbredd användning, även om det finns ett fåtal företag som försöker ta sig in på detta område.

Källa:

20 februari 2023  12:22   CET

Måndag

Boxon och Öresundskraft i avtal om negativa utsläpp

Förpackningsföretaget Boxon har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av negativa utsläppscertifikat. Det gör att Boxon kan kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort på andra sätt.

­Öresundskraft vill avskilja koldioxid från Filbornaverket i Helsingborg, så kallad CCS, med målet att få bort runt 210 000 ton fossil och biogen koldioxid. Det skulle göra det möjligt för Öresundskraft att erbjuda koldioxidfri fjärrvärme och negativa utsläpp. Negativa utsläpp kan användas för att kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort på annat sätt.

– Boxon har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av 1 000 ton negativa CO2-ekvivalenter årligen.

Källa:

20 februari 2023  12:08   CET

Måndag

Ikea utökar programmet för förnybar energi för leverantörer till ytterligare 10 länder

Ikea har avslöjat att det utökar planerna för att stödja direkta leverantörer med förnybar energi, efter att en ökning av upphandlingen av ren energi hjälpte till att leverera en 5% minskning av företagets klimatavtryck förra året.
Ikea meddelade minskningen i sin senaste årliga hållbarhetsrapport. Inkluderat i rapporten är ett tillkännagivande om att den svenska återförsäljaren kommer att utöka ett förnybart program för direktleverantörer i mer än 10 länder i år.

Ikea lanserade ett program för förnybar leverantörskedja 2021. Med nästan två tredjedelar av Ikeas klimatavtryck i leverantörskedjan, siktar återförsäljaren på att driva hela värdekedjan med förnybar el.

Källa:

20 februari 2023  12:05   CET

Måndag

Härmar växters sätt att ta emot solljus - lovar att minska storleken på solpaneler och göra dom effektivare

En amerikansk forskare försöker utnyttja kraften hos växter – särskilt deras molekyler som avger ljus – för att göra elektricitet med ett hopp om att göra solpaneler mindre och effektivare.

Konceptet, som designats av University of Maryland-forskaren Lahari Saha, anpassar växternas energitillverkningsförmåga till elektricitet och använder sedan deras fluorescens, eller ljusgivande egenskaper, för att överföra den kraften till ett lagringssystem.

”Varje sorts molekyl som helst som fluorescerar, avger ljus. Om vi exciterar fluoroforen kan den överföra sin energi till metallnanopartiklar, och om partiklarna är tillräckligt nära varandra kommer de att slå av elektroner och generera ström, säger Saha i ett uttalande.

Solcellspaneler gjorda av kisel kan bara omvandla cirka 20 procent av solens energi till elektricitet. Det betyder att det behövs mycket fler och större paneler för att omvandla världens kraft från fossila bränslen till förnybar energi – av vilka många är kontroversiellt samlokaliserade på eller i produktiv jordbruksmark.

Källa:

20 februari 2023  11:57   CET

Måndag

Rejäl ökning av solceller senaste året

Förra året lät drygt 58 000 privatpersoner installera solceller för eget bruk. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2021, då runt 22 000 kompletterade sin uppvärmning med solpaneler, enligt ny statistik från Skatteverket.

Vi har verkligen märkt av ökningen i Sverige, men även i Tyskland där vi även har en stor marknad, säger Erik Martinson, vd och medgrundare av företaget Svea Solar.

Förra året anställde företaget ytterligare 600 personer. Svea Solar gick från 600 till 1 200 anställda.

Vi kommer behöva anställa ytterligare 600 personer. I år kommer vi nog landa på omkring 2 000 anställda, säger han.

Källa:

20 februari 2023  11:45   CET

Måndag

Batterier utan metaller väcker hopp om mer hållbara och ekonomiska lagringslösningar

Ammoniumjonelektrolyter kan bidra till att skapa miljövänliga och hållbara alternativ till litiumjonbatterier, särskilt för lagring av nätet.

Uppladdningsbara batterier som använder ammoniumkatjoner som laddningsbärare kan ge miljövänliga och hållbara ersättningar till metalljonbaserade batterier, visar forskare vid KAUST.

Metalljonbatterier, såsom litiumjonbatterier, är den bästa energilagringslösningen. De dominerar marknaden för bärbar hemelektronik och elfordon på grund av sin höga energitäthet och mångsidighet. Men metalljoner som används i elektrolyterna kommer från begränsade och minskande resurser, vilket hotar långsiktig tillgänglighet. Deras toxicitet och brandfarlighet kan vara osäkra och skadliga för miljön.

