ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

torsdagen den 31 augusti

Torsdag

Hur mycket vågenergi finns i våra hav?

Havet, som ett barn som får barn, är aldrig stilla. Och båda varelserna innehåller chockerande mängder energi. Men exakt hur mycket energi som strömmar genom våra havsvågor är en fråga om debatt. Den osäkerheten gör det utmanande för länder att väva in vågenergi i sina framtida klimatmål: Hur kan man lita på något man inte kan mäta exakt?

Nu, i en nyligen publicerad studie publicerad i Renewable Energy, presenterar forskare från National Renewable Energy Laboratory (NREL) och Pacific Northwest National Laboratory en mer omfattande och noggrann metodik för att mäta den vågenergi som finns tillgänglig i havsområden runt om i världen.

Men de identifierade också en annan utmaning: befintliga datauppsättningar för vågenergi, de som teamet använde för att bygga sin nya metodik, kanske inte är så tillförlitliga som man tidigare trott.

Källa:

31 aug 2023  15:19 CET

Torsdag

Solelseffekten hos Eon når 1 000 megawatt i höst

Det finns nu fler än 50 000 solelsanläggningar anslutna till Eons elnät. Anslutningstakten av solel är dubbelt så hög som för ett år sedan och fyra gånger så hög som för två år sedan.

– Antalet nya anläggningar på en månad slog rekord i maj med nästan 3 000 stycken, vilket innebär att det nu finns över 50 000 solelsanläggningar i Eon:s elnät, säger Martin Höhler, vd Eon Energidistribution.

Enligt Martin Höhler kommer den anslutna solelseffekten att uppnå 1 000 megawatt under senhösten i år. – Det är en historisk milstolpe då det ungefär motsvarar en kärnkraftsreaktor. Solel kan förstås inte ensamt ersätta planerbar elproduktion, men ju mer solen ger på sommaren, desto mer vattenkraft kan sparas i magasinen till vintern, säger Martin Höhler.

Källa:

31 aug 2023 15:09 CET

Torsdag

Kanadensiska ingenjörer gör "revolutionärt" vätgasgenombrott

Det kanadensiska företaget GH Power och dess team av ingenjörer i världsklass under ledning av VD Dave White tar världen över grönt väte, högkvalitativ värme och grön aluminiumoxid som kan matas in i nätet med hjälp av proprietär reaktorteknologi som förlitar sig på endast två ingångar, vilket skapar noll avfall och noll koldioxidutsläpp.

Reaktorn sägs vara den allra första i sitt slag som arbetar kontinuerligt och utvinner basenergi och väte från den snabba oxidationen av metall i vatten.

Vätgassystemet är designat för att vara modulärt och skalbart och för att göra det möjligt för lokala mikronät att leverera baslast, pålitliga gröna energilösningar var som helst, när som helst – även i de mest avlägsna områdena i världen.

Reaktionen är exoterm och självförsörjande, säker, tyst och kan användas inom energianvändarens sista mil.

Källa:

31 aug 2023  13:26 CET

Torsdag

Svenska Furetank och finska Wärtsilä tacklar metanutsläpp

Den svenska fartygsägaren Furetank har samarbetat med den finska teknologigruppen Wärtsilä för att gemensamt utveckla och testa teknologier som visar potentialen att halvera metanslipningen i LNG-drivna fartyg.

Att köra fartyg på LNG och flytande biogas (LBG) jämfört med konventionell eldningsolja ger utsläppsminskningar av CO2, NOx, SOx och skadliga partiklar, men metan, som är en mer potent växthusgas än CO2, är fortfarande en av de mest kritiska tekniska utmaningarna för att övervinnas i gasdrivna fartyg.

För att tackla detta har duon testat två lösningar i Furetanks LNG/LBG dubbelbränsletankfartyg i Vinga-serien.

Källa:

31 aug 2023 12:47 CET

Torsdag

Fyra mineraler kritiska för energiomställningen

Det finns det fyra viktiga viktiga mineraler som öronmärkts av sådana som International Energy Agency för att spela en särskilt central roll.

Litium är utan tvekan det enskilt viktigaste kritiska mineralet för energiomställningen; en grundläggande komponent i batterier.
Kobolt är en annan nyckelingrediens i litiumjonbatterier, som stöder deras stabilitet och prestanda genom att förhindra överhettning och förlänga deras livslängd.
Koppar är en viktig komponent för moderna elsystem; används i kraftgenerering, överföring och distributionsinfrastruktur, såväl som i förnybar teknik som solpaneler och vindkraftverk.
Nickel är en annan nyckelingrediens i litiumjonbatterier, särskilt i avancerad katodkemi. Högnickelkatoder stödjer en högre energitäthet och förbättrad batteriprestanda, vilket förbättrar räckvidden och funktionaliteten hos elbilar och effektiviteten hos batterilagringssystem.

Källa:

31 aug 2023  12:39 CET

Torsdag

Soldriven hybridlastbil från Scania testas i trafik

En hybridlastbil som får el från solpaneler på släpets tak och sidor testas nu på allmän väg. Lastbilens egenproducerade solenergi väntas minska driftkostnader och utsläpp avsevärt. Testet som påbörjats är resultatet av två års forskningssamarbete mellan Scania, Uppsala universitet, Eksjö Maskin & Truck AB, Midsummer AB, Ernsts Express och Dalakraft.

– Scanias målsättning är att driva skiftet till ett hållbart transportsystem. Aldrig tidigare har solpaneler använts för att ge energi till en lastbils drivlina, som vi gör i detta samarbete. Denna naturliga energikälla kan minska transportsektorns klimatutsläpp betydligt. Vi är i framkanten i utvecklingen av nästa generations lastbilar, säger Stas Krupenia, Head of Research Office, Scania.

Lastbilen används i ett forskningsprojekt för att studera solenergin som genereras och hur mycket lägre koldioxidutsläppen blir med hjälp av solcellerna.

Källa:

31 aug 2023 12:14 CET

Torsdag

Polen säger ja till ny lagstiftning för att bygga förnybara energikällor

Ett lagförslag som syftar till att öka andelen förnybara energikällor i Polens energimix kommer att träda i kraft strax efter att ha undertecknats av president Andrzej Duda.

”Detta innebär att RES-mikroanläggningar kommer att kunna nå 150 kW. Undantaget från att söka bygglov gäller RES-system med en kapacitet som inte överstiger 50 kW”, enligt en motivering från presidentkansliet.

Huvudsyftet med den nya lagstiftningen är att öka andelen förnybara energikällor (RES) i den inhemska bruttoenergiförbrukningen, samt utvecklingen av sektorn för förnybar energi i linje med målen att minska utsläppen av växthusgaser från den polska ekonomin och internationella krav.

Källa:

31 aug 2023  12:08 CET

Torsdag

Kinesiska Trina Solar påbörjar massproduktion av världens mest kraftfulla PV-moduler

Den kinesiska solenergijätten Trina Solar meddelade denna vecka att de har börjat massproduktion av sina solcellsmoduler i Vertex N 700W+-serien, vilket markerar vad den säger är starten på ”PV 7.0-eran”.

Trina Solars Vertex N 700W+-serie erbjuder moduleffektivitet upp till 22,5 % och den säger att de är de första TOPCon-modulerna som massproduceras med en effekt som överstiger 700W, vilket gör dem till de mest kraftfulla av sin typ i världen.

Enligt Trina Solar ska deras Vertex N-moduler kontinuerligt uppgraderas tack vare den fortsatta förbättringen av dess 210 mm n-typ modulproduktionslinje, med en 10W till 15W ökning av uteffekten 2024.

Källa:

31 aug 2023 12:01 CET

Torsdag

Hur solenergi kan hjälpa till att öka den biologiska mångfalden och jordbruket

I synnerhet kan en kombination av både jordbruk och solenergiproduktion – ofta kallad agrivoltaics – också bidra till att optimera produktiviteten och effektiviteten av markanvändningen.

En studie tidigare i somras av handelsorganet Solar Energy U.K. fann att många solgårdar i Storbritannien är hem för många minskande arter – de flesta har setts på de som är specifikt hanterade för bevarande.

Enligt studien, som producerades med Lancaster University och konsultföretagen Clarkson & Woods och Wychwood Biodiversity, kan insekter som lever runt markmonterade solcellspaneler också gynna närliggande jordbruk genom att öka antalet tillgängliga pollinatorer.

Källa:

31 aug 2023  11:46 CET

Torsdag

Regeringar har lagt 1 miljard dollar på att göra bättre köttalternativ. Det behövs mycket mer.

Från ”no-kill” kyckling odlad i bioreaktorer till saftiga växtbaserade hamburgare, alternativa proteinalternativ dyker upp (i extremt begränsade mängder) i livsmedelsbutiken, på restauranger och på din tallrik. Den stora frågan under de senaste månaderna är dock om alternativa proteiner realistiskt skulle kunna skalas för att utmana konventionell köttproteindominans.

Under pandemin såg alternativa proteiner en ökning av konsumtionsutgifterna eftersom människor blev mer medvetna om sin hälsa och miljöpåverkan av traditionellt kött, och eftersom köttbrist påverkade hushållen. I år sjönk dock försäljningen och skepsisen mot alternativt kötts uthållighet ökade.

Men enligt en nyligen publicerad rapport från Good Food Institute investerar regeringar runt om i världen i offentliga partnerskap till en belopp av 1 miljard dollar globalt, vilket indikerar att alternativa proteiner kan vara en viktig komponent i nationella strategier för livsmedelssäkerhet.

Källa:

31 aug 2023 11:38 CET

torsdag 31 augusti

onsdag 30 augusti

Onsdag

Inviger sitt andra jättesoltak

Svenska Retursystem ska inviga solcellstaket på sin nybyggda logistikanläggning i Vaggeryd. Detta är ett av de största solcellstaken i Sverige med 7 342 solcellspaneler, som beräknas producera 3,7 GWh. Tidigare i år invigde företaget ett motsvarande soltak i Västerås.

– Om man har ett ledigt tak är det ett stort slöseri att inte använda det till grön elproduktion om det går. Vår nya solcellsanläggning i Vaggeryd kommer att producera stora mängder el och vi hoppas att vi inspirerar fler bolag att utnyttja sina takytor för att skapa en grönare industri, säger Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem.

Källa:

30 aug 2023  14:47 CET

Onsdag

USA: Leveranser av solpaneler satte rekord under 2022 när kapaciteten fortsatte att växa

År 2022 ökade leveranserna av solcellspaneler i USA med 10 % från 2021, vilket satte ytterligare ett årligt rekord (31,7 miljoner topp kilowatt [kWp]), baserat på våra senaste publicerade data. Försändelser av solpaneler i USA har ökat i takt med att solkapaciteten fortsätter att öka.

Försändelser av solpaneler i USA följer noga inhemska solenergikapacitetstillskott; skillnaden mellan de två beror vanligtvis på fördröjningen mellan när panelerna skickas och när de installeras. Försändelser av solpaneler i USA inkluderar import, export och inhemskt producerade och levererade paneler. År 2022 var cirka 88 % av USA:s leveranser av solpaneler import, främst från Asien.

Källa:

30 aug 2023 14:43 CET

Onsdag

Kinas oljejätte: Bensinförsäljning har nått toppen – satsar på laddstationer istället

Kinas stora oljebolag Sinopec har meddelat att bensinförsäljningen i Kina antagligen har nått sin topp i år. Det två år tidigare än vad företaget först angav i en prognos förra året. Anledningen är den stora mängden elbilar som nu börjat rulla på de kinesiska vägarna.

På bara tre år har andelen laddbara bilar i försäljningen ökat från 6 procent till 38 procent. Det finns inte heller några tecken på att det kommer att avta. Det ger ett tydligt avtryck i efterfrågan på bensin i landet.

Efterfrågan på bensin till motorcyklar, mopeder och trehjulingar har sedan tidigare minskat i landet efter att allt fler drivs av el. Nu har alltså personbilar också nått samma milstolpe med en stor påverkan. Den totala personbilsflottan i Kina består nu av över fem procent laddbara bilar.

Källa:

30 aug 2023  12:35 CET

Onsdag

Ny modell från svensk-italienska forskare för att bedöma effekter av skuggning på grödor i agrovoltaiska projekt

En italiensk-svensk forskargrupp har undersökt effekterna av skuggning som skapas på marknivå av olika agrovoltaiska systemkonfigurationer, som forskarna sa är nödvändiga för korrekta skördeuppskattningar.

De noterade att tidigare forskning mestadels har varit intresserad av att bedöma effekten av skuggning på solmodulproduktion eller global horisontell strålning (GHI), medan deras studie främst är avsedd att analysera effekterna av skuggning på fotosyntetiskt aktiv strålning (PAR) och skördeutbyte. .

”Den utvecklade modellen kan användas som en utgångspunkt för att noggrant uppskatta skörden på vilken plats som helst under de vanligaste agrovoltaiska systemkonstruktionerna,” förklarade de. ”Det tar hänsyn till jordbruksdelen av agrovoltaiska system och kan integreras med befintliga PV-kraftmodeller för att analysera skörd och kraftproduktion.”

Källa:

30 aug 2023 12:25 CET

Onsdag

Australien: Tyska RWE och australiska Stanwell drar fram nya gigantiska vindprojekt

Det delstatliga energibolaget Stanwell Corporation i Queensland har kopplat sig till den globala förnyelsebara jätten RWE, i ett avtal för att stödja utbyggnaden av Stanwells upp till 10 GW pipeline av projekt, som börjar med två enorma vindkraftsparker.

I ett samförståndsavtal som tillkännagavs på tisdagen kommer ett strategiskt partnerskap mellan Stanwell och RWE först att fokusera på den föreslagna 1.1GW vindkraftparken Theodore nära Biloela och ett andra namnlöst 720MW-projekt som sägs vara i den tidiga utvecklingsfasen i statens södra del.

De två företagen säger att partnerskapet kommer att möjliggöra förhandlingar om offentligt ägande och eget kapital, såväl som avtagsmodeller för de enorma vindkraftsparkerna och andra projekt som Stanwell planerar att utveckla, inklusive upp till 3,5 GW lagring till 2035.

