ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

CO2-utsläpp ner till noll/zero/零/cero/शून्य

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

fredagen den 28 april

Fredag

Rekordstora förnybara energikällor hjälper till att få ner Australiens energipriser och utsläpp

Australiens rekordnivåer av förnybar energi bidrog till att förlänga nedgången i grossistpriserna för el under de första tre månaderna av 2023, vilket fördrev fossila bränslen och skickade koldioxidutsläppen från sektorn till nya låga nivåer för första kvartalet.

Den senaste energidynamikrapporten från Australian Energy Market Operator (Aemo) visade att grossistpriserna på den nationella elmarknaden (NEM) i genomsnitt låg på 83 USD/MWh, en minskning med mer än en tionde från kvartalet i december och två tredjedelar lägre än rekordgenomsnittet på 264 USD /MWh under junikvartalet förra året.

Enbart solenergi på taket var i genomsnitt nästan 3 GW för marskvartalet, en ökning med 23 % från ett år tidigare. Den ökningen bidrog till en minskning av ”operativ efterfrågan” i NEM till ett genomsnitt på 14,38 GW, eller den lägsta sedan 2005. Rekord för låg efterfrågan sattes i Victoria, New South Wales och South Australia.

Källa:

28 april 2023  13:01   CET

Fredag

EU och Norge tillkännager banbrytande Grön Allians

EU och Norge har upprättat en grön allians för att stärka sina gemensamma klimatåtgärder, miljöskyddsinsatser och samarbete kring ren energi och industriell omställning.

Avtalet undertecknades i Bryssel tidigare i veckan av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Norges premiärminister Jonas Gahr Støre.

Enligt Europeiska kommissionen är Gröna alliansen den mest omfattande formen av bilateralt engagemang som etablerats under den europeiska gröna avtalet, där båda parter åtar sig att klimatneutralitet och att anpassa sin inhemska och internationella klimatpolitik.

Källa:

28 april 2023  12:53   CET

Fredag

BW Energy Storage Systems investerar en miljard i Ingrid Capacity och svensk energilagring

Energilagringsbolaget Ingrid Capacity säkrar ca en miljard från BW Energy Storage Systems (BW ESS), en del av BW Group, för att kunna etablera 400MW energilager och stärka positionen som den ledande aktören i Norden.

Det svenska företaget Ingrid Capacity har varit en aktiv aktör inom energilagring i Norden sedan bolaget grundades. Investeringen om cirka 1 miljard gör att Ingrid Capacity kan accelerera sin tillväxttakt betydligt, samt att man tillsammans med BW ESS kommer etablera 400MW energilager. BW Group har en lång historia som investerare i energivärdekedjan och en växande portfölj av hållbara energiinvesteringar.

Energilagers betydelse växer, och kommer att bli en kritisk del av våra elsystem. Den ökade energianvändningen som följer den gröna omställningen, kommer innebära stora utmaningar för elnäten. Energilagring med batterier bidrar till att balansera elnätets frekvens, reducera pristoppar och skapa förutsättningar för ett uthålligt och motståndskraftigt elsystem, vilket i sin tur möjliggör en fortsatt utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion och etablering av framtidens elintensiva industrier. För att kunna tillgodose den förutsedda ökade energianvändningen i Norden oavsett produktionsslag, är energilagring en absolut nödvändighet.

Källa:

28 april 2023  12:48   CET

Fredag

Solen fortsätter locka företag till Hangö – Fortum utreder ännu större solpark än Better Energy

”Hanko Santala Solar” är än så länge endast är en av Fortums många solkraftsutredningar i Finland. Om projektet blir verklighet, förvandlas 80 hektar ekonomiskog till en solpark.

Möjligheterna att bygga stora solkraftsanläggningar fortsätter locka hugade företag till Hangö.

Som bäst filar staden på ett markarrendeavtal med danska Better Energy som vill bygga solpaneler på ett 50 hektar stort område i östra industriområdet.

Samtidigt utreder också delvis statsägda energibolaget Fortum om det är möjligt att få igång en solenergiproduktion som skulle täcka över 80 hektar mark med solpaneler.
Området som Fortum är intresserat av ligger ungefär åtta kilometer från Hangö centrum på Sandöområdet, mellan riksväg 25 och Hangöbanan, ungefär där som vindmöllorna nu finns men på andra, södra sidan av vägen.

Källa:

28 april 2023  12:31   CET

Fredag

Att integrera Nordsjövind i Europas elnät

Vindproduktion till havs i Nordsjön utses som en nyckelplats för Europas energiomställning. Kapaciteten förväntas nå 212GW år 2050, i linje med nettonollenergimålen. I takt med att havsbaserad vindkraftskapacitet expanderar i Nordsjön, måste dess tillhörande infrastruktur också göra det.

I mars tilldelade det holländska nätföretaget TenneT 11 kontrakt värda sammanlagt 25 miljarder USD (23 miljarder euro) för utveckling av system som kopplar samman vindkraftsparker i Nordsjön till land. Ett av företagen som fick ett kontrakt och skapade ett konsortium, tillsammans med olje- och gasoperatören Petrofac, var Hitachi Energy. Företaget hoppas kunna utveckla 2GW nätanslutningssystem för driftsättning före 2031, vilket kommer att omvandla växelström som produceras av vindkraftverk till likström vid omvandlarstationer på land för allmänt bruk.

Hitachi Energy och Petrofac har tecknat ett avtal om 14,14 miljarder dollar (13 miljarder euro) för att bygga sex olika projekt.

Källa:

28 april 2023  12:19   CET

Fredag

Norge planerar stor vindkraftsutbyggnad i arktiska vatten

En av regeringen tillsatt expertgrupp tar fram 20 havsområden som är lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Fyra av dem ligger i Barents hav och en ligger längs sjögränsen till Ryssland.

Norska myndigheter är alltmer under press att bygga ny kapacitet för produktion av förnybar kraft. I mars i år presenterades två områden i Nordsjön som platser för vindkraftsparker. Nu har ytterligare 18 areor identifierats.

Enligt expertgruppen som leds av landets vattenresurs- och energidirektorat (NVE) finns det lämpliga områden för vindkraftsparker längs hela den norska kusten, från de sydligaste vattnen i Nordsjön till de yttersta norra delarna av Barents hav.

Källa:

28 april 2023  12:15   CET

Fredag

Utredning: Närboende till vindkraft bör få ersättning

De som äger bostäder nära en vindkraftpark bör få ersättning baserat på avstånd, verkens höjd samt elpriset. Det föreslår utredningen om incitament för vindkraft. Utredaren Ulrika Liljeberg menar också att det krävs en kommunal intäkt för att fler kommuner ska säga ja till vindkraft, men utredningen är förhindrad att föreslå detta.

n utbyggd vindkraft är central för den enorma efterfrågan på el som förväntas de närmaste tjugo åren. Men allt fler kommuner avslår ansökningar om vindkraft och 2021 avslogs hela 78 procent av tillståndsansökningarna.

Det gjorde att regeringen i april 2022 tillsatte en utredning för att stärka kommunernas incitament för en utbyggd vindkraft. Utredningen fick i höstas ett tilläggsdirektiv av den nya regeringen att finansiering av incitament ska komma från verksamhetsutövarna. Och nu (27 april) har utredningen presenterats: Värdet av vinden – kompensation, incitament och planering för en hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraft.

Källa:

28 april 2023  12:05   CET

Fredag

Nederländerna ska spendera 31 miljarder dollar för att nå klimatmålen för 2030

Den nederländska regeringen sa på onsdagen att den skulle spendera 28 miljarder euro (31 miljarder dollar) under de kommande åren för att garantera att den skulle uppfylla sina klimatmål för 2030.

Regeringen tillkännagav en rad åtgärder som den sa skulle se till att koldioxidutsläppen i Nederländerna kommer att vara 55 % lägre än 1990 år 2030 – allt från att bygga stora offshore-solkraftfält till att höja skatterna för förorenande industrier.

Utsläppen var cirka 30 % lägre i euroområdets femte största ekonomi än 1990 förra året.

”Nederländerna har i flera år missat sina klimatmål. Nu är det dags för ett stort steg framåt”, sa klimatminister Rob Jetten.

Med en beräknad minskning av 22 megaton CO2-utsläpp, syftar de nya åtgärderna till en minskning med 60 % till 2030, för att säkerställa att målet på 55 % faktiskt kommer att nås, sa Jetten.

Källa:

28 april 2023  11:24   CET

Fredag

Offshorevind står för 41 % av energibehovet i Storbritannien

Vindkraftparker till havs i brittiska vatten genererade tillräckligt med el för att möta elbehovet för 41 % (11,5 miljoner) av landets hem under ett nytt rekordår 2022, enligt Crown Estate.

Den senaste Offshore Wind Report från Crown Estate fann att havsvind totalt genererade 45 terawattimmar (TWh) el förra året, upp från 37TWh 2021 och en sexfaldig ökning under de senaste 10 åren.

Det nya rekordet uppnåddes trots att vindhastigheterna 2022 var lägre än långtidsgenomsnittet.
Rapporten förutspår att havsbaserad vindkraft är på väg att generera tillräckligt med el för att möta behoven hos nästan hälften (47 %) av de brittiska hemmen i slutet av 2023.

Källa:

28 april 2023  11:19   CET

Fredag

Asien måste sluta med kol snabbare för att hejda de värsta klimatproblemen -Asian Development Bank

BENGALURU, Indien (AP) – Asien måste snabbt skära ned subventionerna för fossila bränslen och plöja mer pengar i en omställning av ren energi för att undvika katastrofala klimatförändringar som sätter dess egen utveckling på spel, enligt en ny rapport från Asian Development Bank på torsdag.

Regionens ekonomiska utveckling drivs på ett kolintensivt sätt som ligger långt över världsgenomsnittet, säger David Raitzer, en ADB-ekonom och en av författarna till rapporten. Han uppmanade till snabba åtgärder för en energiomställning för större fördelar och lägre kostnader.

”Ambitiösa åtgärder mot klimatförändringar med väl utformade policyer kan ha en enorm utdelning,” sa Raitzer.

Flera länder utvecklar nya koleldade kraftverk i Asien, som står för 94 % av den globala pipelinen av koleldade kraftverk under uppbyggnad, planerade eller tillkännagivna, enligt rapporten.

Källa:

28 april 2023  11:15   CET

fredag 28 april

torsdag 27 april

Torsdag

Ulf Kristersson: ”Klart kommunerna ska få betalt för vindkraften”

Under torsdagen presenteras den utredning som ska lägga fram förslag för hur kommunerna ekonomiskt ska kompenseras för vindkraftsetableringar, en het fråga inte minst i Västernorrland som ligger i Sverigetopp när det gäller utbyggnad. Nu backar statsministern upp krav på ersättning.

– Man måste se till att kommunerna får vettiga incitament, säger Ulf Kristersson (M) till SVT.

Kommunerna i landet har blivit alltmer kallsinniga till etableringar av vindkraft, nära åtta av tio ansökningar får avslag.

Källa:

27 april 2023  12:29   CET

Torsdag

"Förändring av filosofi:" Vind-, sol- och batteriprojekt blir större och mer komplexa

Neoen, den franska utvecklaren av förnybar energi och lagring som utan tvekan är det mest framgångsrika företaget i sitt slag i Australien, säger att vind-, sol- och lagringsprojekt blir större och mer komplicerade, och att ny teknik kommer att kräva en ”förändring i filosofin” på det sätt som elnätet kommer hanteras.

Förändringen i storlek och komplexitet är representerad i Neoens egen portfölj, som inkluderar landets största solenergipark, de största batterierna och det första steget i vad som sannolikt kommer att bli det största nätanslutna vind-, sol- och batterihybridprojektet.

”De projekt som var lätta att bygga, lätta att koppla ihop, har redan byggts under de allra första åren. Vi tittar på projekt som har en mycket större storlek och en högre nivå av komplexitet.”

Källa:

27 april 2023  12:18   CET

Torsdag

Holländska Oceans of Energy bygger det första kommersiella solenergiprojektet offshore i Nordsjön

Kontraktet för vad som påstås vara ”världens första nätanslutna offshore sol-vind hybridprojekt” har tilldelats offshorespecialisten Oceans of Energy för en plats i Nordsjön utanför Nederländernas kust.

0,5 MW flytande solcellsmoduler kommer att installeras mellan turbinerna i CrossWinds vindkraftpark på 759 MW Hollandse Kust Noord. CrossWind är ett joint venture mellan oljestora Shell och den holländska energileverantören Eneco.

Vindprojektet kommer att vara klart i slutet av 2023, och solenergiparken ska vara på plats 2025.

Detta blir Oceans of Energys första kommersiella projekt. Allard van Hoeken, grundare och VD för Oceans of Energy sa: ”Vi är mycket glada över att Crosswind och deras aktieägare Shell och Eneco har förtroende för Oceans of Energy för att de förverkligade detta första fantastiska projekt.”

Källa:

27 april 2023  12:16   CET

Torsdag

Varför jag stödjer en återgång till segelfartyg

Jag frågade redaktören om jag fick skriva detta. Det kommer att verka absurt för de flesta läsare, men sedan är det något absurt med att fartyg byggs för att transportera koldioxid som fångas upp från avgasutsläpp när vi varken har ett tillförlitligt och billigt sätt att fånga upp det kolet, eller ett tillförlitligt sätt att lagra det.

