ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

"transition away from" "transition away from" "transition away from"

Från MEDSOLS.NU får du:

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

torsdagen den 15 februari

Torsdag

Hur svavel kan vara en överraskningsingrediens i billigare, bättre batterier

Nyckeln till att bygga billigare batterier som kan utöka utbudet av elbilar kan ligga i ett billigt, rikligt material: svavel.

Att ta itu med klimatförändringarna kommer att kräva en hel del batterier, både för att driva en allt mer elektrisk fordonsflotta och för att lagra förnybar energi på nätet. Idag är litiumjonbatterier det dominerande valet för båda industrierna.

Men i takt med att behovet av fler batterier växer, blir det mer utmanande att gräva upp de nödvändiga materialen. Lösningen kan ligga i ett växande antal alternativ som undviker några av de mest begränsade och kontroversiella metallerna som behövs för litiumjonbatterier, som kobolt och nickel.

En utmanande kemi, litium-svavel, kan snart nå en stor milstolpe, eftersom startup Lyten planerar att leverera begränsade mängder litium-svavelceller till sina första kunder senare i år. Cellerna (som kan spännas ihop för att bygga batterier av olika storlekar) kommer att gå till kunder inom flyg- och försvarsindustrin, ett steg på resan mot att bygga batterier som klarar testet av elbilar.

Källa:

15 feb 2024  15:36 CET

Torsdag

Wärtsila får 300MW skotsk batteriorder

Wartsila kommer att leverera ett 300MW energilagringssystem till Zenobe för ett projekt i Kilmarnock, Skottland.

Batterienergilagringssystemet på 600 MWh (BESS) kommer att levereras under ett kontrakt för leverans av teknisk utrustning (EEQ) till Zenobe.

Detta är det andra energilagringssystemet Wartsila levererar till Zenobe och det kommer att vara ett av de största i Skottland hittills.
Ordern bokades till företagets orderingång i januari 2024 och energilagringssystemet förväntas vara i drift i slutet av 2025.

Projektet kommer att levereras under Storbritanniens National Grids NOA Stability Pathfinder-program, som syftar till att kostnadseffektivt ta itu med stabilitetsproblem i elsystemet som skapats av den ökade användningen av intermittent förnybar produktion.

Källa:

15 feb 2024  15:26 CET

Torsdag

Ferroamp inleder fälttester av V2G-lösning

Ferroamp har lyckats genomföra dubbelriktad laddning med flera vanliga elbilsmodeller och går nu vidare med fälttester.
Det hela beskrivs som ett viktigt steg mot en ny kostnadseffektiv lösning för V2G (vehicle-to-grid). Lösningen gör det möjligt att använda elbilens batteri för att både bidra till elförsörjningen i huset och stabiliteten i elnätet.

– Ferroamps likströmsnät ger möjlighet att förenkla dubbelriktad laddning och göra elbilen till en integrerad del av fastighetens elsystem. Det gör att elbilen kommer kunna användas för en mängd olika funktioner till exempel stödtjänster eller som back-up vid strömavbrott, säger Björn Jernström CTO och grundare av Ferroamp i ett pressmeddelande.

En nyckelfråga i utvecklingen av V2G är omvandlingen mellan likströmmen i elbilen och växelströmmen i elnätet. Det är en komplex process där hänsyn måste tas till nätkoder, certifieringar och olika typer av krav beroende på hur kapaciteten i elbilens batteri ska användas i elnätet. Om omvandlaren sitter på bilen lägger man till vikt och högre produktionskostnad och lika så om en laddbox utrustas med en omvandlare riskerar det istället att bli en dyr lösning för kunden.

Källa:

15 feb 2024  13:40 CET

Torsdag

Kinas solenergikapacitet överstiger 600 GW

Med sin oöverträffade tillväxt inom solenergisektorn har Kina rapporterat en installerad kapacitet på upp till 600 gigawatt (GW), vilket utgör ungefär en femtedel av landets totala installerade kapacitet. Denna ökning fortsatte under 2023 och bevittnade en anmärkningsvärd ökning med 50 % av den installerade nettokapaciteten för solenergi jämfört med föregående år, och nådde imponerande 609 GW, enligt rapporter.

Faktorerna som driver tillväxten är de samlade ansträngningarna från den kinesiska regeringen, som har implementerat ambitiösa program för förnybar energi och stimulerat distribuerade solcellsinstallationer. National Energy Administration (NEA) tillhandahöll data som tyder på att Kina tillförde över 215 GW solenergi 2023, med häpnadsväckande 25 % av denna kapacitet online bara i december. Denna topp understryker den snabba takt som Kina tar till sig solenergi.

Källa:

15 feb 2024  13:30 CET

Torsdag

Proteiner guidar elektronerna till rätt ställe

Celler behöver energi för att fungera. En studie med forskare från Göteborgs universitet visar hur energin i cellen vägleds genom små förändringar i atomstrukturen för att nå fram till sitt mål i proteinet. Genom att imitera dess strukturförändringar kan vi få effektivare solceller i framtiden.

Solens strålar är grunden för all energi som skapar liv på jorden. Fotosyntesen hos växter är ett exempel, där solenergin behövs för att växten ska kunna växa till. Särskilda proteiner, absorberar solstrålarna och energin transporteras som elektroner inne proteinet, detta kallas för laddningsöverföring. I en ny studie visar forskare att proteiner formar särskilda strukturer i cellerna för att skapa effektiva transportvägar för laddningarna.

Forskarna kunde se att förändringarna i strukturen skedde med precis timing och helt i takt med hur laddningen överfördes. Detta är viktig kunskap som kan komma till nytta för att designa bättre solceller, batterier eller andra applikationer som kräver energitransporter.

Källa:

15 feb 2024  13:11 CET

Torsdag

Klämma in flytande solenergi mellan gigantiska havsbaserade vindkraftverk

Offshore solenergipionjären Oceans of Energy tillhör en grupp av 16 europeiska organisationer som har ingått partnerskap för att skala upp flytande havsbaserad solteknik till 150 MW så att den lättare kan installeras i befintliga och nya havsbaserade vindkraftsparker.

European Union (EU) Joint Industry Project, som tillkännagavs på måndagen av Oceans of Energy, planerar att skala upp havsbaserad solteknik till standardformat på 150 MW med hopp om att möjliggöra byggandet av offshore-energigårdar i gigawattskala.

”Att placera solkraftsparker inom havsbaserade vindkraftsparker utnyttjar havsutrymmet bättre, ökar energiproduktionen, ger mer kontinuerlig kraft över säsongerna och kommer att driva ner kostnaderna för grön elproduktion och energisystemet”, sa Oceans of Energy i sin press släpp.

Källa:

15 feb 2024  13:04 CET

Torsdag

Finansiering klar för solvärmedriven grön metanolanläggning

Utvecklarna av en solvärmedriven metanolproduktionsanläggning som kommer att leverera grönt bränsle för sjöfart och flyg har lagt ner 40 miljoner USD i finansieringsaffärer som kommer att stödja byggandet av Port Augusta-anläggningen, känd som SM1.

Den australiensiska specialisten på koncentrerad solvärmeenergi Vast Renewables, tillsammans med konsortiepartnern Mabanaft, sa på torsdagen att de har säkrat finansieringen som ursprungligen tillkännagavs för drygt ett år sedan.

Affären kommer att innebära att Vast får upp till 19,48 miljoner dollar från Australian Renewable Energy Agency (ARENA), medan Mabanaft kommer att få upp till 12,4 miljoner euro (20,5 miljoner dollar) från Projektträger Jülich på uppdrag av den tyska regeringen, som en del av det tysk-australiska Hydrogen Innovation and Technology Incubator-programmet, eller HyGATE.

Källa:

15 feb 2024  13:00 CET

Torsdag

Hur man tillverkar grönt stål från aluminiums röda lera

Forskare vid Max-Planck-Institut für Eisenforschung, ett centrum för järnforskning, har visat hur grönt stål kan tillverkas av aluminiumproduktionsavfall på ett relativt enkelt sätt.

I en artikel publicerad i tidskriften Nature påpekar forskarna att deras tekniks genomförbarhet beror på det faktum att produktionen av aluminium genererar miljontals ton giftig röd lera varje år.

I en elektrisk ljusbågsugn som liknar de som använts i stålindustrin i decennier kunde de omvandla järnoxiden i röd lera till järn med hjälp av väteplasma. Med denna process skulle nästan 700 miljoner ton CO2-fritt stål kunna produceras av de fyra miljarder ton röd lera som har samlats över hela världen hittills – vilket motsvarar en tredjedel av den årliga stålproduktionen i världen.

Källa:

15 feb 2024  12:54 CET

Torsdag

Brittiska universitet hotar att avyttra miljarder om inte bankerna accelererar netto-noll-planer

Cambridge University leder en koalition av 21 brittiska universitet som förvaltar mer än 5 miljarder pund i investeringar för att varna banker och kapitalförvaltare för potentiella avyttringar om inte kraftfullare åtgärder vidtas för att påskynda netto-nollövergången.

I en formell begäran om förslag som skickades ut idag (15 februari) uppmanar universiteten, inklusive Oxford, Edinburgh, Leeds, University College London och London School of Economics, finansiella institutioner att uppdatera sina fossilbränslepositioner och skapa miljövänliga fyndigheter konton och penningmarknadsfonder.

Cambridge University har åtagit sig att avyttra sina anslag på 4 miljarder pund från alla direkta och indirekta investeringar i fossila bränslen till 2030, medan Oxford har mött kritik för indirekt exponering för fossila bränslen i sin fond på 6 miljarder pund.

Källa:

15 feb 2024  12:49 CET

Torsdag

Labodlat "nötköttsris" skulle kunna erbjuda en mer hållbar proteinkälla, säger skapare

Skålar med avgjort rosa-toned ris är på väg att finnas på hållbara matmenyer, enligt forskare som skapade riskorn med nötkött och kofettceller odlade inuti dem.

Forskare tillverkade den experimentella maten genom att täcka traditionella riskorn i fiskgelatin och så dem med skelettmuskler och fettstamceller som sedan odlades i laboratoriet.

Efter att ha odlat det muskel-, fett- och gelatinkvävda riset i nio till 11 dagar, innehöll spannmålen kött och fett genomgående, vilket resulterade i en slutprodukt som forskarna tror kan bli en näringsrik och smakrik mat.

Prof Jinkee Hong, som ledde arbetet vid Yonsei University i Sydkorea, lagade och smakade på det nötköttsodlade riset, som han hoppas kommer att vara en mer prisvärd proteinkälla än traditionellt nötkött, med ett mycket mindre koldioxidavtryck.

Källa:

15 feb 2024  12:43 CET

torsdag 15 februari

onsdag 14 februari

Onsdag

USA: BESS-batterier för 150 USD/kWh

Efter att ha sjunkit förra året kommer kostnaden för containeriserade BESS-lösningar för USA-baserade köpare att sjunka med ytterligare 18 % 2024, sa Clean Energy Associates (CEA).

Det genomsnittliga 2024-priset för en BESS 20-fots DC-container i USA förväntas sjunka till 148 USD/kWh, en minskning från 180 USD/kWh förra året, en liknande nedgång som 2023, enligt rapporter från Energy-Storage .news, när CEA lanserade en ny kvartalsvis BESS prissättningsmonitor.

Konsult- och marknadsinformationsföretaget gav uppdateringen i en lång artikel av Dan Shreve, VP of Market Intelligence, som kommer att publiceras i nästa upplaga (38) av PV Tech Power, Solar Medias kvartalstidskrift för nedströms solenergi och lagring industrier, senare denna månad.

Det betyder att priset för en BESS DC-behållare – bestående av litiumjärnfosfat (LFP)-celler, 3,7 MWh och 4 timmars varaktighet, levererad med avgifter betalda från Kina till USA – kommer att ha nästan halverats i slutet av 2024 jämfört med toppnivåerna 2022, då den nådde 270 USD/kWh.

Källa:

14 feb 2024  13:14 CET

Onsdag

Tyskland: Fler och fler medborgarenergigrupper kring vindenergi

Efter år av uppehåll godkänns nu mer vindkraftproduktion i Tyskland än på länge. Initiativ för mer medborgarenergi bör också säkerställa det fortsatta uppsvinget. I Nordrhein-Westfalen reglerar nu en medborgarenergilag att i framtiden kommer alla nya vindkraftverk att rotera med ekonomiskt deltagande av medborgare och/eller kommuner.

6 300 megawatt: det betyder rekord. Så mycket ny vindkraftsproduktion godkändes av de myndigheter som ansvarar för föroreningskontroll i Tyskland under de första elva månaderna 2023. Numret kommer från Federal Network Agencys marknadsbasdataregister; Det fastställdes av Jürgen Quentin från specialistbyrån för vindkraft på land (FA Wind).
 
Utöver Federal Network Agencys anbudsresultat är godkännandesiffrorna en viktig indikator på framtida installationsverksamhet inom vindsektorn.

Källa:

14 feb 2024  13:00 CET

Onsdag

USA: Geotermiska värmepumpar i stor skala undviker kostnaderna för dyra långdistansledningar

En ny analys visar att installation av geotermiska värmepumpar i 70 % av amerikanska byggnader kan minska behovet av nya långdistansledningar med 33 %, förklarar Kelly MacGregor på NREL.

