FEBRUARI NYHETER

Tio nyheter om energiomställningen

varje vardag, varje vardag, varje vardag

gron
rod
gul
lila
brun

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag

Förnybart måste växa snabbare

Sol ▫ Vind ▫ Våg ▫ Bio

Lagra energi ▫ kort tid ▫ lång tid

Batterier ▫ Vätgas ▫ Pumpkraft

Tekniken är redan här - 🙃

Ny teknik kommer - 🙂

Allt fossilt måste ersättas

Allt

Nyheter idag !

måndagen den 14 februari

Måndag

Sol- och vindkraft är nyckeln till att minska koldioxidutsläppen i Schweiz

Efter att ha undersökt de olika alternativen fastställde forskargruppen att det optimala scenariot skulle vara en blandning av solceller och vindkraft. ”Denna mix är det mest effektiva sättet att minska landets fotavtryck men det är också det bästa alternativet till kärnkraft”, säger Martin Rüdisüli, forskare vid Empas Urban Energy Systems Laboratory och studiens första författare. Modellen bygger på en stor vindkraftsproduktion på 12 TWh och solkraftsproduktion på 25 TWh. Som jämförelse kan nämnas att i Schweiz kommer solkraften att generera 2,72 TWh och vindkraften 0,13 TWh år 2021. Jämfört med en kärnkraftslösning minskar den föreslagna produktionsmixen importbehovet från 16 TWh till 13,7 TWh.

Å andra sidan skulle detta scenario – som även tar hänsyn till framtida elbehov relaterade till elektrisk mobilitet och värmebehov i byggnader – öka förbrukningens koldioxidavtryck från 89g CO2 per kWh (2018) till 131g CO2 per kWh i framtiden.

Källa:

14.feb. 2022  13:40  CET

Måndag

Slutet för naturgas måste börja med ett namnbyte

Olje- och gasindustrin uppfann inte namnet. Men den uppfann myten om ett rent bränsle.
Lokalbefolkningen i staden Fredonia, New York, märkte i början av 1800-talet hur gas ibland bubblade upp i en bäck och fattade eld när den tändes. Detta var inte mycket mer än en kuriosa förrän 1821, när en affärsman fångade och sålde den för bränsle till Fredonia-butiker. Denna ”antändliga luft”, som en tidning kallade den, var billig att transportera i förhållande till dagens andra belysningsbränslen – valolja för ljus och gas framställd från kol. Från början hyllades ”naturens gas”, som den fick smeknamnet, som framtidens hälsosamma och praktiskt taget outtömliga mirakelbränsle.

En stor del av det tidiga överklagandet var hur mycket renare gas verkade än kol. På 1800-talet kunde människor se och lukta partiklar, svavel och kväve som lämnade ett spår av smoggy luft i städer. Som jämförelse består naturgas nästan helt av metan, en färglös, luktfri gas som producerar mycket färre av dessa föroreningar vid förbränning.

Källa:

14.feb. 2022  13:13  CET

Måndag

Berlins oljehandlare hoppas på genombrott inom syntetiska bränslen

Hans Engelke Energie får större delen av sina intäkter från försäljning av fossila bränslen. För en koldioxidneutral framtid hoppas man på ett genombrott inom eFuels. Ett projekt i Frankfurt borde hjälpa.

”Det är bara ett par veckor kvar”, säger Frithjof Engelke. ”Då kommer vi att fira vårt 100-årsjubileum.” På oljehandlarens blygsamma kontor i Berlins Tempelhof blir det omedelbart klart att Engelke är en man från verkstadsgolvet. Han kunde lika gärna vara mekaniker eller lastbilschaufför. Med ett oljeutstryk över kinden och arbetskläderna på pratar vi med honom om den gröna energiomställningen som får enorma konsekvenser för hans företag.

Engelke är den tredje generationen som tar över tyglarna på företaget Hans Engelke Energie. Allt började på 1920-talet med handeln med ved och kol. Efter kriget tillsattes eldningsolja och gas följde lite senare. Idag levererar företaget el och vedpellets till eldstäder och kaminer och har även bensinstationer.

Källa:

14.feb. 2022  13:20  CET

Måndag

Svenska kraftnät upphandlar kompletterande störningsreserv för SE3 och SE4

Nu är upphandling av kompletterande störningsreserv igång. Målet är att säkerställa cirka 300 MW uppregleringskapacitet i SE3 och SE4.

Vid obalans mellan produktion och förbrukning eller vid fel på transmissionsnätets ledningar uppstår störningar i elsystemet. I de fall övriga åtgärder inte räcker till eller är lämpliga för att hantera en sådan störning kan Svenska kraftnät välja att aktivera störningsreserven för att återföra systemet till normaldrift.

Svenska kraftnät och övriga nordiska systemansvariga utvecklar för närvarande en kapacitetsmarknad för upphandling av manuell frekvensåterställningsreserv (mFRR). Att bygga en marknad med förmåga att hantera behovet av kapacitet årets alla timmar är ett omfattande arbete som tar tid. Denna upphandling av kompletterande störningsreserv som en del av en övergångslösning tills kapacitetsmarknad för mFRR är implementerad.

Källa:

14.feb. 2022  13:13  CET

Måndag

DN Debatt. ”Sverige måste ta sitt klimatansvar genom att öppna fler gruvor”

Europas största banker ledda av HSBC, Barclays och BNP Paribas har gett 24 miljarder pund till olje- och gasbolag som utökar produktionen mindre än ett år sedan de lovade att målsätta nettonoll koldioxidutsläpp, visar data.

Investeringar för att borra nya oljekällor och utnyttja färskgasreserver, med stöd av medel från stora banker, verkar motsäga åtaganden till internationella avtal och undergräva ansträngningarna att påskynda övergången till förnybara energikällor, heter det i rapporten.

Banker har erkänt att de har en viktig roll i övergången från fossila bränslen, och i april förra året gick många med i den FN-stödda Net-Zero Banking Alliance (NZBA), som kräver att de sätter upp mål för att minska koldioxidutsläppen.

Källa:

14.feb. 2022  13:08  CET

Måndag

Bostadsbaserad energilagring kommer att bli den nya "Boiler 2.0"

Bostadsbaserad energilagring kommer att bli mycket stort och kan utgöra en del av ett virtuellt kraftverk, vilket ger en hållbar lösning på den globala energikrisen och hjälper oss att nå våra netto-nollmål.

”Om så många fastigheter som möjligt har ”energilager”, finns det potential att skapa ett virtuellt kraftverk.

Detta distribuerade nätverk av batterier gör det möjligt för nätet att skicka överskott av förnybar energi till de olika platserna under perioder med låg efterfrågan, hög generation, för senare användning av fastighetsägaren, eller för att återförsörja nätet när efterfrågan är stor. Detta minskar i slutändan behovet av fossila bränslen i nätet.”

Källa:

14.feb. 2022  13:02  CET

Måndag

Europas största banker ger 24 miljarder pund till olje- och gasföretag trots nettonolllöften

Europas största banker ledda av HSBC, Barclays och BNP Paribas har gett 24 miljarder pund till olje- och gasbolag som utökar produktionen mindre än ett år sedan de lovade att målsätta nettonoll koldioxidutsläpp, visar data.

Investeringar för att borra nya oljekällor och utnyttja färskgasreserver, med stöd av medel från stora banker, verkar motsäga åtaganden till internationella avtal och undergräva ansträngningarna att påskynda övergången till förnybara energikällor, heter det i rapporten.

Banker har erkänt att de har en viktig roll i övergången från fossila bränslen, och i april förra året gick många med i den FN-stödda Net-Zero Banking Alliance (NZBA), som kräver att de sätter upp mål för att minska koldioxidutsläppen.

Källa:

14.feb. 2022  12:46  CET

Måndag

Australien har nu flest solceller per capita än någon annanstans i världen.

När skrämselkampanjer mot förnybara energikällor når febernivå inför det federala valet, har Australien i lugn och ro passerat en stor solenergimilstolpe, och höjt 25GW installerad kapacitet – mer PV per capita än någon annanstans i världen.

Den fantastiska bedriften, som togs upp under loppet av 2021, markerades i måndags av Australian PV Institute, eller APVI. I början av 2022 hade Australiens kumulativa siffra faktiskt hoppat till 26,9 GW.
Milstolpen avslutar ett rekordår för solenergi i Australien 2021, då totalt 5,2 GW PV installerades under året.

Av detta belopp installerades ett rekord på mer än 3GW – 3,24GW – på hustak, av hushåll och företag, trots en andra omgång av Covid 19-kaos och allt starkare motvind på den globala solmarknaden.

I den större delen av skalan, satte solenergi i nyttoskala sitt eget nya rekord i december, när produktionsnivåerna översteg 1 000 GWh på en månad för första gången för att nå totalt 1 263 GWh.

Källa:

14.feb. 2022  12:42  CET

Måndag

Lunda-forskare har tagit ett viktigt steg mot att med solens hjälp omvandla koldioxid till bränsle

Ett forskarlag, där Lunds universitet ingår, har med hjälp av avancerade material och ultrasnabb laserspektroskopi visat hur man med solens hjälp kan omvandla koldioxid till bränsle. Genombrottet kan bli en viktig pusselbit för att i framtiden minska nivåerna av växthusgaser i atmosfären.

Det solljus som träffar jordklotet under en timme motsvarar i runda tal mänsklighetens totala energiförbrukning under ett helt år. Samtidigt ökar våra globala utsläpp av koldioxid. Att använda solens energi för att fånga upp växthusgasen och sedan omvandla den till bränsle eller någon annan för mänskligheten användbar kemikalie är det många som forskar kring idag, dock finns det ännu ingen tillfredsställande lösning. I en ny artikel som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications har ett internationellt forskarlag, där Lunds universitet ingår, visat en sådan möjlighet.

– I studien används en kombination av material som absorberar ljuset och använder dess energi för att omvandla koldioxid. Med hjälp av ultrasnabb laserspektroskopi har vi rett ut exakt vad som händer i den processen, säger Tönu Pullerits, kemiforskare vid Lunds universitet.

Källa:

14.feb. 2022  12:33  CET

Måndag

Tyskland och EU är fortfarande starkt beroende av importerade fossila bränslen

Mitt under Energiewende är Tyskland fortfarande starkt beroende av import av fossila bränslen eftersom dess inhemska resurser är i stort sett uttömda eller utvinningen av dem är för kostsam. Stigande europeiska energipriser 2021/2022 och spänningar i länder som är nyckeln till kontinentens energiförsörjning har ställt frågan om importberoende och hur övergången till förnybara energikällor skulle kunna ge lite lättnad i debatten.
Detta faktablad ger en översikt över den aktuella statusen för Tysklands olje-, gas- och kolförbrukning, samt dess huvudleverantörer, och diskuterar Europas beroende av importerad energi. [UPPDATERINGAR genomgående med senaste data tillgänglig i februari 2022.]
Nästan 60 procent av EU:s energibehov täcktes av nettoimport 2020. Tysklands energiimportberoende var fortfarande högre med 63,7 procent – ​​en liten minskning jämfört med föregående års 67 procent.

Med en alltmer integrerad europeisk energimarknad kommer betydelsen av en landsfokuserad analys av importberoende att minska, och en EU-omfattande analys kommer i fokus.

Källa:

14.feb. 2022  12:26  CET

Måndag

Fredag

Fredag

Skottska ILI Group föreslår 1,5GW/45GWh pumpat vattenkraftprojekt i Skottland

Utvecklaren av ren energi ILI Group har påbörjat den inledande planeringsfasen för ett nytt projekt för lagring av pumpad vattenkraft (PHES) i Skottland.

Balliemeanoch-projektet vid Loch Awe, Dalmally i Argyll och Bute kommer att kunna leverera 1,5 GW ström i upp till 30 timmar. Det är det tredje och största av ILI:s pumpade lagringsvattenprojekt, med de andra två är Red John vid Loch Ness och Corrievarkie vid Loch Ericht.

Balliemeanoch-projektet kommer att skapa en ny ”huvuddamm” i kullarna ovanför Loch Awe som kan hålla 58 miljoner kubikmeter vatten när den är full.

Mark Wilson, VD för ILI Group, sa att långvarig energilagring, särskilt lagring över fyra timmar, är ”avgörande” för att nå nettonoll, med tillkännagivanden som de nya havsbottnens hyresavtal för havsbaserade vindkraftslagringsprojekt som Balliemeanoch blir ”allt viktigare”.

Källa:

11.feb. 2022  13:11  CET

Fredag

Gaskris orsakar elkris trots rekordbillig ren energi. Dags att skapa en "grön energipool"?

I Storbritannien och liknande nationer pressar gaskrisen också upp elpriserna. Det beror på att Storbritannien driver en grossistmarknad för el där den dyraste kraften sätter priset.
När vi går in i en era där förnybar energi blir billigare för varje år, är det dags att ändra den modellen så att konsumenterna ser fördelarna, argumenterar Michael Grubb på UCL.
Utformningen av elsystem hänger inte med revolutionen inom förnybar energi. Gapet mellan billiga förnybara energikällor och dyr slutlig el blir för stort och därför oacceptabelt, hävdar Grubb. Han föreslår en ”grön kraftpool” som sammanställer långtidskontrakt med generatorer av förnybar energi och säljer den kraften vidare till konsumenterna.

Priset skulle huvudsakligen fastställas av de faktiska investeringskostnaderna för dessa rena generatorer, snarare än gasdrivna grossistmarknader. Först när poolen behöver det kommer den att köpa från grossistmarknaden.

Källa:

11.feb. 2022  13:03  CET

Fredag

Vattenfall söker tillstånd för halverad vindkraftpark i Pajala

Vattenfall lämnar idag in en justerad ansökan om tillstånd att bygga vindkraftparken Käymävaara i Pajala kommun. Elproduktionen från de 30 turbinerna motsvarar hushållsel till ca 100 000 hem. (Pressmeddelande)

Vindkraftsprojektet Käymävaara presenterades 2015 och en ansökan om tillstånd lämnades in 2019 till Miljöprövningsdelegationen. Sedan dess har projektplanen genomgått förändringar både gällande områdets storlek och antalet vindkraftverk. Dagens ansökan för Käymävaara är därför en justerad ansökan jämfört med den ursprungliga.

– Anledningen är att teknikutvecklingen går fort och turbinerna har nu, jämfört med den första ansökan, blivit större och mer effektiva. Det innebär att Käymävaara kommer att kunna producera ungefär lika mycket förnybar el, cirka 800 GWh, som enligt den tidigare ansökan men med färre antal turbiner säger Erik Grönlund, projektledare för Käymävaara på Vattenfall.

Antalet vindkraftverk har i det närmaste halverats, från ursprungliga 58 turbiner till 30. Vindkraftsparken kommer då att rymmas inom ett mindre område än den tidigare planen. Produktionen från Käymävaara kommer att motsvara 0,5 procent av Sveriges totala elanvändning per år (ca 135 TWh 2020).

Källa:

11.feb. 2022  12:52  CET

Fredag

Macron siktar på över 100 GW solenergi i Frankrike år 2050

Frankrikes president Emmanuel Macron tillkännagav på torsdagen ambitiösa mål för förnybar energi från mitten av århundradet samtidigt som han åtog sig att ”återföda” landets kärnenergiindustri.

I ett tal under sitt besök vid en kärnkraftsturbinfabrik i Belfort, östra Frankrike, uttalade Macron att Frankrike kommer att sträva efter att ha 40 GW vindkraftskapacitet till havs till 2050 och mer än 100 GW solcellsparker (PV).

Landets vindmål på 37 GW kommer dock att försenas till 2050 från 2030 på grund av acceptansproblem.

