ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

CO2-utsläpp ner till noll/zero/零/cero/शून्य

MEDSOLS.NU ger dig ..................

- Dagsaktuella nyheter
- Positiv lösningsjournalistik
- Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik m.m.
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS m.m.

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

onsdagen den 15 februari

Onsdag

Svenskar är positiva till nya gruvor

Mer än sex av 10 svarande (62 %) i åldrarna 18 till 79 sa att den svenska gruvindustrin borde få utvecklas för att säkra tillgången på kritiska mineraler, en ökning med 10 % jämfört med 2019, när SGU senast gjorde samma undersökning.

Nästan hälften (49 %) kunde se sig acceptera en aktiv gruva i sin närhet, medan nästan sju av tio personer (68 %) tycker att den svenska gruvindustrin är viktig för att skapa nya jobb.

”Inställningen till gruvindustrin har förbättrats de senaste tre åren. …Detta är i linje med att vi som samhälle börjar inse att vi är beroende av andra länder för våra råvaror. Det finns också en ökad förståelse att vi behöver utvinna fler metaller och mineraler för att uppnå den gröna omställningen, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Källa:

15 februari 2023  12:39  CET

Onsdag

Läs PV-Europas temautskick om agrivoltaiska utvecklingen

Dubbel användning av mark är mycket populärt – bland såväl bönder som investerare och projektutvecklare. Tyskland har sitt eget stöd för detta. Men lika väl genomtänkt som tillvägagångssättet är, är det dåligt implementerat. Nu finns det ett policydokument där alla hindren har sammanfattats.

De tekniska möjligheterna för kombinerad användning av mark för livsmedels- och elproduktion finns i våra specialerbjudanden, publicerade av redaktionen för PV Europe tillsammans med DLG. Detta och andra ämnen relaterade till decentraliserad försörjning av grön energi till gårdar kommer att vara ett centralt fokus vid nästa Agritechnica, som äger rum 12-18 november 2023.

Källa:

15 februari 2023  12:27   CET

Onsdag

Rumänien: Europas största solenergiprojekt

Enligt obekräftade uppgifter är det statligt kontrollerade Hidroelectrica den mest sannolika kandidaten för att ta över ett solenergiprojekt på upp till 1,5 GW på rumänsk statlig mark. Verket förbereder också för att bygga en 300 MW solcellsanläggning med en elektrolysator på 100 MW. Projekt för förnybar energi fortsätter att hopa sig i landet.
Förutom att återuppliva många vilande vattenkraftprojekt i Rumänien, arbetar Hidroelectrica med diversifiering av sina elkällor. I slutet av förra året förklarade landet tio investeringar från landets största kraftproducent vara i nationellt intresse, vilket öppnade vägen för en acceleration av tillstånd, rapporterade Ziarul Financiar.

Nyhetsbyrån tillade att en av de föreslagna ansträngningarna är installationen av Europas största solpark, med upp till 1,5 GW i kapacitet, även om det statligt kontrollerade bolaget inte skulle bekräfta det. Statens fastighetsverk, som har tillstånd att godkänna en koncession, godkände planen för solcellsanläggningen i december. Investeringen uppskattas till över 1,2 miljarder euro, lyder artikeln.

Källa:

15 februari 2023  12:04  CET

Onsdag

Australiska forskare utvecklar en billig metod för att producera väte från havsvatten

Forskare från RMIT University säger att de har utvecklat en billigare metod för att göra väte direkt från havsvatten som raderar behovet av kostsam och energikrävande avsaltning och undviker att dränera värdefulla sötvattenreserver.

”Vi vet att väte har en enorm potential som en ren energikälla, särskilt för de många industrier som inte lätt kan växla över till att drivas av förnybara energikällor”, säger Dr Nasir Mahmood, en rektors seniorforskare vid RMIT och ledande forskare.

”Men för att vara riktigt hållbar måste vätgasen vi använder vara 100 % kolfri under hela produktionscykeln och får inte skära in i världens värdefulla sötvattenreserver.”

Källa:

15 februari 2023  11:58   CET

Onsdag

Världens första studie visar hur elbilar minskar föroreningsnivåerna och minskar kostsamma hälsoproblem

En ny studie från University of Southern California som använder verklig data har gett bevis på att även vid låga penetrationshastigheter resulterar elfordonsupptag i bättre luftkvalitet och bättre hälsa.

Studien, som tros vara den första i sitt slag, tittar på allmänt tillgänglig data för postnummer över Kalifornien från 2013 till 2019. Tidigare har de flesta studier som tittar på hälsofördelarna med elbilar använt projektioner snarare än empiriska data.

Teamet av forskare från USC:s Keck School of Medicine säger att observationsdata ger ett ”naturligt experiment” som gör det möjligt för dem att dokumentera det första verkliga sambandet mellan ökande nollutsläppsfordon och förbättringar av luftkvalitet och hälsa.

Källa:

15 februari 2023  11:52  CET

Onsdag

Förnybar energi kan ge Sydasien lättnad från energiprischocker

Importerade fossilbränsleberoende sydasiatiska ekonomier, Indien, Bangladesh och Pakistan, har inte kunnat undgå farorna med flyktiga och förhöjda priser på olja, gas och kol på den internationella energimarknaden.

Höga energipriser har påverkat olika sektorer, från kraft till industrier, i varierande grad i de tre länderna. Oöverkomliga bränslepriser har också påverkat ekonomiska scenarier med stigande inflation och uttömmande valutareserver som resulterat i reaktionära åtgärder från respektive länder. Statliga ingripanden förefaller dock i viss mån vara otillräckliga.

Eftersom externa chocker driver dessa effekter, lovar förnybar energi att säkerställa överkomlig energi och skydda de södra asiatiska ländernas valutareserver.

Källa:

15 februari 2023  11:49   CET

Onsdag

EU godkänner stöd till en fransk flytande havsvindsatsning

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, en fransk åtgärd för att stödja den första flytande vindkraftsparken i kommersiell skala i landet.

Åtgärden på 2,08 miljarder euro kommer att bidra till att uppnå Frankrikes energi- och miljömål, samt målen för EU:s offshore-strategi för förnybar energi och den europeiska gröna avtalet.

Frankrike anmälde till kommissionen sin avsikt att stödja byggandet och driften av projektet utanför södra Bretagnes kust.
Stödåtgärden kommer att pågå under en period av 20 år med start av driften av vindkraftsparken 2028.

Källa:

15 februari 2023  11:46  CET

Onsdag

Bensin- och dieselbilar förbjuds säljas 2035

Parlamentet godkände de nya målen för minskade koldioxidutsläpp för nya personbilar och lätta nyttofordon, en del av paketet ”Fit for 55”.

Med 340 röster för, 279 emot och 21 nedlagda röster stödde parlamentsledamöterna den överenskommelse som nåddes med rådet om reviderade standarder för CO2-utsläppsprestanda för nya bilar och skåpbilar i linje med EU:s ökade klimatambition.

Den nya lagstiftningen anger vägen mot noll CO2-utsläpp för nya personbilar och lätta nyttofordon 2035 (ett mål för hela EU:s flotta att minska koldioxidutsläppen från nya bilar och skåpbilar med 100 % jämfört med 2021). Mellanliggande utsläppsmål för 2030 är satta till 55 % för personbilar och 50 % för skåpbilar.

Källa:

15 februari 2023  11:37   CET

Onsdag

Olje- och gasindustrin tjänade 4 biljoner dollar förra året, säger IEA:s chef

OSLO, 14 februari (Reuters) – Den globala olje- och gasindustrins vinster under 2022 steg till cirka 4 biljoner dollar från ett genomsnitt på 1,5 biljoner dollar de senaste åren, sa chefen för Internationella energibyrån (IEA), Fatih Birol, på tisdagen.

Trots dessa vinster bör länder som är beroende av olje- och gasintäkter förbereda sig på att minska sitt beroende av petroleum eftersom efterfrågan kommer att minska på längre sikt, sa Birol på en konferens i Oslo medan han talade via videolänk.

”Särskilt länderna i Mellanöstern måste diversifiera sina ekonomier. Enligt min åsikt kan COP28 (klimattoppmötet) vara en utmärkt milstolpe för att förändra Mellanösternländernas öde”, sa Birol.

”Du kan inte längre driva ett land vars ekonomi till 90 procent är beroende av olje- och gasintäkter eftersom efterfrågan på olja kommer att minska”, tillade han.

Källa:

15 februari 2023  11:30  CET

Onsdag

Järn-salt-vatten-batterier adderas nu till solenergi-på-kanalprojekt

Ett vattenbevattningsdistrikt i Kalifornien har lanserat Project Nexus, som installerar ett 4 MW solskydd på en bevattningskanal i Kalifornien.

ESS Inc., en tillverkare av saltvattenenergilagringssystem, har meddelat leveransen av ett energilagersystem till Turlock Irrigation District i centrala Kalifornien. Energilagringsföretaget kommer att placera ut några energilagercontainrar för att paras ihop med solpaneler över bevattningskanaler.

Project Nexus har för avsikt att generera ren energi samtidigt som vattenresurserna bevaras i en allt torrare miljö i Kalifornien. Den valde energilagret för dess säkra och giftfria egenskaper, vilket gör det idealiskt för placering i anslutning till vatteninfrastruktur. Finansiering för Turlock-projektet tillhandahålls av delstaten Kalifornien.

Källa:

15 februari 2023  11:25   CET

onsdag 15 februari

tisdag 14 februari

Tisdag

Solenergiboom i Spanien – Svenska Yle besökte liten spansk by som vill bli självförsörjande på solel: “De imiterar oss runtom i Spanien”

Några hundra kilometer söder om Madrid, i landskapet Ciudad Real, ligger den lilla byn Ballesteros de Calatrava med 400 fasta invånare.

Byn vill som första kommun i Spanien bli självförsörjande på solenergi. – Vi vill fylla resten av det här området med solpaneler så att alla hushåll i byn kan snurras med solel, säger borgmästaren Juan Carlos Moraleda.

Han gestikulerar mot tre långa rader av solpaneler på en gräsplan. Här skiner solen också under vintermånaderna.

Under sommarmånadernas många soltimmar ökar elproduktionen. Då produceras ett överskott, som lagras i ett stort batteri som kopplats till solcellsanläggningen. Överskottet kan säljas vidare till stamnätet.

– Det ger oss inkomster som vi kan bekosta vägbyggen och andra projekt med, förklarar Moraleda.

Källa:

14 februari 2023  13:55  CET

Tisdag

Kinesisk vind- och soleffekt är nästan lika med hushållens efterfrågan

Kinas vind- och solenergiproduktion har under de senaste åren ökat till nästan lika stor elförbrukning för hushåll, men den relativt lilla andelen av hushållens efterfrågan i den totala konsumtionen gör att Kina fortfarande behöver mycket fossila bränslen.

År 2022 ökade Kinas vind- och solenergiproduktion med 21 % till 1 190 terawattimmar (TWh), enligt uppgifter från den kinesiska nationella energimyndigheten (NEA) citerad av Bloomberg. För att jämföra, ökade efterfrågan på elektricitet i bostäder förra året med 14 % till 1 340 TWh eftersom människor mestadels stannade hemma på grund av noll-Covid-policyn.

Trots ökningen av kinesiska vind- och solkraftsinstallationer och produktion, står den kinesiska industrin för cirka 60 % av all elefterfrågan, enligt Bloombergs uppskattningar. Bostadsefterfrågan var å andra sidan bara 17 % av elförbrukningen 2020.

Källa:

14 februari 2023  13:49   CET

Tisdag

Världens största landbaserade vindkraftverk, och den första att nå 10MW, debuterar i Kina

Det kinesiska vindkraftsföretaget Envision Energy har enligt uppgift debuterat en ny 10MW landbaserad vindturbin, den största i sitt slag och med världens största rotordiameter.

Enligt olika lokala butiker, inklusive det statliga China Daily, presenterade Envision Energy den nya EN-220/10MW förra veckan.

Landbaserade vindkraftverk har länge varit begränsade i storlek till maximalt 7MW, efter många år av svävande kring 5MW-märket.

Omvänt har vindkraftverk till havs, med tillgång till högre vindhastigheter och färre storleksbegränsningar, varit för att bli stadigt större i flera år.

Källa:

14 februari 2023  12:28  CET

Tisdag

Vattenfall investerar i 76MW agrivoltaisk anläggning i Tyskland

Det svenska statliga bolaget Vattenfall har investerat i ett 76MW agrivoltaicsprojekt (agriPV) i den nordöstra kommunen Tützpatz, Tyskland.

Byggandet av projektet är planerat till försommaren 2023 och kommer att kombinera bifaciala moduler på olika monteringssystem med lämpliga jordbruksändamål över en yta på 95 hektar.

Detta kommer att vara det första agriPV-projektet i kommersiell skala för Vattenfall som kommer att sälja solenergi genom kraftköpsavtal.

Eftersom den tyska regeringen har accelererat utbyggnaden av solcellsenergi för att nå 215 GW installerad kapacitet år 2030, kommer agriPV att ha en avgörande roll i landets soltillväxt.

Källa:

14 februari 2023  12:24   CET

Tisdag

Danska Vestas får en order på 68 MW för ett vindprojekt i Estland

Ordern inkluderar leverans, installation och driftsättning av 15 V150-4,5 MW turbiner, samt ett 20-årigt Active Output Management 5000 (AOM 5000) serviceavtal.