Källa:

30 aug 2023  12:02 CET

Onsdag

Europa når 32GW installerad havsbaserad vindkraftskapacitet

Europa installerade 2 100 MW ny havsvindkraft under första halvåret 2023, vilket gjorde att dess totala havsbaserade vindkraftskapacitet nådde 32 GW.

Över hälften av detta var i Nederländerna och resten i Storbritannien, Tyskland och Norge, enligt statistik från WindEurope, som också fann att slutliga investeringsbeslut togs för ytterligare 5 GW efter förseningar 2022.

Detta är under den nivå som krävs för att nå Europas energi- och klimatmål, konstaterade WindEurope, som sa att EU borde bygga i genomsnitt 11 GW per år offshore mellan nu och 2030.
Branschorganet sa att Europa måste fixa sina regler (tillstånd och marknadsdesign) för att göra affärsmässiga skäl för sådana investeringar.

EU:s Green Deal Industrial Plan och Net-Zero Industry Act ”missar som de står” tillade det.

Källa:

30 aug 2023 11:53 CET

Onsdag

Utmanarens drag: Elbilen ”Mona” ska kosta 225 000 kronor

Kinesiska Xpeng fick nyligen in Volkswagen som delägare då tyskarna gick in och köpte 4,99 procent av aktierna. Biljätten vill ta del av uppstickarens teknik – och Xpeng kan med hjälp av investeringen fortsätta sina satsningar på att utveckla fler modeller.

Nu kommer tillkännagivandet att en hel del utvecklingsresurser kommer läggas i ett nytt projekt kallat ”Mona”. I detta har Xpeng ingått ett strategiskt partnerskap med mobilitetsaktören Didi och målet är att lansera ett nytt elbilsmärke 2024. Som en del i avtalet köper Xpeng Didi:s ”Smart EV-verksamhet” – och Didi blir strategisk aktieägare i Xpeng.

Xpeng har en hittills haft en otydlig märkesposition med både enklare och dyrare alternativ i paletten. Men detta ska renodlas och istället blir det nykomlingen som ska ta hand om budgetsegmentet. Detta då Mona ska rikta in sig på skiktet elbilar runt 225 000 kronor. 

Källa:

30 aug 2023  11:46 CET

Onsdag

De lagrar el i ett torn på gården

Hemma på paret Nordins gård, i den jämtländska byn Salsån, står solcellerna uppradade. De producerar all sin el och har dessutom skapat en världsunik uppfinning som lagrar överskottet i ett torn på gården. I dag har de ett stort antal solceller som producerar mer än vad de förbrukar, 70 000–90 0000 kilowattimmar per år medan deras hushåll endast använder 25 000 kilowattimmar per år. För att inte förlora överskottet har de skapat en unik lösning för lagring som de är ensamma om i världen.

– Solcellerna producerar likström, och med en omvandlare görs den om till växelström som förser oss med all el vi behöver och håller huset varmt. Resten av likströmmen transporteras genom kablar till vårt lager, säger Kenneth.

På gården, strax bredvid solcellerna, står ett stort torn och en container. Värmen lagras i det stora isolerade tornet som innehåller 56 ton makadam som värmts upp till 600 grader av elen. Det går till så att elen värmer upp en så kallad kanaltråd som blir så varm att den glöder och släpper ut värmen till makadammen på lagret. Makadammen håller i sin tur värmen och det går att plocka ut värmeenergin därifrån närhelst den behövs. Containern inrymmer ett litet kontor med datorer som talar om vilka eltillgångar de har och hur varmt lagret är.

Källa:

30 aug 2023 11:45 CET

Onsdag

EU:s användning av fossila bränslen för el sjunker med 17 % till "rekordlågt" under första halvåret 2023

Mängden el som genereras av fossila bränslen i hela Europeiska Unionen (EU) föll till sin lägsta nivå sedan registreringar började under de första sex månaderna 2023, enligt en ny rapport från energianalytiker Ember.

El från kol kollapsade med 23 % och gas minskade med 13 %, jämfört med samma period ett år tidigare.

Samtidigt ökade solelproduktionen med 13 % och vindkraftproduktionen med 5 %.

Detta gjorde det möjligt för 17 EU-länder att generera rekordstora andelar av kraft från förnybara energikällor. Grekland och Rumänien passerade båda 50 % förnybar energi för första gången, medan Danmark och Portugal båda passerade 75 % förnybar energi.

Källa:

30 aug 2023  11:21 CET

Onsdag

Vattenfall påbörjar bygget av vindkraftsparken Bruzaholm

Vattenfall tar idag det första spadtaget för bygget av Bruzaholm vindkraftspark, i Eksjö kommun. Parken väntas tas i drift under 2025. Vindkraftsparken kommer att ha en effekt på cirka 140 MW och en årlig produktion om 460 GWh, motsvarande hushållsel för ca 90 000 hem.

”Det känns mycket glädjande att det som i drygt 12 år varit ett projekt nu kan förverkligas. Vattenfall arbetar målmedvetet mot en fossilfri framtid och i och med att Bruzaholm nu byggs har vi kommit ytterligare ett steg närmare vår vision”, säger Daniel Gustafsson, chef för utveckling av landbaserad vindkraft på Vattenfall.

Vattenfall har under hela planeringsprocessen arbetat tätt med Eksjö kommun för att bland annat säkra lokal arbetskraft under byggtiden och har till exempel upprättat en leverantörsdatabas, kopplad till projektet.

”Där kan lokala och regionala företagare registrera sitt företag för att bli matchningsbara för Vattenfalls huvudentreprenörer och leverantörer. Med förverkligandet av vindkraftsparken produceras mer förnyelsebar energi i Eksjö kommun än vad vi använder”, säger kommunalrådet Markus Kyllenbeck.

Källa:

30 aug 2023 11:14 CET

onsdag 30 augusti

tisdag 29 augusti

Tisdag

Segelfartyget får godkännande av DNV

Det första vingseglet från Oceanbird, Wing 560, har fått principgodkännande (AiP) från klassificeringssällskapet DNV.

Ett principgodkännande är en oberoende bedömning av ett koncept inom överenskomna ramar som bekräftar att designen är genomförbar och att det inte finns några väsentliga hinder, så kallade showstoppers, som hindrar konceptet från att förverkligas.

DNV har undersökt hur vingen skulle kunna hantera extrema förhållanden som tunga vindbelastningar, snö- och islaster och grönt hav (vågor på däck). De har även undersökt redundanser i systemfunktioner (trimning, revning, vikning etc.), styrsystem, fundament och maskiner samt elektriska komponenters funktionalitet.

Källa:

29 aug 2023 13:55 CET

Tisdag

Unikt mikronät i skärgården driftsatt

I Arholma i Stockholms skärgård har Vattenfall Eldistribution byggt ett mikronät med smart styrning, solceller och batterier för att kunna lagra energi. Mikronätet är det första i sitt slag och ska göra ön självförsörjande på el under en kortare tid samt bidra till ett mer robust elnät och klimatsmart samhälle.

Mikronätet har integrerats med öns befintliga elnät och ihopkopplat med det centrala elnätet på fastlandet. Vid behov kan det fungera frånkopplat som ett eget lokalt energisystem och kopplas in per automatik för att avlasta elnätet och stötta upp öns elförsörjning.

– Syftet med det här forskningsprojektet är att lära oss mer om hur mikronät samverkar med vårt ordinarie elnät och utvärdera om ett mikronät kan användas i större utsträckning för att möta kapacitetsbehoven i elnäten och säkra den lokala elförsörjningen, säger Annika Viklund, Vd Vattenfall Eldistribution AB.

Vid ett eventuellt strömavbrott på fastlandet övergår elnätet på ön automatiskt i så kallad ö-drift och blir då självförsörjande på el i upp till ett par timmar, allt beroende på den aktuella elanvändningen på ön.

Källa:

29 aug 2023 13:15 CET

Tisdag

Japanska forskare genererar framgångsrikt elektricitet direkt från metylcyklohexan

Japanska forskare, ledda av professor Akihiko Fukunaga från Institutionen för tillämpad kemi vid Waseda University i Tokyo, har framgångsrikt genererat elektricitet direkt från metylcyklohexan, en organisk hydrid, med hjälp av bränsleceller med fast oxid, med lägre energi än konventionella katalytiska dehydreringsreaktioner.

Metylcyklohexan är mycket lovande som en vätebärare som säkert och effektivt kan transportera och lagra väte. Emellertid har dehydreringsprocessen med katalysatorer problem på grund av dess hållbarhet och stora energiförluster. Nyligen har japanska forskare lyckats använda bränsleceller med fast oxid för att generera elektricitet direkt från metylcyklohexan och återvinna toluen för återanvändning. Denna forskning förväntas inte bara minska energibehovet utan också utforska ny kemisk syntes av bränsleceller.

Källa:

29 aug 2023 13:09 CET

Tisdag

Polens PGE planerar att tredubbla grön kraft till 7 GW år 2030

(Montel) PGE, Polens största kraftverk, vill tredubbla sin kapacitet för förnybar energi till 7 GW till 2030 på en väg mot att minska koldioxidutsläppen från sin produktionsflotta.
Det statligt ägda bolaget kommer att lägga till 4 GW vindkraft och 3 GW solkraft vid slutet av decenniet i en reviderad strategi som publicerades på tisdagen.

Den nya strategin föreställer också 1,2 GW batterilagring, 1 GW pumpad lagring och 300 MW vattenkraftskapacitet. Och till 2040 vill PGE bygga ett 2,8 GW kärnkraftverk och lägga till 4 GW havsbaserad vindkapacitet i Östersjön.

För närvarande har PGE 2,4 GW förnybar energi i produktion, samt 15 GW koleldad kraftkapacitet som man siktar på att mestadels sälja till ett annat statligt ägt företag, NABE.

PGE, som står för cirka 41 % av Polens elförsörjning, har redan vunnit havsbottenrättigheter för 3,9 GW havsvind.

Källa:

29 aug 2023 12:58 CET

Tisdag

E.ON utökar sina flexibilitetsmarknader till Hässleholm

E.ON Energidistribution har bedrivit flexibilitetsmarknader sedan 2019 med syfte att bättre utnyttja de befintliga elnäten och skapa möjlighet för fler kunder att ansluta sig snabbare. Den gångna vintern bedrevs marknader i södra Skåne och Stockholm, vilket vi fortsätter även kommande säsong. Dessutom etablerar vi ytterligare en flexibilitetsmarknad i Hässleholm.

På en marknadsplats för flexibilitet samarbetar nätägare och nätkunder för att lösa utmaningar i det gemensamma elnätet. Nätkunder kan bli flexibilitetsleverantörer och minska sin konsumtion eller öka sin produktion av el under perioder av hög belastning på elnätet.

– Genom att på detta sätt sälja plats i elnätet när man inte har behov av den, kan nätkunden tjäna pengar på sin frigjorda kapacitet samtidigt som man hjälper till att säkerställa elnätsdriften. På så sätt skapas plats i trånga elnät och fler kunder kan ansluta sig på kortare tid, säger Peter Sigenstam, chef för Drift och Energisystem på E.ON Energidistribution.

Källa:

29 aug 2023 12:41 CET

Tisdag

Elbilar degraderar inte mer av snabbladdning

Analysföretaget Recurrent Auto jämförde laddata från Teslabilar där den ena gruppen snabbladdades mindre än tio procent av tiden och den andra oftare än 90 procent. Det visade sig att deras batterier degraderade i samma takt.

12 500 stycken Teslor i USA ingick i analysen. Intill ser du laddkapacitet över tiden för 6300 stycken Model 3 och 4400 stycken Tesla Model Y. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad i batteriernas kapacitet efter 2000 dagar (kring 89 procent) respektive 1000 dagar (kring 91 procent).

Enligt Recurrent Auto är förklaringen att elbilarna är konstruerade för att skydda sina batterier mot värme och spänning vid snabbladdning.

Källa:

29 aug 2023 12:28 CET

Tisdag

"Perfekt storm:" Hur Kina använde elbilar för att vända bordet mot europeiska biltillverkare

Europas biltillverkare kommer att ha lite att fira på årets IAA-mobilitetsmässa. Kinesiska företags ökade försprång i den globala övergången till elfordon kommer att visas på den vartannat åriga mässan i München, medan klimataktivister kommer att beklaga europeiska företags beroende av smutsiga förbränningsmotorer och stadsjeepar.

Antalet kinesiska utställare kommer att fördubblas, vilket understryker deras ambition att utmana märken som Volkswagen, BMW, Peugeot, Renault och Fiat på deras hemmaplan. Branschexperter varnar för att dessa varumärken står inför en ”perfekt storm”.

Källa:

29 aug 2023 11:46 CET

Tisdag

Li-ion pionjär gör genombrott med ett billigare, säkrare "zink-luft"-batterier

En Perth-baserad forskare som hjälpte pionjären till det nu allestädes närvarande litiumjonbatteriet säger att det snart kan finnas ett säkrare och billigare alternativ, efter ett genombrott i designen av zink-luftbatterier.

Ett team från Edith Cowan University (ECU) har undersökt en rad olika batterikemier som en del av forskningsansträngningar för att hitta säkrare, mer kostnadseffektiva energilagringslösningar för att hjälpa till att driva den globala avkolningen av energisystem och transporter.

ECU:s Dr Muhammad Rizwan Azhar, som tidigare ledde projektet som upptäckte litiumjonbatterier, säger att genombrottet inom zink-luftkemi kan se att det överträffar li-ion som det bästa batteriet för den blomstrande globala elfordonsindustrin.

Källa:

29 aug 2023 11:55 C

Tisdag

Nordkorea vänder sig till solenergi för att hålla lamporna tända

Nordkorea vänder sig alltmer till solenergi för att hjälpa till att tillgodose sina energibehov, eftersom den isolerade regimen försöker minska sitt beroende av importerade fossila bränslen mitt i kronisk energibrist.

Priserna på solpaneler har sjunkit de senaste åren tack vare ett inflöde av billig kinesisk import och en ökning av inhemsk montering av paneler i Nordkorea, enligt tankesmedjan Stimson Center i Washington.

Detta har gjort det möjligt för många nordkoreaner att installera små solpaneler som kostar så lite som $15-$50, vilket går förbi det statliga elnätet som rutinmässigt lämnar dem utan tillförlitlig ström i månader. Större solcellsinstallationer har också dykt upp vid fabriker och statliga byggnader under det senaste decenniet.