Samtidigt tillkännagav presidenten en annan kurs när det gäller kärnenergi. Istället för att minska sitt beroende av kärnkraftverk, som Macron tidigare hade föreslagit, tillkännagav han nu planer på att så många som 14 nya reaktorer ska byggas av det statligt kontrollerade bolaget Electricite de France SA (EPA:EDF), mer känt som EDF. De nya enheterna skulle representera 25 GW extra kapacitet.

Källa:

11.feb. 2022  12:41  CET

Fredag

Bioenergi vägen till fossiloberoende jordbruk

Svenskt jordbruk har goda möjligheter att producera råvara till biodrivmedel och därmed bidra till fossilfri svensk livsmedelsproduktion och sänka kostnaderna för biodrivmedel på den svenska marknaden.

– Synen på jordbruk och klimat behöver förändras. Livsmedelsproduktion är inte i huvudsak fossil kvävegödsel, utsläpp av lustgas eller metangas från kor. Låt oss fokusera på alla möjligheter som jordbruket har att öka odling och tillväxt och plocka bort koldioxid ur atmosfären och på så sätt hjälpa till att lösa klimatfrågan, säger Gustav Melin, vd i Svebio, med anledning av att Svebio lämnat remissvar på utredningen om fossiloberoende jordbruk.

Det svenska jordbruket kan bli fossilfritt genom att använda förnybar kvävegödsel och förnybar diesel i traktorer och skördetröskor, samt ersätta olja i torkar och uppvärmning. De tekniska lösningarna finns och med rätt styrmedel kan omställningen till fossilfritt jordbruk ske inom de närmaste åren.

Källa:

11.feb. 2022  12:16  CET

Fredag

USA: Iron-air batteritillverkaren Form har en oväntad ny kund: Georgia Power

Georgia Power, ett dotterbolag till Southern Company, avslöjade nyligen att de planerar att installera ett nytt järn-luftbatteri från Form Energy för att ge långvarig energilagring.

Verket vill testa teknikens lämplighet för inkludering i dess långsiktiga övergång till ren energi. ”De lutar mycket åt den här övergången,” sa Forms grundare och VD Mateo Jaramillo till Canary Media. ”Detta är ett av projekten de överväger.”

Georgia Powers nya portföljplan kräver fördubbling av förnybar kapacitet till 2035, stänga av alla återstående kolanläggningar samma år och investera i mer naturgaskraft. Den diskuterar också avancerad lagringsteknik — och nämner bara ett företag vid namn: Form Energy.

”Dessa typer av teknologier för [långvarig lagring] kan ge en ekonomisk och pålitlig väg för att minska beroendet av fossilbränslebaserade genererande resurser samtidigt som de stöder förnybar tillväxt,” säger Georgia Power i sitt senaste formella planeringsdokument, kallad en integrerad resursplan . ”När dessa tekniker mognar har de potentialen att i grunden förändra energilandskapet.”

Källa:

11.feb. 2022  12:12  CET

Fredag

Banbrytande grön tanker på väg till Göteborg

Den svenska tankfartygsoperatören Terntank och Göteborgs Hamn kommer att göra sjöfarts- och miljöhistoria idag när de välkomnar Tern Island, ett tankfartyg som inte släpper ut några växthusgaser eller kolpartiklar under hamnverksamheten.

Tern Island har ett hybridsystem för elförsörjning, inklusive ett batteripaket, strömförsörjning på land och ett DC-Link-system som rapporteras kunna minska sin extra energiförbrukning under hamndrift med -99%. Landströmsanslutningen har tagits fram tillsammans med Göteborgs Hamn, som sägs vara den första hamnen i världen som kan koppla tankbilar till el.

Dessutom är Tern Island 100% biobränslekompatibel. Huvudmotorn, pannan och hjälpmotorn är designade för att minska miljöpåverkan och utföra säkra operationer med biobränslen. Genom att kombinera den optimerade skrov- och roderdesignen med dubbelbränslekapacitet, vid användning av 30 % biogas, i jämförelse med ett konventionellt fartyg av samma storlek, minskar Tern Island utsläppen med 70 % av CO2 och nästan eliminerar utsläppen av svaveloxid (-99 %). , av partikelemission, (-99%) och kväveoxid (-97%)

Källa:

11.feb. 2022  11:52  CET

Fredag

Kuehne+Nagel samarbetar med Aker för att erbjuda gröna bränslen för containerfrakt

Den schweiziska logistikjätten Kuehne+Nagel har slagit sig ihop med den norska gröna bränsleproducenten Aker Clean Hydrogen för att inkludera väte, ammoniak och metanol i sin containerfraktsportfölj.

Med de första fartygen med motorer som kan köras på dessa bränslealternativ som förväntas komma i vattnet 2024, sa företagen att arbeta tillsammans för att hjälpa till att skala fossilfri sjöfart tidigt, med Aker Clean Hydrogen som säkrar tillgången till gröna bränslen medan Kuehne+Nagel sköter bokningen av kontrakt för miljövänliga containrar i samarbete med sina transportörspartners.

Avancerade samtal pågår redan med linjefartyg som delar ambitionen om fossilfri sjöfart och som vill konvertera till väte-, ammoniak- och metanolmotorer, sa Aker Clean Hydrogen. Genom partnerskap med dessa transportörer bör Kuehne+Nagels kunder i framtiden kunna köpa lämplig mängd gröna bränslen för sin last via det så kallade ”Mass-Balance-Concept” och undvika CO2-utsläpp i sina leveranskedjor.

Källa:

11.feb. 2022  11:45  CET

Fredag

Saudiarabiens satsning på infrastruktur för förnybar energi tar fart

Saudiarabien planerar att investera 101 miljarder dollar i projekt för förnybar energi till 2030, enligt prins Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, energiministern.
 
Detta har skapat ett positivt sentiment bland branschexperter, som också pekar mot hur kungariket kan upprätthålla och påskynda projekt för förnybar energi trots dess nyligen gjorda intåg i sektorn för förnybar energi.
 
Dessutom sägs National Infrastructure Fund (NIF), som inrättades 2017 med ett investeringsmål på 53 miljarder dollar, ytterligare driva investeringar i förnybar energi.
Med en av de största andelarna i transporter och relaterad infrastruktur under det senaste decenniet som stöder kungarikets Vision 2030, är företag i detta avseende inriktade på att öka landets intäkter från andra än olja.

Källa:

11.feb. 2022  11:36  CET

Fredag

Inget mer solcellsskrot: Tyska solceller återvinns på danska tak

I maj 2021 började den danska soltakstillverkaren Ennogie sälja sina refurb solcellstak.

Redan nu kan tillverkaren rapportera allt slutsålt. Det har alltså funnits ett stort intresse för att investera i ett solcellstak, där solpanelerna har använts mer än en gång.

Ennogie Refurb är Ennogies första bud på en cirkulär och secondlife-lösning för använda solceller.

– Solcellsskrot är ett växande problem och vårt refurb-tak är en lösning på det. Jag säger inte att vi löser problemet en-mot-en, men vi erbjuder en möjlig lösning, säger Lars Brøndum Petersen, vd för Ennogie.

Syftet med Ennogie Refurb är att minska mängden fullt fungerande solceller som blir till elektronikskrot, och ge fler möjlighet att skaffa ett solcellstak, då solcellstaket med begagnade paneler kan säljas billigare än ett märke nytt tak.

Källa:

11.feb. 2022  11:25  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Är vätgasuppvärmning av bostäder ett alternativ för att minska CO2-utsläppen i Irland?

Cornwall Insight har släppt en rapport som utvärderar potentialen för väte i den utmanande uppgiften att minska koldioxidutsläppen i bostadshus i Irland. Rapporten fann att en sänkning av CO2-utsläppen från uppvärmning av bostäder skulle vara en nyckelkomponent för att Irland ska nå sin ambitiösa vision att nå nettonoll år 2050.

Medan det finns tre potentiella lösningar för vätgasuppvärmning, inklusive vätgasberedda pannor, H2-hybridvärme (värmepump + vätepanna) och vätgasblandning i naturgasnätverket, identifierades den senare som den troliga lösningen för Irland.

Medan de andra lösningarna för vätgasuppvärmning är tekniskt genomförbara, är de begränsade av anslutning till gasnätet och tillgången till mer effektiva uppvärmningslösningar som värmepumpar.

Källa:

10.feb. 2022  13:25  CET

Torsdag

Debatt: Solkraft behövs för omställning av jordbruket

Solenergi kan lagras antingen i batterier eller genom produktion av vätgas eller e-metanol. Fördelen med elektrobränslen är att de kan ersätta diesel som jordbruket idag i hög utsträckning är beroende av, skriver Peter Braun.

Den pågående debatten om solcellsparker på åkermark belyser en viktig och relevant diskussion om hur vi effektivast och på ett hållbart sätt använder jordbruksmarken för att tillgodose en rad samhällsintressen. Det är väsentligt att alla fakta kommer på bordet så att varje markägare kan besluta själv hur han eller hon vill använda sin mark för att bidra till klimatnytta och hållbar tillväxt.

Carl-Magnus Kolms svar på Peter Borrings inlägg om att det är svårt att säga nej till solpaneler på åkermark om man som markägare kan säga ja till odling av vete till etanol eller gräs till biogas på samma fält, gör gällande att nyttan mellan solelproduktion och odling av energigrödor i stort sett är densamma. Kolm menar att solceller bara bidrar med energi direkt när solen lyser och måste därmed användas i elnätet direkt till skillnad från energigrödor där energin kan lagras.

Källa:

10.feb. 2022  13:18  CET

Torsdag

Danmark och Tyskland kommer att stärka samarbetet om havsvind

Danmark och Tyskland måste intensifiera samarbetet om havsvind, säger förbundskansler Olaf Scholz efter ett möte med den danske statsministern.


Danmark är bland de länder i världen som har högst ambitioner när det kommer till havsvind. Detta kan bana väg för ett utökat samarbete med Tyskland om klimatförändringar.

Efter en arbetslunch i onsdags i Berlin säger Tysklands förbundskansler Olaf Scholz och Danmarks statsminister Mette Frederiksen att de har en gemensam önskan att stärka klimatsamarbetet.

”Vi har pratat om vindkraft till havs, där vi vill intensifiera samarbetet. Vi har gemensamma ambitioner på klimatområdet och som grannar har vi samma tekniska idéer om framtiden”, säger Olaf Scholz.

Källa:

10.feb. 2022  13:13  CET

Torsdag

Majoriteten av tyskarna vill minska beroendet av rysk gas – visar undersökning

En undersökning gjord av miljöteknikföretaget Stiebel Eltron har visat att majoriteten av tyskarna vill vara oberoende av energiimport från Ryssland eller är för att deras land ska minska sitt beroende av gas importerad från Ryssland.

Av de 1 000 undersökta tyska medborgarna säger 79 % att de vill bli mer oberoende av Ryssland.

Upp till 74 % säger att det är viktigt för deras land att bli oberoende av gasimport som den som levereras för att möta efterfrågan via Nord Streams pipeline, enligt Stiebel Eltron.

Lanseringen av studien kommer när energipriserna i Tyskland och över hela Europa skjuter i höjden på grund av problem relaterade till Rysslands begränsning av gastillförseln till Europa.

Dessutom förväntas geopolitiska spänningar över Ukraina resultera i ytterligare energiproblem om situationen inte löses.

Idag importerar Tyskland mer än 50 % av sin naturgas från Ryssland, men regeringen har planer på att minska detta beroende och i högre grad använda andra importalternativ i framtiden.

Källa:

10.feb. 2022  12:25  CET

Torsdag

Över en gigawatt vindkraft togs i drift fjärde kvartalet 2021

Det är en rekordstor installation av vindkraft det fjärde kvartalet 2021, det visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Under hela 2021 togs totalt 2 GW ny vindkraft i drift.

– Att addera över 1 gigawatt under ett kvartal är häpnadsväckande mycket. De rekordstora installationerna visar att det finns fantastisk kompetens hos de tiotusentals människor som jobbar med att bygga vindkraften, komponenterna och infrastrukturen som behövs i Sverige, säger Daniel Kulin i ett pressmeddelande, ansvarig för marknadsfrågor på Svensk Vindenergi.

Under vintern har elpriserna varit höga i Sverige, men de flesta andra länder har haft ännu högre elpriser. Det är tack vare den höga andel vindkraftsproduktion som Sverige har och där med kunnat pressa ner elpriserna.

Det ser relativt ljust ut med vindkraftsprojekt i Sverige just nu. 4,1 GW vindkraft har finansiering och ligger i byggfas och cirka 2 GW som beviljats tillstånd och söker kapital för att byggas. Men när det gäller prognosen för nya projekt ser det inte lika bra ut. Bedömningen enligt Svensk Vindenergi är att mindre än 1 GW per år beviljas tillstånd de kommande åren.

Källa:

10.feb. 2022  12:35  CET

Torsdag

“Kylan hjälpte oss prova driften fullt ut”

Nu har den nya biobränsleanläggningen Carpe Futurums gränser testats för största och minsta värmeproduktion och med olika slags bränslen. Den så kallade provdriften genomfördes i ovanligt kall januarikyla med lyckat resultat.
– Vi är tacksamma att det var rejält kallt i början av året så att vi kunde köra fullt ut, säger driftsättningsledaren Magnus Engren.

Biobränsleanläggningen Carpe Futurum i Uppsala genomgick under december och januari de sista testerna inför skarp drift. Provdriften är ett slags examensprov där den så kallade tillgängligheten – att driften är stabil och att värmeproduktionen kan styras på önskat sätt – testas under fyra veckor. Provdriften startades dagen innan julafton och anläggningen visade sig klara kraven som Vattenfall ställer för skarp drift. Carpe Futurum är nu alltså en del av Uppsalas fjärrvärmenätverk.

Under provdriften har personalen testat värmeproduktionen vid gränserna från det minsta uttaget av värme till vad anläggningen maximalt kan leverera från eldningen av biobränsle.

Källa:

10.feb. 2022  12:25  CET

Torsdag

Umeå Energi ökar takten i omställningen för klimatet

Solcellsparker, infångad koldioxid och materialåtervinning av slagg som konstruktionsmaterial kan bli verklighet när Umeå Energi nu förstärker omställningsarbetet. Med ett nytt utvecklingsområde tar bolaget ytterligare krafttag för tydlig prioritering av insatser för klimat och region.

Det redan omfattande arbetet för hållbara energilösningar och effektiv hushållning av resurser får nu utökat fokus för att snabba på omställningen. Initiativet ska utforska hur nya lösningar och tekniker kan bidra i det övergripande hållbarhetsarbetet.

– Hållbara energi- och kommunikationslösningar är grunden för vår verksamhet och avgörande för samhällets utveckling. Vi arbetar aktivt för att driva frågor inom klimatomställning och regionens tillväxt.

Källa:

10.feb. 2022  12:02  CET

Torsdag

Bidens förslag att ge skattelättnader för ren energi är effektiv och anmärkningsvärt billig

En ny analys från forskare vid University of Chicago och Rhodium Group, ett energiforskningsföretag, finner att ett av president Joe Bidens energiförslag – ett av de mest sannolika att klara kongressen – har en god chans att fungera .

Bidens skattelättnader för ren energi – en uppsättning incitament som skulle pressa USA att generera mer el genom vindkraft, solenergi och andra koldioxidfria resurser – skulle vara en av de mest kostnadseffektiva klimatpolitikerna i amerikansk historia, enligt analysen.

Forskarnas studie, som inte har granskats av experter, visar att fördelarna med politiken kommer att vara tre till fyra gånger större än dess kostnader, vilket skapar så mycket som beräknat 1,5 biljoner dollar i ekonomiskt överskott samtidigt som det eliminerar mer än 5 miljarder ton av planetuppvärmning. kolföroreningar fram till 2050.

