ENERGIOMSTÄLLNING

tio nyheter vaskas fram varje vardag

gron
rod
gul
lila
brun

“Most people still have no idea that sustainable energy
generation is growing so fast” — Elon Musk

"We will make electricity so cheap that only the rich
will burn candles" - Thomas A. Edison

Gratis nyhetsbrev varje vardag

Förnybart måste växa snabbare

Sol | Vind | Våg | Bio

Energilager på kort tid / lång tid

Batterier | Vätgas | Pumpkraft

Tekniken är redan här - 🙃 -

Ny teknik kommer - 🙂 -

Allt fossilt måste ersättas

Allt

Semesterstängt 19 och 20 april

Nyheter idag !

torsdagen den 14 april

Torsdag

Bräcke drar tillbaka sitt veto för vindparken Kusberget

Med siffrorna 17-8 blev fullmäktiges beslut att släppa vidare vindkraftssatsningen med högre verk än i vindbruksplanen för miljöprövning.

-Vi har pekat ut området i vindbruksplanen och då får vi förhålla oss till det, sa Jörgen Persson (s), som är kommunstyrelsens ordförande.

Det är en omsvängning sedan fullmäktige faktiskt la sitt veto mot vindkraftutbyggnaden i somras. Många turer gjordes före det beslutet och nu har fler sådana tagits.

– Det togs utan diskussion. Och socialdemokraterna har kommit fram till att vi inte borde lagt detta veto, säger Jörgen Persson vid fullmäktigemötet under onsdagen.

– Satsningen handlar om 60-70 jobb och handlar om 1,7 miljarder kronor i investeringar. Vid sidan av de 17 vindkraftverken innebär detta vätgastillverkning och ammoniakproduktion. Lagring kan ske i tidigare militära bergrum. Dessutom en etablering av serverhallar.

Källa:

14 apr. 2022  14:07  CET

Torsdag

En ny motor utan rörliga delar som är lika effektiv som en ångturbin

Designen kan en dag möjliggöra ett helt kolfritt elnät, säger forskare. Ingenjörer vid MIT och National Renewable Energy Laboratory (NREL) har designat en värmemotor utan rörliga delar. Deras nya demonstrationer visar att den omvandlar värme till elektricitet med över 40 procent effektivitet – en prestanda bättre än traditionella ångturbiner.

Värmemotorn är en termofotovoltaisk (TPV) cell, som liknar en solpanels fotovoltaiska celler, som passivt fångar högenergifotoner från en vit värmekälla och omvandlar dem till elektricitet. Teamets design kan generera elektricitet från en värmekälla på mellan 1 900 till 2 400 grader Celsius, eller upp till cirka 4 300 grader Fahrenheit.

Forskarna planerar att införliva TPV-cellen i ett termiskt batteri i nätskala. Systemet skulle absorbera överskottsenergi från förnybara källor som solen och lagra den energin i kraftigt isolerade banker av het grafit. När energin behövs, till exempel under mulna dagar, skulle TPV-celler omvandla värmen till el och skicka energin till ett elnät.

Källa:

14 apr. 2022  13:58  CET

Torsdag

Nu skall Storbritannien och Tyskland få en elförbindelse

NeuConnect kommer att överföra 1,4 GW el för att passera i tvåvägsriktningar mellan de två länderna för att driva 1,5 miljoner hem.
Prysmian Group och Siemens Energy kommer att utveckla kabelarbeten och omvandlarstationer.
NeuConnect-projektet, som kommer att skapa den första sammanlänkningen eller direkta kraftlänken mellan Tyskland och Storbritannien, som förbinder två av Europas största energimarknader gör ett steg eftersom kontrakt på 1,5 miljarder pund har tilldelats av dess konsortium för utveckling av undervattenslänkar för elöverföring mellan Europas två största ekonomier – Tyskland och Storbritannien.

NeuConnect säger att projektet främst handlar om att lägga undervattenskablarna för att flödet av 1,4 GW el ska passera i tvåvägsriktningarna mellan de två länderna för att driva 1,5 miljoner hem.
Projektet kommer att hjälpa länderna att utöka sin bas för förnybar energi och handla igenom.

Källa:

14 apr. 2022  13:03  CET

Torsdag

Den flygande elektriska taxin som kostar lika mycket som en Uber!

För tio år sedan skulle flyga taxi ha varit science fiction. Idag är vi närmare att se flygande taxibilar bli en verklighet till överkomliga priser. Robert Llewellyn från Fully Charged-teamet gick med i Vertical Aerospace-teamet för en världsförsta noggrann inspektion av VA – 4 EVTOL och för att ta reda på hur snart vi kommer att kunna hylla en!

SE VIDEO

Källa:

14 apr. 2022  12:47  CET

Torsdag

Överhettade grafitblock levererar el till nätet vid behov - Antora Energy

Startup Antora Energy känner till kraften i ljussidan. Det ikoniska Bay Area-företaget närmar sig problemet med hur man lagrar CO2-fri energi på ett mycket annorlunda sätt än andra startups. Den mixar inte med nya eller förbättrade batterier, utnyttjar inte tyngdkraften eller pumpar luft eller vatten.

Istället lagrar Antora energi genom att värma upp metallblock till extremt höga temperaturer. De överhettade blocken lyser så starkt att en stråle av det ljuset kan producera el på begäran eller direkt värma energiintensiva industriella processer. Antora passar den här mekanismen i en modullåda ungefär lika stor som en fraktcontainer.

Om det låter bisarrt och fantastiskt, då är du uppmärksam. Ingen har gjort något liknande tidigare.

Men Antoras team har finslipat konceptet sedan lanseringen 2018 och i år säkrade 50 miljoner dollar från Bill Gates Breakthrough Energy Ventures, Lowercarbon Capital och andra etablerade klimatteknikinvesterare.

Källa:

14 apr. 2022  12:29  CET

Torsdag

Ny studie säger att USA:s vindkraftsutveckling kommer att begränsas av bristen på rangerhamnar

University of Delaware (UD) forskare Sara Parkison och Willett Kempton har publicerat en artikel i tidskriften Energy Policy som pekar på en fråga som de säger skulle kunna hindra USA från att uppfylla sina åtaganden om ren energi. Deras studie fann att Amerika saknar tillräckliga rangerhamnar – platser där vindkraftverk kan monteras, inrymmas och installeras – för att stödja den förväntade tillväxten i branschen.

”Denna studie är inte en uppskattning utanför manschetten,” sa Parkison. ”Det är en detaljerad analys som bygger på insikter från branschexperter, inklusive fartygsoperatörer, hamnoperatörer, utvecklare och människor som har gjort detta i 20 till 30 år. Och det visar att branschen står inför en rejäl flaskhals.

”Förenklat uttryckt är mängden rangeringsyta som vi har för liten och mängden som planeras kommer inte att räcka, vilket skapar ett betydande underskott som kommer att få konsekvenser för tillväxten av havsbaserad vindindustri.”

Källa:

14 apr. 2022  12:21  CET

Torsdag

Återvinning av fosfor prövas av högsta rätt - jordbruket behöver konstgödsel när import från Belarus och Ryssland stoppats

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd för miljöföretaget Ragn-Sells överklagan av det nekade miljötillståndet för fosforåtervinning i Helsingborg. Beskedet innebär att den uppmärksammade ansökan nu tas upp till prövning på nytt.

– Vi välkomnar att Mark- och miljööverdomstolen väljer att ta upp målet och ser fram emot den förnyade prövningen. Nu vill vi visa att återvinning av fosfor gör nytta för miljön och klimatet på ett sätt som lagen medger, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells, i ett pressmeddelande.

Den anläggning Ragn-Sells vill bygga i Helsingborg ska återvinna fosfor, som är en av huvudkomponenterna i mineralgödsel. Med Ash2Phos-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, utvinns mer än 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam.

Källa:

14 apr. 2022  12:11  CET

Torsdag

IRENA: Förnybar energi stod för 80 procent av den nya globala kraftkapaciteten 2021

Ren energi utgör nu 38 procent av den globala kraftkapaciteten efter ytterligare ett rekordår av tillskott främst drivna av vind och sol, visar senaste siffror
Sol- och vindkraft fortsatte sin snabba expansion runt om i världen under 2021, vilket pressade den globala kapaciteten för förnybar energi till rekordnivåer, enligt färska siffror från International Renewable Energy Agency (IRENA).

Den senaste upplagan av IRENAs rapport för statistik över förnybar kapacitet visar att förnybar energi dominerade krafttillskott runt om i världen 2021, vilket omfattar oöverträffade 81 procent av ny generation 2021. Den beräknar att förnybar energi i alla länder växte med 9,1 procent 2021, vilket innebär att ren energis andel av den globala kraftkapaciteten till 38 procent.

En uppdelning av den rena generationstekniken som lades till kraftnäten 2021 i rapporten avslöjar att vind och sol var drivkraften bakom denna tillväxt, med de två rena kraftteknikerna som omfattar 88 procent all ny förnybar kapacitet 2021.

Källa:

14 apr. 2022  11:59  CET

Torsdag

Kinesiska LONGi vinner kontrakt för att leverera 406MW solpaneler till Red Sea Project, Saudiarabien

Kinesiska tillverkaren av solcellsmoduler, LONGi har vunnit ett kontrakt för att leverera 406MW av sina Hi-MO 5 bifacial-moduler till SEPCOIII Electric Power Construction Co., Ltd. för Saudiarabiens Red Sea Project.

Beläget på kungarikets västkust kommer projektet att drivas helt av förnybar energi i en skala som inte tidigare uppnåtts någonstans i världen, med energi som ska genereras via solpaneler och vindkraftverk för att möta den initiala efterfrågan på 210MW, med ytterligare expansion planerad .

Red Sea Development Company (TRSDC), utvecklaren bakom vad som ses som världens mest ambitiösa regenerativa turismprojekt, tilldelade sitt högst värdefulla kontrakt hittills till ett konsortium ledd av ACWA Power för att designa, bygga, driva och överföra projektets verktyg infrastruktur som genererar upp till 650 000 MWh koldioxidfri kraft. De sparade CO₂-utsläppen motsvarar cirka en halv miljon ton årligen.

Källa:

14 apr. 2022  11:44  CET

Torsdag

Slovakien, Rumänien, Ungern och Polen vill bygga gemensam vätgasinfrastruktur

Gasöverföringssystemoperatörer (TSO) från Slovakien, Rumänien, Ungern och Polen gick med på ett strategiskt partnerskap för att utveckla regionens vätgasnät. Enligt partnerskapsavtalet kommer företagen också att samarbeta om koldioxidutsläpp, utveckling av gröna gaser och att utforska CO2:s möjligheter.

Partnerskapet initierades av den rumänska TSO Transgaz och involverar Polens Gaz-System, Slovakiens Eustream och Ungerns FGSZ. Fyra TSO:er har redan undertecknat samförståndsavtalet och bjudit in andra i regionen att gå med.

Enligt Eustream skulle samarbetet möjliggöra initiering av gemensamt arbete inom flera områden.

Målen inkluderar att dela bästa praxis inom väte- och CO2-transporter, avkarbonisering av verksamheten och väteproduktion. Samarbetsavtalet syftar också till att identifiera vätgasmarknader och applikationer inom olika industrier och utarbeta ett relevant regelverk.

Källa:

14 apr. 2022  11:38  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Solpaneler allt vanligare – för Anders Wik är känslan att producera egen el viktigare än pengarna han sparar

För tillfället är det många som ser över sina elavtal och försöker dra ner på elkonsumtionen. Elräkningarna skjuter i höjden och många funderar på hur de ska få pengarna att räcka till.

Solpaneler har blivit populära de senaste åren och idag ser man solpaneler på många hus och sommarstugor. Många privatpersoner som har ett egnahemshus med ett tak som får många soltimmar kan dra nytta av solpanelerna.

Anders Wik funderade på solpaneler sommaren 2019 och efter lite kalkylerande slog han till.

– Jag gjorde en kalkyl och kom fram till att de har återbetalats efter 15 år. Jag tänkte då att jag satsar och ser hur det funkar i praktiken. Därtill tyckte jag det lät spännande så jag ville testa, säger Wik.

Wik säger att han länge hade funderat på solpaneler och trodde att effekten skulle var låg. Efter att han forskat i ämnet visade det sig att han hade fel.

Källa:

13 apr. 2022  14:41  CET

Onsdag

Priserna på förnybar energi skjuter i höjden Ukrainakriget anledningen

Priserna för vind- och solkraft på stora globala marknader har stigit med nästan 30 procent på ett år, eftersom utvecklare kämpar med ”kaotiska” leveranskedjor och stigande kostnader.

Detta har påverkat allt från frakt till delar till arbetskraft, enligt en rapport som publicerades på onsdagen.

