ENERGIOMSTÄLLNING

nyheter vaskas fram varje vardag

gron
rod
gul
lila
brun

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag

Förnybart måste växa snabbare

Sol | Vind | Våg | Bio

Energilager | kort tid | lång tid

Batterier | Vätgas | Pumpkraft

Tekniken är redan här - 🙃 -

Ny teknik kommer - 🙂 -

Allt fossilt måste ersättas

Allt

Nyheter idag !

fredagen den 29 april

Fredag

Energy Vault, NTPC undertecknar avtal för gravitationsbaserad energilagring

Schweiz Energy Vault kommer att stödja den indiska statliga kraftproducenten NTPC genom att distribuera sin gravitationsbaserade energilagringsteknik och mjukvarulösningar.
Det indiska bolaget NTPC Ltd. vill distribuera Schweiz-baserade Energy Vaults EVx gravitationsbaserade energilagringsteknologi och mjukvarulösningar för att stödja sina initiativ för ren energi.

De två parterna undertecknade nyligen ett samförståndsavtal (MoU) för att skapa ett långsiktigt strategiskt partnerskap. NTPC kommer att distribuera Energy Vaults EVx gravitationsbaserad energilagringsteknik och mjukvarulösningar baserade på resultatet av en gemensam förstudie.

Energy Vaults EVx-lagringssystem är jämförbart med pumpat vattenkraft, och använder förnybar energi i nätskala när tillgången är riklig för att driva motorer och höja 30-tons block på ett sexarmat krantorn, snarare än vatten, upp till en höjd. När ström behöver laddas ut tillbaka till nätet, sänks blocken, vilket skördar den kinetiska energin.

Källa:

29 apr. 2022  13:07  CET

Fredag

Finska Wärtsilä bygger stor anläggning för produktion av REEFUEL, klimatneutral bio-LNG

Teknikkoncernen Wärtsilä kommer att leverera utrustning till världens näst största anläggning som kan göra flytande biometan och syntetisk metan från förnybara energikällor för att producera koldioxidneutralt transportbränsle. När den är i drift kommer den att ha en kapacitet på cirka 63 000 ton Bio-LNG per år. Kontraktet lades i mars 2022 av det tyska energiföretaget REEFUELERY GmbH – ett joint venture mellan Erdgas Südwest GmbH och avanca, ett företag fokuserat på hållbar energi och logistiklösningar.

Fabriken kommer att ligga i Burghaun nära Fulda, Tyskland. Burghaun valdes som den föredragna platsen för detta projekt på grund av dess direkta tillgång till MIDAL, en av de mest kraftfulla gasledningarna i Tyskland. Det centrala läget möjliggör optimal försörjning till Alternoils bensinstationer – som ägs av avancagruppen.

Anläggningen kommer att använda biometan från kommunalt och jordbruksavfall som råvara. Biometanet kondenseras därefter och levereras till Alternoils bensinstationsnät som det klimatneutrala bränslet REFUEL (Bio-LNG).

Källa:

29 apr. 2022  13:02  CET

Fredag

Ember-rapport: Indiens race till 175 GW

Tjugosju stater behöver ett steg upp för att Indien ska nå sitt mål för förnybar energi från december 2022.
Denna minirapport analyserar kapacitetsdata för statligt installerad förnybar energi (RE) från ministeriet för ny och förnybar energi (MNRE) i förhållande till statliga specifika RE-mål. Dessa data publiceras endast för den senaste månaden, men för denna forskning användes internetarkivmaskiner för att gräva fram och sätta ihop RE-installationsdata månad för månad för att spåra framsteg. Den analyserar de senaste uppgifterna fram till mars 2022, inom ramen för det 175 GW RE-mål som satts upp för december 2022. Uppgifterna finns också att ladda ner separat.

Syftet med denna rapport är att tillhandahålla en databas med svåra att hitta data om statliga RE-framsteg, hämtade från internetarkivmaskiner. Vid sidan av denna databas tillhandahåller rapporten överordnade meddelanden som kan härledas från data. Dessa data kan användas för att spåra framsteg i olika stater och/eller fungera som utgångspunkt för annan relevant forskning.

Källa:

29 apr. 2022  12:43  CET

Fredag

Fazer är den enda som tillverkar xylitol av havreskal

Fazers xylitolfabrik, där xylitol tillverkas av havreskal, har inlett sin kommersiella verksamhet i Lahtis, Finland. Xylitolfabriken är ett utmärkt exempel på en modern cirkulärekonomisk innovation som använder unik, patenterad teknologi. Efterfrågan på Fazer Xylitol förväntas växa internationellt och nå nya användningsområden inom bland annat livsmedels-, kosmetika- och läkemedelsindustrin.

Fazer är en ledande aktör inom havre in Norden. Företagets unika kunnande och moderna produktionsanläggningar gör det möjligt att tillverka mångsidiga havreprodukter av lokalt producerade råvaror. Fazers omfattande investeringar i xylitolfabriken i Lahtis stärker dess position som pionjär inom havreprodukter.

Det som särskiljer Fazer Xylitol från andra tillverkare av xylitol är främst dess hållbara produktionsmetod. Fazer är först i världen med att tillverka xylitol av havreskal. Havreskalen kommer från sidoflödet vid bolagets egen havrekvarn. Med sidoströmmar avses ett överskott som tidigare slutat som svinn, men som nu kan återvinnas eller återbrukas som råvara eller för att skapa en ny produkt.

Källa:

29 apr. 2022  12:32  CET

Fredag

Hållbart flygbränsle ska tillverkas i Långsele

Det världsunika industriprojektet går under namnet SkyFuelH2 och bygger på tillgång till grön vätgas och biomassa.

-Fantastiskt att den lokala vatten- och vindkraftselen kan användas för att skapa arbetstillfällen och lokal nytta, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

Det är det tyska Energiföretaget Uniper och det Sydafrikanska kemibolaget Sasol som står för den största industriinvesteringen någonsin i Sollefteå kommun.

– Här i Hamre vid älven i Långsele har vi marken, kraften, vatten och närheten till skogsbruket. Platsen är perfekt, säger Johan Andersson och får medhåll av de internationella bolagen.

Uniper finns sedan länge i trakten, företaget äger och har ägt vattenkraftverk i Sollefteå kommun. Sasol är världsledande på en teknik som kallas Fischer-Tropsch och det flytande hållbara flygbränslet tillverkas genom att kombinera kol från biomassa med vätgas.

Källa:

29 apr. 2022  12:27 CET

Fredag

Påskynda övergången från fossila bränslen i fredens namn, 500 gröna grupper uppmanar världsledare

Mer än 500 miljö- och medborgargrupper har undertecknat ett öppet brev till alla världens ledare, där de uppmanar till ett förnyat fokus på övergången till energisystem med låga koldioxidutsläpp i ljuset av Rysslands invasion av Ukraina.
Brevet skickades i går (onsdag 27 april), då världen firade två månader sedan Ryssland först började sitt krig i Ukraina. Det har koordinerats av Climate Action Network International (CAN International) och fått stöd av hundratals organisationer på sex kontinenter, inklusive klimat- och naturvälgörenhetsorganisationer, civilsamhällesgrupper och företagskoalitioner.

I brevet står det att även om kriget och klimatkriserna ”kan verka helt oberoende, delar de samma farliga tråd: beroendet av fossila bränslen”. Det har skickats samma vecka som EU har anklagat Ryssland för fossilbränslebaserad ”utpressning”, på grund av Rysslands avstängning av Polen och Bulgarien från Gazprom-gas.

Källa:

29 apr. 2022  12:07  CET

Fredag

Norge inför rätta för oljeborrning i Arktis

Norges regering står på de anklagades sida i en rättegång som Greenpeace Nordic har initierat. Det skriver BBC. Skälet är att landet planerar oljeborrning i Arktis.

Det är ECHR – europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna – som kommer att pröva hur Arktis oljetillgångar kan skyddas så att de får vara kvar under havsbottnen.

Sedan 2016 har Norge fått flera tillstånd att prospektera för olja i Barents Hav. Men nu har sex norrmän och två miljöorganisationer väckt åtal.

Argument för åtalet är att det helt enkelt är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter att borra efter olja under en klimatkris. Man hänvisar till artikel två i Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter, som ger skydd för rätten till liv, samt till artikel åtta, som skyddar rätten till ett familjeliv och ett hem.

På senare år har domstol blivit ett allt vanligare tillvägagångssätt för aktivister, som ibland också har fått rätt.

Källa:

29 apr. 2022  11:53 CET

Fredag

Nästan hälften av finländarna är redo att stänga av motorerna

Nästan hälften av finländarna skulle vara redo att minska sina resor och pendling om priset på transportbränslen fortsätter att stiga, har en ny undersökning visat.

Om priset på transportbränslen ökar i den nuvarande takten säger 47 % av finländarna att de är beredda att minska resandet och sina pendlingar, visar en undersökning i 12 delar gjord av Finlands näringslivs- och politikforum (EVA). I Finland har tre av fyra hushåll minst en bil.

35 procent av de tillfrågade sa att de inte skulle begränsa resor och pendling. En av tre sa att de skulle byta till kollektivtrafik, medan 14 % skulle byta fordon till ett som använder biobränslen, och 10 % sa att de skulle söka efter bränsle på den svarta marknaden.

Priset på bränsle, ett troligt ämne för de allmänna valen i april 2023, delar finländarna över politiska gränser.

Källa:

29 apr. 2022  11:48  CET

Fredag

Genomskinlig solcell tar in 40 miljoner

Peafowl i Uppsala bygger en anläggning för kundanpassning av sina unika genomskinliga solceller. Pengarna – 40 miljoner kronor – kommer från en investering ledd av Industrifonden och Navigare Ventures.
Cristina Paun

– En egen produktionsanläggning är vad vi behöver för att kunna kommersialisera vår teknik, säger Peafowls vd Cristina Paun.

Anläggningen ska producera prototyper och anpassa produktionsprocessen till kundens tillverkning.

– Vi ser fram emot att kunna nå en större marknad.

Företaget har två kunder på gång inom glastillverkning och e-papper. Och en tredje inom konsumentelektronik. Peafowl hoppas även kunna hitta tillämpningar i inomhussensorer.

Forskningen kommer att fortsätta att bedrivas på Ångströmslaboratoriet. Företaget har bytt namn från Peafowl Solar Power till Peafowl Plasmonics.