Det är, som den berömda journalisten Michael Gray precis påpekade för mig i ett e-postmeddelande, något konstigt med ingenjörer ombord på ett ammoniakdrivet fartyg som måste ta på sig en kemikaliedräkt och en BA-set för att justera en bränsleventil. Så här är en säkrare absurditet.

Vi daterar ersättningen av vindkraft med oxidation av kolväten som sättet att flytta ett fartyg och last över världens hav och oceaner till mellan 1863 när en järnvägsingenjör vid namn Alfred Holt byggde Agamemnon, den första i en klass av sammansättningar. expansionsångfartyg som kunde ta sig från Storbritannien till Kina genom att bränna kol utan hjälp av segel eller ett postkontrakt, och 1880, när Thompsons Aberdeen Line byggde Aberdeen, den första tredubbelexpansionsskruven.

Källa:

27 april 2023  12:10   CET

Torsdag

I Tyskland hotas byggandet av Northvolts batterifabrik av amerikanska subventioner

Några kilometer från Nordsjökusten, stående på hedarna i Schleswig-Holstein, är Heide en av de typiska byarna i Tysklands nordligaste delstat: ett landsbygdssamhälle, svept av havets vindar, där tillverkning har blivit sällsynt.

Sedan flera månader tillbaka har Heide dock stått i hjärtat av en kamp som nästan blivit existentiell för ”made in Germany:” Den svenska gruppen Northvolt, som planerade att sätta upp en enorm bilbatterifabrik i Heide, hotar att bygga den i USA istället, främst för att kostnaden för el i Tyskland är för hög.

Om Heide skulle överges skulle det vara katastrofalt för den tyska industriplatsen. För ett år sedan, i mars 2022, firade Berlin och regionen Schleswig-Holstein tillkännagivandet av Northvolts flytt till regionen, som lovade en investering på 4,5 miljarder euro och skapandet av 3 000 jobb.

Källa:

27 april 2023  12:04   CET

Torsdag

Storbritanniens största dagbrottskolgruva stängs

Storbritanniens största dagbrott måste stängas efter att en förlängning för att hålla den igång avvisades. Det innebär att produktionen i Ffos-y-Fran, nära Merthyr Tydfil, nu måste stoppas efter 16 års utgrävning.

Operatörerna bad om en förlängning till 2024 och hävdade att kol från gruvan behövdes av stålindustrin. Men planeringstjänstemän meddelade att den föreslagna förlängningen inte passade med den walesiska regeringens politik för att hantera klimatförändringar.

Ffos-y-Fran landåtervinningsplan fick bygglov 2005 och två år senare påbörjades arbetet med att gräva ut 11 miljoner ton kol över en plats som är lika stor som 400 fotbollsplaner.

Det andra syftet var att återställa landet – fyllt med rester av gamla industrier – tillbaka till grön sluttning till samhällets bästa allt eftersom arbetet fortskred.

Källa:

27 april 2023  12:01   CET

Torsdag

Antalet brittiska hus som installerar solpaneler på taket är högst på över sju år

Antalet hushåll som installerar solpaneler på taket nådde sin högsta nivå på mer än sju år under de första månaderna av 2023 när energiräkningsbetalarna vände sig till förnybar energi för att skydda sig mot ökande kostnader.

Branschsiffror visar att mer än 50 700 hushåll installerade arrayer mellan januari och mars, mer än dubbelt så många under samma månader förra året och den högsta siffran sedan slutet av 2015.

Taksolpanelerna som installerades under det första kvartalet mellan dem står för 265 megawatt effekt, eller hälften av en typisk koleldad enhet.

Gareth Simkins, talesman för Solar Energy UK, sa att antalet installationer har stigit stadigt under de senaste åren eftersom hushållen har blivit allt mer medvetna om fördelarna med hushållens räkningar och oroade sig över miljön.

Källa:

27 april 2023  11:55   CET

Torsdag

EU kommer att öka det "gröna" flygbränslet i flygplan för att minska koldioxidutsläppen

EU:s lagstiftare och medlemsländernas regeringar har nått en överenskommelse om att öka ”gröna” flygbränslen på flygplatser för att minska koldioxidutsläppen, sade tjänstemän onsdagen den 26 april.

Den preliminära affären skulle innebära att minst 2 % hållbart flygbränsle – syntetiskt, biobränsle eller återvunnet från avfallsgaser och plast – blandas in i för närvarande använda fotogen från och med 2025, och stiger gradvis till 70 % år 2050.

Avtalet är en del av EU:s övergång till en nettokoldioxidneutral framtid och följer en genomgripande reform av blockets koldioxidmarknad som utökas till att omfatta sjö- och flygtransporter.

Källa:

27 april 2023  11:51   CET

Torsdag

Flera aktieägare i BP kräver miljömål

Några av Storbritanniens största pensionsfonder ska rösta emot att återutse BP:s ordförande på grund av ett beslut att försvaga sina klimatplaner.

Det kommer efter att energijätten minskat sitt mål att minska utsläppen i slutet av decenniet. Inför företagets årsmöte på torsdagen kritiserade de fem pensionssystemen, alla aktieägare i BP, ett ”styrningsfel” .

BP sa att de värderade ”konstruktiv utmaning och engagemang”. Det ursprungliga målet att minska utsläppen kom överens om av aktieägarna 2022 och inkluderade ett löfte om att minska utsläppen av växthusgaser med 35-40 % i slutet av detta decennium.

Men i februari meddelade BP att de nu siktar på en minskning med 20-30 % för att producera mer olja och gas och förlänga livslängden på befintliga fossilbränsleprojekt. BP:s vd Bernard Looney sa att detta var ett svar på ökade farhågor om energisäkerhet efter invasionen av Ukraina.

Källa:

27 april 2023  11:41   CET

Torsdag

Stor ökning av mineraltillgångar för LKAB

Nu presenterar LKAB sina sammanfattade tekniska rapporter om mineraltillgångar och mineralreserver för 2022. — Våra team har återigen levererat mycket framgångsrika resultat för året, säger Ian Cope, områdeschef för prospektering på LKAB i rapporten.

Jämfört med 2021 har mineraltillgångarna ökat med 18 procent, medan mineralreserverna minskat med 6 procent. Per Geijer-fyndigheten i Kiruna har för första gången rapporterat en tillgång på sällsynta jordartsmetaller.

Mineralreserverna av järnmalm i Malmberget och Kiruna minskade i takt med gruvproduktionen och till följd av en viss nedgradering i Kirunagruvan efter den seismiska händelsen 2020. Leveäniemigruvan i Svappavaara har visat på ökade mineralreserver på 13 procent till närmare 100 miljoner ton

Källa:

27 april 2023  11:34   CET

torsdag 27 april

onsdag 26 april

Onsdag

Havsbaserad vindkraft runt Gotland

Runt Gotland planeras flera stora vindkraftsparker i havet. Länsstyrelsen på Gotland har en viktigt roll när det gäller tillstånden för parkerna och måste nu väga samman olika intressen.

– Det är komplext på många sätt. Det är också komplext för att det är många olika intressen till havs som redan i dag nyttjar områdena. Det kan handla om fiske, sjöfart, naturen och försvaret inte minst, säger Stefan Persson, chef för miljö- och vattenenheten hos Länsstyrelsen på Gotland.

Sajten vindbrukskollen visar de vindkraftsplaner som finns i haven. Det är just planer och att det är långt ifrån säkert att alla blir verklighet. I området runt Gotland handlar det om mer än 1500 vindkraftverk.

– Det är ju välbehövligt nu när vi har sådana utmaningar med att nå klimatmålen, säger Stefan Persson.

I fallet med parkerna runt Gotland så är det länsstyrelsens roll att först förbereda ärendena, väga olika intressen för och emot och sedan rekommendera ett beslut till regeringen.

Källa:

26 april 2023  13:15   CET

Onsdag

USA: Beslutade $270 miljarder nu snart uppe i en biljon dollar

Upp till en biljon dollar i subventioner för energi med låg koldioxidutsläpp och relaterad infrastruktur står på spel mitt i Biden-administrationens strävan att förändra den amerikanska ekonomin. Gripandet har redan börjat. Europeiska unionens tjänstemän gjorde mycket oväsen tidigare i år när europeiska företag började göra expansionsplaner för USA i ett försök att delta i incitamentsloppet.

Nu tittar också städer och län i USA på en del av incitamentskakan genom att försöka locka till sig projekt med låga koldioxidutsläpp. Ett sådant projekt, rapporterade Wall Street Journal nyligen, är Kontrolmatik Technologies batterifabrik, som ska byggas i South Carolina, där det turkiska företaget ser upp till 1 miljard dollar i federala skattelättnader under de kommande tio åren.

Kontrolmatik, skrev WSJ, investerar 279 miljoner dollar i anläggningen, som kommer att ha en årlig produktionskapacitet som motsvarar 3 GWh strömförsörjning. Det kommer också att sysselsätta 575 lokalbefolkning, vilket har gjort det till en favorit bland de lokala myndigheterna.

Källa:

26 april 2023  13:03   CET

Onsdag

Den här flytande havsbaserade vindkraftsplattformen kan vara en "game changer"

Utvecklaren Gazelle Wind Power förklarade just offentligt, för första gången, hur dess senaste flytande havsbaserad vindplattform fungerar – det är därför det är en unik lösning.

Som Electrek nyligen rapporterade, piloterar Dublin-baserade Gazelle för närvarande sin senaste tredje generationens modulära flytande havsbaserad vindplattform i Portugal, och debuterar med plattformens teknologi på WindEurope 2023 i Köpenhamn den här veckan.

Gazelle säger att dess första generationens teknologi i första hand designades för att flyta och överleva svåra havsförhållanden och att dess andra generationens teknik var ”fokuserad på industrialisering.”

Företagets senaste plattform är en lättare, billigare struktur som kan serietillverkas. Det kräver inga specialkranar eller fartyg att installera, eftersom det är modulärt och det använder mindre stål. En vindkraftpark på 1 GW som använder Gazelles flytande plattform skulle till exempel spara 71 000 ton stål.

Källa:

26 april 2023  12:29   CET

Onsdag

Danska Cadeler får havsvindkontrakt värdt $550 miljoner

Den danskbaserade havsbaserade vindkraftsinstallatören Cadeler har slutit två kontrakt värda över 500 miljoner euro (549 miljoner dollar) med landsmansföretaget Ørsted för vindkraftsparken Hornsea 3 i Storbritannien.

Det första kontraktet gäller transport och installation av alla fundament av monopile-typ på projektet. Detta kommer att vara första gången det Oslo-noterade BW Group-stödda företaget kommer att ansvara för hela T&I-stiftelsens omfattning och bli en fullserviceleverantör inom offshore-fundamentverksamheten.

Projektet, som Cadeler reserverades för redan i augusti 2022, förväntas påbörjas under första kvartalet 2026 och avslutas i slutet av året.
Företagen satte officiellt penna på papper vid en liveceremoni på WindEurope-mässan i Köpenhamn.

Det andra kontraktet gäller installation av cirka hälften av vindkraftverken. Turbinprojektet som använder ett av Cadelers nybyggda fartyg bör starta runt fjärde kvartalet 2026 och avslutas 2027.

Källa:

26 april 2023  11:55   CET

Onsdag

"Explosiv" tillväxt innebär att en av tre nya bilar kommer att vara elektriska till 2030, säger IEA

Den inflytelserika Paris-baserade koncernen säger att elbilar redan är på väg att utgöra 18 % av försäljningen 2023. Med nya policyer som driver tillväxten i USA och EU kommer andelen elektriska modeller nu att bli mer än dubbelt så stor 2030. vad man förväntade sig för bara två år sedan.

Expansionen innebär att efterfrågan på oljebaserade bränslen som bensin och diesel inom vägtransportsektorn börjar minska inom bara två år. Omkring 5 % av den nuvarande oljeefterfrågan kommer att ha utplånats 2030, tilläggs det.

IEA:s nya Global EV Outlook-rapport drar slutsatsen att vid slutet av decenniet är elbilsförsäljningen på väg att minska de årliga utsläppen motsvarande hela Tysklands ekonomi.

Byrån noterar dock att den växande populariteten för sportfordon (SUV) är ett ”stort problem”. Förra året upphävde försäljningsökningen av dessa stora, energikrävande modeller nästan utsläppsminskningarna från rekordförsäljning av elfordon.

Källa:

26 april 2023  11:19   CET

Onsdag

Mikrober under ytan fångar upp giftigt uran och sanerar grundvatten

En ny forskningsstudie beskriver en tidigare okänd kemisk process för att ta bort uran från grundvattnet. Djupt nere i berggrunden, i en syrefri miljö, hjälper mikrober till processen att förvandla uran till ”berg”. Detta fynd kan vara ett viktigt verktyg för att hämma spridningen av giftigt uran i grundvattnet.

Uran är ett radioaktivt grundämne som förekommer naturligt i berggrunden och är skadligt för människor och ekosystem. Exponering genom dricksvatten, till exempel från borrade brunnar i berggrund, kan leda till njur- och reproduktionseffekter samt DNA-skador.

