ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

onsdagen den 13 december

Onsdag

Polen ser förnybar energi när den nya koalitionen svurit in

(Montel) Polens president svor i onsdags in ett nytt kabinett under ledning av den tidigare Europeiska rådets chef Donald Tusk, som har lovat att mer än fördubbla flottan av förnybar energi i slutet av årtiondet.
Tusk, Polens premiärminister 2007-2014 och rådspresident 2014-2019, svors in av president Andrzej Duda tidigare idag tillsammans med hans kabinett som bildades av tre partier som vann parlamentsvalet i oktober.

De tre partierna – Tusks medborgerliga plattform, vänstern och den tredje vägen – hade alla lovat att vända den tidigare regeringens politik för att stävja tillväxten av förnybar energi

Källa:

13 dec 2023  12:38 CET

Onsdag

Elbilsladdning bidrog till lösningen när Europas största kärnkraftreaktor upplevde störningar

Laddning av elfordon kan i framtiden hjälpa det svenska elsystem att hantera störningar i elproduktionen på ett bättre sätt. Det var vad som hände i Finland den 19 november i år när en störning uppstod i elproduktionen och landets automatiserade efterfrågeflexibilitet aktiverades.

Virta är sedan tidigare en registrerad oberoende aggregator för automatiserad efterfrågeflexibilitet hos det finska stamnätsbolaget Fingrid och kunde därför hjälpa till när det blev störningar i elproduktionen.

Laddningsnätverket Powered by Virta för elbilar kan automatiskt reagera på snabba och oväntade störningar i elnätet. Det var det som hände den 19 november i Finland när kärnkraftverket Olkiluoto 3 oväntat kopplades bort från elnätet på grund av ett turbinfel.

Källa:

13 dec 2023  12:23  CET

Onsdag

Ny lådskeppsdesign presenteras

Den belgiska redaren Zulu Associates har avslöjat en konceptdesign för ett 200 tonnage autonomt, elektriskt närsjöcontainerfartyg med vindblad, designat för resor runt Engelska kanalen.

Designen har bearbetats i samarbete med den holländska marinarkitekten Conoship International och kan även innehålla framdrivning av vågfolie.

”Det här är en spännande tid för närsjöfartsbygge. Traditionella koncept utmanas för att driva förändringar och möjliggöra nya transportmöjligheter med nollutsläpp”, kommenterade Zulu Associates vd Antoon Van Coillie.

Designers utvecklar också modulära energibehållare för konceptfartyget som använder batterier och/eller vätebaserade kraftsystem för att tillhandahålla den främsta energikällan.

Källa:

13 dec 2023  12:16 CET

Onsdag

Tyskland är nu tillbaka som den största solenergimarknaden

Tyskland är nu tillbaka som den största solenergimarknaden, installerar 14,1 GW och överträffar Italiens 12 år gamla rekord på 9,3 GW 2012. Spanien följer med 8,2 GW, medan Italien kom in i topp 3 för första gången på länge, med installation 4,8 GW. Polen (4,6 GW) och Nederländerna (4,1 GW) avslutar topp 5.

Nätbegränsningar är fortfarande en central utmaning i de flesta EU-medlemsstater. Vi är glada över att se EU-kommissionens Grids Action Plan som publicerades tidigare denna månad. Trots bristen på formuleringar om flexibilitet och lagring kommer de åtgärder som beskrivs i planen att börja förbereda nät över hela Europa för den förnybara revolutionen som äger rum.

Källa:

13 dec 2023  12:09  CET

Onsdag

Undervatten-projektet för att föra förnybar kraft från Skottland till England tilldelas 1,8 miljarder pund

Ett av Storbritanniens största elnätsprojekt har tilldelat kontrakt värda 1,8 miljarder pund för en 190 km lång undervattensmotorväg för el för att föra förnybar kraft från Skottland till norra England.

National Grid och Scottish Power planerar att börja bygga den ”transformativa” högspänningsledningen på 2,5 miljarder pund längs landets östkust från East Lothian till County Durham från 2025.

Projektet Eastern Green Link 1 (EGL1) är ett av Storbritanniens största nätuppgraderingsprojekt i generationer och har utformats för att bära tillräckligt med ren el för att driva motsvarande 2 miljoner hushåll.

Storbritannien är under press att genomföra en översyn av elnätet när man förbereder sig på att fördubbla sin efterfrågan på el till 2040 som en del av en plan för att minska användningen av gas och andra fossila bränslen.

Källa:

13 dec 2023  11:48 CET

Onsdag

Exponentiell ökning av elbilar

Majoriteten av personbilarna i Europa kommer att vara elektriska omkring 2031, tyder en ny studie på. Med fokus på elektriska personbilar med batteri, analyserar forskarna hur de används i 17 enskilda länder, Europa och världen, och ”finner konsekvent exponentiella tillväxttrender”.

Deras modellering av framtida adoption, baserad på tidigare trender, ”föreslår systemomfattande adoption [av elfordon] väsentligt snabbare än typiska ekonomiska analyser har föreslagit hittills”. Trots betydande skillnader i nuvarande storlek på elparken mellan regioner, indikerar de beräknade tillväxttakten för elfordon ”konsekvent snabba fördubblingstider på cirka 15 månader, vilket antyder radikala ekonomiska och infrastrukturella konsekvenser inom en snar framtid”, säger forskarna.

Källa:

13 dec 2023  11:42  CET

Onsdag

COP28 avslutas med en överenskommelse om övergång från fossila bränslen

För första gången någonsin slutade COP28 med ett avtal om att omvandla världen bort från fossila bränslen, rapporterar Bloomberg. Det säger att Förenade Arabemiratens (UAE) president Sultan Al Jaber nådde en överenskommelse ”tillräckligt stark för USA och EU om behovet av att dramatiskt begränsa användningen av fossila bränslen samtidigt som Saudiarabien och andra oljeproducenter hålls ombord”.

Den noterar att Al Jaber fällde klubban efter den så kallade ”globala inventeringstexten” på onsdagsmorgonen – en dag senare än när COP28 skulle avslutas – och möttes av applåder och jubel av delegaterna.

Utkastet till den globala inventeringsöverenskommelsen, som publicerades tidigt i morse, ”uppmanar parterna att bidra till följande globala ansträngningar”, inklusive ”övergång från fossila bränslen i energisystem på ett rättvist, ordnat och rättvist sätt, påskynda åtgärder under detta kritiska decennium, för att uppnå netto-noll till 2050”,

Källa:

13 dec 2023  11:23 CET

Onsdag

Tasmaniens första solcellspark huserar 2000 får när agrivoltaic tar fart

Tasmaniens första solcellsfarm kommer att vara värd för ”ett par tusen” får och är en perfekt lösning för ömtåliga betesmarker, säger markägaren som ligger bakom Northern Midlands Solar Farm på 500 miljoner dollar.

Roderic O’Connor, vars familj har varit på marken i cirka 200 år och som äger gården och solenergiprojektet på 288 megawatt (MW), säger att de kommer att använda mer roterande bete under panelerna som gör att de kan hantera gräs, särskilt de inhemska sorterna, mer effektivt.

Connorville-gården är för närvarande värd för cirka 22 000 får, och det kommer inte att förändras. O’Connor säger att cirka 2 000 av dessa får kommer att roteras genom området som kommer att vara värd för solprojektet.

Källa:

13 dec 2023  11:17  CET

Onsdag

Australien: Batterilagring tar en växande andel av topplasten

Tidigare i veckan publicerade vi en berättelse om den växande andelen batterilagring under perioder med hög efterfrågan i Australien, och särskilt i södra Australien, där dess andel av produktionen under kvällstoppen nådde en topp på mer än 21 procent.

Den växande andelen är betydande eftersom den äter sig in på den marknad som traditionellt domineras av gasgeneratorer i topp, av vilka många är konstruerade för att endast fungera under dessa perioder där de kan utvinna en kungs lösen från marknaden för att betala kostnaderna för konstruktion och bränsle. .

Källa:

13 dec 2023  11:10 CET

Onsdag

Resurseffektivt och klimatvänligt med natriumjonbatterier

Omställningen till ett samhälle utan fossila bränslen innebär att behovet av batterier ökar i snabb takt. Samtidigt kommer ökningen att innebära en brist på metallerna litium och kobolt som ingår i de vanligaste batterityperna. Ett alternativ är natriumjonbatterier, med koksalt och biomassa från skogsindustrin som huvudsakliga råmaterial. Nu visar forskare från Chalmers att dessa har en likvärdig klimatpåverkan som litiumjonbatterier – utan risken att råvarorna tar slut.

− Materialen vi använder i framtidens batterier kommer att vara viktiga för att kunna ställa om till förnybar energi och fossilfri fordonsflotta, säger Rickard Arvidsson, docent i miljösystemanalys vid Chalmers.

Enligt EU-kommissionens akt om kritiska råvaror förväntas efterfrågan på sällsynta batterimaterial öka exponentiellt i takt med att EU-länderna övergår till förnybara energisystem och elfordon.

Källa:

13 dec 2023  10:57  CET

onsdag 13 december

tisdag 12 december

Tisdag

Kina spelar fortfarande det långa spelet med sina "nya tre": solceller, litiumbatterier, elbilar

Kinas ”nya tre” – eller xin san yang – är solceller, litiumjonbatterier och elbilar. Termen går tillbaka till konceptet med dess ”gamla tre” som en gång var grundpelarna i dess export: kläder, hushållsapparater och möbler.

Kinas framgång syns i siffrorna: det står globalt för 80 %+ av solcellsexporten, 50 %+ av litiumjonbatterier och 20 %+ av elbilar. Du Xiaoying, som skriver för China Dialogue, intervjuar experter och citerar rapporter som visar hur det har gjorts. I första hand beror det på kontinuerligt politiskt stöd, välriktade och hållbara subventioner och finansiering, låga kostnader, en enorm hemmamarknad och stordriftsfördelar och kontinuerlig innovation för att se till att produkterna är världsledande och inte bara billigare.

Faktum är att den ihållande innovationen från lokala företag ofta förbises av människor utanför Kina. EU och USA kommer alltid att kämpa för att konkurrera utan den nivå av stöd som Kina levererar, även om den läxan kan dras av väst när de utvecklar nästa generations teknik.

Källa:

12 dec 2023  13:48 CET

Tisdag

Nytt patent revolutionerar elbilsbyggandet

Kia och Hyundai har gemensamt konstruerat en ny generation navmotorer som de själva hävdar ska revolutionera byggandet av elbilar. De första bilarna som byggdes var ju mer eller mindre motoriserade hästvagnar där hästen och schackarna hade bytts ut mot en liten explosionsmotor som placerats under vagnsbotten mellan hjulen.

Med eldrift, behöver dock inte motorns placering längre vara där den har varit. Elmotorernas mindre storlek samt möjligheten att “dela” på en motor till flera små, skapar nya möjligheter som revolutionerar framtida konstruktioner.

