// APRIL NYHETER //

Tio förnybara nyheter varje vardag

med fokus på energi-omställningen

Solceller med transparent passiv kontakt uppnår 23,99% effektivitet

Tyska forskare har byggt en solcell med ultratunna transparenta lager som påstås vara effektiva för att förhindra rekombinationshändelser. Tekniken, som har potential att uppnå effektivitet nära 26%, kan enligt forskarna lätt skalas upp för kommersiell produktion.
Forskare från Jülich Institute for Energy and Climate Research (IEK-5) i Tyskland hävdar att de har tillverkat en prototyp av solceller baserad på en transparent passiv kontakt (TPC) med en effektomvandlingseffektivitet på 23,99%.

Resultatet bekräftades av CalTeC-laboratoriet vid Institutet för solenergiforskning i Hamelin (ISFH). ”Detta innebär att Jülich TPC-solcellen fortfarande ligger något under de bästa kristallina kiselcellerna som hittills gjorts i laboratorier”, säger forskarna. ”Men simuleringar som utförts parallellt har visat att effektiviseringar på mer än 26 procent är möjliga med TPC-teknik.”

Källa: pv-magazine   läs ’mer ……

Fre 16/4    12:51

Gammal äppelodling blir vätgascentrum i staten Washington

Pilotprojektet kommer att placera detta lilla landsbygdsverktyg, cirka 150 mil öster om Seattle, på framkanten av en global press för att producera vätgas, en färglös, brandfarlig gas som vid förbränning inte avger kol eller andra växthusgaser.

Det finns stora mängder i vattnet som täcker större delen av planeten. Men massiva mängder el skulle krävas för att göra rent vätgas till en byggsten för den koldioxidsnåla ekonomin från 2000-talet som planeras av det internationella Parisavtalet, undertecknat av mer än 190 nationer.

Vätgasen kan hjälpa till att rensa fossila bränslen från cement- och stålindustrin eller användas för att driva långväga lastbilar, tåg, fartyg, flygplan och förbrännas för att generera el.

Källa: Inside Climate News   läs mer ….

Fre  16/4   10:44

Unikt samarbete för havsbaserad vindkraft

Sju transmissionsnätsoperatörer (TSO:er) har undertecknat ett samarbetsavtal för lansering av Eurobar, ett initiativ för sammankoppling av havsbaserade vindkraftsparker i hela Europa.

Målet med Eurobar är att effektivt och säkert integrera havsbaserad vindkraft i det europeiska transmissionsnätet. Utgångspunkten är nuvarande regleringar och anläggningsprojekt (t.ex. radiella anslutningar) som på sikt kan utvecklas till ett sammanlänkat maskat nät liknande det som finns på land.
För att uppnå detta är internationella standarder för teknik och gränssnitt en nyckelaspekt.

Vindkraft till havs spelar en nyckelroll i EU:s strävan mot klimatneutralitet. EU-kommissionen förutspår upp till 300 GW installerad havsbaserad vindkraft fram till 2050 för att nå klimatmålet i Parisavtalet. Europeiska TSO:er har sedan tidigare ett gemensamt åtagande för en hållbar och robust integration av vindkraft till havs. Eurobar-initiativet är ytterligare ett steg i detta åtagande.

Källa: Aktuell energi   läs ’mer ……

Fre 16/4    10:30

Global lagringskapacitet för nätbatterier kommer troligen att nå 134,6 GW fram till 2030: F&S

Frost & Sullivans (F&S) senaste analys på den globala nätbatteriets energilagringsmarknad visar att den ständiga expansionen av intermittent förnybar energi (RE) och sjunkande teknikkostnader är nyckelfaktorer som driver marknaden.

Eftersom fler länder i regioner förbinder sig att generera över 50 procent av kraften från förnybar energi till 2030 och modernisera sina regler för att tillgodose flexibla tillgångar kommer den globala nätbatteriets lagringskapacitet sannolikt att nå 134,6 GW 2030 från 8,5 GW årliga kapacitetstillägg 2020.

Som ett resultat beräknas marknaden uppgå till 15,94 miljarder USD i slutet av decenniet från 2 miljarder USD 2020, en ökning med en imponerande årlig tillväxttakt på 23 procent.

Källa: Saur Energy   läs mer ….

Fre  16/4   10:25

Ryssland presenterar sitt första egna autonoma fordon

Specialister från MosTransProekt Research Institute i Moskva har utvecklat det första rysktillverkade autonoma fordonet.

Fordonet klarade säkerhetscertifieringar från Central Scientific Research Automobile and Automotive Engines Institute (NAMI) – även om det fortfarande kommer att ”pilotas” av en operatör som kommer att övervaka trafiksäkerheten från förarsätet.

Ett autonomt fordon tillverkat från landet fanns redan på sjukhusområdet men har ersatts av ett ryskt tillverkat fordon.

Källa: Innovation Origin   läs ’mer ……

Fre 16/4    10:17

Nilar till börsen: Batteribolaget värderas till 3,1 miljarder

I höstas lånade den Europeiska Investeringsbanken ut en halv miljard till svenska Nilar som utvecklat ett nickelmetallhydridbatteri för stationära tillämpningar. Nu vill företaget ta in ytterligare 750 miljoner i samband med en planerad börsnotering.

– Vi går efter industriella applikationer där man använt blybatterier trots att de inte riktigt klarat jobbet.

Det sade Lars Fredriksson som startade bolaget tillsammans med amerikanen Neil Puester när Elektroniktidningen besökte prototypfabriken år 2013 (länk).

Batterierna passar bland annat för stationär lagring som att stärka upp elnätet, i laddstationer för elfordon och i hemmalager för den som har solceller på taket.

Källa: Elektronik tidningen   läs mer ….

Fre  16/4   10:03

Ny teknik för tryckluftslagring från Kanada

Den kanadensiska tryckluftslagringsspecialisten Hydrostor sa att projekt byggda med dess teknik har ett kapacitetsintervall på mellan $ 175 och $ 250 / kWh.

Företaget säkrade 4 miljoner dollar (3,19 miljoner dollar) i medel från Natural Resources Canadas Energy Innovation Program och Sustainable Development Technology Canada för att fortsätta utvecklingen av sin globala pipeline.

Hydrostor, en kanadensisk leverantör av långvarig energilagringsleverantör, fick 4 miljoner dollar (3,19 miljoner dollar) från Natural Resources Canadas energiinnovationsprogram och hållbar utvecklingsteknologi Kanada för att fortsätta sin utveckling av ett 300-500 MW avancerat tryckluftslager (A- CAES) -anläggning.

Källa: pv-magazine   läs mer ……

Fre 16/4    09:57

Facebook har uppfyllt sina mål för förnybar energi med över 6 GW vind, sol

Facebook sa i torsdags att det hade skaffat tillräckligt med nya förnybara projekt för att möta 100% av energibehovet för sina globala verksamheter genom rena resurser, från och med förra året.
Företaget har kontrakt på mer än 6,1 GW vind och sol i 18 stater och fem länder inom samma elnät som driver dess datacenter och verksamhet. Av den kontrakterade energin sa Facebook att den för närvarande har 2 GW sol och 1,3 GW vind online, tillsammans med 720 MW energilagring.

Företaget satte ett mål 2018 att stödja sin globala verksamhet genom 100% ren energi till 2020. År 2018 var Facebook 75% av vägen mot det målet och hade en förnybar kapacitet på 86% i slutet av 2019, enligt en hållbarhetsöversikt från företaget.

Källa: Utility Dive   läs mer ….

Fre  16/4   09:42

Borealis: Kemisk återvunnen plastråvara

Borealis har startat ett nytt projekt för att säkra ett ökat utbud av kemiskt återvunnen råvara för produktion av mer cirkulära polyolefinbaserade produkter. En förstudie av en enhet för kemisk återvinning vid Borealis produktionsanläggning i Stenungsund pågår nu. Studien delfinansieras av Energimyndigheten och utförs i samarbete med Stena Recycling. Förutsatt att förstudien visar positiva förutsättningar för projektet och vi har ett slutgiltigt investeringsbeslut, beräknas driftsättning till 2024.

Enheten hjälper till att påskynda övergången till cirkularitet för plast genom att i större skala möjliggöra ersättning av fossilbaserad råvara med kemiskt återvunnen råvara, via massbalansmodellen. Borealis Stenungsund är ISCC PLUS-certifierat sedan februari 2021.
Borealis kommer också att arbeta med ett annat självständigt projekt tillsammans med Fortum Recycling and Waste, som involverar tillhandahållandet av plastavfall till den kemiska återvinningsanläggningen. För detta projekt kommer Fortum att ansöka om stöd för att genomföra en förstudie.

Källa: Borealis   läs mer ……

Fre 16/4    09:26

Nu ska elbilarna bli en del av elsystemet

Projektet som nu sjösätts med Chalmers i spetsen siktar på att snabba på utvecklingen och marknadsintroduktionen av V2X-tekniker genom att ta ett helhetsgrepp på frågan. Det handlar både om att ta fram tekniska lösningar och att undersöka potentiella affärsmodeller och barriärer som förhindrar användning. Projektledaren och forskaren David Steen förklarar:

– Med biltillverkaren Polestar, leverantörerna Ferroamp och CTEK, samt Göteborg Energi så har vi med hela värdekedjan i projektet. Så vårt mål är att kunna utveckla fungerande V2X-lösningar, säger David Steen.

Källa: Tidningen Energi   läs mer ….

Fre  16/4   09:23

Danska Vestas fördubblar vindenergin på Färöarna

Vestas kommer att leverera sex vindkraftverk med en total kapacitet på 25 MW. Turbinerna kommer att byggas utanför Färöarnas huvudstad Thorshavn och det är företaget Vindrøkt som har beställt turbinerna, som kommer att levereras före slutet av 2021. Vestas säger detta i ett pressmeddelande.

De sex vindkraftverk som kommer på land fördubblas med sin 25 MW vindkraftkapacitet på Färöarna. 

Turbinerna är 91,5 meter höga och är byggda för att motstå de höga vindhastigheter som ofta ligger utanför Thorshavn. Vestas kommer också att tillhandahålla service för projektet genom ett 20-årigt serviceavtal AOM 5000.

Källa: Energy SUPPLY   läs mer ……

Tors 15/4    12:57

BMW-group investerar 3 miljarder i litiumutvinning från saltsjö

För att påskynda expansionen av e-mobilitet och nå sina uppsatta mål investerar BMW nästan 3 miljarder svenska kronor i det amerikanska bolaget Livent. Livents uppgift blir att leverera litium till BMW Groups battericellstillverkare.

– Genom att tillhandahålla litium från en av de ledande leverantörerna, säkerställer vi produktionen av vår femte generations battericeller. Samtidigt gör vi oss tekniskt, geografiskt och geopolitiskt mindre beroende av enskilda leverantörer, säger Andreas Wendt, medlem i styrelsen för BMW AG med ansvar för inköp och leverantörsnätverk.

Källa: process.NORDIC   läs mer ….