”Vi är hedrade över att fortsätta partnerskapet med Dirkhof för att leverera detta projekt till Aidu”, säger Juan Furones, Vice President Sales för Nord- och Centraleuropa på Vestas. ”Aidu kommer att bidra till att ytterligare minska koldioxidutsläppen i Estland och vi är stolta över att stödja detta projekt med våra branschledande vindenergilösningar.”

Platsen ligger i Lüganuse socken, Ida-Viru län, i den nordöstra delen av Estland.

Leverans och installation av vindkraftverken förväntas ske 3Q23 med idrifttagning planerad till 1Q24.

Källa:

14 februari 2023  12:17  CET

Tisdag

Tesla får gigawattimmarsbeställning för Megapack-batterier för att tränga bort gasen

Kanadas största stora batteri, ett 250MW/1GWh-system som byggs i sydvästra Ontario, kommer att bestå av Tesla Megapacks, har projektets utvecklare avslöjat.

NRStor Inc säger att det enorma projektet, ett joint venture med Six Nations of the Grand River Development Corporation, har ingått ett leveransavtal med Tesla efter att ha slutfört utvecklings- och nätanslutningsgodkännanden.

Aecon Group har tecknats för att leda konstruktion, upphandling och konstruktion av projektet.

”Oneida Energy Storage Project är det största i sitt slag i Kanada och bland de största i världen”, säger företaget i ett uttalande.

Källa:

14 februari 2023  12:08   CET

Tisdag

Brasilien når en milstolpe med 25 GW solenergi

Brasilien har passerat 25 GW installerad solkapacitet, motsvarande 11,6 % av landets elmix. Solcellssektorn i allmännyttiga skala står för 7,8 GW och distribuerad produktion för 17,2 GW.

Sedan juli 2022 har PV i Brasilien vuxit med i genomsnitt 1 GW per månad, enligt ABSolar. Landet hade en sammanlagd kapacitet på 16,4 GW i juli, 17,5 GW i augusti, 18,6 GW i september, 21,1 GW i oktober, 22 GW i november, 23 GW i december och 25 GW i februari 2023.

ABSolar säger att denna kapacitet har lockat BRL 125,3 miljarder i nya investeringar till landet.

Källa:

14 februari 2023  12:02  CET

Tisdag

24 av världens rikaste företag misslyckas med att leverera vad de lovat

Tjugofyra av världens största och rikaste företag, inklusive tre baserade i Asien, har misslyckats med att uppfylla sitt klimatlöfte, enligt den senaste rapporten som utvärderar transparensen och integriteten i företagens miljöstrategier.

2023 Corporate Climate Responsibility Monitor, gemensamt släppt på måndagen av NewClimate Institute for Climate Policy and Global Sustainability och den icke-statliga organisationen Carbon Market Watch, fann att klimatstrategierna för de stora globala företagen ”omgärdas av tvetydiga åtaganden, vilket kompenserade för planer som saknar trovärdighet och uteslutningar av utsläppsområde”.

Källa:

14 februari 2023  11:48   CET

Tisdag

Volvo börjar tillverka elektriska lastbilar på Australiens största fordonsfabrik 2027

Volvo Group Australia har bekräftat att de kommer att börja tillverka helelektriska lastbilar i sin Wacol-fabrik i Queensland – landets största fordonstillverkningsfabrik – 2027.

Åtagandet att tillverka helelektriska lastbilar i Australien kommer bara sex månader efter att Volvo startade full kommersiell produktion av sina tunga ellastbilar vid sin Göteborgsfabrik i Sverige, och samma dag fick man godkännande att testa dessa lastbilar på Queenslands vägar.

Engagemanget från Volvo, som har vunnit en rad betydande beställningar på sina ellastbilar i Australien, och först tog med sina eltruckar till Australien 2021, kommer mitt i omfattande diskussioner om huruvida Australien bör försöka återupprätta en biltillverkningsindustri, om än helt elektrisk.

Källa:

14 februari 2023  11:39  CET

Tisdag

Hotell Frykenstrand blir helt självförsörjande på el och värme

Hotell Frykenstrand satsar på att bli Värmlands hållbaraste hotell och konferensanläggning. Nyligen investerade hotellet i en bergvärmeanläggning och har nu kompletterat med 245 solpaneler.

– Det känns fantastiskt att vi nu fortsätter vår utveckling inom användande av förnybar energi där satsningen på solceller är en sjävklar del. Det är jätteviktigt för oss att ta ansvar för och driva en hållbar omställning inom bland annat energifrågan där vi redan genom vår utveckling av laddstoplar för elbilar tar steg mot att bli klimatsmartare, säger företagets vd Patrik Mörkfors.

Under våren kommer hotellet att installera 245 stycken solpaneler på hotellets tak vilket kommer att producera omkring 102 198 kwh per år. Anläggningens solcellsgeneratoreffekt ligger på 132,64 kWp.

Källa:

14 februari 2023  11:36   CET

tisdag 14 februari

måndag 13 februari

Måndag

"Mer måste göras" för att påskynda utbyggnaden av förnybara energikällor – BayWa r.e.

Baserat i 30 länder, med intäkter på nästan 3,6 miljarder euro (3,86 miljarder dollar), BayWa r.e. är en ledande global utvecklare, tjänsteleverantör och distributör för förnybar energi. Det München-baserade företaget levererar end-to-end projektlösningar, löpande driftledning och är en oberoende kraftproducent med en växande energihandelsverksamhet. Den har hittills fört in mer än 5GW förnybar energigenereringskapacitet, samtidigt som den hanterat mer än 10,5GW tillgångar.

Energy Monitor kom i kontakt med BayWa r.e.s högsta ledning för att ta reda på vad man kan förvänta sig av industrin för förnybar energi 2023.

Matthias Taft, VD, BayWa r.e.: Vi förväntar oss att se en ökande efterfrågan på företagskraftköpsavtal (PPA) under 2023 driven av hållbarhetsåtaganden, kunders och investerares förväntningar, såväl som den aldrig tidigare skådade och pågående energikrisen. Företag kommer också att spela en avgörande roll i kampen mot klimatkrisen genom att visa upp sina hållbarhetsmetoder för att hjälpa till att överbrygga en växande kompetensklyfta, som hotar tillväxten av förnybar energi. För dagens arbetssökande som letar efter syften i sitt arbete erbjuder kampen mot klimatförändringarna precis det.

Källa:

13 februari 2023  14:48  CET

Måndag

Norges massiva flytande vindkraftverk kommer att finansieras av regeringen i år

Wind Catching Systems, ett norskt företag, närmar sig färdigställandet av en massiv flytande vägg av vindkraftverk som mäter över halva Eiffeltornets längd. Istället för en stor turbin med blad av maximal längd ser WCS-projektet ut att vara en solid vägg av 150 vindturbiner med rotorer upp till 30 meter i diameter vardera.

Den första delbetalningen från ENOVA, ett norskt statligt företag, mottogs av Wind Catching Systems-projektet i oktober 2022. Den här veckan tilldelades den andra delbetalningen ”för förprojektarbete” till ett belopp av 9,3 miljoner kronor (900 000 USD). En flytande kraftanläggning med flera turbiner kommer att vara i drift före slutet av detta år vid vindkraftparken Mehuken utanför Norges kust.

Källa:

13 februari 2023  12:25   CET

Måndag

Hydrogenerad amorf kiseloxid solcell för BIPV, VIPV, agrivoltaisk

Forskare i Spanien har utvecklat en transparent solcell med en genomsnittlig synlig transmittans på upp till 66 %. Enheten kan användas för allmänt förekommande enhetsfunktionalisering, inklusive inomhus PV och agrivoltaics.

Forskare vid Spaniens Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) har tillverkat en transparent solcell baserad på hydrerad amorf kiseloxid. De säger att det kan användas för allmänt förekommande enhetsfunktionalisering.

”Vår solcell kan användas för byggnadsintegrerad fotovoltaik (BIPV), fordonsintegrerad PV (VIPV) och icke-påträngande transparenta enheter för inomhus PV,” sa forskaren Alex López García till tidningen pv. ”Det kan också användas i agrovoltaik som ett aktivt element som samtidigt filtrerar skadligt ljus och skördar energi.

Källa:

13 februari 2023  14:33  CET

Måndag

Kommer etanol bli drivande i en koldioxidsnål framtid?

Att utgå från cellulosa istället för socker kan göra etanolens klimaträkning mycket enklare. Cellulosa, i form av lignocellulosahaltig biomassa, finns rikligt i jord- och skogsbruksavfall. Exempel inkluderar majsstjälkar – stjälkarna, bladen och skalen som blir över efter att kärnorna har skördats – samt halm och sockerrörsbagass – den torra, fibrösa massan som blir över från sockerproduktionen. Eftersom avfallsmaterialets nuvarande öde är att ruttna eller bränna och frigöra metan eller koldioxid, och eftersom det inte kräver några ytterligare insatser för att växa, är cellulosaetanols anspråk på låg kolintensitet stark.

Att omvandla sådant biogent kol till hållbara varor istället för bränsle ger dessutom en viss typ av CO2-bindning. Vissa branschbevakare tror att efter decennier av tjuvstarter är den globala strävan mot netto-noll koldioxidutsläpp nu redo att kombineras med en förbättrad serie cellulosateknologier för att inleda en ny era för etanol.

Källa:

13 februari 2023  12:25   CET

Måndag

Spanska Iberdrola har nu nått 40 GW av installerad sol och vind

Den största tillväxten har varit inom solceller, med mer än 1 200 MW, följt av landbaserad vindkraft som för första gången överstiger 20 000 MW.

Iberdrola fortsätter att göra framsteg i sitt åtagande att minska beroendet av fossila bränslen och påskynda utbyggnaden av förnybar energi runt om i världen. Bolaget har avslutat 2022 med nästan 40 000 MW grönt – närmare bestämt 39 963 MW – vilket representerar en ökning med 5,1 % jämfört med samma period förra året, som rapporterades idag till den spanska nationella värdepappersmarknadskommissionen (CNMV).

Som ett resultat har företaget befäst sin position som ett av elbolagen med den renaste installerade kapaciteten i världen, med 80 % utsläppsfri kapacitet.

Källa:

13 februari 2023  12:33  CET

Måndag

Ny solcells-termoelektrisk teknologi för att generera elektricitet på natten

Forskare från den kinesiska vetenskapsakademin har designat ett hybridkraftsystem som kombinerar solceller, spektraluppdelning (SS), radiativ kylning (RC) och en termoelektrisk (TEG) enhet.

”Det föreslagna systemet kan tillämpas på solenergiproduktion, där de termoelektriska materialen använder det separerade solspektrumet för att generera elektricitet,” sa forskaren Jianfeng Guo till tidningen pv. ”Samtidigt kan kombinationen av strålningskylningsteknik och termoelektriska material realisera kraftgenerering på natten.”

I den föreslagna idealiska systemkonfigurationen är solcellspanelen baserad på heteroövergångsceller gjorda av III-V-material, placerade på botten av den heta sidan av TEG för att generera elektricitet med hjälp av temperaturskillnaden mellan PV-panelen och strålningskylning.

Källa:

13 februari 2023  12:25   CET

Måndag

De vill tillverka kisel genom vätgasreduktion

Uppstarten Green 14 tycker att det är läge att damma av gammal teknik för att tillverka kisel till solceller med hjälp av vätgas. Det ger mindre klimatutsläpp.

– Så länge som vi kunde spotta ur oss hur mycket CO2 i atmosfären fanns inga incitament. Världen var inte redo.

Det säger Jan Dinkelspiel, en av grundarna. Han är ett känt namn i bank och finansvärlden.

Traditionellt utvinns kisel till solceller från kvarts i två steg. Det första ger kisel som är rent nog för metallegeringar, 99 procent. Det andra steget tvättar bort orenheter tills du når sex eller fler niors renhet, 99,9999 procent. Steget är extremt energikrävande.

Green 14:s metod är mindre energikrävande och går från kvarts till kisel i ett enda steg med hjälp av vätgas – när kvarts (kiseldioxid) reagerar med vätgas bildas kisel och vatten.

Källa:

13 februari 2023  12:18 CET

Måndag

Koldioxidutsläppen från gödselmedel kan minska med så mycket som 80 % till 2050

Forskare har beräknat koldioxidavtrycket för hela livscykeln för gödselmedel, som står för cirka fem procent av de totala utsläppen av växthusgaser – första gången detta har kvantifierats korrekt – och funnit att koldioxidutsläppen kan minskas till en femtedel av nuvarande nivåer till 2050.

Forskarna, från University of Cambridge, fann att två tredjedelar av utsläppen från gödselmedel sker efter att de sprids på åkrar, med en tredjedel av utsläppen från produktionsprocesser.

Även om kvävebaserade gödselmedel redan är kända för att vara en viktig källa till utsläpp av växthusgaser, är detta första gången som deras totala bidrag, från produktion till utbyggnad, har kvantifierats helt. Deras analys fann att gödsel och syntetiska gödselmedel släpper ut motsvarande 2,6 gigaton kol per år – mer än globalt flyg och sjöfart tillsammans

Källa:

13 februari 2023  12:13   CET

Måndag

Privata och offentliga företag investerade rekordstort i ren kraft 2022 – BloombergNEF

Offentliga institutioner och privata företag köpte rekordmånga förnybar energi förra året, enligt BloombergNEFs (BNEF) 1H 2023 Corporate Energy Market Outlook.