Huvudbudskapet är att även om geotermisk utbyggnad ses som dyr, så är de undvikade kostnaderna betydande. Dessa överföringsledningar kommer inte att behövas eftersom geotermisk värme alltid är lokal och kan användas både i städer och på landsbygden.

Även om den utbredda utbyggnaden verkar skrämmande skulle den leverera 15 % av landets elbehov, enligt modellen.

Andra fördelar inkluderar dess bidrag till koldioxidutsläppen av byggnader, mjukning av toppefterfrågan och skapandet av lokala arbetstillfällen för installation, underhåll och till och med tillverkning av utrustning för geotermisk värmepump.

Källa:

14 feb 2024  12:55 CET

Onsdag

Holländskt solöverskott kommer att intensifiera negativa priser – analytiker

Omröstningen i det holländska överhuset i parlamentet innebär att incitamentet för hushållen att minska solelproduktionen vid tider av överutbud kommer att förbli lågt, säger Jean-Paul Harreman, direktör på EnAppSys, ett Montelföretag. Och detta kommer att resultera i mer utbud och fler negativa kraftpriser, sa han.

Nederländerna hade 316 timmars negativa priser förra året när energinätet kämpade för att balansera ett överskott av sol- och vindproduktion under soliga dagar, enligt EnAppSys data. I år kan siffran stiga till någonstans mellan 400 och 1 000, sa Harreman och noterade att förra årets siffra tömdes av en ovanligt grå sommar.

Landets solenergikapacitet på cirka 26 GW överstiger vida toppbehovet på 16 GW, enligt Harreman.

Källa:

14 feb 2024  12:47 CET

Onsdag

Finland: Batteri på 35 MW i Lappeenranta

Investor Ardian, i samarbete med sin operativa plattform eNordic, har tagit det slutliga investeringsbeslutet (FID) för att bygga Mertaniemi batterienergilagringsprojekt i Finland.

Batteriet på 38,5 MW en timmes skala kommer att stödja det finska elnätet.

Projektet är i linje med ACEEF-strategin i Finland, som syftar till att förvärva och aggregera vind- och solkraftstillgångar för att dra nytta av skalfördelar och för att bättre utnyttja nätanslutningspunkterna genom att utveckla batterilagringstillgångar.

Detta sker efter förvärvet av två vindkraftsparker i Finland 2023 på totalt mer än 27MW.

Källa:

14 feb 2024  11:22 CET

Onsdag

Europas solindustri-kris koppling till kinesisk import

Europas gröna energiomställning har fastnat mellan sten och hård. En flod av billig kinesisk import av solpaneler driver rekordstora solenergiinstallationer. Men samma import krossar Europas få lokala solcellstillverkare.

Regeringar och industri är splittrade om hur de ska reagera.
Europa har precis haft ett bra år för grön energi. Länder i Europeiska unionen installerade rekordnivåer av solenergikapacitet, 40 % mer än 2022. Den stora majoriteten av dessa paneler och delar kom från Kina – i vissa fall, 95 %, visar uppgifter från International Energy Agency.

Ändå har den gröna energiboomen inte hjälpt Europas få lokala solpanelstillverkare, som har nått krispunkten, krossats av billigare import och överutbud. Tillkännagivanden om produktionsstängningar hopar sig, och sektorn har varnat för att hälften av dess kapacitet kan stängas inom några veckor om inte regeringar går in.

Politiker försöker svara, men är splittrade i hur man gör det. Tysklands ekonomiminister Robert Habeck skrev till EU-kommissionen i november och uttryckte oro över att EU:s chef var på väg att sätta handelsrestriktioner på kinesisk solimport, visade ett brev som Reuters såg.

Källa:

14 feb 2024  11:03 CET

Onsdag

Taiwan: Solenergi, vindkraftsförsörjning slår nytt högsta, kol tappar

Elektricitet genererad av sol- och vindkällor utgjorde mer än 50 procent av landets energimix klockan 12:21 på söndagen, ett rekordhögtal som såg att förnybar energi överträffade kolkraften, sa Taiwan Power Co (Taipower).

El producerad från sol- och vindkällor uppgick till 10,01 gigawatt (GW), vilket motsvarar 52,37 procent av all energi som genererades vid den tiden, säger det statligt ägda bolaget i ett pressmeddelande.

Det är ett stort steg för Taiwan med tanke på att under Lunar New Year-semestern i januari förra året bröt elektriciteten som genererades av sol- och vindkällor 30-procentstrecket för första gången, heter det.

Källa:

14 feb 2024  10:16 CET

Onsdag

Republikanerna bryr sig också om klimatförändringarna. Våra presidentkandidater ignorerar dem.

Tidiga republikanska primärval prioriterar väljare som bryr sig mindre om den globala uppvärmningen.

Det quixotiska primärsystemet, där en handfull stater talar för hela nationen, är helt klart antidemokratiskt. Det är också en råvara för klimatpolitiken hemma och utomlands. Det beror på att det finns något som Iowa, New Hampshire, South Carolina och Nevada alla har gemensamt (förutom att de är de första fyra staterna att rösta i den republikanska presidentens primärval). Alla fyra är hem för republikanska väljare med en oro över klimatförändringarna under genomsnittet.

Det skulle vara fel att antyda att detta mönster ensamt förklarar varför majoriteten av kandidaterna till den republikanska nomineringen 2024 vägrade att erkänna klimatförändringarnas verklighet. Men vägen till valseger går genom dessa tidiga stater, så kandidater skräddarsyr sina budskap därefter, ofta med hjälp av opinionsmätare som har i uppdrag att kartlägga en vinnande koalition från en viss väljarkår. Detta leder till ett kyckling-och-ägg-problem: Väljarna väljer sina kandidater på samma sätt som kandidaterna väljer sina väljare.

Källa:

14 feb 2024  10:39 CET

Onsdag

Kinas kolanläggningar körs mer sällan

Kraftverk är vanligtvis inte igång hela tiden. De slås på och av eller rampas upp och ner när de behövs.

Anläggningens ”kapacitetsfaktor” berättar för oss hur ofta den körs med maximal effekt. Kapacitetsfaktorn för Kinas kolkraftverk har sjunkit under de senaste 15 åren. Se diagrammet nedan från S&P Global Commodity Insights.

Under det första decenniet av 2000-talet var anläggningar igång cirka 70 % av tiden. De är nu runt 50 %. Vi kan också se detta i driftstimmarsdata från National Energy Administration (NEA) i Kina.

Om utnyttjandegraden fortsätter att sjunka kan Kinas kolanvändning falla trots att den tillför mer kapacitet.

Ta en analogi. En VD kan anställa massor av nya människor till sitt företag. Men om alla tvingas byta från heltids- till deltidskontrakt kan det totala antalet arbetade timmar av företaget bli lägre trots att ett gäng nya rekryter tillkommer.

Som diagrammet visar förväntar sig analytiker att kolets kapacitetsfaktorer fortsätter att sjunka. Vi kommer att titta på fler bevis för detta snart.

Källa:

14 feb 2024  10:16 CET

Onsdag

Ny tillverkningsprocess för batterier - BatMan

Ett nyligen batteritillverkningsprojekt – kärleksfullt kallat BatMan – har utvecklat en ny lasermönsterprocess för att förändra mikrostrukturen hos batterielektrodmaterial. Detta projekt finansieras av DOE:s kontor för avancerade material och tillverkningsteknik, och samlar experthjärnor från NREL, Clarios, Amplitude Laser Group och Liminal Insights. Denna revolutionerade tillverkningsprocess kan låsa upp betydande förbättringar av elektrifierade transporter, vilket leder laddningen mot en ljusare och mer hållbar framtid.

”BatMan bygger på NRELs expertis genom att använda laserablation, avancerade beräkningsmodeller och materialkarakterisering för att möta viktiga utmaningar inom batteritillverkning”, säger Bertrand Tremolet de Villers, projektledare och senior forskare i NREL:s Thin Film and Manufacturing Sciences-grupp. ”Denna nya lasermönstringsprocess med hög genomströmning – demonstrerad i skala med toppmoderna rull-till-rulle-tillverkningstekniker – använder laserpulser för att snabbt och exakt modifiera och optimera elektrodstrukturer, vilket ger ett enormt steg i batterikapacitet med minimal extra tillverkningskostnad.”

Källa:

14 feb 2024  09:56 CET

onsdag 14 februari

tisdag 13 februari

Tisdag

Falska rykten i vinden

Söndag eftermiddag den 28 januari fick Edgartown-polisen på Martha’s Vineyard ett samtal som rapporterade att en död val hade spolats upp nära en privat strand. Nyheten var dålig: det var en nordatlantisk högval, en kritiskt hotad art med färre än 360. Ännu värre var det en ung hona, vilket betyder att arten inte bara hade förlorat henne utan även potentiella framtida generationer av avkommor.

Människor och organisationer, vissa inte baserade i Massachusetts, var snabba med att dra slutsatser på sociala medier som förnekade eller minimerade information från platsen.

Facebook-inlägg och kommentarer hävdade, utan bevis, att reportrar ljuger i sin bevakning av valdöden, att NOAA Fisheries och andra ägnar sig åt en ”coverup” eller att någon ”lägger till” rep i valens svans efter att den spolats upp kl. ”snurra” en förvecklingshistoria.

Istället hävdade de, utan bevis, att vindkraft till havs var ansvarig för valens död.

Det är bara det senaste exemplet på hur vissa motståndare till havsbaserad vindkraft skapar och sprider desinformation. Dessa motståndare kräver ofta att vindprojekt helt ska stoppas och använder nu den senaste valdöden för att stödja det argumentet.

Källa:

13 feb 2024  13:42 CET

Tisdag

Tyskland, Frankrike och Italien får batterifabriker efter jätteinvestering

Europeiska batteritillverkaren Automotive Cells Company (ACC) har säkrat finansering motsvarnade 4,4 miljarder euro till tre batterifabriker i Europa. Något som kommer göra ACC till en ledare på utveckling och tillverkning av batterier till elbilar i Europa.

Biljättarna Stellantis och Mercedes samt energibolaget TotalEnergies är alla tre delägare i ACC. De nya fabrikerna kommer att byggas i Frankrike, Tyskland och Italien. Idag har ACC en fabrik i franska Billy-Berclau Douvrin som sedan december tillverkar battericeller.

– Övergången till elbilar är fortfarande på väg. För att möta denna enorma utmaningen måste våra kunder kunna förlita sig på robusta och pålitliga europeiska spelare som ACC som kan leverera stora volymer batterier med ett lågt klimatavtryck, säger Yann Vincent, VD för ACC i ett pressutskick. Han tillägger: ”Vi ser beslutsamt på framtiden med sikte på att uppnå vårt mål att utöka vår produktionskapacitet”.

Källa:

13 feb 2024  12:34 CET

Tisdag

Koboltfria batterier kan driva framtidens bilar

MIT-kemister utvecklade en batterikatod baserad på organiska material, vilket kan minska elbilsindustrins beroende av knappa metaller.

Många elfordon drivs av batterier som innehåller kobolt – en metall som bär höga ekonomiska, miljömässiga och sociala kostnader.

MIT-forskare har nu designat ett batterimaterial som kan erbjuda ett mer hållbart sätt att driva elbilar. Det nya litiumjonbatteriet innehåller en katod baserad på organiska material, istället för kobolt eller nickel (en annan metall som ofta används i litiumjonbatterier).

I en ny studie visade forskarna att detta material, som kan produceras till mycket lägre kostnad än batterier som innehåller kobolt, kan leda elektricitet i liknande hastigheter som koboltbatterier. Det nya batteriet har också jämförbar lagringskapacitet och kan laddas upp snabbare än koboltbatterier, rapporterar forskarna.

Källa:

13 feb 2024  12:28 CET

Tisdag

Kina kraftsamlar kring solid-state batterier

Kinesiska företag och myndigheter går samman i en satsning på fastelektrolytbatterier. Kina är oroligt att tekniken kan komma att ändra maktbalansen på batterimarknaden och vill inte missa tåget.

Konsortiet annonserades den 21 januari. Det heter Casip i engelsk översättning – China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform.

Casip ska inte bara investera i forskning och utveckling utan även driva gemensam utveckling och tillverkning av elbilar utrustade med batterier som använder fast elektrolyt som inte bara lovar högre energidensitet utan även får högre poäng inom säkerhet, livslängd, laddning och temperaturtålighet.

Källa:

13 feb 2024  12:21 CET

Tisdag

2 biljoner dollar per år behövs för att tredubbla investeringar i förnybar energi

En rapport från tankesmedjan Climate Analytics beräknar att 8 biljoner dollar i investeringar behövs för nya förnybara energikällor och 4 biljoner för nät- och lagringsinfrastruktur för att uppnå tredubblingsmålet för 2030 som överenskoms vid COP28.

Sammantaget ligger beloppet på 2 biljoner dollar per år i genomsnitt.

Rapporten beräknar hur snabbt olika regioner behöver agera för att tredubbla globala förnybara energikällor baserat på nuvarande kapacitet och framtida behov.
Att använda klimatfinansiering för att mobilisera 100 miljarder dollar per år för utbyggnaden i Afrika söder om Sahara – fem gånger nuvarande investeringsnivåer – skulle säkerställa energitillgång för alla och anpassa regionen till det globala målet.