Många av dagens elbilar har istället för en traditionell maskin, redan delat upp motorerna så att varje hjul har sin egen motor som kan datorstyras individuellt. En teknik som gör att det klassiska motorutrymmet under huven, inte längre egentligen behövs.

Källa:

12 dec 2023  13:27  CET

Tisdag

Historisk EU-lag om råvaror klubbad – främjar mineralutvinningen

EU ska öka självförsörjningen av de strategiskt viktiga råvaror som krävs för den gröna omställningen. Det är syftet med den lag, Critical Raw Materials Act, som Europaparlamentet röstade igenom i dag, den 12 december. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har deltagit som expertmyndighet i arbetet med lagtexten.

Klimatförändringarna och den geopolitiska situationen har ökat fokuset på råvarufrågorna. I mars lade EU-kommissionen fram ett lagförslag för att säkra EU:s försörjning av kritiska och strategiska råvaror. Det är råvaror som behövs för den gröna omställningen, för ökad digitalisering och inom bland annat försvaret och sjukvården.

Därefter har processen att driva igenom råvaruakten (Critical Raw Materials Act) varit historiskt snabb. I dag röstades lagen igenom i EU-parlamentet.

Källa:

12 dec 2023  13:08 CET

Tisdag

Nordex startar turbininstallation på finsk plats

Nordex har börjat installera turbiner vid ett vindkraftsprojekt i Finlands norra Österbotten, på uppdrag av ett konsortium bestående av energileverantören Helen och Alandsbanken Wind Power Fund.

Ordern på Karahka gjordes 2022 och omfattar 25 N163/5.X vindkraftverk med en total kapacitet på 147,5MW.

N163/5.X-turbinerna vid Karahka vindkraftspark kommer att vara de första att använda Nordex egenutvecklade hybridbetong- och ståltorn på sitt högsta, på en navhöjd av 168 meter.
Tornet har utvecklats baserat på den omfattande expertis som Nordex förvärvat för att designa och tillverka betongtorn i Brasilien, Sydafrika och Mexiko.

Mer än 2500 enheter är redan i framgångsrik drift.

Källa:

12 dec 2023  13:02  CET

Tisdag

Turkiets solenergipotential på taket kan nå 120 GW

Turkiets tekniska solenergipotential på taket kan nå 120 GW, vilket täcker 45 % av landets totala elförbrukning, enligt en rapport från energitankesmedjan Ember.

Rapporten anger att Turkiets solenergipotential på taket är nära tio gånger dess nuvarande installerade solenergikapacitet, förutom provinser som drabbades av en jordbävning tidigare i år. De mest folkrika provinserna i Turkiet har den högsta solkapacitetspotentialen, eftersom Istanbul är den provins som har den högsta solenergipotentialen på taket med en uppskattad produktionskapacitet på 10,4 GW, följt av Ankara (10,1GW) och Izmir (9,3GW).

Källa:

12 dec 2023  12:56 CET

Tisdag

Använda spillvärme från sol-paneler för att generera varmvatten i bostäder

Forskare vid Multiphysics Interaction Lab (MiLab) i USA har utvecklat en ny fotovoltaisk-termisk (PVT) systemdesign som använder spillvärme från PV-paneler för att generera varmvattensystem i bostäder.

Systemet bygger på parallella vattenrör som fästs på baksidan av solpanelerna och sänker deras driftstemperaturer. ”Vår studie introducerar ett enkelt och praktiskt tillvägagångssätt för kylning som förbättrar den elektriska effektiviteten hos PV-paneler samtidigt som den erbjuder en hållbar lösning på behov av varmvatten i bostäder,” sa forskarna.

Källa:

12 dec 2023  12:53  CET

Tisdag

EU installerar rekordstora 56 GW solenergi 2023, tillväxten avtar 2024

EU installerade en rekordstor solenergikapacitet på 56 GW 2023, långt över de 40 GW som lades till 2022, sade SolarPower Europe på tisdagen när de släppte sina marknadsutsikter för 2023-2027.

I år är det tredje i rad där den europeiska solenergimarknaden har upplevt en tillväxt på minst 40 %. Förväntningarna är en långsammare expansion på 11 % 2024, då årliga installationer ses nå 62 GW.

2023 återvände Tyskland till topplaceringen med 14,1 GW ny kapacitet. Det följs av Spanien med 8,2 GW, Italien med 4,8 GW, Polen med 4,6 GW och Nederländerna med 4,1 GW. I Central- och Östeuropa passerade Tjeckien, Bulgarien och Rumänien tröskeln på 1 GW för årliga soltillskott.

Källa:

12 dec 2023  12:43 CET

Tisdag

Världens största hjulkran installerar vindkraftverk i Kina

Världens största hjulkran har slutfört sitt första uppdrag på en vindkraftspark i Yingkou, Liaoning-provinsen, Kina. Belägen vid vindkraftsparken Dashiqiao Xintai New Energy lyfte den kinesiska tunga maskintillverkaren XCMGs XCA3000 ett 25 ton, 312 fot långt (95 meter långt) blad till ett vindkraftverks nav på en höjd av 351 fot (107 meter) .

”XCA3000-kranen på hjul, designad speciellt för att bygga vindkraftverk, är 525 fot (160 meter) hög. Den har en nominell lyftkapacitet på 3 000 ton, kan hissa 190 ton och kan installera vindkraftverk på upp till 10 megawatt (MW), säger företaget.

Enligt det statligt ägda företagets påståenden har XCA3000 satt rekord för den tyngsta och högsta lyftkapaciteten för kranar på hjul.

Källa:

12 dec 2023  12:19  CET

Tisdag

Skellefteå Kraft planerar sin största investering i Skellefteälven i modern tid

Skellefteå Kraft vill fortsätta gå i framkant när det gäller att utnyttja vattenkraftens fulla potential. Nu utreder därför företaget sin största satsning inom vattenkraften i modern tid – utbyggnader av kraftverken i Krångfors och Granfors i Skellefteälven.

– Ser man till vilken effektökning detta skulle innebära, så har vi inte gjort något lika stort sedan vi först byggde vattenkraften, säger Susanne Öhrvall, affärsenhetschef vattenkraft på Skellefteå Kraft.

Krångfors och Granfors, som ligger efter varandra i älven, är i dag med sina effekter på 60 respektive 40 MW så kallade flaskhalsar i Skellefteälvens flöde. En ökning av effekten till 100 respektive 60 MW möjliggör ett jämnare vattenflöde genom hela nedre delen av älven, då samtliga kraftverk kan hantera lika stora vattenflöden.

En förändring som innebär en effektivare energiproduktion med en minimal ytterligare påverkan på den befintliga vattenmiljön.

Källa:

12 dec 2023  11:55 CET

Tisdag

Istället för "Climate Change" borde det heta "Fossil-Fueled Destruction"

”Klimatkris” identifierar bara symptomen på olje- och gasberoende. När tiden rinner ut behöver vi en term som fokuserar på vad – och vem – är att skylla på.

Det finns alltid en eftersläpning mellan ett brytande av status quo och att bestämma sig för ett ord för det. Planeten värms upp i en livsfarlig takt. Och ändå börjar de två orden vi använder för att beskriva denna bristning – ”klimat” och ”förändring” – att verka för stela och endimensionella för att förmedla våldet till livsuppehållande ekosystem som hotar världen som vi har känt den.

När delegater från 196 länder för 28:e gången försöker nå ett globalt avtal för att minska växthusgaserna är det dags för ett nytt språk.

Källa:

12 dec 2023  11:39  CET

tisdag 12 december

måndag 11 december

Måndag

Solenergi har sett en anmärkningsvärd ökning i kapacitet över hela världen

2010 tog det i genomsnitt en månad att installera en gigawatt solenergi. År 2015 ökade denna takt till en vecka, och 2023 förväntas den överstiga en gigawatt per dag.

Solenergi spelar nu en betydande roll i den globala elproduktionen.
Under det senaste decenniet har det globala solkraftslandskapet förändrats dramatiskt, enligt en sammanfattning av Solcellskollen.

Om man ser tillbaka till 2010 tog det i genomsnitt en månad att installera en gigawatt solkapacitet. År 2015 ökade denna takt till en vecka, och 2023 förväntas den överstiga en gigawatt per dag.

Källa:

11 dec 2023  13:27 CET

Måndag

Holländskt campus installerar ett saltbatteri

”Vi är glada över att installera vårt saltvattenbatteri på Deltares campus och visa upp en ny gräns för vatten-energi-nexus: energilagring! Genom att kombinera Deltares globala expertis inom vatten och hållbar energi med vår teknologi kan vi utöka vår vision om vilken klimattålig infrastruktur och städer ser ut” sa Jiajun Cen, VD och medgrundare på AQUABATTERY.

”Ett hållbart batterikoncept med liten miljöpåverkan ligger i linje med vår strategi och vision att minska koldioxidutsläppen från våra aktiviteter och minimera vårt koldioxidavtryck. Våra vatten- och underjordiska mjukvarumodeller och datatjänster körs 24/7 och används över hela världen. Genom att göra det tillför vi värde till sociala frågor, men modellerna kräver en elbaslast på 400kW. Våra 5 725 solpaneler genererar mer än tillräckligt med ström under dagen. Ett AQUABATTERY tillåter oss att lagra överflödig el från solpanelerna för att använda på natten”, säger Ivo Pothof, specialist Renewable Energy på Deltares.

Källa:

11 dec 2023  12:48  CET

Måndag

Pumpkraftverk – gammal teknik ger ny nytta

Pumpkraftverk är en beprövad teknik för att lagra energi, och för att stötta elnätet. Nu vill företaget Mine Storage bygga pumpkraftverken på platser som redan är exploaterade, till exempel nedlagda gruvor.

Företaget Mine Storage har utforskat möjligheterna att bygga pumpkraftverk i nedlagda gruvor och stenbrott. För ett par månader sedan skickade man in underlag för avgränsningssamråd, ett första steg i tillståndsprocessen, för ett energilager i Vånga i Kristianstad kommun, med en effektkapacitet på 30 megawatt.

Pumpkraftverket består av ett övre vattenmagasin (stenbrottet), och ett undre vattenmagasin (Ivösjön). Däremellan byggs en vattenledning som leder vattnet via en turbin för elproduktion respektive en pump för att återföra vattnet.

Energilagret planeras innehålla 80 MWh per laddning, vilket skulle kunna förse nästan 30 000 hushåll med el under en timme.

Källa:

11 dec 2023  12:33 CET

Måndag

Ny skjuts för vätgasledning

Planerna på den 100 mil långa ledning för vätgas som Nordion Energi och Gasgrid vill bygga, har klassats som EU-gemensamt intresse av Kommissionen. Det innebär en ny skjuts för projektet Nordic Hydrogen Route.