Källa:

26 april 2023  11:02   CET

Onsdag

Utvinner metaller med hjälp av frukt — nu ”skalas” anläggningen upp

Ett framgångsrikt testprojekt har nyligen genomförts för att återvinna litiumjonbatterier och dess metaller med hjälp av extrakt från fruktskalsavfall. Nu skalas tekniken upp i en pilotanläggning med målet att lösa framtidens akuta behov av en miljöanpassad återvinningslösning.

För närvarande återvinns mindre än 5 procent av väldens förbrukade litiumjonbatterier och volymen för dessa förbrukade batterier beräknas till 11 miljoner ton år 2030. Därmed är behovet stort av nya miljövänliga återvinningstekniker som kan möta detta akuta behov.

Projektet, där den testade tekniken nu skalas upp i en pilotanläggning

Källa:

26 april 2023  10:53   CET

Onsdag

Rottneros satsar på solpark och batterilager

Rottneros styrelse har beslutat att investera totalt cirka 86 MSEK relaterat till förnyelsebar elenergi vid Rottneros Bruk. Investeringarna omfattar en solcellspark och ett batterilager och är ett led i att långsiktigt minska exponeringen mot elmarknaden. Uppstarten är planerad till 2024.

Solcellsparken väntas generera drygt 3 GWh årligen vilket kan jämföras med koncernens årsbehov av köpt el som uppgår till omkring 220 GWh. Syftet med batterilagret är främst att bidra till förbättrad balans på elmarknaden, något som även genererar intäkter från Svenska Kraftnät och därmed en förmånlig avkastning på investeringen.

Med den tydliga inriktningen mot hållbarhet lämpar sig dessa energiinvesteringar väl för att åstadkomma förmånliga bankfinansiering. Initiala kontakter med bankerna är tagna och resultatet kommer att meddelas.

Källa:

26 april 2023  10:47   CET

Onsdag

Quinbrook börjar bygga på 373MW brittiskt solbatteriprojekt

Investeringsförvaltaren Quinbrook Infrastructure Partners har börjat bygga på Cleve Hill, ett solenergi- plus batterilagringsprojekt i Storbritannien.

För att lokaliseras i Kent, kommer 373MW solenergi plus 150MW batterilagringsprojekt att slutföras i slutet av 2024 och kommer att vara det största sådana projektet i Storbritannien.

Utvecklingen började när godkännande erhölls från det brittiska departementet för affärs-, energi- och industristrategi i maj 2020. Projektet kommer att generera tillräckligt med ren el för att driva mer än 100 000 brittiska hushåll samtidigt som man undviker 164 450 ton koldioxidutsläpp årligen.

Under dess bygg- och driftsfaser kommer Cleve Hill att stödja mer än 2 300 direkta och indirekta jobb och kommer att generera 148 miljoner pund ($184,57 miljoner) i lokala socioekonomiska fördelar.

Företaget rapporterar att detta var det största kontraktet som tilldelades ett brittiskt solenergiprojekt som en del av regeringens flaggskeppsauktionssystem, som förväntas sänka energipriserna och öka energisäkerheten i landet.

Källa:

26 april 2023  10:39   CET

Onsdag

Global havsbaserad vindkraft når snart 1250 GW

Mer än 550 GW vindkraft till havs lades till den globala utvecklingspipelinen 2022, vilket tar den totala summan till 1250 GW, enligt forskning från Renewables Consulting Group (RCG).

USA har en utvecklingspipeline på 121GW, Storbritannien 67GW, Kina 58GW och Tyskland 46GW, enligt RCG:s årliga marknadsrapport för Global Offshore Wind.

Offshore vindauktioner ägde rum på nio marknader inom EMEA, APAC och Amerika under 2022.
Vissa är för projektplatser, elkontrakt och i många fall både och.

Totalt har upp till 80 GW kapacitet lanserats för auktion genom leasingrundor och bidragsanbud.

Källa:

26 april 2023  10:33   CET

onsdag 26 april

tisdag 25 april

Tisdag

Northvolt ska utveckla batterier till flygindustrin

Nytt program dedikerat till att utveckla högpresterande flygbatterisystem kommer att utnyttja Cuberg litiummetallcellteknik för att möjliggöra säker, hållbar elektrisk flygning.

Nytt initiativ från Northvolts dotterbolag Cuberg kommer att möjliggöra för elflygoperatörer och tillverkare med pålitliga, högpresterande och hållbara batterisystem.

Litiummetallbatteriteknik kommer att utgöra grunden för att möjliggöra elektrisk flygning med hög energitäthet och låg vikt.

Cuberg har redan uppnått betydande programmilstolpar, inklusive att bygga och frakta nästa generations 20 Ah-celler med specifik energi på 405 Wh/kg, konstruera och producera en modul och uppnå passivt utbredningsmotstånd.

Källa:

25 april 2023  14:32   CET

Tisdag

En av Sveriges största takbaserade solcellsanläggningar i Västerås

Idag inviger Svenska Retursystem en installation av solceller på logistikanläggningen i Västerås. Detta är en av de största takbaserade solcellsanläggningarna i Sverige som beräknas producera 3 GWh, vilket motsvarar hushållselen för 600 svenska villor.

–Det är glädjande att vi i samarbete med vår hyresvärd Mileway nu kan producera solenergi på vårt tak i Västerås. Vår solcellsanläggning kommer att producera stora mängder grön el och det känns riktigt bra att kunna bidra till målet om ett fossilfritt samhälle i samklang med Sveriges klimat- och energimål, säger Pontus Björkdahl, Hållbarhetschef på Svenska Retursystem.

Källa:

25 april 2023  14:03   CET

Tisdag

Göteborgs hamn köper del av havsvindsprojekt

Göteborgs Hamnstyrelse, operatören av den största hamnen i Skandinavien, kommer att köpa en minoritetsandel i det 1-GW havsvindprojektet Vastvind som föreslås av den inhemska förnybara utvecklaren Eolus Vind AB (STO:EOLU-B) i vatten inom den svenska ekonomiska zonen .

Enligt arrangemanget kommer hamnmyndigheten att förvärva 5% av aktierna i projektbolaget, medan Eolus kommer att behålla en andel på 95%, sade byggherren på tisdagen. De ekonomiska detaljerna kring köpet hölls hemliga.

Vindkraftparken Vastvind planeras att installeras i Kungälv och Ockero kommuner, utanför Göteborgs Hamn, och ska kunna generera el för att täcka hela Göteborgs stads energiförbrukning. Dess årliga produktion uppskattas till mellan 4 TWh och 4,5 TWh. Komplexet kan tas i drift 2029.

Källa:

25 april 2023  13:50   CET

Tisdag

Peab är det första byggföretaget att använda SSAB Zero, ett nytt återvunnet stål tillverkat utan fossila utsläpp

SSAB och Peab utökar sitt samarbete till att även omfatta leveranser av SSAB Zero™, som är baserat på återvunnet stål och fossilfri energi, och tillverkat utan fossila utsläpp. Peab planerar att använda cirka hälften av den initiala leveransvolymen på 300 ton för mikropålar inom grundläggning, och den andra hälften i byggprojekt redan i år. Sammantaget blir Peab det första byggföretaget i världen att använda SSAB Zero™.

Avtalet stärker ytterligare Peab och SSABs gemensamma arbete för att skapa lösningar till minskade koldioxidavtryck i bygg- och fastighetsbranschen, som står för cirka 20 procent av de totala CO2-utsläppen i Sverige. Den primära orsaken till CO2-utsläpp från Peabs verksamhet är användningen av olika material, såsom stål, i produktionen. Peab har ett övergripande miljömål att vara klimatneutralt senast 2045 – med ett mål att minska koldioxidintensiteten för insatsvaror med 50 procent till 2030.

Källa:

25 april 2023  13:43   CET

Tisdag

Historisk solpark som ska byggas i Albanien

Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) ger 29 miljoner euro till ett företag som ägs av franska Voltalia, för att utveckla 140 MW Karavasta solcellsanläggning i sydvästra Albanien, samtidigt som samhällen fortsätter att motsätta sig vattenkraft, landets nuvarande energikälla nummer ett.

Detta projekt, landets första storskaliga solcellsanläggning i allmän skala, är ett riktmärke för Albanien och resultatet av den första konkurrensutsatta auktionen i landet för solenergi efter presentationen av EBRD:s auktionsprogram för förnybar energi.

Den totala projektkostnaden på 135 miljoner euro har samfinansierats av International Finance Corporation (IFC), Intesa Sanpaolo Bank Albania, Privredna Banka Zagreb och Voltalia.

Källa:

25 april 2023  13:40   CET

Tisdag

Ny solpark i Karlshamn

Till sommaren tas en ny solpark, med en årlig installerad effekt på cirka 9,5 MW, i drift i Karlshamn i Blekinge.  Satsningen är ett samarbete mellan AGES Industri med säte i Halmstad, elbolaget Bixia och Svea Solar. Från och med i sommar ska delar av AGES industris tillverkning av precisionskomponenter drivas av solenergi.

Parken är viktig både för vår framtida elförbrukning, våra hållbarhetsmål och Sveriges energiomställning, säger Anders Magnusson, vd på AGES Industri.
Avtalet, som sträcker sig över 10 år, kommer att hjälpa AGES Industrier att minska miljöpåverkan ytterligare samtidigt som de skyddas mot volatilitet i elmarknaden under avtalstiden.
Svea Solar, som bygger, äger och förvaltar den nya solparken, ser fram emot det nya samarbetet.

Källa:

25 april 2023  13:14   CET

Tisdag

Lokalpolitiker vill satsa mer på solenergi

Det senaste årets höjda elpris har fått intresset för solceller att skjuta i höjden. Så snabbt att utbyggnaden inte hinner med efterfrågan. En av flaskhalsarna är kommunala tillståndsprocesser. Det har fått Svea Solar att skicka ut en enkät för att ta reda på hur lokalpolitiker egentligen ser på utbyggnaden av solenergi.

Enkäten har besvarats av 1 937 kommun- och regionpolitiker över hela landet, och resultatet visar att solenergi är det energislag som gäller om lokalpolitikerna får välja. Tre av fyra lokalpolitiker rankar solenergi högre än både vind- och kärnkraft och vill se mer solenergi. Och det är inte någon annanstans det ska göras, som kan vara fallet när det gäller vindkraften. Hela 80 procent av kommunpolitikerna är positiva till nya solparker i den egna kommunen. Från Svea Solars sida är man nöjda med utfallet av enkäten.  

Källa:

25 april 2023  13:10   CET

Tisdag

Teslas försäljning av batterilagring växer mycket snabbare än försäljningen av elbilar

En aldrig tidigare skådad efterfrågan och en ny fabrik som kommer online drev Teslas energilagringsverksamhet, särskilt dess segment i energiskalan, till rekordnivåer under det första kvartalet i år, enligt ett resultatsamtal förra veckan. Tesla postade 1,53 miljarder dollar i kombinerade sol- och lagringsintäkter, och det antas allmänt att lagring i nyttoskala stod för en stor del av den summan, även om företaget inte bröt ut det.

Lagringssegmentet för den banbrytande biltillverkaren levererade 3,9 gigawattimmar batteripaket under första kvartalet, inklusive dess megapack i nyttoskala och Powerwalls för hemlagring. Det är en häpnadsväckande ökning på 360 procent jämfört med ett år tidigare.

Teslas vd Elon Musk sa under samtalet att företagets tillväxt av stationära lagringsutrymmen så småningom kommer att överträffa dess fordonstillväxt. Den trenden blev tydlig under första kvartalet, då fordonsleveranserna bara steg med 36 procent jämfört med föregående år – långt ifrån den nära fyrdubblingen av lagringstransporter.

Källa:

25 april 2023  13:02   CET

Tisdag

Europeiska länder lovar enorm utbyggnad av vindkraftsparker i Nordsjön

Nio europeiska länder har lovat att multiplicera kapaciteten hos vindkraftsparker till havs i Nordsjön med åtta gånger nuvarande nivåer före 2050, vilket gör den till vad Belgiens energiminister kallade ”Europas största gröna kraftverk”.

Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Olaf Scholz och EU-kommissionens chef Ursula von der Leyen tillkännagav planen med premiärministrarna i Belgien, Nederländerna, Irland, Danmark och Luxemburg.

Norges premiärminister och Storbritanniens energisäkerhetsminister, Grant Shapps, åtog sig också vid toppmötet i Oostende, Belgien, på måndagen att bygga fler vindkraftsparker, utveckla ”energiöar” – sammankopplade platser för förnybar produktion till havs – och arbeta med projekt för avskiljning av koldioxid.

Källa:

25 april 2023  12:57   CET

Tisdag

USA: Häpnadsväckande uppsving för förnybara energikällor

USA kommer att lägga till tillräckligt med sol- och vindenergi under de kommande sju åren för att driva mer än 100 miljoner hem om utmaningarna att ansluta projekt till elnät inte kommer i vägen, enligt en prognos från forskningsleverantören BloombergNEF.

President Joe Bidens landmärke klimatlag ökar ren energi tillsammans med en stark efterfrågan från stater, företag, investerare och konsumenter.