Bloomberg lyfter fram 167 organisationer som tillkännagav kraftköpsavtal (PPA) på 36 marknader över hela världen, inklusive Amazon, Ford och McDonald’s. Förra året undertecknade både privata företag och offentliga institutioner kontrakt för att säkra 36,7 GW förnybar energi för att driva sin verksamhet, vilket ökade med 18 % från 2021 trots att de står inför den globala energikrisen, flaskhalsar i försörjningskedjan och höga räntor.

Sedan 2008 har företag tecknat PPA för totalt 148 GW ren kraft. Denna siffra var mer än Frankrikes totala kraftproduktionskapacitet.

Källa:

13 februari 2023  11:58 CET

Måndag

Solenergi och fårskötsel är nyckeln till bättre kvalitet

Förra månaden avslöjade den globala oljejätten BPs solararm sitt nyaste solcellsprojekt i energiskalan i Australien – en 550MW array med ett 260MW/520MWh stort batteri – kommer att installera panelerna upp cirka två meter* över marknivån för att göra plats för får .

Goulburn Rivers solcellsfarm föreslås byggas av Lightsource bp på privat jordbruksmark söder om staden Merriwa, och kommer att utformas för att rymma pågående fårbete bland panelerna.

Detta är inte Australiens första solenergiprojekt som tar hänsyn till fåruppfödning – inte på långa vägar. Men det måste vara en av de största, och ett säkert tecken på att begreppet agrovoltaik verkligen slår igenom.

Om det görs rätt kan solgårdar förbättra både betesmark och odlingsmark, samtidigt som det tillåter solgårdar att byggas i områden där elnätet är starkt, vilket ger en win-win för både solenergiutvecklare och bönder.

Källa:

13 februari 2023  11:36   CET

måndag 13 februari

fredag 10 februari

Fredag

Världens största vindkraftspark till havs försöker lägga till ytterligare en gigawatt kapacitet

Ett tidigt scopingarbete har påbörjats på Dogger Bank D, den fjärde fasen av världens största vindkraftspark till havs, med en planerad kapacitet på 1,32 GW, vilket ger projektets totala kapacitet till strax under 5 GW.

Det norska energibolaget Equinor och den brittiska utvecklaren av förnybar energi SSE Renewbles meddelade i veckan att de hade påbörjat ett tidigt scoping-arbete för att utforska alternativen för att utveckla Dogger Bank D.

Equinor och SSE Renewables, som var och en äger 50 % av den föreslagna Dogger Bank D-utvecklingen, kommer att behöva skaffa ett nytt utvecklingstillstånd för att gå vidare i konstruktionen.

Källa:

10 februari 2023  11:01 CET

Fredag

Så fungerar världens största koldioxidsug

Några mil utanför Reykjavik på Island står världens största koldioxidsug. Än så länge är volymerna blygsamma, men nu börjar tekniken DAC (Direct Air Capturing) att skalas upp. På sikt väntar en stor marknad enligt företaget Climeworks, men utmaningen blir att få ner kostnaderna.

Att utvinna koldioxid ur luften är inte en ”magisk lösning” på klimatkrisen, utan ett nödvändigt bidrag, tillsammans med många andra åtgärder. För det första måste utsläppen minska.

Det betonar Bryndis Nielsen redan från början när hon som ansvarig för visningar guidar mig i Orca, det schweiziska företaget Climeworks anläggning på Island för infångning av koldioxid från luften – även kallad DAC eller Direct Air Capture.

Källa:

10 februari 2023  10:57   CET

Fredag

Solenergins häpnadsväckande resa från nyfikenhet i labbet till den globala vågen som utplånar fossila bränslen

En av de fyra australiska solenergiforskarna som har vunnit världens mest prestigefyllda ingenjörspris säger att det inte kommer att dröja länge innan solenergi är på en kostnadsnivå över hela världen där den kommer att ”utplåna fossila bränslen ur den globala ekonomin.

ANU:s professor Andrew Blakers tillkännagavs detta som vinnare av Queen Elizabeth Prize for Engineering, i en gemensam utmärkelse med Australiens ”fader till PV” professor Martin Green från UNSW, och man och hustru-teamet Dr Aihua Wang och Dr Jianhua Zhao.

Blakers, i en intervju om det senaste avsnittet av RenewEconomys populära veckovisa Energy Insiders-podcast, säger att medan Green har förutspått en solkostnad på $10/MWh, kommer den inte att behöva falla så långt för att driva ut kol och gas ur den globala ekonomin .

Källa:

10 februari 2023  10:45 CET

Fredag

Mikronät kan ge Arktis grön el

Avlägsna regioner som Arktis är ofta beroende av dieselgeneratorer för sin energiförsörjning. Nu har forskare vid KTH utvecklat en hållbar lösning – ett litet energisystem som drivs av sol-och vindkraft.

Många arktiska samhällen är beroende av dieselgeneratorer som har en betydande påverkan på både klimatet och den lokala ekonomin.

Trots att Arktis har ett stort utbud av förnybar energi genom både vind- och solkraft, har lösningar för att utnyttja energikällorna för stabil elförsörjning hittills varit otillräckliga.

Forskning vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, pekar nu ut hur ett hållbart elförsörjningssystem för avlägsna regioner och städer kan se ut.

Källa:

10 februari 2023  10:38   CET

Fredag

Integrerade solpaneler i Vilnius

Därmed blir Litauen ytterligare ett exportland för det Polen-baserade företaget. Precis som Ungern, där företaget levererar 2,5 tusen m2 beläggningsglas, som kommer att installeras på den vitaliserade byggnaden av det lokala finansministeriet, beläget i den historiska delen av Budapest.

”Det faktum att vårt solcellsglas kommer att installeras på en så representativ anläggning som Arterys affärscenter är en stor förädling för oss. Vi är glada över att lösningarna som erbjuds av ML System väljs av erkända arkitekter, och Daniel Libeskind tillhör utan tvekan denna grupp. Byggnaden som ligger i Vilnius kommer att stå färdig i år”, kommenterar Dawid Cycoń, VD för ML System.

Källa:

10 februari 2023  10:32 CET

Fredag

Är batterier lösningen för att balansera elnätet ute på öar?

Korsika, Ouessant, Martinique, Guadeloupe, Réunion… de flesta av de franska öarna är inte anslutna till det fasta och kontinentala elnätet (eller bara i begränsad utsträckning på Korsika). Dessa icke sammankopplade områden kräver användning av anpassade tekniska lösningar.

För att öka andelen förnybar energi på dessa öar utan att äventyra stabiliteten i deras elnät, är införandet av lagringslösningar, såsom batterier eller vätekedjor, mer nödvändigt här än någon annanstans.

”Studier har visat, att om andelen förnybar energi överskrider 30 % blir lagring oumbärlig för att säkerställa flexibiliteten i dessa små nät”, konstaterar Thibault Fauquant, vd på Omexom Conversion & Storage.

Källa:

10 februari 2023  10:25   CET

Fredag

Koldioxid från Dåva kraftvärmeverk kan bli grönt sjöfartsbränsle i ny metanolfabrik

Ramboll hjälper energibolaget Umeå Energi AB som tillsammans med Liquid Wind gör en satsning för att etablera en ny anläggning för metanoltillverkning vid Dåva kraftvärmeverk i Umeå. Genom att avskilja och använda biogen koldioxid från kraftvärmeverkets rökgaser kan man skapa metanol som kan används som bränsle i exempelvis fartygstrafiken.

En inledande förstudie visar att det finns goda förutsättningar att etablera en storskalig produktionsanläggning för grönt elektrobränsle på platsen. Ramboll har bidragit till förstudien genom att titta på konsekvenserna för processintegration mellan produktionsanläggningen för e-metanol och kraftvärmeverket för att nå en optimal teknisk och kommersiell lösning, på ett konceptuellt stadie.

– Vi är glada över att kunna hjälpa Umeå Energi och Liquid Wind att ta ett steg närmare realisering av den här satsningen. Att fånga in koldioxid från el- och värmeproduktion och använda för att producera grönt bränsle, i detta fall e-metanol, kommer att bidra till energiomställningen, säger Simon Jansson, chef för Ramboll Energy.

Källa:

10 februari 2023  10:05 CET

Fredag

Kalifornien förklarade krig mot naturgas. Nu går kampen nationellt

Berkeley var den första staden i USA som godkände ett gasförbud. Sedan dess har Los Angeles och mer än 70 andra städer och län i Kalifornien följt dess ledning, antingen kräver eller uppmuntrar nya hem att vara helt elektriska. New York och Seattle har gjort samma sak.

Över hela landet använder förespråkare för ren energi vilken ammunition de kan hitta för att pressa målet mot naturgas, utöver farorna med klimatkrisen – ungefär som de har gjort i södra Kalifornien i flera år, med Aliso Canyon-utblåsningen som utställning A om farorna med gassystemet.

Det är därför du har sett så många nyhetsartiklar om hälsoeffekterna av matlagning med gas, och varför politiker som är i linje med fossilbränsleindustrin har gjort gasspisar till ett så stort rop.

Källa:

10 februari 2023  9:56   CET

Fredag

Dessa nya vertikala solsystem är speciellt designade för jordbruket

Markmonterad solcellsinstallatör Sunstall har lanserat Sunzaun, ett företag som tillverkar vertikala solsystem för gårdar och jordbruksmiljöer.

Sunzaun har designat sina vertikala solsystem för odlingsfältet (ingen ordlek) av agrivoltaics – när jordbruk och solenergi samexisterar på samma mark. Grödor odlas, eller mindre djur som får betar, runt eller under solpaneler. Fördelarna inkluderar effektiv markanvändning, ren energi och potentiella vattenbesparingar på grund av skugga som skapas av solpanelerna.

Företaget Novato, Kalifornien, säger att dess vertikala solsystem också kan användas som stadsinfrastruktur – det vill säga längs motorvägar, bredvid järnvägar och som bostäder eller offentliga staket.

Källa:

10 februari 2023  9:48 CET

Fredag

Svenska Enerpoly kommer med ett hembatteri -zinkjon

Enerpoly har utvecklat konfigurerbara, modulära zinkjonbatterier för stationära lagringsapplikationer. De är lämpliga för kort till medellång lagringstid på två till 10 timmar.

Dess 3 kWh batteripaket väger 60 kg och mäter 800 mm x 177 mm x 432 mm. De arbetar i temperaturområdet -10 C till 50 C. Den nominella spänningen är 48 V, med en nominell kapacitet på 60 Ah. Batteripaketen har en maximal laddnings-/urladdningseffekt på 2,8 kW, med 1,4 kW kontinuerlig effekt.

Enerpolys teknologi använder zinkmetall som anod och mangandioxid som katod, med en vattenbaserad elektrolyt. Dess proprietära battericeller är byggda med en prismatisk formfaktor.

Den hävdar att tekniken är säkrare, utan möjlighet till termisk flykt. Den svenska startupen säger sig ha klarat alla säkerhetsstandarder och noterar att de har testat sina batterier mot UL 9540A-standarden.

Källa:

10 februari 2023  9:42   CET

fredag 10 februari

torsdag 9 februari

Torsdag

Danska Vestas hävdar ett stort genombrott inom återvinning av vindkraftsblad

Nissan planerar att bygga en fabrik för solid state-batterier till 2025. Utvecklingen av den nya batteritekniken ska vara klar 2026 och Nissan siktar sedan på massproduktion under 2028.

– Vi tror att vi har något ganska unikt och är i en klassledande position när det gäller den här tekniken. Vi vill få ned kostnaden jämfört med litiumjonbatterier med 50 procent, fördubbla energitätheten och erbjuda tre gånger snabbare laddning, säger Nissans utvecklingschef David Moss i en intervju med Autocar.

Solid state-batterier använder fast istället för flytande elektrolyt och beskrivs som nästa stora steg i batteriutvecklingen för elbilar. Nissan utvecklar nu tekniken tillsammans med forskare vid universitetet i Oxford.

När den första bilmodellen med solid state-batterier lanseras kommer den byggas på en helt ny plattform. Men i väntan på en elbil med solid state-batterier kommer även dagens litiumjonbatterier i två nya upplagor, varav en utan kobolt.

Källa:

9 februari 2023  12:17 CET

Torsdag

Nya tekniken: Batteriet fulladdat – på 90 sekunder

Tiden för att snabbladda en elbil har minskat rejält de senaste åren. Allt fler modeller får hög snabbladdningseffekt och det ska ge kortare laddtider.

Men för ingenjörerna på företaget Hofer Powertrain duger det inte att behöva vänta en kvart på att batteriet ska laddas upp. I en ny eldriven sportbil har de skruvat upp laddeffekten till massiva 3 750 kW – mer än tio gånger mer än de bäst presterande elbilarna i dag.

Med den höga laddeffekten ska batteriet kunna laddas upp till 85 procent på bara 90 sekunder tack vare en teknik som kallas ”FlashCharge”. Genom att analysera betydligt fler faktorer i batteriet får systemet en bättre uppfattning om batteriets status, och batteriet använder även en särskild typ av celler som ska vara mer mottagliga för extremt hög laddeffekt.