Tors  15/4   12:32

Så här fungerar vätgas

Väte – det vanligaste elementet i vårt universum – finns i bunden form i nästan alla organiska föreningar. Den har den lägsta atommassan av alla element : den är 14 gånger lättare än luft, varken giftig eller frätande eller radioaktiv, antänds inte av sig själv och brinner med en färglös flamma utan att lämna några rester.

Väte (H2) förekommer endast i bunden form , till exempel med syre (O2) som vatten (H2O). Metan (CH4) – huvudkomponenten i naturgas – och råolja är också viktiga väteinnehållande föreningar, så kallade kolväten. Dessutom innehåller mer än hälften av alla kända mineraler väte. I jordens atmosfär finns den i vattenånga.

Väte är ett naturligt kemiskt element vars energiinnehåll kan användas. Den kan lagras och transporteras som energibärare och användas för energiomvandling. Det är också en viktig industriprodukt.  LÄS MER

Källa: BDWE   läs mer ……

Tors 15/4    12:11

Chevron investerar i havsvindkraft för första gången

Chevron Corp.: s riskkapitalbolag och Moreld Ocean Wind gick med på att investera i Ocergy Inc: s utveckling och kommersialisering av flytande vindkraftverk till havs.

Investeringen från Chevron Technology Ventures är den första i havsbaserad vind. Investeringarnas storlek avslöjades inte. Flytande turbiner skulle vara användbara i havsområden som är för djupa för fasta vindkraftverk.
”Såvitt jag vet är detta den första investeringen från en amerikansk oljevirksomhet inom vindkraft till havs”, säger Anthony Logan, senioranalytiker på Wood Mackenzie Ltd.

Flytande vindkraftverk kommer att bli viktiga eftersom USA: s elnät alltmer beror på havsbaserad vindkraft, sa Logan. ”Om du kan komma in i det djupare vattnet är chansen att du kan bygga ett system för vindkraftsproduktion till havs som inte är sårbart för händelser med låg vind eller vind”, säger Logan.

Källa: reve   läs mer ….

Tors  15/4   11:50

Radiostationen på Spetsbergen går över till förnybart

Sparar  200 000 liter diesel med solenergi, Store Norske arbetar med att omstrukturera Isfjord Radiostation och Kverneland Energi har fått i uppdrag att leverera solenergianläggning och batterier, medan det lokala företaget Assemblin kommer att leverera värmelagring.

Tillsammans ska dessa lösningar kunna minska bränsleförbrukningen på stationen med 200 000 liter diesel årligen.

Kverneland Energi är också en partner i Solar Energy Cluster och levererar solenergilösningar till många olika sektorer på land, såsom lador, kommersiella byggnader och anläggningar, och både offentliga och privata. Nu kommer de att vara inblandade i att göra radiostationen från 1933 på Spitsbergen förnybar.

Källa: Solenergiklyngen   läs mer ……

Tors 15/4    11:23

Nu byggs världens största elektrolysöranläggning för grön vätgas och världens första vätgasdrivna färja

I Leuna i Tyskland bygger Linde Gas världens största PEM (Proton Exchange Membrane) elektrolysöranläggning för grön vätgas med en kapacitet om 24 MW. Linde (fd AGA) har idag en hög produktionskapacitet för att leverera flytande vätgas, år 2020 var Lindes globala vätgasförsäljning ca 20 miljarder kronor. Detta enligt företagets hemsida.

Linde har nu valts som leverantör och ska leverera flytande vätgas till världens första vätgasdrivna färja. Det är Norska Norled som inom kort startar den första vätgasdrivna bil- och passagerarfärja, MF Hydra, i Norge. Linde ska även bygga och installera vätgaslagringsanläggningen till färjan. Färjan kommer först att vara batteridriven för att sedan övergå till vätgasdrift senast våren 2022 efter att vätgasanläggningen installerats.

Källa: Vindkraftcentrum   läs mer ….

Tors  15/4   11:02

Uppsalas natriumbatteri tar in tre miljoner

I höstas tog Altris in tio miljoner kronor, nu fylls kassan på med ytterligare tre miljoner. Pengarna ska användas för att skala upp produktionen av det natriumbaserade katodmaterialet.

Natriumjon har länge varit ett intressant alternativ till litiumjon som katodmaterial i laddbara batterier. Det har dock saknats en vettig tillverkningsmetod för den nya kemin vilket gjort att materialkombinationen inte slagit igenom.

Altris knoppades av från Uppsala universitet år 2017 för att kommersialisera en ny tillverkningsmetod som varken kräver värme eller tryck och som dessutom har väldigt bra repeterbarhet.

Källa: Elektronik Tidningen   läs mer ……

Tors 15/4    10:43

Den kraftiga solutbyggnaden ändrar elpriserna i norra Europa

Stigande volymer av solcellsprojektkapaciteten ökar förekomsten av negativa prisperioder för el och ändrar tider på dygnet när de inträffar.
Förnybara energikällor genererade mer elektricitet än fossila bränslen i Europa för första gången förra året – även om det sannolikt har varit Covid-relaterat.

EU: s senaste elmarknadsrapport har bekräftat att den djupare penetrationen av solenergi påverkar kraftpriserna.

I kvartalsrapporten om europeiska elmarknader för de tre senaste månaderna förra året noterades antalet perioder med negativ elprisning fördubblats från 2019 till nästan 1600 sådana händelser.

Efter att ha upplevt bara tre negativa prishändelser under 2019, registrerade Nederländerna nästan 100 förra året ”mitt i en dramatisk ökning av solcellskapacitet”, i landet, enligt rapporten.

Källa: pv-magazine   läs mer ….

Tors  15/4   10:21

Bärbara vindkraftverk skulle snart kunna lysa upp våra städer

Powerpod sägs vara billigare än solpaneler och effektiv på platser som får mindre än 300 soldagar per år.
En Salt Lake City-baserad start, Halcium, arbetar med Powerpod, en teknik som den har kallat ”den säkraste och kraftfullaste vindkraftverket i världen.”

Powerpod är billigare än solpaneler och effektivare på platser som får mindre än 300 soldagar per år, förklarade Nick Hodges, företagets grundare, till Euronews.

Den bärbara vindkraftverk som är designad speciellt för stadsrum skapar tre gånger mer kraft än en motsvarande vanlig vindkraftverk. Ett avancerat cirkulärt bladsystem i skivan ökar vindhastigheten med 40 procent, säger Hodges.

När Halcium utvecklade sin bärbara vindkraftverk ville Halcium skapa en maskin som passar sömlöst in i stadsrummet och inte skulle kritiseras som en öga – som ofta är fallet med vanliga vindkraftverk på landsbygden.

Källa: Interesting Engineering   läs mer ……

Tors 15/4    10:10

Europa måste komma ikapp Asien i vätgasracet

I en ny rapport som undersöker status på de tyska och europeiska bränslecellsmarknaderna säger den tyska regeringsstödda nationella plattformen Future of Mobility (NPM) att det finns ”en god chans att bränslecellstekniken kan uppnå ett genombrott i mobila applikationer .

”Men Europa måste komma ikapp de asiatiska länderna, tillägger det. För att Tyskland och Europa ska ta en ledande roll inom bränslecellsteknik måste deras industrier stärkas och hållbart utvecklas, konstaterar rapporten.

I sin uppsats säger NPM-arbetsgrupp 4 – som syftar till att säkra Tyskland som en plats för rörlighet, produktion av battericeller, återvinning, utbildning och kvalificering – att ”chanserna för bränslecellsteknik att få ett genombrott i bilindustrin – även i Europa – är bättre än någonsin.

Källa: Clean Energy Wire   läs mer ….

Tors  15/4   09:59

Chiles har nu installerade 4,6 GW solel, 13% av elproduktionen

Ny statistik från ACERA, den chilenska föreningen för förnybar energi, visar att solenergi täckte cirka 12,9% av landets totala elbehov i mars.
Chiles kumulativa solcelleanläggningar nådde 4,6 GW i slutet av mars, enligt de senaste siffrorna från ACERA, den chilenska föreningen för förnybar energi.

Siffrorna visar också att solkraftverk täckte cirka 12,9% av Chiles totala elbehov i mars. Alla förnybara källor stod tillsammans för 23,6% av den totala nationella efterfrågan.

Sammantaget uppgår den totala förnybara energikapaciteten i Chile till cirka 8,2 GW, vilket står för 16,5% av landets totala produktionskapacitet.

Källa: pv-magazine   läs mer ……

Ons 14/4    11:53

Sveriges största solcellsfasad kan ge 250 MWh el per år

3 500 kvadratmeter integrerade solceller sätts upp på väggarna på en industrifastighet i Jönköping. Enligt Soltech Energy blir det Sveriges största solcellsfasad.

Det är fastighetsägaren Lustgården Ädelmetallen som har beställt solcellsfasaden av flera dotterbolag i Soltech Energy-koncernen. Fasaden ska monteras på en industrifastighet som används av lager- och logistikföretag.

Svarta tunnfilmssolceller kommer att täcka byggnadens utvändiga väggar. Den installerade effekten blir 450 kW och beräknas ge ungefär 250 000 kWh el per år.

Byggnadsintegrerade solceller innebär att byggnadens vanliga konstruktionsdelar byggs ihop med solceller. Slutresultatet måste alltså sköta flera uppgifter. När det gäller fasadskivor måste produkten både fungera som klimatskal och producera el.

Källa: MSN nyheter   läs mer ….

Ons  14/4   11:39

Ny forskning visar: Biogas av bajs – en vinst för både klimat och ekonomi

En samordnad hantering av avföring från djur och människor skulle kunna spara hundratals miljoner kronor varje år i Sverige. Nyckeln är att producera biogas av bajset och sedan använda restprodukten som gödsel.

Växter behöver näringsämnen som kväve, kalium och fosfor för att kunna växa. Inom jordbruket används stallgödsel, konstgödsel eller mineralgödsel för att öka tillväxten hos grödorna. I stallgödsel finns alla nödvändiga näringsämnen, men det är kostsamt att transportera tungt och skrymmande gödsel från platsen där det produceras till där det behövs. Så pass tungt att det oftast är billigare att använda mineralgödsel eller konstgödsel där tillverkningen bidrar till växthusgasutsläpp.

Nu har forskare vid Linköpings universitet kunnat visa att om avföring från djur och människor används för att först göra biogas och sedan använda restprodukterna som gödsel, kan samhället spara nästan en miljard kronor per år. Dessutom skulle Sveriges årliga utsläpp minska med cirka 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Källa: Nordiska projekt   läs mer ……

Ons 14/4    11:30

Canadian Solar startar massproduktion av den effektiva solcellspanelen på 665 W

Canadian Solar Inc. meddelade idag att man har startat massproduktion av högeffektiva, högeffektiva moduler med effekt på upp till 665 W.

Den nya generationen monofaciala HiKu7- och bifacial BiHiKu7-moduler är baserade på 210 mm celler och är inställda på att leverera en av de mest konkurrenskraftiga nivån på elen (LCOE) i branschen genom att minska systembalansen (BOS) och andra kostnader för solenergi växter.
Dessa moduler har optimerats med ledande tracker- och inverterkonstruktioner för att säkerställa sömlös installation av solsystem.