Kontraktspriserna för förnybara energikällor steg med 28,5 procent i Nordamerika och 27,5 procent i Europa under det senaste året, enligt ett kvartalsindex från LevelTen Energy som spårar affärerna, som i branschen kallas kraftköpsavtal (PPA).

Den här typen av marknadsstörningar under covid-19-pandemin har förvärrats sedan den ryska invasionen av Ukraina, vilket har vänt ett decennium av kostnadsminskningar för sektorn för förnybar energi.

Det finns en risk att högre kostnader kan bromsa efterfrågetillväxten i en tid då FN har krävt att ren energi ska expandera snabbare för att undvika de värsta effekterna av ett uppvärmande klimat.

Källa:

13 apr. 2022  14:17  CET

Onsdag

Svenska BatteryLoop sluter avtal med Mercedes om energilager

BatteryLoop har tecknat ett leveransramavtal med Mercedes-Benz Energy för batterier för energilagringslösningar.

Avtalet mellan BatteryLoop och Mercedes-Benz Energy inkluderar avropsalternativ för batterier, DC-system och teknik.

Kontraktet kommer att säkra stora volymer av nya och andra batterimoduler från Mercedes-Benz Energy till BatteryLoop. Detta kan göra det möjligt för BatteryLoop att rulla ut 40MWh inom de närmaste 18 månaderna med Mercedes-Benz Energys moduler.

Den första leveransen kommer att ske under 2022 av ett 2MWh-system med en effekt på 3MW installerat i Sverige av BatteryLoop. 2MW motsvarar ungefär 10 000 kilometers körning med en elbil.

Källa:

13 apr. 2022  13:32  CET

Onsdag

EU tillåter reducerad moms på solpaneler

Europeiska unionens råd har antagit ett direktiv som tillåter medlemsländerna att sänka mervärdesskatten (moms) för vissa produkter och tjänster som är förenliga med EU:s miljö- och hälsopolitik.

Solpaneler för bostadsbruk kommer också att dra nytta av denna skattelättnad, tillsammans med läkemedel, preventivmedel och hygieniska skyddsprodukter, medicinska skyddsprodukter, transport- och passagerartransporttjänster, böcker, tidningar och papperspublikationer och digitala medier, bland annat.

Direktivet anger att medlemsländerna ska ha möjlighet att främja användningen av förnybara energikällor genom reducerade momssatser. ”För att stödja övergången till användningen av förnybara energikällor och för att främja unionens självförsörjning med energi, är det nödvändigt att tillåta medlemsländerna att förbättra tillgången för slutkonsumenter till gröna energikällor”, står det i dokumentet. ”Medlemsstaterna ska till mervärdesskattekommittén överlämna texten till de viktigaste bestämmelserna i nationell lagstiftning och villkoren för tillämpningen av de reducerade skattesatserna som avses i första stycket senast den 7 juli 2022.”

Källa:

13 apr. 2022  13:23  CET

Onsdag

Engelska ORBIT satsar i Finland på sol och vind 400MW

Octopus Renewables Infrastructure Trust Plc (LON:ORIT) sa idag att de planerar att spendera upp till 3,5 miljoner EUR (3,8 miljoner USD) för att etablera en finsk utvecklingsplattform för förnybar energi med fokus på vind och sol.

Nordic Renewables Ltd, som plattformen heter, kommer initialt att sträva efter att utveckla cirka 400 MW solcellsprojekt för vind- och solenergi (PV) i Finland under de kommande tre-fem åren. Det nya bolaget kommer att dra nytta av ett exklusivt gemensamt utvecklingsarrangemang med den brittiska utvecklaren Nordic Generation Ltd, som huvudsakligen verkar i Finland.

Förutom ORITs åtagande kommer Nordic Renewables att få ett lika stort bidrag från en annan fond som förvaltas av renenergiinvesteraren Octopus Renewables Ltd. Som ett resultat kommer både ORIT och Octopus Managed Fund att ha företrädesrätt att finansiera byggandet av plattformens projekt.

Källa:

13 apr. 2022  13:11  CET

Onsdag

Tyska lagstiftare kräver ett EU-förbud mot rysk olja efter Ukrainas besök

Europeiska unionen bör införa ett embargo mot rysk olja så snart som möjligt, sade ordförandena för tre tyska parlamentariska utskott på tisdagen efter ett besök i Ukraina.

Det tyska utrikesutskottets ordförande Michael Roth sa att en nedskärning av rysk olja skulle vara en mycket viktig signal eftersom det skulle påverka Rysslands huvudsakliga inkomstkälla.

Med ökande civila dödsfall i Ukraina mitt i Rysslands invasion, är Tyskland, Europas största ekonomi, under press att avvänja sig från rysk gas och olja, eftersom kritiker säger att intäkterna ger Moskva viktiga medel för att föra krig.

Källa:

13 apr. 2022  12:57  CET

Onsdag

USA: Utsläppen från sjöfarten kan minskas med 40% i närtid

UMAS, en kommersiell rådgivningstjänst knuten till UCL Energy Institute vid University College London, har utfärdat en rapport beställd av The Ocean Conservancy som visar omfattningen av USA:s sjöfartsflottas utsläpp och möjligheter att minska koldioxidutsläppen inom sektorn. Under 2018 uppgick koldioxidutsläppen från alla USA-flaggade fartyg till cirka 26 miljoner ton, cirka 2,4 % av de globala sjöfartens utsläpp. Inrikes sjöfartsresor stod för cirka 70 % av koldioxidutsläppen från den USA-flaggade sjöfartsflottan, vilket ger en unik möjlighet för USA:s åtgärder för att effektivt minska koldioxidutsläppen från den amerikanska sjöfartssektorn.

Rapporten, med titeln The Maritime Fleet of the USA – nuvarande status och potential för framtiden, säger att mer än 40 % av den energi som används av den amerikanska flottan skulle kunna ersättas med nollutsläppslösningar detta årtionde.

Den uppskattar att 17 % av den nuvarande amerikanska flottans energibehov kan ersättas med elektrifiering. Detta skulle till exempel inkludera fartyg som förlitar sig på batterielektrifiering för korta resor eller fartyg som springer från landbaserade elektriska kraftkällor när de är i hamn.

Källa:

13 apr. 2022  12:51  CET

Onsdag

Genom att kombinera grödor och solpaneler kan Kenya "skörda solen två gånger"

Det finns en enorm potential för solenergi i Afrika, men installationen av arrayerna kan ha en inverkan på lokala ekosystem.
Agrivoltaics är den samtidiga användningen av mark för att odla grödor och generera elektricitet med solcellspaneler.
Den första agrivoltaiska arrayen har öppnat i Kenya efter framgångsrika försök i östra Afrika.
Panelerna är monterade tillräckligt högt för att grödor ska kunna odlas under, vilket skyddar dem från solen och tillåter skörd av regnvatten.
I en region där energitrygghet utgör verkliga utmaningar, men solljus inte är en bristvara, verkar solel vara en självklar lösning för stora delar av Afrika. Men svaret är inte så enkelt.

Källa:

13 apr. 2022  12:44  CET

Onsdag

Minesto bygger mer tidvattenkraft på Färöarna – möjliggör landets resa mot 100 % förnybar energi

Minesto, ledande teknikutvecklare inom marin energi, har lanserat en detaljerad plan för storskalig utbyggnad av tidvattenparker på Färöarna. Planen omfattar fyra nya verifierade platser som kan tillgodose 40 procent av landets växande elförbrukning och möjliggöra för Färöarna att nå sitt politiska mål om 100 procent förnybar energi till 2030. Tillsammans med elbolaget SEV har Minesto presenterat planen för en rad intressenter inom politiken och lokalsamhället – däribland premiärministern och ministern för miljö, industri och handel – och den har fått ett mycket positivt mottagande.

Minestos plan för storskalig utbyggnad på Färöarna bygger på successiva installationer av tidvattenparker på fyra verifierade platser, vardera med 20-40 MW installerad kapacitet. Förutom Minestos befintliga nätanslutna anläggning i Vestmannasund har Hestfjord, Leirviksfjord, Skopunarfjord och Svinoyarfjord identifierats som idealiska parker. Med en total kapacitet på 120 MW och en uppskattad årsproduktion om 350 GWh skulle parkerna tillgodose 40 procent av Färöarnas växande elförbrukning.

Källa:

13 apr. 2022  12:38  CET

Onsdag

Storbritannien: Biologisk mångfald och solcellsparker

Miljö-förpliktelser hjälper till att driva på implementeringen av biologisk mångfald på solcellsparker, enligt experter från den brittiska advokatbyrån Foot Anstey, men frågor kvarstår om vad som händer med platser i slutet av deras operativa livslängd.

Christian Silk, chef för infrastrukturplanering på Foot Anstey, säger att biologisk mångfald och skapandet och skyddet av djurmiljöer på solparker nu är en inneboende del av projektutvecklingen, oavsett om detta är på frivillig basis eller anses nödvändigt för att mildra effekterna av utvecklingen på den lokala miljön.

”Eftersom det finns en upplevd potentiell förlust av biologisk mångfald eller livsmiljöer, är det helt standard att utvecklare av solparker i de flesta fall måste tillhandahålla någon typ av begränsning av det som kan gå förlorat”, säger han.

Källa:

13 apr. 2022  12:35  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Exxon hälsar IPCC-rapporten med en tiomiljarder investering

Samma dag som Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) släppte sin senaste, alarmerande arbetsgruppsrapport, där FN:s generalsekreterare António Guterres förklarade att det är ”moraliskt och ekonomiskt vansinne” att investera i ny fossil infrastruktur, tillkännagav ExxonMobil en 10 USD – miljarder slutgiltigt investeringsbeslut för ett offshore-borrprojekt i Guyana.

Det USA-baserade kolossala fossilet försöker rama in Yellowtail-projektet i Guyanas vatten som en del av ”energiövergången”, rapporterar DeSmog.

”Yellowtails utveckling visar ytterligare det framgångsrika partnerskapet mellan ExxonMobil och Guyana, och hjälper till att förse världen med ytterligare en pålitlig energikälla för att möta framtida efterfrågan och säkerställa en säker energiomställning”, säger Liam Mallon, VD för ExxonMobil Upstream Company. ”Vi arbetar för att maximera fördelarna för folket i Guyana och öka globala leveranser genom säker och ansvarsfull utveckling på ett snabbare schema.”

Källa:

12 apr. 2022  13:20  CET

Tisdag

Continental ökar produktionen av bildäck tillverkade av återvunna plastflaskor

Move stödjer ledande bildäcksmärkes ambition att endast använda hållbara material för att skapa sina produkter till 2050
Continental förbereder sig för marknadslanseringen av bildäck på massmarknaden, delvis tillverkade av polyester från återvunna plastflaskor, i ett drag som däcktillverkaren hävdar är en världsnyhet.

Däckmärket har meddelat planer på att öka produktionen av återvunnet polyestergarn från PET-plastflaskor, som det sedan använder som ett kärnmaterial i tillverkningen av personbilsdäck, senare i år.

Den nya ContiRe.Tex-teknologin är designad för att ersätta den konventionella polyestern i en däckskropp, och Continental sa att en uppsättning standardbildäck skulle använda material från cirka 40 återvunna PET-flaskor.

Däcken markerar en viktig milstolpe mot Continentals ambition att endast använda ”hållbart material” i sin produktion av bildäck till 2050, heter det.

Källa:

12 apr. 2022  13:13  CET

Tisdag

Stripe, Alphabet och andra kommer att spendera nästan 1 miljard dollar på CO2-borttagning

(Bloomberg) — Några av världens största företag kommer att spendera 925 miljoner dollar i företag som har teknik som tar bort koldioxid från atmosfären.

Frontier-fonden, ett allmännyttigt företag som ägs av Stripe Inc., har också fått finansiering från Alphabet Inc., Shopify Inc., Meta Platforms Inc. och McKinsey & Co. Inc. Det kommer att hjälpa nystartade företag som tar bort koldioxid att skala upp och minska kostnaderna för att dra ut varje ton CO₂ ur luften, vilket skulle gynna alla företag i världen som vill köpa högkvalitativa offset.

Klimatforskare är tydliga med att alla företag i världen måste minska utsläppen först, oavsett om det är genom att gå över till förnybar kraft eller andra kolfria alternativ. Men processen att minska utsläppen har försenats så mycket att det inte kommer att vara möjligt att nå de globala klimatmålen utan att ta bort en del av den CO₂ som redan dumpats i luften.

Källa:

12 apr. 2022  13:04  CET

Tisdag

Amerikanska forskare planerar energilagring i olje- och gruvhål

Chad Augustine och hans kollegor vid National Renewable Energy Laboratory (NREL) ser möjligheter där andra helt enkelt kan se ett hål i marken.

”Det kan inte bara vara vilket hål som helst i marken”, förklarade Augustine, en forskare vid NREL:s geotermiska forskningsgrupp.