Källa:

13 feb 2024  11:19 CET

Tisdag

AustraSunwind släpper vertikal solcells-kit med stöldskyddsstruktur

Den patenterade Vertisolar-lösningen inkluderar två 352 W PERC helsvarta solcellsmoduler med en verkningsgrad på 22 %. Den innehåller också en mikrokonverterare, ett 220 V AC-strömanslutningssystem och en övervakningsenhet.

Satsen väger 7 kg och innehåller ett stöldskyddssystem som klämmer ihop solcellsmodulerna till stängslet, med solpanelerna på ena sidan och en aluminiumstruktur på den andra. Metallplattan på baksidan skyddar även ledningsdelen och mikroomvandlaren.

Xavier Duport, VD för Sunwind berättade för pv magazine France att panelen utvecklades med hjälp av Frankrikes National Solar Energy Institute (INES), som är en avdelning av den franska kommissionen för alternativa energier och atomenergi (CEA).

Källa:

13 feb 2024  11:14 CET

Tisdag

Windon introducerar vindkraftsteknik för takinstallationer

Windon Energy Group AB (publ) med kortnamn “WEG” publicerar idag nyheten att dotterbolaget Windon AB “Windon” blir exklusiv distributör för RidgeBlade® i Sverige och Norge– en banbrytande vindkraftsteknik för takinstallationer. Windon är en ledande leverantör av energilösningar och har under det senaste året breddat sin produktportfölj inom solenergi med att tillhandahålla batterier.

Idag har bolaget tecknat ett avtal med Badger Energy för att ytterligare komplettera sitt erbjudande med den innovativa vindturbinen RidgeBlade®, en global uppstickare inom småskalig vindkraft som vunnit flertalet priser inom grön innovation. Avtalet ger Windon exklusivitet att representera RidgeBlades produkter och tjänster.

RidgeBlade® erbjuder en unik vindkraftslösning som utnyttjar den turbulenta vind som skapas av tak på byggnader. Deras patenterade turbin monteras på taket och genererar el som kan användas för att driva byggnaden eller matas ut på elnätet oberoende av solen.

Källa:

13 feb 2024  10:33 CET

Tisdag

Hedin Trucks börjar sälja BYD-ellastbilar

Hedin Mobility Group stärker sitt partnerskap med BYD som svensk distributör av elektriska lastbilar. Efter en framgångsrik lansering av elektriska personbilar 2022, följt av transportbilar 2023 inkluderar den senaste utvecklingen även nu BYD lastbilar.

Det utökade partnerskapet markerar en strategisk satsning på den svenska marknaden för elektriska lastbilar och speglar företagens gemensamma engagemang för att främja hållbar mobilitet.

Partnerskapet innebär att Hedin Electric Mobility AB kommer att distribuera det nuvarande och kommande produktutbudet av helt elektriska lastbilar från BYD på den svenska marknaden. Försäljningen kommer att inledas under sommaren med Hedin Trucks som återförsäljare.

Källa:

13 feb 2024  10:31 CET

Tisdag

Batterilager på åtta platser, 200 MW

Ingrid Capacity och BW ESS inleder byggnation av energilager på åtta platser i Sverige. En effekt på mer än 200 MW är nu under utbyggnad.
Energilagren byggs i Falköping (16 MW), Karlskrona (16 MW), Katrineholm (20 MW), Mjölby (8 MW), Sandviken (20 MW), Vaggeryd (11 MW), Värnamo (20 MW) och Västerås (11 MW). Ett lager med en effekt på 20 MW motsvarar vad en svensk stad med 40 000 invånare i genomsnitt förbrukar under topplaster.

I september kommunicerade Ingrid Capacity och BW ESS att de påbörjade byggandet av sex lager som kommer att ha en total effekt på 89 MW.
”Detta andra samarbete med Ingrid Capacity innebär en avsevärd expansion av vår tillgångsbas av energilagring i Sverige. Detta drag befäster vårt engagemang för att stödja tillförlitligheten i svenska nät. Det är ett avgörande steg framåt för att påskynda landets omställning till ren energi, och ett bevis på den höga kvaliteten i Ingrid Capacity-teamet”, säger Erik Strømsø, VD för BW ESS.

Källa:

13 feb 2024  10:26 CET

Tisdag

Lagring med batterier 20MW/20MWh i Landskrona

Oberoende kraftproducent med schweizisk huvudkontor (IPP) Axpo har lagt sitt första BESS-projekt i Sverige online, ett 20MW/20MWh-system i Landskrona.

Projektet BESS (lithum-ion battery energy storage system) med en varaktighet på en timme invigdes vid en ceremoni den 12 februari efter en idrifttagning och anslutning till elnätet hos den lokala distributionssystemoperatören (DSO) Landskrona Energi.

Källa:

13 feb 2024  10:12 CET

tisdag 13 februari

måndag 12 februari

Måndag

Låt Europas bönder odla förnybara bränslen

Europas bönder är på krigsstigen mot EU. De protesterar mot detaljreglering och byråkrati och mot en politik som ofta hindrar dem att odla.Att EU:s jordbrukspolitik under lång tid mer inriktats på icke-odling istället för odling har smittat av sig även på energipolitiken. EU-kommissionens och EU-parlamentet linje under många år varit att införa tak och helst utfasning av energigrödor som man rubricerat som ”food and feed”. Det är dags att lägga om denna restriktiva politik mot energigrödor och istället låta Europas bönder bidra till klimatomställningen och låta dem fritt odla grödor som kan bli etanol, biodiesel och flygbränsle.

När EU-kommissionen häromdagen presenterade sitt förslag till klimatmål för 2040 var bioenergin i stort sett borttrollad i texterna, precis som fallet varit i många förslag och dokument under senare år. I de uppräkningar som görs i det 29-sidiga dokumentet nämns ingenstans konventionella biodrivmedel eller biobränslen, bara ”hållbar biogas och biometan från avfall” och ”avancerade biodrivmedel” och e-bränslen.

Det är naturligtvis bra att EU satsar på nya förnybara drivmedel, men de alternativen är för överskådlig tid dyrare och svårare att ta fram i stora volymer än en satsning på konventionella biodrivmedel från odlade grödor.

Källa:

12 feb 2024  13:56 CET

Måndag

Solenergi i Brasilien blir billigare med 31 % på ett år

Det genomsnittliga priset på solcellsenergi i Brasilien sjönk med 31 % föregående år jämfört med 2022. Detta indikeras av Radar Solfácil-studien.

Värdet, som var 4,22 R$ per Wp sista kvartalet 2022, sjönk till 2,91 R$ per Wp under det sista kvartalet 2023.

Minskningen motiverades av prisfallet på solenergiutrustning, dollarn och fraktimporten. Bara under det sista kvartalet förra året var minskningen 8 %.

Alla delstater i Brasilien noterade en nedgång i det genomsnittliga priset på solenergi förra året. Enligt indikatorn var delstaterna med de största fallen: Sergipe (39 %), Alagoas (35 %), Paraíba (33 %), Rio Grande do Norte (32 %) och Maranhão (32 %).

Källa:

12 feb 2024  13:22 CET

Måndag

Batterifabrik i Kotka: En potential för Finlands ekonomi och sysselsättning

Enligt en ny studie av Ramböll, sponsrad av Finnish Minerals Group, kan en battericellsproduktionsanläggning i Kotka ge betydande ekonomiska fördelar och ökad sysselsättning i Finland.

Byggfasen av anläggningen beräknas skapa ca 20 117 årsverken och generera ca 714 miljoner euro i skatteintäkter. Under driftfasen förväntas anläggningen ge ca 9 898 årsverken och generera ca 495 miljoner euro i nya skatteintäkter årligen. Dessutom beräknas anläggningen öka Finlands BNP med ca 1,1 miljarder euro årligen, vilket motsvarar ca 0,4% av BNP år 2022.

En av de stora fördelarna med en batterifabrik i Kotka är att den kan använda lokalt producerat katodaktivt material. Detta kan leda till lägre kostnader och en mindre miljöpåverkan. Anläggningen kan också stimulera hela samhällssektorer, från råvaruutvinning till transport och logistik.

Källa:

12 feb 2024  13:03 CET

Måndag

Engadiner Kraftwerke sätter igång den andra solcellsanläggningen på ett schweiziskt stödmursprojekt

Engadiner Kraftwerke tog nyligen i drift ett 201 kW PV-system på en stödmur bredvid dess Punt dal Gall vattenkraftdamm vid sjön Livigno i den schweiziska kantonen Graubunden. Systemet, som använder litauisk-baserade Solitek-moduler, förväntas generera 230 000 kWh till det lokala nätet.

Soliteks schweiziska ingenjörspartner, Reech AG, designade monteringssystemet för att säkerställa att modulerna är säkert fastklämda men också för att möjliggöra enkel modulborttagning för inspektioner. ”Eftersom den låg nära en väg, måste komponenterna i monteringskonstruktionen väljas med hänsyn till eventuell korrosion orsakad av salt. I detta avseende tillhandahöll vi saltdimmakorrosionscertifieringen för modulen, säger en talesperson för Solitek till tidningen pv.

Anläggningen ligger på 1 804 meters höjd och är utsatt för kalla vintertemperaturer. Placeringen av monteringsstrukturen är optimerad för bestrålning och för att undvika snöansamling på vintern. Den är baserad på 478 av Soliteks Blackstar 420 W inramade moduler. Kraven var en dubbel glasmodul, vardera sida mäter 2 mm i tjocklek, och original Stäubli-kontakter, enligt Solitek.

Källa:

12 feb 2024  11:35 CET

Måndag

Avaada Energy 1,4 GWp solenergianbud i Indien

Avaada Energy, en del av indiska Avaada Groups förnybara energiarm, har säkrat ungefär 1,4 GWp solenergiprojekt i anbud som hålls av hushållsföretag i delstaterna Gujarat och Rajasthan.

Företaget sa på fredagen att det har varit framgångsrikt i de senaste anbudsrundorna av centrala och statliga myndigheter Solar Energy Corporation of India (SECI), GUVNL och NTPC. Avaada Energy kommer att underteckna 25-åriga kraftköpsavtal (PPA) för de vinnande projekten.

Specifikt har den indiska plattformen tilldelats 421 MW kapacitet i ett anbud som drivs av SECI och säkrat 280 MW och 700 MW solcellsprojekt (PV) i tävlingar genomförda av GUVNL respektive NTPC. Alla program ska vara slutförda inom 24 månader. När solenergiparkerna väl är igång kommer de att ha en sammanlagd årlig produktion på cirka 2 400 GWh el och kommer att kunna täcka efterfrågan från mer än 1,72 miljoner landsbygdshem i Indien.

Inklusive de senaste utmärkelserna består Avaadas underutvecklingsportfölj av cirka 6 GW med projekt i olika skeden. Företaget har för närvarande cirka 4,1 GW förnybar kapacitet i drift, medan det siktar på att nå 11 GW installerad kapacitet 2026.

Källa:

12 feb 2024  11:28 CET

Måndag

Nu planeras bygget av världens största e-metanolfabrik i Söderhamn

Den danska energiutvecklaren, European Energy och den svenska aktören för havsbaserad vindkraft, Svea Vind Offshore, har undertecknat en avsiktsförklaring för köp av detaljplanerad industrimark i Ljusne-Vallvik utanför Söderhamn. Målet är att använda marken för bygget av en e-metanolfabrik som kan bli en av världens största och en stor arbetsgivare i Söderhamn.

European Energy är just nu världsledande när det gäller utveckling av kommersiell e-metanoltillverkning och bygger idag det som kommer att bli världens största anläggning för e-metanol i Aabenraa kommun i Danmark. Den anläggningen kommer att kunna producera minst 32 000 ton e-metanol per år till användare som Maersk, Lego, Novo Nordisk och Circle K.

European Energy ser en stor potential på den svenska marknaden och är mycket glada att kunna ta första steget tillsammans med Svea Vind Offshore.

Källa:

12 feb 2024  11:13 CET

Måndag

South Australia: Delstaten hade 82% vind och sol under hela sista kvartalet 2023

Södra Australien nådde ett rekordgenomsnitt på 82 procent förnybar energi under decemberkvartalet, vilket skapade en fantastisk plan för hur hela Australiens elnät skulle kunna nå den federala regeringens nuvarande nationella mål för 2030.

Vad som är anmärkningsvärt med södra Australiens nya landmärke är att dess andel förnybara energikällor helt består av vind och sol – de variabla eller intermittenta källorna som förmodligen skulle skicka oss tillbaka till den mörka medeltiden – och med relativt lite lagring.

Staten står som en lysande de-bunk till alla chockerande myter och desinformation mot förnybara energikällor (och elbilar) som säljs med ökande intensitet runt om i Australien och världen av egenintressen och en följsam media.

Källa:

12 feb 2024  11:07 CET

Måndag

West Midlands godkänner en budget på 1,2 miljarder pund för att hjälpa regionen att nå nettonoll till 2041

West Midlands Combined Authority anslår medel till projekt för att utöka och minska koldioxidutsläppen, stödja grön kompetens och utveckla koldioxidfria hem
West Midlands Combined Authority (WMCA) har undertecknat en budget på 1,2 miljarder pund, inklusive medel för att hjälpa regionen att minska koldioxidutsläppen, rulla ut ett mer hållbart transportsystem och leverera en regional plan för tillväxt som syftar till att uppnå nettonoll till 2041 – nio år före regeringens nationella mål.