Inflationen är dock en kortsiktig motvind, och om sammankopplingsproblemen inte förbättras till 2025 kan de hota chansen att 600 gigawatt energi förväntas komma online till 2030. ”Den största begränsningen kommer att vara flaskhalsar i nätet”, sa Pol Lezcano , BloombergNEF:s ledande amerikanska solanalytiker.

Projekten kommer att omfatta 358 gigawatt solpaneler, 137 gigawatt vindkraftverk och 111 gigawatt energilagring byggt mellan 2023 och 2030.

Källa:

25 april 2023  12:49   CET

tisdag 25 april

måndag 24 april

Måndag

Norge har plats för 338 GW havsvind, visar ny analys

Rapporten, som utfärdades den 14 april, kartlägger 28 områden som lämpade för flytande vind och 18 områden för havsvind med fast botten, och uppskattar den totala potentiella installerade effekten till 241 GW vid 5 MW/km2 och 338 GW vid 7 MW/km2.

Av detta skulle flytande vind kunna stå för 156 GW och upp till 219 GW, medan kapaciteten med fast botten är mellan 85 GW och 119 GW.

De områden som analysen kartlade valdes ut utifrån deras lämplighet att inrymma vindkraftsparker till havs och endast ett fåtal uppenbara konflikter. Enligt Multiconsult är det särskilt de områden som är lämpliga för flytande havsvind som har låg konfliktnivå.

Utvecklarna som beställt rapporten kan använda den som ett verktyg för att planera nya projekt och Source Galileo har redan använt det, med planer på att bygga en havsbaserad vindkraftpark som kan driva ön Melkøya, enligt Norwegian Offshore Wind.

Källa:

24 april 2023  12:42   CET

Måndag

SSAB och Luleå Energi tar stora steg mot fossilfri och cirkulär fjärrvärme i Luleå

SSAB och Luleå Energi har undertecknat en överenskommelse om ett fortsatt och fördjupat samarbete kring Luleås framtida energisystem. Ett stort och viktigt steg för Luleås fjärrvärme samt för SSABs gröna omställningsplaner i regionen.

Avtalet som nu satts på plats är ett tillägg till en redan befintlig avsiktsförklaring mellan SSAB och Luleå kommun med bolag, och tar fasta på gemensamma lösningar för en fossilfri, industriell omställning.

Samarbetet inkluderar en utredning om hur planerad energiåtervinning från SSABs framtida anläggning kan integreras med framtidens fjärrvärmesystem, hur tidslinjen för omställningen av Luleås energisystem ser ut i relation till SSABs planerade omställning till fossilfritt, hur en framtida ersättningsmodell kan se ut bolagen emellan, samt samverkan för offentlig finansiering vid eventuella investeringar.

Källa:

24 april 2023  11:42   CET

Måndag

Tesla sänker kostnaderna för 4680 batteriteknologi när den är redo för Cybertruck

Tesla har meddelat att det är på rätt spår med utvecklingen av 4680 battericeller och har redan sänkt produktionskostnaden med 25 % – redan halvvägs till den kostnadsminskning på 50 % som det flaggade för vid sin batteridag 2020.

Teslas senior vicepresident och chef för drivlina och energiteknik Drew Baglino gav en uppdatering om hur Teslas utveckling av sina 4680-celler och det strukturella batteripaketet följde under Teslas resultatsamtal för första kvartalet.

”På batteridagen fastställde vi en kostnadsmässig färdplan fram till 2026 över fem ansträngningsområden, det var celldesignen vi diskuterade, anod- och katodmaterial, strukturpaketskonceptet och själva cellfabriken,” sa Baglino. ”Vi har gjort framsteg inom alla dessa aspekter sedan dess.

”Q1 handlade om kostnad och kvalitet. Sammantaget uppnådde teamet en 25 % minskning av kugghjul (kostnad för sålda varor) under kvartalet.”

Källa:

24 april 2023  11:38   CET

Måndag

Tysklands grönledda ministerier bråkar om att använda jordbruksmark för solpaneler

Tysklands grönledda ministerier för ekonomi, jordbruk och miljö tjafsar om att använda jordbruksmark för solenergi, rapporterar affärsdagstidningen Handelsblatt.

Medan vicekansler Robert Habecks ekonomi- och klimatdepartement vill använda dessa områden för solenergiproduktion för att möjliggöra en snabb utbyggnad, sätter både jordbruks- och miljödepartementen käppar i hjulet för dessa planer.

Regeringen planerar att installera 22 gigawatt solceller (PV) per år från 2026, upp från årets mål på 9 gigawatt.

Habecks departement vill precisera att hälften av denna kapacitet ska vara markmonterade system, varav de flesta skulle installeras på åkrar och ängar.

Källa:

24 april 2023  11:35   CET

Måndag

Kina: Solel på hustaken är ett vapen mot klimatförändringar

Kina har tagit konkreta steg för att utveckla ren energi och spelar en framträdande roll i den globala kampen mot klimatförändringarna.

Under de senaste åren har tak visat sig vara den idealiska plattformen för att ytterligare stärka landets gröna utveckling, särskilt för områden med mycket sol och begränsade lediga ytor för att bygga nya markprojekt.

Peking, den kinesiska huvudstaden, har involverat sådana projekt i sin senaste stadsplanering, och noterar att PV-täckningen på taket av nya offentliga institutionsbyggnader, parker och fabriker kommer att vara inte mindre än 50 procent, enligt ett nyligen släppt dokument.

Distribuerad PV-kraft ger också bränsle till den gröna omställningen för företag. Nikes största logistikcenter i Asien, beläget i Taicang, Suzhou City, har en solcellsinstallation på taket på cirka 40 000 kvadratmeter som levererar cirka 33 procent av energiförbrukningen till anläggningen och minskar koldioxidutsläppen med mer än 2 600 ton per år.

Källa:

24 april 2023  11:20   CET

Måndag

Nederländerna, Storbritannien tillkännager en stor ny kraftlänk för att öka energisäkerheten

Planer på en ny kraftledning för att länka samman både länder och vindkraftverk till havs i Nordsjön, för att öka energisäkerheten och öka förnybar kraft, kommer att tillkännages av Nederländerna och Storbritannien på måndag.

”Denna nya förbindelse ökar energisäkerheten och energioberoendet ytterligare i Europa. Ett nära samarbete om havsbaserad vindenergi och sammankoppling mellan Nordsjöländerna är absolut nödvändigt, säger den nederländska klimat- och energiminister Rob Jetten.

Kraftledningen, kallad ”LionLink”, är den andra i sitt slag och kommer att bära tillräckligt med el för att driva fler hem än Birmingham och Manchester tillsammans, enligt den brittiska regeringen.

Förväntas vara i drift i början av 2030-talet, den kommer att vara fyra gånger större än den enda andra sammankopplingen i sitt slag och bära upp till 1,8 gigawatt.

”Med att Nordsjön blir den största leverantören av grön el till Nederländerna och stora delar av Europa är vi redo att utöka sammankopplingen mellan de två länderna”, säger Jetten.

Källa:

24 april 2023  11:04   CET

Måndag

Franska bönder täcker grödor med solpaneler för att producera mat och energi samtidigt

Agrivoltaics – bruket att använda mark för både solenergi och jordbruk – är på frammarsch över hela Frankrike.

I regionen Haute-Saône, i den nordöstra delen av landet, genomförs ett experiment av solenergiföretaget TSE. Man hoppas kunna ta reda på om solenergi kan genereras utan att hindra storskaliga spannmålsgrödor.

Tidigare försök att experimentera med agrovoltaik har skett genom projekt i mindre skala. Men, angelägen om att se om den kan frodas på industriell nivå, sprids 5 500 solpaneler över denna gård i kommunen Amance av TSE.

Om den lyckas kan crossovern bli revolutionerande för både jordbruks- och solpanelsindustrin.

Källa:

24 april 2023  10:25   CET

Måndag

Siemens Gamesa kommer att tillverka vindkraftstorn med grönt stål – danska vindkraftsparker till havs blir de första

Energibolaget RWE blir först med att använda Siemens Gamesas GreenerTower när vindkraftsparken Thor i Nordsjön ska byggas de kommande åren.

Tornens stålplåtar är gjorda av stål som släpper ut minst 63 procent mindre CO2 jämfört med konventionellt stål. Stålet levereras av den tyska stålproducenten Salzgitter. 36 av de 72 vindkraftverken i Thor kommer att utrustas med de mindre klimatpåverkande ståltornen. Installation av turbinerna väntas 2026.

Sven Utermöhlen, VD för RWE Offshore Wind, säger: – Havsvind har redan ett av de lägsta livscykelklimatavtrycken av de olika elproduktionsteknikerna. Produktionen av torn står dock för cirka en tredjedel av alla vindkraftsrelaterade CO2-utsläpp. Så användningen av grönare stål är ett viktigt steg mot att producera ännu mer hållbar vindenergi. På RWE är vi fast beslutna att arbeta för cirkulär återvinning och nettonollutsläpp.

Källa:

24 april 2023  10:20   CET

Måndag

Tyskland lägger till 2,6 GW solenergi under Q1 2023

Tyskland har lagt till mer än 2,6 GW solenergi under årets tre första månader, enligt Federal Network Agency (Bundesnetzagentur).

Med nästan 3 GW solcellsenergi tillsatt under första kvartalet 2023, har Tyskland nu passerat 70 GW installerad solenergikapacitet eftersom man siktar på att nå sitt mål på 215 GW installerat till 2030. Ett mål som den nuvarande regeringen ökade med 15 GW förra året och vilket innebär att landet skulle behöva att installera i genomsnitt 22GW per år, vilket fortfarande är långt borta eftersom det förra året tillförde 7,9GW solenergikapacitet, enligt branschorganisationen SolarPower Europe.

Bayern var den region som lade till mest solenergikapacitet under första kvartalet 2023 med nästan 600 MW, följt av Nordrhein-Westfalen (398 MW) och Baden-Wuerttemberg (381 MW), som visas i diagrammet nedan.

När det gäller den totala installerade kapaciteten i slutet av mars 2023, ligger Bayern fortfarande i täten med över 19,2 GW solcellsenergi, mer än dubbelt än Baden-Wuerttemberg som har totalt 8,7 GW installerad solcellsenergi.

Källa:

24 april 2023  10:17   CET

Måndag

När bonden skördar två gånger

Med solcellsanläggningar kan bönder använda sin mark två gånger: som jordbruksmark och för elproduktion. Hittills har dock intresserade bönder fått kämpa mot ibland hårt motstånd. Detta kan ändras nu.

Det varnades för skördeförluster, tidsförlust, extraarbete och slakt av jordbruksmark. Bonden Jörg Hussong lät sig inte avskräckas av ständiga nya motargument och flera års väntan. 

Sedan 2018 har han velat installera ett solcellssystem för jordbruket på sin gård i Steinbach, Saarland. Med dessa innovativa system kan området användas två gånger – för jordbruk och samtidigt för elproduktion. Men anhängare och motståndare utbytte våldsamma slag i flera år, inklusive blockerande beteende.

Källa:

24 april 2023  10:07   CET

måndag 24 april

fredag 21 april

Fredag

Microsoft vänder sig till brittiska gårdar för att bli koldioxidnegativa

Redan 2020 tillkännagav Microsoft ett nytt åtagande att bli koldioxidnegativ till 2030 och att ta bort motsvarande alla sina historiska utsläpp av växthusgaser till 2050.

Teknikjätten investerar i både naturbaserade lösningar och konstgjorda kolborttagningstekniker för att nå detta mål och har på det senare tecknat ett tioårigt avtal med direkt luftavskiljning (DAC)-företaget Climeworks.

Microsoft bekräftade denna vecka att de kommer att köpa de första kolborttagningarna från UNDO, en start-up inom området förstärkt stenvittring (ERW) för kolavskiljning. UNDO hävdar att ERW är snabbare och billigare än DAC och därför lättare att skala.

UNDO:s kolborttagningsteknik går ut på att sprida finkrossad basaltsten över jordbruksmark. Basalten, som tas som en biprodukt från gruvsektorn, påskyndar den naturliga geologiska processen för vittring. Bikarbonatjoner bildas som låser upp kol. Dessa kan förvaras under havet.

Källa:

21 april 2023  13:19   CET

Fredag

Europa nådde 4,5 GW batterilagring installerad 2022; kan nå 95GW år 2050

Europa nådde 4,5 GW batterilagringskapacitet förra året och skulle kunna nå 95 GW till 2050, enligt siffror från LCP Delta respektive Aurora Energy Research.

Cirka 1,9 GW batterilagring i nätskala installerades över hela kontinenten inklusive Storbritannien förra året, sa LCP Delta i ett separat tillkännagivande för några veckor sedan.

Kontinenten förväntas installera ytterligare minst 6 GW batterilagring 2023, sa LCP Delta i den sjunde upplagan av European Market Monitor on Energy Storage (EMMES), publicerad i samarbete med European Association for Storage of Energy (EASE).

År 2050 förväntas Europa installera minst 95 GW batterilagringssystem i nätskala, enligt separata siffror från Aurora Energy Research. Det står att 5GW lagring i nätskala är online idag.