Källa:

29 apr. 2022  11:34 CET

Fredag

100 EU-städer förbinder sig att bli klimatneutrala till 2030

Att en stad minskar sina utsläpp till noll kan verka som en dröm, men 100 EU-städer har åtagit sig att göra just det i slutet av årtiondet.

Som en del av EU-kommissionens program för 100 klimatneutrala och smarta städer, som lanserades i torsdags, har dessa städer lovat att dramatiskt minska sina utsläpp till 2030 – och kommer att få EU-stöd för att uppnå det målet.

Initiativet tog emot mer än 370 ansökningar, med städer som valdes utifrån styrkan i deras planer och deras entusiasm för att uppnå målet. Tolv städer utanför EU, inklusive Glasgow, Sarajevo och Istanbul, valdes också ut att delta.
”Städer ligger i framkant i kampen mot klimatkrisen”, säger EU:s Green Deal-chef Frans Timmermans. ”Oavsett om det handlar om grönare stadsrum, ta itu med luftföroreningar, minska energiförbrukningen i byggnader eller främja rena mobilitetslösningar: Städer är ofta navet i de förändringar som Europa behöver för att lyckas i vår övergång till klimatneutralitet.”

(I Sverige är dessa städer med Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå)

Källa:

29 apr. 2022  11:22  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Tyskland kommer att bygga LNG-terminaler i "Tesla-hastighet"

De grönas vicekansler Robert Habeck snabbar upp gasimportanläggningar för att försvaga Kremls marknadsmakt.
När Rysslands krig mot Ukraina går in i sin tredje månad, efterlyste Tysklands vicekansler Robert Habeck oöverträffade åtgärder för att minska landets beroende av rysk gas och motverka Kremls energiutpressning.

Gas är den näst viktigaste energikällan i Tyskland, varav 55 % importeras från Ryssland.

Att bygga nya LNG-importanläggningar för att diversifiera leveranserna kommer att ta tre till fem år, säger regeringen. Och att flytta energianvändningen bort från gas kommer att kräva betydande infrastrukturförändringar, en process som går långsamt.

Den tyska regeringen har beräknat att oberoende från rysk gas kommer att uppnås i mitten av 2024. På frågan om huruvida ett 2023-datum för självständighet var möjligt, sa Habeck till journalister att ”naturligtvis är det inte realistiskt enligt tyska [byggnads]tidsberäkningar”.

”Om jag hade sagt till dig under valkampanjen att jag skulle bygga en terminal för LNG [flytande naturgas] om tio månader, skulle du ha sagt: här är de här politikerna med sina konstiga valkampanjlöften, de håller aldrig dem.” han lade till.

”Icke desto mindre måste vi försöka det orealistiska i någon form nu.”

Källa:

28 apr. 2022  13:29 CET

Torsdag

Veidekke bidrar i utvecklingen av effektiv och hållbar vindkraftsförankring

Veidekke är ett av nio svenska företag som gått samman i projektet PROWIND. Syftet är att utveckla en ny typ av system för förankring av vindkraftverk i berggrund. Systemet ska kunna användas inom vindenergisektorn för att förbättra såväl tillförlitlighet som livslängd på fundamenten. Det nya konceptet beräknas också leda till lägre kostnader för användarna och framför allt bidra till sänkta CO2-utsläpp.

Trenden inom vindkraftsbranschen går mot allt högre vindkraftverk, vilket ökar behovet av större och stabilare fundament. Framtidens förankringssystem står inför teknologiska utmaningar när det handlar om design, fixering i berggrund, installationsprocess och även standarder.

PROWIND är ett tvåårigt projekt som finansieras av Energimyndigheten. Projektets syfte är att utveckla en ny lösning för bergsförankring, som tillgodoser marknadens behov av installationer av allt större vindkraftverk. En stark drivkraft i projektet är att möjliggöra en reducering av de koldioxidutsläpp som uppkommer vid förankring av landbaserade vindkraftverk.

Källa:

28 apr. 2022  13:15  CET

Torsdag

Chile vill bygga upp en marknad för utfasade solpaneler

Chile lanserar ett nytt initiativ för att återanvända solcellsmoduler via ett offentlig-privat partnerskap som involverar Enel Green Power.
Chile planerar att utveckla protokoll och tekniska och ekonomiska standarder för att skapa en inhemsk industri för andra liv PV-moduler.

Initiativet leds av Chiles statliga Production Development Corp. (Corfo). Det involverar solpanelstillverkaren Enel Green Power, en enhet av det italienska energiföretaget Enel, och University of Antofagasta.

Konsortiet kommer att genomföra studier för att klassificera slutanvändningar, laboratorietester och pilottester för att möjliggöra utvecklingen av nya standarder. Bland de potentiella förmånstagarna av återanvändning av paneler finns samhällen med dålig tillgång till el, sociala bostäder, jordbruksmark och byggbranschen.

Källa:

28 apr. 2022  13:06 CET

Torsdag

MIT: Från havsvatten till dricksvatten, med en knapptryckning

MIT-forskare har utvecklat en bärbar avsaltningsenhet, som väger mindre än 10 kilogram, som kan ta bort partiklar och salter för att generera dricksvatten.

Enheten i en resväska, som kräver mindre ström för att fungera än en mobiltelefonladdare, kan också drivas av en liten, bärbar solpanel, som kan köpas online för cirka 50 dollar. Den genererar automatiskt dricksvatten som överstiger Världshälsoorganisationens kvalitetsstandarder. Tekniken är förpackad i en användarvänlig enhet som körs med en knapptryckning.

Till skillnad från andra bärbara avsaltningsenheter som kräver att vatten passerar genom filter, använder den här enheten elektrisk kraft för att ta bort partiklar från dricksvattnet. Att eliminera behovet av utbyte av filter minskar avsevärt de långsiktiga underhållskraven.

Källa:

28 apr. 2022  12:59  CET

Torsdag

Låga utsläpp, lägre priser: South Australias anmärkningsvärda övergång till vind och sol

På RenewEconomy har vi skrivit mycket om södra Australiens världsledande övergång till vind- och solenergi, som nu står för cirka 64 procent av den årliga lokala produktionen och kan nå sitt extraordinära mål om ”netto 100 procent” förnybar energi inom några år .

Det gör det till en anmärkningsvärd övergång för ett nät som för bara 20 år sedan var helt beroende av fossila bränslen, bestående av två av landets smutsigaste kolgeneratorer och en hög gaseldade kraftverk.

Två nya rapporter understryker hur dramatisk denna övergång har varit, hur södra Australien har tagit ett steg före sina grannstater och hur det har skördat frukterna av både lägre grossistpriser och en djup nedskärning av utsläppen från nätet.

För det första, för att sätta den övergripande scenen, kommer denna första graf från analytikergruppen Ndevr och belyser upptaget av förnybar energi i de fyra fastlandsstater som – tillsammans med Tasmanien – utgör den nationella elmarknaden sedan 2005.

Källa:

28 apr. 2022  12:45 CET

Torsdag

Nytt samarbete kommer att ge RoskildeFestivalen förnybar energi

Farväl till kraftproducerande dieselgeneratorer och buteljerad gas redan från i år.

Under partnerskapets första sommar ligger fokus på att skapa snabba resultat. Det handlar om att fasa ut festivalens användning av kraftproducerande dieselgeneratorer samt buteljerad gas för att generera värme. 

– Vi har ett ansvar att inte återgå till de gamla vanorna, eftersom klimatkrisen kräver åtgärder här och nu. Vår energiförbrukning är en av de viktigaste platserna där vi kan investera, och ett farväl till dieselgeneratorer och buteljerad gas är en enorm och komplex omställning som vi inte hade lyckats utan Andel. Jag ser fram emot att få uppleva de konkreta förändringar som vårt energipartnerskap för med sig redan i sommar, Signe Lopdrup, Roskilde Festivals VD.

Källa:

28 apr. 2022  12:40  CET

Torsdag

Europas väg till ren energi: En investeringsmöjlighet på 5,3 biljoner dollar

Europas energikris och stigande klimatambitioner har fått ny fart bland beslutsfattare för att diversifiera och minska koldioxidutsläppen i energisystemet. Vår European Energy Transition Outlook 2022 analyserar två scenarier för det europeiska energisystemet: ett ekonomiskt övergångsscenario och ett nettonollscenario.

I detta scenario sjunker andelen fossila bränslen i den europeiska energimixen med 28 % under 2021-2050. Den största drivkraften bakom minskad efterfrågan på fossila bränslen till 2030 är kolkraftproduktionen, som sjunker med försämrad ekonomi. Användningen av primärenergi för kol kollapsar med 67 % under 2021–2030.

Elfordon bidrar också till att minska oljeanvändningen i det ekonomiska övergångsscenariot, där den primära efterfrågan på olja i Europa sjunker med 30 % under 2021-2050 till 8,1 miljoner fat per dag 2050. Den europeiska efterfrågan på naturgas sjunker bara 5 % under samma period, en mindre minskning på grund av mer begränsade ekonomiska alternativ till gas för uppvärmning i byggnadsbeståndet och en platåing av minskningar av efterfrågan på gas till el efter 2030.

Källa:

28 apr. 2022  12:29 CET

Torsdag

Danmark ska fyrdubbla vind- och solproduktionen på land till 2030

Den danska regeringen släpper planer på att stärka sol- och landvind – bland andra gröna initiativ – i ansträngningarna att minska sitt beroende av rysk gas.

Den danska regeringen har för avsikt att öka energiproduktionen från landbaserad vindkraft och solceller fram till 2030, säger Danmarks premiärminister Mette Frederiksen. Uttalandet gjordes under en presskonferens där ett större gemensamt förslag om grön energi presenterades.

”Vi höjer nu våra ambitioner ännu mer med vindtillskott på land, fler solpaneler och havsvind samt fler energiöar. Vi vill utöka förnybar energi med så mycket som möjligt och på det mest smarta sättet, säger Frederiksen.

Syftet med förslaget är att påskynda Danmarks gröna omställning och befria Danmark från ryska fossila bränslen så snabbt som möjligt. Förslaget innehåller också initiativ för att fasa ut naturgas, öka förnybar gas och bygga ut fjärrvärmenätet och ta tillvara Nordsjöns fulla potential.

