NYHETER FEBRUARI

Tio förnybara nyheter varje vardag

Förnybar energi omformar den globala politiken

Världens övergång till ren energi. Men kommer det att producera en slags ren energi-realpolitik, med länder som konkurrerar om fördelar, eller en mer utopisk framtid som minskar konflikter?
Medan världen låstes av coronavirus förra året var Andrew “Twiggy” Forrest, ordförande i Fortescue Metals Group, på språng. Miljardärgruvmagnaten och hans följe turnerade 47 länder under fem månader och lyckades övertyga några av dem att öppna sina gränser för delegationen trots pandemin.

Men Forrest letade inte efter mineralfyndigheter – han letade efter ren energi. Från Kirgizistan till Korea till Bhutan letade gruppen ut de bästa platserna för vattenkraft och geotermisk energi.

Källa: Inside Climate News   läs mer ……

Fre 26/2    17:41

BloombergNEF tror att så mycket som 209GW solceller kommer installeras detta år (motsv. 200 kärnreaktorer)

Så mycket som 209GW solceller skulle kunna installeras i år, har BloombergNEF (BNEF) sagt, och projektaktiviteten blomstrar på de flesta internationella marknader.

Den årliga driften förväntas också fortsätta att öka under de kommande åren, med BNEF: s optimistiska prognos som förväntar sig att 221GW kommer att installeras 2022 och 240GW 2023.

Forskningsorganisationen har idag publicerat sitt Q1 2021 Global PV Market Outlook, som säger att minst 160GW sol kommer att distribueras 2021.

Men dess sortiment för året sträcker sig upp till den optimistiska prognosen om 209GW, med hänvisning till starka utbyggnadsprognoser i Indien och I synnerhet Kina.

Källa: PV-tech    läs mer ….

Fre 26/2    17:32

Kina kan distribuera upp till 75 GW PV i år

Enligt nya prognoser från AECEA kan Kina se en stark utveckling av storskaliga solcellparker i år på grund av en massiv pipeline av osubventionerade projekt.

Dessutom kommer segmentet för distribuerad produktion att stimuleras av incitament från de nationella och regionala regeringarna.
Kina kan lägga till mellan 60 och 75 GW ny solcellskapacitet i år, enligt Asien-Europa (AECEA) Clean Energy (Solar) Advisory, som reviderade upp sina utsikter för i år efter att ha förutsagt en nyinstallerad solcellskapacitet på 42 till 48 GW i november.

Den förväntade ytterligare tillväxten beräknas komma från både den distribuerade delen och de stora parkerna.

Källa: pv-magazine   läs mer ……

Fre 26/2    17:15

Den tyska ståljätten vill etablera ett 500 MW grön vätgasverk

Det tyska energiföretaget Steag hjälper Thyssenkrupp att avkolna sin stålproduktionsanläggning i Duisburg-Walsum. Generering av grönt vätgas förväntas drivas av en blandning av vind- och solenergi.

Thyssenkrupp Steel Europe, Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers och Steag planerar att inrätta en 500 MW väteelektrolysanläggning vid Thyssenkrupp stålproduktionsanläggning i Duisburg i västra Tyskland.

Den kunskap som erhållits i Duisburg bör möjliggöra klimatneutral stålproduktion i hela Europa i industriell skala på medellång och lång sikt och därmed hålla den konkurrenskraftig på lång sikt, sa de två företagen.

Källa: pv-magazine    läs mer ….

Fre 26/2    16:59

Batterilager på Elmia kapar effekttoppar

Tillsammans med vår kund Jönköping Energi har vi installerat ett större batterisystem på Elmia-mässan. På mässan finns sedan tidigare en solelanläggning på 255 kilowatt.

Och nu finns det även ett batteri i anslutning. Batteriet är ett litium-järnfosfatbatteri. Batteriet kan ge 100 kilowatt i effekt och lagra 150 kilowattimmar energi. Unikt är dess snabbhet. Batterilagret stöttar dels upp frekvensregleringen i elnätet, men kan också reagera snabbt och kapa effekttoppar. För slutkunden Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB innebär investeringen lägre elkostnader och ett säkrare elnät med mindre avbrott.

