ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

CO2-utsläpp ner till noll/zero/零/cero/शून्य

MEDSOLS.NU ger dig ..................

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

fredagen den 14 april

Fredag

Honeywell har ett nytt luftskepp som kan bära 60 ton

Flying Whales LCA60T-luftskepp kommer att använda Honeywells 1-megawattsgenerator för att flyga över himlen efter att ha lanserats vertikalt med helium. Det är Honeywells mest kraftfulla generator någonsin, rapporterade Reuters.

Den kanske största svängningen hittills kom från det spanska flygbolaget Air Nostrum förra sommaren, som tillkännagav planer på att köpa en liten flottilj med 10 luftskepp från Storbritanniens Hybrid Air Vehicles, med planer på att flyga dem på korta regionala rutter i Spanien och är fokuserade på flygfrakt.

LCA60T kommer att vara massiv, 656 fot lång med en 164 fots diameter – betydligt kraftigare än den berömda Goodyear Blimp, som bara är 246 fot lång – och kan bära laster på upp till 60 ton, säger Flying Whale. Luftskeppets stela skelett döljer celler som innehåller helium för att lyfta det, och en hybridkraftkedja på 4 megawatt kommer att driva det för flygning.

Källa:

14 april 2023  14:38  CET

Fredag

Japan ska nå 6 GW vindkraft till havs till 2030

Japans marknad för vindkraftsparker till havs tar fart, med över 6 GW aktiv kapacitet som förväntas till 2030.

Med stöd av pågående havsbottenauktioner och viktig effektivisering av tillståndsprocessen, räknar Clarksons Research med att cirka 600 vindkraftverk kommer att läggas till de 59 som är i drift idag.

”Medan utvecklingen av den japanska vindmarknaden har avstannat de senaste åren, verkar den nu ta fart. Regeringen har nyligen reviderat sina riktlinjer för den andra omgången av vindauktioner till havs i syfte att påskynda projektutvecklingen och minska fokus på prissättning, säger Steve Gordon, VD för Clarksons Research.

Den andra omgången av auktioner kommer att se havsbottenrättigheterna till 1,8 GW kapacitet tilldelas utvecklare senare i år. 700 MW kommer att tilldelas utanför Niigata, med 692 MW som kommer att tilldelas utanför Akita och 424 MW utanför Nagasaki.

Källa:

14 april 2023  14:07   CET

Fredag

Norska Aneo storsatsar på storskalig solkraft i Sverige

Aneo går in med kapital för att realisera solcellspark i Gislaved utvecklad av Sunna Group, vilket blir den första storskaliga solparken i det norska bolagets portfölj. Aktörerna går in med över 100 MSEK för en lokal etablering som kommer att bli en av Sveriges största solcellsparker.

Sunna Group, en snabbt växande aktör inom storskalig solkraft och förnybar energi, meddelar idag att finansieringen för deras nya solcellspark har säkrats och att projektet nu är klart för att börja byggas. Solcellsparken, som kommer att byggas utanför Gislaved, beräknas ha en kapacitet på 15 megawatt och generera 15 miljoner kilowattimmar årligen. Detta motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för mer än 3000 villor.

Källa:

14 april 2023  14:02  CET

Fredag

Att lägga till vanlig bakpulver till betongproduktionen kan minska 15 % av dess CO2-utsläpp

Betongproduktionen står för 8 % av de globala CO2-utsläppen. Hälften kommer från den fossila energin som används för att göra den (som förhoppningsvis kan övergå till ren kraft), och den andra hälften kommer från den CO2 som släpps ut under den kemiska omvandlingen.

David Chandler vid MIT beskriver forskning där som visar hur enkelt tillsats av natriumbikarbonat (ja, bakpulver du lägger i dina kakor) under de tidiga stadierna av produktionen kan avlägsna, genom mineralisering, upp till 15 % av den totala mängden CO2 som är associerad med cementproduktion.

En ytterligare fördel är att den resulterande betongen härdar mycket snabbare och fördubblar den mekaniska prestandan hos betongen i ett tidigt skede. Naturligtvis behöver den nya mixens långsiktiga prestanda fortfarande testas. Men detta öppnar dörren till ett enkelt och billigt sätt att snabbt och globalt gå över till lågkolhaltig betong.

Källa:

14 april 2023  13:54   CET

Fredag

Övergång till ren energi går snabbare än du tror

Men den pågående energisäkerhetskrisen har visat hur chocker kan skaka system ur tröghet. Rysslands ansträngningar att få politiska och ekonomiska fördelar genom att pressa energipriserna högre har sporrat till ett stort svar från regeringar – inte bara i EU utan i många länder runt om i världen – för att påskynda utbyggnaden av renare och säkrare alternativ.

Effekterna av allt detta blir tydligare för varje dag. För sex månader sedan visade Internationella energiorganet att återverkningarna av kriget i Ukraina omformade den globala energins framtid, med en topp i efterfrågan på fossila bränslen tydligt synlig för första gången och kommer att ske före slutet av 2020-talet.

Detta kommer att bli ett historiskt skifte: fossila bränslen har hållit sin andel av den globala energiförsörjningen stabil på cirka 80 procent i decennier. Men energivärlden förändras snabbt – och ren teknik bygger fart. IEA:s senaste data indikerar att toppen i efterfrågan på fossila bränslen närmar sig.

Källa:

14 april 2023  13:12  CET

Fredag

Hybrid vind-solenergisystem för bostadsapplikationer

Den holländska startupen Airturb har utvecklat ett 500 W hybrid vind-solkraftsystem med ett vindkraftverk med vertikal axel och en solbas med fyra 30 W solpaneler. Systemet kan användas för tak eller utanför nätet.

”Systemet består av ett vindkraftverk med vertikal axel med en modifierad spiralformad Savonius-form och en bas med fyra monokristallina paneler,” sa VD Serkan Kilic till tidningen pv. ”Den har en takbelastning på 131 kg/m2.”

Solcellsbasen består av en struktur gjord av galvaniserat stål och gummi. Den mäter 1,14 m x 1,14 m x 20 mm och väger 35 kg. Den har plats för fyra solpaneler med en effekt på 30 W vardera. Den innehåller fyra Eco Line ES30M36-moduler från Tyskland-baserade Enjoy Solar.

Källa:

14 april 2023  12:58   CET

Fredag

Kinas riktlinjer för satsningar 2023; 160 GW ny sol- och vind

Den kinesiska regeringen har meddelat några goda nyheter för sol- och vindindustrin med ett mål på 160 GW ny sol- och vindkapacitet som ska läggas till 2023.

Statens energiförvaltnings (NEA) officiella webbplats gav ut en riktlinje om energiarbete år 2023, som specificerar att målet för 2023 är ”att öka användningen av icke-fossil energi till 18,3 % av den totala energiförbrukningen och öka andelen icke-fossil energi. fossil installerad kraftproduktionskapacitet till 51,9%. Vindkraft och solcellsproduktion kommer att stå för 15,3 % av den totala energiförbrukningen.”

Detta innebär att 2023 kommer icke-fossil energi att stå för mer än 50 % av Kinas kraftproduktionskapacitet för första gången. Enligt uppgifter som släpptes av China Electricity Council den 19 januari stod icke-fossil energi för 49,6 % av Kinas totala installerade kraftkapacitet 2022.

Källa:

14 april 2023  11:32  CET

Fredag

USA: En autonom robot som installerar solpaneler

Sarcos Technology and Robotics (Nasdaq: STRC och STRCW) planerar att kommersiellt lansera sin autonoma robot som installerar solpaneler 2024 efter att ha uppnått slutgiltig validering för det amerikanska energidepartementet (DOE).

Projektet, som startade 2021, kallas officiellt Outdoor Autonomous Manipulation of Photovoltaic Panels (O-AMPP), och US DOE tilldelade det 1,9 miljoner dollar från Solar Energy Technologies Office.

Under fältförsöket arbetade Sarcos med byggmästaren Mortenson, hissföretaget JLG Industries, solfångarföretaget Array Technologies och ingenjörs- och produktutvecklingsföretaget Pratt Miller på en Mortenson-projektplats.

Sarcos säger att O-AMPP-systemet kan minska tiden det tar att bygga en ny solenergipark med nästan 40 %.

Källa:

14 april 2023  11:26   CET

Fredag

Kan det vara en lösning på klimatförändringen att ta bort CO2 från havet?

Pilotsystemet, kallat SeaChange, pumpar i huvudsak in havsvatten, extraherar koldioxiden och omvandlar sedan, genom en förvånansvärt enkel process, CO2 till ett fast mineral som kan förvaras säkert borta. Detta frigör i sin tur havet för att absorbera mer koldioxidutsläpp från atmosfären. Det är en idé på mångmiljoner som forskare från UCLA Samueli School of Engineering har satt på prov.