Tanken är att använda utarmade olje- och gaskällor som reservoar för lagring av komprimerad naturgas. Vid behov kan gasen släppas ut för att snurra en turbin och generera elektricitet. Reservoaren laddas med överskottsel av el från nätet och cykeln upprepas, vilket ger en potentiell lösning för den växande efterfrågan på energilagring.

Datormodellering utförd av forskare vid NREL och Colorado School of Mines bekräftade idéns genomförbarhet.

Källa:

12 apr. 2022  12:34  CET

Tisdag

Redwood Materials får redan ut 6GWh litium från återvunna batterier per år

Redwood Materials VD och tidigare Tesla CTO JB Straubel har berättat för en utfrågning i den amerikanska senaten att hans företag redan får cirka 6 GWh uttjänta litiumjonbatterier för återvinning årligen.

Straubel grundade Redwood-material 2017 efter att ha lämnat Tesla, efter att ha lett biltillverkaren genom battericelldesign, utveckling av försörjningskedjan, design och skalning av företagets första gigafabrik och ökat produktionen av sin första ”prisvärda” EV, Model 3.

I juli förra året tillkännagav Redwood att de hade attraherat mer än 700 miljoner USD i investeringar för att skala upp sin verksamhet, inklusive anläggningar nära Tesla-Panasonic gigafabriken i Nevada.

Redwood samlar in uttjänta litiumbatterier, samt tillverkar skrot, från allt från hemelektronik och elbilar till stationära energilagringssystem (ESS), och förfinar och återtillverkar katodaktiva material och batterikopparfolier för anoder.

Källa:

12 apr. 2022  12:10  CET

Tisdag

Epiroc och SSAB i samarbete för att bygga en CO2-fri värdekedja

Den svenskbaserade tillverkaren av gruvutrustning Epiroc har inlett ett samarbete med ståltillverkaren SSAB för att säkerställa fossilfritt stål för användning i sin gruvutrustning som en del av en bredare satsning på att minska koldioxidutsläppen.

SSAB arbetar för att leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala 2026. År 2021 levererade man det första stålet av vätereducerat järn.

Företaget samarbetar med järnproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall som en del av HYBRIT-satsningen för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion, som ersätter kokskol som traditionellt behövs för ståltillverkning.

Epiroc kommer inledningsvis att använda fossilfritt stål som material till en prototyp underjordsmaskin tillverkad vid dess anläggning i Örebro, Sverige. Planen är att öka användningen av fossilfritt stål över tiden.

Källa:

12 apr. 2022  12:04  CET

Tisdag

Svenska Hexicon satsar i Grekland på flytande vindkraft

Den Stockholmsbaserade flytande vindkraftsutvecklaren Hexicon har skapat ett joint venture i Grekland med det lokala företaget EAMAA, kallat Hexicon Power.

En ny rättslig ram för havsvind förväntas i år, och detta är det första steget för att starta utvecklingen av flytande havsvindprojekt utanför Greklands kust, sa utvecklaren.

Grekland har blivit en allt viktigare marknad för global utveckling av förnybar energi. I linje med landets övergripande ekonomiska återhämtningsstrategi försöker Grekland nu främja förnybar energi, inklusive vindkraftsparker till havs, för att minska sitt traditionella beroende av fossila bränslen. Regeringen har gjort grön energi till en av sina högsta prioriteringar genom att implementera en ny nationell plan och sätta några av de mest ambitiösa målen i EU, som att generera 60 % av sin elmix från förnybara källor till 2030.

Källa:

12 apr. 2022  11:54  CET

Tisdag

Grönt ljus för elnätsinvestering på 8,4 miljarder kronor

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät tillåtelse att investera 8,4 miljarder kronor i elnätsinvesteringar och kraftstationer längs kusten i Norrland. Investeringarna syftar till att öka kapaciteten i stamnätet för att snabbare kunna möta det nya och mycket stora effektbehov som kommer från industrin i området. Investeringarna gör det även möjligt att ansluta ny vindkraft.

– Det pågår en grön industriell revolution i norra Sverige, då behöver vi både mer elproduktion och mer överföringskapacitet. För att möta industriernas behov och nå klimatmålen behöver elnätet byggas ut i en mycket snabb takt. Regeringen ger nu Svenska kraftnät klartecken att arbeta vidare med investeringar för en snabbare utbyggnad av kraftnätet längs Norrlandskusten, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Källa:

12 apr. 2022  11:49  CET

Tisdag

När Japan sanktionerar ryskt kol är det hög tid att helt ta bort vanan

Alltför länge har Japan varit beroende av kolkraft hemma och främjat den utomlands, trots klimatkravet att byta till ren energi
Som svar på Rysslands invasion av Ukraina har Japan motvilligt beslutat att ansluta sig till de andra G7-länderna för att gradvis förbjuda import av ryskt kol.

Kan detta signalera ett brott med Tokyos kolvänliga politik? Det verkar osannolikt med tanke på dess erfarenhet av att använda kryphål och greenwashing för att kringgå globala ansträngningar för att få slut på kol. Medan andra rika länder långsamt har övergått från kol, har Japan fortsatt sitt stöd för kolkraft hemma och utomlands.

Japan är den näst största finansiären av kolkraftsprojekt i andra länder, efter Kina. Den motiverar denna finansiering genom att bedrägligt framställa den som ett bidrag till att mildra klimatförändringarna, och hävdar att japansk kolteknik är mindre förorenande än konventionell kolteknik.

Källa:

12 apr. 2022  11:42  CET

Tisdag

Eco Wave Power tecknar avtal om att bygga en vågkraftanläggning om 2MW i Spanien

Eco Wave Power tillkännagav på måndagen att man har ingått ett officiellt avtal med Port Adriano, Spanien, för det potentiella bygget av ett vågkraftverk på upp till 2MW.

Avtalet utökar Eco Wave Powers närvaro i Europa och kommer att hjälpa Spanien att uppnå sina aggressiva mål för förnybar kraft, och utnyttja potentialen i dess betydande kustlinje.

Enligt villkoren i avtalet kommer Port Adriano att tilldela Eco Wave Power en lämplig plats för en period om 20 år, medan Eco Wave Power kommer att ansvara för att säkra licenser, bygga och driftsätta kraftverket eller kraftverken och sälja den el som ska produceras i enlighet med en godkänd produktionskvot, som ska fastställas.

Källa:

12 apr. 2022  11:38  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

EU bekräftar förbud mot att stoppa all rysk kolimport senast den 10 augusti

(Montel) All import av ryskt kol och andra fasta fossila bränslen till EU måste stoppas senast den 10 augusti enligt blockets femte sanktionspaket mot Ryssland som gäller sedan i lördags.
Endast avtal som ingåtts före lördagen för att köpa, importera eller överföra ryskt kol, direkt eller indirekt, och eventuella kontrakt relaterade till dem, kunde fortsätta till den 10 augusti, bekräftade EU i sin officiella tidning sent på fredagen.

Inga andra kontrakt kunde ingås från och med lördagen. Förbudet gäller allt kol och andra fasta fossila bränslen som har sitt ursprung i eller exporteras från Ryssland.

Det är första gången EU har inkluderat energiförsörjning i sin mix av sanktioner mot Ryssland för kriget i Ukraina och följer rapporter om krigsförbrytelser begångna av ryska soldater i området kring Kiev.

EU-förbudet gäller även tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och finansiering, direkt eller indirekt, för import av ryskt kol.

Källa:

11 apr. 2022  12:25  CET

Måndag

Spanien: Vindkraft är nu det största energislaget

Vindkraft har blivit Spaniens främsta källa för elproduktion precis som Europa försöker stävja sin energiimport från Ryssland.

”Vi är på lämplig mark här”, sa Joaquin Garcia Latorre, projektledare på Enel Green Power Espana, och pekade på gigantiska master som rests upp på höjderna av den lilla nordöstra byn Villar de los Navarros.

Det spansk-italienska företaget valde denna plats, som är väl exponerad för vinden, för att bygga upp en vindkraftpark på 180 megawatt, en av landets största.

Dess 43 vindkraftverk, kallat Tico Wind, började producera kraft i november, sa Latorre medan arbetare runt honom tog hand om turbinerna, som är över 100 meter (328 fot) höga.

Källa:

11 apr. 2022  12:46  CET

Måndag

Havsvindsatsningen utanför Söderhamn får en 600MW vätgasanläggning

Tysklands Wpd AG kommer att samarbeta med den franska grönväteproducenten Lhyfe för att installera 600 MW elektrolysörer för att producera grön vätgas med el från den förnybara utvecklarens cirka 1 GW vindkraftspark Storgrundet i svenska vatten.

Den föreslagna anläggningen är tänkt att installeras i etapper, med start 2025, sa Wpd Offshore Sweden AB förra veckan. Den senare tillkännagav projektet efter att ha undertecknat en avsiktsförklaring om att förverkliga det i samarbete med Lhyfe.

Anläggningen för grön vätgas kommer att placeras inom ett industriområde i Söderhamns kommun och kommer att kunna producera 240 ton grönt väte årligen. Produktionen kommer att startas efter att Storgrundet havsvindanläggning har tagits i bruk.

”Projektet och samarbetet med Lhyfe är en viktig del av vårt strategiska arbete på den svenska marknaden, där vi är övertygade om att vätgas har en avgörande roll [..]”, säger Olle Hedberg, VD för Wpd Offshore Sweden.

Källa:

11 apr. 2022  12:25  CET

Måndag

Scandlines nya lastbilsfärja blir elektrisk

Scandlines nya färja får världens största batteripaket. Schweiziska Leclanché kommer att leverera det rekordstora batteripaketet till Scandlines kommande hybridfärja, som ska frakta lastbilar på överfarten Rødby-Puttgarden 2024. Med en kapacitet på 10 MWh blir batteripaketet den största litiumjonbatteriinstallationen på en färja hittills.

Scandlines har även valt norska Kongsberg Maritime & Norwegian Electric Systems, NES, för att utveckla färjans elsystem, som bland annat ska integrera batteripaketet i det dieselelektriska maskineriet. Färjan ska byggas på Cemre Shipyard i Turkiet.

Färjan blir en så kallad ”dubbeländsfärja”, som inte behöver vändas för att segla tillbaka. Den kommer främst att användas som lastbilsfärja och för transporter av farligt gods i samband med Scandlines fyra befintliga hybridfärjor på sträckan. Antalet passagerare är alltså bara 140.

Källa:

11 apr. 2022  12:05  CET

Måndag

Japanska MOL går in i two-blade floater project

Den japanska sjöfartsjätten Mitsui OSK Lines (MOL) och andra ingenjörsföretaget JGC har nått en överenskommelse med den holländska, tvåbladiga, flytande vindkraftsutvecklaren Seawind, Seawind för att skapa en samarbetsväg för Seawinds verksamhet i Japan och i hela Asien, samt för att bidra till ett demonstratorprojekt som snart kommer att avslöjas i Europa.

Efter att ha kommit överens om nyckelvillkoren för relationen i en nyligen genomförd MOU sa företagen att de avser att ingå ett definitivt gemensamt utvecklingsavtal senare i år. Den första kollektiva prioriteringen kommer att vara slutförandet av design- och leveranskedjan för lanseringen av Seawind 6MW-demoprojektet i Europa. Dessutom har företagen kommit överens om att börja utforska den efterföljande lanseringen av ett Seawind 12MW Demonstrator-projekt.

Seawind har utvecklat en unik turbinteknisk specifikation som sägs överträffa befintliga trebladsteknologier. Den DNV-klassade Seawind 6-lösningen för flytande havsbaserad vindkraft förväntas komma ut på marknaden 2023, följt av Seawind 12-lösningen 2024.

Källa:

11 apr. 2022  11:59  CET

Måndag

Tyska Belectric ser en stor potential i solel/jordbruk

Den tyska utvecklaren Belectric ser potential i att bygga solcellsanläggningar på jordbruksmark som ett sätt att hjälpa europeiska länder att uppfylla sina mål för förnybar energi och samtidigt öka samhällets acceptans av solenergi.

Det är enligt Johannes Linder, chef för systemdesign och innovation på Belectric, som avslöjade att sådana dubbla markanvändningsprojekt kommer att vara ett nyckelfokus för företaget i år eftersom det ser ut att etablera en pilotanläggning.

Trots den ”lilla ökningen” av prissättningen när det gäller att bygga så kallad agriPV, sa Linder att det redan finns lönsamma affärscases för tekniken, som han anser har ”vissa fördelar när det gäller hållbarhet”.

Med länder som vill öka sitt energioberoende efter Rysslands invasion av Ukraina, har regeringar över hela Europa tillkännagett nya mål för solenergiutbyggnad under de senaste månaderna, vilket potentiellt ökar utrymmet för att installera fler projekt på jordbruksmark.