Planerad sträckning är från Örnsköldsvik till finska Vasa med en avstickare till Kiruna. Nordion Energi och finska Gasgrid har som mål en gränsöverskridande vätgasinfrastruktur i Bottenviken och en öppen vätgasmarknad senast år 2030.

Nu harEU-kommissionen klassat projektet som ett PCI (project of common interest, av gemensamt europeiskt intresse). Att listas som PCI-projekt innebär en möjlighet att söka finansiering via EU:s fonder för prioriterade projekt och kan också bidra till att påskynda tillståndsprocesser nationellt.

Källa:

11 dec 2023  12:31  CET

Måndag

EU: Solenergi normen för nya byggnader

Europaparlamentet och rådet nådde på torsdagskvällen en överenskommelse om nya regler för att förbättra energiprestandan för byggnader i hela EU, inklusive att göra solenergiinstallationer till normen för nya byggnader.

Branschorganet SolarPower Europe beskrev affären om EU Solar Standard som en enorm milstolpe. Jan Osenberg, policyrådgivare på organisationen, förklarade att det kommer att ”kräva solenergiinstallationer på alla nya offentliga och kommersiella byggnader senast 2026, på alla nya bostadshus 2029, på icke-bostadshus som genomgår en relevant renovering senast 2027, och på alla befintliga offentliga byggnader i ett stegvis tillvägagångssätt till 2030.”

Källa:

11 dec 2023  12:20 CET

Måndag

Polarium utvärderar ny batterikemi

Altris nyligen introducerade natriumjon-kemi för batterier kan få ett nytt stort genomslag. Uppsalabolaget har nämligen inlett en utvärderingsprocess tillsammans med Polarium.
Det var i slutet på november som Northvolt och Altris presenterade ett nytt natriumjonbatteri för energilagringslösningar med en energidensitet på över 160 wattimmar per kilogram. Tanken med batteriet var även att få bukt med ett av de största problemen med batteriindustrin, sourcing av kritiska mineraler.

Northvolt och Altris skriver att batteriet i fråga är fritt från litium, nickel, kobolt och grafit, och använder i stället järn och natrium. Anoden är kolbaserad och katoden baserad på materialet Prussian White.

I veckan presenterade Altris ytterligare ett samarbete, med Polarium. Om utvärderingen blir framgångsrik kan Altris natriumjon-kemi användas till Polariums hela produktportfölj.

Källa:

11 dec 2023  11:53  CET

Måndag

Australiens största batteri laddas med solenergi och ersätter kolkraft

Planeringsgodkännande har getts för vad som kommer att bli Australiens största batteriprojekt, med en specifik roll att hjälpa till att suga upp solenergi mitt på dagen och ersätta kol under kvällstoppen.

Det statligt ägda bolaget Synergy i västra Australien planerar att bygga ett 500 MW, fyra timmars (2 000 MWh) Collie-batteri, inte långt från statens tre återstående kolgeneratorer, och säger att det skulle kunna fördubblas i storlek till 1 000 MW och 4 000 MWh.

Källa:

11 dec 2023  11:45 CET

Måndag

The Guardian syn på Cop28: en utfasning av fossila bränslen är det enda vettiga beslutet

Det var aldrig riktigt tveksamt. Men den första veckan av Cop28, som avslutades med en vilodag på torsdagen, gjorde ett avgörande faktum omöjligt att ignorera: fossilbränsleindustrin planerar inte att gå tyst. Långt fler av dess lobbyister finns i Förenade Arabemiraten än vad som har deltagit i FN:s klimatsamtal tidigare. En analys räknade 2 456 av dem – nästan fyra gånger så många som registrerades förra året i Egypten.

Kampen hettar upp om vad nästa veckas rapport om framstegen mot Parismålen, känd som den globala inventeringen, kommer att säga. Fossila bränsleintressen – både företag och nationella – driver hårt för att undvika hänvisningar till utfasningen som skulle signalera slutet på deras affärsmodell och stora vinster. De vill inte ha en energiomställning som leder till deras bortgång.

Källa:

11 dec 2023  11:23  CET

Måndag

Energilagringssystem med uttjänta gruvschakt och gruvspelsteknik

ABB har gjort tecknat en överenskommelse med brittiskbaserade energilagringsföretaget Gravitricity för att undersöka hur ABB:s expertis och tekniker inom gruvspel kan påskynda utveckling och implementering av tyngdkraftsbaserade energilagringssystem i uttjänta gruvor.

Gravitricity har tagit fram GraviStore, ett underjordiskt tyngdkraftsbaserat energilagringssystem som lyfter och sänker tunga vikter i underjordsschakt för att kombinera några av de bästa egenskaperna med litiumjonbatterier och pumpkraftverk. Framtida GraviStore-system kommer lagra över 20 MWh och klarar betydande lagringsperioder tillsammans med snabba kraftleveranser till nätverksbegränsade användare och operatörer, distributionsnätverk och större kraftanvändare.

Källa:

11 dec 2023  11:10 CET

Måndag

SaltX och Dalmia Cement har påbörjat arbetet med pilotanläggning för elektrisk cementtillverkning i Indien

SaltX Technology och Dalmia Cement inledde sitt samarbete i juni 2023. Samarbetet avser att under 2024 färdigställa en gemensam pilotanläggning för elektriskt framställd cement, där SaltX:s elektriska kalcineringsteknik (EAC), implementeras vid en av Dalmia’s befintliga anläggningar.

SaltX besök i Indien förra vecka markerar starten på projektet och ligger till grund för förstudiearbetet som planeras startas under första kvartalet 2024.

Dalmia Cement har totalt sju produktionsanläggningar i Indien med en årlig produktionsvolym på över 40 miljoner ton cement. Dalmia har identifierat anläggningen i Rajganga Nagpur Odish i centrala Indien, som den bäst lämpade för kommande pilotprojekt utifrån tekniska och logistiska förutsättningar.

Källa:

11 dec 2023  11:03  CET

måndag 11 december

fredag 8 december

Fredag

Fiat första Europamärke med batteribyte

Bilmodellen Fiat 500e får stöd för batteribyte som snabbladdningsalterativ. Tekniken levereras av amerikanska Ample som även levererar till Fisker och Mitsubishi.

Ample skriver kontraktet med italienska Fiats ägare Stellantis som även äger bland annat Peugeot, Opel, Citroën, Chrysler, Jeep och Lancia.

Till att börja med utrustas Stellantis korttidshyrtjänst Free2move med en flotta på hundra stycken Fiat 500e. De tas i drift nästa år i Spanien.

Att döma av hur Ample uttrycker sig, förväntar det sig fler beställninar från Stellantis:

Källa:

8 dec 2023  11:09 CET

Fredag

Australisk stad får tryckluftslagring 200MW/1 600 MWh

Hydrostor har nått en överenskommelse med New South Wales transmissionsnätoperatör Transgrid som kommer att se det föreslagna 200 MW/1 600 MWh Silver City Energy Storage Project stödja tillförlitligheten av elförsörjningen för Broken Hill redan 2027.

Hydrostor planerar att bygga ett 200 MW energilagringssystem med åtta timmars lagringskapacitet vid gruvan i Potosi nära Broken Hill. Det långvariga energilagringssystemet kommer att använda avancerad teknik för lagring av tryckluftsenergi (A-CAES).

Avtalet med Transgrid kräver att Hydrostor reserverar upp till 50 MW kapacitet från Silver City-projektet, vilket motsvarar upp till 250 MWh lagring, för att tillhandahålla en pålitlig reservströmförsörjning för de 17 000 människor som bor i Broken Hill. Det nya systemet kommer att ersätta befintliga dieselturbiner som idag ger stöd vid planerade eller oplanerade avbrott.

Källa:

8 dec 2023  11:00  CET

Fredag

Solpark utanför Falkenberg

Axpo har faciliterat en långsiktig transaktion av förnybar el producerad av Soltech Energy Solutions och såld till mediekoncernen Egmont. Parterna har i samarbete tecknat ett sjuårigt energihandelsavtal för byggnation av en 11 MW solcellspark, utvecklad av Soltech Energy Solutions. Solcellsparken planeras vara i drift sommaren 2024 och kommer att vara belägen i södra Sverige, nära Falkenberg.

Solcellsinstallationen kommer årligen att tillföra cirka 11 GWh förnybar el till elnätet, vilket motsvarar den genomsnittliga förbrukningen för cirka 1 200 nordiska hushåll*.

Egmont är ensam köpare av elen vilket kommer att täcka 50 procent av Egmonts elförbrukning i Sverige och Norge.

Källa:

8 dec 2023  10:48 CET

Fredag

Gruvmiljardären Andrew Forrest i svidande attack mot olje- och gasindustrin

Den australiensiska gruvmiljardären Andrew Forrest har använt klimattoppmötet Cop28 i bakgrunden för att betala för annonser i mer än 10 stora tidningar runt om i världen som attackerar olje- och gasindustrin och kräver att fossila bränslen ska fasas ut.

Forrest, som i år rankades som Australiens näst rikaste person, med ett nettovärde på 33,3 miljarder A$ (17,4 miljarder pund), placerade en annons i fredagsupplagan av tidningar inklusive New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Financial Times , Times of India, Australian Financial Review och Australian.

Källa:

8 dec 2023  10:43  CET

Fredag

Insekter trivs på solcellsparker planterade med inhemska blommor

Två solgårdar i Minnesota såg stora ökningar av bin och andra insekter efter att en mängd olika inhemska gräs och vilda blommor planterats bland panelerna

Att så gräs och vilda blommor bland solpaneler kan ge stora ökningar av bin och underlätta pollinering av grödor på närliggande fält, visar en fyraårig studie i USA.

Utbyggnaden av solenergi ses ibland som ett hot mot miljön på grund av de stora mängder mark som krävs, men solenergiutbyggnader kan utformas för att återställa livsmiljöer och ge vinster för biologisk mångfald.

Källa:

8 dec 2023  10:36 CET

Fredag

Uganda planerar en massiv utbyggnad av ren energi – med intäkterna från olja

Uganda tillkännagav en plan vid COP28 för att använda oljeintäkter för att finansiera en snabb expansion av ren energi över det östafrikanska landet

Uganda planerar att öka sin kapacitet för ren energi mer än tjugofaldigt under de kommande två decennierna för att utöka tillgången till el till sina 45 miljoner invånare. Men finansieringen för denna ambitiösa plan kommer att förlita sig på intäkter från en kontroversiell oljeledning som byggs över hela landet.

För närvarande genereras nästan all Ugandas el av vattenkraft och solenergi.

Källa:

8 dec 2023  10:31  CET

Fredag

Tyskland stärker klimatutrikespolitiken med ny strategi

För att hjälpa världen komma in på en väg som säkerställer att den globala temperaturökningen begränsas till 1,5°C, har Tyskland presenterat en ny strategi för att samordna sina klimatutrikespolitiska insatser mellan alla ministerier. Regeringen avslöjade det efterlängtade dokumentet när FN:s klimatkonferens COP28 äger rum i Dubai, i det internationella klimatsändebudet Jennifer Morgan kallade en ”timing som inte kunde vara bättre.” Strategin innebär att säkerställa att hela regeringen talar med en röst till internationella partners. Icke-statliga organisationer välkomnade strategin, men kritiserade att den är för vag när det gäller genomförandet.