Källa:

29 aug 2023 11:46 CET

Tisdag

Norska Equinor skall bygga 750MW havvindkraft i Sydkorea

Genom detta avtal planerar POSCO E&C att etablera ett strategiskt partnerskap med Equinor, Norges statligt ägda energibolag, inom inhemsk havsbaserad vindkraftsutveckling, konstruktion, transport och andra områden.

”Vi arbetar för att utöva verklig värdeförvaltning genom att välja miljövänliga och förnybara företag som vindkraft till havs som nästa generations framtida tillväxtindustri, och bryta oss loss från begränsningarna för den traditionella byggbranschen”, säger Sang-woong, chef för POSCO E&C infrastrukturavdelning.

Den 750 MW Ulsan Firefly flytande vindkraftsparken till havs omfattar två 75 kvadratkilometer stora områden, 70 kilometer utanför Ulsans kust.

Källa:

29 aug 2023 11:35 CET

tisdag 29 augusti

måndag 28 augusti

Måndag

Kryssgatan i Växjö blev solgatan – mer än hälften har skaffat solceller

Intresset för att sätt upp solceller ökar och i Kronobergs län är det fler än genomsnittet i landet som redan har satt upp solceller, visar en undersökning från Vattenfall. SVT Nyheter besökte en gata i Växjö där mer än hälften satt upp solceller på sina tak.

– Förra sommaren skenade elpriserna och då kände jag att jag måste ta tag i det här. Sedan blir man lite nyfiken och intresserad av det när alla andra grannar har det, säger Mattias Söderqvist, som är en av dem som satt upp solpanel på sitt villatak på Kryssgatan i Växjö.

Vattenfalls Solindex för 2023 visar ett starkt ökat intresse för solpaneler i hela landet efter vinterns höga elpriser. I både Kalmar län och Kronobergs län är intresset större än genomsnittet i landet. 66 procent i Kronobergs län och 67 i Kalmar län svarar att de kan tänka sig att investera i solceller/solpaneler på sitt tak det närmsta året. Genomsnittet i landet ligger på 62 procent.

Källa:

28 aug 2023 11:58 CET

Måndag

Batterier stabiliserade elnätet när Oskarshamn 3 snabbstoppade

Vid den plötsliga nedstängningen av kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 den 25 augusti, spelade sammanlänkade batterier en avgörande roll för att upprätthålla stabiliteten i elnätet. Det virtuella kraftverket Currently, som drivs av CheckWatt, bidrog med 12 MW av de nödvändiga reserverna för att förhindra ett totalt elsystemhaveri.

”Svenska kraftnät måste snabbt kunna kompensera för oväntade produktionsbortfall i elsystemet och batterier är särskilt anpassade för att bidra till detta. För företag och privatpersoner som äger batterier är detta en gynnsam möjlighet att vara delaktiga i att stabilisera elnätet”, säger Dan-Eric Archer, VD för CheckWatt.

Kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 är för närvarande avstängd på grund av problem som uppstod under ett planerat ventilprov, enligt information från OKG, kraftverkets operatör. Reaktorn är ur drift och frånkopplad från elnätet, och det finns ingen prognos för när elförsörjningen kan återupptas.

Källa:

28 aug 2023 11:49 CET

Måndag

Agrivoltaics för att rädda amerikansk jordbruksmark från byggnader

Solpaneler på jordbruksmark har framkallat en eldstorm av kontroverser i vissa delar av USA. Delvis underblåst av felaktig information om klimatförändringar, hävdar motståndare att solenergi inte är en lämplig användning av åkermark. Förlorad i blandningen är en mer betydande förlust av jordbruksmark på grund av bostads- och kommersiell utveckling. Mot den bakgrunden kan agrovoltaik – dubbel användning av jordbruksmark med solpaneler – vara lösningen på förlust av jordbruksmark, inte orsaken.

Tanken på att använda solpaneler för pollinatörers livsmiljöer och betesmarker har redan slagit fast bland bönder, allmännyttiga företag, solenergiutvecklare, naturvårdare och det amerikanska jordbruksdepartementet.

Det börjar också dyka upp bevis för att vissa livsmedelsgrödor kan frodas i det svalkande, delvis skuggade mikroklimatet i en solcell. Andra potentiella fördelar inkluderar att spara vatten, bevara jord, förhindra frostskador och främja motståndskraft under torka (se mer CleanTechnica-bevakning här).

Källa:

28 aug 2023 11:46 CET

Måndag

Flytande solenergi kan spela en roll i vissa EU-länders energiomställning

Eftersom länder över hela världen ökar sina ansträngningar för att öka sin solkapacitet, överväger många av dem också att använda flytande solenergi. Forskningsföretaget Wood Mackenzie sa att den globala flytande solenergimarknaden kommer att överstiga 6GW år 2031, med Kina, Indien och Sydostasien som kommer att använda lejonparten.

Även om marknaden expanderar, kommer de tio bästa länderna som kommer att ha mer än 500 MW kumulativa flytande solcellsinstallationer till 2031 helt och hållet från Asien. Kina (13,8 GW), Indien (10,6 GW) och Indonesien (8,08 GW) leder utvecklingen av flytande solenergi när det gäller installerad kapacitet till 2031.

Källa:

28 aug 2023 11:27 CET

Måndag

Australien: Storskaliga batterilagringsinvesteringar bryter miljardbarriären under andra kvartalet

Mer än 1 miljard AU$ (0,65 miljarder US$) av finansiella åtaganden till storskaliga batterienergilagringssystem (BESS) projekt gjordes i Australien under andra kvartalet i år.

Om hybridprojekt (generation-plus-lagring) också skulle räknas, överstiger investeringsåtagandena AU$2 miljarder.

Det är första gången som ”miljardbarriären” har brutits under ett enda kvartal, enligt den nationella handelsgruppen för Clean Energy Council (CEC), som just har publicerat sin senaste kvartalsrapport för förnybara projekt om aktivitet i rymden.

CEC sa att sex BESS-projekt med totalt 1 497 MW produktion och 3 802 MWh lagringskapacitet hade åtagit sig under tremånadersperioden som slutade den 30 juni 2023.

Källa:

28 aug 2023 11:08 CET

Måndag

"Betydande genombrott:" Pläteringslösning kan leda till mer räckvidd och längre livslängd EV-batterier

Ny forskning om orsakerna till att litiumjonplätering sker på batterier kan öppna dörren till snabbare laddning av elfordon, utökad räckvidd och längre livslängd för batterier.

Litiumjonplätering har dykt upp som ett problem för EV-batterier eftersom det kan påverka prestanda, långsam acceleration, påverka snabba laddningshastigheter och i vissa fall utgöra en ökad brand- och säkerhetsrisk.

En ny studie, publicerad i Nature, föreslår en lösning genom att justera mikrostrukturen hos en grafitanod, och ändra hur ett batteri laddas, kan minska mängden litiumjonplätering som äger rum över tiden.

”Med hjälp av en banbrytande 3D-batterimodell kan vi fånga när och var litiumplätering börjar och hur snabbt den växer”, säger studieledaren Dr. Xuekun Lu från Queen Mary University of London.

Källa:

28 aug 2023 11:05 CET

Måndag

Världen installerar 1GW solenergi om dagen, visar nya siffror

I snitt installeras mer än 1GW per dag av ny solenergi runt om i världen, enligt prognoser från Bloomberg New Energy Finance, där Kina bidrar med minst hälften av det beloppet.

BNEF-siffrorna, som delas på LinkedIn av den Europabaserade energianalytikern Gerard Reid, förutspår att Kina kommer att installera hela 208 GW solenergi i år, vilket Reid påpekar är mer än USA har installerat under de senaste 20 åren.

200GW från Kina kombineras med 33GW prognos från USA, 16GW och 15GW av Brasilien respektive Indien, och 11GW från Tyskland och sedan ensiffriga GW-siffror från ytterligare 14 länder, från cirka 8GW till cirka 2GW, för att leverera ett genomsnitt på mer än 1GW om dagen.

Källa:

28 aug 2023 10:54 CET

Måndag

Ny teknik nästan halverar energianvändningen i flerbostadshus

Myndighetskravet för energiförbrukningen i nybyggda flerbostadshus kan nästan halveras med hjälp av ny teknik och kvalitetssäkrade byggmetoder. Det visar energideklarationen för SKBs nya fastighet i Uppsala som använder 42 procent mindre energi än kravet.

Med 122 lägenheter är kvarteret Docenten i Uppsala en stor fastighet där ny hållbar teknik samverkar. Det handlar framför allt om två system: Dels ett cirkulärt energisystem med en avloppsvärmepump som återvinner värmen ur avloppsvattnet från kök och badrum, dels ett ventilationssystem som också återvinner värme. Utöver detta finns solceller mellan sedumplanteringarna på taket.

Källa:

28 aug 2023 10:49 CET

Måndag

Trängsel hotar solcellsutbyggnaden

Ökad styrbarhet och energilagring kan vara lösningen på trängseln i de lokala elnäten som nu börjar bli ett hinder vid installationer av solceller. I Dagens Industri skriver Mats Karlström från Ferroamp om hur flexibilitet måste börja värdesättas och bli synbar på elräkningen innan problemen börjar bli akuta.

Trängsel kan uppstå i elnätet när effektbehovet i ett område är högt men också när många solcellsanläggningar producerar maximalt. Även om det bara sker vid enstaka timmar under året måste elnätsägaren dimensionera nätet för att klara dessa extremtimmar och därutöver lägga på en buffert.

Det gör att den som vill installera solceller kan bli tvungen att vänta med inkoppling tills nätägaren kunnat förstärka anslutningen eller elnätet i området vilket kan ta flera månader och ge kunden ökade kostnader.

Källa:

28 aug 2023 10:46 CET

Måndag

Batterier i hemmet kvarteret regionen Vad är skillnaden och varför spelar det någon roll?

Storlek spelar roll. Och när det gäller batterier fungerar det också.

Nätbatterier och hembatterier spelar en avgörande roll i omställningen av ren energi. Även om de tillhandahåller olika tjänster, kan de likna grannskapsbatterier.

Och även om det är ett mål att nå ett högre kvantum av lagring över den nationella elmarknaden (NEM), är det inte det enda målet för lagring. Hur lagring fungerar och vilka tjänster batterier kan ge är också avgörande för framtiden för energisystemet.

Efter att ha installerat det första innerstadsbatteriet i Victoria förra året, har vi haft många samtal med samhällsmedlemmar, regeringar och industrirepresentanter. Vi får ofta frågan: varför skulle grannbatterier behövas om vi bara kan installera fler nät- och hembatterier?

Här undersöker vi denna fråga och lyfter fram att grannskapsbatterier har en roll att spela.

Källa:

28 aug 2023 10:37 CET

måndag 28 augusti

fredag 25 augusti

Fredag

Tyska RWE bygger solcellsanläggning vid brunkolsgruva

RWE fortsätter att gå för fullt med produktion av grön el i det rheniska gruvdistriktet. Byggandet av en solcellsanläggning (PV) med integrerat batterilagringssystem har påbörjats vid Hambach brunkolsgruva, där RWE kommer att installera cirka 22 000 solcellsmoduler, tillräckligt för att försörja mer än 3 100 hushåll med grön el.

RWE planerar att driva solenergiprojekten vid Hambach dagbrott i samarbete med Neuland Hambach GmbH. Företaget koordinerar strukturförändringen kring dagbrottet och spelar en nyckelroll i att forma den. Därför har solcellsprojektet, som är en del av den interkommunala ramplanen för omläggning av gruvan och för dess mellanliggande användning, fått namnet RWE Neuland Solar Farm.

Källa:

25 aug 2023 14:19 CET

Fredag

Fortum vill bygga storskalig solpark på Gotland

Fortum undersöker möjligheterna till en storskalig solpark i Havdhem på södra Gotland. Området omfattar 95 hektar och beräknas ha en installerad kapacitet på cirka 90 MW.

Nu inleds arbetet med utreda möjligheterna för en solpark i närheten av Havdhem på södra Gotland. Alvret solpark blir Fortums första storskaliga solkraftsprojekt i Sverige. Sedan tidigare har bolaget ett solkraftsprojekt på 80 MW i Virolahti, Finland. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Solkraft har en viktig roll i den gröna omställningen och bidrar till stor klimatnytta. Vi ser betydande potential för solkraft i Norden och det är mycket glädjande att vi nu inlett vårt första storskaliga solkraftsprojekt i Sverige, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums sol- och vindkraftsverksamhet i en presskommentar.

Källa:

25 aug 2023 14:09 CET

Fredag

Svenska Nordex bygger vindkraft i Turkiet

Nordex har vunnit kontrakt för tre projekt från Heitkamp Industrial Solutions GmbH, ett Tyskland-baserat byggdotterbolag till Rönesans Holding. Heitkamp kommer att agera som EPC-entreprenör i dessa projekt på uppdrag av Rönesans Enerji.

De tre vindprojekten, som ingår i YEKA RES-3-anbudet, kommer att förses med N163/6.X-vindkraftverk monterade på 113 meter långa ståltorn. Beställningar inkluderar även Premium Service-kontrakt för en period av tio år. I Sivas kommer koncernen att installera 7 vindkraftverk i vindkraftparken ”Kayalar” (49 MW), medan 8 vindkraftverk (56 MW) har beställts för ”Osmanc” ?k”-projekt i Çorum.

Den största ordern är på 12 vindkraftverk med en total kapacitet på 84 MW för ”Sa??lu?a?” vindkraftpark i Malatya-provinsen i östra Anatolien. Emre Hatem, vice ordförande för Rönesans Enerjis styrelse, sa: ”Rönesans Energy har för närvarande en total installerad kapacitet på 166 MW med sina 6 vattenkraftverksprojekt (HPP).

Källa:

25 aug 2023 12:16 CET

Fredag

H2Hive utvecklar en ny lagringsmetod för vätgaslagring

En mängd industrier planerar att ställa om från fossilt till förnybart. Där kommer grön vätgas tillverkad av vindkraft att bli mångas alternativ. Men det blåser inte alltid och industrin behöver oftast en stabil leverans. Då behövs ett lager som klarar perioder av ”stiltje”. Med de elpriser som varit och kanske kommer att bli även framledes kan det också vara en idé att använda vätgasen från lagret även vid elpristoppar.