Källa:

11 apr. 2022  11:52  CET

Måndag

Sveriges största takbyggda solcellsanläggning

Coop fortsätter sin satsning på hållbar logistik. På taket till Coops nya varuterminal i Eskilstuna kommer en solcellsanläggning på 6,1 MW att installeras. Det blir Sveriges största takbyggda solcellsanläggning.

– Vi gör en historiskt stor investering när vi bygger Coops nya helautomatiserade varuterminal i Eskilstuna. Det är en framtidsinvestering för Coop och vi vill agera så hållbart som möjligt. Vårt eldrivna Coop-tåg kommer att anlända till terminalen med varor flera gånger om dagen och med egen solcellsanläggning kommer vi till stor del kunna driva terminalen med el från solen, säger Örjan Grandin, vd Coop Logistik.

Solcellsanläggningen kommer att omfatta cirka 14 400 solpaneler på en yta motsvarande 38 000 kvadratmeter. Den totala installerade effekten motsvarar 6,1 MW och anläggningen blir därmed Sveriges största takbyggda solcellsanläggning.

Källa:

11 apr. 2022  11:41  CET

Måndag

Chalmers: Så blir lagrat solsken el på beställning

I ett forskningsprojekt på Chalmers utvecklas ett energisystem som kan fånga in solenergi, lagra den i upp till arton år och frigöra den när och där den behövs. Tidigare har forskarna visat hur energin kan utvinnas som värme. Nu har de tagit ett steg till och lyckats få systemet att producera el. På sikt kan den nya tekniken driva elektronik som laddar upp sig själv med lagrad solenergi  på beställning.

– Det här är ett radikalt nytt sätt att utvinna solens energi som el.  Vi kan producera el oberoende av väder, tid på dygnet, årstid eller geografiska avstånd. Det är ett slutet system som drivs utan att orsaka koldioxidutsläpp, säger forskningsledaren Kasper Moth-Poulsen, professor på institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers.

Den nya tekniken grundar sig på det Chalmersutvecklade solenergisystemet Most – Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems. Mycket förenklat bygger tekniken på en specialdesignad molekyl som byter skepnad i kontakt med solljus. Forskningen har väckt stort intresse från omvärlden när den presenterats i tidigare skeden.

Källa:

11 apr. 2022  11:31  CET

Måndag

Indiskt startup-företag lanserar en zinkbaserad batteriteknik

Ett startup-företag vid Indian Institute of Technology Kanpur har introducerat ZincGel batteriteknologi, som kan erbjuda betydande besparingar för ägare av tvåhjuliga elfordon.

Offgrid Energy Labs har släppt sin nya ZincGel-batteriteknologi för stationära, lågenergiapplikationer. ZincGel-batterier kan enkelt tillverkas i stor skala, även i Indien, eftersom råvarorna är allmänt tillgängliga.

Företaget designade ZincGel på en modulär plattform som kan modifieras. Man planerar att kommersiellt lansera ZincGel-produkter i Indien nästa år. Det kommer att rikta in sig på lösningar för flottor som kör lågdrivna elfordon som tvåhjuliga och trehjuliga.

Källa:

11 apr. 2022  11:25  CET

Måndag

Den tyska regeringen höjer landets solenergimål, siktar på 215GW installerat senast 2030

Tysklands regering planerar att minska byråkratin för nya projekt för förnybar energi som en del av ett nytt åtgärdspaket som kommer att leda till att landets redan ambitiösa solenergiutbyggnadsmål höjs ytterligare.

Det så kallade ”påskpaketet”, som godkändes av Tysklands regering denna vecka, inkluderar ett mål att nå 215 GW solel installerad till 2030, upp på koalitionsregeringens tidigare mål på 200 GW. I slutet av 2021 hade landet 59 GW utplacerad solel.

För att nå det målet i slutet av årtiondet kommer Tyskland att behöva installera i genomsnitt 22GW solenergi varje år. Som jämförelse tillkom 5,2GW förra året.

Minister för ekonomiska frågor och klimatåtgärder, Robert Habeck, beskrev paketet som en accelerator för förnybar energi som kommer att hjälpa Tyskland att nästan fördubbla andelen förnybar energi i elförbrukningen på mindre än ett decennium.

Källa:

11 apr. 2022  11:16  CET

Måndag

Fredag

Fredag

Volvos el-lastbilar i Kanada

Volvo Lastvagnars nordamerikanska kund Martin Brower, en leverantör av supply chain-lösningar för restaurangkedjor, har introducerat sin första Volvo VNR Electric Class 8-traktor till sin globala flotta. Traktorn med nollslutrörsutsläpp kommer att ägnas åt att dra McDonald’s-märkta släpvagnar för leveranser av mat och dryck till McDonald’s restauranger i Montreal-området.

”Vi är glada över att samarbeta med vår mångåriga kund Martin Brower för att vara den första att installera en Volvo VNR Electric i Montreal i samarbete med McDonald’s Kanada”, säger Paul Kudla, VD för Kanada för Volvo Lastvagnar Nordamerika.

”Det är ett starkt uttalande när alla nyckelpartner ansluter sig till tydliga mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med båda organisationerna när de börjar sin elektromobilitetsresa.”

Källa:

8 apr. 2022  13:25  CET

Fredag

Luftburna vindsystem tror på framtiden

Under det senaste decenniet har luftburna vindenergisystem (AWES) gjort betydande framsteg inom forskning och utveckling. Med hjälp av tjudrade flygande enheter, inklusive drakar och flygplan, omvandlar AWES vindenergi till elektricitet och kommer snart att vara en del av vindenergins löfte att bli en dominerande energikälla.

Även om AWES-tekniken inte är mogen ännu, går den snabbt framåt. Prototyper av sofistikerade flygplan med stela vingar kopplade till markbaserade generatorer används nu i Europa. Dessa verktygsskala AWES är designade med helautomatiska och enfelstoleranta arkitekturer som är skalbara till megawattnivån.

Jämfört med traditionella vindkraftverk med horisontella axlar (HAWT) erbjuder fastvingade AWES kommersiella fördelar. Det stora svepte vingområdet genererar ungefär fyra gånger mer kraft än ett HAWT-blad. En AWES kan fånga upp till 20 % högre vindhastigheter eftersom den flyger på högre höjder. Masten på en HAWT ersätts av en tjuder och en kompakt lanserings-/landplattform för både land- och offshoreapplikationer, vilket minskar konstruktions- och avvecklingskostnaderna samtidigt som HAWTs koldioxidavtryck minskar med mer än 50 %.

Källa:

8 apr. 2022  13:04  CET

Fredag

EU godkänner förbud mot rysk kolimport – Frankrike

(Montel) EU-diplomater har godkänt EU-kommissionens föreslagna förbud mot rysk kolimport, twittrade det franska EU-ordförandeskapet sent på torsdagen.

Detaljerna om förbudet förväntas publiceras på fredag i EU:s officiella tidning, sade ordförandeskapet.

Förbudet är en del av ett femte paket med EU-sanktioner mot Ryssland som diplomaterna godkände sent på torsdagen som svar på kriget i Ukraina.

EG arbetade också med ytterligare sanktioner, inklusive på oljeimport, sade det på tisdagen när det föreslog det femte paketet.

Källa:

8 apr. 2022  12:43  CET

Fredag

Indien: Megastor solcellspark på 2500-MW skall byggas

Maharashtra State Power Generation Co (MAHAGENCO) och National Thermal Power Corporation (NTPC) kommer att bilda ett joint venture för att upprätta en ”ultra-mega solpark” i staten för att generera 2 500 MW grön kraft, sa tjänstemän här på torsdagen.

Projektförslaget på 1 727 crore Rs, som startade 2020, godkändes av det statliga kabinettet som leds av chefsminister Uddhav Thackeray.

Enligt planerna kommer NTPC eller dess dotterbolag och MAHAGENCO joint venture att ha en kapitalinvestering på 50 procent vardera för att utveckla den ultramega solenergiparken, och energidepartementet kommer att vara den statliga nodbyrån.

Parkerna föreslås utvecklas under konstruktions-, upphandlings- och driftsättningskontrakt (EPC) i 3 etapper på mark som ägs av MAHAGENCO och andra som tillhör staten, centrum eller privatägda fastigheter för megasatsningen.

Källa:

8 apr. 2022  12:36  CET

Fredag

Snart är elnätet smartare, snabbare och autonomt

Flera innovationsprojekt pågår på Vattenfall Eldistribution för att pröva och ta fram lösningar som både ökar leveranssäkerheten för våra kunder och kapaciteten i elnätet.
Vattenfall Eldistribution bygger kontinuerligt om och moderniserar elnätet för att möta behoven av snabb anslutning och hög leveranssäkerhet.

– Med allt högre krav från kunder och omvärld behöver vi titta bortom traditionell ledningsbyggnation och hitta fler lösningar för att snabbare kunna fördubbla den möjliga elöverföringen och öka leveranssäkerheten, säger Martin Johansson, som leder programmet självläkande nät på Vattenfall Eldistribution.

Programmet samlar flera projekt och initiativ för att identifiera och utvärdera tekniska lösningar som, ofta tillsammans med mjukvara, ska resultera i att kunderna kan få färre och kortare elavbrott samt öka möjligheten till snabbare nätanslutning på regionnätet.

Källa:

8 apr. 2022  12:18  CET

Fredag

Bostadsvärmepump producerar sex gånger mer än den förbrukar

Forskare i Spanien har utvecklat en ny värmepump som kan producera 6,49 kWh värme för varje kilowattimme ström den förbrukar. Enheten kan generera varmvatten vid en temperatur på upp till 75 C.

Forskare från Polytechnic University of Valencia i Spanien och värmespecialisten Saunier Duval, en enhet inom tyska Vaillant Group, har utvecklat en ny bostadsvärmepump baserad på naturliga köldmedier.

Enheten använder propan som köldmedium, vilket möjliggör hög energieffektivitet, samtidigt som koldioxidutsläppen hålls på nästan noll.

Källa:

8 apr. 2022  12:11  CET

Fredag

Norska Statkraft återupptar verksamheten med den flytande solcellsparken i Albanien

Statkraft har återupptagit verksamheten vid den första enheten av sin flytande solcellsanläggning vid Banja-reservoaren i sydöstra Albanien, säger den norska utvecklaren av flytande solenergiteknik Ocean Sun, som byggde enheten.

Solcellsanläggningen har återstartat sin verksamhet den 1 april efter en incident förra sommaren, sade Ocean Sun i ett pressmeddelande på torsdagen.

I juni sa Ocean Sun att de arbetade med att hämta den flytande ringen med membran och två anslutna pråmar, som var skadade och delvis nedsänkta. Orsaken till händelsen avslöjades inte.

Olyckan inträffade ungefär en vecka efter att Statkraft startade kommersiell verksamhet vid enheten.

Den första enheten täcker nästan 4 000 kvm och har en installerad kapacitet på 500 kWp, med nästan 1 600 solpaneler.

Källa:

8 apr. 2022  11:57  CET

Fredag

Svenska Hybrit hyllat av FN:s klimatpanel

Det svenska projektet Hybrit, som går ut på att ta fram fossilfritt stål, rosas i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel. Det uppger Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

I måndags kom FN:s klimatpanel IPCC med sin tredje bedömningsrapport i en serie som man givit ut de senaste månaderna, och som harsammanfallit med klimattoppmötet i Glasgow.

Den tredje rapporten har riktat in sig på att agera, och vilket utrymme mänskligheten har att motverka klimatförändringarna och nå målet.

Klimatpanelen lyfter också fram nya lyckade försök som kan göra. Bland annat nämns det svenska samriskbolaget Hybrit, som arbetar med att ta fram fossilfritt stål och fossilfri järnsvamp. Det skriver Naturvårdsverket.

Källa:

8 apr. 2022  11:41  CET

Fredag

Flytande solenergi ökar globalt, betydande synergier med pumpkraft kommer att uppstå

Flytande solcellsinstallationer fortsätter att växa globalt, med Asien som kommer att leda vägen under det kommande decenniet, vilket ger betydande möjligheter för sin kombination med pumpad hydrolagring, enligt en rapport från Fitch Solutions.

I december 2020 fanns det 16 flytande solenergiprojekt registrerade i Fitch Solutions Key Projects Database (KPD). Detta har nu stärkts till 22 projekt, en ökning med 37,5 %, med en förväntad total installerad kapacitet på 10 GW.

2021 kom dessutom en serie flytande solcellsinstallationer online. De flesta av dessa utvecklingar är belägna i Asien, såsom Huaneng Power International på 320 MW i Shandong-provinsen, Kina och ett 45 MW-projekt på uppdrag av Thailands Electricity Generating Authority, som planerar att gå vidare med 15 fler hydro-flytande solhybridprojekt, med en kombinerad installerad effekt på 2 725 MW.