Källa:

10.feb. 2022  11:50  CET

Torsdag

Pensionsfond i New York kommer avyttra hälften av sina skifferföretag

BOSTON, 9 februari (Reuters) – New Yorks statliga pensionsfond kommer att sälja aktier och skulder till ett värde av 238 miljoner dollar i 21 skifferolja- och gasbolag inklusive Chesapeake Energy Corp, Hess Corp och Pioneer Natural Resources, och säger att de inte har visat att de är redo att gå över till en ekonomi med låga utsläpp.

Fonden kommer dock att behålla ytterligare 21 skifferföretag inklusive CNX Resources Corp och EQT Corp enligt material som granskats av Reuters från New Yorks kontrollant Thomas DiNapoli, som övervakar pensionstillgångar.

”För att skydda den statliga pensionsfonden begränsar vi investeringar i företag som vi tror är oförberedda att anpassa sig till en framtid med låga koldioxidutsläpp”, sa DiNapoli i ett uttalande som skickats av en talesman. En granskning visade att företagen som säljs fortsätter att investera mycket i tillgångar med hög risk och hög kostnad, sade en talesman för DiNapolis kontor via e-post.

Källa:

10.feb. 2022  11:40  CET

Torsdag

Svensk AI hjälper Northvolt demontera batterier

Unibap i Uppsala ingår ett samarbetsavtal med Northvolts återvinningsbolag Revolt om automatiserad demontering av batterier.

Samarbetet mellan Northvolt och Unibap påbörjas omedelbart. Det kommer inte bara att omfatta forskning och utveckling av automationsteknik utan även affärsutveckling av lösningen.

– Under de kommande åren när de första generationerna av elbilar ska bytas ut kommer volymen av batterier som behöver återvinnas att öka dramatiskt, berättar Anders Blomberg, vd för Unibap.

Källa:

10.feb. 2022  11:31  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

”Vi ska vara bäst på hållbarhet genom solel” - Solkompaniet

Att utvinna, omvandla och använda fossil energi står för en stor andel av växthusgasutsläppen i världen. Därför är omställningen till lokalproducerad och förnybar el fundamental för att framtidssäkra vårt elektrifierade samhälle på ett hållbart sätt.

Solel är ett hållbart tillskott till elsystemet i Sverige som stödjer förflyttningen till ett fossilfritt elsystem. Solkompaniets grundare började leverera solcellsanläggningar för 20 år sedan och idag jobbar man även med batterilagring, elbilsladdning och frekvensbalanstjänster, alla tjänster som bidrar till omställningen till ett koldioxidfritt elsystem.

– Vi har varit med på marknaden ända från början och har sedan starten vuxit till den största aktören på stora solelanläggningar, säger Axel Alm, VD.  Vi jobbar med installation på tak, solelparker på mark, eftermarknad, konsultstöd för strategiska initiativ och vårt grossistbolag IBC SOLAR AB säljer kvalitetsprodukter även till andra installatörer.
Dessutom bidrar vi till sysselsättning och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom utbildningsplattformen Solelskolan.

Källa:

9.feb. 2022  13:54  CET

Onsdag

Kan supersnabb batteriladdning fixa elbilen?

För ett par år sedan kontaktades Mudawar av Ford med ett mer ödmjukt problem: en laddningskabel. Precis som andra biltillverkare är Ford i en kapplöpning för att leverera elfordon som startar snabbt. Men det finns ett problem med att flytta elektroner snabbare: det ger värmen. Om målet är att ladda upp ditt elfordon på, säg, fem minuter, innebär den extra strömstyrkan temperaturrelaterade problem inuti och utanför batteriet. I synnerhet sladden blir en överhettad flaskhals.

Mudawar har löst ett problem som inte riktigt existerar ännu. US Department of Energy har definierat så kallad ”extrem” snabbladdning som att lägga till 200 miles räckvidd inom 10 minuter. Detta är tillgängligt med befintliga laddstationer och kablar, vars kapacitet batterier ännu inte har maxat, delvis på grund av deras egna uppvärmningsproblem. Mudawars arbete förutser samtidigt en framtid när en bil med elektroner kan till och med konkurrera med bensinpumpens bekvämlighet.

Källa:

9.feb. 2022  13:26  CET

Onsdag

Norges första havsbaserade vindupphandling siktar på 4,5 GW

Norge har öronmärkt två områden i Nordsjön för att rymma upp till 4,5 gigawatt (GW) flytande och bottenfixerad vindkraftskapacitet och kommer att identifiera ytterligare havsområden för utveckling mitt i stort intresse från energiföretag.

Utsira Nord, ett område på 1 000 kvadratkilometer (386 kvadrat miles), ligger nordväst om oljeindustrins huvudstad Stavanger och ses som lämpligt för flytande vindkraft.

Soerlige Nordsjoe II, cirka 2 590 kvadratkilometer och gränsar till den danska delen av Nordsjön, är lämplig för bottenfixerade vindkraftsturbiner.

Källa:

9.feb. 2022  13:02  CET

Onsdag

3D-arrangemang av grafen möjliggör lagring av större mängder vätgas

Ett forskningskonsortium har upptäckt hur man organiserar grafen i tre dimensioner. Denna nya process skulle kunna användas för att lagra större mängder vätgas och utveckla känsligare gassensorer.

Grafen har ansetts vara ett undermaterial sedan upptäckten eftersom det kombinerar flera enastående egenskaper. Den är tunn och lätt samtidigt som den är stabil och böjlig och har även hög elektrisk ledningsförmåga. Många tillämpningar är redan möjliga, medan många ännu inte har utforskats. Grafen visar också lovande för utvecklingen av ”tankar” som kan användas för att lagra större mängder väte.

Grafen är en modifiering av kol och har en tvådimensionell struktur. Väteatomer kan tillfälligt lagras på dess ytor och sedan återanvändas för olika processer. Men för att lagra största möjliga mängder vätgas krävs stora ytor. Detta beror på att egenskaperna hos grafenskiktet endast kan utnyttjas optimalt om det finns en maximal mängd aktiv yta i en minimal volym.

Källa:

9.feb. 2022  12:50  CET

Onsdag

Nu kommer havsbaserad vindkraft och vätgas

Nu kommer havsbaserad vindkraft och vätgas, två ganska nya fenomen, i alla fall i större skala. Vindkraften till havs är högeffektiv och vätgasen är en möjlighet att balansera den mer varierande vindkraften, men också för förädling av förnybar energi.

I det här avsnittet beskrivs hur affärsmöjligheterna kring vätgas ser ut och vilka nya möjligheter den havsbaserade vindkraften ger. Avsnittet berättar även om hur etableringarna av elintensiv industri, inklusive vätgas, fått fart. Medverkande är High Coast Invests vd Mikael Aamisepp, Karl Lindblad från Svea Vind Offshore, forskningsprojektet HEAL:s projektsamordnare vid Umeå Universitet Mats Johansson samt Linnea Karlsson vid Vindkraftcentrum med vätgas som specialområde.

Se programmet, klicka här https://www.youtube.com/watch?v=Ji6d10ZC1_k

Källa:

9.feb. 2022  12:44  CET

Onsdag

Sjöfarten, vi har fått en ny stor aktieägare: havet

Matthieu de Tugny, ordförande för Bureau Veritas Marine & Offshore, har en ny bok ut den här veckan. Idag skriver han för Splash och hävdar att sjöfartens förhållande till havet måste förändras. Snarare än en passiv möjliggörare för sjötransporter är havet nu en egen intressent som ska skyddas för framtida generationer.

En av de mest grundläggande förändringarna som sjöfarten står inför idag kommer inte från någon banbrytande teknologi, utan snarare från en förändring i tankesätt, både inom och utanför branschen. Med effekterna av klimatförändringar som märks av extrema väderhändelser runt om i världen, finns det en växande medvetenhet om att livet på jorden är beroende av havet och på den avgörande roll det spelar för att reglera vårt klimat. Havet är nu en intressent i sig, att aktivt respekteras och bevaras – och det måste vi stå upp för.

Enligt min åsikt förändrar detta ekvationen för de av oss som bryr sig om våra hav. Vi måste göra bättre än att bara minimera vår påverkan. Vi måste forma en bättre maritim värld som lämnar våra hav i ett bättre skick än vi hittade dem.

Källa:

9.feb. 2022  12:29  CET

Onsdag

USA Arméns första klimatstrategi kräver utsläppsminskningar, basskydd

USA. Armén släppte sin första klimatstrategi på tisdagen utformad för att skydda baser mot skador från global uppvärmning och förbättra beredskapen genom att utbilda soldater för att hantera en värld med fler dödliga värmeböljor, torka och översvämningar.

Driven av verkställande order från president Joe Biden för att ta itu med klimatförändringarna, kräver arméns klimatstrategi att tjänsten ska halvera utsläppen av växthusgaser från 2005 års nivåer till 2030 och föra dem till noll till 2050, i linje med hans bredare mål för landet .

”Vi möter alla typer av hot i vår arbetslinje, men få av dem förtjänar verkligen att kallas existentiella. Klimatkrisen gör det”, sa armésekreterare Christine Wormuth i strategin. ”Klimatförändringar gör världen mer otrygg och vi måste agera.”

Källa:

9.feb. 2022  12:24  CET

Onsdag

Energimyndigheten stöttar investering i klimatsmart batteriåtervinning

Energimyndigheten har beviljat Stena Recycling AB 70,7 miljoner kronor i stöd för att investera i en batteriåtervinningsanläggning. Anläggningen, med lokalisering i Halmstad, ska bidra till klimateffektiv återvinning av uttjänta litiumjonbatterier.

I takt med en ökad elektrifiering och utvecklingen av ett förnybart energisystem, ökar behovet av batterier. Batteriproduktion är även en förutsättning för att minska utsläppen i transportsektorn. För att minska batteriproduktionens klimat- och miljöpåverkan krävs en hållbar återvinning av uttjänta batterier, vars kapacitet behöver öka i takt med att morgondagens batterier blir uttjänta.

Källa:

9.feb. 2022  12:15  CET

Onsdag

Tyskland överväger en stämningsansökan mot EU för att inkludera gas och kärnkraft i taxonomin

Tysklands vicekansler Robert Habeck har uttalat att Berlin kommer att granska ett omstridt förslag från EU-kommissionen att inkludera kärnkraft och fossil gas i EU:s hållbara finansklassificering innan man överväger en potentiell rättegång.
EU:s föreslagna gröna investeringsmärkning för kärnkraft och gas har väckt svidande kritik, där Österrike och Luxemburg sa att de skulle utmana förslaget inför EU-domstolen.

Nu överväger även Tyskland rättsliga åtgärder mot förslaget. ”Vi kommer att observera omröstningen i Europeiska rådet, och sedan kommer vi att kontrollera om allt är juridiskt korrekt och rent”, sade Robert Habeck, Tysklands minister för ekonomi och klimatskydd, och tillade att ”det här inte är ett tillkännagivande eller ett undantag. ”

”Den federala regeringens ståndpunkt är att den inte skulle ha behövt den andra delegerade akten,” sa Habeck till journalister, med hänvisning till förslagets juridiska form, ett påskyndat förfarande där EU-länder delegerar lagstiftande befogenheter till Europeiska kommissionen.

Källa:

9.feb. 2022  12:10  CET

Onsdag

Svenska Midsummer tecknar 5-årigt avtal med italienska företaget Unimetal

Det svenska solenergibolaget Midsummer har tecknat ett stort avtal med den italienska taktillverkaren Unimetal, det andra liknande avtalet på kort tid. Unimetal kommer att köpa solpaneler från Midsommar Italien för drygt 90 miljoner kronor per år i fem år. De kommer att tillverkas på Midsommars nya fabrik i Bari.

”Vår megafabrik i Italien för tillverkning av lätta, flexibla och diskreta solcellstak har fått en flygande start och den har inte ens börjat producera ännu. De två nyligen undertecknade avtalen belånar en stor del av fabrikens årsproduktion, vilket ger oss intäkter redan från början, stabilitet och förutsägbarhet.

Och de är ett bevis på att vår internationella satsning är helt rätt och att marknadspotentialen i södra Europa – med stora subventioner och ett gynnsamt klimat för solenergi – är enorm”, säger Sven Lindström, vd för Midsommar.

Källa:

9.feb. 2022  12:00  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Storbritannien: Ett kontrakt ges till en vindkraftspark till havs för att hålla spänningsnivåerna i nätet

Överföringstillgångarna i Dogger Bank C vindkraftspark till havs kommer att ge 200 megavolt ampere reaktiv effekt (MVAr), som används för att upprätthålla nätverksstabilitet, under en 10-årsperiod från 2024, sa National Grid.

Detta kommer att hjälpa till att stabilisera spänningen på nätet i nordöstra England efter den förväntade stängningen av Hartlepool kärnkraftverk i mars 2024, heter det.

”Förmågan med reaktiv effekt är avgörande för att hantera spänning och för att kunna driva ett koldioxidfritt system i framtiden”, sa Julian Leslie, nätverkschef på National Grid ESO, i ett uttalande.

”Vi är glada över att se att en havsbaserad vindkraftsparks överföringstillgång kommer att leverera reaktiv kraft för att stödja det bredare nätverket för första gången i Storbritannien.”

Källa:

8.feb. 2022  13:05  CET

Tisdag

Teknologin som tar bort 99 % av koldioxiden

Ingenjörer från University of Delaware utvecklade en metod för att effektivt fånga upp 99 procent av koldioxiden från luften med hjälp av ett elektrokemiskt system som drivs av vätgas, avslöjar ett pressmeddelande.

Förutom att öka den övergripande prestandan för teknik för kolavskiljning kan den nya metoden också möjliggöra kommersiell produktion av mer hållbara bränsleceller.

Det nya systemet, som beskrivs i en ny artikel i tidskriften Nature Energy, föddes faktiskt ur ett bakslag i ett annat forskningsprojekt. Teamet bakom den nya tekniken arbetade ursprungligen med hydroxide exchange membrane (HEM) bränsleceller, ett mer prisvärt och miljövänligt alternativ till traditionella syrabaserade bränsleceller.

Under arbetet med den tekniken ställdes teamet inför ett allvarligt hinder. HEM-bränsleceller, fann de, är mycket känsliga för koldioxid i luften, vilket gör det svårt för batterierna att fungera korrekt.

Källa:

8.feb. 2022  12:56  CET

Tisdag

RISE och LTU gör förstudie om vätgasinfrastruktur runt Bottenviken

Att bygga en högtryckspipeline för vätgas runt Bottenviken är en enorm infrastruktursatsning som nu utreds av forskningsinstitutet RISE och Luleå tekniska universitet. Målet är att ta fram scenarier och lösningar för vätgasens roll i energisystemet.

Bakgrunden till förstudien är bland annat de stora industriella satsningarna på fossilfri stålframställning i norra Sverige och Finland, där mycket stora mängder grön vätgas behövs. I Finland görs en liknande förstudie.

– Den stora omställningen som nu sker, inte minst i norra Sverige, är en industriell revolution som lockar globalt kapital, stärker svensk konkurrenskraft och gör industrin mer hållbar. Men omställning kräver ett förändrat energisystem. Vi ska se hur en vätgasinfrastruktur i samspel med utveckling av elproduktion och elnät kan ge samhälls- och företagsekonomiska nyttor, säger Johan Sandstedt, forsknings och affärsutvecklare på RISE.

Källa:

8.feb. 2022  12:19  CET

Tisdag

Vattenfall och Seagust i samarbete kring havsbaserad vindkraft i Norge

Vattenfall har inlett ett samarbete med norska Seagust för att tillsammans lämna bud på licenser för havsbaserad vindkraft i Norge. Samarbetet innebär att Vattenfall för första gången tar steget in på den norska vindkraftsmarknaden.