Det är oklart om tekniken kommer lanseras för personbilar – Hofer Powertrain fokuserar mer på att införa den i motorsportvärlden.

Källa:

9 februari 2023  12:07   CET

Torsdag

Nissans besked om nya solid state-batterierna

Nissan planerar att bygga en fabrik för solid state-batterier till 2025. Utvecklingen av den nya batteritekniken ska vara klar 2026 och Nissan siktar sedan på massproduktion under 2028.

– Vi tror att vi har något ganska unikt och är i en klassledande position när det gäller den här tekniken. Vi vill få ned kostnaden jämfört med litiumjonbatterier med 50 procent, fördubbla energitätheten och erbjuda tre gånger snabbare laddning, säger Nissans utvecklingschef David Moss i en intervju med Autocar.

Solid state-batterier använder fast istället för flytande elektrolyt och beskrivs som nästa stora steg i batteriutvecklingen för elbilar. Nissan utvecklar nu tekniken tillsammans med forskare vid universitetet i Oxford.

När den första bilmodellen med solid state-batterier lanseras kommer den byggas på en helt ny plattform. Men i väntan på en elbil med solid state-batterier kommer även dagens litiumjonbatterier i två nya upplagor, varav en utan kobolt.

Källa:

9 februari 2023  12:11 CET

Torsdag

Chalmers: Gräs och klöver kan ersätta importerad soja och naturgas

Om spannmålsodling varvas med odling av gräs och klöver kan Sverige producera tillräckligt med protein för att ersätta allt sojafoder som idag importeras, samt 13 procent av den importerade naturgasen. Det kan bli möjligt genom att gräset omvandlas till proteinfoder och bioenergi i så kallade bioraffinaderier. Samtidigt mår odlingsmarken bättre och binder mer koldioxid från atmosfären. Det visar en ny studie från Chalmers.

Ett bioraffinaderi är en anläggning som tillverkar produkter såsom kemikalier, energi och material, från en biobaserad råvara. Sebnem Yilmaz Balaman, som är forskare vid Chalmers tekniska högskola, har studerat hur bioraffinaderier som förädlar gräs och klöver till proteinfoder och bioenergi kan bli ekonomiskt hållbara för det svenska jordbruket.

− Tekniken har utvecklats starkt i testanläggningar de senaste åren och är snart redo för etablering, säger Sebnem Yilmaz Balaman, som har konstruerat den omfattande modell som studien baseras på.

Det finns stora fördelar för både miljön och växtodlingen om spannmålsodling som vete och korn varvas med några års odling av så kallad vall, alltså gräs och klöver. Vallodling bidrar till att marken binder mer koldioxid från atmosfären och jordens bördighet förbättras, samtidigt som växtnäringsläckage och användning av bekämpningsmedel kan minska.

Källa:

9 februari 2023  12:07   CET

torsdag 9 februari

onsdag 8 februari

Onsdag

Elektricitet dag och natt: Solenergi förändrar isolerade Amazon-samhällen

Amazonasregionen producerar mer än en fjärdedel av energin i Brasilien. Ändå är hundratusentals familjer utanför nätet och förlitar sig på dyra dieselgeneratorer för att producera el.

Solpaneler och annan förnybar energi kan avsevärt förbättra livet för människor i dessa regioner och bidra till att skapa jobb.

Icke-statliga organisationer och regeringar har implementerat planer för förnybar energi i olika samhällen i Amazonas med positiva resultat.

Experter är överens om att offentlig politik för att tillhandahålla el i regionen också bör utformas för att bidra till att generera nya inkomstkällor för dessa samhällen.

Källa:

8 februari 2023  14:20 CET

Onsdag

Natriumaluminiumbatteri för lagring av förnybara energikällor

Amerikanska forskare har designat ett smält salt som potentiellt kan nå en energitäthet på upp till 100 Wh/kg till en kostnad av 7,02 USD/kWh. Batteriet använder en aluminiumkatod som laddas snabbt och enligt uppgift möjliggör längre urladdning.

De beskrev det nya batteriet som en lågkostnadslösning i nätskala för långvarig lagring av förnybar energi och sa att användningen av NaAlCl4 erbjuder extra tillgänglig kapacitet gömd i surt kloroaluminat. De sa att den föreslagna batterikemin bygger på de sjätte och näst vanligaste grundämnena på jorden.

”Detta möjliggör högre specifik kapacitet och genomsnittliga urladdningsspänningar än tidigare Na-Al-batterier, genom att använda två distinkta cellreaktionsmekanismer i ett batteri,” sa forskarna och noterade att denna andra reaktion, utöver reaktionen med neutralt smält salt, är den avgörande faktor för enhetens högre spänning och kapacitet. ”Särskilt, efter 345 laddnings-/urladdningscykler vid hög ström, behöll denna sura reaktionsmekanism 82,8 procent av toppladdningskapaciteten.”

Källa:

8 februari 2023  14:04   CET

Onsdag

Förnybar energi kommer att vara världens främsta elkälla inom tre år, visar IEA-data

IEA fortsätter med att säga att förnybar energi och kärnkraft kommer att ”dominera” efterfrågan på el:

”Förnybar energi och kärnenergi kommer att dominera tillväxten av den globala elförsörjningen under de kommande tre åren och tillsammans möta i genomsnitt mer än 90 % av den ytterligare efterfrågan.”

Sammantaget är bilden ännu skarpare. Carbon En kort analys av IEA:s siffror visar att den förväntar sig att den globala elproduktionen kommer att öka med 2 493 TWh mellan 2022 och 2025.

IEA förväntar sig att tillväxten i förnybar produktion kommer att täcka den stora majoriteten av denna summa, och växa med 2 450 TWh. Detta motsvarar 98 % av den totala ökningen av den globala efterfrågan.

Dessutom förväntar sig IEA också ett återuppsving i kärnkraftsproduktionen, ledd av Asien. Nybyggnation i Kina och Indien, tillsammans med omstart av reaktorer i Frankrike och Japan, kommer att se kärnkraftsproduktionen växa med 302 TWh till 2025.

Källa:

8 februari 2023  12:53 CET

Onsdag

Ebils-batterier får ett andra liv i Kaliforniens elnät

Hundratals begagnade elfordonsbatterier åtnjuter ett andra liv på en anläggning i Kalifornien som är ansluten till statens elnät, enligt ett företags banbrytande teknologi som det säger kommer att dramatiskt sänka kostnaderna för att lagra kolfri energi.

B2U Storage Solutions Inc, en Los Angeles-baserad startup, sa att den har 25 megawattimmars lagringskapacitet som består av 1 300 tidigare EV-batterier kopplade till en solenergianläggning i Lancaster, Kalifornien. Projektet tros vara det första i sitt slag som säljer kraft på en grossistmarknad och tjänade 1 miljon dollar förra året, enligt vd Freeman Hall.

Även om tekniken är begynnande, ger lagring i nätskala en användbar destination för de miljontals använda batteripaket som kommer från övergången till elektrifierad transport under de kommande åren.

Källa:

8 februari 2023  12:49   CET

Onsdag

Världens första vindkraftspark till havs som använder 16 MW turbiner byggs i Kina

China Three Gorges Corporation (CTG) har påbörjat byggandet av den andra fasen av sin vindkraftpark Zhangpu Liuao till havs. Projektet blir både Kinas och världens första vindkraftspark som omfattar 16 MW vindkraftverk.

CTG kommer att bygga vindkraftparken utanför den sydöstra sidan av Liu’ao-halvön i Zhangpu, i den södra delen av Fujian-provinsen. Enligt ett pressmeddelande från bolaget är detta det första vindkraftsprojektet till havs i det området.

Zhangpu Liuao Fas 2 kommer att ha en produktionskapacitet på 400 MW och kommer att kunna producera cirka 1,6 TWh el per år. Detta kan spara cirka 500 000 ton standardkol och minska koldioxidutsläppen med cirka 1,36 miljoner ton per år, säger CTG.

Den totala investeringen i vindkraftparken till havs uppskattas till 6 miljarder CNY (cirka 820 miljoner EUR; 885 miljoner USD).

Källa:

8 februari 2023  12:45 CET

Onsdag

Solvärme från svenska Absolicon till Carlsberg Groups Olympic Brewery, Grekland

Hösten 2022 installerade Absolicon solfångare vid Carlsberg Groups Olympic Brewery i Grekland och produktion av ånga testades framgångsrikt. Full drift av solfältet planeras under 2023.

Det krävs nästan tre gånger så mycket värme som el för att Carlsberg Group ska kunna producera sitt öl. Som förberedelse för en ettårig pilot med Absolicon har Carlsberg installerat solfångare för att generera ånga på sin anläggning Olympic Brewery, i Sindos, Salonika. Genom att generera värme från solen i stället för naturgas räknar Carlsberg med att spara cirka 70 ton CO 2-utsläpp under det ettåriga pilotprojektet.

Bryggeriindustrin är mycket värmeintensiv, med lågtemperaturapplikationer som dominerar energibehovet. Absolicons patenterade teknik, med en driftstemperatur på upp till 160 °C värme och 8 bar ånga, uppfyller dryckesmarknadens termiska energibehov och ger en konkurrenskraftig och hållbar värmelösning med hjälp av solresurser.

Källa:

8 februari 2023  12:42   CET

Onsdag

Tyskland vill ha vätgasbunkring på ön Helgoland

Helgolands kommun har gett HPC Hamburg Port Consulting (HPC) i uppdrag att genomföra en konceptstudie för byggandet av en vätgasbunkerstation på djuphavsön, som ligger cirka 155 km nordväst från Hamburg.

Studien kommer att kräva att HPC undersöker öns kommersiella och infrastrukturella lämplighet som en potentiell plats för H2-bränsleförsörjning för sjöfartstrafik på Nordsjön.

Konceptstudien för en vätgasbunkerstation på Helgoland finansieras av det tyska förbundsministeriet för utbildning och forskning som en del av det vätgasledande projektet TransHyDe.

Källa:

8 februari 2023  12:37 CET

Onsdag

Mer än hälften av den nya amerikanska elproduktionskapaciteten 2023 kommer att vara solenergi

Utvecklare planerar att lägga till 54,5 gigawatt (GW) av ny elproduktionskapacitet i allmännytta till det amerikanska elnätet 2023, enligt vår preliminära månatliga elgeneratorinventering. Mer än hälften av denna kapacitet kommer att vara solenergi (54 %), följt av batterilagring (17 %).

Solkapaciteten i USA har ökat snabbt sedan 2010. Trots den uppåtgående trenden under det senaste decenniet, minskade tillskotten av solenergikapacitet i nyttoskala med 23 % 2022 jämfört med 2021. Denna minskning av solenergitillskotten var resultatet av utbudet kedjestörningar och andra pandemirelaterade utmaningar. Vi förväntar oss att några av dessa försenade 2022-projekt kommer att börja fungera 2023, när utvecklare planerar att installera 29,1 GW solenergi i USA.

USA:s batterilagringskapacitet har vuxit snabbt under de senaste åren. År 2023 kommer batterikapaciteten i USA sannolikt att mer än fördubblas. Utvecklare har rapporterat planer på att lägga till 9,4 GW batterilagring till den befintliga 8,8 GW batterilagringskapaciteten.

Källa:

8 februari 2023  12:27   CET

Onsdag

Turbinbladsrobot gör reparationer av vindkraftsparker snabbare, billigare och säkrare

Det danska företaget Rope Robotics har visat att deras robot för reparation av vindkraftsblad ger avkastning på investeringen inom sex månader, och reparerar turbinblad cirka fyra gånger snabbare till hälften så mycket som traditionella metoder.

Rope Robotics ’BR-8’-roboten har varit i drift i 18 månader och reparerat över 150 regnskada landbaserade vindkraftverk på tre kontinenter.

Reparationer som tillhandahålls av BR-8 hjälper till att inte bara återställa optimal turbineffekt, utan är också snabba, kostnadseffektiva, effektiva och säkra för tekniker att utföra under alla utom de farligaste väderförhållandena.

Källa:

8 februari 2023  12:22 CET

Onsdag

"Vi kan bli stämda:" Fossilbränslelobbyn vill att miljömål urvattnas

Energilobbygruppen som representerar den sista av de australiensiska kolbolagen som fortfarande är starkt engagerade i fossila bränslen har protesterat mot det föreslagna miljoninitiativet för Australiens elmarknader.

Införandet av en miljökomponent i det nationella elmålet beslutades av statliga energiministrar förra året och ses som ett av de viktigaste besluten som fattats sedan den nationella elmarknaden skapades för mer än två decennier sedan.

NEO skulle ha en miljökomponent när NEM skapades, men den dumpades i sista ögonblicket från den lagstiftning som lades fram av den dåvarande Howard-regeringen, vilket gjorde det möjligt för tillsynsmyndigheter att fatta viktiga beslut utan hänsyn till miljö- eller utsläppsmål, och för att fossila bränsleintressen ska regera.

Källa:

8 februari 2023  12:19   CET

onsdag 8 februari

tisdag 7 februari

Tisdag

Flera investerare går in i svenska Modvion

En grupp investerare, inklusive riskkapitalarmen i Danmarks Vestas Wind Systems A/S (CPH:VWS) har skjutit in 125 miljoner SEK (11,8 miljoner USD/11 miljoner EUR) till Modvion, det svenska företaget som utvecklar modulära vindturbintorn av trä.