Källa:

21 april 2023  13:17   CET

Fredag

Glöm Teslas, Indiens el-revolution sker på två hjul

Även registreringsskyltar bidrar till färgfesten som är en indisk stad. Privata fordon har skyltar med svarta tecken på vitt; kommersiella sådana, svart skrift på gult; hyrbilar, gult på svart; prisade diplomatiska skyltar är vita och blå.

Och under de senaste månaderna har ett fjärde färgschema blivit mycket vanligare: vitt på grönt. Det är den registreringsskylt som tilldelas elfordon (evs), och de finns plötsligt överallt – särskilt i form av två- och trehjulingar.

Säg orden ”elfordon” och häftiga bilder av Tesla och dess chef Elon Musk kommer till västerländska sinnen. Men utanför rika länder, särskilt i Indien, är tvåhjulingen medelklassens vagn. Mer än 70 % av alla fordon på indiska vägar är tvåhjuliga, främst skotrar och motorcyklar.

Trehjuliga autorickshaws (som utländska turister envisas med att kalla ”tuk-tuks”) utgör ytterligare 10 %. Dessa två kategorier stod för 92 % av evs registrerade i Indien förra året.

Källa:

21 april 2023  13:04   CET

Fredag

Världen har inte råd med banker att ta ett steg tillbaka från sina åtaganden på nettonoll

Har världen verkligen råd med varningar från finansiella företag som BlackRock och Blackstone om att deras ESG-initiativ, inklusive investeringar för att minska koldioxidutsläppen i ekonomin, nu har blivit en väsentlig risk? Svaret är nej. Vi har inte råd med några fler rationaliseringar för selektiva eller partiella klimatåtgärder, särskilt inte om de kommer från att prioritera ekonomiska resultatöverväganden framför att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius.

Rekordökningen av CO2-utsläpp från global förbränning av fossila bränslen 2021 och deras ökning, om än mindre, 2022 är inte i linje med den väg som definierats av International Energy Agency (IEA) för den globala energisektorn att nå nettonollutsläpp 2050 .

Netto noll till 2050 kräver stor finansiering för att stödja nästan 50 % av elen från källor med låga utsläpp år 2025 och nästan 90 % från förnybara energikällor år 2050. Den sjätte rapporten från FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC) visar nuvarande finansieringsflöden tre till sex gånger lägre än det genomsnittliga årliga investeringsbehovet fram till 2030.

Källa:

21 april 2023  12:57   CET

Fredag

Asien-Stillahavsområdet behöver spendera 71 biljoner dollar för att nå FN:s krav på snabbare koldioxidutsläpp, visar studien

Asien-Stillahavsområdet, en region som är mycket utsatt för kostsamma klimatförändringsrelaterade händelser, måste investera 71 biljoner USD för att uppnå nettonollutsläpp i mitten av seklet om man vill lyssna på FN:s senaste uppmaning om snabbare koldioxidutsläpp, enligt en studie .

Denna nivå av klimatengagemang skulle öka regionens ekonomiska produktion med upp till 6,3 procent över förväntade nivåer på 2030-talet, sade den New York-baserade tankesmedjan Asia Society Policy Institute i en studie som släpptes på onsdagen.

Källa:

21 april 2023  11:25   CET

Fredag

Vilken effekt har kriget i Ukraina på förnybar energi och energiomställningen?

Kriget i Ukraina kommer att fördröja nettonollmålen samtidigt som det driver den förnybara övergången framåt. Dessa och fler trender har framkommit från en färsk studie av Baywa r.e. Läs resultatet mer i detalj här:

Företagsledare och beslutsfattare över hela Europa och USA förväntar sig att kriget i Ukraina kommer att försena de globala nettonollmålen med upp till tre år, eftersom många delar av världen vänder sig till alternativa källor till fossila bränslen för att minska deras beroende av Ryssland. Samtidigt påskyndar de kombinerade effekterna av en klimat- och energikris övergången till förnybar energi, med 96 % av företagsledarna som redan köper förnybar energi eller planerar att göra det i framtiden.

Medan 53 % av företagsledarna säger att den resulterande ökningen av energipriserna har skapat en ny brådska, vilket har påverkat deras hållbarhetsambitioner positivt.

Källa:

21 april 2023  11:10   CET

Fredag

Fukushima City: 100 MW solenergipark

Juwi Shizen Energy, samriskföretaget som grundades 2013 mellan den tyska projektutvecklaren Juwi och den japanska utvecklaren av vind- och solparker Shizen Energy, har framgångsrikt kopplat det största enskilda projektet i sin historia till nätet i Fukushima City och har redan lämnat över det till operatören.

Bygget av solcellsparken Azuma Kofuji påbörjades i augusti 2020 och den första kilowattimmen ren el matades in i nätet i slutet av september 2022.

Årligen kommer solparken, som är utspridda över flera delområden, att producera ca. 107 miljoner kilowattimmar el. Det motsvarar den genomsnittliga konsumtionen för cirka 31 000 japanska hushåll.

Källa:

21 april 2023  11:05   CET

Fredag

Tyskland: Värmepumpar tar över- gasanvändning backar

På grund av en snabb ökning av antalet reducerade effekttariffer reserverade för värmepumpar är deras driftskostnader i Tyskland för närvarande upp till en tredjedel lägre än gasuppvärmning, enligt en analys från prisjämförelsewebbplatsen Verivox och sett av energi- och klimatnyhetsbrevet Tagesspiegel Bakgrund.

Nya elkontrakt för värmepumpar har lättat till i genomsnitt 26,78 cent per kilowattimme (kWh), och antalet sådana tariffer i landet har fördubblats till mer än 200 sedan årsskiftet.

Ett genomsnittligt enfamiljshus med en förbrukning på 20 000 kWh naturgas betalar för närvarande cirka 2 100 euro per år, medan energikostnaderna för en effektiv värmepump (med en årlig prestandafaktor på 4) för närvarande uppgår till 1 451 euro, enligt Verivox . Med en mindre effektiv värmepump (prestandafaktor 2,7) är uppvärmningskostnaderna ungefär desamma i löpande priser.

Källa:

21 april 2023  10:55   CET

Fredag

Batterier slåss med rotationsmaskiner om nyckelrollen i det hundraprocentiga förnybara nätet

Transgrid har tittat på exemplet med södra Australien, som har installerat fyra ”synkrona kondensatorer” – stora spinnmaskiner som inte förbränner bränsle, och som faktiskt är en decennier gammal teknik.

Dessa synkoner har redan dramatiskt minskat behovet av gasturbiner att snurra i bakgrunden, och kommer sannolikt att eliminera det behovet helt och hållet när den nya transmissionslänken är klar från NSW.

Men batteriindustrin driver på idén om ”grid-forming växelriktare” som de säger kan göra ett liknande jobb som syncons, och till lägre kostnad, vilket har visats i försök vid Hornsdale Power Reserve (då det ursprungliga Tesla-storbatteriet) i South Australia, och Transgrids eget Wallgrove-batteri i västra Sydney.

Tesla, som levererade batterierna och de smarta växelriktarna (som de kallar virtuella synkronmaskiner) på både Hornsdale och Wallgrove, skriver i en insändare till Transgrid att batterier kan göra jobbet till lägre kostnad, upp till 40 procent billigare än syncon-lösningen.

Källa:

21 april 2023  10:50   CET

Fredag

Gruvavfall uppgraderas – ska fånga in koldioxid

I och med den gröna omställningen ökar efterfrågan på metaller. Nu ska forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka om typiskt svenskt gruvavfall från metallutvinning kan växlas upp, från att vara något vi vill bli av med, till att faktiskt göra nytta för klimatet. Gruvavfall från Boliden, LKAB, och Copperstone Resources ska testas på sin förmåga att accelerera infångning och lagring av koldioxid (CCS) som industrin släpper ut. Tester ska även göras på gruvavfallets kapacitet att fånga in historiska koldioxidutsläpp i atmosfären, med hjälp av direkt luftavskiljning (DAC).

– Våra tidigare studier har visat att restmaterial från gruvindustrin kan vara ett kostnadseffektivt alternativ för infångning och lagring av biogen koldioxid och historisk koldioxid i atmosfären. Hur bra svenskt gruvavfall är för den uppgiften är något som vi nu ska undersöka i samarbete med industrin, säger projektledaren Ulrika Rova,

Källa:

21 april 2023  10:31   CET

fredag 21 april

torsdag 20 april

Torsdag

Danmark lanserar världens första Power-to-X anbudstävling

Den danska energimyndigheten (DEA) har bjudit in anbud för att bygga och driva Power-to-X-projekt med en deadline för ansökningar satt till 1 september. Genom anbudet – det första av detta slag i både Danmark och världen – har landet ställt till förfogande 1,25 miljarder DKK (cirka 167,7 miljoner euro) i statligt stöd för produktion av Power-to-X i form av grönt väte.

Upphandlingen genomförs för att anskaffa vätgas som producerats genom att använda förnybara energikällor och är en del av Danmarks mål att nå mellan 4 och 6 GW elektrolyskapacitet år 2030 och dess Power-to-X-strategi, som släpptes 2021, enligt vilken landets havsbaserade vindresurser ger goda förutsättningar för produktion av grönt väte, vilket kräver stora mängder grön el.

Endast väte som produceras från förnybara energikällor och som uppfyller EU:s dokumentationskrav för gröna PtX-bränslen är berättigade till stöd.

Källa:

20 april 2023  13:40   CET

Torsdag

Datahall med livsmedelsodling i Östersund

Ecosystem Östersund består av ett datacenter som drivs av förnybar energi och samtidigt levererar värme till storskalig livsmedelsodling. Bakom mångmiljardinvesteringen står bolagen EcoDataCenter och WA3RM. Det framgår av ett pressmeddelande.

Idag jämförs de serverbaserade molntjänsternas andel av planetens CO2-utsläpp ofta med utsläppen från flygtransporterna.

– Med förnybar energi som grund skapas cirkulära affärsmodeller och nya jobb. Vi står inför en historisk satsning där ett nytt elnät i Jämtland tillsammans med 500 MW effekt skapar fantastiska möjligheter att etablera ytterligare industri som vill vara med och driva omställningen i Sverige och utvecklingen i vår region, säger Kerstin Arnemo, styrelseordförande Jämtkraft i en skriftlig kommentar.

Källa:

20 april 2023  13:29   CET

Torsdag

Det litauiska företaget AEI har tagit in 92 miljoner euro för investeringar i förnybar energi

92 miljoner euro kommer säkerligen att investeras i olika andra sol- och även vindprojekt i Litauen och Polen.

Det litauiska investeringsbolaget Atsinaujinančios Energetikos Investicijos (AEI) har avslöjat att det faktiskt har samlat in 92 miljoner euro under de två föregående åren och även investeringarna kommer att göras i industrin för förnybar energi.

AEI hanteras av Lords LB Asset Management. Företaget har faktiskt gjort investeringar i utvecklingen av solkraftverk i Polen och även vindkraftsprojekt i Litauen.

”Resten av de 92 miljoner euro kommer säkerligen att köpas till andra sol- och även vindprojekt i Litauen såväl som i Polen”, säger Grėtė Bukauskaitė, arbetsledare för AEI.

”Vi utvecklade JSC ”Atsinaujinančios Energetikos Investicijos” (AEI) eftersom vi såg utmärkta möjliga på marknaden för förnybar energi, som faktiskt har kommit att bli ännu mer lämplig nyligen. Vi erbjuder finansiärer en attraktiv chans att delta i det miljövänliga energiskiftet, ” sade Bukauskaitė.

Källa:

20 april 2023  12:03   CET

Torsdag

Norge blir först med storskalig avfalls-CCS

CCS på avfallsförbränning är snart ett kommersiellt faktum, menar CCS-direktör Jannicke Gerner Bjerkås i Hafslund Oslo Celsio (till vardags Celsio) som äger kraftvärmeverket Klemetsrud i Oslo. Efter en period med osäkerhet kring finansieringen är grundarbetena i full gång bredvid avfallsenergianläggningen.

Tack vare ny finansiering och nya ägare har vägen mot fullskalig avfalls-CCS blivit betydlig rakare. CCS står för Carbon Capture and Storage och är industriella tekniker för infångning och lagring av koldioxid. Planen är att anläggningen i Oslo ska vara i drift 2026.

2021 uppstod en del turbulens kring stödet från EU:s innovationsfond som resulterade en del frågeställningar som fick hela bolaget att svaja. EU avslog ansökan från dåvarande Fortum Oslo Varme, ett beslut som senare visade sig vara grundat på bristande insikt och feltolkningar av var CCS-projektet befann sig rent tekniskt. Hos Fortum Oslo Varme kunde man bara konstatera att EU gick miste om att få del i utvecklingen av en av världens viktigaste klimatteknologier.

Källa:

20 april 2023  11:49   CET

Torsdag

Forskare tar fram ett nytt system för att förvandla havsvatten till vätebränsle

Havsvattens blandning av väte, syre, natrium och andra element gör det livsviktigt för livet på jorden. Men samma komplexa kemi har gjort det svårt att utvinna vätgas för ren energianvändning.

Nu har forskare vid Institutionen för energis SLAC National Accelerator Laboratory och Stanford University med medarbetare vid University of Oregon och Manchester Metropolitan University hittat ett sätt att reta ut väte ur havet genom att kanalisera havsvatten genom ett dubbelmembransystem och elektricitet.