Källa:

20 februari 2023  11:37   CET

Måndag

1KOMMA5° växer i Finland

Den nordiska verksamheten bakom cleantechplattformen 1KOMMA5° förvärvar nu ytterligare ett bolag i Finland – det finska solenergibolaget LP-Solar. Med ett andra förvärv på finska marknaden kan de nu lova Finlands största montageorganisation för att påskynda energiomställningen och minska de europeiska hushållens koldioxidutsläpp.

Med över 500 miljoner Euro i ryggen från bland annat Porsches miljösatsning och Norrsken VC, ska de se till att 500 000 europeiska hushåll per år blir klimatneutrala.

LP-Solar blir den tredje nordiska investeringen i kampen mot klockan där David Sätterman, COO och förvärvsansvarig för den nordiska verksamheten och tidigare toppchef på E.ON, leder arbetet mot ytterligare förvärv i Norden inom cleantech-sektorn.

LP-Solar är experter på lösningar för solenergi i Finland och har sedan 2014 arbetat med solkraft, energilagring, laddstationer för elbilar och automatisering av energihantering.

Källa:

20 februari 2023  11:22   CET

måndag 20 februari

fredag 17 februari

Fredag

Studie: energikris utlöst av kriget i Ukraina kan driva miljoner in i extrem fattigdom

Skyhöga energipriser som utlösts av konflikten mellan Ryssland och Ukraina kan störta upp till 141 miljoner fler människor runt om i världen i extrem fattigdom, visar en ny studie, enligt University of Birmingham.

Hushållens energikostnader för uppvärmning, kyla och mobilitet har ökat kraftigt samtidigt som stigande energipriser har pressat upp kostnaderna för varor och tjänster.

University of Birmingham har sagt att hushållen i afrikanska länder söder om Sahara drabbas hårdast när det gäller den totala energikostnadsbelastningen – ytterligare energikostnader i hushållens totala utgifter jämfört med nivåerna före krisen.

Källa:

17 februari 2023  13:47   CET

Fredag

Japans solcellsindustri är redo för ny tillväxt

Japan har länge varit ledande inom solenergiindustrin, och i år skapade det rubriker som det första asiatiska landet att använda flytande solsystem.
 
Med en imponerande installerad solenergikapacitet som, enligt GlobalData, rankas under endast Kina och USA, har Japan visat sig vara en toppspelare på området. Landet är också hem för några av de mest innovativa företagen inom solcellssektorn, med Panasonic och Mitsubishi som är världsledande i antal patent.
 
Men en närmare titt på Japans solcellssektor avslöjar en brist på framsteg i andra delar av verksamheten. Trots att de är hem för några av de mest innovativa företagen på området ligger japanska företag efter sina globala kollegor när det gäller att tillverka solenergi i stor skala. Data från GlobalData visar att de nuvarande tio bästa solcellstillverkningsföretagen till övervägande del är kinesiska.

Källa:

17 februari 2023  13:34   CET

Fredag

Holländskt projekt för att odla sjögräs i vindkraftsparker till havs får 1,6 miljoner dollar från Amazon

Amazon.com har beviljat 1,5 miljoner euro (1,6 miljoner dollar) till ett holländskt projekt som testar lönsamheten hos kommersiellt odlande tång mellan turbiner i havsbaserade vindkraftsparker, sade företaget och arrangörerna på torsdagen.

Projektet, som leds av den ideella gruppen North Sea Farmers, ska också undersöka potentialen i att använda tång för kolavskiljning.

Hundratusentals hektar av den holländska Nordsjön har öronmärkts för vindkraftsparker eftersom regeringen försöker bygga 21 gigawatt havsbaserad vindkraft till 2030 och kommer att stängas för sjöfart.

Källa:

17 februari 2023  12:13   CET

Fredag

Tunga lastbilar 2022: El ökar mest, gas är större

De eldrivna lastbilarna ökar över 200%, men de gasdrivna är tre gånger vanligare. Det visar 2030-sekretariatets genomgång av registreringen av nya tunga lastbilar 2022.

2030-sekretariatet uppmanar nu regeringen att slå vakt om goda villkor för biogasen och att stärka stödet till lastbilar och bussar på el och förnybara drivmedel.