Modvion meddelade nyheten på måndagen och sa att det nya kapitalet anskaffades genom en övertecknad konvertibelemission. Förutom Vestas Ventures kom investeringar från Almi Invest Greentech, Europeiska kommissionens EIC-fond, Course Corrected VC och Symbia VC.

Det svenska företaget är specialiserat på utveckling av träteknik som kan användas för produktion av modulära vindkraftstorn. Dessa är gjorda av laminat fanervirke (LVL), en konstruerad träprodukt med högre specifik hållfasthet än stål.

Källa:

7 februari 2023  12:05 CET

Tisdag

Volvo lastvagnar: ”Vi har en ledande position globalt”

I fjol såldes 1 800 volvolastbilar som förs fram med eldrift. Det är en fyrdubbling jämfört med 2021. ”Vi har en ledande position globalt” säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.

I fjol skickades 145 000 Volvolastbilar till sina kunder. Det var en stor ökning jämfört med året innan, hela 19 procent. Och det var till och med 16 000 fler lastbilar sålda än under tidigare rekordåret 2019. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Volvo utökade sina marknadsandelar för tung lastbilsförsäljning i 40 olika länder. I Sverige är 45 procent av alla lastbilar som köps från bolaget. I Europa är det 18 procent.

Volvo Lastvagnar är en storspelare inom sin bransch på alla världens kontinenter. I Brasilien är var fjärde tung lastbil en Volvo.

Källa:

7 februari 2023  11:57   CET

Tisdag

USA: Pristine Sun samlar 250 miljoner USD för att utveckla agrovoltaiska projekt över hela USA

Agrivoltaics-utvecklaren Pristine Sun Corporation har säkrat 250 miljoner USD i finansiering för att utveckla och utöka sina projekt i Kalifornien, Texas och Louisiana, samt längre bort över hela den kontinentala USA.

Pristine sa att investeringen kan göra det möjligt för den att utveckla, finansiera och bygga upp till 5GW solenergiprojekt. Den har redan en projektpipeline på 20GW och har utvecklat sol- och vindprojekt på totalt cirka 25GW hittills.

Företaget sa att investeringen har kommit från strategiska private equity- och family office-investerare.

”Vi är glada över att ha detta kapitalåtagande”, säger Troy Helming, grundare och styrelseordförande för Pristine Sun Corporation. ”Vi har en aggressiv plan för att snabbt utveckla betydande solenergiprojekt i Kalifornien, Texas och Louisiana.”

Källa:

7 februari 2023  11:40 CET

Tisdag

Här har ellastbilar företräde

APM Terminals Gothenburg inför en ny lösning 1 mars som innebär att ellastbilar ges möjlighet till företräde genom att passera APM Terminals via ett reserverat körfält. Väl inne på terminalområdet tilldelas de också prioriterad hantering. Det skriver APM Terminals Gothenburg i ett pressmeddelande. 

Runt 1 000 lastbilar passerar dagligen portarna till APM Terminals Gothenburg. Ett fåtal fordon är idag eldrivna, varför APM Terminals och partners i godsnavet Göteborg valt att stimulera antalet ellastbilar på detta vis. 

– På APM Terminals är hållbarhet en av grundpelarna och vår egen containerhantering är fossilfri sedan flera år. Många åkerier har nu börjat elektrifiera delar av sin lastbilsflotta, en satsning som vi vill vara med och stötta. Även om vägen till helt fossilfria lastbilstransporter är lång, hoppas vi att det här upplägget kan fungera som en sporre och ett litet steg på vägen, säger Brian Bitsch, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

Källa:

7 februari 2023  11:43   CET

Tisdag

Dagens graf: Solenergi täcker hela efterfrågan på el i södra Australien sex timmar i sträck

Södra Australiens takterrass och storskaliga solelproduktionskapacitet kombinerade för att tillgodose hela statens efterfrågan under flera timmar under helgen, och nådde vid ett tillfälle en topp på 112,7 % av efterfrågan.

Den imponerande bedriften, som noterades söndagen den 5 februari, noterades på LinkedIn av Jess Hunt, tidigare från Australian Energy Market Operator och för närvarande senior rådgivare i elmarknadsdesign på Energy Security Board.

Hunt, som är baserad i Adelaide, sa att den nya statistiken var resultatet av ”en mild och solig söndag” i delstaten, i kombination med hög solenergi och låg efterfrågan. Och kanske mest imponerande av allt, ”det finns ingen vind i den statistiken!”

Källa:

7 februari 2023  11:40 CET

Tisdag

Italien ska använda EU-medel för att bli energinav för Europa, säger Meloni

ROM, 6 februari (Reuters) – Italien avser att använda medel som kommer från EU under den så kallade REPowerEU-planen för att helt avvänja sig från rysk gas och förvandla landet till energinav för blocket, sa premiärminister Giorgia Meloni i en påstående.

Meloni – som på måndagen träffade relevanta ministrar och VD:arna för energigrupperna Eni (ENI.MI), Enel (ENEI.MI), Snam (SRG.MI) och Terna (TRN.MI) – nämnde behovet av att samarbeta med Afrika på energiförsörjning.

Med totala medel nära 300 miljarder euro (321,36 miljarder dollar) syftar REPowerEU-planen till att stoppa EU:s beroende av ryska fossila bränslen och ta itu med klimatkrisen.

Källa:

7 februari 2023  11:28   CET

Tisdag

Danmark tilldelar de första licenserna för CO2-lagring i Nordsjön

KÖPENHAVN, 6 februari (Reuters) – Danmark har tilldelat sina första licenser för att fånga och lagra kol i Nordsjön till Wintershall Dea, INEOS Energy and TotalEnergies (TTEF.PA), sade landets klimat- och energiministerium på måndagen.

Danmark har satt upp ett mål att nå nettonoll koldioxidutsläpp år 2045 och ser teknik för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS), som tar bort CO2-utsläpp från atmosfären och lagrar dem under jord, som nyckeln till att nå det målet.

Ansträngningar för att främja tekniken har fått fart över hela Europa under de senaste åren när industrier och regeringar försöker minska utsläppen för att nå sina klimatmål.

Greensand-projektet som leds av INEOS och Wintershall förväntas börja injicera upp till 1,5 miljoner ton CO2 i utarmade olje- och gasfält i Nordsjön till 2025, sade ministeriet.

Källa:

7 februari 2023  11:20 CET

Tisdag

Den nya kemin bakom batterier med ultrahög effekttäthet

Mohammad Asadi, biträdande professor i kemiteknik vid Illinois Institute of Technology, har publicerat en artikel i tidskriften Science som beskriver kemin bakom hans nya litium-luftbatteridesign. Insikterna kommer att tillåta honom att ytterligare optimera batteridesignen, med potential att nå ultrahöga effekttätheter långt bortom nuvarande litiumjonteknologi.

Batteridesignen har potential att lagra en kilowattimme per kilogram eller mer – fyra gånger så mycket som litiumjonbatteriteknik, vilket skulle vara transformerande för elektrifierande transporter, särskilt tunga fordon som flygplan, tåg och ubåtar.

Källa:

7 februari 2023  11:09   CET

Tisdag

Kalifornienbolaget Aptera lanserar program för att påskynda volymproduktionen av SEV

Nyligen presenterade Aptera Motors sin produktionsfordonsdesign – Launch Edition. Aptera är en ultraeffektiv elbil vars batterier kan laddas med hjälp av solceller integrerade i fordonets yttre skal.

Efter nyheten om att SEV-tillverkaren Lightyear har ansökt om konkurs, representerar Aptera – tillsammans med den senaste förlängningen av Sono Motors insamlingsinsatser – en stor möjlighet att göra solcellsdriven mobilitet till verklighet.

Genom Aptera Accelerator-programmet kommer de första 2 000 Launch Edition-fordonen som produceras att prioriteras för tidiga leveranser till investerare. Från och med nu till och med den 26 mars 2023 kommer alla som investerar $10 000 eller mer att läggas till en topplista på Apteras webbplats.

Källa:

7 februari 2023  11:05 CET

Tisdag

Varuleveranser med Scanias ellastbil under sportlovsveckorna i Åre

Under sportlovsveckorna 13 februari–10 mars, distribueras varor till butiker, restauranger och kaféer i Åre med Scanias ellastbilar. Eftersom det saknas möjligheter till snabbladdning för tunga fordon på plats, placerar Scania en mobil laddenhet i Åre under perioden.

– Under den mest intensiva semesterperioden i de svenska fjällen vill vi gå i spetsen för varutransporter med ellastbilar, även på platser med begränsade möjligheter till laddning. Under de närmaste åren kommer vi att se en allt större andel av varutransporter med ellastbilar och vi vill bana väg för framtidens hållbara transporter, säger Jessica Björkquist, ansvarig för e-mobilitet på Scania Sverige, och fortsätter:

– En ellastbil, som i det här fallet laddas med grön energi, minskar sitt CO2-utsläpp med upp till 90% jämfört med motsvarande diesellastbil. Med en mobil laddenhet vill vi visa att elektrifiering är möjlig här och nu och att man inte behöver vänta på vare sig nätkapacitet eller laddstolpe för att kunna elektrifiera.

Med 42 000 kommersiella bäddar samt dagbesökare lockas 13 000–15 000 skidgäster om dagen till Åre under sportlovsveckorna. Ökningen av varuleveranserna är markant under sportlovet och Martin & Servera noterar 30 % högre försäljning jämfört med andra vintersäsongsveckor.

Källa:

7 februari 2023  10:57   CET

tisdag 7 februari

måndag 6 februari

Måndag

Svensk start-up siktar på 200 MW solcellsinstallationer på taket

Det svenska nystartade företaget Solar Power Accelerator AB har satt som mål att installera 200 MW solpaneler på taket över hela landet, med omedelbar fokus på Skåne län i söder.

Företaget verkar som en mikroproducent enligt en Build-Own-Operate-servicemodell, och hyr outnyttjad takyta från kommersiella och industriella fastighetsägare för att installera solcellssystem (PV). Det upphandlar solpanelskontrakt, säkrar kapital och finansierar utbyggnaden av mikroproduktion av överskottsel från solpaneler på taket.

Solar Power Accelerator planerar att starta i södra Sverige och så småningom replikera sin tjänstemodell över hela landet innan den expanderar internationellt till utvalda marknader ”med liknande dysfunktionalitet och efterfrågan flexibilitet i energiinfrastrukturen.”

Källa:

6 februari 2023  13:52 CET

Måndag

Stort elsvinn när man gör vätgas – men i Vasa finns det hopp om en lösning

Tanken är att vätgasen ska lagra förnybar elektricitet och flytta elförbrukningen från blåsiga dagar till vindstilla dagar.

Hanna Berg, som jobbar med väteutveckling på Wärtsilä, förklarar hur det går till.

– Vi tar in el och vatten och i en elektrolys producerar vi väte. Sedan tar vi vätet och lägger upp det till ett högre tryck och förvarar det i våra tankar på vår sajt. När vi vill använda gasen tar vi den ur tankarna och lägger in den i våra motorer och bränner det, förklarar Berg.

– Allt som går in är grönt och då är också allt som kommer ut grönt, säger Berg.

Det finns olika typer av batterier för att lagra vindkraft men här används vätgas som ett medium för att lagra energi. Det här är bra för många parter, säger Jakob Frants, utvecklingschef vid Vasa Elektriska.

– Den som äger energilagringsanläggningen har möjlighet att kapitalisera på prisvolatiliteten. Ur vindkraftens synvinkel möjliggör det utbyggnad av mer vindkraft eftersom energilagringsanläggningarna agerar last när det finns god tillgång till vindkraftsel, säger Frants.

Källa:

6 februari 2023  13:46   CET

Måndag

Skåne: De vill återföra intäkter från vindkraft till lokalsamhället

Med målsättning att öka elproduktionen i Skåne startar nu energibolagen EnBW och Kraftringen ett samarbete för att utforska möjligheterna kring vindkraftsprojekt i Skåne i nära samverkan med närboende och lokalsamhället. Detta skall göras med ny modell för att återföra intäkter från vindkraft till lokalsamhället och möjlighet till lösningar som gagnar närboende vid nyetablering av vindkraftsparker.

EnBW Sverige AB och Kraftringen Energi AB inleder ett samarbete för att identifiera och skapa värden för närboende till vindkraftsprojekten i Skåne. Genom workshops med lokalsamhället vid de tilltänkta vindkraftsparkerna är förhoppningen att hitta lösningar som är till gagn för de närboende. En sådan lösning kan vara erbjudande om speciella elavtal för de som bor närmast en vindpark, något de två bolagen nu ska undersöka närmare. Samarbetet omfattar också att identifiera andra åtgärder med syfte att se till att lokalsamhällena direkt drar nytta av produktionen av förnybar energi.

Källa:

6 februari 2023  13:22 CET

Måndag

Världens största investeringsfond varnar direktörer; -ta itu med klimatkrisen eller bli avskedad

Norges suveräna förmögenhetsfond, världens enskilt största investerare, har varnat företagsdirektörer att de kommer att rösta emot deras omval till styrelsen om de inte går upp för att ta itu med klimatkrisen, kränkningar av mänskliga rättigheter och mångfald i styrelserum.