Källa:

8 apr. 2022  11:28  CET

Fredag

Vätgasproduktion ute till havs

Scottish Development International och J-DeEP utvecklar en flytande väteproduktionsanläggning till havs utanför Skottlands kust. Forskning visar att kombinationen av storskalig offshore förnybar energi och flytande väteproduktion snart kan bli lönsam, beroende på projektkonfigurationen.

ClassNK, ett japanskt fartygsklassningssällskap, har utfärdat ett principgodkännande (AiP) för en flytande vätgasanläggning till havs som Japan Offshore Design and Engineering Platform Technology and Engineering Research Association (J-DeEP) håller på att utveckla utanför Skottlands kust.

Vätgasplattformen kommer att drivas av överskottskraft som genereras av vindkraftverk. Det kommer att kombinera ett system för avsaltning av havsvatten och ett system för att utvinna vätgas från vatten genom elektrolys.

Källa:

8 apr. 2022  11:22  CET

Fredag

Torsdag

Torsdag

Svensk batterifabrik byggs i Lettland

Anodox Energy Systems i Göteborg planerar batteritillverkning i Riga, inklusive egen tillverkning av LFP-celler.
I december startar tillverkningen av batterier i Riga och ”strax därefter” LFP-celler, enligt ett pressmeddelande från en avdelning på Lettlands regerings näringsdepartement. Investeringen är på en halv miljard kronor och anläggningen kommer att ge 300 jobb.

Anodox hoppas att även kunna etablera batteriproduktion i Tyskland, Grekland och Luxemburg. Lettland har bidragit till etableringen i Riga. Regionen vill bli en europeisk hubb i den globala ekosystemet för fordon.
Anodox forskningscenter utvecklar batterier för bland annat lätta lastbilar och personbilar, och sådana batterier kommer att produceras i Riga.

Källa:

7 apr. 2022  12:32  CET

Torsdag

Jättebatteriet blev lönsamt när elpriset steg

Höga elpriser och frekvensreglering, FCR, har lett till lönsamhet för ett testbatteri på en återvinningsanläggning i Landskrona. Nyckeln till lönsamhet var att låta batteriet göra nytta på flera olika sätt.

Energilagring är särskilt aktuellt när energiproduktionen nu blir mer väderberoende. Vind- och solkraft förväntas täcka en stor del av den energi som behövs när fossila bränslen fasas ut och elbehovet ökar. Men att lagra stora mängder energi med väderberoende energikällor – och att med kort varsel kunna använda den energin ­– beskrivs av många som en svår nöt att knäcka.

Utvecklingen pågår på flera fronter med bland annat vätgaslager och batterier av olika slag. I Landskrona har ett försök visat sig vara framgångsrikt på flera sätt – och även lönsamt ekonomiskt. Det är Vattenfall, Boliden och det lokala elnätsbolaget Landskrona Energi som testar att använda ett stort batteri till flera olika uppgifter och tjänster.

Källa:

7 apr. 2022  12:18  CET

Torsdag

Kolgruvan blev till en solcellspark i Nordmakedonien

Nordmakedoniens statsägda elbolag ESM startade en testverksamhet för en solcellsanläggning på 10 MW som byggdes på platsen för en gammal kolgruva i byn Oslomej, sade regeringen.

Detta är den första energiomvandlingen av koleldad kraft till ren energi i regionen.

”Detta solcellskraftverk under energikrisen kommer att tillhandahålla energi från inhemsk produktion till 2 800 hushåll i Kičevo och regionen, det vill säga den totala årliga produktionen kommer att vara från 15 till 17 gigawatt/timmar el”, sade ekonomiminister Kresnihk Bekteshi.

Han tillade att regeringen är helt engagerad i att utveckla politik som kommer att bidra till energiomställningen genom nya investeringar i förnybara energikällor och främja energieffektivitet.

Nordmakedonien planerar också att installera ytterligare 100 MW solenergikapacitet på platsen, vilket skulle ersätta värmekraftverket Oslomej intill gruvan.

Bekteshi meddelade också att Nordmakedonien om tio år helt skulle gå över till produktion av el från förnybara källor.

Källa:

7 apr. 2022  12:10  CET

Torsdag

Efterfrågan på solceller rusar - högre än någonsin

Intresset för att installera solceller når rekordnivåer under första kvartalet 2022. På marknadsplatsen Offerta märks efterfrågan tydligt. Där har förfrågningarna från privatpersoner som rör installation av solceller ökat med 172% jämfört med samma period förra året.

–Det är en stor ökning inom kategorin solceller men även andra uppvärmningsalternativ ökar i popularitet. Den rådande energikrisen, vinterns höga elpriser och det oroande världsläge gör att många vill bli självförsörjande på el säger, Anna Bergius, vd på Offerta.se.

Förutom att installera solceller har efterfrågan på att installera braskamin och skorsten ökat med 38% och intresset för att installera bergvärmepump ökat med 11% jämfört med samma period föregående år. 

Källa:

7 apr. 2022  12:04  CET

Torsdag

Hyundai låter sina elbils-batterier göra "Vehicle to Everything"

Hyundai planerar att utöka den dubbelriktade laddningskapaciteten i sina batteridrivna elfordon (BEV), så att de kan spela en integrerad roll som en del av elnätet, såväl som strömförsörjning till enheter.

För närvarande är den sydkoreanska biltillverkarens Ioniq 5 kapabel till vad som kallas ”vehicle-to-load”, även känd som V2L, vilket gör att förare kan ladda en laddning från bilens batteri. Till exempel för att koka en vattenkokare när du är ute och campar, eller för att ladda den bärbara datorn när du använder bilen som ett ”mobilt kontor”.

Med ett batteri som kan lagra tillräckligt med energi för att driva ett hem i 4 dagar, bilen blir inte bara en transportprodukt utan också en mobilt energilager.

Källa:

7 apr. 2022  11:58  CET

Torsdag

Danska Maersk går in i havsvind-marknaden

AP Möller-Maersk går in på marknaden för att sätta upp vindkraftverk till havs och investerar nu miljarder på marknaden som väntas explodera i samband med den gröna omställningen.

Det skriver Finans. Enligt media har den danska koncernen precis beställt ett specialiserat fartyg, som ska användas för att sätta upp enorma vindkraftverk till havs. Priset för ett fartyg av den typen är enligt uppgift runt 2,5 miljarder kronor.

– Vi ser stor tillväxtpotential inom havsvind – både flytande vind och traditionell havsvind, säger Steen S. Karstensen, vd för rederiet Maersk Supply Service, till Finans.

Maersk Supply Service ägs av Maersk och kommer att ansvara för driften av fartyget, som kommer att byggas i Singapore och beräknas stå klart om tre år.

Källa:

7 apr. 2022  11:50  CET

Torsdag

IPCC-rapporten: Forskare har precis berättat för oss hur man löser klimatkrisen – kommer världen att lyssna?

Det mest uppmuntrande avsnittet i rapporten handlar om alternativ till användning av fossila bränslen. Den övergripande lösningen på våra energibehov är att elektrifiera allt vi kan, från uppvärmning av byggnader till transporter, och driva allt med hjälp av rena förnybara energikällor och lagring. Vi får en enorm hjälpande hand från stora steg framåt inom ren teknik.

Mellan 2010 och 2019 säger rapporten att kostnaden för solenergi rasade med 85 %, vindenergi med 55 % och litiumjonbatterier med 85 %. Det är häpnadsväckande siffror som pekar mot en radikalt omformad energiframtid.

Med tsunamin av lidande som är på väg att uppsluka brittiska hushåll från skyhöga energikostnader som beror på skenande gaspriser, måste alla i regeringen se detta budskap. Det finns ett billigare och renare sätt.

Källa:

7 apr. 2022  11:45  CET

Torsdag

Viktiga förslag från regeringen för snabbare vindkraftsutbyggnad

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll presenterade idag ett vindkraftspaket som ska främja utbyggnaden av vindkraft, både på land och till havs. Energiföretagen Sverige välkomnar paketet som bland annat innebär att beslutsprocessen för de havsbaserade vindkraftsprojekt som redan ligger på regeringen ska snabbas på.

Sedan tidigare har regeringen arbetat med en proposition om att reformera det kommunala vetot eftersom vetot idag är en flaskhals som innebär att många vindkraftsprojekt stoppas. Detta förslag har Energiföretagen ställt sig positiva till och idag kom propositionen.

Dagens besked innebär att det nu även tillsätts en utredning för att se över lokala incitament för vindkraftsetablering. Utredare ska se över hur en del av investeringar i vindkraft kan komma det lokala samhället till godo. Utredningen ska redovisa senast 31 mars 2023.

Källa:

7 apr. 2022  11:30  CET

Torsdag

Tyskland ökar förnybar energi med "största energipolitiska reformen på decennier"

Tyskland vill bekämpa klimatkrisen och dess stora beroende av import av fossila bränslen genom att påskynda utbyggnaden av förnybar energi med en massiv översyn av viktig energilagstiftning. I den ”största energipolitiska reformen på decennier” föreslår koalitionen av socialdemokrater (SPD), gröna och fria demokrater (FDP) att utbyggnaden av vind- och solkraft ska lyftas ”till en helt ny nivå” i ett lagförslag om mer än 500 sidor. Det syftar till att frigöra ny mark för grön kraftproduktion, påskynda tillståndsförfarandena och massivt öka vind- och solenergitillskotten för att uppnå en nästan 100-procentig förnybar energiförsörjning till 2035.

Efter lite mer än 100 dagar i tjänst har Tysklands nya regering presenterat vad den kallar den ”största energipolitiska reformen på decennier” för att massivt öka utbyggnaden av förnybar energi. Koalitionspartnerna SPD, Miljöpartiet och FDP säger att det mer än 500 sidor långa så kallade ”påskpaketet” med reformförslag inte bara tar itu med klimatkrisen, utan hjälper landet i dess ansträngningar att bli oberoende av ryska fossila bränslen.

Källa:

7 apr. 2022  11:25  CET

Torsdag

IKEA köper 440 MW solprojektpaket i Europa

Specifikt har Ingka Investments förvärvat totalt nio projekt i tidiga skeden, inklusive fyra i Tyskland för 300 MW och ytterligare fem i Spanien på totalt 140 MW. Ingka-gruppen uppskattar den totala investeringen i portföljen till cirka 340 miljoner euro (371 miljoner USD).

Projekten kommer att vara färdiga att börja byggas i slutet av 2022 och processen beräknas pågå i cirka sex månader. Deras framtida produktion bör räcka för att klara elförbrukningen i alla IKEA-varuhus och -lager i de två länderna.

För närvarande äger och förvaltar Ingka-gruppen 547 vindkraftverk i 14 länder, 10 solcellsparker och 935 000 solpaneler ovanpå IKEAs varuhus och lager. Hittills har dess investeringsgren avsatt mer än 2,7 miljarder EUR till förnybar energi i ett försök att uppnå 100 % förnybar energiförbrukning över hela värdekedjan och utanför. IKEA vill bli klimatpositiv 2030.

Källa:

7 apr. 2022  11:18  CET

Torsdag

Onsdag

Onsdag

Satsning på solceller på Hudiksvalls sjukhus

Region Gävleborg har för avsikt att investera 2,5 miljoner kronor i en solcellsanläggning på Hudiksvalls sjukhus. Satsningen är ett led i miljöarbetet och planen är att produktionen av el ska starta redan i år.

Ett första steg har nu tagits i en nysatsning på förnyelsebar el i Region Gävleborgs regi. Det är i samband med bytet av ett tak på en av byggnaderna vid Hudiksvalls sjukhus det kommer att installeras en anläggning som kan producera upp till 118 000 kWh per år och som är budgeterad till 2.5 miljoner kronor.

– För mig är det självklart att satsa på solceller, och det här är bara början. Numera är solceller något som alltid ingår som en aspekt vid nybyggnation och renovering av hus.

Källa:

6 apr. 2022  12:59  CET

Onsdag

Energimyndigheten satsar 552 miljoner till framtidens elsystem

Programmet har fokus på elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. Programmets övergripande syfte är att möta utmaningar kopplat till en utökad elektrifiering och målen om ett hållbart energisystem.

– Den här satsningen är nödvändig för att främja och underlätta den elektrifiering vi behöver säkra för omställningen till morgondagens hållbara energisystem. Vi behöver ta fram och testa nya lösningar som möjliggör en betydande elektrifiering inom fler sektorer samtidigt utan att riskera elsystemets försörjningstrygghet, konkurrenskraft eller ekologiska och sociala hållbarhet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén i en kommentar.

Vad krävs för att få en trygg elförsörjning och att uppnå målet om ett hållbart energisystem? Jo, genom att överföring och produktion av el samverkar med en fungerande elmarknad.