Via ett samriskbolag kommer Vattenfall och Seagust att bjuda på licenser i områdena Utsira Nord samt Sørlige Nordsjø II i Nordsjön. Den norska regeringen har tidigare meddelat att den planerar att bygga ny vindkraft med kapacitet upp till 4,5 GW, bestående av såväl flytande som bottenmonterade vindkraftverk. Licensieringsprocessen väntas pågå under 2022.

– Norge är med sina enorma vindpotential en attraktiv marknad, och vi är mycket glada över det allt större stödet för vindkraft från den norska regeringen. Det här är en gemensam satsning som ger oss en utmärkt möjlighet att kunna erbjuda energi till en rimlig kostnad för industrin och andra kunder, i linje med vår ambition om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Helene Biström, chef för affärsområde Wind på Vattenfall.

Seagust bildades 2021 av de industriella investmentbolagen Arendals Fossekompani (AFK) och Ferd. Seagust har med stöd av ägare goda möjligheter att utveckla havsbaserad vindkraft såväl nationellt som internationellt.

Källa:

8.feb. 2022  12:28  CET

Tisdag

Återvinn askan från Dalarnas kraftvärme

Omkring hälften av Dalarnas avfall går till energiåtervinning. Därför är det nödvändigt att länets kommuner tar ansvar för en hållbar hantering av askan som uppstår när avfallet blir till fjärrvärme och el. Mycket av askan skulle kunna återvinnas och på så sätt minska klimatutsläppen.

I dag energiåtervinns ungefär hälften av Dalarnas kommunala avfall i kraftvärmeverk och blir till fjärrvärme och el. Att genom förbränning återvinna energi ur det avfall som inte går att materialåtervinna är ett effektivt sätt att se till att avfallet kommer till nytta. Samtidigt är det så klart viktigt att det sker på ett så hållbart sätt som möjligt.

Vårt sätt att bryta ändliga naturresurser ur marken, använda dem och sedan slänga bort dem är varken hållbart eller ansvarsfullt.

Källa:

8.feb. 2022  12:19  CET

Tisdag

Köpenhamns borgmästare: Ja, det behövs en ny vindkraftspark

Även om kritiken kommer från Köpenhamns jätteprojekt för en ny, stor vindkraftspark till havs vid Køge Bay från både borgmästarkollegor, medborgare och gröna organisationer, är budskapet från Köpenhamns teknik- och miljöborgmästare tydligt: ​​Vindkraftsparken till havs behövs.

Det säger Line Barfod (EL) till TV 2 Lorry i fallet Aflandshage, där Hofor och Köpenhamns kommun ska sätta upp mellan 26 och 45 gigantiska vindkraftverk åtta kilometer från vattenbrynet vid Stevns Klint.

Vindkraftverken, som ska leverera grön kraft till 300 000 hushåll i huvudstadsområdet, blir upp till 220 meter höga och blir därmed den nya utsikten i horisonten österut från både Stevns Klint och alla stränder i Køgebukten, men klimatet väger tyngst, låter det från Barefoot.

Källa:

8.feb. 2022  12:15  CET

Tisdag

Australiska delstaten fick in anbud på lagring som var mer än 10 gånger slutkapaciteten

Den australiensiska delstaten New South Wales (NSW) har fått förslag på mer än 34GW sol-, vind- och energilagring för sin sydvästra förnybara energizon (REZ), mer än 10 gånger den sannolika kapaciteten på platsen.

NSW, genom sitt nyligen bildade Energy Corporation som kommer att övervaka statens REZ, höll en intresseregistrering (ROI) i oktober och november 2021 för South-West REZ, som är en av fem planerade zoner i Australien.

Totalt utgjorde 49 ansökningar från förnybara energikällor och lagringsutvecklare 34GW av förslag, vilket var 13 gånger den avsedda kapaciteten för REZ, enligt James Hay, Energy Corporations VD, och tillägger att REZ kommer att vara inte mindre än 2,5GW i kapacitet .

Sydvästra REZ ska ligga väster om staden Wagga Wagga och gränsa till statens gräns mot Victoria. Dess läge och design har ändrats något sedan den ursprungliga planen 2018, och tar nu upp mer mark och sträcker sig så långt västerut som Buronga

Källa:

8.feb. 2022  12:10  CET

Tisdag

Gasturbiner kördes på flytande biobränsle

Göteborg Energi och Siemens Energy har med ny teknik framgångsrikt kört en gasturbin i Rya kraftvärmeverk med flytande biobränsle istället för naturgas. Detta öppnar nya möjligheter för omställningen av Rya KVV men också för hållbar kraftproduktion nationellt och globalt.

Projektet med förnybara bränslen har pågått sedan 2019 och har nu resulterat i ett lyckat drifttest med biodiesel. Under två dagar kördes anläggningen på hydrerad vegetabilisk olja, det vill säga HVO, som är ett dieselbränsle baserat på förnybara råvaror.
Detta visar att både uppstart av anläggningen och stabil drift med ett förnyelsebart bränsle i ett kraftverk som Rya KVV är möjligt.

Källa:

8.feb. 2022  12:03  CET

Tisdag

Rejlers bidrar när Stockholm Exergi bygger anläggning för infångning av koldioxid

Rejlers division Geosigma har fått i uppdrag att utreda hur nuvarande markmiljö och geotekniska förhållanden påverkar förutsättningar för grundläggning av den planerade anläggningen för infångning av koldioxid som ska uppföras av Stockholm Exergi.

Sedan 2019 driver Stockholm Exergi en forskningsanläggning för miljö- och energiteknik vid biokraftvärmeverket i Värtan i Stockholm. Nu pågår planeringen för att också bygga en fullskalig anläggning för infångning av koldioxid i området, en plats där man värnar om hållbar utveckling på många plan.

Geosigma, Rejlers division med expertis bland annat inom mark och miljö, har anlitats för att utreda grundläggningsförutsättningarna för den planerade anläggningen avseende markmiljö och geoteknik. Geosigma kommer också att utföra en miljöinventering av befintliga byggnader och cisterner på området.

– Det är ett intressant uppdrag ur ett geotekniskt perspektiv samtidigt som det är beläget i ett område som ska vara ledande i utvecklingen av nästa generations hållbara stadsdelar, säger Erik Westerberg, geotekniker på divisionen Geosigma.

Källa:

8.feb. 2022  11:57  CET

Tisdag

CTEK inleder samarbete med Polarium – utvecklar hållbar energilagring för elfordon

CTEK har tillsammans med Polarium inlett ett partnerskap som ska utveckla lösningar för hållbar energilagring för elfordon. Partnerskapet drar nytta av CTEK:s teknik för elektrisk fordonsladdning och Polariums teknik för energilagring. Syftet är att hitta lösningar som gör det lättare för fler användare att ladda elfordon på fler platser. Idag hämmas elbilsladdning av såväl brister i elnätens kapacitet och/eller stabilitet, som av att laddlösningar kan ta för stort fysiskt utrymme och innebära höga kostnader.

“Vi är enormt nöjda över att få samarbeta med Polarium för att utveckla morgondagens smarta energilagring och fordonsladdning. Sådana är avgörande om vi ska kunna bygga en hållbar, fossilfri framtid och de kommer att utgöra en väsentlig del av hela ekosystemet för eldrivna fordon”, säger Cecilia Cecilia Routledge, Global Director Energy & Facilities på CTEK.

“Detta är ett extremt lovande projekt och där CTEK är den perfekta partnern för oss när vi vill utforska vad vi kan åstadkomma på området elbilsladdning. Genom att kombinera CTEKS:s erfarenheter med våra lösningar kommer vi närmare den smidigare, och snabbare sömlösa laddning som hela världen vill åt”, säger Maha Bouzeid, Business Development Director på Polarium.

Källa:

8.feb. 2022  11:54  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Batteridrivna tåg har flera fördelar

ELEKTRISK BATTERI är vanligt förekommande i bilar och lastbilar och testas i flygplan, helikoptrar och containerfartyg. Nu kommer batterikraften till tågen, istället för de dieseldrivna generatorerna som har drivit lokomotiv i mer än ett sekel.

Förra veckan gick Union Pacific Railroad med på att köpa 20 batterielektriska godslok från Wabtec och Progress Rail. Affären, som fick beröm från president Biden, är värd mer än 100 miljoner dollar. Batterielektriska lok kommer initialt att användas för att sortera tågvagnar på bangårdar i Kalifornien och Nebraska.

Batterielektriska lok har redan börjat rulla på spår i Kalifornien. Som en del av en demonstration med Pacific Harbour Line började Progress Rail, ett Caterpillar-företag, köra batterielektriska lok i hamnarna i Los Angeles och Long Beach i slutet av förra året.

Källa:

7.feb. 2022  14:38  CET

Måndag

Billigast att köra elbil oberoende av var man bor

BIL Sweden har analyserat vad det kostar att köra en elbil i jämförelse med en bensin- eller dieselbil. Resultatet är tydligt, det är billigast att köra en elbil, oberoende av boendeort och boendeform i Sverige.

– Våra beräkningar visar att elbilarna har en lägre drivmedelskostnad per mil, i förhållande till bensin- och dieselbilarna även efter att ha beaktat att både el-, bensin- och dieselpriserna har ökat senaste tiden.

Störst skillnad var det mellan bensinbilen och en elbil med hemmaladdning i norra Sverige, drygt 10 kronor per mil billigare för elbilen, vilket motsvarar en besparing på 10 000 kronor vid en körsträcka på 1100 mil under 2021.
Skillnaden minskar till 5 kronor per mil för ett elbilshushåll som enbart har tillgång till publik laddning, vilket ger en besparing på 6 000 kronor säger Mattias Bergman VD på BIL Sweden.

Källa:

7.feb. 2022  13:55  CET

Måndag

Svenska Absolicon och CPS ska bygga en solfångarfabrik i Egypten

Solvärmeenergi förväntas växa i Egypten under de närmaste åren. Detta kommer att ske genom lokal produktion av produktionsutrustning, inklusive solfångare. Absolicon, en tillverkare av utrustning för generering av solenergi, och Creative Power Solutions (CPS) har ingått ett partnerskap för detta ändamål.

Det nyligen undertecknade ramavtalet syftar till att etablera en produktionslinje för solfångare i Egypten. Det totala värdet av försäljningen som omfattas av avtalet uppskattas till mellan 4 och 5 miljoner euro, plus en månatlig licensavgift på cirka 30 euro per såld samlare, säger det härnösandsbaserade företaget.

Potential för termodynamisk solenergiproduktion
– Ramavtalet föreskriver de allmänna principerna för de separata avtal som ska upprättas, samt vilka steg som ska vidtas innan ett bindande avtal om förvärv av produktionslinjen kan tecknas, säger Absolicon. Enligt bolaget, med Joakim Byström i spetsen, kommer CPS att agera i partnerskapet genom sitt systerbolag Advanced Technology Company.

Källa:

7.feb. 2022  13:43  CET

Måndag

Vindkraftsutvecklingen förändrar Englands industriella hjärta

På stranden av floden Humber i norra England blåser förändringens vindar genom Hull, där fabriksarbetare flitigt tillverkar vindkraftverk i en grön revolution.

Hull, känt för en en gång blomstrande fiskeindustri, poeten Philip Larkin, rugbyligan, och stadens självbenämnda fotbollsklubb som nyligen köptes av den turkiska tv-personligheten Acun Ilicali, är hem för Storbritanniens största anläggning för vindkraftverk.

Det har placerat Hull i centrum för den brittiska regeringens långsiktiga plan för att minska koldioxidutsläppen, ta itu med klimatförändringarna och sänka hushållens enorma energiräkningar.

Den tysk-spanska jätten Siemens Gamesa utökar snabbt sin anläggning för att möta den växande efterfrågan och hålla landets mycket trumpetade 2050-mål på rätt spår.

Behovet av billigare energikällor blev alltmer akut den här veckan, eftersom regeringen försökte avvärja en levnadskostnadskris, inför skenande el- och gaskostnader som driver upp årtionden hög inflation.

Källa:

7.feb. 2022  12:58  CET

Måndag

Storskaliga lagringsmöjligheter för komprimerad vätgas

En svensk-finsk forskargrupp har genomfört en omfattande analys av alla lagringsmöjligheter för storskaligt komprimerad vätgas, inklusive lagringskärl, geologisk lagring och andra underjordiska alternativ.

De kompletterade sin kvalitativa granskning med en bedömning som beaktade ett brett spektrum av tekniska framsteg för lagring av komprimerat gasformig vätgas.

”De flesta av de tekniker som diskuteras i den här studien är omogna och under utveckling, vilket betyder att forskningen fortfarande pågår”, sa de. ”Dessutom är infrastrukturen och faciliteterna bakom vissa av teknikerna enorma, vilket skulle kräva betydande resurser och kostnader.”

De noterade också att lagringsprojekt bör vara tillräckligt stora för att säkerställa låga kostnader och lönsamhet.

Källa:

7.feb. 2022  12:42  CET

Måndag

Debatt: Kommuner, säg ja till vindkraft för att få pressade elpriser

Utbyggd vindkraft ger kommuner pressade elpriser och är ett måste för att förverkliga industrins elektrifiering. Fler kommuner behöver nu bidra till utbyggnaden, skriver Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

På vintern, när det gäller att vara störst, levererar vindkraften som bäst. Drygt 60 procent av produktionen sker under vinterhalvåret, och i januari levererades vindkraften på rekordnivåer. Produktionen uppgick till hela 4.2 terawattimmar, TWh, under månaden, visar data från Nord Pool. Det är lika mycket som Örebro eller Jönköpings län använder på ett helt år. Det är också mer än vad vindkraften levererade under hela år 2010, då produktionen var cirka 3,5 TWh.

Elpriserna har varit ovanligt höga i vinter, men Sverige har klarat sig bättre än de flesta länder. Det beror på att vi har relativt stor och växande andel grönt och billigt producerad el från vindkraft i vårt energisystem, medan många länder i EU är beroende av fossil elproduktion från naturgas och kolkraft som har skenande kostnader under december och januari.

Källa:

7.feb. 2022  12:28  CET

Måndag

Patentlösning sänker uppvärmningskostnad med två tredjedelar

I de nordiska länderna har vi begränsade möjligheter vad gäller nyttjandet av solenergi. När behovet är som störst, under vintern, har vi få soltimmar. För att lösa problemet har Norconsult tagit fram ett energilagringssystem som kallas ASES, Active Solar Energy Storage. Under 2019 blev det patenterat i hela Europa.

– Med ASES kan man lagra energi under sommarhalvåret för att sedan använda den när den behövs, under vintern. Möjligheten att lagra solenergi så pass länge är helt unikt. Energianvändningen blir lägre än för ett passivhus och man behöver inte heller anpassa den arkitektoniska utformningen. Så du får en större frihet och lägre energianvändning, säger Marcus Rydbo, affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering på Norconsult.

Källa:

7.feb. 2022  12:14  CET

Måndag

Hur man lagrar överflödig vindkraft under vattnet

Med 17 nya vindkraftsprojekt planerade för Skottland, kommer Storbritanniens havsbaserad vindkraftskapacitet att mer än fördubblas.

Men vad händer när vinden blåser, turbinerna drar ut elektricitet och det inte finns någon efterfrågan på den?

Det är redan ett problem. År 2020 slösades tillräckligt med el för att försörja mer än en miljon hem på grund av brist på lagring, enligt en rapport från KPMG som beställdes av kraftbolaget Drax.

Men ett företag, som vann priset 2022 Best of Innovation vid CES-teknikmässan tidigare i år, tror att det har lösningen.

Holländska startup, Ocean Grazer, har utvecklat Ocean Battery, som lagrar energi under vindkraftsparken.

När det finns överskott av elektricitet pumpar systemet vatten från en underjordisk reservoar till tuffa, flexibla blåsor som sitter på havsbotten. Du kan tänka på dem som stora cykelinnerslangar.