Källa:

28 apr. 2022  12:22  CET

Torsdag

Portugal ska påskynda övergången till förnybar energi i spåren av kriget i Ukraina

Portugal siktar på att påskynda sin energiomställning och öka andelen förnybara källor med 20 procentenheter till 80% av sin elproduktion till 2026, fyra år tidigare än tidigare planerat, sade regeringen på fredagen.

Som en del av en global omställning bort från koldioxidutsläppande fossila bränslen satsar länder på förnybar energi som vind och sol, en omställning som accelereras i Europa efter Rysslands invasion av Ukraina.
Den nya socialistiska regeringen som svors in i onsdags, sa i sitt övergripande program som släpptes på fredagen att energiplanerna bör mobilisera mer än 25 miljarder euro i investeringar under de kommande 10 åren, involverande offentliga och privata aktörer, incitament och finansiering.

Källa:

28 apr. 2022  12:13 CET

Torsdag

EGYPTEN: med Hassan Allam vill Masdar omvandla 4 GW el till vätgas

Producenten av förnybar energi Masdar har gått samman med Hassan Allam Utilities för att producera grönt väte i Egyptens ekonomiska zon för Suezkanalen. De två partnerna har precis fått de egyptiska myndigheternas godkännande.

Den egyptiska regeringen undertecknar en rad avtal med lokala och internationella företag för produktion av grönt väte. Det är i denna dynamik som Emirati Company Masdar har fått myndigheternas godkännande för produktion av grönt väte i Suezkanalens ekonomiska zon i nordöstra Egypten. Avtalen undertecknades nyligen med generalmyndigheten för Suezkanalens ekonomiska zon (SCZone), Sovereign Wealth Fund of Egypt (TSFE), Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) och New and Renewable Energy Authority (NREA).

Masdar kommer att genomföra sitt projekt i samarbete med Hassan Allam Utilities, det Kairo-baserade dotterbolaget till Hassan Allam Group. De två företagen planerar att sätta upp anläggningar i Suezkanalens ekonomiska zon för att omvandla 4 GW ren el till grönt väte via elektrolys. Denna process består av omvandling av elektrisk energi till kemisk energi.

Källa:

28 apr. 2022  12:05  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Västländerna börjar bli mer konkurrenskraftigt i batteriboomen

Kinas dominans på den globala batterimarknaden verkar vara på väg att försvinna.
De amerikanska och kanadensiska regeringarna skyndar sig att öka den inhemska produktionen av viktiga batterimetaller.
Riskkapitalföretag investerar också enorma summor pengar i batteriprojekt.

Världens utbud av avancerade batterier, kritiska för elbilar, kan växla västerut, säger analytiker, när produktionen stannar av i Asien. Kinas senaste Covid-19-nedstängningar har ”slipat bort” på landets dominans på batterimarknaden, förklarade analytiker vid den oberoende energiforskaren Rystad Energy, Susan Zou och Abhishek Murali.

Företag har kämpat med en kvävd tillgång sedan pandemin började, vilket har fått sådana som Tesla och amerikanska och kanadensiska regeringar att dela ut miljoner för att stödja produktionen i delstaten.

Källa:

27 apr. 2022  12:41 CET

Onsdag

Ekonomiska morötter kan minska motståndet mot vindkraft

Vindkraften är en nödvändig del för att klara den snabba energiomställningen i Sverige. Samtidigt växer det lokala motståndet mot vindkraft. Under 2021 stoppades 668 planerade verk på grund av det kommunala vetot.

Utbyggnaden av vindkraft bromsas av att lokala intressen ställs mot nationella och globala mål. Men hur påverkas samhällskostnaderna av detta?

Det har Stephen Jarvis, forskare vid London School of Economics and Political Science, undersökt i rapporten ”Is NIMBYism Standing in the Way of the Clean Energy Transition?”, som nyligen presenterades vid ett seminarium i regi av SNS.

Men det finns lösningar på problemen, menar Stephen Jarvis. En åtgärd kan vara att flytta beslutsfattandet till regional eller nationell nivå. En annan åtgärd handlar om att göra vindkraften mer lönsam för lokalsamhällena. Det kan ske genom lokalt ägande, att mer skatt behålls lokalt eller att ekonomisk ersättning betalas ut i samband med att anläggningar byggs. Ytterligare en åtgärd är att tidigare och bättre lyckas engagera lokalsamhällena inför en etablering av vindkraft.

Källa:

27 apr. 2022  12:31  CET

Onsdag

CO2 bekämpning är nu ett strategiskt imperativ

BRYSSEL – Rysslands invasion av Ukraina har tvingat EU att öka takten i vår energi- och klimatpolitik. Eftersom Kreml i allt större utsträckning har använt energi som ett verktyg för politiskt inflytande, måste vi beröva den dess hävstångseffekt genom att radikalt minska vårt beroende av import av fossila bränslen från Ryssland.

EU och Europeiska investeringsbanken har en avgörande roll att spela i denna övergång. Investeringar i förnybar energi, energieffektivitet och innovativ teknik som grönt väte är viktiga verktyg för att hantera Rysslands aggression och hjälpa till att rädda planeten från beroende av fossila bränslen.

Varje euro vi spenderar på energiomställningen hemma är en euro vi håller utom händerna på en auktoritär makt som för aggressivt krig. Varje euro vi spenderar på ren energi ökar vår frihet att fatta egna beslut. Varje euro vi spenderar på att hjälpa våra internationella partners att påskynda sina egna strategier för utsläpp av koldioxid är en investering i motståndskraft och i kampen mot klimatförändringar.

Källa:

27 apr. 2022  12:02 CET

Onsdag

Vätgas: Bränslecell som använder järn istället för dyr platina

I andra nyheter utvecklade Hydrofuel Canada ihåliga hybridplasmoniska nanocages för att skapa en elektrokatalysator för ammoniaksyntes från kväve (N2) och vatten (H2O) och nämnda gröna väte kunde separeras från denna ammoniak och säljas för cirka 1,50 dollar per kilogram.

Dessutom undersöker norska Aker Horizons och Statkraft produktionsmöjligheter för grönt väte och ammoniak i Indien och Brasilien, med inriktning på lokala stål- och gödselindustrier.

Forskare från Imperial College London har presenterat en vätebränslecell som använder järn istället för platina. Forskargruppen skapade en katalysator med enbart järn, kol och kväve – material som är billiga och lättillgängliga – och visade att den kan användas för att driva en bränslecell med hög effekt.

Källa:

27 apr. 2022  12:19  CET

Onsdag

Projektet Gorgon som Chevron, Exxon och Shell driver klarar inte att fånga in så mycket CO2

Till en kostnad av mer än 3 miljarder USD har Gorgon, världens största projekt för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) inte lyckats leverera, vilket underpresterar sina mål för de första fem åren i drift med cirka 50 %.

Kolavskiljningsteknik har historiskt använts som en metod för ökad oljeutvinning – att sälja infångad koldioxid till oljebolag för att driva ut mer olja ur utarmade brunnar, vilket gör varje initial ”kolavskiljning” försumbar.

Enligt Global CCS Institute används för närvarande cirka 73 % av kolavskiljningen globalt för förbättrade oljeutvinningsprojekt – kallat Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

I vissa nyare projekt som Western Australias Gorgon CCS, istället för att säljas för ökad oljeutvinning, binds den infångade koldioxiden i dedikerade geologiska lagringsstrukturer.

Källa:

27 apr. 2022  12:02 CET

Onsdag

Siemens Gamesa löser vindindustrins största avfallsproblem

Det måste bli ett slut med avfall från skrotade vindkraftverk. Siemens Gamesa har knäckt koden för branschens största avfallsproblem och marknadsför nu 81 meter långa vingar som kan lösas upp och återvinnas efter 25 års användande.

– Bladen är branschens största restprodukt när vi tittar på hela produktionen av ett vindkraftverk. Och det ville vi ta itu med när vi 2016 satte oss ner tillsammans för första gången och diskuterade hur. Nu har vi en lösning där vi kan ta några komponenter, limma ihop dem för att göra grön kraft i 25 år och sedan separera dem igen och använda dem till något annat, säger Jonas Pagh Jensen, global hållbarhetsspecialist och en av initiativtagarna bakom Siemens Gamesas nya vingar.

Siemens Gamesa har i samarbete med en underleverantör tagit fram ett speciellt lim, harts som kan lösas upp igen och återvinnas som plast, till skillnad från det vanliga hartset som används, medan själva glasfibermattorna och balsaträet kan återvinnas i andra produkter.

Källa:

27 apr. 2022  11:55  CET

Onsdag

Förnybar energi ska vara "den nya baslasten" till 2030, säger McKinsey

Sol- och vindkraft är på väg att bli den nya baslastförsörjningen för de globala energimarknaderna så tidigt som 2030, och att degradera termisk produktion från kol och gas till rollen som reserv, har en stor ny rapport funnit.

I sitt globala energiperspektiv för 2022 säger det ledande globala konsultföretaget McKinsey & Company att förnybar energi är på väg att stå för 50 % av världens kraftmix till 2030, och cirka 85 % till 2050, tack vare den ökande kostnadskonkurrenskraften för ny sol- och vindkraft. kapacitet.

McKinsey säger att även trots konflikten i Ukraina – och bisarra uttalanden från vissa australiska politiker om att nettonoll är ”död” – fortsätter den långsiktiga övergången till energisystem med låga koldioxidutsläpp att se stark fart och till och med acceleration.

Rapporten projicerar en snabb förändring av den globala energimixen, där andelen förnybar energi i den globala kraftproduktionen förväntas fördubblas under de kommande 15 åren medan den totala efterfrågan på fossila bränslen beräknas nå sin topp före 2030, beroende på scenariot.

Källa:

27 apr. 2022  11:47 CET

Onsdag

Tyskland: Tusentals kräver hastighetsbegränsning och bilfria söndagar

En petition uppmanar den federala regeringen att förbjuda inrikesflyg och införa en hastighetsbegränsning på grund av kriget i Ukraina. FDP fortsätter att avvisa detta.
En petition som kräver en hastighetsbegränsning, bilfria söndagar och ett förbud mot inrikesflyg på grund av kriget i Ukraina sätter den federala regeringen under ytterligare press. Det nödvändiga beslutförheten på 50 000 underskrifter nåddes på måndagen, en dag före den lagstadgade deadline. Förbundsdagens utskott för framställningar måste nu behandla ansökan.