Tillsammans med hundratals miljoner pund för att hjälpa människor att leverera bättre hem och jobb, inkluderar budgeten ett paket på 356 miljoner pund för stora transportprojekt som syftar till att både utöka och minska koldioxidutsläppen i regionens kollektivtrafiknät.

Källa:

12 feb 2024  10:55 CET

Måndag

Stort intresse för havsbaserad vindkraft

Det fjärde kvartalet 2023 beställdes vindkraftsturbiner på 730 megawatt. Det gör kvartalet till det fjärde bästa någonsin.

– Intresset för att bygga havbaserad vindkraft i Sverige är fortsatt starkt. De havsvindparker som väntar på tillstånd behöver snarast få positiva besked för att kunna få till investeringsbeslut, säger Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi, i en kommentar. 

Elproduktionen från vindkraft slog rekord efter rekord i början av 2024.  – Ett attraktivt investeringsklimat i Sverige är en förutsättning för att få elproduktion på plats i takt med industrins behov. Om investeringsklimatet förbättras kan vindkraftens utbyggnadstakt öka vilket är nödvändigt för att möta behovet av mer fossilfri el.

Nu behövs tydliga politiska signaler som understryker vikten av investeringar i vindkraft, effektivare tillståndsprocesser och långsiktiga spelregler, säger Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad på Svensk Vindenergi, i en kommentar.

Källa:

12 feb 2024  10:36 CET

Måndag

Frankfurts flygplats för att rymma världens största vertikala solcellsanläggning

Den tyska utvecklaren av vertikala bifacial solceller Next2Sun AG har påbörjat konstruktionen av vad den säger är världens största storskaliga vertikala solcellssystem på flygplatsområdet vid Frankfurts flygplats.

Anläggningen kommer att ha en total kapacitet på 17,4 MWp och dess solpaneler kommer att installeras på ett 30,8 hektar stort område över en längd av 2 800 meter parallellt med den västra banan. Next2Sun levererar inte bara solcellssystemet utan tar också hand om projektgenomförandet som anläggningsbyggare, heter det i ett pressmeddelande.

Det storskaliga projektet föregicks av utbyggnaden av ett 8,4 kWp demonstrationssystem för att testa tekniken på plats.

Källa:

12 feb 2024  10:26 CET

måndag 12 februari

fredag 9 februari

Fredag

Storbritanniens Port Talbot stålverk stänger. Vad kan man lära av Nederländerna och Sverige?

En klassisk ”just transition”-historia utspelas i Storbritannien, en höginkomstnation och Europas näst största ekonomi. Tata Steel planerar att minska nästan 3 000 jobb vid Storbritanniens största stålverk.

Platsen, Port Talbot, är en av de mest eftersatta platserna i Storbritannien och stålverket där är dess största privata arbetsgivare. Tata är under press att avkarbonaisera sin stålproduktion, så kommer att byta till en ljusbågsugn som återvinner stålskrot. Förhandlingar pågår för att mildra slaget för arbetare och samhället, med tal om budgetar och omskolning.

Chris McLachlan vid Queen Mary University pekar på liknande situationer i Nederländerna och Sverige där ståltillverkarna har arbetat med fackföreningar för att navigera sig igenom dessa mycket svåra och traumatiska perioder. Om Europas rikaste nationer inte kan hantera bara övergångar, visar det hur svårt det är att göra.

Källa:

9 feb 2024  13:15 CET

Fredag

Här testar LTU embryot till sladdlös laddning av elbilar

Bara elva procent av Sveriges bilar var laddbara vid årsskiftet, men fler ska det bli. Forskarna vid LTU hoppas kunna erbjuda vägar och parkeringsplatser där bilarna kan ladda sladdlöst. Med hjälp av så kallad ”smart betong”.

En av de saker som kan få bilköpare att tveka inför köpet av en laddbar bil är möjligheten att ladda bilen under långresor i glesbefolkade trakter, men det forskas på vägar där bilen kan laddas under resan eller på parkeringsplatser utanför köpcentret.

Det finns pilotsträckor där laddspolarna består av koppar. Koppar är dock ett väldigt dyrt alternativ. Forskarna vid LTU tittar i stället på ”smart betong” där laddspolarna printas ut i betong. En slags betong där man adderat nanomaterial som ger den speciella egenskaper. Forskningen är ett samarbete mellan Building Materials group – LTU Luleå och Electrical power engineering – LTU Skellefteå.

Källa:

9 feb 2024  13:06  CET

Fredag

Ingeteam ska leverera sin teknologi till världens största batterienergilagringsprojekt

Ingeteam har valts ut av Grenergy som sin teknikpartner för vad som kommer att bli världens största batterilagringsanläggning när den är i drift. Oasis de Atacama-projektet, utvecklat av Grenergy i den chilenska Atacamaöknen, kommer att byggas i fem faser, som kombinerar solcellsgenerering med lagring av batterienergi.

Ingeteam kommer att tillhandahålla sin kraftomvandlings- och styrteknik för de två systemen (sol och batteri). Avtalet med Grenergy stärker och förstärker den utmärkta relationen mellan de två företagen.

När det är klart kommer projektet att ge 1 GW effekt och 4,1 GWh lagringskapacitet, tidigare oerhörda siffror för batterisystem. Dess lagringskapacitet motsvarar den mängd energi som årligen förbrukas av cirka 145 700 chilenska hushåll och kommer att bidra till att minska de årliga CO2-utsläppen med mer än 147 000 ton.

Källa:

9 feb 2024  12:46 CET

Fredag

Svenska Midsummer får stororder från Portugal

Svenska solenergibolaget Midsummer har kammat hem en affär värd 16,5 miljoner kronor. En iberisk forskningsorganisation köper maskinutrustning för produktion av tunnfilmssolceller.
Midsummer uppger i ett pressmeddelande att affären gäller den specialutvecklade forskningsmaskinen Uno, som sålts till forskningsorganisationen Iberian Nanotechnology Laboratory, INL.

Det är ett generiskt verktyg för forskning och utveckling inom tunnfilmssolceller, som bland annat används för solcellsforskning vid universitet.

Maskinen ska levereras senare i år. Ordervärdet är drygt 16,5 miljoner kronor.

Källa:

9 feb 2024  12:17  CET

Fredag

Tyskland: Nya vindanläggningar blir fler när nya lagar är på plats

Tysklands årliga landbaserade vindanläggningar ökade med 48 % 2023 till 3,6 GW, enligt de senaste siffrorna från Deutsche WindGuard och den tyska federala vindenergiföreningen (BWE). I skarp kontrast minskade installationer över hela Europa med 18 % till 14 GW.

Den kraftiga ökningen i Tyskland följer en rad lagar som antagits av Tysklands socialdemokratiska-gröna-liberala koalition sedan 2021 för att påskynda förnybar energikapacitet och stoppa landets beroende av ryska fossila bränslen.

Tyskland har för närvarande 61 GW vindkraft på land och siktar på att nå 115 GW år 2030. Ett ambitiöst mål, men stigande tillståndsnivåer indikerar att det kanske inte är långt borta.

Källa:

9 feb 2024  11:46 CET

Fredag

Juryn tilldelar klimatforskaren Michael Mann 1 miljon dollar i ärekränkningsprocess

WASHINGTON (AP) – En jury delade i torsdags ut 1 miljon dollar till klimatforskaren Michael Mann som stämde ett par konservativa författare för 12 år sedan efter att de jämfört hans skildringar av den globala uppvärmningen med en dömd barnmisshandlare.

Mann, professor i klimatvetenskap vid University of Pennsylvania, blev berömd för en graf som publicerades första gången 1998 i tidskriften Nature som kallades ”hockeyklubban” för sin dramatiska illustration av en värmande planet.

Arbetet gav Mann stor exponering men också många skeptiker, inklusive de två författare Mann tog till domstol för kommentarer som han sa påverkade hans karriär och rykte i USA och internationellt.

Källa:

9 feb 2024  11:41  CET

Fredag

Brittisk CO2-infångning i framgångsrikt pilotprojekt

Den brittiska kolavskiljningsspecialisten Seabound har avslutat sin jungfruresa och fångat upp 78 % av ett containerfartygs koldioxidutsläpp och mer än 90 % av dess svavelproduktion. Piloten, som möjliggjordes med stöd av Hapag Lloyd och Lomar, och godkänd av ABS, såg data som samlades in till havs i över två månader.

Piloten såg Seabounds kolavskiljningsanordning installerad på ett 3 200 teu Lomar-fartyg som heter Sounion Trader, som har varit på charter till Hapag-Lloyd. Kolet som släpptes ut från fartygets avgaser fångades upp och omvandlades till fasta kalciumkarbonatstenar så att det kunde lossas i hamn.

Pilottesterna genomfördes i Medelhavet, Arabiska havet och Persiska viken under två månader, och fångade upp ungefär ett ton CO2 per dag i ett prototypsystem.

Seabounds grundare sa att testerna lägger grunden för mycket större installationer i framtiden.

Källa:

9 feb 2024  11:28 CET

Fredag

Det tyska energibolaget planerar att lagra minst 250 GWh väte i salthålor till 2030

Det tyska energibolaget Uniper planerar att driva salthålor som storskalig vätelagring inom cirka sex år. ”Den initialt planerade lagringskapaciteten kommer att vara 250 till 600 GWh, vilket bör vara tillgängligt för marknaden före slutet av 2030”, säger företaget i ett pressmeddelande.

Uniper sa att de för närvarande analyserar befintliga och potentiella nya platser längs landets planerade kärnvätenätverk i detalj. Företaget efterlyste ett regelverk och finansieringsram för att skapa ”arbetsbara affärsmodeller”. ”Vi som Uniper gör avancerade investeringar. Huruvida och hur lagringsprojekten kan realiseras kommer till stor del att bero på ramvillkoren och den ekonomiska bärkraften, säger företagets COO, Holger Kreetz.

Uniper är en av de största naturgaslagringsoperatörerna i Europa och driver för närvarande totalt mer än 80 terawattimmar (TWh) underjordisk lagringskapacitet i Tyskland, Österrike och Storbritannien.

Källa:

9 feb 2024  11:09  CET

Fredag

Järnmalmsjättar går samman om elektriskt smältverk för grönt stål

Två av världens största järnmalmsproducenter och Australiens största ståltillverkare går samman för att minska stålets koldioxidavtryck med en ny typ av ugn.

BHP, Rio Tinto och BlueScope lovade på fredagen att arbeta tillsammans på landets första pilotanläggning för elektrisk smältugn för järntillverkning (ESF).

Avtalet, som tillkännagavs vid Port Kembla stålverk i NSW, kommer att dra nytta av gruvjättarnas järnmalm från västra Australiens Pilbara-region och BlueScopes tekniska erfarenhet av tillverkning.

Källa:

9 feb 2024  11:06 CET

Fredag

Sporthallen i Strängnäs installerar solceller

Under våren startar byggnationen av den nya sporthallen i Strängnäs. Att minska klimatpåverkan är ett strategiskt arbete inom Strängnäs kommun och redan under den inledande projekteringsfasen fanns en vision om att kunna sätta solceller på sporthallens tak. Genom att projektet fått medel beviljade från Klimatfond Strängnäs är det nu möjligt att göra verklighet av visionen och därmed bidra till en ökad klimatnytta inom kommunen.

Taket kommer att täckas av 2 000 kvadratmeter solceller som beräknas generera 250 000 kWh el per år. Det kommer att täcka behovet av el till hallen och mer därtill.

Bredvid sporthallen byggs det samtidigt en ny simhall och dessa två byggnader kopplas samman. När sporthallen genererar mer energi än vad den gör av med skickas detta vidare till simhallen som kan nyttja den el som blir över.

Källa:

9 feb 2024  10:45  CET

fredag 9 februari

torsdag 8 februari

Torsdag

Sono Motor gör revansch satsar på eftermontering av soltak på fordon

Detta är avsett att säkerställa att Sono Motors fokuserar på utveckling och leverans av kärnprodukter. Å ena sidan är detta Solar Bus Kit, en eftermonterad produkt för solintegration utvecklad speciellt för bussar . Däremot företagets egen solenergielektronik, som ska möjliggöra solintegration för en mängd olika fordon som kylfordon, e-vans och e-trucks. Företaget fick ge upp att utveckla solbilar.

”Med vårt Solar Bus Kit har vi en marknadsfärdig produkt som kan minska en busss energiförbrukning och därmed även dess kostnader och CO 2 -utsläpp. Denna produkt kan eftermonteras i nästan alla bussar och tilltalar därför en stor potentiell marknad”, säger VD Schiermeister.

Källa:

8 feb 2024  12:35 CET

Torsdag

Oljebranschen samarbetar med biobränslen för att mota elbilsboomen

Big Oil går samman med biobränsleproducenter i en enad front mot elfordon. Meddelandet kom från Bloomberg den här veckan och antydde att försäljningen av elbilar ökade så snabbt att de hotade två branscher som traditionellt har varit i konflikt med varandra.

Det som faktiskt tycks hända är att Big Oil och Big Corn förenas mot federal och statlig politik som syftar till att främja elfordon som det enda alternativet för framtiden, oavsett kostnad. Eftersom elbilar inte kommer att klara sig på egen hand.
Enligt Bloomberg-rapporten gick American Petroleum Institute samman med National Corn Growers Association och andra branschgrupper för att stödja ett lagförslag författat av Nebraskas republikanske senator Deb Fischer, som föreslår att man ska sälja bensin blandad med högre portioner etanol under hela året. .