På bilden ovan ses från vänster William Ekholm, projektör batterilager på Solkompaniet och Carl-Johan Axén, enhetschef Fastighetstjänster, på Jönköping Energi under installationen av batterisystemet.

Källa: Solkompaniet   läs mer ……

Fre 26/2    16:42

Brasilianskt jättebolag ska göra träkläder åt H&M

Världens största producent av trämassa bygger fabrik för att göra kläder av materialet – det intresserar svenska modejätten H&M.

Bloomberg rapporterar att Suzano SA, det brasilianska företaget som är världens största producent av trämassa, har gått ihop med en finsk startup, Spinnova, för en storsatsning på kläder av trämassa.

Duon ska bygga en fabrik för 50 miljoner euro i Brasilien, som ska göra nya gröna fibrer för klädtillverkning gjorda av nanopartiklar av pappersmassa.

Suzano SA är globalt en stor leverantör av materialet som används för att göra papperskoppar och servetter, och har ett team av nästan hundra forskare som letar efter nya användningsområden för deras träprodukter som kan ersätta produkter gjorde av fossila bränslen, som plast.

Träjätten säger till Bloomberg att satsningen på kläder inte är något litet projekt. Träslaget som tänkt användas är eukalyptus.

Källa: Dagens PS    läs mer ….

Fre 26/2    16:07

Nya möjligheter för att installera solceller på tak

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. I samband med ny lagstiftning kan nu lättnader ges för bygglov. Det gör att det i Ängelholms kommun inte längre krävs att utanpåliggande solceller på tak måste vara av samma färg som husets tak, något som tidigare varit ett hinder.

Innan den nya lagstiftningen (PBL 9 kap 3c §), som ger lättnader för bygglov, reglerade detaljplanen för ett bostadsområde om en husägare fick installera svarta solceller på ett hustak. Nu har samhällsbyggnadsnämnden valt att tolka regelverket så att det inte längre är ett hinder.

Källa: Byggnorden   läs mer ……

Fre 26/2    13:46

LEJE Fastigheter storsatsar på solceller med Save by Solar

LEJE Fastigheter bygger i samarbete med Save by Solar fem stora solcellsanläggningar under våren 2021. Anläggningarna kommer att täcka en yta om cirka 5 000 kvadratmeter tak och generera el motsvarande 30% av den totala elförbrukningen i fastigheterna – varje år lika mycket el som en elbil skulle behöva för att köra 72 varv runt jorden eller elförbrukningen hos 110 villor.

“För 2 år sedan byggde vi 2 stycken solcellsanläggningar ihop med Save by Solar. Det är jättekul för oss att nu kunna konstatera att vi uppnått den produktion och avkastning vi hoppats på med dessa anläggningar. Det gör att vi nu med trygga beslutsunderlag valt att skala upp vårt samarbete med avsikt att komplettera hela vårt befintliga bestånd samt all vår pågående nyproduktion med solceller. Vi är inne i en stark tillväxtresa och det är viktigt för oss och för våra hyresgäster att den sker på ett så hållbart sätt som möjligt.” – Säger Niklas Granström, Grundare LEJE Fastigheter

Källa: Leje fastigheter    läs mer ….

Fre 26/2    13:12

Staten Maryland stämmer olje-, gasföretag för klimatförändringar

Staten Maryland har väckt talan mot 26 olje- och gasföretag och säger att deras industri tog miljön till en punkt där kampen mot klimatförändringar skulle vara svår.

Staden Annapolis inlämnade rättegången på måndagen i Anne Arundel County Circuit Court och nämner ExxonMobil, Chevron, BP och Shell bland sina svarande, rapporterade Capital Gazette på tisdagen. Annapolis säger att det är den 25: e staten eller kommunen som väcker en sådan rättegång.

Borgmästare Gavin Buckleys kontor sa i ett uttalande på tisdag att staden kommer att hävda att företagen bryter mot Maryland Consumer Protection Act och andra åtgärder, inklusive offentliga och privata störningar och vårdslöshet.