Deras innovativa design visade sig vara framgångsrik för att generera vätgas utan att producera stora mängder skadliga biprodukter. Resultaten av deras studie, som publiceras idag i Joule, kan hjälpa till att främja ansträngningarna att producera bränslen med låga koldioxidutsläpp.

Källa:

20 april 2023  11:43   CET

Torsdag

Debatt: Baltikum behöver förnybar och prisvärd energi – inte mer LNG

I flera år har miljögrupper och lokala invånare protesterat mot planerna på att bygga en ny fossilgasimportterminal i Skulte, Lettland.

Förra veckan beslutade den lettiska regeringen att överge detta projekt, men istället för att ersätta det med fossil gas som importeras från Estland, som de lettiska myndigheterna nu överväger, bör regeringar i Baltikum och Finland arbeta tillsammans för att intensifiera omställningen till en hållbar energi. system baserat på förnybara energikällor.

Regeringar över hela Europa har felidentifierat infrastruktur för flytande fossil gas (även kallad LNG) som den viktigaste investeringen som behövs för att stödja energisäkerhet och sluta beroende av rysk fossilgasimport.

Som svar på kriget i Ukraina har EU:s regeringar skyndat sig att bygga fler LNG-importterminaler utöver de som redan finns. Men som nyligen genomförd analys har visat riskerar detta att leda till enorm överkapacitet. Baltikum fångade också LNG-febern, i och med att nya LNG-terminalplaner återuppstod i Lettland och Estland.

Källa:

20 april 2023  11:04   CET

Torsdag

Vulkanisk mikrob äter CO2 "förvånansvärt snabbt", säger forskare

En mikrob som upptäckts i en vulkanisk varm källa slukar koldioxid ”förvånansvärt snabbt”, enligt forskarna som hittade den.

Forskarna hoppas kunna använda mikrober som naturligt har utvecklats för att absorbera CO2 som ett effektivt sätt att ta bort växthusgasen från atmosfären. Att stoppa förbränningen av fossila bränslen är avgörande för att få slut på klimatkrisen, men de flesta forskare är överens om att CO2 också måste sugas ur luften för att begränsa framtida skador.

Den nya mikroben, en cyanobakterie, upptäcktes i september i vulkaniska sipprar nära den italienska ön Vulcano, där vattnet innehåller höga halter av CO2. Forskarna sa att buggen förvandlade CO2 till biomassa snabbare än någon annan känd cyanobakterier.

Källa:

20 april 2023  11:18   CET

Torsdag

Sista turbinen installerad vid South Kyle

Den femtionde och sista turbinen vid South Kyle Wind Farm på 240 MW i Skottland har installerats.

Driftsättnings- och testfasen som nu pågår med platsen planerad att vara i full drift under sommaren.

Turbin H04:s tre 64-meters skovlar lyftes på plats, vilket avslutade South Kyles 11-månaders installationsprogram där 450 huvudkomponenter transporterades individuellt från Ayr och Glasgow till platsen sydost om Dalmellington för montering och installation.
Vindkraftparken är Vattenfalls största landbaserade utveckling i Storbritannien.

På plats är strömförsörjning, testning och driftsättning nu på god väg, med South Kyle Wind Farm planerad att slutföras under sommarmånaderna.

Källa:

20 april 2023  11:04   CET

Torsdag

Butikskedjan Lowe's sätter solenergi på taket på 174 av sina butiker

När varje plats är klar kommer solpanelerna att ge cirka 90 % av energianvändningen på varje plats. Så här kommer installationerna på de 174 platserna att fungera:

Infiniti Energy kommer att installera solel på taket i 20 butiker som för närvarande är i drift i New Jersey. Solpanelsinstallationer vid ytterligare sex Lowes butiker i delstaten är under utveckling och planeras att komma online senare i år.

DSD arbetar med Lowe’s för att installera solel på taket i 55 butiker i Kalifornien och 36 butiker och tre distributionscenter i Illinois. Bygget förväntas påbörjas på alla platser i slutet av 2023.

Greenskies Clean Focus kommer att påbörja solenergiinstallationer på taket senare i år på 52 butiker och två distributionscenter i Kalifornien. Den initiala produktionen för den kombinerade 48 MW-portföljen beräknas till 76 GWh per år.

Källa:

20 april 2023  10:54   CET

Torsdag

Kinesiska CATL introducerar ett ultraenergität batteri till elektriska passagerarplan

Världens största batteritillverkare fortsätter att visa upp varför det är namnet att slå i sitt givna segment. Under Shanghai Auto Show lanserade CATL ett nytt kondenserat batteri som ger rätt säkerhet och energitäthet för att möjliggöra flygning av elektriska passagerarplan. Om den här tekniken låter som att den fortfarande är flera år bort, tänk om – CATL förväntar sig att börja massproduktion snabbare än du tror.

CATL är fortfarande namnet att slå i utvecklingen av elbilsbatterier, inte bara i Kina, där det har sitt huvudkontor, utan över hela världen. Den senaste februari framträdde företaget återigen som den största batterimarknadsinnehavaren på planeten för sjätte året i rad.

Källa:

20 april 2023  10:51   CET

torsdag 20 april

onsdag 19 april

Onsdag

Svenska OX2 bygger vindpark i Rumänien

En av de största utvecklarna av landbaserad och havsbaserad vindkraft i Europa, det svenskbaserade företaget OX2 har inlett ett samarbete med den globala ingenjörsfirman Bilfinger Tebodin i Rumänien. Baserat på avtalet kommer Bilfinger Tebodin att stödja OX2 med inledande konstruktionssteg för utveckling av landbaserad vindkraftpark i Rumänien i Galati-området.

Vindkraft spelar en nyckelroll i Europas planer på att minska beroendet av import av fossila bränslen och utsläpp av koldioxid till 2050. Vindkraft fortsätter att vara mer och mer en lämplig källa för förnybar kraft i Rumänien, vilket uppmuntrar vårt beroende av fossila bränslen. Rumäniens vindpotential är en av de högsta i sydöstra Europa och Dobrogea-regionen är det näst högsta vindpotentialområdet på kontinenten. Dessutom kommer projekt för förnybara resurser att hjälpa till att stödja ökande energiefterfrågan eftersom regionen är under betydande demografisk och ekonomisk tillväxt.

Källa:

19 april 2023  13:46   CET

Onsdag

Tillverkningen av svenska el-lastbilen Volta Zero har startat

Nu startar serietillverkningen av den eldrivna lastbilen Volto Zero från svenska Volvo Trucks. Volta Zero är en 16-tons lastbil som från grunden är designad för stadstrafik och godstransporter i city. Lastbilen har en beräknad körsträcka på 150 till 200 kilometer under verkliga förhållanden.

Tillverkningen sker hos företagets tillverkningspartner Steyr Automotive i Österrike. Den första omgången serietillverkade fordon kommer att användas av kunder för utvärdering i sin egna miljöer; och för att företagen ska lära sig hur de bäst kan använda fordonen.

Volta Trucks har som mål att tillverka den säkraste eldrivna lastbilarna för stadstrafik. Lastbilarna har bland annat en unik design, där föraren sitter lågt och centralt i kupén för att komma ner i samma nivå som andra trafikanter och fotgängare. Föraren sitter i en hytt med stora glasytor med ett brett synfält på 220 grader.

Källa:

19 april 2023  13:24   CET

Onsdag

Scania och Northvolt presenterar dedikerad battericell för el-lastbilar

Scania och Northvolt har presenterat sin gemensamt utvecklade battericell för tunga ellastbilar. I valideringstester har den prismatiska litiumjoncellen visat en livslängd som motsvarar en lastbils hela livslängd, ett faktum som partnerna anser vara ”enastående”.

Rent tekniskt kan den nya cellen med en kapacitet på 157 Ah köra en lastbil över 1,5 miljoner kilometer, uppger Scania och Northvolt. Cellen är frukten av deras utvecklingspartnerskap som man enades om i januari 2018. Då siktade Tratons dotterbolag Scania redan på mer robusta, kostnadseffektiva och hållbara battericeller för tunga lastbilar och bussar med batteridriven drivning.

”När vi började utveckla battericellen strävade vi efter hög prestanda, låga driftskostnader och lång livslängd”, säger Scanias vd Christian Levin. ”Vi bestämde oss för en cell som ska möjliggöra en livslängd på 1,5 miljoner kilometer för ett tungt Scaniafordon. Testerna visar att detta krav inte bara kan uppfyllas utan även överträffas.”

Källa:

19 april 2023  12:40   CET

Onsdag

Plug-and-play solpanel-system för trädgårdsstängsel

Green Akku, en tysk leverantör av solcellsmoduler för balkonger, erbjuder nu ZaunPV (fencePV), ett plug-in PV-system som enkelt kan monteras på trädgårdsstängsel.

Företaget levererar en komplett uppsättning med utvalda solcellsmoduler, växelriktare och speciella fästen, till ett detaljhandelspris på 416,81 € (456,3 USD), plus fraktkostnader. Nollskattesatsen för privata solceller tillämpas på slutkunder, medan distributörer måste betala den vanliga mervärdesskattesatsen på 19 %, enligt Green Akku.

PV-systemet kan fästas vertikalt på staket. Den genererar en högre mängd solenergi, även när solen står lågt och på vintern. Med manuell kompetens kan plug-and-play-systemet även installeras på andra typer av stängsel. Växelriktarna kan sedan anslutas direkt till hemnätverk via en säkerhetskontakt.

Källa:

19 april 2023  13:07   CET

Onsdag

Miljardavtal för H2 Green Steel

H2 Green Steel har tecknar ett avtal med industri- och stålföretaget Bilstein, värt 2,8 miljarder kronor.

– Bilstein Group producerar krävande kallvalsade stålkvaliteter och arbetar med avancerade specialproduktionsanläggningar som kräver krävande standarder i några av de mest krävande kvaliteterna för alla stålproducenter. Att arbeta med dem är ett verkligt förtroendevotum för vår framtida hållbara stålproduktion och en milstolpeprestation för oss. Dessutom, att arbeta med ett familjeägt företag som Bilstein Group, med mycket gediget arv som, i kombination med en stark och framtidsinriktad förmåga, gör dem till en mycket bra partner för oss, säger Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel i ett pressmeddelande.

Med det kommer H2 Green Steel att leverera stål till Bilstein under sju år, med start 2026. 

Källa:

19 april 2023  12:40   CET

Onsdag

Ørsted och Acciona samarbetar för att minska CO2-avtrycken i flytande vind

Det danska bolaget Ørsted har gått samman med infrastrukturavdelningen i spanska Acciona för att utforska alternativen för flytande havsbaserad vindfundament.

De två företagen har undertecknat ett samförståndsavtal som kommer att se dem arbeta för att minska flytande vindutjämnade elkostnader (LCoE) och miljöavtryck, industrialisera tillverkningen av betongfundament och etablera en europeisk leveranskedja för att stödja Ørsteds europeiska projektpipeline för flytande vind.

Ørsted sa att fokus kommer att ligga på användningen av kolneutral biocement, biobetong och andra material och lösningar som stöder duons biologiska mångfald och koldioxidminskningsmål.

Mer än 20 % av nya vindkraftsparker till havs beräknas vara flytande i mitten av 2030-talet. Spanien har lagt ut en färdplan för att bli en ledande europeisk marknad för flytande havsvind, med ett mål på 3 GW till 2030. Förra året gick Ørsted ihop med Repsol för att undersöka den gemensamma utvecklingen av flottörer i landet. Samtidigt har Acciona varit mycket involverad i designen av innovativa lösningar för flytande vindfundament, som bland annat inkluderar en andel i den franska utvecklaren Eolink.

Källa:

19 april 2023  12:02   CET

Onsdag

Europaparlamentet röstar för att sjöfarten ska ingå i EU:s system för handel med utsläppsrätter

Europaparlamentet har röstat för att sjöfarten ska ingå i sitt system för handel med utsläppsrätter (ETS).

Enligt EU-ländernas undertecknande av de nya reglerna kommer redarna att behöva betala för utsläppsrätter som täcker 40 % av utsläppen från nästa år, 70 % 2025 och 100 % från 2026.

Enligt de nya reglerna gick parlamentet i går med på att tilldela 20 miljoner ETS-utsläppsrätter, värda cirka 2 miljarder dollar från och med idag.

Parlamentets ETS-rapportör Peter Liese sa: ”Det är en viktig prestation att inkludera fartyg i EU ETS eftersom det kommer att uppmuntra redare och operatörer att använda den bästa tillgängliga tekniken och att förnya och detta kommer inte bara att hjälpa klimatet utan också förbättra luftföroreningarna. i städer nära floder och kusten.”

Viktigt är att riksdagen också röstade för att inkludera metan och dikväveoxid utöver koldioxid i sitt utsläppspaket, något som inte hade inkluderats tidigare.

Källa:

19 april 2023  11:55   CET

Onsdag

Vindkraftsföretaget bygger en fiskodling inuti fundamenten

Mingyang Smart Energy, Kinas största privata vindkraftstillverkare, tillverkar en havsbaserad vindturbinfundament som har en nätbur för fiskodling.