Den tyska regeringen har presenterat sin första klimatutrikespolitiska strategi någonsin, som syftar till att se till att landet kan göra det bästa av sina ansträngningar för att hjälpa till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius.

Källa:

8 dec 2023  10:23 CET

Fredag

Linjesjöfarten vill sätta ett slutdatum för nybyggnad av enbart fossildrivna fartyg

World Shipping Council (WSC), linjesjöfartens lobbygrupp, har tagit sig an samlingsuppropet vid COP28 för en vecka sedan av några av dess största medlemmar och skickade ett dokument till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) som beskriver dess fyra ”hörnstenar” som är avgörande för ett effektivt IMO:s växthusgasavtal.

I det enskilt största ögonblicket med rubriker för sjöfarten under det FN-inkallade COP28-evenemanget i Dubai hittills, utfärdade VD:arna för ledande globala rederier, MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd och Wallenius Wilhelmsen (bilden), en gemensam deklaration i fredags som kräver ett slutdatum för enbart fossildrivna nybyggnader och uppmanar IMO att skapa de reglerande förutsättningarna för att påskynda övergången till gröna bränslen.

WSC har sedan dess publicerat sitt första bidrag till förhandlingarna vid IMO:s nästa sammankomst av dess Marine Environment Protection Committee (MEPC), där den beskriver de fyra punkter som den anser är avgörande för ett effektivt globalt rättsligt instrument, som ett formellt bidrag till IMO:s klimat förhandlingar.

Källa:

8 dec 2023  10:17  CET

Fredag

Alger kan ersätta sojabönor som proteinkälla

Havssallat kan bli en ingrediens i framtidens livsmedel och – med lite hjälp på traven – få lika hög proteinhalt som sojabönor, visar en avhandling. Det kan bana väg för algburgare eller algbollar som alternativ till köttfärs framöver.

I takt med en växande befolkning och ett ökat tryck på landbaserad odling riktas blicken mot livsmedel från havet. Forskaren Kristoffer Stedt vid Göteborgs universitet har i en avhandling undersökt hur alger kan bli en framtida proteinkälla.

– Alger innehåller många viktiga näringsämnen som proteiner, mineraler och vitaminer och har en god potential att vara en viktig del av vår kost. Inom fem år tror jag att vi kommer att se många nya algprodukter på marknaden, säger Kristoffer Stedt.

Källa:

8 dec 2023  10:06 CET

Fredag

Dubai inviger världens största koncentrerade solcellsprojekt

Världens största projekt för koncentrerad solenergi (CSP) invigdes i Dubai på onsdagen som en del av den fjärde fasen av Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park.

Med en total investering på 4,3 miljarder USD (15,78 miljarder AED) täcker den fjärde fasen en yta på 44 km2 och har världens högsta soltorn på 263,1 m högt, heter det i ett uttalande från Dubai Electricity & Water Authority (DEWA).

Fas fyra-projektet på 950 MW använder tre hybridteknologier — 600 megawatt från ett paraboliskt bassängkomplex, 100 MW från CSP-tornet och 250 MW från solcellspaneler.

Källa:

8 dec 2023  10:02  CET

fredag 8 december

tisdag 7 december

Torsdag

Agrivoltaik kan öka foderkvaliteten i halvtorra områden

Forskare vid Colorado State University i USA har undersökt effekten av ett agrovoltaiskt system på halvtorra gräsmarker som tidigare skötts för höproduktion. Teamet undersökte särskilt hur gräsmarker svarade på olika simulerade beteshanteringsstrategier inom den agrovoltaiska arrayen.

”Detta är den första studien som testar hur foderkvantitet och -kvalitet svarar på simulerat bete i Colorados halvtorra klimat”, berättade forskningens motsvarande författare, Matthew Sturchio, till tidningen pv. ”Förmågan hos växter att växa igen i olika skeden av växtsäsongen, när miljöförhållandena blir varmare och torrare, är viktig för att fastställa bästa praxis för beteshantering i agrovoltaiska gräsmarkssystem.”

Forskarna gjorde sina mätningar vid Jack’s Solar Garden (JSG), en förhöjd, sydorienterad agrovoltaisk inlärnings- och forskningsanläggning som använder enaxelspårningssystem nära Longmont, Colorado. De kvantifierade hur tidpunkten för bete förändrar den totala produktiviteten och om foderkvaliteten förändras under växtsäsongen.

Källa:

7 dec 2023  12:18 CET

Torsdag

Solenergi blev den billigaste bränslekällan för nybyggda kraftsystem: EY

Den senaste rapporten från Ernst och Young (EY) hävdade att solenergi växte fram som den billigaste bränslekällan för nybyggda kraftsystem globalt, vilket ledde till en snabbare energiomställning. Rapporten sa att trots utmaningarna som inflation och prisökningar verkade solenergi vara ledaren.

Den hävdade att den med sin lägsta utjämnade elkostnad (LOCE) har överträffat andra former av förnybar energi av andra fossila bränslen. Rapporten visade att mellan 2010 och 2022 rapporterades den största minskningen av kostnader för förnybar kraftproduktion i solenergi jämfört med vindkraft på land och havsbaserad vindkraft.

Källa:

7 dec 2023  12:08  CET

Torsdag

Stor byvärmepump testar en väg till nettonoll för Storbritannien på landsbygden

På ett lugnt fält i östra England genererar en stor värmepump tillräckligt med värme för att försörja hus i hela en historisk by, ett pilotprojekt som testar sätt att stimulera användningen av förnybar energi i ett land som ligger bakom sina nettonollmål.

Värmepumpen liknar en stor jordbruksanläggning med glittrande silvervattenkar och producerar vatten som är tillräckligt varmt för att mata befintliga hushållssystem, vilket eliminerar behovet av kostsamma renoveringar i hemmet. Ett 60-årigt finansieringssystem tog bort kostnaderna i förskott.

Supportrar säger att nätverket, det första i sitt slag på landsbygden i Storbritannien, inte bara visar ett sätt för Storbritannien att komma ikapp Europa när det gäller införandet av värmepumpar, utan tar upp hur det kan finansiera den bredare nettonollövergången när hushållens finanser är trånga.

Källa:

7 dec 2023  12:01 CET

Torsdag

Genombrott för solenergi fördubblar energiproduktionen genom att köra dag och natt

Forskare har utvecklat en banbrytande ny metod för att fördubbla energiproduktionen från en typ av solkraftverk – ett framsteg som kan ge tillräckligt med energi till över 750 hem.

Studien som nyligen publicerades i tidskriften Energy Reports omdesignar ett system som kallas Solar Tower Power Plant som består av ett skorstensliknande torn med en mekanisk turbin vid basen.

Systemet består huvudsakligen av två komponenter – ett solkraftssystem och en kylande neddragsstruktur. När luften i tornet värms upp genom att absorbera solstrålning skapar det ett uppströmsdrag som stiger och aktiverar vindkraftverk som i sin tur genererar el.

Denna första modell som utvecklades på 1980-talet av spanska ingenjörer användes dock inte allmänt eftersom den var kostsam på grund av sin enorma storlek.

Källa:

7 dec 2023  11:53  CET

Torsdag

Vi har tillräckligt med mineraler för energiomställningen, men tillgången på medellång sikt är en utmaning [Del 2]

I del ett betonade jag att prognoser av långsiktig efterfrågan bör tas med en stark nypa salt: vi vill få en känsla av balansen mellan efterfrågan och utbud, men de flesta prognoser kommer att visa sig vara felaktiga.

Vi kommer att hitta nya reserver, batterikemin kommer att förändras och marknaderna kommer att reagera på prissignaler och ersätta mineraler med rikligare och billigare alternativ. En diskrepans på 20 % år 2050 är nog inget att få panik över, utan att justera och planera för.

En rapport från Payne Institute – The State of Critical Minerals Report 2023 – konstaterar att det tar 7 till 10 år i USA att få ett gruvtillstånd. Det är väldigt långsamt med internationella standarder: det är bara 2 till 3 år i Australien och Kanada.

Källa:

7 dec 2023  11:44 CET

Torsdag

Ukraina förses med mobila solkraftsanläggningar

Solelskolan och NEFCO, Nordic Environment Finance Corporation, genomför just nu ett projekt i Ukraina som möjliggör solkraft med batterilager till utsatta och samhällsviktiga funktioner som till exempel sjukhus. Lösningarna gör att mottagarna i Ukraina kommer kunna producera egen el genom mobila off-grid solkraftsanläggningar.

NEFCO, de nordiska ländernas gröna bank, grundades 1990 av de fem nordiska länderna för att främja hållbara investeringar. Organisationen arbetar med att finansiera olika projekt som påskyndar den gröna omställningen, både i och utanför Norden. De är sedan länge aktiva i Ukraina. Solkompaniet och NEFCO har i omgångar diskuterat vad som skulle kunna göras tillsammans.

Källa:

7 dec 2023  11:24  CET

Torsdag

Det behövs mer el-produktion i Gävleborgs län

Gävleborg står inför en extrem ökning av elförbrukningen – 128 procent – de kommande åren. Hur länet ska få fram de enorma investeringar i elnät och elproduktion som kommer att krävas diskuterades vid ett seminarium på Gävle slott på måndagen.

Det är elföretaget Ellevio som i en ny rapport beskriver den utmaning Sverige står inför när det gäller behovet av ökad elproduktion.

Rapporten, som stod i fokus vid ett seminarium som Länsstyrelsen Gävleborg och Ellevio arrangerade på måndagen, understryker hur näringslivet, för att kunna genomföra den så kallade gröna omställningen, kommer att behöva betydligt mer el än i dag.

Källa:

7 dec 2023  11:19 CET

Torsdag

Ny design på vindkraft testas

Precis utanför kusten från West Beach flyter prototypen av vindkraftverk. Även om dess blad snurrar i de vintriga vindarna, skickar den ingen kraft till land. Den finns där, tillfälligt, för att samla in data.

Strukturen, en 27-fots prototyp för en 350- till 400-fots turbin, kommer att stanna i viken i två till tre månader. Under de kommande veckorna kommer dess designer, T-Omega Wind, att studera hur den presterar och mata in den insamlade data till datormodeller för utveckling av fullskalig version.

Med sina fyra ben som bildar en pyramid skiljer sig T-Omega-turbinen i design från de som New Bedford har sett stå högt ovanför Route 18 sedan sommaren.

Källa:

7 dec 2023  11:09  CET

Torsdag

Norska Statkraft undersöker långvarig energilagring baserad på saltvatten

Statkraft och holländska startupen Aquabattery har gått samman för att utveckla den senares långtidslagringslösning baserad på saltvatten.