För att starta kolborttagningsprocessen kör forskarna först en elektrisk laddning genom vattnet. (Sjövatten, fick jag veta den dagen, rymmer cirka 150 gånger mer koldioxid än luft per volymenhet). Elektrolysen gör vattnet alkaliskt, vilket initierar en serie kemiska reaktioner som i slutändan neutraliserar och fångar koldioxiden till kalciumkarbonat – ett fint pulverformigt mineral som finns i snäckskal och kalksten.

Resan framöver är lång, och hur man ska skala denna operation håller fortfarande på att utarbetas, men Sant sa att vi är skyldiga oss själva att försöka. För att verkligen göra skillnad i klimatförändringarna skulle vi behöva ta bort minst 10 miljarder till 20 miljarder ton koldioxid per år. Detta skulle kräva minst 1 800 versioner i industriell skala av vad Sants team har utvecklat, vilket kostar många, många fler miljoner dollar.

Källa:

14 april 2023  11:21  CET

Fredag

Mer än 500 reklam- och PR-företag lovar att inte samarbeta med fossilbränsleföretag

Kampanjgruppen Clean Creatives har bekräftat att mer än 500 organisationer och individer i reklam- och PR-branschen har skrivit på sitt löfte att inte arbeta med fossilbränsleföretag i frågor som kommunikation och rekrytering.

Under de två och ett halvt år som kampanjen har pågått har reklam-, kommunikations- och grafisk designbyråer, branschindivider och rekryteringsbyråer över hela världen alla gjort löftet.

”Reklambranschen håller på att förändras, och dessa byråer ligger i framkant av en historisk förändring bort från förorenande kunder. De visar att du kan utveckla en kraftfull kreativ verksamhet utan att förlita dig på kunder med fossila bränslen, säger Clean Creatives verkställande direktör Duncan Meisel.

Källa:

14 april 2023  11:13   CET

fredag 14 april

torsdag 13 april

Torsdag

Tvinga oljebolag att ta tillbaka sina CO2 utsläpp

Den spirande idén att tvinga fossilbränsleproducenter att ”ta tillbaka” sitt kol kan garantera nettonoll, tvinga förorenare att betala för lösningar och påskynda energiomställningen.

Momentum bakom idén tar fart över hela Europa, med diskussioner på gång i Norge, Nederländerna och Storbritannien. Faktum är att den brittiska konservativa parlamentsledamoten Chris Skidmore nyligen i sin nyligen genomförda ”Mission Zero”-översikt, hävdade att den brittiska regeringen borde ”överväga att sätta fossilbränsleproducenter som verkar inhemskt ett mål på 10 % lagringsskyldighet för att återställa koldioxiden till geosfären senast 2035 , separat från alla investeringar i naturbaserade lösningar”.

Detta tryck ökar bara när forskare, experter och före detta industriledare pressar regeringar, senast undertecknade ett öppet brev som uppmanar dem att hålla fossilbränsleföretag ansvariga för den nödvändiga koldioxidsaneringen.

Källa:

13 april 2023  13:40  CET

Torsdag

Att byta till förnybar energi skulle kunna spara biljoner – säger ny studie

Att byta från fossila bränslen till förnybar energi kan rädda världen så mycket som $12tn (£10,2tn) till 2050, säger en Oxford University-studie.

Rapporten sa att det var fel och pessimistiskt att hävda att det var dyrt att snabbt gå mot renare energikällor. Gaspriserna har skjutit i höjden på stigande oro över energiförsörjningen.

Men forskarna säger att det är ekonomiskt vettigt att gå grönt nu på grund av de fallande kostnaderna för förnybar energi.

”Även om du är en klimatförnekare bör du vara med på det vi förespråkar,” sa professor Doyne Farmer från Institutet för nytt ekonomiskt tänkande vid Oxford Martin School till BBC News.

”Vår centrala slutsats är att vi bör gå full fart med den gröna energiomställningen eftersom det kommer att spara oss pengar”, sa han.

Rapportens resultat är baserade på att titta på historiska prisdata för förnybara energikällor och fossila bränslen och sedan modellera hur de sannolikt kommer att förändras i framtiden.

Källa:

13 april 2023  13:15   CET

Torsdag

Kommer Kina även dominera nästa stora framsteg inom batterier

Kina ligger långt före resten av världen i utvecklingen av batterier som använder natrium, som börjar konkurrera med allestädes närvarande litiumkraftceller.

I Changsha, djupt inne i Kinas inre, formar tusentals kemister, ingenjörer och tillverkningsarbetare framtiden för batterier.

Stadens Central South University tar fram de utexaminerade som utvecklar tekniken, ungefär som Stanford University formade karriärerna för Silicon Valley-entreprenörer som var pionjärer för mikrochips.

Nu positionerar Kina sig för att ta nästa stora innovation inom laddningsbara batterier: att ersätta litium med natrium, ett mycket billigare och mer rikligt material.

Källa:

13 april 2023  13:00  CET

Torsdag

VW märkeschef inte oroad över e-bränslen: "år 2035 är förbränningseran över"

VW:s varumärkeschef Thomas Schäfer sa att den senaste diskussionen om ett undantag för e-bränsle från EU:s förbud för gasbilar från 2035 är ”onödigt buller” och att ”till 2035 är [förbränningsmotorer] över i alla fall”, i en nyligen genomförd intervju med Automotive News Europe.

Intervjun täckte mestadels europeiska ämnen, såsom tillgängligheten av Volkswagens kommande elbilar i Europa. Men VW-chefen talade också kraftfullt om att elektrifiering är en no-brainer.

EU var nyligen på väg att slutföra en plan för att förbjuda nya bilar med förbränningsmotorer 2035 över hela blocket, men i sista timmen protesterade bilproducerande länder, inklusive Tyskland och Italien. Förslaget skulle inte få slutgiltigt godkännande förrän Tyskland gjort en kompromiss med EU-kommissionen, som tillåter e-bränslen som ett ”klimatneutralt” bränsle för förbränningsfordon.

Källa:

13 april 2023  12:54   CET

Torsdag

Världens djupaste vindkraftverk till havs installerad utanför den skotska kusten

Världens djupaste vindkraftverk till havs har installerats nästan 17 mil utanför Angus kust som en del av Skottlands största vindkraftspark till havs.

Det skotska energiföretaget SSE installerade den 2 000 ton tunga turbinfundamentet på ett djup av mer än 58 meter (192 fot) under de tidiga timmarna av påskdagen som en del av Seagreen havsvindkraftspark på 3 miljarder pund, som det utvecklar i samarbete med den franska oljan supermajor TotalEnergies.

Den rekordstora grunden kommer att vara Seagreens 112:e turbin, av totalt 114; projektet kommer att driva motsvarande 1,6 miljoner bostäder. Vindkraftsparken på 1 GW började generera el i augusti förra året och kommer att vara i full drift till sommaren.

Källa:

13 april 2023  12:49  CET

Torsdag

Gigantisk vindkraftspark kan byggas utanför Hudiksvall

Företaget Skyborn vill bygga 256 jättelika vindkraftsturbiner i havet utanför Hudiksvall. Om projektet blir av kommer det bli den, till ytan, största vindkraftsparken i Sveriges historia.

Under torsdagen lämnar företaget in sin ansökan till regeringen om att få bygga parken – som enligt företaget kommer att producera el motsvarande tio procent av Sveriges förbrukning.

– Särskilt i norra Sverige är det ett stort behov av el som kommer in i bilden runt 2030. Det här projektet passar väldigt bra in i de planerna, säger Skyborns vd Olle Hedberg.

Hur optimistisk är du att ni kommer att få tillstånd för att bygga?

– Det vore mycket olyckligt om politiken inte prioriterade energiförsörjningen i norra Sverige. Det behövs tydlighet för industrierna om de ska kunna fatta nya investeringsbeslut. Så jag bedömer chanserna att man prioriterar det här som mycket goda, säger Olle Hedberg.

Källa:

13 april 2023  12:46   CET

Torsdag

Sydkorea planerar att fyrdubbla solenergin från fabriktaken

Sydkorea planerar en massiv utbyggnad av solpaneler monterade på industritak och parkeringsplatser eftersom landet försöker övervinna markbegränsningar som bromsar övergången till ren energi.

Den asiatiska nationen strävar efter att lägga till totalt 4 gigawatt solenergi i industrikomplex i staden Daegu och norra Gyeongsang-provinsen, säger energiministeriet i ett uttalande.

Det skulle vara nästan fyrdubbling av totalt 1,1 gigawatt solenergi från fabriksområden runt om i landet för närvarande, enligt uttalandet.

Källa:

13 april 2023  12:35  CET

Torsdag

H2 Green Steel och Anglo American i samarbete kring grön ståltillverkning

Svenska H2 Green Steel och gruvföretaget Anglo American har undertecknat ett samförståndsavtal om att arbeta tillsammans kring värdekedjor för ståltillverkning med låg kolhalt. 

Företagen kommer att studera och testa användningen av järnmalmsprodukter från Anglo Americans Kumba-gruvor i Sydafrika och Minas-Rio i Brasilien som råvara för H2 Green Steels produktion av direkt reducerat järn (DRI) vid fabriken i Boden.