– Nu skjuter omställningen fart också för de tunga lastbilarna. Eldriften mer än tredubblades i försäljningen på ett enda år, samtidigt som gasdriften tar nya marknadsandelar.

Därtill kör många sina diesellastbilar på förnybar RME och HVO – det fossila kan snart vara på undantag om vi fortsätter på den inslagna vägen, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Källa:

17 februari 2023  12:02   CET

Fredag

Sakuu har framgångsrikt och konsekvent 3D-skrivit fullt fungerande litiummetallbatterier i anpassade former och storlekar.

Dessa batterier trycktes som mönstrade celler som innehöll mönstrade öppningar för termisk hantering, i en helt torr process, vid Sakuus Silicon Valley batteripilotlinje.

Detta är ett nyckelsteg för den planerade kommersiella produktionen av nästa generations batterier som Sakuu kallar SwiftPrint-batterier, inklusive solid-state-versioner. Dessa kommer att skrivas ut på företagets Kavian 3D-utskriftsplattform i fabriker över hela världen.

Porsche Consulting-team för 3D-utskrivna batterifabriksdesigner
”Vår utveckling visar att Kavian-plattformen kan möjliggöra kommersiell skala, hållbar produktion av ett brett utbud av batteriteknologier från litiumjon till litiummetall till till och med solid state-batterier – medan traditionella metoder för avancerad celltillverkning ständigt stöter på centrala hinder som förhindra massproduktion”, säger Karl Littau, Chief Technology Officer på Sakuu.

Källa:

17 februari 2023  11:55   CET

Fredag

Kriget mellan Ryssland och Ukraina har nästan fördubblat hushållens energikostnader över hela världen – så behöver det inte vara

Kriget mellan Ryssland och Ukraina har förvärrat en energikris som direkt påverkar kostnaderna för uppvärmning, kylning, belysning och mobilitet, och indirekt drivit upp kostnaderna för andra varor och tjänster genom globala leveranskedjor.

Detta är en enorm förändring, motsvarande en massiv ekonomisk chock: hushåll runt om i världen har plötsligt tvingats hitta några procent av extra inkomster bara för att behålla sin levnadsstandard före 2022.

Den stora osäkerheten beror på att en så stor del av ökningen av hushållens utgifter går till indirekt energiförbrukning – energi som används för att producera de saker eller mat som vi konsumerar.

Så om någon i Sydafrika till exempel äter importerat nötkött, kan priset på det nötköttet påverkas av kostnaden för energi för gödselmedlet (från Tyskland, kanske) som används för att producera sojabönor i Brasilien som sedan matar korna, tillsammans med kostnaderna för bränsle för transport. Att ta hänsyn till många saker som detta betyder att vi inte kan vara för exakta.

Källa:

17 februari 2023  11:39   CET

Fredag

Frakta med autonoma drönare växer

Autonoma flygplan har länge ansetts ha störst potential, men inte i sfären av glittriga människor som bär drönare så mycket som den mer stillsamma lastvärlden. Det är här de ekonomiska besparingarna kan vara störst. Stora drönare med lång räckvidd byggda specifikt för last har potential att vara snabbare, billigare och producera färre CO2-utsläpp än konventionella flygplan, vilket möjliggör frakt samma dag över mycket långa avstånd. Faktum är att den ”flygande transportbilen” anses vara den heliga graalen av många lastoperatörer.

I det här utrymmet finns ett antal företag som är verksamma, och dessa inkluderar: ElroyAir (Kalifornien, höjde $56 M), hybridelektrisk, VTOL, så därför kort räckvidd; Natilus (Kalifornien, finansiering ej avslöjad) använder en blandad vingkropp, och är ett stort, långsiktigt projekt som förmodligen medför ganska höga kostnader för certifiering och produktion. Sedan finns det Beta (Vermont, $886 miljoner insamlade) som är en elektrisk VTOL.

Källa:

17 februari 2023  11:30   CET

Fredag

Indien: Drönare som drivs med sol

Drönarstartup Garuda Aerospace har avslöjat sin soldrivna drönare ”SURAJ”, designad speciellt för övervakningsoperationer, på Aero India 2023. SURAJ är en ISR (intelligens, övervakning, spaning) höghöjdsdrönare designad speciellt för övervakningsoperationer, som ger ”riktiga” – Tidsinformation till högsta befälet och skydd av jawans på marken.”

