Storskaliga elsystem är känsliga för avbrott och drabbar tusentals med allvarliga konsekvenser. I de tider som vi lever i nu bör vi tänka mer på decentraliserad elproduktion och mycket spännande är på gång.

Soltaken är inne i en exponentiell tillväxt, år 2021 installerades 22000 soltakssystem, år 2022 – 55000 och år 2023 – 96000 (1). Under innevarande år kommer kanske 150-200 tusen ytterligare att läggas till. Allt fler av dessa skaffar också ett hembatteri på 10-30 kWh.

2025 prognostiseras det att 1 miljon laddbara elbilar rullar i Sverige (2). Det motsvarar cirka 20-25 GWh som kan användas till att balansera elnätet eller användas med V2G-teknik (elbilsbatteri till nätet).

Större solparker kommer också bli fler. Idag har Länsstyrelserna ansökningar som väntar på beslut som motsvarar 7,2 TWh (3). 1000 parker med en effekt på 10 MW är smartare än att bygga 10 st med 1000 MW (en kärnreaktor i storlek).

Hela världen forskar på batterier och tekniken går framåt med stormsteg och priserna bara rasar. Priset per kWh är nu nere på 150 USD (4) och kommer fortsätta neråt. Med batterier kan nätet hållas i balans. När större kraftkällor faller ifrån griper batterier in sekundsnabbt. Idag ser vi en otroligt snabb utrullning av batterier säkerligen är Svenska Kraftnäts ersättning för balanstjänster en viktig orsak.

Vätgaslagring är också en ny och viktig resurs som många kommuner satsar på. Här pratar vi långtidslagring på månader upp till år. Resultatet av lagring med batterier och vätgas gör att de väderberoende kraftslagen blir planerbara 24/7/365. Argumentet om den stora nackdelen med intermittenta kraftslag faller nu ganska snabbt och pratet om att lagring är för dyrt är nu helt obsolet.

Världsläget gör att vi måste tänka om. Ett större antal mindre producerande enheter kommer bli allt mer viktiga. Ö-drift är något som vi måste börja på allvar att planerar för. Ö-drift är ett område som vid ett större avbrott klarar sig själv på sin egen elproduktion. Solinstallationsbranschen måste här ändra sig, vid ett elavbrott måste en sol-anläggning fortsätta leverera vilket det flesta inte gör idag.

På 50-70 talet byggde vi ett topp-down elsystem. Nu skall vi svänga på perspektiven och skapa ett bottom-up system som kommer bli ett mer resilient och robust elsystem i framtidens elektrifierade samhälle.

Ingemar Alvbom
Redaktör Medsols.NU
https://www.medsols.nu/

Katarina Bangata 29
11639 Stockholm
Mobil 0739 144703

1 https://svensksolenergi.se/summering-av-antal-installationer-2023/

2 https://powercircle.org/elbilsstatistik/
https://growsverige.se/2023/09/03/hur-fort-okar-antalet-elbilar-i-sverige/

3 https://www.solenerginyheter.se/20231012/3361/ny-kartlaggning-manga-solparker-vantar-pa-besked

4 https://www.energy-storage.news/bess-prices-in-us-market-to-fall-a-further-18-in-2024-says-cea/