-Vårt samarbete med H2 Green Steel kommer att fokusera på ansvarsfullt producerad järnmalm med låga koldioxidutsläpp, vilket banar väg för ett renare, grönare sätt att producera stål, säger Anglo Americans vd Peter Whitcutt.  

Källa:

13 april 2023  12:32   CET

Torsdag

Isoleringsbolaget Isover satsar på biogas i produktionen

Isover ställer om energianvändningen från naturgas till biogas. Från den första januari i år är 50 procent av gasen som används i tillverkningen biogas. Omställningen väntas reducera de produktionsrelaterade utsläppen av växthusgaser med 40 procent, vilket användare av materialen kommer att kunna tillgodoräkna sig i sina egna klimatdeklarationer och livscykelanalyser på sikt.

Nu tar Isover ytterligare ett stort steg mot fossilfri produktion. Sedan den första januari i år är hela 50 procent av gasen som används i produktionen biogas. Isover har tidigare även elektrifierat delar av produktionsprocessen och använder enbart förnybar el. Nu påbörjar företaget sista steget mot fossilfri energi i produktionen genom omställning till biogas.

Källa:

13 april 2023  12:25  CET

Torsdag

Agrivoltaic lönar sig för bönderna – på mer än ett sätt

I en studie undersökte forskare från IÖW och HSK i Kehl agriphotovoltaics ekonomiskt, ekologiskt och lagligt. Det finns fortfarande hinder. Men framför allt erbjuder tekniken många möjligheter för bönderna.

Solceller är ekonomiskt för jordbrukare som använder sina åkrar två gånger på detta sätt. Speciellt på torra platser kan de hjälpa till att reglera vattenbalansen och faktiskt ytterligare öka jordbrukets avkastning. Det saknas dock praktiska lösningar för nätanslutning och godkännandeförfaranden. Detta är två nyckelresultat i en studie gjord av Institutet för ekologisk ekonomiforskning (IÖW) och Kehl University of Public Administration (HSK).

I Landgewinn-projektet som leds av University of Applied Sciences Offenburg visar forskarna hur fotovoltaik kan bli ekonomiskt lönsam. För detta ändamål har de undersökt olika framtida teknologier för jordbruket ur ett ekonomiskt, ekologiskt, sociovetenskapligt, juridiskt och övergripande systemperspektiv. ”Agriphotovoltaics erbjuder användbara synergier mellan jordbruk och energisektorn.

Källa:

13 april 2023  11:11   CET

torsdag 13 april

onsdag 12 april

Onsdag

Rekordtillväxt av ren kraft 2023 för att starta en "ny era" av fossilbränslenedgång

Kraftsektorn är på väg att gå in i en ”ny era av fallande fossilproduktion” när kol, olja och gas trycks ut ur nätet av en rekordutbyggnad av vind- och solkraft, enligt ny analys av tankesmedjan Ember.

Vind- och solkraft nådde rekordnivån på 12 % av den globala elproduktionen förra året, enligt Embers globala elöversikt 2023. Detta drev upp den totala andelen lågkoldioxidel till nästan 40 % av den totala produktionen.

Med ännu snabbare tillväxt som kommer att fortsätta i år, säger Ember att 2022 sannolikt kommer att markera en ”vändpunkt” när den globala elproduktionen för fossila bränslen nådde en topp och började falla.

Tankesmedjan förutspår att i slutet av 2023 kommer mer än 100 % av tillväxten i efterfrågan på el att täckas av koldioxidsnåla källor.

Experter är i stort sett överens om att den globala elproduktionen måste vara helt koldioxidfri senast 2040 om världen ska hålla sig på rätt spår mot sina klimatmål.

Ember säger att snabbt växande förnybar energi innebär att ”fasningen” av såväl gas som kolkraft som krävs för denna övergång är ”nu inom räckhåll”. Men den säger också att den avstannade kärnkrafts- och vattenkraftskonstruktionen måste vändas.

Källa:

12 april 2023  11:40  CET

Onsdag

Betyder klimatförändringarna att vi är dömda? Nej: om vi är modiga kan stora förändringar ske snabbt

Vi behöver ärlighet från våra ledare om vilka våra val är och vilka avvägningar som kommer att bli för var och en av oss. Det finns inga enkla alternativ nu, men det finns fortfarande gott om val för oss att diskutera, debattera och demokratiskt besluta om. Men vi måste först bestämma oss för vilken sorts framtid vi vill ha, vad som är viktigt för oss och vilket samhälle vi vill leva i. Först då kan vi ta pragmatiska steg mot en framtid vi föreställer oss.

Först måste vi lägga märke till. Vi måste höja våra huvuden från det dagliga livets alltförbrukande verksamhet och uppmärksamma vad som är fel med dagens ”normala”: lägg märke till vem i vårt samhälle som misslyckas och vilka av våra mänskliga aktiviteter som skadar våra samhällen och naturrum. Se möjligheterna i det som behöver fixas.

Förstå inte bara intellektuellt, utan även känslomässigt vad vi möter när vår värld värmer. Och sedan aktivt välja att föreställa sig ett alternativ, en framtid som är beboelig. Var pragmatisk: hur kommer vi till denna framtid från vår nuvarande verklighet?

Källa:

12 april 2023  11:29   CET

Onsdag

Holland: "Energiomställningen kan verkligen gå mycket snabbare om regeringen skulle undanröja hindren"

Vi måste göra oss av med olja och gas, som vi använder mer än åtta liter per dag och person av. Ett helt jobb, som vi precis har börjat. Sol och vind är redan väl etablerade när det gäller el, men bränslen för uppvärmning, transporter och flyg är fortfarande främst fossila bränslen. Lyckligtvis arbetar laboratorier av forskare och företag hårt med planer på att ändra detta.

I klimatavtalet från Paris 2015 var nästan alla länder överens om att världen ska vara klimatneutral 2050. Nederländerna har satt som mål att eliminera 55 till 60 procent av fossila bränslen till 2030. Frågan är om vi, med sju år kvar, är på rätt spår för att uppnå det.

En växande grupp anser att denna omställning går för långsamt. Allt fler människor svarar på uppmaningen från den globala organisationen Extinction Rebellion (XR) att protestera, till exempel genom att blockera motorvägar. Förra månaden ockuperade demonstranter en del av Eindhovens flygplats. Alla deltagare binder eller motsätter sig inte omedelbart ME, men antalet XR-sympatisörer ökar snabbt.

Källa:

12 april 2023  11:11  CET

Onsdag

Hon förvandlar vingskrot till nya vindkraftverksblad

Vestas har hittat ett nytt recept som gör det möjligt att ta bort epoxilimet som håller ihop komponenterna i uttjänta vindkraftverksblad. Ett genombrott som gör det möjligt att återvinna tonvis med bladskrot, som under ett antal år varit en akilleshäl inom vindkraftsindustrin.

Upp till 85 procent av ett vindkraftverk återanvänds redan idag, men just de använda bladen har visat sig vara svåra att bryta ner. Vestas nya upptäckt är därför ett genombrott för branschen som har utsatts för kritiska röster eftersom vingavfallet ofta hamnar som skrot på deponier. Men det måste vara över nu, säger Mie Elholm Birkbak till Green Power Denmark.

Hon är specialist på innovation och koncept på Vestas och ingår i arbetsgruppen som har banat väg för en helt ny metod för att återvinna komponenterna i vindkraftverksblad.

Källa:

12 april 2023  11:02   CET

Onsdag

Den hetaste nya klimattekniken är tegel

En handfull nystartade företag tror att tegelstenar som håller värme kan vara nyckeln till att föra förnybar energi till några av världens största förorenare.

Branscher som tillverkar produkter från stål till barnmat kräver mycket värme – varav det mesta för närvarande genereras av förbränning av fossila bränslen som naturgas. Tung industri står för ungefär en fjärdedel av de globala utsläppen, och alternativa kraftkällor som producerar färre växthusgaser (som vind och sol) kan inte konsekvent generera den värme som fabrikerna behöver för att tillverka sina varor.

Ange värmebatterier. Ett växande antal företag arbetar med att installera system som kan fånga upp värme som genereras av ren el och lagra den för senare i högar av tegelstenar. Många av dessa system använder enkla konstruktioner och kommersiellt tillgängliga material, och de kan byggas snabbt, var som helst de behövs. En demonstration i Kalifornien startade tidigare i år och andra testsystem följer tätt efter. De är fortfarande i ett tidigt skede, men värmelagringssystem har potential att hjälpa industrier att avvänja från fossila bränslen.

Källa:

12 april 2023  10:48  CET

Onsdag

Ett laddstråk för elbåtar längs hela kusten från Göteborg till norska Kristiansand

Strax före jul kom äntligen beskedet – EU säger ja till projektansökan för det svensk-norska elbåtladdningsprojektet go:LEIF. Projektet ska skapa förutsättningar för att etablera ett laddstråk för elbåtar i fritidsbåtshamnar mellan Göteborg och Strömstad, in i Oslofjorden och vidare söderut på andra sidan Skagerack till norska Kristiansand.