Namnskyltens produktionskapacitet för HiKu7- och BiHiKu7-modulerna når 10 GW i slutet av 2021, varav en betydande del redan har bokats. Företaget kommer att leverera den första satsen av de nya högeffektiva, högeffektiva modulerna denna månad.

Källa: Saur Energy   läs mer ….

Ons  14/4   10:37

IKEA köper andel i solcellspark i Ryssland

Ingka Group, den största globala återförsäljaren av IKEA-möbler, kommer att investera i förvärvet av en andel på 49% av 160 MW solfarmar i Ryssland.

Koncernens investeringsarm, Ingka Investments, sa tisdagen att man har tecknat ett avtal med Solar Systems LLC om att ta en minoritetsandel i åtta solcelleanläggningar i sydvästra Ryssland. Det sammanlagda bokförda tillgångsvärdet för parkerna uppgår till över 21 miljarder RUB (272,8 miljoner USD / 228,6 miljoner euro), heter det i uttalandet.

Rysslands konkurrensmyndighet FAS måste grönljus överenskommelsen, vilket skulle leda till den första stora utländska investeringen i landets förnybara energikällor av ett icke-nyttoföretag, sade Ingka Investments.

Källa: Renewables Now   läs mer ……

Ons 14/4    10:15

Gröna rekordinvesteringar i norr – marknaden driver

Racet för att ta industrin ur sitt fossilberoende är i gång, och i norra Sverige satsas över 1000 miljarder kronor på hållbara projekt.

Företagens växande klimatkrav ligger bakom investeringarna med grön elförsörjning, fossilfritt stål och batteritillverkning i fokus.

Enligt den norrländska näringslivsprofilen och tidigare närings­minister Anders Sundström är det numera marknaden som driver på.

”Det är kun­derna som står och ropar efter koldioxidfri energi, koldioxid­fritt stål och gruvmaterialen som behövs för att ställa om”, säger han till Di.

Regeringens samordnare Peter Larsson säger att det rör sig om ”megainvesteringar som överskrider mycket som har gjorts i modern historia” och ”investe­ringar om hundratals miljar­der kronor i verksamheter som byggs upp från grunden”.

Källa: Dagens PS   läs mer ….

Ons  14/4   10:02

Baltiska länder redo att skära sista band till det sovjetiska förflutna

Estland, Lettland och Litauen, som för närvarande alla är en del av det ryska elnätet sedan de blev självständiga i början av 90-talet, kommer att ansluta sig till det kontinentala Europas elnät i början av 2026, vilket innebär att de snart kommer att lämna det ryska.

Det inflytande Ryssland hade på sina västra grannar åtminstone i teorin via elnätet kommer att upphöra så snart de baltiska staterna ansluter till det europeiska nätet.

Beslutet nåddes dock endast genom kompromiss eftersom Estland ville gå med i ett nordiskt nätverk. Verksamheten kostar också 1,65 miljarder euro, som finansieras av Connecting Europe Facility (CEF) för transport, ett finansieringsinstrument för att genomföra den europeiska transportinfrastrukturpolitiken.

”När vi skär kraftledningarna över floden Narva skär vi också symboliskt våra sista band till vårt sovjetiska förflutna”, berättade vd för estnisk elöverföringssystemoperatör Elering, Taavi Veskimägi, till finska dagbladet Helsingin Sanomat i en intervju.

Källa: EURACTIV   läs mer ……

Ons 14/4    09:51

Ny teknologi lagrar energi från industrin

SaltX Technology, Luleå Energi, LuleKraft och metallforskningsinstitutet Swerim har ingått ett samarbete för att uppföra en pilotanläggning som använder nanocoatat salt för att lagra termisk energi. Piloten planeras att byggas vid Swerim anläggning i Luleå och ska laddas med spillvärme från industri.

Lösningen innebär att överskottsenergi används och laddar långtidslagret vid tillfällen då det råder överskott av fjärrvärme i systemet. Idag används processgaser vid Luleåkraft för att generera el och fjärrvärme som därefter distribueras av Luleå Energi till Luleå stad. Projektet är uppdelat i två faser, där första steget är en pilotanläggning och det andra steget är en pre-kommersiell anläggning.

– Vi ser en stor potential i att energieffektivisera industrin. Här kommer SaltX in med en ny innovativ lösning som gör det möjligt att ta hand om spillvärme på ett nytt sätt, som kan möjliggöra stora energieffektiviseringar i Sverige och globalt, säger affärsområdeschef Mikael Larsson, Swerim.

Källa: Nordiska projekt   läs mer ….

Ons  14/4   09:43

Tyskland: Lagring av vätgas i saltgruva

Den tyska energileverantören EWE har avslutat den första etappen av ett testprojekt för att se om det är möjligt att lagra grönt väte i underjordiska grottor.

Företaget har lagt grunden på en saltkupolplats i Rüdersdorf nära Berlin med installation av 160 stålrör på upp till 1000 meters djup, säger verktyget. Den vill testa säker lagring av rent väte i den underjordiska grottan.

EWE-vätgasexpert Paul Schneider sa att företaget ”spelade en banbrytande roll i Europa” när det gäller att genomföra forskningsprojektet eftersom resultaten kunde överföras till stora anläggningar för grottlagring.

”Detta skulle innebära att stora mängder grönt väte som genereras från förnybara energikällor kunde lagras och användas efter behov och skulle bli en oumbärlig komponent för att uppnå uppsatta klimatmål”, tillade Schneider.

Källa: Renew Economy   läs mer ……

Ons 14/4    09:33

I Tanzania hyr man batterier för den sista milen

Med en tillträdeshastighet på 32% har Tanzanias regering gjort en utökad tillgång till energi till en nationell prioritering.

Under de senaste åren har marknaden för solhemsystem vuxit snabbt och det finns nu mer än 100 minigrider i landet enligt Power Africa.

De flesta landsbygdssamhällen saknar dock fortfarande tillgång till pålitlig el och många människor som bor i byar med minigrid eller nationell tillgång har inte råd med anslutningsavgifterna. Det betyder att stora delar av landet förblir i mörkret när solen går ner.

För att ta itu med denna fråga har ren energifinansierare EEP Africa släppt en fallstudie om en innovativ affärsmodell som ger el till pyramidkunderna genom uppladdningsbara batteripaket.

Källa: ESI africa   läs mer ….

Ons  14/4   09:28

Kommer alla pensionsfonders kapital bli bra för utvecklingen?

Pensionsfonder innehar miljarder dollar av världens rikedom, men många av dessa stora reserver kommer dock från investeringar i fossila bränslen, projekt som alltmer är under brand för deras sociala och miljömässiga konsekvenser.

Det brittiska pensionsföretaget Aegon har meddelat ambitiösa planer för att koldioxidneutralisera sina pensionsinvesteringar fram till 2050, vilket höjer utsikterna till en lukrativ pensionsindustri som inte längre är knuten till fossila bränslen.
Medan höga vindkraftverk och spretande solanläggningar kan dra mycket av allmänhetens uppmärksamhet när det gäller nya investeringar i ren energi finns det en helt annan ström av intäkter som kan göra eller bryta världens framtid för ren energi: pensionsfonder

En rapport från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) visade att det totala värdet på pensionsfonder i organets 37 medlemsländer i slutet av 2019 hade ökat till över $ 32 trilioner en ökning med 13,9% jämfört med förra året.

Källa: Power Technology   läs mer ……

Tis 13/4    13:12

Chiles koncentrerad solkraftverk nu synkroniserad med nätet

Den 110 MW Cerro Dominador koncentrerade solenergianläggningen (CSP) i Chile har framgångsrikt synkroniserats med det chilenska SEN-nätverket.

Solvärmeverket kommer att injicera el i elnätet stegvis under de kommande månaderna.

”Synkronisering startar första fasen. Vi går sedan vidare till den andra fasen, som är kalibrering av operationen, där vi utför en detaljerad justering av de olika systemen och utför de slutgiltiga godkännandestesterna på anläggningen.

Slutligen hoppas vi kunna slutföra den sista fasen med en operation som överensstämmer med National Electrical Coordinator’s behov, ”förklarade Cerro Dominador-företaget.

Källa: rewe   läs mer ….

Tis  13/4   13:02

Mjölkbönder i Kalifornien sparar pengar - och minskar metanutsläppen - genom att mata kor med rester

När kaliforniska jordbrukare arbetar för att begränsa metanutsläppen från statens vidsträckta mjölkgårdar har de hittat en bekväm lösning som hjälper till att kontrollera kostnader – och råkar ge fördelar för klimatet.

Genom att mata kvarvarande mutterskal från närliggande mandelodlingar stöder mjölkbönder inte bara sina angränsande bönder, de leder också avfall som annars skulle gå till deponier där det genererar metan. Dessa rester ger också näring åt djuren och ersätter traditionellt foder som alfalfa som kräver stora delar av jordbruksmark och stora mängder vatten för att växa.

”Ur en hållbarhetssynpunkt är det en spelväxlare”, säger Michael Boccadoro, en långvarig konsult för boskapsindustrin och president för West Coast Advisors, ett konsultföretag och rådgivare för mejeriindustrin. ”Det betyder mindre mark, mindre vatten, mindre energi, mindre gödselmedel, mindre bekämpningsmedel och mindre växthusgaser.”

Källa: Inside Climat News   läs mer ……

Tis 13/4    12:55

Digitalisering och framgången för den globala solcellsmarknaden

En ny rapport som släpptes av ingenjörsföretaget DNV utforskar den globala solcellsmarknaden och hur digitalisering kommer att öka värdet på el som produceras av solcelleanläggningar under de närmaste 30 åren.

DNV: s första del av More than the sun: En solrapportserie säger att när solenergimarknaden fortsätter att växa, för att producera en tredjedel av all el 2050, kommer digitalisering att spela en nyckelroll för att hjälpa tillgångsägare att maximera värdet på sina projekt.

Den fortsatta nedgången i solcellstekniska kostnader och gynnsamma nivåiserade elkostnader (LCOE) är de två nyckelfaktorerna som förväntas driva soltillväxtmarknadstillväxten fram till 2050. DNV förutser att solcellsmarknaden kommer att expandera nästan 30-faldigt globalt fram till 2050 till 18,7 PWh i produktionskapacitet per år och bidrar med dubbelt så mycket el som från gas- och koleldad produktion.

Källa: Smart Energy   läs mer ….

Tis  13/4   12:47

Solenergi kan täcka 75% av det globala elbehovet till 2050

En ny studie från Lappeenranta University of Technology förutspår att sol till och med kan uppnå en andel på 69% för den totala primärenergiförsörjningen i slutet av sekelskiftet.
När det gäller pris förväntas solcellernas solceller uppnå en investering på 246 euro / kW-installerade projekt för energiförsörjning och 537 euro / kW för bostadsarrangemang fram till 2050.

Den nivåiserade energikostnaden (LCOE) förväntas dock dock förbli konstant under de närmaste tre decennierna, eftersom energiomställningen också kommer att genomföras med lagringsteknik, ökad flexibilitet och produktion av syntetiska bränslen.