Men många saknar lösningar för lagring av vätgas, och de idag tillgängliga alternativ som stora trycktankar eller containers med tubpaket har vissa begränsningar.

Går realistiskt inte att skala upp i storlek. Kräver stora säkerhetsavstånd och är en stor riskfaktor för haveri eller yttre påverkan.

H2Hive utvecklar en ny lagringsmetod för vätgaslagring där gasen lagras i mantlade borrhål under högt tryck. H2Hive:s lösning innebär att hål av lämplig (diameter och längd) storlek borras i berggrunden där behoven finns.

Källa:

25 aug 2023 12:34 CET

Fredag

Australienskt startup har som mål att producera väte med 30 % mindre el

CSIRO och RFC Ambrian med huvudkontor i Sydney har grundat Hadean Energy för att främja utvecklingen av CSIRO:s tubulära solid oxide electrolysis (SOE) teknologi. Den sa att tekniken avsevärt skulle kunna minska kostnaderna för väteproduktion och hjälpa till att minska koldioxidutsläppen från den tunga industrin.

International Energy Agency uppskattar att efterfrågan på väte kommer att öka med 138 % till 2030, men höga produktionskostnader och energiinsatser är viktiga utmaningar för att producera grönt väte.

CSIRO sa att dess SOE-teknik, som bygger på keramiska rör med elektroder på insidan och utsidan, producerar väte genom att elektrolysera vatten med en kombination av värme och elektricitet. Myndigheten sa att SOE kräver mindre än 42 kWh elektricitet för att producera ett kilo väte medan alternativ för alkaliska och polymera elektrolytmembraner (PEM) kräver cirka 60 kWh/kg väte.

Sarb Giddey, ledande forskare på väteforskning vid CSIRO, sa att tekniken har potential att producera väte till en högre effektivitet och lägre kostnad, vilket gör det möjligt för industrin att dramatiskt minska utsläppen.

Källa:

25 aug 2023 12:16 CET

Fredag

Danska European Energy presenterar 65-MW solenergiprojekt i Litauen

Den danska utvecklaren av förnybar energi, European Energy A/S, presenterade i fredags ett 65-MW solcellsprojekt (PV) i Litauen som kommer att bli den största solcellsfarmen i Baltikum om det färdigställs.

Anläggningen är planerad att byggas i kommunen Anyksciai där European Energy började bygga en 50-MW vindkraftspark 2021.

Solprojektet planerar montering av mer än 140 000 solcellsmoduler på trackers i ett område på mer än 120 hektar. Dess totala produktion under en period av ett år uppskattas till cirka 90 000 MWh.

Källa:

25 aug 2023 12:13 CET

Fredag

Tyska Amprion initierar 8 GW offshore energikorridor i Tyskland

Den tyska systemoperatören Amprion har börjat planera Windader West-energikorridoren som ska ta upp till 8 GW kraft från vindkraftsparker till havs i Nordsjön till Nordrhein-Westfalen.

Windader West kommer att bestå av fyra nätanslutningar till havs på vardera 2 GW — NOR-15-1, NOR-17-1, NOR-19-1 och NOR-21-1, som förväntas möjliggöra överföring av el att täcka behoven hos åtta miljoner människor.

Undervattenskablarna kommer att ansluta vindkraftsparker i Nordsjön till nätanslutningspunkter i storstadsregionen Rhen-Ruhr. Kablarna kommer att nå nedre Rhen-transformatorstationerna i Wesel, Kusenhorst, Rommerskirchen i Bergheim och Oberzier.

Källa:

25 aug 2023 11:39 CET

Fredag

Batterier som kommer från träd känns lovande

Stora Ensos ingenjörer bestämde sig för att de kunde utvinna lignin från den avfallsmassa som redan produceras vid några av deras anläggningar och bearbeta det ligninet till ett kolmaterial för batterianoder. Företaget samarbetar med svenska Northvolt och planerar att tillverka batterier redan 2025.

I och med att allt fler köper elbilar och lagrar energi hemma, väntas den globala aptiten på batterier växa kraftigt under de kommande åren. Som Lehtonen ser det är ”efterfrågan bara häpnadsväckande”.

Problemet är att de litiumjonbatterier vi förlitar oss på idag till stor del är beroende av miljöskadliga industriella processer och gruvdrift. Dessutom är en del av materialen för dessa batterier giftiga och svåra att återvinna. Många kommer också från länder med dåliga historik för mänskliga rättigheter.

Källa:

25 aug 2023 11:33 CET

Fredag

En nickelatom spelar en nyckelroll för att omvandla koldioxid till komponenter för mat och energi

Koldioxid (CO2) är den vanligaste växthusgasen som orsakar klimatförändringar men har funnits på jorden långt innan människan började släppa ut den i atmosfären på oöverträffade nivåer. Som sådan utvecklades några av planetens tidigaste organismer för att utnyttja och använda denna gas som annars är skadlig för människor och planeten.

En av dessa processer, kallad Wood-Ljungdahl-vägen, sker endast i frånvaro av syre och anses vara den mest effektiva kolfixeringsvägen i naturen. Men exakt hur vägen går från ett steg till nästa har förblivit oklart.

Kort sagt bekräftade forskarna sin långvariga hypotes. ”Vad vi fann är att det finns en mycket intrikat bit av metallorganisk kemi som pågår där ett enda nickelställe i enzymet gör allt det roliga”, säger Ritimukta Sarangi, senior forskare vid SSRL och en motsvarande författare på studien.

Källa:

25 aug 2023 11:28 CET

Fredag

Österrike: Bruck Energy Park tar in första skörd från under solcellsmoduler

Vete har nu skördats på forskningsfältet med Agri-PV-system i Österrike. Skördarna mäts nu och jämförs med omgivande fält.

Sedan november 2022 har energiparken i Bruck an der Leitha i Niederösterreich levererat solenergi på ett tillförlitligt sätt. Samtidigt fortsätter området att tjäna jordbruket.

Forskare från University of Natural Resources and Applied Life Sciences (Boku) i Wien har tagit över den vetenskapliga övervakningen av projektet. Nu är första skörden efter installationen av solcellsanläggningen avverkad. Vete och vallmo tröskades på en av växtens delområden.

Källa:

25 aug 2023 11:14 CET

fredag 25 augusti

torsdag 24 augusti

Torsdag

Ett enormt projekt för sol + lagring + elbil som just lanserats på Washingtons flygplats

Dulles International Airport i norra Virginia kommer att stå värd för ett solenergi-, batterilagrings- och EV-projekt – USA:s största renenergiprojekt på en flygplats.

Delstaten Virginia och Dominion Energys tjänstemän bröt mark på projektet för ren energi på 200 miljoner dollar i går. Solfarmen kommer att sitta på 835 tunnland av Dulles Airports mark mellan landningsbanorna. Solfarmen på 100 megawatt (MW) kommer att bestå av 200 000 solpaneler och 50 MW batterilagring. Strömmen ska gå till nätet och förse 37 500 hushåll med ström.

Istället för årliga hyresbetalningar för användningen av flygplatsens mark förser Dominion Dulles med 50 elbilar, 18 elbussar och laddstationer för elbilar, och man kommer också att bygga 1 MW solcellscarportar som kommer att skicka ren kraft till flygplatsens verksamhet.

Bygget kommer att påbörjas senare i år, och det förväntas komma online i slutet av 2026. Dulles och Dominion säger att det förväntas skapa 300 byggjobb och 200 miljoner dollar i ekonomisk aktivitet.

Källa:

24 aug 2023 13:18 CET

Torsdag

Ecuador avvisar oljeborrning i nationalparken

Ecuadors väljare stödde rungande folkomröstningar för att blockera oljeborrningar i en regnskog med biologisk mångfald och guldbrytning i Chocó Andino på söndagen. Med mer än 90 % av rösterna räknade röstade 58 % av ecuadorierna för att förbjuda ny oljeborrning i Yasuní nationalpark i Amazonas regnskog. Nationalparken, en av de mest biologiska mångfaldsområdena på jorden, är hem för Tagaeri- och Taromenane-folken, bland världens sista ”okontaktade” inhemska samhällen som lever frivilligt åtskilda från omvärlden.

Förbudet mot ny borrning kommer att hålla cirka 726 miljoner fat olja i marken. Invånarna i Quito röstade också för att förbjuda guldbrytning i den känsliga biosfären Chocó Andino nära staden med en marginal på 68 % till 31 %.

”Idag är en historisk dag! Som Waorani-kvinna och mamma känner jag mig överlycklig över ecuadorianernas rungande beslut att stoppa oljeborrning i mitt folks heliga hemland, säger Nemonte Nenquimo, en ledare för ursprungsbefolkningen i Waorani och vinnare av Goldman-priset för miljön, till The Guardian.

Källa:

24 aug 2023 12:52 CET

Torsdag

"Indien kan lägga till 22GW vind under de kommande fem åren"

Runt 22GW vindkraftskapacitet kommer att läggas till i Indien under de kommande fem åren, med nuvarande tillväxttakt, enligt en ny rapport från GWEC.

Under ett accelererat tillväxtscenario med ökad efterfrågan från centrala och statliga marknader, såväl som kommersiella och industriella konsumenter av ren energi, kan mer än 26 GW läggas till under denna period.

Indiens regering siktar på 140 GW kumulativ installerad vindenergikapacitet till 2030, även om olika faktorer gör det mer sannolikt att cirka 100 GW kapacitet kommer att uppnås i slutet av årtiondet.
Det förväntade underskottet kan fortfarande undvikas, men detta kommer att kräva proaktiv politisk och industriell strategistöd för att hjälpa till att påskynda tillväxten.

Källa:

24 aug 2023 12:43 CET

Torsdag

TenneT börjar arbeta för att ansluta holländska fastlandet

TenneT och dess entreprenör kommer snart att påbörja förberedande arbeten för anslutningen av vindkraftparken Hollandse Kust (västra Beta) till havs i Nederländerna.

Arbetena kommer att ske vid Vliegerpad i Velsen.

Vindkraftparken Hollandse Kust (västra Beta) kommer att ligga 50 kilometer utanför Egmond aan Zees kust.
Elkablarna som ska transportera strömmen från vindkraftsparken kommer att gå i land via Velsenstranden.

För att kunna utföra borrningarna under sanddynerna på ett säkert sätt kommer entreprenören NRG att börja så tidigt som möjligt under stormsäsongen.

”All transport för leverans av utrustningen till stranden går via Tata Steel-anläggningen, sedan en sträcka av Reyndersweg och den sista sträckan längs Vliegerpad”, säger Patrick Bakelaar, miljöchef för NRG.

Källa:

24 aug 2023 12:38 CET

Torsdag

Första kanadensiska flytande vindkraftsparken

Nova East Wind, ett JV mellan DP Energy och SBM Offshore, har föreslagit en plan för att utveckla Kanadas första flytande vindkraftspark till havs.

Det föreslagna flytande vindkraftsprojektet, med en produktionskapacitet på 300-400 MW, skulle placeras cirka 20-30 km utanför Goldboro, Nova Scotia. Projektet kommer att stödja Nova Scotias mål för 2030 att generera 80 % av sin el från förnybara källor.

Den exakta platsen för vindkraftsparken kommer att bestämmas efter relevanta bestämmelser och ytterligare engagemang med nyckelintressenter och rättighetsinnehavare som First Nations, regeringar, kommersiella fiskare, lokala samhällen, miljögrupper och industriregulatorer.

JV:s projektteam bildades 2021 och har aktivt engagerat sig med intressenter och andra intresserade parter i Nova Scotia för att förstå lokala begränsningar och möjligheter.

Källa:

24 aug 2023 11:58 CET

Torsdag

Världens största batterifartyg ger sjöfarten en glimt av möjlig elektrisk framtid

Världens största batteridrivna fartyg är under konstruktion i Australien, i ett genombrott för att minska koldioxidutsläppen global sjöfart. Den tasmanska skeppsbyggaren Incat bygger en 130 m lång ropaxfärja för leverans till den sydamerikanska operatören Buquebus 2025.

Det unikt designade fartyget kommer att bli det största någonsin i sitt slag och även världens första lätta katamaran utan utsläpp. Den kommer att vara helt batteridriven, med en vattenjetframdrivningskonfiguration med åtta e-motorer från den finska teknologigruppen Wärtsilä och det största kraftpaketet någonsin som levererats av den Norgebaserade maritima batteritillverkaren Corvus Energy.

Med mer än 40 MWh sägs batterimodulerna och energilagringssystempaketet vara fyra gånger större än på något el-/hybridfartyg som för närvarande är i drift. Fartyget kommer också att ha den längsta nollutsläppsresan vid högsta hastighet, och det kommer att laddas med världens laddare med högsta kapacitet.

Källa:

24 aug 2023 11:55 CET

Torsdag

Grön el från energijätten Enbw:s vindkraftspark i Nordsjön för tyska tåg

Grön el för grön mobilitet: Från 2026 kommer grön el från vindkraft från Nordsjön att göra dragströmsblandningen i Tyskland ännu grönare.

Under 15 år kommer EnBW:s havsvindkraftsparken ”He Dreiht” att leverera grön el till Deutsche Bahn från cirka 20 megawatt installerad effekt.

Torsten Schein, VD för DB Energie GmbH förklarade: – Deutsche Bahn kommer att vara klimatneutral 2040. För att vi ska lyckas med detta kommer vi att ställa om dragströmmen helt till förnybar energi till 2038. DB är redan Tysklands största användare av grön el.

Med den gröna elen från vindkraftsparken He Dreiht tar vi nu ytterligare ett viktigt steg i omstruktureringen av vår energiportfölj och kommer närmare och närmare vårt mål.

Källa:

24 aug 2023 11:39 CET

Torsdag

SSE Renewables lanserar 150MW batterilagringsprojekt

SSE Renewables har lanserat ett nytt 150MW batterienergilagringssystem (BESS)-projekt vid Ferrybridge i West Yorkshire, i ett försök att stärka Storbritanniens kapacitet för lagring av nätet i linje med dess netto-noll-strategi.

Den flexibla energilagringsanläggningen, som ska vara färdig i slutet av 2024, kommer att kunna förse nätet med en total 300MWh flexibel kapacitet eftersom det kan fungera i två timmar åt gången.