Källa: AP-news   läs mer ……

Fre 26/2    09:46

€100 miljoner bioraffinaderi i Hamina Finland

Det finska företaget Fintoil planerar att bygga ett bioraffinaderi på 100 miljoner euro i Hamina.
Anläggningen har nyligen beviljats ​​miljö- och byggtillstånd, och byggnadsarbeten börjar denna månad. Detta kommer att leda till uppförandet av världens tredje största råoljeraffinaderi (CTO).
Fintoil kommer att starta sin kommersiella verksamhet sommaren nästa år.
Anläggningen kommer att förädla en biprodukt av kraftmassa, CTO, för att producera råvara för förnybar andra generationens förnybara diesel. Raffinaderiets kapacitet är 200 000 ton.
Det nya bioraffinaderiet stöder också Finland och EU: s ansträngningar för att snabbt nå koldioxidneutralitet.
Fintoils nya raffinaderiproduktion kommer att medföra en minskning av koldioxidutsläppen med 400 000 ton.
”Känns fantastiskt att få fartyget att segla i full fart. Trots de utmanande tiderna har våra planer avancerat snabbt och vi har kunnat hålla fast vid vårt schema. När produktionen startar sommaren 2022 kommer våra produkter snabbt att få en stor inverkan på att minska utsläppen, vilket direkt hjälper den finska regeringen i dess strävan att nå koldioxidneutralitet, säger Jukka Ravaska, VD för Fintoil.

Källa: Biofuels international    läs mer ….

Fre 26/2    09:39

Forskare förbättrar effektiviteten hos nästa generations solcellsmaterial

Att minska interna förluster skulle kunna bana väg för billiga perovskitbaserade solceller som matchar kiselcellens produktion.

Perovskites är en ledande kandidat för att så småningom byta ut kisel som det material som valts för solpaneler. De erbjuder potentialen för lågkostnadstillverkning vid låg temperatur av ultratunna, lätta flexibla celler, men hittills har deras effektivitet när det gäller att omvandla solljus till el släpat efter kisel och några andra alternativ.

Nu har ett nytt tillvägagångssätt för design av perovskitceller drivit materialet för att matcha eller överträffa effektiviteten hos dagens typiska kiselceller, som i allmänhet sträcker sig från 20 till 22 procent, vilket lägger grunden för ytterligare förbättringar.

Källa: MIT   läs mer ……

Tors 25/2    13:34

Så gör vind- och solenergi världen fredligare

Allt detta sammantaget kommer att göra det förnybara ännu mer effektivt. Sol och vind får en effektiv mellanlagring.

Med den tillväxten vet vi med säkerhet att prisbilden i ganska snabb takt kommer justeras neråt, batterier och elektrolysörer blir överkomliga i pris.

Svaret blir tydligt: vår förflyttning till det förnybara kommer att minska antalet konflikthärdar. När länder blir självförsörjande på energi kommer många incitament till konflikter att minska.

Världen kommer bli fredligare, det kommer inte att finnas någon anledning till att bråka om energin när den finns i alla länders domäner och till en låg kostnad.

Att satsa på det förnybara är rätt väg att gå – världen blir fredligare.

Källa: Warp News    läs mer ….

Tors 25/2    13:22

Malta omvandlar el till termisk energi och tillbaka igen

Många nystartade företag som satsar på energilagring jobbar med batterier eller  andra elektrokemiska enheter. Malta vände sig istället till termisk energi.

Det använder nätkraft för att komprimera luft för lagring i heta smälta salter och kall frostskyddsvätska. En värmemotor omvandlar senare energin tillbaka till el för konsumtion.

Denna apparat möjliggör i teorin lagring av kraft ekonomiskt på mycket längre tidsskalor än vad som är möjligt med de litiumjonbatterier som finns idag.

Finansieringsnyheterna kom efter att en extrem vinterstorm försvagat Texas-nätet i flera dagar och markerade värdet på kraftkällor som kan fungera även när flera energikällor fallerar.

Källa: Greentechmedia   läs mer ……

Tors 25/2    13:00

Rekord för vindutbyggnad i USA 2020

USA tillförde mer vindkapacitet än någonsin tidigare med 16,5 GW installerat – långt över det tidigare rekord som sattes 2012.
USA tillförde mer vindkapacitet än någonsin tidigare 2020.