Uppropet, som hade mer än 58 000 undertecknare tidigt på måndagskvällen, uppmanar den federala regeringen att snabbt driva på med vändningen av rörligheten på grund av kriget i Ukraina. Supportrarna kräver bland annat en hastighetsbegränsning på 100 kilometer i timmen på motorvägar samt 80 och 30 kilometer i timmen utanför och i stan.

Källa:

27 apr. 2022  11:44  CET

Onsdag

Åkersberga Centrum får Österåkers största solenergianläggning

Man räknar med att anläggningen ska producera 420 000 kilowattimmar vilket motsvarar förbrukningen i 21 villor och täcker en femtedel av centrumets elförbrukning.

– Vi har velat göra detta länge och noga undersökt vilka takytor som passar. Nu börjar vi med Åkersberga Centrum och sedan hoppas jag vi kan få till något liknande i Mölndal Galleria, som har liknande förhållanden. Citycon har mål att bli koldioxidneutralt till 2030 och på vägen dit kommer alla våra center på olika sätt producera eller återvinna energi för sin egen förbrukning, säger Marcus Rylander, Group Property Manager på Citycon.

Panelerna kommer att täcka hela taket på centrumets största byggnad, kallad Kompassen. Kompassens tak är uppdelat i många separata sektioner vilket gör att själva anläggningen också behöver bestå av många delar för att dra nytta av hela takets potential.

– Taket är relativt platt och totalytan stor vilket i kombination med det faktum att ett köpcentrum förbrukar mycket el gör fastigheten särskild lämplig för solenergi, säger Alexander Backström på Sustainable Business Partner, som utför installationen.

Källa:

27 apr. 2022  11:35 CET

Onsdag

Nu bygger han batterifabrik i helvetet

Svensken Lars Carlström har en tredje gigafabrik på gång. Han behöver inte bekymra sig om vare sig litium eller ren energi eftersom fabriken byggs intill en kombinerad geotermisk gruva och kraftverk i en gudsförgäten saltsjö.

Lars Carlström tog år 2020 initiativ till det brittiska cellfabriksprojektet Britishvolt och år 2021 det italienska Italvolt, där han fortfarande är vd.

Hans tredje gigafabrik ska härmed ligga i Imperial Valley i södra delen av USA-delstaten Kalifornien. I en gudsförgäten håla kallad Helvetets kök genereras idag geotermiskt energi ur djupa hål och snart kommer det även att pumpas upp litiumämnen ur samma hål.

Battericellsfabriken i Imperial Valley får namnet Statevolt. Den kostar 4 miljarder dollar att bygga och ska på sikt producera 54 GWh litiumjonbattericeller om året. Det räcker till 540 000 stycken 100 kWh-bilar.

Källa:

27 apr. 2022  11:32  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Spanien har naturgas tillgänglig för EU

(Montel) Spanien har cirka 20BCM / år av naturgas i överskott i sina sex regelbundna anläggningar som kan ersätta ryska flöden, sade VD för TSO Enagas tisdag.
”Vi har en optimal regasationskapacitet i Spanien, vilket gör det möjligt för gas till konkurrenskraftiga priser från hela världen, så vi är skyldiga att visa upp det,” berättade Arturo Gonzalo analytiker i en presentation av företagets interimsresultat.

Spanien skulle kräva en tredje gasförbindelse med Frankrike för att bidra till europeiska planer för att ersätta 155BCM årlig leverans från Ryssland, sade han och noterade att Enagas ”arbetade mycket nära” med sin franska motsvarighet för att leverera den här tredje gaslänken.

Den 27 nationen EU-block, som vanligtvis får upp till 40% av sina gasleveranser från Ryssland, planerar att minska sitt beroende av två tredjedelar vid årsskiftet, som svar på Rysslands invasion av Ukraina.

Källa:

26 apr. 2022  13:32 CET

Tisdag

Vattenfall återvinner rotorbladen

Vattenfall AB planerar att testa återvinningen av rotorbladen från en av dess äldsta holländska vindparker som en del av ett forskningsprojekt till stöd för den svenska kraftgruppens plan för att återvinna alla sina avvecklade rotorblad i slutet av decenniet.

Företaget samarbetar med Norges Gjenkraft AS och Life Carbongreen Consortium som kommer att bearbeta bladen från Irene Vorrink Wind Park och studiealternativ för deras återvinning.

Gjenkraft kommer att producera återvunna fibrer, syntetiska oljor och gaser från bladen, som kan användas för produktion av sportutrustning som skidor och snowboards eller isolerande material.

Life Carbongreen planerar att använda bladen för att tillverka komponenter för solparker. De avvecklade bladen kommer att sönderdelas för att möjliggöra deras transport och förbereda dem för återvinning.

Källa:

26 apr. 2022  13:19  CET

Tisdag

Forskare på MIT och Standford använder maskininlärning för Pervoskite Solar Cell utveckling

Perovskites är en familj av material som för närvarande är den ledande materialet som potentiellt ersätter dagens kiselbaserade solcellstillverkning

. De håller löftet om paneler som är långt tunnare och lättare, som kan göras med ultrahög genomströmning vid rumstemperatur istället för hundratals grader, och det är billigare och lättare att transportera och installera. Men att föra dessa material från kontrollerade laboratorieexperiment till en produkt som kan tillverkas konkurrenskraftigt har varit en lång kamp.

Tillverkning av perovskitbaserade solceller innebär att optimera åtminstone ett dussin eller så variabler samtidigt, även inom ett visst tillverkningsförfarande bland många möjligheter. Men ett nytt system baserat på ett nytt tillvägagångssätt för maskininlärning kan påskynda utvecklingen av optimerade produktionsmetoder och hjälpa till att göra nästa generations solkraft en verklighet.

Systemet, som utvecklats av forskare vid MIT och Stanford University de senaste åren, gör det möjligt att integrera data från tidigare experiment och information baserad på personliga observationer av erfarna arbetstagare, i maskinens inlärningsprocess. Detta gör att resultaten är mer exakta och har redan lett till tillverkningen av perovskitceller med en energikonverteringseffektivitet på 18,5 procent, en konkurrensnivå för dagens marknad.

Källa:

26 apr. 2022  13:06 CET

Tisdag

Japan vill ha 20% andel av den globala batterimarknaden år 2030

(Reuters) – Japan syftar till en 20% andel av den globala uppladdningsbara batterimarknaden år 2030 genom att öka den globala produktionskapaciteten hos japanska företag nästan 10 gånger till 600 Gigawatt-timmar (GWh), sade industriministeriet på fredag .

”Vi kommer att öka vårt stöd för att hjälpa den japanska batteriindustrin att återhämta den globala marknadsandelen, som den har förlorat under de senaste åren i strid med kinesiska och sydkoreanska rivaler,” Nobutaka Takeo, en direktör på branschdepartementet, berättade för reportrar .

Japans marknadsandel i globala litiumjonbatterier som används i elfordon (EVS) sjönk till 21% 2020 från 40% 2015, och dess andel i batterier som används i energilagringssystem föll till 5% 2020 från 27% 2016, Ministeriet sade.

Det gav inte en siffra för Japans nuvarande övergripande marknadsandel i uppladdningsbara batterier.

Källa:

26 apr. 2022  12:55  CET

Tisdag

Göteborgs hamn redo för metanol – kan minska fartygsutsläpp med 95%

Göteborgs Hamn AB har idag publicerat allmänna driftsföreskrifter för metanolbunkring – det innebär att hamnen är redo att ta emot fartyg som i framtiden vill bunkra metanol. Hamnen arbetar också för att skapa en värdekedja med ambitionen att tillhandahålla en stadig tillgång på förnybar metanol i hamnen. Hamnen siktar på att bli det primära navet för både bunkring och lagring av metanol i norra Europa.

Nu är alla tillstånd på plats för att Göteborgs hamn ska kunna erbjuda bunkring av metanol till anlöpande fartyg. Detta sedan hamnens driftsföreskrifter för metanolbunkring accepterats av Transportstyrelsen och publicerats idag.

Förnybar metanol har potential att minska fartygens koldioxidutsläpp med 95% ur ett livscykelperspektiv, jämfört med konventionella fartygsbränslen.

– Förnybar metanol som fartygsbränsle är inte längre en framtidsvision. Rederier som Maersk och X-Press Feeders är några av föregångarna som redan beställt fartyg med metanolframdrift som är under produktion i detta nu. Från Göteborgs hamns sida hoppas vi på att ta emot fartyg som går på förnybar metanol redan under nästa år, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Källa:

26 apr. 2022  12:43 CET

Tisdag

Det är dags att ta i ordentligt för klimatets skull

Förra månaden blödde den tidigare koldioxidens vakthund Andrew Macintosh visselpipan på Australiens koldioxidförskjutningsmarknad. Han beskrev schemat som en ”rort” med upp till 80% av koldioxidförskjutningar ”markant lågt integritet”.

Medan dessa anklagelser omarbetade debatten om koldioxidförskjutningar, är frågorna inte nya. Integritetsfrågor har plågat kolhandelsprogram och förskjutningar sedan de först kom fram i mitten av 1990 -talet.

Du kanske tror att detta är ett ganska stort fel. Det är faktiskt en funktion. Förorenande industrier vill ha billig efterlevnad av klimatlagar-och kompetens av dålig kvalitet uppfyller denna efterfrågan. Nyckelfrasen där är ”låg kostnad”. Det är anledningen till att fria marknadsekonomer förespråkade denna typ av flexibel efterlevnad av direkt reglering i första hand.

För förorenare är det en enkel vinst: Köp offset, verkar ha gjort något och fortsätt förorenat. Men dåliga kvalitetsförskjutningar kan faktiskt förvärra klimatet.

Vem förlorar? Resten av oss. Tvivelaktiga förskjutningar och flexibel efterlevnad har bromsat övergången från olja, gas och kol.

Källa:

26 apr. 2022  12:35  CET

Tisdag

Bill Gates satsar pengar i pumpkraft

Sedan långt tillbaka står vattenkraften för delar av världens energireserver. Vi har länge lagrat energi genom att pumpa vatten till en höjd och låta det falla genom en turbin. Nu backar Bill Gates en amerikansk startup som i stället använder vattenmagasin under jord.

Sol, vind och vatten är de lösningar som brukar komma upp i diskussioner om hur samhället ska sluta med fossilt bränsle som olja och kol.