Huvudvetenskaplig rådgivare till försvarsministern och tidigare DRDO-chefen Dr. Satheesh Reddy avslöjade det. Nyligen hade Garuda Aerospace samlat in 22 miljoner USD, den ”största någonsin” Serie A-finansieringen inom drönarsektorn

Källa:

17 februari 2023  11:24   CET

Fredag

Gdynias banbrytande nano-innovationer - saltvatten blir fäskvatten

Vår flaggskeppsprodukt är nanomembranet du nämnde, eller snarare en uppsättning nanomembran, bestående av sex sektioner, som var och en renar vatten från olika typer av föroreningar och avsaltar från andra joner. Under hela processen använder vi inte ytterligare energi och tryck, utan bara gravitation. Detta är en banbrytande lösning, den första produkten av denna typ i världen.

Det är de – och ganska många. Den vanligaste är tekniken för omvänd osmos, som dock inte bara kräver mycket energi och tryck, utan även effektiviteten i denna process är låg. Därmed är den också förstås inte särskilt ekologisk. Dessutom  är detta kunnande mycket dyrt, varför många potentiella sökande helt enkelt inte har råd. Andra lösningar finns också, men deras gemensamma nämnare är energiförbrukning, och ofta även låg verkningsgrad. NanoseenX är svårt att ens jämföra med dem – det är den första, mycket effektiva, teknologin som enbart baseras på enkel filtrering med enbart gravitation.

Källa:

17 februari 2023  11:00   CET

Fredag

Snart skattefritt att ladda elbilen på jobbet

Snart kan du ladda din privata elbil skattefritt hos din arbetsgivare. Den slopade förmånsbeskattningen ska börja gälla från 1 juli 2023. Det uppger finansminister Elisabeth Svantesson för Aftonbladet.

Det är ett beslut som regeringen under ett sammanträde ska ha tagit under dagen. Föreslaget kommer nu gå vidare till lagrådet och riksdagen där det enligt regeringen finns majoritet för förslaget.

Källa:

17 februari 2023  10:52   CET

fredag 17 februari

torsdag 16 februari

Torsdag

Ja till Vattenfalls vindkraftspark utanför Skåne

Statliga Vattenfall får anlägga sin jättelika vindkraftspark i havet utanför Trelleborg, det beslutar nu regeringen.

Regeringen godkänner Vattenfalls planer på vindkraftsparken Kriegers flak i havet tre mil söder om Trelleborg, skriver TT på bland annat DN.se.

”Nu är allt som behövs rent tillståndsmässigt på plats”, kommenterar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Villkoret är Vattenfall tar hänsyn till den marina miljön och eventuella arkeologiska lämningar på havsbotten. I fjol gav den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillstånd till vindskraftsparken, den första i havet från svensk sida sedan 2013.

Källa:

16 februari 2023  12:22   CET

Torsdag

Maskrosor, risrester och PET-flaskor – så ska Continental göra däckbranschen mer hållbar

Senast 2050 ska samtliga däck från Continental vara gjorda av hållbara material. Vägen dit går bland annat genom återvunna PET-flaskor, rester från risproduktion – och gummi från specialodlade maskrosor.

Efter över 150 år av däcktillverkning är Continental en av världens största däcktillverkare, kända för säkerhet, prestanda och slitstyrka. De senaste åren har Continental också fått en allt starkare position på hållbarhetsområdet. Företaget arbetar löpande mot ökad hållbarhet, och har en uttalad ambition om att vara koldioxidneutrala senast 2050.

Redan i dag innehåller ett personbilsdäck från Continental mellan 15 och 20 procent förnybara eller återvunna material. Den siffran ska nu öka ytterligare, tack vare en rad innovativa lösningar.

Källa:

16 februari 2023  12:17   CET

Torsdag

Danska Vestas vd kritiserar politikerna för passivitet i grön politik

(Montel) Politiker borde fokusera på att skapa ramarna för att genomföra den gröna omställningen nu istället för att sätta ambitiösa långsiktiga mål bara för att vinna val, sa Henrik Andersen, vd för vindkraftstillverkaren Vestas, på torsdagen.
”Grön politik, jag är trött på frasen eftersom ingenting görs”, sa Andersen till Oslo Energy Forum.

Uppoffringar bör göras på kort sikt för att öka gröna leveranser nu, sade han, som att påskynda tillståndsprocesser.