Ambitionen är att elnäten ska möjliggöra utvecklingen mot en allt större andel förnybar elproduktion och en elektrifiering av samhället.

Källa:

6 apr. 2022  12:41  CET

Onsdag

Portugals flytande solenergiauktion sätter världsrekord negativt pris

Portugals första auktion av rättigheter att bygga och driva flytande solcellsanläggningar på ytan av dess reservoarer satte ett världsrekord lågt pris på minus 4,13 euro per megawattimme för framtida produktion, sade miljöministeriet på tisdagen.

Regeringen tilldelade rättigheter att installera flytande paneler med kapacitet att omvandla solljus till 183 megawatt el, varav en stor del gick till det inhemska kraftbolaget EDP Renovaveis (EDPR).
EDPR kommer nu att bygga flytande paneler med kapacitet att generera 70 MW vid södra Alqueva-dammen, den största konstgjorda sjön i Västeuropa, med ett kontrakt för skillnad motsvarande ett pris på minus 4,13 euro (4,51 USD) per MWh i 15 år.

Detta pris kan jämföras med nivåer på cirka 250 euro per MWh på tisdagen på den iberiska grossistmarknaden MIBEL. Under hela 2021 var det genomsnittliga MIBEL-priset 112 euro.

Källa:

6 apr. 2022  12:35  CET

Onsdag

Snabbare handläggning av havsbaserade vindkraftsprojekt - nu ute på remiss

Elektrifieringen av samhället anses vara en nyckel i den omfattande klimatomställning som pågår och vinterns skyhöga elpriser har ytterligare tydliggjort behovet av ökad elproduktion. Det står även klart att framtidens energiutvinning måste ske från förnybara energikällor. Trots detta så är ansökningsprocessen för vindkraftsprojekt fortsatt snårig och utdragen.

I en promemoria av den 21 mars 2022 lämnar regeringen dock förslag på ändringar i kontinentalsockelförordningen med syftet att förenkla ansökningsprocessen för att utforska kontinentalsockeln. Utforskande av kontinentalsockeln är en viktig del i processen vid anläggande av havsbaserade vindkraftsparker. I promemorian föreslås att beslutsordningen för tillstånd att utforska kontinentalsockeln ändras något. Det är dock bara tillstånd att utforska kontinentalsockeln som påverkas av förslaget, övriga ärenden ska bibehålla tidigare beslutsordning.

Källa:

6 apr. 2022  12:23  CET

Onsdag

USA: Forskare har tagit fram batterier som kan säsongslagra

Amerikanska forskare har utvecklat ett batteri som kan behålla 92 % av sin initiala kapacitet under perioder på 12 veckor, med en teoretisk energitäthet på 260 W/timme per kg. Den byggdes med en aluminiumanod och en nickelkatod, nedsänkt i smält-saltelektrolyt.

Forskare vid det amerikanska energidepartementets Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) har utvecklat ett aluminium-nickel (Al-Ni) smält saltbatteri som, under termisk cykling, uppvisar hög retention av cellkapacitet under veckor.

Forskarna beskrev den lilla prototypen som ett ”frys-upptiningsbatteri” som stänger av självladdningsfunktionen när ett batteri går på tomgång. ”Det är ungefär som att odla mat i din trädgård på våren, lägga det extra i en behållare i frysen och sedan tina upp det till middag på vintern”, förklarade forskaren Minyuan Miller Li.

Källa:

6 apr. 2022  11:59  CET

Onsdag

Hurtigruten, som seglar hybridkryssningsfartyg, säger att de kommer att lansera helt elektriska fartyg till 2030

Hurtigruten Group, arrangerar annorlunda båtresor med huvudkontor i Oslo, har meddelat att de har för avsikt att lansera nollutsläppsfartyg som ska segla den norska kusten till 2030.

Hurtigruten samarbetar med Trondheim, Norge-baserade forsknings- och teknikorganisationen SINTEF för att bygga vidare på Hurtigrutens befintliga batterihybridexpeditionsfartyg, som företaget hävdar är de första i världen.

Projektet omfattar alla aspekter av ett nytt fartygsbyggeprogram, från design, framdrivning, energi och bränsle, till hotelldrift och digitala lösningar. Hurtigrutens mål är att de nya fartygen ska vara utsläppsfria för både luft och sjö, och hållbara genom hela sin leveranskedja.

Källa:

6 apr. 2022  11:52  CET

Onsdag

Öka elproduktionen snabbt – för klimatet och säkerheten

Med hänvisning till Europas beroende av gasimport från Ryssland har Tysklands liberala finansminister kallat förnybar elproduktion för ”the energy of freedom” och EPP-gruppen i EU-parlamentet, där M och KD ingår, vill kraftigt höja EU:s förnybarhetsmål till 2030.

Också EU-kommissionen vill minska beroendet av rysk gas, bland annat genom att snabbt bygga ut förnybar elproduktion. Sverige är ett stort, glesbefolkat och blåsigt land med mycket skog och vatten. Vi har alltså exceptionellt goda förutsättningar att bidra till att stärka vår och Europas energisäkerhet.

Förra året producerade Sverige 166 TWh el, vi använde 140 TWh själva och exporterade 26 TWh till våra grannländer. Det finns fem uppenbara möjligheter att snabbt utöka vår fossilfria elproduktion fram till 2030 och därmed göra Sverige och Nordeuropa mindre beroende av rysk fossilgas, pressa elpriserna, öka industrins konkurrenskraft samt drastiskt minska klimatutsläppen.

Källa:

6 apr. 2022  11:47  CET

Onsdag

Gislaved bygger energipark för produktion av el och vätgas

I småländska Gislaved är siktet inställt på att bli en energimässig pluskommun till 2040. Häri ingår ”accelererade utbyggnader av förnybar energiproduktion”, som det står i kommunens strategidokument.

Som ett led i detta har kommunen nu klubbat igenom att Gislaved Energi ska bilda ett produktionsbolag tillsammans med PLS Energy Systems för att bygga en energipark längs väg 27, där många tunga transporter passerar.

Parken ska bestå av tre komponenter: en solcellspark (2 MW), en vätgasanläggning (0,5 MW elektrolysör) samt ett energilager med återvunna elbilsbatterier (2 MWh).

Källa:

6 apr. 2022  11:40  CET

Onsdag

Forskare har tagit ett första steg mot fossilfri vätgasframställning i stor skala

En forskargrupp vid Lunds universitet har lyckats skapa ett vätgasproducerande system med ett järnkomplex som ljusabsorberande färgämne. Den nya upptäckten kan bli en viktig pusselbit för storskalig och miljövänlig vätgasproduktion i framtiden.

Vätgas är en mycket effektiv energibärare som kan användas för att transportera, lagra och tillhandahålla energi. Gasen, som består av två väteatomer, kan produceras av många sorters energikällor. Problemet med dagens produktion är att cirka 95 procent skapas av fossila bränslen, som exempelvis naturgas, vilket bidrar till stora utsläpp av koldioxid. Alternativa tillverkningsmetoder är under utveckling, speciellt sådana som handlar om att sönderdela vatten, processer som dock kräver stora mängder elektricitet. Men i en ny studie, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Chemical Communications, har ett forskarlag i Lund lyckats hitta en metod som kan möjliggöra fossilfri framställning av vätgas i stor skala.

– Vi har för första gången lyckats använda ett järnkomplex som ljusabsorberande färgämne åt en vätgasproducerande katalysator. Lösningen var att excitera en elektron med hjälp av ett järnkomplex och ljus, säger Kenneth Wärnmark, kemiforskare vid Lunds universitet.

Källa:

6 apr. 2022  11:29  CET

Onsdag

Stanfords ingenjörer uppfinner en solpanel som genererar elektricitet på natten

Himlen ovanför Stanford, Kalifornien, var ovanligt klar flera nätter i oktober förra året.

Det var goda nyheter för forskaren Sid Assawaworrarit och hans kollegor. De förhållandena var ”förmodligen årets bästa”, säger han till IE.

Forskaren Assaworrarit är inte bara en astronom som är tacksam för att molnen inte hindrade stjärnljuset från att färdas genom atmosfären och nå spegeln på hans teleskop. Som elektriker välkomnade han de molnfria nätterna av en helt annan anledning: en klar natt betyder att infrarött ljus från ytan på solpaneler fritt kan stråla ut i rymden.

Det energiflödet gör det möjligt för enheten Assaworrarit och hans kollegor skapade – en vanlig solpanel utrustad med en termoelektrisk generator – att generera en liten mängd elektricitet från den lilla skillnaden i temperatur mellan den omgivande luften och ytan på en solpanel som pekar djupt in i rymden.

Källa:

6 apr. 2022  11:24  CET

Onsdag

Tisdag

Tisdag

Modulär elektrolysör för bostäder, kommersiella applikationer

Tyska Ostermeier H2ydrogen Solutions har utvecklat en elektrolysator som fungerar med kranvatten, med flaskor för att lagra väte och en bränslecell eller en Wankel-motor för att producera el.

Systemet har en kapacitet som sträcker sig från 1kW till 100 kW, vilket motsvarar en vätgasproduktion på 0,2-20 Nm3/h.

Tysklands Ostermeier H2ydrogen Solutions (OHS) GmbH har utvecklat en elektrolysrammodul för bostäder och kommersiella applikationer som gör att el som produceras i soligt väder kan lagras och användas för att generera el och värme igen på vintern.

Källa:

5 apr. 2022  13:23  CET

Tisdag

Danska Ørsted kommer att utveckla flytande havsvind i Spanien

Den spanska leverantören av energilösningar Repsol och Ørsted går samman för att utveckla projekt inom flytande havsvind i Spanien.

– Vi ser verkligen fram emot att arbeta med Repsol för att utforska möjligheterna med flytande havsvind i Spanien och driva kommersialiseringen av denna teknik, som kommer att kunna sprida havsvind ytterligare, eftersom flytande fundament möjliggör installation längre från kusten och djupare vatten, säger Martin Neubert , vice vd för Ørsted i ett pressmeddelande.

– Spanien har en av världens största portföljer av landbaserade vindkraftsparker och solcellsanläggningar, och i slutet av detta decennium kommer Spanien också att producera grön energi i stor skala från flytande vindkraftsparker till havs. Vi ser mycket fram emot att arbeta med Repsol för att påskynda Spaniens omställning till förnybar energi och samtidigt skapa lokala jobb och investera i den spanska försörjningskedjan, säger Rasmus Errboe, regiondirektör för Kontinentaleuropa på Ørsted.

Källa:

5 apr. 2022  13:14  CET

Tisdag

Kanadensiska Geomega ska återvinna mineraler från avfallsanläggning för aluminium

Montreal-baserade Geomega Resources har fått finansiering för att bygga sin anläggning för bearbetning av aluminiumoxidavfall på 4 miljoner CAD i Quebec.

Sustainable Development Technology Canada (SDTC), ett statligt organ som tillhandahåller finansiering till små och medelstora företag, kommer att tillhandahålla C$1,5 miljoner i finansiering.

Geomega-partnern Rio Tinto kommer att tillhandahålla C$1,2 miljoner i finansiering. Hälften av Rio Tintos globala aluminiumproduktion kommer från Quebec.

Rio Tinto driver ett aluminiumoxidraffinaderi, fyra smältverk, sex vattenkraftverk, dess Arvida Research and Development Centre, Aluminium Operational Centre, ett järnvägsnät och en hamn i Saguenay-Lac-Saint-Jean-regionen.

Quebecs ministerium för ekonomi och innovation, via Investissement Quebec, har tillhandahållit 300 000 C$.

Källa:

5 apr. 2022  12:48  CET

Tisdag

BloombergNEF förutspår en årlig tillväxt på 30 % för den globala energilagringsmarknaden fram till 2030

Den globala energilagringsmarknaden kommer att växa till att distribuera 58GW/178GWh årligen till 2030, med USA och Kina som representerar 54% av alla distributioner, enligt prognoser från BloombergNEF.

Gruppens H1 2022 Energy Storage Market Outlook-rapport publicerades strax före slutet av mars. Samtidigt som man erkänner att implementeringar på kort sikt har dämpats av begränsningar i leveranskedjan, kommer det att finnas en sammansatt årlig tillväxttakt på 30 % på marknaden, förutspådde BloombergNEF.

År 2021 användes 10GW/22GWh lagring och världen nådde 27GW/56GWh i kumulativa avbetalningar i slutet av året.

Världens största marknad per land är för närvarande USA, som installerade 4GW/11GWh förra året, vilket förde upp sin kumulativa kapacitet till 7GW/17GWh.

Men Kina, med hjälp av sin nationella policy att sikta på 30 GW energilagring till 2025, kommer sannolikt att gå om den ledningen, kanske till och med före den 2025-deadline.