SSE Renewables sol- och batteridirektör Richard Cave-Bigley sa: ”Vi bryter ny mark med vårt första batteri på en befintlig SSE-anläggning.

”Färjebryggan var förr en kolplats; men idag har vi utvecklats till att bygga en 150MW flexibel batteritillgång som kan lagra den energi vi behöver för att nå noll.”

Källa:

24 aug 2023 11:27 CET

Torsdag

BURUNDI: ElectriFI finansierar elektrifieringen av 3 000 hushåll med hjälp av solenergipaket

I Burundi tillhandahåller Electrification Financing Initiative (EDFI ElectriFI) en miljon dollar i finansiering till det amerikanska företaget Amped Innovation. Målet är att elektrifiera 3 000 hushåll på landsbygden med hjälp av solceller.

Goda nyheter för Amped Innovation. Som en del av sin verksamhet i Burundi har företaget baserat i San Mateo, Kalifornien, i USA, fått finansiering på en miljon dollar. Medlen kommer från landfönstret för Electrification Financing Initiative (EDFI ElectriFI) för Burundi.

Källa:

24 aug 2023 11:20 CET

Torsdag

Ett nästan 100 procent förnybart nät för Australien är genomförbart och prisvärt, med bara några timmars lagring

För två år sedan, den 25 augusti 2021, började jag köra en veckovis simulering av australiensiska elnät för att visa att det kunde komma väldigt nära 100 % förnybar el med bara fem timmars lagring.

Även om det har gjorts många simuleringar av ett 100 % förnybart elnät för Australien, inklusive några banbrytande studier från BZE (2010), UNSW (2013) och ANU (2017), använder de flesta syntetiska data för vind- och solspår , vilket gör det lätt för skeptiker att misstro dem.

Installation av korttidslagring med hjälp av bruks- och bostadsbatterier växer snabbt, och när det gäller bruksbatterier visar sig mycket ekonomiska. Men ekonomin med långtidslagring är mycket problematisk. Jag ville visa att det går att komma väldigt nära 100 % förnybar el utan någon långtidslagring.

Källa:

24 aug 2023 11:14 CET

torsdag 24 augusti

onsdag 23 augusti

Onsdag

Litauiska forskare förbättrar solcellers effektivitet

Tandemsolceller består av flera lager, vilket gör det utmanande att säkerställa att de fungerar smidigt.

Forskare vid Kaunas tekniska universitet (KTU) i Litauen har utvecklat ett material tillverkat av håltransporterande ämnen för ett av dessa lager.

Materialet som utvecklats vid KTU har blivit flitigt använt av forskargrupper globalt och anses vara en standard inom banbrytande solteknik. Men trots att man uppnår hög effektivitet ligger utmaningen i att forma ytterligare lager ovanpå. Den senaste artikeln författad av Dr. Artiom Magomedov från KTU:s fakultet för kemisk teknologi tar upp denna fråga och föreslår en potentiell lösning.

Tandemsolceller kombinerar ett kiselskikt, som fångar infrarött ljus, med ett perovskitskikt som samlar upp synligt blått ljus. Denna kombination ökar solcellens totala effektivitet.

En utbredd användning av den nya generationen solceller kommer dock att ta tid, eftersom det finns flera tekniska och produktionsutmaningar att övervinna. Ett av de största hindren är att säkerställa cellernas stabilitet under deras förväntade 25-åriga livslängd.

Källa:

23 aug 2023 14:27 CET

Onsdag

Jaguar ska återanvända begagnade elbilsbatterier till Northamptonshires energilagringssystem

Wykes Engineering kopplar ihop sig för att se att biltillverkaren utnyttjar restkapaciteten från begagnade batterier för att lagra överskott av sol- och vindenergi
Jaguar Land Rover (JLR) och Wykes Engineering samarbetar för att utveckla vad de hävdar kommer att bli ett av Storbritanniens största energilagringssystem tillverkat av gamla elbilsbatterier.

De två företagen meddelade idag att JLR kommer att leverera andra batterier som ursprungligen användes för sina Jaguar I-PACE elfordon (EV) till specialisten Wykes Engineering, som sedan planerar att placera dessa batterier i ett energilagringssystem på ett förnybart energidel i Northamptonshire.

Batterilagringssystemet ska spridas över tre platser i Wykes-ägda Chelveston förnybara energipark, som båtar över 85 MW installerad vind- och solenergi på plats. Parken kan producera 175 000 MWh el per år, vilket är tillräckligt för att driva mer än 60 000 hem i lokalområdet, enligt JLR.

Källa:

23 aug 2023 12:47 CET

Onsdag

Solkraft ökar 20-fallt, användning av fossilt bränsle minskar i Kalifornien

Enligt data från California Energy Commission (CEC) har Kalifornien gjort betydande framsteg när det gäller att utveckla ett motståndskraftigt nät, uppnå 100 % ren el och uppfylla sina koldioxidneutralitetsmål. Analys av statens rapport för totalsystemelektrisk produktion avslöjar förändringen av Kaliforniens kraftmix under det senaste decenniet.

Siffrorna är verkligen imponerande. Solelproduktionen upplevde en imponerande tillväxt, nästan tjugofaldigt från 2 609 gigawattimmar (GWh) till häpnadsväckande 48 950 GWh. Samtidigt visade vindproduktionen en berömvärd ökning med 63 %.

Å andra sidan skedde en betydande minskning av naturgasproduktionen med 20 %. I synnerhet har kol gradvis fasats ut ur kraftmixen, vilket markerar en betydande förändring mot renare och mer hållbara energikällor.

Källa:

23 aug 2023 12:34 CET

Onsdag

Att tillverka flygbränsle från biomassa

Under de senaste fem åren har att förstå och lösa SAF-problemet varit målet för forskning av Román-Leshkov och hans MIT-team – Michael L. Stone PhD ’21, Matthew S. Webber och andra – såväl som deras medarbetare i Washington State University, National Renewable Energy Laboratory (NREL) och Pacific Northwest National Laboratory. Deras arbete har fokuserat på lignin, ett segt material som ger växter strukturellt stöd och skydd mot mikrober och svampar. Cirka 30 procent av kolet i biomassa finns i lignin, men när etanol genereras från biomassa lämnas ligninet kvar som en avfallsprodukt.

Trots tappra ansträngningar har ingen hittat ett ekonomiskt lönsamt, skalbart sätt att förvandla lignin till användbara produkter, inklusive de aromatiska molekyler som behövs för att göra flygbränsle 100 procent hållbart. Varför inte? Som Román-Leshkov säger, ”Det är på grund av dess kemiska motstridighet.”

För att undvika det resultatet använder Román-Leshkov och hans team ett annat tillvägagångssätt: De använder en katalysator för att inducera en kemisk reaktion som normalt inte skulle inträffa under extraktion. Genom att reagera biomassan i närvaro av en ruteniumbaserad katalysator kan de ta bort ligninet från biomassan och producera en svart vätska som kallas ligninolja. Den produkten är kemiskt stabil, vilket innebär att de aromatiska molekylerna i den inte längre reagerar med varandra.

Källa:

23 aug 2023 12:09 CET

Onsdag

Tyska Secursun börjar bygga 1,1GW tysk portfölj

Det tyska samriskföretaget Secursun har påbörjat byggandet av de första solcellsparkerna från sin portfölj på cirka 1100MW i landet.

Totalt kommer mer än 50 nyttosolparker att färdigställas mellan slutet av 2023 och 2026.

Alla anläggningar kommer att planeras och byggas av den Berlin-baserade projektutvecklaren Securenergy Solutions och Sunotec, ett företag specialiserat på byggande av solparker.
De två bolagen har vardera hälften av aktierna i Secursun.

Byggandet av minst sju solcellsparker från JV:s portfölj kommer att påbörjas i år.

Källa:

23 aug 2023 11:45 CET

Onsdag

Rekordtillväxt av solel i E.ONs elnät

Anslutningstakten av solel är dubbelt så hög som för ett år sedan och fyra gånger så hög som för två år sedan. –Antalet nya anläggningar på en månad slog rekord i maj med nästan 3 000 stycken, vilket innebär att det nu finns över 50 000 solelsanläggningar i E.ONs elnät, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

E.ONs Elektrifieringsrapport visar att utbyggnadstakten av solel slår förväntningarna med råge. Hösten 2022 bedömde E.ON att 600 Megawatt solel skulle vara anslutet till E.ONs elnät sommaren 2023. I maj var den anslutna effekten 775 Megawatt – en medelstor svensk stad har ett effektbehov på cirka 50 Megawatt. Enligt Martin Höhler kommer den anslutna solelseffekten att uppnå 1 000 Megawatt under senhösten 2023.

–Det är en historisk milstolpe då det ungefär motsvarar en kärnkraftsreaktor. Solel kan förstås inte ensamt ersätta planerbar elproduktion, men ju mer solen ger på sommaren, desto mer vattenkraft kan sparas i magasinen till vintern, fortsätter Martin Höhler.

Källa:

23 aug 2023 11:41 CET

Onsdag

Kinas CATL lanserar "supersnabbt" batteri som kan lägga till 400 km på kortare tid för att smutta på en latte

Den kinesiska batteritillverkningsjätten CATL har lanserat vad den säger är världens första ”4C supersnabb” laddande litiumjärnfosfat (LFP) batteri, som den hävdar kan leverera 700 kilometer på en enda laddning och 400 kilometers körräckvidd med endast 10 minuters laddningstid.

CATL, förkortningen för Contemporary Amperex Technology Co. Limited, är en av världens ledande batteritillverkare, och dess nya batteri – som heter Shenxing – är designat för att ”öppna upp en era av supersnabb laddning av elbilar.”

”Framtiden för EV-batteriteknologin måste förbli stadigt förankrad vid den globala teknikgränsen såväl som de ekonomiska fördelarna”, sa Dr. Wu Kai, chefsforskare vid CATL, vid lanseringsevenemanget förra veckan.

Källa:

23 aug 2023 11:36 CET

Onsdag

Globala solenergiinvesteringar slog rekord och nådde 239 miljarder USD under första halvåret 2023

De globala investeringarna i solenergi under första halvåret 2023 ökade med 43 % från år till år till 239 miljarder USD, men investeringarna i förnybar energi låg fortfarande långt under det belopp som krävs för att nå nettonollmålet 2050.

Enligt BloombergNEFs 2H 2023 Renewable Energy Investment Tracker-rapport investerades totalt 239 miljarder USD i stora och småskaliga solsystem, vilket utgör två tredjedelar av de totala globala investeringarna i förnybar energi under första halvåret.

Kina fortsatte att vara den största investeraren i solenergi eftersom det stod för ungefär hälften av alla stora och småskaliga solenergiinvesteringar under 1H 2023. Skälen till dominansen var bland annat lägre modulpriser, en robust solcellsmarknad på taket och driftsättningen av Kinas energi megabaser, som syftar till att utveckla storskaliga vind- och solanläggningar främst i ökenområden.

Källa:

23 aug 2023 11:31 CET

Onsdag

Equinor inviger världens största flytande vindkraftspark i Norge

OSLO, 23 augusti (Reuters) – Det norska energiföretaget Equinor (EQNR.OL) och dess partners kommer att inviga världens största flytande vindkraftpark till havs på onsdag, vars produktion kommer att försörja närliggande olje- och gasplattformar och minska deras utsläpp av växthusgaser.

Vindkraftsparken Hywind Tampen, där Equinor samarbetar med andra oljebolag inklusive OMV (OMVV.VI), Vaar Energi – majoritetsägd av ENI (ENI.MI) – började producera kraft i november förra året, med full produktion nåddes tidigare detta månad.

Dess 88 megawatts kapacitet kommer att täcka cirka 35 % av det årliga energibehovet för fem plattformar vid Snorre och Gullfaks olje- och gasfält i Nordsjön, cirka 140 km (87 miles) utanför Norges västkust.

Detta kommer att minska CO2-utsläppen från fälten med cirka 200 000 ton per år, har Equinor sagt. Det är 0,4 % av Norges totala koldioxidutsläpp (CO2) år 2022.

Källa:

23 aug 2023 11:23 CET

Onsdag

Bakterier som "äter" metan kan bromsa den globala uppvärmningen, visar studien

Tekniken har potential att göra djupa nedskärningar av utsläppen av den potenta växthusgasen men kräver stora investeringar.

Bakterier som förbrukar växthusgasen metan kan bromsa hastigheten på den globala uppvärmningen, enligt en studie som publicerades denna vecka.

Metan är en potent växthusgas som släpps ut från energi (naturgas och petroleumsystem), industri, jordbruk, markanvändning och avfallshantering.

Nu föreslår en grupp forskare från California University Long Beach en metod för att ta bort metan genom att använda en grupp bakterier som kallas metanotrofer för att naturligt omvandla metan till koldioxid och biomassa. Alla bakterier i denna grupp ”äter” metan, tar bort det från luften och omvandlar en del av det till celler som en källa till hållbart protein, enligt huvudforskaren Mary E Lidström.

Källa:

23 aug 2023 10:35 CET

onsdag 23 augusti

tisdag 22 augusti

Tisdag

Gunnebo skola sparar på energin i Västervik

Bergvärme och solpaneler gör att Gunnebo skola sparar 440 000 kWh per år och minskar utsläppen av växthusgaser med 130 ton koldioxid.

Västerviks kommunala fastighetsbolag har kommit långt i sin målsättning att vara fossilfritt 2025. Nu konverteras Gunnebo skola utanför Västervik från eldningsolja till bergvärme och solenergi.

Det är företaget Kyl-Bergman som installerar bergvärmeanläggningen som hämtar energi från 230 meter djupa geoenergibrunnar. Energin från tio brunnar leds in i skolans värmecentral, där den återvinns och växlas till varmvatten och värme, vilket gör en stor kostnadsbesparing på inköpt energi.

Källa:

22 aug 2023 13:31

Tisdag

Energigemenskap Ideon i Lund

Just nu grävs det omkring teknikparken Ideon i Lund, för här ska Sveriges första energigemenskap för fasta låga elpriser ta plats. Bakom satsningen står bland annat bredbandsentreprenören Jonas Birgersson.

”Det är ganska häftigt att på samma ställe som man har utvecklat Bluetooth, den moderna mobiltelefonin och den artificiella njuren, så ska vi nu också bygga de första frihetskablarna,” säger Jonas Birgersson.