Källa:

8 feb 2024  12:19  CET

Torsdag

Heineken börjar med el-lastbilar från bryggeriet

Heineken har ingått ett partnerskap med Einride med syftet att elektrifiera bryggeriets transporter. Genom samarbetet kommer nu Heineken att börja köra eldrivna lastbilar mellan bryggeriet i Den Bosch, Nederländerna och distributionscentret i Duisburg i Tyskland.

Satsningen innebär en helhetslösning levererad av Einride. Det med en flotta av eldrivna tunga fordon, etablering av laddinfrastruktur med förnybar energi och integration av den AI-drivna mobilitetsplattformen Einride Saga, som styr hela ekosystemet.

De eldrivna lastbilarna som kommer att trafikera sträckan består av fem Mercedes eActros 300 som dagligen kommer att köra tio fulla lastar, och runt 540 kilometer per lastbil.

Källa:

8 feb 2024  12:11 CET

Torsdag

Super Bowl hålls med 100 % förnybar energi

Super Bowl LVIII kommer att ställa Kansas City Chiefs mot San Francisco 49ers i Las Vegas, Nevada, söndagen den 11 februari. Detta kommer att vara den första Super Bowl som äger rum i Allegiant Stadium, Raiders hemmaplan, vilket är 100 %. drivs av förnybar energi.

En 100 % förnybar sportstadion är ingen lätt bedrift. Under en match kan en NFL-idrottsarena använda så mycket som 10 MW ström under fem timmar, eller 50 MWh. Elföretaget NV Energy berättade för en CBS-reporter att 10 MW är ungefär motsvarande förbrukning av 46 000 hem.

Allegiant Stadium har en allsidig strategi för sina mål för hållbarhet och förnybar energi. Solenergi är den dominerande förnybara energikällan för Las Vegas Raiders-stadion, vars organisation 2019 ingick ett 25-årigt avtal om energiförsörjning med NV Energy för att köpa produktion från en off-site solpanel som hanteras av bolaget.

Källa:

8 feb 2024  11:56  CET

Torsdag

Batterier som vilar ökar prestandan hos litiumbatterier

Litiummetallbatterier kan fördubbla räckvidden för elfordon, men nuvarande batterier försämras snabbt under drift. Stanford-forskare har upptäckt att du kan förbättra batteriets livslängd helt enkelt genom att låta det vila i flera timmar i urladdat tillstånd.

Nästa generations elfordon skulle kunna köras på litiummetallbatterier som går 500 till 700 miles på en enda laddning, dubbelt så stor räckvidd som konventionella litiumjonbatterier i elbilar idag.

Men litiummetalltekniken har allvarliga nackdelar: Batteriet tappar snabbt sin kapacitet att lagra energi efter relativt få cykler av laddning och urladdning – mycket opraktiskt för förare som förväntar sig att laddningsbara elbilar ska fungera i flera år.

Källa:

8 feb 2024  11:40 CET

Torsdag

Norska Statkraft startar brasiliansk vindkraftpark på 519 MW

Statkraft har tillkännagivit invigningen av sin största vindkraftspark utanför Europa, 519 MW Ventos de Santa Eugênia Wind Complex – som nu kommer upp i Bahia, Brasilien. Det är också bland de första hybridprojekten i Brasilien när den planerade solkraftsparken på 163 MW läggs till för att optimera energiproduktionen.

Vindkomplexet Statkraft ligger i Bahia-regionen och spänner över ett omfattande område på 489 hektar. Projektet består av 14 vindkraftsparker med 91 vindkraftverk, var och en med en produktionskapacitet på 5,7 MW. Produktionen av förnybar energi bör
nå 2 300 GWh per år, tillräckligt för att försörja 1,17 miljoner  brasilianska hushåll. På toppen sysselsatte projektutvecklingen nästan 2 000 arbetare.

Källa:

8 feb 2024  11:16  CET

Torsdag

Hur oljeindustrin försenar rensningen av olje- och gaskällor i Kalifornien på obestämd tid

En ny rapport från Sierra Club har funnit att mer än 40 000 urkopplade olje- och gasbrunnar står stilla över Kalifornien – potentiellt läcker planetvärmande gas och osäkra kemikalier, men inte längre aktivt utvinner fossila bränslen.

I teorin borde det inte vara möjligt att lämna så många brunnar i det försummade tillståndet. Företag som verkar i Kalifornien måste på ett säkert sätt ”överge” brunnar som inte längre används, ta bort pumpjack och försegla öppningar för alltid med betong. Och ändå fann rapporten att mer än 40 procent av urkopplade brunnar i Kalifornien inte har producerat olja eller gas på minst två år, vilket är statens formella kriterier för en ”tomgång” brunn. Enligt Sierra Clubs granskning av data från California Geologic Energy Management Division (CalGEM) är endast tre företag ansvariga för de flesta av dessa brunnar: Chevron, Aera Energy och California Resources Corporation.

Och medan operatörer betalar blygsamma avgifter för att låta sina brunnar stå stilla så länge, har aggressiv industrilobbying hjälpt till att hålla dessa påföljder så låga som möjligt.

Källa:

8 feb 2024  10:57 CET

Torsdag

Världens största landbaserade vindkraftsblad presenteras i Kina

Världens största vindkraftsblad någonsin på land har tillverkats i Kina. Med en längd på 131 meter så är det längre än Big Ben eller Frihetsgudinnan.

När de väl installerats i centrala Kina under de kommande månaderna kommer var och en av strukturerna, inklusive en 15 megawatts turbin och tre blad, att ha en diameter på över 260 meter.

Vindkraftsbladet SY1310A på land tillverkades av SANY Renewable Energy vid dess fabrik i Bayannur i norra Kina.

Företaget sa i ett uttalande att den ökade bladlängden innebar större krav på styvhet och styrka samt behovet av skydd mot extrema väderhändelser som blixtar.

Källa:

8 feb 2024  10:53  CET

Torsdag

Spanien: El från vind större än det fossila

Spaniens elsystem nådde en ny ren milstolpe 2023 då el som genereras från vind översteg elproduktionen från fossila bränslen för första gången.
Vindkraft genererade 61,09 terawattimmar (TWh) el 2023, enligt energitanken Ember, vilket översteg de 61,04 TWh som genererades från alla fossila bränslekällor i Spanien förra året.
Vindens ackumulerade generationssiffra var Spaniens högsta från alla källor 2023, och överträffade totalen genererad från naturgas (54,4 TWh), kärnkraftsdammar (54,4) och vattenkraftsdammar (24,25 TWh).

Tillsammans med solenergiproduktionen (40,4 TWh), ökade Spaniens rejäla vinddrivna totala andelen rena bränslen i landets elproduktionsmix till 75,1 % för 2023, ett nytt rekord och kraftigt upp från andelen 66 % som registrerades 2022.

Spaniens totala vindproduktion 2023 var 25 % mer än vad som genererades 2018, och kommer på baksidan av en 27 % expansion av vindkraftskapaciteten mellan 2017 och 2022 till 29,3 gigawatt (GW), visar Ember-data.

Källa:

8 feb 2024  10:48 CET

Torsdag

Självslocknande batterier kan minska risken för skenande elbilsbränder

I en nyligen publicerad studie beskriver vi vår design för ett självslocknande uppladdningsbart batteri. Den ersätter den mest använda elektrolyten, som är mycket brännbar – ett medium som består av ett litiumsalt och ett organiskt lösningsmedel – med material som finns i en kommersiell brandsläckare.

En elektrolyt tillåter litiumjoner som bär en elektrisk laddning att röra sig över en separator mellan de positiva och negativa polerna på ett litiumjonbatteri. Genom att modifiera prisvärda kommersiella kylmedel för att fungera som batterielektrolyter kunde vi producera ett batteri som släcker sin egen eld.

Källa:

8 feb 2024  10:36  CET

torsdag 8 februari

onsdag 7 februari

Onsdag

Banbrytande Stanford-studie visar att en kombination av batterilagring med bränsleceller effektivt kan säkerställa låg kostnadsnivå

En ny banbrytande studie från Stanford University visar att en kombination av batterilagring med vätebränsleceller nu kan garantera låg kostnadssäkerhet när länder, inklusive USA, övergår till elnät som drivs av 100 % rena, förnybara källor.

I den första studien av sitt slag använde Stanfords ingenjörsprofessor Mark Z. Jacobson banbrytande datormodellering för att slå hål på myten att fossila bränslen – snarare än en kombination av förnybara energikällor, batterilagring och lagring av vätebränsleceller – behövs för att behålla lyser 24/7, 365 dagar om året till låg kostnad över hela världen. När världen genomgår en ny industriell revolution bort från fossila bränslen till förnybara energikällor för att ta itu med luftföroreningar, energisäkerhet och klimatkrisen, ger Stanford-studien en viktig saknad pusselbit.

Studien visar att en övergång till ren kraft kan minska länders totala årliga energikostnader med cirka 61 %.

”Vid det här laget har den som säger att vi behöver fossila bränslen, kärnkraft eller någon annan konventionell energiresurs för att hålla lamporna tända 24/7 inte gjort analysen,” sa Jacobson.

Källa:

7 feb 2024  12:46 CET

Onsdag

Så mycket påverkas elpriset av temperatur och vind

En grad lägre temperatur höjer elpriset med i snitt 4 öre i Sverige, en grad högre temperatur sänker priset lika mycket. Ändras i stället vindstyrkan med 1 meter per sekund påverkas elpriset med i snitt 11 öre, nästan tre gånger så mycket. Det visar en ny rapport från forskningsföretaget Energiforsk.

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn
– Vindkraften påverkar elpriserna allt mer i takt med att den har byggts ut. Nu kan vi visa hur stor prispåverkan vindkraften har haft under det här året och hur mycket elpriset varierar upp och ner på grund av vädret, säger Lars Bergman, professor emeritus vid Handelshögskolan i Stockholm och ordförande i Energiforsks program FemD.

Energiforsk har i en rapport analyserat hur mycket elpriserna påverkas av att temperaturen respektive vinden varierar i Sveriges fyra elprisområden. Rapporten visar att en förändring i vindstyrka med 1 meter per sekund påverkar priset med 11 öre, nästan tre gånger mer än en temperaturförändring med en grad som påverkar priset med 4 öre.

Källa:

7 feb 2024  12:41  CET

Onsdag

Denna nedlagda gruva i Finland håller på att förvandlas till ett gravitationsbatteri för att lagra förnybar energi

En av Europas djupaste gruvor i en liten stad i Finland håller på att förvandlas till ett underjordiskt energilager. Den kommer att använda gravitationen för att behålla överskottskraft när den behövs.

Det avlägsna finska samhället Pyhäjärvi ligger 450 kilometer norr om Helsingfors. Dess mer än 1 400 meter djupa zink- och koppargruva Pyhäsalmi har avvecklats men får nu ett nytt liv av det skotska företaget Gravitricity.

Företaget har utvecklat ett energilagringssystem som höjer och sänker vikter, och erbjuder vad det säger är ”några av de bästa egenskaperna hos litiumjonbatterier och pumpad hydrolagring”.

Källa:

7 feb 2024  12:38 CET

Onsdag

Europa vill ge sjöfarten prioriterad tillgång till grönare bränslen

EU-kommissionen publicerade på tisdagen sitt förslag till ett klimatmål för 2040 som visar vägen för att göra EU klimatneutralt till 2050 med sjöfarten visat sin gröna väg och ett märkbart närmande till branschens globala tillsynsmyndighet, Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) .

Europeiska redare välkomnade kommissionens åtagande att ta itu med ”hinder för användningen av bränslen med låga och nollutsläpp, inklusive e-bränslen och avancerade biobränslen” inom sjöfarten och att ge sektorn ”prioriterad tillgång till dessa bränslen framför sektorer som har tillgång till andra dekarboniseringslösningar”.

Kommissionen erkände att de ökade kostnaderna för hållbara bränslen är en nyckelfaktor för sjöfartens konkurrenskraft och har åtagit sig att överväga regleringsåtgärder för att främja deras produktion.

Källa:

7 feb 2024  12:35  CET

Onsdag

När Pakistan röstar vill bönderna ha klimatförändringsåtgärder – inte ord

  • Politiska partier lovar klimatåtgärder inför undersökningen den 8 februari
  • Pakistan bland de länder som är mest sårbara för klimatförändringar
  • Green lovar positivt men inte tillräckligt, varnar kritiker
  • Bondegrupper uppmanar lokala fonder för motståndskraft

PAKPATTAN, Pakistan – Den pakistanska bonden Aamer Hayat Bhandara, som tar hand om sin vissnande veteskörde efter månader av torka och smog, sa att hans största hopp inför torsdagens val är att den som vinner gör gott på en uppsjö av kampanjlöften att ta itu med klimatförändringarna.

De två föregångarna – Pakistan Muslim League Nawaz (PMLN) och Pakistan Peoples Party (PPP) – har båda föreslagit liknande klimatpolitik i sina manifest, vilket lyfter fram en växande oro över effekterna av global uppvärmning efter förödande översvämningar 2022.

Källa:

7 feb 2024  12:29 CET

Onsdag

EU-avtal om ren teknik för att konkurrera med Kina och USAs satsningar

EU-stater och lagstiftare slöt ett avtal på tisdagen för att utöka Europas clean tech-produktion, från sol och vind till koldioxidavskiljning, när blocket möter Kina och USA.