Källa:

5 apr. 2022  12:51  CET

Tisdag

Norska Statkraft vill bli världsledande inom förnybart

Statkraft har tecknat en ny 5-årig kreditfacilitet med ett hållbarhetsmål på 1,3 miljarder euro. Avtalet innehåller en option på förlängning med 1 + 1 år, och ersätter Statkrafts befintliga anläggning på 9,2 miljarder NOK undertecknad i juni 2016.

Statkraft har ett tydligt engagemang för hållbarhet och har som mål att skapa värde för samhället, miljön och företaget genom sin verksamhet. Avtalet innehåller hållbarhetsmål, där räntemarginalen kommer att justeras årligen utifrån Statkrafts uppnående av tre fördefinierade strategiska hållbarhetsmål.

Målen är relaterade till bolagets utveckling av förnybar produktionskapacitet för vattenkraft, vind- och solkraft, bolagets engagemang för hälsa, miljö och säkerhet samt andelen kvinnor i chefsbefattningar.

Bolaget siktar på att vara ett av världens ledande förnyelsebara företag år 2025. Ett tydligt hållbarhetsfokus är en viktig del i strategin för att uppnå detta. Företaget inser också vikten av FN:s hållbarhetsmål (SDG) och har en övergripande ambition att hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna, vilket är hållbarhetsmål nummer 13. De flesta av Statkrafts verksamheter är kvalificerade enligt EU:s taxonomy behörighetsregler.

Källa:

5 apr. 2022  12:48  CET

Tisdag

Sverige måste bli mer självförsörjande

Europa behöver satsa både på forskning och utveckling – och på aktiv industripolitik för att kunna bygga ett ekonomiskt konkurrenskraftigt energisystem.

Coronapandemin spreds över världen år 2020. För att rädda liv, infördes restriktioner som hindrade resor och ibland helt stoppade industriproduktion i vissa delar av världen. Det drabbade företag i andra delar av världen som plötsligt saknade komponenter och därför inte kunde producera.

Källa:

5 apr. 2022  12:34  CET

Tisdag

ABB tecknar avtal med Savannah Resources när planerna fortskrider för litiumprojekt med nollutsläpp i Europa

  • Samförståndsavtal (MoU) mellan Savannah Resources plc (”Savannah”) och ABB visar avsikter att samarbeta för att utforma elektrifierings-, automations- och digitala lösningar för litiumprojektet i Barroso i Portugal
  • ABB kommer att tillhandahålla teknisk expertis för att skissa upp produktionsstyrnings- och processlösningar för litiumproduktion i enlighet med Savannahs strategi för minskade koldioxidutsläpp och målet att uppnå en utsläppsfri verksamhet år 2030
  • Projektet är den största kända resursen för spodumenlitium i Europa och kan vara en viktig källa till koldioxidneutralt litiumkoncentrat för att möta växande efterfrågan på batterier till elfordon

ABB och Savannah Resources plc har skrivit på ett samförståndsavtal (MoU) om att utforska industriell automation och smarta elektrifieringslösningar för utvecklingen av Savannahs litiumprojekt i Barroso i norra Portugal.

Källa:

5 apr. 2022  12:30  CET

Tisdag

Berlin nationaliserar Gazprom Germania för att blockera likvidation

Den tyska regeringen har, med omedelbar verkan, överfört ägandet av det tyska dotterbolaget Gazprom till den federala nätverksbyrån som en förvaltare i ett försök att rädda landets gasmarknad.

På fredagen (1 april) befann sig Gazprom Germania förflyttas till flera olika företag, varav det sista beordrade dess omedelbara likvidation. Detta steg fick tyska myndigheter i panik med oro över vad det skulle innebära för befintliga gaskontrakt. I en extraordinär åtgärd ingrep regeringen och överlämnade enheten till en federal myndighet som förvaltare.

”Förtroendeordningen tjänar till att skydda allmän säkerhet och ordning och att upprätthålla försörjningstryggheten. Detta steg är absolut nödvändigt”, förklarade ekonomi- och klimatskyddsminister Robert Habeck.

Tillkännagivandet kom efter att flera ministerier i Berlin hade arbetat under helgen efter en kedja av händelser som såg att äganderätten till Gazprom Germania bytte ägare flera gånger.

Källa:

5 apr. 2022  12:25  CET

Tisdag

Tyskland gör en kompromiss mellan vindkraftsutbyggnad och naturskydd

Den tyska regeringen har tillkännagett en kompromiss för att säkerställa att utbyggnad av vindkraft på land inte hindras av alltför stränga miljöskyddsregler.

Tysklands en gång blomstrande vindkraftsindustri hade vacklat på 2010-talet, delvis på grund av landets strikta naturskyddslagstiftning, som såg att rättegångar bromsade eller stoppade projekt helt och hållet.

”Nu är vägen fri för fler landbaserade vindenergiområden”, säger Robert Habeck, Tysklands vicekansler och minister för ekonomi och klimatskydd.

”Många har fått vänta för länge på det här avtalet: vindkraftsbyggare, energibolag, delstater och kommuner”, tillade han och hänvisade till den låga utbyggnadstakten för vindkraft under de senaste åren.

Källa:

5 apr. 2022  12:12  CET

Tisdag

IPCC-rapport: Vind och sol möjliggör stora minskningar av utsläppen, men fossila bränslen måste bort

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) säger att vind- och solenergi är avgörande för att uppnå huvuddelen av snabba minskningar av globala utsläpp av växthusgaser – samtidigt som de levererar några av de billigaste nya energikällorna.

Den centrala roll som förnybar energiteknik kommer att spela för att hålla den globala uppvärmningen inom säkra gränser har beskrivits i den senaste arbetsgruppsrapporten från IPCC, som publicerades på tisdagen, som gjorde ett tydligt krav på ”omedelbara och djupa utsläppsminskningar”.

Det sa att dessa är nödvändiga i alla sektorer av den globala ekonomin för att hejda stigande växthusgasnivåer och hålla en global uppvärmningsgräns på 1,5 grader inom räckhåll.

Källa:

5 apr. 2022  11:57  CET

Tisdag

Måndag

Måndag

Ryssland som stor energi-nation är över

I kölvattnet av Vladimir Putins invasion av Ukraina, vill ingen europé med sitt fulla sinne att Ryssland ska ha det fria kassaflöde som dess CO2-export för närvarande ger. Och Europeiska unionen, USA och deras allierade är redan på väg att ta bort denna stora källa till Kremls geopolitiska inflytande.

Ryssland skymtar stort på världens energimarknader. Den levererar 40 % av den gas som förbrukas i EU, och detta är en särskilt viktig ekonomisk fråga för Tyskland, Italien och Österrike.

Men Rysslands globala energifotavtryck handlar till stor del om olja. Det är den näst största exportören av råolja, efter bara Saudiarabien, med i genomsnitt cirka fem miljoner fat per dag. Ryssland exporterar också cirka 2,85 miljoner fat raffinerade produkter, såsom diesel och flygbränsle.

Källa:

4 apr. 2022  13:22  CET

Måndag

Många stora havsvindprojekt väntar på tillstånd

Svenska kraftnät har fått in ansökningar på 125 GW för havsbaserad vindkraft. Vattenfall och Njordr Offshore Wind är två av de bolag som har långtgående planer på vindkraft i svenskt vatten på ekonomisk zon, där regeringen beslutar om tillstånd. Men båda bolagen är oroade över långsamma tillståndsprocesser och oklarheter kring hur stamnätet till havs ska se ut.

I höstas  blev det också klart att anslutningsavgiften från de havsbaserade vindkraften ska byggas ut och bekostas av Svenska kraftnät och inte av vindkraftsbolagen. Ett viktigt besked menade många vindkraftsexploatörer. Dessutom presenterade regeringen i februari i år landets första havsplaner där man pekar ut lämpliga områden.

Hos Svenska kraftnät finns nu ansökningar om nätanslutning för 42 unika områden på totalt 125 GW. Av dessa överlappar cirka 35 GW varandra, så potentialen är i praktiken 90 GW. Det kan jämföras med att det i hela Europa finns cirka 22 GW havsbaserad vindkraft installerad.

Källa:

4 apr. 2022  13:00  CET

Måndag

Siemens Energy planerar Multi-Gigawatt Electrolyser Factory i Berlin

Den första 1GW PEM-elektrolysören kommer upp 2023.
Produktionslinjen kommer att byggas på en yta på 2000 meter till en kostnad av 30 miljoner euro.
Siemens Energy har sagt att de kommer att bygga en multi-gigawatt (GW) proton exchange membrane (PEM) elektrolysörfabrik i Tyskland för grönt väte. Det stod att det första 1GW-segmentet kommer att tas i drift 2023.

PEM-elektrolysfabriken kommer att vara en högautomatiserad anläggning som kommer att byggas i en befintlig produktionsbyggnad som redan är anställd av Siemens Energy. Företaget tillverkar gasturbiner som kan bränna vätgasblandningar.

Källa:

4 apr. 2022  12:51  CET

Måndag

E.ON planerar storskalig import av grön vätgas till Europa

E.ON ser på import av upp till 5 miljoner ton per år grönt förnybart väte från Australien till Europa till 2030.

Den tyska energijätten har ingått avtal med det australiensiska gröna energiföretaget Fortescue Future Industries för leverans av vätgas och med det belgiska huvudkontoret Tree Energy Solutions för att utveckla värdekedjan.

Avtalet med Fortescue inkluderar ett forsknings- och studiepartnerskap och föreställer, i samarbete med respektive regeringar, en upptrappning av utbudet så snabbt som möjligt.

Med nödvändigheten att minska regionens energiberoende av Ryssland har initiativet en extra drivkraft. De 5 miljoner ton grönt väte motsvarar ungefär en tredjedel av den värmeenergi som Tyskland importerar från Ryssland.

Källa:

4 apr. 2022  12:38  CET

Måndag

Portugals nya regering flyttar fram ett mål på 80 % förnybar energi till 2026

Portugal kommer att sikta på att öka andelen förnybar energi i elproduktionen till 80 % till 2026, fyra år tidigare än tidigare planerat, meddelade landets nya regering inför landets senaste solenergiauktion.

Målet representerar en betydande acceleration i avkarboniseringen av landets kraftsektor; mellan 2010 och 2022 ökade andelen förnybar energi i elproduktionen från 41 % till 58 %.

”Portugal har redan vidtagit mycket betydelsefulla åtgärder i energiomställningen, men utvecklingen och varaktigheten av kriget i Ukraina måste nödvändigtvis innebära nya åtgärder”, sa regeringsminister Mariana Vieira da Silva på en presskonferens, rapporterade Reuters.

Efter att ha vunnit ett jordskredsval i januari, svors medlemmar i mitten-vänsterpartiet Socialist Party till tjänsten i onsdags, innan den nya regeringen släppte sitt program i fredags.

Källa:

4 apr. 2022  12:30  CET

Måndag

1TW ny solel behövs för europeiskt energioberoende

SolarPower Europe tror att mer än 1TW solceller skulle kunna installeras i Europa år 2030 för att stödja avvecklingen av rysk gasförsörjning. EU:s energikommissionär Kadri Simson har till och med använt ett berömt citat av Italiens premiärminister Mario Draghi för att understryka hennes beslutsamhet att bygga upp cell- och modulproduktion på kontinenten.
SolarPower Europe föreslog ett paket med nya åtgärder vid sitt årliga evenemang i Bryssel förra veckan, inklusive en plan för att potentiellt installera mer än 1TW PV till 2030.

Europeiska kommissionen sa att den också vill påskynda utbyggnaden av solceller för att minska beroendet av energiimport från Ryssland. ”Det är en ny känsla av brådska”, sa energikommissionär Kadri Simson i öppningssessionen.

Källa:

4 apr. 2022  12:25  CET

Måndag

”Det krävdes ett krig för att snabbladda klimatomställningen”

Rysslands invasion av Ukraina har fått EU och USA att ropa efter ”energifrihet”. Paradoxalt nog kan det visa sig att det krävdes ett krig för att snabbladda klimatomställningen. Men kolet gör också tillfällig comeback.

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har vår världsbild splittrats. Oron för länders säkerhet skapar en kraftfullare och snabbare mobilisering än vad klimatkrisen lyckats göra.

Det som var omöjligt för bara några veckor sen är plötsligt fullt genomförbart. Att sluta importera rysk naturgas är ett exempel. I den nya verklighet som sakta börjar bli skönjbar har rysk naturgas ingen plats. Så sent som i januari enades EUs länder om att den var oersättlig, trots sina fossila utsläpp och behövdes i minst 30 år till som en ” grön energibrygga” mot ett koldioxidneutralt EU. Trots bittra miljöprotester från bland annat Österrike och Spanien klassades naturgas som grön energikälla i EUs gröna taxonomi.