Källa:

22 aug 2023 13:19

Tisdag

Solcellslamporna ger belysning för 600 hälsokliniker i Afrika

Solenergilösningsföretaget d.light tillhandahåller ljus på hälsokliniker på landsbygden i hela Afrika, och hjälper till att ta itu med elbarriären som tidigare innebar att mödrar skulle behöva föda i mörker.

Brist på elektricitet är ett stort problem inom vårdinrättningar i låg- och lågmedelinkomstländer. En rapport från Världshälsoorganisationen publicerad i januari 2023 uppskattar att nästan 1 miljard människor i sådana län besöker vårdinrättningar med antingen opålitlig el eller ingen alls.

”Elektricitetstillgång i vårdinrättningar kan göra skillnaden mellan liv och död”, säger Dr Maria Neira, biträdande generaldirektör a.i, för hälsosammare befolkningar vid WHO, i ett pressmeddelande.

”Att investera i tillförlitlig, ren och hållbar energi för sjukvårdsinrättningar är inte bara avgörande för pandemiberedskapen, det är också välbehövligt för att uppnå universell hälsotäckning, samt öka klimatmotståndskraften och anpassningen.”

Källa:

22 aug 2023 13:06

Tisdag

Oljebolagen betalar miljoner till påverkare på sociala medier för att rikta sig till yngre generationer

Stora olje- och gasföretag som Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) och Shell Plc (NYSE:SHEL) har arbetat med påverkan på sociala medier och PR-företag som hjälper dem att rikta in sig på millennials och yngre generationer, har Business Insider rapporterat. Enligt publikationen har mer än 100 influencers samarbetat med oljebolag sedan 2017.

”De försöker vinna en yngre generations förtroende. De marknadsför inte bara en viss produkt, utan försöker ändra sin uppfattning i allmänhetens ögon och behålla sin sociala licens”, har Sam Bright, DeSmogs biträdande redaktör i Storbritannien, sagt till The Posta.
”Många vet inte att vi också, på ett disciplinerat sätt, investerar miljarder i lösningar och produkter med låga koldioxidutsläpp för att stödja en balanserad energiomställning. Att göra kunder medvetna om dessa produkter genom att annonsera på sociala medier är ett sätt vi strävar efter. affärsresultat och en giltig del av våra marknadsföringsaktiviteter, säger Shells talesperson Curtis Smith till The Post.

Källa:

22 aug 2023 12:37

Tisdag

Northvolt samlar in 1,2 miljarder dollar för att finansiera expansion

Northvolt har samlat in mer än 1 miljard dollar samtidigt som de börjar producera sina första energilagringssystem vid sin Northvolt Dwa-fabrik i Polen.

Insamlingen på 1,2 miljarder dollar kommer att finansiera planerna för Northvolts ytterligare europeiska och nordamerikanska expansion och är en förlängning av den konvertibla sedeln på 1,1 miljarder dollar som undertecknades i juli 2022.

Det har lockat till sig investeringar från fonder märkta mörkgröna i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbar finansiell information (SFDR).
Leder för förlängningen är Investment Management Corporation of Ontario (IMCO), BlackRock och Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), samt den långsiktiga finanspartnern OMERS, som gör sin tredje stora investering i företaget.

Parallellt har Northvolt Dwa monterat sina första produkter för energilagringssystem (ESS) i Gdańsk, Polen som en del av sin driftsättningsprocess.

Källa:

22 aug 2023 12:16

Tisdag

Österrike: Samhällsägd solcellsinstallation på 112MW

Österrikes största solcellsanläggning är för närvarande under uppbyggnad i kommunen Nickelsdorf i Burgenland. Anläggningen, som är samhällsägd, kommer att vara den första i Österrike att bryta 100-megawatt-gränsen. Den konstrueras med Schletters FS UNO enpålssystem.

Kraftverket i Nickelsdorf kommer att byggas i tre sektioner som en hybridanläggning, som kombinerar solceller och vindenergi. PV-installationen har en total kapacitet på 112 megawatt.

Anläggningen, som är belägen i östra Österrike nära den ungerska och slovakiska gränsen, är byggd med den senaste generationen av Schletter FS UNO enpålssystem. Utöver dess hållbarhet var monteringssystemets kostnadseffektivitet en avgörande faktor vid valet.

Källa:

22 aug 2023 12:02

Tisdag

New York satsar på långvarig energilagring

Projekten kommer att administreras av NYSERDA och stödja utveckling av lagringsprojekt som kan leverera energi i minst 10 timmar.

Form Energys projekt kommer att vara den första demonstrationen av dess teknologi i New York, och det enda flerdagars batterilagringsprojektet i staten vid denna tidpunkt, enligt företaget. Företagets järn-luft batterisystem använder lågprisjärn, vatten och luft för att ge långvarig lagring. Varje batterimodul är ungefär lika stor som en tvättmaskin-torktumlare sida vid sida.

NYSERDA-bidraget är utformat för att stödja varje utvecklingsfas av projektet och Form Energys första steg kommer att vara att välja en plats för det, sa en talesperson för företaget i ett mejl. Efter detta kommer företaget att fokusera på att få nödvändiga tillstånd, förbereda platsen och etablera sammankoppling. Projektet förväntas vara online 2026.

Källa:

22 aug 2023 11:14

Tisdag

Den mest folkrika tyska delstaten bestämmer sig för att avskaffa minimiavståndsregeln för vindkraftverk

Regeringen i Tysklands folkrikaste delstat, Nordrhein-Westfalen, ser ut att avskaffa en kontroversiell minimiavståndsregel för vindkraftverk, rapporterade nyhetstidningen Der Spiegel.

För närvarande måste turbiner vara minst 1 000 meter från närmaste bostadshus. Regeringskoalitionen i den västra industristaten, som består av det konservativa CDU och Miljöpartiet, förväntas avskaffa minimiavståndsregeln, som kritiker ser som en av huvudorsakerna till landets långsamma landbaserade vindkraftsutveckling de senaste åren.

Statens koalition planerar att uppföra minst 1 000 nya turbiner i Nordrhein-Westfalen under sin nuvarande mandatperiod, medan kansler Olaf Scholz sa att Tyskland som helhet bör sikta på att bygga upp till fem nya turbiner varje dag under de närmaste åren. I sitt lagförslag hävdade statens koalitionspartier att en snabbare expansion av förnybar energi kommer att bidra till att sänka kraftpriserna och öka leveranssäkerheten. De varnade dock för att detta bara skulle fungera ”om acceptansen av människor över hela landet säkras och ökar ytterligare.”

Källa:

22 aug 2023 11:09

Tisdag

Solar Leaf-konceptet sägs skörda 13 % mer sol än vanliga solceller

Forskare i England har utvecklat ett koncept för ett ”solblad”, eller en sammanslagning av biologisk inspiration och solcellsteknik. Med en lövliknande form, transpirationsfunktion och möjligheten att använda extra termisk energi, fångar systemet mer solljus än den genomsnittliga solcellen och kan drastiskt öka den elektriska effekten.

För att uttrycka det enkelt, solpaneler fungerar genom att absorbera solljus och omvandla dess energi till elektrisk kraft. Den gör detta med hjälp av fotovoltaiska (PV) celler, som tillåter fotoner (ljuspartiklar) att slå elektroner bort från atomer. Tack vare cellens struktur kan elektroner bara färdas i en riktning, vilket skapar en elektrisk ström som kan kanaliseras mot sitt avsedda syfte (som ett energilagringspaket för bostäder).

Källa:

22 aug 2023 11:05

Tisdag

Kaliforniska Ebb Carbon tar CO2 direkt från atmosfären med hjälp av el och havsvatten

Startupen i Kalifornien driver ett förstklassigt system vid ett labb vid Stillahavskusten för att ge mer vetenskaplig säkerhet för att ta bort kol från havet i början.

Ebb Carbon försöker svara på en avgörande fråga för klimatet: Kan vi överbelasta havets roll som kolsänka för att hjälpa till att begränsa den globala uppvärmningen?

På måndagen presenterade den tvååriga startupen sitt första demonstrationsprojekt i sitt slag, som är designat för att ta bort 100 ton CO2 per år vid full kapacitet. Tillsammans med PNNL samarbetar Ebb med forskningsinstitutioner som National Oceanic and Atmospheric Administration och University of Washington för att bättre förutsäga hur dess system skulle kunna fungera i skala – och hur det potentiellt skulle kunna påverka havets ekosystem.

Källa:

22 aug 2023 10:58

tisdag 22 augusti

måndag 21 augusti

Måndag

Batteriåtervinning blir en miljardindustri till 2040 – när dagens elbilsbatterier ska bli nya

År 2030 kommer 40 procent av alla nya personbilar globalt att vara elbilar, och till 2040 kommer den andelen nå 70 procent. Det kommer göra batteriåtervinning till en miljardindustri, enligt en forskningsrapport från PWC. Ännu längre fram kommer det att leda till ett betydande omfattande slutet system för batteriefterfrågan.

Till 2030 räknar EU med att den årliga batteriproduktionen i unionen kommer att nå upp till 880 GWh. Globalt kommer produktionen att närma sig 3,4 TWh. Återvunnet material kommer att börja spela en allt större roll i batteriproduktionen vilket på sikt ger konsumenterna billigare batterier.

Idag och en lång tid framåt drivs återvinningsanläggningar i huvudsak av restavfall från batteriproduktionen. Men från 2030 och framåt kommer utdömda batterier att nå anläggningarna i allt större volymer, det när den första vågen av elektrifieringen når slutet av sin livslängd. År 2040 kommer EU:s batteriåtervinningsmarknad att närma sig 1 TWh.

Källa:

21 aug 2023 12:47

Måndag

Republikaner och demokrater är eniga om nyttan av agrivoltaik

Amerikanska bönder värms upp för agrivoltaics, ett specialiserat område för utveckling av förnybar energi som samlokaliserar solpaneler med betesfält, radgrödor, pollinatörmiljöer och andra former av jordbruksverksamhet. Framväxten av denna rörelse med dubbla användningsområden kommer vid en lycklig tidpunkt för solenergiförespråkare, eftersom den kan mildra motståndet mot solenergi på landsbygden med ett slutresultat för jordbrukare. När allt kommer omkring, vem stöder inte bönder?

Den senaste demonstrationen av bipartisan stöd för agrivoltaics kommer från de amerikanska senatorerna Martin Heinrich från New Mexico och Mike Braun från Indiana. De introducerade den nya Agrivoltaics Research and Demonstration Act från 2023 i senaten den 31 maj.

Senator Heinrich är demokrat, så hans stöd för agrivoltaics är ingen överraskning. Historien om man-biter-hund här är senator Braun, som är republikan. Hans hemstat Indiana är bland dem där republikanska ämbetsinnehavare korsfar mot ESG (miljö, social, styrelse) investeringsprinciper och något de kallar ”vaken kapitalism”.

Källa:

21 aug 2023 12:44

Måndag

Kina kommer nå 500 GW i produktionskapacitet detta år

China National Energy Administration (NEA) har rapporterat att nya solcellssystem med en sammanlagd kapacitet på 18,74 GW installerades i landet bara i juli. Under de första sju månaderna i år tillförde Kina 97,16 GW ny PV-kraft. Dess kumulativa installerade solcellskapacitet nådde 491 GW i slutet av juli.

Modultillverkarna Longi, Tongwei, Das Solar, Risen, Canadian Solar och Astronergy meddelade förra veckan att de enades om en storleksstandard för rektangulära wafers. Storleken är 182,2 mm x 191,6 mm, med en diagonal längd på 262,5 mm.

Paneltillverkaren Trina Solar har börjat bygga en 50 GW waferfabrik i Huaian, Jiangsu-provinsen.

Källa:

21 aug 2023 12:30

Måndag

Danska European Energy ska bygga 115MW lettisk solenergipark

European Energys 115MW solenergiprojekt i Broceni, Lettland har gått in i sina sista utvecklingsstadier. När den väl har byggts är solenergiparken redo att bli ett av Lettlands största solcellsprojekt.

Projektet är planerat att anslutas till det lettiska nätet 2025. När det väl är i drift beräknas det generera uppskattningsvis 120 000 MWh förnybar el årligen.
”Med sin höga kapacitet kommer den gröna kraften som genereras i Broceni avsevärt att bidra till vår nations energinät och katalysera Lettlands övergång mot en grönare ekonomi samtidigt som den påverkar elmarknaden positivt på lång sikt”, säger Alnis Baliņs, chef för European Energy Lettland.

”När vi fortsätter att bygga ut infrastrukturen för förnybar energi, föreställer vi oss en starkare inverkan på vår ekonomi och energisäkerhet, vilket i slutändan gynnar medborgarna genom minskade el- och uppvärmningskostnader.”

Källa:

21 aug 2023 12:22

Måndag

Konsortium ska investera 2 miljarder euro i produktion av solcellsmoduler i Tyskland

Tre företag i den tyska solcellsindustrin går samman i ett investeringsinitiativ på 2 miljarder euro (2,18 miljarder USD) för att återuppbygga en integrerad värdekedja för produktion av solcellsmoduler i Europas största ekonomi.

Hanover-baserade växelriktare och solcellsmodulsdistributör Wattkraft Systems GmbH & Co. KG, tillverkaren Heckert Solar GmbH och solglasleverantören Interfloat Corporation har lämnat in ett gemensamt projekt som en del av en intresseanmälan från det federala ekonomiministeriet som kommer att stödja projekt för storskaliga solenergianläggningar.

Det planerade investeringsbeloppet kommer att användas inom 24 månader för att bygga och utöka tillverkningskapaciteten på tre platser i Tyskland.

Källa:

21 aug 2023 12:16

Måndag

Termiskt batteri hjälper industrin att eliminera fossila bränslen

Nu tar Antora Energy, grundat av en tidigare MIT-student, upp vind- och solenergins intermittenta natur med ett lågpris, högeffektivt termiskt batteri som lagrar el som värme för att göra det möjligt för tillverkare och andra energihungriga företag att eliminera sin användning av fossila bränslen.

”Vi tar elektricitet när det är billigast, det vill säga när vindbyarna är starkast och solen skiner starkast”, förklarar Bierman. ”Vi kör den elektriciteten genom en resistiv värmare för att driva upp temperaturen på ett mycket billigt material – vi använder kolblock, som är extremt stabila, producerade i otrolig skala och är några av de billigaste materialen på jorden.