Men i den tekniska omställningen finns några svårigheter kvar som våra samhällen behöver lösa. En fråga är hur elnätet ska förbli stabilt även när vinden inte blåser och solen inte lyser. Den energi som går ut i nätet från vindkraftparker och andra anläggningar används oftast direkt. Men samhället behöver el också när anläggningarna inte kan generera den.

Det finns olika svar på frågan om hur vi ska lagra förnybar energi för att sedan föra ut den i nätet när det krävs. En del tror på att komplettera med kärnkraft, andra på att lösa det med batterier. En annan är att låta överskottsenergin gå till en pumpstation som skapar vattenkraft.

Källa:

26 apr. 2022  12:28 CET

Tisdag

LKAB ökar omställningstakten

Nu ökar LKAB både takten och nivån i planerna på övergången till koldioxidfri järnsvamp. Den framgångsrika prospekteringen med kraftigt växande mineraltillgångar innebär att planen för framtida produktion av järnsvamp utvidgas till 24,4 miljoner ton före 2050. Nivån möjliggör för minskade koldioxidutsläpp hos globala kunder i stålindustrin motsvarande närmare hela Sveriges nuvarande utsläpp av växthusgaser.
Pressmeddelande:

— Klimatet kan inte vänta och efterfrågan på råvaran för att kunna producera fossilfritt stål är redan här, innan vi ens är ute på marknaden, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

I mars 2022 kunde LKAB redovisa kraftigt ökade mineralreserver och mineraltillgångar. Det handlar om fyndigheter på cirka 4 miljarder ton, vilket möjliggör fortsatt produktion långt bortom år 2060. LKAB:s kända mineralreserver- och tillgångar idag är alltså dubbelt så stora som allt som hittills brutits under bolagets 130-åriga historia.

Källa:

26 apr. 2022  12:10  CET

Tisdag

Göteborg: Alelion bygger kompetenscentrum för avancerad batteriteknik

Alelion investerar i ett toppmodernt kompetenscentrum för testning av battericeller och rekryterar samtidigt spetskompetens till anläggningen i Göteborg.

En snabb omställning pågår just nu bland tillverkare av tunga specialfordon, som opererar i hamnar, på flygplatser, i byggindustrin och liknande miljöer. Hållbar eldrift med batterier ersätter dieselmotorn, och tillverkarna behöver en erfaren partner inom litiumjon-teknik som kan påskynda omställningen.

Denna del av fordonsindustrin efterfrågar högspända batterier som tål tuffa tag. De utmanande driftmiljöerna för off-highway-fordon kräver helt andra batteriprestanda än en vanlig personbil. Fordonen kräver mer energi och större effekt, och måst klara dygnet-runt-drift i krävande miljö med temperatursvängningar, vibrationer och andra påfrestningar.

I dagsläget elektrifieras endast cirka två procent av off-highway-flottan årligen, men efterfrågan bedöms öka brant. Den potentiella volymen 2030 som Alelion definierat är närmare 30 000 fordon hos 20 definierade kunder i detta segment, och Alelion ser det som möjligt att leverera batterilösningar till hälften av denna volym. För företaget innebär det en årlig tillväxt med 50 – 60 procent över de kommande åren.

Källa:

26 apr. 2022  11:40 CET

Tisdag

Energipriskrisen beror den på EU: s kraftmarknadsdesign

Mitt i samband med vissa EU: s regeringar för att upphäva EU: s elmarknadsdesign, hävdar experter att marknaden inte behöver ”snabbkorrigeringar” men långsiktiga prissignaler för att stimulera investeringar i flexibilitet och framväxande teknik.

Ända sedan gaspriserna i Europa började stiga i höstas, med en spillovereffekt på EU: s maktpriser, har utformningen av EU: s elmarknad varit under konstant granskning.

EU: s regeringar griper med hur man hanterar Sky-höga energipriser och väljare missnöje, särskilt bland de mest utsatta, som kämpar för att betala sina elräkningar.

Mot denna bakgrund har vissa EU-medlemsstater – ledd av Spanien, Portugal, Frankrike och Italien, krävt utbredda förändringar av EU: s elmarknadsdesign.

Källa:

26 apr. 2022  11:31  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Kommer Japan att köra på ammoniak?

I Japan är Mitsui Chemicals och tre andra företag på väg att demonstrera möjligheten att byta från metan till ammoniak som huvudbränsle för att knäcka nafta till petrokemikalier. De är inte ensamma. Över hela Japan verkar stora företag ha återupptäckt ammoniak.

Japan siktar på att minska sina utsläpp av växthusgaser till 46 % av 2013 års nivåer till 2030. Till skillnad från många energikällor avger ammoniak ingen koldioxid vid förbränning. Den japanska regeringen ser ammoniak som en möjlig energilösning för ett land som är försiktigt med kärnkraft och har få lokala alternativ för förnybar kraft.

Den nya policyn kan leda till att Japan tredubblar sin årliga ammoniakförbrukning till 4 miljoner ton (t) till 2030, säger Japans ekonomi-, handels- och industriministerium. År 2050, när Japan vill konvertera alla koleldade kraftverk till ammoniak, kan förbrukningen vara 30 miljoner ton.
”Ammoniak kan bli Japans räddare när det kommer till termisk kraftgenerering”, säger Nobuyuki Suzuki, chef för Basic Chemicals Division på Mitsubishi Gas Chemical (MGC).

Källa:

25 apr. 2022  13:42 CET

Måndag

Hur kommer Tyskland avveckla rysk oljeimport i slutet av 2022

Den tyska regeringen har meddelat att den kommer att minska oljeimporten från Ryssland med hälften fram till mitten av året och uppnå nästan fullständig självständighet i slutet av 2022.

Många företag har redan beslutat att inte förnya kontrakt med ryska tillverkare och ersätter rysk import med andra leverantörer, sade ekonomi- och klimatdepartementet. ”Ändrade försörjningskedjor kommer redan att träda i kraft under de kommande veckorna och månaderna”, sa ministeriet i april 2022.

Tyskland betjänas av tre rörledningssystem för västra, östra och södra delen av landet. En pipeline från Italien trafikerar söder. Nord- och västtyska raffinaderier är anslutna till terminaler i tyska och holländska Nordsjöhamnar. Östra Tyskland tar emot sin olja genom den ryska Druzhba-ledningen – de stora raffinaderierna Schwedt och Leuna är dessutom anslutna till hamnarna i Rostock och Gdansk. Druzhba-rörledningen drivs av det ryska företaget Transneft; cirka en tredjedel av den ryska oljeimporten anländer via denna väg.

Källa:

25 apr. 2022  13:38  CET

Måndag

England: Coventry vill visa upp elektriska flygande taxibilar och drönare

Temporary site är ”världens första” demonstration av ett fullt fungerande nav för elektriska vertikala start- och landningsfordon
Storbritanniens första ”vertiport” för elektriska fordon för vertikal start och landning (eVTOL) har avtäckts idag i Coventry, där operatören Urban-Air Port siktar på att visa upp potentialen för nollutsläppslufttaxibilar och autonoma leveransdrönare för att bli nästa gränsen inom flygtransporter.

Det brittiska företaget, som specialiserat sig på att utveckla markinfrastruktur för eVTOL-fordon, hävdar att den tillfälliga vertiporten är det första navet i sitt slag världen över för den typ av småskaliga, elektriska flygplan, som av vissa experter har utpekats som framtiden för grön logistik och korta transporter.

Dubbad Air-One, navet på 1 700 kvm kommer att fungera i stadens centrum ”under minst en månad”, och Urban-Air Port ser det som ritningen för mer än 200 liknande flygtaxi- och drönarvertiportar som den är ute efter att utveckla över hela världen under de kommande fem åren.

Källa:

25 apr. 2022  12:46 CET

Måndag

Havsbaserad vindkraft och förnybar kraft-till-X kan hjälpa till att lösa Europas energikris

Även om Europa redan är en global föregångare när det gäller att skala upp förnybar energi för att ersätta fossila bränslen – är de årliga utbyggnadstakten fortfarande otillräckliga för att definitivt övervinna Europas beroende av fossila bränslen. Därför är det uppenbart att ett nytt tillvägagångssätt behövs för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi.
Offshore vindkraft och förnybar kraft-till-X kommer att spela en avgörande roll för att minska koldioxidutsläppen i Europa och främja energisäkerhet, men flera hinder håller tillbaka dess fulla potential. Detta dokument beskriver hur myndigheter och industri kan gå mot en accelererad och hållbar utbyggnad. Några av de framhävda lösningarna är:

Accelerera utbyggnaden, genom att snabba upp befintliga projekt och effektivisera tillståndsprocesser. Tilldela utrymme för att möjliggöra storskalig utbyggnad mot och efter 2030 Aktivera branschen för att hjälpa till att lösa utmaningarna kring en snabb utbyggnad Utse en tydlig roll för väte och e-bränslen för att låsa upp investeringar i den framtida förnybara vätgasekonomin

Källa:

25 apr. 2022  12:40  CET

Måndag

Vattenfall och BASF samarbetar för holländsk havsbaserad vindkraft

Den svenska energiaktören Vattenfall har samarbetat med tyska kemikaliejätten BASF för att bjuda på nollsubventionsupphandlingen för Hollandse Kust West-zonen i den holländska Nordsjön. Vattenfall kommer tillsammans med BASF att bjuda på Hollandse Kust West VI-området på 700 MW och ensamt på Hollandse Kust West VII-området på 700 MW.

Vindkraftparkszonen Hollandse Kust West ligger cirka 53 km utanför Nederländernas västkust och auktioneras ut i två separata anbud. För att vinna anbudet för plats VI måste anbudsgivarna inkludera ekologiska åtgärder i sitt koncept, medan plats VII kräver investeringar och innovationer som är fördelaktiga för det nederländska energisystemet. Anbuden för båda platserna stänger den 12 maj 2022. Beslut om vem som vann anbudet väntas efter sommaren.

Vattenfall och BASF bygger för närvarande tillsammans Hollandse Kust Zuid, världens första subventionsfria vindkraftspark till havs i den holländska Nordsjön. Vattenfall utvecklar och driver 15 havsbaserade vindkraftsparker och siktar på att vara nettonoll 2040, medan BASF siktar på att minska sina utsläpp av växthusgaser med 25 % till 2030 och vid den tidpunkten räknar med att 100 % av dess globala energibehov 2021 kommer att hämtas från förnybar energi. källor.