Men redan innan årets slut kan två tredjedelar av den ryska naturgasen vara borta ur europeiska energiledningar, enligt EU-kommissionens besked idag. Helt borta redan till 2030. Det är en häpnadsväckande omvändelse även om den ryska gasen till viss del ska ersättas med import från andra länder.

Källa:

4 apr. 2022  12:00  CET

Måndag

Ta vara på solenergi med kondensatorer

Solen är en stor energikälla och levererar 1000 watt per kvadratmeter på en fin klar dag. [Jasper Sikken] har utvecklat många projekt som drar nytta av denna kraft genom åren, och har precis avslutat sin senaste solfångarmodul för att driva mikrokontrollerprojekt.

Konceptet är enkelt. En liten solpanel används för att ladda upp en litiumjonkondensator (LIC), som sedan kan användas för att driva andra projekt. Vi såg det här projektet för första gången förra året, när det var en av vinnarna av Hackadays 2021 Earth Day-tävling. Då kunde den bara dela ut 80 mA vid 2,2V.

Den senaste versionen ökar dock föregångaren avsevärt och levererar upp till 400 mA vid 3,3V. Detta öppnar upp för nya möjligheter, vilket gör att modulen kan driva projekt med tekniker som Bluetooth, WiFi och LTE som kräver mer ström för att fungera. Den förlitar sig på en gigantisk 250 F-kondensator för att lagra energi och ett AEM10941-chip för solenergi för att få ut så mycket energi som möjligt ur en panel som använder Maximum Power Point Tracking (MPPT).

Källa:

4 apr. 2022  11:46  CET

Måndag

Europas första anodfabrik för batterier invigdes i Luleå

Nu har Talga invigt en pilotfabrik i Luleå. Där ska man tillverka anoder av grafit som är en viktig komponent i elbilars batterier. Trots att företaget saknar tillstånd för grafitgruva i Vittangi och fullskalig fabrik på Hertsön så kan man inte vänta.

– Då hinner vi inte för då har tåget redan lämnat perrongen, säger Per-Erik Lindvall, styrelseordförande i Talga.

Redan nu är intresset från både kunder och partners stort. Över 20 batteri- och fordonskunder står på kö för att ta emot sina första leveranser av material för storskalig och kommersiell testning.

Vissa tester görs på pilotanläggningen där en del rum är superhemliga och belagda med fotoförbud. Grafiten som ska bearbetas kommer från provbrytningar i Vittangi.

Europa spås behöva 800 000 ton
På podiet där invigningsceremonin hållits står en svart tung bil tillverkad helt av grafit. Så stor del är det förstås inte i verkligheten, men en elbils batteri består till 40-50 procent av grafit.

Källa:

4 apr. 2022  11:33  CET

Måndag

Kostnaden för vätgas-elektrolysörer kommer att sjunka detta decennium i samma takt som sol och vind, säger IRENA

Kostnaden för elektrolysörer – de maskiner som delar upp vattenmolekyler till väte och syre med hjälp av en elektrisk ström – förväntas sjunka snabbt detta årtionde, i samma takt som de som ses i solpaneler och vindkraftverk, enligt en ny rapport från International Byrån för förnybar energi (Irena)

Kostnaden för solcellsmoduler sjönk med 82 % mellan 2010 och 2019, enligt en Irena-rapport från 2020, med landbaserade vindkostnader som sjönk med 39 % under samma period.

Ett snabbt fall i priset på elektrolysatorer skulle vara avgörande om världen ska hålla den globala uppvärmningen till 1,5°C över förindustriella nivåer – en bedrift som skulle kräva att mer än 100 miljoner ton grönt väte produceras årligen till 2030 och mer än 400 miljoner år 2050, enligt Irena.

Det skulle kräva en årlig produktion av 136 GW elektrolysörer detta årtionde — 90 % av dessa skulle vara alkaliska elektrolysörer och 10 % protonutbytesmembran (PEM).

Källa:

4 apr. 2022  11:26  CET

Måndag

Fredag

Fredag

De stora flygbolagen börjar på allvar med vätgasdrivna plan

Delta, Airbus och andra lanserar tester för att hitta det bästa sättet att ersätta smutsigt flygbränsle.
Oavsett om de är inträngda i knäkrossande ekonomisäten eller slappar i förstklassiga baljor, har alla flygpassagerare en reseupplevelse gemensamt: deras flygplan förbränner massor av fossila bränslen när det susar genom molnen. Petroleumbaserat flygbränsle har drivit passagerarplan sedan starten av kommersiella flygresor, och dagens globala flotta slukar miljarder gallon över miljontals flygningar varje år.

Under de senaste veckorna har flygbolag gjort betydande tidiga åtgärder för att börja ersätta förorenande flygbränsle med väte. Den kolfria gasen kan – om den produceras med förnybar el – erbjuda en möjlig långsiktig lösning för att minska utsläppen av växthusgaser som kommer från att transportera människor och laster i himlen, säger experter.

Källa:

1 apr. 2022  14:25  CET

Fredag

Batterilager ökar snabbt i USA

Batterilagring flyttas snabbt från marginalerna till nära centrum av det amerikanska energisystemet.

År 2021 lade marknaden till 3 508 megawatt batterilagringskapacitet, ett belopp som är mer än det dubbla från föregående år, enligt en rapport som publicerades förra veckan av forskningsföretaget Wood Mackenzie och American Clean Power Association, en handelsgrupp. Summan inkluderar lagring i nätskala och mindre lagringssystem i hem och företag.

”Vi ser att lagring har utvecklats till att vara en viktig del av energiomställningen och något som kraftbolagen lutar sig mot i sin resursplanering”, sa Chloe Holden, en Wood Mackenzie-analytiker och medförfattare till rapporten, i en intervju.

Källa:

1 apr. 2022  13:55  CET

Fredag

Norska Statkraft och ABO Wind avslutar ett 10-årigt PPA för vindkraft i Finland

Statkraft och ABO Wind har slutit ett tioårigt kraftköpsavtal (PPA) för den finska vindkraftparken Pajuperänkangas. Statkraft erhåller även rättigheterna till ursprungsgarantierna för den producerade elen.

De 14 vindkraftverken är planerade att anslutas till nätet hösten 2023 och kan producera tillräckligt med el för att försörja cirka 14 000 eluppvärmda finska hushåll.

Med en installerad effekt på 86,8 megawatt är det det största vindkraftsprojektet hittills där ABO Wind täcker hela förädlingskedjan av planering och nyckelfärdigt byggande. Utvecklingsarbetet har tidigare genomförts i nära samarbete med Infinergies Finland Oy.

Källa:

1 apr. 2022  13:48  CET

Fredag

Waymo ska köra förarlöst i San Francisco

Amerikanska Waymo ska plocka bort teknikern ur framsätet på sina självkörande taxibilar i San Fransisco.

Det har gått två år sedan Waymo plockade bort all mänsklig personal ur sina självkörande taxibilar i Phoenix, Arizona. Nu är det dags att ta samma steg i San Francisco, Kalifornien.

Att det sker just nu är en blandning av myndighetstillstånd och att Waymo anser sig tekniskt moget.

I Phoenix är tjänsten öppen för allmänheten, som nu dessutom i en separat nyhet snart kommer att kunna beställa körningar inom ett större område som även inkluderar centrala delar av staden efter att tidigare varit begränsad till förorter.

Källa:

1 apr. 2022  13:39  CET

Fredag

Sverige installerade 500 MW solenergi 2021

Sveriges operativa solcellskapacitet nådde 1,59 GW i slutet av december, upp från 1,09 GW ett år tidigare, enligt preliminära siffror från Energimyndigheten.

Siffrorna visade att 2021 var landets bästa hittills för solenergi, med cirka 500 MW ny kapacitet till elnätet. Nationen installerade 400 MW 2020, 287 MW 2019 och 180 MW 2018. Sverige har nu cirka 92 360 solcellspaneler, med cirka 26 500 tillkom förra året. 2020 uppgick nyinstallerade installationer till cirka 22 000.

Energimyndigheten rapporterade att mer än 50 % av det utplacerade solcellssystemet har en kapacitet på mindre än 20kW och att installationer i storlek från 20kW till 1MW har en andel på 42 % av totalen. Solparker med en kapacitet på mer än 1MW står för cirka 8 % av landets totala installerade solenergikapacitet.

Källa:

1 apr. 2022  13:34  CET

Fredag

Kanadensiska banker fortsätter att finansiera fossila bränslen

Kanadas fem största banker ökade sin finansiering av fossila bränslen med 70 procent, eller cirka 61 miljarder dollar, förra året, enligt den årliga Banking on Climate Chaos-rapporten, sammanställd av flera miljöorganisationer.

Under samma tid miste 601 brittiska colombianer livet på grund av extremt väder kopplat till klimatförändringar, som främst orsakas av fossila bränslen.

Sedan Kanada undertecknade Parisavtalet 2016, där man lovade att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 C, har kanadensiska banker kanaliserat 911 miljarder dollar till kol, gas och olja, heter det i rapporten.

Rapporten är sammanställd av Rainforest Action Network, BankTrack, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance, Sierra Club och urgewald.

Källa:

1 apr. 2022  13:14  CET

Fredag

Ren energi mötte rekordartade 38 procent av det globala energibehovet 2021

50 länder genererar nu mer än 10 % av energin från vind- och solenergi.
2021 var ett milstolpeår för förnybar energi då 38 procent av världens efterfrågan på kraft tillgodosedes av rena energikällor, avslöjade Ember, en tankesmedja för klimat och energi i sin årsrapport.

Detta kan vara den välbehövliga välkomstnyheten när länder strävar mot förnybara energikällor i ett försök att minska utsläppen.

Många länder har lovat att bli koldioxidneutrala före 2050, medan vissa planerar att nå detta mål ännu tidigare.
Förnybara kraftkällor som vind- och solpaneler kan ge den nödvändiga pushen för att komma bort från fossila bränslen.

Källa:

1 apr. 2022  13:01  CET

Fredag

Krav på beslut om solparken i Svedberga - 20 månaders väntan

European Energy har lämnat in en dröjsmålstalan till Länsstyrelsen Skåne med begäran om beslut om solparken i Svedberga inom fyra veckor. Handläggningen har pågått i sammanlagt 20 månader och länsstyrelsen har inte kunnat sätta ett datum för när slutligt besked kommer.

– Vi anser att det är en orimligt lång väntetid, särskilt i en tid när behovet av ny förnybar energi är skriande i södra Sverige. Elpriserna är fortsatt mycket höga och den säkerhetspolitiska situationen gör att Europa behöver stärka sitt energioberoende, säger Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland på European Energy.

European Energys planerade solpark i Svedberga är på 232,5 hektar, varav 76 hektar utgörs av solpaneler. Resten av parken kommer att odlas med vall. Parken kommer årligen att producera 175 GWh grön el, vilket motsvarar 35 000 villors genomsnittliga årsförbrukning av hushållsel.

Källa:

1 apr. 2022  12:55  CET

Fredag

Portugal avstår från miljökonsekvensbeskrivning för solcellsanläggningar under 50 MW

Portugal kommer att sluta kräva miljökonsekvensbedömningar för nya solenergiprojekt med en kapacitet på under 50MW som en del av regeringens ansträngningar för att påskynda solcellsutbyggnaden.

Det säger Portugals utrikesminister för energi, João Galamba, som sa att han nyligen fick ett brev från solenergiutvecklare som innehåller rekommendationer om åtgärder för att stödja nya kapacitetstillskott i samband med Rysslands krig i Ukraina.

Efter att Portugal antog ett nytt dekretlag i januari som kommer att påskynda förnybara energikällor, sa Galamba att det kommer att finnas fler åtgärder för att påskynda det ytterligare

Källa:

1 apr. 2022  12:40  CET

Fredag

Världens första CO2-fria ammoniakdrivna bränsletanker lanseras

Den norska ammoniak- och gödseltillverkaren Yara International har träffat ett avtal med landsmansteknologiföretaget Azane Fuel Solutions om att etablera ett grönt nätverk för ammoniakbränslebunker i Skandinavien till 2024.

Yara har förbeställt 15 ammoniakbunkerterminaler för att täcka den skandinaviska marknaden i ett flerårigt kontrakt med Azane Fuel Solutions, som kommer att designa och bygga enheterna som antingen kommer att vara pråmbaserade eller landbaserade.

”Samarbetet mellan Azane och Yara är en viktig milstolpe för att minska koldioxidutsläppen i sjöfarten, genom att dra nytta av Yara Clean Ammonias omfattande produktionskapacitet och globala logistik”, säger Magnus Krogh Ankarstrand, vd för Yara Clean Ammonia. ”Dessa bunkringsterminaler är viktiga pusselbitar för att säkerställa tillförlitlig och säker ammoniakförsörjning som nollutsläppsbränsle”, tillade han.

Källa:

1 apr. 2022  12:28  CET

Fredag

Torsdag