Cirka 16,5 gigawatt kapacitet installerades – långt över det tidigare rekord som sattes 2012. General Electric var den stora vinnaren och stod för mer än hälften av den kapacitet som beställdes förra året. Vestas var tvåa och slog också företagsrekord för amerikanska vindtillägg. Siemens Gamesa, Nordex och Goldwind levererade den återstående nya kapaciteten.

Bara fem företag levererade turbiner för hela uppbyggnaden 2020. General Electric (GE) levererade mer än hälften av den totala nya kapaciteten, 9,4 GW. GE är i ledning med Vestas strax bakom.

Källa: SAUR ENERGY    läs mer ….

Tors 25/2    12:50

Region Skånes Effektkommission: ”God el, mycket el och el i rättan tid!”

Det finns ett stort behov av att förbättra Skånes elförsörjning. El är ren, tyst och miljövänlig och en elektrifiering av samhället är nödvändig för att nå klimatmålen. Men då måste det finnas tillräckligt med elektrisk effekt att tillgå, på rätt plats och i rätt tid.

Därför har Region Skåne tillsammans med Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Ystad, Skånes kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt Öresundskraft, E.ON, Kraftringen, Ystad Energi, C4 Energi, Uniper och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren startat en effektkommission.

Region Skånes Effektkommissions syfte är att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering vi vill Sverige ska leda.

Källa: Dagens Samhälle   läs mer ……

Tors 25/2    12:22

Norge testar självkörande bussar

Det finska självkörningsföretaget Sensible 4 har meddelat att dess självkörande minibusspilot i den lilla jordbruksbyn Gjesdal i Norge har öppnats för passagerare.

Sensible 4: s FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation System) självkörande pilot är utformad som ett forsknings- och utvecklingsprojekt för att etablera och leverera ett proof-of-concept på automatiserad sista mils kollektivtrafik, som integreras i det befintliga transportsystemet i urbana områden, och baserat på användningen av självkörande minibussar.

FABULOS, som stöds av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, är den andra autonoma bilpiloten Sensible 4 som körs i Norge i år.

FABULOS-projektet involverar tre autonoma Toyota Proace-minibussar som går mellan särskilda busshållplatser i den lilla byn Gjesdal och erbjuder små grupper av bybor gratis till mars.

Källa: Driven    läs mer ….

Tors 25/2    12:01

Ökade elektrifieringen utmanar svenska elsystemet

Med den ökade elektrifieringen förväntas Sveriges totala elanvändning att öka kraftigt fram till 2045. Men bristerna i elsystemet är stora. För att klara elförsörjningen krävs nya tekniska lösningar och en översyn av nuvarande marknadsmodell, framgår av en färsk rapport från WSP.

Enligt ett riksdagsbeslut från 2017 ska Sverige bli klimatneutralt senast år 2045. För att nå dit behöver samhället elektrifieras, vilket utmanar det svenska elsystemet, visar WSP:s rapport ”Brister, beslut och balans i elsystemet – så kan ekvationen gå ihop”.

Källa: Miljö&Utveckling   läs mer ……

Tors 25/2    11:28

Ska Kalifornien koppla elräkningar till kundens inkomster?

En ny rapport syftar till regressiva volymhastigheter och föreslår ett nytt sätt att dela kostnaderna för statens rena elektrifieringsmål.
Kalifornien har redan några av de högsta elpriserna i landet. Dessa kostnader kan stiga ännu snabbare under det kommande decenniet, eftersom verktyg härdar sina nät mot skogsbränder, ökar sin andel av nettomätade soltak på taket och lägger till andra kostnader som kommer att överföras till energikunder.

Men att återhämta dessa kostnader genom att debitera kunderna med kilowattimmar pressar för mycket av bördan på de som är minst förmögna att betala, enligt en ny rapport från University of California i Berkeley. Det är inte bara orättvist för statens mest utsatta invånare, hävdar rapporten – det kan också göra det dyrare att elektrifiera transport och byggnadsuppvärmning med kolfri kraft.

För att bekämpa detta föreslås i rapporten en ny och visserligen radikal lösning – att skära ned på volymavgifterna per kilowattimme på kundernas räkningar och återvinna de saknade pengarna genom konstruktioner knutna till kundernas inkomster.