Källa:

25 apr. 2022  12:29 CET

Måndag

Danmark: Ny, stor solcellspark är på väg

En ny stor solcellspark är kanske på gång vid Ringsted – en park som ska försörja 38 000 hushåll.

Det skriver TV2 Øst  med hänvisning till att Copenhagen Green Energy har skickat en ansökan till Ringsted kommun med sikte på att anlägga en 190 hektar stor solcellspark.

Enligt planen ska den etableras på ett område som för närvarande är vetefält vid Adamshøj Estate utanför Ringsted.

– Jag har hyrt ut marken under en 30-årsperiod. Så efter 30 år kan det hela plockas upp igen, och då kan det bli vetefält igen, säger markägaren Carl Boisen Thøgersen till tv-stationen.

Källa:

25 apr. 2022  12:23  CET

Måndag

HY4 passagerarplan sätter vätgashöjdrekord

Det tyska flygföretaget H2FLY har ett nytt världshöjdsrekord med sin fyrasitsiga HY4, som blev det första vätgasdrivna passagerarflygplanet att nå en höjd över 7 000 fot (ca 2 135 m) förra veckan – mindre än ett dygn efter att HY4 tillverkades den första europeiska flygningen i ett vätgasdrivet passagerarflygplan från en stor flygplats till en annan när det reste från Stuttgart till Friedrichshafen.

”Detta är en anmärkningsvärd prestation för H2FLY, eftersom inget annat vätgasdrivet passagerarflygplan hittills har flugit mellan två kommersiella flygplatser”, säger Dr Josef Kallo, medgrundare och VD för H2FLY. ”Vi är också glada över att ha satt vad vi tror är ett nytt världsrekord genom att nå en höjd på över 7 000 fot med vårt HY4-flygplan.

Vi vill tacka våra långvariga partners Stuttgart Airport, University of Ulm, DLR Stuttgart, Friedrichshafen Airport och AERO Friedrichshafen, för att de stöttat oss i vårt uppdrag att göra hållbart resande till verklighet.”

Källa:

25 apr. 2022  12:17 CET

Måndag

Billigare och lättare sätt att tillverka solceller kommer

Perovskite solceller erbjuder ett spännande alternativ; de kan skrivas ut från bläck, vilket gör dem till låg kostnad, hög effektivitet, tunna, lätta och flexibla. Men de har släpat efter kiselsolceller i effektivitet och, viktigare, stabilitet, bryts ner under normala miljöförhållanden.

Nya metallhaltiga material som kallas ferrocener kan hjälpa till med dessa problem. Forskare från City University of Hong Kong (CityU) har lagt till imperialistiska ferrocener i perovskitsolceller, vilket avsevärt förbättrat deras effektivitet och stabilitet. Resultaten publiceras idag i tidskriften Science.

Medförfattare professor Nicholas Long, från Institutionen för kemi vid Imperial, sa: ”Kiselceller är effektiva men dyra, och vi behöver akut nya solenergienheter för att påskynda övergången till förnybar energi. Stabila och effektiva perovskitceller kan i slutändan tillåta solenergi att användas i fler applikationer – från att driva utvecklingsvärlden till att ladda en ny generation bärbara enheter.

Källa:

25 apr. 2022  12:14  CET

Måndag

Batterier byggda av plast och salt som hettas upp -- $6/kWh

MIT:s Technology Review rapporterar om PolyJoule, ett Boston-baserat företag grundat av MIT-professorerna Tim Swager och Ian Hunter. De upptäckte att ledande polymerer – specialiserade plaster – kan hålla en elektrisk laddning under lång tid och ladda snabbt. De är också effektiva, vilket innebär att de lagrar en stor del av den elektricitet som flödar in i dem. Eftersom materialen är av plast, är de också relativt billiga att tillverka och robusta, de tål svullnaden och sammandragningen som händer i ett batteri när det laddas och laddas ur.

Ingenjörer vid Pacific Northwest National Laboratory säger att de har utvecklat ett frys-/upptiningsbatteri som är väl lämpat för att stödja elnätet genom att lagra energi i månader, vilket ger kraftbolagen möjlighet att leverera el under strömavbrott på grund av kraftiga stormar, naturkatastrofer, olyckor, eller skadegörelse. Nyckeln till att frysa/tina batterier är elektrolyten, en form av salt som är flytande vid högre temperaturer, men fast vid rumstemperatur.

Källa:

25 apr. 2022  11:52 CET

Måndag

Nederländerna: Import av Rysk gas stoppas till nästa vinter

Den holländska regeringen anstränger sig aktivt, både nationellt och inom ramen för Europa, för att minska sitt beroende av kol, olja och gas från Ryssland så snabbt som det är ansvarsfullt möjligt.
Målet är att Nederländerna ska vara helt oberoende av ryska fossila bränslen i slutet av detta år, skriver ekonomi- och klimatministeriet i ett pressmeddelande.

För att uppnå detta har regeringen åtagit sig att spara energi, göra Nederländerna mer hållbart och öka importen av energi från andra länder.
Detta kommer att göra det möjligt för Nederländerna att helt stänga av och ersätta andelen rysk gas som de använder i slutet av året. Nederländerna kommer, liksom resten av EU, att sluta importera kol från Ryssland senast den 11 augusti 2022.

Källa:

25 apr. 2022  11:23  CET

Måndag

Fredag

Fredag

Finland: Kristinestad satsar allt mer på energiproduktion

En vätgasanläggning i 150 miljonersklassen kan vara aktuell i Kristinestad och likaså satsas det 70 miljoner euro på en solpark i staden. Detta kunde ge staden tiotals nya jobb.

Sedan mitten av 1970-talet har energiproduktionen varit en viktig del av Kristinestads industri. Pohjolan voimas kolkraftverk inledde sin verksamhet 1974 och fortsatte producera el fram till 2015, då kraftverket lades ner på grund av olönsamhet.

Under 2010-talet började staden också satsa allt mer på vindkraft och då man ser till produktionskapaciteten är Kristinestad idag bland de tio främsta vindkraftskommunerna i Finland.

Men nu är det dags att satsa på ny sorts energiproduktion.

– Vi har hållit på långt över tio år med vindkraften här i Kristinestad och vi börjar vara ganska till vägs ände med hur mycket som kan byggas här och det naturliga valet faller då på solenergin, konstaterar stadsfullmäktiges ordförande Henrik Antfolk.

Källa:

22 apr. 2022  13:01 CET

Fredag

Åbytravets nya satsning: Solceller för 1,4 miljoner

Åbytravet har bestämt sig för att satsa rejält på miljön. Som ett led i det ska de nu montera solceller på anläggningens tak.
– Det kommer att betala tillbaka sig på bara sex år, säger anläggningschef Gunnar Johansson.
Sedan 2021 är Åbytravet miljöcertifierade, vilket har fört med sig ett ökat fokus på hållbarhet och klimatarbete. Gunnar Johansson, travbanans anläggningschef, säger att de nu tar många steg för att spara energi och hålla nere koldioxidutsläppen.

– Till exempel har vi ett nära samarbete med Mölndal energi, som vi köper 100 procent förnybar energi från. Dit fraktar vi vårt gödsel som sedan blir fjärrvärme och el för anläggningen. De håller nu också på och hjälper oss med en energiutredning så att vi kan minska vår förbrukning så mycket som möjligt, säger han.

Källa:

22 apr. 2022  12:57  CET

Fredag

Storstasning på vätgas i Bottenviken

De nationella systemoperatörerna för gastransmission (TSO) i Finland och Sverige, Gasgrid Finland respektive Nordion Energi, har kommit överens om att undersöka förutsättningarna för att utveckla ny vätgasinfrastruktur i Bottenviken.

Efterfrågan på vätgas, som främst används för att möjliggöra omställning och expansion av industrierna i regionen, uppskattas till 100 TWh.

Det finns en växande konsensus, stödd av nya politiska ramverk från EU, t.ex. Fit for 55-paketet och gasdirektivet, att utvecklingen av infrastruktur för vätgas behöver planeras gemensamt av el- och gas-TSO:er och inkludera gränsöverskridande förbindelser mellan grannländer.

Källa:

22 apr. 2022  12:46 CET

Fredag

Sandviken: Ny fabrik för batterikomponenter

Katodtillverkaren Altris öppnar en ny anläggning i Sandviken tillsammans med metalljätten Sandvik. Det är Altris eget katodmaterial Fennac som kommer att tillverkas. Beskedet kommer en kort tid efter att Northvolt och andra bolag har gått in med 100 miljoner kronor i investeringar.

Fennac är ett katodmaterial som avsevärt förbättrar kapaciteten i så kallade natriumjonbatterier. Det är en variant av så kallat preussiskt vitt. Fördelen med den är att inga ovanliga metaller, till exempel kobolt eller nickel, krävs i batteriet, utan de går att ersätta med Fennac.

I dag är det litiumjonbatterier som dominerar marknaden, men när det gäller exempelvis energilagring menar forskarna som har tagit fram materialet att natriumjobatterier fungerar minst lika bra.

I den nya anläggningen, kallad Ferrum, kommer Altris nu att tillverka 2000 ton Fennac per år, motsvarande 1 gigawattimme om materialet används i natriumjonbatterier. Tanken är dels att sälja till batteriföretag på marknaden och dels att tillverka egna battericeller.

Källa:

22 apr. 2022  12:20  CET

Fredag

USA beviljar 6,4 miljarder dollar till projekt som minskar koldioxidutsläppen

WASHINGTON, 21 april (Reuters) – Det amerikanska transportdepartementet sa på torsdagen att de skulle tilldela 6,4 miljarder dollar under fem år till stater för att finansiera projekt för att minska utsläppen av växthusgaser.

Finansieringen, en del av en infrastrukturproposition på 1 biljon dollar som godkändes av kongressen i november, kommer att hjälpa stater att finansiera spåranläggningar för fotgängare och cyklister och projekt som stöder utbyggnaden av alternativa bränslefordon.

”Transport är den sektor som bidrar med mest koldioxidutsläpp i USA:s ekonomi, vilket innebär att transport måste sträva efter att vara en viktig del av lösningen”, sa transportminister Pete Buttigieg till reportrar.