Källa:

7.feb. 2022  12:10  CET

Måndag

Ny forskning kan vara det första steget till vätgaskraft, dag och natt

En ny molekyl kan vara nyckeln till att få vätgas när det behövs. Det finns en koppling mellan när människor vill använda el och när solenergi tenderar att producera den. Oftast använder människor ström under kvällen eller tidigt på morgonen, när solen inte är uppe.

”Det finns en diskrepans mellan solstrålning som kommer till jorden och den tid då du faktiskt behöver energin,” sa Carsten Streb, forskare vid Ulm University, till Ars. ”Typiskt är energibehovet – åtminstone i Tyskland – högst på morgonen och kvällen. Alla slår på sina apparater. Men uppenbarligen är bestrålningen starkast mitt på dagen.”

Ett alternativ för att hantera denna missmatchning är att använda solenergi för att producera vätgas, som sedan kan användas vid ett senare tillfälle.

Men att hålla kvar vätgas för senare användning kan vara en utmaning. Som Streb sa till Ars, ”Ett av de stora problemen vi ser med vätgas är lagringen.”

Källa:

7.feb. 2022  12:04  CET

Måndag

Österrikiska staden Wimpassing röstar nej till en stor solcellspark

Invånare i Wimpassing har röstat emot byggandet av en 52 hektar stor solpark när Österrike försöker avskaffa sitt beroende av rysk gas mitt i en energikris och spänningar vid den ukrainska gränsen.

På frågan om ett område som tillhör den ungerska adelsfamiljen Esterhazy borde bli en massiv solpark, röstade 61,5 % av staden Wimpassing, som ligger i delstaten Burgenland, nej. För den ekonomiskt svaga regionen Burgenland är dess förmåga att generera förnybar energi en avgörande ekonomisk faktor.

Eftersom energipriserna når rekordhöjder och Österrike är den enskilt mest beroende ryska gasberoende EU-staten, ses förnybar energi som en billig väg ut ur det trånga hörnet som Österrike befinner sig i.

Källa:

7.feb. 2022  11:50  CET

Måndag

Fredag

Fredag

GE kommer att återvinna vindkraftsblad i Spanien

Vindkraft är en snabbväxande källa till förnybar energi, men det betyder inte att industrin inte försöker sänka sitt koldioxidavtryck. Ett sätt att göra det på är att återvinna vindkraftverksblad.

Förra året undertecknade GE Renewable Energy preliminära avtal med tyska och fransk-schweiziska företag för att demontera, riva och sambearbeta bladen från några av kontinentens landbaserade turbiner som närmar sig slutet av sina liv. Företaget samarbetade också med Veolia North America för att återvinna blad som tagits bort från sina landbaserade turbiner i USA.

Och i januari 2022 sa GE-verksamheten att de kommer att stödja ett bladåtervinningsprojekt i Spanien som lanserats av kraftverket Endesa och partners PreZero España och Reciclalia Composite.

Källa:

4.feb. 2022  14:56  CET

Fredag

Fredag

Solcellspark ett steg närmare på Lidköpings flygplats

Lidköping Hovby Flygplats AB har tecknat en avsiktsförklaring med Better Energy Sweden AB om att projektera en solenergianläggning på Hovby flygfält samt i ett senare skede också arrendera marken och bygga och driva anläggningen.

Projekteringen sker i samarbete med Lidköpings kommun Elnät som utreder elnätskapaciteten i området och eventuellt behov av ny transformatorstation.

– Vi fick in ett 15-tal intresseanmälningar, och efter att ha träffat sex av företagen som visat intresse har vi hittat en mycket seriös och välrenommerad partner i Better Energy. Nu har vi tagit ett ytterligare ett steg mot förverkligandet av en solcellspark på Hovby flygfält. Den senaste tidens kraftiga prisökningar på energi gör satsningen ännu mer angelägen att komma igång med, säger Kjell Hedvall (S), ordförande för flygplatsbolaget.

Källa:

4.feb. 2022  14:49  CET

Fredag

Solpaneler bidrar till att minska historiska byggnaders tidigare utsläpp och fotavtryck

Att installera solpaneler kan hjälpa historiska byggnader att slå de stigande kostnaderna för energi, enligt en ny studie av ett team av brittiska forskare under ledning av University of Bath, som skrivet i detta pressmeddelande.

Forskare från Center for Doctoral Training in New and Sustainable Photovoltaics – ett konsortium av sju universitet under ledning av University of Bath som utbildar doktorander i olika aspekter av solenergiteknik – tittade på dimensionerna, lutningen och orienteringen av Abbey-taket, tillsammans med med historiska väderdata och skuggning av taket från spiror, för att modellera den bästa konfigurationen för 164 solcellspaneler (PV) och uppskatta mängden el som skulle kunna genereras under ett normalt år.

De fann att anläggningen kunde producera cirka 45 megawattimmar per år, vilket motsvarar ungefär 35 % av klostrets årliga användning. Motsvarande mängd koldioxid som sparas, jämfört med att köpa elen från det nationella nätet, skulle vara cirka 10 ton per år, vilket avsevärt minskar byggnadens koldioxidavtryck.

Källa:

4.feb. 2022  14:18  CET

Fredag

Schweiziska handels- och gruvföretaget Glencore ska bygga brittisk batteriåtervinningsanläggning

Det schweiziska gruvföretaget Glencore har gått in i ett joint venture med en brittisk investerare inom battericellsteknologi och forskning och utveckling, Britishvolt, för att bygga ett batteriåtervinningssystem i Storbritannien, inklusive en ny anläggning.

Avtalet skulle, enligt Glencore, utveckla ett ”världsledande ekosystem” för batteriåtervinning i Storbritannien. Anläggningen skulle placeras vid Britannia Refined Metals (BRM) verksamhet i Northfleet.

När den är färdig kommer anläggningen att vara Glencore och Britishvolts första batteriåtervinningsanläggning i Storbritannien, med en förväntad bearbetningskapacitet på minst 10 000 ton litiumjonbatterier årligen.

Glencore sa att de skulle dra nytta av sin ”återvinningserfarenhet på flera decennier” för uttjänta material, såsom kasserad elektronik, koppar/legeringsskrot och svart massa.

Källa:

4.feb. 2022  13:54  CET

Fredag

Fler och fler bostäder i Nederländerna lämnar gasnätet

Netbeheer Nederland, den holländska sammanslutningen av nationella och regionala elnätsoperatörer, har avslöjat att cirka 90,1 % av de nya byggnader som byggdes förra året inte är anslutna till gasnätet i nätoperatörernas serviceområden Liander, Enexis Netbeheer och Stedin.

Ett år tidigare hade denna andel nått runt 87%. ”Antalet ansökningar för att koppla bort befintliga bostäder från naturgas ökar också”, sa organisationen. ”Till exempel går hushållen över till helelektriskt som ett hållbart alternativ.”

Netbeheer Nederland specificerade att de 10 % av de nya bostäder som byggdes förra året och som fortfarande var kopplade till gasnätet beviljades denna möjlighet eftersom deras miljötillstånd lämnades in före 1 juli 2018. ”Dessutom har kommuner fortfarande möjlighet att ge dispens för nybyggnadsprojekt efter 1 juli 2018, till exempel när andra lösningar än naturgas är tekniskt omöjliga”, tillade det.

Källa:

4.feb. 2022  13:22 CET

Fredag

Uber Boats på Themsen ska drivas av biobränslen

Uber Boat by Thames Clippers bygger Storbritanniens första hybrid höghastighetspassagerarfärjor, som kommer att lanseras senare i år.
De nya båtarna kommer att använda överskottskraft från sina biobränsledrivna motorer för att ladda om sina batterier för sträckan i centrala London.

Hybriddesignen kommer att tillåta de nya fartygen att driva enbart batterikraft medan de transporterar pendlare och turister genom huvudstaden – i hela Central Zone, mellan Tower och Battersea Power Station pirer.

”Efter de utmaningar de senaste två åren som Covid har ställt på företag, särskilt inom transportsektorn, är jag oerhört glad över att kunna öka vår kapacitet att möta kraven från våra kunder och partners”, säger Sean Collins, Uber Boat av Thames Clippers medgrundare och VD. ”Denna teknikutveckling har gjort det möjligt för oss att ta de första stora stegen för att möta vår framtida miljövision.

Källa:

4.feb. 2022  13:12  CET

Fredag

Produktion av battericeller i Europa – en sammanfattning

Europa är på väg att bygga upp en rejäl produktionskapacitet av battericeller till elfordon. Vi har i denna serie försökt att belysa olika satsningar i några länder och av utom-europeiska företag. Vi har belyst ett flertal nyheter om planerade produktionskapaciteter och sammantaget rör det sig om närmare 1 TWh som kommer finnas i Europa 2030, vilket ska jämföras med de totalt ca. 32 GWh som finns idag…

I dagens brev försöker vi sammanfatta läget och sätter produktionsplanerna i ett större sammanhang.

Källa:

4.feb. 2022  12:49  CET

Fredag

Schweiziska Trafigura planerar produktionsanläggning för grön ammoniak i Norge

Den schweiziska råvaruhandelsjätten Trafigura har samarbetat med den tyska startupen Hy2gen och det danska fondförvaltningsbolaget Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) för att producera grön ammoniak som marint bränsle i Sauda kommun, på Norges sydvästra kust.

Konsortiet planerar att investera i produktions-, lagrings- och fraktanläggningen, som enligt Trafigura förväntas sysselsätta cirka 50 personer och skapa ytterligare 100 indirekta jobb. Anläggningen, som heter Iverson eFuels, kommer att ägas gemensamt och ha en initial elektrolysatorkapacitet på 240 MW för att producera 600 metriska ton grön ammoniak per dag, med målet att avsevärt skala upp produktionen i framtiden.

”Tillgängligheten av alternativa bränslen med nollutsläpp som grön ammoniak är en viktig förutsättning för att minska koldioxidutsläppen i den globala sjöfartsindustrin. Vi behöver också akut globala beslutsfattare för att kostnadsneutralisera användningen av koldioxidfria bränslen genom koldioxidprissättningsåtgärder för att driva efterfrågan och göra det möjligt att radikalt minska utsläppen, säger Rasmus Bach Nielsen, Trafiguras globala chef för bränsleutsläpp.

Källa:

4.feb. 2022  12:36  CET

Fredag

Göteborg Energi välkomnar batterifabriken till Göteborg

Northvolt och Volvo Cars placerar sin första gemensamma batterifabrik i Torslanda, bredvid Volvos slutmonteringsfabrik. Etableringen skapar uppåt 3000 nya direktanställningar i Göteborg. Den indirekta effekten blir tusentals ytterligare jobb i regionen.

Göteborgs Stad har tecknat en avsiktsförklaring med Volvo Cars och Northvolt om etablering av en ny fabrik för produktion av litiumjonbatterier i direkt anslutning till Volvos befintliga Torslanda-fabrik.

– Detta är den första stora investeringen i den energiomställning som pågår i Göteborg och otroligt glädjande. På Göteborg Energi har vi, tillsammans med en rad aktörer i staden, jobbat hårt under lång tid för att ta fram ett attraktivt erbjudande till Northvolt/Volvo. Det här är en stor och betydelsefull affär för oss och för hela regionen. Jag är väldigt glad att vi nu har fått ett positivt besked, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

Källa:

4.feb. 2022  12:06  CET

Fredag

BlackRock beskriver planer för att hjälpa kunder att investera i linje med netto-noll

BlackRock har lovat att bygga och lansera investeringsbranschens ”mest sofistikerade” verktyg och råd för att hjälpa kunder att anpassa portföljer till netto-noll år 2050 eller tidigare under de kommande månaderna.
Företaget, som är världens största investerare, skrev under på det FN-överenskomna initiativet Net Zero Asset Managers i mars förra året. Genom att göra det har den åtagit sig att nå nettonollfinansierade utsläpp till 2050 eller tidigare, på ett sätt som är anpassat till klimatvetenskapen. Medlemmar är också skyldiga att avslöja klimatrisker i linje med Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) ramverk.

BlackRock har idag skickat ett brev till kunder som beskriver sina nästa planer för att stödja dem i netto-noll-övergången. I brevet står det att BlackRcok har ”hört en rad frågor om övergången från kunder”, inklusive att minimera fysisk risk och övergångsrisk, stödja lovande ny teknik med låga koldioxidutsläpp och mäta portföljutsläpp.

Källa:

4.feb. 2022  12:00  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Norska batteritillverkaren Freyr kapade koldioxidutsläpp vilket ger klirr i kassan

Norska battericellstillverkaren Freyr tror sig kunna kapa klimatutsläppen för sin batteriproduktion till en femtedel av dagens genomsnitt. Med dagens priser på utsläppsrätter motsvarar det en förtjänst på fem miljarder svenska kronor årligen.

Freyr har roat sig med att räkna ut hur mycket företaget kommer tjäna i rena kronor på att minimera klimatutsläppen för sin battericellsproduktion.

Svaret är fem miljarder kronor per år. Beloppet gäller när Freyrs årsproduktion är uppe i 83 GWh, vilket enligt planen är år 2028.

Det är i alla fall vad det skulle kosta idag att köpa de insparade utsläppen på EU:s utsläppsbörs ETS. Kursen där har sedan 2017 sakta men säkert stigit från 5 euro till idag 90 euro.

Källa:

3.feb. 2022  14:51  CET

Torsdag

Nu får Göteborg en lokal marknadsplats för handel med effektflexibilitet

Nu startar Effekthandel Väst – en marknadsplats med syfte att frigöra kapacitet i det lokala elnätet. På marknadsplatsen kommer Göteborg Energi Nät AB köpa effektflexibilitet av anslutna elnätskunder för att tillsammans skapa ett mer flexibelt elnät och undvika effekttoppar.

Att handla med effektflexibilitet är ett sätt att frigöra kapacitet i det lokala elnätet när behoven är som störst, till exempel under den kalla årstiden. Konkret innebär effekthandeln att kunder tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet.

I ett första steg handlar det om företagskunder och marknaden kommer att vara öppen under en pilotperiod under januari till mars 2022. Den första handeln mellan Göteborg Energi Nät och elnätskunden Akademiska Hus har redan genomförts.

Källa:

3.feb. 2022  14:30  CET

Torsdag

Amerikanska stater som Kalifornien och New York vill påskynda sina energiomställningar

Nollutsläppsfordon och fossilfria nya byggnader är bara två av klimatåtgärdsprioriteringarna för vissa delstater i USA. Tills kongressen antar Build Back Better Act – eller någon version av den – leder staterna återigen vägen för USA:s klimatåtgärder, rapporterar chefredaktör Justin Gerdes.

Under de senaste två decennierna har mer än 30 amerikanska delstater antagit någon form av standard för förnybar eller ren energi. Under de senaste åren har nästan ett dussin av dessa stater klarat kraven på 100 % kolfri el.

Kaliforniens guvernör Gavin Newsom vill investera 10 miljarder dollar för att få fler nollutsläppsfordon på vägen och New York kan bli den första delstaten att förbjuda användningen av fossila bränslen i nya byggnader. USA kommer inte att nå Joe Bidens ambitiösa klimatmål enbart genom statliga åtgärder, hävdar chefredaktör Justin Gerdes, men för tillfället är det stater som håller vid liv utsikterna till transformerande nationella klimatåtgärder.

Källa:

3.feb. 2022  14:21  CET

Torsdag

IKEAs soltak i Adelaide har dragit igång

Det banbrytande sol- och batterimikronätet som byggs för att driva den svenska möbeljättens butik i Adelaide, Ikea, har nått en stor milstolpe, efter att PV-komponenten på taket i projektet fick energi under driftsättningen denna vecka.