Källa: Greentechmedia    läs mer ….

Tors 25/2    11:20

Är ammoniak framtidens bränsle?

Ammoniak räddade världen en gång; det kan göra det igen.

För hundra år sedan stod världen inför en hotande livsmedelskris. En blomstrande befolkning pressade bönderna att odla grödor snabbare än kvävefixerande bakterier i jorden kunde hålla jämna steg och de sydamerikanska avlagringarna av guano och naturliga nitrater som de applicerade som gödningsmedel minskade.

I det som fortfarande kan vara det största globala problemet som lösts genom kemi utvecklade Fritz Haber och Carl Bosch en process för att reagera väte och atmosfäriskt kväve under tryck för att göra ammoniak, som jordbrukare antog istället för naturligt gödningsmedel. Haber-Bosch-processen är fortfarande ansvarig för nästan hela världens ammoniak, liksom derivat som urea och ammoniumnitrat.

Dagens kris är klimatförändringar. Den här gången kunde ammoniak komma till undsättning genom att fånga, lagra och transportera väte för användning i utsläppsfria bränsleceller och turbiner. Ansträngningar pågår också för att förbränna ammoniak direkt i kraftverk och fartygsmotorer.

Källa: c&en    läs mer ……

Tors 25/2    10:23

SaltPower säljer det första saltkraftverket

Sønderborgsföretaget SaltPower har sålt det första saltkraftverket till Dansk Salt i Mariager. Nu börjar de allvarligt kommersialisera företaget.
– SaltPower har arbetat med tekniken i sju år och har nu en färdig produkt som kommer att säljas över hela världen. Vi är stolta över att leverera det första saltkraftverket i sommar, så vi kan komma igång med den kommersiella utvecklingen av företaget, säger Lars Storm Pedersen, VD för SaltPower.

Prismässigt strävar SaltPower efter att kunna förse en anläggning med saltkraft till ett pris som kan motsvara kostnaden för att etablera havsvind.

Källa: Energy Supply    läs mer ….

Tors 25/2    10:07

Polen och USA är emot Nord Stream 2

Den polska utrikesministern och den amerikanska utrikesministern i ett telefonsamtal på tisdag bekräftade sin vilja att stärka det bilaterala partnerskapet och motsätta sig Rysslands Nord Stream 2-pipeline.

”Minister Zbigniew Rau och USA: s utrikesminister Antony Blinken diskuterade i ett telefonsamtal prioriterade samarbetsområden och den nuvarande internationella situationen”, sade det polska utrikesministeriet i ett uttalande.

”De polska och amerikanska toppdiplomaterna gick med på att fortsätta en nära dialog och ett nära bilateralt samarbete inom internationella organisationer för att befästa det transatlantiska samfundet”, heter det i ett uttalande från ministeriet.

Den polska utrikesministern betonade en gemensam ståndpunkt för de två länderna om hot mot säkerheten, inklusive den som Ryssland utgjorde, och uttryckte hopp om USA: s engagemang i Europa och frågor som rör Polens grannskap.

Källa: EURACTIVE    läs mer ……

Ons 24/2    13:07

I Australien testar man göra vätgas tillverkat med "vatten från luften"

Northern Territory-regeringen kommer att pröva grön vätgasteknik som inte används från nätet som använder vatten som utvinns från ökenluften, som en del av dess förnybara vätgasstrategi.

Projektet kommer att lokaliseras i Tennant Creek-regionen, 500 kilometer norr om Alice Springs, och kommer att använda solenergi och Aqua Aerems ”vatten från luftteknik”.

Råmaterialet för grönt väte är vatten som delas upp i väte och syre med hjälp av elektrolys som drivs av förnybar energi. För regioner med mycket solsken men begränsat vatten innebär detta både ett tillfälle och ett gåta.

Northern Territory-regeringen kommer att försöka lösa detta genom att använda Aqua Aerem-tekniken, som drar vatten direkt ut ur atmosfären.

Källa: Renew Economy    läs mer ….

Ons 24/2    12:59

Hemligt projekt – svensk skog blir H&M-kläder

”Självklart har vi gjort prover redan och har ambitionen att lansera plagg så fort det är möjligt”, säger Joel Ankarberg, chef strategi och transformation på H&M, till DN.