Projektets mål är deltagande i den gröna omställningen genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller. Bland annat ska över 400 nya laddpunkter skapas i Lysekil, Arendal i Norge och Grefabs hamnar i Göteborg. Nyheten fick stort genomslag i media.

– Det här ska bli jättespännande! Mot bakgrund av den feedback jag fått från branschen och från våra kommuner och regioner ligger projektet helt rätt i tiden för att utforska de behov och utmaningar som uppstår i samband med det omställningsskifte som nu börjat ske inom båtbranschen.

Och omställningen kan gå fort, se bara vad som händer inom fordonsbranschen nu. Där har man kommit väldigt långt och där finns mycket kunskap och kompetens att ta del av, säger Madeleine Johansson, projektledare Business Region Göteborg.

Källa:

12 april 2023  10:54   CET

Onsdag

Batteriprojekt skall hjälpa australiensiska turistregionen att hantera efterfrågan på el

Utvecklaren Maoneng Groups joint venture (JV) företag har påbörjat arbetet med ett 240MW/480MWh batterienergilagringssystem (BESS) projekt i Mornington Peninsula-regionen i Victoria, Australien.

Gaw Maoneng Renewables (GMR), är utvecklarens JV med huvudkontor i New South Wales med Gaw Capital Partners, från Hong Kong. GMR, som lanserades i slutet av förra året med en hemlig investering från Gaw, började arbeta för att påskynda utvecklingen av sex projekt inklusive Mornington BESS, totalt 1,3 GW.

Projektet syftar till att hjälpa regionen Mornington Peninsula, populär bland turister och semesterfirare, att klara av dess fluktuationer i efterfrågan på el, som ökar och minskar säsongsmässigt.

Batterierna kommer att laddas med lågenergienergi inklusive solenergi vid tider av riklig eller överskottsgenerering och sedan matas tillbaka till nätet när efterfrågan är som störst och energin behövs som mest.

Källa:

12 april 2023  10:48  CET

Onsdag

Muggar av lera istället för plast

Engångsmuggar av plast och papper är en miljöröra. GaeaStar, ett startup baserat i Berlin och San Francisco, tror att det kan bli bättre med bara lera, vatten, salt och sand.

Efter att ha testat engångsmuggar och -skålar i Tyskland, säger GaeaStar att de förbereder sig på att introducera sina produkter till USA via ett försök med Verve (kaffekedjan i Kalifornien, inte bandet).

För att göra engångsbehållarna säger startupen att den utvecklat en speciell 3D-skrivare som tar ut dem på ”30 sekunder eller mindre.” Företaget vägrade att dela foton av skrivaren, som den beskrev som patentsökt. Det finns inget nytt om lera, och i ett uttalande erkände GaeaStar det och sa att det var ”inspirerat av forntida indisk kultur.”

Källa:

12 april 2023  10:41   CET

Onsdag

Offshorevindjätten Ørsted vänder sig till lagring av flytande luftenergi

Den danska havsbaserade vindenergijätten Ørsted planerar att testa värdet av att samlokalisera vindkraftsparker till havs med långsiktiga system för lagring av flytande luftenergi.

Ørsted och det brittiska företaget för långvarig energilagring, Highview Power, säger att integrationen av de två teknologierna kan bidra till att ge ett starkare investeringsfall för framtida vindkraftsprojekt till havs, minska inskränkningar, öka produktiviteten och bidra till att tillhandahålla ett mer flexibelt och motståndskraftigt nät.

Highview Power säger att dess teknologi kan lagra energi längre med högre effektivitet och kan leverera effektiva lagringsmöjligheter från 4 timmar till flera dagar.

Källa:

12 april 2023  10:32  CET

Onsdag

"Början på slutet av fossila bränslen" när vind och sol är i centrum

Fossila bränsleproduktion kan äntligen ha börjat sin era av nedgång, med vind och sol som tar 12 procent av den globala elproduktionsmarknaden och är redo att nästan fyrdubbla den andelen under det kommande decenniet.

Den senaste rapporten från den brittiska energitanksmedjan Ember noterar att vind- och solenergi nu har en andel på mer än 10 procent i mer än 60 länder – och 25 procent i Australien 2022 – och mötte 80 procent av det ökade elbehovet (694 terawattimmar) under det senaste året.

Trots den globala gaskrisen och rädslan för en återgång till kol, var det ökningen av vind och sol som begränsade ökningen av kolproduktionen, som bara ökade med 1,1). Gaskraftproduktionen minskade mycket lite (-0,2 %) 2022.

Källa:

12 april 2023  10:27   CET

onsdag 12 april

tisdag 11 april

Tisdag

Portugal tillverkar en nydanande vindplattform

Havet är en av vårt lands rikedomar. Djupt, hackigt vatten, aggressiva tidvatten och stormigt väder är förmågor som blir allt mer eftertraktade av företag som ägnar sig åt projekt för fångst av förnybar energi. Vi pratade för några dagar sedan om ett projekt för att utvinna energi från vågor, CorPower C4. Idag presenterar vi för dig vad som kommer att bli den första flytande vindplattformen till havs.

Gazelle Wind Power är en Dublin-baserad utvecklare av flytande vindkraftsplattformar till havs. Företaget har samarbetat med den portugisiska utvecklaren av förnybar energi WAM Horizon för att testa sin plattform i Portugal. Vårt land har som mål att nå 10 gigawatt vindkraft till havs till 2030.

Gazelle säger att dess flytande havsbaserad vindplattform, designad för djupt vatten, är modulär och skalbar, vilket gör tillverkning och montering kostnadseffektiv och effektiv.

Källa:

11 april 2023  11:50  CET

Tisdag

Nästan 1TW solenergi i USA:s sammankopplingsköer 2022

Nästan 1TW solcellskapacitet fanns i USA:s sammankopplingsköer i slutet av 2022, enligt en forskning från Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL).

Med en produktionskapacitet på 947 GW som väntade på anslutning, hade solel den största andelen av produktionskapaciteten i kön. I kombination med vindkraft nådde båda teknologierna mer än 1 250 GW kapacitet i väntan på överföringstillträde, nästan samma mängd som hela den amerikanska kraftflottan som för närvarande är installerad.

Totalt uppgick förnybar energi och lagring till nästan 2TW av sammankopplingsköer i slutet av 2022, en ökning med 40 % från förra året när 930 GW koldioxidfri kapacitet väntade på överföringstillgång.

Källa:

11 april 2023  11:37   CET

Tisdag

Stor satsning på fjärrvärmen i Falköping

Intresset för fjärrvärme ökar i hela landet och i Falköpings kommun får Solör Bioenergi löpande nya förfrågningar om att koppla på fjärrvärme. Anslutningarna har ökat kraftigt det senaste åren och intresset framåt är stort från såväl villakunder som bostadsbolag, företag och kommunala verksamheter i Falköping och Floby.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier.

Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Källa:

11 april 2023  11:33  CET

Tisdag

Macron besöker Nederländerna för att driva på en massiv EU-investeringsplan

Frankrikes president Emmanuel Macron kommer att resa till Nederländerna på tisdag för att driva på för en massiv EU-investeringsplan i linje med kommissionens Net-Zero Industry Act tillsammans med politiska och ekonomiska intressenter.

Dagar efter att ha återvänt från sin Kinaresa kommer Macron att resa till Nederländerna för att träffa kungaparet, premiärminister Mark Rutte, holländska forskare och entreprenörer – vilket markerar det första statsbesöket av en fransk president sedan president Jacques Chirac år 2000.

Macron kommer att åtföljas av åtta ministrar och näringslivsrepresentanter, inklusive VD:arna för Engie och Air France/KLM.

Statsbesöket i Amsterdam och Haag kommer att placeras under flaggan ”europeisk suveränitet i dess ekonomiska och industriella dimension”, sa Élysée vid en presskonferens före resan.

Macron driver särskilt på för att skapa en massiv investeringsplan på europeisk nivå som är i linje med Net-Zero Industry Act som föreslogs av EU-kommissionen i mitten av mars.

Källa:

11 april 2023  11:20   CET

Tisdag

USA:s satsning på standarder för fordonsutsläpp skulle kunna höja övergången till elbilar

I vad The New York Times kallar ”nationens mest ambitiösa klimatreglering”, är den amerikanska regeringen redo att göra ett tillkännagivande på onsdag som dramatiskt kommer att påskynda elfordonsrevolutionen.

På lördagen rapporterade The New York Times att EPA (Environmental Protection Agency) kommer att föreslå nya regler denna vecka som är utformade för att tiodubbla försäljningen av elbilar.

”Bidenadministrationen planerar några av de strängaste gränserna för bilföroreningar i världen, utformade för att säkerställa att helelektriska bilar utgör så mycket som 67 procent av nya personbilar som säljs i landet till 2032, enligt två personer som är bekanta med ämnet.” säger New York Time-rapporten.