Källa:

22 apr. 2022  12:15 CET

Fredag

Google satsar på batterilagring, vind- och solparker

Google har hyllat det nära förestående slutförandet av ett projekt för att bygga om ett av sina datacenter i Europa med teknologi för batterienergilagringssystem (BESS) som ett steg mot att rulla ut liknande lösningar i sin flotta av globala anläggningar.

Sökmotorn och teknikjätten tillkännagav i morse ett antal milstolpar som uppnåtts för olika projekt för förnybar och ren energi på platser i tre europeiska länder och Chile i Sydamerika.

Alla dessa hjälper till att ta företaget närmare sitt mål om 24/7 koldioxidfri energi (CFE) till 2030 i realtid, till skillnad från koldioxidneutral genom att matcha lokal energianvändning med förnybar produktion på annat håll.

Tre nya storskaliga anläggningar för förnybar energi som det har avtalat med är nu i drift: 125 MW vindkraftverk levererade av AES Chile för Googles första Latinamerika-baserade datacenter i Biobio, Chile, ett kraftköpsavtal för 60 % av produktionen av en 211MW vindkraftspark för att driva ett datacenter i Fredrikshamn, Finland, och ett 54,5MW solcellskraftverk i Danmark som tar Googles solenergikapacitet i landet till mer än 150MWh.

Källa:

22 apr. 2022  12:04  CET

Fredag

Australien: Tindo producerar sin första 405-watts solpanel

Tindo Solar har avslöjat den första satsen av sina nya högklassiga australiensiska solpaneler på sin nya Adelaide-fabrik.

Tindo Solars vd Shayne Jaenisch sa att den första av företagets nya 405 watt Karra-paneler skulle levereras till kunder inom en vecka, med företags- och statliga köpare som de första kunderna.
”Det krävs mycket arbete bakom kulisserna för att designa en ny panel, med nya komponenter, som ska produceras på en helt ny produktionslinje,” sa Jaenisch.

”Vi borde vara stolta över att vi i Australien har ingenjörerna och den tekniska kompetensen för att kommersiellt producera en av de högst presterande solpanelerna i världen, här i Adelaide.”

Tindo är Australiens enda kommersiella tillverkning av solcellsmoduler i full skala och har försökt positionera sig som en tillverkare av högkvalitativa premiumpaneler designade för drift under australiska förhållanden.

Tindo sa att dess nya serie Karra-märkta paneler använder M10-storformatsolceller som har blivit standard inom solcellsindustrin.

Källa:

22 apr. 2022  11:48 CET

Fredag

Stanfordstudie: Göra el från vätgas blir lönsamt

Men nu har forskare vid Stanford University och vid University of Mannheim i Tyskland hittat en möjlig lösning: integrerade reversibla power-to-gas-system som enkelt kan omvandla väte tillbaka till el när kraftpriserna stiger högre.

I en ny studie publicerad i Nature Communications rapporterar forskarna att reversibla bränsleceller kan vara en ekonomiskt lönsam källa för reservelektricitet under perioder med stigande priser, som Texas upplevde 2021 när vinterstormar slog ut kraftverk som drivs med naturgas. Genom att kunna byta riktning, finner studien, kan hela systemet köras närmare full kapacitet. Det minskar kostnaderna för att producera både kolfritt väte och kolfri el.

”Den globala rörelsen mot förnybara energikällor leder till att kraftmarknaderna blir allt mer volatila”, säger Stefan Reichelstein, professor vid Stanford Graduate School of Business och senior fellow vid Precourt Institute for Energy. ”Vårt arbete visar att reversibla power-to-gas-system är på god väg att bli en kostnadseffektiv teknik för att jämna ut strömförsörjningen och för att koppla samman el- och vätgasmarknaderna.”

Källa:

22 apr. 2022  11:56  CET

Fredag

Australiens största vind- och solhybridanläggning börjar producera

Produktionen har påbörjats vid vad som kommer att bli landets största vind- och solhybridanläggning när den går med full kapacitet.

Port Augusta Renewable Energy Park i södra Australien är en kombination av 217MW vindkraft och 110MW solenergi, belägen inte långt från platsen för den nu stängda koleldade generatorn i samma stad.

Som vi rapporterade förra månaden fick PAREP-ägaren Iberdrola grönt ljus från den australiensiska energimarknadsoperatören att starta produktionen, och det första tecknet kom på onsdagen, med en insprutning på upp till 25MW från vindkomponenten på torsdagen.

Anläggningen kommer gradvis att arbeta sig igenom de olika ”hållpunkterna” som gör att AEMO kan bedöma projektets prestanda innan det låter det gå till nästa steg. Denna process kan ta flera månader.

Källa:

22 apr. 2022  11:39 CET

Fredag

Sverige siktar mot vindkraftstoppen

Utvecklingen av vindkraft går framåt med stormsteg. På knappt 20 år har vindkraftverken blivit fyra gånger högre. Det högsta av alla tronar just nu i ett av våra grannländer. Men det finns långt gångna planer på att slå rekordet – i Sverige.
Är större alltid bättre? Kanske inte, men när det gäller vindkraften blir svaret ett rungande ja. Med högre höjd når vindsnurrorna både starkare och jämnare vindar, och kan generera mer energi eftersom de har större rotorblad. Dessutom är det generellt billigare att bygga en stor än flera små.

Ett tag stoltserade Göteborg med landets högsta vindkraftverk, som i sann Göteborgsanda döptes till Big Glenn. Det mätte 145 meter under sin livstid, men togs ner 2018 på grund av för låg effekt.

Sedan det byggdes 2011 har teknikutvecklingen gått framåt i rasande tempo. Det som byggs i dag producerar tre gånger så mycket el som det som byggdes 2015, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.

I dag ligger Sveriges högsta vindkraftverk på Björnberget i Ånge kommun. Där byggs just nu en park med kraftverk som är 220 meter höga.

Källa:

22 apr. 2022  11:32  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Tyskland kan klara sig utan rysk gas visar ny studie

(Montel) Tyskland skulle kunna täcka sin elförbrukning utan rysk gas med kort varsel samtidigt som de nationella planerna för kol och kärnkraftsutträde bibehålls, enligt en studie från det tyska institutet för ekonomisk forskning (DIW) på onsdagen.
”År 2023 kommer det att finnas tillräcklig kraftverkskapacitet, även med en kraftig minskning av gasproduktionen och avstängning av de tre sista kärnkraftverken”, sa studieförfattarna.

Studien kommer mitt i ökande press på EU att införa ett omedelbart förbud mot all gasimport från Ryssland som svar på dess invasion av Ukraina. Blocket med 27 länder har redan tillkännagett ett embargo mot ryskt kol från augusti och planerar att minska gasimporten från Ryssland med två tredjedelar i år.

Tyskland, som är starkt beroende av rysk gas, skulle kunna minska den gaseldade produktionen med cirka 45 % från 2020 års nivåer, motsvarande 43 TWh, medan den förlorade tillgången från de återstående kärnkraftverken som stänger i slutet av året skulle uppgå till 64 TWh, enligt studien.

Källa:

21 apr. 2022  13:24 CET

Torsdag

EU vill höja ambitionen med utbyggnad av förnybar energi

Kommissionen vill fasa ut det ryska gasberoendet till 2027. Ukraina-Ryssland-konflikten och klimatförändringarnas nyckfullhet kan bara ha stött EU-kommissionen när det kommer till dess mål för förnybar energi.
EU-kommissionen analyserar om unionen kan uppnå ett högre mål om att 45 % av sin energi ska komma från förnybara källor till 2030. För närvarande har Europeiska kommissionen föreslagit ett mål på 40 % förnybar energi i sin energikorg i slutet av detta decennium.

Mechthild Woersdoerfer, biträdande generaldirektör för energiavdelningen, EU-kommissionen informerade vid ett möte med EU-lagstiftare, ”Vi jobbar på det i full fart för att först och främst ta hänsyn till förslaget att gå från 45 % till 40 %, men också i i samband med högre energipriser.”

Källa:

21 apr. 2022  13:15  CET

Torsdag

Satsningar på havsvindkraft i Europa sätter rekord 2022

Europas vindkraftskapacitet till havs kommer att nå en ny topp i år, framför allt driven av brittiska projekt, som för första gången överstiger 4 GW och mer än fördubblar ökningen 2021, föreslår en ny Rystad Energy-analys. Kapacitetstillägg på kontinenten bör nå 4,2 GW 2022, överskrida de totala 1,8 GW 2021 och bryta den tidigare årliga högsta på 3,8 GW som uppnåddes 2019.

Under 2022 kommer brittiska projekt att lägga till 3,2 GW kapacitet, en ny årlig högsta för landet, vilket toppar det tidigare rekordet på 2,1 GW som etablerades 2018.
Landets installerade kapacitet accelereras av tre enorma projekt som beräknas vara helt i drift 2022 och kommer att bli de tre viktigaste projekten i Europa 2022: Orsteds 1,3 GW Hornsea Two, Moray East-utvecklingen – främst ägd av Ocean Winds, ett samriskföretag mellan Engie från Frankrike och EDP Renewables i Spanien, och Triton Knoll, majoritetskontrollerat av det tyska förnybara kraftbolaget RWE.

Källa:

21 apr. 2022  13:06  CET

Torsdag

Kanada: Zinkjonbatteri för bostäder

Zinkjonbatteriet, som utvecklats av den kanadensiska nystartade Salient Energy, har en nominell kapacitet på 60 Ah, en nominell spänning på 1,3 V och en volymetrisk energitäthet på 100 Wh/L. Enheten mäter 26cmx24cmx1,2cm och väger 1,3 kg
Kanadabaserade Salient Energy har utvecklat ett zinkjonbatteri för stationär energilagring i bostadsapplikationer.

”Batterierna tillverkas för närvarande i vår anläggning i Dartmouth, Nova Scotia, Kanada, med en kapacitet på 100 batterier per månad,” sa en talesperson från företaget till tidningen pv. ”För närvarande håller vi på att öka produktionen vid samma anläggning till pilotskalan för att stödja pilotprojekt i bostadsområdet. Vi utvecklar också vår första gigafactory-anläggningsdesign, som kommer att finnas i USA eller Kanada.”

Enligt tillverkaren fungerar dess zinkjonbatteri på samma sätt som befintliga litiumjonlagringssystem. ”Batteriet kan reagera nästan omedelbart för att lagra eller leverera ren ström efter behov. Eftersom den har liknande kraftkapacitet som Li-ion är den också väl lämpad för kortvarig lagring, vilket är en term för energilagringssystem som kan laddas eller laddas ur helt på bara några timmar”, förklarade talespersonen.