”Vi har en enorm efterfrågan på ny förnybar energi över hela Europa. Ta mitt land, Danmark, där elbilar på bara fyra år kommer att kräva cirka 2 GW förnybar energi. Men regeringen har inte lagt upp någon ny produktionskapacitet på två år och istället har de krävt att Orsted ska förlänga livslängden på sin koleldade anläggning i Esbjerg, säger Andersen.

Källa:

16 februari 2023  12:10   CET

Torsdag

Storbritanniens offshore-vindsatsningar "närmar sig 100 GW"

Ny forskning publicerad av RenewableUKs (RUK) EnergyPulse-dataanalytiker visar att Storbritanniens pipeline av vindkraftsprojekt till havs i alla utvecklingsstadier nu ligger på nästan 100 GW.

Totalt hittade den 99,8 GW över 130 projekt – en ökning med 14 GW under de senaste 12 månaderna.

Detta inkluderar 13,7 GW fullt operativ kapacitet och ytterligare 13,6 GW under uppbyggnad eller med stöd säkrat för en väg till marknaden.
Den globala pipelinen uppgår nu till 1174GW över 1417 projekt i 38 länder – en ökning med 508GW under de senaste 12 månaderna.

Källa:

16 februari 2023  11:55   CET

Torsdag

Tusentals solpaneler skickade till kraftåtervinningsarbete i jordbävningen som ödelade Türkiye

Jordbävningsdrabbade regioner i Türkiye kommer att få upp till 12 000 solpaneler för att möta elbehovet i tillfälliga skyddsrum för katastrofens offer

Den turkiska icke-statliga organisationen för förnybar energi, Turkish Solar Energy Industry Association (GENSED), i samarbete med Energy Investors Association, tillkännagav hjälpen i går.

GENSED:s generalsekreterare Harkan Erkan berättade för Anadolu Agency (den turkiska nyhetsbyrån) att organisationerna hade upprättat en lista över utrustning som behövs, inklusive solpaneler, växelriktare och batterier, för installation på marken eller i tak i jordbävningszonen.

Källa:

16 februari 2023  11:42   CET

Torsdag

Dubbla dina pengar? Forskare testar samfördelarna med att odla grödor med solenergi

Ett nytt Iowa State University-projekt (ISU) finansierat av US Department of Energy (DOE) kommer att undersöka sätt att optimera markanvändningen genom att odla matgrödor i en solcell.

Forskningen finansieras av ett fyraårigt anslag på 1,8 miljoner dollar från den amerikanska regeringen och kommer att genomföras söder om Ames, Iowa, där Alliant Energy planerar att börja bygga en 1,34 megawatts solcellsfarm redan i april, med trädgårdsforskning på platsen. beräknas börja våren 2024.

Partnerskapet mellan Alliant och Iowa State tillkännagavs i november 2021, där energibolaget byggde en solcellsfarm på mark som det hyr av universitetet.

Ett team av ISU-forskare från olika avdelningar kommer att föda upp bin, plantera grönsaker, frukt och pollinatörer inom den 10 hektar stora solfarmen.

Källa:

16 februari 2023  11:36   CET

Torsdag

Putin vinner inte sitt gaskrig mot Europa

Det finns fler dåliga nyheter för Vladimir Putin. Europa är på väg att ta sig igenom vintern med sina livsviktiga gaslagringsanläggningar mer än halvfulla, enligt en ny EU-kommissions bedömning som POLITICO har sett.

Det betyder att trots den ryska ledarens ansträngningar att få Europa att frysa genom att minska gastillförseln kommer EU:s ekonomier att överleva de kallaste månaderna utan allvarlig skada – och de ser ut att börja nästa vinter i en stark position för att göra detsamma.

För några månader sedan fanns det farhågor för energibrist i vinter orsakad av störningar i ryska rörledningar.

Men en kombination av milt väder, ökad import av flytande naturgas (LNG) och en stor minskning av gasförbrukningen innebär att mer än 50 miljarder kubikmeter (bcm) gas förväntas finnas kvar i lager i slutet av mars, enligt kommissionens analys.

Källa:

16 februari 2023  11:25   CET

Torsdag

Kinas kapacitet för förnybar energi går om kol för första gången

Kinas produktionskapacitet för förnybar energi tog ut kolkraftskapaciteten för första gången förra året, med ny solenergi som driver elsektorns ansträngningar att nå ambitiösa nationella koldioxidutsläppsmål även när avskaffandet av subventioner fortsatte att dra på sig tillväxten av vindkraftsbyggandet.