Källa:

11 april 2023  11:13  CET

Tisdag

Norska Freyr Battery och Stena Recycling tecknar avtal

Freyr Battery, storskalig producent av batterilösningar, blir ny kund till Stena Recycling. I samband med att Stenas batteriåtervinningsanläggning invigs offentliggörs avtalet som initialt täcker produktionsspillet från Freyrs anläggning för kundkvalificering i Norge. Stena Recycling kommer att samarbeta med sin strategiska partner Østbø för att tillhandahålla en heltäckande lösning inom återvinning.

– Vår grundläggande strategi är återvinning av batterier och användning av återvunnet batterimaterial. Avtalet uppfyller våra höga krav när det gäller att hitta hållbara återvinningslösningar för vår verksamhet. Syftet är inte bara att säkerställa en ansvarsfull hantering av produktionsspill från vår produktion, utan också att möjliggöra användning av det återvunna materialet i vår egen produktion av nya batterier, säger Tove Nilsen Ljungquist, EVP Operations för Freyr Battery.

Källa:

11 april 2023  11:08   CET

Tisdag

Lastbilar, skåpbilar, bussar och kompakta elbilar: Tesla avslöjar detaljer om "Master Plan 3"

Tesla har släppt en 41-sidig Master Plan 3 som beskriver vad som krävs för att världen ska gå över från fossila bränslen till en helt hållbar ren ekonomi och leverera ”Hållbar energi för hela jorden”.

Planen ger detaljer om att förnya det befintliga nätet med förnybara energikällor, byta till elbilar, byta till värmepumpar i bostäder, affärs- och industriapplikationer, elektrifiera högtemperaturvärmeleverans och vätgas, hållbart driva flygplan och båtar samt minska koldioxidutsläppen i tillverkningen.

Rapporten beskriver antagandena, källorna och beräkningarna bakom Teslas senaste ”Investor Day”-evenemang som presenterade en väg för världens övergång till ren teknik.

Källa:

11 april 2023  10:54  CET

Tisdag

Den största återvinningsanläggningen för elbilar i USA är öppen för affärer

Ascend Elements nya återvinningsanläggning i Covington, Georgia, bearbetar använda litiumjonbatterier och tillverkar skrot till användbara material för omställningen av ren energi.

Att bli av med gamla batterier kan vara besvärligt. Men för återvinning av startup Ascend Elements är andra människors sopor i grunden en guldgruva, om inte bättre.

Det Massachusetts-baserade företaget öppnade en återvinningsanläggning i Covington, Georgia i slutet av mars som den säger är den största återvinningsanläggningen för elbilsbatterier i Nordamerika. Den kan bearbeta 30 000 ton inmatning varje år, bryta ner gamla batterier och förbereda de mest värdefulla materialen inuti för att bearbetas och förvandlas till nya batterier.

Den kapaciteten motsvarar att bryta ner batteripaketen från 70 000 elfordon årligen, säger Ascends vd Mike O’Kronley.

Källa:

11 april 2023  10:39   CET

Tisdag

Solceller i multi-terawattskala: Att vänta är inte ett alternativ

En stor milstolpe för förnybar energi inträffade 2022: solceller (PV) överskred en global installerad kapacitet på 1 TWdc.

Men trots avsevärd tillväxt och kostnadsminskning över tid är PV fortfarande en liten del av den globala elproduktionen (4 till 5 % för 2022), och fönstret stängs alltmer för att vidta åtgärder i stor skala för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) samtidigt som man möter globala energibehov för framtiden.

PV är ett av mycket få alternativ som kan skickas relativt snabbt, men diskussioner om TW-skalig tillväxt på global nivå kanske inte tydligt kommunicerar den nödvändiga storleken och hastigheten för installation av förnybar energi.

En stor global risk skulle vara att göra dåliga antaganden eller misstag när det gäller att modellera och främja den erforderliga PV-utbyggnaden och industritillväxten och sedan inse 2035 att vi hade djupt fel på undersidan och att vi behöver öka tillverkningen och utbyggnaden till orealistiska eller ohållbara nivåer .

Källa:

11 april 2023  10:35  CET

Tisdag

iImatar Solar projekterar för att bygga en av Europas största solcellsparker i Olivehult, Motala kommun

Solcellsparken planeras ha en kapacitet för 550 megawatt och levererar grön energi direkt till stamnätet i elområde 3 och till
32 000 hushåll.  Ett arrendeavtal är påskrivet med fastighetsägaren och tanken är att Gotlandsfår från den KRAV-certifierade gården Wästanå ska beta bland solcellerna, för att återskapa naturbetesmarker.

Samtidigt som solcellsparken levererar energi, kan Wästanå Gårds Gotlandsfår beta sly och gräs i solparken och därmed hålla solpanelerna skuggfria. På så sätt skapar solcellsparken positiva förutsättningar för klimatet, den biologiska mångfalden och energiförsörjningen.

– Att bidra till och återskapa biologisk mångfald ligger i linje med det kretsloppstänk vi har i vårt ekologiska lantbruk med djur och växtodling. 

Källa:

11 april 2023  10:27   CET

tisdag 11 april

onsdag 5 april

Onsdag

Lidl och Kaufland köper el från Kaskasi, den första vindkraftsparken till havs som använder återvinningsbara turbinblad

Enligt det tioåriga avtalet kommer Lidl och Kaufland att ta ut cirka 250 GWh förnybar el producerad av Kaskasi per år, med start 2028.

Enligt Schwarz Group är dess två detaljhandelsdivisioner de första företagskunder som sluter en PPA för RWE:s havsbaserade vindkraftpark i Kaskasi.

Gruppen sa att köp av grön el bara var en av de åtgärder som bidrar till den gemensamma klimatstrategin för dess företag och till att hjälpa till att spara 55 procent av CO2 till 2030.

Genom strategin har företagen satt upp mål baserade på metodiken i Science Based Targets Initiative (SBTi) och genomfört åtgärder för att minska, undvika eller kompensera för CO2-utsläpp i både verksamheten och leverantörskedjan.

Källa:

5 april 2023  13:52  CET

Onsdag

Vattenfall tar över två danska vindkraftsprojekt

Svenska Vattenfall har plockat upp ett par vindkraftsprojekt till havs i danska vatten som utvecklas under landets ”öppna dörr”-system.

Projekten, med en sammanlagd kapacitet på 765 MW, introducerades initialt av Anker Development joint venture mellan Green Nest Partner och Peak Wind.

Den första utvecklingen omfattar ett projekt på 450 MW som ligger cirka 5 km utanför Hanstholm i norra Danmarks Nordjyllandsregion, medan ett mindre projekt med en kapacitet på 315 MW ligger cirka 8 km utanför Djurslandhalvön.

Källa:

5 april 2023  11:34   CET

Onsdag

Tyska staten stödköper svensk ellastbil

Svenska Volta Trucks har fått en ”miljörabatt” som heter duga av tyska Transportdepartementet: drygt 275 miljoner kronor som kan användas till att sänka priset på 151 exemplar av ellastbilen Volta Zero för tyska köpare.

Det blir över 1,5 miljon per fordon.

Volta Zero har nyligen fått sitt typgodkännande i EU och tillverkningen ska enligt plan komma igång under andra kvartalet 2023. Kunder som beställer eller har beställt lastbilen innan 1 juli kan utnyttja den tyska rabatten.

Volta har sedan tidigare angett att företaget har beställningar på de 300 fordon man räknar med att kunna leverera i år, och att tyska transportföretaget DB Schenker står för hälften av dessa beställningar.

Källa:

5 april 2023  11:19  CET

Onsdag

Kalifornien kommer att investera 9,3 miljarder USD i förnybara energikällor

Kalifornien kommer att investera 9,3 miljarder USD i 46 överföringsprojekt för att tillgodose statens förnybara energiskifte, vilket gör att mer än 17 GW solenergi kan läggas till nätet.

CAISO sa att den senaste överföringsplanen identifierar ytterligare överförings- och resurskapacitet associerad med angivna zoner ”som är mest ekonomiskt och operativt vettigt”.

Med den stora majoriteten av projekten belägna i Kalifornien kommer mer än 17 GW solenergi att läggas till nätet tack vare transmissionsprojekten, inklusive Westlands-området i Central Valley, Tehachapi, Kramer-området i San Bernardino County, Riverside County , och även i södra Nevada och västra Arizona.

Källa:

5 april 2023  11:15   CET

Onsdag

Regeringen med på tåget – Malmbanan ska byggas ut

Det behövs järnvägssatsningar för att möta det ökade transportbehovet inom gruv- och stålindustrin i Norrland. Därför vill regeringen påskynda järnvägssatsningarna i norr och har gett Trafikverket fram till den 15e september på sig att gå igenom planerade projekt. Särskilt fokus ligger på expansionen i norr.

Till exempel skulle Malmbanan behöva byggas med dubbelspår mellan Luleå och Boden, men pengar saknas. Trafikverkets uppdrag blir att hitta medfinansiärer. Norrbotniabanan mellan Luleå och Umeå tillhör också de prioriterade järnvägsprojekten.