När du behöver hämta energi från batteriet öppnar du en stor slutare för att extrahera termisk strålning, som används för att generera processvärme eller kraft med hjälp av vår termofotovoltaiska, eller TPV, teknologi. Slutresultatet är ett koldioxidfritt, flexibelt kraftvärmesystem för industrin.”

Källa:

21 aug 2023 12:09

Måndag

Nya Zeelands största energiåterförsäljare tecknar sig för tre stora solparker

Genesis Energy planerar att bli solkraftverken med tre nya projekt som man hoppas kunna ta online från 2026.

Företaget säger att det har valt ut tre platser i regionerna Manawatu, Waikato och Hawke’s Bay, alla på Nordön, för att installera upp till 400 megawatt (MW) solenergi.

Pottpriset uppskattas till cirka 600 miljoner USD (555 miljoner USD) och om de föreslagna platserna kryssar i regleringsrutor och investeringstidslinjer, kan den första generera el till 2026.

Genesis, den största återförsäljaren av el och naturgas i NZ och 51 procent ägd av regeringen, har ett mål på 500 MW solenergi till 2026.

Det valde FRV Australia, som ägs av Saudiarabiens Abdul Latif Jameel Energy, för att utveckla denna pipeline 2021.

Källa:

21 aug 2023 11:55

Måndag

Vindkraften återgår till kommersiell sjöfart med högteknologiska segel

Kommersiell sjöfart kommer återigen att använda vindkraft, med flera företag som går ihop för att visa hur ett par högteknologiska segel kan spara bränsle och minska koldioxidutsläppen.
WindWings har eftermonterats på Pyxis Ocean, som ägs av Mitsubishi och chartras av Cargill, och ingenjörer kommer att övervaka deras prestanda under deras första verkliga test.

WindWings, designade av ett team brittiska olympiska seglare under BAR Technologies och byggda av Yara Marine Tech, förväntas spara upp till 30 % av fraktbränsle i genomsnitt, även om de inte kan monteras på alla fartyg, till exempel de som är lastade med containrar eller på sträckor med lite vind.

Källa:

21 aug 2023 11:44

Måndag

Australiska Elanora Offshore planerar 5GW havsvindkraftspark

Ett Elanora Offshore-ledd konsortium har uttalat planer på att bygga ett 5GW havsvindprojekt i Australien.

Konsortiet, som leds av Elanora Offshore, består av EnergyAustralia, Respect Energy, Polpo Investments, KIMAenergy och Boskalis. Den sade att den redan har finansieringsåtaganden på plats för projektet.

Vindkraftparken till havs, som kommer att byggas utanför kusten i Victorias Gippsland-region, skulle skapa över 3 000 jobb under byggfasen och 320 jobb under driften.

Efter att ha erhållit en genomförbarhetslicens och andra nödvändiga godkännanden, förväntas den första fasen av Elanora Offshore-projektet vara i drift 2032 medan den andra fasen kommer att vara klar i slutet av 2034.

När det är i drift kommer projektet att tillhandahålla tillräckligt med ren energi för att tillgodose upp till 40 % av Victorias energibehov och kompensera över 600 miljoner ton koldioxidutsläpp under projektets livslängd.

Källa:

21 aug 2023 11:32

Måndag

Gemenskaps-energiprojekt på den amerikanska marknaden

Den växande rollen för samhällsenergiprojekt på den amerikanska marknaden är ett bevis på medborgarnas ökande medvetenhet och engagemang att aktivt delta i övergången till ett mer hållbart och motståndskraftigt energisystem. Dessa projekt, som involverar lokal produktion och distribution av förnybar energi, hjälper inte bara till att minska utsläppen av växthusgaser och främjar energioberoende, utan främjar också social sammanhållning och ekonomisk utveckling i samhällen över hela landet.

En av de främsta drivkrafterna bakom uppkomsten av samhällsenergiprojekt är viljan att ta itu med de negativa effekterna av klimatförändringar och minska beroendet av fossila bränslen. Enligt US Energy Information Administration stod förnybara energikällor för cirka 17 % av den totala elproduktionen i USA 2020, med en betydande del av detta från samhällsbaserade projekt. När kostnaderna för förnybar energiteknik fortsätter att minska, inser fler och fler samhällen de potentiella fördelarna med att investera i lokala, rena energilösningar.

Källa:

21 aug 2023 11:24

måndag 21 augusti

onsdag 2 augusti

Onsdag

Energy Vault börjar driftsätta det första gravitationsdrivna energilagringssystemet

Energy Vault Holdings har tillkännagivit initieringen av driftsättningsprocessen för sitt första energilagringssystem, som utnyttjar elektricitet som genereras genom gravitation. Systemet, som ligger nära en vindkraftspark utanför Shanghai, förväntas anslutas till nätet under fjärde kvartalet i år.

Energilagringssystemet har kapacitet att leverera upp till 25 megawatt effekt under en varaktighet på fyra timmar. Dess funktion är beroende av användningen av elmotorer för att höja massiva block som väger upp till 35 ton. Genom att höja dessa block skapas potentiell energi. Denna potentiella energi kan lagras och omvandlas tillbaka till elektricitet när blocken sänks till marken.

Genom att använda tyngdkraften som den huvudsakliga källan till kraftgenerering erbjuder energilagringssystemet en hållbar och effektiv lösning för energilagring. Det ger en hållbar metod för att lagra och leverera el, särskilt i kombination med förnybara energikällor som vind- och solenergi.

Källa:

2 aug 2023 13:07

Onsdag

Kombinera sol- och vindkraft för maximal effektivitet

Framtiden för förnybar energi är ljus, eftersom länder runt om i världen fortsätter att investera i rena och hållbara kraftkällor. En av de mest lovande utvecklingarna inom detta område är kombinationen av sol- och vindkraft för att skapa ett mer effektivt och tillförlitligt energisystem.

Genom att utnyttja kraften från både solen och vinden kan vi maximera potentialen för förnybar energi och minska vårt beroende av fossila bränslen.

Sol- och vindkraft är två av de mest populära formerna av förnybar energi, med båda teknikerna som har upplevt snabb tillväxt de senaste åren. Enligt International Renewable Energy Agency (IRENA) nådde den globala installerade kapaciteten för solenergi 651 GW 2020, medan vindkraften nådde 733 GW.
Dessa imponerande siffror visar potentialen hos dessa förnybara energikällor för att möta våra växande energibehov.

Källa:

2 aug 2023 12:51

Onsdag

LED tillsammans med solintegrerat materiel

Forskare från Korea Institute of Energy Research (KIER) har utvecklat en rutnätstyp lysdiod (LED) display med reflekterande väggar som kan användas i kombination med byggnadsintegrerad solcellsanläggning (BIPV).

”LED-skärmar är elförtärande monster, som förbrukar mycket el på natten utan elproduktion”, sa forskningens huvudförfattare, Dong-Youn Shin, till tidningen pv. ”Om LED-skärmar av rutnätstyp med BIPV-system installeras där skulle de minska elförbrukningen avsevärt. Många byggnader i Sydkorea har mediafasadfunktioner och dock har BIPV ansetts ha ett dåligt estetiskt värde på grund av sin tråkiga svarta färg.”

Forskarna skapade en LED-skärm av rutnätstyp som däremot drar fördel av den svarta färgen på BIPV som bakgrund, där BIPV-systemet bakom LED-skärmen inte är synligt för det mänskliga ögat över ett betraktningsavstånd på 172 m.

Källa:

2 aug 2023 12:47

Onsdag

Uniper planerar att påskynda grön omställning med investeringar på 8 miljarder euro

Den tyska energimajoren Uniper SE (ETR:UN01) har för avsikt att spendera mer än 8 miljarder EUR (8,77 miljarder USD) fram till 2030 för att omvandla sig till ett grönare företag, meddelade det idag, samtidigt som de rapporterar ”exceptionellt starka finansiella resultat för första halvåret”.

Düsseldorf-baserade Uniper sa i ett uttalande att dess fokusområden för de kommande åren kommer att vara: kunder, grön och flexibel kraft, grönare gaser och optimering. Dess snabbare än tidigare planerade gröna omvandling kommer att innebära investeringar i sol- och vindkraftsparker, med målet att ha en installerad produktionskapacitet som är 80 % koldioxidfri år 2030.

Det ovan nämnda investeringsbeloppet är tredubbla den genomsnittliga summan som företaget har spenderat årligen under de senaste tre åren, noterade Uniper.

Källa:

2 aug 2023 12:42

Onsdag

Australiska AGL hjälper mandelodlaren Riverinas att skrota diesel med tre sol- och batterimikronät

AGL Energy samarbetar med Australian Farming Services för att utveckla tre skräddarsydda mikronät för förnybar energi för att flytta stora mandelodlingsverksamheter i New South Wales Riverina-regionen till billigare, renare kraft.

AGL, en av Australiens tre stora gen-tailers, kommer att bygga, äga och driva de sol- och batteribaserade mikronäten för företagen, inklusive två mandelodlingar, i syfte att minska deras beroende av kostsamt och förorenande dieselbränsle med upp till 85 per cent.

AGL säger att de två fruktodlingarna, som inte är anslutna till det lokala elnätet, för närvarande är beroende av 100 procent dieselproduktion för att driva sina bevattningssystem.

Arbetet har påbörjats på det första av de tre mikronäten på AFS-hanterade Cadell Orchards, inklusive en 4,9 MW solcellsfarm med spårning och ett 5,4 MWh batteri.

Källa:

2 aug 2023 12:23

Onsdag

Alfa Laval och Aalborg CSP går samman om energilagring

Alfa Laval, ett svenskt företag som specialiserar sig på värmeöverföring, centrifugalseparering och vätskehantering, och Aalborg CSP, ett företag inom koncentrerad solenergiteknik, har bildat ett joint venture för att utveckla lösningar för Long Duration Energy Storage (LDES).

Alfa Laval och Aalborg CSP:s samarbete syftar till att stärka kompetens, produktutveckling och applikationskunskap inom smältsaltvärmeväxlarteknologi för att driva utvecklingen av långvariga energilagringslösningar för värmeväxlare.

Det gemensamma företaget, som kommer att få namnet Alfa Laval Aalborg Header-coil A/S, kommer att göra det möjligt för Alfa Laval att utöka sin expertis och produktutbud inom smältsaltvärmeväxlarteknologi. Undertecknandet av joint venture-avtalet markerar en viktig milstolpe i deras strävan efter innovativ och effektiv energilagringsteknik.

Källa:

2 aug 2023 12:19

Onsdag

Mer än 50 000 företag kommer att påverkas av EU:s nya regler för hållbarhetsrapportering

Europeiska kommissionen har antagit nya åtgärder för att kräva förbättrad miljörapportering, i ett drag som kommer att påverka tiotusentals större företag.

Kommissionen röstade i måndags (31 juli) för att anta de nya europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS). Dessa standarder ger mer detaljer om Corporate Sustainability Reporting-direktivet som antogs förra året, samtidigt som de uppdaterar dem för att anpassas till nya internationella klimatrapporteringsstandarder som utfärdades i juni.

Enligt ESRS kommer stora företag att behöva förbättra sina miljöupplysningar genom att bädda in dem i årsrapporter från 2024. Standarderna kommer sedan att införas för medelstora företag i faser fram till 2026.

Källa:

2 aug 2023 12:12

Onsdag

Stora batterier sätter ny milstolpe i Australien eftersom solen går ner och vinden inte blåser

Produktionen från Australiens snabbt växande portfölj av stora batterianläggningar satte en ny milstolpe på tisdagen – laddar ur mer än en halv gigawatt för första gången när solen gick ner på landets huvudnät, och vindkraften nästan stannade.

Urladdningen av batterilagring nådde en toppeffekt på 557MW vid 18:00 AEST på tisdagen, mycket högre än den tidigare toppen på 488MW som sattes den 22 juli.

Då stod den för 2 procent av den totala efterfrågan på den nationella elmarknaden, men i Victoria – där den nådde en ny topp på 369 MW vid 18-tiden – stod den för 5,4 procent av den totala efterfrågan, cirka 10 gånger mer än den totala efterfrågan produktion av vind och sol vid den tiden.

Källa:

2 aug 2023 11:48

Onsdag

En stor nordamerikansk batteriåtervinnare för elbilar lanseras i Europa

Li-Cycles första europeiska batteriåtervinningscenter med huvudkontor i Toronto – vad företaget kallar en ”Spoke” – ligger i Magdeburg, Tyskland, nordväst om Leipzig.

Magdeburg Spokes första huvudbearbetningslinje vid anläggningen på 20 000 kvadratmeter (215 000 kvadratfot) är online och kan bearbeta hela elbilsbatterier. Dess andra huvudlinje förväntas lanseras senare i år.

Varje huvudlinje har kapacitet att bearbeta upp till 10 000 ton Li-ion batterimaterial årligen.

Företaget säger att det har en ”ytterligare 10 000 ton extra kapacitet planerad.” Så om det går framåt, då skulle Magdeburg Spoke (bilden ovan) ha en total kapacitet på 30 000 ton per år, vilket skulle göra den till en av de största anläggningarna i sitt slag i Europa.

Källa:

2 aug 2023 11:51

Onsdag

COSCOs elektriska fartyg med kapacitet för 1 000 km Yangze-resor lanseras

COSCO Shipping Development, den kinesiska statliga jätten COSCO Shippings finansieringsarm, har tillkännagett lanseringen av ett 700 teu elektriskt containerfartyg som kommer att trafikera en vanlig 1 000 km lång rutt upp och ner för Yangtzefloden.

Fartyget på 10 000 dwt kommer att drivas av 36 bärbara batterier i containerstorlek och har två 900 kW huvudframdrivningsmotorer.

COSCO sa att fartyget sjösattes vid kajen nr 1 av COSCO Shipping Heavy Industry i Yangzhou. Fartyget, på sin rutt från Shanghai till Wuhan, kommer att drivas av Shanghai Pan Asia Shipping, ett COSCO-dotterbolag.

Inlandsfartyget är 119,8 m långt och 23,6 m brett. I jämförelse är den inte i närheten av storleken på oceangående containerfartyg som kan bära upp till 24 000 containrar och är upp till tre gånger så långa.