Bryssel vill minska sitt beroende av Kina och göra Europa mer attraktivt för investeringar efter att USA släppte lös en 369 miljarder dollar i subventioner för ren teknik förra året.

Europeiska unionen tillkännagav planerna förra året, sporrade av oro att USA:s program, som inkluderar skattelättnader, skulle locka bort europeiska tillverkare.

Belgien, som innehar det roterande EU-ordförandeskapet, meddelade att förhandlarna nått en provisorisk överenskommelse.

Källa:

7 feb 2024  12:23  CET

Onsdag

EU kommer överens om ett "historiskt" ESG-reglerande avtal

Europaparlamentet och rådet har kommit överens om en provisorisk överenskommelse om ”historisk” lagstiftning som syftar till att säkerställa större transparens och offentlig tillsyn av kreditvärderingsinstituten för miljö, social och styrning (ESG).

Överenskommelsen som nåddes sent på måndagen (5 februari) följer ett kommissionsförslag som utfärdades i juni förra året för att förbättra integriteten för ESG-betygsleverantörer, som har kritiserats mycket för sin opacitet, för att uppmuntra ”vaken kapitalism” och för att tillåta företag att ge felaktiga uppgifter. deras miljömässiga meriter (”greenwashing”).

Enligt det nya avtalet kommer alla större EU-baserade ESG-värderingsinstitut att behöva auktoriseras och övervakas av ESMA, medan de som är placerade utanför blocket måste formellt godkännas av en annan ESMA-auktoriserad ratingleverantör eller av dess ESMA-godkända nationella finanstillsynsmyndighet.

Källa:

7 feb 2024  12:19 CET

Onsdag

Mineraltillgången överträffar förväntningarna i Mo i Rana

Mineraltillgången i Mahvie Minerals Mofjellsprojekt i Mo i Rana är större än väntat. En kvalificerad extern utvärderare har uppskattat mineraltillgången till 8,9 miljoner ton vid en zinkekvivalent på 3,8 procent Zn, vilket kan jämföras med uppskattade fem miljoner ton när Mahive Minerals inledde sitt arbetet 2022. Nästa steg är utökade borrningar för att ytterligare få reda på mer om mineraltillgångens potential. Parallellt kommer bolaget även att inleda tekniska studier, miljöstudier och ekonomiska bedömningar samt se över möjligheten att tidigarelägga kommande finansiering för att öka takten i projektutvecklingen.

 Dagens uppskattning av mineraltillgångarna visar att projektet har den potential som krävs för att starta en gruva med god lönsamhet, säger Mahvie Minerals vd Per Storm.

Källa:

7 feb 2024  12:16  CET

Onsdag

SSAB i Italien driver produktionen med fossilfri energi

SSAB Swedish Steel S.p.A, som grundades i Ghedi i Italien 1995, installerade solpaneler på taket till sin produktionsanläggning i slutet av 2023. Produktionen drivs nu helt med fossilfri energi, i linje med SSABs strategi att bidra till en mer hållbar värld.

Det nya plåttaket på SSAB Ghedi Steel Service Center består av trapetsformad profil med hållbart GreenCoat® färgbelagt stål som tillhandahålls av Ruukki Construction, en division inom SSAB-koncernen. GreenCoat® färgbelagda stål tillverkas med rapsolja i beläggningen. Denna unika, patenterade lösning från SSAB minskar miljöpåverkan och gör sortimentet av GreenCoat® färgbelagda stålprodukter till marknadens grönaste lösning för tak, fasader och takavvattning.

SSABs hållbarhetsstrategi har en ambition att erbjuda två utsläppsfria stålprodukter. Målet är att vara först på marknaden med fossilfritt stål i kommersiell skala år 2026, och att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten omkring 2030. Biprodukten från ståltillverkningsprocessen blir då vatten istället för koldioxid. Den andra stålprodukten är SSAB Zero™, som redan idag är kommersiellt tillgänglig. Den är tillverkad av återvunnet stål med hjälp av fossilfri el och biogas. Övergången till fossilfri energi på SSAB Ghedi Steel Service Center belyser SSABs övergripande hållbarhetsstrategi.

Källa:

7 feb 2024  12:12 CET

Onsdag

Batterilagringsanläggning och solpark på Ingarö

SENS tillsammans med Aeonic AB (”Aeonic”) har identifierat och undertecknat ett arrendeavtal för byggandet av en solcellspark med batterilagring belägen på Ingarö, Värmdö. Projektet förväntas uppnå en sammanlagd effektkapacitet om 40 MW, spridd över ett område om 22 hektar.

Henrik Boman, VD för SENS, kommenterar:
”Vi är glada över att ha identifierat vårt första projekt tillsammans med Aeonic. JV-samarbetet möjliggör att vi kan öka takten och fortsätta att utmana större aktörer inom solparkindustrin och stärka vårt varumärke på den svenska energimarknaden.”

Idag tillkännager SENS att Bolaget har undertecknat ett nytt arrendeavtal för en kombinerad solcellspark och batterilagringsanläggning på Ingarö. Den planerade kapaciteten för denna anläggning är 40 MW och kommer att täcka en yta på 22 hektar. Projektet initierades som ett resultat av samarbetet mellan SENS och Aeonic, som inledde ett joint venture-samarbete i november 2023.

Källa:

7 feb 2024  12:06  CET

onsdag 7 februari

tisdag 6 februari

Tisdag

Den europeiska solcellsproduktionen kommer att öka med 50 TWh 2024

Europeisk solcellsproduktion (PV) i Europa kommer att öka med cirka 50 TWh år 2024, mer än någon annan produktionskälla, efter rekordstora 60 GW DC av solcellsanläggningar (PV) år 2023, sade Rystad Energy på måndagen.

PV-expansionen leds av Tyskland, som förra året lade till 14 GW DC, inklusive 6,5 GW DC av solcellssystem på taket för bostadsbruk. Tyskland förväntas lägga till mer solkapacitet än något annat europeiskt land 2024. I år kommer också solinstrålningen att förbättras.

Enligt Rystad Energy kommer solel att leda tillväxten för första gången 2024 både vad gäller kapacitet och produktion.

Vindkraftsproduktionen förväntas också öka under 2024, men den kommer inte att nå fjolårets ökning med 50 TWh som uppnåddes på grund av kapacitetstillskott och ett blåsigare år, särskilt under det sista kvartalet. År 2024 förväntas vindproduktionen öka med 38 TWh.

Källa:

6 feb 2024  12:28 CET

Tisdag

Indien föreslår solenergiincitament på taket i en interimsbudget för 2024-25

Den indiska regeringen har aviserat incitament för solel på taket i sin interimsbudget 2024-2025, och erbjuder tio miljoner hushåll möjligheten att få gratis solel i månaden.

Indiens finansminister Nirmala Sitharaman föreslog att gratis 300 kWh elektricitet ska tillhandahållas till tio hushåll i Indien varje månad under taksolplanen. Enligt planen kan förmånstagarna spara upp till 18 000 INR (216,7 USD) från gratis el och försäljning av överskottet till distributionsbolagen.

Förutom solel på taket tilldelade den indiska regeringen också 8 500 crores INR (1,1 miljarder US$) till landets nätsektor för räkenskapsåret 2024-2025, upp från INR 4 970 crores (663,5 miljoner US$) föregående räkenskapsår.

Källa:

6 feb 2024  12:19  CET

Tisdag

Korsika: Solcellspark och vätgastillverkning

Den franska solenergiutvecklaren Corsica Sole har tagit sig in på marknaden för grönt väte med byggandet av sin första förnybara vätgasproduktionsenhet i Folelli, på den franska ön Korsika.

”Elektrolysatorn kommer endast att drivas av solcellselektricitet under rusningstid”, säger Jean-Gabriel Steinmetz, chef för nya marknader för Corsica Sole, i en intervju med pv-tidningen France.

När projektet väl är i drift 2025 kommer det att anslutas direkt till en av stationerna i det befintliga 12 MW Folelli solkraftverket. Hensodlt Nexeya France kommer att hantera design och integration av energisystemen.

Källa:

6 feb 2024  11:33 CET

Tisdag

Vågenergiprojekt i Skottland

Oljebolaget Shell har anslutit sig till samarbetsprojektet Renewables for Subsea Power (RSP) som för närvarande driver undervattensutrustning utanför Orkneyöarnas kust genom en kombination av vågkraft och undervattensenergilagring.

De kommer nu att gå med i projektledarna Mocean Energy och Verlume, tillsammans med branschaktörerna Baker Hughes, Serica Energy, Harbor Energy, Transmark Subsea, PTTEP, TotalEnergies och Net Zero Technology Center (NZTC).

Den nya investeringen i projektet gjordes via Shell Technology – Marine Renewable Program, en teknisk utvecklare av marin förnybar energi som syftar till att bygga kritisk energiinfrastruktur för att den blå ekonomin ska växa och frodas. Att gå med i RSP ger Shell tillgång till alla data och resultat från det aktuella testprogrammet, tillsammans med en genomförbarhetsbedömning av användningen av RSP-teknik på en plats som de väljer.

Källa:

6 feb 2024  11:16  CET

Tisdag

Jättebatteri i Välas virtuella kraftverk ger bättre balans i elnätet

Obalans och underskott i det svenska elnätet är en av samhällets stora utmaningar. En av lösningarna är skapandet av så kallade virtuella kraftverk, där Skandia Fastigheters handelsplats Väla i Helsingborg är pionjär och nu stärker sin position ytterligare genom installationen av ett jättebatteri som gör att man ännu snabbare kan hjälpa till vid effektbrist. Det framgångsrika pilotprojektet är resultatet av ett samarbete mellan Skandia Fastigheter, Siemens och Entelios.

Väla har i flera år arbetat med att skapa effektresurser för ett virtuellt kraftverk (VPP). I den första fasen använder Väla sin stora ventilations- och klimatanläggning där man höjer eller sänker anläggningens elanvändning under korta perioder, för att motverka eventuella regionala över- eller underskott av el.

Källa:

6 feb 2024  11:07 CET

Tisdag

Koldioxid-hubb i Malmö

CNetSS, ett samverkansprojekt mellan ledande aktörer inom energi och infrastruktur, inleddes 2022 med syfte att samarbeta kring infrastrukturlösningar för transport och permanent lagring av infångad koldioxid.

Under projektets första faser identifierades Malmö som mest lämplig plats för mellanlager av koldioxid. Nu går CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav och Uniper framåt för lokala förberedelser i Malmö.

Parterna har enats om att tillsammans vidareutveckla en infrastruktur i Malmö för mellanlagring av koldioxid, som ett steg innan vidare transport till slutanvändare eller permanent förvaring. Målet är även att främja Malmö och Skåne som en attraktiv region för industriell utveckling, samt att erbjuda en kostnadseffektiv logistiklösning för aktörer som arbetar med koldioxidavskiljning.

Källa:

6 feb 2024  11:04  CET

Tisdag

Nordiska Gasum bygger ny biogasanläggning i Borlänge

Det nordiska energibolaget Gasum kommer att investera enorma 62 miljoner euro i en ny biogasanläggning i Borlänge i Sverige. Investeringsbeslutet är nästa steg i Gasums plan att bygga fem storskaliga biogasanläggningar i Sverige samtidigt som det
främjar företagets strategiska mål att öka tillgången på nordisk biogas avsevärt under kommande år.

Gasum fortsätter sin plan att öka tillgången på biogas genom att bygga Borlänge biogasanläggning. Projektet har beviljats ​​ett bidrag på 15 miljoner euro från Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet.

Gasum sa att byggandet av biogasanläggningen kommer att påbörjas under våren 2024. Genom att använda en råvarublandning av regionalt anskaffat organiskt hushållsavfall och gödsel kommer biogasanläggningen att producera 133 GWh flytande biogas (LBG)
per år från 2026 och framåt.

Källa:

6 feb 2024  10:53 CET

Tisdag

Axfoods besked: Ska fasa ut fossilt bränsle på två år

Axfood meddelar att de tagit beslutet att växla upp utfasningen av fossila drivmedel. Under en tvåårsperiod ska både bolagets egna och inhyrda transporter mellan lager och butiker övergå till att köras på förnyelsebart drivmedel eller el – vilket är fem år tidigare än planerat.

I ett pressmeddelande uppger Axfood att de väljer att växla upp utfasningen av fossilt bränsle, med anledning av att reduktionsplikten sänktes vid årsskiftet.

– Miljöpolitiken försvårar just nu näringslivets hållbara omställning. Att reduktionsplikten sänkts gör att de klimatpåverkande utsläppen från transporter ökar, samtidigt som det fördyrar verksamheten för alla företag som har siktet inställt på att ställa om för att gynna såväl klimatet som den egna konkurrenskraften, kommenterar Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, i pressmeddelandet.

Källa:

6 feb 2024  10:48  CET

Tisdag

Sågflex ska visa på sågverkens del i ett flexibelt elsystem

Samverkansprojektet Sågflex kommer att ge sågverk och leverantörer kunskap om hur de tillsammans kan bidra till utvecklingen av framtidens flexibla elsystem. Syftet med projektet är att sänka tröskeln för sågverk att bidra till balansering av elnätet.