Källa:

5 april 2023  11:08  CET

Onsdag

Om du tycker att omställning till nettonoll är dyrt, vänta tills du ser kostnaden för klimatkrisen

Att gå grönt kommer att ”förstöra vår ekonomi” – åtminstone enligt några kommentarer de senaste dagarna. Vi är informerade om att Storbritannien ligger i toppen av det globala spelet när det gäller att minska koldioxidutsläppen; vi har gjort vårt, och att gå längre för att bekämpa klimatkrisen kommer att skada Brexit-slagna UK plc.

Men Storbritanniens största kapitalförvaltare – som är välinformerad om de ekonomiska effekterna av stigande havsnivåer, torka, dåliga skördar, översvämningar och andra extrema väderhändelser – klargör i en rapport att kostnaderna kommer att minska om vi agerar för att ta itu med orsaken av dessa elaka. och mycket högre om vi inte gör det.

Källa:

5 april 2023  10:56   CET

Onsdag

Biden erbjuder 450 miljoner dollar för projekt för ren energi vid kolgruvor

WASHINGTON (AP) – President Joe Bidens administration ställer 450 miljoner dollar till förfogande för solgårdar och andra projekt för ren energi på platsen för nuvarande eller tidigare kolgruvor, en del av hans ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar.

Så många som fem projekt över hela landet kommer att finansieras genom 2021 års infrastrukturlag, med minst två projekt avsatta för solenergigårdar, sade Vita huset på tisdagen.

Vita huset sa också att det kommer att tillåta utvecklare av projekt för ren energi att dra nytta av miljarder dollar i nya bonusar som erbjuds utöver investerings- och produktionsskatteavdrag som är tillgängliga genom 2022 års inflationsreduktionslag. Bonusarna kommer att ”uppmuntra till fler investeringar i ren energi i energisamhällen, särskilt kolsamhällen”, som har drabbats av ett decennium plus nedgång i amerikansk kolproduktion, sade Vita huset.

Källa:

5 april 2023  10:48  CET

Onsdag

Förenade Arabemiraten planerar en enorm olje- och gasexpansion när det är värd för FN:s klimattoppmöte

Förenade Arabemiraten, som är värd för årets FN:s klimattoppmöte, har de tredje största nettonoll-busting-planerna för olje- och gasexpansion i världen, kan The Guardian avslöja. Dess planer överträffas endast av Saudiarabien och Qatar.

VD:n för Förenade Arabemiratens nationella oljebolag, Adnoc, har kontroversiellt utsetts till president för FN:s Cop28-toppmöte i december, vilket ses som avgörande när tiden rinner ut för att få slut på klimatkrisen.

Men Sultan Al Jaber övervakar expansionen för att producera olja och gas motsvarande 7,5 miljarder fat olja, enligt nya uppgifter, varav 90% skulle behöva ligga kvar i marken för att möta nettonollscenariot som fastställts av International Energy Agency.

Källa:

5 april 2023  10:45   CET

Onsdag

Gasums gör en besparing på 1,8 miljoner ton koldioxidutsläpp

Under 2022 levererade Gasum 1,7 TWh biogas till sina kunder, vilket innebar en besparing på 444 000 ton koldioxid. Gasum sätter nu upp ambitiösa mål med hållbarhet som en integrerad del av företagets nya strategi.

Det nordiska energibolaget Gasum lanserade 2022 en ny strategi för de kommande fem åren. I praktiken strävar Gasum efter att byta fokus i sin verksamhet och lägga större vikt vid förnybar gas och el.

Som en del av denna förändring har Gasum satt upp ett nytt ambitiöst mål att årligen leverera sju terawattimmar (TWh) förnybar gas till den nordiska marknaden från 2027. Det innebär betydande investeringar för att dels öka Gasums egen biogasproduktion, och att dels köpa in mer förnybar gas från pålitliga samarbetspartner.

Källa:

5 april 2023  10:31  CET

Onsdag

Indien kan bli världens näst största solcellstillverkare 2026

Med en kapacitet på 110 gigawatt (GW) solcellsmodul (PV) som ska komma online under de kommande tre åren, kommer Indien snabbt att bli självförsörjande och det näst största PV-tillverkningslandet efter Kina, finner en ny gemensam rapport från Institutet för energiekonomi och finansiell analys (IEEFA) och JMK Research & Analytics.

”Framtiden för den indiska PV-tillverkningssektorn är ljus. Den gynnsamma politiska miljön som skapats av den indiska regeringen hjälper PV-tillverkningsindustrin att växa snabbt, vilket är uppenbart i de frekventa meddelanden om expansioner eller nya investeringar i sektorn”, säger rapportens medförfattare Vibhuti Garg, direktör, Sydasien, IEEFA.

Källa:

5 april 2023  10:26   CET

onsdag 5 april

tisdag 4 april

Tisdag

Danska Ørsted och Google undertecknar det första PPA-avtalet för vindkraft i USA

Google har tecknat ett 150 MW power purchase agreement (PPA) med Ørsted för att köpa förnybar energi genererad av Helena Wind Farm under de kommande 15 åren, ett partnerskap som bygger på Ørsteds växande amerikanska portfölj av förnybar energi.

Projektet, som ligger i Bee County, Texas, togs i drift i mitten av 2022 och tillhandahåller lågkostnadselektricitet till det södra ERCOT-serviceområdet, tillräckligt för att driva uppskattningsvis 90 000 hem.

Detta markerar det första avtalet mellan Google och Ørsted i USA, och det andra avtalet globalt. Båda kraftköpsavtalen kommer att bidra till Googles åtagande att driva alla sina datacenter, molnregioner och kontor på koldioxidfri energi dygnet runt till 2030.

Källa:

4 april 2023  12:13  CET

Tisdag

Seglande fraktfartyg gynnas av ny metod för minskat luftmotstånd

Forskare på Chalmers har demonstrerat en unik metod som minskar luftmotståndet hos fartyg med 7,5 procent. Det banar väg för stora fraktbåtar som drivs fram över världshaven enbart av vinden, eftersom fartyg med vindframdrivning påverkas mer av luftmotståndet än fossildrivna fartyg.

För att nå internationella klimatmål behöver sjöfartens koldioxidutsläpp minskas med mer än 50 procent till år 2050 jämfört med 2008 års nivåer. Idag drivs så mycket som 99 procent av den globala fartygstrafiken av fossila bränslen, och trots att elektrifiering idag är ett grönt alternativt för mindre färjor på kortare distanser sätter räckviddsproblematiken käppar i hjulet för en elektrifiering av större fartyg på längre distanser. Behovet av nya lösningar för energieffektiv framdrivningsteknik på haven är därför både stort och brådskande.

Forskare på Chalmers är nu först med att lyckas demonstrera en ny aerodynamisk metod som kan bana väg för en betydligt mer klimatsmart fartygstrafik. Med inspiration från en teknik hämtad från flyget har forskarna hittat ett sätt att minska luftmotståndet hos ett fartyg med 7,5 procent – vilket skulle ge betydligt högre energieffektivitet och därmed lägre bränsleförbrukning.

Källa:

4 april 2023  11:57   CET

Tisdag

Fiskarhedenvillan: Snart nyttjar vi bilbatteriet för husenergin

–I takt med att elbilar blir vanligare så öppnas möjligheten att utnyttja bilens batteri när den står stilla för husets energianvändning, säger Erik Jäderbrink, projektledare för Fiskarhedenvillans produktutveckling, till NTT Woodnet.

– Bilbatteri öppnar mya möjligheter, säger Erik Jäderbrink.
–Fiskarhedenvillan blev 2021 först bland alla större hustillverkare i Norden att erbjuda sina kunder att byggahelintegrerade solcellstak på sina villor, fortsätter han.

Detta genom att avtala med GruppSol (de heter numer Raymond Solar), som erbjuder solcellspaneler för både integrerat och utanpåliggande montage, växelriktare, batterilager, laddbox…

Källa:

4 april 2023  11:49  CET

Tisdag

Vattenfalls tidigare vd går i spetsen för solenergi

Solenergin lämpar sig särskilt väl för småskaliga lösningar. Det anser Lars G Josefsson som startade företaget Watts 2 You, som nu satsar stort på modulära lösningar för elförsörjning av bland annat arbetsbodar.

– Solenergi är det energislag som växer snabbast i världen just nu, säger Lars G Josefsson, tidigare vd för Vattenfall under tio år och nu engagerad i sitt eget utvecklingsbolag.

Konceptet bygger på en produkt som integrerar solpaneler, batteri, strömomvandlare och elektronik i en enhet, där en smart algoritm sköter samspelet mellan egen produktion av solenergi och nätenergi med lagring av energi och konsumtion allt efter tillgång och efterfrågan. Tanken är att man ska kunna producera sin egen solel dagtid för att sedan ta ut den när den behövs som bäst, exempelvis nattetid.