Carine Smith Ihenacho, chef för förvaltning och efterlevnad av Norges Bank Investment Management, som förvaltar mer än 13 tn norska kronor (1 tn pund) på uppdrag av det norska folket, sa att fonden förberedde sig för att rösta emot omvalet av minst 80 personer. företagsstyrelser för att inte ha satt upp eller uppnått miljömål eller sociala mål.

Etablerat på 1990-talet för att investera överskottsvinster från Norges enorma olje- och gasreserver, är det världens största suveräna fond, som kontrollerar i genomsnitt 1,3 % av 9 338 företag i 70 länder. Stora innehav inkluderar Apple, Nestlé, Microsoft och Samsung.

Källa:

6 februari 2023  13:17   CET

Måndag

Tysklands Scholz lovar snabb utbyggnad av vindkraft på land

År 2030 ska cirka 2 % av Tysklands landmassa vara avsedd för vindkraftverk. Berlin har mött kritik för att ha hamnat efter med sina klimatmål och ser vindkraft som ett sätt att komma ikapp.
Kansler Olaf Scholz sa att regeringen håller på att utarbeta en plan för att massivt påskynda byggandet av vindkraftverk i Tyskland, sade han i en intervju som publicerades på söndagen.

Den tyska regeringen har kritiserats hårt av miljöpartister för att de inte lyckats uppfylla sina egna utsläppsmål. Eftersom Tyskland försöker säkra pålitliga fossila bränslekällor mitt i sanktioner mot import från Ryssland på grund av kriget i Ukraina, ser Scholz regering också efter att generera mer förnybar energi.

Scholz beskrev den tyska regeringens landbaserade vindkraftsmål i en intervju publicerad av veckotidningen Bild am Sonntag.

”Till 2030 kommer i genomsnitt fyra till fem vindkraftverk på land att byggas varje dag”, sa kanslern till tidningen. Han gick inte närmare in på det totala antalet vindkraftverk som regeringen hoppas få bygga.

Källa:

6 februari 2023  13:09 CET

Måndag

Läs om hur övriga världen reagerar på USA satsning IRA

Förra sommaren skrev USA:s president Joe Biden historia genom att anta det största paketet med inhemska klimatåtgärder någonsin under Inflation Reduction Act (IRA).

Efter att ha fått beröm hemma för notan – som inkluderar 369 miljarder dollar för klimatåtgärder som skattelättnader för ren energi och elfordon – presenterade Biden stolt sin nya gröna agenda för världen vid klimattoppmötet COP27 i Egypten i november.

Men vid sidan av samtalen växte redan spänningar om hur IRA kan påverka industri och näringsliv i andra länder – och till och med underblåsa en global ”ren-energi-kapprustning”.

Världsledare från Bryssel till Seoul säger att det finstilta i IRA – som föreskriver att generösa subventioner endast kommer att erbjudas till företag som är verksamma till största delen eller helt i USA – motsvarar ”grön protektionism” och kan skada företag utomlands.

Nu – när EU publicerar sitt svar till IRA – undersöker Carbon Brief varför lagförslaget underblåser globala handelsspänningar, hur nyckelländer från Kanada till Kina och Indien reagerar och vad mediareaktionen har varit.

Källa:

6 februari 2023  13:04   CET

Måndag

Nollutsläppsfartygstävling lanserad i Storbritannien

Den brittiska regeringen har avsatt 77 miljoner pund (93 miljoner dollar) för att investera i grön maritim teknologi. I en regeringsrelease som utfärdades idag stod det: ”Finansieringen kommer att ta tekniken från fabriken till havet – identifiera vilka projekt som kommer att ha en långsiktig inverkan för att minska utsläppen.”

Framgångsrika projekt måste visa att de kan använda dessa pengar för att samarbeta med stora brittiska hamnar och operatörer för att sjösätta ett nollutsläppsfartyg senast 2025.

Exempel på sådan teknik inkluderar elektriska batterifartyg, elkraft vid land, fartyg som körs på bränslen med låga koldioxidutsläpp som väte eller ammoniak, och vindstödda färjor.

Transportminister Mark Harper sa: ”Denna investering på flera miljoner pund kommer att hjälpa de senaste tekniska idéerna att bli verklighet och säkerställa att brittiska vatten kommer att vara värd för miljövänliga lastfartyg, färjor och kryssningar under de närmaste åren.”

Tävlingen på flera miljoner pund Zero Emission Vessels and Infrastructure (ZEVI), som lanserades idag, kommer att övervakas av Innovate UK, den nationella innovationsbyrån.

Källa:

6 februari 2023  12:54 CET

Måndag

Tomas Kåberger: Den nya industrin behöver politiker som kan räkna

Det är aldrig meningen att kärnreaktor­erna ska bli försenade och ge dyr el. Men det har alltid varit kärnkraft­ens problem.
Ny sol- och vindel kostar ungefär hälften så mycket som råolja. Verklig, ny kärnkraft kostar ungefär dubbelt så mycket som råolja. Därför framstår det som en ekonomiskt dålig idé att ersätta olja och andra fossila bränslen med mer kärnkraft, men en bra idé att ersätta olja med ny sol- och vindel.

Det är enkelt att se för Sveriges industri­ledare. Det är lika tydligt i andra delar av värld­en. Därför har investeringarna i kärnkraft i huvudsak skett i kärnvapenländer eller länder som kan misstänkas vilja utveckla kärnvapen. Elproduktionen med kärnkraft i världen var som störst 2006.

2021 var första året sedan 1980-talet som kärnkraften gav mindre än tio procent av värld­ens elproduktion, och samma år som sol- och vindel gav mer än tio procent. 2022 passerade sol och vind kärnkraftens elproduktion också i det europeiska nätet, enligt Enappsys sammanställning.

Källa:

6 februari 2023  12:43   CET

Måndag

Skottlands lagring av grön energi för att öka boomen för förnybar energi

Skottlands nya batterilagringsanläggningar på 900 miljoner pund kommer att öka motståndskraften under lågperioder, har den skotska kabinettssekreteraren för Net Zero, Energy and Transport sagt.
Michael Matheson hyllade Amp Energys planer på att etablera Europas största lagringskomplex för grön energi på tre platser i Skottland, med den första i Ayrshire.

”Amp Energys batterilagringsanläggning i Hunterston belyser de framsteg som vi gör för att möta våra ambitioner att bli en nettonollnation till 2045”, säger Matheson.
”Det är viktigt att vi tar oss an utmaningen att upprätthålla systemets motståndskraft under perioder med låg produktion av förnybar energi. Den ökade utbyggnaden av lagrings- och flexibilitetstekniker kommer att vara avgörande för att uppnå detta mål.

”Amps investering i sitt Scottish Green Battery Complex kommer att bidra till detta mål genom att möjliggöra lagring av förnybar el i nätskala för användning vid behov.”

Källa:

6 februari 2023  12:31 CET

Måndag

Rovfåglar styr runt vindkraftverk

Europeiskt forskningsprojekt rangordnar dödsorsaker för röda doppingar. Förgiftning, att bli påkörd av bilar och illegal jakt är de största utmaningarna, data från ca. 2 250 rovfåglar med GPS-sändare som ryggsäck.

Kartor och data presenteras med stor entusiasm och med stor kärlek till den vackra rovfågeln med gaffelstjärten: Röd vipstjärt.

– Det största problemet är inte vindkraftsparker – det är förgiftning. Vindkraftverk har ett mycket litet inflytande på populationen av röd glente, uppger mag. Dr. Rainer Raab från Technisches Büro für Biologie i Österrike i en intervju med Naturlig Energi i samband med ett besök i Danmark.

Källa:

6 februari 2023  12:09   CET

måndag 6 februari

fredag 3 februari

Fredag

Tidvattenprojekten i världen

Tidigare i år antog den amerikanska delstaten New Jersey en lagstiftning som lovade ekonomiska incitament för regionala tidvattenkraftprojekt, till godkännande av lokala företag.

Flytten kan vara betydelsefull för att hjälpa till att inleda en ny generation tidvattenkraftsprojekt, som länge har haft betydande potential, varav mycket ännu inte har realiserats. Förra året började världens ”största” tidvattenkraftsanläggning producera kraft till Storbritannien, och tillförde bara 2 GW kraft till nätet, tillräckligt för att driva 2 000 hem.

Projekt som dessa är viktiga milstolpar, men mer måste göras för att utöka tidvattenkraftens roll i världens energimix. Med det totala värdet av den globala tidvattenkraftsindustrin uppskattat till cirka 41 miljarder dollar, och den europeiska sektorn ensam kan tillhandahålla en tiondel av kontinentens energibehov till 2050, finns det optimism för tidvattenkraft både som en hörnsten i energimixen, och en pålitlig investering för dem som är intresserade av att göra vinst.

Källa:

3 februari 2023  13:15 CET

Fredag

Ja, det kommer att finnas tillräckligt med biobränslen; Nej, de kommer inte att påverka matförsörjningen

Att avleda cirka 50 % av nuvarande majs-, vete- och risstjälkar till cellulosabearbetning och sedan till etanol till SAF-biobränslen var tillräckligt för att möta den globala toppefterfrågan för all kommersiell och generationsflyg.

Ingen mat krävs. Ingen ny mark krävs. Bara dubbelgröda för mat och bränsle. Och, naturligtvis, när vi fortsätter att flytta kaloribortskaffande självförsörjningsbönder bort från marken och till mer nyttiga försörjningsmöjligheter, är det också helt rimligt att byta gräs på halvodlingsbar mark, och cirka 3 % av den globala landmassan skulle försörja alla SAF biobränslen för hög efterfrågan på flyg.

Efter att ha pratat med en biobränsleexpert också förra året, är det troligt att spannmålsstjälkar mestadels kommer att användas eftersom de redan är avfall på fält där maskiner samlar in, medan växelgräs i princip är massiva prärier som skulle ha skördats.

Källa:

3 februari 2023  12:59   CET

Fredag

Pyka visar upp sitt autonoma elektriska fraktflygplan

Drivs av fyra elmotorer med en total effekt på 100 kW, sägs Pelican Cargo vara det största autonoma elektriska flygplanet hittills. Modellen har en nyttolast på 400 pund och en räckvidd på 200 miles, eller 181 kilo upp till 320 kilometer. De fyra elmotorerna är monterade på fram- och baksidan av varje vinge. Ett utbytbart batteri på 50 kWh finns ombord för energilagring.

Flygplanet avtäcktes precis av Kalifornien-baserade start-up Pyka, som grundades 2017 och är specialiserat på att utveckla autonoma elektriska last- och grödor för sprutning av flygplan för jordbruk.

Företagets egenutvecklade teknologi inkluderar mjukvara för autonom flygkontroll, flygdator, batterier, elektriskt framdrivningssystem och flygplan i kolfiberkomposit.

Källa:

3 februari 2023  12:48 CET

Fredag

Kommunen ger ekonomiskt stöd till solenergi och effektivisering

Ängelholms kommun ger stöd till privatpersoner som vill energieffektivisera sin fastighet eller installera solenergi. Upp till 10 000 kronor för energieffektivisering och ytterligare 10 000 kronor för solenergi kan kommuninvånarna få.

– Stödet kan göra det mer ekonomiskt att bygga hållbart och installera solenergi. Vi hoppas det bidrar till att det blir mer attraktivt och att allt fler väljer att energieffektivisera sitt hus, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Privatpersoner som bor i eller ska bygga nytt bostadshus i Ängelholms kommun kan ta del av stödet. Vid nybyggnation kan man få stöd på upp till 10 000 kronor för installation av solenergi.

Källa:

3 februari 2023  12:33   CET

Fredag

Kina förbjuder export av solcellsteknik

Utrustning för tillverkning av solceller blir förbjuden att exportera från Kina. Det ska hjälpa landet att behålla sin marknadsledande ställning inom området.

Teknik för att tillverka stora solceller blir förbjuden att exportera från Kina. Som stora räknas celler över 166 mm. De ökar utbudet per ytenhet solpanel. Det som inte får exporteras är bland annat ugnar och skärutrustning.

Solceller erbjuds idag kommersiellt i storlekar upp till 210 mm.

Även teknik för så kallad black silicon och cast-mono passivated emitter and rear cell (PERC) beläggs med exportförbud, enligt de nya reglerna från Ministry of Commerce och Ministry of Science and Technology.

Källa:

3 februari 2023  12:27 CET

Fredag

Enphase visar dubbelriktad EV-laddare

Enphase Energy, känd för sina mikroväxelriktare, har tillkännagett en framgångsrik demonstration av sin första dubbelriktade EV-laddare, som möjliggör användning av fordon-till-hem (V2H) och fordon-till-nät (V2G).

Laddaren kommer att fungera tillsammans med Enphase Energy System, som inkluderar IQ-mikroväxelriktare, IQ Gateway och systemkontroller. Dessa hanteras alla av Enphase-appen, där husägare kan se energiflödet och se laddningsnivån för elbilsbatteriet.

Genom att utnyttja kraften i mikroinvertern för att omvandla bilens likström till växelström i hemmet, ansluter den dubbelriktade laddaren till EV och både laddar och laddar ur bilbatteriet. IQ-mikroinvertern konverterar bilens likström till växelström i hemmet.

Källa:

3 februari 2023  12:22   CET

Fredag

Dansk duo ska lägga till över 1 GW solel i tre EU-länder

Det danska förnybara energibolaget Better Energy och den inhemska pensionsfonden Industriens Pension kommer tillsammans att investera mer än 800 miljoner (874 miljoner euro) för att bygga solcellsparker med en sammanlagd kapacitet på 1 GW i tre europeiska länder.