Källa: pv-magazine   läs mer ……

Tis 13/4    12:39

Utbyggnad av sol-el för 25 miljoner nigerianer

Den nigerianska federala regeringen har påbörjat sin plan att leverera el genom solenergi till nigerianer vars samhällen är utanför det nationella kraftnätet.

Vice president Yemi Osinbajo, som talade under ett evenemang för att markera programmet i Jangefe, Roni Local Government Area i staten Jigawa, upprepade president Muhammadu Buhari-administrationens beslutsamhet att ge fler nigerianer tillgång till billig och miljövänlig förnybar kraft.
Osinbajo sa att solenergiprogrammet Naija skulle fortsätta över de sex geopolitiska zonerna i sex stater, nämligen Edo, Lagos, Adamawa, Anambra, Kebbi och Plateau, i den första fasen och sedan flytta till hela 36 stater och landets huvudstad, således täcker 25 miljoner nigerianer vid färdigställandet.

Jangefe-samhället fick 1000 solhemsystemanslutningar för sina cirka 5 000 invånare, som en del av ett 100 000-system, med ett lokalt solenergiföretag som genomför aspekter av systemet.

Källa: ESI africa   läs mer ….

Tis  13/4   12:27

Navajo stammen slutför hyresavtal för solceller på sin mark

Navajo Nation går vidare med ytterligare två solcentraler på reservatet som förväntas generera miljoner dollar i intäkter för stammen under projektens livstid.

Stammledare träffades på platsen för den större solfabriken i Cameron på tisdag för att slutföra hyresavtalet för Cameron Solar Generation Plant. En kommitté från Navajo Nation Council hade godkänt hyresavtalet i slutet av mars.

Solcentralen förväntas producera 200 megawatt energi för ett av Arizona största verktyg, Salt River Project, men ett kraftköpsavtal har ännu inte undertecknats. Cirka 400 personer kommer att vara anställda under byggandet.

Källa: AP   läs mer ……

Tis 13/4    12:20

Europa riskerar 87 miljarder euro i strandade tillgångar på fossil gas, avslöjar rapporten

Europa håller redan på att bygga eller planera att bygga infrastruktur för fossila gaser till ett värde av 87 miljarder euro i en fortsatt expansion av rörledningar och LNG-terminaler, trots behovet att halvera utsläppen till 2030, enligt en ny rapport som publicerades på torsdagen (8 april).

Enligt EU-kommissionen måste fossil gasförbrukning minska med 36% från 2020 till 2030, men de planerade offentliga och privata investeringarna skulle öka med 35% från den nuvarande importkapaciteten.

Om investeringsplanerna genomförs riskerar EU att låsa sig in i en mer förorenande framtid eller slösa bort miljarder på infrastruktur, som rörledningar, som har en livslängd på cirka 50 år, varnar rapporten från tankesmedjan Global Energy Monitor.

”EU: s ambitiösa klimatmål kräver att gasförbrukningen sjunker kraftigt till 2030 och fortsätter att sjunka fram till 2050. Så EU kommer sannolikt att överskrida sina ambitiösa klimatmål – eller att lägga ner miljarder euro på gasinfrastruktur som inte behövs,” säger Mason Inman, huvudrapportförfattare och olje- och gasprogramdirektör på Global Energy Monitor.

Källa: EURACTIV   läs mer ….

Tis  13/4   12:05

Nordiska flygbolag satsar på elflyg

Det finska nationella transportföretaget Finnair och den norska regionala bolaget Widerøe har meddelat sin avsikt att köpa batteridrivna elplan, vilket ger trovärdighet till ett nordiskt initiativ som försöker driva utvecklingen av elflygplan.

Finnair har undertecknat ett intressebrev för upp till 20 ES-19-elektriska flygplan som för närvarande utvecklas av den svenska start-up Heart Aerospace, som bör vara tillgängliga för kommersiella flygningar fram till 2026.

Både Finnair och Widerøe undersöker att använda flygplanet för kortare inrikesrutter. Samtidigt utvecklar det norska företaget även P-Volt-passagerarplanen, tillsammans med Rolls-Royce och den italienska planemakaren Tecnam.

Nordens kalla väder skapar en gynnsam testplats för banbrytande elektrisk flygteknik. Men med tanke på att ES-19-planet kan laddas 1000 gånger och batterierna måste fyllas på efter varje landning, måste en hel del infrastruktur rullas ut parallellt.

Källa: EURACTIV   läs mer ……

Tis 13/4    12:00

Människohår kan öka perovskits solcellsprestanda, visar ny studie

Om du hade klippt håret på en frisör någonstans i närheten av ett Queensland University of Technology-campus någon gång förra året, finns det en chans utifrån att du kunde ha bidragit till utvecklingen av den senaste australiensiska soltekniken.

Forskare från QUT har använt mänskliga hårklipp samlade från en frisör i Brisbane för att skapa kolprickar – nolldimensionella kolbaserade material i storlek på några tiotals nanometer – som i sin tur används för att förbättra prestanda hos solceller från perovskit.

Perovskite solceller har visat stort löfte i den eviga globala strävan att leverera ännu billigare och högre effektivitet solceller, men står fortfarande inför ett antal viktiga hinder för kommersiell lönsamhet, inklusive brist på stabilitet och oöverkomliga kostnader.

Källa: Renew Economy   läs mer ….

Tis  13/4   11:20

Chilensk företag producerar dricksvatten från luftens fuktighet

Chilenska  Lader Energy använder solenergi för att producera högkvalitativt dricksvatten från luftfuktigheten. Den första anläggningen ligger i Chile, men det finns planer på att bygga ut till Colombia och Peru.
Det första solprojektet kan producera 10 tusen liter vatten per månad från luftfuktigheten.

Systemet i San Fernando, Chile, är baserat på vattenpaneler som kombinerar solcellsenergi med solvärme. Hydropanellerna kan fånga luftfuktigheten och, efter en kondensprocess, producera vatten.

”År 2019 tog vi de tre första vattenpanelerna till Chile för att testa och validera tekniken,” berättade Andres Vasquez, chef för affärsutveckling på Lader Energy, till tidningen pv. ”Efter ett år gav det oss otroliga resultat och det är så tanken att föra detta till en affärsmodell som är skalbar.”

Källa: pv-magazine   läs mer ……

Mån 12/4    12:38

Regeringen godkänner nätutbyggnad för det gröna stålet

I norra Sverige planeras stora satsningar på fossilfritt stål, bland annat via Hybrit som ska bygga sin produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare. För att satsningarna ska lyckas behöver dock elnätet byggas ut, något som regeringen nu gett sitt godkännande till.

Strax innan påskledigheten gav regeringen sitt godkännande till att en ny kraftledning ska få byggas mellan Vitåfors i Gällivare och Porjus i Jokkmokks kommun. Det blir det statliga affärsverket Svenska kraftnät som ska starta det förberedande arbetet för kraftnätet.

Den nya ledningen ska få en stor betydelse för den produktion av fossilfritt stål som planeras i norra Sverige. I norra Sverige förbereds bland annat storprojekten Hybrit och H2 Green Steel.

Källa: process.NORDIC   läs mer ….

Mån  12/4   12:29

Hur forskare planerar att integrera strukturbatteriet i flygplanskomponenter

Europeiska forskare vill få hybridelektroniska flygplan från marken. Deras väg leder via det strukturella batteriet, vilket kommer att visas för första gången för en flygapplikation.

Luftfart är den snabbast växande transportsektorn och experter förväntar sig att denna trend kommer att fortsätta efter pandemin. Enligt International Energy Agency (IEA) bidrar luftfart redan med cirka 2,5 procent av de globala koldioxidutsläppen till klimatförändringar som orsakats av människor. Om EU: s färdplan för ren luftfart ska följas finns det ett akut behov av åtgärder. Den förutspår att det första hybridelektriska flygplanet ska ta sig till himlen 2035.

Liksom inom bilindustrin vill flygindustrin byta till förnybar energi. Elektriska framdrivningslösningar är de mest lovande. Solid-state-batteriet ses som den perfekta batterilösningen i båda sektorerna. Medan de första bilarna med solid state-batterier förväntas dyka upp redan 2025, är forskning inom luftfarten fortfarande i sin linda.

Detta beror bland annat på de oproportionerligt högre kraven på energitäthet och systemets tillförlitlighet.

Källa: Innovation Origins   läs mer ……

Mån 12/4    12:21

Bank of America satsar $1 triljon till globala hållbarhetsinitiativ

Bank of America har ökat en befintlig fond för hållbara affärsinitiativ på 300 miljarder dollar för att försöka mobilisera 1 miljon dollar fram till 2030 för initiativ som stöder övergången netto-noll.
Åtagandet på 1 miljon dollar har beskrivits av bankens miljöaffärsinitiativ och är en ökning på ett åtagande från 2019 på 300 miljarder dollar till koldioxidsnåla projekt. Bank of America kommer att investera 1 miljon dollar i klimatrelaterade lösningar till 2030.

Åtagandet kommer att stödja ett bredare hållbart finansieringsmål på 1,5 miljarder dollar som är anpassat till FN: s hållbara utvecklingsmål som täcker både miljövård och social inkludering.

”Den privata sektorn är väl positionerad för att säkerställa att det kapital som behövs – i den skala det behövs – kan driva övergången till en koldioxidsnål, hållbar ekonomi”, sade Bank of America vice ordförande Anne Finucane.

Källa: edie   läs mer ….

Mån  12/4   12:12

Frankrike gör inte tillräckligt för att ta itu med klimatförändringarna, säger domstolen

Paris (CNN) En domstol i Paris har funnit att Frankrike är juridiskt ansvarigt för sitt misslyckande med att uppfylla mål som är avsedda att minska utsläppen av växthusgaser.

Rättegången inleddes av fyra icke-statliga organisationer, inklusive Greenpeace France och Oxfam France, efter en online-framställning som samlade 2,3 miljoner underskrifter – den största i fransk historia, enligt arrangörerna.

Undertecknarna hoppades att ”tvinga staten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser” för att uppfylla målet på 1,5 grader Celsius (2,7 grader Fahrenheit) som anges i Parisavtalet, enligt online-framställningen.

Källa: CNN   läs mer ……

Mån 12/4    11:32

Effektiviteten hos solceller i plast når nu 18%

Tror inte bara att plast är isolatorer. Två nobelpristagare vann pris med  att visa att de kan vara halvledare. Den berömda forskningen öppnade dörren för polymerbaserade solceller.

De tillverkas i ett labb från vanliga element, med hjälp av processer som etablerats för decennier sedan för vanliga hushållsartiklar som plastfolie. Ett genombrott för designstrategi ledt av NREL har nu skapat en organisk solcell (OPV) solcell med en rekordeffektiv 18,07% effektomvandlingseffektivitet. Det är inte långt efter konventionella kiselbaserade celler.

Forskningsutmaningen är, som så ofta är fallet, att optimera resultaten när en komponents egenskaper förändras på molekylär nivå påverkar en annans prestanda negativt.

När solenergi rör sig i centrum kommer nya och billigare celldesigner att behövas. OPV: er ser lovande ut, särskilt i flytande form kan de sprutas på styva eller flexibla ytor, vilket innebär att OPV-moduler kan skrivas ut på ungefär samma sätt som tidningar är. De är också återvinningsbara.