Källa:

21 apr. 2022  12:54  CET

Torsdag

Volvo samarbetar med Uppsala om batteriteknik

Uppsala universitet och Volvo Cars tecknar ett partnerskapsavtal kring batterier som omfattar forskning, utbildning, utveckling och jobb. Universitetet är erkänt ledande inom området och Volvo har just inlett en omställning för att ta kontrollen över batterivärdekedjan till sina elbilar.

Inom partnerskapet planeras allt från examensarbeten och studiebesök till nya utbildningsprogram, forskningsprojekt och forskarutbyten.

Uppsala universitet har en stark internationell profil inom batteriforskning som bland annat gett ledande roller inom EU:s batteriprojekt. I det ekosystem för elektrifiering som växer fram i Sverige har universitetet börjat få rollen av ett nav för forskning och högre utbildning. Bland annat startades nyligen en masterutbildning i batteriteknik.

Källa:

21 apr. 2022  12:49  CET

Torsdag

Axfood bygger Sveriges största takbaserade solcellsanläggning

Axfood fortsätter att genomföra stora satsningar på förnybar energi. Förutom att hela den egna lastbilsflottan med drygt 270 lastbilar numera kan köras fossilfritt, inleddes förra året processen att bygga Sveriges enskilt största solcellspark. Nu har även avtal tecknats om att bygga landets största takbaserade anläggning med solceller, när Dagabs nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta förses med solceller på en cirka 80 000 kvadratmeter stor yta.

– Våra stora satsningar på solenergi är en del av den större gröna omställning som vi driver för att skapa ett mer hållbart matsystem. Tillgången till mer förnybar energi i samhället är avgörande för att kunna bromsa klimatförändringarna i tid, säger Klas Balkow, Axfoods vd och koncernchef.

Den takbaserade solcellsanläggningen byggs på Dagabs nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta norr om Stockholm, och kommer att omfatta drygt 16 000 paneler på en yta av cirka 80 000 kvadratmeter. Anläggningen förväntas ge en effekt på cirka 8,9 MW vid full drift, vilket motsvarar en årlig produktion på 7,8 GWh. Installationen av anläggningen planeras vara klar under hösten i år.

Källa:

21 apr. 2022  12:32  CET

Torsdag

Stora möjligheter i grönt gruvbolag – fossilfri järnproduktion i sikte

NGM­–listade Grängesberg Exploration Holdings fortsätter resan mot att starta koldioxidfri produktion av höglönsam järnmalm. Men redan 2024 kan bolaget börja utvinna högaktuell apatit, som används som konstgödsel.

Bolagets CFO Paul Johnsson presenterade en mycket lovande framtid för bolaget på Dagens PS investerarträff PS Mining & Exploration Invest.

I presentationen berättar han om Grangex steg mot en grön järnmalmsproduktion i Dannemora och om bolagets högaktuella apatitprojekt i Grängesberg. Vid produktionsstart beräknar bolaget en imponerande lönsamhet med låga investeringskostnader.

Bara 4 procent av världens järnmalm uppnår den höga kvaliteten som är möjlig att framställa i gruvan i Dannemora. Det ger malm som betingar ett högre pris på marknaden än traditionell järnmalm och som gör det möjligt att använda i ny miljöanpassad järnframställning.

Källa:

21 apr. 2022  12:26  CET

Torsdag

Indien: Delstaten Rajasthans sluter avtal om 10 GW solprojekt

Avtalet är att bygga 5 solparker på 2000 MW vardera i fem olika städer i Rajasthan.
När solenergiprojektet väl har tagits i drift kommer det att ge en årlig inkomst på 12 000 crore Rs.
THDC India Limited har tecknat ett avtal i Rishikesh med Renewable Energy Corporation Limited (RECL) för utveckling av stora solenergiprojekt med en sammanlagd kapacitet på 10 000 MW i Rajasthan. Med en av de högsta solinstrålningarna i Indien har Rajasthan kommit ikapp aggressivt när det gäller färsk solkapacitet såväl som planerad kapacitet under de senaste månaderna. THDC är ett dotterbolag till NTPC Limited medan RECL är ett offentligt företag inom Rajasthans regering.

Avtalet går ut på att bygga 5 solparker på 2000 MW vardera i fem olika städer i Rajasthan. Även om överenskommelsen inte avslöjar de exakta platserna, säger rapporter att solenergiprojekten förväntas komma upp i Churu, Nagpur, Pali, Bikaner och Jaisalmer.

Källa:

21 apr. 2022  12:17  CET

Torsdag

Amazon satsar ännu mer på solenergin 3,5 GW i nya investeringar

Teknikstora Amazon har lagt till 37 nya projekt för förnybar energi till sin portfölj, inklusive 26 nya solenergiprojekt i nyttoskala.

Det innebär totalt 3,5 GW extra kraft till sin redan 12,2 GW portfölj av förnybar energi.

Åtta nya solcellsinstallationer på taket har också lagts till företagets investeringsportfölj för förnybar energi, med projekt i USA, Spanien, Frankrike och Förenade Arabemiraten.

Sviten av nya projekt kommer att lägga till 3,5 GW till Amazons portfölj, varav majoriteten kommer att finnas i USA, med 23 nya projekt fördelade på 13 stater. Amazon har lagt till 3,2 GW ny förnybar energi i USA, vilket tar sin totala förnybara kapacitet i landet till 10,4 GW.

Källa:

21 apr. 2022  12:09  CET

Torsdag

Vindkraftverk kan stabilisera nätet

Som en milstolpe för integration av förnybar energi drev General Electric (GE) och National Renewable Energy Laboratory (NREL) en gemensam klass av vindkraftverk i nätbildande läge, vilket är när generatorn kan ställa in nätspänning och frekvens och, om nödvändigt , fungerar utan ström från elnätet.

Demonstrationen på NREL med hjälp av GE:s kontroller visade att den populära turbinteknologin av typ 3 kan ge grundläggande stabilitet till bulkkraftnätet. Sådana nätbildande kontroller skulle kunna göra det möjligt för turbinen att kompensera för färre konventionella källor till stabilitet på nätet, såsom kol- eller naturgaseldade generatorer.

Källa:

21 apr. 2022  12:00  CET

Torsdag 21 april

Torsdag 13 april

Torsdag

Bräcke drar tillbaka sitt veto för vindparken Kusberget

Med siffrorna 17-8 blev fullmäktiges beslut att släppa vidare vindkraftssatsningen med högre verk än i vindbruksplanen för miljöprövning.

-Vi har pekat ut området i vindbruksplanen och då får vi förhålla oss till det, sa Jörgen Persson (s), som är kommunstyrelsens ordförande.

Det är en omsvängning sedan fullmäktige faktiskt la sitt veto mot vindkraftutbyggnaden i somras. Många turer gjordes före det beslutet och nu har fler sådana tagits.

– Det togs utan diskussion. Och socialdemokraterna har kommit fram till att vi inte borde lagt detta veto, säger Jörgen Persson vid fullmäktigemötet under onsdagen.

– Satsningen handlar om 60-70 jobb och handlar om 1,7 miljarder kronor i investeringar. Vid sidan av de 17 vindkraftverken innebär detta vätgastillverkning och ammoniakproduktion. Lagring kan ske i tidigare militära bergrum. Dessutom en etablering av serverhallar.

Källa:

14 apr. 2022  14:07  CET

Torsdag

En ny motor utan rörliga delar som är lika effektiv som en ångturbin

Designen kan en dag möjliggöra ett helt kolfritt elnät, säger forskare. Ingenjörer vid MIT och National Renewable Energy Laboratory (NREL) har designat en värmemotor utan rörliga delar. Deras nya demonstrationer visar att den omvandlar värme till elektricitet med över 40 procent effektivitet – en prestanda bättre än traditionella ångturbiner.

Värmemotorn är en termofotovoltaisk (TPV) cell, som liknar en solpanels fotovoltaiska celler, som passivt fångar högenergifotoner från en vit värmekälla och omvandlar dem till elektricitet. Teamets design kan generera elektricitet från en värmekälla på mellan 1 900 till 2 400 grader Celsius, eller upp till cirka 4 300 grader Fahrenheit.

Forskarna planerar att införliva TPV-cellen i ett termiskt batteri i nätskala. Systemet skulle absorbera överskottsenergi från förnybara källor som solen och lagra den energin i kraftigt isolerade banker av het grafit. När energin behövs, till exempel under mulna dagar, skulle TPV-celler omvandla värmen till el och skicka energin till ett elnät.

Källa:

14 apr. 2022  13:58  CET

Torsdag

Nu skall Storbritannien och Tyskland få en elförbindelse

NeuConnect kommer att överföra 1,4 GW el för att passera i tvåvägsriktningar mellan de två länderna för att driva 1,5 miljoner hem.
Prysmian Group och Siemens Energy kommer att utveckla kabelarbeten och omvandlarstationer.
NeuConnect-projektet, som kommer att skapa den första sammanlänkningen eller direkta kraftlänken mellan Tyskland och Storbritannien, som förbinder två av Europas största energimarknader gör ett steg eftersom kontrakt på 1,5 miljarder pund har tilldelats av dess konsortium för utveckling av undervattenslänkar för elöverföring mellan Europas två största ekonomier – Tyskland och Storbritannien.

NeuConnect säger att projektet främst handlar om att lägga undervattenskablarna för att flödet av 1,4 GW el ska passera i tvåvägsriktningarna mellan de två länderna för att driva 1,5 miljoner hem.
Projektet kommer att hjälpa länderna att utöka sin bas för förnybar energi och handla igenom.

Källa:

14 apr. 2022  13:03  CET

Torsdag

Den flygande elektriska taxin som kostar lika mycket som en Uber!

För tio år sedan skulle flyga taxi ha varit science fiction. Idag är vi närmare att se flygande taxibilar bli en verklighet till överkomliga priser. Robert Llewellyn från Fully Charged-teamet gick med i Vertical Aerospace-teamet för en världsförsta noggrann inspektion av VA – 4 EVTOL och för att ta reda på hur snart vi kommer att kunna hylla en!

SE VIDEO

Källa:

14 apr. 2022  12:47  CET