Källa:

4 april 2023  11:39   CET

Tisdag

Norskt linjefartyg har som mål att minska utsläppen med 50 % till 2025

North Sea Container Line (NCL), ett litet norskt linjefartyg med fem fartyg i sin flotta, har lagt fram mycket ambitiösa planer för minskning av koldioxidutsläppen, i syfte att minska flottans utsläpp med 50 % till 2025. För detta ändamål har företaget tecknat ett avtal med koldioxid analysföretaget Siglar Carbon.

NCL har beställt två duellbränsle-metanolfartyg som ska ersätta tre mindre fartyg 2025. Fartygets skrov och lastrum är optimerade för energieffektivitet och fartygsstorleken är maximerad för den norska kusten. Alla designåtgärder ger en minskning av energianvändningen med 63 % per tonmil.

Men utsläppssiffrorna kommer också att påverkas av flottans drift. Därför har NCL-operatörer nyckeltal relaterade till energianvändning per container och kommer att få dagliga uppdateringar från Siglar Carbon.

Källa:

4 april 2023  11:32  CET

Tisdag

Förnybar energi måste vara dubbelt så billig som fossila bränslen

Kostnaderna för förnybar energi måste vara minst dubbelt så billiga som för fossila bränslen för att säkerställa en ren övergång globalt, sa Steven Chu, nobelpristagare i fysik och tidigare USA:s energiminister, vid ett forum i Hong Kong på måndagen.

Kostnaderna för det mesta av förnybar energi har sjunkit snabbt under de senaste decennierna och har redan nått paritet med fossila bränslen, sa han under ett tal vid det inledande presidentens forum som arrangeras av University of Hong Kong (HKU). Men de måste bli ännu billigare med tanke på kostnaderna för relevant infrastruktur.

Övergången från fossila bränslen till förnybar energi kommer inte att bli så lätt som föreställt sig, på grund av kostnaderna för infrastruktur som energilagring och distribution, sa Chu.

Källa:

4 april 2023  11:27   CET

Tisdag

Kina kan nå sol- och vindmålen för 2030 fem år tidigare

Kina kan komma att nå sitt 2030-mål för vind- och solenergiutveckling fem år tidigare än planerat.

Regioner på prefekturnivå har planerat att öka den installerade kapaciteten för vind- och solenergi med minst 800 miljoner kilowatt under den 14:e femårsplanen (2021-2025), enligt forskning utförd av Institute of Public and Environmental Affairs och Kina Forskningsakademin för miljövetenskap.

Det betyder att Kina kanske kan slå sitt mål att öka den installerade kapaciteten för dessa två former av förnybar energi till 1,2 miljarder kW fem år tidigare än planerat.

Målet beskrevs i ett statsrådscirkulär om genomförandeplaner för utveckling av ny energi som presenterades i maj förra året.

Källa:

4 april 2023  11:17  CET

Tisdag

Tyskland kommer att slutföra kärnkraftsutfasningen som planerat

Kärnkraftens era i Tyskland kommer att sluta den 15 april som planerat, har landets miljöminister sagt. Minister Steffi Lemke betonade att avvecklingen inte skulle äventyra elförsörjningstryggheten i Tyskland eller andra länder, och hävdade att ett slut på kärnkraften i slutändan kommer att göra landet till en säkrare plats.

Men trots att kärnkraftsproduktionen i Tyskland tar slut kvarstår risken för kärnkraftsolyckor på grund av den åldrande reaktorflottan i grannländerna och tidigare ”otänkbara” hot som sabotage eller krigsrelaterade skador på reaktorer i Ukraina, sa Lemke.

Industrin för förnybar kraft välkomnade slutförandet av kärnkraftsuttaget och angav att vind- och solenergi är redo att ersätta reaktorerna, medan en undersökning tyder på att de flesta människor i landet verkar vara skeptiska till om energisystemet är redo att drivas utan dem.

Källa:

4 april 2023  10:50   CET

Tisdag

Brittiska miljardären Gupta slutar använda kol vid ståltillverkning i australiska Whyalla, använder vind och sol istället

Den brittiska miljardären och stålmagnaten Sanjeev Gupta säger att den utlovade ”grönningen” av det åldrande stålverket Whyalla som han köpte ur konkurs 2017 är på väg att ta form, med utfasningen av kol och dess ersättning med förnybar driven teknik.

Guptas Liberty Steel, en del av hans GFG Alliance-grupp, säger att de förväntar sig en 90-procentig minskning av de direkta CO2-utsläppen från beslutet att installera en 160 tons ”först i sitt slag” elektrisk ljusbågsugn som den säger kommer att garantera framtiden för Whyalla-anläggningen .

Planerna – som enligt uppgift kostar nästan en halv miljard dollar – inkluderar en 1,8 miljoner ton direktreduktionsanläggning (DRP) som initialt kommer att försörjas av fossil gas innan övergången till grönt väte, levererat av statens rikliga vind- och solresurser.

Källa:

4 april 2023  10:34  CET

Tisdag

Ett saltbatteri på 1 MWh 40% billigare än litium-jon

Altech Batteries, ett batteriteknikföretag i västra Australien, har inkluderat ”spelförändrande” natriumkloridteknologi i sitt nya batteri 1 MWh GridPack. Den sa att de förväntar sig att de nya systemen ska vara upp till 40% billigare att producera än dominerande litiumjonalternativ.

Perth-baserade Altech Batteries har avslöjat designen för ett nytt 1 MWh GridPack icke-litiumbatteri energilagringssystem. Det utvecklade det för marknaden för förnybar energi och nätlagring, som en del av sitt joint venture-samarbete med den tyska forskningsorganisationen Fraunhofer IKTS.

Lanseringen av ”plug-and-play” GridPack kommer bara sex månader efter att de två sidorna undertecknade ett joint venture-avtal för att kommersialisera Fraunhofers Cerenergy sodium aluminiumoxid solid state-batteriteknologi, som bygger på natriumjoner som vanligtvis finns i bordssalt och undviker att använda sällsynta och dyra metaller som litium, kobolt, grafit och koppar.

Källa:

4 april 2023  10:23   CET

tisdag 4 april

måndag 3 april

Måndag

Danska Vestas kommer att leverera 15 MW turbiner för flytande vindkraftsprojekt till havs i Sydkorea

Den danska vindkraftstillverkaren Vestas sade i fredags att de hade undertecknat ett avtal om föredragen leverantör för att leverera sina gigantiska 15MW havsvindkraftverk för ett flytande vindprojekt i Sydkorea.

Vestas sa inte vem klienten var. Där stod det att det flytande vindkraftsprojektet till havs skulle ha en kapacitet på 495 MW.

”Om projektet förverkligas kommer Vestas att leverera och installera 33 enheter av V236-15.0 MW-turbinen för projektet”, sa Vestas.

Intressant nog, för exakt ett år sedan, den 31 mars 2022, vann Vestas ett kontrakt för att leverera tre V164-10,0 MW vindturbiner för ett flytande vindprojekt i Frankrike.

Det är inte heller första gången Vestas har valts ut som en föredragen turbinleverantör för ett flytande vindprojekt i Sydkorea.

Källa:

3 april 2023  14:01  CET

Måndag

Ny litiumåtervinningsmetod är renare och billigare

En billig, miljövänlig teknik för litiumåtervinning kan hjälpa till att säkerställa att vi har tillräckligt med den värdefulla metallen för att driva framtiden för ren energi – om den fungerar lika bra i den verkliga världen som den gör i labbet.

Litiumåtervinning: Även om vi kan utvinna litium och andra användbara metaller från gamla batterier efter att de dött, är standardåtervinningsprocessen dyr, ineffektiv och kräver extrem värme eller frätande kemikalier. Det är en anledning till att de allra flesta litiumbatterier fortfarande inte återvinns, och många hamnar på soptippar.

Forskare vid Karlsruhe Institute of Technology (KIT) har utvecklat en ny litiumåtervinningsteknik som fungerar vid låga temperaturer, utan starka kemikalier.

Källa:

3 april 2023  13:44   CET

Måndag

Gällivare får första bostadsrätterna med solceller

Riksbyggen planerar för nya projekt i Gällivare. Brf Sjöparken kommer att bli de första bostadsrättshusen i Gällivare med solceller på taken.

Hållbarhet har varit en röd tråd under planeringen av husen som kommer att byggas för att certifieras enligt de högt ställda kraven för Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnadscertifieringen visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial.

Brf Sjöparken är Riksbyggens kommande bostadsprojekt i det nya Gällivare och rymmer 61 lägenheter fördelade på två bostadshus om 6-7 våningar.
Båda husen planeras att byggas i trä och rymmer 61 lägenheter om 1 till 4 rum och kök. Parkeringar och carportplatser kommer finnas
att hyra och samtliga carportplatser kommer vara förberedda för att möjliggöra elbilsladdning.

Källa:

3 april 2023  12:58  CET

Måndag

Ny banbrytande metod möjliggör nästan 100 % utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Fetsjön

Eurobattery Minerals har fått de första resultaten från sitt forskningssamarbete med Uppsala universitet och AGH University of Science and Technology i Krakow, Polen. Resultaten visar på nya metoder för storskalig utvinning av sällsynta jordartsmetaller (REE) i Fetsjönprojektet i Sverige.