I åratal har det hemliga projektet pågått med målet att träd ska bli textilier.

Förutom H&M deltar Ikea, Stora Enso och svenska staten. Tillsammans satsar parterna 352 miljoner på en ny fabrik där den nya tekniken tar vara på den svenska skogen och gör textilier av träd i stället för att bomull och oljebaserade material används, skriver Dagens Nyheter och förklarar att det anses vara ett mer miljövänligt och hållbart alternativ som kan ”förändra en av världens största branscher”.

”Det är ett strategiskt val för oss, och vi tror att den nya fibertekniken ska skapa nya intäkter – men också att hjälpa till med en stor global utmaning”, säger Roxana Barbieru, chef för nya affärer och samarbeten inom biomaterial på Stora Enso, till tidningen.

Källa: Dagens PS    läs mer ……

Ons 24/2    12:02

Norden kan bli första fossilfria regionen i världen

DEBATT. Fasa ut alla fossila bränslen och gör Norden till världens första fossilfria region. Det skriver sex nordiska miljöorganisationer i en gemensam debattartikel.

De nordiska länderna har ofta legat i framkant i arbetet för en bättre miljö. FN:s första miljökonferens hölls i Stockholm 1972 och de nordiska länderna har ofta gått före och inspirerat andra med miljöpolitiska reformer. Nordiska politiska ledare har ett högt internationellt förtroende.

Detta förtroende kommer med ett stort ansvar. Just nu befinner sig världen mitt i en klimatkris. Vi uppmanar därför de nordiska länderna till att gemensamt gå före och göra Norden till den första regionen i världen att helt fasa ut fossila bränslen. Det kräver ledarskap, beslutsamhet och inte minst handling.

Källa: Altinget  läs mer ….

Ons 24/2    11:58

Den tydliga vinnaren att investera i från Texas Power Grid Collapse: Batterilagring

Electric Reliability Council i Texas levde inte upp till sitt namn förra veckan. Och även om dagtidshöga temperaturer i Houston redan har återgått till sina regelbundet schemalagda 70 grader, kvarstår effekterna av djupfrysning i bystade vattenrör, tomma butikshyllor och långa rader vid bensinstationer.

Tillsammans med rörmokarna som arbetar igenom sina stora eftersläp kommer det att finnas en annan stor vinnare som kommer ut ur isstormen: batterier.

Men förvänta dig större intresse för system som kan fungera året runt och kombinera solpaneler och batterilagring. Houston-baserade Sunnova erbjuder solsystem i hemmet med batterilagring till 0% finansieringsräntor och ingen nedbetalning. Konkurrenten SunPower erbjuder hemsystem som inkluderar integration med en AI-informerad smartphone-app som gör det möjligt för en husägare att sälja överflödig solenergi från sina batterier tillbaka till nätet.

”Lagring minskar i kostnad lika snabbt som solenergi gjorde”, säger SunPowers VD Tom Warner. ”Du kan ha ett kraftverk hemma där du har total kontroll.”

Källa: Forbes    läs mer ……

Ons 24/2    11:22

OS i Beijing kommer drivas enbart med 100% grön energi

Peking är tänkt att driva vinter-OS 2022 och Paralympics med energi från 100% förnybar energi.
Affärer som undertecknats har möjliggjort genomförandet av Smart Grid-planering för OS med låg koldioxidutsläpp. Programmet kommer att säkerställa installationen av ny och användningen av befintliga smarta nättekniker och infrastruktur för förnybar energi, överföring och distribution i tre konkurrenszoner i Peking, Yanqing och Zhangjiakou.

Affären har också resulterat i lanseringen av Zhangbei Renewable Energy Flexible DC Grid Pilot and Demonstration Project. Smart grid-projektet visar hur smarta nät och ren energi kan utnyttjas för att säkerställa ett starkt, smart, rent och effektivt nät för ett koldioxidsnålt OS.

Källa: Smart Energy  läs mer ….