Jacketfundamentet – ett galler-fackverksfast vindturbinfundament med fyra rörformade ben förbundna med diagonala stag – med fisknätsburen kommer att installeras vid den 500 megawatt (MW) havsvindkraftsparken Mingyang Qingzhou 4, belägen utanför kusten av Yangjiang i Sydkinesiska havet, senare i år. Den vindkraftsparken kommer att vara Kinas första vindkraftspark med både vätgasproduktion och vattenbruksodling.

Fisken kommer att hållas i nätburen på öppet hav, men de kommer att vara instängda, vilket gör det lättare att mata, observera och skörda dem. Mingyang sa i ett LinkedIn-inlägg att upp till 150 000 fiskar kommer att födas upp i 5 000 kubikmeter vatten i dess nätbur.

Källa:

19 april 2023  11:28   CET

Onsdag

Världens kelpskogar ger miljarder dollar i fördelar, visar en studie, men de är hotade

Rapporten belyser miljömässiga och ekonomiska effekter av alger som hotas av klimatkris, överfiske och föroreningar. Nästan en tredjedel av världens kustmiljöer är beroende av kelp för att minska lokala föroreningar och upprätthålla fiske som ger miljarder dollar i fördelar, enligt en ny studie.

Men klimatkrisen, överfiske, invasioner av glupska sjöborrar och föroreningar riskerar världens kelpskogar, vilket hotar de ekonomiska fördelar de ger och det enorma utbud av arter som de stöder.

”De är havets skogar”, säger Dr Aaron Eger, studiens huvudförfattare. ”Om vi förlorar dessa kelpskogar, förlorar vi haven som vi känner det över massiva regioner över hela världen.”

Källa:

19 april 2023  11:18   CET

Onsdag

Inflation Reduction Act har genererat 150 miljarder dollar i investeringar i förnybar energi

Mer än 150 miljarder dollar i investeringar i förnybar energi och batterilagring har aviserats i USA sedan lagen om inflationsreduktion antogs i augusti 2022, enligt en ny branschrapport som lyfter fram fortsatta politiska risker för denna potentiella stora ökning av utgifterna för energiomställning.

De planerade investeringarna inkluderar 96 GW storskalig nätansluten kapacitet och 46 nya tillverkningsanläggningar, sa American Clean Power Association (ACP) i en briefing den 17 april. De annonserade utgifterna för vind-, sol- och batteriprojekt överstiger utgifterna för uppdragsprojekt mellan 2017 och 2021, sa den Washington, DC-baserade handelsgruppen.

Gruppen uppmanade Biden-administrationen och kongressen att anta ”reform av sunt förnuft”, slutföra implementeringen av skatteincitament enligt Inflation Reduction Act, förbättra handelspolitiken och stödja nästa generations teknologier för att realisera den fulla potentialen av dessa planer.

Källa:

19 april 2023  10:50   CET

onsdag 19 april

tisdag 18 april

Tisdag

Ståljätten ArcelorMittal initierar 166 MW vindsatsning i Indien

Världens näst största ståltillverkare, ArcelorMittal, har lagt en enorm order på vindkraftverk i Indien som en del av sina ambitiösa planer på att utöka sitt fotavtryck för förnybar energi i landet.

AM Green Energy lade en order på 166 megawatt vindkraftverk hos Siemens Gamesa. AM Green Energy är ett joint venture mellan ArcelorMittal och ArcelorMittal Nippon Steel India.

ArcelorMittal Nippon Steel driver en stor stålfabrik i Hazira i delstaten Gujarat i västra Indien. Det förvärvade anläggningen från ett indiskt företag, Essar Steel. AM Green Energy kommer att hjälpa ståltillverkaren att gå från konventionell kraft till förnybar kraft.

Källa:

18 april 2023  13:13   CET

Tisdag

Rekordmånga installerar solceller i Sverige

Det är den högsta noteringen någonsin för ett kvartal. Bara under mars månad anslöts 9 700 anläggningar. Det tidigare månadsrekordet är från oktober 2022, då 5 700 anläggningar anslöts, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi till DI.

Totalt installerades 55 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar under förra året. Bara under årets första första kvartal anslöts 23 200 nya solcellsanläggningar, enligt siffror från branschorganisationen Svensk Solenergi som DI har tagit del av. Det är en ökning med 160 procent jämfört med samma period förra året.

– Det är den högsta noteringen någonsin för ett kvartal. Bara under mars månad anslöts 9 700 anläggningar. Det tidigare månadsrekordet är från oktober 2022, då 5 700 anläggningar anslöts, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi till DI.

Antalet så kallade föranmälningar till elnätsbolagen som visar intresset för nya solcellsanläggningar ökade under årets första kvartalet med 66 procent jämfört med första kvartalet i fjol 2022, till 28 400, enligt Svensk Solenergi.

Källa:

18 april 2023  12:20   CET

Tisdag

Freja offshore vill bygga 2,5 GW flytande vind i Skagerrak

Freja Offshore AB, ett joint venture mellan Mainstream Renewable Power och den svenska flytande vindspecialisten Hexicon AB (STO:HEXI), söker godkännande för att bygga en upp till 2,5 GW flytande vindkraftspark i svenska vatten, nära gränsen mellan Norge och Danmark.

Planansökan för projektets uppförande och drift har lämnats in till det svenska klimat- och näringsministeriet enligt lagen om den svenska ekonomiska zonen (SEZ), sade partnerna på måndagen.

Beslut ska fattas efter en remissrunda med respektive myndighet.

Vindkraftparken, kallad Mareld, är planerad att placeras utanför Sveriges västkust, cirka 40 km väster om ön Orust. Väl i drift kommer den att kunna generera mellan 9 TWh och 12 TWh el årligen och täcka mer än 50 % av elförbrukningen i Västra Gatalandsregionen. För närvarande använder större delen av regionen som Orust är en del av importerad el.

Källa:

18 april 2023  11:44   CET

Tisdag

Svenska OX2 förvärvar ett solparksprojekt på 475 MW i Huittinen

OX2 har förvärvat projekträttigheterna till ett 475MW solenergiprojekt i Huittinen, Finland, från den finska utvecklaren SAJM Holding.

Solenergiparken Huittinen kommer, när den är i drift, att vara ett av de största kraftverken i sitt slag i Finland.

Projektet kommer att ingå i mitten av OX2-projektutvecklingsportföljen för andra kvartalet 2023.
Huittinen-området är under utveckling och miljökonsekvensbeskrivningen och nödvändiga tillstånd ska lämnas in under 2023.

”Huittinen är ett utmärkt tillskott till vår projektutvecklingsportfölj för solenergi, och projektet visar att Finland är mycket väl positionerat för att bli en föregångare inom storskalig solenergi i norra Europa”, säger chefen för solenergi, OX2 Finland och Baltikum Saku -Matti Mäki.

Källa:

18 april 2023  11:32   CET

Tisdag

EU:s batteripass börjar ta form

Den första allmänt tillgängliga vägledningen om EU:s batteripass har släppts av konsortiet som har till uppgift att stödja flaggskeppet för hållbarhet och öppenhet.

En del av EU:s direktiv om batterier som blocket inför stegvis under de kommande åren, skulle passet göra alla komponenter och material som används i batterier spårbara och spårbara i en central reskontra.

Huvudboken kommer att innehålla information om enheternas koldioxidavtryck, säkerhetscertifiering och due diligence i försörjningskedjan, bland annat.

Medan det bredare direktivet innehåller krav på att batterier ska inkludera en ökande andel återvunnet innehåll och strikt rapportering av koldioxidutsläpp, är passet kanske det mest radikala av direktivets föreslagna förordningar. Det skulle vara Europas första digitala produktpass (DPP) någonsin av något slag.

Källa:

18 april 2023  10:37   CET

Tisdag

Turkiet börjar licensiera energilagring med över 200 GW ansökningar som mottagits

Den nationella tillsynsmyndigheten i Turkiet har börjat bevilja förlicensiering för energilagringsanläggningar parade med vind och sol, med cirka 20 GW som förväntas utfärdas under en period av cirka tre år.

Förlicenser utfärdades för totalt 12 ansökningar, totalt 744 MW, av Energy Market Authority tidigare denna månad, vilket motsvarar ett investeringsvärde på cirka 1,5 miljarder USD.

Enligt kommentarer från Energy Market Regulation Authority (EMRA) chef Mustafa Yilmaz, är dessa de första utvalda bland 4 369 ansökningar, vilket ger upp till cirka 221 000 MW, rapporterade det statliga nyhetsbyrån Andolu Agency.

Källa:

18 april 2023  10:31   CET

Tisdag

KAUST-universitetet i Saudiarabien uppnår 33,2 % effektivitet med en perovskite-solcell

Forskare vid Saudiarabiens King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) har utvecklat en tandemsolcell av perovskit/kisel med världens högsta effektomvandlingseffektivitet (PCE) på 33,2 %, enligt ett tillkännagivande på måndagen.

Tandemsolcellen var certifierad av European Solar Test Installation (ESTI) och leder nu National Renewable Energy Laboratory (NREL) Best Research-cell Efficiency Chart. Det överstiger det tidigare effektivitetsrekordet för denna typ av celler på 32,5 %, satt av Helmholtz Zentrum Berlin (HZB).

Tandemsolceller med kisel- och perovskitkomponenter ses som ett lovande, högpresterande alternativ till konventionella kristallina solceller. Cellen som produceras av KAUST Solar Center kombinerar toppceller av perovskit på industriellt kompatibla, tvåsidiga strukturerade kiselbottenceller. Detta förbättrar effektiviteten då perovskitens toppskikt absorberar blått ljus bäst, medan kiselfundamentet gör det med rött ljus, förklarar universitetet.

Källa:

18 april 2023  10:24   CET

Tisdag

Solenergi är nu "historiens billigaste elektricitet", bekräftar IEA

Världens bästa solenergisystem erbjuder nu den ”billigaste … elen i historien” med tekniken billigare än kol och gas i de flesta större länder.

Det är enligt Internationella energibyråns World Energy Outlook 2020. Den 464-sidiga outlooken, som publicerades idag av IEA, beskriver också den ”extraordinärt turbulenta” effekten av coronaviruset och den ”mycket osäkra” framtiden för global energianvändning under de kommande två årtionden.

Som återspeglar denna osäkerhet erbjuder årets version av den mycket inflytelserika årliga utsikten fyra ”vägar” till 2040, som alla ser en stor ökning av förnybar energi. IEA:s huvudscenario har 43 % mer solenergi till 2040 än det förväntade sig 2018, delvis på grund av detaljerad ny analys som visar att solenergi är 20-50 % billigare än trott.

Källa:

18 april 2023  10:07   CET

Tisdag

Vattenfall planerar för ny vattenkraft i Sverige

Vattenfall planerar för första gången på mer än tolv år att bygga ny vattenkraft på fyra platser i Sverige där vattenkraft redan finns, förutsatt att investeringsbeslut fattas. Det handlar om potentiella miljardinvesteringar som sammantaget kan tillföra 720 MW. Det är nästan lika mycket kapacitet som Vattenfalls största vattenkraftstation Harsprånget (818 MW).

Vattenfall planerar för ny vattenkraft med en möjlig kapacitet på totalt 720 MW, som kan byggas med start från 2026 och in på 2030-talet. Förstudier har redan påbörjats för att förbereda kommande planerade investeringsbeslut.

– Det är verkligen glädjande att kunna berätta att vi planerar för ny vattenkraft i Sverige och om dessa projekt beslutas så innebär det ett betydande tillskott av effekt när vi behöver det som mest.

Källa:

18 april 2023  10:03   CET

Tisdag

Storbritannien: Ny "delad" solpark får grönt ljus i Devon

En ny solcellspark i Devon ser ut att bli Storbritanniens första ”delade” solpark, med platsen på 42MW som erbjuder lokala hushåll chansen att köpa en andel i projektet och använda gröna besparingar på sina egna elräkningar.

Ripple Energy har idag (17 april) meddelat att Derril Water Solar Park kommer att bli en delad solpark. Utvecklad av RES och Ripple Energy som agerar som ett kooperativ, gör parken det möjligt för hushåll i Devon att köpa och äga en del av projektet, som ligger utanför byn Pyworthy.

Ripple Energy har avgränsat 10% av parkens ägande för hushåll och företag i det omgivande området, som har två veckor på sig att köpa andelar i projektet. Hushållen och företagen kan sedan lägga besparingar på sina energiräkningar baserat på hur mycket el deras andel av solparken genererar.

Källa:

18 april 2023  09:58   CET

tisdag 18 april

måndag 17 april

Måndag

Franska Eiffel Investment Group och Green Genius samarbetar med 500 MW solparksportfölj i Italien

Green Genius och den nyetablerade fonden Eiffel Transition Infrastructure, som förvaltas av Eiffel Investment Group, startade ett joint venture för att utveckla och bygga tillsammans 500 MW solparksportfölj i Italien. Genom detta samriskföretag kommer Eiffel initialt att investera upp till 15 miljoner euro för att stödja utvecklingen av denna portfölj och ytterligare finansiering för att stödja projekten under byggskedet.