De två företagen kommer att testa lagringstekniken i ett pilotprojekt under sex till tolv månader i Delft, Nederländerna. Målet är att undersöka skalbarheten hos Aquabatterys teknologi och dess kommersiella livskraft.

Aquabatterys patenterade lagringsteknik använder saltvatten som lagringsmedium. Tekniken beskrivs som ett flödesbatteri som självständigt kan ändra effekt (kW) och energi (kWh) kapacitet. Det sägs också vara billigt, mycket skalbart och hållbart, eftersom det bara använder vatten och bordssalt, med dess lagringskapacitet som kan utökas genom att bara lägga till vattenreservoarer eller använda större tankar.
Se även: Renews economy

Källa:

7 dec 2023  10:57 CET

Torsdag

England: Prenumerera på solceller och batterier

Med Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) som godkänner vad som tros vara första gången ett företag kan tillhandahålla solpaneler och batterier på en prenumerationsmodell – utan att abonnenter behöver betala en klumpsumma i förskott – kan scenen vara redo för en ny boom i solcellsabonnemangstjänster. Detta kommer att ge användbar konkurrens på marknaden och en ny arena för tekniska investerare att bryta.

Den brittiska startupen Sunsave fick FCA klartecken denna vecka, med sitt förslag att tillhandahålla solpaneler och batterier på en prenumerationsmodell. Den Oxford-baserade startupen har också samlat in en seed-runda på 5,4 miljoner pund

Källa:

7 dec 2023  10:49  CET

torsdag 7 december

onsdag 6 december

Onsdag

Planer på stor solcellspark i Arboga

Nordiska energibolaget Ilmatar Solar uppges vara intresserade av att bygga en storskalig park väster om Arboga, i höjd med E18/E20. I en nyhet publicerad på Arboga kommuns hemsida står det att solcellsparken är tänkt att kunna generera upp till 1,1 TWh per år, enligt företaget som vill anlägga parken. Detta motsvarar en årlig elförbrukning för upp till 220 000 villahushåll.

– En etablering av en solcellspark skulle innebära ett tillskott av lokalproducerad och förnybar el i vår kommun. Att energitillgången stärks är viktigt för Arbogas attraktionskraft och tillväxt. Nu kommer vi att följa processen och planeringen framåt, säger Jonna Lindman (M), kommunstyrelsens ordförande i Arboga, till kommunens hemsida.

Källa:

6 dec 2023  14:05 CET

Onsdag

Global solkapacitet kan nå 75 000 GW år 2050 med energilagring: ISA

En senaste rapport från International Solar Alliance (ISA) och Long-Distance Energy Storage (LDES) Council projicerar ett mål på 75 000 gigawatt (GW) solkapacitet till 2050.
 
Deras mål är att tillhandahålla långsiktig energilagring för att fullt ut förverkliga potentialen hos dessa solenergianläggningar för fullständig avkolning. LDES beräknas bli en industri på 4 biljoner dollar år 2040, med en installerad kapacitetspotential på 8 TW.
 
Med lång lagringskapacitet kan potentialen för solkapacitet år 2050 gå upp till 75 tusen gigawatt, säger en rapport från International Solar Alliance (ISA) och LDES
Council.
 

Källa:

6 dec 2023  13:23  CET

Onsdag

Air New Zealand går elektriskt med lastplan för korta inrikesrutter

Ett futuristiskt elektriskt flygplan har valts ut för att ansluta sig till Air New Zealands flotta som en del av ett projekt för övergång till lågutsläppsresor.

Flygbolaget tillkännagav sin plan på onsdagen, efter att ha valt Betas Alia batteridrivna plan för kommersiella flygningar 2026, som initialt transporterade gods.

Verkställande direktören Greg Foran sa att det elektriska planet skulle ge företaget insikter i hur man kan använda andra alternativa flygplan och hantera den ”onda” utmaningen att minska koldioxidutsläppen.

Air New Zealands tillkännagivande kommer efter att Qantas åtagit sig att använda 10 procent hållbart flygbränsle i sin flotta till 2030, och både Qantas och Virgin lovade att nå nettonollutsläpp till 2050.

Källa:

6 dec 2023  12:25 CET

Onsdag

Trämaterialet lignin ger pålitliga organiska solceller

En relativt obehandlad variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid Linköpings universitet och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

I dagsläget verkar en av de främsta hållbara energikällorna vara solljus. Traditionella solceller tillverkade av kisel är effektiva men har en energikrävande och svår tillverkningsprocess som dessutom kan leda till utsläpp av miljöfarliga kemikalier. Därför har organiska solceller blivit ett hett forskningsområde tack vare sin låga tillverkningskostnad, lätta vikt och flexibilitet vilket öppnar för många användningsområden. Bland annat kan de användas inomhus eller på kläder för att driva personelektronik.

Men ett problem är att organiska solceller är gjorda av plast, eller polymerer som kommer från olja. Så trots att de är organiska är de inte så miljövänliga som de skulle kunna vara.

Källa:

6 dec 2023  12:18  CET

Onsdag

Tyska RWE säkrar slutgiltigt tillstånd för den walesiska vindkraftsparken till havs

RWE går vidare med sitt walesiska Awel y Môr-projekt för vindkraftsparker till havs.

Det tyska bolaget har säkrat en marin licens från Natural Resources Wales, och slutfört sitt tillstånd för vindkraftsparken på 1,1 GW.

Projektet kommer att ligga vid sidan av den operativa 576 MW havsvindkraftsparken Gwynt y Môr och planeras vara i drift före 2030 med maximalt 50 turbiner på en maximal höjd av 332 meter.

RWE utvecklar Awel y Môr, i ett joint venture med partners Stadtwerke München och Siemens Financial Services som äger 30 respektive 10 % av aktierna.

Förutom Gwynt y Môr driver RWE redan vindkraftsparkerna North Hoyle och Rhyl Flats i norra Wales.

Källa:

6 dec 2023  11:24 CET

Onsdag

Outokumpu och Alfa Laval i stålsamarbete

Outokumpu har ingått ett samarbete med Alfa Laval om att leverera världens första så kallade ”towards zero-rostfria stål”. Dessa ska användas i Alfa Lavals tillverkning av värmeväxlare. En värmeväxlare kan bestå av upp till 80 procent stål och Alfa Laval tillverkar dessa i stora volymer och ser potential att öka produktionen ytterligare. Outokumpus ”towards zero-rostfria stål” har upp till 93 procent lägre koldioxidavtryck än branschgenomsnittet och är det första kommersiella towards zero-stålet på marknaden.

– Det här samarbetet är ett utmärkt exempel på hur gröna lösningar som förnybar energi kräver rostfritt stål med låga koldioxidutsläpp, säger Thomas Anstots, President, Business Line Advanced Materials på Outokumpu.

Källa:

6 dec 2023  11:18  CET

Onsdag

Att göra en bild med generativ AI använder lika mycket energi som att ladda din telefon

Varje gång du använder AI för att skapa en bild, skriva ett e-postmeddelande eller ställa en fråga till en chatbot, kostar det planeten.

Faktum är att generering av en bild med en kraftfull AI-modell tar lika mycket energi som att fulladda din smartphone, enligt en ny studie av forskare vid AI-startupen Hugging Face och Carnegie Mellon University. De fann dock att det är betydligt mindre energikrävande att använda en AI-modell för att generera text. Att skapa text 1 000 gånger använder bara så mycket energi som 16 % av en full laddning av smartphone.

Deras arbete, som ännu inte har granskats, visar att även om träning av massiva AI-modeller är otroligt energikrävande, är det bara en del av pusslet. Det mesta av deras koldioxidavtryck kommer från deras faktiska användning.

Källa:

6 dec 2023  11:03 CET

Onsdag

Japanska forskare utvecklar koboltfritt litiumjonbatteri med hög energitäthet

Dagens elfordon drivs till övervägande del av nickel-mangan-kobolt (NMC) litiumjonbatterier. Införandet av kobolt i denna typ av batterier har dock ansetts vara problematiskt på grund av dess förväntade brist samt tillhörande risker i försörjningskedjan relaterade till dess enda källa, mänskliga rättigheter och gruvdrift.

Nu har ett team under ledning av forskare från Tokyos universitet designat ett litiumjonbatteri som parar ihop en koboltfri katod med en kiselsuboxid (SiOx) anod, vilket framgångsrikt tar itu med koboltutmaningen.

”Det finns många anledningar till att vi vill övergå från att använda kobolt för att förbättra litiumjonbatterier”, säger professor Atsuo Yamada från institutionen för kemisk systemteknik.

Källa:

6 dec 2023  10:56  CET

Onsdag

Chile: Transparens är nyckeln till framgång för energilagringsindustrin

Energilagring har vuxit snabbt i Chile de senaste åren för att stödja landets mål att avveckla alla sina kolanläggningar och övergå till 100 procent förnybar energi till 2040.

Enligt BloombergNEF är Chile på väg att använda 237 megawatt / 1 185 megawattimmar av energilagringsprojekt 2023. Kumulativa energilagringsutbyggnader förutspås nå cirka 12 gigawattimmar år 2030.

Sektorns långsiktiga framgång beror dock till stor del på ökad transparens för kapacitetsbetalningar för energilagring.

De norra regionerna i Chile har gott om förnybar energiproduktion under dagen, men inte tillräckligt med överföring tillgänglig för att evakuera den. Eftersom ytterligare överföringsledningar inte förväntas byggas i Chile förrän åtminstone 2030, kan energilagringssystem lagra överskott av förnybar energi dagtid och frigöra den på natten när överföringskapacitet är tillgänglig.

Källa:

6 dec 2023  10:42 CET

Onsdag

Svenska Rivus Batteries säkrar stöd för ny teknologi

Svenska start-up företaget Rivus Batteries har säkrat en investering på sex miljoner kronor från xista science ventures, NAVCAP AB och EIT InnoEnergy för att påskynda utvecklingen av metallfria batterier. Företagets mål är att halvera kostnaderna och miljöpåverkan för storskalig energilagring genom att ersätta tungmetallbaserade elektrolyter med organiska alternativ i nya flödesbatterier.

Rivus Batteries, specialiserade på metallfri batteriteknologi, kommer att använda det nya kapitalet för att skala upp sin verksamhet och teknologi. Batterier är avgörande för att lagra förnybar energi, särskilt när det inte blåser eller under solfattiga timmar. Dr. Cedrik Wiberg, grundare och VD för Rivus, uttrycker visionen att kunna stänga ned fossila kraftverk som Karlshamnsverket i Sverige genom att erbjuda en pålitlig och hållbar energilagringslösning.

Källa:

6 dec 2023  10:37  CET

onsdag 6 december

tisdag 5 december

Tisdag

Toshiba presenterar ett nytt snabbladdande, koboltfritt batteri

Toshiba har nu utvecklat en ny typ av koboltfritt batteri. Dess katod är gjord av ett material som kallas ”nickelmanganoxid” (LNMO), medan dess anod (en komponent som vanligtvis är gjord av grafit) är gjord av ”niob-titaniumoxid” (NTO).