Behovet av el i Sverige kan komma att dubbleras inom 10–15 år, till stor del drivet av industrisatsningar mot fossilfritt stål i norra Sverige. Projektet Sågflex kommer visa hur sågverk kan använda ellagringsteknik, flexibilitetstjänster och avancerad digitalisering för att förbättra produktionsplanering och sänka sina eleffektkostnader. Målsättningen är att projektet ska ge förutsättningar både för mer lönsamma sågverk och för ett stabilare elnät. Sågflex ska ta fram metoder för dimensionering av batterilager, för sågverks deltagande i flexmarknader, och för produktionsplanering. Metoderna ska utformas för att fungera som beslutsstöd för sågverk.

Sågflex drivs av Rise. Övriga deltagare är Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Södra skogsägarna, Batteryloop, Kalmar Global, Checkwatt, och kommunikationspartner STTF, Svenskt Trätekniskt Forum. Projektets budget är totalt 3,6 miljoner kronor och finansieras av Energimyndigheten och de deltagande företagen. Projektet pågår till mars 2025.

Källa:

6 feb 2024  10:11 CET

Tisdag

Neoen och Nidec börjar bygga största lagringssystemet i Västernorrland

Oberoende kraftproducent (IPP) Neoen och systemintegratör Nidec har börjat bygga ett 93,9MW/93,9MWh batterienergilagringssystem (BESS) i Sverige, det största i landet.

Neoen med huvudkontor i Paris har gett full besked om att fortsätta till Nidec efter ett avtal om teknik, upphandling och konstruktion (EPC) i december 2023, och projektet förväntas komma online under första halvan av 2025.

Det 1 timme långa BESS-projektet, kallat Isbillen Power Reserve, kommer att vara det största i Sverige och det största i Norden med megawatt (MW) effekt. Den största energikapaciteten i megawattimmar i Norden kommer att vara ett 2-timmarsprojekt i Finland som Neoen nyligen började bygga (Premium access), med en kapacitet på 112,9 MWh, och som också är tänkt att komma online i början av 2025 .

Isbillen ligger i Västernorrland, bara 6 km från en annan Neoen BESS, 52MW/52MWh Storen Power Reserve, som nästan har blivit färdig, säger företaget.

Källa:

5 feb 2024  09:55  CET

tisdag 6 februari

måndag 5 februari

Måndag

EU ETS eller nationella klimatmål? Vi behöver båda

Valet mellan att använda EU ETS (Europeiska unionens utsläppshandelssystem) eller nationella klimatmål för att minska koldioxidutsläppen är ett falskt dilemma. Vi behöver båda, förklarar Chiara Corradi på T&E som skriver för Florence School of Regulation. Det finns gott om exempel där en koldioxidmarknad och nationella mål har gett goda resultat tillsammans, som i Tyskland, Finland, Danmark och Portugal.

Och om man ser framåt under de närmaste decennierna borde rätt politik kunna hantera ETS-prisextremer (stiger för högt eller för lågt) genom sektoriell reglering. Eftersom utsläppshandelssystemet utvidgas över tid till hela ekonomin, blir beslutsfattarnas uppgift att omforma koldioxidmarknaden och de nationella målen – som ingår i förordningen om insatsfördelning (ESR) – för att få dem att arbeta tillsammans för klimatneutralitet, säger Corradi.

Källa:

5 feb 2024  14:21 CET

Måndag

Marknadsföring av solceller och vindenergi: Vattenfall förlitar sig på elpartnerskap

Energikoncernen Vattenfall utökar sin verksamhet med Power Purchase Agreements (PPA). Företaget planerar nya solcellsparker och vindenergiprojekt vars gröna el kan marknadsföras med sådana privata elförsörjningskontrakt.

”Vi upplever växande fart och en kraftigt ökad efterfrågan på elpartnerskap för våra sol- och vindkraftverk”, säger Christine zu Putlitz, som leder marknadsföringen av förnybar energi på Vattenfall. ”Särskilt för industrikunder, kommunala företag eller större tjänsteleverantörer, blir fossilfri el och hållbarhet allt viktigare för långsiktig kundlojalitet och avkarbonisering av affärsmodeller.”

Privata leveransavtal mellan Vattenfall och företagskraftköpare är vanligtvis mellan 30 och 500 gigawattimmar per år – i den lägre delen kan detta motsvara den årliga elförbrukningen i en liten stad och i den övre delen av internationella flygplatser eller stora industriproduktionsanläggningar

Källa:

5 feb 2024  14:49  CET

Måndag

Danmark: Hesselø vindpark tar form

Den danska energimyndigheten söker synpunkter på den strategiska miljöbedömningen (SEA) av planen för den reviderade södra platsen för Hesselø Offshore Wind Farm (OWF).

Det offentliga samrådet med den reviderade SEA av planen pågår från den 5 februari till den 5 april 2024.

Hesselø OWF kommer att ha en installerad effekt på mellan 800MW och 1200MW.
Vindkraftsparken kommer att ligga i Hesseløbukten i Kattegatt cirka 30 km från Själland, 30 km från Anholt, 35 km från Djursland och 33 km från Sverige.

Offshore exportkablar kommer att gå till landföringen vid Gilbjerg Hoved på Nordsjälland och ett nytt högspänningskraftverk kommer potentiellt att byggas nära Pårup.

Källa:

5 feb 2024  14:42 CET

Måndag

LG Energy Solution förutspår en tillväxt på 30 % av batteriefterfrågan för den globala ESS-marknaden 2024

Den globala efterfrågan på batterier för applikationer för energilagringssystem (ESS) kommer att växa med 30 % i år, med USA som leder, har LG Energy Solution (LG ES) förutspått.

Den sydkoreanska LG Groups tillverknings- och integrationsarm för elfordon (EV) och ESS släppte sina finansiella resultat för 2023 sent förra veckan (26 januari). Företaget tjänade 33,7 biljoner KW (25,3 miljarder USD) i intäkter och 2,2 biljoner KW i vinst under året, vilket motsvarar en tillväxt på 31,8 % respektive 78,2 % jämfört med föregående år.

Källa:

5 feb 2024  14:32  CET

Måndag

EU söker input om utformningen av auktioner för förnybara energikällor

(Montel) Europeiska kommissionen söker input fram till den 1 mars för att förbättra utformningen av nationella auktioner för förnybar energi för att ingå i dess vägledning för regeringar som förväntas före sommaren.
Syftet är att hjälpa EU:s kämpande vindkraftstillverkare att konkurrera med utländska tillverkare i att vinna statliga anbud för att bygga de nästan 300 GW vindkraft som EU behöver för att nå sitt mål för förnybar energi till 2030.

Källa:

5 feb 2024  14:21 CET

Måndag

Italien investerar 90 miljoner euro i utbyggnaden av Enels solcellspanel (PV) fabrik på Sicilien

Italien har åtagit sig att investera 90 miljoner euro i Enels solcellspanelfabrik på Sicilien, enligt ett tillkännagivande från premiärminister Giorgia Meloni på lördagen.

Den betydande investeringen, hämtad från National Recovery and Resilience Plan (NRRP), syftar till att stödja Enels plan att omvandla den sicilianska anläggningen till Europas primära plats för tillverkning av solpaneler. Premiärminister Meloni delade med sig av detaljer om investeringen under sitt besök på 3Sun-fabriken i staden Catania.

”Detta projekt, med 90 miljoner euro från den nationella planen för återhämtning och motståndskraft, kommer att göra det möjligt för den nuvarande fabriken att stärka sig själv och att ytterligare en ny produktionslinje kan etableras”, sade premiärminister Meloni och uttryckte förtroende för satsningens potential.

Källa:

5 feb 2024  14:08  CET

Måndag

Ammoniak lockar sjöfarten, men forskare varnar för bränslets risker

Sjöfartsbranschen kan skapa helt nya problem om den satsar på ammoniak som fartygsbränsle för att minska sina koldioxidutsläpp, visar en studie från Chalmers. Forskarna har gjort livscykelanalyser för fartygsdrift med batterier och med tre elektrobränslen, inklusive ammoniak. Övergödning och försurning är några av de miljöproblem som kan kopplas till användning av ammoniak – liksom utsläpp av den kraftfulla växthusgasen lustgas.

Under senare år har ammoniak seglat upp som ett starkt alternativ inom sjöfartsbranschen, i jakten på gångbara marina bränslen som kan ersätta de fossila. Ammoniak (NH3) innehåller inget kol, och har en högre energitäthet än till exempel vätgas. Det är också ganska enkelt att omvandla ammoniak från gas till flytande form. En viktig nackdel är dock att tillverkningen av elektro-ammoniak, som produceras med el, är mycket energikrävande.

Nu visar den nya studien dessutom att sjöfartsbranschen i stället kan skapa helt nya problem, om den har allt för bråttom med att gå över till ammoniak för att bli av med koldioxidutsläppen.

Källa:

5 feb 2024  12:58 CET

Måndag

Den globala energiefterfrågan kan bli lägre år 2050, trots att världen blir rikare

Avkarbonisering kommer att leda till stora effektivitetsvinster. Detta kan minska den slutliga energiefterfrågan samtidigt som ”energitjänster” fortsätter att öka.

Världens befolkning växer fortfarande och människorna blir rikare. Det betyder mer energi. Låter som dåliga nyheter för energiomställningen: vi kommer inte bara att behöva ersätta befintliga fossila bränslen, vi måste hänga med i den växande efterfrågan också.

Men tänk om vi år 2050 behöver mindre energi än vad vi gör idag? Det är en verklig möjlighet. Inte för att världen kommer att bli fattigare, eller att befolkningen kommer att krympa. Men för att ett koldioxidfritt energisystem behöver mindre energi än ett som drivs med fossila bränslen.

Källa:

5 feb 2024  12:54  CET

Måndag

Bönder förklarar fördelarna med sol och vind - går emot motståndare

En protest mot förnybar energi som ställer Australiens regioner och deras samhällen mot storskaliga sol- och vind- och transmissionsprojekt har inspirerat ett antal motrörelser, inklusive en grupp bönder som säger att hyresbetalningarna från projekt för förnybar energi har hållit deras gårdar flytande.

Representanter för Farmers for Climate Action samlades i Canberra på måndagen för att dela fördelarna med att vara värd för projekt för förnybar energi i vissa regioner och slå tillbaka på påståenden om att ren energi förstör jordbruksindustrin.

Evenemanget, som lockade ett 20-tal bönder, kommer på baksidan av Farmers for Climate Action-undersökningar förra veckan som visar att projekt för förnybar energi ligger nära botten av listan över bekymmer som hålls av regionala australiensare.

Källa:

5 feb 2024  12:34 CET

Måndag

Australien: 1GW, 2.5GWh batteri i Portland

Den brittiska energilagringsutvecklaren Pacific Green har föreslagit sitt andra energilagringsprojekt i nätskala i Australien på några månader, och avslöjar planerna för ett enormt 1GW, 2,5GWh stort batteriprojekt i Portland i Victorias sydvästra del – statens största sådan område.

Pacific Green säger att Portland Energy Park, som är i ett tidigt skede av planerings- och godkännandeprocessen, kommer att kombinera fyra 250MW-batterier med varierande lagringskapacitet, en 500/33kV-kollektor och en 500kV-terminalstation och nätanslutning till den befintliga 500kV-överföringen. linje.

Företaget säger att energiparken kommer att utvecklas som fyra fristående projekt, var och en med sin egen anslutningspunkt. Tre av batterierna kommer att ha två timmars energilagringstid (250MW/500MWh vardera) och en energipark kommer att vara fyra timmar (250MW/1 000MWh).

Källa:

5 feb 2024  12:22  CET

måndag 5 februari

torsdag 1 februari

Torsdag

Varför världens största elbilstillverkare börjar med sjöfart

Tidigare denna månad plockade ett massivt fartyg upp över 5 000 elbilar från två hamnar i norra och södra Kina. Fem dagar senare passerade den genom Singapore, och den är nu på väg mot Indien. Dess slutdestination är dock i Europa, där de flesta av bilarna kommer att säljas.

Fartygets namn är BYD Explorer No.1. Som den första av en massiv flotta som BYD bygger, speglar den det kinesiska företagets ambition att etablera en sjöfartsverksamhet som stödjer dess nya roll i den globala bilhandeln.

BYD, som grundades av en kinesisk metallurgiforskare vid namn Wang Chuanfu 1995, började tillverka små batterier för mobila enheter. Det utökade senare sin verksamhet till bilar och kombinerade så småningom de två för att tillverka elfordon. På två decennier blev det Kinas största elbilstillverkare. Vid fjärde kvartalet 2023 var det världens.

BYD erbjuder många alternativ, allt från prisvärda sedanbilar till lyxiga stadsjeepar, och det finns en stigande aptit för sina bilar utomlands. År 2023 exporterade BYD över 240 000 fordon, upp från 55 000 2022. Men det har hamnat i en hake: för att få mest ekonomisk nytta av sin exploderande popularitet utomlands måste den expandera bortom bilhandeln till sjöfartsbranschen.

Källa:

1 feb 2024  16:47 CET

Torsdag

Tyskland tilldelar 1,61 GW i den senaste solcellsupphandlingen i energiskalan

Tysklands federala nätverksbyrå (Bundesnetzagentur) har tilldelat 1 611 MW solcellskapacitet i landets senaste anbudsförfarande för solenergi i allmännyttiga skala.

Den tilldelade kapaciteten över 124 bud. De nya tilldelningarna överstiger något den kapacitet som Bundesnetzagentur från början planerade att dela ut. Anbudet var kraftigt övertecknat, med 574 projektförslag på totalt 5,48 GW.