Milstolpen tillkännagavs på LinkedIn i måndags av Planet Ark Power, det Brisbane-baserade företaget som utvecklar mikronätet i samarbete med Ikea, SA Power Networks, Epic Energy och Schneider Electric.
Projektet på 6,6 miljoner dollar, flaggat av Ikea Australien i mitten av 2020, kommer att kombinera 1,2 MW solenergi på taket av Adelaide Ikeas megastore med ett 3MW/3,3MWh OilPower CATL litiumjonbatterilagringssystem.

Mikronätet, som kommer att ägas och drivas av Epic Energy, kommer också att använda Planet Ark Powers energiledningssystem eleXsys, en dynamisk solcellshanteringslösning som arbetar för att optimera exportintäkter och nätintegration.

Källa:

3.feb. 2022  14:04  CET

Torsdag

Vattenfall deltar i fågelkollisionsstudie vid svartbladig vindkraftpark

Vattenfall AB deltar i en studie på en holländsk vindkraftpark som ägs av tyska peer RWE AG (ETR:RWE) där målet är att avgöra om målning av turbinbladen svart skulle minska fågelkollisioner.

Studien pågår redan i Eemshaven och involverar sju vindkraftverk som var och en skulle få ett enda blad svartmålat nästa år. Den kommer att pågå till slutet av 2024, under vilken tid forskare skulle försöka avgöra om denna metod har en inverkan på antalet fågelskador, såväl som på flygsäkerheten och landskapet.

Detta forskningsprojekt i Nederländerna följer en Vattenfall-finansierad studie på ön Smola i Norge, vars resultat har visat att målning av ett blad på en turbin har lett till 70 % färre kollisioner.

”När en fågel kommer nära de roterande bladen kan de tre individuella bladen ”gå samman” till ett utstryk och fåglar kanske inte längre uppfattar det som ett föremål att undvika. Ett svart blad avbryter mönstret, vilket gör att bladen blandas till en enda bild mindre trolig”, förklarar Jesper Kyed Larsen, miljöexpert på Vattenfall.

Källa:

3.feb. 2022  13:55  CET

Torsdag

Nordsjöns olje- och gasprojekt får grönt ljus bara månader efter att Storbritannien var värd för klimattoppmötet COP26

Oljefältet Abigail kommer att utvecklas av ett israeliskt företag som heter Ithaca Energy.
Även om reserverna är relativt små, har Abigails godkännande väckt en motreaktion från kampanjer som säger att nya olje- och gasfält är oförenliga med Storbritanniens ambitioner om noll och dess globala position som klimatledare.

Men operationsdirektören för Oil and Gas Authority (OGA) sa till Sky News att olja och gas kommer att fortsätta att vara en del av energimixen i decennier framöver, även när Nordsjöbassängen fortsätter sin nedgång och övergången till förnybar energi samlas takt.

På frågan om den allmänna principen för att godkänna nya fält sa Scott Robertson: ”Jag förstår argumentet, det är en svår och mycket komplex situation att komma fram till rätt svar på, men om vi stoppar ny utveckling kommer Storbritannien bara att bli mer beroende av importer, och vi kommer att minska vår egen försörjningssäkerhet.”

Källa:

3.feb. 2022  13:48  CET

Torsdag

Japanska NYK går med PowerX för att utveckla elektriska fartyg

Efter affärer med Imabari Shipbuilding och klassamhället DNV, har den japanska kraftöverföringsfartygsutvecklaren PowerX nu gått samman med landsmannens sjöfartsjätte, Nippon Yusen Kaisha (NYK).

De två företagen har tecknat ett samförståndsavtal för utveckling av energilagringslösningar för fartyg, samt pilottestning av de så kallade Power ARK-kraftöverföringsfartygen och elektriska fartyg.

PowerX sa att de skulle dra nytta av NYK:s expertis inom sjöfart för att skapa ett energigenombrott inom industrin för förnybar energi och samtidigt arbeta tillsammans för att främja nollutsläppsfartyg.

Företaget har bestämt sig för att utveckla en eldriven 100 teu trimaran speciellt designad för att överföra vindkraft till havs i Japans kustvatten. När det är färdigställt av Japans största skeppsbyggare 2025, bör fartyget gå i fullskalig drift efter prototyptestning.

Källa:

3.feb. 2022  13:38  CET

Torsdag

Regeringskansliet: Elektrifieringsstrategi för en historisk klimatomställning för framtidens gröna jobb

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för en kraftfull elektrifiering som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn.

Runt om i landet pågår just nu en grön industriell revolution, där både näringslivet och det offentliga genomför stora investeringar i omställningen från fossila bränslen till el för att nå klimatmålen. Elektrifieringen av bland annat industri och transporter gynnar Sveriges välstånd, bidrar till utveckling i hela landet och skapar förutsättningar för fler gröna jobb.

– Nu lägger vi fram en strategi för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering och att laddinfrastrukturen inte ska utgöra ett hinder. Det behövs för såväl klimatet som för Sveriges konkurrenskraft, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Källa:

3.feb. 2022  13:29  CET

Torsdag

Ekonomisk analys av den tidiga marknaden för större solcellsparker i Sverige

Highlights

• Antalet driftsatta och planerade solcellsparker ökar i Sverige.

• LCOE-beräkningar utförs för sex solcellsparker som togs i drift 2019–2020.

• Resultaten visar avvikelser i LCOE mellan 27,37 och 49,39 €/MWh.

• Två av sex PV-parker är sannolikt inte lönsamma under en affärsmodell för PV-handlare.

• LCOE för solcellsparker är lägre än vad som antagits i svenska scenariostudier.

Källa:

3.feb. 2022  13:18  CET

Torsdag

Här är nya elmotorn på 340 hk som väger 30 kg

Koenigsegg har visat upp en egenutvecklad elmotor som ska leverera mycket effekt och vridmoment i förhållande till sin vikt.
Koenigsegg kanske är mest känt för supersnabba prestandabilar, men det svenska företaget har också utvecklat intressanta tekniklösningar. Ett exempel är Freevalve, en teknik med så kallade fria ventiler som ska ge lägre förbrukning.

Nu visar Koenigsegg även upp en egenutvecklad elmotor som ska sitta i företagets kommande elbilar. Den heter Koenigsegg Quark och ska kombinera fördelarna med olika typer av elmotorer till en enda enhet.

Enligt Koenigsegg ska motorn ha en bättre balans mellan effekt och vridmoment än andra elmotorer, och dessutom minska behovet av en komplicerad transmission som gör drivlinan mer invecklad, tyngre och dyrare.

Den kompakta elmotorn som kallas ”Terrier” ger 340 hk och 600 Nm trots att den bara väger 30 kilo.

Källa:

3.feb. 2022  13:14  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Debattinlägg: Solceller på åkermark borde diskuteras mer

Frågan om solceller på åkermark och de effekter som kan uppstå är inte okomplicerad och borde diskuteras mer, skriver Carl-Magnus Kolm i ett debattsvar.

För tillfället pluggar jag tredje året på lantmästarprogrammet i Alnarp. Jag är väldigt delaktig i debatten kring solceller på åkermark, då en släktfastighet som jag planerar att ta över i framtiden är granne till ett solcellsparksprojekt som består av 55 hektar.
Det har väckt mitt motstånd emot hur regleringen kring solceller på åkermark är idag. När jag läste Peter Borrings debattartikel om markanvändningsstrategi så ökade mitt motstånd ytterligare.

Att göra en direkt parallell mellan solcellsparker och odling av energigrödor är inte så enkelt som Borring anser i sin debattartikel. Även om båda bidrar till energiförsörjningen så sker det på två olika sätt. Solcellsenergi bidrar med energi direkt när solen lyser och måste därmed användas i elnätet direkt. Vid odling av energigrödor lagras energin vid skörd och kan sedan utnyttjas till olika ändamål.

Källa:

2.feb. 2022  14:48  CET

Onsdag

En hållbar stad med integrerade solceller och energipositiva byggnader

En gångväg som genererar energi och nya byggnader som levererar energi till äldre byggnader: Making City fokuserar på att göra städer mer hållbara. I Groningen pågår redan en mängd projekt.

När det gäller att göra städer mer hållbara nämns ofta termen ”energineutralitet”. Detta är vanligtvis utgångspunkten. Men tänk om bostäder, kontorsbyggnader och offentliga utrymmen ger överskott i framtiden, och kompenserar förlusten av energi från gamla byggnader på det sättet? I den holländska staden Groningen kommer en gångväg som genererar solenergi och använder denna för att driva byggnader att anläggas i mars.

Gångstigen är en del av European Making City-projektet. ”Vi får människor att se på utrymmet runt dem på ett annat sätt”, säger projektledaren Jasper Tonen, som arbetar för Groningens kommun.

Källa:

2.feb. 2022  14:42  CET

Onsdag

Australien: Vätgas har hittats naturligt i berggrunden

South Australia har befunnit sig i hjärtat av en guldrush under 2000-talet, men denna gång för naturligt förekommande vätgas. Sedan februari 2021 har 18 prospekteringslicenser beviljats ​​eller ansökts i staten av sex olika företag som letar efter naturligt väte.


Underjordiska saltgrottor (bilden) har utsetts som en potentiell plats för att lagra väte, men det verkar som om väte redan kan finnas rikligt i gasform under våra fötter. Prospekteringsföretag har nyligen letat efter att ta reda på det.

I en snabb eskalering från noll aktivitet i februari förra året, försöker prospekteringsföretag nu leta efter vad de tror kan vara det billigaste och enklaste sättet att lägga vantarna på det mycket hypade ”framtidsbränslet”: vätgas.

Källa:

2.feb. 2022  13:46  CET

Onsdag

Forskare och industrin utvecklar alternativa bränslen för flygplan och kraftvärmeverk

Frityrolja, biodiesel, grot och fett från slaktavfall – det pågår flera försök med att dryga ut dagens fossila flygfotogen med gröna alternativ. Men frågan om de fungerar i en jetmotor eller är hållbara är många gånger oklart. I ett nytt projekt ska forskare och industri tillsammans utveckla fungerande alternativ, ett bränsle som också ska kunna användas i kraftvärmeverk.

Även om vi av klimatskäl bör minska flygandet är det sannolikt att flyget finns kvar i någon form också framöver.

Ett tänkbart scenario är att det fossila flygfotogenet fasas ut av biobränslen. På längre sikt träder vätgasen in, kanske speciellt för långdistansrutter, exempelvis Europa – Australien, vilket dock kräver en helt annan flygplanskonstruktion. På vissa korta sträckor, till exempel Stockholm – Visby, kan elflyg bli ett alternativ.

Vid Lunds tekniska högskola bedrivs sedan många år grundvetenskaplig forskning med syfte att energieffektivisera förbränningsprocessen i olika typer av motorer och med olika bränslen. Flera olika typer av avancerade utrustningar används och några mil bort finns Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed som också hör till Lunds universitet.

Källa:

2.feb. 2022  13:04  CET

Onsdag

Gruvjätten Fortescue köper in sig i australisk vätgasteknik som bara behöver solljus och vatten

Andrew Forrests Fortescue Future Industries har förvärvat en andel i en australiensisk uppfunnen teknologi som lovar förmågan att producera förnybart vätgas med bara solljus.

Sparc Technologies har arbetat med att kommersialisera en ny ”fotokatalysator”-teknik utvecklad av forskare vid University of Adelaide och Flinders University, som kan dela vatten med hjälp av direkt solljus med hjälp av katalysatormaterialet, vilket undviker behovet av att generera den elektricitet som krävs av konventionell elektrolys.

Processen med ”fotokatalytisk” vattenklyvning använder ett innovativt material för att dela vatten till väte och syre med solljus, vilket potentiellt minskar kostnaden och mängden mark som behövs för förnybar väteproduktion.

Källa:

2.feb. 2022  12:20  CET

Onsdag

USA: Batterier eller vätgas för lastbilar - debatten fortsätter

En strid pågår inom lastbilsbranschen – sådana som Godzilla mot King Kong, eller Stålmannen mot den undermakta Batman.

Men den här striden skulle sannolikt inte sälja många biobiljetter utanför fysiknördar och transporttjänstemän, eftersom det handlar om vilken typ av lastbilar som kommer att ersätta dieseldrivna Class 8s. Blir det batteridrivna fordon? Eller blir det bränslecellselektriska lastbilar, vätgasanvändarna?

Konflikten mellan BEV-bilar och FCEV-bilar pågår i tysthet bakom kulisserna och på kongresser, medan flottorna ser på en framtid med nollutsläpp. Det som står på spel för OEM-tillverkare är hjärtan och sinnen – och beställningar – hos stora och välkapitaliserade flottor, troligen de första kunderna som beställer nollutsläppsfordon i Nordamerika.

Källa:

2.feb. 2022  12:14  CET

Onsdag

Shells kolavskiljningsanläggning skapar fler utsläpp än den fångar upp

Oljejätten Shells Quest-anläggning har designats för att fånga upp koldioxidutsläpp från oljesandverksamhet och lagra dem under jord för att minska koldioxidutsläppen.

Men enligt en färsk studie av människorättsorganisationen Global Witness släpper anläggningen faktiskt ut mer växthusgaser än den fångar upp.

Sedan 2015 har det förhindrat utsläpp av fem miljoner ton koldioxid i atmosfären, men det har också släppt ut ytterligare 7,5 miljoner ton. För att sätta det i perspektiv, sa Global Witness att Shells anläggning verkar ha samma koldioxidavtryck som 1,2 miljoner bensindrivna bilar varje år.

Källa:

2.feb. 2022  12:06  CET

Onsdag

Svenska Eco Wave Power slutför vågkraftkonstruktionen i Jaffa, Israel

Den första delen utfördes av underleverantören Yehimovitz Suissa Ltd, i varvsområdet i Jaffas hamn, och färdigställdes under 2021. Idag är Eco Wave Power glada över att meddela slutförandet av den andra delen av konstruktionen för nätanslutningen, som sträcker sig över hamnens lagerområde och utfördes av den israeliska underleverantören Ken Hator Construction and Engineering (”Ken Hator”).

Ken Hator innehar den högsta klassificeringen och standarden i Israels byggindustri och är en officiell leverantör åt Israels försvarsministerium, godkänd för statliga projekt och arbetar i enlighet med ISO 9001-standarden.

Arbetena bestod i att ta bort det övre asfaltslagret och förbereda tunnlar som behövs för elkablarna. Nästa steg är att Israel Electric Corporation officiellt kommer till platsen och kopplar in omvandlingsenheten till elnätet.

Eco Wave Powers elkablar sträcker sig över cirka 170 meter underjordiska tunnlar. Eco Wave Power Global AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

Källa:

2.feb. 2022  12:01  CET

Onsdag

ABB-teknik säkerställer snabb laddning av Amsterdams nya elfärjor

  • ABB:s avancerade kraftkonverteringsmoduler kommer att möjliggöra automatisk snabbladdning för fem nya elfärjor som korsar Nordsjökanalen dygnet runt
  • Att pensionera dieselfärjorna från 1930-talet är ett avgörande steg för Amsterdams kollektivtrafikoperatör för att uppnå hållbara, utsläppsfria transporter

ABB:s kraftomvandlingsteknik säkerställer en stabil strömförsörjning för de snabbladdare som betjänar fem nya elektriska färjor som korsar Amsterdams Nordsjökanal dygnet runt. De nya färjorna har beställts av stadens kollektivtrafikföretag, Gemeentelijk vervoerbedrijf (GVB), som ett viktigt steg i dess strategi att bli ett hållbart, utsläppsfritt transportföretag. År 2023 kommer de att helt ha ersatt den befintliga dieseldrivna flottan från 1930-talet.

Källa:

2.feb. 2022  11:52  CET

Onsdag

Litiumjonbatteriteknik utvecklas utan kobolt och nickel

Litium slim energireserv (LiSER) har introducerats som en nickel- och koboltfri cellteknologiplattform.