Källa:

2 aug 2023 11:48

onsdag 2 augusti

tisdag 1 augusti

Tisdag

Kan Amerikas kanaler fungera som solparker?

Cirka 8 000 miles av federalt ägda kanaler ormar sig över USA och kanaliserar vatten för att fylla på grödor, driva vattenkraftverk och förse landsbygdssamhällen med dricksvatten. I framtiden skulle dessa smala vattenvägar kunna tjäna en ytterligare roll: som nav för solenergigenerering.

En koalition av miljögrupper uppmanar den federala regeringen att överväga att matta sina kanaler med solpaneler. Konceptet var banbrytande i Indien för ett decennium sedan och kommer snart att testas i Kalifornien för första gången. Tidig forskning tyder på att suspendering av solpaneler över kanaler inte bara kan generera elektricitet i markbegränsade områden utan också kan minska vattenavdunstning i torka utsatta regioner.

Förra veckan skickade mer än 125 klimatförespråkande grupper, ledda av Center for Biological Diversity, ett brev till det amerikanska inrikesdepartementet där de uppmanade byrån att distribuera solenergi över sina 8 000 miles av kanaler och akvedukter. Byråns Bureau of Reclamation äger och driver infrastrukturen, ofta i samarbete med lokala bevattnings- och vattendistrikt.

Källa:

1 aug 2023 13:20

Tisdag

Allt fler golfklubbar investerar i solceller

Frösåker Golf & Country Club utanför Västerås har investerat sex miljoner kronor i en anläggning för solceller. Det är bara en av flera klubbar som satsat på solceller på senare tid. – Omställningsarbetet till en mer hållbar drift av golfanläggningarna går snabbt, vilket är mycket glädjande, säger Annica Lundström, chef för klubb- och anläggningsutveckling på Svenska Golfförbundet, till Idrottens affärer.

Frösåker Golf & Country Club invigdes 1989 efter att ett tidigare lantbruk ställt om från köttproduktion och grödor till golfverksamhet. Numera finns här även Västmanlands största eventyta, 22 hotellrum, spa i klubbhusets övervåning med tillhörande bar och veranda och nu även en anläggning med solceller på 5 000 kvadratmeter.

Källa:

1 aug 2023 13:12

Tisdag

Potentialen för energilagringslösningar i Nordkorea

Nordkorea, ett land som länge varit höljt i mystik och isolering, börjar nu utforska den outnyttjade potentialen hos energilagringslösningar. När världen går mot en mer hållbar och miljövänlig framtid är det viktigt för alla nationer att investera i förnybara energikällor och lagringsteknik. Nordkorea, med sina enorma naturresurser och unika geopolitiska läge, är inget undantag.

Energilagringslösningar, såsom batterier och pumpad vattenlagring, spelar en avgörande roll i integrationen av förnybara energikällor i nätet. Dessa teknologier möjliggör infångning och lagring av överskottsenergi som genereras av solpaneler och vindkraftverk, som sedan kan frigöras när efterfrågan är hög eller när förnybar produktion är låg. Detta bidrar till att säkerställa en stabil och pålitlig energiförsörjning, minskar behovet av fossilbränslebaserade kraftverk och minskar utsläppen av växthusgaser.

Nordkoreas potential för energilagringslösningar är enorm, tack vare dess rikliga naturresurser och geografiska egenskaper. Landet är rikt på mineraler som litium, som är en nyckelkomponent i litiumjonbatterier – den mest använda batteritekniken för energilagring.

Källa:

1 aug 2023 13:00 

Tisdag

Vårgrønn, Energia Group JV planerar att utveckla 1,8 GW offshore vindprojekt i irländska vatten

Offshore vindkraftsutvecklaren Vårgrønn, ett joint venture mellan Plenitude (Eni) och HitecVision, och det irländska förnyelsebara integrerade energibolaget Energia Group, tillkännagav på tisdagen ett partnerskap för att samutveckla havsbaserade vindkraftsprojekt i Irland med potential att leverera total kapacitet upp till 1,8 GW till 2030.

Partnerskapet kommer initialt att fokusera på utvecklingen av två platser, belägna i Norra Keltiska havet respektive Sydirländska sjön, med en kapacitet på upp till 900 MW vardera, vilket kommer att göra det möjligt för Plenitude, genom Vårgrønn, att utöka sin verksamhet till den irländska havsbaserad vindmarknad.

Stefano Goberti, VD för Plenitude, sa: ”Det här avtalet tillåter oss att ytterligare konsolidera Plenitudes närvaro i en strategisk sektor som vindkraft till havs, tack vare nya lovande joint venture-projekt utanför den irländska kusten.

Källa:

1 aug 2023 12:55

Tisdag

Taiwanesiska Hexa Renewables utvecklar 1GW solenergi i Malaysia

Sol- och vindutvecklaren Hexa Renewables har undertecknat ett samförståndsavtal med UEM Group Berhad och Itramas Corporation om att utveckla upp till 1GW hybrid solcellsprojekt i södra Malaysia.

Avtalet kommer att se offentliga och privata grupper arbeta tillsammans för att leverera de nya solenergiprojekten. Hexa Renewables är ett dotterbolag till US Infrastructure Investment Manager I Squared Capital, medan UEM är den gröna investeringsplattformen för Khazanah Nasional Berhad, den malaysiska regeringens suveräna förmögenhetsfond. Itramas är samtidigt en malaysisk solenergiutvecklare med cirka 100 MWp kapacitet i sin portfölj.

”I Squared Capital välkomnar detta avtal mellan Hexa och UEM-Itramas om att utveckla ett storskaligt, toppmodernt solenergiprojekt för att stödja lokal efterfrågan på ren kraft”, säger Harsh Agrawal, senior partner till I Squared Capital.

Källa:

1 aug 2023 12:44

Tisdag

MIT-ingenjörer skapar en energilagrande superkondensator av gamla material

Två av mänsklighetens mest förekommande historiska material, cement och kimrök (som liknar mycket fint kol), kan ligga till grund för ett nytt, billigt energilagringssystem, enligt en ny studie. Tekniken skulle kunna underlätta användningen av förnybara energikällor som sol-, vind- och tidvattenkraft genom att låta energinäten förbli stabila trots fluktuationer i förnybar energiförsörjning.

De två materialen, fann forskarna, kan kombineras med vatten för att göra en superkondensator – ett alternativ till batterier – som kan ge lagring av elektrisk energi. Som ett exempel säger MIT-forskarna som utvecklade systemet att deras superkondensator så småningom skulle kunna införlivas i betongfundamentet i ett hus, där den kunde lagra en hel dags energi samtidigt som den tillför lite (eller ingen) kostnaden för grunden. och ger fortfarande den nödvändiga strukturella styrkan.

Forskarna föreställer sig också en vägbana i betong som kan ge kontaktlös laddning för elbilar när de färdas över den vägen.

Källa:

1 aug 2023 12:37

Tisdag

Australiens största agri-solar- och batterilagringsprojekt vinner planeringsgodkännande

Ett projekt som sannolikt är det största kombinerade agri-sol- och batterilagringsprojektet i Australien – Blind Creek solar farm nära Bungendore – har fått planeringsgodkännande från NSW delstatsregeringen.

Blind Creek är ett joint venture mellan Octopus Australia och Clean Energy Finance Corporation och kommer att kombinera upp till 350MW solcellsenergi och upp till 300MW och två timmars (600MWh) batterilagring.

Det ligger på pastoral mark cirka 8 km norr om Bungendore, och inte långt från vindkraftparkerna Capital och Woodlawn.

Dess grundare – lokala bönder – har för avsikt att skapa ett landmärkeprojekt som också kombinerar ”ekologiska gräsmatade lamm, regenerativt jordbruk, ett kolbindningsprojekt i marken och återställande av biologisk mångfald.”

Källa:

1 aug 2023 12:25

Tisdag

Sydaustraliska husägare rekommenderas att koppla in ett batteri i stället för solpaneler

Med förnybara energikällor som producerar mer än 100 % av statens elbehov, kan södra australiensiska husägare ha det bättre att köpa ett batteri, ladda upp under dagen och ladda ur på natten.

South Australia leder världen med penetration av vind och sol i dess nät.

Den når regelbundet nivåer där förnybara energikällor producerar mer än 100 % av statens elbehov.

Penetrationshastigheten för förnybar energi är så hög i södra Australien att ”solsvamptariffer” nu har införts för att försöka uppmuntra människor att använda energi mitt på dagen.

Och medan hushållare i de flesta delstater i Australien är bäst av att sätta solpaneler på sina tak om de vill ha säkerhet över sina energikostnader, kan de i södra Australien vara bättre av att installera ett batteri snarare än solpaneler.

Källa:

1 aug 2023 11:26

Tisdag

USA: Bonneville Power planerar överföringsuppgraderingar för att ansluta 6 GW sol o vind

Den federalt ägda Bonneville Power Administration ”går framåt” med överföringsprojekt som budgeteras till 1,35 miljarder dollar, med förväntat slutförande mellan 2025 och 2032, sa bolaget.

Om alla projekt byggs skulle de ge 6 GW extra kapacitet på BPA:s överföringsnät.

De planerade transmissionsprojekten skulle uppgradera befintliga BPA-överföringsledningar som transporterar kraft från öster om Cascade-bergen till Puget Sound-området och Portland.

Projekten, tillsammans med transformatorstations- och linjeprojekt, ”är en viktig del av BPA:s Evolving Grid-satsning” som är utformad för att möta regionala överföringsbehov under de kommande två decennierna, sa bolaget.

Källa:

1 aug 2023 11:28

Tisdag

Världens högsta vindkraftstorn av trä reser sig i Sverige

I Sverige pågår byggnation av ett 105 meter stort vindturbintorn helt i trä, en milstolpe för svenska träteknikföretaget Modvion.

När tornet är färdigt kommer det att vara Modvions första kommersiella installation och det högsta i sitt slag i världen.

En 2MW-turbin kommer att monteras ovanpå den turbin som produceras av den ledande danska vindkraftstillverkaren Vestas, som också är investerare i Modvion.

Denna milstolpe markerar också första gången Modvions trätornsteknik kommer att paras ihop med ett vindkraftverk från Vestas.

Källa:

1 aug 2023 11:26

tisdag 1 augusti

måndag 31 juli

Måndag

Storbritannien kommer att bevilja över 100 nya licenser för olje- och gasborrning trots trenden med förnybar energi

Den brittiska regeringen har meddelat att den kommer att bevilja mer än 100 nya licenser för olje- och gasborrning utanför landets kuster. Detta beslut kommer vid en tidpunkt då andra europeiska länder går bort från fossila bränslen till förmån för förnybara energikällor.

Premiärminister Rishi Sunak uttalade under ett besök i Skottland att dessa nya licenser skulle stödja regeringens plan att nå sina klimatmål till 2050 och även stärka landets energisäkerhet. Regeringen avslöjade vidare sin avsikt att etablera två anläggningar för avskiljning och lagring av koldioxid i Skottland och nordöstra England, som syftar till att fånga upp och lagra koldioxidutsläpp under Nordsjön.


Miljögrupper har dock kritiserat regeringens fokus på att utöka produktionen av fossila bränslen. De hävdar att denna strategi strider mot Storbritanniens åtagande att uppnå nettonollutsläpp till 2050. Greenpeace, till exempel, har till och med vidtagit rättsliga åtgärder mot regeringens planer för olje- och gasborrning i Nordsjön.

Källa:

31 juli 2023  13:54  CET

Måndag

Walesiskt forskningsprojekt använder ekolod på tidvattenenergiomvandlare

Undervattensaktiv ekolodsteknik har implementerats på Magallanes Renovables ATIR tidvattenenergiomvandlare som en del av Menter Môns Marine Characterization Research Project (MCRP).

MCRP är ett innovativt forsknings- och utvecklingsprojekt utformat för att stödja en säker implementering av tidvattenenergiomvandlare i Morlais Demonstration Zone (MDZ), utanför Holy Islands kust, Anglesey.

Med hjälp av tekniska lösningar som utvecklas av Sea Mammal Research Unit vid University of St Andrews, har det aktiva ekolodet monterats under skrovet på Magallanes ATIR tidvattenenergiomvandlare, för närvarande utplacerad vid European Marine Energy Centre (EMEC) i Orkneyöarna.

Denna första fas kommer att samla in ekolodsdata i upp till en månad, med en andra fas som planeras till senare i år.

Källa:

31 juli 2023  13:35   CET

Måndag

Utbyggnadstillstånd beviljat för 600 MW underjordspumpat vattenkraftverk i Skottland

Kraftproduktionsföretaget Drax Group har säkrat utvecklingstillstånd för en 600MW underjordisk pumpad lagringskraftverk (PSH) i Skottland, Storbritannien.

Projektet kommer att placeras vid det passande namnet ”Hollow Mountain” Cruachan Power Station i Argyll och inkluderar en utbyggnad av platsen för att inkludera den nya underjordiska anläggningen på 500 miljoner pund (642,45 miljoner USD). Detta skulle bringa anläggningens totala kapacitet till över 1 GW.

Källa:

31 juli 2023  13:05

Måndag

Geotermisk energi i Belizes framtida ren energi

Belize, ett litet land beläget på Centralamerikas nordöstra kust, gör betydande framsteg mot en framtid för ren energi. Nationen är känd för sin fantastiska naturliga skönhet, olika ekosystem och engagemang för miljövård. Som en del av sin strategi för hållbar utveckling undersöker Belize potentialen för geotermisk energi, en förnybar och pålitlig kraftkälla som kan spela en avgörande roll i landets energilandskap.

Geotermisk energi, som härrör från värmen från jordens kärna, erbjuder en konstant och praktiskt taget outtömlig kraftkälla. Till skillnad från sol- och vindenergi, som är beroende av väderförhållanden, kan geotermisk energi ge en jämn tillförsel av el dygnet runt. Detta gör det till ett attraktivt alternativ för länder som Belize, som strävar efter att minska sitt beroende av importerade fossila bränslen och förbättra sin energisäkerhet.

Belizes intresse för geotermisk energi är inte nytt. Landets unika geografiska läge, beläget på den karibiska plattan, ger det en mängd geotermiska resurser.

Källa:

31 juli 2023  12:50