ENERGIOMSTÄLLNINGEN

omvärldsbevakning med de senaste nyheterna

alla CO2-utsläpp ner till noll / нуль / zero / 零 / cero / शून्य /صفر

"transition away from" "transition away from" "transition away from"

Från MEDSOLS.NU får du:

dagsaktuella nyheter utifrån en positiv utgångspunkt hämtade från Sverige och världen

- sol - vind - vatten - bio - geotermik, - våg
- batterier - vätgas - pump -mineraler - CCS

Vill du också få vårt färska
nyhetsbrev varje vardag - fyll i

NYHETER IDAG

onsdagen den 28 februari

Måndag

Småländska Knihults solpark på 55MW och 20MW batterier får godkännande

Ilmatars första svenska solcellspark har blivit helt tillåten och står nu redo att byggas.

Anläggningen på 55 MWp kommer att byggas på två platser som täcker cirka 54 hektar mark i Knihult, Småland, södra Sverige.

Förutom solpaneler planeras ett 20MW batteri för att balansera kraften och möjliggöra optimal användning av förnybar energi installeras på båda platserna.
Ilmatar siktar på att börja bygga projektet under våren 2024 och nätanslutning är planerad till början av 2025.

”Mer förnybar energi behövs för att påskynda grön omställning”, säger Ilmatar Solar AB:s vd Christian Gustafsson.

”Solenergi har en enorm potential i Sverige. Knihults solgård blir vår första, men absolut inte sista.

Källa:

2 jan 2024  13:27 CET

Måndag

Framsteg för forskning runt batteriåtervinning

Forskare vid KTH har effektiviserat processen för återvinning av batterier. Detta med hjälp av vanliga cellulosafibrer som kan separera batterimetaller från övriga material.

Användningen av batterier förväntas öka rejält under de närmaste åren till följd av elektrifieringen av vårt samhälle. Parallellt med detta är det en stor utmaning att förse den ökade batteriproduktionen med de metaller som behövs. Ovanpå detta har politiker på EU-nivå röstat igenom krav på att förbrukade batterier till stor del ska återvinnas.

Det är med detta i åtanke som nyligen disputerade KTH-doktorn Billy Hoogendoorn och hans kollegor arbetat med att effektivisera återvinningen av batterier. Processen att återvinna batterier samt infrastrukturen som möjliggör en storskalig återvinning är fortfarande i sin linda.

Källa:

2 jan 2024  13:19  CET

fredag 13 januari

torsdag 12 januari