Vid testning kunde en prototyp av det koboltfria batteriet laddas till 80 % kapacitet på bara 5 minuter – enligt Toshiba behövde en LFP-battericell 20 minuter för att nå den milstolpen.

Det nya batteriet var också mer hållbart än LFP-cellen som Toshiba testade – det kunde behålla minst 80 % av sin ursprungliga kapacitet efter 6 000 laddnings-/urladdningscykler, medan LFP-cellen bara kunde hantera 3 000 cykler.

Källa:

5 dec 2023  13:56 CET

Tisdag

Drönare skyddar vindkraftverk från is

Hittills har operatörer som ville skydda sina vindkraftverk mot is varit tvungna att gräva djupt i fickorna: Värmemattor som kan integreras i bladen eller system för att pumpa in varm luft i rotorerna är extremt dyra – liksom användningen av helikoptrar att spraya avisningsmedel på turbinerna.

”Drönare som bara används vid behov erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ”, säger Andreas Stake, projektledare på Fraunhofer IFAM. Men för att använda drönare för att förhindra is måste ett antal villkor uppfyllas:

Förutom att vara miljövänliga måste beläggningsmaterialen visa god vidhäftning och tillräcklig hållbarhet så att de stannar kvar på rotorerna i veckor och skyddar dem från is. Spraysystemet som används måste vara mycket exakt men samtidigt lätt. Och slutligen måste drönarna ha en hög nyttolast och möjliggöra mycket exakt kontroll.

Källa:

5 dec 2023  13:35  CET

Tisdag

Northvolt Drei kammar hem miljarder

Ett nytt stöd har landat hos den svenska batteritillverkaren Northvolt. Detta efter den tyska staten gett grönt ljus för 700 miljoner euro, eller åtta miljarder kronor för en fabrik i landet.
Bidraget rapporteras vara en del av Tysklands klimatmässiga satsningar och är öronmärkta för att den svenska celltillverkaren ska bygga en fabrik i landet, nämligen Northvolt Drei.

”Att säkra finansieringen för Northvolt är ett viktigt steg mot att locka stora privata investeringar, vilka kommer att skapa mervärde och jobb i en industri för framtiden. Det är bra att vi kunde få undantaget från budgetstoppet, men det är bara ett första steg,” säger Tysklands finansminister Robert Habeck till Bloomberg.

I slutet av november rapporterade Reuters om ett tyskt beslut i högsta domstolen som skapade oro, bland annat i halvledarindustrin. Det handlade om ett bistånd i miljardklassen skulle finansiera Tysklands klimat- och omställningsfond, KTF.

Källa:

5 dec 2023  13:24 CET

Tisdag

Klart för EU-stöd till svensk Midsummer-fabrik

Midsummer har planer på en svensk megafabrik för solceller, vilken även varit föremål för stöd från EU. Nu meddelar solcellstillverkaren att förhandlingarna är slutförda och att avtalet är påskrivet.
Det var i juli som EU Innovation Fund meddelade att man valt ut den svenska tillverkaren av solceller Midsummer till ett etableringsstöd på 32,3 miljoner euro, cirka 367 miljoner kronor, för en ny megafabrik för tillverkning av solceller i Sverige med kapacitet att producera 200 MW solceller årligen.

Efter förhandlingar om villkoren för stödet har Midsummer och EU Innovation Fund nu undertecknat avtalet, vilket bland annat reglerar tidsplanen för uppförandet, datum för utbetalning av stödet och motfinansiering.

Målet med projektet är att bygga en fabrik i Sverige för tillverkning av 200 MW tunnfilmssolceller årligen, vilket tillsammans med den fabrik som Midsummer färdigställer i Italien skulle ge koncernen en årlig produktionskapacitet på 250 MW solceller.

Källa:

5 dec 2023  13:19  CET

Tisdag

Ukraina bygger andra etappen av sin största vindkraftspark

Krigshärjade Ukraina har skrivit på ett avtal med den ledande vindkraftstillverkaren Vestas om att bygga den andra etappen av vad som kommer att bli landets största vindprojekt.

Avtalet som undertecknades mellan Vestas och den ukrainska kommersiella energioperatören DTEK vid sidan av COP28-konferensen i Förenade Arabemiraten kommer att se de två företagen bygga ut den andra fasen av Tyligulska vindprojektet.

Den planerade andra fasen på 384MW kommer att bringa Tyligulska vindprojektets totala kapacitet till 498MW bestående av 83 6MW vindturbiner.

Projektet är beläget i Mykolaiv-regionen i södra Ukraina, en region som har sett hårda strider från början av Rysslands invasion i början av 2022

Källa:

5 dec 2023  12:05 CET

Tisdag

Australiska Stromlo Energy bygger vindpark 650MW

En ny australiensiskt ägd utvecklare av förnybar energi, Stromlo Energy, har presenterat planerna för vad som – om det byggs nu – skulle bli det största vindprojektet i New South Wales.

Devlins Bridge-projektet föreslås på jordbruksmark nära Narrandera i sydvästra NSW, i en region som redan är rik på solenergigårdar och med bra nätanslutningar. Den kommer att ha en storlek på upp till 650 MW och kommer att ha 7,2 MW turbiner.

Stromlo Energy är ett nytt utvecklingsföretag grundat av Garth Heron och Matt Parton, två tidigare senioranställda i Neoen Australia, det franskägda företaget som har varit en av de mest framgångsrika utvecklarna av vind-, sol- och batterilagring i landet, inklusive Bulgana förnybara nav (bilden).

Källa:

5 dec 2023  11:58  CET

Tisdag

Vattenfall Eldistribution ansluter tre nya vindkraftparker

Vattenfall Eldistribution har anslutit vindkraftparkerna Skallberget, Utterberget och Tjärnäs i södra Dalarna med en effekt om 95 MW och möjliggör därmed att mer fossilfri el tillförs elnätet.

De tre vindkraftparkerna etableras under hösten 2023 av Eolus och kommer att producera 272 GWh om året, vilket motsvarar förbrukningen av hushållsel för 54 400 villor.

Skallberget och Utterberget i Avesta kommun har tillsammans tolv vindkraftverk med en total effekt på 79 MW och Tjärnäs i grannkommunen Hedemora har fyra kraftverk med en effekt på 26 MW. Alla vindkraftverk har en totalhöjd om cirka 200 meter med en rotordiameter på 170 meter.

– Vi är stolta över att vi har möjliggjort dessa vindkraftparker så att ny fossilfri el tillförs i systemet, säger Tina Ivarsson, programledare Sol och Vind på Vattenfall Eldistribution.

Källa:

5 dec 2023  11:24 CET

Tisdag

Installerade volymer på solenergimarknaden har ökat med cirka 64 % från 2022 till 2023

När 2023 går mot sitt slut, installerar solenergiindustrin rekordvolymer över hela världen och säljer till rekordlåga priser. BloombergNEF har ökat sin byggprognos ännu en gång för i år till 413 gigawatt, till stor del beroende på Kinas fastland, eftersom det finns vissa tecken på att byggandet på några andra marknader är svagare än väntat. Detta kan återspegla en ”baksmälla” från efterfrågan som drogs fram till 2022 av energikrisen.

Installerade volymer på solenergimarknaden har ökat med cirka 64 % från 2022 till 2023, vilket överstiger våra tidigare uppskattningar.
 
Den största revideringen uppåt var på Kinas fastland, som ser ut att bygga 240 gigawatt i år, men det finns nu 33 marknader som installerar över 1 GW varje år.
 

Källa:

5 dec 2023  11:03  CET

Tisdag

Norge ansluter sig till ett partnerskap med 40 undertecknare för att stoppa den internationella offentliga finansieringen av fossila bränslen

Norges premiärminister Jonas Gahr Støre meddelade idag att Norge har anslutit sig till Clean Energy Transition Partnership (CETP, ibland kallat Glasgow Statement) vid FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai.

Uppsving för CETP som nu har 40 undertecknare (inklusive USA, Kanada och många EU-länder), som flyttar miljarder per år från fossila bränslen till ren energi

Norge – som en stor olje- och gasproducerande nation – ökar initiativet genom att gå med. Norges anslutning bygger momentum på OECD-nivå för att skapa nya regler för att stoppa internationell fossilfinansiering över hela OECD.

Källa:

5 dec 2023  10:56 CET

Tisdag

Den svenska vindkraftens ekonomi

Nyhetsinslag de senaste dagarna ger sken av att vindkraften i Sverige står inför, eller befinner sig i, en våg av konkurser. Den dåliga ekonomin ska enligt rapporteringen bero på en påstådd överetablering av vindkraften och att vindkraften pressar ner elpriset så mycket att den själv inte kan få ekonomin att gå runt.

Svensk Vindenergi representerar den storskaliga vindkraften i Sverige. Vi har 155 medlemsföretag i hela vindkraftens värdekedja. Vi känner inte igen bilden av att ”en stor del av vindkraftverken ägs av bolag på randen till konkurs”. Svensk Vindenergi har varken fått se underlaget som dessa analyser grundar sig i eller fått möjligheten att bemöta uppgifterna i nyhetsinslagen.

Källa:

5 dec 2023  10:48  CET

tisdag 5 december

måndag 4 december

Måndag

Tyska RWE har tecknat ett avtal med UAE:s Masdar som partner för dess 3 GW Dogger Bank South (DBS) havsvindprojekt i Storbritannien

Partnerna erkände undertecknandet av det nya partnerskapet under en ceremoni på COP28 i Dubai.

Masdar kommer att förvärva en 49-procentig andel i de landmärke förnybara projekten medan RWE, med en andel på 51 procent, kommer att förbli ansvarig för utveckling, konstruktion och drift under hela livscykeln för projekten.

RWE:s föreslagna DBS havsvindkraftsprojekt består av två havsbaserade vindkraftsparker, Dogger Bank South East och Dogger Bank South West (DBS East och DBS West), vardera 1,5 GW, som är belägna över 100 kilometer till havs i det grunda området i norr Havet känt som Dogger Bank.

RWE ingick avtal om hyresavtal för DBS-projekten med Crown Estate i januari 2023.

Källa:

4 dec 2023  14:30 CET

Måndag

Tyskland installerade 1,23 GW solel i oktober

Återigen överskred Tysklands nyinstallerade solkraftskapacitet tröskeln för gigawatt och nådde 1,23 GW i oktober medan vindkraften på land nådde den högsta nivån 2023 med nettotillskott på 404 MW.

Under de första tio månaderna av 2023 översteg den nya solenergikapaciteten över hela landet 11,7 GW med fyra federala stater som installerade mer än 1 GW.

Bayern är fortfarande den obestridda ledaren med 2,87 GW, följt av Nordrhein-Westfalen med 1,79 GW, Baden-Wuerttemberg med 1,53 GW och Niedersachsen med 1,17 GW, enligt uppgifter från Federal Network Agency.