Källa: EnergyPost.eu   läs mer ….

Mån  12/4   11:27

Zlatan i vindkraftsbråk i fjällen

Vindkraft i svenska fjällen har blivit en världsnyhet. Detta efter att den svenske fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic lagt sig i bygdens vindkraftsbråk.

Bygden Kaxås, en ort med under 200 invånare i Offerdal, i Jämtland har blivit spelplanen för ett bråk som nu nått ut till miljoner världen över. I Kaxås finns det planer på att bygga 70 vindkraftverk, ungefär 240 meter höga. Det har upprört lokalbefolkningen, som tycker att bygdens utveckling förstörs.

”Det ena är den här inflyttningen och den utvecklingen vi ser där. De som är intresserade att flytta hit är en skeptiska mot en vindkraftsetablering i den här miljön som de vill till. De vill till den här orörda och fjällnära miljön. Och de tänker helt enkelt inte flytta hit om det blir en vindkraftsetablering i den miljön”, säger Henrik Ling, ordförande i föreningen ”Livskraft i Offerdal”, till Expressen.

Källa: Dagens PS   läs mer ……

Mån 12/4    10:18

Volvokoncernen och SSAB i samarbete om världens första fordon av fossilfritt stål

– Vi är fast beslutna att bli ett klimatneutralt bolag senast 2050, i linje med Parisavtalet. Det innebär att våra fordon och maskiner kommer vara utsläppsfria när de är i drift, men också att vi ser över materialen som används i våra produkter, som exempelvis stål, och successivt går över till fossilfria alternativ även här. Detta är ett viktigt steg på vägen mot helt klimatneutrala transporter, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvokoncernen.

– Vi tar nu stormsteg mot en helt fossilfri värdekedja hela vägen ut till slutkund. Tillsammans med Volvokoncernen kommer vi att inleda ett arbete för utveckling och serietillverkning av fossilfria stålprodukter. Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder för att minska deras klimatpåverkan och samtidigt stärka deras konkurrenskraft. Vi tittar kontinuerligt på hur vi ska kunna bli en mer heltäckande leverantör av fossilfritt stål till kunder som Volvo. Det är en ny grön industriell revolution som vi ser växa fram, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

Källa: Volvo   läs mer ….

Mån  12/4   10:11

”Batteri- och vätgasdrivna flygplan är framtiden för resor inom EU”

En rapport från Deloitte beskriver möjligheterna med batteri- och vätgasdriven luftfart som det ledande sättet att bli klimatneutralt 2050.

Att byta till batteri- och vätgasdrivna flygplan för resor inom Europeiska unionen 2040 skulle minska klimatpåverkan av flygning med 59 procent, säger en färsk rapport från det internationella redovisnings- och konsultföretaget Deloitte.

Rapporten med titeln ”Europas framtida flyglandskap” syftar till resor inom EU och hävdar att en övergång till batteri- och vätgasdriven luftfart är avgörande för att uppfylla EU: s mål att vara klimatneutralt 2050.

Batteri- och vätgasplan kunde introduceras som alternativ till fotogen för resor inom Europeiska unionen redan 2035. Under nuvarande förhållanden skulle det ta årtionden att se över hela flygplan. Rapporten rekommenderar därför att om vi vill hitta skalbara och innovativa sätt att göra detta till verklighet, måste EU tänka framåt.

Källa: Innovation Origin  läs mer ……

Mån 12/4    09:59

Brittiska armén bygger solcellspark som en del av noll-ambitionen

Centrica Business Solutions har tagits ombord för att styra leveransen av den brittiska arméns första solfarm, som kommer att lokaliseras vid Army’s Defense School of Transport (DST) i Leconfield, Yorkshire.

Byggandet påbörjades på solgården på 2,3 MW tidigare i år, med mer än 4 000 solpaneler som ska ge skolan en tredjedel av dess elbehov.

Det ingår i ”Project Prometheus”, som kommer att se ytterligare tre solgårdspiloter införda vid Duke of Gloucester Barracks, South Cerney, Gloucestershire; Rockbaracker, Suffolk; och Baker-baracker på Thorney Island, Sussex. Dessa projekt är planerade för leverans senare i år, med ytterligare 80 solgårdar som kommer att införas över arméns gods under de kommande sju åren.

Försvarsupphandlingsminister, Jeremy Quin, sa: ”Projekt Prometheus är ett exempel på hur försvaret agerar på sin allomfattande strategi för att minska koldioxidutsläppen och öka hållbarheten, som tillkännagavs förra veckan.

Källa: Edie   läs mer ….

Mån  12/4   09:49

Tillverkning av svenska solceller

  • Kina är idag helt dominerande i världen när det gäller tillverkning av solceller. Men som vi tidigare kunnat berätta misstänks den kinesiska produktionen av kiselsolceller ha koppling till tvångsarbete i Xinjiang.
  • Kinas dominans har också inneburit att många solcellstillverkare i andra länder, inte minst i Europa fått lägga ner.

  • I Sverige finns idag bara ett fåtal tillverkare av solceller kvar. Ett av dem är Midsummer i Stockholmstrakten, som gör en särskild sorts tunnfilmssolceller. Hör reportage av Marie-Louise Kristola.

Källa: Sveriges Radio  läs mer ……

Fre 9/4    14:04

Här får byggbolagets bodar solceller – kan bli standard

70 kvadratmeter solceller är installerade på taken till byggbodarna som ligger på en pråm vid Munkbron i Stockholm. Byggnadsarbetarna som håller till där jobbar vid det stora Slussenprojektet. Just nu pågår inkoppling av elen och om någon vecka ska solcellerna vara ihopkopplade med elnätet och börja ge ström för värme och kaffe i bodarna.
– Vi sätter ju solceller på alla våra egenutvecklade bostadsrätter och kommersiella fastigheter så varför inte göra det också under byggtiden? säger Bertil Rosquist som jobbar med hållbar affärsutveckling på Skanska

Hittills har all el till bodarna kommit från elnätet.
– Men i fortsättningen, då solen lyser, tar man helt enkelt mindre el från nätet och mer från solcellerna, säger Bertil Rosquist.

Men tanken är också att utvärdera hur ett tänkt batterilager i systemet kan användas för att få bästa möjliga energianvändning.

Om allt går bra ska tekniken kunna användas som standard på Skanskas bodetableringar och även rekommenderas för bostadsrättsföreningar. Totalt har byggbolaget cirka 3 000 bodar ute.

Källa: Byggnadsarbetaren   läs mer ….

Fre  9/4   13:59

Franska Neoen säkrar finansiering för Finlands största vindkraftspark på 404 MW

Neoen har slutfört finansieringen av Mutkalampi, en 404 MW vindkraftspark i Finland, som kommer att vara landets största vindkraftspark efter avslutad.
Neoen har meddelat att man har slutfört finansieringen av Mutkalampi, en vindkraftpark på 404 MW i centrala och norra Österbotten i västra Finland.

Helägd av Neoen, kommer projektet att vara landets största vindkraftspark.

Projektet kommer att finansieras av Neoens eget kapital och en 290 miljoner euro non-recourse senior obligationsfacilitet som tillhandahålls av den tyska institutionella kapitalförvaltaren MEAG, ett München Re-företag, som agerar på uppdrag av ERGO: s primära försäkringsbolag, institutionella investerare via MEAG och flera investeringar förvaltas av MEAG.

Neoen har också säkrat 38 miljoner euro i momsfinansiering från den svenska banken SEB. De totala investeringarna i vindkraftsparken beräknas uppgå till 478 miljoner euro, förutom finansieringskostnader.

Källa: SAUR Energy   läs mer ……

Fre 9/4    13:48

Solparker och jordbruk kan samexistera

Trots stora framsteg för att bli den billigaste, grönaste och renaste kraftkällan har Solar fortfarande en svag punkt. De stora landområdena som behövs för varje MW sol som produceras på marken. På nästan 5 hektar per MW har detta regelbundet pekats ut som den största achilleshälen för den gröna kraftkällan.

Med bara så mycket avfallsmark och livskraftigt ökenmark (nära överföringsanläggningar) befinner sig sol i allt högre grad mot en avvägning på andra användningsområden för den mark den kommer att byggas på.
I själva verket har detta varit en av de få viktigaste orsakerna till att sol har misslyckats med att göra en betydande inverkan i stora delar av norra och östra Indien, där jordbruksmark tenderar att vara mycket mer bördig.

Och därmed inte en lönsam möjlighet att överlämna till ett solkraftverk. Det finns faktiskt lagar som uttryckligen tillåter användning av bördig jordbruksmark för ändamålet.

Källa: SAUR Energy   läs mer ….

Fre  9/4   13:38

Batterier blir den viktigaste tekniken som håller energinätet säkert

Ren energi och batteriteknik kan ge nätsäkerhet som traditionellt har varit rollen för fossila bränslen, säger en ny studie.

Forskningen från The Australia Institute har ”överraskat” ledningen för energipolitiken Dan Cass som säger att det visar att kolkraft inte är hålspetsen som den en gång hävdades vara.

”Det är uppenbart att batterier kommer att vara den viktigaste tekniken som håller nätet säkert när koleldade kraftverk går i pension”, sa han.
”Den sista tillflykt till kollobbyn har varit att kolkraft är avgörande för att hålla nätet säkert och denna studie visar att det inte är fallet.”

För att ett energinät ska fungera säkert måste det hålla frekvens och spänning inom säkra gränser, beskriver studien.

Historiskt har detta varit rollen för kol-, gas- och vattenkraftverk, och det föreslår att ny teknik kan ge snabb frekvensrespons och spänningskontroll för att hålla nätet säkert.

Herr Cass sa att han förväntade sig att studien skulle visa ren teknik var kapabel men skulle bli dyr ”som solenergi var för 10 år sedan”.

”Du tittar alltid in i framtiden och då inser du att framtiden redan har kommit … batterier är redan här som gör frekvensstyrningstjänster, och billigare än kol och gas som alla gjorde”, sa han.

Källa: perth-now   läs mer ……

Fre 9/4    13:16

Cementindustrin producerar mer koldioxidutsläpp än de flesta länder. Det kanske inte överlever

London (CNN Business) Investerare som är oroliga för klimatförändringar varnar världens största cementproducenter för att minska sina utsläpp eller möta utrotning.

En grupp investerare som förvaltar 2 biljoner dollar på måndagen pressade cementtillverkarna att påskynda ansträngningarna för att minska sina utsläpp. Koalitionen består av medlemmar i Institutional Investors Group on Climate Change and Climate Action 100+, en ledande kampanjgrupp med 320 anhängare.

Cementproduktion, som använder enorma mängder värme och energi, svarar för 7% av konstgjorda koldioxidutsläpp. Om cementindustrin var ett land skulle det bara spåra USA och Kina i utsläpp av växthusgaser.

Källa: CNN Business   läs mer ….