LiSER från det New York-baserade batteriteknikföretaget Charge CCCV (C4V) hävdas vara ett revolutionerande framsteg inom Li-ion batteriteknologi med förbättrad kostnadseffektivitet på grund av elimineringen av dessa metaller samt upp till 50 % högre energitäthet och fem gånger mer kraft.

Som sådan förväntas det avsevärt påverka elfordonsmarknaden, särskilt bland annat, där dessa faktorer är viktiga drivkrafter för upptagande på en växande marknad.

”Den här tekniken tillåter inte bara vår BM-LMP-kemi att konkurrera med kobolt- och nickelbaserade batterier på förpackningsnivå utan gör det också möjligt för gigaproduktion att bli mer hållbar med våra banbrytande höghastighetstillverkningsprocesser”, säger C4Vs vd Shailesh Upreti.

Källa:

2.feb. 2022  11:49  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Tyskland: Nätoperatören börjar använda havsvind för att stabilisera elnätet

Nätoperatören TenneT har börjat använda 17 vindkraftsparker i Nordsjön för att förhindra flaskhalsar i nätet, meddelade företaget som driver en stor del av det tyska transmissionsnätet från kusten till Alperna i ett pressmeddelande.

Med omedelbar verkan används vindkraftsparkerna med en kapacitet på 4,5 gigawatt (GW) i återsändningsprocessen och utnyttjar dem – precis som konventionella anläggningar – för att avlasta elnätet. ”Detta är ett stort steg mot att göra kraftsystemet som helhet mer flexibelt och ytterligare rusta det för de växande utmaningarna i energiomställningen”, säger TenneT COO Tim Meyerjürgens.

På grund av brist på nord-sydlig kraftförbindelser måste tyska nätoperatörer ofta återgå till återsändningsåtgärder och inmatningshantering, dyra ingrepp som kräver att förnybar krafttillförsel dämpas och kraftverk utökas för att balansera ut flaskhalsar.

Källa:

1.feb. 2022  17:32  CET

Tisdag

Solceller går om vindkraftskapaciteten i Tyskland 2021

Den totala solcellskapaciteten i Tyskland har nått 59 gigawatt (GW) 2021, vilket går om den installerade landbaserade vindkraftskapaciteten i landet, enligt tidningen pv.

Den kumulativa installerade vindkraftskapaciteten nådde drygt 56 GW efter flera år av låg tillväxt på grund av licenssvårigheter och projekt som hölls uppe i domstol, vilket innebar att vindkraftskapaciteten föll efter solenergin för första gången sedan 2015.

Däremot har solkraftsutbyggnaden i landet verkar ha återfått sin kraft: Efterfrågan på solceller på taket i synnerhet har varit en drivkraft för tillväxten förra året, och Federal Network Agency (BNetzA) bekräftade att knappt 3,8 GW av en total solcellsexpansion på mer än 5,2 GW installerades utanför anbudsförfarandet.

Förra veckan rapporterade tidningen Die Welt att den norra delstaten Schleswig-Holstein, en av de nationella mästarna när det gäller vindkraftsproduktion, kopplade in mer solkraft än vindkraft på land till nätet för första gången 2021.

Källa:

1.feb. 2022  17:47  CET

Tisdag

Utökad vindkraft krävs för att nå mål om förnybar el

  • För att Sverige ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 behövs en kraftig utbyggnad av vindkraften.

  • Ett av de län som behöver satsa mest på att bygga ut vindkraften är Västra Götaland, där det behövs byggas runt 350 nya landbaserade vindkraftverk de kommande 20 åren för att kunna nå målet.

  • Hör P4 Sjuhärads reporter Mikael Olmås direkt från Tranemo kommun, där det byggs vindkraftverk.

Källa:

1.feb. 2022  17:32  CET

Tisdag

Debattinlägg: Solel – den fula ankungen?

Einarssons hävdar att när solcellerna inte producerar el – på nätterna och vintern – får andra kunder ökade kostnader eftersom de som har solceller då måste köpa el från andra energislag och det blir dyrt för elproducenterna att ha den kapaciteten.

Men detsamma gäller väl för vindkraft, kärnkraft och vattenkraft? När den produktionen sviker, vilket sker när vinden slutar blåsa, när kärnkraftverk ska underhållas eller nödstoppas, och när nederbörden inte fyller vattenmagasinen måste något annat energislag leverera. Varför just solel skulle vara den fula ankungen är svårt att förstå.

Einarsson tycks inte heller vilja acceptera att el köps och säljs i en marknadsekonomi där producenter och kunder möts och där priser och leveranser styrs av tillgång och efterfrågan. Han förespråkar snarast planekonomiska tankar för att skydda de stora energibolagens investeringar.

Källa:

1.feb. 2022  17:30  CET

Tisdag

BloombergNEF: Företagens inköp av ren energi steg till 30 GW 2021

Företag köpte rekordstora 31,1 GW ren energi genom kraftköpsavtal (PPA) 2021, en ökning med nästan 24 % från föregående års rekord på 25,1 GW. Det uppger analysföretaget BloombergNEF (BNEF).

Verksamheten drevs av USA, där två tredjedelar av upphandlingarna skedde. Totalt köpte amerikanska företag 17 GW under 2021. Men mer än 137 företag i 32 olika länder gjorde affärer förra året, enligt BNEF:s 1H 2022

De största teknikföretagen tecknade tillsammans mer än hälften av affärerna. För andra året i rad var Amazon den största köparen globalt. Den tillkännagav 44 offsite PPA i nio länder, totalt 6,2 GW. Det ger den totala PPA-kapaciteten för ren energi till 13,9 GW, vilket gör portföljen för ren energi till den 12:e största globalt bland alla företag.

Källa:

1.feb. 2022  17:01  CET

Tisdag

Storbritannien: Bönderna drar nytta av solenergiboomen

Traditionella jordbruksmetoder blir svårare och svårare att upprätthålla – men blomstrande, markhungriga förnybara energikällor är en enorm tillväxtmöjlighet.
Tiderna är tuffa för brittiska bönder. Brist på säsongsarbetare på grund av Brexit och Covid har gjort att frukten ruttnar på fälten och tiotusentals grisar måste avlivas. Samtidigt sjönk exporten av mat och dryck med 50 % under det första kvartalet 2021, det första året av Brexit, och skyhöga gaspriser har lett till en brist på gödningsmedel över hela världen – och detta är allt utöver det långsiktiga trycket på gårdar från priskrig i snabbköp.

För fem år sedan arrenderade Derbyshire 31 hektar mark till det franska kraftbolaget Engie. Företaget installerade 5MW solpaneler, som är kopplade till ett elnät som råkar passera genom bondens mark. ”Vi har ett långsiktigt kontrakt så att på ett bra år kanske äpplena klarar sig bättre, men på ett dåligt år klarar sig panelerna bättre. Det är pålitligt och det fungerar bra för oss, säger Derbyshire.

Det finns två andra solenergigårdar inom tio mil, tillägger han, och hans familj vill hyra ut mer mark till utvecklare av förnybara energikällor i framtiden, vilket är deras tillfredsställelse med hur det har gått.

Källa:

1.feb. 2022  16:45  CET

Tisdag

Danska CIP och Vestas ska göra grönt gödsel i Spanien

Platsen förbereds  för en stor Power-to-X-anläggning i östra Spanien. Copenhagen Infrastructure Partners har tecknat en avsiktsförklaring med en av sina större investerare, vindkraftstillverkaren Vestas, de spanska företagen Naturgy och Fertiberia och systemoperatören Enagas om utvecklingen av Catalina-projektet. Ett projekt där grön vätgas ska produceras av 5 GW sol och vind.

Den första fasen av projektet är för närvarande i avancerad utveckling, upplyser CIP. Inom två år räknar den danska infrastrukturfonden med att tillstånden är på plats, så att man från slutet av 2023 kan börja bygga en elektrolyskapacitet på 500 MW som med hjälp av produktion från 1,7 GW sol och vind ska producera 40 000 ton grön vätgas.

Källa:

1.feb. 2022  16:34  CET

Tisdag

Holländare vill investera miljarder i en vätgasanläggning i Wilhelmshaven

Ämnet vätgas leder ofta till heta diskussioner. Vissa människor gillar det inte eftersom det är dyrt och tekniskt omoget. Andra hoppas på stora genombrott och tror att det är omöjligt att bli CO₂-neutral utan vätgas.

Inte konstigt att media är fulla av rapporter om nya tekniska genombrott och planer från politiker och företag. Den gångna veckan var inget undantag i det avseendet. Det fanns bland annat en kritisk rapport från Fraunhofer Institute IEE om att blanda vätgas med naturgas. I Lausanne i Schweiz har forskare upptäckt en ny metod för att omvandla grönt avfall (VFG) till vätgas och kol som kan användas till batterier.

Men de mest anmärkningsvärda nyheterna kom från den nordtyska hamnstaden Wilhelmshaven (nära Bremen). Flera medier, bland dem Welt am Sonntag och NDR, rapporterade om en investering på 2,5 miljarder euro i en gigantisk vätgasanläggning i Wilhelmshaven. Investeringen tillhandahålls av företaget Tree Energy Solutions (TES), ett dotterbolag till Belgienbaserade AtlasInvest.

Källa:

1.feb. 2022  15:50  CET

Måndag

Zink-bromidbatterier för att lagra solenergi på Accionas testfält i Spanien

Gelions Endure-batteri kommer att genomgå kommersiella tester vid testfältet Montes del Cierzo på 1,2 MW som det spanska företaget för förnybar energi driver i Navarra.
Det spanska företaget för förnybar energi Acciona Energía kommer att testa zinkbromidbatteriteknologin som utvecklats av den anglo-australiska tillverkaren Gelion vid sin solcellstestanläggning i Navarra.

Projektet är en del av programmet I’mnovation, som Acciona Energy lanserade för att bedöma framväxande energilagringslösningar genom samarbeten med företag från hela världen.

Källa:

1.feb. 2022  15:35  CET

Tisdag

Norska Yara kontrakterar Linde för att bygga en 24-MW elektrolysör vid ammoniakfabriken

Det norska konstgödselföretaget Yara International ASA har anlitat Linde Engineering för att bygga en demonstrationsanläggning på 24 MW grönt väte vid Yaras ammoniakfabrik vid Heroya Industripark i Porsgrunn, Norge, meddelade företagen idag.

Projektet, som har tilldelats ett anslag på 283 miljoner NOK (31,6 miljoner USD/28,3 miljoner EUR) av den statliga finansieringsmyndigheten Enova, kommer att använda protonutbytesmembran-teknologi (PEM) av det brittiska företaget ITM Power (LON:ITM). Den är avsedd att visa att ammoniak producerad med förnybar energi kan minska koldioxidutsläppen (CO2) vid gödseltillverkning.

Elektrolyssystemet kommer att producera cirka 10 000 kg grönt väte per dag, vilket kommer att ersätta en del av den kolvätebaserade väteproduktionen i Yaras anläggning, vilket minskar 41 000 ton CO2-utsläpp årligen.

”Projektet syftar till att leverera de första gröna ammoniakprodukterna till marknaden redan i mitten av 2023, både som fossilfria gödselmedel, såväl som utsläppsfritt fraktbränsle”, säger Magnus Ankarstrand, vd Yara Clean Ammonia. Enligt honom är grön ammoniak nyckeln till att minska utsläppen från världens livsmedelsproduktion och långväga sjöfart.

Källa:

1.feb. 2022  15:19  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Den första laddstationen till havs ska testas 2022

Det danska rederiet Maersk arbetar på en unik ren offshore-laddstation för sjöfartsfartyg.

Detta är allt i ett försök att minska koldioxidutsläppen från sjöfartsindustrin genom att eliminera tomgångsutsläpp. Maersk håller på att spinna av ett teknikföretag i ett tidigt skede, Stillstrom, som kommer att utveckla ett laddningsbojkoncept som skulle göra det möjligt för lediga fartyg att drivas med ren el.

”Stillstrom”, som betyder ”tyst kraft” på danska, skulle vara den första på marknaden inom offshoreladdning med just denna produkt.

Steen S Karstensen, VD för Maersk Supply Service beskrev Stillstrom som en del av deras engagemang för att lösa morgondagens energiutmaningar. ”Genom att investera i denna ocean cleantech-yta i ett tidigt skede kan vi hjälpa till att leda den gröna omställningen av den maritima industrin.

Stillstrom har utvecklats inom Maersk Supply Service och timingen är rätt för att skapa en satsning som kommer att fokusera på att leverera offshore-laddningslösningar.”

Källa:

31.1. 2022  14:04  CET

Måndag

Åtta timmar långa litiumjonprojekt vinner i Kalifornien långvarig energilagringsupphandling

Ett åtta timmar långt litiumjonbatteriprojekt har blivit den första långvariga energilagringsresursen som valts ut av en grupp ideella energileverantörer i Kalifornien.

California Community Power (CC Power), en Joint Powers Agency som representerar en grupp av 10 Community Choice Aggregator (CCA) energileverantörer i delstaten, gjorde tillkännagivandet i går.

Sju medlemsorganisationer som tillsammans är värdar för upphandlingen röstade för att ingå ett energilagringsavtal för projektet med dess utvecklare, REV Renewables, ett dotterbolag till LS Power.

Projektet, kallat Tumbleweed, kommer att ha en effekt på 69MW och en kapacitet på 552MWh och förväntas komma online 2026. Det kommer att anslutas till California Independent System Operator (CAISO) nätet.

Detta markerar den ”första stora upphandlingen” för långvarig lagring av CC Power, en representant för Silicon Valley Clean Energy, en av CCA-grupperna, berättade för Energy-Storage.news.

”Långvarig energilagring är en viktig resurs som behövs för att förstärka värdet av förnybar energi och påskynda Kaliforniens övergång till ett rent, pålitligt och prisvärt nät,” sa Silicon Valley Clean Energys vd Girish Balachandrian.

Källa:

31.1. 2022  13:53  CET

Måndag

Bloomberg förutspår massivt fall i priserna på grön vätgas

Även om ”blått” väte är billigare idag än ”grönt” väte bör situationen vända till 2030. Blått väte tillverkas av naturgas som backas upp av kolavskiljning och lagring (en teknik som kämpar för att vara ekonomiskt lönsam). Grönt väte tillverkas av vatten med förnybar energi. ”BloombergNEF förväntar sig att förnybart väte kommer att vara billigare till 2030 i alla modellerade länder, även de med billig gas (som USA) och de med dyr förnybar kraft (som Japan och Sydkorea).”

Olje- och gasbolag är måna om att göra vinst och även att framstå som miljövänliga. De flyttar in i det blå vätgasutrymmet men riskerar att få strandade tillgångar om de inte rör sig snabbt. BNEF höjer insatserna genom att sätta 2030 som gräns. Kan de bygga en anläggning och få den att betala inom 8 år? Det smarta att göra, enligt min mening, vore att göra det enkelt att konvertera växter från blått till grönt eftersom tekniken (särskilt kostnader för elektrolysörer) blir billigare att installera.

Källa:

31.1. 2022  12:50  CET

Måndag

Licensierade vindkraftverk till havs i Brasilien har totalt 80 GW effekt

Vindenergiproduktionsprojekt i brasilianska vatten ger redan upp till 80 gigawatt (GW) kraft, enligt uppgifter från den 27 januari från Ibama. Tillväxten är betydande jämfört med förra året: i juli uppgick projekten till totalt 42 GW.

Värdet är nästan fyra gånger den nuvarande installerade kapaciteten för onshore-projekt i Brasilien, som i januari nådde 21 GW-gränsen.

Bara denna månad har 12 nya projekt med havsbaserade vindkraftverk, för totalt drygt 25 GW effekt, ansökt om licenser från Ibama.

Totalt är de 80 GW under utveckling fördelade på 36 projekt i sex stater. Av detta totalt överlappar 15 vindkraftsparker eller har vindkraftverk planerade att ligga mindre än 2 000 meter från vindkraftverk med en äldre licensprocess.