Planen förutser byggandet av 15 solcellsparker (PV) i Danmark, Sverige och Polen, sade Better Energy på torsdagen. Kapaciteten kommer att installeras i slutet av nästa år, utan subventioner.

Initiativet kommer att utöka ett befintligt partnerskap mellan landsmännen som involverar 21 solparker, vilket tar den totala kapaciteten för deras projekt till cirka 2 GW. Investeringen i de 36 projekten, inklusive de 15 nyligen annonserade, kommer att uppgå till 1,5 miljarder euro. En del av den totala summan är eget kapital från båda bolagen, medan resten kommer från långfristiga byggskulder.

Källa:

3 februari 2023  12:18 CET

Fredag

Storskalig väteproduktion på Åland

Den svenska utvecklaren av förnybar energi OX2 AB (STO:OX2) och Ålandsbankens fondenhet Alandsbanken Fondbolag har startat en förstudie för ett storskaligt vätgasprojekt på Åland, en självstyrande region i Finland.

Åland är en skärgård som ligger mitt emellan Sverige och Finland. OX2 och Alandsbanken Fondbolag samarbetar redan i utvecklingen av två havsbaserade vindprojekt söder och norr om Åland.

Nu ska de undersöka planer på att producera vätgas och e-bränsle för sjöfartsnäringen, för framtida lokala skärgårdstransporter och för industriella processer i Åland. Den maximala beräknade kapaciteten för vätgasproduktion är 3 GW.

Källa:

3 februari 2023  12:12   CET

Fredag

De tio största solpaneltillverkare levererade 245GW under 2022

2022 var ett år av massiv tillväxt inom produktion, leveranser och installationer av PV-moduler. Även när de slutliga siffrorna räknas nu är det tydligt att de totala leveranserna var långt över 300GWp-dc.

De 10 bästa modulleverantörerna levererade enorma 245 GW, mer än 75 % av det globala utbudet, med de fyra bästa var och en levererade mer än 40 GW.

Den här artikeln avslöjar de 10 bästa modulleverantörerna för 2022 och diskuterar vad man kan förvänta sig av var och en av dem under 2023.

Källa:

3 februari 2023  11:09 CET

Fredag

Sydostasiens största batterilagringsprojekt öppnade officiellt i Singapore

Singapore har överträffat sitt energilagringsmål för 2025 tre år tidigare, med den officiella invigningen av det största batterilagringsprojektet i Sydostasien.

Invigningen stod som värd för 200MW/285MWh batterienergilagringssystem (BESS)-projektets utvecklare Sembcorp, tillsammans med Singapores Energy Market Authority (EMA).

EMA hade tilldelat teknikföretaget projektkontraktet i maj förra året genom en intresseanmälan (EOI). Arbetet påbörjades en eller två månader efter det och avslutades strax före slutet av 2022, vilket innebär att hela projektet gick från start till driftsättning på bara sex månader.

BESS ligger på 2 hektar mark på Jurong Island, som är kraftigt industrialiserad och har mycket av Singapores energiproduktion och infrastruktur.

Källa:

3 februari 2023  10:54   CET

fredag 3 februari

torsdag 2 februari

Torsdag

Enbart elbilsbatterier skulle kunna tillfredsställa kortsiktig efterfrågan på nätlagring

Med gigawatt batterier på hjul som förväntas komma in på elmarknader runt om i världen detta årtionde, har mycket bläck spillts om de teoretiska fördelarna med V2G-teknik. Även om det har funnits i över ett decennium har sektorn kämpat för att identifiera en hållbar kommersiell modell och göra V2G attraktiv för elbilsägare som är ovilliga att avstå från kontrollen över sina fordon.

Flera analyser och försök har dock visat att ett tvåvägsflöde av el från elbilsbatterier kan ge betydande möjligheter för både att suga upp överskottsproduktion av förnybar energi och släppa tillbaka elektricitet till nätet för att hantera problem i realtid. Och nu lägger en ny forskningsartikel ytterligare bevis på teknikens potential.

Enligt forskare från Institute of Environmental Sciences (CML), Leiden University, i Nederländerna, och US Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory (NREL), skulle enbart EV-batterier kunna användas för att tillfredsställa efterfrågan på kortsiktig nätlagring i de flesta regioner redan 2030.

Källa:

2 februari 2023  13:59 CET

Torsdag

Ny teknik gör sladdlös laddning av elfordon och elfärjor attraktiv

Forskare på Chalmers har tagit fram en induktionsteknik som möjliggör batteriladdning utan hjälp av en människa eller robotarm. Tekniken är dessutom så pass färdig att man snart kan presentera det för industrin.

En ny typ av halvledare baserad på kiselkarbid. Och en nyutvecklad koppartråd, tunn som ett mänskligt hårstrå. Detta är ett par faktorer som plötsligt gjort det mer realistiskt att överföra stora effekter genom luften.

Eltandborstar har gjort det i decennier. På senare år har mobiltelefoner och andra bärbara elektronikprylar plockat upp tekniken. Men för de stora effekter som krävs för att ladda batterierna i ett elfordon har det sladdlösa alternativet hittills framstått som alltför krångligt och ineffektivt.

Nu verkar dock laddning med hjälp av induktion stå inför ett genombrott även när det gäller batterifordon – framför allt när laddning behöver ske ofta och där miljön är krävande. Som för en eldriven cityfärja exempelvis.

Källa:

2 februari 2023  13:39   CET

Torsdag

Danmark: Företag investerar miljarder i nya solcellsparker

Industriens Pension och Better Energy ska bygga 15 nya solcellsparker. Företagen har tidigare byggt 21 parker. När solen skiner kan danskarna snart sola sig i tanken att ännu mer el i framtiden kommer från gröna energikällor.

Pensionsbolaget Industriens Pension och energibolaget Better Energy har beslutat att bygga 15 nya solcellsparker. Investeringen uppgår till sex miljarder kronor och solcellsparkerna ska stå färdiga i slutet av 2024.

Det skriver bolagen i ett pressmeddelande på torsdagen. – Vi tycker att det är viktigt att vi också bidrar till den gröna omställningen. Det gör vi bland annat genom att investera i solceller, säger biträdande direktör för Industriens Pension, Jan Østergaard.

Källa:

2 februari 2023  13:33 CET

Torsdag

Estlands första energilagringsprojekt får grönt ljus för byggandet

Estlands första storskaliga energilagringsprojekt, Zero Terrain, har fått ett officiellt tillstånd och bygget kan fortsätta. Utvecklad av Energiasalv, den 550 MW underjordiska anläggningen för pumpning av vattenkraft har mindre miljö- och markanvändningspåverkan och kan därför implementeras i stadsområden. Projektet möjliggör utbyggnaden av förnybar energiproduktion i regionen och sänker konsumenternas elräkningar avsevärt.

”Utsläppsfri energi med hög leveranssäkerhet till ett överkomligt pris är endast möjligt med storskalig och långsiktig energilagring.

Jag är stolt över att Energiasalvs Zero Terrain-projekt kan ge regionen en energiförsörjning som kommer att möta framtida krav, säger Peep Siitam, VD för Energiasalv. ”Med tanke på att vi befinner oss mitt i en energikris rör sig vårt team med en hastighet och styrka som är jämförbar med själva vattnet,” tillade Siitam.

Källa:

2 februari 2023  12:39   CET

Torsdag

IKEA blir storägare i en Australiensk vindfarm

MELBOURNE, 2 februari (Reuters) – Ingka Group, ägaren till de flesta IKEA-varuhusen globalt, kommer att ta en andel på 15 % i en vindkraftpark på 2 miljarder A$ (1,4 miljarder USD) i sin första investering i förnybar energi i Australien när den ser ut att expandera i Asien-Stillahavsområdet, sade det svenska företaget på torsdagen.

Vindkraftparken Golden Plains i delstaten Victoria byggs av privatägda TagEnergy, som säkrade finansiering i november för den första etappen av projektet med en kapacitet på 756 megawatt. TagEnergy förväntar sig att Golden Plains ska börja producera el i augusti 2024.

IKEA Australiens vd Mirja Viinanen sa att Ingka förväntade sig att investera i fler projekt för förnybar energi i Australien och letade efter andra i Indien, Kina, Japan och Sydkorea.

Källa:

2 februari 2023  11:28 CET

Torsdag

Ny elektrifierad kalkanläggning i Mo i Rana

Celsa Nordic är en av Nordens största producenter av armeringsstål. Celsa Nordic har sitt stål- och valsverk i Mo i Rana, Norge. Här produceras armeringsstål baserat på 100 procent återvunnet stålskrot. Samarbetsavtalet med SMA Mineral och SaltX Technology avser uppförandet av en elektrisk och klimatneutral tillverkning av bränd kalk i den Nordnorska orten Mo i Rana. Bränd kalk är en viktig insatsvara vid ståltillverkning.

Celsa Nordic har en stark hållbarhetsprofil med ambitionen att använda vätgas i sin produktion redan 2025. Nu inleds en gemensam förstudie mellan parterna i syfte att utreda förutsättningarna för uppförandet av en ny elektrifierad kalkanläggning intill det befintliga stålverket. Utku Öner, Vd på Celsa Armeringsstål berättar:

”Vi har en god relation till SMA Mineral som i många år har levererat kalk till vår process i Mo i Rana. När vi fick konceptet för en elektrifierad och helt klimatneutral kalkproduktion presenterat för oss, blev det tydligt att det är rätt väg framåt för anläggningen i Mo i Rana och har en stor inverkan för reduktion av CO2 i vårt scope 3-utsläpp.”

Källa:

2 februari 2023  10:58   CET

Torsdag

Indiens satsar på energilagring (4GWh) i sin budget

Indiens regering har åtagit sig att hjälpa till att få 4 000 MWh batterilagringsprojekt byggda i sin nationella budget och sa att de kommer att komma med stödmekanismer för pumpad vattenkraft.

Finansminister Nirmala Sitharaman presenterade i dag unionens budget 2023-2024, med ”Green Growth” en av dess sju huvudprioriteringar, tillsammans med saker som reformer och stöd till finanssektorn, inkluderande utveckling och ökade ”investeringar i infrastruktur och produktionskapacitet” .

Genom den prioriterade agendan för grön tillväxt kommer IR350 miljarder (4,28 miljarder USD) att tillhandahållas för ministeriet för petroleum och naturgas kapitalinvesteringar i energiomställning och nettonoll-agendaprojekt.

Källa:

2 februari 2023  10:45 CET

Torsdag

EU lanserar ett grönt industriavtal för att ta sig an USA och Kina

BRYSSEL, 1 februari (Reuters) – EU-kommissionen föreslog på onsdagen att tillåta ökade nivåer av statligt stöd så att Europa kan konkurrera med USA som ett tillverkningsnav för elfordon och andra gröna produkter och minska sitt beroende av Kina.

EU-kommissionens chef Ursula von der Leyen tillkännagav, som en del av planen, en återanvändning av befintliga EU-medel, snabbare godkännande av gröna projekt och drivkrafter för att öka kompetensen och för att försegla handelsavtal för att säkra leveranser av kritiska råvaror.

Detta är delvis ett svar på stödprogram för flera miljarder dollar i Kina och USA, inklusive den senares Inflation Reduction Act.

”Stora ekonomier ökar med rätta investeringar i nettonollindustrier”, sa von der Leyen på en presskonferens. ”Vad vi tittar på är att vi har en global spelplan.”

Källa:

2 februari 2023  10:40   CET

Torsdag

JFK Airport har eget mikronät med solenergi och lagring

Ända sedan New York tillkännagav planer för fyra år sedan att investera 13 miljarder dollar för att modernisera John F. Kennedy International Airport – och inkludera flera mikronät – har projektet fascinerat mikronätbevakare.

Vid den tiden var flygvärlden fortfarande upprörd av det 11 timmar långa strömavbrottet i slutet av 2017 som stängde Georgias Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, världens mest trafikerade flygplats. Industrin var mogen för mikronät.

Flera mindre flygplatser har utvecklat mikronät, men JFK-projektet lovade att vara en demonstration av ett sofistikerat mikronät på en av de 10 största och mest trafikerade flygplatserna i USA.

Källa:

2 februari 2023  10:32 CET

Torsdag

University of Adelaide-forskare lyckades dela havsvatten för att producera grönt väte

Forskare från University of Adelaide säger att de framgångsrikt har delat havsvatten utan förbehandling för att producera grönt väte, ett steg som förhoppningsvis kommer att bana väg för ökad produktion av grönt väte utan att utnyttja redan knappa sötvattenförråd.

Ökande uppmärksamhet har ägnats den roll som grönt väte kan spela i en större, global grön omställning, särskilt som en alternativ bränslekälla för fordon och industri.

Men för närvarande är moderna elektrolysörer beroende av högrenat vatten, vilket är ett långsiktigt problem med tanke på redan kritiska sötvattenkällor runt om i världen och löftet om större brist på fler platser under de kommande decennierna.

Källa:

2 februari 2023  10:26   CET

torsdag 2 februari

onsdag 1 februari

Onsdag

Sakofall Energi bygger två solparker i Ludvika kommun

Under vecka 3 ansökte Sakofall Energi AB om tillstånd hos Länsstyrelsen för att uppföra ytterligare en solpark inom Ludvika kommun. Solparken beräknas producera 10 MW vilket motsvarar årsförbrukningen för ca 800 normalhushåll.