Fre  9/4   13:12

Saudiarabiens andra sol-anbud blev rekordlågt, cirka 9 öre/kWh

Det rekordlåga priset erbjöds för 600 MW Al Shuaiba PV IP-projektet, som tävlade i andra omgången av landets upphandlingsplan för förnybar energi.
Kronprinsen i Saudiarabien, Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, avslöjade idag att kraftköpsavtal för sju storskaliga solenergiprojekt i olika regioner i kungariket undertecknades av regeringen och flera icke avslöjade utvecklare.

”Utgångskapaciteten för dessa projekt, förutom projekten från Sakaka och Dumat Al-Jandal, kommer att uppgå till mer än 3600 MW,” sade han i ett uttalande och tillade att ett av projekten – 600 MW Al Shuaiba PV IP projekt – kommer att sälja kraft till ett lågt världsrekordpris på $ 0,0104 / kWh. Projektet valdes av energiministeriet i omgång 2 i upphandlingsschemat som hålls under paraplyet för landets nationella program för förnybar energi (NREP).

Källa: pw-magazine   läs mer ……

Fre 9/4    13:08

Oljeföretag visste för årtionden sedan att fossila bränslen utgjorde allvarliga hälsorisker

Dokument som Guardian tagit del av visar att företag hävdade motsatsen trots att de var medvetna om skador orsakade av luftföroreningar

Oljeindustrin visste för åtminstone 50 år sedan att luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen utgjorde allvarliga risker för människors hälsa, bara för att spendera årtionden aggressivt för att arbeta mot ren luftföreskrifter, avslöjar en massa interna dokument som Guardian har sett.

Dokumenten, som inkluderar interna noteringar och rapporter, visar att industrin länge var medveten om att den skapade stora mängder luftföroreningar, att föroreningar kunde stanna djupt i lungorna och vara ”verkliga skurkar med hälsoeffekter”, och till och med att dess egna arbetare kan upplever fosterskador bland sina barn.

Källa: Guardian   läs mer ….

Fre  9/4   12:57

Projektförluster stor del av kostnaderna

I kostnaden för kärnkraftsbygget i finska Olkiluoto måste även leverantörens förluster räknas in, skriver Tomas Kåberger i en replik på Staffan Qvist.

Ju fler exempel som samlas på kärnkraftsprojekt som blivit kraftigt fördyrade och försenade i förhållande till vad som utlovades inför besluten om investeringar, desto högre krav på bevis ställer potentiella investerare på att kalkylerna ska hålla, skriver Kåberger.

I ett inlägg på Second Opinion 23 mars skriver Staffan Qvist att BNEFs siffror om kärnkraften kostnader saknar relevans. Han presenterar istället siffror som säger att Olkiluoto-3 blir billig att bygga. Så billig att den el som skall produceras bara kostar mellan 40 och 50 €/MWh

Källa: Second Opinion   läs mer ……

Fre 9/4    12:52

UPS vill börja flyga eVTOL-leveranser 2024

På onsdagen tillkännagav UPS att det hade undertecknat ett avtal med BETA Technologies. Starten med eVTOL kommer att leverera tio av sina Alia-250-flygplan till logistikjätten fram till 2024. UPS, som har alternativ för 150 av fordonen, säger att de kommer att bidra till att minska utsläppsprofilen för både dess mark- och flygverksamhet.
Genom sitt helägda dotterbolag UPS Flight Forward har United Parcel Service haft sin syn på marknaden för droneleveranser. Men företaget har nu också ingått ett avtal med eVTOL-tillverkaren BETA Technologies.

Tillverkaren kommer att utforma och bygga tio av sina Alia-250 elektriska vertikala start- och landningsfordon som ska levereras till UPS 2024. BETAs Alia-flygplan har fyra fasta vertikala liftpropellrar samt en tryckpropeller. Detta gör att den kan starta vertikalt som en helikopter men sedan flyga som ett plan.

Källa: Simple flying   läs mer ….

Fre  9/4   12:46

Montering av solpaneler – Fästen standardiseras

För att solpanelerna ska förbli säkra och fungera som de ska, är det viktigt att de monteras riktigt. Nu startar ett arbete för att komma överens om krav på klamrar för montering av solpaneler.

Det handlar både om en säker och hållbar installation och om att inte utsätta solpanelen – solcellsmodulen – för överdrivna mekaniska påkänningar, t ex genom böjning. Den föreslagna tekniska specifikationen IEC TS 63348 ska innehålla fordringar för montering av solpaneler på skenor eller fixturer. En teknisk specifikation är en sorts förstandard som ska ge erfarenheter som kan ligga till grund för framtida standardisering.

Den här är tänkt att behandla mekanisk belastning, hållfasthet och potentialutjämning och ta hänsyn till de påfrestningar som kan förväntas.

Källa: Mynewsdesk   läs mer ……

Tors 8/4    14:00

Sveriges största solcellspark prisas

I september förra året invigdes Rejlers solcellsbygge i Strängnäs av Södermanlands landshövding Beatrice Ask. Nu prisas bygget som är Sveriges största solcellspark.
”En barriär är bruten, underbart att vi äntligen kan börja räkna svensk installerad effekt i gigawatt”, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Rejlers solcellsbygge gör att Strängnäs nu har Sveriges högsta installerade soleffekt per person, 500 watt. Rejlers är totalentreprenör och beställare av solcellsparken är HSB Södermanland och solenergiföretaget Energiengagemang.

”Att kunden valde Rejlers tror jag beror på att vi har en stor erfarenhet av att driva olika typer och storlekar av projekt med totalentreprenader. Inom Rejlers har vi en bred teknisk kompetens inom olika teknikområden, bland annat energiteknik där solenergi finns”, säger Kristin Skoog, projektledare vid Rejlers.

Källa: Dagens PS   läs mer ….

Tors  8/4   13:54

Global batterirace, 200 Gigafabriker, Kina leder

Det globala batteriloppet har ökat en växel 2021 med Benchmark Mineral Intelligence som nu spårar 200 superstora litiumjonbatteriecellanläggningar fram till 2030.

Den kinesiska biltillverkaren Geely tillkännagav planer på en ny bas på 42 GWh i mars i Ganzhou, Jiangxi-provinsen i Kina och är officiellt listad som riktmärkes 200: e inträde i vår litiumjonbatteri Megafactory Assessment – en månatlig prenumerationstjänst.

Detta ger också den totala kapaciteten i rörledningen 2030 till 3,4TWh, vilket kommer att öka från 755 GWh av global kapacitet 2020.

Källa: Benchmark Minerals   läs mer ……

Tors 8/4    12:59

Unikt projekt för att snabba på elektrifieringen av kollektivtrafiken

Elektrifierade transporter spelar en viktig roll om Sverige ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål. Samtidigt som omställningen behöver ske begränsas den av ett ansträngt elnät.

För att tackla utmaningen går Transdev in i projektet Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden som delfinansieras av Vinnova.
Ambitionen är att bidra till ett balanserat elnät som klarar en ökad mängd laddbara fordon som bussar och lastbilar.
På flera platser i landet klarar inte elnätet av att leverera den effekt som efterfrågas vid en viss tidpunkt. Detta medför begränsningar för hur många elfordon som kan laddas samtidigt. I dagsläget begränsar kapacitetsbristen utvecklingen av regioner och städer, samtidigt som företag och industrier hindras från att växa. Svenskt Näringsliv uppskattar att Sverige förlorar 80 miljarder kronor per år till följd av detta.

Källa: Energipress   läs mer ….

Tors  8/4   12:44

Norges jätteoljefond investerar i förnybar energi för första gången

Norges ”oljefond” kommer att investera direkt i havsbaserad vind, i en första för den viktigaste globala investeraren. Fonden för A2-biljoner dollar kommer att betala 1,375 miljarder euro för en 50-procentig andel av havsbaserad vindkraftspark Borssele 1 & 2 752 MW i Nederländerna, världens näst största havsbaserade vindkraftspark.
Projektet ägs av den danska förnybara energigiganten Ørsted A / S och Ørsted kommer att förbli delägare och operatör av projektet.

Fonden har sin storlek tack vare den norska regeringens beslut att kanalisera intäkterna från försäljning av olja och gas till förmögenhetsfonden. Fram till nyligen ägde det bara offentliga värdepapper, men har nyligen expanderat till fastigheter och infrastruktur som förnybar energi.

Källa: Renew economy   läs mer ……

Tors 8/4    12:17

Det kastas mer än 900 miljoner ton mat varje år

FN: s miljöprograms matavfallsindex avslöjade att 17% av maten som finns tillgänglig för konsumenter – i butiker, hushåll och restauranger – går direkt i soptunnan.

Cirka 60% av avfallet finns i hemmet. Corona verkar ha haft en överraskande inverkan – åtminstone i Storbritannien – genom att minska inhemskt matsvinn.
Hållbarhet välgörenhet Wrap, FN: s partnerorganisation för denna rapport, säger att människor har planerat sin shopping och sina måltider noggrannare.

Och i ett försök att bygga vidare på det har välkända kockar anlitats för att inspirera mindre slösaktiga köksvanor.

Rapporten har lyft fram ett globalt problem som är ”mycket större än tidigare beräknat”, säger Richard Swannell från Wrap till BBC News.

Källa: BBC   läs mer ….

Tors  8/4   11:56

Ei föreslår nya regler för mindre produktionsanläggningar

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick i augusti förra året ett uppdrag från regeringen att se över regelverket och de ekonomiska förutsättningarna för vissa mindre elproduktionsanläggningar. Ei har nu överlämnat rapporten till regeringen.

I uppdraget ingick att göra en översyn av det nuvarande regelverket för mindre elproduktionsanläggningar och vid behov lämna förslag på ändringar i ellagen 4 kap. 10 §. Paragrafen innebär att produktionsanläggningar under 1 500 kW får reducerad nätavgift.

Källa: Energimarknadsinspektionen   läs mer ……

Tors 8/4    11:48

Större batterilagring allt vanligare

Drivs av tekniska framsteg byggs anläggningar med lagringssystem som rymmer tillräckligt med förnybar energi för att driva hundratusentals hem.

Tillkomsten av ”stort batteri” -teknologi adresserar en nyckelutmaning för grön energi – mellanvind och sol.

De två rökstackarna från Moss Landing Power Plant torn över Monterey Bay. De 500 meter höga pelarna är synliga flera mil längs denna pittoreska sträcka av norra Kaliforniens kust och kröner det som en gång var Kaliforniens största elkraftverk – en naturgaseldad generator.

Idag, när Kalifornien ständigt vill minska sina klimatavtryck i sin ekonomi, är dessa staplar lediga och anläggningen är till stor del lagd i malpåse.

Källa: Yale environment   läs mer ….

Tors  8/4   11:41

Norges Bank förvärvar 50% av Borssele 1 & 2 från Ørsted

Kapitalförvaltningsavdelningen för Norges Bank, Norges centralbank, har gått med på att köpa en andel på 50% i havsbaserad vindkraftspark Borssele 1 & 2 752 MW i holländska vatten från den danska energikoncernen Ørsted SA (CPH: ORSTED).

Norges Bank Investment Management (NBIM) kommer att betala 1,375 miljarder euro (1,63 miljarder dollar) för ägarandelen i den för närvarande nederländska största operativa havsbaserade vindparken.