Källa:

4 dec 2023  14:09  CET

Måndag

Det krävs mer än ett kraftigt utbyggt stamnät för att möta effektbehoven

Svenska kraftnät planerar för en exceptionell kraftig utbyggnad av stamnätet under den kommande tio-årsperioden.

”Men ska vi klara omställningen och elektrifieringen i den takt som industrin planerar för räcker inte detta. Då behövs årligen ett produktionstillskott motsvarande elförbrukningen i Stockholm från nu fram till 2045 för att täcka kommande förbrukningsökning samt för att ersätta befintlig produktion som går ur tiden”, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät har nu publicerat Nätutvecklingsplan 2024-2033, som redovisar både pågående anläggningsinvesteringsprojekt och aktuella behovsutredningar. Grovt räknat innebär det under kommande tio-årsperioden investeringar i 1 500 km nya ledningar och ett 30-tal nya stationer, förutom förnyelse av 2 500 km befintliga ledningar och 100 stationer (cirka hälften av dagens stationer). Jämfört med tio-årsperioden som har varit (se diagrammet intill) handlar det om ett flerfaldigande av utbyggnadstakten.

Källa:

4 dec 2023  13:51  CET

Måndag

Jättebatteriet från Melbourne kan tredubblas i storlek med planer på 12-timmars flödesbatterilagring

Equis Developments, företaget bakom det gigantiska Melbourne-batteriet som samfinansieras av det nyskapade SEC, säger att det är ute efter att distribuera flödesbatterier och 12 timmars lagring i nästa steg av det massiva projektet.

Equis och SEC tillkännagav ett finansieringsavtal på torsdagen för batteriprojektet Melbourne Renewable Energy Hub i Melton, i Melbournes västra utkanter, som kommer att uppgå till 600 MW och 1 600 MWh litiumjonbatteri.

Projektet består av tre olika 200MW-komponenter, två av dem med två timmars lagring och en med fyras lagringstid.

Källa:

4 dec 2023  13:13  CET

Måndag

Dags att ta ner hypen kring vätgas på jorden och fokusera på tre möjliga branscher

Grattan Institutes senaste rapport, Hydrogen: hype, hope, or hard work? identifierar tre användningar av väte – ammoniaktillverkning, högtemperaturbearbetning av aluminiumoxid och grönt järnframställning – som australiensiska regeringar bör fokusera på.

Väte är antingen det enda eller det mest lovande tekniska alternativet för att avkarbonatisera dessa råvaror. De skulle vara stora användare av väte, kapabla att producera livskraftiga exportindustrier som bygger på en försörjningskedja som är tillräckligt stor för att sänka kostnaderna.

Men för alla tre är kostnaden för att använda väte istället för konventionella fossila bränslen oöverkomligt hög. Om inte detta kostnadsgap stänger kommer dessa industrier inte att ha en framtid i Australien. Om regeringar vill ha dem som en del av sin ”gröna supermakt”-vision, måste de agera.

Källa:

4 dec 2023  13:15 CET

Måndag

Rumänien tillkännager ett anbud om att öka solceller till 2030

Rumänien siktar på att ha över åtta gigawatt (GW) i solcellsproduktionsenheter för förnybar energi installerade senast 2030, sa Rumäniens president Klaus Iohannis vid klimattoppmötet COP28 i Dubai under helgen efter hans lands anslutning till International Solar Alliance.

Dubai är värd för årets FN-konvention om klimatförändringar, känd som COP28. Det viktigaste evenemanget som samlar statschefer och klimatintressenter startade i lördags och ska avslutas på måndag.

Även Rumänien avslöjade sina löften om klimatåtgärder och tillkännagav att man kommer att arbeta för att uppnå åtta GW i solenergikapacitet till 2030, och tillade att man föreställer sig att denna kapacitet ska bidra till 24 % av dess slutliga bruttoelförbrukning från förnybara källor.

Källa:

4 dec 2023  13:13  CET

Måndag

95 % av sjöfartens nollutsläppsbränsleprojekt finns fortfarande på ritbordet

Ny forskning som publiceras idag visar att mer än 95 % av projekten på utbudssidan för att producera nollutsläppsbränslen inom sjöfarten befinner sig i den pre-slutliga investeringsbeslutsfasen (FID), vilket innebär att beslutet att investera kapital och påbörja byggandet inte har fattats.

Sjöfarten kräver en minskning av utsläppen med ungefär 15 % till 2030 jämfört med 2022 års nivåer, för att överensstämma med scenarierna för nettonoll till 2050, och bränslen med nollutsläpp ses som en nyckel till detta.

Dessa är bland resultaten i en ny rapport från World Economic Forum och Boston Consulting Groups (BCG) rapport, som hävdar att de 180+ dubbelbränslefartyg som beställs av transportörer inte ses som en tillräckligt tydlig efterfrågesignal av bränsleproducenter, vilket nödvändiggör långsiktiga uttagsavtal för att motivera FID.

Källa:

4 dec 2023  13:15 CET

Måndag

Olje- och gasföretag måste konvertera till förnybara energikällor eller möta nedgång, säger IEA-chefen

Olje- och gasproducenter måste omvandla sin verksamhet till förnybar energi eller möta en brant ekonomisk nedgång, har världens främsta energirådgivare sagt mitt i skapandet av en ny allians av energiföretag vid FN:s klimattoppmöte Cop28.

Fatih Birol, verkställande direktör för International Energy Agency, sa: ”Vi måste hitta ett sätt att minska förbrukningen av fossila bränslen, och som sådan finns det en viktig roll som olje- och gasindustrin kan spela. Jag hoppas verkligen att de kan visa i Dubai att de kan vara en del av lösningen när det gäller att tackla klimatförändringarna.”

Birol varnade för att olje- och gasbolag skulle få svårare att verka i framtiden. ”Det är inte bara människor i Europa eller USA, eller Australien, som slår larm – fler och fler människor runt om i världen, från gatorna i New Delhi och Jakarta, till Nairobi och Rio.

Källa:

4 dec 2023  13:13  CET

Måndag

USA ansluter sig till andra nationer i att fasa ut kolkraft för att rena klimatet

Förenta staterna engagerade sig i lördags till idén om att fasa ut kolkraftverk, och förenar sig med 56 andra nationer för att avveckla kolvanan som är en enorm faktor i den globala uppvärmningen.

USA:s särskilda sändebud John Kerry meddelade att Amerika gick med i Powering Past Coal Alliance, vilket innebär att Biden-administrationen åtar sig att inte bygga några nya kolanläggningar och fasa ut befintliga anläggningar.

Inget datum gavs för när de befintliga anläggningarna skulle behöva försvinna, men andra Biden-reglerande åtgärder och internationella åtaganden som redan var på gång hade inneburit att det inte fanns något kol 2035.

Källa:

4 dec 2023  13:07 CET

Måndag

COP28: Mer än 110 länder åtar sig att tredubbla kapaciteten för förnybar energi till 2030

Mer än 110 länder åtog sig i lördags att tredubbla kapaciteten för förnybar energi över hela världen till 2030 och fördubbla den årliga takten för energieffektiviseringar.

Uppgörelsen kom när världens ledare samlades för en tredje dag av COP28-toppmötet i Dubai.

Källa:

4 dec 2023  13:04  CET

måndag 4 december

fredag 1 december

Fredag

Nu kommer solcellstak i prefab

Raymond har utvecklat en innovativ teknik för prefabricering av solcellstak. Med kompletta solcellstak i sektioner på upp till 8 x 4 meter kan ett villatak monteras på bara några timmar.

Dessutom innebär prefabricering av solcellstak lägre kostnader, högre kvalitet och snabbare installationstid än manuella installationer. Felmarginalerna minskar avsevärt när arbetet utförs i en kontrollerad fabriksmiljö, jämfört med att stå på ett tak i ofta skiftande väderförhållanden.

– Vårt patentgodkända solcellstak Smart Solar Roof är yttertak och solceller i ett med toppkvalitet och elegant design till ett attraktivt pris. Vi står redo att möta EU-direktivets krav på att samtliga nybyggnader ska vara försedda med solpaneler från 2028, säger Raymonds vd Lina Jeverstam.

Raymond skalar nu upp kapaciteten i sin fabrik i Göteborg och planerar fler fabriker i Sverige och Europa.

Källa:

1 dec 2023  13:02 CET

Fredag

Bill Gates miljardsatsar på grönt bränsle i Örnsköldsvik

Microsoftgrundaren Bill Gates presenterar under fredagen en stor satsning på e-metanolprojektet Flagship One i Örnsköldsvik. Nyheten presenteras vid en presskonferens på FN:s klimatmöte COP28 i Dubai.

Danska Ørsted, som är partner med Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Catalyst, skriver i ett pressmeddelande att den amerikanske miljardären Bill Gates kommer att göra en miljardinvestering i Örnsköldsviks Flagship One.

– Bill Gates investerar 204 miljoner Euro i ett par projekt och ett av dem är Flagship one, säger Sebastian Hald Buhl, Sverigechef på Ørsted.

Finansieringen syftar till att möjliggöra långsiktiga leveransavtal för Flagship One, vilket ska skapa en ny modell där sjöfartsindustrin kan köpa gröna bränslen för framtiden.

Källa:

1 dec 2023  12:56  CET

Fredag

Solenergi från rymden kan vara svaret på jordens eskalerande energibehov

Vid denna tidpunkt kämpar förnybara energikällor för att hålla jämna steg med den snabbt ökande globala efterfrågan på el. Hur ska vi möta vårt växande energibehov?

Solenergi från rymden kan visa sig vara avgörande för att möta denna utmaning. Arbetet pågår för fullt på European Space Agency (ESA) och TU Delft för att göra rymdbaserad solenergi till verklighet.

”Tekniken har potential att avsevärt mildra klimatkrisen. Därför siktar vi på att utveckla den, helst förr än senare”, säger Sanjay Vijendran från ESA.

I takt med att jordens befolkning fortsätter att växa, ökar också efterfrågan på energi. Den obestridliga inverkan på vår planet blir alltmer uppenbar. Frågan uppstår om vi kan producera tillräckligt med grön energi för att försörja tio miljarder människor till 2050 och fortsätta att tillfredsställa den ökande efterfrågan utöver det.

Källa:

1 dec 2023  12:42 CET

Fredag

10MW solcellspark på Risholmen i Göteborg

Svea Solar har fått i uppdrag att bygga solcellsparken och Sweco kommer projektleda bygget, som färdig installerat kommer att täcka 7 ha mark, ha en kapacitet på 9,5 MW och en årlig produktion av 8,5 GWh.  

Investeringen är ett led i vår långsiktiga omställning och är ett viktigt komplement till vår energi övriga portfolio. Solenergi, liksom vindkraft, är en viktig möjliggörare för att uppfylla St1s vision att bli ledande producent och säljare av CO2-medveten energi.  