Att starta detta nya joint venture är en fortsättning på relationen mellan Eiffel Investment Group och Green Genius, som har samarbetat sedan 2019 i solcellsprojekt (PV) i Polen, Italien och Spanien.

Genom denna nya transaktion kommer Green Genius att föra 500 MW projekt i Italien (främst Puglia och Sardinien) till tillståndsfasen och Eiffel kommer att finansiera denna kritiska fas för att erhålla nödvändiga tillstånd och auktorisationer genom egenkapitalfinansiering. Green Genius kommer att leda utvecklingsprocessen tills projekten är färdiga för byggnation. Sedan planeras byggstarten i slutet av 2023.

Källa:

17 april 2023  14:23   CET

Måndag

Hur solenergi kan vara till stor nytta till krigszoner

Energiinfrastruktur är ofta ett primärt mål i ett krig, kastar människor in i mörker och begränsar ett stort antal tjänster och teknologier. Detta har i allt högre grad fått företag och länder att se till tekniker som solenergi, som kan ge ljus till länder som är gripna av krig.

Som teknik är den billig, snabb att implementera och när den väl är igång förlitar den sig inte på regelbunden bränsletillförsel, och den kan rullas ut i ett stort antal storlekar och platser.

”Solsystem kan tillhandahålla en pålitlig energikälla under nödsituationer som strömavbrott orsakade av naturkatastrofer eller konflikter. Men ännu viktigare, de kan användas för en långsiktig energiförsörjning”, säger Bartosz Majewski, VD på PV-distributören Menlo Electric.

Källa:

17 april 2023  13:46   CET

Måndag

StoreDots silikonbatterier gör lättare och billigare elbilar möjliga

StoreDots Extreme Fast Charging (XFC)-teknik kommer snart att möjliggöra lättare, mer prisvärda elfordon (EV) med mindre batteripaket. Företagets kiseldominerande batterier har som mål att erbjuda 100 miles (160 km) räckvidd på bara 5 minuters laddning.

Den minskade batteristorleken kan spara cirka 200 kg vikt och minska tillverkningskostnaderna med cirka 4 500 USD. Eftersom räckviddsångest inte längre är ett problem, skiftar fokus mot laddningstid och prisvärdhet. StoreDots XFC-batterier testas för närvarande av över 15 globala biltillverkare, med massproduktion som förväntas senast 2024.

Den banbrytande tekniken har potential att förändra tillgängligheten och hållbarheten för elbilar, vilket leder till en utbredd användning.

Källa:

17 april 2023  13:29   CET

Måndag

Det första vindkraftverket reser sig vid havsvindkraftparken Hollandse Kust Noord

Den första av 69 vindkraftverk har installerats vid Hollandse Kust Noord havsbaserad vindkraftspark i Nordsjön, utvecklad av CrossWind, ett joint venture mellan Shell och Eneco. Vindkraftsparken förväntas leverera sin första vindkraft till det holländska elnätet till sommaren och vara fullt driftsatt i slutet av 2023.

Siemens partners Gamesa Renewable Energy och Van Oord använder Scylla offshore installationsfartyg för att transportera och installera turbinerna. Scylla satte segel med det första Eemshaven-vindkraftverket till HKN:s offshore-anläggning förra veckan och installerade turbinen vid dess bas idag, den 15 april. Vindkraftverken har en rotordiameter på 200 meter. Ett turbinblad är 97 meter långt, 17 meter mer än vingspannet på en Airbus A380

Källa:

17 april 2023  12:53   CET

Måndag

USA: Startup säkrar 3 miljoner dollar för att utveckla organiska solcellsbelagda fönster

CEC har tilldelat 3 miljoner USD till NEXT Energy Technologies. Anslaget Realizing Accelerated Manufacturing Production for Clean Energy Technologies (RAMP) förväntas hjälpa företaget att påskynda produktionen av sin solcellsbeläggning, som kan appliceras på kommersiella fönster för att förvandla dem till elproducerande ytor.

Syftet med RAMP är att ge ekonomiskt stöd för att hjälpa entreprenörer inom ren energi att framgångsrikt utveckla sin innovativa teknologi genom att nå initiala produktionsberedskapsnivåer.

NEXT planerar att använda medlen för att finansiera uppskalningen av en lågprisproduktionslinje för montering av lösningsbearbetade organiska solceller för kommersiella fönster.

Källa:

17 april 2023  12:25   CET

Måndag

Danmark: Nya fjärrvärmebolag startas

Sedan E.ON i början av året introducerade konceptet Byvarme, där lokala eldsjälar får starthjälp för att etablera fjärrvärmebolag, har energibolaget märkt av ett stort intresse.

Således har fem lokala värmekoncerner på Själland – Glumsø, Tuse Næs, Vemmelev-Forlev, Anisse Nord och Lynge – redan gjort avsiktsförklaringar med E.ON att få Byvarme till sin stad.

Det skriver E.ON i ett pressmeddelande. – Intresset för fjärrvärme har varit stort det senaste året – och sedan vi introducerade vårt fjärrvärmekoncept och kom ut i landet i början av året har det gått starkt – inte minst på grund av goda lokala krafter som vill framtidssäkra sin stad med fjärrvärme , säger Bjørk Paamand Olsen, värmechef på E.ON.

Konkret innebär konceptet att man som stad samlas i ett värmesamhälle och därigenom delar på de fasta kostnaderna och uppnår stordriftsfördelar.

Källa:

17 april 2023  11:55   CET

Måndag

EU kommissionen initierar solkraftprojekt i Finland

EU-kommissionen (EC) tillkännagav i fredags EU:s första gränsöverskridande upphandling av förnybar energi där Luxemburg kommer att delta som bidragande land, medan Finland blir värdland.

Anbudet kommer att omfattas av finansieringsmekanismen för förnybar energi (RENEWFM) och kommer att stödja solcellsprojekt (PV) i Finland med en storlek på 5 MW till 100 MW. Totalt förväntas 400 MW ny solkraftskapacitet levereras som ett resultat av auktionen. De två länderna kommer att dela de statistiska fördelarna med den genererade gröna kraften.

I linje med tidigare aviserade åtaganden bidrar Luxemburg frivilligt med 40 miljoner euro till mekanismen.

RENEWFM syftar till att öka användningen av förnybar energi i enlighet med EU:s mål och länkar samman länder som betalar in i mekanismen med länder som går med på att sätta in projekt på deras territorium.

Källa:

17 april 2023  11:41   CET

Måndag

Ett språng inom elflyget: Maeve Aerospace presenterar design för flygplan som tar 54 passagerare

Det holländska företaget Maeve Aerospace avslöjade sin slutliga design för det första helt elektriska passagerarflygplanet. Det åttamotoriga flygplanet, Maeve 01, har som mål att erbjuda utsläppsfria och lågbullerflygningar som täcker sträckor på upp till 460 km.

Flygplanskroppen har utökats för att rymma 52 passagerare istället för de ursprungliga 44. VD Jan Willem Heinen ser en enorm potential inom elflyg. Maeve 01-flygplanet har nollutsläpp och mycket låga ljudnivåer.

Företaget har redan fått beställningar på 20 flygplan från kunder som Air Napier (Nya Zeeland) och holländska startupen Lucy, som planerar att operera från Eindhoven Airport och Twente Airport.

Källa:

17 april 2023  10:58   CET

Måndag

Australien: Solpaneler borde vara "ny sorts gruvdrift": Återvinningsföretaget stöder förbud mot deponi

En återvinnare av solpaneler säger att förbuden mot att solpaneler ska dumpas på soptippen måste omfatta hela Australien så att landet kan dra nytta av den ”nya sortens gruvdrift”.

Glasavfall är förbjudet att exporteras men solpaneler, som är 70-80 procent glas, är det inte, säger Neeraj Das, VD för PV-återvinningsföretaget Elecsome.

”Det är ingen mening att skicka dessa paneler till deponi. De är för skrymmande”, sa han till RenewEconomy.

”Och de innehåller mycket värdefulla resurser.” Victoria har förbjudit solpaneler från deponier, och invånare i Queensland har fram till klockan 17 den 17 april på sig att säga sitt om en liknande plan.

Men ett obligatoriskt återvinningssystem skulle vara det första för Australien, som följer Europa i det avseendet där reglerna sedan 2012 har dikterat att 80 procent av en panel måste återvinnas.

Källa:

17 april 2023  10:33   CET

Måndag

G7 trycker på för en extra terawatt solenergi, men kommer till korta på kolutfasning och gas

G7-gruppen av ledande västerländska ekonomier har lovat att öka sin installerade solenergikapacitet till mer än en terawatt till 2030, och att bygga 150 gigawatt havsvind, men har fallit brist på stramare kol- och gasmål.

Engagemanget kom från G7-mötet i Sapporo, som samlade klimat-, energi- och miljöministrarna från USA, Kanada, Japan, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien tillsammans med EU.

Löftet att öka sin kollektiva vindkraftskapacitet till havs med 150 GW representerar en sexfaldig ökning av årliga installationer, och solenergimålet på 1 GW översätts till en trefaldig ökning av årliga installationer, men G7 avvisade en push från Kanada och andra att införa en fas -utanför oförminskad kol till 2030.

Källa:

17 april 2023  10:27   CET

måndag 17 april

fredag 14 april

Fredag

Honeywell har ett nytt luftskepp som kan bära 60 ton

Flying Whales LCA60T-luftskepp kommer att använda Honeywells 1-megawattsgenerator för att flyga över himlen efter att ha lanserats vertikalt med helium. Det är Honeywells mest kraftfulla generator någonsin, rapporterade Reuters.

Den kanske största svängningen hittills kom från det spanska flygbolaget Air Nostrum förra sommaren, som tillkännagav planer på att köpa en liten flottilj med 10 luftskepp från Storbritanniens Hybrid Air Vehicles, med planer på att flyga dem på korta regionala rutter i Spanien och är fokuserade på flygfrakt.

LCA60T kommer att vara massiv, 656 fot lång med en 164 fots diameter – betydligt kraftigare än den berömda Goodyear Blimp, som bara är 246 fot lång – och kan bära laster på upp till 60 ton, säger Flying Whale. Luftskeppets stela skelett döljer celler som innehåller helium för att lyfta det, och en hybridkraftkedja på 4 megawatt kommer att driva det för flygning.

Källa:

14 april 2023  14:38  CET

Fredag

Japan ska nå 6 GW vindkraft till havs till 2030

Japans marknad för vindkraftsparker till havs tar fart, med över 6 GW aktiv kapacitet som förväntas till 2030.

Med stöd av pågående havsbottenauktioner och viktig effektivisering av tillståndsprocessen, räknar Clarksons Research med att cirka 600 vindkraftverk kommer att läggas till de 59 som är i drift idag.

”Medan utvecklingen av den japanska vindmarknaden har avstannat de senaste åren, verkar den nu ta fart. Regeringen har nyligen reviderat sina riktlinjer för den andra omgången av vindauktioner till havs i syfte att påskynda projektutvecklingen och minska fokus på prissättning, säger Steve Gordon, VD för Clarksons Research.

Den andra omgången av auktioner kommer att se havsbottenrättigheterna till 1,8 GW kapacitet tilldelas utvecklare senare i år. 700 MW kommer att tilldelas utanför Niigata, med 692 MW som kommer att tilldelas utanför Akita och 424 MW utanför Nagasaki.

Källa:

14 april 2023  14:07   CET

Fredag

Norska Aneo storsatsar på storskalig solkraft i Sverige

Aneo går in med kapital för att realisera solcellspark i Gislaved utvecklad av Sunna Group, vilket blir den första storskaliga solparken i det norska bolagets portfölj. Aktörerna går in med över 100 MSEK för en lokal etablering som kommer att bli en av Sveriges största solcellsparker.

Sunna Group, en snabbt växande aktör inom storskalig solkraft och förnybar energi, meddelar idag att finansieringen för deras nya solcellspark har säkrats och att projektet nu är klart för att börja byggas. Solcellsparken, som kommer att byggas utanför Gislaved, beräknas ha en kapacitet på 15 megawatt och generera 15 miljoner kilowattimmar årligen. Detta motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för mer än 3000 villor.

Källa:

14 april 2023  14:02  CET

Fredag

Att lägga till vanlig bakpulver till betongproduktionen kan minska 15 % av dess CO2-utsläpp

Betongproduktionen står för 8 % av de globala CO2-utsläppen. Hälften kommer från den fossila energin som används för att göra den (som förhoppningsvis kan övergå till ren kraft), och den andra hälften kommer från den CO2 som släpps ut under den kemiska omvandlingen.

David Chandler vid MIT beskriver forskning där som visar hur enkelt tillsats av natriumbikarbonat (ja, bakpulver du lägger i dina kakor) under de tidiga stadierna av produktionen kan avlägsna, genom mineralisering, upp till 15 % av den totala mängden CO2 som är associerad med cementproduktion.

En ytterligare fördel är att den resulterande betongen härdar mycket snabbare och fördubblar den mekaniska prestandan hos betongen i ett tidigt skede. Naturligtvis behöver den nya mixens långsiktiga prestanda fortfarande testas. Men detta öppnar dörren till ett enkelt och billigt sätt att snabbt och globalt gå över till lågkolhaltig betong.

Källa:

14 april 2023  13:54   CET