Transaktionen representerar fondens första investering i onoterad infrastruktur för förnybar energi och stämmer överens med dess strategi att bygga en portfölj med både vind- och soltillgångar, säger Mie Holstad, chef för fast egendom på NBIM.

Källa: Renewables Now   läs mer ……

Tors 8/4    09:47

Svenska Polestar strävar efter att utveckla en helt klimatneutral bil

Svensk tillverkare av elbilar (EV) Polestar har presenterat en ambitiös ny avsikt att skapa den första ”riktigt” koldioxidneutrala bilen 2030 genom att minska utsläppen i hela värdekedjan och utan att förlita sig på kompensation.

Polestar, grundat av Volvo Cars och Geely Holding 2017, syftar till att skapa vad de hävdar skulle vara världens första verkligt koldioxidneutrala bil genom att analysera koldioxidavtrycket för sina befintliga fordon för att identifiera koldioxidminskningar i hela värdekedjan.

EV-tillverkaren har redan tillhandahållit ett märkningssystem för att beskriva koldioxidavtrycket för sina nya fordon, till exempel Polestar 2, och tror att ett ”Polestar 0” -projekt kommer att kunna minska utsläppen utan att förlita sig på trädplantering och annan kolutjämnings-åtgärder.

Källa: edie   läs mer ….

Tors  8/4   09:41

Solar Finland lägger om sin produktion efter avslöjanden om tvångsarbete i Kina

Solpaneltillverkaren Solar Finlands dotterbolag Salo Tech lägger om sin produktion av solceller efter uppmärksammade kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina.

”Det är oerhört viktigt för oss att vi agerar ansvarsfullt”, säger vd Esa Areva på Salo Tech i ett pressmeddelande.

Cirka 80 procent av den globala produktionen av polykristallina solceller är förlagd till den autonoma regionen Xinjang i Kina.

Människorättsorganisationer har nyligen avslöjat att en stor del av den kinesiska produktionen av solceller bygger på tvångsarbete som utförs av uigurer. Den uiguriska minoriteten i Kina är för närvarande utsatt för systematiska förföljelser av de kinesiska myndigheterna.

”Vi vill undvika en risk där produktionen av våra solceller skulle ha en koppling till kränkningen av mänskliga rättigheter”, säger Areva.

Källa: Hufvudstadsbladet   läs mer ……

Ons 7/4    12:44

Big Oil kommer omforma havsbaserad vindsektor

Stora oljebolag har enorma förnybara ambitioner gör att förändringsvindarna blåser

Efter att ha gjort lite mer än att tappa tån i sektorn i årtionden tog ett antal oljebolag språnget till havsbaserad vind 2020.

Euro Majors stod för nästan en tredjedel av slutliga investeringsbeslut (FID) för havsprojekt 2020, medan ansvarar också för cirka 30% av M & A-transaktioner inom sektorn. Och det här är bara början.
I en ny artikel betonade Wood Mackenzies styrelseordförande Simon Flowers att Big Oils havsvindresa bara har börjat.

Här undersöker vi ytterligare vad Euro Majors betydande ambitioner betyder för sektorn. Vem engagerar sig? Vilka strategier dyker upp? Och vad betyder detta för sektorns framtid?

Källa: Wood Makenzie   läs mer ….

Ons  7/4   12:33

Kinesiskt bolag hävdar 20,5% effektivitet för mini-perovskite PV-modul

Kinesiska startup Wuxi Utmost Light Technology (UtmoLight) har uppnått en effektivitetsgrad på 20,5% i en perovskitbaserad solmodul med en yta på 63,98 cm2.

Företaget sa att Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories (JET) har certifierat resultaten.

”Förberedelse av stora områden anses vara det största hindret för kommersialisering och massproduktion av perovskite-teknik, detta förklarar varför det tekniska genombrott som uppnås av UtmoLight har väckt stor uppmärksamhet i hela branschen,” sa UtmoLight.

Källa:  pv-magazine   läs mer ……

Ons 7/4    12:19

Nytt partnerskap investerar i förnybart 200 miljoner EUR

Danmarks European Energy A / S har bildat ett nytt partnerskap med life science-investeraren Novo Holdings A / S och pensionssystemschefen Sampension för att köpa mark för byggande av sol- och vindparker i både Danmark och Sverige.

De tre företagen sa i ett gemensamt uttalande att de kommer att starta partnerskapet med ett startkapital på 650 miljoner DKK (104 miljoner USD / 88 miljoner EUR). Med skuldfinansiering förväntas den uppnå totala investeringar på 1,5 miljarder DKK.

Trion kommer att fokusera på att köpa jordbruksmark som är lämplig för förnybara energianläggningar och kommer att undersöka möjligheten att kombinera livsmedelsproduktion med kraftproduktion, samtidigt som låglandsjord omvandlas till grön energiproduktion, säger tillkännagivandet.

Källa: Renewables Now   läs mer ….

Ons  7/4   12:10

Satsar kvarts miljard för unik vätgaslagring i Luleå

Nu påbörjas bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till Hybrits pilotanläggning i Luleå. Ett viktigt steg i utvecklingen mot en fossilfri värdekedja för fossilfritt stål.

Idag står det klart att bygget av ett vätgaslager påbörjas i Svartöberget för att utveckla tekniken för vätgaslagring. Fossilfri vätgas som ersätter kol och koks är en avgörande del i produktionstekniken för fossilfri järn- och stålproduktion, där utsläppen av koldioxid i princip elimineras.

– Genom att utveckla en metod för vätgaslagring och säkra tillgång till fossilfri el skapar vi en värdekedja hela vägen ut till kunderna där allt är fossilfritt – från gruva till el och till det färdiga stålet. Detta är unikt, säger Martin Pei, Teknisk Direktör SSAB och styrelsemedlem i Hybrit.

Källa:  Nordic Process   läs mer ……

Ons 7/4    11:42

Volkswagen vill stabilisera nätet genom att lägga till V2G i alla sina elbilar

VW-gruppen vill bli den första stora biltillverkaren som börjar rulla ut ”fordon-till-nät” -teknik (V2G) i alla sina elbilar för att sälja tjänster tillbaka till elnätet och bidra till att stabilisera fluktuerande energiförsörjning från förnybara energikällor.

Nissan och Mitsubishi introducerade Vehicle-to-X (V2X) -teknologi, även känd som dubbelriktad laddning, redan 2013 och nya Nissan Leaf genomgår prövningar i Australien, särskilt ett 51-fordonsprogram i ACT. Den nyligen avtäckta Hyundai Ioniq 5 och Kia EV6 kommer båda att erbjuda ”fordon att ladda” (V2L) som gör det möjligt för ägare att ladda enheter från sina fordon och har potential att omvandla en myriad av aktiviteter från camping till att tillhandahålla handelstjänster.

Men kanske den mest transformativa potentialen för dubbelriktad laddningsteknik i elfordon är möjligheten att tillhandahålla nättjänster och att hjälpa till att stabilisera förnybara energikällor och lagra energi som annars skulle gå förlorad.

Källa: The Driven   läs mer ….

Ons  7/4   11:35

Hur Bidens infrastrukturplan på 2 biljoner dollar skulle kunna hjälpa Kaliforniens energiövergång

Kaliforniens energisektor står för att vinna mycket på president Joe Bidens infrastrukturplan på 2 biljoner dollar – som skulle avsätta miljarder dollar för elnätet – när staten navigerar i sina egna mål för ren energi, säger experter.

Bidens amerikanska jobbplan inkluderar en investering på 100 miljarder dollar i kraftnätet, inklusive skattekrediter för att stimulera utbyggnaden av minst 20 GW kraftledningar med hög spänningskapacitet, samt utvidga och utvidga skattekrediter för rena energiresurser, inklusive energilagring .

Planen har kritiserats av det republikanska ledarskapet i kongressen för att vara för dyrt, men förespråkare för ren energi – inklusive i Kalifornien – är optimistiska att de föreslagna investeringarna kan gå långt för att bygga ut överföring och använda mer lagring, och främja några av byggstenar till Kaliforniens mål att nå 100% koldioxidelektricitet fram till 2045.

Källa:  Utility DIVE   läs mer ……

Ons 7/4    10:22

Kolkraften har ökat under pandemin

Kolkraften har ökat under pandemin. Den stora boven är Kina, som står för 76 procent av den globala ökningen. USA under Trump avvecklade mer än någonsin.

Global Energy Monitor mäter utvecklingen av olika energislag i världen. Kolkraften är på tillbakagång i EU och USA, men globalt så ökar byggnationen av nya kolkraftverk, skriver de i en ny rapport.

I USA avvecklades kolkraftverk motsvarande 11,3 gigawatt under 2020, Donald Trumps sista år som president. Trump lovade när han blev vald att bevara kolkraften, men nu är USA istället världsledande på att avveckla den. EU ligger dock nära, och avvecklade 10,1 gigawatt under 2020. Spanien drog ett stort lass i den avvecklingen.

Källa: Dagens PS   läs mer ….

Ons  7/4   10:13

Alla skolors tak i Oslo har kartlagts

Kartläggning av möjligheter för solcellssystem vid skolor i Oslo
År 2020 kartlade Asplan Viak möjligheterna för solceller i skolor och idrottsbyggnader som ägs av Undervisningsbygg i Oslo. 208 enheter har kartlagts genom arbetet.
Undervisningsbygg Oslo KF bygger och driver nästan alla skolbyggnader i Oslo. Genom undersökningen har Asplan Viak identifierat vilka av deras byggnader som är lämpliga för solceller, dimensionerade anläggningar och planerat vad som krävs för att förverkliga solcellssystemen.

Slutsatsen av arbetet är att mer än 70 skolor och sportbyggnader i Oslo är lämpliga för solceller. Om alla möjligheter utnyttjas kommer det att vara möjligt att producera cirka 4,5 miljoner kWh i solenergi på dessa byggnader. Vi har uppskattat att kommunen kan spara totalt cirka 20 000 ton växthusgasutsläpp genom att bygga de rekommenderade solcellssystemen.

Källa:  Asplan Viak    läs mer ……

Ons 7/4    10:07

Ørsted utvecklar en av världens största förnybara vätgasanläggningar som är kopplade till industriell efterfrågan i Nederländerna och Belgien

’SeaH2Land’ är en ambitiös vision som kopplar elektrolys i GW-skala till den stora industriella efterfrågan i det nederländska-flamländska hamnen i Nordsjön genom en planerad regional gränsöverskridande rörledning.

Den gröna el som krävs för att producera det förnybara vätet föreslås komma från utbyggnaden av ytterligare storskalig havsvind.

De stora industriföretagen i regionen ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux och Zeeland Refinery, stöder utvecklingen av den regionala infrastrukturen som krävs för att möjliggöra hållbart producerat stål, ammoniak, eten och bränslen i framtiden, vilket hjälper Nederländerna och Belgien att påskynda deras koldioxidminskningar mot 2030 och därefter.

Källa: SeaH2Land   läs mer ….