-För några veckor sedan kunde vi berätta att vi planerar att uppföra Dalarnas största solpark om 5 MW i Grängesberg. Det känns spännande och häftigt att vi nu även planerar för en dubbelt så stor solpark i Ludvika kommun, säger Tom Sakofall VD på Sakofall Energi AB.

Källa:

1 februari 2023  12:49 CET

Onsdag

Öresundskraft satsar 70 miljoner kronor på koldioxidinfångning med CCS

Öresundskrafts styrelse har godkänt planerna på en anläggning för koldioxidinfångning vid Filbornaverket, så kallad CCS. Nu intensifieras arbetet med projektering och utredning. Målet är en färdig anläggning på plats 2027.

– För att vi ska klara de globala klimatmålen måste åtgärder ske på lokal nivå. Helsingborg har därför satt målet att vara klimatneutralt 2030 och för att nå dit är en CCS-anläggning på Filbornaverket nödvändig. Det säger Anders Östlund, vd vid Öresundskraft.

CCS, Carbon Capture and Storage, innebär att utsläppen minskar genom att koldioxid avskiljs från rökgasen för att sedan lagras i till exempel gamla oljekällor.

Källa:

1 februari 2023  12:37   CET

Onsdag

Polens Lewandpol Group får lån för att bygga en stor sol- och vindpark

Den polska investeraren i förnybar energi Lewandpol Group har säkrat ett låneavtal värt PLN90 miljoner (20,7 miljoner USD) för ett 200MW sol- och vindenergiprojekt i landet.

Lånet beviljades av en fond som delvis förvaltades av den statliga polska utvecklingsfonden. Det beviljade lånet kompletterades med ett seniorfinansieringspaket värt 776 miljoner PLN (178,8 miljoner USD) som gjordes tillgängligt av ett konsortium av bankerna ING, PKO BP och mBank.

Lewandpol Group hävdade att när Kleczew Solar & Wind-projektet väl är i drift i år skulle det vara en av de största parkerna för förnybar energi i Central- och Östeuropa. Det skulle också vara det första storskaliga projektet som kombinerar sol- och vindenergi i Polen.

Källa:

1 februari 2023  12:06 CET

Onsdag

Svenska havsenergiföretaget Minesto satsar på Filippinerna

Minesto, ledande utvecklare av havsenergi, undertecknar idag ett samarbetsavtal (MoU) som beskriver mål, roller och ansvar för ett strategiskt samarbete med den erfarna filipinska tidvattenprojektutvecklaren Poseidon Renewable Energy Corporation.

Filippinerna är en av de största marknaderna för utbyggnad av tidvatten- och havsströmenergi och behovet av förnybar el ökar med både ekonomisk utveckling och nya ambitiösa mål för ökad andel förnybart i energimixen.

I slutet av 2022 förändrades lagstiftning för att underlätta och främja en övergångtill mer förnybar energi med större utrymme för utländska investeringar. Den uppdaterade lagstiftningen ger utrymme för högre utländskt ägande i energiprojekt. Minesto har tecknat ett samarbetsavtal (MoU) med den filippinska tidvattenutvecklaren Poseidon Renewable Energy Corporation med avsikt att gemensamt etablera tidvattenenergi med Minestos teknik i Filippinerna.

Källa:

1 februari 2023  11:32   CET

Onsdag

Runtom i Finland pågår en tyst vätgasrevolution som är beroende av vindkraft

Det finns planer på att investera 10 miljarder euro i anläggningar för fossilfri vätgas. Inte ett enda av projekten skulle blir verklighet utan Finlands vindkraftspotential, säger expert.

– Här börjar den finländska väteindustrins framgångssaga, deklarerade näringsminister Mika Lintilä (C).

I januari lades grundstenen till Finlands första stora vätgasanläggning i Harjavalta. Nu går vätgasekonomin från ord till handling, enligt Lintilä.

Harjavalta, Karleby, Kristinestad, Nådendal, Lahtis, Tammerfors, Björneborg … Vätgasfabrikerna i Finland skjuter upp som svampar ur jorden. Det senaste beskedet kom från Ranua i slutet av förra veckan.

Källa:

1 februari 2023  11:28 CET

Onsdag

Europas största solcellspark 1,2 GW öppnar i Portugal

Iberdrola och Prosolia Energy fick en miljölicens för att bygga det största solcellsprojektet i Europa i São Domingos nära Santiago do Cacém med 1 200 megawatt (MW) installerad kapacitet, meddelade företagen på tisdagen.

I ett uttalande meddelade det spanska företaget Iberdrola att miljölicensen, utfärdad av den portugisiska miljömyndigheten (APA), innebär att det kan bygga vad som anses vara ”det största solcellsprojektet i Europa och det femte största i världen.”

Företaget sa att det uppskattade att den framtida infrastrukturen, som kommer att ha en installerad kapacitet på 1 200 MW, kommer att börja fungera 2025 och att konstruktionen skulle skapa upp till 2 500 jobb, ”mest för lokala arbetare.”

Källa:

1 februari 2023  11:24   CET

Onsdag

Norska REC nyöppnar kiselfyndigheten i Moses Lake Washington

Norska REC Silicon ASA sluter avtal med Hanwha Solutions för ett 10-årigt take-or pay-avtag för FBR-polykisel producerat på REC Silicon’s anläggning vid Moses Lake, Washington.

Att säkra uttag av produktionsvolymer har varit en förutsättning för återöppningen av Moses Lake-anläggningen, och det är en viktig milstolpe att ha detta på plats. Vårt fokus har legat på att ingå ett kvalitetskontrakt med en kvalitetspartner och med detta fortsätter REC Silicon att gå vidare med vår plan för en omstart av anläggningen under fjärde kvartalet 2023, med en ambition att nå fullt kapacitetsutnyttjande av årsskiftet 2024, säger Kurt Levens VD för REC Silicon.

-Uttaget med Hanwha Solutions ger REC Silicon den nödvändiga förutsägbarheten för att återstarta den lediga Moses Lake-anläggningen med USA:s marknadsandelsledare som vår nyckelpartner och göra stora volymer av kostnadseffektiva, högkvalitativa, etiskt producerade solceller med låga koldioxidutsläpp tillgängliga. kvalitet polykisel till den snabbväxande solcellsindustrin och möjliggör återshoring av viktiga delar av solenergins värdekedja i USA, säger Mr. Levens.

Källa:

1 februari 2023  11:15 CET

Onsdag

Deras batterianläggning ger villan ödrift i tre dagar

Sven och Therese Forsberg har designat en batterianläggning som gör att deras stora villa klarar av ett strömavbrott tre dagar mitt i vintern. När paret Forsberg bestämde sig för att kunna försörja sitt hus med el också vid strömavbrott fanns redan en solanläggning på taket och en växelriktare från SMA som tog hand om konverteringen från lik- till växelström. Så valet av tekniklösning för energilagring dikterades av att den utrustning de satsade på skulle fungera också ihop med befintliga tekniken.

– Vi har egen brunn och ett eget litet reningsverk på fastigheten så möjlighet till självförsörjning av el var ett måste för oss. Minimikravet var att vi skulle kunna klara oss på egen el minst tre dagar om vintern – givet att vi drog ner lite på förbrukningen, genom att till exempel stänga av värmepannan, berättar Therese Forsberg.

Källa:

1 februari 2023  10:59   CET

Onsdag

Ja, vi har tillräckligt med material för att driva världen med förnybar energi

Vi kommer inte att få slut på viktiga ingredienser för klimatåtgärder, men gruvdrift kommer med sociala och miljömässiga konsekvenser. Att driva världen med förnybar energi kommer att kräva mycket råvaror. Den goda nyheten är att när det kommer till aluminium, stål och sällsynta jordartsmetaller finns det mycket att gå runt, enligt en ny analys.

I Parisavtalet 2015 satte världens ledare upp ett mål att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °C, och för att nå det målet kommer det att krävas att man bygger mycket ny infrastruktur.

Även i de mest ambitiösa scenarierna har världen tillräckligt med material för att driva nätet globalt med förnybara energikällor, fann forskarna. Och gruvdrift och bearbetning av dessa material kommer inte att producera tillräckligt med utsläpp för att värma världen förbi internationella mål.

Källa:

1 februari 2023  10:43 CET

Onsdag

Amazon lade till 8GW till portföljen för ren energi 2022

E-handelsjätten är den största företagsköparen av förnybar energi – en position den har haft sedan 2020, enligt uppgifter från Bloomberg New Energy Finance (BloombergNEF).

På tisdagen (31 januari) avslöjade företaget att det lade till 8,3 GW ren energikapacitet förra året genom att stödja projekt över hela världen. Amazons totala portfölj av ren energi är mer än 20 GW, vilket kan driva mer än 15 miljoner europeiska hem.

Företaget lade till 133 nya projekt i 11 länder. Det har nu stöttat 401 projekt för förnybar energi i 22 länder. Projekt lades till i Australien, Kanada, Finland, Frankrike, Tyskland, Japan, Polen, Singapore, Spanien och USA, med marken bruten för ytterligare projekt i Brasilien, Indien och Indonesien. Amazon har nu 164 vindkraftsprojekt och 237 solenergiprojekt på taket på Amazon-anläggningar.

Källa:

1 februari 2023  10:36   CET

onsdag 1 februari

tisdag 31 januari

Tisdag

Kina investerar 546 miljarder dollar i vind- och solkraft, vilket är långt mer än USA

Kina stod för nästan hälften av de globala utgifterna för låga koldioxidutsläpp 2022, vilket kan utmana USA:s ansträngningar att öka inhemsk tillverkning av ren energi.

Kina toppade återigen världen i investeringar i ren energi förra året, en trend som kan utmana USA:s ansträngningar att utveckla mer egentillverkning.

Nästan hälften av världens utgifter för låga koldioxidutsläpp skedde i Kina, enligt en färsk analys från marknadsundersökningsföretaget BloombergNEF. Landet spenderade 546 miljarder dollar 2022 på investeringar som inkluderade sol- och vindenergi, elfordon och batterier.

Det är nästan fyra gånger så mycket som amerikanska investeringar, som uppgick till 141 miljarder dollar.

Källa:

31 januari 2023  12:32   CET

Tisdag

Stanfords forskare belyser barriären för nästa generations batteri som laddas mycket snabbt

Nya litiummetallbatterier med fasta elektrolyter är lätta, brandfarliga, packar mycket energi och kan laddas mycket snabbt, men de har utvecklats långsamt på grund av mystiska kortslutningar och fel. Nu säger forskare vid Stanford University och SLAC National Accelerator Laboratory att de har löst mysteriet.

Det handlar om stress – mekanisk stress för att vara mer exakt – speciellt under kraftfull uppladdning.

”Bara små fördjupningar, böjning eller vridning av batterierna kan göra att nanoskopiska sprickor i materialen öppnar sig och litium tränger in i den fasta elektrolyten och får den att kortsluta”, förklarade seniorförfattaren William Chueh, docent i materialvetenskap och ingenjörsvetenskap i School of Engineering, och för energivetenskap och ingenjörskonst i den nya Stanford Doerr School of Sustainability.

”Till och med damm eller andra föroreningar som introduceras i tillverkningen kan generera tillräckligt med stress för att orsaka fel,” sade Chueh, som ledde forskningen med Wendy Gu, en biträdande professor i maskinteknik.

Källa:

31 januari 2023  12:07   CET

Tisdag

Vind och sol var EU:s främsta elkälla 2022 för första gången någonsin

Vind och sol levererade mer av EU:s el än någon annan kraftkälla för första gången någonsin 2022, visar ny analys.

De stod tillsammans för en rekordstor femtedel av EU:s el 2022 – en större andel än gas eller kärnkraft, enligt en rapport från klimattanksmedjan Ember.

Rekordtillskott av ny vind och sol 2022 hjälpte Europa att överleva en ”trippelkris” skapad av restriktioner för rysk gastillförsel, ett fall i vattenkraft orsakat av torka och oväntade kärnkraftsavbrott, säger analysen.

Cirka 83 % av nedgången i vatten- och kärnkraft möttes av vind och sol – och minskande efterfrågan på el. Resten möttes av kol, som växte i en långsammare takt än vissa hade förväntat sig mitt i en nedgång i tillgången på fossila bränslen från Ryssland.

Källa:

31 januari 2023  11:49   CET

Tisdag

Samarbete för att bygga en undervattens högspänningsplugg

Subsea-teknik- och offshore-konstruktionsspecialisten Subsea 7 och den tyska energiutrustningsleverantören Siemens Energy har gått samman för att utveckla en undervattens högspänningsplugg och kraftnav dedikerad till den framväxande flytande offshore-vindsektorn.

Tekniken förväntas möjliggöra anslutning av flera vindkraftverk till ett undervattensnav, vilket möjliggör mer flexibilitet i arkitektur och konstruktion av flytande vindkraftsparker till havs.

”Den flexibilitet som erbjuds kommer att bidra till lägre capex och högre krafttillgänglighet genom att möjliggöra effektivt underhåll av flytande vindsystem till havs”, säger partnerna i en release.

Källa:

31 januari 2023  11:44   CET