Byrån hade satt ett takpris på 0,0737 euro/kWh för auktionen. Det genomsnittliga priset kom in på 0,0517 €/kWh, med slutpriser som sträckte sig från 0,0444 €/kWh till 0,0547 €/kWh.

Ur ett regionalt perspektiv var den största tilldelade volymen i Bayern (604 MW), följt av Brandenburg (197 MW) och Sachsen-Anhalt (167 MW).

Källa:

1 feb 2024  12:30  CET

Torsdag

Ett gigantiskt "vattenbatteri" hjälper till att stabilisera Europas nät

Att bygga upp sina förnybara resurser har också inneburit att man utvecklar innovativa sätt att hålla leveranserna konstanta.

År 2022 togs ett gigantiskt ”vattenbatteri” i en underjordisk grotta 600 meter under jorden i kantonen Valais i drift. Den kan lagra motsvarande 400 000 elbilsbatterier värda energi genom att använda två stora vattenpölar på olika höjder.

Överflödig elektricitet lagras genom att pumpa vatten från den nedre poolen upp till den högre poolen, vilket effektivt ”laddar” batteriet.

När el behövs vänds vattnets riktning. Vattenflödet roterar en turbin som genererar vattenkraft.

Med förmågan att lagra och generera stora mängder energi kommer batteriet att spela en viktig roll för att stabilisera strömförsörjningen i Schweiz och Europa. Det minskar risken för att elnätet blir överbelastat under perioder med hög efterfrågan som värmeböljor.

Källa:

1 feb 2024  12:20 CET

Torsdag

Kollapsen av NuScales projekt borde innebära slutet för små modulära kärnreaktorer

Även om det fanns problem som var specifika för Utah Associated Municipal Power Systems-projektet, kommer de ekonomiska utmaningarna och kostnadstrenderna i det fallet att drabba alla SMR-projekt.

I november förra året avslutade Utah Associated Municipal Power Systems, eller UAMPS, vad som skulle bli ”den första NuScale Powers lilla modulära reaktoranläggning som började arbeta i USA.” Detta var en förutsagd död; de röda flaggorna har varit uppenbara i flera år nu.

Även om det fanns problem som var specifika för det projektet, kommer de ekonomiska utmaningarna och kostnadstrenderna i detta fall att drabba alla små modulära kärnreaktorprojekt. I en rationell värld skulle ingen nytta eller regering investera ytterligare en krona på dessa teoretiska reaktorkoncept.

Källa:

1 feb 2024  12:15  CET

Torsdag

Så kan en molekylär motor växlas

Forskare har länge strävat efter att utveckla artificiella molekylära motorer som kan omvandla energi till riktad rörelse. Nu presenterar forskare vid Linköpings universitet en lösning på ett svårknäckt problem: hur rörelsen på ett kontrollerat sätt kan överföras från en plats till en annan med en ”molekylär växel”. Molekylära motorer har potential att användas för exempelvis energilagring och inom medicin.

– Artificiella molekylära motorer är molekyler som tar upp ljus från en extern källa, exempelvis solljus, och omvandlar energin i ljuset till rörelseenergi, säger Bo Durbeej, professor vid Linköpings universitet, som har lett studien som publicerats i tidskriften Chemistry – A European Journal.

”Molekylära motorer” kan låta som science fiction, men i kroppen finns många biologiska molekylära motorer som driver muskler och transporterar ämnen inne i celler. Forskare inom kemi och nanoteknik har länge haft som mål att utveckla artificiella molekylära motorer, som kan bli användbara inom flera områden i framtiden. Några möjliga tillämpningar är att använda dem till att leverera läkemedel till rätt plats i kroppen eller för att lagra solenergi.

Källa:

1 feb 2024  12:11 CET

Torsdag

Australien: Super-batteriet kommer på plats

En av tre högspänningstransformatorer på 350 MVA som kommer att utgöra en del av Australiens största ”stötdämpare” har kommit ut på vägen: Dess destination, 1 000 km bort, är Waratah Super Battery i New South Wales.

Waratah Super Battery – på 850 MW och 1680 MWh – kommer sannolikt att bli det största batteriet i Australien när det är anslutet till nätet om två år, och det största i sitt slag i världen. Den har beskrivits som den största maskinen av någon typ som är ansluten till det australiensiska nätet.

Batteriet kommer att fungera som en slags gigantisk ”stötdämpare” för nätet, med upp till 700 MW och 1400 MWh reserverade (för olika delar av året) för att spela en specifik roll som gör det möjligt för de viktigaste transmissionsledningarna att mata elektricitet till stora lastcentra i Sydney, Newcastle och Wollongong ska köras med eller nära full kapacitet.

Källa:

1 feb 2024  12:08  CET

Torsdag

Elfordon använder hälften av energin jämfört med fossila bränslen

När försäljningen av elbilar i USA ökar, använder fler bilar än någonsin elnätet för att slå på. Det skulle vara rimligt att anta att det betyder att nätet nu måste leverera en enorm mängd energi till dessa bilar – men det tar faktiskt inte så mycket som du kanske tror.

Verkligheten: elbilar kräver mycket mindre energi för att fungera än bensindrivna fordon. Faktum är att med landets nuvarande elblandning kräver en elbil bara ungefär hälften av den energi som behövs för en bensindriven förbränningsmotor.

Invånare i USA förbränner tillsammans cirka 8,9 miljoner fat bensin om dagen, eller lite över en gallon vardera för varje person i landet. Den enorma summan har minskat med cirka 5 % från landets högsta bensinanvändning 2018.

Källa:

1 feb 2024  12:04 CET

Torsdag

Betala elbilsladdning utan app eller medlemskap – blippa ditt vanliga kort

Den nya betalenheten TouchPayGo från KGK-bolaget Modulsystem / ParkChargePay gör det möjligt för elbilsförare att betala laddning med kort på precis samma sätt som man är van vid från pump. Preem blir först med att introducera denna nya lösning på en mobil Preem-laddstation.

Under vintern kommer ParkChargePay i samarbete med Preem introducera betalenheten TouchPayGo för DC-laddning. Inledningsvis kommer lösningen att finnas på två laddare med totalt fyra ladduttag. DC-laddarna samt betalenheten är monterade på en mobil plattform som inledningsvis placeras i Mora under februari månad.

Vår gemensamma förhoppning är att elbilsförare ska uppleva en snabb och enkel kortbetalning när man slipper krav på medlemskap, förregistrering och app.

Källa:

1 feb 2024  12:00  CET

Torsdag

Sågverkskoncernen Vida fick agera direkt vid kärnkraftstopp

Sågverkskoncernen Vida, som är verksamt nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland, är ny aktör på Svenska kraftnäts framväxande stödtjänstmarknad tillsammans med Bixia och Sympower. Genom att anpassa elanvändningen kortare perioder ska koncernen bidra med stabilitet i elsystemet. Vida fick en rivstart som flexleverantör när Forsmark 3 snabbstoppades i november.

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från svensk skog, som har varit elhandelskund hos Bixia sedan hösten 2014. Sedan i höstas köper Vida in el från den nya solparken Hörby i Blekinge genom Bixia. Sågverkskoncernen bidrar även till klimatet genom att minska mängden koldioxid i atmosfären i och med att skogen fångar upp koldioxid och att producera utsläppsneutral energi från biprodukter från sågverk.

Nu tar Vida nästa steg på hållbarhetsstegen och blir ny flexleverantör på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad, med hjälp av elbolaget Bixia som ansvarar för budgivning och prissättning av tillgänglig kapacitet samt hantera kommunikationen med Svenska kraftnät. Sympower, som varit Bixias samarbetspartner en längre tid, är teknisk aggregator.

Källa:

1 feb 2024  11:54 CET

Torsdag

Kalmar är Sveriges bästa kommun på att främja eldrift

Kalmar kommun kammar hem guldmedaljen när Sveriges kommuner rankas för sitt arbete med att främja laddbara fordon. Vi frågade Kalmar hur de löst hinder på vägen, vad som motiverat dem att tidigt ta ett helhetsgrepp kring elektrifieringen och vilka insikter de vill dela med andra kommuner som står i startgropen.

En uppmaning på Kalmarsundsveckan, kommunens hållbarhetsvecka, om att kroka arm för att bli kommunen med högst andel bilar med förnybart drivmedel var startskottet. Det följdes upp av bl.a. två miljöbilsmässor för allmänheten med möjlighet att provköra fordon med el och biogas som visade sig vara ett tacksamt sätt att skapa intresse för att byta bort det fossila.

Elvira Laneborg, hållbarhetsstrateg på Kalmar kommun, berättar om kommunens elektrifieringsresa och vilka initiativ som varit avgörande för att nå långt på kort tid.

– När vi påbörjade arbetet handlade det om att sänka tröskeln för elektrifierade transporter. Allt var nytt och oprövat och vi styrdes inte av en allmän efterfrågan. Numera märker vi att behovet av laddinfrastruktur är tydligt, och vi arbetar istället för att kunna möta den växande efterfrågan.

Källa:

1 feb 2024  11:50  CET

torsdag 1 februari

onsdag 31 januari

Onsdag

Återvinningsbart, växtbaserat lim minskar koldioxidavtrycket från vindkraftverk

Alla vet att vind och sol har betydande koldioxidavtryck på grund av energin och materialen som används vid tillverkningen av deras komponenter. Det är därför forskningen fortsätter om hur man får ner det fotavtrycket.

Emily Mercer på NREL beskriver forskning där som har utvecklat ett lim, som används för att hålla ihop ett vindkraftverksblad, gjort av harts tillverkat av växtavfall med hjälp av en lågenergiprocess, och som lätt kan återvinnas. Till skillnad från dagens lim tillverkade av icke-förnybara resurser (som petroleum), producerar det nya PECAN-hartset 40 % färre utsläpp och kräver 30 % mindre energi att tillverka.

Den strukturella prestandan är densamma eller i vissa fall bättre. Processen för återvinning av PECAN-hartset är enkel och kan göras på vindkraftparkens avvecklingsplats. Nästa steg är att mäta dess prestanda på mycket stora blad.

För ungefär tre år sedan gav forskare från National Renewable Energy Laboratory (NREL) Robynne Murray, Nicholas Rorrer och deras team ut på ett uppdrag för att göra en lätt återvunnen harts för att fungera som det centrala limmet som håller ihop ett vindturbinblad.

Källa:

31 jan 2024  12:47 CET

Onsdag

"Vi är på väg att förlora hela den europeiska PV-tillverkningsindustrin", säger ESMC:s generalsekreterare Johan Lindahl

Lite mer än ett år efter lanseringen av European Solar PV Industry Alliance, som syftade till att nå 30 GW i inhemsk tillverkningskapacitet år 2025 över hela värdekedjan, verkar industrin i Europa vara redo att stå helt stilla och oförmögen att uppnå det målet på mindre än två år.

Dessa mål är ”helt omöjliga” med tanke på marknadsprisernas rådande omständigheter, säger Johan Lindahl, generalsekreterare vid European Solar Manufacturing Council (ESMC). Med priserna som sjunkit till 55 RMB/kg (7,65 USD/kg) för mono-grade tät polykisel då priserna rasade förra året på några månader och nu har stabiliserats på ett ännu lägre genomsnittspris än vad som sågs mellan 2019 och 2020.

Källa:

31 jan 2024 12:36  CET

Onsdag

Solceller för desinfektion av avloppsvatten

Forskare från Spaniens universitet i Jaen har utvecklat en ny teknik för desinfektion av avloppsvatten och produktion av solcellsenergi.

Open SoWat-systemet är designat för tertiär rening – den tredje och sista processen i avloppsreningsverk (WWTP). Det är en uppgradering av SolWat-teknologin, som består av en fotokemisk teknologi som integrerar PV-moduler och vattendesinfektionsreaktorer.

”För att utöka systemet till kommersiell användning måste preliminära experimentella studier utföras med en storskalig prototyp. Optimering av denna teknik kommer att innebära användning av energieffektiva vattenpumpar. Dessutom kommer en studie av deras energiförbrukning och en ekonomisk analys av systemet att genomföras, säger forskaren J. Torres till tidningen pv.

Forskargruppen sa att tekniken utnyttjar olika våglängder av solstrålning för olika ändamål. Den använder ultraviolett (UV) och långt infraröd (FIR) strålning för att desinficera vatten, vilket avsevärt minskar förekomsten av skadliga mikroorganismer. Dessutom används synlig (VIS) och nära-infraröd (NIR) strålning för att generera elektricitet genom solcellsmodulen.

Källa:

31 jan 2024  11:34 CET

Onsdag

Oxford University spinout hävdar genombrott inom solpanelsteknik

En spinout från Oxford University påstår sig ha uppnått ett genombrott för solpaneler som gör det möjligt med en omvandlingseffektivitet på 25% av omgivande solljus till elektricitet.

Oxford PV säger att dess paneler kommer att tillåta hushåll och företag att generera upp till 20st mer ström från paneler på sina tak eller andra solenergiinstallationer. Om tekniken rullas ut bredare, skulle det avsevärt öka mängden energi som produceras per kvadratfot panel och påskynda övergången till nettonoll.

Solenergi har redan dykt upp som en av de snabbast växande formerna av förnybar energi, med installationer som genererar cirka 7 procent av Storbritanniens el mellan juli och september förra året.

Källa:

31 jan 2024 11:22  CET