Förnybar energi, en kategori som i Kina även inkluderar kärnkraft och vattenkraft, stod för 47,3 % av Kinas totala installerade produktionskapacitet i slutet av 2022, med kol som bara stod för 43,8 % av produktionskapaciteten, säger Wang Dapeng, biträdande direktör för New York. och Renewable Energy Department of the National Energy Administration vid en presskonferens på måndagen.

Källa:

16 februari 2023  11:11   CET

Torsdag

Solenergin i USA kommer att fördubblas på fem år, IRA skapar optimism

Utbyggnaden av solenergi i USA förväntas mer än fördubblas under de kommande fem åren trots att 2022 ser en minskning med 16 % från år till år, eftersom sektorn kommer att se fördelar med att Inflation Reduction Act (IRA) får fäste.

Enligt en rapport från Wood Mackenzie och Coalition for Community Solar Access (CCSA) installerades 2022 1,01 GW gemenskapssolel över hela USA, en minskning från 1,19 GW 2021.

Community solar är en beskrivning av relativt småskaliga solenergiprojekt som tjänar lokala samhällen.

Källa:

16 februari 2023  11:02   CET

Torsdag

Var tredje lantbrukare planerar satsningar på solel under året

Hur möter Sveriges lantbrukare det nya året? Kostnaderna har ökat och utvecklingen i företagen verkar handla om att se möjligheterna på gården. I den enkätundersökning som Landshypotek Bank låtit göra bland Sveriges lantbruksföretagare svarar den största andelen att de möter 2023 genom att investera i solenergi samt att genomföra effektiviseringar. 

Var femte lantbrukare svarar att de tänker göra effektiviseringar och var fjärde att de redan genomfört effektiviseringar för att minska sina kostnader.

– Lantbrukare jobbar ständigt med att försöka hitta mer effektiva sätt att göra saker på. Det kan vara olika mer eller mindre lättfixade åtgärder som kan för att vinna tid och ta mindre resurser i anspråk. I rådande ekonomiska läge får effektiviseringar bra effekt och ger mer tillbaka. Ju högre priser på insatsvaror och avsalu desto mer tjänar du på åtgärder som förbättrar din effektivitet och produktivitet, säger Stefan Malmström, affärschef för jord- och skogsfinansiering på Landshypotek Bank.

Den absolut vanligaste investeringen i förnybar energi det närmaste året är el från sol, vilket var tredje lantbrukare planerar.

Källa:

16 februari 2023  10:48   CET

torsdag 16 februari

onsdag 15 februari

Onsdag

Svenskar är positiva till nya gruvor

Mer än sex av 10 svarande (62 %) i åldrarna 18 till 79 sa att den svenska gruvindustrin borde få utvecklas för att säkra tillgången på kritiska mineraler, en ökning med 10 % jämfört med 2019, när SGU senast gjorde samma undersökning.

Nästan hälften (49 %) kunde se sig acceptera en aktiv gruva i sin närhet, medan nästan sju av tio personer (68 %) tycker att den svenska gruvindustrin är viktig för att skapa nya jobb.

”Inställningen till gruvindustrin har förbättrats de senaste tre åren. …Detta är i linje med att vi som samhälle börjar inse att vi är beroende av andra länder för våra råvaror. Det finns också en ökad förståelse att vi behöver utvinna fler metaller och mineraler för att uppnå den gröna omställningen, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Källa:

15 februari 2023  12:39  CET

Onsdag

Läs PV-Europas temautskick om agrivoltaiska utvecklingen

Dubbel användning av mark är mycket populärt – bland såväl bönder som investerare och projektutvecklare. Tyskland har sitt eget stöd för detta. Men lika väl genomtänkt som tillvägagångssättet är, är det dåligt implementerat. Nu finns det ett policydokument där alla hindren har sammanfattats.

De tekniska möjligheterna för kombinerad användning av mark för livsmedels- och elproduktion finns i våra specialerbjudanden, publicerade av redaktionen för PV Europe tillsammans med DLG. Detta och andra ämnen relaterade till decentraliserad försörjning av grön energi till gårdar kommer att vara ett centralt fokus vid nästa Agritechnica, som äger rum 12-18 november 2023.

Källa:

15 februari 2023  12:27   CET