REE är en viktig råvara för batteriindustrin och nya energilösningar. Med nästan 100 % import från länder utanför EU har regionen satt upp ett mål att öka sin självförsörjning.

Den nya banbrytande metod som utvecklats och testats gör det möjligt att utvinna nära 100 % REE från apatitmineraler från Fetsjön och det angränsande Rönnberget.

Tidigare analyser av hela den REE-haltiga skifferformationen som täcker Eurobattery Minerals prospekteringsmål Fetsjön och Rönnberget uppskattas till 165 000 till 180 000 ton REE. Storleken på fyndigheten bekräftades i en teknisk rapport enligt NI43-101 av en kvalificerad person.

Källa:

3 april 2023  12:53   CET

Måndag

Puerto Ricos solenergisatsningar är en fråga om liv och död - USA:s energichef

ADJUNTAS, Puerto Rico, 31 mars (Reuters) – För USA:s energisekreterare Jennifer Graholm är omvandlingen av Puerto Ricos elnät till solenergi och annan förnybar energi, efter att orkaner utplånade det 2017 och 2022, en nödvändighet som går längre än att ta itu med klimatet. förändra.

När lamporna släcks i USA:s territorium kan solpaneler på taket som backas upp med batterilagring ge ström för att hålla mediciner som insulin kylda, fläktar igång och laddade telefoner, vilket potentiellt kan rädda liv under orkaner.

”Detta är en fråga om liv och död i verkliga termer, i realtid,” sa Graholm, president Joe Bidens punktperson för att fixa öns rutnät, till Reuters på tisdagen i Orocovis, en avlägsen stad inbäddad i den centrala bergskedjan. ”Det här är inte bara en fråga om trevlighet (eller) klimat.”

Källa:

3 april 2023  12:31  CET

Måndag

Brittiska kor kan få "metanblockerare" för att minska klimatutsläppen

Kor i Storbritannien skulle kunna få ”metanblockerare” för att minska sina utsläpp av växthusgaser som en del av planerna för att uppnå landets klimatmål.

Bönderna välkomnade förslaget, som följer på ett samråd som inleddes i augusti om hur nya typer av djurfoderprodukter kan minska matsmältningsutsläppen från djuren.

Men gröna kampanjer var skeptiska och hävdade att åtgärden inte skulle ta itu med de andra stora miljöskadorna från nötkötts- och mejeriindustrin och visade en fixering vid ”technofixar” snarare än att minska konsumtionen.

Metan från boskapsrapar och gödsel är en stor bidragande orsak till utsläppen av växthusgaser; Kor och andra husdjur står för cirka 14 % av klimatutsläppen orsakade av människor. Det finns cirka 9,4 miljoner kor och kalvar i Storbritannien.

Källa:

3 april 2023  12:26   CET

Måndag

Vattenfall bygger vindkraftsparken Bruzaholm

Vattenfall har fattat ett investeringsbeslut om att bygga en vindkraftspark nordväst om Bruzaholm, i Eksjö kommun. Bygget beräknas starta till sommaren och parken väntas tas i drift under 2025.

Vindkraftsparken kommer att ha en effekt på cirka 140 MW och en årlig produktion om 460 GWh, motsvarande hushållsel för cirka 90 000 hem.

Vattenfall har sedan 2020 tillstånd att uppföra och driva 21 vindkraftverk i Bruzaholm. Just nu pågår slutförhandlingar med leverantörer och bygget beräknas påbörjas sommaren 2023 och slutföras under 2025, då vindkraftsparken väntas tas i drift.

– Vi är glada över att kommit så långt med projektet och att investeringsbeslutet är fattat. Vi jobbar nu vidare för att kunna påbörja uppförandet av Bruzaholm till sommaren. Bruzaholm kommer att bli ett viktigt bidrag till elförsörjningen i södra Sverige, säger Marie Kimming, Sverigechef för projektutveckling, landbaserad vindkraft på Vattenfall.

Källa:

3 april 2023  12:21  CET

Måndag

Forskare hyllar nytt batteri som är fyra gånger effektivare än litiumjon

Forskare och ingenjörer vid det USA-baserade teknologiforskningscentret Argonne säger att de har utvecklat ett nytt batteri som de säger har fyra gånger så mycket energitäthet som litiumjonbatterier.

Forskarna från Illinois Institute of Technology (IIT) och U.S. Department of Energy’s (DOE) Argonne National Laboratory säger att det nya batteriet skulle kunna driva en elbil i mer än tusen miles (1600 km) och en dag skulle kunna användas för att driva hushåll flygplan och långdistanslastbilar.

”Den viktigaste nya komponenten i detta litium-luftbatteri är en fast elektrolyt istället för den vanliga flytande varianten”, säger Argonne i ett pressmeddelande.

”Batterikemin med den fasta elektrolyten kan potentiellt öka energitätheten med så mycket som fyra gånger över litiumjonbatterier, vilket leder till längre räckvidd.”

Källa:

3 april 2023  12:15   CET

Måndag

Österrike lanserar ett rabattsystem på 16 miljoner dollar för batterier i hemmen

Österrike har lanserat ett nytt subventionssystem för bostadsbatterier. Ministeriet för klimatåtgärder och energi tillhandahåller totalt 15 miljoner euro (16,1 miljoner dollar) för att stödja installationen av nya lagringssystem och utbyggnaden av befintliga system som används i kombination med förnybar energi.

Lagringsenheter med lagringskapacitet mellan 4 kWh och 50 kWh kommer att vara berättigade till stöd. Det schablonmässiga bidraget är 200 €/kWh användbar lagringskapacitet.

Intresserade parter måste först registrera sig för programmet på den österrikiska klimat- och energifondens webbplats och sedan ansöka om bygglov. Batterilagringssystemen får inte beställas eller ställas in före registrering. Deltagarna kommer att ha 24 månader på sig att slutföra sina projekt.

Källa:

3 april 2023  11:33  CET

Måndag

Amerikaner älskar solenergi och vill ha det på sina tak

Enkäten, som genomfördes av Benenson Strategy Group förra månaden, kommer efter den senaste rapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change, som sa att vi måste utöka vår användning av solenergi (bland annat förnybar energi) för att undvika klimatkatastrofer. Även om många aspekter av klimatåtgärder kan vara kontroversiella, är solenergi inte en av dem.

Särskilt taksolel verkar ha fångat den amerikanska allmänhetens hjärtan, med 86 % av amerikanska vuxna som sa att de skulle välkomna installationen i deras samhällen, enligt omröstningen.

Detta gör solel på taket till den mest populära av de fem nollutsläppskraftkällor som undersökningen frågade om. Storskaliga solkraftsgårdar var också populära, med 76 % av amerikanerna sa att de skulle välkomna dem i sina samhällen. Vindkraftverk var nästa, med 72%, följt av geotermiska stationer på 62%. Ett hypotetiskt – men ständigt kontroversiellt – kärnkraftverk var det enda alternativet med mindre än majoritetens stöd, 32 %.

Källa:

3 april 2023  11:28   CET

måndag 3 april

fredag 31 mars

Fredag

Nu startar batteriåtervinning i Halmstad

Stena Recycling har öppnat sin anläggning för batteriåtervinning i Halmstad. Den kan initialt ta emot 10 000 ton batterier per år, men Stena räknar med att snabbt bygga ut kapaciteten.

Om tio år ska man kunna ta emot 5–10 gånger så mycket, enligt ett pressmeddelande.

Anläggningen i Halmstad kommer ta emot batterier från såväl elbilar som apparater. De ska samlas in på Stenas befintliga anläggningar i Sverige och runt om i Europa för vidare befordran till Halmstad.

Man har också fått in den norska batteritillverkaren Freyr som kund från starten; Freyr tillverkar idag batterier i liten skala men planerar att nästa år öppna en gigafabrik med kapacitet att tillverka omkring 30 GWh/år.

Källa:

31 mars 2023  14:03   CET

Fredag

Oljejätten Shell bygger sitt första stora batteri med ett stort projekt i Melbourne

Den globala oljejätten Shell har förbundit sig till en massiv ny anläggning som ska byggas i Melbournes sydöstra utkanter när övergången till förnybara energikällor accelererar.

Shell Energy, det lokala energidotterbolaget, har slagit sig ihop med Green Investment Group som drivs av Macquarie Asset Management och en lokal fastighetsgrupp för att bygga 200MW/400MWh Rangebank-batteriet i Rangebanks företagspark i Melbournes sydöstra del.

Enligt Shell och GIG har projektet redan nått ekonomisk slut och kommer att börja byggas snart och vara klart i slutet av 2024.

Även om det är det första stora batteriprojektet som nått finansiellt slut, planerar Shell också ännu större batterier vid Wallerewang (500MW/1000MWh) – platsen för ett koleldat kraftverk i NSW – och ett batteri av liknande storlek i Wellington, som det utvecklas med Ampyr.

Källa:

31 mars 2023  13:54   CET