– Solcellsparken kommer att vara placerad på den delen av Risholmen som ägs av St1 vilket är ett perfekt läge där närheten till havet gör att vi får fler soltimmar, säger Oskar Bengtsson, chef för St1 Refinery AB:s Strategiska Projekt. 

Källa:

1 dec 2023  12:31  CET

Fredag

Polen auktionerar ut 494 MW solel

Polens energiregleringskontor (ERO) sa i går att de hade tilldelat 494 MW solenergi sina senaste auktioner för förnybar energi.

Tillsynsmyndigheten tilldelade 6 TWh av 88 TWh anbudsgivna med auktionerna i stort sett otecknade. PV stod för 98 % av utvalda projekt.

ERO tilldelade 123 MW solcellskapacitet för projekt för förnybar energi som inte översteg 1 MW. Auktionen för denna kategori hade ett takpris på 414 PLN (103,4 USD/MWh), med det lägsta budet på 284,95 PLN/MWh och det högsta var 355 PLN/MWh.

ERO tilldelade 471 MW solenergi för projekt över 1 MW. Det lägsta budet var 272,91 PLN/MWh och det högsta var 389 PLN/MWh.

Källa:

1 dec 2023  12:09 CET

Fredag

Lhyfe planerar att dagligen producera 330 ton grön vätgas vid fabriken i Tyskland

Det europeiska företaget för förnybar energi Lhyfe har nu planerat att producera upp till 330 ton grönt väte per dag vid Lubmin-fabriken i Tyskland. Det anses vara en av de största anläggningarna som ska byggas i Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, med ett planerat driftsättningsdatum till 2029.

En del av Lhyfes ryggradsutvecklingsstrategi kommer denna anläggning att matas in i det tyska kärnnätet för vätgasledningar, för vars utveckling den tyska regeringen nyligen presenterade en finansieringsplan på 20 miljarder euro.

Som en del av sin plan att använda mer grönt väte som ett sätt att minska växthusgasutsläpp samtidigt som beroendet av importerade fossiler minskar bränslen, meddelade den tyska regeringen för två veckor sedan en beräknad investering på 20 miljarder euro i vätgasnätverket till 2032. Denna investering kommer att stödja byggande av ett 9 700 kilometer långt rörledningsnätverk för att transportera väte över landet och till Tysklands grannar.

Källa:

1 dec 2023  11:57  CET

Fredag

Yinson Production investerar i norskt projekt för avskiljning av koldioxid

Yinson Production (YP) har investerat i en Norgebaserad utvecklare av direkta luftavskiljningsprojekt, Carbon Removal, som en del av sin plan för att minska koldioxidutsläppen från sin offshoreverksamhet och skapa nya marknader och möjligheter med låga koldioxidutsläpp.

Carbon Removal utvecklar för närvarande en anläggning belägen i Øygarden, Norge, som syftar till att fånga upp och ta bort cirka 500 000 ton koldioxid per år för permanent lagring under havsbaserade saltvattenakviferer.

Ambitionen är att permanent lagra det infångade kolet i norrskenet, Norges flaggskeppsnät för transport och lagring av koldioxid.

Källa:

1 dec 2023  11:43 CET

Fredag

COP28: Energiomställning kan minska oljeproducerande staters intäkter med 60 %

Utan mer internationellt stöd kan övergången från fossila bränslen få katastrofala effekter för låginkomstländer som är beroende av sin olje- och gasindustri

Mer än 20 länder som är beroende av olje- och gasintäkter kan se denna finansieringskälla halveras genom övergången till ren energi. Ett sådant resultat kan få katastrofala konsekvenser för arbetare och regeringar i dessa ”petrostater” utan internationellt stöd för att hjälpa till att hantera omställningen bort från fossila bränslen.

”Många av dessa stater är ganska ömtåliga”, säger Guy Prince på Carbon Tracker, en tankesmedja i Storbritannien. ”Att förlora en sådan kärnkälla för sina inkomster skulle ha ganska farliga konsekvenser för dem på hemmaplan.”

Källa:

1 dec 2023  11:32  CET

Fredag

Google DeepMinds nya AI-verktyg hjälpte till att skapa mer än 700 nya material

Från elbilsbatterier till solceller till mikrochips, nya material kan ladda tekniska genombrott. Men att upptäcka dem tar vanligtvis månader eller till och med år av trial-and-error-forskning.

Google DeepMind hoppas kunna ändra på det med ett nytt verktyg som använder djupinlärning för att dramatiskt påskynda processen att upptäcka nytt material. Tekniken, som kallas grafiska nätverk för materialutforskning (GNoME), har redan använts för att förutsäga strukturer för 2,2 miljoner nya material, av vilka mer än 700 har skapats i labbet och nu testas. Det beskrivs i en tidning publicerad i Nature idag.

Vid sidan av GNoME tillkännagav Lawrence Berkeley National Laboratory också ett nytt autonomt labb. Labbet tar data från materialdatabasen som innehåller några av GNoME:s upptäckter och använder maskininlärning och robotarmar för att konstruera nya material utan hjälp av människor. Google DeepMind säger att tillsammans visar dessa framsteg potentialen i att använda AI för att skala upp upptäckten och utvecklingen av nya material.

Källa:

1 dec 2023  11:12 CET

Fredag

Vi kommer inte att få slut på mineraler för att bygga ett energisystem med låga koldioxidutsläpp

För det första, när vi letar efter något, tenderar vi att hitta mer av det. Galet, eller hur? Årtionden av falska förutsägelser om ”peak oil” är bevis på detta. Litiumreserver och resurser har ökat över tid, trots att vi använder mer av det. Det har varit en ström av rubriker de senaste månaderna om ”nya upptäckter” av mineralfyndigheter.

För det andra är tillverkare ofta bra på att byta ut material när det verkar tajt med förråd. Priserna på ett mineral går upp, så de ersätter ett annat. Diagrammet nedan – från Energy Transitions Commission (ETC) – ger två exempel på detta.

Till vänster ser vi att prognoserna för kobolt har sjunkit mycket då vissa elbilstillverkare har gått över till koboltfria kemier. Till höger kan vi se hur höga kopparpriser driver ett skifte mot aluminium.

Det är därför som en enkel framskrivning av utbud och efterfrågan flera decennier in i framtiden aldrig kommer att ge oss ett exakt svar.

Men jag vet att de flesta inte kommer att vara nöjda med: ”vi vet inte, men jag är säker på att marknaderna kommer att reda ut det”

Källa:

1 dec 2023  11:04  CET

fredag 1 december

torsdag 30 november

Torsdag

Tyskland: Biologisk mångfald i solparker rikstäckande fältundersökningar startar

Under 2019 lät Federal Association of the New Energy Industry (bne) undersöka den biologiska mångfalden i solparker. Det visade sig att många insekter och smådjur bodde där. Nu vill föreningen fortsätta utredningen.

Bne publicerade resultaten av sin studie 2019 under titeln ”Solar parks – gains for biodiversity”, som Solarserver rapporterade . Enligt studien visade solparkerna på en stor mångfald av fåglar, reptiler, gräshoppor och fjärilar. Under 2016 låg fokus på omställningsområden i de nya förbundsstaterna. Nästa år vill bne undersöka öppna ytor på före detta åkermark över hela landet.

Författarna till 2019 års studie, Rolf Peschel (The Project Sponsor) och Tim Peschel (Ecology & Environment) kommer att genomföra fältundersökningarna igen. Utöver de nämnda arterna letar de även efter fladdermöss, andra insekter och ”ikoniska arter”.

Biologen och medförfattaren Tim Peschel betonar att ämnet biologisk mångfald i solparker har blivit allt mer medvetet om samhällen, föreningar och vetenskapliga institutioner de senaste åren.

Källa:

30 nov 2023  15:29 CET

Torsdag

Grön politik kommer att maximera solcellspotentialen och minimera framtida energikostnader

Studie från UNSW Sydney visar hur en minskning av växthusgaser och aerosoler i atmosfären kommer att göra solpaneler mer effektiva och därför spara den globala ekonomin pengar under de kommande 70 åren.

I en artikel publicerad i tidskriften Renewable Energy drar de slutsatsen att variationer i klimatsystemet, beroende på om svaga eller starka åtgärder vidtas globalt för att minska utsläppen, kommer att leda till förändringar i solcellsenergiproduktionen.

Deras analys av komplexa datorsimuleringar, kända som Global Climate Models, indikerar att den potentiella effektiviteten för PV i Australien – såväl som Nordamerika och större delen av Asien – skulle minska på grund av minskad strålning och ökande temperaturer. Däremot skulle effektiviteten i Europa ökas.

Aerosoler i atmosfären har en effekt genom att potentiellt minska mängden solstrålning som når jordens yta. En ökning av temperaturen skulle öka effekten, eftersom solpaneler faktiskt inte fungerar effektivt i höga temperaturer över cirka 25 grader Celsius.

Källa:

30 nov 2023  15:16  CET

Torsdag

Frankrike planerar anbud på 10 GW havsbaserad vindkraft 2025

(Montel) Frankrike planerar att lansera en eller flera havsbaserade vindkraftsupphandlingar 2025 för en total volym på 10 GW för att nå landets ambitiösa mål för sektorn, sa landets energiminister sent på onsdagen.
”Mitt mål är att kunna lansera anbudsförfaranden från 2025 och framåt för en volym på 10 GW, vilket är ungefär lika stor som 20 vindkraftsparker i Saint-Nazaire som vi skulle sikta på att ansluta till 2035”, sa Agnes Pannier-Runacher en riksdagsutfrågning.

Hon gav inte fler detaljer, även om ministern bekräftade ett tillkännagivande från presidenten, Emmanuel Macron, på tisdagen.

Källa:

30 nov 2023  13:45 CET

Torsdag

Volvo Cars dubblar sitt klimatåtagande – ska minska utsläppen per bil med 75%

Volvo Cars har påbörjat sin resa bort från förbränningsmotorn. I början av 2024 tillverkar Volvo sin sista dieselbil eftersom ”elektriska drivlinor är vår framtid och överlägsna förbränningsmotorer” sa VD Jim Rowan tidigare i år. Volvo har också stoppat alla fortsatta investeringar i nya förbränningsmotorer.

Nu tillkännager Volvo Cars att man ytterligare påskyndar sina klimatåtgärder och fördubblar klimatmålen. Till 2030 ska Volvo Cars minska sina CO2-utsläpp per bil med 75 procent jämfört med 2018. Redan till 2025 ska dessutom utsläppen ha minskat med 40 procent.

En nyckel i detta är att enbart sälja helt elektriska bilar från 2030. Därmed eliminerar man helt avgasutsläppen från modellprogrammet. Volvo meddelar också att man riktar sin köpkraft till framväxande ren teknik som kommer att stödja övergången till aluminium med nära nollutsläpp.

Källa:

30 nov 2023  13:33  CET