Ons  7/4   09:54

Solcellsägare tvingas betala för att sälja el

Subventionerat, trendigt och politiskt korrekt. Argumenten för solceller på villataken har varit många, men nu måste villaägare stänga av sin elproduktion eftersom avgifter för att leverera överskottsel till elnätet blir för höga.

Skälet till kostnaderna är den ”inmatningsavgift” som vissa elnätsföretag debiterar när ett hushåll levererar el tillbaka till elnätet. Hos ett större elbolag, Mälarenergi, är den på 1.500 kronor per år och debiteras alla som levererar mer el än de förbrukar.

– Inmatningsavgiften gör det för dyrt. Jag måste stänga av min elproduktion för att inte drabbas. Om jag producerar för mycket måste jag slösa med elen i slutet av året, säger Tomi Sandor, en solscellsägare i Västerås, till Dagens Nyheter.

Inkomsten från försäljningen av överskottsel på den nordiska elbörsen Nordpool är 20–25 öre per kilowattimme och en liten anläggning leder därmed inte till att avgiften hämtas igen under året.

Källa:  Friatider    läs mer ……

Tis 6/4    12:31

Kan verkligen vätgas spöa batterier?

Vätgas har potential att hjälpa till att minska mer än hälften av världens utsläpp till noll, men för att nå den potentialen krävs det aggressivt statligt stöd, en dramatiskt förbättrad värdekedja – och då måste batterier falera.
Det är en slutsats i en ny serie rapporter från det norska energiforskningshuset Rystad Energy, varav den sista om ”batterisamhället” släpptes förra veckan.

Rapporterna undersöker tre lösningar på problemet med lagring i ett energisystem som domineras av vind och sol: koluppsamling och lagring, väte och batterier.

De drar slutsatsen att batteritekniken är den kraftfullaste av de tre och har potential att bidra till att minska till noll 78 procent av världens utsläpp. CCS kan potentiellt bidra till att minska 62 procent av världens utsläpp, även om det är det minst praktiska av de tre.

Vätgas kan bidra till att minska 51 procent av världens utsläpp, men för att nå den nivån måste det användas i områden där batterierna för närvarande har en stor fördel, såsom elbilar och elnätsstöd.

Källa: Renew Economy   läs mer ….

Tis  6/4   12:15

Nya elsuven med stora solcellspaneler

Humble One kommer från amerikanska utmanaren Humble Motors. Den eldrivna suv-modellen har solcellspaneler som täcker 7,5 kvadratmeter och kan ge upp till tio mils räckvidd.

Humble Motors, ett företag från Kalifornien, visar upp en eldriven suv i konceptformat.Den har solcellspaneler på 7,5 kvadratmeter som täcker taket, skriver Vi Bilägare.

Elbilen har även fyrhjulsdrift, elmotorer på hela 1 035 hk och en räckvidd på 83 mil. Med solpanelerna, som ska täcka in både dörrsidorna och utfällbara paneler, kan räckvidden öka rejält – beroende på väderförhållanden.

Än så länge har modellen dock inte testats av amerikanska EPA, så siffrorna är bara provisoriska. Prislappen hamnar på knappa miljonen kronor, och de första Humble One ska levereras om fyra år om allt rullar på.

Källa:  Dagens PS   läs mer ……

Tis 6/4    12:03

Kalifornien testar om stora batterier kan stoppa sommaravbrotten

När sommarens hetta närmar sig, hänger Kaliforniens plan för att undvika en upprepning av förra årets blackouts på en ödmjuk frälsare – batteriet.

Gigantiska versioner av samma teknik som driver smarta telefoner och bilar ansluts till statens elnät i en hastighetshastighet, med Kalifornien inställd på att lägga till mer batterikapacitet i år än hela Kina, enligt BloombergNEF.

Det blir det största testet hittills om batterierna är tillräckligt pålitliga för att upprätthålla ett nät som till stor del drivs av förnybara energikällor. Förra året, när den värsta värmeböljan i en generation beskattade Kaliforniens kraftsystem och kastade miljontals i mörkret under den första rullande strömavbrottet sedan Enron-krisen, skyllde många statens aggressiva renenergi och dess beroende av solenergi. Skulle en värmebölja slå igen i sommar är det upp till batterier som räddar dagen.

Källa: Bloomberg   läs mer ….

Tis  6/4   11:44

Nord Stream 2 en kontroversiell gasledning

Rörledningen Nord Stream 2 skulle ansluta Tyskland direkt till den ryska gasförsörjningen, men den har delat åsikter i Europa och därefter i flera år.

Rörets konstruktion i Östersjön är långt framåt, men projektet dämpar ansträngningarna för att återuppliva goda transatlantiska förbindelser, eftersom USA är starkt emot projektet och har infört sanktioner mot de inblandade företagen.
Den här artikeln ger en kronologisk översikt av vändningarna runt projektet och kommer att uppdateras regelbundet.

[UPPDATERING Tysklands transatlantiska samordnare kräver byggnadsmoratorium. Environmental Action Germany (DUH) planerar rättsliga åtgärder mot Federal Maritime and Hydrographic Agency på grund av tillstånd beviljat NS2]

Källa:  Clean Energy Wire   läs mer ……

Tis 6/4    11:35

Stor kartläggning här växer vindkraften mest

Vindkraften växer kraftigt, mest i norr. Men på några års sikt dämpas framfarten av nya snurror. I ungefär hälften av alla stoppade vindkraftsprojekt är det kommunpolitikerna som säger nej. Men nu ska kommunernas rätt att kräva betalt och säga nej begränsas. De enskilda hushållen har dock lite att hämta.

Vindkraften växer så det knakar i Sverige, framför allt längst i norr. Prognoserna från branschen och Energimyndigheten pekar på att vinden om cirka 3-4 år kommer att producera lika mycket el som kärnkraften, baserat på de planerade projekt som vindkraftsbolagen har.

Men det sker inte utan gnissel. Få vill ha vindkraftssnurrorna inpå knuten och marken är en bristvara i mer tätbebyggda områden.Exempelvis finns väldigt lite vindkraft i Stockholmsregionen, där elen behövs som mest. Lokal opinion mot kan få kommunpolitiker att dra öronen åt sig och sätta stopp utan att behöva förklara sig.

Källa: Aktuell energi   läs mer ….

Tis  6/4   10:29

Livsmedelssystem ansvarar för ”en tredjedel” av utsläpp som orsakas av människor

“Livsmedelssystem” svarade för 34% av alla utsläpp av växthusgaser orsakade av människor 2015, enligt ny forskning.

Studien, publicerad i Nature Food, presenterar EDGAR-FOOD – den första databasen som bryter ner utsläppen från varje steg i livsmedelskedjan för varje år från 1990 till 2015. Databasen packar också ut utsläpp per sektor, växthusgas och land.

Enligt studien kommer 71% av livsmedelsutsläppen 2015 från jordbruk och ”associerad markanvändning och förändring av markanvändningsaktiviteter” (LULUC). Resten härstammar från detaljhandel, transport, konsumtion, bränsleproduktion, avfallshantering, industriella processer och förpackning.

Studien visar att CO2 står för ungefär hälften av livsmedelsrelaterade utsläpp, medan metan (CH4) utgör 35% – främst från boskapsproduktion, jordbruk och avfallshantering.

Källa:  CarbonBrief   läs mer ……

Tis 6/4    10:23

Norge tilldelar 30 företags rätt till prospektering av olja och gas

Norge, som började utvinna olja och gas från sin offshore-kontinentalsockel för 50 år sedan, tror att det fortfarande bara har pumpat ungefär hälften av sina tillgängliga resurser.

Företag som vann andelar i licenserna inkluderade Equinor, Shell, Aker BP, ConocoPhillips, Total, Lundin Energy och Enis Vaar Energi.

”Dessa företag har visat stort intresse för att få tillgång till nya prospekteringsarealer, vilket visar branschens förtroende för fortsatt lönsamhet från prospektering på den norska kontinentalsockeln,” sa Bru.

APA-rundor täcker områden med känd geologi eller nära befintlig infrastruktur.

”Det stora intresset visar att företagen fortfarande tror på norsk kontinentalsockel och på framtida lönsamhet för prospektering”, säger Anniken Hauglie, som är chef för norska olje- och gasföreningen, en branschgrupp.

Källa: Reuters   läs mer ….

Tis  6/4   10:08

Skandinavien är den perfekta testplatsen för elplan

Små flygplatser med korta landningsbanor, ett etablerat kortdistansnätverk och erfarenhet av elektrifiering av transporter gör Skandinavien och de nordiska länderna till en självklar plats för elektriska flygplan att trivas.

Trots den årslånga krisen för flygindustrin orsakad av koronaviruspandemin har flygbolag i Norden bekräftat långsiktiga åtaganden att utforska elflyget.

Rolls-Royce och Widerøe har samarbetat om ett forskningsprogram för nollutsläpp inom luftfarten sedan 2019. Det norska flygbolaget hoppas kunna sätta 9-sitsiga elektriska flygplan i kommersiellt bruk redan 2026.

Källa:  Forbes   läs mer ……

Tis 6/4    09:57

Rekordtillväxt av förnybar energi 2020

Trots COVID-19-pandemin tillfördes mer än 260 GW kapacitet för förnybar energi globalt 2020 och slog tidigare rekord med nästan 50%

IRENAs generaldirektör Francesco Camera hyllar början på ”decennium av förnybara energikällor”


Tillägg av global kapacitet för förnybar energi 2020 slog tidigare uppskattningar och alla tidigare rekord trots den ekonomiska avmattningen som följd av COVID-19-pandemin.

Enligt uppgifter som publicerades idag av International Renewable Energy Agency (IRENA) tillförde världen mer än 260 gigawatt (GW) kapacitet för förnybar energi förra året, vilket översteg expansionen med nästan 50 procent 2019.

Källa: IRENA   läs mer ….

Tis  6/4   09:52

Castellum tillsammans med 5 aktörer jobbar på att lösa effektbristen i Sverige

Med målet att avlasta landets ansträngda elsystem har Castellum tagit initiativ till en effektstrategi i samarbete med fem energibolag.

Medverkande bolag är Göteborg Energi, Öresundskraft, Växjö Energi, Jönköping Energi samt Tekniska verken i Linköping.

Effektbristen i Sverige är ett faktum och Svenska Kraftnät kan inte ensamt lösa situationen, åtminstone inte under de kommande tio åren.

Samtidigt kan klimatomställningen inte vänta. Därför tar Castellum tillsammans med fem stora offentliga energibolag fram en strategi för hur stora elkonsumenter kan hjälpa det ansträngda svenska elsystemet, och där fastigheter blir en aktiv del i helheten.

Källa:  Aktuell energi   läs mer ……

Ons 31/3    16:25

I väntan på vårflod lägre el-priser

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

På grund av att snömängden i Sverige och Norge är lägre än normaltså kan det komma att påverka tillrinningen och den kommande vårfloden.

– Under mars månad har elpriset pressats ned efter de inledande höga priserna under årets första månader.

Men vi vet att det kan svänga snabbt. Extra viktigt om du inte har ett elavtal med fast pris, är att du tar höjd för svängningarna som vi nu ser allt oftare, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Källa: Energipress   läs mer ….

Ons  31/3   16:18