En av flaskhalsarna för att dessa projekt skulle ta fart, regleringen, började gå denna vecka.

Källa:

31.1. 2022  12:08  CET

Måndag

Vad ska vi göra med all billig el?

Vi vet att Sveriges elförbrukningen förväntas öka kraftigt till följd av många energikrävande industriprojekt som planeras runt om i landet. Förnybar elproduktion i form av sol- och vindkraft är redan idag billigare än de traditionella alternativen och priserna fortsätter att falla, vilket innebär att den ökade förbrukningen troligen till stor del kommer att täckas med sol och vind. Då de kraftslagen inte är planerbara kommer det att finnas perioder då produktionen är lägre än önskvärt vilket i Sverige i första hand hanteras genom att öka produktionen av vattenkraft.

Tankesmedjan RethinkX har publicerat en rapport som visar att om ett helt nytt elsystem byggs är ett bestående av solkraft, vindkraft och batterier det billigaste i konkurrens med alla på marknaden tillgängliga tekniker (https://www.rethinkx.com/energy#energy-download).

Då batterier relativt sett är den dyraste komponenten konstaterar man att det mest kostnadseffektiva systemet fås om elproduktionen överdimensioneras med fyra gånger. Byggs ett sådant system innebär det att det varje år produceras tre årsproduktioner av el som ”blir över” (!) – blåsiga och soliga dagar blir elen gratis el eller i alla fall mycket billig. Det innebär stora möjligheter till innovation, nya affärsmöjligheter och utbyggt välstånd för de samhällen som får tillgång till ett sådant överskott!

Källa:

31.1. 2022  12:03  CET

Måndag

Arlas elförbrukning i Danmark fixas med solcellsparker

Fyra nya solcellsparker kommer i framtiden att täcka cirka en tredjedel av Arlas elförbrukning i Danmark.

Mejerikoncernen har ingått avtal med Better Energy om uppförandet av solcellsparkerna. För att detta ska vara möjligt har Arla förbundit sig att förbruka den stora majoriteten av strömmen från de fyra solcellsparkerna under en 10-årsperiod.

Parkerna kommer att producera ca. 250 GWh, motsvarande den årliga energiförbrukningen för 156 000 genomsnittliga danskar.

– Vi är glada över att Arla har valt att köpa ny grön el som verkligen påverkar den gröna omställningen i Danmark. Arla har en omfattande produktionsapparat i Danmark och det är självklart att den ska drivas med hållbar, fossilfri, danskproducerad el.

Källa:

31.1. 2022  11:33  CET

Måndag

Grönt ljus för nära 1,9 GW havsvind i Tyskland

Tysklands Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH) har godkänt tre områden i landets exklusiva ekonomiska zon i Nordsjön som är lämpliga för utveckling av 1,88 GW ny havsbaserad vindkapacitet.

Närmare bestämt ska det så kallade området N-7.2, som ligger 85 km nordväst om de ostfrisiska öarna, läggas ut på anbud och auktioneras ut av Federal Network Agency (BNetzA) 2022 i enlighet med områdesutvecklingsplanen för BSH. Projektområdet på 58 kvadratkilometer stöder vindkraftverk med en effekt på 980 MW, som ska tas i drift 2027.

Samtidigt bör områdena N-3,5 och N-3,6 på 120 kvadratkilometer, med en möjlig kombinerad vindkraftseffekt på 900 MW, bjudas ut och auktioneras ut 2023, med vindkraftsproduktion förväntad från 2028.

Källa:

31.1. 2022  11:04  CET

Måndag

SSAB tidigarelägger planerna med 15 år

SSABs styrelse har fattat ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och accelerera företagets gröna omställning.

Bakgrunden är den kraftigt växande efterfrågan på fossilfritt stål. Planen är att ersätta nuvarande system med så kallade minimills, som ger ett breddat produktprogram och en förbättrad kostnadsposition. Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen kring 2030, 15 år före tidigare kommunicerad plan. För att det ska gå att genomföra måste nödvändig infrastruktur vara på plats i tid, framförallt tillgång till fossilfri el.

– Våra kunder efterfrågar fossilfria produkter från SSAB, vi kan lösa de tekniska utmaningarna och vi har en stark finansiell position. Om vi kan lösa frågan kring kraftförsörjningen och miljötillstånd tillsammans med samhället, så är det möjligt att ställa om 15 år före tidigare kommunicerad plan.

Källa:

31.1. 2022  10:59  CET

Måndag

Shell säger att en av de största vätgaselektrolysörerna i världen nu är igång i Kina

En väteelektrolysator på 20 megawatt som beskrivs som ”en av världens största” har börjat arbeta, sa företrädare för  Shell på fredagen.

Elektrolysatorn, som ligger i Zhangjiakou, Hebei-provinsen, Kina, kommer att producera grön vätgas för bränslecellsfordon som används i Zhangjiakous tävlingszon under vinter-OS, som ska öppnas den 4 februari. När spelen är slut kommer kommersiella och kollektiva transporter att använda vätgasen.

I ett uttalande sa Wael Sawan, Shells chef för integrerade gas-, förnybara energilösningar och energilösningar, att elektrolysören var ”den största i vår portfölj hittills.”

”Vi ser möjligheter över hela vätgasförsörjningskedjan i Kina, inklusive dess produktion, lagring och frakt,” sa Sawan.

Källa:

31.1. 2022  10:48  CET

Måndag

Högspänningskablar eller gasledning med vätgas

Ny forskning från Storbritannien visar den ökande konkurrenskraften för långdistansväteförbindelser under de kommande tre decennierna. Jämfört med högspänningskablar kan vätgasförbindelser snart uppnå en mycket lägre utjämnad kostnad för lagring och deras förmåga att ytterligare minska den slutliga LCOE kommer att bero på hur mycket elektrolysatorkostnaderna kommer att minska under åren.
Långväga vätgaskopplingar kan bli konkurrenskraftiga med högspänningskablar för transport av energi, förutsatt att bränslekopplingarna är längre än 350 km och har en kapacitet på mer än 1GW, när man överväger att bygga 2050.

Det är de viktigaste slutsatserna av en studie utförd av forskare vid Durham University i Storbritannien, där författarna bedömde den tekniska ekonomiska potentialen hos vätekopplingssystem (HIS), genom att beräkna den utjämnade energikostnaden (LCOE) och utjämnade lagringskostnader (LCOS) som huvudparametrar.

Källa:

31.1. 2022  10:40  CET

Måndag

Fredag

Fredag

De högsta globala investeringarna går nu till förnybar energi och elbilar

BloombergNEF:s årliga investeringsrapport registrerar en 27% ökning av lågkoldioxidenergi från 2020 till 2021, med nästan hälften av alla investeringar som sker i förnybar energi i Asien.

Investeringarna i energiomställningen uppgick till 755 miljarder dollar 2021, vilket är ett nytt rekord genom tiderna för globala investeringar mot klimatförändringar. Enligt BloombergNEF indikerar rapporten att ökningen av globala investeringar beror på klimatambitioner och politiska åtgärder från länder runt om i världen.

Rapporten tittar specifikt på sektorer inklusive förnybar energi, energilagring, elektrifierad transport, elektrifierad värme, kärnkraft, väte och hållbara material. Även om avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) noterade en nedgång i investeringar, tillkännagavs många nya projekt under året.

Källa:

28.1. 2022  13:22  CET

Fredag

Betlehemskyrkan i Örebro nekades solceller – bjuder in politiker till klimatsamtal

Betlehemskyrkan på Öster i Örebro nekades bygglov för solceller i samtliga instanser. Avslaget har lett till att kyrkan, tillsammans med andra Örebrokyrkor, kommer bjuda in kommunpolitiker till offentliga samtal om klimatfrågan.

Kommunen, länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen nekade Betlehemskyrkan bygglov för att sätta solceller på taket. Motiveringen till beslutet var att solceller inte är tidstypiskt för den tiden då kyrkan byggdes, samt att byggnaden och dess omgivning är värd att bevara så tidsenlig som möjligt.

– Självklart förstår vi att man inte kan förvanska hus hur som helst, men på det här taket skulle vi ha svarta solceller på svart tak, vi skulle inte ens behöva göra hål i taket för att sätta upp dem, säger Katarina Linderborg, pastor i Betlehemskyrkan.

Källa:

28.1. 2022  13:03  CET

Fresdag

Starkt sug efter solceller: "Vi får en tredjedel av egen el nu i januari"

  • Nu i januari ökar intresset starkt för solceller, företaget Svesol i Djurmo har fått drygt 70 procent fler förfrågningar hittills i januari jämfört med samma månad i fjol.

  • Lantbrukarna Sahlins Struts i Borlänge satsade för några år sen på solceller:

  • ”En vanlig januaridag får vi nästan en tredjedel av dagskonsumtionen av egen el, så det är helt fantastiskt”, säger Kerstin Sahlin.

Källa:

28.1. 2022  12:57  CET

Fredag

Litiumjonbatterier slog ny teknik i tävlingen på långtidslagring i Kalifornien

Gemenskapskoalitionen väljer beprövad standby framför flashiga uppkomlingar för att ge 8 timmars energilagring.
Kaliforniens första konkurrensprocess för att köpa långvarig nätlagring har avslutats, och vinnaren är inte en ny teknik.

Tillbaka under hösten 2020 bad en koalition av Kaliforniens samhälleliga aggregatorer – lokalt kontrollerade grupper som beviljats jurisdiktion att köpa ren energi åt sina invånare – anbud på projekt som kunde leverera minst 50 megawatt kraft under åtta timmars urladdning.
Den vinnande lagringsanläggningen måste kunna starta sin verksamhet senast 2026, vilket gör detta till ett tidigt testfall för den framväxande långtidslagringsmarknaden, som syftar till att vända upp- och nedgångarna för förnybar elproduktion till en tillförlitlig, runtom- strömförsörjning av klockan.

Källa:

28.1. 2022  12:55  CET

Fresdag

Så ska Polen fasa ut kolkraften

I många decennier har Polen varit tungt beroende av kol i energiförsörjningen. Det har aldrig funnits någon kärnkraft i landet, ingen vattenkraft att tala om och mycket små inhemska olje- och gasresurser. Där­emot gott om sten- och brunkol.

Så sent som för några år sedan försäkrade den polska regeringen att kolet kommer att fortsätta att vara basen för eltillverkning under många år. Mycket snabbt visade det sig att det var en återvändsgränd. Elföretagen har visserligen alltid haft bra lönsamhet men koldriften har i åratal varit olönsam och beroende av kraftiga statliga subventioner.   

– De ökande utsläppspriserna på koldioxid förändrade de ekonomiska förutsättningarna för elproducenterna. Trycket inom EU för att minska klimatpåverkan gjorde också sitt, säger Wojciech Jakóbik, chefredaktör för energitidningen biznesalert.pl.

Källa:

28.1. 2022  12:49  CET

Fredag

Danska Everfuel Sweden får stöd för vätgasstationer i Värmland

Det danska företagets dotterbolag Everfuel Sweden har tilldelats 32 miljoner danska kronor för att etablera två vätgasstationer i Värmland.

Everfuel håller igång de nordiska ambitionerna och nu kommer två nya vätgasstationer på plats i Sverige med svenskt stöd. Dotterbolaget Everfuel Sweden har fått 45 miljoner danska kronor. svenska kronor (32 miljoner kr) i stöd från Klimatklivet, som är en del av Naturvårdsverket.

”Everfuel och våra svenska partners delar samma ambition att påskynda övergången till nollutsläppstransporter. Att etablera infrastruktur för säker, effektiv tankning av grön vätgas som produceras från vind- och solenergi kommer att vara ett nyckelbidrag till att leverera den ambitionen.

Källa:

28.1. 2022  12:14  CET

Fresdag

Stigande oljepriser riskerar att skapa en "stranded asset trap" för investerare

Oljepriset kan ha stigit de senaste månaderna, men investeringar i nya fossila bränsleprojekt riskerar ”katastrofala nivåer av värdeförstöring” när priserna faller, varnar ny Carbon Tracker-analys

Olje- och gasföretag bör motstå att använda den senaste tidens prisökningar som grönt ljus för att plöja in mer pengar i nya produktionsprojekt, eftersom det kan riskera att långt över 500 miljarder dollar slösas bort på tillgångar som snabbt…

Källa:

28.1. 2022  12:06  CET

Fredag

Svenska Modvion som bygger vindtorn av trä får EU-pengar

Modvion AB, en svensk konstruktör av vindkraftstorn i trä, sa i torsdags att de har fått 1,5 miljoner euro (1,7 miljoner USD) i finansiering från en investeringsfond för kvasi-equity från Europeiska kommissionen (EC).

Bidraget gjordes genom European Innovation Council Fund (EIC-fonden) som en del av ett finansieringspaket på 6,5 miljoner euro som tilldelades Modvion 2020 för att installera sitt första kommersiella trätorn för vindkraftverk. Det ekonomiska stödet består av 2,4 miljoner euro i bidrag och 4,1 miljoner euro i eget kapital.

”Det är ett kvalitetsstämpel att EU väljer att fortsätta stödja oss och nu tar steget att bli aktieägare”, säger Modvions vd Otto Lundman.

Modvion kommer att använda det färska kapitalet för att bygga sin första fabrik. Det Göteborgsbaserade träteknikföretaget reste sitt första 30 meter höga forskningstorn i trä på ön Björkö utanför Göteborg i april 2020.

Källa:

28.1. 2022  11:49  CET

Fredag

Indiens sektor för förnybar energi kan sysselsätta 1 miljon människor år 2030

Indiens förnybara energisektor har potential att sysselsätta omkring en miljon människor år 2030, och de flesta av de nya jobben skulle genereras av småskaliga projekt för förnybar energi, enligt en studie.

Indiens sektor för förnybar energi skulle potentiellt kunna sysselsätta omkring en miljon människor år 2030, vilket skulle vara tio gånger fler än den befintliga arbetsstyrkan på uppskattningsvis 1,1 lakh sysselsatt i sektorn, enligt en oberoende studie som släpptes på torsdagen av Council on Energy, EnvironmEnvironment och Vatten (CEEW), Natural Resources Defense Council (NRDC) och Skill Council for Green Jobs (SCGJ).

Studien ”India’s Expanding Clean Energy Workforce” betonade att de flesta av de nya jobben skulle genereras av småskaliga projekt för förnybar energi som solenergi på taket och mini- och mikronätsystem jämfört med allmännyttiga eller storskaliga projekt som solparker.

Källa:

28.1. 2022  10:31  CET

Fredag

Föråldrade vindkraftverk kan räddas 15 år extra med ny teknik

Det är vårt eget vindkraftverk kan de två Spica-ägarna, Anders B. Jensen och Benny Thomsen, nu peka på och säga när de befinner sig i Filskov på Mellanjylland.

Den nya ägodelen är en vindblåst Nordex N60 1,3 MW turbin från herrans år 2001. Tornet och vingarna är bra och enda problemet för den gamla turbinen är dopbeviset och att styrsystemet är väldigt gammalt med moderna glasögon .

Men då är det bra att Spica Technology är experter på att utveckla och designa nya styrsystem för gamla vindkraftverk, vars enda andra utsikt är att skalas ner och smältas till hårnålar och kundvagnar.

– Ett vindkraftverk ska vara en hållbar investering, men den totala CO2-redovisningen för ett vindkraftverk av det här slaget får allvarliga repor i lacken om turbinen skrotas efter de vanliga 20 åren, vilket är den typiska designlivslängden, säger Anders B. Jensen, CTO och delägare i Spica Technology.Nu ska den ha en ny elstyrning och göra el i 15 år till.

Källa:

28.1. 2022  10:23  CET

Fredag

Torsdag