Ons 24/2    11:14

Solenergi är nu den största källan till förnybar energi i Indien

Ministeriet för ny och förnybar energi (MNRE) har utfärdat en månatlig sammanfattning för kabinettet för januari 2021 med en beskrivning av alla händelser och utveckling som ägde rum under månaden.
Den viktigaste utvecklingen i rapporten var att solenergi, nu med 38,79 GW installerad kapacitet, är den ledande källan till förnybar energi i Indien och lämnar efter vind på 38,68 GW.

Efter att ha skjutit till över 30 GW i ett snabbt intervall har tillväxten för vindkraft stagnerat i Indien under de senaste åren. En period då solenergi har blivit den förnybara energikällan i landet som växer snabbast bland alla andra källor till ren energi.
Och nu har solen överträffat vinden och blir störst i det indiska nätet.

Källa: SAUR ENERGY    läs mer ……

Ons 24/2    10:25

H&M Group utfärdar en hållbarhetsobligation på 500 miljoner euro

Modegiganten H&M Group har lanserat en obligation som finansierar initiativ för att minska utsläppen och förbättra resurseffektiviteten till ett pris av 500 miljoner euro.
Företaget, som äger varumärken inklusive Cos och Monki samt dess namne H&M, emitterade obligationen i slutet av förra veckan och bekräftade att det var mer än sju gånger tecknat.

Obligationen har en löptid på 8,5 år och H&M Group använde BNP Paribas, Commerzbank, Danske Bank, SEB och Standard Chartered som bokförare på affären. SEB agerade som rådgivare och Sustainalytics tillhandahöll utvärderingar från tredje part av obligationens KPI.

H&M Group sa i ett uttalande att obligationens intäkter kommer att användas för att finansiera initiativ som ger framsteg mot viktiga material och utsläppsmål. På det förstnämnda strävar företaget efter att öka andelen återvunnet material över hela produktportföljen till 30% till 2025.

Källa: Edie    läs mer ….

Ons 24/2    10:12

Satsning på grön ståltillverkning i Luleå och Boden

Företaget H2 Green Steel planerar att bygga en anläggning för fossilfri ståltillverkning i Boden med produktionsstart 2024.

Satsningen kommer ledas av Scanias vd Henrik Henriksson och den nya fabriken väntas ge 1.500 nya arbetstillfällen.
Bakom satsningen finns bland annat investmentbolaget Altors grundare Harald Mix och batteriföretaget Northvolts ordförande Carl-Erik Lagercrantz.
Med start 2024 planerar det nystartade bolaget H2 Green Steel att börja producera fossilfritt stål i Luleå och Boden.

Scanias nuvarande vd Henrik Henriksson lämnar lastbilstillverkaren för att leda uppstickaren. Han lämnar Scania efter 23 år, varav mer än fem år som bolagets vd.

– Det var ett mycket svårt beslut för mig att lämna Scania, ett bolag där jag har spenderat hela min professionella karriär och har kollegor som jag betraktar som familj, säger han i ett pressmeddelande.

Källa: DN    läs mer ……

Ons 24/2    10:06

Nordic Solar börjar bygga den fjärde solparken på åtta månader

Det danska energiföretaget Nordic Solar har börjat bygga en ny solpark i Portugal. Etableringen av solparken är den fjärde på bara åtta månader, som alla har kommit till trots koronasituationen.

Den kommande 48,5 MWp solparken i Alentejo-regionen i Portugal kommer att bli ett av Nordic Solars hittills största projekt. Byggandet har börjat och förväntas vara klart under 2021.

Anläggningen, som har skapats i samarbete med utvecklingspartnern Chint Solar, kommer att kunna leverera grön el till ca. 25 000 hushåll i området.

Det är ett betydande bidrag till Nordics Solars uttalade mål att stödja övergången till grönare energiformer.

– Nordic Solar har åtagit sig att göra grön energi tillgänglig för ännu fler hushåll i hela Europa, och vi är stolta över att kunna utöka vår portfölj igen. Genom riskdiversifiering och genom att kontinuerligt utöka vår portfölj med fler europeiska marknader är det vårt mål att bli det föredragna solenergiföretaget för nordiska investerare, säger VD för Nordic Solar, Nikolaj Holtet Hoff i ett pressmeddelande.

Källa: Energy Supply    läs mer ….

Ons 24/2    09:59